OCTUBRE 2016 DATA REFORMA PARCIAL PLANTA 3.1 PER A MALALTS DE PSIQUIATRIA HOSPITAL UNIVERSITARI DE VIC. arquitecte DG. 0 1/2000 1/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "OCTUBRE 2016 DATA REFORMA PARCIAL PLANTA 3.1 PER A MALALTS DE PSIQUIATRIA HOSPITAL UNIVERSITARI DE VIC. arquitecte DG. 0 1/2000 1/"

Transcripción

1 LLISTAT DE PLÀNOLS DG UBICACIÓ DE LA INTERVENCIÓ SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT /000 0 DG. ESTAT ACTUAL. PLANTA ZONA D'INTERVENCIÓ LLISTAT DE PLÀNOLS DG.. DG MESURES DE PROTECCIÓ MEDIOAMBIENTALS PLANTA MESURES DE PROTECCIÓ MEDIOAMBIENTALS ENDERROC PLANTA ENDERROC I OBRA NOVA DG DEFINICIÓ GEOMÈTRICA ESTAT REFORMAT PLANTA DISTRIBUCIÓ I SUPERFÍCIES PLANTA COTES DG. 5 DIVISIONS I ELEMENTS INTERIORS ESTAT REFORMAT 5. PLANTA I DETALL DIVISIONS VERTICALS MATERIALS, REVESTIMENTS I ACABATS /0 5. PLANTA I DETALL DIVISIONS HORITZONTALS MATERIALS, REVESTIMENTS I ACABATS /0 5.3 PLANTA I DETALLS FUSTERIA /50 DG INSTAL LACIONS SANEJAMENT 6. AFCH I ACS 6.3 CLIMATITZACIÓ 6.4 ELECTRICITAT 6.5 VIGILÀNCIA I SEGURETAT 6.6 TELECOMUNICACIONS

2 0. E. /000 E. 0 SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT EMPLAÇAMENT E:0 SITUACIÓ E:/000 E:/800

3 E:0. E. 0 E. ESTAT ACTUAL ESTAT ACTUAL E:

4 E:0. E. 0 E. ESTAT ACTUAL E: FORATS ALS ENVANS EXISTENTS ENVANS DEFINITIUS ENVANS PROVISIONALS NOMÉS OBRES NOMÉS BRUT MESURES DE PROTECCIÓ MEDIOAMBIENTALS NET

5 E:0 3. E. 0 E. ENDERROC ENDERROC CEL RAS ENDERROC I OBRA NOVA OBRES E: OBRA NOVA PAVIMENT PAVIMENT PAVIMENT PAVIMENT

6 E:0 4. E. 0 E. ESTAT REFORMAT E: QUADRE DE SUPERFÍCIES 0 HABITACIÓ 0 HABITACIÓ 03 BANY 04 BANY 05 PASSADÍS DISTRIBUCIÓ 06 HABITACIÓ 07 HABITACIÓ 08 BANY 09 BANY 0 SALA TALLER ENTRADA VESTÍBUL MUNTACÀRREGUES TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL SUP.m² 0.7m² 0.7m² 3.4m² 3.4m² 6.89m² 4.5m².3m².98m².73m² 9.08m² 3.94m² 3.87m² 9.9m² ESTAT REFORMAT: DISTRIBUCIÓ I SUPERFÍCIES

7 E:0 4. E. 0 E. ESTAT REFORMAT: COTES COTES E:

8 TIPUS DE PARAMENTS Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat de 48mm cada 400mm. Dues plaques tipus estàndard (a) a cada cara de 5mm de gruix cada una, fixades mecànicament. Aïllament interior de plaques de llana de roca de 40mm de gruix. TIPUS DE REVESTIMENTS Pintura al plàstic acrílica sanitària ecològica inodora en paraments verticals interiors. Color a definir. Enrajolat de parament vertical interior amb rajola ceràmica blanca brillant 0x0cm. 3 Superfície composta per tauler laminat ignífug. Color a definir. Fins a l'alçada dels paraments existents, col locat sobre rastrells amb adhesiu polioretànic i cinta adhesiva a dues cares tipus SCOTH. Pintura al plàstic acrílica sanitària ecològica inodora en paraments verticals interiors. Color a definir. DIVISIONS VERTICALS E: LLEGENDA DETALL CONSTRUCTIU 0 Estructura doble normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat. Muntants cada 400mm de 48mm d'amplària i canals de 48mm d'amplada. 0 Interior envà de cartró guix plaques de llana de roca de resistència tèrmica,08mk/w, de densitat 70Kg/m3 i 40mm de gruix. 03 Dues plaques tipus estàndard (a) a cada cara de 5mm de gruix cada una, fixades mecànicament. Acabat superficial per a ser pintat color a escollir. 04 Sòcol de terratzo llis de gra mitjà de 7cm d'alçada. Detall Secció Element Vertical E:0 5. ESTAT REFORMAT: DIVISIONS VERTICALS E. E. /

9 TIPUS DE FALS SOSTRES. Cel ras amb plaques de guix laminat de 60x60cm i 0mm de gruix. Sistema desmuntable amb entramat vist amb suspensió autonivelladora de barra roscada.. Cel ras continu amb plaques de guix laminat de 0mm de gruix. Sistema no desmuntable. TIPUS DE PAVIMENTS I SÒCOLS Paviment de terratzo llis de gra petit de 40x40cm. Model i color a definir. Sòcol de terratzo llis de gra mitjà de 7cm d'alçada. H cel ras:,80m Detall Secció Cel Ras E:/0 5. ESTAT REFORMAT: DIVISIONS HORITZONTALS E. E. /0 DIVISIONS HORITZONTALS E: H forjat: 3,0m H cel ras:,80m H forjat: 3,0m H cel ras:,80m H forjat: 3,0m H cel ras:,80m E:0 H forjat: 3,0m H cel ras:,80m H forjat: 3,0m H cel ras:,80m H forjat: 3,0m H cel ras:,80m H forjat: 3,0m H cel ras:,80m

10 Porta batent de DM de mides (90/0) x 0cm formada per: Fulla de 45mm de gruix amb interior d'aglomerat de baixa densitat i bestigi de fusta massisa, muntada sobre bastiment de tac amb ferratge batent de inox. pany de cop i clau amb bombí mestrejat i manetes amb placa quadrada tipus ocariz. Recobriment de bastiments amb tapetes de DM hidròfug per pintar. TIPUS 90M - UNITAT FULLA 90x0cm Porta de vidre d'una fulla abatible de mides 90x0cm formada per: Vidre laminar de seguretat de dues llunes incolores de 5+5mm d'espessor. Placa quadrada i obertura amb lector de targeta. S'inclouen elements de fixació, frontisses, remats i entapetats amb el mateix sistema d'acabats. Porta batent de DM de mides (80/90/ 0) x 0cm formada per: Fulla de 45mm de gruix amb interior d'aglomerat de baixa densitat i bestigi de fusta massisa, muntada sobre bastiment de tac amb ferratge batent de inox. Pany de corró amb clau amb bombí mestrejat i tiradors amb placa quadrada. Recobriment de bastiments amb tapetes de DM hidròfug per pintar. TIPUS 80T - 4 UNITAT FULLA 80x0cm TIPUS 90T - UNITAT FULLA 90x0cm Porta batent de Xapa metàl lica de mides 0 x 0cm. Amari batent de DM de mides 30 x 0cm format per: Fulla de 45mm de gruix amb interior d'aglomerat de baixa densitat i bestigi de fusta massisa, muntada sobre bastiment de tac amb ferratge batent de inox. pany de cop i clau amb bombí mestrejat i tiradors. Recobriment de bastiments amb tapetes de DM hidròfug per pintar. 5.3 ESTAT REFORMAT: FUSTERIES E. E. /50 TIPUS M FUSTERIA INTERIOR DE FUSTA TIPUS 0M - UNITATS FULLA 0x0cm TIPUS L FUSTERIA INTERIOR DE VIDRE 0 80T 0 0T TIPUS 90L - UNITAT FULLA 90x0cm 0 80T 0 0T TIPUS T FUSTERIA INTERIOR DE FUSTA 0 30A 0 0X 04 30A TIPUS 0T - 4 UNITATS FULLA 0x0cm 0 90M TIPUS X FUSTERIA INTERIOR DE FUSTA TIPUS 0X - UNITAT FULLA 0x0cm TIPUS A INTERIOR DE FUSTA TIPUS 30A - 4 UNITATS FULLES 65x0cm 0 30A 03 30A 0 0M 0 0M 0 90T 03 80T 03 0T 04 0T 04 80T FUSTERIES

11 E:0 6. E. 0 E. TUB DE CONNEXIÓ INSTAL LACIÓ DE SANEJAMENT SANEJAMENT E: BAIXANTS Ø0mm Ø30mm Ø0mm Ø30mm Ø0mm Ø0mm Ø0mm Ø30mm Ø30mm

12 E:0 6. E. 0 E. AFCH I ACS E: AFCH AFCH PER FLUXOR ACS CLAUS DE TALL AIXETES MUNTANTS Ø" Ø /4" Ø /4" Ø" Ø0PPR Ø0PPR Ø5PPR Ø3/4" Ø3PPR Ø5PPR Ø3/4" INSTAL LACIÓ D'AFCH I ACS Ø /4" Ø /4" Ø3PPR Ø /4" Ø3/4" Ø3/4" Ø /4" Ø0PPR Ø0PPR

13 E:0 6.3 E. 0 E. CLIMATITZACIÓ E: CLAUS DE TALL AIXETES MUNTANTS INSTAL LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ

14 M DISPOSITIU GENERAL DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ MOTOR PERSIANA DETECTOR DE PRESÈNCIA E:0 6.4 E. 0 E. INTERRUPTOR ELECTRICITAT E: DGCP INTERRUPTOR COMMUTAT ROSETA PRESA TELEFÒNICA ENDOLL MONOFÀSIC ENDOLL SAI LLUMINÀRIA 60X60 TIPUS LED 40W DOWNLIGHT TIPUS LED IP44 ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ M M M INSTAL LACIÓ D'ELECTRICITAT M M M M

15 E:0 6.5 E. 0 E. VIGILÀNCIA I SEGURETAT E: DETECTOR ÒPTIC DE FUMS ZONA DE SELLAT DE PAS D'INSTAL LACIONS INSTAL LACIÓ DE VIGILÀNCIA I SEGURETAT

16 MI C ROSETA PRESA TELEFÒNICA ENDOLL MONOFÀSIC ENDOLL SAI FINAL DE BUS POLSADOR AVÍS PACIENT-INFERMERA LLITS POLSADOR AVÍS PACIENT-INFERMERA BANYS MÒDUL ELECTRÒNIC AMB BUS DE LLIT MÒDUL INTERCOMUNICACIÓ CONTROL ELECTRONIC CONTROL INFERMERIA L P.E E:0 TRAÇAT INSTAL LACIÓ CONTROL ELECTRÒNIC TRAÇAT INSTAL LACIÓ CONTROL INFERMERIA TRAÇAT INSTAL LACIÓ CÀMARES CÀMARA DE VIDEO-VIGILÀNCIA AMB INFRAROJOS LECTOR DE TARGETES POLSADOR DE SORTIDA VIDEO-PORTER PANY ELÈCTRIC 6.6 E. 0 E. INSTAL LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS TELECOMUNICACIONS E: P.E L MI MI CÀMARA 360 L P.E L L P.E L SISTEMA ACCESOR I VIDEOPORTER DESPLAÇATS ENREGISTRADOR DE VIDEO MONITOR 0" C MI MI