Conmemórase este ano 2015 o 120 aniversario da primeira exposición realizada por un novísimo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Conmemórase este ano 2015 o 120 aniversario da primeira exposición realizada por un novísimo"

Transcripción

1

2 Isidoro Brocos: Academia (detalle), lapis sobre papel, Conmemórase este ano 2015 o 120 aniversario da primeira exposición realizada por un novísimo Pablo Picasso ( ), que tivo lugar no número 20 da coruñesa rúa Real, no mes de febreiro de Este dato, máis relevante ca anecdótico, ten un significado especial tanto na biografía picassiana coma na propia historia moderna da cidade. No ámbito desa efeméride preséntase na sede de Afundación esta exposición organizada por ABANCA Obra Social, Afundación e o Concello da Coruña. A particularidade desta mostra é que dirixe o foco de atención cara a unha figura, Isidoro Brocos ( ), e un momento histórico ( ) pouco ou nada atendidos ata agora polos grandes biógrafos picassianos. Se ben é certo que a vida e a obra de Pablo Picasso se desenvolven practicamente ao longo de todo o século XX, resulta fundamental coñecer e poñer en valor eses anos da súa infancia, desde os 9 aos 13, en que o novo artista toma os pinceis da man do seu pai, nun acto case simbólico, e recibe unha primeira formación artística regrada, académica. Se conmemora este año 2015 el 120 aniversario de la primera exposición realizada por un jovencísimo Pablo Picasso ( ), que tuvo lugar en el número 20 de la coruñesa calle Real, en el mes de febrero de Este dato, más relevante que anecdótico, tiene un significado especial tanto en la biografía picassiana como en la propia historia moderna de la ciudad. En el ámbito de esa efeméride se presenta en la sede de Afundación esta exposición organizada por ABANCA Obra Social, Afundación y el Concello da Coruña. La particularidad de esta muestra es que dirige el foco de atención hacia una figura, Isidoro Brocos ( ), y un momento histórico ( ) poco o nada atendidos hasta la fecha por los grandes biógrafos picassianos. Si bien es cierto que la vida y la obra de Pablo Picasso se desarrollan prácticamente a lo largo de todo el siglo XX, resulta fundamental conocer y poner en valor esos años de su infancia, desde los 9 a los 13, en los que el joven artista toma los pinceles de manos de su padre, en un acto casi simbólico, y recibe una primera formación artística reglada, académica.

3 O principal responsable da súa formación habería ser Isidoro Brocos, profesor na Escola Provincial de Belas Artes da Coruña, na que se habería matricular o novo alumno Pablo Ruiz Picasso. A Isidoro Brocos definírono como un exemplo serodio do realismo, artista académico e rexionalista, pero na arte galega representa, ademais, todo un modelo do individuo moderno, tanto nos seus ideais como no seu sentimento estético. A exposición organízase a partir dunha selección dos fondos artísticos da a colección corporativa máis importante de Galicia e unha das máis destacadas de España, que inclúe a maior colección de debuxos e estudos de academia de Isidoro Brocos, así como obra de Pablo Picasso. Complementan a mostra pezas cerámicas, debuxos e material documental xenerosamente cedidos para a ocasión pola Fundación Pública Galega Camilo José Cela. Exhíbense inicialmente os estudos académicos de Brocos, organizados de forma temática: historicismo e mitoloxía, relixiosidade e rexionalismo. Para a actual investigación artística resulta fundamental coñecer este tipo de obras. El principal responsable de su formación sería Isidoro Brocos, profesor en la Escuela Provincial de Bellas Artes de A Coruña, en la que se matricularía el joven alumno Pablo Ruiz Picasso. A Isidoro Brocos lo han definido como un ejemplo tardío del realismo, artista académico y rexionalista, pero en el arte gallego representa, además, todo un modelo del individuo moderno, tanto en sus ideales como en su sentimiento estético. La exposición se organiza a partir de una selección de los fondos artísticos de la Colección de arte ABANCA la colección corporativa más importante de Galicia y una de las más destacadas de España, que incluye la mayor colección de dibujos y estudios de academia de Isidoro Brocos, así como obras de Pablo Picasso. Complementan la muestra piezas cerámicas, dibujos y material documental generosamente cedidos para la ocasión por la Fundación Pública Gallega Camilo José Cela. Se exhiben inicialmente los estudios académicos de Brocos, organizados de forma temática: historicismo y mitología, religiosidad y rexionalismo. Para la actual investigación artística resulta fundamental conocer este tipo de obras. Isidoro Brocos: Retrato, tinta sobre papel sepia, maio de 1880

4 Frecuentemente bótase de menos nas exposicións a presenza de bosquexos, que permitirían visualizar un proceso, axudando a comprender en profundidade a obra dalgúns artistas, como é o caso, por exemplo, de Velázquez. Doutros autores, porén, como Leonardo da Vinci, mostráronse centos de estudos e apuntamentos, e iso contribuíu a darlle a este tipo de produción o valor que merece dentro da historia da arte. Debemos lembrar ao respecto as atinadas palabras de Manuel Chamoso Lamas, que, ao facer mención á produción final de Brocos, dicía: «[...] no apaixonante quefacer dos seus debuxos, que son por si sos cada un deles unha obra de arte. Neles podemos achar toda a explicación e xustificación da súa creación escultórica, á vez que a traxectoria da súa evolución estética». O fío condutor da exposición é, pois, a relación mestre-alumno entre Brocos e Picasso. Así, entre as pezas da mostra, poderemos contemplar unha obra desta época realizada polo propio Pablo Picasso. Trátase dun gracioso apuntamento ao natural titulado Escena popular galega (Caricatura de toureiro e cura, 1895, ao dorso), que, se Frecuentemente se echa de menos en las exposiciones la presencia de bocetos, que permitirían visualizar un proceso, ayudando a comprender en profundidad la obra de algunos artistas, como es el caso, por ejemplo, de Velázquez. De otros autores, sin embargo, como Leonardo da Vinci, se han mostrado cientos de estudios y apuntes, y ello ha contribuido a darle a este tipo de producción el valor que merece dentro de la historia del arte. Debemos recordar al respecto las acertadas palabras de Manuel Chamoso Lamas, que, al hacer mención a la producción final de Brocos, decía: «[ ] el apasionante quehacer de sus dibujos, que son por sí solo cada uno de ellos una obra de arte. En ellos podemos hallar toda la explicación y justificación de su creación escultórica, a la vez que la trayectoria de su evolución estética». El hilo conductor de la exposición es, pues, la relación maestro-alumno entre Brocos y Picasso. Así, entre las piezas de la muestra, podremos contemplar una obra de esta época realizada por el propio Pablo Picasso. Se trata de un gracioso apunte al natural titulado Escena popular gallega (Caricatura de torero y cura, 1895, al dorso), que, si Pablo R. Picasso: Le peintre et son modèle I, óleo sobre lenzo, 1963 Sucesión Pablo Picasso. VEGAP, A Coruña, 2015

5 Isidoro Brocos: Arabella, lapis sobre papel, s. d. Pablo R. Picasso: Quatre femmes, lapis azul sobre papel, 1901 Sucesión Pablo Picasso. VEGAP, A Coruña, 2015

6 ben non é un debuxo feito na propia escola, leva a lembrar a afección de Brocos por este tipo de apuntamentos, que el mesmo fixera tantas veces nas súas viaxes a Italia e Francia nos anos anteriores. Tamén encontramos o Picasso universal, con obras como Quatre femmes (1901), Paquet de tabac et verre (1922), Profil à la fenêtre (1934) ou Le peintre et son modèle I (1963). A súa obra exhíbese novamente na cidade que o viu formarse como artista, pero agora trátase da obra dun artista que representa coma ninguén a plástica do pasado século. En palabras de Octavio Paz: «A vida e a obra de Picasso confúndense coa historia da arte do século XX. É imposible comprender a pintura moderna sen Picasso, pero, así mesmo, é imposible comprender a Picasso sen ela». Esta exposición supón a posta en valor da relación entre dúas figuras tan afastadas como próximas, Picasso e Isidoro Brocos, quen, lonxe de representar un nome puntual na biografía picassiana, se revela como unha significativa figura que influíu e guiou nos seus anos de formación o novo artista. bien no es un dibujo hecho en la propia escuela, lleva a recordar la afición de Brocos por este tipo de apuntes, que él mismo había realizado tantas veces en sus viajes a Italia y Francia en años anteriores. También encontramos el Picasso universal, con obras como Quatre femmes (1901), Paquet de tabac et verre (1922), Profil à la fenêtre (1934) o Le peintre et son modèle I (1963). Su obra se exhibe nuevamente en la ciudad que le vio formarse como artista, pero ahora se trata de la obra de un artista que representa como nadie la plástica del pasado siglo. En palabras de Octavio Paz: «La vida y la obra de Picasso se confunden con la historia del arte del siglo XX. Es imposible comprender la pintura moderna sin Picasso, pero, asimismo, es imposible comprender a Picasso sin ella». Esta exposición supone la puesta en valor de la relación entre dos figuras tan lejanas como próximas, Picasso e Isidoro Brocos, quien, lejos de representar un nombre puntual en la biografía picassiana, se revela como una significativa figura que influyó y guio en sus años de formación al joven artista. Isidoro Brocos: Cabeza masculina en escorzo (detalle), sanguina sobre papel, s. d.

7 Do 16 de febreiro ao 13 de xuño Sede Afundación A Coruña Cantón Grande, 8 Martes a venres de a h Sábados e festivos de a e de a h Domingos de a h Luns pechado ao público (só visitas concertadas) Infórmate das visitas comentadas e dos obradoiros infantís no Pablo R. Picasso: Quatre femmes (detalle), 1901, Sucesión Pablo Picasso. VEGAP, A Coruña, 2015 coleccion.abanca.com afundacion.org D. L.: C

X CONCURSO LITERARIO RITA SUÁREZ AMADO

X CONCURSO LITERARIO RITA SUÁREZ AMADO X CONCURSO LITERARIO RITA SUÁREZ AMADO 6 MARZO 2015 HOMENAJE A RITA SUÁREZ AMADO X CONCURSO LITERARIO DE RELATO CORTO Y POESÍA BASES 1ª - Podrán participar todas las personas que lo deseen. 2ª - Se establecerán

Más detalles

LA POLICÍA LOCAL DE NIGRÁN COMPITE POR VEZ PRIMERA EN LOS 'VI JUEGOS EUROPEOS DE POLICÍAS Y BOMBEROS' QUE ARRANCAN MAÑANA EN HUELVA

LA POLICÍA LOCAL DE NIGRÁN COMPITE POR VEZ PRIMERA EN LOS 'VI JUEGOS EUROPEOS DE POLICÍAS Y BOMBEROS' QUE ARRANCAN MAÑANA EN HUELVA LA POLICÍA LOCAL DE NIGRÁN COMPITE POR VEZ PRIMERA EN LOS 'VI JUEGOS EUROPEOS DE POLICÍAS Y BOMBEROS' QUE ARRANCAN MAÑANA EN HUELVA Serán los únicos representantes del Val Miñor en un evento deportivo

Más detalles

MEMORIA VISITAS 1º SEMESTRE 2015

MEMORIA VISITAS 1º SEMESTRE 2015 PROGRAMA DE VISITAS ÁS INSTALACIÓNS DE SOGAMA PROGRAMA DE VISITAS A LAS INSTALACIONES DE SOGAMA MEMORIA VISITAS 1º SEMESTRE 2015 CONTIDOS / CONTENIDOS 2 1. Introdución / Introducción 3 Obxecto / Objeto

Más detalles

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN LINGÜÍSTICA E COMUNICATIVA (CALC) PARA O PROFESORADO. CURSO 2011-2012.

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN LINGÜÍSTICA E COMUNICATIVA (CALC) PARA O PROFESORADO. CURSO 2011-2012. Edificio Administrativo San Caetano, s/n 15781 Santiago de Compostela CURSOS DE ACTUALIZACIÓN LINGÜÍSTICA E COMUNICATIVA (CALC) PARA O PROFESORADO. CURSO 2011-2012. No marco do programa de actuacións que

Más detalles

COMPROMISO DEL CONCELLO DE OURENSE CONTRA LA MOROSIDAD

COMPROMISO DEL CONCELLO DE OURENSE CONTRA LA MOROSIDAD COMPROMISO DEL CONTRA LA MOROSIDAD La Ley 3/2004, de 29 de diciembre (conocida como Ley Antimorosidad), estableciķ una serie de medidas sustantivas contra la morosidad en las operaciones comerciales, que

Más detalles

CURSO DE MEDIACION INTERCULTURAL SANITARIA

CURSO DE MEDIACION INTERCULTURAL SANITARIA CURSO DE MEDIACION INTERCULTURAL SANITARIA As diferenzas lingüísticas e culturais en ocasións poden conlevar a aparición de dificultades de comunicación ou de entendemento entre o persoal sanitario e os

Más detalles

80 Aniversario del Palacio de Bellas Artes. Picasso revelado por Duncan en el Museo del Palacio de Bellas Artes

80 Aniversario del Palacio de Bellas Artes. Picasso revelado por Duncan en el Museo del Palacio de Bellas Artes México, D. F., a 10 de abril de 2014 Boletín Núm. 480 80 Aniversario del Palacio de Bellas Artes Picasso revelado por Duncan en el Museo del Palacio de Bellas Artes Muestra que revela el universo íntimo

Más detalles

1. Deshabilitar bloqueador de elementos emerxentes Deshabilitar bloqueador de elementos emergentes

1. Deshabilitar bloqueador de elementos emerxentes Deshabilitar bloqueador de elementos emergentes 0. Contido Contido Neste documento descríbese a solución a algúns problemas frecuentes á hora de visualizar arquivos PDF xerados dende o programa e tamén ao realizar o proceso de pago telemático das taxas

Más detalles

Nº 46 AXENDA CULTURAL E DEPORTIVA

Nº 46 AXENDA CULTURAL E DEPORTIVA X A N E L A Nº 46 AXENDA CULTURAL E DEPORTIVA Outono 2016 ESCOLAS CULTURAIS E DEPORTIVAS BASES Inscricións: - As inscricións realizaranse no departamento de cultura (cultura@boqueixon.com) presentando,

Más detalles

BIBLIOTECA DE GALICIA. Del 5 de diciembre 2015 al 24 de enero Lino. González Rubido: un dibujante olvidado en la prensa compostelana

BIBLIOTECA DE GALICIA. Del 5 de diciembre 2015 al 24 de enero Lino. González Rubido: un dibujante olvidado en la prensa compostelana BIBLIOTECA DE GALICIA Del 5 de diciembre 2015 al 24 de enero 2016 Lino González Rubido: un dibujante olvidado en la prensa compostelana Se sabe muy poco de la vida y la obra de este dibujante. Nació en

Más detalles

LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN

LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN ANEXO (Portada) Lei 32/2006, do 18 de outubro Ley 32/2006, de 18 de octubre (Contraportada) NORMATIVA LEGAL Y REGLAMENTARIA RELACIONADA CON EL A) Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación

Más detalles

Una empresa con vocación de servicio

Una empresa con vocación de servicio Una empresa con vocación de servicio Autos González, S.L. es una empresa veterana de Galicia. Su nacimiento se remonta al año 1972 y desde entonces ha ido creciendo con un único objetivo: estar a la altura

Más detalles

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEC02. Código. Proba de. Química. Páxina 1 de 12

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEC02. Código. Proba de. Química. Páxina 1 de 12 Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior Proba de Química Código CSPEC02 Páxina 1 de 12 1. Formato da proba Formato A proba constará de nove cuestións e catro problemas, distribuídos así:

Más detalles

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEB01. Código. Proba de. Debuxo técnico. Páxina 1 de 10

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEB01. Código. Proba de. Debuxo técnico. Páxina 1 de 10 Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior Proba de Debuxo técnico Código CSPEB01 Páxina 1 de 10 1. Formato da proba Formato A proba constará de vinte cuestións tipo test. As cuestións tipo

Más detalles

O Software libre nasempresas informáticas de Galicia

O Software libre nasempresas informáticas de Galicia SI O Software libre nasempresas informáticas de Galicia EDICIÓN 212. RESUMO EXECUTIVO 1 Í N D I C E I. Presentación II. Principais resultados II.1. Datos xerais sobre o uso do Software Libre II.2. As empresas

Más detalles

Hermanamiento con EL SALVADOR

Hermanamiento con EL SALVADOR Hermanamiento con EL SALVADOR PARTICIPANTES IES ANTONIO FRAGUAS ESCUELAS SALVADOREÑAS: CENTRO ESCOLAR CANTÓN SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA CENTRO ESCOLAR LA COLORADA CENTRO ESCOLAR CASERÍA SAN BARTOLO, CANTÓN

Más detalles

XEOGRAFÍA. O ser humano transforma o medio físico en función das súas necesidades e o seu desenvolvemento tecnolóxico. (Xeografía humana)

XEOGRAFÍA. O ser humano transforma o medio físico en función das súas necesidades e o seu desenvolvemento tecnolóxico. (Xeografía humana) XEOGRAFÍA Que significa? Representación e descrición da Terra Que estuda? O espazo xeográfico, que é o resultado das interrelacións entre o medio natural e o ser humano. O medio natural é unha fonte de

Más detalles

Fundación Refuxio de Animais

Fundación Refuxio de Animais Fundación Refuxio de Animais A Fundación inicia a súa traxectoria en decembro do 2006 trátase dunha entidade sen ánimo de lucro está presidida polo alcalde do concello de Santiago de Compostela está financiada

Más detalles

Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio CMPS003. Código. Proba de. Ciencias sociais. Páxina 1 de 10

Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio CMPS003. Código. Proba de. Ciencias sociais. Páxina 1 de 10 Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio Proba de Ciencias sociais Código CMPS003 Páxina 1 de 10 Parte sociolingüística. Ciencias sociais 1. Formato da proba Formato A proba consta de vinte cuestións

Más detalles

DECLARACIÓN / DECLARACIÓN

DECLARACIÓN / DECLARACIÓN FOTOCOPIA NIF REPRESENTANTE / FOTOCOPIA NIF REPRESENTANTE DOCUMENTACIÓN FAMILIA NUMEROSA (SE É O CASO) / DOCUMENTACIÓN FAMILIA NUMEROSA (EN SU CASO) EXEMPLAR PARA O SERVIZO DE XESTIÓN TRIBUTARIA / EJEMPLAR

Más detalles

FEIRA DAS ARTES PLÁSTICAS ASOCIACIÓN DE ARTISTAS PLÁSTICOS GALEGOS

FEIRA DAS ARTES PLÁSTICAS ASOCIACIÓN DE ARTISTAS PLÁSTICOS GALEGOS FEIRA DAS ARTES PLÁSTICAS ASOCIACIÓN DE ARTISTAS PLÁSTICOS GALEGOS JARDINES DE MÉNDEZ NÚÑEZ DEL 19 AL 28 DE JULIO DE 2013 FEIRA DAS ARTES PLÁSTICAS ASOCIACIÓN DE ARTISTAS PLÁSTICOS GALEGOS XII FEIRA DAS

Más detalles

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEB01. Código. Proba de. Debuxo técnico. Páxina 1 de 9

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEB01. Código. Proba de. Debuxo técnico. Páxina 1 de 9 Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior Proba de Debuxo técnico Código CSPEB01 Páxina 1 de 9 1. Formato da proba Formato A proba constará de vinte cuestións tipo test. As cuestións tipo test

Más detalles

Programación Cultural setembro - decembro 2009 Ourense

Programación Cultural setembro - decembro 2009 Ourense Programación Cultural setembro - decembro 2009 Ourense Programación Cultural Ourense setembro decembro 2009 artes escénicas e musicais 4/10/2009-20.30 h La verbena de la paloma / Antología lírica Compañía

Más detalles

2º Exame da oposición de Auxiliares Técnicos de Informática da USC

2º Exame da oposición de Auxiliares Técnicos de Informática da USC 2º Exame da oposición de Auxiliares Técnicos de Informática da USC ESPACIO RESERVADO PARA A ETIQUETA CO CÓDIGO DE BARRAS 1. Tráennos un ordenador con problemas. Non acende dinnos. Conectámolo correctamente

Más detalles

JOSÉ BEULAS. ABRIR HORIZONTES Producción: CDAN 24 de octubre de 2009 31 de enero de 2010

JOSÉ BEULAS. ABRIR HORIZONTES Producción: CDAN 24 de octubre de 2009 31 de enero de 2010 EXPOSICIÓN JOSÉ BEULAS. ABRIR HORIZONTES 24 de octubre de 2009 31 de enero de 2010 JOSÉ BEULAS. ABRIR HORIZONTES Producción: CDAN 24 de octubre de 2009 31 de enero de 2010 HORARIO CDAN Martes a sábado

Más detalles

RICARD CANALS LLAMBÍ 1876-1931

RICARD CANALS LLAMBÍ 1876-1931 RICARD CANALS LLAMBÍ 1876-1931 RICARD CANALS LLAMBÍ Barcelona, 13 de diciembre de 1876 Barcelona,? 1931 Pintor y dibujante S Ricard Canals Llambí nació el 13 de diciembre de 1876 en Barcelona. Fue un pintor,

Más detalles

CIRCULAR 84/2011 (modificada a 10/01/2012) sinálanse en vermello os cambios)

CIRCULAR 84/2011 (modificada a 10/01/2012) sinálanse en vermello os cambios) CIRCULAR 84/2011 (modificada a 10/01/2012) sinálanse en vermello os cambios) - A todas as Delegacións (*) - A todolos membros da Xunta Directiva e Comisión Delegada (*) Para a súa distribución entre todos

Más detalles

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEC03. Código. Proba de. Bioloxía. Páxina 1 de 9

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEC03. Código. Proba de. Bioloxía. Páxina 1 de 9 Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior Proba de Bioloxía Código CSPEC03 Páxina 1 de 9 1. Formato da proba Formato A proba constará de 20 cuestións tipo test. As cuestións tipo test teńen

Más detalles

DISTRIBUCIÓN POR SEXOS NOS ÓRGANOS DE GOBERNO DA UNIVERSIDADE DE VIGO. Ano Unidade de Igualdade Ano

DISTRIBUCIÓN POR SEXOS NOS ÓRGANOS DE GOBERNO DA UNIVERSIDADE DE VIGO. Ano Unidade de Igualdade Ano DISTRIBUCIÓN POR SEXOS NOS ÓRGANOS DE GOBERNO DA UNIVERSIDADE DE VIGO Ano 2017 Unidade de Igualdade Ano 2017 1 Índice 1. ÓRGANOS COLEXIADOS 1.1. Consello Social..... 3 1.2. Claustro Universitario......

Más detalles

A proba consta de vinte cuestións tipo test. As cuestións tipo test teńen tres posibles respostas das que soamente unha é correcta.

A proba consta de vinte cuestións tipo test. As cuestións tipo test teńen tres posibles respostas das que soamente unha é correcta. Páxina 1 de 9 1. Formato da proba Formato A proba consta de vinte cuestións tipo test. As cuestións tipo test teńen tres posibles respostas das que soamente unha é correcta. Puntuación Puntuación: 0.50

Más detalles

provincia de ourense n.º 121 Venres, 27 maio 2016 D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e

provincia de ourense n.º 121 Venres, 27 maio 2016 D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e Boletín oficial provincia de ourense n.º 121 Venres, 27 maio 2016 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 sumario eleccións eleccións Xerais 2016 Xunta electoral de Zona de Verín Corrección de erros

Más detalles

Nosotros lo llamaremos Picasso, el apellido de su mamá.

Nosotros lo llamaremos Picasso, el apellido de su mamá. Un día soleado, el 25 de octubre de 1881, en Málaga, nació un niño cuyos padres no sabían que nombre ponerle, así que al final decidieron llamarlo Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María

Más detalles

EXPOSICIONES IBERCAJA ZARAGOZA 2014

EXPOSICIONES IBERCAJA ZARAGOZA 2014 3 EXPOSICIONES IBERCAJA ZARAGOZA 2014 IBERCAJA PATIO DE LA INFANTA San Ignacio de Loyola, 16. De lunes a viernes, de 9 a 13.30 y de 18 a 21 h. Sábados, de 11 a 14 y de 18 a 21 h. Domingos y festivos, de

Más detalles

1.2. LA EXPOSICIÓN EL PRIMER PICASSO. A CORUÑA 2015

1.2. LA EXPOSICIÓN EL PRIMER PICASSO. A CORUÑA 2015 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS CONSISTENTE EN EL DISEÑO, EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE UN PLAN DE MEDIOS Y PUBLICIDAD PARA LA DIFUSIÓN DE LA EXPOSICIÓN

Más detalles

PROGRAMA DE MEDIDAS DE ACTIVACIÓN DO EMPREGO PARA PARADOS DE LONGA DURACIÓN

PROGRAMA DE MEDIDAS DE ACTIVACIÓN DO EMPREGO PARA PARADOS DE LONGA DURACIÓN PROGRAMA DE MEDIDAS DE ACTIVACIÓN DO EMPREGO PARA PARADOS DE LONGA DURACIÓN Programa Extraordinario de Activación para o Emprego Trátase dun programa específico e extraordinario de carácter temporal, dirixido

Más detalles

CODIFICADORES CIRCUÍTOS COMBINACIONAIS

CODIFICADORES CIRCUÍTOS COMBINACIONAIS 1 CIRCUÍTOS COMBINACIONAIS Nos circuítos combinacionais, as saídas dependen directamente dos valor das entradas, non poden almacenar ningunha información, só realizan transformacións nas entradas mediante

Más detalles

Concello de Redondela GAC-7: Ría de Vigo-A Guarda

Concello de Redondela GAC-7: Ría de Vigo-A Guarda Concello de Redondela GAC-7: Ría de Vigo-A Guarda Convocatoria Axudas convocadas pola Consellería do Mar no marco do eixe 4 do Fondo Europeo de Pesca (FEP) 2007-2013. Orde do 27 de agosto de 2009, pola

Más detalles

CURSO EN MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES CON RIESGO DE LEGIONELA

CURSO EN MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES CON RIESGO DE LEGIONELA DESCRIPCIÓN ACCION FORMATIVA CURSO EN MANTENIMIENTO HIGIÉNICO-SANITARIO DE INSTALACIONES CON RIESGO DE LEGIONELLA (con expedición del certificado oficial Operador de Instalaciones con Riesgo de Legionella

Más detalles

NORMATIVA SOCIAL MEDIA

NORMATIVA SOCIAL MEDIA NORMATIVA SOCIAL MEDIA (a seguir para a difusión das producións de Televisión de Galicia, S.A. e Radiotelevisión Galicia, S.A. a través de redes sociais, webs e blogs) A CRTVG conta con: 1. Tres páxinas

Más detalles

Concesión de la Medalla de Plata de la Ciudad al Colegio Salesiano Don Bosco

Concesión de la Medalla de Plata de la Ciudad al Colegio Salesiano Don Bosco Concesión de la Medalla de Plata de la Ciudad al Colegio Salesiano Don Bosco Excmas e Ilmas autoridades; Inspector Provincial Salesiano, D. Juan Bosco Sancho Grau; Director del Colegio Don Bosco de Cabezo

Más detalles

d. Qué tienen ustedes en común?

d. Qué tienen ustedes en común? Preparación 1. Contesta estas preguntas. a. De tus compañeros escolares, quiénes son tus amigos? b. Desde hace cuánto tiempo los conoces? c. Cómo es su amistad fuera de la escuela? Qué hacen juntos? d.

Más detalles

Educación Infantil Descriptores Creditos ECTS Carácter Curso Cuatrimestre. 6 FB 1 2c

Educación Infantil Descriptores Creditos ECTS Carácter Curso Cuatrimestre. 6 FB 1 2c Guía Materia 2015 / 2016 DATOS IDENTIFICATIVOS Educación: Organización del centro escolar Asignatura Código Titulacion Educación: Organización del centro escolar V51G110V01203 Grado en Educación Infantil

Más detalles

Orde do.de xullo de 2017 pola que se desenvolve o Decreto 60/2017, do 22 de xuño, de reorganización de centros docentes de determinadas localidades.

Orde do.de xullo de 2017 pola que se desenvolve o Decreto 60/2017, do 22 de xuño, de reorganización de centros docentes de determinadas localidades. Orde do.de xullo de 2017 pola que se desenvolve o Decreto 60/2017, do 22 de xuño, de reorganización de centros docentes de determinadas localidades. Por medio do Decreto 60/2017, do 22 de xuño, se realiza

Más detalles

CONXUNTURA TURÍSTICA EN GALICIA. Ocupación en establecementos regrados

CONXUNTURA TURÍSTICA EN GALICIA. Ocupación en establecementos regrados CONXUNTURA TURÍSTICA EN GALICIA Ocupación en establecementos regrados Novembro - 2012 Este breve informe recolle unha síntese provisional da conxuntura turística de Galicia correspondente ao mes de Novembro

Más detalles

MANUAL DE PUBLICIDADE

MANUAL DE PUBLICIDADE MANUAL DE PUBLICIDADE Subvención prácticas non laborais (Orde de 14 de setembro de 2017, DOG n.º 186 do 29 de setembro de 2017) Consellería de Economía, Emprego e Industria ÍNDICE 1. SINALIZACIÓN DE EDIFICIOS

Más detalles

Dia da Liberdade de Documentos 2014. Estándares Abertos A situación dende o punto de vista legal

Dia da Liberdade de Documentos 2014. Estándares Abertos A situación dende o punto de vista legal Dia da Liberdade de Documentos 2014 Estándares Abertos A situación dende o punto de vista legal José María Casanova Crespo De que vai esta charla? Que é un estándar e que é un estándar

Más detalles

GRAO EN RRLL E RHH TRABALLOS FIN DE GRAO (TFG) Relación de traballos e prazo de solicitude para a súa asignación ao alumnado Curso 2013/14

GRAO EN RRLL E RHH TRABALLOS FIN DE GRAO (TFG) Relación de traballos e prazo de solicitude para a súa asignación ao alumnado Curso 2013/14 GRAO EN RRLL E RHH TRABALLOS FIN DE GRAO (TFG) Relación de traballos e prazo de solicitude para a súa asignación ao alumnado Curso 2013/14 De acordo co establecido no Regulamento do traballo fin de grao,

Más detalles

6 6 0 Formación básica. Economía Financeira e Contabilidade. Aguiar Maragoto, Fernando

6 6 0 Formación básica. Economía Financeira e Contabilidade. Aguiar Maragoto, Fernando DATOS IDENTIFICATIVOS Asignatura Análise das Operacións Financeiras Código 611G02004 Titulación GRAO EN ADMINISTRACIÓN E DIRECCIÓN DE EMPRESAS Ciclo Est. de Grao Créditos, tipo e calendario Cr. totais

Más detalles

UN AMOR POR DESCUBRIR

UN AMOR POR DESCUBRIR Un amor por descubrir 1 de 5 UN AMOR POR DESCUBRIR Esta é a unidade didáctica sobre a película Un amor por descubrir. Está realizada co obxectivo de que o profesorado despois de ver a película poida traballar

Más detalles

MODIFICACIÓNS DA CONVOCATORIA XERAL PARA PROGRAMAS INTERNACIONAIS DE MOBILIDADE CON FINS DE ESTUDOS CURSO

MODIFICACIÓNS DA CONVOCATORIA XERAL PARA PROGRAMAS INTERNACIONAIS DE MOBILIDADE CON FINS DE ESTUDOS CURSO Vicerreitoría de Internacionalización e Cooperación MODIFICACIÓNS DA CONVOCATORIA XERAL PARA PROGRAMAS INTERNACIONAIS DE MOBILIDADE CON FINS DE ESTUDOS CURSO 2017-2018 1) No apartado 3.º REQUISITOS PARA

Más detalles

PROYECTO EXPOSITIVO: EL MUSEO LLEGA A TU CIUDAD

PROYECTO EXPOSITIVO: EL MUSEO LLEGA A TU CIUDAD PROYECTO EXPOSITIVO: EL MUSEO LLEGA A TU CIUDAD Introducción: El fruto de la colaboración de Diputación provincial de Córdoba (Fundación Provincial de artes plásticas Rafael Botí) y la comunidad Con este

Más detalles

ESCOLA DE IDIOMAS ACTIVA: INNOVACIÓN E CALIDADE

ESCOLA DE IDIOMAS ACTIVA: INNOVACIÓN E CALIDADE ESCOLA DE IDIOMAS ACTIVA: INNOVACIÓN E CALIDADE Nun mundo globalizado, o dominio de linguas estranxeiras ten que ser máis que nunca un dos obxectivos das futuras xeracións. Ademais do inglés, lingua internacional

Más detalles

CIRCULAR A todas as Delegacións (*) - Aos clubes e adestradores (*) Para a súa distribución entre todos os estamentos da súa demarcación

CIRCULAR A todas as Delegacións (*) - Aos clubes e adestradores (*) Para a súa distribución entre todos os estamentos da súa demarcación Avda. de Glasgow, 13. Complexo Deportivo de Elviña. Teléfono: 981291683 CIRCULAR 68-2017 - A todas as Delegacións (*) - Aos clubes e adestradores (*) Para a súa distribución entre todos os estamentos da

Más detalles

Avaliar as capacidades vinculadas á competencia matemática / Evaluar las capacidades vinculadas a la competencia matemática.

Avaliar as capacidades vinculadas á competencia matemática / Evaluar las capacidades vinculadas a la competencia matemática. CM-N2-13 Certificados de profesionalidade. Competencias clave Proba escrita Competencia matemática Duración: unha hora 1º apelido/ 1º apellido 2º apelido / 2º apellido Nome / Nombre Lugar do exame/ Lugar

Más detalles

AÑO: 2012 PRÁCTICAS TEMA 3. Carmen González Román

AÑO: 2012 PRÁCTICAS TEMA 3. Carmen González Román AÑO: 2012 PRÁCTICAS TEMA 3 Carmen González Román 1 Tema 3. El legado de Vasari: la difusión del método biográfico. 1.Seguidores y críticos de Vasari en Italia 1.2. El legado vasariano en la teoría artística

Más detalles

RICARD OPISSO SALA 1880-1966

RICARD OPISSO SALA 1880-1966 RICARD OPISSO SALA 1880-1966 RICARD OPISSO SALA Tarragona, 20 de noviembre 1880 Barcelona, 21 de mayo de 1966 Dibujante e ilustrador S Ricard Opisso Sala nacido el 20 de noviembre de 1880 en la ciudad

Más detalles

Paisajes interiores. Francisco Fuertes

Paisajes interiores. Francisco Fuertes Francisco Fuertes Francisco Fuertes Paisajes interiores Sala de exposiciones temporales ~ Museo del Azafrán Plaza Mayor, 10 ~ 44300 ~ Monreal del Campo ~ Teruel del 23 de noviembre al 6 de enero de 2012

Más detalles

Programa docente base MATERIA DIETETICA CURSO ACADÉMICO 2010-11.

Programa docente base MATERIA DIETETICA CURSO ACADÉMICO 2010-11. Programa docente base MATERIA DIETETICA CURSO ACADÉMICO 2010-11. Programa docente base Datos do centro A información podería estar nun documento agrupando a tódalas materias do centro ou individualizada

Más detalles

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA DOG Núm. 137 Mércores, 20 de xullo de 2016 Páx. 31555 III. OUTRAS DISPOSICIÓNS CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA ORDE do 7 de xullo de 2016 pola que se autoriza a posta en marcha,

Más detalles

Fernando Biarge. El paisaje del hombre. Fotografías 1968-2013. Sala de exposiciones Diputación Provincial de Huesca

Fernando Biarge. El paisaje del hombre. Fotografías 1968-2013. Sala de exposiciones Diputación Provincial de Huesca Fotografías 1968-2013 Fernando Biarge El paisaje del hombre Sala de exposiciones Diputación Provincial de Huesca 8 de marzo a 11 de mayo de 2014 En febrero de 2014 se cumplen veinticinco años de la celebración

Más detalles

Mercedes Ballesteros y Pablo Reviriego EXPOSICIÓN DOS TÉCNICAS DOS ESTILOS

Mercedes Ballesteros y Pablo Reviriego EXPOSICIÓN DOS TÉCNICAS DOS ESTILOS Mercedes Ballesteros y Pablo Reviriego EXPOSICIÓN DOS TÉCNICAS DOS ESTILOS Mercedes Ballesteros Bordados con tinto Óleo/lL Modelo con Mantón Óleo/lL Mercedes Ballesteros Para tomar café Óleo/lL Manton

Más detalles

ARTE EN MURCIA NATURALEZA: DEL PAISAJE NOVECENTISTA AL ARTE PÚBLICO GUÍA DIDÁCTICA PREVIA A LA EXPOSICIÓN EXPOSICIÓN

ARTE EN MURCIA NATURALEZA: DEL PAISAJE NOVECENTISTA AL ARTE PÚBLICO GUÍA DIDÁCTICA PREVIA A LA EXPOSICIÓN EXPOSICIÓN GUÍA DIDÁCTICA PREVIA A LA EXPOSICIÓN DEL 6 DE NOVIEMBRE DE 2014 AL DE 11 DE ENERO DE 2015 EXPOSICIÓN ARTE EN MURCIA NATURALEZA: DEL PAISAJE NOVECENTISTA AL ARTE PÚBLICO ARTE EN MURCIA. DEL ROMANTICISMO

Más detalles

CONVOCATORIA GALERÍA BAJ VALPARAÍSO CICLO 2016. Balmaceda Arte Joven sede Valparaíso

CONVOCATORIA GALERÍA BAJ VALPARAÍSO CICLO 2016. Balmaceda Arte Joven sede Valparaíso CONVOCATORIA GALERÍA BAJ VALPARAÍSO CICLO 2016 Balmaceda Arte Joven sede Valparaíso Balmaceda Arte Joven (BAJ) Valparaíso invita a jóvenes artistas de la región de Valparaíso a presentar proyectos individuales

Más detalles

ALEJANDRO SANZ MORENO

ALEJANDRO SANZ MORENO ALEJANDRO SANZ MORENO EL DOMINIO DE TODOS LOS GÉNEROS ARTÍSTICOS GRACIA Mª POLO GAITÁN - Historiadora del Arte- ALEJANDRO SANZ MORENO Como buen profesor de Bellas Artes y conocedor de todos los estilos

Más detalles

Direccion Xeral de Comercio. Consellería de Economía e Industria. Xunta de Galicia.

Direccion Xeral de Comercio. Consellería de Economía e Industria. Xunta de Galicia. MISIÓN COMERCIAL A TORONTO (Canadá) y CHICAGO (EEUU) FOEXGA 2009 Organiza: Colaboran: Cofinancia: Cámara de Comercio de Vigo. Cámaras de Comercio de Galicia. Direccion Xeral de Comercio. Consellería de

Más detalles

JOSEP TAPIRÓ BARÓ 1836-1913

JOSEP TAPIRÓ BARÓ 1836-1913 JOSEP TAPIRÓ BARÓ 1836-1913 JOSEP TAPIRÓ BARÓ Reus, 7 de febrero 1836 Tánger, 4 de octubre de 1913 Pintor y acuarelista S Josep Tapiró Baró nacido el 7 de febrero de 1836 en Reus y fallecido el 4 de octubre

Más detalles

ANEXO IV. BAREMO DE MÉRITOS: 40 puntos

ANEXO IV. BAREMO DE MÉRITOS: 40 puntos ANEXO IV BAREMO DE MÉRITOS: 40 puntos PERSOAL NON SANITARIO: 1.- Formación : 20% (8 puntos) 1.1 Pola asistencia, debidamente xustificada, a cursos de formación e perfeccionamento acreditados pola Comisión

Más detalles

I. El Siglo XX en España

I. El Siglo XX en España Español III: A rtistas Capítu lo 6 I. El Siglo XX en España Salvador Dalí, y Pablo Picasso son claramente los pintores españoles más importantes del siglo XX en España. Picasso nació en el sur de España,

Más detalles

NOTICIA FECHA MEDIO LOGO XIC 2013 8/9/2013 20 Minutos. 10/9/2013 Correo Gallego. 20/9/2013 El correo Gallego. 18/10/2013 Inversión y finanzas

NOTICIA FECHA MEDIO LOGO XIC 2013 8/9/2013 20 Minutos. 10/9/2013 Correo Gallego. 20/9/2013 El correo Gallego. 18/10/2013 Inversión y finanzas NOTICIA FECHA MEDIO LOGO XIC 2013 8/9/2013 20 Minutos XIC 2013 8/9/2013 Gente en Santiago XIC 2013 8/9/2013 La Vanguardia Santiago y la Ruta (XIC 2013) Camiño Xacobeo e coaching: a simbiose perfecta 10/9/2013

Más detalles

MULLERES DA COSTA DA MORTE

MULLERES DA COSTA DA MORTE MULLERES DA COSTA DA MORTE Na Costa da Morte as mulleres xogan un papel fundamental nos oficios do mar. En base ao seu traballo susténtanse centos de familias neste litoral atlántico, tan agreste e belo

Más detalles

CALENDARIO ACADMICO DO CURSO 2015-2016 (Aprobado no C.G. do 7 de maio de 2015)

CALENDARIO ACADMICO DO CURSO 2015-2016 (Aprobado no C.G. do 7 de maio de 2015) CALENDARIO ACADMICO DO CURSO 2015-2016 (Aprobado no C.G. do 7 de maio de 2015) 1- O curso académico comprender do martes 1 de setembro de 2015 ao sbado 30 de xullo de 2016. O mes de agosto non ser lectivo.

Más detalles

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA URGENTE CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EL DIA VEINTE DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO.

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA URGENTE CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EL DIA VEINTE DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO. ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA URGENTE CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EL DIA VEINTE DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO. ASISTENTES: ALCALDE-PRESIDENTE D. César Aja Mariño CONCEJALES

Más detalles

NOTA DE PRENSA - FALLAS 2017

NOTA DE PRENSA - FALLAS 2017 NOTA DE PRENSA - FALLAS 2017 O Centro Galego de Valencia participou actividades de Fallas 2017. en diversos actos dentro das O martes 9 de marzo, como membro da Federación Valenciana de Casas Rexionais

Más detalles

Pablo Picasso La Torre de Hércules Fotogra.a Museu Picasso, Barcelona / Gasull Sucession Pablo Picasso, VEGAP, Madrid, 2015

Pablo Picasso La Torre de Hércules Fotogra.a Museu Picasso, Barcelona / Gasull Sucession Pablo Picasso, VEGAP, Madrid, 2015 La Torre de Hércules Fotogra.a Museu Picasso, Barcelona / Gasull Sucession, VEGAP, Madrid, 2015 Las obras: derechos de autor En las páginas siguientes aparecen detalladas 21 del total de las 81 obras de

Más detalles

III Certame. CIDADANÍA ACTIVA

III Certame. CIDADANÍA ACTIVA III Certame O 9 de maio de 1950, Robert Schuman pronunciaría a famosa declaración que hoxe leva o seu nome e na que sentaba as bases da construción europea. Esta data conmemórase cada ano coa celebración

Más detalles

LAS 1000 PALABRAS MÁS FRECUENTES DEL CASTELLANO

LAS 1000 PALABRAS MÁS FRECUENTES DEL CASTELLANO 1 LAS 1000 PALABRAS MÁS FRECUENTES DEL CASTELLANO A continuación, se muestran las 1000 palabras más frecuentemente usadas del castellano (concretamente 1008 palabras) tomadas de los datos estadísticos

Más detalles

Manual de Imaxe Corporativa. Rede do Patrimonio Cultural

Manual de Imaxe Corporativa. Rede do Patrimonio Cultural Manual de Imaxe Corporativa. Rede do Patrimonio Cultural 1 Rede do Patrimonio Cultural Manual de Imaxe Corporativa Presentación Para identificar as accións e campañas da Rede do Patrimonio Cultural (RPC)

Más detalles

Guía de Examen Final y Extraordinario

Guía de Examen Final y Extraordinario Guía de Examen Final y Extraordinario La Guía Consiste en los cuatro exámenes parciales los cuales DEBEN de tener corregidos TODOS los alumnos, falta la parte del cuarto parcial que se enviará mañana en

Más detalles

Proporción aurea en la. Gioconda y en Las Meninas. Andrés Suárez 2do bachillerato Estudios matemáticos Profesora: Alice Santos

Proporción aurea en la. Gioconda y en Las Meninas. Andrés Suárez 2do bachillerato Estudios matemáticos Profesora: Alice Santos Proporción aurea en la Gioconda y en Las Meninas Andrés Suárez 2do bachillerato Estudios matemáticos Profesora: Alice Santos 0 Índice: Página 2: Introducción. Página 5: Información. Página 7: Mediciones.

Más detalles

Alegaciones al Informe Provisional de Seguimiento del Master Universitario en Estudios Medievales Europeos. Imágenes, textos y contextos.

Alegaciones al Informe Provisional de Seguimiento del Master Universitario en Estudios Medievales Europeos. Imágenes, textos y contextos. Alegaciones al Informe Provisional de Seguimiento del Master Universitario en Estudios Medievales Europeos. Imágenes, textos y contextos. USC En respuesta al informe provisional de seguimiento del Máster

Más detalles

Poemas de Joao Cabral de Melo Neto (Recife 1920 - Río de Janeiro 1999)

Poemas de Joao Cabral de Melo Neto (Recife 1920 - Río de Janeiro 1999) Taller de de Letras N 44: N 44: 202-207, 202-207, 2009 2009 issn 0716-0798 Poemas de Joao Cabral de Melo Neto (Recife 1920 - Río de Janeiro 1999) Traducción desde el portugués de Adán Méndez mendez.adan@gmail.com

Más detalles

A CALCULADORA EN EDUCACIÓN INFANTIL

A CALCULADORA EN EDUCACIÓN INFANTIL A CALCULADORA EN EDUCACIÓN INFANTIL 1. COÑECEMENTOS PREVIOS Como paso previo para o uso e manexo da calculadora nos diferentes niveis da etapa infantil, fixemos una presentación previa en cada aula. Presentamos

Más detalles

VIAXAR POLO UNIVERSO Un programa de Astronía en Galego

VIAXAR POLO UNIVERSO Un programa de Astronía en Galego XIV Congreso de Enciga 193 CIENCIAS NATURAIS VIAXAR POLO UNIVERSO Un programa de Astronía en Galego BEN GONZÁLEZ, Inés CEIP de CERVO DÍAZ REGUEIRO, Manuel IES Xoan Montes A comprensión do modelo heliocéntrico

Más detalles

INTERVENCIÓN DA PRESIDENTA DO PARLAMENTO DE GALICIA COMO DELEGADA REXIA NA OFRENDA NACIONAL AO APÓSTOLO SANTIAGO FESTIVIDADE DA TRANSLACIÓN

INTERVENCIÓN DA PRESIDENTA DO PARLAMENTO DE GALICIA COMO DELEGADA REXIA NA OFRENDA NACIONAL AO APÓSTOLO SANTIAGO FESTIVIDADE DA TRANSLACIÓN INTERVENCIÓN DA PRESIDENTA DO PARLAMENTO DE GALICIA COMO DELEGADA REXIA NA OFRENDA NACIONAL AO APÓSTOLO SANTIAGO FESTIVIDADE DA TRANSLACIÓN 30 de decembro de 2015 Apóstolo Santiago: Acudo con fe á túa

Más detalles

C e c i l i o C h a v e s

C e c i l i o C h a v e s C e c i l i o C h a v e s 9 d e a b r i l a 1 1 d e m a i o. 2 0 0 8 S a l a d e E x p o s i c i ó n s 1. C e n t r o S o c i a l C a i x a n o v a e n V i g o COORDINACIÓN FUNDACIÓN CAIXANOVA PRODUCIÓN

Más detalles

Boletín Oficial del Estado Boletín Oficial de Canarias Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Diari Oficial de la Comunitat Valenciana

Boletín Oficial del Estado Boletín Oficial de Canarias Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Diari Oficial de la Comunitat Valenciana 2 de julio Boletín Oficial del Estado RESOLUCIÓN de 02/06/2007 (Boletín Oficial del Estado de INNOVACIÓN. INTERÉS PARA GALICIA EN BOE. Resolución de 2 de junio de 2007, de la Universidad de A Coruña, por

Más detalles

Mapa comercial de Santiago de Compostela Manual de usuario

Mapa comercial de Santiago de Compostela Manual de usuario Acceso á aplicación Para acceder ao mapa comercial de Santiago de Compostela só ten que teclear mapacomercial.santiagodecompostela.gal no seu navegador. Na pantalla de inicio poderá ver os seguintes elementos:

Más detalles

Deporte de Orientación

Deporte de Orientación Deporte de Orientación CAMPIONATO ESCOLAR PROVINCIAL DE LUGO 2014 LUGO, 2 de ABRIL de 2014, 10:00 h Concentración: Pistas de Atletismo de As Pedreiras Competición: Campus Universitario de Lugo. USC. deporte

Más detalles

Vos sos arte y parte. Concurso de Logo. Bases del Concurso. El porqué de este proyecto. Título del proyecto:

Vos sos arte y parte. Concurso de Logo. Bases del Concurso. El porqué de este proyecto. Título del proyecto: Escuela Superior de Bellas Artes Manuel Belgrano Consejo Provincial de Niñez Adolescencia y Familia Concurso de Logo Título del proyecto: Vos sos arte y parte Bases del Concurso El porqué de este proyecto

Más detalles

Achégate á internet Martes de a h

Achégate á internet Martes de a h internet febreiro pasen i escoiten Achégate á internet Martes de 17.30 a 19.30 h Prazas: 6 prazas Inscrición*: a partir do 16 do mes anterior ás 10.30 h (agás domingos, festivos e luns pola mañá) Público

Más detalles

FERNANDO BOTERO: Un artista de talla grande Con los grandes maestros Lección de 10 a 16 años

FERNANDO BOTERO: Un artista de talla grande Con los grandes maestros Lección de 10 a 16 años Lección de 10 a 16 años Leonardo Da Vinci Fernando Botero La Gioconda, 1503-1506 Mona Lisa a los doce años, 1977 Óleo sobre tabla, 77 x 53 cm Óleo sobre lienzo, 187 x 166 cm -Introducción- Esta lección

Más detalles

AULA DE PATRIMONIO CULTURAL UNIVERSIDAD DE CANTABRIA VICERRECTORADO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA. Agosto 2010

AULA DE PATRIMONIO CULTURAL UNIVERSIDAD DE CANTABRIA VICERRECTORADO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA. Agosto 2010 La pieza del mes Agosto 2010 Custodia de Bielva. Museo Diocesano Regina Coeli. Santillana del Mar L a iglesia de Santa María de Bielva (Herrerías) es un edificio de origen gótico, que sufrió importantes

Más detalles

ACTIVIDADES SOCIOCULTURAIS SETEMBRO DECEMBRO2015 Preinscrición: 3, 4 e 5 de setembro, en horario de 10:00 a

ACTIVIDADES SOCIOCULTURAIS SETEMBRO DECEMBRO2015 Preinscrición: 3, 4 e 5 de setembro, en horario de 10:00 a ACTIVIDADES SOCIOCULTURAIS SETEMBRO DECEMBRO2015 Preinscrición: 3, 4 e 5 de setembro, en horario de 10:00 a 13:30 h e de 16:30 a 20:00 h. Sorteo: 5 de setembro ás 20:15 h. Publicación das listaxes de persoas

Más detalles

DA2. Cuadros para una exposición. videocreación emergente. Certamen de Jóvenes Creadores Espacio Joven. Ayuntamiento de Salamanca

DA2. Cuadros para una exposición. videocreación emergente. Certamen de Jóvenes Creadores Espacio Joven. Ayuntamiento de Salamanca DA2 DOMUS ARTIUM 2002 SALAMANCA Cuadros para una exposición videocreación emergente PRIMER PREMIO: Alejandro Ramírez. After Destroyed Room. CERTAMEN DE JÓVENES CREADORES, ESPACIO JOVEN, AYUNTAMIENTO DE

Más detalles

Programa de Vacacións IMSERSO - FADEMGA Plena inclusión Galicia

Programa de Vacacións IMSERSO - FADEMGA Plena inclusión Galicia Programa de Vacacións IMSERSO - FADEMGA Plena inclusión Galicia 2015-2016 Programa de Vacacións IMSERSO FADEMGA Plena inclusión Galicia 2015-2016 IMSERSO: é unha entidade do estado, que fai programas,

Más detalles

La importancia de la obra de Edelmira Flores Ortega y Adolfo Travascio para los comienzos de la actividad cerámica en nuestro país.

La importancia de la obra de Edelmira Flores Ortega y Adolfo Travascio para los comienzos de la actividad cerámica en nuestro país. La importancia de la obra de Edelmira Flores Ortega y Adolfo Travascio para los comienzos de la actividad cerámica en nuestro país. Graciela Scocco Me he referido en otros trabajos a la obra de Adolfo

Más detalles

www.educaniemeyer.org

www.educaniemeyer.org Qué? Las CREActividades Pintar-Pintar proponen desarrollar e incentivar la capacidad inventiva y la exploración de los niños y niñas participantes a través de la realización de una serie de propuestas

Más detalles

Un territorio para repensar y soñar la educación texto Víctor Juan Director del Museo Pedagógico de Aragón

Un territorio para repensar y soñar la educación texto Víctor Juan Director del Museo Pedagógico de Aragón El Museo Pedagógico de Aragón Un territorio para repensar y soñar la educación texto Víctor Juan Director del Museo Pedagógico de Aragón 54 55 El Museo Pedagógico de Aragón abrió sus puertas en junio de

Más detalles

5. O Xurado entregará un PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO PREMIO en forma de AGASALLOS.

5. O Xurado entregará un PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO PREMIO en forma de AGASALLOS. ENTROIDO 2011: CONCURSO DE DISFRACES Co gallo do Entroido 2011 o Concello de Camariñas organiza o Concurso de Disfraces nas modalidades de INFANTIL, INDIVIDUAL XUVENIL-ADULTOS E COMPARSAS, que se celebrará

Más detalles