Sumario. Sumari. Grado en Ingeniería de Edificación. Grau en Enginyeria d Edificació. 04 Ficha de los estudios. 08 Objetivos

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Sumario. Sumari. Grado en Ingeniería de Edificación. Grau en Enginyeria d Edificació. 04 Ficha de los estudios. 08 Objetivos"

Transcripción

1

2 1

3 Sumari Grau en Enginyeria d Edificació 04 Fitxa dels estudis 06 Introducció 08 Objectius 10 Estructura 12 Optatives 13 Sortides professionals 15 Pla d estudis - Taula d assignatures 24 Perfils formatius 33 Accés, matriculació i finançament 38 Ubicació i contacte Sumario Grado en Ingeniería de Edificación 04 Ficha de los estudios 06 Introducción 08 Objetivos 10 Estructura 12 Optativas 13 Salidas profesionales 15 Plan de estudios - Tabla de asignaturas 25 Perfiles formativos 33 Acceso, matriculación y financiación 38 Ubicación y contacto Lorem ipsum text invitació 3

4 Fitxa dels estudis Titulació: Graduat/da en Enginyeria d Edificació Grau en Enginyeria d Edificació, títol homologat expedit per la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Durada: 4 anys Crèdits: 240 ECTS (60 ECTS per curs acadèmic) Perfils formatius: Gestió, Disseny, Sostenibilitat, Materials, Noves Tecnologies Preu/crèdit: Consultar Ficha de los estudios Titulación: Graduado/a en Ingeniería de Edificación Grado en Ingeniería de Edificación, título homologado expedido por la Universidad Pompeu Fabra (UPF). Duración: 4 años Créditos: 240 ECTS (60 ECTS por curso académico) Perfiles formativos: Gestión, Diseño, Sostenibilidad, Materiales, Nuevas Tecnologías Precio/crédito: Consultar Taller BambooLab desenvolupat pels alumnes de primer del Grau en Enginyeria d Edificació. Taller BambooLab desarrollado por los alumnos de primero del Grado en Ingeniería de Edificación. 4 5

5 Introducció El Grau en Enginyeria d Edificació forma futurs professionals capacitats per desenvolupar totes aquelles tasques lligades amb el concepte de la reedificació com a eina per actuar i transformar l entorn construït existent. El caràcter limitat dels recursos naturals, l envelliment de la població i els nous models de convivència i hàbitat dibuixen un nou marc de treball per als professionals de l edificació. El professional de l edificació ha de ser capaç de fer front a una dualitat molt concreta: d un costat, la pròpia cultura del projecte; de l altre, la tècnica i la innovació que han de permetre afrontar els futurs reptes de les societats urbanes. Al llarg dels estudis, l alumne adquirirà les habilitats necessàries per analitzar, avaluar, gestionar i actuar en els barris i edificis existents amb estratègies basades en la reducció de les emissions i de la demanda de recursos, l eficiència en l ús, l aprofitament de recursos naturals i el reciclatge en cadascuna de les etapes del cicle de vida dels edificis. Els estudis del Grau d Enginyeria d Edificació de l escola ELISAVA esdevenen així un model en plena relació amb l usuari, la rehabilitació, la reutilització i la sostenibilitat dels edificis en un context de treball internacional. L especialització vindrà marcada pel perfil formatiu orientat cap al treball multidisciplinari amb el disseny i l enginyeria del disseny industrial de l escola ELISAVA. Introducción El Grado en Ingeniería de Edificación forma a futuros profesionales capacitados para desarrollar todas aquellas tareas vinculadas al concepto de la reedificación como herramienta para actuar y transformar el entorno construido existente. El carácter limitado de los recursos naturales, el envejecimiento de la población y los nuevos modelos de convivencia y hábitat dibujan un nuevo marco de trabajo para los profesionales de la edificación. El profesional de la edificación debe ser capaz de hacer frente a una dualidad muy concreta: de un lado, la propia cultura del proyecto; de otro, la técnica y la innovación que deben permitir afrontar los futuros retos de las sociedades urbanas. A lo largo de los estudios, el alumno adquirirá las habilidades necesarias para analizar, evaluar, gestionar y actuar en los barrios y edificios existentes con estrategias basadas en la reducción de las emisiones y de la demanda de recursos, la eficiencia en el uso, el aprovechamiento de recursos naturales y el reciclaje en cada una de las etapas del ciclo de vida de los edificios. Los estudios del Grado de Ingeniería de Edificación de la escuela ELISAVA pasan a ser pues un modelo en plena relación con el usuario, la rehabilitación, la reutilización y la sostenibilidad de los edificios en un contexto de trabajo internacional. La especialización estará marcada por el perfil formativo orientado al trabajo multidisciplinar con el diseño y la ingeniería del diseño industrial de la escuela ELISAVA. Exposició Èxits, recull de Treballs de Final d Estudis. Exposición Èxits, muestra de Trabajos de Final de Estudios. 6 7

6 Objectius Objetivos El sector de l edificació ha experimentat en els últims temps un significatiu canvi de model. La cristal lització de nous paràmetres socials, econòmics, culturals, tecnològics i mediambientals que intervenen en el context urbà s ha traduït en noves realitats a què han de fer front els futurs professionals. L objectiu principal dels estudis d Enginyeria d Edificació és formar professionals preparats per assumir els nous reptes de la societat actual en l àmbit de l edificació, amb especial èmfasi en la reedificació i la rearquitectura. Es fa imprescindible aplicar paràmetres de sostenibilitat en tot el cicle de vida de l edifici i, en concret, en la fase d ús i manteniment. Els estudis de Grau en Enginyeria d Edificació que ofereix ELISAVA s inscriuen en la branca de coneixement d Enginyeria i Arquitectura. Es parteix de la voluntat de reforçar la regeneració dels edificis a partir d una visió sistèmica i interdisciplinària. Es treballen de forma transversal els següents àmbits: Energia Sostenibilitat Disseny per a l usuari Nous materials i sistemes constructius Creativitat El sector de la edificación ha experimentado en los últimos tiempos un significativo cambio de modelo. La cristalización de nuevos parámetros sociales, económicos, culturales, tecnológicos y medioambientales que intervienen en el contexto urbano se han traducido en nuevas realidades a las que los futuros profesionales deben enfrentarse. El objetivo principal de los estudios de Ingeniería de Edificación es formar profesionales preparados para asumir los nuevos retos de la sociedad actual en el ámbito de la edificación, con especial énfasis en la reedificación y la rearquitectura. Se hace imprescindible aplicar parámetros de sostenibilidad en todo el ciclo de vida del edificio y, concretamente, en la fase de uso y mantenimiento. Los estudios de Grado en Ingeniería de Edificación que ofrece ELISAVA se inscriben en la rama de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura. Se parte de la voluntad de reforzar la regeneración de los edificios a partir de una visión sistémica e interdisciplinaria. Se trabajan de forma transversal los siguientes ámbitos: Energía Sostenibilidad Diseño para el usuario Nuevos materiales y sistemas constructivos Creatividad La conjunció entre creativitat i tècnica és un tret essencial del grau. A partir de la disciplina del Projecte Integral, eix vertebrador dels estudis, s ofereixen les eines necessàries per seguir aportant valor afegit a la tècnica reedificatòria des de la concepció de l edifici com a suma de diferents entorns: econòmic, social i mediambiental. La formació està orientada, sobretot, a satisfer les necessitats dels usuaris relatives a l habitabilitat, l eficiència, el confort, la seguretat i el disseny universal. El caràcter limitat els recursos naturals, l envelliment de la població i els nous models de convivència i hàbitat dibuixen un nou marc de treball per als professionals de l edificació. La conjunción entre creatividad y técnica es un rasgo esencial del grado. A partir de la disciplina del Proyecto Integral, eje vertebrador de los estudios, se ofrecen las herramientas necesarias para seguir aportando valor añadido a la técnica reedificatoria desde la concepción del edificio como suma de diferentes entornos: económico, social y medioambiental. La formación está orientada, sobre todo, a satisfacer las necesidades de los usuarios relativas a la habitabilidad, la eficiencia, el confort, la seguridad y el diseño universal. El carácter limitado de los recursos naturales, el envejecimiento de la población y los nuevos modelos de convivencia y hábitat dibujan un nuevo marco de trabajo para los profesionales de la edificación. Anàlisi de l envoltant de l edifici mitjançant thermografia. Análisis de la envolvente del edificio mediante thermografía. 8 9

7 Estructura Estructura Els estudis de Grau en Enginyeria d Edificació tenen una durada de quatre cursos acadèmics, en un sol cicle, orientat a formar els alumnes per ser capaços de projectar a partir del disseny i la tecnologia. L eix vertebrador dels estudis, l assignatura de Projectes Integrals, se sustenta sobre la metodologia dels case studies: s analitzen casos reals, en les seves múltiples escales, i al mateix temps combinats i reforçats amb totes les àrees de coneixement de totes les assignatures del mateix trimestre. Los estudios de Grado en Ingeniería de Edificación tienen una duración de cuatro cursos académicos, en un solo ciclo, orientado a formar a los alumnos para ser capaces de proyectar a partir del diseño y la tecnología. El eje vertebrador de los estudios, la asignatura de Proyectos Integrales, se sustenta sobre la metodología de los case studies: se analizan casos reales, en sus múltiples escalas, y al mismo tiempo combinados y reforzados con todas las áreas de conocimiento de todas las asignaturas del mismo trimestre. Projectes Integrals es basa en el seguiment personalitzat del treball de l alumne que, convenientment tutoritzat, va rebent paulatinament la formació adequada per resoldre la complexitat i la multidimensionalitat del projecte d edificació i per definir un projecte d execució complet. Curs rere curs, es va augmentant la complexitat i l escala dels projectes a desenvolupar, a partir del següent esquema: El 1r curs es dedica al suport: l estructura necessària perquè una edificació sigui sòlida, mitjançant l estudi dels elements estructurals bàsics i la conformació de volums. Proyectos Integrales se basa en el seguimiento personalizado del trabajo del alumno que, convenientemente tutorizado, va recibiendo paulatinamente la formación adecuada para resolver la complejidad y la multidimensionalidad del proyecto edificatorio y para definir un proyecto de ejecución completo. Curso tras curso, va aumentando la complejidad y la escala de los proyectos a desarrollar, a partir del siguiente esquema: El 1 er curso se dedica al soporte: la estructura necesaria para que una edificación sea sólida, mediante el estudio de los elementos estructurales básicos y la conformación de volúmenes. Taller concurs universitari per a habitatges autosuficients Solar Decathlon. Alumna d Erasmus: Margaux Darras. Taller concurso universitario para viviendas autosuficientes Solar Decathlon. Alumna de Erasmus: Margaux Darras. El 2n curs se centra en l envoltant (la pell de l edifici) a través de l estudi de la generació de les seves superfícies i de l aplicació dels revestiments que defineixen tant la seva imatge com el seu funcionament. El 3r curs es dedica als fluxos: totes les instal lacions que s han de disposar en un edifici. També s estudia com englobar en una sola acció tots els agents que intervenen en el sector de la construcció i l edificació. El 4t curs es consagra als àmbits professionals i de recerca. El primer serveix per preparar el futur graduat per a la seva sortida al mercat. Pel que fa al segon àmbit, s adreça a la investigació en contacte directe amb el teixit industrial. El 2 o curso se centra en la envolvente (la piel del edificio) a través del estudio de la generación de sus superficies y de la aplicación de los revestimientos que definen tanto su imagen como su funcionamiento. El 3 er curso se dedica a los flujos: todas las instalaciones que deben disponerse en un edificio. También se estudia cómo englobar en una sola acción a todos los agentes que intervienen en el sector de la construcción y la edificación. El 4 o curso se consagra a los ámbitos profesionales y de investigación. El primero sirve para preparar al futuro graduado para su salida al mercado. En lo referente al segundo ámbito, se dirige a la investigación en contacto directo con el tejido industrial

8 Optatives Optativas Sortides professionals Salidas profesionales Les assignatures optatives que l alumne ha d escollir a partir de 3r curs configuren els diferents perfils formatius del grau: Gestió Disseny Sostenibilitat Materials Noves Tecnologies L alumne pot configurar el seu futur perfil professional a través d un seguit d itineraris optatius formats per diversos mòduls d assignatures dins de cada perfil formatiu (vegeu quadre). Cada mòdul es composa de cinc assignatures de 4 ECTS, que sumades representen un total de 20 ECTS. Perquè l estudiant pugui adquirir el perfil formatiu corresponent, ha de cursar dos dels mòduls d itinerari formatiu que hi estan assignats. Els mòduls d itinerari formatiu que integren els diferents perfils formatius responen a les conclusions i necessitats detectades pel model de competències i coneixements dels perfils professionals del procés de l edificació i pel Llibre Blanc del títol de Grau en Enginyeria d Edificació. Las asignaturas optativas que el alumno debe escoger a partir de 3 er curso configuran los diferentes perfiles formativos del grado: Gestión Diseño Sostenibilidad Materiales Nuevas Tecnologías El alumno puede configurar su futuro perfil profesional a través de una serie de itinerarios optativos formados por diversos módulos de asignaturas dentro de cada perfil formativo (ver cuadro). Cada módulo está compuesto de cinco asignaturas de 4 ECTS, que sumadas representan un total de 20 ECTS. Para que el estudiante pueda adquirir el perfil formativo correspondiente, debe cursar dos de los módulos de itinerario formativo asignados al mismo. Los módulos de itinerario formativo que integran los distintos perfiles formativos responden a las conclusiones y necesidades detectadas por el modelo de competencias y conocimientos de los perfiles profesionales del proceso de la edificación y por el Libro Blanco del título de Grado en Ingeniería de Edificación. L enginyer d edificació és un dels perfils professionals capacitats per al desenvolupament del projecte tècnic integral i el control de l execució de l obra a nivell europeu. Els àmbits d activitat que li són propis són els següents: Intervenció en edificis existents. Sostenibilitat als edificis. Creador de nous sistemes constructius i processos d industrialització innovadors i incorporació de les TIC als edificis. Project manager especialitzat. Nous models d hàbitat i arquitectura d interiors. Desenvolupament de materials. Els perfils professionals que pot desenvolupar en l exercici de la seva feina són: Director i cap d obres de nova edificació. Enginyer conceptor de construccions arquitectòniques. Projectista i director d edificis existents. Coordinador de la seguretat i la salut d obres. Project Manager. Tècnic de control de qualitat dels materials. Inspector tècnic d edificis. Projectista d obres i interiorisme. Taxador i pèrit forense. Enginyer en missions de cooperació internacional. El ingeniero de edificación es uno de los perfiles profesionales capacitados para el desarrollo del proyecto técnico integral y el control de la ejecución de la obra a nivel europeo. Los ámbitos de actividad que le son propios son los siguientes: Intervención en edificios existentes. Sostenibilidad en los edificios. Creador de nuevos sistemas constructivos y procesos de industrialización innovadores e incorporación de las TIC a los edificios. Project manager especializado. Nuevos modelos de hábitat y arquitectura de interiores. Desarrollo de materiales. Los perfiles profesionales que puede desarrollar en el ejercicio de su trabajo son: Director y jefe de obras de nueva edificación. Ingeniero conceptor de construcciones arquitectónicas. Proyectista y director de edificios existentes. Coordinador de la seguridad y la salud de obras. Project Manager. Técnico de control de calidad de los materiales. Inspector técnico de edificios. Proyectista de obras e interiorismo. Tasador y perito forense. Ingeniero en misiones de cooperación internacional

9 Laboratori, assignatura de Química i geologia dels materials. Laboratorio, asignatura de Química y geología de los materiales. Pla d estudis / Taula d assignatures Distribució d assignatures bàsiques i obligatòries per cursos i trimestres PRIMER CURS 1er TRIMESTRE MATÈRIA ASSIGNATURA TIPUS ECTS Expressió gràfica Metodologia de l Enginyeria Bàsica 6 d Edificació* Matemàtiques Matemàtiques Bàsica 6 Construcció Preedificació Obligatòria 4 Projectes Projecte integral I. Concepte Obligatòria 4 * Assignatura d introducció dels estudiants a la universitat. 2on TRIMESTRE MATÈRIA ASSIGNATURA TIPUS ECTS Química Química i geologia dels materials Bàsica 6 Física Mecànica Bàsica 6 Projectes Projecte integral II. Terminologia Obligatòria 4 Expressió gràfica Representació plana de l espai Obligatòria 4 3er TRIMESTRE MATÈRIA ASSIGNATURA TIPUS ECTS Expressió gràfica Croquis Bàsica 6 Química Materials Obligatòria 4 Construcció Història de la construcció Obligatòria 6 Projectes Projecte integral III. Lògica constructiva Obligatòria 4 PLAN DE ESTUDIOS / TABLA DE ASIGNATURAS Distribución de asignaturas básicas y obligatorias por cursos y trimestres PRIMER CURSO 1 er TRIMESTRE MATERIA ASIGNATURA TIPO ECTS Expresión gráfica Metodología de la Ingeniería Básica 6 de Edificación* Matemáticas Matemáticas Básica 6 Construcción Preedificación Obligatoria 4 Proyectos Proyecto integral I. Concepto Obligatoria 4 * Asignatura de introducción de los estudiantes a la universidad. 2 o TRIMESTRE MATERIA ASIGNATURA TIPO ECTS Química Química y geología de los materiales Básica 6 Física Mecánica Básica 6 Proyectos Proyecto integral II. Terminología Obligatoria 4 Expresión gráfica Representación plana del espacio Obligatoria 4 3 er TRIMESTRE MATERIA ASIGNATURA TIPO ECTS Expresión gráfica Croquis Básica 6 Química Materiales Obligatoria 4 Construcción Historia de la construcción Obligatoria 6 Proyectos Proyecto integral III. Lógica constructiva Obligatoria 4 15

10 SEGON CURS 1er TRIMESTRE MATÈRIA ASSIGNATURA TIPUS ECTS Informàtica Representació digital de l espai Bàsica 6 Instal lacions Fluxos en l edificació Bàsica 6 Construcció Tipologies constructives: suport Obligatòria 4 Projectes Projecte integral IV. Tècnica Obligatòria 4 2on TRIMESTRE MATÈRIA ASSIGNATURA TIPUS ECTS Dret Dret i economia d empresa Bàsica 6 Expressió gràfica Disseny volumètric i topogràfic Bàsica 6 Construcció Tipologies constructives: envolupant Obligatòria 4 Projectes Projecte integral V. Sostenibilitat Obligatòria 4 3er TRIMESTRE MATÈRIA ASSIGNATURA TIPUS ECTS Empresa Gestió del procés edificatori Bàsica 6 Estructures Estructures bàsiques Obligatòria 6 Construcció Tipologies constructives: interior Obligatòria 4 Projectes Projecte integral VI. Qualitat Obligatòria 4 SEGUNDO CURSO 1 er TRIMESTRE MATERIA ASIGNATURA TIPO ECTS Informática Representación digital del espacio Básica 6 Instalaciones Flujos en la edificación Básica 6 Construcción Tipologías constructivas: soporte Obligatoria 4 Proyectos Proyecto integral IV. Técnica Obligatoria 4 2 o TRIMESTRE MATERIA ASIGNATURA TIPO ECTS Derecho Derecho y economía de empresa Básica 6 Expresión gráfica Diseño volumétrico y topográfico Básica 6 Construcción Tipologías constructivas: envolvente Obligatoria 4 Proyectos Proyecto integral V. Sostenibilidad Obligatoria 4 3 er TRIMESTRE MATERIA ASIGNATURA TIPO ECTS Empresa Gestión del proceso edificatorio Básica 6 Estructuras Estructuras básicas Obligatoria 6 Construcción Tipologías constructivas: interior Obligatoria 4 Proyectos Proyecto integral VI. Calidad Obligatoria 4 Visites d obres de rehabilitació de la façana i cimbori de la Catedral de Barcelona. Visitas de obras de rehabilitación de la fachada y cimborio de la Catedral de Barcelona

11 TERCER CURS 1er TRIMESTRE MATÈRIA ASSIGNATURA TIPUS ECTS Gestió Instruments de gestió Obligatòria 4 Estructures Estructures complexes Obligatòria 4 Projectes Projecte integral VII. Obligatòria 4 Control de projecte Llengua Usos acadèmics i terminologia Obligatòria 4 específica en anglès ** Instal lacions Instal lacions bàsiques Obligatòria 4 ** Assignatura dels usos terminològics específics en anglès. 2on TRIMESTRE MATÈRIA ASSIGNATURA TIPUS ECTS 3er TRIMESTRE MATÈRIA ASSIGNATURA TIPUS ECTS Instal lacions Instal lacions complexes Obligatòria 4 Projectes Projecte integral VIII. Control Obligatòria 4 d execució Construcció Innovació constructiva Obligatòria 4 Construcció Postedificació Obligatòria 4 TERCER CURSO 1 er TRIMESTRE MATERIA ASIGNATURA TIPO ECTS Gestión Instrumentos de gestión Obligatoria 4 Estructuras Estructuras complejas Obligatoria 4 Proyectos Proyecto integral VII. Obligatoria 4 Control de proyecto Lengua Usos académicos y terminología Obligatoria 4 específica en inglés ** Instalaciones Instalaciones básicas Obligatoria 4 ** Asignatura de los usos terminológicos específicos en inglés. Projecte de rehabilitació energètica de l envoltant de la torre d habitatges socials a Sabadell. Proyecto de rehabilitación energética de la envolvente de la torre de viviendas sociales en Sabadell. 2 o TRIMESTRE MATERIA ASIGNATURA TIPO ECTS 3 er TRIMESTRE MATERIA ASIGNATURA TIPO ECTS Instalaciones Instalaciones complejas Obligatoria 4 Proyectos Proyecto integral VIII. Obligatoria 4 Control de ejecución Construcción Innovación constructiva Obligatoria 4 Construcción Postedificación Obligatoria

12 Projecte d integració d energies renovables a l edifici Vela. Alumnes: Óscar Cortés, Jorge López i Anna Paba. Proyecto de integración de energías renovables en el edificio Vela. Alumnos: Óscar Cortés, Jorge López y Anna Paba. QUART CURS 1er TRIMESTRE MATÈRIA ASSIGNATURA TIPUS ECTS Construcció Tecnologies emergents Obligatòria 4 Projectes Projecte integral IX. Gestió d obra Obligatòria 4 2on TRIMESTRE MATÈRIA ASSIGNATURA TIPUS ECTS Construcció Reedificació Obligatòria 4 Projectes Projecte integral X. Obligatòria 4 Gestió professional 3er TRIMESTRE PROJECTE DE FI DE GRAU 20 ECTS CUARTO CURSO 1 er TRIMESTRE MATERIA ASIGNATURA TIPO ECTS Construcción Tecnologías emergentes Obligatoria 4 Proyectos Proyecto integral IX. Gestión de obra Obligatoria 4 2 o TRIMESTRE MATERIA ASIGNATURA TIPO ECTS Construcción Reedificación Obligatoria 4 Proyectos Proyecto integral X. Obligatoria 4 Gestión profesional 3 er TRIMESTRE PROYECTO FIN DE GRADO 20 ECTS 20 21

13 22 23 Presentació pública dels projectes dels alumnes de l edifici Punt verd de Barri, assignatura Projecte integral V. Sostenibilitat. Presentación pública de los proyectos de los alumnos del edificio Punt verd de Barri, asignatura Proyecto integral V. Sostenibilidad.

14 PERFILS FORMATIUS PERFILES FORMATIVOS Mòduls d itinerari formatiu d assignatures optatives GESTIÓ DISSENY SOSTENIBILITAT MATERIALS NOVES TECNOLOGIES Direcció i execució Gestió de la innovació Intervenció Innovació en l hàbitat Espai efímer i digital Elements de l ecoedifici Innovació, ecodisseny i sostenibilitat Producció i aplicació de materials Innovació en els materials Producció i aplicacions estructurals Innovació tecnològica i simulació Módulos de itinerario formativo de asignaturas optativas GESTIÓN DISEÑO SOSTENIBILIDAD MATERIALES NUEVAS TECNOLOGÍAS Dirección y ejecución Gestión de la innovación Intervención Innovación en el hábitat Espacio efímero y digital Elementos del ecoedificio Innovación, ecodiseño y sostenibilidad Producción y aplicación de materiales Innovación en los materiales Producción y aplicaciones estructurales Innovación tecnológica y simulación Tots els perfils formatius es relacionen amb la branca de coneixement d Enginyeria i Arquitectura. Todos los perfiles formativos se relacionan con la rama de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura

15 A les taules següents es relacionen les assignatures optatives que integren cadascun dels mòduls d itinerari formatiu dels diferents perfils formatius enumerats. Perfil formatiu: Gestió MÒDUL D ITINERARI FORMATIU D OPTATIVES DIRECCIÓ I EXECUCIÓ GESTIÓ DE LA INNOVACIÓ Totes les assignatures tenen 4 ECTS. ASSIGNATURA Màrqueting i comunicació Habilitats directives Deontologia Procediments normalitzats Construction management Gestió de projecte Viabilitat i oportunitat Pressupost i finançament Projecte de gestió econòmica i financera Nous sistemes de producció Viatge d estudis Creativitat empresarial Línees de treball transversals del Grau Líneas de trabajo transversales del Grado Disseny sostenible Diseño sostenible 3 Reedificació i hàbitat Reedificación y hábitat 2 Materials Industrialització Materiales Industrialitzación Ecoeficiència Ecoeficiencia 1 Energia i sostenibilitat Energía y sostenibilidad Rehabilitació energètica Rehabilitación energética En las tablas siguientes se relacionan las asignaturas optativas que integran cada uno de los módulos de itinerario formativo de los distintos perfiles formativos enumerados. Perfil formativo: Gestión MÓDULO DE ITINERARIO FORMATIVO DE OPTATIVAS DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN ASIGNATURA Marketing y comunicación Habilidades directivas Deontología Procedimientos normalizados Construction management Gestión de proyecto Estudi d asolellament per a un edifici d habitatges a Ciutat Vella. Estudio de asoleo para un edificio de viviendas en Ciutat Vella. GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Viabilidad y oportunidad Presupuesto y financiación Proyecto de gestión económica y financiera Nuevos sistemas de producción Viaje de estudios Creatividad empresarial Todas las asignaturas tienen 4 ECTS. 26

16 Perfil formatiu: Disseny Perfil formatiu: Sostenibilitat MÒDUL D ITINERARI FORMATIU D OPTATIVES ASSIGNATURA MÒDUL D ITINERARI FORMATIU D OPTATIVES ASSIGNATURA INTERVENCIÓ Redisseny Instruments de gestió del disseny Dissenys d espais de treball Sistemes tècnics: espais de treball Disseny d ecobarris Disseny urbà ELEMENTS D ECOEDIFICI Aigua Energia Materials Residus Sistemes passius Sistemes actius INNOVACIÓ EN L HÀBITAT Criteris de disseny Disseny comercial Animació Dissenys d escenaris de l hàbitat Sistemes tècnics: hàbitat futur Expressió i representació: hàbitat futur INNOVACIÓ, ECODISSENY I SOSTENIBILITAT Ecodisseny Construcció vernacular i ecoconstrucció Cooperació internacional Màrqueting i sostenibilitat Anàlisi de cicle de vida Ecoeficiència, avaluació i certificació energètica ESPAI EFÍMER I DIGITAL Modelatge Disseny efímer Parametrització Form-finding Sistemes tècnics: exposicions Expressió i representació: exposicions Totes les assignatures tenen 4 ECTS. Totes les assignatures tenen 4 ECTS. Perfil formativo: Diseño Perfil formativo: Sostenibilidad MÓDULO DE ITINERARIO FORMATIVO DE OPTATIVAS INTERVENCIÓN ASIGNATURA Rediseño Instrumentos de gestión del diseño Diseños de espacios de trabajo Sistemas técnicos: espacios de trabajo Diseño de ecobarrios Diseño urbano MÓDULO DE ITINERARIO FORMATIVO DE OPTATIVAS ELEMENTOS DE ECOEDIFICIO ASIGNATURA Agua Energía Materiales Residuos Sistemas pasivos Sistemas activos INNOVACIÓN EN EL HÁBITAT Criterios de diseño Diseño comercial Animación Diseños de escenarios del hábitat Sistemas técnicos: hábitat futuro Expresión y representación: hábitat futuro INNOVACIÓN, ECODISEÑO Y SOSTENIBILIDAD Ecodiseño Construcción vernacular y ecoconstrucción Cooperación internacional Mercadotecnia y sostenibilidad Análisis de ciclo de vida Ecoeficiencia, evaluación y certificación energética ESPACIO EFÍMERO Y DIGITAL Modelado Diseño efímero Parametrización Form-finding Sistemas técnicos: exposiciones Expresión y representación: exposiciones Todas las asignaturas tienen 4 ECTS. Todas las asignaturas tienen 4 ECTS

17 Perfil formatiu: Materials Perfil formatiu: Noves Tecnologies MÒDUL D ITINERARI FORMATIU D OPTATIVES ASSIGNATURA MÒDUL D ITINERARI FORMATIU D OPTATIVES ASSIGNATURA PRODUCCIÓ I APLICACIÓ DE MATERIALS Caracterització dels materials Catalogació i certificació Reenginyeria de materials Màrqueting de materials Materials plàstics Materials per a interiors PRODUCCIÓ I APLICACIONS ESTRUCTURALS Industrialització Reenginyeria de tecnologies Màrqueting de les noves tecnologies Estructures complexes Estructures mòbils Estructures lleugeres INNOVACIÓ EN ELS MATERIALS Materials ecològics Materials compostos Materials adaptatius Nanomaterials Unions Gestió de la innovació INNOVACIÓ TECNOLÒGICA I SIMULACIÓ Pells intel ligents Teixits tècnics Sistemes integrats Simulació estructural Realitat virtual Projecte de simulació de producte Totes les assignatures tenen 4 ECTS. Totes les assignatures tenen 4 ECTS. Perfil formativo: Materiales MÓDULO DE ITINERARIO FORMATIVO DE OPTATIVAS PRODUCCIÓN Y APLICACIÓN DE MATERIALES ASIGNATURA Caracterización de los materiales Catalogación y certificación Reingeniería de materiales Mercadotecnia de materiales Materiales plásticos Materiales para interiores Perfil formativo: Nuevas Tecnologías MÓDULO DE ITINERARIO FORMATIVO DE OPTATIVAS PRODUCCIÓN Y APLICACIONES ESTRUCTURALES ASIGNATURA Industrialización Reingeniería de tecnologías Mercadotecnia de las nuevas tecnologías Estructuras complejas Estructuras móviles Estructuras ligeras INNOVACIÓN EN LOS MATERIALES Materiales ecológicos Materiales compuestos Materiales adaptativos Nanomateriales Uniones Gestión de la innovación INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y SIMULACIÓN Pieles inteligentes Tejidos técnicos Sistemas integrados Simulación estructural Realidad virtual Proyecto de simulación de producto Todas las asignaturas tienen 4 ECTS. Todas las asignaturas tienen 4 ECTS

18 Projecte de rehabilitació energètica de l envoltant de la torre d habitatges socials a Sabadell. Proyecto de rehabilitación energética de la envolvente de la torre de viviendas sociales en Sabadell. Accés, matriculació i finançament REQUISITS D ACCÉS ELISAVA ofereix un servei d assessorament d estudis per a totes les persones interessades en les diverses disciplines que s imparteixen a l Escola. Les consultes s atenen des del Departament de Comunicació de l Escola, per telèfon ( ) o per correu electrònic en el cas dels estudis de grau i en el cas dels programes de màster i postgrau). Per accedir al primer curs d un estudi universitari de grau cal fer la preinscripció universitària a l adreça web https://accesnet.gencat.cat. En cas que tinguis dubtes o preguntes, pots contactar amb l Oficina d Orientació per a l Accés a la Universitat: Plaça del Bonsuccés 5-6, Barcelona T. + (34) / + (34) Horari: de dilluns a divendres, de 9.00 a hores Correu electrònic: Web: Acceso, matriculación y financiación REQUISITOS DE ACCESO ELISAVA ofrece un servicio de asesoramiento de estudios para todas las personas interesadas en las diferentes disciplinas que se imparten en la Escuela. Las consultas se atienden desde el Departamento de Comunicación de la Escuela, por teléfono ( ) o por correo electrónico para los estudios de grado y para los programas de máster y postgrado). Para acceder al primer curso de un estudio universitario de grado es necesario hacer la preinscripción universitaria en la dirección web https://accesnet.gencat.cat. En caso de que tengas dudas o preguntas, puedes contactar con la Oficina de Orientación para el Acceso a la Universidad: Plaza del Bonsuccés 5-6, Barcelona T. + (34) / + (34) Horario: de lunes a viernes, de 9.00 a horas Correo electrónico: Web:

Sumario. Sumari. Grado en Diseño. Grau en Disseny. 04 Ficha de los estudios. 08 Objetivos

Sumario. Sumari. Grado en Diseño. Grau en Disseny. 04 Ficha de los estudios. 08 Objetivos 1 Sumari Grau en Disseny 04 Fitxa dels estudis 06 Introducció 08 Objectius 09 Estructura 10 Optatives 12 Sortides professionals 15 Pla d estudis - Taula d assignatures 24 Perfils formatius 33 Accés, matriculació

Más detalles

MATRÍCULA MÀSTERS 1r semestre curs 2014-15

MATRÍCULA MÀSTERS 1r semestre curs 2014-15 Actualitzat 29/7/2014 MATRÍCULA MÀSTERS 1r semestre curs 2014-15 A aquest mateix web ("Curs actual"-->"masters") trobareu l'oferta acadèmica de l actual curs acadèmic, horaris, día de matrícula, així com

Más detalles

BOOK OF ABSTRACTS LIBRO DE RESÚMENES

BOOK OF ABSTRACTS LIBRO DE RESÚMENES BOOK OF ABSTRACTS LIBRO DE RESÚMENES 19 th International Congress on Project Management and Engineering XIX Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos AEIPRO (Asociación Española de

Más detalles

GRAU EN COMERÇ I DISTRIBUCIÓ *

GRAU EN COMERÇ I DISTRIBUCIÓ * GRAU EN COMERÇ I DISTRIBUCIÓ * Títol oficial GRADO EN COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN Título oficial * PATRONS DE LA FUNDACIÓ ESCODI / PATRONOS DE LA FUNDACIÓN ESCODI (*) En procés d aprovació. Centre en procés

Más detalles

FilmControl WorkFlow

FilmControl WorkFlow FilmControl WorkFlow AUTOR: Emili Ciurana Simó DIRECTOR: Pere Millán Marco Adreça electrònica:ak_24_7_milio@hotmail.com Resum: Descripció del projecte (100-300 paraules). Resumen: Descripción del proyecto

Más detalles

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS TIPUS DE CONVALIDACIONS Aquest document recull les possibles convalidacions de mòduls i unitats formatives del cicle formatiu de grau superior ICA0 Administració de sistemes,

Más detalles

Reciclar al professional sanitari en les noves tecnologies. Integrar en els hospitals nous serveis sanitaris de valor afegit.

Reciclar al professional sanitari en les noves tecnologies. Integrar en els hospitals nous serveis sanitaris de valor afegit. L aplicació de les TIC a la Gestió Sanitària és una realitat imparable que incrementa la seva presencia dia a dia en tots els seus àmbits per aconseguir una major eficàcia, eficiència i qualitat assistencial

Más detalles

PREÁMBULO PREÀMBUL ORDENE ORDENO. Article únic. Modificació de l Orde 27/2010, de 15 d abril, de la Conselleria

PREÁMBULO PREÀMBUL ORDENE ORDENO. Article únic. Modificació de l Orde 27/2010, de 15 d abril, de la Conselleria Conselleria d Educació ORDE 38/2011, de 31 de maig, de la Conselleria d Educació, per la qual es modifiquen els apartats 3 i 4 de l article 5 i l annex II de l Orde 27/2010, de 15 d abril, de la Conselleria

Más detalles

3r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES

3r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES Camí DE SON CLADERA, 20-07009 Palma Tel. 971470774 Fax 971706062 e-mail: iesjuniperserra@educacio.caib.es Pàgina Web: http://www.iesjuniperserra.net/ ORIENTACIÓ

Más detalles

Erasmus Mundus European Master s in Tourism Management (EMTM)

Erasmus Mundus European Master s in Tourism Management (EMTM) Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Erasmus Mundus European Master s in Tourism Management (EMTM) Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d'adscripció Secretaria

Más detalles

Guía Docente 2014/2015

Guía Docente 2014/2015 Guía Docente 2014/2015 SISTEMAS DE GESTIÓN DE BASES DE DATOS DATABASE MANGEMENT SYSTEMS Grado en Ingeniería Civil Modalidad de enseñanza presencial lf: Índice SISTEMAS DE GESTIÓN DE BASES DE DATOS...3

Más detalles

Màster en Enginyeria Informàtica

Màster en Enginyeria Informàtica Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster en Enginyeria Informàtica Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d adscripció Secretaria acadèmica Durada Calendari

Más detalles

PERIODITZACIÓ. Taller d oratòria: habilitats, estratègies i recursos

PERIODITZACIÓ. Taller d oratòria: habilitats, estratègies i recursos CURS 2014-2015 PERIODITZACIÓ Taller d oratòria: habilitats, estratègies i recursos - Del 03 de març al 19 de maig de 2015 - Dimarts de 16:30 a 20:30h -10 sessions (40 hores) Març: 3, 10, 17, 24 i 31 Abril:

Más detalles

Trading & Investment In Banking

Trading & Investment In Banking Trading & Investment In Banking MÁSTER UNIVERSITARIO EN BANCA Y FINANZAS (Finance & Banking) Universidad de Alcalá Curso Académico 2015/16 GUÍA DOCENTE Nombre de la asignatura: Trading & Investment In

Más detalles

Postgrados Gestión Cultural

Postgrados Gestión Cultural Postgrados Gestión Cultural Facultad de Humanidades Postgrado en Gestión Cultural Presentación: El gestor cultural es un profesional con un perfil polivalente y multidisciplinar cuyo trabajo se halla en

Más detalles

TAULA DE REQUERIMENTS / TABLA DE REQUERIMIENTOS OBL. COMUNS OBL. D ITINERARI PRÀCTICUM TOTALS 14 30 16 60

TAULA DE REQUERIMENTS / TABLA DE REQUERIMIENTOS OBL. COMUNS OBL. D ITINERARI PRÀCTICUM TOTALS 14 30 16 60 UNIVERSITAT D'ALACANT MÀSTER EN PROFESSORAT D EDUCACIÓ SECUNDÀRIA (PLA 2009) D024 UNIVERSIDAD DE ALICANTE MÁSTER EN PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA (PLAN 2009) TAULA DE REQUERIMENTS / TABLA DE REQUERIMIENTOS

Más detalles

GRADO UNIVERSITARIO EN DISEÑO

GRADO UNIVERSITARIO EN DISEÑO GRADO UNIVERSITARIO EN DISEÑO MODELO ACADÉMICO PROPIO E INTERNACIONAL METODOLOGÍA ACTIVA OBJETIVOS ESTRUCTURA INSERCIÓN EN EL MERCADO LABORAL SALIDAS PROFESIONALES INNOVACIÓN CREATIVIDAD NUEVAS FORMAS

Más detalles

Diploma Bachillerato Dual Internacional. Diploma Dual Bachillerato 2014/2015

Diploma Bachillerato Dual Internacional. Diploma Dual Bachillerato 2014/2015 Diploma Bachillerato Dual Internacional Diploma Dual Bachillerato 2014/2015 L Escola Pàlcam aposta per la internacionalització dels aprenentatges i per la competitvitat del currículum Els objectius del

Más detalles

Màster Interuniversitari en Identitat Europea Medieval

Màster Interuniversitari en Identitat Europea Medieval Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster Interuniversitari en Identitat Europea Medieval Nom del màster Àmbit Tipus Secretaria acadèmica Universitats

Más detalles

FOR STUDENTS FROM THE UNIVERSITY OF JAÉN UJA FIRST YEAR

FOR STUDENTS FROM THE UNIVERSITY OF JAÉN UJA FIRST YEAR ANNEX I Requirements and subjects students from the University of Jaén must complete in order to obtain the degree of Bachelor of Science, International Business Studies, FH Aachen -----------------------------------

Más detalles

Final Project (academic investigation)

Final Project (academic investigation) Final Project (academic investigation) MÁSTER UNIVERSITARIO EN BANCA Y FINANZAS (Finance & Banking) Universidad de Alcalá Curso Académico 2015/16 GUÍA DOCENTE Nombre de la asignatura: Final Project (academic

Más detalles

Postgrados en. Gestión. Cultural. Universitat Internacional de Catalunya Facultad de Humanidades. uic.es

Postgrados en. Gestión. Cultural. Universitat Internacional de Catalunya Facultad de Humanidades. uic.es Postgrados en Gestión Cultural uic.es Universitat Internacional de Catalunya Postgrado en Gestión Cultural UIC Barcelona te forma como gestor cultural, un profesional polivalente y multidisciplinar que

Más detalles

Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE.

Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE. Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE. 1. Quart curs d ESO. A 4t d'eso, sol licitem dues matèries diferenciades: Economia de 4t d'eso, com a matèria orientadora

Más detalles

Màster en Advocacia 2015-2016. Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes. Dret, Economia i Empresa

Màster en Advocacia 2015-2016. Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes. Dret, Economia i Empresa Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster en Advocacia Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d'adscripció Secretaria acadèmica Durada Màster en Advocacia

Más detalles

Col legi Santa Teresa Ganduxer té el plaer de convidar-vos al seu University Open Day. Data: Dimarts, 21 d Octubre

Col legi Santa Teresa Ganduxer té el plaer de convidar-vos al seu University Open Day. Data: Dimarts, 21 d Octubre COL LEGI SANTA TERESA Col legi Santa Teresa Ganduxer té el plaer de convidar-vos al seu University Open Day. Data: Dimarts, 21 d Octubre Horari: Des de les 9:00h fins les 11:00h Durant aquest acte els

Más detalles

Distribución del plan de estudios del Máster en créditos

Distribución del plan de estudios del Máster en créditos Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional por la Universidad Politécnica de Madrid. Denominación: Máster Universitario

Más detalles

Màster en Treball, Relacions Laborals i Recursos Humans

Màster en Treball, Relacions Laborals i Recursos Humans Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster en Treball, Relacions Laborals i Recursos Humans Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d'adscripció Secretaria

Más detalles

Año académico 2015-16. GUÍA DOCENTE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO Grado en Turismo. Profesorado: Eva Martin Fuentes

Año académico 2015-16. GUÍA DOCENTE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO Grado en Turismo. Profesorado: Eva Martin Fuentes Año académico 2015-16 GUÍA DOCENTE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO Grado en Turismo Profesorado: Eva Martin Fuentes Información general de la asignatura Denominación Carácter NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO

Más detalles

PROGRAMAS DE MOVILIDAD ESPECÍFICOS. Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo

PROGRAMAS DE MOVILIDAD ESPECÍFICOS. Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo PROGRAMAS DE MOVILIDAD ESPECÍFICOS Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo Contenido European Bachelor-Level Business Sciences" (EBBS)... 2 European Master Business Sciences" (EMBS)...

Más detalles

Caring Robots. Open Minded Project Management. Engineering and Healthcare. Almere - Barcelona

Caring Robots. Open Minded Project Management. Engineering and Healthcare. Almere - Barcelona Course language / Idioma del curso: In English En castellano Engineering and Healthcare Caring Robots Almere - The course will allow you to experience the amazing emerging possibilities of applied robotics

Más detalles

MÀSTER DE TÈCNIQUES D ANÀLISI I INNOVACIÓ TURÍSTICA

MÀSTER DE TÈCNIQUES D ANÀLISI I INNOVACIÓ TURÍSTICA MÀSTER DE TÈCNIQUES D ANÀLISI I INNOVACIÓ TURÍSTICA MÁSTER DE TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INNOVACIÓN TURÍSTICA MASTER S DEGREE IN ANALYTICAL TECHNIQUES AND INNOVATION IN TOURISM FACULTAT DE TURISME I GEOGRAFIA

Más detalles

GRADO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD INTEGRAL

GRADO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD INTEGRAL Grado Oficial GRADO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD INTEGRAL www.seguretatintegral.cat Presentación El Grado de Prevención y Seguridad Integral pretende formar profesionales capaces de dar una respuesta eficiente

Más detalles

Màster Interuniversitari en Protecció Integrada de Cultius (PIC)

Màster Interuniversitari en Protecció Integrada de Cultius (PIC) Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster Interuniversitari en Protecció Integrada de Cultius (PIC) Nom del màster Màster Interuniversitari en Protecció

Más detalles

GUÍA ACADÉMICA Y DE ORIENTACIÓN PARA LA MATRÍCULA GRADO EN INGENIERÍA AGRARIA Y ALIMENTARIA. Curso

GUÍA ACADÉMICA Y DE ORIENTACIÓN PARA LA MATRÍCULA GRADO EN INGENIERÍA AGRARIA Y ALIMENTARIA. Curso Universitat de Lleida Escola Tècnica Superior d Enginyeria Agrària Curso GUÍA ACADÉMICA Y DE ORIENTACIÓN PARA LA MATRÍCULA GRADO EN INGENIERÍA AGRARIA Y ALIMENTARIA Contenido 1 PRESENTACIÓN... 3 1.1 Estudios

Más detalles

Màster Interuniversitari en Psicologia General Sanitària

Màster Interuniversitari en Psicologia General Sanitària Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster Interuniversitari en Psicologia General Sanitària Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d'adscripció Secretaria

Más detalles

ESO y Bachillerato. Curso 2011-2012

ESO y Bachillerato. Curso 2011-2012 ESO y Bachillerato Curso 2011-2012 ESO en M. ALBERTA ESO: La etapa es obligatoria. Cuatro cursos (de 1º a 3º y 4º). Se puede pasar de curso con una o dos asignaturas suspendidas. Con tres extraordinariamente.

Más detalles

FORMACIÓ HOSPITAL ASEPEYO SANT CUGAT

FORMACIÓ HOSPITAL ASEPEYO SANT CUGAT PROGRAMA FORMATIU INFERMERIA HOSPITAL ASEPEYO SANT CUGAT M. Àngels Pi Sans Directora Infermeria HOSPITAL ASEPEYO SANT CUGAT Característiques: Monogràfic de Traumatologia Accidents laborals o malalties

Más detalles

Management and Environmental Policy

Management and Environmental Policy Higher Technical School of Agricultural Engineering UPCT Management and Environmental Policy CERTIFICATION: DEGREE IN AGRI-FOOD ENGINEERING AND BIOLOGICAL SYSTEMS Course 2015/2016 1. Subject information

Más detalles

MASTER IN INDUSTRIAL ENGINEERING. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID. ACADEMIC TRACK

MASTER IN INDUSTRIAL ENGINEERING. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID. ACADEMIC TRACK MASTER IN INDUSTRIAL ENGINEERING. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID. ACADEMIC TRACK Definition English Definition ECTS Semester Language Type Técnicas y Modelos Cuantitativos de Ingeniería de Organización

Más detalles

GRADO UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE DISEÑO INDUSTRIAL

GRADO UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE DISEÑO INDUSTRIAL GRADO UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE DISEÑO INDUSTRIAL MODELO ACADÉMICO PROPIO E INTERNACIONAL METODOLOGÍA ACTIVA OBJETIVOS ESTRUCTURA INSERCIÓN EN EL MERCADO LABORAL SALIDAS PROFESIONALES TEMAS EMERGENTES

Más detalles

PREINSCRIPCIÓ MASTERS

PREINSCRIPCIÓ MASTERS Data actualització: 17/12/2014 PREINSCRIPCIÓ MASTERS Segon quadrimestre CURS 2014/15 - del 13 d octubre 2014 al 4 de gener de 2015. Segundo cuatrimestre CURSO 2014/15 - del 13 octubre 2014 al 4 de enero

Más detalles

RECOMANACIONS/RECOMENDACIONES/RECOMMENDATIONS

RECOMANACIONS/RECOMENDACIONES/RECOMMENDATIONS RECOMANACIONS/RECOMENDACIONES/RECOMMENDATIONS CODI/ CÓDIGO/ CODE 34010 34015 34016 ASSIGNATURA/ ASIGNATURA/ SUBJECT Estructura dels Computadors/ Estructura de los Computadores/ Computer Structure Redes

Más detalles

POSGRADO. www.fashiontrendsanalysis.com

POSGRADO. www.fashiontrendsanalysis.com F A SHI O N T R END S ANAL Y S I S POSGRADO www.fashiontrendsanalysis.com Amber Griggs El posgrado Fashion Trends Analysis se encuadra en el campo de la investigación y el análisis de tendencias en el

Más detalles

Abordatge estratègic de situacions professionals

Abordatge estratègic de situacions professionals Guia d aprenentatge (3 ECTS) Any acadèmic 2015-2016 Semestre: 2n Grau en Educació Social / Grau en Treball Social Mòdul: Espais professionals Professor: Dr. Paco López Pàgina 1 de 7 Rev. 4 (21.09.2015)

Más detalles

Màster Interuniversitari en Intervenció Psicosocial (MIPS)

Màster Interuniversitari en Intervenció Psicosocial (MIPS) Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster Interuniversitari en Intervenció Psicosocial (MIPS) Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d'adscripció Secretaria

Más detalles

Escola Universitària de Relacions Laborals de Lleida

Escola Universitària de Relacions Laborals de Lleida Datos de la asignatura/ Details of the course/dades de l asignatura Denominación Designation Denominació Curso Course Curs Módulo Module Modulo Materia Matter Matèria Periodicidad Periodcity Periodicitat

Más detalles

Práctica Jurídica. Pràctica Jurídica. Curs d Especialització en. Área Derecho y Ciencias Políticas. Àrea Dret i Ciències Polítiques

Práctica Jurídica. Pràctica Jurídica. Curs d Especialització en. Área Derecho y Ciencias Políticas. Àrea Dret i Ciències Polítiques Curso de Especialización en Práctica Jurídica Curs d Especialització en Pràctica Jurídica Área Derecho y Ciencias Políticas Àrea Dret i Ciències Polítiques Universitat Abat Oliba CEU La Universitat Abat

Más detalles

GUÍA DE MATRÍCULA - NUEVO ACCESO. Grado en Diseño Grado en Ingeniería de Diseño Industrial. Año académico 2015-16

GUÍA DE MATRÍCULA - NUEVO ACCESO. Grado en Diseño Grado en Ingeniería de Diseño Industrial. Año académico 2015-16 GUÍA DE MATRÍCULA - NUEVO ACCESO Grado en Diseño Grado en Ingeniería de Diseño Industrial Año académico 2015-16 ÍNDICE PÁGINA LUGAR DE MATRÍCULA... 3 PROGRAMA DE ACOGIDA EN ELISAVA... 3 PRESENTACIÓN DEL

Más detalles

FIREWALL: controlando el acceso a la red

FIREWALL: controlando el acceso a la red FIREWALL: controlando el acceso a la red AUTOR: Jairo de la Fuente Vilaltella DIRECTOR: Carlos Molina Clemente Adreça electrònica: Jairo.deLaFuente@estudiants.urv.es Titulació: Enginyeria Tècnica en Informàtica

Más detalles

Curriculum Vitae. Dades personals. Idiomes. G.141 2010_Aca_ca

Curriculum Vitae. Dades personals. Idiomes. G.141 2010_Aca_ca Curriculum Vitae Dades personals Nom JOAN RAMON Nacionalitat ESPANYOLA Cognoms CASAS RIUS Formació acadèmica (Titulació, any i institució) Doctor Enginyer de Camins, Canals i Ports, 1988, Universitat Politècnica

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DEL MÀSTER EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA (CURS 2009-2010)

INFORME DE SEGUIMENT DEL MÀSTER EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA (CURS 2009-2010) INFORME DE SEGUIMENT DEL MÀSTER EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA (CURS 29-21) Informe de seguimiento del Máster en Gestión Administrativa (Curso 29-21) Departament de Dret i Ciències Polítiques Barcelona, abril

Más detalles

w w w. a h a s o c i a d o s. c o m industrial industrial

w w w. a h a s o c i a d o s. c o m industrial industrial w w w. a h a s o c i a d o s. c o m industrial industrial asociados Since its beginnings ah asociados has been related to the industry developing several works of a great complexity and different scale.

Más detalles

Certificado de Asistente de Oficina

Certificado de Asistente de Oficina Certificado de Asistente de Oficina Los estudiantes interesados en obtener este Certificado deben cumplir con los siguientes requisitos: Ser estudiante activo en la Facultad de Administración de Empresas,

Más detalles

MÁSTER UNIVERSITARIO EN MARKETING E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

MÁSTER UNIVERSITARIO EN MARKETING E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS MÁSTER UNIVERSITARIO EN MARKETING E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales Plan de Estudios La creciente demanda del mercado de expertos en el área de comercialización,

Más detalles

Encuesta. Objetivo: Encuestar a los alumnos del 1º al 5º ciclo de licenciatura en inglés de la Universidad de oriente.

Encuesta. Objetivo: Encuestar a los alumnos del 1º al 5º ciclo de licenciatura en inglés de la Universidad de oriente. Encuesta Objetivo: Encuestar a los alumnos del 1º al 5º ciclo de licenciatura en inglés de la Universidad de oriente. 1 Considera necesario que se imparta la signatura informática como herramienta para

Más detalles

Higher Technical School of Agricultural Engineering UPCT. Economic Valuation of Agricultural Assets

Higher Technical School of Agricultural Engineering UPCT. Economic Valuation of Agricultural Assets Higher Technical School of Agricultural Engineering UPCT Economic Valuation of Agricultural Assets Qualification: Degree in Agri-food Engineering and Biological Systems Course 2015/2016 1. Subject information

Más detalles

Josep Maria Puig, Roser Batlle, Carme Bosch, Josep Palos. Aprenentatge servei

Josep Maria Puig, Roser Batlle, Carme Bosch, Josep Palos. Aprenentatge servei Josep Maria Puig, Roser Batlle, Carme Bosch, Josep Palos Aprenentatge servei Educar per a la ciutadania OCTAEDRO Títol: Aprenentatge servei. Educació per a la ciutadania Autors: Josep Maria Puig, Roser

Más detalles

Guía Docente 2014/15

Guía Docente 2014/15 Guía Docente 2014/15 Oficina Técnica y Gestión de Proyectos Technical Department and Project Management Grado en Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación Presencial Universidad Católica San Antonio de

Más detalles

Disponibilidad, difusión y uso de los indicadores de inserción laboral de los graduados del Sistema Universitario Catalán

Disponibilidad, difusión y uso de los indicadores de inserción laboral de los graduados del Sistema Universitario Catalán www.aqu.cat Disponibilidad, difusión y uso de los indicadores de inserción laboral de los graduados del Sistema Universitario Catalán Martí Casadesús Director Valencia, 22 de septiembre de 2015 Índice

Más detalles

SERVEI DE RECURSOS HUMANS

SERVEI DE RECURSOS HUMANS Codi núm. / Código nº:.. 1. Dades de la plaça convocada a concurs / Datos de la plaza convocada a concurso Àrea / Área:... Perfil / Perfil:... Departament / Departamento:... Data de la resolució / Fecha

Más detalles

http://mvision.madrid.org

http://mvision.madrid.org Apoyando el desarrollo de carrera de investigadores en imagen biomédica Supporting career development of researchers in biomedical imaging QUÉ ES M+VISION? WHAT IS M+VISION? M+VISION es un programa creado

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID B.O.C.M. Núm. 247 VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2014 Pág. 67 I. COMUNIDAD DE MADRID C) Otras Disposiciones 21 RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2014, de la, por la que se publican planes de estudios de grado académico

Más detalles

Puerta Al Futuro. Webpage: www.fdu.edu/puerta Teléfono: (201) 692-2625 Director Fernando A. Alonso Esq.

Puerta Al Futuro. Webpage: www.fdu.edu/puerta Teléfono: (201) 692-2625 Director Fernando A. Alonso Esq. Puerta Al Futuro Webpage: www.fdu.edu/puerta Teléfono: (201) 692-2625 Director Fernando A. Alonso Esq. Información sobre FDU La mayor universidad privada en Nueva Jersey con más de 10.000 estudiantes y

Más detalles

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011 Departament de Dret i Ciències

Más detalles

Màster en Turisme Cultural

Màster en Turisme Cultural Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster en Turisme Cultural Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d'adscripció Secretaria acadèmica Durada Calendari i

Más detalles

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015 Dades d identificació de la persona sol licitant / Datos de identificación de la persona solicitante Nom / Nombre Primer cognom / Primer apellido Segon cognom / Segundo apellido Tipus identificador / Tipo

Más detalles

Centre: BioAnalytics, Pharmacology and Proteomics (BAPP) Projecte: IMLIMS (Laboratory Information Management System) Ponent: Sra.

Centre: BioAnalytics, Pharmacology and Proteomics (BAPP) Projecte: IMLIMS (Laboratory Information Management System) Ponent: Sra. Centre: BioAnalytics, Pharmacology and Proteomics (BAPP) Projecte: IMLIMS (Laboratory Information Management System) Ponent: Sra. Diana Navarro INTEGRITY-BASED MULTI-LANGUAGE LABORATORY INFORMATION MANAGEMENT

Más detalles

Màster en Direcció i Planificació del Turisme

Màster en Direcció i Planificació del Turisme Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster en Direcció i Planificació del Turisme Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d'adscripció Secretaria acadèmica

Más detalles

Màster en Enginyeria Industrial

Màster en Enginyeria Industrial Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster en Enginyeria Industrial Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d'adscripció Secretaria acadèmica Durada Calendari

Más detalles

Escuela de Doctorado Universitat Pompeu Fabra (UPF) Olga Valverde Granados Vicerrectora de Postgrado y Doctorado

Escuela de Doctorado Universitat Pompeu Fabra (UPF) Olga Valverde Granados Vicerrectora de Postgrado y Doctorado Escuela de Doctorado Universitat Pompeu Fabra (UPF) Olga Valverde Granados Vicerrectora de Postgrado y Doctorado Almería, 28 de octubre de 2011 Estudios de Doctorado: problemas detectados Cuestiones generales:

Más detalles

Màster Interuniversitari en Criminologia i Execució Penal

Màster Interuniversitari en Criminologia i Execució Penal Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster Interuniversitari en Criminologia i Execució Penal Nom del màster Àmbit Màster Interuniversitari en Criminologia

Más detalles

Convocatoria de Ayudas para la Formación del PDI de la Universidad de Cantabria para impartir Docencia en Inglés

Convocatoria de Ayudas para la Formación del PDI de la Universidad de Cantabria para impartir Docencia en Inglés Convocatoria de Ayudas para la Formación del PDI de la Universidad de Cantabria para impartir Docencia en Inglés 1. ANTECEDENTES La formación en inglés del PDI es una pieza fundamental del Plan de Capacitación

Más detalles

El programa Erasmus Mundus de la Comisión Europea

El programa Erasmus Mundus de la Comisión Europea El programa Erasmus Mundus de la Comisión Europea Criterios yproceso de evaluación Endika Bengoetxea Castro Vicerrectorado del Campus de Gipuzkoa Programa Erasmus Mundus 2004-2008, presupuesto del programa:

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011

INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011 GRAU EN EDUCACIÓ INFANTIL GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011 Departament de Psicologia i Ciències de l'educació Barcelona, maig

Más detalles

Máster en Intervención y Mediación Familiar.

Máster en Intervención y Mediación Familiar. Máster en Intervención y Mediación Familiar. Master s degree in Intervention and Familiar Mediation. Postgrado Oficial en Psicología / Official Post-graduate programme in Psychology DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA

Más detalles

REUNIÓN INFORMATIVA : 1º y 2º BACHILERATO/YEARS 12 Y 13.

REUNIÓN INFORMATIVA : 1º y 2º BACHILERATO/YEARS 12 Y 13. REUNIÓN INFORMATIVA : 1º y 2º BACHILERATO/YEARS 12 Y 13. Presentación: Inma Ferri-Pedagoga Josefa Triviño-Directora técnica noviembre 2014 EL GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA REQUISITOS ACADÉMICOS PARA

Más detalles

List of courses - Academic year 2012 2013. Faculty of Economics and Business University of Barcelona

List of courses - Academic year 2012 2013. Faculty of Economics and Business University of Barcelona FACULTAT D ECONOMIA I EMPRESA Oficina de Relacions Internacionals Àrea de Relacions Externes C/ Tinent Coronel Valenzuela 1-11 E-08034 Barcelona Tel. +34 93 402 43 26 List of courses - Academic year 2012

Más detalles

Noves tecnologies i comunicació 2.0 Usos i potencialitats del branding de les empreses en temps de crisi. Assumpció Huertas

Noves tecnologies i comunicació 2.0 Usos i potencialitats del branding de les empreses en temps de crisi. Assumpció Huertas Noves tecnologies i comunicació 2.0 Usos i potencialitats del branding de les empreses en temps de crisi Assumpció Huertas Valls, 24 d abril de 2013 CRISI Moltes empreses deixen de fer comunicació. Això

Más detalles

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2011-2012 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2011-2012 Departament de Dret i Ciències

Más detalles

Pages: 171. Dr. Olga Torres Hostench. Chapters: 6

Pages: 171. Dr. Olga Torres Hostench. Chapters: 6 Pages: 171 Author: Dr. Olga Torres Hostench Chapters: 6 1 General description and objectives The aim of this course is to provide an in depth analysis and intensive practice the various computerbased technologies

Más detalles

MICROSOFT DYNAMICS NAV 2009

MICROSOFT DYNAMICS NAV 2009 Introducción Sistema Gestión Empresarial MICROSOFT DYNAMICS NAV 2009 Programa Certificación Oficial Microsoft. En colaboración: Organiza: Índice I. Objetivos del curso 3 II. Modalidad 5 III. Programa Formativo

Más detalles

La Universitat crearà plantilles intel ligents que facilitaran la venda de calcer per Internet

La Universitat crearà plantilles intel ligents que facilitaran la venda de calcer per Internet València, 02.09.13 La Universitat crearà plantilles intel ligents que facilitaran la venda de calcer per Internet Investigadors de l ETSE-UV participen en el projecte europeu Smartpif finançat amb 800.000

Más detalles

INTRODUCTION TO INFORMATION AND TELECOMMUNICATION SYSTEMS

INTRODUCTION TO INFORMATION AND TELECOMMUNICATION SYSTEMS ASIGNATURA DE MÁSTER: INTRODUCTION TO INFORMATION AND TELECOMMUNICATION SYSTEMS Curso 2015/2016 (Código:28805016) 1.PRESENTACIÓN Esta asignatura tiene como objetivo introducir a los estudiantes en los

Más detalles

CNOLOGIES APLICADAS INFORMACIÓ

CNOLOGIES APLICADAS INFORMACIÓ Màster UNIVERSITARI en TECNOLOGIES APLICADES DE LA INFORMACIÓ Máster UNIVERSITARIO en TECNOLOGÍAS APLICADAS DE LA INFORMACIÓN EHEA MASTER IN APPLIED INFORMATION TECHNOLOGIES CNOLOGIES APLICADAS INFORMACIÓ

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DEL MÀSTER EN ESTUDIS HUMANÍSTICS I SOCIALS (CURS 2009-2010)

INFORME DE SEGUIMENT DEL MÀSTER EN ESTUDIS HUMANÍSTICS I SOCIALS (CURS 2009-2010) INFORME DE SEGUIMENT DEL MÀSTER EN ESTUDIS HUMANÍSTICS I SOCIALS (CURS 29-21) Informe de seguimiento del Máster en Estudios Humanísticos y Sociales (Curso 29-21) Departament d Humanitats i Ciències de

Más detalles

L equip director està format per :

L equip director està format per : OROBITG Arquitectura & Urbanisme i OB.enginyeria són dos gabinets dedicats al desenvolupament i la direcció de projectes d Arquitectura, Urbanisme i Enginyeria. La trajectòria de l equip director, que

Más detalles

MÁSTER UNIVERSITARIO EN MARKETING E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

MÁSTER UNIVERSITARIO EN MARKETING E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS MÁSTER UNIVERSITARIO EN MARKETING E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales Plan de Estudios La creciente demanda del mercado de expertos en el área de comercialización,

Más detalles

Advanced Corporate Finance

Advanced Corporate Finance Advanced Corporate Finance MÁSTER UNIVERSITARIO EN BANCA Y FINANZAS (Finance & Banking) Universidad de Alcalá Curso Académico 2015/16 GUÍA DOCENTE Nombre de la asignatura: Advanced Corporate Finance Código:

Más detalles

IES JOANOT MARTORELL ORIENTACIÓN BACHILLERATO

IES JOANOT MARTORELL ORIENTACIÓN BACHILLERATO IES JOANOT MARTORELL ORIENTACIÓN BACHILLERATO Valencia, febrero de 2013 EVALUACIÓN N 2º 2 BACHILLER Els alumnes que, al final del segon curs, tinguen avaluació negativa en algunes matèries podran matricular-se

Más detalles

APRENDER A INVESTIGAR. EXPERIENCIA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA CON EL ALUMNADO DEL GRADO DE EDUCACIÓN SOCIAL.

APRENDER A INVESTIGAR. EXPERIENCIA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA CON EL ALUMNADO DEL GRADO DE EDUCACIÓN SOCIAL. APRENDER A INVESTIGAR. EXPERIENCIA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA CON EL ALUMNADO DEL GRADO DE EDUCACIÓN SOCIAL. LEARN TO INVESTIGATE. EDUCATIONAL EXPERIENCE INNOVATION WITH GRADE STUDENTS OF SOCIAL EDUCATION.

Más detalles

BOUPV Butlletí Oficial de la Universitat Politècnica de València 01/2014

BOUPV Butlletí Oficial de la Universitat Politècnica de València 01/2014 Butlletí Oficial de la Universitat Politècnica de València 01/14 7 OFERTA DE PLACES EN TÍTOLS OFICIALS PER AL CURS 14- (Aprovada pel Consell de Govern en la sessió de 6 de març de 14) TITULACIONS DE GRAU

Más detalles

Beneficis d'incorporar el factor ambiental i l'ecodisseny a l'empresa

Beneficis d'incorporar el factor ambiental i l'ecodisseny a l'empresa Beneficis d'incorporar el factor ambiental i l'ecodisseny a l'empresa EMAS + Ecodisseny = Ecoinnovació Dijous, 15 de març Raul Garcia lozano Dissenyador Industrial Director de producte d inèdit raul@ineditinnova.com

Más detalles

Document núm. 21, 10 de desembre de 2008 PUBLICAT EL REIAL DECRET SOBRE ESPECIALITATS DELS COSSOS DE CATEDRÀTICS I RESTA DE COSSOS DOCENTS

Document núm. 21, 10 de desembre de 2008 PUBLICAT EL REIAL DECRET SOBRE ESPECIALITATS DELS COSSOS DE CATEDRÀTICS I RESTA DE COSSOS DOCENTS Document núm. 21, 10 de desembre de 2008 PUBLICAT EL REIAL DECRET SOBRE ESPECIALITATS DELS COSSOS DE CATEDRÀTICS I RESTA DE COSSOS DOCENTS El BOE ha publicat recentment el REAL DECRETO 1834/2008, de 8

Más detalles

Contenidos. La Innovación Educativa EEES: BOLONIA INNOVACION EDUCATIVA: LA UPM REFLEXIONES FINALES

Contenidos. La Innovación Educativa EEES: BOLONIA INNOVACION EDUCATIVA: LA UPM REFLEXIONES FINALES Contenidos 1 La Innovación Educativa EEES: BOLONIA 2 INNOVACION EDUCATIVA: LA UPM 3 REFLEXIONES FINALES 1 LA INNOVACIÓN EDUCATIVA EEES BOLONIA QUÉ ES LA INNOVACIÓN EDUCATIVA? Entendemos la innovación

Más detalles

Introducció a la Psicologia

Introducció a la Psicologia Introducció a la Psicologia 2013/2014 Codi: 102305 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2501572 Administració i Direcció d'empreses OT 4 0 2501573 Economia OT 4 0 Professor de contacte Nom: Lluís Capdevila

Más detalles

INFORME DE LA AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN

INFORME DE LA AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN INFORME DE LA AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN 8189667 Bureau Veritas Iberia S.L. ISO 9001 Auditoría Certificación / ISO 9001 ÍNDICE 1. INFORMACIÓN GENERAL 1.1 INFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 1.2 INFORMACIÓN

Más detalles

Transmitir a la sociedad la calidad de ELISAVA Escuela Superior de Diseño.

Transmitir a la sociedad la calidad de ELISAVA Escuela Superior de Diseño. INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN La información generada por ELISAVA Escuela Superior de Diseño y las actividades de orientación para la incorporación a la Universidad, se dirigen a los estudiantes y a su entorno

Más detalles

Màster en Emprenedoria i Desenvolupament Empresarial

Màster en Emprenedoria i Desenvolupament Empresarial Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster en Emprenedoria i Desenvolupament Empresarial Nom del màster Àmbit Tipus Màster en Emprenedoria i Desenvolupament

Más detalles

GESTIÓN DE ACTIVOS APLICADO A UNA LÍNEA DE PRODUCCIÓN

GESTIÓN DE ACTIVOS APLICADO A UNA LÍNEA DE PRODUCCIÓN Ingeniería Técnica Industrial: Especialidad Electrónica Industrial GESTIÓN DE ACTIVOS APLICADO A UNA LÍNEA DE PRODUCCIÓN Manuel Águila García Jordi Ayza OTOÑO 2008 Gestión de activos aplicado a una línea

Más detalles

Nuestra Historia. Consultoría y Formación a Empresas

Nuestra Historia. Consultoría y Formación a Empresas Nuestra Historia La primera Escuela de Negocios de Aragón (más de 20 años) Acuerdo con la Universidad de Gales (1.994) Convenio con la Universidad Camilo José Cela (2.010) Regional Academy Cisco Systems

Más detalles