Proporcionar als futurs mestres una visió general de l educació física, dels principals corrents i de les tendències didàctiques actuals.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Proporcionar als futurs mestres una visió general de l educació física, dels principals corrents i de les tendències didàctiques actuals."

Transcripción

1 UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ TITULACIÓ: Diplomatura de Mestre Llengua Estrangera CODI: ASSIGNATURA: Educació Física i la seva didàctica PROFESSOR/A: Pere Blanco i Felip CRÈDITS: 3r QUADRIMESTRE: 2n. CRÈDITS: 4,5 TIPUS: Troncal OBJECTIUS Proporcionar als futurs mestres una visió general de l educació física, dels principals corrents i de les tendències didàctiques actuals. Identificar els fonaments de l educació física i la seva didàctica. Tenir coneixement de la cohesió educativa que s estableix en l educació física gràcies a la seva didàctica. Analitzar els factors que intervenen en la didàctica de l educació física, des d un plantejament curricular formal per a l etapa de primària. Proporcionar recursos teòrics i pràctics per afavorir una actitud favorable envers una concepció educativa que valori l activitat física com a essencial per a la formació integral dels nostres alumnes. Confeccionar unitats didàctiques i aprofundir en la metodologia que faciliti la diversitat pedagògica dels alumnes.

2 Participar en un ambient d investigació-acció que faciliti l adquisició dels coneixements. Contribuir a la reflexió en sessions estratègiques plenes de possibilitats educatives, cooperatives, innovadores i cooperatives. Proporcionar mitjançant sessions pràctiques, l ocasió d experimentar amb el propi cos la realització d activitats físico-esportives. TEMARI UN CONTEXT Noves expectatives, nova societat. Protagonistes confosos. Paradigma educatiu. La didàctica de l educació física. La didàctica, un ambient. La didàctica, un projecte. La didàctica, un ensenyament i un aprenentatge. La didàctica, una investigació. Els docents d educació física. Els continguts de l educació física. L esquema corporal. La condició física. L expressió corporal. Les habilitats motrius bàsiques. Les qualitats coordinatives. Les qualitats físiques. Els jocs i els esports. Les activitats físiques a la natura.

3 UNA EXPERIÈNCIA Concepte de currículum. Nivells curriculars. Organització del currículum. Projecte educatiu o Caràcter Propi. Cultura democràtica i igualtat d oportunitats. Valors i pràctiques democràtiques. Atenció a la diversitat. Educació coeducativa. Disseny Curricular Base. Elements del currículum. Contextualització del currículum. Nivells de concreció curricular. El projecte Curricular de l Educació Física. Desenvolupament curricular. Les competències i els objectius. Els continguts educatius. Organització i seqüenciació dels continguts. Activitats d ensenyament-aprenentatge. Estratègies docents: Els propòsits d evolució: una proposta d atenció a la diversitat. El trencaclosques per adquirir competències: una proposta de treball cooperatiu. Tècniques i procediments cooperatius. L avaluació: Característiques de l avaluació. Què s ha d avaluar. Desenvolupament de la unitat de programació. Consideracions prèvies. Introducció. Continguts. Objectius didàctics i competències. Activitats d ensenyament i d aprenentatge. Estratègies docents. Avaluació i acreditació dels aprenentatges. Informacions complementaries. METODOLOGIA

4 A partir dels aprenentatges teòrics es combinarà un treball pràctic de programació per aprofundir en els aspectes didàctics que el mestre, que imparteix docència en l àrea d educació física, ha de tenir presents: Presentació i orientació del marc teòric per part del professor. Elaboració, exposició posada en pràctica per part de l alumnat d una programació, atenent els diferents apartats prescriptius desenvolupats en el temari. Debats en els quals s intentarà aprofitar l experiència i els coneixements que s aniran assolint per treure conclusions de com les idees treballades poden ajudar a millorar la nostra pràctica pedagògica i didàctica. Estudi i discussió a partir de les reflexions i expectatives presentades en els continguts de reflexió. Treball de recerca-acció. Comentari, clarificació del resultat de treball dels grups i/o individuals en sessions plenàries. Intercanvi d experiències. AVALUACIÓ Per ser considerat APTE en l Àrea de Didàctica en l àrea de l educació física es tindrà en compte de forma global: L assistència i participació regular a les hores teòriques de l àrea. L assistència i participació a les sessions pràctiques. La participació en algun dels seminaris monogràfics que es portaran a terme. Disseny d una unitat didàctica de primària de l àrea d educació física. Prova objectiva. BIBLIOGRAFIA Utilització bàsica en l assignatura: BLANCO, P.: (2007). Un marc vivencial per al dsenvolupament de les competències. Lleida: Universitat de Lleida. D altra bibliografia complementaria: ÁLVAREZ, G. ET AL.: (1990) Guía para una Educación Física no sexista. Madrid: MEC. ANDER-EGG, I.: (1997) El treball en equip. Buenos Aires: Lumen/Humanitas. ANTUNEZ, S. ET ALTRES.: (1991) Del projecte educatiu a la programació d aula. Barcelona: Graó Editorial. BLANCO, P.: (1994-a) Projecte curricular de l Àrea d Educació Física. Material per al professorat.

5 Barcelona: Servei de Difusió i Edicions de la Generalitat de Catalunya. BLANCO, P.: (1994-b) Projecte curricular de l Àrea d Educació Física. Material per a l alumne. Barcelona: Servei de Difusió i Edicions de la Generalitat de Catalunya. BLANCO, P. I SUAU, J.: (1999) Propòsits d evolució. Una estratègia en el camp de l educació física. Barcelona: La Galera S.A. BLANCO, P.: (2004) Equips cooperatius, cultura democràtica i formació contínua, competències per a una transformació adequada dels centris educatius de secundària. Tesi doctoral dirigida per la Dra. Amparo Miñambres Abad. Universitat de Lleida. Inèdita. BLANCO, P. ET AL.: (2005) Acció estratègica per aconseguir competències. Barcelona: Barcanova. BONALS, J.: (1996) El treball en equip del professorat. Barcelona: Graó. BROWN, G.: (1992) Qué tal si jugamos... otra vez. Nuevas experiencias de los juegos cooperativos en la educación popular. Buenos Aires: Humanitas. CAMPS, V.: (1994) Los valores de la educación. Madrid: Anaya. CARRETERO, M.: (1993) Constructivismo i educació. Madrid: Edelvives. CATALUNYA. Decret 142/2007, de 16 de juny, d establiment de l ordenació dels ensenyaments d educació primària. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 29 de juny de 2007, núm COLL, C. & SOLÉ, I.: (1990). La interacció professor/alumne en el procés d ensenyament i aprenentatge. En C. Coll, J. Palacios i A. Marchesi (Comps.) Desenvolupament psicològic i educació, II. Psicologia de l educació. Madrid: Aliança Editorial. DEL CARMEN ET ZABALA, M.: (1991) Guia para l elaboració, seguiment i valoració dels Projectes curriculars de centre.madrid: CIDE. DELORS, J. ET AL.: (1996) L educació tanca un tresor (Informe a la UNESCO sobre l educació en el segle XXI). Madrid: Santillana. DEPARTAMENT D ENSENYAMENT.: (1989) Disseny Curricular. Barcelona: Departament d Ensenyament, Generalitat de Catalunya. DEPARTAMENT D ENSENYAMENT: (2007) Desplegament Curricular. Barcelona: Departament d Ensenyament, Generalitat de Catalunya. DIAZ LUCEA, M.: (1993) De las habilidades básicas a las habilidades específicas. Iniciación a los deportes de equipo y los saltos en atletismo. Barcelona: INDE Publicaciones. DIAZ, J.: (1993) El desarrollo motor y su implicación didáctica. En VV.AA. Fundamentos de Educación Física para Enseñanza Primaria. Vol. I. Barcelona: INDE. ESPAÑA. Ley orgánica 01/1990, de 03 de octubre, de ordenación del sistema educativo. Boletín Oficial del Estado, 04 de octubre de 1990, núm ESPAÑA. Ley orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de calidad de la educación. Boletín Oficial del Estado, 24 de diciembre de 2002, núm ESPAÑA. Ley orgánica 2/2006, de 03 de mayo, de educación. Boletín Oficial del Estado, 04 de mayo de 2006, núm FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN FÍSICA.: (2000) Manifest mundial de L Educació Física FIEP GARCIA FERRANDO.: (1990) Aspectos sociales del deporte. Madrid: Alianza Editorial. GARCIA, A; POMARES, C; SERRANO, M.: (1992) La educación física en primaria. Madrid: Alambra Longman. GARDNER, H.: (1998) Inteligencias múltiples. Barcelona: Paidós. GOLEMAN, D.: (1996) La inteligencia emocional. Buenos Aires: Vergara. INSTITUT DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT: (2005) Jornades sobre didàctica de l expressió musical, didàctica de l expressió plàstica i didàctica de l expressió corporal. Madrid: Ministeri d Educació i Ciència. Inèdit. JOVÉ, M. C.: (2005) Model d intervenció psicomotriu vivenciada per a la prevenció del risc social en educació infantil. Tesi doctoral dirigida pel dr. Carlos Alsinet. Universitat de Lleida. Inèdita. KIRK, D.: (1990): Educación Física y curriculum. Valencia: Ed. Universitat de Valencia. LLORENTE, E, B.: (2002) La coeducación en el deporte en edad escolar. En actas sobre las Jornadas de deporte escolar en Bilbao. MANNO, R.: (1995) Fundamentos del entrenamiento deportivo. Barcelona: Paidotribo. MEINEL, K. ET SCHNABEL, G.: (1987) Teoría del movimiento. Síntesis de una teoría de la motricidad

6 deportiva bajo el aspecto pedagógico., Buenos Aires: Stadium. MONEREO, C.: (1994) ESTRATEGIAS DE ENSEÑAR Y APRENDIZAJE. FORMACIÓN DEL PROFESORADO Y APLICACIÓN EN LA ESCUELA. BARCELONA: GRAÓ. MOSSTON, M.: (1978) La enseñanza de la educación física. Buenos Aires: Paidós. OLSON, M.W.: (1996) La investigació-acció entra a l aula. Argentina: AIQUE. OMEÑACA, R. ET RUIZ, J.V.: (1999) Jocs cooperatius i Educació Física. Barcelona: Paidotribo. ORLICK, D.: (1990) Lliures per a cooperar, lliures per a crear. Barcelona: Paidotribo. PAVLOV, I.P.: (1968) Fisiología y psicología. Madrid: Alianza Editorial. PEIRÓ, C.: (1992) Educación Física y Salud: modelo de igualdad. En Ponencia L Ensenyament de l Educació Física, IV Jornadas Internacionals de Coeducació. Valencia: Universitat de Valencia, POZO, J. ET POSTIGO, Y.: (1994) Las estrategias de aprendizaje como contenidos del currículum. En MONEREO C. ET AL.: Estrategias de aprendizaje: procesos, contenidos e interacción. Barcelona: Doménech. Riera, J.: (1989). Fundamentos del aprendizaje de la técnica y la táctica deportivas. Barcelona: INDE. ROMAN, M. ET DEU I.: (1991) Aprenentatge i currículum : dissenys curriculars aplicats. Madrid : Paidós. RUIZ, L. M.: (1987) Desarrollo motor y actividad física. Madrid: Gymnos. RUIZ, L. M.: (1994). Deporte y aprendizaje. Procesos de adquisición y desarrollo de habilidades. Madrid: Visor Distribuciones. TEJADA, J.: (2005) El trabajo por competencias en el pràcticum. Barcelona: Conferencia magistral presentada en el VII Symposium Internacional sobre el Pràcticum, Poio. TINAJAS A.: (2001) L esport i la seva iniciació en l edat escolar. Revista d educació física, 3(2): VAZQUEZ, B.: (1990) La coeducación en Educación Física. Algunas reflexiones. En Cursos Emakunde. Primer postgrado de coeducación. Hacia una escuela coeducadora. Álava: UPV, VELAZQUEZ, C.: (2004) Las actividades físicas cooperativas. Una propuesta para la formación en valores a través de la educación física en las escuelas de educación bàsica. México D.F: Secretaria de Educación Pública.

L EDUCACIÓ EMOCIONAL A L ESCOLA. 5136 Segon curs dels estudis de Mestre, especialitat d Educació Primària

L EDUCACIÓ EMOCIONAL A L ESCOLA. 5136 Segon curs dels estudis de Mestre, especialitat d Educació Primària Universitat de les Illes Balears Facultat d Educació L EDUCACIÓ EMOCIONAL A L ESCOLA. 5136 Segon curs dels estudis de Mestre, especialitat d Educació Primària Curs 2011-2012 Assignatura troncal Segon quadrimestre

Más detalles

MIEMBRO DE LA COMISIÓN CIENTÍFICA

MIEMBRO DE LA COMISIÓN CIENTÍFICA MIEMBRO DE LA COMISIÓN CIENTÍFICA DATOS PERSONALES Dra. Dña. Montserrat Cumellas Riera. Email: mcumellas@hotmail.com FORMACIÓN ACADÉMICA Doctora en Ciencias de la Educación (Universidad de Barcelona).

Más detalles

Generalitat de Catalunya Departament d Ensenyament ESCOLA DOCTOR TRUETA

Generalitat de Catalunya Departament d Ensenyament ESCOLA DOCTOR TRUETA Generalitat de Catalunya Departament d Ensenyament ESCOLA DOCTOR TRUETA OBJECTIUS... DOTAR A L ALUMNE/A DE CAPACITATS I COMPETÈNCIES QUE LI PERMETI: SER UNA PERSONA COMPROMESA AMB EL SEU ENTORN. APRENDRE

Más detalles

Primero. Primer Reconéixer les accions formatives proposades en les modificacions

Primero. Primer Reconéixer les accions formatives proposades en les modificacions Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 23 d abril de 2015, de la Direcció General d Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es fan públiques les modificacions dels plans

Más detalles

El currículum i el seu desplegament a l educació primària

El currículum i el seu desplegament a l educació primària El currículum i el seu desplegament a l educació primària Direcció General de l Educació Bàsica i el Batxillerat Novembre de 2008 11/12/2008 Marc normatiu de referència Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig

Más detalles

Es tracta d analitzar la dinàmica dels processos de canvi a través dels quals s exerceix la influència educativa.

Es tracta d analitzar la dinàmica dels processos de canvi a través dels quals s exerceix la influència educativa. PSICOLOGIA DE LA INSTRUCCIÓ (2509) Curs Acadèmic 2001-2002 Assignatura anual de 6 crèdits (4 5 teòrics i 1 5 pràctics) 2on Curs dels Estudis de Psicopedagogia Professora: Dra. Maria Suñé Vela Horari de

Más detalles

GRAU EN EDUCACIÓ INFANTIL I EDUCACIÓ PRIMÀRIA Facultat de Ciències de l Educació - UAB

GRAU EN EDUCACIÓ INFANTIL I EDUCACIÓ PRIMÀRIA Facultat de Ciències de l Educació - UAB 1283 / 1363 - Pla d'estudis del títol de Graduat o Graduada en Educació Infantil i Educació Primària per la Universitat Autònoma de Barcelona, impartit a la Facultat de Ciències de l Educació. Aprovat

Más detalles

CURS: 4t QUADRIMESTRE: 1er CRÈDITS ECTS: 6 IDIOMA D'IMPARTICIÓ: Català

CURS: 4t QUADRIMESTRE: 1er CRÈDITS ECTS: 6 IDIOMA D'IMPARTICIÓ: Català UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ TITULACIÓ: SICOLOGIA CODI: 102827 MATÈRIA: Trastorns d audició i llenguatge MÒDUL: Optativitat ROFESSOR/A RESONSABLE: José Luis Navarro Sierra EQUI

Más detalles

Vicedegana - Cap d estudis de Dret de la Facultat de Dret i Economia, Universitat de Lleida.

Vicedegana - Cap d estudis de Dret de la Facultat de Dret i Economia, Universitat de Lleida. ADORACIÓN PADIAL ALBÁS Departament de Dret Privat Facultat de Dret i Economia Universitat de Lleida C/ Jaume II, 73. Cappont 25001 Lleida Despatx: 3.05 Telf:. 973-703249 E-mail: padial@dpriv.udl.cat DADES

Más detalles

DATOS PERSONALES FORMACIÓN ACADÉMICA

DATOS PERSONALES FORMACIÓN ACADÉMICA 1 DATOS PERSONALES Maribel de la Cerda Toledo DNI: 46775899V Facultat de Pedagogia. Departament de Teoria i Història de l Educació Edifici de Llevant 3ª planta, Passeig Vall d Hebron 171 08035 Barcelona

Más detalles

El horario de tutoría estará publicado en la vitrina del Área y en la web de ESCUNI, durante todo el curso académico.

El horario de tutoría estará publicado en la vitrina del Área y en la web de ESCUNI, durante todo el curso académico. CURSO ACADÉMICO 2015-2016 ASIGNATURA EDUCACIÓN FÍSICA Y SU DIDÁCTICA 2º 1. DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 1.1. Asignatura Educación Física y su Didáctica 1.2. Titulación Grado de Maestro en Educación Primaria

Más detalles

UN CURRÍCULUM COMPETENCIAL PER A L EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA AVANÇAMENT

UN CURRÍCULUM COMPETENCIAL PER A L EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA AVANÇAMENT UN CURRÍCULUM COMPETENCIAL PER A L EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA AVANÇAMENT Aspectes destacats del currículum a l ESO Un model pedagògic coherent S orienta a l adquisició de les competències bàsiques

Más detalles

GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE Nombre de la materia Tipo materia Créditos ECTS materia

GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE Nombre de la materia Tipo materia Créditos ECTS materia GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE Nombre de la materia Tipo materia Créditos ECTS materia Educación: Enseñanza de la Actividad Física y el Deporte Básica 12 Nombre de la asignatura

Más detalles

PROGRAMAS DE ASIGNATURAS

PROGRAMAS DE ASIGNATURAS PROGRAMAS DE ASIGNATURAS FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FISICA Y DEL DEPORTE (INEF) NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Metodología de la Enseñanza de la Actividad Físicas y el Deporte II CRÉDITOS: 7 CURSO

Más detalles

Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Psicología

Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Psicología Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Psicología PROGRAMA DE ASIGNATURA Tecnología de la Educación II Nombre (Diseño instruccional: Aprendizaje Estratégico y Enseñanza Situada) Clave 0831

Más detalles

UNIVERSIDAD DE GRANADA

UNIVERSIDAD DE GRANADA Educación Física y su Didáctica Prof. Carlos J. López Gutiérrez 1 UNIVERSIDAD DE GRANADA FACULTAD DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES CAMPUS DE MELILLA EDUCACIÓN FÍSICA Y SU DIDÁCTICA PROFESOR: CARLOS J. LÓPEZ

Más detalles

Màster de Formació del Professorat d Educació Secundària Obligatòria (ESO), Batxillerat (BTX), Formació Professional (FP) i Ensenyament d Idiomes (EI)

Màster de Formació del Professorat d Educació Secundària Obligatòria (ESO), Batxillerat (BTX), Formació Professional (FP) i Ensenyament d Idiomes (EI) Màster de Formació del Professorat d Educació Secundària Obligatòria (ESO), Batxillerat (BTX), Formació Professional (FP) i Ensenyament d Idiomes (EI) Aquest màster forma part del Programa Oficial de Postgrau

Más detalles

GRAU EN EDUCACIÓ INFANTIL Facultat de Ciències de l Educació - UAB

GRAU EN EDUCACIÓ INFANTIL Facultat de Ciències de l Educació - UAB 847 - Pla d'estudis del títol de Graduat o Graduada en Educació Infantil per la Universitat Autònoma de Barcelona, impartit a la Facultat de Ciències de l Educació. Memòria aprovada per la Comissió d'afers

Más detalles

Metodologia de la intervenció social

Metodologia de la intervenció social Serveis socioculturals i a la comunitat Metodologia de la intervenció social CFGS.ISO.M02/0.14 CFGS - Integració social Generalitat de Catalunya Departament d Ensenyament Aquesta col lecció ha estat dissenyada

Más detalles

Abordatge estratègic de situacions professionals

Abordatge estratègic de situacions professionals Guia d aprenentatge (3 ECTS) Any acadèmic 2015-2016 Semestre: 2n Grau en Educació Social / Grau en Treball Social Mòdul: Espais professionals Professor: Dr. Paco López Pàgina 1 de 7 Rev. 4 (21.09.2015)

Más detalles

Màster Universitari en Educació per a la Salut. Facultat d'infermeria Universitat de Lleida. Informe de seguiment Curs 2012-13

Màster Universitari en Educació per a la Salut. Facultat d'infermeria Universitat de Lleida. Informe de seguiment Curs 2012-13 Facultat d'infermeria Universitat de Lleida Informe de seguiment Curs 2012-13 Elaborat per la coordinació de la titulació Presentat a la Comissió d'estudis de Postgraus del centre: 10/12/13 Revisat pel

Más detalles

PROGRAMAS DE ASIGNATURAS FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FISICA Y DEL DEPORTE (INEF)

PROGRAMAS DE ASIGNATURAS FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FISICA Y DEL DEPORTE (INEF) PROGRAMAS DE ASIGNATURAS FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FISICA Y DEL DEPORTE (INEF) NOMBRE DE LA ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA, GÉNERO Y DEPORTE CRÉDITOS: 4,5 CURSO EN EL QUE SE IMPARTE: 4º y 5º CARÁCTER

Más detalles

UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIENCIES DE L EDUCACIÓ. TITULACIÓN: Grado en Educación Social. CÓDIGO: 100930 MATÉRIA: Animación sociocultural

UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIENCIES DE L EDUCACIÓ. TITULACIÓN: Grado en Educación Social. CÓDIGO: 100930 MATÉRIA: Animación sociocultural UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIENCIES DE L EDUCACIÓ TITULACIÓN: Grado en Educación Social CÓDIGO: 100930 MATÉRIA: Animación sociocultural MÓDULO: XVI. Optatividad PROFESOR/A RESPONSABLE: María Paz

Más detalles

V JORNADES D'UNITATS D'IGUALTAT DE LES UNIVERSITATS ESPANYOLES REALITZADES A LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

V JORNADES D'UNITATS D'IGUALTAT DE LES UNIVERSITATS ESPANYOLES REALITZADES A LA UNIVERSITAT DE BARCELONA V JORNADES D'UNITATS D'IGUALTAT DE LES UNIVERSITATS ESPANYOLES REALITZADES A LA UNIVERSITAT DE BARCELONA UNIVERSITAT DE BARCELONA, Edifici Històric 12 i 13 de març de 2012 1 PRESENTACIÓ La Universitat

Más detalles

JUEGO, OCIO Y DEPORTE PARA ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

JUEGO, OCIO Y DEPORTE PARA ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES JUEGO, OCIO Y DEPORTE PARA ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES Máster Universitario en Atención a la Diversidad y Apoyos Educativos Universidad de Alcalá Curso Académico 2015/16 GUÍA DOCENTE

Más detalles

MÀSTER EN ENSENYAMENT D ESPANYOL/CATALÀ PER A IMMIGRANTS Universitat de Lleida - Curs

MÀSTER EN ENSENYAMENT D ESPANYOL/CATALÀ PER A IMMIGRANTS Universitat de Lleida - Curs Matèria: Disseny curricular, programació i elaboració de materials 1. DESCRIPCIÓ i CONTEXTUALITZACIÓ S estudiaran els diferents corrents teòrics i les tècniques per a planificar l ensenyament/aprenentatge

Más detalles

Màster de Formació del Professorat d Educació Secundària Obligatòria (ESO), Batxillerat (BTX), Formació Professional (FP) i Ensenyament d Idiomes (EI)

Màster de Formació del Professorat d Educació Secundària Obligatòria (ESO), Batxillerat (BTX), Formació Professional (FP) i Ensenyament d Idiomes (EI) Màster de Formació del Professorat d Educació Secundària Obligatòria (ESO), Batxillerat (BTX), Formació Professional (FP) i Ensenyament d Idiomes (EI) Aquest màster forma part del Programa Oficial de Postgrau

Más detalles

1 Passatge particular de Guillem de Torrella, 1 07002 Palma Tel. 971 17 75 05 Fax: 971 17 71 12 Web: http://dgadmedu.caib.es

1 Passatge particular de Guillem de Torrella, 1 07002 Palma Tel. 971 17 75 05 Fax: 971 17 71 12 Web: http://dgadmedu.caib.es Decret 67/2008, de 6 de juny de 2008, pel qual s estableix l ordenació general dels ensenyaments de l educació infantil, l educació primària i l educació secundària obligatòria a les Illes Balears La Llei

Más detalles

Màster de Formació del Professorat d Educació Secundària Obligatòria (ESO), Batxillerat (BTX), Formació Professional (FP) i Ensenyament d Idiomes (EI)

Màster de Formació del Professorat d Educació Secundària Obligatòria (ESO), Batxillerat (BTX), Formació Professional (FP) i Ensenyament d Idiomes (EI) Màster de Formació del Professorat d Educació Secundària Obligatòria (ESO), Batxillerat (BTX), Formació Professional (FP) i Ensenyament d Idiomes (EI) Aquest màster forma part del Programa Oficial de Postgrau

Más detalles

MATÈRIA: Processos educatius, aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (0-6 anys) I

MATÈRIA: Processos educatius, aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (0-6 anys) I UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ TITULACIÓ: Grau en Educació Infantil CODI: 100700 MATÈRIA: rocessos educatius, aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (0-6 anys) I MÒDUL:

Más detalles

PROGRAMA D APRENENTATGE PERMANENT

PROGRAMA D APRENENTATGE PERMANENT PROGRAMA D APRENENTATGE PERMANENT COMISSIÓ EUROPEA. 2007-2013 pap@xtec.cat sllengua@xtec.cat PRESSUPOST 13620 MILIONS PER ALS SET ANYS OBJECTIUS (2) Comenius: 1/20 alumnes 2007-2013 Erasmus: 3.000.000

Más detalles

MATÈRIA: : Processos educatius, aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (0-6 anys) II

MATÈRIA: : Processos educatius, aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (0-6 anys) II UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ TITULACIÓ: Grau en Educació Infantil CODI: 100701 MATÈRIA: : Processos educatius, aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (0-6 anys) II

Más detalles

Maestro/a en Educación Primaria

Maestro/a en Educación Primaria UVa Memoria de la Titulación de Grado Maestro/a en Educación Primaria Real Decreto1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias Por la Universidad

Más detalles

Família i Escola Junts X l educació

Família i Escola Junts X l educació Presentació del web Família i Escola Junts X l educació Amb la col laboració del Departament de Benestar Social i Família i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 15 de setembre de 2011

Más detalles

FONAMENTS PEDAGÒGICS DEL JOC EN L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT 16833 6 UC SAN ANTONIO DE MURCIA GRADO CAFYD HABILIDADES MOTRICES Y JUEGOS MOTORES

FONAMENTS PEDAGÒGICS DEL JOC EN L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT 16833 6 UC SAN ANTONIO DE MURCIA GRADO CAFYD HABILIDADES MOTRICES Y JUEGOS MOTORES GRADO CAFYD NOMBRE ASIGNATURA CÓDIGO CR UNIVERSIDAD DE ORIGEN PLAN DE ORIGEN ASIGNATURA DE ORIGEN ACTIVITAT FÍSICA EN EL MEDI NATURAL 16528 6 UC SAN ANTONIO DE MURCIA GRADO CAFYD ACTIVIDAD FÍSICA EN LA

Más detalles

Informe de la Unidad de Igualdad. sobre los títulos de GRADUADO/A EN MAGISTERIO EN EDUCACION PRIMARIA Y EDUCACIÓN INFANTIL. 1.- Fundamentos legales

Informe de la Unidad de Igualdad. sobre los títulos de GRADUADO/A EN MAGISTERIO EN EDUCACION PRIMARIA Y EDUCACIÓN INFANTIL. 1.- Fundamentos legales Informe de la Unidad de Igualdad sobre los títulos de GRADUADO/A EN MAGISTERIO EN EDUCACION PRIMARIA Y EDUCACIÓN INFANTIL 1.- Fundamentos legales Los ESTATUTS de la Universitat de València (Artículo 4)

Más detalles

Didáctica de la Educación Física

Didáctica de la Educación Física Guía didáctica Didáctica de la Educación Física Título: Grado de maestro en educación primaria Módulo: Formación didáctica y disciplinar Materia: Enseñanza y aprendizaje de la Educación Física Código:

Más detalles

Cursos de formació del professorat. La gramàtica dins l ensenyament del català com a llengua estrangera

Cursos de formació del professorat. La gramàtica dins l ensenyament del català com a llengua estrangera Cursos de formació del professorat La gramàtica dins l ensenyament del català com a llengua estrangera Idioma de les sessions Català. Sector educatiu dels participants Professors de català per a estrangers

Más detalles

CENTRO DE MAGISTERIO LA INMACULADA

CENTRO DE MAGISTERIO LA INMACULADA CENTRO DE MAGISTERIO LA INMACULADA Asignatura: EDUCACIÓN FÍSICA Y SU DIDÁCTICA III Créditos Totales: 6 Cr. Teóricos: 4 Cr. Prácticos: 2 Troncal: Obligartoria: Optativa: L. Configuración: Profesor/a: Diego

Más detalles

PSICOLOGIA DE L EDUCACIÓ. 5144 Segon curs dels estudis de Mestre, Especialitats d Educació Infantil i Primària

PSICOLOGIA DE L EDUCACIÓ. 5144 Segon curs dels estudis de Mestre, Especialitats d Educació Infantil i Primària Universitat de les Illes Balears Facultat d Educació PSICOLOGIA DE L EDUCACIÓ. 5144 Segon curs dels estudis de Mestre, Especialitats d Educació Infantil i Primària Curs 2011-2012 Assignatura troncal Primer

Más detalles

1. Conèixer els elements tècnics, tàctics i normatius fonamentals i la didàctica específica dels esports estudiats.

1. Conèixer els elements tècnics, tàctics i normatius fonamentals i la didàctica específica dels esports estudiats. Curs 2002-2003 Codi: 22040 Crèdits 6 Iniciació Esportiva II Professors: Tomàs Peire/Joan Estrada Objectius En acabar l assignatura l alumnat ha de ser capaç de: 1. Conèixer els elements tècnics, tàctics

Más detalles

Inici de curs

Inici de curs Inici de curs -2017 Roda de premsa d 1 de setembre alumnes alumnes Inici de curs -2017 Dades del sistema educatiu 1 1.570.011 alumnes matriculats +7.822 (p) previsió 78.367 1r cicle infantil -660 310.454

Más detalles

LES FUNCIONS DE SUPORT A L ESCOLA. Principis en l atenció a l alumnat i continguts per a la formació

LES FUNCIONS DE SUPORT A L ESCOLA. Principis en l atenció a l alumnat i continguts per a la formació JORNADA DE FORMACIÓ EN XARXA DEL PROFESSORAT D EDUCACIÓ ESPECIAL DE LA ZONA Barcelona, 12 de maig de 2010 LES FUNCIONS DE SUPORT A L ESCOLA. Principis en l atenció a l alumnat i continguts per a la formació

Más detalles

ASIGNATURA/IRAKASGAIA BASES PSICOLÓGICAS DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL.

ASIGNATURA/IRAKASGAIA BASES PSICOLÓGICAS DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL. ASIGNATURA/IRAKASGAIA BASES PSICOLÓGICAS DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL. TITULACIÓN/TITULAZIOA:Maestro. Educación Primaria NºCRÉDITOS/KREDITU KOPURUA: 4.5 (teóricos + prácticos) DEPARTAMENTO/SAILA: Psicología

Más detalles

GRAU D EDUCACIÓ PRIMÀRIA: Primer curs 2015 /2016

GRAU D EDUCACIÓ PRIMÀRIA: Primer curs 2015 /2016 GRAU D EDUCACIÓ PRIMÀRIA: Primer curs 2015 /2016 Grup 21 curs Societat, Ciència i Cultura Societat, Ciència i Cultura 103699 i contextos I 103700 i contextos II 102011 / 6ECTS Teories i Pràctiques contemporànies

Más detalles

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA GUÍA DOCENTE JUEGOS Y HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS 1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Más detalles

TABLAS PARA FACILITAR LA SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS TITULACIÓN DE DESTINO: GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA

TABLAS PARA FACILITAR LA SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS TITULACIÓN DE DESTINO: GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA ABLAS PARA FACILIAR LA SOLICIUD DE RECONOCIMIENO Y RANSFERENCIA DE CRÉDIOS IULACIÓN DE DESINO: GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA Normativa de referencia: Acuerdo Normativo 9494 de 22 de julio de 2010 (FOU 335)

Más detalles

La Competència digital i les TAC. Jordi Vivancos Gener 2009

La Competència digital i les TAC. Jordi Vivancos Gener 2009 La Competència digital i les TAC Jordi Vivancos Gener 2009 Guió Aproximació a les Competències bàsiques La Competència digital Perspectives i mirades de les TAC Currículum i legislació educativa LGE 1970

Más detalles

Atenció sanitària. CFGM - Atenció a les persones en situació de dependència. Serveis socioculturals i a la comunitat CFGM.APD.M02/0.

Atenció sanitària. CFGM - Atenció a les persones en situació de dependència. Serveis socioculturals i a la comunitat CFGM.APD.M02/0. Serveis socioculturals i a la comunitat Atenció sanitària CFGM.APD.M02/0.13 CFGM - Atenció a les persones en situació de dependència Generalitat de Catalunya Departament d Ensenyament Aquesta col lecció

Más detalles

TAULA DE REQUERIMENTS / TABLA DE REQUERIMIENTOS OBL. COMUNS OBL. D ITINERARI PRÀCTICUM TOTALS 14 30 16 60

TAULA DE REQUERIMENTS / TABLA DE REQUERIMIENTOS OBL. COMUNS OBL. D ITINERARI PRÀCTICUM TOTALS 14 30 16 60 UNIVERSITAT D'ALACANT MÀSTER EN PROFESSORAT D EDUCACIÓ SECUNDÀRIA (PLA 2009) D024 UNIVERSIDAD DE ALICANTE MÁSTER EN PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA (PLAN 2009) TAULA DE REQUERIMENTS / TABLA DE REQUERIMIENTOS

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Conselleria de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Conselleria de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 17/2013, de 15 d abril, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l ensenyament

Más detalles

Logística sanitària en situació d emergències

Logística sanitària en situació d emergències Sanitat Logística sanitària en situació d emergències CFGM.EMS.M02/0.16 Emergències sanitàries Generalitat de Catalunya Departament d Ensenyament Aquesta col lecció ha estat dissenyada i coordinada des

Más detalles

Calendario académico administrativo

Calendario académico administrativo Calendario académico administrativo 1. Acceso y admisión a la Universidad 1.2. Pruebas de acceso a la universidad y preinscripción universitaria (*) Preinscripción junio Del 02.06 al 03.07.2015 Celebración

Más detalles

Màster de Formació del Professorat d Educació Secundària Obligatòria (ESO), Batxillerat (BTX), Formació Professional (FP) i Ensenyament d Idiomes (EI)

Màster de Formació del Professorat d Educació Secundària Obligatòria (ESO), Batxillerat (BTX), Formació Professional (FP) i Ensenyament d Idiomes (EI) Màster de Formació del Professorat d Educació Secundària Obligatòria (ESO), Batxillerat (BTX), Formació Professional (FP) i Ensenyament d Idiomes (EI) Aquest màster forma part del Programa Oficial de Postgrau

Más detalles

Lideratge per a l aprenentatge

Lideratge per a l aprenentatge Presentació FUNDACIÓ JAUME BOFILL Lideratge per a l aprenentatge, director adjunt de Jesuïtes Educació 10 de desembre de 2014 El centre educatiu com a paradigma d una organització del coneixement Alineació

Más detalles

TEORIA I TÈCNICA DE LA FOTOGRAFIA

TEORIA I TÈCNICA DE LA FOTOGRAFIA TEORIA I TÈCNICA DE LA FOTOGRAFIA Fitxa de l assignatura Identificació 1. Nom de l assignatura Teoria i Tècnica de la Fotografia 2. Àrea CAP Titulació Publicitat i Relacions Públiques 3. Tipus Troncal

Más detalles

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011 Departament de Dret i Ciències

Más detalles

370639 - ERGONOMIA - Ergonomia Visual

370639 - ERGONOMIA - Ergonomia Visual Unitat responsable: 370 - FOOT - Facultat d'òptica i Optometria de Terrassa Unitat que imparteix: 731 - OO - Departament d'òptica i Optometria Curs: Titulació: 2015 GRAU EN ÒPTICA I OPTOMETRIA (Pla 2009).

Más detalles

Introducció a la Psicologia

Introducció a la Psicologia Introducció a la Psicologia 2013/2014 Codi: 102305 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2501572 Administració i Direcció d'empreses OT 4 0 2501573 Economia OT 4 0 Professor de contacte Nom: Lluís Capdevila

Más detalles

ACTIVIDADES CON MATERIAL ALTERNATIVO EN EDUCACIÓN FÍSICA

ACTIVIDADES CON MATERIAL ALTERNATIVO EN EDUCACIÓN FÍSICA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA ACTIVIDADES CON MATERIAL ALTERNATIVO EN EDUCACIÓN FÍSICA MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO Educación Física Actividades con material alternativo en Educación Física

Más detalles

Universidad de Murcia Facultad de Ciencias del Deporte

Universidad de Murcia Facultad de Ciencias del Deporte Universidad de Murcia Facultad de Ciencias del Deporte Curso Académico: 2009-2010 Titulación: Ciencias de la actividad física y del deporte Curso: Primero ASIGNATURA: TEORÍA Y PRÁCTICA DEL JUEGO CÓDIGO:

Más detalles

GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE Nombre de la materia Tipo materia Créditos ECTS materia

GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE Nombre de la materia Tipo materia Créditos ECTS materia GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE Nombre de la materia Tipo materia Créditos ECTS materia Optativa de educación Optativa 6 Nombre de la asignatura Código Créditos ECTS asignatura Innovación

Más detalles

1. ASIGNATURA. 1.1. Nombre. 1.2. Código. 1.3. Tipo. 1.4. Nivel. 1.5. Curso. 1.6. Semestre. 1.7. Número de créditos

1. ASIGNATURA. 1.1. Nombre. 1.2. Código. 1.3. Tipo. 1.4. Nivel. 1.5. Curso. 1.6. Semestre. 1.7. Número de créditos 1. ASIGNATURA 1.1. Nombre METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 1.2. Código 1.3. Tipo MATERIA OBLIGATORIA 1.4. Nivel MASTER 1.5. Curso PRIMER AÑO 1.6. Semestre PRIMER SEMESTRE 1.7. Número de créditos

Más detalles

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA: Juegos Motrices aplicados a la Educación Especial DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA CÓDIGO: 1461125 PLAN DE ESTUDIOS: 2000 TIPO: TRONCAL Créditos totales Créditos teóricos Créditos

Más detalles

Informació complementària. Documents per a l organització i la gestió dels centres

Informació complementària. Documents per a l organització i la gestió dels centres Informació complementària Documents per a l organització i la gestió dels centres 2014-2015 Setembre 2014 Desenvolupament del currículum: Competències bàsiques L ordenació curricular de l etapa de l educació

Más detalles

GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA

GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA BASES GENERALES DE LA PLANIFICACÍON Y GESTIÓN DEPORTIVA. Departamento de Educación Física y Deportiva Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte UNIVERSIDAD

Más detalles

CFGS Activitats Físiques i Esportives. ( DOGC núm. 2840 de 23 de març 1999) Web: http://www.xtec.cat/fp

CFGS Activitats Físiques i Esportives. ( DOGC núm. 2840 de 23 de març 1999) Web: http://www.xtec.cat/fp CFGS Activitats Físiques i Esportives. ( DOGC núm. 2840 de 23 de març 1999) Web: http://www.xtec.cat/fp Crèdit núm. 10 : Metodologia didàctica de les activitats físicoesportives Durada: 120 hores més 10

Más detalles

Currículum educació infantil Segon cicle (parvulari)

Currículum educació infantil Segon cicle (parvulari) Currículum educació infantil Segon cicle (parvulari) Direcció General de l Educació Bàsica i el Batxillerat Setembre de 2008 14/04/08 Finalitat de l educació infantil En els centres educatius es contribuirà

Más detalles

Intervenció Psicopedagógica en els trastorns del desenvolupament (2507) Psicopedagogía, 2n

Intervenció Psicopedagógica en els trastorns del desenvolupament (2507) Psicopedagogía, 2n Intervenció Psicopedagógica en els trastorns del desenvolupament (2507) Psicopedagogía, 2n Curs: 2005-2006 Tipus d assignatura: Troncal Durada: 1r quadrimestre Nombre de crèdits: 6 crèdits, 4,5 teòrics

Más detalles

ADAPTACIÓN DE LOS DISEÑOS CURRICULARES 23889

ADAPTACIÓN DE LOS DISEÑOS CURRICULARES 23889 ADAPTACIÓN DE LOS DISEÑOS CURRICULARES 23889 Unitat de Didàctica i Organització Escolar / Departament de Pedagogia Aplicada Profesora: Susana Tovías Wertheimer OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA Conocer

Más detalles

Facultad de Educación

Facultad de Educación Facultad de Educación Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas por las universidades de La Laguna

Más detalles

Facultad de Ciencias de la Educación Universidad de Córdoba PLANIFICACIÓN DOCENTE 3º CARÁCTER. Didáctica de la Expresión Corporal

Facultad de Ciencias de la Educación Universidad de Córdoba PLANIFICACIÓN DOCENTE 3º CARÁCTER. Didáctica de la Expresión Corporal Facultad de Ciencias de la Educación Universidad de Córdoba PLANIFICACIÓN DOCENTE NOMBRE DE LA ASIGNATURA TITULACIÓN EXPRESIÓN CORPORAL Y SU DIDÁCTICA Maestro Especialidad Educación Física CURSO ACADÉMICO

Más detalles

Criteris de correcció de les proves per a la provisió de places de funcionaris docents. Convocatòria 2008

Criteris de correcció de les proves per a la provisió de places de funcionaris docents. Convocatòria 2008 Criteris de correcció de les proves per a la provisió de places de funcionaris docents. Convocatòria 2008 COS: mestres de primària ESPECIALITAT: Música Prova única Part A: Desenvolupament per escrit d

Más detalles

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016 DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS. Curs Curso

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016 DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS. Curs Curso GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016 1 Dades d identificació de l assignatura Datos de identificación de la asignatura Nom de l assignatura Nombre de la asignatura

Más detalles

Las instalaciones deportivas, gestión y planificación GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE 4º curso. Modalidad Presencial

Las instalaciones deportivas, gestión y planificación GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE 4º curso. Modalidad Presencial Las instalaciones deportivas, gestión y planificación GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE 4º curso Modalidad Presencial Sumario Sumario 2 Datos básicos 3 Breve descripción de la asignatura

Más detalles

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016. Curs Curso. Proyectos de Diseño Gráfico. Título Superior de las Enseñanzas Artísticas Superiores

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016. Curs Curso. Proyectos de Diseño Gráfico. Título Superior de las Enseñanzas Artísticas Superiores GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016 1 Dades d identificació de l assignatura Datos de identificación de la asignatura Nom de l assignatura Nombre de la asignatura

Más detalles

GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV

GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015_2016 1 Dades d identificació de l assignatura Datos de identificación de la asignatura Nom de l assignatura Nombre de la asignatura

Más detalles

505 PROGRAMAS DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL

505 PROGRAMAS DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL 505 PROGRAMAS DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL TITULACIÓN: DIPLOMATURA EN EDUCACIÓN SOCIAL ÁREA ACADÉMICA: TEORÍA E HISTORIA DE LA EDUCACIÓN PROFESOR/A: JUAN DÍAZ SÁNCHEZ 2 CUATRIMESTRE TRONCAL 6 CRÉDITOS !"#$

Más detalles

PEDAGOG/A I PSICOPEDAGOG/A FUNCIONS I ÀMBITS D INTERVENCIÓ PROFESSIONAL COL LEGI DE PEDAGOGS DE CATALUNYA

PEDAGOG/A I PSICOPEDAGOG/A FUNCIONS I ÀMBITS D INTERVENCIÓ PROFESSIONAL COL LEGI DE PEDAGOGS DE CATALUNYA PEDAGOG/A I PSICOPEDAGOG/A I ÀMBITS D INTERVENCIÓ PROFESSIONAL PEDAGOG/A DE DESENVOLUPAMENT ORGANITZATIVA ANALÍTICA Educació, instrucció i formació global i específica socioeducatiu global i específic

Más detalles

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES CARRERA: PROFESORADO UNIVERSITARIO DE EDUCACION FISICA Programa de la Asignatura METODOLOGIA DE LA ENSEÑANZA DELA EDUCACION FÍSICA ANUAL 2012 Equipo de Cátedra:

Más detalles

BLOQUE TEMÁTICO I: GENERALIDADES. JUEGOS Y DEPORTES

BLOQUE TEMÁTICO I: GENERALIDADES. JUEGOS Y DEPORTES Asignatura: EDUCACIÓN FÍSICA Y SU DIDÁCTICA Tipo: cuatrimestral Créditos: 4,5 créditos Carácter: Anual Curso: Tercero Especialidad: Primaria Año académico: 2010-2011 Profesor: Jose Antonio Prieto Saborit

Más detalles

Descobrim l aprenentatge autònom com a eina docent

Descobrim l aprenentatge autònom com a eina docent www.upc.edu/rima Descobrim l aprenentatge autònom Jornades d Innovació docent de RIMA Barcelona, 11 de juliol del 2011 Jordi.marce@upc.edu Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA

Más detalles

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2012-2013 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2012-2013 Departament de Dret i Ciències

Más detalles

ACTIVITATS INTERGENERACIONALS

ACTIVITATS INTERGENERACIONALS ACTIVITATS INTERGENERACIONALS Les bones maneres Índex Antecedents Objectius tallers intergeneracionals Presentació activitats Taller en línia Gimcana virtual Gran joc de convivència Consideracions Antecedents

Más detalles

CÓDIGO: 100918 MATERIA: Acción socioeducativa en el ámbito de la discapacidad

CÓDIGO: 100918 MATERIA: Acción socioeducativa en el ámbito de la discapacidad UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ TITULACIÓN: Grado en Educación Social CÓDIGO: 100918 MATERIA: Acción socioeducativa en el ámbito de la discapacidad MÓDULO: XVI. Optatividad PROFESORA

Más detalles

OPERACIÓ POESIA. Centre: INS Bernat el Ferrer. Població: Molins de Rei

OPERACIÓ POESIA. Centre: INS Bernat el Ferrer. Població: Molins de Rei OPERACIÓ POESIA Centre: INS Bernat el Ferrer Població: Molins de Rei Responsable de l activitat: Montserrat Forcada i Cot Cicle / Nivell: 2n ESO Objectius Projecte del Departament de Llengua Catalana per

Más detalles

820462 - MTEM - Tecnologia de Fabricació per Mecanitzat

820462 - MTEM - Tecnologia de Fabricació per Mecanitzat Unitat responsable: 820 - EUETIB - Escola Universitària d'enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona Unitat que imparteix: 712 - EM - Departament d'enginyeria Mecànica Curs: Titulació: 2015 GRAU EN ENGINYERIA

Más detalles

Decret d ordenació dels ensenyaments de l educació primària. Direcció General d Educació Infantil i Primària Febrer - març de 2015

Decret d ordenació dels ensenyaments de l educació primària. Direcció General d Educació Infantil i Primària Febrer - març de 2015 Decret d ordenació dels ensenyaments de l educació primària Direcció General d Educació Infantil i Primària Febrer - març de 2015 Un currículum competencial per a l educació primària Aquest currículum:

Más detalles

PROJECTE EDUCATIU. Escola Els Pins

PROJECTE EDUCATIU. Escola Els Pins PROJECTE EDUCATIU Escola Els Pins Escola Famílies TRETS D IDENTITAT Alumnat Equip Acollidora i inclusiva. Oberta a l entorn i a la cultura. Treball globalitzat i metodologia activa. Investigadora, flexible

Más detalles

GUIA DOCENT APLICACIONS BIOMÈDIQUES DE LA BIOTECNOLOGIA LLICENCIATURA DE BIOTECNOLOGIA UNIVERSITAT DE LLEIDA

GUIA DOCENT APLICACIONS BIOMÈDIQUES DE LA BIOTECNOLOGIA LLICENCIATURA DE BIOTECNOLOGIA UNIVERSITAT DE LLEIDA GUIA DOCENT APLICACIONS BIOMÈDIQUES DE LA BIOTECNOLOGIA LLICENCIATURA DE BIOTECNOLOGIA UNIVERSITAT DE LLEIDA 1. DADES GENERALS DE IDENTIFICACIÓ Nom de l assignatura: Biotecnologia Microbiana Nombre de

Más detalles

TITULACIÓN: MAESTRO ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN MUSICAL CURSO ACADÉMICO: 2010-2011

TITULACIÓN: MAESTRO ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN MUSICAL CURSO ACADÉMICO: 2010-2011 TITULACIÓN: MAESTRO ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN MUSICAL CURSO ACADÉMICO: 2010-2011 GUÍA DOCENTE de FORMACIÓN RÍTMICA Y DANZA EXPERIENCIA PILOTO DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE CRÉDITOS EUROPEOS EN LA UNIVERSIDAD

Más detalles

El método de proyectos como Estrategia Didáctica Globalizadora en Educación Infantil

El método de proyectos como Estrategia Didáctica Globalizadora en Educación Infantil GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA GRADO EDUCACION INFANTIL El método de proyectos como Estrategia Didáctica Globalizadora en Educación Infantil Curso 2015-16 Aprobada por el Departamento de Pedagogía con fecha

Más detalles

Càtedra UNESCO en e-learning

Càtedra UNESCO en e-learning Càtedra UNESCO en e-learning La nostra raó de ser La Càtedra UNESCO en e-learning és un espai de recerca, formació, informació i documentació sobre l ús intensiu de les TIC en l educació. La Càtedra està

Más detalles

MATÈRIA: Psicologia de grups i de les organitzacions. CURS: 3r SEMESTRE: 1r CRÈDITS ECTS: 6 IDIOMA D IMPARTICIÓ: Català i/o castellà

MATÈRIA: Psicologia de grups i de les organitzacions. CURS: 3r SEMESTRE: 1r CRÈDITS ECTS: 6 IDIOMA D IMPARTICIÓ: Català i/o castellà UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ TITULACIÓ: Grau en Psicologia CODI: 102821 MATÈRIA: Psicologia de grups i de les organitzacions MÒDUL: VIII. Matèries obligatòries de l'àmbit social

Más detalles

BODE MODELOS Y ESTRATEGIAS DE DESARROLLO RURAL

BODE MODELOS Y ESTRATEGIAS DE DESARROLLO RURAL BODE MODELOS Y ESTRATEGIAS DE DESARROLLO RURAL CURS ACADÈMIC 2005-2006. 2ON QUATRIMESTRE Objetivos: Adquirir el conocimiento teórico y práctico sobre los aspectos fundamentales de la historia del hombre

Más detalles

Línea de Investigación: Aprendizaje ético y Universidad.

Línea de Investigación: Aprendizaje ético y Universidad. Líneas principales de investigación. Línea de Investigación: Aprendizaje ético y Universidad. 1. Ética y deontología en la docencia universitaria. Proyectos de investigación. Ètica i deontologia en la

Más detalles

DIFICULTATS D'APRENENTATGE I DE DESENVOLUPAMENT: CARACTERÍSTIQUES 17211 9 UC EVOLUTIVES

DIFICULTATS D'APRENENTATGE I DE DESENVOLUPAMENT: CARACTERÍSTIQUES 17211 9 UC EVOLUTIVES GRADO NOMBRE DE ASIGNATURA COD CRD UNIVERSIDAD DE ORIGEN PLAN DE ORIGEN ASIGNATURA DE ORIGEN 17107 6 UC CARDENAL HERRERA-CEU GRADO FUNDAMENTOS DIDACTICOS DE LA ENSEÑANZA I L'EDUCACIÓ 17212 6 UC CARDENAL

Más detalles

Universitat de les Illes Balears. Facultat d Educació

Universitat de les Illes Balears. Facultat d Educació Universitat de les Illes Balears Facultat d Educació Assignatura: (5144)-Psicologia de l Educació. Curs 2003-04. ESTUDIS DE MESTRE (2n. curs. Especialitats: Ed. Musical i Llengua Estrangera Crèdits de

Más detalles

CENTRO: Facultad de Ciencias del Deporte GRADO: Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

CENTRO: Facultad de Ciencias del Deporte GRADO: Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 1. DATOS GENERALES DE LA ASIGNATURA ASIGNATURA: Rendimiento en Baloncesto CÓDIGO: 39341 CENTRO: Facultad de Ciencias del Deporte GRADO: Ciencias de la Actividad Física y del Deporte TIPOLOGÍA: Optativa

Más detalles

Año académico 2014-15. GUÍA DOCENTE PERITAGES Y VALORACIONES Grado en Arquitectura Técnica. Profesorado: Lluís Pueyo Sisó Javier Lujan Egea

Año académico 2014-15. GUÍA DOCENTE PERITAGES Y VALORACIONES Grado en Arquitectura Técnica. Profesorado: Lluís Pueyo Sisó Javier Lujan Egea Año académico 2014-15 GUÍA DOCENTE PERITAGES Y VALORACIONES Grado en Arquitectura Técnica Profesorado: Lluís Pueyo Sisó Javier Lujan Egea Información general de la asignatura Denominación Carácter Peritages

Más detalles