AVALUACIÓ DE LA DOCÈNCIA FCSB

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "AVALUACIÓ DE LA DOCÈNCIA FCSB"

Transcripción

1 AVALUACIÓ DE LA DOCÈNCIA FCSB

2 EVOLUCIÓ DE LA PARTICIPACIÓ GLOBAL DELS ESTUDIANTS EN LES ENQUESTES Curs/Semestre Fisioteràpia Infermeria Nutrició Mitjana 3 tit , 34 27,09 32,76 31, , 46,47 17,35 6,53 23, , 31,41 58,41 58,93 49, , 34,47 19,13 26,31 26, , 51,76 33,62 55,8 47, , 37,28 18,05 36,92 30, , 51,2 38,56 66,82 52, , 51,94 22,42 39,09 37, , 46,15 51,1 46,55 47, , 40,34 21,61 33,44 31, , 28,49 25,59 35,99 30, , 43,8 10,7 39,57 31, Fisioteràpia Infermeria Nutrició Mitjana 3 tit , , , , , , , , , , , ,

3 EVOLUCIÓ DE LA PARTICIPACIÓ DELS ESTUDIANTS EN LES ENQUESTES. ASSIGNATURES TIPUS A 70 Curs/Semestre Fisioteràpia Infermeria Nutrició Mitjana 3 tit , 31,95 28,19 35,98 32, , 45,05 17,91 6,52 23, , 31,05 59,65 58,92 49, , 33,72 19,26 25,41 26, , 50,97 33,53 55,97 46, , 34,55 18,54 35,53 29, , 50,65 37,89 66,16 51, , 48,8 23,09 38,8 36, , 45,44 50,97 46,92 47, , 36,43 21,52 31,97 29, , 28,57 25,01 36,21 29, , 39,53 11,34 37,66 29, Fisioteràpia Infermeria Nutrició Mitjana 3 tit , , , , , , , , , , , ,

4 EVOLUCIÓ DE LA PARTICIPACIÓ DELS ESTUDIANTS EN LES ENQUESTES. SEMINARIS Curs/Semestre Fisioteràpia Infermeria Nutrició Mitjana 3 tit , 52,32 0 3,45 27, , 54, ,67 25, , 34, ,97 46, , 41,82 18,29 43,75 34, , 58,03 43,75 54,87 52, , 38,9 15,69 73,81 42, , 57,18 26,25 70,54 51, , 67,32 25,94 78,79 57, , 53,25 68,6 43,97 55, , 52,14 24, , , 26,03 20,51 34,02 26, , 58, ,79 49, Fisioteràpia Infermeria Nutrició Mitjana 3 tit , , , , , , , , , , , ,

5 EVOLUCIÓ DE LA PARTICIPACIÓ DELS ESTUDIANTS EN LES ENQUESTES. TEORICOPRÀCTIQUES Curs / Sem Fisioteràpia Infermeria Nutrició Mitjana tit , 47,7 61,46 54, , 53,12 15,58 17,78 28, , 41,63 36,78 39, , 36,33 19,1 20,93 38, , 42,03 42,11 42, , 36,33 6,93 7,14 25, Fisioteràpia Infermeria Nutrició Mitjana tit , , , , , ,

6 PARTICIPACIÓ DELS ESTUDIANTS EN LES ENQUESTES MITJANA SEMESTRES PER CURS I TITULACIÓ, ASSIGNATURES TIPUS A Curs Fisioteràpia Infermeria Nutrició Mitjana 3 tit. curs 43% 27% 55% 41% curs 50% 13% 69% 44% 3r curs 15% 14% 25% 18% 4t curs 10% 20%* 6% 12% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Fisioteràpia Infermeria Nutrició Mitjana 3 tit. curs curs curs curs 5 *NOTA: Els estudiants de 4t d Infermeria només avaluen les assignatures tipus A el primer semestre.

7 EVOLUCIÓ DE LA PARTICIPACIÓ DELS PROFESSORS EN ELS AUTOINFORMES 100,0 95,0 90,0 85,0 80,0 75,0 70,0 65,0 60,0 55,0 50,0 Curs / semestre Fisioteràpia Infermeria Nutrició FCSB , 96,4 89,5 50,0 87, , 84,6 78,6 95,0 76, , 87,0 60,0 85,0 80, , 88,9 79,4 85,2 82, , 84,9 88,5 100,0 89, , 94,6 96,5 97,4 96, , 91,7 92,3 94,1 92, , 89,9 85,5 94,3 89, , 59,8 93,0 85,7 73, , 93,1 93,6 91,2 92, , 81,9 95,1 97,3 88, , 93,5 97,3 94,7 95, , , , , , , , , , , , , Fisioteràpia Infermeria Nutrició FCSB 6

8 OBSERVACIONS Participació estudiants FCSB Decrement de la participació dels estudiants en les enquestes d avaluació de la docència en relació al curs passat: Curs : participació d un 48% en el primer semestre i un 32% en el segon Curs : participació d un 30% en el primer semestre i un 31% en el segon (-18 i -1 punts percentuals respectivament en relació al curs anterior)* Mitjanes de participació dels dos semestres curs o Assignatures tipus A: 30% (-9 punts percentuals en relació al curs anterior) o Seminaris: 38% (-12 punts percentuals en relació al curs anterior) o Teoricopràctiques: 34% (-5 punts percentuals en relació al curs anterior) Mitjanes de participació entre els dos semestres per curs acadèmic. Des del al han estat successivament: 27%, 38%, 39%, 45%, 40% i 31% *INCIDÈNCIA: Per una incidència informàtica, tot i que la dada d obertura de les enquestes del semestre era 9 de desembre, els quatre cursos del Grau en Fisioteràpia i els cursos primer i segon del Grau d Infermeria no varen poder accedir a les enquestes fins el 18 de desembre. La causa va ser la caiguda d un servidor dels serveis centrals de la Fundació Blanquerna. 7 Participació estudiants per titulacions (en relació al curs anterior) La participació en el grau en Fisioteràpia ha baixat 18 punts percentuals el semestre i ha pujat 3 punts el. La participació en el grau en Nutrició humana i Dietètica ha baixat 18 punts percentuals el semestre i ha pujat 1 el La participació en el grau en Infermeria, per sota de la mitjana de participació, ha baixat 26 punts percentuals el semestre i 11 el, amb una participació del 10,7%. Des del al , la mitjana de participació entre els dos semestres per a la titulació han estat successivament: 22%, 39%, 26%, 30%, 36% i 18% segon (-5, +1, -13, -15, -4 i -13 punts percentuals en relació a la mitjana de la FCSB)

9 Participació estudiants , per titulació i curs, assignatures tipus A Decrement progressiu de la participació dels estudiants en les enquestes d avaluació de la docència al llarg del grau en dos blocs, d una banda i cursos (mitjanes de 41% i 44% respectivament) i d altra banda 3r i 4t cursos (18% i 12% respectivament), seguint el mateix patró que els cursos acadèmics anteriors, tot i que des del curs es va adaptar el començament del termini de resposta del segon semestre al calendari acadèmic de cada curs (el curs s avança el termini del segon semestre pels estudiants d Infermeria i els de 4t curs de Fisioteràpia). Pel que fa als estudiants de 4t d Infermeria només avaluen les assignatures tipus A el primer semestre, donat que el segon semestre només fan pràctiques i TFG. Evolució de la participació dels professors en les autoavaluacions Les mitjanes de participació dels professors en les autoavaluacions entre els dos semestres per curs acadèmic, des del al , han estat successivament 82%, 81%, 93%, 91%, 83% i 92% 8

10 RESULTATS ENQUESTES AVALUACIÓ DE LA DOCÈNCIA FCSB 5 - Completament d'acord 4 - Molt d'acord 3 - D'acord 2 - En desacord 1 - Molt en desacord 0 - Completament en desacord ítems SEM. SEM N Descripció Mostra: 1854 Mostra: 2019 Mitjana A) PLANIFICACIÓ La informació que proporciona el professor sobre l activitat docent (objectius, activitats, bibliografia, criteris i sistema d avaluació, etc.) m ha resultat de fàcil accés i 1 utilitat ,75 3,84 3,80 Les tasques previstes (teòriques, pràctiques, de treball individual, en grup, etc.) guarden relació amb el que el professor pretén que aprengui en l activitat docent. 3,86 3,90 3,87 En el desenvolupament d aquesta activitat docent no hi ha solapament amb els continguts d altres activitats ni repeticions innecessàries. 3,73 3,83 3,78 La càrrega de treball de l activitat docent desenvolupada es proporcionada al creditatge previst en el programa. 3,68 3,81 3, El professor prepara, organitza i estructura bé les activitats o tasques que es realitzen. 3,74 3,85 3,79 B) DESENVOLUPAMENT 6 7 El professor explica amb claredat i ressalta els continguts importants de l activitat docent. 3,73 3,83 3,78 El professor resol els dubtes i orienta els alumnes en el desenvolupament de les tasques. 3,89 3,93 3,91 8 Quan he necessitat atenció individualitzada, l he rebuda correctament. 3,95 3,97 3,96

11 9 El professor utilitza els recursos didàctics adequats per a facilitar l aprenentatge. 3,76 3,88 3, La bibliografia recomanada pel professor per a l aprenentatge ha estat útil, suficient i actualitzada. 3,75 3,82 3,79 El professor aconsegueix despertar interès pels diferents temes que s aborden en el desenvolupament de l activitat docent. 3,57 3,71 3,64 El professor afavoreix la participació de l estudiant en el desenvolupament de l activitat docent (facilita que expressi les seves opinions, inclou tasques individuals o de grup, etc.). 3,75 3,80 3,78 El sistema d avaluació (exàmens, treballs individuals o de grup, etc.) és coherent amb el tipus de tasques (teòriques, pràctiques, individuals, de grup, etc.) desenvolupades. 3,69 3,82 3,75 C) RESULTATS 14 He millorat el meu nivell de partida en relació amb les competències previstes en el programa. 3,72 3,80 3, El professor ha contribuït significativament al meu aprenentatge. 3,60 3,73 3,67 16 En general, estic satisfet amb la labor docent d aquest professor. 3,75 3,84 3,80 D) ACTUALITZACIÓ I INNOVACIÓ 17 El professor relaciona les activitats dutes a terme en l assignatura amb els temes actuals. 3,85 3,94 3,90 18 El coneixement del professor, la seva metodologia i el material que utilitza (bibliografia, activitats,...) són innovadors, estan actualitzats i afavoreixen el procés d aprenentatge. 3,74 3,84 3,79 Participació estudiants 30% 30% 30% NOTA: 5 valors superiors (en verd) i 5 valors inferiors (en vermell) de cada columna

12 VALORACIÓ MITJANA RESULTATS ENQUESTA AVALUACIÓ DE LA DOCÈNCIA FCSB VALORACIÓ MITJANA ESTUDIANTS FCSB PER ÍTEMS. ASSIGNATURES TIPUS A Núm. ítem DESCRIPCIÓ 3,96 8 Quan he necessitat atenció individualitzada, l he rebuda correctament. 3,91 7 El professor resol els dubtes i orienta els alumnes en el desenvolupament de les tasques. 3,90 17 El professor relaciona les activitats dutes a terme en l assignatura amb els temes actuals. 3,87 2 Les tasques previstes (teòriques, pràctiques, de treball individual, en grup, etc.) guarden relació amb el que el professor pretén que aprengui en l activitat docent. 3,82 9 El professor utilitza els recursos didàctics adequats per a facilitar l aprenentatge. 3,80 16 En general, estic satisfet amb la labor docent d aquest professor. 3,80 1 3,79 18 La informació que proporciona el professor sobre l activitat docent (objectius, activitats, bibliografia, criteris i sistema d avaluació, etc.) m ha resultat de fàcil accés i utilitat. El coneixement del professor, la seva metodologia i el material que utilitza (bibliografia, activitats,...) són innovadors, estan actualitzats i afavoreixen el procés d aprenentatge. 3,79 10 La bibliografia recomanada pel professor per a l aprenentatge ha estat útil, suficient i actualitzada. 11 3,79 5 El professor prepara, organitza i estructura bé les activitats o tasques que es realitzen. 3,78 6 El professor explica amb claredat i ressalta els continguts importants de l activitat docent. 3, ,78 3 El professor afavoreix la participació de l estudiant en el desenvolupament de l activitat docent (facilita que expressi les seves opinions, inclou tasques individuals o de grup, etc.). En el desenvolupament d aquesta activitat docent no hi ha solapament amb els continguts d altres activitats ni repeticions innecessàries. 3,77 14 He millorat el meu nivell de partida en relació amb les competències previstes en el programa. 3,75 13 El sistema d avaluació (exàmens, treballs individuals o de grup, etc.) és coherent amb el tipus de tasques (teòriques, pràctiques, individuals, de grup, etc.) desenvolupades. 3,74 4 La càrrega de treball de l activitat docent desenvolupada es proporcionada al creditatge previst en el programa. 3,67 15 El professor ha contribuït significativament al meu aprenentatge. 3,64 11 El professor aconsegueix despertar interès pels diferents temes que s aborden en el desenvolupament de l activitat docent.

13 RESULTATS ENQUESTA AVALUACIÓ DE LA DOCÈNCIA FCSB PER DIMENSIONS DIMENSIÓ SEM. SEM PLANIFICACIÓ 3,77 3,82 3,79 DESENVOLUPAMENT 3,76 3,81 3,79 RESULTATS 3,70 3,75 3,73 ACTUALITZACIÓ I INNOVACIÓ 3,81 3,86 3,83 OBSERVACIONS 12 Tots els ítems tenen una valoració més alta el segon semestre que el primer (Els ítems 4, 11, 13 i 15 amb una diferència de 0,13 o més) L ítem amb més valoració (Quan he necessitat atenció individualitzada, l he rebuda correctament) és el que té menys diferència entre semestres (0,02) Els ítems amb valoracions més altes i més baixes del primer semestre i del segon són els mateixos excepte pel que fa als ítems 12 (El professor afavoreix la participació de l estudiant en el desenvolupament de l activitat docent) i 13 (El sistema d avaluació és coherent amb el tipus de tasques desenvolupades), tot i que el segon semestre tenen una valoració més alta en els dos casos. Per dimensions, la més valorada és la dimensió ACTUALITZACIÓ I INNOVACIÓ, seguida per la PLANIFICACIÓ i el DESENVOLUPAMENT En relació als cursos i , s observa coincidència en els ítems amb valoracions més altes (8, 7, 17, 2) i menys (4, 15, 11)

14 RESULTATS ENQUESTES AVALUACIÓ DE LA DOCÈNCIA GRAU EN INFERMERIA 5 - Completament d'acord 4 - Molt d'acord 3 - D'acord 2 - En desacord 1 - Molt en desacord 0 - Completament en desacord Ítems SEM. SEM N Descripció Mostra: 551 Mostra: 244 (Mitjana) A) PLANIFICACIÓ La informació que proporciona el professor sobre l activitat docent (objectius, activitats, bibliografia, criteris i sistema d avaluació, etc.) m ha resultat de fàcil accés i utilitat. 3,77 3,81 3,79 Les tasques previstes (teòriques, pràctiques, de treball individual, en grup, etc.) guarden relació amb el que el professor pretén que aprengui en l activitat docent. 3,92 3,83 3,87 En el desenvolupament d aquesta activitat docent no hi ha solapament amb els continguts d altres activitats ni repeticions innecessàries. 3,79 3,79 3,79 La càrrega de treball de l activitat docent desenvolupada es proporcionada al creditatge previst en el programa. 3,74 3,81 3, El professor prepara, organitza i estructura bé les activitats o tasques que es realitzen. 3,80 3,78 3,79 B) DESENVOLUPAMENT 6 El professor explica amb claredat i ressalta els continguts importants de l activitat docent. 3,77 3,85 3,81 7 El professor resol els dubtes i orienta els alumnes en el desenvolupament de les tasques. 3,85 3,92 3,89 8 Quan he necessitat atenció individualitzada, l he rebuda correctament. 3,93 3,93 3,93

15 9 El professor utilitza els recursos didàctics adequats per a facilitar l aprenentatge. 3,79 3,88 3, La bibliografia recomanada pel professor per a l aprenentatge ha estat útil, suficient i actualitzada. 3,78 3,82 3,80 El professor aconsegueix despertar interès pels diferents temes que s aborden en el desenvolupament de l activitat docent. 3,60 3,77 3,68 El professor afavoreix la participació de l estudiant en el desenvolupament de l activitat docent (facilita que expressi les seves opinions, inclou tasques individuals o de grup, etc.). 3,80 3,85 3,82 El sistema d avaluació (exàmens, treballs individuals o de grup, etc.) és coherent amb el tipus de tasques (teòriques, pràctiques, individuals, de grup, etc.) desenvolupades. 3,69 3,81 3,75 C) RESULTATS 14 He millorat el meu nivell de partida en relació amb les competències previstes en el programa. 3,78 3,83 3,81 15 El professor ha contribuït significativament al meu aprenentatge. 3,62 3,77 3, En general, estic satisfet amb la labor docent d aquest professor. 3,78 3,85 3,82 D) ACTUALITZACIÓ I INNOVACIÓ 17 El professor relaciona les activitats dutes a terme en l assignatura amb els temes actuals. 3,85 3,85 3,85 18 El coneixement del professor, la seva metodologia i el material que utilitza (bibliografia, activitats,...) són innovadors, estan actualitzats i afavoreixen el procés d aprenentatge. 3,80 3,83 3,82 Participació estudiants 25% 11% 18%

16 RESULTATS ENQUESTES AVALUACIÓ DE LA DOCÈNCIA GRAU EN FISIOTERÀPIA 5 - Completament d'acord 4 - Molt d'acord 3 - D'acord 2 - En desacord 1 - Molt en desacord 0 - Completament en desacord Ítems SEM. SEM N Descripció Mostra: 960 Mostra: 1402 (Mitjana) A) PLANIFICACIÓ La informació que proporciona el professor sobre l activitat docent (objectius, activitats, bibliografia, criteris i sistema d avaluació, etc.) m ha resultat de fàcil accés i utilitat. 3,68 3,91 3,8 Les tasques previstes (teòriques, pràctiques, de treball individual, en grup, etc.) guarden relació amb el que el professor pretén que aprengui en l activitat docent. 3,8 3,99 3,89 En el desenvolupament d aquesta activitat docent no hi ha solapament amb els continguts d altres activitats ni repeticions innecessàries. 3,71 3,86 3,78 La càrrega de treball de l activitat docent desenvolupada es proporcionada al creditatge previst en el programa. 3,62 3,87 3, El professor prepara, organitza i estructura bé les activitats o tasques que es realitzen. 3,71 3,94 3,82 B) DESENVOLUPAMENT 6 El professor explica amb claredat i ressalta els continguts importants de l activitat docent. 3,71 3,96 3,84 7 El professor resol els dubtes i orienta els alumnes en el desenvolupament de les tasques. 3,92 4,06 3,99 8 Quan he necessitat atenció individualitzada, l he rebuda correctament. 3,94 4,07 4,01 9 El professor utilitza els recursos didàctics adequats per a facilitar l aprenentatge. 3,7 3,98 3,84

17 La bibliografia recomanada pel professor per a l aprenentatge ha estat útil, suficient i actualitzada. 3,73 3,88 3,81 El professor aconsegueix despertar interès pels diferents temes que s aborden en el desenvolupament de l activitat docent. 3,58 3,81 3,7 El professor afavoreix la participació de l estudiant en el desenvolupament de l activitat docent (facilita que expressi les seves opinions, inclou tasques individuals o de grup, etc.). 3,76 3,96 3,86 El sistema d avaluació (exàmens, treballs individuals o de grup, etc.) és coherent amb el tipus de tasques (teòriques, pràctiques, individuals, de grup, etc.) desenvolupades. 3,66 3,91 3,78 C) RESULTATS 14 He millorat el meu nivell de partida en relació amb les competències previstes en el programa. 3,74 3,93 3,84 15 El professor ha contribuït significativament al meu aprenentatge. 3,59 3,87 3,73 16 En general, estic satisfet amb la labor docent d aquest professor. 3,72 3,93 3,83 D) ACTUALITZACIÓ I INNOVACIÓ El professor relaciona les activitats dutes a terme en l assignatura amb els temes actuals. 3,83 4,02 3,92 18 El coneixement del professor, la seva metodologia i el material que utilitza (bibliografia, activitats,...) són innovadors, estan actualitzats i afavoreixen el procés d aprenentatge. 3,69 3,96 3,82 Participació estudiants 29% 40% 34%

18 RESULTATS ENQUESTES AVALUACIÓ DE LA DOCÈNCIA GRAU EN NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA 5 - Completament d'acord 4 - Molt d'acord 3 - D'acord 2 - En desacord 1 - Molt en desacord 0 - Completament en desacord ítems SEM. SEM N Descripció Mostra: 343 Mostra: 373 Mitjana A) PLANIFICACIÓ La informació que proporciona el professor sobre l activitat docent (objectius, activitats, bibliografia, criteris i sistema d avaluació, etc.) m ha resultat de fàcil accés i 1 utilitat ,80 3,80 3,80 Les tasques previstes (teòriques, pràctiques, de treball individual, en grup, etc.) guarden relació amb el que el professor pretén que aprengui en l activitat docent. 3,85 3,87 3,86 En el desenvolupament d aquesta activitat docent no hi ha solapament amb els continguts d altres activitats ni repeticions innecessàries. 3,69 3,83 3,76 La càrrega de treball de l activitat docent desenvolupada es proporcionada al creditatge previst en el programa. 3,67 3,75 3, El professor prepara, organitza i estructura bé les activitats o tasques que es realitzen. 3,71 3,82 3,76 B) DESENVOLUPAMENT 6 7 El professor explica amb claredat i ressalta els continguts importants de l activitat docent. 3,72 3,68 3,70 El professor resol els dubtes i orienta els alumnes en el desenvolupament de les tasques. 3,90 3,81 3,85 8 Quan he necessitat atenció individualitzada, l he rebuda correctament. 3,99 3,91 3,95

19 9 El professor utilitza els recursos didàctics adequats per a facilitar l aprenentatge. 3,78 3,77 3, La bibliografia recomanada pel professor per a l aprenentatge ha estat útil, suficient i actualitzada. 3,74 3,76 3,75 El professor aconsegueix despertar interès pels diferents temes que s aborden en el desenvolupament de l activitat docent. 3,52 3,55 3,53 El professor afavoreix la participació de l estudiant en el desenvolupament de l activitat docent (facilita que expressi les seves opinions, inclou tasques individuals o de grup, etc.). 3,70 3,60 3,65 El sistema d avaluació (exàmens, treballs individuals o de grup, etc.) és coherent amb el tipus de tasques (teòriques, pràctiques, individuals, de grup, etc.) desenvolupades. 3,71 3,75 3,73 C) RESULTATS 14 He millorat el meu nivell de partida en relació amb les competències previstes en el programa. 3,65 3,65 3, El professor ha contribuït significativament al meu aprenentatge. 3,60 3,56 3,58 16 En general, estic satisfet amb la labor docent d aquest professor. 3,76 3,73 3,74 D) ACTUALITZACIÓ I INNOVACIÓ 17 El professor relaciona les activitats dutes a terme en l assignatura amb els temes actuals. 3,88 3,95 3,92 18 El coneixement del professor, la seva metodologia i el material que utilitza (bibliografia, activitats,...) són innovadors, estan actualitzats i afavoreixen el procés d aprenentatge. 3,72 3,74 3,73 Participació estudiants 36% 38% 37%

20 19

RESULTATS DE L APLICACIÓ DE L ENQUESTA D OPINIÓ DELS ALUMNES D ÚLTIM CURS (2015) FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA SALUT BLANQUERNA UNIVERSITAT RAMON LLULL

RESULTATS DE L APLICACIÓ DE L ENQUESTA D OPINIÓ DELS ALUMNES D ÚLTIM CURS (2015) FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA SALUT BLANQUERNA UNIVERSITAT RAMON LLULL RESULTATS DE L APLICACIÓ DE L ENQUESTA D OPINIÓ DELS ALUMNES D ÚLTIM CURS (2015) FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA SALUT BLANQUERNA UNIVERSITAT RAMON LLULL Juliol de 2015 ÍNDEX 1. INTRODUCCIÓ... pàg. 2. DADES

Más detalles

ENQUESTA DE SATISFACCIÓ DE GRADUATS I GRADUADES

ENQUESTA DE SATISFACCIÓ DE GRADUATS I GRADUADES ENQUESTA DE SATISFACCIÓ DE GRADUATS I GRADUADES Data: Desembre 2014 SUMARI 0. DADES D IDENTIFICACIÓ... 3 1. VALORACIÓ GLOBAL DE LA TITULACIÓ... 5 2 Enquesta de satisfacció de graduats i graduades 0. DADES

Más detalles

PROGRAMA Curs

PROGRAMA Curs 1 Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió Departament d'economia de l'empresa Assignatures TÈCNIQUES D ORGANITZACIÓ I GESTIÓ EMPRESARIAL 26988 COMPTABILITAT I 21311 COMPTABILITAT II 21312 Montserrat

Más detalles

PLA D ACCIÓ TUTORIAL ESCOLA UNIVERSITÀRIA CETA

PLA D ACCIÓ TUTORIAL ESCOLA UNIVERSITÀRIA CETA PLA D ACCIÓ TUTORIAL ESCOLA UNIVERSITÀRIA CETA Introducció El Pla d acció tutorial consisteix en una gestió de la formació integral de l alumnat que es du a terme mitjançant tutories. En particular, es

Más detalles

INFORME D'AVALUACIÓ DELS TÍTOLS OFICIALS. CURS: (Enquesta estudiants primer) GRADUADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL

INFORME D'AVALUACIÓ DELS TÍTOLS OFICIALS. CURS: (Enquesta estudiants primer) GRADUADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL .- GRADUADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Torn Gènere Modalitat d'accés Matí Vesprada 40 0 10 Home Dona 34 6 85,00% 15,00% PAU FP 27 13 67,50% 32,50% FP Altres M25 100 80 60 40 20 0 M V D H Majors

Más detalles

Avaluació anual de centres (AVAC) Novetats

Avaluació anual de centres (AVAC) Novetats Avaluació anual de centres (AVAC) Novetats 2015-2016 Inspecció d Educació a Lleida PLENARI DIRECTORS/ES PRIMÀRIA Lleida, 6 d octubre de 2015 Informació per als centres Octubre 2015 Justificació de l actuació

Más detalles

Protocols de tutoria acadèmica per a tutors/es acadèmics. Pla d Acció Tutorial

Protocols de tutoria acadèmica per a tutors/es acadèmics. Pla d Acció Tutorial Protocols de tutoria acadèmica per a tutors/es acadèmics Pla d Acció Tutorial Índex I. INTRODUCCIÓ...3 2. PROPOSTA DE SEQÜÈNCIA DES DEL PUNT DE VISTA DEL TUTOR...0 Alumnes de 1er curs...0 Alumnes en fase

Más detalles

4.4 AVALUACIÓ I RECONEIXEMENT DE PERSONAL. 4.4 Avaluació i reconeixement de personal. Escola Superior de Música de Catalunya.

4.4 AVALUACIÓ I RECONEIXEMENT DE PERSONAL. 4.4 Avaluació i reconeixement de personal. Escola Superior de Música de Catalunya. 4.4 Avaluació i reconeixement de personal Escola Superior de Música de Catalunya Sumari 1. Objectius 2. Responsables 3. Desenvolupament del procés 3.1 Disseny del sistema d avaluació del personal docent

Más detalles

ESCOLA SAGRADA FAMÍLIA URGELL

ESCOLA SAGRADA FAMÍLIA URGELL ESCOLA SAGRADA FAMÍLIA URGELL 1. COM HEM PLANTEJAT L E+S? El projecte es va presentar inicialment al Claustre de professors i seguidament a la Comissió de l Escola Verda de professors i d alumnes. Després

Más detalles

Setembre qbid Mòdul d empresa Pràctica suport Tutor Empresa

Setembre qbid Mòdul d empresa Pràctica suport Tutor Empresa Setembre 2016 qbid Mòdul d empresa Pràctica suport Tutor Empresa INDEX 1. Entrada al sistema 2. Proposar pla d activitats 3. Seguiment de l activitat 4. Contacte de valoració 5. Emplenar l enquesta 2 Entrada

Más detalles

Títol: Lliçons Moodle, una bona eina per a l adaptació a l EEES. Exemple d una lliçó sobre teoria de la simetria en arquitectura.

Títol: Lliçons Moodle, una bona eina per a l adaptació a l EEES. Exemple d una lliçó sobre teoria de la simetria en arquitectura. Títol: Lliçons Moodle, una bona eina per a l adaptació a l EEES. Exemple d una lliçó sobre teoria de la simetria en arquitectura. Autors: Piedad Guijarro i Pere Cruells Centre: ETSAB Secció de Matemàtiques

Más detalles

Indicadors de la Carta de Serveis de la Biblioteca Universitària. Any 2012

Indicadors de la Carta de Serveis de la Biblioteca Universitària. Any 2012 ÍNDEX 1. Nombre de volums de bibliografia recomanada respecte al nombre d alumnes de títols oficials i títols propis. 2. Percentatge de documents enviats per préstec interbibliotecari en un termini màxim

Más detalles

Guia docent de l assignatura Geografia regional

Guia docent de l assignatura Geografia regional Guia docent de l assignatura Geografia regional I. IDENTIFICACIÓ Nom de l assignatura: Geografia regional Codi: 101196 Titulació: Grau de Turisme Curs acadèmic: 2016-2017 Tipus d assignatura: Bàsica Crèdits

Más detalles

Economia, Regulació i Competència als Serveis Públics

Economia, Regulació i Competència als Serveis Públics Ecoomia, Regulació i Competècia als Serveis Públics MÒDUL ASSIGNATURA r semestre semestre MÒDUL PROFESSORAT r semestre semestre No s'ha elaborat l'iforme agregat perquè o es disposava dels iformes míims

Más detalles

Els protocols d avaluacid. avaluació d AQU Catalunya. Taller de formació d'estudiants en l'assegurament de la qualitat a la universitat

Els protocols d avaluacid. avaluació d AQU Catalunya. Taller de formació d'estudiants en l'assegurament de la qualitat a la universitat Taller de formació d'estudiants en l'assegurament de la qualitat a la universitat Els protocols d avaluacid avaluació d AQU Catalunya Albert Basart. Gestor de projectes. AQU Catalunya Guies d avaluacid

Más detalles

Comparació de preus del natural amb Europa. Febrer 2014

Comparació de preus del natural amb Europa. Febrer 2014 Comparació de preus del natural amb Europa gas Febrer 2014 SÍNTESI Aquest document replica l exercici fet al 10/2013, on s analitzaven els preus elèctrics. En aquest cas, es recullen els preus del gas

Más detalles

CALENDARI MARC DELS ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS OFICIALS DE GRAU I MÀSTER, I DEL TÍTOL PROPI DE GRADUAT EN INVESTIGACIÓ PRIVADA.

CALENDARI MARC DELS ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS OFICIALS DE GRAU I MÀSTER, I DEL TÍTOL PROPI DE GRADUAT EN INVESTIGACIÓ PRIVADA. CALENDARI MARC DELS ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS OFICIALS DE GRAU I MÀSTER, I DEL TÍTOL PROPI DE GRADUAT EN INVESTIGACIÓ PRIVADA Curs 2016 2017 PREAMBUL Aquest calendari estableix de manera molt clara l

Más detalles

TEORIA I TÈCNICA DE LA FOTOGRAFIA

TEORIA I TÈCNICA DE LA FOTOGRAFIA TEORIA I TÈCNICA DE LA FOTOGRAFIA Fitxa de l assignatura Identificació 1. Nom de l assignatura Teoria i Tècnica de la Fotografia 2. Àrea CAP Titulació Publicitat i Relacions Públiques 3. Tipus Troncal

Más detalles

GRÀFICS DE DESPESES FAMILIARS

GRÀFICS DE DESPESES FAMILIARS GRÀFICS DE DESPESES FAMILIARS En aquest recurs treballaràs la representació i interpretació de gràfiques a partir de les despeses d aigua, llum, gas i telèfon d una família. Resol les activitats que tens

Más detalles

INFORME D'AVALUACIÓ DELS TÍTOLS OFICIALS. CURS: (Enquesta a professorat) GRADUADO EN TURISMO

INFORME D'AVALUACIÓ DELS TÍTOLS OFICIALS. CURS: (Enquesta a professorat) GRADUADO EN TURISMO .- GRADUADO EN TURISMO Categoria com a professor: CU TU CEU TEU Contr. Dr. Ajud. Dr. Associat Ajudant Altres 0 8 1 1 0 5 15 0 0,00% 27,00% 3,00% 3,00% 0,00% 17,00% 50,00% 0,00% Tipus de docència en aquest

Más detalles

GRAU DE NHD CURS

GRAU DE NHD CURS 1 GRAU DE NHD CURS 2018-19 INFORMACIÓ PER A LA INSCRIPCIÓ ALS GRUPS DE PRÀCTIQUES - AUTOMATRÍCULA La programació detallada de totes les assignatures (teoria, seminaris, tallers, pràctiques de laboratori,

Más detalles

AVALUACIÓ DE QUART D ESO

AVALUACIÓ DE QUART D ESO AVALUACIÓ DE QUART D ESO FULLS DE RESPOSTES I CRITERIS DE CORRECCIÓ Competència matemàtica FULL DE RESPOSTES VERSIÓ AMB RESPOSTES competència matemàtica ENGANXEU L ETIQUETA IDENTIFICATIVA EN AQUEST ESPAI

Más detalles

Guia de Processos: Procés de Matriculació

Guia de Processos: Procés de Matriculació Guia de Processos: Procés de Matriculació L Escola Superior d Infermeria del Mar (ESIM) imparteix els estudis del Grau d Infermeria. Al finalitzar els seus estudis els alumnes reben el títol oficial conforme

Más detalles

Enquesta als usuaris dels centres cívics de Barcelona

Enquesta als usuaris dels centres cívics de Barcelona Enquesta als usuaris dels centres cívics de Barcelona Desembre 2014 - març de 2015 Direcció de Cultura de Proximitat i Secretaria Tècnica ICUB FITXA TÈCNICA Treball de camp: 10/11/2014-12/03/2015 Mostra:

Más detalles

Sessió Informativa GRAU D'ENGINYERIA INFORMÀTICA DOBLE ITINERARI ENG. INFORMÀTICA I MATEMÀTIQUES. Facultat Matemàtiques i Informàtica

Sessió Informativa GRAU D'ENGINYERIA INFORMÀTICA DOBLE ITINERARI ENG. INFORMÀTICA I MATEMÀTIQUES. Facultat Matemàtiques i Informàtica Sessió Informativa GRAU D'ENGINYERIA INFORMÀTICA DOBLE ITINERARI ENG. INFORMÀTICA I MATEMÀTIQUES Facultat Matemàtiques i Informàtica Eloi Puertas i Prats 13 de Juliol 2017 Organització Facultat Espais

Más detalles

LA INSERCIÓ LABORAL DELS GRADUATS Resultats de l enquesta de l AQU

LA INSERCIÓ LABORAL DELS GRADUATS Resultats de l enquesta de l AQU LA INSERCIÓ LABORAL DELS GRADUATS Resultats de l enquesta de l AQU L Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya (AQU), per encàrrec dels Consells Socials, realitza cada tres anys una

Más detalles

Guia de Processos: Servei d Orientació Laboral

Guia de Processos: Servei d Orientació Laboral Guia de Processos: Servei d Orientació Laboral L Escola Superior d Infermeria del Mar (ESIM) disposa d un Servei d Orientació Laboral dirigit al conjunt de l Alumnat. L objectiu d aquest servei és acompanyar

Más detalles

PROPOSTA D INFORME BIENNAL DE SEGUIMENT DE LA IMPLEMENTACIÓ DEL SISTEMA DE GARANTIA INTERNA DE LA QUALITAT

PROPOSTA D INFORME BIENNAL DE SEGUIMENT DE LA IMPLEMENTACIÓ DEL SISTEMA DE GARANTIA INTERNA DE LA QUALITAT PROPOSTA D INFORME BIENNAL DE SEGUIMENT DE LA IMPLEMENTACIÓ DEL SISTEMA DE GARANTIA INTERNA DE LA QUALITAT NOM DEL CENTRE : ESADE INFORME NÚM. 3 BIENNI DE REVISIÓ : CURSOS 2012/2013 2013/2014 I. Valoració

Más detalles

Ús de la plataforma de formació online Manual Alumne

Ús de la plataforma de formació online Manual Alumne Ús de la plataforma de formació online Manual Alumne Què és una plataforma virtual de formació? És un espai de trobada entre alumnes i professors a través d Internet. Pot incloure activitats per als estudiants,

Más detalles

Absentisme Laboral. Hores no treballades Tercer trimestre de 2006 NOTA INFORMATIVA. Gabinet Tècnic Servei d Estudis i Estadístiques Desembre de 2006

Absentisme Laboral. Hores no treballades Tercer trimestre de 2006 NOTA INFORMATIVA. Gabinet Tècnic Servei d Estudis i Estadístiques Desembre de 2006 NOTA INFORMATIVA Absentisme Laboral Hores no treballades Tercer trimestre de 2006 Gabinet Tècnic Servei d Estudis i Estadístiques Desembre de 2006 Generalitat de Catalunya Departament de Treball Secretaria

Más detalles

OPERACIÓ POESIA. Centre: INS Bernat el Ferrer. Població: Molins de Rei

OPERACIÓ POESIA. Centre: INS Bernat el Ferrer. Població: Molins de Rei OPERACIÓ POESIA Centre: INS Bernat el Ferrer Població: Molins de Rei Responsable de l activitat: Montserrat Forcada i Cot Cicle / Nivell: 2n ESO Objectius Projecte del Departament de Llengua Catalana per

Más detalles

Educació Primària MÒDUL ASSIGNATURA MÒDUL PROFESSORAT. 1r semestre. 2n semestre

Educació Primària MÒDUL ASSIGNATURA MÒDUL PROFESSORAT. 1r semestre. 2n semestre Educació Primària MÒDUL ASSIGNATURA r semestre semestre MÒDUL PROFESSORAT r semestre semestre Equesta d'opiió sobre les assigatures de Grau INFORME AGREGAT DE LES ASSIGNATURES DEL GRAU e Curs - Alumat

Más detalles

Documentació acadèmica en els cicles formatius de formació professional i en els cicles d ensenyaments esportius

Documentació acadèmica en els cicles formatius de formació professional i en els cicles d ensenyaments esportius Documentació acadèmica en els cicles formatius de formació Aquest document conté els apartats següents: Part primera: cicles formatius FP LOGSE C. Trasllat d un alumne entre centres sense haver finalitzat

Más detalles

1.- PERCENTATGE D APROVATS DEL CONJUNT DE LES ILLES BALEARS.

1.- PERCENTATGE D APROVATS DEL CONJUNT DE LES ILLES BALEARS. Estudi de l evolució del percentatge d aprovats dels alumnes de les Illes Balears a les àrees lingüístiques a les etapes d educació primària, educació secundària obligatòria i batxillerat en el període

Más detalles

Valoració de l evolució matrícula d estudiants la UdL. Octubre 2015 Vicerectorat de Docència

Valoració de l evolució matrícula d estudiants la UdL. Octubre 2015 Vicerectorat de Docència Valoració de l evolució matrícula d estudiants la UdL Octubre 2015 Vicerectorat de Docència Els dobles graus i les noves propostes de graus i de màsters, que han tingut una notable capacitat de captació

Más detalles

QÜESTIONARI ALS ALUMNES DELEGATS DE L IES MIQUEL MARTÍ I POL

QÜESTIONARI ALS ALUMNES DELEGATS DE L IES MIQUEL MARTÍ I POL QÜESTIONARI ALS ALUMNES DELEGATS DE L IES MIQUEL MARTÍ I POL 1. Com definiries la matèria d educació física? 4 35 3 25 2 15 1 5 Queda bastant clar quina visió tenen els alumnes de la matèria d educació

Más detalles

Tècnica Comptable PROGRAMACIÓ D AULA

Tècnica Comptable PROGRAMACIÓ D AULA Programació d aula Tècnica Comptable PROGRAMACIÓ D AULA 1 Programació d aula Unitat 1. El patrimoni empresarial. L inventari OBJECTIUS Conèixer el concepte d empresa i les seves diferents classificacions.

Más detalles

GRAU D EDUCACIÓ PRIMÀRIA: Primer curs 2015 /2016

GRAU D EDUCACIÓ PRIMÀRIA: Primer curs 2015 /2016 GRAU D EDUCACIÓ PRIMÀRIA: Primer curs 2015 /2016 Grup 21 curs Societat, Ciència i Cultura Societat, Ciència i Cultura 103699 i contextos I 103700 i contextos II 102011 / 6ECTS Teories i Pràctiques contemporànies

Más detalles

L aula inversa: una forma activa d aprenentage. tutelat

L aula inversa: una forma activa d aprenentage. tutelat L aprenentatge a través del portafoli docent: una experiència d aplicació en el grau d arqueologia Metodologies actives i TIC per a la millora docent i de l aprenentatge L aula inversa: una forma activa

Más detalles

Qüestionari de satisfacció per a usuaris del servei d ajuda a domicili

Qüestionari de satisfacció per a usuaris del servei d ajuda a domicili Qüestionari de satisfacció per a usuaris del servei d ajuda a domicili Explicació del qüestionari: Es tracta d un qüestionari per conèixer el grau de satisfacció de l usuari. El temps estimat de resposta

Más detalles

PRÀCTIQUES DEL GRAU EN PODOLOGIA

PRÀCTIQUES DEL GRAU EN PODOLOGIA PRÀCTIQUES DEL GRAU EN PODOLOGIA El Campus Manresa de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya considera les pràctiques externes un element clau per al ple desenvolupament de la formació

Más detalles

A. Valoració del funcionament de la titulació... 1 B. Accions de millora... 3 C. Annexos... 5

A. Valoració del funcionament de la titulació... 1 B. Accions de millora... 3 C. Annexos... 5 Informe de seguiment del Màster en Nutrició i Salut Curs 2014-2015 En el present informe de seguiment del Màster en Nutrició i Salut s aporten les dades i indicadors corresponents al curs 2014-2015 i es

Más detalles

Cuestionario de Satisfacción de las personas usuarias del Servicio de SAM VVG Encuesta INTRESS

Cuestionario de Satisfacción de las personas usuarias del Servicio de SAM VVG Encuesta INTRESS MEMÒRIA SAM VVG_16 Opinió de les usuàries SAM VVG Cuestionario de Satisfacción de las personas usuarias del Servicio de SAM VVG Encuesta INTRESS Dins el context del desenvolupament de la Carta de compromisos

Más detalles

Planificació estratègica. Pla anual i memòria. Terrassa abril 2015

Planificació estratègica. Pla anual i memòria. Terrassa abril 2015 Planificació estratègica Pla anual i memòria Terrassa abril 2015 Generalitat de Catalunya Departament d Ensenyament Inspecció Educativa Vallès Occidental Millora continua és... PLANIFICAR FER PROPOSTES

Más detalles

PRÀCTIQUES EXTERNES EN ELS CENTRES, ESTRUCTURES O SERVEIS DE LA URV

PRÀCTIQUES EXTERNES EN ELS CENTRES, ESTRUCTURES O SERVEIS DE LA URV ACORD D ASSIGNACIÓ DE L ESTUDIANT i Acord núm. Atès el RD 1791/2010, de 30 de desembre, pel qual s'aprova l'estatut de l'estudiant Universitari, el RD 592/2014, de 11 de juliol, sobre programes de cooperació

Más detalles

La confiança de les famílies en el sistema educatiu. Presentació dels resultats de la primera edició de l edubaròmetre de famílies 11 d abril de 2018

La confiança de les famílies en el sistema educatiu. Presentació dels resultats de la primera edició de l edubaròmetre de famílies 11 d abril de 2018 La confiança de les famílies en el sistema educatiu Presentació dels resultats de la primera edició de l edubaròmetre de famílies 11 d abril de 2018 Què és Per l educació responc? Per l educació responc,

Más detalles

Universitat de Barcelona

Universitat de Barcelona Universitat de Barcelona Web: http://www.ub.edu/web/ub/ca/ 18 facultats / 10 centres adscrits Entre elles: Facultat de Matemàtiques i Informàtica Facultat d Economia i Empresa Facultat de Física Facultat

Más detalles

ESPECIAL LABORATORI TURISME ESTIMACIÓ DEL PIB TURÍSTIC EN LES MARQUES I COMARQUES DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA

ESPECIAL LABORATORI TURISME ESTIMACIÓ DEL PIB TURÍSTIC EN LES MARQUES I COMARQUES DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA ESPECIAL LABORATORI TURISME ESTIMACIÓ DEL PIB TURÍSTIC EN LES MARQUES I COMARQUES DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA 2005-2008 * A partir de l informe Estimació del PIB turístic per Catalunya 2005-2008 realitzat

Más detalles

Direcció General d Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat

Direcció General d Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat Direcció General d Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat Línies generals d actuació 2011-2012 Presentació a directors/es de centres de secundària Organigrama Direcció General d ESO i Batxillerat

Más detalles

Titulació/titulacions Titulació Centre Curs Període Grau d'història Facultat de Geografia i Història 2 Segon quadrimestre

Titulació/titulacions Titulació Centre Curs Període Grau d'història Facultat de Geografia i Història 2 Segon quadrimestre FITXA IDENTIFICATIVA Dades de l'assignatura Codi 34030 Nom Història contemporània universal II Cicle Grau Crèdits ECTS 6.0 Curs acadèmic 2017-2018 Titulació/titulacions Titulació Centre Curs Període 1005

Más detalles

Projecte d Ordre d avaluació d ESO

Projecte d Ordre d avaluació d ESO Projecte d Ordre d avaluació d ESO Direcció General d Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat 27 de juny de 2017 Article 1. Objecte Decret 187/2015, d ordenació de l ESO L ordenació del currículum

Más detalles

Joc competitiu per l aprenentatge de l estadística

Joc competitiu per l aprenentatge de l estadística PRESTON: PRáctiques d ESTadística ONline Joc competitiu per l aprenentatge de l estadística P. Grima, Ll. Marco, X. Puig, L. Rodero, J. A. Sánchez, X. Tort-Martorell CONTINGUTS INTRODUCCIÓ ANTECEDENTS,

Más detalles

INDICADORS DEL GRAU EN LOGOPÈDIA

INDICADORS DEL GRAU EN LOGOPÈDIA INDICADORS DEL GRAU EN LOGOPÈDIA Estàndard 1 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-2015 2015-2016 1. Nombre de places ofertes 60 60 60 60 60-2. Nombre de sol licituds 100 46 39 27 35-3. Nombre de sol licituds

Más detalles

Projectes Final de Carrera a l EPS

Projectes Final de Carrera a l EPS Jornada Treball Final de Grau. Presentació de models Girona 4 de juliol 2014 Projectes Final de Carrera a l EPS Josep Soler Introducció Tradició a les Escoles Politècniques. Obligatorietat del PFC. Molta

Más detalles

ROTACIÓ DE MEDICINA de FAMILIA

ROTACIÓ DE MEDICINA de FAMILIA ROTACIÓ DE MEDICINA de FAMILIA Documents que podeu trobar a continuació: Objectius de la rotació Avaluació per part del tutor Enquesta de satisfacció Full per la pràctica reflexiva Nom i cognoms alumne...

Más detalles

Avaluació de les practiques en centres en el Grau de Psicologia

Avaluació de les practiques en centres en el Grau de Psicologia Avaluació de les practiques en centres en el Grau de Psicologia 7 FACULTAT DE PSICOLOGIA Dra. M. Victòria Carreras i Archs Vicedegana Facultat Psicologia 1 PRÀCTIQUES EN EL GRAU DE PSICOLOGIA Les Pràctiques

Más detalles

PRÀCTIQUES en EMPRESA

PRÀCTIQUES en EMPRESA PRÀCTIQUES en EMPRESA Grau de Física Grau d Enginyeria Electrònica de Telecomunicació Grau d Enginyeria Biomèdica Màsters PRÀCTIQUES EN EMPRESA NORMATIVA Les pràctiques externes són una activitat de naturalesa

Más detalles

Logística d aprovisionament

Logística d aprovisionament Comerç i màrqueting Logística d aprovisionament CFGS.VEC.M05/0.16 Gestió de vendes i espais comercials Generalitat de Catalunya Departament d Ensenyament Aquesta col lecció ha estat dissenyada i coordinada

Más detalles

Internacionalització

Internacionalització Iteracioalització MÒDUL ASSIGNATURA r semestre semestre MÒDUL PROFESSORAT r semestre semestre Equesta d'opiió sobre les assigatures de Màsters Oficials INFORME AGREGAT DE LES ASSIGNATURES DEL MÀSTER OFICIAL

Más detalles

PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT INSTITUT EUROPA CURS

PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT INSTITUT EUROPA CURS PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT INSTITUT EUROPA CURS 2013-2014 La prova d accés a la universitat s estructura en dues fases: Fase general (obligatòria) Fase específica (voluntària) Els exàmens de les PAU

Más detalles

Taula de Planificació Docent de Psicologia i Habilitats Comunicatives

Taula de Planificació Docent de Psicologia i Habilitats Comunicatives PSICOLOGIA I HABILITATS COMUNICATIVES Codi 102704 Matèria Psicologia i Habilitats Comunicatives Curs 2011-2012 Idioma Crèdits Crèdits ECTS 9 Hores d'estudi Facultat Infermeria Departament Infermeria Titulació

Más detalles

Manual per a consultar la nova aplicació del rendiment acadèmic dels Graus a l ETSAV

Manual per a consultar la nova aplicació del rendiment acadèmic dels Graus a l ETSAV Manual per a consultar la nova aplicació del rendiment acadèmic dels Graus a l ETSAV Versió: 1.0 Data: 19/01/2017 Elaborat: LlA-CC Gabinet Tècnic ETSAV INDEX Objectiu... 3 1. Rendiment global dels graus...

Más detalles

El treball en equip a la Xarxa: estratègies docents

El treball en equip a la Xarxa: estratègies docents El treball en equip a la Xarxa: estratègies docents Montse Guitert i Marc Romero Àrea de Capacitació Digital Jornada Institucional de Docents, 9 juliol 2011 Índex Conceptualització d'activitats en equip

Más detalles

Programa d Educació per a la Salut. Curs acadèmic 2012-2013 Codi 102708 Matèria Educació per a la Salut Curs 2012-2013. C2,S4 Idioma Crèdits 6 Crèdits ECTS 6 Hores de estudio Facultat Infermeria Departament

Más detalles

Organització del 4t curs d ESO

Organització del 4t curs d ESO Organització del 4t curs d ESO Segons el Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s estableix l ordenació dels ensenyaments de l ESO (DOGC, núm. 4915, 29.06.2007) INSTITUT XXV OLIMPÍADA El Decret 143/2007

Más detalles

FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL (FOL)

FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL (FOL) Màster universitari en formació del professorat d educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d idiomes. ESPECIALITATS D ORIENTACIÓ EDUCATIVA (OE) FORMACIÓ I ORIENTACIÓ

Más detalles

Titulació/titulacions Titulació Centre Curs Període Grau de Matemàtiques Facultat de Ciències Matemàtiques 1 Primer quadrimestre

Titulació/titulacions Titulació Centre Curs Període Grau de Matemàtiques Facultat de Ciències Matemàtiques 1 Primer quadrimestre FITXA IDENTIFICATIVA Dades de l'assignatura Codi 34148 Nom Matemàtica bàsica Cicle Grau Crèdits ECTS 6.0 Curs acadèmic 2017 2018 Titulació/titulacions Titulació Centre Curs Període 1107 Grau de Matemàtiques

Más detalles

Titulació/titulacions Titulació Centre Curs Període Grau d' Història de l'art Facultat de Geografia i Història 2 Primer quadrimestre

Titulació/titulacions Titulació Centre Curs Període Grau d' Història de l'art Facultat de Geografia i Història 2 Primer quadrimestre FITXA IDENTIFICATIVA Dades de l'assignatura Codi 33882 Nom Història de l'art bizantí i islàmic Cicle Grau Crèdits ECTS 6.0 Curs acadèmic 2017-2018 Titulació/titulacions Titulació Centre Curs Període 1006

Más detalles

Informe elaborat per l Observatori de l educació local Oficina de Planificació Educativa Gerència de Serveis d Educació Barcelona, desembre 2017

Informe elaborat per l Observatori de l educació local Oficina de Planificació Educativa Gerència de Serveis d Educació Barcelona, desembre 2017 Informe elaborat per l Observatori de l educació local Oficina de Planificació Educativa Gerència de Serveis d Educació Barcelona, desembre 2017 La formació de persones adultes a la demarcació de Barcelona

Más detalles

Centralitat i descentralització de les estratègies educatives al sector norueg de les TIC

Centralitat i descentralització de les estratègies educatives al sector norueg de les TIC Educació i descentralització Lliçons apreses Centralitat i descentralització de les estratègies educatives al sector norueg de les TIC Øystein Johannessen Director general adjunt Ministeri noruec d Ensenyament

Más detalles

Estudi d avaluació en tres contextos d aprenentatge de l anglès: Kids&Us, Educació Primària i Secundària.

Estudi d avaluació en tres contextos d aprenentatge de l anglès: Kids&Us, Educació Primària i Secundària. Estudi d avaluació en tres contextos d aprenentatge de l anglès: Kids&Us, Educació Primària i Secundària. Dra. Elsa Tragant Mestres, Professora Titular de Universitat Universitat de Barcelona Barcelona,

Más detalles

PROVES SELECTIVES D INGRÉS I ACCÉS A COSSOS DOCENTS 2018

PROVES SELECTIVES D INGRÉS I ACCÉS A COSSOS DOCENTS 2018 PROVES SELECTIVES D INGRÉS I ACCÉS A COSSOS DOCENTS 2018 D acord amb la base 7.2.1. de la Resolució de dia 28 de febrer (BOIB núm. 29, de 6 de març de 2018) els coordinadors elaboren i fan públics els

Más detalles

gasolina amb la UE-15 Març 2014

gasolina amb la UE-15 Març 2014 Comparació de preus del gasoil i la gasolina amb la UE-15 Març 2014 1. Introducció Seguint amb la comparativa que PIMEC està fent del preu de l energia a i als països de la UE-15 1, en aquest INFORME PIMEC

Más detalles

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL INFORME DE SEGUIMENT DELS COMPROMISOS DE QUALITAT DEL CATÀLEG DE SERVEIS 2014

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL INFORME DE SEGUIMENT DELS COMPROMISOS DE QUALITAT DEL CATÀLEG DE SERVEIS 2014 Àrea de Presidència Rambla Catalunya, 126 08008 Barcelona Tel. 934 020 709 Fax 934 049 14 s.planif.avaluacio@diba.cat www.diba.cat ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL INFORME DE SEGUIMENT DELS COMPROMISOS

Más detalles

Atur a Terrassa (abril de 2010)

Atur a Terrassa (abril de 2010) Atur a Terrassa (abril de 2010) Índex Atur registrat Atur per sexe Atur per sector econòmic Atur per edats Atur per nivell formatiu Col lectiu immigrant Durada de l atur Durada de l atur per sexes Durada

Más detalles

TFC GESTIÓ. i NFORMÀTICS P ROJECTES CLASSIFICACIÓ DE. i EDT AUTOR: JAVIER MOLLÀ CALABUIG TUTORA: ANA CRISTINA DOMINGO TRONCHO

TFC GESTIÓ. i NFORMÀTICS P ROJECTES CLASSIFICACIÓ DE. i EDT AUTOR: JAVIER MOLLÀ CALABUIG TUTORA: ANA CRISTINA DOMINGO TRONCHO TFC GESTIÓ DE PROJECTES CLASSIFICACIÓ DE P ROJECTES i NFORMÀTICS i EDT AUTOR: JAVIER MOLLÀ CALABUIG TUTORA: ANA CRISTINA DOMINGO TRONCHO 18/06/2012 1. Introducció 2. 3. Concepte de Projecte TI Classificació

Más detalles

Programació d una acció formativa

Programació d una acció formativa Programació d una acció formativa Índex de continguts Elaboració de la programació. 2 Programació de les sessions 3 Activitats d avaluació previstes. 5 Elements de l avaluació contínua. 6 Materials docents.

Más detalles

SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE

SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE 55 Activitat 1 Dels nombres següents, indica quins són enters. a) 4 b) 0,25 c) 2 d) 3/5 e) 0 f) 1/2 g) 9 Els nombres enters són: 4, 2, 0 i 9. Activitat 2 Si la

Más detalles

AVALUACIÓ DE LES PRÀCTIQUES EXTERNES CURRICULARS DEL MÀSTER EN CIÈNCIES ACTUARIALS I FINANCERES

AVALUACIÓ DE LES PRÀCTIQUES EXTERNES CURRICULARS DEL MÀSTER EN CIÈNCIES ACTUARIALS I FINANCERES AVALUACIÓ DE LES PRÀCTIQUES EXTERNES CURRICULARS DEL MÀSTER EN CIÈNCIES ACTUARIALS I FINANCERES Les característiques pròpies d aquesta assignatura fan que no hi hagi distinció entre avaluació continuada

Más detalles

4. VALORACIÓ DE LES DIFERENTES PROPOSTES TÈCNIQUES PRESENTADES PELS LICITADORS

4. VALORACIÓ DE LES DIFERENTES PROPOSTES TÈCNIQUES PRESENTADES PELS LICITADORS INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ DE LES OFERTES DELS LICITADORS PRESENTADES PER AL CONTRACTE DE SERVEIS DE REVISIÓ I MANTENIMENT DELS EXTINTORS UBICATS EN DIFERENTS EDIFICIS I ALTRES INSTAL LACIONS DE L AJUNTAMENT

Más detalles

PLA ESPECIAL D ESTUDIS DE MAGISTERI

PLA ESPECIAL D ESTUDIS DE MAGISTERI PLA ESPECIAL D ESTUDIS D DE MAGISTERI PER QUÈ ÉS S UN PLA ESPECIAL Accés s restringit a un perfil d estudiants d ben definit. Horari: compatible amb horari laboral Modalitat d ensenyament: d com el grau

Más detalles

Enquesta de satisfacció de les persones usuàries de l Oficina d Informació i Atenció Ciutadana

Enquesta de satisfacció de les persones usuàries de l Oficina d Informació i Atenció Ciutadana Enquesta de satisfacció de les persones usuàries de l Oficina d Informació i Atenció Ciutadana Agost 2010 Objectius i fitxa tècnica Objectius de l estudi Avaluar el grau de satisfacció de les persones

Más detalles

SANT PAU RECINTE MODERNISTA. Activitats per a escoles i instituts

SANT PAU RECINTE MODERNISTA. Activitats per a escoles i instituts SANT PAU RECINTE MODERNISTA Activitats per a escoles i instituts SANT PAU RECINTE MODERNISTA SERVEI EDUCATIU ACTIVITATS PER A ESCOLES I INSTITUTS CURS 2016-2017 1 1. COMPROMÍS AMB LA DIFUSIÓ D UN PATRIMONI

Más detalles

Sumari. Identificador i contrasenya. Com accedir al Campus Virtual. Dins del Campus Virtual:

Sumari. Identificador i contrasenya. Com accedir al Campus Virtual. Dins del Campus Virtual: Campus Virtual Sumari Identificador i contrasenya Com accedir al Campus Virtual Dins del Campus Virtual: La meva pàgina inicial Perfil Les meves assignatures Altres cursos Dins del curs Identificador i

Más detalles

L experiència dels flequers de Terrassa 12 de desembre de 2007

L experiència dels flequers de Terrassa 12 de desembre de 2007 L experiència dels flequers de Terrassa 12 de desembre de 2007 1 Breu presentació de Terrassa Terrassa és una ciutat de 70,10 km2, situada a 277 m sobre el nivell del mar, a la comarca del Vallès Occidental,

Más detalles

Pla de Promoció (PPR-EEBE)

Pla de Promoció (PPR-EEBE) SISTEMA DE GARANTIA INTERNA DE LA QUALITAT ESCOLA D ENGINYERIA DE BARCELONA EST (EEBE) Pla de Promoció (PPR-EEBE) (2017-2020) Gestió Documental i control de canvis Versió Referència de la modificació Elaborat

Más detalles

La tortuga Poruga. Un nou material didàctic de l Estany de Sils. 2ª Jornada de l Estany de Sils

La tortuga Poruga. Un nou material didàctic de l Estany de Sils. 2ª Jornada de l Estany de Sils La tortuga Poruga Un nou material didàctic de l Estany de Sils 2ª Jornada de l Estany de Sils Temporània, Associació d Educació Ambiental de la Selva Joan Mas Josep Noguerol Llicenciats en Ciències Ambientals

Más detalles

Fitxa per recollir informació sobre activitats d aula realitzades amb TAC d interès especial. Es treballa sobre els següents continguts:

Fitxa per recollir informació sobre activitats d aula realitzades amb TAC d interès especial. Es treballa sobre els següents continguts: Fitxa per recollir informació sobre activitats d aula realitzades amb TAC d interès especial Títol de l activitat REPRESENTACIÓ DE FUNCIONS Mestre/a - Professor/a Nom i Cognoms Adreça electrònica Cristina

Más detalles

La nova directiva d emissions industrials El rol dels BREF en relació als límits d emissió de les autoritzacions ambientals

La nova directiva d emissions industrials El rol dels BREF en relació als límits d emissió de les autoritzacions ambientals La nova directiva d emissions industrials El rol dels en relació als límits d emissió Col legi Oficial d Enginyers Industrials Barcelona 25.01.2010 PER QUÈ REVISAR LA DIRECTIVA IPPC? La directiva IPPC

Más detalles

Enquesta de salut de Catalunya de juny de 2018

Enquesta de salut de Catalunya de juny de 2018 Enquesta de salut de Catalunya 2017 15 de juny de 2018 Enquesta de salut de Catalunya (ESCA) Característiques Els objectius de salut i de reducció de desigualtats en l horitzó 2020 2 ESCA Metodologia Inici

Más detalles

ÍNDEX 1. FINALITAT 2. ABAST DEL PROCÉS 3. REFERÈNCIES / NORMATIVES 4. DEFINICIONS 5. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS 6. SEGUIMENT I MESURA 7.

ÍNDEX 1. FINALITAT 2. ABAST DEL PROCÉS 3. REFERÈNCIES / NORMATIVES 4. DEFINICIONS 5. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS 6. SEGUIMENT I MESURA 7. ÍNDEX 1. FINALITAT 2. ABAST DEL PROCÉS 3. REFERÈNCIES / NORMATIVES 4. DEFINICIONS 5. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS 6. SEGUIMENT I MESURA 7. EVIDÈNCIES 8. RESPONSABILITATS 9. FITXA RESUM 10. FLUXOGRAMA 21

Más detalles

Didàctica de l Educació Infantil. Programació d aula PROGRAMACIÓ D AULA

Didàctica de l Educació Infantil. Programació d aula PROGRAMACIÓ D AULA Programació d aula Didàctica de l Educació Infantil PROGRAMACIÓ D AULA 1 Programació d aula L educador infantil OBJECTIUS Identificar les competències de l educador. Determinar les atribucions adscrites

Más detalles

Sistemes de Posicionament Global per Satèl lit

Sistemes de Posicionament Global per Satèl lit Unitat responsable: 310 - EPSEB - Escola Politècnica Superior d'edificació de Barcelona Unitat que imparteix: 751 - DECA - Departament d'enginyeria Civil i Ambiental Curs: Titulació: 2018 GRAU EN ENGINYERIA

Más detalles

Índex. 4. Conclusions

Índex. 4. Conclusions LA IMPLEMENTACIÓ, AVALUACIÓ I MILLORA D UNA ASSIGNATURA SOSTENIBILISTA COMÚ DELS GRAUS DE L ESCOLA D ENGINYERIA DE TERRASSA EN EL MARC DE L EEES: ESTUDI D UN CAS REAL Beatriz Escribano Rodríguez de Robles;

Más detalles

Eines necessàries per treballar per projectes

Eines necessàries per treballar per projectes Eines necessàries per treballar per projectes Docent/s: Edició: Raquel Reíllo i Meritxell Garrigós 2018 Característiques Treball cooperatiu 1. Cada membre assumeix la seva responsabilitat i fa responsables

Más detalles

SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE

SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE 30 SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE Activitat 1 Completa la taula següent: Graus Minuts Segons 30º 30 x 60 = 1.800 1.800 x 60 = 108.000 45º 2.700 162.000 120º 7.200 432.000 270º 16.200 972.000

Más detalles

Campanya de vacunació antigripal

Campanya de vacunació antigripal Campanya de vacunació antigripal 2008-9 Departament de Salut La grip és un important problema de salut pública Malaltia infecciosa vírica, molt contagiosa La incidència de grip durant les epidèmies oscil

Más detalles

5.2. Si un centre pren aquesta decisió, serà d aplicació a tots els estudiants matriculats a l ensenyament pel qual es pren l acord.

5.2. Si un centre pren aquesta decisió, serà d aplicació a tots els estudiants matriculats a l ensenyament pel qual es pren l acord. MODELS DE MATRÍCULA EN ELS ENSENYAMENTS OFICIALS DE GRAU I MÀSTER UNIVERSITARI (aprovada per la CACG en data 21 de desembre de 2009 i per Consell de Govern de 25 de maig de 2010, i modificada per la CACG

Más detalles