ANTECEDENTES DE HECHO GERTAKARIAK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "ANTECEDENTES DE HECHO GERTAKARIAK"

Transcripción

1 Behin-behineko Esleipen-Ebazpena, 2010eko abenduaren 1ekoa, Administrazio eta Zerbitzuen Sailburuordetzarena. Ebazpen honen bidez, VITORIA-GASTEIZko TOKI EDER IKASTOLAren handitzea eta eraikin berria eraikitzeko obren kontratazioa behin - behinean esleitzen da. Resolución de Adjudicacion Provisional de 1 de diciembre de 2010 de la Viceconsejería de Administracion y Servicios por la que se adjudica el expediente que tiene por objeto la contratación de las obras para Ampliación y construcción de nuevo edificio en TOKI EDER IKASTOLA de VITORIA-GASTEIZ (Expte:CO/32/10) Helburutzat VITORIA-GASTEIZko TOKI EDER IKASTOLAren handitzea eta eraikin berria eraikitzeko egiteko lanak kontratatzearen espedientea, CO/32/2010 zenbakikoa, aztertu dugu. Visto el expediente que tiene por objeto la contratación de las obras para Ampliación y construcción de nuevo edificio en TOKI EDER IKASTOLA de VITORIA- GASTEIZ (Expte:CO/32/10) GERTAKARIAK Lehena.- Espedientean Sektore Publikoaren Kontratuak arautzen dituen urriaren 30ko 30/2007 legeko 22, 93 eta 278 artikuluetan zehazten duen dokumentazio guztia jasota dago. Bigarrena.- Ondorengo enpresak aurkeztu ziren lehiaketa horretara: ANTECEDENTES DE HECHO Primero.- Obra en el expediente toda la documentación preceptuada en el art. 22, 93, y 278, de la Ley 30/2007 de 30 de Octubre de Contratos del Sector Público. Segundo.- Se han presentando a la misma las siguientes empresas: 1. CONSTRUCCIONES URRUTIA, S.A. 2. MONTAJES LOM, S.A. 3. GTE, GESTIÓN TÉCNICA Y EJECUCIÓN DE 4. UTE IC COMSTRUCCIÓN E INGENIERÍA Y GESTIÓN DE - MC CONSTRUCCIÓN, INGENIERÍA Y GESTIÓN DE 5. CONSTRUCCIONES G. GONZALEZ, S.A. 6. CONSTRUCCIONES PALMIRO, S.A. 7. CONSTRUCCIONES PÉREZ DE SAN ROMÁN, S.A. 8. SABALAIN, S.L. 9. ERAIKUNTZA BIRGAIKUNTZA ARTAPENA, S.L. 10. CONSTRUCCIONES MOYUA, S.L. 11. UTE JOSÉ ANTONIO OLABARRI CONSTRUCCIONES, S.L. GESALTZA CONSTRUCCIONES, S.A. 12. VASCO GALLEGA DE CONSTRUCCIONES, S.A. 13. CONSTRUCCIONES AMARAL DE SOUSA, S.L. 14. INSTALACIONES INABENSA, S.A. 15. UTE SOCEBRO, S.L. ESTRUCTUM, S.L. 16. OBRAS PÚBLICAS ONAINDIA, S.A. 17. LAGUNKETA, S.A. 18. UTE AZACETA, S.A. CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES BALZOLA, S.A. 19. ARABAKO LANKETA, S.L. 20. LANBIDE EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. 21. BIDAILAN CONSTRUCCIONES, S.L. 22. UTE ALAVESA DE OBRAS PÚBLICAS, S.L.U. TEBYCON, S.A.U. 23. ANTZIBAR, S.A.. CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS, S.L. 25. EUSKAL XXI CONSTRUCCIONES S.L. 26. CONSTRUCCIÓN EDER, S.A. 27. UTE NEXTIS EDIFICA, S.A. BM3 OBRAS Y SERVICIOS, S.A. 28. CONSTRUCCIONES ARTZAMENDI, S.A.

2 Hirugarrena.- Mahaiak 2010eko apirilan 30ean bilera egin zuen eta bertan, dokumentazio juridikoa aztertu ondoren, dena ondo aurkeztua izan zen. Tercero.- Reunida la Mesa el día 30 de abril de 2010 y analizada la documentación jurídica, la misma se cumplimentó de forma correcta en los siguientes caso: 1. CONSTRUCCIONES URRUTIA, S.A. 2. MONTAJES LOM, S.A. 3. CONSTRUCCIONES EDER, S.A. 4. CONSTRUCCIONES PÉREZ DE SAN ROMÁN, S.A. 5. ERAIKUNTZA BIRGAIKUNTZA ARTAPENA, S.L. 6. CONSTRUCCIONES MOYUA, S.L. 7. VASCO GALLEGA DE CONSTRUCCIONES, S.A. 8. CONSTRUCCIONES AMARAL DE SOUSA, S.L. 9. LAGUNKETA, S.A. 10. ARABAKO LANKETA, S.L. 11. LANBIDE EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. 12. BIDAILAN CONSTRUCCIONES, S.L. 13. ANTZIBAR, S.A. 14. CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS, S.L. 15. UTE NEXTIS EDIFICA, S.A. BM3 OBRAS Y SERVICIOS, S.A. 16. CONSTRUCCIONES ARTZAMENDI, S.A. Mahaiak egindako bilera horretan, dokumentazio juridikoa aztertu ondoren, hurrengo enpresei hiru eguneko epea ematea erabaki zuen, dokumentazioa osatzeko: En la misma reunión y analizada la documentación jurídica, la Mesa decidió por unanimidad proponer al órgano de contratación otorgar un plazo de tres días a las siguientes empresas, para que subsanen la documentación: 1.-G.T.E., S.A. Gestión Técnica y Ejecución de obras, S.A. 2.-EUSKAL XXI CONSTRUCCIONES, S.L. 3.-UTE ALAVESA OBRAS PÚBLICAS, S.L.U. TEBYCOM, S.A.U. 4.-CONSTRUCCIONES PALMIRO, S.A. 5.-CONSTRUCCIONES G. GONZALEZ, S.A. 6.-UTE IC COMSTRUCCIÓN E INGENIERÍA Y GESTIÓN DE - MC CONSTRUCCIÓN, INGENIERÍA Y GESTIÓN DE 7.-UTE CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES BALZOLA, S.A. AZACETA, S.A. 8.-OBRAS PÚBLICAS ONAINDIA, S.L. 9.-UTE SOCEBRO, S.L. ESTRUCTUM, S.L. 10.-INSTALACIONES INABENSA, S.A. 11.-UTE JOSÉ ANTONIO OLABARRI CONSTRUCCIONES, S.L. GESALTZA CONSTRUCCIONES, S.A. 12.-SABALAIN, S.L. Laugarrena.- Mahaia berriro 2010eko maiatzaren 6an bilera egin zuen eta C gutunazala aztertu ondoren balio juridikoa behar duten irizpideei buruzkoa-, erabaki zuen ontzat ematea hurrengo lizitatzaileen eskaintzaren akatsak: Cuarto.- Reunida la Mesa de nuevo el día 6 de mayo de 2010, para la apertura del sobre C relativo a los criterios para cuya valoración se requiere la realización de juicios de valor, decide por unanimidad, dar por subsanados los defectos u omisiones de la documentación presentada por: 1.-G.T.E., S.A. Gestión Técnica y Ejecución de obras, S.A. 2.-EUSKAL XXI CONSTRUCCIONES, S.L. 3.-UTE ALAVESA OBRAS PÚBLICAS, S.L.U. TEBYCOM, S.A.U. 4.-CONSTRUCCIONES PALMIRO, S.A. 5.-CONSTRUCCIONES G. GONZALEZ, S.A.

3 6.-UTE IC COMSTRUCCIÓN E INGENIERÍA Y GESTIÓN DE - MC CONSTRUCCIÓN, INGENIERÍA Y GESTIÓN DE 7.-UTE CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES BALZOLA, S.A. AZACETA, S.A. 8.-OBRAS PÚBLICAS ONAINDIA, S.L. 9.-UTE SOCEBRO, S.L. ESTRUCTUM, S.L. 10.-INSTALACIONES INABENSA, S.A. 11.-UTE JOSÉ ANTONIO OLABARRI CONSTRUCCIONES, S.L. GESALTZA CONSTRUCCIONES, S.A. 12.-SABALAIN, S.L. Era berean, C gutunazala ireki eta gero, Mahaiak adostu zuen dokumentazioa Eraikuntza Zerbitzuari bidaltzea, zegokion balorazioa egin zezaten. Asimismo y una vez realizada la apertura de los Sobres C, la Mesa acuerda remitir la documentación en ella contenida al Servicio de Construcciones con objeto de realizar la valoración oportuna. Bosgarrena.- Mahaia 2010eko maiatzan 26an bildu zen, B gutunazala irekitzeko -formulak aplikatuz balora daitezkeen irizpideei buruzkoa- eta Eraikuntzen Zerbitzuak Txostenean balioetsitako puntuazioa irakurri zen. Quinto.- Reunida la Mesa con fecha 26 de mayo de 2010, con objeto de proceder a la apertura de los sobres B que contienen la documentación relativa a los criterios de adjudicación valorables mediante la aplicación de fórmulas, se procede a la lectura de las puntuaciones obtenidas en el Informe técnico emitido por el Servicio de Construcciones: Nº EMPRESAS PUNTUACIÓN 1 CONSTRUCCIONES URRUTIA, S.A. 25,00 2 MONTAJES LOM, S.A. 22,33 3 GTE, GESTIÓN TÉCNICA Y EJECUCIÓN DE 12,00 4 UTE IC CONSTR. E ING.Y GEST.S.A. MC CONSTR. ING. Y GEST..A. 19,33 5 CONSTRUCCIONES G. GONZALEZ, S.A. 15,00 6 CONSTRUCCIONES PALMIRO, S.A. 12,67 7 CONSTRUCCIONES PÉREZ DE SAN ROMÁN, S.A. 14,00 8 SABALAIN, S.L. 11,33 9 ERAIKUNTZA, BIRGAINKUNTZA, ARTAPENA, S.L. 26,00 10 CONSTRUCCIONES MOYUA, S.L. 26,33 11 UTE J. A. OLABARRI CONST. S.L. GESALTZA CONSTR. S.A. 22,67 12 VASCO GALLEGA DE CONSTRUCCIONES, S.A. 5,00 13 CONSTRUCCIONES AMARAL DE SOUSA, S.L. 7,66 14 INSTALACIONES INABENSA, S.A. 9,00 15 UTE SOCEBRO, S.L. ESTRUCTUM, S.L. 14,00 16 OBRAS PÚBLICAS ONAINDIA, S.A. 10,33 17 LAGUNKETA, S.A. 13,67

4 18 UTE AZACETA, S.A. CONST. Y PROM. BALZOLA, S.A. 16,33 19 ARABAKO LANKETA, S.L. 15,00 20 LANBIDE EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. 23,33 21 BIDAILAN CONSTRUCCIONES, S.L. 20,33 22 UTE ALAVESA DE OBRAS PÚBLICAS, S.L.U. TEBYCON, S.A.U. 12,00 23 ANTZIBAR, S.A. 22,00 CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS, S.L. 21,33 25 EUSKAL XXI CONSTRUCCIONES, S.L. 20,00 26 CONSTRUCCIÓN EDER, S.A. 8,00 27 UTE NEXTIS EDIFICA, S.A. BM3 OBRAS Y SERVICIOS, S.A. 28,00 28 CONSTRUCCIONES ARTZAMENDI, S.A. 8,66 Era berean, onartutako lehiatzaileen eskaintza ekonomikoak honako hauek izan ziren: Asimismo, la oferta económica y el plazo de garantía adicional de los licitadores admitidos fueron las siguientes: Nº EMPRESAS OFERTA ECONÓMICA 1 CONSTRUCCIONES URRUTIA, S.A ,38 2 MONTAJES LOM, S.A , GTE, GESTIÓN TÉCNICA Y EJECUCIÓN DE UTE IC CONSTR. E ING.Y GEST.S.A. MC CONSTR. ING. Y GEST..A , ,79 5 CONSTRUCCIONES G. GONZALEZ, S.A ,48 6 CONSTRUCCIONES PALMIRO, S.A ,11 7 CONSTRUCCIONES PÉREZ DE SAN ROMÁN, S.A ,96 8 SABALAIN, S.L ,56 9 ERAIKUNTZA, BIRGAINKUNTZA, ARTAPENA, S.L ,90 10 CONSTRUCCIONES MOYUA, S.L , UTE J. A. OLABARRI CONST. S.L. GESALTZA CONSTR. S.A. VASCO GALLEGA DE CONSTRUCCIONES, S.A. CONSTRUCCIONES AMARAL DE SOUSA, S.L , , ,65 14 INSTALACIONES INABENSA, S.A ,62 15 UTE SOCEBRO, S.L. ESTRUCTUM, S.L ,50 PLAZO GARANTIA

5 16 OBRAS PÚBLICAS ONAINDIA, S.A ,14 17 LAGUNKETA, S.A ,46 18 UTE AZACETA, S.A. CONST. Y PROM. BALZOLA, S.A ,17 19 ARABAKO LANKETA, S.L ,61 20 LANBIDE EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A ,55 21 BIDAILAN CONSTRUCCIONES, S.L ,93 22 UTE ALAVESA DE OBRAS PÚBLICAS, S.L.U. TEBYCON, S.A.U ,43 23 ANTZIBAR, S.A ,77 CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS, S.L ,85 25 EUSKAL XXI CONSTRUCCIONES, S.L ,44 26 CONSTRUCCIÓN EDER, S.A ,11 27 UTE NEXTIS EDIFICA, S.A. BM3 OBRAS Y SERVICIOS, S.A ,06 28 CONSTRUCCIONES ARTZAMENDI, S.A , Azkenik, Mahaiak erabaki zuen dokumentazio guztia Eraikuntza Zerbitzura bidaltzea, horrela beraiek egiteko esleipen irizpide guztien azken balorazioa eta esleipen proposamena Finalmente, la Mesa acuerda remitir toda la documentación al Servicio de Construcciones para la realización de la valoración final de todos los criterios de adjudicación. Seigarrena eko ekainaren 11an, Mahaia bildu eta Obra, Instalakuntza eta Mantenuaren arduradunak eginiko txostena irakurri zen, erabaki hauek hartuaz: 1.-Hurrengo enpresak baztertzea eskainitako aurrekontuan, Segurtasun eta Osasunaren aurrekontua ez sartzeagatik. -GTE, GESTIÓN TÉCNICA Y EJECUCIÓN DE -SABALAIN, S.L. -SOCEBRO, S.L. ESTRUCTUM, S.L. -OBRAS PÚBLICAS ONAINDIA, S.A. -UTE ALAVESA DE OBRAS PÚBLICAS, S.L.U. TEBYCON, S.A.U. -CONSTRUCCIONES ARTZAMENDI, S.A. 2.-Enpresa hauek baztertzea, Segurtasun eta Osasunari kapituluaren lizitazio aurrekontuaren beherapena egiteagatik. -CONSTRUCCIONES PALMIRO, S.A., - INSTALACIONES INABENSA, S.A., Sexto.- Reunida la mesa el día 11 de junio de 2010, se da lectura al informe realizado por el responsable de Obras, Instalaciones y Mantenimiento, habiendo decidido en el mismo lo siguiente: 1.-Excluir por omitir el presupuesto del capítulo de Seguridad y Salud en la cuantía del presupuesto ofertado a las s empresas: - GTE, GESTIÓN TÉCNICA Y EJECUCIÓN DE OBRAS, S.A. -SABALAIN, S.L., -SOCEBRO, S.L. ESTRUCTUM, S.L., -OBRAS PÚBLICAS ONAINDIA, S.A., - UTE ALAVESA DE OBRAS PÚBLICAS, S.L.U. TEBYCON, S.A.U., -CONSTRUCCIONES ARTZAMENDI, S.A. 2.-Excluir por someter a baja el capítulo de Seguridad y Salud en la cuantia del presupuesto ofertado a las empresas: -CONSTRUCCIONES PALMIRO, S.A - INSTALACIONES INABENSA, S.A.

6 3.- Kalitate kontrolaren kapìtuluan lizitazioa aurrekontuan sartzeagatik, hurrengo enpresak baztertzea:. -CONSTRUCCIONES G. GONZALEZ, S.A.,-- CONSTRUCCIONES AMARAL DE SOUSA, S.L. -CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS, S.L., 3.-Excluir por añadir el capítulo de Control de Calidad en la cuantía del presupuesto ofertado a las empresas: -CONSTRUCCIONES G. GONZALEZ, S.A., -CONSTRUCCIONES AMARAL DE SOUSA, S.L. -CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS, S.L. Zazpigarrena.- Lanen eta Eraikuntza, Instalakuntza eta Mantenimenduko Zerbitzuak egindako txostenean Aurreko bilera ondoren, Kontratazio Mahaiak, UTE Nextis Edifica S.A.-BM3 Obras y Servicios S.A.enpresen eskaintzak anormaltzat eta neurriz kanpokotzat jo ditu, eta hiru egun baliodunetako epea eman die lizitatzaileei eginiko beherapenak justifikatu ditzaten. Septimo.- En el informe emitido por el Servicio de Obras, Instalaciones y mantenimiento se ha identificado las proposiciones económicas de la UTE Nextis Edifica S.A.-BM3 Obras y Servicios S.A., como anormales o desproporcionadas y se requiere a los licitadores para que justifiquen las mismas en el plazo de tres días hábiles. Octavo- Obrak, Instalakuntza eta Mantenamendu Zerbitzuak egindako txostenean,. lizitatzaileek aurkezturiko justifikazioak aztertu ondoren, DESESTIMATU egiten dira. Noveno.-2010eko uztailaren 6an, Lanen eta Eraikuntza, Instalakuntza eta Mantenimenduko Zerbitzuak egindako txostenean argi uzten da enpresa lizitatzaile guztien baloraketa, esleitzeko irizpide guztiak kontuan harturik, ebazpen erantzitako I eranskinean. Hortaz, kontuan harturik Obrak, Instalakuntza eta Mantenamendu Zerbitzuak egindako azken txostena Antzibar S.A. enpresari, dagokio behin-behineko esleipena egitea. Octavo.- Presentada la justificacion por la licitadora incursa en baja desproporcionada o anormal, el 5 de julio de 2010 se emite informe por el Jefe de Obras, Instalaciones y Mantenimiento DESESTIMANDO las mismas. Noveno.- Mediante informe del Servicio de Obras, Instalaciones y Mantenimiento de fecha 6 de julio de 2010 se pone de manifiesto la ponderación obtenida por cada empresa licitadora teniendo en cuenta todos los criterios de adjudicación. Valoración que se adjunta como anexo I de esta resolución. Teniendo en cuenta la valoración final realizada por el Servicio de Obras, Construcciones, Instalaciones procede la adjudicación provisional a la empresa Antzibar S.A. ZUZENBIDEKO OINARRIAK FUNDAMENTOS JURÍDICOS Lehena.- Mahaiak, ZIKOTZ S.A enpresak auzkeztu zuen dokumentazio akatsak lizitaziotik kanpo uzteko kausa dela eta, Berariazko Klausula Berezien Orriaren 17 puntutan ezarritakoa aplikatuz, aipaturiko eskaintza kanpo uztea dagokio. Primero.- Habiendo entendido la Mesa que el defecto de la documentación de la oferta presentada por la empresa ZIKOTZ, S.A. que presentó su proposición económica, fuera del plazo máximo de presentación motivo de exclusión, tal como se establece en el punto 17 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, procede rechazar la oferta de las referidas empresas. Bigarrena.- Kontuan hartuta Pleguaren 22 puntua hautsiz eta Obrak, Instalakuntza eta Mantenamendu Zerbitzuak egindako txostena, hurrengo Segundo.- Considerando lo dispuesto en el artículo 22 del PCAP y visto el informe del Responsable de Obras, Instalaciones y Mantenimiento se excluye por las siguientes

7 enpresak baztertzea erabaki zen: 1.- Eskainitako aurrekontuan, Segurtasun eta Osasunaren aurrekontua ez sartzeagatik: -GTE, GESTIÓN TÉCNICA Y EJECUCIÓN DE -SABALAIN, S.L., -SOCEBRO, S.L. ESTRUCTUM, S.L., -OBRAS PÚBLICAS ONAINDIA, S.A., -UTE ALAVESA DE OBRAS PÚBLICAS, S.L.U. TEBYCON, S.A.U., -CONSTRUCCIONES ARTZAMENDI, S.A, enpresak baztertzea 2.- Segurtasun eta Osasunari kapituluaren lizitazio aurrekontuaren beherapena egiteagatik. -CONSTRUCCIONES PALMIRO, S.A -INSTALACIONES INABENSA, S.A. razones a las empresa abajo citadas: 1.-Por omitir el presupuesto del capítulo de Seguridad y Salud en la cuantía del presupuesto ofertado a las empresas -GTE, GESTIÓN TÉCNICA Y EJECUCIÓN DE -SABALAIN, S.L., -SOCEBRO, S.L. ESTRUCTUM, S.L., -OBRAS PÚBLICAS ONAINDIA, S.A., -UTE ALAVESA DE OBRAS PÚBLICAS, S.L.U. TEBYCON, S.A.U., -CONSTRUCCIONES ARTZAMENDI, S.A. 2.- Por someter a baja el capítulo de Seguridad y Salud en la cuantia del presupuesto ofertado a las empresas, -CONSTRUCCIONES PALMIRO, S.A -INSTALACIONES INABENSA, S.A. 3.- Kalitate kontrolaren kapìtuluan lizitazioa aurrekontuan sartzeagatik,hurrengo enpresak baztertzea: -CONSTRUCCIONESG. GONZALEZ, S.A. -CONSTRUCCIONES AMARAL DE SOUSA, S.L. -CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS, S.L. 3.- Por añadir el capítulo de Control de Calidad en la cuantía del presupuesto ofertado a las empresas: -CONSTRUCCIONESG. GONZALEZ, S.A. - CONSTRUCCIONES AMARAL DE SOUSA, S.L. -CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS, S.L. Hirugarrena.- Herri Sektorearen kontratuak arautzen dituen urriaren 30ko 30/2007 legearen artikuluak (azken paragrafoa) ezartzen du irizpide batzuk bidez egiten diren kontratuak proposamen ekonomikoki onuragarriena eskaintzen duen lehiatzaileari esleituko zaizkiola. Nextis Edifica S.A. enpresaren eskaintzak ekonomikoki onuragarrienak baziren ere, Karatularen 33 puntuan, Administrazio Publikoen Kontratuak arautzen dituen Testu Bateratuaren Erreglamendu Orokorraren 85 artikuluan eta Sektore Publikoaren Kontratuak arautzen dituen 30/2007 legearen 1 artikuluen arabera, ez dira onargarriak, anormalak eta neurriz kanpokoak direlako. Tercero.- El artículo de la Ley 30/2007 de 30 de octubre de Contratos del Sector Público establece que los contratos tramitados bajo la forma de varios criterios se adjudicarán al licitador que oferte la proposición económicamente más ventajosa. La oferta de la empresa UTE Nextis Edifica S.A.-BM3 Obras y Servicios S.A., era la más económicas pero se ha comprobado su inidoneidad por estar incursas en baja anormal o desproporcionada, en aplicación de lo dispuesto en el art. 1.1 de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público, y del Art. 85 del Reglamento General del Texto Refundido de la Ley de contratos de las Administraciones Públicas y en el punto 33 de la Carátula. Hortaz, kontuan izanik Lanen eta Eraikuntza, Instalakuntza eta Mantenimenduko Zerbitzuak egindako txostenean, hurrengo eskaintza ekonomiko onuragarriena Antzibar S.A. enpresa da, balorazio globala 72,25 puntuak izan delarik. Teniendo en cuenta el informe de valoración final del Responsable de Obras, Instalaciones y Mantenimiento, que se adjunta como anexo I de esta Resolución, procede la adjudicación a la empresa Antzibar S.A., con una puntuación total de 72,25 puntos.

8 Laugarrena.- Espedientearen izapideak Sektore Publikoaren Kontratuak arautzen dituen urriaren 30ko 30/2007 xedaturikoarekin bat etorriz egin direnez eta Mahaiaren jarduketak aztertu ondoren, honako hau, XEDATU DUT Cuarto.- Habiéndose tramitado el expediente de acuerdo con lo previsto en la Ley 30/2007 de 30 de Octubre de Contratos del Sector Público, y a la vista de las actuaciones de la Mesa de Contratación, RESUELVO Lehena.- Zikotz S.A. enpresaren eskaintza ez onartzea, epe kanpotik aurkeztu zuelako-. Bigarrena.- eskainitako aurrekontuan, Segurtasun eta Osasunaren aurrekontua ez sartzeagatik,hurrengo enpresak baztertzea: -GTE, GESTIÓN TÉCNICA Y EJECUCIÓN DE -SABALAIN, S.L., -SOCEBRO, S.L. ESTRUCTUM, S.L., -OBRAS PÚBLICAS ONAINDIA, S.A., -UTE ALAVESA DE OBRAS PÚBLICAS, S.L.U. TEBYCON, S.A.U - CONSTRUCCIONES ARTZAMENDI, S.A. Hirugarrena.- Segurtasun eta Osasunari kapituluaren lizitazio aurrekontuaren beherapena egiteagatik. -CONSTRUCCIONES PALMIRO, S.A -INSTALACIONES INABENSA, S.A., Laugarrena.- Kalitate kontrolaren kapìtuluan lizitazioa aurrekontuan sartzeagatik.hurrengo enpresak: CONSTRUCCIONES G. GONZALEZ, S.A. - CONSTRUCCIONES AMARAL DE SOUSA, S.L. - CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS, S.L., Quinto.- Helburutzat VITORIA- GASTEIZko TOKI EDER IKASTOLAren handitzea eta eraikin berria eraikitzeko egiteko lanak kontratatzearen espedientea, kontratua egitea duen espedientea CO/32/2010 zenbakikoa, Antzibar S.A., behin-behineko esleitzea, ,77 eurotan gehi ,68 euro BEZa, ,45 Eurotan guztira, urtesari bakarrean 2009 urterako. hurrengo urtesarietan: 2010: , : ,45 Primero.- No admitir la propuesta presentada por la empresa ZIKOTZ, S.A. que presentó su proposición económica, fuera del plazo máximo de presentación. Segundo.- Excluir por omitir el presupuesto del capítulo de Seguridad y Salud en la cuantía del presupuesto ofertado,a las empresas: -GTE, GESTIÓN TÉCNICA Y EJECUCIÓN DE -SABALAIN, S.L., -SOCEBRO, S.L. ESTRUCTUM, S.L., -OBRAS PÚBLICAS ONAINDIA, S.A., -UTE ALAVESA DE OBRAS PÚBLICAS, S.L.U. TEBYCON, S.A.U - CONSTRUCCIONES ARTZAMENDI, S.A. Tercero.-Excluir por someter a baja el capítulo de Seguridad y Salud en la cuantia del presupuesto ofertado a las empresas: -CONSTRUCCIONES PALMIRO, S.A -INSTALACIONES INABENSA, S.A., Cuarto.-Excluir por añadir el capítulo de Control de Calidad en la cuantía del presupuesto ofertado.a las empresas -CONSTRUCCIONES G. GONZALEZ, S.A. - CONSTRUCCIONES AMARAL DE SOUSA, S.L. - CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS, S.L., Quinto.- Adjudicar provisionalmente el contrato que tiene por objeto la ampliación y construcción de nuevo edificio en Toki Eder Ikastola de Vitoria-Gasteiz, a la empresa Antzibar S.A., por un importe de ,77 euros, más ,68 euros en concepto de IVA, ,45 euros en total en las siguientes anualidades: 2010: , : ,45

9 Bigarrena.-- Kontratua gauzatu aurretik esleipenaren jasotzaileak honako hauek aurkez ditzala agintzea: A) Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusian ,19 Eurotako kontratua behin-behineko esleipena kontratugilearen profilean argitaratu eta hurrengo egunetik hasita 15 egun balioduneko epean behin-betiko bermea ordaindu duela egiaztatzen duen dokumentua. B) 15 egun balioduneko aipatu epean enpresa esleipendunak egiaztatu beharko du egunean dituela zergen eta tasen betebeharrak eta Segurantza Sozialarekikoak, berariazko klausula administratiboen pleguaren 20.2 eta 20.3 klausuletan adierazitako dokumentazioaren aurkezpenaren bidez. C) Kontratua behin-betiko esleipena kontratugilearen profilean argitaratu eta hurrengo egunetik hasita, 10 egun balioduneko epean polizaren kopia eta kontratazio-prima ordaindu izanaren egiaztagiria aurkeztea, Administrazioklausula Berezien Orriaren 28.2 puntuan adierazitako baldintzak betez. Cuarto.- Ordenar, como obligación del adjudicatario, previa a la formalización del contrato: A) Documento que acredite haber constituido en la Tesorería General del País Vasco, garantía definitiva por importe de ,19 euros en el plazo de 15 días hábiles a contar a partir del día siguiente al de la publicación de la adjudicación provisional en el perfil del contratante. B) La empresa adjudicataria deberá acreditar en dicho plazo de 15 días hábiles, hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social mediante la presentación de la documentación señalada en la cláusula 20.2 y 20.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. C) Aportar copia de la póliza y justificante de pago de la prima de contratación en los términos expuestos en el punto 28.2 del Pliego de Claúsulas Administrativas Particulares en el plazo de 10 días hábiles a contar desde la notificación de la adjudicación definitiva. Vitoria-Gasteiz, 2010eko abenduaren 1a Vitoria-Gasteiz, a 1 de diciembre de 2010 VICECONSEJERA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAZIO ETA ZERBITZUEN SAILBURUORDEA Mª Soledad Esteban Galarza

10 ANEXO I Nº EMPRESA PROPOSICION ECONOMICA P=40- D% COHERENCIA DEL PLAN COHERENCIA Y RACIONALIDAD DE PRECIOS PUNTOS AMPLIACIÓN PLAZO GARANTIA (10) 1 ANTZIBAR, S.A. 30,05 22,00 10,20 10,00 72,25 2 LANBIDE EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. 26,60 23,33 11,10 4,44 65,47 3 ERAIKUNTZA, BIRGAINKUNTZA, ARTAPENA, S.L. TOTAL 23,22 26,00 9,60 5,56 64,38 4 EUSKAL XXI CONSTRUCCIONES, S.L. 29,20 20,00 8,60 5,56 63, 5 UTE J. A. OLABARRI CONST. S.L. GESALTZA CONSTR. S.A. 28,47 22,67 7,00 3,33 61,47 6 CONSTRUCCIONES URRUTIA, S.A. 20,23 25,00 8,80 3,33 57, 7 UTE IC CONSTR. E ING.Y GEST.S.A. MC CONSTR. ING. Y GEST..A. 19,88 19,33 11,40 4,44 55,05 8 CONSTRUCCIONES MOYUA, S.L. 12,04 26,33 10,60 5,56 54,53 9 BIDAILAN CONSTRUCCIONES, S.L. 23,10 20,33 7,40 2,22 53,05 10 MONTAJES LOM, S.A. 7,15 22,33 16,20 2,78 48,46 11 LAGUNKETA, S.A. 19,01 13,67 9,40 4,44 46,52 12 UTE AZACETA, S.A. CONST. Y PROM. BALZOLA, S.A. 6,93 16,33 19,20 3,33 45,79 13 ARABAKO LANKETA, S.L. 11,81 15,00 17,80 0,00 44,61 14 CONSTRUCCIÓN EDER, S.A. 22,62 8,00 6,80 5,56 42, CONSTRUCCIONES PÉREZ DE SAN ROMÁN, S.A. VASCO GALLEGA DE CONSTRUCCIONES, S.A. 15,42 14,00 9,60 3,33 42,35 15,94 5,00 13,00 3,33 37,27

11

Ebazpena, 2014ko ekainaren 2koa,

Ebazpena, 2014ko ekainaren 2koa, HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA Administrazio eta Zerbitzuen Sailburuordetza Kudeaketa Ekonomikoaren Zuzendaritza DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGüíSTICA Y CULTURA Viceconsejería

Más detalles

108/11 DEKRETUA: Larrabetzuko udaletxean, 2011ko bagilaren 9an.

108/11 DEKRETUA: Larrabetzuko udaletxean, 2011ko bagilaren 9an. 108/11 DEKRETUA: Larrabetzuko udaletxean, 2011ko bagilaren 9an. OINARRIA: 2011ko maiatzaren 13an, Alkatetzearen 78/11 Dekretuaren bidez, ontzat emon zan Larrabetzuko herriikastetxean saneamentu-sareak

Más detalles

Visto y examinado el expediente de referencia en el que constan los documentos que vienen prevenidos en la legislación vigente.

Visto y examinado el expediente de referencia en el que constan los documentos que vienen prevenidos en la legislación vigente. RESOLUCION DEL DIRECTOR GENERAL DEL LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS QUE TIENE POR OBJETO LA OBRA INTEGRAL DE LA OFICINA DE EMPLEO DE LANBIDE

Más detalles

G/111/20/1/0990/O621/0000/062014

G/111/20/1/0990/O621/0000/062014 ESPTE. ZK EXPTE Nº G//0//0990/O6/0000/0604 XEDEA OBJETO SUMINISTRO DE IMPLANTES DE COLUMNA VERTEBRAL PARA LA OSI BILBAO BASURTO I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean ageri diren zenbaki

Más detalles

G/111/20/1/0743/O621/0000/042014

G/111/20/1/0743/O621/0000/042014 Lote ESPTE. ZK EXPTE Nº G/111/20/1/0743/O621/0000/042014 XEDEA JETO SUMINISTRO DE PRÓTESIS TRAUMATOLÓGICAS DE CADERA PARA LA OSI BILBAO BASURTO I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean

Más detalles

G/113/20/1/1012/O621/0000/092013

G/113/20/1/1012/O621/0000/092013 Lote ESPTE. ZK EXPTE Nº G/113/20/1/1012/O621/0000/092013 XEDEA JETO SUMINISTRO DE MALLAS QUIRÚRGICAS PARA CIRUGÍA DIGESTIVA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO BASURTO I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen

Más detalles

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN CI-SREC ACUERDO MARCO PARA GUANTES

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN CI-SREC ACUERDO MARCO PARA GUANTES ESPTE. ZK EXPTE Nº G/110/20/1/0714/OSC1/0000/042012 TALDEA AGRUPACION CI-SREC CI-SREC CI-SREC XEDEA JETO ACUERDO MARCO PARA GUANTES I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean ageri diren

Más detalles

Lehenengoa. Agindu honetan dagoen baimen-emate honek ez dauka bere baitan, inola ere, hezkuntza-itunen araubidearen bitartezko laguntzak lortzea.

Lehenengoa. Agindu honetan dagoen baimen-emate honek ez dauka bere baitan, inola ere, hezkuntza-itunen araubidearen bitartezko laguntzak lortzea. EHAA - 2005eko urtarrilak 7, ostirala N.º 4 ZK. BOPV - viernes 7 de enero de 2005 199 besteko eraikinek bete beharreko baldintzei buruzkoa (urriaren 4ko 2177/1996 Errege Dekretuak onartua), bai eta indarreko

Más detalles

aparejador, para la construccion de un nuevo centro de Educación Infantil y Primaria CEP Salburua de Vitoria - Gasteiz, (SE/10/2009.

aparejador, para la construccion de un nuevo centro de Educación Infantil y Primaria CEP Salburua de Vitoria - Gasteiz, (SE/10/2009. HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA Administrazio eta Zerbitzuen Sailburuordetza Administrazio eta Dirubideen Zuzendaritza DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN Viceconsejería

Más detalles

ESLEIPEN EBAZPEN RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

ESLEIPEN EBAZPEN RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN ESPTE. ZK EXPTE Nº G/130/10/0/1439/O631/0000/112014 TALDEA AGRUPACION GASUMIN SUMINISTROS XEDEA JETO ADQUISICIÓN DE UN ECOGRAFO PARA LA UCI Y UN ECOGRAFO PARA RADIOLOGÍA DEL AMBULATORIO DE BASAURI DE LA

Más detalles

ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN

ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el 7 de septiembre de 2011, al punto denominado ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN Y

Más detalles

N -3354. Zk-3354. hau EHAAn argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita. Vitoria-Gasteiz, 1999ko uztailaren 9a.

N -3354. Zk-3354. hau EHAAn argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita. Vitoria-Gasteiz, 1999ko uztailaren 9a. 13444 EHAA - 1999ko uztailak 29, osteguna N.º 144 ZK. BOPV - jueves 29 de julio de 1999 Zk-3354 AGINDUA, 1999ko uztailaren 9koa, Herrizaingo sailburuarena, 1999ko martxoaren 2ko Aginduz (1999ko martxoaren

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. lunes 8 de julio de 2013

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. lunes 8 de julio de 2013 BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO N.º 129 lunes 8 de julio de 2013 OTRAS DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 3094 RESOLUCION de 19 de junio de 2013, del Director General de Lanbide-Servicio

Más detalles

Visto y examinado el expediente de referencia en el que constan los documentos que vienen prevenidos en la legislación vigente.

Visto y examinado el expediente de referencia en el que constan los documentos que vienen prevenidos en la legislación vigente. RESOLUCION DEL DIRECTOR GENERAL DEL LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS QUE TIENE POR OBJETO EL MANTENIMIENTO Y EVOLUCIÓN DEL SISTEMA DE BUSINESS

Más detalles

ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN

ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el 9 de mayo de 2012, al punto denominado ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO DE MANIPULADO Y DISTRIBUCIÓN DE REVISTA,

Más detalles

ASISTENTES PRESIDENTA. Keltse Eiguren Alberdi and.

ASISTENTES PRESIDENTA. Keltse Eiguren Alberdi and. GETXOKO UDALEKO TOKIKO GOBERNU BATZARRAK, 2014KO IRAILAREN 9AN LEHENENGO DEIALDIAN, EGINDAKO OHIKO BILERAREN AKTA. BERTARATUAK LEHENDAKARIA ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATORIA

Más detalles

M. I. AYUNTAMIENTO DEL REAL SITIO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

M. I. AYUNTAMIENTO DEL REAL SITIO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día dos de septiembre de dos mil trece, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 3º.- CLASIFICACIÓN DE OFERTAS Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DEL SERVICIO

Más detalles

LIZENTZIA BERRIAK ETA UPV/EHUko VMWARE ETA NEXUS 1000V LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK KONTRATATZEKO PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA. I.- OBJETO DEL CONTRATO

LIZENTZIA BERRIAK ETA UPV/EHUko VMWARE ETA NEXUS 1000V LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK KONTRATATZEKO PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA. I.- OBJETO DEL CONTRATO LIZENTZIA BERRIAK ETA UPV/EHUko VMWARE ETA NEXUS 1000V LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK KONTRATATZEKO PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DE NUEVAS LICENCIAS Y

Más detalles

EL AYUNTAMIENTO PLENO EN SESION CELEBRADA EL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2008, ADOPTÓ ENTRE OTROS EL ACUERDO QUE A CONTINUACION SE TRANSCRIBE:

EL AYUNTAMIENTO PLENO EN SESION CELEBRADA EL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2008, ADOPTÓ ENTRE OTROS EL ACUERDO QUE A CONTINUACION SE TRANSCRIBE: EL AYUNTAMIENTO PLENO EN SESION CELEBRADA EL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2008, ADOPTÓ ENTRE OTROS EL ACUERDO QUE A CONTINUACION SE TRANSCRIBE: NOVENO. ASUNTOS DE URGENCIA. PREVIA DECLARACION DE URGENCIA ACORDADA

Más detalles

San Josepe kalea berriro urbanizatzeko proiektua. 1.faseari dagozkion obrak egitea. Esleipen proposamena. (2014CPOB0002)

San Josepe kalea berriro urbanizatzeko proiektua. 1.faseari dagozkion obrak egitea. Esleipen proposamena. (2014CPOB0002) JAKINARAZPENA Jakin dezazun, Tokiko Gobernu Batzarrak, 2015eko urtarrilaren 19an egindako bilkuran, Alkatetzak emandako eskurantzen eskuordetzearen arabera, besteak beste, akordio hau hartu zuen: San Josepe

Más detalles

HECHOS. PRIMERO.- Con fecha 18 de octubre de 2010 se dicta acuerdo de inicio del expediente.

HECHOS. PRIMERO.- Con fecha 18 de octubre de 2010 se dicta acuerdo de inicio del expediente. OSASUN ETA KONTSUMO SAILA Gipuzkoako Lurralde Zuzendaritza DEPARTAMENTO DE SANIDAD Y CONSUMO Dirección Territorial de Gipuzkoa RESOLUCIÓN DE 23 DE DICIEMBRE DE 2010, DE LA DIRECTORA TERRITORIAL DE SANIDAD

Más detalles

Visto y examinado el expediente de referencia en el que constan los documentos que vienen prevenidos en la legislación vigente.

Visto y examinado el expediente de referencia en el que constan los documentos que vienen prevenidos en la legislación vigente. RESOLUCION DEL DIRECTOR GENERAL DEL LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS QUE TIENE POR OBJETO EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LANBIDE

Más detalles

Se procede a dar cuenta de los Informes emitidos con fechas 13 y 18 de marzo de 2014, por el Sr. Martinez Puente, que se transcriben a continuación:

Se procede a dar cuenta de los Informes emitidos con fechas 13 y 18 de marzo de 2014, por el Sr. Martinez Puente, que se transcriben a continuación: ASUNTOS GENERALES -CONTRATACION- EXPTE. 56/2013 LD/ Acta baja temeraria y propuesta de adjudicación A C T A D E A P E R T U R A D E P L I C A S QUE se levanta para la dación de cuenta del Informe del Sr.

Más detalles

DECRETO Nº 0519 ZK. DEKRETUA FECHA/DATA: 22-marzo-2013 Ref/Erref: OS-414/2012

DECRETO Nº 0519 ZK. DEKRETUA FECHA/DATA: 22-marzo-2013 Ref/Erref: OS-414/2012 DECRETO Nº 0519 ZK. DEKRETUA FECHA/DATA: 22-marzo-2013 Ref/Erref: OS-414/2012 OBRA, ZERBITZU ETA MANTENTZE-LANEN ARLOA. ÁREA DE OBRAS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO. Servicio de mantenimiento de los sistemas

Más detalles

AGINDUA, JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILBURUARENA ADMINISTRAZIOKO INFORMATIKA- OPERATIBITATEA BERMATZEKO

AGINDUA, JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILBURUARENA ADMINISTRAZIOKO INFORMATIKA- OPERATIBITATEA BERMATZEKO AGINDUA, JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILBURUARENA «EUSKADIKO JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO INFORMATIKA- SISTEMA JUDIZIALAREN OPERATIBITATEA BERMATZEKO ZERBITZUAK» EMATEKO KONTRATAZIO-ESPEDIENTEA ESLEITZEN

Más detalles

ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DEL O.A.L. VIVIENDAS MUNICIPALES DE BILBAO, DE FECHA 15 DE MAYO DE 2015

ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DEL O.A.L. VIVIENDAS MUNICIPALES DE BILBAO, DE FECHA 15 DE MAYO DE 2015 ACTA DE LA MESA DE CIÓN DEL O.A.L. VIVIENDAS MUNICIPALES DE BILBAO, DE FECHA 15 DE MAYO DE 2015 En la Villa de Bilbao, siendo las nueve horas del día quince de mayo de dos mil quince, se reúne la Mesa

Más detalles

Visto y examinado el expediente de referencia en el que constan los documentos que vienen prevenidos en la legislación vigente.

Visto y examinado el expediente de referencia en el que constan los documentos que vienen prevenidos en la legislación vigente. RESOLUCION DEL DIRECTOR GENERAL DEL LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS QUE TIENE POR OBJETO EL MANTENIMIENTO Y EVOLUCIÓN DEL SISTEMA DE BUSINESS

Más detalles

ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN. En Pozuelo de Alarcón, a 29 de agosto de 2012

ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN. En Pozuelo de Alarcón, a 29 de agosto de 2012 La Alcaldesa ha dictado el siguiente decreto: ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN En Pozuelo de Alarcón, a 29 de agosto de 2012 Dada cuenta del expediente para la contratación del SERVICIO DE COMUNICACIONES: TELEFONÍA

Más detalles

KONTRATAZIO MAHAIA. Mahaikideak: Valentín Martínez-Acha López, Irantzu Zabala Errasti, Inmaculada de Miguel Herrán, Ana Barriuso Barriuso.

KONTRATAZIO MAHAIA. Mahaikideak: Valentín Martínez-Acha López, Irantzu Zabala Errasti, Inmaculada de Miguel Herrán, Ana Barriuso Barriuso. KONTRATAZIO MAHAIA 5.. AKTA XEDEA: Ararteko erakundearen argitalpenak diseinatu, maketatu eta formatu digitalean eta paperean editatzea; web orrian sartzea (PDF nabigagarria, datu irekiak eta liburu dinamikoa);

Más detalles

ANTECEDENTES DE HECHO

ANTECEDENTES DE HECHO RESOLUCIÓN DE 7 DE ENERO DE 2015 DEL DIRECTOR GENERAL DE PARQUE TECNOLÓGICO TEKNOLOGI ELKARTEGIA, S.A., POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL

Más detalles

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Recurso nº 1144/2015 Resolución nº 1138/2015 RESOLUCIÓN DEL En Madrid, a 11 de diciembre de 2015. VISTO el recurso interpuesto por D. A. S. R., en representación

Más detalles

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES MINISTERIO DE ECONOMIA E DE Y HACIENDA Recursos nº 189/2011 y 192/2011 Resolución nº 218/2011 RESOLUCIÓN DEL En Madrid, a 14 de septiembre de 2011. VISTOS los recursos interpuestos por Doña B.B en representación

Más detalles

CARMELO BARRIO BAROJA JAUNAK, EUSKAL TALDE POPULARRAREN TALDEKO

CARMELO BARRIO BAROJA JAUNAK, EUSKAL TALDE POPULARRAREN TALDEKO SEGURTASUN SAILA DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CARMELO BARRIO BAROJA JAUNAK, EUSKAL TALDE POPULARRAREN TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK, EGINDAKO GALDERARI DAGOKION ERANTZUNA. GAIA: SEGURTASUN SAILAK BASQUE COUNTRY

Más detalles

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 28 de mayo de 2010, se ha dispuesto lo siguiente:

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 28 de mayo de 2010, se ha dispuesto lo siguiente: Ajuntament de Benicarló ontractació AJUIAIÓN PROVISIONAL Obras para la rehabilitación funcional y estructural de la planta baja, patio y accesos en la asa de la Baronesa de Benicarló. Exp. 5/2010 ANUNIO

Más detalles

DECRETO.- ADJUDICACION DEFINITIVA DE LAS OBRAS DE REHABILITACION Y MEJORA DE FIRME DE LA CTRA. Nº 97 DE TUREGANO AL EL GUIJAR

DECRETO.- ADJUDICACION DEFINITIVA DE LAS OBRAS DE REHABILITACION Y MEJORA DE FIRME DE LA CTRA. Nº 97 DE TUREGANO AL EL GUIJAR DECRETO.- ADJUDICACION DEFINITIVA DE LAS OBRAS DE REHABILITACION Y MEJORA DE FIRME DE LA CTRA. Nº 97 DE TUREGANO AL EL GUIJAR. TRAMO: TUREGANO AL CRUCE DE LAS CUATRO CARRETERAS (KMS. 0,000 AL 4,600), FINANCIADAS

Más detalles

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN G/110/10/1/0875/O221/0000/ SONDAS, CONTENEDORES Y OTROS

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN G/110/10/1/0875/O221/0000/ SONDAS, CONTENEDORES Y OTROS Nº/ZK. 420 /14 ESPTE. ZK EXPTE Nº G/110/10/1/0875/O221/0000/052014 XEDEA OBJETO SONDAS, CONTENEDORES Y OTROS I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean ageri diren zenbaki eta xedea dituen

Más detalles

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN ESPTE. ZK EXPTE Nº XEDEA OBJETO G/111/80/1/1030/O101/0000/072014 ACUERDO MARCO PARA SUMINISTRO DE IMPLANTES DE COLUMNA I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri

Más detalles

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA EL DÍA 22 DE ENERO DE 2016 TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2016KO URTARRILAREN 22AN EGINDAKO BILKURAREN AKTA

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA EL DÍA 22 DE ENERO DE 2016 TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2016KO URTARRILAREN 22AN EGINDAKO BILKURAREN AKTA ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA EL DÍA 22 DE ENERO DE 2016 TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2016KO URTARRILAREN 22AN EGINDAKO BILKURAREN AKTA PRESIDENTE /LEHENDAKARIA: Excmo. Sr. D. Gorka Urtaran

Más detalles

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES MINISTERIO DE ECONOMIA E DE Y HACIENDA Recurso nº 191/2011 Resolución nº 216/2011 RESOLUCIÓN DEL En Madrid, a 14 de septiembre de 2011. VISTA la reclamación interpuesta por Don J.C.P y Doña I.G.C en representación,

Más detalles

SESION EXTRAORDINARIA URGENTE DE 30 DE AGOSTO DE 2013

SESION EXTRAORDINARIA URGENTE DE 30 DE AGOSTO DE 2013 SESION EXTRAORDINARIA URGENTE DE 30 DE AGOSTO DE 2013 En Sepúlveda, a treinta de agosto de dos mil trece, siendo las doce horas, previa convocatoria al efecto, se reunieron los miembros de la Corporación

Más detalles

INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACIÓN DE LA FUNDACION PARA LA PROMOCIÓN DE CASTILLA LA MANCHA

INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACIÓN DE LA FUNDACION PARA LA PROMOCIÓN DE CASTILLA LA MANCHA INDICE CAPÍTULO I CUESTIONES GENERALES PRIMERA.- Objeto. SEGUNDA.- Régimen Jurídico. TERCERA.- Principios de contratación. CUARTA.- Principios de publicidad y concurrencia. QUINTA.- Principio de transparencia.

Más detalles

RESUELVO: 2.-Este importe estará sujeto a la retención fiscal correspondiente.

RESUELVO: 2.-Este importe estará sujeto a la retención fiscal correspondiente. LEHENDAKARITZA Kanpo Harremanetarko Idazkaritza Nagusia PRESIDENCIA Secretaría General de Acción Exterior RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2011, del Secretario General de Acción Exterior, por la que se

Más detalles

01.05.912AE01.64001.0 2015 70.552,68

01.05.912AE01.64001.0 2015 70.552,68 ORDEN POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO QUE SE CITA. CÓDIGO DEL EXPEDIENTE: A2015/000356 TIPO CONTRATO: Servicios TÍTULO DEL EXPEDIENTE: Servicio de Mantenimiento correctivo y preventivo y soporte 7x24

Más detalles

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS PÚBLICOS DE ARAGÓN

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS PÚBLICOS DE ARAGÓN RE 071/2012 Acuerdo 58/2012, de 19 de diciembre de 2012, del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, por el que se resuelve el recurso especial, interpuesto por PRINZIPALNET INFORMÁTICA,

Más detalles

Arrasateko Udaleko telefonia finko, mugikor eta datuen komunikazio zerbitzua; behinbehineko esleipen proposamena.

Arrasateko Udaleko telefonia finko, mugikor eta datuen komunikazio zerbitzua; behinbehineko esleipen proposamena. JAKINARAZPENA Jakin dezazun, Tokiko Gobernu Batzarrak, 2010eko azaroaren 8an egindako bilkuran, Alkatetzak emandako eskurantzen eskuordetzearen arabera, besteak beste, akordio hau hartu zuen: Arrasateko

Más detalles

Recursos 324 y 325/2014 C.A de la Región de Murcia 016 y 017/2014 Resolución nº 401/2014

Recursos 324 y 325/2014 C.A de la Región de Murcia 016 y 017/2014 Resolución nº 401/2014 MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Recursos 324 y 325/2014 C.A de la Región de Murcia 016 y 017/2014 Resolución nº 401/2014 RESOLUCIÓN DEL En Madrid, a 23 de mayo de 2014. VISTOS los recursos

Más detalles

D. Alberto Vera Perejón, en sustitución de D. Salomón Aguado Manzanares y en representación del Partido Popular.

D. Alberto Vera Perejón, en sustitución de D. Salomón Aguado Manzanares y en representación del Partido Popular. C.A.mjg/mv. ACTA DE LA REUNIÓN CELEBRADA POR LA MESA DE CONTRATACIÓN PARA LA APERTURA DE PROPOSICIONES S Y ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DE LOS LOTES Nº. 1, Nº. 3, Nº. 4, Nº. 5, Nº. 7 y Nº.

Más detalles

RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN PROCEDIMIENTO ABIERTO Nº: 2013/22706/038 HECHOS I.- Mediante Resolución de esta Agencia de fecha 24 de febrero de 2014, se aprobó Expediente nº 2014/22706/038 y gasto para la

Más detalles

RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN PROCEDIMIENTO ABIERTO Nº: 2012/0022706/045. HECHOS I.- Mediante Resolución de esta Agencia de fecha 13 de abril de 2012, se aprobó Expediente nº 2012/0022706/045 y gasto para

Más detalles

DON RAFAEL FELGUEROSO VILLAR, SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE GIJÓN/XIXÓN.

DON RAFAEL FELGUEROSO VILLAR, SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE GIJÓN/XIXÓN. DON RAFAEL FELGUEROSO VILLAR, SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE GIJÓN/XIXÓN. CERTIFICA: Que la Junta de Gobierno, en sesión del día treinta y uno de enero de dos mil

Más detalles

1.- Documento de licitación MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

1.- Documento de licitación MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE HACIENDA Y SUBSECRETARÍA DIRECCIÓN GENERAL DE RACIONALIZACIÓN Y CENTRALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN INSTRUCCIONES PARA LA LICITACIÓN DE CONTRATOS BASADOS EN EL ACUERDO MARCO 1/2014 DE ADOPCIÓN DE TIPO

Más detalles

CLÁUSULA PRIMERA.- Objeto. 1. Constituye el objeto del presente pliego la adjudicación, mediante concurso, de una licencia de auto taxi para la prestación del servicio del transporte de viajeros en automóviles

Más detalles

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Recurso nº 323/2011 Resolución nº 08/2012 RESOLUCIÓN DEL En Madrid, a 5 de enero de 2012. VISTO el recurso interpuesto por Doña E.I.R en representación

Más detalles

*&*-*-,. ((1-2,&*, /&0.&%,*&*. -+*.,-. #' #%! #+ , )%$ + , %+ )$ -%"'%'+ &B' < "#' 0 '%' %&' * <878! #%! #+ ! "# $ %&'()*+,*

*&*-*-,. ((1-2,&*, /&0.&%,*&*. -+*.,-. #' #%! #+ , )%$ + , %+ )$ -%'%'+ &B' < #' 0 '%' %&' * <878! #%! #+ ! # $ %&'()*+,* *&*-*-,. /&0.&%,*&*. -+*.,-. ((1-2,&*, -((3,/&((3-,(34 5&*(3- "678/79:;9;; 79:;;89:; 79:;"7;9;6; 79:;6"99;7;98'

Más detalles

DECRETO EXPOSICIÓN DE HECHOS

DECRETO EXPOSICIÓN DE HECHOS Fecha decreto: 10/08/2012 Número expediente: 3/12.-Cont. Ref.: RLP/cfm Unidad: Unidad de Contratación, Aprovisionamientos y Expropiaciones Asunto: Adjudicación del contrato del servicio de interconexión

Más detalles

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARA LA CONCESIÓN DE UNA LICENCIA DE TAXI

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARA LA CONCESIÓN DE UNA LICENCIA DE TAXI PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARA LA CONCESIÓN DE UNA LICENCIA DE TAXI CLAÚSULA PRIMERA. Objeto del Contrato Constituye el objeto del presente pliego la adjudicación en régimen de concurrencia de

Más detalles

D. JON ANDONI ETXEBARRIA AZPIOLEA. Dª TERESA ORTUZAR ARRUABARRENA. D. IÑAKI SEDANO ASPIAZU. Dª ELENA SETIEN ROMERO. FIC/CIF: P-4800200-J

D. JON ANDONI ETXEBARRIA AZPIOLEA. Dª TERESA ORTUZAR ARRUABARRENA. D. IÑAKI SEDANO ASPIAZU. Dª ELENA SETIEN ROMERO. FIC/CIF: P-4800200-J TOKIKO GOBERNU BATZORDEAK 2015eko MAIATZAREN 21ean EGINIKO 09/15 ZENBAKIKO EZOHIKO BILERAREN AKTA. BERTARATU DIRENAK ALKATEA MAITE ETXEBARRIA AZPIOLEA and. ALKATEORDEAK JON ANDONI ETXEBARRIA AZPIOLEA jn.

Más detalles

CONCEJAL/A DELEGADO/A:

CONCEJAL/A DELEGADO/A: Txostena / Informe Kontratazio Zuzendaritza Dirección de Contratación Espedientea / Expediente 111496000039 Agiri zenbakia / Número documento 111496000039_adjudicacion Eguna / Fecha: Propuesta de Resolución

Más detalles

CERTIFICADO DE ACUERDO DEL PLENO

CERTIFICADO DE ACUERDO DEL PLENO CERTIFICADO DE ACUERDO DEL PLENO D. JUAN CARLOS MARTÍN GONZÁLEZ, Secretario del Ayuntamiento de Doñinos de Salamanca, del que es Alcaldesa-Presidenta Dña. MARÍA DEL CARMEN GARCÍA ROMERO CERTIFICA Que en

Más detalles

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN G/110/10/1/0809/O221/0000/ VARIOS MATERIAL SANITARIO II. COMARCA GIPUZKOA

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN G/110/10/1/0809/O221/0000/ VARIOS MATERIAL SANITARIO II. COMARCA GIPUZKOA Nº/Zk. 755/13 ESPTE. ZK EXPTE Nº XEDEA OBJETO G/110/10/1/0809/O221/0000/052013 VARIOS MATERIAL SANITARIO II. I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean ageri diren zenbaki eta xedea dituen

Más detalles

MODELO DE PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS CONCESIÓN DE LICENCIA DE AUTO-TURISMO

MODELO DE PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS CONCESIÓN DE LICENCIA DE AUTO-TURISMO MODELO DE PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS CONCESIÓN DE LICENCIA DE AUTO-TURISMO CLAÚSULA PRIMERA. Objeto del Contrato Constituye el objeto del presente pliego la adjudicación en régimen de concurrencia

Más detalles

txartela (adierazi T batez) tarjeta (indicar con una T)

txartela (adierazi T batez) tarjeta (indicar con una T) EUSKALTEL, S.A.ren egoitza sozialaren helbia: Parke Teknologikoa 809-48160 DERIO (BIZKAIA). Bizkaiko Merkataritza Erregistroan Inskribatuta, 3271 liburukian, 212. orrian, BI-14727 orrialan IFK: A 48766695.

Más detalles

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2010/4960 (1/7) EHAA - 2010eko urriak 27, asteazkena N.º 207 ZK. BOPV - miércoles 27 de octubre de 2010

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2010/4960 (1/7) EHAA - 2010eko urriak 27, asteazkena N.º 207 ZK. BOPV - miércoles 27 de octubre de 2010 Bestelako Xedapenak Otras Disposiciones DEUSTUKO UNIBERTSITATEA 4960 EBAZPENA, 2010eko uztailaren 30ekoa, Deustuko Eliz Uni ber tsi ta tearen Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzako Graduaren ikasketa-

Más detalles

ACUERDO DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

ACUERDO DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID Recurso nº 47/2014 Resolución nº 51/2014 ACUERDO DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID En Madrid, a 19 de marzo de 2014. VISTO el escrito presentado por Doña A.E.V.,

Más detalles

RESOLUCIÓN. Del expediente referenciado resultan los siguientes: ANTECEDENTES DE HECHO

RESOLUCIÓN. Del expediente referenciado resultan los siguientes: ANTECEDENTES DE HECHO PROCEDIMIENTO ABIERTO Unidad Tramitadora: CONTRATACION - JAL Datos Del Expediente: Numero expediente: Documento: Fecha: 2315/2014 CONZI078 18-06-2015 ²6H3P71175S5L2W4W07JMß» ²6H3P71175S5L2W4W07JMß» 6H3P71175S5L2W4W07JM

Más detalles

WROCLAWEN 2016an EGONALDI ARTISTIKOA EGINGO DUTEN SORTZAILE HAUTATUEN ZERRENDA ARGITARATZEN DUEN EBAZPENA

WROCLAWEN 2016an EGONALDI ARTISTIKOA EGINGO DUTEN SORTZAILE HAUTATUEN ZERRENDA ARGITARATZEN DUEN EBAZPENA WROCLAWEN 2016an EGONALDI ARTISTIKOA EGINGO DUTEN SORTZAILE HAUTATUEN ZERRENDA ARGITARATZEN DUEN EBAZPENA OINARRIAK 2015eko abenduaren 30eko EHAAn, Wroclaw hirian 2016ko udan egonaldi artistiko bat egiteko

Más detalles

Ajuntament de Moncofa Departament de Contractació Plaça de la Constitució, 1 Tel. 964580421 12593 Moncofa (Castelló) Fax: 964580348 www.moncofa.

Ajuntament de Moncofa Departament de Contractació Plaça de la Constitució, 1 Tel. 964580421 12593 Moncofa (Castelló) Fax: 964580348 www.moncofa. ACTA DE APERTURA DEL SOBRE 3) OFERTA ECONÓMICA PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO ATENDIENDO A VARIOS CRITERIOS PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS

Más detalles

«ADJUDICACIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS EN LOS CENTROS DE TITULARIDAD MUNICIPAL 2015-2016.

«ADJUDICACIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS EN LOS CENTROS DE TITULARIDAD MUNICIPAL 2015-2016. Por acuerdo de la Junta de Gobierno de esta Excma. Diputación Provincial de Toledo, en sesión ordinaria celebrada el 27 de marzo de 2015, se aprobó por unanimidad la siguiente propuesta: «ADJUDICACIÓN

Más detalles

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Recursos nº 88 y 89/2016 C. Valenciana 15 y 16/2016 Resolución nº 170/2016 RESOLUCIÓN DEL En Madrid, a 26 de febrero de 2016. VISTOS los recursos interpuestos

Más detalles

EULALIO AVILA CANO SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA (MADRID).

EULALIO AVILA CANO SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA (MADRID). EULALIO AVILA CANO SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE. CERTIFICO: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 28-3-11 adoptó, entre otros, el siguiente Acuerdo: 9.- (97/11)

Más detalles

TV A LA CARTA EITB CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page. Interstitial/ Layer 800*600 px 75.00 78.00 80.00

TV A LA CARTA EITB CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page. Interstitial/ Layer 800*600 px 75.00 78.00 80.00 TV A LA CARTA EITB CPM Formato Medidas ROS Sección Home Page Interstitial/ Layer 800*600 px 75.00 78.00 80.00 Video Pre-Roll consultar 80.00 90.00 - Vídeo Pre-Roll emisión directo consultar 100.00 Cuña

Más detalles

ANTECEDENTES DE HECHO.

ANTECEDENTES DE HECHO. RESOLUCIÓN DE LA SRA. PRESIDENTA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE CULTURA DOÑA CLARA ISABEL SEGURA DELGADO /// EN SANTA CRUZ DE TENERIFE, A 25 DE ABRIL DE 2012. ASUNTO: EXPEDIENTE 06/12 RELATIVO A TRAMITACIÓN

Más detalles

PENTER COMERCIAL, S.A. OFFICE DEPOT, S.L. LYRECO ESPAÑA, S.A.U. MONTTE, S.L.

PENTER COMERCIAL, S.A. OFFICE DEPOT, S.L. LYRECO ESPAÑA, S.A.U. MONTTE, S.L. RESOLUCION DEL DIRECTOR GENERAL DEL LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SUMINISTROS QUE TIENE POR OBJETO EL SUMINISTRO DE PAPEL DE IMPRESORA PARA LAS OFICINAS

Más detalles

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Recurso nº 211/2014 C.A. La Rioja 006/2014 Resolución nº 292/2014 RESOLUCIÓN DEL En Madrid, 4 de abril de 2014. VISTO el recurso interpuesto por D. J.Z.B.

Más detalles

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SU SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 9 DE OCTUBRE DE 2012.

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SU SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 9 DE OCTUBRE DE 2012. AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES FG/mp ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO Sesión nº 31/12 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SU SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 9 DE OCTUBRE DE

Más detalles

informe pericial para defensa de los intereses municipales en el procedimiento

informe pericial para defensa de los intereses municipales en el procedimiento Txostena / Informe Kontratazio Zuzendaritza Dirección de Contratación Espedientea / Expediente 09313000018 Agiri zenbakia / Número documento 9313000018_ aproby adjudi Eguna / Fecha: AL CONCEJAL DELEGADO

Más detalles

DECRETO 1486.- ADJUDICACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS DISTINTOS CENTROS Y DEPENDENCIAS DE LA DIPUTACION DE SEGOVIA.

DECRETO 1486.- ADJUDICACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS DISTINTOS CENTROS Y DEPENDENCIAS DE LA DIPUTACION DE SEGOVIA. Página 1 de 8 DECRETO 1486.- ADJUDICACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS DISTINTOS CENTROS Y DEPENDENCIAS DE LA DIPUTACION DE SEGOVIA. Dada cuenta del expediente tramitado para la contratación, por procedimiento

Más detalles

Área de Presidencia, Tecnologías de la Información y Comunicaciones y Movilidad Servicio Administrativo de Presidencia, Informática y Comunicaciones

Área de Presidencia, Tecnologías de la Información y Comunicaciones y Movilidad Servicio Administrativo de Presidencia, Informática y Comunicaciones Área de Presidencia, Tecnologías de la Información y Comunicaciones y Movilidad Servicio Administrativo de Presidencia, Informática y Comunicaciones ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN RELATIVA A LA TOMA EN

Más detalles

26156 EHAA - 2008ko urriak 27, astelehena N.º 205 ZK. BOPV - lunes 27 de octubre de 2008

26156 EHAA - 2008ko urriak 27, astelehena N.º 205 ZK. BOPV - lunes 27 de octubre de 2008 26156 EHAA - 2008ko urriak 27, astelehena N.º 205 ZK. BOPV - lunes 27 de octubre de 2008 JUSTIZIA, LAN ETA GIZARTE SEGURANTZA SAILA 5911 AGINDUA, 2008ko urriaren 8koa, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza

Más detalles

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES MINISTERIO DE E DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Recurso nº 154/2012 Resolución nº 173/2012 RESOLUCIÓN DEL En Madrid, a 8 de agosto de 2012. VISTO el recurso interpuesto por D. A.R.D.L.F. en representación

Más detalles

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS PÚBLICOS DE ARAGÓN

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS PÚBLICOS DE ARAGÓN RE 010/2015 Acuerdo 22/2015, de 9 de febrero de 2015, del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, por el que se resuelve el recurso especial, interpuesto por AZAILA SIGLO XXI, S.L. frente

Más detalles

DECRETO.- ADJUDICACION PROVISIONAL DE LAS OBRAS DE REFUERZO DE FIRME CON AGLOMERADO ASFALTICO DE LA CTRA. Nº 13 DE LA CL-605 AL PUENTE DE ALLAS

DECRETO.- ADJUDICACION PROVISIONAL DE LAS OBRAS DE REFUERZO DE FIRME CON AGLOMERADO ASFALTICO DE LA CTRA. Nº 13 DE LA CL-605 AL PUENTE DE ALLAS DECRETO.- ADJUDICACION PROVISIONAL DE LAS OBRAS DE REFUERZO DE FIRME CON AGLOMERADO ASFALTICO DE LA CTRA. Nº 13 DE LA CL-605 AL PUENTE DE ALLAS. TRAMO: CRUCE DE MARTIN MIGUEL A ABADES (KMS. 3,500 al 8,500),

Más detalles

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS CONTRATO DE SERVICIOS. PROCEDIMIENTO ABIERTO

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS CONTRATO DE SERVICIOS. PROCEDIMIENTO ABIERTO CUADRO DE CARACTERÍSTICAS CONTRATO DE SERVICIOS. PROCEDIMIENTO ABIERTO ENTIDAD CONTRATANTE. Fundación ARTIUM de Álava, con domicilio en C/Francia 24, 01002 Vitoria-Gasteiz, teléfono 945 209000 OBJETO DEL

Más detalles

homologadas será necesario que las empresas licitadoras obtengan una puntuación mínima en los criterios no evaluables mediante fórmulas de 20 puntos.

homologadas será necesario que las empresas licitadoras obtengan una puntuación mínima en los criterios no evaluables mediante fórmulas de 20 puntos. ORDEN DE 15 DE MAYO DE 2013, DE LA CONSEJERÍA DE HACIENDA, POR LA QUE SE HOMOLOGAN LAS EMPRESAS QUE PRESTARÁN LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LOS BIENES INMUEBLES UTILIZADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE LA

Más detalles

Oviedo, 6 de Marzo de 2.013. Estimados señores:

Oviedo, 6 de Marzo de 2.013. Estimados señores: PISA, PROYECTOS DE INNOVACIÓN, S.L. Sr. D. José Luis Suárez Álvarez Lg./ Parque Científico y Tecnológico de Gijón Ed./ Pisa C./ Ada Byron, Nº.: 107 33203 GIJÓN Oviedo, 6 de Marzo de 2.013. Estimados señores:

Más detalles

TERCERO.- Todas las empresas presentadas al Concurso fueron admitidas.

TERCERO.- Todas las empresas presentadas al Concurso fueron admitidas. RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE SPRI COMO ÓRGANO DE CONTRATACIÓN DE LA SOCIEDAD PARA LA TRANSFORMACIÓN COMPETITIVA - ERALDAKETA LEHIAKORRERAKO SOZIETATEA, S.A. ( SPRI ) DE 10 de ABRIL de 2013 POR LA

Más detalles

CARÁTULA DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

CARÁTULA DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES Expediente n º: 12D/11 CARÁTULA DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES TIPO DE CONTRATO: CONTRATO MIXTO. CESIÓN AL GOBIERNO VASCO DE UN NÚMERO MÍNIMO DE 4.000 VIVIENDAS PROTEGIDAS, PARA SU

Más detalles

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA CONTRACTUALES Recurso 255/2014 Resolución 146/2015 RESOLUCIÓN DEL Sevilla, 21 de abril de 2015 VISTO el recurso especial en materia de contratación interpuesto por la entidad SEGUR IBÉRICA, S.A. Y CONSORCIO

Más detalles

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES MINISTERIO DE E DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Recurso nº 324/2011 Resolución nº 21/2012 RESOLUCIÓN DEL En Madrid, a 18 de enero de 2012. VISTO el recurso interpuesto por D. F.J.C.V, en representación

Más detalles

José Manuel Ruiz Rivero, Director General del Ente Público de Radiotelevisión EXPONE

José Manuel Ruiz Rivero, Director General del Ente Público de Radiotelevisión EXPONE TV 5-13 José Manuel Ruiz Rivero, Director General del Ente Público de Radiotelevisión de las liles Balears EPRTVIB), actuando como órgano de contratación del poder adjudicador TELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS,

Más detalles

ANTECEDENTES DE HECHO

ANTECEDENTES DE HECHO RESOLUCIÓN RECTORAL 112/2015, DE 21 DE DICIEMBRE, DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA, POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ORDENADORES Y MONITORES PARA EL AULA DE INFORMÁTICA DEL

Más detalles

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA-PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA-PRESIDENCIA Nº Expte.: C/10/2014 Denominación: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES AJENO DEL AYUNTAMIENTO DE LINARES Asunto: ADJUDICACIÓN DE CONTRATO Y DISPOSICIÓN DE GASTO Fecha: N./Ref.:

Más detalles

El presupuesto aprobado al efecto fue de 44.500,00 euros IVA incluido. El plazo de ejecución es de 1 ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014.

El presupuesto aprobado al efecto fue de 44.500,00 euros IVA incluido. El plazo de ejecución es de 1 ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014. Número de Expediente: 2013/CONASP0300 ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PRÉSTAMO DE MATERIALES PARA LAS ASOCIACIONES DEL SERVICIO DE PARTICI PACIÓN CIUDADANA Por el Concejal-Delegado del

Más detalles

ACTA DEL RESULTADO DE LA SUBSANACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL Y PROPUESTAS ADMITIDAS Y DE APERTURA DEL SOBRE 4 (ACTO PÚBLICO)

ACTA DEL RESULTADO DE LA SUBSANACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL Y PROPUESTAS ADMITIDAS Y DE APERTURA DEL SOBRE 4 (ACTO PÚBLICO) i3 Ens Públic de Radiotelevísió de les Ules Balears TV 10/14 ACTA DEL RESULTADO DE LA SUBSANACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL Y PROPUESTAS ADMITIDAS Y DE APERTURA DEL SOBRE 4 (ACTO PÚBLICO) OBJETO: SERVICIO

Más detalles

3.- ADJUDICACIÓN PROVISIONAL OBRA ESCUELA INFANTIL

3.- ADJUDICACIÓN PROVISIONAL OBRA ESCUELA INFANTIL AYUNTAMIENTO DE ALBALAT DE LA RIBERA (VALENCIA) Dª Mª PILAR SAENZ DE LA TORRE DE TRASSIERRA, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE ALBALAT DE LA RIBERA, PROVINCIA DE VALENCIA. CERTIFICO: Que el Ayuntamiento Pleno,

Más detalles

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PROPUESTA DE RESOLUCIÓN --Expediente.: 130483 --Fecha.: 121126 --Asunto : Contratación. --Interesado. : Rimauto Team MZD S.L.U. --Contenido.: Adjudicación contratación suministro vehículo con destino a

Más detalles

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARA LA CONCESIÓN DE UNA LICENCIA DE TAXI

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARA LA CONCESIÓN DE UNA LICENCIA DE TAXI PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARA LA CONCESIÓN DE UNA LICENCIA DE TAXI CLAÚSULA PRIMERA. Objeto del Contrato Constituye el objeto del presente pliego la adjudicación en régimen de concurrencia de

Más detalles

CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE LANCETAS DE PUNCION Y TIRAS REACTIVAS DE EN SANGRE CAPILAR, CON DESTINO A LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES DE OSAKIDETZA

CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE LANCETAS DE PUNCION Y TIRAS REACTIVAS DE EN SANGRE CAPILAR, CON DESTINO A LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES DE OSAKIDETZA CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE LANCETAS DE PUNCION Y TIRAS REACTIVAS DE MEDICION DE GLUCOSA EN SANGRE CAPILAR, CON DESTINO A LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES DE OSAKIDETZA Dokumentua argitaratu den data:

Más detalles

Ondoren azaltzen dira Eusko Jaurlaritzak 2013 eta 2014 urteetan Ikerbasque Fundazioaren aktibitateari egindako ekarpenak :Data Kontzeptua Zenbatekoa

Ondoren azaltzen dira Eusko Jaurlaritzak 2013 eta 2014 urteetan Ikerbasque Fundazioaren aktibitateari egindako ekarpenak :Data Kontzeptua Zenbatekoa HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA GORKA MANEIRO LABAYEN JAUNAK, UPyD TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK, IKERBASQUE FUNDAZIOAN EKARPENEI ETA

Más detalles

MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL SORBE

MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL SORBE ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA COMISIÓN GESTORA DE LA MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL SORBE EL DÍA DOCE DE DICIEM- BRE DE DOS MIL SIETE. SEÑORES ASISTENTES: Presidente: D. Juan Jesús Domínguez

Más detalles