N Zk bekak emateko. Euskal Autonomia Erkidegoko lankide boluntarioei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "N -1761. Zk-1761. bekak emateko. Euskal Autonomia Erkidegoko lankide boluntarioei"

Transcripción

1 4970 EHAA ko martxoak 24, astelehena N.º 59 ZK. BOPV - lunes 24 de marzo de 2003 Zk-1761 EBAZPENA, 2002ko abenduaren 30ekoa, Garapen Lankidetzarako zuzendariarena, Nazio Batuen nazioarteko erakundeei eta erakundeokin elkartutako pertsona juridikoei diru-laguntzak esleitzen dizkiena, Euskal Autonomia Erkidegoko lankide boluntarioei bekak emateko. Euskal Autonomia Erkidegoko lankide boluntarioei bekak eman ahal izateko xedez, Nazio Batuen nazioarteko erakundeei eta erakundeokin elkartutako pertsona juridikoei eman beharreko diru-laguntzak arautzen dituen maiatzaren 27ko 120/1997 Dekretuan eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituen uztailaren 16ko 7/2001 Dekretua aldatzen duen irailaren 17ko 19/2001 Dekretuaren 10 bis d) artikuluan ezarritakoaren arabera; eta, diru-laguntza horietarako deia egiten duen Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuaren 2002ko urriaren 31ko Aginduaren zortzigarren oinarrian ezarritakoa erabiliz; eta, azkenik, Hirugarren Munduaren Garapenean Lankide Izateko eta Laguntzeko Fondoa Kudeatzeko Batzordeak proposatuta eta 2002ko abenduaren 20ko bilkurako aktan jasotakoari jarraituz, honakoa, EBATZI DUT: Lehenengoa. Ebazpen honen eranskinean jasotako erakundeei esleitzea 2002ko urriaren 31ko Aginduaren bidez deitutako diru-laguntzak. Diru-laguntzak maiatzaren 27ko 120/1997 Dekretuaren bitartez arautu ziren. Eranskinean zehaztzen dira diru-kopuruak eta diru-laguntzen helburua. Bigarrena. Ebazpen honen aurka gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango da, Gizarte Gaietako sailburuordeari zuzenduta. Horretarako epea Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunean hasi eta hilabetekoa izango da. Vitoria-Gasteiz, 2002ko abenduaren 30a. Garapen Lankidetzarako zuzendaria, IGOR IRIGOYEN FUENTES. N RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2002, del Director de Cooperación al Desarrollo, por la que se conceden ayudas a Organismos Internacionales de Naciones Unidas y a personas jurídicas vinculadas a los mismos, para becar a las personas cooperantes voluntarias de la Comunidad Autónoma Vasca. De conformidad con lo establecido en el Decreto 120/1997, de 27 de mayo, que establece la regulación de las ayudas a Organismos Internacionales de Naciones Unidas y a personas jurídicas vinculadas a los mismos, para becar a las personas cooperantes de la Comunidad Autónoma del País Vasco que participen en proyectos de desarrollo de dichos Organismos Internacionales en países empobrecidos, así como en el Art.10 bis d) del Decreto 19/2001,de 17 de septiembre, que modifica el Decreto 7/2001, del 16 de julio, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad autónoma del País Vasco, y en aplicación de la base octava de la Orden de 31 de octubre de 2002, del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, que convoca dichas ayudas para el ejercicio 2002, a propuesta de la Comisión Gestora del Fondo de Cooperación y Ayuda al Desarrollo, según consta en Acta de la sesión celebrada el 20 de diciembre de 2002, RESUELVO: Primero. Adjudicar las ayudas reguladas en el Decreto 120/1997, de 27 de mayo, y convocadas por Orden de 31 de octubre de 2002, a las entidades recogidas en el Anexo a la presente Resolución, por el importe y finalidad que se indican en el mismo. Segundo. Contra la presente Resolución cabrá interponer Recurso de alzada ante el Viceconsejero de Asuntos Sociales en el plazo de un mes desde su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco. En Vitoria-Gasteiz, a 30 de diciembre de El Director de Cooperación al Desarrollo, IGOR IRIGOYEN FUENTES.

2 DIRU-LAGUNTZA JASO DUTEN ERAKUNDEEN ZERRENDA / RELACIÓN DE ENTIDADES SUBVENCIONADAS Erref. / Ref. Erakude eskatzailea / Entidad solicitante Lankidea / Cooperante Eskatutako zenbatekoa Herria NBE-2002BA/0001 ASOCIACIÓN CULTURAL UNESCO ETXEA OLGA LÓPEZ ALÁEZ ,00 Kuba / Cuba NBE-2002BA/0002 ASOCIACIÓN CULTURAL UNESCO ETXEA SARA CORTÉS GARCÍA ,00 Jordania NBE-2002BA/0003 ASOCIACIÓN CULTURAL UNESCO ETXEA OLATZ ECENARRO SANDOVAL ,00 Mexiko / México NBE-2002BA/0004 ASOCIACIÓN CULTURAL UNESCO ETXEA IKER LARREA EREÑO ,00 Thailandia / Tailandia NBE-2002BA/0005 ASOCIACIÓN CULTURAL UNESCO ETXEA ANA HOMET ALONSO ,00 Costa Rica NBE-2002BA/0006 COMITÉ UNICEF PAÍS VASCO LAURA IMAZ RODRÍGUEZ ,00 Txile / Chile NBE-2002BA/0007 ASOCIACIÓN CULTURAL UNESCO ETXEA CRISTINA LINAJE HERVÁS ,00 Costa Rica NBE-2002BA/0008 ASOCIACIÓN CULTURAL UNESCO ETXEA DESARROLLO SOCIAL ,00 Mexiko / México NBE-2002BA/0009 ASOCIACIÓN CULTURAL UNESCO ETXEA OLGA TOMÉ PÉREZ ,00 Mozambike / Mozambique NBE-2002BA/0010 ASOCIACIÓN CULTURAL UNESCO ETXEA NEREA BILBATUA THOMAS ,00 Kanbodia / Camboya NBE-2002BA/0011 ASOCIACIÓN CULTURAL UNESCO ETXEA ALBERTO HERNANDEZ SALINAS ,00 Indonesia NBE-2002BA/0012 ASOCIACIÓN CULTURAL UNESCO ETXEA UNAI SACONA BENEGAS ,00 Dominikar E. R. Dominicana NBE-2002BA/0013 ASOCIACIÓN CULTURAL UNESCO ETXEA JON MAIZA GONZÁLEZ ,00 Ekuador / Ecuador NBE-2002BA/0014 ASOCIACIÓN CULTURAL UNESCO ETXEA MARTA URRUTXI GALLASTEGUI ,00 Maroko / Marruecos NBE-2002BA/0015 ASOCIACIÓN CULTURAL UNESCO ETXEA IÑIGO ARBIOL OÑATE ,00 Kuba / Cuba NBE-2002BA/0016 ASOCIACIÓN CULTURAL UNESCO ETXEA ALVARO ORTEGA SANTOS ,00 Uruguai / Uruguay NBE-2002BA/0017 MÁSTER EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL JOSEBA LARRIBA ARANAGA ,00 Costa Rica NBE-2002BA/0018 MÁSTER EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL JOSE RAMÓN RUIZ NÚÑEZ ,00 Argentina NBE-2002BA/0019 MÁSTER EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL MARICELIS RAMÍREZ LUCES ,00 Venezuela EHAA ko martxoak 24, astelehena N.º 59 ZK. BOPV - lunes 24 de marzo de

3 NBE-2002BA/0020 MÁSTER EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL MAURO CALVO SÁNCHEZ ,00 Venezuela NBE-2002BA/0021 MÁSTER EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL CLAUDIA VERONICA RÍOS HUEMBES ,00 Nikaragua / Nicaragua NBE-2002BA/0022 MÁSTER EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL EDUARDO MARTINEZ DE GUEREÑU ,00 Mali NBE-2002BA/0023 MÁSTER EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL ARTURO CABALLERO DIAZ ,00 Peru / Perú NBE-2002BA/0024 MÁSTER EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL MARIA CRISTINA MARTIN CALVO ,00 Turkia / Turquía NBE-2002BA/0025 MÁSTER EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL ROSA ANA PASTOR GARCIA ,00 Mexiko / México NBE-2002BA/0026 MÁSTER EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL ISIS YARIELA ACOSTA JARAMILLO ,00 Costa Rica 4972 EHAA ko martxoak 24, astelehena N.º 59 ZK. BOPV - lunes 24 de marzo de 2003

4 NBE-2002BA/0027 MÁSTER EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL MONICA ALEXANDRA AVILA LOPERA ,00 Argentina NBE-2002BA/0028 MÁSTER EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL CLAUDIA ANDREA GABRIELA LUQUIA ,00 Argentina NBE-2002BA/0029 MÁSTER EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL ESTÍBALIZ BERROETA MARTINEZ ,00 Kuba / Cuba NBE-2002BA/0030 MÁSTER EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL IZASKUN ELIZONDO MACHO ,00 El Salvador NBE-2002BA/0031 MÁSTER EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL XABIER ECHEVARRIA PEREA ,00 Peru / Perú NBE-2002BA/0032 MÁSTER EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL CRISTINA ALBARRAN AYALA ,00 Ekuador / Ecuador NBE-2002BA/0033 MÁSTER EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL IVAN BAZTAN OLALDE ,00 EHAA ko martxoak 24, astelehena N.º 59 ZK. BOPV - lunes 24 de marzo de

5 NBE-2002BA/0034 MÁSTER EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL SAIOA ROYO AZCUNE ,00 Argentina NBE-2002BA/0035 MÁSTER EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL ALICIA ALEMÁN ARRASTIO ,00 Peru / Perú NBE-2002BA/0036 MÁSTER EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL DOLORES CORTES TORO ,00 Peru / Perú NBE-2002BA/0037 MÁSTER EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL JORGE PEREA FERNANDEZ ,00 Peru / Perú NBE-2002BA/0038 COMITÉ UNICEF PAÍS VASCO SUSANA RUIZ DE APONDAKA LARRETXI ,00 Venezuela NBE-2002BA/0039 COMITÉ UNICEF PAÍS VASCO AITOR RUIZ ESTORNELL ,00 Paraguai / Paraguay NBE-2002BA/0040 COMITÉ UNICEF PAÍS VASCO ESTIBALIZ SAN PELAYO PASCUAL ,00 NBE-2002BA/0041 COMITÉ UNICEF PAÍS VASCO VANESSA COLORADO ZACHER ,00 El Salvador NBE-2002BA/0042 COMITÉ UNICEF PAÍS VASCO CATALINA ECHEVARRI GOROSTIZA ,00 El Salvador NBE-2002BA/0043 COMITÉ UNICEF PAÍS VASCO ESTIBALIZ DÍAZ ZUBIA ,00 Maldivak / Islas Maldivas NBE-2002BA/0044 COMITÉ UNICEF PAÍS VASCO ESTHER MATA LASO ,00 Nikaragua / Nicaragua NBE-2002BA/0045 COMITÉ UNICEF PAÍS VASCO AINARA ARRIETA ARCHILLA ,00 Mexiko / México NBE-2002BA/0046 COMITÉ UNICEF PAÍS VASCO MARTA LÓPEZ BAYÓN ,00 Dominikar E. R. Dominicana NBE-2002BA/0048 COMITÉ UNICEF PAÍS VASCO IOSU SANCHEZ MUGICA ,00 Kuba / Cuba NBE-2002BA/0049 COMITÉ UNICEF PAÍS VASCO BEGOÑA ARELLANO PASTOR ,00 Dominikar E. R. Dominicana 4974 EHAA ko martxoak 24, astelehena N.º 59 ZK. BOPV - lunes 24 de marzo de 2003

6 NBE-2002BA/0050 COMITÉ UNICEF PAÍS VASCO GORKA MOLA LANDIN ,00 Txile / Chile NBE-2002BA/0051 COMITÉ UNICEF PAÍS VASCO OIANE DE GANA ROMERO ,00 Peru / Perú NBE-2002BA/0052 COMITÉ UNICEF PAÍS VASCO RAQUEL GARCIA SEDANO ,00 Venezuela NBE-2002BA/0053 COMITÉ UNICEF PAÍS VASCO NAGORE PUELLES RUIZ DE ESCUDERO ,00 Mexiko / México NBE-2002BA/0054 COMITÉ UNICEF PAÍS VASCO PILAR ORONOZ AMUNARRIZ ,00 Venezuela EHAA ko martxoak 24, astelehena N.º 59 ZK. BOPV - lunes 24 de marzo de

Lehenengoa. Agindu honetan dagoen baimen-emate honek ez dauka bere baitan, inola ere, hezkuntza-itunen araubidearen bitartezko laguntzak lortzea.

Lehenengoa. Agindu honetan dagoen baimen-emate honek ez dauka bere baitan, inola ere, hezkuntza-itunen araubidearen bitartezko laguntzak lortzea. EHAA - 2005eko urtarrilak 7, ostirala N.º 4 ZK. BOPV - viernes 7 de enero de 2005 199 besteko eraikinek bete beharreko baldintzei buruzkoa (urriaren 4ko 2177/1996 Errege Dekretuak onartua), bai eta indarreko

Más detalles

N -3354. Zk-3354. hau EHAAn argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita. Vitoria-Gasteiz, 1999ko uztailaren 9a.

N -3354. Zk-3354. hau EHAAn argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita. Vitoria-Gasteiz, 1999ko uztailaren 9a. 13444 EHAA - 1999ko uztailak 29, osteguna N.º 144 ZK. BOPV - jueves 29 de julio de 1999 Zk-3354 AGINDUA, 1999ko uztailaren 9koa, Herrizaingo sailburuarena, 1999ko martxoaren 2ko Aginduz (1999ko martxoaren

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. lunes 8 de julio de 2013

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. lunes 8 de julio de 2013 BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO N.º 129 lunes 8 de julio de 2013 OTRAS DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 3094 RESOLUCION de 19 de junio de 2013, del Director General de Lanbide-Servicio

Más detalles

ESCUELA MUNICIPAL DE IDIOMAS DE ORGAZ LISTADO ADMITIDOS INGLÉS

ESCUELA MUNICIPAL DE IDIOMAS DE ORGAZ LISTADO ADMITIDOS INGLÉS LUNES Y MIÉRCOLES LUNES Y MIÉRCOLES 16:00 h - 17:00 h (A1 - PRI II) DANIEL RAMIREZ ROMERO JORGE MORON ESTEBAN LOZOYA MARTIN-DELGADO EDUARDO BUENO APARICIO CELIA ROMERO BENITO ANDREA GUERRERO DE LA FUENTE

Más detalles

RESOLUCIÓN RESUELVO RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS: NOMBRE Y APELLIDOS BENAVENTE GOMEZ, ALBERTO CEBRIAN TENDERO, LIDIA MARIA CRESPO GOMEZ, VICTORIA

RESOLUCIÓN RESUELVO RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS: NOMBRE Y APELLIDOS BENAVENTE GOMEZ, ALBERTO CEBRIAN TENDERO, LIDIA MARIA CRESPO GOMEZ, VICTORIA RESOLUCIÓN Expirado el plazo de presentación de solicitudes de admisión para las pruebas de selección de personal para la contratación, a tiempo parcial, mediante concurso y entrevista personal, en el

Más detalles

Ondoren azaltzen dira Eusko Jaurlaritzak 2013 eta 2014 urteetan Ikerbasque Fundazioaren aktibitateari egindako ekarpenak :Data Kontzeptua Zenbatekoa

Ondoren azaltzen dira Eusko Jaurlaritzak 2013 eta 2014 urteetan Ikerbasque Fundazioaren aktibitateari egindako ekarpenak :Data Kontzeptua Zenbatekoa HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA GORKA MANEIRO LABAYEN JAUNAK, UPyD TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK, IKERBASQUE FUNDAZIOAN EKARPENEI ETA

Más detalles

G/111/20/1/0743/O621/0000/042014

G/111/20/1/0743/O621/0000/042014 Lote ESPTE. ZK EXPTE Nº G/111/20/1/0743/O621/0000/042014 XEDEA JETO SUMINISTRO DE PRÓTESIS TRAUMATOLÓGICAS DE CADERA PARA LA OSI BILBAO BASURTO I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean

Más detalles

ESLEIPEN EBAZPEN RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

ESLEIPEN EBAZPEN RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN ESPTE. ZK EXPTE Nº G/130/10/0/1439/O631/0000/112014 TALDEA AGRUPACION GASUMIN SUMINISTROS XEDEA JETO ADQUISICIÓN DE UN ECOGRAFO PARA LA UCI Y UN ECOGRAFO PARA RADIOLOGÍA DEL AMBULATORIO DE BASAURI DE LA

Más detalles

26156 EHAA - 2008ko urriak 27, astelehena N.º 205 ZK. BOPV - lunes 27 de octubre de 2008

26156 EHAA - 2008ko urriak 27, astelehena N.º 205 ZK. BOPV - lunes 27 de octubre de 2008 26156 EHAA - 2008ko urriak 27, astelehena N.º 205 ZK. BOPV - lunes 27 de octubre de 2008 JUSTIZIA, LAN ETA GIZARTE SEGURANTZA SAILA 5911 AGINDUA, 2008ko urriaren 8koa, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza

Más detalles

Beraz, aurreko paragrafoan esandakoaren arabera, hau

Beraz, aurreko paragrafoan esandakoaren arabera, hau 13162 EHAA - 2005eko uztailak 7, osteguna N.º 129 ZK. BOPV - jueves 7 de julio de 2005 3533 EBAZPENA, 2005eko maiatzaren 19koa, Industria Berritzeko eta Garatzeko sailburuordearena, 2003ko martxoaren 26an

Más detalles

G/111/20/1/0990/O621/0000/062014

G/111/20/1/0990/O621/0000/062014 ESPTE. ZK EXPTE Nº G//0//0990/O6/0000/0604 XEDEA OBJETO SUMINISTRO DE IMPLANTES DE COLUMNA VERTEBRAL PARA LA OSI BILBAO BASURTO I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean ageri diren zenbaki

Más detalles

CAMPEONATO REGIONAL DE TAEKWONDO

CAMPEONATO REGIONAL DE TAEKWONDO CAMPEONATO REGIONAL DE TAEKWONDO DEPORTE EN EDAD ESCOLAR 2014/15 CIUDAD REAL 8 de marzo de 2015 CLASIFICACIÓN TÉCNICA BENJAMÍN BENJAMÍN ALEVÍN ALEVÍN INFANTIL INFANTIL CADETE CADETE MARÍA LUNA MARTA GÓMEZ

Más detalles

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN CI-SREC ACUERDO MARCO PARA GUANTES

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN CI-SREC ACUERDO MARCO PARA GUANTES ESPTE. ZK EXPTE Nº G/110/20/1/0714/OSC1/0000/042012 TALDEA AGRUPACION CI-SREC CI-SREC CI-SREC XEDEA JETO ACUERDO MARCO PARA GUANTES I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean ageri diren

Más detalles

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA. Zk-5846 N -5846. ERABAKIA, 1998ko abenduaren 11koa, Lehendakaritzaren

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA. Zk-5846 N -5846. ERABAKIA, 1998ko abenduaren 11koa, Lehendakaritzaren EHAA - 1998ko abenduak 24, osteguna N.º 245 ZK. B.O.P.V. - jueves 24 de diciembre de 1998 23937 Bestelako Xedapenak Otras Disposiciones JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA Zk-5846 ERABAKIA, 1998ko abenduaren

Más detalles

G/113/20/1/1012/O621/0000/092013

G/113/20/1/1012/O621/0000/092013 Lote ESPTE. ZK EXPTE Nº G/113/20/1/1012/O621/0000/092013 XEDEA JETO SUMINISTRO DE MALLAS QUIRÚRGICAS PARA CIRUGÍA DIGESTIVA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO BASURTO I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen

Más detalles

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE Curso: º N. Básico (Francés) Ref.Doc.: RelSolEstEOIPre_0 Acosta Recio, Rocío Albarrán Raposo, María Dolores Álvarez Gallardo, Eulalia Caro Maraver, Eva María Díaz Álvarez, Jonathan Gutiérrez Mairena, Lucía,8

Más detalles

108/11 DEKRETUA: Larrabetzuko udaletxean, 2011ko bagilaren 9an.

108/11 DEKRETUA: Larrabetzuko udaletxean, 2011ko bagilaren 9an. 108/11 DEKRETUA: Larrabetzuko udaletxean, 2011ko bagilaren 9an. OINARRIA: 2011ko maiatzaren 13an, Alkatetzearen 78/11 Dekretuaren bidez, ontzat emon zan Larrabetzuko herriikastetxean saneamentu-sareak

Más detalles

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E.O.I. Puerta de la Mar

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E.O.I. Puerta de la Mar Curso: º N. Básico (Alemán) Ref.Doc.: RelSolEstEOIPre_0 Agharbi, Anissa Aguilar Leal, Estefanía Aguilera Gutiérrez, Laura Alcalá Ortiz, Javier Almanzor Guerrero, Virginia Título universitario o Título

Más detalles

Relación definitiva de aspirantes excluidos durante el curso (2014 / 2015) (2014 / 2015) Ikasturtean-Baztertutako izangaien behin-betiko zerrenda

Relación definitiva de aspirantes excluidos durante el curso (2014 / 2015) (2014 / 2015) Ikasturtean-Baztertutako izangaien behin-betiko zerrenda AEDO GOÑI, IBAI ASKASIBAR GARAI, EGOITZ BALDUZ NAVARRO, MARIA BARANDIARAN ZURUTUZA, MAIALEN BARBERIA MUGICA, AINARA BELLIDO ARRIBAS, SARA 0597 - MAESTROS... BERENGUER IVARS, MACIAS BILBAO ONDARZA, OIER

Más detalles

LISTADO DEFINITIVO DE CANDIDATOS ADMITIDOS

LISTADO DEFINITIVO DE CANDIDATOS ADMITIDOS LISTADO DEFINITIVO DE CANDIDATOS ADMITIDOS (Se requiere un mínimo de 10 aspirantes para la creación de un grupo en cada una de las Escuelas Oficiales de Idiomas, según se establece en la Base 4.- 4.4)

Más detalles

I. ERANSKINA / ANEXO I II. ERANSKINA / ANEXO II

I. ERANSKINA / ANEXO I II. ERANSKINA / ANEXO II 18042 EHAA - 2008ko uztailak 9, asteazkena N.º 130 ZK. BOPV - miércoles 9 de julio de 2008 Hirugarrena. Ebazpen honek administrazio bidea amaitzen du. Bere aurka aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkez

Más detalles

CLASIFICACION I CIRCUITO DE TENIS PLAYA DE MADRID

CLASIFICACION I CIRCUITO DE TENIS PLAYA DE MADRID INFANTIL MASCULINO 1 DIEGO LE GAL PEREZ 16 16 12 44 2 DAVID GURUMETA ABAD 24 16 40 3 PABLO CARRETERO SALVADOR 6 6 24 36 4 JESUS LAPEÑA GARCIA 12 12 8 32 5 LUIS DIAZ ARGENTE 8 8 8 24 6 ALEJANDRO ONRUBIA

Más detalles

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL UNIBERTSITATE MASTERRA INDUSTRIA INGENIARITZAN. ALONSO LASA, Maite Itinerario 2

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL UNIBERTSITATE MASTERRA INDUSTRIA INGENIARITZAN. ALONSO LASA, Maite Itinerario 2 MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL UNIBERTSITATE MASTERRA INDUSTRIA INGENIARITZAN LISTA DE ADMITIDOS EN EL MÁSTER (8-9-2014) El plazo de matrícula será del 15 de septiembre a las 9:00 al 17

Más detalles

de los de Donostia-San Sebastián que corresponda en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de recepción de esta notificación.

de los de Donostia-San Sebastián que corresponda en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de recepción de esta notificación. EHAA - 2002ko ekainak 10, astelehena N.º 108 ZK. BOPV - lunes 10 de junio de 2002 10059 Donostia-San Sebastiángo epaitegietatik dagokionean. Horretako epea bi hilabetekoa izango da eta jakinarazpena jasotzen

Más detalles

HA RESUELTO. Madrid, 4 de diciembre de 2013 LOS RECTORES

HA RESUELTO. Madrid, 4 de diciembre de 2013 LOS RECTORES Resolución de fecha 4 de diciembre de 2013 de la Universidad Complutense de Madrid y de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se aprueba la lista definitiva de admitidos y excluidos a la convocatoria

Más detalles

CALIFICACIÓN DEL ÚNICO EJERCICIO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS, CELEBRADO EL PASADO DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2014.

CALIFICACIÓN DEL ÚNICO EJERCICIO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS, CELEBRADO EL PASADO DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2014. ANUNCIO DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DE CONCURSO-OPOSICIÓN CONVOCADO PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA LISTA DE ESPERA O BOLSA DE TRABAJO TEMPORAL DE AUXILIARES DE BIBLIOTECA DE LA RED MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS,

Más detalles

POR LA QUE SE HACEN PÚBLICAS LAS HABILITACIONES

POR LA QUE SE HACEN PÚBLICAS LAS HABILITACIONES -i g Región de Murcia CONSEJENíA OE EDUCACIÓT. V UNIVERSIDADES RESOLUGI DE 3I DE AGOSTO DE 2015, DE LA DIRECCI N GENERAL DE PLANIFICACION EDUCATIVA Y RECURSOS HUMANOS, POR LA QUE SE HACEN PÚBLICAS LAS

Más detalles

LISTADO DEFINITIVO ADMITIDOS/EXCLUIDOS ALUMNOS ATENCIÓN SOCIOSANITARIA SOCUÉLLAMOS APELLIDOS NOMBRE ADMITIDOS EXCLUIDOS OBSERVACIONES

LISTADO DEFINITIVO ADMITIDOS/EXCLUIDOS ALUMNOS ATENCIÓN SOCIOSANITARIA SOCUÉLLAMOS APELLIDOS NOMBRE ADMITIDOS EXCLUIDOS OBSERVACIONES LISTADO DEFINITIVO ADMITIDOS/EXCLUIDOS ALUMNOS ATENCIÓN SOCIOSANITARIA SOCUÉLLAMOS APELLIDOS NOMBRE ADMITIDOS EXCLUIDOS OBSERVACIONES ALARCON COBO ALFONSO EXCLUIDO TÉCNICO EN ATENCIÓN SOCIOSANITARIA ALCOLEA

Más detalles

PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO

PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO Año academico 2010/11. Convocatoria : ORDINARIA Centro: 28038847 - I.E.S. SEVERO OCHOA ASIGNATURAS APELLIDOS Y NOMBRE FASE GENERAL FASE

Más detalles

UNIVESIDAD POPULAR SAN CARLOS DEL VALLE MATRICULADOS PRIMER CUATRIMESTRE 2012-2013

UNIVESIDAD POPULAR SAN CARLOS DEL VALLE MATRICULADOS PRIMER CUATRIMESTRE 2012-2013 CURSO: Aeróbic I MONITOR: Ana María García de Dionisio Palacios HORARIO: martes, jueves y viernes. 16 h- 17 h Álvarez Torres, Cristina Antequera Morales, Consolación Campillo Almarcha, Patricia Campillo

Más detalles

PERSONAS ADMITIDAS Y EXCLUIDAS POR CATEGORÍAS DE LA BOLSA DE EMPLEO DE MONITORES/ EDUCADORES DEL AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

PERSONAS ADMITIDAS Y EXCLUIDAS POR CATEGORÍAS DE LA BOLSA DE EMPLEO DE MONITORES/ EDUCADORES DEL AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS PERSONAS ADMITIDAS Y EXCLUIDAS POR CATEGORÍAS DE LA BOLSA DE EMPLEO DE MONITORES/ EDUCADORES DEL AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS Admitidos de la Categoría 1 Diplomado o Grado Magisterio de

Más detalles

Tabla de Profesorado - Curso Académico 2015-16

Tabla de Profesorado - Curso Académico 2015-16 GRADO EN DISEÑO INTEGRAL Y GESTION DE LA IMAGEN Categoría Nº Profesores Nº Doctores Catedratico de Universidad 1 1 Profesor Asociado 4 0 Profesor Ayudante Doctor 2 2 Profesor Contratado Doctor 4 4 Profesor

Más detalles

FEDERACION ARAGONESA DE TENIS (REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE TENIS)

FEDERACION ARAGONESA DE TENIS (REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE TENIS) MASTER BENJAMIN Fed. Reg. Aragonesa PREMIO EN METALICO Prueba MASCULINA 1 1 ALEJO SANCHEZ QUILEZ SABADO 26 16 H ALEJO SANCHEZ 6/3 6/3 2 ALEX VAN LUMICH 3 4 PABLO ROCHE ALCAYA ALEJO SANCHEZ LUNES 28 15

Más detalles

Categoría : Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales Num Orden : 22 Especialidad/ A.Principal :

Categoría : Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales Num Orden : 22 Especialidad/ A.Principal : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BAÑOS ETCHEMENDI, Mª PASTORA 8947750 99,09 131,19 GETE NEBREDA, Mª ISABEL 51909819 98,18 130,18 MARTINEZ PEREZ, ROBERTO CARLOS 52958692 98,18 MONROY GONZALEZ, BELÉN 11825365 97,27

Más detalles

LISTADO DEFINITIVO EXCLUIDOS PUESTOS ESPECIFICOS ANEXO II

LISTADO DEFINITIVO EXCLUIDOS PUESTOS ESPECIFICOS ANEXO II ALCARAZ ALCARAZ ROSA MARIA 74655944 OTROS PROFESORES TECNICOS DE SERVICIOS A INSTANCIA FUERA DE PLAZO ARCE JIMENEZ CRISTINA 30812599 OTROS Ciclo Formativo de Grado Superior de Gestión ARROYO PEREZ ALONSO

Más detalles

ACUERDO de CONCESIÓN de BECAS CENTRO DE ESTUDIOS GARRIGUES PROMOCIÓN 2014/2015 MÁSTERES UNIVERSITARIOS

ACUERDO de CONCESIÓN de BECAS CENTRO DE ESTUDIOS GARRIGUES PROMOCIÓN 2014/2015 MÁSTERES UNIVERSITARIOS ACUERDO de CONCESIÓN de BECAS CENTRO DE ESTUDIOS GARRIGUES PROMOCIÓN 2014/2015 MÁSTERES UNIVERSITARIOS A la vista de las candidaturas presentadas y del resultado de las pruebas de selección realizadas

Más detalles

Según consta en Acta de fecha 1 y 5 de Agosto de 2014:

Según consta en Acta de fecha 1 y 5 de Agosto de 2014: RESULTADO DEFINITIVO DEL PROCESO SELECTIVO ÚNICO PARA PROVEER QUINCE DE TÉCNICOS EN FORMACIÓN, CON CARÁCTER DE LABORAL TEMPORAL CON JORNADA PARCIAL DEL INSTITUTO DE EMPLEO Y DESARROLLO SOCIOECONÓMICO Y

Más detalles

RESULTADO DE LA PRUEBA ESCRITA TEÓRICA Y PRÁCTICA

RESULTADO DE LA PRUEBA ESCRITA TEÓRICA Y PRÁCTICA ACTA DE LA SESIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR PARA LA CONTRATACIÓN DE UN ADMINISTRATIVO PARA LA EXTENSIÓN DE LA ESCUELA DE IDIOMAS CARAVACA DE LA CRUZ, EN MULA. RESULTADO DE LA PRUEBA ESCRITA TEÓRICA Y PRÁCTICA

Más detalles

mentos sustantivos de su ejercicio, atribuidas a la Viceconsejería

mentos sustantivos de su ejercicio, atribuidas a la Viceconsejería EHAA - 2007ko ekainak 22, ostirala N.º 120 ZK. BOPV - viernes 22 de junio de 2007 15031 edota, eskumen horiek gauzatzean, funtsezko elementuak lagatzen direnik, horiek denak Hezkuntza, Unibertsitate eta

Más detalles

TORNEO MASTERS COLINAS 2015-19/04/2015 DEPORTIVO COLINAS DE NUEVO LEON, A.C. ARTURO ORTEGA Individual Rankings - Through Event 13

TORNEO MASTERS COLINAS 2015-19/04/2015 DEPORTIVO COLINAS DE NUEVO LEON, A.C. ARTURO ORTEGA Individual Rankings - Through Event 13 HY-TEK's MEET MANAGER 5.0-11:24 AM /04/2015 Page 1 15- Mujeres - Individual Scores 1 Mariana Jazmin Hernandez Nuñez Municipio de San Pedro 1 Alejandra Suarez 16 Centro Acuatico Olimpico Uanl 3 Martinez

Más detalles

RELACIÓN DE ADMITIDOS/AS POR CICLO SOLICITADO SEGUNDA ADJUDICACIÓN

RELACIÓN DE ADMITIDOS/AS POR CICLO SOLICITADO SEGUNDA ADJUDICACIÓN Cód.Centro: 0000 Ref.Doc.: RelAdmCicSol Fecha Generación: 0/0/0 09:0: Agudo Gutiérrez, Isabel Aguilera Alfonso, José Ángel Alegre Álvarez, Iván Belmonte Gómez, Francisca Beltrán Hernández, Juan Diego Blanco

Más detalles

LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS EN EL CURSO DE PREPARACIÓN A LOS CICLOS DE GRADO SUPERIOR OPCIÓN B POR ORDEN DE ADMISIÓN

LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS EN EL CURSO DE PREPARACIÓN A LOS CICLOS DE GRADO SUPERIOR OPCIÓN B POR ORDEN DE ADMISIÓN LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS EN EL CURSO DE PREPARACIÓN A LOS CICLOS DE GRADO SUPERIOR OPCIÓN B SABAO CEJAS, MANUEL GUTIÉRREZ GARCÍA, ISMAEL DÍAZ MERA, CLAUDIO MEDINA BARRAGÁN, GONZALO LÓPEZ CARAVACA,

Más detalles

HORARIOS C.E.M. "MAESTRO ARTOLA" CURSO 2014-2015

HORARIOS C.E.M. MAESTRO ARTOLA CURSO 2014-2015 HORARIOS C.E.M. "MAESTRO ARTOLA" CURSO 2014-2015 1º A L - X (18:00 a 19:00) Profesor: Antonio Lara Tutor/Instrumento 1 Calvo Ariza, Carmen Manuel Delgado / L - X (17:00 a 18:00) 2 Castilla Jiménez, Marcos

Más detalles

BOLSA TITULADO/A GRADO MEDIO, FISIOTERAPEUTA /CONVOCATORIA PÚBLICA 2004 RESOLUCIÓN 19/05/04; BOPA 17/06/04. Ver nota informativa al final de la Bolsa

BOLSA TITULADO/A GRADO MEDIO, FISIOTERAPEUTA /CONVOCATORIA PÚBLICA 2004 RESOLUCIÓN 19/05/04; BOPA 17/06/04. Ver nota informativa al final de la Bolsa BOLSA TITULADO/A GRADO MEDIO, FISIOTERAPEUTA /CONVOCATORIA PÚBLICA 2004 RESOLUCIÓN 19/05/04; BOPA 17/06/04 Ver nota informativa al final de la Bolsa Nº PUNT. D.N.I. APELLIDOS Y NOMBRE ZONAS DÍA LLAMADA

Más detalles

CURSO: 1 GRADO ECONOMÍA 6501. TURNO MAÑANA (semanales) Primer cuatrimestre. Segundo cuatrimestre

CURSO: 1 GRADO ECONOMÍA 6501. TURNO MAÑANA (semanales) Primer cuatrimestre. Segundo cuatrimestre CURSO: 1 GRADO ECONOMÍA 6501. TURNO MAÑANA FUNDAMENTOS DE CONTABILIDAD ECONOMÍA DE LA EMPRESA MICROECONOMÍA ECONOMÍA: CÁLCULO LLORENTE RAMOS, AUGUSTO FDEZ. DE TEJADA MUÑOZ, VICTORIA SANZ CARNERO, BASILIO

Más detalles

Art. 13.2.2. No llevar dorsal visible

Art. 13.2.2. No llevar dorsal visible Concurso C. Madrid Canicross San Martín de la Vega DAMAS Categoría ABSOLUTA TIERRA Puesto Dorsal Codigo Deportista Sexo Año Categoría Federación Club Tiempo Warning 1 113 39890 MORENO CAMPAYA, BEATRIZ

Más detalles

TRABAJO FIN DE GRADO TEMAS DIRIGIDOS DNI TITULO TUTOR IDIOMA

TRABAJO FIN DE GRADO TEMAS DIRIGIDOS DNI TITULO TUTOR IDIOMA TRABAJO FIN DE GRADO TEMAS DIRIGIDOS DNI TITULO TUTOR IDIOMA 18593051N El riesgo de crédito en las entidades financieras Iván Iturricastillo 44646050Z Recogida de datos y análisis econométrico II 44683559X

Más detalles

MARIA IRANZU SOLOGUREN. Nekane Balluerka Lasa PERSONA DE CONTACTO PARA COMUNICACIÓN TELEFÓNICA Y GESTION HOJA DE DATOS SICUE-SENECA 2013 2014

MARIA IRANZU SOLOGUREN. Nekane Balluerka Lasa PERSONA DE CONTACTO PARA COMUNICACIÓN TELEFÓNICA Y GESTION HOJA DE DATOS SICUE-SENECA 2013 2014 HOJA DE DATOS SICUE-SENECA 2013 2014 NOMBRE COMPLETO DE LA INSTITUCION NOMBRE Y APELLIDOS DEL RECTOR O PERSONA RESPONSABLE DE LA INSTITUCION UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO Euskal Herriko Unibertsitatea Bº

Más detalles

FEA MEDICINA FISICA Y REHABILITACION

FEA MEDICINA FISICA Y REHABILITACION Fuente: SAS Elaboración: V. Matas de Granada Autobaremo Baremo Fecha actualización: 9/05/2012 ALARCÓN MANOJA, MARIA L 15,600 0,000 55,000 5,775 76,375 15,600 0,000 55,000 4,675 75,275 38 129 ALVAREZ HOLGADO,

Más detalles

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL JUSTIZIA, LAN ETA GIZARTE SEGURANTZA SAILA N -4332. Zk-4332

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL JUSTIZIA, LAN ETA GIZARTE SEGURANTZA SAILA N -4332. Zk-4332 14576 EHAA - 2003ko uztailak 28, astelehena N.º 146 ZK. BOPV - lunes 28 de julio de 2003 Xedapen Orokorrak Disposiciones Generales JUSTIZIA, LAN ETA GIZARTE SEGURANTZA SAILA Zk-4332 AGINDUA, 2003ko uztailaren

Más detalles

Puntos por grupos de baremos. Página 1 de 5. Antigüedad por categorias. Antigüedad por puesto actual. Cursos recibidos TOTALES

Puntos por grupos de baremos. Página 1 de 5. Antigüedad por categorias. Antigüedad por puesto actual. Cursos recibidos TOTALES 14 ACAL DÍAZ, DOLORES MERCEDES 29082044 19 AGUILERA LINDE, MARÍA LETICIA 24298858 37 ALCALÁ EXPÓSITO, ROSARIO 24276983 3.40 4.90 2.0 10.30 67 ALCARAZ MIRANDA, MARGARITA 24174727 3.40 2.20 2.0 7.60 70 ALMANSA

Más detalles

LISTADO DE GRUPOS Y HORARIOS INGLÉS GRUPO A LUNES Y MIÉRCOLES DE 17:00 H - 18:00 H NIVEL: EARLY KIDS

LISTADO DE GRUPOS Y HORARIOS INGLÉS GRUPO A LUNES Y MIÉRCOLES DE 17:00 H - 18:00 H NIVEL: EARLY KIDS LUNES Y MIÉRCOLES DE 17:00 H - 18:00 H NIVEL: EARLY KIDS 1 ALBERTO BARBERÁ REQUENA 2 SARA BRAVO SÁNCHEZ 3 MARCOS CÓRDOBA DE LA O 4 SAIURY ESTRADA VARGAS 5 ÁLVARO MAGÁN SANTOS 6 ADRIANA SANCHEZ ALISEDA

Más detalles

ANEXO I. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE BECARIOS BENEFICIARIOS - ORDEN ECD/297/2015 - BECAS PARA LA FORMACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN

ANEXO I. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE BECARIOS BENEFICIARIOS - ORDEN ECD/297/2015 - BECAS PARA LA FORMACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN SARA SOLÍS GIRÁLDEZ 47496232J BEC15/00439_PF01 45,5 1 #PF01 - Funciones de gestión administrativa y de aplicaciones informáticas, organización y planificación de eventos, reuniones de trabajo y viajes,

Más detalles

1ª jornada - Complejo Deportivo San Benito (La Laguna) - 24/01/15 RESULTADOS POR PRUEBAS

1ª jornada - Complejo Deportivo San Benito (La Laguna) - 24/01/15 RESULTADOS POR PRUEBAS 100 mts. Estilos Masculino 1 PEREZ GARCIA JONAY 1977 A 01:06,18 TENERIFE MASTER 2 BÁEZ GONZÁLEZ JOSÉ CARLOS 1975 A 01:06,50 CN MARTIÁNEZ 3 ALONSO TOLEDO JUAN MANUEL 1979 A 01:13,82 CD TEIMAR 4 SIVERIO

Más detalles

ZONALDEA / ZONA. Abizenak eta Izena / Apellidos y Nombre

ZONALDEA / ZONA. Abizenak eta Izena / Apellidos y Nombre a 04 Bekoetxe zentroa eta Gernikako zentroa Centro Bekoetxe y Centro Gernika Iraupen laburreko kontratuak, -Lanaldi osokoak Contratos de corta duración, inferi-tiempo completo 0001 BURGOA DE LA CAL, HECTOR

Más detalles

LISTADO PROVISIONAL DE ALUMNOS ADMITIDOS Y EXCLUIDOS TALLER DE EMPLEO "ATENCION SOCIOSANITARIA Y SERVICIOS DE PROXIMIDAD. FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN"

LISTADO PROVISIONAL DE ALUMNOS ADMITIDOS Y EXCLUIDOS TALLER DE EMPLEO ATENCION SOCIOSANITARIA Y SERVICIOS DE PROXIMIDAD. FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN APELLIDOS NOMBRE ADMITIDOS EXCLUIDOS OBSERVACIONES 1 ALARCON COBO ALFONSO EXCLUIDO TÉCNICO EN ATENCIÓN SOCIOSANITARIA 2 ALCOLEA CUEVAS EVANGELINA ADMITIDO 3 ALCOLEA DELICADO MARIA VICENTA ADMITIDO 4 ALCOLEA

Más detalles

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ. Facultad del Hábitat HORARIO DE GRUPOS PERIODO: AGOSTO - DICIEMBRE 2016

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ. Facultad del Hábitat HORARIO DE GRUPOS PERIODO: AGOSTO - DICIEMBRE 2016 PERIODO: AGOSTO - DICIEMBRE 206 00 5:00 FECHA DE IMPRESIÓN:, 8 DE JULIO DE 206 PERIODO: AGOSTO - DICIEMBRE 206 0 AULA 5 AULA 5 AULA 5 ARENAS VAZQUEZ JOSE TOBIAS ARENAS VAZQUEZ JOSE TOBIAS, HABITABILIDAD

Más detalles

LISTADO DEFINITIVO EXCLUIDOS PUESTOS ESPECIFICOS ANEXO II

LISTADO DEFINITIVO EXCLUIDOS PUESTOS ESPECIFICOS ANEXO II ALCALA RODRIGUEZ ANA MARIA 30199052 INTERINO Orientadores de EOE NO PERTENECER AL CUERPO PARA EL QUE CONCURSA ALFARO MANZANO MONICA 77583889 OTROS Ciclo Grado Medio Atención Sociosanitaria - 7 NO TITULACION

Más detalles

Master Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos

Master Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos Master Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos Planificación docente del curso académico: 2015 2016 Horas de docencia

Más detalles

INGENIERIA TECNICA EN INFORMATICA DE SISTEMAS CURSO 2012-13

INGENIERIA TECNICA EN INFORMATICA DE SISTEMAS CURSO 2012-13 FACULTAD DE CIENCIAS Plaza de los Caídos s/n 37008 - Salamanca Tel. (34) 923 29 44 51 Fax. (34) 923 29 45 14 www.usal.es/ciencias La Comisión Específica de Proyectos de Fin carrera en su sesión celebrada

Más detalles

CONCURSO PUBLICO PARA LA ADJUDICACION DE CONTRATOS KONTRATUA ADJUDIKATZEKO LEHIAKETA PUBLIKOA

CONCURSO PUBLICO PARA LA ADJUDICACION DE CONTRATOS KONTRATUA ADJUDIKATZEKO LEHIAKETA PUBLIKOA 16 AEP6L1 - D00045-6 Egin beharreko iharduerak/actividades a realizar: Musika Adierazpenaren Garapena I / Desarrollo de la Expresión Musical I Musika Adierazpenaren Garapena II / Desarrollo de la Expresión

Más detalles

-SEGUNDO PERIODO DE PREINSCRIPCIÓN- PUBLICADOS EN LA PÁGINA WEB DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015

-SEGUNDO PERIODO DE PREINSCRIPCIÓN- PUBLICADOS EN LA PÁGINA WEB DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015 El presente documento ha sido firmado en virtud de la Ley 59/2003 de 9 de Diciembre. El C.V.D. asignado es: 050-39B-A6C6*0002-EA6.Para cotejar el presente con su original electrónico acceda a la Oficina

Más detalles

Ebazpena, 2014ko ekainaren 2koa,

Ebazpena, 2014ko ekainaren 2koa, HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA Administrazio eta Zerbitzuen Sailburuordetza Kudeaketa Ekonomikoaren Zuzendaritza DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGüíSTICA Y CULTURA Viceconsejería

Más detalles

UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE MEXICO

UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE MEXICO 190101 SALON LAB LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES 436 JUANA RAMIREZ JUAREZ 19017 EXPRESION ORAL Y ESCRITA 10:00-11:00 07:00-09:00 09:00-11:00 462 MARIA DE LOURDES GONZALEZ CORPUS 19015 FUNDAMENTOS DE CONTABILIDAD

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. viernes 26 de diciembre de 2014

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. viernes 26 de diciembre de 2014 OTRAS DISPOSICIONES LEHENDAKARITZA 5481 RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2014, de la Secretaria General de Acción Exterior, por la que se convocan Becas de especialización de profesionales en el área de

Más detalles

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro. L 43/28 Diario Oficial de la Unión Europea 14.2.2013 REGLAMENTO (UE) N o 127/2013 DE LA COMISIÓN de 13 de febrero de 2013 por el que se modifican los anexos I y II del Reglamento (CE) n o 1905/2006 del

Más detalles

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN ABSELAM ABDEL-LAH MIMUNT - NOTA DE ACCESO A LA TITULACIÓN (SELECTIVIDAD, FP,...

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN ABSELAM ABDEL-LAH MIMUNT - NOTA DE ACCESO A LA TITULACIÓN (SELECTIVIDAD, FP,... UNIVERSIDAD DE MÁLAGA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN RELACIÓN DE SOLICITANTES DE TRASLADO DE EXPEDIENTE CUYAS SOLICITUDES DEBEN SER SUBSANADAS, Y A LAS QUE, EN APLICACIÓN DE LO DISPUESTO EN EL ART.

Más detalles

Vigilante / Esp. Forestal / Operador Consola

Vigilante / Esp. Forestal / Operador Consola Almería Ros Gazquez, Jose Maria 7 1007 Escamez Martinez, Manuel 5 621 Ros Gazquez, Jose Maria 7 1007 Escamez Martinez, Manuel 5 621 Segovia Gomez, Juan Bautista 5 442 Preparador Físico Marin Fernandez,

Más detalles

Relación de Excluidos Definitivos Zona de Trabajo Social "PEÑAMEFECIT"

Relación de Excluidos Definitivos Zona de Trabajo Social PEÑAMEFECIT AMARO ALARCON, MARIA DEL PILAR -26034009X AMARO VALDERAS, JUANA -77357939S AMATE DE LA TORRE, ALBERTO -77348165Q ANGUITA SEGURA, MIGUEL ANGEL -77355377Y ARBO SUTIL, DEL, MANUEL -77347266Z ARMENTEROS MARTINEZ,

Más detalles

DELEGACIÓN ONUBENSE DE ATLETISMO

DELEGACIÓN ONUBENSE DE ATLETISMO PRUEBA: DELEGACIÓN ONUBENSE DE ATLETISMO RANKING onubense TEMP. 2.001-02 (Carreras) 60 M.L. MASCULINO ALEVIN categoria alevin actualizado 02-nov-02 1 : 9.1 LAZARO TORRES FLORES 91 ALEV H V 1844 C.ONUBENSE

Más detalles

ANEXO RELACION DE ASPIRANTES APROBADOS Y PLAZAS ADJUDICADAS PROCESO SELECTIVO DE FACULTATIVO ESPECIALISTA DE OFTALMOLOGÍA

ANEXO RELACION DE ASPIRANTES APROBADOS Y PLAZAS ADJUDICADAS PROCESO SELECTIVO DE FACULTATIVO ESPECIALISTA DE OFTALMOLOGÍA ANEXO RELACION DE ASPIRANTES APROBADOS Y PLAZAS ADJUDICADAS PROCESO SELECTIVO DE FACULTATIVO ESPECIALISTA DE OFTALMOLOGÍA Resolución de 13 de febrero de 2009 (BOCM 17 de febrero) DNI APELLIDOS Y NOMBRE

Más detalles

Evento 17 Muchachas 13-14 50 SC Meter Pecho Nombre Edad Equipo Finales Tiempo

Evento 17 Muchachas 13-14 50 SC Meter Pecho Nombre Edad Equipo Finales Tiempo XXIX Copa Promocional de Natación Guadalajara - 04/07/2014 to 06/07/2014 Consejo Municipal del Deporte de Guadalajara Results - Sábado 5 de Julio de 2014 Evento 17 Muchachas 13-14 50 SC Meter Pecho 1 Vázquez,

Más detalles

PROFESORES DEL GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES

PROFESORES DEL GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES PROFESORES DEL GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES PROFESORES DEPARTAMENTO AREA CORREO Alegría Sánchez, Alexandra Ingeniería Química y Textil Sin determinar sandraale@usal.es Alonso Izquierdo, Alberto Matemática

Más detalles

LISTADO DE BAREMO DE INTERINOS (Fase: DEFINITIVA Curso: 2014/2015)

LISTADO DE BAREMO DE INTERINOS (Fase: DEFINITIVA Curso: 2014/2015) Página de (Fase: DEFINITIVA Curso: 0/0) 09 Profesores Técnicos de Formación Profesional Cocina y Pasteleria T Ap. 00696 Rodriguez Aguilera, Antonia,00 8,0000 077960 Ragel Vazquez, Javier 6,000,87080 6,000

Más detalles

Federación: FEDERACION DE CICLISMO DE CASTILLA Y LEON

Federación: FEDERACION DE CICLISMO DE CASTILLA Y LEON Fecha: sábado, 30 de julio de 206 Clase: PROMESA Abandonos: 0 Inscritos: 3 Clasificados: 3 Kilometraje: 0 º 4 PRIETO DE LA TORRE, ADRIAN ESP20080526 203069 PROMESA EL PIÑON CORTES, C.D.C. 2º 9 SAN JOSE

Más detalles

Nº orden 1 López González, Alicia Nombrada. 2 Calero Martínez, Elena Nombrada. 3 Villar Selles, Belén Engracia Contratada

Nº orden 1 López González, Alicia Nombrada. 2 Calero Martínez, Elena Nombrada. 3 Villar Selles, Belén Engracia Contratada BOLSA DE EMPLEO DE LA ESCALA DE AYUDANTES DE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS (Convocatoria Resolución 6 de septiembre de 2010) (Resolución final 18 de julio de 2011) Fecha de la última actualización de la Bolsa:

Más detalles

VI PRUEBA DE LA COPA CABILDO DE TENERIFE 2012

VI PRUEBA DE LA COPA CABILDO DE TENERIFE 2012 JESUS CASTRO ALMAZAN CARLOS RDGUEZ MARRERO MIERCOLES 19:20 JUAN JESUS RAVELO RICARDO GONZALEZ MIERCOLES 18:00 JOAQUIN JUAREZ ELIAS SABUGO MIERCOLES 20:00 LAURA ALONSO 1. EDUARDO RAZQUIN MIERCOLES 18:00

Más detalles

IMPRESO DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN

IMPRESO DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE SECRETARÍA DE ESTADO DE CULTURA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA E INDUSTRIAS CULTURALES Y DEL LIBRO Subdirección General de Promoción de Industrias Culturales y

Más detalles

Izta.: Igone Azpiroz Artano Etengabeko Ikaskuntzako zuzendaria

Izta.: Igone Azpiroz Artano Etengabeko Ikaskuntzako zuzendaria EBAZPENA, 2007ko urriaren 24koa, Etengabeko Ikaskuntzako zuzendariarena, 2007-2008 ikasturtean hasteko diren Lanbide Heziketako Zikloetako irakaslegoaren prestakuntzarako ikastaroetarako irakasle onartuen

Más detalles

LISTADO DEFINITIVO. 6º CURSO CAMARER@ RESTAURANTE/BAR

LISTADO DEFINITIVO. 6º CURSO CAMARER@ RESTAURANTE/BAR LISTADO DEFINITIVO. 6º CURSO CAMARER@ RESTAURANTE/BAR DIA INAUGURACIÓN CURSO: 3 DE MAYO DE 2.010 HORA INAUGURACIÓN CURSO: LUGAR: 12:45 HORAS. EN ESTAS INSTALACIONES. LOS 15 ALUMNOS/AS ADMITID@S EN ESTE

Más detalles

[Escribir texto] BOLSA DE TRABAJO ESCALA AUXILIAR ADMINISTRATIVA Nº DE ORDEN APELLIDOS NOMBRE

[Escribir texto] BOLSA DE TRABAJO ESCALA AUXILIAR ADMINISTRATIVA Nº DE ORDEN APELLIDOS NOMBRE Nº DE ORDEN APELLIDOS NOMBRE 1 GONZALEZ ACEVEDO 2 SANTIAGO DOMINGUEZ YOLANDA CONSOLACION DE LA CINTA 3 BERMEJO DIAZ MARIA DE LOS ANGELES 4 LUQUE RIVAS CARMEN 5 JARA MORALEDA RAFAEL 6 OLIVA BLANCO MARIA

Más detalles

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA. 200/2006 DEKRETUA, urriaren 17koa, Argentinar Errepublikari «Lagun Onari» goraipamena emateko

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA. 200/2006 DEKRETUA, urriaren 17koa, Argentinar Errepublikari «Lagun Onari» goraipamena emateko EHAA - 2006ko urriak 23, astelehena N.º 202 ZK. BOPV - lunes 23 de octubre de 2006 20437 Bestelako Xedapenak Otras Disposiciones JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA 5211 200/2006 DEKRETUA, urriaren 17koa, Argentinar

Más detalles

A TODAS LAS FEDERACIONES AUTONOMICAS

A TODAS LAS FEDERACIONES AUTONOMICAS A TODAS LAS FEDERACIONES AUTONOMICAS Ref.: Grupos Tecnificación, Promoción de Base y Entrenamiento por Internet 2015 1. Grupos de Tecnificación 2015 De acuerdo con los criterios establecidos en la circular

Más detalles

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Avda. de los Castros, s/n Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 39005 Santander Teléfono: 942 201650 Fax: 942 201890 Director: Ángel Herrero Crespo

Más detalles

Boletín Oficial de Castilla y León I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Boletín Oficial de Castilla y León I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Boletín Oficial de Castilla y León Núm. 80 Miércoles, 27 de abril de 2011 Pág. 32419 I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN C. OTRAS DISPOSICIONES CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES GERENCIA DE

Más detalles

Listado de Alegaciones Desestimadas

Listado de Alegaciones Desestimadas Página 1 de 5 013075190 013161295 013143685 ALONSO DE LA CRUZ, M. ALBINA ANDRES CALLEJA, MARTA ARRANZ MARTINEZ, M. MAR Se mantienen la puntuación del apartado 4.2. No subsana Se mantiene la puntuación

Más detalles

Contenidos funciones

Contenidos funciones vocabulario Nombres propios masculinos y femeninos. Apellidos. Contenidos funciones gramática comunicativas Verbos llamarse Saludar y y ser. presentarse. Preguntar el nombre. cultura y sociedad Los nombres

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. martes 22 de abril de 2014

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. martes 22 de abril de 2014 OTRAS DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD 1837 ORDEN de 26 de marzo de 2014, del Consejero de Salud, por la que se establece el procedimiento para la acreditación de la experiencia profesional que habilita

Más detalles

Informe de solicitudes de Proceso Unificado adjudicadas en el centro docente

Informe de solicitudes de Proceso Unificado adjudicadas en el centro docente PARÁMETROS : Usuario: Fecha: mjllanos 18-06-2015 Hora: 11:02 Año: Proceso: Centro: Provincia: Enseñanza: Familia: Curso: 2015 Proceso Unificado (34001901) VIRGEN DE LA CALLE Todas Todas Todas Todos Nº

Más detalles

Por último, informamos de la estructura organizativa y composición de los Comités que están trabajando en la organización y desarrollo del Congreso.

Por último, informamos de la estructura organizativa y composición de los Comités que están trabajando en la organización y desarrollo del Congreso. BOLETÍN INFORMATIVO nº 2. Julio 2011 Con este segundo boletín informativo queremos dar a conocer las bases y normativa del II Certamen de Tesis Doctorales que se celebrará en el contexto del VII Congreso

Más detalles

LISTADO DE ADMITIDOS CURSOS ESCUELA 2015-2016

LISTADO DE ADMITIDOS CURSOS ESCUELA 2015-2016 Roberto Revuelta Lafuente Actividades Auxiliares de Almacén SI Fernando Laguna García Actividades Auxiliares de Almacén SI Alberto Capitán Torralbo Actividades Auxiliares de Almacén SI Tomás García Segura

Más detalles

COMISIONES DELA FACULTAD DE DERECHO

COMISIONES DELA FACULTAD DE DERECHO COMISIONES DELA FACULTAD DE DERECHO I.- COMISIONES ESPECÍFICA Y TEMÁTICAS (su existencia es preceptiva por aplicación del art. 52.1 EUVA, y art. 18.1 RFD): a) Comisión de Ordenación Académica. b) Comisión

Más detalles

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE E.O.I. Sevilla-Macarena

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE E.O.I. Sevilla-Macarena Curso: º N. Básico (Italiano) Ref.Doc.: RelSolEstEOIPre_0 Aires Ramos, María Dolores Álvarez Delgado, Marta María Balrrama Coca, Noelia Barrero Pavón, Silvia Barrio Donoso, Rocío, 7,8 Blázquez Arenas,

Más detalles

LISTADO PROVISIONAL EXCLUIDOS PUESTOS ESPECIFICOS ANEXO II

LISTADO PROVISIONAL EXCLUIDOS PUESTOS ESPECIFICOS ANEXO II ALCALA RODRIGUEZ ANA MARIA 30199052 INTERINO Orientadores de EOE NO PERTENECER AL CUERPO PARA EL QUE CONCURSA ALFARO MANZANO MONICA 77583889 OTROS Ciclo Grado Medio Atención Sociosanitaria - 7 NO TITULACION

Más detalles

LISTADO PROVISIONAL DE ADJUDICATARIOS DE DESTINO C0900VI PROVISIONAL

LISTADO PROVISIONAL DE ADJUDICATARIOS DE DESTINO C0900VI PROVISIONAL Fecha : 21/10/2009 08:59 CVOT00CONCUR Usuario : Report : IF53D Páginas : 12 LISTADO PROVISIONAL DE ADJUDICATARIOS DE DESTINO Convocatoria: C0900VI C.MÉRITOS SSCC Y DP.VIVIENDA Tipo de Resolución: PROVISIONAL

Más detalles

Apellidos y Nombre Ciclo Puntuación Vía de acceso. ADGB01 (Servicios Administrativos) ADGB01 (Servicios Administrativos)

Apellidos y Nombre Ciclo Puntuación Vía de acceso. ADGB01 (Servicios Administrativos) ADGB01 (Servicios Administrativos) Página : 1 ALB, FLORIANA GEORGIANA BONILLA LLORENTE, RUBÉN GARCÍA ORS, ANTONIO HERRERO OTERO, RAÚL IGHISAN HAUCA, DENISA ANA MARIA KOLCZA, ANDREEA IOANA MANEA, MIRUNA NICOLETA MARTÍNEZ ÁNGELES, ANA LAURA

Más detalles

2o A OCI TUTOR: MA. CRISTINA VAZQUEZ OLVERA

2o A OCI TUTOR: MA. CRISTINA VAZQUEZ OLVERA 2o A OCI TUTOR: MA. CRISTINA VAZQUEZ OLVERA RICARDO LUIS TREVIÑO PÉREZ GUALBERTO ALVARADO RICARDO LUIS TREVIÑO PÉREZ GUALBERTO ALVARADO GUALBERTO ALVARADO GUALBERTO ALVARADO PATRICIA VERONICA GLZ BLANCO

Más detalles

I Campeonato Escolar de Natación Sincronizada Región de Murcia (Rutinas) Orden de salida

I Campeonato Escolar de Natación Sincronizada Región de Murcia (Rutinas) Orden de salida Solo Sirenitas GAMBÍN MORÁN, JULIA 2008 CNLORCA 2 PADILLA HERNÁNDEZ, MARISA 2009 PALAZÓN CÁNOVAS, CLAUDIA 2008 Solo Benjamín DIEPSTRATEN GARCÍA, LAURA 2006 CNLORCA 3 ROMERO RUÍZ, ALMA 2007 SOTO MARTÍNEZ,

Más detalles

GUÍA PARA LA SOLICITUD DE BOLSAS DE PDI

GUÍA PARA LA SOLICITUD DE BOLSAS DE PDI GUÍA PARA LA SOLICITUD DE BOLSAS DE PDI 1. Accedemos a la pantalla principal. En caso de no haberse registrado con anterioridad creamos el usuario nuevo aportando todos los datos personales que se muestran

Más detalles

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2009/2999 (1/11) EHAA - 2009ko maiatzak 26, asteartea N.º 98 ZK. BOPV - martes 26 de mayo de 2009

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2009/2999 (1/11) EHAA - 2009ko maiatzak 26, asteartea N.º 98 ZK. BOPV - martes 26 de mayo de 2009 Bestelako Xedapenak Otras Disposiciones HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA 2999 EBAZPENA, 2009ko maiatzaren 6koa, Lanbide Heziketako eta Etengabeko Ikaskuntzako sailburuordearena, Lanbide Heziketako

Más detalles