PLANTA DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ. Javier Badia Clavera Ute Reciclatge Segrià Montoliu de Lleida

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "PLANTA DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ. Javier Badia Clavera Ute Reciclatge Segrià Montoliu de Lleida"

Transcripción

1 PLANTA DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ Javier Badia Clavera Ute Reciclatge Segrià Montoliu de Lleida

2 ÍNDEX INTRODUCCIÓ PROCÉS PRODUCTIU TIPOLOGIES D ÀRIDS RECICLATS EXEMPLES D APLICACIÓ D ÀRIDS RECICLATS CONTROL DE QUALITAT

3 INTRODUCCIÓ

4 INTRODUCCIÓ EMPRESES PARTICIPANTS: - Gestora de Runes de la Construcció - Gestora de Runes i Reciclatge del Segrià

5 INTRODUCCIÓ Tractament: tones anuals Equips: Pala carregadora Retroexcavadora Planta de classificació

6 PROCÉS PRODUCTIU

7 DIFERENCIACIÓ A L ENTRADAL - Material mixte - Material net

8 PROCÉS S DE CLASSIFICACIÓ (M. Mixte) Bàscula Zona acopi nets Zona acopi mixte Dipòsit Classificació mecànica Alimentació amb pala carregadora Tromel Separació magnètica i neumàtica Classificació manual Acopi tot-ú 0/20 Acopi grava 20/150

9 CONTROL D ENTRADA - Inspecció visual - Dades de l obra - Càlcul de la densitat - Aplicació de la tarifa - Determinació zona de descàrrega

10 CLASSIFICACIÓ MECÀNICA - Classificació amb pinça de triatge - Residus voluminosos - Deposició en contenidors: - Plàstics -Fusta -Ferralla

11 ALIMENTACIÓ AMB CARREGADORA - Càrrega del material classificat per giratòria - Transport del material fins la tolva d entrada a la planta de classificació

12 PLANTA DE CLASSIFICACIÓ TROMEL SEP.MAGNÈTIC SEP.NEUMÀTIC CABINA TRIATGE

13 PRECRIBAT AMB TROMEL - Precribat de la fracció inferior a 20 mm - La fracció superior continua dins del procés

14 SEPARACIÓ MAGNÈTICA I NEUMÀTICA - Separació d elements fèrrics - Separació de residus lleugers

15 CLASSIFICACIÓ MANUAL - Classificació manual dins la cabina de triatge - Separació de residus impropis i deposició en contenidors: - Plàstics -Fusta - Metalls no fèrrics

16 MATERIALS OBTINGUTS - Tot-ú mixte 0/20 -Material ceràmic 20/250

17 PROCÉS S DE TRITURACIÓ I GARBELLAT

18 TRITURACIÓ I GARBELLAT

19 EVOLUCIÓ DURANT EL PROCÉS CLASSIFICACIÓ MECÀNICA PLANTA CLASSIFICACIÓ TRITURACIÓ

20 EVOLUCIÓ DURANT EL PROCÉS TRITURACIÓ

21 PRODUCTES OBTINGUTS FORMIGÓ Sorra formigó 0/5 Grava formigó 5/15 Grava formigó 15/40

22 PRODUCTES OBTINGUTS CERÀMICA Sorra ceràmica 0/5 Grava ceràmica 5/15 Grava ceràmica 15/40

23 TIPOLOGIES D ÀRIDS RECICLATS

24 L ÀRID RECICLAT - PRODUCTES SORRES DE FORMIGÓ Granulometria: 0-5 mm. Contingut en gra < 5 mm.: 100%. Densitat: 1,80 Tm/m³. - Reblert de canalitzacions d instal lacions i sanejament. - Jardineria, etc. SORRES CERÀMIQUES Granulometria: 0-5 mm. Contingut en gra < 5 mm.: 100%. Densitat: 1,80 Tm/m³. - Reblert de canalitzacions d instal lacions i sanejament. - Jardineria, etc.

25 L ÀRID RECICLAT - PRODUCTES TOT-U DE FORMIGÓ Granulometria: 0-25 mm. Contingut en gra < 25 mm.: 100%. Densitat: 1,80 Tm/m³. - Granulats per a bases de vies de circulació, d aparcaments i paviments en general. - Tot-U artificial en vies de circulació T2-T4 (PG3) - Aparcaments tous, etc. - Pistes forestals, camins rurals, etc. TOT-U CERÀMIC Granulometria: 0-25 mm. Contingut en gra < 25 mm.: 100%. Densitat: 1,78 Tm/m³. - Camins rurals, pistes forestals. - Aparcaments tous.

26 L ÀRID RECICLAT - PRODUCTES GRAVETA DE FORMIGÓ Granulometria: 5-15 mm. Contingut en gra < 15 mm.: 100%. Densitat: 1,25 Tm/m³. - Capes drenants - Estabilització en terrenys - Drenatge de murs - Rebliment i anivellació de terrenys - Aparcaments tous GRAVETA CERÀMICA Granulometria: 5-15 mm. Contingut en gra < 15 mm.: 100%. Densitat: 1 Tm/m³. - Capes drenants - Estabilització en terrenys - Drenatge de murs - Jardineria

27 L ÀRID RECICLAT - PRODUCTES GRAVA DE FORMIGÓ Granulometria: mm. Coef. neteja: 32 Desgast dels Àngels: 25 - Capes drenants - Estabilització en terrenys - Drenatge de murs - Rebliment i anivellació de terrenys GRAVA CERÀMICA Granulometria: mm. Coef. neteja: 31 Desgast dels Àngels: 35 - Capes drenants - Estabilització en terrenys - Drenatge de murs - Rebliment i anivellació de terrenys

28 L ÀRID RECICLAT - OBRES OBRES TOT-U FORMIGÓ Subbase carretera, Alcanó Subbase carretera, Alcanó Desviaments provisionals carretera Albagés

29 L ÀRID RECICLAT - OBRES OBRES TOT-U CERÀMIC Base camí La Pubilla Montoliu de Lleida Base camí dipòsit RSU, Balaguer Acabat amb reg asfàltic, La Pubilla Montoliu de Lleida Base camí Llívia, Lleida

30 L ÀRID RECICLAT - OBRES OBRES GRAVA, FORMIGÓ - CERÀMIC Drenatge murs, Plaça Edil Saturnino Reblert canalitzacions, Albatàrrec Base per a solera de formigó, Alfés

31 EXEMPLES D APLICACIÓ D ÀRIDS RECICLATS

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43 ÀRID RECICLAT CAMÍ LA PUBILLA

44 EXEMPLE ANTECEDENTS Problemàtica del camí: Poca amplada Finques molt elevades respecte el camí Accessos perillosos (poca visibilitat)

45 EXEMPLE - OBJECTIUS Donar l amplada i l alçada oportunes al camí per facilitar l accés al mateix des de les finques i la circulació. Executar l obra amb àrid reciclat per tal de provar el seu comportament.

46 EXEMPLE - MATERIAL Àrid ceràmic 0-20 Provinent d un garbellat de les residus de la construcció Àrid no plàstic Bona compactació

47 EXEMPLE EXECUCIÓ DE L OBRA Sanejament del camí Rebliment amb àrid reciclat en capes de cm Anivellament amb moto anivelladora Reg amb tractor amb cuba Compactació amb rodet Reg asfàltic

48 EXEMPLE RESULTAT

49 CONTROL DE QUALITAT

50 CONTROL DE QUALITAT Assaigs periòdics dels diferents productes: - Granulometria - Coeficient de neteja - Equivalent de sorra - Desgast Els Àngels - Percentatge de cares de fractura - Límits d Atterberg - Índex de llenques

51 CONTROL DE QUALITAT Assaigs periòdics dels diferents productes: - Contingut en sofre - Densitat -C.B.R. - Matèria orgànica - Permeabilitat -Etc.

52 CONTROL DE QUALITAT ELS ÀRIDS RECICLATS DINS DEL PG-3 (PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA OBRAS DE CARRETERAS Y PUENTES PG-3)

53 PART 3ª EXPLANACIONS, CAPÍTOL III:REBLIMENTS ART 330 TERRAPLENS SÒLS SELECCIONATS SÒLS ADEQUATS SÒLS TOLERABLES SÒLS MARGINALS SÒLS INADEQUATS

54 SÒLS SELECCIONATS M.O. < 0,2% Sals Solubles (S.S) inclòs el guix < 0,2 % Dmàx < 100 mm # 0,40 <= 15% o que es compleixin totes les condicions següents # 2 < 80% # 0,40 < 75% # 0,080 < 25% Plasticitat: LL< 3 0 i IP < 10

55 SÒLS ADEQUATS M.O. < 1% Sals Solubles (S.S) inclòs el guix < 0,2 % Dmàx < 100 mm #2 < 80% # 0,080 < 3 5% Plasticitat: LL< 40 o si LL > 30 IP > 4

56 SÒLS TOLERABLES M.O. < 2% Contingut en guix < 5% Sals solubles (S.S) < 1% Plasticitat: LL< 65 o si LL > 40 IP > 0,73 (LL-20) Assentament Assaig de col lapse < 1% Inflament lliure < 3%

57 SÒLS MARGINALS M.O. < 5% Inflament lliure < 5% Si LL > 90 IP < 0,73 (LL-20)

58 La resta SÒLS INADEQUATS

59 PART 3ª EXPLANACIONS, CAPÍTOL III:REBLIMENTS ART 330 TERRAPLENS SÒLS SELECCIONATS SÒLS ADEQUATS SÒLS TOLERABLES ÀRIDS DE FORMIGÓ ÀRIDS CERÀMICS PRECRIBAT SÒLS MARGINALS SÒLS INADEQUATS

60 PART 4a DRENATGE CAPÍTOL III: DRENS SUBTERRANIS ART. 421 REBLIMENTS LOCALITZATS DE MATERIAL DRENANT Granulometría (UNE 933/1): Màxima 76 mm Retingut garbell mm UNE < 5% Plasticitat (UNE /104): serà No Plàstic Equivalent de Sorra (UNE 933-8): > 30 Desgast dels Angels (UNE EN ): <40

61 TAULA COMPARATIVA DRENANTS Valor Ref. Àrid ceràmic Àrid formigó Grandària màxima <76 mm Retingut garbell 0,080 mm <5% 1% 0,3% Plasticitat No plàstic No plàstic No plàstic Equivalent sorra > Desgast Àngels <40 35,2 24,6

62 VIDEO DEL PROCÉS

63 CONTACTE Polígon 3, parcel la 10 Montoliu de Lleida Tel Fax GRÀCIES PER LA SEVA ATENCIÓ

2010 2011 Quadrimestre de tardor

2010 2011 Quadrimestre de tardor 20102011 Quadrimestredetardor Approfondissementdenotionsde mécaniquedesroches: Confrontationdemodèlesmécaniques etgéologiquesàlaréalitéd unchantier ducreusementd untunneldansun massifrocheuxfracturé. Autora:CarlaSolsonaAccensi

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DE L OBRA DE LA LLOTJA

INFORME DE SEGUIMENT DE L OBRA DE LA LLOTJA Página 1 de 8 1. ESTAT DE LES OBRES. 1.1 EXECUCIÓ Els treballs que s estan realitzant, així com el seu estat son els següents: Excavacions: s han finalitzat els treballs d excavació de les rases de sanejament

Más detalles

6.-EXECUCIÓ DE LES OBRES I CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS. CONTROL DE QUALITAT

6.-EXECUCIÓ DE LES OBRES I CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS. CONTROL DE QUALITAT ÍNDEX 1.-ANTECEDENTS 2.-OBJECTE DEL PROJECTE 3.-SOLUCIÓ ADOPTADA 4.-COMPLIMENT DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA 5.-COMPLIMENT D ALTRES NORMATIVES D APLICACIÓ 6.-EXECUCIÓ DE LES OBRES I CARACTERÍSTIQUES DELS

Más detalles

A.- PLA D ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT PROPOSTA DE PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT INDEX A.- PLA D ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT

A.- PLA D ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT PROPOSTA DE PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT INDEX A.- PLA D ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT A.- PLA D ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT I. Introducció. PROPOSTA DE PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT El pla de control de qualitat de l obra referida es realitzarà mitjançant el PAC: Pla d assegurament de

Más detalles

TEMA 4: CAPAS GRANULARES

TEMA 4: CAPAS GRANULARES TEMA 4: CAPAS GRANULARES 1.- Introducción 2.- Definición y tipos 3.- Características generales 4.- Materiales para zahorras 5.- Proceso de preparación de las zahorras artificiales 6.- Puesta en obra 7.-

Más detalles

4.1. ZAHORRAS (Art. 510, PG-3)

4.1. ZAHORRAS (Art. 510, PG-3) Los materiales granulares son empleados en la construcción de las capas de base y subbase de los firmes de carreteras. La función de la subbase granular es actuar como una capa de transición entre la explanada

Más detalles

3.2 Compliment d altres reglaments i disposicions

3.2 Compliment d altres reglaments i disposicions 3.2 Compliment d altres reglaments i disposicions 3.2.1 Normatives d aplicació GENERAL LOE LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN L 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado BOE 06.11.1999 (en

Más detalles

CONTENIDORS SOTERRATS

CONTENIDORS SOTERRATS CONTENIDORS SOTERRATS Mesa Tècnica Granollers, 9 de juny del 2011 Servei Comarcal de Recollides 1 Introducció El Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental es va constituir el 2 de juny

Más detalles

Utilización de los residuos de construcción y demolición como áridos granulares reciclados (AGRs) en obra civil: Del rechazo al producto

Utilización de los residuos de construcción y demolición como áridos granulares reciclados (AGRs) en obra civil: Del rechazo al producto Utilización de los residuos de construcción y demolición como áridos granulares reciclados (AGRs) en obra civil: Del rechazo al producto Autor: María Jose Silvestre Traver Institución: Universidad Jaume

Más detalles

Àrea de Territori Serveis Municipals. Memòria 2014 Informe Final

Àrea de Territori Serveis Municipals. Memòria 2014 Informe Final + Àrea de Territori Serveis Municipals Memòria 2014 Informe Final + Introducció! L objec(u principal del departament de obres i serveis de l Ajuntament de Montornès del Vallès és el manteniment de la via

Más detalles

CAMÍ D ACCÉS AL RIU LLOBREGAT DES DE BELLVITGE, L HOSPITALET DE LLOBREGAT

CAMÍ D ACCÉS AL RIU LLOBREGAT DES DE BELLVITGE, L HOSPITALET DE LLOBREGAT CAMÍ D ACCÉS AL RIU LLOBREGAT DES DE BELLVITGE, L HOSPITALET DE LLOBREGAT CAMÍ D ACCÉS AL RIU LLOBREGAT DES DE BELLVITGE, A L HOSPITALET DE LLOBREGAT El projecte s integra dins del conjunt d intervencions

Más detalles

RECOLLIDA DE VIDRE. Qui arreplega el vidre a Mutxamel? Quin tipus de vidre és el que hem de reciclar i en quin contenidor hem de depositar-lo?

RECOLLIDA DE VIDRE. Qui arreplega el vidre a Mutxamel? Quin tipus de vidre és el que hem de reciclar i en quin contenidor hem de depositar-lo? RECOLLIDA DE VIDRE Qui arreplega el vidre a Mutxamel? Per a que els envasos de vidre tinguen una gestió adequada, l Ajuntament Ple va aprovar en la sessión del 8 d agost de 2005 l acord de renovació de

Más detalles

1. OBJETO DEL PLIEGO 2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO

1. OBJETO DEL PLIEGO 2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO PLIEGO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO A PIÉ DE OBRA DE ÁRIDOS PARA LA OBRA DE ACONDICIONAMIENTO DEL TRAZADO DEL FERROCARRIL EN DESUSO SANTANDER - MEDITERRÁNEO (TRAMO

Más detalles

DE SANTA EUGÈNIA, COM A TANC DE LAMINACIÓ

DE SANTA EUGÈNIA, COM A TANC DE LAMINACIÓ PROJECTE CONSTRUCTIU D UTILITZACIÓ DEL COL LECTOR BARRERA DE SANTA EUGÈNIA, COM A TANC DE LAMINACIÓ Maig de 2013 PROJECTE CONSTRUCTIU D UTILITZACIÓ DEL COL LECTOR BARRERA DE SANTA EUGÈNIA, COM A TANC DE

Más detalles

OFICINES ENGINYERIA CIVIL DIRECCIONS D OBRA. ENGINYERIA DEL TERRENY PROSPECCIONS GEOTECNIQUES HIDROGEOLOGIA I HIDRAULICA

OFICINES ENGINYERIA CIVIL DIRECCIONS D OBRA. ENGINYERIA DEL TERRENY PROSPECCIONS GEOTECNIQUES HIDROGEOLOGIA I HIDRAULICA OFICINES CORNELLA DE LLOBREGAT Carrer Tirso de Molina nº36 Planta 2º Despatx 2B CP 08940 Cornellà Llb Telf: 93 474 80 30 Fax: 93 474 24 66 activa@ingeoservicios.com AINSA (HUESCA) Casa Martin. Barri SamPer.

Más detalles

CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL AREA 14C DEL PGOU DE LEIOA

CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL AREA 14C DEL PGOU DE LEIOA CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL AREA 14C DEL PGOU DE LEIOA CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL AREA 14C, EARLE, DEL P.G.O.U. DE LEIOA (BIZKAIA) Arquitectos: Guillermo

Más detalles

DADES ESTADÍSTIQUES DE RESIDUS MUNICIPALS DE L ANY novembre 2014

DADES ESTADÍSTIQUES DE RESIDUS MUNICIPALS DE L ANY novembre 2014 DADES ESTADÍSTIQUES DE RESIDUS MUNICIPALS DE L ANY 2013 novembre 2014 GLOSSARI Generació de residus municipals: quantitat de residus municipals produïts en tones. S entén com el sumatori de la recollida

Más detalles

PROYECTO TECNICO REHABILITACION DEL PATIO DE LUCES Y PAREDES DEL TERRADO C/. CANVIS VELLS 9

PROYECTO TECNICO REHABILITACION DEL PATIO DE LUCES Y PAREDES DEL TERRADO C/. CANVIS VELLS 9 0 000002 304462 Ref : C-000002304462 6602 1 / 54 Projecte Ajuntament de Barcelona C.CANVIS VELLS,9,. 08003 (Barcelona) PROYECTO TECNICO REHABILITACION DEL PATIO DE LUCES Y PAREDES DEL TERRADO C/. CANVIS

Más detalles

Estabilización de suelos y reciclado de firmes con cemento

Estabilización de suelos y reciclado de firmes con cemento Jornada tècnica sobre ESTABILITZACIÓ i RECICLATGE de camins rurals, agrícoles i forestals Barcelona, 9 d octubre de 2013 Estabilización de suelos y reciclado de firmes con cemento Sergi Carrascón Ortiz

Más detalles

INSTRUCCIÓN SOBRE CONTROL DE LAS MEZCLAS BITUMINOSAS UTILIZADAS POR LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS EN SUS OBRAS

INSTRUCCIÓN SOBRE CONTROL DE LAS MEZCLAS BITUMINOSAS UTILIZADAS POR LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS EN SUS OBRAS DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Subdirección General de Calidad y Seguridad Industrial INSTRUCCIÓN SOBRE CONTROL DE LAS MEZCLAS BITUMINOSAS UTILIZADAS POR LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS EN SUS OBRAS Versión

Más detalles

APLICACIÓ DE COMPOST DE RSU A CULTIUS FARRATGERS:

APLICACIÓ DE COMPOST DE RSU A CULTIUS FARRATGERS: APLICACIÓ DE COMPOST DE RSU A CULTIUS FARRATGERS: INFLUÈNCIA DE LA DOSI I DE LA COMPLEMENTACIÓ AMB FERTILITZANT MINERAL Xavier Rebollo Vergara Jacqueline Rodríguez Garcia 30 de setembre 2002 Professora

Más detalles

PROPOSTA DE CRITERIS AMBIENTALS A VALORAR EN ELS PLECS DE PRESCRIPCIONS DE MATERIAL D OFICINA

PROPOSTA DE CRITERIS AMBIENTALS A VALORAR EN ELS PLECS DE PRESCRIPCIONS DE MATERIAL D OFICINA PROPOSTA DE CRITERIS AMBIENTALS A VALORAR EN ELS PLECS DE PRESCRIPCIONS DE MATERIAL D OFICINA A continuació es presenten: - els criteris ambientals a valorar en els plecs de prescripcions per a l adquisició

Más detalles

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 1

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 1 PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 1 Capítulo 00 FASE 00 Subcapítulo 02 PAVIMENTACIÓ Subsubcapítulo 01 PEATONAL F9F5X202 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE 24X16X5 CM DE

Más detalles

//////////////////////// >DISTINTIUS DE CATEGORITZACIÓ HOTELERA I D APARTAMENTS TURÍSTICS //////////////////////// ////////////////////////

//////////////////////// >DISTINTIUS DE CATEGORITZACIÓ HOTELERA I D APARTAMENTS TURÍSTICS //////////////////////// //////////////////////// //////////////////////// >DISTINTIUS DE CATEGORITZACIÓ HOTELERA I D APARTAMENTS TURÍSTICS //////////////////////// //////////////////////// //////////////////////// //////////////////////// Índex 04 Introducció

Más detalles

PROYECTO DE TRAZADO DE LA RONDA NORTE DE INCA DOCUMENTO Nº3 PRESUPUESTO DOCUMENTO Nº3 PRESUPUESTO PRESSUPOST I AMIDAMENTS Projecte de Traçat de la Variant Nord d'inca CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

Más detalles

CONTROL DE CALIDAD. - Valoración de ensayos, utilizando como base las tarifas de Laboratorios Acreditados de la Comunidad Autónoma Valenciana.

CONTROL DE CALIDAD. - Valoración de ensayos, utilizando como base las tarifas de Laboratorios Acreditados de la Comunidad Autónoma Valenciana. 1 CONTROL DE CALIDAD 1.- INTRODUCCIÓN El presente anejo tiene por objeto establecer la relación valorada de los ensayos a realizar en la obra proyectada, con el fin de asegurar la calidad de éstas. En

Más detalles

Malla de PP Canals de recollida de lixiviats. Terreny natural molt poc permeable

Malla de PP Canals de recollida de lixiviats. Terreny natural molt poc permeable Sistemes de recollida i recuperació de lixiviats en els nostres vivers d ornamentals Conrad Cunill Grup d Agronomia Hortícola. Unitat d Enginyeria i Agronomia de Biosistemas. IRTA Classificació de les

Más detalles

MIRAVET. RIBERA D EBRE.

MIRAVET. RIBERA D EBRE. PROYECTO BASICO I DE EXECUCION DE CONSOLIDACION DE UN MOLINO ARABE EN EL RIO EBRO EN MIRAVET. MIRAVET. RIBERA D EBRE. PROVINCIA DE TARRAGONA. Promotor: Ayuntamiento de Miravet. Arquitecto: Olivier Colin

Más detalles

Protecció passiva contra el foc

Protecció passiva contra el foc Ens preocupem de la seva seguretat Protegim el seu patrimoni DELEGACIONS Barcelona t 93 573 81 91 f 93 573 72 46 Protecció passiva contra el foc Girona t 972 17 23 53 f 972 17 21 38 Lleida t 973 24 17

Más detalles

Foro Regional de Sostenibilidad e I+D+i. CARACTERISTICAS Y APLICACIONES DE MATERIALES RECICLADOS PROCEDENTES DE RCD`sy EJEMPLOS DE OBRAS

Foro Regional de Sostenibilidad e I+D+i. CARACTERISTICAS Y APLICACIONES DE MATERIALES RECICLADOS PROCEDENTES DE RCD`sy EJEMPLOS DE OBRAS Foro Regional de Sostenibilidad e I+D+i CARACTERISTICAS Y APLICACIONES DE MATERIALES RECICLADOS PROCEDENTES DE RCD`sy EJEMPLOS DE OBRAS Valladolid 9 de Febrero de 2012 Edificio PRAE C/ CAÑADA REAL nº 306

Más detalles

CARACTERIZACIÓN Y POSIBILIDADES DE REUTILIZACIÓN EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE LOS RCD

CARACTERIZACIÓN Y POSIBILIDADES DE REUTILIZACIÓN EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE LOS RCD CARACTERIZACIÓN Y POSIBILIDADES DE REUTILIZACIÓN EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE LOS RCD s SIN SELECCIÓN EN ORIGEN Y PROCEDENTES DE TODAS LAS TIPOLOGÍAS DE OBRA FRANCISCO AGRELA SAINZ, JOSÉ RAMÓN JIMÉNEZ

Más detalles

SUPERESTRUCTURA. Prof. Luis F. Almonte L.

SUPERESTRUCTURA. Prof. Luis F. Almonte L. SUPERESTRUCTURA Superestructura de una Carretera Es el conjunto de capas ejecutadas con materiales seleccionados que son colocados sobre la explanada para permitir la circulación en las debidas condiciones

Más detalles

CARACTERIZACIÓN DE ZAHORRA SIDERÚRGICA MEZCLADA CON RECHAZO CALIZO PARA SU USO EN CAPAS DE BASE Y SUBBASE

CARACTERIZACIÓN DE ZAHORRA SIDERÚRGICA MEZCLADA CON RECHAZO CALIZO PARA SU USO EN CAPAS DE BASE Y SUBBASE C/. Jordi Girona, 1-3. Campus Nord. Mòdul B-1 08034 Barcelona Tel. 93 401 70 99; Fax 93 401 72 62 Nº de Estudio: CAC-31 CARACTERIZACIÓN DE ZAHORRA SIDERÚRGICA MEZCLADA CON RECHAZO CALIZO PARA SU USO EN

Más detalles

Construccions lleugeres de fusta. Construcció II (curs )

Construccions lleugeres de fusta. Construcció II (curs ) Construccions lleugeres de fusta Construcció II (curs 2008-2009) Construccions lleugeres en fusta: index Construccions lleugeres de fusta Índex: 1. Evolució històrica. 2. Anatomia del material. 3. Funcionament

Más detalles

Programa Grumet Èxit Fitxes complementàries

Programa Grumet Èxit Fitxes complementàries MESURA DE DENSITATS DE SÒLIDS I LÍQUIDS Activitat 1. a) Digueu el volum aproximat dels següents recipients: telèfon mòbil, un cotxe i una iogurt. Teniu en compte que un brik de llet té un volum de 1000cm3.

Más detalles

Remodelació de la zona verda compresa entre la Gran Via, i els carrers de Perú i Selva de Mar (Palau del Totxo)

Remodelació de la zona verda compresa entre la Gran Via, i els carrers de Perú i Selva de Mar (Palau del Totxo) Remodelació de la zona verda compresa entre la Gran Via, i els carrers de Perú i Selva de Mar (Palau del Totxo) Districte de Sant Martí Juliol de 2013 BIM/SA Barcelona d Infraestructures Municipals La

Más detalles

ANNEX 8 MOVIMENT DE TERRES

ANNEX 8 MOVIMENT DE TERRES ANNEX 8 MOVIMENT DE TERRES Annex 8.-Moviment de terres ÍNDEX 1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIU...1 2. TIPOLOGIA DELS MATERIALS A EMPRAR A OBRA...1 2.1. CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS EXCAVATS... 1 2.2. OBTENCIÓ

Más detalles

ACTIVITATS D URBASER A CATALUNYA

ACTIVITATS D URBASER A CATALUNYA ACTIVITATS D URBASER A CATALUNYA 2 de novembre de 2011 Comissió de Medi Ambient Enginyers Industrials de Catalunya URBASER desenvolupa la seva activitat dins del grup ACS: Construcció Infraestructures

Más detalles

RECOLLIDA DE PILES USADES A MUTXAMEL

RECOLLIDA DE PILES USADES A MUTXAMEL RECOLLIDA DE PILES USADES A MUTXAMEL Qui recull les piles a Mutxamel? L empresa SAV (Tel: 965 10 35 13), adjudicatària de la recollida de residus i neteja viària ha de passar una volta al mes per cada

Más detalles

CASOS PRÀCTICS EXAMEN DE MERCADERIES CASOS PRÁCTICOS EXAMEN DE MERCANCIAS

CASOS PRÀCTICS EXAMEN DE MERCADERIES CASOS PRÁCTICOS EXAMEN DE MERCANCIAS CASOS PRÀCTICS EXAMEN DE MERCADERIES CASOS PRÁCTICOS EXAMEN DE MERCANCIAS 1.- L'empresa COMUNLLAMP, SL i CONFITADOS, SL contracten a Logroño (La Rioja) la realització d'un transport de 30 TM de fruita

Más detalles

MEXICO COLOMBIA ESPAÑA

MEXICO COLOMBIA ESPAÑA estabilización e impermeabilización para todos tipos de suelos en el Mundo Pruebas de laboratorio MEXICO COLOMBIA ESPAÑA COSTA MARFIL MEXICO MEXICO MEXICO %4" %34" MEXICO COLOMBIA COLOMBIA COLOMBIA COLOMBIA

Más detalles

Residus de la producció d oli

Residus de la producció d oli Residus de la producció d oli 14 d abril 2.010 Glòria Batlló- D. Gestió Matèria Orgànica Tel. 93.567.33.00- gbatllo@gencat.cat INDEX Productor de residus Residus específics del sector Valorització agrícola

Más detalles

3r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES

3r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES Camí DE SON CLADERA, 20-07009 Palma Tel. 971470774 Fax 971706062 e-mail: iesjuniperserra@educacio.caib.es Pàgina Web: http://www.iesjuniperserra.net/ ORIENTACIÓ

Más detalles

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT COMPLIMENT DEL R.D. 1626/97 DE 24 D OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 1.1 INTRODUCCIÓ 1.2 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 1.2.1

Más detalles

SUBSTITUCIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL AL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE- MOLINOS - MATARÓ

SUBSTITUCIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL AL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE- MOLINOS - MATARÓ SUBSTITUCIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL AL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE- MOLINOS - MATARÓ PROMOTOR DADES GENERALS TREBALLS REALITZATS Ubicació: C/Almeria S/N Data d entrega: Desembre 2014 Import

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN DE OBRAS PARTICULARES DE PAVIMENTACIÓN Y AGUAS LLUVIAS

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN DE OBRAS PARTICULARES DE PAVIMENTACIÓN Y AGUAS LLUVIAS CAPITULO IV PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN OBRAS PARTICULARES PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN DE OBRAS PARTICULARES DE PAVIMENTACIÓN Y AGUAS LLUVIAS 1. INTRODUCCIÓN El presente instructivo

Más detalles

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES. PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVICI DE SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDORS I MAQUINÀRIA PER A ZONES VERDES

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES. PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVICI DE SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDORS I MAQUINÀRIA PER A ZONES VERDES PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES. PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVICI DE SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDORS I MAQUINÀRIA PER A ZONES VERDES 1.- OBJECTIU DEL SERVICI L'objectiu del servici és el subministrament,

Más detalles

NORMATIVA URBANISTICA DE REFERENCIA

NORMATIVA URBANISTICA DE REFERENCIA CONDICIONS TÈCNIQUES I D EMPLAÇAMENT PER LA IMPLANTACIÓ EN UN EDIFICI EXISTENT D UN ESTABLIMENT D ÚS RESIDENCIAL PUBLIC (PENSIÓ) AL TERME MUNICIPAL DE BARCELONA. Definició ús residencial públic: Edifici

Más detalles

II CONGRÉS DE L AIGUA A CATALUNYA L AIGUA COM A RECURS SOSTENIBLE. EL PRAT SUD: L ÚS D AIGUA REGENERADA EN LA DESCÀRREGA DE SANITARIS (WC s)

II CONGRÉS DE L AIGUA A CATALUNYA L AIGUA COM A RECURS SOSTENIBLE. EL PRAT SUD: L ÚS D AIGUA REGENERADA EN LA DESCÀRREGA DE SANITARIS (WC s) II CONGRÉS DE L AIGUA A CATALUNYA L AIGUA COM A RECURS SOSTENIBLE EL PRAT SUD: L ÚS D AIGUA REGENERADA EN LA DESCÀRREGA DE SANITARIS (WC s) Cosmocaixa, Barcelona, 22 i 23 de març de 2017 EL MUNICIPI DEL

Más detalles

Í N D E X. Cèdules Alta de sol licitud. N. versió: 1.0. Pàg. 1 / 6

Í N D E X. Cèdules Alta de sol licitud. N. versió: 1.0. Pàg. 1 / 6 N. versió: 1.0. Pàg. 1 / 6 Í N D E X 1. FUNCIONALITAT...2 1.1 Alta de sol licitud...2 1.1.1 Introducció dades...2 1.1.2 Resultat del procés...4 N. versió: 1.0. Pàg. 2 / 6 1. FUNCIONALITAT 1.1 Alta de sol

Más detalles

QUADRE DE PREUS 1 01 DEMOLICIONES. 694_Consell 008 Conducció pluvial

QUADRE DE PREUS 1 01 DEMOLICIONES. 694_Consell 008 Conducció pluvial 01 DEMOLICIONES 01.01 m² Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico de 15 cm de espesor medio, con martillo neumático, y carga manual de escombros s Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico

Más detalles

GEOLOGIA Professor Jordi Roca Despatx 3.3.11 Tel. 973702603 jordi.roca@macs.udl.cat. 3 crèdits = 18 hores de teoria + 12 hores de pràctiques.

GEOLOGIA Professor Jordi Roca Despatx 3.3.11 Tel. 973702603 jordi.roca@macs.udl.cat. 3 crèdits = 18 hores de teoria + 12 hores de pràctiques. Programa de Geologia i Mecànica de sòls assignatura troncal 2n. Curs Enginyer Tècnic en Mecanització i Construccions Rurals Primer Quadrimestre Pla d'estudis 1993 GEOLOGIA Professor Jordi Roca Despatx

Más detalles

FORMIGONS I MORTERS TECNOLÒGICS

FORMIGONS I MORTERS TECNOLÒGICS FORMIGONS I MORTERS TECNOLÒGICS Maig 2016 Índex Formigons i morters tenològics -HALF - FORMIGÓ ARQUITECTÒNIC -PROSILENCE -ARIPAQ. HALF Formigó Autocompactant Lleuger amb Fibres 2016 Ciments 2016 Ciments

Más detalles

Jornada Recomendaciones RCD. Artículo I de las Recomendaciones: Zahorras artificiales de reciclados de RCD s Ponente: María José Sierra López.

Jornada Recomendaciones RCD. Artículo I de las Recomendaciones: Zahorras artificiales de reciclados de RCD s Ponente: María José Sierra López. Jornada Recomendaciones RCD Artículo I de las Recomendaciones: Zahorras artificiales de reciclados de RCD s Ponente: María José Sierra López. GIASA Marco Legal: El Real Decreto 105/2008, que regula la

Más detalles

info@optimaformacio.com

info@optimaformacio.com Certificado:ADGD0108 - GESTIÓ COMPTABLE I GESTIÓ ADMINISTRATIVA PER A AUDITORIA * ADGD0108_M0233_U0322 - Aplicacions informàtiques de bases de dades relacionals * ADGD0108_MP0075 - Mòdul de pràctiques

Más detalles

220240 - Estructures de Formigó

220240 - Estructures de Formigó Unitat responsable: 220 - ETSEIAT - Escola Tècnica Superior d'enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa Unitat que imparteix: 737 - RMEE - Departament de Resistència de Materials i Estructures a

Más detalles

M-0/8-T-R (ARMh) FICHA DE PRODUCTO 0099 14 Nº DdP PT1: 0099/CPR/A60/0945 MAC INSULAR, S.L. PT-1 BUNYOLA C/ Romani, 2- Pol. Ind. Ses Veles 07193 BUNYOLA - (Baleares) EN 12620:2002+A1:2008 ÁRIDOS PARA HORMIGÓN

Más detalles

La normativa i la regulació dels abocaments. Jornada tècnica sobre els aspectes mediambientals de les almàsseres

La normativa i la regulació dels abocaments. Jornada tècnica sobre els aspectes mediambientals de les almàsseres La normativa i la regulació dels abocaments Jornada tècnica sobre els aspectes mediambientals de les almàsseres Departament d Autoritzacions d Abocaments Dimecres, 14 d abril de 2010 1 Què és un abocament

Más detalles

MOSTRA DE TREBALLS REALITZATS. EL BANY un espai de tranquil litat

MOSTRA DE TREBALLS REALITZATS. EL BANY un espai de tranquil litat MOSTRA DE TREBALLS REALITZATS EL BANY un espai de tranquil litat Lluny de la freda funcionalitat del passat, avui dia el bany s ha transformat en un espai més habitable. Un lloc on la distribució està

Más detalles

Práctica 1: Áridos, prescripciones y ensayos

Práctica 1: Áridos, prescripciones y ensayos Práctica 1: Áridos, prescripciones y ensayos 1. Propiedades de los áridos. 2. Prescripciones de los áridos en la EHE. Ensayos. 3. Marcado CE. Ensayos. 4. Recepción de áridos para hormigones. 5. Designación

Más detalles

4.- Expressa en forma de potència única indicant el signe resultant.

4.- Expressa en forma de potència única indicant el signe resultant. Pàgina 1 de 8 EXERCICIS PER LA RECUPARACIÓ 1A Avaluació 1.- Calcula de dues maneres (TP i RP): a) 25 + (-1+7) (18 9 + 15)= TP= RP= 9 (-12 + 5 8 = TP= RP= 2.- Treu factor comú i calcula: a) 5.(-3) + (-7).

Más detalles

PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 2010

PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 2010 APARTADO a1 LENGUA Y LITERATURA (CASTELLANO) El contenido del examen se ceñirá a los criterios de evaluación de la materia, establecidos en la RESOLUCIÓN de 17 de agosto de 2009, por la que se establece

Más detalles

0.04.15167 SERVEI METEOROLOGIC DE CATALUNYA 0.04.15167. Informe de Auditoría según ISO 9001:2008

0.04.15167 SERVEI METEOROLOGIC DE CATALUNYA 0.04.15167. Informe de Auditoría según ISO 9001:2008 0.04.15167 0.0 Informe de Auditoria según ISO 9001-ISO14001-OHSAS 18001-EMAS, UNE 66926, UNE 166.002 (Excepto Et1) ENAC E - 08029 Barcelona ISO 9001:2008 0.04.15167 Informe de Auditoría según ISO 9001:2008

Más detalles

LLISTA DE PREUS 2014

LLISTA DE PREUS 2014 LLISTA DE PREUS 2014 SORRES GRANEL SAQUES Sorra normal fina 0/2 17,90 euros tn 24,75 Sorra fina 0/2 Sta Coloma 24,50 euros tn 31,90 Sorra fina clara Bellpuig 33,90 euros tn 39,90 Barreja(sorra i garbancillo)

Más detalles

Fernando García Hermoso

Fernando García Hermoso ESTUDIOS GEOTÉCNICOS PARA CAMINOS RURALES Fernando García Hermoso Geólogo LABORATORIO DE ENSAYOS TÉCNICOS ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR. HUESCA, 9 de enero de 2007 PRELIMINARES: INFORMACIÓN MÍNIMA PARA

Más detalles

Foro Regional de Sostenibilidad e I+D+i PRAE 26 DE MAYO DE 2011

Foro Regional de Sostenibilidad e I+D+i PRAE 26 DE MAYO DE 2011 Foro Regional de Sostenibilidad e I+D+i INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION Materiales reciclados de residuos de construcción y demolición PRAE 26 DE MAYO DE 2011 DESCRIPCION DEL

Más detalles

TRABAJO FINAL DE MÁSTER Máster en logística, transporte y movilidad

TRABAJO FINAL DE MÁSTER Máster en logística, transporte y movilidad TRABAJO FINAL DE MÁSTER Máster en logística, transporte y movilidad Título Proyecto de factibilidad para la conexión nodal entre las estaciones de Rubí de RENFE Cercanías (R8) y Hospital General de FGC

Más detalles

El POUM EL POUM. -instrument d ordenació integral del municipi. -planificació del desenvolupament del territori

El POUM EL POUM. -instrument d ordenació integral del municipi. -planificació del desenvolupament del territori EL POUM -instrument d ordenació integral del municipi -planificació del desenvolupament del territori -definició i ordenació de diferents aspectes de la ciutat (carrers, edificis, parcs i equipaments)

Más detalles

- ESTRUCTURES - Les estructures es dividixen en dos grans grups: Les estructures naturals. Les estructures artificials.

- ESTRUCTURES - Les estructures es dividixen en dos grans grups: Les estructures naturals. Les estructures artificials. PRIMER D E.S.O. ESFORÇOS I ESTRUCTURES TECNOLOGIA IES SOLLANA - ESTRUCTURES - Què és un estructura? Definició És un conjunt d elements que: És estable. Suporta el seu propi pes. És resistent als esforços

Más detalles

Dossier de reforç. Visitem la cotxera de metro

Dossier de reforç. Visitem la cotxera de metro Dossier de reforç Visitem la cotxera de metro Reforç 1 El continu anar i venir dels trens Cada dia, uns 120 trens, compostos per cinc cotxes cadascun, transporten més d un milió de persones pels més de

Más detalles

I TROBADA ESCOLAR DE KORFBAL. HORTA-GUINARDÓ - 1 -

I TROBADA ESCOLAR DE KORFBAL. HORTA-GUINARDÓ - 1 - I TROBADA ESCOLAR DE KORFBAL HORTAGUINARDÓ I TROBADA ESCOLAR DE KORFBAL. HORTAGUINARDÓ 1 Dimecres, 14 de juny Polisportiu del Carmel Escoles participants: Àngels garriga Heura Pit Roig Torrent de Can Carabassa

Más detalles

REGENERACIÓN DE PAVIMENTO Y RENOVACIÓN DE SERVICIOS EN RONDA DAS FONTIÑAS. TRAMO CARRIL DE CAIÑÓS - RÚA SAN XILLAO

REGENERACIÓN DE PAVIMENTO Y RENOVACIÓN DE SERVICIOS EN RONDA DAS FONTIÑAS. TRAMO CARRIL DE CAIÑÓS - RÚA SAN XILLAO PROYECTO REGENERACIÓN DE PAVIMENTO Y RENOVACIÓN DE SERVICIOS EN RONDA DAS FONTIÑAS. TRAMO CARRIL DE CAIÑÓS - RÚA SAN XILLAO AUTOR FECHA SERVICIO DE INGENIERÍA SEPTIEMBRE 2013 MEMORIA PROYECTO REGENERACIÓN

Más detalles

Perquè la millor solució de seguretat no és cara

Perquè la millor solució de seguretat no és cara Perquè la millor solució de seguretat no és cara Internet Total Secure es basa amb el servei MSSP de _bytemaster dins del nostre portafoli de serveis SaaS Gràcies al servei MSSP, el seu negoci operarà

Más detalles

CERCLE D INFRAESTRUCTURES A LA COSTA BRAVA -----

CERCLE D INFRAESTRUCTURES A LA COSTA BRAVA ----- CERCLE D INFRAESTRUCTURES A LA COSTA BRAVA ----- Infraestructures Turístiques Hotel Aigua Blava Begur, 2 d octubre 2009 Miquel Alsius. Enginyer de Camins. Pte. Grup CETT Infraestructures Turístiques Què

Más detalles

ESTAT DE DESPLEGAMENT D INFRAESTRUCTURES (1ª Fase del PTSIRM)

ESTAT DE DESPLEGAMENT D INFRAESTRUCTURES (1ª Fase del PTSIRM) ESTAT DE DESPLEGAMENT D INFRAESTRUCTURES (1ª Fase del PTSIRM) ESTAT DE DESPLEGAMENT PTSIRM ZONA 1: REGIÓ METROPOLITANA Planta de digestió anaeròbica i de compostatge del Vallès Oriental Centre de Tractament

Más detalles

PRESSUPOST * Data: 07/09/15 Pàg.: 1

PRESSUPOST * Data: 07/09/15 Pàg.: 1 Pressupost PRESSUPOST * Data: 07/09/15 Pàg.: 1 Obra 01 MC-13016.1 CQ Capítol 01 Carreteres Activitat 02 C-16C Subactivitat 02 Senyalització d'orientació 1 J060120G U Medida de la consistencia, por el método

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA NORMATIVA PARA CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS DE SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE VALENCIA AÑO 2.0 0 3

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA NORMATIVA PARA CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS DE SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE VALENCIA AÑO 2.0 0 3 AYUNTAMIENTO DE VALENCIA NORMATIVA PARA CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS DE SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE VALENCIA AÑO 2.0 0 3 ÍNDICE 1.- INTRODUCCIÓN 2.- NORMATIVA APLICADA 3.- UNIDADES DE OBRA SOMETIDAS

Más detalles

CANVIS EN L ESTRUCTURA DE PROVISIÓ DE SERVEIS D HABITATGE. MERCATS I POLÍTIQUES A LA BARCELONA DEL SEGLE XX

CANVIS EN L ESTRUCTURA DE PROVISIÓ DE SERVEIS D HABITATGE. MERCATS I POLÍTIQUES A LA BARCELONA DEL SEGLE XX CANVIS EN L ESTRUCTURA DE PROVISIÓ DE SERVEIS D HABITATGE. MERCATS I POLÍTIQUES A LA BARCELONA DEL SEGLE XX TESI DOCTORAL Director: Eduard Berenguer i Comas Doctoranda: Mercè Carreras i Solanas Programa

Más detalles

Desaparició de la deducció per doble imposició de dividends

Desaparició de la deducció per doble imposició de dividends Estudis d Economia i Desaparició de la deducció per doble imposició de dividends Estudis d Economia i Introducció Doble imposició - Concepte: Es produeix quan la renda queda gravada doblement, en el moment

Más detalles

FITXA JUSTIFICATIVA. Limitació demanda energètica. Opció simplificada.

FITXA JUSTIFICATIVA. Limitació demanda energètica. Opció simplificada. FIXA JUSIFICAIVA. Limitació demanda energètica. Opció simplificada. CE - DB - HE. Estalvi d'energia. Dades generals Edifici: Arquitecte:S Zona Climàtica Província: Emplaçament: Zona Climàtica adoptada:

Más detalles

PROJECTE DE DEIXALLERIA MUNICIPAL POLIGON INDUSTRIAL DE POLLENÇA

PROJECTE DE DEIXALLERIA MUNICIPAL POLIGON INDUSTRIAL DE POLLENÇA PROJECTE DE DEIXALLERIA MUNICIPAL POLIGON INDUSTRIAL DE POLLENÇA AJUNTAMENT DE POLLENÇA Pollença, setembre de 2013 Xavier Oliver Simarro Serveis Tècnics Municipals Projecte de deixalleria municipal al

Más detalles

Índex. 1.-Ubicació Caracteristíque físiques de l aigua Sòlids totals: Olors: efectes dels olors:...

Índex. 1.-Ubicació Caracteristíque físiques de l aigua Sòlids totals: Olors: efectes dels olors:... Índex 1.-Ubicació...1 2.-Caracteristíque físiques de l aigua...3 2.1.-Sòlids totals:...3 2.2.-Olors:...4 2.2.1.-efectes dels olors:...4 2.2.2.-detecció de olors:...5 2.2.3.-Caracterització i mesura de

Más detalles

RECEPCIÓN Y CONTROL. Pesado del vehículo de transporte. Inspección visual de la carga a la entrada en planta

RECEPCIÓN Y CONTROL. Pesado del vehículo de transporte. Inspección visual de la carga a la entrada en planta RECEPCIÓN Y CONTROL Pesado del vehículo de transporte Inspección visual de la carga a la entrada en planta ACEPTACIÓN DEL RESIDUO Sólo serán admitidos en la planta los residuos inertes generados como consecuencia

Más detalles

Nous projectes als polígons

Nous projectes als polígons 00 Nous projectes als polígons Catàleg dels Polígons Industrials de Barberà del Vallès Àrea d aparcaments i serveis Área de aparcamientos y servicios Centre d aparcaments de vehícles industrials i serveis

Más detalles

Activitats de repàs DIVISIBILITAT

Activitats de repàs DIVISIBILITAT Autor: Enric Seguró i Capa 1 CRITERIS DE DIVISIBILITAT Un nombre és divisible per 2 si acaba en 0 o parell (2,4,6,8). Ex: 10, 24, 62, 5.256, 90.070,... Un nombre és divisible per 3 si la suma de les seves

Más detalles

MANUAL D IDENTITAT GRÀFICA PER AL CAMPUS ISEA MANUAL DE IDENTIDAD GRÁFICA PARA EL CAMPUS ISEA

MANUAL D IDENTITAT GRÀFICA PER AL CAMPUS ISEA MANUAL DE IDENTIDAD GRÁFICA PARA EL CAMPUS ISEA MANUAL D IDENTITAT GRÀFICA PER AL CAMPUS ISEA MANUAL DE IDENTIDAD GRÁFICA PARA EL CAMPUS ISEA Recull de consells per al correcte ús de la identitat corporativa o marca dels centres del campus ISEACV Conjunto

Más detalles

2.5. La mesura de les forces. El dinamòmetre

2.5. La mesura de les forces. El dinamòmetre D11 2.5. La mesura de les forces. El dinamòmetre Per mesurar forces utilitzarem el dinamòmetre (NO la balança!) Els dinamòmetres contenen al seu interior una molla que és elàstica, a l aplicar una força

Más detalles

PROJECTE PER A: L ARRANJAMENT DEL CAMÍ DE MAS JORDÀ AMB APLICACIÓ D ÀRID RECICLAT.

PROJECTE PER A: L ARRANJAMENT DEL CAMÍ DE MAS JORDÀ AMB APLICACIÓ D ÀRID RECICLAT. PROJECTE PER A: L ARRANJAMENT DEL CAMÍ DE MAS JORDÀ AMB APLICACIÓ D ÀRID RECICLAT. Terme Municipal de Jorba Promotor: Ajuntament de Jorba SETEMBRE 2010 Imma Gandia I Costa, arquitecta técnica igandia@apabcn.com

Más detalles

Juan Ramón Anasagasti, S.L.

Juan Ramón Anasagasti, S.L. Juan Ramón Anasagasti, S.L. Oficina: Vertedero Burgobaso: Aritxatxu bidea 2, bajo dcha. Carretera Bermeo-Bakio, Km 32 48370 - BERMEO info@j-ramon.com Tel/Fax: 94 688 43 42 www.j-ramon.com ÍNDICE 1.- LOCALIZACIÓN....

Más detalles

Creació de l AGÈNCIA CATALANA DEL MEDI AMBIENT I DEL TERRITORI. 4 de maig de 2015

Creació de l AGÈNCIA CATALANA DEL MEDI AMBIENT I DEL TERRITORI. 4 de maig de 2015 Creació de l AGÈNCIA CATALANA DEL MEDI AMBIENT I DEL TERRITORI 4 de maig de 2015 Índex 1. Objectiu 2. Organismes del Govern i Internacionals 3. Proposta de model d Agència a configurar 4. Relació de l

Más detalles

Districte Universitari de Catalunya

Districte Universitari de Catalunya Proves d accés a la Universitat. Curs 2006-2007 Tecnologia industrial Sèrie 3 La prova consta de dues parts de dos exercicis cadascuna. La primera part és comuna i la segona té dues opcions (A o B), de

Más detalles

CEMENTIRI DE MONTJUÏC, BARCELONA - PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE FAÇANES DE NINXOLS A L AGRUPACIÓ 12, VIA ST JOAQUIM 1/2

CEMENTIRI DE MONTJUÏC, BARCELONA - PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE FAÇANES DE NINXOLS A L AGRUPACIÓ 12, VIA ST JOAQUIM 1/2 CEMENTIRI DE MONTJUÏC, BARCELONA - PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE FAÇANES DE NINXOLS A L AGRUPACIÓ 12, VIA ST JOAQUIM 1/2 Ubicació: Montjuic Data d entrega: Juliol 2011 Import execució: 95.059,55 REHABILITACIÓ

Más detalles

EDUCACIÓ VIÀRIA A 4t CURS D EDUCACIÓ PRIMÀRIA

EDUCACIÓ VIÀRIA A 4t CURS D EDUCACIÓ PRIMÀRIA EDUCACIÓ VIÀRIA EDUCACIÓ VIÀRIA A 4t CURS D EDUCACIÓ PRIMÀRIA INFORMACIÓ PER AL MESTRE El concepte d educació viària va molt més enllà de saber conduir un vehicle a partir dels catorze o dels divuit anys.

Más detalles

FÍSICA I QUÍMICA Quadern d exercicis ELECTRONS I ENLLAÇOS

FÍSICA I QUÍMICA Quadern d exercicis ELECTRONS I ENLLAÇOS FÍSICA I QUÍMICA Quadern d exercicis ELECTRONS I ENLLAÇOS 1.* Indiqueu quants electrons tenen a l última capa cada un d aquests elements. a) C f) O k) K b) F g) P l) S c) Ne h) H m) He d) Br i) I n) Cl

Más detalles

FORMACIÓ BONIFICADA. Gestió de las ajudes per a la formació en les empreses a traves de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo

FORMACIÓ BONIFICADA. Gestió de las ajudes per a la formació en les empreses a traves de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo FORMACIÓ BONIFICADA Gestió de las ajudes per a la formació en les empreses a traves de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo Les empreses que cotitzen a la Seguretat Social per la contingència

Más detalles

La biomassa, limitacions i potencialitats, situació. Pere Navarro Àrea d Aprofitaments Fusters i Biomassa Centre Tecnològic Forestal de Catalunya

La biomassa, limitacions i potencialitats, situació. Pere Navarro Àrea d Aprofitaments Fusters i Biomassa Centre Tecnològic Forestal de Catalunya La biomassa, limitacions i potencialitats, situació Pere Navarro Àrea d Aprofitaments Fusters i Biomassa Centre Tecnològic Forestal de Catalunya ÍNDEX Context a Europa Dades a Catalunya Tipus de biocombustibles

Más detalles

Trituradoras móviles y autónomas - Especificaciones Técnicas Modelos IC 30 - IC35 - IC50

Trituradoras móviles y autónomas - Especificaciones Técnicas Modelos IC 30 - IC35 - IC50 Trituradoras móviles y autónomas - Especificaciones Técnicas Modelos IC 30 - - TRITURADORAS MÓVILES Y AUTÓNOMAS - Modelo - - C50 Tolva de alimentación - Fabricada completamente en Hardox Alimentador vibrante

Más detalles

CURSO SOSTENIBILIDAD EN INGENIERÍA CIVIL Y RECICLAJE DE RESIDUOS

CURSO SOSTENIBILIDAD EN INGENIERÍA CIVIL Y RECICLAJE DE RESIDUOS CURSO SOSTENIBILIDAD EN INGENIERÍA CIVIL Y RECICLAJE DE RESIDUOS Reutilización de materiales de demolición. Aeropuerto de Barcelona. Artur Miró Coordinador Medio Ambiente. Delegación de Catalunya Zaragoza.

Más detalles

Per al reciclatge i la recuperació de paper i cartró a Catalunya

Per al reciclatge i la recuperació de paper i cartró a Catalunya Per al reciclatge i la recuperació de paper i cartró a Catalunya Biblioteca de Catalunya. Dades CIP Guia de bones pràctiques per al reciclatge de paper i cartró a Catalunya Bibliografia I. Datambient Assessors

Más detalles

Biomassa: La Solució a un Gran Sector. Girona Xavier Piñero Director Comercial

Biomassa: La Solució a un Gran Sector. Girona Xavier Piñero Director Comercial Biomassa: La Solució a un Gran Sector Girona 14-2 - 2013 Xavier Piñero Director Comercial DADES DE JUSTIFICACIÓ 2 Destinació fusta a Catalunya 3 Biomassa forestal primària. Característiques Gran qualitat

Más detalles