CFGS Activitats Físiques i Esportives. ( DOGC núm de 23 de març 1999) Web:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "CFGS Activitats Físiques i Esportives. ( DOGC núm. 2840 de 23 de març 1999) Web: http://www.xtec.cat/fp"

Transcripción

1 CFGS Activitats Físiques i Esportives. ( DOGC núm de 23 de març 1999) Web: Crèdit núm. 10 : Metodologia didàctica de les activitats físicoesportives Durada: 120 hores més 10 hores de lliure disposició. Total 130 hores. Hores setmanals: 32 set. x 4h. = 128h. + 1 set 2h. = 2h. Total 130 h. Nombre de setmanes: 33 (-1 esp. d hivern, -1 no hi ha més hores) Continguts / Unitats didàctiques / Nuclis d activitats 1. Avaluació: 12 setmanes de classe. 1 Exercici Físic 1.1. Conceptes bàsics 1.2. Origen i evolució de l Educació 1.3. Estructura de l exercici 1.4. Els sistemes Naturals 1.5. Els sistemes analítics 1.6. Els sistemes rítmics 2 Currículum. Continguts i programació de l'e.f Evolució de l E.F El currículum, models 2.3. El currículum, disseny i desenvolupament 2.4. Elements del currículum, els objectius 2.5. Elements del currículum, els continguts 2.6. Els continguts psicomotrius 2.7. Els continguts expressius 2.8. La programació 2.9. Tasques motrius La sessió Durada/hores Total hores aproximades: 48

2 2. Avaluació: 12 setmanes de classe. 3 Mètodes, estils i Avaluació Mètodes i estils en l ensenyament de l EF 3.2. Estils basats en la recepció 3.3. Estils basats en el descobriment 3.4. L Avaluació 3.5. L Avaluació de les qualitats físiques 3.6. L Avaluació de les qualitats motrius Total hores aproximades: Avaluació: 10 setmanes. 9 set. x 4h = 36h + 1 set. 2h = 2h. Total = 38 hores 4 Desenvolupament motriu, adaptacions i transversalitat El desenvolupament motriu 4.2. L aprenentatge motriu 4.3. Adaptacions curriculars 4.4. Temes transversals Total hores aproximades: 38 Bibliografia bàsica: Títol Autor Editorial Hi és a la biblioteca Bases para una didáctica de la educación física y el deporte FERNANDO SÁNCHEZ BAÑUELOS Ed. Gymnos Madrid, 1992 La enseñanza de la educación física MUSKA MOSSTON SARA ASHWORTH Ed. Hispano Europea Barcelona, 1999 Didáctica de las actividades físicas y deportivas MAURICE PIERON Ed. Gymnos Madrid, 1988 Didáctica de la educación física ONOFRE R. CONTRERAS JORDI Ed. INDE Zaragoza, 1998 El currículum de la educación física en la reforma educativa JORDI DIAZ LUCEA Ed. INDE Zaragoza, ,2,3,4, Práctico y Aplicaciones didácticas. Profesores de enseñanza secundaria. Temario para la preparación de oposiciones NÚRIA CASAUS I PERTEGAZ Y

3 2. Profesores de 3. Profesores de 4. Profesores de Práctico. Profesores de INMACULADA PERELLO TALENS Y FELIO CARMELO RUIZ MUNUERO Y ANTONIO JESÚS RUIZ MUNUERA Y ANTONIO JESÚS RUIZ MUNUERA Y Aplicaciones didácticas. Profesores de enseñanza secundaria. Temario para la preparación de oposiciones INMACULADA PERELLÓ TALENS Y La Lección de Educación PATRICK SENERS Planificar en Educación JESÚS VICIANA RAMÍREZ La Educación en Secundaria Mº DOLORES GONZÁLEZ y otros Barcelona 1997 Evaluación Fisiológica del Deportista J. Duncan Mac Dougall y otros Manual de Educación adaptada al alumnado con discapacidad Merche Rios Hernández Barcelona 2003 Pruebas para la Valoración de la Capacidad Motriz en el Deporte Juan Manuel García Manso y Otros ED. GYMNOS Madrid 1996 Educación y Estilos de Enseñanza Álvaro cilia Camacho Miguel A. Delgado Noguera Deportes de Equipo Jesús García Eiroá Barcelona 2000

4 Deportes Individuales Albert Batalla Flores y Otro La Evaluación Informatizada en la Educación Emilio J. Martínez López La enseñanza y aprendizaje de las habilidades y destrezas motrices básicas Tests de aptitud física y tests de esfuerzo Jordi Diaz Lucea Harichaux, Pierre Tests y Pruebas s James D. George, A. Garth Fisher Corrientes y tendencias de la Educación Para una enseñanza eficaz de las Actividades Físico-Deportivas Educación y Salud en Primaria Zagalaz Sánchez, Mª Rosa Piéron, Maurice Pedro. L. Rodríguez García Barcelona 1999 NDE Barcelona 2006 Ed. Inde Ed. Inde Barcelona 1999 Ed. INDE Barelona 2006 Cómo se enseñan los deportes Christian Target INDE Enseñar por compencias en Educación Didáctica de la Educación Faltes d assistència: Domingo Blázquez Enric Mª Ssbastiani INDE Emilia Fernández INDE En cada avaluació, quan el nombre de faltes d assistència (amb independència si són justificades o no) d un crèdit representi un percentatge superior al 25% del total d hores, comportarà la pèrdua de l avaluació continua. Això suposarà el no poder se avaluat o perdre la nota de l avaluació corresponent i passarà a la convocatòria extraordinària, sense tenir dret a la recuperació ordinària. Bàsicament per haver perdut els continguts pràctics, de difícil recuperació, a més dels teòrics. Retards Al començament de la classe es passa llista, posteriorment i fins als 10 és un retard. A partir del 10 és falta d assistència i si el professor ho considera oportú pot no deixar entrar a l alumne a classe. Cada 3 retards computen com a 1 falta.

5 Recuperacions: Els exàmens, controls, treballs o avaluacions no aprovades en les convocatòries ordinàries tindran la seva recuperació durant el següent trimestre, si és la tercera es farà al finalitzar la mateixa, si alguna no és superada passa a la extraordinària. La nota que aconsegueixi en aquesta recuperació farà mitjana amb la nota de la convocatòria ordinària de la mateixa avaluació. En el cas que no s hagi presentat a la convocatòria ordinària el valor del/s examen/s serà 0 a efectes de calcular la nota. Convocatòria extraordinària: Hi aniran els alumnes que no superin les recuperacions de les avaluacions ordinàries i els que perdin el dret a l avaluació contínua. Pel que fa als alumnes que han perdut el dret a l avaluació contínua cal tenir en compte que al no haver realitzat suficientment la part pràctica la nota d aquesta part serà 0. I la nota de la part d actitud i assistència serà 0. Per superar aquesta convocatòria caldrà que l alumne: Demostri que ha realitzat els continguts pràctics Demostri el coneixement dels continguts teòrics amb una prova escrita Consideracions: Per poder superar un crèdit és imprescindible aprovar el contingut teòric (exàmens, controls...) de cada avaluació i haver superat, assistit i realitzat els seus continguts pràctics. Per superar un crèdit, s han d aprovar totes les Unitats Didàctiques que el composen i en el cas de suspendre una o més no es farà la mitjana entre elles. Els alumnes que es descobreixin copiant en un examen d una avaluació, seran suspesos automàticament d aquesta avaluació i passaran directament a l avaluació extraordinària. Criteris d avaluació: 1r.- L avaluació del crèdit es farà de forma continuada al llarg del curs acadèmic i es donaran qualificacions trimestrals. Fonamentalment es valorarà: l assoliment dels objectius terminals de cada unitat didàctica a través del coneixement del conceptes explicats i de la forma en que l alumne ha desenvolupat els aspectes procedimentals. 2n.- L avaluació trimestral vindrà expressada per una xifra entre 1 i 10, amb els següents percentatges 1r TRIMESTRE Examen teòric: 90% Actitud + Assistència: 10% 2n TRIMESTRE Examen teòric: 90% Actitud + Assistència: 10% 3r TRIMESTRE Examen teòric: 50% Pràctiques: 30% Actitud + Assistència: 20% PUNTUACIÓ FINAL: Es farà la mitjana entre les 3 avaluacions

MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO

MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Curso 2015-2016 (Fecha última actualización: 27/ABRIL/2015) MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO EDUCACIÓN FÍSICA PROFESOR(ES) DIDÁCTICA

Más detalles

CENTRO: Facultad de Ciencias del Deporte GRADO: Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

CENTRO: Facultad de Ciencias del Deporte GRADO: Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 1. DATOS GENERALES DE LA MATERIA ASIGNATURA: Acondicionamiento Físico CÓDIGO: 39317 CENTRO: Facultad de Ciencias del Deporte GRADO: Ciencias de la Actividad Física y del Deporte TIPOLOGÍA: Obligatoria

Más detalles

FUNDAMENTOS DE LOS DEPORTES II Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal

FUNDAMENTOS DE LOS DEPORTES II Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal PROGRAMA DE LA ASIGNATURA FUNDAMENTOS DE LOS DEPORTES II Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal MAGISTERIO ESPECIALIDAD EDUCACIÓN FÍSICA 2º CURSO, SEGUNDO CUATRIMESTRE Prof.

Más detalles

GUÍA DOCENTE TITULACIONES DE GRADO

GUÍA DOCENTE TITULACIONES DE GRADO GUÍA DOCENTE TITULACIONES DE GRADO TITULACIÓN: GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA CURSO 2015/2016 ASIGNATURA: ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Nombre del Módulo al que pertenece la materia Música,

Más detalles

CARÁCTER: Libre Configuración Número de créditos: 6 Créditos teóricos: 2 Créditos prácticos: 4

CARÁCTER: Libre Configuración Número de créditos: 6 Créditos teóricos: 2 Créditos prácticos: 4 ASIGNATURA: DIDÁCTICA DE LOS DEPORTES COLECTIVOS DEPARTAMENTO/ÁREA DE CONOCIMIENTO: DEPARTAMENTO DE DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN MUSICAL, PLÁSTICA Y CORPORAL ÁREA DE DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN CORPORAL CARÁCTER:

Más detalles

El horario de tutoría estará publicado en la vitrina del Área y en la web de ESCUNI, durante todo el curso académico.

El horario de tutoría estará publicado en la vitrina del Área y en la web de ESCUNI, durante todo el curso académico. CURSO ACADÉMICO 2015-2016 ASIGNATURA EDUCACIÓN FÍSICA Y SU DIDÁCTICA 2º 1. DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 1.1. Asignatura Educación Física y su Didáctica 1.2. Titulación Grado de Maestro en Educación Primaria

Más detalles

UNIVERSIDAD DE GRANADA

UNIVERSIDAD DE GRANADA Educación Física y su Didáctica Prof. Carlos J. López Gutiérrez 1 UNIVERSIDAD DE GRANADA FACULTAD DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES CAMPUS DE MELILLA EDUCACIÓN FÍSICA Y SU DIDÁCTICA PROFESOR: CARLOS J. LÓPEZ

Más detalles

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016. Introducción a la Tecnología Digital Aplicada. Curs Curso

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016. Introducción a la Tecnología Digital Aplicada. Curs Curso GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016 1 Dades d identificació de l assignatura Datos de identificación de la asignatura Nom de l assignatura Nombre de la asignatura

Más detalles

PROGRAMAS DE ASIGNATURAS

PROGRAMAS DE ASIGNATURAS PROGRAMAS DE ASIGNATURAS FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FISICA Y DEL DEPORTE (INEF) NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Metodología de la Enseñanza de la Actividad Físicas y el Deporte II CRÉDITOS: 7 CURSO

Más detalles

TITULACIÓN: Grado en Educación Primaria CENTRO: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación CURSO ACADÉMICO: 2011-2012 GUÍA DOCENTE

TITULACIÓN: Grado en Educación Primaria CENTRO: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación CURSO ACADÉMICO: 2011-2012 GUÍA DOCENTE TITULACIÓN: Grado en Educación Primaria CENTRO: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación CURSO ACADÉMICO: 2011-2012 GUÍA DOCENTE 0B1. DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA NOMBRE: Educación Física y

Más detalles

Proporcionar als futurs mestres una visió general de l educació física, dels principals corrents i de les tendències didàctiques actuals.

Proporcionar als futurs mestres una visió general de l educació física, dels principals corrents i de les tendències didàctiques actuals. UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ TITULACIÓ: Diplomatura de Mestre Llengua Estrangera CODI: 40030 ASSIGNATURA: Educació Física i la seva didàctica PROFESSOR/A: Pere Blanco i Felip

Más detalles

3r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES

3r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES Camí DE SON CLADERA, 20-07009 Palma Tel. 971470774 Fax 971706062 e-mail: iesjuniperserra@educacio.caib.es Pàgina Web: http://www.iesjuniperserra.net/ ORIENTACIÓ

Más detalles

INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN FÍSICA Nª 2: PROFESOR FEDERICO W.DICKENS

INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN FÍSICA Nª 2: PROFESOR FEDERICO W.DICKENS 1 INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN FÍSICA Nª 2: PROFESOR FEDERICO W.DICKENS ASIGNATURA: HORAS SEMANALES: PROFESOR: TEORÍA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA 2 (DOS) HORAS CÁTEDRA TULIO GUTERMAN EDUARDO PRIETO JOSE

Más detalles

GUÍA DOCENTE 1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

GUÍA DOCENTE 1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA Grado: Ciencias de la Actividad Física y del Deporte Doble Grado: Asignatura: Fundamentos de la Educación Física y del Deporte Módulo: Fundamentos y Manifestaciones de la

Más detalles

Año académico 2015-16. GUÍA DOCENTE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO Grado en Turismo. Profesorado: Eva Martin Fuentes

Año académico 2015-16. GUÍA DOCENTE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO Grado en Turismo. Profesorado: Eva Martin Fuentes Año académico 2015-16 GUÍA DOCENTE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO Grado en Turismo Profesorado: Eva Martin Fuentes Información general de la asignatura Denominación Carácter NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO

Más detalles

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS TIPUS DE CONVALIDACIONS Aquest document recull les possibles convalidacions de mòduls i unitats formatives del cicle formatiu de grau superior ICA0 Administració de sistemes,

Más detalles

Cómo recuperar la asignatura pendiente?

Cómo recuperar la asignatura pendiente? MATEMÁTICAS I 1º BACHILLERATO MATEMÁTICAS JOSÉ ANTONIO CHAVELI PRUEBA 1: segunda semana de diciembre de 2013 PRUEBA 2: primera semana de febrero de 2014 PRUEBA 3: segunda semana del abril de 2014 Los alumnos

Más detalles

Categoria: DIPLOMAT/DA SANITARI/ÀRIA D INFERMERIA (SUBGRUP A2) D ATENCIÓ PRIMÀRIA

Categoria: DIPLOMAT/DA SANITARI/ÀRIA D INFERMERIA (SUBGRUP A2) D ATENCIÓ PRIMÀRIA DILIGÈNCIA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA CONVOCATÒRIA PER COBRIR PLACES VACANTS DE LA CATEGORIA PROFESSIONAL DE DIPLOMAT/DA SANITARI/ÀRIA D INFERMERIA (SUBGRUP A2) D ATENCIÓ PRIMÀRIA. (Núm. de registre

Más detalles

Diseño Gráfico, Diseño Moda, Diseño de Interiores. Tecnología Aplicada al Diseño. www.easdo.es/moodle. Lugar despacho nº Día Horas. Correo electrónico

Diseño Gráfico, Diseño Moda, Diseño de Interiores. Tecnología Aplicada al Diseño. www.easdo.es/moodle. Lugar despacho nº Día Horas. Correo electrónico GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs / Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2014-2015 Codi / Código Nom de l assignatura / Nombre de la asignatura Crèdits ECTS RETOQUE DIGITAL Y PROCESOS FINALES Créditos

Más detalles

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015/2016. Taller de presentación y comunicación del proyecto. Curs Curso. Proyecto de diseño de producto

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015/2016. Taller de presentación y comunicación del proyecto. Curs Curso. Proyecto de diseño de producto GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015/2016 1 Dades d identificació de l assignatura Datos de identificación de la asignatura Nom de l assignatura Nombre de la asignatura

Más detalles

CENTRO UNIVERSITARIO SANTA ANA Centro adscrito a la UEx.- Almendralejo

CENTRO UNIVERSITARIO SANTA ANA Centro adscrito a la UEx.- Almendralejo GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA PROGRAMA DE EL JUEGO Y LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS CURSO: 4º. ASIGNATURA OPTATIVA Créditos ECTS: 6 JUSTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA RESPECTO AL GRADO La presente asignatura

Más detalles

820462 - MTEM - Tecnologia de Fabricació per Mecanitzat

820462 - MTEM - Tecnologia de Fabricació per Mecanitzat Unitat responsable: 820 - EUETIB - Escola Universitària d'enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona Unitat que imparteix: 712 - EM - Departament d'enginyeria Mecànica Curs: Titulació: 2015 GRAU EN ENGINYERIA

Más detalles

Cómo recuperar la asignatura pendiente?

Cómo recuperar la asignatura pendiente? RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES ASIGNATURAS DE 1º BACHILLERATO ECONOMÍA 1º BACHILLER CCSS SALVADOR BONONAD Diciembre y Abril Los alumnos que no hayan podido aprobar la asignatura

Más detalles

INSTRUMENTO PRINCIPAL (Ins. Orquesta sinfónica) Curs Curso 2014/15. Instrumentos de la orquesta sinfónica. Arco, viento-madera y viento-metal

INSTRUMENTO PRINCIPAL (Ins. Orquesta sinfónica) Curs Curso 2014/15. Instrumentos de la orquesta sinfónica. Arco, viento-madera y viento-metal GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2014-2015 1 Dades d identificació de l assignatura Datos de identificación de la asignatura Nom de l assignatura Nombre de la asignatura

Más detalles

1. Dades del mòdul. Mitjans audiovisuals i fotografia. Idioma d impartició : Català/Castellano

1. Dades del mòdul. Mitjans audiovisuals i fotografia. Idioma d impartició : Català/Castellano GUIA DOCENT CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR DE FOTOGRAFIA ARTÍSTICA FAMÍLIA PROFESSIONAL DEL DISSENY GRÀFIC MÒDUL FOTOGRAFIA ARTÍSTICA CURS Segon HORES SETMANALS 13 1. Dades del mòdul Departament: Mitjans

Más detalles

Guía docente de Educación Física y su Didáctica en Educación Infantil

Guía docente de Educación Física y su Didáctica en Educación Infantil Guía docente de Educación Física y su Didáctica en Educación Infantil Curso 2011-2012 1. DATOS INICIALES Titulación Maestro de Educación Infantil Módulo Materia Educación Física y su Didáctica Carácter

Más detalles

Tipus d assignatura (troncal, obligatòria, optativa, lliure configuració) Obligatoria

Tipus d assignatura (troncal, obligatòria, optativa, lliure configuració) Obligatoria Curs Acadèmic 2006-2007 Codi i nom de l assignatura 2619-Derecho Mercantil Número de crèdits teòrics i pràctics 6 Créditos (4 teóricos + 2 prácticos) Tipus d assignatura (troncal, obligatòria, optativa,

Más detalles

Facultad de Educación Grado en Maestro en Educación Primaria

Facultad de Educación Grado en Maestro en Educación Primaria Facultad de Educación Grado en Maestro en Educación Primaria GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA: Enseñanza y Aprendizaje de la Educación Física Curso Académico 2011-2012 - 1 - 1. Datos Descriptivos de la Asignatura

Más detalles

PRÓLOGO El actual sistema de oposiciones en el que se elige un tema de entre 5 extraídos al azar, provoca que no sea necesario preparar un número

PRÓLOGO El actual sistema de oposiciones en el que se elige un tema de entre 5 extraídos al azar, provoca que no sea necesario preparar un número PRÓLOGO El actual sistema de oposiciones en el que se elige un tema de entre 5 extraídos al azar, provoca que no sea necesario preparar un número elevado de temas para garantizar que tcque uno de los que

Más detalles

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN. Escuela de Deportes

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN. Escuela de Deportes UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA COORDINACIÓN DE FORMACIÓN BÁSICA COORDINACIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y VINCULACIÓN UNIVERSITARIA PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 1.

Más detalles

Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas

Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas CÓDIGO ASIGNATURA: DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Asignatura:

Más detalles

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2012-2013 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2012-2013 Departament de Dret i Ciències

Más detalles

CALENDARI ESCOLAR CURS SECUNDÀRIA

CALENDARI ESCOLAR CURS SECUNDÀRIA CALENDARI ESCOLAR CURS 2015-2016 SECUNDÀRIA VACANCES I FESTIVITATS Inici del curs: 14 de setembre ( 9h ESO i Batxillerat) Vacances de Nadal: Del 22 de desembre a les 15,30 hores al 7 de gener. Vacances

Más detalles

GRAU EN PERIODISME GRADO EN PERIODISMO INDICADORS DEL CURS 2011-2012 INDICADORES DEL CURSO 2011-2012

GRAU EN PERIODISME GRADO EN PERIODISMO INDICADORS DEL CURS 2011-2012 INDICADORES DEL CURSO 2011-2012 DIMENSIONS DIMENSIONES ACCÉS I MATRÍCULA ACCESO Y MATRÍCULA CARACTERÍSTIQUES DE L ALUMNAT CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO GRAU EN PERIODISME GRADO EN PERIODISMO INDICADORS DEL CURS 2011-2012 INDICADORES DEL

Más detalles

Educación Física 2015-2016

Educación Física 2015-2016 2015-2016 Título: Módulo: Formación didáctica y disciplinar Materia: Enseñanza y aprendizaje de la Créditos: 4 ECTS Código: 21GEPR Curso: Tercero v1 1.Organización general Datos de la asignatura MÓDULO

Más detalles

Didáctica de la Enseñanza de los Deportes

Didáctica de la Enseñanza de los Deportes Didáctica de la Enseñanza de los Deportes Grado en Educación Primaria Universidad de Alcalá Curso Académico 2015/16 4º curso-1 er cuatrimestre GUÍA DOCENTE Nombre de la asignatura: Didáctica de la Enseñanza

Más detalles

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016. Curs Curso. Proyectos de Diseño Gráfico. Título Superior de las Enseñanzas Artísticas Superiores

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016. Curs Curso. Proyectos de Diseño Gráfico. Título Superior de las Enseñanzas Artísticas Superiores GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016 1 Dades d identificació de l assignatura Datos de identificación de la asignatura Nom de l assignatura Nombre de la asignatura

Más detalles

GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS INDICADORS DEL CURS 2011-2012 INDICADORES DEL CURSO 2011-2012

GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS INDICADORS DEL CURS 2011-2012 INDICADORES DEL CURSO 2011-2012 DIMENSIONS DIMENSIONES ACCÉS I MATRÍCULA ACCESO Y MATRÍCULA CARACTERÍSTIQUES DE L ALUMNAT CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS

Más detalles

GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS INDICADORS DEL CURS 2012-2013 INDICADORES DEL CURSO 2012-2013

GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS INDICADORS DEL CURS 2012-2013 INDICADORES DEL CURSO 2012-2013 GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS DIMENSIONS DIMENSIONES ACCÉS I MATRÍCULA ACCESO Y MATRÍCULA CARACTERÍSTIQUES DE L ALUMNAT CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO

Más detalles

GUIA DOCENT CURS 2014-2015 CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR. CFGM i CFGS GUIA DOCENT CURS 2014-15

GUIA DOCENT CURS 2014-2015 CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR. CFGM i CFGS GUIA DOCENT CURS 2014-15 2014-2015 CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR Pàgina: 1 de 158 Aprovat: Director Signat Ricard Roura Rodon CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ DE DISSENY COMUNICACIÓ GRÀFICA I AUDIOVISUAL ASSISTÈNCIA AL

Más detalles

GRAU EN MÀRQUETING I DIRECCIÓ COMERCIAL GRADO EN MARKETING Y DIRECCIÓN COMERCIAL INDICADORS DEL CURS 2011-2012 INDICADORES DEL CURSO 2011-2012

GRAU EN MÀRQUETING I DIRECCIÓ COMERCIAL GRADO EN MARKETING Y DIRECCIÓN COMERCIAL INDICADORS DEL CURS 2011-2012 INDICADORES DEL CURSO 2011-2012 DIMENSIONS DIMENSIONES ACCÉS I MATRÍCULA ACCESO Y MATRÍCULA CARACTERÍSTIQUES DE L ALUMNAT CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO GRAU EN MÀRQUETING I DIRECCIÓ COMERCIAL GRADO EN MARKETING Y DIRECCIÓN COMERCIAL INDICADORS

Más detalles

UNITAT 3 OPERACIONS AMB FRACCIONS

UNITAT 3 OPERACIONS AMB FRACCIONS M Operacions numèriques Unitat Operacions amb fraccions UNITAT OPERACIONS AMB FRACCIONS M Operacions numèriques Unitat Operacions amb fraccions Què treballaràs? En acabar la unitat has de ser capaç de

Más detalles

Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas

Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas CÓDIGO ASIGNATURA ORIENTACIÓN PROFESIONAL Asignatura:

Más detalles

PROGRAMAS DE ASIGNATURAS

PROGRAMAS DE ASIGNATURAS PROGRAMAS DE ASIGNATURAS FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FISICA Y DEL DEPORTE (INEF) NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Tenis-II CRÉDITOS: 4,5 CURSO EN EL QUE SE IMPARTE: Tercero CARÁCTER DE LA ASIGNATURA:

Más detalles

GRAU EN MÀRQUETING I DIRECCIÓ COMERCIAL GRADO EN MARKETING Y DIRECCIÓN COMERCIAL INDICADORS DEL CURS 2012-2013 INDICADORES DEL CURSO 2012-2013

GRAU EN MÀRQUETING I DIRECCIÓ COMERCIAL GRADO EN MARKETING Y DIRECCIÓN COMERCIAL INDICADORS DEL CURS 2012-2013 INDICADORES DEL CURSO 2012-2013 DIMENSIONS DIMENSIONES ACCÉS I MATRÍCULA ACCESO Y MATRÍCULA CARACTERÍSTIQUES DE L ALUMNAT CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO GRAU EN MÀRQUETING I DIRECCIÓ COMERCIAL GRADO EN MARKETING Y DIRECCIÓN COMERCIAL INDICADORS

Más detalles

2n open Mundo Deportivo @padel20 elitsports NORMATIVA

2n open Mundo Deportivo @padel20 elitsports NORMATIVA NORMATIVA La fase prèvia es jugarà en forma de lligueta. Cada parella disputarà un mínim de cinc partits de 30. La fase final la disputaran les parelles millor classificades de cada grup en sistema d eliminatòria

Más detalles

Programa Grumet Èxit Fitxes complementàries

Programa Grumet Èxit Fitxes complementàries MESURA DE DENSITATS DE SÒLIDS I LÍQUIDS Activitat 1. a) Digueu el volum aproximat dels següents recipients: telèfon mòbil, un cotxe i una iogurt. Teniu en compte que un brik de llet té un volum de 1000cm3.

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DEL MÀSTER EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA (CURS 2009-2010)

INFORME DE SEGUIMENT DEL MÀSTER EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA (CURS 2009-2010) INFORME DE SEGUIMENT DEL MÀSTER EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA (CURS 29-21) Informe de seguimiento del Máster en Gestión Administrativa (Curso 29-21) Departament de Dret i Ciències Polítiques Barcelona, abril

Más detalles

Anàlisi i tractament de dades amb SPSS

Anàlisi i tractament de dades amb SPSS formació Anàlisi i tractament de dades amb SPSS [Programa del curs] Col legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya www.colpis.cat 1 PRESENTACIÓ I OBJECTIUS El curs es planteja com un taller pràctic d'informàtica

Más detalles

CONOCIMIENTO PEDAGOGICO DEL CONTENIDO EN EDUCACION FISICA

CONOCIMIENTO PEDAGOGICO DEL CONTENIDO EN EDUCACION FISICA Formulario Nº B-4.1 PROGRAMA DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR Nombre Actividad Curricular CONOCIMIENTO PEDAGOGICO DEL CONTENIDO EN EDUCACION FISICA Pre-requisitos (*) No tiene (*) (pueden especificarse en términos

Más detalles

Professor(s) Edifici/Despatx Telèfon e-mail Margalida Alemany DB015 971.17.13.36 marga.alemany@uib. es

Professor(s) Edifici/Despatx Telèfon e-mail Margalida Alemany DB015 971.17.13.36 marga.alemany@uib. es Nom assignatura FINANZAS Codi 2823 Tipus (Trc/Obl/Opt/Llc) Curs 3º Crèdits Teòrics Crèdits Pràctics Descriptor BOE Professor(s) Edifici/Despatx Telèfon e-mail Margalida Alemany DB015 971.17.13.36 marga.alemany@uib.

Más detalles

CENTRO: Facultad de Ciencias del Deporte. GRADO: Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 1. DATOS GENERALES DE LA MATERIA

CENTRO: Facultad de Ciencias del Deporte. GRADO: Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 1. DATOS GENERALES DE LA MATERIA 1. DATOS GENERALES DE LA MATERIA ASIGNATURA: Metodología de la Enseñanza de la Actividad Física y el Deporte CENTRO: Facultad de Ciencias del Deporte CÓDIGO: 39319 GRADO: Ciencias de la Actividad Física

Más detalles

DESCRIPTOR D ASSIGNATURA Any acadèmic 2009-2010

DESCRIPTOR D ASSIGNATURA Any acadèmic 2009-2010 Màster en Formació del Professorat DESCRIPTOR D ASSIGNATURA Any acadèmic 2009-2010 Fitxa tècnica Assignatura Nom de l assignatura: Didàctica específica.avaluació a l Àrea de Tecnologia de Serveis. Bloc:

Más detalles

GUIA DOCENT CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR DE FOTOGRAFIA MÒDUL TEORIA FOTOGRÀFICA. CURS Segon HORES SETMANALS 4 CRÈDITS: --- 1.

GUIA DOCENT CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR DE FOTOGRAFIA MÒDUL TEORIA FOTOGRÀFICA. CURS Segon HORES SETMANALS 4 CRÈDITS: --- 1. GUIA DOCENT CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR DE FOTOGRAFIA MÒDUL TEORIA FOTOGRÀFICA CURS Segon HORES SETMANALS 4 CRÈDITS: --- 1. Dades del mòdul Departament: Projectes i teoria del disseny Idioma d impartició:

Más detalles

Temas C T S CP EI. Total: 40 horas. 6 6 4 18 6 OBJETIVOS Y CONTENIDOS POR TEMAS.

Temas C T S CP EI. Total: 40 horas. 6 6 4 18 6 OBJETIVOS Y CONTENIDOS POR TEMAS. 1 INSTITUTO SUPERIOR DE CULTURA FÍSICA. MANUEL FAJARDO FACULTAD GRANMA TITULO: La preparación de atletas jóvenes. NOMBRE DEL PROFESOR: Ms.C Richard Almaguer López. CANTIDAD DE HORAS: 40 horas. FECHA DE

Más detalles

CURS: 4t QUADRIMESTRE: 1er CRÈDITS ECTS: 6 IDIOMA D'IMPARTICIÓ: Català

CURS: 4t QUADRIMESTRE: 1er CRÈDITS ECTS: 6 IDIOMA D'IMPARTICIÓ: Català UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ TITULACIÓ: SICOLOGIA CODI: 102827 MATÈRIA: Trastorns d audició i llenguatge MÒDUL: Optativitat ROFESSOR/A RESONSABLE: José Luis Navarro Sierra EQUI

Más detalles

GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA: Educación Física para alumnos con Necesidades Educativas Especiales

GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA: Educación Física para alumnos con Necesidades Educativas Especiales GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA: Educación Física para alumnos con Necesidades Educativas Especiales DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA CÓDIGO: 1461125 PLAN DE ESTUDIOS: 2000 TIPO: TRONCAL Créditos totales Créditos

Más detalles

D5 DRETS I OBLIGACIONS DELS ALUMNES

D5 DRETS I OBLIGACIONS DELS ALUMNES Instruccions per a l alumnat dels cursos de formació professional per a l ocupació adreçats prioritàriament a treballadores es i treballadors desocupats (Reial decret 395/2007, de 23 de març, i Ordre TAS/718/2008,

Más detalles

GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV

GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015_2016 1 Dades d identificació de l assignatura Datos de identificación de la asignatura Nom de l assignatura Nombre de la asignatura

Más detalles

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011 Departament de Dret i Ciències

Más detalles

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2011-2012 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2011-2012 Departament de Dret i Ciències

Más detalles

Objectius Explicitació A v a l u a c i ó Concreció (què volem avaluar) Comentaris i material necessari

Objectius Explicitació A v a l u a c i ó Concreció (què volem avaluar) Comentaris i material necessari 3. PROCÉS DE TREBALL 3.1. D on partim? De l anàlisi de l experiència feta durant el curs 97/98 i del com es van passar les proves als alumnes, així com de la recollida d opinió dels mestres, vàrem arribar

Más detalles

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016 DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS. Curs Curso

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016 DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS. Curs Curso GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016 1 Dades d identificació de l assignatura Datos de identificación de la asignatura Nom de l assignatura Nombre de la asignatura

Más detalles

Per tot això, amb els informes favorables de l Advocacia General de la Generalitat i de la conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació, a

Per tot això, amb els informes favorables de l Advocacia General de la Generalitat i de la conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació, a Conselleria de Justícia i Administracions Públiques DECRET 22/2008, de 7 de març, del Consell, pel qual s aprova l oferta d ocupació pública de 2008 per al personal de l administració de la Generalitat.

Más detalles

Mecanismos e instrumentos de evaluación en Educación Física en la Educación Primaria

Mecanismos e instrumentos de evaluación en Educación Física en la Educación Primaria Mecanismos e instrumentos de evaluación en Educación Física en la Educación Primaria JUAN JESÚS RUIZ NEBRERA Maestro de Educación Física. Maestro de Educación Primaria, España 1. Introducción La evaluación

Más detalles

UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA ...

UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA ... UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA.............................................................. DEPARTAMENTO DE Periodismo www.ucjc.edu TITULACIÓN: PER ASIGNATURA: Historia del Periodismo CURSO: 3º DURACIÓN:

Más detalles

JUEGO MOTOR EN EDUCACIÓN FÍSICA PARA INFANTIL Y PRIMARIA

JUEGO MOTOR EN EDUCACIÓN FÍSICA PARA INFANTIL Y PRIMARIA JUEGO MOTOR EN EDUCACIÓN FÍSICA PARA INFANTIL Y PRIMARIA - Departamento de Educación Física y Deportiva - Facultad de Educación y Humanidades de Melilla UNIVERSIDAD DE GRANADA Profesora: Virginia Tejada

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DEL MÀSTER EN ESTUDIS HUMANÍSTICS I SOCIALS (CURS 2009-2010)

INFORME DE SEGUIMENT DEL MÀSTER EN ESTUDIS HUMANÍSTICS I SOCIALS (CURS 2009-2010) INFORME DE SEGUIMENT DEL MÀSTER EN ESTUDIS HUMANÍSTICS I SOCIALS (CURS 29-21) Informe de seguimiento del Máster en Estudios Humanísticos y Sociales (Curso 29-21) Departament d Humanitats i Ciències de

Más detalles

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE Curso: º N. Básico (Francés) Ref.Doc.: RelSolEstEOIPre_0 Acosta Recio, Rocío Albarrán Raposo, María Dolores Álvarez Gallardo, Eulalia Caro Maraver, Eva María Díaz Álvarez, Jonathan Gutiérrez Mairena, Lucía,8

Más detalles

GRAU EN CRIMINOLOGIA I SEGURETAT GRADO EN CRIMINOLOGÍA Y SEGURIDAD INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2012-2013 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2012-2013

GRAU EN CRIMINOLOGIA I SEGURETAT GRADO EN CRIMINOLOGÍA Y SEGURIDAD INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2012-2013 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2012-2013 GRAU EN CRIMINOLOGIA I SEGURETAT GRADO EN CRIMINOLOGÍA Y SEGURIDAD INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2012-2013 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2012-2013 Departament de Dret i Ciències Polítiques Barcelona,

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011

INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011 GRAU EN EDUCACIÓ INFANTIL GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011 Departament de Psicologia i Ciències de l'educació Barcelona, maig

Más detalles

PROFESORES DEL GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES

PROFESORES DEL GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES PROFESORES DEL GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES PROFESORES DEPARTAMENTO AREA CORREO Alegría Sánchez, Alexandra Ingeniería Química y Textil Sin determinar sandraale@usal.es Alonso Izquierdo, Alberto Matemática

Más detalles

MATÈRIA: Processos educatius, aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (0-6 anys) I

MATÈRIA: Processos educatius, aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (0-6 anys) I UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ TITULACIÓ: Grau en Educació Infantil CODI: 100700 MATÈRIA: rocessos educatius, aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (0-6 anys) I MÒDUL:

Más detalles

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2014-2015 FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS DEL DISEÑO. Curs Curso. Ciencia Aplicada al Diseño

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2014-2015 FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS DEL DISEÑO. Curs Curso. Ciencia Aplicada al Diseño GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2014-2015 1 Dades d identificació de l assignatura Datos de identificación de la asignatura Nom de l assignatura Nombre de la asignatura

Más detalles

CURSO DE ENTRENADOR DE BOCCIA (NIVEL I)

CURSO DE ENTRENADOR DE BOCCIA (NIVEL I) CURSO DE ENTRENADOR DE BOCCIA (NIVEL I) La Federación Madrileña de Boccia, en colaboración con el Centro UFEDEMA de Enseñanzas Deportivas (Centro Autorizado Orden Consejería Educación 2500/2014 de 31 de

Más detalles

CENTRO: Facultad de Ciencias del Deporte GRADO: Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

CENTRO: Facultad de Ciencias del Deporte GRADO: Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 1. DATOS GENERALES DE LA MATERIA ASIGNATURA: Deporte, Turismo y Recreación CÓDIGO: 39325 CENTRO: Facultad de Ciencias del Deporte GRADO: Ciencias de la Actividad Física y del Deporte TIPOLOGÍA: Obligatoria

Más detalles

Psicologia (20147) 1. Presentació de l'assignatura

Psicologia (20147) 1. Presentació de l'assignatura Psicologia (20147) Nom de l'assignatura: Psicologia. Curs Acadèmic: 2011-2012 Curs: 3-4 Trimestre: Tercer Titulació / Estudis: Grau en Humanitats Codi assignatura: 11535/20147 Nombre de crèdits ECTS: 5.

Más detalles

ESTADÍSTIQUES I GRÀFICS a ITACA (en castellano más adelante, pág. 15 a 28)

ESTADÍSTIQUES I GRÀFICS a ITACA (en castellano más adelante, pág. 15 a 28) ESTADÍSTIQUES I GRÀFICS a ITACA (en castellano más adelante, pág. 15 a 28) Des de Centre Llistats Estadístiques i Gràfics podrà obtindre informació estadística sobre distints aspectes acadèmics del seu

Más detalles

Actividades prácticas correspondientes a cada uno de los bloques y temas del programa

Actividades prácticas correspondientes a cada uno de los bloques y temas del programa Bases teóricas de la Educación Física Didáctica de la Educación Física F Blasco, 2008 Las habilidades y Capacidades Motrices básicas Blasco, 2004 Actividades prácticas correspondientes a cada uno de los

Más detalles

Comença l aventura del Pool Party a la Vall d Albaida

Comença l aventura del Pool Party a la Vall d Albaida Comença l aventura del Pool Party a la Vall d Albaida El programa de turisme que combina esport, musica i gastronomia La Vall d Albaida 09.06.2014 Un total de 12 municipis de la comarca participaran en

Más detalles

Estudis de Dret. 2930 Dret Bancari Borsari. Programa

Estudis de Dret. 2930 Dret Bancari Borsari. Programa Estudis de Dret 2930 Dret Bancari Borsari Programa ÍNDEX Dades del professor/a... Presentació... Objectius generals... Índex general de continguts... Metodologia de treball... Criteris d avaluació... Recursos

Más detalles

Valencia, 26 de marzo de 2010. El director general de Ordenación y Centros Docentes: Rafael Carbonell Peris

Valencia, 26 de marzo de 2010. El director general de Ordenación y Centros Docentes: Rafael Carbonell Peris Conselleria d Educació RESOLUCIÓ de 26 de març del 2010 de la Direcció General d Ordenació i Centres Docents, per la qual es dicten instruccions per a les proves d accés a cada curs, diferent del primer,

Más detalles

GESTIÓ DE LES TAXES EN CENTRES PRIVATS CONCERTATS (en castellano más adelante, pág. 5 a 8)

GESTIÓ DE LES TAXES EN CENTRES PRIVATS CONCERTATS (en castellano más adelante, pág. 5 a 8) GESTIÓ DE LES TAXES EN CENTRES PRIVATS CONCERTATS (en castellano más adelante, pág. 5 a 8) Els centres privats concertats no tenen capacitat per a generar els impresos de taxes (046) acadèmiques. No obstant

Más detalles

DEPORTES COLECTIVOS II: BALONCESTO Y VOLEY. Dr. Marcelo Alejandro Jové Tossi Curso: (2015/2016)

DEPORTES COLECTIVOS II: BALONCESTO Y VOLEY. Dr. Marcelo Alejandro Jové Tossi Curso: (2015/2016) DEPORTES COLECTIVOS II: BALONCESTO Y VOLEY Dr. Marcelo Alejandro Jové Tossi Curso: (2015/2016) INTRODUCCIÓN: El momento histórico del baloncesto es una justificación de peso para aportar dentro de esta

Más detalles

Document núm. 21, 10 de desembre de 2008 PUBLICAT EL REIAL DECRET SOBRE ESPECIALITATS DELS COSSOS DE CATEDRÀTICS I RESTA DE COSSOS DOCENTS

Document núm. 21, 10 de desembre de 2008 PUBLICAT EL REIAL DECRET SOBRE ESPECIALITATS DELS COSSOS DE CATEDRÀTICS I RESTA DE COSSOS DOCENTS Document núm. 21, 10 de desembre de 2008 PUBLICAT EL REIAL DECRET SOBRE ESPECIALITATS DELS COSSOS DE CATEDRÀTICS I RESTA DE COSSOS DOCENTS El BOE ha publicat recentment el REAL DECRETO 1834/2008, de 8

Más detalles

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016. Curs Curso 3º. Historia del Diseño del Producto

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016. Curs Curso 3º. Historia del Diseño del Producto GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016 1 Dades d identificació de l assignatura Datos de identificación de la asignatura Nom de l assignatura Nombre de la asignatura

Más detalles

PROGRAMA DE LIMPIEZA MUNICIPAL: CALLES, AVENIDAS Y COLONIAS DE LA CIUDAD (ART. 10 FRACCIÓN V.C)

PROGRAMA DE LIMPIEZA MUNICIPAL: CALLES, AVENIDAS Y COLONIAS DE LA CIUDAD (ART. 10 FRACCIÓN V.C) 1 CALLE JUAREZ BRAULIO HERNANDEZ RICARDEZ 2 CALLE JUAREZ JUAN PABLO JIMENEZ ARIAS 3 CALLE MINA JESUS PEREZ ANGULO 4 CALLE LERDO PEDRO DOMINGUEZ RAMOS 5 CALLE MENDEZ JOSE CORDOVA 6 CALLE MORELOS ROLANDO

Más detalles

PREÁMBULO PREÀMBUL ORDENE ORDENO. Article únic. Modificació de l Orde 27/2010, de 15 d abril, de la Conselleria

PREÁMBULO PREÀMBUL ORDENE ORDENO. Article únic. Modificació de l Orde 27/2010, de 15 d abril, de la Conselleria Conselleria d Educació ORDE 38/2011, de 31 de maig, de la Conselleria d Educació, per la qual es modifiquen els apartats 3 i 4 de l article 5 i l annex II de l Orde 27/2010, de 15 d abril, de la Conselleria

Más detalles

ESO y Bachillerato. Curso 2011-2012

ESO y Bachillerato. Curso 2011-2012 ESO y Bachillerato Curso 2011-2012 ESO en M. ALBERTA ESO: La etapa es obligatoria. Cuatro cursos (de 1º a 3º y 4º). Se puede pasar de curso con una o dos asignaturas suspendidas. Con tres extraordinariamente.

Más detalles

Avançament d orientacions per a l organització i la gestió dels centres. Concreció i desenvolupament del currículum de l ESO

Avançament d orientacions per a l organització i la gestió dels centres. Concreció i desenvolupament del currículum de l ESO Avançament d orientacions per a l organització i la gestió dels centres Concreció i desenvolupament del currículum de l ESO 2016-2017 Març de 2016 Concreció i desenvolupament del currículum de l ESO per

Más detalles

GUÍA DOCENTE ABREVIADA DE LA ASIGNATURA

GUÍA DOCENTE ABREVIADA DE LA ASIGNATURA GUÍA DOCENTE ABREVIADA DE LA ASIGNATURA G308 - Didáctica de la Educación Física en la Educación Primaria Grado en Magisterio en Educación Primaria Curso Académico 2015-2016 1. DATOS IDENTIFICATIVOS Título/s

Más detalles

DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Curso (Fecha última actualización: 30/MAYO/2016)

DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Curso (Fecha última actualización: 30/MAYO/2016) GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Curso 2016-2017 (Fecha última actualización: 30/MAYO/2016) MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO EDUCACIÓN FÍSICA PROFESOR(ES) DIDÁCTICA

Más detalles

Materia: Complementos para la formación disciplinar de la especialidad de Educación Física

Materia: Complementos para la formación disciplinar de la especialidad de Educación Física Complementos para la formación disciplinar de la especialidad de Educación Física Título: Máster Universitario en Formación del profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación

Más detalles

SUMARI SUMARIO. Any XXVIII Dilluns, 10 de gener de 2005 / Lunes, 10 de enero de 2005 Núm. 4.920 I. DISPOSICIONS GENERALS I. DISPOSICIONES GENERALES

SUMARI SUMARIO. Any XXVIII Dilluns, 10 de gener de 2005 / Lunes, 10 de enero de 2005 Núm. 4.920 I. DISPOSICIONS GENERALS I. DISPOSICIONES GENERALES DIARI OFICIAL Any XXVIII Dilluns, 10 de gener de 2005 / Lunes, 10 de enero de 2005 Núm. 4.920 SUMARI SUMARIO I. DISPOSICIONS GENERALS I. DISPOSICIONES GENERALES 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT

Más detalles

PLAN DOCENTE ASIGNATURA (versión castellano)

PLAN DOCENTE ASIGNATURA (versión castellano) (veure versió català) PLAN DOCENTE ASIGNATURA (versión castellano) Habilitación y adquisición del lenguaje, comunicación aumentativa y escritura en personas con necesidades educativas especiales Código:

Más detalles

FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y DEL DEPORTE. (Manual de la asignatura)

FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y DEL DEPORTE. (Manual de la asignatura) FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y DEL DEPORTE (Manual de la asignatura) Por Inmaculada García Sánchez y Elena Hernández Hernández Primera edición, Mayo 2011 Auto-edición El presente documento tiene

Más detalles

Guía Docente FACULTAD DE FARMACIA

Guía Docente FACULTAD DE FARMACIA MATERIA: APORTACIONES EN EL TRATAMIENTO DE LAS DROGODEPENDENCIAS DESDE LA PERSPECTIVA DE LA ATENCIÓN FARMACÉUTICA SEMESTRE MÁSTER: MÁSTER UNIVERSITARIO EN ATENCIÓN FARMACÉUTICA-FARMACIA ASISTENCIAL CURSO

Más detalles

Guía de aprendizaje La actividad físico-deportiva en los ciclos formativos

Guía de aprendizaje La actividad físico-deportiva en los ciclos formativos Datos descriptivos Nombre de la asignatura Centro responsable de la titulación Centros implicados en la titulación Semestre de impartición Módulo Materia Carácter. Escuela Politécnica de Enseñanza Superior

Más detalles

UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE Facultad de Filosofía y Humanidades Escuela de Educación Física PROGRAMA DE ASIGNATURA

UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE Facultad de Filosofía y Humanidades Escuela de Educación Física PROGRAMA DE ASIGNATURA UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE Facultad de Filosofía y Humanidades Escuela de Educación Física PROGRAMA DE ASIGNATURA 1 INFORMACIÓN GENERAL 1.1 Nombre de Actividad Pedagógica Gimnasia Formativa 1.2 Código

Más detalles

Guía Docente 2014/2015

Guía Docente 2014/2015 Guía Docente 2014/2015 Educación Física Curricular PhysicalEducationCurriculum Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte Modalidad de enseñanza presencial Univerad Católica d e Murcia Tlf:

Más detalles