194 Beques 'Santander CRUE CEPYME Pràctiques en Empresa' per a estudiants de la Universitat de València Curs 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "194 Beques 'Santander CRUE CEPYME Pràctiques en Empresa' per a estudiants de la Universitat de València Curs 2012/2013"

Transcripción

1 194 Beques 'Santander CRUE CEPYME Pràctiques en Empresa' per a estudiants de la Universitat de València Curs 2012/2013 OBJECTIUS Promoure la realització de pràctiques entre els estudiants de la Universitat de València, facilitant la seua posterior inserció professional. Augmentar i reforçar la col laboració de les Pymes amb la Universitat de València per a la realització de pràctiques formatives. Facilitar a les Pymes l'acollida d'estudiants en pràctiques. REQUISITS ESTUDIANTS DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA Els estudiants hauran de reunir tots i cada un dels requisits següents: a) Estar matriculats en qualsevol titulació de la Universitat de València. b) Haver superat el 50 per cent dels crèdits necessaris per a obtindre el seu títol i complir els requisits específics de la titulació. c) En el cas que es tracte d'un màster, estar matriculat de tots els crèdits necessaris per a obtindre el títol. d) No haver disfrutat ja d'una d'estes beques durant l'any e) No mantindre cap relació contractual amb l'empresa, ni tindre una relació de parentiu fins a tercer grau amb components dels òrgans de direcció o tutors de les empreses. REQUISITS DE LES EMPRESES Autònoms, microempreses i xicotetes i mitjanes empreses (PYME's), amb menys de 250 treballadors i que el volum de negocis anual no excedisca de 50 milions d'euros o el balanç general anual no supere els 43 milions d'euros. CARACTERÍSTIQUES DE LES PRÀCTIQUES Pràctiques es realitzaran entre l'1 de març i el 30 de setembre de La duració serà de 3 mesos a jornada completa (8 hores/dia). De manera excepcional, la duració podrà ser de 6 mesos de mitja jornada (4 hores/dia). DOTACIÓ ECONÒMICA El Banc Santander aporta una bossa màxima a cada estudiant de (impostos inclosos) per cada beca. Pàgina 1 de 3

2 PROCEDIMENT PER ALS ESTUDIANTS 1. Omplir el formulari de sol licitud de la Beca Santander-CRUE-CEPYME en 2. Inscriure's en la web NOTA: En la web del Santander no cal pujar cap document. 3. Si l'estudiant aporta la seua empresa, l'empresa ha de seguir el procediment indicat en el següent apartat. 4. Si l'estudiant no aporta empresa, ha d'esperar a ser proposat a una empresa per ADEIT. PROCEDIMENT PER A LES EMPRESES 1. L'empresa que tinga l'estudiant, haurà d'enviar a ADEIT el document de 'Comunicació d'estudiant seleccionat Beca Santander Universitat de València' 2. Inscriure's en la web 3. Si l'empresa no té l'estudiant enviarà omplit el formulari 'Oferta de pràctica Beca Santander Universitat de València' a ADEIT qui li proposarà a l'estudiant per a la seua selección. CRITERIS DE PREFERÈNCIA DE CONCESSIÓ DE LES BEQUES Criteris fixats pel Comité del Programa de Beques de la Universitat de València, segons orde d'importància: 1. Estudiants que aporten la seua empresa de pràctiques, d'acord amb el procediment, tant d estudiants com d empreses. 2. Pràctiques que tinguen una duració de 3 mesos a temps complet (8 hores/dia). 3. Les empreses que assumisquen un compromís d'ampliar en 3 mesos més la duració inicial de les pràctiques, assumint el pagament mínim de 600 /mes per estudiant. 4. Els estudiants de la Universitat de València matriculats de totes les assignatures que els queden per a finalitzar els seus estudis; o estudiants de màsters oficials que hagen de realitzar les pràctiques de la seua titulació oficial. 5. Els estudiants matriculats en titulacions oficials. 6. Les pràctiques curriculars, és a dir, les que es corresponen amb una assignatura. 7. Empreses que col laboren habitualment amb la Universitat de València. 8. Data i hora de recepció del document de comunicació d'alumne seleccionat. Pàgina 2 de 3

3 PRESENTACIÓ DE SOL LICITUDS Fins al 31 de gener de RESOLUCIÓ La resolució de la convocatòria es publicarà a partir de la primera quinzena de febrer de INFORMACIÓ i en Pàgina 3 de 3

4 194 Becas Santander CRUE CEPYME Prácticas en Empresa para estudiantes de la Universitat de València Curso 2012/2013 OBJETIVOS Promover la realización de prácticas entre los estudiantes de la Universitat de València, facilitando su posterior inserción profesional. Aumentar y reforzar la colaboración de las pymes con la Universitat de València para la realización de prácticas formativas. Facilitar a las pymes la acogida de estudiantes en prácticas. REQUISITOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA Los estudiantes deberán reunir todos y cada uno de los siguientes requisitos: a) Estar matriculados en cualquier titulación de la Universitat de València. b) Haber superado el 50 por ciento de los créditos necesarios para obtener su título y cumplir los requisitos específicos de la titulación. c) En el caso de que se trate de un máster, estar matriculado de todos los créditos necesarios para obtener el título. d) No haber disfrutado ya de una de estas becas durante el año e) No mantener relación contractual alguna con la empresa, ni tener una relación de parentesco hasta tercer grado con componentes de los órganos de dirección o tutores de las empresas. REQUISITOS DE LAS EMPRESAS Autónomos, microempresas y pequeñas y medianas empresas (PYME s), con menos de 250 trabajadores y cuyo volumen de negocios anual no exceda de 50 millones de euros o cuyo balance general anual no supere los 43 millones de euros. CARACTERÍSTICAS DE LAS PRÁCTICAS Prácticas se realizarán entre el 1 de marzo y el 30 de septiembre de La duración será de 3 meses a jornada completa (8 horas/día). De manera excepcional, la duración podrá ser de 6 meses de media jornada (4 horas/día). DOTACIÓN ECONÓMICA El Banco Santander aporta una bolsa máxima a cada estudiante de (impuestos incluidos) por cada beca. Página 1 de 3

5 PROCEDIMIENTO PARA LOS ESTUDIANTES 1. Cumplimentar el formulario de solicitud de la Beca Santander-CRUE- CEPYME en 2. Inscribirse en la web NOTA: En la web del Santander no hay que subir ningún documento. 3. Si el estudiante aporta su empresa, la empresa debe seguir el procedimiento indicado en el siguiente apartado. 4. Si el estudiante no aporta empresa, debe esperar a ser propuesto a una empresa por ADEIT. PROCEDIMIENTO PARA LAS EMPRESAS 1. La empresa que tenga al estudiante deberá enviar a ADEIT el documento de Comunicación de estudiante seleccionado Beca Santander Universitat de València 2. Inscribirse en la web 3. Si la empresa no tiene al estudiante enviará cumplimentado el formulario Oferta de práctica Beca Santander Universitat de València a ADEIT quien le propondrá al estudiante para su selección CRITERIOS DE PREFERENCIA DE CONCESIÓN DE LAS BECAS Criterios fijados por el Comité del Programa de Becas de la Universitat de València, según orden de importancia: 1. Estudiantes que aporten su empresa de prácticas, de acuerdo con el procedimiento, tanto de estudiantes como de empresas. 2. Prácticas que tengan una duración de 3 meses a tiempo completo (8 horas/día). 3. Las empresas que asuman un compromiso de ampliar en 3 meses más la duración inicial de las prácticas, asumiendo el pago mínimo de 600 /mes por estudiante. 4. Los estudiantes de la Universitat de València matriculados de todas las asignaturas que les queden para finalizar sus estudios; o estudiantes de másteres oficiales que tengan que realizar las prácticas de su titulación oficial. 5. Los estudiantes matriculados en titulaciones oficiales. 6. Las prácticas curriculares, es decir, las que se corresponden con una asignatura. 7. Empresas que colaboren habitualmente con la Universitat de València. Página 2 de 3

6 8. Fecha y hora de recepción del documento de comunicación de alumno seleccionado. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Hasta el 31 de enero de RESOLUCIÓN La resolución de la convocatoria se publicará a partir de la primera quincena de febrero de INFORMACIÓN y en Página 3 de 3

NOTA INFORMATIVA Programa Becas SANTANDER CRUE CEPYME Prácticas en Empresa Convocatorias 11/12 y 12/13. Objetivo

NOTA INFORMATIVA Programa Becas SANTANDER CRUE CEPYME Prácticas en Empresa Convocatorias 11/12 y 12/13. Objetivo NOTA INFORMATIVA Programa Becas SANTANDER CRUE CEPYME Prácticas en Empresa Convocatorias 11/12 y 12/13 Objetivo Promover la realización de prácticas profesionales de 5.000 estudiantes matriculados en las

Más detalles

Programa Becas SANTANDER CRUE CEPYME Prácticas en Empresa Términos y Condiciones Generales Convocatoria 2013-2014

Programa Becas SANTANDER CRUE CEPYME Prácticas en Empresa Términos y Condiciones Generales Convocatoria 2013-2014 Programa Becas SANTANDER CRUE CEPYME Prácticas en Empresa Términos y Condiciones Generales Convocatoria 2013-2014 I. Objetivos En virtud del Programa Becas Santander CRUE CEPYME Prácticas en Empresa (en

Más detalles

ANEXO I. Programa Becas SANTANDER CRUE CEPYME Prácticas en Empresa Términos y Condiciones Generales Convocatoria 2015-2016

ANEXO I. Programa Becas SANTANDER CRUE CEPYME Prácticas en Empresa Términos y Condiciones Generales Convocatoria 2015-2016 ANEXO I Programa Becas SANTANDER CRUE CEPYME Prácticas en Empresa Términos y Condiciones Generales Convocatoria 2015-2016 I. Objetivos En virtud del Programa Becas Santander CRUE CEPYME Prácticas en Empresa

Más detalles

Programa Becas SANTANDER CRUE CEPYME Prácticas en Empresa Bases Convocatoria 2012-2013

Programa Becas SANTANDER CRUE CEPYME Prácticas en Empresa Bases Convocatoria 2012-2013 Programa Becas SANTANDER CRUE CEPYME Prácticas en Empresa Bases Convocatoria 2012-2013 Objetivos En virtud del Programa Becas Santander CRUE CEPYME Prácticas en Empresa (en lo sucesivo el Programa ) se

Más detalles

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015 Dades d identificació de la persona sol licitant / Datos de identificación de la persona solicitante Nom / Nombre Primer cognom / Primer apellido Segon cognom / Segundo apellido Tipus identificador / Tipo

Más detalles

TFGs d oferta pública i concertats:

TFGs d oferta pública i concertats: Guia ràpida per a donar d'alta un TFG/TFM A continuació es detalla una guia ràpida per a donar d alta un TFG, el procediment a seguir dependrà del tipus de TFG TFGs d oferta pública i concertats: Els passos

Más detalles

BECAS IBEROAMÉRICA. ESTUDIANTES DE GRADO. SANTANDER UNIVERSIDADES,

BECAS IBEROAMÉRICA. ESTUDIANTES DE GRADO. SANTANDER UNIVERSIDADES, Resolución nº: 428/2015 Fecha: 27/03/2015 En relación con el PROGRAMA BECAS IBEROAMÉRICA. ESTUDIANTES DE GRADO. SANTANDER UNIVERSIDADES, el Rector de la Universidad de Extremadura en espera de que Santander

Más detalles

NORMATIVA DE LAS PRÁCTICAS DE EMPRESA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE DISEÑO ESDI,

NORMATIVA DE LAS PRÁCTICAS DE EMPRESA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE DISEÑO ESDI, NORMATIVA DE LAS PRÁCTICAS DE EMPRESA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE DISEÑO ESDI, centro adscrito a la UNIVERSIDAD RAMON LLULL. Actualizada: curso 2014-2015 INTRODUCCIÓN Las prácticas en empresa tienen la función

Más detalles

BASES PER A LA CONCESSIÓ DELS PREMIS AL COMERÇ A LA CIUTAT DE BENICARLÓ

BASES PER A LA CONCESSIÓ DELS PREMIS AL COMERÇ A LA CIUTAT DE BENICARLÓ BASES PER A LA CONCESSIÓ DELS PREMIS AL COMERÇ A LA CIUTAT DE BENICARLÓ Primera: Convocatòria La Regidoria de Comerç i Turisme de l'ajuntament convoca els Premis al Comerç 2015, amb l'objectiu de promoure

Más detalles

BECAS Y AYUDAS. 2ª Convocatoria del Programa de movilidad ERASMUS + Becas de Colaboración para el Programa de visitas de alumnado de secundaria

BECAS Y AYUDAS. 2ª Convocatoria del Programa de movilidad ERASMUS + Becas de Colaboración para el Programa de visitas de alumnado de secundaria BECAS Y AYUDAS Este es un calendario orientativo de convocatorias de becas y ayudas que pueden ser de interés para el alumnado, no obstante, cada convocatoria tendrá un plazo determinado de entrega de

Más detalles

INFORMACIONS INSCRIPCIÓ CURS Grups Places 1 20

INFORMACIONS INSCRIPCIÓ CURS Grups Places 1 20 ESCOLA MUNICIPAL D ADULTS / E.P.A. AJUNTAMENT DE BÉTERA Avinguda València, 26 961 601 874 INFORMACIONS INSCRIPCIÓ CURS Grups Places Curs Participació i Preparació per altres programes formatius / Curso

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DEL GRAU EN PSICOLOGIA (CURS 2009-2010)

INFORME DE SEGUIMENT DEL GRAU EN PSICOLOGIA (CURS 2009-2010) INFORME DE SEGUIMENT DEL GRAU EN PSICOLOGIA (CURS 2009-2010) Informe de seguimiento del Grado en Psicología (Curso 2009-2010) Departament de Psicologia Barcelona, abril 2011 PRESENTACIÓ DE LA TITULACIÓ

Más detalles

CONVOCATÒRIA DE BEQUES UA-USAC 2013 CONVOCATORIA DE BECAS UA-USAC 2013

CONVOCATÒRIA DE BEQUES UA-USAC 2013 CONVOCATORIA DE BECAS UA-USAC 2013 Títol: CONVOCATÒRIA DE BEQUES UA-USAC 2013 Categoria: CONVOCATÒRIES I CONCURSOS Òrgan: Vicerector de Relacions Internacionals Data d'aprovació: 8 de març de 2013 Titulo: CONVOCATORIA DE BECAS UA-USAC 2013

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011

INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011 GRAU EN PSICOLOGIA GRADO EN PSICOLOGÍA INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011 Departament de Psicologia i Ciències de l'educació Barcelona, maig 2012 2 PRESENTACIÓ

Más detalles

Calendario académico administrativo

Calendario académico administrativo Calendario académico administrativo 1. Acceso y admisión a la Universidad 1.2. Pruebas de acceso a la universidad y preinscripción universitaria (*) Preinscripción junio Del 02.06 al 03.07.2015 Celebración

Más detalles

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2012-2013 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2012-2013 Departament de Dret i Ciències

Más detalles

Másteres oficiales con vinculación a Doctorados con Mención de Calidad en la UIB

Másteres oficiales con vinculación a Doctorados con Mención de Calidad en la UIB La movilidad de estudiantes iberoamericanos es un componente deseable en la formación universitaria de éstos y un medio para mejorar tanto la calidad de la enseñanza como la de la investigación, constituyendo

Más detalles

DOSSIER CCAA VALENCIA

DOSSIER CCAA VALENCIA DOSSIER CCAA VALENCIA Cursos gratuitos 2011 ÁREA 1: INFORMÁTICA Ofimática de Usuario/Ofimática en General.. Mixta (90 h): Presencial (23 h) + Distancia (67 h) MÓDULO 1. PROCESADOR DE TEXTO. MÓDULO 2. BASE

Más detalles

NORMATIVA DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS

NORMATIVA DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS NORMATIVA DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir EXPOSICIÓN DE MOTIVOS La presente normativa pretende dar respuesta al cambio experimentado por el sistema

Más detalles

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad Conselleria de Sanitat CORRECCIÓ d errades de l Orde 5/2013, de 3 de setembre, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula el procediment d habilitació del personal dels vehicles de transport sanitari

Más detalles

GRADO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS GUÍA ACADÉMICA Y DE ORIENTACIÓN PARA LA MATRÍCULA. Curso

GRADO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS GUÍA ACADÉMICA Y DE ORIENTACIÓN PARA LA MATRÍCULA. Curso Universitat de Lleida Escola Tècnica Superior d Enginyeria Agrària Curso GUÍA ACADÉMICA Y DE ORIENTACIÓN PARA LA MATRÍCULA GRADO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS Contenido 1 PRESENTACIÓN...4 2 ACCESO

Más detalles

IV.4. NOTAS DE INTERÉS

IV.4. NOTAS DE INTERÉS IV.4. NOTAS DE INTERÉS Para obtener la beca, todos los alumnos deben reunir los requisitos académicos y económicos establecidos en el Real Decreto 472/2014, de 13 de junio y en la Convocatoria, debiendo

Más detalles

ESTUDIANTES QUE CONTINÚAN ESTUDIOS

ESTUDIANTES QUE CONTINÚAN ESTUDIOS Versión valenciano GRADO EN ENFERMERÍA CONTENIDO SOBRE VIRTUAL DE MATRÍCULA Curso académico 2015-16 ESTUDIANTES QUE CONTINÚAN ESTUDIOS INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA FACULTAD INSTRUCCIONES DE MATRÍCULA Y

Más detalles

REGLAMENTO DEL PRÁCTICUM DE LA FACULTAD DE DERECHO UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

REGLAMENTO DEL PRÁCTICUM DE LA FACULTAD DE DERECHO UNIVERSIDAD DE VALLADOLID REGLAMENTO DEL PRÁCTICUM DE LA FACULTAD DE DERECHO UNIVERSIDAD DE VALLADOLID CAPÍTULO PRIMERO NORMAS GENERALES Artículo 1. Objetivo y fines del Prácticum 1. El Prácticum se configura como una asignatura

Más detalles

RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció

RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, de la convocatòria d ajudes per als centres d educació especial, les unitats

Más detalles

PRÀCTIQUES en EMPRESA

PRÀCTIQUES en EMPRESA PRÀCTIQUES en EMPRESA Grau de Física Grau d Enginyeria Electrònica de Telecomunicació Grau d Enginyeria Biomèdica Màsters PRÀCTIQUES EN EMPRESA NORMATIVA Les pràctiques externes són una activitat de naturalesa

Más detalles

CONVOCATÒRIA DE PROJECTES. Servei de Recerca 16; 17 i 18 de setembre de 2014

CONVOCATÒRIA DE PROJECTES. Servei de Recerca 16; 17 i 18 de setembre de 2014 SESSIÓ INFORMATIVA CONVOCATÒRIA DE PROJECTES D INVESTIGACIÓ DEL PLAN ESTATAL 2014 Servei de Recerca 16; 17 i 18 de setembre de 2014 Projectes d Investigació Fonamental no orientada El pressupost La pregunta

Más detalles

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011 Departament de Dret i Ciències

Más detalles

Base Beca. Programa de Becas MAEC-AECID de Cooperación al Desarrollo

Base Beca. Programa de Becas MAEC-AECID de Cooperación al Desarrollo Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) División Cooperación Internacional Base Beca Ofrecimiento N : 11638 Curso: Descripción: Programa de Becas MAEC-AECID de Cooperación al Desarrollo Convocado por

Más detalles

BECA 6.000 JUNTA DE ANDALUCÍA

BECA 6.000 JUNTA DE ANDALUCÍA BECA 6.000 JUNTA DE ANDALUCÍA En el curso 2009/2010 la Consejería de Educación puso en marcha la convocatoria de la BECA 6000, como una medida que pretende, por una parte, prevenir el abandono prematuro

Más detalles

ORDENE ORDENO. 5. La denominació d estes ensenyances en la modalitat d educació

ORDENE ORDENO. 5. La denominació d estes ensenyances en la modalitat d educació Conselleria d Educació ORDE de 23 de juny de 2008, de la Conselleria d Educació, per la qual es regula l organització i el funcionament de l ensenyança d anglés del nivell bàsic i del nivell intermedi,

Más detalles

Becas de Colaboración con la Oficina de Movilidad -2014-

Becas de Colaboración con la Oficina de Movilidad -2014- Becas de Colaboración con la Oficina de Movilidad -2014- OBJETIVO Se trata de un complemento no reglado de formación que tiene por objeto participar activamente en la difusión de los programas de movilidad

Más detalles

Proceso de inscripción

Proceso de inscripción Procedimiento de gestión del Programa Becas SANTANDER CRUE-CEPYME Prácticas en Empresa de la Universidad Autónoma de Barcelona, a través de Treball Campus La Universidad Autónoma de Barcelona, adherida

Más detalles

I.- AYUDAS PARA CONTRATOS TORRES QUEVEDO

I.- AYUDAS PARA CONTRATOS TORRES QUEVEDO I.- AYUDAS PARA CONTRATOS TORRES QUEVEDO 1. Objetivo La concesión de ayudas de una duración de tres años a, centros tecnológicos de ámbito estatal, centros de apoyo a la innovación tecnológica de ámbito

Más detalles

CONVOCATORIAS DE AYUDAS DE LIBROS DE TEXTO PARA EL CURSO 2007/2008

CONVOCATORIAS DE AYUDAS DE LIBROS DE TEXTO PARA EL CURSO 2007/2008 CONVOCATORIAS DE AYUDAS DE LIBROS DE TEXTO PARA EL CURSO 2007/2008 1. Normativa Orden 7520/2006, de 22 de diciembre, de la Consejería de Educación, por la que se aprueban las bases y se convocan ayudas

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 17 Miércoles 20 de enero de 2016 Sec. III. Pág. 5107 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 515 Orden PRE/20/2016, de 12 de enero, por la que se concretan determinados aspectos del

Más detalles

PROGRAMA DE BECAS IBEROAMÉRICA. ESTUDIANTES DE GRADO. SANTANDER UNIVERSIDADES - UNIVERSIDAD DE CÁDIZ CURSO 2015/2016

PROGRAMA DE BECAS IBEROAMÉRICA. ESTUDIANTES DE GRADO. SANTANDER UNIVERSIDADES - UNIVERSIDAD DE CÁDIZ CURSO 2015/2016 PROGRAMA DE BECAS IBEROAMÉRICA. ESTUDIANTES DE GRADO. SANTANDER UNIVERSIDADES - UNIVERSIDAD DE CÁDIZ CURSO 2015/2016 La Universidad de Cádiz, a través de la financiación del Banco Santander y de su programa

Más detalles

2.- En cas de necessitat una atenció posterior a la prestada en primera instància, quan indiquen en urgències la necessitat un seguiment per un

2.- En cas de necessitat una atenció posterior a la prestada en primera instància, quan indiquen en urgències la necessitat un seguiment per un RAM ACCIDENTS NUM. PÒLISSA: 50060362 CONSELLERIA DE EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT DIRECCIÓN GENERAL D ESPORT JOCS ESPORTIUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA PROTOCOL D'ACTUACIÓ PER ALS ASSEGURATS

Más detalles

Becas de investigación para doctorandos y jóvenes científicos Modalidad: Doctorado entero en una universidad alemana

Becas de investigación para doctorandos y jóvenes científicos Modalidad: Doctorado entero en una universidad alemana www.daad.org.ar Centro de Información Buenos Aires Avenida Corrientes 319, 1043 Buenos Aires Becas de investigación para doctorandos y jóvenes científicos Modalidad: Doctorado entero en una universidad

Más detalles

BASES GENERALES DEL PROGRAMA BECAS IBEROAMÉRICA. ESTUDIANTES DE GRADO. SANTANDER UNIVERSIDADES CONVOCATORIA 2013/14

BASES GENERALES DEL PROGRAMA BECAS IBEROAMÉRICA. ESTUDIANTES DE GRADO. SANTANDER UNIVERSIDADES CONVOCATORIA 2013/14 BASES GENERALES DEL PROGRAMA BECAS IBEROAMÉRICA. ESTUDIANTES DE GRADO. SANTANDER UNIVERSIDADES CONVOCATORIA 2013/14 El Programa Becas Iberoamérica. Estudiantes de Grado. Santander Universidades (en lo

Más detalles

Beques Daniel Bravo. per a estades curtes a l'estranger d'investigació biomèdica. Bases convocatòria 2015

Beques Daniel Bravo. per a estades curtes a l'estranger d'investigació biomèdica. Bases convocatòria 2015 Beques Daniel Bravo per a estades curtes a l'estranger d'investigació biomèdica Bases convocatòria 2015 Objectiu Beneficiaris La Fundació Privada Daniel Bravo Andreu presenta la convocatòria 2015 de les

Más detalles

2. NORMATIVA SICUE 6

2. NORMATIVA SICUE 6 2. NORMATIVA SICUE 6 SISTEMA DE INTERCAMBIO ENTRE CENTROS UNIVERSITARIOS ESPAÑOLES (SICUE) Curso 2006-2007 ÍNDICE - Introducción - Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles: A) Principios

Más detalles

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS TIPUS DE CONVALIDACIONS Aquest document recull les possibles convalidacions de mòduls i unitats formatives del cicle formatiu de grau superior ICA0 Administració de sistemes,

Más detalles

Fondo de Becas Colombia Biodiversa Una puerta al conocimiento. Bases I convocatoria 2016

Fondo de Becas Colombia Biodiversa Una puerta al conocimiento. Bases I convocatoria 2016 Fondo de Becas Colombia Biodiversa Una puerta al conocimiento 2005 2016, once años apoyando jóvenes investigadores Bases I convocatoria 2016 1. Propósito de las Becas Colombia Biodiversa Estimular la investigación

Más detalles

PRÁCTICAS ADMINISTRATIVAS

PRÁCTICAS ADMINISTRATIVAS DIPLOMATURA EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROGRAMA DE LA ASIGNATURA PRÁCTICAS ADMINISTRATIVAS Código: 445 (16 créditos) CURSO 2011-12 Coordinadora: Mª Teresa Balaguer Coll Departamento de Finanzas

Más detalles

BEQUES 2011. Becas de investigación para cocineros y científicos

BEQUES 2011. Becas de investigación para cocineros y científicos BECAS ALÍCIA BEQUES Becas de investigación para cocineros y científicos Convocatoria 2010 Presentación La FUNDACIÓN ALÍCIA es un centro de investigación dedicado a la innovación en cocina y a la difusión

Más detalles

PROGRAMA DE MOVILIDAD NO EUROPEA CURSO 2016-2017

PROGRAMA DE MOVILIDAD NO EUROPEA CURSO 2016-2017 PROGRAMA DE MOVILIDAD NO EUROPEA CURSO 2016-2017 BASES DE LA CONVOCATORIA Por medio de esta convocatoria, los y las estudiantes de la Universidad de Alicante pueden realizar una parte de sus estudios en

Más detalles

Grado en Ingeniería Electrónica Industrial Grado en Ingeniería Electrónica de Telecomunicación Grado en Ingeniería Informática Grado en Ingeniería

Grado en Ingeniería Electrónica Industrial Grado en Ingeniería Electrónica de Telecomunicación Grado en Ingeniería Informática Grado en Ingeniería Grado en Ingeniería Electrónica Industrial Grado en Ingeniería Electrónica de Telecomunicación Grado en Ingeniería Informática Grado en Ingeniería Multimedia Grado en Ingeniería Química Grado en Ingeniería

Más detalles

Conselleria de Empresa, Universitat i Ciència. Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia. 40340 21 12 2006 DOGV núm. 5.412. g) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria de Empresa, Universitat i Ciència. Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia. 40340 21 12 2006 DOGV núm. 5.412. g) ALTRES ASSUMPTES 40340 21 12 2006 DOGV núm. 5.412 Apartat quart Es delega en el director general d Investigació, Desenrotllament i Innovació Agropecuària la concessió i denegació de les ajudes previstes en la present resolució.

Más detalles

b) Tener una edad comprendida entre dieciocho y treinta y cinco años, ambos inclusive.

b) Tener una edad comprendida entre dieciocho y treinta y cinco años, ambos inclusive. Que es Bono Joven de la Junta de Andalucía? Es una medida de carácter económico destinada a favorecer la contratación. Quien lo solicita? Jóvenes que reúnan todos los requisitos siguientes: a) Tener la

Más detalles

Se accede desde el enlace que aparece en el correo electrónico que le hemos enviado con el usuario y la clave de acceso. Es esta dirección:

Se accede desde el enlace que aparece en el correo electrónico que le hemos enviado con el usuario y la clave de acceso. Es esta dirección: Se accede desde el enlace que aparece en el correo electrónico que le hemos enviado con el usuario y la clave de acceso. Es esta dirección: https://e-ujier.uji.es/pls/www/!gri_www.euji22276 Si es la primera

Más detalles

CONVOCATÒRIA ÚNICA ERASMUS+ ESTUDIS I PROGRAMA PROPI ESTUDIS CURS 2016/2017 (no inclou places de la University of California).

CONVOCATÒRIA ÚNICA ERASMUS+ ESTUDIS I PROGRAMA PROPI ESTUDIS CURS 2016/2017 (no inclou places de la University of California). CONVOCATÒRIA ÚNICA ERASMUS+ ESTUDIS I PROGRAMA PROPI ESTUDIS CURS 2016/2017 (no inclou places de la University of California). CONDICIONS GENERALS Es presenta la convocatòria única general del Programa

Más detalles

Conselleria d Educació Conselleria de Educación

Conselleria d Educació Conselleria de Educación Conselleria d Educació ORDE 11/2011, de 28 de febrer, de la Conselleria d Educació, per la qual es convoquen les ajudes de l aportació complementària per als beneficiaris, estudiants de cicles formatius

Más detalles

ANUNCIO CONTRATACIÓN TEMPORAL FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN

ANUNCIO CONTRATACIÓN TEMPORAL FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN Departamento de Salud Valencia-Hospital General ANUNCIO CONTRATACIÓN TEMPORAL FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN (Convocatoria BS/55/15) El Consorcio Hospital General Universitario

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 5 de juny 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s establix el procés de preinscripció

Más detalles

RESUMEN DE LA INFORMACIÓN SOBRE EL NUEVO SISTEMA DE BECAS PARA ESTUDIAR EN LA UNIVERSIDAD *

RESUMEN DE LA INFORMACIÓN SOBRE EL NUEVO SISTEMA DE BECAS PARA ESTUDIAR EN LA UNIVERSIDAD * RESUMEN DE LA INFORMACIÓN SOBRE EL NUEVO SISTEMA DE BECAS PARA ESTUDIAR EN LA UNIVERSIDAD * CURSO 2013-14 Preguntas generales 1. 1. Quién puede solicitar estas becas y qué requisitos generales deben reunir?

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Conselleria de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Conselleria de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 17/2013, de 15 d abril, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l ensenyament

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport ORDRE 16/2016, de 20 de maig, de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les proves d accés a cicles formatius

Más detalles

Procedimiento interno para los alumnos/as de cursos de Formación Permanente y Títulos Propios: Máster Propios y Expertos Universitarios

Procedimiento interno para los alumnos/as de cursos de Formación Permanente y Títulos Propios: Máster Propios y Expertos Universitarios Procedimiento interno para los alumnos/as de cursos de Formación Permanente y Títulos Propios: Máster Propios y Expertos Universitarios 1. Tipos de cursos Los cursos de Formación Permanente y Títulos Propios

Más detalles

Becas y ayudas económicas

Becas y ayudas económicas El presente documento pretende brindar una ayuda al candidato interesado en cursar un programa de postgrado en la Universidad Europea de Madrid. Los datos en él contenidos han sido tomados de los organismos

Más detalles

Términos y Condiciones Generales. PROGRAMA PARA LA INSERCIÓN PROFESIONAL DE LOS TITULADOS UNIVERSITARIOS Convocatoria 2014-2015

Términos y Condiciones Generales. PROGRAMA PARA LA INSERCIÓN PROFESIONAL DE LOS TITULADOS UNIVERSITARIOS Convocatoria 2014-2015 Términos y Condiciones Generales PROGRAMA PARA LA INSERCIÓN PROFESIONAL DE LOS TITULADOS UNIVERSITARIOS Convocatoria 2014-2015 I. Objetivos En virtud del Programa para la Inserción Profesional de los Titulados

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE EDUCACIÓN

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE EDUCACIÓN Núm. 123 Martes 24 de mayo de 2011 Sec. III. Pág. 51706 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE EDUCACIÓN 9048 Orden EDU/1345/2011, de 17 de mayo, por la que se convocan becas para la participación en un

Más detalles

CONVOCATORIA DE AYUDAS eida3-ceia3 PARA LA REALIZACIÓN DE ESTANCIAS EN 2014 PARA LA OBTENCIÓN DE LA MENCIÓN INTERNACIONAL EN EL TÍTULO DE DOCTOR

CONVOCATORIA DE AYUDAS eida3-ceia3 PARA LA REALIZACIÓN DE ESTANCIAS EN 2014 PARA LA OBTENCIÓN DE LA MENCIÓN INTERNACIONAL EN EL TÍTULO DE DOCTOR CONVOCATORIA DE AYUDAS eida3-ceia3 PARA LA REALIZACIÓN DE ESTANCIAS EN 2014 PARA LA OBTENCIÓN DE LA MENCIÓN INTERNACIONAL EN EL TÍTULO DE DOCTOR El proyecto ceia3 (Agro Alimentación Andalucía), constituido

Más detalles

CURSO 2014-2015 CUID

CURSO 2014-2015 CUID CURSO 2014-2015 CUID 1 CURSO 2014-2015 CUID (CENTRO UNIVERSITARIO DE IDIOMAS A DISTANCIA) Nivel A1- Iniciación Nivel A1 Elemental Nivel A2- Prebásico Nivel A2 Básico Nivel B1 Intermedio Nivel B2 Avanzado

Más detalles

PROGRAMAS DE MOVILIDAD CONVOCATORIA PROGRAMA AMÉRICA LATINA - ESTADOS UNIDOS CURSO 2014-2015

PROGRAMAS DE MOVILIDAD CONVOCATORIA PROGRAMA AMÉRICA LATINA - ESTADOS UNIDOS CURSO 2014-2015 PROGRAMAS DE MOVILIDAD CONVOCATORIA PROGRAMA AMÉRICA LATINA - ESTADOS UNIDOS CURSO 2014-2015 1. DEFINICIÓN Y OBJETIVOS La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en su línea de favorecer la internacionalización

Más detalles

CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE MOVILIDAD INTERNACIONAL AMERICAMPUS 2014 MOVILIDADES JULIO A DICIEMBRE DE 2015

CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE MOVILIDAD INTERNACIONAL AMERICAMPUS 2014 MOVILIDADES JULIO A DICIEMBRE DE 2015 Número de Resolución: 985/2014 Fecha: 18/11/2014 CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE MOVILIDAD INTERNACIONAL AMERICAMPUS 2014 MOVILIDADES JULIO A DICIEMBRE DE 2015 En relación con el Programa de movilidad internacional

Más detalles

UNIVERSIDAD DEL ISTMO TÍTULO: POLÍTICA DE BECAS Y DE CONVENIOS CÓDIGO: UDIPO04-P.04 REVISIÓN: 00 FECHA: 26/04/2012

UNIVERSIDAD DEL ISTMO TÍTULO: POLÍTICA DE BECAS Y DE CONVENIOS CÓDIGO: UDIPO04-P.04 REVISIÓN: 00 FECHA: 26/04/2012 UNIVERSIDAD DEL ISTMO TÍTULO: POLÍTICA DE BECAS Y DE CONVENIOS CÓDIGO: UDIPO04-P.04 REVISIÓN: 00 FECHA: 26/04/2012 Objetivo: Alcance: Procedimiento Tener documentado las opciones de Convenios y Becas que

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport ORDRE 30/2016, de 20 de juny, de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s estableixen les bases reguladores de les

Más detalles

ANNEX II / ANEXO II. Valoració individual de la Comissió núm. Valoración individual de la Comisión núm. de la plaça núm. de la plaza núm.

ANNEX II / ANEXO II. Valoració individual de la Comissió núm. Valoración individual de la Comisión núm. de la plaça núm. de la plaza núm. ANNEX II / ANEXO II Valoració individual de la Comissió núm. Valoración individual de la Comisión núm. 8.1 de la plaça núm. de la plaza núm. DC02950 Categoria: Categoría: PROFESSOR/A ASSOCIAT/ADA LOU PROFESOR/A

Más detalles

A continuación, hemos extraído los aspectos más importantes del Real Decreto referentes al acceso de becas en estos aspectos. Beca por residencia

A continuación, hemos extraído los aspectos más importantes del Real Decreto referentes al acceso de becas en estos aspectos. Beca por residencia Análisis del Real Decreto de Becas 2013 Desde FADAE hemos elaborado este documento explicativo sobre el nuevo Real Decreto de becas con el objeto de informar a todos y todas los y las estudiantes sobre

Más detalles

Programa Becas SANTANDER PYME Prácticas en Empresa Bases Convocatoria 2015

Programa Becas SANTANDER PYME Prácticas en Empresa Bases Convocatoria 2015 Programa Becas SANTANDER PYME Prácticas en Empresa Bases Convocatoria 2015 El Programa Becas Santander Pyme- Prácticas en Empresas (en lo sucesivo el Programa ) facilitará y promoverá que 50 estudiantes

Más detalles

Recursos Humanos en Investigación y Desarrollo

Recursos Humanos en Investigación y Desarrollo enero 2009 www.bibliopos.es Recursos Humanos en Investigación y Desarrollo Artículo 149.1.15ª de la Constitución. Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica

Más detalles

Presentación...5. 1. Convocatoria...6. 2. Dotación económica...7. 3. Requisitos de los solicitantes...7. 4. Solicitud y documentación...

Presentación...5. 1. Convocatoria...6. 2. Dotación económica...7. 3. Requisitos de los solicitantes...7. 4. Solicitud y documentación... Becas de postgrado en Seguros, Prevención, Salud y Medio Ambiente 2013-2014 Índice Presentación...5 1. Convocatoria...6 2. Dotación económica...7 3. Requisitos de los solicitantes...7 4. Solicitud y documentación...8

Más detalles

ORDENE ORDENO DISPOSICIÓ ADDICIONAL DISPOSICIÓN ADICIONAL

ORDENE ORDENO DISPOSICIÓ ADDICIONAL DISPOSICIÓN ADICIONAL Conselleria de Benestar Social ORDE 14/2013, de 2 d agost, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es convoquen beques per a la realització de cursos d idiomes durant l any 2013 per a jóvens

Más detalles

Curso Práctico: Comercio Electrónico para Pymes

Curso Práctico: Comercio Electrónico para Pymes Curso Práctico: Comercio Electrónico para Pymes Titulación certificada por EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL Curso Práctico: Comercio Electrónico para Pymes Curso Práctico: Comercio Electrónico para Pymes Duración:

Más detalles

NORMATIVA DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS UNIVERSIDAD EUROPEA MADRID CANARIAS VALENCIA

NORMATIVA DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS UNIVERSIDAD EUROPEA MADRID CANARIAS VALENCIA NORMATIVA DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS UNIVERSIDAD EUROPEA MADRID CANARIAS VALENCIA Normativa de Prácticas Académicas Externas Universidad Europea. Madrid. Canarias. Valencia. Página 1 EXPOSICIÓN DE

Más detalles

Manual de usuario web GHD Fresc Manual d usuari web GHD Fresc. www.ghd.es

Manual de usuario web GHD Fresc Manual d usuari web GHD Fresc. www.ghd.es Manual de usuario web GHD Fresc Manual d usuari web GHD Fresc Septiembre de 2014 Setembre del 2014 Bienvenido a GHD Fresc Benvingut a GHD Fresc Estimado cliente, Le informamos que GHD Fresc lanza su nueva

Más detalles

Conselleria d Educació Conselleria de Educación

Conselleria d Educació Conselleria de Educación Conselleria d Educació ORDE de 20 de juliol de 2009, de la Conselleria d Educació per la qual s establix a la Comunitat Valenciana el règim d alternança entre formació i treball en les ensenyances de Formació

Más detalles

BASES GENERALES DEL PROGRAMA BECAS IBEROAMÉRICA. ESTUDIANTES DE PREGRADO. SANTANDER UNIVERSIDADES CONVOCATORIA 2015/16

BASES GENERALES DEL PROGRAMA BECAS IBEROAMÉRICA. ESTUDIANTES DE PREGRADO. SANTANDER UNIVERSIDADES CONVOCATORIA 2015/16 BASES GENERALES DEL PROGRAMA BECAS IBEROAMÉRICA. ESTUDIANTES DE PREGRADO. SANTANDER UNIVERSIDADES CONVOCATORIA 2015/16 El Programa Becas Iberoamérica. Estudiantes de Pregrado. Santander Universidades (en

Más detalles

3. Duración El periodo de disfrute de las becas se extenderá desde el 5 de septiembre de 2016 al 30 de junio de 2017.

3. Duración El periodo de disfrute de las becas se extenderá desde el 5 de septiembre de 2016 al 30 de junio de 2017. CONVOCATORIA DE BECAS DE EXCELENCIA QUEVEDO DE RESIDENCIA PARA ESTUDIOS DE GRADO EN LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ, CURSO 2016/2017 La Universidad de Alcalá convoca 30 Becas de Excelencia Quevedo dirigidas a

Más detalles

7è PREMI CONSELL MUNICIPAL D IMMIGRACIÓ DE BARCELONA BASES DE LA CONVOCATÒRIA 2015

7è PREMI CONSELL MUNICIPAL D IMMIGRACIÓ DE BARCELONA BASES DE LA CONVOCATÒRIA 2015 7è PREMI CONSELL MUNICIPAL D IMMIGRACIÓ DE BARCELONA BASES DE LA CONVOCATÒRIA 2015 Aquest document és un resum de les bases del 7è premi del Consell Municipal d Immigració de Barcelona. Conté, a més, informació

Más detalles

INDICADORS DEL GRAU EN LOGOPÈDIA

INDICADORS DEL GRAU EN LOGOPÈDIA INDICADORS DEL GRAU EN LOGOPÈDIA Estàndard 1 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-2015 2015-2016 1. Nombre de places ofertes 60 60 60 60 60-2. Nombre de sol licituds 100 46 39 27 35-3. Nombre de sol licituds

Más detalles

Técnico Superior en Realización de Proyectos de Audiovisuales y Espectáculos Página 1 de 11

Técnico Superior en Realización de Proyectos de Audiovisuales y Espectáculos Página 1 de 11 Técnico Superior en Realización de Proyectos de Audiovisuales y Espectáculos Página 1 de 11 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Orden ESD/ /2011, de XX de XXXXX, por la que se establece el currículo del ciclo formativo

Más detalles

Preparació per a l'accés a la universitat per a majors de 25 anys-presencial

Preparació per a l'accés a la universitat per a majors de 25 anys-presencial NORMATIVA REFERENT A LES PROVES D'ACCÉS ALS ESTUDIS UNIVERSITARIS DELS MÉS GRANS DE 25 ANYS. CURS 2015-2016 INFORMACIÓ GENERAL PROVES ACCÉS UNIVERSITAT CURS 2015-2016 Amb el nou Reial Decret 1892/2008,

Más detalles

CONVOCATORIA PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS LABORALES EN CAJAMAR

CONVOCATORIA PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS LABORALES EN CAJAMAR CONVOCATORIA PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS LABORALES EN CAJAMAR Primero.- Destinatarios de las becas de formación. Los destinatarios de las becas serán los titulados de Ciclos Formativos de Formación

Más detalles

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA PRÁCTICAS EN EMPRESA DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESARIALES

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA PRÁCTICAS EN EMPRESA DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESARIALES UNIVERSITAT JAUME I PROGRAMA DE LA ASIGNATURA PRÁCTICAS EN EMPRESA DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESARIALES Código: C38, A68 y A69 (16 + 5 + 5 = 26 créditos) (2011/2012) INDICE I. PRESENTACIÓN II. INTRODUCCIÓN

Más detalles

1. Antes de ir a la Universidad donde van a cursar sus estudios, deberán tener conocimiento exacto de:

1. Antes de ir a la Universidad donde van a cursar sus estudios, deberán tener conocimiento exacto de: INFORMACIÓN GENERAL PARA ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID QUE DISFRUTEN DE UNA AYUDA ERASMUS O DE LA PROPIA UNIVERSIDAD PARA REALIZAR ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO 1. Antes de ir a la Universidad donde

Más detalles

Comunicación de la Comisión. Ejemplo de declaración sobre la información relativa a la condición de PYME de una empresa (2003/C 118/03)

Comunicación de la Comisión. Ejemplo de declaración sobre la información relativa a la condición de PYME de una empresa (2003/C 118/03) 20.5.2003 Diario Oficial de la Unión Europea C 118/5 Comunicación de la Comisión Ejemplo de declaración sobre la información relativa a la condición de PYME de una empresa (2003/C 118/03) La presente Comunicación

Más detalles

Estas becas están destinadas a estudiantes con nacionalidad y residencia en países de Iberoamérica y Asia, preferentemente Brasil e India.

Estas becas están destinadas a estudiantes con nacionalidad y residencia en países de Iberoamérica y Asia, preferentemente Brasil e India. BECAS IBEROAMÉRICA + ASIA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID BANCO SANTANDER La Universidad de Valladolid, con el patrocinio del Banco Santander, convoca 27 becas para realizar estudios de Máster Universitario

Más detalles

NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO ACADÉMICO PARA ESTUDIANTES DE INTERCAMBIO EN EL MARCO DEL PROGRAMA SÓCRATES, OTROS PROGRAMAS INTERNACIONALES Y DE

NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO ACADÉMICO PARA ESTUDIANTES DE INTERCAMBIO EN EL MARCO DEL PROGRAMA SÓCRATES, OTROS PROGRAMAS INTERNACIONALES Y DE NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO ACADÉMICO PARA ESTUDIANTES DE INTERCAMBIO EN EL MARCO DEL PROGRAMA SÓCRATES, OTROS PROGRAMAS INTERNACIONALES Y DE CONVENIOS BILATERALES El constante incremento que la Universidad

Más detalles

ANEXO II. BASES CONVOCATORIA LIBERACIONES DE DOS HORAS PARA REALIZACIÓN DE CURSOS DE EUSKARA PARA EL 2016/2017 1. Objeto.

ANEXO II. BASES CONVOCATORIA LIBERACIONES DE DOS HORAS PARA REALIZACIÓN DE CURSOS DE EUSKARA PARA EL 2016/2017 1. Objeto. ANEXO II BASES CONVOCATORIA LIBERACIONES DE DOS HORAS PARA REALIZACIÓN DE CURSOS DE EUSKARA PARA EL 2016/2017 1. Objeto. Es objeto de la presente convocatoria la realización de cursos de euskara en las

Más detalles

PROGRAMA DE PRÁCTICAS EXTRACURRICULARES DE GRADO EN TRABAJO SOCIAL

PROGRAMA DE PRÁCTICAS EXTRACURRICULARES DE GRADO EN TRABAJO SOCIAL PROGRAMA DE PRÁCTICAS EXTRACURRICULARES DE GRADO EN TRABAJO SOCIAL FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL.UCLM [En este documento encontrarás la información básica para realizar prácticas fuera de los programas curriculares

Más detalles

REGLAMENTO DE BECAS FUNDACIÓN COOPEUCH

REGLAMENTO DE BECAS FUNDACIÓN COOPEUCH REGLAMENTO BECAS DE ESTUDIOS SUPERIORES FUNDACIÓN COOPEUCH REGLAMENTO DE BECAS FUNDACIÓN COOPEUCH I. DE LA CONVOCATORIA ARTÍCULO 1 La Fundación Coopeuch convocará anualmente a un proceso de postulación

Más detalles

Las prácticas becadas tendrán una duración máxima de 3 meses, con una jornada para la persona participante de 6 horas al día.

Las prácticas becadas tendrán una duración máxima de 3 meses, con una jornada para la persona participante de 6 horas al día. CRITERIOS PARA EL ACCESO AL PROGRAMA MUNICIPAL DE PRÁCTICAS BECADAS EN EMPRESAS PARA JÓVENES DESEMPLEADOS/AS PARTICIPANTES EN PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ INTRODUCCIÓN

Más detalles

Aplicación del Nuevo Plan General Contable para PYMES. Manual práctico.

Aplicación del Nuevo Plan General Contable para PYMES. Manual práctico. Aplicación del Nuevo Plan General Contable para PYMES. Manual práctico. Titulación certificada por EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL Aplicación del Nuevo Plan General Contable para PYMES. Manual práctico. Duración:

Más detalles

INFORMACIÓN PARA LA MATRÍCULA Y ASUNTOS DE INTERÉS PARA LOS ALUMNOS QUE CONTINUAN ESTUDIOS DE GRADO O DE DIPLOMATURA EN EL CURSO ACADÉMICO 2012-13

INFORMACIÓN PARA LA MATRÍCULA Y ASUNTOS DE INTERÉS PARA LOS ALUMNOS QUE CONTINUAN ESTUDIOS DE GRADO O DE DIPLOMATURA EN EL CURSO ACADÉMICO 2012-13 INFORMACIÓN PARA LA MATRÍCULA Y ASUNTOS DE INTERÉS PARA LOS ALUMNOS QUE CONTINUAN ESTUDIOS DE GRADO O DE DIPLOMATURA EN EL CURSO ACADÉMICO 2012-13 PROCEDIMIENTO Y DOCUMENTACIÓN A APORTAR: Plazos de matrícula:

Más detalles

Documento 8. Documento de Empresa Participante Programa PIPE 2007-2013

Documento 8. Documento de Empresa Participante Programa PIPE 2007-2013 Documento 8 Documento de Empresa Participante Programa PIPE 2007-2013 Regiones Convergencia, Phasing Out, Phasing In (Empresas con financiación FEDER a través del CSC) DM0711 1 Documento de Empresa Participante

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 9 de gener de 2014, de la Direcció General d Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es convoca la prova per a persones majors de

Más detalles

PLAN DE CHOQUE PARA COMBATIR EL DESEMPLEO DE JÓVENES Y DE PERSONAS EN PARO DE LARGA DURACIÓN

PLAN DE CHOQUE PARA COMBATIR EL DESEMPLEO DE JÓVENES Y DE PERSONAS EN PARO DE LARGA DURACIÓN PLAN DE CHOQUE PARA COMBATIR EL DESEMPLEO DE JÓVENES Y DE PERSONAS EN PARO DE LARGA DURACIÓN 24-enero-2011 I N D I C E 1. INTRODUCCIÓN.. 3 2. MEDIDAS DEL PLAN DE CHOQUE 2.1. Programa excepcional de empleo

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport ORDRE 18/2016, d 1 de juny, de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen l accés, l admissió i la matrícula

Más detalles