BOP Deputación Provincial da Coruña

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "BOP Deputación Provincial da Coruña www.dicoruna.es"

Transcripción

1 BOP Deputación Provincial da Coruña BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA D.L.: C MARTES, 26 DE ABRIL DE 2011 BOP NUMERO 78 Sumario Administración Central Página Ministerio de Trabajo e Inmigración Tesorería General de la Seguridad Social Dirección Provincial de A Coruña Administración 15/02 Altas y bajas de oficio régimen general /5435 Ministerio de Trabajo e Inmigración Tesorería General de la Seguridad Social Dirección Provincial de A Coruña Administración 15/03 Comprobación actividad en Reta de D. José Antonio Cotelo Bolón /5507 Ministerio de Trabajo e Inmigración Tesorería General de la Seguridad Social Dirección Provincial de A Coruña Administración 15/03 Comprobación de actividad en Reta de D. Manuel Javier Vázquez Mosquera /5508 Ministerio de Trabajo e Inmigración Tesorería General de la Seguridad Social Dirección Provincial de A Coruña Administración 15/03 Comprobación de actividad en Reta de D.ª M.ª Pilar Paulos Castro /5509 Ministerio de Trabajo e Inmigración Tesorería General de la Seguridad Social Dirección Provincial de A Coruña Administración 15/03 Comprobación de actividad en Reta de D. José Luis Calvete Gómez /5510 Ministerio de Trabajo e Inmigración Tesorería General de la Seguridad Social Dirección Provincial de A Coruña Administración 15/03 Comprobación de actividad en Reta de D. José Ramón Fuentefría González /5511 Ministerio de Trabajo e Inmigración Tesorería General de la Seguridad Social Dirección Provincial de A Coruña Administración 15/03 Comprobación de actividad en Reta de D.ª Tania M.ª Rama Castro /5512

2 26 de abril de 2011 Número 78 Página 2 Sumario (continuación) Ministerio de Trabajo e Inmigración Tesorería General de la Seguridad Social Dirección Provincial de A Coruña Administración 15/03 Comprobación de actividad en Reta de D. Jesús Esmorís Fernández /5513 Ministerio de Trabajo e Inmigración Tesorería General de la Seguridad Social Dirección Provincial de A Coruña Administración 15/03 Comprobación de actividad en Reta de D.ª Raquel Gómez Iglesias /5518 Ministerio de Trabajo e Inmigración Tesorería General de la Seguridad Social Dirección Provincial de A Coruña Administración 15/03 Comprobación de actividad en Reta de D. Albito García González /5519 Ministerio de Trabajo e Inmigración Tesorería General de la Seguridad Social Dirección Provincial de A Coruña Administración 15/03 Comprobación de actividad en Reta de D. Ramón Arosa Barbeira /5522 Ministerio de Trabajo e Inmigración Tesorería General de la Seguridad Social Dirección Provincial de A Coruña Administración 15/03 Comprobación de actividad en Reta de D. Pedro F. Serrano Landeira /5523 Ministerio de Política Territorial y Administración Pública Subdelegación del Gobierno en A Coruña Jurado Provincial de Expropiación Notificación resolución Expte. número 1364/04 por expropiación finca en Curtis /5335 Ministerio de Política Territorial y Administración Pública Subdelegación del Gobierno en A Coruña Jurado Provincial de Expropiación Notificación resolución expedientes 7267, 7259 y 7266/10 por expropiación finca en Aranga /5380 Ministerio de Política Territorial y Administración Pública Subdelegación del Gobierno en A Coruña Jurado Provincial de Expropiación Notificación resolución Expte. número 7054/10 por expropiación finca en Curtis /5381 Ministerio de Política Territorial y Administración Pública Subdelegación del Gobierno en A Coruña Jurado Provincial de Expropiación Notificación resolución expediente número 7053/10 por expropiación finca en Curtis /5405 Ministerio de Política Territorial y Administración Pública Subdelegación del Gobierno en A Coruña Jurado Provincial de Expropiación Notificación resolución expte. n.º 5807/09 por expropiación finca en Dodro /5484 Ministerio de Política Territorial y Administración Pública Subdelegación del Gobierno en A Coruña Jurado Provincial de Expropiación Notificación resolución exptes. n.º 7241/ / /10 y 7271/10 por expropiación fincas en Aranga /5488 Página

3 26 de abril de 2011 Número 78 Página 3 Sumario (continuación) Página Ministerio de Política Territorial y Administración Pública Subdelegación del Gobierno en A Coruña Jurado Provincial de Expropiación Vista recurso de reposición para alegaciones Expte. 6812/ /5490 Ministerio de Política Territorial y Administración Pública Subdelegación del Gobierno en A Coruña Jurado Provincial de Expropiación Vista recurso de reposición para alegaciones Expte. 6811/ /5491 Ministerio de Política Territorial y Administración Pública Subdelegación del Gobierno en A Coruña Servicio de Asuntos Jurídicos Relación de resoluciones por las que se suspenden procedimientos administrativos sancionadores /5492 Administración Electoral Juntas Electorales Junta Electoral de Zona de Betanzos Procedimiento electoral /5831 Junta Electoral de Zona de Carballo Procedimiento electoral /5823 Junta Electoral de Zona de Corcubión Procedimiento electoral /5855 Junta Electoral de Zona de A Coruña Procedimiento electoral /5845 Junta Electoral de Zona de Ferrol Procedimiento electoral /5833 Junta Electoral de Zona de Noia Procedimiento electoral /5853 Junta Electoral de Zona de Santiago Procedimiento electoral /5822 Administración Autonómica Xunta de Galicia Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas Augas de Galicia Servizo Territorial da Zona Galicia Norte DH.A Información pública.- Servizo de Prevención e Defensa contra incendios forestais. Monfero /4950 Xunta de Galicia Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas Augas de Galicia Servizo Territorial da Zona Galicia Norte DH.W Red distribución de gas /4952 Xunta de Galicia Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas Augas de Galicia Servizo Territorial da Zona Galicia Norte DH.W Mellora saneamento e pavimentación /4954

4 26 de abril de 2011 Número 78 Página 4 Sumario (continuación) Página Xunta de Galicia Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas Augas de Galicia Servizo Territorial da Zona Galicia Norte DH.W Lagunas naturais /4997 Xunta de Galicia Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas Augas de Galicia Servizo Territorial da Zona Galicia Norte DH.W Acondicionamento áreas recreativas /4998 Xunta de Galicia Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas Augas de Galicia Servizo Territorial da Zona Galicia Norte DH.W Nave industrial /5160 Xunta de Galicia Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas Augas de Galicia Servizo Territorial da Zona Galicia Norte DH.W Peche de parcela /5164 Xunta de Galicia Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas Augas de Galicia Servizo Territorial da Zona Galicia Norte DH.W Muro de contención /5168 Xunta de Galicia Consellería de Traballo e Benestar Xefatura Territorial da Coruña Servizo de Relacións Laborais Convenio colectivo Ferroatlántica, SL -fábrica Sabón- años /5122 Administración Local Provincial Deputación Provincial da Coruña Secretaría Xeral. Servizo de Patrimonio e Contratación Anuncio de notificaciones que no se han podido realizar relativas a la expropiación para la ejecución de las obras del Proyecto ampliación y mejora de trazado CP /5572 Deputación Provincial da Coruña Secretaría Xeral. Servizo de Patrimonio e Contratación Anuncio de notifcaciones que no se han podido realizar relativas a la expropiación para la ejecución de las obras del Proyecto ampliación y mejora de trazado de la CP /5573 Deputación Provincial da Coruña Secretaría Xeral. Servizo de Patrimonio e Contratación Anuncio de notificaciones que no se han podido realizar relativas a la expropiación para la ejecución de las obras del Proyecto ensanche y mejora de trazado y afirmado DP /5574 Deputación Provincial da Coruña Tesourería. Servizo Provincial de Recadación Aceptación da ampliación das delegacións das competencias tributarias do Concello de Irixoa en materia de recadación voluntaria e executiva da taxa polo servizo de saneamento /5654 Municipal A Baña Modificación Ordenanza axuda no fogar /5506

5 26 de abril de 2011 Número 78 Página 5 Sumario (continuación) Página Cambre Contratación: anuncio de formalización de contrato /5527 Cambre Aprobación definitiva orzamento xeral exercicio /5789 Cerceda Medio Ambiente e Sanidade Trámite de licencia de obra e actividade solicitada por Gas Galicia SDG, SA, para o proxecto denominado: Proxecto de autorización de instalacións. Eje APA-16 Cerceda /5338 Coristanco Aprobación da lista definitiva de admiitidos e excluídos no proceso selectivo para nomeamento de axente de desenvolvemento local para o Concello de Coristanco, nomeamento do tribunal e determinación de días e horas de exame /5614 A Coruña Área de Medio Ambiente, Sustentabilidade e Mobilidade Servizo de Medio Ambiente Notificación trámite de audiencia /5188 A Coruña Área de Medio Ambiente, Sustentabilidade e Mobilidade Servizo de Medio Ambiente Notificación expediente sancionador A-44/ /5430 A Coruña Área de Facenda, Planificación, Interior e Servizos Sociais Servizo de Interior. Contratación Anuncio de procedemento referencia L-21/ /5370 Fene Secretaría Anuncio de licitación de contrato de obra por procedemento aberto e tramitación urxente /5590 As Pontes de García Rodríguez Xestión Tributaria Edicto e anuncio de cobranza da taxa polo servizo de potabilización e abastecemento de auga e taxa polo servizo de sumidoiros correspondentes ao 1º trimestre de /5497 As Pontes de García Rodríguez Xestión Tributaria Edicto e anuncio de cobranza da taxa por recollida e tratamento de resíduos sólidos urbanos correspondente ao 1º trimestre de /5499 Rianxo Secretaría Delegación de Alcaldía /5461 Santiago de Compostela Urbanismo Negociado de licenzas de apertura - anuncio de información pública /5516 Valdoviño Resolución Alcaldia 98/2011. Aprobando lista definitiva admitidos e excluídos prazas /5587 Val do Dubra Aprobación inicial da delegación de competencias municipais na Deputación Provincial da Coruña /5290 Administración de Justicia Juzgados de Primera Instancia 1ª Instancia 4 A Coruña Expediente de dominio. Reanudación del tracto /2011-MA.bis /5371

6 26 de abril de 2011 Número 78 Página 6 Sumario (continuación) Página Juzgados de Instrucción 1ª Instancia e Instrucción 4 Betanzos Procedimiento: expediente de dominio. Reanudación del tracto / /5368 Juzgados de lo Social Social 1 A Coruña Número de autos: ejecución de títulos judiciales 155/ /5521 Social 2 A Coruña Número de autos: demanda /2009. Materia: Seguridad Social /5296 Social 3 A Coruña Número de autos: ejecución de títulos judiciales 62/ /5501 Social 3 A Coruña Número de autos: ejecución de títulos judiciales 63/ /5504 Social 3 A Coruña Número de autos: ejecución de títulos judiciales 64/ /5505 Social 3 A Coruña Autos número 53/2007. Ejecución 52/ /5525 Social 4 A Coruña Ejecución 220/10-J Aut. Gnral. Ejec /4771 Social 4 A Coruña Número de autos: ejecución de títulos judiciales 54/2011-J /4772 Social 4 A Coruña Número de autos: ejecución de títulos judiciales 54/2011-J /4775 Social 1 Ferrol Número de autos: ejecución de títulos judiciales / /5374 Social 1 Ferrol Número autos: procedimiento ordinario 223/ /5377 Social 2 Ferrol Número de autos: ejecución de títulos judiciales / /5373 Social 2 Ferrol Número de autos: ejecución de títulos judiciales / /5375 Social 2 Ferrol Número autos: ejecución de títulos judiciales 34/ /5378 Social 1 Pontevedra Número de autos: demanda 493/ /5372 Social 4 Tenerife Número procedimiento: 368/ /5379 Otras Entidades y Anuncios Particulares Diversos V asemblea ordinaria da comunidade de usuarios de augas Monte das Campanas, do lugar de Quintáns /4994

7 26 de abril de 2011 Número 78 Página 7 Administración Central Ministerio de Trabajo e Inmigración Tesorería General de la Seguridad Social Dirección Provincial de A Coruña Administración 15/02 Altas y bajas de oficio régimen general Ignorándose o domicilio actual dos suxeitos responsables que se mencionan e resultando descoñecidos ou ausentes nos que facilitaron no seu momento, polo presente notificaselles, conforme o establecido no artigo 59.5 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, na nova redacción dada pola Lei 4/1999, de 13 de xaneiro (BOE ), que procedemos a tramitar a alta e baixa de oficio no Réxime Xeral da Seguridade Social dos traballadores nas datas que se mencionan de acordo co establecido no art. 35 do Real Decreto 84/1996, do 26 de xaneiro (BOE ) Ignorándose el domicilio actual de los sujetos responsables que se mencionan y resultando desconocidos o ausentes en los que facilitaron en su momento, por el presente se les notifica, de conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE ), que hemos procedido a tramitar el alta y baja de oficio en el Régimen General de la Seguridad Social de los trabajadores y en las fechas que se mencionan, de acuerdo con lo establecido en el art. 35 del Real Decreto 84/1996, de 26 de enero (BOE ) Fecha de alta Fecha de baja Código Cta. Cotización Razón Social Real Efectos Real Efectos MONTAJES HERTO, S.L. Javier Ramos Torreiro PINTURAS DECORACIÓN LOGAR, S.L. José Miguel Diz Pérez Juan García Seoane Jesús Rodriguez Sanchez SERVICIO DE HOSTELERIA LARIN, S.L. Marina Alina Caraman Liliana Aurelia Junchie Claudia Michele de Lima Vasconcelos Margareta Luminita Raileanu Irina Ancuta Rucsanda Contra a presente resolución poderase formular recurso de alzada ante o Director Provincial da Tesoureria Xeral da Seguridade Social, no prazo dun mes, a contar desde o día seguinte á data da súa notificación, de conformidade co disposto nos artigos 114 y 115 da Lei 30/1992, do 26 de novembro de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común (BOE do día 27). Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. Del día 27). EL JEFE DE AREA DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN Fdo. Jesús Bermúdez Ramos 2011/5435

8 26 de abril de 2011 Número 78 Página 8 Administración Central Ministerio de Trabajo e Inmigración Tesorería General de la Seguridad Social Dirección Provincial de A Coruña Administración 15/03 Comprobación actividad en Reta de D. José Antonio Cotelo Bolón Ao ignorar o domicilio actual do suxeito responsable que se menciona e ao resultar descoñecido ou ausente nos que facilitou no seu momento, na forma prevista no artigo 59 da vixente Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (BOE do 27 de novembro), coa presente publicación, notificámoslle o seguinte trámite a D. José Antonio Cotelo Bolón (con número de seguridade social ), de acordo co artigo 13 do Real decreto lexislativo 1/1994, do 20 de xuño, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral da seguridade social (BOE 29 de xuño): En uso da facultade revisora atribuída a esta Tesourería Xeral da Seguridade Social polo artigo 54 punto 2 do Real Decreto 84/1996, de 26 de xaneiro (Boletín Oficial do Estado nº 50, de data 27/02/96), deberá acreditar documentalmente diante desta Dirección Provincial que seguen concorrendo en vostede os requisitos previstos para continuar como traballador en alta dentro do Réxime Especial dos Traballadores Autónomos. De non se recibir a documentación xustificativa no prazo de quince días procederemos a tramitar a súa baixa, de acordo coa información existente nesta Dirección Provincial, con efectos do 28 de febreiro de Carballo, 26 de xaneiro de 2011 A Xefa de Área de Inscripción e Afiliación Asdo. Mª Soledad Pardines Pardo. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL A CORUÑA ADMINISTRACIÓN CARBALLO Al ignorarse el domicilio actual del sujeto responsable que se menciona y resultando desconocido o ausente en los que se facilitaron en su momento, en la forma prevista en el artículo 59 de la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común (BOE 27 de noviembre) con la presente publicación le comunicamos el siguiente trámite a D. José Antonio Cotelo Bolón (con número de seguridad social ),de acuerdo con el artículo 13 del Real decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley general de la seguridad social (BOE 29 de junio): En uso de la facultad revisora atribuida a esta Tesorería General de la Seguridad Social por el artículo 54 punto 2 del Real Decreto 84/1996, de 26 de enero (Boletín Oficial del Estado nº 50, de fecha 27/02/96), deberá acreditar documentalmente ante esta Dirección Provincial que siguen concurriendo en usted los requisitos previstos para continuar como trabajador en alta dentro del Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos. De no recibirse la documentación justificativa en el plazo de quince días procederemos a tramitar su baja, de acuerdo con la información existente en esta Dirección Provincial, con efectos de 28 de febrero de Carballo, a 26 de enero de 2011 La Jefa de Área de Inscripción y Afiliación Fdo. Mª Soledad Pardines Pardo 2011/5507

9 26 de abril de 2011 Número 78 Página 9 Administración Central Ministerio de Trabajo e Inmigración Tesorería General de la Seguridad Social Dirección Provincial de A Coruña Administración 15/03 Comprobación de actividad en Reta de D. Manuel Javier Vázquez Mosquera Ao ignorar o domicilio actual do suxeito responsable que se menciona e ao resultar descoñecido ou ausente nos que facilitou no seu momento, na forma prevista no artigo 59 da vixente Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (BOE do 27 de novembro), coa presente publicación, notificámoslle o seguinte trámite a D. Manuel Javier Vázquez Mosquera (con número de seguridade social ), de acordo co artigo 13 do Real decreto lexislativo 1/1994, do 20 de xuño, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral da seguridade social (BOE 29 de xuño): En uso da facultade revisora atribuída a esta Tesourería Xeral da Seguridade Social polo artigo 54 punto 2 do Real Decreto 84/1996, de 26 de xaneiro (Boletín Oficial do Estado nº 50, de data 27/02/96), deberá acreditar documentalmente diante desta Dirección Provincial que seguen concorrendo en vostede os requisitos previstos para continuar como traballador en alta dentro do Réxime Especial dos Traballadores Autónomos. De non se recibir a documentación xustificativa no prazo de quince días procederemos a tramitar a súa baixa, de acordo coa información existente nesta Dirección Provincial, con efectos do 28 de febreiro de Carballo, 26 de xaneiro de 2011 A Xefa de Área de Inscripción e Afiliación Asdo. Mª Soledad Pardines Pardo. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL A CORUÑA ADMINISTRACIÓN CARBALLO Al ignorarse el domicilio actual del sujeto responsable que se menciona y resultando desconocido o ausente en los que se facilitaron en su momento, en la forma prevista en el artículo 59 de la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común (BOE 27 de noviembre) con la presente publicación le comunicamos el siguiente trámite a D. Manuel Javier Vázquez Mosquera(con número de seguridad social ),de acuerdo con el artículo 13 del Real decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley general de la seguridad social (BOE 29 de junio): En uso de la facultad revisora atribuida a esta Tesorería General de la Seguridad Social por el artículo 54 punto 2 del Real Decreto 84/1996, de 26 de enero (Boletín Oficial del Estado nº 50, de fecha 27/02/96), deberá acreditar documentalmente ante esta Dirección Provincial que siguen concurriendo en usted los requisitos previstos para continuar como trabajador en alta dentro del Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos. De no recibirse la documentación justificativa en el plazo de quince días procederemos a tramitar su baja, de acuerdo con la información existente en esta Dirección Provincial, con efectos de 28 de febrero de Carballo, a 26 de enero de 2011 La Jefa de Área de Inscripción y Afiliación Fdo. Mª Soledad Pardines Pardo 2011/5508

10 26 de abril de 2011 Número 78 Página 10 Administración Central Ministerio de Trabajo e Inmigración Tesorería General de la Seguridad Social Dirección Provincial de A Coruña Administración 15/03 Comprobación de actividad en Reta de D.ª M.ª Pilar Paulos Castro Ao ignorar o domicilio actual do suxeito responsable que se menciona e ao resultar descoñecido ou ausente nos que facilitou no seu momento, na forma prevista no artigo 59 da vixente Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (BOE do 27 de novembro), coa presente publicación, notificámoslle o seguinte trámite a Dª Mª Pilar Paulos Castro (con número de seguridade social ), de acordo co artigo 13 do Real decreto lexislativo 1/1994, do 20 de xuño, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral da seguridade social (BOE 29 de xuño): En uso da facultade revisora atribuída a esta Tesourería Xeral da Seguridade Social polo artigo 54 punto 2 do Real Decreto 84/1996, de 26 de xaneiro (Boletín Oficial do Estado nº 50, de data 27/02/96), deberá acreditar documentalmente diante desta Dirección Provincial que seguen concorrendo en vostede os requisitos previstos para continuar como traballador en alta dentro do Réxime Especial dos Traballadores Autónomos. De non se recibir a documentación xustificativa no prazo de quince días procederemos a tramitar a súa baixa, de acordo coa información existente nesta Dirección Provincial, con efectos do 28 de febreiro de Carballo, 26 de xaneiro de 2011 A Xefa de Área de Inscripción e Afiliación Asdo. Mª Soledad Pardines Pardo. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA TESORERÍA GENERALDE LA SEGURIDAD SOCIAL A CORUÑA ADMINISTRACIÓN CARBALLO Al ignorarse el domicilio actual del sujeto responsable que se menciona y resultando desconocido o ausente en los que se facilitaron en su momento, en la forma prevista en el artículo 59 de la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común (BOE 27 de noviembre) con la presente publicación le comunicamos el siguiente trámite a Dª Mª Pilar Paulos Castro (con número de seguridad social ),de acuerdo con el artículo 13 del Real decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley general de la seguridad social (BOE 29 de junio): En uso de la facultad revisora atribuida a esta Tesorería General de la Seguridad Social por el artículo 54 punto 2 del Real Decreto 84/1996, de 26 de enero (Boletín Oficial del Estado nº 50, de fecha 27/02/96), deberá acreditar documentalmente ante esta Dirección Provincial que siguen concurriendo en usted los requisitos previstos para continuar como trabajador en alta dentro del Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos. De no recibirse la documentación justificativa en el plazo de quince días procederemos a tramitar su baja, de acuerdo con la información existente en esta Dirección Provincial, con efectos de 28 de febrero de Carballo, a 26 de enero de 2011 La Jefa de Área de Inscripción y Afiliación Fdo. Mª Soledad Pardines Pardo 2011/5509

11 26 de abril de 2011 Número 78 Página 11 Administración Central Ministerio de Trabajo e Inmigración Tesorería General de la Seguridad Social Dirección Provincial de A Coruña Administración 15/03 Comprobación de actividad en Reta de D. José Luis Calvete Gómez Ao ignorar o domicilio actual do suxeito responsable que se menciona e ao resultar descoñecido ou ausente nos que facilitou no seu momento, na forma prevista no artigo 59 da vixente Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (BOE do 27 de novembro), coa presente publicación, notificámoslle o seguinte trámite a D. José Luis Calvete Gómez (con número de seguridade social ), de acordo co artigo 13 do Real decreto lexislativo 1/1994, do 20 de xuño, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral da seguridade social (BOE 29 de xuño): En uso da facultade revisora atribuída a esta Tesourería Xeral da Seguridade Social polo artigo 54 punto 2 do Real Decreto 84/1996, de 26 de xaneiro (Boletín Oficial do Estado nº 50, de data 27/02/96), deberá acreditar documentalmente diante desta Dirección Provincial que seguen concorrendo en vostede os requisitos previstos para continuar como traballador en alta dentro do Réxime Especial dos Traballadores Autónomos. De non se recibir a documentación xustificativa no prazo de quince días procederemos a tramitar a súa baixa, de acordo coa información existente nesta Dirección Provincial, con efectos do 28 de febreiro de Carballo, 26 de xaneiro de 2011 A Xefa de Área de Inscripción e Afiliación Asdo. Mª Soledad Pardines Pardo. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL A CORUÑA ADMINISTRACIÓN CARBALLO Al ignorarse el domicilio actual del sujeto responsable que se menciona y resultando desconocido o ausente en los que se facilitaron en su momento, en la forma prevista en el artículo 59 de la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común (BOE 27 de noviembre) con la presente publicación le comunicamos el siguiente trámite a D. José Luis Calvete Gómez(con número de seguridad social ),de acuerdo con el artículo 13 del Real decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley general de la seguridad social (BOE 29 de junio): En uso de la facultad revisora atribuida a esta Tesorería General de la Seguridad Social por el artículo 54 punto 2 del Real Decreto 84/1996, de 26 de enero (Boletín Oficial del Estado nº 50, de fecha 27/02/96), deberá acreditar documentalmente ante esta Dirección Provincial que siguen concurriendo en usted los requisitos previstos para continuar como trabajador en alta dentro del Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos. De no recibirse la documentación justificativa en el plazo de quince días procederemos a tramitar su baja, de acuerdo con la información existente en esta Dirección Provincial, con efectos de 28 de febrero de Carballo, a 26 de enero de 2011 La Jefa de Área de Inscripción y Afiliación Fdo. Mª Soledad Pardines Pardo 2011/5510

12 26 de abril de 2011 Número 78 Página 12 Administración Central Ministerio de Trabajo e Inmigración Tesorería General de la Seguridad Social Dirección Provincial de A Coruña Administración 15/03 Comprobación de actividad en Reta de D. José Ramón Fuentefría González Ao ignorar o domicilio actual do suxeito responsable que se menciona e ao resultar descoñecido ou ausente nos que facilitou no seu momento, na forma prevista no artigo 59 da vixente Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (BOE do 27 de novembro), coa presente publicación, notificámoslle o seguinte trámite a D. José Ramón Fuentefría González (con número de seguridade social ), de acordo co artigo 13 do Real decreto lexislativo 1/1994, do 20 de xuño, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral da seguridade social (BOE 29 de xuño): En uso da facultade revisora atribuída a esta Tesourería Xeral da Seguridade Social polo artigo 54 punto 2 do Real Decreto 84/1996, de 26 de xaneiro (Boletín Oficial do Estado nº 50, de data 27/02/96), deberá acreditar documentalmente diante desta Dirección Provincial que seguen concorrendo en vostede os requisitos previstos para continuar como traballador en alta dentro do Réxime Especial dos Traballadores Autónomos. De non se recibir a documentación xustificativa no prazo de quince días procederemos a tramitar a súa baixa, de acordo coa información existente nesta Dirección Provincial, con efectos do 28 de febreiro de Carballo, 26 de xaneiro de 2011 A Xefa de Área de Inscripción e Afiliación Asdo. Mª Soledad Pardines Pardo. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL A CORUÑA ADMINISTRACIÓN CARBALLO Al ignorarse el domicilio actual del sujeto responsable que se menciona y resultando desconocido o ausente en los que se facilitaron en su momento, en la forma prevista en el artículo 59 de la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común (BOE 27 de noviembre) con la presente publicación le comunicamos el siguiente trámite a D. José Ramón Fuentefría González (con número de seguridad social ),de acuerdo con el artículo 13 del Real decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley general de la seguridad social (BOE 29 de junio): En uso de la facultad revisora atribuida a esta Tesorería General de la Seguridad Social por el artículo 54 punto 2 del Real Decreto 84/1996, de 26 de enero (Boletín Oficial del Estado nº 50, de fecha 27/02/96), deberá acreditar documentalmente ante esta Dirección Provincial que siguen concurriendo en usted los requisitos previstos para continuar como trabajador en alta dentro del Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos. De no recibirse la documentación justificativa en el plazo de quince días procederemos a tramitar su baja, de acuerdo con la información existente en esta Dirección Provincial, con efectos de 28 de febrero de Carballo, a 26 de enero de 2011 La Jefa de Área de Inscripción y Afiliación Fdo. Mª Soledad Pardines Pardo 2011/5511

13 26 de abril de 2011 Número 78 Página 13 Administración Central Ministerio de Trabajo e Inmigración Tesorería General de la Seguridad Social Dirección Provincial de A Coruña Administración 15/03 Comprobación de actividad en Reta de D.ª Tania M.ª Rama Castro Ao ignorar o domicilio actual do suxeito responsable que se menciona e ao resultar descoñecido ou ausente nos que facilitou no seu momento, na forma prevista no artigo 59 da vixente Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (BOE do 27 de novembro), coa presente publicación, notificámoslle o seguinte trámite a Dª Tania María Rama Castro (con número de seguridade social ), de acordo co artigo 13 do Real decreto lexislativo 1/1994, do 20 de xuño, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral da seguridade social (BOE 29 de xuño): En uso da facultade revisora atribuída a esta Tesourería Xeral da Seguridade Social polo artigo 54 punto 2 do Real Decreto 84/1996, de 26 de xaneiro (Boletín Oficial do Estado nº 50, de data 27/02/96), deberá acreditar documentalmente diante desta Dirección Provincial que seguen concorrendo en vostede os requisitos previstos para continuar como traballador en alta dentro do Réxime Especial dos Traballadores Autónomos. De non se recibir a documentación xustificativa no prazo de quince días procederemos a tramitar a súa baixa, de acordo coa información existente nesta Dirección Provincial, con efectos do 28 de febreiro de Carballo, 25 de xaneiro de 2011 A Xefa de Área de Inscripción e Afiliación Asdo. Mª Soledad Pardines Pardo. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL A CORUÑA ADMINISTRACIÓN CARBALLO Al ignorarse el domicilio actual del sujeto responsable que se menciona y resultando desconocido o ausente en los que se facilitaron en su momento, en la forma prevista en el artículo 59 de la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común (BOE 27 de noviembre) con la presente publicación le comunicamos el siguiente trámite a Dª Tania María Rama Castro (con número de seguridad social ),de acuerdo con el artículo 13 del Real decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley general de la seguridad social (BOE 29 de junio): En uso de la facultad revisora atribuida a esta Tesorería General de la Seguridad Social por el artículo 54 punto 2 del Real Decreto 84/1996, de 26 de enero (Boletín Oficial del Estado nº 50, de fecha 27/02/96), deberá acreditar documentalmente ante esta Dirección Provincial que siguen concurriendo en usted los requisitos previstos para continuar como trabajador en alta dentro del Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos. De no recibirse la documentación justificativa en el plazo de quince días procederemos a tramitar su baja, de acuerdo con la información existente en esta Dirección Provincial, con efectos de 28 de febrero de Carballo, a 25 de enero de 2011 La Jefa de Área de Inscripción y Afiliación Fdo. Mª Soledad Pardines Pardo 2011/5512

14 26 de abril de 2011 Número 78 Página 14 Administración Central Ministerio de Trabajo e Inmigración Tesorería General de la Seguridad Social Dirección Provincial de A Coruña Administración 15/03 Comprobación de actividad en Reta de D. Jesús Esmorís Fernández Ao ignorar o domicilio actual do suxeito responsable que se menciona e ao resultar descoñecido ou ausente nos que facilitou no seu momento, na forma prevista no artigo 59 da vixente Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (BOE do 27 de novembro), coa presente publicación, notificámoslle o seguinte trámite a D. Jesús Esmorís Fernández (con número de seguridade social ), de acordo co artigo 13 do Real decreto lexislativo 1/1994, do 20 de xuño, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral da seguridade social (BOE 29 de xuño): En uso da facultade revisora atribuída a esta Tesourería Xeral da Seguridade Social polo artigo 54 punto 2 do Real Decreto 84/1996, de 26 de xaneiro (Boletín Oficial do Estado nº 50, de data 27/02/96), deberá acreditar documentalmente diante desta Dirección Provincial que seguen concorrendo en vostede os requisitos previstos para continuar como traballador en alta dentro do Réxime Especial dos Traballadores Autónomos. De non se recibir a documentación xustificativa no prazo de quince días procederemos a tramitar a súa baixa, de acordo coa información existente nesta Dirección Provincial, con efectos do 28 de febreiro de Carballo, 26 de xaneiro de 2011 A Xefa de Área de Inscripción e Afiliación Asdo. Mª Soledad Pardines Pardo. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL A CORUÑA ADMINISTRACIÓN CARBALLO Al ignorarse el domicilio actual del sujeto responsable que se menciona y resultando desconocido o ausente en los que se facilitaron en su momento, en la forma prevista en el artículo 59 de la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común (BOE 27 de noviembre) con la presente publicación le comunicamos el siguiente trámite a D. Jesús Esmorís Fernández (con número de seguridad social ),de acuerdo con el artículo 13 del Real decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley general de la seguridad social (BOE 29 de junio): En uso de la facultad revisora atribuida a esta Tesorería General de la Seguridad Social por el artículo 54 punto 2 del Real Decreto 84/1996, de 26 de enero (Boletín Oficial del Estado nº 50, de fecha 27/02/96), deberá acreditar documentalmente ante esta Dirección Provincial que siguen concurriendo en usted los requisitos previstos para continuar como trabajador en alta dentro del Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos. De no recibirse la documentación justificativa en el plazo de quince días procederemos a tramitar su baja, de acuerdo con la información existente en esta Dirección Provincial, con efectos de 28 de febrero de Carballo, a 26 de enero de 2011 La Jefa de Área de Inscripción y Afiliación Fdo. Mª Soledad Pardines Pardo 2011/5513

15 26 de abril de 2011 Número 78 Página 15 Administración Central Ministerio de Trabajo e Inmigración Tesorería General de la Seguridad Social Dirección Provincial de A Coruña Administración 15/03 Comprobación de actividad en Reta de D.ª Raquel Gómez Iglesias Ao ignorar o domicilio actual do suxeito responsable que se menciona e ao resultar descoñecido ou ausente nos que facilitou no seu momento, na forma prevista no artigo 59 da vixente Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (BOE do 27 de novembro), coa presente publicación, notificámoslle o seguinte trámite a Dª Raquel Gómez Iglesias (con número de seguridade social ), de acordo co artigo 13 do Real decreto lexislativo 1/1994, do 20 de xuño, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral da seguridade social (BOE 29 de xuño): En uso da facultade revisora atribuída a esta Tesourería Xeral da Seguridade Social polo artigo 54 punto 2 do Real Decreto 84/1996, de 26 de xaneiro (Boletín Oficial do Estado nº 50, de data 27/02/96), deberá acreditar documentalmente diante desta Dirección Provincial que seguen concorrendo en vostede os requisitos previstos para continuar como traballador en alta dentro do Réxime Especial dos Traballadores Autónomos. De non se recibir a documentación xustificativa no prazo de quince días procederemos a tramitar a súa baixa, de acordo coa información existente nesta Dirección Provincial, con efectos do 28 de febreiro de Carballo, 09 de febreiro de 2011 A Xefa de Área de Inscripción e Afiliación Asdo. Mª Soledad Pardines Pardo. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL A CORUÑA ADMINISTRACIÓN CARBALLO Al ignorarse el domicilio actual del sujeto responsable que se menciona y resultando desconocido o ausente en los que se facilitaron en su momento, en la forma prevista en el artículo 59 de la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común (BOE 27 de noviembre) con la presente publicación le comunicamos el siguiente trámite a Dª Raquel Gómez Iglesias(con número de seguridad social ),de acuerdo con el artículo 13 del Real decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley general de la seguridad social (BOE 29 de junio): En uso de la facultad revisora atribuida a esta Tesorería General de la Seguridad Social por el artículo 54 punto 2 del Real Decreto 84/1996, de 26 de enero (Boletín Oficial del Estado nº 50, de fecha 27/02/96), deberá acreditar documentalmente ante esta Dirección Provincial que siguen concurriendo en usted los requisitos previstos para continuar como trabajador en alta dentro del Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos. De no recibirse la documentación justificativa en el plazo de quince días procederemos a tramitar su baja, de acuerdo con la información existente en esta Dirección Provincial, con efectos de 28 de febrero de Carballo, a 09 de febrero de 2011 La Jefa de Área de Inscripción y Afiliación Fdo. Mª Soledad Pardines Pardo 2011/5518

16 26 de abril de 2011 Número 78 Página 16 Administración Central Ministerio de Trabajo e Inmigración Tesorería General de la Seguridad Social Dirección Provincial de A Coruña Administración 15/03 Comprobación de actividad en Reta de D. Albito García González Ao ignorar o domicilio actual do suxeito responsable que se menciona e ao resultar descoñecido ou ausente nos que facilitou no seu momento, na forma prevista no artigo 59 da vixente Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (BOE do 27 de novembro), coa presente publicación, notificámoslle o seguinte trámite a D. Albito García González(con número de seguridade social ), de acordo co artigo 13 do Real decreto lexislativo 1/1994, do 20 de xuño, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral da seguridade social (BOE 29 de xuño): En uso da facultade revisora atribuída a esta Tesourería Xeral da Seguridade Social polo artigo 54 punto 2 do Real Decreto 84/1996, de 26 de xaneiro (Boletín Oficial do Estado nº 50, de data 27/02/96), deberá acreditar documentalmente diante desta Dirección Provincial que seguen concorrendo en vostede os requisitos previstos para continuar como traballador en alta dentro do Réxime Especial dos Traballadores Autónomos. De non se recibir a documentación xustificativa no prazo de quince días procederemos a tramitar a súa baixa, de acordo coa información existente nesta Dirección Provincial, con efectos do 28 de febreiro de Carballo, 27 de xaneiro de 2011 A Xefa de Área de Inscripción e Afiliación Asdo. Mª Soledad Pardines Pardo. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL A CORUÑA ADMINISTRACIÓN CARBALLO Al ignorarse el domicilio actual del sujeto responsable que se menciona y resultando desconocido o ausente en los que se facilitaron en su momento, en la forma prevista en el artículo 59 de la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común (BOE 27 de noviembre) con la presente publicación le comunicamos el siguiente trámite a D. Albito García González (con número de seguridad social ),de acuerdo con el artículo 13 del Real decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley general de la seguridad social (BOE 29 de junio): En uso de la facultad revisora atribuida a esta Tesorería General de la Seguridad Social por el artículo 54 punto 2 del Real Decreto 84/1996, de 26 de enero (Boletín Oficial del Estado nº 50, de fecha 27/02/96), deberá acreditar documentalmente ante esta Dirección Provincial que siguen concurriendo en usted los requisitos previstos para continuar como trabajador en alta dentro del Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos. De no recibirse la documentación justificativa en el plazo de quince días procederemos a tramitar su baja, de acuerdo con la información existente en esta Dirección Provincial, con efectos de 28 de febrero de Carballo, a 27 de enero de 2011 La Jefa de Área de Inscripción y Afiliación Fdo. Mª Soledad Pardines Pardo 2011/5519

17 26 de abril de 2011 Número 78 Página 17 Administración Central Ministerio de Trabajo e Inmigración Tesorería General de la Seguridad Social Dirección Provincial de A Coruña Administración 15/03 Comprobación de actividad en Reta de D. Ramón Arosa Barbeira Ao ignorar o domicilio actual do suxeito responsable que se menciona e ao resultar descoñecido ou ausente nos que facilitou no seu momento, na forma prevista no artigo 59 da vixente Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (BOE do 27 de novembro), coa presente publicación, notificámoslle o seguinte trámite a D. Ramón Arosa Barbeira(con número de seguridade social ), de acordo co artigo 13 do Real decreto lexislativo 1/1994, do 20 de xuño, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral da seguridade social (BOE 29 de xuño): En uso da facultade revisora atribuída a esta Tesourería Xeral da Seguridade Social polo artigo 54 punto 2 do Real Decreto 84/1996, de 26 de xaneiro (Boletín Oficial do Estado nº 50, de data 27/02/96), deberá acreditar documentalmente diante desta Dirección Provincial que seguen concorrendo en vostede os requisitos previstos para continuar como traballador en alta dentro do Réxime Especial dos Traballadores Autónomos. De non se recibir a documentación xustificativa no prazo de quince días procederemos a tramitar a súa baixa, de acordo coa información existente nesta Dirección Provincial, con efectos do 28 de febreiro de Carballo, 27 de xaneiro de 2011 A Xefa de Área de Inscripción e Afiliación Asdo. Mª Soledad Pardines Pardo. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL A CORUÑA ADMINISTRACIÓN CARBALLO Al ignorarse el domicilio actual del sujeto responsable que se menciona y resultando desconocido o ausente en los que se facilitaron en su momento, en la forma prevista en el artículo 59 de la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común (BOE 27 de noviembre) con la presente publicación le comunicamos el siguiente trámite a D. Ramón Arosa Barbeira (con número de seguridad social ),de acuerdo con el artículo 13 del Real decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley general de la seguridad social (BOE 29 de junio): En uso de la facultad revisora atribuida a esta Tesorería General de la Seguridad Social por el artículo 54 punto 2 del Real Decreto 84/1996, de 26 de enero (Boletín Oficial del Estado nº 50, de fecha 27/02/96), deberá acreditar documentalmente ante esta Dirección Provincial que siguen concurriendo en usted los requisitos previstos para continuar como trabajador en alta dentro del Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos. De no recibirse la documentación justificativa en el plazo de quince días procederemos a tramitar su baja, de acuerdo con la información existente en esta Dirección Provincial, con efectos de 28 de febrero de Carballo, a 27 de enero de 2011 La Jefa de Área de Inscripción y Afiliación Fdo. Mª Soledad Pardines Pardo 2011/5522

18 26 de abril de 2011 Número 78 Página 18 Administración Central Ministerio de Trabajo e Inmigración Tesorería General de la Seguridad Social Dirección Provincial de A Coruña Administración 15/03 Comprobación de actividad en Reta de D. Pedro F. Serrano Landeira Ao ignorar o domicilio actual do suxeito responsable que se menciona e ao resultar descoñecido ou ausente nos que facilitou no seu momento, na forma prevista no artigo 59 da vixente Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (BOE do 27 de novembro), coa presente publicación, notificámoslle o seguinte trámite a D. Pedro F. Serrano Landeira (con número de seguridade social ), de acordo co artigo 13 do Real decreto lexislativo 1/1994, do 20 de xuño, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral da seguridade social (BOE 29 de xuño): En uso da facultade revisora atribuída a esta Tesourería Xeral da Seguridade Social polo artigo 54 punto 2 do Real Decreto 84/1996, de 26 de xaneiro (Boletín Oficial do Estado nº 50, de data 27/02/96), deberá acreditar documentalmente diante desta Dirección Provincial que seguen concorrendo en vostede os requisitos previstos para continuar como traballador en alta dentro do Réxime Especial dos Traballadores Autónomos. De non se recibir a documentación xustificativa no prazo de quince días procederemos a tramitar a súa baixa, de acordo coa información existente nesta Dirección Provincial, con efectos do 28 de febreiro de Carballo, 27 de xaneiro de 2011 A Xefa de Área de Inscripción e Afiliación Asdo. Mª Soledad Pardines Pardo. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL A CORUÑA ADMINISTRACIÓN CARBALLO Al ignorarse el domicilio actual del sujeto responsable que se menciona y resultando desconocido o ausente en los que se facilitaron en su momento, en la forma prevista en el artículo 59 de la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común (BOE 27 de noviembre) con la presente publicación le comunicamos el siguiente trámite a D. Pedro F. Serrano Landeira (con número de seguridad social ),de acuerdo con el artículo 13 del Real decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley general de la seguridad social (BOE 29 de junio): En uso de la facultad revisora atribuida a esta Tesorería General de la Seguridad Social por el artículo 54 punto 2 del Real Decreto 84/1996, de 26 de enero (Boletín Oficial del Estado nº 50, de fecha 27/02/96), deberá acreditar documentalmente ante esta Dirección Provincial que siguen concurriendo en usted los requisitos previstos para continuar como trabajador en alta dentro del Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos. De no recibirse la documentación justificativa en el plazo de quince días procederemos a tramitar su baja, de acuerdo con la información existente en esta Dirección Provincial, con efectos de 28 de febrero de Carballo, a 27 de enero de 2011 La Jefa de Área de Inscripción y Afiliación Fdo. Mª Soledad Pardines Pardo 2011/5523

19 26 de abril de 2011 Número 78 Página 19 Administración Central Ministerio de Política Territorial y Administración Pública Subdelegación del Gobierno en A Coruña Jurado Provincial de Expropiación Notificación resolución Expte. número 1364/04 por expropiación finca en Curtis De acuerdo con el artículo 59.5 de la Ley 30 / 1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, se notifica al interesado, cuyo domicilio se ignora, o por ausencia: Ha sido resuelto por el Jurado provincial de expropiación el expediente nº 1364/04 que corresponde a la finca nº 4.1, expropiada por el Ayuntamiento de Curtis con motivo de la obra Proyecto de actuación para el polígono industrial de Teixeiro- Curtis, radicada en el término municipal de Curtis, siendo beneficiaria El S.E.P.E.S Como titular figura Manuel García Santos en representación de Mantenimiento forestal La resolución puede ser consultada en el tablón de anuncios del ayuntamiento correspondiente al último domicilio conocido del propietario, así como en el expediente de justiprecio que tramita el Jurado provincial de expropiación, sito en la Calle San Andrés 162, 3º de La Coruña En A Coruña, a 14 de abril de 2011 El Secretario del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de A Coruña. Juan Carlos Echávarri Gremaud. 2011/5335

20 26 de abril de 2011 Número 78 Página 20 Administración Central Ministerio de Política Territorial y Administración Pública Subdelegación del Gobierno en A Coruña Jurado Provincial de Expropiación Notificación resolución expedientes 7267, 7259 y 7266/10 por expropiación finca en Aranga De acuerdo con el artículo 59.5 de la Ley 30 / 1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, se notifica al interesado, cuyo domicilio se ignora, o por ausencia: Han sido resueltos por el Jurado provincial de expropiación los expedientes nº 7267, 7259 y 7266/10 que corresponden, respectivamente a las fincas nº 18, 20 y 24, expropiadas por la Delegación del Gobierno en Galicia, a través del Área de Industria, siendo Red Eléctrica España S. A. la beneficiaria con motivo de la obra línea Eléctrica Lat. 400 kv. Mesón do Vento- As Pontes, radicada en el término municipal de Aranga. Como titulares figuran Explotación Cinegética a Carballoa S. L. y Promotora de Viviendas Urbanas S. L. y propietario catastral Antonio Reinoso Mariño. La resolución puede ser consultada en el tablón de anuncios del ayuntamiento correspondiente al último domicilio conocido del propietario, así como en el expediente de justiprecio que tramita el Jurado provincial de expropiación, sito en la Calle San Andrés 162, 3º de La Coruña. En A Coruña, a 14 de abril de 2011 El Secretario del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de A Coruña Juan Carlos Echávarri Gremaud 2011/5380

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO ADMINISTRACIÓN LOCAL A CORUÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO ADMINISTRACIÓN LOCAL A CORUÑA Núm. 232 Lunes 28 de septiembre de 2015 Supl. N. Pág. 1 Suplemento de Notificaciones ADMINISTRACIÓN LOCAL A CORUÑA Ayuntamiento de Santa Comba Anuncio de notificación de 24 de septiembre de 2015 en procedimiento

Más detalles

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POLAS COMISIÓNS DE FESTAS PARA SOLICITAR A AUTORIZACIÓN (ORIXINAL OU FOTOCOPIA COTEXADA)

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POLAS COMISIÓNS DE FESTAS PARA SOLICITAR A AUTORIZACIÓN (ORIXINAL OU FOTOCOPIA COTEXADA) Anexo I: DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POLAS COMISIÓNS DE FESTAS PARA SOLICITAR A AUTORIZACIÓN (ORIXINAL OU FOTOCOPIA COTEXADA) o Contrato de traballo coas orquestras ou similares e copia dos TC1 e TC2 correspondentes

Más detalles

AÑO 2009 JUEVES, 16 DE ABRIL N.º

AÑO 2009 JUEVES, 16 DE ABRIL N.º AÑO 2009 JUEVES, 16 DE ABRIL N.º 85 Sumario I. Administración central Comisaría Provincial de A Coruña Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras Edicto por el que se hace pública a efectos de notificación,

Más detalles

CONCELLOS CERVO. Anuncio

CONCELLOS CERVO. Anuncio MIÉRCOLES, 8 DE ENERO DE 2014 Nº 005 CONCELLOS CERVO Diante da imposibilidade de efectuar, nos casos que a continuación se indican, a notificación da resolución recaída no expediente de caducidade de inscricións

Más detalles

LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN

LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN ANEXO (Portada) Lei 32/2006, do 18 de outubro Ley 32/2006, de 18 de octubre (Contraportada) NORMATIVA LEGAL Y REGLAMENTARIA RELACIONADA CON EL A) Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación

Más detalles

1. Introducción. 2. Situación previa a la elaboración del decreto

1. Introducción. 2. Situación previa a la elaboración del decreto Proceso y evolución del decreto por el que se fija la formación mínima de los socorristas acuáticos y se crea y regula el registro profesional de socorristas acuáticos de Galicia Grandas Arias José Antonio

Más detalles

XUNTA DE GALICIA XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA DE LUGO. Anuncio

XUNTA DE GALICIA XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA DE LUGO. Anuncio SÁBADO, 21 DE NOVIEMBRE DE 2015 Nº 268 XUNTA DE GALICIA XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA DE LUGO Resolución do 11 de novembro de 2015 da Xefatura Territorial de la Consellería

Más detalles

UNICO.- Aprobar as Instrucións de procedementos de contratación e compras da empresa municipal Turismo de Pontevedra, SA, co seguinte teor literal:

UNICO.- Aprobar as Instrucións de procedementos de contratación e compras da empresa municipal Turismo de Pontevedra, SA, co seguinte teor literal: RESOLUCIÓN DO CONSELLEIRO DELEGADO POLA QUE SE PRESTA APROBACIÓN Á INSTRUCCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS DE LA EMPRESA MUNICIPAL TURISMO DE PONTEVEDRA, S.A. Elaboradas as instrucións

Más detalles

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA EL DÍA 3 DE JULIO DE 2015.-

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA EL DÍA 3 DE JULIO DE 2015.- ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA EL DÍA 3 DE JULIO DE 2015.- ASISTENTES: PRESIDENTA Dª. Mª. Dolores Marín Torres CONCEJALES. -D. Bartolomé Cruz Sánchez. -Dª. Beatriz

Más detalles

CONCELLOS PEDRAFITA DO CEBREIRO. Anuncio

CONCELLOS PEDRAFITA DO CEBREIRO. Anuncio MARTES, 30 DE JUNIO DE 2015 Nº 148 CONCELLOS PEDRAFITA DO CEBREIRO Aprobación definitiva de modificación de crédito 5/2015 por concesión de créditos extraordinario 2/CE/2015. Finalizado o período de exposición

Más detalles

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN LINGÜÍSTICA E COMUNICATIVA (CALC) PARA O PROFESORADO. CURSO 2011-2012.

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN LINGÜÍSTICA E COMUNICATIVA (CALC) PARA O PROFESORADO. CURSO 2011-2012. Edificio Administrativo San Caetano, s/n 15781 Santiago de Compostela CURSOS DE ACTUALIZACIÓN LINGÜÍSTICA E COMUNICATIVA (CALC) PARA O PROFESORADO. CURSO 2011-2012. No marco do programa de actuacións que

Más detalles

CONCELLO DE OURENSE SERVIZO DE CONTRATACIÓN

CONCELLO DE OURENSE SERVIZO DE CONTRATACIÓN Resolución do Concello de Ourense mediante a que se anuncia procedemento aberto, para a contratación do servizo de impartición da formación teórica e transversal de determinado cursos no marco do proxecto

Más detalles

D I P U T A C I Ó N P R O V I N C I A L A C O R U Ñ A

D I P U T A C I Ó N P R O V I N C I A L A C O R U Ñ A D I P U T A C I Ó N P R O V I N C I A L A C O R U Ñ A Acta de la Junta de Gobierno celebrada el día 8 de enero de 2009 1 Orden del día de los asuntos que se van a tratar en la sesión ordinaria de Junta

Más detalles

LEY 1/2015, de 1 de abril, de garantía de la calidad de los servicios públicos y de la buena administración. 16710

LEY 1/2015, de 1 de abril, de garantía de la calidad de los servicios públicos y de la buena administración. 16710 Número 81 Jueves, 30 de abril de 2015 Sumario I. Disposiciones generales Página Presidencia de la Xunta de Galicia LEY 1/2015, de 1 de abril, de garantía de la calidad de los servicios públicos y de la

Más detalles

BOP Deputación Provincial da Coruña www.dicoruna.es

BOP Deputación Provincial da Coruña www.dicoruna.es BOP Deputación Provincial da Coruña www.dicoruna.es BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA D.L.: C-1-1958 MARTES, 5 DE ABRIL DE 2011 BOP NUMERO 65 Sumario Administración

Más detalles

ORDENANZA DE CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y SUPRESIÓN DE FICHEROS CON DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

ORDENANZA DE CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y SUPRESIÓN DE FICHEROS CON DATOS DE CARÁCTER PERSONAL ORDENANZA DE CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y SUPRESIÓN DE FICHEROS CON DATOS DE CARÁCTER PERSONAL PREÁMBULO La existencia de ficheros de carácter personal y los avances tecnológicos, singularmente los informáticos,

Más detalles

Boletín oficial. Provincia de ourense

Boletín oficial. Provincia de ourense Boletín oficial Provincia de ourense n.º 27 martes, 3 febreiro 2015 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 sumario ii. administración xeral do estado subdelegación do Goberno ourense Notificación

Más detalles

Boletín Oficial. Provincia de Ourense. N.º 250 Venres, 4 novembro 2011 SUMARIO. Deputación Provincial de Ourense

Boletín Oficial. Provincia de Ourense. N.º 250 Venres, 4 novembro 2011 SUMARIO. Deputación Provincial de Ourense Boletín Oficial Provincia de N.º 250 Venres, 4 novembro 2011 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 SUMARIO I. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE Convocatoria e bases de selección, como persoal laboral

Más detalles

Boletín oficial. Provincia de ourense

Boletín oficial. Provincia de ourense Boletín oficial Provincia de ourense n.º 106 sábado, 10 maio 2014 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 sumario ii. administración xeral do estado subdelegación do Goberno ourense Notificación

Más detalles

Ayuntamiento de Gumiel de Izán (Burgos)

Ayuntamiento de Gumiel de Izán (Burgos) PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARA LA ADJUDICACIÓN MEDIANTE CONCURSO DE UNA LICENCIA DE AUTO TAXI EN EL MUNICIPIO DE GUMIEL DE IZÁN (BURGOS). CLAÚSULA PRIMERA. Objeto del Contrato Constituye el objeto

Más detalles

I. Disposiciones generales

I. Disposiciones generales BOE núm. 92 Martes 18 abril 2006 14665 I. Disposiciones generales MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 6886 ORDEN APA/1111/2006, de 7 de abril, por la que se dictan disposiciones para el desarrollo

Más detalles

La Sra. Alcaldesa Accidental, en fecha 6 de agosto de 2013, ha dictado el siguiente el DECRETO: << DECRETO Nº 37.-SECRETARÍA

La Sra. Alcaldesa Accidental, en fecha 6 de agosto de 2013, ha dictado el siguiente el DECRETO: << DECRETO Nº 37.-SECRETARÍA PATRIMONIO P-059/13 1 La Sra. Alcaldesa Accidental, en fecha 6 de agosto de 2013, ha dictado el siguiente el DECRETO:

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE GOBIERNO DE CANARIAS BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE Año LXXXVII Miércoles, 25 de julio de 2012 ANEXO AL NÚM. 97 SUMARIO II. ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA Consejería

Más detalles

CONVOCATORIA Y FICHA DE INSCRIPCION ENCUENTRO EMPRESARIAL FRANCIA FERIA BATIMAT-INTERCLIMA-ELEC- IDEOBAIN FRANCIA Del 1 al 7 de noviembre de 2015

CONVOCATORIA Y FICHA DE INSCRIPCION ENCUENTRO EMPRESARIAL FRANCIA FERIA BATIMAT-INTERCLIMA-ELEC- IDEOBAIN FRANCIA Del 1 al 7 de noviembre de 2015 II/OL CONVOCATORIA Y FICHA DE INSCRIPCION ENCUENTRO EMPRESARIAL FRANCIA FERIA BATIMAT-INTERCLIMA-ELEC- IDEOBAIN FRANCIA Del 1 al 7 de noviembre de 2015 CONVOCATORIA La Cámara de España, la Cámara de Comercio

Más detalles

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO EXTRAORDINARIO CELEBRADA EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2013.

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO EXTRAORDINARIO CELEBRADA EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2013. BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO EXTRAORDINARIO CELEBRADA EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2013. ASISTENTES: SR. ALCALDE PRESIDENTE: Don Francisco Casero Martín SRES. CONCEJALES: GRUPOS POLITICOS. P.S.O.E.

Más detalles

GRAO EN RRLL E RHH TRABALLOS FIN DE GRAO (TFG) Relación de traballos e prazo de solicitude para a súa asignación ao alumnado Curso 2013/14

GRAO EN RRLL E RHH TRABALLOS FIN DE GRAO (TFG) Relación de traballos e prazo de solicitude para a súa asignación ao alumnado Curso 2013/14 GRAO EN RRLL E RHH TRABALLOS FIN DE GRAO (TFG) Relación de traballos e prazo de solicitude para a súa asignación ao alumnado Curso 2013/14 De acordo co establecido no Regulamento do traballo fin de grao,

Más detalles

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA-PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA-PRESIDENCIA Nº Expte.: C/10/2014 Denominación: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES AJENO DEL AYUNTAMIENTO DE LINARES Asunto: ADJUDICACIÓN DE CONTRATO Y DISPOSICIÓN DE GASTO Fecha: N./Ref.:

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE LA VICTORIA (CÓRDOBA) DECRETO-. CONTRATACIÓN DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL

AYUNTAMIENTO DE LA VICTORIA (CÓRDOBA) DECRETO-. CONTRATACIÓN DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL DECRETO-. CONTRATACIÓN DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL Visto que por parte de la Alcaldía se ha procedido a la incoación de expediente para la contratación de un Maestro con especialidad en educación infantil

Más detalles

ANUNCIO CONVOCATORIA PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE AZAFATOS/AS PARA EVENTOS CULTURALES Y OTROS EN ARÉVALO BASES

ANUNCIO CONVOCATORIA PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE AZAFATOS/AS PARA EVENTOS CULTURALES Y OTROS EN ARÉVALO BASES ANUNCIO CONVOCATORIA PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE AZAFATOS/AS PARA EVENTOS CULTURALES Y OTROS EN ARÉVALO La Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Arévalo, en sesión celebrada

Más detalles

XUNTA DE GALICIA CONSELLERÍA DE TRABALLO. DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LUGO. Anuncio

XUNTA DE GALICIA CONSELLERÍA DE TRABALLO. DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LUGO. Anuncio VIERNES, 21 DE FEBRERO DE 2014 Nº 043 Disolución de Asociación XUNTA DE GALICIA CONSELLERÍA DE TRABALLO. DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LUGO En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei 19/1977, do 1 de abril,

Más detalles

D I P U T A C I Ó N P R O V I N C I A L A C O R U Ñ A

D I P U T A C I Ó N P R O V I N C I A L A C O R U Ñ A D I P U T A C I Ó N P R O V I N C I A L A C O R U Ñ A Acta de la Comisión de Gobierno celebrada el día 18 de octubre de 2.002 1 Orden del día de los asuntos que se van a tratar en la sesión ordinaria de

Más detalles

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 10 Y MERCANTIL A U T O

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 10 Y MERCANTIL A U T O JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 10 Y MERCANTIL CONCURSO VOLUNTARIO Nº 35/2010 A U T O María Del Mar Hernández Rodríguez, Magistrado del Juzgado de Primera Instancia nº 10 (Mercantil) de Santander. En Santander,

Más detalles

DECLARACIÓN / DECLARACIÓN

DECLARACIÓN / DECLARACIÓN FOTOCOPIA NIF REPRESENTANTE / FOTOCOPIA NIF REPRESENTANTE DOCUMENTACIÓN FAMILIA NUMEROSA (SE É O CASO) / DOCUMENTACIÓN FAMILIA NUMEROSA (EN SU CASO) EXEMPLAR PARA O SERVIZO DE XESTIÓN TRIBUTARIA / EJEMPLAR

Más detalles

Ayuntamiento de Valladolid

Ayuntamiento de Valladolid Ayuntamiento de Valladolid Área de Seguridad y Movilidad Departamento de Patrimonio Sección de Bienes Código VAL 2541 acordado lo siguiente: La Junta de Gobierno, mediante acuerdo adoptado el 6 de marzo

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO Jueves, 16 de septiembre de 2010 Núm.215 BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS SUMARIO I. Pr in c i pa d o d e As t u r ia s Ot r a s Di s p o s i c i o n e s Co n s e j e r í a d e Pr e s i d e n

Más detalles

provincia de ourense n.º 143 mércores, 22 xuño 2016 D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e

provincia de ourense n.º 143 mércores, 22 xuño 2016 D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e Boletín oficial provincia de ourense n.º 143 mércores, 22 xuño 2016 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 sumario i. deputación provincial de ourense Formalización do contrato de subministración

Más detalles

CONSEJERIA DE EDUCACIONYCIENCIA CONSEJERIA DE CULTURA CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

CONSEJERIA DE EDUCACIONYCIENCIA CONSEJERIA DE CULTURA CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE Página núm. 16.238 BOJA núm. 97 CONSEJERIA DE EDUCACIONYCIENCIA DECRETO 208/2002, de 23 de julio, por el que se modifica el Decreto 126/1994, de 7 de junio, por el que se establecen las enseñanzas correspondientes

Más detalles

O R D E N A N Z A Núm12

O R D E N A N Z A Núm12 A Y U N T A M I E N T O D E LA Año 2013 O R D E N A N Z A Núm12 ORDENANZA MUNICIPAL TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS Aprobación inicial Pleno de fecha:21 de diciembre de 2012 Publicación aprobación inicial

Más detalles

ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN. En Pozuelo de Alarcón, a 29 de agosto de 2012

ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN. En Pozuelo de Alarcón, a 29 de agosto de 2012 La Alcaldesa ha dictado el siguiente decreto: ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN En Pozuelo de Alarcón, a 29 de agosto de 2012 Dada cuenta del expediente para la contratación del SERVICIO DE COMUNICACIONES: TELEFONÍA

Más detalles

DELEGACIÓN DE HACIENDA, COMERCIO, INDUSTRIA Y RÉGIMEN INTERIOR

DELEGACIÓN DE HACIENDA, COMERCIO, INDUSTRIA Y RÉGIMEN INTERIOR OFICINA DE LA JUNTA DE GOBIERNO JMT/cgi En este documento, de contener datos de carácter personal objeto de protección, éstos se encuentran omitidos o sustituidos por asteriscos (*) o por PARTICULAR, en

Más detalles

Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid

Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid Pág. 53 II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN DELEGACIÓN TERRITORIAL DE VALLADOLID Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo Resolución 25/2/2011, del Servicio Territorial

Más detalles

Acta de la sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno Local del día veinte de julio de dos mil doce.-

Acta de la sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno Local del día veinte de julio de dos mil doce.- Acta de la sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno Local del día veinte de julio de dos mil doce.- En Cantillana, en el despacho de la Alcaldía del Ayuntamiento, siendo las nueve horas y treinta

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE GOBIERNO DE CANARIAS BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE Año LXXXI Lunes, 23 de octubre de 2006 Número 149 SUMARIO I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO Delegación del Gobierno en Canarias...

Más detalles

Boletín Oficial del Estado

Boletín Oficial del Estado 16 de abril Boletín Oficial del Estado RESOLUCIÓN de 01/03/2007 (Boletín Oficial del Estado de EDUCACIÓN INFANTIL. OPOSICIONES. Resolución de 1 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de Nigüelas (Granada),

Más detalles

La Xunta de Goberno, en sesión del día 5 de abril de 2013 adoptó entre otros el siguiente acuerdo:

La Xunta de Goberno, en sesión del día 5 de abril de 2013 adoptó entre otros el siguiente acuerdo: ASUNTO: ADJUDICACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE LA IMPARTICIÓN DE LOS CURSOS DE FORMACIÓN INCLUIDOS EN EL PROYECTO AQUELANDO 3 COFINANCIADO EN UN 80% POR EL FSE. La Xunta de Goberno, en sesión del

Más detalles

ORDEN POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO

ORDEN POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO ORDEN POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO CÓDIGO DEL EXPEDIENTE: A2015/000395 TIPO CONTRATO: Servicios TÍTULO DEL EXPEDIENTE: SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN TÉCNICO

Más detalles

ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN

ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el 7 de septiembre de 2011, al punto denominado ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN Y

Más detalles

RESOLUCIÓN. Del expediente referenciado resultan los siguientes: ANTECEDENTES DE HECHO

RESOLUCIÓN. Del expediente referenciado resultan los siguientes: ANTECEDENTES DE HECHO PROCEDIMIENTO ABIERTO Unidad Tramitadora: CONTRATACION - JAL Datos Del Expediente: Numero expediente: Documento: Fecha: 2315/2014 CONZI078 18-06-2015 ²6H3P71175S5L2W4W07JMß» ²6H3P71175S5L2W4W07JMß» 6H3P71175S5L2W4W07JM

Más detalles

DON NICOLÁS GONZÁLEZ MARTÍNEZ, SECRETARIO GENERAL EN FUNCIONES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA SERENA, PROVINCIA DE BADAJOZ,

DON NICOLÁS GONZÁLEZ MARTÍNEZ, SECRETARIO GENERAL EN FUNCIONES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA SERENA, PROVINCIA DE BADAJOZ, DON NICOLÁS GONZÁLEZ MARTÍNEZ, SECRETARIO GENERAL EN FUNCIONES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA SERENA, PROVINCIA DE BADAJOZ, CERTIFICA: Que la Junta de Gobierno Local, en la sesión ordinaria

Más detalles

Otras Administraciones

Otras Administraciones 608 Boletín Oficial de Canarias núm. 10, viernes 16 de enero de 2004 Otros anuncios Consejería de Economía y Hacienda Dirección General de Tributos. Oficina Liquidadora del Distrito Hipotecario de Santa

Más detalles

Núm. 10.- Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por expedición de documentos administrativos INDICE

Núm. 10.- Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por expedición de documentos administrativos INDICE Artículo 1. Fundamento legal y naturaleza Artículo 2. Hecho imponible Artículo 3. Sujetos pasivos Artículo 4. Responsables Artículo 5. Cuota tributaria Artículo 6. Tarifa Artículo 7. Devengo Artículo 8.

Más detalles

Boletín oficial de la Provincia de valladolid

Boletín oficial de la Provincia de valladolid Núm. 232 Lunes, 6 de octubre de 2014 Pág. 1 SUMARIO BOPVA-B-2014-232 I.-ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DELEGACIÓN ESPECIAL DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN CASTILLA

Más detalles

CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LAS LICENCIAS ORACLE EXPEDIENTE BT/13 PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LAS LICENCIAS ORACLE EXPEDIENTE BT/13 PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LAS LICENCIAS ORACLE EXPEDIENTE BT/13 1.- OBJETO. PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES El contrato a que se refiere el presente Pliego, tiene por objeto la contratación del

Más detalles

ANUNCIO. DON ANASTASIO AREVALILLO MARTÍN, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Torrijos (Toledo),

ANUNCIO. DON ANASTASIO AREVALILLO MARTÍN, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Torrijos (Toledo), ANUNCIO En relación con el proceso selectivo para la selección y contratación laboral temporal de dos profesores/as: un/a profesor/ de música (especialidad de canto) y de un/a profesor/a de danza en la

Más detalles

D. PEDRO OCTAVIO ROMERO LÓPEZ, Secretario Accidental del Ayuntamiento de Armilla (Granada).-

D. PEDRO OCTAVIO ROMERO LÓPEZ, Secretario Accidental del Ayuntamiento de Armilla (Granada).- D. PEDRO OCTAVIO ROMERO LÓPEZ, Secretario Accidental del Ayuntamiento de Armilla (Granada).- CERTIFICO: Que en la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local de fecha diecisiete de abril de dos mil

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LAS PALMAS

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LAS PALMAS GOBIERNO DE CANARIAS BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LAS PALMAS Año LXXXVIII Lunes, 28 de Octubre de 2013 Número 138 SUMARIO NÚMERO REGISTRO PÁGINA I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

Más detalles

Orden del día de los asuntos que se van a tratar en la sesión plenaria ordinaria que tendrá lugar el miércoles, 30 de julio de 2014, a las DOCE HORAS.

Orden del día de los asuntos que se van a tratar en la sesión plenaria ordinaria que tendrá lugar el miércoles, 30 de julio de 2014, a las DOCE HORAS. Orden del día de los asuntos que se van a tratar en la sesión plenaria ordinaria que tendrá lugar el miércoles, 30 de julio de 2014, a las DOCE HORAS. Actas ASUNTOS 1.-Aprobación del acta de la sesión

Más detalles

ÚLTIMAS NOVEDADES LEGISLATIVAS EN EL ORDEN LABORAL DE 2014

ÚLTIMAS NOVEDADES LEGISLATIVAS EN EL ORDEN LABORAL DE 2014 LEGAL FLASH I ÁREA LABORAL Enero de 2015 ÚLTIMAS NOVEDADES LEGISLATIVAS EN EL ORDEN LABORAL DE 2014 ÍNDICE INTRODUCCION 2 LEY 34/2014, DE 26 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS EN MATERIA DE LIQUIDACIÓN E INGRESO

Más detalles

ORDENANZA POR LA QUE SE CREAN LOS FICHEROS CON DATOS DE CARÁCTER PERSONAL EN EL CONSORCIO PROVINCIAL CONTRA INCENDIOS E SALVAMENTO DA CORUÑA

ORDENANZA POR LA QUE SE CREAN LOS FICHEROS CON DATOS DE CARÁCTER PERSONAL EN EL CONSORCIO PROVINCIAL CONTRA INCENDIOS E SALVAMENTO DA CORUÑA ORDENANZA POR LA QUE SE CREAN LOS FICHEROS CON DATOS DE CARÁCTER PERSONAL EN EL CONSORCIO PROVINCIAL CONTRA INCENDIOS E SALVAMENTO DA CORUÑA Exposición de motivos.- El Consorcio Provincial contra Incendios

Más detalles

Plazo De Ingreso Código Emisor Nº Liquidación Identificación Importe NOTIFICACIÓN

Plazo De Ingreso Código Emisor Nº Liquidación Identificación Importe NOTIFICACIÓN Decreto Nº: 5642 ASUNTO CONTRATO DE MTO. ASCENSORES Y MONTAPAQUETES TEXTO DEL DECRETO Visto el expediente tramitado para la contratación por procedimiento abierto, tramitación ordinaria y mediante determinación

Más detalles

...DON MANUEL JOSÉ DÍAZ SÁNCHEZ, secretario xeral do pleno do excelentísimo Concello da Coruña.

...DON MANUEL JOSÉ DÍAZ SÁNCHEZ, secretario xeral do pleno do excelentísimo Concello da Coruña. - 1 -...DON MANUEL JOSÉ DÍAZ SÁNCHEZ, Secretario General del Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de A Coruña....CERTIFICO: Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día seis

Más detalles

CURSO/GUÍA PRÁCTICA URBANISMO DE NAVARRA.

CURSO/GUÍA PRÁCTICA URBANISMO DE NAVARRA. SISTEMA EDUCATIVO inmoley.com DE FORMACIÓN CONTINUA PARA PROFESIONALES INMOBILIARIOS. CURSO/GUÍA PRÁCTICA URBANISMO DE NAVARRA. PARTE PRIMERA. El urbanismo de Navarra. Capítulo 1. Reforma de la Ley Foral

Más detalles

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2011

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2011 ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2011 1.- APROBACION DEL ACTA DE LA SESION DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2011. El Sr. Alcalde Presidente inicia la sesión

Más detalles

BASES PARA LA PROVISION DEL PUESTO DE MONITOR DE LA CAMPAÑA DE NATACIÓN 2.013.

BASES PARA LA PROVISION DEL PUESTO DE MONITOR DE LA CAMPAÑA DE NATACIÓN 2.013. 1. Objeto. BASES PARA LA PROVISION DEL PUESTO DE MONITOR DE LA CAMPAÑA DE NATACIÓN 2.013. Es objeto de la presente convocatoria la selección, por el sistema de concurso, de una persona para cubrir el puesto

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE GOBIERNO DE CANARIAS BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE Año LXXX Viernes, 18 de noviembre de 2005 Número 186 SUMARIO I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO Subdelegación del Gobierno en Santa

Más detalles

Visto y examinado el expediente de referencia en el que constan los documentos que vienen prevenidos en la legislación vigente.

Visto y examinado el expediente de referencia en el que constan los documentos que vienen prevenidos en la legislación vigente. RESOLUCION DEL DIRECTOR GENERAL DEL LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS QUE TIENE POR OBJETO EL MANTENIMIENTO Y EVOLUCIÓN DEL SISTEMA DE BUSINESS

Más detalles

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO Expte. RA-34/2010: Abogados de Vigo.

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO Expte. RA-34/2010: Abogados de Vigo. RESOLUCIÓN DE ARCHIVO Expte. RA-34/2010: Abogados de Vigo. Pleno Sres.: D. Francisco Hernández Rodríguez, Presidente D. Fernando Varela Carid, Vocal D. Alfonso Vez Pazos, Vocal En Santiago de Compostela,

Más detalles

IV. OPOSICIONES Y CONCURSOS

IV. OPOSICIONES Y CONCURSOS 5.992 DIARIO OFICIAL DE GALICIA Nº 66 Lunes, 4 de abril de 2011 IV. OPOSICIONES Y CONCURSOS SERVICIO GALLEGO DE SALUD Resolución de 3 de marzo de 2011, de la Dirección de Recursos Humanos, por la que se

Más detalles

DECRETO RESUELVO: PRIMERO.- Crear el Registro Municipal de instalaciones que poseen torres de refrigeración y condensadores evaporativos en Montoro.

DECRETO RESUELVO: PRIMERO.- Crear el Registro Municipal de instalaciones que poseen torres de refrigeración y condensadores evaporativos en Montoro. DECRETO Visto que el R.D. 865/2003 de 4 de julio establece los criterios higiénicossanitarios para la prevención y control de legionelosis y por su parte la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía

Más detalles

A N U N C I O CONCELLO DE CALDAS DE REIS TOTAL CONCELLO DE CALDAS DE REIS (2) 2.000,00 CONCELLO DE CANGAS DO MORRAZO

A N U N C I O CONCELLO DE CALDAS DE REIS TOTAL CONCELLO DE CALDAS DE REIS (2) 2.000,00 CONCELLO DE CANGAS DO MORRAZO A N U N C I O De conformidade co establecido no artigo 18 da Lei 38/03, de 17 de novembro, xeral de subvencións e na base 25ª.16, do orzamento provincial para o ano 2008, publícanse as subvencións concedidas

Más detalles

DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES

DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES OFICINA DE LA JUNTA DE GOBIERNO JMT/cgi En este documento, de contener datos de carácter personal objeto de protección, éstos se encuentran omitidos o sustituidos por asteriscos (*) o por PARTICULAR, en

Más detalles

XUNTA DE GALICIA EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DEL LUGO

XUNTA DE GALICIA EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DEL LUGO MARTES, 28 DE AGOSTO DE 2012 Nº 198 XUNTA DE GALICIA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS DE LUGO AUGAS DE GALICIA DH.W27.06203 O Servizo de Infraestruturas Agrarias, con CIF. S-1511001H,

Más detalles

RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2015, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al Plan Anual de Actuación Nacional e Internacional 2015

RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2015, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al Plan Anual de Actuación Nacional e Internacional 2015 11198 RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2015, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al Plan Anual de Actuación Nacional e Internacional 2015 para la promoción y apoyo a la comercialización turística

Más detalles

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2012 DEL

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2012 DEL MORADILLO ROA ACTA LA SESIÓN ORDINARIA FECHA 20 SEPTIEMBRE 2012 L AYUNTAMIENTO MORADILLO ROA Hora de celebración: 10.45 horas Lugar: Casa Consistorial del Ayuntamiento de Moradillo de Roa Tipo de Sesión:

Más detalles

16132 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife núm. 132, viernes 15 de septiembre de 2006. Anexo.

16132 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife núm. 132, viernes 15 de septiembre de 2006. Anexo. 16132 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife núm. 132, viernes 15 de septiembre de 2006 tra la resolución expresa o denegación presunta del Recurso de Reposición podrá interponerse directamente

Más detalles

Página 2 n Granada, miércoles, 31 de diciembre de 2014 n B.O.P. número 249

Página 2 n Granada, miércoles, 31 de diciembre de 2014 n B.O.P. número 249 Página 2 n Granada, miércoles, 31 de diciembre de 2014 n B.O.P. número 249 NUMERO 9.702 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR Información

Más detalles

Región de Murcia CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO

Región de Murcia CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO RESOLUCIÓN DE 1 DE MARZO DE 2010, DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO, POR LA QUE SE INICIA EL PROCESO DE ADSCRIPCIÓN DE DETERMINADO PROFESORADO,

Más detalles

Boletín Oficial del Estado

Boletín Oficial del Estado 26 de septiembre Boletín Oficial del Estado Resolución de 08/09/2008 (Boletín Oficial del Estado de UNIVERSIDAD. CUERPOS DOCENTES. Resolución de 8 de septiembre de 2008, de la Universidad de Vigo, por

Más detalles

(B.O.E. de 14 de agosto de 2004)

(B.O.E. de 14 de agosto de 2004) Resolución de 16 de julio de 2004, de la Tesorería General de la Seguridad Social, sobre determinación de funciones en materia de gestión recaudatoria de la Seguridad Social Última actualización: 25 de

Más detalles

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2.014

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2.014 BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2.014 ASISTENTES: Alcalde-Presidente: Don Vidal Galicia Jaramillo Concejales: Don Ricardo-J. Ungría Martínez Doña María Sonsoles

Más detalles

provincia de ourense n.º 260 xoves, 12 novembro 2015 D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e

provincia de ourense n.º 260 xoves, 12 novembro 2015 D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e Boletín oficial provincia de ourense n.º 260 xoves, 12 novembro 2015 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 sumario i. deputación provincial de ourense Convocatoria do "Curso de Formación para

Más detalles

135357.07. Vivienda unifamiliar en elevación en Carrer Romualdo 10

135357.07. Vivienda unifamiliar en elevación en Carrer Romualdo 10 ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE TIRIG (CASTELLÓN) CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATORIA, EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2008, A LAS 20.,00 HORAS. En Tirig (Castellón), a 11de Noviembre

Más detalles

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA URGENTE CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EL DIA VEINTE DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO.

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA URGENTE CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EL DIA VEINTE DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO. ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA URGENTE CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EL DIA VEINTE DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO. ASISTENTES: ALCALDE-PRESIDENTE D. César Aja Mariño CONCEJALES

Más detalles

Antecedentes. Prado, 9 01005 VITORIA-GASTEIZ Tel.: +34 945 135 118 Faxa: +34 945 135 102 E-mail: arartekoa@ararteko.eus www.ararteko.

Antecedentes. Prado, 9 01005 VITORIA-GASTEIZ Tel.: +34 945 135 118 Faxa: +34 945 135 102 E-mail: arartekoa@ararteko.eus www.ararteko. Resolución 2015R-1875-14 del Ararteko, de 15 de julio de 2015, por la que se recomienda al Ayuntamiento de Artziniega que tramite en debida forma el expediente para la defensa de una parcela perteneciente

Más detalles

IV. Administración Local

IV. Administración Local núm. 236 de 10-X-2015 1/8 IV. Administración Local Ayuntamientos DE SANTA EULALIA DE OSCOS Anuncio. Aprobación definitiva de la Ordenanza municipal de creación de ficheros de datos de carácter personal

Más detalles

Por todo lo anterior, esta Secretaría General resuelve dictar la siguiente Instrucción:

Por todo lo anterior, esta Secretaría General resuelve dictar la siguiente Instrucción: Requisitos que debe reunir la documentación que se presenta en procedimientos de la Universidad de Santiago de Compostela y los registros donde se puede presentar (Instrucción de la Secretaría General

Más detalles

La Constitución en su artículo 27, garantiza el derecho a la educación de todos los españoles.

La Constitución en su artículo 27, garantiza el derecho a la educación de todos los españoles. BASES QUE HABRAN DE REGIR EN LA CONVOCATORIA PUBLICA EN REGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA LA CONCESIÓN DE UNA BECA PARA MASTER UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN APLICADA EN ESTUDIOS FEMINISTAS, DE

Más detalles

ANUNCIO BASES QUE HAN DE REGIR EN LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES DIRIGIDAS A ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO, ANUALIDAD 2012.

ANUNCIO BASES QUE HAN DE REGIR EN LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES DIRIGIDAS A ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO, ANUALIDAD 2012. ANUNCIO Por Decreto de esta Presidencia 28/12, de fecha 24 de mayo de 2012, he resuelto aprobar las Bases que han de regir en la convocatoria pública para concesión de subvenciones a asociaciones y entidades

Más detalles

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES E DE MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Recurso nº 163/2012 Resolución nº 182/2012 RESOLUCIÓN DEL En Madrid, a 6 de septiembre de 2012. VISTO el recurso interpuesto por D. A. E.Q. en representación

Más detalles

Según consta en Acta de fecha 1 y 5 de Agosto de 2014:

Según consta en Acta de fecha 1 y 5 de Agosto de 2014: RESULTADO DEFINITIVO DEL PROCESO SELECTIVO ÚNICO PARA PROVEER QUINCE DE TÉCNICOS EN FORMACIÓN, CON CARÁCTER DE LABORAL TEMPORAL CON JORNADA PARCIAL DEL INSTITUTO DE EMPLEO Y DESARROLLO SOCIOECONÓMICO Y

Más detalles

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS AMPLIACIÓN DE SERVICIOS E INSTALACIONES SOBRE LA PLATAFORMA AL-SIGM DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS AMPLIACIÓN DE SERVICIOS E INSTALACIONES SOBRE LA PLATAFORMA AL-SIGM DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS AMPLIACIÓN DE SERVICIOS E INSTALACIONES SOBRE LA PLATAFORMA AL-SIGM DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA 1. OBJETO DEL CONTRATO El objeto es la contratación de la AMPLIACIÓN

Más detalles

B.O.P.: ANUNCIO NÚMERO 2513 - BOLETÍN NÚMERO 72 (LUNES, 17 DE ABRIL DE 2012) EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

B.O.P.: ANUNCIO NÚMERO 2513 - BOLETÍN NÚMERO 72 (LUNES, 17 DE ABRIL DE 2012) EXPOSICIÓN DE MOTIVOS ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL CONTROL DE RESIDUOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN, POSESIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MÉRIDA B.O.P.:

Más detalles

XUNTA DE GALICIA CONSELLERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA E COMERCIO

XUNTA DE GALICIA CONSELLERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA E COMERCIO XUNTA DE GALICIA CONSELLERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA E COMERCIO ANEXO I-a BT-123456-04 PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO REXISTRO DE INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS DE BAIXA TENSIÓN IN614C SOLICITUDE

Más detalles

I. Comunidad Autónoma

I. Comunidad Autónoma Página 22793 I. Comunidad Autónoma 3. Otras disposiciones 6858 Orden de 27 de mayo de 2015, de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades por la que se convocan los Premios Extraordinarios de

Más detalles

LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS SUJETA A URB 23 CALIFICACIÓN AMBIENTAL Fecha de entrada en vigor: 22/12/03 Versión: 01/03

LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS SUJETA A URB 23 CALIFICACIÓN AMBIENTAL Fecha de entrada en vigor: 22/12/03 Versión: 01/03 DEFINICIÓN Este procedimiento tiene por objeto la concesión de licencias de apertura de establecimientos comerciales e industriales sometidos al procedimiento de calificación ambiental previsto en el RCA

Más detalles

I.- DISPOSICIONES GENERALES

I.- DISPOSICIONES GENERALES AÑO XXXII Núm. 235 4 de diciembre de 2013 32448 I.- DISPOSICIONES GENERALES Consejería de Empleo y Economía Decreto 99/2013, de 28/11/2013, por el que se atribuyen competencias en materia de cooperativas,

Más detalles

- Temporal, (ERTE), suspensión, extinción de la relación laboral, reducción de jornada, etc.

- Temporal, (ERTE), suspensión, extinción de la relación laboral, reducción de jornada, etc. http://www.fsc.ccoo.es/webfscandalucia/ 1.- Qué es un Expediente de Regulación de Empleo (ERE)? Hay distintas clases de ERE: - Temporal, (ERTE), suspensión, extinción de la relación laboral, reducción

Más detalles

Formulario de identificación y valoración de series. Expedientes de administración de bienes

Formulario de identificación y valoración de series. Expedientes de administración de bienes Pág. 1 de 5 1. ÁREA DE IDENTIFIACIÓN 1.1. CÓDIGOS DE REFERENCIA 66 1.2. DENOMINACIÓN DE LA SERIE 1.3. DEFINICIÓN DE LA SERIE Documentos sobre la adquisición, construcción, reforma, conservación, protección,

Más detalles

I. Comunidad Autónoma

I. Comunidad Autónoma Página 41592 I. Comunidad Autónoma 3. Otras disposiciones 14490 Orden de 11 de noviembre de 2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades por la que se convocan los Premios Extraordinarios

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA. N.º 93 - MIÉRCOLES 3 DE AGOSTO DE 2011 Pág. 1. www.diputaciondezamora.es

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA. N.º 93 - MIÉRCOLES 3 DE AGOSTO DE 2011 Pág. 1. www.diputaciondezamora.es BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA N.º 93 - MIÉRCOLES 3 DE AGOSTO DE 2011 Pág. 1 www.diputaciondezamora.es N.º 93 - MIÉRCOLES 3 DE AGOSTO DE 2011 Pág. 2 I. Administración del Estado DELEGACIÓN DEL

Más detalles