ECTS. Palmira Rius Tormo Coordinadora Telèfon Ubicació del Despatx 2.17 Horari de Consulta a convenir

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "ECTS. Palmira Rius Tormo Coordinadora Telèfon Ubicació del Despatx 2.17 Horari de Consulta a convenir"

Transcripción

1 PROGRAMA ASSIGNATURA INFERMERIA COMUNITARIA Curs acadèmic 2011/12 La matèria Infermeria Comunitària s imparteix al tercer curs del grau d infermeria, i tot i que n heu tingut referències durant el grau, és en aquesta assignatura on haureu d aprofundir en el concepte general d Infermeria comunitària i en totes aquelles vessants que us desvetllaran la enorme connexió d aquesta matèria amb la salut. Codi Matèria Infermeria comunitària Curs C3, S5 Idioma Català Crèdits Crèdits ECTS 6 Hores d'estudi 90 Facultat Infermeria Departament Infermeria Titulació Grau en Infermeria Tipologia Mòdul 2. Ciències de la Infermeria Dades del professorat PROFESSORA Palmira Rius Tormo Coordinadora Telèfon Correu Ubicació del Despatx 2.17 Horari de Consulta a convenir PROFESSORA Cecilia Bañeres Telèfon Correu Ubicació del Despatx 2.17 Horari de Consulta a convenir COMPETÈNCIES QUE ES TREBALLARAN Competències Transversals Compromís ètic (capacitat ètica / i autocrítica/capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques). Capacitat d aprenentatge i responsabilitat (capacitat d anàlisi, de síntesi, de visions globals i d aplicació dels coneixements a la pràctica/capacitat de prendre decisions i adaptació a noves situacions). Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes/capacitat de buscar i integrar nous coneixements i actituds). Sostenibilitat (capacitat de valorar l impacte social i mediambiental d actuacions en el seu àmbit/capacitat de manifestar visions integrades i sistemàtiques). Treball en equip (capacitat de col laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú/capacitat de col laborar en equips interdisciplinars i en equips multiculturals).

2 Competències Específiques Comprendre la funció i les activitats que el professional d infermeria ha de desenvolupar per treballar com a part de l equip d atenció primària Educar a la persona i grup per promoure l autonomia i el control sobre la seva salut. Integrar en la pràctica els protocols i pautes organitzatives i els estàndards professionals. Promoure l actitud positiva de col laboració, de respecte i de treball en les relacions amb els companys i companyes i professores. Incitar la creativitat com a eina facilitadora de l aprenentatge i com a futur i/o futura professional. Objectius d'aprenentatge de la matèria / assignatura Conèixer les directrius de la Llei de Salut Pública del 2009 Adquirir els coneixements i habilitats necessaris per poder formar part de equip d atenció primària de salut. Identificar els factors relacionats amb la salut i els problemes de l entorn per tal d atendre a la persona en situació de salut i malaltia i com a integrant de la família, grup i de la comunitat. Conèixer les bases i les aplicacions de la promoció i educació per la salut. Identificar la importància de la investigació i donar-hi suport per a l assoliment dels objectius de salut de la persona i grups en les cures d infermeria i de salut en general. Continguts de la matèria BLOC I: Infermeria i comunitat Tema 1: Atenció d Infermeria orientada a la comunitat Tema 2: Antecedents, conceptes i pràctica d IC Tema 3: Concepte de comunitat Tema 4: Modalitats d intervenció a la comunitat: -4.1: Participació i intervenció comunitària. -4.2: Programes d intervenció comunitària. -4.3:Els recursos comunitàris. BLOC II: Salut Pública Tema 1 Llei de salut Pública Tema 2 Eixos estratègics i politiques de salut Tema 3 La prevenció en l atenció comunitària

3 BLOC III: Planificació sanitària Tema1 Programes de salut Tema 2 Atenció domiciliària. Tema 3 El centre d atenció primària (CAP) La consulta d infermeria: Atenció individual i a grups. Tema 4 Treball amb equip BLOC IV:Promoció i educació per la salut Tema 1 Directrius internacionals sobre la promoció de la salut Tema 2 Models en educació sanitària. METODOLOGIA Les classes teòriques consistiran en classes magistrals i suports audiovisuals a tot el grup. Pels seminaris caldrà la participació activa i discussió de documentació en interrelació amb el s continguts teòrics. Cadascun dels grups haurà de preparar un treball escrit i documentat proposat per les professores que s haurà d exposar. PROGRAMACIÓ DEL CURS Distribució dels 6 crèdits ECTS: Activitats presencials (40%) Activitats no presencials de Total hores dedicació Classe teòrica (50%) Seminaris (50%) treball autònom alumne ECTS (60%) 6 30h 30h 90h 150h Calendari: La presentació de l'assignatura serà el dimecres 14 de setembre de 8 a 10h Període de classes: del 19 de setembre de 2011 al 27 gener 2012 Classes teòriques (T): dilluns de 12 a 14h Seminaris: - G1: dijous de 10 a 12h (Cecília Bañeres) - G2: dijous de 12 a 14h - G3: divendres de 8 a 10h - G4: dimarts de 10 a 12h - G5: dimecres de 8 a 10h - G6: dimecres de 10 a 12h

4 AVALUACIÓ L avaluació de l assignatura consisteix amb : 1.- Avaluació del coneixements i les competències per prova escrita de 5 preguntes curtes i una de llarga equival a un 40% 2.- Assistència participativa ( treballs de grup, implicació en les dinàmiques, sessions demostratives, exposició de treballs, síntesi o ampliació de continguts, debats, conferències ) en un 30% 3.- Realització i exposició oral i/o escrita de treball grupal sobre temes de l assignatura consensuats amb les professores en un 30% 4.- S haurà d aprovar l examen escrit per poder fer mitja amb el treball de classe i el treball de grup. 5.- Per aprovar l assignatura cal obtenir una qualificació global mínima de 6 punts. Per tal de superar l'assignatura caldrà: - Assistir al 80% dels seminaris - Superar amb una puntuació mínima de 6 cadascuna de les activitats avaluatives Activitat avaluativa Valor avaluació Participació activa als seminaris, 30% resolució de casos i problemes Exposició del treball grupal 10% Elaboració d un treball en grup 20% Realització de la prova escrita 40% BIBLIOGRAFIA BÀSICA Autor Any Títol Lloc Editorial Descripcció/ Comenrtari CAJA C, et als , Enfermería Comunitaria Masson Salvat Molt útil per el perfil 2 ªedició III. professional ROCA, R, M et als MARTIN ZURRO, A. CANO PEREZ, JF 2005 Elemtos conceptuales para la practica de la enfermera comunitaria ªedició Instrumentos para la práctica profesional de la enfermera comunitaria Atención primaria. Conceptos, organización y práctica clínica ROCHON, 1991 Educación para la salud.guia practica para realizar un proyecto Instituto Monsa de ediciones Instituto Monsa de ediciones Descriu les bases de la IC Recopila elements de cuidatges com a integrants de l equp d APS Mosby/Doyma Capítols interessants per tal d entendre el funcionament de l AP. Masson. Ajut imprescindible per el tema d Educació per la Salut

5 RESTREPO/ MALAGA COLOMER, R, ALVAREZ- DARCET, C.. SERRANO, M.I Promoción de la salut : Colombia Como construir una vida saludable 2001 Promoción de la salud y cambio social 1990 La Educación para la salud y participación comunitaria Editorial mèdica panamericana La promoció de la salut i la seua estructuració dins el curriculum sanitari. Masson.. Dona una molt bona informació vers la promoció de la salut i la situa en la societat Madrid. Díaz de Santos Permet veure exemples de participació comunitària Articles de Revistes : Títol: cols. Prescripción de medicamentos y productos sanitarios por enfermeras comunitarias Publicació: Enfermería comunitaria [ ] Morales Asensio Any:2006 vol.:2 iss:1 Pàg.:8

PROGRAMA ASIGNATURA ENFERMERIA COMUNITARIA. Curso académico 2012/13

PROGRAMA ASIGNATURA ENFERMERIA COMUNITARIA. Curso académico 2012/13 PROGRAMA ASIGNATURA ENFERMERIA COMUNITARIA. Curso académico 2012/13 Enfermería Comunitaria se imparte en el tercer curso del grado de Enfermería y aunque ya habéis tenido referencias durante el grado,

Más detalles

PROGRAMA ASIGNATURA ENFERMERIA COMUNITARIA. Curso académico 2011/12

PROGRAMA ASIGNATURA ENFERMERIA COMUNITARIA. Curso académico 2011/12 PROGRAMA ASIGNATURA ENFERMERIA COMUNITARIA. Curso académico 2011/12 La materia Enfermería Comunitaria se imparte al tercer curso del grado de Enfermería y aunque ya habéis tenido referencias durante el

Más detalles

El grau en infermeria: de la teoria a la realitat

El grau en infermeria: de la teoria a la realitat El grau en infermeria: de la teoria a la realitat Maria Teresa Lluch Canut Barcelona, 12 de febrer de 2014 Maria Teresa Lluch Canut. El grau en infermeria: : de la teoría a a la realitat.. Ponencia presentada

Más detalles

PROGRAMA D assignatures

PROGRAMA D assignatures PROGRAMA D assignatures 27328 EDUCACIÓ PER A LA SALUT Curs Acadèmic 2009-2010 Núm.Crèdits Totals 4,5 Núm.Crèdits Teòrics 2 Núm.Crèdits Pràctics 2,5 Curs 2º Semestre Tipus (T, O, OP, LLE) 1r OB FERNANDO

Más detalles

CURS: 3r SEMESTRE: 1r CRÈDITS ECTS: 6 IDIOMA D'IMPARTICIÓ: Català

CURS: 3r SEMESTRE: 1r CRÈDITS ECTS: 6 IDIOMA D'IMPARTICIÓ: Català UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ TITULACIÓ: Grau en Treball Social CODI: 101719 MATÈRIA: Ètica i Deontologia MÒDUL: XIII. Eines Professionals i Organitzatives PROFESSOR/A RESPONSABLE:

Más detalles

Telèfon 2452 Ubicació del Despatx 2.14 Horari de Consulta A convenir

Telèfon 2452 Ubicació del Despatx 2.14 Horari de Consulta A convenir PROGRAMA: INFERMERIA DE LA INFÀNCIA I DE L ADOLESCÈNCIA Codi 100411 Matèria INFERMERIA DE LA INFÀNCIA I DE L ADOLESCÈNCIA Curs 2010-2011 Idioma Català 100% Crèdits 6 Crèdits ECTS 6 Hores d'estudi 150 Facultat

Más detalles

Ubicació del Despatx 1.09 Horari de Consulta Previa cita Ubicació del Despatx 1.09 Horari de Consulta Previa cita

Ubicació del Despatx 1.09 Horari de Consulta Previa cita Ubicació del Despatx 1.09 Horari de Consulta Previa cita PROGRAMA: INFERMERIA DE LA DONA Codi 100410 Matèria INFERMERIA DE LA DONA Curs 2010-2011 Idioma Català Crèdits 6 Crèdits ECTS 6 Hores d'estudi 150 Facultat Infermeria Departament Infermeria Titulació Títol

Más detalles

Índex. PRESENTACIÓ Grup 3- GG

Índex. PRESENTACIÓ Grup 3- GG www.uib.cat 22104. TICs aplicadas a la Educación Primaria PRESENTACIÓ Grup 3- GG Virginia Ferreiro Basurto virginia.ferreiro@uib.es 2015-2016 Índex Tutoria Objectiu de l assignatura Competències Continguts

Más detalles

Programa d Educació per a la Salut. Curs acadèmic 2012-2013 Codi 102708 Matèria Educació per a la Salut Curs 2012-2013. C2,S4 Idioma Crèdits 6 Crèdits ECTS 6 Hores de estudio Facultat Infermeria Departament

Más detalles

Guia docent de l assignatura Geografia regional

Guia docent de l assignatura Geografia regional Guia docent de l assignatura Geografia regional I. IDENTIFICACIÓ Nom de l assignatura: Geografia regional Codi: 101196 Titulació: Grau de Turisme Curs acadèmic: 2016-2017 Tipus d assignatura: Bàsica Crèdits

Más detalles

ASSIGNATURA OPTATIVA SALUT LABORAL I INFERMERIA DEL TREBALL Curs INTRODUCCIÓ PROFESSORS ORGANITZACIÓ DOCENT OBJECTIUS DOCENTS

ASSIGNATURA OPTATIVA SALUT LABORAL I INFERMERIA DEL TREBALL Curs INTRODUCCIÓ PROFESSORS ORGANITZACIÓ DOCENT OBJECTIUS DOCENTS ASSIGNATURA OPTATIVA SALUT LABORAL I INFERMERIA DEL TREBALL Curs 2013-2014 INTRODUCCIÓ El treball es una dimensió bàsica de les personses, que influeix positiva o negantivament sobre la seva salut. El

Más detalles

Programació d una acció formativa

Programació d una acció formativa Programació d una acció formativa Índex de continguts Elaboració de la programació. 2 Programació de les sessions 3 Activitats d avaluació previstes. 5 Elements de l avaluació contínua. 6 Materials docents.

Más detalles

UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ

UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ TITULACIÓ: Grau en Treball Social CODI: 101734 MATÈRIA: Treball social en l'àmbit de la salut mental MÒDUL: XVII. Optatvitat PROFESSOR/A RESPONSABLE:

Más detalles

Taula de Planificació Docent de Psicologia i Habilitats Comunicatives

Taula de Planificació Docent de Psicologia i Habilitats Comunicatives PSICOLOGIA I HABILITATS COMUNICATIVES Codi 102704 Matèria Psicologia i Habilitats Comunicatives Curs 2011-2012 Idioma Crèdits Crèdits ECTS 9 Hores d'estudi Facultat Infermeria Departament Infermeria Titulació

Más detalles

SIN - Sistemes d'informació

SIN - Sistemes d'informació Unitat responsable: 860 - EEI - Escola d'enginyeria d'igualada Unitat que imparteix: 860 - EEI - Escola d'enginyeria d'igualada Curs: Titulació: 2017 GRAU EN ENGINYERIA EN ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL (Pla

Más detalles

Didàctica de l Educació Infantil. Programació d aula PROGRAMACIÓ D AULA

Didàctica de l Educació Infantil. Programació d aula PROGRAMACIÓ D AULA Programació d aula Didàctica de l Educació Infantil PROGRAMACIÓ D AULA 1 Programació d aula L educador infantil OBJECTIUS Identificar les competències de l educador. Determinar les atribucions adscrites

Más detalles

PSICOLOGIA I HABILITATS COMUNICATIVES

PSICOLOGIA I HABILITATS COMUNICATIVES PSICOLOGIA I HABILITATS COMUNICATIVES Codi 102704 Matèria Psicologia i Habiliats Comunicatives Curs 2010-2011 Idioma Crèdits Crèdits ECTS 9 Hores d'estudi Facultat Infermeria Departament Infermeria Titulació

Más detalles

Titulació/titulacions Titulació Centre Curs Període Grau Periodisme Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació

Titulació/titulacions Titulació Centre Curs Període Grau Periodisme Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació FITXA IDENTIFICATIVA Dades de l'assignatura Codi 33391 Nom Medicaments i societat / Medicina i salut Cicle Grau Crèdits ECTS 4.5 Curs acadèmic 2017-2018 Titulació/titulacions Titulació Centre Curs Període

Más detalles

Instrumentació Bàsica

Instrumentació Bàsica Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2018 205 - ESEIAAT - Escola Superior d'enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa 710 - EEL - Departament d'enginyeria

Más detalles

DSREAHABIL - Deficiència Visual Severa: Rehabilitació

DSREAHABIL - Deficiència Visual Severa: Rehabilitació Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2017 370 - FOOT - Facultat d'òptica i Optometria de Terrassa 731 - OO - Departament d'òptica i Optometria MÀSTER UNIVERSITARI EN

Más detalles

EC - Enginyeria Comercial

EC - Enginyeria Comercial Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2015 295 - EEBE - Escola d'enginyeria de Barcelona Est 717 - EGE - Departament d'expressió Gràfica a l'enginyeria GRAU EN ENGINYERIA

Más detalles

Estudi: ADE Codi: Curs: tercer o quart Trimestre: Primer Nombre de crèdits ECTS: 5 Hores de dedicació de l estudiant: 125 Llengua: Català

Estudi: ADE Codi: Curs: tercer o quart Trimestre: Primer Nombre de crèdits ECTS: 5 Hores de dedicació de l estudiant: 125 Llengua: Català Plà d activitat docent Auditoria Estudi: ADE Codi: 21919 Curs: tercer o quart Trimestre: Primer Nombre de crèdits ECTS: 5 Hores de dedicació de l estudiant: 125 Llengua: Català 1 1. PRESENTACIÓ i OBJECTIUS

Más detalles

Contractació i Comerç Internacional

Contractació i Comerç Internacional Unitat responsable: 310 - EPSEB - Escola Politècnica Superior d'edificació de Barcelona Unitat que imparteix: 732 - OE - Departament d'organització d'empreses Curs: Titulació: 2018 MÀSTER UNIVERSITARI

Más detalles

Titulació/titulacions Titulació Centre Curs Període Grau de Fisioteràpia Facultat de Fisioteràpia 2 Primer quadrimestre

Titulació/titulacions Titulació Centre Curs Període Grau de Fisioteràpia Facultat de Fisioteràpia 2 Primer quadrimestre FITXA IDENTIFICATIVA Dades de l'assignatura Codi 33018 Nom Fisioteràpia comunitària i salut pública Cicle Grau Crèdits ECTS 4.5 Curs acadèmic 2017-2018 Titulació/titulacions Titulació Centre Curs Període

Más detalles

LD - Lideratge i Direcció

LD - Lideratge i Direcció Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2017 295 - EEBE - Escola d'enginyeria de Barcelona Est 732 - OE - Departament d'organització d'empreses GRAU EN ENGINYERIA ELÈCTRICA

Más detalles

Dret d'empresa

Dret d'empresa Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2017 205 - ESEIAAT - Escola Superior d'enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa 732 - OE - Departament d'organització

Más detalles

MATFIN - Matemàtiques Financeres

MATFIN - Matemàtiques Financeres Unitat responsable: 801 - EUNCET - Centre Universitari Euncet Unitat que imparteix: 801 - EUNCET - Centre Universitari Euncet Curs: Titulació: 2014 GRAU EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES (Pla 2009).

Más detalles

Guia docent de l assignatura Dret

Guia docent de l assignatura Dret Guia docent de l assignatura Dret I. IDENTIFICACIÓ Nom de l assignatura: Introducció al Dret Codi: 103725 Titulació: Grau de Direcció Hotelera Curs acadèmic: 2016-2017 Tipus d assignatura: FB Crèdits ECTS:

Más detalles

PSICOLOGIA DELS GRUPS I DE LES ORGANITZACIONS

PSICOLOGIA DELS GRUPS I DE LES ORGANITZACIONS SICOLOGIA DELS GRUS I DE LES ORGANITZACIONS 2017-18 GUIA DOCENT SICOLOGIA DELS GRUS I DE LES ORGANITZACIONS Coordinació: TEJADA GALLARDO, CLAUDIA Any acadèmic 2017-18 SICOLOGIA DELS GRUS I DE LES ORGANITZACIONS

Más detalles

AVALUACIÓ DE LES PRÀCTIQUES EXTERNES CURRICULARS DEL MÀSTER EN CIÈNCIES ACTUARIALS I FINANCERES

AVALUACIÓ DE LES PRÀCTIQUES EXTERNES CURRICULARS DEL MÀSTER EN CIÈNCIES ACTUARIALS I FINANCERES AVALUACIÓ DE LES PRÀCTIQUES EXTERNES CURRICULARS DEL MÀSTER EN CIÈNCIES ACTUARIALS I FINANCERES Les característiques pròpies d aquesta assignatura fan que no hi hagi distinció entre avaluació continuada

Más detalles

Grau d Educació Primària

Grau d Educació Primària Grau d Educació Primària Curs 2011-2012 MÒDUL: Ensenyament i aprenentatge de la matemàtica MATÈRIA: Tractament de la Informació, Atzar i Probabilitat CODI: 100813 CURS: Tercer CRÈDITS ECTS: 6 crèdits SEMESTRE:

Más detalles

Màster en Psicopedagogia

Màster en Psicopedagogia Màster en Psicopedagogia Curs 2012-2013 MATÈRIA: CODI: 14459 Dinàmica i gestió fr grups i d'equips CURS: Primer CRÈDITS ECTS: 5 crèdits SEMESTRE: 2n TIPUS DE MATÈRIA: Optativa IDIOMA: Català / Castellà

Más detalles

HD - Habilitats Directives

HD - Habilitats Directives Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2017 295 - EEBE - Escola d'enginyeria de Barcelona Est 732 - OE - Departament d'organització d'empreses GRAU EN ENGINYERIA ELÈCTRICA

Más detalles

Estudi: ADE. Codi: Curs: tercer o quart Trimestre: Primer Nombre de crèdits ECTS: 5 Hores de dedicació de l estudiant: 125 Llengua: Català

Estudi: ADE. Codi: Curs: tercer o quart Trimestre: Primer Nombre de crèdits ECTS: 5 Hores de dedicació de l estudiant: 125 Llengua: Català Plà d activitat docent Auditoria Estudi: ADE Codi: 21919 Curs: tercer o quart Trimestre: Primer Nombre de crèdits ECTS: 5 Hores de dedicació de l estudiant: 125 Llengua: Català 1 1. PRESENTACIÓ i OBJECTIUS

Más detalles

ROBAS - Robòtica Bàsica

ROBAS - Robòtica Bàsica Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2018 205 - ESEIAAT - Escola Superior d'enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa 707 - ESAII - Departament

Más detalles

Protocols de tutoria acadèmica per a tutors/es acadèmics. Pla d Acció Tutorial

Protocols de tutoria acadèmica per a tutors/es acadèmics. Pla d Acció Tutorial Protocols de tutoria acadèmica per a tutors/es acadèmics Pla d Acció Tutorial Índex I. INTRODUCCIÓ...3 2. PROPOSTA DE SEQÜÈNCIA DES DEL PUNT DE VISTA DEL TUTOR...0 Alumnes de 1er curs...0 Alumnes en fase

Más detalles

Curs Professor: Luis Aguilar Hernández

Curs Professor: Luis Aguilar Hernández Curs 2015-2016 Professor: Luis Aguilar Hernández GUIA DOCENT DE L ASSIGNATURA DADES INICIALS D IDENTIFICACIÓ Nom de l assignatura: Formació i desenvolupament professional docent: formació del professorat

Más detalles

Titulació/titulacions Titulació Centre Curs Període Grau de Matemàtiques Facultat de Ciències Matemàtiques 1 Primer quadrimestre

Titulació/titulacions Titulació Centre Curs Període Grau de Matemàtiques Facultat de Ciències Matemàtiques 1 Primer quadrimestre FITXA IDENTIFICATIVA Dades de l'assignatura Codi 34148 Nom Matemàtica bàsica Cicle Grau Crèdits ECTS 6.0 Curs acadèmic 2017 2018 Titulació/titulacions Titulació Centre Curs Període 1107 Grau de Matemàtiques

Más detalles

Màster de Formació del Professorat d Educació Secundària Obligatòria (ESO), Batxillerat (BTX), Formació Professional (FP) i Ensenyament d Idiomes (EI)

Màster de Formació del Professorat d Educació Secundària Obligatòria (ESO), Batxillerat (BTX), Formació Professional (FP) i Ensenyament d Idiomes (EI) Màster de Formació del Professorat d Educació Secundària Obligatòria (ESO), Batxillerat (BTX), Formació Professional (FP) i Ensenyament d Idiomes (EI) Aquest màster forma part del Programa Oficial de Postgrau

Más detalles

FORMACIÓ BÀSICA PER LA QUALIFICACIÓ DELS PROFESSIONALS VALORADORS DE LA SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

FORMACIÓ BÀSICA PER LA QUALIFICACIÓ DELS PROFESSIONALS VALORADORS DE LA SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA ... FORMACIÓ BÀSICA PER LA QUALIFICACIÓ DELS PROFESSIONALS VALORADORS DE LA SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA Pàgina 1 1. JUSTIFICACIÓ Aquest curs pretén formar als professionals amb els coneixements i procediments

Más detalles

Grau en Infermeria - Pla d Estudis 1821 ITINERARI CURRICULAR DE PRIMER CURS

Grau en Infermeria - Pla d Estudis 1821 ITINERARI CURRICULAR DE PRIMER CURS Guia docent del grau en FACULTAT D INFERMERIA PRIMER CURS 2014-15 Grau en - Pla d Estudis 1821 ITINERARI CURRICULAR DE PRIMER CURS CODI ASSIGNATURA CRÈDIT S PROFESSOR RESPONSABLE DEPARTAMENT ASSIGNATURES

Más detalles

Utilitzar el coneixement de les millors pràctiques per revisar i actualitzar els propis coneixements.

Utilitzar el coneixement de les millors pràctiques per revisar i actualitzar els propis coneixements. UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ TITULACIÓ: Grau en Treball Social CODI: 101702 MATÈRIA: Psicologia MÒDUL: III. Psicologia PROFESSOR/A RESPONSABLE: Enric Lletjós EQUIP DOCENT: Enric

Más detalles

MTCD - Màrqueting, Tecnologia i Competències Directives a l'empresa

MTCD - Màrqueting, Tecnologia i Competències Directives a l'empresa Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2016 230 - ETSETB - Escola Tècnica Superior d'enginyeria de Telecomunicació de Barcelona 732 - OE - Departament d'organització d'empreses

Más detalles

Ciència i Tecnologia del Medi Ambient

Ciència i Tecnologia del Medi Ambient Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2018 205 - ESEIAAT - Escola Superior d'enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa 758 - EPC - Departament d'enginyeria

Más detalles

CODI: MATÈRIA: Organització de l'espai Escolar, Materials i Habilitats Docents II

CODI: MATÈRIA: Organització de l'espai Escolar, Materials i Habilitats Docents II UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ TITULACIÓ: Grau en Educació Infantil CODI: 100710 MATÈRIA: Organització de l'espai Escolar, Materials i Habilitats Docents II MÒDUL: V. Organització

Más detalles

Marta Sitges (Departament de Medicina, Universitat de Barcelona, Servei de

Marta Sitges (Departament de Medicina, Universitat de Barcelona, Servei de Facultat de Medicina PLA DOCENT DE L ASSIGNATURA DADES GENERALS Nom de l assignatura: Resonància Magnètica Cardíaca Codi: 571983 Tipus : Optativa Comú Impartició: Dijous de 8 a 9 h. Aula Claude Bernard.

Más detalles

FONMQT - Fonaments de Màrqueting

FONMQT - Fonaments de Màrqueting Unitat responsable: 801 - EUNCET - Centre Universitari Euncet Unitat que imparteix: 801 - EUNCET - Centre Universitari Euncet Curs: Titulació: 2014 GRAU EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES (Pla 2009).

Más detalles

CDLEAT - Càlcul i Disseny de Línies Elèctriques d'alta Tensió

CDLEAT - Càlcul i Disseny de Línies Elèctriques d'alta Tensió Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2017 205 - ESEIAAT - Escola Superior d'enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa 709 - EE - Departament d'enginyeria

Más detalles

240PE002 - Smart Moto Challenge

240PE002 - Smart Moto Challenge Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2018 240 - ETSEIB - Escola Tècnica Superior d'enginyeria Industrial de Barcelona 710 - EEL - Departament d'enginyeria Electrònica

Más detalles

VPC - Visió per Computador

VPC - Visió per Computador Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2016 205 - ESEIAAT - Escola Superior d'enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa 739 - TSC - Departament de

Más detalles

Prevenció de Riscos Laborals

Prevenció de Riscos Laborals Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2018 205 - ESEIAAT - Escola Superior d'enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa 732 - OE - Departament d'organització

Más detalles

Màster de Formació del Professorat d Educació Secundària Obligatòria (ESO), Batxillerat (BTX), Formació Professional (FP) i Ensenyament d Idiomes (EI)

Màster de Formació del Professorat d Educació Secundària Obligatòria (ESO), Batxillerat (BTX), Formació Professional (FP) i Ensenyament d Idiomes (EI) Màster de Formació del Professorat d Educació Secundària Obligatòria (ESO), Batxillerat (BTX), Formació Professional (FP) i Ensenyament d Idiomes (EI) Aquest màster forma part del Programa Oficial de Postgrau

Más detalles

Màster de Formació del Professorat d Educació Secundària Obligatòria (ESO), Batxillerat (BTX), Formació Professional (FP) i Ensenyament d Idiomes (EI)

Màster de Formació del Professorat d Educació Secundària Obligatòria (ESO), Batxillerat (BTX), Formació Professional (FP) i Ensenyament d Idiomes (EI) Màster de Formació del Professorat d Educació Secundària Obligatòria (ESO), Batxillerat (BTX), Formació Professional (FP) i Ensenyament d Idiomes (EI) Aquest màster forma part del Programa Oficial de Postgrau

Más detalles

MÀSTER EN ENSENYAMENT D ESPANYOL/CATALÀ PER A IMMIGRANTS Universitat de Lleida - Curs

MÀSTER EN ENSENYAMENT D ESPANYOL/CATALÀ PER A IMMIGRANTS Universitat de Lleida - Curs Matèria: Disseny curricular, programació i elaboració de materials 1. DESCRIPCIÓ i CONTEXTUALITZACIÓ S estudiaran els diferents corrents teòrics i les tècniques per a planificar l ensenyament/aprenentatge

Más detalles

SEMINARI DE COORDINACIÓ LIC DE CENTRE CURS

SEMINARI DE COORDINACIÓ LIC DE CENTRE CURS SEMINARI DE COORDINACIÓ LIC DE CENTRE CURS 2018-19 Sessions del seminari i horari: DE 11:30 H A 13:30 SALA D ACTES DEL SERVEI EDUCATIU ACREDITACIÓ : 15 HORES ( 10 presencials + 5 treball en el centre presentació

Más detalles

DSCPEIA - Disseny de Sistemes per al Control de Processos

DSCPEIA - Disseny de Sistemes per al Control de Processos Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2018 295 - EEBE - Escola d'enginyeria de Barcelona Est 707 - ESAII - Departament d'enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica

Más detalles

Economia del medi ambient i de la qualitat (21814)

Economia del medi ambient i de la qualitat (21814) Facultat de Dret Grau en Relacions Laborals Pla docent de l assignatura Economia del medi ambient i de la qualitat (21814) Curs 2015-2016 Economia del medi ambient i de la qualitat (21814) Titulació/estudi:

Más detalles

FONAMENTS DE FISIOTERÀPIA 1

FONAMENTS DE FISIOTERÀPIA 1 FONAMENTS DE FISIOTERÀPIA 1 Codi 102709 Matèria FONAMENTS DE FISIOTERAPIA 1 Curs 2011-2012 Idioma Crèdits Crèdits ECTS 6 Hores d'estudi Facultat Infermeria Departament Infermeria Titulació Grau en Fisioteràpia

Más detalles

7a edició Premis de Recerca Fundació Conviure

7a edició Premis de Recerca Fundació Conviure 7a edició Premis de Recerca Fundació Conviure [MUTUAM continua el seu compromís amb la promoció de la recerca relacionada amb la gerontologia clínica i l atenció sociosanitària amb aquesta convocatòria

Más detalles

GAIA - Gestió Ambiental en la Indústria Alimentària

GAIA - Gestió Ambiental en la Indústria Alimentària Unitat responsable: 390 - ESAB - Escola Superior d'agricultura de Barcelona Unitat que imparteix: 745 - EAB - Departament d'enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia Curs: Titulació: 2018 GRAU EN ENGINYERIA

Más detalles

IIEIA - Informàtica Industrial

IIEIA - Informàtica Industrial Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2018 295 - EEBE - Escola d'enginyeria de Barcelona Est 707 - ESAII - Departament d'enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica

Más detalles

Guia docent. Identificació de l'assignatura. Professors. Contextualització. Requisits. Recomanables. Competències. Específiques.

Guia docent. Identificació de l'assignatura. Professors. Contextualització. Requisits. Recomanables. Competències. Específiques. 8, 1S, GEAM Identificació de l'assignatura Assignatura 22455 - Mecanització Agrària Crèdits 2,4 de presencials (60 hores) 3,6 de no presencials (90 hores) 6 de totals (150 hores). 8, 1S, GEAM (Campus Extens)

Más detalles

ESCI-M6O37 - Estructures i Construccions Industrials

ESCI-M6O37 - Estructures i Construccions Industrials Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2017 340 - EPSEVG - Escola Politècnica Superior d'enginyeria de Vilanova i la Geltrú 737 - RMEE - Departament de Resistència de

Más detalles

TEORIA I TÈCNICA DE LA FOTOGRAFIA

TEORIA I TÈCNICA DE LA FOTOGRAFIA TEORIA I TÈCNICA DE LA FOTOGRAFIA Fitxa de l assignatura Identificació 1. Nom de l assignatura Teoria i Tècnica de la Fotografia 2. Àrea CAP Titulació Publicitat i Relacions Públiques 3. Tipus Troncal

Más detalles

Titulació/titulacions Titulació Centre Curs Període Grau d' Història de l'art Facultat de Geografia i Història 2 Primer quadrimestre

Titulació/titulacions Titulació Centre Curs Període Grau d' Història de l'art Facultat de Geografia i Història 2 Primer quadrimestre FITXA IDENTIFICATIVA Dades de l'assignatura Codi 33882 Nom Història de l'art bizantí i islàmic Cicle Grau Crèdits ECTS 6.0 Curs acadèmic 2017-2018 Titulació/titulacions Titulació Centre Curs Període 1006

Más detalles

Guia docent de l assignatura Recursos territorials turístics

Guia docent de l assignatura Recursos territorials turístics Guia docent de l assignatura Recursos territorials turístics 1. IDENTIFICACIÓ Nom de l assignatura: Recursos Territorials Turístics Codi: 101195 Titulació: Grau de Turisme Curs acadèmic: 2018-2019 Tipus

Más detalles

Control i automatització per a l ús eficient de l energia (A omplir pel centre) Crèdits ECTS: 5

Control i automatització per a l ús eficient de l energia (A omplir pel centre) Crèdits ECTS: 5 Nom assignatura: Control i automatització per a l ús eficient de l energia Codi: (A omplir pel centre) Crèdits ECTS: 5 Idioma d impartició: Català/Castellà Unitat responsable: 709 Departament: Enginyeria

Más detalles

Itinerari en Direcció de Recursos Humans i Desenvolupament del Talent a les organitzacions de salut

Itinerari en Direcció de Recursos Humans i Desenvolupament del Talent a les organitzacions de salut Itinerari en Direcció de Recursos Humans i Desenvolupament del Talent a les organitzacions de salut Itinerari formatiu i Diploma Itinerari formatiu semipresencial, amb una estructura modul lar, que permetria

Más detalles

Grau en Infermeria - Pla d estudis 1820 ITINERARI CURRICULAR DE PRIMER CURS

Grau en Infermeria - Pla d estudis 1820 ITINERARI CURRICULAR DE PRIMER CURS FACULTAT D INFERMERIA PRIMER CURS 2014-15 Grau en Infermeria - Pla d estudis 1820 ITINERARI CURRICULAR DE PRIMER CURS PROFESSOR CODI ASSIGNATURA CRÈDITS RESPONSABLE ASSIGNATURES ANUALS DEPARTAMENT 18204101

Más detalles

Titulació/titulacions Titulació Centre Curs Període Grau d' Història de l'art Facultat de Geografia i Història 3 Segon quadrimestre

Titulació/titulacions Titulació Centre Curs Període Grau d' Història de l'art Facultat de Geografia i Història 3 Segon quadrimestre FITXA IDENTIFICATIVA Dades de l'assignatura Codi 33898 Nom Història de l'art i professionalització Cicle Grau Crèdits ECTS 6.0 Curs acadèmic 2017-2018 Titulació/titulacions Titulació Centre Curs Període

Más detalles

Universitat de les Illes Balears

Universitat de les Illes Balears ny acadèmic 2010-11 valuació a l'àrea de LL. i Lit.Cat/ 21, N, Eivissa Identificació de l'assignatura valuació a l'àrea de LL. i Lit.Cat/ Ll. i Lit. Cast. Crèdits 1.36 presencials (34 Hores) 3.64 no presencials

Más detalles

Família i Escola Junts X l educació

Família i Escola Junts X l educació Presentació del web Família i Escola Junts X l educació Amb la col laboració del Departament de Benestar Social i Família i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 15 de setembre de 2011

Más detalles

MIEU - Materials Intel ligents i Experiència d'usuari

MIEU - Materials Intel ligents i Experiència d'usuari Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2018 205 - ESEIAAT - Escola Superior d'enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa 717 - EGE - Departament d'expressió

Más detalles

Introducció a la Psicologia (20633)

Introducció a la Psicologia (20633) Facultat de Dret Grau en Relacions Laborals Pla docent de l assignatura Introducció a la Psicologia (20633) Curs 2015-2016 Introducció a la Psicologia (20633) Nom de l'assignatura: Introducció a la Psicologia.

Más detalles

FORMACIÓ BÀSICA PER LA QUALIFICACIÓ DELS PROFESSIONALS AVALUADORS DE LA SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

FORMACIÓ BÀSICA PER LA QUALIFICACIÓ DELS PROFESSIONALS AVALUADORS DE LA SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA ... FORMACIÓ BÀSICA PER LA QUALIFICACIÓ DELS PROFESSIONALS AVALUADORS DE LA SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA FORMACIÓ CONTINUADA 2018 Pàgina 1 1. JUSTIFICACIÓ Aquest curs pretén formar els professionals amb els

Más detalles

Projecte de Sistemes Elèctrics amb Energies Renovables

Projecte de Sistemes Elèctrics amb Energies Renovables Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2018 205 - ESEIAAT - Escola Superior d'enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa 709 - EE - Departament d'enginyeria

Más detalles

AVALUACIÓ, DIAGNÒSTIC I INTERVENCIÓ PSICOLÒGICA

AVALUACIÓ, DIAGNÒSTIC I INTERVENCIÓ PSICOLÒGICA GUIA DOCENT AVALUACIÓ, DIAGNÒSTIC I INTERVENCIÓ PSICOLÒGICA EN LA VELLESA Coordinació: RIBES CASTELLS, RAMONA ANA Any acadèmic 2016-17 Informació general de l'assignatura Denominació AVALUACIÓ, DIAGNÒSTIC

Más detalles

Codi Tipus Curs/Semestre Crèdits. - Entendre el concepte de programa com a implementació d un algorisme genèric.

Codi Tipus Curs/Semestre Crèdits. - Entendre el concepte de programa com a implementació d un algorisme genèric. Llenguatges de programació Codi Tipus Curs/Semestre Crèdits 24965 Troncal Semestral 1er / 1er 4,5 Objectius Competències específiques Coneixements - Entendre el concepte de programa com a implementació

Más detalles

Estructura general i organització del pla d estudis: Càrrega lectiva global: 60 crèdits ECTS. Assignatures Obligatòries 43. Assignatures Optatives

Estructura general i organització del pla d estudis: Càrrega lectiva global: 60 crèdits ECTS. Assignatures Obligatòries 43. Assignatures Optatives Pla d estudis 1. PLA D ESTUDIS Estructura general i organització del pla d estudis: Càrrega lectiva global: 60 crèdits ECTS Tipus de matèria Crèdits ECTS Assignatures Obligatòries 43 Assignatures Optatives

Más detalles

COMPF1 - Comptabilitat Financera I

COMPF1 - Comptabilitat Financera I Unitat responsable: 801 - EUNCET - Centre Universitari Euncet Unitat que imparteix: 801 - EUNCET - Centre Universitari Euncet Curs: Titulació: 2013 GRAU EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES (Pla 2009).

Más detalles

GUIA DOCENT. Introducció a la Geografia Física. I.- DADES INICIALS D'IDENTIFICACIÓ. Nom de l'assignatura: Introducció a la Geografia Física

GUIA DOCENT. Introducció a la Geografia Física. I.- DADES INICIALS D'IDENTIFICACIÓ. Nom de l'assignatura: Introducció a la Geografia Física GUIA DOCENT Introducció a la Geografia Física. I.- DADES INICIALS D'IDENTIFICACIÓ Nom de l'assignatura: Introducció a la Geografia Física Caràcter: Troncal Titulació: Geografia Cicle: 1er Departament:

Más detalles

TFGEN - Treball de Fi de Grau

TFGEN - Treball de Fi de Grau Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2018 295 - EEBE - Escola d'enginyeria de Barcelona Est 710 - EEL - Departament d'enginyeria Electrònica GRAU EN ENGINYERIA DE L'ENERGIA

Más detalles

GQSA - Gestió de la Qualitat i Seguretat Alimentària

GQSA - Gestió de la Qualitat i Seguretat Alimentària Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2018 390 - ESAB - Escola Superior d'agricultura de Barcelona 745 - EAB - Departament d'enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia

Más detalles

DIB - Disseny d'instal lacions per a Biosistemes

DIB - Disseny d'instal lacions per a Biosistemes Unitat responsable: 390 - ESAB - Escola Superior d'agricultura de Barcelona Unitat que imparteix: 745 - EAB - Departament d'enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia Curs: Titulació: 2018 GRAU EN ENGINYERIA

Más detalles

MÀSTER EN ENSENYAMENT D ESPANYOL/CATALÀ PER A IMMIGRANTS Universitat de Lleida - Curs

MÀSTER EN ENSENYAMENT D ESPANYOL/CATALÀ PER A IMMIGRANTS Universitat de Lleida - Curs Matèria: Disseny curricular, programació i elaboració de materials 1. DESCRIPCIÓ i CONTEXTUALITZACIÓ S estudiaran els diferents corrents teòrics i les tècniques per a planificar l ensenyament/aprenentatge

Más detalles

DSREAHABIL - Deficiència Visual Severa: Rehabilitació

DSREAHABIL - Deficiència Visual Severa: Rehabilitació Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2018 370 - FOOT - Facultat d'òptica i Optometria de Terrassa 731 - OO - Departament d'òptica i Optometria MÀSTER UNIVERSITARI EN

Más detalles

PAM - Programació d'aplicacions Multimèdia

PAM - Programació d'aplicacions Multimèdia Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2018 230 - ETSETB - Escola Tècnica Superior d'enginyeria de Telecomunicació de Barcelona 701 - AC - Departament d'arquitectura de

Más detalles

CURS D ESTIU EL LLENGUATGE DEL COS: postura, consciència, intel ligència corporal

CURS D ESTIU EL LLENGUATGE DEL COS: postura, consciència, intel ligència corporal CURS D ESTIU EL LLENGUATGE DEL COS: postura, consciència, intel ligència corporal Del 6 al 9 de juliol de 2015 16 hores lectives PRESENTACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL CURS L objectiu del curs és adquirir les

Más detalles

PLA D ACCIÓ TUTORIAL ESCOLA UNIVERSITÀRIA CETA

PLA D ACCIÓ TUTORIAL ESCOLA UNIVERSITÀRIA CETA PLA D ACCIÓ TUTORIAL ESCOLA UNIVERSITÀRIA CETA Introducció El Pla d acció tutorial consisteix en una gestió de la formació integral de l alumnat que es du a terme mitjançant tutories. En particular, es

Más detalles

GRAU DE NHD CURS

GRAU DE NHD CURS 1 GRAU DE NHD CURS 2018-19 INFORMACIÓ PER A LA INSCRIPCIÓ ALS GRUPS DE PRÀCTIQUES - AUTOMATRÍCULA La programació detallada de totes les assignatures (teoria, seminaris, tallers, pràctiques de laboratori,

Más detalles

Ensenyament i Aprenentatge de les ciències experimentals I. MÒDUL: Ensenyament i Aprenentatge de les ciències experimentals I

Ensenyament i Aprenentatge de les ciències experimentals I. MÒDUL: Ensenyament i Aprenentatge de les ciències experimentals I UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ TITULACIÓ: Grau en Educació Primària CODI: 0806 MATÈRIA: Ensenyament i Aprenentatge de les ciències experimentals I MÒDUL: Ensenyament i Aprenentatge

Más detalles

Introducció a la llengua francesa

Introducció a la llengua francesa Introducció a la llengua francesa 103321 1. Dades de l assignatura Nom de l assignatura Introducció a la llengua francesa Codi 103321 Crèdits ECTS Curs i període en el que s imparteix Horari Lloc on s

Más detalles

Oferta Formativa CFA Canovelles Curs Blocs Ensenyament Matí Tarda Vespre Català Ensenyaments inicials i

Oferta Formativa CFA Canovelles Curs Blocs Ensenyament Matí Tarda Vespre Català Ensenyaments inicials i Oferta Formativa CFA Canovelles Curs 2013-14 Blocs Ensenyament Matí Tarda Vespre Català 2 1 1 Ensenyaments inicials i Castellà 2 1 1 Anglès 1 1 1 bàsics COMPETIC inicial 1 1 1 CFI nivell 1 1 1 1 Formació

Más detalles