CONVOCATÒRIA DE PROJECTES. Servei de Recerca 16; 17 i 18 de setembre de 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "CONVOCATÒRIA DE PROJECTES. Servei de Recerca 16; 17 i 18 de setembre de 2014"

Transcripción

1 SESSIÓ INFORMATIVA CONVOCATÒRIA DE PROJECTES D INVESTIGACIÓ DEL PLAN ESTATAL 2014 Servei de Recerca 16; 17 i 18 de setembre de 2014

2 Projectes d Investigació Fonamental no orientada El pressupost La pregunta que ens hem de fer: Què necessitaré per dur a terme el meu projecte? Pensem que el pressupost és un dels aspectes que TAMBÉ ens avaluaran!

3 MARC NORMATIU El pressupost EXCEL LÈNCIA BOE NÚM 192 de 8 d Agost (Res. núm. 8601) Resolución de 1 de agosto de 2014, de la Secretaría de Estado de Investigación, ió Desarrollo e Innovación, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2014 del procedimiento de concesión de ayudas correspondientes al Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia, Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación REPTES BOE NÚM 192 de 8 d Agost (Res. núm. 8602) Resolución de 6 de agosto de 2014, de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2014 del procedimiento de concesión de ayudas correspondientes al Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación Instruccions d Execució i Justificació Projectes I+D+i Convocatòria 2012

4 p Per l aplicació WEB del MINECO trobareu els següents APARTATS a definir: 1 Despesa de PERSONAL 2 Despesa per l ADQUISICIÓ de material inventariable 3 Despesa pel LLOGUER de material inventariable 4 Despesa pel MANTENIMENT de materialinventariableinventariable 5 Despesa per l Adquisició de material FUNGIBLE 6 Despesa per VIATGES I DIETES 7 ALTRES Despeses d Execució

5 Projectes d Investigació Fonamental no orientada 1 Despesa de PERSONAL Segons BOE de la Convocatòria Gastos de personal: Personal contratado (salario y cuota patronal). No se financiaran los costes del personal fijo vinculado funcionarial, estatutaria o contractualmente a la entidad beneficiaria. El personal contratado podrá incorporarse al proyecto durante todo o parte del tiempo de duración previsto, preferiblemente en dedicación completa. Podrán referirse a doctores, titulados superiores y personal técnico. No se podrán solicitar ni imputar becas de formación con cargo alapartida de personal Cal pressupostar el COST TOTAL de la contractació (salari brut+quota patronal) SI: contractació laboral de personal expressament pel projecte (PSR IPR) durant tot o part del temps d execució del projecte, preferiblement a temps complet NO: ni beques, ni contractes de personal investigador en formació, ni complements salarials (en aquesta convocatòria ja no es contempla aquesta partida)

6 Projectes d Investigació Fonamental no orientada 2 Despesa per l' ADQUISICIÓ de material inventariable 3 Despesa pel LLOGUER de materialinventariable inventariable 4 Despesa pel MANTENIMENT de material inventariable NOVETATS > Segons BOE de la Convocatòria Gastos de adquisición, alquiler, mantenimiento i t oreparación de equipamiento i científico técnico, té i incluyendo equipos informáticos y programas de ordenador de carácter técnico. Material bibliográfico. SI: El Ministeri recomana l adquisició de material inventariable a l inici del projecte. NO: No serà elegible l adquisició d equipament durant els dos últims mesos deduració duració dels projectes

7 Projectes d Investigació Fonamental no orientada El pressupost 5 Despesa per l Adquisició de material FUNGIBLE Segons BOEde la ConvocatòriaMaterial fungible, suministros y productos similares. SI: Material de laboratori, servei de correus missatgeria i fotocòpies relacionades amb el projecte NO: material d oficina, i consum telefònic, ni material fungible informàtic (tòners, cd dvd)

8 Projectes d Investigació Fonamental no orientada 6 Despesa per VIATGES I DIETES Segons BOEde la ConvocatòriaGastos de viajesy dietas, asistencia a congresos y conferencias, visitas y estancias breves de investigadores, tanto invitados como del equipo de investigación del proyecto. Se podrán justificar asimismo gastos de viajes y dietas relacionados con el personal que forme parte del equipo de trabajo y que se cite en la memoria de la solicitud o aquel cuya participación se justifique debidamente en los informes de seguimiento científico técnico. Los gastos de viaje, alojamiento y manutención que se imputen estarán limitados por los importes establecidos para el grupo 2 en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio. Les estades de recerca dels membres de l Equip Investigadors i de Treball del projecte a d altres laboratoris, centres de Recerca.. (per a realitzar tasques relacionades amb el projecte) superiors al mes, hauran d estar degudament explicades alpressupostdelasol licitud Presentada o s haurà de demanar Autorització Expressa i esperar l Autorització de la DGI, a la vegada que ho expliquem als Informes de seguiment

9 VIATGES I DIETES (II): QUINA DESPESA ÉS ELEGIBLE? SÍ: *Despeses de transport, allotjament i manutenció (en funció de les dietes i despeses quepermet el RD 462/2002 ), *Dinars Reunions de treball quan el projecte només té finançament dels Pressupostos Generals de l Estat (PGE) IMPORTANT: Als dinars de treball haurà d haver com a mínim 1 persona membre de l Equip Investigador L import màxim per àpat i assistent estarà limitat pel 18,70, establert com a mitja dieta pel RD462/20002, per a territori nacional.

10 p VIATGES I DIETES (III): QUINA DESPESA NO ÉS ELEGIBLE? NO: *Dinars Reunions de treball quan el projecte té cofinançament FEDER. *Assegurances de Viatge

11 7 ALTRES Despeses d Execució Segons BOE de la Convocatòria: 7.1 Costes de utilización y acceso a infraestructuras científicas y técnicas singulares (ICTS) y grandes instalaciones científicas nacionales e internacionales. Gastos de utilización de servicios centrales y generales de investigación de la entidad. 7.2 Costes de solicitud y otros gastos de mantenimiento de derechos de propiedad industrial e intelectual derivados de la actuación 7.3 Gastos de publicación y difusión de resultados incluidos aquellos que pudieran derivarse de la publicación en revistas de acceso abierto. Gastos de inscripción a congresos y jornadas técnicas. Gastos derivados de la internacionalización de la actividad ddy otros gastos relacionados con actividades dd de colaboración con otros grupos nacionales e internacionales 7.4 Gastos derivados de actividades de formación imprescindibles para la ejecución del proyecto y de organización de actividades científico técnicas 7.5 Gastos de subcontratación de hasta un 25% de la cuantía total de la ayuda concedida que podrá incrementarse en casos debidamente justificados

12 Projectes d Investigació Fonamental no orientada El pressupost ALTRES DESPESES D EXECUCIÓ (II): QUINA DESPESA ÉS ELEGIBLE? SÍ: Inclou la despesa de publicacions en sistemes d OPEN ACCES i despeses d edició, serveis ceintíficotècnics, Inscripcions dels membres de l Equip del Projecte a Congressos,..Minutes per a Conferenciants Convidatsalal projecte en el marc d Organització de Seminaris, Encàrrecs d Obra Científica a tercers externs NO: matrícules de doctorat, ni quotes d associacions i de col legis professionals, ni despeses per a tesis doctorals, ni despeses financeres, ni atencions protocol làries, ni obsequis donatius,..

13 Projectes d Investigació Fonamental no orientada El pressupost CONSIDERACIONS SOBRE EL PRESSUPOST I LA JUSTIFICACIÓ: 1) Un dels punts d avaluació davaluacióés l adequació dels recursos sol licitats licitats a les tasques que es desenvoluparan. 2) Feu lo pensant en què s executarà: el que demaneu a la sol licitud és elquepodreugastar (sempre quesiguin despeseselegibles). Que una despesa consti al pressupost inicial no vol dir que aquesta sigui elegible 1) Aquelles despeses que no estiguin al pressupost p inicial s hauran de detallar als informes econòmics anuals i als científico tècnics de seguiment i final per tal que siguin subvencionables, sinó seran objecte de REVOCACIÓ. La Elegibilitat de la despesa que us hem detallat a la Present Presentació és l actual i es podrà veure modificada quan la DGI del Mineco publiqui les Instruccions d Execució i Justificació del Plan Estatal 2014

14 El Servei de Recerca us pot ajudar a elaborar i a revisar el PRESSUPOST de la vostra sol.licitud. Us animem a que ens els envieu. Campus Comunicació Campus Ciutadella Campus Mar Manel Ronda Maria Vendrell Txema Farrona

15 MOLTES GRÀCIES Servei de Recerca 16; 17 i 18 de setembre de 2014

ALGUNAS NOVEDADES DE LAS CONVOCATORIAS 2013 DE PROYECTOS DE I+D

ALGUNAS NOVEDADES DE LAS CONVOCATORIAS 2013 DE PROYECTOS DE I+D ALGUNAS NOVEDADES DE LAS CONVOCATORIAS 2013 DE PROYECTOS DE I+D Nota informativa sin valor legal. Los detalles deberán consultarse en las respectivas convocatorias. En cumplimiento del Plan Estatal de

Más detalles

PRINCIPALES NOVEDADES CONVOCATORIAS PROYECTOS 2015

PRINCIPALES NOVEDADES CONVOCATORIAS PROYECTOS 2015 PRINCIPALES NOVEDADES CONVOCATORIAS PROYECTOS 2015 29/5/2015 S. G. Proyectos Investigación Albacete 5, 28027 Madrid MINECO SGPI Investigador principal: Los proyectos podrán tener 1 IP o IP + co IP Pertenecerán

Más detalles

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015 Dades d identificació de la persona sol licitant / Datos de identificación de la persona solicitante Nom / Nombre Primer cognom / Primer apellido Segon cognom / Segundo apellido Tipus identificador / Tipo

Más detalles

INSTRUCCIONES DE EJECUCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

INSTRUCCIONES DE EJECUCIÓN Y JUSTIFICACIÓN SECRETARIA DE ESTADO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN SECRETARIA GENERAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA INSTRUCCIONES DE EJECUCIÓN

Más detalles

INSTRUCCIONES DE EJECUCIÓN Y JUSTIFICACIÓN CONVOCATORIA SUBPROGRAMA ESTATAL DE GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO 2013: MODALIDAD 1: PROYECTOS DE I+D ÍNDICE

INSTRUCCIONES DE EJECUCIÓN Y JUSTIFICACIÓN CONVOCATORIA SUBPROGRAMA ESTATAL DE GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO 2013: MODALIDAD 1: PROYECTOS DE I+D ÍNDICE SECRETARIA DE ESTADO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN SECRETARIA GENERAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA INSTRUCCIONES DE EJECUCIÓN

Más detalles

Objetivos: Proyectos Financiables:

Objetivos: Proyectos Financiables: Resolución de 30 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, por la que se aprueba la convocatoria de tramitación anticipada del año 2015, para la concesión

Más detalles

Los gastos deben realizarse dentro del período subvencionable o plazo de ejecución de los programas.

Los gastos deben realizarse dentro del período subvencionable o plazo de ejecución de los programas. GUÍA PARA LA EJECUCIÓN DE GASTO DE LAS AYUDAS A PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DE I+D ENTRE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID HUMANIDADES 2015 1.-NORMATIVA - Ley 38/2003, de 17 de noviembre,

Más detalles

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE:

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: 1. Dades personals persona o entitat SOL LICITANT /Datos Personales persona o entidad SOLICITANTE Entitat sol licitant/ Entidad solicitante: NIF Domicili/Domicilio:

Más detalles

Red Temática de Investigación Cooperativa en Cáncer. www.rticc.org. Madrid, 07 Marzo 2013

Red Temática de Investigación Cooperativa en Cáncer. www.rticc.org. Madrid, 07 Marzo 2013 Red Temática de Investigación Cooperativa en Cáncer www.rticc.org Madrid, 07 Marzo 2013 Nueva pagina web de la RTICC Aclaraciones aspectos administrativos Aplicación seguimiento científico Nueva pagina

Más detalles

ANEXO III. D... D.N.I... como Presidente/a de la entidad... C.I.F.

ANEXO III. D... D.N.I... como Presidente/a de la entidad... C.I.F. ANEXO III D...... D.N.I...... como Presidente/a de la entidad... C.I.F. DECLARO bajo mi responsabilidad que las actividades realizadas en el período subvencionable que han sido financiadas con la subvención

Más detalles

3.2. La duración de los proyectos será de un mínimo de 6 meses a un máximo de 2 años.

3.2. La duración de los proyectos será de un mínimo de 6 meses a un máximo de 2 años. CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS DURANTE EL PERIODO 2010-2012. Resolución de 26 de Abril de 2010, de la

Más detalles

Carga masiva gastos justificación Ayudas del Mº de Economía y Competitividad con XML Enero 2016

Carga masiva gastos justificación Ayudas del Mº de Economía y Competitividad con XML Enero 2016 Carga masiva gastos justificación Ayudas del Mº de Economía y Competitividad con XML Enero 2016 1/56 ADI MODIFICACIONES RESPECTO A LA ANTERIOR VERSIÓN La nueva versión de carga masiva tiene los siguientes

Más detalles

194 Beques 'Santander CRUE CEPYME Pràctiques en Empresa' per a estudiants de la Universitat de València Curs 2012/2013

194 Beques 'Santander CRUE CEPYME Pràctiques en Empresa' per a estudiants de la Universitat de València Curs 2012/2013 194 Beques 'Santander CRUE CEPYME Pràctiques en Empresa' per a estudiants de la Universitat de València Curs 2012/2013 OBJECTIUS Promoure la realització de pràctiques entre els estudiants de la Universitat

Más detalles

Recursos Humanos en Investigación y Desarrollo

Recursos Humanos en Investigación y Desarrollo enero 2009 www.bibliopos.es Recursos Humanos en Investigación y Desarrollo Artículo 149.1.15ª de la Constitución. Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica

Más detalles

ANNEX II / ANEXO II. Valoració individual de la Comissió núm. Valoración individual de la Comisión núm. de la plaça núm. de la plaza núm.

ANNEX II / ANEXO II. Valoració individual de la Comissió núm. Valoración individual de la Comisión núm. de la plaça núm. de la plaza núm. ANNEX II / ANEXO II Valoració individual de la Comissió núm. Valoración individual de la Comisión núm. 8.1 de la plaça núm. de la plaza núm. DC02950 Categoria: Categoría: PROFESSOR/A ASSOCIAT/ADA LOU PROFESOR/A

Más detalles

XV CONGRÉS. de la Societat Catalana. Barcelona, 25, 26, 27 i 28 de Maig de 2011 WWW.CONGRESSCCC.ORG HOTEL DIAGONAL ZERO

XV CONGRÉS. de la Societat Catalana. Barcelona, 25, 26, 27 i 28 de Maig de 2011 WWW.CONGRESSCCC.ORG HOTEL DIAGONAL ZERO WWW.CONGRESSCCC.ORG XV CONGRÉS de la Barcelona, 25, 26, 27 i 28 de Maig de 2011 Benvolgut col lega, El Congrés de la arriba a la seva quinzena edició. Desprès d aquests anys i tal com es habitual, ho fa

Más detalles

AYUDAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN E INCORPORACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL PLAN NACIONAL DE I+D+I (BOE de 12 de mayo de 2011)

AYUDAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN E INCORPORACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL PLAN NACIONAL DE I+D+I (BOE de 12 de mayo de 2011) AYUDAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN E INCORPORACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL PLAN NACIONAL DE I+D+I (BOE de 12 de mayo de 2011) PROGRAMA INNCORPORA - TORRES QUEVEDO Beneficiarios: Empresas, centros

Más detalles

GUÍA DE AYUDA_2016. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN SALUD Modalidad: Proyectos de Investigación en salud (PI)

GUÍA DE AYUDA_2016. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN SALUD Modalidad: Proyectos de Investigación en salud (PI) GUÍA DE AYUDA_2016 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN SALUD Modalidad: Proyectos de Investigación en salud (PI) 1. Qué se puede solicitar? 2. Quién puede solicitarlo? 3. Requisitos de las entidades solicitantes

Más detalles

NORMATIVA DE LA UPM SOBRE ACCIONES EN COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO.

NORMATIVA DE LA UPM SOBRE ACCIONES EN COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO. NORMATIVA DE LA UPM SOBRE ACCIONES EN COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO. Preámbulo Resulta manifiesto el interés que tiene impulsar la acción para el desarrollo desde la propia Universidad como se refleja

Más detalles

Hàbits de Consum de la gent gran

Hàbits de Consum de la gent gran Hàbits de Consum de la gent gran El perfil de la gent gran PERFIL DE LA GENT GRAN Amb qui viu actualment? Sol/a 22,7% Amb la parella 60% Amb els fills 17,5% Altres familiars Altres NS/NR 0,6% 0,2% 5,3%

Más detalles

REVISONS DE GAS ALS DOMICILIS

REVISONS DE GAS ALS DOMICILIS CONCEPTES BÀSICS Què és una revisió periòdica del gas? i cada quant temps ha de realitzar-se una revisió periòdica de gas butà? Una revisió periòdica del gas és el procés per mitjà del qual una empresa

Más detalles

Hàbits de Consum de la gent gran

Hàbits de Consum de la gent gran Hàbits de Consum de la gent gran I. PERFIL DE LA GENT GRAN PERFIL DE LA GENT GRAN Amb qui viu actualment? Sol/a 22,7% Amb la parella 60% Amb els fills 17,5% Altres familiars Altres NS/NR 0,6% 0,2% 5,3%

Más detalles

CONVOCATORIA DE AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN DE FUNDACION FEDER

CONVOCATORIA DE AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN DE FUNDACION FEDER CONVOCATORIA DE AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN DE FUNDACION FEDER Beca de la Fundación FEDER Hugo Vara y Beca de la Fundación FEDER Dr. José Mª Campos 1. OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA Fomentar el desarrollo de

Más detalles

1.- Objeto y financiación de las ayudas 2.- Características de las ayudas 3.- Conceptos susceptibles de ayuda Pág. 2

1.- Objeto y financiación de las ayudas 2.- Características de las ayudas 3.- Conceptos susceptibles de ayuda Pág. 2 RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, DE 3 DE MAYO DE 2016, POR LA QUE SE PUBLICA LA CONVOCATORIA DE AYUDAS 2016 PARA LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO

Más detalles

APLICABLE A LAS SIGUIENTES ENTIDADES:

APLICABLE A LAS SIGUIENTES ENTIDADES: INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA GUÍA PARA LA JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES DESTINADAS A LA FINANCIACIÓN DE PLANES DE FORMACIÓN EN EL MARCO DEL ACUERDO DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO DE LAS

Más detalles

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS TIPUS DE CONVALIDACIONS Aquest document recull les possibles convalidacions de mòduls i unitats formatives del cicle formatiu de grau superior ICA0 Administració de sistemes,

Más detalles

ANEXO IV A LA NORMATIVA DE CONVENIOS RELATIVA A LOS CURSOS DE DOCTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID IMPARTIDOS EN UNA UNIVERSIDAD EXTRANJERA.

ANEXO IV A LA NORMATIVA DE CONVENIOS RELATIVA A LOS CURSOS DE DOCTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID IMPARTIDOS EN UNA UNIVERSIDAD EXTRANJERA. ANEXO IV A LA NORMATIVA DE CONVENIOS RELATIVA A LOS CURSOS DE DOCTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID IMPARTIDOS EN UNA UNIVERSIDAD EXTRANJERA. (Aprobado por Junta de Gobierno de 25 de junio de 2002,

Más detalles

DE INTERNET EN LA REDEFINICION DE SERVICIO PUBLICO DE LAS TELEVISIONES PUBLICAS AUTONOMICAS ESPAÑOLAS

DE INTERNET EN LA REDEFINICION DE SERVICIO PUBLICO DE LAS TELEVISIONES PUBLICAS AUTONOMICAS ESPAÑOLAS Doctor/a: JUAN CARLOS MIGUEL DE BUSTOS Organismo: UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO / EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA Centro: DPTO. COMUNICACION AUDIOVISUAL Y PUBLICIDAD Correo electrónico: jc.miguel@ehu.es Referencia

Más detalles

PROYECTOS Qué diferencia existe entre un Proyecto de Promoción General y Motriz?

PROYECTOS Qué diferencia existe entre un Proyecto de Promoción General y Motriz? PROYECTOS Qué diferencia existe entre un Proyecto de Promoción General y Motriz? Proyectos de Promoción General son aquellos cuya finalidad es la obtención de nuevos conocimientos generales, científicos

Más detalles

ESTANCIAS DE PROFESORES E INVESTIGADORES EXTRANJEROS, DE ACREDITADA EXPERIENCIA, EN REGIMEN DE AÑO SABATICO EN CENTROS ESPAÑOLES

ESTANCIAS DE PROFESORES E INVESTIGADORES EXTRANJEROS, DE ACREDITADA EXPERIENCIA, EN REGIMEN DE AÑO SABATICO EN CENTROS ESPAÑOLES ESTANCIAS DE PROFESORES E INVESTIGADORES EXTRANJEROS, DE ACREDITADA EXPERIENCIA, EN REGIMEN DE AÑO SABATICO EN CENTROS ESPAÑOLES TODOS LOS IMPRESOS Y DOCUMENTOS DEBERÁN PRESENTARSE A TRAVÉS DE LOS REPRESENTANTES

Más detalles

LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL

LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL BASES CONVOCATORIAS 2010 PARA ENTIDADES SOCIALES LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL La lucha contra la pobreza y la exclusión social es uno de los retos de la sociedad contemporánea. Con esta

Más detalles

CONVOCATÒRIA PROMOCIÓ OCUPACIÓ JOVE 2014 MINECO

CONVOCATÒRIA PROMOCIÓ OCUPACIÓ JOVE 2014 MINECO CONVOCATÒRIA PROMOCIÓ OCUPACIÓ JOVE 2014 MINECO La Universitat Autònoma de Barcelona convoca 29 places, en el marc del programa d ajuts per a la promoció de l ocupació jove i implantació de la garantia

Más detalles

FOMENTO DEL VOLUNTARIADO

FOMENTO DEL VOLUNTARIADO BASES DE LA CONVOCATORIA 2011 PARA ENTIDADES SOCIALES FOMENTO DEL VOLUNTARIADO El voluntariado social constituye una expresión de la solidaridad ciudadana con las personas de nuestra sociedad que sufren

Más detalles

BASES REGULADORAS DE LAS BECAS DE COLABORACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID BASE I. OBJETO Y MODALIDADES.

BASES REGULADORAS DE LAS BECAS DE COLABORACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID BASE I. OBJETO Y MODALIDADES. BASES REGULADORAS DE LAS BECAS DE COLABORACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (Aprobado en Consejo de Gobierno de 29 de noviembre de 2005, BOCYL, nº 242, de 19 de diciembre,

Más detalles

PROGRAMA DE BECAS DE EXCELENCIA DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA (PAID 09 12)

PROGRAMA DE BECAS DE EXCELENCIA DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA (PAID 09 12) PROGRAMA DE BECAS DE EXCELENCIA DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA (PAID 09 12) Convocatoria de Becas de Excelencia 2012 por la Universitat Politècnica de València para recién Titulados de la UPV,

Más detalles

MANUAL. d ajuda en el PROCEDIMENT per a la tramitació. PROGRAMA REHABILITACIÓ 2014 Conveni Consorci Metropolità de l Habitatge CMH

MANUAL. d ajuda en el PROCEDIMENT per a la tramitació. PROGRAMA REHABILITACIÓ 2014 Conveni Consorci Metropolità de l Habitatge CMH MANUAL d ajuda en el PROCEDIMENT per a la tramitació de la sol licitud licitud de subvencions per Obres PROGRAMA REHABILITACIÓ 2014 Conveni Consorci Metropolità de l Habitatge CMH Barcelona, 1 de Setembre

Más detalles

ACCIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD 2014 Ministerio de Economía y Competitividad

ACCIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD 2014 Ministerio de Economía y Competitividad ACCIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD 2014 Ministerio de Economía y Competitividad Presentación Cristina García Fresca Responsable del departamento de convocatorias nacionales y regionales Presentación Contratos

Más detalles

BASES GENERALES DEL PROGRAMA BECAS IBEROAMÉRICA. JOVENES PROFESORES E INVESTIGADORES. SANTANDER UNIVERSIDADES CONVOCATORIA 2011.

BASES GENERALES DEL PROGRAMA BECAS IBEROAMÉRICA. JOVENES PROFESORES E INVESTIGADORES. SANTANDER UNIVERSIDADES CONVOCATORIA 2011. BASES GENERALES DEL PROGRAMA BECAS IBEROAMÉRICA. JOVENES PROFESORES E INVESTIGADORES. SANTANDER UNIVERSIDADES CONVOCATORIA 2011. ESPAÑA Objetivo La promoción de la investigación a través de programas de

Más detalles

Subvención para emprendedores en la Comunidad Autonoma de Aragon

Subvención para emprendedores en la Comunidad Autonoma de Aragon Subvención para emprendedores en la Comunidad Autonoma de Aragon Promoción del empleo autónomo El objeto de este programa es promover y apoyar proyectos de autoempleo que faciliten a personas desempleadas

Más detalles

I. DATOS GENERALES DE LA PROPUESTA Y DEL EQUIPO DE TRABAJO Datos generales de la propuesta

I. DATOS GENERALES DE LA PROPUESTA Y DEL EQUIPO DE TRABAJO Datos generales de la propuesta FORMATO Financiamiento Institucional a Proyectos de Investigación Clave de Registro: I. DATOS GENERALES DE LA PROPUESTA Y DEL EQUIPO DE TRABAJO Datos generales de la propuesta 1. Nombre del responsable

Más detalles

POLÍTICA DE COOKIES. La información que le proporcionamos a continuación, le ayudará a comprender los diferentes tipos de cookies:

POLÍTICA DE COOKIES. La información que le proporcionamos a continuación, le ayudará a comprender los diferentes tipos de cookies: POLÍTICA DE COOKIES Una "Cookie" es un pequeño archivo que se almacena en el ordenador del usuario y nos permite reconocerle. El conjunto de "cookies" nos ayuda a mejorar la calidad de nuestra web, permitiéndonos

Más detalles

CONVOCATORIA 2013 C/ DIRECCIÓN, Nº, CÓD. POSTAL CIUDAD TEL: 91 000 0000 FAX: 91 000 0000. www.minetur.gob.es ccorreo@minetur.es

CONVOCATORIA 2013 C/ DIRECCIÓN, Nº, CÓD. POSTAL CIUDAD TEL: 91 000 0000 FAX: 91 000 0000. www.minetur.gob.es ccorreo@minetur.es MODELO NORMALIZADO DE CUENTA JUSTIFICATIVA E INSTRUCCIONES PARA LA JUSTIFICACIÓN DE LAS AYUDAS OTORGADAS A PROYECTOS Y ACTUACIONES DENTRO DEL PROGRAMA EMPRENDETUR JÓVENES EMPRENDEDORES* CONVOCATORIA 2013

Más detalles

PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS CON CARGO A CREDITOS DE INVESTIGACIÓN

PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS CON CARGO A CREDITOS DE INVESTIGACIÓN PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS CON CARGO A CREDITOS DE INVESTIGACIÓN Publicada la resolución definitiva concediendo los correspondientes incentivos o subvenciones a los diferentes

Más detalles

1. AYUDAS PARA LA MENCIÓN DE DOCTOR INTERNACIONAL. 1.1. Objeto de la ayuda

1. AYUDAS PARA LA MENCIÓN DE DOCTOR INTERNACIONAL. 1.1. Objeto de la ayuda UNIVERSIDAD DE MÁLAGA REGISTRO GENERAL Centro Internacional de Posgrado y Doctorado Salida Nº 201500100005838 12/03/2015 09:20:39 Resolución de 11 de Marzo de 2015, de la Universidad de Málaga, por la

Más detalles

MANUAL DE INSTRUCCIONES DE JUSTIFICACIÓN DE AYUDAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE ESPACIO *

MANUAL DE INSTRUCCIONES DE JUSTIFICACIÓN DE AYUDAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE ESPACIO * MANUAL DE INSTRUCCIONES DE JUSTIFICACIÓN DE AYUDAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE ESPACIO * Convocatoria Año 2007 Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial * Aprobado por la Orden ITC/3071/2004, de 15

Más detalles

DATOS DEL REPRESENTANTE / DADES DEL REPRESENTANT SUBVENCIÓN SOLICITADA / SUBVENCIÓ SOL LICITADA

DATOS DEL REPRESENTANTE / DADES DEL REPRESENTANT SUBVENCIÓN SOLICITADA / SUBVENCIÓ SOL LICITADA A DATOS DE IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD / DADES D IDENTIFICACIÓ DE L ENTITAT Nombre de la entidad / Nom de l entitat CIF Domicilio (calle/plaza, nº) / Domicili (carrer/plaça, nº) C.P. Localidad / localitat

Más detalles

MISSIÓ COMERCIAL COSTA EST D ESTATS UNITS del 10 al 13 de novembre de 2014

MISSIÓ COMERCIAL COSTA EST D ESTATS UNITS del 10 al 13 de novembre de 2014 PROMOCIÓN INTERNACIONAL nº - 124 / 31-24 setembre 2014 Catalunya MISÓ COMERCIAL COSTA EST D ESTATS UNITS del 10 al 13 de novembre de 2014 Ens plau informar-los de la propera missió empresarial a la Costa

Más detalles

SOLICITUD DE PAGOS. Tipo de documento identificativo: Indique NIF/NIE/PAS. Nº: Concepto del pago: Marque casilla y cumplimente Anexo correspondiente

SOLICITUD DE PAGOS. Tipo de documento identificativo: Indique NIF/NIE/PAS. Nº: Concepto del pago: Marque casilla y cumplimente Anexo correspondiente SOLICITUD DE PAGOS Datos del Beneficiario: Razón social/nombre y apellidos: Domicilio: Código Postal: Provincia Teléfono (indicar un móvil y uno fijo): En el caso de personas físicas: Fecha de nacimiento:

Más detalles

Aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria el 21 de diciembre de 2015 (BOULPGC de 8 de enero de 2016)

Aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria el 21 de diciembre de 2015 (BOULPGC de 8 de enero de 2016) REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS EUROPEOS DE I+D EN EL MARCO DEL PROGRAMA HORIZONTE 2020 DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad

Más detalles

Proyectos de acción social

Proyectos de acción social BASES DE LA CONVOCATORIA 2009 Proyectos de acción social PROGRAMA DE AYUDAS A PROYECTOS DE INICIATIVAS SOCIALES La Fundación la Caixa, en el marco de sus programas sociales, colabora con las organizaciones

Más detalles

BASES GENERALES DEL PROGRAMA BECAS IBEROAMÉRICA. SANTANDER INVESTIGACIÓN SANTANDER UNIVERSIDADES CONVOCATORIA 2016-2017 - ESPAÑA

BASES GENERALES DEL PROGRAMA BECAS IBEROAMÉRICA. SANTANDER INVESTIGACIÓN SANTANDER UNIVERSIDADES CONVOCATORIA 2016-2017 - ESPAÑA BASES GENERALES DEL PROGRAMA BECAS IBEROAMÉRICA. SANTANDER INVESTIGACIÓN SANTANDER UNIVERSIDADES CONVOCATORIA 2016-2017 - ESPAÑA Objetivo El compromiso asumido por Banco Santander en el II Encuentro Internacional

Más detalles

I.- AYUDAS PARA CONTRATOS TORRES QUEVEDO

I.- AYUDAS PARA CONTRATOS TORRES QUEVEDO I.- AYUDAS PARA CONTRATOS TORRES QUEVEDO 1. Objetivo La concesión de ayudas de una duración de tres años a, centros tecnológicos de ámbito estatal, centros de apoyo a la innovación tecnológica de ámbito

Más detalles

PROYECTOS DE ACCIÓN SOCIAL

PROYECTOS DE ACCIÓN SOCIAL BASES DE LA CONVOCATORIA 2011 PARA ENTIDADES SOCIALES PROYECTOS DE ACCIÓN SOCIAL La Fundación la Caixa, en el marco de sus programas sociales, colabora con las organizaciones no lucrativas, situadas en

Más detalles

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD Programa Estatal de Investigación Científica y Técnica de Excelencia 2013

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD Programa Estatal de Investigación Científica y Técnica de Excelencia 2013 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD Programa Estatal de Investigación Científica y Técnica de Excelencia 2013 Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento Resolución de 5 de noviembre de 2013,

Más detalles

Ayudas a Equipos de Investigación Científica. Convocatoria 2015

Ayudas a Equipos de Investigación Científica. Convocatoria 2015 Ayudas a Equipos de Investigación Científica Convocatoria 2015 Índice Presentación p. 3 Bases de la convocatoria p. 4 1/ Objeto p. 4 2/ Dotaciones p. 5 3/ Plazos de realización p. 6 4/ Solicitantes p.

Más detalles

PROPUESTA DE APROBACIÓN DE CURSO DE ESPECIALIZACIÓN Y ACTIVIDADES ACADÉMICAS ORIENTADAS A LA FORMACIÓN

PROPUESTA DE APROBACIÓN DE CURSO DE ESPECIALIZACIÓN Y ACTIVIDADES ACADÉMICAS ORIENTADAS A LA FORMACIÓN 2 de 8 PROPUESTA DE APROBACIÓN DE CURSO DE ESPECIALIZACIÓN Y ACTIVIDADES ACADÉMICAS ORIENTADAS A LA FORMACIÓN 1. Denominación del curso / actividad (Se debe consignar la denominación del curso en castellano,

Más detalles

1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA Página 1 de 5 CONVOCATORIA DE LA SOCIEDAD MURCIANA DE CALIDAD ASISTENCIAL (SOMUCA) POR LA QUE SE CONVOCAN AYUDAS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN CALIDAD ASISTENCIAL 1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA La presente

Más detalles

Este Consejo de Seguridad Nuclear dispone lo siguiente:

Este Consejo de Seguridad Nuclear dispone lo siguiente: RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2008, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se establecen las bases reguladoras de concesión de ayudas para la realización de actividades de formación, información y

Más detalles

Preguntas frecuentes Modalidad Proyectos de Investigación en salud (PI) (Actualizado 27 de febrero de 2015)

Preguntas frecuentes Modalidad Proyectos de Investigación en salud (PI) (Actualizado 27 de febrero de 2015) Preguntas frecuentes Modalidad Proyectos de Investigación en salud (PI) (Actualizado 27 de febrero de 2015) 1. Cómo se presenta la solicitud? 2. Es obligatorio presentar la solicitud en papel? 3. Cómo

Más detalles

Beques Daniel Bravo. per a estades curtes a l'estranger d'investigació biomèdica. Bases convocatòria 2015

Beques Daniel Bravo. per a estades curtes a l'estranger d'investigació biomèdica. Bases convocatòria 2015 Beques Daniel Bravo per a estades curtes a l'estranger d'investigació biomèdica Bases convocatòria 2015 Objectiu Beneficiaris La Fundació Privada Daniel Bravo Andreu presenta la convocatòria 2015 de les

Más detalles

GUÍA DE AYUDA CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA INDEPENDIENTE.

GUÍA DE AYUDA CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA INDEPENDIENTE. GUÍA DE AYUDA CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA INDEPENDIENTE. QUÉ SE PUEDE SOLICITAR Proyectos de investigación clínica independiente de la industria

Más detalles

ACORD AMB EL BANC DE SABADELL: Internacionalització - Ofertes

ACORD AMB EL BANC DE SABADELL: Internacionalització - Ofertes VA-02-13 ACORD AMB EL BANC DE SABADELL: Internacionalització - Ofertes Hem renovat l acord de col laboració amb el Banc de Sabadell, soci-col laborador d AEBALL / UPMBALL. El Banc de Sabadell és una entitat

Más detalles

Carga masiva gastos justificación Ayudas del Mº de Ciencia e Innovación con EXCEL Agosto 2009

Carga masiva gastos justificación Ayudas del Mº de Ciencia e Innovación con EXCEL Agosto 2009 Carga masiva gastos justificación Ayudas del Mº de Ciencia e Innovación con EXCEL Agosto 2009 Agosto 2009 1/13 ADI FUNCIONAMIENTO GENERAL El proceso de carga se ejecuta al momento siempre que los gastos

Más detalles

Cuál es la mejor vía para plantear las dudas sobre el texto de la convocatoria y la propuesta que quiero presentar?

Cuál es la mejor vía para plantear las dudas sobre el texto de la convocatoria y la propuesta que quiero presentar? Proyectos I+D 2015 (Excelencia y Retos) Preguntas sobre la convocatoria Cuál es la mejor vía para plantear las dudas sobre el texto de la convocatoria y la propuesta que quiero presentar? La mejor forma

Más detalles

Versió castellana de les normes de publicitat PO FEDER 2007-2013 (R. CE 1828/2006)

Versió castellana de les normes de publicitat PO FEDER 2007-2013 (R. CE 1828/2006) Versió castellana de les normes de publicitat PO FEDER 2007-2013 (R. CE 1828/2006) Artículo 8.Responsabilidades de los beneficiarios relativas a las medidas de información y publicidad destinadas al público.

Más detalles

GUÍA PARA EL CÁLCULO DEL PRECIO EN LOS CONTRATOS/CONVENIOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS REGULADOS EN EL ART. 83 LOU

GUÍA PARA EL CÁLCULO DEL PRECIO EN LOS CONTRATOS/CONVENIOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS REGULADOS EN EL ART. 83 LOU GUÍA PARA EL CÁLCULO DEL PRECIO EN LOS CONTRATOS/CONVENIOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS REGULADOS EN EL ART. 83 LOU Por regla general, el personal docente e investigador de universidad está acostumbrado

Más detalles

Finalment, s aprofita l ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d algunes prestacions de serveis socials.

Finalment, s aprofita l ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d algunes prestacions de serveis socials. ORDRE BSF/127/2012, de 9 de maig, per la qual s'actualitzen el cost de referència, el mòdul social i el copagament, així com els criteris funcionals de les prestacions de la Cartera de Serveis Socials

Más detalles

NORMAS TÉCNICAS DE ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTUACIONES A REALIZAR EN LOS PROYECTOS MUJER Y DEPORTE PARA EL AÑO 2016.

NORMAS TÉCNICAS DE ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTUACIONES A REALIZAR EN LOS PROYECTOS MUJER Y DEPORTE PARA EL AÑO 2016. Programas Mujer y Deporte NORMAS TÉCNICAS DE ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTUACIONES A REALIZAR EN LOS PROYECTOS MUJER Y DEPORTE PARA EL AÑO 2016. 1.- PRESENTACIÓN DE PROYECTOS. 1.1.- Modelo normalizado

Más detalles

CONVOCATORIAS PARA ENTIDADES SOCIALES PROYECTOS DE ACCIÓN SOCIAL BASES 2O12

CONVOCATORIAS PARA ENTIDADES SOCIALES PROYECTOS DE ACCIÓN SOCIAL BASES 2O12 CONVOCATORIAS PARA ENTIDADES SOCIALES PROYECTOS DE ACCIÓN SOCIAL BASES 2O12 BASES Convocatorias 2012 PROYECTOS DE ACCIÓN SOCIAL 1. OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA 3 2. LÍNEAS PRIORITARIAS 3 3. REQUISITOS PARA

Más detalles

CONVOCATORIA DE AYUDAS A PROYECTOS INCLUSIVOS FUNDACIÓN UNIVERSIA - FUNDACIÓN KONECTA 2015

CONVOCATORIA DE AYUDAS A PROYECTOS INCLUSIVOS FUNDACIÓN UNIVERSIA - FUNDACIÓN KONECTA 2015 CONVOCATORIA DE AYUDAS A PROYECTOS INCLUSIVOS FUNDACIÓN UNIVERSIA - FUNDACIÓN KONECTA 2015 Fundación Universia, con CIF G-84545409 y domicilio social en Avda. de Cantabria s/n. Edificio Arrecife. Planta

Más detalles

Becas. del Ayuntamiento de Madrid para investigadores y artistas en la Residencia de Estudiantes CONVOCATORIA PÁG. - ANEXO III - CURRÍCULUM VITAE

Becas. del Ayuntamiento de Madrid para investigadores y artistas en la Residencia de Estudiantes CONVOCATORIA PÁG. - ANEXO III - CURRÍCULUM VITAE - ANEXO III - Becas CONVOCATORIA CURSO 2009/2010 del Ayuntamiento de Madrid para investigadores y artistas en la Residencia de Estudiantes CURRÍCULUM VITAE INFORMACIÓN GENERAL DATOS PERSONALES APELLIDOS

Más detalles

PLAN DE ACTUACIÓN Y PRESUPUESTO EJERCICIO 2015

PLAN DE ACTUACIÓN Y PRESUPUESTO EJERCICIO 2015 PLAN DE ACTUACIÓN Y PRESUPUESTO EJERCICIO 2015 Santiago de Compostela, 18 de diciembre de 2014 CONTENIDO 1. ACTIVIDADES... 2 2. OBJETIVOS... 4 3. RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES... 6 4. PRESUPUESTO... 8

Más detalles

Programa Estatal de Inves1gación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad. - Enero 2016-

Programa Estatal de Inves1gación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad. - Enero 2016- Programa Estatal de Inves1gación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad. - Enero 2016- OBJETIVO Del Programa Estatal de I+D+I Orientada a los Retos de la Sociedad Fomentar la orientación

Más detalles

4. Universidades Universidad de Alicante. 4. Universitats Universitat d Alacant. 28090 20 11 2003 DOGV - Núm. 4.634 ORDENE ORDENO

4. Universidades Universidad de Alicante. 4. Universitats Universitat d Alacant. 28090 20 11 2003 DOGV - Núm. 4.634 ORDENE ORDENO 28090 20 11 2003 DOGV - Núm. 4.634 ORDENE Primer Deixar sense efecte el nomenament de José Vicente Albero Calabuig com a membre del tribunal de les convocatòries 6/2000 i 7/2000. Segon Nomenar a Ofelia

Más detalles

1. Introducción. 2. Documentación justificativa

1. Introducción. 2. Documentación justificativa INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DIRECCIÓN GUÍA PARA LA JUSTIFICACIÓN DE LAS AYUDAS FORMACIÓN CONTINUA 2010 APLICABLE A LAS SIGUIENTES ENTIDADES: ORGANIZACIONES SINDICALES FEDERACIÓN ESPAÑOLA

Más detalles

Consultas frecuentes sobre las ayudas a la movilidad predoctoral para la realización de estancias breves en centros de I+D (a realizar en 2016).

Consultas frecuentes sobre las ayudas a la movilidad predoctoral para la realización de estancias breves en centros de I+D (a realizar en 2016). Consultas frecuentes sobre las ayudas a la movilidad predoctoral para la realización de estancias breves en centros de I+D (a realizar en 2016). ÍNDICE DE CONSULTAS FRECUENTES 1. INVESTIGADORES EN FORMACIÓN

Más detalles

Disposición final primera. Habilitación al Interventor General de la Administración del Estado.

Disposición final primera. Habilitación al Interventor General de la Administración del Estado. ORDEN EHA/1434/2007, de 17 de mayo, por la que se aprueba la norma de actuación de los auditores de cuentas en la realización de los trabajos de revisión de cuentas justificativas de subvenciones, en el

Más detalles

DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA

DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA V3 7/02/2014 1 Cómo Justificar? Cuando se justifican viajes y dietas, tienen que quedar contestadas las siguientes preguntas: 1. Quién viaja 2. A

Más detalles

Treball i Formació per a persones beneficiàries de la RMI. Entitats sense ànim de lucre 2015

Treball i Formació per a persones beneficiàries de la RMI. Entitats sense ànim de lucre 2015 Treball i Formació per a persones beneficiàries de la RMI Entitats sense ànim de lucre 2015 Objecte: El Programa Treball i Formació subvenciona la realització d accions d experiència laboral (contracte

Más detalles

Elche, 2 de diciembre de 2009. El rector, p. d. (R 767/07 de 10.05.2007), el vicerrector de Personal: José Francisco González Carbonell.

Elche, 2 de diciembre de 2009. El rector, p. d. (R 767/07 de 10.05.2007), el vicerrector de Personal: José Francisco González Carbonell. Universitat Miguel Hernández d Elx RESOLUCIÓ de 2 de desembre del 2009, per la qual s ordena la publicació íntegra de la relació de llocs de treball del personal d administració i servicis de la Universitat

Más detalles

ANEXO I. Características de los Programas

ANEXO I. Características de los Programas CULTURA ANEXO I Características de los Programas Los programas formativos deberán contemplar las siguientes características, de acuerdo a los apartados siguientes: I. Perfil profesional. Los programas

Más detalles

Jornada de apoyo inicial. Convocatoria 2014

Jornada de apoyo inicial. Convocatoria 2014 Jornada de apoyo inicial Convocatoria 2014 GESTIÓN N FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Madrid, 3-43 4 de noviembre de 2014 Gestión financiera de las Asociaciones Estratégicas Contenidos 1. El presupuesto concedido

Más detalles

CONVOCATORIA DE AYUDAS A PROYECTOS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2013

CONVOCATORIA DE AYUDAS A PROYECTOS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2013 CONVOCATORIA DE AYUDAS A PROYECTOS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2013 1. Objeto de la convocatoria FUNDACIÓN MAPFRE, de acuerdo con su objetivo de contribuir al desarrollo y

Más detalles

(Aprobado por Consejo de Gobierno, en sesión de 1/12/2009. Modificado por Consejo de Gobierno, en sesiones de 13/07/2011, 25/06/2013 y 30/10/2013).

(Aprobado por Consejo de Gobierno, en sesión de 1/12/2009. Modificado por Consejo de Gobierno, en sesiones de 13/07/2011, 25/06/2013 y 30/10/2013). (Aprobado por Consejo de Gobierno, en sesión de 1/12/2009. Modificado por Consejo de Gobierno, en sesiones de 13/07/2011, 25/06/2013 y 30/10/2013). REGLAMENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE TRABAJOS DE CARÁCTER

Más detalles

D5 DRETS I OBLIGACIONS DELS ALUMNES

D5 DRETS I OBLIGACIONS DELS ALUMNES Instruccions per a l alumnat dels cursos de formació professional per a l ocupació adreçats prioritàriament a treballadores es i treballadors desocupats (Reial decret 395/2007, de 23 de març, i Ordre TAS/718/2008,

Más detalles

RETOS-COLABORACIÓN 2014. Preguntas Frecuentes

RETOS-COLABORACIÓN 2014. Preguntas Frecuentes RETOS-COLABORACIÓN 2014 Preguntas Frecuentes RETOS-COLABORACIÓN 2014 ÍNDICE DE CONTENIDO Contenido 1. Qué requisitos de tramitación PREVIOS debe cumplir mi entidad para poder presentar una solicitud de

Más detalles

Ayudas Formación Seguridad Minera. Modelo de Memoria Técnico Económica. Ayudas Formación en Seguridad Minera. Convocatoria 2012

Ayudas Formación Seguridad Minera. Modelo de Memoria Técnico Económica. Ayudas Formación en Seguridad Minera. Convocatoria 2012 Modelo de Memoria Técnico Económica Ayudas Formación en Seguridad Minera Convocatoria 2012 1 Memoria técnica de actuaciones realizadas La finalidad de la memoria técnica es explicar de forma explícita

Más detalles

COMPARECEN. En Granada a 16 de Febrero de 2009

COMPARECEN. En Granada a 16 de Febrero de 2009 CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA, LA DIPUTACIÓN DE GRANADA Y LA FEDERACIÓN GRANADINA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA Y ORGÁNICA EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD En Granada a 16 de

Más detalles

Grupo de identificación y valoración de series de los Archivos Universitarios

Grupo de identificación y valoración de series de los Archivos Universitarios 1 PROPUESTA DE IDENTIFICACION Y VALORACION DE SERIES Grupo de identificación y valoración de series de los Archivos Universitarios Responsable de la propuesta: GIVSA Composición: Soledad Caballero y Mercedes

Más detalles

ANEXO I PROGRAMAS DE BECAS MAEC-AECID DE ARTE, EDUCACIÓN Y CULTURA PARA EL CURSO ACADÉMICO 2016-2017.

ANEXO I PROGRAMAS DE BECAS MAEC-AECID DE ARTE, EDUCACIÓN Y CULTURA PARA EL CURSO ACADÉMICO 2016-2017. ANEXO I PROGRAMAS DE BECAS MAEC-AECID DE ARTE, EDUCACIÓN Y CULTURA PARA EL CURSO ACADÉMICO 2016-2017. Programa I.1 Becas para la Real Academia de España en Roma (RAER). 1. Finalidad La Real Academia de

Más detalles

Procedimiento de verificación de la justificación documental de gastos y pagos.

Procedimiento de verificación de la justificación documental de gastos y pagos. Procedimiento de verificación de la justificación documental de gastos y pagos. Proyectos de I+D cofinanciados con FEDER Dirección General de Investigación Científica y Técnica 24/11/2015 Contenido 0.

Más detalles

ESTANCIAS DE MOVILIDAD EN EL EXTRANJERO JOSE CASTILLEJO PARA JOVENES DOCTORES INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

ESTANCIAS DE MOVILIDAD EN EL EXTRANJERO JOSE CASTILLEJO PARA JOVENES DOCTORES INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA ESTANCIAS DE MOVILIDAD EN EL EXTRANJERO JOSE CASTILLEJO PARA JOVENES DOCTORES INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA (CONVOCATORIA PUBLICADA EN EL B.O.E. DE 8 DE JUNIO DE 2011) A los organismos de origen de los beneficiarios

Más detalles

1. Condicions generals 1. Condiciones generales

1. Condicions generals 1. Condiciones generales Convocatòria d audicions per a confeccionar una llista de col laboradors de CLARINET BAIX per la T. 2015/16 Convocatoria de audiciones para elaborar una lista de colaboradores de CLARINETE BAJO para la

Más detalles

LES REGLES DE VALORACIÓ DE LES RETRIBUCIONS EN ESPÈCIE.

LES REGLES DE VALORACIÓ DE LES RETRIBUCIONS EN ESPÈCIE. LES REGLES DE VALORACIÓ DE LES RETRIBUCIONS EN ESPÈCIE. El passat dissabte 26 de juliol es publicava en el Butlletí Oficial de l Estat el Reial Decret 637/2014, de 25 de juliol, pel que es modifica l article

Más detalles

Els centres d atenció a la gent gran a Catalunya (2009)

Els centres d atenció a la gent gran a Catalunya (2009) Els centres d atenció a la gent gran a Catalunya (29) Dossiers Idescat 1 Generalitat de Catalunya Institut d Estadística de Catalunya Informació d estadística oficial Núm. 15 / setembre del 213 www.idescat.cat

Más detalles

8.1 CONTINGUT COMPTES ANUALS.

8.1 CONTINGUT COMPTES ANUALS. 8.1 CONTINGUT COMPTES ANUALS. El contingut dels comptes anuals segons la ICAL Normal és: Balanç Compte del Resultat Econòmico-Patrimonial Estat de la Liquidació del Pressupost Memòria 1. Organización 2.

Más detalles

Jornada Informativa Convocatoria RETOS - COLABORACIÓ COLABORACIÓN 2016

Jornada Informativa Convocatoria RETOS - COLABORACIÓ COLABORACIÓN 2016 Jornada Informativa Convocatoria RETOS - COLABORACIÓ COLABORACIÓN 2016 Organiza: Córdoba, 9 de febrero de 2016 Aprobada por Resolución de 30 de diciembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Investigación,

Más detalles

Taller Crowdfunding FEM EDUCACIÓ

Taller Crowdfunding FEM EDUCACIÓ Taller Crowdfunding FEM EDUCACIÓ 25 d abril 2017 Què farem? 18:00 18:10 Presentació taller 18:10 18:40 Dinàmica 1 La meva idea encaixa en una campanya de crowdfunding? 18:40 19:10 Dinàmica 2 Analitzem

Más detalles

BASES GENERALES DEL PROGRAMA BECAS IBEROAMÉRICA. JOVENES PROFESORES E INVESTIGADORES. SANTANDER UNIVERSIDADES CONVOCATORIA 2014.

BASES GENERALES DEL PROGRAMA BECAS IBEROAMÉRICA. JOVENES PROFESORES E INVESTIGADORES. SANTANDER UNIVERSIDADES CONVOCATORIA 2014. BASES GENERALES DEL PROGRAMA BECAS IBEROAMÉRICA. JOVENES PROFESORES E INVESTIGADORES. SANTANDER UNIVERSIDADES CONVOCATORIA 2014. IBEROAMÉRICA Objetivo Para Banco Santander, S.A. y los distintos Bancos

Más detalles

INSTRUCCIONS PER A EMPLENAR LA SOL LICITUD DE MODIFICACIÓ DE CÀRREC INTERN UA-SGE-CI-01-VE

INSTRUCCIONS PER A EMPLENAR LA SOL LICITUD DE MODIFICACIÓ DE CÀRREC INTERN UA-SGE-CI-01-VE INSTRUCCIONS PER A EMPLENAR LA SOL LICITUD DE MODIFICACIÓ DE CÀRREC INTERN UA-SGE-CI-01-VE Exercici econòmic: s'indicarà l'exercici econòmic corrent. 1. Identificació de l'expedient Apartat A. Dades identificatives

Más detalles