INTERVENCIÓ EDUCATIVA SOBRE PROBLEMES FONAMENTALS DE DESADAPTACIÓ SOCIAL. (Codi 1226)

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "INTERVENCIÓ EDUCATIVA SOBRE PROBLEMES FONAMENTALS DE DESADAPTACIÓ SOCIAL. (Codi 1226)"

Transcripción

1 Universitat de les Illes Balears Departament de Ciències de l Educació INTERVENCIÓ EDUCATIVA SOBRE PROBLEMES FONAMENTALS DE DESADAPTACIÓ SOCIAL. (Codi 1226) CURS: Tipus d assignatura: troncal Durada: Anual Nombre de crèdits: 6T i 3P PROFESSORA: Patrícia Ferrà Coll Despatx: A-101 Edifici: Guillem Cifre de Colonya Telèfon: Fax: TUTORIES: Primer Quadrimestre: Dimarts: de a Segon Quadrimestre: Dimarts: de a Tutoria L'assignatura Intervenció educativa sobre problemes fonamentals de desadaptació social versa sobre un dels àmbits bàsics en el qual intervé l educador social: el conflicte social que es manifesta en els diferents col.lectius i problemàtiques com el maltractament infantil, el maltractament de la dona, de les persones majors, la delinqüència juvenil i adulta, la drogoaddicció, la marginació i exclusió social, etc. Aquesta assignatura té una triple finalitat, en primer lloc, fomentar l estudi, la reflexió i la comprensió d aquestes problemàtiques i de la seva complexitat; en segon lloc, començar a conèixer el sistema de recursos i programes amb els que comptam actualment per intervenir-hi. Finalment, començar a aprendre algunes eines bàsiques d'intervenció socioeducativa. Objectius Generals Els objectius generals a assolir amb la docència de l'assignatura són els següents:

2 Crèdits teòrics Conèixer i comprendre el concepte d inadaptació social. Comprendre la problemàtica de la inadaptació en els diferents àmbits (infància i família, delinqüència, etc.) i la interrelació entre aquests àmbits, a partir del coneixement de diferents teories psicològiques, biològiques, pedagògiques i sociològiques. Conèixer els Serveis Socials Primaris i Especialitzats com a context institucional bàsic d'intervenció de l'educador social en el camp de la inadaptació. Conèixer alguns dels marcs legislatius i dels principis d'actuació d'aquests àmbits d intervenció. Conèixer alguns dels programes d'intervenció i prevenció utilitzats actualment per a l'abordatge de les problemàtiques socials estudiades. Crèdits pràctics Conèixer els Serveis Socials Primaris i Especialitzats com a context institucional bàsic d'intervenció de l'educador social en el camp de la inadaptació. Conèixer els programes d'intervenció i prevenció utilitzats actualment per a l'abordatge de les problemàtiques socials estudiades. Començar a aprendre tècniques d anàlisi, de reflexió i d intervenció utilitzades per a la intervenció socioeducativa en els problemes d inadaptació social. Estudiar i elaborar Projectes Educatius Individualitzats en diferents àmbits de la inadaptació social. Continguts 1-Conceptes bàsics: normalitat, inadaptació social, exclusió social, marginació. Factors de risc i de protecció. 2-Enfocaments teòrics de referència per a la comprensió de la inadaptació social i la intervenció de l'educador social en aquest àmbit: conceptes i principis bàsics i la seva aportació a la intervenció socioeducativa (enfocaments biològics, sociològics, conductual-cognitius, psicodinàmics i transaccionals, humanista i gestalt, sistèmic i ecològic) 3-El context institucional de la intervenció de l educador social: els Serveis Socials. 2

3 4-La intervenció de l educador en diferents àmbits de la inadaptació social: comprensió de les problemàtiques, factors de risc i de protecció, legislació, recursos i programes d intervenció Protecció infanto-juvenil 4.2.-Delincuència juvenil 4.3.-Violència domèstica i prostitució Drogodependències 4.5.-Marginació i exclusió social 3

4 Metodologia i activitats Per assolir els objectius de l'assignatura exposats prèviament es duran a terme les següents activitats formatives: Crèdits teòrics 1.-Lectura d articles, retalls de premsa, llibres... Elaboració d esquemes i reflexions escrites individuals o grupals. -Lectures obligatòries: -Garrido, V. (2005). Los hijos tiranos: El síndrome del emperador. Barcelona: Ariel. -Sedó i Luzuriaga, C. (2001). Treballant com a educadora o educador social. Ed. Pleniluni, S.A. (ISBN ) -Altres lectures seleccionades en funció del temari -Articles i capítols facilitats al llarg del curs sobre els diferents temes Crèdits pràctics 7.-Entrevista a una família normalitzada 8.-Projecció de documentals i pel.lícules. 10.-Treball de casos i elaboració de PEIs 11.-Tutories personalitzades i grupals per a la consulta per part de l'alumne, així com per a l'avaluació i seguiment dels treballs realitzats. Criteris d avaluació L'avaluació final es realitzarà tenint en compte els següens elements: Avaluació dels crèdits teòrics 1.-Un examen parcial eliminatori i un examen final 2.-Exercicis realitzats al llarg del curs, alguns amb possibilitat d eliminar matèria d examen Avaluació dels crèdits pràctics 3.-Exercicis realitzats al llarg del curs 4.-Exercicis realitzats al llarg del curs, alguns amb possibilitat d eliminar matèria d examen Per aprovar l assignatura és imprescindible aprovar els examens. 4

5 Bibliografia bàsica Amorós, P. i Ayerbe, P. (2000). Intervención educativa en inadaptación social. Madrid: Síntesis. Barudy, J. (2005). Los buenos tratos a la infancia. Barcelona: Gedisa Bradshaw, J. (2000). Volver a casa. Recuperación y reivindicación del niño interno. Madrid: Los libros del comienzo. De Paúl, J. i Arruabarrena, M. I. (2005). Manual de Protección Infantil. Barcelona: Masson. ( ; ) Garrido, V., (2005). Manual de intervención educativa en inadaptación social 1. Fundamentos de la intervención. Valencia: Librería Tirant lo Blanch, S.L. ( ; ). Nogueiras, B. Arechederra, A. i Bonino, L. (2000). La atención sociosanitaria ante la violencia contra las mujeres. Instituto de la Mujer, Madrid. Bibliografia general Adán, T. (1996). Ultras y skinheads, la juventud visible: imágenes, estilos y conflictos de las subculturas juveniles en España. Oviedo: Nobel. Aguilera, E. i altres (1983). Projecte reeducatiu per al menor inadaptat. Barcelona: Rosa Sensat, Edicions 62. Almeida, C. i altres (2005). Las huellas de la violencia invisible. Barcelona: Ariel. Ainscow, M. (2001). Desarrollo de escuelas inclusivas. Narcea. Aizpiri, J. i Marcos, J.F. (1996). Actualización del tratamiento del alcoholismo. Masson. Alcaide, S.M. i altres (1998). Mediación en la escuela. Homo Sapiens. Alcohol Concern [Edex Kolektiboa] tr.. (1993). Abordaje de problemas asociados al alcoholismo. Gobierno Vasco. Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. ISBN: X Alcohol Concern [Edex Kolektiboa] tr.. (1993). Abordaje de problemas asociados al alcoholismo 1. Manual del tutor Gobierno Vasco. Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. ISBN: Alcohol Concern [Edex Kolektiboa] tr.. (1993). Abordaje de problemas asociados al alcoholismo 2. Cuaderno alumno Gobierno Vasco. Fundación de Ayuda contra la Drogadicción.ISBN: Alonso, J.A. i Benito, Y. (1994). El hogar funcional en la educación social. Salamanca: Amarú. Álvarez, A. (1998). Guía para mujeres maltratadas. Serie Mujeres en Comunidad. Consejería de Madrid. AlvarezUria, F. (Ed.). (1992). Marginación e inserción Madrid: ENDYMION. Álvarez, M. (2001) Diseño y evaluación de programas de educación emocional. Barcelona: CISSPRAXIS S.A. ISBN: AA.VV. Inmigrantes y mediación cultural. Materiales para cursos de formación. Universidad de Deusto. ISBN: Alzate de Heredia, Ramón (1998). Análisis y resolución de conflictos: una perspectiva psicológica Bilbao : Universidad del País Vasco. ISBN:

6 Amigó, S. (1997). La nueva sociedad de los Servicios Sociales. Valencia: Promolibro. Amnistía Internacional (2004). Hacer los derechos realidad : el deber de los estados de abordar la violencia contra las mujeres ( ) Amorós, P. (Coord.) (1993). Metodologia d intervenció en medi obert. Barcelona: Centre d'estudis Jurídics i Formació Especialitzada de la Generalitat de Catalunya. Ander-Egg, E. Aguilar, M. J. (1991). Cómo elaborar un proyecto. Guía para diseñar proyectos sociales y culturales. Buenos Aires: Humanitas/Instituto de Ciencias Sociales Aplicadas. Aranguren, L.A. i Sáez, P. (1998). De la tolerancia a la interculturalidad: un proceso educativo entorno a la diferencia. Grupo Anaya. Arrieta, L. y Moresco, M. (1992) Educar desde el coflicto, chicos que molestan. Madrid: CCS. Arroyo, I. i Bercovitz, R. (1992). Llei Orgànica 1/1979 Penitenciària.Ed. Tecnos. Arruabarrena, M.I., de Paúl, J. de (1997). Maltrato a los niños en la familia.evaluación y tratamiento. Madrid: Pirámide. Asociación de mujeres por la paz. El principio de igualdad entre hombre y mujer en la Unión Europea. ISBN: Autors diversos (2000). Exercir l autoritat a l adolescència. Edicions de la Universitat de Lleida. ISBN: Ayuntamiento de Madrid (1993). Guía de Intervención Familiar sobre el SIDA. Madrid: Autor. Ayuntamiento de San Sebastián, Negociado de la Mujer (1990). El fenómeno de la prostitución femenina en Donostia. San Sebastián: Mimeo. Ayuste, A. i altres (1994). Planteamientos de la Pedagogía Crítica. Comunicar y transformar. Barcelona: Graó. Balcells, M.A. (1997). Maltractament infantil i educació familiar. Educació i Món Actual, 6. Universitat de Lleida. Ballester, R. i Gil, M.D. (1996). Prostitución Masculina.Estudio psicosocial en nuestro contexto. Promolibro. Valencia. Ballester, Ll. i otros (2003). La prostitució femenina a les Balears. Aproximació sociològica, enfocaments i perspectives. Palma: Ed. Lleonard Muntaner. Bandura, A. (1974). Aprendizaje Social. Madrid: Alianza. Banks, S. (1997). Ética y valores en el trabajo social. Barcelona. Paidós. Barragán, F. (coord.) (2001). Violencia de género y currículum. Un programa para la mejora de las relaciones interpersonales y la resolución de conflictos. Málaga, Aljibe. Beane, A. L. (1999). The bully free classroom. Minnesota: Free Spirit Publishing Inc. Beck, A.T. i altres (1999). Terapia cognitiva de las dependencias. Barcelona: Paidós. Bisquerra, R. (2000). Educación emocional y bienestar. CISSPRAXIS S.A. ISBN: Barry, K. (1987). Esclavitud sexual de la mujer. Barcelona: Lasal. Edicions de les Dones. Barudy, J. (1998). El dolor invisible de la infancia. Una lectura ecosistémica del maltrato infantil. Barcelona: Paidós. Battestini, R. i Moreno, F. X. (1994). L esport en col.lectius en dificultats socials. Barcelona: Difusora Europea. Baucells i Lladós (2000). La delincuencia por convicción. Llibreria Tirant lo Blanch.(ISBN: ) Beauvoir, S. (1982). El segundo sexo. Buenos Aires: Siglo XX. Becoña Iglesias, E. (2002). Bases científicas de la prevención de las drogodependencias. Ed. Ministerio del Interior. Secretaría General Técnica ( ) Benassar, S. (2000). Prostitució Juvenil, Obrim els ulls?. Tresquarts, 8, abril del Bianchi, E. (1994). El servicio social como proceso de ayuda. Barcelona: Paidós. Bonal, R. (1991) La pedagogia al carrer. Teoria i pràctica de l educador de carrer. Barcelona: Claret. Bosch, E. i Ferrer, V.A. Assetjament sexual i violència de gènere. ISBN: Boutin, G. i Durning, P. (1996). Intervenciones socioeducativas en el medio familiar. Narcea. Brown, R. (1999). Prejuicio. Su psicologia social. Alianza. 6

7 Borrego de Dios, C. (Ed.). (1992). Currículum y desarrollo sociopersonal. Sevilla: Alfar. Bosch, E. i Ferrer, V.A. (2002). La voz de las invisibles. Las víctimas de un mal amor que mata. Madrid. Càtedra Ed. Buissan, C. y Marín, M. A. (1984). Bases teóricas y prácticas para el diagnóstico pedagógico. Barcelona: PPU. Burguet, M. (1999). El educador como gestor de conflictos. Descleé de Brouwer. Bustelo, M. (1990). La evaluación de programas de intervención comunitaria. Cuadernos de Acción Social. Nº 26. Burton, J. (1990). Conflict: resolution and provention. Virginia. Center for Conflict Analysis and Resolution. The Macmillan Press. Cáceres, J. i Escudero, V. (1998). Relación de pareja en jóvenes y embarazos no deseados. Pirámide. Calafat, A. i altres (2004). La diversión sin drogas: utopía o realidad. Ed.Instituto y Red Europea para el Estudio de los Factores de Riesgo en la Infancia y la Adolescencia. ( ) Campanini, A. i Luppi, F. (1995). Servicio Social y modelo sistémico. Barcelona: Paidós. Cantón, J. i Cortés, M.R. Malostratos y abuso sexual infantil. S. XXI. ISBN: Cáritas Española. Programa Mujer (1999). II Encuentro Estatal con Mujeres. Monográfico Prostitución Abriendo Espacios. Galapagar, Octubre Cáritas Española (2005). Intervenciones ante la exclusión social. Editor: Cáritas Española ( ) Carbonell, F. (coord.) Educació i immigració. Els reptes educatius de la diversitat cultura l i l exclusió social. ISBN: Cardenal, S. i altres (1996). Estado del bienestar y pobreza. Autor-editor. Díaz Aguado y otros (2002). Génesis y desarrollo de los comportamientos de los jóvenes con problemas de conducta en centros de menores. Madrid: Ministerio de Asuntos Sociales. Carretero, M., Palacios, J. y Marchesi, A. (1999). Psicología evolutiva. Adolescencia, madurez y senectud. Alianza. Carvajal, P. (1989). Encuentros en la marginación. Burgos. Fundación Sol Hachuel. Casas, F. (1998). Infancia: Perspectivas psicosociales. Barcelona: Paidós. Castells, P. i Bofarull de, I. Enganchados a las pantallas. Televisión, videojuegos, internet y móviles. Planeta. ISBN: Cerezo, Mª Angeles (1992). Programa de asistencia psicológica a familias con problemas de relación y abuso infantil. Valencià: Generalitat Valenciana. Cerezo, F. La violencia en las aulas. Análisis y propuestas de intervención. Pirámide. ISBN: Cid Moliné (2001). Teorías Criminológicas: explicación y prevención de la delincuencia. Ed, Bosch (ISBN: ) Clemente, M. (1998). Fundamentos de psicología jurídica. Madrid: Pirámide. Clemente, M. y otros (1989). Psicología Social y penitenciaria. Madrid: Ministerio de Justicia. Cobo Plana, J.A. (1999). Manual de actuación sanitaria, policial, legal y social frente a la violencia doméstica. Guión de actuación y formularios. Masson, Barcelona. Colectivo IOE. (1999). Inmigrantes, trabajadores y ciudadanos. Una visión de las migraciones desde España. Valencia: Universitat de València. Colom, A.J. (coord.)(1997). Teorías e Instituciones Contemporáneas de la Educación. Barcelona: Ariel. Colom, A. J. y otros (1987). Modelos de intervención socieducativa. Madrid: Narcea. Colom, A.J. (1998). Educación no formal. Barcelona: Ariel. Comas, D. (Coord.).(1992). Los estudios de seguimiento. Una experiencia metodológica. Madrid: Grupo Interdisciplinar sobre Drogas/Fundamentos. Comunidad de Madrid. Consejería de Integración Social (1994, Febrero). Proyecto de rehabilitación e inserción social de enfermos mentales crónicos sin hogar. Madrid: Documento Multicopiado. 7

8 Consejería de Educación Cultura Deportes y Juventud del Principado de Asturias (1992). Condiciones de vida de las prostitutas en Asturias. Oviedo: Servicio de Publicaciones Principado de Asturias/Instituto de la Mujer/Secretaría de la Mujer. Consejo Económico y Social (España) (2001). La pobreza y la exclusión social en España: propuestas de actuación en el marco del plan nacional para la inclusión social. Editor: Consejo Económico y Social (España) ( ) Consell Insular de Mallorca. Comissió de Benestar Social (1997). Explicació de les principals modificacions de les Bases Reguladores del Programa STC/Renda Mínimad Inserció. Alimara, 39, Consell Insular de Mallorca. Benestar Social (1999). L atenció social dels immigrants a Mallorca. Equip d Inserció d Immigrants. Palma. Corcoy Bidasolo, M.; Ruidiaz García, C. (coord.) (2000): Problemas criminológicos en las sociedades complejas. Universidad Pública de Navarra, Pamplona, Corsi, J. y otros (1996). Violencia masculina en la pareja. Una aproximación al diagnóstico y a los modelos de intervención. Barcelona: Paidós (ISBN ). Corsi, J. Violencia familiar. Paidós. Corso, C. y otros (1991). Prostitució, sexualitat, pornografia, dependències afectives. Barcelona: Coordinadora Feminista de Catalunya. Costa, M. y López, E. (1991). Manual para el educador social (2 tomos). Madrid: Ministerio de Asuntos Sociales. Cyrulnik, B. (2002). Los patitos feos. La resiliencia: una infancia infeliz no determina la vida. Barcelona: Gedisa. De Paula Medeiros, R. (2000). Hablan las putas. Sobre prácticas sexuales, preservativos y SIDA en el mundo de la prostitución. Virus Crónica. Barcelona. De Robertis, C. (1992). Metodología de la Intervención en Trabajo Social. Barcelona: El Ateneo. De Vega Ruiz, J.A. (1999). Las agresiones familiares en la violencia doméstica. Aranzadi, Pamplona. Declamer, P. ; Glendenning, F.(Comps.) (2000). El maltrato a las personas mayores. Barcelona: Paidós. Defensor del Pueblo (1998). La violencia doméstica contra las mujeres. Ed. Comunidad de Madrid. España. ( ) Deligny, F. (1980). Los vagabundos eficaces. Barcelona: Laia. Departamento de Trabajo y Seguridad Social (1987) Hogares funcionales familiares. Vitoria: Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco. Departamento de Trabajo y Seguridad Social (1991). Sistemas de Justicia Penal Juvenil en Europa. Vitoria: Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco. Díez, R. (1997). La mujer en el mundo. Madrid: Acento. Díez, J.L. i altres (1996). Delincuencia y víctimas.. Ed. Tirant lo Blanch Diputació de Barcelona (1986). Jornades sobre els Centres Diürns de Serveis Socials per a la Infància i l adolescencia. Barcelona: Servei de Serveis Socials de la Diputació de Barcelona. Direcció General de la Dona i Conselleria de Serveis Socials. Les dones víctima de la violència domèstica. Manual d Intervenció Policial. Comissió per a la Investigació del Maltractament a Dones, Madrid. Direcció General de la Dona (1997). Intervención asistencial especializada en violencia de género. Experiencias del Centro Mujer 24 horas de Valencia. Valencia Documentación Social (1990). Renta mínima y salario ciudadano. Nº 78. Madrid: Cáritas Española. Domenech-Llaberia (2005). Actualizaciones en psicología y psicopatología de la adolescencia. UAB Dowling, E. i Osborne, E. (comp.) (1996). Familia y escuela. Una aproximación conjunta y sistémica a los problemas infantiles. Barcelona: Paidós. Dutton, D.G. i Golant, S.K. (1997). El golpeador. Un perfil psicológico. Paidós. ISBN:

9 Echeverría, B. (1994, Març). Programas de garantía social. En V Jornades sobre Orientació Psicopedagògica i atenció a la diversitat. Barcelona: ACOEP/MIDE (Facultat de Pedagogia). Echeburúa, E. (1994). Personalidades violentas. Madrid: Pirámide. Echeburúa, E. i De Corral, P. (1998). Manual de violencia familiar. S. XXI de España, Madrid. Echeburúa Odriozola, E. i altres (2002). Vivir sin violencia: aprender un nuevo estilo de vida. Ediciones Pirámide, S.A. ( ) Echeburúa Odriozola, E. (2004). Superar un trauma : el tratamiento de las víctimas de sucesos violentos. Ediciones Pirámide, S.A. ( ) Echeburúa Odriozola, E. (2005). Adicciones sin drogas? : las nuevas adicciones : juego, sexo, comida, compras, trabajo, internet. Editorial Desclée de Brouwer, S.A. ( ) Edex Kolektiboa (1993). Osasunkume. La aventura de la vida. Materiales para la educación primaria. Bilbao: Autor. Edleson, J. i Eisikovits, Z. (1997). Violencia doméstica. La mujer golpeada y la familia. Barcelona, Granica. Equipo de Investigación Sociológica (EDIS) (1998). Las condiciones de vida de la población pobre del Archipiélago Balear. Madrid: Fundación Foessa. Elejabarrieta, F., Perera, S., Ruiz, A. (1991) Tractaments penitenciaris per fases. La visió dels afectats. Barcelona: Centre d Estudis Juridics i Formació Especialitzada de la Generalitat de Catalunya. Enguita, M.F. (1999). Alumnos gitanos en la escuela paya. Un estudio sobre las relaciones interètnicas en el sistema educativo. Barcelona: Ariel. Entrena, M.S. i Díaz, F.A. (1998). Psicopedagogía de la Educación Social. Madrid: CCS. Equipo de investigación de IDD. (1995). Alternativas terapéuticas a la prisión en delincuentes toxicómanos.un análisis de historias de vida. Vitoria-Gasteiz: Gobierno Vasco. Escámez, J. y Ortega, P. (1986). La enseñanza de actitudes y valores. Valencia: Nau Llibres. Escofet, A. i altres (1998). Diferencias sociales y desigualdades educativas. Barcelona: Ed. Horsori. Estefanía, J. (1998). Contra el pensamiento único. Madrid:Taurus Eysenk, H. (1976). Delincuencia y personalidad. Madrid: Marova. problemes de desadaptació social. Barcelona: EdiUOC. Falcón, I. (1991). Violencia contra la mujer. Madrid: Vindicación Feminista. Faber, A. i Mazlish, E. (2001). Cómo hablar para que sus hijos le escuchen y cómo escuchar para que sus hijos le hablen. Barcelona: MEDICI. Farré, M. (2001). Globalización y dependencia. Efectos de la mundialización sobre el desarrollo de los pueblos. Edicions de la Universitat de Lleida. ISBN: Fernández del Valle, J. (1998). Manual de programación y evaluación para los centros de protección a la infancia. Salamanca: Junta de Castilla y León. Consejería de Sanidad y Bienestar Social. Fernández Montalvo, J. i Echeburúa, E. (1996). Manual práctico del juego patológico: ayuda para el paciente y guía para el terapeuta. Ediciones Pirámide, S.A. ( ) Fernández, T. (coord.)(1998). Estado de Bienestar: Perspectivas y Límites. Cuenca: Universidad de Castilla la Mancha. Fernández, J. (1998). Género y sociedad. Madrid: Pirámide. Fernández Ballesteros, R. (1995). Evaluación de programas. (Una guía práctica en ámbitos sociales, educativos y de salud). Madrid: Síntesis. Fernández Ortiz, A. (2005). Yo, funcionario de prisiones: los distintos mundos, culturas y formas de vivir dentro de las prisiones. Entrelineas Editores ( ) Ferreira, G.B. (1989). La mujer maltratada. Un estudio sobre las mujeres vícitmas de la violencia doméstica. Buenos Aires: Sudamericana. Fisas, V. (ed) (1998). El sexo de la violencia. Género y cultura de la violencia. Barcelona: ICARIA. 9

10 Foro sobre Tendencias Sociales (2005) Tendencias en exclusión social y políticas de solidaridad: VIII Foro sobre Tendencias Sociales, celebrado en Madrid, los días 18 y 19 de noviembre de 2004 Editor: Fundación Sistema ( ) Foucault, M. (2000) Vigilar y castigar : nacimiento de la prisión Madrid : Siglo XXI de España Editores, ISBN: Francia, A. i altres (1993). Análisis de la realidad. Madrid: CCS. Franco, L. y Fernández, J. M. (1991). La marginación: realidad y perspectivas. Madrid: CCS. Fresneda, C. (1998). La vida simple. Barcelona: Planeta Friedlander, K. (1967). Psicoanálisis de la delincuencia juvenil. Buenos Aires: Paidós. Fundació Blanquerna de la Universitat Ramón Llull (1996). Monogràfic: El disseny de la intervenció. Educació Social, 3. Barcelona. Fundación Bancaja = Fundació Bancaixa (2001). Exclusión e intervención social. Valencia ( ) Fundación Solidaridad Democrática (1988). La prostitución de las mujeres. Madrid: Ministerio de Cultura. Instituto de la Mujer. Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (Ed.) (1993) Abordaje de problemas asociados al alcoholismo. Gobierno Vasco. Funes, J. (1991). La nueva delincuencia infantil y juvenil. Barcelona: Paidós. Funes, J.: Toledano, Ll. i Vilar, J. (1997). Intervenció Psicopedagògica sobre problemes de desadaptació social. Barcelona: EdiUOC. Galvez, A. i Quintanilla, I. (1997). Pobreza y desigualdad. Valencia: Promolibro. Gamella, J. (1990). La historia de Julián. Madrid: Popular. García, J. (1991). Pedagogía de la Marginación. Madrid: Popular. Garcia, E. (1993). SIDA. Apoyos en el entorno personal, familiar y laboral. Madrid: EUDEMA. García Villaluenga, L. (1997). El derecho y los Servicios Sociales. Granada: Comares. García, H. i altres (1996). Minorías étnicas: gitanos e inmigrantes. Madrid: CCS. Garcia, G. i Ramírez, J.M. (1992). Los nuevos servicios sociales. Síntesis de conceptos y evolución. Zaragoza: Libreria Certeza. García Herrero, G.A., Ramírez Navarro J.M. (1996). Diseño y evaluación de proyectos sociales. Zaragoza: Certeza. García, G.A. i Ramírez, J.M. (1996). Diseño y evaluación de proyectos sociales. Zaragoza: Libros Certeza. García, A. i Sáez, J. (1998). Del racismo a la interculturalidad. Competencia de la educación. Madrid: Narcea. García J. i Sánchez, A. (coord.). Políticas Sociales y Educación Social. (Actas del XIII Seminario de Pedagogía Social). Grupo Editorial Universitario. Garre, B. (1996). El principio de igualdad entre el hombre y la mujer en la Unión Europea. Asociación Mujeres por la paz. Garreta, J. (1999). La integració en l estructura social de les minories ètniques. Gitanos i immigrant extracomunitaris a les províncies de Lleida i Osca. Lleida: Universitat de Lleida i Osca. Garreta, J. i Llevot, N. (1999). Los mediadores culturales: puente entre los progenitores de las minorías étnicas y la institución escolar. Pedagogía Social, 3 Segunda Época, Monográfico Educación Intercultural-1 Garrido, V. J. (1993). Técnicas de tratamiento para delincuentes. Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces. Garrido, V. J. y Redondo, S. (1992). La intervención educativa en el medio penitenciario. Una década de reflexión. Zaragoza: Diagrama. Garrido, V. J. y Vidal del Cerro, B. (1987). Lecturas de Pedagogía correccional. Valencia: Nau llibres. Garrido, V.J., Montoro, L.V. (1992). La reeducación del delincuente juvenil. Los programas de éxito: Valencia: Tirant lo Blanch. Garrido, V. y Beneyto, M.J. (1995). El control del agresor sexual: cuaderno personal del interno. Serrano Villalba. 10

11 Garrido, V. y López, M.J. (1995). La prevención de la delincuencia: el enfoque de la competencia social. Valencia: Tirant lo Blanch. Garrido, V. y Redondo, S. (1997). Manual de criminología aplicada. Mendoza (Argentina): Ediciones Jurídicas Cuyo. Garrido, V. y Gómez, A. (1996). Pensamiento prosocial: Prevención y tratamiento de la delincuencia y abuso de drogas. Modelo cognitivo Madrid: MEPSA. Garrido, V. y Martínez, M.D. (Eds.) (1997). Educación social para delincuentes. Valencia: Tirant lo Blanch. Garrido (2002). Psicologia de la delincuencia. Ciencias de la Seguridad Universidad de Granada.(ISBN: ) Giddens, A. (1993). Sociología. Madrid: Alianza. Gil Villa, F. (2002). La exclusión social. Barcelona: Ariel. ( ) GiménezSalinas, E. i Rifá, A. (1992). Introducció al Dret Penitenciari. Teoria i Pràctica. Barcelona: Centre d'estudis Jurídics i Formació Especialitzada de la Generalitat de Catalunya. Gimeno, Juan A. (2004). Exclusión social y estado de bienestar. Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, S.A. ( ) Giró Miranda, J. (2005) Envejecimiento, salud y dependencia. Universitat de la Rioja. Gómez, A. i altres (2003). Intervención temprana. Desarrollo óptimo de 0 a 6 años. Madrid: Pirámide. González, A. i Lomas, C. (coord). Mujer y educación. Educar para la igualdad, educar desde la diferencia. Graó. ISBN: Gonzalez, S. (1992). La presó oberta. Recursos socials i atenció en el propi medi. Barcelona: Centre d'estudis Jurídics i Formació Especialitzada de la Generalitat de Catalunya. González, C. y Funes, J. (1986). Delinqüència juvenil. Justícia i intervenció comunitària. Barcelona: Ciudad. González, E. (Coord.) (1996). Menores en desamparo y conflicto social. Ed. CCS, Madrid. Govern Balear. Violència domèstica. Si vols protegir-te el primer pas l has de fer tu. Govern Balear (1996). Estudi sobre la situació de les dones a les Balears. Instituto dela Mujer, Comissió Interdepartamental de la Dona.Universitat de les Illes Balears. Gracia, E. (1997). El apoyo social en la intervención comunitaria. Barcelona: Paidós. Gregorio, C. i altres (1994). La intervención psicosocial con inmigrantes. A Gregorio i altres. Guía de apoyo para la intervención social con inmigrantes económicos y refugiados, pp Colegio Oficial de Psicólogos. Cyrulnik, B.(2001). La maravilla del dolor. El sentido de la resiliencia. Granica. Guash, M. (1996). La acción educativa en el ámbito de la inadaptación social. Estel Ed. Barcelona. Guénard, T. (2003). Más fuerte que el odio. Gedisa, Guerau de Arellano, F., Trescents, A. (1987). El educador de calle Barcelona: Rosselló Guerau de Arellano, F. (1985). La vida pedagógica. Barcelona: Roselló. Herman, J. (2004). Trauma y recuperación. Cómo superar las consecuencias de la violencia. Madrid: Espasa Calpe. Herranz de Rafael, G. (2003). Sociología y delincuencia. Alhulia Iborra, I. (2005). Violencia contra personas mayores. Barcelona: Ariel. IGIA (Org.) (1990, Octubre). Jornades Estatals sobre: Estratègies d intervenció familiar en drogodepèndencies. (2 vols.) Sabadell: Autor. Infancia y Sociedad (1992, MayoJunio). La infancia en Europa. Nº 15 (Monográfico). Institut Balear de la Dona. (2004). CD-ROM. Guia de recursos per a les dones a les Illes Balears. Govern de les Illes Balears. Conselleria de Presidència i Esports. Institut Balear de la Dona. (2005). III Plan de Igualdad entre hombres y mujeres. Govern de les Illes Balears. Conselleria de Presidència i Esports. Instituto de Estudios sobre el Desarrollo y la Economía Internacional de la UPV (1998). De Sur a Norte: Vidas paralelas de las mujeres. Guía didáctica de Educación para el Desarrollo. Hegoa. País Vasco. INTRESS (1996). Cinc anys de treball educatiu amb al.lotes adolescents. Palma de Mallorca. 11

12 Jares, X.R. Educación y conflicto. Ed. Popular. Jiménez, F. (1997). Juventud y racismo. Actitudes y comportamientos en Granada. Granada: Instituto Municipal de Formación y Empleo. Jornades sobre Educació i control social (1989). El tractament institucional en el marc de la justicia de menors. Barcelona: Centre d Estudis i Formació de la Generalitat de Catalunya. Kazdin, A.E. i Buela-Casal, G. (1997). Conducta antisocial. Pirámide, Madrid. Koerner, K. (1986, Diciembre). Historia de las casas de mujeres maltratadas de la República Federal de Alemania. Ponencia presentada a las Jornadas Nacionales sobre CasasRefugio para Mujeres Maltratadas. Barcelona. Kuras de Mauer, S. y otro: Acompañantes terapéuticos. Edit. Letra Viva. Larrauri, E. (comp.) (1994). Mujeres, derecho penal y criminología. Madrid: S. XXI. Legardinier, C. (1997). La prostitución. Esenciales Paradigma, Madrid. Lee, S. (1994). Mujeres, derecho penal y criminología. Madrid: S XXI. Leo, C. de (1985). La justicia de menores. Barcelona: Teide. Lillo, N. i Roselló, E. (2001). Manual de trabajo social comunitario. Narcea. Lomnitz, L. A. de (1987). Cómo sobreviven los marginados México: Siglo XXI. López-Ibor, J.J. (dir) (1995). DSM IV. Manual diagnóstico y estadístico de los transtornos mentales. Barcelona: Masson. López, F. i altres (2000). Desarrollo afectivo y social. Madrid: Pirámide. López, J. (1992). Los Servicios Sociales. Madrid: Narcea. López, S. i Escudero, V. (2003). Familia, evaluación e intervención. Madrid: CCS. López-Aranguren, E. (2005) Problemas sociales : desigualdad, pobreza, exclusión social. Editorial Biblioteca Nueva, S.L. ( ) Lorente Acosta, M. i Lorente Acosta, J.A. (1998). Agresión a la mujer: Maltrato, violación y acoso. Comares, Granada. Lovelace, M. (1995). Educación multicultural, lengua y cultura en la escuela plural. Madrid: Escuela Española. Lucini, F.G. (1993). Temas transversales y educación en valores. Madrid: ALAUDA. Lluch, X. I Salinas, J. (1995). Programa de educación en valores. Plan educativo de interculturalidad. Generalitat Valenciana. Madanés, C. Violencia masculina. Granica. ISBN: Macià, A. (1998). Las drogas: conocer y educar para prevenir. Madrid: Pirámide. Macià, D. Problemas cotidianos de conducta en la infancia. Pirámide. ISBN: Madina, J. (1994). Perfil psicosocial y tratamiento del hombre violento con su pareja en el hogar. En E. Echeburúa, Personalidades violentas. Madrid: Pirámide. Makarenko, A. S. (1976). Poema pedagógico. Barcelona: Planeta. March, M. X. (1993) La adopción en Mallorca. Una investigación evaluativa. Palma de Mallorca: Universitat de les Illes Balears. March, M.X., Orte, C. (1996). Pedagogía de la inadaptación social. Valencia: Nau Llibres. Marrone, M. (2001). La teoría del apego: un enfoque actual. Madrid: Psimática Martín, C. (1990, OctubreDiciembre). Métodos de intervención con los indomiciliados y transeuntes. Documentación Social. Revista de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada, Nº 81, Martín Serrano, E. i Martín Serrano, M. (1999). Las violencias cotidianas cuando las víctimas son las mujeres. Instituto de la mujer, Madrid. Martín Palomo i altres (2005). Delitos y fronteras. Mujeres extranjeras en prisión. Editorial Complutense. Martínez, U. (1997). La integración social de los inmigrantes extranjeros en España. Madrid: Trotta. Martínez, A. (1989). Maltractament d infants. Barcelona: Fundació de Serveis de Cultura Popular / Alta Fulla. Martínez, A. y De Paul, J. (1993).Maltrato y abandono en la infancia. Barcelona: Martínez Roca. Martínez, E. (1982). La calle es de todos, de quién es la violencia?. Madrid: Popular. Martínez, I. (1993). Lectura y Educación para la Paz. Un proyecto Interdisciplinar en Secundaria. Madrid: Narcea. 12

13 Martínez y Musitu (1995). El estudio de casos. Para profesionales de la Ección Social. Narcea. Madrid. Martín Pascual, A. y otros (1985). Encuesta sociosanitaria en un colectivo de prostitutas. Revista de Sanidad e Higiene Pública, Nº 59, pp Mas, B., Ponce, C. (1996). La intervención socioeducativa en la infancia y adolescencia. Barcelona: Fundación Dabar. Colección Universitas. Medeiros, R.P. (2000). Hablan las putas. sobre prácticas sexuales preservativos y SIDA en el mundo de la prostitución Barcelona: Ed. Virus. Col. Virus Crònica. Médicos del Mundo. IV Informe de Exclusión Social, Miller, W.R. i Rollnick, S. (comp.) (1999). La entrevista motivacional. Paidós. ISBN: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales: II Plan Integral contra la Violencia Doméstica 2001/2004. Instituto de la Mujer. Ministerio de Asuntos Sociales (1993). Igualdad de oportunidades un reto para el 93: Mujeres en Europa. Madrid: Autor. Ministerio de Asuntos Sociales. (1989). Adopción, Ley 21/2987 Madrid: Ministerio de Asuntos Sociales. Ministerio de Asuntos Sociales. Instituto de la Mujer (1991). El maltrato y la agresión contra la mujer. Ideología y representaciones sociales. Madrid: Autor. Ministerio de Asuntos Sociales/INSERSO (1993). Formación de personal especializado en servicios sociales. Madrid: Ministerio de Asuntos Sociales. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. II Plan Integral contra la Violencia Doméstica 2001/2004. Instituto de la Mujer Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (2003). Manual de intervención social con mujeres prostituídas. Comunidad Autónoma de Madrid Molina, F. (1999). Interculturalitat i educació. Una reflexió sociològica sobre l acció educativa. Lleida: Edicions de la Universitat de Lleida. Montero Gómez, A. (2000). "El Síndrome de Estocolmo Doméstico. Violencia íntima y silencio paradójico " Claves de razón práctica (julio/agosto 2000), nº 104, págs Montero, M (2003). Teoría práctica de la psicología comunitaria. Barcelona: paidós. Montoro, L.V., Garrido, V.J., Luque, R. y Carbonell, E.J. (1987). La delincuencia violenta. Valencia: Nau llibres. Morán Vega (2002). Delincuencia Juvenil en la clase media. PPU. (ISBN: ) Moreno (Coord.) (1997). Intervención psicoeducativa en las dificultades de desarrollo. Barcelona: Ariel. Moreno, L. (comp.) (1997). Unión Europea y Estado de Bienestar. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas con la colaboración del MInisterio de Trabajo y Asuntos Sociales. Mullender, A. i Jiménez, M. (2000). La violencia doméstica : una nueva visión de un viejo problema. Barcelona : Ediciones Paidós. ISBN Muntané, M. D. (2003). Violencia contra las mujeres y sexualidad masculina. SDM de Ediciones ( ) Albero, P. i altres (2006). AA.DD. Sexe en venda a Mallorca. La prosttitució femenina a Mallorca. Palma: Muntaner Ed. Muñoz Sánchez, J. y otros (2003). Las drogas y la delincuencia. Valencia: Tirant lo Blanch. Nájera, R. (Ed). (1993). Educación y Sida; problemática y respuestas. San Sebastián: Universidad del País Vasco. National Institute on Drug Abuse (NIDA) (2004). 2ª ed. Cómo prevenir el abuso de drogas en los niños y adolescentes. Bethesda, Maryland: Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. National Institute of Health (NIH) (2001). Principios de tratamientos para la drogadicción: una guía basada en investigaciones. NIH Publication No (S). Washington: US Department of Health and Human Services. Negre, P. (1989). La prostitución popular: Relatos de vida. Barcelona: Fundació Caixa de Pensions. Neill, A.S. (1988). Summerhill. Vic: Eumo. Nisbett, R; Kuhn, Th.S: i White, L. Cambio Social. Alianza Ed. ISBN:

14 Norwood, R. (1986). Las mujeres que aman demasiado. Madrid: Javier Vergara. Olivares, J. (1998). El niño con miedo a hablar. Pirámide. Olivares, D. (2002). Actualización en drogodependencias, epidemiología, patología y tratamiento del alcoholismo. Formación Continuada Logoss. S.L. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (1988). Causas de la prostitución y estrategias contra el proxenetismo. Madrid: Ministerio de Cultura. Instituto de la Mujer. Orte, C. i Merch, M. (1996). Pedagogía de la Inadaptación Social. Valencia: Nau Llibres. Ortega, J. (1987). Delincuencia, reformatorio y educación liberadora. Salamanca: Amarú. Ortega, J. (1999). Pedagogía Social Especializada. Ariel. Barcelona. Ortega, J. (coord.) (1999). Educación social especializada. Ariel. Barcelona. Othmer, E. i Othmer, S.C. DSM IV la entrevista clínica. Barcelona: Masson, S.A. ISBN: Ortega, R. i cols. (1998) La convivencia escolar: qué es y cómo abordarla. Programa Educativo de Prevención de Maltrato entre compañeros y compañeras. Consejería de Educación y Ciencia. Junta de Andalucía Otero-López, J.M. (1997). Droga y Delincuencia. Un acercamiento a la realidad. Madrid: Pirámide. Othmer, E. i Othmer, S.C. DSM IV la entrevista clínica. Barcelona: Masson, S.A. ISBN: Panchón, C. (1998). Manual de Pedagogía de la Inadaptación Social. Barcelona: Dulac. Pallarés, J. (1995). La dolça punxada de l escorpí. Lleida: Pagès editors. Pantoja, L. (2006). Los menores vulnerables y su relación con las drogas. Universidad de Deusto. Pastor Muñoz, M. La mujer subsahariana: tradición y modernidad, I: Malí. Universidad de Granada. ISBN: Pérez, G. (1991). Elaboración de proyectos sociales. Casos prácticos. Madrid: Narcea. Pérez. M.D. (1984). Mujeres marginadas. Las casas de recogidas de Madrid: Gráficas Lormo. Pérez-Campanero, M.P. (1991). Cómo detectar las necesidades de intervención socioeducativa. Madrid: Narcea. Pérez Cabaní, M.L.; Carretero, M.R. i Juandó, J. (2001). Afectos, emociones y relaciones en la escuela. Análsis de cinco situaciones cotidianas en educación infantil, primaria y secundaria. Barcelona: Graó. Petrus, A. (1997). Pedagogía Social. Barcelona: Ariel. Pina, J. i Navarro, J. Alternativas a la prisión, el arresto de fin de semana, la multa, y el trabajo comunitario Barcelona : Editorial Cims 97, ISBN: Philips, A. Decir no. Por qué es tan importante poner límites a los hijos. ISBN: Pisano, I. (2001). Yo puta. Hablan las prostitutas. Plaza Janés, Barcelona. Polaino, A. (2004). Familia y autoestima. Barcelona: Ariel. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2001). Informe sobre desarrollo humano Poner el adelanto tecnológico al servicio del desarrollo humano. Madrid: Mundi-Prensa Libros, S.A. Pujol, C. (1992). Código de la mujer. Madrid: Ministerio de Asuntos Sociales. Quevedo, P. i Jaume, A. (1999). Programa de treball socioeducatiu en medi obert amb educadors de carrer. GREC. Quintana, J. M. (1988). Hacia una pedagogía penitenciaria. En Revista de Pedagogía Social. Nº 3. pp Ramírez, J. M. (1984). Delincuencia infantojuvenil internamiento o libertad vigilada?. Zaragoza: Diputación General de Aragón. Redondo, S. (1993). Evaluar e intervenir en las prisiones. Barcelona: Promociones y Publicaciones Universitarias. Redondo, S. (1998). Desviació, delinqüència i control social. Justícia i societat, 17. Redondo, S., Pérez, E., Agudo, F., Roca, M. i Azpiazu, M. (1992). Programes de rehabilitació a les presons. Barcelona: Direcció General de Serveis Penitenciaris i de Rehabilitació de la Generalitat de Catalunya. 14

15 Redondo, E. i altres (1998). Manual de la buena práctica para la atención residencial a la infancia y la adolescencia. Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI). Regidoria d Acció Social de l Ajuntament de Palma (1998). Atenció individual-familiar des de Serveis Socials d Atenció Primària. Criteris Metodològics i Organitzatius. Ajuntament de Palma. Regidoria d Acció Social de l Ajuntament de Palma (1998). Atenció comunitària des de Serveis Socials d Atenció Primària. Criteris Metodològics i Organitzatius. Ajuntament de Palma. Rodríguez Franco, C. (2004). Tácticas de coaching para mujeres. Madrid: Síntesis. Rogers, C. (1986, 1a. edició 1972). El proceso de convertirse en persona. Barcelona: Paidós. Romero Iriñanes, E. (1999). Personalidad y delincuencia: entre la biología y la sociedad. Grupo Editorial Universitario (ISBN: ) Ruano, L. (1990). Guía de los derechos de la mujer. Madrid: Ministerio de Asuntos Sociales/Instituto de la Mujer. Rubín, B. Intervención en crisis y respuesta al trauma. Ed. Desclée. Rubio, M. J. i Monteros, S. (coords.)(2002). La exclusión social : teoría y práctica de la intervención. Madrid : Ed CCS ( X) Ruiz Corbella, M. (Coord.). (2003). Educación moral: aprender a ser, aprender a convivir. Barcelona: Ariel. Ruiz, C. i Blanco, P. (2004) La violencia contra las mujeres : prevención y detección. Ediciones Díaz de Santos, S.A. ( ) Rutter, M. i altres (2000). La conducta antisocial de los jóvenes. Cambridge: Cambridge University Press. Sanmartín, J. (coord.) (2004). El laberinto de la violencia. Causas, tipos y efectos. Barcelona: Ariel. San Román, T. Entre la marginación y el racismo. Reflexiones sobre la vida de los gitanos. Alianza ed. ISBN: Sánchez, M. (1981). Psicoterapia dinámica de la delincuencia juvenil. Barcelona: Herder. Sánchez Morales, M. R. (1999). La población "sin techo" en España: un caso extremo de exclusión social. Editor: Fundación Sistema ( ). Sanmartín, J. (1998). Lenguaje y cultura marginal. El argot de la delincuencia. Facultad de Filología. Universidad de Valencia. Sanmartín, J. (coord.) (2004). El laberinto de la violencia. Causas, tipos y efectos. Barcelona: Ariel. Santolaria, F. (1997). Marginación y educación. Historia de la Educación Social en la España Moderna y Contemporánea. Barcelona: Ariel. Sarasua, B., Zubizarreta, I., Echeburúa, E. y Corral, P. de (1994). Perfil psicológico del maltratador a la mujer en el hogar. En E. Echeburúa, Personalidades violentas. Madrid: Pirámide. Sau, V. (1993). Ser mujer: el fín de una imagen tradicional. (2ª ed.). Barcelona: ICARIA. Schuijt, L. (1984). Conferencia provisional sobre ayuda a mujeres maltratadas de Holanda. Amsterdam: Autor. Sedó, C. (1999). Treballant com a educador social. Pleniluni. Segura, M. (1985). Tratamientos eficaces de delincuentes juveniles. Madrid: Dirección General de Protección Jurídica del Menor del Ministerio de Justicia. Shy, M. Sexos en guerra. Colección los Caballeros del Grial. Stainback, S. i W. Aulas Inclusivas. Narcea. Secades, R. (1998). Alcoholismo Juvenil. Prevención y tratamiento. Madrid: Pirámide. Secades, R. (1998). El juego patológico. Prevención, evaluación y tratamiento en la adolescencia. Madrid: Pirámide. Serrano (2003). Características biológicas, personalidad y delincuencia. Comares. (ISBN: ) Serrano, J.E., López, J. (1994). Legislación social básica. Madrid: Cívitas. 15

16 Shinn, M. i Tsemberis, S. (1998). Is housing the cure for homelessness?. Thousand Oaks: Sage Publications. Silva Ortega, M. i altres (2003). Medios de comunicación y violencia contra las mujeres. Editor: Instituto Andaluz de la Mujer. Centro de Documentación y Publicaciones. ( X) Solé, C. (1994). La mujer inmigrante. Col. Estudios 40. Madrid. Ministerio de Asuntos Sociales, Instituto de la Mujer. Soler, P. (2005). L educació social avui: la intervenció socioeducativa a Catalunya. Universitat de Girona. Solidaridad Democrática. (1993). Informe sobre la casa refugio de Sevilla. Sevilla: Autor. Sotomayor Morales, E. (2000). La violencia contra las mujeres. Estudio sobre la situación y características de las mujeres en los centros de acogida. Instituto Andaluz de la Mujer, Sevilla. Tezanos, J. F. (1999). Tendencias en exclusión social en las sociedades tecnológicas: el caso español. Editor: Fundación Sistema ( ) Tizio, H. (coord) (2003). Reinventar el vínculo educativo: Aportaciones de la Pedagogía Social y del Psicoanálisis. Barcelona: Gedisa. Tobeña, A. (2001). Anatomía de la agresividad humana. De la violencia infantil al belicismo. Barcelona: Nueva Galaxia Gutemberg. Torralba Roselló, F. (1993). Ètica del perdó. Barcelona, Cruïlla. Torres, M. La violencia en casa. Paidós. ISBN: Trigueros, I. (1995). Manual de prácticas de trabajo social en el campo de la marginación : los gitanos. S. XXI. Truzzoli, C. (2003). El sexo bajo sospecha. Madrid: Biblioteca Nueva. Universitat Autònoma de Barcelona (2001). Atur juvenil i exclusió social i salut. Editor: Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Publicacions ( ) Urra, J. (1995). Adolescentes en conflicto. Un enfoque psicojurídico. Madrid: Piramide. Urra, J. (1996). "Dureza emocional prematura". Eguzkilore, 10, Urra, J. (1997). Violencia. Memoria amarga. Madrid: Siglo XXI. Urra, J. (2004). Escuela práctica para padres. Madrid: la Esfera de los Libros. Urra, J. i altres (2000). Televisión: impacto en la infancia. Madrid. S. XXI Valentis, M. i Devane, A. La furia femenina. El taller de la hechiceria. Varela, N. (2003). Íbamos a ser reinas : mentiras y complicidades que sustentan la violencia contra las mujeres. Editor:Punto de Lectura, S.L. ( ). Vallés, A., Vallés, C. (1996). Las habilidades sociales en la escuela. Una propuesta curricular. Algete (Madrid): EOS. (ISBN ) Varios (1988). La escuela ante la inadaptación social. Madrid: Fundación del Banco Exterior. Valverde, J. (1988). El proceso de la inadaptación social. Madrid: Popular. Valverde, J. (1996). Vivir con la droga. Experiencia de intervención sobre pobreza, droga y sida. Madrid: Pirámide. Valverde, J. (1991). La cárcel y sus consecuencias. Intervención sobre la conducta desadaptada. Ed. Popular. Valverde Molina, J. (2002) El diálogo terapéutico en exclusión social: aspectos educativos y clínicos. Ed.Narcea. ( X) Valverde, J.(2002). El diálogo terapéutico en la exclusión social. Narcea. Vasseur, V. i Rico, M. D. Lo que yo he visto en la prisión de la Santé. Hondarribia: Argitaletxe Hiru, S.L. ISBN: Verdugo, M.A. Habilidades de adaptación social. Pirámide. Villavicencio Carrillo, P. i Sebastián Herranz, J. (1999). Violencia doméstica: su impacto en la salud física y mental de las mujeres. Instituto de la mujer, Madrid. Willadino Braga, R. (2005) Procesos de exclusión e inclusión social de jóvenes en el contexto urbano brasileño : un análisis de trayectorias de violencia y estrategias de resistencia. Editor: Universidad Complutense de Madrid. Servicio de Publicaciones ( X) 16

17 Young, Jock (2003). La sociedad excluyente: exclusión social, delito y diferencia en la modernidad tardia. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. ( ) Yubero, S. i Larrañaga, E. (Coord.) (1996). El desafío de la educación social. Cuenca. Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. Yunus, M. (1998). Hacia un mundo sin pobreza. Barcelona: Andres Bello. 17

Boletín Informativo de Servicios Sociales

Boletín Informativo de Servicios Sociales 1 CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICA Boletín Informativo de Servicios Sociales Número 6 (abril-junio 2013) Presentación En este número 1 Presentación 2 Novedades temáticas 15 Sumarios de revistas 25 Dossier

Más detalles

PEDAGOGÍA SOCIAL Y PEDAGOGÍA ESCOLAR: LA EDUCACIÓN SOCIAL EN LA ESCUELA

PEDAGOGÍA SOCIAL Y PEDAGOGÍA ESCOLAR: LA EDUCACIÓN SOCIAL EN LA ESCUELA PEDAGOGÍA SOCIAL Y PEDAGOGÍA ESCOLAR: LA EDUCACIÓN SOCIAL EN LA ESCUELA JOSÉ ORTEGA ESTEBAN* RESUMEN. En este trabajo, se refiere sucintamente el concepto de Educación/Pedagogía Social y se repasan las

Más detalles

SALUD Y BUEN TRATO A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN ANDALUCÍA. Serie CUADERNOS DE TRABAJO

SALUD Y BUEN TRATO A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN ANDALUCÍA. Serie CUADERNOS DE TRABAJO SALUD Y BUEN TRATO A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN ANDALUCÍA Serie CUADERNOS DE TRABAJO Ficha catalográfica: CUADERNOS sobre salud y buen trato a la infancia y adolescencia en Andalucía / coordinadores,

Más detalles

MEMORIA DE ACTIVIDADES ENERO - DICIEMBRE DE

MEMORIA DE ACTIVIDADES ENERO - DICIEMBRE DE EDUCACIÓ ALTERNATIVA MEMORIA DE ACTIVIDADES ENERO - DICIEMBRE DE 2004 INTRODUCCIÓN A continuación ofrecemos algunos datos cuantitativos relativos a la Red de Recursos de Educación para la Paz, el Desarrollo

Más detalles

CULTIVANDO EMOCIONES

CULTIVANDO EMOCIONES CULTIVANDO EMOCIONES Educación Emocional de 3 a 8 años Presentación: Mª José Catalá Verdet Consellera d Educació, Formació i Ocupació de la Comunitat Valenciana Prólogo: Maria Carme Boqué Torremorell Universitat

Más detalles

ADOLESCENCIA, GRUPO DE IGUALES, CONSUMO DE DROGAS, Y OTRAS CONDUCTAS PROBLEMÁTICAS

ADOLESCENCIA, GRUPO DE IGUALES, CONSUMO DE DROGAS, Y OTRAS CONDUCTAS PROBLEMÁTICAS EL TEMA ADOLESCENCIA, GRUPO DE IGUALES, CONSUMO DE DROGAS, Y OTRAS CONDUCTAS PROBLEMÁTICAS Mª Nieves Herrero Yuste Jefa de Departamento del Plan Municipal contra las Drogas del Ayuntamiento de Madrid En

Más detalles

CONTEXTOS, SUJETOS Y DROGAS: Un manual sobre drogodependencias.

CONTEXTOS, SUJETOS Y DROGAS: Un manual sobre drogodependencias. CONTEXTOS, SUJETOS Y DROGAS: Un manual sobre drogodependencias. ÍNDICE AUTORES...1 CONSEJO DE REDACCIÓN...9 NOTA DE LOS COORDINADORES DE LA OBRA....11 PRESENTACIÓN...13 PROLOGO...17 BLOQUE I: EL CONTEXTO

Más detalles

Guía. Atención y tratamientos en prisión por el uso de drogas GSMP. Grupo de trabajo sobre Salud Mental en Prisión

Guía. Atención y tratamientos en prisión por el uso de drogas GSMP. Grupo de trabajo sobre Salud Mental en Prisión Guía Atención y tratamientos en prisión por el uso de drogas GSMP Grupo de trabajo sobre Salud Mental en Prisión Guía Atención y tratamientos en prisión por el uso de drogas GSMP Grupo de trabajo sobre

Más detalles

POLITICAS SOCIALES FAMILIARES

POLITICAS SOCIALES FAMILIARES Material docente Carmen Miguel Vicente POLITICAS SOCIALES FAMILIARES La familia es algo así como armar un edificio de juguete sin manual de instrucciones. Ammunni Bala Subramanian 1. INTRODUCCIÓN Las políticas

Más detalles

Orientaciones sobre el acoso escolar

Orientaciones sobre el acoso escolar Orientaciones sobre el acoso escolar Orientaciones sobre el acoso presentación escolar TÍTULO: ORIENTACIONES SOBRE EL ACOSO ESCOLAR AUTORES: Equipo Técnico de la Dirección General de Ordenación Académica

Más detalles

PREVENCIÓN DE LOS MALTRATOS ENTRE COMPAÑEROS EN LA ESCUELA. Ma. Carme Boqué (Coord.), Mònica Albertí, Àlex Carulla y David Sanahuja

PREVENCIÓN DE LOS MALTRATOS ENTRE COMPAÑEROS EN LA ESCUELA. Ma. Carme Boqué (Coord.), Mònica Albertí, Àlex Carulla y David Sanahuja PREVENCIÓN DE LOS MALTRATOS ENTRE COMPAÑEROS EN LA ESCUELA. Ma. Carme Boqué (Coord.), Mònica Albertí, Àlex Carulla y David Sanahuja 1 Esta edición es fruto del trabajo desarrollado en el Grupo de Gestión

Más detalles

Curriculum Vitae: FRANCISCO COLLAZOS SÁNCHEZ. Curriculum vitae Número de hojas que contiene: 31_. Nombre: Francisco Collazos Sánchez

Curriculum Vitae: FRANCISCO COLLAZOS SÁNCHEZ. Curriculum vitae Número de hojas que contiene: 31_. Nombre: Francisco Collazos Sánchez Curriculum vitae Número de hojas que contiene: 31_ Nombre: Francisco Collazos Sánchez Fecha: Febrero de 2010 Firma : El arriba firmante declara que son ciertos los datos que figuran en este curriculum,

Más detalles

Terapias no farmacológicas en atención primaria

Terapias no farmacológicas en atención primaria CUADERNOS DE LA FUNDACIÓN DR. ANTONIO ESTEVE Nº 3 Terapias no farmacológicas en atención primaria Coordinadores: Luis Palomo Cobos y Raimundo Pastor Sánchez CUADERNOS DE LA FUNDACIÓN DR. ANTONIO ESTEVE

Más detalles

Programas 2012. Programa de prevención de la violencia entre iguales y de género en población infantil y adolescente

Programas 2012. Programa de prevención de la violencia entre iguales y de género en población infantil y adolescente Programa de prevención de la violencia entre iguales y de Página 1 de 21 0. Índice 1. Ámbito territorial 2. Análisis del contexto 3. Descripción del programa 4. Objetivos, e indicadores de seguimiento

Más detalles

GUÍA ACADÉMICA GRADO EN TRABAJO SOCIAL PLANFICACIÓN DOCENTE

GUÍA ACADÉMICA GRADO EN TRABAJO SOCIAL PLANFICACIÓN DOCENTE GUÍA ACADÉMICA GRADO EN TRABAJO SOCIAL PLANFICACIÓN DOCENTE CURSO 2014-2015 Modelo de ficha esencial de planificación de las asignaturas en los planes de estudio de Grado y Máster ESTADÍSTICA Y TÉCNICAS

Más detalles

El Técnico Superior en Integración Social: adaptación del Título al contexto social

El Técnico Superior en Integración Social: adaptación del Título al contexto social El Técnico Superior en Integración Social: adaptación del Título al contexto social Pilar Martínez Agut Universitat de València Palabras clave: integración social, formación profesional Keywords: social

Más detalles

TOMÁS ESCUDERO ESCORZA

TOMÁS ESCUDERO ESCORZA TOMÁS ESCUDERO ESCORZA (Calahorra, La Rioja, 1946) 1. TÍTULOS ACADÉMICOS Licenciado en Ciencias Físicas (Grado), Universidad de Zaragoza, 13 de Noviembre de 1969. Master of Arts in Education, Stanford

Más detalles

EN LA VIOLENCIA DE GÉNERO NO HAY UNA SOLA VÍCTIMA. Informe Euskadi

EN LA VIOLENCIA DE GÉNERO NO HAY UNA SOLA VÍCTIMA. Informe Euskadi EN LA VIOLENCIA DE GÉNERO NO HAY UNA SOLA VÍCTIMA Informe Euskadi Depósito legal: M-29414-2012 SE AUTORIZA LA REPRODUCCIÓN SIN FINES COMERCIALES DE LOS CONTENIDOS DE ESTA PUBLICACIÓN CITANDO SU ORIGEN

Más detalles

Protocolo común para la actuación sanitaria ante la Violencia de Género. 2012

Protocolo común para la actuación sanitaria ante la Violencia de Género. 2012 Protocolo común para la actuación sanitaria ante la Violencia de Género. 2012 Protocolo común para la actuación sanitaria ante la Violencia de Género. 2012 INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 2012 MINISTERIO

Más detalles

Conductas de ciberacoso en niños y adolescentes. Hay una salida con la educación y la conciencia social

Conductas de ciberacoso en niños y adolescentes. Hay una salida con la educación y la conciencia social Educar 2014, vol. 50/2 383-400 Conductas de ciberacoso en niños y adolescentes. Hay una salida con la educación y la conciencia social María José Bartrina Andrés Generalitat de Catalunya. Departament de

Más detalles

PROGRAMA DE FORMACIÓN MATERIA DE INTERVENCIÓN SOCIAL

PROGRAMA DE FORMACIÓN MATERIA DE INTERVENCIÓN SOCIAL relaciones humanas evaluación justicia social derechos humanos supervisión formación intervención trabajo en equipo PROGRAMA DE FORMACIÓN EN MATERIA DE INTERVENCIÓN SOCIAL 2015 bienestar trabajo en equipo

Más detalles

número DTS Documentos de Trabajo Social Colegio Profesional de Trabajo Social de Málaga Revista de Trabajo Social y Acción Social

número DTS Documentos de Trabajo Social Colegio Profesional de Trabajo Social de Málaga Revista de Trabajo Social y Acción Social Documentos de Trabajo Social DTS número 48 Colegio Profesional de Trabajo Social de Málaga 2 0 1 0 Revista de Trabajo Social y Acción Social Documentos de Trabajo Social DTS Revista de Trabajo Social

Más detalles

II PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 2013-2016 (II PENIA)

II PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 2013-2016 (II PENIA) II PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 2013-2016 (II PENIA) Aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 5 de abril de 2013 2 ÍNDICE Página I- INTRODUCCIÓN 4 II - MARCO CONCEPTUAL 6

Más detalles

RECOPILACIÓN DOCUMENTAL DE INVESTIGACIONES SOBRE MIGRACIONES EXTRANJERAS EN LA COMUNIDAD DE MADRID

RECOPILACIÓN DOCUMENTAL DE INVESTIGACIONES SOBRE MIGRACIONES EXTRANJERAS EN LA COMUNIDAD DE MADRID RECOPILACIÓN DOCUMENTAL DE INVESTIGACIONES SOBRE MIGRACIONES EXTRANJERAS EN LA COMUNIDAD DE MADRID 2 ÍNDICE Páginas INTRODUCCIÓN 3 I. DOCUMENTOS RESEÑADOS 1. Listado de documentos 1.1. Período 1991-1999

Más detalles

Colección Plan de Igualdad

Colección Plan de Igualdad Colección Plan de Igualdad Consejo Editor Blanco García, Nieves Cala Carrillo, Mª Jesús Canterla González, Cinta Cruz Rodríguez, Alcázar Fuentes-Guerra Soldevilla, Marina García Calderón, Carmen Rodríguez

Más detalles

Graduado/a en Educación Social

Graduado/a en Educación Social Grado Adaptación Bolonia Graduado/a en Educación Social Por la Universidad de Valladolid Versión 5 Universidad de Valladolid Grado Real Decreto1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación

Más detalles

Metodología de Programas desde un Enfoque de Derechos

Metodología de Programas desde un Enfoque de Derechos Metodología de Programas desde un Enfoque de Derechos Superando viejos estilos en la programación Marta Martínez Muñoz (España) martamartinezm@terra.es Documento Elaborado para: Seminario Internacional

Más detalles

Plan Nacional sobre Drogas MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y DROGODEPENDENCIAS ACTUAR ES POSIBLE

Plan Nacional sobre Drogas MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y DROGODEPENDENCIAS ACTUAR ES POSIBLE Plan Nacional sobre Drogas MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y DROGODEPENDENCIAS ACTUAR ES POSIBLE ACTUAR ES POSIBLE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y DROGODEPENDENCIAS Delegación del Gobierno para el Plan Nacional Sobre

Más detalles

PEDAGOGIA DE LA DROGADICCIÓN

PEDAGOGIA DE LA DROGADICCIÓN Programa de l asignatura PEDAGOGIA DE LA DROGADICCIÓN A. Albert Moratinos Jaume Curso: 2006-2007 Tipo de asignatura: TRONCAL Duración: 1er CUATRIMESTRE Número de créditos: 6 ÍNDICE 1. Introducción general

Más detalles

PART SISENA: BIBLIOGRAFIA

PART SISENA: BIBLIOGRAFIA PART SISENA: BIBLIOGRAFIA Bibliografia AA.VV. (1980). Educación preescolar. Métodos, técnicas y organización. Barcelona: Ceac. AA.VV. (1982). Técnico Auxiliar de Jardines de Infancia. Madrid: Azara. AA.VV.

Más detalles