7.8 Categoria: Intercambio de Informacion y Software

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "7.8 Categoria: Intercambio de Informacion y Software"

Transcripción

1 1012 V ^M^k Ministri d flh Trabaj, Empl \^5^ y Sguridad Scial " Ail d Hmnaj al Almirant Guillrm BrvKn, n l Bicntnari dl Cmbat Vrsidn: FINAL Naval d Mntvid" Pliticas d Sguridad d la Infrmacidn Fcha Emisidn: Pdgina: 63 d 125 mdquinas d fax Dfinicins a cnsidrar En ls prcdimints s ntmplard l siguint: sdl prmitir accss al prsnal dbidamnt autrizad, mantnr un rgistr frmal d las prsnas autrizadas a rcibir nviar dats, garantizar qu ls dats d ntrada stdn cmplts y crrspndn cn las dfinicins stablcidas, garantizar qu l prcsamint s llva a cab crrctamnt, y qu las salidas sn validadas, prtgr ls dats n spra (clas) y n mmrias tmprals (p. j.: n cach), Cntrl: Sguridad d la Dcumntacin dl Sistma La infrmacidn dcumntada d ls sistmas infrmdtics db tratars cm d us rstringid cnfidncial. Ls accss srdn autrizads pr cada Rspnsabl Primari a carg d la infrmacidn qu crrspnda, implmntads pr l Rspnsabl d Infrmdtica, y vrificads p l Rspnsabl d Sguridad d la Infrmacidn, sgun crrspnda. S dbn cnsidrar ls siguints rcauds para su prtccidn: almacnar la dcumntacidn d ls sistmas n frma sgura, autrizar l accs a la dcumntacidn d ls sistmas al prsnal strictamnt ncsari. 7.8 Catgria: Intrcambi d Infrmacin y Sftwar Objtiv El intrcambi d infrmacidn y sftwar, dntr dl MTEySS y cn cualquir tra ntidad xtrna, db fctuars n cndicins sguras. El intrcambi d infrmacidn y/ sftwar db basars n aurds frmals d intrcambi, n lina cn las pliticas d sguridad stablcidas, y cn la lgislacidn prtinnt vr Capitul 12 Cumplimint). S dbn stablcr ls prcdimints y stdndars para prtgr la infrmacidn y ls mdis fisics qu cntin la infrmacidn n trdnsit Cntrl: Prcdimints y cntrls d intrcambi d la infrmacin S stablcrdn prcdimints y cntrls frmals para prtgr l intrcambi d dats, a travds d ls distints mdis d cmunicacidn (Vr Capitul Cntrl: Cmprmiss d cnfidncialidad v Cntrl: Risas rlacinads cn arups xtrns) S dbrd cnsidrar l siguint: prtgr a la infrmacidn cntra intrcpcidn, cpiad mdificacidn n autrizads, dircidn d nvi rcpcidn rrdnas, y dstruccidn n planiflada, dtccidn y prtccidn cntra cddig malicis intrducid durant l us d cmunicacins lctrdnicas, dfinicidn d rquisits d us aptabl d las cmunicacins lctrdnicas, dfinicidn d pautas d us sgur d las cmunicacins inaldmbricas, rspnsabilidads d us, pr part dl prsnal, rganizains xtrnas y/ cntratistas qu accdan a la infrmacidn y/ rcurss dl MTEySS, p. j: n utilizar las instalacins dl Organism para hstigar y/ difamar, n prducir blqus intrfrncia sbr ls accss fisics Idgics, Pliticas d Sguridad d la Infrmacin - Pagina 63 d 125

2 1012 ^'d ^ H k Ministri d JHB Tratiaj, Empl \^5^ y Sguridad Scial " Afl d Hmnaj al Almirant Guillrm Brwn, n l Bicntnari dl Cmbat Vrsidn: FINAL Naval d Mntvid" Pliticas d Sguridad d la Infrmacidn Fcha Emisidn: Pagina: 54 d n fctuar suplantacidn rb d idntidad, n fctuar nvi d cadnas d mnsajs d crr sin autrizacidn, n fctuar cmpras pr mdis lctrdnlcs, cuand stas n stn autrizadas pr un Rspnsabl Primari, n fctuar cmunicacins a rds scials cuand stas tngan fins prsnals n autrizads, cncintizacidn al prsnal, rganizains xtrnas y/ cntratistas, cuand crrspnda, sbr las prcaucins qu dbn tmar a la hra d transmitir infrmacidn dl MTEySS, us d tdcnicas criptgrdficas para prtgr la cnfidncialidad, intgridad y la autnticidad d la infrmacidn, cuand crrspnda Cntrl: Aurds d Intrcambi d Infrmacin y Sftwar Ls aurds para intrcambi d dats ntr l MTEySS y tras rganizains dbn spcificar l grad d snsibilidad y las cnsidracins d sguridad sbr infrmacidn invlucrada. S tndrdn n cunta ls siguints aspcts: prcdimints y rspnsabilidads n las gstins d cntrl y ntifiacidn d transmisins, nvis y rcpcins, nrmas y cntrls tdcnis para la transmisidn, la cnfidncialidad, la intgridad y la autnticidad d la infrmacidn transmitida, p. j.: mpl d criptgrafia y/ firma digital, pautas para la idntificacidn y la validacidn dl prstadr d cmunicacins, rspnsabilidads y bligains, autrizada d dats, prcss d rsguard y rcupr d la infrmacidn transmitida, n cas d pdrdida, xpsicidn divulgacidn n aurd sbr l mpl d un sistma cmun, para l rtulad d infrmacidn clasificada, garantizand qu l significad d ls rdtuls sa inmdiatamnt cmprndid y qu la infrmacidn sa adcuadamnt prtgida, tdrmins y cndicins d licncia, uand s suministra sftwar, rquisits us y prpidad d la infrmacidn qu s suministra, nrmas tdcnicas para la grabacidn y lctura d la infrmacidn y dl sftwar Cntrl: Sguridad d ls Mdis n Transit Ls prcdimints d transprt, mdiant nvi pstal srvicis d mnsajria, d mdis infrmatics ntr difrnts punts dbn cntmplar: vrificacidn d cnfiabllidad d ls mdis d nvi pstal sn/icis d mnsajria. El Rspnsabl Primari dtrminard l srvici a utilizar, tmand m bas la criticidad d la infrmacidn a transmitir, mbalaj adcuad para nvis a travs d srvicis pstals d mnsajria. S sgulrdn las spcificacins d ls fabricants prvdrs, cntrls spcials, cuand rsult ncsari. Entr ls jmpls s incluyn: us d nvltris y/ rcipints adcuads al tip d infrmacidn qu s transfrma (p. j.: cajas spcials para l transprt d mdis qu s nvian a guarda xtrna), ntrga n man, n vrificacidn dl rmitnt y cnstancia d rcpcidn, mbalaj a pruba d aprtura n autrizada, garantizand qu puda dttars cualquir intnt d accs fallid. Pliticas d Sguridad d la Infrmacin - Pagina 64 d 125

3 '. t.-^ ^ ^ Ministri d flm Trabaj, Empl ^^^ y Sguridad Scial " Aft d Hmnai al Almirant Guillrm Brwn, n l Bicntnan dl Cmbat Vrsidn: FINAL Naval d Mntvid" Pliticas d Sguridad d ia Infrmacidn Fcha Emisidn: Pagina: 65 d 125 n cass xcpcinals, fraccinar ls nvis n mds d una ntrga, mpland difrnts rutas Cntrl: Sguridad d la Mnsajria La mnsajria lctrdnica, tal cm l crr lctrdnic (-mail, dl inglds), l intrcambi d dats lctrdnlcs (EDI, pr sus siglas n inglds), la mnsajria instantdna {chat, dl ingls) y las rds scials, jugan un muy imprtant rl n las cmunicacins d tda rganizacidn. A difrncia d ls mnsajs n papl, ls risgs n las cmunicacins basadas n mnsajria lctrdnica tinn cardctr critic para l MTEySS. Para l cas dl crr lctrdnic aplicad n l MTEySS, vr l Capitul 7.9 Catgria: Sguridad dl Crr Elctrdnic. S cnsidrardn las siguints mdidas d sguridad n ls mnsajs lctrdnlcs: prtccidn d mnsajs pr l accs n autrizad, mdificacins dngacidn d srvici, cntrls d autnticacidn furt, d manra d vrificar adcuadamnt tant l dstin dl mnsaj, cm l rmitnt, cnfiabllidad y dispnibilidad gnral dl srvici, 6 cntrl d us, prhibind la utilizacidn cn fins prsnals, cnsidracins lgals, pr jmpl, rqurimints para firmas lctrdnicas, btncidn d aprbaidn prvia para l us d srvicis xtrns al MTEySS, p. j.: mnsajria instantdna, rds scials crr d intrnt privad (p. j.: dminis d crr m Yah, Ggl, Htmail, ntr trs), srvicis d archivs cmpartids (p. j.: Bitrrnt, Mga, ntr trs) y transmisidn multimdia (p. j.: Ntflix, ntr trs), Cntrl: Sguridad dl Gbirn Elctrdnic El Gbirn Elctrdnic cnstituy un mdi d intrcambi d dats sncial para la gstidn dl MTEySS. Entr lls, s dstacan ls trdmits n lina (p. j.: prsntacins ant l Estad y ntr las rganizains) y ls prcss d frta y cntratacidn publica. El Rspnsabl d Sguridad d la Infrmacidn, junt n ls Rspnsabls Primaris, vrificard ls prcdimints d aprbaidn y us, para las aplicacins d Gbirn Elctrdnic, siguind l stablcid n ls punts Cntrl: Aprbaidn dl Sistma y Cntrl: Plitica d Utilizacidn d Cntrls Criptgrdfics. Ls prcss y ls ntrls srdn implmntads pr l Rspnsabl d Infrmdtica. Ls Rspnsabls Primaris d ls prcss vinculads a Gbirn Elctrdnic difundirdn ntr ls usuaris ls tdrmins y cndicins d us stabicids. Pr tra part, las mdidas vinculadas al Plan d Gbirn Elctrdnic dl MTEySS s dictardn nfrm la nrmativa vignt, dstadnds l dispust pr l Dcrt N 378/ Cntrls y prcss para l Gbirn Elctrdnic Las aplicacins d Gbirn Elctrdnic dbn incluir ls siguints aspcts: autnticacidn. S stablcrd un nivl d cnfianza rciprca suficint sbr la idntidad dl usuari y l MTEySS, 9 autrizacidn. Ls Rspnsabls Primaris dbrdn dfinir nivls d autrizacidn adcuads para stablcr dispsicins, mitir firmar dcumnts clav, tc. Ls misms srdn cmunicads al rcptr d la transaccidn lctrdnica, n rpudi. S mplardn tcnicas d firma digital, a ls fins d vitar qu s puda ngar accins cm l nvi la rcpcidn d dats. a Pliticas d Sguridad d la Infrmacin - Pagina 65 d 125

4 1012 ' ) ^/^k Ministri d flh Trabaj, Empl \^h^ y S^uridad Scial " Aft d Hmnaj al Almirant Guillrm Brwn, n l Bicntnari dl Cmbat Vrsidn: FINAL Naval d Mntvid" Pliticas d Sguridad d la Infrmacidn Fcha Emisidn: Pdgina: 66 d 125 intgridad. S dbrd minimizar l risg qu la infrmacidn y las aplicacins s altrn n su cntnid, s infctn n cddig malicis san vulnrabls dbid a dficints practicas d dsarrll, cnfidncialidad. S utiiizaran tdcnicas criptgrdficas, a fins d cdificar la infrmacidn snsibl qu s transmita, prtccidn a la duplicacidn. Ls cntrls d transmisidn dbrdn asgurar qu una transaccidn sdl s ralizard una vz, a mns qu s spcifiqu l cntrari, cirr d la transaccidn. Ls prcss d transmisidn stablcrdn la intraccidn d cirr mds adcuada, a is fins d vitar frauds, rspnsabilidads prativas. S stablcran las rspnsabilidads qu crrspndan, para vitar risgs d prsntacins, tramitacins transaccins fraudulntas, 7.9 Catgria: Sguridad dl Crr Elctrnic Objtiv Garantizar la prtccidn d ls dats, cnsidrand, asimism, las impliancias d sguridad asciadas cn ls srvicis d crr lctrdnic dl MTEySS, tambin dnminad gndricamnt cm crr crprativ Cntrl: Risgs d Sguridad S implmntardn ntrls para mitigar risgs d sguridad n l srvici dl crr crprativ, tals cm: vulnrabilidads d ls mnsajs pr accs n autrizad pr vilacidn d la intgridad, manj inadcuad malicis d ls mnsajs, prducind dngacidn d srvicis, intrcpcidn y accs n autrizad a ls mnsajs y/ a ls srvicis d distribucidn d crr, rcpcidn d cddig malicis n un mnsaj d crr, prducind un impact n la sguridad dl srvici, d la trminal rcptra d la rd d dats dl MTEySS, falta y/ dficincia n ls ntrls d pruba d rign, nvi, ntrga y acptacidn, incumplimint d cnsidracins lgals y us inadcuad pr part dl prsnal, impliancias n la cnfiabllidad y la dispnibilidad gnral dl srvici, l impact d cambis n la platafrma d cmunicacins dl MTEySS, accs rmt (p. j.: via platafrma Wb) a la platafrma d crr crprativ dl MTEySS, impliancias d la publiacidn n autrizada d infrmacidn snsibl cnfidncial Cntrl: Plitica d Crr Elctrnic El Rspnsabl d Sguridad d la Infrmacidn dfinird y dumntard nrmas y prcdimints lars cn rspct al us dl crr crprativ. Ls cntrls srdn implmntads pr l Rspnsabl d Infrmdtica Aspcts dl Us dl Crr Crprativ S dfiniran ls siguints aspcts: alcancs dl us dl crr lctrdnic pr part d ls usuaris, ntrls para l bun funcinamint dl srvici, tals cm: taman mdxim dl mnsaj transmitid y/ rcibid, cantidad d dstinataris. Pliticas d Sguridad d la Infrmacin - Pagina 66 d 125

5 ! 0i2 ^ H ^ Ministn d flfl Trabaj, Empl ^^^ y Sguridad Scial " Aft d Hmnaj al Almirant Guillrm Brwn, n l Bicntnan dl Cmbat Vrsidn: FINAL Naval d Mntvid" Pliticas d Sguridad d ta Infrmacidn Fcha Emisidn: Pdgina: 67 d m m tamafi mdxim dl buzdn dl usuari, tips d archivs autrizads cm adjunts n ls mnsajs, prtccins cntra sftwar malicis y accs n autrizad, tals m: antivirus para ls mnsajs y archivs adjunts, y cntrl d crr n dsad, intrcnxidn dl srvici d crr cn aplicativs y sistmas qu asi l rquiran,» dfinicidn d tips d cuntas y rspnsabilidads d us, p. j.: cuntas d usuan, grupals y/ gnrias, tc., mpl d tdcnicas criptgrdficas y firma digital, para asgurar la cnfidncialidad, la intgridad y la autnticidad d ls mnsajs (Vr 9.3 Catgria: Cntrls Criptgrdfics). rsguard, rcupracidn y prid d rtncidn d ls archivs d crr, utilizacidn d mnsajs d crr para cass d litigi Empl dl Crr Crprativ pr part d ls usuaris El crr lctrdnic s un d ls rcurss, prpidad dl MTEySS, qu s prprcina al prsnal y a usuaris xtrns autrizads, cn l fin d apyar la gstidn ctidiana dl Organism. En virtud d la nrmativa vignt, y a la par d prtgr sus rcurss, l MTEySS dbrd salvaguardar l drch a la intimidad y ia dignidad d las prsnas. Pr tals mtivs, ls usuaris d la platafrma infrmdtica dl crr crprativ dl MTEySS dbrdn star claramnt infrmads d l siguint: l MTEySS tndrd plna ptstad para auditar ls mnsajs rcibids mitids pr ls srvidrs d crr. Esta plitica stard incluida n ls Cmprmiss d Cnfidncialidad y/ Ntificacins d Us Adcuad d ls rcurss, sgun crrspnda, l Rspnsabl d Sguridad d la Infrmacidn stablcrd las cndicins baj las qu s fctuardn taras d cntrl y mnitr d ls mnsajs. S siicitard la participacidn dl Ara Lgal y/ d la Unidad d Auditria Intrna, n la implmntacidn d ls prcdimints, cuand crrspnda, l Rspnsabl d Sguridad d la Infrmacidn y l Rspnsabl d Rcurss Humans, uand crrspnda, indicard cudl s l us qu spra qu su prsnal haga dl crr crprativ, l Rspnsabl d Infrmdtica implmntard is ntrls d prtccidn d la infrmacidn y d ia platafrma d crr lctrdnic dl MTEySS, n funcidn d l dfinid pr l Rspnsabl d Sguridad d la Infrmacidn, s prhibird l us dl crr crprativ para fins particulars, asi m s vitardn ls abuss, l drrch l dsaprvchamint. P. j.: sdl s prmltird a prsnas autrizadas l nvi d mnsajs grupals masivs, Crr Elctrdnic Prsnal Tda casilla d crr lctrdnic prsnal (p.j.: casillas d cr d Yah, Ggl y Htmail, ntr tras), instalada n un pust d trabaj dl MTEySS, nfigura situacins d risg pr la psibilidad d vilar la cnfidncialidad d ls dats prsnals y dl prpi Organism. El MTEySS n jrcrd ptstad ni rspnsabilidad alguna sbr l crr lctrdnic prsnal qu s hall instalad n pusts d trabaj d la Organizacidn. El Rspnsabl d Infrmdtica pdrd dsinstalar sta clas d sistmas n ls pusts d trabaj. Pliticas d Sgundad d la Infrmacin -Pagina 67 d 125

6 1012 f ^ i ^ Ministri d flp Trabaj, Empi ^^y y Sguridad Scial " Aft d Hmnaj al Almirant Guillrm Brwn, n l Bicntnari dl Cmbat 1 Naval d Mntvid" Pliticas d Sguridad d la Infrmacidn Fcha Emisidn: Vrsidn: FINAL Pagina: 68 d Cntrl: Sguridad d ls Sistmas Elctrnics d Oficina El Rspnsabl d Sguridad d la Infrmacidn dfinird linamints para cntrlar risgs d sguridad rlacinads n ls sistmas d ficina, cn la participacidn d ls Rspnsabls Primaris, sind sts implmntads pr l Rspnsabl d Infrmdtica. Dntr d ls sistmas d ficina s incluyn ls siguints lmnts: pusts d trabaj, cmputadras prsnals y dispsitivs d almacnamint mdvil, prpidad dl MTEySS d usuaris autrizads, sistmas mdvils d cmputacidn, autrizads para sr utilizads dntr d la infrastructura infrmdtica dl MTEySS, dispsitivs d cmunicacidn d vz (tlfnia n sus divrsas manra) n papl (fax), sistmas multimdia, Pautas para ls sistmas d ficina S cnsidrardn las impliancias para la sguridad y las actividads dl MTEySS, induynd: prcdimints y ntrls para administrar la adcuada distribucidn y rganizacidn d la infrmacidn, idntificacidn d rls y funcins dl prsnal, rganizains xtrnas y/ cntratistas a quins s ls prprcina accs a sistmas, cntrls d accs a las instalacins, rqurimints d sprt tcnic y rpsicidn d parts n garantia, accs rmt a ls srvicis infrmdtics (pr. j.: rds privadas virtuals, sistma d crr wb, tc.), cnfiguracidn d cntrls d sguridad n ls pusts d trabaj, pliticas d sguridad para tlfnia, cntrl d almacnamint d infrmacidn labral n srvidrs, xclusivamnt, garantizand un adcuad rcupr, cuand s l rquira, cntrl d la administracidn dl pust d trabaj (p. j.: rstringir psibilidads qu l usuari instal n prgramas, limin archivs, tc.), cntrls sbr vulnrabilidads d la infrmacidn n ls sistmas d ficina, pr jmpl la grabacidn d llamadas tlfdnicas y/ tlcnfrncias, la cnfidncialidad d las llamadas, l almacnamint d faxs, la aprtura distribucidn dl crr. limits a la infrmacidn brindada sbr las actividads qu dsarrllan dtrminadas prsnas, p. j.: Autridads dl MTEySS, prsnal qu trabaja n prycts snsibls. Cmpatibilidad, tant dl quipamint infrmdtic cm d las aplicacins dl MTEySS, prfils dl prsnal, rganizains xtrnas y/ cntratistas, dnd crrspnda, autrizads a ls uss d ls sistmas d ficina, asi cm las ubicacins fisicas dl quipamint, rstriccins d accs fisic y/ Idgic a dtrminadas instalacins, uand crrspnda, idntificacidn d ls usuaris, asi cm sus prfils d accs y las ubicacins y quips a ls qu s autriza su us, stablcr l us y/ prcs d la infrmacidn n ls sistmas d ficina, bligand a qu s accda y almacnn ls dats n ls srvidrs infrmdtics dl MTEySS, Pliticas d Sguridad d la Infrmacin - Pagina 68 d 125

7 1012 ^ ^ IVlinistri d flb Trabaj, Empl ^^^ y Sguridad Scial "2014 Aft d Hmnaj al Almirant Guillrm Brwn, n l Bicntnan dl Cmbat Vrsidn: FINAL Naval d Mntvid" Pliticas d Sguridad d la Infrmacidn Fcha Emisidn:,/ /.«,. Pdgina: 69 d 125 pliticas d rsguard y rtncidn, stablcidas sgun y rsguard d la infrmacidn almacnada n l sistma (vr Capitul 7.5 Rsguard d la Infrmacidn dl MTEySS) Sistmas d Archivs Cmpartids S implmntardn cntrls sbr ls risgs d sguridad rlacinads cn la infrmacidn qu s almana y cmpart n srvidrs. Ls cntrls srdn dfinids pr l Rspnsabl d Sguridad d la Infrmacidn, junt cn ls Rspnsabls Primaris, y srdn implmntads pr l Rspnsabl d Infrmdtica. S cnsidrardn aspcts cm: cntrl d archivs n autrizads prsnals, lasificacidn d la infrmacidn almacnada, cutas d almacnamint prmitid n rcurss d archivs, rsguard y rstauracidn d archivs, rtncidn y dfinicidn d prmiss d accs, «filtrs d para prmitir l almacnamint d distints tips d archivs Cntrl: Sistmas d Accs Public La infrmacidn dl MTEySS pusta a dispsicidn al public n gnral db sr prtgida adcuadamnt, para vitar qu una mdificacidn n autrizada prvqu un impact ngativ sbr la rputacidn dl Organism. Td sistma dl MTEySS qu tnga accs public, p. j., a travds d srvicis d cmunicacidn cn Intrnt, db cumplir cn strictas pliticas d sguridad. El Rspnsabl d Infrmatia, n cnjunt cn ls Rspnsabls Primaris, stablcrd un prcs d autnzaidn d us, cn rganizains y/ prsnas ants qu la infrmacidn s pnga a dispsicidn dl public. El Rspnsabl d Infrmdtica implmntard ls accss y ls cntrls stabicids, cn la vrificacidn d cumplimint pr part dl Rspnsabl d Sguridad d la infrmacidn Cntrls gnrals para ls sistmas d accs public Tds ls sistmas infrmdtics dl MTEySS cn accs public dbn tnr n cunta l siguint: 8 la infrmacidn s btndrd, prcsard y difundird d aurd cn la lgislacidn y la nrmativa vignt, n spcial, la Ly d Prtccidn d Dats Prsnals, la infrmacidn ingrsada al sistma d publiacidn s prcsard n frma cmplta, xacta y prtuna, s stablcrdn prcdimints para qu la infrmacidn snsibl cnfidncial sa prtgida durant su rlidn y almacnamint, s stablcrdn cntrls qu impidan accss n autnzads accidntals, tant dntr dl sistma d publiacidn m n las rds a las cuals dst s cncta, l ncargad d la publiacidn d infrmacidn n sistmas d accs public s hallara claramnt idntificad y autrizad pr l Rspnsabl Primari qu crrspnda, l Rspnsabl Primari qu crrspnda dbra garantizar la validz y la vigncia d la infrmacidn publicada Cntrl: Otras Frmas d Intrcambi d Infrmacin S implmntaran nrmas, prcdimints y cntrls para prtgr infrmacidn a travs d mdis d cmunicacins d vz, fax y vid. td intrcambi d '-?> Pliticas d Sgundad d la Infrmacin - Pagina 69 d 125

8 Jj^L Ministri d flfl^ Trabaj, Empl \^^ y Sguridad Scial I 012 " Aft d Hmnaj al Almirant Guillrm Brwn, n l Bicntnari dl Cmbat Vrsidn: FINAL Naval d Mntvid" Pliticas d Sguridad d la Infrmacidn Fcha Emisidn: Pdgina: 70 d 125 -A J Ls Rspnsabls Primaris, junt cn ls Rspnsabls d Sguridad Fisica, d Sguridad d la Infrmacidn, d Infrmdtica y d Rcurss Humans, cuand crrspnda, stablcrdn, implmntardn y cncintizardn vrificardn l cumplimint d ls siguints cntrls : llamadas tlfdnicas. S infrmard al prsnal sbr las prcaucins qu a tnr n cunta para n sr scuchad intrcptad, n ls siguints ass: n prsncia d prsnas crcanas, n spcial al utilizar tlfns mdvils intlignts {smartphns), a travds d prsnas ajnas qu tngan accs a la cmunicacidn, intrvinind la lina tlfdnica, ntr varias frmas d scucha subrpticias, a travs dl accs fisic al aparat lina tlfdnica, mdiant quips d barrid d frcuncias al utilizar tlfns mdvils analgics, n prsncia d trcrs ajns n l lad rcptr. cnvrsacins d indl cnfidncial sbr dats dl MTEySS. El prsnal y/ trcrs dbrdn cuidars d hacr rfrnda a dats, prcss tda infrmacidn d indl snsibl n lugars publics, ficinas abirtas y/ lugars d runidn n pards dlgadas. mnsajs n cntstadrs autmdtics. Sr cuidads al djar mnsajs n cntstadrs autmdtics n sistmas piiblis, ya qu pudn almacnars incrrtamnt cm rsultad d un rrr d disad, mdquinas d fax. Mitigar risgs casinads pr l us d mdquinas d fax, n particular: accs n autrizad a sistmas incrprads d almacnamint d mnsajs, prgramacidn dlibrada accidntal d quips para nviar mnsajs a numrs n vrificads sin autrizar, nvi d dcumnts y mnsajs a un numr quivcad pr rrrs d disad prqu l numr almacnad ra rrdn Catgria: Sguimint y cntrl Objtiv A fin d dtctar actividads d prcsamint d infrmacidn n autrizadas, s dbrd mnitrar l us d ls sistmas d infrmacidn dl MTEySS, rprtand td vnt qu impact sbr la sguridad d la infrmacidn, y vrificand l cumplimint d la nrmativa lgal rlativa al mnitr la auditria. S dispndrd d rgistrs d pracidn, idntificand las fallas n ls sistmas d infrmacidn y la fctividad d ls cntrls adptads Cntrl: Rgistr d auditria S prduirdn y mantndrdn rgistrs d auditria n ls cuals s rgistrn las actividads, xcpcins, y vnts d sguridad d la infrmacidn d ls usuaris, a ls fins d prmitir la dtccidn invstigacidn d incidnts. S rgistrard la siguint infrmacidn: idntificacidn d ls usuaris, fhas, timps, y dtalls d ls vnts principals, pr jmpl, inici y cirr d ssidn, idntidad dl quip y su ubicacidn, si s psibl, rgistrs d intnts d accs al sistma xitss y fallids, rgistrs d intnts d accs a ls dats u tr rcurs, xitss y rchazads, cambis a la cnfiguracidn dl sistma. > Pliticas d Sguridad d la Infrmacin - Pagina 70 d 125

9 MK^L IVlinistri d flfl Trabaj, Empl \ ^ ^ y Sguridad Scial " Aft d Hmnaj al Almirant Guillrm Brwn, n l Bicntnari dl Cmbat Vrsidn: FINAL Naval d Mntvid" Pliticas d Sguridad d la Infrmacidn Fcha Emisidn: Pdgina: 71 d 125 IZ i us d privilgis, us d utilitaris y aplicacins d sistmas, archivs accdids y l tip d accs, dirccins d rds y prtcls, alarmas qu sn jutadas pr l sistma d cntrl d accss, activacidn y dsactivacidn d ls sistmas d prtccidn, tals cm sistmas antivirus y sistmas d dtccidn d intruss Cntrl: Prtccin d ls rgistrs S implmntardn cntrls para la prtccidn d ls rgistrs d auditria cntra cambis n autrizads y prblmas pracinals, induynd: altracins d ls tips d mnsajs qu sn grabads, dicidn liminacidn d archivs d rgistr, xcs d la capacidad d almacnamint d ls archivs d rgistr, cn l risg qu s prduzcan fallas cuand s rgistran vnts, s sbrsriban vnts rgistrads n l pasad Cntrl: Actividads d ls administradrs S rgistrardn y rvisardn priddicamnt las actividads d ls administradrs d ls sistmas, induynd: cuntas d administracidn u pracidn invlucrada, mmnt n l cual curr un vnt (dxit falla), infrmacidn acrca dl vnt (p. j.: archivs manipuiads) d fallas (p. j.: rrrs currids y accins crrctivas tmadas), prcss invlucrads Cntri: Sincrnizacin d Rljs A fin d garantizar la xactitud d ls rgistrs d auditria, db vrificars la crrcta cnfiguracidn d ls rljs d ls quips qu prcsan infrmacidn dl MTEySS. Para ll, s dispndrd d un prcdimint d ajust d rljs, n una vrificacidn cn un patrdn xistnt n una funt xtrna dl dat, nsidrdnds admas la mdalidad d crrccidn ant cualquir variacidn signifiativa Cntrl: Fallas rprtadas pr ls usuaris S rgistrardn ls falls, fctudnds una rvisidn priddica d tals rprts, cn l bjtiv d tmar accins aprpiadas, cnsidrand ls rqurimints stablclds n l punt Cntrl: Rgistr d Fallas. Pliticas d Sguridad d la Infrmacidn - Pagina 71 d 125

10 ^ ^ IVlinistri d flipi Trabaj, Empl y^m y Sguridad Scial " Aft d Hmnaj al Almirant Guillrm Brwn, n l Bicntnan dl Cmbat Vrsidn: FINAL Naval d Mntvid" Pliticas d Sguridad d la Infrmacidn Fcha Emisidn: Pdgina: 72 d 125 ^5 3. Clausula: Gstin id Accss Gnralidads La bas d td marc d gstidn d sguridad d la infrmacidn la prprcina un sistma d rstriccins y xcpcins para accdr a la infrmacidn dl MTEySS. A travds d la implmntacidn d prcdimints frmals, claramnt dcumntads, difundids y vrificads, s garantizard l accs adcuad y sgur a ls sistmas, dats y dmds srvicis d infrmacidn dl MTEySS. Ls prcdimints cmprndn tdas las tapas dl cicl d vida dl accs a tds ls nivls, dsd l rgistr inicial d nuvs usuaris hasta la privacidn final d drchs para quins ya n rquirn usar ls rcurss dl MTEySS. La pracidn d ls usuaris s sncial para la ficacia d la sguridad, pr l tant s ncsari un prcs d cncintizacidn acrca d las rspnsabilidads pr l mantnimint d cntrls d accs ficacs, n particular aqulls rladnads cn l us d cntrasfias y la sguridad dl quipamint. Objtiv Esta clausula tin ls siguints bjtivs: impdir l accs n autrizad a ls sistmas, dats y srvicis d infrmacidn, implmntar sguridad n ls accss d usuaris pr mdi d tdcnicas d autnticacidn y autrizacidn, 8 cntrlar la sguridad n la cnxidn ntr la rd infrmatia dl MTEySS y tras rds publicas privadas, rgistrar y rvisar vnts y actividads criticas llvadas a cab pr ls usuaris n ls sistmas. cncintizar a ls usuaris rspct d su rspnsabilidad frnt a la utilizacidn d cntrasfias y quips infrmdtics, garantizar la sguridad d la infrmacidn cuand s utiliza cmputacidn mdvil instalacins d trabaj rmt. Alcanc Esta plitica s aplica a tdas las frmas d accs sbr sistmas cmputacinals, cncldas tambidn cm accss Idgics. Estdn alcanzads tds ls usuaris a quins s ls haya trgad prmiss sbr sistmas y aplicacins, bass d dats, rcurss y srvicis infrmdtics dl MTEySS, cualquira sa la funcidn tara qu s dsmpfi. S incluy, asimism, al prsnal tdcnic qu dfin, instala, administra, mantin prmiss d accs y cnxins d rd, y administran la sguridad infrmdtica. Rspnsabilidad El Rspnsabl d Sguridad d la Infrmacidn stard a carg d: dfinir nrmas y prcdimints para: la gstidn d accss a tds ls sistmas, dats y srvicis infrmdtics dl MTEySS, l mnitr dl us d las instalacins d prcsamint d la infrmacidn, incluids ls rcurss n la nub y la cmputacidn mdvil, ls rprts d incidnts y la rspusta a la activacidn d alarmas silncisas, la rvisidn d rgistrs d actividads y l ajust d rljs d acurd a un stdndar prstablcid. Pliticas d Sguridad d la Infrmacin - Pagina 72 d 125

11 1 012 JM^ Ministri d fflfl Trabaj, Empl y^^ y Sguridad Scial " Aft d Hmnaj al Almirant Guillrm Brwn, n l Bicntnari di Cmbat Vrsidn: FINAL Naval d Mntvid" Pliticas d Sguridad d la Infrmacidn Fcha Emisidn: Pdgina: 73 d 125 El Rspnsabl d Infrmdtica tndrd las siguints rspnsabilidads: implmntar prcdimints para la activacidn y dsactivacidn d drchs d accs a las rds, analizar implmntar ls mdtds d autnticacidn y cntrl d accs dfinids, sbr ls sistmas, bass d dats y rcurss infrmdtis dl MTEySS, valuar, rcmndar implmntar la platafrma d cmunicacins adcuada para subdividir la rd d dats dl MTEySS, implmntar l cntrl d us d purts d cnxidn y d rut d rd, implmntar y dpurar l rgistr d vnts actividads (lgs) d usuaris, sgun l dfinid pr l Rspnsabl d Sguridad d la Infrmacidn y ls Rspnsabls Primaris, cn la participacidn d la Unidad d Auditria Intrna, dfinir, implmntar y cntrlar ls rgistrs d vnts y actividads crrspndints ls sistmas prativs y dmds platafrmas d prcsamint d la infrmacidn, valuar ls risgs sbr la utilizacidn d las instalacins d prcsamint d infrmacidn, cn l bjt d stablcr tcnlglas d idntificacidn y autnticacidn d usuaris (p. j.: bimtria, vrificacidn d firma y autnticadrs d hardwar), junt cn l Rspnsabl d Sguridad d la Infrmacidn, dfinir implmntar las cnfiguracins d ls srvicis d rd, d manra d garantizar una pracidn sgura, analizar implmntar las mdidas y cntrls para fctivizar l accs a Intrnt d ls usuaris, - trgar accs a ls srvicis y rcurss d rd, vrificand l cumplimint d ls prcdimints d autrizacidn frmals, a tal fct. Ls Rspnsabls Primaris stardn ncargads d: dfinir ls rcurss d infrmacidn qu s rqurirdn para la gstidn dl dra a su carg, junt cn l Rspnsabl d Infrmdtica y d Sguridad d la Infrmacidn, aprbar y sliitar frmalmnt la asignacidn accss y privilgis d mpl d ls rcurss d infrmacidn dl MTEySS, d aurd las funcins qu tnga l prsnal a su carg, vrificar qu, n ls prcss d dsvinculacidn, s cumplan n ls prcdimints d sguridad crrspndints, cn ls Rspnsabls d Rcurss Humans, d Infrmdtica y d Sguridad d la Infrmacidn, dnd crrspnda, siicitar l accs a tltrabaj para l prsnal a su carg, vrificar qu l prsnal a su carg cumpla n las mdidas d sguridad d la infrmacidn. El Rspnsabl d Rcurss Humans srd rspnsabl d: ntificar a ls usuaris sbr ls drhs y rspnsabilidads manadas d ls prmiss d accs a la infrmacidn, dtrminar las pautas basicas d rgistr d las prsnas n ls sistmas d infrmacidn, vrificar la spcificacidn d sancins ant la vilacidn d ls cntrls d accs. La Unidad d Auditria Intrna tndrd accs a ls rgistrs d vnts a fin d clabrar cn ls cntrls, admds d fctuar rcmndacins sbr mdificacins a ls aspcts d sguridad. Pliticas d Sguridad d la Infrmacin - Pagina 73 d 125

12 j^s^k Ministri d flfl Trabaj, Empl ^^^ y Sguridad Scial " Aft d Hmnaj al Almirant Guillrm Brwn, n l Bicntnari dl Cmbat Vrsidn: FINAL Naval d Mntvid" Pliticas d Sguridad d la Infrmacidn Fcha Emisidn: Pdgina: 74 d 125 El Cmitd d Sguridad d la Infrmacidn aprbard l andlisis d risgs d la infrmacidn fctuad, asi cm l prid dfinid para l mantnimint d ls rgistrs d auditria gnrads. Plitica 8.1 Catgria: Rqurimints para l Cntrl d Accs Objtiv Cntrlar l accs a la infrmacidn dl MTEySS, sus mdis d prcsamint d la infrmacidn y ls prcss d gstidn, sbr la bas d la sguridad. Las rglas d cntrl dl accs dbn tmar n cunta las pliticas para la divulgacidn y autrizacidn d la infrmacidn. S stablcrd la prmisa d accs prhibitiv {Td db star prhibid a mns qu s prmita xprsamnt), pr sbr la prmisa prmisiva (Td sta prmitid a mns qu s prhiba xprsamnt) Cntrl: Plitica d Cntrl d Accss S cntmplardn ls siguints aspcts: B idntificacidn d ls rqurimints d sguridad d cada una d ls sistmas y aplicacins infrmdticas dl MTEySS, idntificacidn d tda la infrmacidn rlacinada cn ls sistmas y las aplicacins, dfinicidn d pautas qu rlacinn la plitica d cntrl d accss n la lasificacidn d la Infrmacidn d ls difrnts sistmas, aplicacins y rcurss infrmdtics (vr capitul 7 Gstidn d Activs). vrificacidn d cumplimint d las bligacins cntractuals d cntratistas, cn rspct a la prtccidn dl accs a dats y srvicis, stablcimint d prfils d accs rlacinads cn las dfinicins d funcidn y pust labral, administracidn d drchs d accs acrd a la platafrma tcnldgica dl MTEySS Cntrl: Rglas d Cntrl d Accs Las rglas d cntrl d accs spcificadas dbn: sr d cumplimint bligatri, garantizar l cntrl sbr las rglas d autrizacidn d accs, ants qu dstas ntrn n vigncia,» vrificar qu s ntrln tant ls cambis autmdtics n ls prmiss d usuari, iniciads pr l sistma, cm ls manuals, iniciads pr l administradr, vrificar qu s ntrln tant ls cambis autmdtics n ls rdtuls d infrmacidn, iniciads pr hrramintas d prcsamint d infrmacidn, cm ls manuals iniciads a discrcidn dl usuari (Vr capitul 4 Cldusula: Gstidn d Activs). 8.2 Catgria: Administracin d Accss d Usuaris Objtiv S implmntardn prcdimints frmals para cntrlar la asignacidn d drchs d accs a ls sistmas, dats y srvicis infrmdtics, n l bjtiv d impdir l accs n autnzad a la infrmacidn. Ls prcdimints dbiran abarcar tdas las tapas n l cicl d vida dl accs dl usuan, a sabr: tapa inicial, trgamint d drchs d accs a nuvs usuaris. (C^^, Pliticas d Sguridad d la Infrmacin - Pagina 74 d 125

13 - ^[^k Ministri d flp Trabaj, Empl y^^ y Sguridad Scial " Aft d Hmnaj al Almirant Guillrm Brwn, n l Bicntnari dl Cmbat Vrsidn: FINAL Naval d Mntvid" Pliticas d Sguridad d la Infrmacidn Fcha Emisidn: Pdgina: 75 d 125 il. tapa intrmdia, cambi d drchs d accs pr nuvs rqurimints d trabaj, dsplazamint a tras aras dl MTEySS, prqu ya n s rquirn. liminacidn d ls drchs pr baja inhabilitacidn d ls usuaris Cntrl: Rgistracin d Usuaris El Rspnsabl d Sguridad d la Infrmacidn dfinird ls prcdimints d rgistr d usuaris, sind sts implmntads pr l Rspnsabl d Infrmdtica Pautas d cntrl sbr la rgistracidn S ntmplard l siguint: idntificacidn univca d rdtuls d infrmacidn (ID d Usuari, prfils y/ prmiss d accs, tc.), vitand la xistncia d multipls prfils para un mism usuari, y prmltind un adcuad sguimint (trazabilidad) d las pracins fctuadas, cntrl d mdifiains n ls prmiss d usuari, tant d cambis autmatics cm manuals, asignacidn d rspnsabilidads individuals sbr las taras d autrizacidn, administracidn, y pracins, us d cuntas prsnals individuals, a fin d pdr fctuar un adcuad sguimint d accins y actividads pr part d ls usuaris, cambis sbr ls rdtuls d infrmacidn pr mdi d aplicativs sistmas, inhibidnds mdificacins manuals pr part dl usuari, mnitr y auditria sbr accss a rcurss, sistmas y aplicativs, vrificacidn d las autrizacins frmals pr part dl Rspnsabl Primari qu crrspnda, vrificacidn sbr l nivl d accs trgad, d tal frma qu sa adcuad a la funcidn dl usuari y qu sa chrnt cn la plitica d sgrgacidn d taras, listad dtallad d ls drchs d accs d cada usuari, difundid a ls Rspnsabls Primaris, vrificacidn d la firma d ls Cmprmiss d Cnfidncialidad y Ntificacidn d Us Adcuad d ls rcurss, pr part d ls usuaris, vrificacidn sbr ls prcdimints d implmntacidn d accss, asgurand qu primr s hayan cmpltad las autrizacins crrspndints, vrificacidn sbr la xistncia d la aprbaidn y la justificaidn para implmntar las xcpcins, implmntar, junt cn l Rspnsabl d Rcurss Humans cuand crrspnda, las canclacins d accs n timp y frma, vitand psibls dafis cmprmis sbr la infrmacidn dl MTEySS, stablcr pautas y prcdimints para la inhabilitacidn y/ liminacidn d cuntas inactivas, ls qu srdn implmntads n labracidn cn ls Rspnsabls Primaris y d Rcurss Humans, cuand crrspnda Pautas d implmntacidn Dbrdn tnrs n cunta ls siguints aspcts: idntificacidn, autnticacidn d usuaris y administracidn d cntrasfias, administracidn d prmiss y prfils, idntificacidn y autnticacidn d nds d rd. Pliticas d Sguridad d la Infrmacin - Pagina 75 d 125

14 \1 mf^^ Ministri d flp Trabaj, Empl ^^^ y S^uridad Scial " Aft d Hmnaj al Almirant Guillrm Brwn, n l Bicntnan dl Cmbat Vrsidn: FINAL Naval d Mntvid" Pliticas d Sguridad d la Infrmacidn Fcha Emisidn: Pdgina: 76 d 125 us cntrlad y rstringid d utilitaris dl sistma prativ, cn l stablcimint d alarmas aduadas, dscnxidn d trminals pr timp murt d us, limitacidn dl hrari d cnxidn a la rd, rgistr d vnts, limitacidn d purts d accs y cntrl d cnxins, accs Idgic las instalacins d prcsamint d infrmacidn, tcnlgias d idntificacidn, autnticacidn d usuaris, intgridad y n rpudi, aduadas para la Organizacidn (Ej.: bimtria, firma digital, tc.), sistmas cntralizads para la administracidn d idntidads, prfils y accss a ls rcurss dl MTEySS, pautas d us d Intrnt Intrant, subdivisins d la rd (p. j. mdiant Rds LAN Virtuals), rvisidn priddica d prmiss d accs a la infrmacidn, rgistrs d auditria sbr vnts, gstidn d risgs Cntrl: Gstin d Privilgis Ei accs n autrizad a ls rcurss sul sr l factr d risg mds imprtant para la sguridad d la infrmacidn dl MTEySS. S rquir, pr nd, una asignacidn d privilgis cntrlada. Ls Rspnsabls Primaris aprbardn la asignacidn d privilgis d accs a ls rcurss a su carg. La implmntacidn stard a carg dl Rspnsabl d Infrmatia, y la vrificacidn d cumplimint adcuad stard a carg di Rspnsabl d Sguridad d la Infrmacidn Pautas para la gstidn d ls privilgis S dbrd vrificar l siguint: 8 idntificacidn d ls privilgis asciads a cada rcurs, sistma infrmdtic y/ aplicativ, p. j.: la administracidn d ls sistmas prativs, bass d dats y dmds rcurss infrmdtics, y/ l us d las aplicacins, stablcimint d distintas catgrias d cuntas d accs a ls rcurss, sgun la funcidn, p. j.: cuntas d usuari, cuntas administrativas, y/ d srvicis (para l funcinamint d sistmas prativs, bass d dats, tc.), asignacidn d accss sbr la bas d la ncsidad d us y l minim privilgi, qu prmita qu l usuari cumpla cn su rl funcinal, «dfinicidn d un prid d vigncia para cada cunta y sus privilgis asignads, n bas a ia utilizacidn qu s l dard a ls misms Cass spcials: Cuntas Administrativas Estas cuntas stan dtadas d un nivl suprir d privilgis. S mplardn xclusivamnt para cass d administracidn d rcurss, n sind rcmndabl su us habitual. D sr psibl, xistiran cuntas d usuari cn mnrs privilgis, a sr mpladas pr ls administradrs cuand n s rquiran fctuar taras spcials. Las cntrasfias d stas cuntas dbrdn tnr mayr grad d cmpljidad. El Rspnsabl d Sguridad d la Infrmacidn dfinira prcdimints para la administracidn d dichas cuntas, sind sts implmntads pr l Rspnsabl d Infrmdtica. S ntmplard l siguint, cuand crrspnda: justificaidn frmal d us, dtrminacidn d ls nivls d autrizacidn rqurids. Plfticas d Sguridad d la Infrmacin - Pagina 76 d 125

15 ^ j k Ministri d flpi Trabaj, Empl y^^ y Sguridad Sciai " Aft d Hmnaj al Almirant Guillrm Brwn, n l Bicntnan dl Cmbat Vrsidn: FINAL Naval d Mntvid" Pliticas d Sguridad d la Infrmacidn Fcha Emisidn: Pdgina: 77 d 125 :m rgistr d actividads,» rnvacidn d cntrasfias n mayr fruncia Cass spcials: Cuntas Gnrias Las cuntas gndrias s utilizardn para cass dnd sa ncsari idntificar un ara, n lugar d una prsna fisica, p. j.: cuntas d crr qu idntifican aras qu intrvinn n prcss sustantivs dl MTEySS. El Rspnsabl Primari dbrd justificar su cracidn y us. S dfinird un titular, quin sra rspnsabl pr l us d dicha cunta. Asimism, s dtallard a las prsnas a las qu s autric su us Cass spcials: Cuntas d Aplicativs y/ Srvicis S trata d cuntas intrnas, gnradas durant la instalacidn d srvicis infrmdtics, y prmitn, gnralmnt, accs dirct a dats. Entr las mismas, s ncuntran las siguints: admin (para la gstidn d mtrs d bass d dats), administradr (cunta bdsica d ls sistmas prativs Windws) y r^ (cunta bdsica d ls sistmas prativs Linux). El Rspnsabl d Infrmdtica dbrd implmntar prcdimints qu cntmpln l cambi d nmbr d dichas cuntas, la asignacidn d cntrasfias cmpljas y la dcumntacidn sgura d las mismas, prhibidnds, pr tra part, l us d stas cuntas pr part d usuaris a td nivl Cntrl: Gstin d Cntrasfias d Usuari La asignacidn d cntrasfias s cntrlard a travds d un prcs d administracidn frmal, mdiant l cual dbn rsptars ls siguints pass: ls usuaris s cmprmtrdn a mantnr n scrt ias cntrasfias d sus cuntas. Esta dclaracidn s incluira n l Cmprmis d Cnfidncialidad, s stablcrd l mpl d cntrasfias prvisrias, asignadas a ls usuaris cuand ntran pr primra vz ai sistma, u lvidan su cntrasna prsnal Las mismas sdl s ingrsardn uand l sistma haya acrditad la idntidad dl usuari, s bligard a qu ls usuaris cambin las cntrasfias inicials qu ls han sid asignadas la primra vz qu ingrsan al sistma,» la ntrga d la cntrasfia prvisria inicial al usuari s hard n frma prsnal, prhibidnds la participacidn d ajns, dbidnds vrificar un acus d rcpcidn pr part d dich usuari, s dbrdn cumplir pautas d cmpljidad, asi cm d rnvacidn priddica d las cntrasfias. Ls Rspnsabls d Sguridad d la Infrmacidn y d Infrmatia dfiniran, implmntardn y vrificardn l funcinamint d stas pliticas, s stablcrdn pliticas qu inhiban ia rutilizacidn d dtrminad numr d cntrasfias antiguas, las cuntas qu accdn a multipls srvicis {singl sign n) dbran tnr cntrasfias raznablmnt cmpljas, las cntrasfias s almacnardn n frma cdificada, y n sistmas infrmdtics prtgids (p. j.: utilizand Activ Dirctry d Windws) s utilizardn tcnlglas spcials, p. j.: bimtria, d rqurirs. El Rspnsabl d Infrmatia, admds dl Rspnsabl Primari, dfinirdn y justificaran su us, basdnds n un analisis d risgs Cntrl: Administracin d Cntrasfias Criticas Sn cntrasfias criticas aqullas crrspndints a cuntas administrativas y d srvici, mdiant las qu s fctuan actividads criticas cm p. j. instalacidn d platafrmas Pliticas d Sguridad d la Infrmacidn - Pagina 77 d 125

16 1012 ^i^l - Ministri d flm Trabaj, Empl \^M' y Sguridad Scial " Ail d Hmnaj ai Almirant Guillrm Brwn, n l Bicntnan dl Cmbat Naval d Mntvid" Pliticas d Sguridad d la Infrmacidn Fcha Emisidn: Vrsidn: FINAL Pdgina: 78 d 125 sistmas, habilitacidn d srvicis, actualizacidn d sftwar, cnfiguracidn d cmpnnts infrmatics, tc (vr Capitul Cntrl: Gstidn d Privilgis} El Rspnsabl d Sguridad d la Infrmacidn dfinird prcdimints para la administracidn d dichas cntrasfias, cntmpland l siguint: las cntrasfias slcinadas tndrdn alt grad d cmpljidad, las cntrasfias, asi cm la idntificacidn d las cuntas a las qu prtncn s rsguardardn n altas cndicins d sguridad,» s dispndrd d un rgistr d us y gstidn d las cntrasfias criticas, dnd s indicardn las causas qu dtrminarn su us, asi cm l rspnsabl d las actividads qu s fctun n las mismas. El Rspnsabl d Sguridad d la Infrmacidn, n cnjunt cn l Rspnsabl d Infrmdtica, fctuard una rvisidn priddica d dich rgistr, dnd sa psibl, vrificar qu cada cntrasna critica s rnuv una vz utilizada, lug d un prid stablcid pr l Rspnsabl d Sguridad d la Infrmacidn junt cn l Rspnsabl d Infrmdtica Cntrl: Rvisin d Drchs d Accs d Usuaris El Rspnsabl d Sguridad d la Infrmacidn, cnjuntamnt cn ls Rspnsabls Primari y d Infrmatia, mantndra un cntrl sbr l accs a ls dats y srvicis d infrmacidn. A tal fct, s llvard a cab un prcs frmal d rvisidn d ls drchs d accs d ls usuaris. S dbn cntmplar ls siguints ntrls: rvisar ls drchs d accs d ls usuaris a intrvals n mayrs a 6 mss,» rvisar las autrizacins d privilgis spcials d drchs d accs a intrvals n mayrs a 3 mss, rvisar las asignacins d privilgis a intrvals n mayrs a 6 mss. 8.3 Catgria: RsprDsabiidads dl Usuari Objtiv S db vitar l accs d usuaris n autrizads, mitigand l risg d rb d infrmacidn y/ d ls mdis d prcsamint, asi cm d mdifiains n autrizadas admds d manibras dlsas Un squma d sguridad fctiv db cntar cn la pracidn d ls usuaris autrizads. A travds d actividads d cncintizacidn, s lgrard larificar las rspnsabilidads cn rlacidn al us d clavs y la sguridad d ls pusts d trabaj, asi cm dl cumplimint d las pliticas d scritri y pantalla limpis (vr capftul Cntrls: Pliticas d Escritris v Pantallas Limpias) Cntrl: Us d Cntrasfias Las cntrasfias sn un mdi d validacidn y autnticacidn d la idntidad d un usuari, asi cm la llav para accdr a las instalacins d prcsamint d infrmacidn. Pr l antrir, s dbn sguir bunas prdcticas d sguridad n ia slccidn y l us d cntrasfias, cumplind las siguints dirtivas: I ' mantnr las cntrasfias n scrt, pdir un cambi d la cntrasna simpr qu xista un psibl indici d cmprmis dl sistma d las mismas cntrasfias, slccinar cntrasfias cmpljas, d aurd cn las pliticas stablcidas al rspct Tnr n cunta qu las mismas: n dbn star rgistradas n lugars d fdcil accs S rcminda qu san fdils d rcrdar. Pliticas d Sguridad d la Infrmacidn - Pagina 78 d 125

17 7 -s ^ ^ Ministri d flh Trabaj, Empl \^M y Sguridad Scial " Aft d Hmnaj al Almirant Guillrm Brwn, n l Bicntnan dl Cmbat Vrsidn: FINAL Naval d Mntvid" Pliticas d Sguridad d la Infrmacidn Fcha Emisidn: Pdgina: 79 d 125 \ n dbn basars n dats qu un ajn puda dducir fdcilmnt, p. j.: n utilizar nmbrs d prsnajs ppulars, numrs d tlfn, fhas d nacimint vrifiabls, tc., n dbn tnr caractrs numrs iddntics cnscutivs, asi cm scuncias d ltras y numrs fdcilmnt dducibls cambiar tas cntrasfias ada vz qu l sistma l slicit, vitand su rpticidn sgun l stablcid (vr capitul Cntrl: Gstidn d Cntrasfias d Usuari). ls prcss autmatizads vitaran la inclusidn d cntrasfias n las ssins d inici, p. j.: aqullas almacnadas n una tcla d funcidn macr,» ntificar d aurd a l stablcid cualquir incidnt d sguridad rlacinad n sus cntrasfias: prdida, rb indici d pdrdida d cnfidncialidad (vr capitul 11 Gstidn d Incidnts d Sguridad) Cntrl: Equips Dsatndids n Aras d Usuaris Ls quips infrmdtics instalads n dras d usuans rquirn prtccins spcificas cntra accss n autrizads, spcialmnt uand s ncuntran dsatndids. El Rspnsabl d Sguridad d la Infrmacidn crdinard cn l Rspnsabl d Rcurss Humans las taras d cncintizacidn a usuaris intrns, rganizains xtrnas y/ cntratistas, dnd crrspnda, n l rfrnt a ls rqurimints y prcdimints d sguridad para prtgr quips dsatndids. El Rspnsabl d Infrmdtica implmntard pliticas para l blqu, cn r habilitacidn pr cntrasna, para td l quipamint instalad n las dras d usuari. S impdird qu ls usuaris mdifiqun dicha plitica, a mns qu s autric una xcpcidn al rspct. Ls usuaris dbrdn cncluir blquar manualmnt las ssins activas al finalizar las taras al rtirars dl dmbit labral, aun cuand std activada la plitica d blqu. 8.4 Catgria: Cntrl d Accs a la Rd Objtiv Cntrlar l accs a ls srvicis d rds intrnas y xtrnas cntrlads pr l MTEySS, a fin d vitar accss n autrizads y un psibl cmprmis sbr la infrmacidn. S dbrd asgurar: qu xistan intrfacs aprpiadas para intrcntar la rd dl MTEySS, rds d tras rganizains, y rds publicas, qu s apliqun mcanisms d autnticacidn aprpiads para la sguridad d ls dats dl MTEySS, 8 qu ls cntrls para l accs dl usuari a la infrmacidn dl MTEySS sa bligatri Cntrl: Plitica d Utilizacin d ls Srvicis d Rd S cntrlard l mpl d ls srvicis d rd tant intrns cm xtrns a fin d garantizar qu ls usuaris tngan un accs tal qu n cmprmtan la sguridad dl MTEySS. S dbrdn pririzar las cnxins y aplicacins criticas, y ls accss a sitis ptncialmnt insgurs, tals cm aras piiblicas y/ xtrnas, instalacins n la nub y las qu s halln fura d la administracidn y l cntrl dirct dl MTEySS. Ls Rspnsabls d Sguridad d la Infrmacidn y d Infrmatia vrificardn y trgardn l accs a ls srvicis y rcurss d rd, unicamnt cuand s cumpla l stablcid n ls prcdimints frmals, n cmun aurd cn ls Rspnsabls Primaris d la infrmacidn dl MTEySS. Ls prcdimints para implmntar inhibir ls drchs d accs a las rds cntmplardn: '^^. Pliticas d Sguridad d la Infrmacin - Pagina 79 d 125

18 ^ ^ Ministri d fllb Trabaj, Empl ^^^ y Sguridad Scial " Aft d Hmnaj al Almirant Guillrm Brwn, n l Bicntnan dl Cmbat Vrsidn: FINAL Naval d Mntvid" Pliticas d Sguridad d la Infrmacidn Fcha Emisidn: Pagina: 80 d 125.J la idntificacidn d las rds y srvicis para ls cuals s rquir l accs, la idntificacidn d las prsnas y sus rls, para dfinir adcuadamnt l md d accs a las rds y srvicis, stablcr prcdimints y cntrls d gstidn para prtgr l accs a las cnxins y srvicis d rd Cntri: Camin Frzad Las rds stdn disfiadas para prmitir, n frma autmdtica, l mdxim alcanc d distribucidn d rcurss y fixibilidad n la lccidn d la ruta d cmunicacins a utilizar. Sin mbarg, stas caractristicas tambidn pudn frcr prtunidads para l accs n autrizad a las aplicacins para i us n autrizad d ls rcurss infrmdtics dl MTEySS. Pr tal mtiv, s stablcrdn limits para las pcins d lccidn d la ruta ntr la trminal d usuari y ls srvicis a ls cuals dst rquira accdr. El Rspnsabl d Sguridad d la Infrmacidn, cnjuntamnt cn l Rspnsabl d Infrmdfica y l Rspnsabl Primari prtinnt, ralizardn una valuacidn d risgs a fin d dtrminar ls mcanisms d cntrl qu crrspndan n cada cas. S numran, a cnfinuacidn, alguns d ls cntrls a implmntar: asignacidn d linas tlfdnicas n frma ddicada, n dsignacidn d rspnsabl, cnxidn autmdtica d purts a pasarlas d sguridad {gatways) a sistmas d aplicacidn spcifics prstablcids, impsicidn dl us d sistmas d aplicacidn y/ gatways d sguridad spcifics para usuaris xtrns d la rd. implmntacidn d pcins d mnu y submnu limitadas, n las aplicains, a ls prfils d ls usuaris, limitacidn d la navgacidn ilimitada pr la rd, stablcind dminis Idgics sparads, p j.: rds d dra lcal virtuals, para grups d usuaris dfinids, «cntrl activ d las cmuniacins cn ngn y dstin autrizads a travs d gatways, y cn gnracidn d alrtas ant vnts n prvists Cntrl: Autnticacin d Usuaris para Cnxins Extrnas S stablcran prcdimints d autnficacidn adcuads al nivl d prtccidn rqurid para ls usuaris rmts. El Rspnsabl d Sguridad d la Infrmacidn, cnjuntamnt cn l Rspnsabl Primari qu crrspnda, ralizard una valuacidn d risgs a fin d dtrminar l mcanism d autnficacidn para cnxins xtrnas, qu crrspnda n cada cas. El Rspnsabl d Infrmdtica implmntard ls mcanisms stablclds, junt cn l Rspnsabl d Sguridad Fisica, cuand s rquira. La autnficacidn d usuaris rmts pud llvars a cab ufilizand: mdtds d autnticacidn fisic (pr jmpl tkns d hardwar), para l qu db implmntars un prcdimint qu incluya: la hrraminta d autnficacidn, cncida cm autnticadr, l rgistr d ls psdrs dl dispsitiv d autnficacidn, la pratria d dvlucidn al mmnt d dsvinculacidn dl prsnal psdr d un dispsitiv, mdtd d rvcacidn d accs dl autnficadr, n cas d cmprmis d sguridad. Pliticas d Sguridad d la Infrmacin - Pagina 80 d 125

19 Mt^k Ministri d flph Trabaj, Empl y^^ y Sguridad Scial "2014 Aft d Hmnaj al Almirant Guillrm Brwn, n l Bicntnan dl Cmbat Vrsidn: FINAL Naval d Mntvid" Pliticas d Sguridad d ta Infrmacidn Fcha Emisidn: Pdgina: 81 d 125 '*i#» l prtcl d autnticacidn (p. j.: dsafi/rspusta), cn un prcdimint qu incluya: stablcimint d las rglas, cn l usuari, stablcimint d un cicl d vida d las rglas, para su rnvacidn,» ufilizacidn d linas ddiadas, hrramintas d vrificacidn d la dircidn dl usuari d rd, afind cnstatar l rign d la cnxidn, dnd sa prtinnt, blqu d purts para inhibir cmuniacins n autrizadas, spcialmnt sbr ls sistmas d Vz sbr IP, prcdimints y cntrls d rllamada {dial-back), vrificand qu l dsvi d llamadas, std dshabilitad CntrS: Autnticacin d Nds S dbrd mplar un squma d idntificacidn autmatica dl quipamint qu s cnct a la rd, sa n frma lcal a la rd d dats, cuand s trat d cnxins xtrnas. La dbida autnticacidn d ls nds d rd vitard accss n autrizads a las aplicacins dl MTEySS. La autnficacidn d nds srd la aitrnafiva, admds, para vrificar la idnfidad d usuaris lcals y rmts, cuand dsts inicin una cnxidn a un srvici infrmdfic dl Organism. Ls dispsitivs d autnficacidn dbrdn star dtads d prtccins fisicas (vr 6.1 Catgria: Aras Sguras) Cntrl: Prtccin d ls Purts d Diagnstic Rmt Ls purts d diagndstic rmt dbn cntrlars, para vitar qu s ls aprvh cm mdi d accs n autrizad. Ei Rspnsabl d Infrmdtica gnrard aurds n l prvdr, a ls fins d gnrar l mar d prtccidn para la cmuniacldn d ls sistmas d diagndstic rmt. Asimism, ls mcanisms d prtccidn bsrvaran l stablcid n ls punts Cntrl: Autnticacidn d Usuaris para Cnxins Extrnas y Cntrl: Camin Frzad Cntrl: Subdivisin d Rds La sguridad n rds xtnsas pud cntrlars a travds d una subdivisidn n dminis Idgics, subrds primtrs d sguridad sparads, pr mdi d gatways cn funcinalidads d firwall, stablcinds rds lcals virtuals (VLANs). Para la subdivisidn s tmardn n cunta critris d sguridad cmuns a grups d usuaris d rd dtrminads. Asimism, s cnsidrardn aspcts cm la xpsicidn a amnazas cmuns, las sparacins fisicas y la sgrgacidn d taras, cuand crrspnda. El Rspnsabl d Infrmdtica s basard n un andlisis drisgsy n l stablcid n l punt vr 8.1 Catgria: Rgurimints para l Cntrl d Accs. a ls fins d valuar csts rlativs y l impact n l dsmpn d la rd n gnral, uand s intrducn ls nrutadrs gatways adcuads para subdividir la rd. La dcisidn final sbr l squma mas aprpiad a implmntar srd tmada junt cn l Rspnsabl d Sguridad d la Infrmacidn Cntrl: Accs a Intrnt Ei accs a Intrnt srd utilizad cn prpdsits autrizads para dar apy a la gstidn dl MTEySS. El Rspnsabl d Sguridad d ia Infrmacidn dfinird ls prcdimints para stablcr l accs a Intrnt, stablcind las pautas d us aduadas a ls rcurss dl MTEySS p. j.: hraris d cnxidn, pririzacidn d cnxins, srvicis habilitads, tc.) Ls Rspnsabls Primaris aprbardn la slicitud frmal fctuada pr l prsnal a su carg. Ls accss autrizads srdn implmntads pr l Rspnsabl d Infrmdtica. Pliticas d Sguridad d la Infrmacidn - Pagina 81 d 125

20 1 0t2 l^ M/^L Ministri d flh Trabaj, Empl \^^ y Sguridad Scial " Aft d Hmnaj al Almirant Guillrm Brwn, n l Bicntnari dl Cmbat Naval d Mntvid" Pliticas d Sguridad d la Infrmacidn Fcha Emisidn: Vrsidn; FINAL Pdgina: 82 d 125 ) El Rspnsabl d Sguridad d la Infrmacidn vrificard la actividad d ls accss, cn l fin d valuar la ficacia dl srvici y l us acrd a l rqurid. Asimism, l Rspnsabl d infrmdfica implmntard la instalacidn d firwalls y dmds dispsifivs qu prmitan ffivizar dichs cntrls. S cmunicard a ls usuaris ls cntrls qu s stdn jrclnd sbr ls accss Cntrl: Cnxin a la Rd Sbr la bas d l dfinid n l punt 8.1 Catgria: Rqurimints para l Cntrl d Accs, Cntrl; Camin Frzad '^ Cntrl; Subdivisidn d rds, s implmntardn cntrls para limitar a l ncsari ia capacidad d cnxidn d ls usuaris. Ejmpls d ls ntrns dnd dbn implmntars rstriccins sn: crr lctrdnic, sistmas d archivs cmpartids, accss intractivs, accss a la rd fura dl hrari l dmbit labral Cntrl: Rut d Rd En las rds cmpartidas qu s xtindn fura d ls limits dl MTEySS s instalardn cntrls d rut, para asgurar qu las cnxins infrmdticas y ls flujs d infrmacidn n viln las pliticas d accss stablcidas. Cm mfnim, sts cntrls cntmplardn la vrificacidn psitiva d dirccins d rign y dstin, ufilizand mdtds tals cm: la autnficacidn d prtcls d rut, l rut stdfi, la traduccidn d dirccins y las listas d cntrl d accs Cntrl: Sguridad d ls Srvicis d Rd El Rspnsabl d Sguridad d la Infrmacidn, junt cn l Rspnsabl d Infrmdfica, dfinird las pautas para garantizar la sguridad d ls srvicis d rd, tant publics m privads, dl MTEySS, S tndrdn n cunta las siguints dircfivas: habilitar sdl aqulls srvicis qu san rqurids n funcidn d ls prcdimints d autrizacidn stabicids, cntrlar l accs Idgic a ls srvicis, tant n l rfrnt a su us cm a administracidn, fctuar un andlisis drisgsy vulnrabilidads para cada srvici, ants d habilitari, Instalar priddicamnt las atualizacins d sguridad qu rquiran ls dispsitivs y ls sistmas prativs, fctuar rvisins priddicas d las cnfiguracins. 8.5 Catgria: Cntrl d Accs al Sistma Oprativ Objtiv S dbn ufillzar mdis d sguridad para rstringir l accs n autrizad a ls sistmas prafivs. El Rspnsabl d Sguridad d la Infrmacidn y l Rspnsabl d Infrmdtica ralizardn una valuacidn d risgs a fin d dtrminar l mdtd d prtccidn adcuad para l accs a ls sistmas prativs dl quipamint infrmatic, nsidrand tant trminals d usuari cm srvidrs d rd. Db dispnrs d prcss y cntrls qu prmitan implmntar las siguints acins: su f O^ Pliticas d Sguridad d la Infrmacidn - Pagina 82 d 125

flpi Trabajo, Empleo ^^^ y Seguridad Social

flpi Trabajo, Empleo ^^^ y Seguridad Social ''. 1 ^ ^ Ministri d flpi Trabaj, Empl ^^^ y Sguridad Scial "2014 - Aft d Hmnaj al Almirant Guillrm Brwn, n l Bicntnan dl Cmbat Vrsidn: FINAL Naval d Mntvid" Pliticas d Sguridad d la Infrmacidn Fcha Emisidn:

Más detalles

U C L M. EU Ingeniería Técnica. Agrícola

U C L M. EU Ingeniería Técnica. Agrícola PROYECTO DE QUESERÍA INDUSTRIAL EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL DE MANZANARES, PARCELA 88, C/ XII, (CIUDAD REAL) AUTOR: Pdr Luna Luna. ANEJO Nº 10. INSTALACIÓN DE VAPOR Y GASÓLEO. ÍNDICE. 1. CONDICIONANTES.

Más detalles

ANEXO IX PROVISIÓN DEL SERVICIO DE FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN

ANEXO IX PROVISIÓN DEL SERVICIO DE FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN ANEXO IX PROVISIÓN DEL SERVICIO DE FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN 1. CONDICIONES GENERALES. 1.1 Listad d Abnads. CLARO nviará ls númrs tlfónics crrspndints a cada cicl d facturación (Listad d Abnads). Esta

Más detalles

SISTEMAS BINARIO, DE IMAL, OCTAL y HEXADECIMAL. b) 100112. e) 101012

SISTEMAS BINARIO, DE IMAL, OCTAL y HEXADECIMAL. b) 100112. e) 101012 Carrra: Tcnicatura Suprir n Análisis y Prgramación d Sistmas Asignatura: Arquitctura d cmputadras Prfsr: Ing. Gabril Duprut Trabaj práctic Nr. : Sistmas d numración y códigs A l larg d st práctic cnstruirá

Más detalles

Negocio desde la Visión del Cliente

Negocio desde la Visión del Cliente El MAPACnstruynd DE EMPATIA Nustr Mdl d En la antrir prsntación hablábams d mpatía y afirmábams u un prfund CONOCIMIENTO DEL CLIENTE rprsnta una vntaja cmptitiva difrncial n las rganizacins. Asimism, prsntábams

Más detalles

1. Introd ucción '" 1 11. Descripción sucinta de la necesidad 2 /11. Objeto a contrata r 2 A. Objeto. o' . o... le ' 'H'>JSPSC.

1. Introd ucción ' 1 11. Descripción sucinta de la necesidad 2 /11. Objeto a contrata r 2 A. Objeto. o' . o... le ' 'H'>JSPSC. " ÁREA METRPLITANA ESTUDIS PREVIS PARA LA CNTRATACiÓN DE MíNIMA CUANTíA PARA LA CNTRATACiÓN DE PRESTACIN DE SERVICI DE FUMIGACIN PARA EL CNTRL DE PLAGAS EN LAS INSTALACINES FISICAS y EL MANTENIMIENT DE

Más detalles

servicio@lottired.com.co, la página Web www.loteriademedellin.com.co y el buzón de sugerencias.

servicio@lottired.com.co, la página Web www.loteriademedellin.com.co y el buzón de sugerencias. Mdllín, d nro d 5 Doctor: LUBIER DE JESÚS CALLE RENDÓN Grnt BENEFICENCIA Asunto: Inform d sguiminto a Pticions, Qujas, Rclamos y Sugrncias (PQRS). Rsptado Doctor Call: El artículo 76 d la ly 474 d : FICINA

Más detalles

CONTRALORíA DEPARTAMENTAL DEL META CÓDIGO: 600.02.295 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

CONTRALORíA DEPARTAMENTAL DEL META CÓDIGO: 600.02.295 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS Villavicnci, Enr 17 d 2014 Dctra DORIS SEGUNDA GOMEZ RIVEROS Cntrra Dpartamnt dl Mta Ciudad Rt.: Estudis Prvis para Cntratación d Mínima Cuantía. M prmit prsntar a su dspach l crrspndint studi prvi simplificad

Más detalles

núm. 76 miércoles, 22 de abril de 2015 III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO DE BURGOS

núm. 76 miércoles, 22 de abril de 2015 III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO DE BURGOS III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO DE BURGOS C.V.E.: BOPBUR-2015-03235 465,00 GERENCIA MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES, JUVENTUD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Concjalía d Juvntud Mdiant rsolución d la

Más detalles

Seguridad en máquinas

Seguridad en máquinas Obsrvación d la norma UNE EN ISO 11161 rlacionada con los rquisitos qu db cumplir la structura d dispositivos d protcción Los dispositivos d protcción dbrán disñars y construirs d acurdo con la norma ISO

Más detalles

CENTRO UNIVERSITARIO DEL FUTBOL Y CIENCIAS DEL DEPORTE, S. C. PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS A IHEMSYS Vigente a partir de:

CENTRO UNIVERSITARIO DEL FUTBOL Y CIENCIAS DEL DEPORTE, S. C. PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS A IHEMSYS Vigente a partir de: Vignt a partir d: Clav: 15 d Julio d 2005 Vrsión: Página 1 d 12 1. Objtivo Asgurar qu la Entrga d Documntos al Instituto Hidalguns d Educación Mdia Suprior y Suprior (IHEMSYS) por part d la Coordinación

Más detalles

UNIVERSIDAD DEL FÚTBOL Y CIENCIAS DEL DEPORTE MODELO ACADÉMICO DEPORTIVO ALTO RENDIMIENTO TUZO

UNIVERSIDAD DEL FÚTBOL Y CIENCIAS DEL DEPORTE MODELO ACADÉMICO DEPORTIVO ALTO RENDIMIENTO TUZO PROCEDIMIENTO DE CAPTACION Y ASIGNACION NIVEL SECUNDARIA ART, Clav: Página 1 d 7 1. Objtivo Asgurar qu: la captación, otorgaminto y asignación d bcas Académicas a los Estudiants d La Univrsidad dl Fútbol

Más detalles

En el empleo toflos somos isuales

En el empleo toflos somos isuales Númr 4. Dicimbr 2003 - Enr 2004 YITG@J~Cllli~ 8[;l]~Ju~ CPOrncP[JCF{}13gJu8CiEJD 00 [1CfGw~ G8CüGITru G.l0G[}.f[TIJ[JQGG)8JC:uJ 17 ~[] En l mpl tfls sms isuals Prsntación Prgrama Oprativ Accdr Balanc d

Más detalles

Núm. 36 Martes, 22 de febrero de 2011. III. ADMINISTRACIÓN local. DIpuTACIÓN provincial De burgos. secretaría general

Núm. 36 Martes, 22 de febrero de 2011. III. ADMINISTRACIÓN local. DIpuTACIÓN provincial De burgos. secretaría general III. ADMINISTRACIÓN local DIpuTACIÓN provincial D burgos scrtaría gnral cv: BOPBUR-2011-01058 El Plno d la Excma. Diputación Provincial, n ssión ordinaria clbrada l día 16 d novimbr d 2010, adoptó ntr

Más detalles

SENADO '---... -------------~---~... CARPETA N2 65 5 de DISTRIBUIDO N2. Segundo. Período. Octubre de 1986

SENADO '---... -------------~---~... CARPETA N2 65 5 de DISTRIBUIDO N2. Segundo. Período. Octubre de 1986 r--. ~- -.. ~ -"'-..J..... -'- - - -- '- SENADO XLIIa. LEGISLATURA Sgund Príd DlllECCION DE COIU&IOND CARPETA N2 65 5 d DISTRIBUIDO N2 \. 507 d J 98.6 COMISION DE AGRICULTURA Y PESCA Octubr d 1986...,-

Más detalles

ESTUDIO COMPARATIVO DE 7 DIFERENTES INSTALACIONES DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA PARA MULTIVIVIENDAS SEGÚN NUEVO CTE/HE4

ESTUDIO COMPARATIVO DE 7 DIFERENTES INSTALACIONES DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA PARA MULTIVIVIENDAS SEGÚN NUEVO CTE/HE4 ESTUDIO COMPARATIVO DE 7 DIFERENTES INSTALACIONES DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA PARA MULTIVIVIENDAS SEGÚN NUEVO CTE/HE4 0. OBJETIVO DEL ESTUDIO El CTE-HE4 ha impulsad un rt imprtant para ls prfsinals d la indústria

Más detalles

Universidad Tecnológica Nacional. Data Warehouse ... TRABAJO PRACTICO DE INVESTIGACION. Alumnos: Figueroa, Fernando Shanton, Luciano Turco, Pablo

Universidad Tecnológica Nacional. Data Warehouse ... TRABAJO PRACTICO DE INVESTIGACION. Alumnos: Figueroa, Fernando Shanton, Luciano Turco, Pablo .......... Univrsidad Tcnlógica Nacinal Data Warhus.......... TRABAJO PRACTICO DE INVESTIGACION Alumns: Figura, Frnand Shantn, Lucian Turc, Pabl . El bjtiv d st trabaj s brindar una cncpt gnral acrca d

Más detalles

Anexo V "Acuerdos de Sistemas para la Facturación' del Convenio poro la Comercialización o Reventa de Servicios

Anexo V Acuerdos de Sistemas para la Facturación' del Convenio poro la Comercialización o Reventa de Servicios Anxo V "Acurdos d Sistmas para la Facturación' dl Convnio poro la Comrcialización o ANEXO V ACUERDOS DE SISTEMAS PARA LA FACTURACIÓN QUE SE ADJUNTA AL CONVENIO PARA LA COMERCIALIZACIÓN O REVENTA DE SERVICIOS

Más detalles

Asamblea Nacional Secretaría General TRÁMITE LEGISLATIVO 2014-2015

Asamblea Nacional Secretaría General TRÁMITE LEGISLATIVO 2014-2015 Asambla Nacional Scrtaría Gnral TRÁMITE LEGISLATIVO 2014-2015 ANTEPROYECTO DE LEY: 106 PROYECTO DE LEY: 171 LEY: GACETA OFICIAL: TÍTULO: QUE ESTABLECE EL RECICLAJE DE PAPEL, LATAS DE ALUMINIO Y BOTELLAS

Más detalles

LA ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO

LA ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO LA ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO 1. INTRODUCCIÓN No importa l tamaño d la mprsa n la qu dsarrollmos nustra labor profsional. No importa l númro d prsonas qu compongan l dpartamnto al qu nos

Más detalles

EJERCICIOS RESUELTOS DE FUNCIONES REALES DE VARIABLE REAL

EJERCICIOS RESUELTOS DE FUNCIONES REALES DE VARIABLE REAL EJERCICIOS RESUELTOS DE FUNCIONES REALES DE VARIABLE REAL. Calcular los dominios d dfinición d las siguints funcions: a) f( ) 6 b) f( ) c) f( ) ln d) f( ) arctg 3 4 ) f( ) f) f( ) 5 g) f( ) sn 9 h) 4 4

Más detalles

DECRETO NO 0619. El Acta Acuerdo, el Procedimiento Respecto de la Protección Contra Incendio según

DECRETO NO 0619. El Acta Acuerdo, el Procedimiento Respecto de la Protección Contra Incendio según DECRETO NO 0619 Rosario, "Cuna d la Bandrarr, lo d sbril d 2015 - VISTO El Acta Acurdo, l Procdiminto Rspcto d la Protcción Contra Incndio sgún Rglamnto d Edificación y l Acta Acurdo NO 1 suscriptos n

Más detalles

Reporte Nº: 05 Fecha: JULIO 2012. ANÁLISIS DE SITUACIÓN MIGRATORIA DE EXTRANJEROS DE NACIONALIDAD HAITIANA 1. DESCRIPCIÓN DEL REPORTE

Reporte Nº: 05 Fecha: JULIO 2012. ANÁLISIS DE SITUACIÓN MIGRATORIA DE EXTRANJEROS DE NACIONALIDAD HAITIANA 1. DESCRIPCIÓN DEL REPORTE Rport Nº: 05 Fcha: JULIO 2012. ANÁLISIS DE SITUACIÓN MIGRATORIA DE EXTRANJEROS DE NACIONALIDAD HAITIANA 1. DESCRIPCIÓN DEL REPORTE El prsnt inform tin como objtivo spcífico stablcr los movimintos migratorios

Más detalles

núm. 56 lunes, 23 de marzo de 2015 V. OTROS ANUNCIOS OFICIALES SODEBUR SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE BURGOS

núm. 56 lunes, 23 de marzo de 2015 V. OTROS ANUNCIOS OFICIALES SODEBUR SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE BURGOS núm. 56 luns, 23 d marzo d 2015 V. OTROS ANUNCIOS OFICIALES SODEBUR C.V.E.: BOPBUR-2015-01880 SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE BURGOS Convocatoria pública d la Diputación Provincial d Burgos

Más detalles

Prgrama d DESARROLLO d LIDERAZGO Incluid n la IX dición dl Mastr n Dircción d Emprsas Excutiv Escula d Ngcis d Navarra a L i OBJETIVOS En la actualidad, las rganizacins frman part d un mund cmptitiv y

Más detalles

PROCESO: GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA PROCEDIMIENTO: ADMINISTRACIÓN DE REDES Y COMUNICACIONES

PROCESO: GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA PROCEDIMIENTO: ADMINISTRACIÓN DE REDES Y COMUNICACIONES Pág. 1 de 6 1. OBJETIVO Realizar la administración, instalación, adecuación, mnitrización, ampliación, peración y actualización de las redes de cómput para agilizar ls prcess administrativs y misinales

Más detalles

,,.., ' ,. :!, :*,. ' I. INFORME TÉCNICO P~REVIO DE EVALUACIÓN DE SOFTWARE No 0020-2007-GT1000

,,.., ' ,. :!, :*,. ' I. INFORME TÉCNICO P~REVIO DE EVALUACIÓN DE SOFTWARE No 0020-2007-GT1000 :! :* ' ; ' NFORME TÉCNCO P~REVO DE EVALUACÓN DE SOFTWARE No 0020-2007-GT000 "HERRAMENTA PARA ELMODELAMENTO DE APLCACONES CON UML" : ' - 8 ' : / '! +- j: i 4 *?!: ;* L NOMBRE DEL ÁREA: Grncia d Tcnologías

Más detalles

núm. 109 miércoles, 11 de junio de 2014 III. ADMINISTRACIÓN LOCAL DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS UNIDAD DE CULTURA

núm. 109 miércoles, 11 de junio de 2014 III. ADMINISTRACIÓN LOCAL DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS UNIDAD DE CULTURA III. ADMINISTRACIÓN LOCAL DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS UNIDAD DE CULTURA C.V.E.: BOPBUR-2014-04183 Mdiant acurdo d Junta d Gobirno númro 6, d fcha 23 d mayo d 2014, s aprobó la «Convocatoria pública

Más detalles

www.bradylatinamerica.com

www.bradylatinamerica.com L A C I N TA M Á S D U R A D E R A PA R A M A R C A J E D E P I S O S www.bradylatinamrica.cm LA CINTA MÁS DURADERA PARA MARCAJE DE PISOS Durabilidad suprir Us mns timp para rmplazar línas dañadas gastadas,

Más detalles

Inflables de Colombia J.G.

Inflables de Colombia J.G. Inflals d Clmia s t c u d r P d g l á t Ca INFLABLES DE COLOMBIA J. G. Carrra 96B N. 16H - 70 Fntión - Bgtá, D. C. Cls.: 300 482 7889 / 301 690 44 59 / inflalsdclmia2015@htmail.cm ESTIMADOS SEÑORES: In

Más detalles

Strengthening Achievement m Basic Education (SABE) Project AED Project No 12-2069-00 AID Contract No 5 19-0357-C-00-1 169-00. Dra. Magdalena Herdoiza

Strengthening Achievement m Basic Education (SABE) Project AED Project No 12-2069-00 AID Contract No 5 19-0357-C-00-1 169-00. Dra. Magdalena Herdoiza Strngthning Achivmnt m Basic Educatin (SABE) Prjct AED Prjct N 12-2069-00 AID Cntract N 5 19-0357-C-00-1 169-00 Fundamnts Curriculars d la Dra. Magdalna Hrdiza COMPONENT 1. CURRICULUM DEVELOPMENT - 1 INDICE

Más detalles

LA MUNICIPALIDAD LA SIGUIENTE ORDENANZA (N" 8.797)

LA MUNICIPALIDAD LA SIGUIENTE ORDENANZA (N 8.797) LA MUNICIPALIDAD LA SIGUIENTE ORDENANZA (N" 8.797) Concjo Municipal: Vustra Comisión d Gobirno y Cultura ha tomado n considración l proycto d Ordnanza dl concjal Boasso, mdiant l cual cra l mapa rosarino

Más detalles

Asamblea Nacional Secretaría General TRÁMITE LEGISLATIVO 2014-2015

Asamblea Nacional Secretaría General TRÁMITE LEGISLATIVO 2014-2015 Asambla Nacional Scrtaría Gnral TRÁMITE LEGISLATIVO 2014-2015 ANTEPROYECTO DE LEY: 106 PROYECTO DE LEY: LEY: GACETA OFICIAL: TÍTULO: QUE ESTABLECE EL RECICLAJE DE PAPEL, LATAS DE ALUMINIO Y BOTELLAS PLÁSTICAS

Más detalles

núm. 38 martes, 25 de febrero de 2014 III. ADMINISTRACIÓN LOCAL DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS SERVICIO DE PERSONAL

núm. 38 martes, 25 de febrero de 2014 III. ADMINISTRACIÓN LOCAL DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS SERVICIO DE PERSONAL III. ADMINISTRACIÓN LOCAL DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS SERVICIO DE PERSONAL C.V.E.: BOPBUR-2014-01298 Código d Vrificación:1453130796 - Comprub su validz n http://www..s/comprobar-firmados Convocatoria

Más detalles

Ofertas y Contratos Agiles

Ofertas y Contratos Agiles Ofrtas y Contratos Agils algunas idas xtraídas dl libro Obra bajo licncia Crativ Commons los pilar s d transp arncia, ins adaptación pc, junto con l nfoqu d ción y continua q mjora u forman part d lo Agils,

Más detalles

Dirección General de Tecnologías de la Información (DGTI)

Dirección General de Tecnologías de la Información (DGTI) Dirección General de Tecnlgías de la Infrmación (DGTI) Centr de Csts Dcument Tip IC - Cicl 01 Plítica de cnfiguración de estacines de Trabaj Mviles Fecha Emisión 27 de Juli de 2012 Plítica de cnfiguración

Más detalles

Instrucción de trabajo I7-CYA Revisión 1 01-Feb-10

Instrucción de trabajo I7-CYA Revisión 1 01-Feb-10 Instrucción de trabaj I7-CYA Revisión 1 01-Feb-10 Creación y Activación de usuaris y recurss Objet Describir cm se realiza la creación de nuevs usuaris y recurss de us cmún del Institut, así cm el prces

Más detalles

MAPA DE RIESGOS DE FRAUDE Y COCRRUPCIÓN. Anexo 1A: Mapa de Riegos de Fraude y Corrupción página 1 de 7

MAPA DE RIESGOS DE FRAUDE Y COCRRUPCIÓN. Anexo 1A: Mapa de Riegos de Fraude y Corrupción página 1 de 7 Objtivo y procso Controls Sguiminto Rsidual Admon dl Accions Rsponsabl Ralizar la vrificación y/o valuación a los procsos, procdimintos, actividads, actuacions, plans d acción y d mjoraminto; promovr la

Más detalles

PROCESO: GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA PROCEDIMIENTO: ASISTENCIA Y SOPORTE TÉCNICO

PROCESO: GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA PROCEDIMIENTO: ASISTENCIA Y SOPORTE TÉCNICO Pág. 1 de 5 1. OBJETIVO Atender ls requerimients a nivel de hardware, sftware, redes y cmunicacines de manera prtuna a ls funcinaris de la entidad. ALCANCE Inicia cn la slicitud pr parte de ls funcinaris

Más detalles

Inform d Gass Efcto Invrnadro Página 1 d 9 1. INDICE 1. INDICE. 3 3. CUANTIFICACIÓN DE EMISIONES DE GEIS 3 4. LÍMITES OPERATIVOS Y EXCLUSIONES 5 5. AÑO BASE 6 6. METODOLOGÍA DE CUANTIFICACIÓN 6 7. INCERTIDUMBRE

Más detalles

Enfrentando Comportamientos Difíciles Usando el Sistema de Guía

Enfrentando Comportamientos Difíciles Usando el Sistema de Guía Enfrntando Comportamintos Difícils Usando l Sistma d Guía R s o u r c & R f r r a l H a n d o u t Agrsión Obsrvación - Prguntas Trata la niña d hacr contacto d una manra inapropiada? Está tratando d sr

Más detalles

BENEFICIOS Y ANÁLISIS COMPARATIVO DE FUNCIONALIDES SEGÚN VERSIÓN

BENEFICIOS Y ANÁLISIS COMPARATIVO DE FUNCIONALIDES SEGÚN VERSIÓN BENEFICIOS Y ANÁLISIS COMPARATIVO DE FUNCIONALIDES SEGÚN VERSIÓN 2013 Pitbull Keyhlder - Funcinalidades 1. Beneficis Pitbull KeyHlder cntribuye a ptimizar la gestión de cntraseñas de acces de seguridad

Más detalles

FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE REDES

FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE REDES FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE REDES 1. Cnfiguración Un administradr de red sirve a ls usuaris: crea espacis de cmunicación, atiende sugerencias; mantiene las herramientas y el espaci requerid pr cada

Más detalles

núm. 173 viernes, 11 de septiembre de 2015 III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO DE MELGAR DE FERNAMENTAL

núm. 173 viernes, 11 de septiembre de 2015 III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO DE MELGAR DE FERNAMENTAL III. ADMINISTRACIÓN LOCAL C.V.E.: BOPBUR-2015-06336 AYUNTAMIENTO DE MELGAR DE FERNAMENTAL Aprobación dfinitiva d la modificación d la ordnanza rguladora d la tnncia d animals potncialmnt pligrosos En la

Más detalles

Capítulo V CONDICIONES DE FRONTERA Y MODELAMIENTO NUMÉRICO EN ECUACIONES DIFERENCIALES

Capítulo V CONDICIONES DE FRONTERA Y MODELAMIENTO NUMÉRICO EN ECUACIONES DIFERENCIALES Marclo Romo Proaño Escula Politécnica dl Ejército - Ecuador Capítulo V CONDICIONES DE FRONTERA Y MODELAMIENTO NUMÉRICO EN ECUACIONES DIFERENCIALES 5. CONDICIONES DE FRONTERA: Dbido a qu muchos problmas

Más detalles

Futuro analítico y futuro sintético en el español peninsular y americano

Futuro analítico y futuro sintético en el español peninsular y americano Futur analític y futur sintétic n l spañl pninsular y amrican HELMUT BERSCHIN 1 En la mrflgía vrbal dl spañl mdrn cab distinguir ds mds d xprsión dl futur: l futur sintétic (cantaré) y algunas frmas prifrásticas,

Más detalles

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO DE BURGOS ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y EMERGENCIAS

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO DE BURGOS ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y EMERGENCIAS Núm. 209 Marts, 6 d novimbr d 2012 III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO DE BURGOS cv: BOPBUR-2012-06045 ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y EMERGENCIAS En l día d la fcha l Excmo. Sr. Alcald ha dictado l siguint:

Más detalles

RADIO CRÍTICO DE AISLACIÓN

RADIO CRÍTICO DE AISLACIÓN DIO CÍTICO DE ISCIÓN En sta clas s studiará la transfrncia d calor n una tubría d radio xtrno (0,0 ft), rcubirta con un aislant d spsor (0,039 ft), qu transporta un vapor saturado a (80 F). El sistma cañría

Más detalles

- SISTEMA DE INFORMACION DE GESTION -

- SISTEMA DE INFORMACION DE GESTION - - SISTEMA DE INFORMACION DE GESTION - INFORME Nº 4 Jf d División y Encargados d Cntros d Rsponsabilidad NIVEL 2 GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA - DICIEMBRE 2008 - 1 Mta Mdidas Rsponsabl

Más detalles

núm. 222 viernes, 20 de noviembre de 2015 III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO DE GUMIEL DE IZÁN

núm. 222 viernes, 20 de noviembre de 2015 III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO DE GUMIEL DE IZÁN núm. 222 virns, 20 d novimbr d 2015 III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO DE GUMIEL DE IZÁN C.V.E.: BOPBUR-2015-07935 Por Dcrto d Alcaldía, d fcha d 16 d octubr d 2015, s aprobaron las bass y la convocatoria

Más detalles

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS PARA EL DESARROLLO DE OBJETOS DE APRENDIZAJE VERSIÓN 1

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS PARA EL DESARROLLO DE OBJETOS DE APRENDIZAJE VERSIÓN 1 MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS PARA EL DESARROLLO DE OBJETOS DE APRENDIZAJE VERSIÓN 1 Chil, agosto d 2005 El prsnt manual rprsnta la visión dl quipo d profsionals prtncints al Proycto FONDEF Aprndindo con

Más detalles

JSC INGENIUM DESARROLLA PARA LOGISTA UNA PLATAFORMA DE RECARGAS MULTISERVICIO Y MULTIOPERADOR

JSC INGENIUM DESARROLLA PARA LOGISTA UNA PLATAFORMA DE RECARGAS MULTISERVICIO Y MULTIOPERADOR Cas de éxit Ret JSC INGENIUM DESARROLLA PARA LOGISTA UNA PLATAFORMA DE RECARGAS MULTISERVICIO Y MULTIOPERADOR Lgista, Operadr lgístic integral líder en España y Prtugal, y un de ls principales en el sur

Más detalles

(;Q. 11 La mediación y el mundo laboral. 1. Introducción. 2. El cambio en las organizaciones. Josep Redorta. ,s?

(;Q. 11 La mediación y el mundo laboral. 1. Introducción. 2. El cambio en las organizaciones. Josep Redorta. ,s? 11 La mdiación y l mund labral Jsp Rdrta,s? '2 ü (lj l:j ' ü ::::; (lj 1. Intrducción Hablar dl cambi n las rgani zacins ya n s una mda sin una ncsidad. En ls próx ims cinc añs, pudn prvrs imprtants prcss

Más detalles

Código: DOC 7.2 CSC 06 Página : 1 de 7. Fecha de emisión: 02/06/2009. Elaboró: Coord. Seguridad en Cómputo. Aprobado por: Coordinador General

Código: DOC 7.2 CSC 06 Página : 1 de 7. Fecha de emisión: 02/06/2009. Elaboró: Coord. Seguridad en Cómputo. Aprobado por: Coordinador General Universidad Autónma Crdinación General de Tecnlgías de Infrmación Códig: DOC 7.2 CSC 06 Página : 1 de 7 Elabró: Crd. Seguridad en Cómput Aprbad pr: Crdinadr General I. ÁREA Crdinación de Seguridad en Cómput

Más detalles

Becas INSTITUTO, CIUDEN-ULE PARA LA REALIZACION DE PROGRAMAS DE POSGRADO 2013.

Becas INSTITUTO, CIUDEN-ULE PARA LA REALIZACION DE PROGRAMAS DE POSGRADO 2013. lón él Bcas INSTITUTO, CIUDEN-ULE PARA LA REALIZACION DE PROGRAMAS DE POSGRADO 2013. BASES El Instituto Ciun-UL Tcnologías CAC y Dsarrollo Trritorial convoca cuatro bcas para ralización, n Institucions

Más detalles

NORMAS DE USO ACEPTABLE Y SEGURIDAD DE LA RED DE DATOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID (UAM)

NORMAS DE USO ACEPTABLE Y SEGURIDAD DE LA RED DE DATOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID (UAM) NORMAS DE USO ACEPTABLE Y SEGURIDAD DE LA RED DE DATOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID (UAM) (Cnsej de Gbiern 16 de diciembre de 2005) 1 Este dcument define las nrmas de us y seguridad que deben seguir

Más detalles

Rack & Building Systems

Rack & Building Systems Rack & Building Systms La Emprsa RBS a nacido por la sinrgia y complmnto qu xist ntr sus productos y por l afán constant d nustra mprsa por difrnciars d la comptncia. En l ára d almacnaj industrial RBS

Más detalles

Ansiedad situacional y el estrés competitivo en deportes de competición

Ansiedad situacional y el estrés competitivo en deportes de competición t6 Jrnadas - 8-, 00 Ansidad situacinal y l strés cmptitiv n dprts d cmptición DR R NAVARRO GARCÍA, DR; J A RUIZ CABALLERO, DR M C RODRÍGUEZ PÉREZ, DR J IZQUIERDO RAMÍREZ Rsumn El prsnt trabaj intnta cntribuir

Más detalles

Touring y Automóvil Club del Perú

Touring y Automóvil Club del Perú versión: 08 Pág. 1 de 10 1. OBJETIVO Establecer las actividades a seguir para realizar y cntrlar las actividades de las prestacines que cnfiguran ls servicis de Asistencia a Usuaris PC (Turing Tech). 2.

Más detalles

ULTRATEMPRANO. La siguiente pantalla, se muestra la interfaz principal del sistema.

ULTRATEMPRANO. La siguiente pantalla, se muestra la interfaz principal del sistema. ULTRATEMPRANO ULTRATEMPRANO permite manejar el prces de Cntrl de Cambis Decretad en Ener del 2003. Sus funcines incluyen el Cntrl de Venta de Divisas pr las ficinas para Slicitudes de Estudiantes, Remesas

Más detalles

núm. 222 jueves, 21 de noviembre de 2013 V. OTROS ANUNCIOS OFICIALES SODEBUR SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE BURGOS

núm. 222 jueves, 21 de noviembre de 2013 V. OTROS ANUNCIOS OFICIALES SODEBUR SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE BURGOS V. OTROS ANUNCIOS OFICIALES SODEBUR C.V.E.: BOPBUR-2013-08514 SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE BURGOS Convocatoria pública d la Socidad para l Dsarrollo d la Provincia d Burgos (Sodbur),

Más detalles

11 Estilo de gestión de recursos humanos de una cooperativa de ayuda a domicilio

11 Estilo de gestión de recursos humanos de una cooperativa de ayuda a domicilio María Luisa Mndizábal Valra 11 Estil d gstión d rcurss humans d una cprativa d ayuda a dmicili 1. Dscripción d la mprsa y dl srvici/prduct Nustra hi stri a s cmún a muchas tras mprsas d cnmía scial qu

Más detalles

PROCEDIMIENTO PARA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE CAPUFE (VENTA) ÍNDICE PÁGINA INTRODUCCIÓN 2 OBJETIVO 3 POLÍTICAS 4

PROCEDIMIENTO PARA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE CAPUFE (VENTA) ÍNDICE PÁGINA INTRODUCCIÓN 2 OBJETIVO 3 POLÍTICAS 4 PROCDIMINTO PARA NAJNACIÓN D BINS INMUBLS PROPIDAD D (VNTA) ÍNDIC PÁGINA INTRODUCCIÓN 2 OBJTIVO 3 POLÍTICAS 4 PROCDIMINTO (DSCRIPTIVO) 5 DIAGRAMA D FLUJO 9 PROCDIMINTO PARA NAJNACIÓN D BINS INMUBLS PROPIDAD

Más detalles

*UJ. 1"- l' V e. Gobierno de La Rioja Presidencia y,justicia " "' Parlamento de La Rioja VIII Legislatura Entrada: 10218 05.06.

*UJ. 1- l' V e. Gobierno de La Rioja Presidencia y,justicia  ' Parlamento de La Rioja VIII Legislatura Entrada: 10218 05.06. www.;an a.rq Gbirn d La Rija Prsidncia y,justicia Parlamnt d La Rija VIII Lgislatura Entrada: 10218 05.06.2014 SR. PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE LA AlOJA " ~ " r " "' Oí 8 g " E " g " ' ; ~ -~ ~ "' é5'

Más detalles

INSTRUCCIÓN TÉCNICA DE USO DE LOS SERVICIOS MULTIMEDIA Y AUDIOVISUALES EN LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

INSTRUCCIÓN TÉCNICA DE USO DE LOS SERVICIOS MULTIMEDIA Y AUDIOVISUALES EN LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA INSTRUCCIÓN TÉCNICA DE USO DE LOS SERVICIOS MULTIMEDIA Y AUDIOVISUALES EN LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA Articul 1. Objet. La presente Instrucción Técnica tiene pr bjet regular el us de ls servicis multimedia

Más detalles

SISTEMA PREZENSA ACTIVOS

SISTEMA PREZENSA ACTIVOS SISTEMA PREZENSA ACTIVOS Este sistema está diseñad para el fácil cntrl de ls activs de la empresa ó del persnal que labra en la empresa. Cnsta del us de cuatr medis de cntrl. 1. Lectr Bimétric para identificación

Más detalles

Tema 3 La economía de la información

Tema 3 La economía de la información jrcicios rsultos d Microconomía. quilibrio gnral y conomía d la información rnando Prra Tallo Olga María odríguz odríguz Tma La conomía d la información http://bit.ly/8l8u jrcicio : na mprsa d frtilizants

Más detalles

INTERCAMBIADORES TUBO Y CARCAZA: ANÁLISIS TÉRMICO

INTERCAMBIADORES TUBO Y CARCAZA: ANÁLISIS TÉRMICO OPERCIONES UNIRIS PROF PEDRO VRGS UNEFM DPO ENERGÉIC Disponibl n: wwwopracionswordprsscom INERCMBIDORES UBO Y CRCZ: NÁLISIS ÉRMICO NÁLISIS ÉRMICO, CONSIDERCIONES GENERLES nts d scribir las cuacions qu

Más detalles

PROGRAMA DE LICENCIATURA EN INFORMATICA EDUCATIVA UPTC. Gustavo Cáceres C. Edgar Nelson López L. Daniel Quintero T. Josefina Rondón N.

PROGRAMA DE LICENCIATURA EN INFORMATICA EDUCATIVA UPTC. Gustavo Cáceres C. Edgar Nelson López L. Daniel Quintero T. Josefina Rondón N. IV Congrsso RIBIE, Brasilia 1998 PROGRAMA DE LICENCIATURA EN INFORMATICA EDUCATIVA UPTC Gustavo Cácrs C. Edgar Nlson Lópz L. Danil Quintro T. Josfina Rondón N. jrondon@tunja.ctcol.nt.co INTRODUCCION La

Más detalles

LOTE 2: Mantenimiento de sistemas operativos de ciientes v servidores v redes de datos internas.

LOTE 2: Mantenimiento de sistemas operativos de ciientes v servidores v redes de datos internas. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACI~N MEDIANTE CONCURSO, POR PROCEDlMlENTO ABIERTO, DE LA PRESTACIÓN DE DIVERSOS SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO PARA EL INSTITUTO DE DESARROLLO ECONÓMICO

Más detalles

núm. 234 miércoles, 11 de diciembre de 2013

núm. 234 miércoles, 11 de diciembre de 2013 NÚMERO 220 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS Artículo 1. I. PRECEPTOS GENERALES El prsnt txto s apruba n jrcicio d la potstad

Más detalles

Día a Mundial del Donante de Sangre. Celebrando la donación n de sangre. Sangre segura para una maternidad sin Riesgos

Día a Mundial del Donante de Sangre. Celebrando la donación n de sangre. Sangre segura para una maternidad sin Riesgos Día a Mundial dl Donant d Sangr. Clbrando la donación n d sangr. Sangr sgura para una matrnidad sin Risgos http://www.lamaul.cl/tmp_imags/79/noticia_3925_normal.jpg&imgrfurl El 14 d Junio, s clbra n todo

Más detalles

Declaración de Política de Privacidad

Declaración de Política de Privacidad Declaración de Plítica de Privacidad www.taurinaweb.cm (Taurina Web) se enrgullece de prteger su privacidad y desarrllar tecnlgía para brindarle la experiencia en línea más pdersa y segura psible. Esta

Más detalles

LIBRO DE CLASES ELECTRÓNICO Manual de Usuario Administrativo OTEC ACEPTA S.A.

LIBRO DE CLASES ELECTRÓNICO Manual de Usuario Administrativo OTEC ACEPTA S.A. LIBRO DE CLASES ELECTRÓNICO Manual de Usuari Administrativ OTEC ACEPTA S.A. TABLA DE CONTENIDOS TABLA DE CONTENIDOS... 2 1.- INTRODUCCIÓN... 4 1.1.- DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS... 4 2.- APLICACIONES DEL SISTEMA...

Más detalles

Módulo 2 Herramientas para la búsqueda virtual en Internet. Internet. Internet?, qué es?, para qué sirve? y cómo funciona?

Módulo 2 Herramientas para la búsqueda virtual en Internet. Internet. Internet?, qué es?, para qué sirve? y cómo funciona? Módulo 2 Hrramintas para la búsquda virtual n Intrnt Intrnt Intrnt?, qué s?, para qué sirv? y cómo funciona? Algunas prsonas dfinn Intrnt como "La Rd d Rds", y otras como "La Autopista d la Información".

Más detalles

BECAS GRANVILLE P. MEADE

BECAS GRANVILLE P. MEADE 2014-2015 #9 NOTICIAS DE LOS SENIORS POR FAVOR TOME NOTA QUE LAS SOLICITUDES DE EXPEDIENTES PARA LAS APLICACIONES PARA LAS UNIVERSIDADES, BECAS Y NCAA DEBEN SER SOMETIDAS A LA OFICINA DE ORIENTACIÓN ESCOLAR

Más detalles

SECRETARIA DE ENERGIA

SECRETARIA DE ENERGIA Juvs 8 d octubr d 0 DIARIO OFICIAL (Primra Scción) 8 SECRETARIA DE ENERGIA NORMA Oficial Mxicana NOM-04-ENER-0, Caractrísticas térmicas y ópticas dl vidrio y sistmas vidriados para dificacions. Etiqutado

Más detalles

CAPITULO 2. MODELOS DE REDES

CAPITULO 2. MODELOS DE REDES CAPITULO 2. MODELOS DE REDES EL MODELO OSI (Open System Intercnnectin): Cread en 1947 pr la ISO. OSI es un estándar ISO que cubre tds ls aspects de las redes de cmunicación. Un sistema abiert (Open System)

Más detalles

COMPUTACIÓN. Práctica nº 2

COMPUTACIÓN. Práctica nº 2 Matmáticas Computación COMPUTACIÓN Práctica nº NÚMEROS REALES Eistn algunos númros irracionals prdfinidos n Maima como son l númro π l númro qu s corrspondn con los símbolos %pi % rspctivamnt. Otros númros

Más detalles

núm. 117 lunes, 24 de junio de 2013 III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO DE BRIVIESCA

núm. 117 lunes, 24 de junio de 2013 III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO DE BRIVIESCA III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO DE BRIVIESCA C.V.E.: BOPBUR-2013-04928 Por acurdo dl Plno dl Ayuntaminto d Brivisca d fcha 29 d mayo d 2013, s adoptó l Acurdo dl tnor litral siguint: Antcdnts d

Más detalles

núm. 85 miércoles, 7 de mayo de 2014 III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO DE ROA DE DUERO

núm. 85 miércoles, 7 de mayo de 2014 III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO DE ROA DE DUERO III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO DE ROA DE DUERO C.V.E.: BOPBUR-2014-03110 Por rsolución d Alcaldía d fcha 16 d abril d 2014, s aprobó la contratación d dos plazas d monitor d gimnasio municipal

Más detalles

9 TRASLACIONES, GIROS Y SIMETRÍAS EN EL PLANO

9 TRASLACIONES, GIROS Y SIMETRÍAS EN EL PLANO 9 TRSLINES, GIRS SIMETRÍS EN EL PLN EJERIIS PRPUESTS 9. ibuja un parallogramo y razona qué pars d vctors dtrminados por los vértics son quipolnts. Son quipolnts los qu son parallos y dl mismo sntido, y

Más detalles

núm. 51 martes, 15 de marzo de 2016 III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO DE BURGOS

núm. 51 martes, 15 de marzo de 2016 III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO DE BURGOS boltín oficial d la provincia III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO DE BURGOS C.V.E.: BOPBUR-2016-01360 GERENCIA MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES, JUVENTUD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Bass para rgular

Más detalles

SISTEMAS OPERATIVOS. Pág. 1

SISTEMAS OPERATIVOS. Pág. 1 Un Sistema perativ es un sftware que actúa de interfaz entre ls dispsitivs de Hardware y las aplicacines (prgramas) utilizads pr el usuari para manejar un equip infrmátic. Es el respnsable de gestinar

Más detalles

DISPERSIÓN - ESPECTRÓMETRO DE PRISMA

DISPERSIÓN - ESPECTRÓMETRO DE PRISMA DISPERSIÓN - ESPECTRÓMETRO DE PRISMA OBJETIVOS Invstigación d la rgión visibl dl spctro dl átomo d Hidrógno y dtrminación d la constant d Ridbrg. Calibración d la scala dl spctrómtro d prisma. Dtrminación

Más detalles

MANUAL DE USUARIO REQUERIMIENTOS TÉCNICOS APLICACIONES WEB

MANUAL DE USUARIO REQUERIMIENTOS TÉCNICOS APLICACIONES WEB Tecnlógica Página 1 de 6 Tabla de Cntenid 1 Objetiv... 2 2 Alcance... 2 3 Cmpnentes de ls aplicativs web... 2 3.1 Diagrama General de ls aplicativs web.... 2 3.2 Elements requerids pr el cliente para perar...

Más detalles

Descripción y alcance del servicio ASISTENCIA IPLAN

Descripción y alcance del servicio ASISTENCIA IPLAN Descripción y alcance del servici ASISTENCIA IPLAN 1. Intrducción Mediante el prduct Asistencia IPLAN se brinda asesramient, sprte infrmátic y reslución de prblemas sbre el hardware y el sftware que utilizan

Más detalles

SUBGERENCIA DE UNIDADES AFILIADAS 2 CARGOS TRANSVERSALES 16

SUBGERENCIA DE UNIDADES AFILIADAS 2 CARGOS TRANSVERSALES 16 CONTENIDO SUBGERENCIA DE UNIDADES AFILIADAS 2 SUBGERENTE DE UNIDADES AFILIADAS 2 ESPECIALISTA DE UNIDADES AFILIADAS Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 9 CARGOS TRANSVERSALES 16 SECRETARIA EJECUTIVA 16 1 SUBGERENCIA

Más detalles

TEMAS 3-6: EJERCICIOS ADICIONALES

TEMAS 3-6: EJERCICIOS ADICIONALES TEMAS 3-6: EJERCICIOS ADICIONALES Asignatura: Economía y Mdio Ambint Titulación: Grado n cincias ambintals Curso: 2º Smstr: 1º Curso 2010-2011 Profsora: Inmaculada C. Álvarz Ayuso Inmaculada.alvarz@uam.s

Más detalles

Registro de Autorización Empresa Venta y Asistencia Técnica de Comunidades Autónomas

Registro de Autorización Empresa Venta y Asistencia Técnica de Comunidades Autónomas Registr de Autrización Empresa Venta y Asistencia Técnica de Cmunidades Autónmas Manual de Us Versión: 1.3 28/05/2013 Cntrl de cambis Versión Fecha Revisad Resumen de ls cambis prducids 1.2 15-09-2010

Más detalles

Opinión Consultoria Tributaria

Opinión Consultoria Tributaria Opiió sultria Tributaria Pais ARGENTINA Nrma Fiscal IUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES : RES AGIP 745/2014 Fcha Publicació: 04/11/2014 Fcha Etrada Vigcia: 04/11/2014 Fcha miz Aplicació: 04/11/2014 sulta Nrmas

Más detalles

Por el variado tamaño de los vehículos, debe tener la posibilidad de ajustar el tiempo de alza y baja.

Por el variado tamaño de los vehículos, debe tener la posibilidad de ajustar el tiempo de alza y baja. Se pretende incrprar a una slución de cntrl de acces autmatizad a un área de parking en la que actualmente se realiza un registr manual de ingress y salida de vehículs. El acces físic que se pretende cntrlar,

Más detalles

Plan de Seguridad Informática para una Entidad Financiera. Córdova Rodríguez, Norma Edith. INTRODUCCIÓN

Plan de Seguridad Informática para una Entidad Financiera. Córdova Rodríguez, Norma Edith. INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓN Ls events mundiales recientes han generad un mayr sentid de urgencia que antes cn respect a la necesidad de tener mayr seguridad - física y de tr tip. Las empresas pueden haber refrzad las

Más detalles

Núm. 244 Viernes, 28 de diciembre de 2012 III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO DE BURGOS SERVICIO DE PROMOCIÓN INDUSTRIAL, SANIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Núm. 244 Viernes, 28 de diciembre de 2012 III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO DE BURGOS SERVICIO DE PROMOCIÓN INDUSTRIAL, SANIDAD Y MEDIO AMBIENTE III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO DE BURGOS cv: BOPBUR-2012-07466 SERVICIO DE PROMOCIÓN INDUSTRIAL, SANIDAD Y MEDIO AMBIENTE El Plno dl Exclntísimo Ayuntaminto d Burgos, n ssión ordinaria clbrada

Más detalles

La función de la comunicación en las entidades que producen servicios sociales

La función de la comunicación en las entidades que producen servicios sociales Milagrs Matas _ La función d la cmunicación n las ntidads qu prducn srvicis scials 1. Intrducción El fnómn qu vams a ana li zar, l papl rcint d la cmunicación n las rganizacins, s dsarrlla n las últimas

Más detalles

1 TEODORO AGUSTíN LÓPEZ y LÓPEZ

1 TEODORO AGUSTíN LÓPEZ y LÓPEZ -----------.------------ CALENDARIOS Y FESTIVIDADES 1 TEODORO AGUSTíN LÓPEZ y LÓPEZ Ants d qu l concpto «timpo» fus objto d studio n la historia dl pnsaminto grigo, surgn sistmas difrnts d mdir l timpo

Más detalles

31 nr,t 2013 RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N,552-2013-GRJ/PR

31 nr,t 2013 RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N,552-2013-GRJ/PR ...W../M12 L GOBIERNO REGIONAL JUNIN Oficina d Dsarrollo Institucional y Tcnologia d la Información \*Pil GOBIERNO REGIONAL JUNÍN Ry 31 nr,t 2013 191 C FI I I DI 13 Trabajando con la furza dl publo!, Har

Más detalles

Extensión multiusuario para Microsoft Windows 7 x64 y Microsoft Windows 8 x64. Guía de inicio rápido

Extensión multiusuario para Microsoft Windows 7 x64 y Microsoft Windows 8 x64. Guía de inicio rápido ASTER Extensión multiusuari para Micrsft Windws 7 x64 y Micrsft Windws 8 x64 Guía de inici rápid 1. Instale el sftware ASTER V7 utilizand el instaladr suministrad. Entre las pcines de instalación le recmendams

Más detalles

núm. 48 miércoles, 11 de marzo de 2015 III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE GUMIEL

núm. 48 miércoles, 11 de marzo de 2015 III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE GUMIEL núm. 48 miércols, 11 d marzo d 2015 III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE GUMIEL C.V.E.: BOPBUR-2015-01535 Al no habrs prsntado rclamacions durant l plazo d xposición al público, quda

Más detalles

MANUAL DE UTILIZACIÓN DE LA APLICACIÓN DE GENERACIÓN DE GUÍAS DOCENTES A TRAVÉS DE CAMPUS VIRTUAL

MANUAL DE UTILIZACIÓN DE LA APLICACIÓN DE GENERACIÓN DE GUÍAS DOCENTES A TRAVÉS DE CAMPUS VIRTUAL MANUAL DE UTILIZACIÓN DE LA APLICACIÓN DE GENERACIÓN DE GUÍAS DOCENTES A TRAVÉS DE CAMPUS VIRTUAL El Campus Virtual del a UC ha incrprad una nueva funcinalidad que pretende facilitar la cnfección y actualización

Más detalles