Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download ""

Transcripción

1 ALTASAR RAGON TRES ANYS DIFÍCILS DE GUERRA CIVIL

2

3 EDITAT PBL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ SOLER I PALET PATROCINAT PBR L'INSTITUT INDUSTRIAL DE TERRASSA

4

5 TERRASSA TRES ANYS DIFÍCILS DE GUERRA CIVIL

6

7 BALTASAR RAGON TERRASSA TRES ANYS DIFÍCILS DE GUERRA CIVIL Introducció, revisió i notes a càrrec del Dr. F. Torrella i Niubò ARTS GRÀFIQUES MARCET TERRASSA MCMLXXII

8 Dlpftiit Ugil: B

9 PRÒLEG El Patronat de la Fundació Soler i Palet. dóna a la Uum una nova obra de temàtica terrassenca dintre de la ja important sèrie publicada al llarg dels últims anys, la projecció bibliogràfica de la qual, dintre t fora de la nostra ciutat, sent la natural satisfacció per estimar que ha contribuït en bona part al millor coneixement de la història de Terrassa. Avui, l'obra presentada és d'un autor ben conegut, a qui el Patronat rendeix homenatge merescut amb aquesta edició pòstuma: Baltasar Ragon i Petit ( ). voluntarios escriptor de temes terrasencs. autor de nombrosos llibres i cronista oficial de Terrassa. Si l'autor és ben conegut, el tema està ple d'evocacions i de lliçons i estem segurs que atraurà l'interès d'amplis sectors i de diverses generacions: és la història dels anys terrassencs de la nostra guerra civil ( ), contada senzillament, en forma d'efemèrides, estil que popularitzà en Baltasar Ragon. S'il.lustra i complementa a més. amb curioses fotografies de l'època. El llibre comença amb les efemèrides del primer de gener de l'any 1936 i acaba amb les de l'últim dia de gener de l'any 1939; aquest final, pràcticament, enllaça amb l'inici d'un altre llibre anterior dels editats per la nostra Fundació, el de "Tarrasa y los tarrasenses" ( ) obra conjunta dels escriptors Castells, Palomares i Torrella; per altra part, altres obres i títols de Ragon fan referència a temps anteriors i posteriors als historials en aquestes pàgines.

10 Acordada pel Patronat aquesta edició d'enguany, es confià la introducció, revisió, notes, etc. que l'han completat, al secretari de la nostra Fundació, Dr. Torrella i Niubò, qui ha acomplert amb la major cura i delicadesa aquesta missió. Com en anteriors ocasions, el Patronat, ha buscat un patrocinador per aquest nou llibre i l'ha trobat amb la major predisposició, terrassenquisme i esperit de col.laboració en l'institut Industrial, recordant que l'aï.ludida entitat havia ja sufragat anteriorment alguna publicació de l'infatigable i fecund Baltasar Ragon. El Patronat de la Fundació Soler i Palet expressa, doncs, públicament, el seu agraïment a l'institut Industrial de Terrassa, per aquest servei cultural prestat a la ciutat. Volem finalment agrair també al senyor Manuel Tobeïla, tan sensible a allà que és terrassenc. la seva col.laboració en facilitar-nos algunes de les il.lustracions de l'obra, que completen, junt amb la fotografia gentilment cedida per la família Salvans, les procedents de l'arxiu fotogràfic dels fons de la Secció Local de la nostra Biblioteca, nodrida en bona part per la deixa del mateix Baltasar Ragon. El nostre regraciament també, a l'interès i cura mostrada per l'impressor de l'obra. Arts Gràfiques Marcet, i a tots els qui, d'alguna forma han prestat la seva col laboració a la tasca abans citada del nostre secretari. Sols ens resta confiar que aquesta obra atraurà Vinieres general de molts lectors terrassencs i no terrassencs i desitjar que ella s'uneixi a la ja notòria relació de títols publicats, que figura en les pàgines finals del llibre, i que sigui garantia de pròxims i nous títols dintre el camí de continuïtat que ens hem proposat amb l'ajuda de tots els qui senten i viuen la Terrassa secular. Terrassa. Festa del Llibre de 1972 EL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ SOLER I PALET

11 BALTASAR RAGON I PETIT (39-X! Xü-1958)

12

13 INTRODUCCIÓ L'HOME No sols coneguérem i tractàrem personalment Baltasar Ragon, sinó que flns ens féu la distinció ell que merescudament fou Cronista de la Ciutat de sol.licítar-nos que prologuéssim un dels seus nombrosos llibres, sempre escrits amb gran amor, sobre la seva Terrassa. Tots el qui hem llegit pàgines seves, sabem quin era el seu estil, la seva manera peculiar de fer petita història de grans fets terrassencs; ell fou el creador de les quasi clàssiques "efemèrides terrassenques", petites notícies quant a la seva extensió, no quant a la seva importància presentades de forma rediüda, a vegades fins i tot telegràfica i potser una mica eixuta o malgirbada en la seva redacció; barrejant, moltes vegades, notícies de gran valor i categoria amb altres molt anecdòtiques i secundàries aparentment, però que dintre del context, com per exemple passa en aquest nou llibre seu inèdit, donen pinzellades àdhuc d'ironia, de malenconia o de plany, que serveixen per situar molt bé el judici del lector respecte als homes i als fets cabdals d'aquell moment o període. Poder dir també, amb tota la sinceritat que pressuposa el retre un homenatge postrer a un treballador incansable 1 gran terrassenc com fou Baltasar Ragon, que no sois el seu estil, sinó la seva humanitat, fou sempre ingènua, plena de bondat i voluntat constructiva, infantívola i a vegades no massa preocupada per l'escrupulosa exactitud d'alguns fets narrats o recopilats. És a dir, el nostre cronista era un home de cultura i formació autodidactes, que suplia amb escreix i intenció les seves deficiències estilístiques i sintàctiques, amb els seus mèrits espirituals i humans. Ès possible doncs que un nom, una dada, una noticia de les efemèrides de l'amic Ragon Ragon de la Galera,

14 com ell mateix signava, algunes vegades, amb intenció un xic bohèmia i un altre xic ancestral no siguin exactes, no coincideixin ben bé amb la realitat, hi hagi versions reiterades o diferents, però fonamentalment és que, amb variacions més o menys importants, l'essència del fet respon a la realitat, a l'ambient que breument, lacònicament, retrata en poques ratlles. Aquesta introducció a una obra flns ara inèdita de Baltasar Ragon, en la qual se'ns donen les efemèrides de tres anys de guerra civil espanyola vistos i viscuts en l'ambient terrassenc de l'època, pretén ésser, doncs, quelcom més que una simple presentació del llibre; voldríem que fos un petit assaig d'examen especialment dirigit a les diferents generacions en particular a les que visqueren aquells anys 1 a les joves que no els conegueren que esperem 1 desitgem puguin ésser els seus lectors. EL MISSATGE D'entrada direm, doncs, que aquest és un llibre "diferent", amb molta substància i poca palla. Descriu una època plena de contradiccions i es digui avui allò que es digui marcada per uns fets que, d'acord amb la més elemental llei històrica, segueixen imprimint caràcter i conseqüències als nostres dies. A fi de comptes, trenta anys i escaig no és tampoc un temps massa llarg com perquè s'esborri tot el que llavors es pensà, es digué i es féu, en i per la nostra ciutat i la nostra terra en ambdós bàndols contendents. Parla Baltasar Ragon, de fets punyents de guerra, odis, morts i misèria, fam i injustícies; aquests fets no poden deixar indiferent, com algú, amb to superficial o despectiu, ha volgut declarar o manifestar, posant-se segurament, molt al dia, en certa recent obra que recuu amb un repertori discutible, l'opinió dels qui no visqueren la nostra guerra civil (1). O és que nosaltres, supereivilitzats, hem sabut superar en pocs anys les diferències de la guerra, mentre la (1) Rafael Borràs: «Los que no hicimos la Sf^rra» - Serle documentos, 3. - d. Nauta. - Barcelona, 1S71. 10

15 nació nordamericana, encara arrossega una herència de discriminacions entre nordistes i sudistes i els països europeus veiem com no perdonen, i s'exalten quan localitzen amb tot el seu sensacionalisme algun dels caps de les repressions nazis? O és que ens podem quedar tan tranquils com diu un dels joves del citat llibre - perquè un Sant Pare declarà en un moment donat d'innecessària aquella guerra, recordada encara per molts terrassencs, quan al costat i en contradicció es podria recollir l'expressa qualificació de croada que la hi fou donada per un altre Sant Pare? Volem dir amb això, que el tema interessa perquè és viu, encar que certa joventut vulgui fossilitzar-lo 1 convertlr-lo en història sense emocions ni passions. Sense elles, reprimint-se encar que ho visqué com a protagonista i testimoni, ho exposa serenament. Baltasar Ragon i creiem que pot ésser una lliçó aprofitable si és que accepta lliçons per certa joventut que amb una dotzena de paraules més o menys tòpiques ja i amb bona fe o ingenuïtat, descobreix no sols "coses" semblants a aquelles dels anys de preguerra I guerra, sinó tan Iguals que ni els noms no han canviat massa... És evident, doncs, que la nostra guerra civil té més transcendència que, per exemple, les guerres carlistes o les de Cuba i Filipines i per això donem la importància deguda, no sols com a llibre d'història, sinó com a llibre-testimoni, a la senzillesa de les pàgines de Ragon que segueixen. Estem segurs que interessarà a tota persona, qualsevulla que sigui la seva edat, conscient i amb sentit de responsabilitat, i que l'obra constituirà un èxit i un punt de meditació en l'atrafegat però també molts cops superficial viure de la Terrassa dels nostres dies. EL Però parlem, doncs, una mica del contingut del llibre. LLIBRE En primer lloc, afanyem-nos a dir que la nostra revisió ha estat la mínima necessària per aclarir certes expressions o conceptes 1 fer algunes poques anotacions de peu de pà- 11

16 glna; hem conservat sempre l'estil directe i personal de l'autor, fins i tot respectant l'estranya paradoxa que un dels anys aparegui escrit en l'original en castellà i els altres en català, o també la barreja i contrast de notícies importants convivint amb curiositats o petits fets anecdòtics. En una paraula: l'autor no ha estat mixtiücat i és el Ragon planer, contradictori potser, gens acadèmic, però ple de curiositat, interès i amenitat, de tots els altres llibres seus; si en alguna cosa, aquest llibre supera aquells, és en el seu mateix batec vital d'interès pels fets que narra, Baltasar Ragon, descriu amb un senzill "llevar a la cuneta" o amb la referència a fosses de cadàvers, els nombrosos í tristos assassinats de terrassencs; entre ironies i tristeses, parla del drama de la manca de queviures i de la creixent fam: les cues, tot allò que es raciona o ven als mercats, la protecció dels horts o les expedicions en busca de menjar a pobles cada volta més llunyans i difícils; empleat de Banca, visqué molt directament els problemes monetaris i l'anarquia econòmica de l'època, les incautacions d'indústries i les curioses variants en el pagament de salaris, fins arribar a demanar-se que els jornals cobrats i no treballats, seria més còmode que es passessin a domicili; parla dels homes benemèrits que salvaren Sant Pere per l'art i la cultura i recull moltes referències dels afanys culturals mantinguts fins els tíltims temps conferències, concerts, exposicions a desgrat de la guerra; cita els "nuevos propietarios" d'una nova societat, els refugiats, les expedicions de ferits dels fronts de lluita i són particularment substanciosos alguns fragments d'articles de periòdics de l'època que recull i intercala entre les seves efemèrides. Les anècdotes són nombroses: des de robatoris de setmanals ila quantiosa xifra de cinc mij pessetes! flns a robatoris de menjar o d'un autobús; des de la destrucció de temples 1 prohibició de símbols religiosos àdhuc en el cementiri, fins a les primeres autoritzacions de misses amb assistència de soldats en les darreries de la guerra; parla de les "prospeccions" en busca de metalls preciosos, de construcció de cotxes blindats, de l'arribada dels trens de la "columna del sac" amb els expedicionaris buscadors de menjar per als seus, de les facècies d'alguns capitostos locals i de les vingudes d'altres forans, de moltes i sempre molt interessants i curioses coses. 12

17 El llibre comença amb els primers dies de l'any 1936, alliçonadors i ambientadors per comprendre el moment culminant dels dies 10 i 19 de juliol, ós a dir, aqviells en què s'inicià la guerra, en un clima de tensió general que és detectat per l'autor encertadament quan explica que els terrassencs, pendents de les noticies de les ràdios, no sefíl iien unes audicions publiques de sardanes. El fiançament de la revolta i les lluites internes dels vencedors, també és notícia, així com la creixent ancjolxa de la consciència de segura derrota que es va apoderant d'aquests en els últims mesos de l'any Raqon és, tanmateix, encara més lacíinic 1 breu en la majoria d'efemèrides d'aquest final de la guerra, que culmina amb l'entrada a Terrassa de les tropes nacionals el 26 de gener del Amb el final d'aquest mes de gener, fiançats ja a la ciutat els òrgans de govern nacionals, acaba aquesta culminant crònica de la ciutat, una de les obres capitals de qui en fou més tard cronista oficial. CLOENDA Baltasar Ragon fou sempre un home lliberal i comprensiu; allò que diu doncs en aquestes pàgines, té encara més valor de testimoni neutral, de narrador de fets sense massa adjectius ni expressions de judicis però amb tot el realisme descarnat que el lector sabrà evocar de nou si és persona madura o imaqinar si és jove i sobretot imbuït dels difícils i anhelats idealismes d'avui, més plens de drets que de deures i que potser li dificultaran la comprensió d'aquella dura i difícil època que no desitgem conèixer de forma semblant (2). No obstant, la crisi general d'autoritat que avui s'evidencia (família, societat, església, universitat, treball, etc.). (2) Un convincent exemple viscut recentment, ens confirma la desorientació volem creure que de bona fe i la Ignorància sobre aspectes de l'època narrada en aquest llibre, per part de certa joventut. A l'orranitzar en la Sala d'exposicions de la Biblioteca Soler 1 Palet una mostra de publicacions catalanes, un dels voluntariosos Joves que ajudaren a completar-la amb publicacions terrassenqucs, demanà amb Insistència presentar premsa de tendències dites de «dretes» de l'època de la guerra; en manlfcstar-il que no n'existiren durant aquell temps, amb certa suflclèncla I Ironia, no s'ho cregué 1 llavors demanft, almenys, uns exemplars dels fulls dominicals o parroquials d'aquells anys, per exposar 1 mostrar les llibertats democràtiques mantingudes malgrat la guerra (1). 13

18 queda també reflexada en aquesta obra, com a una de les causes de dissolució, decadència i derrota final deis qul protagonltzaren la història de Terrassa d'aquells difícils tres anys de guerra ctvil. Hem completat l'obra amb una selecció de fotografies de l'època, que creiem interessants, documentals I üns algunes molt poc conegudes; diverses d'elles procedeixen del propi arxiu que havia anat recollint el mateix autor I que fou llegat, a la seva mort, a la Fundació Soler i Palet. Acomplert tot allò que creiem que era necessari puntualitzar sobre l'obra que segueix, sols ens resta desitjar que el seu èxit alliçonador, evocador i documental, sigui el millor homenatge retut a títol pòstum a l'home bo, sincer I cordial que fou el nostre conciutadà Baltasar Ragen I Petit. Montserrat, març del 1972 Dr. F. TORRELLA i NIUBO 14

19 AÑO 1936 DU ENERO 1. Es inaugurado oficialmente el Pabellón Antituberculoso, construido en terrenos del Hospital de San Lázaro. 2. Inauguración del nuevo establecimiento de farmacia de don José María Gorina Pujol, en la calle del Norte n. 94 (actualmente calle de Calvo Sotelo). 3. El eminente geólogo don Pablo Vlla, da una conferencia en el Centro Excursionista, sobre el tema: «El Excursionismo y la Geografía». 4. Al salir del Banco Comercial de Tarrasa, es atracado un dependiente de la casa industrial José Rolg, el cual llevaba pesetas para el semanal de dicíia casa. 5. El artista tarrasense Isidro Odena, inaugura una exposición de sus obras en el salón de los Amigos de las Artes. 5. Se celebra un partido de hockey entre el R.U. Alger y el Tarrasa, resultando vencedores los locales por 2 tantos a Los obreros del ramo de géneros de punto, que estaban en huelga desde el día 2 de Diciembre pasado, reanudan el trabajo. 15

20 Dfa ENERO El doctor M. Faura y Sans da una conferencia en el Centro Excursionista, sobre el tema «Las ciencias naturales en su progreso, han influido sobre ia consolidación de la personalidad integral de Cataluña». 10. Aparece un nuevo libro de poesía y humorismo original del escritor tarrasense don Valentín Alavedra, que lleva por título «Náufragos». 11. El Sindicato del Ramo de la Madera, inaugura un curso técnico sobre el tema: «La Wïaóera», el cual desarrollará el Profesor de la Escuela del Trabajo de la Generalidad, don Enrique Tarrago. 12. El termómetro marca 22 grados sobre cero. 13. Queda disuelto el Grupo Excursionista Nuria. 14. En la madrugada de hoy, se produce un incendio en una casa de la calle Bajo Plaza n. 13, donde existen unos almacenes de leña para una panadería, quedando destruido parte del 1." y 2. piso. 15. Después de una asamblea celebrada en el Cine Dorado, que duró desde las once y media de la mañana hasta tas cuatro de la madrugada, los obreros del género de punto acordaron volver a la huelga. 16. La Guardia Civil detiene a diez huelguistas por ejercer coacciones por las calles. 17. Llega a nuestra ciudad una secoión de Guardias de Asalto, a las órdenes de un Teniente. 16

21 Dfa ENERO El Director del Museo Arqueológico de Cataluña, don Pedro Bosch Gimpera, da una conferencia en el Centro Excursionista sobre el tema «Ampurias». 18. A última hora de la noche, un incendio destruye por completo el taller de carpintería de la calle de Torrella n. 54, propiedad de don Mauricio Picas Brosa. 19. Los Amigos de las Artes, celebra un homenaje al maestro compositor don Ramón Serrat, cooperando al mismo la Orquesta de Cuerda de la Escuela Municipal de Música. 19. E! Consejero de la Generalidad de Cataluña Sr. Bertrán y Güell visita el Pabellón Antituberculoso y edificio para Guardería del «Pla de l'ametliera». 20. A la edad de 68 años muere don Francisco Abad Moltó, profesor de una escuela particular y reputado periodista. 20. El periodista tarrasense don Domingo Domingo, da una conferencia en Radio Tarrasa sobre el tema «Esbozo general del periodismo tarrasense desde su origen hasta hoy». 21. Queda solucionada la huelga de los obreros de! género de punto, que empezó el día 15 del corriente. 21. En el Teatro Recreo, se celebra un mitin organizado por la C. N. T. - F. A. I. para tratar de la organización sindical y combatir la pena de muerte. 17

22 DU ENERO El Sindicato de la Industria Fabril y Textil, se reúne en el local del Coro de los Amigos para proceder a la aprobación del proyecto de Estatutos y su constitución. 22. Regresan a Sabadell los Guardias de Asalto que el día 17 vinieron a nuestra ciudad con motivo de la huelga del ramo de género de punto. 22. El abogado tarrasense don Alvaro Viñals, da una conferencia en Radio Tarrasa sobre el tema «Los hombres del periodismo gubernamental tarrasense hasta el 1930». 23. En unas oposiciones, obtiene el título de Ingeniero Municipal el compatricio don Luis Sapés. 23. Los artistas olotenses inauguran una exposición de sus obras en el salón de los Amigos de las Artes. 23. El periodista tarrasense don Francisco Biosca Torres, diserta en Radio Tarrasa sobre el tema «El periodismo regionalista en Tarrasa». 24. El geólogo y publicista don Gonzalo de Reparaz (hijo), da una conferencia en el Centro Excursionista sobre el tema «Castillos y ríos de Cataluña». 24. En el propio centro, se inaugura una exposición de fotografías de las iglesias de San Pedro. 24. E! redactor jefe de «L'Acció» don José Puig Arnaus, da una conferencia por Radio Tarrasa sobre el tema «El periodismo tarrasense liberal y republicano». 18

23 Día ENERO En el Teatro Alegría, se celebra un mitin organizado por el periódico «Suport» para hablar de la paz y contra la guerra. Hicieron uso de la palabra Luis Luque, en nombre de dicha publicación, de tipo rojo internacional; Ramón Mas, por los «rabassaires»; Hilario Arlandis por los comunistas; y José A. Trabal, por la «Esquerra Republicana de Catalunya». 25. Tiene lugar la reunión anual del Banco Comercial de Tarrasa para leer la Memoria y Balance, el cual acusa un beneficio líquido de '35 pesetas. 25. El periodista tarrasense don Joaquín Ventalló, da una conferencia en Radio Tarrasa sobre el tema «Posibilidades y futuro del periodismo local». 25. En una excursión a San Lorenzo del Munt, un grupo de 30 niños de un Colegio de Barcelona, se pierden por la montaña, y por la noche salen de Tarrasa un grupo de Guardias de Asalto para buscarles; los niños fueron hallados al día siguiente, por la mañana, en una cueva. 26. Por orden gubernativa, queda clausurado el Café Colón. 26. Queda nombrada la Junta y Consejo Directivo de la nueva entidad «Hot-Club». 26. El Conservatorio de Música dedica una sesión a Chopin. 29. Queda constituido en nuestra ciudad un Comité Pro-Catalanización, del cual forman parte un miembro de cada entidad cultural tarrasense interesada por la catalanización del comercio. 19

24 Dia ENERO A las diez y media de la noche, se produce un incendio, destruyendo un almacén-garaje de la calle Arquímedes número 129, propiedad de Antonio Torrella, de la Agencia de Transportes «El Rayo». 30. Por orden gubernativa, se procede a la reapertura del local de la C.N.T. de la Carretera de Moneada, que estaba cerrado desde los hechos anarquistas de diciembre de En el Teatro Alegría, tiene lugar un mitin organizado por el P.O.U.M., en el cual toman parte Oltra y Picó, Maurín, Gorkin y Nin. 31. Organizado por ios Amigos de las Artes, con la cooperación de varias entidades tarrasenses, la Orquesta Filarmónica de Madrid, da un concierto en el cinema La Rambla. 31. El termómetro marca 18,6 grados sobre cero en el sol y 12 a la sombra. 20 FEBRERO Se produce un conflicto en la fábrica de géneros de punto «Vigués», por despedir el patrono a los obreros, abonándoles dos semanadas. 1. Aparece un periódico titulado «Unitat», ei cual parece es portavoz de las actividades que desarrollan las organizaciones democráticas y sindicales obreras de la localidad.

25 Dfa FEBRERO Se inaugura oficialmente ia Clínica Maternal, instalada en un edificio nuevo de la calle de la Unión. 2. El artista sabadellense Sales-Salat, inaugura una exposición de sus obras en Los Amigos de las Artes. 2. El equipo «Unió Atlètica Terrassenca», triunfa en la categoría de neófitos, Campeonato de Cataluña de campo-traviesa, organizado por la Federación Catalana de Atletismo. 2. El tarrasense don Juan Ubach Viñals, obtiene el gran premio de Canaricultura, Copa de la Generalidad, en el concurso pajaril celebrado en Barcelona. 2. La Federación de Cooperativas de Barcelona, celebra un acto de propaganda en la Cooperativa Popular de Consumo «Els Amics». 8. Al mediodía, unos desconocidos, revólver en mano, atracan a dos dependientes de la fábrica Humet Hermanos, cuando pasaban por la calle de ia Igualdad, llevando el semanal de la mencionada fábrica, cuya cantidad ascendía a pesetas. 8. Por el comerciante de esta ciudad don Antonio Montserrat, es presentada una denuncia por estafa contra el Consejo Directivo del fallido Banco Catalán Hipotecario, en el Juzgado número 8 de Barcelona. 10. En el Teatro Alegría, se presenta por primera vez en Tarrasa una exhibición de «catch as catch can». 21

26 Día FEBRERO Los camareros, cocineros y similares, celebran una «diada» a beneficio de los afiliados en paro forzoso pertenecientes a la Sociedad de Camareros. 12. Al mediodía llega a esta ciudad, procedente de Barcelona, un coche blindado, en el interior del cual iban seis guardias de asalto y en otro vehículo ocho guardias más. Dos horas más tarde partieron después de una aparatosa presentación frente al Ayuntamiento. 12. Se hace cargo de la Comisaría de Policía de esta ciudad el Sr. Ladislao Franco Lorente, el cual desempeñaba este cargo hasta la fecha en Sabadell. 14. El Frente de Izquierdas de Cataluña, celebra un mitin electoral en el Teatro Alegría. 15. Se inaugura el nuevo establecimiento de farmacia del señor A. Costa Avellaneda, en la Carretera de Relllnás n Se celebran las elecciones de Diputados a Cortes, de las cuales ha obtenido el triunfo por las izquierdas o sea por el Frente Popular, eí tarrasense don Domingo Palet y Barba. Las izquierdas obtienen un resultado de votos y las derechas de Por disposición del Presidente de la Generalidad Sr. Moles, los regidores de la izquierda toman posesión del Ayuntamiento y es nombrado Alcalde interino don Domingo Armengol y Ballbé. (1). (1) Don Juan Moles no fue Presidente efectivo de la Generalidad, sino que ostentó el cargo de Gobernador General de Cataluña, en 1932, y en esta época del año 1936, ocupó provisionalmente aquel cargo en espera de la salida de la cárcel y toma de posesión del Presidente Companys y Consejeros victoriosos en las últimas elecciones. 22

27 D fa FEBRERO Por orden ministerial, los alguaciles del Juzgado Municipal e Instrucción, en vez de llevar una vara pequeña para poder acreditar su personalidad, desde hoy llevarán una placa debajo de la solapa y un carnet de identidad. 19. La Comisión de Gobierno Municipal acuerda la rotulación de las nuevas vías urbanas con los nombres siguientes: Rambla de Jaime Compte, M. González Alba, Avenida de Luis Sirval, Avenida del 6 de Octubre, Plaza de Luis Bello, Nuria, Mallorca, Montseny, Atenas, Mozart, Mateo Bardinas, Avenida del Parlamento, Rosellón, Soler Diffent, Sorolla, Aragón, Santiago Rusiñol. Avenida de Barcelona, Monistrol, Escultor Blay, Salud, Lérida, Consejo de Ciento, Tarragona, Gerona, Pompeyo Fabra, Provenza, Mistral, Avenida de las Glorias Catalanas, Escultor Armengol, Violinista Vellsoiá, Renacimiento, Ferrer Guardia, Bartolomé B. Cossío, Jacinto Barrau y Plaza del Siglo XX. 19. En la sesión municipal, se acordó respetar la distribución hecha por acuerdo del 2 de febrero de 1934, en la cual se dividen las funciones municipales en cuatro grupos: Administración Central, Finanzas, Cultura, Sanidad y Asistencia Social y Fomento de Intereses Materiales. También se acordó el rápido cese de todo el persona! municipal interino y temporero, nombrado con posterioridad al 6 de octubre de

28 Dfa FEBRERO El abogado don Eduardo Vidal Riba, da una conferencia en el Centro Excursionista sobre el tema «La historia y el excursionista». 22. El artista tarrasense don Tomás Viver, da una conferencia en Radio Tarrasa, sobre ei tema «El arte en la cultura de la mujer». 22. A las seis de la tarde llegan a esta ciudad los amnistiados que fueron encarcelados por los hechos del 6 de octubre de 1934: Samuel Morera, Valentín Puigdoménech, José Petchamé, Ramón Vilaplana, Luis Saló, José Salellas, Juan Mateu, Andrés García, f'edro Ciurana, José Arenillas, Miguel Carantela, Rafael Zapater, Vicente Font, Juan Seguí, Miguel Sabé y José Elias. Llegan en camiones y una gran multitud los recibe al final de la Rambla de Egara (actualmente Avenida del CaudilloJ y en manifestación son acompañados al Ayuntamiento donde se celebra una recepción. Samuel Morera, desde el balcón se dirige al pueblo y manifiesta: «Desde la Alcaldía os digo que haré cumplir inexorablemente la justicia pese a quien pese». Los discursos del Ayuntamiento fueron radiados por la emisora Radio Tarrasa. 22. Un grupo de individuos penetran en el local que el partido radical tenía instalado en la Avenida del 11 de septiembre (calle Mayor) y derribaron un retrato de Lerroux que había colgado en la pared y que presidía el salón de la entidad, quitando la bandera catalana que se había puesto en el balcón para celebrar la amnistía. 24

29 Dia FEBRERO El escultor tarrasense don Esteban Casanovas, expone sus obras en el salón Amigos de las Artes. 23. Una manifestación formada en la Casa del Pueblo, va al cementerio nuevo a depositar una corona y flores en las tumbas donde reposan los restos de José Paysán, Gaspar López y José López, muertos en los sucesos del 6 de octubre de Son retiradas las columnas anunciadoras que había en la Plaza de la República (Plaza Mayor) entre las aceras y los jardines. 26. En ei curso del Pleno Municipal, se reintegran en sus respectivos cargos e! Alcalde Morera y los Concejales Petchamé. Mateu y Puigdoménech. Una vez reintegrados, el Alcalde dijo: «Yo lamento que hoy falten aquí las minorías. Después de la infinidad de cosas que han dicho, y de haberme acusado, creo que era un deber riguroso que viniesen a defender sus acusaciones». En aquel Pleno, se acordó nombrar una Comisión de Concejales que examine los acuerdos tomados por los gestores que durante diez y seis meses han gobernado, 28. El eminente arqueólogo A. Duran Sampere, da una conferencia en el Centro Excursionista sobre el tema «La tècnica de la història de l'art». 28. El doctor don Juan Paulís Pagas, publica la séptima edición de su obra «Puericultura elemental». 29. El artista tarrasense don Antonio Badrinas, expone unas acuarelas en la Sala Renard de la capital. 25

30 Día MARZO El Conservatorio de Música organiza una audición dedicada a Schumann. 1. El artista olotense P. Gussinyé, inaugura una exposición de sus obras en los Amigos de las Artes. 2. A primeras horas del día se desprende una enorme piedra de ia fachada del Teatro Principal, produciendo desperfectos en la acera. Esta es la tercera que se desprende de la mencionada fachada. 5. En el lugar denominado «Les Martines», es hallado un hombre muerto llamado Juan Solsona Ysalda, de 44 años de edad, con domicilio en la Carretera de Martorell, n. 90, Se comprobó que fue asesinado. 5. A las doce de la noche, se declara un incendio en un almacén de desperdicios de lana y seda que el industrial Ángel Puig Oliveras tiene instalado en la calle del Torrente n. 50. El fuego destruyó el tejado y gran cantidad de desperdicios y trapos. 6. El Centro Excursionista da una sesión de Cinema Amateur, organizado por los Amigos de las Artes. Por orden gubernativa se sanciona el periódico catóhco «Crónica Social» con 200 pesetas. 6. En Barcelona se celebra el juicio sobre la causa de asesinato del pastor Joaquín Baldó, ocurrido en Viladecabails, el día 21 de Julio del año pasado. 7. Radio Tarrasa empieza a radiar la revista «Ràdio Fèmina», nuevo suplemento de «L'Antena» su diario hablado.

25 años de democracia

25 años de democracia 1 Con la perspectiva que hoy nos ofrecen los últimos 25 años de la historia de Parla podemos asegurar, sin temor a equivocarnos, que este cuarto de siglo ha sido el más activo social y políticamente hablando

Más detalles

XV CONGRÉS. de la Societat Catalana. Barcelona, 25, 26, 27 i 28 de Maig de 2011 WWW.CONGRESSCCC.ORG HOTEL DIAGONAL ZERO

XV CONGRÉS. de la Societat Catalana. Barcelona, 25, 26, 27 i 28 de Maig de 2011 WWW.CONGRESSCCC.ORG HOTEL DIAGONAL ZERO WWW.CONGRESSCCC.ORG XV CONGRÉS de la Barcelona, 25, 26, 27 i 28 de Maig de 2011 Benvolgut col lega, El Congrés de la arriba a la seva quinzena edició. Desprès d aquests anys i tal com es habitual, ho fa

Más detalles

JUEVES, 1 DE FEBRERO VIERNES, 2 DE FEBRERO. 20.00 SALA GONZALO DE BERCEO ACTO DE APERTURA. Conferencia de D. César Vidal.

JUEVES, 1 DE FEBRERO VIERNES, 2 DE FEBRERO. 20.00 SALA GONZALO DE BERCEO ACTO DE APERTURA. Conferencia de D. César Vidal. JUEVES, 1 DE FEBRERO 20.00 SALA GONZALO DE BERCEO ACTO DE APERTURA. Conferencia de D. César Vidal. VIERNES, 2 DE FEBRERO 06.00/12.00 AUDITORIO DEL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO EMISIÓN EN DIRECTO del programa

Más detalles

PROYECTO EDUCATIVO Guía de contenidos

PROYECTO EDUCATIVO Guía de contenidos PROYECTO EDUCATIVO Guía de contenidos sala 14 la transición a la Democracia 87 sala 14 la transición a la Democracia Primeras elecciones legislativas de la Democracia Aprobación en referendum de la Constitución

Más detalles

FIESTA MAYORi Arenys de Mai

FIESTA MAYORi Arenys de Mai FIESTA MAYORi Arenys de Mai 1971 L L i «,» í HSH ))) AYUNTAMIENTO DE ARENYS DE MAR P F y O O F Q I C R A M I A L de los actos Religiosos, Populares A Cívicos que celebrará y la villa de Arenys de Mar,

Más detalles

LAS 1000 PALABRAS MÁS FRECUENTES DEL CASTELLANO

LAS 1000 PALABRAS MÁS FRECUENTES DEL CASTELLANO 1 LAS 1000 PALABRAS MÁS FRECUENTES DEL CASTELLANO A continuación, se muestran las 1000 palabras más frecuentemente usadas del castellano (concretamente 1008 palabras) tomadas de los datos estadísticos

Más detalles

º AYUNTAMIENTO DE MOGARRAZ (SALAMANCA) Plaza Mayor, 1 - C.I.F. P3719500E - 923418109-37610

º AYUNTAMIENTO DE MOGARRAZ (SALAMANCA) Plaza Mayor, 1 - C.I.F. P3719500E - 923418109-37610 º AYUNTAMIENTO DE MOGARRAZ (SALAMANCA) Plaza Mayor, 1 - C.I.F. P3719500E - 923418109-37610 AYUNTAMIENTO DE MOGARRAZ 24 DE JUNIO DE 2009 En el Salón de Actos de la Casa Consistorial se reúne el Pleno de

Más detalles

Abril 7 De 10:00 a 14:00 h. Explanada Barnuevo de Santiago

Abril 7 De 10:00 a 14:00 h. Explanada Barnuevo de Santiago Abril 7 De 10:00 a 14:00 h. Explanada Barnuevo de Santiago de la Ribera. I FERIA DEL HOTEL DE ASOCIACIONES VEN A CONOCERLAS 15 al 18 I JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN Y CONOCIMIENTO DE NUESTROS RECURSOS TURÍSTICOS.

Más detalles

Constitución de la Corporación del Cabildo Insular de La Palma

Constitución de la Corporación del Cabildo Insular de La Palma Constitución de la Corporación del Cabildo Insular de La Palma PSOE Anselmo Francisco Pestana Padrón Nacido en Guía de Isora en 1965. Licenciado en Derecho por la Universidad de La Laguna. Letrado del

Más detalles

Federación Colombófila Catalana de Palomas Mensajeras

Federación Colombófila Catalana de Palomas Mensajeras Federación Colombófila Catalana de Palomas Mensajeras A pesar de que las palomas mensajeras existen desde las más antiguas civilizaciones, la actividad deportiva reglamentada, muy unida a la militar, no

Más detalles

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA AMPA DEL CEIP PADRE POVEDA CURSO 2014 2015

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA AMPA DEL CEIP PADRE POVEDA CURSO 2014 2015 PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA AMPA DEL CEIP CURSO 2014 2015 Madrid, junio de 2014 1 ÍNDICE: 1. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES... 3 2. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LAS EXTRAESCOLARES... 4

Más detalles

Rincón del pasado Imagen e Historia. Homenaje a Diego Sánchez Cordero. Por Daniel Cortés González

Rincón del pasado Imagen e Historia. Homenaje a Diego Sánchez Cordero. Por Daniel Cortés González 100 Rincón del pasado Imagen e Historia. Homenaje a Diego Sánchez Cordero Por Daniel Cortés González Diego Sánchez Cordero nació el 25 de Octubre de 1940 en Fuente de Cantos. De niño trabajó en Ahillones

Más detalles

PROGRAMACIÓN SEMANA SANTA 2015. ALCALDIA MAYOR DE TUNJA Secretaria de Cultura y Turismo de Tunja

PROGRAMACIÓN SEMANA SANTA 2015. ALCALDIA MAYOR DE TUNJA Secretaria de Cultura y Turismo de Tunja PROGRAMACIÓN SEMANA SANTA 2015 ALCALDIA MAYOR DE TUNJA Secretaria de Cultura y Turismo de Tunja SEMANA SANTA DE TUNJA 2015 1. Tercer Festival de Peregrinaje Musical 2. XV Exposición del Salón de Arte Religioso

Más detalles

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA 11 DE MAYO DE 2012. NÚM. 06.

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA 11 DE MAYO DE 2012. NÚM. 06. ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA 11 DE MAYO DE 2012. NÚM. 06. ASISTENTES Por el grupo Partido Popular: D. FRANCISCO M. IZQUIERDO MORENO Dª. Mª ISABEL MIQUEL MARTICORENA

Más detalles

Candidatura del PSOE al Ayuntamiento de Almería

Candidatura del PSOE al Ayuntamiento de Almería Candidatura del PSOE al Ayuntamiento de Almería 1.- Juan Carlos Pérez Navas. Nacido en 1965, es director del Albergue Juvenil de la empresa Inturjoven dependiente de la Junta de Andalucía. Cuenta en su

Más detalles

RECULL DE PREMSA. L IEC contesta les declaracions del vicepresident de la RAE, Gregorio Salvador

RECULL DE PREMSA. L IEC contesta les declaracions del vicepresident de la RAE, Gregorio Salvador comunicació RECULL DE PREMSA L IEC contesta les declaracions del vicepresident de la RAE, Gregorio Salvador 10 de maig del 2007 Consulta El Butlletí de l IEC Institut d Estudis Catalans Comunicació Carrer

Más detalles

OPERACIONES ESPECIALES ARTISTICAS

OPERACIONES ESPECIALES ARTISTICAS OPERACIONES ESPECIALES ARTISTICAS CUADRO GENERAL PAGOS Y CONCEPTOS COMPROMISOS REMANENTE REAJUSTE RESTAURACIONES Iglesia de Santa María de Cuma Monasterio de Tulehras.. 300.000 500.000 500.000 300.000

Más detalles

SANTA FE, fotografía de Pablo Pérez-Mínguez, 1990. Pablo Pérez-Mínguez (P.P.M), VEGAP, Granada, 2016. Diseño: Julio Juste

SANTA FE, fotografía de Pablo Pérez-Mínguez, 1990. Pablo Pérez-Mínguez (P.P.M), VEGAP, Granada, 2016. Diseño: Julio Juste SANTA FE, fotografía de Pablo Pérez-Mínguez, 1990. Pablo Pérez-Mínguez (P.P.M), VEGAP, Granada, 2016. Diseño: Julio Juste VIERNES, 18 de marzo Inauguración de la exposición Pablo Pérez Mínguez. Fotógrafo

Más detalles

Nació en Benavente (Zamora) el 14 de julio de 1969. Está casada y tiene tres hijos.

Nació en Benavente (Zamora) el 14 de julio de 1969. Está casada y tiene tres hijos. Autonómicas 2015 El municipalismo, la representatividad y la combinación de experiencia y juventud, claves de la lista autonómica del PP de Salamanca La actual Presidenta de las Cortes de Castilla y León

Más detalles

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARABACOA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARABACOA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARABACOA Memorias Gestión Dpto. de Cultura Reporte 2003 Febrero Se retomo en Departamento de Cultura la dirección de la unión carnavalesca celebrando con éxitos el carnaval para

Más detalles

IX Premio Internacional de Protocolo

IX Premio Internacional de Protocolo V CENTENARIO DE SAN FRANCISCO JAVIER Equipo del Servicio de Protocolo de la Presidencia del Gobierno de Navarra La conmemoración del Quinto Centenario del Nacimiento de Francisco de Javier, celebrada entre

Más detalles

Exposició Bibliogràfica. II República E!anyola

Exposició Bibliogràfica. II República E!anyola Exposició Bibliogràfica II República E!anyola Bibliografia. biblioteca de cort. A partir del 14 d Abril 2014. Arostegui, Julio (2013): Largo Caballero : el tesón y la quimera. Barcelona : Debate Azaña,

Más detalles

González aboga, en los Premios de Cultura, por reducir el IVA del 21% y eliminar trabas que lastran el sector

González aboga, en los Premios de Cultura, por reducir el IVA del 21% y eliminar trabas que lastran el sector El presidente regional afirmó que todos los galardonados han contribuido al enriquecimiento cultural de Madrid y de España González aboga, en los Premios de Cultura, por reducir el IVA del 21% y eliminar

Más detalles

Nació en Bóveda de Toro (Zamora) el 19 de noviembre de 1864.

Nació en Bóveda de Toro (Zamora) el 19 de noviembre de 1864. Breve Biografía de Suceso Luengo de la Figuera, Clara Campoamor, Victoria Kent Siano y Mercedes Formica, mujeres celebres por su lucha por la igualdad de género Suceso Luengo de la Figuera (1864 1931)

Más detalles

Antonio Fernández-Galiano Fernández

Antonio Fernández-Galiano Fernández Antonio Fernández-Galiano Fernández (Barcelona, 17 de mayo de 1926 - Madrid, 8 de noviembre de 1999). Catedrático de Filosofía del Derecho, doctor en Derecho y licenciado en Filosofía y Letras. Político

Más detalles

ASOCIACIÓN METAS. Ausentes: - ninguno

ASOCIACIÓN METAS. Ausentes: - ninguno ASOCIACIÓN METAS Acta de la Asamblea General Ordinaria celebrada el viernes día 29 de abril de 2011 en la sede de la Asociación METAS en Guadalajara (C/ Alamín, 38, local 3) Orden del día: 1. Lectura y

Más detalles

V CONGRESO NACIONAL DE DERECHO 24, 25 Y 26 DE OCTUBRE DE 2013

V CONGRESO NACIONAL DE DERECHO 24, 25 Y 26 DE OCTUBRE DE 2013 V CONGRESO NACIONAL DE DERECHO 24, 25 Y 26 DE OCTUBRE DE 2013 ORGANIZA: PATROCINA: Un año más, y tras el indiscutible éxito que nos brindó la celebración de IV Congreso Nacional de Derecho de España en

Más detalles

Del 16 al 26 de julio de 2015. Programa de Fiestas. fiestas patronales alborache. en honor a la Virgen del Rosario, San Jaime y Santa Ana AYUNTAMIENTO

Del 16 al 26 de julio de 2015. Programa de Fiestas. fiestas patronales alborache. en honor a la Virgen del Rosario, San Jaime y Santa Ana AYUNTAMIENTO del 16 al 26 de julio 2015 Programa de Fiestas fiestas patronales alborache en honor a la Virgen del Rosario, San Jaime y Santa Ana AYUNTAMIENTO Fiestas DE ALBORACHE Patronales Alborache 43 Programa de

Más detalles

EL GRAN ALBUM DEL CENTENARIO Histórico documento de Campeche

EL GRAN ALBUM DEL CENTENARIO Histórico documento de Campeche EL GRAN ALBUM DEL CENTENARIO Histórico documento de Campeche Los archivos públicos del Estado de Campeche poseen muy pocos documentos relativos al período colonial y al movimiento independentista de México

Más detalles

JAVIER CARNICER DOMÍNGUE Z

JAVIER CARNICER DOMÍNGUE Z JAVIER CARNICER DOMÍNGUE Z Jefe de Protocolo de las Cortes de Aragón CURRICULUM VITAE A.- Datos personales. B.- Formación. C.- Experiencia, asistencia y colaboraciones. D.- Publicaciones e informática.

Más detalles

XVIII Festival de Arte Sacro Consejería de Cultura y Turismo- Comunidad de Madrid

XVIII Festival de Arte Sacro Consejería de Cultura y Turismo- Comunidad de Madrid 1 Presentación La Comunidad de, a través de la Consejería de Cultura y Turismo organiza la edición número XVIII del Festival de Arte Sacro, que se desarrollará entre los días 13 de febrero y 8 de marzo

Más detalles

Fondo Social Europeo II CARRERA SOLIDARIA IES ARAMO 2015 1. REGLAMENTO DE LA PRUEBA

Fondo Social Europeo II CARRERA SOLIDARIA IES ARAMO 2015 1. REGLAMENTO DE LA PRUEBA Fondo Social Europeo 1. REGLAMENTO DE LA PRUEBA La Carrera solidaria 2015 consiste en una prueba deportiva en la que participa toda la comunidad educativa del IES Aramo de Oviedo con el fin de implicar

Más detalles

BICENTENARIO DE LA BATALLA DE GAMONAL - BURGOS - ** 8 Y 9 DE NOVIEMBRE DE 2008 **

BICENTENARIO DE LA BATALLA DE GAMONAL - BURGOS - ** 8 Y 9 DE NOVIEMBRE DE 2008 ** Asociación Cultural de Amigos del Museo Histórico Militar de Valencia BICENTENARIO DE LA BATALLA DE GAMONAL - BURGOS - ** 8 Y 9 DE NOVIEMBRE DE 2008 ** En el año 2007 la Asociación de Comerciantes Zona

Más detalles

CRISI INTERNA EN EL PP Isern rebaixa a Cort les exigències de Rodríguez per revisar l'etapa de Calvo El ple aprova per unanimitat donar suport a la denúncia d'emaya i revisar la gestió feta al 2009, però

Más detalles

UNITAT 3 OPERACIONS AMB FRACCIONS

UNITAT 3 OPERACIONS AMB FRACCIONS M Operacions numèriques Unitat Operacions amb fraccions UNITAT OPERACIONS AMB FRACCIONS M Operacions numèriques Unitat Operacions amb fraccions Què treballaràs? En acabar la unitat has de ser capaç de

Más detalles

grupo municipal grupomunicipal

grupo municipal grupomunicipal grupo municipal Licenciado en Derecho. Es abogado. Miembro de la Carrera Fiscal, en situación de Excedencia Voluntaria. En 1983 fue elegido Concejal del Ayuntamiento de Madrid, y en 1987 Diputado por la

Más detalles

Concurso internacional de Piano Julio García Casas para Jóvenes Talentos.

Concurso internacional de Piano Julio García Casas para Jóvenes Talentos. Concurso internacional de Piano Julio García Casas para Jóvenes Talentos. La organización de este evento pretende aunar las inquietudes de diferentes colectivos, así como de la necesidad de cubrir algunas

Más detalles

(Fuente bibliográfica: guía telefónica de Santa Fe y distintas direcciones web localizadas a través de Internet )

(Fuente bibliográfica: guía telefónica de Santa Fe y distintas direcciones web localizadas a través de Internet ) MUSEOS DE LA CIUDAD DE SANTA FE (Fuente bibliográfica: guía telefónica de Santa Fe y distintas direcciones web localizadas a través de Internet ) Museo Biblioteca Cesar Fernández Navarro Defensa 7590 Tel.

Más detalles

COLECCIONISMO Y COLECCIONISTAS DE ARTE JAPONÉS EN ESPAÑA

COLECCIONISMO Y COLECCIONISTAS DE ARTE JAPONÉS EN ESPAÑA COLECCIONISMO Y COLECCIONISTAS DE ARTE JAPONÉS EN ESPAÑA XII Semana Cultural Japonesa Homenaje a Federico Torralba Soriano D. Federico Torralba Soriano, catedrático emérito de Historia del Arte de la Universidad

Más detalles

AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE Dirección Regional de Educación 06, La Vega

AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE Dirección Regional de Educación 06, La Vega AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE Dirección Regional de Vega INTRODUCCIÒN La República Dominicana está de fiesta: Estamos celebrando nuestra libertad. Festejar la libertad del pueblo

Más detalles

Telefónica Movistar acorda amb l IEC promoure l oferta dels serveis i menús dels mòbils en català

Telefónica Movistar acorda amb l IEC promoure l oferta dels serveis i menús dels mòbils en català comunicació RECULL DE PREMSA Telefónica Movistar acorda amb l IEC promoure l oferta dels serveis i menús dels mòbils en català 13 de novembre del 2006 Consulta El Butlletí de l IEC Institut d Estudis Catalans

Más detalles

DATOS ACADÉMICOS Y TRAYECTORIA PROFESIONAL

DATOS ACADÉMICOS Y TRAYECTORIA PROFESIONAL Candidatura regional Josefa García Cirac Nació en Benavente el 14 de julio de 1969. Está casada y tiene 3 hijos. Doctora en Derecho por la Universidad de Salamanca. Máster en Derecho Deportivo por la Universidad

Más detalles

XI Congreso Nacional de Documentación Médica Madrid 25 y 26 de junio de 2009

XI Congreso Nacional de Documentación Médica Madrid 25 y 26 de junio de 2009 Comités COMITÉ ORGANIZADOR PRESIDENTE: Ángel Moreno González COMITÉ CIENTÍFICO PRESIDENTE: Emilio Úcar Corral VICEPRESIDENTA: Pilar Rodríguez Manzano Hospital Universitario de Móstoles. Madrid VICEPRESIDENTE:

Más detalles

BREVE HISTORIA DEL "CANTO A JAÉN" ( HIMNO A JAÉN )

BREVE HISTORIA DEL CANTO A JAÉN ( HIMNO A JAÉN ) BREVE HISTORIA DEL "CANTO A JAÉN" ( HIMNO A JAÉN ) Gran conocedor de estos dos personajes fue el Concejal de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Jaén D. Vicente González, que una tarde en el estanco de

Más detalles

CONVOCATORIA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO 14/15 A CELEBRAR EL DÍA TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE.

CONVOCATORIA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO 14/15 A CELEBRAR EL DÍA TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. CONVOCATORIA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO 14/15 A CELEBRAR EL DÍA TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. ORDEN DEL DÍA ALCALDIA 14/15.1 TOMA DE POSESIÓN DE LA CANDIDATA ELECTA SRA.

Más detalles

CURRICULUM VITAE. 1937-44 Colegio La Salle 1945-47 Colegio Nacional Ntra. Señora de Guadalupe. 1948-52 Universidad Nacional Mayor de San Marcos

CURRICULUM VITAE. 1937-44 Colegio La Salle 1945-47 Colegio Nacional Ntra. Señora de Guadalupe. 1948-52 Universidad Nacional Mayor de San Marcos CURRICULUM VITAE I.- Datos Personales.- Nombres y apellidos Julio Víctor Estremadoyro Alegre Lugar y fecha de nacimiento Huaraz, 01/04/29 Estado civil Casado N DNI 08712030 Libreta militar 890885 N de

Más detalles

Centro de Santander de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) Programación Curso 2013/14 (Los actos en rojo tienen carácter nacional)

Centro de Santander de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) Programación Curso 2013/14 (Los actos en rojo tienen carácter nacional) Secretario: Alfredo Alonso García santander@acdp.es 2013 22 septiembre Misa festividad de los propagandistas beatos Luis Campos Gorri y Alfonso Sebastia Viñals. Parroquia del Stmo. Cristo. 13 h. 26-29

Más detalles

VECINOS POR TORRELODONES ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 5 DE NOVIEMBRE DE 2011

VECINOS POR TORRELODONES ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 5 DE NOVIEMBRE DE 2011 VECINOS POR TORRELODONES ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 5 DE NOVIEMBRE DE 2011 En Torrelodones, (Madrid), en el Restaurante CAPONE sito en Pl. Salvador Sánchez Frascuelo 5 de Torrelodones (Madrid),

Más detalles

torneobalonmanoelda@hotmail.com www.torneobalonmanoelda.com www.adbelda.blogspot.com

torneobalonmanoelda@hotmail.com www.torneobalonmanoelda.com www.adbelda.blogspot.com torneobalonmanoelda@hotmail.com www.torneobalonmanoelda.com www.adbelda.blogspot.com I. Presentación 3 II. Fechas. 3 III. Categorías.. 4 IV. Inscripciones.. 4 V. Alojamiento y Manutención... 5 VI. Trofeos

Más detalles

Dictamen 180/2014 I. ANTECEDENTES

Dictamen 180/2014 I. ANTECEDENTES Dictamen 180/2014 D. Alberto MUÑOZ GONZÁLEZ Presidente D. Alfonso REY LÓPEZ Vicepresidente D. Javier ÁLVAREZ ALONSO D. ª María DIEZ VIÑUELA D. Enrique FERNÁNDEZ GONZÁLEZ D. ª Maximina FERNÁNDEZ OTERO D.

Más detalles

COLEGIO DE LA UNIÓN (MADRID)

COLEGIO DE LA UNIÓN (MADRID) COLEGIO DE LA UNIÓN (MADRID) En 1713 su Majestad el Rey Felipe V de Anjou fundó en Valencia, con el nombre de "REAL REFUGIO", una institución para albergar a la huérfanas de los españoles que, en la Guerra

Más detalles

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE COLLADO MEDIANO, CELEBRADA EL DIA DE 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012.

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE COLLADO MEDIANO, CELEBRADA EL DIA DE 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012. ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE COLLADO MEDIANO, CELEBRADA EL DIA DE 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012. Miembros asistentes: Sra. Alcaldesa-Presidenta: Doña MARIA JOSE

Más detalles

Regreso de los Borbones. Tema 8: España, de la restauración a la Guerra Civil SISTEMA POLÍTICO CORRUPCIÓN DEL SISTEMA CACIQUISMO EN ESPAÑA

Regreso de los Borbones. Tema 8: España, de la restauración a la Guerra Civil SISTEMA POLÍTICO CORRUPCIÓN DEL SISTEMA CACIQUISMO EN ESPAÑA Regreso de los Borbones Tema 8: España, de la restauración a la Guerra Civil En 1874, los partidarios de la restauración de la monarquía ofrecieron la corona al hijo de Isabel II, Alfonso de Borbón. En

Más detalles

XXVI TROFEO DE TIRO OLIMPICO

XXVI TROFEO DE TIRO OLIMPICO XXVI TROFEO DE TIRO OLIMPICO CON LA COLABORACIÓN DEL EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE MADRID MADRID 5, 6, 13 Y 15 DE MAYO DE 2012 ANTECEDENTES: Como en ediciones anteriores presentamos el XXVI TROFEO VILLA

Más detalles

24:00 h. IIX Safareijos Rock, en la fuente de San Vicente. Organiza: Centro Cultural Traiguerí.

24:00 h. IIX Safareijos Rock, en la fuente de San Vicente. Organiza: Centro Cultural Traiguerí. Viernes, 9 de Agosto 24:00 h. IIX Safareijos Rock, en la fuente de San Vicente. Organiza: Centro Cultural Traiguerí. Sábado, 10 de Agosto 16:00 h. Tirada al plato en el Campo de tiro Pusorts. Organiza:

Más detalles

Art al Casino. se complace en invitarle a la inauguración de la exposición. Carteles de Cine. de Rafael Raga Montesinos

Art al Casino. se complace en invitarle a la inauguración de la exposición. Carteles de Cine. de Rafael Raga Montesinos Art al Casino se complace en invitarle a la inauguración de la exposición Carteles de Cine de Rafael Raga Montesinos que tendrá lugar el miércoles 14 de mayo, a las 20:30h, en las instalaciones de Casino

Más detalles

Ana María Mula Ana Carmen Mata Pedro Cuevas Francisco José Martín María Hernández

Ana María Mula Ana Carmen Mata Pedro Cuevas Francisco José Martín María Hernández Ana María Mula Nacida en Larache, es licenciada en Derecho por la Universidad de Málaga. Al margen de la actividad que ha desarrollado como abogada, ha ejercido como concejala de Tráfico, Vía Pública,

Más detalles

FECHA ACTIVIDAD ENTES INVOLUCRADOS LUGAR HORA OBSERVACION 01/07/2014 *Desfile de Inauguración del Mes de la Identidad Nacional,

FECHA ACTIVIDAD ENTES INVOLUCRADOS LUGAR HORA OBSERVACION 01/07/2014 *Desfile de Inauguración del Mes de la Identidad Nacional, MUNICIPALIDAD DE GRACIAS LEMPIRA HONDURAS C.A. COMITÉ CIVICO CULTURAL PROGRAMACION MES DE LA IDENTIDAD NACIONAL - JULIO 2014 FECHA ACTIVIDAD ENTES INVOLUCRADOS LUGAR HORA OBSERVACION 01/07/2014 *Desfile

Más detalles

Actividades culturales programadas con motivo del XVI Congreso Internacional de AHILA. San Fernando (España), 6 al 10 de septiembre de 2011.

Actividades culturales programadas con motivo del XVI Congreso Internacional de AHILA. San Fernando (España), 6 al 10 de septiembre de 2011. Actividades culturales programadas con motivo del XVI Congreso Internacional de AHILA. San Fernando (España), 6 al 10 de septiembre de 2011. Día 6.- Acto de recepción del Archivo General de AHILA, que

Más detalles

ASOCIACIÓN MUSICAL DE NOVELDA LOS FLAMENCOS

ASOCIACIÓN MUSICAL DE NOVELDA LOS FLAMENCOS CULTURALES ASOCIACIÓN MUSICAL DE NOVELDA LOS FLAMENCOS C/ CERVANTES Nº24 PISO: 2º IZQUIERDA TELÉFONO: 634 412 723 E-MAIL: amflamencos@hotmail.com WEB: www.asociacionmusicalnovelda.blogspot.com ÁMBITO DE

Más detalles

Gerardo Sancho Ramo. In memoriam

Gerardo Sancho Ramo. In memoriam 21 págs. 81-96 ~ 2008 ~ISSN: 1136-8209 Gerardo Sancho Ramo. In memoriam José María de Jaime Lorén En la madrugada del 14 de diciembre de 2006, fallecía en su domicilio de Valencia Gerardo Sancho Ramo,

Más detalles

DATOS PERSONALES. Nombre.- Roberto Carlos Domínguez Cano Edad.- 39 años FORMACION ACADEMICA

DATOS PERSONALES. Nombre.- Roberto Carlos Domínguez Cano Edad.- 39 años FORMACION ACADEMICA DATOS PERSONALES Nombre.- Roberto Carlos Domínguez Cano Edad.- 39 años FORMACION ACADEMICA Licenciado en Derecho, Universidad Autónoma de Chihuahua, 1989 1995. Maestría en Derechos Humanos, Universidad

Más detalles

PRENSA Y COMUNICACIÓN

PRENSA Y COMUNICACIÓN PRENSA Y COMUNICACIÓN El Tribunal Superior de Justicia se ha convertido en una parte activa en la vida diaria de la Comunidad. Ello se debe, entre otros factores a los esfuerzos que se están haciendo desde

Más detalles

http://www.noticias.com/la-asociacion-malaga-desarrollo-y-calidad-se-constituye-co...

http://www.noticias.com/la-asociacion-malaga-desarrollo-y-calidad-se-constituye-co... Page 1 of 5 Buscar Ok RSS Notas de prensa Portada Provincias Madrid Barcelona Valencia Alicante Sevilla Málaga Internacional España Sucesos Política Deportes Atletismo Baloncesto ACB Euroliga NBA Balonmano

Más detalles

Un dibujo que se hizo UNIVERSAL en todo el Mundo Colombófilo, partiendo de Barcelona, para celebrar un acontecimiento político importante.

Un dibujo que se hizo UNIVERSAL en todo el Mundo Colombófilo, partiendo de Barcelona, para celebrar un acontecimiento político importante. 1875, una litografía Histórica en la Colombofilia Mundial. Ésta es la pequeña o gran historia de una lámina, que incluye el perfil del rostro de una persona, casi coronada con su nombre y primer apellido,

Más detalles

REVISONS DE GAS ALS DOMICILIS

REVISONS DE GAS ALS DOMICILIS CONCEPTES BÀSICS Què és una revisió periòdica del gas? i cada quant temps ha de realitzar-se una revisió periòdica de gas butà? Una revisió periòdica del gas és el procés per mitjà del qual una empresa

Más detalles

Viva el Pregón de la Navidad entre otras muchas actividades de la agenda navideña de Antequera

Viva el Pregón de la Navidad entre otras muchas actividades de la agenda navideña de Antequera Antequera vive su agenda navideña con el Desfile Benéfico de AEFAC y con el Pregón de la Navidad de Antequera. A continuación le detallamos cada día desde el viernes 13 de diciembre en adelante. VIERNES

Más detalles

ENERO 11 2011 BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

ENERO 11 2011 BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 2011 BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 05/01/11 05/01/11 07/01/11 07/01/11 10/01/11 10/01/11 13/01/11 13/01/11 13/01/11 17/01/11 ENERO 11 RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2010, de la Dirección General

Más detalles

CONVENCIÓN REGIONAL PP MADRID

CONVENCIÓN REGIONAL PP MADRID BORRADOR PROGRAMA Viernes 22 14:30h Comida de trabajo con el Comité de Dirección y el Comité de Campaña Soraya Sáenz de Santamaría Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados.

Más detalles

PROGRAMACIÓN XXII FIESTA DE LA INDEPENDENCIA SEMANA CULTURAL 2.013

PROGRAMACIÓN XXII FIESTA DE LA INDEPENDENCIA SEMANA CULTURAL 2.013 PROGRAMACIÓN XXII FIESTA DE LA INDEPENDENCIA SEMANA CULTURAL 2.013 SÁBADO, 9 DE MARZO - A partir de las 09.15 h. en el Campo Municipal de Fútbol (anexo F/7). III TORNEO INDEPENDENCIA de Fútbol-7. - De

Más detalles

Jóvenes y campamentos de verano

Jóvenes y campamentos de verano COLABORACIÓN Jóvenes y campamentos de verano DOCUMENTOS COLABORACIÓN 5 Colaboran en este número: Agustí Béjar Vernedas Licenciado en Filología. Profesor de Lengua y Literatura del IES Pobla de Segur (Lleida).

Más detalles

Dictamen 27/2012. D. Francisco LÓPEZ RUPÉREZ Presidente

Dictamen 27/2012. D. Francisco LÓPEZ RUPÉREZ Presidente Dictamen 27/2012 D. Francisco LÓPEZ RUPÉREZ Presidente D. Francisco Javier CARRASCAL GARCÍA Dª Mª Rosa DE LA CIERVA Y DE HOCES D. Ángel DE MIGUEL CASAS D. Álvaro FERRER BLANCO Dª Ascensión GARCÍA NAVARRO

Más detalles

Michael Reckling Bäumer 46 años actividades musicales

Michael Reckling Bäumer 46 años actividades musicales Bäumer 46 años actividades musicales 6 años actividades musicales en Alemania - 1960 a 1966 40 años actividades musicales en España - 1967 a 2007 Dibujo a lápiz de color por el artista madrileño ANGEL

Más detalles

ORIGEN: Marqués de Villena

ORIGEN: Marqués de Villena ORIGEN: La Real Academia Española fue fundada en 1713 por iniciativa de el marqués de Villena, con el propósito de fijar el idioma castellano en el estado de plenitud que había alcanzado durante el siglo

Más detalles

Española. Plan que empieza el 24 de marzo y finaliza el 15 de julio, con una segunda suelta desde Tudela (Navarra).

Española. Plan que empieza el 24 de marzo y finaliza el 15 de julio, con una segunda suelta desde Tudela (Navarra). 1951 Las palomas españolas viajan en avión. El 26 de mayo de 1926, en pleno reinado de S. M. El Rey Don Alfonso XIII, se fundó en el barrio de Gracia de Barcelona, la Sociedad Colombófila La Paloma Sport.

Más detalles

DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES

DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES OFICINA DE LA JUNTA DE GOBIERNO JMT/cgi En este documento, de contener datos de carácter personal objeto de protección, éstos se encuentran omitidos o sustituidos por asteriscos (*) o por PARTICULAR, en

Más detalles

I CONGRESO NACIONAL DE DERECHO DEL TURISMO PALMA DE MALLORCA 28 Y 29 DE OCTUBRE

I CONGRESO NACIONAL DE DERECHO DEL TURISMO PALMA DE MALLORCA 28 Y 29 DE OCTUBRE 28 Y 29 DE OCTUBRE 28 Y 29 DE OCTUBRE Comité organizador: Sr. D. Juan M. Font Servera. Decano ICAIB. Sr. D. Rafael Gil March. ViceDecano ICAIB. Sra. Dª. María Serrano Pozo. Tesorera ICAIB. Sr. D. Pedro

Más detalles

24 d Abril de 2015. Hospital Mare de Déu de la Mercè Passeig Universal, 34 44 Barcelona

24 d Abril de 2015. Hospital Mare de Déu de la Mercè Passeig Universal, 34 44 Barcelona La persona amb malaltia mental ha d afrontar una doble dificultat per a recuperar-se: la malaltia en si i els prejudicis i discriminacions que rep per patir-la. L Estigma social és una càrrega de patiment

Más detalles

LUNES 17 DE AGOSTO COHETE

LUNES 17 DE AGOSTO COHETE LUNES 17 DE AGOSTO COHETE 10:00 ALMUERZO POPULAR, en la Plaza de la Paz. 11:00 ENTREGA DE PAÑUELOS a los nacidos en el 2014, acto que se llevará a cabo en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial. 12:00

Más detalles

Programa de Actos conmemorativo del 225 Aniversario de la Esclavitud de San José

Programa de Actos conmemorativo del 225 Aniversario de la Esclavitud de San José Programa de Actos conmemorativo del 225 Aniversario de la Esclavitud de San José Devota y Venerable Hermandad y Esclavitud del Bendito Patriarca Señor San José Patrón de San Fernando Venerable Hermandad

Más detalles

Relación de integrantes del Consejo Asesor de Urbanismo

Relación de integrantes del Consejo Asesor de Urbanismo Relación de integrantes del Consejo Asesor de Urbanismo Pilar Martínez López. Presidenta del Consejo Asesor de Urbanismo La presidenta del Consejo Asesor de Urbanismo es Licenciada en Derecho y ostenta

Más detalles

Sumario. En Sigüenza. En el colegio internado de Valladolid El día 22 de noviembre, y aprovechando. Boletín Nazaret. Circular clausura del centenario

Sumario. En Sigüenza. En el colegio internado de Valladolid El día 22 de noviembre, y aprovechando. Boletín Nazaret. Circular clausura del centenario Sumario Boletín Nazaret 3 8 12 15 18 Circular clausura del centenario Crónica de los actos del centenario El H. Gabriel y el sacerdocio II Encuentro Internacional de Fraternidades Nazarenas en Valladolid

Más detalles

EXPEDIENTES. Documentación referente al CENTRO REPUBLICANO y a la SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS "LA FRATERNIDAD REPUBLICANA"

EXPEDIENTES. Documentación referente al CENTRO REPUBLICANO y a la SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS LA FRATERNIDAD REPUBLICANA EXPEDIENTES Desde Hasta Observaciones: Sección Negociado Serie Lib. 1 Exp. 1 1878 / 1888 B 7 Fomento Asociaciones Reglamentos de la Sociedad LA AMISTAD, comunicaciones del Gobierno Civil, interrogatorios,

Más detalles

EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO, EN SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2.011.

EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO, EN SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2.011. FG/mp Sesión 11/11 EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO, EN SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2.011. PRIMERA PARTE 1º.- BORRADORES DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES

Más detalles

Miguel Hernández, periodista

Miguel Hernández, periodista SUB Hamburg A/577095 Miguel Hernández, periodista JOSÉ MANUEL CARCASES CORTÉS ÍNDICE PRÓLOGO 13 INTRODUCCIÓN 15 CAPÍTULO I. APROXIMACIÓN BIOGRÁFICA 27 1.1. NACIMIENTO E INFANCIA 27 1.2. JUVENTUD. INICIACIÓN

Más detalles

Anexo I. cómo crear una asociación juvenil

Anexo I. cómo crear una asociación juvenil Anexo I * cómo crear una asociación juvenil Modificación Curricular: Decreto 109/2012 (2º. Curso de E.S.O.) Materia sujeta a Modificación Curricular: Ciencias Sociales, Geografía e Historia Contenido Modificado:

Más detalles

Boletín Informativo nº 10

Boletín Informativo nº 10 Boletín Informativo nº 10 21 de marzo de 2014 FAPA-AGORA Córdoba, en colaboración con SURCO (Federación de Ampas del Sur de Córdoba) y el Excelentísimo Ayuntamiento de Lucena celebró el día 22 de Febrero

Más detalles

Bioética personalista: fundamentación, práctica, perspectivas

Bioética personalista: fundamentación, práctica, perspectivas VIII Jornadas de la Asociación Española de Personalismo Bioética personalista: fundamentación, práctica, perspectivas Universidad Católica de Valencia Valencia, 3-5 de mayo de 2012 La bioética personalista

Más detalles

Consorcio de Gestión del Centro de Artesanía de la Comunitat Valenciana. Memoria 2008

Consorcio de Gestión del Centro de Artesanía de la Comunitat Valenciana. Memoria 2008 Consorcio de Gestión del Centro de Artesanía de la Comunitat Valenciana. Memoria 2008 ÍNDICE 1 ANTECEDENTES 1.1 INTRODUCCIÓN.. 2 1.2 MIEMBROS DE LA JUNTA RECTORA DEL CONSORCIO 2 1.3 APROXIMACIÓN AL SECTOR

Más detalles

Manifiesto de propuestas de los niños, niñas y adolescentes del Consejo de Infancia y Adolescencia de Calatayud

Manifiesto de propuestas de los niños, niñas y adolescentes del Consejo de Infancia y Adolescencia de Calatayud Manifiesto de propuestas de los niños, niñas y adolescentes del Consejo de Infancia y Adolescencia de Calatayud 20 de noviembre de 2012 Estimado Sr. Alcalde y Concejales: Somos las chicas y los chicos

Más detalles

Programa de Actos. Moros y Cristianos Salinas 2016 87

Programa de Actos. Moros y Cristianos Salinas 2016 87 Programa de Actos Moros y Cristianos Salinas 2016 87 Programa de Actos Moros y Cristianos 2016 SÁBADO 30 DE ABRIL. CONCIERTO DE MÚSICA FESTERA. A las 19:00 h., en el Auditorio Municipal, CONCIERTO DE MUSICA

Más detalles

Special Collections of the University of Miami Libraries ASM0512 Juan Domingo Perón Collection Container List

Special Collections of the University of Miami Libraries ASM0512 Juan Domingo Perón Collection Container List 1 Mensaje Presidencial al Honorable Congreso de la Nación, 82º Periodo Legislativo. Buenos Aires 1948. I. Discurso Doctrinal Del Excelentísimo Señor Presidente de la Nación Argentina General Don Juan Perón.

Más detalles

COMISIÓN EJECUTIVA CONFEDERAL DE CCOO

COMISIÓN EJECUTIVA CONFEDERAL DE CCOO COMISIÓN EJECUTIVA CONFEDERAL DE CCOO IGNACIO FERNÁNDEZ TOXO. Secretario general. Nace en la localidad gallega de El Ferrol en 1952. Inició su vida laboral como metalúrgico en la empresa Bazán. Por participar

Más detalles

ACTA nº 2/2015. Título reunión 6ª REUNION DEL ÓRGANO RECTOR DEL FORO JUSTICIA Y DISCAPACIDAD. Lugar Fecha Hora inicio Hora fin

ACTA nº 2/2015. Título reunión 6ª REUNION DEL ÓRGANO RECTOR DEL FORO JUSTICIA Y DISCAPACIDAD. Lugar Fecha Hora inicio Hora fin ACTA nº 2/2015 Título reunión 6ª REUNION DEL ÓRGANO RECTOR DEL FORO JUSTICIA Y DISCAPACIDAD Lugar Fecha Hora inicio Hora fin MADRID SEDE CENTRAL CGPJ 2/6/2015 10.00 12.00 Asistentes Excmo. Sr. D. Juan

Más detalles

BIOGRAFÍA PABLO SERRANO (1908-1985)

BIOGRAFÍA PABLO SERRANO (1908-1985) BIOGRAFÍA PABLO SERRANO (1908-1985) 1908 Nace en Crivillén (Teruel), hijo de Bartolomé Serrano Julián, veterinario, y Concepción Aguilar Blasco. 1935 Se traslada a vivir a Montevideo (Uruguay), en donde

Más detalles

Municipio: CÁDIZ Nombre del Archivo: ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE CÁDIZ Subsistema de Archivos: ESTATAL DE GESTIÓN AUTONÓMICA

Municipio: CÁDIZ Nombre del Archivo: ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE CÁDIZ Subsistema de Archivos: ESTATAL DE GESTIÓN AUTONÓMICA 0.- ESCUELA DE ARTE 1.ÁREA DE IDENTIFICACIÓN: 1.1.- Código de referencia. Municipio: CÁDIZ Nombre del Archivo: ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE CÁDIZ Subsistema de Archivos: ESTATAL DE GESTIÓN AUTONÓMICA

Más detalles

MEMORIA DE ACTIVIDADES

MEMORIA DE ACTIVIDADES MEMORIA DE ACTIVIDADES CURSO 2014 / 2015 OCTUBRE PEREGRINCACIÓN CAMINO DE SANTIAGO 2014 - CAMINO INGLÉS Con la participación del Padre Justo Gómez y Marisol Pérez. MIÉRCOLES 1 A DOMINGO 5 DE OCTUBRE DE

Más detalles

LOS NUEVOS ESTATUTOS. Boletín informativo de la Fundación de la Comunidad Valenciana Pere Bas de Vinalesa. Nº. 5 - Julio de 2004. Pág. 1.

LOS NUEVOS ESTATUTOS. Boletín informativo de la Fundación de la Comunidad Valenciana Pere Bas de Vinalesa. Nº. 5 - Julio de 2004. Pág. 1. Boletín informativo de la Fundación de la Comunidad Valenciana Pere Bas de Vinalesa. Nº. 5 - Julio de 2004 SUMARIO - Los nuevos estatutos - Nueva composición del Patronato - Las cuentas de la Fundación

Más detalles

MISAS CON NIÑOS Y FAMILIA EN LA PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER DE PINTO (MADRID)

MISAS CON NIÑOS Y FAMILIA EN LA PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER DE PINTO (MADRID) MISAS CON Y FAMILIA EN LA PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER DE PINTO (MADRID) MONICIÓN DE ENTRADA 1. Nos reunimos queridas familias a celebra la Eucaristía, en el domingo el día del Señor. Cada vez que celebramos

Más detalles

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA Y URGENTE AYUNTAMIENTO CELEBRADA EL DIA 14 DE ABRIL DE 2014

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA Y URGENTE AYUNTAMIENTO CELEBRADA EL DIA 14 DE ABRIL DE 2014 2014000008 ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA Y URGENTE AYUNTAMIENTO CELEBRADA EL DIA 14 DE ABRIL DE 2014 DEL PLENO DEL En el Salón de Actos de la Casa Consistorial de Parla, se reúne la Corporación Municipal,

Más detalles