PLANTA DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ. Javier Badia Clavera Ute Reciclatge Segrià Montoliu de Lleida

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "PLANTA DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ. Javier Badia Clavera Ute Reciclatge Segrià Montoliu de Lleida"

Transcripción

1 PLANTA DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ Javier Badia Clavera Ute Reciclatge Segrià Montoliu de Lleida

2 ÍNDEX INTRODUCCIÓ PROCÉS PRODUCTIU TIPOLOGIES D ÀRIDS RECICLATS EXEMPLES D APLICACIÓ D ÀRIDS RECICLATS CONTROL DE QUALITAT

3 INTRODUCCIÓ

4 INTRODUCCIÓ EMPRESES PARTICIPANTS: - Gestora de Runes de la Construcció - Gestora de Runes i Reciclatge del Segrià

5 INTRODUCCIÓ Tractament: tones anuals Equips: Pala carregadora Retroexcavadora Planta de classificació

6 PROCÉS PRODUCTIU

7 DIFERENCIACIÓ A L ENTRADAL - Material mixte - Material net

8 PROCÉS S DE CLASSIFICACIÓ (M. Mixte) Bàscula Zona acopi nets Zona acopi mixte Dipòsit Classificació mecànica Alimentació amb pala carregadora Tromel Separació magnètica i neumàtica Classificació manual Acopi tot-ú 0/20 Acopi grava 20/150

9 CONTROL D ENTRADA - Inspecció visual - Dades de l obra - Càlcul de la densitat - Aplicació de la tarifa - Determinació zona de descàrrega

10 CLASSIFICACIÓ MECÀNICA - Classificació amb pinça de triatge - Residus voluminosos - Deposició en contenidors: - Plàstics -Fusta -Ferralla

11 ALIMENTACIÓ AMB CARREGADORA - Càrrega del material classificat per giratòria - Transport del material fins la tolva d entrada a la planta de classificació

12 PLANTA DE CLASSIFICACIÓ TROMEL SEP.MAGNÈTIC SEP.NEUMÀTIC CABINA TRIATGE

13 PRECRIBAT AMB TROMEL - Precribat de la fracció inferior a 20 mm - La fracció superior continua dins del procés

14 SEPARACIÓ MAGNÈTICA I NEUMÀTICA - Separació d elements fèrrics - Separació de residus lleugers

15 CLASSIFICACIÓ MANUAL - Classificació manual dins la cabina de triatge - Separació de residus impropis i deposició en contenidors: - Plàstics -Fusta - Metalls no fèrrics

16 MATERIALS OBTINGUTS - Tot-ú mixte 0/20 -Material ceràmic 20/250

17 PROCÉS S DE TRITURACIÓ I GARBELLAT

18 TRITURACIÓ I GARBELLAT

19 EVOLUCIÓ DURANT EL PROCÉS CLASSIFICACIÓ MECÀNICA PLANTA CLASSIFICACIÓ TRITURACIÓ

20 EVOLUCIÓ DURANT EL PROCÉS TRITURACIÓ

21 PRODUCTES OBTINGUTS FORMIGÓ Sorra formigó 0/5 Grava formigó 5/15 Grava formigó 15/40

22 PRODUCTES OBTINGUTS CERÀMICA Sorra ceràmica 0/5 Grava ceràmica 5/15 Grava ceràmica 15/40

23 TIPOLOGIES D ÀRIDS RECICLATS

24 L ÀRID RECICLAT - PRODUCTES SORRES DE FORMIGÓ Granulometria: 0-5 mm. Contingut en gra < 5 mm.: 100%. Densitat: 1,80 Tm/m³. - Reblert de canalitzacions d instal lacions i sanejament. - Jardineria, etc. SORRES CERÀMIQUES Granulometria: 0-5 mm. Contingut en gra < 5 mm.: 100%. Densitat: 1,80 Tm/m³. - Reblert de canalitzacions d instal lacions i sanejament. - Jardineria, etc.

25 L ÀRID RECICLAT - PRODUCTES TOT-U DE FORMIGÓ Granulometria: 0-25 mm. Contingut en gra < 25 mm.: 100%. Densitat: 1,80 Tm/m³. - Granulats per a bases de vies de circulació, d aparcaments i paviments en general. - Tot-U artificial en vies de circulació T2-T4 (PG3) - Aparcaments tous, etc. - Pistes forestals, camins rurals, etc. TOT-U CERÀMIC Granulometria: 0-25 mm. Contingut en gra < 25 mm.: 100%. Densitat: 1,78 Tm/m³. - Camins rurals, pistes forestals. - Aparcaments tous.

26 L ÀRID RECICLAT - PRODUCTES GRAVETA DE FORMIGÓ Granulometria: 5-15 mm. Contingut en gra < 15 mm.: 100%. Densitat: 1,25 Tm/m³. - Capes drenants - Estabilització en terrenys - Drenatge de murs - Rebliment i anivellació de terrenys - Aparcaments tous GRAVETA CERÀMICA Granulometria: 5-15 mm. Contingut en gra < 15 mm.: 100%. Densitat: 1 Tm/m³. - Capes drenants - Estabilització en terrenys - Drenatge de murs - Jardineria

27 L ÀRID RECICLAT - PRODUCTES GRAVA DE FORMIGÓ Granulometria: mm. Coef. neteja: 32 Desgast dels Àngels: 25 - Capes drenants - Estabilització en terrenys - Drenatge de murs - Rebliment i anivellació de terrenys GRAVA CERÀMICA Granulometria: mm. Coef. neteja: 31 Desgast dels Àngels: 35 - Capes drenants - Estabilització en terrenys - Drenatge de murs - Rebliment i anivellació de terrenys

28 L ÀRID RECICLAT - OBRES OBRES TOT-U FORMIGÓ Subbase carretera, Alcanó Subbase carretera, Alcanó Desviaments provisionals carretera Albagés

29 L ÀRID RECICLAT - OBRES OBRES TOT-U CERÀMIC Base camí La Pubilla Montoliu de Lleida Base camí dipòsit RSU, Balaguer Acabat amb reg asfàltic, La Pubilla Montoliu de Lleida Base camí Llívia, Lleida

30 L ÀRID RECICLAT - OBRES OBRES GRAVA, FORMIGÓ - CERÀMIC Drenatge murs, Plaça Edil Saturnino Reblert canalitzacions, Albatàrrec Base per a solera de formigó, Alfés

31 EXEMPLES D APLICACIÓ D ÀRIDS RECICLATS

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43 ÀRID RECICLAT CAMÍ LA PUBILLA

44 EXEMPLE ANTECEDENTS Problemàtica del camí: Poca amplada Finques molt elevades respecte el camí Accessos perillosos (poca visibilitat)

45 EXEMPLE - OBJECTIUS Donar l amplada i l alçada oportunes al camí per facilitar l accés al mateix des de les finques i la circulació. Executar l obra amb àrid reciclat per tal de provar el seu comportament.

46 EXEMPLE - MATERIAL Àrid ceràmic 0-20 Provinent d un garbellat de les residus de la construcció Àrid no plàstic Bona compactació

47 EXEMPLE EXECUCIÓ DE L OBRA Sanejament del camí Rebliment amb àrid reciclat en capes de cm Anivellament amb moto anivelladora Reg amb tractor amb cuba Compactació amb rodet Reg asfàltic

48 EXEMPLE RESULTAT

49 CONTROL DE QUALITAT

50 CONTROL DE QUALITAT Assaigs periòdics dels diferents productes: - Granulometria - Coeficient de neteja - Equivalent de sorra - Desgast Els Àngels - Percentatge de cares de fractura - Límits d Atterberg - Índex de llenques

51 CONTROL DE QUALITAT Assaigs periòdics dels diferents productes: - Contingut en sofre - Densitat -C.B.R. - Matèria orgànica - Permeabilitat -Etc.

52 CONTROL DE QUALITAT ELS ÀRIDS RECICLATS DINS DEL PG-3 (PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA OBRAS DE CARRETERAS Y PUENTES PG-3)

53 PART 3ª EXPLANACIONS, CAPÍTOL III:REBLIMENTS ART 330 TERRAPLENS SÒLS SELECCIONATS SÒLS ADEQUATS SÒLS TOLERABLES SÒLS MARGINALS SÒLS INADEQUATS

54 SÒLS SELECCIONATS M.O. < 0,2% Sals Solubles (S.S) inclòs el guix < 0,2 % Dmàx < 100 mm # 0,40 <= 15% o que es compleixin totes les condicions següents # 2 < 80% # 0,40 < 75% # 0,080 < 25% Plasticitat: LL< 3 0 i IP < 10

55 SÒLS ADEQUATS M.O. < 1% Sals Solubles (S.S) inclòs el guix < 0,2 % Dmàx < 100 mm #2 < 80% # 0,080 < 3 5% Plasticitat: LL< 40 o si LL > 30 IP > 4

56 SÒLS TOLERABLES M.O. < 2% Contingut en guix < 5% Sals solubles (S.S) < 1% Plasticitat: LL< 65 o si LL > 40 IP > 0,73 (LL-20) Assentament Assaig de col lapse < 1% Inflament lliure < 3%

57 SÒLS MARGINALS M.O. < 5% Inflament lliure < 5% Si LL > 90 IP < 0,73 (LL-20)

58 La resta SÒLS INADEQUATS

59 PART 3ª EXPLANACIONS, CAPÍTOL III:REBLIMENTS ART 330 TERRAPLENS SÒLS SELECCIONATS SÒLS ADEQUATS SÒLS TOLERABLES ÀRIDS DE FORMIGÓ ÀRIDS CERÀMICS PRECRIBAT SÒLS MARGINALS SÒLS INADEQUATS

60 PART 4a DRENATGE CAPÍTOL III: DRENS SUBTERRANIS ART. 421 REBLIMENTS LOCALITZATS DE MATERIAL DRENANT Granulometría (UNE 933/1): Màxima 76 mm Retingut garbell mm UNE < 5% Plasticitat (UNE /104): serà No Plàstic Equivalent de Sorra (UNE 933-8): > 30 Desgast dels Angels (UNE EN ): <40

61 TAULA COMPARATIVA DRENANTS Valor Ref. Àrid ceràmic Àrid formigó Grandària màxima <76 mm Retingut garbell 0,080 mm <5% 1% 0,3% Plasticitat No plàstic No plàstic No plàstic Equivalent sorra > Desgast Àngels <40 35,2 24,6

62 VIDEO DEL PROCÉS

63 CONTACTE Polígon 3, parcel la 10 Montoliu de Lleida Tel Fax GRÀCIES PER LA SEVA ATENCIÓ

2010 2011 Quadrimestre de tardor

2010 2011 Quadrimestre de tardor 20102011 Quadrimestredetardor Approfondissementdenotionsde mécaniquedesroches: Confrontationdemodèlesmécaniques etgéologiquesàlaréalitéd unchantier ducreusementd untunneldansun massifrocheuxfracturé. Autora:CarlaSolsonaAccensi

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DE L OBRA DE LA LLOTJA

INFORME DE SEGUIMENT DE L OBRA DE LA LLOTJA Página 1 de 8 1. ESTAT DE LES OBRES. 1.1 EXECUCIÓ Els treballs que s estan realitzant, així com el seu estat son els següents: Excavacions: s han finalitzat els treballs d excavació de les rases de sanejament

Más detalles

A.- PLA D ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT PROPOSTA DE PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT INDEX A.- PLA D ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT

A.- PLA D ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT PROPOSTA DE PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT INDEX A.- PLA D ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT A.- PLA D ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT I. Introducció. PROPOSTA DE PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT El pla de control de qualitat de l obra referida es realitzarà mitjançant el PAC: Pla d assegurament de

Más detalles

6.-EXECUCIÓ DE LES OBRES I CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS. CONTROL DE QUALITAT

6.-EXECUCIÓ DE LES OBRES I CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS. CONTROL DE QUALITAT ÍNDEX 1.-ANTECEDENTS 2.-OBJECTE DEL PROJECTE 3.-SOLUCIÓ ADOPTADA 4.-COMPLIMENT DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA 5.-COMPLIMENT D ALTRES NORMATIVES D APLICACIÓ 6.-EXECUCIÓ DE LES OBRES I CARACTERÍSTIQUES DELS

Más detalles

TEMA 4: CAPAS GRANULARES

TEMA 4: CAPAS GRANULARES TEMA 4: CAPAS GRANULARES 1.- Introducción 2.- Definición y tipos 3.- Características generales 4.- Materiales para zahorras 5.- Proceso de preparación de las zahorras artificiales 6.- Puesta en obra 7.-

Más detalles

RECOLLIDA DE VIDRE. Qui arreplega el vidre a Mutxamel? Quin tipus de vidre és el que hem de reciclar i en quin contenidor hem de depositar-lo?

RECOLLIDA DE VIDRE. Qui arreplega el vidre a Mutxamel? Quin tipus de vidre és el que hem de reciclar i en quin contenidor hem de depositar-lo? RECOLLIDA DE VIDRE Qui arreplega el vidre a Mutxamel? Per a que els envasos de vidre tinguen una gestió adequada, l Ajuntament Ple va aprovar en la sessión del 8 d agost de 2005 l acord de renovació de

Más detalles

4.1. ZAHORRAS (Art. 510, PG-3)

4.1. ZAHORRAS (Art. 510, PG-3) Los materiales granulares son empleados en la construcción de las capas de base y subbase de los firmes de carreteras. La función de la subbase granular es actuar como una capa de transición entre la explanada

Más detalles

PROYECTO TECNICO REHABILITACION DEL PATIO DE LUCES Y PAREDES DEL TERRADO C/. CANVIS VELLS 9

PROYECTO TECNICO REHABILITACION DEL PATIO DE LUCES Y PAREDES DEL TERRADO C/. CANVIS VELLS 9 0 000002 304462 Ref : C-000002304462 6602 1 / 54 Projecte Ajuntament de Barcelona C.CANVIS VELLS,9,. 08003 (Barcelona) PROYECTO TECNICO REHABILITACION DEL PATIO DE LUCES Y PAREDES DEL TERRADO C/. CANVIS

Más detalles

3.2 Compliment d altres reglaments i disposicions

3.2 Compliment d altres reglaments i disposicions 3.2 Compliment d altres reglaments i disposicions 3.2.1 Normatives d aplicació GENERAL LOE LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN L 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado BOE 06.11.1999 (en

Más detalles

OFICINES ENGINYERIA CIVIL DIRECCIONS D OBRA. ENGINYERIA DEL TERRENY PROSPECCIONS GEOTECNIQUES HIDROGEOLOGIA I HIDRAULICA

OFICINES ENGINYERIA CIVIL DIRECCIONS D OBRA. ENGINYERIA DEL TERRENY PROSPECCIONS GEOTECNIQUES HIDROGEOLOGIA I HIDRAULICA OFICINES CORNELLA DE LLOBREGAT Carrer Tirso de Molina nº36 Planta 2º Despatx 2B CP 08940 Cornellà Llb Telf: 93 474 80 30 Fax: 93 474 24 66 activa@ingeoservicios.com AINSA (HUESCA) Casa Martin. Barri SamPer.

Más detalles

DE SANTA EUGÈNIA, COM A TANC DE LAMINACIÓ

DE SANTA EUGÈNIA, COM A TANC DE LAMINACIÓ PROJECTE CONSTRUCTIU D UTILITZACIÓ DEL COL LECTOR BARRERA DE SANTA EUGÈNIA, COM A TANC DE LAMINACIÓ Maig de 2013 PROJECTE CONSTRUCTIU D UTILITZACIÓ DEL COL LECTOR BARRERA DE SANTA EUGÈNIA, COM A TANC DE

Más detalles

1. OBJETO DEL PLIEGO 2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO

1. OBJETO DEL PLIEGO 2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO PLIEGO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO A PIÉ DE OBRA DE ÁRIDOS PARA LA OBRA DE ACONDICIONAMIENTO DEL TRAZADO DEL FERROCARRIL EN DESUSO SANTANDER - MEDITERRÁNEO (TRAMO

Más detalles

CASOS PRÀCTICS EXAMEN DE MERCADERIES CASOS PRÁCTICOS EXAMEN DE MERCANCIAS

CASOS PRÀCTICS EXAMEN DE MERCADERIES CASOS PRÁCTICOS EXAMEN DE MERCANCIAS CASOS PRÀCTICS EXAMEN DE MERCADERIES CASOS PRÁCTICOS EXAMEN DE MERCANCIAS 1.- L'empresa COMUNLLAMP, SL i CONFITADOS, SL contracten a Logroño (La Rioja) la realització d'un transport de 30 TM de fruita

Más detalles

Protecció passiva contra el foc

Protecció passiva contra el foc Ens preocupem de la seva seguretat Protegim el seu patrimoni DELEGACIONS Barcelona t 93 573 81 91 f 93 573 72 46 Protecció passiva contra el foc Girona t 972 17 23 53 f 972 17 21 38 Lleida t 973 24 17

Más detalles

QUADRE DE PREUS 1 01 DEMOLICIONES. 694_Consell 008 Conducció pluvial

QUADRE DE PREUS 1 01 DEMOLICIONES. 694_Consell 008 Conducció pluvial 01 DEMOLICIONES 01.01 m² Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico de 15 cm de espesor medio, con martillo neumático, y carga manual de escombros s Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico

Más detalles

GEOLOGIA Professor Jordi Roca Despatx 3.3.11 Tel. 973702603 jordi.roca@macs.udl.cat. 3 crèdits = 18 hores de teoria + 12 hores de pràctiques.

GEOLOGIA Professor Jordi Roca Despatx 3.3.11 Tel. 973702603 jordi.roca@macs.udl.cat. 3 crèdits = 18 hores de teoria + 12 hores de pràctiques. Programa de Geologia i Mecànica de sòls assignatura troncal 2n. Curs Enginyer Tècnic en Mecanització i Construccions Rurals Primer Quadrimestre Pla d'estudis 1993 GEOLOGIA Professor Jordi Roca Despatx

Más detalles

PROYECTO DE TRAZADO DE LA RONDA NORTE DE INCA DOCUMENTO Nº3 PRESUPUESTO DOCUMENTO Nº3 PRESUPUESTO PRESSUPOST I AMIDAMENTS Projecte de Traçat de la Variant Nord d'inca CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

Más detalles

3r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES

3r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES Camí DE SON CLADERA, 20-07009 Palma Tel. 971470774 Fax 971706062 e-mail: iesjuniperserra@educacio.caib.es Pàgina Web: http://www.iesjuniperserra.net/ ORIENTACIÓ

Más detalles

CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL AREA 14C DEL PGOU DE LEIOA

CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL AREA 14C DEL PGOU DE LEIOA CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL AREA 14C DEL PGOU DE LEIOA CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL AREA 14C, EARLE, DEL P.G.O.U. DE LEIOA (BIZKAIA) Arquitectos: Guillermo

Más detalles

Jornada Recomendaciones RCD. Artículo I de las Recomendaciones: Zahorras artificiales de reciclados de RCD s Ponente: María José Sierra López.

Jornada Recomendaciones RCD. Artículo I de las Recomendaciones: Zahorras artificiales de reciclados de RCD s Ponente: María José Sierra López. Jornada Recomendaciones RCD Artículo I de las Recomendaciones: Zahorras artificiales de reciclados de RCD s Ponente: María José Sierra López. GIASA Marco Legal: El Real Decreto 105/2008, que regula la

Más detalles

TRABAJO FINAL DE MÁSTER Máster en logística, transporte y movilidad

TRABAJO FINAL DE MÁSTER Máster en logística, transporte y movilidad TRABAJO FINAL DE MÁSTER Máster en logística, transporte y movilidad Título Proyecto de factibilidad para la conexión nodal entre las estaciones de Rubí de RENFE Cercanías (R8) y Hospital General de FGC

Más detalles

RECOLLIDA DE PILES USADES A MUTXAMEL

RECOLLIDA DE PILES USADES A MUTXAMEL RECOLLIDA DE PILES USADES A MUTXAMEL Qui recull les piles a Mutxamel? L empresa SAV (Tel: 965 10 35 13), adjudicatària de la recollida de residus i neteja viària ha de passar una volta al mes per cada

Más detalles

INSTRUCCIÓN SOBRE CONTROL DE LAS MEZCLAS BITUMINOSAS UTILIZADAS POR LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS EN SUS OBRAS

INSTRUCCIÓN SOBRE CONTROL DE LAS MEZCLAS BITUMINOSAS UTILIZADAS POR LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS EN SUS OBRAS DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Subdirección General de Calidad y Seguridad Industrial INSTRUCCIÓN SOBRE CONTROL DE LAS MEZCLAS BITUMINOSAS UTILIZADAS POR LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS EN SUS OBRAS Versión

Más detalles

MOSTRA DE TREBALLS REALITZATS. EL BANY un espai de tranquil litat

MOSTRA DE TREBALLS REALITZATS. EL BANY un espai de tranquil litat MOSTRA DE TREBALLS REALITZATS EL BANY un espai de tranquil litat Lluny de la freda funcionalitat del passat, avui dia el bany s ha transformat en un espai més habitable. Un lloc on la distribució està

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN DE OBRAS PARTICULARES DE PAVIMENTACIÓN Y AGUAS LLUVIAS

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN DE OBRAS PARTICULARES DE PAVIMENTACIÓN Y AGUAS LLUVIAS CAPITULO IV PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN OBRAS PARTICULARES PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN DE OBRAS PARTICULARES DE PAVIMENTACIÓN Y AGUAS LLUVIAS 1. INTRODUCCIÓN El presente instructivo

Más detalles

SUPERESTRUCTURA. Prof. Luis F. Almonte L.

SUPERESTRUCTURA. Prof. Luis F. Almonte L. SUPERESTRUCTURA Superestructura de una Carretera Es el conjunto de capas ejecutadas con materiales seleccionados que son colocados sobre la explanada para permitir la circulación en las debidas condiciones

Más detalles

0.04.15167 SERVEI METEOROLOGIC DE CATALUNYA 0.04.15167. Informe de Auditoría según ISO 9001:2008

0.04.15167 SERVEI METEOROLOGIC DE CATALUNYA 0.04.15167. Informe de Auditoría según ISO 9001:2008 0.04.15167 0.0 Informe de Auditoria según ISO 9001-ISO14001-OHSAS 18001-EMAS, UNE 66926, UNE 166.002 (Excepto Et1) ENAC E - 08029 Barcelona ISO 9001:2008 0.04.15167 Informe de Auditoría según ISO 9001:2008

Más detalles

b67 palomeras arquitectes, slp FCC CONSTRUCCION Memòria c/ Berlin 67 4ª 08029 barcelona. telf. 933 223 904 i fax. 933 630 644. arquitectes@b67.

b67 palomeras arquitectes, slp FCC CONSTRUCCION Memòria c/ Berlin 67 4ª 08029 barcelona. telf. 933 223 904 i fax. 933 630 644. arquitectes@b67. Nom projecte Modificació escomeses i execució sector 2 Obres Complementàries. Situació c/avinguda del sol. MPG a l entorn de la Ciutat Esportiva del FCB. SANT JOAN DESPÍ BARCELONA Client FCC CONSTRUCCION

Más detalles

Nous projectes als polígons

Nous projectes als polígons 00 Nous projectes als polígons Catàleg dels Polígons Industrials de Barberà del Vallès Àrea d aparcaments i serveis Área de aparcamientos y servicios Centre d aparcaments de vehícles industrials i serveis

Más detalles

PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 2010

PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 2010 APARTADO a1 LENGUA Y LITERATURA (CASTELLANO) El contenido del examen se ceñirá a los criterios de evaluación de la materia, establecidos en la RESOLUCIÓN de 17 de agosto de 2009, por la que se establece

Más detalles

Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural RESOLUCIÓ de 7 de gener de 2016, de la Direcció General de Medi Natural i d Avaluació Ambiental, per la qual s ordena la

Más detalles

Foro Regional de Sostenibilidad e I+D+i PRAE 26 DE MAYO DE 2011

Foro Regional de Sostenibilidad e I+D+i PRAE 26 DE MAYO DE 2011 Foro Regional de Sostenibilidad e I+D+i INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION Materiales reciclados de residuos de construcción y demolición PRAE 26 DE MAYO DE 2011 DESCRIPCION DEL

Más detalles

MIRAVET. RIBERA D EBRE.

MIRAVET. RIBERA D EBRE. PROYECTO BASICO I DE EXECUCION DE CONSOLIDACION DE UN MOLINO ARABE EN EL RIO EBRO EN MIRAVET. MIRAVET. RIBERA D EBRE. PROVINCIA DE TARRAGONA. Promotor: Ayuntamiento de Miravet. Arquitecto: Olivier Colin

Más detalles

TECNIC. www.fontbote.com TRATAMIENTO SUPERFICIES. Pastas para pulir. Disco kaki. Disco algodón ventilado

TECNIC. www.fontbote.com TRATAMIENTO SUPERFICIES. Pastas para pulir. Disco kaki. Disco algodón ventilado TRTMIENTO SUPERFICIES El pulido es en muchos aspectos un arte y es difícil basarse en reglas generales para escoger los discos, las pastas y la velocidad de giro ideales para obtener un buen resultado,

Más detalles

CRITERIS DE CORRECCIÓ / CRITERIOS DE CORRECCIÓN

CRITERIS DE CORRECCIÓ / CRITERIOS DE CORRECCIÓN COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD CONVOCATÒRIA: JULIOL

Más detalles

OHSAS 18001:2007 i normativa legal

OHSAS 18001:2007 i normativa legal OHSAS 18001:2007 i normativa legal INTRODUCCIÓ OHSAS 18001 COMPARATIVA amb REFERÈNCIES LEGALS PROCÉS DE CERTIFICACIÓ BENEFICIS 1 TÜVRheinland en España 2008 Introducció Organitzacions de tota mena cada

Más detalles

RECEPCIÓN Y CONTROL. Pesado del vehículo de transporte. Inspección visual de la carga a la entrada en planta

RECEPCIÓN Y CONTROL. Pesado del vehículo de transporte. Inspección visual de la carga a la entrada en planta RECEPCIÓN Y CONTROL Pesado del vehículo de transporte Inspección visual de la carga a la entrada en planta ACEPTACIÓN DEL RESIDUO Sólo serán admitidos en la planta los residuos inertes generados como consecuencia

Más detalles

info@optimaformacio.com

info@optimaformacio.com Certificado:ADGD0108 - GESTIÓ COMPTABLE I GESTIÓ ADMINISTRATIVA PER A AUDITORIA * ADGD0108_M0233_U0322 - Aplicacions informàtiques de bases de dades relacionals * ADGD0108_MP0075 - Mòdul de pràctiques

Más detalles

Perquè la millor solució de seguretat no és cara

Perquè la millor solució de seguretat no és cara Perquè la millor solució de seguretat no és cara Internet Total Secure es basa amb el servei MSSP de _bytemaster dins del nostre portafoli de serveis SaaS Gràcies al servei MSSP, el seu negoci operarà

Más detalles

5.2. TRAMITACIÓ. ANÀLISI DE LA DOCUMENTACIÓ 5.3. AUDITORIA PER A LA CERTIFICACIÓ

5.2. TRAMITACIÓ. ANÀLISI DE LA DOCUMENTACIÓ 5.3. AUDITORIA PER A LA CERTIFICACIÓ 222 CAPÍTOL 13 QUALITAT 1. ANTECEDENTS 2. INTRODUCCIÓ 3. REFERÈNCIES 4. DEFINICIONS 5. NOTES DE CARÀCTER GENERAL 5.1. ÀMBIT DE LA CERTIFICACIÓ 5.1.1. Definicions 5.1.2. Descripció 5.2. TRAMITACIÓ. ANÀLISI

Más detalles

NORMATIVA TÈCNICA GENERAL APLICABLE ALS PROJECTES D'EDIFICACIÓ

NORMATIVA TÈCNICA GENERAL APLICABLE ALS PROJECTES D'EDIFICACIÓ NORMATIVA TÈCNICA GENERAL APLICABLE ALS PROJECTES D'EDIFICACIÓ El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre Redacción de Proyectos y Dirección de Obras de Edificación",

Más detalles

POLÍTICA DE COOKIES. La información que le proporcionamos a continuación, le ayudará a comprender los diferentes tipos de cookies:

POLÍTICA DE COOKIES. La información que le proporcionamos a continuación, le ayudará a comprender los diferentes tipos de cookies: POLÍTICA DE COOKIES Una "Cookie" es un pequeño archivo que se almacena en el ordenador del usuario y nos permite reconocerle. El conjunto de "cookies" nos ayuda a mejorar la calidad de nuestra web, permitiéndonos

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA NORMATIVA PARA CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS DE SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE VALENCIA AÑO 2.0 0 3

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA NORMATIVA PARA CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS DE SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE VALENCIA AÑO 2.0 0 3 AYUNTAMIENTO DE VALENCIA NORMATIVA PARA CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS DE SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE VALENCIA AÑO 2.0 0 3 ÍNDICE 1.- INTRODUCCIÓN 2.- NORMATIVA APLICADA 3.- UNIDADES DE OBRA SOMETIDAS

Más detalles

COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD CONVOCATÒRIA: SETEMBRE

Más detalles

MANUAL D IDENTITAT GRÀFICA PER AL CAMPUS ISEA MANUAL DE IDENTIDAD GRÁFICA PARA EL CAMPUS ISEA

MANUAL D IDENTITAT GRÀFICA PER AL CAMPUS ISEA MANUAL DE IDENTIDAD GRÁFICA PARA EL CAMPUS ISEA MANUAL D IDENTITAT GRÀFICA PER AL CAMPUS ISEA MANUAL DE IDENTIDAD GRÁFICA PARA EL CAMPUS ISEA Recull de consells per al correcte ús de la identitat corporativa o marca dels centres del campus ISEACV Conjunto

Más detalles

Trituradoras móviles y autónomas - Especificaciones Técnicas Modelos IC 30 - IC35 - IC50

Trituradoras móviles y autónomas - Especificaciones Técnicas Modelos IC 30 - IC35 - IC50 Trituradoras móviles y autónomas - Especificaciones Técnicas Modelos IC 30 - - TRITURADORAS MÓVILES Y AUTÓNOMAS - Modelo - - C50 Tolva de alimentación - Fabricada completamente en Hardox Alimentador vibrante

Más detalles

220240 - Estructures de Formigó

220240 - Estructures de Formigó Unitat responsable: 220 - ETSEIAT - Escola Tècnica Superior d'enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa Unitat que imparteix: 737 - RMEE - Departament de Resistència de Materials i Estructures a

Más detalles

ANNEX X Programes PQPI per ordre alfabètic / ANEXO X Programas PCPI por orden alfabético

ANNEX X Programes PQPI per ordre alfabètic / ANEXO X Programas PCPI por orden alfabético ANNEX X Programes PQPI per ordre alfabètic / ANEXO X Programas PCPI por orden alfabético Codi DENOMINACIÓ / DENOMINACIÓN X45 ACTIVITATS AUXILIARS DE MAGATZEM ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN X46 ACTIVITATS

Más detalles

UNIVERSITAT DE BARCELONA XARXES INTERNACIONALS. Reunió Universitats Xarxa Lluis Vives

UNIVERSITAT DE BARCELONA XARXES INTERNACIONALS. Reunió Universitats Xarxa Lluis Vives UNIVERSITAT DE BARCELONA XARXES INTERNACIONALS Reunió Universitats Xarxa Lluis Vives Universitat de Barcelona, 14 de març de 2013 2 3 AUIP Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado www.auip.org

Más detalles

I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDENCIA Y CONSELLERIAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA

I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDENCIA Y CONSELLERIAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA 14558 26 04 2006 DOGV - Núm. 5.246 I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Sanitat DECRET 57/2006, de 21 d abril, del Consell, pel qual es desplega,

Más detalles

UNITAT 3 OPERACIONS AMB FRACCIONS

UNITAT 3 OPERACIONS AMB FRACCIONS M Operacions numèriques Unitat Operacions amb fraccions UNITAT OPERACIONS AMB FRACCIONS M Operacions numèriques Unitat Operacions amb fraccions Què treballaràs? En acabar la unitat has de ser capaç de

Más detalles

REGENERACIÓN DE PAVIMENTO Y RENOVACIÓN DE SERVICIOS EN RONDA DAS FONTIÑAS. TRAMO CARRIL DE CAIÑÓS - RÚA SAN XILLAO

REGENERACIÓN DE PAVIMENTO Y RENOVACIÓN DE SERVICIOS EN RONDA DAS FONTIÑAS. TRAMO CARRIL DE CAIÑÓS - RÚA SAN XILLAO PROYECTO REGENERACIÓN DE PAVIMENTO Y RENOVACIÓN DE SERVICIOS EN RONDA DAS FONTIÑAS. TRAMO CARRIL DE CAIÑÓS - RÚA SAN XILLAO AUTOR FECHA SERVICIO DE INGENIERÍA SEPTIEMBRE 2013 MEMORIA PROYECTO REGENERACIÓN

Más detalles

Generalitat de Catalunya Departament de Territori i Sostenibilitat. infraestructures.cat

Generalitat de Catalunya Departament de Territori i Sostenibilitat. infraestructures.cat Generalitat de Catalunya Departament de Territori i Sostenibilitat infraestructures.cat Memòria Millora local. Ponts i estructures. ehabilitació del pont de la Ctra.C66z sobre el riu Fluvià. Pk 58+190

Más detalles

CURSO SOSTENIBILIDAD EN INGENIERÍA CIVIL Y RECICLAJE DE RESIDUOS

CURSO SOSTENIBILIDAD EN INGENIERÍA CIVIL Y RECICLAJE DE RESIDUOS CURSO SOSTENIBILIDAD EN INGENIERÍA CIVIL Y RECICLAJE DE RESIDUOS Reutilización de materiales de demolición. Aeropuerto de Barcelona. Artur Miró Coordinador Medio Ambiente. Delegación de Catalunya Zaragoza.

Más detalles

Fernando García Hermoso

Fernando García Hermoso ESTUDIOS GEOTÉCNICOS PARA CAMINOS RURALES Fernando García Hermoso Geólogo LABORATORIO DE ENSAYOS TÉCNICOS ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR. HUESCA, 9 de enero de 2007 PRELIMINARES: INFORMACIÓN MÍNIMA PARA

Más detalles

Proves d Accés per a Majors de 25 i 45 anys Pruebas de Acceso para mayores de 25 y 45 años

Proves d Accés per a Majors de 25 i 45 anys Pruebas de Acceso para mayores de 25 y 45 años OBSERVACIONS: l alumne ha de triar la proposta A, B o C i contestar les preguntes corresponents. OBSERVACIONES: el alumno debe elegir la propuesta A, B o C y contestar las preguntas correspondientes. Opció

Más detalles

PRESENTACIÓN DE LAS DIFERENTES ENCUESTAS QUE REALIZA MINA, AIGÜESDE TERRASSA PARA MEDIR EL GRADO DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE, Y SUS RESULTADOS

PRESENTACIÓN DE LAS DIFERENTES ENCUESTAS QUE REALIZA MINA, AIGÜESDE TERRASSA PARA MEDIR EL GRADO DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE, Y SUS RESULTADOS PRESENTACIÓN DE LAS DIFERENTES ENCUESTAS QUE REALIZA MINA, AIGÜESDE TERRASSA PARA MEDIR EL GRADO DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE, Y SUS RESULTADOS PLAN DE MEJORAS DEL SERVICIO AL CLIENTE DE ABASTECIMIENTO

Más detalles

La arquitectura construida en tierra, Tradición e Innovación

La arquitectura construida en tierra, Tradición e Innovación La arquitectura construida en tierra, Tradición e Innovación Congresos de Arquitectura de Tierra en Cuenca de Campos 2004/2009. Coord.: José Luis Sáinz Guerra, Félix Jové Sandoval Editor: Cátedra Juan

Más detalles

Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE.

Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE. Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE. 1. Quart curs d ESO. A 4t d'eso, sol licitem dues matèries diferenciades: Economia de 4t d'eso, com a matèria orientadora

Más detalles

MOLT IMPORTANT Llegiu les instruccions per a omplir la sol licitud. MUY IMPORTANTE Leer instrucciones para cumplimentar la solicitud

MOLT IMPORTANT Llegiu les instruccions per a omplir la sol licitud. MUY IMPORTANTE Leer instrucciones para cumplimentar la solicitud MOLT IMPORTANT Llegiu les instruccions per a omplir la sollicitud MUY IMPORTANTE Leer instrucciones para cumplimentar la solicitud SOLLICITUD DEL PROGRAMA VACANCES SOCIALS PER A MAJORS DE LA COMUNITAT

Más detalles

La fortaleza de una. La fortalesa d una empresa ferma. Valores corporativos

La fortaleza de una. La fortalesa d una empresa ferma. Valores corporativos La fortaleza de una Siesmo se eleva como una de las principales referencias en la distribución de materiales de construcción y de acabados para interiorismo. Con una experiencia acumulada de más de un

Más detalles

municipals fins al 17 de desembre. Preus: Residets: 5 - no residents: 7 - a taquilla: 10

municipals fins al 17 de desembre. Preus: Residets: 5 - no residents: 7 - a taquilla: 10 municipals fins al 17 de desembre. Preus: Residets: 5 - no residents: 7 - a taquilla: 10 A les 20:30 h a l Església CONCERT DE NADALES DE CANT CORAL Corals participants: c Coral Castell Llubí c Coral Parroquial

Más detalles

KINETICAL es una empresa especializada en Soluciones de Movilidad

KINETICAL es una empresa especializada en Soluciones de Movilidad KINETICAL es una empresa especializada en Soluciones de Movilidad utilizando dispositivos PDAs, SMARTPHONES y TABLET s PC. Nuestro objetivo: Eliminar las limitaciones del espacio y del tiempo. Ubicar la

Más detalles

TÈCNIQUES ESPECIFIQUES D INTERVENCIÓ CODI : 23882

TÈCNIQUES ESPECIFIQUES D INTERVENCIÓ CODI : 23882 TÈCNIQUES ESPECIFIQUES D INTERVENCIÓ CODI : 23882 Àrea de : Psicologia Evolutiva Departament de : Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l Educació Professora: Eulàlia Noguera (Teoria i Pràctiques) OBJECTIUS

Más detalles

RESUMEN NO TECNICO PLANTA DE RECICLAJE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD JINCARO, S. L.U.

RESUMEN NO TECNICO PLANTA DE RECICLAJE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD JINCARO, S. L.U. RESUMEN NO TECNICO Nº DE EXPEDIENTE AAU 13/130 PLANTA DE RECICLAJE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD JINCARO, S. L.U. Almaraz (Cáceres) RESUMEN NO TECNICO 1 de 14 PLANTA DE RECICLAJE DE RCD`s

Más detalles

DEPARTAMENT FISCAL. Inversió del subjecte passiu en l'execució d'obres

DEPARTAMENT FISCAL. Inversió del subjecte passiu en l'execució d'obres Inversió del subjecte passiu en l'execució d'obres pàgina 2 de 15 Les factures dels industrials de la construcció, han d anar amb Iva o sense? La llei 7/2012 de 29 d octubre va modificar diverses normes

Más detalles

IES J. MIR CFGM GESTIÓ ADMINISTRATIVA EL PATRIMONI

IES J. MIR CFGM GESTIÓ ADMINISTRATIVA EL PATRIMONI EL PATRIMONI CONCEPTE: El Patrimoni és el conjunt de BÉNS, DRETS I OBLIGACIONS de l empresa. Tota empresa, per poder funcionar necessita una sèrie d elements que formen part del seu patrimoni, per exemple:

Más detalles

Documentación en un Sistema de la Calidad. Gestión de personal e instalaciones

Documentación en un Sistema de la Calidad. Gestión de personal e instalaciones Documentación en un Sistema de la Calidad. Gestión de personal e instalaciones Dr. Daniel Sainz Profesor Titular Departamento de Química Inorgánica Secretario de la Facultat de Química Manual de la Calidad

Más detalles

Bernadí. Bernadí Barcelona. Mobiliari d Oficina. Des de 1965

Bernadí. Bernadí Barcelona. Mobiliari d Oficina. Des de 1965 Bernadí Barcelona Bernadí Mobiliari d Oficina Des de 1965 En Barcelona desde 1965. Bernadí, una empresa familiar de tercera generación que rinde culto al ingenio y profesa verdadero amor por el detalle.

Más detalles

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT COMPLIMENT DEL R.D. 1626/97 DE 24 D OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 1.1 INTRODUCCIÓ 1.2 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 1.2.1

Más detalles

RÈGIM ECONÒMIC DELS DIPUTATS. Pressupost per al 2014

RÈGIM ECONÒMIC DELS DIPUTATS. Pressupost per al 2014 RÈGIM ECONÒMIC DELS DIPUTATS Pressupost per al 2014 1. Retribucions Els diputats tenen dret a una assignació fixa i poden percebre també assignacions variables amb el caràcter d indemnització per a l exercici

Más detalles

GESTORA URBANÍSTICA L ESTANY PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA U.E. ÚNICA DEL SECTOR SANT FRANCESC. BETXÍ. CASTELLÓN

GESTORA URBANÍSTICA L ESTANY PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA U.E. ÚNICA DEL SECTOR SANT FRANCESC. BETXÍ. CASTELLÓN ÍNDICE DIMENSIONAMIENTO DE FIRMES Y PAVIMENTOS 1.- OBJETO 2.- TRÁFICO 3.- EXPLANADA 4.- ELECCIÓN DE LAS SECCIONES DE FIRMES Y PAVIMENTOS 5.- MATERIALES DEL FIRME APÉNDICE I: TABLAS DE DOSIFICACIÓN DE MEZCLAS

Más detalles

Chemin du rencontre Camí del retrobament Camino del reencuentro HACER DE LA FRONTERA UN CAMINO HACIA LA FORMACIÓN POCTEFA 2007-2013

Chemin du rencontre Camí del retrobament Camino del reencuentro HACER DE LA FRONTERA UN CAMINO HACIA LA FORMACIÓN POCTEFA 2007-2013 Chemin du rencontre Camí del retrobament Camino del reencuentro HACER DE LA FRONTERA UN CAMINO HACIA LA FORMACIÓN POCTEFA 2007-2013 CONCEPTE El camídel retrobament fusiona les fronteres de tres països,

Más detalles

CAS CREACIÓ D UNA EMPRESA D ECOPRODUCTES RECICLAR ÉS CONSTRUIR

CAS CREACIÓ D UNA EMPRESA D ECOPRODUCTES RECICLAR ÉS CONSTRUIR CAS CREACIÓ D UNA EMPRESA D ECOPRODUCTES RECICLAR ÉS CONSTRUIR 2007 RECICLAR ÉS S CONSTRUIR 2 EMPRESA ZICLA és s una empresa especialitzada en la promoció,, desenvolupament i distribució de productes reciclats

Más detalles

Cuál es la respuesta a tu problema para ser madre? Prop del 90% dels problemes d esterilitat es poden diagnosticar, i la immensa majoria tractar.

Cuál es la respuesta a tu problema para ser madre? Prop del 90% dels problemes d esterilitat es poden diagnosticar, i la immensa majoria tractar. Actualment, els trastorns de fertilitat afecten un 15% de la població. Moltes són les causes que poden influir en la disminució de la fertilitat, però ara, als clàssics problemes físics se ls ha sumat

Más detalles

Audiència Pública. Vilanova i la Geltrú, 5 de novembre de 2011

Audiència Pública. Vilanova i la Geltrú, 5 de novembre de 2011 Audiència Pública Vilanova i la Geltrú, 5 de novembre de 2011 2007-2011: CONTEXT SOCIAL I ECONÒMIC DE CRISI SITUACIÓNO ÉS FÀCIL DES DE FA ANYS, I ESPECIALMENT DE FA 3. PER QUÈ? El 30% de l activitat de

Más detalles

DISPOSICIONES FINALES DISPOSICIONS FINALS

DISPOSICIONES FINALES DISPOSICIONS FINALS Conselleria d Educació RESOLUCIÓ de 15 de setembre de 2010, de la Direcció General d Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual s establix el límit màxim de la

Más detalles

1. Condicions generals 1. Condiciones generales

1. Condicions generals 1. Condiciones generales Convocatòria d audicions per a confeccionar una llista de col laboradors de CLARINET BAIX per la T. 2015/16 Convocatoria de audiciones para elaborar una lista de colaboradores de CLARINETE BAJO para la

Más detalles

PLAZAS A SOLICITAR / PLACES A SOL LICITAR REGISTRO DE ENTRADA / REGISTRE D ENTRADA

PLAZAS A SOLICITAR / PLACES A SOL LICITAR REGISTRO DE ENTRADA / REGISTRE D ENTRADA SOLICITUD DEL PROGRAMA DE VACACIONES PARA MAYORES CASTELLÓN SÉNIOR DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN. SOL LICITUD DEL PROGRAMA DE VACANCES PER A MAJORS CASTELLÓN SÉNIOR DE LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ. PLAZAS A

Más detalles

ESPECIFICACION TECNICA PARA PETICION DE OFERTA RELATIVA A LA EJECUCION DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS

ESPECIFICACION TECNICA PARA PETICION DE OFERTA RELATIVA A LA EJECUCION DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS PROYECTO NUEVA PLANTA INDUSTRIAL PARA FUSBA. ESPECIFICACION TECNICA PARA PETICION DE OFERTA RELATIVA A LA EJECUCION DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS DOCUMENTOS: I. MEMORIA II. PLANOS III. MEDICIONES Y ESPECIFICACIONES

Más detalles

www.idescat.cat Catalunya.cat un retrat de la Catalunya contemporània 1980-2007

www.idescat.cat Catalunya.cat un retrat de la Catalunya contemporània 1980-2007 www.idescat.cat Catalunya.cat un retrat de la Catalunya contemporània 198-27 Catalunya.cat un retrat de la Catalunya contemporània 198-27 L estadística, a partir de l evolució dels principals indicadors

Más detalles

Guías técnicas. Estabilización de suelos con cemento

Guías técnicas. Estabilización de suelos con cemento Guías técnicas Estabilización de suelos con cemento Enero de 2013 Página 2 Estabilización de suelos con cemento Introducción La estabilización de suelos es una técnica cuyo fin es modificar sus características

Más detalles

num. clave uni descripción de largo ancho alto parcial medición precio importe

num. clave uni descripción de largo ancho alto parcial medición precio importe LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO pág. 1 01 HORMIGONES HORMIGONES 0101 UD SERIE 6 PROBETAS DE HORMIGON FABRICACION, MARCADO, CURADO, REFRENTADO Y ROTURA A COMPRESION A DOS O TRES EDADES DE UNA SERIE DE

Más detalles

Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Conselleria d'infraestructures, Territori i Medi Ambient

Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Conselleria d'infraestructures, Territori i Medi Ambient Conselleria d'infraestructures, Territori i Medi mbient DECET 1/2015, de 9 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el eglament de Gestió de la Qualitat en Obres d'edificació. [2015/84] Consellería de

Más detalles

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES EXP. C15/12 PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES EJECUCION DE OBRAS DE AMPLIACION DEL VERTEDERO DE APOYO DEL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL DE CORDOBA QUINTA FASE DE EXPLOTACION 1. OBJETO. CONTRATO SUJETO

Más detalles

DOGV - Núm. 4.264 05 06 2002 15483

DOGV - Núm. 4.264 05 06 2002 15483 DOGV - Núm. 4.264 05 06 2002 15483 Ha de substituir-se per la de: Quatre vocals en representació de les associacions d immigrants estrangers amb residència en la Comunitat Valenciana. Dos vocals en representació

Más detalles

820462 - MTEM - Tecnologia de Fabricació per Mecanitzat

820462 - MTEM - Tecnologia de Fabricació per Mecanitzat Unitat responsable: 820 - EUETIB - Escola Universitària d'enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona Unitat que imparteix: 712 - EM - Departament d'enginyeria Mecànica Curs: Titulació: 2015 GRAU EN ENGINYERIA

Más detalles

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE:

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: 1. Dades personals persona o entitat SOL LICITANT /Datos Personales persona o entidad SOLICITANTE Entitat sol licitant/ Entidad solicitante: NIF Domicili/Domicilio:

Más detalles

ANNEX 2: MODELS DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA

ANNEX 2: MODELS DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA CONTRACTACIÓ DELS SUBMINISTRAMENTS D ENERGIA ELÈCTICA PER A LES INSTAL.LACIONS DEL CONSELL DE MALLORCA DEPT. HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA. SERVEIS TÈCNICS D OBRES I MANTENIMENT. CONSELL DE MALLORCA GENERAL

Más detalles

motos eléctricas II JORNADA & EXPOSICIÓ CASTELLDEFELS 2013

motos eléctricas II JORNADA & EXPOSICIÓ CASTELLDEFELS 2013 motos eléctricas II JORNADA & EXPOSICIÓ CASTELLDEFELS 2013 Eficiència, autoconsum, certificació energètica i vehicle elèctric COOLTRA: PUNT DE REFERÈNCIA EN EL LLOGUER DE MOTOS A ESPANYA > Cooltra es la

Más detalles

PANGEA: Historial de projectes

PANGEA: Historial de projectes PANGEA: Historial de projectes 1996-2000 Participació al projecte Epitelio, Teletrabajo y Teleservicios para Luchar contra la Exclusión Social y Económica. Unió Europea, 1996-1999. "Multi-Site Classroom".

Más detalles

TARIFAS IP AMERICA DEL NORTE (A FIJO Y MOVIL) 15/10/2013

TARIFAS IP AMERICA DEL NORTE (A FIJO Y MOVIL) 15/10/2013 TARIFAS IP AMERICA DEL NORTE (A FIJO Y MOVIL) 15/10/2013 Prefijo País y tipo de llamada Precio por minuto ( /min) 00101028 Estados Unidos 0,0215 0011 Estados Unidos 0,0215 001123 Estados Unidos 0,0215

Más detalles

PROJECTE DE DEIXALLERIA MUNICIPAL POLIGON INDUSTRIAL DE POLLENÇA

PROJECTE DE DEIXALLERIA MUNICIPAL POLIGON INDUSTRIAL DE POLLENÇA PROJECTE DE DEIXALLERIA MUNICIPAL POLIGON INDUSTRIAL DE POLLENÇA AJUNTAMENT DE POLLENÇA Pollença, setembre de 2013 Xavier Oliver Simarro Serveis Tècnics Municipals Projecte de deixalleria municipal al

Más detalles

ANEJOR Nº7 PLAN DE CONTROL DE LA CALIDAD INDICE 1.- INTRODUCCIÓN... 2 2.- DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE CONTROL CALIDAD... 2

ANEJOR Nº7 PLAN DE CONTROL DE LA CALIDAD INDICE 1.- INTRODUCCIÓN... 2 2.- DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE CONTROL CALIDAD... 2 ANEJOR Nº7 PLAN DE CONTROL DE LA CALIDAD INDICE 1.- INTRODUCCIÓN... 2 2.- DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE CONTROL CALIDAD... 2 3.- PLAN DE CONTROL CALIDAD... 2 3.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS... 2 3.2.- FIRMES Y PAVIMENTOS...

Más detalles

Beques Daniel Bravo. per a estades curtes a l'estranger d'investigació biomèdica. Bases convocatòria 2015

Beques Daniel Bravo. per a estades curtes a l'estranger d'investigació biomèdica. Bases convocatòria 2015 Beques Daniel Bravo per a estades curtes a l'estranger d'investigació biomèdica Bases convocatòria 2015 Objectiu Beneficiaris La Fundació Privada Daniel Bravo Andreu presenta la convocatòria 2015 de les

Más detalles

Inscriure s al cens de l Agència Tributària per obtenir el Número d Identificació Fiscal (NIF). S ha d omplir l imprès 036 (alta censal), amb el qual també es dóna d alta de l Impost sobre Activitats Econòmiques

Más detalles

Barça Parc. Un nou espai, un nou concepte. Juliol 2009. Espai Barça. Un nou espai, un nou concepte

Barça Parc. Un nou espai, un nou concepte. Juliol 2009. Espai Barça. Un nou espai, un nou concepte Barça Parc Un nou espai, un nou concepte Juliol 2009 Espai Barça. Un nou espai, un nou concepte El Barça: motor social i conjunt de valors El FC Barcelona, una de les entitats esportives més importants

Más detalles

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA Facultad de Bellas Artes San Carlos Programa de doctorado: Artes Visuales, Producción, Gestión y Restauración.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA Facultad de Bellas Artes San Carlos Programa de doctorado: Artes Visuales, Producción, Gestión y Restauración. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA Facultad de Bellas Artes San Carlos Programa de doctorado: Artes Visuales, Producción, Gestión y Restauración. LA ENSEÑANZA DE LA ESCULTURA EN LAS ARTES VISUALES. Historia

Más detalles

CATÁLOGO DE FIRMES Y PAVIMENTOS DE LA CIUDAD DE VALENCIA

CATÁLOGO DE FIRMES Y PAVIMENTOS DE LA CIUDAD DE VALENCIA Servicio de Coordinación de Obras e Infraestructuras Ayuntamiento de Valencia 2007 ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN 2 2. CATEGORÍAS DE TRÁFICO PESADO. 3 3. EXPLANADA.. 6 3.1 Formación de explanada..6 3.2 Materiales

Más detalles

23.04.2010 12/00287/10

23.04.2010 12/00287/10 7. PRESSUPOST PROJECTE BÀSIC I D EXECUCIÓ DE MILLORA I REHABILITACIÓ FERRERIES ABRIL 2010 Rehabilitació i millora de la Plaça Francesc d Albranca. PROJECTE BÀSIC I D EXECUCIÓ DE MILLORA I REHABILITACIÓ

Más detalles