En /Na, major d edat, amb D.N.I n., amb domicili amb efectes per notificacions al carrer,,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "En /Na, major d edat, amb D.N.I n., amb domicili amb efectes per notificacions al carrer,,"

Transcripción

1 En /Na, major d edat, amb D.N.I n., amb domicili amb efectes per notificacions al carrer,, Compareix i dic, Que per mitjà d aquest escrit formulo DENÚNCIA de fets en base als següents articles 139 i 140 de la Llei Orgànica 5/1985 de 19 de juny del Règim Electoral General, contra totes aquelles persones que al llarg de la investigació puguin ser identificades com a responsables directes i indirectes en qualitat d'autors, inductors, cooperadors, encobridors i d'altres, dels fets següents; Que: (expliqueu el vostre cas detalladament i sense repeticions) Que les darreres setmanes i dies he conegut pels mitjans de comunicació i per les denuncies personals a la web que gran quantitat de catalans/es vivint a l estranger no tenim garantit el dret a vot a les eleccions del 25 de novembre del Que el dret a vot és un dret emanat directament de la Constitució i un dels pilars fonamentals per considerar l Estat espanyol un estat democràtic, que aquest dret a sufragi és un dret universal, lliure, igual i secret. Que hi ha raons greus per entendre que s està negant de forma sistemàtica aquest dret a ciutadans que estan inscrits a les corresponents ambaixades i consolats dels països on resideixen, que tot i realitzar tots els procediment per exercir el dret a sufragi mitjançant el anomenat voto rogado no poden exercir el seu dret a vot. Que no entrarem a considerar si la darrera reforma de la Llei Orgànica 5/1985 de 19 de juny del Règim Electoral General ha estat un encert o senzillament ha restablert la vella formula del sufragi censatari en detriment del prescrit per la Constitució, el sufragi lliure i universal, el que es ben clar que milers de ciutadans d arreu del món estan rogando pel seu vot sense rebre una resposta correcta. Que de tots aquest fets fefaentment provats i generalitzats és dedueix que hi ha persones i/o institucions que estan obrant per acció o omissió en contra del normal desenvolupament dels actes electorals necessaris per la captació del sufragi dels ciutadans catalans a l estranger. Que no voldríem pensar que els responsables de vetllar pel vot dels ciutadans catalans a l estranger el Senyor Jorge Fernández Díaz, Ministre del Interior i el Senyor José Manuel García-Margallo y Marfil, Ministre d'afers Exteriors i Cooperació, coneguin aquests fets i no actuïn com correspon, per això creiem necessari que sigui una autoritat judicial la que investigui aquest fets perquè son constitutius de delicte. Que la negació del dret a vot a un grup de ciutadans per raons del seu origen, llengua o cultura és un acte de discriminació molt greu contrari a la Constitució Espanyola, la Declaració del Drets Humans i l Estatut de Roma, que els ciutadans catalans a l estranger mereixen el mateix respecte que qualsevol altre ciutadà de l Estat espanyol.

2 Que per això creiem necessari, i de forma provisional, que s investigui les possibles responsabilitats de les següents representacions diplomàtiques espanyoles a l estranger, perquè en aquest llocs les incidències superen el que podríem anomenar negligència habitual. i passen a ser subsumibles a un estadi delictuós corresponent a la tipicitat estricte que descriu el capítol VIII apartat sobre infraccions i delictes electorals arts. 139 i 140 de la Llei Orgànica 5/1985 de 19 de juny del Règim Electoral General: Consolats i ambaixada als E.E.U.U. Consolats i ambaixada al Regne Unit. AFEGIU EL VOSTRE CONSULAT, AMBAIXADA En els propers dies aportarem testimonis i proves que faran més extensiva i qualitativa l abast d aquesta denúncia. Aquest fets son d aplicació els següents fonaments de dret: Declaració Universal dels Drets Humans: Article Tota persona té dret a participar en el govern del seu país, directament o per mitjà de representants lliurement elegits. 2. Tota persona té dret, en condicions d'igualtat, a accedir a les funcions públiques del seu país. 3. La voluntat del poble és el fonament de l'autoritat de l'estat; aquesta voluntat ha d'expressar-se mitjançant eleccions autèntiques, que hauran de fer-se periòdicament per sufragi universal i igual, i per vot secret o per altre procediment equivalent que garanteixi la llibertat del vot. Tractat de la Unió Europea: Artículo 2. La Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres.

3 Constitució Espanyola del 1978 concretament: Artículo Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. En relació al: Artículo España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Llei Orgànica 5/1985 de 19 de juny del Règim Electoral General Artículo 139. Serán castigados con las penas de seis meses a dos años y de multa de seis a veinticuatro meses los funcionarios públicos que: 1. Incumplan las normas legalmente establecidas para la formación, conservación y exhibición del Censo Electoral. 2. Incumplan las normas legalmente establecidas para la constitución de las Juntas y Mesas electorales, así como para las votaciones, acuerdos y escrutinios que éstas deban realizar. 3. No extiendan las actas, certificaciones, notificaciones y demás documentos electorales en la forma y momentos previstos por la Ley. 4. Susciten, sin motivo racional, dudas sobre la identidad de una persona o la entidad de sus derechos. 5. Suspendan, sin causa justificada, cualquier acto electoral. 6. Nieguen, dificulten o retrasen indebidamente la admisión, curso o resolución de las protestas o reclamaciones de las personas que legalmente estén legitimadas para hacerlas, o no dejen de ellas la debida constancia documental. 7. Causen, en el ejercicio de sus competencias, manifiesto perjuicio a un candidato. 8. Incumplan los trámites establecidos para el voto por correspondencia. Artículo 140. Delitos por abuso de oficio o falsedad. 1. Serán castigados con las penas de prisión de tres a siete años y multa de dieciocho a veinticuatro meses los funcionarios que abusando de su oficio o cargo realicen alguna de las siguientes falsedades:

4 a. Alterar sin autorización las fechas, horas o lugares en que deba celebrarse cualquier acto electoral incluso de carácter preparatorio, o anunciar su celebración de forma que pueda inducir a error a los electores. b. Omitir o anotar de manera que induzca a error sobre su autenticidad los nombres de los votantes en cualquier acto electoral. c. Cambiar, ocultar o alterar, de cualquier manera, el sobre o papeleta electoral que el elector entregue al ejercitar su derecho. d. Realizar con inexactitud el recuento de electores en actos referentes a la formación o rectificación del censo, o en las operaciones de votación y escrutinio. e. Efectuar proclamación indebida de personas. f. Faltar a la verdad en manifestaciones verbales que hayan de realizarse en algún acto electoral, por mandato de esta Ley. g. Consentir, pudiendo evitarlo, que alguien vote dos o más veces o lo haga sin capacidad legal, o no formular la correspondiente protesta. h. Imprimir, confeccionar o utilizar papeletas o sobres electorales con infracción de las normas establecidas. i. Incumplir las obligaciones relativas a certificaciones en materia de subvenciones por gastos electorales previstas en esta Ley. j. Cometer cualquier otra falsedad en materia electoral, análoga a las anteriores, por alguno de los modos señalados en el Código Penal. 2. Si las falsedades a las que se refiere este articulo se cometieran por imprudencia grave, serán sancionadas con la pena de multa de doce a veinticuatro meses. Per tot això exposat, sol licito que, es tingui per presentat aquest escrit, s admeti i es tingui per interposada la denúncia pels fets descrits anteriorment. Barcelona, a 23 de novembre del 2012 LLOC, DATA

5

MANUAL DE DELITOS ELECTORALES FEDERALES PARA FUNCIONARIOS DE CASILLA

MANUAL DE DELITOS ELECTORALES FEDERALES PARA FUNCIONARIOS DE CASILLA MANUAL DE DELITOS ELECTORALES FEDERALES PARA FUNCIONARIOS DE CASILLA La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) elaboró una guía instructiva, en lenguaje sencillo, que

Más detalles

Artículo 1. Convocatoria de Elecciones Generales al Claustro de la Universidad de Alcalá.

Artículo 1. Convocatoria de Elecciones Generales al Claustro de la Universidad de Alcalá. Normativa de Elecciones Generales al Claustro de la Universidad de Alcalá (Aprobada por la Mesa del Claustro en su sesión de 2 de noviembre de 2015) Artículo 1. Convocatoria de Elecciones Generales al

Más detalles

REGLAMENTO DE PRIMARIAS DE ALTERNATIVA UNIVERSITARIA

REGLAMENTO DE PRIMARIAS DE ALTERNATIVA UNIVERSITARIA REGLAMENTO DE PRIMARIAS DE ALTERNATIVA UNIVERSITARIA MOTIVACIÓN Alternativa Universitaria somos una asociación estudiantil de la Universidad de Valladolid que trabajamos en la defensa de una Universidad

Más detalles

REGLAMENTO ELECTORAL DE LA ASOCIACION SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HIPERTENSIÓN LIGA ESPAÑOLA PARA LA LUCHA CONTRA LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL S.E.H. L.E.L.H.A.

REGLAMENTO ELECTORAL DE LA ASOCIACION SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HIPERTENSIÓN LIGA ESPAÑOLA PARA LA LUCHA CONTRA LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL S.E.H. L.E.L.H.A. REGLAMENTO ELECTORAL DE LA ASOCIACION SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HIPERTENSIÓN LIGA ESPAÑOLA PARA LA LUCHA CONTRA LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL S.E.H. L.E.L.H.A. CONVOCATORIA Artículo 1. Las elecciones serán convocadas

Más detalles

El dret de participació política El dret de sufragi actiu i el seu abast El dret de sufragi passiu o d accés a càrrecs públics El dret de petició

El dret de participació política El dret de sufragi actiu i el seu abast El dret de sufragi passiu o d accés a càrrecs públics El dret de petició El dret de participació política El dret de sufragi actiu i el seu abast El dret de sufragi passiu o d accés a càrrecs públics El dret de petició Participació directa: A l àmbit local (art. 140 CE) A l

Más detalles

I PREMIO GAVÀMÓN PINTURA Y DERECHOS HUMANOS

I PREMIO GAVÀMÓN PINTURA Y DERECHOS HUMANOS I PREMIO GAVÀMÓN PINTURA Y DERECHOS HUMANOS GAVAMÓN, es un festival de cine y derechos humanos, que pretende visualizar los esfuerzos e iniciativas que personas e instituciones llevan a cabo para mejorar

Más detalles

REGLAMENTO DE ELECCIONES DE LA ASOCIACION FORO DE LA SOCIEDAD CIVIL EN SALUD FOROSALUD PARA EL PROCESO ELECTORAL 2015

REGLAMENTO DE ELECCIONES DE LA ASOCIACION FORO DE LA SOCIEDAD CIVIL EN SALUD FOROSALUD PARA EL PROCESO ELECTORAL 2015 REGLAMENTO DE ELECCIONES DE LA ASOCIACION FORO DE LA SOCIEDAD CIVIL EN SALUD FOROSALUD PARA EL PROCESO ELECTORAL 2015 TITULO I DISPOSICIONES GENERALES ARTICULO 1º.- DE SU OBJETIVO Constituye objetivo del

Más detalles

REGLAMENTO DEL CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO. Título I Del Consejo Nacional de la Sociedad Civil

REGLAMENTO DEL CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO. Título I Del Consejo Nacional de la Sociedad Civil + REGLAMENTO DEL CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO Título I Del Consejo Nacional de la Sociedad Civil Artículo 1. El Consejo de la Sociedad Civil del Parque Metropolitano de

Más detalles

Presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, reportes sobre:

Presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, reportes sobre: Artículo 112.- Para proceder penalmente por los delitos previstos en los artículos 112 Bis a 112 Bis 7 y 112 Bis 9 de esta ley, será necesario que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público formule petición,

Más detalles

València, 10 de juny de 2015. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz.

València, 10 de juny de 2015. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz. Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d admesos i exclosos

Más detalles

ESTATUTOS DE LA CONFERENCIA DE DECANOS DE CENTROS UNIVERSITARIOS CON TÍTULOS DE MAGISTERIO Y EDUCACIÓN

ESTATUTOS DE LA CONFERENCIA DE DECANOS DE CENTROS UNIVERSITARIOS CON TÍTULOS DE MAGISTERIO Y EDUCACIÓN ESTATUTOS DE LA CONFERENCIA DE DECANOS DE CENTROS UNIVERSITARIOS CON TÍTULOS DE MAGISTERIO Y EDUCACIÓN CAPITULO I DENOMINACIÓN, FINES, DOMICILIO Y ÁMBITO. Artículo 1. Con la denominación de Conferencia

Más detalles

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 144, inc. 2 de la Constitución Provincial de Córdoba.-

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 144, inc. 2 de la Constitución Provincial de Córdoba.- Extraído de: www.cba.gov.ar DECRETO REGLAMENTARIO DECRETO Nº 2180/99 REGLAMENTACIÓN DE LOS ARTS. 3 (INCS. 5, 6, 8 Y 9), 14 Y 33 DE LA LEY Nº 8802 - CONVOCATORIA A ELECCIONES DE ABOGADOS Y JUECES PARA INTEGRAR

Más detalles

ESTATUTOS DEL CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO TOMELLOSO

ESTATUTOS DEL CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO TOMELLOSO ESTATUTOS DEL CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO TOMELLOSO Artículo 1. Denominación, objeto, ámbito y domicilio social. 1. El Club Deportivo ATLÉTICO TOMELLOSO, es una asociación deportiva de carácter privado, sin

Más detalles

ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN DE AFECTADOS PSG

ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN DE AFECTADOS PSG ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN DE AFECTADOS PSG CAPÍTULO I DENOMINACIÓN, FINES, ACTIVIDADES, DOMICILIO Y ÁMBITO Artículo 1.- Denominación. Con la denominación de Asociación de Afectados PSG, se constituye

Más detalles

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE:

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: 1. Dades personals persona o entitat SOL LICITANT /Datos Personales persona o entidad SOLICITANTE Entitat sol licitant/ Entidad solicitante: NIF Domicili/Domicilio:

Más detalles

sobre la independència de Catalunya

sobre la independència de Catalunya Referèndum d iniciativa popular sobre la independència de Catalunya - DICTAMEN JURÍDIC - Alfons López Tena Notari, president del CES i vocal del CGPJ (2001-08) GUIÓ 1. Legalitat d iniciativa popular per

Más detalles

A U T O ANTECEDENTES DE HECHO

A U T O ANTECEDENTES DE HECHO JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NUMERO 5 AUDIENCIA NACIONAL MADRID DILIGENCIAS PREVIAS Nº 275/2008 (PIEZA SEPARADA INFORME UDEF-BLA Nº 22.510/13 ) AUTO DE APERTURA DE JUICIO ORAL A U T O En la Villa de

Más detalles

Declaración Universal de los Derechos Humanos

Declaración Universal de los Derechos Humanos Declaración Universal de los Derechos Humanos Antecedentes A 60 años de la promulgación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas

Más detalles

ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN CAPÍTULO I DENOMINACIÓN, FINES, DOMICILIO Y AMBITO

ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN CAPÍTULO I DENOMINACIÓN, FINES, DOMICILIO Y AMBITO ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN CAPÍTULO I DENOMINACIÓN, FINES, DOMICILIO Y AMBITO Artículo 1.- Denominación Con la denominación de Asociación "ONG OTROMUNDOESPOSIBLE", se constituye una entidad sin Ánimo de

Más detalles

Ley # 641: Código Penal

Ley # 641: Código Penal Artículos de Interés Especial Para la Prevención del Lavado de Dinero y del Financiamiento al Terrorismo en el Sistema Financiero de Nicaragua.- Ley # 641: Código Penal Aprobada el 13 de noviembre del

Más detalles

ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN LEALCAN DE INTEGRACIÓN CANINA CAPITULO I - DENOMINACIÓN, FINES, ACTIVIDADES, DOMICILIO Y ÁMBITO

ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN LEALCAN DE INTEGRACIÓN CANINA CAPITULO I - DENOMINACIÓN, FINES, ACTIVIDADES, DOMICILIO Y ÁMBITO ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN LEALCAN DE INTEGRACIÓN CANINA CAPITULO I - DENOMINACIÓN, FINES, ACTIVIDADES, DOMICILIO Y ÁMBITO Artículo 1º - Denominación Con la denominación de Asociación LealCan de Integración

Más detalles

ESTATUTOS DE LA ASOCIACION DE FAMILIAS CONTRA LA INTOLERANCIA X GÉNERO (AMPGYL)

ESTATUTOS DE LA ASOCIACION DE FAMILIAS CONTRA LA INTOLERANCIA X GÉNERO (AMPGYL) ESTATUTOS DE LA ASOCIACION DE FAMILIAS CONTRA LA INTOLERANCIA X GÉNERO (AMPGYL) CAPITULO I DENOMINACION, FINES, DOMICILIO Y ÁMBITO Artículo 1. Con la denominación de"asociación de familias contra la intolerancia

Más detalles

TEST UNIFORM GC CONSTITUCIÓN-1

TEST UNIFORM GC CONSTITUCIÓN-1 1.ª.- La Constitución Española puede considerarse: a) Muy original b) Corta c) Inacabada d) Muy precisa 2.ª.- La Constitución Española puede considerarse: a) Ambigua b) Inadecuada c) Conservadora d) Acabada

Más detalles

Guia per sol licitar el certificat al. Registre Central de Delinqüents Sexuals

Guia per sol licitar el certificat al. Registre Central de Delinqüents Sexuals Guia per sol licitar el certificat al Registre Central de Delinqüents Sexuals Què és el Registre de Delinqüents Sexuals? El registre és una base de dades on s inclouen totes les dades que conté el Registre

Más detalles

DELITOS ESPECIALES EN LA LEGISLACIÓN FEDERAL DEL ESTADO MEXICANO

DELITOS ESPECIALES EN LA LEGISLACIÓN FEDERAL DEL ESTADO MEXICANO SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y ANÁLISIS, ARCHIVOS Y COMPILACIÓN DE LEYES DELITOS ESPECIALES EN LA LEGISLACIÓN FEDERAL DEL ESTADO MEXICANO LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES

Más detalles

Elección de delegados de personal

Elección de delegados de personal MANUAL DE ELECCIONES SINDICALES PARA MESAS ELECTORALES Elección de delegados de personal (empresas de 6 a 49 trabajadores) tu ganas MANUAL DE ELECCIONES SINDICALES PARA MESAS ELECTORALES Elección de delegados

Más detalles

Guía de los Servidores Públicos frente al Proceso Electoral 2015

Guía de los Servidores Públicos frente al Proceso Electoral 2015 Guía de los Servidores Públicos frente GUANAJUATO Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas Presentación A fin de cumplir con los principios constitucionales de legalidad, honradez, lealtad,

Más detalles

NORMATIVA SOBRE DISCRIMINACIÓN

NORMATIVA SOBRE DISCRIMINACIÓN NORMATIVA SOBRE DISCRIMINACIÓN 1. Convención Internacional Sobre La Eliminación De Todas Las Formas De Discriminación Racial (ICERD), aprobado en Nueva York el 7 de marzo de 1966. Firmado por el Estado

Más detalles

2.- En cas de necessitat una atenció posterior a la prestada en primera instància, quan indiquen en urgències la necessitat un seguiment per un

2.- En cas de necessitat una atenció posterior a la prestada en primera instància, quan indiquen en urgències la necessitat un seguiment per un RAM ACCIDENTS NUM. PÒLISSA: 50060362 CONSELLERIA DE EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT DIRECCIÓN GENERAL D ESPORT JOCS ESPORTIUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA PROTOCOL D'ACTUACIÓ PER ALS ASSEGURATS

Más detalles

REGLAMENTO COMISION ELECTORAL Y DE LAS ELECCIONES CAPITULO I. DE LA COMISIÓN ELECTORAL

REGLAMENTO COMISION ELECTORAL Y DE LAS ELECCIONES CAPITULO I. DE LA COMISIÓN ELECTORAL REGLAMENTO COMISION ELECTORAL Y DE LAS ELECCIONES CAPITULO I. DE LA COMISIÓN ELECTORAL Artículo 1. La Comisión Electoral es el órgano encargado de conducir con plena autonomía el proceso electoral. Artículo

Más detalles

INSTITUT GUTTMANN - DOSSIER INFORMATIU

INSTITUT GUTTMANN - DOSSIER INFORMATIU Aquesta carta de drets i deures dels ciutadans en relació amb la salut i l atenció sanitària ha estat aprovada amb caràcter de document programàtic a la sessió de govern del Consell Executiu de la Generalitat

Más detalles

ESTATUTOS DEL GRUPO DE ABOGADOS JÓVENES DE JAÉN TÍTULO PRIMERO. DEL GRUPO DE ABOGADOS JÓVENES DE JAÉN, OBJETO Y FINES.-

ESTATUTOS DEL GRUPO DE ABOGADOS JÓVENES DE JAÉN TÍTULO PRIMERO. DEL GRUPO DE ABOGADOS JÓVENES DE JAÉN, OBJETO Y FINES.- ESTATUTOS DEL GRUPO DE ABOGADOS JÓVENES DE JAÉN TÍTULO PRIMERO. DEL GRUPO DE ABOGADOS JÓVENES DE JAÉN, OBJETO Y FINES.- Art. 1º.- El Grupo de Abogados Jóvenes de Jaén, estará integrado en su Ilustre Colegio

Más detalles

PLAZAS A SOLICITAR / PLACES A SOL LICITAR REGISTRO DE ENTRADA / REGISTRE D ENTRADA

PLAZAS A SOLICITAR / PLACES A SOL LICITAR REGISTRO DE ENTRADA / REGISTRE D ENTRADA SOLICITUD DEL PROGRAMA DE VACACIONES PARA MAYORES CASTELLÓN SÉNIOR DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN. SOL LICITUD DEL PROGRAMA DE VACANCES PER A MAJORS CASTELLÓN SÉNIOR DE LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ. PLAZAS A

Más detalles

TITULO PRIMERO Normas Generales CAPÍTULO I. DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DE LOS PLAZOS ELECTORALES

TITULO PRIMERO Normas Generales CAPÍTULO I. DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DE LOS PLAZOS ELECTORALES REGLAMENTO ELECTORAL DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID Aprobado por el Claustro Universitario el día 16 de noviembre de 2005 Publicado en el BOUC del día 25 de noviembre de 2005 (Incluye la fe de

Más detalles

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO CGU-REGL.-09 CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO REGLAMENTO PARA LA ELECCION DE LOS CENTROS DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA Capítulo I De Carácter General Artículo 1o.: Se efectuarán Elecciones

Más detalles

ANUNCIO CONTRATACIÓN TEMPORAL FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN

ANUNCIO CONTRATACIÓN TEMPORAL FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN Departamento de Salud Valencia-Hospital General ANUNCIO CONTRATACIÓN TEMPORAL FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN (Convocatoria BS/55/15) El Consorcio Hospital General Universitario

Más detalles

REGLAMENTO DEL DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA

REGLAMENTO DEL DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA REGLAMENTO DEL DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA Artículo 1. Finalidad de este Reglamento TÍTULO PRELIMINAR El presente Reglamento de régimen interno tiene como finalidad regular el funcionamiento del Departamento

Más detalles

ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN DE OSTOMIZADOS DE MADRID (AOMA) CAPÍTULO I DENOMINACIÓN, FINES, DOMICILIO Y ÁMBITO

ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN DE OSTOMIZADOS DE MADRID (AOMA) CAPÍTULO I DENOMINACIÓN, FINES, DOMICILIO Y ÁMBITO ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN DE OSTOMIZADOS DE MADRID (AOMA) CAPÍTULO I DENOMINACIÓN, FINES, DOMICILIO Y ÁMBITO Artículo 1º.- Denominación Con la denominación de Asociación de Ostomizados de Madrid, que

Más detalles

GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA N 40.314 JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2013. PODER CIUDADANO Resolución N CMR-016-2013

GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA N 40.314 JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2013. PODER CIUDADANO Resolución N CMR-016-2013 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA N 40.314 JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2013 PODER CIUDADANO Resolución N CMR-016-2013 CONSEJO MORAL REPUBLICANO Caracas, 11 de diciembre de 2013 203

Más detalles

El procedimiento electoral en el Fútbol Club Barcelona*

El procedimiento electoral en el Fútbol Club Barcelona* El procedimiento electoral en el Fútbol Club Barcelona* Transcripción parcial de los Estatutos del FC Barcelona (2015) CAPÍTULO 4 ÓRGANOS DE GOBIERNO. ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y CONSULTA SECCIÓN 4.ª ELECCIÓN

Más detalles

EL CONGRESO DE COLOMBIA DECRETA:

EL CONGRESO DE COLOMBIA DECRETA: TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESION PLENARIA EL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2015 AL PROYECTO DE LEY No.172 DE 2015 SENADO 087 DE 2014 CAMARA POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICAN EL CÓDIGO CIVIL, LA LEY 84 DE 1989,

Más detalles

Observación general Número 1 del 2014 del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de Naciones Unidas.

Observación general Número 1 del 2014 del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de Naciones Unidas. Observación general Número 1 del 2014 del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de Naciones Unidas. Este documento ha sido hecho por el Comité sobre los Derechos

Más detalles

ESTATUTOS DE LA ASOCIACION ESPAÑOLA DE MEDIADORES Y ORIENTADORES FAMILIARES CAPITULO I DENOMINACIÓN, FINES, DOMICILIO Y AMBITO:

ESTATUTOS DE LA ASOCIACION ESPAÑOLA DE MEDIADORES Y ORIENTADORES FAMILIARES CAPITULO I DENOMINACIÓN, FINES, DOMICILIO Y AMBITO: ESTATUTOS DE LA ASOCIACION ESPAÑOLA DE MEDIADORES Y ORIENTADORES FAMILIARES CAPITULO I DENOMINACIÓN, FINES, DOMICILIO Y AMBITO: Artículo 1. Con la denominación de ASOCIACION ESPAÑOLA DE MEDIADORES Y ORIENTADORES

Más detalles

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA O.N.U. (1948) PREÁMBULO

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA O.N.U. (1948) PREÁMBULO DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA O.N.U. (1948) (ADOPTADA Y PROCLAMADA POR LA ASAMBLEA GENERAL EN SU RESOLUCIÓN DE 10 DE DICIEMBRE DE 1948) PREÁMBULO Considerando que la libertad, la

Más detalles

Declaración Universal de Derechos Humanos

Declaración Universal de Derechos Humanos 4 Declaración Universal de Derechos Humanos Adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948 Declaración Universal de Derechos Humanos 4 Adoptada

Más detalles

MESA N 1 DERECHOS FUNDAMENTALES Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES. Título II Las personas, los pueblos y la naturaleza

MESA N 1 DERECHOS FUNDAMENTALES Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES. Título II Las personas, los pueblos y la naturaleza Título II Las personas, los pueblos y la naturaleza Capítulo 1 Principios de los Derechos Fundamentales Art.- De los Principios Fundamentales.- Los derechos de las personas, los pueblos y la naturaleza,

Más detalles

I. OBJETIVO II. EJES RECTORES III. CULTURA DE LA LEGALIDAD V. FUNCIÓN DE LA CULTURA DE LA LEGALIDAD VI. RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA

I. OBJETIVO II. EJES RECTORES III. CULTURA DE LA LEGALIDAD V. FUNCIÓN DE LA CULTURA DE LA LEGALIDAD VI. RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y ELECCIONES LA LEGALIDAD COMO CAMINO PARA LA RESPONSABILIDAD PÚBLICA C O N T E N I D O I. OBJETIVO II. EJES RECTORES III. CULTURA DE LA LEGALIDAD IV. RIESGOS DE INCURRIRENUNA

Más detalles

EL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA, CONSIDERANDO

EL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA, CONSIDERANDO Elaborado por: Comisión nombrada en Consejo Universitario H. CONSEJO AL CONSEJO Y A LOS CONSEJOS Revisado por: Consejo Universitario Página: 1 Vigencia desde: 04-06-2014 Aprobado por: Consejo Universitario

Más detalles

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015 Dades d identificació de la persona sol licitant / Datos de identificación de la persona solicitante Nom / Nombre Primer cognom / Primer apellido Segon cognom / Segundo apellido Tipus identificador / Tipo

Más detalles

REGLAMENTO INTERNO: INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

REGLAMENTO INTERNO: INFORMACIÓN INSTITUCIONAL INFORMACIÓN INSTITUCIONAL REGLAMENTO INTERNO: CAPITULO I. DEL COLEGIO EN GENERAL Artículo 1 El de Misiones constituido al amparo de la legislación vigente se regirá por los Estatutos del, por el presente

Más detalles

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE BIOÉTICA ESTATUTOS

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE BIOÉTICA ESTATUTOS ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE BIOÉTICA ESTATUTOS Modificados en 2006 Artículo 1 Nombre El nombre de esta organización será: Asociación Internacional de Bioética, en adelante la Asociación. Artículo 2 Definiciones

Más detalles

PROPUESTA DE IDENTIFICACION Y VALORACION DE SERIES. Grupo de Trabajo de Identificación y Valoración de Series Administrativas

PROPUESTA DE IDENTIFICACION Y VALORACION DE SERIES. Grupo de Trabajo de Identificación y Valoración de Series Administrativas PROPUESTA DE IDENTIFICACION Y VALORACION DE SERIES Grupo de Trabajo de Identificación y Valoración de Series Administrativas Denominación de la serie: Composición: Aprobación por el Pleno de la CAU: EXPEDIENTES

Más detalles

REGLAMENTO DEL DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS Y FINANZAS

REGLAMENTO DEL DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS Y FINANZAS REGLAMENTO DEL DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS Y FINANZAS Artículo 1. Finalidad de este Reglamento TÍTULO PRELIMINAR El presente Reglamento de régimen interno tiene como finalidad regular el funcionamiento

Más detalles

Poden obrir sense limitació d horari i tots els dies. Poden obrir sense limitació d horari (mínim: 18 h el dia) i tots els dies excepte els dies de tancament obligatori (1 de gener i 25 de desembre) i

Más detalles

GUÍA DE ASOCIACIONES DE FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

GUÍA DE ASOCIACIONES DE FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA GUÍA DE ASOCIACIONES DE FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA I. CONCEPTOS II. QUORÚM NECESARIO PARA APROBAR DISTINTOS TIPOS DE VOTACIÓN III. PROCEDIMIENTOS IV. CENSURA PRESENTACIÓN La Dirección del

Más detalles

ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS AGROALIMENTARIOS DE ESPAÑA (APAE)

ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS AGROALIMENTARIOS DE ESPAÑA (APAE) ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS AGROALIMENTARIOS DE ESPAÑA (APAE) CAPÍTULO I DENOMINACIÓN, FINES, DOMICILIO Y ÁMBITO Artículo 1. Con la denominación Asociación de Periodistas Agroalimentarios

Más detalles

ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE USUARIOS DE DRONES Y AFINES (AEDRON)

ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE USUARIOS DE DRONES Y AFINES (AEDRON) ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE USUARIOS DE DRONES Y AFINES (AEDRON) ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE USUARIOS DE DRONES Y AFINES (AEDRON) CONTENIDO 2 CAPITULO I: DENOMINACIÓN, FINES, DOMICILIO

Más detalles

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de EDICIONES DON BOSCO

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de EDICIONES DON BOSCO Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de EDICIONES DON BOSCO 1. Información sobre el responsable del tratamiento de los datos alojados en la página oficial de EDICIONES DON BOSCO en la

Más detalles

Guía de Estudios para evaluar conocimientos al cargo de Diputados Locales de Mayoría Relativa Tlaxcala 2016. Bibliografía:

Guía de Estudios para evaluar conocimientos al cargo de Diputados Locales de Mayoría Relativa Tlaxcala 2016. Bibliografía: Bibliografía: 1. Ley Federal De Transparencia Y Acceso A La Información Pública Gubernamental 2. Ley De Acceso A La Información Pública Para El Estado De Tlaxcala 3. Constitución Política De Los Estados

Más detalles

CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL ALMAGRO TROTÓN CLUB

CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL ALMAGRO TROTÓN CLUB CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL ALMAGRO TROTÓN CLUB ESTATUTOS TITULO I. DISPOSICIONES GENERALES ART. 1.- DENOMINACIÓN. DOMICILIO. 1.1.- Denominación.- El Club Deportivo Elemental ALMAGRO TROTÓN CLUB es una asociación

Más detalles

REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DE LA SOCIEDAD MADRILEÑA DE MEDICINA GENERAL

REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DE LA SOCIEDAD MADRILEÑA DE MEDICINA GENERAL REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DE LA SOCIEDAD MADRILEÑA DE MEDICINA GENERAL CAPÍTULO I: PREÁMBULO Artículo 1. Con la denominación de Sociedad Madrileña de Medicina General (SEMG-Madrid) se constituye la

Más detalles

INFORMACIONS INSCRIPCIÓ CURS Grups Places 1 20

INFORMACIONS INSCRIPCIÓ CURS Grups Places 1 20 ESCOLA MUNICIPAL D ADULTS / E.P.A. AJUNTAMENT DE BÉTERA Avinguda València, 26 961 601 874 INFORMACIONS INSCRIPCIÓ CURS Grups Places Curs Participació i Preparació per altres programes formatius / Curso

Más detalles

ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN

ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN Artículo 1. Denominación. ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN CAPITULO I DENOMINACIÓN, FINES, ACTIVIDADES, DOMICILIO Y ÁMBITO Con la denominación de Asociación Española de Síndrome de Piernas Inquietas (AESPI),

Más detalles

ACCESO AL VOTO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN COSTA RICA

ACCESO AL VOTO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN COSTA RICA ACCESO AL VOTO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN COSTA RICA Magistrado Mario Seing Jiménez En la Constitución de 1949 sobresale la creación de un Tribunal Supremo de Elecciones con el rango y la independencia

Más detalles

La convocatòria de reunió

La convocatòria de reunió La convocatòria de reunió És el document amb què habitualment es demana la presencia d algú en un lloc i en una data i una hora determinats perquè participi en una reunió. Té un to formal i una estructura

Más detalles

Reforma del Código Penal en el ámbito de los delitos societarios.

Reforma del Código Penal en el ámbito de los delitos societarios. Reforma del Código Penal en el ámbito de los delitos societarios. 23 de julio de 2015 Reforma del Código Penal en el ámbito de los delitos societarios. «Entrada en vigor: 1 de julio de 2015» Concreción

Más detalles

ELECCIONES 2015 RENOVACIÓN JUNTA DIRECTIVA

ELECCIONES 2015 RENOVACIÓN JUNTA DIRECTIVA ELECCIONES 2015 RENOVACIÓN JUNTA DIRECTIVA De conformidad con lo establecido en el artículo 42 de los Estatutos de la Sociedad Española de Enfermería Neurológica y con el artículo 29 sobre la composición

Más detalles

DEPARTAMENTO FISCAL PUBLICACION DE LISTADOS DE DEUDORES A LA HACIENDA PUBLICA, Y PUBLICIDAD DE LOS CONDENADOS, POR DELITOS FISCALES Y DE CONTRABANDO.

DEPARTAMENTO FISCAL PUBLICACION DE LISTADOS DE DEUDORES A LA HACIENDA PUBLICA, Y PUBLICIDAD DE LOS CONDENADOS, POR DELITOS FISCALES Y DE CONTRABANDO. DEPARTAMENTO FISCAL PUBLICACION DE LISTADOS DE DEUDORES A LA HACIENDA PUBLICA, Y PUBLICIDAD DE LOS CONDENADOS, POR DELITOS FISCALES Y DE CONTRABANDO. INTRODUCCIÓN Durante el mes de Septiembre, en el Boletín

Más detalles

PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN EN FLAGRANCIA Y GARANTÍA DE DERECHOS

PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN EN FLAGRANCIA Y GARANTÍA DE DERECHOS PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN EN FLAGRANCIA Y GARANTÍA DE DERECHOS PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN EN FLAGRANCIA Y GARANTÍA DE DERECHOS 1. Flagrancia y Derecho de Defensa a. Conceptos: El artículo 259 1 del Código

Más detalles

1. Fomentar la donación de órganos y tejidos. 2. Intercambio de conocimientos científicos con otras Sociedades afines.

1. Fomentar la donación de órganos y tejidos. 2. Intercambio de conocimientos científicos con otras Sociedades afines. Estatuto Tipo de Asociaciones Civiles. (Resolución del Poder Ejecutivo de fecha 21 de septiembre de 1993). Acta N 1.- En..., el veintidós de marzo del año dos mil siete, se reúnen las personas abajo firmantes,

Más detalles

LA EXIGENCIA DEL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS LmERTADES FUNDAMENTALES EN LA UNIÓN EUROPEA

LA EXIGENCIA DEL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS LmERTADES FUNDAMENTALES EN LA UNIÓN EUROPEA LA EXIGENCIA DEL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS LmERTADES FUNDAMENTALES EN LA UNIÓN EUROPEA Mecanismos de prevención de la observancia de los valores comunes de la Unión Europea y de sanción en

Más detalles

Claus per participar-hi activament

Claus per participar-hi activament La vida política Claus per participar-hi activament Edita: Dincat (Discapacitat Intel lectual Catalunya) Amb el suport de: Ajuntament de Barcelona, Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, Ministeri

Más detalles

ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN DE COCHES CLÁSICOS LOS CACHARRITOS

ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN DE COCHES CLÁSICOS LOS CACHARRITOS ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN DE COCHES CLÁSICOS LOS CACHARRITOS CAPITULO PRIMERO DE LA ASOCIACIÓN EN GENERAL Constitución Artículo 1º. En el año 2005 se constituye la Asociación sin ánimo de lucro denominada

Más detalles

ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN «SOLIDARIOS CON EL MUNDO»

ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN «SOLIDARIOS CON EL MUNDO» ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN «SOLIDARIOS CON EL MUNDO» CAPÍTULO I DE LA ASOCIACIÓN EN GENERAL Artículo 1º Con la denominación "Solidarios con el Mundo" o también SolMun, se constituye una asociación al amparo

Más detalles

Anexo único. Título Primero Disposiciones Preliminares CAPITULO I Disposiciones Generales

Anexo único. Título Primero Disposiciones Preliminares CAPITULO I Disposiciones Generales Anexo único Lineamientos del Instituto Nacional Electoral para la Promoción del Voto y la Participación Ciudadana por parte de Organizaciones Ciudadanas durante el Proceso Electoral 2014-2015 Título Primero

Más detalles

NORMAS PARA REGULAR LOS PROCESOS ELECTORALES DE GREMIOS Y COLEGIOS PROFESIONALES

NORMAS PARA REGULAR LOS PROCESOS ELECTORALES DE GREMIOS Y COLEGIOS PROFESIONALES NORMAS PARA REGULAR LOS PROCESOS ELECTORALES DE GREMIOS Y COLEGIOS PROFESIONALES PUBLICADA EN LA GACETA ELECTORAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Nº 547, DEL 07 DE DICIEMBRE DE 2010 REPUBLICA

Más detalles

ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ECONOMÍA DEL TRABAJO (A.E.E.T.)

ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ECONOMÍA DEL TRABAJO (A.E.E.T.) ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ECONOMÍA DEL TRABAJO (A.E.E.T.) CAPITULO I- DENOMINACIÓN, FINES, DOMICILIO y ÁMBITO Artículo 1. Con la denominación de Asociación Española de Economía del Trabajo

Más detalles

REGLAMENTO A LA LEY DE CONTROL DEL GASTO Y PROPAGANDA ELECTORAL. Decreto Ejecutivo 2806, Registro Oficial 616 de 11 de Julio del 2002.

REGLAMENTO A LA LEY DE CONTROL DEL GASTO Y PROPAGANDA ELECTORAL. Decreto Ejecutivo 2806, Registro Oficial 616 de 11 de Julio del 2002. REGLAMENTO A LA LEY DE CONTROL DEL GASTO Y PROPAGANDA ELECTORAL. Decreto Ejecutivo 2806, Registro Oficial 616 de 11 de Julio del 2002. Gustavo Noboa Bejarano PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA Considerando:

Más detalles

CIRCULAR nº 48 FECHA: 5 DE DICIEMBRE DE 2014

CIRCULAR nº 48 FECHA: 5 DE DICIEMBRE DE 2014 CIRCULAR nº 48 FECHA: 5 DE DICIEMBRE DE 2014 Contenidos LEY DE TRANSPARENCIA LEY DE TRANSPARENCIA A continuación resumimos los principales aspectos de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,

Más detalles

Estatutos de la Asociación Club de Amigos de la Casa de Madrid

Estatutos de la Asociación Club de Amigos de la Casa de Madrid Estatutos de la Asociación Club de Amigos de la Casa de Madrid Capítulo 1º: Denominación, fines, domicilio y ámbito. Artículo 1º.- Denominación Con la denominación de Asociación Club de Amigos de Casa

Más detalles

CÓDIGO DEONTOLÓGICO. DE LA ASOCIACIÓN DE PERITOS DE SEGUROS Y COMISARIOS DE AVERIAS (Apcas)

CÓDIGO DEONTOLÓGICO. DE LA ASOCIACIÓN DE PERITOS DE SEGUROS Y COMISARIOS DE AVERIAS (Apcas) CÓDIGO DEONTOLÓGICO DE LA ASOCIACIÓN DE PERITOS DE SEGUROS Y COMISARIOS DE AVERIAS (Apcas) 1 Definiéndose la Deontología como el tratado de los deberes o normas de comportamiento, referidas a un campo

Más detalles

CONCEPTO DE DERECHO ELECTORAL

CONCEPTO DE DERECHO ELECTORAL CONCEPTO DE DERECHO ELECTORAL Sentido estricto Sentido amplio Derecho subjetivo del individuo de elegir y ser elegido. Derecho de votar (sufragio activo) Derecho a ser votado (sufragio pasivo) Conjunto

Más detalles

CAPITULO III DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE NACEN DEL MATRIMONIO

CAPITULO III DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE NACEN DEL MATRIMONIO CAPITULO III DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE NACEN DEL MATRIMONIO Los cónyuges están obligados, a contribuir cada uno por su parte, a los fines del matrimonio y a socorrerse mutuamente. Toda persona tiene

Más detalles

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD SECRETARIA DE ESTADO DE DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PARA LA FAMILIA Y LA INFANCIA OBSERVATORIO DE LA INFANCIA RECOMENDACIONES PARA LA APLICACIÓN

Más detalles

LEY DE ATENCION Y PROTECCION A LA VICTIMA O EL OFENDIDO DEL DELITO PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. CAPITULO PRIMERO Disposiciones Generales

LEY DE ATENCION Y PROTECCION A LA VICTIMA O EL OFENDIDO DEL DELITO PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. CAPITULO PRIMERO Disposiciones Generales LEY DE ATENCION Y PROTECCION A LA VICTIMA O EL OFENDIDO DEL DELITO PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Publicado en el Periódico Oficial No. 39, de fecha 22 de Agosto de 2003, Tomo CX CAPITULO PRIMERO Disposiciones

Más detalles

CAPITULO II DELITOS COMETIDOS POR FUNCIONARIOS PUBLICOS SECCION I ABUSO DE AUTORIDAD

CAPITULO II DELITOS COMETIDOS POR FUNCIONARIOS PUBLICOS SECCION I ABUSO DE AUTORIDAD CAPITULO II DELITOS COMETIDOS POR FUNCIONARIOS PUBLICOS JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA(1) CONCORDANCIAS: Ley N 27378, Art. 1, num. 2) D.S. Nº 015-2003-JUS, Art. 210.5 (Aprueban el Reglamento

Más detalles

Ayuntamiento de Grado

Ayuntamiento de Grado ANUNCIO El Pleno del Ayuntamiento de Grado, en la sesión ordinaria celebrada el día 16 de febrero de 2016 adoptó el acuerdo de aprobar la puesta en funcionamiento de un Plan Municipal de Voluntariado y

Más detalles

CIVIL PRIVADA A SOCIEDAD COOPERATIVA CATALANA LIMITADA" En BARCELONA, mi residencia, a. Ante mí,, Notario de esta Capital y

CIVIL PRIVADA A SOCIEDAD COOPERATIVA CATALANA LIMITADA En BARCELONA, mi residencia, a. Ante mí,, Notario de esta Capital y "ESCRITURA DE TRANSFORMACIÓN DE SOCIEDAD CIVIL PRIVADA A SOCIEDAD COOPERATIVA CATALANA LIMITADA" NÚMERO En BARCELONA, mi residencia, a Ante mí,, Notario de esta Capital y del Ilustre Colegio de Cataluña.

Más detalles

GESTIÓN DEL RIESGO OPERATIVO Estrategia Antifraude

GESTIÓN DEL RIESGO OPERATIVO Estrategia Antifraude GESTIÓN DEL RIESGO OPERATIVO Estrategia Antifraude Banco de la república Gerencia ejecutiva Subgerencia de Gestión de riesgo operativo Departamento de gestión Riesgos y Procesos Versión 3.0 Enero 2015

Más detalles

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de INSERT STAR, S.L.U.

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de INSERT STAR, S.L.U. Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de INSERT STAR, S.L.U. 1. Información sobre el responsable del tratamiento de los datos alojados en la página oficial de INSERT STAR, S.L.U. en la

Más detalles

ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN CAPITULO I

ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN CAPITULO I Artículo 1º.- Denominación ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN CAPITULO I DENOMINACION, FINES, ACTIVIDADES, DOMICILIO Y AMBITO Con la denominación de ASOCIACION PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES DE VALDEMORO (APAV),

Más detalles

Tema 2: L organització política de Catalunya

Tema 2: L organització política de Catalunya En aquest tema aprendràs que : és una de les 17 comunitats autònomes de l estat espanyol. Les comunitats autònomes s autogovernen d acord amb el que estableix el seu estatut i la Constitució espanyola.

Más detalles

CURSO CREAR Y GESTIONAR UNA ASOCIACIÓN Módulo I. Instituto Aragonés de la Juventud Rosario Lázaro Marín

CURSO CREAR Y GESTIONAR UNA ASOCIACIÓN Módulo I. Instituto Aragonés de la Juventud Rosario Lázaro Marín CURSO CREAR Y GESTIONAR UNA ASOCIACIÓN Módulo I Instituto Aragonés de la Juventud Rosario Lázaro Marín MODULO I LA CREACIÓN DE UNA ASOCIACIÓN Para qué crear una asociación? Para compartir una idea. Para

Más detalles

ÍNDICE DE MODELOS DE DOCUMENTOS PARA LAS ELECCIONES A CONSEJOS ESCOLARES

ÍNDICE DE MODELOS DE DOCUMENTOS PARA LAS ELECCIONES A CONSEJOS ESCOLARES ÍNDICE DE MODELOS DE DOCUMENTOS PARA LAS ELECCIONES A CONSEJOS ESCOLARES 1. Convocatoria para la designación, mediante sorteo, de la Junta Electoral. 2. Convocatoria para los componentes de la Junta Electoral.

Más detalles

REGLAMENTO PARA LA DEFENSA DEL CLIENTE, REGULADOR DE LA ACTIVIDAD DEL SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE DE LA ESTRELLA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS.

REGLAMENTO PARA LA DEFENSA DEL CLIENTE, REGULADOR DE LA ACTIVIDAD DEL SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE DE LA ESTRELLA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS. REGLAMENTO PARA LA DEFENSA DEL CLIENTE, REGULADOR DE LA ACTIVIDAD DEL SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE DE LA ESTRELLA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS. 1.- OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN. El presente Reglamento

Más detalles

ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE FUNCIONARIOS GESTORES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE FUNCIONARIOS GESTORES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE FUNCIONARIOS GESTORES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO CAPITULO I Disposiciones generales ARTICULO UNO.- 1.-La Asociación Profesional de Funcionarios Gestores

Más detalles

PROPUESTA DE REFORMA CONSTITUCIONAL. Que se elimine el numeral 4Q del artículo 153 de la Constitución Política.

PROPUESTA DE REFORMA CONSTITUCIONAL. Que se elimine el numeral 4Q del artículo 153 de la Constitución Política. J /12- PROPUESTA DE REFORMA CONSTITUCIONAL Proponemos: Que se elimine el numeral 4Q del artículo 153 de la Constitución Política. Que se elimine el artículo 180 de la Constitución Política. Que se elimine

Más detalles

LEY VI º 139 (Antes Ley 4495) ASOCIACIONES DE ESTUDIANTES SECUNDARIOS CAPÍTULO I Disposiciones Generales

LEY VI º 139 (Antes Ley 4495) ASOCIACIONES DE ESTUDIANTES SECUNDARIOS CAPÍTULO I Disposiciones Generales LEY VI º 139 (Antes Ley 4495) ASOCIACIONES DE ESTUDIANTES SECUNDARIOS CAPÍTULO I Disposiciones Generales ARTÍCULO 1.- Se reconoce y garantiza el funcionamiento de Asociaciones de Estudiantes Secundarios,

Más detalles

REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA TÍTULO PRELIMINAR DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1 Es objeto del presente Reglamento, la regulación de las normas referentes

Más detalles

Diario Oficial de la Unión Europea

Diario Oficial de la Unión Europea L 13/44 (Actos adoptados en aplicación del título VI del Tratado de la Unión Europea) DECISIÓN MARCO 2004/68/JAI DEL CONSEJO de 22 de diciembre de 2003 relativa a la lucha contra la explotación sexual

Más detalles