Conmemórase este ano 2015 o 120 aniversario da primeira exposición realizada por un novísimo

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Conmemórase este ano 2015 o 120 aniversario da primeira exposición realizada por un novísimo"

Transcripción

1

2 Isidoro Brocos: Academia (detalle), lapis sobre papel, Conmemórase este ano 2015 o 120 aniversario da primeira exposición realizada por un novísimo Pablo Picasso ( ), que tivo lugar no número 20 da coruñesa rúa Real, no mes de febreiro de Este dato, máis relevante ca anecdótico, ten un significado especial tanto na biografía picassiana coma na propia historia moderna da cidade. No ámbito desa efeméride preséntase na sede de Afundación esta exposición organizada por ABANCA Obra Social, Afundación e o Concello da Coruña. A particularidade desta mostra é que dirixe o foco de atención cara a unha figura, Isidoro Brocos ( ), e un momento histórico ( ) pouco ou nada atendidos ata agora polos grandes biógrafos picassianos. Se ben é certo que a vida e a obra de Pablo Picasso se desenvolven practicamente ao longo de todo o século XX, resulta fundamental coñecer e poñer en valor eses anos da súa infancia, desde os 9 aos 13, en que o novo artista toma os pinceis da man do seu pai, nun acto case simbólico, e recibe unha primeira formación artística regrada, académica. Se conmemora este año 2015 el 120 aniversario de la primera exposición realizada por un jovencísimo Pablo Picasso ( ), que tuvo lugar en el número 20 de la coruñesa calle Real, en el mes de febrero de Este dato, más relevante que anecdótico, tiene un significado especial tanto en la biografía picassiana como en la propia historia moderna de la ciudad. En el ámbito de esa efeméride se presenta en la sede de Afundación esta exposición organizada por ABANCA Obra Social, Afundación y el Concello da Coruña. La particularidad de esta muestra es que dirige el foco de atención hacia una figura, Isidoro Brocos ( ), y un momento histórico ( ) poco o nada atendidos hasta la fecha por los grandes biógrafos picassianos. Si bien es cierto que la vida y la obra de Pablo Picasso se desarrollan prácticamente a lo largo de todo el siglo XX, resulta fundamental conocer y poner en valor esos años de su infancia, desde los 9 a los 13, en los que el joven artista toma los pinceles de manos de su padre, en un acto casi simbólico, y recibe una primera formación artística reglada, académica.

3 O principal responsable da súa formación habería ser Isidoro Brocos, profesor na Escola Provincial de Belas Artes da Coruña, na que se habería matricular o novo alumno Pablo Ruiz Picasso. A Isidoro Brocos definírono como un exemplo serodio do realismo, artista académico e rexionalista, pero na arte galega representa, ademais, todo un modelo do individuo moderno, tanto nos seus ideais como no seu sentimento estético. A exposición organízase a partir dunha selección dos fondos artísticos da a colección corporativa máis importante de Galicia e unha das máis destacadas de España, que inclúe a maior colección de debuxos e estudos de academia de Isidoro Brocos, así como obra de Pablo Picasso. Complementan a mostra pezas cerámicas, debuxos e material documental xenerosamente cedidos para a ocasión pola Fundación Pública Galega Camilo José Cela. Exhíbense inicialmente os estudos académicos de Brocos, organizados de forma temática: historicismo e mitoloxía, relixiosidade e rexionalismo. Para a actual investigación artística resulta fundamental coñecer este tipo de obras. El principal responsable de su formación sería Isidoro Brocos, profesor en la Escuela Provincial de Bellas Artes de A Coruña, en la que se matricularía el joven alumno Pablo Ruiz Picasso. A Isidoro Brocos lo han definido como un ejemplo tardío del realismo, artista académico y rexionalista, pero en el arte gallego representa, además, todo un modelo del individuo moderno, tanto en sus ideales como en su sentimiento estético. La exposición se organiza a partir de una selección de los fondos artísticos de la Colección de arte ABANCA la colección corporativa más importante de Galicia y una de las más destacadas de España, que incluye la mayor colección de dibujos y estudios de academia de Isidoro Brocos, así como obras de Pablo Picasso. Complementan la muestra piezas cerámicas, dibujos y material documental generosamente cedidos para la ocasión por la Fundación Pública Gallega Camilo José Cela. Se exhiben inicialmente los estudios académicos de Brocos, organizados de forma temática: historicismo y mitología, religiosidad y rexionalismo. Para la actual investigación artística resulta fundamental conocer este tipo de obras. Isidoro Brocos: Retrato, tinta sobre papel sepia, maio de 1880

4 Frecuentemente bótase de menos nas exposicións a presenza de bosquexos, que permitirían visualizar un proceso, axudando a comprender en profundidade a obra dalgúns artistas, como é o caso, por exemplo, de Velázquez. Doutros autores, porén, como Leonardo da Vinci, mostráronse centos de estudos e apuntamentos, e iso contribuíu a darlle a este tipo de produción o valor que merece dentro da historia da arte. Debemos lembrar ao respecto as atinadas palabras de Manuel Chamoso Lamas, que, ao facer mención á produción final de Brocos, dicía: «[...] no apaixonante quefacer dos seus debuxos, que son por si sos cada un deles unha obra de arte. Neles podemos achar toda a explicación e xustificación da súa creación escultórica, á vez que a traxectoria da súa evolución estética». O fío condutor da exposición é, pois, a relación mestre-alumno entre Brocos e Picasso. Así, entre as pezas da mostra, poderemos contemplar unha obra desta época realizada polo propio Pablo Picasso. Trátase dun gracioso apuntamento ao natural titulado Escena popular galega (Caricatura de toureiro e cura, 1895, ao dorso), que, se Frecuentemente se echa de menos en las exposiciones la presencia de bocetos, que permitirían visualizar un proceso, ayudando a comprender en profundidad la obra de algunos artistas, como es el caso, por ejemplo, de Velázquez. De otros autores, sin embargo, como Leonardo da Vinci, se han mostrado cientos de estudios y apuntes, y ello ha contribuido a darle a este tipo de producción el valor que merece dentro de la historia del arte. Debemos recordar al respecto las acertadas palabras de Manuel Chamoso Lamas, que, al hacer mención a la producción final de Brocos, decía: «[ ] el apasionante quehacer de sus dibujos, que son por sí solo cada uno de ellos una obra de arte. En ellos podemos hallar toda la explicación y justificación de su creación escultórica, a la vez que la trayectoria de su evolución estética». El hilo conductor de la exposición es, pues, la relación maestro-alumno entre Brocos y Picasso. Así, entre las piezas de la muestra, podremos contemplar una obra de esta época realizada por el propio Pablo Picasso. Se trata de un gracioso apunte al natural titulado Escena popular gallega (Caricatura de torero y cura, 1895, al dorso), que, si Pablo R. Picasso: Le peintre et son modèle I, óleo sobre lenzo, 1963 Sucesión Pablo Picasso. VEGAP, A Coruña, 2015

5 Isidoro Brocos: Arabella, lapis sobre papel, s. d. Pablo R. Picasso: Quatre femmes, lapis azul sobre papel, 1901 Sucesión Pablo Picasso. VEGAP, A Coruña, 2015

6 ben non é un debuxo feito na propia escola, leva a lembrar a afección de Brocos por este tipo de apuntamentos, que el mesmo fixera tantas veces nas súas viaxes a Italia e Francia nos anos anteriores. Tamén encontramos o Picasso universal, con obras como Quatre femmes (1901), Paquet de tabac et verre (1922), Profil à la fenêtre (1934) ou Le peintre et son modèle I (1963). A súa obra exhíbese novamente na cidade que o viu formarse como artista, pero agora trátase da obra dun artista que representa coma ninguén a plástica do pasado século. En palabras de Octavio Paz: «A vida e a obra de Picasso confúndense coa historia da arte do século XX. É imposible comprender a pintura moderna sen Picasso, pero, así mesmo, é imposible comprender a Picasso sen ela». Esta exposición supón a posta en valor da relación entre dúas figuras tan afastadas como próximas, Picasso e Isidoro Brocos, quen, lonxe de representar un nome puntual na biografía picassiana, se revela como unha significativa figura que influíu e guiou nos seus anos de formación o novo artista. bien no es un dibujo hecho en la propia escuela, lleva a recordar la afición de Brocos por este tipo de apuntes, que él mismo había realizado tantas veces en sus viajes a Italia y Francia en años anteriores. También encontramos el Picasso universal, con obras como Quatre femmes (1901), Paquet de tabac et verre (1922), Profil à la fenêtre (1934) o Le peintre et son modèle I (1963). Su obra se exhibe nuevamente en la ciudad que le vio formarse como artista, pero ahora se trata de la obra de un artista que representa como nadie la plástica del pasado siglo. En palabras de Octavio Paz: «La vida y la obra de Picasso se confunden con la historia del arte del siglo XX. Es imposible comprender la pintura moderna sin Picasso, pero, asimismo, es imposible comprender a Picasso sin ella». Esta exposición supone la puesta en valor de la relación entre dos figuras tan lejanas como próximas, Picasso e Isidoro Brocos, quien, lejos de representar un nombre puntual en la biografía picassiana, se revela como una significativa figura que influyó y guio en sus años de formación al joven artista. Isidoro Brocos: Cabeza masculina en escorzo (detalle), sanguina sobre papel, s. d.

7 Do 16 de febreiro ao 13 de xuño Sede Afundación A Coruña Cantón Grande, 8 Martes a venres de a h Sábados e festivos de a e de a h Domingos de a h Luns pechado ao público (só visitas concertadas) Infórmate das visitas comentadas e dos obradoiros infantís no Pablo R. Picasso: Quatre femmes (detalle), 1901, Sucesión Pablo Picasso. VEGAP, A Coruña, 2015 coleccion.abanca.com afundacion.org D. L.: C

X CONCURSO LITERARIO RITA SUÁREZ AMADO

X CONCURSO LITERARIO RITA SUÁREZ AMADO X CONCURSO LITERARIO RITA SUÁREZ AMADO 6 MARZO 2015 HOMENAJE A RITA SUÁREZ AMADO X CONCURSO LITERARIO DE RELATO CORTO Y POESÍA BASES 1ª - Podrán participar todas las personas que lo deseen. 2ª - Se establecerán

Más detalles

MEMORIA VISITAS 1º SEMESTRE 2015

MEMORIA VISITAS 1º SEMESTRE 2015 PROGRAMA DE VISITAS ÁS INSTALACIÓNS DE SOGAMA PROGRAMA DE VISITAS A LAS INSTALACIONES DE SOGAMA MEMORIA VISITAS 1º SEMESTRE 2015 CONTIDOS / CONTENIDOS 2 1. Introdución / Introducción 3 Obxecto / Objeto

Más detalles

LA POLICÍA LOCAL DE NIGRÁN COMPITE POR VEZ PRIMERA EN LOS 'VI JUEGOS EUROPEOS DE POLICÍAS Y BOMBEROS' QUE ARRANCAN MAÑANA EN HUELVA

LA POLICÍA LOCAL DE NIGRÁN COMPITE POR VEZ PRIMERA EN LOS 'VI JUEGOS EUROPEOS DE POLICÍAS Y BOMBEROS' QUE ARRANCAN MAÑANA EN HUELVA LA POLICÍA LOCAL DE NIGRÁN COMPITE POR VEZ PRIMERA EN LOS 'VI JUEGOS EUROPEOS DE POLICÍAS Y BOMBEROS' QUE ARRANCAN MAÑANA EN HUELVA Serán los únicos representantes del Val Miñor en un evento deportivo

Más detalles

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN LINGÜÍSTICA E COMUNICATIVA (CALC) PARA O PROFESORADO. CURSO 2011-2012.

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN LINGÜÍSTICA E COMUNICATIVA (CALC) PARA O PROFESORADO. CURSO 2011-2012. Edificio Administrativo San Caetano, s/n 15781 Santiago de Compostela CURSOS DE ACTUALIZACIÓN LINGÜÍSTICA E COMUNICATIVA (CALC) PARA O PROFESORADO. CURSO 2011-2012. No marco do programa de actuacións que

Más detalles

COMPROMISO DEL CONCELLO DE OURENSE CONTRA LA MOROSIDAD

COMPROMISO DEL CONCELLO DE OURENSE CONTRA LA MOROSIDAD COMPROMISO DEL CONTRA LA MOROSIDAD La Ley 3/2004, de 29 de diciembre (conocida como Ley Antimorosidad), estableciķ una serie de medidas sustantivas contra la morosidad en las operaciones comerciales, que

Más detalles

Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio CMPS003. Código. Proba de. Ciencias sociais. Páxina 1 de 10

Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio CMPS003. Código. Proba de. Ciencias sociais. Páxina 1 de 10 Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio Proba de Ciencias sociais Código CMPS003 Páxina 1 de 10 Parte sociolingüística. Ciencias sociais 1. Formato da proba Formato A proba consta de vinte cuestións

Más detalles

provincia de ourense n.º 121 Venres, 27 maio 2016 D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e

provincia de ourense n.º 121 Venres, 27 maio 2016 D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e Boletín oficial provincia de ourense n.º 121 Venres, 27 maio 2016 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 sumario eleccións eleccións Xerais 2016 Xunta electoral de Zona de Verín Corrección de erros

Más detalles

CURSO DE MEDIACION INTERCULTURAL SANITARIA

CURSO DE MEDIACION INTERCULTURAL SANITARIA CURSO DE MEDIACION INTERCULTURAL SANITARIA As diferenzas lingüísticas e culturais en ocasións poden conlevar a aparición de dificultades de comunicación ou de entendemento entre o persoal sanitario e os

Más detalles

LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN

LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN ANEXO (Portada) Lei 32/2006, do 18 de outubro Ley 32/2006, de 18 de octubre (Contraportada) NORMATIVA LEGAL Y REGLAMENTARIA RELACIONADA CON EL A) Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación

Más detalles

1. Deshabilitar bloqueador de elementos emerxentes Deshabilitar bloqueador de elementos emergentes

1. Deshabilitar bloqueador de elementos emerxentes Deshabilitar bloqueador de elementos emergentes 0. Contido Contido Neste documento descríbese a solución a algúns problemas frecuentes á hora de visualizar arquivos PDF xerados dende o programa e tamén ao realizar o proceso de pago telemático das taxas

Más detalles

Una empresa con vocación de servicio

Una empresa con vocación de servicio Una empresa con vocación de servicio Autos González, S.L. es una empresa veterana de Galicia. Su nacimiento se remonta al año 1972 y desde entonces ha ido creciendo con un único objetivo: estar a la altura

Más detalles

2º Exame da oposición de Auxiliares Técnicos de Informática da USC

2º Exame da oposición de Auxiliares Técnicos de Informática da USC 2º Exame da oposición de Auxiliares Técnicos de Informática da USC ESPACIO RESERVADO PARA A ETIQUETA CO CÓDIGO DE BARRAS 1. Tráennos un ordenador con problemas. Non acende dinnos. Conectámolo correctamente

Más detalles

Programación Cultural setembro - decembro 2009 Ourense

Programación Cultural setembro - decembro 2009 Ourense Programación Cultural setembro - decembro 2009 Ourense Programación Cultural Ourense setembro decembro 2009 artes escénicas e musicais 4/10/2009-20.30 h La verbena de la paloma / Antología lírica Compañía

Más detalles

DECLARACIÓN / DECLARACIÓN

DECLARACIÓN / DECLARACIÓN FOTOCOPIA NIF REPRESENTANTE / FOTOCOPIA NIF REPRESENTANTE DOCUMENTACIÓN FAMILIA NUMEROSA (SE É O CASO) / DOCUMENTACIÓN FAMILIA NUMEROSA (EN SU CASO) EXEMPLAR PARA O SERVIZO DE XESTIÓN TRIBUTARIA / EJEMPLAR

Más detalles

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEB01. Código. Proba de. Debuxo técnico. Páxina 1 de 10

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEB01. Código. Proba de. Debuxo técnico. Páxina 1 de 10 Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior Proba de Debuxo técnico Código CSPEB01 Páxina 1 de 10 1. Formato da proba Formato A proba constará de vinte cuestións tipo test. As cuestións tipo

Más detalles

Hermanamiento con EL SALVADOR

Hermanamiento con EL SALVADOR Hermanamiento con EL SALVADOR PARTICIPANTES IES ANTONIO FRAGUAS ESCUELAS SALVADOREÑAS: CENTRO ESCOLAR CANTÓN SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA CENTRO ESCOLAR LA COLORADA CENTRO ESCOLAR CASERÍA SAN BARTOLO, CANTÓN

Más detalles

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEB01. Código. Proba de. Debuxo técnico. Páxina 1 de 9

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEB01. Código. Proba de. Debuxo técnico. Páxina 1 de 9 Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior Proba de Debuxo técnico Código CSPEB01 Páxina 1 de 9 1. Formato da proba Formato A proba constará de vinte cuestións tipo test. As cuestións tipo test

Más detalles

O Software libre nasempresas informáticas de Galicia

O Software libre nasempresas informáticas de Galicia SI O Software libre nasempresas informáticas de Galicia EDICIÓN 212. RESUMO EXECUTIVO 1 Í N D I C E I. Presentación II. Principais resultados II.1. Datos xerais sobre o uso do Software Libre II.2. As empresas

Más detalles

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEC02. Código. Proba de. Química. Páxina 1 de 12

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEC02. Código. Proba de. Química. Páxina 1 de 12 Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior Proba de Química Código CSPEC02 Páxina 1 de 12 1. Formato da proba Formato A proba constará de nove cuestións e catro problemas, distribuídos así:

Más detalles

80 Aniversario del Palacio de Bellas Artes. Picasso revelado por Duncan en el Museo del Palacio de Bellas Artes

80 Aniversario del Palacio de Bellas Artes. Picasso revelado por Duncan en el Museo del Palacio de Bellas Artes México, D. F., a 10 de abril de 2014 Boletín Núm. 480 80 Aniversario del Palacio de Bellas Artes Picasso revelado por Duncan en el Museo del Palacio de Bellas Artes Muestra que revela el universo íntimo

Más detalles

Dia da Liberdade de Documentos 2014. Estándares Abertos A situación dende o punto de vista legal

Dia da Liberdade de Documentos 2014. Estándares Abertos A situación dende o punto de vista legal Dia da Liberdade de Documentos 2014 Estándares Abertos A situación dende o punto de vista legal José María Casanova Crespo De que vai esta charla? Que é un estándar e que é un estándar

Más detalles

CIRCULAR 84/2011 (modificada a 10/01/2012) sinálanse en vermello os cambios)

CIRCULAR 84/2011 (modificada a 10/01/2012) sinálanse en vermello os cambios) CIRCULAR 84/2011 (modificada a 10/01/2012) sinálanse en vermello os cambios) - A todas as Delegacións (*) - A todolos membros da Xunta Directiva e Comisión Delegada (*) Para a súa distribución entre todos

Más detalles

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEC03. Código. Proba de. Bioloxía. Páxina 1 de 9

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEC03. Código. Proba de. Bioloxía. Páxina 1 de 9 Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior Proba de Bioloxía Código CSPEC03 Páxina 1 de 9 1. Formato da proba Formato A proba constará de 20 cuestións tipo test. As cuestións tipo test teńen

Más detalles

Alegaciones al Informe Provisional de Seguimiento del Master Universitario en Estudios Medievales Europeos. Imágenes, textos y contextos.

Alegaciones al Informe Provisional de Seguimiento del Master Universitario en Estudios Medievales Europeos. Imágenes, textos y contextos. Alegaciones al Informe Provisional de Seguimiento del Master Universitario en Estudios Medievales Europeos. Imágenes, textos y contextos. USC En respuesta al informe provisional de seguimiento del Máster

Más detalles

ESCOLA DE IDIOMAS ACTIVA: INNOVACIÓN E CALIDADE

ESCOLA DE IDIOMAS ACTIVA: INNOVACIÓN E CALIDADE ESCOLA DE IDIOMAS ACTIVA: INNOVACIÓN E CALIDADE Nun mundo globalizado, o dominio de linguas estranxeiras ten que ser máis que nunca un dos obxectivos das futuras xeracións. Ademais do inglés, lingua internacional

Más detalles

NOTICIA FECHA MEDIO LOGO XIC 2013 8/9/2013 20 Minutos. 10/9/2013 Correo Gallego. 20/9/2013 El correo Gallego. 18/10/2013 Inversión y finanzas

NOTICIA FECHA MEDIO LOGO XIC 2013 8/9/2013 20 Minutos. 10/9/2013 Correo Gallego. 20/9/2013 El correo Gallego. 18/10/2013 Inversión y finanzas NOTICIA FECHA MEDIO LOGO XIC 2013 8/9/2013 20 Minutos XIC 2013 8/9/2013 Gente en Santiago XIC 2013 8/9/2013 La Vanguardia Santiago y la Ruta (XIC 2013) Camiño Xacobeo e coaching: a simbiose perfecta 10/9/2013

Más detalles

ANEXO IV. BAREMO DE MÉRITOS: 40 puntos

ANEXO IV. BAREMO DE MÉRITOS: 40 puntos ANEXO IV BAREMO DE MÉRITOS: 40 puntos PERSOAL NON SANITARIO: 1.- Formación : 20% (8 puntos) 1.1 Pola asistencia, debidamente xustificada, a cursos de formación e perfeccionamento acreditados pola Comisión

Más detalles

FEIRA DAS ARTES PLÁSTICAS ASOCIACIÓN DE ARTISTAS PLÁSTICOS GALEGOS

FEIRA DAS ARTES PLÁSTICAS ASOCIACIÓN DE ARTISTAS PLÁSTICOS GALEGOS FEIRA DAS ARTES PLÁSTICAS ASOCIACIÓN DE ARTISTAS PLÁSTICOS GALEGOS JARDINES DE MÉNDEZ NÚÑEZ DEL 19 AL 28 DE JULIO DE 2013 FEIRA DAS ARTES PLÁSTICAS ASOCIACIÓN DE ARTISTAS PLÁSTICOS GALEGOS XII FEIRA DAS

Más detalles

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA URGENTE CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EL DIA VEINTE DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO.

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA URGENTE CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EL DIA VEINTE DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO. ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA URGENTE CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EL DIA VEINTE DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO. ASISTENTES: ALCALDE-PRESIDENTE D. César Aja Mariño CONCEJALES

Más detalles

OFRENDA NACIONAL AO APÓSTOLO SANTIAGO DELEGADO REXIO: ALCALDE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, Xosé A. Sánchez Bugallo 25 de xullo de 2008

OFRENDA NACIONAL AO APÓSTOLO SANTIAGO DELEGADO REXIO: ALCALDE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, Xosé A. Sánchez Bugallo 25 de xullo de 2008 OFRENDA NACIONAL AO APÓSTOLO SANTIAGO DELEGADO REXIO: ALCALDE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, Xosé A. Sánchez Bugallo 25 de xullo de 2008 Señor Santiago: Ante VOS, por mandato de Su Majestad El Rey, Juan Carlos

Más detalles

A proba consta de vinte cuestións tipo test. As cuestións tipo test teńen tres posibles respostas das que soamente unha é correcta.

A proba consta de vinte cuestións tipo test. As cuestións tipo test teńen tres posibles respostas das que soamente unha é correcta. Páxina 1 de 9 1. Formato da proba Formato A proba consta de vinte cuestións tipo test. As cuestións tipo test teńen tres posibles respostas das que soamente unha é correcta. Puntuación Puntuación: 0.50

Más detalles

CALENDARIO ACADMICO DO CURSO 2015-2016 (Aprobado no C.G. do 7 de maio de 2015)

CALENDARIO ACADMICO DO CURSO 2015-2016 (Aprobado no C.G. do 7 de maio de 2015) CALENDARIO ACADMICO DO CURSO 2015-2016 (Aprobado no C.G. do 7 de maio de 2015) 1- O curso académico comprender do martes 1 de setembro de 2015 ao sbado 30 de xullo de 2016. O mes de agosto non ser lectivo.

Más detalles

EXPOSICIONES IBERCAJA ZARAGOZA 2014

EXPOSICIONES IBERCAJA ZARAGOZA 2014 3 EXPOSICIONES IBERCAJA ZARAGOZA 2014 IBERCAJA PATIO DE LA INFANTA San Ignacio de Loyola, 16. De lunes a viernes, de 9 a 13.30 y de 18 a 21 h. Sábados, de 11 a 14 y de 18 a 21 h. Domingos y festivos, de

Más detalles

1.2. LA EXPOSICIÓN EL PRIMER PICASSO. A CORUÑA 2015

1.2. LA EXPOSICIÓN EL PRIMER PICASSO. A CORUÑA 2015 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS CONSISTENTE EN EL DISEÑO, EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE UN PLAN DE MEDIOS Y PUBLICIDAD PARA LA DIFUSIÓN DE LA EXPOSICIÓN

Más detalles

GRAO EN RRLL E RHH TRABALLOS FIN DE GRAO (TFG) Relación de traballos e prazo de solicitude para a súa asignación ao alumnado Curso 2013/14

GRAO EN RRLL E RHH TRABALLOS FIN DE GRAO (TFG) Relación de traballos e prazo de solicitude para a súa asignación ao alumnado Curso 2013/14 GRAO EN RRLL E RHH TRABALLOS FIN DE GRAO (TFG) Relación de traballos e prazo de solicitude para a súa asignación ao alumnado Curso 2013/14 De acordo co establecido no Regulamento do traballo fin de grao,

Más detalles

Educación Infantil Descriptores Creditos ECTS Carácter Curso Cuatrimestre. 6 FB 1 2c

Educación Infantil Descriptores Creditos ECTS Carácter Curso Cuatrimestre. 6 FB 1 2c Guía Materia 2015 / 2016 DATOS IDENTIFICATIVOS Educación: Organización del centro escolar Asignatura Código Titulacion Educación: Organización del centro escolar V51G110V01203 Grado en Educación Infantil

Más detalles

Las estampas están basadas en los dibujos de la edición de 1797 de la Imprenta Real realizados por Antonio Rodríguez.

Las estampas están basadas en los dibujos de la edición de 1797 de la Imprenta Real realizados por Antonio Rodríguez. Vida y hechos del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha/compuesta por Miguel de Cervantes Saavedra, Ilustrada con 44 estampas. Madrid, Imprenta de Manuel Martín, 1777. Signatura: INC 1482/2 É unha

Más detalles

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEA01. Código. Proba de. Economía da empresa. Páxina 1 de 10

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEA01. Código. Proba de. Economía da empresa. Páxina 1 de 10 Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior Proba de Economía da empresa Código CSPEA01 Páxina 1 de 10 1. Formato da proba Formato A proba constará de 20 cuestións tipo test. As cuestións tipo

Más detalles

Programa docente base MATERIA DIETETICA CURSO ACADÉMICO 2010-11.

Programa docente base MATERIA DIETETICA CURSO ACADÉMICO 2010-11. Programa docente base MATERIA DIETETICA CURSO ACADÉMICO 2010-11. Programa docente base Datos do centro A información podería estar nun documento agrupando a tódalas materias do centro ou individualizada

Más detalles

CERTAME AUDIOVISUAL INTERNACIONAL LICEO CASINO VILAGARC A DE AROUSA 6 de outubro ao 11 de novembro de 2006

CERTAME AUDIOVISUAL INTERNACIONAL LICEO CASINO VILAGARC A DE AROUSA 6 de outubro ao 11 de novembro de 2006 CERTAME AUDIOVISUAL INTERNACIONAL LICEO CASINO VILAGARC A DE AROUSA 6 de outubro ao 11 de novembro de 2006 O Certamen Audiovisual Internacional Liceo Casino celúbrase de xeito ininterrompido desde hai

Más detalles

Direccion Xeral de Comercio. Consellería de Economía e Industria. Xunta de Galicia.

Direccion Xeral de Comercio. Consellería de Economía e Industria. Xunta de Galicia. MISIÓN COMERCIAL A TORONTO (Canadá) y CHICAGO (EEUU) FOEXGA 2009 Organiza: Colaboran: Cofinancia: Cámara de Comercio de Vigo. Cámaras de Comercio de Galicia. Direccion Xeral de Comercio. Consellería de

Más detalles

PAU XUÑO 2013 DESEÑO

PAU XUÑO 2013 DESEÑO XUÑO 2013 OPCIÓN A Deseño do cartel Encierro : Pablo Errea Rodríguez. Ano 2001 Cartel realizado para o Concello de Pamplona coa finalidade de anunciar a feira de San Fermín. Diseño del cartel Encierro

Más detalles

CURSO EN MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES CON RIESGO DE LEGIONELA

CURSO EN MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES CON RIESGO DE LEGIONELA DESCRIPCIÓN ACCION FORMATIVA CURSO EN MANTENIMIENTO HIGIÉNICO-SANITARIO DE INSTALACIONES CON RIESGO DE LEGIONELLA (con expedición del certificado oficial Operador de Instalaciones con Riesgo de Legionella

Más detalles

6 6 0 Formación básica. Economía Financeira e Contabilidade. Aguiar Maragoto, Fernando

6 6 0 Formación básica. Economía Financeira e Contabilidade. Aguiar Maragoto, Fernando DATOS IDENTIFICATIVOS Asignatura Análise das Operacións Financeiras Código 611G02004 Titulación GRAO EN ADMINISTRACIÓN E DIRECCIÓN DE EMPRESAS Ciclo Est. de Grao Créditos, tipo e calendario Cr. totais

Más detalles

ORDENANZA REGULADORA DO DEBER DE CONSERVACIÓN, DA INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICACIÓNS E DA DECLARACIÓN DE RUINA DO CONCELLO DE OURENSE

ORDENANZA REGULADORA DO DEBER DE CONSERVACIÓN, DA INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICACIÓNS E DA DECLARACIÓN DE RUINA DO CONCELLO DE OURENSE ORDENANZA REGULADORA DO DEBER DE CONSERVACIÓN, DA INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICACIÓNS E DA DECLARACIÓN DE RUINA DO CONCELLO DE OURENSE ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DO DEBER DE CONSERVACIÓN, DA INSPECCIÓN

Más detalles

Guía Materia 2015 / 2016 TABLA DE ERROS. Materia V51G110V01102, apartado 'Resultados Aprendizaxe'

Guía Materia 2015 / 2016 TABLA DE ERROS. Materia V51G110V01102, apartado 'Resultados Aprendizaxe' Guía Materia 2015 / 2016 TABLA DE ERROS Lugar do erro Materia V51G110V01102, apartado 'Resultados Aprendizaxe' Materia V51G110V01102, apartado 'Avaliación da materia' Descrición O apartado contén algún

Más detalles

C e c i l i o C h a v e s

C e c i l i o C h a v e s C e c i l i o C h a v e s 9 d e a b r i l a 1 1 d e m a i o. 2 0 0 8 S a l a d e E x p o s i c i ó n s 1. C e n t r o S o c i a l C a i x a n o v a e n V i g o COORDINACIÓN FUNDACIÓN CAIXANOVA PRODUCIÓN

Más detalles

provincia de ourense n.º 260 xoves, 12 novembro 2015 D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e

provincia de ourense n.º 260 xoves, 12 novembro 2015 D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e Boletín oficial provincia de ourense n.º 260 xoves, 12 novembro 2015 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 sumario i. deputación provincial de ourense Convocatoria do "Curso de Formación para

Más detalles

Ano 13 2ª época Nº 47 Novembro 2005 Noticias

Ano 13 2ª época Nº 47 Novembro 2005 Noticias Ano 13 2ª época Nº 47 Novembro 2005 Noticias RGE Noticias 1313 museo pedagóxico de galicia I XORNADAS DA SOCIEDAD ESPAÑOLA PARA EL ESTUDIO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-EDUCATIVO O museísmo pedagóxico en España:

Más detalles

Redes sociales e industrias culturales

Redes sociales e industrias culturales Redes sociales e industrias culturales Arantxa Serantes Editorial Compostela S.A. Edita: Editorial Compostela S.A. c/ Preguntoiro, 29 15704 Santiago de Compostela A Coruña (España) Texto y fotos: Arantxa

Más detalles

Paisajes interiores. Francisco Fuertes

Paisajes interiores. Francisco Fuertes Francisco Fuertes Francisco Fuertes Paisajes interiores Sala de exposiciones temporales ~ Museo del Azafrán Plaza Mayor, 10 ~ 44300 ~ Monreal del Campo ~ Teruel del 23 de noviembre al 6 de enero de 2012

Más detalles

INSERCIÓNS PRENSA 14-2-12

INSERCIÓNS PRENSA 14-2-12 INSERCIÓNS PRENSA 14-2-12 DIARIO DE BERGANTIÑOS BERGANTIÑOS Diaria Sin datos OJD Sin datos OJD Sección: LOCAL Valor: 54,00 Área (cm2): 79,6 Ocupación: 8,72 % Documento: 1/1 Autor: Núm. Lectores: 0 Cód:

Más detalles

Javier Guerra Fernández Conselleiro de Economía e Industria

Javier Guerra Fernández Conselleiro de Economía e Industria Javier Guerra Fernández Conselleiro de Economía e Industria Neste último ano, a Consellería de Economía e Industria emprendeu novas liñas de actuación para consolidar a marca Artesanía de Galicia como

Más detalles

LINGUAS ESPAÑOLA NO ÁMBITO SOCIO-INSTITUCIONAL

LINGUAS ESPAÑOLA NO ÁMBITO SOCIO-INSTITUCIONAL FACULTADE DE HUMANIDADES DEPARTAMENTO DE LINGUA ESPAÑOLA LINGUAS ESPAÑOLA NO ÁMBITO SOCIO-INSTITUCIONAL Mar Campos Souto GUÍA DOCENTE E MATERIAL DIDÁCTICO 2012/2013 FACULTADE DE HUMANIDADES. DEPARTAMENTO

Más detalles

ARTE EN MURCIA NATURALEZA: DEL PAISAJE NOVECENTISTA AL ARTE PÚBLICO GUÍA DIDÁCTICA PREVIA A LA EXPOSICIÓN EXPOSICIÓN

ARTE EN MURCIA NATURALEZA: DEL PAISAJE NOVECENTISTA AL ARTE PÚBLICO GUÍA DIDÁCTICA PREVIA A LA EXPOSICIÓN EXPOSICIÓN GUÍA DIDÁCTICA PREVIA A LA EXPOSICIÓN DEL 6 DE NOVIEMBRE DE 2014 AL DE 11 DE ENERO DE 2015 EXPOSICIÓN ARTE EN MURCIA NATURALEZA: DEL PAISAJE NOVECENTISTA AL ARTE PÚBLICO ARTE EN MURCIA. DEL ROMANTICISMO

Más detalles

CURRICULUM VITAE I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN. Teléfono 881813753. researchgate.net Mónica Arto-Blanco II. RESEÑA BIOGRÁFICA

CURRICULUM VITAE I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN. Teléfono 881813753. researchgate.net Mónica Arto-Blanco II. RESEÑA BIOGRÁFICA CURRICULUM VITAE I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN Apelidos Nome Arto Blanco Mónica Teléfono 881813753 Correo electrónico Paxina web; facebook; acedemia.edu, etc. monica.arto.blanco@usc.es researchgate.net Mónica

Más detalles

MIGRANET - Observatorio de las Poblaciones de Peces Migradores

MIGRANET - Observatorio de las Poblaciones de Peces Migradores Escuela de Alonso: MIGRANET - Observatorio de las Poblaciones de Peces Migra... http://wwwescueladealonso.blogspot.com/2012/02/miganet.html Página 1 de 14 10/02/2012 Compartir Informar sobre mal uso Siguiente

Más detalles

O reinado de Carlos IV (1788-1808) e o impacto da Revolución Francesa:

O reinado de Carlos IV (1788-1808) e o impacto da Revolución Francesa: O reinado de Carlos IV (1788-1808) e o impacto da Revolución Francesa: La Familia de Carlos IV, por Francisco de Goya La Familia de Carlos IV, por Francisco de Goya Mª LUISA DE PARMA (1751-1819) Prima

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA Número 577 IX lexislatura SUMARIO 1. Procedementos parlamentarios 1.1. Procedementos de natureza normativa 1.1.1. Normas aprobadas 1.1.1.1. Leis Lei de transparencia

Más detalles

RICARD CANALS LLAMBÍ 1876-1931

RICARD CANALS LLAMBÍ 1876-1931 RICARD CANALS LLAMBÍ 1876-1931 RICARD CANALS LLAMBÍ Barcelona, 13 de diciembre de 1876 Barcelona,? 1931 Pintor y dibujante S Ricard Canals Llambí nació el 13 de diciembre de 1876 en Barcelona. Fue un pintor,

Más detalles

O CONTRATO DE VITALICIO

O CONTRATO DE VITALICIO unidade didáctica 4.2 O CONTRATO DE VITALICIO Belén Trigo García Departamento de Dereito Común (Área de Dereito Civil) Facultade de Dereito Universidade de Santiago de Compostela, 2008 Deseño Unidixital

Más detalles

El alumno deberá elegir una de las dos opciones que se le proponen, A o B.

El alumno deberá elegir una de las dos opciones que se le proponen, A o B. El alumno deberá elegir una de las dos opciones que se le proponen, A o B. OPCIÓN A 1. Lámina 1 (hasta 4 puntos). / Lámina 1 (ata 4 puntos): Clasifica esta obra situándola en el tiempo y en el espacio,

Más detalles

índice > 1 / Érase una vez una ciudad. Pablo Candal Barbeito / Fruela Alonso 13

índice > 1 / Érase una vez una ciudad. Pablo Candal Barbeito / Fruela Alonso 13 Exposición Proyecto y organización: Fundación María José Jove Comisariado: Marta García Fajardo Asistencia técnica: Patricia Amil Transporte y montaje: JEGA Seguros: Wealth Advisory Services Axa Art Audiovisual:

Más detalles

1.- Unha empresa presenta uns custos fixos de 800 unidades monetarias. Ademais os custos variables para cada nivel de produción son os seguintes:

1.- Unha empresa presenta uns custos fixos de 800 unidades monetarias. Ademais os custos variables para cada nivel de produción son os seguintes: 1.- Unha empresa presenta uns custos fixos de 800 unidades monetarias. Ademais os custos variables para cada nivel de produción son os seguintes: Pídese: a) Calcular os custos totais, medios e marxinais

Más detalles

LA RESPUESTA DEL EDUCADOR EN LOS CENTROS DE MENORES

LA RESPUESTA DEL EDUCADOR EN LOS CENTROS DE MENORES REVISTA GALEGO-PORTUGUESA DE PSICOLOXÍA E EDUCACIÓN Vol. 19, (2), Ano 16º-2011 ISSN: 1138-1663 LA RESPUESTA DEL EDUCADOR EN LOS CENTROS DE MENORES Francisco Javier ÁLVAREZ VÁZQUEZ Director do C.R.E Concepción

Más detalles

Poemas de Joao Cabral de Melo Neto (Recife 1920 - Río de Janeiro 1999)

Poemas de Joao Cabral de Melo Neto (Recife 1920 - Río de Janeiro 1999) Taller de de Letras N 44: N 44: 202-207, 202-207, 2009 2009 issn 0716-0798 Poemas de Joao Cabral de Melo Neto (Recife 1920 - Río de Janeiro 1999) Traducción desde el portugués de Adán Méndez mendez.adan@gmail.com

Más detalles

Universidad y posgrado

Universidad y posgrado MARTES, 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2009 2 Titulaciones y mercado La sociedad demanda médicos y abogados 6/7 Estudiar después de la carrera La especialización añade mayor formación 4 Todo sobre el Plan Bolonia

Más detalles

O ENSINO DO GALEGO COMO LINGUA ESTRANXEIRA

O ENSINO DO GALEGO COMO LINGUA ESTRANXEIRA O ENSINO DO GALEGO COMO LINGUA ESTRANXEIRA Manuel González González Non hai dúbida de que o principal factor de identidade que posúe Galicia é a súa lingua. Son moitos os galegos que coidan que a lingua

Más detalles

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEA01. Código. Proba de. Economía da empresa. Páxina 1 de 10

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEA01. Código. Proba de. Economía da empresa. Páxina 1 de 10 Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior Proba de Economía da empresa Código CSPEA01 Páxina 1 de 10 1. Formato da proba Formato A proba constará de 20 cuestións tipo test. As cuestións tipo

Más detalles

Entérate! Ejercicios

Entérate! Ejercicios Ejercicios Unidad 1 1. Lee el texto y haz lo que se te pide: Salvador Dalí Salvador Felipe Jacinto Dalí nace el día 11 de mayo de 1904 en Figueras (provincia de Gerona, Cataluña, España). Ingresa en la

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA Número 590 VII lexislatura 17 de xullo de 2008

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA Número 590 VII lexislatura 17 de xullo de 2008 Número 590 VII lexislatura SUMARIO (Versión electrónica en www.parlamentodegalicia.es) 1. Procedementos de natureza normativa 1.1 Leis e outras normas 1.1.1. Leis Lei galega de medidas tributarias en relación

Más detalles

CURSO DE MEDIACIÓN FAMILIAR, E INTRODUCIÓN Á MEDIACIÓN PENAL E PENITENCIARIA

CURSO DE MEDIACIÓN FAMILIAR, E INTRODUCIÓN Á MEDIACIÓN PENAL E PENITENCIARIA CURSO DE MEDIACIÓN FAMILIAR, E INTRODUCIÓN Á MEDIACIÓN PENAL E PENITENCIARIA Curso de Mediación II Presentación Despois da boa acollida do curso de Mediación impartido entre o 2013 e o 2014, o Consello

Más detalles

SECRETARIO. Xosé Manuel Buxán Bran Profesor da Facultade de Belas Artes de Pontevedra, crítico de arte e comisario independente

SECRETARIO. Xosé Manuel Buxán Bran Profesor da Facultade de Belas Artes de Pontevedra, crítico de arte e comisario independente Edita Xosé Manuel Buxán Bran Profesor da Facultade de Belas Artes de Pontevedra, crítico de arte e comisario independente Ángel Cerviño López Artista visual, comisario de exposicións e crítico de arte

Más detalles

INTERVENCIÓN DA PRESIDENTA DO PARLAMENTO DE GALICIA COMO DELEGADA REXIA NA OFRENDA NACIONAL AO APÓSTOLO SANTIAGO FESTIVIDADE DA TRANSLACIÓN

INTERVENCIÓN DA PRESIDENTA DO PARLAMENTO DE GALICIA COMO DELEGADA REXIA NA OFRENDA NACIONAL AO APÓSTOLO SANTIAGO FESTIVIDADE DA TRANSLACIÓN INTERVENCIÓN DA PRESIDENTA DO PARLAMENTO DE GALICIA COMO DELEGADA REXIA NA OFRENDA NACIONAL AO APÓSTOLO SANTIAGO FESTIVIDADE DA TRANSLACIÓN 30 de decembro de 2015 Apóstolo Santiago: Acudo con fe á túa

Más detalles

INSCRIPCION PARA EL SALON DE JUNIO DE MACHALA PREMIO MUSA PARADISIACA. Título de la obra: 51 segundos después, Acto 1, (de la serie Pinturas negras.

INSCRIPCION PARA EL SALON DE JUNIO DE MACHALA PREMIO MUSA PARADISIACA. Título de la obra: 51 segundos después, Acto 1, (de la serie Pinturas negras. INSCRIPCION PARA EL SALON DE JUNIO DE MACHALA PREMIO MUSA PARADISIACA. Artista: GEOVANNY VERDEZOTO- ECUADOR DOCUMENTACION DE LA OBRA Título de la obra: 51 segundos después, Acto 1, (de la serie Pinturas

Más detalles

«Observando a Rugendas y Lira, pintores del siglo XIX»

«Observando a Rugendas y Lira, pintores del siglo XIX» Manual de Observación Nº 5 Diciembre 2012 Financia: «Observando a Rugendas y Lira, pintores del siglo XIX» Para niños de 0 a 100 años Colección de reproducciones Itinerancia educativa de Artequin Viña

Más detalles

ENERXÍA HIDRAÚLICA. COMPOÑENTES DUNHA CENTRAL HIDROELÉCTRICA

ENERXÍA HIDRAÚLICA. COMPOÑENTES DUNHA CENTRAL HIDROELÉCTRICA ENERXÍA HIDRAÚLICA. COMPOÑENTES DUNHA CENTRAL HIDROELÉCTRICA ENERXÍA HIDRAÚLICA. POTENCIA E ENERXÍA DUNHA CENTRAL HIDROELÉCTRICA A potencia teórica depende fundamentalmente: Altura de salto de agua. Caudal

Más detalles

PAVILLÓN LINO CARAMUXO TEATRO. PROGRAMA DE RESIDENCIAS DO TEATRO COLÓN. programación - 2016 XANEIRO

PAVILLÓN LINO CARAMUXO TEATRO. PROGRAMA DE RESIDENCIAS DO TEATRO COLÓN. programación - 2016 XANEIRO PAVILLÓN LINO CARAMUXO TEATRO. PROGRAMA DE RESIDENCIAS DO TEATRO COLÓN programación - 2016 XANEIRO MÚSICA VENRES 8 ÁS 21:00H LO NUESTRO, TANGO Y FLAMENCO FERNANDO EGOZCUE E JOSÉ LUIS MONTÓN 75 MIN. 10

Más detalles

ANEXO XI: Caracterνsticas especνficas dalgϊns programas de doutoramento ofertados no curso 2015/2016

ANEXO XI: Caracterνsticas especνficas dalgϊns programas de doutoramento ofertados no curso 2015/2016 ANEXO XI: Caracterνsticas especνficas dalgϊns programas de doutoramento ofertados no curso 2015/2016 DENOMINACIΣN DO Biotecnologνa Avanzada PROGRAMA: REQUISITOS ESPECΝFICOS DE ACCESO: Currνculum Vitae,

Más detalles

Mercedes Ballesteros y Pablo Reviriego EXPOSICIÓN DOS TÉCNICAS DOS ESTILOS

Mercedes Ballesteros y Pablo Reviriego EXPOSICIÓN DOS TÉCNICAS DOS ESTILOS Mercedes Ballesteros y Pablo Reviriego EXPOSICIÓN DOS TÉCNICAS DOS ESTILOS Mercedes Ballesteros Bordados con tinto Óleo/lL Modelo con Mantón Óleo/lL Mercedes Ballesteros Para tomar café Óleo/lL Manton

Más detalles

El Museo Torres García

El Museo Torres García El Museo Torres García El Museo Torres García tiene como su principal objetivo ser identificado como un instrumento pedagógico, base de investigaciones y verdadero centro de arte. Ubicado en el centro

Más detalles

formativos de de grao grao superior CSPC003 Código Proba de Matemáticas Páxina 1 de 12

formativos de de grao grao superior CSPC003 Código Proba de Matemáticas Páxina 1 de 12 Probas Probas de de acceso acceso a ciclos a ciclos formativos de de grao grao superior Proba de Matemáticas Código CSPC00 Páina de . Formato da proba Formato A proba consta de vinte cuestións distribuídas

Más detalles

GUÍA DIDÁCTICA PREVIA A LA EXPOSICIÓN DEL 8 DE MAYO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EXPOSICIÓN ARTE EN MURCIA MATERIA: DE LA NATURALEZA A LA ABSTRACCIÓN

GUÍA DIDÁCTICA PREVIA A LA EXPOSICIÓN DEL 8 DE MAYO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EXPOSICIÓN ARTE EN MURCIA MATERIA: DE LA NATURALEZA A LA ABSTRACCIÓN GUÍA DIDÁCTICA PREVIA A LA EXPOSICIÓN DEL 8 DE MAYO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EXPOSICIÓN ARTE EN MURCIA MATERIA: DE LA NATURALEZA A LA ABSTRACCIÓN ARTE EN MURCIA. DEL ROMANTICISMO A LA POSMODERNIDAD DEL

Más detalles

JOSEP TAPIRÓ BARÓ 1836-1913

JOSEP TAPIRÓ BARÓ 1836-1913 JOSEP TAPIRÓ BARÓ 1836-1913 JOSEP TAPIRÓ BARÓ Reus, 7 de febrero 1836 Tánger, 4 de octubre de 1913 Pintor y acuarelista S Josep Tapiró Baró nacido el 7 de febrero de 1836 en Reus y fallecido el 4 de octubre

Más detalles

GUÍA DE IMÁGENES + PIES DE FOTO LUIS SEOANE. Retrato de esguello

GUÍA DE IMÁGENES + PIES DE FOTO LUIS SEOANE. Retrato de esguello GUÍA DE IMÁGENES + PIES DE FOTO LUIS SEOANE. Retrato de esguello 01_Seoane 02_Seoane Figuras estáticas, 1959 81 x 100 cm Col. Fundación Foto: cortesía Fundación Grave figura sentada, 1963 146 x 89 cm Col.

Más detalles

PROPOSTA DE PROXECTO DE FIN DE MASTER EN INFORMÁTICA

PROPOSTA DE PROXECTO DE FIN DE MASTER EN INFORMÁTICA PROPOSTA DE PROXECTO DE FIN DE MASTER EN INFORMÁTICA DATOS DA EMPRESA NOME DA EMPRESA: Trabe Soluciones S.L. DIRECTOR DO PROXECTO: David Barral (david.barral@trabesoluciones.com) TÍTULO DO PROXECTO: Integración

Más detalles

PAU XUÑO 2011 HISTORIA DA ARTE

PAU XUÑO 2011 HISTORIA DA ARTE XUÑO 2011 OPCIÓN A estilo/movemento, cronoloxía, título e autor (ata un estilo /movimiento,cronología,título y autor (hasta un arte ata dous puntos).// Justificar la clasificación + y 1.- Qué es un cimborrio?/

Más detalles

INFORME DE LA ENCUESTA REALIZADA A TODO EL PERSONAL DE LA FACULTAD DE QUÍMICA CON LOS CURSOS DE FORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

INFORME DE LA ENCUESTA REALIZADA A TODO EL PERSONAL DE LA FACULTAD DE QUÍMICA CON LOS CURSOS DE FORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA INFORME DE LA ENCUESTA REALIZADA A TODO EL PERSONAL DE LA FACULTAD DE QUÍMICA CON LOS CURSOS DE FORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA La dirección de la Facultad de Química tiene asumido

Más detalles

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEB03. Código. Proba de. Física. Páxina 1 de 11

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEB03. Código. Proba de. Física. Páxina 1 de 11 Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior Proba de Física Código CSPEB03 Páxina 1 de 11 1. Formato da proba Formato A proba consta de cinco problemas e nove cuestións, distribuídas así: Problema

Más detalles

Xornada sobre Mediación

Xornada sobre Mediación Xornada sobre Mediación Datas: 7 e 8 de abril de 008 Lugar: Salón de Actos do Ilustre Colexio de Avogados Santiago de Compostela Docentes: Flor Hoyos (Educadora Social) e Mª Jesús Vieito (Avogada) Valoración

Más detalles

Programación 2º de EP MATEMÁTICAS

Programación 2º de EP MATEMÁTICAS Programación 2º de EP MATEMÁTICAS ÍNDICE 1. Introdución e contextualización. 2. Vinculación entre obxectivos, secuenciación e 3 5 temporalización de contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe

Más detalles

TEMA 1: LOS SERES VIVOS

TEMA 1: LOS SERES VIVOS TEMA 1: LOS SERES VIVOS 1.- QUÉ TIENEN EN COMÚN TODOS LOS SERES VIVOS? Estamos rodeados de seres vivos por todas partes. Ante la enorme diversidad de los seres vivos cabe preguntarse cuáles son las características

Más detalles

Boletín oficial. provincia de ourense. n.º 74 Mércores, 1 abril 2015. D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e

Boletín oficial. provincia de ourense. n.º 74 Mércores, 1 abril 2015. D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e Boletín oficial provincia de ourense n.º 74 Mércores, 1 abril 2015 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 sumario i. deputación provincial de ourense Bases reguladoras da convocatoria do concurso

Más detalles

Í N D I C E 8. BOSQUEJANDO EL MUÑECO 9. COMO UTILIZAR EL MANIQUÍ I 10. COMO UTILIZAR EL MANIQUÍ II 11. PLANOS DEL CUERPO I 12. PLANOS DEL CUERPO II

Í N D I C E 8. BOSQUEJANDO EL MUÑECO 9. COMO UTILIZAR EL MANIQUÍ I 10. COMO UTILIZAR EL MANIQUÍ II 11. PLANOS DEL CUERPO I 12. PLANOS DEL CUERPO II EL DESNUDO Í N D I C E http://www.arteycartelera.es 1. INTRODUCCIÓN 2. EL DIAGRAMA PLANO 3. DIAGRAMA EN PERSPECTIVA 4. CONSTRUCCIÓN DEL DIAGRAMA PLANO 5. EL ESCORZO Y EL DIAGRAMA 6. USOS DEL DIAGRAMA PLANO

Más detalles

CONVOCATORIA. INFORMACIÓN SOBRE LA FERIA IBC AMSTERDAM : www.ibc.org 1. CONCEPTOS OBJETO DE LA AYUDA, PLAN DE VIAJE Y COSTE

CONVOCATORIA. INFORMACIÓN SOBRE LA FERIA IBC AMSTERDAM : www.ibc.org 1. CONCEPTOS OBJETO DE LA AYUDA, PLAN DE VIAJE Y COSTE II/PLB ANEXO I: CONVOCATORIA Y FICHA DE INSCRIPCION ENCUENTRO EMPRESARIAL HOLANDA PARTICIPACIÓN CON STAND EN FERIA IBC AMSTERDAM PARTICIPACIÓN SIN STAND EN FERIA IBC AMSTERDAM Del 9 al 16 de septiembre

Más detalles

Servizo de Relacións Laborais

Servizo de Relacións Laborais Núm. 124 Luns 1 de xullo de 2013 Páx. 5 XUNTA DE GALICIA CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR Servizo de Relacións Laborais Convenio o Acordo: CONVENIO DE BAZARES Y ARTÍCULOS DE REGALO DE LA PROVINCIA DE

Más detalles

Para superar a proba debe contestar correctamente a un mínimo de 12 preguntas (o 60% delas)

Para superar a proba debe contestar correctamente a un mínimo de 12 preguntas (o 60% delas) UNIÓN EUROPE competencias clave DIXITL DIGITL ERTIFIDOS DE PROFESIONLIDDE ERTIFIDOS DE PROFESIONLIDD NIVEL 3 Obxectivo: Objetivo: valiar as capacidades vinculadas á competencia dixital. Evaluar las capacidades

Más detalles

Os efectos da declaración do concurso

Os efectos da declaración do concurso Dereito Concursal e Cambiario 3 Os efectos da declaración do concurso Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos Ana Victoria Santín Sánchez Escola Universitaria de Relacións Laborais de Lugo (Adscrita

Más detalles

DAVID CALLAU GENÉ. Jugando en agua

DAVID CALLAU GENÉ. Jugando en agua DAVID CALLAU GENÉ DAVID CALLAU GENÉ Jugando en agua La voz de mis abuelos cantando a mi ahijado me trae recuerdos de infancia. Aguas pasadas mueven molinos. Sueños y más sueños recorren mi mente. Jugando

Más detalles

Guía de Examen Final y Extraordinario

Guía de Examen Final y Extraordinario Guía de Examen Final y Extraordinario La Guía Consiste en los cuatro exámenes parciales los cuales DEBEN de tener corregidos TODOS los alumnos, falta la parte del cuarto parcial que se enviará mañana en

Más detalles