PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA"

Transcripción

1 PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA CURS LLARS D INFANTS PÚBLIQUES I PRIVADES SUBVENCIONADES Publicació oferta provisional del places Presentació de les sol licituds Publicació de les llistes provisionals amb el barem Reclamacions a les llistes del barem Publicació oferta definitiva de places Sorteig Publicació de les llistes d alumnat admès Període de matriculació 26 d abril del 2 al 12 de maig 22 de maig 23, 24 i 25 de maig 2 de juny 25 de maig a les 10 h Sala de Plens Ajuntament 2 de juny Del 6 al 9 de juny

2 Renda per càpita de la unitat familiar: CRITERIS GENERALS DE PRIORITAT EN L ADMISSIÓ DE L ALUMNAT Quan el pare o la mare, el tutor o la tutora siguin beneficiaris de l ajut de la renda mínima d inserció o acreditin recursos totals per càpita inferiors a la tercera part d aquesta: 10 punts Proximitat del domicili de l alumne o alumna al centre o, si s escau, proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o la tutora, o de l alumne/a quan sigui major d edat: - Quan el domicili de la persona sol licitant estigui en l àrea de proximitat del centre: 30 punts - Quan, a instància del pare o la mare, el tutor o la tutora, o de l alumne/a quan sigui major d edat, es prengui en consideració, en comptes del domicili del alumne/a, l adreça del lloc de treball d un d ells, i aquest és dins l àrea de proximitat del centre: 20 punts Existència de germans matriculats al centre docent Quan l alumne/a té germans escolaritzats al centre o pares o tutors legals que hi treballin en el moment que es presenta la preinscripció: 40 punts Condició legal de família nombrosa/ monoparental: Quan el o la sol licitant figura en un títol vigent que acrediti la consideració legal de família nombrosa o monoparental: 15 punts Discapacitat en l alumne/a, el pare, la mare o els germans: Quan l alumne/a, el pare, la mare, el tutor o la tutora un germà o germana de l alumne/a acreditin discapacitat, de grau igual o superior al 33%: 10 punts Malaltia crònica de l alumne/a, que afecti el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic: 10 punts

3 BAREM CRITERIS GENERALS DE PRIORITAT EN L ADMISSIÓ DE L ALUMNAT Totes les sol licituds de preinscripció ES PUNTUEN segons els criteris GENERALS: Germans escolaritzats al centre o pares o tutors legals que hi treballin. (en el moment de presentar la sol licitud) Proximitat del domicili (OLESA) Zona única Proximitat de lloc de treball (aquest criteri i l anterior NO S ACUMULEN) Beneficiaris del PIRMI Discapacitat de l alumne/pares/germans = + 33% 40 punts 30 punts 20 punts 10 punts 10 punts COMPLEMENTARIS (sols entre les sol licituds empatades) Família nombrosa / monoparental Malaltia crònica (sistema digestiu, endocrí o metabòlic inclòs celíacs) 15 punts 10 punts ESPECÍFICS (criteris específics del municipi) Pel fet que la mare/pare o tutor/tutora o germans haguessin estat escolaritzats anteriorment en el centre per el qual es presenta la sol licitud 5 punts

4 CONDICIONS D EDAT PER LA MATRÍCULA Per poder participar en la preinscripció i escolaritzar-se en el centre, cal que els infants tinguin com a mínim, 16 setmanes a l inici del curs escolar (nascuts fins el 14/5/2017, inclòs). Si el centre té vacants, al llarg del curs pot admetre infants sempre que hagin complert 16 setmanes.

5 Altres informacions On es porta la sol licitud i la documentació per les llars d infants? Molt important! A la llar escollida en 1r lloc - Només es pot presentar una sola sol licitud La presentació de sol licituds a més d un centre comporta que el sol licitant perdi els drets de prioritat. A l imprès de sol licitud s ha d indicar els diferents centres per ordre de preferència. Es poden barrejar en una mateixa sol licitud,llars públiques i privades

6 Documents que cal presentar Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació Original i fotocòpia del DNI de la persona sol licitant (pare, mare o tutor legal) o de la targeta de residència on consta el NIE i es tracta de persones estrangeres. Original i fotocòpia de la TIS (targeta d identificació sanitària) de l alumne o alumna Documentació acreditativa dels diferents criteris generals de baremació que només s ha de presentar si s al leguen Renda per càpita de la unitat familiar Documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda mínima d inserció o, si fos el cas, que acrediti que les rendes familiars no superen les que s estableixen per accedir a aquesta prestació. Proximitat del domicili de l alumne o alumna o, si s escau, proximitat del lloc de treball del pare, mare tutor o tutora de l alumne. Original i fotocòpia del DNI de la persona sol licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres. Només quan el domicili familiar que s al lega no coincideix amb el del DNI de la persona sol licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres, certificat o volant municipal de convivència de l alumne o alumna on hi ha de constar que conviu amb la persona sol licitant i resguard de la renovació del DNI o comunicació amb registre d entrada del canvi de domicili a la Delegació del Govern en cas de persones estrangeres. En el moment de la matrícula cal presentar el DNI renovat amb la nova adreça. Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, s acreditarà mitjançant l aportació d una còpia del contracte laboral o d un certificat emès a l efecte per l empresa. Existència de germans o germanes matriculats al centre educatiu S entén que un alumne o alumna té germans matriculats al centre quan aquests hi són matriculats en el moment de presentar la

7 sol licitud de preinscripció. El centre ho comprovarà directament. Discapacitat de l alumne o alumna, pare, mare, tutor, tutora o germans Original i fotocòpia del certificat de disminució del Departament de Benestar i Família de la persona que al legui aquesta condició. Condició legal de família nombrosa / monoparental Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa / monoparental vigent. Malaltia crònica de l alumne o alumna que afecti al sistema digestiu, endocrí o metabòlic. Informe emès per un metge o metgessa del sistema públic de salut o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel col legi de metges de la demarcació corresponent, en què s'indiqui expressament que l'alumne o alumna té diagnosticada una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i s'hi especifiqui de quina malaltia es tracta. Mare/pare o tutor/tutora o germans haguessin estat escolaritzats anteriorment en el centre pel qual es presenta la sol licitud. S han de facilitar les dades al centre educatiu perquè aquest pugui fer-ne la comprovació.

8 PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA LLARS D INFANTS LLARS D INFANTS D OLESA DE MONTSERRAT LLAR D INFANTS PÚBLICA TAITOM CODI LLAR DINFANTS PÚBLICA LA BALDUFA CODI LLAR D INFANTS STA. MARIA (privada subvencionada) CODI LLAR D INFANTS ESCOLÀPIES (privada subvencionada) CODI ESCOLA BRESSOL RODA-RODA (privada subvencionada) CODI LA PREINSCRIPCIÓ A LES LLARS D INFANTS ES FARÀ CONJUNTAMENT TANT SI SÓN PÚBLIQUES COM PRIVADES

9 PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA LLARS D INFANTS JORNADA DE PORTES OBERTES LLAR D INFANTS PÚBLICA TAITOM 20 D ABRIL DE A H. LLAR DINFANTS PÚBLICA LA BALDUFA 19 D ABRIL DE A H. LLAR D INFANTS STA. MARIA PRIVADA SUBVENCIONADA SOL LICITAR ENTREVISTA LLAR D INFANTS ESCOLÀPIES PRIVADA SUBVENCIONADA 2 D ABRIL, A LES H. ESCOLA BRESSOL RODA-RODA PRIVADA SUBVENCIONADA SOL LICITAR ENTREVISTA

10 SORTEIG PÚBLIC: 25/5/2017, a les hores. Sala de Plens

11 La falsedat o frau en les dades aportades comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre. Si la falsedat o el frau es constata un cop iniciat el curs, l alumnat perd el dret a la plaça i ha de participar en el següent procés de preinscripció i matrícula. (D'acord amb la Resolució ENS/406/2017, de 24 de febrer de 2017, de preinscripció i matriculació )

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA ESCOLES BRESSOL MPALS CURS

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA ESCOLES BRESSOL MPALS CURS PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA ESCOLES BRESSOL MPALS CURS 2011-2012 CALENDARI DEL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ Del 2 al 13 de maig: presentació de les sol licituds. 20 de maig: publicació llistes

Más detalles

Escola Bressol Municipal El Lledoner C/ Sant Dionís, núm Tel

Escola Bressol Municipal El Lledoner C/ Sant Dionís, núm Tel Escola Bressol Municipal El Lledoner C/ Sant Dionís, núm. 25 17190 Tel. 972 23 83 88 lledoner@salt.cat www.salt.cat Escola Bressol Municipal El Carrilet Passeig Països Catalans, núm.1 17190 Tel. 972 23

Más detalles

CENTRES PÚBLICS D EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA A ABRERA

CENTRES PÚBLICS D EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA A ABRERA CENTRES PÚBLICS D EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA A ABRERA Preinscripció i matrícula curs 2018-2019 Ajuntament d Abrera Regidoria d Ensenyament Àrea de proximitat Àrea de proximitat Escola Josefina Ibáñez

Más detalles

PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ CURS

PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ CURS Massís del Canigó, 3 08840- VILADECANS Tel. 936 589 653 Fax 936 589 653 E-mail: ceipamatitarga@xtec.cat Web: www.xtec.cat/ceipamatitarga PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ CURS 2014-15 INFORMACIÓ PREINSCRIPCIÓ

Más detalles

PREINSCRIPCIÓ ESCOLAR

PREINSCRIPCIÓ ESCOLAR PREINSCRIPCIÓ ESCOLAR CALENDARI - CURS 2015/2016 LLARS D INFANTS 4 al 15 de maig: presentació de sol licituds SEGON CICLE D EDUCACIÓ INFANTIL I ENSENYAMENT OBLIGATORI (de P3 a 4t d ESO) 10-17 de març:

Más detalles

DOCUMENTACIÓ I CRITERIS DE PRIORITAT

DOCUMENTACIÓ I CRITERIS DE PRIORITAT DOCUMENTACIÓ I CRITERIS DE PRIORITAT Documentació identificativa (s'ha de presentar en tots els casos) Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne/a

Más detalles

Reclamació a les llistes baremades. Resolució reclamacions. Publicació de la relació d alumnat admès

Reclamació a les llistes baremades. Resolució reclamacions. Publicació de la relació d alumnat admès Benvolgut pare, Benvolguda mare, Segons les dades de què disposem, teniu un/a fill/a d edat compresa entre els 0 i els 2 anys. Mitjançant aquest escrit us informem del calendari de preinscripció i matrícula

Más detalles

Escola Bressol Municipal El Lledoner C/ Sant Dionís, núm Tel

Escola Bressol Municipal El Lledoner C/ Sant Dionís, núm Tel Escola Bressol Municipal El Lledoner C/ Sant Dionís, núm. 25 17190 Tel. 972 23 83 88 lledoner@salt.cat www.salt.cat Escola Bressol Municipal El Carrilet Passeig Països Catalans, núm.1 17190 Tel. 972 23

Más detalles

Preinscripció : 2 al 12 Maig 2017 DIA INICI FI CENTRE ESCOLAR

Preinscripció : 2 al 12 Maig 2017 DIA INICI FI CENTRE ESCOLAR JORNADES DE PORTES OBERTES Escoles-bressol PÚBLIQUES D'ESPLUGUES 2.017-18 Preinscripció : 2 al 12 Maig 2017 DIA INICI FI CENTRE ESCOLAR 22/04/2017 11:00 13:00 bressol EL SUCRE 24/04/2017 17:30 18:30 bressol

Más detalles

Preinscripció : 2 al 17 Maig 2016 DIA INICI FI CENTRE ESCOLAR

Preinscripció : 2 al 17 Maig 2016 DIA INICI FI CENTRE ESCOLAR JORNADES DE PORTES OBERTES Escoles-bressol PÚBLIQUES D'ESPLUGUES 2.016-17 Preinscripció : 2 al 17 Maig 2016 DIA INICI FI CENTRE ESCOLAR 02/05/2016 17:30 18:30 bressol MONTESA 03/05/2016 17:30 18:30 bressol

Más detalles

PROCÈS DE PREINCRIPCIÓ I MATRÍCULA DEL 2 AL 12 DE MAIG

PROCÈS DE PREINCRIPCIÓ I MATRÍCULA DEL 2 AL 12 DE MAIG PROCÈS DE PREINCRIPCIÓ I MATRÍCULA DEL 2 AL 12 DE MAIG La documentació que es descriu a continuació s ha de presentar el dia i hora en que es formalitzi la preinscripció. DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA (s

Más detalles

DOCUMENTACIÓ PREINSCRIPCIÓ

DOCUMENTACIÓ PREINSCRIPCIÓ DOCUMENTACIÓ PREINSCRIPCIÓ DOCUMENTS A PRESENTAR PER TOTS ELS ALUMNES: La sol licitud de preinscripció. Cal presentar una única sol licitud per a cada tipus d ensenyament, al centre demanat en primer lloc.

Más detalles

DOCUMENTACIÓ PREINSCRIPCIÓ

DOCUMENTACIÓ PREINSCRIPCIÓ DOCUMENTACIÓ PREINSCRIPCIÓ DOCUMENTS A PRESENTAR PER TOTS ELS ALUMNES: La sol licitud de preinscripció. Cal presentar una única sol licitud per a cada tipus d ensenyament, al centre demanat en primer lloc.

Más detalles

PREINSCRIPCIÓ DE L ESO - CURS

PREINSCRIPCIÓ DE L ESO - CURS PREINSCRIPCIÓ DE L ESO - CURS 2018-2019 - CALENDARI: Presentació de sol licituds Llistat amb el barem provisional Reclamacions Llistat amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions Publicació

Más detalles

LS DE CUBELLES. Llar d infants. a 16:30. de maig. La matriculació. Pàgina 1. Plaça de

LS DE CUBELLES. Llar d infants. a 16:30. de maig. La matriculació. Pàgina 1. Plaça de CALENDARI Període de presentació de sol licituds: del 5 al 15 de maig Lloc de presentació de la sol licitud (segons la primera opció escollida): Llar d infants municipal La Draga. c. Doctor Darius Huguet,

Más detalles

INFORMACIÓ PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA LLAR D INFANTS BALDUFES Curs

INFORMACIÓ PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA LLAR D INFANTS BALDUFES Curs INFORMACIÓ PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA LLAR D INFANTS BALDUFES Curs 2015 2016 1. Projecte Educatiu Baldufes és la llar d infants municipal de Camós; una escola petita i rural, familiar i oberta

Más detalles

Per ser admès o admesa a aquesta etapa educativa cal que el nen o la nena tingui, com a mínim, 16 setmanes l'1 de setembre de 2010.

Per ser admès o admesa a aquesta etapa educativa cal que el nen o la nena tingui, com a mínim, 16 setmanes l'1 de setembre de 2010. A les Llars d infants municipals de Ripollet JORNADES DE PORTES OBERTES La Rodeta del Molí: dies 7 i 13 d'abril de 17:30 a 18:30h. La Verema: dies 8 i 14 d'abril de 17:30 a 18:30h. Xerrada informativa

Más detalles

Preinscripció i matricula

Preinscripció i matricula Preinscripció i matricula Curs 2017-2018 C/ Eduardo Torroja, 14 CP 08490 Tordera Tel. 93 764 08 25 ebm.tordera@peretarres.org CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULA CURS 2017-2018 Publicació de l oferta

Más detalles

ESCOLES PÚBLIQUES DE QUALITAT

ESCOLES PÚBLIQUES DE QUALITAT HO TENIM CLAR ESCOLES PÚBLIQUES DE QUALITAT XARXA D ESCOLES PÚBLIQUES DE GAVÀ PREINSCRIPCIÓ DE P3 A 4t D ESO: DEL 13 AL 24 D ABRIL CONSULTEU TOTES LES DADES DEL PROCÉS DE MATRICULACIÓ A WWW.GAVACIUTAT.CAT

Más detalles

Escoles bressol municipals de Mataró

Escoles bressol municipals de Mataró CURS 2010-2011 Escoles bressol municipals de Mataró Preinscripció i matriculació Poden fer la preinscripció els infants nascuts els anys 2008 i 2009 i els nascuts fins al 12 de maig de 2010 EB Cerdanyola

Más detalles

Ajuntament de Parets del Vallès

Ajuntament de Parets del Vallès Ajuntament de Parets del Vallès REGLAMENT REGULADOR PREINSCRIPCIÓ ESCOLES BRESSOL 2010 REGLAMENT REGULADOR PREINSCRIPCIÓ ESCOLES BRESSOL (Aprovada definitivament pel Ple de l Ajuntament de 11 de març de

Más detalles

DOCUMENTACIÓ i CRITERIS DE PRIORITAT BATXILLERAT

DOCUMENTACIÓ i CRITERIS DE PRIORITAT BATXILLERAT DOCUMENTACIÓ i CRITERIS DE PRIORITAT BATXILLERAT Documentació identificativa(s ha de presentar en tots els casos) Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne o alumna. Si es tracta d'estrangers

Más detalles

Per al curs , l'escola bressol Cucutras oferta un total de 55 places lliures, amb la següent distribució per grups d'edat:

Per al curs , l'escola bressol Cucutras oferta un total de 55 places lliures, amb la següent distribució per grups d'edat: Per al curs 2018-2019, l'escola bressol Cucutras oferta un total de 55 places lliures, amb la següent distribució per grups d'edat: 7 places de 0 a 1 any + 1 plaça NEE 28 places de 1 a 2 anys + 3 places

Más detalles

1.- Aquestes normes regulen l'admissió d'alumnat a les escoles bressol de la ciutat finançades amb fons públics.

1.- Aquestes normes regulen l'admissió d'alumnat a les escoles bressol de la ciutat finançades amb fons públics. REGLAMENT QUE REGULA LES NORMES DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA DE L ALUMNAT DE LES ESCOLES BRESSOL SUFRAGADES AMB FONS PÚBLICS DE SANTA COLOMA DE GRAMENET, PEL PERÍODE ORDINARI DEL CURS 2011-2012 Atès a

Más detalles

Llar d Infants Municipal de Campllong - EL TRACTORET

Llar d Infants Municipal de Campllong - EL TRACTORET Llar d Infants Municipal de Campllong - EL TRACTORET PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ A LA LLAR D INFANTS MUNICIPAL DE CAMPLLONG 2016-2017 La llar d Infants de Campllong disposa de 30 places distribuïes

Más detalles

Llar d Infants Municipal de Campllong - EL TRACTORET

Llar d Infants Municipal de Campllong - EL TRACTORET Llar d Infants Municipal de Campllong - EL TRACTORET OFERTA LLAR D INFANTS MUNICIPAL EL TRACTORET DE CAMPLLONG CURS 2017-2018 INFANTS NASCUTS 2017 INFANTS NASCUTS 2016 INFANTS NACUTS 2015 TOTALS P0 P1

Más detalles

INFORMACIÓ PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA LLAR D INFANTS BALDUFES Curs

INFORMACIÓ PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA LLAR D INFANTS BALDUFES Curs INFORMACIÓ PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA LLAR D INFANTS BALDUFES Curs 2017 2018 1. Projecte Educatiu Baldufes és la llar d infants municipal ; una escola petita i rural, familiar i oberta a l entorn

Más detalles

Àrees d influència dels Centres Educatius a Terrassa

Àrees d influència dels Centres Educatius a Terrassa Àrees d influència dels Centres Educatius a Terrassa Preinscripció i matriculació per al curs 2017-2018 PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ 2017-2018 Resolució ENS/406/2017, de 24 de febrer Segon cicle d educació

Más detalles

OFERTA INICIAL i PREINSCRIPCIÓ SEGON CICLE D EDUCACIÓ INFANTIL I ENSENYAMENTS OBLIGATORIS CURS

OFERTA INICIAL i PREINSCRIPCIÓ SEGON CICLE D EDUCACIÓ INFANTIL I ENSENYAMENTS OBLIGATORIS CURS OFERTA INICIAL i PREINSCRIPCIÓ SEGON CICLE D EDUCACIÓ INFANTIL I ENSENYAMENTS OBLIGATORIS CURS -18 Tarragona, 21 de març de Preinscripció -2018 Criteris de programació Variables per elaborar la programació

Más detalles

PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA A LES LLARS D INFANTS MUNICIPALS DE GELIDA CURS

PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA A LES LLARS D INFANTS MUNICIPALS DE GELIDA CURS PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA A LES LLARS D INFANTS MUNICIPALS DE GELIDA CURS 2017-2018 ON I QUAN S HA DE FORMALITZAR LA PREINSCRIPCIÓ? La preinscripció s ha formalitzar presencialment a l Ajuntament:

Más detalles

BASES QUE REGULEN EL PROCEDIMENT DE PREINSCRIPCIÓ I INGRÉS A LA LLAR D'INFANTS MUNICIPAL ELS MINAIRONS PEL CURS

BASES QUE REGULEN EL PROCEDIMENT DE PREINSCRIPCIÓ I INGRÉS A LA LLAR D'INFANTS MUNICIPAL ELS MINAIRONS PEL CURS BASES QUE REGULEN EL PROCEDIMENT DE PREINSCRIPCIÓ I INGRÉS A LA LLAR D'INFANTS MUNICIPAL ELS MINAIRONS PEL CURS 2016-2017 A. Normes generals. 1. La preinscripció i l'ingrés a la llar d'infants municipal

Más detalles

Llar d infant el tractoret de Campllong Preinscripció curs

Llar d infant el tractoret de Campllong Preinscripció curs Llar d infant el tractoret de Campllong Preinscripció curs 2018-2019 Per ser admès o admesa en una escola bressol o una llar d'infants pública el nen o la nena ha de tenir, com a mínim, 16 setmanes a l'inici

Más detalles

Del 4 al 18 de maig de Publicació del llistat provisional d admesos Dia 30 de maig de 2016

Del 4 al 18 de maig de Publicació del llistat provisional d admesos Dia 30 de maig de 2016 PREINSCRIPCIÓ CURS 2016/2017 Termini de preinscripció Horari Lloc Del 4 al 18 de maig de 2016 Matins de 9.00 h a 13.30 h Escola Infantil Toninaina avinguda del Raiguer, s/n. Telèfon 971 502 989 Publicació

Más detalles

EL BATXILLERAT NOCTURN

EL BATXILLERAT NOCTURN Generalitat de Catalunya Departament d Ensenyament Institut Sa Palomera Carrer Vilar Petit, 24 17300 Blanes Tel. 972 35 09 09 EL BATXILLERAT NOCTURN Institut Sa Palomera b7000551@xtec.cat http://www.sapalomera.cat

Más detalles

PREINSCRIPCIÓ i MATRICULA EXTRAORDINÀRIA 2016/17 CICLES FORMATIUS GRAU MITJÀ

PREINSCRIPCIÓ i MATRICULA EXTRAORDINÀRIA 2016/17 CICLES FORMATIUS GRAU MITJÀ Fax 977 55 62 11 PREINSCRIPCIÓ i MATRICULA EXTRAORDINÀRIA 2016/17 CICLES FORMATIUS GRAU MITJÀ ORDRE D ASSIGNACIÓ DE PLACES GM: - El centre assignarà places, en primer lloc, a les persones que van participar

Más detalles

INFORMACIÓ PROCÈS DE PREINSCRIPCIO I MATRICULA BATXILLERAT CURS

INFORMACIÓ PROCÈS DE PREINSCRIPCIO I MATRICULA BATXILLERAT CURS INFORMACIÓ PROCÈS DE PREINSCRIPCIO I MATRICULA BATXILLERAT CURS 2017 2018 Calendari Tràmit FASE PREINSCRIPCIÓ Jornada de portes obertes Presentació de sol licituds Publicació llistes baremades Reclamacions

Más detalles

Les Escoles Bressol Municipals

Les Escoles Bressol Municipals Horaris dels centres Servei complementari de menjador De 12 a 3 Horari d escola De 9 a 12 del matí i de 3 a 5 de la tarda (L EBM El Cau de les Goges obre a les 8:45) Calendari escolar Les escoles inicien

Más detalles

L EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

L EDUCACIÓ SECUNDÀRIA Generalitat de Catalunya Departament d ensenyament Institut Sa Palomera Carrer Vilar Petit, 24 17300 Blanes Tel. 972350909 L EDUCACIÓ SECUNDÀRIA Curs 2018-2019 b7000551@xtec.cat http://www.sapalomera.cat

Más detalles

PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULA A LES LLIP MINERVA I LLIP SANT NICOLAU CURS

PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULA A LES LLIP MINERVA I LLIP SANT NICOLAU CURS LLIP Minerva i LLIP Sant Nicolau PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULA A LES LLIP MINERVA I LLIP SANT NICOLAU CURS 2018-2019 El Departament d Ensenyament de la Generalitat, regula a través del decret 75/2007

Más detalles

Horari d atenció: dilluns, dimecres, dijous i divendres de 9 a 10.30h. i dimarts de 16-17h.

Horari d atenció: dilluns, dimecres, dijous i divendres de 9 a 10.30h. i dimarts de 16-17h. INFORMACIÓ CURS 2016-2017 Període de preinscripció: del 2 a 13 de maig, ambdós inclosos Horari d atenció: dilluns, dimecres, dijous i divendres de 9 a 10.30h. i dimarts de 16-17h. Documentació que cal

Más detalles

NORMES RELATIVES A LA PREINSCRIPCIÓ PER AL CURS 2013/2014 DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

NORMES RELATIVES A LA PREINSCRIPCIÓ PER AL CURS 2013/2014 DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR NORMES RELATIVES A LA PREINSCRIPCIÓ PER AL CURS 2013/2014 DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR Documentació obligatòria: Còpia del DNI, NIE o del passaport de l alumne/a o de la pàgina del llibre de família on figura.

Más detalles

Av. Ondara, 11 tel C. Berenguer IV, 30. tel Matins de 9:00 a 12:00

Av. Ondara, 11 tel C. Berenguer IV, 30. tel Matins de 9:00 a 12:00 C. Berenguer IV, 30 tel. 973 31 14 75 e-mail: c5006914@xtec.cat Av. Ondara, 11 tel. 973 31 15 82 e-mail: c5009332@xtec.cat Horari d atenció: (durant el període de preinscripció) Matins de 9:00 a 12:00

Más detalles

ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL EL PETIT MONTGRÍ. DOCUMENTACIÓ INFORMATIVA (Cal que llegiu amb deteniment tota la informació que us detallem a continuació)

ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL EL PETIT MONTGRÍ. DOCUMENTACIÓ INFORMATIVA (Cal que llegiu amb deteniment tota la informació que us detallem a continuació) ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL EL PETIT MONTGRÍ DOCUMENTACIÓ INFORMATIVA (Cal que llegiu amb deteniment tota la informació que us detallem a continuació) Curs escolar 2018-2019 Si el vostre fill/a comença aquest

Más detalles

Av. Ondara, 11 tel C. Berenguer IV, 30. tel Matins de 9:00 a 12:00

Av. Ondara, 11 tel C. Berenguer IV, 30. tel Matins de 9:00 a 12:00 C. Berenguer IV, 30 tel. 973 31 14 75 e-mail: c5006914@xtec.cat Av. Ondara, 11 tel. 973 31 15 82 e-mail: c5009332@xtec.cat Horari d atenció: (durant el període de preinscripció) Matins de 9:00 a 12:00

Más detalles

Període de preinscripció: del 19 al 30 de maig de 2014, ambdós inclosos

Període de preinscripció: del 19 al 30 de maig de 2014, ambdós inclosos INFORMACIÓ CURS 2014-2015 Període de preinscripció: del 19 al 30 de maig de 2014, ambdós inclosos Horari d atenció: dilluns, dimecres, dijous i divendres de 9 a 10.30 h i dimarts de 16-17h Documentació

Más detalles

DADES DE LA PERSONA SOL LICITANT/BENEFICIARI: pare/mare tutor/a legal. NIF/NIE: Nom: Cognom1: Cognom2: Adreça: Municipi: Codi postal:

DADES DE LA PERSONA SOL LICITANT/BENEFICIARI: pare/mare tutor/a legal. NIF/NIE: Nom: Cognom1: Cognom2: Adreça: Municipi: Codi postal: MODEL CCM1.AIMS 2018/2019 (pel sol licitant) SOL LICITUD D AJUT INDIVIDUAL DE MENJADOR (ESCRIVIU EN MAJÚSCULES) DADES DE LA PERSONA SOL LICITANT/BENEFICIARI: pare/mare tutor/a legal NIF/NIE: Nom: Cognom1:

Más detalles

Preinscripció a secundària

Preinscripció a secundària Preinscripció a secundària Punts a tractar Què podem esperar del procés de preinscripció? El procés de preinscripció i el seu calendari. Orientació per tal d'omplir el formulari de preinscripció. Eines

Más detalles

d ed uc ac ió in fa nt il i pr im àr ia

d ed uc ac ió in fa nt il i pr im àr ia Dijous 1 de març: De 9:00h a i a les 16:30h Dijous 1 de març: De 9:00h a i a les 16:30h Dijous 1 de març: De 9:00h a i a les 16:30h LA PREINSCRIPCIÓ A LES ESCOLES El Departament d Ensenyament de la Generalitat

Más detalles

Resolució de reclamacions

Resolució de reclamacions Tràmit Dates Difusió de l oferta Presentació de sol licituds Publicació de les llistes de sol licituds amb la puntuació provisional: Termini per presentar reclamacions Resolució de reclamacions Publicació

Más detalles

LLAR D INFANTS MUNICIPAL ELS PINYONS

LLAR D INFANTS MUNICIPAL ELS PINYONS DOSSIER INFORMATIU PREINSCRIPCIÓ Edició 2018 LLAR D INFANTS MUNICIPAL ELS PINYONS La Llar d Infants Municipal Els Pinyons és un centre d educació infantil (de primer cicle), de titularitat municipal i

Más detalles

1. Presentación de las solicitudes de admisión y de la documentación correspondiente: del 7 al 14 de abril.

1. Presentación de las solicitudes de admisión y de la documentación correspondiente: del 7 al 14 de abril. CURSO 2014-2015 CALENDARIO DE MATRICULACIÓN E. INFANTIL Y PRIMARIA 1. Presentación de las solicitudes de admisión y de la documentación correspondiente: del 7 al 14 de abril. 2. Publicación de las listas

Más detalles

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE MATARÓ PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA PER AL CURS

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE MATARÓ PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA PER AL CURS Ajuntament de Mataró ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE MATARÓ PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA PER AL CURS 2014-2015 1.- Àmbit d aplicació Aquesta normativa és d aplicació per a l admissió d alumnat a l

Más detalles

REGLAMENT QUE ESTABLEIX LES NORMES DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ A LES ESCOLES BRESSOL PÚBLIQUES DE SABADELL

REGLAMENT QUE ESTABLEIX LES NORMES DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ A LES ESCOLES BRESSOL PÚBLIQUES DE SABADELL REGLAMENT QUE ESTABLEIX LES NORMES DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ A LES ESCOLES BRESSOL PÚBLIQUES DE SABADELL L Ajuntament de Sabadell gestiona un servei educatiu de 0-3 anys en diversos centres de titularitat

Más detalles

En aquestes pàgines trobareu adjunta informació necessària per fer la preinscripció a l'eso:

En aquestes pàgines trobareu adjunta informació necessària per fer la preinscripció a l'eso: Benvolgudes famílies, En aquestes pàgines trobareu adjunta informació necessària per fer la preinscripció a l'eso: * Els criteris de puntuació i la documentació necessària que s'ha d'aportar per justificarlos.

Más detalles

Preinscripció de Cicles formatius de Grau Superior. del 25 al 31 de maig de 2017

Preinscripció de Cicles formatius de Grau Superior. del 25 al 31 de maig de 2017 Preinscripció de Cicles formatius de Grau Superior del 25 al 31 de maig de 2017 Documentació que cal presentar en tots els casos: - Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne. Si es tracta

Más detalles

SOL LICITUD D ADMISSIÓ ESCOLETA CAN COIX CURS SOLICITUD DE ADMISIÓN ESCOLETA CAN COIX CURSO

SOL LICITUD D ADMISSIÓ ESCOLETA CAN COIX CURS SOLICITUD DE ADMISIÓN ESCOLETA CAN COIX CURSO SOL LICITUD D ADMISSIÓ ESCOLETA CAN COIX CURS 2014 2015 SOLICITUD DE ADMISIÓN ESCOLETA CAN COIX CURSO 2014 2015 DADES D IDENTIFICACIÓ DE L ALUMNE/A DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO/A Nom i llinatges

Más detalles

Presentació. Jordi Ganduxé Pascual President en funcions del Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut

Presentació. Jordi Ganduxé Pascual President en funcions del Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut Presentació L'educació dels fills i filles esdevé una necessitat ineludible des del primer moment de vida. Les famílies, cada dia més, necessiten articular les seves atencions envers la criança amb l activitat

Más detalles

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA A LLARS D INFANTS MUNICIPALS CURS DESTACATS

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA A LLARS D INFANTS MUNICIPALS CURS DESTACATS PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA A LLARS D INFANTS MUNICIPALS CURS 2017-2018 DESTACATS PERÍODE DE PREINSCRIPCIÓ: Del 2 al 12 de maig de 2017, ambdós inclosos (Qualsevol sol licitud de preinscripció presentada

Más detalles

BASES DEL CONCURS DE LLOGUER DE 5 PLACES D APARCAMENT SITUADES AL SOTERRANI -1 DEL C. CONSTITUCIÓ 2, ESCALA A, DE SANT JUST DESVERN

BASES DEL CONCURS DE LLOGUER DE 5 PLACES D APARCAMENT SITUADES AL SOTERRANI -1 DEL C. CONSTITUCIÓ 2, ESCALA A, DE SANT JUST DESVERN BASES DEL CONCURS DE LLOGUER DE 5 PLACES D APARCAMENT SITUADES AL SOTERRANI -1 DEL C. CONSTITUCIÓ 2, ESCALA A, DE SANT JUST DESVERN 1. OBJECTE És objecte d'aquestes bases l adjudicació de cinc places d

Más detalles

Normativa matrícula escoles bressol públiques Curs

Normativa matrícula escoles bressol públiques Curs Normativa matrícula escoles bressol públiques Curs 2013-2014 Escola bressol municipal El Timbal Escola bressol municipal Sol Solet Escola bressol municipal El Gegant del Pi Llar d Infants La Pomera 1.

Más detalles

PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ CURS Barcelona, 5 de març de 2013

PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ CURS Barcelona, 5 de març de 2013 PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ CURS 2013-2014 Barcelona, 5 de març de 2013 EVOLUCIÓ DEMOGRÀFICA (1998-2011) Evolució del nombre de naixements entre 1998 i 2011 100.000 90.000 89.024 84.015 nombre naixements 80.000

Más detalles

Preinscripció i matriculació Cicles Formatius de Grau Superior d Arts Plàstiques i Disseny

Preinscripció i matriculació Cicles Formatius de Grau Superior d Arts Plàstiques i Disseny Preinscripció i matriculació 2013-2014 Cicles Formatius de Grau Superior d Arts Plàstiques i Disseny TERMINI DE PREINSCRIPCIÓ Del 27 de maig al 7 de juny de 2013 Període de presentació de sol licituds

Más detalles

NORMATIVA DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA Curs

NORMATIVA DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA Curs NORMATIVA DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA Curs 2017-2018 1.- Àmbit d aplicació Aquesta normativa és d aplicació per a l admissió d alumnat a l Escola Municipal de Música El Faristol de Roda de Ter i l Esquirol

Más detalles

Procediment matrícula escoles bressol públiques Curs

Procediment matrícula escoles bressol públiques Curs Procediment matrícula escoles bressol públiques Curs 2018-2019 Escola Bressol Municipal El Timbal Escola Bressol Municipal Sol Solet Escola Bressol Municipal El Gegant del Pi Llar d Infants La Pomera 1.

Más detalles

ANNEX 1. Procés de preinscripció i matriculació Escoles bressol / llars d infants Públiques de Girona

ANNEX 1. Procés de preinscripció i matriculació Escoles bressol / llars d infants Públiques de Girona ANNEX 1 Procés de preinscripció i matriculació Escoles bressol / llars d infants Públiques de Girona Curs 2012-2013 PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ A LES ESCOLES BRESSOL I LLARS D INFANTS PÚBLIQUES DE GIRONA.

Más detalles

PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ ALS CICLES FORMATIUS D ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY DE GRAU SUPERIOR

PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ ALS CICLES FORMATIUS D ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY DE GRAU SUPERIOR PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ 2018-2019 ALS CICLES FORMATIUS D ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY DE GRAU SUPERIOR -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Más detalles

1) Objecte. 2) Regulació jurídica

1) Objecte. 2) Regulació jurídica NORMATIVA QUE REGULA LA PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ A LES ESCOLES BRESSOL I LLARS D INFANTS PÚBLIQUES DE GIRONA I PLACES AMB CONVENI A LES ESCOLES BRESSOL PRIVADES DE GIRONA 1) Objecte Regular el procés

Más detalles

Targeta d aparcament individual per a persones amb discapacitat

Targeta d aparcament individual per a persones amb discapacitat Targeta d aparcament individual per a persones amb discapacitat Què és? Una targeta d aparcament individual per persones amb discapacitat. La targeta és única, personal i intransferible. Per a què serveix?

Más detalles

GUIA DE CENTRES EDUCATIUS DE REUS CURS DE 0 A 3 ANYS L ESCOLA, EL NOSTRE FUTUR

GUIA DE CENTRES EDUCATIUS DE REUS CURS DE 0 A 3 ANYS L ESCOLA, EL NOSTRE FUTUR CURS 2012-2013 0 A 3 ANYS L ESCOLA, EL NOSTRE FUTUR GUIA L PRIMER CICLE D EDUCACIÓ INFANTIL La guia que teniu a les mans està feta amb l objectiu d ajudarvos a escollir una escola bressol per al vostre

Más detalles

Jornada de portes obertes

Jornada de portes obertes www.escolabisbategara.cat blocs.xtec.cat/ceipbisbat Jornada de portes obertes ORGANIGRAMA EQUIP DIRECTIU Directora Cap d estudis Secretària Coordinacions: Etapa Infantil Etapa Primària Cicle Inicial 11

Más detalles

Generalitat de Catalunya Departament d Ensenyament Institut Esteve Terradas i Illa INFORMÀTICA. Jornades Portes Obertes 11 de maig de 2016

Generalitat de Catalunya Departament d Ensenyament Institut Esteve Terradas i Illa INFORMÀTICA. Jornades Portes Obertes 11 de maig de 2016 INFORMÀTICA Jornades Portes Obertes 11 de maig de 2016 Índex Estructura dels Cicles Formatius Accés als Cicles Formatius Informació Cicles Formatius Família Professional Preinscripció, documentació, normativa,

Más detalles

EXPOSICIÓ DE MOTIUS. Article 1.- Objecte.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS. Article 1.- Objecte. REGLAMENT QUE REGULA LES NORMES DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA DE L ALUMNAT DE LES ESCOLES BRESSOL SUFRAGADES AMB FONS PÚBLICS DE L HOSPITALET DE LLOBREGAT EXPOSICIÓ DE MOTIUS El Decret 282/2006, de 4 de

Más detalles

NORMATIVA DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA curs

NORMATIVA DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA curs NORMATIVA DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA curs 2016-2017 1.- Àmbit d aplicació Aquesta normativa és d aplicació per a l admissió d alumnat a l Escola Municipal de Música El Faristol de Roda de Ter i l Esquirol

Más detalles

QUAN S HA DE FER LA PREINSCRIPCIÓ I LA MATRICULACIÓ

QUAN S HA DE FER LA PREINSCRIPCIÓ I LA MATRICULACIÓ PREINSCRIPCIÓ QUAN S HA DE FER LA PREINSCRIPCIÓ I LA MATRICULACIÓ Estudis Preinscripció Llista preinscrits Llista admesos Matriculació provisional barem P3,P4,P5, primària i 1r ESO del 21 al 27 de juny

Más detalles

Campanya de preinscripció escolar Curs

Campanya de preinscripció escolar Curs Del 14 al 25 de febrer s obre la preinscripció d infantil, primària i secundària dels centres educatius. Campanya de preinscripció escolar Curs 2011-2012 Per a més informació: Adreceu-vos a les escoles,

Más detalles

Curs DOCUMENTACIÓ PER A LA PREINSCRIPCIÓ

Curs DOCUMENTACIÓ PER A LA PREINSCRIPCIÓ Curs 2016 2017 DOCUMENTACIÓ PER A LA PREINSCRIPCIÓ CICLES FORMATIUS i CAS: Fotocòpia del llibre de família (menors de 18 anys). Fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor (menors de 18 anys). Fotocòpia del

Más detalles

PROCÉS D ADMISSIÓ ALUMNAT (Nova escolarització i canvi de centre) CURS EDUCACIÓ INFANTIL EDUCACIÓ PRIMÀRIA

PROCÉS D ADMISSIÓ ALUMNAT (Nova escolarització i canvi de centre) CURS EDUCACIÓ INFANTIL EDUCACIÓ PRIMÀRIA PROCÉS D ADMISSIÓ ALUMNAT (Nova escolarització i canvi de centre) CURS 2018-2019 EDUCACIÓ INFANTIL EDUCACIÓ PRIMÀRIA ART. 27 DE LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA: - TOTES LES PERSONES TENIM DRET A L EDUCACIÓ. -

Más detalles

Curs de Preparació per la Incorporació a cicles de grau Superior (CPIS) 06 de maig de 2017

Curs de Preparació per la Incorporació a cicles de grau Superior (CPIS) 06 de maig de 2017 Institut Carles Vallbona Camp de les Moreres, 14 08401 Granollers Telèfon: 938600021 centre@iescarlesvallbona.cat Curs de Preparació per la Incorporació a cicles de grau Superior (CPIS) 06 de maig de 2017

Más detalles

ÍNDEX 1. PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ D ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS PER AL CURS 2003/ PREINSCRIPCIÓ MATRICULACIÓ...

ÍNDEX 1. PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ D ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS PER AL CURS 2003/ PREINSCRIPCIÓ MATRICULACIÓ... Ajuntament de Mataró ÍNDEX 1. PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ D ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS PER AL CURS 2003/2004...1 2. PREINSCRIPCIÓ...3 3. MATRICULACIÓ...4 4. CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ

Más detalles

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE MATARÓ PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA PER AL CURS

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE MATARÓ PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA PER AL CURS Ajuntament de Mataró 1.- Àmbit d aplicació ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE MATARÓ PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA PER AL CURS 2015-2016 Aquesta normativa és d aplicació per a l admissió d alumnat a l

Más detalles

Preinscripción y matriculación: criterios de valoración y acreditación de las solicitudes CO L A R 2 0 S E 1

Preinscripción y matriculación: criterios de valoración y acreditación de las solicitudes CO L A R 2 0 S E 1 Preinscripción y matriculación: criterios de valoración y acreditación de las solicitudes C UR CO L A R 2 0 S E 1 SO 8-2 01 9 Información para la Preinscripción y Matriculación CRITERIOS DE VALORACIÓN

Más detalles

Preinscripció i matrícula ESO

Preinscripció i matrícula ESO Carrer, 13 Preinscripció i matrícula 2016-2017 ESO Informació general Es poden matricular a primer curs de segon cicle d'educació infantil els infants que compleixen els 3 anys l any 2016 i els més grans

Más detalles

Lista de Reserva.- Solo se tendrá en cuenta la escuela solicitada en primera opción, y estará vigente hasta el 13 de julio.

Lista de Reserva.- Solo se tendrá en cuenta la escuela solicitada en primera opción, y estará vigente hasta el 13 de julio. CALENDARIO ESCOLAR El inicio del curso y las vacaciones de Navidad y Pascua, serán establecidas por la Conselleria de Educación. El curso finaliza el 15 de julio. Las vacaciones de verano serán a partir

Más detalles

REGLAMENT REGULADOR DEL PROCEDIMENT DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA DE L ALUMNAT DE L ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA ROSER CABANAS DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

REGLAMENT REGULADOR DEL PROCEDIMENT DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA DE L ALUMNAT DE L ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA ROSER CABANAS DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT REGLAMENT REGULADOR DEL PROCEDIMENT DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA DE L ALUMNAT DE L ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA ROSER CABANAS DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT Versió vigent des del 1 de febrer de 2018 REGLAMENT

Más detalles

FEDERACIÓ CATALANA D ESPORTS PER A DISMINUÏTS PSÍQUICS

FEDERACIÓ CATALANA D ESPORTS PER A DISMINUÏTS PSÍQUICS FEDERACIÓ CATALANA D ESPORTS PER A DISMINUÏTS PSÍQUICS Olot TORN A: Sortida dia 23 de desembre a les 15:30h i tornada el dia 30 de desembre a les 19h. Preu federat actiu: 450 Preu plaça becada: 180 Preu

Más detalles

Informació sobre la targeta T-12

Informació sobre la targeta T-12 TARGETA T-12 Informació sobre la targeta T-12 Taula de contingut Definició de la targeta T-12... 3 Característiques targeta T-12... 3 Disseny... 3 Adquisició i sistema de gestió i d emissió... 3 Preu de

Más detalles

ATENCIÓ SOCIAL I A LA DEPENDÈNCIA

ATENCIÓ SOCIAL I A LA DEPENDÈNCIA ATENCIÓ SOCIAL I A LA DEPENDÈNCIA Rev. 15/11/2013 Pàg. 1 de 9 1. DADES DEL MEMBRE COL LEGIAT NOM COGNOMS NIF DATA DE NAIXEMENT ADREÇA POBLACIÓ PROVÍNCIA CODI POSTAL TELÈFON PARTICULAR TELÈFON MÒBIL CORREU

Más detalles

Annex I. Sol licitud d ajuda econòmica individual per a persones amb discapacitat a l àmbit d Eivissa per a l any 2017

Annex I. Sol licitud d ajuda econòmica individual per a persones amb discapacitat a l àmbit d Eivissa per a l any 2017 Annex I Sol licitud d ajuda econòmica individual per a persones amb discapacitat a l àmbit 1. AJUDES QUE SE SOL LICITEN Concepte Quantia 2. DADES DE LA PERSONA AMB DISCAPACITAT Cognoms i nom DNI / NIE

Más detalles

GUIA PER L ALUMNAT NOU (1r de Batxillerat)

GUIA PER L ALUMNAT NOU (1r de Batxillerat) GUIA PER L ALUMNAT NOU (1r de Batxillerat) Curs 2017-18 PORTES OBERTES (10 de maig) 18:30 Visita al centre 19:30 Sessió informativa c/ Anselm Clavé 8 977 50 28 33 iesroquetes@xtec.cat http://www.institutroquetes.cat/

Más detalles

PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ A L ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL LES CALIUES DE LA GARRIGA CURS

PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ A L ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL LES CALIUES DE LA GARRIGA CURS PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ A L ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL LES CALIUES DE LA GARRIGA CURS 2017-2018 1 - APLICACIÓ DEL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ AL SERVEI D ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL Aquest procés

Más detalles

Apellidos/ Nombre Padre o Tutor: NIF/NIE: Teléfono Calle: Localidad-CP. Apellidos/ Nombre Madre o Tutora: NIF/NIE: Teléfono Calle: Localidad-CP

Apellidos/ Nombre Padre o Tutor: NIF/NIE: Teléfono Calle: Localidad-CP. Apellidos/ Nombre Madre o Tutora: NIF/NIE: Teléfono Calle: Localidad-CP REGIDORIA D EDUCACIÓ AYUNTAMIENTO DE LA NUCÍA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN Escuela Infantil El Bressol CURSO 2017-2018 SOLICITUD DE PLAZA PARA LA ESCUELA DE PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL EL BRESSOL DE

Más detalles

Admissió CF. Grau Superior

Admissió CF. Grau Superior Admissió CF. Grau Superior 2014-2015 Introducció Diferències entre CF de Grau Superior i de Grau Mitjà: Tipus d'accés: Directe (per titulació)» Batxillerat LOGSE i la seua modalitat.» Batxillerat LOE i

Más detalles

Generalitat de Catalunya Departament d Ensenyament Institut Esteve Terradas i Illa INFORMÀTICA. Jornades Portes Obertes 11 de maig de 2016

Generalitat de Catalunya Departament d Ensenyament Institut Esteve Terradas i Illa INFORMÀTICA. Jornades Portes Obertes 11 de maig de 2016 INFORMÀTICA Jornades Portes Obertes 11 de maig de 2016 Índex Estructura dels Cicles Formatius Accés als Cicles Formatius Informació Cicles Formatius Família Professional Preinscripció, documentació, normativa,

Más detalles