ERANTZUNA, EUSKAL SOZIALISTAK TALDEKO MIREN GALLASTEGUI OYARZABAL LEGEBILTZARKIDEAK IDATZIZ EGINDAKO GALDERARI (10/10/05/03/3634)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "ERANTZUNA, EUSKAL SOZIALISTAK TALDEKO MIREN GALLASTEGUI OYARZABAL LEGEBILTZARKIDEAK IDATZIZ EGINDAKO GALDERARI (10/10/05/03/3634)"

Transcripción

1 HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA ERANTZUNA, EUSKAL SOZIALISTAK TALDEKO MIREN GALLASTEGUI OYARZABAL LEGEBILTZARKIDEAK IDATZIZ EGINDAKO GALDERARI (10/10/05/03/3634) Galdetu duzu ea nola ari den egiten ezagutzaren transmisioa Indra Sistemas S.A.- Ibermática S.A. ABEEtik AXPE CONSULTING S.M.ra, eta honako hau jakinarazi nahi dizut: 1.- Legebiltzarkideak galderan aipatzen duen garatze- eta mantentze-kontratua, egia esan, JustiziaBat kudeaketa prozesaleko aplikazioa mantendu eta garatzeko kontratua da. 2.- Kontratu hori AXPE CONSULTING S.M. merkataritza-enpresari esleitu zitzaion 2012ko urrian. 3.- Esleipen horri errekurtsoa jarri zion ordura arteko hornitzaileak, Indra Sistemas S.A.-Ibermática S.A. ABEEk, eta, horren ondorioz, eten egin zen egindako esleipena, prozedura ebatzi bitartean ko ekainaren 8an, behin betiko esleipena egin zitzaion AXPE CONSULTING S.M. merkataritza-enpresari. 5.- Aurreko legealdian Indra Sistemas S.A.-Ibermática S.A. ABEE (aurreko hornitzailea) zerbitzuaren esleipendun izendatu zenean, ez zuen jakintza transferitzeko konpromisorik hartu; izan ere, kontrataziorako baldintza-agirian ez zen jasotzen baldintzarik, zeinaren arabera ordura arte hornitzaile izandakoak betebeharra izango lukeen zerbitzua itzultzeko fase bat gauzatzeko (ezagutza transferituta). 6.- AXPE CONSULTING S.M. merkataritza-enpresari esleitutako garapen- eta mantenimendu-jardueren kontratuaren baldintza-agiriak ez zion konpromisorik sortzen gidatzen dudan sailari atxikita dagoen Justizia Administrazioaren Zuzendaritzari ezagutzaren transferentzia-prozesu berariazko bat egiteko; iturriak eta aplikazioen inguruko dokumentazioa entregatzera baino ez zuen lotzen. 7.- Justizia Administrazioaren Zuzendaritzari, ordea, iruditu zitzaion beharrezkoa zela jakintza transferitzea, hornitzailea kontratuak zekartzan konpromisoak betetzeko moduan izan dadin, hornitzaileak ez baitzuen gaiari buruzko ezagutzarik eta behar besteko prestakuntza zuen langilerik. 8.- Lehengo hornitzailea da, alegia, Indra Sistemas S.A. - Ibermática S.A. ABEE, jakintzaren jabe zen aldetik, jakintza-transmisioa egiteko gaitasuna zuen merkataritzaenpresa bakarra. Horregatik, erabaki zen zegokion hartu-emanari ekitea, transmisio hori egin ahal izan zedin, nahiz eta kontratuak ez zuen horretara behartzen, bosgarren puntuan agerian jarri dudan bezala. Donostia - San Sebastian, VITORIA-GASTEIZ

2 9.- Aurreko paragrafoan aipatu dudan hartu-eman hori testuinguru jakin batean gauzatu zen: lehengo hornitzailea 2010 eta 2012 urte bitartean egindako lanen zenbatekoen hartzekodun zen (hain zuzen, garapen- eta mantenimendu-zerbitzuak emateko egindako lanak ziren), aurreko gobernuak ez baitzizkion ordaindu. Gorabehera horrek ez zuen erraztu negoziazioa, zerbitzuaren hornitzaileak hartutako konpromisoen artean ez zegoen lan bat egin zezan Jakintzaren transferentzia ondorengo banakapen honetan azaltzen den bezala egin da, honako eduki hauei dagokienez: Prestakuntza-saio teoriko/funtzionalak. Atal honetan biltzen dira hauei dagozkienak: JustiziaNET, JustiziaBAT, JustiziaPOL, JustiziaGELA, JustiziaSIP, JustiziaADM, Fitxategia, Itzultzaileak ZWORD-Zsignet-Plantillak eta Dokumentu-markak, Motor- Bus Interoperabilitatea (CENDOJ, FOGASA, Exhortos) Designer, BI- aginte-mahaiak, Elkarlanerako saio eta jarduera praktikoak hornitzaile berriaren eta ordura arteko hornitzailearen artean: Justiziabat eta JustiziaSIP BJBra egokitzeko prozesuak: o Gazteentzako informazio-zerbitzuen ingurunean erreplikazioprozesuak egokitzea. o JustiziaSIPerako sarbidea prestatzea, profesionalen extranetik gabe, o Proba-plana sortzea, o Gorabeherei eta aldatzeko eskaerei lotutako garapen-lanei euskarria ematea eta egitea. o Probak egitea, o Lanak prestatzea eta entregatzea, o Gazteentzako informazio-zerbitzuen ingurunea doitzea eta konfiguratzea o Gazteentzako informazio-zerbitzuen ingurunean migrazioa egitea, o Probak egitea gazteentzako informazio-zerbitzuek mugatutako ingurunean, o JustiziaBATen gorabeherak konpontzeko euskarria. JustiziaBAT produkziora aldatzeko euskarria o Garapen-inguruneak prestatzea o Aldatu beharreko elementuak identifikatzea,

3 o o o Gorabeherei eta aldatzeko eskaerei lotutako garapen-lanei euskarria ematea eta egitea. Lanak prestatzea eta entregatzea, Probak egitea Jakintzaren transferentzia adostu zen bezala egin da, edukiei eta datei dagokienez. Halaber, galdetu zenuen nork egin zituen Gasteizen BJB abian jartzeko lanak; bada, Indar-Ibermática S.A. ABEEk egin zituen. Izan ere, Gasteizeko BJB abian jartzeko aurreikusi zen hasierako datan, 2013ko azaroaren 18an, hornitzaile berria, AXPE CONSULTING S.M., ez zegoen lan hori egiteko moduan, hilabete baino ez baitzen sistemen mantenimendu-lanetarako beharrezko ziren langileak hartzen hasi zela, eta, hortaz, ez zuen ez jakintzarik, ez langilerik lan hori egin ahal izateko, are gutxiago presa horrekin. Hortaz, abian jartze horretan arriskua ahalik eta txikiena izan zedin eta jakintza transferitzeko prozesu horren esparruan, Justizia Administrazioaren Zuzendaritzak ABEEri eskatu zion lan hori egiteko. Azkenean, Eusko Jaurlaritzaren jarduera-eremutik kanpo zehazki Justizia Ministerioan hartutako zenbait erabakik eragindako hainbat atzerapenen ondoren, 2014ko martxoaren 3an jarri zen abian Gasteizko BJB. Egun horretatik aurrera, BJBri lotutako lanak, mantenimendu- eta garapen-jarduerak horretarako kontratatutako enpresak egin ditu: AXPE CONSULTING-ek S.M. Egindako azken galderari dagokionez, jakinarazten dizut JustiziaSIP eta Hornitzaileei jakinaraztea abian jartzeko lanak aginduta/esleituta daudela, eta horretarako kontratatutako enpresa egiten ari dela: AXPE CONSULTING S.L. RESPUESTA A LA PREGUNTA ESCRITA FORMULADA POR Dª MIREN GALLÁSTEGUI OYARZÁBAL PARLAMENTARIA DEL GRUPO SOCIALISTAS VASCOS-EUSKAL SOZIALISTAK, (10/10/05/03/3634) En respuesta a su pregunta relativa al modo en que se está gestionando la trasmisión de conocimiento de la UTE (Indra Sistemas S.A.-Ibermática S.A) a AXPE CONSULTING S.L. quiero participarle lo siguiente: 1.-Que el contrato evolución y mantenimiento que menciona la parlamentaria en su pregunta se refiere en realidad al contrato de mantenimiento y desarrollo de la aplicación de gestión procesal JustiziaBat. 2.-Que el referido contrato fue adjudicado en octubre de 2012 a la mercantil AXPE CONSULTING S.L Que la mencionada adjudicación fue recurrida por el proveedor saliente UTE (Indra Sistemas S.A.-Ibermática S.A.), lo que motivó la suspensión de la adjudicación realizada hasta la resolución del procedimiento.

4 4.-Que el día 8 de junio de 2013 se produjo la definitiva adjudicación a la mercantil AXPE CONSULTING S.L. 5.- Que cuando la pasada legislatura el proveedor saliente UTE (Indra Sistemas S.A.- Ibermática S.A.), resulto adjudicatario del servicio, no adquirió el compromiso de realización de la transferencia de conocimiento, ya que en los pliegos de contratación no se incluía ninguna cláusula en virtud de la cual el proveedor saliente tuviese la obligación de ejecutar una fase de devolución del servicio (con una transferencia del conocimiento). 6.-Que el pliego de contratación de las actividades de desarrollo y mantenimiento correspondiente a la adjudicación de la mercantil AXPE CONSULTING S.L. no comprometía a la Dirección de Administración de Justicia adscrita al Departamento que presido, a la ejecución de un proceso de transferencia de conocimiento específica y solo lo hacía en relación a la entrega de las fuentes y de la documentación existente de las aplicaciones. 7.-Que la mencionada Dirección de Administración de Justicia consideró que la transferencia de conocimientos era necesaria para que el nuevo proveedor pudiera asumir los compromisos derivados del contrato al carecer de conocimientos sobre la materia y de personal suficientemente formado. 8.-Que el proveedor saliente UTE (Indra Sistemas S.A. - Ibermática S.A.), como portadora del conocimiento era la única mercantil capacitada para realizar las labores de transmisión del mismo, motivo por el cual se decidió iniciar la correspondiente interlocución a fin de que pudiese llevarse a término dicha transmisión a pesar de no encontrarse vinculada contractualmente a su realización tal y como he puesto de manifiesto en el punto quinto. 9.-Que la interlocución a la que me he referido en el párrafo precedente se desarrolló en un contexto en el que proveedor saliente resultaba acreedor de diversas cantidades no abonadas por el Ejecutivo anterior respecto de trabajos realizados durante los años 2010 y 2012 derivados precisamente de la prestación del servicio de evolución y mantenimiento, circunstancia que no contribuyó a facilitar la negociación en torno a la realización de una labor que no formaba parte de los compromisos adquiridos por el proveedor del servicio Que el alcance y contenido de la transferencia de conocimiento se ha llevado a cabo según consta en el siguiente desglose: Sesiones de formación teórico/funcional, en este apartado se engloban las referentes a: JustiziaNET, JustiziaBAT, JustiziaPOL, JustiziaGELA, JustiziaSIP, JustiziaADM, Archivo, Traductores ZWORD-Zsignet-Plantillas y Marcas de Documentos,

5 Motor- Bus Interoperabilidad (CENDOJ, FOGASA, Exhortos) Designer, BI-Cuadros de Mando, Sesiones y actividades de contenido práctico colaborativo entre el nuevo proveedor y el saliente:: Procesos para la adecuación de la Justiziabat y JustiziaSIP para la NOJ: o Adecuación de los procesos de replicaciones en el entorno SIJ, o Preparar el acceso a JustiziaSIP sin la extranet de Profesionales, o Generación del plan de pruebas, o Soporte y ejecución de los trabajos de desarrollo sobre diferentes incidencias y peticiones de cambio, o Realización de las pruebas, o Preparación y entrega de los trabajos, o Ajuste y configuración del entorno SIJ, o Ejecución de la migración sobre entorno SIJ, o Realización de las pruebas sobre entorno determinado por el SIJ, o Soporte la resolución de incidencias en JustiziaBat. Soporte al traspaso a producción de JustiziaBAT o Preparación de los entornos de desarrollo, o Identificación de los elementos a modificar, o Soporte y ejecución de los trabajos de desarrollo sobre diferentes incidencias y peticiones de cambio, o Preparación y entrega de los trabajos, o Realización de las pruebas Que la transferencia de conocimientos se ha realizado conforme a lo acordado en cuanto a contenidos y fechas de realización. En respuesta a su pregunta relativa a quien ha realizado los trabajos para la puesta en marcha de la NOJ en Vitoria indicarle que ha sido la UTE ( Indra Sistemas S.A.- Ibermática S.A.) la encargada de llevar a cabo, y ello porque en la fecha inicialmente prevista para la puesta en marcha de la NOJ en Vitoria, el 18 de Noviembre de 2013, el proveedor entrante, AXPE CONSULTING S.L., no se encontraba en disposición de llevarlo a cabo ya que hacía solo un mes había empezado a incorporar el personal necesario para el mantenimiento de los sistemas y no disponía por tanto ni de los conocimientos, ni del personal para llevarlo a cabo, mucho menos con la urgencia indicada, por lo tanto y de cara a minimizar el riesgo de la puesta en marcha y en el marco de la transferencia de conocimiento, la Dirección de Administración de Justicia requirió a la UTE su realización. Finalmente y tras varios aplazamientos motivados por decisiones residenciadas fuera del ámbito de actuación del Gobierno Vasco, en concreto en el Ministerio de Justicia, el pasado 3 de Marzo de 2014 entro en funcionamiento la NOJ de Vitoria -Gazteiz. Con posterioridad a esta fecha los desarrollos indicados, las actividades de mantenimiento y desarrollo asociadas a la NOJ, están siendo realizadas por el contratista al efecto: AXPE CONSULTING S.L.

6 Con respecto a la última cuestión planteada le participo que los trabajos para la puesta en marcha de JustiziaSIP y Notificación a proveedores están encomendados/asignados y están siendo realizados por el contratista al efecto: AXPE CONSULTING S.L. Vitoria-Gasteiz, 2014ko irailaren 29a Josu Iñaki Erkoreka Gervasio HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILBURUA

MIREN GALLASTEGUI OYARZABAL EUSKAL SOZIALISTAK TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK EGINDAKO GALDERARI EMANDAKO ERANTZUNA (10/10/05/03/4636)

MIREN GALLASTEGUI OYARZABAL EUSKAL SOZIALISTAK TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK EGINDAKO GALDERARI EMANDAKO ERANTZUNA (10/10/05/03/4636) HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA MIREN GALLASTEGUI OYARZABAL EUSKAL SOZIALISTAK TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK EGINDAKO GALDERARI EMANDAKO ERANTZUNA (10/10/05/03/4636)

Más detalles

CARMELO BARRIO BAROJA JAUNAK, EUSKAL TALDE POPULARRAREN TALDEKO

CARMELO BARRIO BAROJA JAUNAK, EUSKAL TALDE POPULARRAREN TALDEKO SEGURTASUN SAILA DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CARMELO BARRIO BAROJA JAUNAK, EUSKAL TALDE POPULARRAREN TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK, EGINDAKO GALDERARI DAGOKION ERANTZUNA. GAIA: SEGURTASUN SAILAK BASQUE COUNTRY

Más detalles

Ebazpena, 2014ko ekainaren 2koa,

Ebazpena, 2014ko ekainaren 2koa, HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA Administrazio eta Zerbitzuen Sailburuordetza Kudeaketa Ekonomikoaren Zuzendaritza DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGüíSTICA Y CULTURA Viceconsejería

Más detalles

Lehenengoa. Agindu honetan dagoen baimen-emate honek ez dauka bere baitan, inola ere, hezkuntza-itunen araubidearen bitartezko laguntzak lortzea.

Lehenengoa. Agindu honetan dagoen baimen-emate honek ez dauka bere baitan, inola ere, hezkuntza-itunen araubidearen bitartezko laguntzak lortzea. EHAA - 2005eko urtarrilak 7, ostirala N.º 4 ZK. BOPV - viernes 7 de enero de 2005 199 besteko eraikinek bete beharreko baldintzei buruzkoa (urriaren 4ko 2177/1996 Errege Dekretuak onartua), bai eta indarreko

Más detalles

Honekin batera bidaltzen dizut informazio-zirkular bat, Eskola Aseguruaren ezaugarriei, zerbitzuei eta izapidetze-erari buruzkoa.

Honekin batera bidaltzen dizut informazio-zirkular bat, Eskola Aseguruaren ezaugarriei, zerbitzuei eta izapidetze-erari buruzkoa. HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA Hezkuntza Sailburuordetza Lanbide Heziketa Zuzendaritza DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN Viceconsejería de Educación Dirección de Formación

Más detalles

txartela (adierazi T batez) tarjeta (indicar con una T)

txartela (adierazi T batez) tarjeta (indicar con una T) EUSKALTEL, S.A.ren egoitza sozialaren helbia: Parke Teknologikoa 809-48160 DERIO (BIZKAIA). Bizkaiko Merkataritza Erregistroan Inskribatuta, 3271 liburukian, 212. orrian, BI-14727 orrialan IFK: A 48766695.

Más detalles

3.3 HIPERKOLESTEROLEMIA HIPERCOLESTEROLEMIA DEFINICIÓN DEFINIZIOA

3.3 HIPERKOLESTEROLEMIA HIPERCOLESTEROLEMIA DEFINICIÓN DEFINIZIOA 18 3.3 HIPERCOLESTEROLEMIA DEFINIZIOA Hiperkolesterolemia, kolesterola odolean normaltzat hartutako maila baino altuagoan ager tzea da. Kolesterol-maila handia zenbait faktoreren esku dago; eta faktore

Más detalles

Josu Iñaki Erkoreka Gervasio HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILBURUA

Josu Iñaki Erkoreka Gervasio HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILBURUA HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA EUSKAL TALDE POPULARREKO CARMELO BARRIO BAROJA LEGEBILTZARKIDEAK EGINDAKO GALDERARI IDATZIZKO ERANTZUNA. (10/10/05/2028)

Más detalles

108/11 DEKRETUA: Larrabetzuko udaletxean, 2011ko bagilaren 9an.

108/11 DEKRETUA: Larrabetzuko udaletxean, 2011ko bagilaren 9an. 108/11 DEKRETUA: Larrabetzuko udaletxean, 2011ko bagilaren 9an. OINARRIA: 2011ko maiatzaren 13an, Alkatetzearen 78/11 Dekretuaren bidez, ontzat emon zan Larrabetzuko herriikastetxean saneamentu-sareak

Más detalles

ISO 14001-i buruzko IHOBE ESKULIBURUA: EZARTZEKO ERAGIKERA MANUAL IHOBE ISO 14001: OPERATIVA DE IMPLANTACIÓN

ISO 14001-i buruzko IHOBE ESKULIBURUA: EZARTZEKO ERAGIKERA MANUAL IHOBE ISO 14001: OPERATIVA DE IMPLANTACIÓN ISO 14001-i buruzko IHOBE ESKULIBURUA: EZARTZEKO ERAGIKERA MANUAL IHOBE ISO 14001: OPERATIVA DE IMPLANTACIÓN 2000.eko urtarrila Lehen argitalpena Enero 2000 Primera Edición 1 Eusko Jaurlaritzako Lurralde

Más detalles

Vitoria-Gasteizen, 2007ko ekainaren 13an. Gabriel Mª Inclán Iribar OSASUN SAILBURUA

Vitoria-Gasteizen, 2007ko ekainaren 13an. Gabriel Mª Inclán Iribar OSASUN SAILBURUA OSASUN SAILA Osasun Sailburua DEPARTAMENTO DE SANIDAD Consejero de Sanidad INFORMAZIO DOKUMENTATUAREN ESKAERAREN ERANTZUNA, itxaronzerrendak txikiagotzeko erakunde pribatuekin sinatutako hitzarmenei buruz

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. lunes 8 de julio de 2013

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. lunes 8 de julio de 2013 BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO N.º 129 lunes 8 de julio de 2013 OTRAS DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 3094 RESOLUCION de 19 de junio de 2013, del Director General de Lanbide-Servicio

Más detalles

S AILBURUA LA C ONSEJERA

S AILBURUA LA C ONSEJERA OXEL EROSTARBE TUBILLA JAUNAK, ARALAR TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK, HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILBURU ANDREARI HEZKUNTZA SAILAREN EGITURAREN INGURUAN IDATZIZ ERANTZUN DADIN EGINDAKO GALDERA.

Más detalles

Vitoria-Gazteiz, a 21 de marzo de 2012. Iñaki Arriola López CONSEJERO DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

Vitoria-Gazteiz, a 21 de marzo de 2012. Iñaki Arriola López CONSEJERO DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES Etxebizitza, Herri Lan eta Garraietako Sailburua Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes CONTESTACIÓN A LA PREGUNTA PARA SU RESPUESTA POR ESCRITO FORMULADA POR DÑA. LAURA GARRIDO KNÖRR, PARLAMENTARIO

Más detalles

G/111/20/1/0743/O621/0000/042014

G/111/20/1/0743/O621/0000/042014 Lote ESPTE. ZK EXPTE Nº G/111/20/1/0743/O621/0000/042014 XEDEA JETO SUMINISTRO DE PRÓTESIS TRAUMATOLÓGICAS DE CADERA PARA LA OSI BILBAO BASURTO I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean

Más detalles

G/111/20/1/0990/O621/0000/062014

G/111/20/1/0990/O621/0000/062014 ESPTE. ZK EXPTE Nº G//0//0990/O6/0000/0604 XEDEA OBJETO SUMINISTRO DE IMPLANTES DE COLUMNA VERTEBRAL PARA LA OSI BILBAO BASURTO I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean ageri diren zenbaki

Más detalles

Boletín Informativo al Cliente Bezeroarentzako informazio Buletina

Boletín Informativo al Cliente Bezeroarentzako informazio Buletina 3 Boletín Informativo al Cliente Bezeroarentzako informazio Buletina Salburua 401 (A-18) Fotos-Argazkiak ( Salburua 211) ASESORAMIENTO JURÍDICO AHOLKULARITZA JURIDIKOA Ley de propiedad horizontal Jabetza

Más detalles

Loiuko Udala Ayuntamiento de Loiu

Loiuko Udala Ayuntamiento de Loiu ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE PLENO CELEBRADA EL DÍA 6 DE MARZO DE 2014. ALCALDE-PRESIDENTE D. Bizente Arteagoitia Aurrekoetxea CONCEJALES ASISTENTES D. Josu Andoni Begoña Fernández Dª. Ana Maria Soto

Más detalles

ESLEIPEN EBAZPEN RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

ESLEIPEN EBAZPEN RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN ESPTE. ZK EXPTE Nº G/130/10/0/1439/O631/0000/112014 TALDEA AGRUPACION GASUMIN SUMINISTROS XEDEA JETO ADQUISICIÓN DE UN ECOGRAFO PARA LA UCI Y UN ECOGRAFO PARA RADIOLOGÍA DEL AMBULATORIO DE BASAURI DE LA

Más detalles

Abiapuntu horrekin, bada, biderik egokienak ezarri behar izan ditugu parte-hartze hori, aise eta albait oztoporik gutxienekin, garatze aldera.

Abiapuntu horrekin, bada, biderik egokienak ezarri behar izan ditugu parte-hartze hori, aise eta albait oztoporik gutxienekin, garatze aldera. LEHENDAKARIAREN ERANTZUNA, ALEX ETXEBERRIA ARANBURU EUZKO ABERTZALEAK - NACIONALISTAS VASCOS TALDEKO LEGEBILTARKIDEAK WEB IREKIAREN LEGE-OHAR ETA LIZENTZIEI BURUZ EGINIKO GALDERARI. Irekia ataria buru

Más detalles

G/113/20/1/1012/O621/0000/092013

G/113/20/1/1012/O621/0000/092013 Lote ESPTE. ZK EXPTE Nº G/113/20/1/1012/O621/0000/092013 XEDEA JETO SUMINISTRO DE MALLAS QUIRÚRGICAS PARA CIRUGÍA DIGESTIVA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO BASURTO I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen

Más detalles

LIZENTZIA BERRIAK ETA UPV/EHUko VMWARE ETA NEXUS 1000V LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK KONTRATATZEKO PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA. I.- OBJETO DEL CONTRATO

LIZENTZIA BERRIAK ETA UPV/EHUko VMWARE ETA NEXUS 1000V LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK KONTRATATZEKO PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA. I.- OBJETO DEL CONTRATO LIZENTZIA BERRIAK ETA UPV/EHUko VMWARE ETA NEXUS 1000V LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK KONTRATATZEKO PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DE NUEVAS LICENCIAS Y

Más detalles

En respuesta a su solicitud de información documentada, adjunto se remite la documentación requerida. Vitoria-Gasteiz, 4 de febrero de 2014

En respuesta a su solicitud de información documentada, adjunto se remite la documentación requerida. Vitoria-Gasteiz, 4 de febrero de 2014 EKONOMIAREN GARAPEN ETA LEHIAKORTASUN SAILA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD CONTESTACIÓN A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA FORMULADA POR DÑA. SUSANA CORCUERA LEUNDA, PARLAMENTARIA

Más detalles

TOKIKO GOBERNU BATZARRA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 8:00 HORAS. 8:00etan ORDEN DEL DÍA GAI-ZERRENDA I. SESIÓN ORDINARIA I.

TOKIKO GOBERNU BATZARRA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 8:00 HORAS. 8:00etan ORDEN DEL DÍA GAI-ZERRENDA I. SESIÓN ORDINARIA I. JUNTA DE GOBIERNO LOCAL TOKIKO GOBERNU BATZARRA Viernes, 25 de enero de 2008 2008ko urtarrilaren 25ean, ostirala 8:00 HORAS 8:00etan ORDEN DEL DÍA GAI-ZERRENDA I. SESIÓN ORDINARIA I. OHIKO BILKURA 1.-

Más detalles

ANTECEDENTES DE HECHO GERTAKARIAK

ANTECEDENTES DE HECHO GERTAKARIAK Behin-behineko Esleipen-Ebazpena, 2010eko abenduaren 1ekoa, Administrazio eta Zerbitzuen Sailburuordetzarena. Ebazpen honen bidez, VITORIA-GASTEIZko TOKI EDER IKASTOLAren handitzea eta eraikin berria eraikitzeko

Más detalles

Ricardo Gatzagaetxebarria Bastida OGASUN ETA FINANTZETAKO SAILBURUA

Ricardo Gatzagaetxebarria Bastida OGASUN ETA FINANTZETAKO SAILBURUA OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS IDOIA MENDIA CUEVAK, EUSKAL SOZIALISTAK TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK, IDATZIZ ERANTZUTEKO GALDERA EGIN DIO OGASUN ETA FINANTZETAKO SAILBURUARI

Más detalles

Ondoren azaltzen dira Eusko Jaurlaritzak 2013 eta 2014 urteetan Ikerbasque Fundazioaren aktibitateari egindako ekarpenak :Data Kontzeptua Zenbatekoa

Ondoren azaltzen dira Eusko Jaurlaritzak 2013 eta 2014 urteetan Ikerbasque Fundazioaren aktibitateari egindako ekarpenak :Data Kontzeptua Zenbatekoa HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA GORKA MANEIRO LABAYEN JAUNAK, UPyD TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK, IKERBASQUE FUNDAZIOAN EKARPENEI ETA

Más detalles

ORKESTRA-IKASKETEN IKASKETA ARTISTIKOEN MASTERRA (hari instrumentuak)

ORKESTRA-IKASKETEN IKASKETA ARTISTIKOEN MASTERRA (hari instrumentuak) ORKESTRA-IKASKETEN IKASKETA ARTISTIKOEN MASTERRA (hari instrumentuak) MASTER DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS EN ESTUDIOS ORQUESTALES (instrumentos de cuerda) AULA JORDÁ GELA Musikenek, Euskadiko Orkestra Sinfonikoarekin,

Más detalles

AGINDUA, JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILBURUARENA ADMINISTRAZIOKO INFORMATIKA- OPERATIBITATEA BERMATZEKO

AGINDUA, JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILBURUARENA ADMINISTRAZIOKO INFORMATIKA- OPERATIBITATEA BERMATZEKO AGINDUA, JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILBURUARENA «EUSKADIKO JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO INFORMATIKA- SISTEMA JUDIZIALAREN OPERATIBITATEA BERMATZEKO ZERBITZUAK» EMATEKO KONTRATAZIO-ESPEDIENTEA ESLEITZEN

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. martes 22 de abril de 2014

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. martes 22 de abril de 2014 OTRAS DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD 1837 ORDEN de 26 de marzo de 2014, del Consejero de Salud, por la que se establece el procedimiento para la acreditación de la experiencia profesional que habilita

Más detalles

DORRE BARRIAK. San Mames ingurua

DORRE BARRIAK. San Mames ingurua DORRE BARRIAK San Mames ingurua Junto al nuevo San Mamés, el hospital de Basurto y la estación de autobuses. Junto a todo. Junto al hospital de Basurto, para dar a luz a una nueva vida. Junto al nuevo

Más detalles

Historia de España PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 2014 BACHILLERATO FORMACIÓN PROFESIONAL CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR.

Historia de España PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 2014 BACHILLERATO FORMACIÓN PROFESIONAL CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR. PRUEBA DE ACCESO A LA Historia de España BACHILLERATO FORMACIÓN PROFESIONAL CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR Examen Criterios de Corrección y Calificación ko EKAINA JUNIO Azterketa honek bi aukera ditu.

Más detalles

Estefania Beltrán de Heredia Arróniz SEGURTASUNEKO SAILBURUA CONSEJERA DE SEGURIDAD

Estefania Beltrán de Heredia Arróniz SEGURTASUNEKO SAILBURUA CONSEJERA DE SEGURIDAD SEGURTASUN SAILA DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MIREN GALLASTEGUI OYARZÁBAL ANDREAK, EUSKAL SOZIALISTAK TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK, EGINDAKO GALDERARI DAGOKION ERANTZUNA. GAIA: JENDAURREKO IKUSKIZUNAK ETA JOLAS-

Más detalles

GORKA MANEIRO LABAYEN MISTOA- UPYD TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK IDATZIZ ERANTZUTEKO GALDERA HAU EGITEN DU MONTEVIDEORA EGINDAKO BIDAIARI BURUZ.

GORKA MANEIRO LABAYEN MISTOA- UPYD TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK IDATZIZ ERANTZUTEKO GALDERA HAU EGITEN DU MONTEVIDEORA EGINDAKO BIDAIARI BURUZ. INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA, NEKAZARITZA ETA ARRANTZA SAILA SAILBURUA LA CONSEJERA DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA GORKA MANEIRO LABAYEN MISTOA- UPYD TALDEKO

Más detalles

TV A LA CARTA EITB CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page. Interstitial/ Layer 800*600 px 75.00 78.00 80.00

TV A LA CARTA EITB CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page. Interstitial/ Layer 800*600 px 75.00 78.00 80.00 TV A LA CARTA EITB CPM Formato Medidas ROS Sección Home Page Interstitial/ Layer 800*600 px 75.00 78.00 80.00 Video Pre-Roll consultar 80.00 90.00 - Vídeo Pre-Roll emisión directo consultar 100.00 Cuña

Más detalles

N -3354. Zk-3354. hau EHAAn argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita. Vitoria-Gasteiz, 1999ko uztailaren 9a.

N -3354. Zk-3354. hau EHAAn argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita. Vitoria-Gasteiz, 1999ko uztailaren 9a. 13444 EHAA - 1999ko uztailak 29, osteguna N.º 144 ZK. BOPV - jueves 29 de julio de 1999 Zk-3354 AGINDUA, 1999ko uztailaren 9koa, Herrizaingo sailburuarena, 1999ko martxoaren 2ko Aginduz (1999ko martxoaren

Más detalles

DEPARTAMENTO DE INTERIOR Viceconsejería de Administración y Servicios Dirección de Gestión Económica e Infraestructuras

DEPARTAMENTO DE INTERIOR Viceconsejería de Administración y Servicios Dirección de Gestión Económica e Infraestructuras ORDEN DEL CONSEJERO DE INTERIOR DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2011 POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO DE ACUERDO MARCO PARA LA SELECCION DE PROVEEDORES DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA REALIZAR TRABAJOS DE DESARROLLO

Más detalles

EKONOMIA, OGASUN ETA AURREKONTU BATZORDEA COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA Y PRESUPUESTOS

EKONOMIA, OGASUN ETA AURREKONTU BATZORDEA COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA Y PRESUPUESTOS EKONOMIA, OGASUN ETA AURREKONTU BATZORDEA COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA Y PRESUPUESTOS VIII. legegintzaldia / VIII legislatura 2005.11.28 / 28.11.2005 BATZORDEAREN BILKUREN ALDIZKARIA DIARIO DE COMISIONES

Más detalles

UKANAUTO TUTORIAL INSTRUCCIONES BÁSICAS

UKANAUTO TUTORIAL INSTRUCCIONES BÁSICAS UKANAUTO TUTORIAL INSTRUCCIONESBÁSICAS 1ºPASO:DARSEDEALTA Para darse de alta hay que entrar en la página web www.ukanauto.com, rellenar el formulario de alta y enviarlo bien por correo postal, correo electrónico

Más detalles

INFLEXIO PUNTUA / PUNTO DE INFLEXION

INFLEXIO PUNTUA / PUNTO DE INFLEXION INFLEXIO PUNTUA / PUNTO DE INFLEXION ISABEL AZCARATE FLORENTINO AZQUETA JAVIER DIAZ LAURA DIEZ CARLOS DOMINGUEZ CONCHA ELORZA y ROBERTO MOTA RICARDO IRIARTE IÑIGO ROYO SISOUVANH SARAVONG JOSE MARI SASIETA

Más detalles

Trebakuntza Osagarrirako Egitamua Programa de Formación Complementaria

Trebakuntza Osagarrirako Egitamua Programa de Formación Complementaria 0 FONDO SOCIAL EUROPEO EUROPAKO GIZARTE FONDOA Eskaera-txostena Informe-solicitud Trebakuntza Osagarrirako Egitamua Programa de Formación Complementaria Obispo Orueta, 6. 48009 Bilbao Tel. 94 420 73 00

Más detalles

Se adjunta el programa del viaje que se corresponde con las coberturas prestadas por la empresa contratada.

Se adjunta el programa del viaje que se corresponde con las coberturas prestadas por la empresa contratada. CONTESTACIÓN DEL LEHENDAKARI A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA FORMULADA POR Dª. IDOIA MENDIA CUEVA, PARLAMENTARIA DEL GRUPO SOCIALISTAS VASCOS, SOBRE EL TRABAJO REALIZADO POR JOSERRA PRODUCCIONES

Más detalles

Centro para la promoción de la arquitectura bioclimática. La bioconstrucción y las energías renovables

Centro para la promoción de la arquitectura bioclimática. La bioconstrucción y las energías renovables Centro para la promoción de la arquitectura bioclimática. La bioconstrucción y las energías renovables José Ucar 1 Juan Antonio Egusquiza 2 Pilar Barraqueta 3 1 Arquitecto. 2 TRES D Innovación y Diseño

Más detalles

BIDEO ERREPRODUZITZAILEA REPRODUCTOR DE VÍDEO

BIDEO ERREPRODUZITZAILEA REPRODUCTOR DE VÍDEO BIDEO ERREPRODUZITZAILEA REPRODUCTOR DE VÍDEO 47 DEFINIZIOA Zer da? Bideo-erreproduzitzailea bideo-artxiboak erreproduzitzen dituen aplikazioa edo tresna da. Erreproduzitzaile gehienek bideoa eta audioa

Más detalles

ESTEFANÍA BELTRÁN DE HEREDIA ARRÓNIZ Segurtasun sailburua Consejera de Seguridad

ESTEFANÍA BELTRÁN DE HEREDIA ARRÓNIZ Segurtasun sailburua Consejera de Seguridad SEGURTASUN SAILA DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GORKA MANEIRO LABAYEN JAUNAK, MISTO-UPYD TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK, SEGURTASUN SAILAK SINATUTAKO HITZARMENEI BURUZKO INFORMAZIO DOKUMENTATUA ESKATU ZUEN. HONA

Más detalles

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN CI-SREC ACUERDO MARCO PARA GUANTES

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN CI-SREC ACUERDO MARCO PARA GUANTES ESPTE. ZK EXPTE Nº G/110/20/1/0714/OSC1/0000/042012 TALDEA AGRUPACION CI-SREC CI-SREC CI-SREC XEDEA JETO ACUERDO MARCO PARA GUANTES I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean ageri diren

Más detalles

ANEXO I. BECAS PARA ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN EN EL EXTRANJERO EN TEMAS DE INTERÉS PARA LA CAPV Convocatoria 2011.

ANEXO I. BECAS PARA ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN EN EL EXTRANJERO EN TEMAS DE INTERÉS PARA LA CAPV Convocatoria 2011. ANEXO I BECAS PARA ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN EN EL EXTRANJERO EN TEMAS DE INTERÉS PARA LA CAPV Convocatoria 2011. Curso 2011-2012 EAE-rako INTERESGARRI DIREN GAIETAN ATZERRIAN ESPEZIALIZAZIO IKASKETAK

Más detalles

Javier Madrazo Lavín

Javier Madrazo Lavín ETXEBIZITZA ETA GIZARTE GAIETAKO SAILA DEPARTAMENTO DE VIVIENDA Y ASUNTOS SOCIALES GEMMA ZABALETA ARETA EUSKAL SOZIALISTAK TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK EGINDAKO DOKUMENTAZIO-ESKEARI EMANDAKO ERANTZUNA. GAIA:

Más detalles

Mariaren Lagundia Ikastola; Orientazioa

Mariaren Lagundia Ikastola; Orientazioa ORIENTAZIO PROZESUA PROCESO DE ORIENTACIÓN PROZESU FORMATIBOA PROCESO FORMATIVO * AUTOGALDEKETA TESTAK (gaitasunak, nortasuna, errendimendu akademikoa...) TESTS DE AUTOCORRECCIÓN (aptitudes, personalidad,

Más detalles

GERNIKAKO BAKEAREN MUSEOAK ATERA BERRI DUEN MUGIKOR ETA TABLETENTZAKO APP BERRIA AURKEZTEN DU

GERNIKAKO BAKEAREN MUSEOAK ATERA BERRI DUEN MUGIKOR ETA TABLETENTZAKO APP BERRIA AURKEZTEN DU PRENTSAURREKOA / RUEDA DE PRENSA GERNIKAKO BAKEAREN MUSEOAK ATERA BERRI DUEN MUGIKOR ETA TABLETENTZAKO APP BERRIA AURKEZTEN DU EL MUSEO DE LA PAZ DE GERNIKA PRESENTA SU NUEVA APP PARA MÓVILES Y TABLETS

Más detalles

3. Zer jarduketa egiteko asmoa du zure sailak datozen hilabeteetan, EBCren esparruan?

3. Zer jarduketa egiteko asmoa du zure sailak datozen hilabeteetan, EBCren esparruan? INGURUMEN ETA LURRALDE POLITIKA SAILA DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL Erref.:10-16779-PRE.- 10/10/05/03/5453 IDATZIZ ERANTZUTEKO EUSKO LEGEBILTZARREKO EUSKAL TALDE POPULARREKO CARMELO

Más detalles

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page EITB.COM CPM Formato Medidas ROS Sección Home Page Botón 234*90 px 8,00 13,00 26,00 Megabanner 728*90 px 30,00 45,00 55,00 Robapáginas 300*250 px 35,00 50,00 65,00 Robapáginas expandible 600*500 px 60,00

Más detalles

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Diputación Foral de Álava Decreto Foral 15/2015 del Consejo de Diputados de 24 de marzo

Más detalles

HOSTING-EKO FORMULARIOEN ESKULIBURUA

HOSTING-EKO FORMULARIOEN ESKULIBURUA HOSTING-EKO FORMULARIOEN ESKULIBURUA Aurkibidea 1 Zer diren formularioak eta zertarako balio duten 3 2 Zerk erantzuten die formularioei 3 3 Zer eskema izan behar duen formularioak 3 4 Zer datu jasotzen

Más detalles

Xedapen Orokorrak. Disposiciones Generales 2009/1939 (1) EHAA - 2009ko apirilak 7, asteartea N.º 67 ZK. BOPV - martes 7 de abril de 2009

Xedapen Orokorrak. Disposiciones Generales 2009/1939 (1) EHAA - 2009ko apirilak 7, asteartea N.º 67 ZK. BOPV - martes 7 de abril de 2009 Xedapen Orokorrak Disposiciones Generales INDUSTRIA, MERKATARITZA ETA TURISMO SAILA 1939 70/2009 DEKRETUA, martxoaren 24koa, etxe eta merkataritza erabilerako eta erabilera kolektiboko gas zerbitzuen instalazioak

Más detalles

El resto de la información solicitada está publicada en el sitio web: www.contratacion.euskadi.net. Vitoria-Gasteiz, 23 de septiembre de 2014

El resto de la información solicitada está publicada en el sitio web: www.contratacion.euskadi.net. Vitoria-Gasteiz, 23 de septiembre de 2014 CONTESTACIÓN DEL LEHENDAKARI A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA FORMULADA POR Dª. IDOIA MENDIA CUEVA, PARLAMENTARIA DEL GRUPO SOCIALISTAS VASCOS, EN RELACIÓN CON LA CONTRATACIÓN DEL DEPARTAMENTO

Más detalles

Ikastaro honek ez du balio akademikorik, Federazioak antolatzen duen prestakuntza ikastaroa da, Gipuzkoako Eskubaloi Federazioak antolatua.

Ikastaro honek ez du balio akademikorik, Federazioak antolatzen duen prestakuntza ikastaroa da, Gipuzkoako Eskubaloi Federazioak antolatua. 1. DEIALDIA: Gipuzkoako Eskubaloi Federazioak antolatu du: Donostia, 2010eko urriaren 25a Ikastaro honek ez du balio akademikorik, Federazioak antolatzen duen prestakuntza ikastaroa da, Gipuzkoako Eskubaloi

Más detalles

Pliego de condiciones técnicas para la selección de una empresa que preste los servicios de traducción a la institución del Ararteko

Pliego de condiciones técnicas para la selección de una empresa que preste los servicios de traducción a la institución del Ararteko Pliego de condiciones técnicas para la selección de una empresa que preste los servicios de traducción a la institución del Ararteko 1. OBJETO 1.1. Es objeto del presente concurso seleccionar una empresa

Más detalles

Nieves Martínez De Antoñana DIRECTORA DE RÉGIMEN JURÍDICO ARAUBIDE JURIDIKOAREN ZUZENDARIA

Nieves Martínez De Antoñana DIRECTORA DE RÉGIMEN JURÍDICO ARAUBIDE JURIDIKOAREN ZUZENDARIA LEHENDAKARITZA PRESIDENCIA Eusko Jaurlaritzaren komunikazio eta publizitate-politikari buruzko 91/2015 Ez Legezko Proposamenean ezarrita dagoena betez, eta Komunikaziorako Zuzendaritzak horrela adierazita,

Más detalles

MOVIMIENTOS EN EL PLANO: UN TEMA A DESARROLLAR EN EL AULA DE ORDENADORES

MOVIMIENTOS EN EL PLANO: UN TEMA A DESARROLLAR EN EL AULA DE ORDENADORES MOVIMIENTOS EN EL PLANO: UN TEMA A DESARROLLAR EN EL AULA DE ORDENADORES SIGMA 29 Javier Bergasa Liberal (*) y Manuel Sada Allo (**) Que las experiencias educativas de los alumnos deben ser variadas, que

Más detalles

BOLSA DE EMPLEO de monitores de la Empresa Pública GILTXAURDI, SL. GILTXAURDI, SL enpresa publikoko monitoreen LAN POLTSA OINARRIAK BASES

BOLSA DE EMPLEO de monitores de la Empresa Pública GILTXAURDI, SL. GILTXAURDI, SL enpresa publikoko monitoreen LAN POLTSA OINARRIAK BASES GILTXAURDI, SL enpresa publikoko monitoreen LAN POLTSA BOLSA DE EMPLEO de monitores de la Empresa Pública GILTXAURDI, SL OINARRIAK BASES 1. Deitutako lanpostua: Deialdi honen helburua GILTXAURDI, S.L.

Más detalles

Existe la posibilidad de emitir en desconexión, consultar departamento comercial

Existe la posibilidad de emitir en desconexión, consultar departamento comercial RADIO EUSKADI Astelehena Asteartea Asteazkena Osteguna Ostirala Larunbata Igandea Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 208 67 9:00 10:00 130 130 14:00 103 15:00 95 20:00 22:00 102 * 67

Más detalles

CURSO DE EUSKERA. NIVEL INICIAL

CURSO DE EUSKERA. NIVEL INICIAL CURSOS EXTENSIVO DE EUSKERA ESTUDIANTES VISITANTES DE ENERO A MAYO DE 2016 UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO-EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA (UPV-EHU) 0 CURSO DE EUSKERA. NIVEL INICIAL 1. OBJETIVOS GENERALES. El

Más detalles

Euskadiko Gazteriaren Kontseiluaren alde

Euskadiko Gazteriaren Kontseiluaren alde Euskadiko Gazteriaren Kontseiluaren alde Euskadiko Gazteriaren Kontseiluaren lana arriskuan dago. Elkartegintza sustatzeko eta gazteen bizi-baldintzak hobetzeko lan egiten duen gazte-sare honek murrizketa

Más detalles

ALDIZKARI OFIZIALA BOLETÍN OFICIAL

ALDIZKARI OFIZIALA BOLETÍN OFICIAL ALDIZKARI OFIZIALA BOLETÍN OFICIAL VIII. legegintzaldia / VIII legislatura N.º 5 zk. 2005.06.17 / 17.06.2005 AURKIBIDEA ÍNDICE KONTROL ETA SUSTAPEN POLITIKOA FUNCIÓN DE CONTROL E IMPULSO POLÍTICOS EKONOMIA

Más detalles

Otras Disposiciones. Bestelako Xedapenak 2010/6461 (1/5) EHAA - 2010eko abenduak 29, asteazkena N.º 249 ZK. BOPV - miércoles 29 de diciembre de 2010

Otras Disposiciones. Bestelako Xedapenak 2010/6461 (1/5) EHAA - 2010eko abenduak 29, asteazkena N.º 249 ZK. BOPV - miércoles 29 de diciembre de 2010 Bestelako Xedapenak Otras Disposiciones MONDRAGÓN UNIBERTSITATEA 6461 EBAZPENA,2010eko uztailaren 29koa, Mondragón Uni ber tsi ta teko errektorearena, Enpresa Berrikuntza eta Proiektu Zuzendaritzako Masterraren

Más detalles

Uno de los problemas de los municipios pequeños es el transporte público, p la no existencia de un transporte que se adapte a las características de

Uno de los problemas de los municipios pequeños es el transporte público, p la no existencia de un transporte que se adapte a las características de Herri txikien arazoetariko bat Garraio Zerbitzu Publiko egoki baten beharra da, hau da, herri txikien izaerara egokitu daitekeena. Uno de los problemas de los municipios pequeños es el transporte público,

Más detalles

Instrucciones para el Desarrollo y Aplicación de los Certificados de Profesionalidad en el País Vasco

Instrucciones para el Desarrollo y Aplicación de los Certificados de Profesionalidad en el País Vasco Instrucciones para el Desarrollo y Aplicación de los Certificados de Profesionalidad en el País Vasco Para todas las convocatorias del año 2012 del Subsistema de Formación para el Empleo Área de Integración

Más detalles

SAN TELMO MUSEOA, HISTORIAZ BETETAKO EKITALDIAK esperientzia berezia eta bakarra MUSEO SAN TELMO, EVENTOS CON HISTORIA

SAN TELMO MUSEOA, HISTORIAZ BETETAKO EKITALDIAK esperientzia berezia eta bakarra MUSEO SAN TELMO, EVENTOS CON HISTORIA SAN TELMO MUSEOA, HISTORIAZ BETETAKO EKITALDIAK esperientzia berezia eta bakarra MUSEO SAN TELMO, EVENTOS CON HISTORIA UNA EXPERIENCIA SINGULAR Y ÚNICA MUSEO SAN TELMO Ingurune ezin hobean kokatua dago

Más detalles

NOTA DE PRENSA Bilbao, a 9 de noviembre de 2012

NOTA DE PRENSA Bilbao, a 9 de noviembre de 2012 HERRIZAINGO, JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILA DEPARTAMENTO DE INTERIOR, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NOTA DE PRENSA Bilbao, a 9 de noviembre de 2012 EL SERVICIO DE MEDIACIÓN HIPOTECARIA DEL

Más detalles

Bilboko Hiritrenaren 2. lineako obren kontratazioan legea bete dela eta 1. linearen likidazioa eta horren guztizko kostua gaurkotzea

Bilboko Hiritrenaren 2. lineako obren kontratazioan legea bete dela eta 1. linearen likidazioa eta horren guztizko kostua gaurkotzea Bilboko Hiritrenaren 2. lineako obren kontratazioan legea bete dela eta 1. linearen likidazioa eta horren guztizko kostua gaurkotzea Cumplimiento de legalidad de la contratación de las obras de la Línea

Más detalles

Xuxen Para Microsoft Office 2000, XP, 2003, 2007, 2010 y 2013.

Xuxen Para Microsoft Office 2000, XP, 2003, 2007, 2010 y 2013. Xuxen Para Microsoft Office 2000, XP, 2003, 2007, 2010 y 2013. 1 Contenidos 1.Requisitos...4 1.1Sistema operativo...4 1.2 Qué software necesita?...4 2.Instalación y desinstalación...5 2.1.Instalación...5

Más detalles

Ekonomia Sustatzeko Saila. Departamento de Promoción Económica

Ekonomia Sustatzeko Saila. Departamento de Promoción Económica BAO. 243. zk. 2014, abenduak 19. Ostirala 26451 BOB núm. 243. Viernes, 19 de diciembre de 2014 Ekonomia Sustatzeko Saila Departamento de Promoción Económica Bizkaiko Foru Aldundiaren 163/2014 FORU DEKRETUA,

Más detalles

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2010/4960 (1/7) EHAA - 2010eko urriak 27, asteazkena N.º 207 ZK. BOPV - miércoles 27 de octubre de 2010

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2010/4960 (1/7) EHAA - 2010eko urriak 27, asteazkena N.º 207 ZK. BOPV - miércoles 27 de octubre de 2010 Bestelako Xedapenak Otras Disposiciones DEUSTUKO UNIBERTSITATEA 4960 EBAZPENA, 2010eko uztailaren 30ekoa, Deustuko Eliz Uni ber tsi ta tearen Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzako Graduaren ikasketa-

Más detalles

Fiskalizazio Txostena. Informe de Fiscalización

Fiskalizazio Txostena. Informe de Fiscalización Fiskalizazio Txostena Informe de Fiscalización "Vitoria-Gasteizko Autobús Geltoki berria, aparkalekuak eta eranskinak eraiki eta ustiatzeko administrazio emakida" espedientearen gaineko fiskalizazio lana

Más detalles

IZENA EMATEKO ORRIA HOJA DE INSCRIPCIÓN COLONIAS EN INGLES 2014 HAURRA NIÑO/A

IZENA EMATEKO ORRIA HOJA DE INSCRIPCIÓN COLONIAS EN INGLES 2014 HAURRA NIÑO/A IZENA EMATEKO ORRIA HOJA DE INSCRIPCIÓN Izen-abizenak Nombre y apellidos Neska Chica Helbidea Dirección Udalerria Municipio Ikastetxea Centro de enseñanza Ez du ulertzen No lo entiende Mutila Chico Adiera

Más detalles

Pza. Sagrado Corazón, 4-1.º - Dpto. 7 48011 BILBAO Fax 94 441 96 31 arcon@arconcontenedores.com www.arconcontenedores.com

Pza. Sagrado Corazón, 4-1.º - Dpto. 7 48011 BILBAO Fax 94 441 96 31 arcon@arconcontenedores.com www.arconcontenedores.com 94 413 00 24 94 413 26 66 Pza. Sagrado Corazón, 4-1.º - Dpto. 7 48011 BILBAO Fax 94 441 96 31 arcon@arconcontenedores.com www.arconcontenedores.com CONTENEDORES Nº GESTOR: EUR/004/08 94 413 00 24 94 413

Más detalles

ASOCIACIONES DE MAYORES DE GETXO. 17-19 octubre. Salón del Ocio, Servicios y Actividades para Mayores

ASOCIACIONES DE MAYORES DE GETXO. 17-19 octubre. Salón del Ocio, Servicios y Actividades para Mayores 18 17-19 octubre Horarios 11:00-14:00 16:00-20:00 ASOCIACIONES DE MAYORES DE GETXO Salón del Ocio, Servicios y Actividades para Mayores Amplia oferta de actividades para promover las relaciones intergeneracionales

Más detalles

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES E DE MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Recurso nº 163/2012 Resolución nº 182/2012 RESOLUCIÓN DEL En Madrid, a 6 de septiembre de 2012. VISTO el recurso interpuesto por D. A. E.Q. en representación

Más detalles

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page. Robapáginas 300*250 40,00 50,00 65,00. Robapáginas expandible 600*500 px 65,00 70,00 75,00

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page. Robapáginas 300*250 40,00 50,00 65,00. Robapáginas expandible 600*500 px 65,00 70,00 75,00 EITB.COM CPM Formato Medidas ROS Sección Home Page Robapáginas 300*250 40,00 50,00 65,00 Robapáginas expandible 600*500 px 65,00 70,00 75,00 Cintillo 620*30/ 50 px 25,00 30,00 55,00 Botón Integrado 300*90

Más detalles

Vitoria-Gasteiz, 2009ko azaroaren 4a Vitoria-Gasteiz, a 4 de noviembre de 2009

Vitoria-Gasteiz, 2009ko azaroaren 4a Vitoria-Gasteiz, a 4 de noviembre de 2009 DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES ENPLEGU ETA GIZARTE GAIETAKO SAILA FATIMA ANSOTEGI ELORDIK, EUZKO ABERTZALEAK- NACIONALISTAS VASCOS LEGEBILTZAR TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK, ENPLEGU ETA GIZARTE

Más detalles

Cultura audiovisual PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 2013 BACHILLERATO FORMACIÓN PROFESIONAL CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR.

Cultura audiovisual PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 2013 BACHILLERATO FORMACIÓN PROFESIONAL CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR. PRUEBA DE ACCESO A LA 2013 Cultura audiovisual BACHILLERATO FORMACIÓN PROFESIONAL CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR Examen Criterios de Corrección y Calificación Azterketa honek bi aukera ditu. Haietako

Más detalles

Guggenheim Bilbao Museoa: Eraiki eta abian jartzeko prozesua. Museo Guggenheim Bilbao: Proceso de construcción y puesta en funcionamiento

Guggenheim Bilbao Museoa: Eraiki eta abian jartzeko prozesua. Museo Guggenheim Bilbao: Proceso de construcción y puesta en funcionamiento Guggenheim Bilbao Museoa: Eraiki eta abian jartzeko prozesua Museo Guggenheim Bilbao: Proceso de construcción y puesta en funcionamiento 2 AURKIBIDEA / ÍNDICE SARRERA... 4 AURREKARIAK... 4 ONDORIOAK...

Más detalles

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page Super Megabanner o Gigabanner 970*90 px 60.00 65.00. Megabanner 728*90 px 50.00 60.

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page Super Megabanner o Gigabanner 970*90 px 60.00 65.00. Megabanner 728*90 px 50.00 60. EITB.COM CPM Formato Medidas ROS Sección Home Page Super Megabanner o Gigabanner 970*90 px 60.00 65.00 Megabanner 728*90 px 50.00 60.00 Megabanner Inferior 728*90 px 10.00 15.00 20.00 Robapáginas 300*250

Más detalles

EUSKALVIA telefono-modem bidezko sarbide zerbitzuko erabiltzaileei

EUSKALVIA telefono-modem bidezko sarbide zerbitzuko erabiltzaileei NORK: NORI: IKTrako gerenteordeak EUSKALVIA telefono-modem bidezko sarbide zerbitzuko erabiltzaileei DATA: 2006/01/30 GAIA: EUSKALVIA zerbitzuaren itxiera Zenbait erabiltzailerengandik telefono-modem bidez

Más detalles

EXECUTIVE MBA / MASTER EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS

EXECUTIVE MBA / MASTER EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS EHUKO GRADUONDOKO BEREZKO TITULUAK TITULOS PROPIOS DE POSTGRADO DE LA UPV/EHU SARTZEKO ESKAKIZUNA SOLICITUD DE ADMISION 1. ESKATZEN DEN MASTERRA / MASTER QUE SE SOLICITA EXECUTIVE MBA / MASTER EN DIRECCIÓN

Más detalles

ASISTENTES PRESIDENTA. Keltse Eiguren Alberdi and.

ASISTENTES PRESIDENTA. Keltse Eiguren Alberdi and. GETXOKO UDALEKO TOKIKO GOBERNU BATZARRAK, 2014KO IRAILAREN 9AN LEHENENGO DEIALDIAN, EGINDAKO OHIKO BILERAREN AKTA. BERTARATUAK LEHENDAKARIA ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATORIA

Más detalles

Josu Iñaki Erkoreka Gervasio HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILBURUA

Josu Iñaki Erkoreka Gervasio HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILBURUA HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA MIREN GALLASTEGUI, EUSKAL SOZIALISTAK TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK EGINDAKO INFORMAZIO DOKUMENTATUKO ESKAERARI EMANDAKO

Más detalles

ERANTZUNA, EH BILDU TALDEKO LEGEBILTZARKIDE MARIAN BEITIALARRANGOITIA EGINDAKO GALDERA IDATZIARI. GAIA: ETXEGABETZEAK (10/10/05/03/3648)

ERANTZUNA, EH BILDU TALDEKO LEGEBILTZARKIDE MARIAN BEITIALARRANGOITIA EGINDAKO GALDERA IDATZIARI. GAIA: ETXEGABETZEAK (10/10/05/03/3648) ERANTZUNA, EH BILDU TALDEKO LEGEBILTZARKIDE MARIAN BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE ANDREAK EGINDAKO GALDERA IDATZIARI. GAIA: ETXEGABETZEAK (10/10/05/03/3648) Lehenik eta behin, jakinarazi nahi nizuke ezen,

Más detalles

Guggenheim Bilbao Museoa: Eraiki eta abian jartzeko prozesua. Museo Guggenheim Bilbao: Proceso de construcción y puesta en funcionamiento

Guggenheim Bilbao Museoa: Eraiki eta abian jartzeko prozesua. Museo Guggenheim Bilbao: Proceso de construcción y puesta en funcionamiento Guggenheim Bilbao Museoa: Eraiki eta abian jartzeko prozesua Museo Guggenheim Bilbao: Proceso de construcción y puesta en funcionamiento 2 AURKIBIDEA / ÍNDICE SARRERA... 4 AURREKARIAK... 4 ONDORIOAK...

Más detalles

Ver cuadro adjunto. 171.323.761 euros. Ver cuadro adjunto. Ver cuadro adjunto. 162.125.601 euros.

Ver cuadro adjunto. 171.323.761 euros. Ver cuadro adjunto. Ver cuadro adjunto. 162.125.601 euros. EKONOMIA ETA OGASUN SAILA DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA EUZKO ABERTZALEAK- NACIONALISTAS VASCOS TALDEKO LEGEBILTZARKIDEA DEN RICARDO GATZAGAETXEBARRIA JAUNAK EKONOMIA ETA OGASUN SAILBURUARI EGINDAKO

Más detalles

Batzar Nagusietarako eta Hiriburuetako Udal Hauteskundeak: Boto aurreikuspena (2015eko martxoa)

Batzar Nagusietarako eta Hiriburuetako Udal Hauteskundeak: Boto aurreikuspena (2015eko martxoa) Prospekzio Soziologikoen Kabinetea www.euskadi.net/ikerketa_soziologikoak Gabinete de Prospección Sociológica www.euskadi.net/estudios_sociologicos Batzar Nagusietarako eta Hiriburuetako Udal Hauteskundeak:

Más detalles

Procesos de innovación: claves para su éxito o fracaso

Procesos de innovación: claves para su éxito o fracaso Report Procesos de innovación: claves para su éxito o fracaso Carlos A. Osorio Urzúa Aitziber Elola Ceberio Deusto Publicaciones Universidad de Deusto Procesos de innovación: claves para su éxito o fracaso

Más detalles

CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE LANCETAS DE PUNCION Y TIRAS REACTIVAS DE EN SANGRE CAPILAR, CON DESTINO A LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES DE OSAKIDETZA

CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE LANCETAS DE PUNCION Y TIRAS REACTIVAS DE EN SANGRE CAPILAR, CON DESTINO A LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES DE OSAKIDETZA CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE LANCETAS DE PUNCION Y TIRAS REACTIVAS DE MEDICION DE GLUCOSA EN SANGRE CAPILAR, CON DESTINO A LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES DE OSAKIDETZA Dokumentua argitaratu den data:

Más detalles

EHAA - 2008ko abenduak 16, asteartea N.º 240 ZK. BOPV - martes 16 de diciembre de 2008 31045

EHAA - 2008ko abenduak 16, asteartea N.º 240 ZK. BOPV - martes 16 de diciembre de 2008 31045 EHAA - 2008ko abenduak 16, asteartea N.º 240 ZK. BOPV - martes 16 de diciembre de 2008 31045 7007 IRAGARKIA. Honen bidez, Kontsumo zuzendariak 2008-10-13an emandako ebazpena jakinarazten zaio Grupo Promotor

Más detalles

S A I L B U R U A L A C O N S E J E R A

S A I L B U R U A L A C O N S E J E R A JOSÉ LUIS GARITANO MUÑOA JAUNAK, EUZKO ABERTZALEAK TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK, URRUTIKO LANBIDE HEZIKETAKO LANBIDE MODULUEN ESKARIARI BURUZ HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILBURUARI ESKATU DION

Más detalles

Historia de España PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 2013 BACHILLERATO FORMACIÓN PROFESIONAL CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR.

Historia de España PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 2013 BACHILLERATO FORMACIÓN PROFESIONAL CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR. PRUEBA DE ACCESO A LA 2013 Historia de España BACHILLERATO FORMACIÓN PROFESIONAL CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR Examen Criterios de Corrección y Calificación Azterketa honek bi aukera ditu. Horietako

Más detalles

dibujando derechos eskubideak margotzen

dibujando derechos eskubideak margotzen Hola! Somos una chica y un chico de un país donde los derechos de la infancia, nuestros derechos, tus derechos, son respetados y protegidos. Tenemos suerte Pero en el mundo, no todos los niños y niñas

Más detalles

Servicios de Mantenimiento de Equipos de Comunicaciones (Antispam de correo y Cortafuegos perimetrales) - 2016

Servicios de Mantenimiento de Equipos de Comunicaciones (Antispam de correo y Cortafuegos perimetrales) - 2016 Servicios de Mantenimiento de Equipos de Comunicaciones (Antispam de correo y Cortafuegos perimetrales) - 2016 Pliego de Condiciones técnicas Noviembre de 2015 Mediterráneo, 14 01010 Vitoria-Gasteiz Posta-kutxatila

Más detalles

LAN-POLTSAK KUDEATZEKO ARAUDIA NORMATIVA PARA LA GESTION DE LAS BOLSAS DE TRABAJO

LAN-POLTSAK KUDEATZEKO ARAUDIA NORMATIVA PARA LA GESTION DE LAS BOLSAS DE TRABAJO LAN-POLTSAK KUDEATZEKO ARAUDIA NORMATIVA PARA LA GESTION DE LAS BOLSAS DE TRABAJO Onarpena: Udalbatzak 2009/12/03an Aprobación: Pleno de 03/12/2009 Argitalpena: GAOn, 2010/01/07an (pdf) Publicación: BOG

Más detalles