Estadística i comptes del sector serveis 2007 Comerç, turisme, transport i serveis a les empreses

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Estadística i comptes del sector serveis 2007 Comerç, turisme, transport i serveis a les empreses"

Transcripción

1 Estadística Econòmica Sectors econòmics Estadística i comptes del sector serveis 2007 Comerç, turisme, transport i serveis a les empreses Generalitat de Catalunya Institut d Estadística de Catalunya

2 Generalitat de Catalunya Institut d Estadística de Catalunya Via Laietana, Barcelona 1a. edició: Barcelona, juliol del 2009 ISSN Dipòsit legal: B versió digital La versió digital inclou els canvis que s'hagin pogut produir després del tancament de l'edició en paper.

3 Introducció Aquesta publicació recull informació de l Enquesta anual de serveis, que investiga específicament les empreses dels sectors de serveis de mercat, que aproximadament generen el 55% del valor afegit brut de l economia catalana (el conjunt dels serveis arriba al 65%). Representa una fita important del projecte d actualització i de modernització de les estadístiques sobre les empreses catalanes que, en el marc de l estadística estatal i europea, intenta assegurar la seva coherència, homogeneïtat i comparabilitat. El procés de transformació dóna lloc al llançament de noves operacions i importants reformes de les ja existents. Aquest procés té dos objectius fonamentals: difondre una estadística de qualitat, que pugui satisfer les necessitats dels usuaris, i, al mateix temps, reduir la càrrega que suporten les empreses a l hora d emplenar els qüestionaris. Al llarg dels anys noranta, l Idescat va ampliar la difusió de les diverses operacions que l INE duia a terme en algunes de les branques de serveis de forma puntual mitjançant publicacions com l Estadística i comptes del comerç interior, de la restauració, de l hoteleria o del transport públic de mercaderies per carretera. Amb l Enquesta anual de serveis, que estudia per primer cop el conjunt dels sectors de serveis de mercat l any 2000, s obre una nova etapa ajustada als requeriments establerts per la Unió Europea en el camp de les estadístiques estructurals de les empreses. Es tracta d una enquesta per mostreig de caràcter anual que du a terme l INE amb la col laboració de l Idescat en el territori català. Aquesta col laboració està regulada pels convenis signats per ambdós instituts l any 1999, un per cadascuna de les quatre grans agrupacions sectorials en què es classifiquen les empreses de serveis: comerç, turisme, transport i serveis a les empreses. L Idescat, a més, du a terme un procés de regionalització de les dades per tal d obtenir estimacions representatives per a Catalunya. Fins l any 2000 l Enquesta industrial d empreses va ser el referent bàsic de l estadística econòmica d empreses, però actualment l Enquesta anual de serveis, tant pel pes del sector en el conjunt de l economia, com per la dimensió de la seva mostra a Catalunya (més de empreses, el doble que la mostra de l Enquesta industrial), s ha convertit en la principal enquesta econòmica a les empreses. La bona coordinació institucional entre l Idescat i l INE ha possibilitat la realització de l enquesta amb uns costos força limitats, sense incórrer en cap tipus de duplicació de tasques i evitant la sobrecàrrega a les unitats informants. Cal agrair la col laboració de tots els empresaris catalans que responen l enquesta perquè amb la informació que proporcionen contribueixen a la millora del coneixement estructural de la realitat econòmica de Catalunya. Anna Ventura i Estalella Directora Institut d Estadística de Catalunya ECSS/07 3

4

5 Índex Introducció... 3 Notes metodològiques Comerç Venda, manteniment i reparació de vehicles de motor Principals resultats Macromagnituds Ocupació Volum de negoci i marge comercial Comerç a l engròs i intermediaris, excepte vehicles de motor Principals resultats Macromagnituds Ocupació Volum de negoci i marge comercial Resultats subsectorials Comerç a l engròs d aliments, begudes i tabac Principals resultats Macromagnituds Ocupació Volum de negoci i marge comercial Comerç a l engròs de productes de consum, excepte dels alimentaris Principals resultats Macromagnituds Ocupació Volum de negoci i marge comercial Comerç a l engròs de productes no agraris semielaborats Principals resultats Macromagnituds Ocupació Volum de negoci i marge comercial Comerç a l engròs de maquinària i equips Principals resultats Macromagnituds Ocupació Volum de negoci i marge comercial Comerç al detall, excepte vehicles de motor; reparacions Principals resultats Macromagnituds Ocupació Volum de negoci i marge comercial Resultats subsectorials Comerç al detall d aliments, begudes i tabac Principals resultats Macromagnituds Ocupació Institut d Estadística de Catalunya ECSS/07 5

6 Volum de negoci i marge comercial Comerç al detall de productes farmacèutics i de bellesa Principals resultats Macromagnituds Ocupació Volum de negoci i marge comercial Altres tipus de comerç al detall d articles nous Principals resultats Macromagnituds Ocupació Volum de negoci i marge comercial Comerç al detall fora d establiments Principals resultats Macromagnituds Ocupació Volum de negoci i marge comercial Reparació d efectes personals i efectes domèstics Principals resultats Macromagnituds Ocupació Turisme Hotels, càmpings i altres allotjaments de curta durada Principals resultats Macromagnituds Ocupació Restauració Principals resultats Macromagnituds Ocupació Agències de viatges i operadors turístics Principals resultats Macromagnituds Ocupació Transport i comunicacions Transport de viatgers Principals resultats Macromagnituds Ocupació Transport de mercaderies Principals resultats Macromagnituds Ocupació Activitats afins al transport Principals resultats Macromagnituds Ocupació Activitats postals i de correus Principals resultats Macromagnituds Ocupació Telecomunicacions Principals resultats Institut d Estadística de Catalunya ECSS/07

7 Macromagnituds Ocupació Serveis a les empreses i serveis personals Activitats informàtiques Principals resultats Macromagnituds Ocupació Activitats immobiliàries Principals resultats Macromagnituds Ocupació Activitats de lloguer Principals resultats Macromagnituds Ocupació Recerca i desenvolupament Principals resultats Macromagnituds Ocupació Activitats jurídiques, comptables i gestió empresarial Principals resultats Macromagnituds Ocupació Estudis de mercat i enquestes d opinió pública Principals resultats Macromagnituds Ocupació Serveis tècnics Principals resultats Macromagnituds Ocupació Publicitat Principals resultats Macromagnituds Ocupació Selecció i col locació de personal Principals resultats Macromagnituds Ocupació Serveis d investigació i de seguretat Principals resultats Macromagnituds Ocupació Activitats industrials de neteja Principals resultats Macromagnituds Ocupació Activitats empresarials diverses Principals resultats Macromagnituds Ocupació Serveis audiovisuals Principals resultats Institut d Estadística de Catalunya ECSS/07 7

8 Macromagnituds Ocupació Altres activitats recreatives, culturals i esportives Principals resultats Macromagnituds Ocupació Activitats diverses de serveis personals Principals resultats Macromagnituds Ocupació Annex Institut d Estadística de Catalunya ECSS/07

9 Notes metodològiques

10

11 1. Marc metodològic L objectiu principal d aquesta publicació és oferir informació anual que permeti estudiar les característiques estructurals i econòmiques de les empreses del sector de serveis, que tant en termes de valor afegit brut (VAB), com de persones ocupades o de nombre d empreses és el més important de l economia. Fins a l any 2000 no es va disposar d una operació estadística que estudiés el conjunt d empreses d aquest sector. Anteriorment, l INE duia a terme enquestes específiques de periodicitat no anual que recollien informació d algunes branques del sector. A partir d aquestes enquestes, l Idescat va publicar estadístiques del comerç interior, de la restauració, de l hoteleria i del transport públic de mercaderies per carretera. D acord amb el Reglament 58/97 del Consell de la Unió Europea relatiu a les estadístiques estructurals de les empreses, segons el qual tots els estats membres han de subministrar anualment informació de determinades variables de les empreses de serveis, l INE va posar en marxa l Enquesta anual de serveis. Els primers resultats publicats del conjunt del sector corresponen a l any L enquesta no va adreçada a la totalitat dels sectors de serveis, ja que, com més endavant es detalla, les activitats d Administració pública, Defensa i Seguretat Social, no s investiguen. S estudia quasi la totalitat dels serveis de mercat excepte la sanitat, l educació i la intermediació financera, és a dir, aproximadament el 70% del VAB del sector serveis i el 80% del de serveis de mercat. Amb aquesta publicació, l Idescat du a terme una ampliació dels resultats per a Catalunya de l Enquesta anual de serveis. Aquesta ampliació es tradueix en la difusió de dades de moltes més variables i amb una major desagregació sectorial, tot preservant la fiabilitat i el secret estadístic. En utilitzar una font que s ajusta als requeriments de l Eurostat, queda assegurada la comparabilitat amb els resultats que es publiquen per a l àmbit europeu, per al de l Estat i per a les comunitats autònomes. La periodicitat anual i la generalització de l enquesta a gairebé tots els sectors de serveis de mercat permeten seguir amb major detall l evolució de les característiques fonamentals de cadascuna de les branques d activitat. També s inclouen estimacions de les principals macromagnituds per 66 branques d activitat, 19 de les quals són de comerç, que es desagreguen al seu torn en 52 subbranques per a les quals s afegeix informació específica sobre el marge comercial. A l Annex d aquesta publicació es pot consultar la sectorització detallada. Institut d Estadística de Catalunya ECSS/07 11

12 2. L Enquesta anual de serveis L Enquesta anual de serveis és la principal font d informació estructural del conjunt dels serveis de mercat. És una enquesta per mostreig de caràcter anual duta a terme per l INE amb la col laboració de l Idescat en el territori català, d acord amb els convenis signats entre ambdós instituts. 1 La seva finalitat fonamental és l estudi de les característiques econòmiques de les empreses del sector, com ara l activitat principal i l ocupació, i dades comptables com les despeses o els ingressos. 2.1 Unitat estadística La unitat estadística de la investigació és l empresa que porta a terme com a activitat econòmica principal la prestació d algun dels serveis inclosos a l àmbit poblacional. L empresa és també la unitat informant. Per empresa s entén la combinació més petita d unitats jurídiques que constitueix una unitat organitzativa productora de béns o serveis i que disposa d un cert grau d autonomia en la presa de decisions. Una empresa pot exercir les seves activitats en una o diverses unitats locals (establiments). Les dades publicades en aquesta estadística fan referència a l activitat desenvolupada per les unitats de l empresa a Catalunya. L activitat principal d una empresa és la que genera major valor afegit o, tenint en compte la dificultat per a les empreses d estimar aquest concepte, la que genera un major volum de negoci o, en lloc seu, la que ocupa un nombre més gran de persones. 2.2 Àmbit poblacional La població objecte d estudi de l Enquesta anual de serveis és el conjunt d empreses, l activitat principal de les quals correspon als sectors de serveis de mercat. Per tant, a més de les activitats d Administració pública, Defensa i Seguretat Social, la investigació exclou fonamentalment el sector financer i les branques amb una notable presència de serveis de no-mercat: ensenyament i sanitat. 2 En termes de la Classificació catalana d activitats econòmiques (CCAE-93, Rev.1), 3 les branques estudiades, distribuïdes en quatre grans agrupacions, són les següents: Agrupació CCAE-93 Rev.1 Comerç a 52 Turisme... 55, 633 Transport i comunicacions a 64 (excepte 633) Serveis a les empreses i serveis personals a 74, 92, 93 L àmbit poblacional de l Enquesta anual de serveis ha anat ampliant-se al llarg del temps. Així, l any 2001 es van incloure a la investigació les empreses d Activitats diverses de serveis personals (divisió 93 de la CCAE-93 Rev.1) i el 2002 les empreses d Altres activitats recreatives, culturals i esportives (grups 923 a 927), excepte les d Activitats d agències de notícies (grup 924), que es van incloure l any En l Annex consta la relació detallada dels sectors, branques i subbranques investigats. 1 Es tracta de quatre convenis de col laboració per a l elaboració de les enquestes econòmiques estructurals, un per a cadascuna de les agrupacions en què s ha subdividit el sector serveis: el del sector turístic i el del sector del transport i les comunicacions (BOE núm. 224, de ), el dels serveis prestats a les empreses i altres serveis personals (BOE núm. 227, de ) i el del sector comercial (BOE núm. 239, de ). 2 Entenent que el sector serveis comprèn les seccions G a Q de la CCAE-93 Rev.1, s exclou de l enquesta les divisions 65 a 67, 75, 80, 85, 90, 91 i 95 a 99. El Grup 603, tot i que s investiga, no està inclòs en cap sector o branca perquè no s ha localitzat cap empresa que tingui aquesta activitat com a principal. 3 Vegeu Ordre ECF/217/2004, de 15 de juny. 12 Institut d Estadística de Catalunya ECSS/07

13 2.3 Àmbit temporal El període de referència de les dades sol licitades és l any natural, excepte en el cas del nombre d ocupats, magnitud que té com a referència el 30 de setembre. També es demana l ocupació de cadascun dels quatre trimestres de l any. 2.4 Àmbit geogràfic Totes les unitats estadístiques ubicades al territori de l Estat espanyol són objecte de la investigació. En l explotació per a Catalunya de l Enquesta anual de serveis s utilitza informació de totes les unitats estadístiques que declaren tenir activitat a Catalunya. 2.5 Disseny mostral El marc utilitzat per a l enquesta és el Directori central d empreses (DIRCE) de l INE, que integra diversos registres econòmics d origen administratiu, principalment de l Agència Tributària i dels centres de cotització de la Seguretat Social, i es completa amb informació procedent de les operacions estadístiques de l INE. El DIRCE conté informació sobre l activitat econòmica principal i el nombre d assalariats de les empreses, dades que permeten l estratificació per aquests conceptes. Les variables d estratificació, com s acaba de dir, són l activitat econòmica principal, la grandària de l empresa en termes del nombre d assalariats i, per a la majoria de branques, la comunitat autònoma. Per al càlcul de les grandàries mostrals es tenen en compte el nombre d empreses i la desviació típica d alguna variable de la població com ocupats o volum de negoci. Generalment es du a terme una afixació òptima prefixant un error de mostreig del 3% en alguna de les variables esmentades. Un cop calculades les grandàries mostrals en cada estrat i ordenades les empreses de major a menor dimensió, la selecció és sistemàtica amb arrancada aleatòria. El nombre d empreses amb unitats estadístiques a Catalunya incloses a la mostra de l enquesta de l any 2007 s ha distribuït per agrupacions de la següent manera: Comerç Turisme Transport i comunicacions Serveis a les empreses i serveis personals Total L Enquesta anual de serveis està dissenyada per oferir resultats per comunitat autònoma, excepte per als sectors de l agrupació serveis a les empreses i serveis personals i per a alguns sectors de l agrupació de transport i comunicacions. Tanmateix, donat el pes que les empreses catalanes tenen en el conjunt d Espanya, també s ofereixen estimacions d aquests sectors. L obtenció d estimacions representatives per a Catalunya es concreta en l apartat de regionalització. 2.6 Utilització del Pla general de comptabilitat (PGC) i qüestionaris La precisió i fiabilitat dels resultats finals depenen fonamentalment de la qualitat de les dades primàries obtingudes i aquestes seran millors si la informació que es demana a les empreses està al seu abast, bé perquè la coneguin directament, o bé per tenir-la accessible en els seus propis documents de gestió. L Enquesta anual de serveis segueix aquest principi en dos aspectes fonamentals: l adaptació de les principals variables del qüestionari als criteris i les normes de la comptabilitat empresarial. A més, la majoria de variables té una referència al compte o grup de comptes corresponents del PGC. Les empreses com a productores d informació comptable poden proporcionar les seves dades, en aquests termes i sense excessiva càrrega, als organismes d estadística. Aquests, per altra banda, Institut d Estadística de Catalunya ECSS/07 13

14 han de ser responsables d elaborar uns productes estadístics adequats a les necessitats generals d informació, de manera que puguin oferir a les empreses una informació estadística que sigui del seu interès, i que les converteixi en potencials usuàries d una informació que han contribuït a generar. la utilització de diferents models de qüestionaris d acord amb la grandària de l empresa, ja que les empreses disposen de diferents sistemes de gestió o d informació, realitzen diversos tipus d operacions economicofinanceres, etc., aspectes que dificulten un tractament homogeni d aquestes unitats des del punt de vista estadístic. Per ajustar les dades demanades a les característiques pròpies de cada unitat, s han dissenyat dos models diferents de qüestionaris. Per a les persones físiques o individuals amb menys de 10 ocupats s utilitza un model de qüestionari reduït que recull les característiques i variables bàsiques. Per a les persones físiques amb 10 o més ocupats i les jurídiques s utilitza un model de qüestionari més complex i detallat, en el qual, juntament amb la informació del model bàsic (la informació d un model és integrable en l altre), s ha ampliat el nombre de variables sol licitades i la desagregació de la informació i s inclou un apartat addicional per a les empreses amb establiments a més d una comunitat autònoma en el qual es recull informació (cinc variables bàsiques) del conjunt d establiments de l empresa a cada comunitat. 2.7 Regionalització L Enquesta anual de serveis, en el cas d empreses amb més d un establiment, no recull dades individualitzades de cada establiment, sinó del conjunt dels establiments a cada comunitat autònoma on té establiments l empresa. Si l empresa està localitzada a més d una comunitat autònoma només es disposa de cinc variables referides al total dels establiments de cada comunitat: nombre d establiments, nombre d ocupats a 30 de setembre de cada any, percentatge que aquests establiments suposen sobre el total del volum de negoci, sobre el total dels sous i salaris i sobre el total de la inversió en béns materials. 4 La resta de variables es refereixen al total de l empresa. Per tant, cal dur a terme un procés de regionalització entès com el pas de dades del conjunt de l empresa a dades de la part de l empresa que està a Catalunya, que és l àmbit de referència de la tabulació d aquesta publicació. Aquest procés de regionalització es basa en les cinc variables esmentades. La natura de la variable a regionalitzar determina en la majoria dels casos el criteri de regionalització. Les variables d ocupació s han regionalitzat en funció del pes del nombre d ocupats a Catalunya a 30 de setembre sobre el total d ocupats de l empresa en la mateixa data. Les variables econòmiques, que són el gruix de les variables del qüestionari, s han regionalitzat utilitzant els percentatges que suposen el volum de negoci, els sous i salaris i la inversió en béns materials dels establiments de Catalunya en els respectius totals de l empresa, amb el següent criteri d assignació: les variables relacionades amb les despeses de personal (sous i salaris, indemnitzacions, cotitzacions a la Seguretat Social, etc.) segons el percentatge que la variable sous i salaris dels establiments a Catalunya representa en el total de l empresa, les relacionades amb les operacions de capital (adquisicions, millores o vendes d immobilitzat material o immaterial) segons el pes de la variable inversió en béns materials, la resta de les variables econòmiques (les d ingressos, compres, despeses, existències i impostos) d acord amb el pes del volum de negoci dels establiments a Catalunya en el total de l empresa. La incidència de la regionalització en els resultats depèn de si l empresa té establiments fora de Catalunya o no. Quan tots els establiments d una empresa estan a Catalunya no cal regionalitzar-ne les dades. Aquest és el cas del 98% de les empreses del sector serveis. Dit d una altra manera, la regionalització ha afectat aproximadament el 2% de les empreses que tenen el 20% dels ocupats i que generen el 30% del volum de negoci finals. Del volum de negoci total de les empreses amb seu a Catalunya, la regionalització estima que el 85% es genera a Catalunya. De les que tenen la seu fora de Catalunya, la regionalització estableix que generen a Catalunya el 15% del seu volum de negoci total. 4 Aquestes variables només s inclouen en el qüestionari de les empreses que són persones jurídiques o persones físiques amb 10 o més ocupats. Entre les empreses individuals de menys de 10 ocupats no n hi ha cap amb establiments a més d una comunitat autònoma, raó per la qual no els afecta la regionalització. 14 Institut d Estadística de Catalunya ECSS/07

15 2.8 Correspondència entre la comptabilitat empresarial i les macromagnituds Com s explica en l apartat de tabulació, aquesta publicació ofereix estimacions de les macromagnituds bàsiques de la comptabilitat nacional: valor de la producció, consum intermedi, valor afegit brut, excedent brut d explotació. Aquestes estimacions són el resultat de convertir les dades obtingudes en termes de comptabilitat empresarial en el seu equivalent en termes de la comptabilitat nacional. A continuació es detalla la correspondència entre les macromagnituds bàsiques i les partides de l Enquesta anual de serveis: Valor de la producció = Volum de negoci + Treballs duts a terme per a l immobilitzat + Altres ingressos de gestió + Variació d existències de productes - Treballs fets per altres empreses - Consum de mercaderies Consum intermedi = Consum de primeres matèries i d altres proveïments + Altres despeses de gestió + Despeses en serveis exteriors Valor afegit brut (preus de mercat) = Valor de la producció - Consum intermedi Valor afegit brut (cost dels factors) = Valor afegit brut (preus de mercat) + Subvencions a l explotació - Impostos sobre els productes i impostos lligats a la producció Excedent brut d explotació = Valor afegit brut (cost dels factors) - Despeses de personal (sous i salaris, indemnitzacions, càrregues socials) Institut d Estadística de Catalunya ECSS/07 15

16 3. Tabulació La informació es presenta organitzada en quatre grans agrupacions: Comerç, Turisme, Transport i comunicacions i Serveis a les empreses i serveis personals. Cada agrupació es subdivideix en sectors que al seu torn es desagreguen en branques. En el cas de l agrupació de comerç, hi ha un tercer nivell de desagregació, les subbranques. El primer nivell de desagregació consta de 26 sectors i el segon de 66 branques d activitat, 19 de les quals, les branques de comerç, es tornen a desagregar en 52 subbranques (en realitat 42, ja que 10 de les 52 són branques no desagregades). És a dir, la màxima desagregació d aquesta publicació consta de 52 subbranques de comerç i de 47 branques de la resta de serveis. Per a cadascun dels 26 sectors esmentats i de les 9 branques de comerç que es desagreguen en subbranques es publiquen tres taules: Principals resultats, Macromagnituds i Ocupació. A cada taula, a més de la informació del sector o branca, consten les dades de les branques o subbranques en què es subdivideixen. A més, per als 3 sectors i 8 de les 9 branques de comerç 5 que es desagreguen en subbranques es disposa d una quarta taula específica denominada Volum de negoci i marge comercial. La primera taula, Principals resultats, a més del nombre d empreses, d establiments i d ocupats, conté conceptes de la comptabilitat empresarial directament extrets del qüestionari de l enquesta: ingressos i despeses d explotació, variació d existències o inversions en actius materials (vegeu definicions a l apartat 4 d aquestes notes). La segona taula ofereix les macromagnituds bàsiques de la comptabilitat nacional calculades a partir dels conceptes comptables de la taula anterior: valor de la producció, consum intermedi, valor afegit brut, excedent brut d explotació. En l apartat 2.8 d aquestes notes es detalla la correspondència entre cadascuna de les macromagnituds i les partides de l enquesta. La tercera taula mostra com es distribueix l ocupació per sexe i els assalariats segons tipus de contracte (fixos o eventuals). L última taula, específica de les branques o subbranques de comerç, presenta les dades corresponents al marge comercial brut, que es calcula com a diferència entre les vendes a l engròs i al detall i el consum de mercaderies, i al percentatge d aquest marge sobre les vendes esmentades. El concepte de marge comercial només té sentit calcular-lo quan es duen a terme activitats de compravenda sense transformació, raó per la qual, algunes branques o subbranques de comerç que no desenvolupen aquestes activitats, no estan incloses en la taula de marge comercial del sector o branca al qual pertanyen. Cal recordar que les dades publicades són estimacions d una operació estadística per mostreig, per tant, subjectes a errors, que, juntament amb la variabilitat pròpia d alguns conceptes, poden provocar variacions interanuals elevades. Els resultats es publiquen en milers d euros sense decimals quan es tracta de variables econòmiques i en unitats quan es tracta de variables d ocupació o de còmput d empreses o establiments. Quan el valor d una casella és inferior al de la unitat mínima de publicació, s ha emprat el símbol «..». 5 La branca Reparació d efectes personals i efectes domèstics no disposa d aquesta quarta taula específica de marge comercial perquè la seva activitat principal no és la compravenda sense transformació, que és l activitat que genera el marge comercial. 16 Institut d Estadística de Catalunya ECSS/07

17 4. Definició de conceptes S inclouen entre parèntesis els comptes del Pla general de comptabilitat quan existeix una correspondència amb el concepte definit. Ocupats Conjunt de persones que contribueixen, mitjançant l aportació del seu treball, a la producció de béns i serveis o que realitzen activitats auxiliars a l empresa (administració, transport, emmagatzematge). Inclou el personal de vacances, permís limitat, malaltia o vaga i les persones que formen part de l empresa i en reben un sou però que treballen fora de l empresa. No inclou el personal amb llicència il limitada, el personal cedit per una altra empresa a la qual es retribueix per aquest concepte, el personal que treballa exclusivament a comissió, els professionals lliures lligats a l empresa per un contracte mercantil ni els socis exclusivament capitalistes ni els familiars del propietari que no participen activament en l empresa. En aquesta estadística les dades d ocupació tenen com a referència el 30 de setembre. Assalariats Ocupats vinculats a l empresa per un contracte de treball i retribuïts amb quantitats fixes o periòdiques (sou, salari, comissió, a preu fet o en espècie). Es distingeix entre assalariats fixos (amb contracte o vinculació laboral indefinida) i assalariats eventuals (amb contracte de durada determinada). En aquesta estadística les dades d ocupació assalariada tenen com a referència el 30 de setembre. No assalariats Ocupats que dirigeixen o participen activament en els treballs de l empresa sense percebre una remuneració fixa o salari. S hi inclouen els propietaris, socis autònoms que exerceixen una activitat en l empresa i ajudes familiars. No hi són inclosos els socis exclusivament capitalistes ni els familiars del propietari que no participen activament en l empresa. Volum de negoci El volum de negoci (c.700+c.701+c.702+c.703+c.704+c.705-c.708-c.709) inclou les vendes de productes i mercaderies i la prestació de serveis corresponents a les activitats ordinàries de l empresa. Les vendes (c. 700+c.701+c.702+c.703+c.704+c.705) es comptabilitzen sense incloure l impost sobre el valor afegit (IVA) i en termes nets, és a dir, deduint les devolucions de vendes i els descomptes per defectes de qualitat (c.708) i els ràpels (c.709). Altres ingressos Inclou els treballs per a l immobilitzat (subgrup 73), les subvencions a l explotació (subgrup 74) i altres ingressos de gestió (subgrup 75). Dins d altres ingressos de gestió es recullen els ingressos per arrendaments, cessió de propietat industrial, comissions per serveis de mediació realitzats de forma accidental o serveis prestats al personal de l empresa o, eventualment, a altres empreses o particulars. Variació d existències de productes acabats i en curs Diferència entre les existències de productes acabats i en curs al final de l any i al principi de l any. Consum de primeres matèries i altres proveïments Suma del consum de primeres matèries (és a dir, els béns adquirits per ser transformats en el procés productiu) i el consum d altres proveïments (combustibles, recanvis, embalatges, material d oficina, etc.). El consum de primeres matèries (c.601-c.6081-c.6091-c.611) es computa restant de les compres de primeres matèries l import de la variació d existències de primeres matèries. El consum d altres proveïments (c.602-c c.6092-c.612) es computa restant de les compres d altres proveïments l import de la variació d existències Institut d Estadística de Catalunya ECSS/07 17

18 d altres proveïments. Les compres (c.601, c.602) es comptabilitzen sense incloure l IVA i en termes nets, és a dir, deduint les devolucions de compres i els descomptes per defectes de qualitat (c.6081, c.6082) i els ràpels (c.6091, c.6092). Consum de mercaderies El consum de mercaderies (c.600-c.6080-c.6090+/-c.610) és el resultat de restar de les compres de mercaderies (és a dir, els béns adquirits per l empresa per ser tornats a vendre sense transformació) l import de la variació d existències de mercaderies. Les compres (c.600) es comptabilitzen sense incloure l IVA i en termes nets, és a dir, deduint les devolucions de compres i els descomptes per defectes de qualitat (c.6080) i els ràpels (c.6090). Treballs fets per altres empreses Valor dels treballs que, formant part del procés de producció propi, són encarregats i duts a terme per altres empreses (c.607) o professionals del sector (part del compte c.623). Despeses de personal Les despeses de personal (subgrup 64) recullen tots els pagaments efectuats per l empresa al seu personal com a remuneració pel seu treball, així com les càrregues socials a càrrec de l empresa. Inclou els sous i salaris bruts (c.640), les indemnitzacions (c.641), les cotitzacions a la Seguretat Social a càrrec de l empresa (c.642), les aportacions a sistemes complementaris de pensions (c.643) i altres despeses socials (c.649). Despeses en serveis exteriors Despeses en concepte de serveis de naturalesa diversa prestats per tercers, com ara les despeses en recerca i desenvolupament R+D (c.620), arrendaments i cànons (c.621), reparacions i conservació (c.622), serveis de professionals independents (c.623, excloent els que realitzin treballs que formin part del procés de producció propi de l empresa), transports (c.624), primes d assegurances no socials (c.625), serveis bancaris i similars (c.626), publicitat, propaganda i relacions públiques (c.627), subministraments no emmagatzemables (aigua, electricitat, gas, etc. c.628) i altres (despeses de viatges i dietes, pagaments a empreses de treball temporal, despeses en telecomunicacions. c.629). Altres despeses Despeses de gestió que no tenen caràcter extraordinari i no estan incloses en altres subgrups (subgrup 65). Dotacions per a amortitzacions Dotacions per a l amortització de despeses de l establiment (c.680) i de l immobilitzat material (c.682) i immaterial (c.681). Inversions en actius materials Diferència entre les compres i les vendes d immobilitzat material. Compres d immobilitzat material Compres de béns duradors destinats a ser utilitzats en l activitat de l empresa (terrenys i béns naturals, equips informàtics, construccions i instal lacions tècniques, elements de transport, maquinària i utillatge, etc.), així com les millores, transformacions i reparacions que en prolonguin la vida útil o n augmentin la productivitat. Es comptabilitzen sense IVA, incloent-hi les despeses d instal lació i els drets i cànons associats, però no les despeses de finançament. Vendes d immobilitzat material Vendes de béns duradors destinats a ser utilitzats en l activitat de l empresa (terrenys i béns naturals, equips informàtics, construccions i instal lacions tècniques, elements de transport, maquinària i utillatge, etc.). Es comptabilitzen sense IVA. 18 Institut d Estadística de Catalunya ECSS/07

19 Valor de la producció Import dels béns i serveis produïts per l empresa. S obté de sumar el volum de negoci (c.700+c.701 +c.702+c.703+c.704+c.705-c.708-c.709), la variació d existències de productes acabats i en curs (subgrup 71), els treballs duts a terme per a l immobilitzat (subgrup 73) i altres ingressos de gestió (subgrup 75) i de restar-li el consum de mercaderies per a la revenda (és a dir, les compres netes de mercaderies per a la revenda, c.600-c.6080-c.6090, menys la variació d existències de mercaderies per a la revenda, c.610) i els treballs fets per altres empreses o professionals del sector (c.607 i part del c.623). Consum intermedi Valor dels béns i serveis consumits en el procés de producció, excloent-ne els béns de capital. S obté de sumar el consum de primeres matèries (c.601-c.6081-c.6091-c.611) i altres proveïments (c.602-c c.6092-c.612), les despeses en serveis exteriors (subgrup 62) i altres despeses (subgrup 65). Valor afegit brut a preus de mercat Diferència entre el valor de la producció i el consum intermedi. Impostos nets de subvencions Diferència entre els impostos indirectes pagats i les subvencions a l explotació percebudes (subgrup 74). Entre els impostos sobre els productes es poden esmentar els impostos lligats a la importació, l impost de matriculació, transmissions patrimonials i actes jurídics documentats o l impost sobre el joc i les loteries. Entre els impostos lligats a la producció figuren l impost d activitats econòmiques (IAE), l impost sobre béns immobles (IBI) o l impost sobre vehicles de tracció mecànica. Valor afegit brut al cost dels factors Renda bruta de les activitats d explotació, que s utilitza per remunerar els factors productius: treball (despeses de personal) i capital (excedent brut d explotació). S obté de deduir del valor afegit brut a preus de mercat els impostos nets de subvencions. Excedent brut d explotació Excedent generat per les activitats d explotació després de recompensar el factor treball. Es pot calcular com a diferència entre el valor afegit brut a cost de factors i les despeses de personal. Vendes a l engròs i al detall Suma de les vendes a l engròs i al detall. Volum de negoci per altres conceptes Part del volum de negoci que no prové de les vendes a l engròs i al detall, és a dir, comissions per intermediació comercial, reparacions, vendes de productes fabricats o transformats per l empresa, prestacions de serveis a tercers i altres activitats diferents de la compravenda sense transformació. Compres de mercaderies Import net dels béns adquirits per l empresa per ser tornats a vendre sense transformació. Les compres (c.600) es comptabilitzen sense incloure l IVA i en termes nets, és a dir, deduint les devolucions de compres i els descomptes per defectes de qualitat (c.6080) i els ràpels (c.6090). Variació d existències de mercaderies Diferència entre les existències de mercaderies al final de l any i les existències de mercaderies al principi de l any. Marge comercial brut Remuneració de l activitat de compravenda sense transformació. Es comptabilitza sumant les vendes a Institut d Estadística de Catalunya ECSS/07 19

20 l engròs i al detall més la variació d existències de mercaderies i restant d aquest import les compres de mercaderies. Marge comercial brut sobre vendes Percentatge que el marge comercial brut representa sobre el total de vendes a l engròs i al detall. 20 Institut d Estadística de Catalunya ECSS/07

21 5. Qüestionari

22

23 Enquesta anual de serveis 2007 Encuesta Anual de Servicios 2007 A.1. Identificació de l empresa / Identificación de la empresa Generalitat de Catalunya Institut d Estadística de Catalunya IN DOCUMENT PROTEGIT PEL SECRET ESTADÍSTIC DOCUMENTO PROTEGIDO POR EL SECRETO ESTADÍSTICO A.1.1 Modificacions en la identificació (empleneu només els apartats que hagin variat) Modificaciones en la identificación (cumplimentar sólo los apartados sujetos a variación) Si voleu emplenar l enquesta per Internet, accediu a Si desea realizar la cumplimentación por Internet, acceda a Nom o raó social de l empresa / Nombre o razón social de la empresa Domicili social (carrer, plaça, passeig, avinguda, etc.) / Domicilio social (calle, plaza, paseo, avenida, etc.) Codi postal Municipi Codi municipi Código postal Municipio Código Municipio Província / Provincia Codi prov. Telèfon / Teléfono Fax Adreça electrònica / Cód. Prov. Persona amb qui contactar, si convé, per a consultes, aclariments o modificacions sobre aquest qüestionari Persona de contacto a quien dirigirse, en caso necesario, para consultas, aclaraciones o modificaciones sobre este cuestionario Sr/a.: Càrrec que ocupa en l empresa: Cargo que ocupa en la empresa: Telèfon: / Teléfono: Fax: Adreça electrònica / Pàgina web de l empresa / Página web de la empresa: Naturalesa, característiques i finalitat Aquesta enquesta s emmarca dins del pla general d estadístiques del sector serveis, propugnat per l Oficina d Estadística de la Comissió de la Unió Europea. Els objectius de l enquesta són actualitzar i ampliar la informació de les empreses del sector dels serveis. Legislació Estadística de resposta obligatòria Secret estadístic Seran objecte de protecció i quedaran emparades pel secret estadístic les dades personals que obtinguin els serveis estadístics tant directament dels informants, com a través de fonts administratives (art de la Llei de la funció estadística pública, de 9 de maig de 1989, (LFEP)). Tot el personal estadístic tindrà l obligació de preservar el secret estadístic (art de la LFEP). Obligació de facilitar les dades Les lleis 4/1990 i 13/1996 estableixen l obligació de facilitar les dades que se sol licitin per a l elaboració d aquesta Estadística. Els serveis estadístics podran sol licitar dades de totes les persones físiques i jurídiques nacionals i estrangeres, residents a Espanya (article 10.1 de la LFEP). Totes les persones físiques i jurídiques que subministrin dades, tant si la seva col - laboració és obligatòria com voluntària, han de contestar de forma veraç, exacta, completa i dins del termini a les preguntes ordenades de forma adient per part dels serveis estadístics (art de la LFEP). L incompliment de les obligacions establertes en aquesta Llei, en relació amb les estadístiques per a fins estatals, serà sancionat d acord amb el que disposen les normes contingudes en aquest títol (art de la LFEP). Les infraccions molt greus seran sancionades amb multes de 3.005,07 a ,61 euros. Les infraccions greus seran sancionades amb multes de 300,52 a 3.005,06 euros. Les infraccions lleus se sancionaran amb multes de 60,10 a 300,51 euros (art. 51.1, 51.2 i 51.3 de la LFEP). Naturaleza, características y finalidad Esta encuesta se enmarca dentro del plan general de estadísticas del sector servicios, propugnado por la Oficina de Estadística de la Comisión de la Unión Europea. Los objetivos de la encuesta son actualizar y ampliar la información de las empresas del sector de los servicios. Legislación Estadística de cumplimentación obligatoria NIF FIRMA O SEGELL DE L EMPRESA FIRMA O SELLO DE LA EMPRESA Secreto Estadístico Serán objeto de protección y quedarán amparados por el secreto estadístico, los datos personales que obtengan los servicios estadísticos tanto directamente de los informantes como a través de fuentes administrativas (art de la Ley de la Función Estadística Pública, de 9 de mayo de 1989, (LFEP)). Todo el personal estadístico tendrá la obligación de preservar el secreto estadístico (art de la LFEP). Obligación de facilitar los datos Las Leyes 4/1990 y 13/1996 establecen la obligación de facilitar los datos que se soliciten para la elaboración de esta Estadística. Los servicios estadísticos podrán solicitar datos de todas las personas físicas y jurídicas, nacionales y extranjeras, residentes en España (artículo 10.1 de la LFEP). Todas las personas físicas y jurídicas que suministren datos, tanto si su colaboración es obligatoria como voluntaria, deben contestar de forma veraz, exacta, completa y dentro del plazo a las preguntas ordenadas en la debida forma por parte de los servicios estadísticos (art de la LFEP). El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley, en relación con las estadísticas para fines estatales, será sancionado de acuerdo con lo dispuesto en las normas contenidas en el presente Título (art de la LFEP). Las infracciones muy graves serán sancionadas con multas de 3.005,07 a ,61 euros. Las infracciones graves serán sancionadas con multas de 300,52 a 3.005,06 euros. Las infracciones leves se sancionarán con multas de 60,10 a 300,51 euros (art. 51.1, 51.2 y 51.3 de la LFEP). Mod.: EAS2-EC-07 Institut d Estadística de Catalunya ECSS/07 23

Encuesta anual de comercio. Datos estadísticos. Aragón. Serie 2000-2007.

Encuesta anual de comercio. Datos estadísticos. Aragón. Serie 2000-2007. Instituto Aragonés de Estadística / Servicios, Comercio, Transporte y Turismo / Comercio Encuesta anual de comercio. Datos estadísticos. Aragón. Serie 2000-2007. Objetivo: Proporcionar información económica

Más detalles

Índex. Introducció... 21

Índex. Introducció... 21 001-020 PGC Català Pymes 15/2/08 09:20 Página 3 Índex REIAL DECRET 1515/2007, de 16 de novembre, pel qual s aprova el Pla General de Comptabilitat de Petites i Mitjanes Empreses i els criteris comptables

Más detalles

Els centres d atenció a la gent gran a Catalunya (2009)

Els centres d atenció a la gent gran a Catalunya (2009) Els centres d atenció a la gent gran a Catalunya (29) Dossiers Idescat 1 Generalitat de Catalunya Institut d Estadística de Catalunya Informació d estadística oficial Núm. 15 / setembre del 213 www.idescat.cat

Más detalles

CRITERIS DE CORRECCIÓ / CRITERIOS DE CORRECCIÓN

CRITERIS DE CORRECCIÓ / CRITERIOS DE CORRECCIÓN COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD CONVOCATÒRIA: JULIOL

Más detalles

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE:

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: 1. Dades personals persona o entitat SOL LICITANT /Datos Personales persona o entidad SOLICITANTE Entitat sol licitant/ Entidad solicitante: NIF Domicili/Domicilio:

Más detalles

Inscriure s al cens de l Agència Tributària per obtenir el Número d Identificació Fiscal (NIF). S ha d omplir l imprès 036 (alta censal), amb el qual també es dóna d alta de l Impost sobre Activitats Econòmiques

Más detalles

CASOS PRÀCTICS EXAMEN DE MERCADERIES CASOS PRÁCTICOS EXAMEN DE MERCANCIAS

CASOS PRÀCTICS EXAMEN DE MERCADERIES CASOS PRÁCTICOS EXAMEN DE MERCANCIAS CASOS PRÀCTICS EXAMEN DE MERCADERIES CASOS PRÁCTICOS EXAMEN DE MERCANCIAS 1.- L'empresa COMUNLLAMP, SL i CONFITADOS, SL contracten a Logroño (La Rioja) la realització d'un transport de 30 TM de fruita

Más detalles

Finalment, s aprofita l ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d algunes prestacions de serveis socials.

Finalment, s aprofita l ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d algunes prestacions de serveis socials. ORDRE BSF/127/2012, de 9 de maig, per la qual s'actualitzen el cost de referència, el mòdul social i el copagament, així com els criteris funcionals de les prestacions de la Cartera de Serveis Socials

Más detalles

INFORME SOBRE PARCIALITAT I HORES EFECTIVES DE TREBALL A CATALUNYA

INFORME SOBRE PARCIALITAT I HORES EFECTIVES DE TREBALL A CATALUNYA INFORME SOBRE PARCIALITAT I HORES EFECTIVES DE TREBALL A CATALUNYA Novembre 2014 CCOO DE CATALUNYA DENUNCIA QUE LA FEBLE MILLORA DEL NOSTRE MERCAT DE TREBALL ES BASA EN UNA ALTA PARCIALITAT I MENORS JORNADES

Más detalles

MISSIÓ COMERCIAL COSTA EST D ESTATS UNITS del 10 al 13 de novembre de 2014

MISSIÓ COMERCIAL COSTA EST D ESTATS UNITS del 10 al 13 de novembre de 2014 PROMOCIÓN INTERNACIONAL nº - 124 / 31-24 setembre 2014 Catalunya MISÓ COMERCIAL COSTA EST D ESTATS UNITS del 10 al 13 de novembre de 2014 Ens plau informar-los de la propera missió empresarial a la Costa

Más detalles

8.1 CONTINGUT COMPTES ANUALS.

8.1 CONTINGUT COMPTES ANUALS. 8.1 CONTINGUT COMPTES ANUALS. El contingut dels comptes anuals segons la ICAL Normal és: Balanç Compte del Resultat Econòmico-Patrimonial Estat de la Liquidació del Pressupost Memòria 1. Organización 2.

Más detalles

TEMA 11.- Finançament extern de l empresa. 11.1. Accions/ Participacions.

TEMA 11.- Finançament extern de l empresa. 11.1. Accions/ Participacions. TEMA 11.- Finançament extern de l empresa. 11.1. Accions/ Participacions. Les accions representen parts alíquotes del capital social, i és nul la la creació d'accions que no respongui a una efectiva aportació

Más detalles

PROVES D ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR TEMARI D ECONOMIA BLOC 1: ACTIVITAT ECONÒMICA I SISTEMES ECONÒMICS

PROVES D ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR TEMARI D ECONOMIA BLOC 1: ACTIVITAT ECONÒMICA I SISTEMES ECONÒMICS PROVES D ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR TEMARI D ECONOMIA BLOC 1: ACTIVITAT ECONÒMICA I SISTEMES ECONÒMICS La raó de ser de l'economia - Economia. Microeconomia i macroeconomia. - El contingut

Más detalles

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015 Dades d identificació de la persona sol licitant / Datos de identificación de la persona solicitante Nom / Nombre Primer cognom / Primer apellido Segon cognom / Segundo apellido Tipus identificador / Tipo

Más detalles

Estadística econòmica dels establiments d atenció social a la gent gran. Any 2002.

Estadística econòmica dels establiments d atenció social a la gent gran. Any 2002. Estadística econòmica Estadística econòmica dels establiments d atenció social a la gent gran. Any 2002. Generalitat de Catalunya Institut d Estadística de Catalunya Estadística econòmica Estadística

Más detalles

LES REGLES DE VALORACIÓ DE LES RETRIBUCIONS EN ESPÈCIE.

LES REGLES DE VALORACIÓ DE LES RETRIBUCIONS EN ESPÈCIE. LES REGLES DE VALORACIÓ DE LES RETRIBUCIONS EN ESPÈCIE. El passat dissabte 26 de juliol es publicava en el Butlletí Oficial de l Estat el Reial Decret 637/2014, de 25 de juliol, pel que es modifica l article

Más detalles

UNITAT 3 OPERACIONS AMB FRACCIONS

UNITAT 3 OPERACIONS AMB FRACCIONS M Operacions numèriques Unitat Operacions amb fraccions UNITAT OPERACIONS AMB FRACCIONS M Operacions numèriques Unitat Operacions amb fraccions Què treballaràs? En acabar la unitat has de ser capaç de

Más detalles

Poden obrir sense limitació d horari i tots els dies. Poden obrir sense limitació d horari (mínim: 18 h el dia) i tots els dies excepte els dies de tancament obligatori (1 de gener i 25 de desembre) i

Más detalles

www.idescat.cat Catalunya.cat un retrat de la Catalunya contemporània 1980-2007

www.idescat.cat Catalunya.cat un retrat de la Catalunya contemporània 1980-2007 www.idescat.cat Catalunya.cat un retrat de la Catalunya contemporània 198-27 Catalunya.cat un retrat de la Catalunya contemporània 198-27 L estadística, a partir de l evolució dels principals indicadors

Más detalles

RÈGIM ECONÒMIC DELS DIPUTATS. Pressupost per al 2014

RÈGIM ECONÒMIC DELS DIPUTATS. Pressupost per al 2014 RÈGIM ECONÒMIC DELS DIPUTATS Pressupost per al 2014 1. Retribucions Els diputats tenen dret a una assignació fixa i poden percebre també assignacions variables amb el caràcter d indemnització per a l exercici

Más detalles

Economia de l empresa Sèrie 1

Economia de l empresa Sèrie 1 Proves d accés a cicles formatius de grau superior de formació professional inicial, d ensenyaments d arts plàstiques i disseny, i d ensenyaments esportius 2012 Economia de l empresa Sèrie 1 SOLUCIONS,

Más detalles

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS TIPUS DE CONVALIDACIONS Aquest document recull les possibles convalidacions de mòduls i unitats formatives del cicle formatiu de grau superior ICA0 Administració de sistemes,

Más detalles

PLAZAS A SOLICITAR / PLACES A SOL LICITAR REGISTRO DE ENTRADA / REGISTRE D ENTRADA

PLAZAS A SOLICITAR / PLACES A SOL LICITAR REGISTRO DE ENTRADA / REGISTRE D ENTRADA SOLICITUD DEL PROGRAMA DE VACACIONES PARA MAYORES CASTELLÓN SÉNIOR DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN. SOL LICITUD DEL PROGRAMA DE VACANCES PER A MAJORS CASTELLÓN SÉNIOR DE LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ. PLAZAS A

Más detalles

Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE.

Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE. Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE. 1. Quart curs d ESO. A 4t d'eso, sol licitem dues matèries diferenciades: Economia de 4t d'eso, com a matèria orientadora

Más detalles

Balanç d actuacions de l Agència Catalana del Consum 2013. Barcelona, 17 de març de 2014

Balanç d actuacions de l Agència Catalana del Consum 2013. Barcelona, 17 de març de 2014 Balanç d actuacions de l Agència Catalana del Consum 2013 Barcelona, 17 de març de 2014 Protecció del consumidor Consultes Reclamacions Arbitratges Protecció del consumidor Denúncies Inspeccions Sancions

Más detalles

Barça Parc. Un nou espai, un nou concepte. Juliol 2009. Espai Barça. Un nou espai, un nou concepte

Barça Parc. Un nou espai, un nou concepte. Juliol 2009. Espai Barça. Un nou espai, un nou concepte Barça Parc Un nou espai, un nou concepte Juliol 2009 Espai Barça. Un nou espai, un nou concepte El Barça: motor social i conjunt de valors El FC Barcelona, una de les entitats esportives més importants

Más detalles

CONVOCATÒRIA DE PROJECTES. Servei de Recerca 16; 17 i 18 de setembre de 2014

CONVOCATÒRIA DE PROJECTES. Servei de Recerca 16; 17 i 18 de setembre de 2014 SESSIÓ INFORMATIVA CONVOCATÒRIA DE PROJECTES D INVESTIGACIÓ DEL PLAN ESTATAL 2014 Servei de Recerca 16; 17 i 18 de setembre de 2014 Projectes d Investigació Fonamental no orientada El pressupost La pregunta

Más detalles

SERVEI DE RECURSOS HUMANS

SERVEI DE RECURSOS HUMANS Codi núm. / Código nº:.. 1. Dades de la plaça convocada a concurs / Datos de la plaza convocada a concurso Àrea / Área:... Perfil / Perfil:... Departament / Departamento:... Data de la resolució / Fecha

Más detalles

LA BALANÇA FISCAL DE CATALUNYA AMB L ADMINISTRACIÓ CENTRAL

LA BALANÇA FISCAL DE CATALUNYA AMB L ADMINISTRACIÓ CENTRAL LA BALANÇA FISCAL DE CATALUNYA AMB L ADMINISTRACIÓ CENTRAL Introducció Metodologia i resultats Quadre 1 Metodologies de càlcul: característiques principals Quadre 2 Resultat del càlcul de la balança fiscal

Más detalles

COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD CONVOCATÒRIA: JULIOL

Más detalles

3r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES

3r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES Camí DE SON CLADERA, 20-07009 Palma Tel. 971470774 Fax 971706062 e-mail: iesjuniperserra@educacio.caib.es Pàgina Web: http://www.iesjuniperserra.net/ ORIENTACIÓ

Más detalles

XV CONGRÉS. de la Societat Catalana. Barcelona, 25, 26, 27 i 28 de Maig de 2011 WWW.CONGRESSCCC.ORG HOTEL DIAGONAL ZERO

XV CONGRÉS. de la Societat Catalana. Barcelona, 25, 26, 27 i 28 de Maig de 2011 WWW.CONGRESSCCC.ORG HOTEL DIAGONAL ZERO WWW.CONGRESSCCC.ORG XV CONGRÉS de la Barcelona, 25, 26, 27 i 28 de Maig de 2011 Benvolgut col lega, El Congrés de la arriba a la seva quinzena edició. Desprès d aquests anys i tal com es habitual, ho fa

Más detalles

Contrato privado Procedimiento abierto Oferta: varios criterios de adjudicación Contrato sujeto a regulación armonizada Tramitación ordinaria

Contrato privado Procedimiento abierto Oferta: varios criterios de adjudicación Contrato sujeto a regulación armonizada Tramitación ordinaria Corts Valencianes Licitació número CVA 25/15. Serveis d assegurança col lectiva de vida i accidents per als diputats i diputades de les Corts i serveis d assegurança col lectiva de vida i acci dents del

Más detalles

11ª JORNADA DE PREVISIÓ SOCIAL COMPLEMENTARIA

11ª JORNADA DE PREVISIÓ SOCIAL COMPLEMENTARIA 11ª JORNADA DE PREVISIÓ SOCIAL COMPLEMENTARIA Present i futur de la previsió social. L actuari en el desenvolupament de la previsió social complementaria. Francesc Durán President Grup de Treball sobre

Más detalles

Ocupabilitat i competències dels graduats recents: L opinió d empreses i institucions. Principals resultats de l estudi d Ocupadors 2014

Ocupabilitat i competències dels graduats recents: L opinió d empreses i institucions. Principals resultats de l estudi d Ocupadors 2014 Ocupabilitat i competències dels graduats recents: L opinió d empreses i institucions Principals resultats de l estudi d Ocupadors 2014 OCUPABILITAT I COMPETÈNCIES DELS GRADUATS RECENTS: L OPINIÓ D EMPRESES

Más detalles

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de EDICIONES DON BOSCO

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de EDICIONES DON BOSCO Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de EDICIONES DON BOSCO 1. Información sobre el responsable del tratamiento de los datos alojados en la página oficial de EDICIONES DON BOSCO en la

Más detalles

Beques Daniel Bravo. per a estades curtes a l'estranger d'investigació biomèdica. Bases convocatòria 2015

Beques Daniel Bravo. per a estades curtes a l'estranger d'investigació biomèdica. Bases convocatòria 2015 Beques Daniel Bravo per a estades curtes a l'estranger d'investigació biomèdica Bases convocatòria 2015 Objectiu Beneficiaris La Fundació Privada Daniel Bravo Andreu presenta la convocatòria 2015 de les

Más detalles

ICSA. Estudi DonaTIC: Una primera reflexió sobre la dona tecnològica

ICSA. Estudi DonaTIC: Una primera reflexió sobre la dona tecnològica Estudi DonaTIC: Una primera reflexió sobre la dona tecnològica Contingut 1.- Introducció 2.- Radiografia de la dona TIC A càrrec d Elisabet Golobardes, Directora d ETSEEI La Salle (Universitat Ramon Llull)

Más detalles

IES J. MIR CFGM GESTIÓ ADMINISTRATIVA EL PATRIMONI

IES J. MIR CFGM GESTIÓ ADMINISTRATIVA EL PATRIMONI EL PATRIMONI CONCEPTE: El Patrimoni és el conjunt de BÉNS, DRETS I OBLIGACIONS de l empresa. Tota empresa, per poder funcionar necessita una sèrie d elements que formen part del seu patrimoni, per exemple:

Más detalles

Política de Privacitat /Política de Privacidad

Política de Privacitat /Política de Privacidad Secretaria Autonòmica de Telecomunicacions i Societat de la Informació Conselleria d Infraestructures i Transport Política de Privacitat /Política de Privacidad Fecha: 13 de febrero de 2006 Versión: 1.3

Más detalles

Gestoria Administrativa Col legiada

Gestoria Administrativa Col legiada Gestoria Administrativa Col legiada Des de 1981 30 Presentació El despatx va iniciar la seva activitat l any 1981 amb la denominació comercial de Serveis Administratius Palau, integrada a la firma d assessoria

Más detalles

Cuál es la respuesta a tu problema para ser madre? Prop del 90% dels problemes d esterilitat es poden diagnosticar, i la immensa majoria tractar.

Cuál es la respuesta a tu problema para ser madre? Prop del 90% dels problemes d esterilitat es poden diagnosticar, i la immensa majoria tractar. Actualment, els trastorns de fertilitat afecten un 15% de la població. Moltes són les causes que poden influir en la disminució de la fertilitat, però ara, als clàssics problemes físics se ls ha sumat

Más detalles

SERVICIOS SUMINISTROS

SERVICIOS SUMINISTROS SERVICIOS SUMINISTROS SECCIÓN : PÁGINA : FECHA : D.1. 3 02/07/14 CIRCULAR - 59/14 Instalaciones Baja Tensión Apreciado/a Colegiado/a: Te adjuntamos al presente la información sobre: - La última campaña

Más detalles

La Universitat crearà plantilles intel ligents que facilitaran la venda de calcer per Internet

La Universitat crearà plantilles intel ligents que facilitaran la venda de calcer per Internet València, 02.09.13 La Universitat crearà plantilles intel ligents que facilitaran la venda de calcer per Internet Investigadors de l ETSE-UV participen en el projecte europeu Smartpif finançat amb 800.000

Más detalles

COM FER UN BON CURRÍCULUM VITAE?. MODELS.

COM FER UN BON CURRÍCULUM VITAE?. MODELS. COM FER UN BON CURRÍCULUM VITAE?. MODELS. Portalexcellence Servei Municipal d Ocupació de Cerdanyola del Vallès www.portalexcellence.cat www.ocupacioiempresa.cerdanyola.cat CURRÍCULUM VITAE 1. DEFINICIÓ

Más detalles

Noves tecnologies i comunicació 2.0 Usos i potencialitats del branding de les empreses en temps de crisi. Assumpció Huertas

Noves tecnologies i comunicació 2.0 Usos i potencialitats del branding de les empreses en temps de crisi. Assumpció Huertas Noves tecnologies i comunicació 2.0 Usos i potencialitats del branding de les empreses en temps de crisi Assumpció Huertas Valls, 24 d abril de 2013 CRISI Moltes empreses deixen de fer comunicació. Això

Más detalles

Versió castellana de les normes de publicitat PO FEDER 2007-2013 (R. CE 1828/2006)

Versió castellana de les normes de publicitat PO FEDER 2007-2013 (R. CE 1828/2006) Versió castellana de les normes de publicitat PO FEDER 2007-2013 (R. CE 1828/2006) Artículo 8.Responsabilidades de los beneficiarios relativas a las medidas de información y publicidad destinadas al público.

Más detalles

POLÍTICA DE COOKIES. La información que le proporcionamos a continuación, le ayudará a comprender los diferentes tipos de cookies:

POLÍTICA DE COOKIES. La información que le proporcionamos a continuación, le ayudará a comprender los diferentes tipos de cookies: POLÍTICA DE COOKIES Una "Cookie" es un pequeño archivo que se almacena en el ordenador del usuario y nos permite reconocerle. El conjunto de "cookies" nos ayuda a mejorar la calidad de nuestra web, permitiéndonos

Más detalles

INSTITUT GUTTMANN - DOSSIER INFORMATIU

INSTITUT GUTTMANN - DOSSIER INFORMATIU Aquesta carta de drets i deures dels ciutadans en relació amb la salut i l atenció sanitària ha estat aprovada amb caràcter de document programàtic a la sessió de govern del Consell Executiu de la Generalitat

Más detalles

Año académico 2015-16. GUÍA DOCENTE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO Grado en Turismo. Profesorado: Eva Martin Fuentes

Año académico 2015-16. GUÍA DOCENTE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO Grado en Turismo. Profesorado: Eva Martin Fuentes Año académico 2015-16 GUÍA DOCENTE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO Grado en Turismo Profesorado: Eva Martin Fuentes Información general de la asignatura Denominación Carácter NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO

Más detalles

GUIA CAPITALITZACIÓ DE L ATUR

GUIA CAPITALITZACIÓ DE L ATUR GUIA CAPITALITZACIÓ DE L ATUR 0 Índex 1. Què és la capitalització de l atur? Pàg. 2 2. Requisits Pàg. 3 3. Com i qui pot beneficiar se? Pàg. 4 4. Tràmits i documentació per a la sol licitud Pàg. 6 5. Informació

Más detalles

Col legi de Fisioterapeutes RECULL DE PREMSA DIA MUNDIAL DE LA FISIOTERÀPIA

Col legi de Fisioterapeutes RECULL DE PREMSA DIA MUNDIAL DE LA FISIOTERÀPIA Col legi de Fisioterapeutes de Catalunya RECULL DE PREMSA DIA MUNDIAL DE LA FISIOTERÀPIA Setembre 2004 Els fisioterapeutes critiquen el sistema de regularització de la Generalitat de les teràpies naturals

Más detalles

PER ENTREGAR EMPLENATS AL TUTOR/A IMPRESOS PARA ENTREGAR RELLENADOS AL TUTOR/A

PER ENTREGAR EMPLENATS AL TUTOR/A IMPRESOS PARA ENTREGAR RELLENADOS AL TUTOR/A IMPRESOS PER ENTREGAR EMPLENATS AL TUTOR/A IMPRESOS PARA ENTREGAR RELLENADOS AL TUTOR/A CURS 2014-15 CEIP CAN PASTILLA CEIP CAN PASTILLA CURS 2014-15 Autorització de l ús de les imatges dels alumnes El

Más detalles

LA PROJECCIÓ EXTERIOR DE LA LLENGUA CATALANA

LA PROJECCIÓ EXTERIOR DE LA LLENGUA CATALANA LA PROJECCIÓ EXTERIOR DE LA LLENGUA CATALANA Maria Àngels Prats Mora El català, llengua romànica que compta amb més de mil anys d història, és un element d identitat que comparteixen Andorra, Catalunya,

Más detalles

Universitat Autònoma de Barcelona Manual d Identitat Corporativa Síntesi

Universitat Autònoma de Barcelona Manual d Identitat Corporativa Síntesi Universitat Autònoma de Barcelona Manual d Identitat Corporativa Síntesi Símbol El símbol de la UAB va ser creat com un exercici d expressivitat gràfica de la relació entre el quadrat i la lletra A, i

Más detalles

Carreteres d alta capacitat. Situació a Catalunya i comparativa. Departament d Economia i Empresa, novembre 2012

Carreteres d alta capacitat. Situació a Catalunya i comparativa. Departament d Economia i Empresa, novembre 2012 Carreteres d alta capacitat. Situació a Catalunya i comparativa Departament d Economia i Empresa, novembre 2012 1. Justificació i objecte De fa anys PIMEC ve expressant opinió sobre temes que afecten no

Más detalles

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de INSERT STAR, S.L.U.

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de INSERT STAR, S.L.U. Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de INSERT STAR, S.L.U. 1. Información sobre el responsable del tratamiento de los datos alojados en la página oficial de INSERT STAR, S.L.U. en la

Más detalles

Novedades fiscales y proyectos de reforma tributaria. Impuesto sobre Sociedades

Novedades fiscales y proyectos de reforma tributaria. Impuesto sobre Sociedades Novedades fiscales y proyectos de reforma tributaria. Impuesto sobre Sociedades Mazars & Asociados Informe de la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Tributario Español (febrero de 2014): Objetivos

Más detalles

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad Conselleria de Sanitat CORRECCIÓ d errades de l Orde 5/2013, de 3 de setembre, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula el procediment d habilitació del personal dels vehicles de transport sanitari

Más detalles

DATOS DEL REPRESENTANTE / DADES DEL REPRESENTANT SUBVENCIÓN SOLICITADA / SUBVENCIÓ SOL LICITADA

DATOS DEL REPRESENTANTE / DADES DEL REPRESENTANT SUBVENCIÓN SOLICITADA / SUBVENCIÓ SOL LICITADA A DATOS DE IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD / DADES D IDENTIFICACIÓ DE L ENTITAT Nombre de la entidad / Nom de l entitat CIF Domicilio (calle/plaza, nº) / Domicili (carrer/plaça, nº) C.P. Localidad / localitat

Más detalles

Obsímetre 17: Els hàbits de compra de la ciutadania balear. Dades INE i Ibestat 2013.

Obsímetre 17: Els hàbits de compra de la ciutadania balear. Dades INE i Ibestat 2013. Informes OBSI Obsímetre 17: Els hàbits de compra de la ciutadania balear 2013. Obsímetre 17: Els hàbits de compra de la ciutadania balear. Dades INE i Ibestat 2013. Ja és sabut que les Illes Balears és

Más detalles

SR. PRESIDENT DEL COL LEGI OFICIAL D AGENTS COMERCIALS DE BARCELONA SR. PRESIDENTE DEL COLEGIO OFICIAL DE AGENTES COMERCIALES DE BARCELONA

SR. PRESIDENT DEL COL LEGI OFICIAL D AGENTS COMERCIALS DE BARCELONA SR. PRESIDENTE DEL COLEGIO OFICIAL DE AGENTES COMERCIALES DE BARCELONA DOCUMENT COL LEGIAL Casp, 130 08013 Barcelona SOL LICITUD D INGRÉS / SOLICITUD DE INGRESO Sol licitud número: Solicitud número: Registrat número: Registrado número: N.I.F.: Adreça: Dirección: C.Postal:

Más detalles

ANNEX II ANEXO II. Viverista / Viverista. Jardineria / Jardinería. Venedor tècnic / Vendedor técnic. Fusteria PVC / Carpintería PVC.

ANNEX II ANEXO II. Viverista / Viverista. Jardineria / Jardinería. Venedor tècnic / Vendedor técnic. Fusteria PVC / Carpintería PVC. 9586 2001 05 04 DOGV - Núm. 3.992 Conselleria de Benestar Social CORRECCIÓ d'errades de l'ordre de 12 d'abril de 2001 de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es convoquen ajudes per a l'any 2001

Más detalles

A. MACROMAGNITUDES 1. Personal ocupado Se entiende por personal ocupado al conjunto de personas, fijas o eventuales, remuneradas o no, que se

A. MACROMAGNITUDES 1. Personal ocupado Se entiende por personal ocupado al conjunto de personas, fijas o eventuales, remuneradas o no, que se A. MACROMAGNITUDES 1. Personal ocupado Se entiende por personal ocupado al conjunto de personas, fijas o eventuales, remuneradas o no, que se encontraban ejerciendo para la empresa armadora una labor en

Más detalles

Exposició. Apunta t al canvi. La qüestió del CO2

Exposició. Apunta t al canvi. La qüestió del CO2 Exposició Apunta t al canvi La qüestió del CO2 Apunta t al canvi és un recurs educatiu que proporciona eines pràctiques i modulars per relacionar la qüestió del CO2 i el canvi climàtic amb diversos àmbits

Más detalles

ACUERDO DE COLABORACIÓN

ACUERDO DE COLABORACIÓN Foment del Treball y el Grupo Caja Madrid han firmado un convenio marco de colaboración en virtud del cual las empresas, entidades y asociaciones vinculadas a la patronal catalana podrán acceder a un conjunto

Más detalles

A.1 Dar una expresión general de la proporción de componentes de calidad A que fabrican entre las dos fábricas. (1 punto)

A.1 Dar una expresión general de la proporción de componentes de calidad A que fabrican entre las dos fábricas. (1 punto) e-mail FIB Problema 1.. @est.fib.upc.edu A. En una ciudad existen dos fábricas de componentes electrónicos, y ambas fabrican componentes de calidad A, B y C. En la fábrica F1, el porcentaje de componentes

Más detalles

Estadística sobre Actividades en I+D 2011

Estadística sobre Actividades en I+D 2011 Estadística sobre Actividades en I+D 2011 Identificación de la universidad Modificaciones en la identificación (Cumplimentar sólo los apartados sujetos a variación) Nombre de la universidad NIF Domicilio

Más detalles

Autonomia personal i salut

Autonomia personal i salut Serveis socioculturals i a la comunitat Autonomia personal i salut CFGS.1752.C03/0.06 CFGS - Educació infantil CFGS - Educació infantil Autonomia personal i salut Aquesta col lecció ha estat dissenyada

Más detalles

DOSSIER DE FRANQUICIA

DOSSIER DE FRANQUICIA DOSSIER DE FRANQUICIA QUI SOM?. A LA VAQUERÍA D OSONA contem amb una granja de producció lletera des de fa dècades: El CAMP GRAN, situada a OSONA. En el nostre afany per donar valor al nostre producte

Más detalles

EL BO SOCIAL, APROFITA L!

EL BO SOCIAL, APROFITA L! EL BO SOCIAL, APROFITA L! El Bo Social, aprofita l! Què és? Un descompte del 25% en la factura de l electricitat del preu del terme de potència (terme fix) i del consum. En cap cas dels lloguers o serveis

Más detalles

Posicionament web i visibilitat a internet dels Cellers amb D.O Empordà

Posicionament web i visibilitat a internet dels Cellers amb D.O Empordà Posicionament web i visibilitat a internet dels Cellers amb D.O Empordà Una assignatura pendent.. Girona Novembre 2011 Carles Ferrer Juanola Director www.altas-buscadores.com Les empreses necessiten visibilitat

Más detalles

Sistema de Recogida de Información Económica sobre el Medio Ambiente

Sistema de Recogida de Información Económica sobre el Medio Ambiente A.1 Identificación de la unidad local Sistema de Recogida de Información Económica sobre el Medio Ambiente Encuesta sobre el Medio Ambiente en la Industria 2009 A.2 Modificaciones en la identificación

Más detalles

Sol licitud d autorització sanitària d establiments de MENJARS PREPARATS Solicitud de autorización sanitaria de establecimientos de COMIDAS PREPARADAS

Sol licitud d autorització sanitària d establiments de MENJARS PREPARATS Solicitud de autorización sanitaria de establecimientos de COMIDAS PREPARADAS Sol licitud d autorització sanitària d establiments de MENJARS Solicitud de autorización sanitaria de establecimientos de COMIDAS Dades del titular / Datos del titular Nom i cognoms o Raó social / Nombre

Más detalles

Impacte del nou increment de l IVA al sector sanitari concertat de Catalunya. Comissió Tècnica Economicofinancera del CSC

Impacte del nou increment de l IVA al sector sanitari concertat de Catalunya. Comissió Tècnica Economicofinancera del CSC Impacte del nou increment de l IVA al sector sanitari concertat de Catalunya Comissió Tècnica Economicofinancera del CSC Març del 2015 Índex Canvi normatiu... 4 L impacte... 5 Opinió... 8 Annex 1 Increment

Más detalles

Comença l aventura del Pool Party a la Vall d Albaida

Comença l aventura del Pool Party a la Vall d Albaida Comença l aventura del Pool Party a la Vall d Albaida El programa de turisme que combina esport, musica i gastronomia La Vall d Albaida 09.06.2014 Un total de 12 municipis de la comarca participaran en

Más detalles

SOL LICITUD PROGRAMA FORMAPLUS AJUDA MUNICIPAL A LA INSERCIÓ LABORAL EN ALZIRA.

SOL LICITUD PROGRAMA FORMAPLUS AJUDA MUNICIPAL A LA INSERCIÓ LABORAL EN ALZIRA. SOL LICITUD PROGRAMA FORMAPLUS AJUDA MUNICIPAL A LA INSERCIÓ LAORAL EN ALZIRA. SOLICITUD PROGRAMA FORMAPLUS AYUDA MUNICIPAL A LA INSERCIÓN LAORAL EN ALZIRA. A DADES DEL SOL LICITANT/ DATOS DEL SOLICITANTE

Más detalles

Turisme. Índex de taules

Turisme. Índex de taules 13 TURISME 367 Turisme Índex de taules 1.1. Oferta d'allotjament en hotels i pensions. 2010-2014 1.2. Oferta d'allotjament en hotels i pensions per districtes. 2010-2014 1.3. Hotels, hotels-apartament

Más detalles

MOSTRA DE TREBALLS REALITZATS. EL BANY un espai de tranquil litat

MOSTRA DE TREBALLS REALITZATS. EL BANY un espai de tranquil litat MOSTRA DE TREBALLS REALITZATS EL BANY un espai de tranquil litat Lluny de la freda funcionalitat del passat, avui dia el bany s ha transformat en un espai més habitable. Un lloc on la distribució està

Más detalles

ENCUESTA ECONÓMICA DE ACUICULTURA

ENCUESTA ECONÓMICA DE ACUICULTURA GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO SUBSECRETARIA SECRETARIA GENERAL TÉCNICA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Servicio de Estadísticas de la Pesca ENCUESTA ECONÓMICA

Más detalles

DNI, NIE, PASAPORTE/ PASSAPORT Hombre/Home Mujer/Dona. Lugar de nacimiento / Lloc de naixement Fecha de nacimiento / Data de naixement Edad / Edat

DNI, NIE, PASAPORTE/ PASSAPORT Hombre/Home Mujer/Dona. Lugar de nacimiento / Lloc de naixement Fecha de nacimiento / Data de naixement Edad / Edat AÑO CONVOCATORIA/ ANY DE CONVOCATÒRIA: 2015 / 2016 ANEXO I / ANNEX I INSTANCIA SOLICITUD DE / INSTÀNCIA DE SOL LICITUD AYUDA COMPLEMENTARIA A BECA ERASMUS + / AJUDA COMPLEMENTÀRIA A BECA ERASMUS+ 1. DATOS

Más detalles

SR. PRESIDENT DEL COL LEGI OFICIAL D AGENTS COMERCIALS DE SABADELL SR. PRESIDENTE DEL COLEGIO OFICIAL DE AGENTES COMERCIALES DE SABADELL

SR. PRESIDENT DEL COL LEGI OFICIAL D AGENTS COMERCIALS DE SABADELL SR. PRESIDENTE DEL COLEGIO OFICIAL DE AGENTES COMERCIALES DE SABADELL DOCUMENT COL LEGIAL Calassanç Duran, 144 bxs. Esquerra 08203 Sabadell SOL LICITUD D INGRÉS / SOLICITUD DE INGRESO 1 Sol licitud número: Solicitud número: DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES Registrat número:

Más detalles

EL AUTOPROMOTOR OCASIONAL DE VIVIENDAS

EL AUTOPROMOTOR OCASIONAL DE VIVIENDAS FISCALIDAD INMOBILIARIA EN EL IVA: ANÁLISIS DE ALGUNAS CUESTIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA Vicente Arbona MásM 1 EL AUTOPROMOTOR OCASIONAL DE VIVIENDAS 2 LA FIGURA DEL AUTOPROMOTOR OCASIONAL DE VIVIENDA

Más detalles

El futur paper del metge i de la resta de l equip. Odontologia: cartera de serveis

El futur paper del metge i de la resta de l equip. Odontologia: cartera de serveis El futur paper del metge i de la resta de l equip Odontologia: cartera de serveis Objectiu de la jornada Una jornada d atenció primària oberta a la professió per radiografiar la salut del primer nivell

Más detalles

DOCUMENTACIÓN ESTADÍSTICO CONTABLE DE LOS CORREDORES DE SEGUROS Y DE LAS CORREDURÍAS DE SEGUROS INSTRUCCIONES Y DEFINICIONES. Modelo 0.

DOCUMENTACIÓN ESTADÍSTICO CONTABLE DE LOS CORREDORES DE SEGUROS Y DE LAS CORREDURÍAS DE SEGUROS INSTRUCCIONES Y DEFINICIONES. Modelo 0. DOCUMENTACIÓN ESTADÍSTICO CONTABLE DE LOS CORREDORES DE SEGUROS Y DE LAS CORREDURÍAS DE SEGUROS INSTRUCCIONES Y DEFINICIONES Modelo 0.1 Es aplicable únicamente a los corredores de seguros, personas físicas,

Más detalles

RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció

RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, de la convocatòria d ajudes per als centres d educació especial, les unitats

Más detalles

ANEXO. Documentación estadístico-contable anual de los corredores y sociedades de correduría de seguros

ANEXO. Documentación estadístico-contable anual de los corredores y sociedades de correduría de seguros ANEXO Documentación estadístico-contable anual de los corredores y sociedades de correduría de seguros Modelos de los corredores y de las sociedades de correduría de seguros Modelo 0/PF Declaración corredores,

Más detalles

Elche, 2 de diciembre de 2009. El rector, p. d. (R 767/07 de 10.05.2007), el vicerrector de Personal: José Francisco González Carbonell.

Elche, 2 de diciembre de 2009. El rector, p. d. (R 767/07 de 10.05.2007), el vicerrector de Personal: José Francisco González Carbonell. Universitat Miguel Hernández d Elx RESOLUCIÓ de 2 de desembre del 2009, per la qual s ordena la publicació íntegra de la relació de llocs de treball del personal d administració i servicis de la Universitat

Más detalles

Sisemes de gestió empresarial per a la PIME

Sisemes de gestió empresarial per a la PIME Excelius + Sage CRM Sisemes de gestió empresarial per a la PIME A Excelius distribuïm i implantem sistemes informàtics de gestió empresarial assessorant, formant i acompanyant els nostres clients per que

Más detalles

La convocatòria de reunió

La convocatòria de reunió La convocatòria de reunió És el document amb què habitualment es demana la presencia d algú en un lloc i en una data i una hora determinats perquè participi en una reunió. Té un to formal i una estructura

Más detalles

Fiscalitat a Internet

Fiscalitat a Internet Fiscalitat a Internet Ana María Delgado García Rafael Oliver Cuello PID_00189525 CC-BY-NC-ND PID_00189525 Fiscalitat a Internet Ana María Delgado García Doctora en Dret. Catedràtica de Dret Financer i

Más detalles

Audiència Pública. Vilanova i la Geltrú, 5 de novembre de 2011

Audiència Pública. Vilanova i la Geltrú, 5 de novembre de 2011 Audiència Pública Vilanova i la Geltrú, 5 de novembre de 2011 2007-2011: CONTEXT SOCIAL I ECONÒMIC DE CRISI SITUACIÓNO ÉS FÀCIL DES DE FA ANYS, I ESPECIALMENT DE FA 3. PER QUÈ? El 30% de l activitat de

Más detalles

Josep Maria Puig, Roser Batlle, Carme Bosch, Josep Palos. Aprenentatge servei

Josep Maria Puig, Roser Batlle, Carme Bosch, Josep Palos. Aprenentatge servei Josep Maria Puig, Roser Batlle, Carme Bosch, Josep Palos Aprenentatge servei Educar per a la ciutadania OCTAEDRO Títol: Aprenentatge servei. Educació per a la ciutadania Autors: Josep Maria Puig, Roser

Más detalles

Telefónica Movistar acorda amb l IEC promoure l oferta dels serveis i menús dels mòbils en català

Telefónica Movistar acorda amb l IEC promoure l oferta dels serveis i menús dels mòbils en català comunicació RECULL DE PREMSA Telefónica Movistar acorda amb l IEC promoure l oferta dels serveis i menús dels mòbils en català 13 de novembre del 2006 Consulta El Butlletí de l IEC Institut d Estudis Catalans

Más detalles

Contracte de cessió de marca

Contracte de cessió de marca Contracte de cessió de marca Especialitat: Dret Civil Tipus de cas: Cas Judicial I. Suposat de fet. Barcelona, 2004.09.25 La societat FALABELLA, S.L. és titular de marca "Mixta", inscrita al Registre de

Más detalles

I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDENCIA Y CONSELLERIAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA

I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDENCIA Y CONSELLERIAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA 14558 26 04 2006 DOGV - Núm. 5.246 I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Sanitat DECRET 57/2006, de 21 d abril, del Consell, pel qual es desplega,

Más detalles

MEMORIA PROYECTO EMPRESARIAL

MEMORIA PROYECTO EMPRESARIAL MEMORIA PROYECTO EMPRESARIAL Nombre del proyecto o Empresa: Nombre del promotor/a : 1 MEMORIA EMPRESARIAL DE Datos básicos de los promotores y proyecto Apellidos y nombre: DNI: Domicilio: C.P. Fecha de

Más detalles

La formación profesional DUAL. FINAL CONFERENCE DUALVET Zaragoza, 24 de septiembre de 2015

La formación profesional DUAL. FINAL CONFERENCE DUALVET Zaragoza, 24 de septiembre de 2015 La formación profesional DUAL FINAL CONFERENCE DUALVET Zaragoza, 24 de septiembre de 2015 Formación profesional DUAL: origen y fundamento Concepto: la formación profesional FP en alternancia dual es la

Más detalles

PLAN DE EMPRESA PROYECTO DATOS DE LA RESPONSABLE MUNICIPIO TELÉFONOS DE CONTACTO FECHA DE REALIZACIÓN

PLAN DE EMPRESA PROYECTO DATOS DE LA RESPONSABLE MUNICIPIO TELÉFONOS DE CONTACTO FECHA DE REALIZACIÓN PLAN DE EMPRESA PROYECTO DATOS DE LA RESPONSABLE MUNICIPIO TELÉFONOS DE CONTACTO FECHA DE REALIZACIÓN 1. INTRODUCCIÓN EL PROYECTO Descripción breve de la actividad, los pasos que ya se han realizado, si

Más detalles