Procediment per comentar una obra arquitectònica

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Procediment per comentar una obra arquitectònica"

Transcripción

1 1 Procediment per comentar una obra arquitectònica 1. CATALOGACIÓ 1.1. Títol 1.2. Autor (biografia/obres) 1.3. Cronologia 1.4. Escola o país (localització original/actual) 1.5. Estil 2. ANÀLISI FORMAL 2.1. Elements tècnics i estructurals a) Materials: fang (tova, maó), fusta, pedra (marbre, granit), ferro, ciment, metall, vidre, plàstic,... b) Suport: mur (aparell regular isòdom, encoixinat aparell irregular ciclopi, paredat), pilar, contrafort, arcbotants, biga, arc, columna... c) Coberta (tècnica constructiva arquitravada, voltada): llinda, volta de mig punt, d aresta, romana, volta ogival, cúpula, tambor, llanterna, llunetes, sostre pla, a dos aigües, claraboies,... La coberta allindada o arquitravada té forma plana: llinda amb teulada de terrassa i llinda encavallada amb teulada a dues aigües. La coberta voltada consta d elements en formes corbes: l arc (de mig punt, apuntat o ogival, ferradura, 2.2. Elements decoratius Elements exclusivament decoratius tant a l exterior com a l interior (motllures, capitells, escultures, relleus, pintures, vitralls, frescos, mosaics, retaules...) 2.4. Espais interiors a) Tipus de planta: creu llatina, creu grega, basilical, circular, el líptica, flexible... b) Distribució dels espais en planta: Nau central, naus laterals, capellers, creuer, absis, cor Espais exteriors Façana: Organització horitzontal i vertical (cossos, carrers, frontó - semicircular, combinat, trencat, mixtilini-, pilastres, columnes tipus i ordres-, volutes...). Identificació de les parts principals de la façana i relació amb l interior. Volum i espai: Una obra en la que predomina el volum, es a dir, l espai ocupat pels materials tendeix a aclaparar l espectador, és poc útil i té més aviat funcions decoratives o simbòliques. També podríem destacar si hi ha predomini de l espai exterior o interior segons l ús particular o social de l obra. Proporció: Té relació respecte a l escala humana? Monumentalitat, dimensions gegantines amb la voluntat d impactar o bé proporcionat a l abast humà. Simetria: Observem una ordenació simètrica o asimètrica? Com influencien els elements constructius i/o el decoratius? 2.6. Relació amb l entorn Relació de l edifici amb el context on està ubicat (integrat, aïllat, ressaltat, passa desapercebut, ordena l entorn al seu voltant, ocupa un espai preeminent o secundari...).

2 2 3. INTERPRETACIÓ 3.1. Tipus d edifici: Caràcter de l edifici (religiós, civil, públic, privat) 3.2. Encàrrec i recepció: Qui l encarrega i a qui o a què està destinada l obra 3.3. Funció: Finalitat o intenció amb què es va construir l obra (culte religiós, política i administrativa, militar, didàctica, habitatge, comercial, assistencial, recreativa, de comunicacions, cultural, commemorativa, propagandística) 3.4. Símbols i significat: Missatge que promou l autor a través de la seva obra i els recursos utilitzats per transmetre idees, sensacions o valors. 4. CONTEXT HISTÒRIC I ARTÍSTIC 4.1. Situació geogràfica: Relació de l obra en el temps i context històric en que es va realitzar 4.2. Estil artístic i característiques: Situació de l obra dins d un estil determinat 5. MODELS I INFLUÈNCIES 5.1. Antecedents 5.2. Influències 5.3. Relacions amb obres similars de l autor o de l escola 5.4. Diferències amb altres solucions coetànies

3 3 Procediment per comentar una obra escultòrica 1. CATALOGACIÓ: Conjunt d aspectes i dades externes a l obra 1.1. Títol 1.2. Autor (biografia/obres) 1.3. Cronologia 1.4. Escola o país (localització original/actual) 1.5. Estil 2. ANÀLISI FORMAL: 2.1. Elements tècnics a) Materials: fang, fusta, pedra (marbre, granit), ferro, ciment, metall, ivori,... b) Tècniques: cera perduda, encolat, talla, soldadura, modelatge, fosa, encofrat (detallar l acabat i la textura, explicar la tècnica) c) Cromatisme: policromia, daurat, color del material (explicar la tècnica) 2.2. Elements formals: a) Tipus de representació: volum rodó o escultura exempta; relleu (alt, mig, baix). Dempeus, sedent, jacent, orant, tors, retrat, bust, eqüestre, grup. b) Composició - Relleu: perspectiva, distribució de les figures. - Volum rodó: proporció, cànon, ritmes, moviment. Eixos organitzadors: Són les línies imaginàries que dibuixen formes geomètriques que distribueixen les parts o les diverses figures. Fan de línies mestres de l obra amb determinades intensions. Ordre/desordre, repòs/moviment (si hi predomina la línia recta i els angles són tallants aquesta té tendència a l estatisme, si hi predominen les corbes i els angles arrodonits l obra és dinàmica i vol reflectir moviment), simetria/asimetria, verticalitat/horitzontalitat, jerarquització/igualtat,... Proporció: Relació aritmètica entre les parts i el tot de l obra Perspectiva: Disposició de les figures en plànols per donar sensació de profunditat. Ritmes: Consisteix en l anàlisi del moviment. Contrapposto, corba praxiteliana, plecs. Repòs/rigidesa, quietud, frontalitat (transmet sensació de distància, autoritat i inaccessibilitat), moviment (vertiginós, brusc o inestable pot transmetre sensació de crispació, agilitat i passió) i equilibri (quan aquesta aconsegueix un estat a mig camí del moviment i del repòs i transmet sensacions de serenitat, equilibri i racionalitat). c) Llum: Incidència de la llum sobre aquesta i com afecta en la seva observació.

4 4 3. INTERPRETACIÓ 3.1. Tema i iconografia: a) Identificació del gènere escultòric: mitològic, religiós, retrat, històric, abstracte... b) Interpretació del tema representat i dels personatges i elements que hi intervenen Encàrrec i recepció: Qui l encarrega i a qui s adreça l obra 3.3. Funció: a) Finalitat o intenció amb que s ha realitzat l obra (didàctica, religiosa, simbòlica, propagandística, decorativa, recreativa, commemorativa) b) Relació de l escultura amb l espai que l envolta: decoració aplicada a l arquitectura (timpà, fris, columna, capitell, arquivolta,...), element ornamental de l interior d un edifici, element ornamental a l aire lliure com jardins o places, etc Símbols i significat: Missatge que promou l autor a través de la seva obra i els recursos utilitzats per transmetre idees, sensacions o valors Relació amb l entorn arquitectònic i urbanístic 4. CONTEXT HISTÒRIC I ARTÍSTIC 4.1. Situació geogràfica: Relació de l obra en el temps i context històric en que es va realitzar 4.2. Estil artístic i característiques: Situació de l obra dins d un estil determinat 5. MODELS I INFLUÈNCIES 5.1. Antecedents 5.2. Influències 5.3. Relacions amb obres similars de l autor o de l escola 5.4. Diferències amb altres solucions coetànies

5 5 Procediment per comentar una obra pictòrica 1. CATALOGACIÓ: Conjunt d aspectes i dades externes a l obra 1.1. Títol 1.2. Autor (biografia/obres) 1.3. Cronologia 1.4. Escola o país (localització original/actual) 1.5. Estil 1. ANÀLISI FORMAL 2.1. Elements de suport: mur, paret, fusta, tela, paper, pergamí, metall Elements tècnics: tremp, fresc, oli, carbó, encàustica, acrílics, aquarel la, aiguada, mosaic,... (Explicar la tècnica) 2.3. Elements formals: Dibuix i línia a) Dibuix de línies tancades on es remarca especialment i són perfectament visibles les línies dels contorns. Domina el dibuix. Sensacions de rigidesa, duresa i claredat. Dibuix de línies obertes caracteritzades per les pinzellades de color que difuminen tant les línies que al final es perden. Globalitzen els elements de les figures i estimulen més la imaginació de l espectador. b) Línies rectes: les verticals comuniquen força, les horitzontals donen repòs i quietud, ambdues confereixen una certa estabilitat, i les diagonals moviment. Línies corbes: sempre dinamitzen l obra i produeixen sensació de moviment, excepte el cercle que transmet estabilitat Color a) Freds: games blaves, grises, verdes i violetes. Transmeten sensacions racionals, serenes, distants, poc emotives b) Càlids: vermells, taronges i grocs. Són més sensorials, emotius, propers i vitals. c) Complementaris: colors que es troben en posicions oposades del cercle cromàtic. Transmeten sensacions de moviment, agitació. d) Plans: sense matisos i per tant sense profunditat Llum a) Sense llum: colors plans. b) Llum difusa o sfumato: es difuminen les siluetes creant una atmosfera irreal. c) Llum real: es simula una llum natural que il lumina de manera homogènia o procedent d un focus determinat. d) Llum irreal: que no es pot donar a la naturalesa, pròpia de moments il lògics o irreals i que serveix per potenciar una missatge més conceptual o simbòlic. e) El clarobscur: és la utilització de la llum com a productora d ombres molt intenses, contrast entre zones il luminades i fosques. Quan la zona fosca és major que la il luminada es parla de tenebrisme Elements compositius Eixos organitzadors: Són les línies principals que dibuixen formes geomètriques que distribueixen els elements en l espai pictòric: lineal, diagonal, piramidal, circular, en forma d essa. Fan de línies mestres de l obra i suggereixen:

6 6 Ordre/desordre, repòs/moviment, simetria/asimetria, verticalitat/horitzontalitat, jerarquització/igualtat, Distribució espacial: Relació aritmètica entre les parts i el tot de l obra a) Composició simètrica o asimètrica b) Composició tancada (quan tots els elements s adrecen al centre del quadre) o oberta (quan tots els elements fugen del centre teòric. c) Composició superficial (centrada en el primer pla) o profunda (diversos plans de profunditat) Perspectiva a) Perspectiva teològica: els personatges tenen la grandària que els correspon segons la seva importància. b) Perspectiva lineal: formada per l ordenació de les figures seguint línies que conflueixen en un punt de fuga. c) Perspectiva per colors: formada per la gamma i la gradació de colors. d) Perspectiva aèria: és la combinació de la perspectiva per colors i lineal amb difusió de la llum, desdibuixant els objectes del fons per produir una impressió real de distància Ritme: Podem diferenciar un estat en l obra com el repòs (sol transmetre seguretat), el moviment (ajuda a comunicar emocions) i l equilibri (difon serenitat) Imatges: Poden ser figuratives (permeten reconèixer els elements de la realitat) o bé abstractes (formes pures que per si mateixes expressen significats amb poca o nul la referència de la realitat figurativa) 3. INTERPRETACIÓ 3.1. Tema i iconografia: a) Identificació del gènere pictòric: mitològic, religiós, paisatge, natura morta, retrat, històric, quotidià, abstracte... b) Interpretació del tema representat i dels personatges i elements que hi intervenen Encàrrec i recepció: Qui l encarrega i a qui s adreça l obra 3.2. Funció: c) Finalitat o intenció amb que s ha realitzat l obra (didàctica, religiosa, simbòlica, propagandística, decorativa, recreativa, commemorativa, denúncia) d) Relació de la pintura amb l espai on es vincula: decoració aplicada a l arquitectura Símbols i significat: Missatge que promou l autor a través de la seva obra i els recursos utilitzats per transmetre idees, sensacions o valors. 4. CONTEXT HISTÒRIC I ARTÍSTIC 4.1. Situació geogràfica: Relació de l obra en el temps i context històric en que es va realitzar 4.2. Estil artístic i característiques: Situació de l obra dins d un estil determinat 5. MODELS I INFLUÈNCIES 5.1. Antecedents 5.2. Influències 5.3. Relacions amb obres similars de l autor o de l escola 5.4. Diferències amb altres solucions coetànies