Memòria del Projecte Conca Digital

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Memòria del Projecte Conca Digital 2007-2013"

Transcripción

1 Memòria del Projecte Conca Digital

2 Índex 1. Introducció Trajectòria de les entitats en relació amb l impuls de les TIC en el territori Memòria de l Entitat Memòria del Consell Comarcal de la Conca de Barberà Memòria de l Ajuntament de Montblanc Programa detallat del projecte Experiència, antecedents i entorn TIC del territori Infraestructures de telecomunicacions i recursos actualment disponibles al territori Descripció dels objectius a assolir Objectius estratègics del projecte i objectius específics associats a cada actuació Quantificació dels objectius i compromís d assoliment Identificació dels destinataris i abast del projecte Descripció de les activitats a desenvolupar i planificació temporal Identificació dels recursos disponibles i necessaris per a l execució dels projectes Resultats i impactes esperats Pla de comunicació i difusió de les activitats Metodologia que s utilitzarà per gestionar el projecte i Seguiment continuat de l execució i avaluació final Definició dels indicadors i polítiques que permetran mesurar l evolució, l impacte i el grau de consecució dels projectes i activitats Pla de negoci associat, on s especifiqui el compromis de manteniment dels serveis, i un pla de viavilitat amb les fonts de finançament previstes a mitjà i llarg termini per assegurar la continuitat dels projectes Estat de comptes global del projecte Compte detallat d ingressos, despeses i inversions Dades resum de les activitats incloses en la subvenció per part del Consell Comarcal Dades resum de les activitats incloses en la subvenció per part de l Ajuntament de Montblanc Conca Digital Pàg 1 de 122

3 5. Activitats associades a vivers empresarials: Anàlisis de la situació actual de l activitat local empresarial, el comerç electrònic, el teletreball i d altres activitats econòmiques intensives en l ús de les TIC Pla d actuació a desenvolupar pel viver d empreses sobre els eixos d actuació següents: Desenvolupament d iniciatives relacionades amb la creació i promoció de l activitat local i les noves tecnologies Potenciació del sector empresarial vinculat al comerç electrònic i empreses d alt valor tecnològic Actuacions, dinamització i eines per afavorir el teletreball al territori Mesures i programes per afavorir l accés de col lectius amb necessitats especials a la societat de la informació Descripció, funcionalitats i condicionament, en el cas necessari, de l espai físic on el viver empresarial realitzarà les activitats vinculades a la seva funció Organigrama i definició dels mecanismes i fluxos de treball, interacció i comunicació entre els equips de dinamitazació, grups d usuaris i assessors experts que conformaran el capital humà del centre empresarial Activitats associades a serveis digitals dirigits a ciutadans i empreses de l entorn local Anàlisi de la situació actual dels serveis públics digitals, i en particular dels serveis digitals orientats al teletreball, teleassistència, serveis relacionat amb la cultura, turisme i lleure i serveis orientats a afavorir l accessibilitat de col lectius amb necessitats especials Justificació de la conveniència del projecte en relació amb el públic al qual va dirigit, tot especificant les necessitats dels usuaris que es volen satisfer, analitzant l entorn existent i les mancances que es volen solucionar amb el projecte Aspectes referents al desenvolupament dels serveis digitals: Descripció d eines i/o aplicacions digitals elaborades i/o utilitzades Interoperabilitat i adopció d estàndars oberts que assegurin la transversalitat en la gestió de la informació Accessibilitat per a persones amb discapacitats Alliberament mitjançant llicències tipus creative commons o copyleft que en garanteixin l accés públic Activitats de dinamització dels serveis creats per garantir que els usuaris els utilitzen realment i hi participen activament. S ha d indicar el calendari d execució de les activitats, així com les despeses associades, quan correspongui Activitats associades a la difusió i formació TIC a ciutadans i empreses, addicionalment es presentaran el punts següents: Anàlisis de la situació actual del nivell de penetració de les Tic a les llars i empreses de l àmbit d actuació del projecte, així com el nivell de formació en TIC o coneixement de les utilitats de les TIC per part dels ciutadans i profesionals Conca Digital Pàg 2 de 122

4 7.2 Model de gestió coordinada dels diferents Punts TIC de l àmbit terriorial d actuació Funcions coma a prescriptor TIC al territori Difusió: Tipus d activitat (campanya de comunicació, xerrades, jornades, taules rodones, conferències, exposicions, demostracions, ires, concursos, insercions publicitàriies, etc.) i resum de l actuació a desenvolupar Objectius que es persegueixen Públic objectiu i justificació de l actuació. Necessitats que cal cobrir Resultats i impacte esperats Creació, traducció i/o adaptació dels continguts Formació Objectius i justificació de l actuació amb la relació al col lectiu al qual va dirigida l acció formativa Metodologia aplicada en l acció formativa Mecanismes de seguiment dels cursos i descripció del sistema d avaluació dels resultats Activitat o activitats formatives que es portaran a terme, nombre de destinataris previstos per cada una de les activitats i el nombre d hores lectives de cada activitat Tipus de destinataris o públic objectiu Currículum de les persones o equips docents que imparteixen les formacions, on se n acrediti la capacitat pedagògica Assessorament i orientació a empreses: Objectius i justififcació de l actuació Metodologia aplicada en l acció d assessorament Mecanismes de seguiment dels assessoraments i descripció dels sistema d avaluació dels resultats Activitat o activitats que es portaran a terme Tipus de destinataris o públic objectiu Perfil o currículum de les persones que realitzaran aquests serveis Activitats associades al desenvolupament d estudis d avaluació de la situació abans i després del desenvolupament dels projectes Objectiu i abast Metodologia d investigació Públic objectiu Conca Digital Pàg 3 de 122

5 8.4 Indicadors Periodització Descripció dels informes que es presentaran com a resultat Pressupost desglossat d ingressos del projecte, segons els conceptes i les partides enumerats a la base 2, especificant-hi les quantitats que se sol liciten i la previsió de cofinançament i els altres ingressos, si escau Actuacions corresponents al Consell Comarcal de la Conca de Barberà Actuacions corresponents a l Ajuntament de Montblanc L organisme sol licitant ha d indicar un interlocutor, un telèfon i una adreça electrònica de contacte a l efecte de comunicacions. També ha de proporcionar l adreça web de l entitat, si aquesta en disposa Conca Digital Pàg 4 de 122

6 1. Introducció a) Trajectòria de les entitats en relació amb l impuls de les TIC en el territori. La present memòria presentada pel Consell Comarcal de la Conca de Barberà és el resultat d un esperit de col laboració entre les entitats que participaran de forma directa, l Ajuntament i el propi Consell Comarcal, aixì com la resta dels ajuntaments de la Conca de Barberà per al desenvolupament econòmic de la Comarca prenent com a eina clau de desenvolupament les TIC. El primer aspecte que cal tenir en compte és que la voluntat de les dues entitats és el fet de que independentment de l import aconseguit en la present convocatòria, els projectes plantejats formen part d un projecte global orientat a dotar a l àrea d influència d una sèrie d infraestructures i serveis que permetin convertir a les entitats sol licitants en un referent. TIC. L activitat de les entitats vers l impuls de les TIC ha estat un fet continu en el temps i entre les diverses actuacions realitzades podem destacar: Creació de tres telecentres Creació d una aula mòbil Foment del teletreball basat en les TIC Desenvolupament de la xarxa de telecomunicacions del Consell Realització d activitats de foment, difusió i formació en les TIC Suport a les entitats socials en el desenvolupament de les seves pàgines web Suport als Ajuntaments de la comarca en el desenvolupament de les seves pàgines web Suport als Ajuntaments de la comarca en la implantació de les eines desenvolupades pel Consorci AOC b) Descripció de les actuacions i dels projectes. Les actuacions previstes dins el present projecte tenen els següents elements clau com a eixos d actuació: Desenvolupament del Centre de Iniciatives Empresarials de Montblanc com a punt de referència per a totes les activitats de promoció econòmica i formació i difusió TIC per a la seva incorporació com a eina de desenvolupament. Desenvolupament de les instal lacions del Casal d Entitats de Montblanc com a punt d accès a les TIC per la ciutadania, les entitats i els visitants de la vila. Posicionament global dels recursos TIC i els seus responsables com a referents TIC per la seva àrea d influència que inclou la Conca de Barberà i municipis de l Alt i Baix Camp i les Garrigues. Conca Digital Pàg 5 de 122

7 En aquest sentit, les actuacions previstes són: Per part del Consell Comarcal: Despeses de funcionament: adquisició de material no inventariable relacionat amb el desenvolupament de les activitats formatives, d'assessorament, de dinamització i de difusió Despeses de difusió de l'organització i la celebració d'activitats de dinamització, sensibilització i assessorament en l'ús i la implantació de les TIC en el teixit productiu comarcal. Publicitat, cartells, tríptics, premsa, ràdio, web. Despeses de formació: despeses en la contractació de personal extern per realitzar activitats formatives, jornades, conferències, xerrades,... Despeses en personal: dinamitzador, coordinador del projecte Despeses en assessorament tecnològic a emprenedors Aplicar les noves tecnologies en l'àmbit del turisme a la Conca Despeses de la realització dels estudis sobre l'avaluació, seguiment i l'impacte de les actuacions Despeses en manteniment de plataformes web: eina de comunicació i de treball del projecte Adquisició del mobiliari del CIE Adquisició de l equipament tecnològic CIE Implantació i disseny dels nous serveis digitals d' e-turisme i portal del CIE Per part de l Ajuntament de Montblanc: Adequació, adquisició d equipament i dotació d infraestructures al telecentre i l oficina d atenció al ciutadà Desenvolupament de la web turística Desenvolupament de la web per associacions i el portal del ciutadà. Desenvolupament de continguts d informació turística pels telèfons mòbils. Desenvolupament i posada en marxa del pla de formació del telecentre orientat a la ciutadania. c) La descripció dels objectius associats Els objectius estratègics globals del projecte són: 1. Convertir-se en un referent TIC per a la totalitat de l àrea de influència del Consell Comarcal i l Ajuntament de Montblanc 2. Crear un model conjunt de promoció de les TIC basant-se en un model de segmentació de l oferta i la demanda 3. Definir, provar i avaluar un model d aproximació a la ciutadania i l empresariat per tal d aconseguir l aprofitament de les noves infraestructures Conca Digital Pàg 6 de 122

8 4. Crear un model de col laboració entre les administracions que sigui extrapolable a la totalitat d ajuntaments de la comarca Per tal de poder afrontar el desenvolupament de les diferents activitats incloses dins el projecte s ha procedit a definir un seguit d objectius agrupats per àmbits de treball. En concret s han definit els següents àmbits: Àmbit de telecentres Àmbit de formació Àmbit de difusió Àrea de promoció econòmica Àrea de nous serveis TIC d) Pla de comunicació. Les activitats i elements inclosos dins el projecte seran informats a la ciutadania i ens interessats mitjançant un pla de comunicació que inclourà básicament els mitjans de comunicació locals. Igualment i per tal d aconseguir una major difusió s aprofitaran les eines que posa la Secretaria de Telecomunicacions per tal de que altres referents TIC i la xarxa de telecentres coneguin les postres activitats. e) El model de gestió del projecte Des de l inici del desplegament de la Xarxa de fibra òptica comuna al Consell Comarcal i l Ajuntament de Montblanc van iniciar un procés de gestió comuna de infraestructures. Per aquest motiu ambdues entitats van signar un conveni de col laboració a tal efecte. De forma prèvia a la present convocatòria, aquest conveni s ha vist ampliat a fi i efecte de poder incloure dins el seu abast la definició conjunta de serveis de forma que en funció de la disponibilitat i ubicació de les infraestructures es pugui segmentar l oferta i la demanda aconseguint un major rendiment de les iniciatives. Les activitats incloses dins aquest projecte estaran gestionades de forma conjunta mitjançant les reunions periòdiques de les comissions derivades del conveni de col laboració. f) Indicadors de seguiment. Degut a l interés de les entitats de la Comarca de convertir-se en referents en l àrea de les TIC s ha optat per incorporar com a indicadors de seguiment els inclosos dins el projecte Territori TIC. Conca Digital Pàg 7 de 122

9 g) Pla de negoci. El resultat econòmic del projecte és el següent: Aquest estat de comptes presentat implica una estabilitat global del projecte que permet determinar la seva viabilitat i perdurabilitat al llarg del temps. Pel que fa a les actuacions concretes incloses en la convocatòria, les dades econòmiques globals són: h) L abast territorial del programa. Les actuacions previstes es duran a terme a la vila de Montblanc. Però, degut a que estan orientades a l àrea de ciutadania i empresa i considerant les característiques sociodemogràfiques de la comarca, els usuaris i destinataris de les actuacions seran els ciutadans de la comarca i la seva àrea d influència. i) El Consell Comarcal i l Ajuntament de Montblanc com a referents TIC Degut a la seva ubicació i característiques específiques, aquestes entitats tenen una posició d influència clara sobre la resta de la població, el teixit social, associatiu i empresarial. Conca Digital Pàg 8 de 122

10 Per aquest motiu, el desenvolupament de les activitats previstes dins el present projecte tenen per objecte: Promoure l accès i adopció de les TIC a les empreses des de l etapa d empreneduria Facilitar l accès de la ciutadania a les TIC mitjançant la difusió i la formació Constituir el primer punt d assessorament TIC de la zona determinant els mecanismes de derivació als agents adequats. 2. Trajectòria de les entitats en relació amb l impuls de les TIC en el territori. La present memòria presentada pel Consell Comarcal de la Conca de Barberà és el resultat d un esperit de col laboració entre les entitats que participaran de forma directa, l Ajuntament i el propi Consell Comarcal, així com la resta dels ajuntaments de la Conca de Barberà per al desenvolupament econòmic de la Comarca prenent com a eina clau de desenvolupament les TIC. El primer aspecte que cal tenir en compte és que la voluntat de les dues entitats és el fet de que independentment de l import aconseguit en la present convocatòria, els projectes plantejats formen part d un projecte global orientat a dotar a l àrea d influència d una sèrie d infraestructures i serveis que permetin convertir a les entitats sol licitants en un referent. TIC. L activitat de les entitats vers l impuls de les TIC ha estat un fet continu en el temps i entre les diverses actuacions realitzades podem destacar: Creació de tres telecentres Creació d una aula mòbil Foment del teletreball basat en les TIC Desenvolupament de la xarxa de telecomunicacions del Consell Realització d activitats de foment, difusió i formació en les TIC Suport a les entitats socials en el desenvolupament de les seves pàgines web Suport als Ajuntaments de la comarca en el desenvolupament de les seves pàgines web Suport als Ajuntaments de la comarca en la implantació de les eines desenvolupades pel Consorci AOC b) Descripció de les actuacions i dels projectes. Les actuacions previstes dins el present projecte tenen els següents elements clau com a eixos d actuació: Desenvolupament del Centre de Iniciatives Empresarials de Montblanc com a punt de referència per a totes les activitats de promoció econòmica i formació i difusió TIC per a la seva incorporació com a eina de desenvolupament. Desenvolupament de les instal lacions del Casal d Entitats de Montblanc com a punt d accès a les TIC per la ciutadania, les entitats i els visitants Conca Digital Pàg 9 de 122

11 de la vila. Posicionament global dels recursos TIC i els seus responsables com a referents TIC per la seva àrea d influència que inclou la Conca de Barberà i municipis de l Alt i Baix Camp i les Garrigues. En aquest sentit, les actuacions previstes són: Per part del Consell Comarcal: Despeses de funcionament: adquisició de material no inventariable relacionat amb el desenvolupament de les activitats formatives, d'assessorament, de dinamització i de difusió Despeses de difusió de l'organització i la celebració d'activitats de dinamització, sensibilització i assessorament en l'ús i la implantació de les TIC en el teixit productiu comarcal. Publicitat, cartells, tríptics, premsa, ràdio, web. Despeses de formació: despeses en la contractació de personal extern per realitzar activitats formatives, jornades, conferències, xerrades,... Despeses en personal: dinamitzador, coordinador del projecte Despeses en assessorament tecnològic a emprenedors Aplicar les noves tecnologies en l'àmbit del turisme a la Conca Despeses de la realització dels estudis sobre l'avaluació, seguiment i l'impacte de les actuacions Despeses en manteniment de plataformes web: eina de comuniació i de treball del projecte Adquisició del mobiliari del CIE Adquisició de l equipament tecnològic CIE Implantació i disseny dels nous serveis digitals d' e-turisme i portal del CIE Per part de l Ajuntament de Montblanc: Adequació, adquisició d equipament i dotació d infraestructures al telecentre i l oficina d atenció al ciutadà Desenvolupament de la web turística Desenvolupament de la web per associacions i el portal del ciutadà. Desenvolupament de continguts d informació turística pels telèfons mòbils. Desenvolupament i posada en marxa del pla de formació del telecentre orientat a la ciutadania. c) La descripció dels objectius associats Els objectius estratègics globals del projecte són: 1. Convertir-se en un referent TIC per a la totalitat de l àrea de influència del Consell Comarcal i l Ajuntament de Montblanc 2. Crear un model conjunt de promoció de les TIC basant-se en un model de segmentació de l oferta i la demanda Conca Digital Pàg 10 de 122

12 3. Definir, provar i avaluar un model d aproximació a la ciutadania i l empresariat per tal d aconseguir l aprofitament de les noves infraestructures 4. Crear un model de col laboració entre les administracions que sigui extrapolable a la totalitat d ajuntaments de la comarca Per tal de poder afrontar el desenvolupament de les diferents activitats incloses dins el projecte s ha procedit a definir un seguit d objectius agrupats per àmbits de treball. En concret s han definit els següents àmbits: Àmbit de telecentres Àmbit de formació Àmbit de difusió Àrea de promoció econòmica Àrea de nous serveis TIC d) Pla de comunicació. Les activitats i elements inclosos dins el projecte seran informats a la ciutadania i ens interessats mitjançant un pla de comunicació que inclourà bàsicament els mitjans de comunicació locals. Igualment i per tal d aconseguir una major difusió s aprofitaran les eines que posa la Secretaria de Telecomunicacions per tal de que altres referents TIC i la xarxa de telecentres coneguin les postres activitats. e) El model de gestió del projecte Des de l inici del desplegament de la Xarxa de fibra òptica comuna al Consell Comarcal i l Ajuntament de Montblanc van iniciar un procés de gestió comuna de infraestructures. Per aquest motiu ambdues entitats van signar un conveni de col laboració a tal efecte. De forma prèvia a la present convocatòria, aquest conveni s ha vist ampliat a fi i efecte de poder incloure dins el seu abast la definició conjunta de serveis de forma que en funció de la disponibilitat i ubicació de les infraestructures es pugui segmentar l oferta i la demanda aconseguin un major rendiment de les iniciatives. Les activitats incloses dins aquest projecte estaran gestionades de forma conjunta mitjançant les reunions periòdiques de les comissions derivades del conveni de col laboració. Conca Digital Pàg 11 de 122

13 f) Indicadors de seguiment. Degut a l interés de les entitats de la Comarca de convertir-se en referents en l àrea de les TIC s ha optat per incorporar com a indicadors de seguiment els inclosos dins el projecte Territori TIC. g) Pla de negoci. El resultat econòmic del projecte és el següent: Aquest estat de comptes presentat implica una estabilitat global del projecte que permet determinar la seva viabilitat i perdurabilitat al llarg del temps. Pel que fa a les actuacions concretes incloses en la convocatòria, les dades econòmiques globals són: h) L abast territorial del programa. Les actuacions previstes es duran a terme en la vila de Montblanc. Però, degut a que estan orientades a l àrea de ciutadania i empresa i considerant les característiques sociodemogràfiques de la comarca, els usuaris i destinataris de les actuacions seran els ciutadans de la comarca i la seva àrea d influència. Conca Digital Pàg 12 de 122

14 i) El Consell Comarcal i l Ajuntament de Montblanc com a referents TIC Degut a la seva ubicació i característiques específiques, aquestes entitats tenen una posició d influència clara sobre la resta de la població, el teixit social, associatiu i empresarial. Per aquest motiu, el desenvolupament de les activitats previstes dins el present projecte tenen per objecte: Promoure l accès i adopció de les TIC a les empreses des de l etapa d empreneduria Facilitar l accès de la ciutadania a les TIC mitjançant la difusió i la formació Constituir el primer punt d assessorament TIC de la zona determinant els mecanismes de derivació als agents adequats. 3. Memòria de l Entitat 3.1 Memòria del Consell Comarcal de la Conca de Barberà La missió del Consell Comarcal és prestar suport i assistència als 22 municipis de la comarca, als ciutadans i als agents socioeconòmics de la comarca amb la finalitat de millorar el benestar dels habitants de la Conca de Barberà. Des del Consell Comarcal de la Conca de Barberà gestionem els serveis següents: Serveis Socials; Medi Ambient; Ensenyament; Cultura, Joventut i Esports; Assistència Tècnica Municipal; Promoció Econòmica i Habitatge; Turisme i Consum. Una de les tasques que es realitza des del Consell, des de ja fa força anys, és millorar l accessibilitat i l ús de les TIC. En una primera part apropant aquestes eines a tots els ciutadans de la comarca, però també treballant colze a colze amb l ambient empresarial, ja que és aquest el que ens permet minimitzar el desequilibri en el nostre territori. L element clau en aquest punt és la potenciació del teletreball, un element molt important que ens permet contribuir a la fixació de persones molt qualificades de la comarca a que no marxin a d altres destins. Per aquesta raó des del telecentre que pertany a la xarxa de telecentres de teletreball dels que disposa el Consell Comarcal es treballa en aquest sentit. El Consell Comarcal creu fermament en aquest projecte, en el foment de les TIC a les petites i mitjanes empreses i la dinamització econòmica a través de Conca Digital Pàg 13 de 122

15 les TIC, com a millora de la competitivitat de la comarca, un acte d això és la creació del Centre d Iniciatives Empresarials, el qual s espera inaugurar el setembre d aquest any. Per fomentar el desenvolupament econòmic de la comarca, el Consell Comarcal crea un organisme autònom, que s'anomena Organisme Autònom de Desenvolupament de la Conca de Barberà. Organisme Autònom de Desenvolupament: És segurament la promoció econòmica l àmbit en el qual la Conca ha assolit un nivell més alt d excel lència arribant a tenir un caràcter i un efecte demostratiu en relació als territoris de l entorn, especialment a partir de la intervenció directa de l Organisme Autònom de Desenvolupament de la Conca de Barberà (OAD, a partir d ara). Concretament, es tracta d un Organisme Autònom del Consell Comarcal, la funció del qual és la promoció del desenvolupament de la Conca de Barberà, basat principalment en el desplegament de l economia productiva mitjançant el desenvolupament i la diversificació de l activitat econòmica. Aquest organisme coordina i impulsa les polítiques de dinamització i foment econòmic de la comarca. Els quatre eixos són: Fomentar la creació o l'arrelament de les noves empreses a la comarca. Impulsar la utilització de les noves tecnologies i el teletreball. La promoció turística. La concessió d'ajuts per impulsar el desenvolupament econòmic dels sectors econòmicament estratègics a la comarca. L'OAD el formen diferents institucions. A banda dels ajuntaments i Consell Comarcal (tots els grups polítics), el propi Departament de Treball, Departament de Turisme, sindicats (UGT, CCOO, UP, ASAJA), cambra de comerç, associacions empresarials... Conca Digital Pàg 14 de 122

16 L'Organisme Autònom no té convenis amb aquestes entitats perquè formen part del propi Organisme i tenen la seva representativitat en els òrgans informatius i decissoris (Assemblea Comissió, Economico-Social i Consell d'administració). L'OAD té com a finalitat la promoció del desenvolupament de la Conca de Barberà basant-se principalment en el desplegament de l'economia productiva a través del desenvolupament i la diversificació de l'activitat econòmica, mitjançant el suport a tots els sectors i a tots els diferents col lectius. Dins d'aquest marc, l'oad va establir un programa de desenvolupament rural integrat de la Conca de Barberà on s'estableixen les directrius d'actuació, àmbits i estratègies per portar a terme durant el període És a partir d'aquest programa que s'estableix la necessitat de promoure la introducció i formació en noves tecnologies de la informació i la comunicació a tota la població i en especial a aquells col lectius amb dificultats d'accedir-hi per tal que aquestes puguin desevolupar-se millor en el món laboral. Per altra banda també es va veure que calia promoure l ús de les TIC en l àmbit empresarial comarcal formant-los i així creant empreses més competitives. CENTRE TELEMÀTIC DE LA CONCA DE BARBERÀ L àrea orgànica de la qual depèn el Centre Telemàtic de la Conca de Barberà, a partir d'ara CTC, és l àrea de Promoció Econòmica, al cap davant el senyor Jordi París. En gairebé tots els serveis prestats per l àrea el telecentre n és partícip aportant la seva visió tecnològica. Conca Digital Pàg 15 de 122

17 Centre Telemàtic de la Conca de Barberà Telecentre de Montblanc Seu prinicipal Telecentre de l Espluga de Francolí Telecentre de Santa Coloma de Queralt Aula mòbil La societat de la informació i el coneixement és el nou sistema d'organització social i econòmica que aprofita les possibilitats que ofereixen les tecnologies digitals per millorar la qualitat de vida, la productivitat i la cohesió social. Les administracions públiques tenen una responsabilitat d'assegurar que l'accés a les tecnologies de la informació i la comunicació es garanteixi a tothom. També tenen un compromís especific per preservar i fomentar l'accés al coneixement i al patrimoni cultural del país. És per aquesta raó que l'any 2002 neix el Centre Telemàtic amb la següent missió i objectius: Posar Internet a l'abast de tos els ciutadans i ciutadanes de la comarca Contribuir a formar els ciutadans, pimes i micropimes de la comarca en l'ús de les noves tecnologies i especialment aquells sectors amb especials dificultats d'accés Fomentar el coneixement i la utilització del teletreball com a nou factor que pot contribuir al reequilibri territorial. Cada dia s'està treballant per millorar i afegir nous serveis, per tal de ser un punt de referència, en les noves tecnologies, dins de la comarca. El Centre Telemàtic de la Conca de Barberà aquest darrer any s'ha constituït com entitat registradora de l Idcat, i el setembre de 2008 es traslladarà al Centre d Iniciatives Empresarials, perquè serà des d allí on es podrà treballar i Conca Digital Pàg 16 de 122

18 potenciar l ús de les TIC en l àmbit de les empreses, la qual cosa ara és força dificultosa. També dir que el CTC, actualment disposa de tres subseus, la principal a la capital de la comarca, Montblanc, a l'espluga de Francolí i el 2007 es va inaugurar la tercera, a Santa Coloma de Queralt. Cada una d aquestes és gestionada pel Consell Comarcal, però es mantenen convenis de col laboració amb els respectius ajuntaments. I per últim des de fa dos anys el Consell Comarcal i l Organisme Autònom gestionen una aula mòbil, la qual consta de 10 ordinador portàtils, canó de projecció, impressora i punt d accés a Internet, per a la resta de municipis de la comarca. El CTC posa a la disposició de totes les entitats de la comarca, a partir d'un contacte inicial, l'ús de sales, tant la sala d ordinadors per a formació a empreses, com despatxos per treballar. Prèviament es concreta quin és la tasca que es vol realitzar i en funció de les necessitats del col lectiu atès i l'ús que es vulgui fer de les noves tecnologies es pren la solució més adequada. Si es sol licita també s organitzen activitats específiques per a ells. Les entitats, associacions i empresaris que no disposen de medis informàtics també poden utilitzar els equipaments per realitzar treballs propis de la seva entitat (creació de la seva pàgina web, dissenys de tríptics, cartells, etc.) Conca Digital Pàg 17 de 122

19 3.2 Memòria de l Ajuntament de Montblanc Montblanc, capital de la comarca de la Conca de Barberà, és una ciutat de més de habitants, estructurada a partir del nucli antic emmurallat al llarg de les vies que surten dels diferents portals i que comuniquen la ciutat amb les principals vies de comunicació cap a Lleida al nord, Valls-Reus-Tarragona al sud i per l'autopista AP-2 a nord-est amb la resta de Catalunya, i amb el ferrocarril a tocar del centre històric. El 1947 es declarà Montblanc com a "Conjunt - Històric - Monumental" el que determinà fortament el desenvolupament de la població fora muralla, impedint la renovació interior del casc que implicà un doble procés de deteriorament. Per una part, s'inicià la degradació lenta del centre històric i per altra, el desordre de les noves àrees d'expansió del perímetre emmurallat. Amb el Pla d'eixample de 1965 s'inicià un període d'encarrilament coherent de l'expansió urbana que dotà la població d'una expectativa industrial i permeté el 70% de les dotacions i serveis urbans del municipi actual. Descripció de la població: Si comprovem les dades del Padró municipal des de 2001 a 2007, la tendència general de l evolució de la població total és de creixement, passant així de 6220 habitants l any 2001 a 6902 l any 2007 (increment del 9,88% de la població). Aquest creixement segueix una tendència més moderada al centre històric registrant-se un decreixement real els últims 3 anys del -1,22%. Conca Digital Pàg 18 de 122

20 La població total resident en el Centre Històric segons dades de Padró de l any 2007 és de 1608 persones, que suposen un 23,29% de la població total, que són 6902 habitants. La densitat de població del Centre Històric és de 60 habitants per cada m (1ha.), si tenim en compte que la població total del centre històric és de 1608 habitants per a 27,94 ha. Comparat amb tot el municipi de Montblanc, amb un total de 6902 habitants i 9214,70 ha., que la densitat de població suposa 74 habitants per cada m, el Centre Històric no representa una zona amb important concentració d habitants. La població adulta representa un 40,47% i la gent gran representen un 17,31%. Per tant, segons les piràmides podríem dir que el Centre Històric es troba davant d un procés d envelliment de la seva població més important que el general del municipi de Montblanc. Pel que fa a les dades estructurades per sexe, comprovem que al Centre Històric hi ha més dones que homes tot i que la diferència no és tan gran per valorar-ho. A nivell municipal, ens adonem que l'evolució des del 2001 ha estat un augment del sexe masculí que es concentra en les edats més joves i de població de 30 i 40 anys. Aquest fenòmen el pot explicar l'augment de població estrangera que majoritàriament és del sexe masculí. Conca Digital Pàg 19 de 122

21 El creixement de la immigració durant els últims anys ha estat generalitzada a tot arreu. En el cas de Montblanc també ha estat així, passant d un 3,23% d estrangers l any 2001 a un 10,60 % l any La xifra en relació al Centre Històric és més significativa atès que la immigració representa un 17,47% del total de veïns de l'àrea. Del total d immigrants, el principal país d origen més comú és el de Romania seguit del Marroc. Els altres habitants procedeixen principalment de països de Sud Amèrica, altres països d Àfrica i dels països de l Est d Europa. Pel que fa als habitants del Centre Històric, en canvi, el principal país d'origen és el Marroc seguit de Romania. D'aquesta dada es pot analitzar que possiblement els habitants d'un mateix origen, en aquest cas els marroquins, tendeixen a la concentració en el centre històric. Activitat econòmica Conca Digital Pàg 20 de 122

22 A Montblanc la població activa es reparteix segons les activitats econòmiques a les quals es dediquen, així podem observar que: El sector primari representava el 3,8% de la població activa l any El sector d indústria que com és tradicional, es concentra als polígons industrials i representa un 37,45% de la població activa. El sector de la construcció representa el 11,73%. El sector terciari de serveis que es va consolidant dins al Centre Històric, concentrant la majoria de botiguers i comerciants representant el 42,04%. La Conca de Barberà ha estat una comarca històricament agrícola. El segle XX va patir un procés de transformació i el sector industrial s ha convertit en la principal font d ingressos dels seus habitants. Aquesta dinàmica s ha donat generalment a Catalunya i a Europa. Una mostra també d aquest canvi és la generació de llocs de treball per als habitants a través d un procés de desenvolupament: per una banda en quant a actuacions públiques, el desdoblament de la N-240, canalització del gas natural i abastament d aigua; per altra banda cal destacar també les fortes inversions per part d iniciatives privades en el sector de la construcció. El sector agrícola s ha desenvolupat tecnològicament parlant: ha millorat la maquinària i els processos productius que han afavorit la comercialització dels productes finals, però a la vegada, ha expulsat llocs de treball humà (pas del 7.9% al 5,3% l any 1991). Els conreus més importants són la vinya i els cereals, seguits de les oliveres, els ametllers i els avellaners. A partir dels anys 70 l activitat ha esdevingut quantitativament marginal i a temps parcial. La propietat té tendència a la concentració per qüestions hereditàries, tot i que també hi ha l arrendament i la parceria. El sector secundari ha diversificat l activitat en el sector metal lúrgic, de formigons, vidre, plàstic, tèxtil, transport i paper. Aquest fet permet que l ocupació no depengui d unes poques grans indústries sinó que d una xarxa d unes 25 empreses, entre les quals tenen gran importància les empreses d activitat constructora (7% de la població el 1991). Montblanc ha esdevingut Conca Digital Pàg 21 de 122

23 de ser un municipi rural a ser un municipi amb gran pes industrial (indústria representa un 49,0% de la població ocupada total el 1991). El procés d industrialització va començar la dècada dels 60 amb una instal lació de fàbriques que havien de tenir les pautes marcades per l Ajuntament: havien de ser de volum mitjà, no pol.luïdores i que donessin feina als habitants de la comarca. Així les indústries a Montblanc són de dimensió mitjana, de mà d obra poc especialitzada i amb dependència de les empreses matrius. El sector de serveis, turístic i comercial ha augmentat afavorit pel creixement econòmic i el flux turístic constant de les diferents rutes que hi ha a la comarca (Ruta del Císter, Ruta Medieval, Ruta dels Cellers i Ruta de les Muntanyes de Prades). Així també notem major presència en els professionals, tècnics i serveis administratius. Descripció social Actualment a Montblanc existeixen 84 associacions formades per entitats de tots els àmbits culturals, esportives, veïnals, socials, religioses, musicals, folklòriques, polítiques, d ensenyament, etc... Algunes d aquestes són centenàries. Les associacions representen el teixit de participació ciutadana més important i cal destacar el gran nombre que es troben ubicades en el Centre Històric. Aproximadament el 60% de les entitats tenen els seus equipaments o locals al Centre Històric. La majoria d'associacions que trobem a Montblanc van néixer a partir de la transició democràtica, quan Montblanc va viure un ressorgiment del teixit associatiu molt important i la majoria de les entitats aparegudes en aquesta època encara funcionen actualment, i han celebrat el 25è aniversari. El teixit associatiu en conjunt treballa per dur a terme moltes activitats. Algunes d elles, com la Setmana medieval són reconegudes arreu del país. S'ha de tenir en compte, però, que és la festa amb menys tradició de les que Conca Digital Pàg 22 de 122

24 es realitzen al llarg de l any, però és la més anomenada de la vila ja que ha estat declarada d Interès Turístic Comarcal i Nacional. 4. Programa detallat del projecte 4.1 Experiència, antecedents i entorn TIC del territori a) Actuacions relacionades amb el projecte que s han portat a terme amb anterioritat dins el Consell Comarcal de la Conca de Barberà. Ja entrant en detall, acabem de donar-hi sentit al naixement del Centre Telemàtic de la Conca de Barberà, la seva filosofia i coneixem les actuacions que s hi han portat a terme fins ara. a.1) Filosofia de treball Des de l'aparició d'internet i de les xarxes de comunicació, hem sentit a nombroses personalitats assegurar que les xarxes estan destinades a democratitzar la cultura i el procés de presa de desicions. No obstant, alguns assegurem que la xarxa està accentuant encara més les diferències. I sí, és veritat que la xarxa ha possibilitat moltes coses, aquestes estan destinades aquelles persones que tenen la possibilitat d'estar-hi connectats. La comarca de la Conca de Barberà es troba en una zona geogràfica caracteritzada pel seu risc a quedar al marge dels nous avenços tecnològics, per combatre aquesta situació el CTC dóna accés a les noves tecnologies a tota la població de la comarca. En aquest sentit, el CTC vol ser un punt referent dins de la comarca, com a espai informatiu i formatiu en noves tecnologies, portaveu de polítiques TIC i com a servei d'accés a les tecnologies de la informació i comunicació per a empreses i persones. Conca Digital Pàg 23 de 122

25 a.2) Línies d'actuació S'aposta per potenciar tres línies d'actuació que s'articulen entre elles i han de complementar-se: Accés lliure, formació i teletreball. Accés lliure: Un dels objectius importants és facilitar l accés del ciutadà a l administració electrònica, posant a la seva disposició un punt d'accés públic i gratuït, en el que els usuaris poden gaudir d'accés a Internet per banda ampla, i diferents programes com processadors de text, editors gràfics, editors de pàgines web, etc.. Telecentre de Montblanc 31 hores/setmanals Telecentre de l Espluga de Francolí 15 hores/setmanals Telecentre de Santa Coloma de Queralt 28 hores /setmanals Matins: de dilluns a divendres d'11 h a 14 h Tardes: de dimarts a divendres de 17 h a 20 h De dilluns a divendres de 16 h a 19 h Matins: de dilluns a divendres de 9 h a 14 h Tardes: dilluns de 16 h a 19 h També posem a disposició una aula mòbil i equips informàtics a les entitats i empresaris interessats, per tant el telecentre està a la disposició de tots, sempre que es fomenti la participació i l ús de les TIC. Activitats de dinamització Per tal de dinamitzar més l ús de les TIC el CTC organitza mensualment activitats relacionades amb les noves tecnologies que poden ser d interès pels usuaris. Són activitats, tallers o concursos que es realitzen per demanada dels Conca Digital Pàg 24 de 122

26 usuaris o altres vegades per tal de donar-los a conèxier noves eines i recursos informàtics que els permetrà millorar la seva tasca professional o altres vegades s organitzen per tal de explicar com afecten els fenòmens que passa en la xarxa. Formació: s organitzen cursos, tallers i diverses activitats relacionades amb les noves tecnologies, adreçades tant a ciutadans com a empresaris, entitats, associacions, etc. Per dur a terme aquestes activitats, el Centre disposa dels més moderns equipaments tecnològics i dels programes adients. La formació més destacada programada al llarg d aquests anys, ha estat: Cursos d alfabetització digital, de 60 hores de durada, en mòduls de 20 hores (iniciació a la informàtica, ofimàtica i Internet). Aquests cursos són considerats l eix principal en l àmbit de formació del CTC, per aquesta raó són els cursos més ofertats. Cursos d ofimàtica amb l OpenOffice, de 40 hores de durada, per tal d ampliar els coneixements assolits en els cursos d iniciació. I sempre treballant amb programari lliure. Cursos de fotografia digital i tractament d imatges, de 40 hores, degut al gran interès despertat pels usuaris del telecentre en aquest àmbit es continuen organitzant cursos i tallers d aquestes característiques. Cursos d Internet i correu electrònic, de 20 hores de durada, per aquells que volen aprendre totes els recursos que els ofereix Internet Cursos d introducció al programari lliure, de 20 hores de durada. Introducció als usuaris del telecentre en aquest nou món, des de el sistema operatiu fins a totes les aplicacions, per tal que comprovin que poden treballar de forma igual o millor que en un entorn Windows. Curs de presentacions amb Impress, de 20 hores. Visió àmplia del procés de creació de presentacions multimèdia i conèixer les possibilitats de l eina. Conca Digital Pàg 25 de 122

27 Teletreball: per tal de fomentar el coneixement i la utilització de les noves formes de treballar a través d Internet, impulsem i promovem el teletreball com un sistema alternatiu per crear activitat econòmica i ocupació, afavorint i impulsant, així, el reequilibri territorial. Un dels objectius del Centre Telemàtic és fomentar el coneixement i la utilització de les noves formes de treballar a través d'internet. Hi poden accedir nous emprenedors i empreses ja en funcionament per a la realització de tasques necessàries per al desenvolupament de la seva activitat econòmica. Per tal de formar i donar a conèixer aquest servei s han organitzat diverses jornades, on s explicava: Què és el teletreball : El Servei de teletreball impulsat pel Centre Telemàtic o Qui pot accedir en aquest servei o Eines i serveis que es faciliten als teletreballadors I també se ls va informar del Servei de suport a l ocupació: o Per a la creació d empreses: o La finalitat del servei o Les eines del servei: informació, assessorament i ajuda I per la orientació i recerca de feina: o Ajuda, acompanyament, assessorament, informació o Eines per la creació del curriculum viate, la carta de presentació, entrevista de feina, proves de selecció, fonts d informació laboral I presentació de la borsa de treball del Consell Comarcal: o Conca Digital Pàg 26 de 122

28 Cal remarcar que l'esperit d'aquestes línies (accés lliure, formació i teletreball) no es excloent, i que el fet de diferenciar els tres continguts no vol dir que es dediquin esforços i franges horàries per separat a cadascuna d'elles. Tot el contrari, les tres línies estan molt en comú i la seva diferenciació és quasi invisible. El fet de determinar-les és per remarcar que cal treballar tots tres aspectes. b) Actuacions TIC a Montblanc L'Ajuntament de Montblanc no s'ha posat d'esquena a l'eclosió de les noves tecnologies, i per aquest motiu ha apostat, aposta, d'aquí l'interès per aquesta convocatòria, i apostarà per oferir als seus ciutadans totes les possibilitats i tecnologies que hi hagi al mercat. D'aquí, que s'adhereixi a projectes iniciats per altres administracions, i que mitjançant ajuts dugui a terme projecte relacionats amb les noves tecnologies. D'aquesta manera, l'ajuntament de Montblanc s'ha anat adherint als projectes impulsats per l'administració Oberta de Catalunya (AOC): etram: amb l'adhesió i posta en marxa del esrvei de l'etram, Montblanc va ser un dels primes ajuntaments de Catalunya que va posar en funcionament la plataforma per tal que els ciutadans puguin dur a terme tràmits en línia amb l'ajuntament. IdCAT: de la mateixa manera, també s'ha constituït com entitat col laboradora, per l'emissió de certificats digitals idcat. A hores d'ara ja són més, els 100 ciutadans que han obtingut el seu idcat a les dependències de l'ajuntament de Montblanc. Consensus: una eina que s'ha en posat marxa aquest any 2008, degut a les iniciatives de l'ajuntament referents a consultes i participació ciutadana. Aquesta eina s'està potenciant actualment, permetent i obrint totes les possibilitats que ofereix als ciutadans. Idec.Local: amb l'adhesió aquest any 2008 al projecte idec.local, i complementat amb la posta en marxa d'un servei web de planejament municipal i guia urbana, l'ajuntament continua amb l'objectiu d'oferir més serveis als seus ciutadans. Conca Digital Pàg 27 de 122

29 Per altra banda, i referent a la presència de Montblanc a Internet, cal dir que Montblanc disposa a hores d'ara de dues webs bastant utilitzades: la web institucional, creada a partir del conveni signat amb el Consell Comarcal de la Conca de Barberà per poder utilitzar el gestor de continguts Houdini per a la creació de portals municipals, i la web de turisme, creada amb el gestor de continguts Webfacil de la Diputació de Tarragona. El contingut d'ambdues webs s'actualitza molt sovint oferint així la informació més recent generada al ciutadà, en el cas de la de Montblanc, i al visitant, en el cas de la de turisme, que aprofitant aquesta convocatòria, sol licitem renovar-la, per tal de guanyar i adaptar-nos a les necessitats turístiques actuals de Montblanc. Continuant amb les webs, des de l'ajuntament es va posar en marxa una iniciativa l'any 2005, per la posta en marxa d'un portal d'entitats. Aquesta iniciativa, va tenir una acollida ben diversa entre les entitats, ja que mentre unes van utilitzar aquesta eina per crear una web que no existia, d'altres no en van voler saber res pel fet de tenir-ne una de senzilla, i també pel fet que aquest nou portal no els aportava res de nou, per això, amb aquesta convocatòria, es crearà un portal per oferir-los a les entitats i que inclogui aquelles opcions que sorgeixen avui en dia (blogs, forums, enquestes, notícies, agenda comparitda,...) per tal que, tot i que tinguin una web informativa, puguin utilitzar aquest nou portal com una eina de comunicació entre entitats. Finalment, i segurament, l'actuació en l'àmbit de les TIC que ha tingut més repercussió entre els ciutadans de Montblanc, ha estat l'oferta formativa TIC. Des de fa uns anys, l'ajuntament de Montblanc i el Consell Comarcal de la Conca de Barberà col laboren en aquesta oferta formativa, pel fet que des de la posta en marxa de la seu de Montblanc del Centre Telemàtic de la Conca de Barberà, l'any 2002, s'hi han anat duent a terme activitats formatives en l'àmbit de les TIC ininterrompudament, cosa que ha permès formar a més de 700 persones al llarg d'aquest anys. A aquest fet, cal afegir-hi la formació que es duu a terme en les acadèmies privades que també duen activitats formatives a Montblanc. A Montblanc, es disposa actualment de dos centres públics per a dur-hi a terme formació TIC: la seu del Telecentre de Montblanc ubicada al Consell Comarcal, i des de l'any 2007, una aula ubicada al Casal d'avis Conca Digital Pàg 28 de 122

30 creada i subvencionada amb un conveni de col laboració amb l'obra Social de La Caixa, que ha permès complementar l'altra aula existent. Per aquesta raó, i arran de la posta en marxa d'aquest aula, es va signar un conveni entre l'ajuntament de Montblanc i el Consell Comarcal de la Conca de Barberà. Degut al trasllat del Telecentre al viver s està creant un nou telecentre al centre històric de Montblanc, tal com es pot veure en la memòria de l annex. Per tal d'arribar al màxim de població possible, l'ajuntament de Montblanc es posa en contacte amb totes les associacions i entitats de la vila, com són l'associació de dones (ADOMONT), l'associació de jubilats, l'associació de joves, l'associació Pro Persones amb Disminució Psíquica de la Conca de Barberà (APRODISCA) i des d'aquest any també es vol treballar conjuntament amb les persones que integren el projecte: Arxiu Virtual de memòria local de la Conca de Barberà, per tal de treballar amb noves eines d'edició de vídeo i en el qual podem fer partícips a joves, immigrants i persones grans. Finalment, i com a una eina aglutinadora de tot el comentat anteriorment, cal dir que l'ajuntament de Montblanc ha iniciat aquest darrer trimestre de 2008, la posat en marxa amb un conveni amb Localret d'un PLA DIRECTOR PARTICIPATIU PER A LA SOCIETAT DEL CONEIXEMENT que ha d'acabar a mitjans de 2009 i que ha de permetre definir l'horitzó de Montblanc en el món de les tecnologies de la informació. 4.2 Infraestructures de telecomunicacions i recursos actualment disponibles al territori Des de l'ajuntament de Montblanc, s'està apostant molt fort en els darrers anys en les tecnologies de la informació i el coneixement, i ho fa en els diferents àmbits que mostra aquest. Així, i pel que fa a les infraestructures, es va crear i posar en marxa l'any 2006, una xarxa de comunicacions de banda ampla implementada amb fibra òptica. Aquesta xarxa, que actualment connecta 5 edificis municipals (Ajuntament, Policia Local, Casal d'entitats, Consell Comarcal de la Conca de Barberà, i el Centre de Formació del Consell Comarcal), està previst que s'ampliï durant el 2009 en 4 edificis nous, gràcies a subvencions (Llei de Barris i PUOSC) que l'ajuntament ha anat aconseguint per fer front a l'elevada despesa que suposa aquest infraestructura. Conca Digital Pàg 29 de 122

Els centres d atenció a la gent gran a Catalunya (2009)

Els centres d atenció a la gent gran a Catalunya (2009) Els centres d atenció a la gent gran a Catalunya (29) Dossiers Idescat 1 Generalitat de Catalunya Institut d Estadística de Catalunya Informació d estadística oficial Núm. 15 / setembre del 213 www.idescat.cat

Más detalles

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE:

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: 1. Dades personals persona o entitat SOL LICITANT /Datos Personales persona o entidad SOLICITANTE Entitat sol licitant/ Entidad solicitante: NIF Domicili/Domicilio:

Más detalles

II Jornada Pla de salut de Barcelona Ciutat

II Jornada Pla de salut de Barcelona Ciutat II Jornada Pla de salut de Barcelona Ciutat 28-04-2014 Programa Baixem al Carrer Inici del programa: 2009 Territori: Poble Sec Agents que van intervenir: Per iniciativa del Pla Comunitari del barri A través

Más detalles

Programa municipal 2016 SOLIDARITAT I COOPERACIÓ

Programa municipal 2016 SOLIDARITAT I COOPERACIÓ Programa municipal 2016 SOLIDARITAT I COOPERACIÓ Índex 1. Introducció i prioritats del Programa 2016 2. Línies estratègiques d actuació 2.1. Girona, ciutat educadora i solidària 2.2. La dimensió transversal

Más detalles

POLÍTICA DE COOKIES. La información que le proporcionamos a continuación, le ayudará a comprender los diferentes tipos de cookies:

POLÍTICA DE COOKIES. La información que le proporcionamos a continuación, le ayudará a comprender los diferentes tipos de cookies: POLÍTICA DE COOKIES Una "Cookie" es un pequeño archivo que se almacena en el ordenador del usuario y nos permite reconocerle. El conjunto de "cookies" nos ayuda a mejorar la calidad de nuestra web, permitiéndonos

Más detalles

Finalment, s aprofita l ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d algunes prestacions de serveis socials.

Finalment, s aprofita l ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d algunes prestacions de serveis socials. ORDRE BSF/127/2012, de 9 de maig, per la qual s'actualitzen el cost de referència, el mòdul social i el copagament, així com els criteris funcionals de les prestacions de la Cartera de Serveis Socials

Más detalles

UN NOU DESENVOLUPAMENT EN EL PRÉSTEC INTERBIBLIOTECARI DEL CBUC

UN NOU DESENVOLUPAMENT EN EL PRÉSTEC INTERBIBLIOTECARI DEL CBUC UN NOU DESENVOLUPAMENT EN EL PRÉSTEC INTERBIBLIOTECARI DEL CBUC Jordi Serrano Muñoz, Biblioteca de la Universitat Oberta de Catalunya. jserrano@uoc.es Marta Tort Pascual, Consorci Biblioteques Universitàries

Más detalles

PROCÉS 29 PROCÉS DE SERVEIS D FP A EMPRESES ENTITATS I ALTRES USUARIS PROCÉS-Q-410-T-29-FP

PROCÉS 29 PROCÉS DE SERVEIS D FP A EMPRESES ENTITATS I ALTRES USUARIS PROCÉS-Q-410-T-29-FP PROCÉS 29 PROCÉS-Q-410-T-29-FP ÍNDEX ÍNDEX 2 GESTIÓ DEL PROCÉS 3 DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS 4 CARACTERÍSTIQUES DE QUALITAT 5 PROCEDIMENTS ASSOCIATS 5 PRINCIPALS INDICADORS I/O RESULTATS 5 ORGANIGRAMA DE SERVEIS

Más detalles

Bona pràctica: Assessorament en Seguretat Alimentària. Regidoria de Salut Vilanova i la Geltrú

Bona pràctica: Assessorament en Seguretat Alimentària. Regidoria de Salut Vilanova i la Geltrú Bona pràctica: Assessorament en Seguretat Alimentària Regidoria de Salut Vilanova i la Geltrú Barcelona, 18 de juny de 2013 Vilanova i la Geltrú Capital comarca Garraf 66.591 habitants Cens 2012: 837 establiments

Más detalles

PANGEA: Historial de projectes

PANGEA: Historial de projectes PANGEA: Historial de projectes 1996-2000 Participació al projecte Epitelio, Teletrabajo y Teleservicios para Luchar contra la Exclusión Social y Económica. Unió Europea, 1996-1999. "Multi-Site Classroom".

Más detalles

Consentimiento Publicación Imágenes

Consentimiento Publicación Imágenes Página 1 de 6 Política de Cookies Información del Documento FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS 24/03/2015 00 Versión inicial documento 17/04/2015 01 Versión adaptada a la web de Sol Maratón Magaluf Internacional

Más detalles

PROJECTE ZONA 11: ÀREA CREATIVA A LA DRETA DE L EIXAMPLE. Mesura de Govern

PROJECTE ZONA 11: ÀREA CREATIVA A LA DRETA DE L EIXAMPLE. Mesura de Govern PROJECTE ZONA 11: ÀREA CREATIVA A LA DRETA DE L EIXAMPLE. Mesura de Govern PROJECTE ZONA 11: ÀREA CREATIVA A LA DRETA DE L EIXAMPLE Mesura de Govern Consell Plenari del Districte de l Eixample Juliol de

Más detalles

PROVES D ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR TEMARI D ECONOMIA BLOC 1: ACTIVITAT ECONÒMICA I SISTEMES ECONÒMICS

PROVES D ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR TEMARI D ECONOMIA BLOC 1: ACTIVITAT ECONÒMICA I SISTEMES ECONÒMICS PROVES D ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR TEMARI D ECONOMIA BLOC 1: ACTIVITAT ECONÒMICA I SISTEMES ECONÒMICS La raó de ser de l'economia - Economia. Microeconomia i macroeconomia. - El contingut

Más detalles

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS TIPUS DE CONVALIDACIONS Aquest document recull les possibles convalidacions de mòduls i unitats formatives del cicle formatiu de grau superior ICA0 Administració de sistemes,

Más detalles

www.idescat.cat Catalunya.cat un retrat de la Catalunya contemporània 1980-2007

www.idescat.cat Catalunya.cat un retrat de la Catalunya contemporània 1980-2007 www.idescat.cat Catalunya.cat un retrat de la Catalunya contemporània 198-27 Catalunya.cat un retrat de la Catalunya contemporània 198-27 L estadística, a partir de l evolució dels principals indicadors

Más detalles

COM FER UN BON CURRÍCULUM VITAE?. MODELS.

COM FER UN BON CURRÍCULUM VITAE?. MODELS. COM FER UN BON CURRÍCULUM VITAE?. MODELS. Portalexcellence Servei Municipal d Ocupació de Cerdanyola del Vallès www.portalexcellence.cat www.ocupacioiempresa.cerdanyola.cat CURRÍCULUM VITAE 1. DEFINICIÓ

Más detalles

Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE.

Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE. Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE. 1. Quart curs d ESO. A 4t d'eso, sol licitem dues matèries diferenciades: Economia de 4t d'eso, com a matèria orientadora

Más detalles

BASES PER A LA CONCESSIÓ DELS PREMIS AL COMERÇ A LA CIUTAT DE BENICARLÓ

BASES PER A LA CONCESSIÓ DELS PREMIS AL COMERÇ A LA CIUTAT DE BENICARLÓ BASES PER A LA CONCESSIÓ DELS PREMIS AL COMERÇ A LA CIUTAT DE BENICARLÓ Primera: Convocatòria La Regidoria de Comerç i Turisme de l'ajuntament convoca els Premis al Comerç 2015, amb l'objectiu de promoure

Más detalles

Noves tecnologies i comunicació 2.0 Usos i potencialitats del branding de les empreses en temps de crisi. Assumpció Huertas

Noves tecnologies i comunicació 2.0 Usos i potencialitats del branding de les empreses en temps de crisi. Assumpció Huertas Noves tecnologies i comunicació 2.0 Usos i potencialitats del branding de les empreses en temps de crisi Assumpció Huertas Valls, 24 d abril de 2013 CRISI Moltes empreses deixen de fer comunicació. Això

Más detalles

e 2 esplais al quadrat

e 2 esplais al quadrat e 2 esplais al quadrat excel lents pel què fem i per com ho fem Un projecte per fer un pas endavant en la qualitat i responsabilitat, tant social com mediambiental en els centres d esplai. IV Jornada de

Más detalles

BUTLLETÍ ESTADÍSTIC DE SANT BOI. Atur registrat. Març 2017 OBSERVATORI DE LA CIUTAT

BUTLLETÍ ESTADÍSTIC DE SANT BOI. Atur registrat. Març 2017 OBSERVATORI DE LA CIUTAT BUTLLETÍ ESTADÍSTIC DE SANT BOI Atur registrat Març 2017 OBSERVATORI DE LA CIUTAT CONTINGUTS Taxa d atur registrat. Resum de dades... 3 La taxa d'atur es redueix al març i se situa en el 13,4% de la població

Más detalles

Abordatge estratègic de situacions professionals

Abordatge estratègic de situacions professionals Guia d aprenentatge (3 ECTS) Any acadèmic 2015-2016 Semestre: 2n Grau en Educació Social / Grau en Treball Social Mòdul: Espais professionals Professor: Dr. Paco López Pàgina 1 de 7 Rev. 4 (21.09.2015)

Más detalles

Taller Crowdfunding FEM EDUCACIÓ

Taller Crowdfunding FEM EDUCACIÓ Taller Crowdfunding FEM EDUCACIÓ 25 d abril 2017 Què farem? 18:00 18:10 Presentació taller 18:10 18:40 Dinàmica 1 La meva idea encaixa en una campanya de crowdfunding? 18:40 19:10 Dinàmica 2 Analitzem

Más detalles

Barça Parc. Un nou espai, un nou concepte. Juliol 2009. Espai Barça. Un nou espai, un nou concepte

Barça Parc. Un nou espai, un nou concepte. Juliol 2009. Espai Barça. Un nou espai, un nou concepte Barça Parc Un nou espai, un nou concepte Juliol 2009 Espai Barça. Un nou espai, un nou concepte El Barça: motor social i conjunt de valors El FC Barcelona, una de les entitats esportives més importants

Más detalles

FORMACIÓ ÀREA TIC SEMI PRESENCIAL ( ANY 2011)

FORMACIÓ ÀREA TIC SEMI PRESENCIAL ( ANY 2011) FORMACIÓ ÀREA TIC SEMI PRESENCIAL ( ANY 2011) FORMACIÓ I CERTIFICACIÓ OFICIAL EN EINES TIC A NIVELL D USUARI/ÀRIA FORMACIÓ I CERTIFICACIÓ OFICIAL EN EINES TIC A NIVELL TÈCNIC MICROSOFT OFFICE 2010 (MICROSOFT)

Más detalles

7è PREMI CONSELL MUNICIPAL D IMMIGRACIÓ DE BARCELONA BASES DE LA CONVOCATÒRIA 2015

7è PREMI CONSELL MUNICIPAL D IMMIGRACIÓ DE BARCELONA BASES DE LA CONVOCATÒRIA 2015 7è PREMI CONSELL MUNICIPAL D IMMIGRACIÓ DE BARCELONA BASES DE LA CONVOCATÒRIA 2015 Aquest document és un resum de les bases del 7è premi del Consell Municipal d Immigració de Barcelona. Conté, a més, informació

Más detalles

1.- Conec i tinc clars quins són els meus objectius en els diferents àmbits de la meva vida?

1.- Conec i tinc clars quins són els meus objectius en els diferents àmbits de la meva vida? L eina que presentem a continuació permet avaluar, amb un senzill qüestionari, el nivell d assoliment de la següent competència. Us facilitarà recomanacions per a millorar en el seu desenvolupament. planificació

Más detalles

El TRAM allarga el servei de la T3 fins a Sant Feliu de Llobregat

El TRAM allarga el servei de la T3 fins a Sant Feliu de Llobregat El TRAM allarga el servei de la T3 fins a Sant Feliu de Llobregat El nou tram de 600 metres porta el tramvia a Sant Feliu amb freqüències de fins a 15 minuts i ha comportat millores urbanístiques en el

Más detalles

Telefónica Movistar acorda amb l IEC promoure l oferta dels serveis i menús dels mòbils en català

Telefónica Movistar acorda amb l IEC promoure l oferta dels serveis i menús dels mòbils en català comunicació RECULL DE PREMSA Telefónica Movistar acorda amb l IEC promoure l oferta dels serveis i menús dels mòbils en català 13 de novembre del 2006 Consulta El Butlletí de l IEC Institut d Estudis Catalans

Más detalles

PLA D ACCIÓ B+S. Associació de Comerciants Xavier Nogués

PLA D ACCIÓ B+S. Associació de Comerciants Xavier Nogués PLA D ACCIÓ B+S Associació de Comerciants Xavier Nogués 1. DADES DE L ORGANITZACIÓ Nom: Associació de Comerciants Xavier Nogués Breu descripció: Associacio que agrupa 30 comerços i restauradors associats

Más detalles

Centralitat i descentralització de les estratègies educatives al sector norueg de les TIC

Centralitat i descentralització de les estratègies educatives al sector norueg de les TIC Educació i descentralització Lliçons apreses Centralitat i descentralització de les estratègies educatives al sector norueg de les TIC Øystein Johannessen Director general adjunt Ministeri noruec d Ensenyament

Más detalles

PROJECTE MICROTIC Solucions TIC energèticament eficients i competitives per a PIMES Comunitat Energia RIS3CAT

PROJECTE MICROTIC Solucions TIC energèticament eficients i competitives per a PIMES Comunitat Energia RIS3CAT PROJECTE MICROTIC Solucions TIC energèticament eficients i competitives per a PIMES Comunitat Energia RIS3CAT - Índex Continguts 1. Objectius i abast del projecte 2. Consorci 3. Paquets de treball 4. WP2:

Más detalles

La participació en municipis dispersos: La participació com a mètode per a la vinculació.

La participació en municipis dispersos: La participació com a mètode per a la vinculació. La participació en municipis dispersos: La participació com a mètode per a la vinculació. Experiència a Fogars de la Selva - Redacció del Pla Local de Joventut - Aproximació a les percepcions i opinions

Más detalles

Centre Jujol-Can Negre ESCOLA MUNICIPAL D ART

Centre Jujol-Can Negre ESCOLA MUNICIPAL D ART Centre Jujol-Can Negre ESCOLA MUNICIPAL D ART PROGRAMA DE CURSOS I ACTIVITATS GENER - MARÇ 2016 CENTRE JUJOL CAN NEGRE COM A ESCOLA MUNICIPAL D ART ESPAI PER L ART, AMB L ART Amb aquests eixos i un espai

Más detalles

Família i Escola Junts X l educació

Família i Escola Junts X l educació Presentació del web Família i Escola Junts X l educació Amb la col laboració del Departament de Benestar Social i Família i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 15 de setembre de 2011

Más detalles

Raval Territori Socialment Responsable (TSR)

Raval Territori Socialment Responsable (TSR) Raval Territori Socialment Responsable (TSR) Dades històriques rellevants de El Raval 1960: 105.000 hab. 1996: 35.000 hab. Anys 80: prostitució, droga, marginalitat... 1981-1996: Fugida de 70.000 hab Finals

Más detalles

Enquesta Uro-Oncològica 2016

Enquesta Uro-Oncològica 2016 Enquesta Uro-Oncològica 2016 1. ANTECEDENTS Des de fa ja alguns anys, existeixen nous tractaments amb els quals tractar als pacients oncològics afectats per tumors urològics que augmenten de manera significativa

Más detalles

PRÀCTIQUES en EMPRESA

PRÀCTIQUES en EMPRESA PRÀCTIQUES en EMPRESA Grau de Física Grau d Enginyeria Electrònica de Telecomunicació Grau d Enginyeria Biomèdica Màsters PRÀCTIQUES EN EMPRESA NORMATIVA Les pràctiques externes són una activitat de naturalesa

Más detalles

Setmana de l Energia Setmana de l Energia 2016 Recursos de l Institut Català d Energia 8 de març de 2016

Setmana de l Energia Setmana de l Energia 2016 Recursos de l Institut Català d Energia 8 de març de 2016 Setmana de l Energia 2016 Recursos de l Institut Català d Energia 8 de març de 2016 CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE LA CESSIÓ DE RECURSOS ICAEN Àmbit geogràfic: Catalunya Transport: inclòs Muntatge i desmuntatge:

Más detalles

La tortuga Poruga. Un nou material didàctic de l Estany de Sils. 2ª Jornada de l Estany de Sils

La tortuga Poruga. Un nou material didàctic de l Estany de Sils. 2ª Jornada de l Estany de Sils La tortuga Poruga Un nou material didàctic de l Estany de Sils 2ª Jornada de l Estany de Sils Temporània, Associació d Educació Ambiental de la Selva Joan Mas Josep Noguerol Llicenciats en Ciències Ambientals

Más detalles

1. ESTRUCTURA EMPRESARIAL

1. ESTRUCTURA EMPRESARIAL 1. ESTRUCTURA EMPRESARIAL 1.1. Teixit empresarial El nombre d empreses cotitzants al municipi de Lleida durant el segon trimestre de 2013, segueix la tendència a la baixa de l any anterior i es situa en

Más detalles

Posicionament web i visibilitat a internet dels Cellers amb D.O Empordà

Posicionament web i visibilitat a internet dels Cellers amb D.O Empordà Posicionament web i visibilitat a internet dels Cellers amb D.O Empordà Una assignatura pendent.. Girona Novembre 2011 Carles Ferrer Juanola Director www.altas-buscadores.com Les empreses necessiten visibilitat

Más detalles

DATOS DEL REPRESENTANTE / DADES DEL REPRESENTANT SUBVENCIÓN SOLICITADA / SUBVENCIÓ SOL LICITADA

DATOS DEL REPRESENTANTE / DADES DEL REPRESENTANT SUBVENCIÓN SOLICITADA / SUBVENCIÓ SOL LICITADA A DATOS DE IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD / DADES D IDENTIFICACIÓ DE L ENTITAT Nombre de la entidad / Nom de l entitat CIF Domicilio (calle/plaza, nº) / Domicili (carrer/plaça, nº) C.P. Localidad / localitat

Más detalles

Nous projectes als polígons

Nous projectes als polígons 00 Nous projectes als polígons Catàleg dels Polígons Industrials de Barberà del Vallès Àrea d aparcaments i serveis Área de aparcamientos y servicios Centre d aparcaments de vehícles industrials i serveis

Más detalles

L ús del transport públic a Catalunya creix un 1,2% el 2011 i augmenten els usuaris amb abonaments integrats de llarga durada

L ús del transport públic a Catalunya creix un 1,2% el 2011 i augmenten els usuaris amb abonaments integrats de llarga durada Comunicat de premsa L ús del transport públic a Catalunya creix un 1,2% el 2011 i augmenten els usuaris amb abonaments integrats de llarga durada Les primeres dades de 2012 revelen el major ús dels títols

Más detalles

Gestió d entitats no lucratives Aspectes jurídics i de gestió del voluntariat

Gestió d entitats no lucratives Aspectes jurídics i de gestió del voluntariat GUIA DE GESTIÓ D ENTITATS Suport Jurídic Gestió d entitats no lucratives Aspectes jurídics i de gestió del voluntariat 10 Índex Introducció 3 Normativa aplicable 3 Concepte de voluntariat 5 Diferències

Más detalles

Atenció sanitària. CFGM - Atenció a les persones en situació de dependència. Serveis socioculturals i a la comunitat CFGM.APD.M02/0.

Atenció sanitària. CFGM - Atenció a les persones en situació de dependència. Serveis socioculturals i a la comunitat CFGM.APD.M02/0. Serveis socioculturals i a la comunitat Atenció sanitària CFGM.APD.M02/0.13 CFGM - Atenció a les persones en situació de dependència Generalitat de Catalunya Departament d Ensenyament Aquesta col lecció

Más detalles

www.valls.cat Troba'ns a VisitaValls

www.valls.cat Troba'ns a VisitaValls www.valls.cat Troba'ns a VisitaValls RUTES GUIADES PER VALLS La Ciutat de Valls us convida a gaudir d'una ruta turística guiada pel centre històric de la capital de l'alt Camp. Totes les rutes tenen una

Más detalles

ESPECIAL LABORATORI TURISME ESTIMACIÓ DEL PIB TURÍSTIC EN LES MARQUES I COMARQUES DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA

ESPECIAL LABORATORI TURISME ESTIMACIÓ DEL PIB TURÍSTIC EN LES MARQUES I COMARQUES DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA ESPECIAL LABORATORI TURISME ESTIMACIÓ DEL PIB TURÍSTIC EN LES MARQUES I COMARQUES DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA 2005-2008 * A partir de l informe Estimació del PIB turístic per Catalunya 2005-2008 realitzat

Más detalles

IV Sessió tècnica en Innovació de la Unió 10 de novembre de 2016

IV Sessió tècnica en Innovació de la Unió 10 de novembre de 2016 IV Sessió tècnica en Innovació de la Unió 10 de novembre de 2016 1. Perquè el programa? Situació demogràfica Les prospeccions demogràfiques senyalen, tant a Catalunya com a Espanya, un augment significatiu

Más detalles

PROTOCOL PER AL MANEIG DEL TRASTORN PER DÈFICIT D ATENCIÓ AMB HIPERACTIVITAT (TDAH) INFANTO JUVENIL EN EL SISTEMA SANITARI CATALÀ

PROTOCOL PER AL MANEIG DEL TRASTORN PER DÈFICIT D ATENCIÓ AMB HIPERACTIVITAT (TDAH) INFANTO JUVENIL EN EL SISTEMA SANITARI CATALÀ PROTOCOL PER AL MANEIG DEL TRASTORN PER DÈFICIT D ATENCIÓ AMB HIPERACTIVITAT (TDAH) INFANTO JUVENIL EN EL SISTEMA SANITARI CATALÀ Barcelona, 6 de Maig del 2015 Què és el TDAH? Característiques Trastorns

Más detalles

INFORME SOBRE PARCIALITAT I HORES EFECTIVES DE TREBALL A CATALUNYA

INFORME SOBRE PARCIALITAT I HORES EFECTIVES DE TREBALL A CATALUNYA INFORME SOBRE PARCIALITAT I HORES EFECTIVES DE TREBALL A CATALUNYA Novembre 2014 CCOO DE CATALUNYA DENUNCIA QUE LA FEBLE MILLORA DEL NOSTRE MERCAT DE TREBALL ES BASA EN UNA ALTA PARCIALITAT I MENORS JORNADES

Más detalles

Mapa penitenciari per a la Barcelona de 2017

Mapa penitenciari per a la Barcelona de 2017 Mapa penitenciari per a la Barcelona de 2017 La capital de Catalunya es compromet amb un Pla que alliberarà els terrenys de la Model i Trinitat Vella i contribuirà a desenvolupar una política penitenciària

Más detalles

Què és? Som el que mengem

Què és? Som el que mengem Què és? Som el que mengem Natació Educativa Hoquei Medi Obert Act. aquàtica discapacitats Tallers Cuina L H Camina 100x100 SALUDABLE Dia Mundial de la Salut Jornades Adaptades INTRO Activitat física i

Más detalles

L ORIENTACIÓ EN ACABAR L ESO

L ORIENTACIÓ EN ACABAR L ESO L ORIENTACIÓ EN ACABAR L ESO Aquesta guia va dirigida als alumnes de segon cicle de l Educació Secundària Obligatòria (ESO). Pretén orientar a famílies i alumnes en els estudis que es poden continuar en

Más detalles

Estat dels serveis i mesures per a la millora de les telecomunicacions als polígons del Vallès Occidental Annex III: Fitxes municipals dels polígons

Estat dels serveis i mesures per a la millora de les telecomunicacions als polígons del Vallès Occidental Annex III: Fitxes municipals dels polígons Estat dels serveis i mesures per a la millora de les telecomunicacions als polígons del Vallès Occidental Annex III: Fitxes municipals dels polígons Realitzat amb l assistència Amb el suport de: 1 2 Índex

Más detalles

REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT

REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT Exposició de motius El Consell Municipal de Medi Ambient és un òrgan consultiu i de participació de l Ajuntament de Montmeló, en el qual hi participen totes

Más detalles

Entitats i grups de suport en els àmbits social i de salut a la ciutat de Barcelona

Entitats i grups de suport en els àmbits social i de salut a la ciutat de Barcelona Entitats i grups de suport en els àmbits social i de salut a la ciutat de Barcelona Tipus, origen, història, funcionament i beneficis Març 2011 Entitats i grups de suport en els àmbits social i de salut

Más detalles

FUNCIONAMENT DEL REGISTRE MUNICIPAL D ENTITATS CIUTADANES

FUNCIONAMENT DEL REGISTRE MUNICIPAL D ENTITATS CIUTADANES FUNCIONAMENT DEL REGISTRE MUNICIPAL D ENTITATS CIUTADANES Normes generals de sol licitud: Els formularis s han d emplenar a màquina, ordinador o, si es presenten a mà, en lletra majúscula que sigui clara

Más detalles

DE BONES PRÀCTIQUES. 1 de febrer, 22 de febrer, 22 de març, 26 d'abril, 24 de maig i 28 de juny

DE BONES PRÀCTIQUES. 1 de febrer, 22 de febrer, 22 de març, 26 d'abril, 24 de maig i 28 de juny j o r n a d e s 1 de febrer, 22 de febrer, 22 de març, 26 d'abril, 24 de maig i 28 de juny presentació Si bé la singularitat de cada municipi pot generar problemes específics, les administracions locals,

Más detalles

SOL LICITUD SUBVENCIÓ EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA ANY 2016

SOL LICITUD SUBVENCIÓ EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA ANY 2016 SOL LICITUD SUBVENCIÓ EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA ANY 2016 MODELS DE DOCUMENTACIÓ PER SOL LICITAR SUBVENCIÓ EN RÈGIM DE CONCURRENCIA COMPETITIVA ADREÇADES AL FOMENT D INICIATIVES I PROPOSTES CULTURALS

Más detalles

Llei de Formació i qualificació professional de Catalunya

Llei de Formació i qualificació professional de Catalunya Llei de Formació i qualificació professional de Catalunya Presentació de continguts 4 de Juny 2015 Resum d aspectes clau Té com a objectiufomentar l ocupació i la millora professional de les persones,

Más detalles

Cuál es la respuesta a tu problema para ser madre? Prop del 90% dels problemes d esterilitat es poden diagnosticar, i la immensa majoria tractar.

Cuál es la respuesta a tu problema para ser madre? Prop del 90% dels problemes d esterilitat es poden diagnosticar, i la immensa majoria tractar. Actualment, els trastorns de fertilitat afecten un 15% de la població. Moltes són les causes que poden influir en la disminució de la fertilitat, però ara, als clàssics problemes físics se ls ha sumat

Más detalles

L ADMINISTRACIÓ LOCAL LOCAL EN EN LA ECONÓMICA DD ACTIVITAT IMPULS A LES ÀREES D ACTIVITAT ECONÒMICA EN UN TERRITORI ESTRATÈGIC EL PRAT DE LLOBREGAT

L ADMINISTRACIÓ LOCAL LOCAL EN EN LA ECONÓMICA DD ACTIVITAT IMPULS A LES ÀREES D ACTIVITAT ECONÒMICA EN UN TERRITORI ESTRATÈGIC EL PRAT DE LLOBREGAT EL EL PAPER PAPER DE DE L ADMINISTRACIL L ADMINISTRACIÓ LOCAL LOCAL EN EN LA LA PROMOCIÓ PROMOCIÓI I GESTIÓ GESTIÓD À D ÀREES D ACTIVITAT DD ACTIVITAT ECONÓMICA ECONÓMICA IMPULS A LES ÀREES D ACTIVITAT

Más detalles

PROJECTE PROFESSIONAL

PROJECTE PROFESSIONAL CONSTRUEIX EL TEU PROJECTE PROFESSIONAL. DOSSIER DE PROJECTE PROFESSIONAL EL PROJECTE PROFESSIONAL RECORDA ELS ELEMENTS DEL PROJECTE RPOFESSIONAL Què vull? Interessos i motivacions Alternatives d objectiu/s

Más detalles

Noves eines i recursos per un treball en xarxa més eficient

Noves eines i recursos per un treball en xarxa més eficient Espai per escriure títol Noves eines i recursos per un treball en xarxa més eficient Servei d Ocupació de Catalunya Barcelona, 17/11/2010 Agents Impacte Agents de la Xarxa Objectius Servei d Ocupació de

Más detalles

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015 Dades d identificació de la persona sol licitant / Datos de identificación de la persona solicitante Nom / Nombre Primer cognom / Primer apellido Segon cognom / Segundo apellido Tipus identificador / Tipo

Más detalles

Coneixent la ciutadania de Granollers: la realitat de les dones i els homes (2016)

Coneixent la ciutadania de Granollers: la realitat de les dones i els homes (2016) Coneixent la ciutadania de Granollers: la realitat de les dones i els homes (2016) ÍNDEX 1. Objectiu de l estudi 2. Metodologia 3. Procés metodològic 4. Habitatge 5. Situació Laboral 6 Conciliació 7. Oci

Más detalles

MANUAL. d ajuda en el PROCEDIMENT per a la tramitació. PROGRAMA REHABILITACIÓ 2014 Conveni Consorci Metropolità de l Habitatge CMH

MANUAL. d ajuda en el PROCEDIMENT per a la tramitació. PROGRAMA REHABILITACIÓ 2014 Conveni Consorci Metropolità de l Habitatge CMH MANUAL d ajuda en el PROCEDIMENT per a la tramitació de la sol licitud licitud de subvencions per Obres PROGRAMA REHABILITACIÓ 2014 Conveni Consorci Metropolità de l Habitatge CMH Barcelona, 1 de Setembre

Más detalles

PROGRAMA DE MENTORS ON-LINE Temporada 15-16

PROGRAMA DE MENTORS ON-LINE Temporada 15-16 PROGRAMA DE MENTORS ON-LINE Temporada 15-16 Comitè d Àrbitres Federació Catalana de Basquetbol Índex 1. Introducció 2. Motivació 3. Mètode 4. Objectius 5. Els mentors 6. Els mentoritzats 7. Els responsables

Más detalles

DOSSIER DE FRANQUICIA

DOSSIER DE FRANQUICIA DOSSIER DE FRANQUICIA QUI SOM?. A LA VAQUERÍA D OSONA contem amb una granja de producció lletera des de fa dècades: El CAMP GRAN, situada a OSONA. En el nostre afany per donar valor al nostre producte

Más detalles

Del PERI del Raval al Pla de Barris del

Del PERI del Raval al Pla de Barris del Del PERI del Raval al Pla de Barris del Fa deu anys de l obertura de la Rambla del Raval. El projecte responia a la necessitat de crear nous espais públics, en un barri d alta densitat urbana. Els anys

Más detalles

La convocatòria de reunió

La convocatòria de reunió La convocatòria de reunió És el document amb què habitualment es demana la presencia d algú en un lloc i en una data i una hora determinats perquè participi en una reunió. Té un to formal i una estructura

Más detalles

Beques Daniel Bravo. per a estades curtes a l'estranger d'investigació biomèdica. Bases convocatòria 2015

Beques Daniel Bravo. per a estades curtes a l'estranger d'investigació biomèdica. Bases convocatòria 2015 Beques Daniel Bravo per a estades curtes a l'estranger d'investigació biomèdica Bases convocatòria 2015 Objectiu Beneficiaris La Fundació Privada Daniel Bravo Andreu presenta la convocatòria 2015 de les

Más detalles

Treball i Formació per a persones beneficiàries de la RMI. Entitats sense ànim de lucre 2015

Treball i Formació per a persones beneficiàries de la RMI. Entitats sense ànim de lucre 2015 Treball i Formació per a persones beneficiàries de la RMI Entitats sense ànim de lucre 2015 Objecte: El Programa Treball i Formació subvenciona la realització d accions d experiència laboral (contracte

Más detalles

Taula 3: Quadre de comandament del Transport Sanitari Indicadors i resultats

Taula 3: Quadre de comandament del Transport Sanitari Indicadors i resultats Taula 3: Quadre de comandament del Transport Sanitari Indicadors i resultats Introducció: En l'àmbit del TSNU (Transport Sanitari No Urgent) i com a conseqüència de la voluntat de totes les parts implicades

Más detalles

UN CURRÍCULUM COMPETENCIAL PER A L EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA AVANÇAMENT

UN CURRÍCULUM COMPETENCIAL PER A L EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA AVANÇAMENT UN CURRÍCULUM COMPETENCIAL PER A L EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA AVANÇAMENT Aspectes destacats del currículum a l ESO Un model pedagògic coherent S orienta a l adquisició de les competències bàsiques

Más detalles

CONVOCATÒRIA DE PROJECTES. Servei de Recerca 16; 17 i 18 de setembre de 2014

CONVOCATÒRIA DE PROJECTES. Servei de Recerca 16; 17 i 18 de setembre de 2014 SESSIÓ INFORMATIVA CONVOCATÒRIA DE PROJECTES D INVESTIGACIÓ DEL PLAN ESTATAL 2014 Servei de Recerca 16; 17 i 18 de setembre de 2014 Projectes d Investigació Fonamental no orientada El pressupost La pregunta

Más detalles

Alfabetització Digital

Alfabetització Digital Alfabetització Digital IFLA Public Library and Library Building and Equipement sections Midterm Meeting, 28 de febrer de 2015 Anna Bröll Nadal Pla d Alfabetització Digital de Barcelona 2010 2015 Eina per

Más detalles

Tema 2: L economia europea

Tema 2: L economia europea En aquest tema aprendràs que : El continent europeu té unes característiques ben diferents segons els desenvolupament econòmic de cada país. Una gran part de la població treballa al sector terciari. Els

Más detalles

LA INFRAESTRUCTURA DE RECÀRREGA PER A VEHICLES ELÈCTRICS

LA INFRAESTRUCTURA DE RECÀRREGA PER A VEHICLES ELÈCTRICS LA INFRAESTRUCTURA DE RECÀRREGA PER A VEHICLES ELÈCTRICS Copyright 2016 EVECTRA MOBILITY SERVICES 1 EVECTRA ÉS UNA EMPRESA ESPECIALITZADA EN PROJECTES APLICATS A LA MOBILITAT ELÈCTRICA, QUE OFEREIX LES

Más detalles

PROGRAMA LÀBORA. Barcelona Mercat Laboral Reservat

PROGRAMA LÀBORA. Barcelona Mercat Laboral Reservat PROGRAMA LÀBORA Barcelona Mercat Laboral Reservat L Ajuntament de Barcelona presenta el Programa LÀBORA. Una iniciativa que ofereix a les empreses l oportunitat de participar en un projecte de responsabilitat

Más detalles

Els establiments de turisme rural arriben gairebé al 100% d ocupació a Catalunya durant la Setmana Santa

Els establiments de turisme rural arriben gairebé al 100% d ocupació a Catalunya durant la Setmana Santa Els establiments de turisme rural arriben gairebé al 100% d ocupació a Catalunya durant la Setmana Santa El conseller d Innovació,, Josep Huguet, ha presentat avui les dades d ocupació turística de Setmana

Más detalles

Barcelona Activa Iniciativa emprenedora. Informes en profunditat. Benchmarking. Barcelona Activa SAU SPM,

Barcelona Activa Iniciativa emprenedora. Informes en profunditat. Benchmarking. Barcelona Activa SAU SPM, Informes en profunditat 53 Benchmarking Barcelona Activa SAU SPM, 1998-2011 Índex 01 Introducció 02 Concepte 03 Característiques 04 Més Informació 2 / 7 01. Introducció Amb tota certesa, encara que potser

Más detalles

Hàbits de Consum de la gent gran

Hàbits de Consum de la gent gran Hàbits de Consum de la gent gran El perfil de la gent gran PERFIL DE LA GENT GRAN Amb qui viu actualment? Sol/a 22,7% Amb la parella 60% Amb els fills 17,5% Altres familiars Altres NS/NR 0,6% 0,2% 5,3%

Más detalles

Punt d atenció municipal

Punt d atenció municipal Títol principal presentació Punt d atenció municipal Nom de la persona/es que fa la presentació (si escau) Data (si escau) Cedint l èxit empresarial Què és la Reempresa? - És un nou model d emprenedoria

Más detalles

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de EDICIONES DON BOSCO

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de EDICIONES DON BOSCO Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de EDICIONES DON BOSCO 1. Información sobre el responsable del tratamiento de los datos alojados en la página oficial de EDICIONES DON BOSCO en la

Más detalles

CREACIÓ I RESTAURACIÓ D'IMATGES DE CLONEZILLA EN UN PENDRIVE AUTORRANCABLE

CREACIÓ I RESTAURACIÓ D'IMATGES DE CLONEZILLA EN UN PENDRIVE AUTORRANCABLE CREACIÓ I RESTAURACIÓ D'IMATGES DE CLONEZILLA EN UN PENDRIVE AUTORRANCABLE En aquest tutorial aprendrem: a) Primer, com fer que un pendrive sigui autoarrancable b) Després, com guardar la imatge d'un portàtil

Más detalles

Condicions específiques de prestació del tauler electrònic d anuncis i edictes: e TAULER

Condicions específiques de prestació del tauler electrònic d anuncis i edictes: e TAULER Condicions específiques de prestació del tauler electrònic d anuncis i edictes: pàg 2/6 Índex CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE PRESTACIÓ DEL SERVEI... 3 1. OBJECTE... 3 2. ÀMBIT SUBJECTIU DE PRESTACIÓ DEL SERVEI...

Más detalles

Perquè la millor solució de seguretat no és cara

Perquè la millor solució de seguretat no és cara Perquè la millor solució de seguretat no és cara Internet Total Secure es basa amb el servei MSSP de _bytemaster dins del nostre portafoli de serveis SaaS Gràcies al servei MSSP, el seu negoci operarà

Más detalles

SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE

SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE 55 Activitat 1 Dels nombres següents, indica quins són enters. a) 4 b) 0,25 c) 2 d) 3/5 e) 0 f) 1/2 g) 9 Els nombres enters són: 4, 2, 0 i 9. Activitat 2 Si la

Más detalles

Què no és? Què és? Factura Electrònica (en el sector públic)

Què no és? Què és? Factura Electrònica (en el sector públic) FACTURACI Ó ELECTRÒNI CA Factura Electrònica (en el sector públic) Què és? És un document electrònic que: Viatja per mitjans electrònics Garanteix l autenticitat de l origen Garanteix la integritat it

Más detalles

I Informe de seguiment del Pla Municipal per a la Inclusió Social. Conèixer Barcelona

I Informe de seguiment del Pla Municipal per a la Inclusió Social. Conèixer Barcelona I Informe de seguiment del Pla Municipal per a la Inclusió Social Conèixer Barcelona A l apartat vuitè, el Pla Municipal per a la Inclusió Social 2005-2010 estableix: Els informes de seguiment seran els

Más detalles

El perfil es pot editar: 1. des de la llista de participants 2. fent clic sobre el nostre nom, situat a la part superior dreta de la pantalla

El perfil es pot editar: 1. des de la llista de participants 2. fent clic sobre el nostre nom, situat a la part superior dreta de la pantalla MOODLE 1.9 PERFIL PERFIL Moodle ofereix la possibilitat que els estudiants i professors puguin conèixer quines són les persones que estan donades d alta a l assignatura. Permet accedir a la informació

Más detalles

EL PORTAL DE CONCILIACIONS

EL PORTAL DE CONCILIACIONS EL PORTAL DE CONCILIACIONS http://conciliacions.gencat.cat El Departament de Treball ha posat en funcionament el portal de conciliacions per fer efectiu el dret dels ciutadans a relacionar-se amb l Administració

Más detalles

VOTA GAS NATURAL FENOSA. gas natural fenosa. 16 de abril de 2015. ccoo, la teva garantía a gas natural fenosa

VOTA GAS NATURAL FENOSA. gas natural fenosa. 16 de abril de 2015. ccoo, la teva garantía a gas natural fenosa 16 de abril de 2015 Som davant un nou procés d eleccions sindicals, el qual determinarà la representació de cada sindicat dins del grup Gas Natural Fenosa en el proper període y marcarà el futur de la

Más detalles

ELECTRA REDENERGÍA, S.L. és una companyia distribuïdora d energia elèctrica que fou creada principalment degut a la demanda social de la zona,

ELECTRA REDENERGÍA, S.L. és una companyia distribuïdora d energia elèctrica que fou creada principalment degut a la demanda social de la zona, Sobre nosaltres... ELECTRA REDENERGÍA, S.L. és una companyia distribuïdora d energia elèctrica que fou creada principalment degut a la demanda social de la zona, cansada de no poder resoldre la mancança

Más detalles

ACTA TALLER ESPAIS 2 - DILLUNS 16 JUNY DE 2014

ACTA TALLER ESPAIS 2 - DILLUNS 16 JUNY DE 2014 A) RADIOGRAFIA SOCIAL ACTA TALLER ESPAIS 2 - DILLUNS 16 JUNY DE 2014 Assistència: 18 persones repartiment de gènere: 7 dones - 11 homes (40-60%) franges edat: 0-35 anys: 5 persones 35-65 anys: 7 persones

Más detalles

Metropolitana Oportunitats i ocupació Natura Territori vertebrat Compromís cívic i ciutadà Atractiva Desenvolupament econòmic i social Acollidora

Metropolitana Oportunitats i ocupació Natura Territori vertebrat Compromís cívic i ciutadà Atractiva Desenvolupament econòmic i social Acollidora Montcada i Reixac: la ciutat que volem Metropolitana Oportunitats i ocupació Natura Territori vertebrat Compromís cívic i ciutadà Atractiva Desenvolupament econòmic i social Acollidora Actualització del

Más detalles

UNA AGÈNCIA DE COMUNICACIÓ BASADA EN EL BRANDING. UNA AGENCIA DE COMUNICACIÓN BASADA EN EL BRANDING

UNA AGÈNCIA DE COMUNICACIÓ BASADA EN EL BRANDING. UNA AGENCIA DE COMUNICACIÓN BASADA EN EL BRANDING BCN FERLANDINA 45 08001 BARCELONA TEL. +34 931 663 085 FAX +34 934 411 905 AND ANTIC CAMÍ RAL 1 BAIXOS AD500 ANDORRA LA VELLA TEL. +376 866 513 FAX +376 864 001 fuelmail@fuelgrafics.com www.fuelgrafics.com

Más detalles