Estadística i comptes del sector serveis 2007 Comerç, turisme, transport i serveis a les empreses

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Estadística i comptes del sector serveis 2007 Comerç, turisme, transport i serveis a les empreses"

Transcripción

1 Estadística Econòmica Sectors econòmics Estadística i comptes del sector serveis 2007 Comerç, turisme, transport i serveis a les empreses Generalitat de Catalunya Institut d Estadística de Catalunya

2 Generalitat de Catalunya Institut d Estadística de Catalunya Via Laietana, Barcelona 1a. edició: Barcelona, juliol del 2009 ISSN Dipòsit legal: B versió digital La versió digital inclou els canvis que s'hagin pogut produir després del tancament de l'edició en paper.

3 Introducció Aquesta publicació recull informació de l Enquesta anual de serveis, que investiga específicament les empreses dels sectors de serveis de mercat, que aproximadament generen el 55% del valor afegit brut de l economia catalana (el conjunt dels serveis arriba al 65%). Representa una fita important del projecte d actualització i de modernització de les estadístiques sobre les empreses catalanes que, en el marc de l estadística estatal i europea, intenta assegurar la seva coherència, homogeneïtat i comparabilitat. El procés de transformació dóna lloc al llançament de noves operacions i importants reformes de les ja existents. Aquest procés té dos objectius fonamentals: difondre una estadística de qualitat, que pugui satisfer les necessitats dels usuaris, i, al mateix temps, reduir la càrrega que suporten les empreses a l hora d emplenar els qüestionaris. Al llarg dels anys noranta, l Idescat va ampliar la difusió de les diverses operacions que l INE duia a terme en algunes de les branques de serveis de forma puntual mitjançant publicacions com l Estadística i comptes del comerç interior, de la restauració, de l hoteleria o del transport públic de mercaderies per carretera. Amb l Enquesta anual de serveis, que estudia per primer cop el conjunt dels sectors de serveis de mercat l any 2000, s obre una nova etapa ajustada als requeriments establerts per la Unió Europea en el camp de les estadístiques estructurals de les empreses. Es tracta d una enquesta per mostreig de caràcter anual que du a terme l INE amb la col laboració de l Idescat en el territori català. Aquesta col laboració està regulada pels convenis signats per ambdós instituts l any 1999, un per cadascuna de les quatre grans agrupacions sectorials en què es classifiquen les empreses de serveis: comerç, turisme, transport i serveis a les empreses. L Idescat, a més, du a terme un procés de regionalització de les dades per tal d obtenir estimacions representatives per a Catalunya. Fins l any 2000 l Enquesta industrial d empreses va ser el referent bàsic de l estadística econòmica d empreses, però actualment l Enquesta anual de serveis, tant pel pes del sector en el conjunt de l economia, com per la dimensió de la seva mostra a Catalunya (més de empreses, el doble que la mostra de l Enquesta industrial), s ha convertit en la principal enquesta econòmica a les empreses. La bona coordinació institucional entre l Idescat i l INE ha possibilitat la realització de l enquesta amb uns costos força limitats, sense incórrer en cap tipus de duplicació de tasques i evitant la sobrecàrrega a les unitats informants. Cal agrair la col laboració de tots els empresaris catalans que responen l enquesta perquè amb la informació que proporcionen contribueixen a la millora del coneixement estructural de la realitat econòmica de Catalunya. Anna Ventura i Estalella Directora Institut d Estadística de Catalunya ECSS/07 3

4

5 Índex Introducció... 3 Notes metodològiques Comerç Venda, manteniment i reparació de vehicles de motor Principals resultats Macromagnituds Ocupació Volum de negoci i marge comercial Comerç a l engròs i intermediaris, excepte vehicles de motor Principals resultats Macromagnituds Ocupació Volum de negoci i marge comercial Resultats subsectorials Comerç a l engròs d aliments, begudes i tabac Principals resultats Macromagnituds Ocupació Volum de negoci i marge comercial Comerç a l engròs de productes de consum, excepte dels alimentaris Principals resultats Macromagnituds Ocupació Volum de negoci i marge comercial Comerç a l engròs de productes no agraris semielaborats Principals resultats Macromagnituds Ocupació Volum de negoci i marge comercial Comerç a l engròs de maquinària i equips Principals resultats Macromagnituds Ocupació Volum de negoci i marge comercial Comerç al detall, excepte vehicles de motor; reparacions Principals resultats Macromagnituds Ocupació Volum de negoci i marge comercial Resultats subsectorials Comerç al detall d aliments, begudes i tabac Principals resultats Macromagnituds Ocupació Institut d Estadística de Catalunya ECSS/07 5

6 Volum de negoci i marge comercial Comerç al detall de productes farmacèutics i de bellesa Principals resultats Macromagnituds Ocupació Volum de negoci i marge comercial Altres tipus de comerç al detall d articles nous Principals resultats Macromagnituds Ocupació Volum de negoci i marge comercial Comerç al detall fora d establiments Principals resultats Macromagnituds Ocupació Volum de negoci i marge comercial Reparació d efectes personals i efectes domèstics Principals resultats Macromagnituds Ocupació Turisme Hotels, càmpings i altres allotjaments de curta durada Principals resultats Macromagnituds Ocupació Restauració Principals resultats Macromagnituds Ocupació Agències de viatges i operadors turístics Principals resultats Macromagnituds Ocupació Transport i comunicacions Transport de viatgers Principals resultats Macromagnituds Ocupació Transport de mercaderies Principals resultats Macromagnituds Ocupació Activitats afins al transport Principals resultats Macromagnituds Ocupació Activitats postals i de correus Principals resultats Macromagnituds Ocupació Telecomunicacions Principals resultats Institut d Estadística de Catalunya ECSS/07

7 Macromagnituds Ocupació Serveis a les empreses i serveis personals Activitats informàtiques Principals resultats Macromagnituds Ocupació Activitats immobiliàries Principals resultats Macromagnituds Ocupació Activitats de lloguer Principals resultats Macromagnituds Ocupació Recerca i desenvolupament Principals resultats Macromagnituds Ocupació Activitats jurídiques, comptables i gestió empresarial Principals resultats Macromagnituds Ocupació Estudis de mercat i enquestes d opinió pública Principals resultats Macromagnituds Ocupació Serveis tècnics Principals resultats Macromagnituds Ocupació Publicitat Principals resultats Macromagnituds Ocupació Selecció i col locació de personal Principals resultats Macromagnituds Ocupació Serveis d investigació i de seguretat Principals resultats Macromagnituds Ocupació Activitats industrials de neteja Principals resultats Macromagnituds Ocupació Activitats empresarials diverses Principals resultats Macromagnituds Ocupació Serveis audiovisuals Principals resultats Institut d Estadística de Catalunya ECSS/07 7

8 Macromagnituds Ocupació Altres activitats recreatives, culturals i esportives Principals resultats Macromagnituds Ocupació Activitats diverses de serveis personals Principals resultats Macromagnituds Ocupació Annex Institut d Estadística de Catalunya ECSS/07

9 Notes metodològiques

10

11 1. Marc metodològic L objectiu principal d aquesta publicació és oferir informació anual que permeti estudiar les característiques estructurals i econòmiques de les empreses del sector de serveis, que tant en termes de valor afegit brut (VAB), com de persones ocupades o de nombre d empreses és el més important de l economia. Fins a l any 2000 no es va disposar d una operació estadística que estudiés el conjunt d empreses d aquest sector. Anteriorment, l INE duia a terme enquestes específiques de periodicitat no anual que recollien informació d algunes branques del sector. A partir d aquestes enquestes, l Idescat va publicar estadístiques del comerç interior, de la restauració, de l hoteleria i del transport públic de mercaderies per carretera. D acord amb el Reglament 58/97 del Consell de la Unió Europea relatiu a les estadístiques estructurals de les empreses, segons el qual tots els estats membres han de subministrar anualment informació de determinades variables de les empreses de serveis, l INE va posar en marxa l Enquesta anual de serveis. Els primers resultats publicats del conjunt del sector corresponen a l any L enquesta no va adreçada a la totalitat dels sectors de serveis, ja que, com més endavant es detalla, les activitats d Administració pública, Defensa i Seguretat Social, no s investiguen. S estudia quasi la totalitat dels serveis de mercat excepte la sanitat, l educació i la intermediació financera, és a dir, aproximadament el 70% del VAB del sector serveis i el 80% del de serveis de mercat. Amb aquesta publicació, l Idescat du a terme una ampliació dels resultats per a Catalunya de l Enquesta anual de serveis. Aquesta ampliació es tradueix en la difusió de dades de moltes més variables i amb una major desagregació sectorial, tot preservant la fiabilitat i el secret estadístic. En utilitzar una font que s ajusta als requeriments de l Eurostat, queda assegurada la comparabilitat amb els resultats que es publiquen per a l àmbit europeu, per al de l Estat i per a les comunitats autònomes. La periodicitat anual i la generalització de l enquesta a gairebé tots els sectors de serveis de mercat permeten seguir amb major detall l evolució de les característiques fonamentals de cadascuna de les branques d activitat. També s inclouen estimacions de les principals macromagnituds per 66 branques d activitat, 19 de les quals són de comerç, que es desagreguen al seu torn en 52 subbranques per a les quals s afegeix informació específica sobre el marge comercial. A l Annex d aquesta publicació es pot consultar la sectorització detallada. Institut d Estadística de Catalunya ECSS/07 11

12 2. L Enquesta anual de serveis L Enquesta anual de serveis és la principal font d informació estructural del conjunt dels serveis de mercat. És una enquesta per mostreig de caràcter anual duta a terme per l INE amb la col laboració de l Idescat en el territori català, d acord amb els convenis signats entre ambdós instituts. 1 La seva finalitat fonamental és l estudi de les característiques econòmiques de les empreses del sector, com ara l activitat principal i l ocupació, i dades comptables com les despeses o els ingressos. 2.1 Unitat estadística La unitat estadística de la investigació és l empresa que porta a terme com a activitat econòmica principal la prestació d algun dels serveis inclosos a l àmbit poblacional. L empresa és també la unitat informant. Per empresa s entén la combinació més petita d unitats jurídiques que constitueix una unitat organitzativa productora de béns o serveis i que disposa d un cert grau d autonomia en la presa de decisions. Una empresa pot exercir les seves activitats en una o diverses unitats locals (establiments). Les dades publicades en aquesta estadística fan referència a l activitat desenvolupada per les unitats de l empresa a Catalunya. L activitat principal d una empresa és la que genera major valor afegit o, tenint en compte la dificultat per a les empreses d estimar aquest concepte, la que genera un major volum de negoci o, en lloc seu, la que ocupa un nombre més gran de persones. 2.2 Àmbit poblacional La població objecte d estudi de l Enquesta anual de serveis és el conjunt d empreses, l activitat principal de les quals correspon als sectors de serveis de mercat. Per tant, a més de les activitats d Administració pública, Defensa i Seguretat Social, la investigació exclou fonamentalment el sector financer i les branques amb una notable presència de serveis de no-mercat: ensenyament i sanitat. 2 En termes de la Classificació catalana d activitats econòmiques (CCAE-93, Rev.1), 3 les branques estudiades, distribuïdes en quatre grans agrupacions, són les següents: Agrupació CCAE-93 Rev.1 Comerç a 52 Turisme... 55, 633 Transport i comunicacions a 64 (excepte 633) Serveis a les empreses i serveis personals a 74, 92, 93 L àmbit poblacional de l Enquesta anual de serveis ha anat ampliant-se al llarg del temps. Així, l any 2001 es van incloure a la investigació les empreses d Activitats diverses de serveis personals (divisió 93 de la CCAE-93 Rev.1) i el 2002 les empreses d Altres activitats recreatives, culturals i esportives (grups 923 a 927), excepte les d Activitats d agències de notícies (grup 924), que es van incloure l any En l Annex consta la relació detallada dels sectors, branques i subbranques investigats. 1 Es tracta de quatre convenis de col laboració per a l elaboració de les enquestes econòmiques estructurals, un per a cadascuna de les agrupacions en què s ha subdividit el sector serveis: el del sector turístic i el del sector del transport i les comunicacions (BOE núm. 224, de ), el dels serveis prestats a les empreses i altres serveis personals (BOE núm. 227, de ) i el del sector comercial (BOE núm. 239, de ). 2 Entenent que el sector serveis comprèn les seccions G a Q de la CCAE-93 Rev.1, s exclou de l enquesta les divisions 65 a 67, 75, 80, 85, 90, 91 i 95 a 99. El Grup 603, tot i que s investiga, no està inclòs en cap sector o branca perquè no s ha localitzat cap empresa que tingui aquesta activitat com a principal. 3 Vegeu Ordre ECF/217/2004, de 15 de juny. 12 Institut d Estadística de Catalunya ECSS/07

13 2.3 Àmbit temporal El període de referència de les dades sol licitades és l any natural, excepte en el cas del nombre d ocupats, magnitud que té com a referència el 30 de setembre. També es demana l ocupació de cadascun dels quatre trimestres de l any. 2.4 Àmbit geogràfic Totes les unitats estadístiques ubicades al territori de l Estat espanyol són objecte de la investigació. En l explotació per a Catalunya de l Enquesta anual de serveis s utilitza informació de totes les unitats estadístiques que declaren tenir activitat a Catalunya. 2.5 Disseny mostral El marc utilitzat per a l enquesta és el Directori central d empreses (DIRCE) de l INE, que integra diversos registres econòmics d origen administratiu, principalment de l Agència Tributària i dels centres de cotització de la Seguretat Social, i es completa amb informació procedent de les operacions estadístiques de l INE. El DIRCE conté informació sobre l activitat econòmica principal i el nombre d assalariats de les empreses, dades que permeten l estratificació per aquests conceptes. Les variables d estratificació, com s acaba de dir, són l activitat econòmica principal, la grandària de l empresa en termes del nombre d assalariats i, per a la majoria de branques, la comunitat autònoma. Per al càlcul de les grandàries mostrals es tenen en compte el nombre d empreses i la desviació típica d alguna variable de la població com ocupats o volum de negoci. Generalment es du a terme una afixació òptima prefixant un error de mostreig del 3% en alguna de les variables esmentades. Un cop calculades les grandàries mostrals en cada estrat i ordenades les empreses de major a menor dimensió, la selecció és sistemàtica amb arrancada aleatòria. El nombre d empreses amb unitats estadístiques a Catalunya incloses a la mostra de l enquesta de l any 2007 s ha distribuït per agrupacions de la següent manera: Comerç Turisme Transport i comunicacions Serveis a les empreses i serveis personals Total L Enquesta anual de serveis està dissenyada per oferir resultats per comunitat autònoma, excepte per als sectors de l agrupació serveis a les empreses i serveis personals i per a alguns sectors de l agrupació de transport i comunicacions. Tanmateix, donat el pes que les empreses catalanes tenen en el conjunt d Espanya, també s ofereixen estimacions d aquests sectors. L obtenció d estimacions representatives per a Catalunya es concreta en l apartat de regionalització. 2.6 Utilització del Pla general de comptabilitat (PGC) i qüestionaris La precisió i fiabilitat dels resultats finals depenen fonamentalment de la qualitat de les dades primàries obtingudes i aquestes seran millors si la informació que es demana a les empreses està al seu abast, bé perquè la coneguin directament, o bé per tenir-la accessible en els seus propis documents de gestió. L Enquesta anual de serveis segueix aquest principi en dos aspectes fonamentals: l adaptació de les principals variables del qüestionari als criteris i les normes de la comptabilitat empresarial. A més, la majoria de variables té una referència al compte o grup de comptes corresponents del PGC. Les empreses com a productores d informació comptable poden proporcionar les seves dades, en aquests termes i sense excessiva càrrega, als organismes d estadística. Aquests, per altra banda, Institut d Estadística de Catalunya ECSS/07 13

14 han de ser responsables d elaborar uns productes estadístics adequats a les necessitats generals d informació, de manera que puguin oferir a les empreses una informació estadística que sigui del seu interès, i que les converteixi en potencials usuàries d una informació que han contribuït a generar. la utilització de diferents models de qüestionaris d acord amb la grandària de l empresa, ja que les empreses disposen de diferents sistemes de gestió o d informació, realitzen diversos tipus d operacions economicofinanceres, etc., aspectes que dificulten un tractament homogeni d aquestes unitats des del punt de vista estadístic. Per ajustar les dades demanades a les característiques pròpies de cada unitat, s han dissenyat dos models diferents de qüestionaris. Per a les persones físiques o individuals amb menys de 10 ocupats s utilitza un model de qüestionari reduït que recull les característiques i variables bàsiques. Per a les persones físiques amb 10 o més ocupats i les jurídiques s utilitza un model de qüestionari més complex i detallat, en el qual, juntament amb la informació del model bàsic (la informació d un model és integrable en l altre), s ha ampliat el nombre de variables sol licitades i la desagregació de la informació i s inclou un apartat addicional per a les empreses amb establiments a més d una comunitat autònoma en el qual es recull informació (cinc variables bàsiques) del conjunt d establiments de l empresa a cada comunitat. 2.7 Regionalització L Enquesta anual de serveis, en el cas d empreses amb més d un establiment, no recull dades individualitzades de cada establiment, sinó del conjunt dels establiments a cada comunitat autònoma on té establiments l empresa. Si l empresa està localitzada a més d una comunitat autònoma només es disposa de cinc variables referides al total dels establiments de cada comunitat: nombre d establiments, nombre d ocupats a 30 de setembre de cada any, percentatge que aquests establiments suposen sobre el total del volum de negoci, sobre el total dels sous i salaris i sobre el total de la inversió en béns materials. 4 La resta de variables es refereixen al total de l empresa. Per tant, cal dur a terme un procés de regionalització entès com el pas de dades del conjunt de l empresa a dades de la part de l empresa que està a Catalunya, que és l àmbit de referència de la tabulació d aquesta publicació. Aquest procés de regionalització es basa en les cinc variables esmentades. La natura de la variable a regionalitzar determina en la majoria dels casos el criteri de regionalització. Les variables d ocupació s han regionalitzat en funció del pes del nombre d ocupats a Catalunya a 30 de setembre sobre el total d ocupats de l empresa en la mateixa data. Les variables econòmiques, que són el gruix de les variables del qüestionari, s han regionalitzat utilitzant els percentatges que suposen el volum de negoci, els sous i salaris i la inversió en béns materials dels establiments de Catalunya en els respectius totals de l empresa, amb el següent criteri d assignació: les variables relacionades amb les despeses de personal (sous i salaris, indemnitzacions, cotitzacions a la Seguretat Social, etc.) segons el percentatge que la variable sous i salaris dels establiments a Catalunya representa en el total de l empresa, les relacionades amb les operacions de capital (adquisicions, millores o vendes d immobilitzat material o immaterial) segons el pes de la variable inversió en béns materials, la resta de les variables econòmiques (les d ingressos, compres, despeses, existències i impostos) d acord amb el pes del volum de negoci dels establiments a Catalunya en el total de l empresa. La incidència de la regionalització en els resultats depèn de si l empresa té establiments fora de Catalunya o no. Quan tots els establiments d una empresa estan a Catalunya no cal regionalitzar-ne les dades. Aquest és el cas del 98% de les empreses del sector serveis. Dit d una altra manera, la regionalització ha afectat aproximadament el 2% de les empreses que tenen el 20% dels ocupats i que generen el 30% del volum de negoci finals. Del volum de negoci total de les empreses amb seu a Catalunya, la regionalització estima que el 85% es genera a Catalunya. De les que tenen la seu fora de Catalunya, la regionalització estableix que generen a Catalunya el 15% del seu volum de negoci total. 4 Aquestes variables només s inclouen en el qüestionari de les empreses que són persones jurídiques o persones físiques amb 10 o més ocupats. Entre les empreses individuals de menys de 10 ocupats no n hi ha cap amb establiments a més d una comunitat autònoma, raó per la qual no els afecta la regionalització. 14 Institut d Estadística de Catalunya ECSS/07

15 2.8 Correspondència entre la comptabilitat empresarial i les macromagnituds Com s explica en l apartat de tabulació, aquesta publicació ofereix estimacions de les macromagnituds bàsiques de la comptabilitat nacional: valor de la producció, consum intermedi, valor afegit brut, excedent brut d explotació. Aquestes estimacions són el resultat de convertir les dades obtingudes en termes de comptabilitat empresarial en el seu equivalent en termes de la comptabilitat nacional. A continuació es detalla la correspondència entre les macromagnituds bàsiques i les partides de l Enquesta anual de serveis: Valor de la producció = Volum de negoci + Treballs duts a terme per a l immobilitzat + Altres ingressos de gestió + Variació d existències de productes - Treballs fets per altres empreses - Consum de mercaderies Consum intermedi = Consum de primeres matèries i d altres proveïments + Altres despeses de gestió + Despeses en serveis exteriors Valor afegit brut (preus de mercat) = Valor de la producció - Consum intermedi Valor afegit brut (cost dels factors) = Valor afegit brut (preus de mercat) + Subvencions a l explotació - Impostos sobre els productes i impostos lligats a la producció Excedent brut d explotació = Valor afegit brut (cost dels factors) - Despeses de personal (sous i salaris, indemnitzacions, càrregues socials) Institut d Estadística de Catalunya ECSS/07 15

16 3. Tabulació La informació es presenta organitzada en quatre grans agrupacions: Comerç, Turisme, Transport i comunicacions i Serveis a les empreses i serveis personals. Cada agrupació es subdivideix en sectors que al seu torn es desagreguen en branques. En el cas de l agrupació de comerç, hi ha un tercer nivell de desagregació, les subbranques. El primer nivell de desagregació consta de 26 sectors i el segon de 66 branques d activitat, 19 de les quals, les branques de comerç, es tornen a desagregar en 52 subbranques (en realitat 42, ja que 10 de les 52 són branques no desagregades). És a dir, la màxima desagregació d aquesta publicació consta de 52 subbranques de comerç i de 47 branques de la resta de serveis. Per a cadascun dels 26 sectors esmentats i de les 9 branques de comerç que es desagreguen en subbranques es publiquen tres taules: Principals resultats, Macromagnituds i Ocupació. A cada taula, a més de la informació del sector o branca, consten les dades de les branques o subbranques en què es subdivideixen. A més, per als 3 sectors i 8 de les 9 branques de comerç 5 que es desagreguen en subbranques es disposa d una quarta taula específica denominada Volum de negoci i marge comercial. La primera taula, Principals resultats, a més del nombre d empreses, d establiments i d ocupats, conté conceptes de la comptabilitat empresarial directament extrets del qüestionari de l enquesta: ingressos i despeses d explotació, variació d existències o inversions en actius materials (vegeu definicions a l apartat 4 d aquestes notes). La segona taula ofereix les macromagnituds bàsiques de la comptabilitat nacional calculades a partir dels conceptes comptables de la taula anterior: valor de la producció, consum intermedi, valor afegit brut, excedent brut d explotació. En l apartat 2.8 d aquestes notes es detalla la correspondència entre cadascuna de les macromagnituds i les partides de l enquesta. La tercera taula mostra com es distribueix l ocupació per sexe i els assalariats segons tipus de contracte (fixos o eventuals). L última taula, específica de les branques o subbranques de comerç, presenta les dades corresponents al marge comercial brut, que es calcula com a diferència entre les vendes a l engròs i al detall i el consum de mercaderies, i al percentatge d aquest marge sobre les vendes esmentades. El concepte de marge comercial només té sentit calcular-lo quan es duen a terme activitats de compravenda sense transformació, raó per la qual, algunes branques o subbranques de comerç que no desenvolupen aquestes activitats, no estan incloses en la taula de marge comercial del sector o branca al qual pertanyen. Cal recordar que les dades publicades són estimacions d una operació estadística per mostreig, per tant, subjectes a errors, que, juntament amb la variabilitat pròpia d alguns conceptes, poden provocar variacions interanuals elevades. Els resultats es publiquen en milers d euros sense decimals quan es tracta de variables econòmiques i en unitats quan es tracta de variables d ocupació o de còmput d empreses o establiments. Quan el valor d una casella és inferior al de la unitat mínima de publicació, s ha emprat el símbol «..». 5 La branca Reparació d efectes personals i efectes domèstics no disposa d aquesta quarta taula específica de marge comercial perquè la seva activitat principal no és la compravenda sense transformació, que és l activitat que genera el marge comercial. 16 Institut d Estadística de Catalunya ECSS/07

17 4. Definició de conceptes S inclouen entre parèntesis els comptes del Pla general de comptabilitat quan existeix una correspondència amb el concepte definit. Ocupats Conjunt de persones que contribueixen, mitjançant l aportació del seu treball, a la producció de béns i serveis o que realitzen activitats auxiliars a l empresa (administració, transport, emmagatzematge). Inclou el personal de vacances, permís limitat, malaltia o vaga i les persones que formen part de l empresa i en reben un sou però que treballen fora de l empresa. No inclou el personal amb llicència il limitada, el personal cedit per una altra empresa a la qual es retribueix per aquest concepte, el personal que treballa exclusivament a comissió, els professionals lliures lligats a l empresa per un contracte mercantil ni els socis exclusivament capitalistes ni els familiars del propietari que no participen activament en l empresa. En aquesta estadística les dades d ocupació tenen com a referència el 30 de setembre. Assalariats Ocupats vinculats a l empresa per un contracte de treball i retribuïts amb quantitats fixes o periòdiques (sou, salari, comissió, a preu fet o en espècie). Es distingeix entre assalariats fixos (amb contracte o vinculació laboral indefinida) i assalariats eventuals (amb contracte de durada determinada). En aquesta estadística les dades d ocupació assalariada tenen com a referència el 30 de setembre. No assalariats Ocupats que dirigeixen o participen activament en els treballs de l empresa sense percebre una remuneració fixa o salari. S hi inclouen els propietaris, socis autònoms que exerceixen una activitat en l empresa i ajudes familiars. No hi són inclosos els socis exclusivament capitalistes ni els familiars del propietari que no participen activament en l empresa. Volum de negoci El volum de negoci (c.700+c.701+c.702+c.703+c.704+c.705-c.708-c.709) inclou les vendes de productes i mercaderies i la prestació de serveis corresponents a les activitats ordinàries de l empresa. Les vendes (c. 700+c.701+c.702+c.703+c.704+c.705) es comptabilitzen sense incloure l impost sobre el valor afegit (IVA) i en termes nets, és a dir, deduint les devolucions de vendes i els descomptes per defectes de qualitat (c.708) i els ràpels (c.709). Altres ingressos Inclou els treballs per a l immobilitzat (subgrup 73), les subvencions a l explotació (subgrup 74) i altres ingressos de gestió (subgrup 75). Dins d altres ingressos de gestió es recullen els ingressos per arrendaments, cessió de propietat industrial, comissions per serveis de mediació realitzats de forma accidental o serveis prestats al personal de l empresa o, eventualment, a altres empreses o particulars. Variació d existències de productes acabats i en curs Diferència entre les existències de productes acabats i en curs al final de l any i al principi de l any. Consum de primeres matèries i altres proveïments Suma del consum de primeres matèries (és a dir, els béns adquirits per ser transformats en el procés productiu) i el consum d altres proveïments (combustibles, recanvis, embalatges, material d oficina, etc.). El consum de primeres matèries (c.601-c.6081-c.6091-c.611) es computa restant de les compres de primeres matèries l import de la variació d existències de primeres matèries. El consum d altres proveïments (c.602-c c.6092-c.612) es computa restant de les compres d altres proveïments l import de la variació d existències Institut d Estadística de Catalunya ECSS/07 17

18 d altres proveïments. Les compres (c.601, c.602) es comptabilitzen sense incloure l IVA i en termes nets, és a dir, deduint les devolucions de compres i els descomptes per defectes de qualitat (c.6081, c.6082) i els ràpels (c.6091, c.6092). Consum de mercaderies El consum de mercaderies (c.600-c.6080-c.6090+/-c.610) és el resultat de restar de les compres de mercaderies (és a dir, els béns adquirits per l empresa per ser tornats a vendre sense transformació) l import de la variació d existències de mercaderies. Les compres (c.600) es comptabilitzen sense incloure l IVA i en termes nets, és a dir, deduint les devolucions de compres i els descomptes per defectes de qualitat (c.6080) i els ràpels (c.6090). Treballs fets per altres empreses Valor dels treballs que, formant part del procés de producció propi, són encarregats i duts a terme per altres empreses (c.607) o professionals del sector (part del compte c.623). Despeses de personal Les despeses de personal (subgrup 64) recullen tots els pagaments efectuats per l empresa al seu personal com a remuneració pel seu treball, així com les càrregues socials a càrrec de l empresa. Inclou els sous i salaris bruts (c.640), les indemnitzacions (c.641), les cotitzacions a la Seguretat Social a càrrec de l empresa (c.642), les aportacions a sistemes complementaris de pensions (c.643) i altres despeses socials (c.649). Despeses en serveis exteriors Despeses en concepte de serveis de naturalesa diversa prestats per tercers, com ara les despeses en recerca i desenvolupament R+D (c.620), arrendaments i cànons (c.621), reparacions i conservació (c.622), serveis de professionals independents (c.623, excloent els que realitzin treballs que formin part del procés de producció propi de l empresa), transports (c.624), primes d assegurances no socials (c.625), serveis bancaris i similars (c.626), publicitat, propaganda i relacions públiques (c.627), subministraments no emmagatzemables (aigua, electricitat, gas, etc. c.628) i altres (despeses de viatges i dietes, pagaments a empreses de treball temporal, despeses en telecomunicacions. c.629). Altres despeses Despeses de gestió que no tenen caràcter extraordinari i no estan incloses en altres subgrups (subgrup 65). Dotacions per a amortitzacions Dotacions per a l amortització de despeses de l establiment (c.680) i de l immobilitzat material (c.682) i immaterial (c.681). Inversions en actius materials Diferència entre les compres i les vendes d immobilitzat material. Compres d immobilitzat material Compres de béns duradors destinats a ser utilitzats en l activitat de l empresa (terrenys i béns naturals, equips informàtics, construccions i instal lacions tècniques, elements de transport, maquinària i utillatge, etc.), així com les millores, transformacions i reparacions que en prolonguin la vida útil o n augmentin la productivitat. Es comptabilitzen sense IVA, incloent-hi les despeses d instal lació i els drets i cànons associats, però no les despeses de finançament. Vendes d immobilitzat material Vendes de béns duradors destinats a ser utilitzats en l activitat de l empresa (terrenys i béns naturals, equips informàtics, construccions i instal lacions tècniques, elements de transport, maquinària i utillatge, etc.). Es comptabilitzen sense IVA. 18 Institut d Estadística de Catalunya ECSS/07

19 Valor de la producció Import dels béns i serveis produïts per l empresa. S obté de sumar el volum de negoci (c.700+c.701 +c.702+c.703+c.704+c.705-c.708-c.709), la variació d existències de productes acabats i en curs (subgrup 71), els treballs duts a terme per a l immobilitzat (subgrup 73) i altres ingressos de gestió (subgrup 75) i de restar-li el consum de mercaderies per a la revenda (és a dir, les compres netes de mercaderies per a la revenda, c.600-c.6080-c.6090, menys la variació d existències de mercaderies per a la revenda, c.610) i els treballs fets per altres empreses o professionals del sector (c.607 i part del c.623). Consum intermedi Valor dels béns i serveis consumits en el procés de producció, excloent-ne els béns de capital. S obté de sumar el consum de primeres matèries (c.601-c.6081-c.6091-c.611) i altres proveïments (c.602-c c.6092-c.612), les despeses en serveis exteriors (subgrup 62) i altres despeses (subgrup 65). Valor afegit brut a preus de mercat Diferència entre el valor de la producció i el consum intermedi. Impostos nets de subvencions Diferència entre els impostos indirectes pagats i les subvencions a l explotació percebudes (subgrup 74). Entre els impostos sobre els productes es poden esmentar els impostos lligats a la importació, l impost de matriculació, transmissions patrimonials i actes jurídics documentats o l impost sobre el joc i les loteries. Entre els impostos lligats a la producció figuren l impost d activitats econòmiques (IAE), l impost sobre béns immobles (IBI) o l impost sobre vehicles de tracció mecànica. Valor afegit brut al cost dels factors Renda bruta de les activitats d explotació, que s utilitza per remunerar els factors productius: treball (despeses de personal) i capital (excedent brut d explotació). S obté de deduir del valor afegit brut a preus de mercat els impostos nets de subvencions. Excedent brut d explotació Excedent generat per les activitats d explotació després de recompensar el factor treball. Es pot calcular com a diferència entre el valor afegit brut a cost de factors i les despeses de personal. Vendes a l engròs i al detall Suma de les vendes a l engròs i al detall. Volum de negoci per altres conceptes Part del volum de negoci que no prové de les vendes a l engròs i al detall, és a dir, comissions per intermediació comercial, reparacions, vendes de productes fabricats o transformats per l empresa, prestacions de serveis a tercers i altres activitats diferents de la compravenda sense transformació. Compres de mercaderies Import net dels béns adquirits per l empresa per ser tornats a vendre sense transformació. Les compres (c.600) es comptabilitzen sense incloure l IVA i en termes nets, és a dir, deduint les devolucions de compres i els descomptes per defectes de qualitat (c.6080) i els ràpels (c.6090). Variació d existències de mercaderies Diferència entre les existències de mercaderies al final de l any i les existències de mercaderies al principi de l any. Marge comercial brut Remuneració de l activitat de compravenda sense transformació. Es comptabilitza sumant les vendes a Institut d Estadística de Catalunya ECSS/07 19

20 l engròs i al detall més la variació d existències de mercaderies i restant d aquest import les compres de mercaderies. Marge comercial brut sobre vendes Percentatge que el marge comercial brut representa sobre el total de vendes a l engròs i al detall. 20 Institut d Estadística de Catalunya ECSS/07

21 5. Qüestionari

22

23 Enquesta anual de serveis 2007 Encuesta Anual de Servicios 2007 A.1. Identificació de l empresa / Identificación de la empresa Generalitat de Catalunya Institut d Estadística de Catalunya IN DOCUMENT PROTEGIT PEL SECRET ESTADÍSTIC DOCUMENTO PROTEGIDO POR EL SECRETO ESTADÍSTICO A.1.1 Modificacions en la identificació (empleneu només els apartats que hagin variat) Modificaciones en la identificación (cumplimentar sólo los apartados sujetos a variación) Si voleu emplenar l enquesta per Internet, accediu a https://arce.ine.es Si desea realizar la cumplimentación por Internet, acceda a https://arce.ine.es Nom o raó social de l empresa / Nombre o razón social de la empresa Domicili social (carrer, plaça, passeig, avinguda, etc.) / Domicilio social (calle, plaza, paseo, avenida, etc.) Codi postal Municipi Codi municipi Código postal Municipio Código Municipio Província / Provincia Codi prov. Telèfon / Teléfono Fax Adreça electrònica / Cód. Prov. Persona amb qui contactar, si convé, per a consultes, aclariments o modificacions sobre aquest qüestionari Persona de contacto a quien dirigirse, en caso necesario, para consultas, aclaraciones o modificaciones sobre este cuestionario Sr/a.: Càrrec que ocupa en l empresa: Cargo que ocupa en la empresa: Telèfon: / Teléfono: Fax: Adreça electrònica / Pàgina web de l empresa / Página web de la empresa: Naturalesa, característiques i finalitat Aquesta enquesta s emmarca dins del pla general d estadístiques del sector serveis, propugnat per l Oficina d Estadística de la Comissió de la Unió Europea. Els objectius de l enquesta són actualitzar i ampliar la informació de les empreses del sector dels serveis. Legislació Estadística de resposta obligatòria Secret estadístic Seran objecte de protecció i quedaran emparades pel secret estadístic les dades personals que obtinguin els serveis estadístics tant directament dels informants, com a través de fonts administratives (art de la Llei de la funció estadística pública, de 9 de maig de 1989, (LFEP)). Tot el personal estadístic tindrà l obligació de preservar el secret estadístic (art de la LFEP). Obligació de facilitar les dades Les lleis 4/1990 i 13/1996 estableixen l obligació de facilitar les dades que se sol licitin per a l elaboració d aquesta Estadística. Els serveis estadístics podran sol licitar dades de totes les persones físiques i jurídiques nacionals i estrangeres, residents a Espanya (article 10.1 de la LFEP). Totes les persones físiques i jurídiques que subministrin dades, tant si la seva col - laboració és obligatòria com voluntària, han de contestar de forma veraç, exacta, completa i dins del termini a les preguntes ordenades de forma adient per part dels serveis estadístics (art de la LFEP). L incompliment de les obligacions establertes en aquesta Llei, en relació amb les estadístiques per a fins estatals, serà sancionat d acord amb el que disposen les normes contingudes en aquest títol (art de la LFEP). Les infraccions molt greus seran sancionades amb multes de 3.005,07 a ,61 euros. Les infraccions greus seran sancionades amb multes de 300,52 a 3.005,06 euros. Les infraccions lleus se sancionaran amb multes de 60,10 a 300,51 euros (art. 51.1, 51.2 i 51.3 de la LFEP). Naturaleza, características y finalidad Esta encuesta se enmarca dentro del plan general de estadísticas del sector servicios, propugnado por la Oficina de Estadística de la Comisión de la Unión Europea. Los objetivos de la encuesta son actualizar y ampliar la información de las empresas del sector de los servicios. Legislación Estadística de cumplimentación obligatoria NIF FIRMA O SEGELL DE L EMPRESA FIRMA O SELLO DE LA EMPRESA Secreto Estadístico Serán objeto de protección y quedarán amparados por el secreto estadístico, los datos personales que obtengan los servicios estadísticos tanto directamente de los informantes como a través de fuentes administrativas (art de la Ley de la Función Estadística Pública, de 9 de mayo de 1989, (LFEP)). Todo el personal estadístico tendrá la obligación de preservar el secreto estadístico (art de la LFEP). Obligación de facilitar los datos Las Leyes 4/1990 y 13/1996 establecen la obligación de facilitar los datos que se soliciten para la elaboración de esta Estadística. Los servicios estadísticos podrán solicitar datos de todas las personas físicas y jurídicas, nacionales y extranjeras, residentes en España (artículo 10.1 de la LFEP). Todas las personas físicas y jurídicas que suministren datos, tanto si su colaboración es obligatoria como voluntaria, deben contestar de forma veraz, exacta, completa y dentro del plazo a las preguntas ordenadas en la debida forma por parte de los servicios estadísticos (art de la LFEP). El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley, en relación con las estadísticas para fines estatales, será sancionado de acuerdo con lo dispuesto en las normas contenidas en el presente Título (art de la LFEP). Las infracciones muy graves serán sancionadas con multas de 3.005,07 a ,61 euros. Las infracciones graves serán sancionadas con multas de 300,52 a 3.005,06 euros. Las infracciones leves se sancionarán con multas de 60,10 a 300,51 euros (art. 51.1, 51.2 y 51.3 de la LFEP). Mod.: EAS2-EC-07 Institut d Estadística de Catalunya ECSS/07 23

GUIA PER A L ELABORACIÓ DEL PLA D EMPRESA

GUIA PER A L ELABORACIÓ DEL PLA D EMPRESA www.inicia.gencat.cat GUIA PER A L ELABORACIÓ DEL PLA D EMPRESA Unió Europea Fons Social europeu L FSE inverteix en el teu futur Unió Europea Fons Social europeu L FSE inverteix en el teu futur Departament

Más detalles

EL TURISME RURAL A CATALUNYA: UNA APOSTA MEDIAMBIENTAL I DE QUALITAT

EL TURISME RURAL A CATALUNYA: UNA APOSTA MEDIAMBIENTAL I DE QUALITAT Departament de Geografia EL TURISME RURAL A CATALUNYA: UNA APOSTA MEDIAMBIENTAL I DE QUALITAT AUTORS: Gemma Cánoves, Luis Herrera y Lucia Cuesta. - GRUP D INVESTIGACIÓ EN TURISME RURAL, UAB - - Juliol

Más detalles

Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo. Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació

Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo. Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació ORDE 45/2014, de 30 desembre, de la Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, en què es regula i convoca la concessió de subvencions de

Más detalles

Guia per a autors novells

Guia per a autors novells Guia per a autors novells Guia per a autors novells 03 Introducció Sortir de l escola i buscar feina Els secrets d un bon book L encàrrec de una feina El càlcul de pressupostos El contracte d edició, igual

Más detalles

4. COMPTES ABREUJATS I OBLIGACIÓ D'AUDITAR Recordem els límits per formular comptes anuals abreujats i quan és obligatori auditar comptes.

4. COMPTES ABREUJATS I OBLIGACIÓ D'AUDITAR Recordem els límits per formular comptes anuals abreujats i quan és obligatori auditar comptes. SUMARI 1. NOVA TAULA D AMORTITZACIÓ La Llei de l'impost de societats vigent des de l 1 de gener de 2015, ha introduït una nova taula d'amortització per als elements de l'immobilitzat material. 2. LES RESERVES

Más detalles

Universitat i treball a Catalunya 2014. Estudi de la inserció laboral de la població titulada de les universitats catalanes

Universitat i treball a Catalunya 2014. Estudi de la inserció laboral de la població titulada de les universitats catalanes Universitat i treball a Catalunya 2014 Estudi de la inserció laboral de la població titulada de les universitats catalanes UNIVERSITAT I TREBALL A CATALUNYA 2014 Estudi de la inserció laboral de la població

Más detalles

Documents. Control Sanitari dels Establiments Alimentaris. Manual per a l inspector. Agència de Salut Pública de Barcelona

Documents. Control Sanitari dels Establiments Alimentaris. Manual per a l inspector. Agència de Salut Pública de Barcelona Documents Control Sanitari dels Establiments Alimentaris Agència de Salut Pública de Barcelona Manual per a l inspector CONTROL SANITARI DELS ESTABLIMENTS ALIMENTARIS MANUAL PER A L INSPECTOR Aquest document

Más detalles

Pla d accions per a l habitatge a L Hospitalet 2013-2015

Pla d accions per a l habitatge a L Hospitalet 2013-2015 Pla d accions per a l habitatge a L Hospitalet 2013-2015 1. Anàlisi i diagnosi de la situació actual de l habitatge al municipi. La crisi actual que està vivint el país i l esclat de la bombolla immobiliària

Más detalles

1 FOUCAULT, MICHEL Vigilar i castigar. Nacimiento de la prisión Ed. Sigo XXI,

1 FOUCAULT, MICHEL Vigilar i castigar. Nacimiento de la prisión Ed. Sigo XXI, 0. Introducció Aquest treball de recerca parla sobre el Sistema Penitenciari Català. He decidit elegir aquest tema ja que vull conèixer com funciona el món penitenciari i quins objectius té. M he decantat

Más detalles

Aplicació de les millors tècniques disponibles per a la eficiència energètica en el sector industrial

Aplicació de les millors tècniques disponibles per a la eficiència energètica en el sector industrial Aplicació de les millors tècniques disponibles per a la eficiència energètica en el sector industrial Aplicació de les millors tècniques disponibles per a la eficiència energètica en el sector industrial

Más detalles

LLEI D ARRENDAMENTS URBANS (BOE núm. 282, de 25 de novembre de 1994)

LLEI D ARRENDAMENTS URBANS (BOE núm. 282, de 25 de novembre de 1994) LLEI D ARRENDAMENTS URBANS (BOE núm. 282, de 25 de novembre de 1994) Text preparat pel Servei Lingüístic de l Àmbit Judicial Conté les últimes modificacions, fetes per la Llei 1/2000, de 7 de gener, d

Más detalles

Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient

Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient ORDE 8/2015, de 24 de marzo, de la Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual s aproven les bases reguladores del Programa

Más detalles

05/10 EMPRENEDORIA I FOMENT DE L OCUPACIÓ EN EL MEDI RURAL EVA TARRAGONA NEGRE BONES PRÀCTIQUES LA CATALUNYA ECONÒMICA

05/10 EMPRENEDORIA I FOMENT DE L OCUPACIÓ EN EL MEDI RURAL EVA TARRAGONA NEGRE BONES PRÀCTIQUES LA CATALUNYA ECONÒMICA BONES PRÀCTIQUES LA CATALUNYA ECONÒMICA 05/10 EMPRENEDORIA I FOMENT DE L OCUPACIÓ EN EL MEDI RURAL EVA TARRAGONA NEGRE VERSIÓN EN CASTELLANO EN EL INTERIOR ENGLISH VERSION INSIDE BONES PRÀCTIQUES LA CATALUNYA

Más detalles

Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge

Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge ORDRE de 10 de març de 2009, de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, per la qual es convoquen i s aproven les bases reguladores

Más detalles

Guia de recursos i serveis per a famílies que tenen un membre amb discapacitat intel lectual

Guia de recursos i serveis per a famílies que tenen un membre amb discapacitat intel lectual Guia de recursos i serveis per a famílies que tenen un membre amb discapacitat intel lectual Federació Catalana Pro Persones amb Discapacitat Intel lectual NOTA Estant la present guia en procés de producció,

Más detalles

Opcions per a la custòdia del territori en finques privades Guia pràctica per a la propietat

Opcions per a la custòdia del territori en finques privades Guia pràctica per a la propietat Opcions per a la custòdia Guia pràctica per a la propietat Núria Asensio Salvador Albert Cortina Ramos Jordi Pietx i Colom Opcions per a la custòdia Guia pràctica per a la propietat ISBN 84-931232 - 4-2

Más detalles

GUIA METODOLÒGICA PER A LA IDENTIFICACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE COMPETÈNCIES TRANSVERSALS DE RELACIÓ - AC20060068-

GUIA METODOLÒGICA PER A LA IDENTIFICACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE COMPETÈNCIES TRANSVERSALS DE RELACIÓ - AC20060068- GUIA METODOLÒGICA PER A LA IDENTIFICACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE COMPETÈNCIES TRANSVERSALS DE RELACIÓ - AC20060068- Volem fer constar el nostre agraïment a totes les persones que han donat suport a la nostra

Más detalles

COM ELABORAR, TUTORITZAR I AVALUAR UN TREBALL DE FI DE MÀSTER

COM ELABORAR, TUTORITZAR I AVALUAR UN TREBALL DE FI DE MÀSTER COM ELABORAR, TUTORITZAR I AVALUAR UN TREBALL DE FI DE MÀSTER La qualitat, garantia de millora. COM ELABORAR, TUTORITZAR I AVALUAR UN TREBALL DE FI DE MÀSTER AQU Catalunya, 2013 Els continguts d aquesta

Más detalles

DISPOSICIONS DEPARTAMENT D'ECONOMIA I CONEIXEMENT

DISPOSICIONS DEPARTAMENT D'ECONOMIA I CONEIXEMENT 1/18 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya DISPOSICIONS DEPARTAMENT D'ECONOMIA I CONEIXEMENT DECRET 92/2014, de 17 de juny, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats

Más detalles

ESTRATÈGIA PER PROMOURE L APROFITAMENT ENERGÈTIC DE LA BIOMASSA FORESTAL I AGRÍCOLA (febrer del2014)

ESTRATÈGIA PER PROMOURE L APROFITAMENT ENERGÈTIC DE LA BIOMASSA FORESTAL I AGRÍCOLA (febrer del2014) ESTRATÈGIA PER PROMOURE L APROFITAMENT ENERGÈTIC DE LA BIOMASSA FORESTAL I AGRÍCOLA (febrer del2014) Grup de treball de biomassa de la Generalitat Dept. de la Presidència, Dept. d Economia i Coneixement,

Más detalles

Eleccions sindicals (per al personal laboral) Delegats de personal i comitès d empresa (Treballadors regulats per l Estatut dels treballadors)

Eleccions sindicals (per al personal laboral) Delegats de personal i comitès d empresa (Treballadors regulats per l Estatut dels treballadors) t Eleccions sindicals (per al personal laboral) Delegats de personal i comitès d empresa (Treballadors regulats per l Estatut dels treballadors) Formació Sindical Unió General de Treballadors de Catalunya

Más detalles

ORDENANÇA DE MESURES PER FOMENTAR I GARANTIR LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA A L'ESPAI PÚBLIC DE BARCELONA

ORDENANÇA DE MESURES PER FOMENTAR I GARANTIR LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA A L'ESPAI PÚBLIC DE BARCELONA ORDENANÇA DE MESURES PER FOMENTAR I GARANTIR LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA A L'ESPAI PÚBLIC DE BARCELONA SUMARI EXPOSICIÓ DE MOTIUS TÍTOL I: DISPOSICIONS GENERALS CAPÍTOL PRIMER: FINALITAT, FONAMENTS LEGALS

Más detalles

Document de conclusions I Jornades Sobre Inclusió Social Novembre 2006

Document de conclusions I Jornades Sobre Inclusió Social Novembre 2006 Document de conclusions I Jornades Sobre Inclusió Social Novembre 2006 L EAPN ILLES BALEARS. XARXA PER LA INCLUSIÓ SOCIAL L EAPN- Illes Balears. Xarxa per la inclusió social és una xarxa d entitats socials

Más detalles

DIRECTRIUS DE L IFLA. per al servei de les biblioteques públiques

DIRECTRIUS DE L IFLA. per al servei de les biblioteques públiques 1 D I R E C T R I U S DIRECTRIUS DE L IFLA per al servei de les biblioteques públiques DIRECTRIUS DE L IFLA per al servei de les biblioteques públiques DIRECTRIUS DE L IFLA per al servei de les biblioteques

Más detalles

1 Sostenibilitat, globalització i medi ambient

1 Sostenibilitat, globalització i medi ambient 1 Sostenibilitat, globalització i medi ambient 15 1 Sostenibilitat, globalització i medi ambient Josep Xercavins Valls; Dept. Mecànica de Fluids Enric Carrera Gallissà; Dept. Enginyeria Tèxtil i Paperera

Más detalles

CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL, SOCIAL I CULTURAL

CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL, SOCIAL I CULTURAL Introducció CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL, SOCIAL I CULTURAL La noció de medi a la qual es refereix l àrea al ludeix no només al conjunt de fenòmens que constitueixen l escenari de l existència humana,

Más detalles

Finestra oberta. La qualitat en la participació: una proposta d indicadors. Eva Anduiza Sergi de Maya. Finestra Oberta 43.

Finestra oberta. La qualitat en la participació: una proposta d indicadors. Eva Anduiza Sergi de Maya. Finestra Oberta 43. Finestra oberta La qualitat en la participació: una proposta d indicadors Eva Anduiza Sergi de Maya Maig 2005 Finestra Oberta 43 Autors: Eva Anduiza i Sergi de Maya Adaptació del text per a la publicació

Más detalles

Ideari XIP .GOV.EDU.CAT.ORG.NET.COM.GOV.EDU.CAT.ORG.NET.COM

Ideari XIP .GOV.EDU.CAT.ORG.NET.COM.GOV.EDU.CAT.ORG.NET.COM 11010101001 Ideari XIP.GOV.EDU.CAT.ORG.NET.COM.GOV.EDU.CAT.ORG.NET.COM Sumari #1 Presentació... 7.GOV Idees força... 11 #1 Administració electrònica (egov)... 13 #2 Govern obert (ogov)... 15 #3 Obertura

Más detalles

Guia didàctica del Portfolio europeu de les llengües per a l educació secundària (12 a 18 anys)

Guia didàctica del Portfolio europeu de les llengües per a l educació secundària (12 a 18 anys) MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA Guia didàctica del Portfolio europeu de les llengües per a l educació secundària (12 a 18 anys) Guia didàctica del Portfolio europeu de les llengües per a l educació secundària

Más detalles

MANUAL [ANTI]RUMORS. Material pedagògic per a combatre rumors i estereotips fonamentats en la diversitat cultural

MANUAL [ANTI]RUMORS. Material pedagògic per a combatre rumors i estereotips fonamentats en la diversitat cultural MANUAL [ANTI]RUMORS Material pedagògic per a combatre rumors i estereotips fonamentats en la diversitat cultural LLICÈNCIA Creative Commons Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd) Aquest

Más detalles