Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download ""

Transcripción

1 ALTASAR RAGON TRES ANYS DIFÍCILS DE GUERRA CIVIL

2

3 EDITAT PBL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ SOLER I PALET PATROCINAT PBR L'INSTITUT INDUSTRIAL DE TERRASSA

4

5 TERRASSA TRES ANYS DIFÍCILS DE GUERRA CIVIL

6

7 BALTASAR RAGON TERRASSA TRES ANYS DIFÍCILS DE GUERRA CIVIL Introducció, revisió i notes a càrrec del Dr. F. Torrella i Niubò ARTS GRÀFIQUES MARCET TERRASSA MCMLXXII

8 Dlpftiit Ugil: B

9 PRÒLEG El Patronat de la Fundació Soler i Palet. dóna a la Uum una nova obra de temàtica terrassenca dintre de la ja important sèrie publicada al llarg dels últims anys, la projecció bibliogràfica de la qual, dintre t fora de la nostra ciutat, sent la natural satisfacció per estimar que ha contribuït en bona part al millor coneixement de la història de Terrassa. Avui, l'obra presentada és d'un autor ben conegut, a qui el Patronat rendeix homenatge merescut amb aquesta edició pòstuma: Baltasar Ragon i Petit ( ). voluntarios escriptor de temes terrasencs. autor de nombrosos llibres i cronista oficial de Terrassa. Si l'autor és ben conegut, el tema està ple d'evocacions i de lliçons i estem segurs que atraurà l'interès d'amplis sectors i de diverses generacions: és la història dels anys terrassencs de la nostra guerra civil ( ), contada senzillament, en forma d'efemèrides, estil que popularitzà en Baltasar Ragon. S'il.lustra i complementa a més. amb curioses fotografies de l'època. El llibre comença amb les efemèrides del primer de gener de l'any 1936 i acaba amb les de l'últim dia de gener de l'any 1939; aquest final, pràcticament, enllaça amb l'inici d'un altre llibre anterior dels editats per la nostra Fundació, el de "Tarrasa y los tarrasenses" ( ) obra conjunta dels escriptors Castells, Palomares i Torrella; per altra part, altres obres i títols de Ragon fan referència a temps anteriors i posteriors als historials en aquestes pàgines.

10 Acordada pel Patronat aquesta edició d'enguany, es confià la introducció, revisió, notes, etc. que l'han completat, al secretari de la nostra Fundació, Dr. Torrella i Niubò, qui ha acomplert amb la major cura i delicadesa aquesta missió. Com en anteriors ocasions, el Patronat, ha buscat un patrocinador per aquest nou llibre i l'ha trobat amb la major predisposició, terrassenquisme i esperit de col.laboració en l'institut Industrial, recordant que l'aï.ludida entitat havia ja sufragat anteriorment alguna publicació de l'infatigable i fecund Baltasar Ragon. El Patronat de la Fundació Soler i Palet expressa, doncs, públicament, el seu agraïment a l'institut Industrial de Terrassa, per aquest servei cultural prestat a la ciutat. Volem finalment agrair també al senyor Manuel Tobeïla, tan sensible a allà que és terrassenc. la seva col.laboració en facilitar-nos algunes de les il.lustracions de l'obra, que completen, junt amb la fotografia gentilment cedida per la família Salvans, les procedents de l'arxiu fotogràfic dels fons de la Secció Local de la nostra Biblioteca, nodrida en bona part per la deixa del mateix Baltasar Ragon. El nostre regraciament també, a l'interès i cura mostrada per l'impressor de l'obra. Arts Gràfiques Marcet, i a tots els qui, d'alguna forma han prestat la seva col laboració a la tasca abans citada del nostre secretari. Sols ens resta confiar que aquesta obra atraurà Vinieres general de molts lectors terrassencs i no terrassencs i desitjar que ella s'uneixi a la ja notòria relació de títols publicats, que figura en les pàgines finals del llibre, i que sigui garantia de pròxims i nous títols dintre el camí de continuïtat que ens hem proposat amb l'ajuda de tots els qui senten i viuen la Terrassa secular. Terrassa. Festa del Llibre de 1972 EL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ SOLER I PALET

11 BALTASAR RAGON I PETIT (39-X! Xü-1958)

12

13 INTRODUCCIÓ L'HOME No sols coneguérem i tractàrem personalment Baltasar Ragon, sinó que flns ens féu la distinció ell que merescudament fou Cronista de la Ciutat de sol.licítar-nos que prologuéssim un dels seus nombrosos llibres, sempre escrits amb gran amor, sobre la seva Terrassa. Tots el qui hem llegit pàgines seves, sabem quin era el seu estil, la seva manera peculiar de fer petita història de grans fets terrassencs; ell fou el creador de les quasi clàssiques "efemèrides terrassenques", petites notícies quant a la seva extensió, no quant a la seva importància presentades de forma rediüda, a vegades fins i tot telegràfica i potser una mica eixuta o malgirbada en la seva redacció; barrejant, moltes vegades, notícies de gran valor i categoria amb altres molt anecdòtiques i secundàries aparentment, però que dintre del context, com per exemple passa en aquest nou llibre seu inèdit, donen pinzellades àdhuc d'ironia, de malenconia o de plany, que serveixen per situar molt bé el judici del lector respecte als homes i als fets cabdals d'aquell moment o període. Poder dir també, amb tota la sinceritat que pressuposa el retre un homenatge postrer a un treballador incansable 1 gran terrassenc com fou Baltasar Ragon, que no sois el seu estil, sinó la seva humanitat, fou sempre ingènua, plena de bondat i voluntat constructiva, infantívola i a vegades no massa preocupada per l'escrupulosa exactitud d'alguns fets narrats o recopilats. És a dir, el nostre cronista era un home de cultura i formació autodidactes, que suplia amb escreix i intenció les seves deficiències estilístiques i sintàctiques, amb els seus mèrits espirituals i humans. Ès possible doncs que un nom, una dada, una noticia de les efemèrides de l'amic Ragon Ragon de la Galera,

14 com ell mateix signava, algunes vegades, amb intenció un xic bohèmia i un altre xic ancestral no siguin exactes, no coincideixin ben bé amb la realitat, hi hagi versions reiterades o diferents, però fonamentalment és que, amb variacions més o menys importants, l'essència del fet respon a la realitat, a l'ambient que breument, lacònicament, retrata en poques ratlles. Aquesta introducció a una obra flns ara inèdita de Baltasar Ragon, en la qual se'ns donen les efemèrides de tres anys de guerra civil espanyola vistos i viscuts en l'ambient terrassenc de l'època, pretén ésser, doncs, quelcom més que una simple presentació del llibre; voldríem que fos un petit assaig d'examen especialment dirigit a les diferents generacions en particular a les que visqueren aquells anys 1 a les joves que no els conegueren que esperem 1 desitgem puguin ésser els seus lectors. EL MISSATGE D'entrada direm, doncs, que aquest és un llibre "diferent", amb molta substància i poca palla. Descriu una època plena de contradiccions i es digui avui allò que es digui marcada per uns fets que, d'acord amb la més elemental llei històrica, segueixen imprimint caràcter i conseqüències als nostres dies. A fi de comptes, trenta anys i escaig no és tampoc un temps massa llarg com perquè s'esborri tot el que llavors es pensà, es digué i es féu, en i per la nostra ciutat i la nostra terra en ambdós bàndols contendents. Parla Baltasar Ragon, de fets punyents de guerra, odis, morts i misèria, fam i injustícies; aquests fets no poden deixar indiferent, com algú, amb to superficial o despectiu, ha volgut declarar o manifestar, posant-se segurament, molt al dia, en certa recent obra que recuu amb un repertori discutible, l'opinió dels qui no visqueren la nostra guerra civil (1). O és que nosaltres, supereivilitzats, hem sabut superar en pocs anys les diferències de la guerra, mentre la (1) Rafael Borràs: «Los que no hicimos la Sf^rra» - Serle documentos, 3. - d. Nauta. - Barcelona, 1S71. 10

15 nació nordamericana, encara arrossega una herència de discriminacions entre nordistes i sudistes i els països europeus veiem com no perdonen, i s'exalten quan localitzen amb tot el seu sensacionalisme algun dels caps de les repressions nazis? O és que ens podem quedar tan tranquils com diu un dels joves del citat llibre - perquè un Sant Pare declarà en un moment donat d'innecessària aquella guerra, recordada encara per molts terrassencs, quan al costat i en contradicció es podria recollir l'expressa qualificació de croada que la hi fou donada per un altre Sant Pare? Volem dir amb això, que el tema interessa perquè és viu, encar que certa joventut vulgui fossilitzar-lo 1 convertlr-lo en història sense emocions ni passions. Sense elles, reprimint-se encar que ho visqué com a protagonista i testimoni, ho exposa serenament. Baltasar Ragon i creiem que pot ésser una lliçó aprofitable si és que accepta lliçons per certa joventut que amb una dotzena de paraules més o menys tòpiques ja i amb bona fe o ingenuïtat, descobreix no sols "coses" semblants a aquelles dels anys de preguerra I guerra, sinó tan Iguals que ni els noms no han canviat massa... És evident, doncs, que la nostra guerra civil té més transcendència que, per exemple, les guerres carlistes o les de Cuba i Filipines i per això donem la importància deguda, no sols com a llibre d'història, sinó com a llibre-testimoni, a la senzillesa de les pàgines de Ragon que segueixen. Estem segurs que interessarà a tota persona, qualsevulla que sigui la seva edat, conscient i amb sentit de responsabilitat, i que l'obra constituirà un èxit i un punt de meditació en l'atrafegat però també molts cops superficial viure de la Terrassa dels nostres dies. EL Però parlem, doncs, una mica del contingut del llibre. LLIBRE En primer lloc, afanyem-nos a dir que la nostra revisió ha estat la mínima necessària per aclarir certes expressions o conceptes 1 fer algunes poques anotacions de peu de pà- 11

16 glna; hem conservat sempre l'estil directe i personal de l'autor, fins i tot respectant l'estranya paradoxa que un dels anys aparegui escrit en l'original en castellà i els altres en català, o també la barreja i contrast de notícies importants convivint amb curiositats o petits fets anecdòtics. En una paraula: l'autor no ha estat mixtiücat i és el Ragon planer, contradictori potser, gens acadèmic, però ple de curiositat, interès i amenitat, de tots els altres llibres seus; si en alguna cosa, aquest llibre supera aquells, és en el seu mateix batec vital d'interès pels fets que narra, Baltasar Ragon, descriu amb un senzill "llevar a la cuneta" o amb la referència a fosses de cadàvers, els nombrosos í tristos assassinats de terrassencs; entre ironies i tristeses, parla del drama de la manca de queviures i de la creixent fam: les cues, tot allò que es raciona o ven als mercats, la protecció dels horts o les expedicions en busca de menjar a pobles cada volta més llunyans i difícils; empleat de Banca, visqué molt directament els problemes monetaris i l'anarquia econòmica de l'època, les incautacions d'indústries i les curioses variants en el pagament de salaris, fins arribar a demanar-se que els jornals cobrats i no treballats, seria més còmode que es passessin a domicili; parla dels homes benemèrits que salvaren Sant Pere per l'art i la cultura i recull moltes referències dels afanys culturals mantinguts fins els tíltims temps conferències, concerts, exposicions a desgrat de la guerra; cita els "nuevos propietarios" d'una nova societat, els refugiats, les expedicions de ferits dels fronts de lluita i són particularment substanciosos alguns fragments d'articles de periòdics de l'època que recull i intercala entre les seves efemèrides. Les anècdotes són nombroses: des de robatoris de setmanals ila quantiosa xifra de cinc mij pessetes! flns a robatoris de menjar o d'un autobús; des de la destrucció de temples 1 prohibició de símbols religiosos àdhuc en el cementiri, fins a les primeres autoritzacions de misses amb assistència de soldats en les darreries de la guerra; parla de les "prospeccions" en busca de metalls preciosos, de construcció de cotxes blindats, de l'arribada dels trens de la "columna del sac" amb els expedicionaris buscadors de menjar per als seus, de les facècies d'alguns capitostos locals i de les vingudes d'altres forans, de moltes i sempre molt interessants i curioses coses. 12

17 El llibre comença amb els primers dies de l'any 1936, alliçonadors i ambientadors per comprendre el moment culminant dels dies 10 i 19 de juliol, ós a dir, aqviells en què s'inicià la guerra, en un clima de tensió general que és detectat per l'autor encertadament quan explica que els terrassencs, pendents de les noticies de les ràdios, no sefíl iien unes audicions publiques de sardanes. El fiançament de la revolta i les lluites internes dels vencedors, també és notícia, així com la creixent ancjolxa de la consciència de segura derrota que es va apoderant d'aquests en els últims mesos de l'any Raqon és, tanmateix, encara més lacíinic 1 breu en la majoria d'efemèrides d'aquest final de la guerra, que culmina amb l'entrada a Terrassa de les tropes nacionals el 26 de gener del Amb el final d'aquest mes de gener, fiançats ja a la ciutat els òrgans de govern nacionals, acaba aquesta culminant crònica de la ciutat, una de les obres capitals de qui en fou més tard cronista oficial. CLOENDA Baltasar Ragon fou sempre un home lliberal i comprensiu; allò que diu doncs en aquestes pàgines, té encara més valor de testimoni neutral, de narrador de fets sense massa adjectius ni expressions de judicis però amb tot el realisme descarnat que el lector sabrà evocar de nou si és persona madura o imaqinar si és jove i sobretot imbuït dels difícils i anhelats idealismes d'avui, més plens de drets que de deures i que potser li dificultaran la comprensió d'aquella dura i difícil època que no desitgem conèixer de forma semblant (2). No obstant, la crisi general d'autoritat que avui s'evidencia (família, societat, església, universitat, treball, etc.). (2) Un convincent exemple viscut recentment, ens confirma la desorientació volem creure que de bona fe i la Ignorància sobre aspectes de l'època narrada en aquest llibre, per part de certa joventut. A l'orranitzar en la Sala d'exposicions de la Biblioteca Soler 1 Palet una mostra de publicacions catalanes, un dels voluntariosos Joves que ajudaren a completar-la amb publicacions terrassenqucs, demanà amb Insistència presentar premsa de tendències dites de «dretes» de l'època de la guerra; en manlfcstar-il que no n'existiren durant aquell temps, amb certa suflclèncla I Ironia, no s'ho cregué 1 llavors demanft, almenys, uns exemplars dels fulls dominicals o parroquials d'aquells anys, per exposar 1 mostrar les llibertats democràtiques mantingudes malgrat la guerra (1). 13

18 queda també reflexada en aquesta obra, com a una de les causes de dissolució, decadència i derrota final deis qul protagonltzaren la història de Terrassa d'aquells difícils tres anys de guerra ctvil. Hem completat l'obra amb una selecció de fotografies de l'època, que creiem interessants, documentals I üns algunes molt poc conegudes; diverses d'elles procedeixen del propi arxiu que havia anat recollint el mateix autor I que fou llegat, a la seva mort, a la Fundació Soler i Palet. Acomplert tot allò que creiem que era necessari puntualitzar sobre l'obra que segueix, sols ens resta desitjar que el seu èxit alliçonador, evocador i documental, sigui el millor homenatge retut a títol pòstum a l'home bo, sincer I cordial que fou el nostre conciutadà Baltasar Ragen I Petit. Montserrat, març del 1972 Dr. F. TORRELLA i NIUBO 14

19 AÑO 1936 DU ENERO 1. Es inaugurado oficialmente el Pabellón Antituberculoso, construido en terrenos del Hospital de San Lázaro. 2. Inauguración del nuevo establecimiento de farmacia de don José María Gorina Pujol, en la calle del Norte n. 94 (actualmente calle de Calvo Sotelo). 3. El eminente geólogo don Pablo Vlla, da una conferencia en el Centro Excursionista, sobre el tema: «El Excursionismo y la Geografía». 4. Al salir del Banco Comercial de Tarrasa, es atracado un dependiente de la casa industrial José Rolg, el cual llevaba pesetas para el semanal de dicíia casa. 5. El artista tarrasense Isidro Odena, inaugura una exposición de sus obras en el salón de los Amigos de las Artes. 5. Se celebra un partido de hockey entre el R.U. Alger y el Tarrasa, resultando vencedores los locales por 2 tantos a Los obreros del ramo de géneros de punto, que estaban en huelga desde el día 2 de Diciembre pasado, reanudan el trabajo. 15

20 Dfa ENERO El doctor M. Faura y Sans da una conferencia en el Centro Excursionista, sobre el tema «Las ciencias naturales en su progreso, han influido sobre ia consolidación de la personalidad integral de Cataluña». 10. Aparece un nuevo libro de poesía y humorismo original del escritor tarrasense don Valentín Alavedra, que lleva por título «Náufragos». 11. El Sindicato del Ramo de la Madera, inaugura un curso técnico sobre el tema: «La Wïaóera», el cual desarrollará el Profesor de la Escuela del Trabajo de la Generalidad, don Enrique Tarrago. 12. El termómetro marca 22 grados sobre cero. 13. Queda disuelto el Grupo Excursionista Nuria. 14. En la madrugada de hoy, se produce un incendio en una casa de la calle Bajo Plaza n. 13, donde existen unos almacenes de leña para una panadería, quedando destruido parte del 1." y 2. piso. 15. Después de una asamblea celebrada en el Cine Dorado, que duró desde las once y media de la mañana hasta tas cuatro de la madrugada, los obreros del género de punto acordaron volver a la huelga. 16. La Guardia Civil detiene a diez huelguistas por ejercer coacciones por las calles. 17. Llega a nuestra ciudad una secoión de Guardias de Asalto, a las órdenes de un Teniente. 16

21 Dfa ENERO El Director del Museo Arqueológico de Cataluña, don Pedro Bosch Gimpera, da una conferencia en el Centro Excursionista sobre el tema «Ampurias». 18. A última hora de la noche, un incendio destruye por completo el taller de carpintería de la calle de Torrella n. 54, propiedad de don Mauricio Picas Brosa. 19. Los Amigos de las Artes, celebra un homenaje al maestro compositor don Ramón Serrat, cooperando al mismo la Orquesta de Cuerda de la Escuela Municipal de Música. 19. E! Consejero de la Generalidad de Cataluña Sr. Bertrán y Güell visita el Pabellón Antituberculoso y edificio para Guardería del «Pla de l'ametliera». 20. A la edad de 68 años muere don Francisco Abad Moltó, profesor de una escuela particular y reputado periodista. 20. El periodista tarrasense don Domingo Domingo, da una conferencia en Radio Tarrasa sobre el tema «Esbozo general del periodismo tarrasense desde su origen hasta hoy». 21. Queda solucionada la huelga de los obreros de! género de punto, que empezó el día 15 del corriente. 21. En el Teatro Recreo, se celebra un mitin organizado por la C. N. T. - F. A. I. para tratar de la organización sindical y combatir la pena de muerte. 17

22 DU ENERO El Sindicato de la Industria Fabril y Textil, se reúne en el local del Coro de los Amigos para proceder a la aprobación del proyecto de Estatutos y su constitución. 22. Regresan a Sabadell los Guardias de Asalto que el día 17 vinieron a nuestra ciudad con motivo de la huelga del ramo de género de punto. 22. El abogado tarrasense don Alvaro Viñals, da una conferencia en Radio Tarrasa sobre el tema «Los hombres del periodismo gubernamental tarrasense hasta el 1930». 23. En unas oposiciones, obtiene el título de Ingeniero Municipal el compatricio don Luis Sapés. 23. Los artistas olotenses inauguran una exposición de sus obras en el salón de los Amigos de las Artes. 23. El periodista tarrasense don Francisco Biosca Torres, diserta en Radio Tarrasa sobre el tema «El periodismo regionalista en Tarrasa». 24. El geólogo y publicista don Gonzalo de Reparaz (hijo), da una conferencia en el Centro Excursionista sobre el tema «Castillos y ríos de Cataluña». 24. En el propio centro, se inaugura una exposición de fotografías de las iglesias de San Pedro. 24. E! redactor jefe de «L'Acció» don José Puig Arnaus, da una conferencia por Radio Tarrasa sobre el tema «El periodismo tarrasense liberal y republicano». 18

23 Día ENERO En el Teatro Alegría, se celebra un mitin organizado por el periódico «Suport» para hablar de la paz y contra la guerra. Hicieron uso de la palabra Luis Luque, en nombre de dicha publicación, de tipo rojo internacional; Ramón Mas, por los «rabassaires»; Hilario Arlandis por los comunistas; y José A. Trabal, por la «Esquerra Republicana de Catalunya». 25. Tiene lugar la reunión anual del Banco Comercial de Tarrasa para leer la Memoria y Balance, el cual acusa un beneficio líquido de '35 pesetas. 25. El periodista tarrasense don Joaquín Ventalló, da una conferencia en Radio Tarrasa sobre el tema «Posibilidades y futuro del periodismo local». 25. En una excursión a San Lorenzo del Munt, un grupo de 30 niños de un Colegio de Barcelona, se pierden por la montaña, y por la noche salen de Tarrasa un grupo de Guardias de Asalto para buscarles; los niños fueron hallados al día siguiente, por la mañana, en una cueva. 26. Por orden gubernativa, queda clausurado el Café Colón. 26. Queda nombrada la Junta y Consejo Directivo de la nueva entidad «Hot-Club». 26. El Conservatorio de Música dedica una sesión a Chopin. 29. Queda constituido en nuestra ciudad un Comité Pro-Catalanización, del cual forman parte un miembro de cada entidad cultural tarrasense interesada por la catalanización del comercio. 19

24 Dia ENERO A las diez y media de la noche, se produce un incendio, destruyendo un almacén-garaje de la calle Arquímedes número 129, propiedad de Antonio Torrella, de la Agencia de Transportes «El Rayo». 30. Por orden gubernativa, se procede a la reapertura del local de la C.N.T. de la Carretera de Moneada, que estaba cerrado desde los hechos anarquistas de diciembre de En el Teatro Alegría, tiene lugar un mitin organizado por el P.O.U.M., en el cual toman parte Oltra y Picó, Maurín, Gorkin y Nin. 31. Organizado por ios Amigos de las Artes, con la cooperación de varias entidades tarrasenses, la Orquesta Filarmónica de Madrid, da un concierto en el cinema La Rambla. 31. El termómetro marca 18,6 grados sobre cero en el sol y 12 a la sombra. 20 FEBRERO Se produce un conflicto en la fábrica de géneros de punto «Vigués», por despedir el patrono a los obreros, abonándoles dos semanadas. 1. Aparece un periódico titulado «Unitat», ei cual parece es portavoz de las actividades que desarrollan las organizaciones democráticas y sindicales obreras de la localidad.

25 Dfa FEBRERO Se inaugura oficialmente ia Clínica Maternal, instalada en un edificio nuevo de la calle de la Unión. 2. El artista sabadellense Sales-Salat, inaugura una exposición de sus obras en Los Amigos de las Artes. 2. El equipo «Unió Atlètica Terrassenca», triunfa en la categoría de neófitos, Campeonato de Cataluña de campo-traviesa, organizado por la Federación Catalana de Atletismo. 2. El tarrasense don Juan Ubach Viñals, obtiene el gran premio de Canaricultura, Copa de la Generalidad, en el concurso pajaril celebrado en Barcelona. 2. La Federación de Cooperativas de Barcelona, celebra un acto de propaganda en la Cooperativa Popular de Consumo «Els Amics». 8. Al mediodía, unos desconocidos, revólver en mano, atracan a dos dependientes de la fábrica Humet Hermanos, cuando pasaban por la calle de ia Igualdad, llevando el semanal de la mencionada fábrica, cuya cantidad ascendía a pesetas. 8. Por el comerciante de esta ciudad don Antonio Montserrat, es presentada una denuncia por estafa contra el Consejo Directivo del fallido Banco Catalán Hipotecario, en el Juzgado número 8 de Barcelona. 10. En el Teatro Alegría, se presenta por primera vez en Tarrasa una exhibición de «catch as catch can». 21

26 Día FEBRERO Los camareros, cocineros y similares, celebran una «diada» a beneficio de los afiliados en paro forzoso pertenecientes a la Sociedad de Camareros. 12. Al mediodía llega a esta ciudad, procedente de Barcelona, un coche blindado, en el interior del cual iban seis guardias de asalto y en otro vehículo ocho guardias más. Dos horas más tarde partieron después de una aparatosa presentación frente al Ayuntamiento. 12. Se hace cargo de la Comisaría de Policía de esta ciudad el Sr. Ladislao Franco Lorente, el cual desempeñaba este cargo hasta la fecha en Sabadell. 14. El Frente de Izquierdas de Cataluña, celebra un mitin electoral en el Teatro Alegría. 15. Se inaugura el nuevo establecimiento de farmacia del señor A. Costa Avellaneda, en la Carretera de Relllnás n Se celebran las elecciones de Diputados a Cortes, de las cuales ha obtenido el triunfo por las izquierdas o sea por el Frente Popular, eí tarrasense don Domingo Palet y Barba. Las izquierdas obtienen un resultado de votos y las derechas de Por disposición del Presidente de la Generalidad Sr. Moles, los regidores de la izquierda toman posesión del Ayuntamiento y es nombrado Alcalde interino don Domingo Armengol y Ballbé. (1). (1) Don Juan Moles no fue Presidente efectivo de la Generalidad, sino que ostentó el cargo de Gobernador General de Cataluña, en 1932, y en esta época del año 1936, ocupó provisionalmente aquel cargo en espera de la salida de la cárcel y toma de posesión del Presidente Companys y Consejeros victoriosos en las últimas elecciones. 22

27 D fa FEBRERO Por orden ministerial, los alguaciles del Juzgado Municipal e Instrucción, en vez de llevar una vara pequeña para poder acreditar su personalidad, desde hoy llevarán una placa debajo de la solapa y un carnet de identidad. 19. La Comisión de Gobierno Municipal acuerda la rotulación de las nuevas vías urbanas con los nombres siguientes: Rambla de Jaime Compte, M. González Alba, Avenida de Luis Sirval, Avenida del 6 de Octubre, Plaza de Luis Bello, Nuria, Mallorca, Montseny, Atenas, Mozart, Mateo Bardinas, Avenida del Parlamento, Rosellón, Soler Diffent, Sorolla, Aragón, Santiago Rusiñol. Avenida de Barcelona, Monistrol, Escultor Blay, Salud, Lérida, Consejo de Ciento, Tarragona, Gerona, Pompeyo Fabra, Provenza, Mistral, Avenida de las Glorias Catalanas, Escultor Armengol, Violinista Vellsoiá, Renacimiento, Ferrer Guardia, Bartolomé B. Cossío, Jacinto Barrau y Plaza del Siglo XX. 19. En la sesión municipal, se acordó respetar la distribución hecha por acuerdo del 2 de febrero de 1934, en la cual se dividen las funciones municipales en cuatro grupos: Administración Central, Finanzas, Cultura, Sanidad y Asistencia Social y Fomento de Intereses Materiales. También se acordó el rápido cese de todo el persona! municipal interino y temporero, nombrado con posterioridad al 6 de octubre de

28 Dfa FEBRERO El abogado don Eduardo Vidal Riba, da una conferencia en el Centro Excursionista sobre el tema «La historia y el excursionista». 22. El artista tarrasense don Tomás Viver, da una conferencia en Radio Tarrasa, sobre ei tema «El arte en la cultura de la mujer». 22. A las seis de la tarde llegan a esta ciudad los amnistiados que fueron encarcelados por los hechos del 6 de octubre de 1934: Samuel Morera, Valentín Puigdoménech, José Petchamé, Ramón Vilaplana, Luis Saló, José Salellas, Juan Mateu, Andrés García, f'edro Ciurana, José Arenillas, Miguel Carantela, Rafael Zapater, Vicente Font, Juan Seguí, Miguel Sabé y José Elias. Llegan en camiones y una gran multitud los recibe al final de la Rambla de Egara (actualmente Avenida del CaudilloJ y en manifestación son acompañados al Ayuntamiento donde se celebra una recepción. Samuel Morera, desde el balcón se dirige al pueblo y manifiesta: «Desde la Alcaldía os digo que haré cumplir inexorablemente la justicia pese a quien pese». Los discursos del Ayuntamiento fueron radiados por la emisora Radio Tarrasa. 22. Un grupo de individuos penetran en el local que el partido radical tenía instalado en la Avenida del 11 de septiembre (calle Mayor) y derribaron un retrato de Lerroux que había colgado en la pared y que presidía el salón de la entidad, quitando la bandera catalana que se había puesto en el balcón para celebrar la amnistía. 24

29 Dia FEBRERO El escultor tarrasense don Esteban Casanovas, expone sus obras en el salón Amigos de las Artes. 23. Una manifestación formada en la Casa del Pueblo, va al cementerio nuevo a depositar una corona y flores en las tumbas donde reposan los restos de José Paysán, Gaspar López y José López, muertos en los sucesos del 6 de octubre de Son retiradas las columnas anunciadoras que había en la Plaza de la República (Plaza Mayor) entre las aceras y los jardines. 26. En ei curso del Pleno Municipal, se reintegran en sus respectivos cargos e! Alcalde Morera y los Concejales Petchamé. Mateu y Puigdoménech. Una vez reintegrados, el Alcalde dijo: «Yo lamento que hoy falten aquí las minorías. Después de la infinidad de cosas que han dicho, y de haberme acusado, creo que era un deber riguroso que viniesen a defender sus acusaciones». En aquel Pleno, se acordó nombrar una Comisión de Concejales que examine los acuerdos tomados por los gestores que durante diez y seis meses han gobernado, 28. El eminente arqueólogo A. Duran Sampere, da una conferencia en el Centro Excursionista sobre el tema «La tècnica de la història de l'art». 28. El doctor don Juan Paulís Pagas, publica la séptima edición de su obra «Puericultura elemental». 29. El artista tarrasense don Antonio Badrinas, expone unas acuarelas en la Sala Renard de la capital. 25

30 Día MARZO El Conservatorio de Música organiza una audición dedicada a Schumann. 1. El artista olotense P. Gussinyé, inaugura una exposición de sus obras en los Amigos de las Artes. 2. A primeras horas del día se desprende una enorme piedra de ia fachada del Teatro Principal, produciendo desperfectos en la acera. Esta es la tercera que se desprende de la mencionada fachada. 5. En el lugar denominado «Les Martines», es hallado un hombre muerto llamado Juan Solsona Ysalda, de 44 años de edad, con domicilio en la Carretera de Martorell, n. 90, Se comprobó que fue asesinado. 5. A las doce de la noche, se declara un incendio en un almacén de desperdicios de lana y seda que el industrial Ángel Puig Oliveras tiene instalado en la calle del Torrente n. 50. El fuego destruyó el tejado y gran cantidad de desperdicios y trapos. 6. El Centro Excursionista da una sesión de Cinema Amateur, organizado por los Amigos de las Artes. Por orden gubernativa se sanciona el periódico catóhco «Crónica Social» con 200 pesetas. 6. En Barcelona se celebra el juicio sobre la causa de asesinato del pastor Joaquín Baldó, ocurrido en Viladecabails, el día 21 de Julio del año pasado. 7. Radio Tarrasa empieza a radiar la revista «Ràdio Fèmina», nuevo suplemento de «L'Antena» su diario hablado.

PROYECTO EDUCATIVO Guía de contenidos

PROYECTO EDUCATIVO Guía de contenidos PROYECTO EDUCATIVO Guía de contenidos sala 14 la transición a la Democracia 87 sala 14 la transición a la Democracia Primeras elecciones legislativas de la Democracia Aprobación en referendum de la Constitución

Más detalles

XV CONGRÉS. de la Societat Catalana. Barcelona, 25, 26, 27 i 28 de Maig de 2011 WWW.CONGRESSCCC.ORG HOTEL DIAGONAL ZERO

XV CONGRÉS. de la Societat Catalana. Barcelona, 25, 26, 27 i 28 de Maig de 2011 WWW.CONGRESSCCC.ORG HOTEL DIAGONAL ZERO WWW.CONGRESSCCC.ORG XV CONGRÉS de la Barcelona, 25, 26, 27 i 28 de Maig de 2011 Benvolgut col lega, El Congrés de la arriba a la seva quinzena edició. Desprès d aquests anys i tal com es habitual, ho fa

Más detalles

25 años de democracia

25 años de democracia 1 Con la perspectiva que hoy nos ofrecen los últimos 25 años de la historia de Parla podemos asegurar, sin temor a equivocarnos, que este cuarto de siglo ha sido el más activo social y políticamente hablando

Más detalles

JUEVES, 1 DE FEBRERO VIERNES, 2 DE FEBRERO. 20.00 SALA GONZALO DE BERCEO ACTO DE APERTURA. Conferencia de D. César Vidal.

JUEVES, 1 DE FEBRERO VIERNES, 2 DE FEBRERO. 20.00 SALA GONZALO DE BERCEO ACTO DE APERTURA. Conferencia de D. César Vidal. JUEVES, 1 DE FEBRERO 20.00 SALA GONZALO DE BERCEO ACTO DE APERTURA. Conferencia de D. César Vidal. VIERNES, 2 DE FEBRERO 06.00/12.00 AUDITORIO DEL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO EMISIÓN EN DIRECTO del programa

Más detalles

FIESTA MAYORi Arenys de Mai

FIESTA MAYORi Arenys de Mai FIESTA MAYORi Arenys de Mai 1971 L L i «,» í HSH ))) AYUNTAMIENTO DE ARENYS DE MAR P F y O O F Q I C R A M I A L de los actos Religiosos, Populares A Cívicos que celebrará y la villa de Arenys de Mar,

Más detalles

º AYUNTAMIENTO DE MOGARRAZ (SALAMANCA) Plaza Mayor, 1 - C.I.F. P3719500E - 923418109-37610

º AYUNTAMIENTO DE MOGARRAZ (SALAMANCA) Plaza Mayor, 1 - C.I.F. P3719500E - 923418109-37610 º AYUNTAMIENTO DE MOGARRAZ (SALAMANCA) Plaza Mayor, 1 - C.I.F. P3719500E - 923418109-37610 AYUNTAMIENTO DE MOGARRAZ 24 DE JUNIO DE 2009 En el Salón de Actos de la Casa Consistorial se reúne el Pleno de

Más detalles

LAS 1000 PALABRAS MÁS FRECUENTES DEL CASTELLANO

LAS 1000 PALABRAS MÁS FRECUENTES DEL CASTELLANO 1 LAS 1000 PALABRAS MÁS FRECUENTES DEL CASTELLANO A continuación, se muestran las 1000 palabras más frecuentemente usadas del castellano (concretamente 1008 palabras) tomadas de los datos estadísticos

Más detalles

- Dossier fotográfico de la obra que se quiere exponer y técnica utilizada. - Historial de la actividad y experiencia artística del solicitante.

- Dossier fotográfico de la obra que se quiere exponer y técnica utilizada. - Historial de la actividad y experiencia artística del solicitante. INSTANCIA PARA EXPONER EN EL CENTRO CULTURAL PROVINCIAL DE LAS AULAS Solicitante Con domicilio en de provincia de con DNI núm. Teléfonos y dirección electrónica SOLICITA la correspondiente autorización

Más detalles

Nació en Benavente (Zamora) el 14 de julio de 1969. Está casada y tiene tres hijos.

Nació en Benavente (Zamora) el 14 de julio de 1969. Está casada y tiene tres hijos. Autonómicas 2015 El municipalismo, la representatividad y la combinación de experiencia y juventud, claves de la lista autonómica del PP de Salamanca La actual Presidenta de las Cortes de Castilla y León

Más detalles

D. PEDRO GÓMEZ BOSQUE

D. PEDRO GÓMEZ BOSQUE VIII Premios Anuales PROFESOR D. PEDRO GÓMEZ BOSQUE de Protección a la Convocatoria 2015 Singladura El Profesor Gómez Bosque desde su Cátedra de Anatomía en la Universidad de Valladolid y desde su fecunda

Más detalles

Española. Plan que empieza el 24 de marzo y finaliza el 15 de julio, con una segunda suelta desde Tudela (Navarra).

Española. Plan que empieza el 24 de marzo y finaliza el 15 de julio, con una segunda suelta desde Tudela (Navarra). 1951 Las palomas españolas viajan en avión. El 26 de mayo de 1926, en pleno reinado de S. M. El Rey Don Alfonso XIII, se fundó en el barrio de Gracia de Barcelona, la Sociedad Colombófila La Paloma Sport.

Más detalles

VECINOS POR TORRELODONES ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 5 DE NOVIEMBRE DE 2011

VECINOS POR TORRELODONES ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 5 DE NOVIEMBRE DE 2011 VECINOS POR TORRELODONES ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 5 DE NOVIEMBRE DE 2011 En Torrelodones, (Madrid), en el Restaurante CAPONE sito en Pl. Salvador Sánchez Frascuelo 5 de Torrelodones (Madrid),

Más detalles

a) Sede d y equipamiento: p m n o La junta directiva decidió solicitar ayuda de la Obra Social y Cultural de CajaSur, donde se recibió una respuesta positiva y generosa que permitió alquilar un piso donde

Más detalles

JAVIER CARNICER DOMÍNGUE Z

JAVIER CARNICER DOMÍNGUE Z JAVIER CARNICER DOMÍNGUE Z Jefe de Protocolo de las Cortes de Aragón CURRICULUM VITAE A.- Datos personales. B.- Formación. C.- Experiencia, asistencia y colaboraciones. D.- Publicaciones e informática.

Más detalles

Municipio: CÁDIZ Nombre del Archivo: ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE CÁDIZ Subsistema de Archivos: ESTATAL DE GESTIÓN AUTONÓMICA

Municipio: CÁDIZ Nombre del Archivo: ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE CÁDIZ Subsistema de Archivos: ESTATAL DE GESTIÓN AUTONÓMICA 0.- ESCUELA DE ARTE 1.ÁREA DE IDENTIFICACIÓN: 1.1.- Código de referencia. Municipio: CÁDIZ Nombre del Archivo: ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE CÁDIZ Subsistema de Archivos: ESTATAL DE GESTIÓN AUTONÓMICA

Más detalles

IX Premio Internacional de Protocolo

IX Premio Internacional de Protocolo V CENTENARIO DE SAN FRANCISCO JAVIER Equipo del Servicio de Protocolo de la Presidencia del Gobierno de Navarra La conmemoración del Quinto Centenario del Nacimiento de Francisco de Javier, celebrada entre

Más detalles

DATOS ACADÉMICOS Y TRAYECTORIA PROFESIONAL

DATOS ACADÉMICOS Y TRAYECTORIA PROFESIONAL Candidatura regional Josefa García Cirac Nació en Benavente el 14 de julio de 1969. Está casada y tiene 3 hijos. Doctora en Derecho por la Universidad de Salamanca. Máster en Derecho Deportivo por la Universidad

Más detalles

Abril 7 De 10:00 a 14:00 h. Explanada Barnuevo de Santiago

Abril 7 De 10:00 a 14:00 h. Explanada Barnuevo de Santiago Abril 7 De 10:00 a 14:00 h. Explanada Barnuevo de Santiago de la Ribera. I FERIA DEL HOTEL DE ASOCIACIONES VEN A CONOCERLAS 15 al 18 I JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN Y CONOCIMIENTO DE NUESTROS RECURSOS TURÍSTICOS.

Más detalles

1.- INFORMARSE. I. Qué es una Constitución? Para qué sirve?... 3

1.- INFORMARSE. I. Qué es una Constitución? Para qué sirve?... 3 1.- INFORMARSE I. Qué es una Constitución? Para qué sirve?...... 3 II. Constitución de 1812..... 5 A. Historia.... 5 B. Cómo se vivía?...... 8 C. El proceso de la Constitución de 1812. 10 D. Qué dice la

Más detalles

PROGRAMACIÓN SEMANA SANTA 2015. ALCALDIA MAYOR DE TUNJA Secretaria de Cultura y Turismo de Tunja

PROGRAMACIÓN SEMANA SANTA 2015. ALCALDIA MAYOR DE TUNJA Secretaria de Cultura y Turismo de Tunja PROGRAMACIÓN SEMANA SANTA 2015 ALCALDIA MAYOR DE TUNJA Secretaria de Cultura y Turismo de Tunja SEMANA SANTA DE TUNJA 2015 1. Tercer Festival de Peregrinaje Musical 2. XV Exposición del Salón de Arte Religioso

Más detalles

ORIGEN: Marqués de Villena

ORIGEN: Marqués de Villena ORIGEN: La Real Academia Española fue fundada en 1713 por iniciativa de el marqués de Villena, con el propósito de fijar el idioma castellano en el estado de plenitud que había alcanzado durante el siglo

Más detalles

Alquiler de espacios del Museo para actividades privadas

Alquiler de espacios del Museo para actividades privadas Alquiler de espacios del Museo para actividades privadas MEAM Museu Europeu d Art Modern El Palau Gomis El verano de 2011 fue inaugurado el MEAM (Museu Europeu d Art Modern), en el edificio del antiguo

Más detalles

Art al Casino. se complace en invitarle a la inauguración de la exposición. Carteles de Cine. de Rafael Raga Montesinos

Art al Casino. se complace en invitarle a la inauguración de la exposición. Carteles de Cine. de Rafael Raga Montesinos Art al Casino se complace en invitarle a la inauguración de la exposición Carteles de Cine de Rafael Raga Montesinos que tendrá lugar el miércoles 14 de mayo, a las 20:30h, en las instalaciones de Casino

Más detalles

Ana María Mula Ana Carmen Mata Pedro Cuevas Francisco José Martín María Hernández

Ana María Mula Ana Carmen Mata Pedro Cuevas Francisco José Martín María Hernández Ana María Mula Nacida en Larache, es licenciada en Derecho por la Universidad de Málaga. Al margen de la actividad que ha desarrollado como abogada, ha ejercido como concejala de Tráfico, Vía Pública,

Más detalles

XXVI TROFEO DE TIRO OLIMPICO

XXVI TROFEO DE TIRO OLIMPICO XXVI TROFEO DE TIRO OLIMPICO CON LA COLABORACIÓN DEL EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE MADRID MADRID 5, 6, 13 Y 15 DE MAYO DE 2012 ANTECEDENTES: Como en ediciones anteriores presentamos el XXVI TROFEO VILLA

Más detalles

Antonio Fernández-Galiano Fernández

Antonio Fernández-Galiano Fernández Antonio Fernández-Galiano Fernández (Barcelona, 17 de mayo de 1926 - Madrid, 8 de noviembre de 1999). Catedrático de Filosofía del Derecho, doctor en Derecho y licenciado en Filosofía y Letras. Político

Más detalles

Un dibujo que se hizo UNIVERSAL en todo el Mundo Colombófilo, partiendo de Barcelona, para celebrar un acontecimiento político importante.

Un dibujo que se hizo UNIVERSAL en todo el Mundo Colombófilo, partiendo de Barcelona, para celebrar un acontecimiento político importante. 1875, una litografía Histórica en la Colombofilia Mundial. Ésta es la pequeña o gran historia de una lámina, que incluye el perfil del rostro de una persona, casi coronada con su nombre y primer apellido,

Más detalles

LA UGT DE SEVILLA IMÁGENES

LA UGT DE SEVILLA IMÁGENES LA UGT DE SEVILLA IMÁGENES 1.- Instantánea tomada en un acto de la UGT de Sevilla celebrado en el Casino de la Exposición poco después del XXX Congreso. En ella pueden observarse de perfil y en primer

Más detalles

SANTA FE, fotografía de Pablo Pérez-Mínguez, 1990. Pablo Pérez-Mínguez (P.P.M), VEGAP, Granada, 2016. Diseño: Julio Juste

SANTA FE, fotografía de Pablo Pérez-Mínguez, 1990. Pablo Pérez-Mínguez (P.P.M), VEGAP, Granada, 2016. Diseño: Julio Juste SANTA FE, fotografía de Pablo Pérez-Mínguez, 1990. Pablo Pérez-Mínguez (P.P.M), VEGAP, Granada, 2016. Diseño: Julio Juste VIERNES, 18 de marzo Inauguración de la exposición Pablo Pérez Mínguez. Fotógrafo

Más detalles

http://www.noticias.com/la-asociacion-malaga-desarrollo-y-calidad-se-constituye-co...

http://www.noticias.com/la-asociacion-malaga-desarrollo-y-calidad-se-constituye-co... Page 1 of 5 Buscar Ok RSS Notas de prensa Portada Provincias Madrid Barcelona Valencia Alicante Sevilla Málaga Internacional España Sucesos Política Deportes Atletismo Baloncesto ACB Euroliga NBA Balonmano

Más detalles

PROGRAMACIÓN XXII FIESTA DE LA INDEPENDENCIA SEMANA CULTURAL 2.013

PROGRAMACIÓN XXII FIESTA DE LA INDEPENDENCIA SEMANA CULTURAL 2.013 PROGRAMACIÓN XXII FIESTA DE LA INDEPENDENCIA SEMANA CULTURAL 2.013 SÁBADO, 9 DE MARZO - A partir de las 09.15 h. en el Campo Municipal de Fútbol (anexo F/7). III TORNEO INDEPENDENCIA de Fútbol-7. - De

Más detalles

Sumario. En Sigüenza. En el colegio internado de Valladolid El día 22 de noviembre, y aprovechando. Boletín Nazaret. Circular clausura del centenario

Sumario. En Sigüenza. En el colegio internado de Valladolid El día 22 de noviembre, y aprovechando. Boletín Nazaret. Circular clausura del centenario Sumario Boletín Nazaret 3 8 12 15 18 Circular clausura del centenario Crónica de los actos del centenario El H. Gabriel y el sacerdocio II Encuentro Internacional de Fraternidades Nazarenas en Valladolid

Más detalles

FALLAS 2014 - PROGRAMA DE ACTOS

FALLAS 2014 - PROGRAMA DE ACTOS Las Fallas no es solamente una fiesta deslumbrante declarada desde hace más de 45 años como Fiesta de Interés Turístico Internacional. La fiesta de Las Fallas es por si sola un evento que envuelve a miles

Más detalles

COLEGIO DE LA UNIÓN (MADRID)

COLEGIO DE LA UNIÓN (MADRID) COLEGIO DE LA UNIÓN (MADRID) En 1713 su Majestad el Rey Felipe V de Anjou fundó en Valencia, con el nombre de "REAL REFUGIO", una institución para albergar a la huérfanas de los españoles que, en la Guerra

Más detalles

Transcripción del vídeo de la entrevista con el Sr. Alcalá sobre La Obra Social y Cultural de Ibercaja.

Transcripción del vídeo de la entrevista con el Sr. Alcalá sobre La Obra Social y Cultural de Ibercaja. Transcripción del vídeo de la entrevista con el Sr. Alcalá sobre La Obra Social y Cultural de Ibercaja. Eh soy Román Alcalá, eh director de la Obra Social y Cultural de Ibercaja. Soy economista, llevo

Más detalles

Fechas y horarios orientativos, puede que no sean exactos.

Fechas y horarios orientativos, puede que no sean exactos. NAVIDAD 2015 LUGARES EN LOS QUE LA ASOCIACIÓN DE BELENISTAS DE MADRID HA MONTADO O EXPUESTO NACIMIENTOS (B) - COMUNIDAD DE MADRID, Puerta del Sol. Entrada por la calle Correo Desde el 8 de Diciembre hasta

Más detalles

LOS NUEVOS ESTATUTOS. Boletín informativo de la Fundación de la Comunidad Valenciana Pere Bas de Vinalesa. Nº. 5 - Julio de 2004. Pág. 1.

LOS NUEVOS ESTATUTOS. Boletín informativo de la Fundación de la Comunidad Valenciana Pere Bas de Vinalesa. Nº. 5 - Julio de 2004. Pág. 1. Boletín informativo de la Fundación de la Comunidad Valenciana Pere Bas de Vinalesa. Nº. 5 - Julio de 2004 SUMARIO - Los nuevos estatutos - Nueva composición del Patronato - Las cuentas de la Fundación

Más detalles

La costumbre de acuñar medallas conmemorativas en el Perú se hace popular desde 1760, si bien es cierto existen algunas acuñaciones previas son casi

La costumbre de acuñar medallas conmemorativas en el Perú se hace popular desde 1760, si bien es cierto existen algunas acuñaciones previas son casi La costumbre de acuñar medallas conmemorativas en el Perú se hace popular desde 1760, si bien es cierto existen algunas acuñaciones previas son casi todas desconocidas. En 1754 utilizando el volante de

Más detalles

ASOCIACIÓN MUSICAL DE NOVELDA LOS FLAMENCOS

ASOCIACIÓN MUSICAL DE NOVELDA LOS FLAMENCOS CULTURALES ASOCIACIÓN MUSICAL DE NOVELDA LOS FLAMENCOS C/ CERVANTES Nº24 PISO: 2º IZQUIERDA TELÉFONO: 634 412 723 E-MAIL: amflamencos@hotmail.com WEB: www.asociacionmusicalnovelda.blogspot.com ÁMBITO DE

Más detalles

Víctimas de la piqueta: 10+1 joyas arquitectónicas españolas demolidas en nombre del progreso

Víctimas de la piqueta: 10+1 joyas arquitectónicas españolas demolidas en nombre del progreso Víctimas de la piqueta: 10+1 joyas arquitectónicas españolas demolidas en nombre del progreso Dejadez, problemas administrativos, falta de visión o simple especulación. Muchas son las causas que han provocado

Más detalles

Districte Universitari de Catalunya

Districte Universitari de Catalunya Proves d Accés a la Universitat. Curs 2012-2013 Historia Serie 4 Escoja UNA de las dos opciones (A o B). OPCIÓN A Ejercicio 1 La tradición catalana Tan solo Él [Dios] tiene el poder para crear y restaurar

Más detalles

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARABACOA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARABACOA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARABACOA Memorias Gestión Dpto. de Cultura Reporte 2003 Febrero Se retomo en Departamento de Cultura la dirección de la unión carnavalesca celebrando con éxitos el carnaval para

Más detalles

Federación Colombófila Catalana de Palomas Mensajeras

Federación Colombófila Catalana de Palomas Mensajeras Federación Colombófila Catalana de Palomas Mensajeras A pesar de que las palomas mensajeras existen desde las más antiguas civilizaciones, la actividad deportiva reglamentada, muy unida a la militar, no

Más detalles

Participación de la Diócesis de Lugo en la Jornada Mundial de la Juventud

Participación de la Diócesis de Lugo en la Jornada Mundial de la Juventud Participación de la Diócesis de Lugo en la Jornada Mundial de la Juventud La Diócesis de Lugo participará en la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) que se celebrará en Madrid entre los días 16 y 21 de

Más detalles

AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE Dirección Regional de Educación 06, La Vega

AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE Dirección Regional de Educación 06, La Vega AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE Dirección Regional de Vega INTRODUCCIÒN La República Dominicana está de fiesta: Estamos celebrando nuestra libertad. Festejar la libertad del pueblo

Más detalles

V CONGRESO NACIONAL DE DERECHO 24, 25 Y 26 DE OCTUBRE DE 2013

V CONGRESO NACIONAL DE DERECHO 24, 25 Y 26 DE OCTUBRE DE 2013 V CONGRESO NACIONAL DE DERECHO 24, 25 Y 26 DE OCTUBRE DE 2013 ORGANIZA: PATROCINA: Un año más, y tras el indiscutible éxito que nos brindó la celebración de IV Congreso Nacional de Derecho de España en

Más detalles

Miguel Hernández, periodista

Miguel Hernández, periodista SUB Hamburg A/577095 Miguel Hernández, periodista JOSÉ MANUEL CARCASES CORTÉS ÍNDICE PRÓLOGO 13 INTRODUCCIÓN 15 CAPÍTULO I. APROXIMACIÓN BIOGRÁFICA 27 1.1. NACIMIENTO E INFANCIA 27 1.2. JUVENTUD. INICIACIÓN

Más detalles

Asociación Sindical de Auxiliares, Técnicos y Empleados de Farmacia de Barcelona ASATEFbcn ESTATUTOS

Asociación Sindical de Auxiliares, Técnicos y Empleados de Farmacia de Barcelona ASATEFbcn ESTATUTOS Asociación Sindical de Auxiliares, Técnicos y Empleados de Farmacia de Barcelona ASATEFbcn DENOMINACIÓN ESTATUTOS Artículo 1. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regulación

Más detalles

INFORME SOBRE LAS EXPOSICIONES TEMPORALES REALIZADAS POR EL MUSEO DE VETERINARIA MILITAR (2003-2005)

INFORME SOBRE LAS EXPOSICIONES TEMPORALES REALIZADAS POR EL MUSEO DE VETERINARIA MILITAR (2003-2005) INFORME SOBRE LAS EXPOSICIONES TEMPORALES REALIZADAS POR EL MUSEO DE VETERINARIA MILITAR (2003-2005) VETERINARY MILITARY MUSEUM: ACTIVITY REPORT OF THE TEMPORARY EXHIBITION BETWEEN 2003-2005 Luis Moreno

Más detalles

Casa Museo Prat de la Riba. Visitar

Casa Museo Prat de la Riba. Visitar Casa Museo Prat de la Riba Visitar Síntesis histórica La Casa Museo Prat de la Riba se encuentra en el número 7 de la plaza dedicada al político Enric Prat de la Riba de la población vallesana de Castellterçol.

Más detalles

La Fundación AISGE convoca el IX premio Paco Rabal de periodismo cultural

La Fundación AISGE convoca el IX premio Paco Rabal de periodismo cultural La Fundación AISGE convoca el IX premio Paco Rabal de periodismo cultural Distinguirá los mejores artículos o reportajes sobre cine, teatro, danza o series televisivas Se mantienen tanto el accésit de

Más detalles

LUNES 17 DE AGOSTO COHETE

LUNES 17 DE AGOSTO COHETE LUNES 17 DE AGOSTO COHETE 10:00 ALMUERZO POPULAR, en la Plaza de la Paz. 11:00 ENTREGA DE PAÑUELOS a los nacidos en el 2014, acto que se llevará a cabo en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial. 12:00

Más detalles

BICENTENARIO DE LA BATALLA DE GAMONAL - BURGOS - ** 8 Y 9 DE NOVIEMBRE DE 2008 **

BICENTENARIO DE LA BATALLA DE GAMONAL - BURGOS - ** 8 Y 9 DE NOVIEMBRE DE 2008 ** Asociación Cultural de Amigos del Museo Histórico Militar de Valencia BICENTENARIO DE LA BATALLA DE GAMONAL - BURGOS - ** 8 Y 9 DE NOVIEMBRE DE 2008 ** En el año 2007 la Asociación de Comerciantes Zona

Más detalles

XXIX TROFEO DE TIRO OLIMPICO

XXIX TROFEO DE TIRO OLIMPICO XXIX TROFEO DE TIRO OLIMPICO CON LA COLABORACIÓN DEL EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE MADRID MADRID 26 DE ABRIL, 10 Y 15 DE MAYO DE 2015 ANTECEDENTES: Como en ediciones anteriores presentamos el XXIX TROFEO

Más detalles

DOCUMENTACIÓN EN ELABORACIÓN

DOCUMENTACIÓN EN ELABORACIÓN DOCUMENTACIÓN EN ELABORACIÓN Zamora. Breve Historia del Ilustre Colegio de Abogados de PRIMERA PARTE: DESDE LOS ORIGENES DEL COLEGIO HASTA 1900: INTRODUCCIÓN: El Fuero Real fue el primer texto legal español

Más detalles

Se trata de un concurso de ideas de difusión nacional con intervención de jurado de carácter abierto y público

Se trata de un concurso de ideas de difusión nacional con intervención de jurado de carácter abierto y público Pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir el concurso de ideas para la redacción de un proyecto para diseño de contenidos del Centro de visitantes del árbol fósil en HACINAS BURGOS

Más detalles

Del 4 al 26 de abril de 2015

Del 4 al 26 de abril de 2015 DOSSIER DE PRENSA Del 4 al 26 de abril de 2015 XLII ENCUENTRO INTERNACIONAL DE CINE 9,5 XXXIX TROFEU TORRETES DE FOTOGRAFIA XXI TROFEU TORRETES DE CURTMETRATGES EL FESTIMATGE Del 4 al 26 de abril de 2015,

Más detalles

ENCUENTRO LAS ARTES DECORATIVAS EN ESPAÑA EN 1912: ENTRE LA TRADICIÓN Y EL DEBATE DE LA MODERNIDAD

ENCUENTRO LAS ARTES DECORATIVAS EN ESPAÑA EN 1912: ENTRE LA TRADICIÓN Y EL DEBATE DE LA MODERNIDAD ENCUENTRO LAS ARTES DECORATIVAS EN ESPAÑA EN 1912: ENTRE LA TRADICIÓN Y EL DEBATE DE LA MODERNIDAD La Asociación de Amigos del Museo Nacional de Artes Decorativas, con motivo de la celebración del centenario

Más detalles

UNITAT 3 OPERACIONS AMB FRACCIONS

UNITAT 3 OPERACIONS AMB FRACCIONS M Operacions numèriques Unitat Operacions amb fraccions UNITAT OPERACIONS AMB FRACCIONS M Operacions numèriques Unitat Operacions amb fraccions Què treballaràs? En acabar la unitat has de ser capaç de

Más detalles

EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO, EN SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2.011.

EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO, EN SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2.011. FG/mp Sesión 11/11 EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO, EN SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2.011. PRIMERA PARTE 1º.- BORRADORES DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES

Más detalles

Escuela Universitaria de Magisterio

Escuela Universitaria de Magisterio 1 Escuela Universitaria de Magisterio MARÍA INMACULADA ANTEQUERA La vida de la Escuela en el curso 2007-2008 Breve reseña de las Actividades Formativas Complementarias que se han realizado en el curso

Más detalles

González aboga, en los Premios de Cultura, por reducir el IVA del 21% y eliminar trabas que lastran el sector

González aboga, en los Premios de Cultura, por reducir el IVA del 21% y eliminar trabas que lastran el sector El presidente regional afirmó que todos los galardonados han contribuido al enriquecimiento cultural de Madrid y de España González aboga, en los Premios de Cultura, por reducir el IVA del 21% y eliminar

Más detalles

CONVOCATORIA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO 14/15 A CELEBRAR EL DÍA TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE.

CONVOCATORIA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO 14/15 A CELEBRAR EL DÍA TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. CONVOCATORIA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO 14/15 A CELEBRAR EL DÍA TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. ORDEN DEL DÍA ALCALDIA 14/15.1 TOMA DE POSESIÓN DE LA CANDIDATA ELECTA SRA.

Más detalles

KALEJIRA 1 DEL BOULEVARD A SAN TELMO. Cuaderno de trabajo para el alumno. Entidades colaboradoras: Patronos privados:

KALEJIRA 1 DEL BOULEVARD A SAN TELMO. Cuaderno de trabajo para el alumno. Entidades colaboradoras: Patronos privados: Zuloaga plaza 20003 Donostia San Sebastián Telefonoa: 943 48 5 80 santelmo@donostia.org www.santelmomuseoa.com KALEJIRA Cuaderno de trabajo para el alumno DEL BOULEVARD Entidades colaboradoras: Patronos

Más detalles

CONVENCIÓN REGIONAL PP MADRID

CONVENCIÓN REGIONAL PP MADRID BORRADOR PROGRAMA Viernes 22 14:30h Comida de trabajo con el Comité de Dirección y el Comité de Campaña Soraya Sáenz de Santamaría Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados.

Más detalles

DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES

DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES OFICINA DE LA JUNTA DE GOBIERNO JMT/cgi En este documento, de contener datos de carácter personal objeto de protección, éstos se encuentran omitidos o sustituidos por asteriscos (*) o por PARTICULAR, en

Más detalles

Santa eresa. de Jesus

Santa eresa. de Jesus Santa eresa de Jesus eresa nació el día 28 de marzo de 1515 en Ávila. El padre de Teresa se llamaba Don Alonso Sánchez de Cepeda y fue un caballero castellano de origen judeoconverso. Don Alonso vino con

Más detalles

1.a) Conoces estos dos edificios? Dónde están? b) Lee estas frases sobre los dos museos y escribe a cuál de ellos se refiere cada una.

1.a) Conoces estos dos edificios? Dónde están? b) Lee estas frases sobre los dos museos y escribe a cuál de ellos se refiere cada una. 1.a) Conoces estos dos edificios? Dónde están? b) Lee estas frases sobre los dos museos y escribe a cuál de ellos se refiere cada una. - Se inauguró el 19 de noviembre de 1819. - Iba a ser un Gabinete

Más detalles

ACdP CENTRO DE SEVILLA CURSO 2011-2012

ACdP CENTRO DE SEVILLA CURSO 2011-2012 1 En Sevilla, a 9 de julio de 2.012 D. Juan Carlos Hernández Buades, en su calidad de Secretario del Centro de Sevilla de la Asociación Católica de Propagandistas, tiene el honor de emitir el siguiente

Más detalles

CONSEJO DE GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJO DE GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS CONSEJO DE GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Oviedo, 15 de julio de 2011 CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA Florentino Alonso Piñón Nació en Oviedo en 1963 Casado. Dos hijos Periodista De 1983 a 1986 trabajó

Más detalles

Callejón Niños del Rollo, nº 8 18009, Granada. Telf.: 958 2274 97 www.fundacionrodriguezacosta.com

Callejón Niños del Rollo, nº 8 18009, Granada. Telf.: 958 2274 97 www.fundacionrodriguezacosta.com La Fundación Rodríguez-Acosta consolida su programación cultural, amplía el número de visitantes y pone en marcha un programa de amistad, mecenazgo y participación ciudadana Hoy se ha reunido el pleno

Más detalles

CURRICULUM VITAE. Entre otras empresas para las que ha prestado sus servicios:

CURRICULUM VITAE. Entre otras empresas para las que ha prestado sus servicios: CURRICULUM VITAE Jerónimo Páez López Nace en Granada el 13 de Enero de 1944. Licenciado en Derecho por la Universidad de Granada en 1966, con calificación de sobresaliente. ACTIVIDAD PROFESIONAL Abogado

Más detalles

PROGRAMACIÓN CULTURAL DE NAVIDAD HORARIO MONUMENTOS DE BAZA 2012 MUSEO ARQUEOLÓGICO MUNICIPAL Y OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO

PROGRAMACIÓN CULTURAL DE NAVIDAD HORARIO MONUMENTOS DE BAZA 2012 MUSEO ARQUEOLÓGICO MUNICIPAL Y OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO PROGRAMACIÓN CULTURAL DE NAVIDAD HORARIO MONUMENTOS DE BAZA 2012 MUSEO ARQUEOLÓGICO MUNICIPAL Y OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO LUNES CERRADO DE MARTES A DOMINGO Y FESTIVOS: DE 11 H A 14 H DE JUEVES A SÁBADO:

Más detalles

II CURSO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN GESTIÓN CULTURAL Curso 2011-2012

II CURSO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN GESTIÓN CULTURAL Curso 2011-2012 II CURSO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN GESTIÓN CULTURAL Curso 2011-2012 P R O G R A M A PRIMERA PARTE : FUNDAMENTOS Y METODOLOGIA DE LA GESTION CULTURAL MÓDULO 1. BASES TEORICO-PRÁCTICAS DE LA GESTIÓN CULTURAL

Más detalles

El hecho de estar en Estados Unidos, de dominar el idioma inglés a cabalidad, te abre puertas inmensas, es como tener una

El hecho de estar en Estados Unidos, de dominar el idioma inglés a cabalidad, te abre puertas inmensas, es como tener una El hecho de estar en Estados Unidos, de dominar el idioma inglés a cabalidad, te abre puertas inmensas, es como tener una El programa de Becas Escolares de Bci apoya a nuestros hijos porque sabemos que

Más detalles

BREVE HISTORIA DEL "CANTO A JAÉN" ( HIMNO A JAÉN )

BREVE HISTORIA DEL CANTO A JAÉN ( HIMNO A JAÉN ) BREVE HISTORIA DEL "CANTO A JAÉN" ( HIMNO A JAÉN ) Gran conocedor de estos dos personajes fue el Concejal de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Jaén D. Vicente González, que una tarde en el estanco de

Más detalles

Constitución de la Corporación del Cabildo Insular de La Palma

Constitución de la Corporación del Cabildo Insular de La Palma Constitución de la Corporación del Cabildo Insular de La Palma PSOE Anselmo Francisco Pestana Padrón Nacido en Guía de Isora en 1965. Licenciado en Derecho por la Universidad de La Laguna. Letrado del

Más detalles

Centro de Santander de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) Programación Curso 2013/14 (Los actos en rojo tienen carácter nacional)

Centro de Santander de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) Programación Curso 2013/14 (Los actos en rojo tienen carácter nacional) Secretario: Alfredo Alonso García santander@acdp.es 2013 22 septiembre Misa festividad de los propagandistas beatos Luis Campos Gorri y Alfonso Sebastia Viñals. Parroquia del Stmo. Cristo. 13 h. 26-29

Más detalles

XII JORNADAS MANRIQUEÑAS

XII JORNADAS MANRIQUEÑAS XII JORNADAS MANRIQUEÑAS VIERNES, 8 DE MAYO 11:30 h: PASACALLE de la Asociación de Cornetas y Tambores Nuestro Padre Jesús de Nazareno, con música medieval por los lugares histórico-culturales más emblemáticos

Más detalles

Programa de Actos conmemorativo del 225 Aniversario de la Esclavitud de San José

Programa de Actos conmemorativo del 225 Aniversario de la Esclavitud de San José Programa de Actos conmemorativo del 225 Aniversario de la Esclavitud de San José Devota y Venerable Hermandad y Esclavitud del Bendito Patriarca Señor San José Patrón de San Fernando Venerable Hermandad

Más detalles

Los días 15 y 16 de abril y organizado por CCOO Sevilla acogerá el I Simposium sobre La Salud Laboral de los músicos de las Orquestas Sinfónicas

Los días 15 y 16 de abril y organizado por CCOO Sevilla acogerá el I Simposium sobre La Salud Laboral de los músicos de las Orquestas Sinfónicas Los días 15 y 16 de abril y organizado por CCOO Sevilla acogerá el I Simposium sobre La Salud Laboral de los músicos de las Orquestas Sinfónicas Los días 15 y 16 de abril se celebrará en el Teatro Maestranza

Más detalles

MISAS CON NIÑOS Y FAMILIA EN LA PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER DE PINTO (MADRID)

MISAS CON NIÑOS Y FAMILIA EN LA PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER DE PINTO (MADRID) MISAS CON Y FAMILIA EN LA PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER DE PINTO (MADRID) MONICIÓN DE ENTRADA 1. Nos reunimos queridas familias a celebra la Eucaristía, en el domingo el día del Señor. Cada vez que celebramos

Más detalles

Actividades culturales programadas con motivo del XVI Congreso Internacional de AHILA. San Fernando (España), 6 al 10 de septiembre de 2011.

Actividades culturales programadas con motivo del XVI Congreso Internacional de AHILA. San Fernando (España), 6 al 10 de septiembre de 2011. Actividades culturales programadas con motivo del XVI Congreso Internacional de AHILA. San Fernando (España), 6 al 10 de septiembre de 2011. Día 6.- Acto de recepción del Archivo General de AHILA, que

Más detalles

elche.psoe.es El PSOE le ofrece al PP un acuerdo para el desarrollo económico y urbanístico.

elche.psoe.es El PSOE le ofrece al PP un acuerdo para el desarrollo económico y urbanístico. El PSOE le ofrece al PP un acuerdo para el desarrollo económico y urbanístico. ciudad frente a los intereses del partido. Y lo hacemos admitiendo y respetamos el liderazgo del equipo de gobierno. Nosotros

Más detalles

OPERACIONES ESPECIALES ARTISTICAS

OPERACIONES ESPECIALES ARTISTICAS OPERACIONES ESPECIALES ARTISTICAS CUADRO GENERAL PAGOS Y CONCEPTOS COMPROMISOS REMANENTE REAJUSTE RESTAURACIONES Iglesia de Santa María de Cuma Monasterio de Tulehras.. 300.000 500.000 500.000 300.000

Más detalles

XXII JORNADAS SOBRE LA UNION EUROPEA

XXII JORNADAS SOBRE LA UNION EUROPEA POLÍTICAS DE IGUALDAD EN ANDALUCÍA ES EL TÍTULO DE UNA DE LAS CONFERENCIAS PREPARADAS PARA EL PRIMER DÍA DE LAS XXII JORNADAS SOBRE LA UNIÓN EUROPEA QUE TENDRÁN LUGAR EN MARCHENA DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE.

Más detalles

Rincón del pasado Imagen e Historia. Homenaje a Diego Sánchez Cordero. Por Daniel Cortés González

Rincón del pasado Imagen e Historia. Homenaje a Diego Sánchez Cordero. Por Daniel Cortés González 100 Rincón del pasado Imagen e Historia. Homenaje a Diego Sánchez Cordero Por Daniel Cortés González Diego Sánchez Cordero nació el 25 de Octubre de 1940 en Fuente de Cantos. De niño trabajó en Ahillones

Más detalles

La producción de Colita se define, más allá de la estética, por su sentido de la ética y del compromiso, tanto profesional como social.

La producción de Colita se define, más allá de la estética, por su sentido de la ética y del compromiso, tanto profesional como social. 1 2 La Fundació Catalunya La Pedrera presenta la primera exposición antológica dedicada a Colita. La muestra, que acoge La Pedrera hasta el 13 de julio, incorpora más de un centenar de piezas, entre fotografías

Más detalles

Resolución de 23/12/2008 (Boletín Oficial del Estado de 29/01/2009) MATERIAL DIDÁCTICO. CONCURSOS PÚBLICOS. Resolución de 23 de

Resolución de 23/12/2008 (Boletín Oficial del Estado de 29/01/2009) MATERIAL DIDÁCTICO. CONCURSOS PÚBLICOS. Resolución de 23 de 29 de enero Boletín Oficial del Estado Resolución de 03/12/2008 (Boletín Oficial del Estado de UNIVERSIDAD. CATEDRÁTICOS. Resolución de 3 de diciembre de 2008, de la Universidad Jaume I, por la que se

Más detalles

MEMORIA DE ACTIVIDADES

MEMORIA DE ACTIVIDADES MEMORIA DE ACTIVIDADES CURSO 2014 / 2015 OCTUBRE PEREGRINCACIÓN CAMINO DE SANTIAGO 2014 - CAMINO INGLÉS Con la participación del Padre Justo Gómez y Marisol Pérez. MIÉRCOLES 1 A DOMINGO 5 DE OCTUBRE DE

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE ALCAUDETE (JAÉN)

AYUNTAMIENTO DE ALCAUDETE (JAÉN) Número 155 Miércoles, 14 de Agosto de 2013 Pág. 18072 ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO DE ALCAUDETE (JAÉN) 7270 Aprobación definitiva del Reglamento del Consejo Local de Deportes. Anuncio Al no haberse

Más detalles

Fotografía. Concurso de. Lugar de entrega. Colaboran: 30 de octubre de 2012

Fotografía. Concurso de. Lugar de entrega. Colaboran: 30 de octubre de 2012 er Fechas límite de presentación de obras 30 de octubre de 2012 Colaboran: Lugar de entrega FOTOGRAFIARTE C/ San Andrés, 3 Posterior. 28220 Majadahonda (Madrid) De 10 a 14 h. y de 17 a 20 h. de lunes a

Más detalles

XI Congreso Nacional de Documentación Médica Madrid 25 y 26 de junio de 2009

XI Congreso Nacional de Documentación Médica Madrid 25 y 26 de junio de 2009 Comités COMITÉ ORGANIZADOR PRESIDENTE: Ángel Moreno González COMITÉ CIENTÍFICO PRESIDENTE: Emilio Úcar Corral VICEPRESIDENTA: Pilar Rodríguez Manzano Hospital Universitario de Móstoles. Madrid VICEPRESIDENTE:

Más detalles

CÓMO APRENDÍ A ORAR POR LOS INCONVERSOS

CÓMO APRENDÍ A ORAR POR LOS INCONVERSOS CÓMO APRENDÍ A ORAR POR LOS INCONVERSOS He aquí un testimonio destacado que podría ayudar a los lectores. Su autor ha preferido mantener el anonimato debido a las implicaciones personales relativas a su

Más detalles

Com és la Lluna? 1 Com és la Lluna? F I T X A D I D À C T I C A 4

Com és la Lluna? 1 Com és la Lluna? F I T X A D I D À C T I C A 4 F I T X A 4 Com és la Lluna? El divendres 20 de març tens l oportunitat d observar un fenomen molt poc freqüent: un eclipsi de Sol. Cap a les nou del matí, veuràs com la Lluna va situant-se davant del

Más detalles

2º OPEN NACIONAL F3A COMUNIDAD DE MADRID. CRÓNICA DEL EVENTO

2º OPEN NACIONAL F3A COMUNIDAD DE MADRID. CRÓNICA DEL EVENTO 2º OPEN NACIONAL F3A COMUNIDAD DE MADRID. CRÓNICA DEL EVENTO II Open Nacional F3A Comunidad de Madrid. Pag. 1/6 El pasado fin de semana del 12 y 13 de Mayo del 2012, el Club RC Libélula (Villalbilla),

Más detalles

El Museo te ayuda a hacer tus NACE RICARDO ELIÉCER NEFTALÍ REYES BASOALTO (PABLO NERUDA) (12 DE JULIO DE 1904)

El Museo te ayuda a hacer tus NACE RICARDO ELIÉCER NEFTALÍ REYES BASOALTO (PABLO NERUDA) (12 DE JULIO DE 1904) El Museo te ayuda a hacer tus Tareas NACE RICARDO ELIÉCER NEFTALÍ REYES BASOALTO (PABLO NERUDA) (12 DE JULIO DE 1904) Retrato del poeta Pablo Neruda. Colección Archivo Fotográfico. Museo Histórico Nacional.

Más detalles

ASOCIACION ESPAÑOLA DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL LAS RELACIONES LABORALES EN LA REESTRUCTURACIÓN Y EL SANEAMIENTO DE EMPRESAS

ASOCIACION ESPAÑOLA DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL LAS RELACIONES LABORALES EN LA REESTRUCTURACIÓN Y EL SANEAMIENTO DE EMPRESAS 1 ASOCIACION ESPAÑOLA DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL XVI CONGRESO NACIONAL DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL LAS RELACIONES LABORALES EN LA REESTRUCTURACIÓN Y EL SANEAMIENTO

Más detalles

1ª Olimpiada en España

1ª Olimpiada en España 1ª Olimpiada en España La Colombofilia Española ha organizado dos y asistido a todas las Olimpiadas Colombófilas celebradas a partir de su creación con motivo del Primer Congreso Colombófilo Internacional,

Más detalles

Boletín Informativo nº 10

Boletín Informativo nº 10 Boletín Informativo nº 10 21 de marzo de 2014 FAPA-AGORA Córdoba, en colaboración con SURCO (Federación de Ampas del Sur de Córdoba) y el Excelentísimo Ayuntamiento de Lucena celebró el día 22 de Febrero

Más detalles