O Software libre nasempresas informáticas de Galicia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "O Software libre nasempresas informáticas de Galicia"

Transcripción

1 SI O Software libre nasempresas informáticas de Galicia EDICIÓN 212. RESUMO EXECUTIVO 1

2 Í N D I C E I. Presentación II. Principais resultados II.1. Datos xerais sobre o uso do Software Libre II.2. As empresas informáticas como provedoras de solucións TIC 2

3 I. Presentación Principais resultados dos indicadores sobre Software Libre integrados na Enquisa ás Empresas TIC de Galicia. Edición 212. Realizada polo Observatorio da Sociedade de Información e a Modernización de Galicia (OSIMGA), adscrito á Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) da Xunta de Galicia. Obxectivos: Analizar a penetración do Software libre nas empresas informáticas desde unha dobre vertente: A implantación e uso nestas empresas A oferta de produtos e servizos de Software libre aos seus clientes Metodoloxía da enquisa do OSIMGA: 299 enquisas ás empresas informáticas con actividade en Galicia non son persoas físicas Enquisa vía web con remisión de cuestionario vía correo postal, apoiada telefónica ou persoalmente para a súa cobertura Período de realización da enquisa: 31 de marzo ao 12 de xuño de 212. A marxe de erro para o conxunto da mostra é de ± 4,97%. 3

4 II.1 Datos xerais sobre o uso de Software Libre O 82% de empresas informáticas dispoñen de Software Libre. Tres de cada catro empresas informáticas contan con Software Libre nos ordenadores Un 58,8% das empresas informáticas posúen servidores con Software Libre. Esta porcentaxe ascende ao 71,8%, se se consideran, exclusivamente, as empresas informáticas que teñen servidores (81,9%). Empresas informáticas con Software Libre en ordenadores e servidores Evolución Galicia (1) (% sobre as empresas informáticas) ,7 68,6 69,3 72,2 58,8 49,3 39,6 En ordenadores En servidores Total equipos informáticos Ano 28 Ano 21 Ano 212 Crecemento do Software libre no período : - TOTAL EQUIPOS: 9,8 PUNTOS -En ordenadores: 6,4 puntos -En servidores: 9,5 puntos (1) Non se dispón de datos para os anos 29 e 211 4

5 II.1 Datos xerais sobre o uso de Software Libre: Ordenadores e servidores ORDENADORES Crecementono período : -Sistemas operativos libres: 24,4 puntos -Aplicaciónslibres: 16,6 puntos SERVIDORES Crecementono período : -Sistemas operativos libres: 12,1 puntos -Aplicaciónslibres: 9,6 puntos Empresas con Sistemas Operativos e Aplicacións Libres/ Privativas nos ordenadores Empresas con Sistemas Operativos e Aplicacións Libres/ Privativas nos servidores Evolución Galicia Evolución Galicia (% sobre as empresas informáticas que teñen ordenadores) (% sobre as empresas informáticas que teñen servidores) ,4 Sistemas operativos libres 57 73,6 Aplicacións libres 89,2 88,5 Sistemas operativos privativos 79 89,3 Aplicacións privativas ,2 51,3 Sistemas operativos libres 52,7 62,3 Aplicacións libres 78,4 74,7 Sistemas operativos privativos 72,4 68,3 Aplicacións privativas O incremento máis significativo de Software libre produciuse nos ordenadores, principalmente nos sistemas operativos libres. 5

6 II.1 Datos xerais sobre o uso de Software Libre: Aplicacións As aplicacións de Software Libre máis frecuentes nas empresas informáticas son: as ofimáticas, os navegadores de Internet,, xestores de correo e as de antivirus e seguridade. Incremento xeralizado de case todas as aplicacións de Software Libre e nalgún tipo de aplicación supera á correspondente de Software Privativo Crecementono período : - Máis de 14 puntos no caso de antivirus e aplicaciónsde xestiónempresarial -11,8 puntos nas aplicaciónsde traballoen grupo -Máis 8 puntos en ofimática, desenvolvementode software e educación e formación ,4 55,4 4 7,6 Of imát ica 56,2 Ofimática 51,4 Aplicacións de Software libre/propietario dispoñibles nas empresas 59,7 Navegador de Internet 53,8 52,6 48,1 4,4 Xestor de Correo So ftware Libre (% sobre as empresas informáticas) Antivirus e Seguridade 31,5 43,7 Xestión empresarial 33,7 31,2 Xestión de contidos web 24,8 2,4 Traballo en grupo e cooperac. 16,9 So ftware P rivativo 9,7 Educ. e formación a distancia Evolución das aplicacións de Software Libre dispoñibles nas empresas informáticas 58,3 51,4 Navegador de Int ernet 4,6 4 8,1 Xestor de Correo 2 6,3 4,4 Ant ivirus e Seguridade 15,9 3 1,5 Xest ión empresarial 2 5,7 3 3,7 Xest ión de cont idos web ,8 Traballo en grupo e cooperac. 8,6 16,9 Educ. e f ormación a dist ancia 36,2 35,8 Desenvolv. de software 2 7,5 3 6,2 Desenvolv. de sof t ware 35,4 41,5 Outras aplicacións de usuario 18,7 3 5,4 Out ras aplicacións de usuario 6

7 II.1 Datos xerais sobre o uso de Software Libre: Empresas que NON usan Software Libre Previsión do uso do Software Libre nas empresas que non o usan Comparativa (1) (% sobre as empresas informáticas que non teñen Software Libre) O 18% das empresas informáticas non dispoñen de Software Libre ,8 68,6 Entre as empresas que non utilizan Software Libre, soamente un 17,7% prevén o seu ,1 4,9 3,9 9,3 4,4 6,5 6,9 4,5 24,8 Antes de 1 ano De 1 a 2 anos Máis de 2 anos Nunca Aínda non o consideraron 13,8 31,1 43,7 7,5 6,2 Ns / nc uso futuro. Case un tercio das empresas informáticas que aínda non usan Software Libre considera que empregalo sería beneficioso para elas (32,1%). (1) Non se dispón de datos para os anos 29 e 211 Á vista destes datos podemos concluír que das, cada vez menos, empresas que no usan Software Libre, a terceira parte son reacias ao seu uso e a maioría das restantes non teñen aínda unha opinión clara ao respecto. 7

8 II.1 Datos xerais sobre o uso de Software Libre: Empresas que NON usan Software Libre Motivos polos que as empresas non usan Software Libre Comparativa (1) (% sobre as empresas informáticas que non teñen Software Libre) 6 54,5 5 45, ,2 22,2 3,5 Descoñoc. ou falta de información 8,2 5,9 24,5 Falta de formación 18,4 8,7 22,5 Faltan provedores ou soporte 8,5 4,5 2,2 Falta de persoal ou de cualificación 24,3 Incomp. cos sistemas ou interlocutores actuais 14,2 14,8 1,9 Complexidade ou risco de cambio 4,5 9,7 Falta de subvencións públicas 32,1 18,2 12,6 Outro 7,7 2,8 Ns / nc (1) Non se dispón de datos para os anos 29 e 211 O motivo principal indicado polas empresas informáticas que non utilizan Software Libre é a incompatibilidade cos sistemas ou interlocutores actuais, xunto co descoñecemento ou a falta de información do mesmo. O plan de acción en materia de Software Libre do ano 213 incorpora numerosas actuacións neste sentido. Así no CDTIC prestarase especial atención ás demostracións de solucións libres co obxectivo de diminuír tanto a falta de coñecemento de provedores como a falta de información. 8

9 II.1 Datos xerais sobre o uso de Software Libre: Perspectivas de futuro Medidas para promover o Software Libre nas empresas (% sobre as empresas informáticas) 37,9 35,9 38,4 3, ,4 28, ,2 25,3 22,5 2,7 Demostracións de funcionamento dos produtos SL Xornadas de divulgación Achegamento a experiencias reais co SL doutras empresas Formación aos usuarios/ as en SL Asesoramento ao caso concreto da empresa Axudas e subvencións Outra 7,1 11,2 23,5 Ns / nc A axudas ou subvencións son as medidas máis mencionadas para promover o Software Libre, fronte ás demostracións de produtos polas que apostaban no ano 21. Previsión da evolución do uso do Evolución Galicia (% sobre as empresas informáticas) 1 Ratifícase a previsión positiva respecto ao aumento do Software Libre no mercado ,6 48,8 2 2,6 Diminuirá Manterase igual Aumentará 1,9 Ns / nc 9

10 II.2 As empresas informáticas como provedoras de solucións TIC (I) Empresas informáticas que ofertan Software e tipoloxía destes produtos ou servizos ,4 82,4 6,8 59,7 56,7 5,1 Ofertan produtos ou servizos de software (1) Ofrecen produtos de Software Libre (2) Ofrecen produtos de Software Privativo (2) (1) Base: total de empresas informáticas (2) Base: empresas informáticas que ofertan produtos ou servizos de software O 6,8% das empresas informáticas oferta produtos ou servizos de Software, aumentando 1,7 puntos con respecto ao ano 21. Entre estas empresas, un 56,7% ofrece produtos de Software Libre. 1

11 II.2 As empresas informáticas como provedoras de solucións TIC (II) Tipoloxía de produtos de Software que ofrecen as empresas informáticas Os produtos ou servizos de Software Libre que máis ofertan as empresas informáticas galegas son: o software de escritorio, sistemas de xestión de bases de datos e sistemas operativos. Aplicacións de software ofertadas (% de resposta múltiple) Software Libre (%) Software Privativo Ofertan produto ou servizo Sistemas operativos 23,9 43,2 46,5 Software de escritorio 24,3 37,3 42,6 Software de seguridade 16,4 42,9 45,7 Xestión de procesos de negocio 15,5 29,7 34,2 Planificación de recursos empresariais 14,1 19,9 26,5 Xestión da relación cos clientes 14,7 2,4 26,1 Intelixencia de negocio 9,8 15,4 18,9 Xestor documental 13,8 19,7 24,8 A porcentaxe de empresas que ofrecen produtos en Software Libre supera ou iguala á de Software Privativo no caso de xestores de contidos de portais web, aplicacións para traballo colaborativo e plataformas e- learning e e-commerce. Xestión de contidos de portais e páxinas web 22,5 19,5 33,8 Traballo colaborativo 12,9 12,5 19,2 Sistemas de desenvolvemento 14,2 14,8 2, Software de virtualización 19,1 23,3 31,6 Servidor de aplicacións 19,3 28,2 35,4 Sistemas de xestión de bases de datos 24,1 31,2 4,4 Servidor de ficheros 2,9 29,5 36,7 Servidor de correo 21,6 27,4 36,1 Servidor web 22,7 27,5 37, E-learning 11,5 11,5 17,6 E-commerce 15,3 12 2,4 Software para dispositivos móbiles 15,9 18,3 25,6 Outras aplicacións 19 26,8 32,4 Base: empresas informáticas que ofrecen produtos de software 11

12 II.2 As empresas informáticas como provedoras de solucións TIC (III) Actividades que desenvolven as empresas en relación ao Software Libre (% sobre as empresas informáticas que ofrecen produtos de software libre) ,9 39,6 39,8 A principal actividade 3 relacionada co Software Libre 2 1 A empresa desenvolve ou mantén un produto de software propio, usa unha licenza libre para distribuílo e prestar servizos en torno a el A empresa proporciona servizos de consultaría tecnolóxica ao redor de produtos de software libre A empresa proporciona servizos de consultoría de sistemas ao redor de produtos de software libre Outras actividades que desenvolven as empresas informáticas é o servizo de consultaría tecnolóxica. Aspectos do Software Libre que valoran os clientes Na actual coxuntura económica, o custo é o aspecto que máis valoran os ,5 clientes, respecto á incorporación do Software Libre O custo 13,2 A independencia do provedor 37,8 37,6 2,6 A personalización 24,5 32,5 A calidade e as prestacións técnicas 21,8 23,2 23,4 2,6 O mantenemento e a administración A seguridade, ausencia de virus

13 Máis información: 13

El tejido productivo de Galiza

El tejido productivo de Galiza El tejido productivo de Galiza O TECIDO PRODUTIVO DE GALIZA Estruturaci¾n sectorial moderna O TECIDO PRODUTIVO DE GALIZA Produtividad industrial galega Muy alta O TECIDO PRODUTIVO DE GALIZA Estructuraci¾n

Más detalles

MEMORIA VISITAS 1º SEMESTRE 2015

MEMORIA VISITAS 1º SEMESTRE 2015 PROGRAMA DE VISITAS ÁS INSTALACIÓNS DE SOGAMA PROGRAMA DE VISITAS A LAS INSTALACIONES DE SOGAMA MEMORIA VISITAS 1º SEMESTRE 2015 CONTIDOS / CONTENIDOS 2 1. Introdución / Introducción 3 Obxecto / Objeto

Más detalles

ANEXO IV. BAREMO DE MÉRITOS: 40 puntos

ANEXO IV. BAREMO DE MÉRITOS: 40 puntos ANEXO IV BAREMO DE MÉRITOS: 40 puntos PERSOAL NON SANITARIO: 1.- Formación : 20% (8 puntos) 1.1 Pola asistencia, debidamente xustificada, a cursos de formación e perfeccionamento acreditados pola Comisión

Más detalles

Dia da Liberdade de Documentos 2014. Estándares Abertos A situación dende o punto de vista legal

Dia da Liberdade de Documentos 2014. Estándares Abertos A situación dende o punto de vista legal Dia da Liberdade de Documentos 2014 Estándares Abertos A situación dende o punto de vista legal José María Casanova Crespo De que vai esta charla? Que é un estándar e que é un estándar

Más detalles

LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN

LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN ANEXO (Portada) Lei 32/2006, do 18 de outubro Ley 32/2006, de 18 de octubre (Contraportada) NORMATIVA LEGAL Y REGLAMENTARIA RELACIONADA CON EL A) Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación

Más detalles

Una empresa con vocación de servicio

Una empresa con vocación de servicio Una empresa con vocación de servicio Autos González, S.L. es una empresa veterana de Galicia. Su nacimiento se remonta al año 1972 y desde entonces ha ido creciendo con un único objetivo: estar a la altura

Más detalles

CURSO DE MEDIACION INTERCULTURAL SANITARIA

CURSO DE MEDIACION INTERCULTURAL SANITARIA CURSO DE MEDIACION INTERCULTURAL SANITARIA As diferenzas lingüísticas e culturais en ocasións poden conlevar a aparición de dificultades de comunicación ou de entendemento entre o persoal sanitario e os

Más detalles

DECLARACIÓN / DECLARACIÓN

DECLARACIÓN / DECLARACIÓN FOTOCOPIA NIF REPRESENTANTE / FOTOCOPIA NIF REPRESENTANTE DOCUMENTACIÓN FAMILIA NUMEROSA (SE É O CASO) / DOCUMENTACIÓN FAMILIA NUMEROSA (EN SU CASO) EXEMPLAR PARA O SERVIZO DE XESTIÓN TRIBUTARIA / EJEMPLAR

Más detalles

provincia de ourense n.º 260 xoves, 12 novembro 2015 D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e

provincia de ourense n.º 260 xoves, 12 novembro 2015 D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e Boletín oficial provincia de ourense n.º 260 xoves, 12 novembro 2015 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 sumario i. deputación provincial de ourense Convocatoria do "Curso de Formación para

Más detalles

A proba consta de vinte cuestións tipo test. As cuestións tipo test teńen tres posibles respostas das que soamente unha é correcta.

A proba consta de vinte cuestións tipo test. As cuestións tipo test teńen tres posibles respostas das que soamente unha é correcta. Páxina 1 de 9 1. Formato da proba Formato A proba consta de vinte cuestións tipo test. As cuestións tipo test teńen tres posibles respostas das que soamente unha é correcta. Puntuación Puntuación: 0.50

Más detalles

INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO

INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO Página 1 de 14 INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO Máster Universitario en Química Orgánica Curso Académico: 2014/2015 Página 2 de 14 1. DATOS DA UNIVERSIDADE E DO TÍTULO OBXECTO DE SEGUIMENTO A) DATOS DA UNIVERSIDADE

Más detalles

provincia de ourense n.º 121 Venres, 27 maio 2016 D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e

provincia de ourense n.º 121 Venres, 27 maio 2016 D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e Boletín oficial provincia de ourense n.º 121 Venres, 27 maio 2016 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 sumario eleccións eleccións Xerais 2016 Xunta electoral de Zona de Verín Corrección de erros

Más detalles

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEB01. Código. Proba de. Debuxo técnico. Páxina 1 de 9

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEB01. Código. Proba de. Debuxo técnico. Páxina 1 de 9 Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior Proba de Debuxo técnico Código CSPEB01 Páxina 1 de 9 1. Formato da proba Formato A proba constará de vinte cuestións tipo test. As cuestións tipo test

Más detalles

Proxecto Abalar Escuela 2.0

Proxecto Abalar Escuela 2.0 [ 1 ] Proxecto Abalar Escuela 2.0 En Galicia el Programa Escuela 2.0 se materializa en el PROXECTO Objetivos Aumentar la competencia digital y la cultura TIC en la comunidad educativa Impulsar un cambio

Más detalles

El estado del e-learning en la empresa demandante en Galicia.

El estado del e-learning en la empresa demandante en Galicia. El estado del e-learning en la empresa demandante en Galicia. Manuel Gromaz Campos María José Rodríguez Malmierca Manuel Veloso Espiñeira Miguel Bermejo Paradela Javier García Tobío Resumen: En este artículo

Más detalles

Nº DE REGISTROS Y COMPOSICIÓN POR SEXOS USUARIOS/AS FUNDACIÓN 2015

Nº DE REGISTROS Y COMPOSICIÓN POR SEXOS USUARIOS/AS FUNDACIÓN 2015 INFORME EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS/AS DE PROGRAMAS DE LA FUNDACIÓN ÉRGUETE-INTEGRACIÓN AÑO 2015 COMPOSICIÓN Y EDAD DE LOS USUARIOS/AS Se hicieron 133 cuestionarios (un 1,53% más que

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA Número 577 IX lexislatura SUMARIO 1. Procedementos parlamentarios 1.1. Procedementos de natureza normativa 1.1.1. Normas aprobadas 1.1.1.1. Leis Lei de transparencia

Más detalles

X CONCURSO LITERARIO RITA SUÁREZ AMADO

X CONCURSO LITERARIO RITA SUÁREZ AMADO X CONCURSO LITERARIO RITA SUÁREZ AMADO 6 MARZO 2015 HOMENAJE A RITA SUÁREZ AMADO X CONCURSO LITERARIO DE RELATO CORTO Y POESÍA BASES 1ª - Podrán participar todas las personas que lo deseen. 2ª - Se establecerán

Más detalles

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEC03. Código. Proba de. Bioloxía. Páxina 1 de 9

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEC03. Código. Proba de. Bioloxía. Páxina 1 de 9 Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior Proba de Bioloxía Código CSPEC03 Páxina 1 de 9 1. Formato da proba Formato A proba constará de 20 cuestións tipo test. As cuestións tipo test teńen

Más detalles

Direccion Xeral de Comercio. Consellería de Economía e Industria. Xunta de Galicia.

Direccion Xeral de Comercio. Consellería de Economía e Industria. Xunta de Galicia. MISIÓN COMERCIAL A TORONTO (Canadá) y CHICAGO (EEUU) FOEXGA 2009 Organiza: Colaboran: Cofinancia: Cámara de Comercio de Vigo. Cámaras de Comercio de Galicia. Direccion Xeral de Comercio. Consellería de

Más detalles

CIRCULAR 84/2011 (modificada a 10/01/2012) sinálanse en vermello os cambios)

CIRCULAR 84/2011 (modificada a 10/01/2012) sinálanse en vermello os cambios) CIRCULAR 84/2011 (modificada a 10/01/2012) sinálanse en vermello os cambios) - A todas as Delegacións (*) - A todolos membros da Xunta Directiva e Comisión Delegada (*) Para a súa distribución entre todos

Más detalles

2º Exame da oposición de Auxiliares Técnicos de Informática da USC

2º Exame da oposición de Auxiliares Técnicos de Informática da USC 2º Exame da oposición de Auxiliares Técnicos de Informática da USC ESPACIO RESERVADO PARA A ETIQUETA CO CÓDIGO DE BARRAS 1. Tráennos un ordenador con problemas. Non acende dinnos. Conectámolo correctamente

Más detalles

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEA01. Código. Proba de. Economía da empresa. Páxina 1 de 10

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEA01. Código. Proba de. Economía da empresa. Páxina 1 de 10 Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior Proba de Economía da empresa Código CSPEA01 Páxina 1 de 10 1. Formato da proba Formato A proba constará de 20 cuestións tipo test. As cuestións tipo

Más detalles

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEA01. Código. Proba de. Economía da empresa. Páxina 1 de 10

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEA01. Código. Proba de. Economía da empresa. Páxina 1 de 10 Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior Proba de Economía da empresa Código CSPEA01 Páxina 1 de 10 1. Formato da proba Formato A proba constará de 20 cuestións tipo test. As cuestións tipo

Más detalles

GRAO EN RRLL E RHH TRABALLOS FIN DE GRAO (TFG) Relación de traballos e prazo de solicitude para a súa asignación ao alumnado Curso 2013/14

GRAO EN RRLL E RHH TRABALLOS FIN DE GRAO (TFG) Relación de traballos e prazo de solicitude para a súa asignación ao alumnado Curso 2013/14 GRAO EN RRLL E RHH TRABALLOS FIN DE GRAO (TFG) Relación de traballos e prazo de solicitude para a súa asignación ao alumnado Curso 2013/14 De acordo co establecido no Regulamento do traballo fin de grao,

Más detalles

INFORME DE LA ENCUESTA REALIZADA A TODO EL PERSONAL DE LA FACULTAD DE QUÍMICA CON LOS CURSOS DE FORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

INFORME DE LA ENCUESTA REALIZADA A TODO EL PERSONAL DE LA FACULTAD DE QUÍMICA CON LOS CURSOS DE FORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA INFORME DE LA ENCUESTA REALIZADA A TODO EL PERSONAL DE LA FACULTAD DE QUÍMICA CON LOS CURSOS DE FORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA La dirección de la Facultad de Química tiene asumido

Más detalles

REQUISITOS Y PRUEBAS CUIDADOR

REQUISITOS Y PRUEBAS CUIDADOR CUIDADOR Curso especialmente dirigido a todos los interesados en desarrollar su labor profesional dentro del ámbito del cuidado de niños con necesidades especiales. Las actividades a efectuar en este puesto

Más detalles

DOR CRÓNICA NON ONCOLÓXICA

DOR CRÓNICA NON ONCOLÓXICA 1 1 2 2 DOR CRÓNICA NON ONCOLÓXICA SEMPRE SUBXECTIVA DISOCIACIÓN CLÍNICA-RADIOLÓXICA 20 % DE PREVALENCIA 85% DE CAUSA OSTEOMUSCULAR 3 3 LOCALIZACIÓN 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 15% 12% 8% 7% 34%

Más detalles

COMPROMISO DEL CONCELLO DE OURENSE CONTRA LA MOROSIDAD

COMPROMISO DEL CONCELLO DE OURENSE CONTRA LA MOROSIDAD COMPROMISO DEL CONTRA LA MOROSIDAD La Ley 3/2004, de 29 de diciembre (conocida como Ley Antimorosidad), estableciķ una serie de medidas sustantivas contra la morosidad en las operaciones comerciales, que

Más detalles

Para superar a proba debe contestar correctamente a un mínimo de 12 preguntas (o 60% delas)

Para superar a proba debe contestar correctamente a un mínimo de 12 preguntas (o 60% delas) UNIÓN EUROPE competencias clave DIXITL DIGITL ERTIFIDOS DE PROFESIONLIDDE ERTIFIDOS DE PROFESIONLIDD NIVEL 3 Obxectivo: Objetivo: valiar as capacidades vinculadas á competencia dixital. Evaluar las capacidades

Más detalles

PROPOSTA DE PROXECTO DE FIN DE MESTRADO EN ENXEÐER A DE SISTEMAS INFORM TICOS

PROPOSTA DE PROXECTO DE FIN DE MESTRADO EN ENXEÐER A DE SISTEMAS INFORM TICOS MESTRADO EN ENXEÐER A DE SISTEMAS INFORM TICOS NOME DA EMPRESA: Trabe Soluciones S.L. DIRECTORES DO PROXECTO: AsÝs GarcÝa (asis.garcia@trabesoluciones.com) David Barral (david.barral@trabesoluciones.com)

Más detalles

Unidad 1. LA RSE Y SUS DIMENSIONES. SABEMOS DE QUÉ HABLAMOS?

Unidad 1. LA RSE Y SUS DIMENSIONES. SABEMOS DE QUÉ HABLAMOS? Unidad 1. LA RSE Y SUS DIMENSIONES. SABEMOS DE QUÉ HABLAMOS? PERSPECTIVAS RSE+TIC La estrategia de RSE de la Unión Europea aboga por el aumento, la visibilidad y difusión de las buenas prácticas de RSE

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA Número 590 VII lexislatura 17 de xullo de 2008

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA Número 590 VII lexislatura 17 de xullo de 2008 Número 590 VII lexislatura SUMARIO (Versión electrónica en www.parlamentodegalicia.es) 1. Procedementos de natureza normativa 1.1 Leis e outras normas 1.1.1. Leis Lei galega de medidas tributarias en relación

Más detalles

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN LINGÜÍSTICA E COMUNICATIVA (CALC) PARA O PROFESORADO. CURSO 2011-2012.

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN LINGÜÍSTICA E COMUNICATIVA (CALC) PARA O PROFESORADO. CURSO 2011-2012. Edificio Administrativo San Caetano, s/n 15781 Santiago de Compostela CURSOS DE ACTUALIZACIÓN LINGÜÍSTICA E COMUNICATIVA (CALC) PARA O PROFESORADO. CURSO 2011-2012. No marco do programa de actuacións que

Más detalles

ORDENANZA DE CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y SUPRESIÓN DE FICHEROS CON DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

ORDENANZA DE CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y SUPRESIÓN DE FICHEROS CON DATOS DE CARÁCTER PERSONAL ORDENANZA DE CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y SUPRESIÓN DE FICHEROS CON DATOS DE CARÁCTER PERSONAL PREÁMBULO La existencia de ficheros de carácter personal y los avances tecnológicos, singularmente los informáticos,

Más detalles

Boletín oficial. provincia de ourense. n.º 74 Mércores, 1 abril 2015. D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e

Boletín oficial. provincia de ourense. n.º 74 Mércores, 1 abril 2015. D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e Boletín oficial provincia de ourense n.º 74 Mércores, 1 abril 2015 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 sumario i. deputación provincial de ourense Bases reguladoras da convocatoria do concurso

Más detalles

PROCESO SELECTIVO CONVOCADO PARA A PROVISIÓN, POLO SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE, DE DÚAS PRAZAS DE OPERARIO INCLUÍDAS NA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO 2010

PROCESO SELECTIVO CONVOCADO PARA A PROVISIÓN, POLO SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE, DE DÚAS PRAZAS DE OPERARIO INCLUÍDAS NA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO 2010 PROCESO SELECTIVO CONVOCADO PARA A PROVISIÓN, POLO SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE, DE DÚAS PRAZAS DE OPERARIO INCLUÍDAS NA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO 2010 1º EXERCICIO (24/09/2014) GALEGO 1. A participación

Más detalles

INSTRUCCIONES PARA EL ACCESO AL SISTEMA DE VIRTUALIZACIÓN EN EL AULA DE INFORMÁTICA DE LA FACULTAD DE QUÍMICA:

INSTRUCCIONES PARA EL ACCESO AL SISTEMA DE VIRTUALIZACIÓN EN EL AULA DE INFORMÁTICA DE LA FACULTAD DE QUÍMICA: INSTRUCCIONES PARA EL ACCESO AL SISTEMA DE VIRTUALIZACIÓN EN EL AULA DE INFORMÁTICA DE LA FACULTAD DE QUÍMICA: El sistema de trabajo con máquinas virtuales en la Facultad de Química está en fase de pruebas.

Más detalles

Xornada sobre Mediación

Xornada sobre Mediación Xornada sobre Mediación Datas: 7 e 8 de abril de 008 Lugar: Salón de Actos do Ilustre Colexio de Avogados Santiago de Compostela Docentes: Flor Hoyos (Educadora Social) e Mª Jesús Vieito (Avogada) Valoración

Más detalles

1. Deshabilitar bloqueador de elementos emerxentes Deshabilitar bloqueador de elementos emergentes

1. Deshabilitar bloqueador de elementos emerxentes Deshabilitar bloqueador de elementos emergentes 0. Contido Contido Neste documento descríbese a solución a algúns problemas frecuentes á hora de visualizar arquivos PDF xerados dende o programa e tamén ao realizar o proceso de pago telemático das taxas

Más detalles

Educación Infantil Descriptores Creditos ECTS Carácter Curso Cuatrimestre 6 OB 2 2c

Educación Infantil Descriptores Creditos ECTS Carácter Curso Cuatrimestre 6 OB 2 2c Guía Materia 2015 / 2016 DATOS IDENTIFICATIVOS Aprendizaje de las ciencias de la naturaleza Asignatura Código Titulacion Aprendizaje de las ciencias de la naturaleza V51G110V01403 Grado en Educación Infantil

Más detalles

Conmemórase este ano 2015 o 120 aniversario da primeira exposición realizada por un novísimo

Conmemórase este ano 2015 o 120 aniversario da primeira exposición realizada por un novísimo Isidoro Brocos: Academia (detalle), lapis sobre papel, 1881. Conmemórase este ano 2015 o 120 aniversario da primeira exposición realizada por un novísimo Pablo Picasso (1881-1973), que tivo lugar no número

Más detalles

Educación Infantil Descriptores Creditos ECTS Carácter Curso Cuatrimestre. 6 FB 1 2c

Educación Infantil Descriptores Creditos ECTS Carácter Curso Cuatrimestre. 6 FB 1 2c Guía Materia 2015 / 2016 DATOS IDENTIFICATIVOS Educación: Organización del centro escolar Asignatura Código Titulacion Educación: Organización del centro escolar V51G110V01203 Grado en Educación Infantil

Más detalles

Alegaciones al Informe Provisional de Seguimiento del Master Universitario en Estudios Medievales Europeos. Imágenes, textos y contextos.

Alegaciones al Informe Provisional de Seguimiento del Master Universitario en Estudios Medievales Europeos. Imágenes, textos y contextos. Alegaciones al Informe Provisional de Seguimiento del Master Universitario en Estudios Medievales Europeos. Imágenes, textos y contextos. USC En respuesta al informe provisional de seguimiento del Máster

Más detalles

LA POLICÍA LOCAL DE NIGRÁN COMPITE POR VEZ PRIMERA EN LOS 'VI JUEGOS EUROPEOS DE POLICÍAS Y BOMBEROS' QUE ARRANCAN MAÑANA EN HUELVA

LA POLICÍA LOCAL DE NIGRÁN COMPITE POR VEZ PRIMERA EN LOS 'VI JUEGOS EUROPEOS DE POLICÍAS Y BOMBEROS' QUE ARRANCAN MAÑANA EN HUELVA LA POLICÍA LOCAL DE NIGRÁN COMPITE POR VEZ PRIMERA EN LOS 'VI JUEGOS EUROPEOS DE POLICÍAS Y BOMBEROS' QUE ARRANCAN MAÑANA EN HUELVA Serán los únicos representantes del Val Miñor en un evento deportivo

Más detalles

PROPOSTA DE PROXECTO DE FIN DE MASTER EN INFORMÁTICA

PROPOSTA DE PROXECTO DE FIN DE MASTER EN INFORMÁTICA PROPOSTA DE PROXECTO DE FIN DE MASTER EN INFORMÁTICA DATOS DA EMPRESA NOME DA EMPRESA: Trabe Soluciones S.L. DIRECTOR DO PROXECTO: David Barral (david.barral@trabesoluciones.com) TÍTULO DO PROXECTO: Integración

Más detalles

EMPRESA FOC. Informe indicadores Xunta de Galicia Informe indicadores Xunta de Galicia

EMPRESA FOC. Informe indicadores Xunta de Galicia Informe indicadores Xunta de Galicia EMPRESA FOC Informe indicadores Xunta de Galicia Informe indicadores Xunta de Galicia 31/08/2015 Este documento conten información reservada e confidencial dirixida exclusivamente a persoal autorizado

Más detalles

INSTRUCCIONES PARA EL ACCESO AL SISTEMA DE VIRTUALIZACIÓN DE LA FACULTAD DE QUÍMICA:

INSTRUCCIONES PARA EL ACCESO AL SISTEMA DE VIRTUALIZACIÓN DE LA FACULTAD DE QUÍMICA: INSTRUCCIONES PARA EL ACCESO AL SISTEMA DE VIRTUALIZACIÓN DE LA FACULTAD DE QUÍMICA: El sistema de trabajo con máquinas virtuales en la Facultad de Química está en fase de pruebas. En este momento el profesor

Más detalles

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEC02. Código. Proba de. Química. Páxina 1 de 12

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEC02. Código. Proba de. Química. Páxina 1 de 12 Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior Proba de Química Código CSPEC02 Páxina 1 de 12 1. Formato da proba Formato A proba constará de nove cuestións e catro problemas, distribuídos así:

Más detalles

PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE SOFTWARE LIBRE. Balance 2012 y Plan 2013 AMTEGA

PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE SOFTWARE LIBRE. Balance 2012 y Plan 2013 AMTEGA PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE SOFTWARE LIBRE Balance 2012 y Plan 2013 AMTEGA PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE SOFTWARE LIBRE: BALANCE 2012 La promoción, difusión y fomento del uso del Software Libre son estratégicos

Más detalles

1.2. Carácter esencial ou estratéxico: resposta a necesidades prácticas e científicas do SUG

1.2. Carácter esencial ou estratéxico: resposta a necesidades prácticas e científicas do SUG ANEXO I REQUISITOS XERAIS 1. Xustificación de interese socioeconómico para a Comunidade Autónoma 1.1. Estudo sobre a incidencia e beneficios xerais e económicos derivados da nova ensinanza (xustificación

Más detalles

CONVOCATORIA. INFORMACIÓN SOBRE LA FERIA IBC AMSTERDAM : www.ibc.org 1. CONCEPTOS OBJETO DE LA AYUDA, PLAN DE VIAJE Y COSTE

CONVOCATORIA. INFORMACIÓN SOBRE LA FERIA IBC AMSTERDAM : www.ibc.org 1. CONCEPTOS OBJETO DE LA AYUDA, PLAN DE VIAJE Y COSTE II/PLB ANEXO I: CONVOCATORIA Y FICHA DE INSCRIPCION ENCUENTRO EMPRESARIAL HOLANDA PARTICIPACIÓN CON STAND EN FERIA IBC AMSTERDAM PARTICIPACIÓN SIN STAND EN FERIA IBC AMSTERDAM Del 9 al 16 de septiembre

Más detalles

ORDENANZA REGULADORA DO DEBER DE CONSERVACIÓN, DA INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICACIÓNS E DA DECLARACIÓN DE RUINA DO CONCELLO DE OURENSE

ORDENANZA REGULADORA DO DEBER DE CONSERVACIÓN, DA INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICACIÓNS E DA DECLARACIÓN DE RUINA DO CONCELLO DE OURENSE ORDENANZA REGULADORA DO DEBER DE CONSERVACIÓN, DA INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICACIÓNS E DA DECLARACIÓN DE RUINA DO CONCELLO DE OURENSE ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DO DEBER DE CONSERVACIÓN, DA INSPECCIÓN

Más detalles

ESCOLA DE IDIOMAS ACTIVA: INNOVACIÓN E CALIDADE

ESCOLA DE IDIOMAS ACTIVA: INNOVACIÓN E CALIDADE ESCOLA DE IDIOMAS ACTIVA: INNOVACIÓN E CALIDADE Nun mundo globalizado, o dominio de linguas estranxeiras ten que ser máis que nunca un dos obxectivos das futuras xeracións. Ademais do inglés, lingua internacional

Más detalles

DIÁLOGO SOCIAL EN GALICIA

DIÁLOGO SOCIAL EN GALICIA Boletín informativo de traballo e benestar Consellería de Traballo e Benestar - agosto-setembro 2010, nº 55 A Rede de Escolas Infantís A Galiña Azul inicia o novo curso con preto de 6.000 nenos e nenas

Más detalles

Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio CMPS003. Código. Proba de. Ciencias sociais. Páxina 1 de 10

Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio CMPS003. Código. Proba de. Ciencias sociais. Páxina 1 de 10 Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio Proba de Ciencias sociais Código CMPS003 Páxina 1 de 10 Parte sociolingüística. Ciencias sociais 1. Formato da proba Formato A proba consta de vinte cuestións

Más detalles

ESTRATEXIA GALEGA DE CRECEMENTO DIXITAL. MESA DE TRABALLO DE CRECEMENTO INTELIXENTE Programación PO FEDER de Galicia 2014-2020

ESTRATEXIA GALEGA DE CRECEMENTO DIXITAL. MESA DE TRABALLO DE CRECEMENTO INTELIXENTE Programación PO FEDER de Galicia 2014-2020 ESTRATEXIA GALEGA DE CRECEMENTO DIXITAL MESA DE TRABALLO DE CRECEMENTO INTELIXENTE Programación PO FEDER de Galicia 2014-2020 EL VALOR DE LAS TIC HIPERSECTOR TIC como un sector clave de la economía contribuye

Más detalles

Provincia de ourense. n.º 41 sábado, 20 febreiro 2016. D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e

Provincia de ourense. n.º 41 sábado, 20 febreiro 2016. D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e boletín oficial Provincia de ourense n.º 41 sábado, 20 febreiro 2016 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 sumario iv. entidades locais oímbra Plan estratéxico de subvencións ano 2016... 2 Bases

Más detalles

O Concello Pleno en sesión ordinaria do 7 de xuño do ano 2013 adoptou, entre outros, o seguinte acordo:

O Concello Pleno en sesión ordinaria do 7 de xuño do ano 2013 adoptou, entre outros, o seguinte acordo: DILIXENCIA: Para que conste aos efectos oportunos, o texto que sigue, aprobouse polo Concello Pleno, na sesión ordinaria do 7 de xuño de 2013, e publicouse para a súa entrada en vigor, o 29 de xuño de

Más detalles

Xornada. CURSO estudos de mercados internacionais

Xornada. CURSO estudos de mercados internacionais Xornada O reto estratéxico da internacionalización no sector alimentario e CURSO estudos de mercados internacionais 16-23 de marzo de 2012 Santiago de Compostela Introducción O clúster alimentario abordará

Más detalles

6 6 0 Formación básica. Economía Financeira e Contabilidade. Aguiar Maragoto, Fernando

6 6 0 Formación básica. Economía Financeira e Contabilidade. Aguiar Maragoto, Fernando DATOS IDENTIFICATIVOS Asignatura Análise das Operacións Financeiras Código 611G02004 Titulación GRAO EN ADMINISTRACIÓN E DIRECCIÓN DE EMPRESAS Ciclo Est. de Grao Créditos, tipo e calendario Cr. totais

Más detalles

NOTICIA FECHA MEDIO LOGO XIC 2013 8/9/2013 20 Minutos. 10/9/2013 Correo Gallego. 20/9/2013 El correo Gallego. 18/10/2013 Inversión y finanzas

NOTICIA FECHA MEDIO LOGO XIC 2013 8/9/2013 20 Minutos. 10/9/2013 Correo Gallego. 20/9/2013 El correo Gallego. 18/10/2013 Inversión y finanzas NOTICIA FECHA MEDIO LOGO XIC 2013 8/9/2013 20 Minutos XIC 2013 8/9/2013 Gente en Santiago XIC 2013 8/9/2013 La Vanguardia Santiago y la Ruta (XIC 2013) Camiño Xacobeo e coaching: a simbiose perfecta 10/9/2013

Más detalles

A Xunta de Goberno Local en sesión ordinaria de 22 de xaneiro de 2009, adoptou, entre outros o seguinte acordo: ORDENANZA MUNICIPAL DE ANTENAS

A Xunta de Goberno Local en sesión ordinaria de 22 de xaneiro de 2009, adoptou, entre outros o seguinte acordo: ORDENANZA MUNICIPAL DE ANTENAS A Xunta de Goberno Local en sesión ordinaria de 22 de xaneiro de 2009, adoptou, entre outros o seguinte acordo: 1.- En execución da sentenza 82/08 de 29 de febreiro de 2008, secc. 2ª da Sala do contencioso

Más detalles

LINGUAS ESPAÑOLA NO ÁMBITO SOCIO-INSTITUCIONAL

LINGUAS ESPAÑOLA NO ÁMBITO SOCIO-INSTITUCIONAL FACULTADE DE HUMANIDADES DEPARTAMENTO DE LINGUA ESPAÑOLA LINGUAS ESPAÑOLA NO ÁMBITO SOCIO-INSTITUCIONAL Mar Campos Souto GUÍA DOCENTE E MATERIAL DIDÁCTICO 2012/2013 FACULTADE DE HUMANIDADES. DEPARTAMENTO

Más detalles

Currículo vitae dos conferenciantes de O Sáhara, trinta anos despois ciclo conversascon: Pontevedra, 27, 28 e 29 de febreiro de 2008

Currículo vitae dos conferenciantes de O Sáhara, trinta anos despois ciclo conversascon: Pontevedra, 27, 28 e 29 de febreiro de 2008 Currículo vitae dos conferenciantes de O Sáhara, trinta anos despois ciclo conversascon: Pontevedra, 27, 28 e 29 de febreiro de 2008 1.- Jadiya Hamdi 2.-Cristina Navarro Poblet 3.- José Manuel de la Fuente

Más detalles

Ano 13 2ª época Nº 47 Novembro 2005 Noticias

Ano 13 2ª época Nº 47 Novembro 2005 Noticias Ano 13 2ª época Nº 47 Novembro 2005 Noticias RGE Noticias 1313 museo pedagóxico de galicia I XORNADAS DA SOCIEDAD ESPAÑOLA PARA EL ESTUDIO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-EDUCATIVO O museísmo pedagóxico en España:

Más detalles

PC-1415-M01 NOME/RAZON SOCIAL DA EMPRESA: STLONIA CENTRO: LOCALIDADES: Ourense. PERжODO DE REALIZACIЮN: cuatrimestres 1 ou 2

PC-1415-M01 NOME/RAZON SOCIAL DA EMPRESA: STLONIA CENTRO: LOCALIDADES: Ourense. PERжODO DE REALIZACIЮN: cuatrimestres 1 ou 2 PC-1415-M01 NOME/RAZON SOCIAL DA EMPRESA: STLONIA LOCALIDADES: Ourense PERжODO DE REALIZACIЮN: cuatrimestres 1 ou 2 NOME E APELIDOS: Pablo Carro Erias CARGO: Director TIC EMAIL: pablo.carro@stlonia.com

Más detalles

ESTUDIO DEMOGRÁFICO DE ESPAÑA, GALICIA E A POBRA DO CARAMIÑAL

ESTUDIO DEMOGRÁFICO DE ESPAÑA, GALICIA E A POBRA DO CARAMIÑAL 1. DISTRIBUCIÓN DA POBOACIÓN Distribución espacial da poboación. ESTUDIO DEMOGRÁFICO DE ESPAÑA, GALICIA E A POBRA DO CARAMIÑAL a) Observa e analiza os mapas. Elabora dous pequenos esquemas da distribución

Más detalles

DATOS IDENTIFICATIVOS. Cr. totais Cr. teóricos Cr. prácticos Tipo Curso Período 3 2 1 Troncal Terceiro Anual

DATOS IDENTIFICATIVOS. Cr. totais Cr. teóricos Cr. prácticos Tipo Curso Período 3 2 1 Troncal Terceiro Anual DATOS IDENTIFICATIVOS Asignatura Novas Tecnoloxías Aplicadas a Educación Código 652211303 Titulación MESTRE: ESPECIALIDADE EN EDUCACIÓN PRIMARIA Ciclo 1º e 2º Ciclo Créditos, tipo e calendario Idioma Departamento

Más detalles

Os efectos da declaración do concurso

Os efectos da declaración do concurso Dereito Concursal e Cambiario 3 Os efectos da declaración do concurso Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos Ana Victoria Santín Sánchez Escola Universitaria de Relacións Laborais de Lugo (Adscrita

Más detalles

Comparativa da Formación en Prevención de Riscos Laborais a Nivel Europeo

Comparativa da Formación en Prevención de Riscos Laborais a Nivel Europeo Comparativa da Formación en Prevención de Riscos Laborais a Nivel Europeo Índice 1 Antecedentes... 3 2 Obxectivos... 5 3 Países obxectivo na Unión Europea... 6 4 A situación a nivel europeo... 7 4.1 A

Más detalles

Hermanamiento con EL SALVADOR

Hermanamiento con EL SALVADOR Hermanamiento con EL SALVADOR PARTICIPANTES IES ANTONIO FRAGUAS ESCUELAS SALVADOREÑAS: CENTRO ESCOLAR CANTÓN SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA CENTRO ESCOLAR LA COLORADA CENTRO ESCOLAR CASERÍA SAN BARTOLO, CANTÓN

Más detalles

INTERESADOS PONERSE EN CONTACTO CON MALTENOR EN EL 986.493.331 INTERESADOS PONERSE EN CONTACTO CON ESTRELLA EN EL 986.74.51.66

INTERESADOS PONERSE EN CONTACTO CON MALTENOR EN EL 986.493.331 INTERESADOS PONERSE EN CONTACTO CON ESTRELLA EN EL 986.74.51.66 - OFERTAS DE EMPLEO - OFERTAS ACTUALIZADAS DEL 2 AL 9 DE MARZO ACOMPAÑANTE DE TRASPOTE ESCOLAR Nombre de la empresa: MALTERNOR Dirección: ZONA DEL GROVE / SANXENXO / PONTEVEDRA Jornada laboral: MEDIA JORNADA

Más detalles

Boletín oficial. provincia de ourense

Boletín oficial. provincia de ourense Boletín oficial provincia de ourense n.º 284 mércores, 12 decembro 2012 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 sumario i. deputación provincial de ourense Formalización do contrato da obra n.º

Más detalles

PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE SOFTWARE LIBRE BALANCE 2012 AMTEGA

PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE SOFTWARE LIBRE BALANCE 2012 AMTEGA PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE SOFTWARE LIBRE BALANCE 2012 AMTEGA El año 2012 fue un año de muy marcada importancia para Galicia en el ámbito del Software Libre, siendo también un año que nos permitió mostrar

Más detalles

II XORNADA DE TRABALLO PARA AVALIADORES EXTERNOS

II XORNADA DE TRABALLO PARA AVALIADORES EXTERNOS II XORNADA DE TRABALLO PARA AVALIADORES EXTERNOS II XORNADA DE TRABALLO PARA AVALIADORES EXTERNOS. Edita: ACSUG Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia IES Compostela, 5 a planta -

Más detalles

Dispoñibilida de para viaxar. Ourense. En prácticas. Coordinación, supervisión e dirección das áreas da empresa. Inmobiliaria

Dispoñibilida de para viaxar. Ourense. En prácticas. Coordinación, supervisión e dirección das áreas da empresa. Inmobiliaria 1 OFERTA DE EMPREGO DA SEMANA SÓ CONSULTA Centro de Orientación, Formación e Emprego Do 22 ao 29 de xaneiro R1-PC-FOR-01 Ed.0 REQUISITOS puesto fuente edad experiencia informatica idioma localidad informacion

Más detalles

Convocatoria ordinaria de 2012

Convocatoria ordinaria de 2012 Preguntas frecuentes Probas de acceso a ciclos de grao medio Convocatoria ordinaria de 2012 Nota informativa Probas de acceso a ciclos de grao medio Convocatoria ordinaria de 2012 Consellería de Cultura,

Más detalles

Os sistemas operativos (S. O.)

Os sistemas operativos (S. O.) Os sistemas operativos (S. O.) Calquera ordenador conta cunha parte física (hardware) e cunha serie de programas que permiten que, como usuarios, poidamos empregalo (software) Cando encendemos un ordenador

Más detalles

OPCIÓN B. NON abra o exame ata que o tribunal llo indique

OPCIÓN B. NON abra o exame ata que o tribunal llo indique OPCIÓN B NON abra o exame ata que o tribunal llo indique 1. Segundo o art.º 9.2 da Constitución Española: A) Corresponde á Administración Xeral do Estado promover as condicións para que a liberdade e

Más detalles

ASISTENCIA PERSOAL Un Dereito recoñecido na Convención

ASISTENCIA PERSOAL Un Dereito recoñecido na Convención ASISTENCIA PERSOAL Un Dereito recoñecido na Convención Alison Lapper Os que nos desprazamos de forma diferente, os que reciben as sensacións de forma diferente e os que interpretan o mundo de forma diferente,

Más detalles

O CONTRATO DE VITALICIO

O CONTRATO DE VITALICIO unidade didáctica 4.2 O CONTRATO DE VITALICIO Belén Trigo García Departamento de Dereito Común (Área de Dereito Civil) Facultade de Dereito Universidade de Santiago de Compostela, 2008 Deseño Unidixital

Más detalles

DATOS IDENTIFICATIVOS 2013/14. Asignatura Intermediación Turística e Transporte II Código 662G01021. Grao 1º cuadrimestre Terceiro Obrigatoria 6

DATOS IDENTIFICATIVOS 2013/14. Asignatura Intermediación Turística e Transporte II Código 662G01021. Grao 1º cuadrimestre Terceiro Obrigatoria 6 Guía Docente Grao en Turismo Intermediación Turística e Transporte II DATOS IDENTIFICATIVOS 2013/14 Asignatura Intermediación Turística e Transporte II Código 662G01021 Titulación Descriptores Grao en

Más detalles

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEB01. Código. Proba de. Debuxo técnico. Páxina 1 de 10

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEB01. Código. Proba de. Debuxo técnico. Páxina 1 de 10 Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior Proba de Debuxo técnico Código CSPEB01 Páxina 1 de 10 1. Formato da proba Formato A proba constará de vinte cuestións tipo test. As cuestións tipo

Más detalles

RELACION DE POSTOS DE TRABALLO DE PERSOAL FUNCIONARIO E LABORAL DE ADMINISTRACION E SERVICIOS RESOLUCION DO 26 DE AGOSTO DE 2003

RELACION DE POSTOS DE TRABALLO DE PERSOAL FUNCIONARIO E LABORAL DE ADMINISTRACION E SERVICIOS RESOLUCION DO 26 DE AGOSTO DE 2003 RELACION DE S DE TRABALLO DE PERSOAL FUNCIONARIO E LABORAL DE ADMINISTRACION E SERVICIOS RESOLUCION DO 26 DE AGOSTO DE 2003 Nº de posto CONSELLO SOCIAL F001 Secretario do Presidente do Consello V 20 443,32

Más detalles

Programación 2º de EP MATEMÁTICAS

Programación 2º de EP MATEMÁTICAS Programación 2º de EP MATEMÁTICAS ÍNDICE 1. Introdución e contextualización. 2. Vinculación entre obxectivos, secuenciación e 3 5 temporalización de contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe

Más detalles

Educar para a cidadanía global

Educar para a cidadanía global Cadernos da Coordinadora Educar para a cidadanía global Discursos, ferramentas e experiencias para o cambio social I Xornadas Galegas de Educación para o Desenvolvemento [Santiago de Compostela, 19 ao

Más detalles

A prol dun debate verbo da reforma da LOCE Repensar a educación. Xoves, 3 de marzo (Salón de Actos da Facultade de CC.EE. da USC en Compostela)

A prol dun debate verbo da reforma da LOCE Repensar a educación. Xoves, 3 de marzo (Salón de Actos da Facultade de CC.EE. da USC en Compostela) A prol dun debate verbo da reforma da LOCE Repensar a educación Xornadas 3, 4 e 5 marzo Xoves, 3 de marzo (Salón de Actos da Facultade de CC.EE. da USC en Compostela) 17:00 Recepción dos participantes

Más detalles

ENERXÍA HIDRAÚLICA. COMPOÑENTES DUNHA CENTRAL HIDROELÉCTRICA

ENERXÍA HIDRAÚLICA. COMPOÑENTES DUNHA CENTRAL HIDROELÉCTRICA ENERXÍA HIDRAÚLICA. COMPOÑENTES DUNHA CENTRAL HIDROELÉCTRICA ENERXÍA HIDRAÚLICA. POTENCIA E ENERXÍA DUNHA CENTRAL HIDROELÉCTRICA A potencia teórica depende fundamentalmente: Altura de salto de agua. Caudal

Más detalles

Educación Infantil Descriptores Creditos ECTS Carácter Curso Cuadrimestre. 6 FB 2 1c

Educación Infantil Descriptores Creditos ECTS Carácter Curso Cuadrimestre. 6 FB 2 1c Guía Materia 2015 / 2016 DATOS IDENTIFICATIVOS Educación: Educación para a saúde e a súa didáctica Materia Código Titulacion Educación: Educación para a saúde e a súa didáctica V51G110V01301 Grao en Educación

Más detalles

PUNTO GENERAL DE ENTRADA DE FACTURAS ELECTRÓNICAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

PUNTO GENERAL DE ENTRADA DE FACTURAS ELECTRÓNICAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA PUNTO GENERAL DE ENTRADA DE FACTURAS ELECTRÓNICAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA Manual presentación facturas por correo electrónico 17/11/2015 Manual presentación facturas por correo electrónico

Más detalles

PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE SOFTWARE LIBRE BALANCE 2013 AMTEGA

PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE SOFTWARE LIBRE BALANCE 2013 AMTEGA PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE SOFTWARE LIBRE BALANCE 2013 AMTEGA El plan de acción en materia de Software Libre en 2013 supuso la realización de 152 actuaciones de fomento y difusión del Software Libre,

Más detalles

Programación Cultural setembro - decembro 2009 Ourense

Programación Cultural setembro - decembro 2009 Ourense Programación Cultural setembro - decembro 2009 Ourense Programación Cultural Ourense setembro decembro 2009 artes escénicas e musicais 4/10/2009-20.30 h La verbena de la paloma / Antología lírica Compañía

Más detalles

ANEXO XI: Caracterνsticas especνficas dalgϊns programas de doutoramento ofertados no curso 2015/2016

ANEXO XI: Caracterνsticas especνficas dalgϊns programas de doutoramento ofertados no curso 2015/2016 ANEXO XI: Caracterνsticas especνficas dalgϊns programas de doutoramento ofertados no curso 2015/2016 DENOMINACIΣN DO Biotecnologνa Avanzada PROGRAMA: REQUISITOS ESPECΝFICOS DE ACCESO: Currνculum Vitae,

Más detalles

DÍA MEJORALIA. claustro ponente

DÍA MEJORALIA. claustro ponente claustro ponente Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la USC. Licenciado, con Grado, en Ciencias Económicas y Empresariales (Sección Empresariales) por la USC. Profesor Asociado del Departamento

Más detalles

CONTRIBUCIÓN DE LA XUNTA DE GALICIA A LA CONSULTA PÚBLICA UE 2020

CONTRIBUCIÓN DE LA XUNTA DE GALICIA A LA CONSULTA PÚBLICA UE 2020 CONTRIBUCIÓN DE LA XUNTA DE GALICIA A LA CONSULTA PÚBLICA UE 2020 La Xunta de Galicia quiere contribuir a la consulta abierta por la Comisión Europea en relación con la futura estrategia UE 2020. En concreto,

Más detalles

Diseño y desarrollo en tecnología J2EE del módulo de perfil del contratante de un portal de contratación pública.

Diseño y desarrollo en tecnología J2EE del módulo de perfil del contratante de un portal de contratación pública. EMPRESA: EVERIS E MAIL DE CONTACTO: Carlos.Fragueiro.Fragueiro@everis.com TÍTULO DO PROXECTO Diseño y desarrollo en tecnología J2EE del módulo de perfil del contratante de un portal de contratación pública.

Más detalles

TERESA GONZÁLEZ CARBALLO Trabajadora Social. LUISA ASTRAY GARCÍA Educadora Social

TERESA GONZÁLEZ CARBALLO Trabajadora Social. LUISA ASTRAY GARCÍA Educadora Social TERESA GONZÁLEZ CARBALLO Trabajadora Social LUISA ASTRAY GARCÍA Educadora Social PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS CURSO 2010/2011 Responsables: Teresa González Carballo Trabajadora Social Luisa

Más detalles

INSERCIÓNS PRENSA 2-6-12

INSERCIÓNS PRENSA 2-6-12 INSERCIÓNS PRENSA 2-6-12 EL CORREO GALLEGO SANTIAGO COMPOSTELA Prensa: Tirada: Difusión: Diaria 27.472 Ejemplares 22.735 Ejemplares Sección: REGIONAL Valor: 574,00 Área (cm2): 151,3 Ocupación: 17,09 %

Más detalles

Boletín oficial. provincia de ourense. n.º 33 Martes, 10 febreiro 2015. D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e

Boletín oficial. provincia de ourense. n.º 33 Martes, 10 febreiro 2015. D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e Boletín oficial provincia de ourense n.º 33 Martes, 10 febreiro 2015 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 sumario i. deputación provincial de ourense Formalización de contrato de procedemento

Más detalles