INTERVENCIÓ EDUCATIVA SOBRE PROBLEMES FONAMENTALS DE DESADAPTACIÓ SOCIAL. (Codi 1226)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "INTERVENCIÓ EDUCATIVA SOBRE PROBLEMES FONAMENTALS DE DESADAPTACIÓ SOCIAL. (Codi 1226)"

Transcripción

1 Universitat de les Illes Balears Departament de Ciències de l Educació INTERVENCIÓ EDUCATIVA SOBRE PROBLEMES FONAMENTALS DE DESADAPTACIÓ SOCIAL. (Codi 1226) CURS: Tipus d assignatura: troncal Durada: Anual Nombre de crèdits: 6T i 3P PROFESSORA: Patrícia Ferrà Coll Despatx: A-101 Edifici: Guillem Cifre de Colonya Telèfon: Fax: TUTORIES: Primer Quadrimestre: Dimarts: de a Segon Quadrimestre: Dimarts: de a Tutoria L'assignatura Intervenció educativa sobre problemes fonamentals de desadaptació social versa sobre un dels àmbits bàsics en el qual intervé l educador social: el conflicte social que es manifesta en els diferents col.lectius i problemàtiques com el maltractament infantil, el maltractament de la dona, de les persones majors, la delinqüència juvenil i adulta, la drogoaddicció, la marginació i exclusió social, etc. Aquesta assignatura té una triple finalitat, en primer lloc, fomentar l estudi, la reflexió i la comprensió d aquestes problemàtiques i de la seva complexitat; en segon lloc, començar a conèixer el sistema de recursos i programes amb els que comptam actualment per intervenir-hi. Finalment, començar a aprendre algunes eines bàsiques d'intervenció socioeducativa. Objectius Generals Els objectius generals a assolir amb la docència de l'assignatura són els següents:

2 Crèdits teòrics Conèixer i comprendre el concepte d inadaptació social. Comprendre la problemàtica de la inadaptació en els diferents àmbits (infància i família, delinqüència, etc.) i la interrelació entre aquests àmbits, a partir del coneixement de diferents teories psicològiques, biològiques, pedagògiques i sociològiques. Conèixer els Serveis Socials Primaris i Especialitzats com a context institucional bàsic d'intervenció de l'educador social en el camp de la inadaptació. Conèixer alguns dels marcs legislatius i dels principis d'actuació d'aquests àmbits d intervenció. Conèixer alguns dels programes d'intervenció i prevenció utilitzats actualment per a l'abordatge de les problemàtiques socials estudiades. Crèdits pràctics Conèixer els Serveis Socials Primaris i Especialitzats com a context institucional bàsic d'intervenció de l'educador social en el camp de la inadaptació. Conèixer els programes d'intervenció i prevenció utilitzats actualment per a l'abordatge de les problemàtiques socials estudiades. Començar a aprendre tècniques d anàlisi, de reflexió i d intervenció utilitzades per a la intervenció socioeducativa en els problemes d inadaptació social. Estudiar i elaborar Projectes Educatius Individualitzats en diferents àmbits de la inadaptació social. Continguts 1-Conceptes bàsics: normalitat, inadaptació social, exclusió social, marginació. Factors de risc i de protecció. 2-Enfocaments teòrics de referència per a la comprensió de la inadaptació social i la intervenció de l'educador social en aquest àmbit: conceptes i principis bàsics i la seva aportació a la intervenció socioeducativa (enfocaments biològics, sociològics, conductual-cognitius, psicodinàmics i transaccionals, humanista i gestalt, sistèmic i ecològic) 3-El context institucional de la intervenció de l educador social: els Serveis Socials. 2

3 4-La intervenció de l educador en diferents àmbits de la inadaptació social: comprensió de les problemàtiques, factors de risc i de protecció, legislació, recursos i programes d intervenció Protecció infanto-juvenil 4.2.-Delincuència juvenil 4.3.-Violència domèstica i prostitució Drogodependències 4.5.-Marginació i exclusió social 3

4 Metodologia i activitats Per assolir els objectius de l'assignatura exposats prèviament es duran a terme les següents activitats formatives: Crèdits teòrics 1.-Lectura d articles, retalls de premsa, llibres... Elaboració d esquemes i reflexions escrites individuals o grupals. -Lectures obligatòries: -Garrido, V. (2005). Los hijos tiranos: El síndrome del emperador. Barcelona: Ariel. -Sedó i Luzuriaga, C. (2001). Treballant com a educadora o educador social. Ed. Pleniluni, S.A. (ISBN ) -Altres lectures seleccionades en funció del temari -Articles i capítols facilitats al llarg del curs sobre els diferents temes Crèdits pràctics 7.-Entrevista a una família normalitzada 8.-Projecció de documentals i pel.lícules. 10.-Treball de casos i elaboració de PEIs 11.-Tutories personalitzades i grupals per a la consulta per part de l'alumne, així com per a l'avaluació i seguiment dels treballs realitzats. Criteris d avaluació L'avaluació final es realitzarà tenint en compte els següens elements: Avaluació dels crèdits teòrics 1.-Un examen parcial eliminatori i un examen final 2.-Exercicis realitzats al llarg del curs, alguns amb possibilitat d eliminar matèria d examen Avaluació dels crèdits pràctics 3.-Exercicis realitzats al llarg del curs 4.-Exercicis realitzats al llarg del curs, alguns amb possibilitat d eliminar matèria d examen Per aprovar l assignatura és imprescindible aprovar els examens. 4

5 Bibliografia bàsica Amorós, P. i Ayerbe, P. (2000). Intervención educativa en inadaptación social. Madrid: Síntesis. Barudy, J. (2005). Los buenos tratos a la infancia. Barcelona: Gedisa Bradshaw, J. (2000). Volver a casa. Recuperación y reivindicación del niño interno. Madrid: Los libros del comienzo. De Paúl, J. i Arruabarrena, M. I. (2005). Manual de Protección Infantil. Barcelona: Masson. ( ; ) Garrido, V., (2005). Manual de intervención educativa en inadaptación social 1. Fundamentos de la intervención. Valencia: Librería Tirant lo Blanch, S.L. ( ; ). Nogueiras, B. Arechederra, A. i Bonino, L. (2000). La atención sociosanitaria ante la violencia contra las mujeres. Instituto de la Mujer, Madrid. Bibliografia general Adán, T. (1996). Ultras y skinheads, la juventud visible: imágenes, estilos y conflictos de las subculturas juveniles en España. Oviedo: Nobel. Aguilera, E. i altres (1983). Projecte reeducatiu per al menor inadaptat. Barcelona: Rosa Sensat, Edicions 62. Almeida, C. i altres (2005). Las huellas de la violencia invisible. Barcelona: Ariel. Ainscow, M. (2001). Desarrollo de escuelas inclusivas. Narcea. Aizpiri, J. i Marcos, J.F. (1996). Actualización del tratamiento del alcoholismo. Masson. Alcaide, S.M. i altres (1998). Mediación en la escuela. Homo Sapiens. Alcohol Concern [Edex Kolektiboa] tr.. (1993). Abordaje de problemas asociados al alcoholismo. Gobierno Vasco. Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. ISBN: X Alcohol Concern [Edex Kolektiboa] tr.. (1993). Abordaje de problemas asociados al alcoholismo 1. Manual del tutor Gobierno Vasco. Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. ISBN: Alcohol Concern [Edex Kolektiboa] tr.. (1993). Abordaje de problemas asociados al alcoholismo 2. Cuaderno alumno Gobierno Vasco. Fundación de Ayuda contra la Drogadicción.ISBN: Alonso, J.A. i Benito, Y. (1994). El hogar funcional en la educación social. Salamanca: Amarú. Álvarez, A. (1998). Guía para mujeres maltratadas. Serie Mujeres en Comunidad. Consejería de Madrid. AlvarezUria, F. (Ed.). (1992). Marginación e inserción Madrid: ENDYMION. Álvarez, M. (2001) Diseño y evaluación de programas de educación emocional. Barcelona: CISSPRAXIS S.A. ISBN: AA.VV. Inmigrantes y mediación cultural. Materiales para cursos de formación. Universidad de Deusto. ISBN: Alzate de Heredia, Ramón (1998). Análisis y resolución de conflictos: una perspectiva psicológica Bilbao : Universidad del País Vasco. ISBN:

6 Amigó, S. (1997). La nueva sociedad de los Servicios Sociales. Valencia: Promolibro. Amnistía Internacional (2004). Hacer los derechos realidad : el deber de los estados de abordar la violencia contra las mujeres ( ) Amorós, P. (Coord.) (1993). Metodologia d intervenció en medi obert. Barcelona: Centre d'estudis Jurídics i Formació Especialitzada de la Generalitat de Catalunya. Ander-Egg, E. Aguilar, M. J. (1991). Cómo elaborar un proyecto. Guía para diseñar proyectos sociales y culturales. Buenos Aires: Humanitas/Instituto de Ciencias Sociales Aplicadas. Aranguren, L.A. i Sáez, P. (1998). De la tolerancia a la interculturalidad: un proceso educativo entorno a la diferencia. Grupo Anaya. Arrieta, L. y Moresco, M. (1992) Educar desde el coflicto, chicos que molestan. Madrid: CCS. Arroyo, I. i Bercovitz, R. (1992). Llei Orgànica 1/1979 Penitenciària.Ed. Tecnos. Arruabarrena, M.I., de Paúl, J. de (1997). Maltrato a los niños en la familia.evaluación y tratamiento. Madrid: Pirámide. Asociación de mujeres por la paz. El principio de igualdad entre hombre y mujer en la Unión Europea. ISBN: Autors diversos (2000). Exercir l autoritat a l adolescència. Edicions de la Universitat de Lleida. ISBN: Ayuntamiento de Madrid (1993). Guía de Intervención Familiar sobre el SIDA. Madrid: Autor. Ayuntamiento de San Sebastián, Negociado de la Mujer (1990). El fenómeno de la prostitución femenina en Donostia. San Sebastián: Mimeo. Ayuste, A. i altres (1994). Planteamientos de la Pedagogía Crítica. Comunicar y transformar. Barcelona: Graó. Balcells, M.A. (1997). Maltractament infantil i educació familiar. Educació i Món Actual, 6. Universitat de Lleida. Ballester, R. i Gil, M.D. (1996). Prostitución Masculina.Estudio psicosocial en nuestro contexto. Promolibro. Valencia. Ballester, Ll. i otros (2003). La prostitució femenina a les Balears. Aproximació sociològica, enfocaments i perspectives. Palma: Ed. Lleonard Muntaner. Bandura, A. (1974). Aprendizaje Social. Madrid: Alianza. Banks, S. (1997). Ética y valores en el trabajo social. Barcelona. Paidós. Barragán, F. (coord.) (2001). Violencia de género y currículum. Un programa para la mejora de las relaciones interpersonales y la resolución de conflictos. Málaga, Aljibe. Beane, A. L. (1999). The bully free classroom. Minnesota: Free Spirit Publishing Inc. Beck, A.T. i altres (1999). Terapia cognitiva de las dependencias. Barcelona: Paidós. Bisquerra, R. (2000). Educación emocional y bienestar. CISSPRAXIS S.A. ISBN: Barry, K. (1987). Esclavitud sexual de la mujer. Barcelona: Lasal. Edicions de les Dones. Barudy, J. (1998). El dolor invisible de la infancia. Una lectura ecosistémica del maltrato infantil. Barcelona: Paidós. Battestini, R. i Moreno, F. X. (1994). L esport en col.lectius en dificultats socials. Barcelona: Difusora Europea. Baucells i Lladós (2000). La delincuencia por convicción. Llibreria Tirant lo Blanch.(ISBN: ) Beauvoir, S. (1982). El segundo sexo. Buenos Aires: Siglo XX. Becoña Iglesias, E. (2002). Bases científicas de la prevención de las drogodependencias. Ed. Ministerio del Interior. Secretaría General Técnica ( ) Benassar, S. (2000). Prostitució Juvenil, Obrim els ulls?. Tresquarts, 8, abril del Bianchi, E. (1994). El servicio social como proceso de ayuda. Barcelona: Paidós. Bonal, R. (1991) La pedagogia al carrer. Teoria i pràctica de l educador de carrer. Barcelona: Claret. Bosch, E. i Ferrer, V.A. Assetjament sexual i violència de gènere. ISBN: Boutin, G. i Durning, P. (1996). Intervenciones socioeducativas en el medio familiar. Narcea. Brown, R. (1999). Prejuicio. Su psicologia social. Alianza. 6

7 Borrego de Dios, C. (Ed.). (1992). Currículum y desarrollo sociopersonal. Sevilla: Alfar. Bosch, E. i Ferrer, V.A. (2002). La voz de las invisibles. Las víctimas de un mal amor que mata. Madrid. Càtedra Ed. Buissan, C. y Marín, M. A. (1984). Bases teóricas y prácticas para el diagnóstico pedagógico. Barcelona: PPU. Burguet, M. (1999). El educador como gestor de conflictos. Descleé de Brouwer. Bustelo, M. (1990). La evaluación de programas de intervención comunitaria. Cuadernos de Acción Social. Nº 26. Burton, J. (1990). Conflict: resolution and provention. Virginia. Center for Conflict Analysis and Resolution. The Macmillan Press. Cáceres, J. i Escudero, V. (1998). Relación de pareja en jóvenes y embarazos no deseados. Pirámide. Calafat, A. i altres (2004). La diversión sin drogas: utopía o realidad. Ed.Instituto y Red Europea para el Estudio de los Factores de Riesgo en la Infancia y la Adolescencia. ( ) Campanini, A. i Luppi, F. (1995). Servicio Social y modelo sistémico. Barcelona: Paidós. Cantón, J. i Cortés, M.R. Malostratos y abuso sexual infantil. S. XXI. ISBN: Cáritas Española. Programa Mujer (1999). II Encuentro Estatal con Mujeres. Monográfico Prostitución Abriendo Espacios. Galapagar, Octubre Cáritas Española (2005). Intervenciones ante la exclusión social. Editor: Cáritas Española ( ) Carbonell, F. (coord.) Educació i immigració. Els reptes educatius de la diversitat cultura l i l exclusió social. ISBN: Cardenal, S. i altres (1996). Estado del bienestar y pobreza. Autor-editor. Díaz Aguado y otros (2002). Génesis y desarrollo de los comportamientos de los jóvenes con problemas de conducta en centros de menores. Madrid: Ministerio de Asuntos Sociales. Carretero, M., Palacios, J. y Marchesi, A. (1999). Psicología evolutiva. Adolescencia, madurez y senectud. Alianza. Carvajal, P. (1989). Encuentros en la marginación. Burgos. Fundación Sol Hachuel. Casas, F. (1998). Infancia: Perspectivas psicosociales. Barcelona: Paidós. Castells, P. i Bofarull de, I. Enganchados a las pantallas. Televisión, videojuegos, internet y móviles. Planeta. ISBN: Cerezo, Mª Angeles (1992). Programa de asistencia psicológica a familias con problemas de relación y abuso infantil. Valencià: Generalitat Valenciana. Cerezo, F. La violencia en las aulas. Análisis y propuestas de intervención. Pirámide. ISBN: Cid Moliné (2001). Teorías Criminológicas: explicación y prevención de la delincuencia. Ed, Bosch (ISBN: ) Clemente, M. (1998). Fundamentos de psicología jurídica. Madrid: Pirámide. Clemente, M. y otros (1989). Psicología Social y penitenciaria. Madrid: Ministerio de Justicia. Cobo Plana, J.A. (1999). Manual de actuación sanitaria, policial, legal y social frente a la violencia doméstica. Guión de actuación y formularios. Masson, Barcelona. Colectivo IOE. (1999). Inmigrantes, trabajadores y ciudadanos. Una visión de las migraciones desde España. Valencia: Universitat de València. Colom, A.J. (coord.)(1997). Teorías e Instituciones Contemporáneas de la Educación. Barcelona: Ariel. Colom, A. J. y otros (1987). Modelos de intervención socieducativa. Madrid: Narcea. Colom, A.J. (1998). Educación no formal. Barcelona: Ariel. Comas, D. (Coord.).(1992). Los estudios de seguimiento. Una experiencia metodológica. Madrid: Grupo Interdisciplinar sobre Drogas/Fundamentos. Comunidad de Madrid. Consejería de Integración Social (1994, Febrero). Proyecto de rehabilitación e inserción social de enfermos mentales crónicos sin hogar. Madrid: Documento Multicopiado. 7

8 Consejería de Educación Cultura Deportes y Juventud del Principado de Asturias (1992). Condiciones de vida de las prostitutas en Asturias. Oviedo: Servicio de Publicaciones Principado de Asturias/Instituto de la Mujer/Secretaría de la Mujer. Consejo Económico y Social (España) (2001). La pobreza y la exclusión social en España: propuestas de actuación en el marco del plan nacional para la inclusión social. Editor: Consejo Económico y Social (España) ( ) Consell Insular de Mallorca. Comissió de Benestar Social (1997). Explicació de les principals modificacions de les Bases Reguladores del Programa STC/Renda Mínimad Inserció. Alimara, 39, Consell Insular de Mallorca. Benestar Social (1999). L atenció social dels immigrants a Mallorca. Equip d Inserció d Immigrants. Palma. Corcoy Bidasolo, M.; Ruidiaz García, C. (coord.) (2000): Problemas criminológicos en las sociedades complejas. Universidad Pública de Navarra, Pamplona, Corsi, J. y otros (1996). Violencia masculina en la pareja. Una aproximación al diagnóstico y a los modelos de intervención. Barcelona: Paidós (ISBN ). Corsi, J. Violencia familiar. Paidós. Corso, C. y otros (1991). Prostitució, sexualitat, pornografia, dependències afectives. Barcelona: Coordinadora Feminista de Catalunya. Costa, M. y López, E. (1991). Manual para el educador social (2 tomos). Madrid: Ministerio de Asuntos Sociales. Cyrulnik, B. (2002). Los patitos feos. La resiliencia: una infancia infeliz no determina la vida. Barcelona: Gedisa. De Paula Medeiros, R. (2000). Hablan las putas. Sobre prácticas sexuales, preservativos y SIDA en el mundo de la prostitución. Virus Crónica. Barcelona. De Robertis, C. (1992). Metodología de la Intervención en Trabajo Social. Barcelona: El Ateneo. De Vega Ruiz, J.A. (1999). Las agresiones familiares en la violencia doméstica. Aranzadi, Pamplona. Declamer, P. ; Glendenning, F.(Comps.) (2000). El maltrato a las personas mayores. Barcelona: Paidós. Defensor del Pueblo (1998). La violencia doméstica contra las mujeres. Ed. Comunidad de Madrid. España. ( ) Deligny, F. (1980). Los vagabundos eficaces. Barcelona: Laia. Departamento de Trabajo y Seguridad Social (1987) Hogares funcionales familiares. Vitoria: Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco. Departamento de Trabajo y Seguridad Social (1991). Sistemas de Justicia Penal Juvenil en Europa. Vitoria: Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco. Díez, R. (1997). La mujer en el mundo. Madrid: Acento. Díez, J.L. i altres (1996). Delincuencia y víctimas.. Ed. Tirant lo Blanch Diputació de Barcelona (1986). Jornades sobre els Centres Diürns de Serveis Socials per a la Infància i l adolescencia. Barcelona: Servei de Serveis Socials de la Diputació de Barcelona. Direcció General de la Dona i Conselleria de Serveis Socials. Les dones víctima de la violència domèstica. Manual d Intervenció Policial. Comissió per a la Investigació del Maltractament a Dones, Madrid. Direcció General de la Dona (1997). Intervención asistencial especializada en violencia de género. Experiencias del Centro Mujer 24 horas de Valencia. Valencia Documentación Social (1990). Renta mínima y salario ciudadano. Nº 78. Madrid: Cáritas Española. Domenech-Llaberia (2005). Actualizaciones en psicología y psicopatología de la adolescencia. UAB Dowling, E. i Osborne, E. (comp.) (1996). Familia y escuela. Una aproximación conjunta y sistémica a los problemas infantiles. Barcelona: Paidós. Dutton, D.G. i Golant, S.K. (1997). El golpeador. Un perfil psicológico. Paidós. ISBN:

9 Echeverría, B. (1994, Març). Programas de garantía social. En V Jornades sobre Orientació Psicopedagògica i atenció a la diversitat. Barcelona: ACOEP/MIDE (Facultat de Pedagogia). Echeburúa, E. (1994). Personalidades violentas. Madrid: Pirámide. Echeburúa, E. i De Corral, P. (1998). Manual de violencia familiar. S. XXI de España, Madrid. Echeburúa Odriozola, E. i altres (2002). Vivir sin violencia: aprender un nuevo estilo de vida. Ediciones Pirámide, S.A. ( ) Echeburúa Odriozola, E. (2004). Superar un trauma : el tratamiento de las víctimas de sucesos violentos. Ediciones Pirámide, S.A. ( ) Echeburúa Odriozola, E. (2005). Adicciones sin drogas? : las nuevas adicciones : juego, sexo, comida, compras, trabajo, internet. Editorial Desclée de Brouwer, S.A. ( ) Edex Kolektiboa (1993). Osasunkume. La aventura de la vida. Materiales para la educación primaria. Bilbao: Autor. Edleson, J. i Eisikovits, Z. (1997). Violencia doméstica. La mujer golpeada y la familia. Barcelona, Granica. Equipo de Investigación Sociológica (EDIS) (1998). Las condiciones de vida de la población pobre del Archipiélago Balear. Madrid: Fundación Foessa. Elejabarrieta, F., Perera, S., Ruiz, A. (1991) Tractaments penitenciaris per fases. La visió dels afectats. Barcelona: Centre d Estudis Juridics i Formació Especialitzada de la Generalitat de Catalunya. Enguita, M.F. (1999). Alumnos gitanos en la escuela paya. Un estudio sobre las relaciones interètnicas en el sistema educativo. Barcelona: Ariel. Entrena, M.S. i Díaz, F.A. (1998). Psicopedagogía de la Educación Social. Madrid: CCS. Equipo de investigación de IDD. (1995). Alternativas terapéuticas a la prisión en delincuentes toxicómanos.un análisis de historias de vida. Vitoria-Gasteiz: Gobierno Vasco. Escámez, J. y Ortega, P. (1986). La enseñanza de actitudes y valores. Valencia: Nau Llibres. Escofet, A. i altres (1998). Diferencias sociales y desigualdades educativas. Barcelona: Ed. Horsori. Estefanía, J. (1998). Contra el pensamiento único. Madrid:Taurus Eysenk, H. (1976). Delincuencia y personalidad. Madrid: Marova. problemes de desadaptació social. Barcelona: EdiUOC. Falcón, I. (1991). Violencia contra la mujer. Madrid: Vindicación Feminista. Faber, A. i Mazlish, E. (2001). Cómo hablar para que sus hijos le escuchen y cómo escuchar para que sus hijos le hablen. Barcelona: MEDICI. Farré, M. (2001). Globalización y dependencia. Efectos de la mundialización sobre el desarrollo de los pueblos. Edicions de la Universitat de Lleida. ISBN: Fernández del Valle, J. (1998). Manual de programación y evaluación para los centros de protección a la infancia. Salamanca: Junta de Castilla y León. Consejería de Sanidad y Bienestar Social. Fernández Montalvo, J. i Echeburúa, E. (1996). Manual práctico del juego patológico: ayuda para el paciente y guía para el terapeuta. Ediciones Pirámide, S.A. ( ) Fernández, T. (coord.)(1998). Estado de Bienestar: Perspectivas y Límites. Cuenca: Universidad de Castilla la Mancha. Fernández, J. (1998). Género y sociedad. Madrid: Pirámide. Fernández Ballesteros, R. (1995). Evaluación de programas. (Una guía práctica en ámbitos sociales, educativos y de salud). Madrid: Síntesis. Fernández Ortiz, A. (2005). Yo, funcionario de prisiones: los distintos mundos, culturas y formas de vivir dentro de las prisiones. Entrelineas Editores ( ) Ferreira, G.B. (1989). La mujer maltratada. Un estudio sobre las mujeres vícitmas de la violencia doméstica. Buenos Aires: Sudamericana. Fisas, V. (ed) (1998). El sexo de la violencia. Género y cultura de la violencia. Barcelona: ICARIA. 9

10 Foro sobre Tendencias Sociales (2005) Tendencias en exclusión social y políticas de solidaridad: VIII Foro sobre Tendencias Sociales, celebrado en Madrid, los días 18 y 19 de noviembre de 2004 Editor: Fundación Sistema ( ) Foucault, M. (2000) Vigilar y castigar : nacimiento de la prisión Madrid : Siglo XXI de España Editores, ISBN: Francia, A. i altres (1993). Análisis de la realidad. Madrid: CCS. Franco, L. y Fernández, J. M. (1991). La marginación: realidad y perspectivas. Madrid: CCS. Fresneda, C. (1998). La vida simple. Barcelona: Planeta Friedlander, K. (1967). Psicoanálisis de la delincuencia juvenil. Buenos Aires: Paidós. Fundació Blanquerna de la Universitat Ramón Llull (1996). Monogràfic: El disseny de la intervenció. Educació Social, 3. Barcelona. Fundación Bancaja = Fundació Bancaixa (2001). Exclusión e intervención social. Valencia ( ) Fundación Solidaridad Democrática (1988). La prostitución de las mujeres. Madrid: Ministerio de Cultura. Instituto de la Mujer. Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (Ed.) (1993) Abordaje de problemas asociados al alcoholismo. Gobierno Vasco. Funes, J. (1991). La nueva delincuencia infantil y juvenil. Barcelona: Paidós. Funes, J.: Toledano, Ll. i Vilar, J. (1997). Intervenció Psicopedagògica sobre problemes de desadaptació social. Barcelona: EdiUOC. Galvez, A. i Quintanilla, I. (1997). Pobreza y desigualdad. Valencia: Promolibro. Gamella, J. (1990). La historia de Julián. Madrid: Popular. García, J. (1991). Pedagogía de la Marginación. Madrid: Popular. Garcia, E. (1993). SIDA. Apoyos en el entorno personal, familiar y laboral. Madrid: EUDEMA. García Villaluenga, L. (1997). El derecho y los Servicios Sociales. Granada: Comares. García, H. i altres (1996). Minorías étnicas: gitanos e inmigrantes. Madrid: CCS. Garcia, G. i Ramírez, J.M. (1992). Los nuevos servicios sociales. Síntesis de conceptos y evolución. Zaragoza: Libreria Certeza. García Herrero, G.A., Ramírez Navarro J.M. (1996). Diseño y evaluación de proyectos sociales. Zaragoza: Certeza. García, G.A. i Ramírez, J.M. (1996). Diseño y evaluación de proyectos sociales. Zaragoza: Libros Certeza. García, A. i Sáez, J. (1998). Del racismo a la interculturalidad. Competencia de la educación. Madrid: Narcea. García J. i Sánchez, A. (coord.). Políticas Sociales y Educación Social. (Actas del XIII Seminario de Pedagogía Social). Grupo Editorial Universitario. Garre, B. (1996). El principio de igualdad entre el hombre y la mujer en la Unión Europea. Asociación Mujeres por la paz. Garreta, J. (1999). La integració en l estructura social de les minories ètniques. Gitanos i immigrant extracomunitaris a les províncies de Lleida i Osca. Lleida: Universitat de Lleida i Osca. Garreta, J. i Llevot, N. (1999). Los mediadores culturales: puente entre los progenitores de las minorías étnicas y la institución escolar. Pedagogía Social, 3 Segunda Época, Monográfico Educación Intercultural-1 Garrido, V. J. (1993). Técnicas de tratamiento para delincuentes. Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces. Garrido, V. J. y Redondo, S. (1992). La intervención educativa en el medio penitenciario. Una década de reflexión. Zaragoza: Diagrama. Garrido, V. J. y Vidal del Cerro, B. (1987). Lecturas de Pedagogía correccional. Valencia: Nau llibres. Garrido, V.J., Montoro, L.V. (1992). La reeducación del delincuente juvenil. Los programas de éxito: Valencia: Tirant lo Blanch. Garrido, V. y Beneyto, M.J. (1995). El control del agresor sexual: cuaderno personal del interno. Serrano Villalba. 10

11 Garrido, V. y López, M.J. (1995). La prevención de la delincuencia: el enfoque de la competencia social. Valencia: Tirant lo Blanch. Garrido, V. y Redondo, S. (1997). Manual de criminología aplicada. Mendoza (Argentina): Ediciones Jurídicas Cuyo. Garrido, V. y Gómez, A. (1996). Pensamiento prosocial: Prevención y tratamiento de la delincuencia y abuso de drogas. Modelo cognitivo Madrid: MEPSA. Garrido, V. y Martínez, M.D. (Eds.) (1997). Educación social para delincuentes. Valencia: Tirant lo Blanch. Garrido (2002). Psicologia de la delincuencia. Ciencias de la Seguridad Universidad de Granada.(ISBN: ) Giddens, A. (1993). Sociología. Madrid: Alianza. Gil Villa, F. (2002). La exclusión social. Barcelona: Ariel. ( ) GiménezSalinas, E. i Rifá, A. (1992). Introducció al Dret Penitenciari. Teoria i Pràctica. Barcelona: Centre d'estudis Jurídics i Formació Especialitzada de la Generalitat de Catalunya. Gimeno, Juan A. (2004). Exclusión social y estado de bienestar. Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, S.A. ( ) Giró Miranda, J. (2005) Envejecimiento, salud y dependencia. Universitat de la Rioja. Gómez, A. i altres (2003). Intervención temprana. Desarrollo óptimo de 0 a 6 años. Madrid: Pirámide. González, A. i Lomas, C. (coord). Mujer y educación. Educar para la igualdad, educar desde la diferencia. Graó. ISBN: Gonzalez, S. (1992). La presó oberta. Recursos socials i atenció en el propi medi. Barcelona: Centre d'estudis Jurídics i Formació Especialitzada de la Generalitat de Catalunya. González, C. y Funes, J. (1986). Delinqüència juvenil. Justícia i intervenció comunitària. Barcelona: Ciudad. González, E. (Coord.) (1996). Menores en desamparo y conflicto social. Ed. CCS, Madrid. Govern Balear. Violència domèstica. Si vols protegir-te el primer pas l has de fer tu. Govern Balear (1996). Estudi sobre la situació de les dones a les Balears. Instituto dela Mujer, Comissió Interdepartamental de la Dona.Universitat de les Illes Balears. Gracia, E. (1997). El apoyo social en la intervención comunitaria. Barcelona: Paidós. Gregorio, C. i altres (1994). La intervención psicosocial con inmigrantes. A Gregorio i altres. Guía de apoyo para la intervención social con inmigrantes económicos y refugiados, pp Colegio Oficial de Psicólogos. Cyrulnik, B.(2001). La maravilla del dolor. El sentido de la resiliencia. Granica. Guash, M. (1996). La acción educativa en el ámbito de la inadaptación social. Estel Ed. Barcelona. Guénard, T. (2003). Más fuerte que el odio. Gedisa, Guerau de Arellano, F., Trescents, A. (1987). El educador de calle Barcelona: Rosselló Guerau de Arellano, F. (1985). La vida pedagógica. Barcelona: Roselló. Herman, J. (2004). Trauma y recuperación. Cómo superar las consecuencias de la violencia. Madrid: Espasa Calpe. Herranz de Rafael, G. (2003). Sociología y delincuencia. Alhulia Iborra, I. (2005). Violencia contra personas mayores. Barcelona: Ariel. IGIA (Org.) (1990, Octubre). Jornades Estatals sobre: Estratègies d intervenció familiar en drogodepèndencies. (2 vols.) Sabadell: Autor. Infancia y Sociedad (1992, MayoJunio). La infancia en Europa. Nº 15 (Monográfico). Institut Balear de la Dona. (2004). CD-ROM. Guia de recursos per a les dones a les Illes Balears. Govern de les Illes Balears. Conselleria de Presidència i Esports. Institut Balear de la Dona. (2005). III Plan de Igualdad entre hombres y mujeres. Govern de les Illes Balears. Conselleria de Presidència i Esports. Instituto de Estudios sobre el Desarrollo y la Economía Internacional de la UPV (1998). De Sur a Norte: Vidas paralelas de las mujeres. Guía didáctica de Educación para el Desarrollo. Hegoa. País Vasco. INTRESS (1996). Cinc anys de treball educatiu amb al.lotes adolescents. Palma de Mallorca. 11

12 Jares, X.R. Educación y conflicto. Ed. Popular. Jiménez, F. (1997). Juventud y racismo. Actitudes y comportamientos en Granada. Granada: Instituto Municipal de Formación y Empleo. Jornades sobre Educació i control social (1989). El tractament institucional en el marc de la justicia de menors. Barcelona: Centre d Estudis i Formació de la Generalitat de Catalunya. Kazdin, A.E. i Buela-Casal, G. (1997). Conducta antisocial. Pirámide, Madrid. Koerner, K. (1986, Diciembre). Historia de las casas de mujeres maltratadas de la República Federal de Alemania. Ponencia presentada a las Jornadas Nacionales sobre CasasRefugio para Mujeres Maltratadas. Barcelona. Kuras de Mauer, S. y otro: Acompañantes terapéuticos. Edit. Letra Viva. Larrauri, E. (comp.) (1994). Mujeres, derecho penal y criminología. Madrid: S. XXI. Legardinier, C. (1997). La prostitución. Esenciales Paradigma, Madrid. Lee, S. (1994). Mujeres, derecho penal y criminología. Madrid: S XXI. Leo, C. de (1985). La justicia de menores. Barcelona: Teide. Lillo, N. i Roselló, E. (2001). Manual de trabajo social comunitario. Narcea. Lomnitz, L. A. de (1987). Cómo sobreviven los marginados México: Siglo XXI. López-Ibor, J.J. (dir) (1995). DSM IV. Manual diagnóstico y estadístico de los transtornos mentales. Barcelona: Masson. López, F. i altres (2000). Desarrollo afectivo y social. Madrid: Pirámide. López, J. (1992). Los Servicios Sociales. Madrid: Narcea. López, S. i Escudero, V. (2003). Familia, evaluación e intervención. Madrid: CCS. López-Aranguren, E. (2005) Problemas sociales : desigualdad, pobreza, exclusión social. Editorial Biblioteca Nueva, S.L. ( ) Lorente Acosta, M. i Lorente Acosta, J.A. (1998). Agresión a la mujer: Maltrato, violación y acoso. Comares, Granada. Lovelace, M. (1995). Educación multicultural, lengua y cultura en la escuela plural. Madrid: Escuela Española. Lucini, F.G. (1993). Temas transversales y educación en valores. Madrid: ALAUDA. Lluch, X. I Salinas, J. (1995). Programa de educación en valores. Plan educativo de interculturalidad. Generalitat Valenciana. Madanés, C. Violencia masculina. Granica. ISBN: Macià, A. (1998). Las drogas: conocer y educar para prevenir. Madrid: Pirámide. Macià, D. Problemas cotidianos de conducta en la infancia. Pirámide. ISBN: Madina, J. (1994). Perfil psicosocial y tratamiento del hombre violento con su pareja en el hogar. En E. Echeburúa, Personalidades violentas. Madrid: Pirámide. Makarenko, A. S. (1976). Poema pedagógico. Barcelona: Planeta. March, M. X. (1993) La adopción en Mallorca. Una investigación evaluativa. Palma de Mallorca: Universitat de les Illes Balears. March, M.X., Orte, C. (1996). Pedagogía de la inadaptación social. Valencia: Nau Llibres. Marrone, M. (2001). La teoría del apego: un enfoque actual. Madrid: Psimática Martín, C. (1990, OctubreDiciembre). Métodos de intervención con los indomiciliados y transeuntes. Documentación Social. Revista de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada, Nº 81, Martín Serrano, E. i Martín Serrano, M. (1999). Las violencias cotidianas cuando las víctimas son las mujeres. Instituto de la mujer, Madrid. Martín Palomo i altres (2005). Delitos y fronteras. Mujeres extranjeras en prisión. Editorial Complutense. Martínez, U. (1997). La integración social de los inmigrantes extranjeros en España. Madrid: Trotta. Martínez, A. (1989). Maltractament d infants. Barcelona: Fundació de Serveis de Cultura Popular / Alta Fulla. Martínez, A. y De Paul, J. (1993).Maltrato y abandono en la infancia. Barcelona: Martínez Roca. Martínez, E. (1982). La calle es de todos, de quién es la violencia?. Madrid: Popular. Martínez, I. (1993). Lectura y Educación para la Paz. Un proyecto Interdisciplinar en Secundaria. Madrid: Narcea. 12

13 Martínez y Musitu (1995). El estudio de casos. Para profesionales de la Ección Social. Narcea. Madrid. Martín Pascual, A. y otros (1985). Encuesta sociosanitaria en un colectivo de prostitutas. Revista de Sanidad e Higiene Pública, Nº 59, pp Mas, B., Ponce, C. (1996). La intervención socioeducativa en la infancia y adolescencia. Barcelona: Fundación Dabar. Colección Universitas. Medeiros, R.P. (2000). Hablan las putas. sobre prácticas sexuales preservativos y SIDA en el mundo de la prostitución Barcelona: Ed. Virus. Col. Virus Crònica. Médicos del Mundo. IV Informe de Exclusión Social, Miller, W.R. i Rollnick, S. (comp.) (1999). La entrevista motivacional. Paidós. ISBN: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales: II Plan Integral contra la Violencia Doméstica 2001/2004. Instituto de la Mujer. Ministerio de Asuntos Sociales (1993). Igualdad de oportunidades un reto para el 93: Mujeres en Europa. Madrid: Autor. Ministerio de Asuntos Sociales. (1989). Adopción, Ley 21/2987 Madrid: Ministerio de Asuntos Sociales. Ministerio de Asuntos Sociales. Instituto de la Mujer (1991). El maltrato y la agresión contra la mujer. Ideología y representaciones sociales. Madrid: Autor. Ministerio de Asuntos Sociales/INSERSO (1993). Formación de personal especializado en servicios sociales. Madrid: Ministerio de Asuntos Sociales. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. II Plan Integral contra la Violencia Doméstica 2001/2004. Instituto de la Mujer Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (2003). Manual de intervención social con mujeres prostituídas. Comunidad Autónoma de Madrid Molina, F. (1999). Interculturalitat i educació. Una reflexió sociològica sobre l acció educativa. Lleida: Edicions de la Universitat de Lleida. Montero Gómez, A. (2000). "El Síndrome de Estocolmo Doméstico. Violencia íntima y silencio paradójico " Claves de razón práctica (julio/agosto 2000), nº 104, págs Montero, M (2003). Teoría práctica de la psicología comunitaria. Barcelona: paidós. Montoro, L.V., Garrido, V.J., Luque, R. y Carbonell, E.J. (1987). La delincuencia violenta. Valencia: Nau llibres. Morán Vega (2002). Delincuencia Juvenil en la clase media. PPU. (ISBN: ) Moreno (Coord.) (1997). Intervención psicoeducativa en las dificultades de desarrollo. Barcelona: Ariel. Moreno, L. (comp.) (1997). Unión Europea y Estado de Bienestar. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas con la colaboración del MInisterio de Trabajo y Asuntos Sociales. Mullender, A. i Jiménez, M. (2000). La violencia doméstica : una nueva visión de un viejo problema. Barcelona : Ediciones Paidós. ISBN Muntané, M. D. (2003). Violencia contra las mujeres y sexualidad masculina. SDM de Ediciones ( ) Albero, P. i altres (2006). AA.DD. Sexe en venda a Mallorca. La prosttitució femenina a Mallorca. Palma: Muntaner Ed. Muñoz Sánchez, J. y otros (2003). Las drogas y la delincuencia. Valencia: Tirant lo Blanch. Nájera, R. (Ed). (1993). Educación y Sida; problemática y respuestas. San Sebastián: Universidad del País Vasco. National Institute on Drug Abuse (NIDA) (2004). 2ª ed. Cómo prevenir el abuso de drogas en los niños y adolescentes. Bethesda, Maryland: Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. National Institute of Health (NIH) (2001). Principios de tratamientos para la drogadicción: una guía basada en investigaciones. NIH Publication No (S). Washington: US Department of Health and Human Services. Negre, P. (1989). La prostitución popular: Relatos de vida. Barcelona: Fundació Caixa de Pensions. Neill, A.S. (1988). Summerhill. Vic: Eumo. Nisbett, R; Kuhn, Th.S: i White, L. Cambio Social. Alianza Ed. ISBN:

14 Norwood, R. (1986). Las mujeres que aman demasiado. Madrid: Javier Vergara. Olivares, J. (1998). El niño con miedo a hablar. Pirámide. Olivares, D. (2002). Actualización en drogodependencias, epidemiología, patología y tratamiento del alcoholismo. Formación Continuada Logoss. S.L. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (1988). Causas de la prostitución y estrategias contra el proxenetismo. Madrid: Ministerio de Cultura. Instituto de la Mujer. Orte, C. i Merch, M. (1996). Pedagogía de la Inadaptación Social. Valencia: Nau Llibres. Ortega, J. (1987). Delincuencia, reformatorio y educación liberadora. Salamanca: Amarú. Ortega, J. (1999). Pedagogía Social Especializada. Ariel. Barcelona. Ortega, J. (coord.) (1999). Educación social especializada. Ariel. Barcelona. Othmer, E. i Othmer, S.C. DSM IV la entrevista clínica. Barcelona: Masson, S.A. ISBN: Ortega, R. i cols. (1998) La convivencia escolar: qué es y cómo abordarla. Programa Educativo de Prevención de Maltrato entre compañeros y compañeras. Consejería de Educación y Ciencia. Junta de Andalucía Otero-López, J.M. (1997). Droga y Delincuencia. Un acercamiento a la realidad. Madrid: Pirámide. Othmer, E. i Othmer, S.C. DSM IV la entrevista clínica. Barcelona: Masson, S.A. ISBN: Panchón, C. (1998). Manual de Pedagogía de la Inadaptación Social. Barcelona: Dulac. Pallarés, J. (1995). La dolça punxada de l escorpí. Lleida: Pagès editors. Pantoja, L. (2006). Los menores vulnerables y su relación con las drogas. Universidad de Deusto. Pastor Muñoz, M. La mujer subsahariana: tradición y modernidad, I: Malí. Universidad de Granada. ISBN: Pérez, G. (1991). Elaboración de proyectos sociales. Casos prácticos. Madrid: Narcea. Pérez. M.D. (1984). Mujeres marginadas. Las casas de recogidas de Madrid: Gráficas Lormo. Pérez-Campanero, M.P. (1991). Cómo detectar las necesidades de intervención socioeducativa. Madrid: Narcea. Pérez Cabaní, M.L.; Carretero, M.R. i Juandó, J. (2001). Afectos, emociones y relaciones en la escuela. Análsis de cinco situaciones cotidianas en educación infantil, primaria y secundaria. Barcelona: Graó. Petrus, A. (1997). Pedagogía Social. Barcelona: Ariel. Pina, J. i Navarro, J. Alternativas a la prisión, el arresto de fin de semana, la multa, y el trabajo comunitario Barcelona : Editorial Cims 97, ISBN: Philips, A. Decir no. Por qué es tan importante poner límites a los hijos. ISBN: Pisano, I. (2001). Yo puta. Hablan las prostitutas. Plaza Janés, Barcelona. Polaino, A. (2004). Familia y autoestima. Barcelona: Ariel. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2001). Informe sobre desarrollo humano Poner el adelanto tecnológico al servicio del desarrollo humano. Madrid: Mundi-Prensa Libros, S.A. Pujol, C. (1992). Código de la mujer. Madrid: Ministerio de Asuntos Sociales. Quevedo, P. i Jaume, A. (1999). Programa de treball socioeducatiu en medi obert amb educadors de carrer. GREC. Quintana, J. M. (1988). Hacia una pedagogía penitenciaria. En Revista de Pedagogía Social. Nº 3. pp Ramírez, J. M. (1984). Delincuencia infantojuvenil internamiento o libertad vigilada?. Zaragoza: Diputación General de Aragón. Redondo, S. (1993). Evaluar e intervenir en las prisiones. Barcelona: Promociones y Publicaciones Universitarias. Redondo, S. (1998). Desviació, delinqüència i control social. Justícia i societat, 17. Redondo, S., Pérez, E., Agudo, F., Roca, M. i Azpiazu, M. (1992). Programes de rehabilitació a les presons. Barcelona: Direcció General de Serveis Penitenciaris i de Rehabilitació de la Generalitat de Catalunya. 14

15 Redondo, E. i altres (1998). Manual de la buena práctica para la atención residencial a la infancia y la adolescencia. Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI). Regidoria d Acció Social de l Ajuntament de Palma (1998). Atenció individual-familiar des de Serveis Socials d Atenció Primària. Criteris Metodològics i Organitzatius. Ajuntament de Palma. Regidoria d Acció Social de l Ajuntament de Palma (1998). Atenció comunitària des de Serveis Socials d Atenció Primària. Criteris Metodològics i Organitzatius. Ajuntament de Palma. Rodríguez Franco, C. (2004). Tácticas de coaching para mujeres. Madrid: Síntesis. Rogers, C. (1986, 1a. edició 1972). El proceso de convertirse en persona. Barcelona: Paidós. Romero Iriñanes, E. (1999). Personalidad y delincuencia: entre la biología y la sociedad. Grupo Editorial Universitario (ISBN: ) Ruano, L. (1990). Guía de los derechos de la mujer. Madrid: Ministerio de Asuntos Sociales/Instituto de la Mujer. Rubín, B. Intervención en crisis y respuesta al trauma. Ed. Desclée. Rubio, M. J. i Monteros, S. (coords.)(2002). La exclusión social : teoría y práctica de la intervención. Madrid : Ed CCS ( X) Ruiz Corbella, M. (Coord.). (2003). Educación moral: aprender a ser, aprender a convivir. Barcelona: Ariel. Ruiz, C. i Blanco, P. (2004) La violencia contra las mujeres : prevención y detección. Ediciones Díaz de Santos, S.A. ( ) Rutter, M. i altres (2000). La conducta antisocial de los jóvenes. Cambridge: Cambridge University Press. Sanmartín, J. (coord.) (2004). El laberinto de la violencia. Causas, tipos y efectos. Barcelona: Ariel. San Román, T. Entre la marginación y el racismo. Reflexiones sobre la vida de los gitanos. Alianza ed. ISBN: Sánchez, M. (1981). Psicoterapia dinámica de la delincuencia juvenil. Barcelona: Herder. Sánchez Morales, M. R. (1999). La población "sin techo" en España: un caso extremo de exclusión social. Editor: Fundación Sistema ( ). Sanmartín, J. (1998). Lenguaje y cultura marginal. El argot de la delincuencia. Facultad de Filología. Universidad de Valencia. Sanmartín, J. (coord.) (2004). El laberinto de la violencia. Causas, tipos y efectos. Barcelona: Ariel. Santolaria, F. (1997). Marginación y educación. Historia de la Educación Social en la España Moderna y Contemporánea. Barcelona: Ariel. Sarasua, B., Zubizarreta, I., Echeburúa, E. y Corral, P. de (1994). Perfil psicológico del maltratador a la mujer en el hogar. En E. Echeburúa, Personalidades violentas. Madrid: Pirámide. Sau, V. (1993). Ser mujer: el fín de una imagen tradicional. (2ª ed.). Barcelona: ICARIA. Schuijt, L. (1984). Conferencia provisional sobre ayuda a mujeres maltratadas de Holanda. Amsterdam: Autor. Sedó, C. (1999). Treballant com a educador social. Pleniluni. Segura, M. (1985). Tratamientos eficaces de delincuentes juveniles. Madrid: Dirección General de Protección Jurídica del Menor del Ministerio de Justicia. Shy, M. Sexos en guerra. Colección los Caballeros del Grial. Stainback, S. i W. Aulas Inclusivas. Narcea. Secades, R. (1998). Alcoholismo Juvenil. Prevención y tratamiento. Madrid: Pirámide. Secades, R. (1998). El juego patológico. Prevención, evaluación y tratamiento en la adolescencia. Madrid: Pirámide. Serrano (2003). Características biológicas, personalidad y delincuencia. Comares. (ISBN: ) Serrano, J.E., López, J. (1994). Legislación social básica. Madrid: Cívitas. 15

16 Shinn, M. i Tsemberis, S. (1998). Is housing the cure for homelessness?. Thousand Oaks: Sage Publications. Silva Ortega, M. i altres (2003). Medios de comunicación y violencia contra las mujeres. Editor: Instituto Andaluz de la Mujer. Centro de Documentación y Publicaciones. ( X) Solé, C. (1994). La mujer inmigrante. Col. Estudios 40. Madrid. Ministerio de Asuntos Sociales, Instituto de la Mujer. Soler, P. (2005). L educació social avui: la intervenció socioeducativa a Catalunya. Universitat de Girona. Solidaridad Democrática. (1993). Informe sobre la casa refugio de Sevilla. Sevilla: Autor. Sotomayor Morales, E. (2000). La violencia contra las mujeres. Estudio sobre la situación y características de las mujeres en los centros de acogida. Instituto Andaluz de la Mujer, Sevilla. Tezanos, J. F. (1999). Tendencias en exclusión social en las sociedades tecnológicas: el caso español. Editor: Fundación Sistema ( ) Tizio, H. (coord) (2003). Reinventar el vínculo educativo: Aportaciones de la Pedagogía Social y del Psicoanálisis. Barcelona: Gedisa. Tobeña, A. (2001). Anatomía de la agresividad humana. De la violencia infantil al belicismo. Barcelona: Nueva Galaxia Gutemberg. Torralba Roselló, F. (1993). Ètica del perdó. Barcelona, Cruïlla. Torres, M. La violencia en casa. Paidós. ISBN: Trigueros, I. (1995). Manual de prácticas de trabajo social en el campo de la marginación : los gitanos. S. XXI. Truzzoli, C. (2003). El sexo bajo sospecha. Madrid: Biblioteca Nueva. Universitat Autònoma de Barcelona (2001). Atur juvenil i exclusió social i salut. Editor: Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Publicacions ( ) Urra, J. (1995). Adolescentes en conflicto. Un enfoque psicojurídico. Madrid: Piramide. Urra, J. (1996). "Dureza emocional prematura". Eguzkilore, 10, Urra, J. (1997). Violencia. Memoria amarga. Madrid: Siglo XXI. Urra, J. (2004). Escuela práctica para padres. Madrid: la Esfera de los Libros. Urra, J. i altres (2000). Televisión: impacto en la infancia. Madrid. S. XXI Valentis, M. i Devane, A. La furia femenina. El taller de la hechiceria. Varela, N. (2003). Íbamos a ser reinas : mentiras y complicidades que sustentan la violencia contra las mujeres. Editor:Punto de Lectura, S.L. ( ). Vallés, A., Vallés, C. (1996). Las habilidades sociales en la escuela. Una propuesta curricular. Algete (Madrid): EOS. (ISBN ) Varios (1988). La escuela ante la inadaptación social. Madrid: Fundación del Banco Exterior. Valverde, J. (1988). El proceso de la inadaptación social. Madrid: Popular. Valverde, J. (1996). Vivir con la droga. Experiencia de intervención sobre pobreza, droga y sida. Madrid: Pirámide. Valverde, J. (1991). La cárcel y sus consecuencias. Intervención sobre la conducta desadaptada. Ed. Popular. Valverde Molina, J. (2002) El diálogo terapéutico en exclusión social: aspectos educativos y clínicos. Ed.Narcea. ( X) Valverde, J.(2002). El diálogo terapéutico en la exclusión social. Narcea. Vasseur, V. i Rico, M. D. Lo que yo he visto en la prisión de la Santé. Hondarribia: Argitaletxe Hiru, S.L. ISBN: Verdugo, M.A. Habilidades de adaptación social. Pirámide. Villavicencio Carrillo, P. i Sebastián Herranz, J. (1999). Violencia doméstica: su impacto en la salud física y mental de las mujeres. Instituto de la mujer, Madrid. Willadino Braga, R. (2005) Procesos de exclusión e inclusión social de jóvenes en el contexto urbano brasileño : un análisis de trayectorias de violencia y estrategias de resistencia. Editor: Universidad Complutense de Madrid. Servicio de Publicaciones ( X) 16

17 Young, Jock (2003). La sociedad excluyente: exclusión social, delito y diferencia en la modernidad tardia. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. ( ) Yubero, S. i Larrañaga, E. (Coord.) (1996). El desafío de la educación social. Cuenca. Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. Yunus, M. (1998). Hacia un mundo sin pobreza. Barcelona: Andres Bello. 17

MASTER EN EDUCACIÓN ESPECIAL MÓDULO: LA RESPUESTA EDUCATIVA ANTE LA ESCOLARIZACIÓN DE ALUMNOS CON N.E.E.

MASTER EN EDUCACIÓN ESPECIAL MÓDULO: LA RESPUESTA EDUCATIVA ANTE LA ESCOLARIZACIÓN DE ALUMNOS CON N.E.E. MASTER EN EDUCACIÓN ESPECIAL MÓDULO: LA RESPUESTA EDUCATIVA ANTE LA ESCOLARIZACIÓN DE ALUMNOS CON N.E.E. MATERIA: Intervención educativa ante la diversidad y su evaluación DESCRIPTORES: - Intervención

Más detalles

Guía docente 2006/2007

Guía docente 2006/2007 Guía docente 2006/2007 Plan 249 Dip. en Trabajo Social Asignatura 43850 TRABAJO SOCIAL Y SECTORES DE INTERVENCION Grupo 1 Presentación Programa Básico OBJETIVOS * Conocer las principales características

Más detalles

Psicología y contextos educativos

Psicología y contextos educativos Psicología y contextos educativos Grado de Magisterio en Educación Infantil Modalidad Semipresencial C.U. Cardenal Cisneros Universidad de Alcalá Curso Académico 2014/15 2º curso Segundo Cuatrimestre GUÍA

Más detalles

ROLES y FUNCIONES del PSICÓLOGO SOCIAL Doc. elaborado por el representante del COP Castilla La Mancha, Don Iván Eguzquiza 28 de septiembre 2011

ROLES y FUNCIONES del PSICÓLOGO SOCIAL Doc. elaborado por el representante del COP Castilla La Mancha, Don Iván Eguzquiza 28 de septiembre 2011 Hasta hace relativamente poco, el sector profesional del Psicólogo Social, adolencía de la falta de un cuerpo conceptual propio, debido a una diversidad de factores, que incluían tanto la falta de una

Más detalles

ASIGNATURA: EDUCACIÓN Y CONFLICTO: LA MEDIACIÓN COMO RECURSO. ESTUDIOS: Diplomatura de magisterio todas las especialidades 1r ciclo

ASIGNATURA: EDUCACIÓN Y CONFLICTO: LA MEDIACIÓN COMO RECURSO. ESTUDIOS: Diplomatura de magisterio todas las especialidades 1r ciclo ASIGNATURA: EDUCACIÓN Y CONFLICTO: LA MEDIACIÓN COMO RECURSO ESTUDIOS: Diplomatura de magisterio todas las especialidades 1r ciclo CÓDIGO: MGOPECF4 TIPO: O CURSO: 2º y 3º SEMESTRE: 2n CRÉDITOS: 4,5 CRÉDITOS

Más detalles

Ciencias Sociales y Salud

Ciencias Sociales y Salud Ciencias Sociales y Salud Código: 200359 Créditos ECTS: 6 Tipo: Formación básica Curso: 1º. Semestre: 1º. Materia: Sociología Coordinadora: Roser Pérez roser@escola.creuroja.org Profesorado: Roser Pérez

Más detalles

MASTER EN ATENCIÓN JURÍDICA Y PSICOSOCIAL AL MENOR

MASTER EN ATENCIÓN JURÍDICA Y PSICOSOCIAL AL MENOR MASTER EN ATENCIÓN JURÍDICA Y PSICOSOCIAL AL MENOR - LA MÁS AMPLIA OFERTA, LA MEJOR CALIDAD, A TU DISPOSICIÓN - Uno de los colectivos que necesitan una especial atención de profesionales e instituciones

Más detalles

II CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE VICTIMOLOGÍA CONOCER, RECONOCER Y REPARAR A LAS VÍCTIMAS

II CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE VICTIMOLOGÍA CONOCER, RECONOCER Y REPARAR A LAS VÍCTIMAS II CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE VICTIMOLOGÍA CONOCER, RECONOCER Y REPARAR A LAS VÍCTIMAS San Sebastián Palacio de Miramar 25-27 de junio de 2007 Comité Científico: Enrique Baca María Luisa

Más detalles

1.988. II Jornadas Estatales de Psicología, Drogodependencia y Sociedad. 1.989. Jornadas Internacionales Respuesta de la Sociedad frente a las Drogas

1.988. II Jornadas Estatales de Psicología, Drogodependencia y Sociedad. 1.989. Jornadas Internacionales Respuesta de la Sociedad frente a las Drogas Nombre: Domingo Calderón Llorente Edad: Nacido en Sevilla el 15 de junio de 1.962 Dirección: Plaza del Compositor Manuel Castillo s/n Teléfono: 954726311 Correo: domingocalderonllorente@gmail.com Estudios:

Más detalles

Psicología y contextos educativos

Psicología y contextos educativos Psicología y contextos educativos Grado en Educación Infantil C. U. Cardenal Cisneros Universidad de Alcalá Curso Académico 2014/15 2º curso Segundo Cuatrimestre GUÍA DOCENTE Nombre de la asignatura: Psicología

Más detalles

Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación (Sección de Psicología) por la Universidad de la Laguna, en junio de 1987.

Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación (Sección de Psicología) por la Universidad de la Laguna, en junio de 1987. DATOS PERSONALES Apellidos y Nombre: RODRIGUEZ HERNANDEZ, ANTONIO FRANCISCO Teléfono: 922-319699. Correo electrónico: antrodri@ull.es Domicilio profesional: C/. HERACLIO SÁNCHEZ, s/n. CENTRO SUPERIOR DE

Más detalles

CURRICULUM PROFESIONAL

CURRICULUM PROFESIONAL CURRICULUM PROFESIONAL 1. DATOS PERSONALES Apellidos y Nombre: Boira Sarto, Santiago... DNI: 25140384G... Fecha de Nacimiento: 5.4.67. Localidad: Zaragoza...... Residencia: Provincia: Zaragoza... Localidad:

Más detalles

Guía Académica de la asignatura Trabajo social con drogodependencias GRADO EN TRABAJO SOCIAL

Guía Académica de la asignatura Trabajo social con drogodependencias GRADO EN TRABAJO SOCIAL Guía Académica de la asignatura Trabajo social con drogodependencias GRADO EN TRABAJO SOCIAL 1. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN Nombre de la Asignatura Carácter Materia Básico Obligatorio Optativo Prácticas

Más detalles

CONTENIDO PROGRAMÁTICO DIPLOMADOS 150 HORAS AREA DE CULTURA DE PAZ

CONTENIDO PROGRAMÁTICO DIPLOMADOS 150 HORAS AREA DE CULTURA DE PAZ CONTENIDO PROGRAMÁTICO DIPLOMADOS 150 HORAS AREA DE CULTURA DE PAZ CULTURA DE PAZ. El poder de la Paz. Acciones para la Cultura de Paz. Educación para la Paz. Género y Construcción de Paz. Mujer y Construcción

Más detalles

MÁSTER ESTUDIOS DE MUJERES, GÉNERO Y CIUDADANÍA PLAN DOCENTE ON LINE 2013-14 MATERIA 5: PODER, IDENTIDADES Y DESIGUALDADES

MÁSTER ESTUDIOS DE MUJERES, GÉNERO Y CIUDADANÍA PLAN DOCENTE ON LINE 2013-14 MATERIA 5: PODER, IDENTIDADES Y DESIGUALDADES MÁSTER ESTUDIOS DE MUJERES, GÉNERO Y CIUDADANÍA PLAN DOCENTE ON LINE 2013-14 MATERIA 5: PODER, IDENTIDADES Y DESIGUALDADES ASIGNATURA: VIOLENCIAS PATRIARCALES CÓDIGO: 569032 SEMESTRE: CRÉDITOS: 5 créditos

Más detalles

Titulación: EDUCACIÓN SOCIAL Asignatura: INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA EN SECTORES ESPECÍFICOS Código: 56042. Periodo: Anual

Titulación: EDUCACIÓN SOCIAL Asignatura: INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA EN SECTORES ESPECÍFICOS Código: 56042. Periodo: Anual Titulación: EDUCACIÓN SOCIAL Asignatura: INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA EN SECTORES ESPECÍFICOS Código: 56042 Año: 3º Periodo: Anual Carácter: Obligatoria Nº de Créditos: 9 (6 Teóricos, 3 Prácticos) Área

Más detalles

GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA

GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA Grado en Magisterio en Educación Primaria GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA Fundamentos Teóricos de la Educación Primaria Curso Académico 200-20 . DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ASIGNATURA Título/s Centro Módulo

Más detalles

INDICE TEMATICO. Unidad didáctica I Aproximación conceptual. Tema I La protección social.

INDICE TEMATICO. Unidad didáctica I Aproximación conceptual. Tema I La protección social. UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE Centro de Estudios para Extranjeros SOC 310 Programas de lucha contra la pobreza y la Exclusión Social en la Unión Europea INTRODUCCIÓN Esta asignatura está pensada y diseńada

Más detalles

INFORMACIÓN ACADÉMICO PROFESIONAL 06070 TRABAJO SOCIAL CURSO 2015-16

INFORMACIÓN ACADÉMICO PROFESIONAL 06070 TRABAJO SOCIAL CURSO 2015-16 INFORMACIÓN ACADÉMICO PROFESIONAL 06070 TRABAJO SOCIAL CURSO 2015-16 2 TRABAJO SOCIAL 1. PRESENTACIÓN DE ESTOS ESTUDIOS El Trabajo Social es la disciplina de la que se deriva la actividad profesional del

Más detalles

MÁSTER DE PSICOLOGÍA, EDUCACIÓN Y DESARROLLO ORIENTACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVAS

MÁSTER DE PSICOLOGÍA, EDUCACIÓN Y DESARROLLO ORIENTACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVAS MÁSTER DE PSICOLOGÍA, EDUCACIÓN Y DESARROLLO ORIENTACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVAS BIBLIOGRAFÍA Criterios: - Libros que se encuentren en las bibliotecas de la UCA - Libros publicados a partir del año 2.000

Más detalles

DIPLOMADOS INTERNACIONALES SUPERIORES. AREA DE CULTURA DE PAZ CONTENIDO PROGRAMÁTICO

DIPLOMADOS INTERNACIONALES SUPERIORES. AREA DE CULTURA DE PAZ CONTENIDO PROGRAMÁTICO 1 DIPLOMADOS INTERNACIONALES SUPERIORES. AREA DE CULTURA DE PAZ CONTENIDO PROGRAMÁTICO CULTURA DE PAZ. El poder de la Paz. Acciones para la Cultura de Paz. Educación para la Paz. Género y Construcción

Más detalles

CURRICULUM VITAE CARMEN MARÍA RULL GALDEANO

CURRICULUM VITAE CARMEN MARÍA RULL GALDEANO 1. Datos personales y profesionales 1.1. Nombre y apellidos. Dirección Carmen María Rull Galdeano CR de Níjar Peatonal, 186 2º B La Cañada de San Urbano, 04120 Almería Tlf.: 950 29 00 67 Móvil: 669 811

Más detalles

Año académico 2015-16. GUÍA DOCENTE MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Grado en Trabajo Social. Profesorado: Josep Carrera Puy

Año académico 2015-16. GUÍA DOCENTE MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Grado en Trabajo Social. Profesorado: Josep Carrera Puy Año académico 2015-16 GUÍA DOCENTE MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Grado en Trabajo Social Profesorado: Josep Carrera Puy Información general de la asignatura Denominación Carácter MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN

Más detalles

DISEÑO, DESARROLLO E INNOVACIÓN DEL CURRICULUM. CURSO 2012-2013 Código: 13603 Créditos: 6 (4,5 teóricos y 1,5 prácticos)

DISEÑO, DESARROLLO E INNOVACIÓN DEL CURRICULUM. CURSO 2012-2013 Código: 13603 Créditos: 6 (4,5 teóricos y 1,5 prácticos) DISEÑO, DESARROLLO E INNOVACIÓN DEL CURRICULUM Profesora: Nati López Dpto: Didáctica y Organización Escolar Tlfno Dpto: 96 3864605 CURSO 2012-2013 Código: 13603 Créditos: 6 (4,5 teóricos y 1,5 prácticos)

Más detalles

Guía Docente FACULTAD DE DERECHO ASIGNATURA: PSICOLOGIA CURSO SEMESTRE. 1º CURSO, 1º SEMESTRE DOBLE GRADO EN DERECHO Y CC.

Guía Docente FACULTAD DE DERECHO ASIGNATURA: PSICOLOGIA CURSO SEMESTRE. 1º CURSO, 1º SEMESTRE DOBLE GRADO EN DERECHO Y CC. Guía Docente ASIGNATURA: PSICOLOGIA CURSO SEMESTRE. 1º CURSO, 1º SEMESTRE DOBLE GRADO EN DERECHO Y CC.CRIMINOLÓGICAS Y DE LA SEGURIDAD MODALIDAD: PRESENCIAL CURSO 2014/2015 FACULTAD DE DERECHO 1. IDENTIFICACIÓN

Más detalles

GUIA DOCENTE. Facultad de Ciencias Sociales

GUIA DOCENTE. Facultad de Ciencias Sociales GUIA DOCENTE Facultad de Ciencias Sociales GRADO: Educación Social MÓDULO: Intervención en contextos socioeducativos ASIGNATURA: Intervención educativa para la Integración Social de personas en riesgo

Más detalles

MÓDULO: XIII. Herramientas psrofesionales y organizativas. CURSO: 3º SEMESTRE: 1º CRÉDITOS ECTS: 6 IDIOMA DE IMPARTICIÓN: Catalán

MÓDULO: XIII. Herramientas psrofesionales y organizativas. CURSO: 3º SEMESTRE: 1º CRÉDITOS ECTS: 6 IDIOMA DE IMPARTICIÓN: Catalán UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ TITULACIÓN: Grado en Trabajo Social CÓDIGO: 101719 MATERIA: Ética y Deontología MÓDULO: XIII. Herramientas psrofesionales y organizativas PROFESOR/A

Más detalles

Universidad Autónoma del Estado de México Licenciatura en Seguridad Ciudadana. Programa de estudio de la Unidad de Aprendizaje: Prevención del Delito

Universidad Autónoma del Estado de México Licenciatura en Seguridad Ciudadana. Programa de estudio de la Unidad de Aprendizaje: Prevención del Delito Universidad Autónoma del Estado de México Licenciatura en Programa de estudio de la Unidad de Aprendizaje: Prevención del Delito I. Datos de identificación Espacio educativo donde se imparte Licenciatura

Más detalles

FICHA TÉCNICA DEL CURSO [OPO17] TRABAJADOR/A SOCIAL PARA INSTITUCIONES SANITARIAS DE CANTABRIA

FICHA TÉCNICA DEL CURSO [OPO17] TRABAJADOR/A SOCIAL PARA INSTITUCIONES SANITARIAS DE CANTABRIA FICHA TÉCNICA DEL CURSO [OPO17] TRABAJADOR/A SOCIAL PARA INSTITUCIONES SANITARIAS DE CANTABRIA OBJETIVOS: Objetivo general Preparar las pruebas selectivas para el acceso, mediante concurso-oposición, a

Más detalles

Facultad de Educación. Grado de Maestro en Educación Infantil

Facultad de Educación. Grado de Maestro en Educación Infantil Facultad de Educación Grado de Maestro en Educación Infantil GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA: SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN Curso Académico 2010-2011 Versión 2.0-15012010 1. Datos Descriptivos de la Asignatura

Más detalles

Máster Universitario de Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas

Máster Universitario de Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA: PROCESOS Y CONTEXTOS EDUCATIVOS MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO GENÉRICO PROCESOS Y CONTEXTOS EDUCATIVOS 2014-15 1º 4 Generalista PROFESOR(ES) Rosario Arroyo

Más detalles

FACULTAD DE EDUCACIÓN Y TRABAJO SOCIAL GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA EXÁMENES ENERO 2014 / 2015

FACULTAD DE EDUCACIÓN Y TRABAJO SOCIAL GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA EXÁMENES ENERO 2014 / 2015 FACULTAD DE EDUCACIÓN Y TRABAJO SOCIAL GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA CÓDIGO ASIGNATURA FECHA HORAAULA1 AULA 2 40472 Tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la Educación 20/01/2015 9:00

Más detalles

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA SEGURIDAD Y SALUD LABORAL. Curso académico 2011-2012

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA SEGURIDAD Y SALUD LABORAL. Curso académico 2011-2012 PROGRAMA DE LA ASIGNATURA SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Curso académico 2011-2012 IDENTIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA ASIGNATURA Código Créditos ECTS 6 Denominación Seguridad y Salud Laboral en la Empresa

Más detalles

ANEXO VII FICHA POR ASIGNATURA PARA EL PLAN DE LA TITULACIÓN CURSO ACADÉMICO 20012/2013 ASIGNATURA SIN DOCENCIA

ANEXO VII FICHA POR ASIGNATURA PARA EL PLAN DE LA TITULACIÓN CURSO ACADÉMICO 20012/2013 ASIGNATURA SIN DOCENCIA ANEXO VII FICHA POR ASIGNATURA PARA EL PLAN DE LA TITULACIÓN CURSO ACADÉMICO 20012/2013 ASIGNATURA SIN DOCENCIA 1.- DEFINICIÓN DE LA ASIGNATURA Denominación Trabajo Social y animación sociocultural Código:

Más detalles

I JORNADAS DE MENORES EN EDAD ESCOLAR: CONFLICTOS Y OPORTUNIDADES

I JORNADAS DE MENORES EN EDAD ESCOLAR: CONFLICTOS Y OPORTUNIDADES I JORNADAS DE MENORES EN EDAD ESCOLAR: CONFLICTOS Y OPORTUNIDADES Jueves, 10 de noviembre 15:00 h.-16:00 h. Entrega de acreditaciones 16:00 h.-16:30 h. Inauguración 16:30 h.-17:30 h. Conferencia inaugural

Más detalles

... INTERVENCIÓN CIMINOLÓGICA EN VIOLENCIA FAMILIAR. Dª. ANA MARÍA PELIGERO MOLINA / ampeligero@ucjc.edu

... INTERVENCIÓN CIMINOLÓGICA EN VIOLENCIA FAMILIAR. Dª. ANA MARÍA PELIGERO MOLINA / ampeligero@ucjc.edu www.ucjc.edu UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA.................................................................. DEPARTAMENTO DE CRIMINOLOGÍA TITULACIÓN: ASIGNATURA: CURSO: DURACIÓN: CARÁCTER: LICENCIATURA

Más detalles

Mediación y resolución de conflictos

Mediación y resolución de conflictos Guía de aprendizaje Mediación y resolución de conflictos (5 ECTS) Año académico: 2011-2012 Máster Universitario en Dirección, Gestión e Intervención en ServiciosSociales Módulo 3: Intervención individual,

Más detalles

NOMBRE DE LA ASIGNATURA 1729 INTERVENCIÓN EN LAS CONDUCTAS ADICTIVAS. PROFESOR RESPONSABLE DE La ASIGNATURA CRÉDITOS TEÓRICOS

NOMBRE DE LA ASIGNATURA 1729 INTERVENCIÓN EN LAS CONDUCTAS ADICTIVAS. PROFESOR RESPONSABLE DE La ASIGNATURA CRÉDITOS TEÓRICOS NOMBRE DE LA ASIGNATURA 1729 INTERVENCIÓN EN LAS CONDUCTAS ADICTIVAS PROFESOR RESPONSABLE DE La ASIGNATURA Nombre y Apellidos Despacho Teléfono/E-mail Horario de tutorias Joan Miquel Roca Gamundí B-208

Más detalles

FICHA MATERIAS/ASIGNATURAS EN TÍTULO PROPIO

FICHA MATERIAS/ASIGNATURAS EN TÍTULO PROPIO CENTRO DE FORMACIÓN PERMANENTE C/. Fonseca 2, 1º - 37002 SALAMANCA Tel.: 923 294 400 (ext. 1174) Fax: 923 294 684 cext@usal.es www.usal.es/precurext FICHA MATERIAS/ASIGNATURAS EN TÍTULO PROPIO MATERIA:

Más detalles

No es saludable estar perfectamente adaptado a una sociedad profundamente enferma Jiddu Krishnamurti.

No es saludable estar perfectamente adaptado a una sociedad profundamente enferma Jiddu Krishnamurti. No es saludable estar perfectamente adaptado a una sociedad profundamente enferma Jiddu Krishnamurti. QUIENES SOMOS. Somos una asociación sin ánimo de lucro que trabaja desde el ámbito de la Salud Mental

Más detalles

PROFESOR. Dr. Miguel Garrido Fernández- Recopilación de textos para el Master de Psicoterapia Relacional. 1. PUBLICACIONES (Libros).

PROFESOR. Dr. Miguel Garrido Fernández- Recopilación de textos para el Master de Psicoterapia Relacional. 1. PUBLICACIONES (Libros). PROFESOR. Dr. Miguel Garrido Fernández- Recopilación de textos para el Master de Psicoterapia Relacional. 1 1. PUBLICACIONES (Libros). 1. Garrido Fernández, M. (1986). El modelo de padre en paro y el rendimiento

Más detalles

2014-2015 sin docencia presencial

2014-2015 sin docencia presencial ORIENTACIÓN PROFESIONAL TRONCAL CRÉDITOS 4,5 Titulación en la que se imparte/ Curso /Cuatrimestre: Psicopedagogía/1 er Curso/ 1 er Cuatrimestre Curso académico: 2014-2015 sin docencia presencial Profesorado:

Más detalles

G U Í A D O C E N T E D E L C U R S O A C A D É M I C O 2 0 1 5 / 2 0 1 6

G U Í A D O C E N T E D E L C U R S O A C A D É M I C O 2 0 1 5 / 2 0 1 6 Titulación GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA SOCIOLOGÍA DE LA FAMILIA Y DE LA INFANCIA GRADO DE MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL Plan de Estudios Orden Ministerial ECI/3854/2007 de 27 de diciembre (BOE núm. 312

Más detalles

GRADO EN TRABAJO SOCIAL

GRADO EN TRABAJO SOCIAL PRIMER CURSO (60 créditos) Las Ciencias es Psicología Derecho Fundamentos de Derecho 801001 6 Básica Bases del Funcionamiento Psicológico Humano 801002 6 Básica Sociología Sociología I 801003 6 Básica

Más detalles

Guía Docente FACULTAD DERECHO ASIGNATURA VICTIMOLOGÍA CURSO 5º; SEMESTRE 1º GRADO (S) DERECHO Y CIENCIAS CRIMINOLÓGICAS Y

Guía Docente FACULTAD DERECHO ASIGNATURA VICTIMOLOGÍA CURSO 5º; SEMESTRE 1º GRADO (S) DERECHO Y CIENCIAS CRIMINOLÓGICAS Y Guía Docente ASIGNATURA VICTIMOLOGÍA CURSO 5º; SEMESTRE 1º GRADO (S) DERECHO Y CIENCIAS CRIMINOLÓGICAS Y DE LA SEGURIDAD MODALIDAD: SEMIPRESENCIAL CURSO 2014/2015 FACULTAD DERECHO 1. IDENTIFICACIÓN DE

Más detalles

Rosario Ortega (coord.) Agresividad injustificada, bullying y violencia escolar. Madrid: Alianza Editorial. 2010. 416 págs. ISBN: 978-84206-5461-4.

Rosario Ortega (coord.) Agresividad injustificada, bullying y violencia escolar. Madrid: Alianza Editorial. 2010. 416 págs. ISBN: 978-84206-5461-4. Rosario Ortega (coord.) Agresividad injustificada, bullying y violencia escolar. Madrid: Alianza Editorial. 2010. 416 págs. ISBN: 978-84206-5461-4. El problema de la violencia en los centros educativos

Más detalles

ASIGNATURA/IRAKASGAIA BASES PSICOLÓGICAS DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL.

ASIGNATURA/IRAKASGAIA BASES PSICOLÓGICAS DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL. ASIGNATURA/IRAKASGAIA BASES PSICOLÓGICAS DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL. TITULACIÓN/TITULAZIOA:Maestro. Educación Primaria NºCRÉDITOS/KREDITU KOPURUA: 4.5 (teóricos + prácticos) DEPARTAMENTO/SAILA: Psicología

Más detalles

Any acadèmic 2014-15. GUIA DOCENT ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL Grau en Educació Social. Professorat: María Paz López

Any acadèmic 2014-15. GUIA DOCENT ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL Grau en Educació Social. Professorat: María Paz López Any acadèmic 2014-15 GUIA DOCENT ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL Grau en Educació Social Professorat: María Paz López Informació general de l'assignatura Denominació Caràcter ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL Optativa Nombre

Más detalles

Nom de l assignatura i (Codi) 1391 Estudi Diplomatura en Educació Social

Nom de l assignatura i (Codi) 1391 Estudi Diplomatura en Educació Social Nom de l assignatura i (Codi) 1391 Estudi Diplomatura en Educació Social Curs: 2006-2007 Tipus d assignatura: Optativa Durada: 2n Quadrimestre Nombre de crèdits (teòrics i pràctics): 4.5 (3T i 1.5P) Desdoblament

Más detalles

Programa PSICOLOGIA JURIDICA

Programa PSICOLOGIA JURIDICA Universidad de Chile Facultad de Ciencias Sociales Escuela de Ciencias Sociales Carrera de Psicología Programa PSICOLOGIA JURIDICA I.- Identificación de la actividad curricular Carrera en que se dicta:

Más detalles

Facultad de Educación. Grado de Pedagogía

Facultad de Educación. Grado de Pedagogía Facultad de Educación Grado de Pedagogía GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA: TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Curso Académico 2010-2011 - 1 - 1. Datos Descriptivos de la Asignatura Asignatura: Código: - Titulación: Pedagogía

Más detalles

María del Mar Casas Tello

María del Mar Casas Tello María del Mar Casas Tello E-mail: Maria.Mar.Casas@uv.es Nº Colegiada: CV-10877 Habilitada para el ejercicio de actividades sanitarias por la Conselleria de Sanitat (Direcció Territorial de València) nº

Más detalles

GESTIÓN PAUTAS DE ACTUACIÓN EN EL ABORDAJE DEL MALTRATO INFANTIL DESDE EL ÁMBITO SANITARIO.

GESTIÓN PAUTAS DE ACTUACIÓN EN EL ABORDAJE DEL MALTRATO INFANTIL DESDE EL ÁMBITO SANITARIO. ADMINISTRACIÓN-GESTI GESTIÓN ÓN-CALIDAD PAUTAS DE ACTUACIÓN EN EL ABORDAJE DEL MALTRATO INFANTIL DESDE EL ÁMBITO SANITARIO. López Montesinos, Mª José Prof. Titular del Departamento de Enfermería. Universidad

Más detalles

PLAN DE INTERVENCIÓN SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO

PLAN DE INTERVENCIÓN SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO PLAN DE INTERVENCIÓN SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO PLAN DE INTERVENCION SOBRE VIOLENCIA DE DGENERO DISTRITO SANITARIO SEVILLA SUR (2009-2012) INDICE 1.- Descripción del Distrito Sanitario Sevilla Sur 2.- Justificación

Más detalles

CÓDIGO: 30300910 PLAN DE ESTUDIOS: GRADO EN ENFERMERÍA (PLAN 2009) CARACTER: FORMACIÓN BÁSICA CURSO: PRIMERO CUATRIMESTRE: PRIMERO

CÓDIGO: 30300910 PLAN DE ESTUDIOS: GRADO EN ENFERMERÍA (PLAN 2009) CARACTER: FORMACIÓN BÁSICA CURSO: PRIMERO CUATRIMESTRE: PRIMERO A) DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA NOMBRE: SEXUALIDAD Y SALUD CÓDIGO: 30300910 PLAN DE ESTUDIOS: GRADO EN ENFERMERÍA (PLAN 2009) CARACTER: FORMACIÓN BÁSICA CURSO: PRIMERO CUATRIMESTRE: PRIMERO CRÉDITOS

Más detalles

BIBLIOGRAFÍA DROGODEPENDENCIAS_PNSD

BIBLIOGRAFÍA DROGODEPENDENCIAS_PNSD BIBLIOGRAFÍA DROGODEPENDENCIAS_PNSD INFORMACIÓN SOBRE DROGAS - Socidrogalcohol (2011) Manual de adicciones para psicólogos especialistas en psicología clínica en formación - Socidrogalcohol (2010) Manual

Más detalles

PSICOLOGÍA PARA LA VIDA DATOS DEL COORDINADOR/A. PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE Navarro Abal Yolanda

PSICOLOGÍA PARA LA VIDA DATOS DEL COORDINADOR/A. PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE Navarro Abal Yolanda PSICOLOGÍA PARA LA VIDA DATOS DEL COORDINADOR/A PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE Navarro Abal Yolanda DEPARTAMENTO TELEFÓNO DESPACHO 959219099 / 959219544 CENTRO CORREO ELECTRÓNICO Facultad de Ciencias

Más detalles

FUNDAMENTOS DE METODOLOGÍA EN LOGOPEDIA (curso académico 2014-2015)

FUNDAMENTOS DE METODOLOGÍA EN LOGOPEDIA (curso académico 2014-2015) GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA FUNDAMENTOS DE METODOLOGÍA EN LOGOPEDIA (curso académico 2014-2015) MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO FORMACIÓN BÁSICA PROFESOR(ES) ESTADÍSTICA (Ciencias de la Salud)

Más detalles

Programa de Formación Permanente y a Distancia de Educadores-as y Animadores-as

Programa de Formación Permanente y a Distancia de Educadores-as y Animadores-as Programa de Formación Permanente y a Distancia de Educadores-as y Animadores-as NORMAS GENERALES PARA LOS CURSOS 1. La matrícula puede realizarse en cualquier momento, a lo largo de todo el año: por carta,

Más detalles

Guía Docente FACULTAD DERECHO

Guía Docente FACULTAD DERECHO Guía Docente ASIGNATURA VICTIMOLOGIA CURSO 3º, 2º SEMESTRE GRADO CIENCIAS CRIMINOLOGICAS Y DE LA SEGURIDAD MODALIDAD: PRESENCIAL CURSO 2015/2016 FACULTAD DERECHO 1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 1.-

Más detalles

MATERIA: Acción socioeducativa para el envejecimiento activo

MATERIA: Acción socioeducativa para el envejecimiento activo UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ TITULACIÓN: Grado en Educación Social CÓDIGO: 100919 MATERIA: Acción socioeducativa para el envejecimiento activo MÓDULO: XVI. Optatividad PROFESORA

Más detalles

GUÍA DIDÁCTICA DE LA ASIGNATURA OPTIMIZACIÓN DEL DESARROLLO EN EL CICLO VITAL

GUÍA DIDÁCTICA DE LA ASIGNATURA OPTIMIZACIÓN DEL DESARROLLO EN EL CICLO VITAL GUÍA DIDÁCTICA DE LA ASIGNATURA OPTIMIZACIÓN DEL DESARROLLO EN EL CICLO VITAL DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA Denominación: español/inglés Optimización del desarrollo en el ciclo vital/ Optimization of

Más detalles

CATÁLOGO DE CURSOS Y CHARLAS LAHAR ELKARGOA

CATÁLOGO DE CURSOS Y CHARLAS LAHAR ELKARGOA CATÁLOGO DE CURSOS Y CHARLAS LAHAR ELKARGOA Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo (Benjamin Franklin) Calle Maestro Santesteban, 3-1º C - 20011 Donostia Tlf: 943 47 41 82 -

Más detalles

II JORNADAS UNIDAD DE PREVENCIÓN COMUNITARIA ARZOBISPO MIGUEL ROCA. PROYECTO HOMBRE VALENCIA.

II JORNADAS UNIDAD DE PREVENCIÓN COMUNITARIA ARZOBISPO MIGUEL ROCA. PROYECTO HOMBRE VALENCIA. II JORNADAS UNIDAD DE PREVENCIÓN COMUNITARIA ARZOBISPO MIGUEL ROCA. PROYECTO HOMBRE VALENCIA. LEY Y MENORES: LIMITACIONES Y VENTAJAS EN EL CAMPO DE LA INTERVENCIÓN EN ADICCIONES. FECHA: 24-25 ENERO 2008

Más detalles

Aguilar, L. (2003). La Implementación de las Políticas. México: Miguel Ángel

Aguilar, L. (2003). La Implementación de las Políticas. México: Miguel Ángel REFERENCIAS: Aguilar, L. (2003). La Implementación de las Políticas. México: Miguel Ángel Porrúa, 3ª. Edición. Centro de Derechos Humanos Francisco de Vittoria O.P.A.C. (2005) Manual para Promotoras y

Más detalles

MUJER Y VIOLENCIA DE GÉNERO

MUJER Y VIOLENCIA DE GÉNERO MUJER Y VIOLENCIA DE GÉNERO Atención especializada a mujeres VÍCTIMAS de violencia de género MUJ18001 Promover el cambio social, la resolución de problemas en las relaciones humanas y el fortalecimiento

Más detalles

GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA

GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA Asignatura Materia Módulo Titulación Técnicas de Mediación Social Técnicas y actividades para la Educación Social Formación Específica Educación Social Plan 402 Código Periodo

Más detalles

ORGANIZACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR. Curso 2.010/11 EDUCACIÓN INFANTIL 1º Curso Profesor: Rafael Fuero Colmena. 2º Cuatrimestre

ORGANIZACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR. Curso 2.010/11 EDUCACIÓN INFANTIL 1º Curso Profesor: Rafael Fuero Colmena. 2º Cuatrimestre ORGANIZACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR. CUATRIMESTRAL. 4,5 CRÉDITOS. EDUCACIÓN INFANTIL 1º Curso Profesor: Rafael Fuero Colmena. 2º Cuatrimestre Materia Troncal Área de conocimiento: Didáctica y Organización

Más detalles

GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA: ECOLOGÍA DE LA SENECTUD Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN LA TERCERA EDAD

GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA: ECOLOGÍA DE LA SENECTUD Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN LA TERCERA EDAD GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA: ECOLOGÍA DE LA SENECTUD Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN LA TERCERA EDAD DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA CÓDIGO: 144-11-A2 PLAN DE ESTUDIOS: E. SOCIAL 2004 TIPO:

Más detalles

Psicología de la Intervención social. Colegio oficial de Psicólogos del Principado de Asturias Oviedo, 10 de junio de 2015

Psicología de la Intervención social. Colegio oficial de Psicólogos del Principado de Asturias Oviedo, 10 de junio de 2015 Psicología de la Intervención social Colegio oficial de Psicólogos del Principado de Asturias Oviedo, 10 de junio de 2015 Psicólogo/a Social Conocimiento científico Comunitaria Terapéutica Población en

Más detalles

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES. Titulación: TRABAJO SOCIAL CURSO 07-08

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES. Titulación: TRABAJO SOCIAL CURSO 07-08 UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES Titulación: TRABAJO SOCIAL CURSO 07-08 110719230 DROGODEPENDENCIAS Y TRABAJO SOCIAL (Esta asignatura participa en el Proyecto Piloto ECTS

Más detalles

8-10 h. Tecnología de la Información y la Comunicación Aplicada a la Educación Social Grupo 3 (Aula Informática Facultad Educación)

8-10 h. Tecnología de la Información y la Comunicación Aplicada a la Educación Social Grupo 3 (Aula Informática Facultad Educación) (2015 2016) Curso: PRIMERO Semestre: PRIMERO AULA: (Excepto las especificadas en la tabla) 8,00 9,00 8-10 h Tecnología de la Información y la Comunicación Aplicada a la (Aula Multimedia Facultad Educación)

Más detalles

... PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA DELINCUENCIA. DRA. ROSA VENTAS SASTRE / rmventas@ucjc.edu

... PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA DELINCUENCIA. DRA. ROSA VENTAS SASTRE / rmventas@ucjc.edu www.ucjc.edu UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA.................................................................. DEPARTAMENTO DE CRIMINOLOGÍA TITULACIÓN: ASIGNATURA: LICENCIATURA EN CRIMINOLOGÍA PREVENCIÓN

Más detalles

UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ. TITULACIÓN: Grado en Educación Social. CÓDIGO: 100901 MATERIA: Psicología y Educación

UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ. TITULACIÓN: Grado en Educación Social. CÓDIGO: 100901 MATERIA: Psicología y Educación UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ TITULACIÓN: Grado en Educación Social CÓDIGO: 100901 MATERIA: Psicología y Educación MÓDULO: II. Psicología y Educación PROFESOR/A RESPONSABLE:

Más detalles

GUÍA DOCENTE. Curso 2014-2015 1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA. Grado: Criminología. Doble Grado: Derecho y Criminología. Módulo:

GUÍA DOCENTE. Curso 2014-2015 1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA. Grado: Criminología. Doble Grado: Derecho y Criminología. Módulo: 1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA Grado: Doble Grado: Asignatura: Módulo: Departamento: Criminología Derecho y Criminología SOCIOLOGÍA CRIMINAL Formación básica en Criminología Sociología Año académico:

Más detalles

BOLETÍN DE NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS

BOLETÍN DE NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS BOLETÍN DE NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS ENERO, 2008 314 EXP Explotación estadística del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2006 : Comunidad Autónoma de Aragón. - Zaragoza : Gobierno de Aragón,

Más detalles

ADICCIONES TECNOLÓGICAS: QUÉ SON Y CÓMO TRATARLAS

ADICCIONES TECNOLÓGICAS: QUÉ SON Y CÓMO TRATARLAS ADICCIONES TECNOLÓGICAS: QUÉ SON Y CÓMO TRATARLAS Consulte nuestra página web: www.sintesis.com En ella encontrará el PROYECTO catálogo EDITORIAL completo y comentado PSICOLOGÍA. MANUALES PRÁCTICOS Directores:

Más detalles

Máster Universitario en Prevención y gestión de riesgos a la comunidad

Máster Universitario en Prevención y gestión de riesgos a la comunidad Máster Universitario en Prevención y gestión de riesgos a la comunidad Curso 2012-13 (4ª edició) Modalidad Semipresencial Duración 60 ECTS Lugar de realización Campus de la UAB Idioma Catalán Horario Consultar

Más detalles

PSICOLOGIA DE LA EDAD INFANTIL

PSICOLOGIA DE LA EDAD INFANTIL PSICOLOGIA DE LA EDAD INFANTIL TITULACIÓN: EDUCACIÓN INFANTIL Créditos: 4,5 DEPARTAMENTO: PSICOLOGIA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN 1.-OBJETIVOS: 1.Profundizar en los conocimientos que sobre esta etapa se

Más detalles

CURRICULUM VITAE 1.- Presentación - Profesora Contratada Doctora. Área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Facultad de Derecho.

CURRICULUM VITAE 1.- Presentación - Profesora Contratada Doctora. Área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Facultad de Derecho. CURRICULUM VITAE 1.- Presentación - Profesora Contratada Doctora. Área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Facultad de Derecho. 2.- Formación académica 2.1.- Titulación - Licenciada en Derecho

Más detalles

Educación en Valores y para la Convivencia Democrática Grado en MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL 1º curso. Modalidad Presencial

Educación en Valores y para la Convivencia Democrática Grado en MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL 1º curso. Modalidad Presencial Educación en Valores y para la Convivencia Democrática Grado en MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL 1º curso Modalidad Presencial Sumario Datos básicos 3 Breve descripción de la asignatura 4 Requisitos previos

Más detalles

FACULTAD DE MEDICINA HUMANA Y CIENCIAS DE LA SALUD ESCUELA PROFESIONAL DE PSICOLOGIA HUMANA SÍLABO

FACULTAD DE MEDICINA HUMANA Y CIENCIAS DE LA SALUD ESCUELA PROFESIONAL DE PSICOLOGIA HUMANA SÍLABO FACULTAD DE MEDICINA HUMANA Y CIENCIAS DE LA SALUD ESCUELA PROFESIONAL DE PSICOLOGIA HUMANA SÍLABO 1. DATOS GENERALES 1.1 ASIGNATURA TÉCNICAS PSICOTERAPÉUTICAS II 1.2 CÓDIGO 2003-20509 1.3 ESCUELA PSICOLOGÍA

Más detalles

VIRGINIA CARRERA GARROSA virginiacarrera@usal.es

VIRGINIA CARRERA GARROSA virginiacarrera@usal.es VIRGINIA CARRERA GARROSA virginiacarrera@usal.es Experta en Género e Igualdad en las Relaciones Laborales. Doctoranda de la Universidad de Salamanca. Agente de Igualdad en la Secretaría de la Mujer de

Más detalles

Centro Documental de Juventud del Consejo Comarcal del Bierzo

Centro Documental de Juventud del Consejo Comarcal del Bierzo Centro Documental de Juventud del Consejo Comarcal del Bierzo El centro documental está estructurado en tres grandes bloques temáticos: igualdad, violencia y juventud. En cada uno se diferencian subáreas,

Más detalles

ASIGNATURA: FUNDAMENTOS EN FISIOTERAPIA 1. Curso 2013-2014

ASIGNATURA: FUNDAMENTOS EN FISIOTERAPIA 1. Curso 2013-2014 ASIGNATURA: FUNDAMENTOS EN FISIOTERAPIA 1. Curso 2013-2014 Datos de la asignatura: Código 102709 FUNDAMENTOS EN FISIOTERAPIA 1 Materia FUNDAMENTOS DE FISIOTERAPIA Curso 2013-14,C1,S1 Idioma Créditos Créditos

Más detalles

ADICCIÓN AL JUEGO Y OTRAS ADICCIONES COMPORTAMENTALES

ADICCIÓN AL JUEGO Y OTRAS ADICCIONES COMPORTAMENTALES CURSO DE POSTGRADO Y DE ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL UNIVERSITARIA ADICCIÓN AL JUEGO Y OTRAS ADICCIONES COMPORTAMENTALES Diploma de Postgrado Universitario Título propio de la Universitat de València, aprobado

Más detalles

SOCIEDAD INSULAR PARA LA PROMOCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, S.L.

SOCIEDAD INSULAR PARA LA PROMOCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, S.L. AGENDA DE FORMACIÓN SOBRE DISCAPACIDAD Julio - Octubre 2009 Curso de verano Evaluación y gestión técnica de la aplicación de la Ley de promoción y atención a las personas en situación de dependencia Del

Más detalles

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA DE EDUCACIÓN PERMANENTE

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA DE EDUCACIÓN PERMANENTE PROGRAMA DE LA ASIGNATURA DE EDUCACIÓN PERMANENTE Prfa. Begoña Rumbo Arcas Idioma: Castellano 1. COMPETENCIAS GENERALES Nuestro trabajo estará orientado a la consecución de una formación y una competencia

Más detalles

OBSERVATORIO JURÍDICO LABORAL DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO. UNIVERSIDAD DE MÁLAGA.

OBSERVATORIO JURÍDICO LABORAL DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO. UNIVERSIDAD DE MÁLAGA. OBSERVATORIO JURÍDICO LABORAL DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO. UNIVERSIDAD DE MÁLAGA. ROSA QUESADA SEGURA. Catedrática de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Directora del Observatorio. UNIVERSIDAD DE

Más detalles

LICENCIADA EN PSICOLOGÍA Universidad Autónoma de Madrid. Facultad de Psicología. 1.974

LICENCIADA EN PSICOLOGÍA Universidad Autónoma de Madrid. Facultad de Psicología. 1.974 C U R R I C U L U M V I T A E Trinidad Bernal Samper D.N.I.: 21.356.414 V Dirección Profesional: APSIDE C/ Alcalde Sainz de Baranda, 61-1º C 28009 Madrid Teléfono: 91 504 00 51 Correo electrónico: apside@cop.es

Más detalles

Psicología del ciclo vital

Psicología del ciclo vital Guía de aprendizaje Psicología del ciclo vital (6 ECTS) Año académico 2012-2013 Semestre: 1r Curso: 1r. Grado en Trabajo Social Módulo D: Procesos psicológicos y sociales sobre los cuales actúa el trabajo

Más detalles

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA CRIMINOLOGIA II Y VICTIMOLOGIA

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA CRIMINOLOGIA II Y VICTIMOLOGIA PROGRAMA DE LA ASIGNATURA CRIMINOLOGIA II Y VICTIMOLOGIA Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología Curso 2007-2008 Profas. Dra. Gloria González Agudelo Dña. Ruth Glaván Aparicio CRIMINOLOGIA

Más detalles

Licenciado en Psicología por la Universidad de Sevilla en el año 1987.

Licenciado en Psicología por la Universidad de Sevilla en el año 1987. JUAN IGNACIO PAZ RODRÍGUEZ Licenciado en Psicología por la Universidad de Sevilla en el año 1987. Master en Educación de Personas Adultas por la Universidad de Sevilla en el año 1997. Trabajo en el Instituto

Más detalles

BIBLIOGRAFÍA VIOLENCIA DOMÉSTICA/FAMILIAR/GÉNERO/ PAREJA O CONYUGAL

BIBLIOGRAFÍA VIOLENCIA DOMÉSTICA/FAMILIAR/GÉNERO/ PAREJA O CONYUGAL BIBLIOGRAFÍA VIOLENCIA DOMÉSTICA/FAMILIAR/GÉNERO/ PAREJA O CONYUGAL - Acale Sánchez, M. El delito de malos tratos físicos y psíquicos en el ámbito familiar. Tirant monografías; 133. Tirant lo Blanch, Valencia,

Más detalles

SEMINARIOS DE SEXOLOGÍA: ORGANIZADOS POR: ASOCIACIÓN NAVARRA DE MATRONAS Y LA UNIVERSIDA CAMILO JOSÉ CELA.

SEMINARIOS DE SEXOLOGÍA: ORGANIZADOS POR: ASOCIACIÓN NAVARRA DE MATRONAS Y LA UNIVERSIDA CAMILO JOSÉ CELA. SEMINARIOS DE SEXOLOGÍA: ORGANIZADOS POR: ASOCIACIÓN NAVARRA DE MATRONAS Y LA UNIVERSIDA CAMILO JOSÉ CELA. La Asociación Navarra de Matronas y la Universidad Camilo José Cela, presenta un nuevo modelo

Más detalles

MÁSTER EN MEDIACIÓN FAMILIAR

MÁSTER EN MEDIACIÓN FAMILIAR MÁSTER EN MEDIACIÓN FAMILIAR IMPARTIDO POR Fundación Aucal TÍTULO OTORGADO POR Se obtienen 2 Titulaciones: Máster en Mediación Familiar Título otorgado por Fundación Aucal Técnico Superior en Mediación

Más detalles

CURSO DE POSTGRADO: CONFLICTO Y VIOLENCIA SOCIAL. LA MEDIACIÓN EN LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.

CURSO DE POSTGRADO: CONFLICTO Y VIOLENCIA SOCIAL. LA MEDIACIÓN EN LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. CURSO DE POSTGRADO: CONFLICTO Y VIOLENCIA SOCIAL. LA MEDIACIÓN EN LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. CURSO ACADÉMICO: 2008-09 PRESENTACIÓN DEL CURSO: La complejidad de la sociedad actual genera nuevas formas

Más detalles

M. DOLORES GARCÍA CAMPOS

M. DOLORES GARCÍA CAMPOS M. DOLORES GARCÍA CAMPOS Profesión: Doctora en Ciencias de la Educación Trabajo actual: Profesora Contratada Doctora Organismo: Universidad de Alcalá Facultad: E. U. Magisterio Departamento: Didáctica

Más detalles

Laura Latorre Hernando es Educadora Social y se ha especializado en la intervención con grupos de personas que viven situaciones de dificultad social.

Laura Latorre Hernando es Educadora Social y se ha especializado en la intervención con grupos de personas que viven situaciones de dificultad social. CV_LAURA LATORRE HERNANDO R E S U M E N Laura Latorre Hernando es Educadora Social y se ha especializado en la intervención con grupos de personas que viven situaciones de dificultad social. En la actualidad

Más detalles