Districte Universitari de Catalunya

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Districte Universitari de Catalunya"

Transcripción

1 Proves d accés a la universitat per a més grans de 25 anys Convocatòria 2014 Història de l art Sèrie 1 Fase específica Opció: Arts i humanitats Exercici 1 Exercici 2 Exercici 3 Qualificació Qualificació Qualificació final Etiqueta identificadora de l alumne/a Districte Universitari de Catalunya

2 Trieu UNA de les dues opcions (A o B), de la qual heu de fer tots els exercicis (1, 2 i 3). Els exercicis 1 i 2 valen quatre punts cadascun i l exercici 3, dos punts. Escoja UNA de las dos opciones (A o B), de la que debe realizar todos los ejercicios (1, 2 y 3). Los ejercicios 1 y 2 valen cuatro puntos cada uno y el ejercicio 3, dos puntos. OPCIÓ A Exercici 1 [4 punts: 1 punt per qüestió] Observeu l obra Guernica, de Pablo Ruiz Picasso, i responeu a les qüestions que es plantegen a continuació. Ejercicio 1 [4 puntos: 1 punto por cuestión] Observe la obra Guernica, de Pablo Ruiz Picasso, y responda a las cuestiones que se plantean a continuación. 1. Situeu l obra en el context cronològic, històric i cultural. 1. Sitúe la obra en su contexto cronológico, histórico y cultural. 2

3 2. Digueu a quin estil pertany. Enumereu tres característiques, ja siguin formals o compositives, d aquesta obra. 2. Diga a qué estilo pertenece. Enumere tres características, ya sean formales o compositivas, de esta obra. 3. Expliqueu el tema, el significat i la funció d aquesta obra. 3. Explique el tema, el significado y la función de esta obra. 4. Enumereu quatre escultors d època contemporània. 4. Enumere cuatro escultores de época contemporánea. 3

4 Exercici 2 [4 punts: 1 punt per qüestió] Observeu l obra David, de Donatello, i responeu a les qüestions que es plantegen a continuació. Ejercicio 2 [4 puntos: 1 punto por cuestión] Observe la obra David, de Donatello, y responda a las cuestiones que se plantean a continuación. 1. Situeu l obra en el context cronològic, històric i cultural. 1. Sitúe la obra en su contexto cronológico, histórico y cultural. 4

5 2. Digueu a quin estil pertany. Enumereu tres característiques, ja siguin formals, estructurals o tècniques, d aquesta obra. 2. Diga a qué estilo pertenece. Enumere tres características, ya sean formales, estructurales o técnicas, de esta obra. 3. Expliqueu el tema, el significat i la funció d aquesta obra. 3. Explique el tema, el significado y la función de esta obra. 4. Enumereu quatre obres d art barroc. 4. Enumere cuatro obras de arte barroco. 5

6 Exercici 3 [2 punts: 0,5 punts per qüestió] Ejercicio 3 [2 puntos: 0,5 puntos por cuestión] 1. Enumereu cinc espais d una catedral gòtica. 1. Enumere cinco espacios de una catedral gótica. 2. Esmenteu cinc pintors d època contemporània. 2. Mencione cinco pintores de época contemporánea. 3. Definiu breument QUATRE dels cinc termes següents: informalisme, Bauhaus, dovella, mètopa, sinòpia. 3. Defina brevemente CUATRO de los cinco siguientes términos: informalismo, Bauhaus, dovela, metopa, sinopia. 4. Indiqueu a quin estil o moviment pertanyen els artistes següents: Andy Warhol, Praxíteles, Antonio Canova, Claude Monet, Ferdinand-Victor-Eugène Delacroix. 4. Indique a qué estilo o movimiento pertenecen los siguientes artistas: Andy Warhol, Praxíteles, Antonio Canova, Claude Monet, Ferdinand-Victor-Eugène Delacroix. 6

7 OPCIÓ B Exercici 1 [4 punts: 1 punt per qüestió] Observeu les imatges del Palau de la Música Catalana, de Lluís Domènech i Montaner, i responeu a les qüestions que es plantegen a continuació. Ejercicio 1 [4 puntos: 1 punto por cuestión] Observe las imágenes del Palau de la Música Catalana, de Lluís Domènech i Montaner, y responda a las cuestiones que se plantean a continuación. 1. Situeu l obra en el context cronològic, històric i cultural. 1. Sitúe la obra en su contexto cronológico, histórico y cultural. 7

8 2. Digueu a quin estil pertany. Enumereu tres característiques, ja siguin espacials, estructurals o de materials, d aquesta obra. 2. Diga a qué estilo pertenece. Enumere tres características, ya sean espaciales, estructurales o de materiales, de esta obra. 3. Expliqueu la iconografia, el significat i la funció d aquesta obra. 3. Explique la iconografía, el significado y la función de esta obra. 4. Enumereu quatre pintors del segle XX. 4. Enumere cuatro pintores del siglo XX. 8

9 Exercici 2 [4 punts: 1 punt per qüestió] Observeu la imatge del frontal de l altar d Avià (Berguedà) i responeu a les qüestions que es plantegen a continuació. Ejercicio 2 [4 puntos: 1 punto por cuestión] Observe la imagen del frontal del altar de Avià (Berguedà) y responda a las cuestiones que se plantean a continuación. 1. Situeu l obra en el context cronològic, històric i cultural. 1. Sitúe la obra en su contexto cronológico, histórico y cultural. 9

10 2. Digueu a quin estil pertany. Enumereu tres característiques, ja siguin formals, compositives o tècniques, d aquesta obra. 2. Diga a qué estilo pertenece. Enumere tres características, ya sean formales, compositivas o técnicas, de esta obra. 3. Expliqueu els temes, el significat i la funció d aquesta obra. 3. Explique los temas, el significado y la función de esta obra. 4. Enumereu quatre obres d època gòtica. 4. Enumere cuatro obras de época gótica. 10

11 Exercici 3 [2 punts: 0,5 punts per qüestió] Ejercicio 3 [2 puntos: 0,5 puntos por cuestión] 1. Relacioneu cada autor amb l obra corresponent. 1. Relacione cada autor con la obra correspondiente. Jean-Honoré Fragonard Antoni Gaudí Pau Gargallo [Pablo Gargallo] Victor Horta Rembrandt La lliçó d anatomia del doctor Tulp [La lección de anatomía del doctor Tulp] Casa Tassel El gronxador [El columpio] Casa Milà El profeta 2. Responeu «vertader» o «fals» a les afirmacions següents: 2. Responda «verdadero» o «falso» a las siguientes afirmaciones: a ) Jacques-Louis David és un pintor neoclàssic. a) Jacques-Louis David es un pintor neoclásico. b) Andrea Palladio és un arquitecte barroc. b) Andrea Palladio es un arquitecto barroco. c) Francesco Borromini és un arquitecte renaixentista. c) Francesco Borromini es un arquitecto renacentista. d) Andy Warhol és un pintor expressionista. d) Andy Warhol es un pintor expresionista. 3. Enumereu les parts d un temple grec. 3. Enumere las partes de un templo griego. 4. Definiu QUATRE dels cinc termes següents: Surrealisme, fris, cànon, cadirat, capitell d ordre compost. 4. Defina CUATRO de los cinco siguientes términos: Surrealismo, friso, canon, sillería, capitel de orden compuesto. 11

12 Etiqueta identificadora de l alumne/a Etiqueta del corrector/a L Institut d Estudis Catalans ha tingut cura de la correcció lingüística i de l edició d aquesta prova d accés

Història de l art. Proves d accés a la universitat per a més grans de 25 anys. Sèrie 3. Fase específica. Convocatòria 2015

Història de l art. Proves d accés a la universitat per a més grans de 25 anys. Sèrie 3. Fase específica. Convocatòria 2015 Proves d accés a la universitat per a més grans de 25 anys Convocatòria 2015 Història de l art Sèrie 3 Fase específica Qualificació 1 Exercici 1 2 3 4 1 Exercici 2 2 3 4 1 Exercici 3 2 3 4 Suma de notes

Más detalles

Districte Universitari de Catalunya

Districte Universitari de Catalunya Proves dʼaccés a la Universitat per a més grans de 25 anys Maig 2012 Història de l art Sèrie 2 Fase específica Opció: Arts i humanitats Qualificació Etiqueta identificadora de lʼalumne/a 1 2 3 4 5 6 7

Más detalles

Districte Universitari de Catalunya

Districte Universitari de Catalunya Proves d Accés a la Universitat per a més grans de 25 anys Convocatòria 2013 Història de l art Sèrie 3 Fase específica Opció: Arts i humanitats Qualificació Exercici 1 Exercici 2 Exercici 3 Etiqueta identificadora

Más detalles

Història de l art. Proves d accés a la universitat per a més grans de 25 anys. Sèrie 2. Fase específica. Convocatòria 2015

Història de l art. Proves d accés a la universitat per a més grans de 25 anys. Sèrie 2. Fase específica. Convocatòria 2015 Proves d accés a la universitat per a més grans de 25 anys Convocatòria 2015 Història de l art Sèrie 2 Fase específica Qualificació 1 Exercici 1 2 3 4 1 Exercici 2 2 3 4 1 Exercici 3 2 3 4 Suma de notes

Más detalles

Història de l art. Proves d accés a la universitat per a més grans de 25 anys. Sèrie 3. Fase específica. Convocatòria 2016

Història de l art. Proves d accés a la universitat per a més grans de 25 anys. Sèrie 3. Fase específica. Convocatòria 2016 Proves d accés a la universitat per a més grans de 25 anys Convocatòria 2016 Història de l art Sèrie 3 Fase específica Qualificació 1 Exercici 1 2 3 4 1 Exercici 2 2 3 4 1 Exercici 3 2 3 4 Suma de notes

Más detalles

Districte Universitari de Catalunya

Districte Universitari de Catalunya Proves d Accés a la Universitat per a més grans de 25 anys Maig 2011 Història de l art Sèrie 1 Fase específica Opció: Arts i Humanitats Qualificació Etiqueta identificadora de l alumne/a 1 2 3 4 5 6 7

Más detalles

Districte Universitari de Catalunya

Districte Universitari de Catalunya Proves d accés a la Universitat per a més grans de 25 anys Maig 2010 Història de l art Sèrie 2 Fase específica Opció: Arts i Humanitats Qualificació Etiqueta identificadora de lʼalumne/a 1 2 3 4 5 6 7

Más detalles

Districte Universitari de Catalunya

Districte Universitari de Catalunya Proves d Accés a la Universitat. Curs 2012-2013 Història de l art Sèrie 4 Escolliu UNA de les dues opcions (A o B). OPCIÓ A Exercici 1 1. Resumiu o esquematitzeu el procediment que s ha de seguir per a

Más detalles

Districte Universitari de Catalunya

Districte Universitari de Catalunya Proves d accés a la Universitat. Curs 2006-2007 Història de l art Sèrie 2 Escolliu UNA de les dues opcions (A o B). OPCIÓ A Exercici 1 1. Resumiu o esquematitzeu el procediment que s ha de seguir per a

Más detalles

Districte Universitari de Catalunya

Districte Universitari de Catalunya Proves dʼaccés a la Universitat. Curs 2009-2010 Història de l art Sèrie 1 Escolliu UNA de les dues opcions (A o B). OPCIÓ A Exercici 1 1. Resumiu o esquematitzeu el procediment que s ha de seguir per a

Más detalles

Districte Universitari de Catalunya

Districte Universitari de Catalunya Proves dʼaccés a la Universitat. Curs 2011-2012 Història de l art Sèrie 3 Escolliu UNA de les dues opcions (A o B). OPCIÓ A Exercici 1 1. Resumiu o esquematitzeu el procediment que s ha de seguir per a

Más detalles

Districte Universitari de Catalunya

Districte Universitari de Catalunya Proves d Accés a la Universitat. Curs 2010-2011 Història de l art Sèrie 2 Escolliu UNA de les dues opcions (A o B). OPCIÓ A Exercici 1 1. Resumiu o esquematitzeu el procediment que s ha de seguir per a

Más detalles

Historia del arte. Proves d accés a la universitat. Serie 2. Convocatòria 2015. Ejercicio 1 OPCIÓN A

Historia del arte. Proves d accés a la universitat. Serie 2. Convocatòria 2015. Ejercicio 1 OPCIÓN A Proves d accés a la universitat Convocatòria 2015 Historia del arte Serie 2 Esta prueba consta de dos ejercicios. En el ejercicio 1, debe escoger UNA de las dos opciones (A o B) y responder a las cuestiones

Más detalles

Districte Universitari de Catalunya

Districte Universitari de Catalunya Proves dʼaccés a la Universitat. Curs 2007-2008 Història de l art Sèrie 2 Escolliu UNA de les dues opcions (A o B). OPCIÓ A Exercici 1 1. Resumiu o esquematitzeu el procediment que s ha de seguir per a

Más detalles

Districte Universitari de Catalunya

Districte Universitari de Catalunya Proves d accés a la universitat Convocatòria 2014 Historia del arte Serie 3 Esta prueba consta de dos ejercicios. En el ejercicio 1, debe escoger UNA de las dos opciones (A o B) y responder a las cuestiones

Más detalles

Història contemporània

Història contemporània Proves d accés a la universitat per a més grans de 25 anys Convocatòria 2015 Història contemporània Sèrie 3 Fase específica Qualificació 1 Primera part 2 3 Segona part Suma de notes parcials Qualificació

Más detalles

Districte universitari de Catalunya

Districte universitari de Catalunya SÈRIE 3 PAU. Curs 2003-2004 HISTÒRIA DE L ART OPCIÓ A Exercici 1 1. Resumiu o esquematitzeu el procediment que seguiu per comentar una obra escultòrica. [1 punt] 2. Apliqueu aquest esquema de comentari

Más detalles

Proves d accés a la Universitat per a més grans de

Proves d accés a la Universitat per a més grans de Pàgina 1 de 6 SÈRIE 1 Opció A Exercici 1 Obra: Guernica, de Pablo Ruiz Picasso 1. Situeu l obra dins el context cronològic, històric i cultural. Cronologia: 1937. Context històric i cultural: Guerra Civil

Más detalles

Historia del arte. Proves d accés a la universitat. Serie 3. Opción de examen (Marque el cuadro de la opción escogida) Convocatòria 2016

Historia del arte. Proves d accés a la universitat. Serie 3. Opción de examen (Marque el cuadro de la opción escogida) Convocatòria 2016 Proves d accés a la universitat Convocatòria 2016 Historia del arte Serie 3 Opción de examen (Marque el cuadro de la opción escogida) OPCIÓN A OPCIÓN B Qualificació Exercici 1 1 2 a b Exercici 2 c d e

Más detalles

Districte Universitari de Catalunya

Districte Universitari de Catalunya Proves d Accés a la Universitat. Curs 2012-2013 Historia del arte Serie 4 Escoja UNA de las dos opciones (A o B). OPCIÓN A Ejercicio 1 1. Resuma o esquematice el procedimiento que debe seguirse para comentar

Más detalles

Cultura audiovisual. Proves d accés a la universitat. Serie 2. Opción de examen. Convocatòria 2015. (Marque el cuadro de la opción escogida)

Cultura audiovisual. Proves d accés a la universitat. Serie 2. Opción de examen. Convocatòria 2015. (Marque el cuadro de la opción escogida) Proves d accés a la universitat Convocatòria 2015 Cultura audiovisual Serie 2 Opción de examen (Marque el cuadro de la opción escogida) OPCIÓN A OPCIÓN B Qualificació 1.1 Exercici 1 1.2 1.3 2.1 Exercici

Más detalles

Convocatòria Història contemporània. Proves d accés a la universitat per a més grans de 25 anys. Sèrie 3. Fase específica

Convocatòria Història contemporània. Proves d accés a la universitat per a més grans de 25 anys. Sèrie 3. Fase específica Proves d accés a la universitat per a més grans de 25 anys Història contemporània Sèrie 3 Fase específica Primera part Qualificació 1 2 3 Convocatòria 2017 Segona part Suma de notes parcials Qualificació

Más detalles

Biologia. Proves d accés a la universitat per a més grans de 25 anys. Sèrie 2. Fase específica. Convocatòria 2015

Biologia. Proves d accés a la universitat per a més grans de 25 anys. Sèrie 2. Fase específica. Convocatòria 2015 Proves d accés a la universitat per a més grans de 25 anys Convocatòria 2015 Biologia Sèrie 2 Fase específica Qualificació a Exercici 1 b c a Exercici 2 b c a Exercici 3 b Suma de notes parcials c Qualificació

Más detalles

Districte Universitari de Catalunya

Districte Universitari de Catalunya Proves d Accés a la Universitat per a més grans de 25 anys Maig 2011 Biologia Sèrie 1 Fase específica Opció: Ciències Opció: Ciències de la salut 1 2 3 Qualificació a b a b c a b c Qualificació final Qualificació

Más detalles

Districte Universitari de Catalunya

Districte Universitari de Catalunya Proves d accés a la universitat per a més grans de 25 anys Convocatòria 2014 Biologia Sèrie 3 Fase específica Opció: Ciències Opció: Ciències de la salut Exercici 1 Exercici 2 Exercici 3 Qualificació a

Más detalles

Biologia. Proves d accés a la universitat per a més grans de 25 anys. Sèrie 3. Fase específica. Convocatòria 2016

Biologia. Proves d accés a la universitat per a més grans de 25 anys. Sèrie 3. Fase específica. Convocatòria 2016 Proves d accés a la universitat per a més grans de 25 anys Convocatòria 2016 Biologia Sèrie 3 Fase específica Qualificació a Exercici 1 b c a Exercici 2 b c Exercici 3 a b Suma de notes parcials Qualificació

Más detalles

Districte Universitari de Catalunya

Districte Universitari de Catalunya Proves d accés a la universitat per a més grans de 25 anys Convocatòria 2014 Biologia Sèrie 1 Fase específica Opció: Ciències Opció: Ciències de la salut Exercici 1 Exercici 2 Exercici 3 Qualificació a

Más detalles

Districte Universitari de Catalunya

Districte Universitari de Catalunya Proves d accés a la universitat per a més grans de 25 anys Convocatòria 2014 Química Sèrie 3 Fase específica Opció: Ciències Opció: Ciències de la salut Opció: Enginyeria i arquitectura Qüestions Problema

Más detalles

PROGRAMA. ASIGNATURA: Historia del Arte. Actualización: mayo de 2009

PROGRAMA. ASIGNATURA: Historia del Arte. Actualización: mayo de 2009 ASIGNATURA: Historia del Arte Actualización: mayo de 2009 Validez desde el curso: 2009-2010 Autorización: COPAEU Castilla y León PROGRAMA Análisis del currículo y acuerdos para las Pruebas de Acceso a

Más detalles

Exercici 2 Trieu una de les tres obres que hi ha a continuació i responeu a les qüestions que es proposen.

Exercici 2 Trieu una de les tres obres que hi ha a continuació i responeu a les qüestions que es proposen. OPCIÓ A Exercici 1 1. Resumiu o esquematitzeu el procediment que seguiu per comentar una obra arquitectònica. [1 punt] 2. Apliqueu aquest esquema de comentari a l obra Mistos, de Claes Oldenburg. [4 punts]

Más detalles

Convocatòria Geografia. Proves d accés a la universitat. Sèrie 1. Opció d examen. (Marqueu el quadre de l opció triada) Ubicació del tribunal...

Convocatòria Geografia. Proves d accés a la universitat. Sèrie 1. Opció d examen. (Marqueu el quadre de l opció triada) Ubicació del tribunal... Proves d accés a la universitat Geografia Sèrie 1 Opció d examen (Marqueu el quadre de l opció triada) OPCIÓ A OPCIÓ B Qualificació 1 2 Exercici 1 3 4 1 2 Exercici 2 3 4 Suma de notes parcials Convocatòria

Más detalles

UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID MATERIA: HISTORIA DEL ARTE OPCIÓN A

UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID MATERIA: HISTORIA DEL ARTE OPCIÓN A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO Curso 2010-2011 MATERIA: HISTORIA DEL ARTE Modelo INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN

Más detalles

Ejercicio para los candidatos sin grado medio. Jazz y música moderna.

Ejercicio para los candidatos sin grado medio. Jazz y música moderna. Pàg: 1 de 25 Nom i cognoms / Nombre y apellidos: Exercici per als candidats sense grau mitjà. Jazz i Música Moderna. Ejercicio para los candidatos sin grado medio. Jazz y música moderna. (Pista 05) 1.

Más detalles

Proves d accés a la Universitat per a més grans de 25 anys Abril 2015

Proves d accés a la Universitat per a més grans de 25 anys Abril 2015 Pàgina 1 de 6 Sèrie 2 OPCIÓ A Exercici 1 / Obra El gran masturbador, de Salvador Dalí. [4 punts: 1 punt per qüestió] Cronologia:1931. Context:La vida i obra de Dalí en aquesta època es poden contextualitzar

Más detalles

Convocatòria Biologia. Proves d accés a la universitat per a més grans de 25 anys. Sèrie 1. Fase específica

Convocatòria Biologia. Proves d accés a la universitat per a més grans de 25 anys. Sèrie 1. Fase específica Proves d accés a la universitat per a més grans de 25 anys Biologia Sèrie 1 Fase específica Exercici 1 Qualificació a b c a Convocatòria 2017 Exercici 2 b c Exercici 3 a b Suma de notes parcials Qualificació

Más detalles

Matemàtiques Sèrie 1. Instruccions

Matemàtiques Sèrie 1. Instruccions Proves d accés a cicles formatius de grau superior de formació professional inicial, d ensenyaments d arts plàstiques i disseny, i d ensenyaments esportius 0 Matemàtiques Sèrie SOLUCIONS, CRITERIS DE CORRECCIÓ

Más detalles

HISTORIA DEL ARTE. Curso 2015-16. 2º de Bachillerato, Educación a distancia I.E.S. Isaac Albéniz 1. OBJETIVOS 2. METODOLOGÍA 3.

HISTORIA DEL ARTE. Curso 2015-16. 2º de Bachillerato, Educación a distancia I.E.S. Isaac Albéniz 1. OBJETIVOS 2. METODOLOGÍA 3. HISTORIA DEL ARTE Curso 2015-16 2º de Bachillerato, Educación a distancia I.E.S. Isaac Albéniz 1. OBJETIVOS 2. METODOLOGÍA 3. CONTENIDOS 4. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 6.

Más detalles

Exercici 2: Trieu una de les tres obres que hi ha a continuació i responeu a les qüestions que es proposen.

Exercici 2: Trieu una de les tres obres que hi ha a continuació i responeu a les qüestions que es proposen. OPCIÓ A: Exercici 1: 1. Resumiu o esquematitzeu el procediment que seguiu per comentar una obra arquitectònica. [1 punt] 2. Apliqueu aquest esquema de comentari a l obra Sopa Campbell, de Andy Warhol.

Más detalles

Matemàtiques Sèrie 1. Instruccions

Matemàtiques Sèrie 1. Instruccions Proves d accés a cicles formatius de grau superior de formació professional inicial, d ensenyaments d arts plàstiques i disseny, i d ensenyaments esportius 2011 Matemàtiques Sèrie 1 Dades de la persona

Más detalles

Història contemporània

Història contemporània Proves d accés a la universitat per a més grans de 25 anys Convocatòria 2016 Història contemporània Sèrie 3 Fase específica Qualificació 1 Primera part 2 3 Segona part Suma de notes parcials Qualificació

Más detalles

Districte Universitari de Catalunya

Districte Universitari de Catalunya Proves d Accés a la Universitat. Curs 2012-2013 Historia del arte Serie 1 Escoja UNA de las dos opciones (A o B). OPCIÓN A Ejercicio 1 1. Resuma o esquematice el procedimiento que debe seguirse para comentar

Más detalles

Districte Universitari de Catalunya

Districte Universitari de Catalunya Proves dʼaccés a la Universitat. Curs 2011-2012 Geografia Sèrie 4 Escolliu UNA de les dues opcions (A o B). OPCIÓ A Exercici 1 [5 punts] Observeu el mapa següent i responeu a les qüestions plantejades.

Más detalles

Districte Universitari de Catalunya

Districte Universitari de Catalunya Proves d Accés a la Universitat. Curs 2012-2013 Dibuix tècnic Sèrie 4 Indiqueu les opcions triades: Exercici 1: Exercici 2: Exercici 3: Opció A Opció B Opció A Opció B Opció A Opció B Etiqueta identificadora

Más detalles

INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN

INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN INSTRUCCIONES: Lea detenidamente el texto y las preguntas del examen, y si tiene alguna duda consulte con los miembros del tribunal. DURACIÓN DEL EJERCICIO: Una hora

Más detalles

Dibuix tècnic Sèrie 1

Dibuix tècnic Sèrie 1 Prova d accés a Cicles formatius de grau superior de formació professional, Ensenyaments d esports i Ensenyaments d arts plàstiques i disseny 2010 Dibuix tècnic Sèrie 1 Dades de la persona aspirant Qualificació

Más detalles

ESO y Bachillerato. Curso 2011-2012

ESO y Bachillerato. Curso 2011-2012 ESO y Bachillerato Curso 2011-2012 ESO en M. ALBERTA ESO: La etapa es obligatoria. Cuatro cursos (de 1º a 3º y 4º). Se puede pasar de curso con una o dos asignaturas suspendidas. Con tres extraordinariamente.

Más detalles

GUÍA DIDÁCTICA. Nivel Bachillerato. BDT BI Curso 2º Profesor Dulce N. Abreut Cabrera Departamento: Geografía e Historia

GUÍA DIDÁCTICA. Nivel Bachillerato. BDT BI Curso 2º Profesor Dulce N. Abreut Cabrera Departamento: Geografía e Historia GUÍADIDÁCTICA Nivel Bachillerato.BDT BI Curso 2º Profesor DulceN.AbreutCabrera Departamento:GeografíaeHistoria INTRODUCCIÓN LaHistoriadelArteposeeuncarácterintegradordelosdistintoselementosdelassociedades

Más detalles

SEGUNDO CURSO DE BACHILLERATO (HISTORIA DEL ARTE) CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS EXIGIBLES PARA SUPERAR LA MATERIA

SEGUNDO CURSO DE BACHILLERATO (HISTORIA DEL ARTE) CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS EXIGIBLES PARA SUPERAR LA MATERIA SEGUNDO CURSO DE BACHILLERATO (HISTORIA DEL ARTE) CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS EXIGIBLES PARA SUPERAR LA MATERIA CONTENIDOS: La organización de contenidos y su temporalización depende de

Más detalles

Biologia Sèrie 1. Instruccions

Biologia Sèrie 1. Instruccions Proves d accés a cicles formatius de grau superior de formació professional inicial, d ensenyaments d arts plàstiques i disseny, i d ensenyaments esportius 2012 Biologia Sèrie 1 SOLUCIONS, CRITERIS DE

Más detalles

Districte Universitari de Catalunya

Districte Universitari de Catalunya Proves d Accés a la Universitat per a més grans de 25 anys Convocatòria 2013 Dibuix tècnic Sèrie 3 Fase específica Opció: Enginyeria i arquitectura Bloc 1 A/B Bloc 2 A/B Bloc 3 A/B Qualificació Qualificació

Más detalles

Districte Universitari de Catalunya

Districte Universitari de Catalunya Proves d Accés a la Universitat. Curs 2012-2013 Matemàtiques Sèrie 4 Responeu a CINC de les sis qüestions següents. En les respostes, expliqueu sempre què voleu fer i per què. Cada qüestió val 2 punts.

Más detalles

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA - PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO - CURSO 2012-2013

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA - PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO - CURSO 2012-2013 UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA - PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO - CURSO 2012-2013 HISTORIA DEL ARTE Plan de Estudios del Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre (BOE de

Más detalles

INFORMACIÓN SOBRE LA PRUEBA DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 AÑOS CURSO 2015/2016 HISTORIA DEL ARTE

INFORMACIÓN SOBRE LA PRUEBA DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 AÑOS CURSO 2015/2016 HISTORIA DEL ARTE INFORMACIÓN SOBRE LA PRUEBA DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 AÑOS CURSO 2015/2016 HISTORIA DEL ARTE 1. TEMARIO: CONTENIDOS Y BIBLOGRAFÍA RECOMENDADA. TEMA 1. ARTE GRIEGO: 1. La arquitectura griega: características,

Más detalles

PROGRAMACIÓN DE HISTORIA DEL ARTE (2º Bachillerato) Nota: En este curso de 2013-14 el Dpto. de CC. SS. no imparte esta asignatura.

PROGRAMACIÓN DE HISTORIA DEL ARTE (2º Bachillerato) Nota: En este curso de 2013-14 el Dpto. de CC. SS. no imparte esta asignatura. PROGRAMACIÓN DE HISTORIA DEL ARTE (2º Bachillerato) Nota: En este curso de 2013-14 el Dpto. de CC. SS. no imparte esta asignatura. OBJETIVOS DE HISTORIA DEL ARTE Comprender y valorar los cambios en la

Más detalles

QUÉ TENGO QUE SABER DE ESTA SEGUNDA EVALUACIÓN DE HISTORIA DEL ARTE?

QUÉ TENGO QUE SABER DE ESTA SEGUNDA EVALUACIÓN DE HISTORIA DEL ARTE? QUÉ TENGO QUE SABER DE ESTA SEGUNDA EVALUACIÓN DE HISTORIA DEL ARTE? 1º. ENTRA LA UNIDAD 3 TITULADA DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DEL ARTE EUROPEO EN EL MUNDO MODERNO, es decir, vamos a estudiar el arte del Renacimiento,

Más detalles

UNITATS FORMATIVES I EXERCICIS CURS r CFGM A. P. GRÀFIC INTERACTIU TEST INICIAL DE CONEIXEMENTS I CAPACITATS DE DISSENY GRÀFIC

UNITATS FORMATIVES I EXERCICIS CURS r CFGM A. P. GRÀFIC INTERACTIU TEST INICIAL DE CONEIXEMENTS I CAPACITATS DE DISSENY GRÀFIC TEST INICIAL DE CONEIXEMENTS I CAPACITATS DE DISSENY GRÀFIC OBJECTIU: 1- Avaluar la capacitat de l alumne/a per estudiar i valorar les realitzacions històriques i/o contemporànies del disseny gràfic. ATENCIÓ:

Más detalles

Proves d accés a la Universitat per a més grans de 25 anys Maig 2016

Proves d accés a la Universitat per a més grans de 25 anys Maig 2016 Pàgina 1 de 8 Sèrie 3 Opció A Exercici 1 / Obra: El jurament dels Horacis, de Jacques-Louis David. [4 punts: 1 punt per qüestió] 1. Situeu l obra en el context cronològic, històric i cultural corresponent.

Más detalles

UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO Curso 2015-2016

UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO Curso 2015-2016 UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO Curso 2015-2016 MODELO MATERIA: HISTORIA DEL ARTE INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN

Más detalles

Feu el problema P1 i responeu a les qüestions Q1 i Q2.

Feu el problema P1 i responeu a les qüestions Q1 i Q2. Generalitat de Catalunya Consell Interuniversitari de Catalunya Organització de Proves d Accés a la Universitat PAU. Curs 2005-2006 Feu el problema P1 i responeu a les qüestions Q1 i Q2. Física sèrie 4

Más detalles

COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD Barem: / Baremo: L'alumne haurà de triar l'exercici A o l'exercici B. Exercici A. Les quatre preguntes tindran una valoració màxima de 2,5 punts cada una. EXERCICI A: Imatge 1: Palau Rucellai. Florència.

Más detalles

Geografia Criteris específics de correcció Model 1

Geografia Criteris específics de correcció Model 1 Prova d accés a la Universitat per als més grans de 25 anys (2010) Criteris específics de correcció L examen de consisteix en tres parts, puntuades respectivament amb 4, 3 i 3 punts. Cal respondre la prova

Más detalles

1. OBJETIVOS 2. CONTENIDOS. El desarrollo de esta materia ha de contribuir a que los alumnos adquieran las siguientes capacidades:

1. OBJETIVOS 2. CONTENIDOS. El desarrollo de esta materia ha de contribuir a que los alumnos adquieran las siguientes capacidades: 1. OBJETIVOS El desarrollo de esta materia ha de contribuir a que los alumnos adquieran las siguientes capacidades: 1. Comprender y valorar las diferencias en la concepción del arte y la evolución de sus

Más detalles

Generalitat de Catalunya Departament d Ensenyament Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya

Generalitat de Catalunya Departament d Ensenyament Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya TEMARI DEL PRIMER EXERCICI DE LA PART A HISTÒRIA 1. L hominització. De l'australopitec a l'homo sapiens. 2. L Homo sapiens i la colonització de la Terra. 3. Del depredador al productor, canvis en l economia

Más detalles

COORDINACIÓN DE LA ASIGNATURA DE HISTORIA DEL ARTE PARA LA P. A. E. G.

COORDINACIÓN DE LA ASIGNATURA DE HISTORIA DEL ARTE PARA LA P. A. E. G. COORDINACIÓN DE LA ASIGNATURA DE HISTORIA DEL ARTE PARA LA P. A. E. G. CURSO 2014-2015 Coordinadora de la Universidad: Esther Almarcha Núñez-Herrador Coordinador de Enseñanza Secundaria: David González

Más detalles

Districte Universitari de Catalunya

Districte Universitari de Catalunya Proves d accés a la universitat Convocatòria 2014 Ciencias de la Tierra y del medio ambiente Serie 5 Exercici 1 Exercici 2 Exercici 3 Exercici 4 Opción de examen (Marque el cuadro de la opción escogida)

Más detalles

[5 punts en total] Observeu el mapa següent i responeu a les qüestions plantejades.

[5 punts en total] Observeu el mapa següent i responeu a les qüestions plantejades. Proves d accés a la universitat Convocatòria 2016 Geografia Sèrie 3 Escolliu UNA de les dues opcions (A o B). OPCIÓ A Exercici 1 Observeu el mapa següent i responeu a les qüestions plantejades. Facturació

Más detalles

PROFESORA: ALICIA RODRIGUEZ BARRIO Alicia.rodriguezbarrio@gmail.com ORIENTACIONES GENERALES:

PROFESORA: ALICIA RODRIGUEZ BARRIO Alicia.rodriguezbarrio@gmail.com ORIENTACIONES GENERALES: GUÍA DEL ALUMNO 2º DE BACHILLERATO SEMIPRESENCIAL MATERIA: HISTORIA DEL ARTE TIPO DE ASIGNATURA: DE MODALIDAD DEPARTAMENTO: CIENCIAS SOCIALES PROFESORA: ALICIA RODRIGUEZ BARRIO Alicia.rodriguezbarrio@gmail.com

Más detalles

COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD CONVOCATÒRIA: SETEMBRE

Más detalles

Districte Universitari de Catalunya

Districte Universitari de Catalunya Proves d accés a la universitat Convocatòria 2014 Geografia Sèrie 3 Escolliu UNA de les dues opcions (A o B). OPCIÓ A Exercici 1 Observeu el mapa següent i responeu a les qüestions plantejades. Població

Más detalles

Preparació per a l'accés a la universitat per a majors de 25 anys-presencial

Preparació per a l'accés a la universitat per a majors de 25 anys-presencial NORMATIVA REFERENT A LES PROVES D'ACCÉS ALS ESTUDIS UNIVERSITARIS DELS MÉS GRANS DE 25 ANYS. CURS 2015-2016 INFORMACIÓ GENERAL PROVES ACCÉS UNIVERSITAT CURS 2015-2016 Amb el nou Reial Decret 1892/2008,

Más detalles

PROVA D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR DE FORMACIÓ PROFESSIONAL I ENSENYAMENTS D'ESPORTS 2007 S2_11_1 DADES DE LA PERSONA ASPIRANT

PROVA D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR DE FORMACIÓ PROFESSIONAL I ENSENYAMENTS D'ESPORTS 2007 S2_11_1 DADES DE LA PERSONA ASPIRANT PROVA D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR DE FORMACIÓ PROFESSIONAL I ENSENYAMENTS D'ESPORTS 2007 L L E N G U A C A T A L A N A S È R I E 2 S2_11_1 DADES DE LA PERSONA ASPIRANT QUALIFICACIÓ COGNOMS

Más detalles

COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD CONVOCATÒRIA: JUNY

Más detalles

Prova d accés a Cicles formatius de grau superior de formació professional, Ensenyaments d esports i Ensenyaments d arts plàstiques i disseny 2010

Prova d accés a Cicles formatius de grau superior de formació professional, Ensenyaments d esports i Ensenyaments d arts plàstiques i disseny 2010 Prova d accés a Cicles formatius de grau superior de formació professional, Ensenyaments d esports i Ensenyaments d arts plàstiques i disseny 2010 Matemàtiques Sèrie 1 Dades de la persona aspirant Qualificació

Más detalles

Districte Universitari de Catalunya

Districte Universitari de Catalunya Proves d Accés a la Universitat. Curs 2012-2013 Diseño Serie 1 Realice el ejercicio 1 y escoja UNA de las dos opciones (A o B), de la que debe resolver los ejercicios correspondientes (2 y 3). Ejercicio

Más detalles

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 AÑOS Convocatoria 2014 INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 AÑOS Convocatoria 2014 INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN INSTRUCCIONES: El alumno deberá responder a una de las dos opciones que se le ofrecen, sin que sea posible intercambiar las partes de cada una. Lea detenidamente el

Más detalles

PROGRAMA PARA EL CURSO 2006-07 ORGANIZACIÓN DE LA MATERIA POR OPCIONES: 1 OPCIÓN A: Arte Clásico, Medieval y Moderno.

PROGRAMA PARA EL CURSO 2006-07 ORGANIZACIÓN DE LA MATERIA POR OPCIONES: 1 OPCIÓN A: Arte Clásico, Medieval y Moderno. PROGRAMA PARA EL CURSO 2006-07 ORGANIZACIÓN DE LA MATERIA POR OPCIONES: 1 OPCIÓN A: Arte Clásico, Medieval y Moderno. 2 OPCIÓN B: Patrimonio histórico-artístico. Los museos. El Mercado del Arte. El Arte

Más detalles

TEMARIO OFICIAL DE HISTORIA DEL ARTE 1 2º DE BACHILLERATO

TEMARIO OFICIAL DE HISTORIA DEL ARTE 1 2º DE BACHILLERATO TEMARIO OFICIAL DE HISTORIA DEL ARTE 1 2º DE BACHILLERATO 1. Contenidos comunes. 1.1. El arte como expresión humana en el tiempo y en el espacio: Significado de la obra artística. 1.2. La obra artística

Más detalles

Història contemporània

Història contemporània Proves d accés a la universitat per a més grans de 25 anys Convocatòria 2015 Història contemporània Sèrie 2 Fase específica Qualificació 1 Primera part 2 3 Segona part Suma de notes parcials Qualificació

Más detalles

PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA ALUMNOS DE BACHILLERATO LOE Septiembre 2013 HISTORIA DEL ARTE. CÓDIGO 153

PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA ALUMNOS DE BACHILLERATO LOE Septiembre 2013 HISTORIA DEL ARTE. CÓDIGO 153 PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA ALUMNOS DE BACHILLERATO LOE El examen consta de dos opciones, A y B. Cada una de ellas se compone de tres partes: 1-tema, 2-comentario de láminas y 3-test. Opción

Más detalles

Pablo Picasso. Actividades

Pablo Picasso. Actividades Pablo Picasso Pablo Picasso nació en Málaga y fue un pintor y escultor español. En 1895 se trasladó con su familia a Barcelona, donde se rodeó de un grupo de artistas y novelistas. Entre 1901 y 1904 Pablo

Más detalles

Grec. Proves d accés a la universitat. Sèrie 2. Opció d examen (Marqueu el quadre de l opció triada) Convocatòria Ubicació del tribunal...

Grec. Proves d accés a la universitat. Sèrie 2. Opció d examen (Marqueu el quadre de l opció triada) Convocatòria Ubicació del tribunal... Proves d accés a la universitat Convocatòria 2015 Grec Sèrie 2 Opció d examen (Marqueu el quadre de l opció triada) OPCIÓ A OPCIÓ B Qualificació 1 2 Exercicis 3 4 5 Suma de notes parcials Qualificació

Más detalles

1. Comentarios sobre la asignatura en relación a la Prueba de Acceso a la Universidad

1. Comentarios sobre la asignatura en relación a la Prueba de Acceso a la Universidad GUÍA DIDÁCTICA Nombre de la asignatura: Diseño Nombre de la Coordinadora: Inés Monteira Arias Datos de contacto: Email: imonteira@geo.uned.es Tel. 91 3986787 Departamento de Historia del Arte Facultad

Más detalles

PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA EL ALUMNADO DE BACHILLERATO 153 HISTORIA DEL ARTE. SEPTIEMBRE 2014

PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA EL ALUMNADO DE BACHILLERATO 153 HISTORIA DEL ARTE. SEPTIEMBRE 2014 El examen consta de dos opciones, A y B. Cada una de ellas se compone de tres partes: 1-tema, 2-comentario de láminas y 3-test. Opción A= 1A+2A+3 Opción B= 1B+2B+3 Como se observa, la tercera parte es

Más detalles

CURSO DE PREPARACIÓN DE LAS PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE BACHILLER PARA PERSONAS MAYORES DE VEINTE AÑOS HISTORIA DEL ARTE

CURSO DE PREPARACIÓN DE LAS PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE BACHILLER PARA PERSONAS MAYORES DE VEINTE AÑOS HISTORIA DEL ARTE CURSO DE PREPARACIÓN DE LAS PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE BACHILLER PARA PERSONAS MAYORES DE VEINTE AÑOS HISTORIA DEL ARTE El objeto de estudio de la Historia del Arte es la obra de arte

Más detalles

HISTORIA DEL ARTE PROGRAMACIÓN DEL CURSO 2014-2015

HISTORIA DEL ARTE PROGRAMACIÓN DEL CURSO 2014-2015 HISTORIA DEL ARTE PROGRAMACIÓN DEL CURSO 2014-2015 Introducción La Historia del Arte se centra en la observación, el análisis, la interpretación y la sistematización de las obras de Arte, situándolas en

Más detalles

Terratrèmol Lorca [3 punts]

Terratrèmol Lorca [3 punts] SETEMBRE 2013 SÈRIE 1 Exercici 1 (obligatori) Terratrèmol Lorca [3 punts] L 11 de maig de 2011 el municipi de Llorca (Múrcia) va patir un terratrèmol de magnitud 4,5 en l escala de Richter, que va anar

Más detalles

COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD CONVOCATÒRIA: SETEMBRE

Más detalles

Convocatòria Física. Proves d accés a la universitat per a més grans de 25 anys. Sèrie 1. Fase específica. Etiqueta identificadora de l alumne/a

Convocatòria Física. Proves d accés a la universitat per a més grans de 25 anys. Sèrie 1. Fase específica. Etiqueta identificadora de l alumne/a Proves d accés a la universitat per a més grans de 25 anys Física Sèrie 1 Fase específica Qüestions Qualificació Convocatòria 2017 Problema Suma de notes parcials Qualificació final Qualificació Etiqueta

Más detalles

Economia de l empresa Sèrie 1

Economia de l empresa Sèrie 1 Proves d accés a cicles formatius de grau superior de formació professional inicial, d ensenyaments d arts plàstiques i disseny, i d ensenyaments esportius 2012 Economia de l empresa Sèrie 1 SOLUCIONS,

Más detalles

PRUEBA HISTORIA DEL ARTE CÓDIGO: GS DNI:

PRUEBA HISTORIA DEL ARTE CÓDIGO: GS DNI: PRUEBA DE ACCESO A LOS CICLOS FORMATIVOS PRUEBA CFGS HISTORIA DEL ARTE CÓDIGO: GS DNI: CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Cada respuesta correcta se valorará con 0,5 puntos. Las respuestas en blanco o incorrectas

Más detalles

Convocatòria Cultura audiovisual. Proves d accés a la universitat. Serie 1. Opción de examen. (Marque el cuadro de la opción escogida)

Convocatòria Cultura audiovisual. Proves d accés a la universitat. Serie 1. Opción de examen. (Marque el cuadro de la opción escogida) Proves d accés a la universitat Cultura audiovisual Serie 1 Opción de examen (Marque el cuadro de la opción escogida) OPCIÓN A OPCIÓN B Qualificació 1.1 Exercici 1 1.2 1.3 2.1 Exercici 2 2.2 2.3 Suma de

Más detalles

COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD CONVOCATÒRIA: JULIOL 2016 CONVOCATORIA: JULIO 2016 BAREM DE L EXAMEN: Pregunta 1a: 2 punts;

Más detalles

HISTORIA DEL ARTE PARA LA EvAU

HISTORIA DEL ARTE PARA LA EvAU HISTORIA DEL ARTE PARA LA EvAU CURSO 2017-2018 Asesora de la Universidad: Esther Almarcha Núñez-Herrador esther.almarcha@uclm.es Asesor de Enseñanza Secundaria: José Ángel Martínez Mínguez joseangelmartinez80@gmail.com

Más detalles

Districte Universitari de Catalunya

Districte Universitari de Catalunya Proves dʼaccés a la Universitat. Curs 2009-2010 Geografia Sèrie 1 Escolliu UNA de les dues opcions (A o B). OPCIÓ A Exercici 1 [5 punts] Observeu el mapa següent i responeu a les qüestions plantejades.

Más detalles

Districte universitari de Catalunya

Districte universitari de Catalunya SÈRIE 3 PAU. Curs 2004-2005 VOLUM Districte universitari de Catalunya Generalitat de Catalunya Consell Interuniversitari de Catalunya Organització de Proves d Accés a la Universitat Escolliu una de les

Más detalles

ANEXO I. MATERIAS DE BACHILLERATO

ANEXO I. MATERIAS DE BACHILLERATO El artículo 29 en su apartado 6 del R.D. 1892/2008, dice: El establecimiento de las líneas generales de la metodología, el desarrollo y los contenidos de los ejercicios que integran tanto la fase general

Más detalles

Districte Universitari de Catalunya

Districte Universitari de Catalunya Proves dʼaccés a la Universitat. Curs 2009-2010 Física Sèrie 2 L examen consta d una part comuna (problemes P1 i P2), que heu de fer obligatòriament, i d una part optativa, de la qual heu d escollir UNA

Más detalles

SÈRIE 3 PAU ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D EMPRESA. Curs a) Presenteu el balanç de situació ordenat per masses patrimonials.

SÈRIE 3 PAU ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D EMPRESA. Curs a) Presenteu el balanç de situació ordenat per masses patrimonials. SÈRIE 3 PAU ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D EMPRESA Districte universitari de Catalunya Generalitat de Catalunya Consell Interuniversitari de Catalunya Coordinació i Organització de les PAU de Catalunya Curs

Más detalles