Problemes de Geometria per a l ESO 178

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Problemes de Geometria per a l ESO 178"

Transcripción

1 Problemes de Geometria per a l EO alculeu el perímetre de la figura KöMaL, K olució: onsiderem el pentàgon DE Les rectes i DE s intersecten en el punt P PD = 90º PD = DE = = 0 plicant el teorema de Pitàgores al triangle rectangle PD : 01 P = 0 = = E P = 19 = 194 El perímetre del pentàgon DE és: P DE = = E 19 D P

2 177- Donats dos punts, del plànol dibuixeu les rectes que estan a una distància de i de KöMaL, K01 olució: Dibuixem la circumferència de centre i radi Dibuixem la circumferència de centre i radi Distingirem cinc casos, depenent de la posició relativa de les dues circumferències a) uposem que >, circumferències exteriors e e4 e1 > e Dibuixem les rectes tangents a les dues circumferències El problema té 4 solucions: dues tangents exteriors i dues interiors b) uposem que =, circumferències tangents exteriors e e1 T = e Dibuixem les rectes tangents a les dues circumferències El problema té solucions: dues tangents exteriors i la recta perpendicular que passa pel punt comú a les dues circumferències

3 c) uposem que 1 < <, circumferències secants e1 1<< e Dibuixem les rectes tangents a les dues circumferències El problema té solucions: dues tangents exteriors d) uposem que = 1, circumferències tangents interiors e1 <1 T Dibuixem la recta tangent a les dues circumferències El problema té 1 solucions e) uposem que 1 <, circumferències interiors El problema no té solució

4 177- Des d un vèrtexs d un quadrat de costat 1 s han dibuixat dos segments que divideixen el quadrat en tres parts d igual àrea (dos triangles i un estel) El procediment es repeteix amb un vèrtex adjacent Quin és l'àrea de la intersecció dels dos cometes? KöMaL, 14 olució: iga D el quadrat de costat = 1 iguen els segments E, F que divideixen el quadrat en tres parts d igual àrea iguen els segments G, H que divideixen el quadrat en tres parts d igual àrea iga KLMN el cometa intersecció de dels cometes EF, GDH K, M pertanyen a la mediatriu del costat iguen P, Q els punts migs dels costats, D, respectivament iguen R, les projeccions de N sobre els costats D,, respectivament NH = 90º D G Q L àrea del triangle rectangle DF és la tercera part del quadrat D, aleshores: M 1 1 H 1 DF = Per tant: N 1 1 R DF = H = G = DG = GF = F = QF = K Els triangles rectangles H, KP són semblants i de raó :1 1 1 P plicant el teorema de Tales: PK = H = Els triangles rectangles DF, MQF són semblants i de raó 4:1 plicant el teorema de 1 1 Tales: QM = D = KM = D ( PK + QM) = 1 + = 4 1 iga RH = L = a, RH = b, R = c Els triangles rectangles c = a DF, Els triangles rectangles DF, b = a b + c = a + a = Resolent l equació: 4 a = 1 4 NL = a = 1 = 1 1 L àrea del cometa KLMN és: RN són semblants plicant el teorema de Tales: NRH són semblants plicant el teorema de Tales: 1 1 KLMN = KM ML = = F L E

5 1774- L espiral de la figura està formada per trossos de segments de longituds en centímetres 1, 1,,,,, 4, 4, 4 a) i hi ha n trossos de corda quina és la longitud de l espiral b) i tinc metres de corda quants segments màxims de l espiral puc construir? Quanta corda sobra? olució: a) i el nombre de segments n és parell la longitud de l espiral és: n L n = n 1 + n 1 1 Ln = = n + n 4 i el nombre de segments n és imparell la longitud de l espiral és: n 1 n 1 L n = n 1 1+ n 1 n 1 n n 1 n 1 Ln = + = = 4 b) uposem que el nombre de trossos n és imparell: L n n + 1 = 00 Resolem la inequació: n + n n + n n n El nombre de trossos de l espiral és n = + 1 La longitud de l espiral es de L = = 17 = 9cm obren 00 9 = 11cm 1 L últim segment de la corda mesura + 1 = 17cm En el que resta no puc fer un altre segment

6 177- En la figura, D és un quadrat M, N són els punts migs dels costats i D, respectivament Determineu la proporció entre les àrees del quadrilàter KLN i del quadrat D olució: Els triangles LD, iga l àrea del triangle L àrea del quadrat D és DLN són semblants i de raó :1 DLN, aleshores, LD = 4 = 4 = 4 0 D DN = Dos triangles que tenen la mateixa altura les àrees són proporcionals a les bases = LN DLN = = N DN = = 4 L N NL = iga P la intersecció de les rectes DK i Els triangles rectangles leshores els triangles leshores, = K K = K DM, DK, PM són iguals PK són semblants de raó 1: KL = L = 4 = L àrea del quadrilàter KLN és: 4 7 KLN = LN + KL = + = La proporció entre les àrees del quadrilàter KLN i del quadrat és: 7 KLN 7 = = 0 0 d D N D N L (4/) L 4 K (/) K M M P

7 Ricard Peiró i Estruch 177- En la figura D és un quadrat i E és el punt mig del costat D Determineu quin perímetre és major el del quadrat o el de la circumferència que passa pels punts,, E E olució 1: iga D el quadrat de costat = 1 plicant el teorema de Pitàgores al triangle rectangle E = E = E : iga R el radi de la circumferència circumscrita al triangle L àrea del triangle E és la meitat de l àrea del quadrat: E 1 1 E E 1 E = = = Resolent l equació: 4R 4R R = El perímetre del quadrat és: P D = 4 π El perímetre de la circumferència és: P circumf = π = 9 4 leshores, el perímetre del quadrat és major que el perímetre de la circumferència olució : iga O el centre de la circumferència O és la intersecció de les mediatrius als segments E i iga OE = R radi de la circumferència iga M el punt mig del segments E plicant el teorema de Pitàgores al triangle rectangle E = E = EM = 4 Els triangles rectangles E, E : EMO són semblants plicant el 1 teorema de tales: = Resolent l equació: R = R 4 El perímetre del quadrat és: P D = 4 π El perímetre de la circumferència és: P circumf = π = 9 4 leshores, el perímetre del quadrat és major que el perímetre de la circumferència Pcircumf π ense calculadora: = < < 1 P D D E E D D M O N

8 1777- alculeu la proporció entre les àrees del quadrilàter interior i el quadrat exterior a a b b b olució: L àrea del quadrat exterior és: quadrat = (a + b) = a + ab + b a b a L àrea de la superfície del quadrat exterior al quadrilàter està formada per 4 triangles rectangles La seua àrea és: ( a + ab b ) ext = a + ab + b = + L àrea del quadrilàter ombrejat és: 1 quadrilàter = quadrat ext = a + ab + b + La proporció entre les àrees del quadrilàter ombrejat i el quadrat és: quadrilàter 1 = quadrat 1 ( a + ab + b ) = ( a + ab b )

9 177- a) En una graella quants tipus de trapezis isòsceles no paral lelograms es poden construir b) En una graella 4 4 quants tipus de trapezis isòsceles no paral lelograms es poden construir alculeu les seues àrees olució: Per calcular les àrees utilitzarem la fórmula de Pick Teorema de Pick i els vèrtexs d un polígon pertanyen a una graella quadrangular l àrea del polígon en funció de l àrea de quadrat menut de la graella és: = I + 1, on I és igual als punts interiors al polígon els punts que pertanyen a la vora a) Només se n pot construir 1 La seua àrea és = = b) = = = + 1 = 4 = = = = = 1+ 1 = 4 9 = + 1 = 4 7 = =

10 c) = = = + 1 = 4 = = = + 1 = = = = + 1 = = + 1 = 9 = = 1 = = = 1+ 1 = = + 1 = 9 = + 1 = = + 1 = 1 = + 1 = 7 10 = = = + 1 = 7 1 = + 1 = 9 7 = =

11 1779- i els costats dels tres hexàgons menuts són 4 cm, quina és la relació entre l àrea de la zona acolorida i l àrea blanca de l hexàgon regular gran? Olimpíada València 01 Nivell Velocitat olució: iga = R = RQ = c = 4 costats dels hexàgons menuts = c La recta és diagonal de l hexàgon gran ja que = 0º Notem que PQ = QR = c La diagonal de l hexàgon gran és: P = c El costat de l hexàgon gran és: 1 = P = c Els hexàgons regulars són semblants La raó de semblança de l hexàgon menut i l hexàgon gran és : Les seues àrees són proporcionals al quadrat de la raó de semblança: Hgran Hmenut = = 4 La proporció entre l àrea blanca i l àrea acolorida és: Hgran blanca Hmenut 1 Hmenut 1 1 = = 1 = 1 = 4 1 acolorida Hmenut Hmenut La proporció entre l àrea acolorida i l àrea blanca és: acolorida 1 = 1 blanca O R Q P

12 170- La figura mostra els tres primers diagrames d una seqüència adascun dels quadradets mesura 1 cm Quina és l àrea del desè diagrama de la seqüència? I del diagrama 01? Olimpíada València 01 Nivell Individual olució: L àrea del primer terme és: L àrea d un quadrat de costat menys un quadrat central, menys 4 quadrats que formen els cantons 1 = = L àrea del segon terme és: L àrea d un quadrat de costat menys un quadrat central de costat, menys 4 quadrats que formen els cantons = = 4 L àrea del tercer terme és: L àrea d un quadrat de costat 7 menys un quadrat central de costat, menys 4 quadrats que formen els cantons = = 7 4 El terme general és: n + = (n + 4) n 4 = n 1 El terme que fa 10 és: = = 9 = = 9 El terme que fa 01 és: = = 11 = = 11

Problemes de Geometria per a l ESO 151

Problemes de Geometria per a l ESO 151 roblemes de Geometria per a l SO 151 1501- n la figura, TRN és un pentàgon regular, és un triangle equilàter i ON és un quadrat etermineu la mesura de l angle R R Tots els tres polígons tenen els costats

Más detalles

Problemes de Geometria per a l ESO 206

Problemes de Geometria per a l ESO 206 Problemes de Geometria per a l ESO 06 05- onada una circumferència de centre O i radi R, dibuixem les cordes i iguals al costat del quadrat inscrit i la corda igual a costat de l hexàgon regular a) alculeu

Más detalles

Problemes de Geometria per a l ESO 171

Problemes de Geometria per a l ESO 171 roblemes de Geometria per a l ESO 171 1701- Siga un triangle acutangle i i E les altures Si E = 5, E = 3, = etermineu E 3 x 5 Siga = x plicant el teorema de itàgores al triangle rectangle = 15 plicant

Más detalles

Problemes de Geometria per a l ESO 183

Problemes de Geometria per a l ESO 183 Ricard Peiró i struch Problemes de eometria per a l SO 183 181- Sobre els costats i del triangle i cap a l exterior, dibuixat els quadrats I, respectivament Siga M el punt mig del costat Proveu que = M

Más detalles

Problemes de Geometria per a l ESO Calculeu l àrea d un cercle tal que té un hexàgon inscrit de costats consecutius 1, 1, 1, 2, 2, 2.

Problemes de Geometria per a l ESO Calculeu l àrea d un cercle tal que té un hexàgon inscrit de costats consecutius 1, 1, 1, 2, 2, 2. Problemes de Geometria per a l SO 7 6- alculeu l àrea d un cercle tal que té un hexàgon inscrit de costats consecutius,,,,, Siga l hexàgon inscrit en la circumferència de centre O i radi r Siga α O, β

Más detalles

Problemes de Geometria per a l ESO 208

Problemes de Geometria per a l ESO 208 roblemes de Geometria per a l ESO 08 07- Si un jardí rectangular l eixamplarem m més ample i 3 m més llarg, tindria 64 metres quadrats més gran Si l eixamplarem 3 m més amples i m més llargs, tindria 68

Más detalles

POLÍGONS, CIRCUMFERÈNCIA I CERCLE

POLÍGONS, CIRCUMFERÈNCIA I CERCLE POLÍGONS, CIRCUMFERÈNCIA I CERCLE POLÍGONS Polígon és la figura plana tancada formada per n segments P 1P,PP3,P3P4,...,Pn P1 ( n 3 ) anomenats costats, essent els punts P,P,... els vèrtexs. 1 Pn L angle

Más detalles

Problemes de Geometria per a l ESO 134. Aplicant la potència del punt A respecte de la circumferència menuda:

Problemes de Geometria per a l ESO 134. Aplicant la potència del punt A respecte de la circumferència menuda: Problemes de Geometria per a l ES 134 1331- Siguen dues circumferències concèntriques de radis 7, 9 La corda talla la circumferència menuda en els punts, tal que = = etermineu la mesura del segment Siga

Más detalles

TRIANGLES. TEOREMA DE PITÀGORES.

TRIANGLES. TEOREMA DE PITÀGORES. TRIANGLES. TEOREMA DE PITÀGORES. Un triangle ABC és la figura geomètrica del plànol formada per 3 segments anomenats costats els extrems dels quals es tallen a en 3 punts anomenats vèrtexs. Els vèrtexs

Más detalles

GEOMETRIA PLANA 1. ELS ANGLES 1.1. DEFINICIÓ 1.2. CLASSIFICACIÓ

GEOMETRIA PLANA 1. ELS ANGLES 1.1. DEFINICIÓ 1.2. CLASSIFICACIÓ GEOMETRIA PLANA 1. ELS ANGLES 1.1. DEFINICIÓ Representem un punt A en un pla i tracem dues semirectes amb origen en aquest punt. El punt A serà el vèrtex de l angle i cada semirecta serà el costat. 1..

Más detalles

Semblança. Teorema de Tales

Semblança. Teorema de Tales Semblança. Teorema de Tales Dos polígons són semblants si el angles corresponents són iguals i els costats corresponents són proporcionals. ABCDE A'B'C'D'E' si: Â = Â',Bˆ = Bˆ', Ĉ = Ĉ', Dˆ = Dˆ', Ê = Ê'

Más detalles

Problemes de Geometria per a l ESO 101

Problemes de Geometria per a l ESO 101 Problemes de Geometria per a l ESO 0 00- En un prisma quadrangular regular la diagonal és igual a d La diagonal està inclinada respecte de la base sota un angle igual a α Determineu l àrea lateral del

Más detalles

La porció limitada per una línia poligonal tancada és un

La porció limitada per una línia poligonal tancada és un PLA Si n és el nombre de costats del polígon: El nombre de diagonals és La suma dels seus angles és 180º ( n 2 ). La porció limitada per una línia poligonal tancada és un Entre les seves propietats destaquem

Más detalles

Fitxa 12: Moviments. (fitxa12a.fig, fitxa12b.fig, fitxa12c.fig). i de raó r 2

Fitxa 12: Moviments. (fitxa12a.fig, fitxa12b.fig, fitxa12c.fig). i de raó r 2 Sessió 7 Moviments Fitxa 2: Moviments (fitxa2afig, fitxa2bfig, fitxa2cfig) Activitat 3 (activ3fig) Teorema de la composició d homotècies Siga l homotècia f de centre O i de raó r Siga l homotècia g de

Más detalles

UN POLÍGON és una superficie plana

UN POLÍGON és una superficie plana UNITAT 10 - FIGURES PLANES RECORDA 4t. Primària UN POLÍGON és una superficie plana limitada per segments rectes. Cadascún d aquests segments és un COSTAT i cada punt on s uneixen dos costats forman un

Más detalles

EXERCICIS PROPOSATS. 3 cm

EXERCICIS PROPOSATS. 3 cm EXERCICIS PROPOSATS 1.1 Calcula el perímetre de les figures següents. a), b) cm cm cm a) p,5 8 5 1 b) p 9 cm 1. Calcula el perímetre d aquestes figures. a) Un quadrat de 6 centímetres de costat. b) Un

Más detalles

Sector circular i Segment circular.

Sector circular i Segment circular. Tema: poligons, circumferència i cercle Activitats de consolidació Pàgina 1 de 8 1. Explica quines són les semblances i diferències entre: Línia poligonal i polígon. Circumferència i cercle. Sector circular

Más detalles

2.Igualtat. 3.Gir. 4.Simetria. 6.Semblança. 7.Escales

2.Igualtat. 3.Gir. 4.Simetria. 6.Semblança. 7.Escales DIBUIX TÈCNIC 3. TRANSFORMACIONS GEOMÈTRIQUES. ESCALES 1.Transformacions isomètriques 2.Igualtat 3.Gir 4.Simetria 5.Transformacions isomòrfiques 6.Semblança 7.Escales COL LEGI ST. JOSEP SANT SADURNÍ D

Más detalles

FITXA 1: Polígons. Conceptes

FITXA 1: Polígons. Conceptes FITXA 1: Polígons. Conceptes A.1. REPASSA ELS TEUS CONEIXEMENTS. 1. Escriu la lletra de les figures equilàteres. A, D 2. Escriu el nom de les figures equiangulars. A, D 3. Anomena les figures que tenen

Más detalles

RECONÈIXER ELS PRISMES I PIRÀMIDES PRINCIPALS. CALCULAR-NE LES ÀREES

RECONÈIXER ELS PRISMES I PIRÀMIDES PRINCIPALS. CALCULAR-NE LES ÀREES OBJECTIU RECONÈIXER ELS PRISMES I PIRÀMIDES PRINCIPALS. CALCULAR-NE LES ÀREES 10 NOM: CURS: DATA: CONCEPTE DE PRISMA Un prisma és un poliedre format per dues bases iguals i paral leles, les cares laterals

Más detalles

DIBUIX TÈCNIC PER A CICLE SUPERIOR DE PRIMÀRIA

DIBUIX TÈCNIC PER A CICLE SUPERIOR DE PRIMÀRIA DIBUIX TÈCNIC PER A CICLE SUPERIOR DE PRIMÀRIA Abans de començar cal tenir uns coneixements bàsics que estudiareu a partir d ara. PUNT: No es pot definir, però podem dir que és la marca més petita que

Más detalles

Tema 2: GEOMETRIA ANALÍTICA AL PLA

Tema 2: GEOMETRIA ANALÍTICA AL PLA Tema : GEOMETRIA ANALÍTICA AL PLA Vector El vector AB és el segment orientat amb origen al punt A i extrem al punt B b a A B Les projeccions del vector sobre els eixos són les components del vector: a

Más detalles

Políedres regulars Cossos de revolució

Políedres regulars Cossos de revolució Políedres regulars Cossos de revolució Políedre. Un políedre és un cos limitat per cares poligonals. Angle díedre. Angle políedre anomena angle díedre d un políedre el que està format per dues cares que

Más detalles

Dotze problemes d optimització

Dotze problemes d optimització Dotze problemes d optimització Problema 1 Determineu les dimensions d un cilindre de volum màxim inscrit en un cub d aresta a tal que l eix del cilindre siga una diagonal del cub Problema En una semiesfera

Más detalles

FITXA 1: Angles consecutius i adjacents

FITXA 1: Angles consecutius i adjacents FITXA 1: Angles consecutius i adjacents A.1. OBSERVA AQUESTES FIGURES I FES EL QUE S INDICA: Consecutius Adjacents Oposats 1. Col loca aquests noms en la figura corresponent: angles adjacents, angles oposats

Más detalles

UNITAT 8. FIGURES PLANES

UNITAT 8. FIGURES PLANES 1. Fes servir aquests punts per traçar dues línies poligonals més de cada tipus, apart de les dels exemples: Línia poligonal oberta Línia poligonal oberta creuada Línia poligonal tancada Línia poligonal

Más detalles

Els catets d un triangle rectangle mesuren 5 i 13 centímetres. Calcula n el valor de la hipotenusa.

Els catets d un triangle rectangle mesuren 5 i 13 centímetres. Calcula n el valor de la hipotenusa. 1 LONGITUDS I ÀREES EXERCICIS PER A ENTRENAR-SE Teorema de Pitàgores 1.8 Els catets d un triangle rectangle mesuren i 1 centímetres. Calcula n el valor de la hipotenusa. Si fem servir el teorema de Pitàgores:

Más detalles

SOLUCIONS ABRIL Autor: Ricard Peiró i Estruch PLM : Abril 1

SOLUCIONS ABRIL Autor: Ricard Peiró i Estruch PLM : Abril 1 SOLUCIONS ABRIL 06 Autor: Ricard Peiró i Estruch Abril Siga el tetraedre regular ABCS Siguen K, L, M de les arestes AS, BS, CS, respectivament, tal que, AK BL SM a Δ Determineu l àrea del triangle KLM

Más detalles

SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE

SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE 59 Activitat 1 Llegeix atentament el teorema de Tales. Creus que també és certa la proporció següent? Per què? AB CD A B C D El teorema de Tales diu: AB (A B

Más detalles

ACTIVITATS FINALS. Segments proporcionals. Teorema de Tales. a) AB = 2 cm i CD = 5 cm. b) AB = 7,5 cm i CD = 15 cm. c) AB = 1 m i CD = 30 dm.

ACTIVITATS FINALS. Segments proporcionals. Teorema de Tales. a) AB = 2 cm i CD = 5 cm. b) AB = 7,5 cm i CD = 15 cm. c) AB = 1 m i CD = 30 dm. TIVITTS INLS Segments proporcionals 33 34 a) cm i b) 7, i c) m i 30 dm d) 7 mm i 0,4 dm 35 4 5 36 3 7 37 a) cm E GH 0 cm b) E 9 cm GH Teorema de Tales 43 a) b) 3 cm, cm,, 3, 44 a) e) 4,,8 cm cm b) f )

Más detalles

Unitat 2 TEOREMA DE TALES. TEOREMA DE PITÀGORES. RAONS TRIGONOMÈTRIQUES UNITAT 2 TEOREMA DE TALES.

Unitat 2 TEOREMA DE TALES. TEOREMA DE PITÀGORES. RAONS TRIGONOMÈTRIQUES UNITAT 2 TEOREMA DE TALES. Unitat 2 TEOREMA DE TALES. TEOREMA DE PITÀGORES. RAONS TRIGONOMÈTRIQUES 41 42 Matemàtiques, Ciència i Tecnologia 8. TRIGONOMETRIA UNITAT 2 QUÈ TREBALLARÀS? què treballaràs? En acabar la unitat has de ser

Más detalles

UNITAT 3: TRIGONOMETRIA

UNITAT 3: TRIGONOMETRIA UNITAT 3: TRIGONOMETRIA 1. Angles Anomenem angle a l'espai del pla tancat per dues semirectes que tenen un mateix origen. Podem classificar els angles segons la seva obertura en tres tipus: agut, recte

Más detalles

Matemàtiques, Ciència i Tecnologia 8. TRIGONOMETRIA UNITAT 3 ÀREES I VOLUMS. Unitat 3 ÀREES I VOLUMS

Matemàtiques, Ciència i Tecnologia 8. TRIGONOMETRIA UNITAT 3 ÀREES I VOLUMS. Unitat 3 ÀREES I VOLUMS 70 Unitat 3 ÀREES I VOLUMS què treballaràs? En acabar la unitat has de ser capaç de: Reconèixer unitats de mesura d una àrea. Interpretar fórmules d àrees de figures planes. Aplicar fórmules d àrees de

Más detalles

Exercicis de rectes en el pla

Exercicis de rectes en el pla Equacions de la recta 1. Escriu les diferents equacions de la recta que passa pel punt P(3, 4) i que té com a vector director el vector v = ( 5, 2). 2. Per a la recta d equació director. 6 + y = 1, escriu

Más detalles

DERIVADES: exercicis bàsics ex D.1

DERIVADES: exercicis bàsics ex D.1 DERIVADES: eercicis bàsics e D.. Estudiar la derivabilitat de les funcions que s indiquen, calculant el seu camp de derivabilitat. Escriure l epressió de la funció derivada corresponent, en el cas de que

Más detalles

Trigonometria Resolució de triangles.

Trigonometria Resolució de triangles. Trigonometria Resolució de triangles. Raons trigonomètriques d un angle agut. Considerarem el triangle rectangle ABC on A = 90º Recordem que en qualsevol triangle rectangle Es complia el teorema de Pitàgores:

Más detalles

Proves d accés a la Universitat per a més grans de 25 anys Convocatòria 2013

Proves d accés a la Universitat per a més grans de 25 anys Convocatòria 2013 Pàgina 1 de 5 Sèrie 3 Opció A A1.- Digueu de quin tipus és la progressió numèrica següent i calculeu la suma dels seus termes La progressió és geomètrica de raó 2 ja que cada terme s obté multiplicant

Más detalles

PROVES D ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR Convocatòria maig de 2005 DIBUIX TÈCNIC

PROVES D ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR Convocatòria maig de 2005 DIBUIX TÈCNIC PROVES D ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR Convocatòria maig de 2005 DIBUIX TÈCNIC 1º A Donada la perspectiva de la figura dibuixa, a mà alçada, les tres vistes de la mateixa Dada la perspectiva

Más detalles

La recta. La paràbola

La recta. La paràbola LA RECTA, LA PARÀBOLA I LA HIPÈRBOLA La recta Una recta és una funció de la forma y = m + n. m és el pendent de la recta i n és l ordenada a l origen. L ordenada a l origen ens indica el punt de tall amb

Más detalles

x x 1 x 11= 7) y = 6 3x-2 12) y = e 5x (3x 2-6)

x x 1 x 11= 7) y = 6 3x-2 12) y = e 5x (3x 2-6) Derivació1/ 1.- Calculeu la primera derivada de les funcions següents, simplificant el resultat el màim possible. 1) y = - 4 4 + - ) y 6 4 4 = + 3 3) y = 3 + 4) y = ) 3 y = 6) y = ( + ) 1 + 7) ( 3) y =

Más detalles

XXXV OLIMPÍADA MATEMÀTICA

XXXV OLIMPÍADA MATEMÀTICA XXXV OLIMPÍADA MATEMÀTICA Primera fase (Catalunya) 10 de desembre de 1999, de 16 a 0h. 1. Amb quadrats i triangles equilàters de costat unitat es poden construir polígons convexos. Per exemple, es poden

Más detalles

SÈRIE 3 PAU. Curs DIBUIX TÈCNIC

SÈRIE 3 PAU. Curs DIBUIX TÈCNIC SÈRIE 3 PAU. Curs 2003-2004 DIBUIX TÈCNIC L examen consta de la realització de tres dibuixos: el dibuix 1, una de les dues opcions del dibuix 2 i una de les dues opcions del dibuix 3. Escolliu entre l

Más detalles

1.- Sabem que el vector (2, 1, 1) és una solució del sistema ax + by + cz = a + c bx y + bz = a b c. . cx by +2z = b

1.- Sabem que el vector (2, 1, 1) és una solució del sistema ax + by + cz = a + c bx y + bz = a b c. . cx by +2z = b Oficina d Organització de Proves d Accés a la Universitat Pàgina de 5 PAU 0 - Sabem que el vector (,, ) és una solució del sistema ax + by + cz = a + c bx y + bz = a b c cx by +z = b Calculeu el valor

Más detalles

XXVII OLIMPÍADA MATEMÀTICA 2016 NIVELL A

XXVII OLIMPÍADA MATEMÀTICA 2016 NIVELL A XXVII OLIMPÍADA MATEMÀTICA 2016 NIVELL A 1r cicle SECUNDÀRIA ATENCIÓ ESCRIU LES TEUES DADES PERSONALS ÚNICAMENT EN AQUEST FULL. EN LA RESTA DE FULLS ÚNICAMENT CONTESTA LES PREGUNTES. COM MÉS EXPLIQUES

Más detalles

8Solucions dels exercicis i problemes

8Solucions dels exercicis i problemes PÀGIN 179 Pàg. 1 T eorema de Pitàgores 1 Calcula l àrea del quadrat verd en cada un dels casos següents: 14 cm 2 45 m2 60 m 2 30 cm 2 = 44 cm 2 = 15 m 2 2 Quina és l àrea dels quadrats següents?: 17 cm

Más detalles

SOLUCIONS DESEMBRE 2016

SOLUCIONS DESEMBRE 2016 Página 1 de 8 SOLUCIONS DESEMBRE 2016 Solucions extretes del llibre: XVII CONCURSO DE PRIMAVERA 2013 Obtenible en http://www.concursoprimavera.es#libros Autors: Col lectiu Concurso de primavera. Comunitat

Más detalles

= 1+ β, essent α i β paràmetres reals. a la recta r 2. i el pla Π d equació

= 1+ β, essent α i β paràmetres reals. a la recta r 2. i el pla Π d equació Problema A Setembre 0 + y z = En l espai es té la recta r i el pla Π d equacions r x + mz = 0, on x y z = 0 m és un paràmetre real a) Un vector director de la recta r b) El valor de m per al qual la recta

Más detalles

SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE

SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE 85 Activitat 1 Calcula l àrea de la figura prenent com a unitat d àrea la quadrícula que hi ha indicada: Activitat Ens referirem a la unitat d àrea amb el símbol

Más detalles

j Unitat 6. Rectes en el pla

j Unitat 6. Rectes en el pla MATEMÀTIQUES 9 4. Calcula a a sabent que a b, b b 4 i que l angle que formen els vectors a i b mesura 0º. b b 4 b 4 b a b a b cos a a cos 0º a cos 0º a a a 9. Els punts A(, ), B(, ) i C(, ) són tres vèrtexs

Más detalles

SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE

SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE 30 SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE Activitat 1 Completa la taula següent: Graus Minuts Segons 30º 30 x 60 = 1.800 1.800 x 60 = 108.000 45º 2.700 162.000 120º 7.200 432.000 270º 16.200 972.000

Más detalles

quaderns de matemàtiques

quaderns de matemàtiques 1 quaderns de matemàtiques trigonometria 2 AUTOR / RECOPILADOR: Xavier Vilardell Bascompte xevi.vb@gmail.com CURS: 2007-2008 ÚLTIMA REVISIÓ: 22 de gener de 2008 Aquests quaderns de matemàtiques han estat

Más detalles

Districte Universitari de Catalunya

Districte Universitari de Catalunya Proves d accés a la universitat Convocatòria 2014 Dibuix tècnic Sèrie 3 Indiqueu les opcions triades: Exercici 1: Opció A Opció B Exercici 2: Opció A Opció B Exercici 3: Opció A Opció B Qualificació 1

Más detalles

EXERCICIS PROPOSATS. Observa la figura i digues quin element geomètric determinen la recta i el pla.

EXERCICIS PROPOSATS. Observa la figura i digues quin element geomètric determinen la recta i el pla. 13 COSSOS GEOMÈTRICS EXERCICIS PROPOSTS 13.1 Observa la figura i digues quin element geomètric determinen la recta i el pla. r α La recta r i el pla determinen un punt. 13.2 mb els quatre punts que delimiten

Más detalles

Càlcul d'àrees i volums.

Càlcul d'àrees i volums. Càlcul d'àrees i volums. Exemple 1. Donada la figura següent: Calcula'n: superfície volum Resolució: Fixem-nos que la superfície està formada per tres objectes.: 1. la base del cilindre 2. la paret del

Más detalles

SOLUCIONS JUNY Pagina 1 de 11

SOLUCIONS JUNY Pagina 1 de 11 Pagina 1 de 11 SOLUCIONS JUNY 018 Solucions extretes del llibre: XVIII CONCURSO DE PRIMAVERA 014 Obtenibles en http://www.concursoprimavera.es#libros NIVELL: Batxillerat i preparació OME AUTORS: Col lectiu

Más detalles

1. Indica si les següents expressions són equacions o identitats: a. b. c. d.

1. Indica si les següents expressions són equacions o identitats: a. b. c. d. Dossier d equacions de primer grau 1. Indica si les següents expressions són equacions o identitats: Solucions: Equació / Identitat / Identitat / Identitat 2. Indica els elements d aquestes equacions (membres,

Más detalles

IES L ASSUMPCIÓ

IES L ASSUMPCIÓ MATEMÀTIQUES n ESO REPÀS DE CONCEPTES DE GEOMETRIA EN EL PLA DE 1R D ESO Recta: És una línia contínua que està formada per infinits punts en la mateixa direcció. La recta no té inici ni fi. Semirecta:

Más detalles

Proves d accés a la universitat Convocatòria 2016 Dibuix tècnic Sèrie 3 Indiqueu les opcions triades:

Proves d accés a la universitat Convocatòria 2016 Dibuix tècnic Sèrie 3 Indiqueu les opcions triades: Proves d accés a la universitat Convocatòria 2016 Dibuix tècnic Sèrie 3 Indiqueu les opcions triades: Exercici 1: Opció A Exercici 2: Opció A Exercici 3: Opció A Opció B Opció B Opció B Qualificació 1

Más detalles

Problemes de Geometria per a l ESO 98

Problemes de Geometria per a l ESO 98 Ricrd Peiró i Estruch Problemes de Geometri per l ESO 98 97- Determineu l relció entre els volums dels dos cossos formts per l secció d un piràmide regulr qudrngulr per un plànol que pss pels punts migs

Más detalles

Curs Polígons, perímetres i àrees Fitxa 9. Pot un conjunt de segments concatenats arribar a formar un polígon? Justifica la resposta.

Curs Polígons, perímetres i àrees Fitxa 9. Pot un conjunt de segments concatenats arribar a formar un polígon? Justifica la resposta. Un polígon és la porció de pla limitada per una línia poligonal tancada. Anem a treballar una mica més aquesta definició. 1 Dibuixa cinc segments concatenats. Pot un conjunt de segments concatenats arribar

Más detalles

2n ESO A TREBALL D'ESTIU - MATEMÀTIQUES CURS

2n ESO A TREBALL D'ESTIU - MATEMÀTIQUES CURS INS PERE BORRELL C. Escoles Pies, 46 17520 PUIGCERDÂ Tel. 972880275 Fax 972141049 Departament de Matemàtiques 2n ESO A TREBALL D'ESTIU - MATEMÀTIQUES CURS 2015-2016 Exercicis que cal fer per preparar la

Más detalles

Deduce razonadamente en que casos los planos π 1 y π 2 son o no paralelos:

Deduce razonadamente en que casos los planos π 1 y π 2 son o no paralelos: GEOMETRÍA Junio 98 Deduce razonadamente en que casos los planos y son o no paralelos: a) : x + y + z = y : x + y z = 4 b) : x y + z = 4 y : x y + z = Obtén la distancia entre los planos y cuando sean paralelos.

Más detalles

Problemes geomètrics. Objectius. Abans de començar

Problemes geomètrics. Objectius. Abans de començar 8 Problemes geomètrics Objectius En aquesta quinzena aprendràs a: Aplicar les raons trigonomètriques per estudiar les relacions que existeixen entre els angles i els costats de les figures planes. Calcular

Más detalles

SOLUCIONS GENER Pagina 1 de 9

SOLUCIONS GENER Pagina 1 de 9 Pagina 1 de 9 SOLUCIONS GENER 018 Solucions extretes del llibre: XVIII CONCURSO DE PRIMAVERA 014 Obtenible en http://www.concursoprimavera.es#libros NIVELL: Segon cicle de l ESO AUTORS: Col lectiu Concurso

Más detalles

Tema 1: TRIGONOMETRIA

Tema 1: TRIGONOMETRIA Tema : TRIGONOMETRIA Raons trigonomètriques d un angle - sinus ( projecció sobre l eix y ) sin α sin α [, ] - cosinus ( projecció sobre l eix x ) cos α cos α [ -, ] - tangent tan α sin α / cos α tan α

Más detalles

PAAU. LOGSE. Curs

PAAU. LOGSE. Curs SÈRIE 2 PAAU. LOGSE Curs 1998-99 DIBUIX TÈCNIC L examen consta de la realització de tres dibuixos: el dibuix 1, el dibuix 2 i una de les dues opcions del dibuix 3 (escolliu entre l opció A i l opció B

Más detalles

1. Triangles. Resolució d exercicis i problemes. Geometria Plana Posem en pràctica tot allò que hem après

1. Triangles. Resolució d exercicis i problemes. Geometria Plana Posem en pràctica tot allò que hem après Classificació segon els costats Classificació segon els angles Geometria Plana En aquesta activitat portarem a la pràctica i repassarem, a partir de la resolució de casos concrets, tot allò que hem anat

Más detalles

LA RECTA. Exercicis d autoaprenentatge 1. Siga la gràfica següent:

LA RECTA. Exercicis d autoaprenentatge 1. Siga la gràfica següent: LA RECTA Recordeu: Una recta és una funció de la forma y = mx + n, on m i n són nombres reals. m és el pendent de la recta i n és l ordenada a l origen. L ordenada a l origen ens indica el punt de tall

Más detalles

Abans de començar. 1.Àrea dels prismes...pàg.164 Àrea dels prismes

Abans de començar. 1.Àrea dels prismes...pàg.164 Àrea dels prismes 9 Àrees de cossos geomètrics Objectius En aquesta quinzena aprendràs a: Calcular l àrea de prismes rectes de qualsevol nombre de cares. Calcular l àrea de piràmides de qualsevol nombre de cares. Calcular

Más detalles

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES DE TRIGONOMETRIA

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES DE TRIGONOMETRIA Unitat 1: Angles i triangles. Activitat 1.1 Classifiqueu els angles que observeu en la figura adjunta i mesureu la seva amplitud amb l ajut d un transportador d angles. Activitat 1.2 a) Desprès d una operació

Más detalles

Longituds i àrees. 1r d'eso

Longituds i àrees. 1r d'eso 191 1R ESO CAPÍTOL 9: LONGITUDS I ÀREES Revisors: Javier Rodrigo i Raquel Hernández 19 Índex 1. PERÍMETRES I ÀREES DE POLÍGONS 1.1. CONCEPTE DE PERÍMETRE I D ÀREA D UNA FIGURA PLANA 1.. ÀREA DEL QUADRAT

Más detalles

d) L'angle que forma el costat de 3 cm amb el de 4 cm és rectangle.

d) L'angle que forma el costat de 3 cm amb el de 4 cm és rectangle. ACTIVITATS PER PRACTICAR r LLIURAMENT Es tracta de què resoleu les qüestions següents llegint atentament els enunciats i, després, comproveu si les vostres respostes coincideixen amb les solucions donades.

Más detalles

DOSSIER DE RECUPERACIÓ CURS VISUAL I PLÀSTICA 3ESO PROF: CATERINA PUPPO

DOSSIER DE RECUPERACIÓ CURS VISUAL I PLÀSTICA 3ESO PROF: CATERINA PUPPO INSTITUT ELS TRES TURONS ÀMBIT ARTÍSTIC DOSSIER DE RECUPERACIÓ CURS 2017-2018 VISUAL I PLÀSTICA 3ESO PROF: CATERINA PUPPO Per superar l assignatura s ha de presentar a l exàmen de setembre junt amb el

Más detalles

En aquest tema estudiarem bàsicament els triangles, relacions entre ells i punts distingits.

En aquest tema estudiarem bàsicament els triangles, relacions entre ells i punts distingits. 1 Triangles En aquest tema estudiarem bàsicament els triangles, relacions entre ells i punts distingits. 1.1 Propietats bàsiques riteris d igualtat. Els següents criteris ens asseguren que dos triangles

Más detalles

Resolucions de l autoavaluació del llibre de text

Resolucions de l autoavaluació del llibre de text Pàg. 1 de 1 Tenim els vectors u(3,, 1), v ( 4, 0, 3) i w (3,, 0): a) Formen una base de Á 3? b) Troba m per tal que el vector (, 6, m) sigui perpendicular a u. c) Calcula u, ì v i ( u, v). a) Per tal que

Más detalles

Unitat didàctica 7. Desenvolupament i superfície del cossos geomètrics

Unitat didàctica 7. Desenvolupament i superfície del cossos geomètrics Unitat didàctica 7. Desenvolupament i superfície del cossos geomètrics Reflexiona Quantes cares té aquest poliedre? Quantes cares són triangles? I quadrilàters? Compta el nombre d arestes i vèrtexs que

Más detalles

TEMA 10: Cossos geomètrics

TEMA 10: Cossos geomètrics TEMA 10: Cossos geomètrics 4tESO CB Cossos geomètrics: podem diferenciar poliedres i cossos de revolució I. Poliedre És una figura tridimensional limitat per cares que tenen forma de polígon: triangles,

Más detalles

Districte Universitari de Catalunya

Districte Universitari de Catalunya Proves d Accés a la Universitat. Curs 2012-2013 Dibuix tècnic Sèrie 4 Indiqueu les opcions triades: Exercici 1: Exercici 2: Exercici 3: Opció A Opció B Opció A Opció B Opció A Opció B Etiqueta identificadora

Más detalles

EL RACÓ DEL TRENCACLOSQUES

EL RACÓ DEL TRENCACLOSQUES Pag. 10 Problemes Olímpics. Nº 39. Abril 2007 EL RACÓ DEL TRENCACLOSQUES Iniciem ací una nova secció dedicada als trecaclosques i puzzles. En aquesta secció vos proposarem la resolució dalguns puzzles

Más detalles

Equacions i sistemes de segon grau

Equacions i sistemes de segon grau Equacions i sistemes de segon grau 3 Equacions de segon grau. Resolució. a) L àrea del pati d una escola és quadrada i fa 0,5 m. Per calcular el perímetre del pati seguei els passos següents: Escriu l

Más detalles

Generalitat de Catalunya Departament d Educació Institut El Palau. Nivell: 1r ESO. Matèria: Matemàtiques. Nom:

Generalitat de Catalunya Departament d Educació Institut El Palau. Nivell: 1r ESO. Matèria: Matemàtiques. Nom: Nivell: 1r ESO Matèria: Matemàtiques Nom: Unitat 1: Divisibilitat Múltiples i divisors 1. Digues si són certes o falses les frases següents i el perquè: a) 4 és divisor de 32 b) 12 és un divisor de 4.

Más detalles

Problemes d optimització de les Pau s de València

Problemes d optimització de les Pau s de València Problemes d optimització de les Pau s de València 00-01 Problema 1 Siga T un triangle de perímetre 60cm. Un dels costats del triangle T té x cm i els altres dos costats tenen la mateixa longitud. a) Obteniu

Más detalles

Els triangles. El costat AB és oposat al vèrtex C i a l angle C. Propietats bàsiques

Els triangles. El costat AB és oposat al vèrtex C i a l angle C. Propietats bàsiques Els triangles Els triangles Es denomina amb la seqüència de vèrtexs:. és un angle interior, denominat senzillament angle del triangle. ' és un angle exterior.. ' Propietats bàsiques El costat és oposat

Más detalles

Districte Universitari de Catalunya

Districte Universitari de Catalunya Proves dʼaccés a la Universitat. Curs 2009-2010 Dibuix tècnic Sèrie 1 Indiqueu les opcions triades: Exercici 1: Exercici 2: Exercici 3: OPCIÓ A OPCIÓ B OPCIÓ A OPCIÓ B OPCIÓ A OPCIÓ B Etiqueta identificadora

Más detalles

MATEMÀTIQUES ÀREES I VOLUMS

MATEMÀTIQUES ÀREES I VOLUMS materials del curs de: MATEMÀTIQUES ÀREES I VOLUMS EXERCICIS RECULL D APUNTS I EXERCICIS D INTERNET FET PER: Xavier Vilardell Bascompte xevi.vb@gmail.com ÚLTIMA REVISIÓ: 08 de febrer de 2010 Aquests materials

Más detalles

DOSSIER PREPARACIÓ RECUPERACIÓ MATEMÀTIQUES Setembre 3r ESO

DOSSIER PREPARACIÓ RECUPERACIÓ MATEMÀTIQUES Setembre 3r ESO Generalitat de Catalunya Departament d Ensenyament Institut Pompeu Fabra DOSSIER PREPARACIÓ RECUPERACIÓ MATEMÀTIQUES Setembre 3r ESO Nom i Cognoms:... INSTRUCCIONS: - Aquest dossier serveix per a preparar

Más detalles

Proporcionalitat geomètrica

Proporcionalitat geomètrica Proporcionalitat geomètrica Guió de treball de l alumne/a...del grup... Raó entre dos segments 1. Amb el GeoGebra obriu l arxiu MArao.html, us trobareu dos segments a i b, els quals podeu seleccionar les

Más detalles

Ara Matemàtiques Saber-ne més per ensenyar-les millor

Ara Matemàtiques Saber-ne més per ensenyar-les millor Ara Matemàtiques Saber-ne més per ensenyar-les millor Sessió 4 Patrons i relacions Sessió 4 Tana Serra i Carme Burgués Barcelona Tardor 2017 Animació de Julien Dovier 1.Patró de repetició 1. Recerca de

Más detalles

TEMA 4 : Geometria analítica al pla. Vectors i la Recta. Activitats

TEMA 4 : Geometria analítica al pla. Vectors i la Recta. Activitats TEMA 4 : Geometria analítica al pla. Vectors i la Recta Activitats 1. Donats els punts A(2,1), B(6,5),i C(-1,4): a) Representa els vectors AB i CA i estudia totes les seves característiques b) Calcula

Más detalles

Proves d accés a la universitat Dibuix tècnic Sèrie 1 Indiqueu les opcions triades: Convocatòria 2017

Proves d accés a la universitat Dibuix tècnic Sèrie 1 Indiqueu les opcions triades: Convocatòria 2017 Proves d accés a la universitat Dibuix tècnic Sèrie 1 Indiqueu les opcions triades: Exercici 1: Opció A Exercici 2: Opció A Exercici 3: Opció A Opció B Opció B Opció B Qualificació 1 Exercicis 2 3 Suma

Más detalles

COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD CONVOCATÒRIA: JULIOL

Más detalles

Obteniu també entre quins valors pot variar x. b) Obteniu raonadament el valor de x pel qual f(x) aconsegueix el valor màxim. PAU, juny 2003.

Obteniu també entre quins valors pot variar x. b) Obteniu raonadament el valor de x pel qual f(x) aconsegueix el valor màxim. PAU, juny 2003. Problemes d optimització de les PU València -1 Problema 1 Siga T un triangle de perímetre 6cm Un dels costats del triangle T té cm i els altres dos costats tenen la mateia longitud a) Obteniu raonadament

Más detalles

TEMES TREBALLATS A 3r d'eso

TEMES TREBALLATS A 3r d'eso TEMES TREBALLATS A r d'eso. Repàs de n d'eso. Nombres racionals. Equacions. Sistemes d'equacions de r grau. Funcions. Geometria en l'espai Recordeu que a part dels apunts teniu d'altres documents per preparar

Más detalles

Polígon. Taula de continguts. Noms i tipus. De Viquipèdia. Per a altres significats, vegeu «Polígon (desambiguació)».

Polígon. Taula de continguts. Noms i tipus. De Viquipèdia. Per a altres significats, vegeu «Polígon (desambiguació)». Polígon De Viquipèdia Per a altres significats, vegeu «Polígon (desambiguació)». Un polígon (del grec, "molts angles") és una figura geomètrica plana formada per un nombre finit de segments lineals seqüencials.

Más detalles

La raó d or. Biotecnologia. 13 maig La raó d or p.1

La raó d or. Biotecnologia. 13 maig La raó d or p.1 La raó d or AGUSTÍ REVENTÓS 13 maig 2005 Biotecnologia La raó d or p.1 Raó d or Divina Proporció Φ = 1, 628... Φ 1 = 0, 628... Φ = 1+ 5 2 Φ 2 = Φ + 1 La raó d or p.2 Partenó La raó d or p.3 Partenó La

Más detalles

Geogebra és un programa de llicència lliure i multiplataforma per l aprenentatge i ensenyament de les matemàtiques a tots els nivells.

Geogebra és un programa de llicència lliure i multiplataforma per l aprenentatge i ensenyament de les matemàtiques a tots els nivells. Espiral de Fibonacci Geogebra 1. Introducció al programa Geogebra és un programa de llicència lliure i multiplataforma per l aprenentatge i ensenyament de les matemàtiques a tots els nivells. Teniu una

Más detalles

SÈRIE 4 PAU. Curs DIBUIX TÈCNIC

SÈRIE 4 PAU. Curs DIBUIX TÈCNIC SÈRIE 4 PAU. Curs 2004-2005 DIBUIX TÈCNIC L examen consta de la realització de tres dibuixos: el dibuix 1, una de les dues opcions del dibuix 2 i una de les dues opcions del dibuix 3. Escolliu entre l

Más detalles