GRAU EN DISSENY TITULACIÓ OFICIAL GRADO EN DISEÑO TITULACIÓN OFICIAL. Guia Acadèmica Guía Académica

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "GRAU EN DISSENY TITULACIÓ OFICIAL GRADO EN DISEÑO TITULACIÓN OFICIAL. Guia Acadèmica 2015-2016 Guía Académica 2015-2016"

Transcripción

1 GRAU EN DISSENY TITULACIÓ OFICIAL GRADO EN DISEÑO TITULACIÓN OFICIAL Guia Acadèmica Guía Académica

2 Crèdits Créditos Coordinació redacció Coordinació Acadèmica Disseny gràfic Gabinet de Comunicació Direcció Coordinació Acadèmica ESDi Escola Superior de Disseny Marquès de Comillas, Sabadell (Barcelona) Tel Fax Coordinación redacción Coordinación Académica Diseño gráfico Gabinete de Comunicación Dirección Coordinación Académica ESDi Escola Superior de Disseny Marquès de Comillas, Sabadell (Barcelona) Tel Fax

3 Índex Índice Fes clic a l apartat que t interessi Haz clic en el apartado que te interese Informació ESDi Normativa acadèmica Assistència Pas de curs Convalidacions - reconeixement de crèdits Convocatories Assignatures pendents Qualificacions Pràctiques a l empresa Normativa d ús dels tallers, laboratoris i aules Matriculació Seminaris i tallers Información ESDi Normativa académica Asistencia Paso de curso Convalidaciones - reconocimiento de créditos Convocatorias Asignaturas pendientes Calificaciones Prácticas en la empresa Normativa de uso de talleres, laboratorios y aulas Matriculación Seminarios y talleres 18 Pla docent de Grau en Disseny Pla d estudis 18 Estudios de Grado en Diseño Plan de estudios 31 Descripció de les assignatures 31 Descripción de las asignaturas 30 1r / Assignatures de formació bàsica i obligatòries 34 1r / Asignaturas de formación básica y obligatórias 34 2n / Assignatures de formació bàsica i obligatòries 38 2n / Asignaturas de formación básica y obligatórias 40 3r / Assignatures de formació bàsica i obligatòries 41 3r / Asignaturas de formación básica y obligatórias r / Assignatures optatives Disseny Audiovisual Disseny Gràfic Disseny Producte Disseny Interiors Disseny Moda Disseny Integració Multidisciplinària r / Asignaturas optativas Diseño Audiovisual Diseño Grafico Diseño Producto Diseño Interiores Diseño Moda Diseño Integración Multidisciplinar 60 4t / Assignatures de formació bàsica i obligatòries 61 4º / Asignaturas de formación básica y obligatorias t / Assignatures optatives Disseny Audiovisual Disseny Gràfic Disseny Producte Disseny Interiors Disseny Moda Disseny Integració Multidisciplinària º / Asignaturas optativas Diseño Audiovisual Diseño Grafico Diseño Producto Diseño Interiores Diseño Moda Diseño Integración Multidisciplinar 3

4 Informació sobre ESDi Información sobre ESDi Presentació En el context d un ensenyament superior plural, actualitzat i de caràcter humanista, l Escola Superior de Disseny ESDi, centre creat l any 1989 i associat a la Universitat Ramon Llull el 1992, es va marcar com a objectiu la formació de professionals de futur, perfectament preparats per afrontar les renovacions que es produeixen en tots els àmbits del disseny contemporani. L any 2008 ESDi va passar a ser centre adscrit a la Universitat Ramon Llull i com a tal, començarà el curs a impartir els estudis de Grau oficial en Disseny, dins del marc Universitari Europeu. La seva activitat acadèmica en un marc de formació humanista gira entorn de quatre eixos: L ensenyament interdisciplinari, obert a la integració en les diferents àrees. L ús de les més noves tecnologies, a fi de proporcionar als alumnes el domini de les eines que demana el mercat en cada moment. L estret vincle escola-empresa, que redunda en benefici de les sortides professionals dels nostres alumnes. La constant tasca d investigació i anàlisi, que duen a terme tant els professors com els alumnes mitjançant programes especials. En els m2 d instal lacions distribuïts entre Sabadell i Barcelona, l ESDi disposa de: Diversos laboratoris equipats amb avançada tecnologia Múltiples plataformes (PC, Apple Macintosh, Silicon Graphics, Sun) Una àmplia gamma de perifèrics Laboratoris de fotografia, producció i postproducció audiovisual i d instal lacions audiovisuals Plató fotogràfic i de vídeo Tallers: industrial; tèxtil, de punt i calada; d estampació i de confecció Aula Internet Biblioteca Mostroteca de teixits Servei de préstec de material audiovisual L alumne pot disposar de tots aquests espais com a Aula Oberta dins de l horari establert, a fi que pugui disposar dels millors recursos tecnològics per dur a terme els treballs pràctics de les diferents assignatures. Presentación En el contexto de una enseñanza superior plural, actualizada y de carácter humanista, la Escola Superior de Disseny ESDi, centro creado en 1989 y asociado a la Universitat Ramon Llull el 1992, se marcó como objetivo la formación de profesionales de futuro, perfectamente preparados para afrontar las renovaciones que se producen en todos los ámbitos del diseño contemporáneo. El año 2008 ESDi pasó a ser centre adscrito a la Universitat Ramon Llull y, como tal, empieza el curso a impartir los estudios de Grado oficial en Diseño, dentro del marco Universitario Europeo. Su actividad académica en un marco de formación humanista gira entorno a cuatro ejes: La enseñanza interdisciplinaria, abierta a la integración de las diferentes áreas. El uso de las más nuevas tecnologías, con objeto de proporcionar a los alumnos el dominio de las herramientas que pide el mercado en cada momento. El estrecho vínculo escuela-empresa, que redunda en beneficio de las salidas profesionales de nuestros alumnos. La constante tarea de investigación y análisis, que llevan a cabo tanto los profesores como los alumnos mediante programas especiales. En los m2 de instalaciones distribuidos entre Sabadell y Barcelona, la ESDi dispone de: Varios laboratorios equipados con avanzada tecnología Múltiples plataformas (PC, Apple Macintosh, Silicon Graphics, Sun) Una amplia gama de periféricos Laboratorios de fotografía, producción y postproducción audiovisual y de instalaciones audiovisuales Platón fotográfico y de vídeo Talleres: industrial; textil, de punto y calada; de estampación y de confección Aula Internet Biblioteca Mostroteca de tejidos Servicio de préstamo de material audiovisual El alumno puede disponer de todos estos espacios como Aula Abierta dentro del horario establecido, a fin de que pueda disponer de los mejores recursos tecnológicos para llevar a cabo los trabajos prácticos de las diferentes asignaturas. 4

5 5

6 Organització La FUNDIT organitza la seva activitat d acord amb nodes de coneixement que treballen simbiòticament en xarxa amb responsabilitat i autonomia. Els nodes configuren quatre grans àrees d activitat: L ESDi- Escola Superior de Disseny, òrgan nuclear de l activitat, que desenvolupa l ensenyament universitari, la recerca i l experimentació en el camp del disseny. ESDi- Institut Universitari EATM, que acull les activitats de postgrau, formació contínua i difusió de la cultura del disseny. ESDi- Desenvolupament Corporatiu, que es fa càrrec de les activitats relacionades amb l admissió de l alumnat, les relacions interuniversitàries i l acompanyament dels graduats en l inici i el desenvolupament de l activitat professional. ESDiempresa, que és un espai ofert als graduat emprenedors perquè puguin començar a desenvolupar la seva activitat. FUNDACIÓ-FUNDIT PATRONAT, JUNTA DE PATRONS CONSELL EXECUTIU JUNTA DE GOVERN JUNTA DE GESTIÓ I COORDINACIÓ ACADÈMICA DE L ESDI Departament Universitari de Teoria i desenvolupament del Disseny Unitats d aplicació de Coneixement en: Comunicació Visual Producte i usabilitat d espais Tendències i innovació Moda RELACIONS INTERNACIONALS Organización La FUNDIT organiza su actividad de acuerdo con nodos de conocimiento que trabajan simbióticamente en red con responsabilidad y autonomía. Los nodos configuran cuatro grandes áreas de actividad: El ESDi- Escola Superior de Disseny, órgano nuclear de la actividad, que desarrolla la enseñanza universitaria, la búsqueda y la experimentación en el campo del diseño. ESDi- Instituto Universitario EATM, que acoge las actividades de posgrado, formación continua y difusión de la cultura del diseño. ESDi- Desarrollo Corporativo, que se hace cargo de las actividades relacionadas con la admisión del alumnado, las relaciones interuniversitarias y el acompañamiento de los graduados en el inicio y el desarrollo de la actividad profesional. ESDiempresa, que es un espacio ofrecido a los graduado emprendedores para que puedan empezar a desarrollar su actividad. FUNDACIÓN-FUNDIT PATRONATO, JUNTA DE PATRONES CONSEJO EJECUTIVO JUNTA DE GOBIERNO JUNTA DE GESTIÓN Y COORDINACIÓN ACADÉMICA DE LA ESDI Departamento Universitario de Teoría Y desarrollo del Diseño Unidades de Aplicación del Conocimiento en: Comunicación Visual Producto y usabilidad del Espacio Tendencias e Innovación Moda RELACIONES INTERNACIONALES 6

7 Associació d Estudiants de l ESDi Què és l Associació d Estudiants? L AEE és l organisme de representació dels estudiants. L integren els estudiants amb ganes de millorar les coses i fer-ne de noves. Per què serveix l Associació d Estudiants? L AEE és el nexe entre els alumnes i la direcció de l Escola. Procura tenir-hi una bona comunicació sense perdre mai de vista el seu principal objectiu: vetllar pels drets dels estudiants i per la qualitat de l ensenyament. Al mateix temps, vol promoure diversos tipus d activitats, com celebracions o concursos. Us podeu dirigir a l associació per: Propostes de millora acadèmica Propostes d activitats extra-acadèmiques Informació als alumnes Consulta de l arxiu d exàmens, apunts... Tramitació de queixes a direcció Qui integra l Associació d Estudiants? L AEE representa tots els estudiants seguint una sistema democràtic: Cada classe escull el seu Delegat de Classe. Cada especialitat escull un Delegat d Especialitat. Entre els delegats escullen el President de l AEE. Podeu consultar qui són els delegats al suro de l AEE. Tots els càrrecs s escullen a principi d any i tenen una durada d un curs. * Important: Totes les classes de 1r curs hauran de comunicar a la Delegació d Estudiants el nom del seu Delegat de Classe tant aviat com sigui possible. Activitats de l Associació d Estudiants Cada setmana es reuneix per a compartir i debatre els temes que van sorgint. Les activitats que organitzen s anuncien al suro de l AEE i també en cartells. Contacte Asociación de Estudiantes de ESDi Qué es la Asociación de Estudiantes? La AEE es el organismo de representación de los estudiantes. Lo integran los estudiantes con ganas de mejorar las cosas y hacer cosas nuevas. Para qué sirve la Asociación de Estudiantes? La AEE es el nexo entre los alumnos y la dirección de la Escuela. Procura tener una buena comunicación sin perder nunca de vista su principal objetivo: velar por los derechos de los estudiantes y por la calidad de la enseñanza. Al mismo tiempo, quiere promover varios tipos de actividades, como celebraciones o concursos. Os podéis dirigir a la asociación para: Propuestas de mejora académica Propuestas de actividades extra-académicas Información a los alumnos Consulta del archivo de exámenes, apuntes... Tramitación de quejas a dirección. Quién integra la Asociación de Estudiantes? La AEE representa todos los estudiantes siguiendo una sistema democrático: Cada clase escoge su Delegado de Clase. Cada especialidad escoge un Delegado de Especialidad. Entre los delegados escogen el Presidente de la AEE. Podéis consultar quién son los delegados en el plafón de la AEE. Todos los cargos se escogen a principio de año y tienen una duración de un curso. * Importante: Todas las clases de 1r curso tendrán que comunicar a la Delegación de Estudiantes el nombre de su Delegado de Clase tan pronto como sea posible. Actividades de la Asociación de Estudiantes Cada semana se reúne para compartir y debatir los temas que van surgiendo. Las actividades que organizan se anuncian en el plafón de la AEE y también en carteles. Contacto 7

8 Podeu trobar els membres de l AEE al despatx del segon pis. Els horaris d atenció estan penjats al suro. També podeu contactar-hi a través de l adreça L AEE és un punt de trobada entre tots els estudiants. Participa-hi! Podéis encontrar los miembros del AEE en el despacho del segundo piso. Los horarios de atención están colgados en el plafón. También podéis contactar a través de la dirección La AEE es un punto de encuentro entre todos los estudiantes. Participa! 8

9 Normativa acadèmica Normativa académica Metodologia El mètode docent seguit a l ESDi busca l equilibri entre tres components: 1. Els fonaments teòrics que suposen la base de l aprenentatge. 2. Les eines i els llenguatges que permeten portar a la pràctica les idees. 3. L experiència professional en el si de les empreses. Hi ha assignatures de tres tipus: Conceptuals: assignatures teòriques que aporten coneixements i competències de l àmbit de les Humanitats i de les Ciències Socials. Instrumentals: s hi veuen les eines i els materials indispensables per entendre els tipus de productes a dissenyar. Projectuals: són les assignatures que ensenyen la metodologia de treball específica del disseny. Aquests grups tenen assignat un horari bàsic de matí, excepte 4t curs que el té bàsicament per les tardes. Durant el període lectiu, poden tenir algunes classes fora del seu horari bàsic. Els estudiants de les titulacions superiors han de realitzar, durant el quart curs, un període de pràctiques en empreses (un mínim de 120 hores), que els permet integrar-se i adaptar-se al món real del treball. Metodología El método docente seguido en la ESDi busca el equilibrio entre tres componentes: 1. Los fundamentos teóricos que suponen la base del aprendizaje. 2. Las herramientas y los lenguajes que permiten llevar las ideas a la práctica. 3. La experiencia profesional en el seno de las empresas. Hay asignaturas de tres tipos: Conceptuales: asignaturas teóricas que aportan conocimientos y competencias del ámbito de las Humanidades y las Ciencias Sociales. Instrumentales: se ven las herramientas y los materiales indispensables para entender los tipos de productos a diseñar. Proyectuales: son las asignaturas que enseñan la metodología de trabajo específica del diseño. Estos grupos tienen asignado un horario básico por la mañana, excepto 4º curso que lo tiene básicamente por las tardes. Durante el periodo lectivo, pueden tener algunas clases fuera de su horario básico. Los estudiantes de las titulaciones superiores tienen que realizar, durante el cuarto curso, un periodo de prácticas en empresas (un mínimo de 120 horas), que les permite integrarse y adaptarse al mundo laboral real. 9

10 Assistència a) Classes L alumne té el deure d assistir obligatòriament a les classes. El seu incompliment pot comportar la pèrdua del dret a avaluació (NAVL) en aquelles assignatures en què el professor titular ho consideri justificat. Si l alumne no pot assistir regularment a les classes per motius justificats, cal que ho comuniqui al professor i al tutor corresponent, abans del 30 d octubre. Un cop superats els 10 minuts d inici de classe, d examen o lliurament de treballs, l alumne no podrà entrar a l aula excepte si pot justificar el retard amb algun document vàlid. No està permès l assistència a classes de les assignatures que l alumne no estigui matriculat. b) Tutories S establirà un règim de tutories per a determinades assignatures. Els alumnes poden accedir lliurament a les sessions de tutoria per formular les consultes que creguin convenients o per haver estat requerits pel professor. Pas de curs Les assignatures pendents dels cursos anteriors necessàriament s hauran de matricular. L alumne hauria de donar prioritat a aquestes assignatures. Convalidacions i reconeixements Les assignatures cursades en altres estudis universitaris o en Cicles Formatius de Grau Superior es poden convalidar o reconèixer. Igualment, també es reconeix la pràctica laboral. El 15 de setembre és la data limiti de lliurament de la documentació per reconèixer o convalidar assignatures. Per reconèixer o convalidar assignatures per expedient acadèmic cal aportar la següent documentació: a) Certificació acadèmica oficial dels estudis cursats, que inclogui la titulació i les qualificacions obtingudes. b) Programes compulsats de les assignatures a convalidar. c) Presentar el formulari de sol licitud de convalidacions. Asistencia a) Clases El alumno tiene el deber de asistir obligatoriamente a las clases. Su incumplimiento puede comportar la pérdida del derecho a evaluación (NAVL) en aquellas asignaturas en que el profesor titular lo considere justificado. Si el alumno no puede asistir regularmente a las clases por motivos justificados, hace falta que lo comunique al profesor y al tutor correspondiente antes del 30 de octubre. Una vez superados los 10 minutos de inicio de clase, de examen o entrega de trabajos, el alumno no podrá entrar en el aula excepto si puede justificar el retraso con algún documento válido. No es permitido la asistencia a clases de asignaturas que el alumno no esté matriculado. b) Tutorías Se establecerá un régimen de tutorías para determinadas asignaturas. Los alumnos pueden ir a las sesiones de tutoría para formular las consultas que crean convenientes o porque les ha llamado el profesor. Paso de curso Las asignaturas pendientes de los cursos anteriores necesariamente se tendrán que matricular. El alumno tendría que dar prioridad a estas asignaturas. Convalidaciones y reconocimientos Las asignaturas cursadas en otros estudios universitarios o en Ciclos Formativos de Grado Superior se pueden convalidar o reconocer. Igualmente, también se reconoce la práctica laboral. El 15 de Setiembre es la fecha límite para entregar la documentación para reconocer o convalidar asignaturas. Para reconocer o convalidar asignaturas por expediente académico hay que traer la siguiente documentación: a) Certificación académica oficial de los estudios cursados, que incluya la titulación y las calificaciones obtenidas. b) Programas compulsados de las asignaturas a convalidar. c) Presentar el formulario de solicitud de convalidaciones. 10

11 Es pot reconèixer fins a un màxim de 36 crèdits per pràctica laboral. D aquests, 14 correspondran necessàriament a l assignatura de Pràctiques d empresa. La resta es podran repartir entre les altres assignatures del grau. Per reconèixer la pràctica laboral cal presentar la següent documentació: a) Algun document que acrediti que la persona té una experiència laboral mínima de 2 anys. Hi ha de constar que les feines que hi realitzava eren de dissenyador. Es poden admetre altes d autònoms, la vida laboral, contractes d empresa o cartes de l empresa. b) Ha d aportar documentació que il lustri que té les competències requerides a l assignatura concreta que vol reconèixer. Se puede reconocer hasta un máximo de 36 créditos por práctica laboral. De estos, 14 corresponderán necesariamente a la asignatura de Prácticas de empresa. El resto se podrán repartir entre las otras asignaturas del grado. Para reconocer la práctica laboral hay que presentar la siguiente documentación: a) Algún documento que acredite que la persona tiene una experiencia laboral mínima de 2 años. Ha de constar que los trabajos que realizaba eran de diseñador. Se pueden admitir altas de autónomos, la vida laboral, contratos de empresa o cartas de la empresa. b) Tiene que aportar documentación que ilustre que tiene las competencias requeridas en la asignatura concreta que quiere reconocer. Convocatòries a) Convocatòries oficials Totes les assignatures tenen dues convocatòries oficials. En el cas de les assignatures del primer quadrimestre, les convocatòries són al febrer i al juny. Les assignatures del segon quadrimestre i les anuals tenen la primera convocatòria al juny i la segona al setembre. El Projecte Final de Grau (PFG) té la convocatòria oficial al juny-juliol i l extraordinària al setembre-octubre. La matrícula de qualsevol assignatura dóna dret a presentar-se a dues convocatòries durant l any acadèmic. El nombre màxim de convocatòries a les quals es pot presentar un alumne és de quatre, durant tota la carrera. La no presentació (NPRE) per causes justificades de l alumne a qualsevol convocatòria s ha de comunicar per escrit al professor i al tutor corresponent, com a màxim 24h després del dia de l examen de la convocatòria oficial, en aquest cas no compta a efectes de totalitzar les quatre convocatòries esmentades. En cas de no presentació sense causa justificada, li constarà un No avaluat (NAVL) a l acta oficial de l assignatura amb la conseqüent pèrdua de convocatòria. Convocatorias a) Convocatorias oficiales Todas las asignaturas tienen dos convocatorias oficiales. En el caso de las asignaturas del primer cuatrimestre, las convocatorias son en febrero y en junio. Las asignaturas del segundo cuatrimestre y las anuales tienen la primera convocatoria en junio y la segunda en septiembre. El Proyecto Final de Grau (PFG) tiene la convocatoria oficial en junio-julio y la extraordinaria en septiembre-octubre. La matrícula de cualquier asignatura da derecho a presentarse a dos convocatorias durante el año académico. El número máximo de convocatorias a las cuales se puede presentar un alumno es de cuatro, durante toda la carrera. La no presentación (NPRE) por causas justificadas del alumno a cualquier convocatoria se tiene que comunicar por escrito al profesor y al tutor correspondiente, como máximo 24h después del día del examen de la convocatoria oficial, en este caso no cuenta a efectos de totalizar las cuatro convocatorias mencionadas. En caso de no presentación sin causa justificada, le constará un No evaluado (NAVL) al acta oficial de la asignatura con la consecuente pérdida de convocatoria. 11

12 L alumne que no superi la quarta convocatòria de qualsevol assignatura, té dret a sol licitar la revisió del material avaluat davant d un Tribunal Especial. Aquest tribunal serà nomenat per la Direcció i estarà integrat per dos professors de l Escola i el professor titular de l assignatura. En cas que el tribunal consideri que el material aportat no permet establir suficientment un criteri d avaluació, podrà requerir de l alumne la presentació d exercicis o proves complementàries. Excepcionalment, un cop exhaurides les quatre convocatòries i el recurs al Tribunal Especial, l alumne podrà sol licitar la possibilitat de tenir una cinquena convocatòria, en el cas que la seva qualificació hagi estat un Suspens al curs precedent, en cap cas si és un No Presentat o un No Avaluat. La Comissió de Coordinació Docent valorarà l expedient acadèmic de l alumne i si la seva sol licitud està fonamentada o no, i li comunicarà si s ha acceptat o desestimat la seva sol licitud. En cas negatiu, l alumne no podrà continuar estudiant al centre. El alumno que no supere la cuarta convocatoria de cualquier asignatura, tiene derecho a solicitar la revisión del material evaluado ante un Tribunal Especial. Este tribunal será nombrado por la Dirección y estará integrado por dos profesores de la Escuela y el profesor titular de la asignatura. En caso de que el tribunal considere que el material aportado no permite establecer un criterio de evaluación, podrá requerir del alumno la presentación de ejercicios o pruebas complementarias. Excepcionalmente, una vez agotadas las cuatros convocatorias y el recurso al Tribunal Especial, el alumno podrá solicitar la posibilidad de tener una quinta convocatoria, en el caso de que su calificación haya sido un Suspenso al curso precedente, en ningún caso si es un No presentado o un No evaluado. La Comisión de Coordinación Docente valorará el expediente academico del alumno y si su solicitud está fundamentada o no, y le comunicará si se ha aceptado o desestimado su solicitud. En caso negativo, el alumno no podrá continuar estudiando en el centro. b) Avaluacions parcials Les assignatures anuals poden tenir una avaluació parcial. En cas que tinguin un sol professor, aquest té la llibertat d establir la importància d aquesta convocatòria, encara que sempre haurà de tenir present que les convocatòries oficials són al juny i al setembre. En el cas que hi hagi professors diferents a cada quadrimestre, el primer quadrimestre tindrà com a convocatòries oficials el febrer i el juny. Altres tràmits acadèmics especials a) Reclamació de nota Quan un alumne no està d acord amb la qualificació obtinguda en una assignatura, pot demanar la revisió del seu exercici a un tribunal especial. Els requisits que ha de complir són els següents: 1. Haver assistit al comentari de nota establert pel centre. 2. Haver exhaurit les dues convocatòries oficials a les quals té dret durant cada curs acadèmic. 3. Complimentar el formulari de sol licitud de Tribunal Especial que té a la disposició dels alumnes la Secretaria Acadèmica. Passada una setmana des del dia del comentari de nota les sol licituds ja no s acceptaran. b) Evaluaciones parciales Las asignaturas anuales pueden tener una evaluación parcial. En caso de que tengan un solo profesor, este tiene la libertad de establecer la importancia de esta convocatoria, aunque siempre tendrá que tener presente que las convocatorias oficiales son en junio y en septiembre. En el supuesto de que haya profesores diferentes a cada cuatrimestre, el primer cuatrimestre tendrá como convocatorias oficiales el febrero y el junio. Otros trámites académicos especiales a) Reclamación de nota Cuando un alumno no está de acuerdo con la calificación obtenida en una asignatura, puede pedir la revisión de su ejercicio a un tribunal especial. Los requisitos que tiene que cumplir son los siguientes: 1. Haber asistido al comentario de nota establecido por el centro. 2. Haber agotado las dos convocatorias oficiales a las cuales tiene derecho durante cada curso académico. 3. Rellenar el formulario de solicitud de Tribunal Especial que la Secretaría Académica tiene a disposición de los alumnos. Después de una semana desde el día del comentario de nota las solicitudes ya no se aceptarán. 12

13 b) Sol licitut de canvi de data d examen Només es podrà sol licitar un canvi de data d examen si l alumne està malalt i ha estat necessària la seva hospitalització; per defunció de familiar en primer grau; per citació judicial o si es tracta d un esportista d elit. En tots aquests casos s haurà de presentar els justificants corresponents. b) Solicitud de cambio de fecha de examen Sólo se podrá solicitar un cambio de fecha de examen si el alumno está enfermo y ha sido necesaria su hospitalización; por defunción de familiar en primer grado; por citación judicial o si se trata de un deportista de élite. En todos estos casos se tendrán que presentar los justificantes correspondientes. Assignatures pendents Les assignatures pendents de cursos anteriors són de matriculació obligada en el curs següent i s hauran de recuperar assistint regularment a les classes corresponents al llarg del curs, i als exàmens convocats. L alumne no podrà matricular-se en assignatures que s imparteixen en el mateix horari. L Escola no guardarà en cap cas, la nota d un parcial superat en anys anteriors. Qualificacions Les qualificacions que constaran a les actes oficials han de ser numèriques i alfanumèriques. El barem a aplicar és el següent: NAVL: No avaluat NPRE: No presentat De 0,0 a 4,9: Suspens De 5,0 a 6,9: Aprovat De 7,0 a 8,9: Notable De 9,0 a 10: Excel lent De 9,0 a 10: Matrícula d Honor Hi ha algunes assignatures que s imparteixen entre dos o tres professors. En aquests casos l assignatura té una sola nota que surt de la mitjana ponderada de les parts. Per poder fer la mitjana cal que l alumne tingui com a mínim un 4 a cada part de l assignatura, altrament tindrà l assignatura suspesa. En el cas que l alumne suspengui una part, el curs següent haurà de matricular tota l assignatura sencera. En el cas d assignatures amb avaluacions parcials que serveixen per eliminar matèria, la nota final és la mitjana, sempre que ambdues siguin iguals o superiors a 4. Si la nota/es del/s parcial/s és inferior a 4 s haurà de recuperar a la propera convocatòria extraordinària del mateix any acadèmic. Si la nota obtinguda en un dels parcials és superior o igual a 4 es guardarà, si cal, fins la convocatòria de setembre del mateix any acadèmic. En cas de suspendre les dues parts, la qualificació final que constarà en acta serà la nota més alta inferior a 4. Si finalment la nota obtinguda no té la qualificació Asignaturas pendientes Las asignaturas pendientes de cursos anteriores son de matriculación obligada en el curso siguiente y se tendrán que recuperar asistiendo regularmente a las clases correspondientes a lo largo del curso, y a los exámenes convocados. El alumno no podrá matricularse en asignaturas que se imparten en el mismo horario. La Escuela no guardará en ningún caso, la nota de un parcial superado en años anteriores. Calificaciones Las calificaciones que constarán en las actas oficiales tienen que ser numéricas y alfanuméricas. El baremo a aplicar es el siguiente: NAVL: No evaluado NPRE: No presentado De 0,0 a 4,9: Suspenso De 5,0 a 6,9: Aprobado De 7,0 a 8,9: Notable De 9,0 a 10: Sobresaliente De 9,0 a 10: Matrícula de Honor Hay algunas asignaturas que se imparten entre dos o tres profesores. En estos casos la asignatura tiene una sola nota que sale de la media ponderada de las partes. Para poder hacer la media hace falta que el alumno tenga como mínimo un 4 a cada parte de la asignatura, de lo contrario tendrá la asignatura suspendida. En el supuesto de que el alumno suspenda una parte, el curso siguiente tendrá que matricular toda la asignatura entera. En el caso de asignaturas con evaluaciones parciales que sirven para eliminar materia, la nota final es la media, siempre que ambas sean iguales o superiores a 4. Si la nota de los parciales es inferior a 4 se tendrá que recuperar en la próxima convocatoria extraordinaria del mismo año académico. Si la nota obtenida en uno de los parciales es superior o igual a 4 se guardará, si hace falta, hasta la convocatoria de septiembre del mismo año académico. En caso de suspender las dos partes, la calificación final que constará en 13

14 d aprovat, a l alumne li quedarà pendent tota la matèria per al curs vinent. Els criteris d avaluació de cada assignatura són competència directa de cada professor en l exercici del seu dret a la llibertat de càtedra. Informació sobre els programes de cooperació educativa a l ESDi (pràctiques a l empresa) Les pràctiques a l empresa tenen la funció de completar i reforçar la formació de l estudiant amb experiències professionals en l àmbit empresarial. Els convenis de cooperació educativa són el marc que regula la relació entre l empresa, l estudiant i la universitat. Hi ha dos tipus de convenis: 1. Conveni regulador de l assignatura Pràctiques d empresa. Assignatura obligatòria (14 crèdits) per a tots els alumnes, per tant, té valoració acadèmica. La seva durada és d un mínim de 120 hores. Per poder cursar les pràctiques cal tenir aprovats els 120 crèdits corresponents a totes les assignatures de 1r i de 2n. 2. Conveni de pràctiques de cooperació educativa per exercitació de coneixements. Sense càrrega creditícia. La seva durada no pot excedir els 4 mesos ni les 20 hores setmanals. En aquest tipus de conveni l alumne/a no rep cap salari, però pot rebre alguna remuneració econòmica en concepte de beca d estudis. Els convenis de pràctiques poden venir perquè l ESDi posa a disposició dels alumnes l oferta d alguna empresa amb la qual ha contactat o bé perquè és l alumne que ha contactat directament amb una empresa. En tots dos casos cal formalitzar el conveni a través de la Sol licitud d empresa en pràctiques. Cada empresa ha de fer un seguiment de l alumne i, al final, fer-ne una valoració que ajudarà el tutor de l ESDi a posar la nota corresponent a l alumne. En el cas que aquest document no es lliuri, l assignatura Pràctiques d empresa tindrà la nota de No presentat. Tots els documents i les normatives corresponents els trobareu a recepció, així com la informació relativa a la Borsa de treball per a graduats. Normativa d ús de tallers, laboratoris i aules És responsabilitat dels professors, dels alumnes i del personal d administració i serveis de respectar les instal lacions i mantenir l edifici en perfecte estat. acta será la nota más alta inferior a 4. Si finalmente la nota obtenida no tiene la calificación de aprobado, al alumno le quedará pendiente toda la materia para el curso próximo. Los criterios de evaluación de cada asignatura son competencia directa de cada profesor en el ejercicio de su derecho a la libertad de cátedra. Información sobre los programas de cooperación educativa en ESDi (prácticas en la empresa) Las prácticas en la empresa tienen la función de completar y reforzar la formación del estudiante con experiencias profesionales en el ámbito empresarial. Los convenios de cooperación educativa son el marco que regula la relación entre la empresa, el estudiante y la universidad. Hay dos tipos de convenios: 1. Convenio regulador de la asignatura Prácticas de empresa Asignatura obligatoria (14 créditos) para todos los alumnos, por lo tanto, tiene valoración académica. Su duración es de un mínimo de 120 horas. Para poder cursar las prácticas hay que tener aprobados los 120 créditos correspondientes a todas las asignaturas de 1º y de 2º. 2. Convenio de prácticas de cooperación educativa por ejercitación de conocimientos. Sin carga crediticia. Su duración no puede exceder los 4 meses ni las 20 horas semanales. En este tipo de convenio el alumno/a no recibe ningún salario, pero puede recibir alguna remuneración económica en concepto de beca de estudios. Los convenios de prácticas pueden venir porque la ESDi pone a disposición de los alumnos la oferta de alguna empresa con la cual ha contactado o bien porque es el alumno que ha contactado directamente con una empresa. En los dos casos hay que formalizar el convenio a través de la Solicitud de empresa en prácticas. Cada empresa tiene que hacer un seguimiento del alumno y, al final, hacer una valoración que ayudará al tutor de ESDi a poner la nota correspondiente al alumno. En el supuesto de que este documento no se entregue, la asignatura Prácticas de empresa tendrá la nota de No presentado. Todos los documentos y las normativas correspondientes los encontraréis en recepción, así como la información relativa a la Bolsa de trabajo para graduados. Normativa de uso de talleres, laboratorios y aulas Es responsabilidad de los profesores, de los alumnos y del personal de administración y servicios respetar las instalaciones y mantener el edificio en perfecto estado. 14

15 Tots els alumnes que vulguin utilitzar les instal lacions de l escola per fer-hi alguna activitat extraordinària han de demanar permís. Per a les exposicions cal parlar amb el professor encarregat i per a la resta d activitats es pot demanar ajuda a suport a l alumnat o a coordinació acadèmica. Hi ha diversos suros i plafons expressament per a cartells, la resta de parets s han de mantenir netes. Pel que fa a l ús dels tallers i els laboratoris, per a certs serveis es requerirà obligatòriament el carnet d estudiant. A continuació es detalla la relació de tallers amb les unitats a les quals pertanyen: Taller de disseny industrial Unitat d aplicació de Coneixement en Producte i usabilitat d espais Taller de disseny tèxtil i moda Unitats d aplicació de Coneixement en Tendències i innovació; i en Moda Inclou els següents tallers: Taller de teixits de punt Taller de teixits de calada Taller d estampació Taller de confecció Aula de projectes tèxtils Laboratoris audiovisuals Unitat d aplicació de Coneixement en Comunicació Visual Inclou els següents tallers: Plató-vídeo-control Aula d àudio Todos los alumnos que quieran utilizar las instalaciones de la escuela para hacer alguna actividad extraordinaria tienen que pedir permiso. Para las exposiciones hay que hablar con el profesor encargado y para el resto de actividades se puede pedir ayuda a Apoyo al alumnado o a Coordinación académica. Hay varios corchos y plafones expresamente para carteles, el resto de paredes se tienen que mantener limpias. En cuanto al uso de los talleres y los laboratorios, para ciertos servicios se requerirá obligatoriamente el carné de estudiante. A continuación se detalla la relación de talleres con las unidades a las cuales pertenecen: Taller de diseño industrial Unidad de Aplicación del Conocimiento en Producto y usabilidad del Espacio Taller de diseño textil y moda Unidades de Aplicación del Conocimiento en Tendencias e Innovación; y en Moda Incluye los siguientes talleres: Taller de tejidos de punto Taller de tejidos de calada Taller de estampación Taller de confección Aula de proyectos textiles Laboratorios audiovisuales Unidades de Aplicación del Conocimiento en Comunicación Visual Incluye los siguientes talleres: Platón-vídeo-control Aula de audio Aula de vídeo 15

16 Aula de vídeo Sala de doblatge Recursos tecnològics Aules d informàtica Infraestructures i desenvolupament tecnològic Sala de doblaje Recursos tecnológicos Aulas de informática Infraestructuras y desarrollo tecnológico Matriculació El període ordinari de matriculació s efectua durant el mes de juliol i el període extraordinari, a finals de setembre. Tots els alumnes que no respectin aquests períodes tindran una penalització econòmica del 10% sobre l import total de la matrícula. Pel que fa a les assignatures optatives del 3r curs, s ha establert un mínim de 10 o 12 alumnes i un màxim de 30. Més enllà d aquestes xifres el grup es tancarà. L incompliment dels terminis de pagament comporta l anul lació de la matrícula i la pèrdua del dret a examen. Seminaris i tallers Amb la finalitat de proporcionar a l alumne una formació complementària, l Escola preveu una sèrie d activitats que complementin les assignatures del pla d estudis. Es tracta de les conferències, tallers i seminaris: a) Conferències. Tenen una durada aproximada de 2h i es realitzen sobre temes diversos transversals al disseny. No serveixen per obtenir crèdits de lliure elecció. b) Tallers i seminaris. La seva durada pot ser de 10 o 15 hores i tenen un caràcter pràctic i experimental. L assistència al 70% de les sessions i la realització de les tasques corresponents poden suposar l obtenció d 1 crèdit de lliure elecció. El professorat que els imparteix pot demanar als alumnes que realitzin petits exercicis que podrà avaluar si ho considera convenient. Matriculación El periodo ordinario de matriculación se efectúa durante el mes de julio y el periodo extraordinario, a finales de septiembre. Todos los alumnos que no respeten estos periodos tendrán una penalización económica del 10% sobre el importe total de la matrícula. En cuanto a las asignaturas optativas del 3r curso, se ha establecido un mínimo de 10 o 12 alumnos y un máximo de 30. Más allá de estas cifras el grupo se cerrará. El incumplimiento de los plazos de pago comporta el anulación de la matrícula y la pérdida del derecho a examen. Seminarios y Talleres Con el fin de proporcionar al alumno una formación complementaria, la Escuela prevé una serie de actividades que complementen las asignaturas del plan de estudios. Se trata de las conferencias, talleres y seminarios: a) Conferencias. Tienen una duración aproximada de 2h y se realizan sobre temas varios transversales al diseño. No sirven para obtener créditos de libre elección. b) Talleres y seminarios. Su duración puede ser de 10 o 15 horas y tienen un carácter práctico y experimental. La asistencia al 70% de las sesiones y la realización de las tareas correspondientes pueden suponer la obtención de 1 crédito de libre elección. El profesorado que los imparte puede pedir a los alumnos que realicen pequeños ejercicios que podrá evaluar si lo considera conveniente. 16

17 Els alumnes poden realitzar tantes activitats com vulguin sempre que hi hagi places disponibles. Tot i això, el nombre màxim de crèdits de lliure elecció que es podran reconèixer és 2. També es podran demanar crèdits de lliure elecció per activitats realitzades a fora de l ESDi, sempre que l alumne presenti el justificant d assistència i el valor en crèdits universitaris als que equival. No s acceptaran cursos sense justificant de crèdits. Los alumnos pueden realizar tantas actividades como quieran siempre que haya plazas disponibles. Aún así, el número máximo de créditos de libre elección que se podrán reconocer es 2. También se podrán pedir créditos de libre elección por actividades realizadas afuera de la ESDi, siempre que el alumno presente el justificante de asistencia y el valor en créditos universitarios a los que equivale. No se aceptarán cursos sin justificante de créditos. 17

18 Els estudis Estudis de Grau en Disseny Els estudis de disseny tenen com a objectiu formar professionals capaços de configurar el nostre entorn a través de la coordinació i la integració de tots els factors que hi incideixen. L esforç de definir un objecte que després sera produït obliga al dissenyador a realitzar un treball de reflexió, ideació i projectació. Aquest procés de treball el permetrà formalitzar amb coherència l estructura del futur objecte de tal manera que aquest correspongui a les necessitats utilitàries i simbòliques que l organitzen. El procés de disseny també té implicacions i conseqüències socials culturals, productives i ecològiques. La titulació de Grau oficial en Disseny capacita l alumne per fer front al procés de disseny en general i a partir del tercer any, el permet aprofundir en un dels següents currículums professionals: Disseny gràfic Disseny de producte Disseny d interiors Disseny de moda Disseny audiovisual Integració multidisciplinària Pla d estudis El pla d estudis del Grau en Disseny consta de 240 crèdits, que l ESDi recomana repartir entre 4 cursos de 60 crèdits cadascun. Cada crèdit ECTS (European Credit Transfer System) equival a 25 hores d esforç de l alumne, que comptabilitzen tant el treball a l aula com el treball autònom de l alumne. El repartiment de crèdits i assignatures proposat a continuació proposa fer 60 crèdits cada curs, però hi ha l opció de fer-ne menys o de fer-ne més. El mínim en són 35 i el màxim, 75. Els 240 crèdits es reparteixen de la següent manera: Los estudios Estudios de Grado en Diseño Los estudios de diseño tienen como objetivo formar profesionales capaces de configurar nuestro entorno a través de la coordinación y la integración de todos los factores que inciden en él. El esfuerzo de definir un objeto que después será producido obliga al diseñador a realizar un trabajo de reflexión, ideación y proyectación. Este proceso de trabajo le permitirá formalizar con coherencia la estructura del futuro objeto de tal manera que éste corresponda a las necesidades utilitarias y simbólicas que lo organizan. El proceso de diseño también tiene implicaciones y consecuencias sociales culturales, productivas y ecológicas. La titulación de Grado oficial en Diseño capacita el alumno para hacer frente al proceso de diseño en general y a partir del tercer año, le permite profundizar en uno de los siguientes currículums profesionales: Diseño gráfico Diseño de producto Diseño de interiores Diseño de moda Diseño audiovisual Integración multidisciplinar Plan de estudios El plan de estudios del Grado en Diseño consta de 240 créditos, que la ESDi recomienda repartir entre 4 cursos de 60 créditos cada uno. Cada crédito ECTS (European Credit Transfer System) equivale a 25 horas de esfuerzo del alumno, que contabilizan tanto el trabajo en el aula como el trabajo autónomo del alumno. El reparto de créditos y asignaturas que hay a continuación propone hacer 60 créditos cada curso, pero existe la opción de hacer menos o de hacer más. El mínimo son 35 y el máximo, 75. Los 240 créditos se reparten de la siguiente manera: Tipus 1r Curs 2n Curs 3r Curs 4t Curs Total Formació bàsica Obligatoris Optatius Pràctiques d empresa Projecte Final de Grau Tipo 1r Curso 2º Curso 3r Curso 4º Curso Total Formación básica Obligatorios Optativos Prácticas de empresa Proyecto Final de Grado

19 Pla d estudis del Grau en Disseny 1r Curs 2n Curs 3r Curs 4t Curs Assignatures obligatòries i de formació bàsica Assignatures obligatòries i de formació bàsica Assignatures obligatòries Assignatures d itinerari i optatives Assignatures d itinerari i optatives PFG Pràctiques en empresa Plan de estudios de grado en diseño 1r Curso 2º Curso 3r Curso 4º Curso Asignaturas obligatorias y de formación básica Asignaturas obligatorias y de formación básica Asignaturas obligatorias Asignaturas de itinerario y optativas Asignaturas de itinerario y optativas PFG Prácticas en empresa 19

20 20

21 Pla docent del Grau en Disseny Curs Llista d assignatures de cada curs Plan docente del Grado en Diseño Curso Lista de asignaturas de cada curso 21

22 1r CURS Assignatura ETC Període Dibuix de representació 6 Anual Dibuix Tècnic I 6 Anual Fonaments de la projectació 4 1r Q Fotografia I 6 Anual Informàtica I 6 Anual Introducció als projectes 8 Anual Sociologia 6 2n Q Teoria i Història de l Art I 6 2n Q Teoria i Història del Disseny I 6 1r Q Teoria i Taller de la Forma 6 Anual TOTAL 60 1r CURSO Asignatura ETC Período Dibujo de representación 6 Anual Dibujo Técnico I 6 Anual Fundamentos de la proyectación 4 1r C Fotografía I 6 Anual Informática I 6 Anual Introducción a los proyectos 8 Anual Sociología 6 2º C Teoría e Historia del Arte I 6 2º C Teoría e Historia del Diseño I 6 1r C Teoría e Taller de la Forma 6 Anual TOTAL 60 2n CURS Assignatura ETC Període Comunicació 6 2n Q Empresa I: Organització i Processos 6 2n Q Ètica de la professió 5 2n Q Informàtica II 6 Anual Literatura i comunicació 3 1r Q Materials i Tecnologia I 6 Anual Projectes I 8 Anual Projectes Integrals I 8 Anual Teoria i Història de l'art II 6 1r Q Teoria i Història del Disseny II 6 1r Q TOTAL 60 2º CURSO Asignatura ETC Período Comunicación 6 2º C Empresa I: Organización y Procesos 6 2º C Ética de la profesión 5 2º C Informática II 6 Anual Literatura y comunicación 3 1r C Materialrs y Tecnología I 6 Anual Proyectos I 8 Anual Proyectos Integrales I 8 Anual Teoría e Historia del Arte II 6 1r C Teoría e Historia del Diseño II 6 1r C TOTAL 60 22

23 3r CURS 3r CURSO Assignatures comunes ETC Período Empresa II: organització i processos 6 1r Q Temes de Disseny 6 2n Q Projectes integrals II 8 Anual Asignaturas comunes ETC Período Empresa II: organización y procesos 6 1r C Temas de Diseño 6 2º C Proyectos integrales II 8 Anual Assignatures obligatòries adaptades a cada itinerari ETC Período Materials i tecnologia II 6 Anual Projectes II 8 Anual Assignaturas obligatorias adaptadas a cada itinerario ETC Período Materiales y tecnología II 6 Anual Proyectos II 8 Anual 3r CURSO GRÀFIC 3r CURSO GRÀFICO Assignatura ETC Período Vídeo 4 2n Q Il.lustració* 4 1r Q Tractament digital de la imatge 3 1r Q Informàtica III 4 2n Q Fotografia II 4 Anual Història del cinema 3 1r Q Tipografia I 4 Anual Tints i acabats (serigrafia)* 3 2n Q Total de crèdits d itinerari: 30. El mínim a cursar-ne en són 26. Les assignatures amb un asterisc són opcionals. Asignatura ETC Período Video 4 2º C Ilustración* 4 1er C Tratamiento digital de la imagen 3 1er C Informática III 4 2º C Fotografía II 4 Anual Historia del cine 3 1er C Tipografía I 4 Anual Tintes y acabados (serigrafía)* 3 2º C Total de créditos de itinerario: 30. El mínimo a cursar son 26. Las asignaturas con asterisco son opcionales. 23

24 3r Curs AUDIOVISUALS Assignatura ETC Període Programació i sistemes d'autor I 8 Anual Tractament digital del so I 3 2n Q Tractament digital de la imatge 3 1r Q Història del cinema* 3 1r Q Narrativa, guions i anàlisi de referents audiovisuals 6 Anual Disseny gràfic per TV I 3 1r Q Tints i acabats (serigrafia)* 3 2n Q Total de crèdits d itinerari: 30. El mínim a cursar-ne en són 26. Les assignatures amb un asterisc són opcionals. 3r CursO AUDIOVISUALES Asignatura ETC Período Programación y sistemas de autor I 8 Anual Tratamiento digital del sonido I 3 2º C Tratamiento digital de la imagen 3 1er C Historia del cine* 3 1er C Narrativa, guiones y análisis de referentes audiovisuales 6 Anual Diseño gráfico para TV I 3 1er C Tintes y acabados (serigrafía)* 3 2º C Total de créditos del itinerario: 29. El mínimo a cursar son 26. Las asignaturas con un asterisco son opcionales. 3r Curs PRODUCTE Assignatura ETC Període Ampliació informàtica: Industrial 4 Anual Packaging industrial * 3 1r Q Maquetes i prototips 4 1r Q Book i presentació de projectes 4 2n Q Ergonomia 4 1r Q Automoció * 4 Anual Disseny petits electrodomèstics 3 2n Q Tints i acabats (serigrafia)* 3 2n Q Total de crèdits d itinerari: 30. El mínim a cursar-ne en són 26. Les assignatures amb un asterisc són opcionals. 3r CursO PRODUCTO Asignatura ETC Período Ampliación informática: Industrial 4 Anual Packaging industrial * 3 1er C Maquetas y prototipos 4 1er C Book y presentación de proyectos 4 2º C Ergonomía 4 1er C Automoción * 4 Anual Diseño de pequeños electrodomésticos 3 2º C Tintes y acabados (serigraía)* 3 2º C Total de créditos de itinerario: 30. El mínimo a cursar són 26. Las asignaturas con asterisco son opcionales. 24

25 3r Curs MODA Assignatura ETC Període Conceptes col.lecció* 4 2n Q Projectes de disseny tèxtil 4 Anual Informàtica tèxtil 4 Anual Anàlisi de Projectes 4 1r Q Patronatge i confecció 4 1r Q Història del teixit i del vestit 3 1r Q Teixits tècnics * 3 2n Q Tècnica d'estructura de teixits* 4 2n Q Tints i acabats (serigrafia)* 3 2n Q Total de crèdits d itinerari: 34. El mínim a cursar-ne en són 25. Les Assignatures amb un asterisc són opcionals. 3r CursO MODA Asignatura ETC Período Conceptos de colección* 4 2º C Proyectos de diseño textil 4 Anual Informática textil 4 Anual Análisis de Proyectos 4 1er C Patronage y confección 4 1er C Historia del tejido y del vestido 3 1er C Teijidos técnicos * 3 2º C Técnica de estructura de tejidos* 4 2º C Tintes y acabados (serigrafía)* 3 2º C Total de créditos de itinerario: 30. El mínimo a cursar són 26. Las asignaturas con asterisco son opcionales. 3r Curs INTERIORS Assignatura ETC Període Instal.lacions 4 1r Q Informàtica III 4 Anual Maquetes i prototips 4 1r Q Il.luminació i acústica 3 2n Q Història de l'arquitectura 3 1r Q Book i presentació de projectes* 4 2n Q Condicionament d'espais 4 Anual Tints i acabats (serigrafia)* 3 2n Q Total de crèdits d itinerari: 30. El mínim a cursar-ne en són 26. Les assignatures amb un asterisc són opcionals. 3r CursO INTERIORES Asignatura ETC Período Instalaciones 4 1er C Informática III 4 Anual Maquetas y prototipos 4 1er C Iluminación y acústica 3 2º C Historia de la arquitectura 3 1er C Book y presentación de proyectos* 4 2º C Acondicionamiento de espacios 4 Anual Tintes y acabados (serigrafía)* 3 2º C Total de créditos de itinerario: 30. El mínimo a cursar són 26. Las asignaturas con asterisco son opcionales. 25

GRAU EN DISSENY TITULACIÓ OFICIAL GRADO EN DISEÑO TITULACIÓN OFICIAL. Guia Acadèmica 2014-2015 Guía Académica 2014-2015

GRAU EN DISSENY TITULACIÓ OFICIAL GRADO EN DISEÑO TITULACIÓN OFICIAL. Guia Acadèmica 2014-2015 Guía Académica 2014-2015 GRAU EN DISSENY TITULACIÓ OFICIAL GRADO EN DISEÑO TITULACIÓN OFICIAL Guia Acadèmica 2014-2015 Guía Académica 2014-2015 Crèdits Créditos Índex Índice Coordinació redacció Coordinació Acadèmica Disseny gràfic

Más detalles

3r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES

3r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES Camí DE SON CLADERA, 20-07009 Palma Tel. 971470774 Fax 971706062 e-mail: iesjuniperserra@educacio.caib.es Pàgina Web: http://www.iesjuniperserra.net/ ORIENTACIÓ

Más detalles

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS TIPUS DE CONVALIDACIONS Aquest document recull les possibles convalidacions de mòduls i unitats formatives del cicle formatiu de grau superior ICA0 Administració de sistemes,

Más detalles

5.2. Si un centre pren aquesta decisió, serà d aplicació a tots els estudiants matriculats a l ensenyament pel qual es pren l acord.

5.2. Si un centre pren aquesta decisió, serà d aplicació a tots els estudiants matriculats a l ensenyament pel qual es pren l acord. MODELS DE MATRÍCULA EN ELS ENSENYAMENTS OFICIALS DE GRAU I MÀSTER UNIVERSITARI (aprovada per la CACG en data 21 de desembre de 2009 i per Consell de Govern de 25 de maig de 2010, i modificada per la CACG

Más detalles

PERIODITZACIÓ. Taller d oratòria: habilitats, estratègies i recursos

PERIODITZACIÓ. Taller d oratòria: habilitats, estratègies i recursos CURS 2014-2015 PERIODITZACIÓ Taller d oratòria: habilitats, estratègies i recursos - Del 03 de març al 19 de maig de 2015 - Dimarts de 16:30 a 20:30h -10 sessions (40 hores) Març: 3, 10, 17, 24 i 31 Abril:

Más detalles

ESO y Bachillerato. Curso 2011-2012

ESO y Bachillerato. Curso 2011-2012 ESO y Bachillerato Curso 2011-2012 ESO en M. ALBERTA ESO: La etapa es obligatoria. Cuatro cursos (de 1º a 3º y 4º). Se puede pasar de curso con una o dos asignaturas suspendidas. Con tres extraordinariamente.

Más detalles

TFGs d oferta pública i concertats:

TFGs d oferta pública i concertats: Guia ràpida per a donar d'alta un TFG/TFM A continuació es detalla una guia ràpida per a donar d alta un TFG, el procediment a seguir dependrà del tipus de TFG TFGs d oferta pública i concertats: Els passos

Más detalles

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015 Dades d identificació de la persona sol licitant / Datos de identificación de la persona solicitante Nom / Nombre Primer cognom / Primer apellido Segon cognom / Segundo apellido Tipus identificador / Tipo

Más detalles

Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE.

Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE. Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE. 1. Quart curs d ESO. A 4t d'eso, sol licitem dues matèries diferenciades: Economia de 4t d'eso, com a matèria orientadora

Más detalles

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016. Introducción a la Tecnología Digital Aplicada. Curs Curso

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016. Introducción a la Tecnología Digital Aplicada. Curs Curso GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016 1 Dades d identificació de l assignatura Datos de identificación de la asignatura Nom de l assignatura Nombre de la asignatura

Más detalles

ESTADÍSTIQUES I GRÀFICS a ITACA (en castellano más adelante, pág. 15 a 28)

ESTADÍSTIQUES I GRÀFICS a ITACA (en castellano más adelante, pág. 15 a 28) ESTADÍSTIQUES I GRÀFICS a ITACA (en castellano más adelante, pág. 15 a 28) Des de Centre Llistats Estadístiques i Gràfics podrà obtindre informació estadística sobre distints aspectes acadèmics del seu

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DEL MÀSTER EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA (CURS 2009-2010)

INFORME DE SEGUIMENT DEL MÀSTER EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA (CURS 2009-2010) INFORME DE SEGUIMENT DEL MÀSTER EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA (CURS 29-21) Informe de seguimiento del Máster en Gestión Administrativa (Curso 29-21) Departament de Dret i Ciències Polítiques Barcelona, abril

Más detalles

Diseño Gráfico, Diseño Moda, Diseño de Interiores. Tecnología Aplicada al Diseño. www.easdo.es/moodle. Lugar despacho nº Día Horas. Correo electrónico

Diseño Gráfico, Diseño Moda, Diseño de Interiores. Tecnología Aplicada al Diseño. www.easdo.es/moodle. Lugar despacho nº Día Horas. Correo electrónico GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs / Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2014-2015 Codi / Código Nom de l assignatura / Nombre de la asignatura Crèdits ECTS RETOQUE DIGITAL Y PROCESOS FINALES Créditos

Más detalles

Calendario académico administrativo

Calendario académico administrativo Calendario académico administrativo 1. Acceso y admisión a la Universidad 1.2. Pruebas de acceso a la universidad y preinscripción universitaria (*) Preinscripción junio Del 02.06 al 03.07.2015 Celebración

Más detalles

Año académico 2015-16. GUÍA DOCENTE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO Grado en Turismo. Profesorado: Eva Martin Fuentes

Año académico 2015-16. GUÍA DOCENTE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO Grado en Turismo. Profesorado: Eva Martin Fuentes Año académico 2015-16 GUÍA DOCENTE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO Grado en Turismo Profesorado: Eva Martin Fuentes Información general de la asignatura Denominación Carácter NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DEL GRAU EN PSICOLOGIA (CURS 2009-2010)

INFORME DE SEGUIMENT DEL GRAU EN PSICOLOGIA (CURS 2009-2010) INFORME DE SEGUIMENT DEL GRAU EN PSICOLOGIA (CURS 2009-2010) Informe de seguimiento del Grado en Psicología (Curso 2009-2010) Departament de Psicologia Barcelona, abril 2011 PRESENTACIÓ DE LA TITULACIÓ

Más detalles

Normativa del Trabajo Final de Máster (TFM) en Comisariado de Arte Digital

Normativa del Trabajo Final de Máster (TFM) en Comisariado de Arte Digital Normativa del Trabajo Final de Máster (TFM) en Comisariado de Arte Digital Objetivo general: El Trabajo final del Máster (TFM) constituye el último registro pedagógico que permite evaluar los conocimientos

Más detalles

194 Beques 'Santander CRUE CEPYME Pràctiques en Empresa' per a estudiants de la Universitat de València Curs 2012/2013

194 Beques 'Santander CRUE CEPYME Pràctiques en Empresa' per a estudiants de la Universitat de València Curs 2012/2013 194 Beques 'Santander CRUE CEPYME Pràctiques en Empresa' per a estudiants de la Universitat de València Curs 2012/2013 OBJECTIUS Promoure la realització de pràctiques entre els estudiants de la Universitat

Más detalles

Màster Universitari en Educació per a la Salut. Facultat d'infermeria Universitat de Lleida. Informe de seguiment Curs 2012-13

Màster Universitari en Educació per a la Salut. Facultat d'infermeria Universitat de Lleida. Informe de seguiment Curs 2012-13 Facultat d'infermeria Universitat de Lleida Informe de seguiment Curs 2012-13 Elaborat per la coordinació de la titulació Presentat a la Comissió d'estudis de Postgraus del centre: 10/12/13 Revisat pel

Más detalles

MÁSTER EN PROTECCIÓN INTEGRADA DE CULTVOS

MÁSTER EN PROTECCIÓN INTEGRADA DE CULTVOS Universitat de Lleida Escola Tècnica Superior d Enginyeria Agrària Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal Departament d Hortofructicultura, Botànica i Jardineria Departament de Química Departament

Más detalles

GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS INDICADORS DEL CURS 2011-2012 INDICADORES DEL CURSO 2011-2012

GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS INDICADORS DEL CURS 2011-2012 INDICADORES DEL CURSO 2011-2012 DIMENSIONS DIMENSIONES ACCÉS I MATRÍCULA ACCESO Y MATRÍCULA CARACTERÍSTIQUES DE L ALUMNAT CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS

Más detalles

GRAU EN MÀRQUETING I DIRECCIÓ COMERCIAL GRADO EN MARKETING Y DIRECCIÓN COMERCIAL INDICADORS DEL CURS 2011-2012 INDICADORES DEL CURSO 2011-2012

GRAU EN MÀRQUETING I DIRECCIÓ COMERCIAL GRADO EN MARKETING Y DIRECCIÓN COMERCIAL INDICADORS DEL CURS 2011-2012 INDICADORES DEL CURSO 2011-2012 DIMENSIONS DIMENSIONES ACCÉS I MATRÍCULA ACCESO Y MATRÍCULA CARACTERÍSTIQUES DE L ALUMNAT CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO GRAU EN MÀRQUETING I DIRECCIÓ COMERCIAL GRADO EN MARKETING Y DIRECCIÓN COMERCIAL INDICADORS

Más detalles

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015/2016. Taller de presentación y comunicación del proyecto. Curs Curso. Proyecto de diseño de producto

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015/2016. Taller de presentación y comunicación del proyecto. Curs Curso. Proyecto de diseño de producto GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015/2016 1 Dades d identificació de l assignatura Datos de identificación de la asignatura Nom de l assignatura Nombre de la asignatura

Más detalles

GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS INDICADORS DEL CURS 2012-2013 INDICADORES DEL CURSO 2012-2013

GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS INDICADORS DEL CURS 2012-2013 INDICADORES DEL CURSO 2012-2013 GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS DIMENSIONS DIMENSIONES ACCÉS I MATRÍCULA ACCESO Y MATRÍCULA CARACTERÍSTIQUES DE L ALUMNAT CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO

Más detalles

Graduado Superior en Diseño

Graduado Superior en Diseño Información general Centro docente Eina, Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona Propuesta Docente Proporcionar la formación necesaria a los futuros profesionales en el ámbito del diseño en las

Más detalles

GRAU EN MÀRQUETING I DIRECCIÓ COMERCIAL GRADO EN MARKETING Y DIRECCIÓN COMERCIAL INDICADORS DEL CURS 2012-2013 INDICADORES DEL CURSO 2012-2013

GRAU EN MÀRQUETING I DIRECCIÓ COMERCIAL GRADO EN MARKETING Y DIRECCIÓN COMERCIAL INDICADORS DEL CURS 2012-2013 INDICADORES DEL CURSO 2012-2013 DIMENSIONS DIMENSIONES ACCÉS I MATRÍCULA ACCESO Y MATRÍCULA CARACTERÍSTIQUES DE L ALUMNAT CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO GRAU EN MÀRQUETING I DIRECCIÓ COMERCIAL GRADO EN MARKETING Y DIRECCIÓN COMERCIAL INDICADORS

Más detalles

NORMATIVA DE PERMANÈNCIA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA PER A ESTUDIANTS QUE CURSEN GRAUS I MÀSTERS UNIVERSITARIS

NORMATIVA DE PERMANÈNCIA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA PER A ESTUDIANTS QUE CURSEN GRAUS I MÀSTERS UNIVERSITARIS Aprovada per: Comissió Acadèmica de Consell de Govern de 2 de març de 2012 Consell de Govern de 8 de maig de 2012 Consell Social de 26 de juliol de 2012 Informada per: Claustre de la Universitat de Barcelona

Más detalles

Introducció a la Psicologia

Introducció a la Psicologia Introducció a la Psicologia 2013/2014 Codi: 102305 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2501572 Administració i Direcció d'empreses OT 4 0 2501573 Economia OT 4 0 Professor de contacte Nom: Lluís Capdevila

Más detalles

GRAU EN PERIODISME GRADO EN PERIODISMO INDICADORS DEL CURS 2011-2012 INDICADORES DEL CURSO 2011-2012

GRAU EN PERIODISME GRADO EN PERIODISMO INDICADORS DEL CURS 2011-2012 INDICADORES DEL CURSO 2011-2012 DIMENSIONS DIMENSIONES ACCÉS I MATRÍCULA ACCESO Y MATRÍCULA CARACTERÍSTIQUES DE L ALUMNAT CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO GRAU EN PERIODISME GRADO EN PERIODISMO INDICADORS DEL CURS 2011-2012 INDICADORES DEL

Más detalles

CFGS Activitats Físiques i Esportives. ( DOGC núm. 2840 de 23 de març 1999) Web: http://www.xtec.cat/fp

CFGS Activitats Físiques i Esportives. ( DOGC núm. 2840 de 23 de març 1999) Web: http://www.xtec.cat/fp CFGS Activitats Físiques i Esportives. ( DOGC núm. 2840 de 23 de març 1999) Web: http://www.xtec.cat/fp Crèdit núm. 10 : Metodologia didàctica de les activitats físicoesportives Durada: 120 hores més 10

Más detalles

PROPUESTA DE REGLAMENTO DE PRÁCTICAS EXTERNAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS

PROPUESTA DE REGLAMENTO DE PRÁCTICAS EXTERNAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS PROPUESTA DE REGLAMENTO DE PRÁCTICAS EXTERNAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Aprobado en Junta de Facultad de 31 de julio de 2013 PREÁMBULO La normativa que regula las prácticas académicas externas del alumnado

Más detalles

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2012-2013 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2012-2013 Departament de Dret i Ciències

Más detalles

GUIA DE MOVILIDAD INTERNACIONAL Alumnos CEU San Pablo

GUIA DE MOVILIDAD INTERNACIONAL Alumnos CEU San Pablo GUIA DE MOVILIDAD INTERNACIONAL Alumnos CEU San Pablo Vicerrectorado de Relaciones Internacionales Curso Académico 2011-12 0 LEARNING AGREEMENT ü El alumno que haya obtenido una plaza dentro del Programa

Más detalles

A.1 Dar una expresión general de la proporción de componentes de calidad A que fabrican entre las dos fábricas. (1 punto)

A.1 Dar una expresión general de la proporción de componentes de calidad A que fabrican entre las dos fábricas. (1 punto) e-mail FIB Problema 1.. @est.fib.upc.edu A. En una ciudad existen dos fábricas de componentes electrónicos, y ambas fabrican componentes de calidad A, B y C. En la fábrica F1, el porcentaje de componentes

Más detalles

SERVEI DE RECURSOS HUMANS

SERVEI DE RECURSOS HUMANS Codi núm. / Código nº:.. 1. Dades de la plaça convocada a concurs / Datos de la plaza convocada a concurso Àrea / Área:... Perfil / Perfil:... Departament / Departamento:... Data de la resolució / Fecha

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DEL MÀSTER EN ESTUDIS HUMANÍSTICS I SOCIALS (CURS 2009-2010)

INFORME DE SEGUIMENT DEL MÀSTER EN ESTUDIS HUMANÍSTICS I SOCIALS (CURS 2009-2010) INFORME DE SEGUIMENT DEL MÀSTER EN ESTUDIS HUMANÍSTICS I SOCIALS (CURS 29-21) Informe de seguimiento del Máster en Estudios Humanísticos y Sociales (Curso 29-21) Departament d Humanitats i Ciències de

Más detalles

(Vigentes para aquellos alumnos que comenzaron el Máster antes del curso 2015-16)

(Vigentes para aquellos alumnos que comenzaron el Máster antes del curso 2015-16) NORMAS ACADÉMICAS DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN CUIDADOS PALIATIVOS (Vigentes para aquellos alumnos que comenzaron el Máster antes del curso 2015-16) (Aprobadas por la Junta de Gobierno con fecha 27 de septiembre

Más detalles

INFORME DE LA AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN

INFORME DE LA AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN INFORME DE LA AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN 8189667 Bureau Veritas Iberia S.L. ISO 9001 Auditoría Certificación / ISO 9001 ÍNDICE 1. INFORMACIÓN GENERAL 1.1 INFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 1.2 INFORMACIÓN

Más detalles

Art. 2. Ámbito de aplicación.

Art. 2. Ámbito de aplicación. REGLAMENTO DE TRABAJO DE FIN DE GRADO DE LA FACULTAD DE DERECHO. Preámbulo. El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales

Más detalles

Noves tecnologies i comunicació 2.0 Usos i potencialitats del branding de les empreses en temps de crisi. Assumpció Huertas

Noves tecnologies i comunicació 2.0 Usos i potencialitats del branding de les empreses en temps de crisi. Assumpció Huertas Noves tecnologies i comunicació 2.0 Usos i potencialitats del branding de les empreses en temps de crisi Assumpció Huertas Valls, 24 d abril de 2013 CRISI Moltes empreses deixen de fer comunicació. Això

Más detalles

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011 Departament de Dret i Ciències

Más detalles

REGLAMENTO del TRABAJO FIN DE MÁSTER UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

REGLAMENTO del TRABAJO FIN DE MÁSTER UNIVERSIDAD DE ALCALÁ REGLAMENTO del TRABAJO FIN DE MÁSTER UNIVERSIDAD DE ALCALÁ El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por

Más detalles

Escuela de Doctorado Universitat Pompeu Fabra (UPF) Olga Valverde Granados Vicerrectora de Postgrado y Doctorado

Escuela de Doctorado Universitat Pompeu Fabra (UPF) Olga Valverde Granados Vicerrectora de Postgrado y Doctorado Escuela de Doctorado Universitat Pompeu Fabra (UPF) Olga Valverde Granados Vicerrectora de Postgrado y Doctorado Almería, 28 de octubre de 2011 Estudios de Doctorado: problemas detectados Cuestiones generales:

Más detalles

820462 - MTEM - Tecnologia de Fabricació per Mecanitzat

820462 - MTEM - Tecnologia de Fabricació per Mecanitzat Unitat responsable: 820 - EUETIB - Escola Universitària d'enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona Unitat que imparteix: 712 - EM - Departament d'enginyeria Mecànica Curs: Titulació: 2015 GRAU EN ENGINYERIA

Más detalles

Facultad de Letras Máster Universitario en Investigación en Letras y Humanidades. PREGUNTAS MÁS FRECUENTES (FAQs)

Facultad de Letras Máster Universitario en Investigación en Letras y Humanidades. PREGUNTAS MÁS FRECUENTES (FAQs) PREGUNTAS MÁS FRECUENTES (FAQs) 1. Cuál es el objetivo general del Máster? El (MUILH) tiene como objetivo general la formación de estudiantes de posgrado en investigación avanzada en la rama de conocimiento

Más detalles

D5 DRETS I OBLIGACIONS DELS ALUMNES

D5 DRETS I OBLIGACIONS DELS ALUMNES Instruccions per a l alumnat dels cursos de formació professional per a l ocupació adreçats prioritàriament a treballadores es i treballadors desocupats (Reial decret 395/2007, de 23 de març, i Ordre TAS/718/2008,

Más detalles

PER ENTREGAR EMPLENATS AL TUTOR/A IMPRESOS PARA ENTREGAR RELLENADOS AL TUTOR/A

PER ENTREGAR EMPLENATS AL TUTOR/A IMPRESOS PARA ENTREGAR RELLENADOS AL TUTOR/A IMPRESOS PER ENTREGAR EMPLENATS AL TUTOR/A IMPRESOS PARA ENTREGAR RELLENADOS AL TUTOR/A CURS 2014-15 CEIP CAN PASTILLA CEIP CAN PASTILLA CURS 2014-15 Autorització de l ús de les imatges dels alumnes El

Más detalles

NORMATIVA DE EVALUACIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID. Acuerdo del Consejo de Gobierno de 25 de marzo de 2011. Exposición de Motivos

NORMATIVA DE EVALUACIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID. Acuerdo del Consejo de Gobierno de 25 de marzo de 2011. Exposición de Motivos NORMATIVA DE EVALUACIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID Acuerdo del Consejo de Gobierno de 25 de marzo de 2011. Exposición de Motivos El Real Decreto 1791/2010 de 31 de diciembre, por el

Más detalles

TAULA D ADAPTACIÓ DE LA DIPLOMATURA EN RELACIONS LABORALS AL GRAU EN RELACIONS LABORALS

TAULA D ADAPTACIÓ DE LA DIPLOMATURA EN RELACIONS LABORALS AL GRAU EN RELACIONS LABORALS TAULA D ADAPTACIÓ DE LA DIPLOMATURA EN RELACIONS LABORALS AL GRAU EN RELACIONS LABORALS Acord de la Comissió d Ordenació Acadèmica de 20 de juliol del 2009, modificat per acord de la Comissió d Ordenació

Más detalles

NORMATIVA ACADÉMICA MÁSTERES Y POSGRADOS DE BAU, CENTRE UNIVERSITARI DE DISSENY

NORMATIVA ACADÉMICA MÁSTERES Y POSGRADOS DE BAU, CENTRE UNIVERSITARI DE DISSENY Índice 1. Preámbulo 2. Órganos responsables de los másteres y posgrados 3. Acceso y admisión 4. Matrícula 5. Proyecto Final de másteres y posgrados 6. Defensa del Proyecto Final de M/PG 7. Evaluación y

Más detalles

Anexo 4.1. Acceso y Admisión de Estudiantes. Sistemas de Información Previa. Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática

Anexo 4.1. Acceso y Admisión de Estudiantes. Sistemas de Información Previa. Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática Anexo 4.1 Acceso y Admisión de Estudiantes Sistemas de Información Previa 1 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 4.1. Sistemas de información previa 4.1.1. Difusión e información sobre la titulación Para

Más detalles

PREÁMBULO PREÀMBUL ORDENE ORDENO. Article únic. Modificació de l Orde 27/2010, de 15 d abril, de la Conselleria

PREÁMBULO PREÀMBUL ORDENE ORDENO. Article únic. Modificació de l Orde 27/2010, de 15 d abril, de la Conselleria Conselleria d Educació ORDE 38/2011, de 31 de maig, de la Conselleria d Educació, per la qual es modifiquen els apartats 3 i 4 de l article 5 i l annex II de l Orde 27/2010, de 15 d abril, de la Conselleria

Más detalles

Guia de tutoria CURSOS D ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS. Curs escolar: Grup: Tutor/a:

Guia de tutoria CURSOS D ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS. Curs escolar: Grup: Tutor/a: Guia de tutoria CURSOS D ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS Curs escolar: 2005-2006 Grup: Tutor/a: 0. Control de canvis Versió 1.1, presentada per a la seva revisió i aprovació en setembre 2012, a partir de la

Más detalles

MISSIÓ COMERCIAL COSTA EST D ESTATS UNITS del 10 al 13 de novembre de 2014

MISSIÓ COMERCIAL COSTA EST D ESTATS UNITS del 10 al 13 de novembre de 2014 PROMOCIÓN INTERNACIONAL nº - 124 / 31-24 setembre 2014 Catalunya MISÓ COMERCIAL COSTA EST D ESTATS UNITS del 10 al 13 de novembre de 2014 Ens plau informar-los de la propera missió empresarial a la Costa

Más detalles

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016 MARKETING Y COMUNICACIÓN. Curs Curso. Gestión del Diseño de Ilustración Aplicado

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016 MARKETING Y COMUNICACIÓN. Curs Curso. Gestión del Diseño de Ilustración Aplicado GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016 1 Dades d identificació de l assignatura Datos de identificación de la asignatura Nom de l assignatura Nombre de la asignatura

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011

INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011 GRAU EN PSICOLOGIA GRADO EN PSICOLOGÍA INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011 Departament de Psicologia i Ciències de l'educació Barcelona, maig 2012 2 PRESENTACIÓ

Más detalles

PROYECTO FORMATIVO DE PRÁCTICAS DE LOS GRADOS Y POSGRADOS DE LA FACULTAD DE ECONOMÍA, EMPRESA Y TURISMO

PROYECTO FORMATIVO DE PRÁCTICAS DE LOS GRADOS Y POSGRADOS DE LA FACULTAD DE ECONOMÍA, EMPRESA Y TURISMO PROYECTO FORMATIVO DE PRÁCTICAS DE LOS GRADOS Y POSGRADOS DE LA FACULTAD DE ECONOMÍA, DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Aprobado por la Junta de la el 10 de Julio de 2013 Aprobado por acuerdo

Más detalles

NORMATIVA DE PRÁCTICAS CURRICULARES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

NORMATIVA DE PRÁCTICAS CURRICULARES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA NORMATIVA DE PRÁCTICAS CURRICULARES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA (Aprobado por la junta de Centro en sesión ordinaria celebrada el día 10 de julio de 2013)

Más detalles

XV CONGRÉS. de la Societat Catalana. Barcelona, 25, 26, 27 i 28 de Maig de 2011 WWW.CONGRESSCCC.ORG HOTEL DIAGONAL ZERO

XV CONGRÉS. de la Societat Catalana. Barcelona, 25, 26, 27 i 28 de Maig de 2011 WWW.CONGRESSCCC.ORG HOTEL DIAGONAL ZERO WWW.CONGRESSCCC.ORG XV CONGRÉS de la Barcelona, 25, 26, 27 i 28 de Maig de 2011 Benvolgut col lega, El Congrés de la arriba a la seva quinzena edició. Desprès d aquests anys i tal com es habitual, ho fa

Más detalles

GRADO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD INTEGRAL

GRADO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD INTEGRAL Grado Oficial GRADO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD INTEGRAL www.seguretatintegral.cat Presentación El Grado de Prevención y Seguridad Integral pretende formar profesionales capaces de dar una respuesta eficiente

Más detalles

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS NORMATIVA GENERAL PARA TRABAJOS FIN DE GRADO (TFG) Y TRABAJOS FIN DE MÁSTER (TFM) Aprobada por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad CEU Cardenal Herrera de fecha 9 de mayo de 2012. Modificada

Más detalles

INSTRUMENTO PRINCIPAL (Ins. Orquesta sinfónica) Curs Curso 2014/15. Instrumentos de la orquesta sinfónica. Arco, viento-madera y viento-metal

INSTRUMENTO PRINCIPAL (Ins. Orquesta sinfónica) Curs Curso 2014/15. Instrumentos de la orquesta sinfónica. Arco, viento-madera y viento-metal GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2014-2015 1 Dades d identificació de l assignatura Datos de identificación de la asignatura Nom de l assignatura Nombre de la asignatura

Más detalles

REGLAMENTO SOBRE LA ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DEL TRABAJO FIN DE MÁSTER MÁSTER UNIVERSITARIO EN ENSEÑANZA DEL INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA

REGLAMENTO SOBRE LA ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DEL TRABAJO FIN DE MÁSTER MÁSTER UNIVERSITARIO EN ENSEÑANZA DEL INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA REGLAMENTO SOBRE LA ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DEL TRABAJO FIN DE MÁSTER MÁSTER UNIVERSITARIO EN ENSEÑANZA DEL INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA Aprobado en sesión de Consejo de Gobierno de 2 de octubre de 2012

Más detalles

Manual de usuario web GHD Fresc Manual d usuari web GHD Fresc. www.ghd.es

Manual de usuario web GHD Fresc Manual d usuari web GHD Fresc. www.ghd.es Manual de usuario web GHD Fresc Manual d usuari web GHD Fresc Septiembre de 2014 Setembre del 2014 Bienvenido a GHD Fresc Benvingut a GHD Fresc Estimado cliente, Le informamos que GHD Fresc lanza su nueva

Más detalles

CAPÍTULO I Disposiciones generales

CAPÍTULO I Disposiciones generales REGLAMENTO DE LOS TRABAJOS DE FIN DE GRADO DE LA TITULACIÓN DE GRADUADO EN DERECHO POR LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación

Más detalles

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016. Trabajo Final de Título. Curs Curso. Título Superior de las Enseñanzas Artísticas Superiores

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016. Trabajo Final de Título. Curs Curso. Título Superior de las Enseñanzas Artísticas Superiores GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016 1 Dades d identificació de l assignatura Datos de identificación de la asignatura Nom de l assignatura Nombre de la asignatura

Más detalles

(Aprobadas por la Junta de Gobierno en la sesión celebrada el 22 de junio de 2015)

(Aprobadas por la Junta de Gobierno en la sesión celebrada el 22 de junio de 2015) NORMAS ACADÉMICAS DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN MIGRACIONES INTERNACIONALES Y DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO, DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS SOBRE MIGRACIONES

Más detalles

Normativa de convalidaciones, adaptaciones y equiparaciones

Normativa de convalidaciones, adaptaciones y equiparaciones Normativa de convalidaciones, adaptaciones y equiparaciones Índice: Preámbulo (Aprobada por la Comisión de Convalidaciones de la UAB el 14-1-2000) Título I. Disposiciones generales (artículos 1-4) Título

Más detalles

Disposición derogatoria única

Disposición derogatoria única Conselleria d Educació ORDE 79/2010, de 27 d agost, de la Conselleria d Educació, per la qual es regula l avaluació de l alumnat dels cicles formatius de Formació Professional del sistema educatiu en l

Más detalles

Graduï s. Ara en secundària

Graduï s. Ara en secundària Graduï s. Ara en secundària CFA Palau de Mar Per a persones adultes que vulguin reemprendre estudis el títol de Graduat en Educació Secundària (GES). Hi ha tres àmbits: Àmbit de la comunicació: llengüa

Más detalles

Grado en Ingeniería Informática por la UDC. Curso de adaptación para ingenieros/as técnicos/as en informática. Facultad de Informática CURSO 2013/14

Grado en Ingeniería Informática por la UDC. Curso de adaptación para ingenieros/as técnicos/as en informática. Facultad de Informática CURSO 2013/14 Grado en Ingeniería Informática por la UDC Curso de adaptación para ingenieros/as técnicos/as en informática Facultad de Informática CURSO 2013/14 Objetivo: incorporar a la oferta de Grado en Ingeniería

Más detalles

NORMATIVA SOBRE LA ELABORACIÓN Y DEFENSA DE LOS TRABAJOS FIN DE MÁSTER EN LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

NORMATIVA SOBRE LA ELABORACIÓN Y DEFENSA DE LOS TRABAJOS FIN DE MÁSTER EN LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA NORMATIVA SOBRE LA ELABORACIÓN Y DEFENSA DE LOS TRABAJOS FIN DE MÁSTER EN LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, establece en el Capítulo

Más detalles

240633 - Herramientas para la Planificación y Gestión de Proyectos

240633 - Herramientas para la Planificación y Gestión de Proyectos Unidad responsable: Unidad que imparte: Curso: Titulación: Créditos ECTS: 2015 240 - ETSEIB - Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona 736 - PE - Departamento de Proyectos en la Ingeniería

Más detalles

Máster en ARTE DIGITAL. Convocatoria 2014

Máster en ARTE DIGITAL. Convocatoria 2014 Máster en ARTE DIGITAL Convocatoria 2014 Presentación El Máster en Arte Digital se proyecta como respuesta al interés social y cultural a nivel internacional que toma en consideración los movimientos que

Más detalles

3.- D'altres disposicions

3.- D'altres disposicions BOIB Num. 38 18-03-2008 11 3.- D'altres disposicions CONSELLERIA D'ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ Num. 3931 Resolució de la directora general de Patrimoni d adscripció de la finca denominada Quarter d Intendència

Más detalles

ORDENACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO UNIVERSITARIO (RD 1393/2007) 1. CÓMO PODEMOS ACCEDER A LA UNIVERSIDAD?

ORDENACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO UNIVERSITARIO (RD 1393/2007) 1. CÓMO PODEMOS ACCEDER A LA UNIVERSIDAD? ORDENACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO UNIVERSITARIO (RD 1393/2007) 1. CÓMO PODEMOS ACCEDER A LA UNIVERSIDAD? Para acceder a la universidad nos encontramos con 3 vías diferentes: 1. Alumnos que hayan aprobado

Más detalles

Grau universitari oficial en Disseny Grado universitario oficial en Diseño Oficial Degree in Design

Grau universitari oficial en Disseny Grado universitario oficial en Diseño Oficial Degree in Design G Grau universitari oficial en Disseny Grado universitario oficial en Diseño Oficial Degree in Design Guia Acadèmica 2010-2011 Guía Académica 2010-2011 Student handbook 2010-2011 Crèdits Creditos Coordinació

Más detalles

INFORMACIONS INSCRIPCIÓ CURS Grups Places 1 20

INFORMACIONS INSCRIPCIÓ CURS Grups Places 1 20 ESCOLA MUNICIPAL D ADULTS / E.P.A. AJUNTAMENT DE BÉTERA Avinguda València, 26 961 601 874 INFORMACIONS INSCRIPCIÓ CURS Grups Places Curs Participació i Preparació per altres programes formatius / Curso

Más detalles

RESOLUCIÓ ENS/1204/2012, de 25 de maig, d organització de la formació en alternança en els ensenyaments de formació professional inicial.

RESOLUCIÓ ENS/1204/2012, de 25 de maig, d organització de la formació en alternança en els ensenyaments de formació professional inicial. 32248 RESOLUCIÓ ENS/1204/2012, de 25 de maig, d organització de la formació en alternança en els ensenyaments de formació professional inicial. D acord amb l article 63 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol,

Más detalles

Reglamento del Trabajo Fin de Grado de la Facultad de Filosofía y Letras

Reglamento del Trabajo Fin de Grado de la Facultad de Filosofía y Letras Reglamento del Trabajo Fin de Grado de la Facultad de Filosofía y Letras (Aprobado en sesión ordinaria de Junta de Facultad de 19.11.2012) (Modificado en sesiones de 15.11.2013, 31.01.2014, 03.04.2014,

Más detalles

NORMATIVA DE PRÁCTICAS EXTERNAS DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA

NORMATIVA DE PRÁCTICAS EXTERNAS DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA NORMATIVA DE PRÁCTICAS EXTERNAS DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA NORMATIVA DE PRÁCTICAS EXTERNAS DE LA DE LA Artículo 1. Definición, contenido y Régimen Jurídico. 1. La presente normativa regula los aspectos

Más detalles

MODIFICACIONES EN LA ESTRUCTURA BÁSICA DE LAS DIFERENETES ETAPAS EDUCATIVAS TRAS LA IMPLANTACIÓN DE LA LOMCE. PUNTOS CLAVE

MODIFICACIONES EN LA ESTRUCTURA BÁSICA DE LAS DIFERENETES ETAPAS EDUCATIVAS TRAS LA IMPLANTACIÓN DE LA LOMCE. PUNTOS CLAVE MODIFICACIONES EN LA ESTRUCTURA BÁSICA DE LAS DIFERENETES ETAPAS EDUCATIVAS TRAS LA IMPLANTACIÓN DE LA LOMCE. PUNTOS CLAVE GABINETE TÉCNICO Diciembre 2013 INDICE Modificaciones en la estructura básica

Más detalles

Máster Universitario Comunicación y Educación en la Red: de la Sociedad de la Información a la Sociedad del Conocimiento

Máster Universitario Comunicación y Educación en la Red: de la Sociedad de la Información a la Sociedad del Conocimiento Máster Universitario Comunicación y Educación en la Red: de la Sociedad de la Información a la Sociedad del Conocimiento NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO DE FIN DE MÁSTER 1. Denominación de la asignatura/materia

Más detalles

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE:

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: 1. Dades personals persona o entitat SOL LICITANT /Datos Personales persona o entidad SOLICITANTE Entitat sol licitant/ Entidad solicitante: NIF Domicili/Domicilio:

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DEL GRAU EN CRIMINOLOGIA (2009-2011) GENER 2011 Facultat de Dret, Universitat Pompeu Fabra

INFORME DE SEGUIMENT DEL GRAU EN CRIMINOLOGIA (2009-2011) GENER 2011 Facultat de Dret, Universitat Pompeu Fabra INFORME DE SEGUIMENT DEL GRAU EN CRIMINOLOGIA (2009-2011) GENER 2011 Facultat de Dret, Universitat Pompeu Fabra 1 Índex FITXA DE LA TITULACIÓ...3 1. VALORACIÓ GENERAL DEL DESPLEGAMENT DEL TÍTOL...4 2.

Más detalles

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL DE LOS MASTERS OFICIALES DE LA FACULTAD DE DERECHO. Facultad de Derecho Universidad de Barcelona

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL DE LOS MASTERS OFICIALES DE LA FACULTAD DE DERECHO. Facultad de Derecho Universidad de Barcelona PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL DE LOS MASTERS OFICIALES DE LA FACULTAD DE DERECHO Facultad de Derecho Universidad de Barcelona PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL DE LOS MASTERS OFICIALES DE LA FACULTAD DE DERECHO 1. PRESENTACIÓN

Más detalles

FACULTAD DE FILOSOFÍA FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA: GRADO EN FILOSOFÍA DOBLE GRADO EN DERECHO-FILOSOFÍA DOBLE GRADO EN CC. POLÍTICAS-FILOSOFÍA

FACULTAD DE FILOSOFÍA FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA: GRADO EN FILOSOFÍA DOBLE GRADO EN DERECHO-FILOSOFÍA DOBLE GRADO EN CC. POLÍTICAS-FILOSOFÍA FACULTAD DE FILOSOFÍA FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA: GRADO EN FILOSOFÍA DOBLE GRADO EN DERECHO-FILOSOFÍA DOBLE GRADO EN CC. POLÍTICAS-FILOSOFÍA CURSO 2015 2016 Los alumnos deberán formalizar su matrícula

Más detalles

Taula 1: Adaptacions de les assignatures del Graduat en Arts i Disseny en assignatures del Grau en Arts i Disseny

Taula 1: Adaptacions de les assignatures del Graduat en Arts i Disseny en assignatures del Grau en Arts i Disseny Taula : Adaptacions de les assignatures del Graduat en Arts i Disseny en assignatures del Grau en Arts i Disseny Graduado en Artes y Diseño (BOE 9/07/000) Grado en Artes y Diseño Codigo Asignatura Créditos

Más detalles

I PREMIO GAVÀMÓN PINTURA Y DERECHOS HUMANOS

I PREMIO GAVÀMÓN PINTURA Y DERECHOS HUMANOS I PREMIO GAVÀMÓN PINTURA Y DERECHOS HUMANOS GAVAMÓN, es un festival de cine y derechos humanos, que pretende visualizar los esfuerzos e iniciativas que personas e instituciones llevan a cabo para mejorar

Más detalles

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016. Curs Curso. Proyectos de Diseño Gráfico. Título Superior de las Enseñanzas Artísticas Superiores

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016. Curs Curso. Proyectos de Diseño Gráfico. Título Superior de las Enseñanzas Artísticas Superiores GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016 1 Dades d identificació de l assignatura Datos de identificación de la asignatura Nom de l assignatura Nombre de la asignatura

Más detalles

ICSA. Estudi DonaTIC: Una primera reflexió sobre la dona tecnològica

ICSA. Estudi DonaTIC: Una primera reflexió sobre la dona tecnològica Estudi DonaTIC: Una primera reflexió sobre la dona tecnològica Contingut 1.- Introducció 2.- Radiografia de la dona TIC A càrrec d Elisabet Golobardes, Directora d ETSEEI La Salle (Universitat Ramon Llull)

Más detalles

Beques Daniel Bravo. per a estades curtes a l'estranger d'investigació biomèdica. Bases convocatòria 2015

Beques Daniel Bravo. per a estades curtes a l'estranger d'investigació biomèdica. Bases convocatòria 2015 Beques Daniel Bravo per a estades curtes a l'estranger d'investigació biomèdica Bases convocatòria 2015 Objectiu Beneficiaris La Fundació Privada Daniel Bravo Andreu presenta la convocatòria 2015 de les

Más detalles

CURSO ÁRBITRO NACIONAL DE TENIS

CURSO ÁRBITRO NACIONAL DE TENIS CURSO ÁRBITRO NACIONAL DE TENIS NORMATIVA CONTENIDOS 1. OBJETIVO 2. DIRECCION Y PROFESORADO 2.1. Dirección 2.2. Profesorado 3. NORMAS GENERALES 3.1. Requisitos de Acceso 3.2. Inscripción 3.3. Forma de

Más detalles

GRAU EN COMERÇ I DISTRIBUCIÓ *

GRAU EN COMERÇ I DISTRIBUCIÓ * GRAU EN COMERÇ I DISTRIBUCIÓ * Títol oficial GRADO EN COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN Título oficial * PATRONS DE LA FUNDACIÓ ESCODI / PATRONOS DE LA FUNDACIÓN ESCODI (*) En procés d aprovació. Centre en procés

Más detalles

Guía de Educación para Personas Adultas 2012/2013 Unidad de Promoción y Desarrollo Rodem Progresa

Guía de Educación para Personas Adultas 2012/2013 Unidad de Promoción y Desarrollo Rodem Progresa 1 INDICE 1. GUÍA PARA LA EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS... 3 2. QUÉ SE PUEDE ESTUDIAR...3 2.1. ESTRUCTURA DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA PERSONAS ADULTAS... 4 2.1.1. DÓNDE SE PUEDE ESTUDIAR... 5 2.1.2.

Más detalles

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2011-2012 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2011-2012 Departament de Dret i Ciències

Más detalles

NORMATIVA INTERNA REGULADORA DE LOS TRABAJOS DE FIN DE MÁSTER DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA

NORMATIVA INTERNA REGULADORA DE LOS TRABAJOS DE FIN DE MÁSTER DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA NORMATIVA INTERNA REGULADORA DE LOS TRABAJOS DE FIN DE MÁSTER DE LA DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA Aprobada por la Junta de Facultad (Acuerdo 7/ JF 31.3.11) y por el Consejo de Gobierno de la Universidad

Más detalles

INFO_ ACUERDO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA EN MATERIA DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS CURSO 2015_16

INFO_ ACUERDO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA EN MATERIA DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS CURSO 2015_16 INFO_ ACUERDO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA EN MATERIA DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS CURSO 2015_16 1. DEFINICIÓN Y MODALIDADES 2. PARTICIPANTES 3. CONTENIDO 3.1 Duración 3.2 Seguro 3.3 Bolsa de ayuda al

Más detalles

TIEMPOS ESCOLARES. Calendario escolar

TIEMPOS ESCOLARES. Calendario escolar VII. TIEMPOS ESCOLARES Calendario escolar 1. El calendario escolar, de conformidad con lo que se determina en el artículo 12.1 del Real Decreto 1027/1993, de 25 de junio, por el que se regula la acción

Más detalles

REGLAMENTO SOBRE TRABAJOS FIN DE MÁSTER DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN PARA TITULACIONES QUE NO HABILITEN EL EJERCICIO DE PROFESIONES REGULADAS

REGLAMENTO SOBRE TRABAJOS FIN DE MÁSTER DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN PARA TITULACIONES QUE NO HABILITEN EL EJERCICIO DE PROFESIONES REGULADAS TRABAJOS FIN DE MÁSTER PARA TITULACIONES QUE NO HABILITEN EL EJERCICIO DE PROFESIONES REGULADAS. REGLAMENTO REGLAMENTO SOBRE TRABAJOS FIN DE MÁSTER DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN PARA TITULACIONES QUE NO HABILITEN

Más detalles