16CH Network Video Recorder

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "16CH Network Video Recorder"

Transcripción

1 SRN-1670D 16CH Newok Vdeo Reode Tehn Spefon SRN-1670D 16CH (17.32") REVISED H.264 Key Feue Fu HD eouon uppo H.264, MPEG-4, MJPEG mupe ode 64Mbp eodng b e Lo mono oupu : HDMI & VGA Bu-n 1TB HDD DVD we uppo Dmenon 64bp 7.9 (0.3") 7.5 (0.3") 88.0 (3.46") (16.93") 7.5 (0.3") 88.0 (3.46") HDMI 1080p (17.32") Un : mm (nh) 8.0 (3.46") (16.93") (0.3") Dpy Inpu Up o 16CH N/W VGA (640 x 480) / SVGA (800 x 600) / 4CIF (704 x 480) / Reouon Cme 1.3M (1280 x 1024) / 2M (1920 x 1080) / 3M (2048 x 1536) Pooo Smung Lve Mu Seen Dpy 1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 13 / 16, Sequene Pefomne Openg Syem Embedded Lnux Compeon H.264, MPEG-4, MJPEG Reodng B Re 64Mbp Reouon 4CIF (704 x 480) / 1.3M (1280 x 1024) / 2M (1920 x 1080) / 3M (2048 x 1536) Reodng Mode Mnu, Shedue (Connuou / Even), Even (Pe / Po) Ovewe Mode Seebe (Sop / Connuou) Pe-m Up o 15e (5,10,15e) * 4CIF ndd eouon Po-m Up o 6hou (5, 10, 20, 30e,1, 3, 5, 10, 20mn, 1, 2, 3, 4, 5, 6hou) Pybk Speed 120fp (Up o 4CH) Seh & Reouon 4CIF (704 x 480) / 1.3M (1280 x 1024) / 2M (1920 x 1080) / 3M (2048 x 1536) Pybk Seh Mode De/me, Even, Bk up (*A eh nuded pevew funon) Pybk Funon F fowd / bkwd, Sow fowd / bkwd, Sep fowd / bkwd Ehene Ggb Ehene x 2 Tnmon Speed Up o 48Mbp, Unmed (48M) / 2 / 1.5 / 1Mbp / 800 / 600 / 500 / 400 / 300 / 200 / 100 / 50kbp Newok Bndwdh Cono Auom Mx. Remoe Ue Seh 3 / Lve un 10 / Lve mu 20 Pooo Suppo TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP Monong NET- vewe, Webvewe Inen HDD Up o 5 SATA HDD Exen (e-sata Inefe) Up o 2 expnon by (*Mode : SVS-5R) Soge DVD We (Bk up) Ye USB (Bk up) 3 USB po Fe Fom (Bk up) BU (NVR pye), EXE (Inude pye) Seuy Pwod Poeon 1Admn, 10 Goup, 20 Ue pe 1 goup, Ue n be gned uhoy fo funon D Auhenon Wemk Inefe Mono VGA Anogue RGB 1024 x 768 / 1280 x 1024(60Hz) eouon HDMI 720p/1080p(60Hz) eouon Inpu N/A (Newok udo uppo, up o 16CH) Audo Oupu RCA x 1 Compeon G.711, G.723.1, G.726 Inpu Temn 16 npu, NO/NC Am Oupu Temn 4 ey oupu, NO/NC Remoe Nofon Nofon v e-m 440(173.23) 7.9(3.11) Ehene 2 RJ-45 10/100/1000 Be-T USB USB 2.0, 3 po Conneon esata 2 po Appon Suppo Moue, Remoe onoe Dome Pooo Gene Ee 426.8(168.03) 437.7(172.32) Suppoed PTZ Cme 88(34.65) 7.5(2.95) 95.5(37.6) Smung newok podu (Newok PTZ) Inpu Voge / Cuen 100 ~ 240V AC ±10%, 50/60Hz, 4 ~ 1.5A Powe Conumpon Mx. 56W (Wh 1x HDD) Openg Tempeue +0 C ~ +40 C (+32 F ~ +104 F) Envonmen Openg Humdy 20% ~ 85% RH Dmenon (WxHxD) x 88.0 x 430.0mm (17.32" x 3.46" x 16.93") Mehn Wegh (1x Hd Dk) Appox. 7.1Kg (15.65 b) Rk Moun K 2e Lnguge 440(173.23) 7.9(3.11) 426.8(168.03) 437.7(172.32) Koen, Jpnee, Chnee, Engh, Fenh, Gemn, Spnh, In, Run, Poh, Czeh, Tukh, Nehend, Pouguee,Swedh,Dnh, Th, Rumn, Seb, Co, Hungn, Geek (22 Lnguge) * The e podu nfomon / pefon n be found 88(34.65) 7.5(2.95) 95.5(37.6) 46

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 - Tje empedo: Tje v: Míu vehíuo: Menje eo: Menje m: Hoo on 3 po de dí. - Hoo mpdo on 7 po de dí. - Hoo de m on 4 fnj. - Hoo de peu uomá - Hoo de emnón de NIP

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33 CLEMSA B A R R E R A S A U T O M Á T I C A S ELECTROMECÁNICAS USO SEMI-INTENSIVO AP 524 C AP 724 C MANUAL TÉCNICO

34 LOCALIZACIÓN DE COMPONENTES PRINCIPALES Monne Poezue P de menón (vendd po epdo) Cáe Cj de Cudo de Cono Cáe empme Bzo B (vendd po epdo en funón de exgen de nón) Muee de equbdo (venddo po epdo, númeo y po en funón de po de Bzo y de o eoo pdo) Mooeduo Enode Fn de e de ee / peu Moneupo de egudd p peu de puezue Bode ojo (obeu p odón umnoo opon) Dpovo de deboqueo Vno p beí mpón (no umnd) Po. CABLEADO Depón 230V Aonmeno 3x1,5 mm 2 Fooéu TX 2x0,5 mm 2 Fooéu RX Seeo de ve 4x0,5 mm 2 2x0,5 mm 2 ATENCIÓN: Le ompemene e peene mnu ne de empez nón. Coneve e mnu p fuu onu. E oeo funonmeno y eí én ded óo e obenen ependo ndone peene en ee mnu y on o eoo y dpovo de egudd CLEMSA. S f un dpovo de embgue meáno e neeo, fn de gnz egudd de Be, uz un Cudo de Cono on un dpovo de embgue eeóno egube. L Be h do deñdo y fbdo p ono e eo de vehíuo. Evíee uque oo uo. L Be no puede e uzdo p move d de egudd o ne nd en eodo de emegen (ví de epe). No ne on e Bzo en movmeno. Todo queo que no eé expemene epefdo en ee mnu hbá de ondee no pemdo. 2

35 DIMENSIONES AP 524 C AP 724 C 3

36 ÍNDICE Pág. 1.- DESCRIPCIÓN INSTALACIÓN DE LA AUTOMACIÓN Compobone pemne Cooón en ob de p de menón Inón meán Monje de Bzo Inón y eguón de muee de equbdo Reguón de o boqueo meáno Reguón de o fne de e INSTALACIÓN DE LOS ACCESORIOS (OPCIONAL) CONEXIONES ELÉCTRICAS PUESTA EN FUNCIONAMIENTO FUNCIONAMIENTO MANUAL RESTABLECIMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO NORMAL MANTENIMIENTO Duón de poduo egún e muee, Bzo y Aeoo eegdo ACCESORIOS OPCIONALES REPARACIONES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

37 1.- DESCRIPCIÓN L Be Auomá modeo AP 524 C y AP 724 C eán deñd p egu e eo gje o pmeno on uo em-nenvo. E Cudo de Cono eá udo en pe upeo de Be y puede ge p f opeone de bedo y onfguón. En e áe eán peene pedpoone p e ojmeno de fooéu y de eeo de ve. Ademá, no en e áe omo en b e pueden n uno odone umnoo en uuón de á Lámp umno. G o dno po de Bzo dponbe e pueden uz en o má vdo po de eo, de un mínmo de 3 meo un máxmo de 7 meo. Un ómodo dpovo de deboqueo, poegdo on ve peonzd, peme move mnumene e Bzo en o de f de menón eé. G uo de mooe de 24V y enode, umndo de ee, e Be ofeen eevd gní de egudd. 2.- INSTALACIÓN DEL ACCIONAMIENTO Compobone pemne P gnz egudd y p un oeo funonmeno de Be, ompuebe que e vefquen o guene equo: E Bzo, dune u movmeno, no debe enon nngún obáuo o be eéo éeo. L eí de eeno deben gnz un ufene ebdd de be de menón. En zon de exvón de be de menón no deben hbe ubeí o be eéo. S e uepo de be e enuen expueo po de vehíuo, deben pevee, fue pobe, deud poeone on gope dene. Compuebe exen de un efene om de e p onexón de Be Cooón en ob de p de menón 1.- Enmbe p de menón y omo e nd en (Fg. 1). 2.- Ree un be de menón y omo e nd en (Fg. 2). L dmenone de be hn de e deud po de nón y po de eeno. 3.- Cooque en ob p de menón omo e nd en (Fg. 2), y peve uno o vo ubo p e po de o be eéo. L pe bombd de p de menón h de e oend h e neo de po que e h de uomz. 5

38 FIG.1 FIG Compuebe pefe hozondd de p on un nve. 5.- Epee que fgüe e emeno Inón meán 1.- Ree 4 ue upeoe de p de menón. FIG.3 FIG Que o do ono de fjón de áe upeo (Fg.3, ef. 1). 3.- Inoduz ve de deboqueo en edu de áe (Fg. 4), y gíe en endo hoo h e ope. 4.- Mnenendo ve en e poón, ee e áe upeo (Fg. 4). 5.- Ree poezue omo e nd en (Fg. 5). 6.- Cooque e mzón obe o uo ne odo omo e nd en (Fg. 6) y pee uo ue de fjón. 7.- Pepe L Be p e funonmeno mnu, vée páfo Cooque b po-muee (Fg. 7 ef. 1), en poón hozon. 9.- Fje e po po-muee omo e nd en (Fg. 8), en funón de po de ee: 6

39 e Bzo deende zqued de mzón e po debe fje en e peno 2 de (Fg. 7). e Bzo deende deeh de mzón e po debe fje en e peno 3 de (Fg. 7) Ge e po po-muee en poón ndd en (Fg. 9), en funón de po de nón, De. o Izq En pe dene de Be ooque e po po-b y mnéngo en poón hozon, (Fg. 10). P e modeo AP 724 C pee enón oenón de o ofo mdo en (Fg. 10, ef. 1), o ofo deben e en pe upeo de po Fje e po po-b on e oepondene ono y nde (Fg.11). FIG.6 FIG.5 FIG.7 FIG.8 FIG.9 AP 524 C AP 724 C FIG.10 FIG.11 7

40 2.4.- Monje de Bzo P mon e Bzo debe enee peene que: E bode de gom, on e Bzo en poón ed, debe e dgdo h e eeno. E ofo peene en e Bzo debe e opdo peno que e de po de e. FIG.12 AP 724 C DX AP 724 C SX FIG.13 AP 524 C DX AP 524 C SX Poed omo e nd en (Fg. 12). 1.- Cooque e opoe de páo (Fg 12 ef. 1), omo e mue. FIG Cooque e Bzo en e peno en on e bode de gom oendo h bjo. 3.- Cooque hp de fjón, (Fg. 12, ef. 2), y fje on o ono umndo. Pee enón oenón de o ofo mdo, (Fg. 12, ef. 3), on o oepondene ofo en p po-bzo. 4.- Enmbe e áe omo e nd en (Fg. 13), en funón de po de Be y de nón, zqued o deeh. 5.- Fje e áe omo e nd en (Fg. 14) Inón y eguón de muee de equbdo L Be nee, p u oeo funonmeno, uno o do muee de equbdo que deben pede en funón de modeo de Be, po de Bzo y o eoo eegdo. P mon y egu e muee deboquee e onmeno y poed de guene modo: 1.- Deboquee Be y ooque e Bzo en poón ve y pepe Be p e funonmeno nom, boqueé Be ve e puno 7, eguándoe de que e Bzo no pued movee mnumene. 8

41 2.- Cooque e muee o o muee en e po po-muee omo e nd en (Fg. 15). 3.- En e oo exemo de muee ooque e oo po po-muee y e oepondene ne, (Fg. 16 ef. 1 y 2), y fje e gupo en e oepondene ofo udo en e mzón. Cooque ue de fjón, (Fg. 16 ef. 3). 4.- Aone ue, (Fg. 16 ef. 3), h eupe ompemene o juego de muee. FIG.15 FIG Pepe Be p e funonmeno mnu po medo de em de deboqueo, ve e puno Po medo de ue nfeo, (Fg. 16 ef. 3), empee en e muee. E muee eá endo oemene undo, oo e Bzo 45, mm pemnee que. 7.- Un vez emnd eguón de muee boquee poón de ne pendo onue (Fg. 16 ef. 4) Reguón de o boqueo meáno En pe upeo de mzón eán peene do boqueo meáno, (Fg. 17 ef. 1 y 2). FIG.17 P egu poón de o boqueo poed de guene modo: 1.- Cooque mnumene e Bzo en poón de ee. 2.- Afoje ue de boqueo, (Fg. 17 ef. 3). 3.- Mnpue bez de ono h oo e Bzo en poón hozon. 4.- Apee ue de fjón. 5.- Cooque e Bzo en poón ve de modo náogo en e oo boqueo meáno. Se onej eng peódmene mbo ope meáno. 9

42 2.7.- REGULACIÓN DE LOS FINALES DE CARRERA En Be eán peene do fne de e p denf poón de Bzo, beo o edo, (Fg. 18). FIG.18 L Be e eneg on o fne de e pepdo p un nón deeh de Bzo. P egu poón de ev poed de guene modo: 1.- Cooque mnumene e Bzo en poón de ee. 2.- Ge ev, (Fg. 18 ef. 1), h que e dve nevenón de fn de e. 3.- Hg vnz gemene ev. E fn de e h de neven ne de boqueo meáno. 4.- Boquee poón de ev pendo e oepondene ono. 5.- Cooque e Bzo en poón de peu. 6.- Ge ev, (Fg. 18 ef. 2), h que e dve nevenón de fn de e. 7.- Hg vnz gemene ev. E fn de e h de neven ne de boqueo meáno. 8.- Boquee poón de ev pendo e oepondene ono. En o de none zqued hy que nve o be de o fne de e onedo en e Cudo de Cono, véne nuone de equpo eeóno. 9.- Boquee de nuevo Be omo e debe en e puno INSTALACIÓN DE LOS ACCESORIOS (Opon) En e mzón de Be e hn pepdo un ee de ofo p f opeone de fjón de o pobe eoo, e omo fooéu y eeo de ve. FIG.19 En (Fg. 19) e muen odo o eoo que e pueden p áe de Be. Ammo, no o do de mzón omo en od ongud de Bzo e pueden n uno dpovo de eñzón umno. P fjón de o eoo g ndone de oepondene nuone. 10

43 4.- CONEXIONES ELÉCTRICAS L ed de menón de equpo debe e dod de un neupo omnpo on un dn de peu de o ono gu o upeo 3 mm. E onejbe uz un neupo mgneoémo de 6 A on neupón omnpo. Compuebe que ne de nón ex un neupo dfeen on umb de 0,03 A. Un vez emndo e monje y eguón de pe meán de Be e puede poede one ed de menón y de odo o eoo ndo. P onexón de be de menón b e ofo pe-odo udo en j de Cudo de Cono, (Fg. 20 ef. 1), y mone e uje-be M16x1.5 umndo en doón. En e neo de mzón e h pepdo un n p p o be. E be de menón debe en en e Cudo de Cono vé de u uje-be epeífo. P onexón Cudo de Cono de íne de menón y de o eoo ndo onue nuone de Cudo de Cono. E Cudo de Cono eá oodo obe un opoe oenbe, (Fg. 21) que peme f opeone de bedo y pogmón. FIG.20 FIG.21 11

44 Cooque de nuevo poezue omo e nd en (Fg. 22) y mene e em. Compuebe e edo de o dodo Led de eñzón en e Cudo de Cono. Ree e poedmeno de pogmón de Cudo de Cono en funón de u exgen. Ree un pueb de funonmeno de odo o eoo onedo, pendo epe enón o dpovo de egudd. Cee j de Cudo de Cono y oóque hozonmene. FIG.22 Cooque de nuevo e áe upeo omo e nd en (Fg. 23). Expque deendmene uuo fn e oeo funonmeno de Be. Muéee opeone de boqueo y deboqueo de Be. FIG PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 6.- FUNCIONAMIENTO MANUAL S fue neeo move mnumene e Bzo en o de veí y de f de menón eé poed de guene modo: FIG.24 Que enón equpo po medo de neupo dfeen udo íne b de equpo. Inoduz ve en e dpovo de deboqueo y gíe en endo hoo h e ope, omo e nd en (Fg. 24 ef. 1). Ge e dpovo de deboqueo en endo hoo h u ope, (Fg. 24 ef. 2). Muev mnumene e Bzo, (Fg. 24 ef. 3). 12

45 RESTABLECIMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO NORMAL P ev que un mpuo nvouno pued on Be, ne de ebee e funonmeno nom egúee, po medo de neupo dfeen, de que e equpo no eé mendo. Ge e dpovo de deboqueo en endo nhoo h u ope, (Fg. 25 ef. 1). Ge ve en endo nhoo h u ope y quíe, (Fg. 25 ef. 2). Muev mnumene e Bzo h u ope, (Fg. 25 ef. 3). Rebez enón equpo FIG MANTENIMIENTO P egu un oeo funonmeno o go de empo y un onne nve de egudd e onvenene ez, on peoddd eme, un ono gene de equpo y pe epe enón o dpovo de egudd. Tod opeone de mnenmeno o de npeón de Be deben eze depué de hbe qudo enón equpo y on e Bzo en poón ve Duón de poduo egún e muee, Bzo y Aeoo eegdo. P e oeo funonmeno de be e onejbe uu peódmene e muee o o muee de equbdo. En guene b e nd duón de poduo en funón de po de Be y de muee uzdo: Tpo de muee Muee Song AP 524 C o En guene b e mue duón de poduo exped en númeo de o en funón de po de Bzo eegdo y de o eoo uzdo. L duón de poduo e h udo un empeu de 20ºC e ndo egún nuone de dho mnu. AP 724 C AP 724 C o Muee Sof o o AP 524 C Bzo y eoo Vd (N o) Bzo y eoo Vd (N o) 4 meo meo meo meo meo on pé emn meo on pé emn meo on pé emn meo on 2 meo de fd meo on 3 meo de fd meo on 4 meo de fd meo meo meo meo on pé emn meo on pé emn meo on pé emn meo on 2 meo de fd meo on 3.5 meo de fd meo on 5 meo de fd

46 P e en ondone de egudd e muee o o muee de equbdo poed de guene modo: 1.- Que enón equpo. 2.- Pepe Be p e funonmeno mnu, ooque e Bzo en poón ve y boquee de nuevo e onmeno eguándoe de que no e pued move mnumene. 3.- Ree e áe upeo y poezue. 4.- Aho y e pueden e o muee de equbdo. S debe ee e Bzo p ez opeone de mnenmeno poed de guene modo: 1.- Ree o muee de equbdo guendo opeone b de. 3.- Aho y e puede e e Bzo. E Bzo óo puede ee depué de hbe edo o muee de equbdo. ACCESORIOS OPCIONALES Conue u poveedo o dfeene eoo opone vádo p ee po de none. 2.- Pepe e opedo p e funonmeno mnu y ooque e Bzo en poón hozon REPARACIONES E uuo debe benee de nen ep o de neven demene, y debe dge exuvmene peon ufdo CLEMSA o eno de en CLEMSA. 14

47 11.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MODELO AP 524 C AP 724 C Tenón de menón 230V~ 50Hz Tenón de menón moo (V) 24 Poen máxm en nque (W) Poen nomn moo (W) P máx. 24V (Nm) P nomn de funonmeno (Nm) Tempo nomn peu / ee (eg) de 4 8 de 7 11 Longud máxm b (m) b 5 7 Tpo y feuen de uzón 20 C Sem-nenv Co máxmo do (o) Tempeu mbene de funonmeno ( C) Nve onoo (dba) <70 Gdo de poeón IP 54 Peo opedo (Kg) Dmenone Ve Págn 3 () Tempo en funón de po de deeeón pogmdo. (b) Longud efed uz de po, ongud b +400mm pox. 15

48 CLEMSA ACCESO SEGURO DELEGACIONES CLEMSA MADRID - NORTE - Avd. de Fuene Nuev, 12, nve Sn Sebán de o Reye (MADRID) - Te Fx BARCELONA - Avd. Cn Su, nve 8 (P. I. Cov Soe) Rubí (BARCELONA) - Te Fx VALENCIA - Sequí Cve, 5-B (P. I. de Sedví) Sedví (VALENCIA) - Te Fx SEVILLA - L Red Qune, 2 (P. I. L Red Su) Aá de Gud (SEVILLA) - Te Fx MADRID - SUR - Luv, 14 (P. I. Sn Joé de Vde) Legné (MADRID) - Te Fx BALEARES - Sngo Ávez Aveán, PALMA DE MALLORCA - Te Fx MÁLAGA - Joé Oeg y Ge, 188, nve 3 (P. I. Amed) MÁLAGA - Te Fx GALICIA - Avd. Ade de Lvdoe, 115 Bjo Vgo (PONTEVEDRA) - Te Fx PUNTOS DE VENTA Y ASISTENCIA CLEMSA NORTE Te Fx MURCIA Y ALMERÍA Te Fx ALBACETE Te Fx em.e CLEMSA Pohbd u epoduón o o p, nuo ndo u poeden. Tod op e món eá peegud de uedo on ey. No eevmo e deeho de efeu modfone, p nodu mejo, n pevo vo

49 Se el D eñomodu D eñdop ge onde10180 ve( o ve o ),e d eño nnovdode e elpe m eempez onpo veyex endede puéñd endomú p ede10 po onede ve( mdo ve oo p ) omode ee. Lo ve opuedendef n eb oquedoonob oquedo. Lo ve ob oquedob oquene Fob en upo ón e ng endoe e o pe onu o z d.lo ve onob oquedop opo onnun o u ónp o gn z onequene e enmeno egu ddpe o guen en endounud o í deu ode ve.loled e o o e nd nqué vepuede e og d,qué vee á e ng dyyudu u odevo ve ve. TM F g1.l ve ob oquedo onled e o o e Ex en one de m opueden e one d emse elpe m endoge onh 540 ve de deun o opodde on o. F g2.s em e el onunej emp ode2ex en one E m opuede e onpue n p en edepo bon oo de hpen e op enoob en npue, egún ee pe f que. Epodde on oe n e f z oneu u oe n uye pn LCD,e e doye e ode j e o e o b omé o. Ap óndedm n ónpc E m o e eledm n do on p ónt k32 W ndow opo ndob eded om o of A e osql. E m o e el omun on p ónt k32u ndo un ngoded f e en eop one n uyendoe he ne, W e e E he ne,gprs,rs485,rs232ymodem S emt ka S emt kb S emt kc... e... LAN/WAN E ónde bj ot k32 Se v dobeded osql Mú p e empueden one een ee o védeun ed o owanp p opo on e pon b ddunnúme o m dode ve dm n dde demú p epue ode bj o u ndo p ónt k32.

50 KE YE NE S T k 32 L p ont k 32, queg e on o em de m o T k í omo o j one, eunde má po en een udom n o. S u qu e u, he ed dde o on o ede e o, e p e e ámuy en. L f un on d de n eg d po á nunpo en ehe m en de on oyg e ónde u em. S ó o no f one, f un on d dex u v det k, e f á n nf o m ónde d u ónde u em med n eeenv í ode o eoe e ón o, omopo ej emp o, m nd un o eo e e en odef o e é o, o mb én eenv á u qu ee v en oo m qu enqu e, ó o e ndoe en o u om z do. Emo oc y Repo po áun mp udde e ónde nf o me umed d, n z ndo onp e ón oh o ede u em, yf ndo nf o m ón on expo ónen14 pod f e en e, en ee oex e, PDF, HTML, XMLCS V, e. S upo b d dedeg e óndeu u opog upoo eg one, f áem nej odeun onúme odeu u o, n op e e o o em omo p ón. L f un on d dedet k 32 on nnume o que o mej oeped undemo ón. C e í Té n : Núme odeu u o : I ndef n do. Núme o de em :I ndef n do. B eded o : A e os QL( My S QLd p. ) A u z ónd o :I n e v o, pe odo, empo e. Sev ow ndow : S í. Con oe o: Con eñpe on z dy mu n v e e. I n ónc en eseve: S í. Bkupb eded o : Au omá o. I d om:e p ñopodef e o( v od p. ) I nf o me :Mo oc y epo. En e em e e o: S í. En e onb e ded os QL. www. k e y ene. om - nf e y ene. om T e f : F x:

El riesgo en el seguro de vida

El riesgo en el seguro de vida 49 El esg e el segu e v Sfí Cu Abg Sum I. Iuó: Cep y lses e segu e v II. El esg e el segu e v: 1. L exse el esg e el segu e v 2. Tme espel el me y e ls ps III. Peules e l esmó el eg e el segu e v: 1. El

Más detalles

Me pregunto si alguna gente crea y publica sitios de internet con el único propósito de atormentar a sus visitantes.

Me pregunto si alguna gente crea y publica sitios de internet con el único propósito de atormentar a sus visitantes. DIIEZ COSAS QUE ODIIO EN UN WEBSIITE Por Jason Oconnor Traducción libre del artículo aparecido el 5 de octubre 2004 en marketingprofs.com ( Ten things I hate in a website ) Me pregunto si alguna gente

Más detalles

Entonces, Usted Desea Aprender a Programar?

Entonces, Usted Desea Aprender a Programar? Cpíu : Ccd BASIC-56 Dg H Ec, Ud D Apd Pgm? Sgud Edcó Jm M. Ru, Ph.D. Ac Pf Shw S Uvy Pmuh Oh USA hp://www.bcbk.g Jm M. Ru P.O. Bx 78 Ru, Kucky 469-078 USA P BASIC-56 V.0.0.6 p Pág f Cpíu : Ccd BASIC-56

Más detalles

CAPITULO 4 Excelencia y bancarrota V a r i a c i o n e s s o b r e e l d e s a s t r e d e Lo n g -Te r m Ca p i t a l M a n a g e m e n t Como ciudadanos, debemos evitar que se cometa injusticia puesto

Más detalles

ccna sco certifiednetworkassociate

ccna sco certifiednetworkassociate u sodee f ónonl ne n so efednewokssoe F ECHA- Del28deFebeol29deAb lde2011 unesv e nesde09: 0012: 00yde16: 0019: 00h. TUTORÍ AS - Del28deFebeol31deMzodel Del01 l29deab ll oslunesym é ol esde16: 0019: 00h.

Más detalles

"rr<... del prof...-. IoI...esI!&':\o< ~Lo,.l1os... Io~(tf y... _t"'ti... """"'...

rr<... del prof...-. IoI...esI!&':\o< ~Lo,.l1os... Io~(tf y... _t'ti... '... lpc-50-0lhi...26s 10 n El CO N S ~IO O~ EOOCACION SUPUIOR Co""kl.. ~ nd : QI>o..! anl",., 350 d. la GcmI!I' uclón ~. la Rep"bll di.po.. q.. 01 SIJ~...

Más detalles

fichas indispensables para los alumnos mydocumenta

fichas indispensables para los alumnos mydocumenta fhs ndspnsbs p os umnos mydoumn mydoumn.om ÍNDICE DETALLADO AdMyDoumn Cmbuonsñ Ennmydoumn Cydunpoyo Cunpoyo Ebjongupo Pvsuzyd Modudíu Cmbosoosdsínsydfondodudíu Cmbnºd syoumns Unds Dsunsdsunds Lsdmnsonsdpoyo

Más detalles

Práctica española sobre accidentes de circulación transfronterizos

Práctica española sobre accidentes de circulación transfronterizos 33 Pá espñl sbe ees e uló sfezs Ágel Espell Meéez Pfes Tul e Deeh Iel Pv Uves e Ove Sum 1. Iuó 2. Relmes exjules 2.1. Relmó e l segu e Espñ 2.2. Relmó OFESAUTO p el peju 'll' 2.3. Relmó l epesee e l segu

Más detalles

Organizacio.nal: explicaciones

Organizacio.nal: explicaciones Eruur ur :Lu; : >:!) ErUur- Orgz: xp : E :S: píu rr:m d!xppr frm d rgz qu Jrbr! upfu rr Owm grd d mpjdd frmzó Jrzó mu L: Y hmu xp pu qu: w gí d mh: :: qu: v d:h:rmu k frm urgu:wdu ug r\ mp "dr:u:u

Más detalles

Protocolo S p a n n i n g -T re e con Pa ck e t T ra ce r Jose Esquivel Gerente Técnico L a tinoa m joesquiv@cisco.com érica y C a rib e 1 Objetivos E x p l ica r l a f un ció n d e r ed un d a n cia en

Más detalles

Gerente de Proyecto: Accidente o Profesión. Por Isis De la Rosa, PMP, Presidente KIP

Gerente de Proyecto: Accidente o Profesión. Por Isis De la Rosa, PMP, Presidente KIP Gerente de Proyecto: Accidente o Profesión Por Isis De la Rosa, PMP, Presidente KIP José es un excelente profesional de una de las empresas más grandes del país con más de 10 años de experiencia. En vista

Más detalles

Tercera definición universal de infarto de miocardio.

Tercera definición universal de infarto de miocardio. Artícu lo de revisión Rev Urug Car diol 2013; 28: 403-411 Ter Óscar ce ra Baz de zi fi no ni ción uni ver sal de in far to de mio car dio Tercera definición universal de infarto de miocardio. Implicancias

Más detalles

QUIÉNES SON LOS MUSULMANES

QUIÉNES SON LOS MUSULMANES QUIÉNES SON LOS MUSULMANES Un vistazo al origen, creencias y expansión de la religión fundada por Mahoma Don McCurry QUIÉNES SON LOS MUSULMANES Don McCurry Cubierta: Josanar@gmail.com PM Internacional

Más detalles

GENOCIDIO I. INTRODUCCIÓN

GENOCIDIO I. INTRODUCCIÓN Núm. 14, enero-junio 2006 GENOCIDIO a) Comentarios sobre la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Na ción en el caso de los Hal co nes Ma nuel BECERRA RAMÍREZ* I. INTRODUCCIÓN La de ci sión de

Más detalles

EL SEGURO DE CRÉDITO EN MÉXICO. Mi guel Ángel BORJA TOVAR*

EL SEGURO DE CRÉDITO EN MÉXICO. Mi guel Ángel BORJA TOVAR* EL SEGURO DE CRÉDITO EN MÉXICO Mi guel Ángel BORJA TOVAR* RESUMEN: El au tor hace un aná li sis his tó - rico de los se gu ros y pro por cio na ele men - tos para co no cer me jor la fi gura legal del

Más detalles

Ref.: Normas ST.3 página: 3.3.1 NORMA ST.3

Ref.: Normas ST.3 página: 3.3.1 NORMA ST.3 Ref.: Normas ST.3 página: 3.3.1 NORMA ST.3 CÓDIGOS NORMALIZADOS DE DOS LETRAS, RECOMENDADOS PARA LA REPRESENTACIÓN DE ESTADOS, OTRAS ENTIDADES Y ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES Revisión adoptada por

Más detalles

Ref.: Normas ST.3 página: 3.3.1 NORMA ST.3

Ref.: Normas ST.3 página: 3.3.1 NORMA ST.3 Ref.: Normas ST.3 página: 3.3.1 NORMA ST.3 CÓDIGOS NORMALIZADOS DE DOS LETRAS, RECOMENDADOS PARA LA REPRESENTACIÓN DE ESTADOS, OTRAS ENTIDADES Y ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES Revisión adoptada por

Más detalles

Extracted from Constitutional Culture in Costa Rica (Spanish) International Institute for Democracy and Electoral Assistance 2009.

Extracted from Constitutional Culture in Costa Rica (Spanish) International Institute for Democracy and Electoral Assistance 2009. Extracted from Constitutional Culture in Costa Rica (Spanish) International Institute for Democracy and Electoral Assistance 2009. International IDEA, Strömsborg, 103 34 Stockholm, Sweden Phone +46-8-698

Más detalles

!"#$%&'()*+ !"#$%&'"()$(*'%&

!#$%&'()*+ !#$%&'()$(*'%& Nutrición humana en el mundo en desarrollo 205!"#$%&'()*+!"#$%&'"()$(*'%&!"# $%&'# ()# *&# &*+,%(&+(# ()(&'%-"#./0-)(# (" 1-23+*"4# 5678# -*&9*(# -# /('()# :-"+-# (&# "-# -"%;

Más detalles

EL PER SALTUM EN EL DERECHO PROCESAL ELECTORAL FEDERAL* THE PER SALTUM IN THE MEXICAN FEDERAL ELECTORAL PROCEDURAL LAW

EL PER SALTUM EN EL DERECHO PROCESAL ELECTORAL FEDERAL* THE PER SALTUM IN THE MEXICAN FEDERAL ELECTORAL PROCEDURAL LAW EL PER SALTUM EN EL DERECHO PROCESAL ELECTORAL FEDERAL* THE PER SALTUM IN THE MEXICAN FEDERAL ELECTORAL PROCEDURAL LAW Car los BÁEZ SILVA** Da vid CIENFUEGOS SALGADO*** RESUMEN: En el derecho elec toral

Más detalles

CAPíTULO 11. Arcos macizos.- A rcos ligeros.-arcos rígid os.-arcos con tabl ero susp endid o.- Cun as directrices.

CAPíTULO 11. Arcos macizos.- A rcos ligeros.-arcos rígid os.-arcos con tabl ero susp endid o.- Cun as directrices. CAPíTULO 11 ARCOS CORRIENTES EMPOTRADOS (HASTA 40 M. DE LUZ) T.-D isposiciones generales de los arcos. Arcos macizos.- A rcos ligeros.-arcos rígid os.-arcos con tabl ero susp endid o.- Cun as directrices.

Más detalles

NUESTR~ PR~GRAMA. T IL\ Ul' CCII'tl( IJU J. p H \ J J:ALATE TA. Bnr lonn. Btur 101 Rl'\ EoiTuru.o\t...'u t o \ T... ll, ':?7 l :..q, f'kal, l.

NUESTR~ PR~GRAMA. T IL\ Ul' CCII'tl( IJU J. p H \ J J:ALATE TA. Bnr lonn. Btur 101 Rl'\ EoiTuru.o\t...'u t o \ T... ll, ':?7 l :..q, f'kal, l. E. J:ALATE TA PR~GRAMA NUESTR~ T IL\ Ul' CCII'tl( IJU J. p H \ J \ Btur 1 Rl'\ EoiTuru.o\t....'u t o \ 4 li. RZ A T.... ll, ':?7 l :..q, f'kal, l. ~ Bnr lonn. A~4b - ~~~,~~~~~'~ ~) NUESTRO PROGRAMA lnt.

Más detalles

UNIDADES DE: VENTANA MINISPLIT PAQUETE TIPO TORRE AUTOMOTRIZ REFRIGERADORES

UNIDADES DE: VENTANA MINISPLIT PAQUETE TIPO TORRE AUTOMOTRIZ REFRIGERADORES UNIDADES DE: VENTANA MINISPIT PAQUETE TIPO TOE AUTOMOTIZ EFIGEADOES UNIDAD DE VENTANA a unidad de ventana, son equipos que se colocan directamente en el hueco de una ventana o el hueco hecho en una pared.

Más detalles

ENSEÑANZA EN LAS MA TE MÁ TI CAS EN AMÉ RI CA LA TI NA Y EL CA RI BE: UNA REA LI DAD POR TRANS FOR MAR

ENSEÑANZA EN LAS MA TE MÁ TI CAS EN AMÉ RI CA LA TI NA Y EL CA RI BE: UNA REA LI DAD POR TRANS FOR MAR CIENCIA PARA UNA VIDA MEJOR: DESARROLLANDO PROGRAMAS CIENTÍFICOS REGIONALES EN ÁREAS PRIORITARIAS PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE V O L U M E N 4 ENSEÑANZA EN LAS MA TE MÁ TI CAS EN AMÉ RI CA LA TI NA

Más detalles

Guía del Usuario del componente AJAX para el CIISB

Guía del Usuario del componente AJAX para el CIISB Guía del Usuario del componente AJAX para el CIISB Enero 2013 Este manual se basa en la última versión disponible del componente AJAX CIISB a la fecha de publicación. Todas las actualizaciones y cambios

Más detalles

3P. fdtcñ. (pag.l9) PlEREIotI PRIMARIO. SNDNOfiE DE XEARN$sAYNE (paq.l2) CIRI'GI{ REFRACIIVA @N. t.,-,,i tl t t r-. :,:1t-.1 =!')!!

3P. fdtcñ. (pag.l9) PlEREIotI PRIMARIO. SNDNOfiE DE XEARN$sAYNE (paq.l2) CIRI'GI{ REFRACIIVA @N. t.,-,,i tl t t r-. :,:1t-.1 =!')!! 3P. fdtcñ { RESUMB{ DE CONFERENCAS (pas.a) SINDROMEDEOJO SECO (pas.8) SNDNOfiE DE XEARN$sAYNE (paq.l2) QUERAIOPROSTESIS PARAIIMBAL (pas.16) PlEREIotI PRIMARIO (pag.l9) CIRI'GI{ REFRACIIVA @N I.ASER ücimer

Más detalles

INTEGRALES DE LÍNEA. 10.1 Introducción

INTEGRALES DE LÍNEA. 10.1 Introducción 10 INTEGRALES DE LÍNEA 10.1 Introducción En el volumen 1 etudiamo la integral S~ f(x) dx, primero para funcione reale definida y acotada en intervalo finito, y luego para funcione no acotada e intervalo

Más detalles

lnstrumentaclc y e s ectlvas'

lnstrumentaclc y e s ectlvas' Fid raza, la p lltlca rbllca de s remesas en Jalisco. Di no, lnstrumentaclc y e s ectlvas' M. B ASILI A V ALEN ZUELA V AREL A E l go blerno d el cstado d e J ailsco, en busqucda de m edic s p ar a p rom

Más detalles

( $ Volumen de Datos Digitales. Variedad de Informacion. Velocidad de toma de Decisiónes " # $

( $ Volumen de Datos Digitales. Variedad de Informacion. Velocidad de toma de Decisiónes  # $ !" # $ % &' ( $! Volumen de Datos Digitales Variedad de Informacion " # $ Velocidad de toma de Decisiónes ) Asuma un Liderazgo Creativo Reinvente las relaciones con el Cliente Construya Destreza Operativa

Más detalles

Adelante en ellrenle: dellrabajl) y del sa.crilicio!!.u nn. nn'------.n=

Adelante en ellrenle: dellrabajl) y del sa.crilicio!!.u nn. nn'------.n= Barcelona dollüd(o 20 de mano de 1938 VD - poea V - Número 1839 ------------- - -- - - -----_ -----------=:c-_. -. - - - 111.11 V_:RO SDO VllaDO. POR La PDVa eansura Adelante en ellrenle: dellrabajl) y

Más detalles