ASSIGNATURA: ED. PLÀSTICA, VISUAL I AUDIOVISUAL CURS: 1er NIVELL: ESO. Professor/ Professora María Jesús Segura Penalva Francisco José Cañellas Fuster

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "ASSIGNATURA: ED. PLÀSTICA, VISUAL I AUDIOVISUAL CURS: 1er NIVELL: ESO. Professor/ Professora María Jesús Segura Penalva Francisco José Cañellas Fuster"

Transcripción

1 ASSIGNATURA: ED. PLÀSTICA, VISUAL I AUDIOVISUAL CURS: 1er NIVELL: ESO C,D,E A,B María Jesús Segura Penalva Francisco José Cañellas Fuster 1a avaluació (del 12/09/18 fins al 21 /12/18); 14 setmanes. Lliurament de notes: 21 de desembre. Elements visuals de la imatge: punt, línia, pla. Traçats geomètrics bàsics. Formes poligonals. Textura: característiques i aspectes expressius.. Adequació a les propostes. Netedat, ordre i correcció. Originalitat. Implicació i quantitat de feina. Composició: mòduls, simetria, perspectiva i proporció. Tècniques i procediments pictòrics. Els mateixos que a la 1ª avaluació. Color: característiques, games i aspectes expressius. Els mateixos que a la1a avaluació L espai i el volum. Llum i ombra. Làmines, treballs i si fos necessari exàmens. 80 % de la nota Actitud envers l assignatura 20 % de la nota respecte cap al professor, companys i material, i lliurar les feines el dia assenyalat. Les feines, després de corregides, s han de conservar per a entregar-les totes juntes a final de curs. * L ordre dels continguts es podrà alterar, debut a la pròpia naturalesa de la matèria. MD Data: 17/07/2017

2 ASSIGNATURA: Educació Plàstica i Visual CURS: 2n NIVELL: ESO AB,CDE María Jesús Segura Penalva 1a avaluació (del 12/09/18 fins al 21 /12/18); 14 setmanes. Lliurament de notes: 21 de desembre. Representació de formes Adequació a les propostes. geomètriques Netedat, ordre i correcció. La Composició Originalitat. Implicació i quantitat de feina. Elements gràfico-plàstics. Tècniques i procediments. Color i Textura, característiques i aspectes expressius. Espai i Volum. La llum. Característiques de les diferents formes d expressió plàstica segons la seva finalitat. Làmines, treballs i si fos necessari exàmens. 80 % de la nota Actitud envers l assignatura 20% de la nota MD Data: 17/07/2017

3 respecte cap al professor, companys i material, i lliurar les feines el dia assenyalat. Les feines, després de corregides, s han de conservar per a entregar-les totes juntes a final de curs. * L ordre dels continguts es podrà alterar, debut a la pròpia naturalesa de la matèria. ACTIVITATS I CONDICIONS PER A LA RECUPERACIÓ DE L ASSIGNATURA PENDENT DEL CURS ANTERIOR ACTIVITATS A REALITZAR treballs a lliurar (només aquells alumnes que no cursen l assignatura el curs actual) seguiment per part del professor de l assignatura al curs actual (només aquells alumnes que cursen l assignatura el curs actual) consulta i seguiment del cap de departament Precisau el % de contribució en la nota final i l horari d atenció a l alumnat 100% 100% El seguiment es realitzarà a les classes del curs actual. Dia: Divendres Hora: 9:00 h CONDICIONS PER RECUPERAR L ASSIGNATURA Posau una creu si aprova la 1a avaluació de la mateixa assignatura en el curs actual si aprova la 2a avaluació de la mateixa assignatura en el curs actual mitjançant una prova parcial el mes de desembre mitjançant una prova parcial el mes de març/abril (lliurament de treballs) mitjançant dues proves parcials el desembre i el març/abril (lliurament de treballs) MD Data: 17/07/2017

4 ASSIGNATURA: Educació Plàstica i Visual CURS: 3r NIVELL: ESO A, B, C Francisco José Cañellas Fuster. 1a avaluació (del 12/09/18 fins al 21 /12/18); 14 setmanes. Lliurament de notes: 21 de desembre. Representació de formes Adequació a les propostes. geomètriques Netedat, ordre i correcció. La Composició Originalitat. Implicació i quantitat de feina. Elements gràfico-plàstics. Tècniques i procediments. Color i Textura, característiques i aspectes expressius. Espai i Volum. La llum. Característiques de les diferents formes d expressió plàstica segons la seva finalitat. Làmines, treballs i si fos necessari exàmens. 80 % de la nota Actitud envers l assignatura 20% de la nota MD Data: 17/07/2017

5 respecte cap al professor, companys i material, i lliurar les feines el dia assenyalat. Les feines, després de corregides, s han de conservar per a entregar-les totes juntes a final de curs. * L ordre dels continguts es podrà alterar, debut a la pròpia naturalesa de la matèria. ACTIVITATS I CONDICIONS PER A LA RECUPERACIÓ DE L ASSIGNATURA PENDENT DEL CURS ANTERIOR ACTIVITATS A REALITZAR treballs a lliurar (només aquells alumnes que no cursen l assignatura el curs actual) seguiment per part del professor de l assignatura al curs actual (només aquells alumnes que cursen l assignatura el curs actual) consulta i seguiment del cap de departament Precisau el % de contribució en la nota final i l horari d atenció a l alumnat 100% 100% El seguiment es realitzarà a les classes del curs actual. Dia: Divendres Hora: 9:00 h CONDICIONS PER RECUPERAR L ASSIGNATURA Posau una creu si aprova la 1a avaluació de la mateixa assignatura en el curs actual si aprova la 2a avaluació de la mateixa assignatura en el curs actual mitjançant una prova parcial el mes de desembre mitjançant una prova parcial el mes de març/abril (lliurament de treballs) mitjançant dues proves parcials el desembre i el març/abril (lliurament de treballs) MD Data: 17/07/2017

6 ASSIGNATURA: Educació Plàstica i Visual CURS: 4t NIVELL: ESO A, BCD Francisco José Cañellas Fuster 1a avaluació (del 12/09/18 fins al 21 /12/18); 14 setmanes. Lliurament de notes: 21 de desembre. Geometria Adequació a les propostes. Sistemes de representació Netedat, ordre i correcció. El Dibuix, l Encaix Originalitat. Implicació i quantitat de feina. El Dibuix Clarobscur El Color Imatge i Comunicació, diferents formats Procés de disseny, fonaments. Diferents tècniques de producció d imatges. Làmines, treballs i si fos necessari exàmens. 80 % de la nota Actitud envers l assignatura 20% de la nota MD Data: 17/07/2017

7 respecte cap al professor, companys i material, i lliurar les feines el dia assenyalat. Les feines, després de corregides, s han de conservar per a entregar-les totes juntes a final de curs. * L ordre dels continguts es podrà alterar, debut a la pròpia naturalesa de la matèria. ACTIVITATS I CONDICIONS PER A LA RECUPERACIÓ DE L ASSIGNATURA PENDENT DEL CURS ANTERIOR ACTIVITATS A REALITZAR treballs a lliurar (només aquells alumnes que no cursen l assignatura el curs actual) seguiment per part del professor de l assignatura al curs actual (només aquells alumnes que cursen l assignatura el curs actual) consulta i seguiment del cap de departament Precisau el % de contribució en la nota final i l horari d atenció a l alumnat 100% 100% El seguiment es realitzarà a les classes del curs actual. Dia: Divendres Hora: 9:00 h CONDICIONS PER RECUPERAR L ASSIGNATURA Posau una creu si aprova la 1a avaluació de la mateixa assignatura en el curs actual si aprova la 2a avaluació de la mateixa assignatura en el curs actual mitjançant una prova parcial el mes de desembre mitjançant una prova parcial el mes de març/abril (lliurament de treballs) mitjançant dues proves parcials el desembre i el març/abril (lliurament de treballs) MD Data: 17/07/2017

8 ASSIGNATURA: Dibuix tècnic I CURS: 2018 / 19 NIVELL: 1r Batxillerat C María Jesús Segura Penalva 1a avaluació (del 12/09/18 fins al 21 /12/18); 14 setmanes. Lliurament de notes: 21 de desembre. curriculars GEOMETRIA PLANA: Traçats fonamentals. Construccions de formes poligonals. Corbes tècniques. Tangències i enllaços. Comprensió i resolucions correctes en el pla i l espai. Netedat i pulcritud a les presentacions de làmines i al quadern. Dur sempre el material necessari. curriculars SISTEMES DE REPRESENTACIÓ: Sistema Axonomètric, Cònic Sistema Acotat Sistema Dièdric curriculars SIST. REPRESENTACIÓ I NORMALITZACIO: Sistema Dièdric Normalització i Acotació Proves dibuixades (exàmens) 90 % de la nota Treballs a classe o a casa. 10 % de la nota respecte cap al professor, companys i material, i lliurar les feines el dia assenyalat. Les feines, després de corregides, s han de conservar per a entregar-les totes juntes a final de curs.presentació dels treballs i resolució dels exàmens d una manera clara i ordenada. MD Data: 17/07/2017

9 ASSIGNATURA: Dibuix tècnic II CURS: 2018 / 19 NIVELL: 2n Batxillerat B Francisco José Cañellas Fuster 1a avaluació (del 12/09/18 fins al 21 /12/18); 14 setmanes. Lliurament de notes: 21 de desembre. curriculars SISTEMA AONOMÈTRIC FONAMENTS DEL SIST. DIÈDRIC Comprensió i resolucions correctes en el pla i l espai. Netedat i pulcritud a les presentacions de làmines i al quadern. Dur sempre el material necessari. curriculars SISTEMA DIÈDRIC curriculars GEOMETRIA PLANA NORMALITZACIO. Proves dibuixades (exàmens) 90 % de la nota Treballs a classe o a casa. 10 % de la nota respecte cap al professor, companys i material, i lliurar les feines el dia assenyalat. Les feines, després de corregides, s han de conservar per a entregar-les totes juntes a final de curs.presentació dels treballs i resolució dels exàmens d una manera clara i ordenada. MD Data: 17/07/2017