Imatges per a la memòria. Imágenes para la memoria

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Imatges per a la memòria. Imágenes para la memoria"

Transcripción

1 Imatges per a la memòria Eleccions generals juny 1977 Imágenes para la memoria Elecciones generales junio

2 Rector de la Universidad de Alicante IGNACIO JIMÉNEZ RANEDA Consejo Asesor del Archivo de la Democracia Composición PRESIDENTE: Jesús Pradells Nadal, Vicerrector de Extensión Universitaria de la UA. DIRECCIÓN TÉCNICA: Mercedes Guijarro Anton, Directora del Servicio de Archivo y Registro de la UA. CONSEJO ASESOR: Presidente: Josep Bevià Pastor Secretario: Manuel Alcaraz Ramos Vocales: Carlos Barciela López Josefina Bueno Alonso Enrique Cerdán Tato Emilio La Parra López Carlos Mateo Martínez Francisco Moreno Sáez José María Perea Soro José Carlos Rovira Soler Glicerio Sánchez Recio 2

3 Imatges per a la memòria Eleccions generals juny 1977 Imágenes para la memoria Elecciones generales junio

4 ÍNDEX TEXTOS Imatges per a la memòria 6 Josep V. Bevià Pastor L any del sufragi universal 10 Mariano Sánchez Soler PARTITS POLÍTICS QUE ES VAN PRESENTAR A LES ELECCIONS GENERALS DE 1977 PER ALACANT PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL UNIÓN DE CENTRO DEMOCRÁTICO PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA ALIANZA POPULAR COALICION UNIDAD SOCIALISTA (PSPV-PSP) COALICIÓN ELECTORAL EQUIPO DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA REFORMA SOCIAL ESPAÑOLA ALIANZA SOCIALISTA DEMOCRÁTICA ALIANZA NACIONAL 18 DE JULIO FRENTE DEMOCRÁTICO DE IZQUIERDAS FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS (AUTÉNTICA) AGRUPACION ELECTORAL DE LOS TRABAJADORES DE ALICANTE ASOCACIÓN CÍRCULOS DE JOSE ANTONIO FEDERACIÓN LABORALISTA FALANGE ESPAÑOLA INDEPENDIENTE 4

5 ÍNDICE TEXTOS Imágenes para la memoria 8 Josep V. Bevià Pastor El año del sugrafio universal 15 Mariano Sánchez Soler PARTIDOS POLÍTICOS QUE SE PRESENTARON A LAS ELECCIONES GENERALES DE 1977 POR ALICANTE PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL UNIÓN DE CENTRO DEMOCRÁTICO PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA ALIANZA POPULAR COALICION UNIDAD SOCIALISTA (PSPV-PSP) COALICIÓN ELECTORAL EQUIPO DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA REFORMA SOCIAL ESPAÑOLA ALIANZA SOCIALISTA DEMOCRÁTICA ALIANZA NACIONAL 18 DE JULIO FRENTE DEMOCRÁTICO DE IZQUIERDAS FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS (AUTÉNTICA) AGRUPACION ELECTORAL DE LOS TRABAJADORES DE ALICANTE ASOCACIÓN CÍRCULOS DE JOSE ANTONIO FEDERACIÓN LABORALISTA FALANGE ESPAÑOLA INDEPENDIENTE 5

6 IMATGES PER A LA MEMÒRIA Josep V. Bevià Pastor Quan es ret memòria d un nou any de funcionament de l Arxiu de la Democràcia, El Consell Assessor ha volgut oferir imatges, en aquesta publicació, d un moment que, entre clarobscurs, pot considerar-se com un temps de trencament, de culminació i d inici; culminació d un llarg procés de lluita per trencar amb un país de prohibicions, censures, presons i repressió del règim franquista. I, d altra banda, inici d un temps en el qual la dialèctica totalitària de l odi i la violència fóra substituïda pel diàleg, la tolerància, el respecte a les opinions del discrepant; un temps superador de problemes crònics: endarreriment, intolerància, aïllament, menyspreu de la modernitat. Un temps de llibertats, d esforços per la justícia, la igualtat i la pau. Són imatges de les diferents candidatures que van concórrer a les eleccions generals de 1977 a la província d Alacant; imatges d un passat, aparentment molt llunyà, difuminat ja després dels enormes canvis que ha experimentat la nostra societat en aquests quasi trenta anys transcorreguts. Però, en últim terme, les imatges del passat són ganivets capaços de tallar oblits. Recuperar imatges de moments viscuts temps arrere no és solament un exercici de nostàlgies; és una sobtada cabriola que reobri a la memòria senderes de la nostra vida actual i, tal vegada, ens empenten a encarar el futur amb ulls més profunds. L enorme pluralitat i diversitat de candidatures que es van presentar per Alacant, des de posicions radicals d esquerra fins a l extrema dreta, i l ampli marc de les seues propostes continuisme, reformisme, ruptura reflectien tot el clima de tensions que s havia desenvolupat en el període final del franquisme, l etapa de la transició a la democràcia i que, en gran mesura, es perllongarien més enllà d aquelles primeres eleccions democràtiques després d un parèntesi de més de quaranta anys de dictadura. Eren temps incerts; temps viscuts entre el temor, el desassossec i l esperança. Aquella va ser una campanya electoral entusiasmada i estranya; mítings multitudinaris i mítings improvisats. Allà, la llàgrima, la ràbia o l entusiasme de molts que se sentien reviscuts a temps de llibertat i dignitat; ací, desconfiança i por davant un escenari de tensions militars, terrorisme, assassinats, Elda, Teófilo del Valle; Atocha, advocats laboralistes; entre molts altres. En la gran majoria, rebuig categòric de l enfrontament civil; recerca de reconciliació, preconitzada, des de feia anys, pels partits d esquerra. Aquelles eleccions van donar com a resultat unes Corts que, encara que no convocades com a constituents, van aprovar una Constitució, de la qual aquests dies commemorem un nou aniversari; una Constitució que va exigir esforços, renúncies, concessions per a aconseguir, en paraules de Tierno Galván, «que la democràcia continue endavant, que la nació recobre l estabilitat, que es col loque en una situació fructífera per a tots els seus membres, i que no tornem de cap manera als mals del passat.» 6

7 Les imatges d aquelles candidatures ens col loquen, una vegada més, de cara a terra davant els afanys, els esforços i l obstinació per la llibertat del nostre poble. Amb la publicació d aquestes imatges, l Arxiu de la Democràcia contribueix a la divulgació dels seus fons, com va fer abans amb la creació de la seua pàgina web (www.archivodemocracia.ua.es) o amb l exposició sobre «La transició a la democràcia a la província d Alacant ( )» que està presentant-se en diferents llocs de la nostra província. El Consell Assessor vol expressar, una vegada més, el seu agraïment a la Universitat d Alacant per l alè continuat que ofereix a l Arxiu de la Democràcia i, de manera especial, a les persones i institucions que, amb la donació dels seus fons, fan possible disposar de materials per a un coneixement més directe del nostre passat i revifar així la nostra memòria col lectiva, perquè sense memòria no hi hauria col lectivitat i, ni tan sols, un ésser humà que poguera considerar-se com a tal, reduïts l una i l altre a un present etern, encadenats, com diria Emilio Lledó, «a començar cada dia en la més absoluta solitud i, per descomptat, en la més absoluta impossibilitat.» 7

8 IMÁGENES PARA LA MEMORIA Josep V. Bevià Pastor. Al rendir memoria de un nuevo año de funcionamiento del Archivo de la Democracia, El Consejo Asesor ha querido ofrecer imágenes, en esta publicación, de un momento que, entre claroscuros, puede considerarse como un tiempo de quiebra, de culminación e inicio; culminación de un largo proceso de lucha para romper con un país de prohibiciones, censuras, cárceles y represión del régimen franquista. Y, de otra parte, inicio de un tiempo en el que la dialéctica totalitaria del odio y la violencia fuera sustituida por el diálogo, la tolerancia, el respeto a las opiniones del discrepante; un tiempo superador de problemas crónicos: atraso, intolerancia, aislamiento, desprecio de la modernidad. Un tiempo de libertades, de esfuerzos por la justicia, la igualdad y la paz. Son imágenes de las diferentes candidaturas que concurrieron a las elecciones generales de 1977 en la provincia de Alicante; imágenes de un pasado, aparentemente muy lejano, difuminado ya tras los enormes cambios que ha experimentado nuestra sociedad en estos casi treinta años transcurridos. Pero, en último término, las imágenes del pasado son cuchillos capaces de sajar olvidos. Recuperar imágenes de momentos vividos tiempo atrás no es sólo un ejercicio de nostalgias; es una repentina pirueta que reabre a la memoria senderos de nuestra vida actual y, tal vez, nos empujen a encarar el futuro con ojos más hondos. La enorme pluralidad y diversidad de candidaturas que se presentaron por Alicante, desde posiciones radicales de izquierda a la extrema derecha, y el amplio marco de sus propuestas continuismo, reformismo, ruptura- reflejaban todo el clima de tensiones en que se había desarrollado el periodo final del franquismo, la etapa de la transición a la democracia y que, en gran medida, se prolongarían años después de aquellas primeras elecciones democráticas tras un paréntesis de más de cuarenta años de dictadura. Eran tiempos inciertos; tiempos vividos entre el temor, el desasosiego y la esperanza. Fue aquélla una campaña electoral entusiasmada y extraña; mítines multitudinarios y mítines improvisados. Allá, la lágrima, la rabia o el entusiasmo de muchos que se sentían revividos a tiempos de libertad y dignidad; aquí, desconfianza y miedo ante un escenario de tensiones militares, terrorismo, asesinatos, - Elda, Teófilo del Valle; Atocha, abogados laboralistas; entre tantos otros-. En la gran mayoría, rechazo categórico del enfrentamiento civil; búsqueda de reconciliación, preconizada, desde hacía años, por los partidos de izquierda. 8

9 Aquellas elecciones dieron como resultado unas Cortes que, aunque no convocadas como constituyentes, aprobaron una Constitución, de la que estos días conmemoramos un nuevo aniversario; una Constitución que exigió esfuerzos, renuncias, concesiones para conseguir, en palabras de Tierno Galván, que la democracia siga adelante, que la nación recobre su estabilidad, que se coloque en una situación fructífera para todos sus miembros, y que no volvamos de ninguna manera a los males del pasado. Las imágenes de aquellas candidaturas nos colocan, una vez más, de bruces ante los afanes, esfuerzos y empeño por la libertad de nuestro pueblo. Con su publicación, el Archivo de la Democracia contribuye a la divulgación de sus fondos, como hiciera antes con la creación de su página web (www.archivod emocracia.ua.es) o con la exposición sobre La transición a la democracia en la provincia de Alicante ( ) que está presentándose en diferentes lugares de nuestra provincia. El Consejo Asesor quiere expresar, una vez más, su agradecimiento a la Universidad de Alicante por el aliento continuado que ofrece al Archivo de la Democracia y, de manera especial, a las personas e instituciones que, con la donación de sus fondos, hacen posible disponer de materiales para un conocimiento más directo de nuestro pasado y reavivar así nuestra memoria colectiva, porque sin memoria no existiría colectividad y, ni siquiera, un ser humano que pudiera considerarse como tal, reducidos una y otro a un eterno presente, encadenados, como diría Emilio Lledó, a comenzar cada día en la más absoluta soledad y, por supuesto, en la más absoluta imposibilidad. 9

10 L ANY DEL SUFRAGI UNIVERSAL Mariano Sánchez Soler Provoca tendresa consultar el Manual del elector, un instant book redactat pel llavors jove periodista Francisco Esteve, al maig de 1977, com a instrument per a ajudar el possible votant: Les eleccions que se celebraran a Espanya constitueixen un dels esdeveniments polítics més importants de la història recent del nostre país. Després de quaranta anys d inactivitat política, els espanyols tindrem ocasió d expressar lliurement la nostra voluntat. Avui, en la societat actual i després de trenta anys, resulta quasi impossible imaginar aquella efervescència. La fredor de les dades és incapaç de relatar l emoció, el descobriment, les ànsies de llibertat i democràcia, la recerca d unes regles del joc per a tots, i la sorpresa per la novetat de tot un país: La falta d experiència en l exercici democràtic dels nostres drets ciutadans adverteix el Manual en la introducció comporta un important handicap a l hora de decidir lliurement sobre quina opció prendre. Això, junt amb la proliferació de sigles que hi ha, produeix un confusionisme en el ciutadà mitjà en veure s envoltat d eslògans, sigles, programes polítics, etc. ( ) La proliferació d eslògans i la saturació propagandística que acompanyen cada època preelectoral ha de veure s compensada amb una informació tan objectiva i reposada com siga possible del que pretén cada partit i quines són les seues alternatives concretes. Per a la història d Espanya, 1977 va ser un any crucial. Aquelles eleccions van retornar a tres generacions d espanyols un dels actes més apassionants del sistema democràtic: votar, elegir lliurement. Encara produeix en molts una sensació afectiva. Va costar moltíssim: la sang d alguns, la presó de molts, el silenci humiliat d una majoria potser inconscient 15-J. Primers comicis amb sufragi universal per al poble espanyol des de febrer de anys: 3 de guerra, 2 de transició en terra de ningú i 36 de dictadura. Com cantava Víctor Manuel en la seua Canción de la esperanza, composta després de les eleccions de 1977 amb un sabor a balanç polític i decepció sentimental: Muerto el perro no se fue con el la rabia. Perquè la ràbia d uns quants, però molt poderosos, no se n havia anat amb la mort del general. Des del 20 de novembre de 1975 aquesta ràbia residual conspirava des dels aparells de l estat franquista, en l Organització Sindical, des de les forces d ordre públic, a través dels jutges d excepció, de la Brigada Políticosocial, del Movimiento Nacional i de l exèrcit autoproclamat del 18 de Juliol La incertesa, davant dels pactes i silencis oficials, es barrejava amb una sensació d improvisació política sense precedents. Dos passos avant, un pas arrere; pactes i mobilització, els despatxos i el carrer. Tot estava inventant-se. Tot era nou i sense preàmbuls. També la convivència, la pluralitat, el desig de pau sense guerracivilisme Ací estava el moll de l os. Encara que retronaven les paraules del notari ultradretà Blas Piñar clamant. Malgrat pese a algú, la guerra no s ha acabat ; encara que, des del búnquer del règim, els involucionistes es disposaren a salvar la unitat de la pàtria i el testament del generalísimo. Des de la mort de Franco aquell 20-N, el procés caminava de sobresalt en sobresalt. Cinc dies més tard, la vespra de la proclamació de Joan Carles de Borbó com a rei d Espanya, va decretar-se un indult general, pel qual van eixir de presó nombrosos dirigents sindicals, amb Marcelino Camacho i Nicolás Sartorius al capdavant. Però no es tractava d una amnistia general. Les presons continuaven plenes de militants d esquerra, sindicalistes condemnats per associació indeguda, estudiants a 10

11 qui s havia aplicat la llei antiterrorista, capellans obrers, dirigents veïnals L últim president franquista, Carlos Arias Navarro, era mantingut en el seu lloc en el primer govern de la Monarquia, i amb ell es consolidava la repressió i la violència polítiques. Durant els set mesos que els continuistes d Arias van mantenir-se en el poder, almenys onze persones van perdre la vida durant manifestacions de treballadors en vaga, pels tirs de les forces d ordre públic. Un obrer de la construcció mort a Barcelona, cinc treballadors durant els successos de Vitòria, un altre a Tarragona, a Bilbao A Elda, el 26 de febrer de 1976, las bales de la Policia Armada van matar Teófilo del Valle Pérez, jove oficinista de vint anys, mort quan eixia d una assemblea de treballadors del ram de la pell. A Montejurra, el diumenge 9 de maig, durant una romeria de carlistes, un grup d ultradretans, vinculats a membres dels serveis de seguretat espanyols, van assassinar dues persones i va deixar-ne dues més ferides greus. Desestabilització, violència provocadora, impunitat oficial, comandos incontrolats un atzucac per a un règim que no podia mantenir-se sense la utilització desmesurada de la força. Després del nomenament d Adolfo Suárez, l 1 de juliol de 1976, com a nou president del Govern, la sagnia no es va detenir. Entre d altres va morir Agustín Lesta Sánchez, abatut a Avilés per fer una pintada de la UGT i, a Almeria, el jove Javier Verdejo, quan escrivia en una paret Pan, trabajo i libertad ; va haver-hi més morts a Madrid durant manifestacions, però s havia posat en marxa la transició democràtica pròpiament dita, mentre els sindicats i partits polítics il legals convocaven una vaga general que va ser seguida per més de cinc-centes mil persones. La demolició controlada de l aparell franquista va començar a manifestar-se en les primeres decisions del nou govern. Suárez va llançar el Projecte de llei de reforma política, i el 18 de setembre les Corts de Franco es van fer l harakiri: aquest projecte de llei, que obria la porta a la democratització del país, va ser aprovat per 425 vots a favor, 59 en contra i 13 nuls. Com en un joc d acció-reacció, 1976 va acabar amb l autorització del primer congrés de l il legal PSOE, que va tenir lloc a Madrid; amb el president del Consell d Estat, Antonio María de Oriol y Urquijo, segrestat per un fosc comando dels GRAPO; amb la detenció i posada en llibertat de Santiago Carrillo i altres dirigents del PCE, poc abans que, la vespra de la festa de la nit de Cap d Any, el govern Suárez suprimira els tribunals d ordre públic que reprimien l activitat política i sindical clandestina durant el franquisme. Va ser la primera vegada que una decisió conflictiva es prenia en moments festius, de baixa intensitat en l activitat social, per a evitar xocs amb la reacció. Mentre el segon graó de l antiga administració del règim manejava el timó cap a la democràcia i pactava amb les organitzacions d esquerra, només les restes del naufragi franquista, compost per falangistes immobiliaris, nostàlgics alferesos provisionals i sorollosos cabdills d última hora, 11

12 somiaven mantenir els seus privilegis i prosseguir un franquisme sense Franco. Després de Franco, les institucions, havien dit. Però l anhel generalitzat en la societat espanyola era: Després de Franco, la democràcia, la llibertat. L any 1977 va nàixer carregat d incerteses i violència. La petició d amnistia total i la legalització de totes les organitzacions polítiques es va convertir en un clam. A València, el 9 de gener, un grup ultradretà autodenominat Comando Incontrolado Patriótico, armat amb pistoles, cadenes i armes blanques, va assaltar el bar El Racó, del barri del Carme, va agredir tots els que hi havia i van ferir greument el jove Julio Antonio García Esteve. Dos dies més tard, l 11 de gener, les organitzacions d esquerra van convocar manifestacions per l amnistia a tot Espanya. Durant una d aquestes, a Sestao va perdre la vida el jove José Manuel Iglesias. En una altra, el 23, al carrer Limón de Madrid, l estudiant Arturo Ruiz va morir per tirs reivindicats per la Triple A i fets per l ultra Juan Fernández Guaza, amb una pistola de l argentí Jorge Cesarsky. El procés de transició lliscava per un tobogan vertiginós. El 24 de gener va ser, sens dubte, la jornada més negra de la transició democràtica. Els GRAPO, que mantenien Oriol en captivitat, van segrestar també el general Emilio Villaescusa Quilis, president del Consell Superior de Justícia Militar. En aquell mateix matí, durant una manifestació, va perdre la vida l estudianta Mariluz Nájera, de 20 anys, com a conseqüència d un pot de fum disparat a curta distància. I a la vesprada es va desencadenar la Matança d Atocha: cinc advocats laboralistes van ser assassinats per un grup ultradretà vinculat a membres de la Brigada Político Social. L atemptat va ser reivindicat per l anomenat Comando Roberto Hugo Insulsa, de la Triple A, dos dels integrants del qual, Fernando Lerdo de Tejada i Carlos García Juliá apareixien clarament vinculats a Fuerza Nueva i al seu líder, Blas Piñar. El dolor expressat i la mobilització massiva de milions de persones a tot Espanya va ser un punt d inflexió en el procés democràtic. O s avançava en el consens o se n anava a terra. L 11 de febrer van ser rescatats Oriol i Villaescusa dels seus segrestos respectius. La celeritat va ser tal que va despertar la sospita que tot era un muntatge parapolicial del comissari Roberto Conesa. El 5 de març el Govern va ampliar l amnistia i va legalitzar el dret a la vaga i al tancament patronal. En la reunió del dia 15, l Executiu va aprovar un decret-llei per a regular les normes de les primeres eleccions generals, inspirant-se en la llei electoral de Per a garantir la puresa del sufragi es van constituir juntes electorals independents. Quant a la campanya electoral, les normes aprovades pel Consell de Ministres garanteixen igualtat d oportunitats a totes les candidatures, assegurant-ne l accés lliure i gratuït a la Televisió Espanyola, a les emissores de ràdio de titularitat pública i a la presa d igual titularitat. Respecte de la votació en si, el Govern va advertir: Quant a l acte de votació, es tracta d envoltar-lo de les màximes garanties per tal d assegurar el 12

13 secret del vot i la puresa de l escrutini. A aquest fi s aplicaran per primera vegada a Espanya les tècniques més usuals, com és el cas de la papereta de model oficial, el vot dins de sobre i la utilització de cabines (...) L escrutini general i la proclamació d electors correspon a les juntes electorals. La Setmana Santa de 1977 va ser transcendental. L 1 d abril, dia que es commemorava la victòria de Franco en la Guerra Civil, va ser eliminada la Secretaria General del Movimiento. I el 9 d abril, Dimecres Sant, amb mig país de vacances, va ser legalitzat el Partit Comunista d Espanya després de 40 anys de clandestinitat. Com a expressió del soroll de sabres a les casernes, el ministre de Marina, l almirall Pita da Veiga, va presentar la dimissió. El 15 d abril van ser convocades les primeres eleccions democràtiques espanyoles, mentre quedaven partits i organitzacions sense legalitzar i l amnistia no havia arribat a tots els presos polítics. El 30 d abril va finalitzar el termini per a presentar coalicions electorals, en moltes de les quals es van inscriure les organitzacions que encara estaven en la il legalitat. Alguns d aquests partits van ser legalitzats després dels comicis, com va ocórrer amb els maoistes ORT i PTE, el Partit Carlista i els republicans ARDE i Esquerra Republicana de Catalunya. Van participar-hi, per tant, en inferioritat de condicions. El procés electoral va complir els terminis reglamentaris mentre el carrer continuava pagant un preu. En la manifestació del Primer de Maig, a Barcelona, l estudiant Gerard Parets, que presenciava la manifestació des d un balcó, va resultar ferit de gravetat per una bala de goma disparada per la Brigada Especial Antidisturbios. El 3 de maig, la Junta Central Electoral va comunicar la llista de partits que es podien presentar a les eleccions, i el 5 va finalitzar el termini de presentació de llistes de candidats. Quatre dies més tard, l industrial Josep Maria Bultó Marquès va ser assassinat en esclatar la bomba que un comando terrorista de Terra Lliure li havia col locat al pit amb esparadrap. A Galícia, mig centenar de persones, catorze d elles guàrdies civils, van resultar ferides en l ocupació d una marisqueria particular que Comissions Obreres considerava d ús públic. Cinc morts era el saldo de la campanya proamnistia al País Basc. I el 13 de maig, 48 hores abans de la proclamació de candidats, va regressar a Espanya Dolores Ibarruri, la Pasionaria, bèstia negra del franquisme i símbol de la reconciliació amb l Espanya de l exili El 24 de maig va començar la campanya electoral. El 26 es van constituir les meses electorals. Mentre la campanya es desenvolupava amb optimisme entre mítings improvisats en col legis, restaurants per a noces i estadis, començava la reestructuració de les forces d ordre públic. Democratització, uniformes nous, desmilitarització Llibertat sense ira, sense ràbia. Les eleccions generals del 15 de juny, van donar la victòria a la UCD (31,1 %), seguida del PSOE (28,6 %), el PCE (9,4 %) i AP (8,5 %). Adolfo Suárez va formar nou govern després de ser confirmat pel rei. En el districte electoral de la província d Alacant, compost per 8 zones i amb uns de electors, l escrutini general del 21 de juny de 1977, va donar la victòria al PSOE, amb vots escrutats, seguit d UCD ( ) i el PCE (50.444). A gran distància se situaven; Alianza Popular (35.755), Coalició Unitat Socialista (PSPV-PSP, ) la Democràcia Cristiana 13

14 14 (8.160), Reforma Social Espanyola (5.240), Aliança Socialista Democràtica (4.479), Alianza Nacional 18 de Julio (4.028), Front Democràtic d Esquerres (2.726), Falange Española de las JONS (Auténtica, 1.760) i l Agrupació electoral dels treballadors d Alacant (1.101). Per sota del miler de vots hi havia l Asociación Círculos de José Antonio, la Federació Laboralista i la Falange Española Independiente. Després de l estiu, la transició va continuar el seu tortuós camí. Es va obrir el període constitucional, s iniciava l elaboració de la Carta Magna, i es van signar els Pactes de la Moncloa, en un temps dur que alguns joves van continuar pagant amb la vida: Carlos Gustavo Frechen Solana va morir a Barcelona durant els actes de la Diada de Catalunya, després de ser greument ferit per una bala de goma que li va rebentar el cap. Un paquet bomba va esclatar en la redacció de la revista satírica El Papus i va matar el conserge, Juan Peñalver Sandoval; i el 6 d octubre, a la plaça dels Estels, d Alacant, Miquel Grau Gómez, que apegava cartells convocant al 9 d Octubre, li va arrabassar la vida l impacte d una rajola llançada pel militant de Fuerza Nueva, Miguel Ángel Forner Sandoval, amb nocturnitat i traïdoria. Sí, és cert, després de trenta anys, des d aquesta societat democràtica consolidada i europea en què convivim, resulta quasi impossible imaginar aquella efervescència. Perquè la fredor de les dades és incapaç de relatar-ho tot. La transició democràtica espanyola només havia començat, però amb els comicis del 15-J acabava de fer un salt qualitatiu.

15 EL AÑO DEL SUFRAGIO UNIVERSAL Mariano Sánchez Soler Provoca ternura consultar el Manual del Elector, un instant book redactado por el entonces joven periodista Francisco Esteve, en mayo de 1977, como instrumento para ayudar al posible votante: Las elecciones que van a celebrarse en España constituyen uno de los acontecimientos políticos más importantes de la historia reciente de nuestro país. Después de cuarenta años de inactividad política, los españoles vamos a tener ocasión de expresar libremente nuestra voluntad. Hoy, en la sociedad actual y después de treinta años, resulta casi imposible imaginar aquella efervescencia. La frialdad de los datos es incapaz de relatar la emoción, el descubrimiento, las ansias de libertad y democracia, la búsqueda de unas reglas del juego para todos, y la novedad sorprendida de todo un país: La falta de experiencia en el ejercicio democrático de nuestros derechos ciudadanos advierte el citado Manual en su Introducción- supone un importante handicap a la hora de decidir libremente sobre qué opción tomar. Esto, unido a la proliferación de siglas existentes, produce un confusionismo en el ciudadano medio al verse rodeado de slogans, siglas, programas políticos, etc. ( ) La proliferación de slogans y la saturación propagandística que acompañan a cada época preelectoral tiene que verse compensada con una información lo más objetiva posible y reposada de lo que pretende cada partido y cuáles son sus alternativas concretas. Para la historia de España, 1977 fue un año crucial. Aquellas elecciones devolvieron a tres generaciones de españoles uno de los actos más apasionantes del sistema democrático: votar, elegir libremente. Todavía produce en muchos una sensación afectiva. Costó tanto: la sangre de algunos, la cárcel de muchos, el silencio humillado de una mayoría quizás inconsciente 15-J. Primeros comicios con sufragio universal para el pueblo español desde febrero de Cuarenta y un años: tres de guerra, dos de transición en tierra de nadie y 36 de dictadura. Como cantaba Víctor Manuel en su Canción de la Esperanza, compuesta tras la elecciones de 1977 con un sabor a balance político y decepción sentimental: Muerto el perro no se fue con él la rabia. Porque la rabia de unos pocos, pero muy poderosos, no se había ido con la muerte del general. Desde el 20 de noviembre de 1975 esa rabia residual conspiraba desde los aparatos del Estado franquista, en la Organización Sindical, desde las Fuerzas de Orden Público, a través de los jueces de excepción, de la Brigada Político-Social, del Movimiento Nacional y del Ejército autoproclamado del 18 de Julio La incertidumbre, ante los pactos y silencios oficiales, se mezclaba con una sensación de improvisación política sin precedentes. Dos pasos adelante, un paso atrás; pactos y movilización, los despachos y la calle. Todo estaba inventándose. Todo era nuevo y sin preámbulos. También la convivencia, la pluralidad, el deseo de paz sin guerracivilismo Aquí radicaba lo determinante. Aunque resonaran atronadoras las palabras del notario ultraderechista Blas Piñar clamando. Pese a quien pese, la guerra no ha terminado ; aunque, desde el bunker del régimen, los involucionistas se dispusieran a salvar la unidad de la patria y el testamento del generalísimo. Desde la muerte de Franco aquel 20-N, el proceso caminaba de sobresalto en sobresalto. Cinco días más tarde, en vísperas de la proclamación de Juan Carlos de Borbón como rey de España, se decretó un indulto general por el que salieron de prisión numerosos dirigentes sindicales, con Marcelino Camacho y Nicolás Sartorius a la cabeza. Pero no se trataba de una 15

16 amnistía general. Las cárceles seguían ocupadas por militantes de izquierdas, sindicalistas condenados por asociación indebida, estudiantes a quienes se les había aplicado la ley antiterrorista, curas obreros, dirigentes vecinales El último presidente franquista, Carlos Arias Navarro, era mantenido en su puesto en el primer gobierno de la Monarquía, y con él se consolidaba la represión y la violencia política. Durante los siete meses que los continuistas de Arias se mantuvieron en el poder, al menos once personas perdieron la vida durante manifestaciones de trabajadores en huelga, bajo los disparos efectuados por las Fuerzas de Orden Público. Un obrero de la Construcción muerto en Barcelona, cinco trabajadores durante los Sucesos de Vitoria, otro en Tarragona, en Bilbao En Elda, el 26 de febrero de 1976, las balas de la Policía Armada acabaron con la vida de Teófilo del Valle Pérez, joven oficinista de veinte años, muerto cuando salía de una asamblea de trabajadores del ramo de la Piel. En Montejurra, el domingo 9 de mayo, durante una romería de carlistas, un grupo de ultraderechistas, vinculados a miembros de los servicios de seguridad españoles, asesinó a dos personas y dejó dos heridos graves. Desestabilización, Violencia provocadora, impunidad oficial, comandos incontrolados un callejón sin salida para un régimen que no podía mantenerse sin la utilización desmesurada de la fuerza. Tras el nombramiento de Adolfo Suárez, el 1 de julio de 1976, como nuevo presidente del Gobierno, la sangría no se detuvo. Entre otros murió Agustín Lesta Sánchez, abatido en Avilés por realizar una pintada de la UGT y, en Almería, el joven Javier Verdejo cuando escribía en una pared Pan, trabajo y libertad ; hubo más muertos en Madrid durante manifestaciones... pero se había puesto en marcha la transición democrática propiamente dicha, mientras los sindicatos y partidos políticos ilegales convocaban una huelga general que fue seguida por más de quinientas mil personas. La demolición controlada del aparato franquista comenzó a manifestarse en las primeras decisiones del nuevo gobierno. Suárez lanzó el proyecto de Ley de Reforma Política, y el 18 de septiembre las Cortes de Franco se hicieron el harakiri: este proyecto de Ley, que abría la puerta a la democratización del país, fue aprobado por 425 votos a favor, 59 en contra y 13 nulos. Como en un juego de acción-reacción, 1976 terminó con la autorización del primer congreso del ilegal PSOE realizado en Madrid; con el presidente del Consejo de Estado, Antonio María de Oriol y Urquijo, secuestrado por un oscuro comando de los GRAPO; con la detención y puesta en libertad de Santiago Carrillo y otros dirigentes del PCE, poco antes de que, en vísperas de la fiesta de Nochevieja, el gobierno Suárez suprimiera los Tribunales de Orden Público que jugaban la actividad política y sindical clandestina durante el franquismo. Fue la primera vez en que una decisión conflictiva se tomaba en momentos festivos, de baja intensidad en la actividad social, para evitar choques con la reacción. Mientras el segundo escalón de la antigua administración del Régimen manejaba el timón hacia la 16

17 democracia y pactaba con las organizaciones de izquierdas, sólo los restos del naufragio franquista, compuesto por falangistas inmobiliarios, nostálgicos alféreces provisionales y atronadores caudillos de última hora, soñaban con mantener sus privilegios y proseguir un franquismo sin Franco. Después de Franco, las instituciones, habían dicho. Pero el anhelo generalizado en la sociedad española era: Después de Franco, la democracia, la libertad. El año 1977 nació cargado de incertidumbres y violencia. La petición de amnistía total y la legalización de todas las organizaciones políticas se convirtió en un clamor. En Valencia, el 9 de enero, un grupo ultraderechista autodenominado Comando Incontrolado Patriótico, armado de pistolas, cadenas y armas blancas, asaltó el Bar El Racó, del barrio del Carmen, agredió a cuantos estaban dentro y acuchilló gravemente al joven Julio Antonio García Esteve. Dos días más tarde, el 11 de enero, las organizaciones de izquierdas convocaron manifestaciones por la amnistía en toda España. Durante una de ellas, en Sestao, perdió la vida el joven José Manuel Iglesias. En otra, el 23, en la calle Limón de Madrid, el estudiante Arturo Ruiz murió por disparos reivindicados por la Triple A, realizados por el ultra Juan Fernández Guaza, con una pistola del argentino Jorge Cesarsky. El proceso de transición se deslizaba por un tobogán vertiginoso. El 24 de enero fue, sin duda, la jornada más negra de la transición democrática. Los GRAPO, que mantenían a Oriol en cautiverio, secuestraron también al general Emilio Villaescusa Quilis, presidente del Consejo Superior de Justicia Militar. En aquella misma mañana, durante una manifestación, perdió la vida la estudiante Mariluz Nájera, de 20 años, como consecuencia de un bote de humo disparado a corta distancia. Y por la tarde, se desencadenó la Matanza de Atocha. Cinco abogados laboralistas fueron asesinados por un grupo ultraderechista vinculado a miembros de la Brigada Político-Social. El atentado lo reivindicó el llamado Comando Roberto Hugo Sosa, de la Triple A, dos de cuyos integrantes, Fernando Lerdo de Tejada y Carlos García Juliá aparecían claramente vinculados a Fuerza Nueva y a su líder, Blas Piñar. El dolor expresado y la movilización masiva de millones de personas en toda España supusieron un punto de inflexión en el proceso democrático. O se avanzaba en el consenso o se venía abajo. El 11 de febrero fueron rescatados Oriol y Villaescusa de sus respectivos secuestros. La celeridad fue tal, que despertó la sospecha de que todo se había debido a un montaje parapolicial del comisario Roberto Conesa. El 5 de marzo, el Gobierno amplió la amnistía y legalizó el derecho a la huelga y al cierre patronal. En su reunión del día 15, el Ejecutivo aprobó un decreto-ley para regular las normas de las primeras elecciones generales, inspirándose en la ley Electoral de Para garantizar la pureza del sufragio se constituyeron juntas electorales independientes. En cuanto a la campaña electoral, las normas aprobadas por el Consejo de Ministros garantizan igualdad de oportunidades a todas las candidaturas, asegurando el libre y gratuito acceso de las mismas a la Televisión Española, a las emisoras de radio de titularidad pública y a la presa de igual titularidad. Con respeto a la votación en sí, el Gobierno advertía: En cuanto al acto de votación, se trata de rodearla de las máximas garantías para asegurar el secreto del voto y la pureza del escrutinio. A este fin se aplicarán por primera vez en España las técnicas más usuales, como es el caso de la papeleta de modelo oficial, el voto bajo sobre y la utilización de cabinas... 17

18 El escrutinio general y la proclamación de electores corresponde a las junta electorales. La Semana Santa de 1977 fue trascendental. El 1 de abril, día que conmemoraba la victoria de Franco en la guerra civil, fue eliminada la Secretaría General del Movimiento. Y el 9 de abril, miércoles santo, con medio país de vacaciones, fue legalizado el Partido Comunista de España tras cuarenta años de clandestinidad. Como expresión del ruido de sables en los cuarteles, el ministro de Marina, almirante Pita da Veiga, presentó su dimisión. El 15 de abril fueron convocadas las primeras elecciones democráticas españolas, mientras quedaban partidos y organizaciones sin legalizar y la amnistía no había alcanzado a todos los presos políticos. El 30 de abril, finalizó el plazo para presentar Coaliciones electorales, en muchas de las cuales se inscribieron las organizaciones que todavía estaban en la ilegalidad. Algunos de estos partidos serían legalizados después de los comicios, como ocurrió con los maoístas ORT y PTE, el Partido Carlista y los republicanos ARDE y Esquerra Republicana de Catalunya. Participaron, por lo tanto, en inferioridad de condiciones. El proceso electoral cumplió sus plazos reglamentarios mientras la calle seguía pagando un precio. En la manifestación del Primero de Mayo, en Barcelona, el estudiante Gerardo Paredes, que presenciaba la manifestación desde un balcón, resultó herido de gravedad por una bala de goma disparada por la Brigada Especial Antidisturbios. El 3 de mayo, la Junta Central Electoral comunicó la lista de partidos que se podían presentar a las elecciones y el 5 finalizó el plazo de presentación de listas de candidatos. Cuatro días después, el industrial José María Bultó Marqués fue asesinado al estallarle una bomba que un comando terrorista de Terra Lliure había colocado en su pecho con esparadrapo. En Galicia, medio centenar de personas, de ellas catorce guardias civiles, resultaron heridas en la ocupación de una marisquería particular que Comisiones Labriegas consideraba de uso público. Cinco muertos era el saldo de la campaña pro amnistía en el País Vasco. Y el 13 de mayo, cuarenta y ocho horas antes de la proclamación de candidatos, regresó a España Dolores Ibarruri, Pasionaria, bestia negra del franquismo y símbolo de la reconciliación con la España del exilio El 24 de mayo comenzó la campaña electoral. El 26 se constituyeron las mesas electorales. Mientras la campaña se desarrollaba con optimismo entre mítines improvisados en colegios, en restaurantes para bodas y en estadios, comenzaba la reestructuración de las Fuerzas de Orden Público. Democratización, uniformes nuevos, desmilitarización Libertad sin ira, sin rabia. Las elecciones generales del 15 de junio, dieron la victoria a la UCD (31,1 por 100), seguida por el PSOE (28,6 por 100), PCE (9,4 por 100) y AP (8,5 por 100). Adolfo Suárez formó nuevo gobierno tras ser confirmado por el Rey. En el distrito electoral de la provincia de Alicante, compuesto por ocho zonas y con unos de electores, el escrutinio general del 21 de junio de 1977, dio el la Vitoria al PSOE, con votos escrutados, seguido por UCD ( ) y el PCE (50.444). A gran distancia se situaban; Alianza Popular (35.755), Coalición Unidad Socialista (PSPV-PSP, ) la Democracia Cristiana (8.160), Reforma Social Española (5.240), Alianza Socialista Democrática (4.479), Alianza Nacional 18 18

19 de Julio (4.028), Frente Democrático de Izquierdas (2.726), Falange Española de las JONS (Auténtica, 1.760) y la Agrupación electoral de los trabajadores de Alicante (1.101). Por debajo del millar de votos estaban la Asociación Círculos de José Antonio, la Federación Laboralista y la Falange Española Independiente. Después del verano, la transición siguió su camino tortuoso. Se abría el periodo constitucional, se iniciaba la elaboración de la Carta Magna, y se firmaron los Pactos de la Moncloa, en un tiempo duro que algunos jóvenes siguieron pagando con su vida: Carlos Gustavo Frechen Solana murió en Barcelona durante los actos de la Diada de Catalunya, tras ser gravemente herido por una bala de goma que le descerebró. Un paquete bomba estalló en la redacción de la revista satírica El Papus y mató al conserje Juan Peñalver Sandoval; y el 6 de octubre, en la plaza de los Luceros, de Alicante, a Miguel Grau Gómez, que pegaba carteles convocando al 9 d Octubre, le arrebató la vida el impacto de un ladrillo lanzado por el militante de Fuerza Nueva, Miguel Ángel Panadero Sandoval, con nocturnidad y alevosía. Sí, es cierto, después de treinta años, desde esta sociedad democrática consolidada y europea en la que convivimos, resulta casi imposible imaginar aquella efervescencia. Porque la frialdad de los datos es incapaz de relatarlo todo. La transición democrática española no había hecho más que empezar, pero con los comicios del 15-J acababa de dar un salto cualitativo. 19

20 PARTITS POLÍTICS QUE ES VAN PRESENTAR A LES ELECCIONS GENERALS DE 1977 PER ALACANT PARTIDOS POLÍTICOS QUE SE PRESENTARON A LAS ELECCIONES GENERALES DE 1977 POR ALICANTE 20

Franco ha muerto. capítulo 1. Qué nos dice la ilustración? El poder de la imagen. Cuánto sabemos ya?

Franco ha muerto. capítulo 1. Qué nos dice la ilustración? El poder de la imagen. Cuánto sabemos ya? capítulo 1 Franco ha muerto Contenido Forma Por qué recordarlo? Expresión de actitudes 1975 1976: Un año interminable Expresión de deseos en el pasado Talante de calma política Valoraciones y reacciones

Más detalles

REVISTA INDEPENDIENTE DEL GRUPO TELETAXI

REVISTA INDEPENDIENTE DEL GRUPO TELETAXI FEBRERO 2008 REVISTA INDEPENDIENTE DEL GRUPO TELETAXI www.radioteletaxi.com publicación gratuita Tamara La reina del bolero vuelve más madura Tema del mes Toros: arte o tortura Entrevista al President

Más detalles

Anales del Curso Académico 2007-2008. Tomo XXX

Anales del Curso Académico 2007-2008. Tomo XXX Anales del Curso Académico 2007-2008 Tomo XXX Barcelona 2009 ANALES DE LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS Corporación Oficial bajo el Alto Patronazgo de S. M. el Rey, a tenor de lo establecido

Más detalles

1. Presentación y moderación del acto a cargo de Maria Josep Picó

1. Presentación y moderación del acto a cargo de Maria Josep Picó Convocatoria 1 Contenido del acto 1. Presentación y moderación del acto a cargo de Maria Josep Picó 2. Lectura de las organizaciones adheridas al mismo. María Josep Picó y Elvira Mondragón 3. Semblanza

Más detalles

#548. El Presidente, la Junta Directiva y los empleados del Gremio les desean unas felices fiestas de Navidad y lo mejor para el año 2014

#548. El Presidente, la Junta Directiva y los empleados del Gremio les desean unas felices fiestas de Navidad y lo mejor para el año 2014 #548 ENTREVISTA A ANDREU LLARGUES: L amor al pa i a l ofici de forner P. 7 NUEVAS MEDIDAS DE CONTRATACIÓN P.14 ENREVISTA A MARÍA ZARAGOZÁ: La gente que quiere calidad te busca, te encuentra y te compra

Más detalles

1. Presentación y moderación del acto a cargo de Maria Josep Picó

1. Presentación y moderación del acto a cargo de Maria Josep Picó Convocatoria 1 Contenido del acto 1. Presentación y moderación del acto a cargo de Maria Josep Picó 2. Lectura de las organizaciones adheridas al mismo. María Josep Picó y Elvira Mondragón 3. Semblanza

Más detalles

El PP amplía la mayoría absoluta en el Ayuntamiento

El PP amplía la mayoría absoluta en el Ayuntamiento Carraixet Tercera Època. N.º 31 Edita: Ajuntament de Tavernes Blanques Juny 2011 El PP amplía la mayoría absoluta en el Ayuntamiento Inaugurat el nou Centre Cultural L Altruista Pàg. 4 Arturo Ros Ribes

Más detalles

Buscando la salida en el laberinto de la extrema derecha qué hacer desde la izquierda alternativa? VIENTO SUR Número 95/Enero 2008 1.

Buscando la salida en el laberinto de la extrema derecha qué hacer desde la izquierda alternativa? VIENTO SUR Número 95/Enero 2008 1. Buscando la salida en el laberinto de la extrema derecha qué hacer desde la izquierda alternativa? Miguel Urbán Los últimos acontecimientos acaecidos en estos meses demandan una actualización del artículo

Más detalles

Estrategia de comunicación para el triunfo del Partido Popular en las próximas elecciones generales

Estrategia de comunicación para el triunfo del Partido Popular en las próximas elecciones generales UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA MÁSTER EN GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN POLÍTICA Y ELECTORAL TESIS FINAL DE CURSO: Estrategia de comunicación para el triunfo del Partido Popular en Índice 1.- Introducción

Más detalles

El Nucli Antic. Fem memòria. Burjassot peatonal [2] (pàg. 6) Els socis opinen (pàg. 10) Memòria de les activitats realitzades durant el curs 97-98

El Nucli Antic. Fem memòria. Burjassot peatonal [2] (pàg. 6) Els socis opinen (pàg. 10) Memòria de les activitats realitzades durant el curs 97-98 El Nucli Antic REVISTA DE L ASSOCIACIÓ DE VEÏNS NUCLI ANTIC DE BURJASSOT JUNY 1998 NÚM. 1 P.V.P.: 350 pts. Fem memòria Memòria de les activitats realitzades durant el curs 97-98 Burjassot peatonal [2]

Más detalles

PERSEGUIdos Y SALVADOS. La huida de refugiados judíos y aliados durante la Segunda Guerra Mundial a través de los Pirineos.

PERSEGUIdos Y SALVADOS. La huida de refugiados judíos y aliados durante la Segunda Guerra Mundial a través de los Pirineos. PERSEGUIdos Y SALVADOS La huida de refugiados judíos y aliados durante la Segunda Guerra Mundial a través de los Pirineos. Actas jornadas 17 y 18 de marzo de 2014 MUHBA Plaça del Rei, sala de Martí l Humà

Más detalles

Un callejón sin salida

Un callejón sin salida 2 Editorial Un callejón sin salida Revista profesional de difusión nacional 5ª Época, año XViII nº 168 sindicat del taxi de catalunya Primera revista del taxi de España Fundada el año 1979 Director: Luis

Más detalles

Barricada republicana a Tortosa al carrer de Teodor González cruïlla amb el carrer de Cervantes.

Barricada republicana a Tortosa al carrer de Teodor González cruïlla amb el carrer de Cervantes. Total procesados 815 Fusilados 63 Reclusos temporales 752 Fusilados por poblaciones Benifallet 1 Tivenys 2 L Ametlla de Mar 5 Xerta 2 Tortosa 33 L Aldea 11 Deltebre 9 Procesados por sexo Mujeres 44 Hombres

Más detalles

EL PERIÒDIC DE L'ELIANA

EL PERIÒDIC DE L'ELIANA R PERIÒDIC GUARDONAT AMB EL PREMI DEL CENTRE D'ESTUDIS LOCALS DE L'ELIANA 2008 Edició electrònica: http//www.leliana2000.com E-mail: leliana2000@gmail.com INFORMATIU GRATUÏT. TIRADA 5000 EXEMPLARS Director:

Más detalles

ACTIVIDAD BÁSICA INICIAL ACTIVIDAD INICIAL

ACTIVIDAD BÁSICA INICIAL ACTIVIDAD INICIAL ACTIVIDAD BÁSICA INICIAL ACTIVIDAD INICIAL Una vez separado el Departamento de Panamá, de Colombia, surge la necesidad de autoridades que conduzcan la nueva nación. Escriba los nombres de los integrantes

Más detalles

Andreu Nin y Joaquín Maurín

Andreu Nin y Joaquín Maurín Nin y Maurín Andreu Nin y Joaquín Maurín El 16 de junio se cumple el 75 aniversario del secuestro de Andreu Nin en Barcelona y su posterior asesinato por agentes estalinistas. Con este motivo, la Fundación

Más detalles

ABOGADOS ANTIFRANQUISTAS: ACTORES DE LA LUCHA PARA EL REGRESO DE LA DEMOCRACIA A ESPAÑA Y VÍCTIMAS DE LA REPRESIÓN FRANQUISTA.

ABOGADOS ANTIFRANQUISTAS: ACTORES DE LA LUCHA PARA EL REGRESO DE LA DEMOCRACIA A ESPAÑA Y VÍCTIMAS DE LA REPRESIÓN FRANQUISTA. ABOGADOS ANTIFRANQUISTAS: ACTORES DE LA LUCHA PARA EL REGRESO DE LA DEMOCRACIA A ESPAÑA Y VÍCTIMAS DE LA REPRESIÓN FRANQUISTA Elsa PASCUAL Ecole Normale Supérieure de Cachan Universidad Bordeaux 3 Introducción

Más detalles

La Urbana inicia una semana de mano dura en el control del tráfico Perseguiráladoblefilacoincidiendoconelcursoescolar.

La Urbana inicia una semana de mano dura en el control del tráfico Perseguiráladoblefilacoincidiendoconelcursoescolar. El primer diario que no se vende Dilluns 15 SETEMBRE DEL 2008. ANY IX. NÚMERO 1991 Una pareja herida por el ex de ella en una posible agresión machista en Terrassa El atacante es un recluso que aprovechó

Más detalles

Cronología de los gobiernos socialistas de Rodríguez Zapatero (PSOE) Gobiernos socialistas de Rodríguez Zapatero (PSOE) 2004-2011

Cronología de los gobiernos socialistas de Rodríguez Zapatero (PSOE) Gobiernos socialistas de Rodríguez Zapatero (PSOE) 2004-2011 Cronología de los gobiernos socialistas de Rodríguez Zapatero (PSOE) Gobiernos socialistas de Rodríguez Zapatero (PSOE) 2004-2011 2002 En octubre de 2002, José Luis Rodríguez Zapatero fue designado candidato

Más detalles

CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES SENADO

CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES SENADO CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES SENADO IX LEGISLATURA Núm. 123 25 de mayo de 2011 Pág. 7104 ORDEN DEL DÍA Cuarto PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FRANCISCO JAVIER ROJO GARCÍA Sesión celebrada el miércoles,

Más detalles

FOTO: ARXIU COMARCAL DE L ANOIA - AFMI

FOTO: ARXIU COMARCAL DE L ANOIA - AFMI FOTO: ARXIU COMARCAL DE L ANOIA - AFMI . NÚM. 39 ANOIA, DESEMBRE DE 2011 Memòria i oblit d un alcalde en temps de guerra (Josep Morera i Miserachs, 1890-1957) A l inici de la Guerra Civil, Josep Morera

Más detalles

Discurso del General Juan D. Perón ante la Asamblea Constituyente Reformadora el 27 de enero de 1949 Pág. 5

Discurso del General Juan D. Perón ante la Asamblea Constituyente Reformadora el 27 de enero de 1949 Pág. 5 Índice Discurso del General Juan D. Perón ante la Asamblea Constituyente Reformadora el 27 de enero de 1949 Pág. 5 Capítulo 1: Con motivo del 60 Aniversario de la sanción de la Reforma Constitucional de

Más detalles

Cuadernos de trabajo. Defensoría Militar. Repitiendo la historia? Corporación. La verdad histórica. No. 2. El modelo argentino en Colombia

Cuadernos de trabajo. Defensoría Militar. Repitiendo la historia? Corporación. La verdad histórica. No. 2. El modelo argentino en Colombia Corporación Defensoría Militar La verdad histórica Repitiendo la historia? El modelo argentino en Colombia Aquel que no conoce la historia, está condenado a repetirla. Cuadernos de trabajo No. 2 Septiembre

Más detalles

OBRE A CATALUNYA LA PRIMERA ESCOLA DE MÀGIA PER A NENS AMB SÍNDROME DE DOWN

OBRE A CATALUNYA LA PRIMERA ESCOLA DE MÀGIA PER A NENS AMB SÍNDROME DE DOWN RECULL DE PREMSA EDUCACIÓ- Amb el patrocini de la DILLUNS 3 D OCTUBRE DE 2011 DIRECTE! AGENCIA EFE LA VANGUARDIA LA VANGUARDIA EL PAIS LA VANGUARDIA EL PAIS EL PUNT AVUI EL PUNT AVUI REGIO 7 EL PAIS Rigau

Más detalles

ESPAÑA SIN GUERRA CIVIL *

ESPAÑA SIN GUERRA CIVIL * ESPAÑA SIN GUERRA CIVIL * Santos Juliá La guerra civil es el acontecimiento central de la historia de España del siglo XX: no puede entenderse nada de lo ocurrido desde 1936 en España prescindiendo de

Más detalles

Que lo sepan ellos y no lo olvidemos nosotros

Que lo sepan ellos y no lo olvidemos nosotros Miquel Izard Que lo sepan ellos y no lo olvidemos nosotros El inverosímil verano del 36 en Cataluña Virus editorial Título: Que lo sepan ellos y que no lo olvidemos nosotros El inverosímil verano del 36

Más detalles

ANDALUCÍA, 30 AÑOS DE SU HISTORIA

ANDALUCÍA, 30 AÑOS DE SU HISTORIA ANDALUCÍA, 30 AÑOS DE SU HISTORIA Gente acudiendo a la manifestación conmemorativa del 4-D, celebrada el 2 de diciembre de 1979. Sevilla. Imagen coloreada. ICAS-SAHP. Fototeca Municipal de Sevilla. Archivo

Más detalles

MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DE 1968. 3.1.1. Cambios en política social y educativa y su efecto en sectores populares combativos de la sociedad

MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DE 1968. 3.1.1. Cambios en política social y educativa y su efecto en sectores populares combativos de la sociedad MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DE 1968 3.1. Lo que explica el surgimiento del movimiento estudiantil 3.1.1. Cambios en política social y educativa y su efecto en sectores populares combativos de la sociedad Concluida

Más detalles

Neo-conservadores españoles: La telaraña del lobby fundamentalista católico

Neo-conservadores españoles: La telaraña del lobby fundamentalista católico Neo-conservadores españoles: La telaraña del lobby fundamentalista católico La Armada del Papa En los últimos 50 años el Vaticano, para mantener su influencia en la sociedad, se ha visto obligado a confiar

Más detalles

JOAN MARIA THOMÀS FRANQUISTES CATALANS I LLENGUA CATALANA DURANT EL PRIMER FRANQUISME *

JOAN MARIA THOMÀS FRANQUISTES CATALANS I LLENGUA CATALANA DURANT EL PRIMER FRANQUISME * JOAN MARIA THOMÀS FRANQUISTES CATALANS I LLENGUA CATALANA DURANT EL PRIMER FRANQUISME * Tractarem avui de la situació de la llengua catalana sota el Franquisme en els seus primers anys, des del punt de

Más detalles