BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA"

Transcripción

1 BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO zk. 2010, abenduak 20. Astelehena BOB núm Lunes, 20 de diciembre de 2010 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Administrazioa / Administración Foral del Territorio Histórico de Bizkaia Foru Aldundia / Diputación Foral Gizarte Ekintza Saila Departamento de Acción Social Bizkaiko Foru Aldundiaren 145/2010 FORU DEKRETUA, abenduaren 9koa. Beraren bidez, abenduaren 7ko 196/2005 Foru Dekretua, emakumeak hartzen dituzten zentroetan sartzeko baldintzak eta horretarako banakako laguntza ekonomikoak araupetu dituena aldarazten da, kredituaren eta aurrekontu-esleipenaren muga urterako eguneratzeko. Bizkaiko Foru Aldundiaren 144/2010 FORU DEKRETUA, abenduaren 9koa. honen bidez, diru-laguntzen oinarri arautzaileak onartzen dira honako programa hau garatzeko: Bizkaiko Lurralde Historikoan, «Autonomia pertsonala sustatzeko jardueren bidez, boluntariotzaren bidez eta mendetasun-egoeran dauden pertsonen zaintzaileentzako laguntza psikosozialaren bidez familia barruan mendetasunari laguntzeko Programa». Foru Aginduaren jakinarazpenari dagokion iragarkia: azaroaren 16ko 66596/2010. Foru Aginduaren jakinarazpenari dagokion iragarkia: azaroaren 17ko 67309/2010. DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 145/2010, de 9 de diciembre, por el que se modifica el Decreto Foral 196/2005, de 7 de diciembre, regulador de las condiciones de acceso y la concesión de ayudas económicas individuales para ingreso en Centros de Acogimiento de la Mujer, en orden a actualizar para el año 2011 el límite de crédito y asignación presupuestaria correspondientes. DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 144/2010, de 9 de diciembre, por el que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones para el desarrollo del «Programa de atención a la dependencia en el medio familiar mediante actuaciones de promoción de la autonomía personal, voluntariado y de apoyo psicosocial a las personas cuidadoras de personas mayores dependientes», en el Territorio Histórico de Bizkaia. Anuncio de notificación de la Orden Foral 66596/2010, de 16 de noviembre. Anuncio de notificación de la Orden Foral 67309/2010, de 17 de noviembre Udal Harremanen eta Herri Administrazioaren Saila Bilboko Foru Artxibategiko 5. solairua konpontzeko proiektuaren lanen kontratua behin betiko esleitzeko iragarkia. Bizkaiko Lurralde Historikoko herri onurako mendi batzuetan mantentze-lanak egiteko zerbitzu-kontratuaren behin betiko adjudikazioaren iragarkia Departamento de Relaciones Municipales y Administración Pública Anuncio de adjudicación definitiva del contrato de obras de proyecto reforma de la 5. a planta del Archivo Foral en Bilbao. Anuncio de adjudicación definitiva del contrato de servicios de realización de trabajos de mantenimientos en diversos montes de utilidad pública del Territorio Histórico de Bizkaia Herri Lan Saila Bizkaiko Foru Aldundiaren 143/2010 FORU DEKRETUA, abenduaren 9koa, Bilboko Udalari lagatzeagatik, honako foru errepide honen titulartasuna aldatzeari buruzkoa: N-634 (Donostiatik Santander eta A Coruñara) k.p.-tik k.p.-ra) Departamento de Obras Públicas DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 143/2010, de 9 de diciembre, sobre cambio de titularidad por cesion al Ayuntamiento de Bilbao de la carretera foral: N-634 (Donostia/San Sebastián a Santander y A Coruña) del p.k al p.k Ogasun eta Finantza Saila Bizkaiko Foru Aldundiaren 142/2010 FORU DEKRETUA, abenduaren 9koa. Honen bidez, jarduera batzuk lehentasunezkotzat jotzen dira 2011ko ekitaldirako. Interesatuentzako agerdeiaren 2010/38 iragarkia Departamento de Hacienda y Finanzas DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 142/2010, de 9 de diciembre, por el que se declaran prioritarias determinadas actividades para el ejercicio Anuncio 38/2010, de citación de comparecencia a interesados.

2 BAO zk. 2010, abenduak 20. Astelehena BOB núm Lunes, 20 de diciembre de 2010 Foru Enpresak eta Foru Erakundeak / Empresas y Organismos Forales Bizkaiko Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundea (GUFE) 2011ko ekitaldian GUFEko hainbat zentrotan ikuztegi zerbitzua emateko kontratuaren behin betiko adjudikazioaren iragarkia Instituto Foral de Asistencia Social de Bizkaia (IFAS) Anuncio de adjudicación definitiva del contrato de servicio de lavandería para diversos Centros del I.F.A.S. para el ejercicio II. Atala / Sección II Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa / Administración Local del Territorio Histórico de Bizkaia Bilboko Udala Bermeoko Udala Getxoko Udala Galdakaoko Udala Iurretako Udala Ortuellako Udala Erandioko Udala Elorrioko Udala Balmasedako Udala Etxebarriko Udala Ibarrangeluko Udala Etxebarriako Udala Sondikako Udala Lekeitioko Udala Derioko Udala Arrankudiagako Udala Loiuko Udala Ermuako Udala Ugao-Miraballeseko Udala Amorebieta-Etxanoko Udala Urduñako Udala Sopuertako Udala Gautegiz Arteagako Udala Markina-Xemeingo Udala Barrikako Udala Zamudioko Udala Sestaoko Udala Alonsotegiko Udala Busturiko Udala Bilboko Auzitegi Ekonomiko-Administratiboa Bilbao Kirolak-Instituto Municipal de Deportes, O.A.L. (Bilbao) Arratiako Udalen Mankomunitatea AMETX - Zornotzako Kultura eta Euskera Zerbitzurako Herri Erakundea (Amorebieta-Etxano) Ayuntamiento de Bilbao Ayuntamiento de Bermeo Ayuntamiento de Getxo Ayuntamiento de Galdakao Ayuntamiento de Iurreta Ayuntamiento de Ortuella Ayuntamiento de Erandio Ayuntamiento de Elorrio Ayuntamiento de Balmaseda Ayuntamiento de Etxebarri Ayuntamiento de Ibarrangelu Ayuntamiento de Etxebarria Ayuntamiento de Sondika Ayuntamiento de Lekeitio Ayuntamiento de Derio Ayuntamiento de Arrankudiaga Ayuntamiento de Loiu Ayuntamiento de Ermua Ayuntamiento de Ugao-Miraballes Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano Ayuntamiento de Orduña Ayuntamiento de Sopuerta Ayuntamiento de Gautegiz Arteaga Ayuntamiento de Markina-Xemein Ayuntamiento de Barrika Ayuntamiento de Zamudio Ayuntamiento de Sestao Ayuntamiento de Alonsotegi Ayuntamiento de Busturia Tribunal Económico-Administrativo de Bilbao Bilbao Kirolak-Instituto Municipal de Deportes, O.A.L. (Bilbao) Arratiako Udalen Mankomunitatea AMETX - Zornotzako Kultura eta Euskera Zerbitzurako Herri Erakundea (Amorebieta-Etxano) III. Atala / Sección III Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa / Administración Autonómica del País Vasco Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Saila Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes IV. Atala / Sección IV Estatuko Administrazio Orokorra / Administración General del Estado Ministerio de Trabajo e Inmigración

3 BAO zk. 2010, abenduak 20. Astelehena BOB núm Lunes, 20 de diciembre de 2010 V. Atala / Sección V Justizi Administrazioa / Administración de Justicia Juzgado de lo Social número 2 de Bilbao (Bizkaia) Juzgado de lo Social número 3 de Bilbao (Bizkaia) Juzgado de lo Social número 5 de Bilbao (Bizkaia) Juzgado de lo Social número 6 de Bilbao (Bizkaia) Juzgado de lo Social número 7 de Bilbao (Bizkaia) Juzgado de lo Social número 8 de Bilbao (Bizkaia) Juzgado de lo Social número 10 de Bilbao (Bizkaia) Juzgado de Instrucción número 3 de Bilbao (Bizkaia) Juzgado de Instrucción número 8 de Bilbao (Bizkaia) Juzgado de Instrucción número 10 de Bilbao (Bizkaia)

4 BAO zk. 2010, abenduak 20. Astelehena BOB núm Lunes, 20 de diciembre de 2010 I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Administrazioa Administración Foral del Territorio Histórico de Bizkaia Foru Aldundia / Diputación Foral Gizarte Ekintza Saila Departamento de Acción Social Bizkaiko Foru Aldundiaren 145/2010 FORU DEKRETUA, abenduaren 9koa. Beraren bidez, abenduaren 7ko 196/2005 Foru Dekretua, emakumeak hartzen dituzten zentroetan sartzeko baldintzak eta horretarako banakako laguntza ekonomikoak araupetu dituena aldarazten da, kredituaren eta aurrekontu-esleipenaren muga urterako eguneratzeko. Bizkaiko Foru Aldundiaren abenduaren 7ko 196/2005 Foru Dekretuaren bidez, emakumeei harrera egiteko zentroetan sartzeko eta horretarako banako laguntza ekonomikoa jasotzeko baldintzak araupetu dira. Foru dekretu horretako 11. artikuluan hauxe ezartzen da: «Plazaren kostua Bizkaiko Foru Aldundiak finantzatuko du, esleitutako baliabide ekonomikoen arabera bigarren xedapen gehigarrian adierazten denari jarraituz, aurrekontu ekitaldi bakoitzerako laguntzaren ordainketa tramitatu beharko den aurrekontu kreditua eta esleipen zehatza kontuan izanik». 196/2005 Foru Dekretuko bigarren xedapen gehigarrian ezarritakoa azaltzen duen aurreko paragrafo horrek, Foru Administrazioak ematen dituen dirulaguntzen Araubide Juridiko Orokorra arautzen duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauko 8. artikulua betetzen du. Izan ere, artikulu honen 4 b) puntuaren arabera, dirulaguntzak emateko baldintzetariko bat «dirulaguntza ematearen ondoriozko betebehar ekonomikoei erantzuteko kreditu egoki eta nahikoa egon behar duela» da. Paragrafo horietan ezarritakoa betez, orduan, bidezkoa da 196/2005 Foru Dekretua aldatzea kredituaren eta aurrekontu-esleipenaren muga urterako eguneratzeko eta, horrela, bere kontura ordaintzeko foru dekretuan ezartzen diren laguntzak. Azaldutakoa dela bide eta Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Erakundeen Hautapen, Antolaketa, Araubide eta Jardunbideari buruzko otsailaren 13ko 3/1987 Foru Arauko 17., 39 eta artikuluek emandako eskumenak erabiliz, Gizarte Ekintza Saileko foru diputatuak proposatuta eta Bizkaiko Foru Aldundiak 2010eko abenduaren 9ko bileran eztabaidatu ondoren, hauxe XEDATU DA: Artikulu bakarra Aldatu egingo da emakumeei harrera egiteko zentroetan sartzeko eta horretarako banako laguntza ekonomikoa jasotzeko baldintzak araupetu dituen Bizkaiko Foru Aldundiaren abenduaren 7ko 196/2005 Foru Dekretuko bigarren xedapen gehigarria kredituari dagokionez. Beraz honela geratuko da idatzita: «Bigarrena. Aurrekontuei buruzko abenduaren 29ko 5/2006 Foru Arauaren 56. artikuluan xedatutakorekin bat etorriz, foru dekretu honen itzalpean ematen diren banako laguntza ekonomikoak Bizkaiko Lurralde Historikoaren aurrekontuen kargura ordainduko dira; hona partida xehekaturik: Saila (03), Organikoa (0307), Programa (310304), Ekonomikoa (461.00) urterako gehienez hirurogeita bi mila eta berrogeita hamar (62.050,00) euro emango da. (PEP DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 145/2010, de 9 de diciembre, por el que se modifica el Decreto Foral 196/2005, de 7 de diciembre, regulador de las condiciones de acceso y la concesión de ayudas económicas individuales para ingreso en Centros de Acogimiento de la Mujer, en orden a actualizar para el año 2011 el límite de crédito y asignación presupuestaria correspondientes. Por Decreto Foral 196/2005, de 7 de diciembre, de la Diputación Foral de Bizkaia se regulan las condiciones de acceso y la concesión de ayudas económicas individuales para ingreso en Centros de Acogimiento de la Mujer. El citado Decreto Foral señala en su artículo 11 que «el coste de la plaza será financiado por la Diputación Foral de Bizkaia atendiendo a los recursos económicos consignados, según se expresa en la Disposición Adicional Segunda, expresiva, para el ejercicio presupuestario que proceda, del límite de crédito y de la asignación presupuestaria concreta desde la que se deberá tramitar el abono de la ayuda». Lo recogido en el párrafo trascrito, en concordancia con la Disposición Adicional Segunda del Decreto Foral 196/2005, no hace sino dar cumplimiento al artículo 8 de la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, por la que se regula el Régimen Jurídico General de las Subvenciones otorgadas por la Administración Foral. El mencionado artículo en su apartado 4 b) establece que para el otorgamiento de una subvención debe existir «crédito adecuado y suficiente para atender las obligaciones de contenido económico que se derivan de la concesión de la subvención». Lo recogido en los anteriores párrafos pone de manifiesto la procedencia de modificar el Decreto Foral 196/2005, en orden a actualizar para el año 2011 el límite de crédito y asignación presupuestaria, a cuyo cargo se harán efectivas las ayudas objeto del Decreto Foral. En virtud de lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por los artículos 17, 39 y 64.3 de la Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero, sobre, Elección, Organización, Régimen y funcionamiento de las Instituciones Forales del Territorio Histórico de Bizkaia, a propuesta del diputado foral del Departamento de Acción Social y previa deliberación y aprobación por el Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Bizkaia, en su reunión de fecha 9 de diciembre de DISPONE: Artículo único Modificar la Disposición Adicional Segunda del Decreto Foral 196/2005, de 7 de diciembre, de la Diputación Foral de Bizkaia, regulador de las condiciones de acceso y la concesión de ayudas económicas individuales para ingreso en Centros de Acogimiento de la Mujer en lo que se refiere al crédito, quedando redactada esta Disposición Adicional Segunda como sigue: «Segunda. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 56 de la Norma Foral 5/2006, de 29 de diciembre, General Presupuestaria, el cómputo total de ayudas económicas individuales que se concedan al amparo del presente Decreto Foral se harán efectivas con cargo a los Presupuestos del Territorio Histórico de Bizkaia partida consignada como: Departamento (03), Orgánico (0307), Programa (310304), Económico (461.00), cuya asignación

5 BAO zk. 2010, abenduak 20. Astelehena BOB núm Lunes, 20 de diciembre de /0635 Emakumeak hartzen dituzten zentruetan sartzeko banakako laguntzak). Foru dekretu honen itzalpean laguntzak emateko, gastuespedientearen izapidetzea hasten den ekitaldiko Bizkaiko Lurralde Historikoaren aurrekontu orokorretan kreditu egokia eta nahikoa egon behar da.» AZKEN XEDAPEN BAKARRA Foru dekretu hau 2011ko urtarrilaren 1ean jarriko da indarrean. Bilbon, 2010eko abenduaren 9an Gizarte Ekintzako foru diputatua, JUAN MARÍA ABURTO RIKE Ahaldun Nagusia, JOSÉ LUIS BILBAO EGUREN (I-1739) Bizkaiko Foru Aldundiaren 144/2010 FORU DEKRETUA, abenduaren 9koa. honen bidez, diru-laguntzen oinarri arautzaileak onartzen dira honako programa hau garatzeko: Bizkaiko Lurralde Historikoan, «Autonomia pertsonala sustatzeko jardueren bidez, boluntariotzaren bidez eta mendetasun-egoeran dauden pertsonen zaintzaileentzako laguntza psikosozialaren bidez familia barruan mendetasunari laguntzeko Programa». ZIOEN AZALPENA Gaur egun indargabetuta dagoen Gizarte Zerbitzuei buruzko Eusko Legebiltzarraren urriaren 18ko 5/1996 Legeko printzipio eta edukietan oinarrituz, Bizkaiko Foru Aldundiak urriaren 11ko 151/2006 Foru Dekretua onartu zuen (Zainduz programa); haren bitartez arautu zen prebentzio jardueren bidez, boluntariotzaren bidez eta adineko pertsonak zaintzen dituzten pertsonentzako laguntza psikosozialaren bidez familia barruan mendetasun-egoerei laguntza emateko programa. Dekretuaren helburu nagusia Lurralde Historikoko eremu geografikoan jarduera, prestazio eta zerbitzu batzuk modu homogeneoan garatzea da, euren etxeetan bizi eta mendetasuna duten adinekoei, eta familiei edo zaintzaileei arreta eskaini eta laguntzeko. Azken helburua arreta maitekor eta hurbila eskaintzea eta pertsona horiek euren etxeetan mantentzea da, haien bizikalitate hobetzeko. Horretarako, lankidetza-esparru baten arautze juridiko bat behar zen, mota horretako gizarte-zerbitzu bat eskaintzeko Bizkaiko Foru Aldundiaren eta toki-erakunde eskudunen arteko harremanak antolatzeko balio zuena. Foru Aldundiaren Zainduz programa Gizarte Ekintza Sailaren Plan Estrategikoa ( aldirako) betetzeko diseinatu eta abian jarri zen. Programaren helburua adinekoen mendetasuna familia barruan tratatzea zen, ahal zen neurrian adinekoak instituzionalizatu beharra saihestu edo, behintzat, gutxitzeko, beren gizarte eta familia ingurunean egoteko eta zaintzeko aukera emanez urtean abian jarri eta aipatutako denbora igaro ondoren, Zainduz programa Gizarte Ekintza Sailaren indarrean zegoen Plan Estrategikoan ( ) sartu zen, orientazio eta helburu berberekin. Hala ere, programaren garapeneko lehenengo urteak igaro ondoren, urriaren 11ko 151/2006 Foru Dekretuan araututako lankidetza-hitzarmenak sinatu zituzten Lurralde Historikoko toki-erakundeek eta Gizarte Ekintza Sailak 2007tik metatutako esperientziak erakutsi du programaren edukia berrikustea komeni dela, honako alderdi hauei dagokienez: helburu espezifikoen definizioa, ekintzak eta zerbitzuak deskribatzea, garatzeko antolaketa, neurtzeko tresnak eta ebaluaziorako adierazleak, eta esparru juridiko berria (Foru Aldundiaren diru-laguntzen arloko arauen eta gizarte zerbitzuen abenduaren 5eko 12/2008 Legearen ondoriozkoa). Azkenik, aurreko lerrokadetan adierazitakoa ikusirik, ulertu daiteke justifikatuta dagoela Zainduz programaren garapenari lotutako tendrá como límite en origen para el año 2011 la cantidad de sesenta y dos mil cincuenta (62.050,00) euro, (PEP 2007/0635 ayudas individuales estancias en Centros de Mujer). Para la concesión de ayudas al amparo del presente Decreto Foral deberá existir crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos Generales del Territorio Histórico del ejercicio en el que se inicie la tramitación del referido expediente de gasto.» DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA El presente Decreto Foral entrará en vigor el 1 de enero de Bilbao, a 9 de diciembre de El diputado foral de Acción Social, JUAN MARÍA ABURTO RIKE El Diputado General, JOSÉ LUIS BILBAO EGUREN (I-1739) DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 144/2010, de 9 de diciembre, por el que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones para el desarrollo del «Programa de atención a la dependencia en el medio familiar mediante actuaciones de promoción de la autonomía personal, voluntariado y de apoyo psicosocial a las personas cuidadoras de personas mayores dependientes», en el Territorio Histórico de Bizkaia. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Con fundamento en los principios y contenido de la Ley 5/1996, de 18 de octubre, del Parlamento Vasco, de Servicios Sociales, actualmente derogada, la Diputación Foral de Bizkaia aprobó el Decreto Foral 151/2006, de 11 de octubre, por el que se regulaba el programa de atención a la dependencia en el medio familiar mediante actuaciones de prevención, voluntariado y de apoyo psicosocial a las personas cuidadoras de personas mayores (Programa Foral «Zainduz»), cuyo objetivo general consistía en lograr el desarrollo homogéneo, en el ámbito geográfico del Territorio Histórico, de una serie de acciones, prestaciones y servicios que sirvieran para atender y apoyar a las personas mayores dependientes, residentes en sus domicilios, y a sus familias o personas cuidadoras, con la finalidad última de facilitar un cuidado efectivo y cercano, y conseguir el mantenimiento de estas personas en su hogar mejorando su calidad de vida, mediante la regulación jurídica de un marco de colaboración que sirviera para articular las relaciones entre la Diputación Foral de Bizkaia y las entidades locales competentes para prestar este tipo de servicio social. El programa foral «Zainduz» se diseñó y puso en marcha en cumplimiento del Plan Estratégico del Departamento de Acción Social para el periodo , orientado al abordaje de la dependencia de las personas mayores en su ámbito familiar, de tal forma que se pudiera, en la medida de lo posible, evitar o, al menos, disminuir la necesidad de institucionalización, posibilitando su permanencia y cuidado en el entorno social y familiar. Una vez puesto en marcha en 2006 y sobrepasado el periodo de tiempo antedicho, el programa foral «Zainduz» se incorporó al Plan Estratégico del Departamento de Acción Social vigente ( ) con la misma orientación y finalidad. No obstante, transcurridos los primeros años de desarrollo del programa, la experiencia acumulada desde 2007 por las entidades locales del Territorio Histórico suscriptoras de los convenios de colaboración regulados por el Decreto Foral 151/2006, de 11 de octubre, y el Departamento de Acción Social, aconseja la revisión de su contenido en cuanto a definición de objetivos específicos, descripción de acciones y servicios, organización para su desarrollo, herramientas de medición e indicadores de evaluación, y una nueva formulación del marco jurídico derivada de la entrada en vigor de la nueva normativa foral en materia de subvenciones y a la reciente Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales. Finalmente, dado lo expuesto en los párrafos precedentes, cabe entender justificada la naturaleza e interés social inherente al desacve: BAO-BOB-2010a242

6 BAO zk. 2010, abenduak 20. Astelehena BOB núm Lunes, 20 de diciembre de 2010 gizarte-izaera eta -interesa. Hortaz, justifikatuta dago Foru Dekretu honen bidez onartzen diren diru-laguntzak emateko ohiko ez den prozedura bat ezartzea: lehia askea. Horrenbestez, Bizkaiko Kondaira Lurraldeko Foru Erakundeen Hautapen, Antolaketa, Erregimen eta Funtzionamenduari buruzko otsailaren 13ko 3/1987 Foru Arauko 17. artikuluan eta 64. artikuluko 3. paragrafoan emandako ahalmenak erabiliz, Gizarte Ekintza Saileko foru diputatuak proposatuta, eta Bizkaiko Foru Aldundiaren Gobernu Kontseiluak 2010eko abenduaren 9ko bilkuran eztabaidatu eta onetsi ondoren, honako hau XEDATZEN DUT 1. artikulua. Dekretuaren xedea Foru dekretu honen helburua da Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Bizkaiko Lurralde Historikoko udal, mankomunitate eta partzuergoen arteko lankidetza eta elkarlan harremanak arautzea, eta, horrez gainera, Aldundiaren diru-laguntzen oinarri arautzaileak onartzea, autonomia pertsonala sustatzeko jardueren bidez, boluntariotzaren bidez eta mendetasun-egoeran dauden pertsonen zaintzaileentzako laguntza psikosozialaren bidez familia barruan mendetasunari laguntzeko programa Bizkaia osoan era homogeneoan garatzeko. Harreman horien edukia lankidetza-hitzarmenaren ereduan jasotzen da; foru dekretu honi erantsitako I. eranskinean dago eredu hori. 2. artikulua. Zainduz programaren helburu orokorra Programaren helburu orokorra honako hau da: hainbat jarduera, prestazio eta zerbitzu modu homogeneoan garatzea Bizkaiko Lurralde Historikoaren esparru geografikoan, beren etxeetan bizi eta mendetasuna duten adinekoei eta haien familia edo zaintzaileei arreta eta laguntza emateko. Helburua zaintza afektiboa eta gertukoa ematea da eta pertsona horiek beren etxeetan geratzea lortzea, haien bizi-kalitatea hobetzeko. 3. artikulua. Zainduz programaren helburu espezifikoak Honako hauek dira programaren helburu espezifikoak: 1. Mendetasunaren sorrera prebenitzea eta, ahal den neurrian, hura larriagotzea edo areagotzea saihestea, teknika edo programa psikosozialen bitartez. 2. Jarduerak sustatzea gizartea sentsibilizatzeko mendetasuna duten adinekoen zaintzaz. 3. Laguntza espezializatua eta hurbila ematea mendetasuna duten adinekoak zaintzen dituzten senitartekoei. 4. Mendetasuna duten adinekoak euren familian eta gizarteingurunean geratzea sustatzea. 5. Modu koordinatuan eta eraginkorrean erabiltzea Bizkaiko Lurralde Historikoan mendetasuna duten adinekoei eta haien familiei laguntzeko dagoen gizarte-baliabide multzoa. 4. artikulua. Oinarri hauen xede diren diru-laguntzen erakunde onuradunak Diru-laguntza hauen onuradunak Bizkaiko Lurralde Historikoko udal, mankomunitate eta partzuergoak izango dira; horretarako, honako hau erabaki behar dute: bakoitzari dagokion lurralde-eremuaren barruan, autonomia pertsonala sustatzeko jardueren bidez, boluntariotzaren bidez eta mendetasun-egoeran dauden pertsonen zaintzaileentzako laguntza psikosozialaren bidez familia barruan mendetasunari laguntzeko programaren prestazioak egitea Bizkaiko Foru Aldundiarekin lankidetzan. 5. artikulua. Lankidetza-hitzarmenak Lurralde historikoko toki-erakundeen eta Bizkaiko Foru Aldundiaren arteko lankidetza eta elkarlana, programa modu koordinatuan garatzeko beharrezkoa dena, foru dekretu honetako I. eranskinean jasotako lankidetza-hitzarmenaren ereduaren edukiaren arabera gauzatuko da; eranskin hori foru dekretu honi lotuta geratuko da, ondorio guztietarako. rrollo del programa foral «Zainduz» y, por ende, justificada la aplicación excepcional a las subvenciones cuyas bases se aprueban mediante el presente Decreto Foral del procedimiento de libre concurrencia para su concesión. En su virtud y en uso de las facultades conferidas por los artículos 17 y 64.3 de la Norma Foral número 3/1987, de 13 de febrero, sobre Elección, Organización, Régimen y Funcionamiento de las Instituciones Forales del Territorio Histórico de Bizkaia, a propuesta del diputado foral de Acción Social y previa deliberación y aprobación por el Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Bizkaia, en su reunión de fecha 9 de diciembre de DISPONGO Artículo 1. Objeto del Decreto Es objeto del presente Decreto Foral regular las relaciones de colaboración y cooperación entre la Diputación Foral de Bizkaia y los ayuntamientos, mancomunidades y consorcios del Territorio Histórico de Bizkaia, así como aprobar las bases reguladoras de las subvenciones forales destinadas al desarrollo homogéneo del programa de atención a la dependencia en el medio familiar en todo el Territorio Histórico, mediante actuaciones de promoción de la autonomía personal, voluntariado y de apoyo psicosocial a las personas cuidadoras de personas mayores dependientes. El contenido de estas relaciones se encuentra recogido en el modelo de convenio de colaboración del Anexo I incorporado al presente Decreto Foral. Artículo 2. Objetivo general del programa foral «Zainduz» El objetivo general del programa persigue lograr el desarrollo homogéneo, en el ámbito geográfico del Territorio Histórico de Bizkaia, de una serie de acciones, prestaciones y servicios que sirvan para atender y apoyar a las personas mayores dependientes que residan en sus domicilios y a sus familias o personas cuidadoras, con la finalidad, de facilitar un cuidado afectivo y cercano, y conseguir el mantenimiento de estas personas en su hogar mejorando su calidad de vida. Artículo 3. Objetivos específicos del programa foral «Zainduz» Son objetivos específicos del presente programa foral: 1. Prevenir, mediante la utilización de técnicas o programas psicosociales, la aparición de la dependencia o retrasar, en la medida de lo posible, su agravamiento o avance. 2. Promover acciones de sensibilización social sobre el cuidado de las personas mayores dependientes. 3. Prestar un apoyo especializado y cercano a la familia cuidadora de una persona mayor dependiente. 4. Promover la permanencia de la persona mayor dependiente en su entorno familiar y social. 5. Utilizar de forma coordinada y eficiente el conjunto de recursos sociales existentes en el Territorio Histórico de Bizkaia destinados a las personas mayores dependientes y sus familias. Artículo 4. Entidades beneficiarias de las subvenciones objeto de estas bases Serán entidades beneficiarias de estas subvenciones los ayuntamientos, mancomunidades y consorcios del Territorio Histórico de Bizkaia que acuerden realizar, dentro de sus respectivos ámbitos territoriales, las prestaciones que integran el programa foral de atención a la dependencia en el medio familiar mediante actuaciones de promoción de la autonomía personal, de voluntariado y de apoyo psicosocial a las personas cuidadoras de personas mayores dependientes, en colaboración con la Diputación Foral de Bizkaia. Artículo 5. Convenios de colaboración La colaboración y cooperación entre las entidades locales del territorio histórico y la Diputación Foral de Bizkaia, necesaria para el desarrollo del programa de forma coordinada, se llevará a cabo de conformidad con el contenido del modelo de convenio de colaboración recogido en el Anexo I del presente Decreto Foral, que queda incorporado al presente Decreto Foral a todos los efectos.

7 BAO zk. 2010, abenduak 20. Astelehena BOB núm Lunes, 20 de diciembre de 2010 Hitzarmen horien bidez Bizkaiko Foru Aldundiak egiten duen diru-ekarpena diru-laguntza publikoa izango da, eta honako hauek arautuko dute: Foru Administrazioak ematen dituen diru-laguntzen araubide juridiko orokorra arautzen duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauak eta foru arau hori garatzeko araudia onartzen duen martxoaren 23ko 34/2010 Foru Dekretuak. 6. artikulua. Emateko prozedura, betekizunak eta betekizun horiek egiaztatzeko era Diru-laguntza hauek emateko prozedura lehia askea izango da, haien izaera eta gizarte-interesa dela eta.toki-erakundeei emango zaizkie lankidetza-hitzarmenak sinatzeko egindako eskabideak aurkeztu diren daten arabera. Diru-laguntzak aurreko paragrafoan aipatutako toki-erakundeek eskatu ahal izango dituzte, baldin eta ez badaude Foru Administrazioak ematen dituen diru-laguntzen araubide juridiko orokorra arautzen duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren 12. artikuluan zehazten den debeku egoeretariko batean. Diru-laguntzei buruzko foru arauaren 12.2 artikuluan aurreikusitako debekuren batean ez daudela egiaztatzeko, toki-erakunde interesdunaren idazkariak erantzukizunpeko aitorpena egingo du; halaber, Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak beterik dituztela egiaztatu beharko da, foru arau beraren 19. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz. Lankidetza-hitzarmen horiek sinatzeko prozedura administratiboari hasiera emateko, toki-erakundearen berariazko eskaera beharko da, eta dokumentu hori Bilboko Nicolas Alkorta kaleko 4.ean (48012) dagoen Gizarte Ekintza Sailaren dokumentuen sarrera erregistroan aurkeztu beharko da. Horrekin batera eskumenak dituen organoak berariaz hartutako erabakiaren ziurtagiria eta foru programa bere lurralde esparruan egutegiko urte batean gauzatzeko proiektua (hau da, hasiera-data urtarrilaren 1a izango da). Toki-erakundeek lankidetza-eskaeraren unean jada burutzen hasitako proiektuak aurkeztu ahal izango dituzte, betiere hasieradata dagokion urtarrilaren 1a baino lehenagokoa ez denean. Kasu horretan, aurkezturiko proiektuaren garapenaren hasiera-dataren ondoren sinaturiko hitzarmenen eragin ekonomikoak data horretara leheneratuko dira. Halaber, aipatu berri den eskaerarekin batera, toki-erakundeko idazkariak emaniko ziurtagiria aurkeztu beharko da, azken errolda ofizialaren arabera udalerriak duen biztanle kopurua adierazteko. Programa burutzeko proiektuak atal hauek izango ditu, gutxienez: Lurralde-eremua eta kokapen fisikoa. Antolakuntzaren eta funtzionamenduaren egitura. Sarrera eta gastuen aurrekontu osoa, azpiprogramen arabera urte bateko aldiari dagokiona. Jarduera, prestazio edo zerbitzu bakoitzari dagokionez, honako atal hauek izango ditu: Jardueraren, prestazioaren edo zerbitzuaren identifikazioa. Helburuak. Norentzat den. Zereginak. Metodologia. Ekintzen egutegia. Giza baliabideak. Baliabide materialak eta azpiegitura fisikoa. Harremanak beste erakunde edo entitate publiko eta/edo pribatuekin. Zabalkundea. Ebaluaziorako adierazleak eta tresnak. Ebaluazio sistemak honako hauek baloratuko ditu: 1. Jarduera, prestazioa edo zerbitzua haren helburuetara egokitzen den, eta adieraziko du eragindako biztanleentzat egokia den. La aportación dineraria a cargo de la Diputación Foral de Bizkaia contenida en dichos convenios tendrá la naturaleza de subvención pública y se regirá por la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, por la que se regula el régimen jurídico general de las subvenciones otorgadas por la Administración Foral y por su reglamento de desarrollo, aprobado por Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 34/2010, de 23 de marzo. Artículo 6. Procedimiento de concesión, requisitos y forma de acreditarlos El procedimiento de concesión de estas subvenciones se sujetará, dada su naturaleza e interés social, al régimen de libre concurrencia y las subvenciones se otorgarán a las entidades locales según las fechas de presentación de las respectivas solicitudes de suscripción de los convenios de colaboración. Podrán solicitar las subvenciones las entidades locales referidas en el párrafo anterior que no incurran en alguna de las prohibiciones que se establecen en el artículo 12 de la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, por la que se regula el régimen jurídico general de las subvenciones otorgadas por la Administración Foral. La acreditación de no incurrir en las prohibiciones previstas en el artículo 12.2 de la Norma Foral de subvenciones, se realizará mediante declaración responsable del secretario o secretaria de la entidad local interesada, incluida la acreditación del cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la misma Norma Foral. El inicio del procedimiento administrativo para la suscripción de estos convenios de colaboración requerirá la solicitud expresa de la entidad local y su presentación en el registro de entrada de documentos del Departamento de Acción Social, sito en la calle Nicolás Alkorta, n. o 4, de Bilbao (48012), acompañada del certificado del acuerdo adoptado al efecto por el órgano competente y del proyecto de ejecución del programa foral en su ámbito territorial para un periodo de tiempo de un año natural, es decir, con fecha de inicio el 1 de enero del año de ejecución. Las entidades locales podrán presentar proyectos cuya ejecución se haya iniciado ya en el momento de su solicitud de colaboración, siempre y cuando la fecha de inicio no sea anterior al 1 de enero del año en curso. En este supuesto, los efectos económicos de los convenios suscritos con posterioridad a la fecha de inicio del desarrollo del proyecto presentado se retrotraerán a dicha fecha. Asimismo, junto con la anterior solicitud deberá aportarse certificado emitido por el o la secretaria de la entidad local señalando el número de habitantes del término o términos municipales según el último censo oficial. El proyecto de ejecución del programa contendrá, como mínimo, los siguientes apartados: Ámbito territorial y localización física. Estructura organizativa y de funcionamiento. Presupuesto total de ingresos y gastos, por subprograma correspondiente al periodo de ejecución. Con referencia a cada una de las actuaciones, prestaciones o servicios, los apartados serán los siguientes: Identificación de la acción, prestación o servicio. Objetivos. Personas destinatarias. Tareas. Metodología. Calendario de acciones. Recursos humanos. Recursos materiales e infraestructura física. Relaciones con otras instituciones o entidades públicas o privadas. Difusión. Indicadores y herramientas de evaluación. El sistema de evaluación valorará: 1. La adecuación de la acción, prestación o servicio a los fines que la justifican y señalará su idoneidad con relación a la población afectada.

8 BAO zk. 2010, abenduak 20. Astelehena BOB núm Lunes, 20 de diciembre de Eraginkorra den helburuak betetzeko. 3. Eraginkorra den kontuan hartua lortutako emaitzak eta erabilitako baliabideak. 7. artikulua. Toki-erakundeen eta Foru Aldundiaren betebeharrak Toki-erakundeek eta Foru Aldundiak euren gain harturiko betebeharrak indarrean dagoen ordenamendu juridikoaren aplikaziotik eratorritakoak izango dira, zehazki, Foru Administrazioak ematen dituen diru-laguntzen araubide juridiko orokorra arautzen duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauak eta foru arau hori garatzeko araudia onartzen duen martxoaren 23ko 34/2010 Foru Dekretuak zehazten dituztenak, bai eta foru dekretu honen I. eranskinean ondorio guztietarako jasotako lankidetza-hitzarmenean berariaz adierazitakoak ere. 8. artikulua. Programaren jarduerak, prestazioak eta zerbitzuak Autonomia pertsonala sustatzeko jardueren bidez, boluntariotzaren bidez eta mendetasun-egoeran dauden pertsonen zaintzaileentzako laguntza psikosozialaren bidez familia barruan mendetasunari laguntzeko programak (Zainduz programa) honako jarduera, prestazio eta zerbitzu hauek jasotzen ditu: 1. Autonomia pertsonala sustatzeko jarduera, prestazio eta zerbitzuak. Ekintza horien helburuak honako hauek dira: batetik, mendetasun-egoeren sorrera edo larriagotzea prebenitzea, administrazioek edo erakunde eskudunek era koordinatuan garatzea autonomia pertsonala eta bizimodu osasungarriak sustatzeko jarduerak adinekoentzat zein, oro har, herritar guztientzat, eta prebentziorako zein errehabilitaziorako zerbitzu eta programa psikosozial espezifikoak egitea adinekoentzat. 2. Mendetasunari eta haren zaintzari buruzko informazio- eta sentsibilizazio-jarduerak herritarrentzat. Jarduera horien bidez, mendetasunaren ezaugarriak eta haren zaintza ezagutarazten zaizkio gizarteari, zaintzaileen egoera ematen da jakitera, eta zaintzan erantzukizunak partekatzea sustatzen da. 3. Gizarte-boluntariotzako jarduerak, mendetasun egoeran dauden adineko pertsonei eta haien familiei laguntzeko. Jarduera boluntario eta doakoak dira, beren denbora librearen zati bat mendetasun-egoeran dauden adineko pertsonen eta haien familien arreta, laguntza eta zaintzarako ematen duten pertsonek era solidarioan eginak. Horretarako, pertsona horiek konpromisoa hartzen dute prestakuntza egokia jasotzeko eta modu antolatuan lan egiteko, talde horren premiei erantzuteko. 4. Prestakuntza- eta informazio-zerbitzuak, mendetasun egoeran dauden adinekoen zaintzaileentzat. Prestakuntza ekintzei esker ikastaroak, mintegiak, tailerrak eta abar eginez-, zaintzaileak zaintzarako gaitasun eta tekniketan trebatzen dira, bai eta bere buruaren zaintzarako estrategietan ere. Informazio-zerbitzuek informazioa, balorazioa, orientazioa eta aholkularitza eskaintzen dizkiete familia zaintzaileei, mendetasuna duen familiakoaren zaintzari dagokionez. 5. Taldeko eta banakako laguntza psikologikoa emateko zerbitzuak eta autolaguntza-taldeak, mendetasuna duten adinekoen zaintzaileentzat.taldeko laguntza psikologikoa emateko zerbitzuetan, mendetasuna duen adineko bat zaintzaren ondorioz etor daitezkeen asaldura fisiko eta psikologikoen prebentzioa eta trataera lantzen dira; horrez gainera, modu osagarrian, banakako arreta psikologikoa eskain dakieke arreta pertsonalizatuagoa behar duten pertsonei. Autolaguntza-taldeek aukera ematen diete zaintzaileei beste pertsona batzuengan euren egoeraren antzeko egoera bat ikusteko eta talde bateko kide izateko, elkarri laguntza emozionala emanez. Programa burutzeko proiektuak aurreko paragrafoko 1, 2, 4 eta 5 zenbakietako jarduera, prestazio eta zerbitzuak jaso behar ditu, derrigorrez. 2. Su eficacia con relación al grado de ejecución de los objetivos. 3. Y su eficiencia considerando la relación entre los resultados obtenidos y los recursos empleados. Artículo 7. Obligaciones de las Entidades Locales y de la Diputación Foral Las obligaciones asumidas por las Entidades Locales y la Diputación Foral son las que se derivan de la aplicación del ordenamiento jurídico y, en concreto, las señaladas en la Norma Foral 5/2005, de 5 de febrero, por la que se regula el régimen jurídico general de las subvenciones otorgadas por la Administración Foral, y su reglamento de desarrollo, aprobado por Decreto Foral de la Diputación Foral 34/2010, de 23 de marzo, y las contenidas expresamente en el modelo de convenio de colaboración que figura en el Anexo I incorporado al presente Decreto Foral a todos los efectos. Artículo 8. Acciones, prestaciones y servicios del programa El programa de atención a la dependencia en el medio familiar mediante actuaciones de promoción de la autonomía personal, voluntariado y de apoyo psicosocial a las personas cuidadoras de personas mayores dependientes (Programa Foral «Zainduz») está integrado por las siguientes acciones, prestaciones y servicios: 1. Acciones, prestaciones y servicios de promoción de la autonomía personal. Son acciones que tienen por finalidad prevenir la aparición o el agravamiento de situaciones de dependencia, y el desarrollo coordinado, entre las Administraciones o entidades competentes, de actuaciones de promoción de la autonomía personal y de condiciones de vida saludables dirigidas a las personas mayores y a la ciudadanía en general, y servicios y programas psicosociales específicos de carácter preventivo y de readaptación dirigidos a las personas mayores. 2. Acciones de información y sensibilización social destinadas a la ciudadanía en general sobre la dependencia y su cuidado. Son acciones dirigidas a dar a conocer las circunstancias de la dependencia y su cuidado a la sociedad, visibilizando la situación de las personas cuidadoras y fomentando la corresponsabilidad en el cuidado. 3. Actuaciones de voluntariado social destinadas a la atención de las personas mayores dependientes y sus familias. Son actuaciones voluntarias y gratuitas realizadas por personas que, con espíritu solidario, dedican parte de su tiempo libre a la atención, apoyo y cuidado de las personas mayores dependientes y sus familias y se comprometen a recibir la formación adecuada y a trabajar de forma organizada en la atención a las necesidades de este colectivo. 4. Servicios de formación e información dirigidos a personas cuidadoras de personas mayores dependientes. Las acciones de formación, mediante la realización de cursos, seminarios, talleres, etc., facilitan a la persona cuidadora el entrenamiento en habilidades y técnicas de cuidado, así como en estrategias para su propio autocuidado. Los servicios de información proporcionan información, valoración, orientación y asesoramiento a las familias cuidadoras en lo relativo al cuidado de su familiar dependiente. 5. Servicios de apoyo psicológico grupal e individual, y grupos de autoayuda dirigidos a personas cuidadoras de personas mayores dependientes. Los servicios de apoyo psicológico grupal tratan la prevención y manejo de alteraciones físicas y psicológicas derivadas del cuidado de una persona mayor dependiente, pudiéndose ofrecer, de manera complementaria, una atención psicológica individual en aquellas personas que requieran de una atención más personalizada. Los grupos de autoayuda facilitan a los y las cuidadoras el reconocimiento en otras personas de una situación similar a la suya, y proporcionan la oportunidad de pertenecer a una estructura grupal, brindándose apoyo emocional mutuo. El proyecto de ejecución del programa deberá contener obligatoriamente acciones, prestaciones y servicios de los contenidos en los números 1, 2, 4 y 5 del párrafo anterior.

9 BAO zk. 2010, abenduak 20. Astelehena BOB núm Lunes, 20 de diciembre de artikulua. Proiektuaren kofinantzazioa eta diru-laguntzaren zenbatekoa kalkulatzeko modua a) Toki-erakunde interesdunak aurkeztutako proiektua funts propioekin eta Bizkaiko Foru Aldundiaren diru-ekarpenarekin (diru-laguntza) kofinantzatuko da. b) Bizkaiko Foru Aldundiaren ekarpen ekonomikoa kalkulatzeko kontuan hartuko dira hitzarmena indarrean dagoen urtean aurreikusitako kostu ekonomikoak, muga hauetaraino: Autonomia pertsonala sustatzeko jarduera, prestazio eta zerbitzuen azpiprogramarengatik gastu-aurrekontuaren % 50eraino. Gehienezko zenbatekoa kalkulatzeko, eragiketa hau egingo da: 0,025 bider toki-erakundean erroldatutako biztanle kopurua. Herritar guztiei mendetasunari eta haren zaintzari buruzko informazioa eta sentsibilizazioa emateko jardueren azpiprogramarengatik gastu-aurrekontuaren % 50eraino. Gehienezko kopurua kalkulatzeko, eragiketa hau egingo da: 0,025 bider toki-erakundean erroldatutako biztanle kopurua. Mendetasuna duten adinekoei eta haien familiei zuzendutako gizarte boluntariotzako jardueren azpiprogramarengatik gastu-aurrekontuaren % 50eraino. Gehienezko zenbatekoa kalkulatzeko, eragiketa hau egingo da: 0,075 bider toki-erakundean erroldatutako biztanle kopurua. Mendetasuna duten adinekoen zaintzailei zuzendutako prestakuntza- eta informazio-zerbitzuen azpiprogramarengatik gastu-aurrekontuaren % 50eraino. Gehienezko zenbatekoa kalkulatzeko, eragiketa hau egingo da: 0,125 bider toki-erakundean erroldatutako biztanle kopurua. Taldeko eta banakako laguntza psikologikoa emateko zerbitzuen eta mendetasuna duten adinekoen zaintzaileen zuzendutako autolaguntza-taldeen azpiprogramarengatik gastu-aurrekontuaren % 50eraino. Gehienezko zenbatekoa kalkulatzeko, eragiketa hau egingo da: 0,250 bider toki-erakundean erroldatutako biztanle kopurua. Aurreko ataletan ezarritakoaren arabera kalkulatutako zenbateko partzialen batura izango da Bizkaiko Foru Aldundiak proiektua finantzatzeko emango duen diru-laguntza. c) Aurrean ezarritakoa gorabehera: pertsonako edo hortik beherako biztanle kopurua duten udalerrien kasuan, honako eragiketa hau egingo da: aurreko b) idatz-zatian ezarritakoaren arabera lortutako zenbateko osoa bider 1, pertsona gorako eta pertsonako edo hortik beherako biztanle kopurua duten udalerrien kasuan, honako eragiketa hau egingo da: aurreko b) idatz-zatian ezarritakoaren arabera lortutako zenbateko osoa bider 1, pertsona gorako eta pertsonako edo hortik beherako biztanle kopurua duten udalerrien kasuan, honako eragiketa hau egingo da: aurreko b) idatz-zatian ezarritakoaren arabera lortutako zenbateko osoa bider 1,1. Udalerrien mankomunitateen edo partzuergoen kasuan, azken zenbatekoa kalkulatzeko udal horietako bakoitzaren biztanle kopurua hartuko da kontuan, zein bere aldetik, eta horren arabera aplikatuko zaie biderkatzaileak. XEDAPEN GEHIGARRIA Bakarra Foru dekretu honen bidez araututako lankidetza-hitzarmenek urte bateko iraupena izango dute, eta Foru Administrazioak ematen dituen diru-laguntzen araubide juridiko orokorra arautzen duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauan eta foru arau hori garatzeko araudia onartzen duen martxoaren 23ko 34/2010 Foru Dekretuan zehazten denaren arabera izapidetuko dira. Artículo 9. Cofinanciación del proyecto y forma de cálculo del importe de la subvención a) El proyecto presentado por la entidad local interesada será cofinanciado mediante la aplicación de fondos propios y una aportación dineraria (subvención) de la Diputación Foral de Bizkaia. b) Para el cálculo de la aportación económica de la Diputación Foral de Bizkaia se tendrán en cuenta los costes presupuestados hasta los siguientes límites: Por el subprograma de acciones, prestaciones y servicios de promoción de la autonomía personal hasta el 50% del presupuesto de gasto con un importe máximo igual al producto de 0,025 por el número de habitantes censados correspondientes a la entidad local. Por el subprograma de acciones de información y sensibilización social destinadas a la ciudadanía en general sobre la dependencia y su cuidado hasta el 50% del presupuesto de gasto con un importe máximo igual al producto de 0,025 por el número de habitantes censados correspondientes a la entidad local. Por el subprograma de actuaciones de voluntariado social destinadas a la atención de las personas mayores dependientes y sus familias hasta el 50% del presupuesto de gasto con un importe máximo igual al producto de 0,075 por el número de habitantes censados correspondientes a la entidad local. Por el subprograma de servicios de formación e información dirigidos a personas cuidadoras de personas mayores dependientes hasta el 50% del presupuesto de gasto con un importe máximo igual al producto de 0,125 por el número de habitantes censados correspondientes a la entidad local. Por el subprograma de servicios de apoyo psicológico grupal e individual, y grupos de autoayuda dirigidos a personas cuidadoras de personas mayores dependientes hasta el 50% del presupuesto de gasto con un importe máximo igual al producto de 0,250 por el número de habitantes censados correspondientes a la entidad local. El importe total resultante de la suma de los importes parciales calculados con arreglo a lo dispuesto en los apartados anteriores será el importe de la aportación dineraria de la Diputación Foral a la financiación del proyecto. c) No obstante lo anterior: En el supuesto de municipios con un número de habitantes igual o inferior a personas, el importe total obtenido, de conformidad con lo dispuesto en la letra b) anterior, se multiplicará por 1,5. En el supuesto de municipios con un número de habitantes superior a personas e igual o inferior a , el importe total obtenido de conformidad con lo dispuesto en la letra b) anterior, se multiplicará por 1,4. En el supuesto de municipios con un número de habitantes superior a personas e igual o inferior a , el importe total obtenido de conformidad con lo dispuesto en la letra b) anterior, se multiplicará por 1,1. En el caso de Mancomunidades o Consorcios integrados por Municipios con un número diferente de habitantes, se aplicará a cada municipio su índice correspondiente, para el cálculo del importe final en esa Mancomunidad o Consorcio. DISPOSICIÓN ADICIONAL Única Los convenios de colaboración regulados mediante el presente Decreto Foral tendrán una duración de un año, y se tramitarán de conformidad con lo dispuesto en la Norma Foral 5/2005, de 5 de febrero, por la que se regula el régimen jurídico general de las subvenciones otorgadas por la Administración Foral, y su reglamento de desarrollo, aprobado por Decreto Foral de la Diputación Foral 34/2010, de 23 de marzo.

10 BAO zk. 2010, abenduak 20. Astelehena BOB núm Lunes, 20 de diciembre de 2010 Foru dekretu honetan aipaturiko lankidetza-hitzarmenen onespenak ekarriko du, betiere, dagozkion ekitaldietan hitzarmenen ondoriozko betebeharrak finantzatzeko kreditu egokia eta nahikoa egon beharra aurrekontuko partida honetan: Saila (03); Organikoa (0303); Programa (310303); Ekonomikoa (432.03), PEP 2009/0048. XEDAPEN INDARGABETZAILEA Foru dekretu honetan xedatu denaren aurka dauden lerrun bereko edo beheragoko xedapen guztiak indargabetuta geratu dira, eta, batez ere, urriaren 11ko 151/2006 Foru Dekretua (haren bitartez arautu zen da prebentzio jardueren bidez, boluntariotzaren bidez eta adineko pertsonak zaintzen dituzten pertsonentzako laguntza psikosozialaren bidez familia barruan mendetasun-egoerei laguntza emateko programa). AZKEN XEDAPENAK Lehenengoa Gizarte Ekintza Saileko foru diputatuari ahalmena eman zaio foru dekretu hau garatzeko, betearazteko eta aplikatzeko behar diren xedapen guztiak emateko. Bigarrena Foru dekretu honetan xedatuta ez dagoenerako, ordezko moduan, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen arau orokorrak eta arau horiekin bat datozen eta aplikatzekoak diren gainerako lege-xedapen guztiak aplikatuko dira. Hirugarrena Foru dekretu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean jarriko da indarrean. Bilbon, 2010eko abenduaren 9an. Gizarte Ekintzako foru diputatua, JUAN MARIA ABURTO RIKE Ahaldun Nagusia, José Luis BILBAO EGUREN La aprobación de los convenios de colaboración a los que se refiere el presente Decreto Foral exigirá, en todo caso, la existencia de crédito adecuado y suficiente en la partida presupuestaria consignada como Departamento (03), Orgánico (0303), Programa (310303), Económico (432.03), PEP 2009/0048, para financiar las obligaciones derivadas de los mismos en los ejercicios correspondientes. DISPOSICIÓN DEROGATORIA Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en el presente Decreto Foral y, en especial, el Decreto Foral 151/2006, de 11 de octubre, por el que se regula el programa de atención a la dependencia en el medio familiar mediante actuaciones de prevención, voluntariado y de apoyo psicosocial a las personas cuidadoras de personas mayores. DISPOSICIONES FINALES Primera Se faculta al diputado foral del Departamento de Acción Social para dictar cuantas disposiciones resulten procedentes en orden al desarrollo, ejecución y aplicación de lo previsto en el presente Decreto Foral. Segunda En todo lo no previsto en el presente Decreto Foral serán de aplicación supletoria las normas generales contenidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como las correspondientes disposiciones legales vigentes que resulten de concordante y pertinente aplicación. Tercera Este Decreto Foral entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia». En Bilbao, el 9 de diciembre de 2010 El diputado foral de Acción Social, JUAN MARIA ABURTO RIKE El Diputado General, José Luis BILBAO EGUREN I. ERANSKINA LANKIDETZA HITZARMENAREN EREDUA Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Sailaren eta...-ren arteko lankidetza hitzarmena, honako foru-programa hau garatzeko: autonomia pertsonala sustatzeko jardueren bidez, boluntariotzaren bidez eta mendetasun-egoeran dauden pertsonen zaintzaileentzako laguntza psikosozialaren bidez familia barruan mendetasunari laguntzeko programa. Bilbon, 20...(e)ko...aren...(e)(a)n BILDU DIRENAK Alde batetik,... jauna/andrea, Gizarte Ekintza Saileko foru diputatua, Bizkaiko Foru Aldundiaren izenean eta ordezkari gisa. Bestetik,.. jauna/andrea,.. Udaleko/Mankomunitateko/Partzuergoko alkate-udalburua, haren izenean eta ordezkari gisa. Alderdiek agiri hau formalizatzeko behar den gaitasun juridikoa aintzatetsi diote elkarri eta, ados jarrita, jarduteko eman zaien ordezkaritza onartu diote elkarri. ADIERAZI DUTENA Lehenengoa.- Gizarte Zerbitzuei buruzko Eusko Legebiltzarraren abenduaren 5eko 12/2008 Legearen 7. artikuluan gizarte zerbitzuen sistema arautuko duten abiaburu orokorrak zehaztu dira, eta gainera a) idatz-zatian azaltzen da gizarte zerbitzuen sistema ANEXO I MODELO DE CONVENIO DE COLABORACIÓN Convenio de colaboración entre la Diputación Foral de Bizkaia Departamento de Acción Social y.. para el desarrollo del Programa foral de atención a la dependencia en el medio familiar mediante actuaciones de promoción de la autonomía personal, voluntariado y de apoyo psicosocial a las personas cuidadoras de personas mayores dependientes» En Bilbao, a. de. de 20. REUNIDOS De una parte, el/la Ilmo./a. Sr./Sra. D./Dña... Diputado/a Foral del Departamento de Acción Social, que actúa en nombre y representación de la Diputación Foral de Bizkaia. De otra parte, D./Dña..., Alcalde/sa Presidente/a del Ayuntamiento/Mancomunidad/Consorcio de.., que actúa en nombre y representación del citado ayuntamiento/mancomunidad/consorcio. Ambas partes se reconocen mutuamente la capacidad jurídica necesaria para la formalización del presente documento y aceptándose recíprocamente las representaciones en cuya virtud actúan, de común acuerdo, MANIFIESTAN Primero: Que la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, del Parlamento Vasco, de Servicios Sociales, en su artículo 7, determina los principios generales por los que se regirá el sistema de servicios sociales, señalando en su párrafo a), que el sistema de servicios sociacve: BAO-BOB-2010a242

11 BAO zk. 2010, abenduak 20. Astelehena BOB núm Lunes, 20 de diciembre de 2010 botere publikoen erantzukizuna dela; b) idatz-zatian, berriz, botere publiko horiek bermatu beharko dituztela legearen Prestazio eta Zerbitzuen Katalogoan jasotako prestazio eta zerbitzuak. 7. artikuluko e) eta f) idatz-zatietan ezartzen da prestazio eta zerbitzu horiek baz terketa sortzen duten edo bizimodu autonomoa muga tzen duten egiturazko kausen azterketa eta prebentziora bideratuko direla. Halaber, herritarrak beren ingurune pertsonal, familiar eta sozialean integra tzea izango dute helburu, eta arreta pertsonalizatua eskainiko dute, pertsona eta/edo fa milia bakoitzaren beharrizan bereziei egokitua. Bigarrena: Aurreko adierazpenean aipatutakoaren ildotik, abenduaren 5eko 12/2008 Legeak ezarri du (10. artikulua, 2. zenbakia) erabiltzailetzat joko direla prestazioa edo zerbitzua zuzenean hartu behar dutenak, baita haien zaintzaileak ere (normalean familiak). Prestazio eta Zerbitzuen Katalogoan (22. artikulua) jasotzen du zaintzaileei laguntzeko zerbitzua lehen mailako arretako gizarte zerbitzua dela, udal eskumenekoa. Hirugarrena: 12/2008 Legeak 7. artikuluan, h) idatz-zatian adierazten du Euskal Autonomia Erkidegoko herri-administrazioek koordinazio- eta lankidetza-betebeharraren arabera jardungo dutela elkarren artean. Halaber, bigarren mailako arretako gizarte-zerbitzuak (besteak beste, mendetasuna baloratu eta diagnostikatzekoak eta mendetasunari arreta eskaintzekoak) foru aldundien eskumena direla adierazten du (22 eta 30. artikuluak), baita gizarteratzea eta autonomia errazteko eta gizarte-laguntza informala eskaintzen duten pertsonei lagundu eta ordaintzeko prestazioak ere. Laugarrena: Bizkaiko Foru Aldundiaren Gizarte Ekintza Saileko Araudi Organikoa onetsi duen apirilaren 20ko 38/2008 Foru Dekretuaren 2. artikuluan ezarri da Gizarte Ekintza Sailak Bizkaiko Lurralde Historikoan eskumen orokor hau izango duela gizarte zerbitzuen eremuan: «Adinekoen ongizateari dagozkion jarduerak antolatu, kudeatu eta bultzatuko ditu». Bosgarrena:.. (e)ko Udalak/Mankomunitateak/Partzuergoak Gizarte Ekintza Sailari lankidetza-hitzarmen bat sinatu dezala eskatu dio toki-erakunde horren geografia eremuan autonomia pertsonala sustatzeko jardueren bidez, boluntariotzaren bidez eta mendetasun-egoeran dauden pertsonen zaintzaileentzako laguntza psikosozialaren bidez familia barruan mendetasunari laguntzeko programa garatzeko; horrez gainera, dagokion burutzapen proiektua aurkeztu du, Zainduz programa garatzeko diru-laguntzak emateko oinarriak arautzen dituen foru dekretuak ezarritakoaren arabera. Seigarrena: Foru Aldundiaren Zainduz programaren gizarteizaera dela eta, arlo honetan baterako eskumenak dituzten aipatutako herri administrazio bien interesekoa da lankidetza-hitzarmen hau sinatzea. Hitzarmenaren helburua da arreta eraginkor eta hurbila erraztea, eta mendetasuna duten pertsona horiek euren etxeetan geratzea lortzea, duten bizi-kalitatea hobetzeko. Zazpigarrena: Hitzarmen hau sinatzearen ondoriozko betebeharrei aurre egiteko kreditu egokia eta nahikoa dago aurrekontu partida honetan: Saila (03), Organikoa (0303) Programa (310303), Ekonomikoa (432.03), PEP 2009/0048. Hala ere, Aurrekontuei buruzko abenduaren 26ko 5/2006 Foru Arauaren 56. artikuluan ezarritakoa betez, hitzarmen hau eraginkorra izateak baldintza bat izango du: dagokion ekitaldian foru dekretutik eratorritako betebeharrak finantzatzeko kreditu egokia eta nahikoa izatea. Zortzigarrena: Bizkaiko Foru Aldundiak, Gobernu Kontseiluaren... zenbakiko erabakiaren bidez hitzarmen hau sinatzea onetsi zuen...(e)ko Udalarekin/Mankomunitatearekin/Partzuergoarekin. les es de responsabilidad pública y en su párrafo b) que los poderes públicos deben garantizar el derecho a las prestaciones y servicios recogidos en el Catálogo de Prestaciones y Servicios que la propia Ley contiene. El mismo artículo 7 establece, en sus párrafos e) y f), que dichas prestaciones y servicios se orientarán a la previsión de las causas de exclusión o limitación del desarrollo de una vida autónoma y a la integración de la ciudadanía en su entorno personal, familiar y social, y, en cualquier caso, ofrecerán una atención personalizada, ajustada a las necesidades particulares de la persona y de la familia. Segundo: En el sentido apuntado en el manifiesto anterior, la propia Ley 12/2008, de 5 de diciembre, dispone que serán personas usuarias, tanto las propias personas destinatarias directamente de las prestaciones y servicios del Sistema, como las personas cuidadoras (normalmente las familias) de las mismas (artículo 10, número 2), y recoge, dentro de su Catálogo de prestaciones y servicios (artículo 22), el servicio de apoyo a personas cuidadoras, como un servicio social de atención primaria, de competencia municipal. Tercero: Que, asimismo, la Ley 12/2008, en su artículo 7, párrafo h), establece que las administraciones públicas vascas actuarán de conformidad con el deber de coordinación y cooperación entre sí, y que los servicios sociales de atención secundaria, entre ellos, los de valoración, diagnóstico y atención a la dependencia son competencia de las Diputación Forales (artículos 22 y 30), así como las prestaciones económicas para facilitar la integración social y la autonomía y para apoyar y compensar a las personas que ofrecen apoyo social informal. Cuarto: Que el Decreto Foral 38/2008, de 18 de marzo, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del Departamento de Acción Social, establece en su artículo 2, que este Departamento ejercerá en el ámbito del Territorio Histórico de Bizkaia y en materia de servicios sociales, entre otras, la siguiente competencia genérica: «La organización, gestión, e impulsión de las actividades relativas al bienestar de las personas mayores». Quinto: Que el Ayuntamiento/Mancomunidad/Consorcio de.. ha solicitado del Departamento de Acción Social la suscripción de un convenio de colaboración para el desarrollo en su ámbito geográfico del programa de atención a la dependencia en el medio familiar mediante actuaciones de promoción de la autonomía personal, voluntariado y de apoyo psicosocial a las personas cuidadoras de personas mayores dependientes, y ha presentado el correspondiente proyecto de ejecución de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Foral regulador de las bases para la concesión de subvenciones destinadas al desarrollo del programa foral «Zainduz». Sexto: Que dada la naturaleza social del programa foral «Zainduz», es de interés de las dos Administraciones Públicas anteriormente citadas con competencias convergentes en esta materia, la suscripción del presente convenio de colaboración, que tiene como finalidad última, facilitar un cuidado efectivo y cercano, y conseguir el mantenimiento de estas personas en su hogar mejorando su calidad de vida. Séptimo: Que existe crédito adecuado y suficiente para hacer frente a las obligaciones económicas derivadas de la suscripción del presente convenio en la partida presupuestaria consignada como Departamento (03), Orgánico (0303), Programa (310303), Económico (432.03), PEP 2009/0048. No obstante, y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 56 de la Norma Foral 5/2006, de 26 de diciembre, General Presupuestaria, se hace constar que la efectividad de este convenio queda sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones económicas derivadas del mismo en el ejercicio correspondiente. Octavo: Que la Diputación Foral de Bizkaia, mediante Acuerdo de Consejo de Gobierno n. o..., de fecha de de 20, autorizó la celebración del presente convenio de colaboración con el Ayuntamiento/Mancomunidad/ Consorcio de...

12 BAO zk. 2010, abenduak 20. Astelehena BOB núm Lunes, 20 de diciembre de 2010 Eta aurrekari horien arabera, bi erakundeek bidezkotzat jo dute lankidetza-hitzarmena egitea, honako klausula hauen arabera: KLAUSULAK Lehenengoa. Hitzarmenaren helburua Hitzarmen honen xede da Bizkaiko Foru Aldundiaren eta.. (e)ko Udalaren/Mankomunitatearen/Partzuergoaren arteko lankidetza eta kooperazio harremanak arautzea, bere geografia eremuan honako programa hau garatzeko: autonomia pertsonala sustatzeko jardueren bidez, boluntariotzaren bidez eta mendetasun-egoeran dauden pertsonen zaintzaileentzako laguntza psikosozialaren bidez familia barruan mendetasunari laguntzeko programa. (Zainduz programa). Bigarrena.- Programaren definizioa, helburu espezifikoak eta hartzaileak a) Definizioa. Programa familia barruan mendetasun-egoerei laguntza emateko eta mendetasuna duten adinekoen zaintzaileei laguntza emateko sortu da. Horretarako, erantzukizun publikoko jarduera, prestazio eta gizarte zerbitzuak daude, eta haien helburua da, batetik, zaintzaren kalitatea hobetzea, eta, bestetik, zaindutako pertsonak bere inguru sozial eta familiarrean jarraitzea. b) Helburu espezifikoak. Honako hauek dira programaren helburu espezifikoak: 1. Mendetasunaren sorrera prebenitzea eta, ahal den neurrian, hura larriagotzea edo areagotzea atzeratzea, teknika edo programa psikosozialen bitartez. 2. Jarduerak sustatzea gizartea sentsibilizatzeko mendetasuna duten adinekoen zaintzaz. 3. Laguntza espezializatua eta hurbila ematea mendetasuna duten adinekoak zaintzen dituzten senitartekoei. 4. Mendetasuna duten adinekoak euren familian eta gizarteingurunean geratzea sustatzea. 5. Modu koordinatuan eta eraginkorrean erabiltzea Bizkaiko Lurralde Historikoan mendetasuna duten adinekoei eta haien familiei laguntzeko dagoen gizarte-baliabide multzoa. c) Programaren hartzaileak. Bizkaiko Lurralde Historikoan erroldaturik dauden herritarrak orokorrean, eta, bereziki, mendetasuna duten adinekoak eta familia zaintzaileak. Hirugarrena. Programaren edukia eta metodologia A) Edukia. utonomia pertsonala sustatzeko jardueren bidez, boluntariotzaren bidez eta mendetasun-egoeran dauden pertsonen zaintzaileentzako laguntza psikosozialaren bidez familia barruan mendetasunari laguntzeko programak (Zainduz programa) honako jarduera, prestazio eta zerbitzu hauek jasotzen ditu (azpiprogramak): 1. Autonomia pertsonala sustatzeko jarduera, prestazio eta zerbitzuak. Ekintza horien helburuak honako hauek dira: batetik, mendetasun-egoeren sorrera edo larriagotzea prebenitzea, administrazioek edo erakunde eskudunek era koordinatuan garatzea autonomia pertsonala eta bizimodu osasungarriak sustatzeko jarduerak adinekoentzat zein, oro har, herritar guztientzat, eta prebentziorako zein errehabilitaziorako zerbitzu eta programa psikosozial espezifikoak egitea adinekoentzat. Helburu orokorra: Adineko pertsonen eta biztanle guztien autonomia pertsonala sustatzea. Helburu espezifikoak: Mendetasunaren sorrera prebenitzea, herritar guztiei zuzendutako ohitura osasungarriak sustatzeko programen bitartez. 60 urtetik gorako pertsonen mendetasun-egoeren kasuan, gaixotasunaren garapena atzeratzea, eta euren autonomia ahalik eta denborarik gehienean mantentzea. Y con base en tales antecedentes ambas instituciones consideran oportuno establecer un convenio de colaboración con arreglo a las siguientes: CLÁUSULAS Primera. Objeto del convenio Es objeto del presente convenio regular las relaciones de colaboración y cooperación entre la Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento/Mancomunidad/Consorcio de... para el desarrollo en su ámbito geográfico del programa de atención a la dependencia en el medio familiar mediante actuaciones de promoción de la autonomía personal, voluntariado y de apoyo psicosocial a las personas cuidadoras de personas mayores dependientes (Programa Foral «Zainduz»). Segunda. Definición, objetivos específicos y población destinataria del programa a) Definición. El programa se concibe como un programa de atención a la dependencia en el medio familiar y apoyo a personas cuidadoras de personas mayores dependientes, integrado por acciones, prestaciones y servicios sociales de responsabilidad pública, cuyo objetivo es incidir de forma concurrente en la mejora de la calidad del cuidado y la permanencia de la persona cuidada en su entorno social y familiar. b) Objetivos específicos. Son objetivos específicos del presente programa foral: 1. Prevenir, mediante la utilización de técnicas o programas psicosociales, la aparición de la dependencia o retrasar, en la medida de lo posible, su agravamiento o avance. 2. Promover acciones de sensibilización social sobre el cuidado de las personas mayores dependientes. 3. Prestar un apoyo especializado y cercano a la familia cuidadora de una persona mayor dependiente. 4. Promover la permanencia de la persona mayor dependiente en su entorno familiar y social. 5. Utilizar de forma coordinada y eficiente el conjunto de recursos sociales existentes en el Territorio Histórico de Bizkaia destinados a las personas mayores dependientes y sus familias. c) Población destinataria del programa. La ciudadanía, en general, y las personas mayores dependientes y sus familias cuidadoras, en particular, que se encuentren empadronadas en el Territorio Histórico de Bizkaia. Tercera. Contenido y metodología del programa A) Contenido. En el programa de atención a la dependencia en el medio familiar mediante actuaciones de promoción de la autonomía personal, voluntariado y de apoyo psicosocial a las personas cuidadoras de personas mayores dependientes (Programa Foral «Zainduz»), se integran las siguientes acciones, prestaciones y servicios (Subprogramas): 1. Acciones, prestaciones y servicios de promoción de la autonomía personal. Son acciones que tienen por finalidad prevenir la aparición o el agravamiento de situaciones de dependencia, y el desarrollo coordinado, entre las Administraciones o entidades competentes, de actuaciones de promoción de la autonomía personal y de condiciones de vida saludables dirigidas a las personas mayores y a la ciudadanía en general, y servicios y programas psicosociales específicos de carácter preventivo y de readaptación dirigidos a las personas mayores. Objetivo general: Promocionar la autonomía personal de las personas mayores y de la ciudadanía en general. Objetivos específicos: Prevenir la aparición de la dependencia mediante programas de promoción de hábitos saludables dirigidos a todos los ciudadanos y ciudadanas. Retrasar, en las situaciones de dependencia ya producidas en personas mayores de 60 años, el progreso de la enfermedad, manteniendo su autonomía el mayor tiempo posible.

13 BAO zk. 2010, abenduak 20. Astelehena BOB núm Lunes, 20 de diciembre de 2010 Mendetasuna izanda etxean zaintzen diren adinekoak berregokitzen laguntzea, eguneroko jarduerak egin ahal izateko. 2. Mendetasunari eta haren zaintzari buruzko informazioa eta sentsibilizazioa herritarrentzat. Jarduera horien bidez, mendetasunaren ezaugarriak eta haren zaintza ezagutarazten zaizkio gizarteari, zaintzaileen egoera ematen da jakitera, eta zaintzan erantzukizunak partekatzea sustatzen da. Helburu orokorra: Adinekoei, mendetasunari, zaintzari eta familiari buruz gizartean dauden ideiak, usteak eta ikuspegiak aldatzen laguntzea. Helburu espezifikoak: Herritarrak mendetasuna duten adinekoen zaintzari buruz sentsibilizatzea. Informazioa ematea mendetasunak adinekoengan duen eraginari buruz eta eguneroko bizitzako jarduerak egitean autonomia sustatzearen garrantziari buruz. Mendetasuna duen pertsona bat modu jarraituan eta etengabe zaintzeak dakartzan ondorio fisiko, psikiko eta sozialak ikusaraztea. Familiaren azpiegituran eta dinamikan gertatzen diren aldaketei buruzko hausnarketa egitea, eta familiako kide guztien artean erantzukizunak partekatzea bultzatzea. Mendetasuna duten adinekoentzako eta familia zaintzaileentzako laguntza-sare sozial eta familiarrak sortzen eta mantentzen laguntzea. 3. Gizarte-boluntariotzako jarduerak, mendetasun egoeran dauden adineko pertsonei eta haien familiei laguntzeko. Jarduera boluntario eta doakoak dira, beren denbora librearen zati bat mendetasun-egoeran dauden adineko pertsonen arreta, laguntza eta zaintzarako ematen duten pertsonek era solidarioan eginak. Horretarako, pertsona horiek konpromisoa hartzen dute prestakuntza egokia jasotzeko eta modu antolatuan lan egiteko, talde horren premiei erantzuteko. Helburu orokorra: Herritarren parte-hartzea eta elkartasuna sustatzea mendetasuna duten adinekoen eta haien zaintzaileen beharrizan-egoeretan, boluntariotza-ekintzen bitartez. Helburu espezifikoak: Pertsona boluntarioak sentsibilizatzea mendetasuna duten adinekoen arretan eta laguntzan euren parte-hartzeak duen garrantziari buruz. Adinekoen artean boluntariotza sustatzea; izan ere, zahartze aktiboaren beste modu bat da, mendetasun-egoeran dauden beste adineko batzuei laguntzeko bideratuta dagoena. Gazteen artean sustatzea mendetasuna duten adinekoei eta haien familiei laguntzeko boluntariotza. Boluntarioei prestakuntza ematea mendetasuna duten adinekoei eta haien familiei arreta eta laguntza emateko. Mendetasuna duten pertsonen eta haien familien beharrizanegoerei antzematea boluntariotzako ekintzen bitartez. 4. Prestakuntza- eta informazio-zerbitzuak, mendetasun egoeran dauden adinekoen zaintzaileentzat. Prestakuntza ekintzei esker ikastaroak, mintegiak, tailerrak eta abar eginez, zaintzaileak zaintzarako gaitasun eta tekniketan trebatzen dira, bai eta bere buruaren zaintzarako estrategietan ere. Informazio-zerbitzuek informazioa, balorazioa, orientazioa eta aholkularitza eskaintzen dizkiete familia zaintzaileei, mendetasuna duen familiakoaren zaintzari dagokionez. Helburu orokorra: Mendetasuna duten adinekoen zaintzaileei prestakuntza eta informazioa ematea mendetasunaren alderdi nagusiei buruz Facilitar la readaptación para las actividades de la vida diaria dirigida a personas mayores dependientes atendidas en sus propios domicilios. 2. Acciones de información y sensibilización social destinadas a la ciudadanía en general sobre la dependencia y su cuidado. Son acciones dirigidas a dar a conocer las circunstancias de la dependencia y su cuidado a la sociedad, visibilizando la situación de las personas cuidadoras y fomentando la corresponsabilidad en el cuidado. Objetivo general: Favorecer la modificación de ideas, creencias y atribuciones existentes en la sociedad en lo relativo a las personas mayores, la dependencia, el cuidado y la familia. Objetivos específicos: Sensibilizar a la ciudadanía en general sobre las situaciones de cuidado de personas mayores dependientes. Informar sobre las repercusiones de la dependencia en las personas mayores y la importancia de fomentar la autonomía en la realización de las actividades de la vida diaria. Visibilizar las repercusiones físicas, psíquicas y sociales que conlleva el cuidado continuo y permanente de las personas dependientes. Reflexionar sobre las modificaciones en la estructura y en la dinámica familiar promoviendo la corresponsabilidad de toda la familia. Favorecer la creación y el mantenimiento de redes sociales y familiares de apoyo a las personas mayores dependientes y a las familias cuidadoras. 3. Actuaciones de voluntariado social destinadas a la atención de las personas mayores dependientes y sus familias. Son actuaciones voluntarias y gratuitas realizadas por personas que, con espíritu solidario, dedican parte de su tiempo libre a la atención, apoyo y cuidado de las personas mayores dependientes y se comprometen a recibir la formación adecuada y a trabajar de forma organizada en la atención a las necesidades de este colectivo. Objetivo general: Fomentar la participación y la solidaridad ciudadana en la atención de las situaciones de necesidad de las personas mayores dependientes y sus personas cuidadoras mediante acciones de voluntariado. Objetivos específicos: Sensibilizar a las personas voluntarias en la importancia de su participación en la atención y apoyo a las personas mayores dependientes y sus familias. Promover el voluntariado entre las personas mayores como una forma más de envejecimiento activo orientado hacia la atención de las situaciones de dependencia en otras personas mayores. Promover entre las y los jóvenes el voluntariado dirigido a la atención de las personas mayores dependientes y sus familias. Formar a las personas voluntarias en la atención de las personas mayores dependientes y sus familias. Promover la detección de situaciones de necesidad de las personas mayores dependientes y sus familias a través de las acciones de voluntariado. 4. Servicios de formación e información dirigidos a personas cuidadoras de personas mayores dependientes. Las acciones de formación, mediante la realización de cursos, seminarios, talleres, etc., facilitan a la persona cuidadora el entrenamiento en habilidades y técnicas de cuidado, así como en estrategias para su propio autocuidado. Los servicios de información proporcionan información, valoración, orientación y asesoramiento a las familias cuidadoras en lo relativo al cuidado de su familiar dependiente. Objetivo general: Ofrecer formación e información a las personas cuidadoras de personas mayores dependientes acerca de los principales aspeccve: BAO-BOB-2010a242

14 BAO zk. 2010, abenduak 20. Astelehena BOB núm Lunes, 20 de diciembre de 2010 zein mendetasunari lotutako zaintzari buruzko alderdi zehatzei buruz. Helburu espezifikoak: Prestakuntza eta informazioa ematea mendetasunaren ezaugarriei eta arrazoiei eta haren garapena sustatzen duten faktoreei buruz, bai eta mendetasunari lotutako beste alderdi espezifiko batzuei buruz ere. Zaintzaileak zaintzarako gaitasun eta tekniketan prestatu eta trebatzea. Zaintzaile guztiak auto-zainketaz kontzientziatzea eta arlo horretan trebatzea. Familiei informazioa ematea mendetasuna duten adinekoei laguntzeko gizartean eta komunitatean dauden baliabideei buruz. 5. Taldeko eta banakako laguntza psikologikoa emateko zerbitzuak eta autolaguntza-taldeak, mendetasuna duten adinekoen zaintzaileentzat.taldeko laguntza psikologikoa emateko zerbitzuetan, mendetasuna duen adineko bat zaintzaren ondorioz etor daitezkeen asaldura fisiko eta psikologikoen prebentzioa eta trataera lantzen dira; horrez gainera, modu osagarrian, banakako arreta psikologikoa eskain dakioke arreta pertsonalizatuagoa behar duten pertsonei. Autolaguntza-taldeek aukera ematen diete zaintzaileei beste pertsona batzuengan euren egoeraren antzeko egoera bat ikusteko eta talde bateko kide izateko, elkarri laguntza emozionala emanez. Helburu orokorra: Mendetasuna duten adinekoen zaintzaileen ongizate fisiko eta psikologikoa lortzen laguntzea; horretarako, laguntza psikologikoko eta autolaguntza-taldeak sortuko dira, eta, hala badagokio, banakako laguntza psikologikoa emango da. Helburu espezifikoak: Laguntza emozionala eskaintzea zaintza-egoerari lotutako emozioak bideratu eta adierazteko. Zaintza-egoeran sor daitezkeen arazo ugariei aurre egiteko estrategiak garatzen laguntzea. Espazio bat eskaintzea antzeko zaintza-egoeran dauden pertsonek esperientziak elkarrekin partekatzeko. Taldeko bateko parte-hartzaile eta kide sentitzeko aukera eman eta sendotzea. B) Metodologia. A) letran 1etik 5era oro har aipaturiko jarduera, prestazio edo zerbitzuetako bakoitzetik azpiprograma espezifiko bat ateratzea espero da, honako atal hauek jaso eta zehazten dituena: Jardueraren, prestazioaren edo zerbitzuaren identifikazioa. Helburuak. Norentzat den. Zereginak. Metodologia. Ekintzen egutegia. Giza baliabideak. Baliabide materialak eta azpiegitura fisikoa. Harremanak beste erakunde edo entitate publiko eta/edo pribatuekin. Zabalkundea. Ebaluaziorako adierazleak eta tresnak. Programa orokorrerako honako atal hauek ere jasoko dira: Lurralde-eremua eta kokapen fisikoa. Antolakuntzaren eta funtzionamenduaren egitura. Sarrera eta gastuen aurrekontu osoa. Gainera, programaren (eta azpiprogramen) garapena modu egokian ebaluatzeko, aurrez ikusten da gutxienez ere honako ebaluaziotresna hauek erabiltzea: Datuak biltzeko fitxak. Elkarrizketa pertsonalak. tos derivados de la dependencia o de aspectos concretos del cuidado relacionados con ella. Objetivos específicos: Formar e informar sobre las características de la dependencia, las causas, y factores que favorecen su desarrollo, y otros aspectos concretos relacionados con ella. Formar y entrenar a las personas cuidadoras en habilidades y técnicas de cuidado. Concienciar y entrenar a las personas cuidadoras en estrategias de auto-cuidado. Informar a las familias sobre los recursos sociales y comunitarios dirigidos a la atención de las personas mayores dependientes. 5. Servicios de apoyo psicológico grupal e individual, y grupos de autoayuda dirigidos a personas cuidadoras de personas mayores dependientes. Los servicios de apoyo psicológico grupal tratan la prevención y manejo de alteraciones físicas y psicológicas derivadas del cuidado de una persona mayor dependiente, pudiéndose ofrecer, de manera complementaria, una atención psicológica individual en aquellas personas que requieran de una atención más personalizada. Los grupos de autoayuda facilitan a los y las cuidadoras el reconocimiento en otras personas de una situación similar a la suya y proporcionan la oportunidad de pertenecer a una estructura grupal, brindándose apoyo emocional mutuo. Objetivo general: Contribuir al bienestar físico y psicológico de las personas cuidadoras de personas mayores dependientes, mediante la creación de grupos de apoyo psicológico, grupos de autoayuda y, en su caso, apoyo psicológico individual. Objetivos específicos: Ofrecer apoyo emocional para la canalización y expresión de las emociones asociadas a la situación de cuidado. Facilitar el desarrollo de estrategias de afrontamiento de los múltiples problemas que se pueden asociar a la situación de cuidado. Facilitar un espacio para el intercambio de experiencias entre personas en una situación similar de cuidado. Proporcionar y consolidar un sentido de pertenencia y de integración en una estructura grupal. B) Metodología. Por cada una de las acciones, prestaciones o servicios señalados genéricamente en los números 1 a 5 de la letra A) anterior se prevé un subprograma específico que engloba y detalla los siguientes apartados: Identificación de la acción, prestación o servicio. Objetivos. Personas destinatarias. Tareas. Metodología. Calendario de acciones. Recursos humanos. Recursos materiales e infraestructura física. Relaciones con otras instituciones o entidades públicas o privadas. Difusión. Indicadores y herramientas de evaluación. Para el programa en su conjunto, se recogerán también los siguientes apartados: Ámbito territorial y localización física. Estructura organizativa y de funcionamiento. Presupuesto total de ingresos y gastos, por subprograma. Además, con la finalidad de evaluar adecuadamente el desarrollo del programa y de los subprogramas se prevé la utilización, como mínimo, de las siguientes herramientas de evaluación: Fichas de recogida de datos. Entrevistas personales.

15 BAO zk. 2010, abenduak 20. Astelehena BOB núm Lunes, 20 de diciembre de 2010 Espedienteak. Ebaluaziorako galdetegiak. Balorazio testak eta eskalak. Laugarrena. Proiektua gauzatzeko aurrekontua Garatuko den proiektua gauzatzeko aurrekontu osoa.. (letraz).. eurokoa da (zenbakiz.. ), honako azpiprograma hauen arabera: Autonomia pertsonala sustatzeko jarduera, prestazio eta zerbitzuen azpiprogramarako,.. (letraz).. euro (zenbakiz.. ). Herritar guztiei mendetasunari eta haren zaintzari buruzko informazioa eta sentsibilizazioa emateko jardueren azpiprogramarako,.. (letraz).. euro (zenbakiz... ). Mendetasuna duten adinekoei eta haien familiei laguntzeko gizarte-boluntariotzako jardueren azpiprogramarako.. (letraz).. euro (zenbakiz.. ). Mendetasuna duten adinekoen zaintzailei zuzendutako prestakuntza- eta informazio-zerbitzuen azpiprogramarako,.. (letraz).. euro (zenbakiz.. ). Taldeko eta banakako laguntza psikologikoa emateko zerbitzuen eta mendetasuna duten adinekoen zaintzaileen zuzendutako autolaguntza-taldeen azpiprogramarako,.. (letraz).. euro (zenbakiz.. ). Bosgarrena. Alderdien ekarpenak eta konpromisoak Hitzarmen honen xedea lortzeko, sinatzaileek honako ekarpen eta konpromiso araubide hau ezarri dute: A. Toki erakundea A.1. Ekarpenak A.1.1. Giza baliabideak Toki-erakundea behartuta dago hitzarmen honen xedea egoki garatzeko beharrezkoak diren giza baliabide guztiak martxan jartzera, propioak nahiz kontrataturikoak. Haren eskumenekoak izango dira langileekiko harreman juridikoak zein lan arlokoak eta programa egoki eta eraginkortasunez garatzeko beharrezko izan daitezkeen langileen ordezkapenak. Autonomia pertsonala sustatzeko jardueren bidez, boluntariotzaren bidez eta mendetasun-egoeran dauden pertsonen zaintzaileentzako laguntza psikosozialaren bidez familia barruan mendetasunari laguntzeko programa (Zainduz programa) osatu eta garatzeko, honako baliabide hauek erabili behar ditu, gutxienez ere: a) Toki-erakundearen programaren arduradun profesionala, goi edo erdi mailako tituluduna, proiektuaren zuzendaritzari eta gainbegiratzeari dagozkion funtzio guztiak egiteko ardura duena. Programaren arduradunak, toki-erakundeko ordezkariak, beste pertsona bat izendatu ahal izango du taldean zuzendaritzako eta/edo koordinazioko lanak egiteko. b) Koordinazio-taldea, toki-erakundeko langilez edo erakunde horrek kontratatutako langilez osatua; programaren arduradunarekin batera, eta, hala badagokio, programaren zuzendariarekin batera, honako funtzio hauen ardura izango du, gutxienez ere: Programaturiko jarduerak, prestazioak eta zerbitzuak egitea. Azpiprograma bakoitzaren programa, jarduera, prestazio eta zerbitzuen komunikabideen bidez zabaltzea, bai eta beste jarduera batzuen bitartez ere. Koordinazioa egitea beste erakunde eta/edo entitate publiko edota pribatu batzuekin. Programaren emaitzen eta azpiprograma bakoitzaren jarduera, prestazio eta zerbitzuak kudeatzea eta ebaluatzea. Expedientes. Cuestionarios de evaluación. Test y Escalas de valoración. Cuarta. Presupuesto de ejecución del proyecto El presupuesto total de ejecución del proyecto asciende a la cantidad total de (en letra).. euros. (en número.. ) desglosado de acuerdo con los siguientes subprogramas: Por el subprograma de acciones, prestaciones y servicios de promoción de la autonomía personal la cantidad de (en letra).. euros ((en número).. ). Por el subprograma de acciones de información y sensibilización social destinadas a la ciudadanía en general sobre la dependencia y su cuidado la cantidad de (en letra).. euros ((en número).. ). Por el subprograma de actuaciones de voluntariado social destinadas a la atención de las personas mayores dependientes y sus familias la cantidad de (en letra).. euros ((en número).. ). Por el subprograma de servicios de formación e información dirigidos a personas cuidadoras de personas mayores dependientes la cantidad de (en letra).. euros ((en número).. ). Por el subprograma de servicios de apoyo psicológico grupal e individual, y grupos de autoayuda dirigidos a personas cuidadoras de personas mayores dependientes la cantidad de (en letra).. euros ((en número).. ). Quinta. Aportaciones y compromisos de las partes Para la consecución del objeto del presente convenio, las partes firmantes convienen en el siguiente régimen de aportaciones y compromisos. A. Por parte de la entidad local A.1. Aportaciones A.1.1. Medios o recursos humanos La entidad local se obliga a poner en marcha todos los recursos humanos, propios o contratados, que sean necesarios para el correcto desarrollo del objeto de este convenio, siendo de su competencia la relación jurídico-laboral del personal y las sustituciones de profesionales que puedan ser necesarias para la correcta y eficaz prestación del programa. La complementación y desarrollo del programa de atención a la dependencia en el medio familiar mediante actuaciones de promoción de la autonomía personal, voluntariado y de apoyo psicosocial a las personas cuidadoras de personas mayores dependientes (Programa Foral «Zainduz») contará, al menos, con los siguientes recursos: a) Persona responsable del programa de la entidad local, titulada media o superior, encargada de realizar todas aquellas funciones que correspondan a la dirección y supervisión del proyecto. La persona responsable del programa, representante de la entidad local, podrá designar a otra persona como directora del mismo para realizar funciones de dirección o coordinación del equipo. b) Equipo de coordinación, integrado por personal propio o contratado de la entidad local que, junto con la persona responsable del programa, y en su caso con la persona directora del mismo, se ocuparán entre otras de las siguientes funciones: Realización de las acciones, prestaciones y servicios programados. Difusión del programa y de las acciones, prestaciones y servicios de cada uno de los subprogramas en los medios de comunicación y mediante la realización de otras acciones. Coordinación con otras instituciones o entidades públicas o privadas. Gestión y evaluación de los resultados del programa y de las acciones, prestaciones y servicios de cada uno de los subprogramas.

16 BAO zk. 2010, abenduak 20. Astelehena BOB núm Lunes, 20 de diciembre de 2010 Baliabide ekonomikoak kudeatzea (diru-laguntzak eta bestelako diru-sarrerak, eta gastuen justifikazioa). c) Teknikarien lankidetza programaren jardueretan; teknikari horiek hainbat jakintza arlotakoak izango dira (psikologian, medikuntzan, soziologian eta zuzenbidean lizentziatuak; gizarte laneko, erizaintzako, terapia okupazionaleko diplomatuak, eta abar). A.1.2. Baliabide material eta ekonomikoak Toki-erakundeak beharrezkoak eta egokiak diren lokalak, ekipamendua, tresnak eta materiala jarriko ditu programaren helburua lortu ahal izateko, eta ziurtatuko du une oro behar beste baliabide ekonomiko daudela proiektua gauzatu ahal izateko, lankidetza-hitzarmen honen bidez lortu daitezkeen baliabide ekonomikoak kontuan hartu gabe. A.2. Proiektua gauzatzeko konpromisoak A.2.1. Toki-erakundeak bere gain hartzen du jarduerak garatu eta egitean parte hartzen duten elementu guztien kontrol eta funtzionamendu koordinatu eta etengabearen ardura, eta bermatuko du helburu guztiak betetzen direla. A.2.2. Toki-erakundeak konpromisoa hartzen du Gizarte Ekintza Sailarekin modu koordinatuan jarduteko, programa garatzeko udalez gaindiko beste erakunde publiko eta/edo pribatu batzuekin (osasun-zerbitzuak eta komunitateko beste zerbitzu batzuk, adinekoen eta familien erakunde eta elkarteak, eta abar) lankidetzan aritu behar den kasu guztietan. A.2.3. Toki-erakundeak konpromisoa hartzen du honako dokumentazio hau Gizarte Ekintza Sailari aurkezteko, behean adierazitako epeetan: Memoria, hurrengo urteko lehen hiruhilekoan; honako hauek jaso behar ditu: a) Diru-laguntza emateko ezarritako baldintzak bete direla justifikatzen duen jarduera-txostena, egindako jarduerak eta lorturiko emaitzak adierazita. b) Eginiko jardueren kostua frogatzen duen memoria ekonomiko bat. 1. Honako eduki hauen jaso behar dira jarduera-txostenean: Egindako jardueren eta erabiltzaileen deskribapena. Zabalkunderako jardueren deskribapena. Egin ez diren jardueren deskribapena. Giza baliabideen, antolaketa-egituraren eta funtzionamendu-egituraren deskribapena. Azpiegituren deskribapena. Beste erakunde edo entitate publiko edota pribatuekiko harremanen deskribapena. Baliabide ekonomikoen deskribapena. Emaitzen balorazioa. Egindako jardueren balorazioa. Erabiltzaileen balorazioa. Zabalkunderako jardueren balorazioa. Giza baliabideen, antolaketa-egituraren eta funtzionamendu-egituraren balorazioa. Beste erakunde edo entitate publiko edota pribatuekiko harremanen balorazioa. Baliabide ekonomikoen balorazioa. Programatik kanpoko faktore baldintzatzaileen balorazioa. Programa dela-eta egindako kexak eta iradokizunak eta zoriontzeak. Programara hobetzeko orientazioak eta ildoak. Dokumentu-eranskinak. 2. Jarduerak eta azpiprogramak baloratu eta ebaluatzeko, jarduera-memoriak honako ebaluazio-adierazle eta -tresnak hartu beharko ditu kontuan: Gestión de recursos económicos (subvenciones y otros ingresos y justificación de gastos). c) Colaboración de profesionales técnicos y técnicas, con diversos perfiles, en las actividades del programa (licenciatura en psicología, en medicina, en sociología, en derecho; diplomatura en trabajo social, en enfermería, en terapia ocupacional, etc.) A.1.2. Medios o recursos materiales y económicos La entidad local pondrá a disposición los locales, equipos, útiles y materiales necesarios e idóneos, para la consecución de los objetivos del programa, y asegurará la disponibilidad económica suficiente para garantizar en todo momento la viabilidad del proyecto, con independencia de los recursos económicos que puedan obtenerse por medio del presente convenio de colaboración. A.2. Compromisos de realización A.2.1. La entidad local se responsabiliza del control y funcionamiento coordinado y permanente de todos los elementos que intervienen en el desarrollo y ejecución de las distintas actuaciones, asegurando el cumplimiento de todos sus objetivos. A.2.2. La entidad local se compromete a actuar de forma coordinada con el Departamento de Acción Social en todos aquellos supuestos en que el desarrollo del programa implique o necesite de una coordinación con otras entidades públicas o privadas de ámbito supramunicipal (servicios sanitarios y otros servicios comunitarios, entidades y asociaciones de personas mayores y familiares, etc.) A.2.3. La entidad local se compromete a aportar al Departamento de Acción Social la documentación siguiente en los plazos que se indican: Memoria durante el primer trimestre del año siguiente a aquel al que se refiere, que incluya: a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos. b) Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas. 1. La memoria de actuación deberá ajustarse al siguiente contenido: Descripción de actividades realizadas y personas usuarias. Descripción de acciones de difusión. Descripción de actividades no realizadas. Descripción de recursos humanos, estructura organizativa y de funcionamiento. Descripción de infraestructuras. Descripción de relaciones con otras instituciones o entidades públicas o privadas. Descripción de recursos económicos. Valoración de resultados. Valoración de actividades realizadas. Valoración de personas usuarias. Valoración de acciones de difusión. Valoración de recursos humanos, estructura organizativa y de funcionamiento. Valoración de relaciones con otras instituciones o entidades públicas o privadas. Valoración de recursos económicos. Valoración de los factores condicionantes ajenos al programa. Quejas, sugerencias y felicitaciones hacia el programa. Orientaciones y líneas de mejora para el programa. Anexos documentales. 2. La memoria de actuación deberá tener en cuenta, para la valoración y evaluación de las actividades y subprogramas, los siguientes indicadores y herramientas de evaluación:

17 BAO zk. 2010, abenduak 20. Astelehena BOB núm Lunes, 20 de diciembre de 2010 Adierazle kuantitatibo eta kualitatiboak: Egindako jardueren kopurua Jarduera bakoitzeko erabiltzaile kopurua, guztira, sexuaren arabera banakatuta, eta haren haztapena lurraldeko biztanle kopuruari dagokionez; hori, jardueraren urteari dagokion azken errolda ofizialaren arabera Programako jardueretan parte hartzen duten erabiltzaileen profila Emakumeen eta gizonen parte-hartze orekatuaren maila programako jardueretan Zabalkunderako egindako jardueren balorazioa Jardueretan parte hartu duten profesionalak, guztira, honako hauen arabera banakatuta: sexua, lanbide-prestakuntza eta toki-erakundearekin duten harreman-mota (erakundeko langileak edo kontratatuak) Emakumeen eta gizonen parte-hartze orekatuaren maila programako jardueretan. Boluntario kopurua, guztira, sexuaren arabera banakatuta, eta haztapena lurraldeko biztanle kopuruari dagokionez; hori, jardueraren urteari dagokion azken errolda ofizialaren arabera. Programa garatzeko harremana izan den erakunde kopurua eta mota. Erabiltzaileekin egindako esku-hartzeen eraginkortasun maila. Erabiltzaileen asetasun maila jarduerari dagokionez. Programaren erabiltzaile bakoitzeko kostua. Lurraldeko biztanle bakoitzeko kostua, jardueraren urteari dagokion azken errolda ofizialaren arabera. Eraginkortasun ekonomikoaren maila. Adierazle horrek gastuaren egokitasuna neurtuko du lortutako emaitzari dagokionez; horretarako, programak duen kostua haztatuko da, gutxienez, haren onuradun izan diren pertsonen ehunekoari eta lurraldeko biztanleria guztiari dagokienez. Adierazitako haztapen bakoitza 1etik 10erako eskalan baloratuko da, eta guztien batez bestekoa adierazi beharko da. Ebaluaziorako tresnak Datuak biltzeko fitxak. Elkarrizketa pertsonalak. Espedienteak. Ebaluaziorako galdetegiak. Balorazio testak eta eskalak. 3. Egindako jardueren kostua justifikatzen duen txosten ekonomikoak honako hauek jaso behar ditu: Proiektuari egotzitako sarreren eta gastuen egoera, azpiprogramako Aurreko atalean adierazitako gastuen egoera osatzen duten partida bakoitzeko, programaren zenbateko osoaren gastuen eta/edo inbertsioen zerrenda sailkatua (azpiprogramako), datu hauek zehazten dituena: hartzekoduna eta agiria, zenbatekoa, jaulkipen-data eta, hala badagokio, ordainketa-data Aurreko lerrokadan aipatutako zerrendan jaso diren fakturak edo merkataritzako trafiko juridikoan froga-balio baliokidea edo eraginkortasun administratiboa duten gainerako agiriak, BFA-k emandako zenbatekoa egiaztatzeko, eta, hala badagokio, ordainketa-data Aurrekontuan izandako desbideratzeak zehaztu behar dira. A.3. Beste betebehar batzuk A.3.1. Honako hauek guztiak toki-erakundearen kontura izango dira: lankidetza-hitzarmen hau dela eta garatu beharreko jarduerek sorraraz ditzaketen gastuak, eskubideak, kanonak, tasak, zergak, konpentsazioak eta kalte-ordainak, bai eta haiek burutzeko baimenak, lizentziak eta aseguruak ere. Indicadores cuantitativos y cualitativos: Número de actividades realizadas. Número de personas usuarias en cada actividad, en total, y desglosado por sexo, y su ponderación con relación al número de habitantes del territorio, según el último censo oficial correspondiente al año de realización. Perfil de las personas usuarias en las actividades del programa. Grado de participación equitativa entre mujeres y hombres en las actividades del programa. Número de acciones de difusión realizadas. Número de profesionales implicados e implicadas en las actuaciones, en total, desglosado por sexo, por cualificación profesional y por el tipo de relación con la entidad local (personal propio o contratado). Grado de participación equitativa entre profesionales, mujeres y hombres, en el desarrollo de las actividades del programa. Número de personas voluntarias, en total, y desglosado por sexo, y su ponderación con relación al número de habitantes del territorio según el último censo oficial correspondiente al año de realización. Número y tipo de instituciones o entidades con las que se ha mantenido relación para el desarrollo del programa. Grado de eficacia de las intervenciones realizadas con las personas usuarias. Grado de satisfacción de las personas usuarias con respecto a la actividad. Coste por persona usuaria del programa. Coste por habitante del territorio según el último censo oficial correspondiente al año de realización. Grado de eficacia económica. Este indicador medirá la adecuación del gasto respecto al resultado obtenido, para lo que se ponderará el coste del programa con relación, al menos, al porcentaje de personas que se han beneficiado del mismo, y a la población total del territorio. Cada una de las ponderaciones indicadas se valorará en una escala de 1 a 10, debiendo señalarse la media de todas ellas. Herramientas de evaluación Fichas de recogida de datos. Entrevistas personales. Expedientes. Cuestionarios de evaluación. Test y Escalas de valoración. 3. La memoria económica justificativa contendrá: Un estado de ingresos y gastos, por subprograma, imputados al proyecto. Para cada una de las partidas que componen el estado de gastos señalado en el apartado anterior, una relación clasificada, por subprograma, de los gastos o inversiones por el importe de la cantidad total del programa, con identificación del acreedor o acreedora y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, incorporados en la relación a que se hace referencia en el párrafo anterior y, en su caso, fecha de pago. Se indicarán las desviaciones producidas con relación al presupuesto presentado. A.3. Otras obligaciones A.3.1. El pago de cuantos gastos, derechos, cánones, tasas, impuestos, compensaciones e indemnizaciones a que diere lugar el cumplimiento de las actividades a desarrollar en virtud del presente convenio de colaboración, así como la obtención de todos los permisos, licencias y seguros precisos para su ejecución serán por cuenta de la entidad local.

18 BAO zk. 2010, abenduak 20. Astelehena BOB núm Lunes, 20 de diciembre de 2010 A.3.2 Toki-erakundeak egiaztatu beharko du diru-laguntzei buruzko foru arauaren 12.2 artikuluan aurreikusitako debekuren batean ez dagoela, eta aipatutako foru araudiak diru-laguntza publikoen onuradun diren pertsona fisiko edo juridikoei ezartzen dizkien betebehar guztiak beteko ditu. B. Gizarte ekintza saila Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Sailak konpromiso hauek hartu ditu: A) Lankidetza-hitzarmen honetan jasotako jardueren garapenerako babes eta laguntza teknikoa ematea, bai eta materialak eta tresna teknikoak ere. B) Programaren emaitza ebaluatzea eskualdeka zein lurralde historiko mailan, eraginkortasun ekonomikoaren maila ebaluatzea, programa gauzatzearen ondoriozko datuei trataera estatistikoa ematea, eta beharrezkoak diren txostenak egitea familiaren barruko egoeren prebentzioa eta laguntza hobeak eta eraginkorragoak lortzeko. C) Urte bateko aldiari dagokion memoria egitea, aldi hori amaitzen den urtearen hurrengo urteko lehenengo hiruhilekoan. D) Lurralde historikoan programa sustatu eta hedatzea. E) Toki-erakundeen artean topaketak eta/edo parte-hartzeko foroak koordinatu, antolatu eta hedatzea. F) Zainduz programarekin bateragarriak diren jarduera edo azpiprogrametan Bizkaiko Foru Aldundiaren beste zerbitzu edo programa batzuetako prestazioak koordinatu eta integratzea. G) Hitzarmena indarrean dagoen eragindako kostu ekonomikoak finantzatzen laguntzea honako muga hauetaraino: Pertsonen autonomia sustatzeko jarduera, prestazio eta zerbitzuen azpiprogramarengatik gastu-aurrekontuaren % 50eraino. Gehienezko zenbatekoa kalkulatzeko, eragiketa hau egingo da: 0,025 bider toki-erakundean erroldatutako biztanle kopurua. Herritar guztiei mendetasunari eta haren zaintzari buruzko informazioa eta sentsibilizazioa emateko jardueren azpiprogramarengatik gastu-aurrekontuaren % 50eraino. Gehienezko kopurua kalkulatzeko, eragiketa hau egingo da: 0,025 bider toki-erakundean erroldatutako biztanle kopurua. Mendetasuna duten adinekoei eta haien familiei zuzendutako gizarte boluntariotzako jardueren azpiprogramarengatik gastu-aurrekontuaren % 50eraino. Gehienezko zenbatekoa kalkulatzeko, eragiketa hau egingo da: 0,075 bider toki-erakundean erroldatutako biztanle kopurua. Mendetasuna duten adinekoen zaintzailei zuzendutako prestakuntza- eta informazio-zerbitzuen azpiprogramarengatik gastu-aurrekontuaren % 50eraino. Gehienezko zenbatekoa kalkulatzeko, eragiketa hau egingo da: 0,125 bider toki-erakundean erroldatutako biztanle kopurua. Taldeko eta banakako laguntza psikologikoa emateko zerbitzuen eta mendetasuna duten adinekoen zaintzaileen zuzendutako autolaguntza-taldeen azpiprogramarengatik gastu-aurrekontuaren % 50eraino. Gehienezko zenbatekoa kalkulatzeko, eragiketa hau egingo da: 0,250 bider toki-erakundean erroldatutako biztanle kopurua. Aurreko ataletan ezarritakoaren arabera kalkulatutako zenbateko partzialen batura izango da Bizkaiko Foru Aldundiak proiektua finantzatzeko emango duen diru-laguntza. Aurreko lerrokadan idatz-zatian ezarritakoa gorabehera: pertsonako edo hortik beherako biztanle kopurua duten udalerrien kasuan, honako eragiketa hau egingo da: aurreko lerrokadan ezarritakoaren arabera lortutako zenbateko osoa bider 1, per- A.3.2. La entidad local deberá acreditar que no incurre en las prohibiciones previstas en el artículo 12.2 de la Norma Foral de subvenciones mediante declaración responsable del secretario o secretaria de la entidad local interesada, incluida la acreditación del cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social y se someterá al resto de obligaciones que la citada normativa foral impone a las personas, físicas o jurídicas, beneficiarias de las subvenciones públicas. B. Por parte del Departamento de Acción Social El Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia se compromete a: A) Prestar apoyo y asesoramiento técnico y proporcionar materiales o herramientas técnicas con relación al desarrollo de las actividades contempladas en el presente convenio de colaboración. B) Evaluar el resultado del programa por comarcas y a nivel de territorio histórico y el grado de eficiencia económica, tratar estadísticamente los datos proporcionados por la ejecución del mismo y elaborar los informes oportunos a fin de lograr una mejor y más efectiva prevención y atención de las situaciones de dependencia en el medio familiar. C) Elaborar la memoria correspondiente al desarrollo del proyecto completada durante el primer trimestre del año siguiente a aquel en el que finaliza dicho periodo. D) Promocionar y difundir el programa a nivel del territorio histórico. E) Coordinar, organizar y difundir encuentros o foros de participación entre las entidades locales. F) Coordinar e integrar las prestaciones propias de otros servicios o programas de la Diputación Foral de Bizkaia en actividades o subprogramas compatibles con el programa foral «Zainduz». G) Cofinanciar los costes económicos derivados del desarrollo del proyecto hasta los siguientes límites: Por el subprograma de acciones, prestaciones y servicios de promoción de la autonomía personal hasta el 50% del presupuesto de gasto con un importe máximo igual al producto de 0,025 por el número de habitantes censados correspondientes a la entidad local. Por el subprograma de acciones de información y sensibilización social destinadas a la ciudadanía en general sobre la dependencia y su cuidado hasta el 50% del presupuesto de gasto con un importe máximo igual al producto de 0,025 por el número de habitantes censados correspondientes a la entidad local. Por el subprograma de actuaciones de voluntariado social destinadas a la atención de las personas mayores dependientes y sus familias hasta el 50% del presupuesto de gasto con un importe máximo igual al producto de 0,075 por el número de habitantes censados correspondientes a la entidad local. Por el subprograma de servicios de formación e información dirigidos a personas cuidadoras de personas mayores dependientes hasta el 50% del presupuesto de gasto con un importe máximo igual al producto de 0,125 por el número de habitantes censados correspondientes a la entidad local. Por el subprograma de servicios de apoyo psicológico grupal e individual, y grupos de autoayuda dirigidos a personas cuidadoras de personas mayores dependientes hasta el 50% del presupuesto de gasto con un importe máximo igual al producto de 0,250 por el número de habitantes censados correspondientes a la entidad local. El importe total resultante de la suma de los importes parciales calculados con arreglo a lo dispuesto en los apartados anteriores será el importe de la aportación dineraria de la Diputación Foral a la financiación del proyecto. En el supuesto de municipios con un número de habitantes igual o inferior a personas, el importe total obtenido, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior, se multiplicará por 1,5. En el supuesto de municipios con un número de habitantes supecve: BAO-BOB-2010a242

19 BAO zk. 2010, abenduak 20. Astelehena BOB núm Lunes, 20 de diciembre de 2010 tsona gorako eta pertsonako edo hortik beherako biztanle kopurua duten udalerrien kasuan, honako eragiketa hau egingo da: lortutako zenbateko osoa bider 1, pertsona gorako eta pertsonako edo hortik beherako biztanle kopurua duten udalerrien kasuan, honako eragiketa hau egingo da: lortutako zenbateko osoa bider 1,1. Udalerrien mankomunitateen edo partzuergoen kasuan, azken zenbatekoa kalkulatzeko udal horietako bakoitzaren biztanle kopurua hartuko da kontuan, zein bere aldetik, eta horren arabera aplikatuko zaie biderkatzaileak. Hori dela-eta, proiektua gauzatzeko aurrekontuarekin (laugarren klausula), eremuko biztanle kopuruarekin edo, hala badagokio, kontuan hartutako eremu geografikoarekin eta aurreko mugekin bat etorriz, Gizarte Ekintza Sailak.. (letraz).. (zenbakiz... ) euroko gehieneko kopurua emango du, honela banatuta: Autonomia pertsonala sustatzeko jarduera, prestazio eta zerbitzuen azpiprogramarako,.. (letraz).. euro (zenbakiz.. ). Herritar guztiei mendetasunari eta haren zaintzari buruzko informazioa eta sentsibilizazioa emateko jardueren azpiprogramarako,.. (letraz).. euro (zenbakiz... ). Mendetasuna duten adineko pertsonei eta haien familiei laguntzeko gizarte-boluntariotzako jardueren azpiprogramarako,.. (letraz).. euro (zenbakiz.. ). Mendetasuna duten adinekoen zaintzailei zuzendutako prestakuntza- eta informazio-zerbitzuen azpiprogramarako,.. (letraz).. euro (zenbakiz.. ). Taldeko eta banakako laguntza psikologikoa emateko zerbitzuen eta mendetasuna duten adinekoen zaintzaileen zuzendutako autolaguntza-taldeen azpiprogramarako,.. (letraz).. euro (zenbakiz.. ). Edonola ere, toki-erakundeari eman beharreko kopurua ez da ezarritakoa baino altuagoa izango, eta zenbateko hori gutxitu egingo da baldin eta proiektuan justifikaturiko gastuen batura emaniko kopurua baino txikiagoa bada. Horretarako, beharrezkoa den doitzea egingo da eta Ogasun eta Finantza Sailak egin beharreko likidazioari dagokion diru-sarrera egin beharko da. Seigarrena. Ordaintzeko era Bizkaiko Foru Aldundiaren ekarpen ekonomikoa honako aurrekontu-partida honen kontura egongo da: Saila (03), Organikoa (0303), Programa (310303), Ekonomikoa (432.03); PEP 2009/0048, Hitzarmen hau sinatutakoan. Jasotako zenbatekoa hurrengo urteko lehen hiruhilekoan justifikatuko da, bosgarren klausulan (A.2.2) aurrez ikusitako moduan. Erakunde onuradunari ezin izango zaio bermea jartzeko eskatu, ez baitago hitzarmen honen arabera hartutako betebeharrak ez betetzeko arriskurik. Zazpigarrena. Diru-laguntza jaso dezaketen gastuak Honako hauek dira diru-laguntza jaso dezaketen gastuak: indarrean dagoen araudiaren arabera behar bezala justifikatuta egonda, beharrezkoak direnak eta zalantzarik gabe erantzuten diotenak proiektuaren edo jardueraren izaerari eta garapen normalari. 1. Ezin dira diruz lagundu higiezinak erosteko maileguen finantza-gastuak eta haien amortizazioa, ez eta zeharkako zergak ere, baldin eta zergok berreskuratu edo konpentsatu badaitezke. 2. Diru-laguntza jaso ahalko dute laguntzaren beraren helburua betetzeko kontratatu diren langileei dagozkien gastuek. Hala ere, ezin dira langileen gastuetan sartu erakunde edo zentroen zuzendaritza batzordeetako edo kontseiluetako kide legez egindako jarduerek eragindako gastuak. Gastuok soilik sar daitezke baldin eta kide horrek lan-kontratua badu eta beharrezkoa eta nahikoa den titulazioak diru-laguntzaren xedeak berezko dituen jarduerak egiteko gaitzen badu. rior a personas e igual o inferior a , el importe total obtenido, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior, se multiplicará por 1,4. En el supuesto de municipios con un número de habitantes superior a personas e igual o inferior a , el importe total obtenido, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior, se multiplicará por 1,1. En el caso de Mancomunidades o Consorcios integrados por Municipios con un número diferente de habitantes, se aplicará a cada municipio su índice correspondiente para el cálculo del importe final en esa Mancomunidad o Consorcio. Por tanto, conforme al presupuesto de ejecución del proyecto (Cláusula Cuarta), el número de habitantes del ámbito o, en su caso, de los ámbitos geográficos considerados, y los límites anteriores, el Departamento de Acción Social aportará un importe máximo de (en letra).. euros ((en número).. ) desglosado según el siguiente detalle: Por el subprograma de acciones, prestaciones y servicios de promoción de la autonomía personal la cantidad de (en letra).. euros ((en número).. ). Por el subprograma de acciones de información y sensibilización social destinadas a la ciudadanía en general sobre la dependencia y su cuidado la cantidad de (en letra).. euros ((en número).. ). Por el subprograma de actuaciones de voluntariado social destinadas a la atención de las personas mayores dependientes y sus familias la cantidad de (en letra).. euros ((en número).. ). Por el subprograma de servicios de formación e información dirigidos a personas cuidadoras de personas mayores dependientes la cantidad de (en letra).. euros ((en número).. ). Por el subprograma de servicios de apoyo psicológico grupal e individual, y grupos de autoayuda dirigidos a personas cuidadoras de personas mayores dependientes la cantidad de (en letra).. euros ((en número).. ). En todo caso, la cantidad a aportar a la entidad local no será superior a la establecida, reduciéndose dicho importe en el caso de que la suma de los gastos justificados del proyecto sea inferior a la cantidad otorgada, realizándose a tal fin el correspondiente reajuste y debiéndose realizar el ingreso de la correspondiente liquidación a practicar por el Departamento de Hacienda y Finanzas. Sexta. Forma de pago La aportación económica de la Diputación Foral de Bizkaia se hará con cargo a la partida presupuestaria consignada como Departamento (03), Orgánico (0303), Programa (310303), Económico (432.03), PEP 2009/0048, a la firma del convenio. La cantidad percibida se justificará dentro del primer trimestre correspondiente al año siguiente en la forma prevista en la cláusula quinta (A.2.3.) No será exigible la prestación de garantía por parte de la entidad beneficiaria por cuanto no se aprecia riesgo de que incumpla las obligaciones asumidas en virtud de este convenio. Séptima. Gastos subvencionables Se considerarán gastos subvencionables, aquellos que siendo correctamente justificados de conformidad con la normativa en vigor, sean necesarios y respondan de manera indubitable a la naturaleza y al normal desarrollo del proyecto o actividad. 1. No podrán ser objeto de subvención los gastos financieros y la amortización de préstamos destinados a la adquisición de inmuebles ni los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación. 2. Podrán ser objeto de subvención los gastos del personal contratado para la realización del fin de la misma. No obstante, no podrán incluirse como gastos de personal, los originados por las actividades realizadas en calidad de personas miembro de las juntas directivas o consejos de dirección de las entidades o centros, a no ser que se esté contratado laboralmente y capacitado mediante la titulación necesaria y suficiente para la realización de las labores específicas del objeto de la subvención.

20 BAO zk. 2010, abenduak 20. Astelehena BOB núm Lunes, 20 de diciembre de Bateragarria da, batetik, foru dekretu honetan arautzen diren diru-laguntzen xede diren jarduerak egitea eta, bestetik, helburu bera betetzeko beste administrazio edo erakunde publiko edo pribatuetatik (naziokoak zein nazioartekoak) diru-laguntza, laguntza, sarrera edo baliabideak jasotzea, foru dekretu honen hamazazpigarren klausulan aurrez ikusitakoaren arabera. 4. Foru dekretu honen babesean emandako diru-laguntzen zenbatekoa ezin da inola ere izan diruz lagundutako jardueraren edo programaren kostua baino handiagoa, ez bera bakarrik ez eta beste administrazio edo erakunde publiko zein pribatu batzuek, naziokoek zein nazioartekoek, emandako beste diru-laguntza eta laguntzekin batera ere. Zortzigarrena. Azpikontratazioa 1. Osorik edo zati batez azpikontratatu ahal izango dira maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren 27. artikuluan eta Diru-laguntzen araubidea onartzen duen martxoaren 23ko 34/2010 Dekretuaren 53. artikuluan ezarritakoaren arabera diruz lagundutako programak osatzen dituzten jarduerak. 2. Gehienez ere diruz lagundutako jardueraren ehuneko 50 azpikontratatu ahal izango da. Ezin izango dira inola ere azpikontratatu diruz lagundutako jardueraren kostua gehitu bai baina haren edukiari balio erantsirik ez dakarkioten jarduerak. 3. Hirugarren batekin hitzartutako jarduera diru-laguntzaren % 20tik gorakoa denean eta, gainera, eurotik gorakoa denean, azpikontrataziorako baldintza hauek bete beharko dira: a) Kontratua idatziz egitea. b) Aurretik, kontratua sinatzeko baimena diru-laguntza ematen duen erakundeak ematea, oinarri arautzaileetan zehazten den bezala. 4. Ezingo da kontraturik zatikatu, hari dagokion zenbatekoa gutxitu eta goiko paragrafoko betekizunak bete beharra saihesteko. 5. Kontratistek onuradunarekiko soilik izango dituzte betebeharrak. Izan ere, Administrazioaren aurrean, onuradunak hartuko du bere gain diru-laguntza jaso duen jarduera burutzeko erantzukizuna 6. Aurreko paragrafoan aurrez ikusitakoari dagokionez, pertsona onuradunen ardura izango da diruz lagundutako eta hirugarrenekin hitzarturiko jarduera egitean, diru-laguntza jaso dezaketen gastuen izaera eta zenbatekoaz diru-laguntza arautzen duen araudian ezarritako mugak errespetatzea; kontratistak, berriz, 5/2005 Foru Arauaren 41. artikuluan xedatutako lankidetza-betebeharrari loturik egongo dira, behar bezala egiaztatu ahal izateko ea muga horiek betetzen diren ala ez. 7. Erakunde onuradunak ezingo du ondoren aipatzen direnetako inorekin hitzartu diruz lagundutako jarduerak egitea (ez osorik, ez haien zati bat): a) 5/2005 Foru Arauaren 12. artikuluko debekuetarikoren batean dauden pertsona edo erakundeak. b) Kontratazioaren xedea den jarduera egiteko beste dirulaguntza batzuk jaso dituzten pertsona edo erakundeak. c) Bitartekariak edo aholkulariak, baldin eta haiei eginiko ordainketak eragiketaren kostu osoaren ehuneko baten arabera zehazten badira, salbu eta ordainketa hori egindako lanaren edo zerbitzuen merkatu-balioari erreferentzia eginez justifikatzen ez bada. d) Onuradunarekin zerikusia duten pertsona edo erakundeak, salbu eta honako inguruabar hauek gertatzen direnean: 1.a Kontratazioa merkatuko baldintza arrunten arabera egitea. 2.a Aldez aurretik organo earen baimena lortzea. 3. La realización de las actividades objeto de las subvenciones reguladas en este decreto foral, será compatible con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales en los términos previstos en la cláusula decimoséptima del presente Decreto Foral. 4. El importe de las subvenciones concedidas al amparo del presente decreto foral en ningún caso podrá, aisladamente o en concurrencia con subvenciones y ayudas otorgadas por otras administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, superar el coste de la actividad o programas objeto de la subvención. Octava. Subcontratación 1. Podrán subcontratarse total o parcialmente las actividades que integren los programas subvencionados en los términos previstos en el artículo 27 de la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo y en el artículo 53 del Decreto 34/2010, de 23 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Subvenciones. 2. Podrá subcontratarse hasta un porcentaje que no exceda del 50 por ciento del importe de la actividad subvencionada. En ningún caso podrán subcontratarse actividades que, aumentando el coste de la actividad subvencionada, no aporten valor añadido al contenido de la misma. 3. Cuando la actividad concertada con terceros exceda del 20 por ciento del importe de la subvención y dicho importe sea superior a euros, la subcontratación estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos: a) Que el contrato se celebre por escrito. b) Que la celebración del mismo se autorice previamente por la entidad concedente de la subvención en la forma que se determine de las bases reguladoras. 4. No podrá fraccionarse un contrato con el objeto de disminuir la cuantía del mismo y eludir el cumplimiento de los requisitos exigidos en el apartado anterior. 5. Las personas contratistas quedarán obligadas sólo ante la persona beneficiaria, que asumirá la total responsabilidad de la ejecución de la actividad subvencionada frente a la Administración. 6. A efectos de lo previsto en el apartado anterior, las entidades beneficiarias serán responsables de que en la ejecución de la actividad subvencionada concertada con terceros se respeten los límites que se establezcan en la normativa reguladora de la subvención en cuanto a la naturaleza y cuantía de los gastos subvencionables, y las personas contratistas estarán sujetas al deber de colaboración previsto en el artículo 41 de Norma Foral 5/2005 para permitir la adecuada verificación del cumplimiento de dichos límites. 7. En ningún caso podrá concertarse por la entidad beneficiaria la ejecución total o parcial de las actividades subvencionadas con: a) Personas o entidades incursas en alguna de las prohibiciones del artículo 12 la Norma Foral 5/2005. b) Personas o entidades que hayan percibido otras subvenciones para la realización de la actividad objeto de contratación. c) Personas intermediarias o asesoras en las que los pagos se definan como un porcentaje del coste total de la operación, a menos que dicho pago esté justificado con referencia al valor de mercado del trabajo realizado o los servicios prestados. d) Personas o entidades vinculadas con la persona beneficiaria, salvo que concurran las siguientes circunstancias: 1. a Que la contratación se realice de acuerdo con las condiciones normales de mercado. 2. a Que se obtenga la previa autorización del órgano concedente.

108/11 DEKRETUA: Larrabetzuko udaletxean, 2011ko bagilaren 9an.

108/11 DEKRETUA: Larrabetzuko udaletxean, 2011ko bagilaren 9an. 108/11 DEKRETUA: Larrabetzuko udaletxean, 2011ko bagilaren 9an. OINARRIA: 2011ko maiatzaren 13an, Alkatetzearen 78/11 Dekretuaren bidez, ontzat emon zan Larrabetzuko herriikastetxean saneamentu-sareak

Más detalles

Lehenengoa. Agindu honetan dagoen baimen-emate honek ez dauka bere baitan, inola ere, hezkuntza-itunen araubidearen bitartezko laguntzak lortzea.

Lehenengoa. Agindu honetan dagoen baimen-emate honek ez dauka bere baitan, inola ere, hezkuntza-itunen araubidearen bitartezko laguntzak lortzea. EHAA - 2005eko urtarrilak 7, ostirala N.º 4 ZK. BOPV - viernes 7 de enero de 2005 199 besteko eraikinek bete beharreko baldintzei buruzkoa (urriaren 4ko 2177/1996 Errege Dekretuak onartua), bai eta indarreko

Más detalles

DISPOSICIONES GENERALES

DISPOSICIONES GENERALES DISPOSICIONES GENERALES DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 1166 ORDEN de 21 de febrero de 2012, del Consejero de Economía y Hacienda, sobre la documentación y tramitación de los expedientes de modificaciones

Más detalles

N -3354. Zk-3354. hau EHAAn argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita. Vitoria-Gasteiz, 1999ko uztailaren 9a.

N -3354. Zk-3354. hau EHAAn argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita. Vitoria-Gasteiz, 1999ko uztailaren 9a. 13444 EHAA - 1999ko uztailak 29, osteguna N.º 144 ZK. BOPV - jueves 29 de julio de 1999 Zk-3354 AGINDUA, 1999ko uztailaren 9koa, Herrizaingo sailburuarena, 1999ko martxoaren 2ko Aginduz (1999ko martxoaren

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. lunes 8 de julio de 2013

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. lunes 8 de julio de 2013 BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO N.º 129 lunes 8 de julio de 2013 OTRAS DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 3094 RESOLUCION de 19 de junio de 2013, del Director General de Lanbide-Servicio

Más detalles

Ondoren azaltzen dira Eusko Jaurlaritzak 2013 eta 2014 urteetan Ikerbasque Fundazioaren aktibitateari egindako ekarpenak :Data Kontzeptua Zenbatekoa

Ondoren azaltzen dira Eusko Jaurlaritzak 2013 eta 2014 urteetan Ikerbasque Fundazioaren aktibitateari egindako ekarpenak :Data Kontzeptua Zenbatekoa HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA GORKA MANEIRO LABAYEN JAUNAK, UPyD TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK, IKERBASQUE FUNDAZIOAN EKARPENEI ETA

Más detalles

BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO 1.ª Objeto y finalidad. El objeto de las presentes bases es regular la concesión de subvenciones del Ayuntamiento

Más detalles

El texto de la convocatoria, según el BOPB, es el siguiente:

El texto de la convocatoria, según el BOPB, es el siguiente: La Gerencia del Área Metropolitana de Barcelona, en fecha 13 de febrero de 2015, ha resuelto aprobar la Convocatoria del año 2015 para la concesión de subvenciones para la rehabilitación de edificios de

Más detalles

REUNIDOS. El Ilmo. Sr. D. ALFONSO POLANCO REBOLLEDA, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Palencia,

REUNIDOS. El Ilmo. Sr. D. ALFONSO POLANCO REBOLLEDA, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, CONVENIO CON ASOCIACIÓN AUTISMO PALENCIA PARA LA COFINACIACIÓN DE UN SERVICIO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y ATENCIÓN A LAS FAMILIAS. AÑO 2015 DE UNA PARTE Y DE OTRA REUNIDOS Palencia, a de

Más detalles

I. Comunidad Autónoma

I. Comunidad Autónoma Página 24607 I. Comunidad Autónoma 3. Otras disposiciones Consejería de Agricultura y Agua 7387 Orden de 4 de junio de 2015, de la Consejería de Agricultura y Agua, por la que se aprueban las bases reguladoras

Más detalles

Orden de 13 abril 1998 SUMARIO

Orden de 13 abril 1998 SUMARIO Orden de 13 abril 1998 (Disposición Vigente) ASISTENCIA SOCIAL. Regula las ayudas económicas familiares y su gestión mediante la cooperación entre la Junta de Andalucía y las Corporaciones Locales. CONSEJERÍA

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 147. zk. 2012, abuztuak 1. Asteazkena 16929 BOB núm. 147. Miércoles, 1 de agosto de 2012 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

MINISTERIO TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES BOE 12 mayo 2007, núm. 114, [pág. 20602]; rect. BOE 12 junio 2007, núm. 140 [pág. 25368](castellano)

MINISTERIO TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES BOE 12 mayo 2007, núm. 114, [pág. 20602]; rect. BOE 12 junio 2007, núm. 140 [pág. 25368](castellano) RCL 2007\951 Legislación (Disposición Vigente a 2/10/2008) Real Decreto 615/2007, de 11 mayo MINISTERIO TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES BOE 12 mayo 2007, núm. 114, [pág. 20602]; rect. BOE 12 junio 2007, núm.

Más detalles

1.3.2. Vicerrectorado de Espacio Europeo de Educación Superior. Reglamento de reconocimiento y transferencia de créditos en Grados y Másteres

1.3.2. Vicerrectorado de Espacio Europeo de Educación Superior. Reglamento de reconocimiento y transferencia de créditos en Grados y Másteres I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE I.3. CONSEJO DE GOBIERNO 1.3.2. Vicerrectorado de Espacio Europeo de Educación Superior Reglamento de reconocimiento

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 241. zk. 2011, abenduak 21. Asteazkena 27665 BOB núm. 241. Miércoles, 21 de diciembre de 2011 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko

Más detalles

REGLAMENTO DE LA CAJA PROVINCIAL DE COOPERACIÓN LOCAL

REGLAMENTO DE LA CAJA PROVINCIAL DE COOPERACIÓN LOCAL REGLAMENTO DE LA CAJA PROVINCIAL DE COOPERACIÓN LOCAL Artículo 1. Creación de la Caja Provincial de Cooperación Local De conformidad con lo dispuesto en el apartado 6.f) del artículo 30 del Real Decreto

Más detalles

CAPITULO 1. DISPOSICIONES GENERALES. Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación

CAPITULO 1. DISPOSICIONES GENERALES. Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación DECRETO **/2014, DE ** DE *******, POR EL QUE SE REGULA EL FONDO DE MEJORAS Y SE ESTABLECE EL SISTEMA DE APROBACIÓN DE LOS PLANES DE MEJORA DE LOS MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA DE CASTILLA LA MANCHA. Históricamente

Más detalles

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR ESTANCIAS EN LA RESIDENCIA MUNICIPAL DE ANCIANOS "JUAN ELLACURÍA LARRAURI"

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR ESTANCIAS EN LA RESIDENCIA MUNICIPAL DE ANCIANOS JUAN ELLACURÍA LARRAURI ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR ESTANCIAS EN LA RESIDENCIA MUNICIPAL DE ANCIANOS "JUAN ELLACURÍA LARRAURI" I.- CONCEPTO. ARTICULO 1. Al amparo de lo previsto en el artículo 21.4.ñ) de la Norma

Más detalles

ORKESTRA-IKASKETEN IKASKETA ARTISTIKOEN MASTERRA (hari instrumentuak)

ORKESTRA-IKASKETEN IKASKETA ARTISTIKOEN MASTERRA (hari instrumentuak) ORKESTRA-IKASKETEN IKASKETA ARTISTIKOEN MASTERRA (hari instrumentuak) MASTER DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS EN ESTUDIOS ORQUESTALES (instrumentos de cuerda) AULA JORDÁ GELA Musikenek, Euskadiko Orkestra Sinfonikoarekin,

Más detalles

KULTURA, KIROLA ETA AISIALDIKO EKINTZETARAKO DIRULAGUNTZA ESKABIDE ORRIA

KULTURA, KIROLA ETA AISIALDIKO EKINTZETARAKO DIRULAGUNTZA ESKABIDE ORRIA KULTURA, KIROLA ETA AISIALDIKO EKINTZETARAKO DIRULAGUNTZA ESKABIDE ORRIA 2015 2015 SOLICITUD DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER ORDINARIO EN EL ÁMBITO DE LA CULTURA, EL DEPORTE Y EL TIEMPO LIBRE KULTURA, KIROLA

Más detalles

E INMIGRACION REUNIDOS

E INMIGRACION REUNIDOS . 1 GOBIERNO MINISTERIO J -, DEESPAÑA DETRABAJO, E INMIGRACION -. J CONVENIO DE COLABORACiÓN ENTRE EL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACiÓN Y LA EMPRESA NACIONAL DE INNOVACiÓN, S.A., PARA EL DESARROLLO DE

Más detalles

ORDENANZA REGULADORA DE LAS BASES PARA LA CONCESION DE AYUDAS POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJOS. (Ordenanza publicada en el BOC nº 198 de 17/10/2011)

ORDENANZA REGULADORA DE LAS BASES PARA LA CONCESION DE AYUDAS POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJOS. (Ordenanza publicada en el BOC nº 198 de 17/10/2011) ORDENANZA REGULADORA DE LAS BASES PARA LA CONCESION DE AYUDAS POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJOS. (Ordenanza publicada en el BOC nº 198 de 17/10/2011) EXPOSICION DE MOTIVOS La familia está amparada por

Más detalles

Departamento de Acción Social. Gizarte Ekintza Saila

Departamento de Acción Social. Gizarte Ekintza Saila BAO. 228. zk. 2013, azaroak 28. Osteguna 26327 BOB núm. 228. Jueves, 28 de noviembre de 2013 C) «Malmasingo tunela hobetu eta tunelen segurtasunari buruzko Foru Dekretura egokitzea» lanen kontratuaren

Más detalles

ORDENANZA REGULADORA DE SUBVENCIONES

ORDENANZA REGULADORA DE SUBVENCIONES ILMO. AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DE ALCÁNTARA PROVINCIA DE CÁCERES ORDENANZA REGULADORA DE SUBVENCIONES CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES Art.1.- La presente Ordenanza tiene por objeto estructurar y fijar

Más detalles

Se propone a la Junta de Castilla y León, la adopción del siguiente:

Se propone a la Junta de Castilla y León, la adopción del siguiente: EXPEDIENTE PARA EL CONSEJO DE GOBIERNO Consejería, Nº. y año de expediente FYM- /2016 BOCyL SI NO Se propone a la Junta de Castilla y León, la adopción del siguiente: ACUERDO DE, DE LA JUNTA DE CASTILLA

Más detalles

ANUNCIO BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONCESION DE SUBVENCIONES A ENTIDADES DEPORTIVAS,

ANUNCIO BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONCESION DE SUBVENCIONES A ENTIDADES DEPORTIVAS, ANUNCIO BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONCESION DE SUBVENCIONES A ENTIDADES DEPORTIVAS, Con la finalidad de dar cobertura a la convocatoria de subvenciones realizada por Excma Diputación

Más detalles

RP-CSG-027.00. Fecha de aprobación 2012-03-08

RP-CSG-027.00. Fecha de aprobación 2012-03-08 Reglamento Particular para la Auditoría Reglamentaria de Prevención de Riesgos Laborales según el Reglamento de los Servicios de Prevención (R.D. 39/1997) RP-CSG-027.00 Fecha de aprobación 2012-03-08 ÍNDICE

Más detalles

Programaili. Convocatoria de ayudas a Pymes. Iniciación a Licitaciones Internacionales 2007-2013 JD210109. JD210109 Convocatoria de ayuda a Pymes 1

Programaili. Convocatoria de ayudas a Pymes. Iniciación a Licitaciones Internacionales 2007-2013 JD210109. JD210109 Convocatoria de ayuda a Pymes 1 Programaili Iniciación a Licitaciones Internacionales 2007-2013 Convocatoria de ayudas a Pymes JD210109 JD210109 Convocatoria de ayuda a Pymes 1 Convocatoria de ayudas a Pymes de la provincia de Cáceres

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 147 Miércoles 18 de junio de 2014 Sec. III. Pág. 46201 III. OTRAS DISPOSICIONES CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 6441 Acuerdo de 10 de junio de 2014, de la Comisión Permanente del Consejo General

Más detalles

establecer, mediante Orden Foral, una fecha de cargo posterior a aquella en la que finalice el periodo voluntario de pago que corresponda a cada

establecer, mediante Orden Foral, una fecha de cargo posterior a aquella en la que finalice el periodo voluntario de pago que corresponda a cada Proyecto de DECRETO FORAL por el que se modifica el Decreto Foral 38/2006, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Gipuzkoa. El presente Decreto Foral

Más detalles

4. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES El plazo de presentación de solicitudes se establece del 2 al 27 de febrero de 2009.

4. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES El plazo de presentación de solicitudes se establece del 2 al 27 de febrero de 2009. CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES EN CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO DE QUART DE POBLET PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS PARA JÓVENES DURANTE EL EJERCICIO 2009 1. OBJETO Es objeto

Más detalles

ARIZA. @dministraciones su comunidad n su casa

ARIZA. @dministraciones su comunidad n su casa ARIZA @dministraciones su comunidad n su casa Decreto 158/1997, de 8 de julio, por el que se regula el Libro del Edificio de las viviendas existentes y se crea el Programa para la revisión del estado de

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 6. zk. 2007, urtarrilak 9. Asteartea 625 BOB núm. 6. Martes, 9 de enero de 2007

Más detalles

Real Decreto 382/1986, de 10 de febrero, por el que se crea, organiza y regula el Funcionamiento del Registro de Entidades Locales.

Real Decreto 382/1986, de 10 de febrero, por el que se crea, organiza y regula el Funcionamiento del Registro de Entidades Locales. Real Decreto 382/1986, de 10 de febrero, por el que se crea, organiza y regula el Funcionamiento del Registro de Entidades Locales. La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 74. zk. 2014, apirilak 16. Asteazkena 9033 BOB núm. 74. Miércoles, 16 de abril de 2014 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

ORDEN DE 27 DE DICIEMBRE DE 1991 DE DESARROLLO DEL REAL DECRETO 1816/1991, DE 20 DE DICIEMBRE, SOBRE TRANSACCIONES ECONÓMICAS CON EL EXTERIOR

ORDEN DE 27 DE DICIEMBRE DE 1991 DE DESARROLLO DEL REAL DECRETO 1816/1991, DE 20 DE DICIEMBRE, SOBRE TRANSACCIONES ECONÓMICAS CON EL EXTERIOR ORDEN DE 27 DE DICIEMBRE DE 1991 DE DESARROLLO DEL REAL DECRETO 1816/1991, DE 20 DE DICIEMBRE, SOBRE TRANSACCIONES ECONÓMICAS CON EL EXTERIOR FICHA RESUMEN...2 EXPOSICION DE MOTIVOS...3 Artículo 1...3

Más detalles

Órganos de prevención de riesgos laborales en la Guardia Civil

Órganos de prevención de riesgos laborales en la Guardia Civil Órganos de prevención de riesgos laborales en la Guardia Civil Orden INT/724/2006, de 10 de marzo, por la que se regulan los órganos de prevención de riesgos laborales en la Guardia Civil. BOE núm. 64,

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 274 Lunes 16 de noviembre de 2015 Sec. III. Pág. 107884 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 12394 Resolución de 3 de noviembre de 2015, de la Secretaría de

Más detalles

Tomás Sala Franco Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social Director de Formación Abdón Pedrajas Abogados y Asesores Tributarios

Tomás Sala Franco Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social Director de Formación Abdón Pedrajas Abogados y Asesores Tributarios LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO (Comentario de urgencia al R.D. 1917/2008, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el programa correspondiente (BOE nº 297, de 10/12/2008)

Más detalles

CONSEJERIA DE AGRICULTURAYPESCA CONSEJERIA DE EDUCACIONYCIENCIA

CONSEJERIA DE AGRICULTURAYPESCA CONSEJERIA DE EDUCACIONYCIENCIA Página núm. 1.045 CONSEJERIA DE AGRICULTURAYPESCA ORDEN de 30 de diciembre de 2002, por la que se regulan las ayudas Superficies para la campaña 2003/2004, las primas ganaderas para el año 2003, la indemnización

Más detalles

ARTIKULU BAKARRA Gizarte Ekintza Sailak diru-laguntza hauek emateko oinarri arautzaileak onartzen ditu; ondoren agertzen da oinarri horien testua.

ARTIKULU BAKARRA Gizarte Ekintza Sailak diru-laguntza hauek emateko oinarri arautzaileak onartzen ditu; ondoren agertzen da oinarri horien testua. BAO. 31. zk. 2015, otsailak 16. Astelehena 3291 BOB núm. 31. Lunes, 16 de febrero de 2015 Bizkaiko Foru Aldundiaren 142015 FORU DEKRETUA, otsailaren 10ekoa. Honen bidez, oinarri arautzaileak eta deialdia

Más detalles

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 15913 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA DECRETO-ley 2/2014, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de crédito cooperativo. (2014DE0002) I La experiencia recientemente vivida en

Más detalles

AYUDAS DESTINADAS A PRESTAR APOYO FINANCIERO A LAS PYMES MADRILEÑAS PARA MEJORA DE SU COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO TECNOLÓGICO.

AYUDAS DESTINADAS A PRESTAR APOYO FINANCIERO A LAS PYMES MADRILEÑAS PARA MEJORA DE SU COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO TECNOLÓGICO. AYUDAS DESTINADAS A PRESTAR APOYO FINANCIERO A LAS PYMES MADRILEÑAS PARA MEJORA DE SU COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO TECNOLÓGICO. 1 Os comunicamos en el día de hoy, el ACUERDO de 5 de mayo de 2011, del Consejo

Más detalles

DESARROLLO PROFESIONAL / CARRERA PROFESIONAL

DESARROLLO PROFESIONAL / CARRERA PROFESIONAL DESARROLLO PROFESIONAL / CARRERA PROFESIONAL CATEGORÍA PROFESIONAL: AUXILIAR DE ENFERMERÍA / TECNICO EN CUIDADOS DE ENFERMERÍA 1. Ámbito de aplicación. 1.1. Ámbito de aplicación del desarrollo profesional

Más detalles

La Diputació de València, convoca las ayudas que se indican de acuerdo con las siguientes BASES

La Diputació de València, convoca las ayudas que se indican de acuerdo con las siguientes BASES BASES DE CONVOCATORIA DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS (CON NÚMERO DE HABITANTES HASTA 15.000), MANCOMUNIDADES Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS LOCALES DE LA PROVINCIA DE VALENCIA, PARA LLEVAR A CABO

Más detalles

LEGISLACIÓN CONSOLIDADA. TEXTO CONSOLIDADO Última modificación: 11 de febrero de 2015

LEGISLACIÓN CONSOLIDADA. TEXTO CONSOLIDADO Última modificación: 11 de febrero de 2015 Real Decreto 1332/2006, de 21 de noviembre, por el que se regulan las especificaciones y condiciones para el empleo del Documento Único Electrónico (DUE) para la constitución y puesta en marcha de sociedades

Más detalles

Boletín Oficial de Gipuzkoa. Número 115 Fecha 19-06-2000 Página 9743

Boletín Oficial de Gipuzkoa. Número 115 Fecha 19-06-2000 Página 9743 Boletín Oficial de Gipuzkoa Número 115 Fecha 19-06-2000 Página 9743 4 ADMINISTRACION DEL T.H. DE GIPUZKOA DIPUTACION-DIPUTADO GENERAL Decreto Foral 57/2000 de 6 de junio por el que se regula el servicio

Más detalles

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD DIRECCIÓN GENERAL DE CARTERA BÁSICA DE SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y FARMACIA

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD DIRECCIÓN GENERAL DE CARTERA BÁSICA DE SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y FARMACIA MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD DIRECCIÓN GENERAL DE CARTERA BÁSICA DE SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y FARMACIA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CARTERA BÁSICA DE SERVICIOS DEL SISTEMA

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE VIVIENDA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE VIVIENDA Núm. 86 Miércoles 8 de abril de 2009 Sec. I. Pág. 33207 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE VIVIENDA 5849 Real Decreto 366/2009, de 20 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1472/2007, de

Más detalles

Gizarte Zerbitzuak Servicios Sociales ongintza@astigarraga.net SERVICIO DE ASISTENCIA EN LAS VIVINDAS TUTELADAS ASTIGARRAGA

Gizarte Zerbitzuak Servicios Sociales ongintza@astigarraga.net SERVICIO DE ASISTENCIA EN LAS VIVINDAS TUTELADAS ASTIGARRAGA SERVICIO DE ASISTENCIA EN LAS VIVINDAS TUTELADAS ASTIGARRAGA PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 1.- Objeto: La adjudicación, que mediante concurso se acuerde, tendrá por objeto la contratación del servicio

Más detalles

Orden TIN/1459/2010, de 28 de mayo, por la que se crea la sede electrónica de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social.

Orden TIN/1459/2010, de 28 de mayo, por la que se crea la sede electrónica de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social. Orden TIN/1459/2010, de 28 de mayo, por la que se crea la sede electrónica de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social. (B.O.E. de 5 de junio de 2010) La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico

Más detalles

OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS MARCO DE REFERENCIAS LEGALES LEY 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL). LEY 50/1998, de 30 de diciembre; Ley 54/2003, de 12 de diciembre; Ley 31/2006, de 18 de octubre. R.D.

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES TITULO: PROCEDIMIENTO PARA LA COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES

PROCEDIMIENTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES TITULO: PROCEDIMIENTO PARA LA COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Edición: 1ª Fecha: 24/06/2010 Página 1 de 8 Procedimiento 404 PROCEDIMIENTO PARA LA COORDI- NACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESA- RIALES Edición: 1ª Fecha: 24/06/2010 Página 2 de 8 1. Objeto. 2. Alcance. 3. Definiciones.

Más detalles

DECRETO 24/1995, de 6 de febrero, del Gobierno Valenciano, por el que se regula la Red Valenciana de Información Juvenil.

DECRETO 24/1995, de 6 de febrero, del Gobierno Valenciano, por el que se regula la Red Valenciana de Información Juvenil. DECRETO 24/1995, de 6 de febrero, del Gobierno Valenciano, por el que se regula la Red Valenciana de Información Juvenil. La Constitución Española, en su artículo 20, declara el derecho a la información

Más detalles

NORMAS REGULADORAS DEL VOLUNTARIADO SOCIAL EN EL AREA DE LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES

NORMAS REGULADORAS DEL VOLUNTARIADO SOCIAL EN EL AREA DE LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES NORMAS REGULADORAS DEL VOLUNTARIADO SOCIAL EN EL AREA DE LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES aprobadas, 21 enero 2004 publicadas, BORM nº 44, de 23 febrero 2004 Exposición de motivos. El derecho a la participación

Más detalles

Diputación Foral de Bizkaia. Bizkaiko Foru Aldundia SE DISPONE

Diputación Foral de Bizkaia. Bizkaiko Foru Aldundia SE DISPONE Decreto Foral nº 75/99, de 11 de mayo, de la, de subvenciones a los ayuntamientos u organismos La viene realizando durante los últimos años una clara política de apoyo a la formación de nuevos jóvenes

Más detalles

Lo indicado en los dos párrafos anteriores se entiende sin perjuicio de los demás supuestos de jubilación voluntaria legalmente previstos.

Lo indicado en los dos párrafos anteriores se entiende sin perjuicio de los demás supuestos de jubilación voluntaria legalmente previstos. ÁREA DE (Disposición Vigente a 18/11/2008, en todo lo que no se oponga al Estatuto Básico del Empleado Público ni a la Ley Orgánica de Universidades.) Ley 27/1994, de 29 septiembre BOE 30 septiembre 1994,

Más detalles

Ayuntamiento de Caspe

Ayuntamiento de Caspe BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DEPORTIVAS 1. Objeto y finalidad.- Las subvenciones que concede el tienen como objeto promocionar la práctica deportiva de cualquier disciplina

Más detalles

Ayuntamiento de Caspe

Ayuntamiento de Caspe BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES CULTURALES Y SOCIALES 1. Objeto y finalidad.-el Excmo. convoca estas subvenciones con el objeto de colaborar económicamente con las asociaciones

Más detalles

EN LA COMUNIDAD DE MADRID

EN LA COMUNIDAD DE MADRID ORDEN 2176/2007, de 6 de noviembre, RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE DEPENDENCIA EN LA COMUNIDAD DE MADRID (Orden del Gobierno de Madrid) PREGUNTAS MÁS FRECUENTES EN LA APLICACIÓN DE LA ORDEN DEL RECONOCIMIENTO

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 241. zk. 2009, abenduak 17. Osteguna 1 BOB núm. 241. Jueves, 17 de diciembre de 2009 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

Las partes se reconocen la capacidad legal necesaria para la firma del presente Convenio y, en su virtud,

Las partes se reconocen la capacidad legal necesaria para la firma del presente Convenio y, en su virtud, CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACION ENTRE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN Y DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA PARA LA REALIZACION DE PROGRAMAS DE EDUCACION AMBIENTAL. En Valladolid, a REUNIDOS: El Excmo. Sr.

Más detalles

Exposición de Motivos

Exposición de Motivos PROYECTO DE ORDEN EHA XX/XXX, DE DE, POR LA QUE SE ESTABLECEN LOS REQUISITOS Y EL PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN DE LABORATORIOS DE PRUEBAS Y CERTIFICADORES DE SEGURIDAD QUE REALICEN LA EVALUACIÓN DE LOS

Más detalles

PROGRAMA DE AYUDAS A TRABAJADORES QUE SE CONSTITUYAN POR CUENTA PROPIA O CONTRATEN A TRABAJADORES DESEMPLEADOS PARA EL AÑO 2015

PROGRAMA DE AYUDAS A TRABAJADORES QUE SE CONSTITUYAN POR CUENTA PROPIA O CONTRATEN A TRABAJADORES DESEMPLEADOS PARA EL AÑO 2015 PROGRAMA DE AYUDAS A TRABAJADORES QUE SE CONSTITUYAN POR CUENTA PROPIA O CONTRATEN A TRABAJADORES DESEMPLEADOS PARA EL AÑO 2015 NORMATIVA ACUERDO de 2 de octubre de 2014, del Consejo de Gobierno, por el

Más detalles

Vitoria-Gazteiz, a 21 de marzo de 2012. Iñaki Arriola López CONSEJERO DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

Vitoria-Gazteiz, a 21 de marzo de 2012. Iñaki Arriola López CONSEJERO DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES Etxebizitza, Herri Lan eta Garraietako Sailburua Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes CONTESTACIÓN A LA PREGUNTA PARA SU RESPUESTA POR ESCRITO FORMULADA POR DÑA. LAURA GARRIDO KNÖRR, PARLAMENTARIO

Más detalles

REGLAMENTO PARA LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO DE FIN DE GRADO

REGLAMENTO PARA LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO DE FIN DE GRADO REGLAMENTO PARA LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO DE FIN DE GRADO PREÁMBULO El Real decreto 1393/2007, del 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, dispone

Más detalles

LIZENTZIA BERRIAK ETA UPV/EHUko VMWARE ETA NEXUS 1000V LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK KONTRATATZEKO PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA. I.- OBJETO DEL CONTRATO

LIZENTZIA BERRIAK ETA UPV/EHUko VMWARE ETA NEXUS 1000V LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK KONTRATATZEKO PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA. I.- OBJETO DEL CONTRATO LIZENTZIA BERRIAK ETA UPV/EHUko VMWARE ETA NEXUS 1000V LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK KONTRATATZEKO PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DE NUEVAS LICENCIAS Y

Más detalles

INSHT. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Órgano emisor: Ministerio de Trabajos y Asuntos Sociales

INSHT. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Órgano emisor: Ministerio de Trabajos y Asuntos Sociales REAL DECRETO 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro.

Más detalles

BAO. 78. zk. 2015, apirilak 27. Astelehena 9393 BOB núm. 78. Lunes, 27 de abril de 2015

BAO. 78. zk. 2015, apirilak 27. Astelehena 9393 BOB núm. 78. Lunes, 27 de abril de 2015 BAO. 78. zk. 2015, apirilak 27. Astelehena 9393 BOB núm. 78. Lunes, 27 de abril de 2015 Erakundea Diru-laguntza ( ) Aurrekontuko partida Entidad Subvención ( ) Partida presupuestaria MANCOMUNIDAD MERINDAD

Más detalles

I. Disposiciones generales

I. Disposiciones generales 726 I. Disposiciones generales Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad 43 ORDEN de 30 de diciembre de 2014, por la que se regulan los anticipos reintegrables para el personal al servicio del sector

Más detalles

R E U N I D O S De una parte Dª Rosa Romero Sánchez, en representación del Excelentísimo Ayuntamiento de Ciudad Real,

R E U N I D O S De una parte Dª Rosa Romero Sánchez, en representación del Excelentísimo Ayuntamiento de Ciudad Real, 1 CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL Y EL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE CIUDAD REAL PARA PRESTAR A LOS MAYORES Y DISCAPACITADOS MAYORES DE 60 AÑOS UN SERVICIO

Más detalles

I.- DISPOSICIONES GENERALES

I.- DISPOSICIONES GENERALES AÑO XXXII Núm. 111 11 de junio de 2013 15377 I.- DISPOSICIONES GENERALES Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales Decreto 30/2013, de 06/06/2013, de régimen jurídico de los servicios de atención domiciliaria.

Más detalles

Borrador de Proyecto en el que se incorporan propuestas de los Órganos Consultivos del SAAD

Borrador de Proyecto en el que se incorporan propuestas de los Órganos Consultivos del SAAD Borrador de Proyecto en el que se incorporan propuestas de los Órganos Consultivos del SAAD Acuerdo sobre Criterios comunes de acreditación para garantizar la calidad de los centros y servicios del Sistema

Más detalles

NORMATIVA ACADÉMICA Y DE PROCEDIMIENTO 38. NORMATIVA SOBRE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ÁVILA

NORMATIVA ACADÉMICA Y DE PROCEDIMIENTO 38. NORMATIVA SOBRE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ÁVILA 38. NORMATIVA SOBRE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS DE LA (Normativa adaptada a las Normas de Organización y Funcionamiento UCAV: Acuerdo de JCyL 64/2009, de 11 de junio, BOCyL 17/06/2009) FECHAS

Más detalles

Y por consiguiente los firmantes acuerdan las siguientes cláusulas: CLÁUSULAS

Y por consiguiente los firmantes acuerdan las siguientes cláusulas: CLÁUSULAS CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN Y LA ENTIDAD PROMOTORA CAMPO NOMBRE ENTIDAD PROMOTORA, A LOS EFECTOS DE LA CONVOCATORIA 2010 DE INFRAESTRUCTURAS CIENTIFICO- TECNOLÓGICAS,

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 233. zk. 2010, abenduak 3. Ostirala 29427 BOB núm. 233. Viernes, 3 de diciembre de 2010 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

M.I. Ayuntamiento de la Villa de SÁDABA

M.I. Ayuntamiento de la Villa de SÁDABA REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO INTERNO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. PREÁMBULO Desde la creación del Servicio Social de Base y a través de este, se han detectado en el Municipio necesidades sociales

Más detalles

www.sectordeljuego.com

www.sectordeljuego.com CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Dirección General de Financiación,Tributos y Juego DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL REGLAMENTO DE CASINOS DE JUEGO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Más detalles

PROPUESTA DE CONTRATACIÓN

PROPUESTA DE CONTRATACIÓN PROPUESTA DE CONTRATACIÓN ASUNTO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA PARA EL PROGRAMA DE ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN ARGANDA DEL REY FECHA: 18/ octubre / 2010 URGENTE

Más detalles

141015- CONT-EXT ORDEN EEDD A DISTANCIA.doc

141015- CONT-EXT ORDEN EEDD A DISTANCIA.doc Proyecto de Orden,de de, por la que se regula el régimen de enseñanza a distancia de las enseñanzas deportivas de régimen especial, en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Más detalles

I. Disposiciones generales

I. Disposiciones generales 31324 I. Disposiciones generales Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad 5610 ORDEN de 10 de diciembre de 2014, por la que se establece la domiciliación bancaria como forma de pago obligatoria de

Más detalles

B) Disposiciones y Actos

B) Disposiciones y Actos B) Disposiciones y Actos Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid 1910 Acuerdo de 11 de octubre de 2012 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por el que se adapta la regulación sobre la prestación

Más detalles

Bases para el VII Premio literario BizkaIdatz (2014-2015). ESTA HISTORIA LA ESCRIBES TÚ

Bases para el VII Premio literario BizkaIdatz (2014-2015). ESTA HISTORIA LA ESCRIBES TÚ Bases para el VII Premio literario BizkaIdatz (2014-2015). ESTA HISTORIA LA ESCRIBES TÚ El Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia, a través de la Biblioteca Foral de Bizkaia, con el

Más detalles

I. Principado de Asturias

I. Principado de Asturias núm. 126 de 2-vi-2014 1/6 I. Principado de Asturias Ot r a s Disposiciones Universidad de Oviedo Acuerdo de 23 de mayo de 2014, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo, por el que se establece

Más detalles

Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales. 1

Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales. 1 UNIDAD Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales. 1 FICHA 1. LA GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. FICHA 2. EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. FICHA 3. MODALIDAD

Más detalles

INFORMATIVA DE PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS, Y OPERACIONES FINANCIERAS PARTICIPACIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL O DEL PATRIMONIO DE LAS

INFORMATIVA DE PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS, Y OPERACIONES FINANCIERAS PARTICIPACIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL O DEL PATRIMONIO DE LAS Departamento de Gestión Tributaria PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE MODIFICA LA ORDEN EHA/3514/2009, DE 29 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE APRUEBA EL MODELO 181 DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS,

Más detalles

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR ASISTENCIA EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL.-

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR ASISTENCIA EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL.- ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR ASISTENCIA EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL.- Artículo 1.- FUNDAMENTO LEGAL. En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 233. zk. 2011, abenduak 9. Ostirala 26429 BOB núm. 233. Viernes, 9 de diciembre de 2011 Laburpena / Sumario Foru Aldundia / Diputación Foral

Más detalles

2.11.1 CONTRATAS Y SUBCONTRATAS NOTAS

2.11.1 CONTRATAS Y SUBCONTRATAS NOTAS NOTAS 1 Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. A

Más detalles

ORDENANZA FISCAL MUNICIPAL Nº 29 REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR LOS CENTROS DE DIA.

ORDENANZA FISCAL MUNICIPAL Nº 29 REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR LOS CENTROS DE DIA. ORDENANZA FISCAL MUNICIPAL Nº 29 REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR LOS CENTROS DE DIA. I DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1.-Objeto Este Ayuntamiento, de acuerdo con lo previsto

Más detalles

DISPOSICIONES GENERALES. En primer lugar se determina que la UNED contará para realizar sus funciones y competencias con:

DISPOSICIONES GENERALES. En primer lugar se determina que la UNED contará para realizar sus funciones y competencias con: LA ESTRUCTURA ACADÉMICA DE LA UNED II. INSTITUTOS UNIVERSITARIOS DE INVESTIGACIÓN. CENTRO ADSCRITOS Y SERVICIOS DE ASISTENCIA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA. En desarrollo del Capítulo I del Título II de

Más detalles

BAO. 17. zk. 2013, urtarrilak 24. Osteguna 2271 BOB núm. 17. Jueves, 24 de enero de 2013

BAO. 17. zk. 2013, urtarrilak 24. Osteguna 2271 BOB núm. 17. Jueves, 24 de enero de 2013 BAO. 17. zk. 2013, urtarrilak 24. Osteguna 2271 BOB núm. 17. Jueves, 24 de enero de 2013 Bizkaiko Foru Aldundiaren 187/2012 FORU DEKRETUA, abenduaren 18koa. honen bidez, desgaitasunen bat duten pertsonei

Más detalles

AÑO VIII 10 de noviembre de 2011 BOUC nº 14 I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE

AÑO VIII 10 de noviembre de 2011 BOUC nº 14 I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE I.1. CONSEJO DE GOBIERNO I.1.2. Vicerrectorado de Estudios de Grado Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 18 de octubre

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 80. zk. 2011, apirilak 28. Osteguna 11617 BOB núm. 80. Jueves, 28 de abril de 2011 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

REGISTRO NORM@DOC: 33837 BOMEH: 6/2013 PUBLICADO EN: BOE n.º 32 de 6 de febrero de 2013. Disponible en:

REGISTRO NORM@DOC: 33837 BOMEH: 6/2013 PUBLICADO EN: BOE n.º 32 de 6 de febrero de 2013. Disponible en: TÍTULO: Orden HAP/149/2013, de 29 de enero, por la que se regulan los servicios de automovilismo que prestan el Parque Móvil del Estado y las Unidades del Parque Móvil integradas en las Delegaciones y

Más detalles

ORDENANZA REGULADORA DEL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, DE BIENESTAR SOCIAL, ASOCIACIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ORDENANZA REGULADORA DEL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, DE BIENESTAR SOCIAL, ASOCIACIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA ORDENANZA REGULADORA DEL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, DE BIENESTAR SOCIAL, ASOCIACIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA ARTÍCULO 1.- OBJETO.- TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES Es objeto

Más detalles

Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionaleko ikastetxe elkartuei diru-laguntzak emateko deialdia 2010. URTEA

Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionaleko ikastetxe elkartuei diru-laguntzak emateko deialdia 2010. URTEA LAGUNTZA-ESKABIDEA SOLICITUD DE AYUDA Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionaleko ikastetxe elkartuei diru-laguntzak emateko deialdia 2010. URTEA Convocatoria de ayudas para los Centros Asociados

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 8. zk. 2007, urtarrilak 11. Osteguna 881 BOB núm. 8. Jueves, 11 de enero de 2007

Más detalles

AYUDAS PARA OBRAS DE ACCESIBILIDAD PARA COLOCACION DE ASCENSORES y PLATAFORMAS ELEVADORAS

AYUDAS PARA OBRAS DE ACCESIBILIDAD PARA COLOCACION DE ASCENSORES y PLATAFORMAS ELEVADORAS AYUDAS PARA OBRAS DE ACCESIBILIDAD PARA COLOCACION DE ASCENSORES y PLATAFORMAS ELEVADORAS Publicación B.O.B.: nº 250, de 31/12/2014 Ayudas para Obras de accesibilidad para colocación de ascensores y plataformas

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID B.O.C.M. Núm. 98 LUNES 27 DE ABRIL DE 2015 Pág. 37 I. COMUNIDAD DE MADRID B) Autoridades y Personal Consejería de Educación, Juventud y Deporte 8 ORDEN 1153/2015, de 20 de abril, de la Consejera de Educación,

Más detalles