CONVOCATÒRIA DE PROJECTES. Servei de Recerca 16; 17 i 18 de setembre de 2014

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "CONVOCATÒRIA DE PROJECTES. Servei de Recerca 16; 17 i 18 de setembre de 2014"

Transcripción

1 SESSIÓ INFORMATIVA CONVOCATÒRIA DE PROJECTES D INVESTIGACIÓ DEL PLAN ESTATAL 2014 Servei de Recerca 16; 17 i 18 de setembre de 2014

2 Projectes d Investigació Fonamental no orientada El pressupost La pregunta que ens hem de fer: Què necessitaré per dur a terme el meu projecte? Pensem que el pressupost és un dels aspectes que TAMBÉ ens avaluaran!

3 MARC NORMATIU El pressupost EXCEL LÈNCIA BOE NÚM 192 de 8 d Agost (Res. núm. 8601) Resolución de 1 de agosto de 2014, de la Secretaría de Estado de Investigación, ió Desarrollo e Innovación, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2014 del procedimiento de concesión de ayudas correspondientes al Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia, Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación REPTES BOE NÚM 192 de 8 d Agost (Res. núm. 8602) Resolución de 6 de agosto de 2014, de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2014 del procedimiento de concesión de ayudas correspondientes al Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación Instruccions d Execució i Justificació Projectes I+D+i Convocatòria 2012

4 p Per l aplicació WEB del MINECO trobareu els següents APARTATS a definir: 1 Despesa de PERSONAL 2 Despesa per l ADQUISICIÓ de material inventariable 3 Despesa pel LLOGUER de material inventariable 4 Despesa pel MANTENIMENT de materialinventariableinventariable 5 Despesa per l Adquisició de material FUNGIBLE 6 Despesa per VIATGES I DIETES 7 ALTRES Despeses d Execució

5 Projectes d Investigació Fonamental no orientada 1 Despesa de PERSONAL Segons BOE de la Convocatòria Gastos de personal: Personal contratado (salario y cuota patronal). No se financiaran los costes del personal fijo vinculado funcionarial, estatutaria o contractualmente a la entidad beneficiaria. El personal contratado podrá incorporarse al proyecto durante todo o parte del tiempo de duración previsto, preferiblemente en dedicación completa. Podrán referirse a doctores, titulados superiores y personal técnico. No se podrán solicitar ni imputar becas de formación con cargo alapartida de personal Cal pressupostar el COST TOTAL de la contractació (salari brut+quota patronal) SI: contractació laboral de personal expressament pel projecte (PSR IPR) durant tot o part del temps d execució del projecte, preferiblement a temps complet NO: ni beques, ni contractes de personal investigador en formació, ni complements salarials (en aquesta convocatòria ja no es contempla aquesta partida)

6 Projectes d Investigació Fonamental no orientada 2 Despesa per l' ADQUISICIÓ de material inventariable 3 Despesa pel LLOGUER de materialinventariable inventariable 4 Despesa pel MANTENIMENT de material inventariable NOVETATS > Segons BOE de la Convocatòria Gastos de adquisición, alquiler, mantenimiento i t oreparación de equipamiento i científico técnico, té i incluyendo equipos informáticos y programas de ordenador de carácter técnico. Material bibliográfico. SI: El Ministeri recomana l adquisició de material inventariable a l inici del projecte. NO: No serà elegible l adquisició d equipament durant els dos últims mesos deduració duració dels projectes

7 Projectes d Investigació Fonamental no orientada El pressupost 5 Despesa per l Adquisició de material FUNGIBLE Segons BOEde la ConvocatòriaMaterial fungible, suministros y productos similares. SI: Material de laboratori, servei de correus missatgeria i fotocòpies relacionades amb el projecte NO: material d oficina, i consum telefònic, ni material fungible informàtic (tòners, cd dvd)

8 Projectes d Investigació Fonamental no orientada 6 Despesa per VIATGES I DIETES Segons BOEde la ConvocatòriaGastos de viajesy dietas, asistencia a congresos y conferencias, visitas y estancias breves de investigadores, tanto invitados como del equipo de investigación del proyecto. Se podrán justificar asimismo gastos de viajes y dietas relacionados con el personal que forme parte del equipo de trabajo y que se cite en la memoria de la solicitud o aquel cuya participación se justifique debidamente en los informes de seguimiento científico técnico. Los gastos de viaje, alojamiento y manutención que se imputen estarán limitados por los importes establecidos para el grupo 2 en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio. Les estades de recerca dels membres de l Equip Investigadors i de Treball del projecte a d altres laboratoris, centres de Recerca.. (per a realitzar tasques relacionades amb el projecte) superiors al mes, hauran d estar degudament explicades alpressupostdelasol licitud Presentada o s haurà de demanar Autorització Expressa i esperar l Autorització de la DGI, a la vegada que ho expliquem als Informes de seguiment

9 VIATGES I DIETES (II): QUINA DESPESA ÉS ELEGIBLE? SÍ: *Despeses de transport, allotjament i manutenció (en funció de les dietes i despeses quepermet el RD 462/2002 ), *Dinars Reunions de treball quan el projecte només té finançament dels Pressupostos Generals de l Estat (PGE) IMPORTANT: Als dinars de treball haurà d haver com a mínim 1 persona membre de l Equip Investigador L import màxim per àpat i assistent estarà limitat pel 18,70, establert com a mitja dieta pel RD462/20002, per a territori nacional.

10 p VIATGES I DIETES (III): QUINA DESPESA NO ÉS ELEGIBLE? NO: *Dinars Reunions de treball quan el projecte té cofinançament FEDER. *Assegurances de Viatge

11 7 ALTRES Despeses d Execució Segons BOE de la Convocatòria: 7.1 Costes de utilización y acceso a infraestructuras científicas y técnicas singulares (ICTS) y grandes instalaciones científicas nacionales e internacionales. Gastos de utilización de servicios centrales y generales de investigación de la entidad. 7.2 Costes de solicitud y otros gastos de mantenimiento de derechos de propiedad industrial e intelectual derivados de la actuación 7.3 Gastos de publicación y difusión de resultados incluidos aquellos que pudieran derivarse de la publicación en revistas de acceso abierto. Gastos de inscripción a congresos y jornadas técnicas. Gastos derivados de la internacionalización de la actividad ddy otros gastos relacionados con actividades dd de colaboración con otros grupos nacionales e internacionales 7.4 Gastos derivados de actividades de formación imprescindibles para la ejecución del proyecto y de organización de actividades científico técnicas 7.5 Gastos de subcontratación de hasta un 25% de la cuantía total de la ayuda concedida que podrá incrementarse en casos debidamente justificados

12 Projectes d Investigació Fonamental no orientada El pressupost ALTRES DESPESES D EXECUCIÓ (II): QUINA DESPESA ÉS ELEGIBLE? SÍ: Inclou la despesa de publicacions en sistemes d OPEN ACCES i despeses d edició, serveis ceintíficotècnics, Inscripcions dels membres de l Equip del Projecte a Congressos,..Minutes per a Conferenciants Convidatsalal projecte en el marc d Organització de Seminaris, Encàrrecs d Obra Científica a tercers externs NO: matrícules de doctorat, ni quotes d associacions i de col legis professionals, ni despeses per a tesis doctorals, ni despeses financeres, ni atencions protocol làries, ni obsequis donatius,..

13 Projectes d Investigació Fonamental no orientada El pressupost CONSIDERACIONS SOBRE EL PRESSUPOST I LA JUSTIFICACIÓ: 1) Un dels punts d avaluació davaluacióés l adequació dels recursos sol licitats licitats a les tasques que es desenvoluparan. 2) Feu lo pensant en què s executarà: el que demaneu a la sol licitud és elquepodreugastar (sempre quesiguin despeseselegibles). Que una despesa consti al pressupost inicial no vol dir que aquesta sigui elegible 1) Aquelles despeses que no estiguin al pressupost p inicial s hauran de detallar als informes econòmics anuals i als científico tècnics de seguiment i final per tal que siguin subvencionables, sinó seran objecte de REVOCACIÓ. La Elegibilitat de la despesa que us hem detallat a la Present Presentació és l actual i es podrà veure modificada quan la DGI del Mineco publiqui les Instruccions d Execució i Justificació del Plan Estatal 2014

14 El Servei de Recerca us pot ajudar a elaborar i a revisar el PRESSUPOST de la vostra sol.licitud. Us animem a que ens els envieu. Campus Comunicació Campus Ciutadella Campus Mar Manel Ronda Maria Vendrell Txema Farrona

15 MOLTES GRÀCIES Servei de Recerca 16; 17 i 18 de setembre de 2014

ALGUNAS NOVEDADES DE LAS CONVOCATORIAS 2013 DE PROYECTOS DE I+D

ALGUNAS NOVEDADES DE LAS CONVOCATORIAS 2013 DE PROYECTOS DE I+D ALGUNAS NOVEDADES DE LAS CONVOCATORIAS 2013 DE PROYECTOS DE I+D Nota informativa sin valor legal. Los detalles deberán consultarse en las respectivas convocatorias. En cumplimiento del Plan Estatal de

Más detalles

INSTRUCCIONES DE EJECUCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

INSTRUCCIONES DE EJECUCIÓN Y JUSTIFICACIÓN SECRETARIA DE ESTADO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN SECRETARIA GENERAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA INSTRUCCIONES DE EJECUCIÓN

Más detalles

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015 Dades d identificació de la persona sol licitant / Datos de identificación de la persona solicitante Nom / Nombre Primer cognom / Primer apellido Segon cognom / Segundo apellido Tipus identificador / Tipo

Más detalles

PRINCIPALES NOVEDADES CONVOCATORIAS PROYECTOS 2015

PRINCIPALES NOVEDADES CONVOCATORIAS PROYECTOS 2015 PRINCIPALES NOVEDADES CONVOCATORIAS PROYECTOS 2015 29/5/2015 S. G. Proyectos Investigación Albacete 5, 28027 Madrid MINECO SGPI Investigador principal: Los proyectos podrán tener 1 IP o IP + co IP Pertenecerán

Más detalles

INSTRUCCIONES DE EJECUCIÓN Y JUSTIFICACIÓN CONVOCATORIA SUBPROGRAMA ESTATAL DE GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO 2013: MODALIDAD 1: PROYECTOS DE I+D ÍNDICE

INSTRUCCIONES DE EJECUCIÓN Y JUSTIFICACIÓN CONVOCATORIA SUBPROGRAMA ESTATAL DE GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO 2013: MODALIDAD 1: PROYECTOS DE I+D ÍNDICE SECRETARIA DE ESTADO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN SECRETARIA GENERAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA INSTRUCCIONES DE EJECUCIÓN

Más detalles

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE:

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: 1. Dades personals persona o entitat SOL LICITANT /Datos Personales persona o entidad SOLICITANTE Entitat sol licitant/ Entidad solicitante: NIF Domicili/Domicilio:

Más detalles

REVISONS DE GAS ALS DOMICILIS

REVISONS DE GAS ALS DOMICILIS CONCEPTES BÀSICS Què és una revisió periòdica del gas? i cada quant temps ha de realitzar-se una revisió periòdica de gas butà? Una revisió periòdica del gas és el procés per mitjà del qual una empresa

Más detalles

MISSIÓ COMERCIAL COSTA EST D ESTATS UNITS del 10 al 13 de novembre de 2014

MISSIÓ COMERCIAL COSTA EST D ESTATS UNITS del 10 al 13 de novembre de 2014 PROMOCIÓN INTERNACIONAL nº - 124 / 31-24 setembre 2014 Catalunya MISÓ COMERCIAL COSTA EST D ESTATS UNITS del 10 al 13 de novembre de 2014 Ens plau informar-los de la propera missió empresarial a la Costa

Más detalles

ANNEX II / ANEXO II. Valoració individual de la Comissió núm. Valoración individual de la Comisión núm. de la plaça núm. de la plaza núm.

ANNEX II / ANEXO II. Valoració individual de la Comissió núm. Valoración individual de la Comisión núm. de la plaça núm. de la plaza núm. ANNEX II / ANEXO II Valoració individual de la Comissió núm. Valoración individual de la Comisión núm. 8.1 de la plaça núm. de la plaza núm. DC02950 Categoria: Categoría: PROFESSOR/A ASSOCIAT/ADA LOU PROFESOR/A

Más detalles

194 Beques 'Santander CRUE CEPYME Pràctiques en Empresa' per a estudiants de la Universitat de València Curs 2012/2013

194 Beques 'Santander CRUE CEPYME Pràctiques en Empresa' per a estudiants de la Universitat de València Curs 2012/2013 194 Beques 'Santander CRUE CEPYME Pràctiques en Empresa' per a estudiants de la Universitat de València Curs 2012/2013 OBJECTIUS Promoure la realització de pràctiques entre els estudiants de la Universitat

Más detalles

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS TIPUS DE CONVALIDACIONS Aquest document recull les possibles convalidacions de mòduls i unitats formatives del cicle formatiu de grau superior ICA0 Administració de sistemes,

Más detalles

CONVOCATÒRIA PROMOCIÓ OCUPACIÓ JOVE 2014 MINECO

CONVOCATÒRIA PROMOCIÓ OCUPACIÓ JOVE 2014 MINECO CONVOCATÒRIA PROMOCIÓ OCUPACIÓ JOVE 2014 MINECO La Universitat Autònoma de Barcelona convoca 29 places, en el marc del programa d ajuts per a la promoció de l ocupació jove i implantació de la garantia

Más detalles

PROYECTOS Qué diferencia existe entre un Proyecto de Promoción General y Motriz?

PROYECTOS Qué diferencia existe entre un Proyecto de Promoción General y Motriz? PROYECTOS Qué diferencia existe entre un Proyecto de Promoción General y Motriz? Proyectos de Promoción General son aquellos cuya finalidad es la obtención de nuevos conocimientos generales, científicos

Más detalles

1. Condicions generals 1. Condiciones generales

1. Condicions generals 1. Condiciones generales Convocatòria d audicions per a confeccionar una llista de col laboradors de CLARINET BAIX per la T. 2015/16 Convocatoria de audiciones para elaborar una lista de colaboradores de CLARINETE BAJO para la

Más detalles

POLÍTICA DE COOKIES. La información que le proporcionamos a continuación, le ayudará a comprender los diferentes tipos de cookies:

POLÍTICA DE COOKIES. La información que le proporcionamos a continuación, le ayudará a comprender los diferentes tipos de cookies: POLÍTICA DE COOKIES Una "Cookie" es un pequeño archivo que se almacena en el ordenador del usuario y nos permite reconocerle. El conjunto de "cookies" nos ayuda a mejorar la calidad de nuestra web, permitiéndonos

Más detalles

XV CONGRÉS. de la Societat Catalana. Barcelona, 25, 26, 27 i 28 de Maig de 2011 WWW.CONGRESSCCC.ORG HOTEL DIAGONAL ZERO

XV CONGRÉS. de la Societat Catalana. Barcelona, 25, 26, 27 i 28 de Maig de 2011 WWW.CONGRESSCCC.ORG HOTEL DIAGONAL ZERO WWW.CONGRESSCCC.ORG XV CONGRÉS de la Barcelona, 25, 26, 27 i 28 de Maig de 2011 Benvolgut col lega, El Congrés de la arriba a la seva quinzena edició. Desprès d aquests anys i tal com es habitual, ho fa

Más detalles

1.- Objeto y financiación de las ayudas 2.- Características de las ayudas 3.- Conceptos susceptibles de ayuda Pág. 2

1.- Objeto y financiación de las ayudas 2.- Características de las ayudas 3.- Conceptos susceptibles de ayuda Pág. 2 RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, DE 3 DE MAYO DE 2016, POR LA QUE SE PUBLICA LA CONVOCATORIA DE AYUDAS 2016 PARA LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO

Más detalles

Los gastos deben realizarse dentro del período subvencionable o plazo de ejecución de los programas.

Los gastos deben realizarse dentro del período subvencionable o plazo de ejecución de los programas. GUÍA PARA LA EJECUCIÓN DE GASTO DE LAS AYUDAS A PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DE I+D ENTRE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID HUMANIDADES 2015 1.-NORMATIVA - Ley 38/2003, de 17 de noviembre,

Más detalles

Beques Daniel Bravo. per a estades curtes a l'estranger d'investigació biomèdica. Bases convocatòria 2015

Beques Daniel Bravo. per a estades curtes a l'estranger d'investigació biomèdica. Bases convocatòria 2015 Beques Daniel Bravo per a estades curtes a l'estranger d'investigació biomèdica Bases convocatòria 2015 Objectiu Beneficiaris La Fundació Privada Daniel Bravo Andreu presenta la convocatòria 2015 de les

Más detalles

LES REGLES DE VALORACIÓ DE LES RETRIBUCIONS EN ESPÈCIE.

LES REGLES DE VALORACIÓ DE LES RETRIBUCIONS EN ESPÈCIE. LES REGLES DE VALORACIÓ DE LES RETRIBUCIONS EN ESPÈCIE. El passat dissabte 26 de juliol es publicava en el Butlletí Oficial de l Estat el Reial Decret 637/2014, de 25 de juliol, pel que es modifica l article

Más detalles

SERVEI DE RECURSOS HUMANS

SERVEI DE RECURSOS HUMANS Codi núm. / Código nº:.. 1. Dades de la plaça convocada a concurs / Datos de la plaza convocada a concurso Àrea / Área:... Perfil / Perfil:... Departament / Departamento:... Data de la resolució / Fecha

Más detalles

8.1 CONTINGUT COMPTES ANUALS.

8.1 CONTINGUT COMPTES ANUALS. 8.1 CONTINGUT COMPTES ANUALS. El contingut dels comptes anuals segons la ICAL Normal és: Balanç Compte del Resultat Econòmico-Patrimonial Estat de la Liquidació del Pressupost Memòria 1. Organización 2.

Más detalles

D5 DRETS I OBLIGACIONS DELS ALUMNES

D5 DRETS I OBLIGACIONS DELS ALUMNES Instruccions per a l alumnat dels cursos de formació professional per a l ocupació adreçats prioritàriament a treballadores es i treballadors desocupats (Reial decret 395/2007, de 23 de març, i Ordre TAS/718/2008,

Más detalles

ACCIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD 2014 Ministerio de Economía y Competitividad

ACCIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD 2014 Ministerio de Economía y Competitividad ACCIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD 2014 Ministerio de Economía y Competitividad Presentación Cristina García Fresca Responsable del departamento de convocatorias nacionales y regionales Presentación Contratos

Más detalles

Red Temática de Investigación Cooperativa en Cáncer. www.rticc.org. Madrid, 07 Marzo 2013

Red Temática de Investigación Cooperativa en Cáncer. www.rticc.org. Madrid, 07 Marzo 2013 Red Temática de Investigación Cooperativa en Cáncer www.rticc.org Madrid, 07 Marzo 2013 Nueva pagina web de la RTICC Aclaraciones aspectos administrativos Aplicación seguimiento científico Nueva pagina

Más detalles

GUÍA DE AYUDA_2016. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN SALUD Modalidad: Proyectos de Investigación en salud (PI)

GUÍA DE AYUDA_2016. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN SALUD Modalidad: Proyectos de Investigación en salud (PI) GUÍA DE AYUDA_2016 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN SALUD Modalidad: Proyectos de Investigación en salud (PI) 1. Qué se puede solicitar? 2. Quién puede solicitarlo? 3. Requisitos de las entidades solicitantes

Más detalles

Objetivos: Proyectos Financiables:

Objetivos: Proyectos Financiables: Resolución de 30 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, por la que se aprueba la convocatoria de tramitación anticipada del año 2015, para la concesión

Más detalles

Els centres d atenció a la gent gran a Catalunya (2009)

Els centres d atenció a la gent gran a Catalunya (2009) Els centres d atenció a la gent gran a Catalunya (29) Dossiers Idescat 1 Generalitat de Catalunya Institut d Estadística de Catalunya Informació d estadística oficial Núm. 15 / setembre del 213 www.idescat.cat

Más detalles

TFGs d oferta pública i concertats:

TFGs d oferta pública i concertats: Guia ràpida per a donar d'alta un TFG/TFM A continuació es detalla una guia ràpida per a donar d alta un TFG, el procediment a seguir dependrà del tipus de TFG TFGs d oferta pública i concertats: Els passos

Más detalles

ANEXO III. D... D.N.I... como Presidente/a de la entidad... C.I.F.

ANEXO III. D... D.N.I... como Presidente/a de la entidad... C.I.F. ANEXO III D...... D.N.I...... como Presidente/a de la entidad... C.I.F. DECLARO bajo mi responsabilidad que las actividades realizadas en el período subvencionable que han sido financiadas con la subvención

Más detalles

Finalment, s aprofita l ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d algunes prestacions de serveis socials.

Finalment, s aprofita l ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d algunes prestacions de serveis socials. ORDRE BSF/127/2012, de 9 de maig, per la qual s'actualitzen el cost de referència, el mòdul social i el copagament, així com els criteris funcionals de les prestacions de la Cartera de Serveis Socials

Más detalles

Transposición Directiva 2012/27/UE

Transposición Directiva 2012/27/UE Transposición Directiva 2012/27/UE 09/06/2015 Lorenzo Morales Soci enginyer Greenstorm Sostenibilitat Energètica SL lmorales@greenstorm.cat INDICE 1. Marco normativo 2. Futuro marco normativo estatal 3.

Más detalles

Biblioteca i serveis universitaris

Biblioteca i serveis universitaris Biblioteca i serveis universitaris 275 Biblioteca i serveis universitaris Biblioteca A més del personal fix, format pel director, la cap de bibliotecàries i vuit professionals més, fem constar la presència

Más detalles

3.2. La duración de los proyectos será de un mínimo de 6 meses a un máximo de 2 años.

3.2. La duración de los proyectos será de un mínimo de 6 meses a un máximo de 2 años. CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS DURANTE EL PERIODO 2010-2012. Resolución de 26 de Abril de 2010, de la

Más detalles

DATOS DEL REPRESENTANTE / DADES DEL REPRESENTANT SUBVENCIÓN SOLICITADA / SUBVENCIÓ SOL LICITADA

DATOS DEL REPRESENTANTE / DADES DEL REPRESENTANT SUBVENCIÓN SOLICITADA / SUBVENCIÓ SOL LICITADA A DATOS DE IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD / DADES D IDENTIFICACIÓ DE L ENTITAT Nombre de la entidad / Nom de l entitat CIF Domicilio (calle/plaza, nº) / Domicili (carrer/plaça, nº) C.P. Localidad / localitat

Más detalles

RETOS-COLABORACIÓN 2014. Preguntas Frecuentes

RETOS-COLABORACIÓN 2014. Preguntas Frecuentes RETOS-COLABORACIÓN 2014 Preguntas Frecuentes RETOS-COLABORACIÓN 2014 ÍNDICE DE CONTENIDO Contenido 1. Qué requisitos de tramitación PREVIOS debe cumplir mi entidad para poder presentar una solicitud de

Más detalles

I.- AYUDAS PARA CONTRATOS TORRES QUEVEDO

I.- AYUDAS PARA CONTRATOS TORRES QUEVEDO I.- AYUDAS PARA CONTRATOS TORRES QUEVEDO 1. Objetivo La concesión de ayudas de una duración de tres años a, centros tecnológicos de ámbito estatal, centros de apoyo a la innovación tecnológica de ámbito

Más detalles

La convocatòria de reunió

La convocatòria de reunió La convocatòria de reunió És el document amb què habitualment es demana la presencia d algú en un lloc i en una data i una hora determinats perquè participi en una reunió. Té un to formal i una estructura

Más detalles

EL BO SOCIAL, APROFITA L!

EL BO SOCIAL, APROFITA L! EL BO SOCIAL, APROFITA L! El Bo Social, aprofita l! Què és? Un descompte del 25% en la factura de l electricitat del preu del terme de potència (terme fix) i del consum. En cap cas dels lloguers o serveis

Más detalles

RÈGIM ECONÒMIC DELS DIPUTATS. Pressupost per al 2014

RÈGIM ECONÒMIC DELS DIPUTATS. Pressupost per al 2014 RÈGIM ECONÒMIC DELS DIPUTATS Pressupost per al 2014 1. Retribucions Els diputats tenen dret a una assignació fixa i poden percebre també assignacions variables amb el caràcter d indemnització per a l exercici

Más detalles

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS EN LA UNIVERSIDAD. Universitat Jaume I.

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS EN LA UNIVERSIDAD. Universitat Jaume I. NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS EN LA UNIVERSIDAD. Universitat Jaume I. PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Unitat de Suport Educatiu Universitat Jaume I SIAE. Servició de Información al Estudiante

Más detalles

Carga masiva gastos justificación Ayudas del Mº de Economía y Competitividad con XML Enero 2016

Carga masiva gastos justificación Ayudas del Mº de Economía y Competitividad con XML Enero 2016 Carga masiva gastos justificación Ayudas del Mº de Economía y Competitividad con XML Enero 2016 1/56 ADI MODIFICACIONES RESPECTO A LA ANTERIOR VERSIÓN La nueva versión de carga masiva tiene los siguientes

Más detalles

PROPUESTA DE APROBACIÓN DE CURSO DE ESPECIALIZACIÓN Y ACTIVIDADES ACADÉMICAS ORIENTADAS A LA FORMACIÓN

PROPUESTA DE APROBACIÓN DE CURSO DE ESPECIALIZACIÓN Y ACTIVIDADES ACADÉMICAS ORIENTADAS A LA FORMACIÓN 2 de 8 PROPUESTA DE APROBACIÓN DE CURSO DE ESPECIALIZACIÓN Y ACTIVIDADES ACADÉMICAS ORIENTADAS A LA FORMACIÓN 1. Denominación del curso / actividad (Se debe consignar la denominación del curso en castellano,

Más detalles

GUÍA PARA LA JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS A ONG

GUÍA PARA LA JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS A ONG GUÍA PARA LA JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS A ONG Actualizada convocatorias 2014 Subdirección General de Información, Estudios

Más detalles

Economia de l empresa Sèrie 1

Economia de l empresa Sèrie 1 Proves d accés a cicles formatius de grau superior de formació professional inicial, d ensenyaments d arts plàstiques i disseny, i d ensenyaments esportius 2012 Economia de l empresa Sèrie 1 SOLUCIONS,

Más detalles

Versió castellana de les normes de publicitat PO FEDER 2007-2013 (R. CE 1828/2006)

Versió castellana de les normes de publicitat PO FEDER 2007-2013 (R. CE 1828/2006) Versió castellana de les normes de publicitat PO FEDER 2007-2013 (R. CE 1828/2006) Artículo 8.Responsabilidades de los beneficiarios relativas a las medidas de información y publicidad destinadas al público.

Más detalles

INSTRUCCIONS PER A EMPLENAR LA SOL LICITUD DE MODIFICACIÓ DE CÀRREC INTERN UA-SGE-CI-01-VE

INSTRUCCIONS PER A EMPLENAR LA SOL LICITUD DE MODIFICACIÓ DE CÀRREC INTERN UA-SGE-CI-01-VE INSTRUCCIONS PER A EMPLENAR LA SOL LICITUD DE MODIFICACIÓ DE CÀRREC INTERN UA-SGE-CI-01-VE Exercici econòmic: s'indicarà l'exercici econòmic corrent. 1. Identificació de l'expedient Apartat A. Dades identificatives

Más detalles

Noves tecnologies i comunicació 2.0 Usos i potencialitats del branding de les empreses en temps de crisi. Assumpció Huertas

Noves tecnologies i comunicació 2.0 Usos i potencialitats del branding de les empreses en temps de crisi. Assumpció Huertas Noves tecnologies i comunicació 2.0 Usos i potencialitats del branding de les empreses en temps de crisi Assumpció Huertas Valls, 24 d abril de 2013 CRISI Moltes empreses deixen de fer comunicació. Això

Más detalles

Elche, 2 de diciembre de 2009. El rector, p. d. (R 767/07 de 10.05.2007), el vicerrector de Personal: José Francisco González Carbonell.

Elche, 2 de diciembre de 2009. El rector, p. d. (R 767/07 de 10.05.2007), el vicerrector de Personal: José Francisco González Carbonell. Universitat Miguel Hernández d Elx RESOLUCIÓ de 2 de desembre del 2009, per la qual s ordena la publicació íntegra de la relació de llocs de treball del personal d administració i servicis de la Universitat

Más detalles

ESTADÍSTIQUES I GRÀFICS a ITACA (en castellano más adelante, pág. 15 a 28)

ESTADÍSTIQUES I GRÀFICS a ITACA (en castellano más adelante, pág. 15 a 28) ESTADÍSTIQUES I GRÀFICS a ITACA (en castellano más adelante, pág. 15 a 28) Des de Centre Llistats Estadístiques i Gràfics podrà obtindre informació estadística sobre distints aspectes acadèmics del seu

Más detalles

2.- En cas de necessitat una atenció posterior a la prestada en primera instància, quan indiquen en urgències la necessitat un seguiment per un

2.- En cas de necessitat una atenció posterior a la prestada en primera instància, quan indiquen en urgències la necessitat un seguiment per un RAM ACCIDENTS NUM. PÒLISSA: 50060362 CONSELLERIA DE EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT DIRECCIÓN GENERAL D ESPORT JOCS ESPORTIUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA PROTOCOL D'ACTUACIÓ PER ALS ASSEGURATS

Más detalles

COM FER UN BON CURRÍCULUM VITAE?. MODELS.

COM FER UN BON CURRÍCULUM VITAE?. MODELS. COM FER UN BON CURRÍCULUM VITAE?. MODELS. Portalexcellence Servei Municipal d Ocupació de Cerdanyola del Vallès www.portalexcellence.cat www.ocupacioiempresa.cerdanyola.cat CURRÍCULUM VITAE 1. DEFINICIÓ

Más detalles

APLICABLE A LAS SIGUIENTES ENTIDADES:

APLICABLE A LAS SIGUIENTES ENTIDADES: INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA GUÍA PARA LA JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES DESTINADAS A LA FINANCIACIÓN DE PLANES DE FORMACIÓN EN EL MARCO DEL ACUERDO DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO DE LAS

Más detalles

A.1 Dar una expresión general de la proporción de componentes de calidad A que fabrican entre las dos fábricas. (1 punto)

A.1 Dar una expresión general de la proporción de componentes de calidad A que fabrican entre las dos fábricas. (1 punto) e-mail FIB Problema 1.. @est.fib.upc.edu A. En una ciudad existen dos fábricas de componentes electrónicos, y ambas fabrican componentes de calidad A, B y C. En la fábrica F1, el porcentaje de componentes

Más detalles

IRPF: EXENCIÓN DE PRESTACIONES Y AYUDAS POR ACOGIMIENTO DE MENORES, PERSONAS CON MINUSVALÍA O MAYORES DE 65 AÑOS FUNDAMENTOS DE DERECHO

IRPF: EXENCIÓN DE PRESTACIONES Y AYUDAS POR ACOGIMIENTO DE MENORES, PERSONAS CON MINUSVALÍA O MAYORES DE 65 AÑOS FUNDAMENTOS DE DERECHO IRPF: EXENCIÓN DE PRESTACIONES Y AYUDAS POR ACOGIMIENTO DE MENORES, PERSONAS CON MINUSVALÍA O MAYORES DE 65 AÑOS La ayuda controvertida se concede a la madre del recurrente, que es la persona acogida,

Más detalles

4. Universidades Universidad de Alicante. 4. Universitats Universitat d Alacant. 28090 20 11 2003 DOGV - Núm. 4.634 ORDENE ORDENO

4. Universidades Universidad de Alicante. 4. Universitats Universitat d Alacant. 28090 20 11 2003 DOGV - Núm. 4.634 ORDENE ORDENO 28090 20 11 2003 DOGV - Núm. 4.634 ORDENE Primer Deixar sense efecte el nomenament de José Vicente Albero Calabuig com a membre del tribunal de les convocatòries 6/2000 i 7/2000. Segon Nomenar a Ofelia

Más detalles

FICHAS TÉCNICAS DE NORMAS DE SUBVENCIONABILIDAD POCTEP 2014-2020

FICHAS TÉCNICAS DE NORMAS DE SUBVENCIONABILIDAD POCTEP 2014-2020 FICHAS TÉCNICAS DE NORMAS DE SUBVENCIONABILIDAD POCTEP 2014-2020 1. BASE NORMATIVA Reglamento (UE) nº 1303/2013 Reglamento (UE) nº 1299/2013 Reglamento Delegado (UE) nº 481/2014 El Reglamento (UE) nº 1299/2013

Más detalles

PLAZAS A SOLICITAR / PLACES A SOL LICITAR REGISTRO DE ENTRADA / REGISTRE D ENTRADA

PLAZAS A SOLICITAR / PLACES A SOL LICITAR REGISTRO DE ENTRADA / REGISTRE D ENTRADA SOLICITUD DEL PROGRAMA DE VACACIONES PARA MAYORES CASTELLÓN SÉNIOR DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN. SOL LICITUD DEL PROGRAMA DE VACANCES PER A MAJORS CASTELLÓN SÉNIOR DE LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ. PLAZAS A

Más detalles

MOSTRA DE TREBALLS REALITZATS. EL BANY un espai de tranquil litat

MOSTRA DE TREBALLS REALITZATS. EL BANY un espai de tranquil litat MOSTRA DE TREBALLS REALITZATS EL BANY un espai de tranquil litat Lluny de la freda funcionalitat del passat, avui dia el bany s ha transformat en un espai més habitable. Un lloc on la distribució està

Más detalles

XVIII Congrés Nacional Català d Urgències i Emergències Lloret de Mar 24 i 25 de març de 2011

XVIII Congrés Nacional Català d Urgències i Emergències Lloret de Mar 24 i 25 de març de 2011 XVIII Congrés Nacional Català d Urgències i Emergències Lloret de Mar 24 i 25 de març de 2011 Pautas de colaboración Benvolguts/des senyors/es Des de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, ens

Más detalles

Recursos Humanos en Investigación y Desarrollo

Recursos Humanos en Investigación y Desarrollo enero 2009 www.bibliopos.es Recursos Humanos en Investigación y Desarrollo Artículo 149.1.15ª de la Constitución. Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica

Más detalles

Becas. del Ayuntamiento de Madrid para investigadores y artistas en la Residencia de Estudiantes CONVOCATORIA PÁG. - ANEXO III - CURRÍCULUM VITAE

Becas. del Ayuntamiento de Madrid para investigadores y artistas en la Residencia de Estudiantes CONVOCATORIA PÁG. - ANEXO III - CURRÍCULUM VITAE - ANEXO III - Becas CONVOCATORIA CURSO 2009/2010 del Ayuntamiento de Madrid para investigadores y artistas en la Residencia de Estudiantes CURRÍCULUM VITAE INFORMACIÓN GENERAL DATOS PERSONALES APELLIDOS

Más detalles

La formación profesional DUAL. FINAL CONFERENCE DUALVET Zaragoza, 24 de septiembre de 2015

La formación profesional DUAL. FINAL CONFERENCE DUALVET Zaragoza, 24 de septiembre de 2015 La formación profesional DUAL FINAL CONFERENCE DUALVET Zaragoza, 24 de septiembre de 2015 Formación profesional DUAL: origen y fundamento Concepto: la formación profesional FP en alternancia dual es la

Más detalles

NORMATIVA DE LA UPM SOBRE ACCIONES EN COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO.

NORMATIVA DE LA UPM SOBRE ACCIONES EN COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO. NORMATIVA DE LA UPM SOBRE ACCIONES EN COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO. Preámbulo Resulta manifiesto el interés que tiene impulsar la acción para el desarrollo desde la propia Universidad como se refleja

Más detalles

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de EDICIONES DON BOSCO

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de EDICIONES DON BOSCO Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de EDICIONES DON BOSCO 1. Información sobre el responsable del tratamiento de los datos alojados en la página oficial de EDICIONES DON BOSCO en la

Más detalles

Categoria: DIPLOMAT/DA SANITARI/ÀRIA D INFERMERIA (SUBGRUP A2) D ATENCIÓ PRIMÀRIA

Categoria: DIPLOMAT/DA SANITARI/ÀRIA D INFERMERIA (SUBGRUP A2) D ATENCIÓ PRIMÀRIA DILIGÈNCIA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA CONVOCATÒRIA PER COBRIR PLACES VACANTS DE LA CATEGORIA PROFESSIONAL DE DIPLOMAT/DA SANITARI/ÀRIA D INFERMERIA (SUBGRUP A2) D ATENCIÓ PRIMÀRIA. (Núm. de registre

Más detalles

I. DATOS GENERALES DE LA PROPUESTA Y DEL EQUIPO DE TRABAJO Datos generales de la propuesta

I. DATOS GENERALES DE LA PROPUESTA Y DEL EQUIPO DE TRABAJO Datos generales de la propuesta FORMATO Financiamiento Institucional a Proyectos de Investigación Clave de Registro: I. DATOS GENERALES DE LA PROPUESTA Y DEL EQUIPO DE TRABAJO Datos generales de la propuesta 1. Nombre del responsable

Más detalles

Nous projectes als polígons

Nous projectes als polígons 00 Nous projectes als polígons Catàleg dels Polígons Industrials de Barberà del Vallès Àrea d aparcaments i serveis Área de aparcamientos y servicios Centre d aparcaments de vehícles industrials i serveis

Más detalles

INSTRUCCIONES DE EJECUCIÓN Y JUSTIFICACIÓN. PROYECTOS DE I+D+i - CONVOCATORIA 2012

INSTRUCCIONES DE EJECUCIÓN Y JUSTIFICACIÓN. PROYECTOS DE I+D+i - CONVOCATORIA 2012 SECRETARIA DE ESTADO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN SECRETARIA GENERAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA INSTRUCCIONES DE EJECUCIÓN

Más detalles

Aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria el 21 de diciembre de 2015 (BOULPGC de 8 de enero de 2016)

Aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria el 21 de diciembre de 2015 (BOULPGC de 8 de enero de 2016) REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS EUROPEOS DE I+D EN EL MARCO DEL PROGRAMA HORIZONTE 2020 DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad

Más detalles

Contrato privado Procedimiento abierto Oferta: varios criterios de adjudicación Contrato sujeto a regulación armonizada Tramitación ordinaria

Contrato privado Procedimiento abierto Oferta: varios criterios de adjudicación Contrato sujeto a regulación armonizada Tramitación ordinaria Corts Valencianes Licitació número CVA 25/15. Serveis d assegurança col lectiva de vida i accidents per als diputats i diputades de les Corts i serveis d assegurança col lectiva de vida i acci dents del

Más detalles

ACTIVITAT: JOGUINES NO SEXISTES

ACTIVITAT: JOGUINES NO SEXISTES ACTIVITAT: JOGUINES NO SEXISTES Comissió OBJECTIUS - Analitzar amb els infants el condicionament sexista de les joguines - Reforçar la participació activa dels infants en l educació en perspectiva de gènere

Más detalles

GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas al desarrollo de actividades y proyectos de investigación en materia de tráfico, movilidad y seguridad

Más detalles

Poden obrir sense limitació d horari i tots els dies. Poden obrir sense limitació d horari (mínim: 18 h el dia) i tots els dies excepte els dies de tancament obligatori (1 de gener i 25 de desembre) i

Más detalles

BASES REGULADORAS PARA

BASES REGULADORAS PARA BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS DESTINADAS A JÓVENES ESTUDIANTES DE BURJASSOT PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS EN EL EXTRANJERO PARA EL CURSO 2011/2012 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Más detalles

SR. PRESIDENT DEL COL LEGI OFICIAL D AGENTS COMERCIALS DE SABADELL SR. PRESIDENTE DEL COLEGIO OFICIAL DE AGENTES COMERCIALES DE SABADELL

SR. PRESIDENT DEL COL LEGI OFICIAL D AGENTS COMERCIALS DE SABADELL SR. PRESIDENTE DEL COLEGIO OFICIAL DE AGENTES COMERCIALES DE SABADELL DOCUMENT COL LEGIAL Calassanç Duran, 144 bxs. Esquerra 08203 Sabadell SOL LICITUD D INGRÉS / SOLICITUD DE INGRESO 1 Sol licitud número: Solicitud número: DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES Registrat número:

Más detalles

INSTRUCCIONES DE EJECUCIÓN Y JUSTIFICACIÓN. PROYECTOS DE I+D+i - CONVOCATORIA 2011

INSTRUCCIONES DE EJECUCIÓN Y JUSTIFICACIÓN. PROYECTOS DE I+D+i - CONVOCATORIA 2011 INSTRUCCIONES DE EJECUCIÓN Y JUSTIFICACIÓN PROYECTOS DE I+D+i - CONVOCATORIA 2011 Orden de Bases de 7/3/2008 (BOE de 8 de marzo) y Resolución de 20/12/2010 (BOE de 21 de diciembre), Subprograma de Proyectos

Más detalles

Per tot això, amb els informes favorables de l Advocacia General de la Generalitat i de la conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació, a

Per tot això, amb els informes favorables de l Advocacia General de la Generalitat i de la conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació, a Conselleria de Justícia i Administracions Públiques DECRET 22/2008, de 7 de març, del Consell, pel qual s aprova l oferta d ocupació pública de 2008 per al personal de l administració de la Generalitat.

Más detalles

UNIVERSITAT DE BARCELONA XARXES INTERNACIONALS. Reunió Universitats Xarxa Lluis Vives

UNIVERSITAT DE BARCELONA XARXES INTERNACIONALS. Reunió Universitats Xarxa Lluis Vives UNIVERSITAT DE BARCELONA XARXES INTERNACIONALS Reunió Universitats Xarxa Lluis Vives Universitat de Barcelona, 14 de març de 2013 2 3 AUIP Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado www.auip.org

Más detalles

Cuál es la mejor vía para plantear las dudas sobre el texto de la convocatoria y la propuesta que quiero presentar?

Cuál es la mejor vía para plantear las dudas sobre el texto de la convocatoria y la propuesta que quiero presentar? Proyectos I+D 2015 (Excelencia y Retos) Preguntas sobre la convocatoria Cuál es la mejor vía para plantear las dudas sobre el texto de la convocatoria y la propuesta que quiero presentar? La mejor forma

Más detalles

COBERTURES BÀSIQUES: CONTRACTACIÓ:

COBERTURES BÀSIQUES: CONTRACTACIÓ: COBERTURES BÀSIQUES: Indemnització de 42 del dia 1 al 3 inclosos. Indemnització de 21 del dia 4 al 20 inclosos. Es cobreix el dia de l alta. Sense preexistències. Límit de 180 dies d indemnització en sinistres

Más detalles

ESO y Bachillerato. Curso 2011-2012

ESO y Bachillerato. Curso 2011-2012 ESO y Bachillerato Curso 2011-2012 ESO en M. ALBERTA ESO: La etapa es obligatoria. Cuatro cursos (de 1º a 3º y 4º). Se puede pasar de curso con una o dos asignaturas suspendidas. Con tres extraordinariamente.

Más detalles

Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ORDE 2/2016 de 22 de febrer, de la Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la

Más detalles

ESTANCIAS DE PROFESORES E INVESTIGADORES EXTRANJEROS, DE ACREDITADA EXPERIENCIA, EN REGIMEN DE AÑO SABATICO EN CENTROS ESPAÑOLES

ESTANCIAS DE PROFESORES E INVESTIGADORES EXTRANJEROS, DE ACREDITADA EXPERIENCIA, EN REGIMEN DE AÑO SABATICO EN CENTROS ESPAÑOLES ESTANCIAS DE PROFESORES E INVESTIGADORES EXTRANJEROS, DE ACREDITADA EXPERIENCIA, EN REGIMEN DE AÑO SABATICO EN CENTROS ESPAÑOLES TODOS LOS IMPRESOS Y DOCUMENTOS DEBERÁN PRESENTARSE A TRAVÉS DE LOS REPRESENTANTES

Más detalles

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de INSERT STAR, S.L.U.

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de INSERT STAR, S.L.U. Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de INSERT STAR, S.L.U. 1. Información sobre el responsable del tratamiento de los datos alojados en la página oficial de INSERT STAR, S.L.U. en la

Más detalles

CREACIÓ I RESTAURACIÓ D'IMATGES DE CLONEZILLA EN UN PENDRIVE AUTORRANCABLE

CREACIÓ I RESTAURACIÓ D'IMATGES DE CLONEZILLA EN UN PENDRIVE AUTORRANCABLE CREACIÓ I RESTAURACIÓ D'IMATGES DE CLONEZILLA EN UN PENDRIVE AUTORRANCABLE En aquest tutorial aprendrem: a) Primer, com fer que un pendrive sigui autoarrancable b) Després, com guardar la imatge d'un portàtil

Más detalles

Proyectos de Investigación Fundamental, en el marco del VI Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011.

Proyectos de Investigación Fundamental, en el marco del VI Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011. Proyectos de Investigación Fundamental, en el marco del VI Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011. Subprograma de Proyectos de Investigación Fundamental

Más detalles

ICSA. Estudi DonaTIC: Una primera reflexió sobre la dona tecnològica

ICSA. Estudi DonaTIC: Una primera reflexió sobre la dona tecnològica Estudi DonaTIC: Una primera reflexió sobre la dona tecnològica Contingut 1.- Introducció 2.- Radiografia de la dona TIC A càrrec d Elisabet Golobardes, Directora d ETSEEI La Salle (Universitat Ramon Llull)

Más detalles

Calendario académico administrativo

Calendario académico administrativo Calendario académico administrativo 1. Acceso y admisión a la Universidad 1.2. Pruebas de acceso a la universidad y preinscripción universitaria (*) Preinscripción junio Del 02.06 al 03.07.2015 Celebración

Más detalles

RESOLUCIÓN por la que se R E S O L U C I O N

RESOLUCIÓN por la que se  R E S O L U C I O N RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2001 por la que se aprueban las bases y se convocan subvenciones y ayudas para la ejecución de proyectos de investigación con perspectiva de género. R E S O L U C I O N

Más detalles

Procedimiento de verificación de la justificación documental de gastos y pagos.

Procedimiento de verificación de la justificación documental de gastos y pagos. Procedimiento de verificación de la justificación documental de gastos y pagos. Proyectos de I+D cofinanciados con FEDER Dirección General de Investigación Científica y Técnica 24/11/2015 Contenido 0.

Más detalles

1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA Página 1 de 5 CONVOCATORIA DE LA SOCIEDAD MURCIANA DE CALIDAD ASISTENCIAL (SOMUCA) POR LA QUE SE CONVOCAN AYUDAS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN CALIDAD ASISTENCIAL 1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA La presente

Más detalles

XII Jornadas de Gestión de la Información Mesa redonda: realidad contra ficción 18 de noviembre de 2010

XII Jornadas de Gestión de la Información Mesa redonda: realidad contra ficción 18 de noviembre de 2010 XII Jornadas de Gestión de la Información Mesa redonda: realidad contra ficción 18 de noviembre de 2010 1. Situación y presentación: Biblioteca especializada con una parte de su fondo virtual, que se difunde

Más detalles

INSTRUCCIONES DE EJECUCIÓN Y JUSTIFICACIÓN PROYECTOS DE I+D+i - CONVOCATORIA 2012

INSTRUCCIONES DE EJECUCIÓN Y JUSTIFICACIÓN PROYECTOS DE I+D+i - CONVOCATORIA 2012 SECRETARIA DE ESTADO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN SECRETARIA GENERAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA INSTRUCCIONES DE EJECUCIÓN

Más detalles

Tossa de Mar. Paradís Blau de la Costa Brava. www.tossademar.cat/casatatossa

Tossa de Mar. Paradís Blau de la Costa Brava. www.tossademar.cat/casatatossa www.tossademar.cat/casatatossa Ajuntament de Tossa de Mar Àrea de Promoció Econòmica www.tossademar.cat www.infotossa.com Promoció Econòmica Ajuntament de Tossa de Mar Tossa de Mar Paradís Blau de la Costa

Más detalles

La regulación de los clubes de cannabis será larga y complicada, pero las instituciones están dando los primeros pasos.

La regulación de los clubes de cannabis será larga y complicada, pero las instituciones están dando los primeros pasos. CÀNNABIS MÒDUL II ACTIVITAT 1 Fitxa 1.1 15 anys La regulación de los clubes de cannabis será larga y complicada, pero las instituciones están dando los primeros pasos. La Agencia de Salud Pública de Cataluña

Más detalles

BASES. Base 1: INTRODUCCIÓN

BASES. Base 1: INTRODUCCIÓN BASES REGULADORAS 2016 PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DESTINADAS A AYUNTAMIENTOS Y MANCOMUNIDADES, PARA LLEVAR A CABO EL DESARROLLO DE APLICACIONES TECNOLÓGICAS COMO LA CREACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE PORTALES

Más detalles

FORMULARI DE SOL LICITUD DEL DIPLOMA ACREDITATIU DE CAPACITACIÓ EN MEDICINA COSMÈTICA I ESTÈTICA

FORMULARI DE SOL LICITUD DEL DIPLOMA ACREDITATIU DE CAPACITACIÓ EN MEDICINA COSMÈTICA I ESTÈTICA OFICINA TÈCNICA D ACREDITACIÓ FORMULARI DE SOL LICITUD DEL DIPLOMA ACREDITATIU DE CAPACITACIÓ EN MEDICINA COSMÈTICA I ESTÈTICA Núm. de col legiat:... Nom i cognoms:... Data naixement:.../.../... Sexe:

Más detalles

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA BOE núm. 72 Lunes 24 marzo 2008 16931 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 5494 RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2008, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se convocan ayudas para el

Más detalles

NORMATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA PARA LA CONTRATACIÓN DE TRABAJOS DE CARÁCTER CIENTÍFICO, TÉCNICO O ARTÍSTICO (CONTRATOS ART. 83 L.O.U.

NORMATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA PARA LA CONTRATACIÓN DE TRABAJOS DE CARÁCTER CIENTÍFICO, TÉCNICO O ARTÍSTICO (CONTRATOS ART. 83 L.O.U. NORMATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA PARA LA CONTRATACIÓN DE TRABAJOS DE CARÁCTER CIENTÍFICO, TÉCNICO O ARTÍSTICO (CONTRATOS ART. 83 L.O.U.) Propuesta 20/04/2015 1 NORMATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

Más detalles