SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015"

Transcripción

1 Dades d identificació de la persona sol licitant / Datos de identificación de la persona solicitante Nom / Nombre Primer cognom / Primer apellido Segon cognom / Segundo apellido Tipus identificador / Tipo identificador Núm. Identificador Sexe / sexo Nacionalitat / Nacionalidad Data de naixement (dd/mm/aaaa) / Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa) / / Adreça del sol licitant / Dirección del solicitante Tipus via / Tipo vía Nom de la via / Nombre de la vía Número Bloc / Bloque Escala / Escalera Pis / Piso Porta / Puerta Codi postal / Código postal Població / Población Província / Provincia Telèfon fix / Teléfono fijo Telèfon mòbil / Teléfono móvil Correu electrònic / Correo electrónico Dades llicenciatura o grau i màster / Datos licenciatura o grado y máster Llicenciatura o grau / Licenciatura o grado Universitat / Universidad Any / Año Nota expedient / Nota expediente (1 a 4) Màster / Máster Any / Año Universitat / Universidad Programa de doctorat en el que està matriculat / Programa de doctorado en el que está matriculado Dades de vinculació / Datos de vinculación Departament / Departamento Àrea de coneixement / Área de conocimiento Línia de recerca / Línea de investigación Dades del projecte / Datos del proyecto Títol del projecte de tesi / Título del proyecto de tesis Director del projecte de tesi / Director del proyecto de tesis Últim tram obtingut i entitat / último tramo obtenido y entidad Número i nom del SGR al que pertany el director del projecte de tesi/ Número y nombre del SGR al que pertenece el director del proyecto de tesis El director del projecte participa en algun projecte finançat? / El director del proyecto participa en algún proyecto financiado? El director del projecte és l IP? / El director del proyecto es el IP? Entitat finançadora Finançament / Financiación Projecte competitiu?/ Proyecto competitivo? Títol del projecte finançat / Título del proyecto financiado Beca externa sol licitada Signatura del sol licitant / Firma del solicitante Vistiplau del director de projecte de tesi / Visto bueno del director de proyecto de tesis Barcelona, d de

2 Currículum de la persona sol licitant / Currículum de la persona solicitante Descripció del projecte de tesi (segons preveu el programa de doctorat) / Descripción del proyecto de tesis (según prevé el programa de doctorado).

3 Pla de treball per al primer curs / Plan de trabajo para el primer curso. Centre de Recerca on té prevista l estada. Posicionament en el rànquing internacional Scimago de la universitat. ( Centro de Investigación donde tiene prevista la estancia. Posicionamiento en el rànking internacional Scimago de la universidad. (

4 Tesis dirigides en els últims tres anys amb menció Cum Laude per part del director de tesis. Tesis dirigidas en los últimos tres años con mención Cum Laude por el director de tesis. Tesis dirigides amb menció europea/internacional dirigides amb anterioritat per part del director de tesis. Tesis dirigides en los últimos tres años con mención europea/internacional dirigides por parte del director de tesis. Publicacions del director de tesi amb investigadors d institucions estrangeres durant els darrers tres anys / Publicaciones del director de tesis con investigadores de institucions extranjeras en los últimos tres años. Observacions / Observaciones

5 Documentació complementària que cal adjuntar a la sol licitud*: 1. Còpia de sol licitud d una beca externa que encara no hagi estat resolta i per la que es compleixen tots els requisits.. 2. Fotocòpia programa de doctorat de la UIC o document conforme ha estat admès. 3. El personal estranger cal que dipositi l autorització legal corresponent que li permet formalitzar el contracte, si escau. 4. Compromís del candidat a sol licitar menció europea o internacional al títol de doctor amb el vistiplau del seu director de tesi (veure punt 2.3 de la convocatòria). Així mateix, les persones sol licitants que hagin cursat estudis en un centre diferent de la UIC també han de fer arribar, juntament amb l imprès de sol licitud, els documents següents: 1. Certificat acadèmic compulsat en què consti les matèries cursades, el número de crèdits de cada assignatura i la nota mitjana obtinguda per la persona candidata. 2. Fotocòpia del DNI o passaport. Les sol licituds s han de presentar a la Secretaria General de la UIC. El termini de presentació de sol licituds finalitza el 30 de setembre. En cas que hi hagi defectes de forma, en el termini de 7 dies naturals, es requereix que es resolguin. PROTECCIÓ DE DADES.- En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades personals, i el Reial decret 1720/2007, de desenvolupament de la llei esmentada, us informem que les dades de caràcter personal que faciliteu s incorporaran en un fitxer amb titularitat de la Universitat Internacional de Catalunya, Fundació Privada (d ara endavant, UIC), amb les finalitats de formalitzar, dur a terme la gestió administrativa, executar i desenvolupar tota l activitat docent i/o institucional pròpia de la UIC. Podeu exercir els drets d accés, rectificació, cancel lació i oposició sobre les vostres dades a l adreça electrònica o a l adreça postal: Universitat Internacional de Catalunya, carrer Immaculada, 22, Barcelona. La UIC pot sol licitar en qualsevol moment la documentació original Documentación complementaria que debe adjuntarse a la solicitud: 1. Copia de solicitud de una beca externa que aún no haya sido resuelta y para la que se cumplen todos los requisitos. 2. Fotocopia de la inscripción en programa de doctorado de la UIC o documento conforme ha sido admitido. 3. El personal extranjero es necesario que deposite la autorización legal correspondiente que le permita formalizar el contrato, si procede. 4. Compromiso del candidato a solicitar mención europea o internacional al título de doctor con el visto bueno de su director de tesis (ver punto 2.3 de la convocatoria). Asimismo, las personas solicitantes que hayan cursado estudios en un centro diferente de la UIC también tienen que hacer llegar, junto con el impreso de solicitud, los siguientes documentos: 1. Certificado académico compulsado en el que conste las materias cursadas, el número de créditos de cada asignatura y la nota media obtenida por el candidato. 2. Fotocopia del DNI o pasaporte. Las solicitudes deben presentarse a la Secretaría General de la UIC. El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 30 de septiembre. En el supuesto de que haya defectos de forma, en el plazo de 7 días naturales, se requerirá que se resuelvan. PROTECCIÓN DE DATOS.- En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos personales y el Real Decreto 1720/2007 de desarrollo de la citada ley, se informa que los datos de carácter personal que facilita serán incorporados en un fichero titularidad de la Universitat Internacional de Catalunya, Fundación Privada (en adelante, UIC ) con las finalidades de formalización, gestión administrativa, ejecución y desarrollo de toda la actividad docente y/o institucional propia de la UIC. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre sus datos a la dirección electrónica o la dirección postal Universitat Internacional de Catalunya, calle Inmaculada, 22, Barcelona.

PREDOCTORAL CONTRACT UIC BARCELONA CALL

PREDOCTORAL CONTRACT UIC BARCELONA CALL Dades d identificació de la persona sol licitant / Datos de identificación de la persona solicitante/ Details of the person making the application Nom / Nombre / Name Cognoms/ Apellidos / Surname Sexe

Más detalles

CONVOCATORIA DE BECA PARA ESTUDIANTES DE DOCTORADO EN MATERIA TURÍSTICA, FINANCIADA POR LA CÁTEDRA SOL MELIÁ DE ESTUDIOS TURÍSTICOS, AÑO ACADÉMICO

CONVOCATORIA DE BECA PARA ESTUDIANTES DE DOCTORADO EN MATERIA TURÍSTICA, FINANCIADA POR LA CÁTEDRA SOL MELIÁ DE ESTUDIOS TURÍSTICOS, AÑO ACADÉMICO CONVOCATORIA DE BECA PARA ESTUDIANTES DE DOCTORADO EN MATERIA TURÍSTICA, FINANCIADA POR LA CÁTEDRA SOL MELIÁ DE ESTUDIOS TURÍSTICOS, AÑO ACADÉMICO 2011-2012 El programa Cátedra Sol Meliá de Estudios Turísticos,

Más detalles

INFORMACIONS INSCRIPCIÓ CURS Grups Places 1 20

INFORMACIONS INSCRIPCIÓ CURS Grups Places 1 20 ESCOLA MUNICIPAL D ADULTS / E.P.A. AJUNTAMENT DE BÉTERA Avinguda València, 26 961 601 874 INFORMACIONS INSCRIPCIÓ CURS Grups Places Curs Participació i Preparació per altres programes formatius / Curso

Más detalles

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad Conselleria de Sanitat CORRECCIÓ d errades de l Orde 5/2013, de 3 de setembre, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula el procediment d habilitació del personal dels vehicles de transport sanitari

Más detalles

FORMULARIO DE SOLICITUD DE ADMISIÓN

FORMULARIO DE SOLICITUD DE ADMISIÓN FORMULARIO DE SOLICITUD DE ADMISIÓN Solicitud de admisión Nombre: Solicita plaza para máster: Convocatoria: Abril Octubre 1 FORMULARIO DE SOLICITUD DE ADMISIÓN Instrucciones, normas de admisión y matriculación

Más detalles

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN HKAOQYETBCNABDJRURIYCVAJCMVPSJGFT USOXLA SALLERBWVXMCLDHSRYGFHKAOQYE ETBCNLUDJRORIYCVAJRYPFRWSKBTUDSXBO AHGLSOLICITUD DE INSCRIPCIÓNLSKAFJFGTW FZCVSRYGFHKAOQYETBCNAODJRPRIYCVJSR

Más detalles

Primera Inscripción y admisión de los alumnos.

Primera Inscripción y admisión de los alumnos. Ref: 09/650725.9/12 Dirección General de Becas RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE BECAS Y AYUDAS A LA EDUCACIÓN POR LA QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES RELATIVAS A LOS CURSOS DE PREPARACIÓN DE LAS PRUEBAS

Más detalles

BASES DE CONVOCATORIA DE PROCESO SELECTIVO PARA LA CONTRATACION LABORAL TEMPORAL DE UNA PLAZA DE DIRECTOR GERENTE Y OTRA DE JEFE DE ADMINISTRACION.

BASES DE CONVOCATORIA DE PROCESO SELECTIVO PARA LA CONTRATACION LABORAL TEMPORAL DE UNA PLAZA DE DIRECTOR GERENTE Y OTRA DE JEFE DE ADMINISTRACION. BASES DE CONVOCATORIA DE PROCESO SELECTIVO PARA LA CONTRATACION LABORAL TEMPORAL DE UNA PLAZA DE DIRECTOR GERENTE Y OTRA DE JEFE DE ADMINISTRACION. PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA Es objeto de la presente

Más detalles

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE:

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: 1. Dades personals persona o entitat SOL LICITANT /Datos Personales persona o entidad SOLICITANTE Entitat sol licitant/ Entidad solicitante: NIF Domicili/Domicilio:

Más detalles

Curso 2015-2016. Normativa

Curso 2015-2016. Normativa Convocatoria de Becas a la Excelencia para estudiantes de másteres oficiales de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Navarra Curso 2015-2016 Normativa 1. PRESENTACIÓN:

Más detalles

Anexo I SOLICITUD APELLIDOS Y NOMBRE: DIRECCIÓN FAMILIAR:

Anexo I SOLICITUD APELLIDOS Y NOMBRE: DIRECCIÓN FAMILIAR: ESTUDIOS CONVOCATORIA DE BECAS DE ESTUDIOS PARA ESTUDIANTES DE IBIZA QUE CURSEN ESTUDIOS SE PUEDAN CURSAR EN IBIZA Y DE CICLOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO MEDIO QUE NO SE PUEDAN CURSAR EN IBIZA,

Más detalles

CAMBIO DE ESTUDIOS ALUMNOS PROCEDENTES DE OTRA UNIVERSIDAD

CAMBIO DE ESTUDIOS ALUMNOS PROCEDENTES DE OTRA UNIVERSIDAD Facultad de CC de la información. Secretaría de alumnos Av/Complutense s/n (28040 Madrid) Tfns: 913942112 20.Fax: 913942111. CAMBIO DE ESTUDIOS ALUMNOS PROCEDENTES DE OTRA UNIVERSIDAD CAMBIO DE ESTUDIOS

Más detalles

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS TIPUS DE CONVALIDACIONS Aquest document recull les possibles convalidacions de mòduls i unitats formatives del cicle formatiu de grau superior ICA0 Administració de sistemes,

Más detalles

ASUNTO: CONVOCATORIA DE BOLSAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS Y DE ADMINISTRATIVOS DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA

ASUNTO: CONVOCATORIA DE BOLSAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS Y DE ADMINISTRATIVOS DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA EDICTO ASUNTO: CONVOCATORIA DE BOLSAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS Y DE ADMINISTRATIVOS DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA Para general conocimiento se hacen públicas las bases

Más detalles

CONVOCATORIA 2009 DE AYUDAS PARA BECAS Y CONTRATOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN DE PROFESORADO UNIVERSITARIO

CONVOCATORIA 2009 DE AYUDAS PARA BECAS Y CONTRATOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN DE PROFESORADO UNIVERSITARIO SECRETARIA GENERAL DE DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICA UNIVERSITARIA CONVOCATORIA 2009 DE AYUDAS PARA BECAS Y CONTRATOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN DE PROFESORADO UNIVERSITARIO Convocatoria publicada

Más detalles

masterunir FORMULARIO DE SOLICITUD DE ADMISIÓN Solicitud de admisión Nombre: Solicita plaza para máster:

masterunir FORMULARIO DE SOLICITUD DE ADMISIÓN Solicitud de admisión Nombre: Solicita plaza para máster: FORMULARIO DE SOLICITUD DE ADMISIÓN Solicitud de admisión Nombre: Solicita plaza para máster: 1 FORMULARIO DE SOLICITUD DE ADMISIÓN Instrucciones, normas de admisión, matriculación y becas Bienvenido a

Más detalles

Nombre y apellidos... Lugar y fecha de nacimiento, en...el... de...de 19... con domicilio en calle/plaza/... número... piso...

Nombre y apellidos... Lugar y fecha de nacimiento, en...el... de...de 19... con domicilio en calle/plaza/... número... piso... foto PROGRAMA DE BECAS AYUDAS EN ESTUDIOS INTERNACIONALES CONVOCADAS POR EL CONSEJO DE DIPLOMACIA PÚBLICA DE CATALUÑA Curso académico 2013-2014 Formulario de solicitud de la ayuda Con la colaboración de:

Más detalles

2. CARACTERÍSTICAS DE LAS AYUDAS:

2. CARACTERÍSTICAS DE LAS AYUDAS: Convocatoria de Beca Barcelona entre Antoni Gutiérrez-Rubí y la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra para estudiantes del Máster en Comunicación Política y Corporativa Curso 2015-2016

Más detalles

SOL LICITUD DE CONCERT FPB SOLICITUD DE CONCIERTO FPB

SOL LICITUD DE CONCERT FPB SOLICITUD DE CONCIERTO FPB SOL LICITUD DE CONCERT FPB (1/2) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN A DADES D IDENTIFICACIÓ / DATOS DE IDENTIFICACIÓN CENTRE DOCENT / CENTRO DOCENTE ADREÇA (CARRER/PLAÇA I

Más detalles

194 Beques 'Santander CRUE CEPYME Pràctiques en Empresa' per a estudiants de la Universitat de València Curs 2012/2013

194 Beques 'Santander CRUE CEPYME Pràctiques en Empresa' per a estudiants de la Universitat de València Curs 2012/2013 194 Beques 'Santander CRUE CEPYME Pràctiques en Empresa' per a estudiants de la Universitat de València Curs 2012/2013 OBJECTIUS Promoure la realització de pràctiques entre els estudiants de la Universitat

Más detalles

Calendario académico administrativo

Calendario académico administrativo Calendario académico administrativo 1. Acceso y admisión a la Universidad 1.2. Pruebas de acceso a la universidad y preinscripción universitaria (*) Preinscripción junio Del 02.06 al 03.07.2015 Celebración

Más detalles

PREMIOS ULYSSES DE INVESTIGACIÓN 2012 - Nacionales

PREMIOS ULYSSES DE INVESTIGACIÓN 2012 - Nacionales PREMIOS ULYSSES DE INVESTIGACIÓN 2012 - Nacionales La investigación es una de las áreas de mayor importancia en el desarrollo laboral de las profesiones sanitarias. Hay conciencia de las dificultades para

Más detalles

3. Ot r a s disposiciones

3. Ot r a s disposiciones Página 34715 I. Comunidad Autónoma 3. Ot r a s disposiciones Consejería de Educación, Formación y Empleo 11479 Resolución de 2 de junio de 2010, del Director General de Formación Profesional y Educación

Más detalles

E DATOS FAMILIARES REFERIDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (personas de la familia residentes en el mismo domicilio )

E DATOS FAMILIARES REFERIDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (personas de la familia residentes en el mismo domicilio ) SOLICITUD DE BECA UNIVERSIDAD Y OTROS ESTUDIOS SUPERIORES CURSO 2010-2011 (EXCLUIDOS MÁSTERES) RENOVACIÓN Pág. 1 ANTES DE CUMPLIMENTAR ESTE IMPRESO LEA LAS INSTRUCCIONES ESTUDIOS UNIVERSITARIOS UNIVERSIDAD

Más detalles

NOSA 06 - NORMATIVA DE MATRÍCULA Curso de Adaptación al GRADO

NOSA 06 - NORMATIVA DE MATRÍCULA Curso de Adaptación al GRADO NOSA 06 - NORMATIVA DE MATRÍCULA Curso de Adaptación al GRADO 1. REQUISITOS Para realizar un curso de adaptación a un grado se debe ser Diplomado en la titulación equivalente a dicho Grado. Los estudiantes

Más detalles

SR. PRESIDENT DEL COL LEGI OFICIAL D AGENTS COMERCIALS DE BARCELONA SR. PRESIDENTE DEL COLEGIO OFICIAL DE AGENTES COMERCIALES DE BARCELONA

SR. PRESIDENT DEL COL LEGI OFICIAL D AGENTS COMERCIALS DE BARCELONA SR. PRESIDENTE DEL COLEGIO OFICIAL DE AGENTES COMERCIALES DE BARCELONA DOCUMENT COL LEGIAL Casp, 130 08013 Barcelona SOL LICITUD D INGRÉS / SOLICITUD DE INGRESO Sol licitud número: Solicitud número: Registrat número: Registrado número: N.I.F.: Adreça: Dirección: C.Postal:

Más detalles

PROCEDIMIENTO E IMPRESO DE SOLICITUD

PROCEDIMIENTO E IMPRESO DE SOLICITUD PROCEDIMIENTO E IMPRESO DE SOLICITUD Para presentar la solicitud de beca, se debe enviar toda la documentación requerida a la dirección postal siguiente en un sobre: Programa de becas Assistència Sanitària

Más detalles

SOLICITUD DE BECA DE COLABORACIÓN PARA EL CURSO 2010-2011

SOLICITUD DE BECA DE COLABORACIÓN PARA EL CURSO 2010-2011 Hoja 1 SOLICITUD DE BECA DE COLABORACIÓN PARA EL CURSO 2010-2011 ANTES DE CUMPLIMENTAR ESTE IMPRESO LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES AL DORSO A DATOS PERSONALES PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE

Más detalles

El diseño en nuestra vida 17a edición concurso TDR

El diseño en nuestra vida 17a edición concurso TDR El diseño en nuestra vida 17a edición concurso TDR Convocatoria: ESTUDIANTES DE 2º CURSO DE BACHILLERATO / CFGS FUNDIT, Fundación titular de la Escuela Superior de Diseño ESDi centro adscrito en la Universitat

Más detalles

A la solicitud (Modelo 790) Código 077, deberán unirse los siguientes documentos:

A la solicitud (Modelo 790) Código 077, deberán unirse los siguientes documentos: Resolución de 28 de diciembre de 2.010, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se convocan exámenes teóricos ordinarios para la obtención de titulaciones para el gobierno de embarcaciones

Más detalles

GUÍA DE ACCESO, ADMISIÓN Y MATRÍCULA A ESTUDIOS DE DOCTORADO

GUÍA DE ACCESO, ADMISIÓN Y MATRÍCULA A ESTUDIOS DE DOCTORADO 1 Índice 1. Requisitos de Acceso. 3 2. Requisitos de Admisión. 3 3. Proceso de Admisión. 4 3.1. Solicitar información. 4 3.2. Solicitar la Admisión.. 4 3.3. Adjudicación de plaza... 4 4. Formalización

Más detalles

APATO Asociación Profesional Andaluza de Terapeutas Ocupacionales

APATO Asociación Profesional Andaluza de Terapeutas Ocupacionales CONVOCATORIA PARA SOLICITUD DE VOLUNTARIADO DE TERAPEUTAS OCUPACINALES DE ESPAÑA A PERU (Asociación Profesional de Terapeutas Ocupacionales Andaluza y Hogar Clínica de San Juan de Dios de Iquitos, Perú)

Más detalles

Becas. del Ayuntamiento de Madrid para investigadores y artistas en la Residencia de Estudiantes CONVOCATORIA PÁG. - ANEXO III - CURRÍCULUM VITAE

Becas. del Ayuntamiento de Madrid para investigadores y artistas en la Residencia de Estudiantes CONVOCATORIA PÁG. - ANEXO III - CURRÍCULUM VITAE - ANEXO III - Becas CONVOCATORIA CURSO 2009/2010 del Ayuntamiento de Madrid para investigadores y artistas en la Residencia de Estudiantes CURRÍCULUM VITAE INFORMACIÓN GENERAL DATOS PERSONALES APELLIDOS

Más detalles

Convocatoria 2015 XI Convocatoria de becas para la formación de especialistas en el diagnostico y prevención de la lepra.

Convocatoria 2015 XI Convocatoria de becas para la formación de especialistas en el diagnostico y prevención de la lepra. CONVOCATORIA Se convocan Becas para la formación de especialistas en el diagnóstico y tratamiento de la lepra, por la Fundación San Lázaro a través del de la Orden Militar y Hospitalaria de San Lázaro

Más detalles

CONVOCATORIA DE AYUDAS eida3-ceia3 PARA LA REALIZACIÓN DE ESTANCIAS EN 2014 PARA LA OBTENCIÓN DE LA MENCIÓN INTERNACIONAL EN EL TÍTULO DE DOCTOR

CONVOCATORIA DE AYUDAS eida3-ceia3 PARA LA REALIZACIÓN DE ESTANCIAS EN 2014 PARA LA OBTENCIÓN DE LA MENCIÓN INTERNACIONAL EN EL TÍTULO DE DOCTOR CONVOCATORIA DE AYUDAS eida3-ceia3 PARA LA REALIZACIÓN DE ESTANCIAS EN 2014 PARA LA OBTENCIÓN DE LA MENCIÓN INTERNACIONAL EN EL TÍTULO DE DOCTOR El proyecto ceia3 (Agro Alimentación Andalucía), constituido

Más detalles

4. Universidades Universidad de Alicante. 4. Universitats Universitat d Alacant. 28090 20 11 2003 DOGV - Núm. 4.634 ORDENE ORDENO

4. Universidades Universidad de Alicante. 4. Universitats Universitat d Alacant. 28090 20 11 2003 DOGV - Núm. 4.634 ORDENE ORDENO 28090 20 11 2003 DOGV - Núm. 4.634 ORDENE Primer Deixar sense efecte el nomenament de José Vicente Albero Calabuig com a membre del tribunal de les convocatòries 6/2000 i 7/2000. Segon Nomenar a Ofelia

Más detalles

RESOLUCIÓN Nº 287 SANTA ROSA, 02 de Septiembre de 2015

RESOLUCIÓN Nº 287 SANTA ROSA, 02 de Septiembre de 2015 RESOLUCIÓN Nº 287 SANTA ROSA, 02 de Septiembre de 2015 VISTO: El expediente Nº 2368/15 registro de Rectorado, caratulado: Convocatoria Edición 2015-2016 de la Colección Publicación de Tesis de Grado, Maestría,

Más detalles

CONVOCATORIA DEL XII PROGRAMA DE BECAS MIGUEL DE CERVANTES DE RESIDENCIA Y COLABORACIÓN PARA ESTUDIOS DE MASTER EN LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ.

CONVOCATORIA DEL XII PROGRAMA DE BECAS MIGUEL DE CERVANTES DE RESIDENCIA Y COLABORACIÓN PARA ESTUDIOS DE MASTER EN LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ. CONVOCATORIA DEL XII PROGRAMA DE BECAS MIGUEL DE CERVANTES DE RESIDENCIA Y COLABORACIÓN PARA ESTUDIOS DE MASTER EN LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ. CURSO 2015/2016. La Universidad de Alcalá dispone, a través

Más detalles

Beques Daniel Bravo. per a estades curtes a l'estranger d'investigació biomèdica. Bases convocatòria 2015

Beques Daniel Bravo. per a estades curtes a l'estranger d'investigació biomèdica. Bases convocatòria 2015 Beques Daniel Bravo per a estades curtes a l'estranger d'investigació biomèdica Bases convocatòria 2015 Objectiu Beneficiaris La Fundació Privada Daniel Bravo Andreu presenta la convocatòria 2015 de les

Más detalles

RESUELVE. Primero. Ámbito de aplicación y objeto:

RESUELVE. Primero. Ámbito de aplicación y objeto: RESOLUCIÓN DE 5 DE MAYO DE 2009, DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO, POR LA QUE SE CONVOCAN LAS PRUEBAS DE ACREDITACIÓN DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA PARA ALUMNOS QUE PRETENDAN ACCEDER A CURSAR SUS

Más detalles

DOCTORADO EN ECONOMÍA Y GOBIERNO. Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP)

DOCTORADO EN ECONOMÍA Y GOBIERNO. Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) DOCTORADO EN ECONOMÍA Y GOBIERNO Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset/Fundación José Ortega y Gasset- Gregorio Marañón (IUIOG/FOGM)

Más detalles

GUÍA DE TRÁMITES (I) PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

GUÍA DE TRÁMITES (I) PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES a GOBIERNO DE ESPAÑA Delegació del Govern a Catalunya Subdelegació del Govern a Barcelona Oficina de Estrangeria de Barcelona GUÍA DE TRÁMITES (I) PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Delegación del Gobierno en

Más detalles

ELS CURSOS COMENCEN EL 21 DE SETEMBRE ELS TALLERS COMENCEN L'1 D'OCTUBRE

ELS CURSOS COMENCEN EL 21 DE SETEMBRE ELS TALLERS COMENCEN L'1 D'OCTUBRE OFERTA EDUCATIVA: CENTRE MUNICIPAL DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES A. PÉREZ RAMOS CURS ESCOLAR 2015-2016 PRIMER CICLE D ESO: ( CERTIFICAT ESCOLAR ) ALFABETITZACIÓ NEOLECTORS EDUCACIÓ DE BASE. PRIMER NIVELL

Más detalles

SOLICITUD PARA ARQUITECTOS QUE DESEEN PARTICIPAR EN LA SELECCIÓN DE PROFESIONALES QUE INTEGREN LA BOLSA ARQUITECTOS ESPECIALISTAS.

SOLICITUD PARA ARQUITECTOS QUE DESEEN PARTICIPAR EN LA SELECCIÓN DE PROFESIONALES QUE INTEGREN LA BOLSA ARQUITECTOS ESPECIALISTAS. SOLICITUD PARA ARQUITECTOS QUE DESEEN PARTICIPAR EN LA SELECCIÓN DE PROFESIONALES QUE INTEGREN LA BOLSA ARQUITECTOS ESPECIALISTAS. Mediante la presentación de este modelo se formaliza la solicitud para

Más detalles

Premio Befesa a la mejor Tesis Doctoral en Temas Medioambientales. Bases de la Convocatoria

Premio Befesa a la mejor Tesis Doctoral en Temas Medioambientales. Bases de la Convocatoria Premio Befesa a la mejor Tesis Doctoral en Temas Medioambientales Befesa Medio Ambiente, S.A. y las Sociedades dependientes que componen la Unidad de Negocio de Servicios Medioambientales, para promover

Más detalles

REQUISITOS DE ADMISIÓN

REQUISITOS DE ADMISIÓN REQUISITOS DE ADMISIÓN Acceso a los masters oficiales de acuerdo con el Real decreto 1393/2007 VÍAS OBSERVACIONES 1 Título universitario oficial español. (Licenciaturas, Ingenierías, Arquitecturas, Diplomaturas,

Más detalles

PROGRAMA DE BECAS DE EXCELENCIA DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA (PAID 09 12)

PROGRAMA DE BECAS DE EXCELENCIA DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA (PAID 09 12) PROGRAMA DE BECAS DE EXCELENCIA DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA (PAID 09 12) Convocatoria de Becas de Excelencia 2012 por la Universitat Politècnica de València para recién Titulados de la UPV,

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE MANILVA

AYUNTAMIENTO DE MANILVA ANVERSO Página 1 de.. ANEXO 2 AYUNTAMIENTO DE MANILVA SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE ACCESO A LA CONDICIÓN DE PERSONAL FUNCIONARIO DEL AYUNTAMIENTO DE MANILVA PARA CUBRIR PLAZAS DEL GRUPO.

Más detalles

BASES PARA LA CONCESIÓN DE BECAS DE FORMACIÓN POR EL AYUNTAMIENTO DE PETRÉS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA LA DIPU TE BECA.

BASES PARA LA CONCESIÓN DE BECAS DE FORMACIÓN POR EL AYUNTAMIENTO DE PETRÉS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA LA DIPU TE BECA. BASES PARA LA CONCESIÓN DE BECAS DE FORMACIÓN POR EL AYUNTAMIENTO DE PETRÉS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA LA DIPU TE BECA. El objetivo primordial de las presentes bases tiene como

Más detalles

Magíster en Educación

Magíster en Educación Magíster en Educación Mención en Gestión en Educación Superior o mención en Docencia Universitaria DIRECCIÓN DE POSGRADOS Santiago, 2011 Nombre del Programa: Magíster en Educación Grado a que conduce:

Más detalles

CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN EN ESTUDIOS DE MÁSTER-DPTO. DE BIOLOGÍA 2015

CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN EN ESTUDIOS DE MÁSTER-DPTO. DE BIOLOGÍA 2015 CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN EN ESTUDIOS DE MÁSTER-DPTO. DE BIOLOGÍA 2015 BASES DE LA CONVOCATORIA La concesión de ayudas al amparo de esta convocatoria se efectuará de conformidad

Más detalles

ANUNCIO CONTRATACIÓN TEMPORAL FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN

ANUNCIO CONTRATACIÓN TEMPORAL FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN Departamento de Salud Valencia-Hospital General ANUNCIO CONTRATACIÓN TEMPORAL FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN (Convocatoria BS/55/15) El Consorcio Hospital General Universitario

Más detalles

CICI Servicio de Información

CICI Servicio de Información BOLETIN OFICIAL Nº 32665 24 de junio de 2013 MINISTERIO DE SALUD Resolución Nº 673/2013 Bs. As., 14/6/2013 VISTO el Expediente 2002-5591-13-0 del MINISTERIO DE SALUD, el Decreto Nº 1286 del 9 de septiembre

Más detalles

MANUAL DE INSTRUCIONES SOLICITUD DE GRADO MEDIO

MANUAL DE INSTRUCIONES SOLICITUD DE GRADO MEDIO MANUAL DE INSTRUCIONES SOLICITUD DE GRADO MEDIO ACCESO A LA PLATAFORMA Plataforma para trámites online, acceder desde la dirección de Internet http://apliedu.murciaeduca.es/index.htm Pulsar en el enlace

Más detalles

INSTRUCCIONES PREINSCRIPCIÓN AL CURSO 2016-2017

INSTRUCCIONES PREINSCRIPCIÓN AL CURSO 2016-2017 INSTRUCCIONES PREINSCRIPCIÓN AL CURSO 2016-2017 1) PLAZOS DE PREINSCRIPCIÓN UNIVERSITARIA: En el curso 2015-2016 solo habrá una convocatoria, que se resolverá con la adjudicación de plazas el día 15 de

Más detalles

Formación de Posgrado - HOJA DE MATRÍCULA

Formación de Posgrado - HOJA DE MATRÍCULA Formación de Posgrado - HOJA DE MATRÍCULA Programa al que desea matricularse: Master Internacional en Software Libre Administrador de redes y sistemas operativos Administrador de web y sistemas de comercio

Más detalles

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA BOE núm. 72 Lunes 24 marzo 2008 16931 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 5494 RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2008, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se convocan ayudas para el

Más detalles

ANNEX II / ANEXO II. Valoració individual de la Comissió núm. Valoración individual de la Comisión núm. de la plaça núm. de la plaza núm.

ANNEX II / ANEXO II. Valoració individual de la Comissió núm. Valoración individual de la Comisión núm. de la plaça núm. de la plaza núm. ANNEX II / ANEXO II Valoració individual de la Comissió núm. Valoración individual de la Comisión núm. 8.1 de la plaça núm. de la plaza núm. DC02950 Categoria: Categoría: PROFESSOR/A ASSOCIAT/ADA LOU PROFESOR/A

Más detalles

TASAS ACADÉMICAS 1º GRADO - CURSO 2016 I 2017 VALENCIA

TASAS ACADÉMICAS 1º GRADO - CURSO 2016 I 2017 VALENCIA TASAS S 1º GRADO - 2016 I 2017 VALENCIA MENSUALIDAD *** FACULTAD DE DERECHO, EMPRESA Y CIENCIAS POLÍTICAS DERECHO 650 1.130 4.680 520 5.200 577,78 60 78 6.980 CIENCIAS POLÍTICAS 650 1.130 4.680 520 5.200

Más detalles

CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESTUDIANTES CON NECESIDADES ESPECIALES POR CAUSA DE DISCAPACIDAD CURSO 2013-14

CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESTUDIANTES CON NECESIDADES ESPECIALES POR CAUSA DE DISCAPACIDAD CURSO 2013-14 CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESTUDIANTES CON NECESIDADES ESPECIALES POR CAUSA DE DISCAPACIDAD CURSO 2013-14 El compromiso de la Universidad Carlos III de Madrid en la integración de las personas

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 70 Lunes 22 de marzo de 2010 Sec. III. Pág. 27891 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN 4746 Resolución de 19 de febrero de 2010, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo

Más detalles

SOLICITUD DE PREINSCRIPCIÓN EN PROGRAMAS DE DOCTORADO (RD 99/2011) DE LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS. CURSO ACADÉMICO 2015-16.

SOLICITUD DE PREINSCRIPCIÓN EN PROGRAMAS DE DOCTORADO (RD 99/2011) DE LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS. CURSO ACADÉMICO 2015-16. SOLICITUD DE PREINSCRIPCIÓN EN PROGRAMAS DE DOCTORADO (RD 99/2011) DE LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS. CURSO ACADÉMICO 2015-16.... 1.- Requisitos generales de acceso y admisión al Doctorado 2.- Plazos de

Más detalles

Información general trabajadores autónomos y profesionales colegiados

Información general trabajadores autónomos y profesionales colegiados Información general trabajadores autónomos y profesionales colegiados Reglamento para la expedición de la tarjeta profesional de la construcción a las personas acogidas al régimen especial de trabajadores

Más detalles

A tal fin, la concesión y disfrute de las referidas ayudas se regirán por las siguientes BASES DE LA CONVOCATORIA

A tal fin, la concesión y disfrute de las referidas ayudas se regirán por las siguientes BASES DE LA CONVOCATORIA CONVOCATORIA DE AYUDAS DE MOVILIDAD PARA EL CURSO INTERNACIONAL MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y DERECHOS HUMANOS: AMBIVALENCIAS DEL CUARTO PODER EN LA ERA DIGITAL La Fundación Academia Europea de Yuste con el

Más detalles

Reglamento de la Escuela Universitaria TAI para las convalidaciones, reconocimiento y transferencia de créditos

Reglamento de la Escuela Universitaria TAI para las convalidaciones, reconocimiento y transferencia de créditos Reglamento de la Escuela Universitaria TAI para las convalidaciones, reconocimiento y transferencia de créditos El artículo 36 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificado

Más detalles

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONCESIÓN DE AYUDAS AL DESPLAZAMIENTO PARA ESTUDIANTES QUE CURSEN ESTUDIOS FUERA DE LA ISLA DE LA PALMA.

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONCESIÓN DE AYUDAS AL DESPLAZAMIENTO PARA ESTUDIANTES QUE CURSEN ESTUDIOS FUERA DE LA ISLA DE LA PALMA. BASES QUE HAN REGIR LA CONCESIÓN AYUDAS AL SPLAZAMIENTO PARA ESTUDIANTES QUE CURSEN ESTUDIOS FUERA LA ISLA LA PALMA. 1.- Objeto: Es objeto de las presentes bases la concesión de ayudas para estudiantes

Más detalles

REGLAMENTO DE BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO EN EL GRADO EN GESTIÓN TURÍSTICA Y HOTELERA 2015-2016

REGLAMENTO DE BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO EN EL GRADO EN GESTIÓN TURÍSTICA Y HOTELERA 2015-2016 REGLAMENTO DE BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO EN EL GRADO EN GESTIÓN TURÍSTICA Y HOTELERA 2015-2016 ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN 1.1. Alumnos de nuevo acceso 1.2. Alumnos en cursos posteriores 1.3. Resolución 2. AYUDAS

Más detalles

DOSSIER CCAA VALENCIA

DOSSIER CCAA VALENCIA DOSSIER CCAA VALENCIA Cursos gratuitos 2011 ÁREA 1: INFORMÁTICA Ofimática de Usuario/Ofimática en General.. Mixta (90 h): Presencial (23 h) + Distancia (67 h) MÓDULO 1. PROCESADOR DE TEXTO. MÓDULO 2. BASE

Más detalles

Sol licitud CERTIFICAT DE COMPATIBILITAT URBANISTICA Solicitud CERTIFICADO DE COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA

Sol licitud CERTIFICAT DE COMPATIBILITAT URBANISTICA Solicitud CERTIFICADO DE COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA Sol licitud CERTIFICAT DE COMPATIBILITAT URBANISTICA Solicitud CERTIFICADO DE COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA matèria materia 3511 3521 3531 3541 3551 3561 any año nºor dre nºor den per a sol.licitud de / para

Más detalles

SOLICITUD DE PENSIÓN DE INVALIDEZ NO CONTRIBUTIVA Texto Refundido Ley General Seguridad Social (RDL 1/1994, de 20 de junio)

SOLICITUD DE PENSIÓN DE INVALIDEZ NO CONTRIBUTIVA Texto Refundido Ley General Seguridad Social (RDL 1/1994, de 20 de junio) SEGURIDAD SOCIAL SOLICITUD DE PENSIÓN DE INVALIDEZ NO CONTRIBUTIVA Texto Refundido Ley General Seguridad Social (RDL 1/1994, de 20 de junio) (Antes de cumplimentar los datos lea las instrucciones) I. DATOS

Más detalles

ANEXO I.A DE LA CONVOCATORIA Solicitud de Ayuda - Programa Local de Apoyo al Empleo Línea 1 - Contrataciones Laborales

ANEXO I.A DE LA CONVOCATORIA Solicitud de Ayuda - Programa Local de Apoyo al Empleo Línea 1 - Contrataciones Laborales ANEXO I.A DE LA CONVOCATORIA Solicitud de Ayuda - Programa Local de Apoyo al Empleo Línea 1 - Contrataciones Laborales Solicitud de Ayudas - Programa Local de Apoyo al Empleo IMPORTANTE: PARA QUE EL EXPEDIENTE

Más detalles

SOLICITUD DE AYUDA PARA SOLICITUD DE PATENTE CONVOCATORIA DE 2009

SOLICITUD DE AYUDA PARA SOLICITUD DE PATENTE CONVOCATORIA DE 2009 HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN PORTADA 1ª No rellenar este cuadro SOLICITUD DE AYUDA PARA SOLICITUD DE PATENTE CONVOCATORIA DE 2009

Más detalles

BECAS EXCELENCIA 2015-2016 FACULTAD DE DERECHO IMPRESO DE SOLICITUD MUY IMPORTANTE

BECAS EXCELENCIA 2015-2016 FACULTAD DE DERECHO IMPRESO DE SOLICITUD MUY IMPORTANTE BECAS EXCELENCIA 2015-2016 FACULTAD DE DERECHO IMPRESO DE SOLICITUD MUY IMPORTANTE 1º APELLIDO Antes de cumplimentar este impreso, lea detenidamente la normativa de esta Convocatoria. Si va a pedir otra

Más detalles

DAAD CONVOCATORIA 2014

DAAD CONVOCATORIA 2014 Premio Julián Sanz del Río para jóvenes investigadores/as de España y Alemania CONVOCATORIA 2014 La Fundación para la Proyección Internacional de las Universidades Españolas - Universidad.es (en adelante,

Más detalles

FORMULARI DE SOL LICITUD DEL DIPLOMA D ACREDITACIÓ COL LEGIAL EN FORMACIÓ MÈDICA CONTINUADA/ DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL CONTINUAT (DAC-FMC/DPC)

FORMULARI DE SOL LICITUD DEL DIPLOMA D ACREDITACIÓ COL LEGIAL EN FORMACIÓ MÈDICA CONTINUADA/ DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL CONTINUAT (DAC-FMC/DPC) CONSELL DE COL.LEGIS DE METGES DE CATALUNYA FORMULARI DE SOL LICITUD DEL DIPLOMA D ACREDITACIÓ COL LEGIAL EN FORMACIÓ MÈDICA CONTINUADA/ DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL CONTINUAT (DAC-FMC/DPC) Núm. de col

Más detalles

INFORMACIÓN RELATIVA A LA PROPUESTA DE LOS ESTUDIOS DE DOCTORADO Y A LA FORMACIÓN DE INVESTIGADORES (apartado 1.1.2. del Anexo A de la convocatoria)

INFORMACIÓN RELATIVA A LA PROPUESTA DE LOS ESTUDIOS DE DOCTORADO Y A LA FORMACIÓN DE INVESTIGADORES (apartado 1.1.2. del Anexo A de la convocatoria) MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA SECRETARÍA DE ESTADO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES SOLICITUD DE CONCESION DE LA MENCIÓN DE CALIDAD A LOS ESTUDIOS DE DOCTORADO DE

Más detalles

BASES PARA LA CONCESIÓN DE BECAS DE FORMACIÓN POR EL AYUNTAMIENTO DE GILET EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA LA DIPU TE BECA.

BASES PARA LA CONCESIÓN DE BECAS DE FORMACIÓN POR EL AYUNTAMIENTO DE GILET EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA LA DIPU TE BECA. BASES PARA LA CONCESIÓN DE BECAS DE FORMACIÓN POR EL AYUNTAMIENTO DE GILET EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA LA DIPU TE BECA. BASE PRIMERA. OBJETO Y NÚMERO DE BECAS. El objeto de la

Más detalles

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONCESIÓN DE AYUDAS AL ESTUDIO Y AL DESPLAZAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES DE FUENCALIENTE DE LA PALMA

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONCESIÓN DE AYUDAS AL ESTUDIO Y AL DESPLAZAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES DE FUENCALIENTE DE LA PALMA BASES QUE HAN DE REGIR LA CONCESIÓN DE AYUDAS AL ESTUDIO Y AL DESPLAZAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES DE FUENCALIENTE DE LA PALMA Base 1ª.- Objeto. Las presentes bases tienen por objeto establecer las condiciones

Más detalles

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE Núm. N.I.F./N.I.E.

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE Núm. N.I.F./N.I.E. SEGURIDAD SOCIAL SOLICITUD DE PENSIÓN DE INVALIDEZ NO CONTRIBUTIVA REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1994 de 20 de Junio por el que se aprueba Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (B.O.E.

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID ANEXO III.A. (Solicitud de matrícula)

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID ANEXO III.A. (Solicitud de matrícula) Pág. 76 MIÉRCOLES 28 DE DICIEMBRE DE 2011 B.O.C.M. Núm. 308 ANEXO III.A (Solicitud de matrícula) Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero ALUMNOS SICE, cuya finalidad

Más detalles

Núm. 60. Boletín Oficial de Aragón

Núm. 60. Boletín Oficial de Aragón ORDEN de 4 de marzo de 2015, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se establece la organización, desarrollo y calendario de las pruebas de acceso a las enseñanzas elementales

Más detalles

UNIVERSIDAD DE BURGOS

UNIVERSIDAD DE BURGOS NORMAS DE MATRÍCULA DE GRADO, MÁSTER Y 1 er y 2º CICLO AÑO ACADÉMICO 2016-17 Índice I. NORMAS GENERALES DE MATRÍCULA. 1. Tipos de matrícula 2. Modificaciones de matrícula 3. Anulación de matrícula 4. Trabajos

Más detalles

CONVOCATORIA PARA CUBRIR UNA PLAZA DE COORDINADOR DE ACTIVIDADES FORMATIVAS EN LA EMPRESA PUBLICA CENTRO ALTO RENDIMIENTO REGIÓN DE MURCIA, SAU

CONVOCATORIA PARA CUBRIR UNA PLAZA DE COORDINADOR DE ACTIVIDADES FORMATIVAS EN LA EMPRESA PUBLICA CENTRO ALTO RENDIMIENTO REGIÓN DE MURCIA, SAU CONVOCATORIA PARA CUBRIR UNA PLAZA DE COORDINADOR DE ACTIVIDADES FORMATIVAS EN LA EMPRESA PUBLICA CENTRO ALTO RENDIMIENTO REGIÓN DE MURCIA, SAU La Ley 7/2002, de 25 de junio, creó la empresa pública CENTRO

Más detalles

Los ámbitos de aplicación de estas becas corresponden a las áreas académicas de la ESCUELA AGRÍCOLA PANAMERICANA ZAMORANO.

Los ámbitos de aplicación de estas becas corresponden a las áreas académicas de la ESCUELA AGRÍCOLA PANAMERICANA ZAMORANO. CONVOCATORIA BECAS 2.008 HONDURAS Acuerdo de la Fundació Marfà por el cual se convocan 4 becas para realizar estudios de formación superior universitaria en la UNIVERSIDAD AGRÍCOLA PANAMERICANA ZAMORANO

Más detalles

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 1. REGLAMENTO DEL ESTUDIANTE VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA. (Aprobado en Consejo de Gobierno de 31 de octubre de 2006 y publicado en el BO-UCLM nº 97 de noviembre de 2006). EXPOSICIÓN

Más detalles

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y ORDENACIÓN UNIVERSITARIA DOG Núm. 161 Martes, 26 de agosto de 2014 Pág. 36434 III. OTRAS DISPOSICIONES CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y ORDENACIÓN UNIVERSITARIA ORDEN de 20 de agosto de 2014 por la que se amplían los proyectos

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE COTUTELA DE TESIS DOCTORAL ENTRE UNIVERSIDADES EUROPEAS Y LA UNIVERSIDAD DE GRANADA

PROCEDIMIENTO DE COTUTELA DE TESIS DOCTORAL ENTRE UNIVERSIDADES EUROPEAS Y LA UNIVERSIDAD DE GRANADA PROCEDIMIENTO DE COTUTELA DE TESIS DOCTORAL ENTRE UNIVERSIDADES EUROPEAS Y LA UNIVERSIDAD DE GRANADA En el marco de los estudios de doctorado y con objeto de crear y desarrollar la colaboración científica

Más detalles

PROYECTOS Qué diferencia existe entre un Proyecto de Promoción General y Motriz?

PROYECTOS Qué diferencia existe entre un Proyecto de Promoción General y Motriz? PROYECTOS Qué diferencia existe entre un Proyecto de Promoción General y Motriz? Proyectos de Promoción General son aquellos cuya finalidad es la obtención de nuevos conocimientos generales, científicos

Más detalles

Becas de Atención Temprana

Becas de Atención Temprana Becas de Atención Temprana CONVOCATORIA BECAS La entidad benéfica británica CLAVE atención a la deficiencia auditiva, a través de su delegación en España convoca cuatro becas para la realización de un

Más detalles

SUBVENCIONES PARA LA MOVILIDAD DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS SÉNECA Cuaderno del becario

SUBVENCIONES PARA LA MOVILIDAD DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS SÉNECA Cuaderno del becario SUBVENCIONES PARA LA MOVILIDAD DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS SÉNECA Cuaderno del becario Curso académico 2012-2012 3 Espacio para datos identificativos ÍNDICE 1. INSTRUCCIONES 2. DOCUMENTOS PARA LA GESTION

Más detalles

GUÍA INFORMATIVA PARA EL ACCESO AL CURSO 2016-2017 A TITULACIONES DE GRADO PARA LOS MAYORES DE CUARENTA AÑOS MEDIANTE ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA

GUÍA INFORMATIVA PARA EL ACCESO AL CURSO 2016-2017 A TITULACIONES DE GRADO PARA LOS MAYORES DE CUARENTA AÑOS MEDIANTE ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA GUÍA INFORMATIVA PARA EL ACCESO AL CURSO 2016-2017 A TITULACIONES DE GRADO PARA LOS MAYORES DE CUARENTA AÑOS MEDIANTE ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA LABORAL Índice 1. ACCESO A ENSEÑANZAS OFICIALES DE GRADO

Más detalles

PLAZAS A SOLICITAR / PLACES A SOL LICITAR REGISTRO DE ENTRADA / REGISTRE D ENTRADA

PLAZAS A SOLICITAR / PLACES A SOL LICITAR REGISTRO DE ENTRADA / REGISTRE D ENTRADA SOLICITUD DEL PROGRAMA DE VACACIONES PARA MAYORES CASTELLÓN SÉNIOR DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN. SOL LICITUD DEL PROGRAMA DE VACANCES PER A MAJORS CASTELLÓN SÉNIOR DE LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ. PLAZAS A

Más detalles

DOCUMENTOS IDENTIFICATIVOS

DOCUMENTOS IDENTIFICATIVOS 3. DOCUMENTOS IDENTIFICATIVOS 55 DOCUMENTACIÓN Tratando de aclarar la terminología utilizada y las diversas clases de acreditación que se contemplan en la legislación vigente presentamos las siguientes

Más detalles

DNI, NIE, PASAPORTE/ PASSAPORT Hombre/Home Mujer/Dona. Lugar de nacimiento / Lloc de naixement Fecha de nacimiento / Data de naixement Edad / Edat

DNI, NIE, PASAPORTE/ PASSAPORT Hombre/Home Mujer/Dona. Lugar de nacimiento / Lloc de naixement Fecha de nacimiento / Data de naixement Edad / Edat AÑO CONVOCATORIA/ ANY DE CONVOCATÒRIA: 2015 / 2016 ANEXO I / ANNEX I INSTANCIA SOLICITUD DE / INSTÀNCIA DE SOL LICITUD AYUDA COMPLEMENTARIA A BECA ERASMUS + / AJUDA COMPLEMENTÀRIA A BECA ERASMUS+ 1. DATOS

Más detalles

DATOS DE LA INICIATIVA ECONÓMICA Nombre de la Empresa Forma Jurídica CIF/ NIF Municipio Comarca

DATOS DE LA INICIATIVA ECONÓMICA Nombre de la Empresa Forma Jurídica CIF/ NIF Municipio Comarca ANEXO I: SOLICITUD PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS ECONOMICAS DATOS DE LA INICIATIVA ECONÓMICA Nombre de la Empresa Forma Jurídica CIF/ NIF Municipio Comarca Descripción de la actividad CNAE Ámbito NYE (según

Más detalles

BASES Y SOLICITUD DE LA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE BECAS IBEROSTAR PARA ALUMNOS DE LA ESCOLA D'HOTELERIA DE LES ILLES BALEARS (EHIB) BASES

BASES Y SOLICITUD DE LA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE BECAS IBEROSTAR PARA ALUMNOS DE LA ESCOLA D'HOTELERIA DE LES ILLES BALEARS (EHIB) BASES BASES Y SOLICITUD DE LA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE BECAS IBEROSTAR PARA ALUMNOS DE LA ESCOLA D'HOTELERIA DE LES ILLES BALEARS (EHIB) BASES Primera. Objeto de la convocatoria El Grupo Iberostar

Más detalles

DIRECCIÓN GENERAL DE BECAS Y AYUDAS A LA EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE BECAS Y AYUDAS A LA EDUCACIÓN Ref: 49/095827.9/13 DIRECCIÓN GENERAL DE BECAS Y RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE BECAS Y AYUDAS A LA EDUCACIÓN POR LA QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES SOBRE EL PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE LA

Más detalles

PRÀCTIQUES en EMPRESA

PRÀCTIQUES en EMPRESA PRÀCTIQUES en EMPRESA Grau de Física Grau d Enginyeria Electrònica de Telecomunicació Grau d Enginyeria Biomèdica Màsters PRÀCTIQUES EN EMPRESA NORMATIVA Les pràctiques externes són una activitat de naturalesa

Más detalles

CICLES DE GRAU SUPERIOR

CICLES DE GRAU SUPERIOR CICLES DE GRAU SUPERIOR DOCUMENTACIÓ QUE S HA D APORTAR PER A L ACCÉS VIA BATXILLER c) Documentació que acredita que, en el moment de presentar la sol licitud, es tenen els requisits acadèmics que permeten

Más detalles

PRÁCTICAS DE FORMACIÓN ACADÉMICA

PRÁCTICAS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Normativa de PRÁCTICAS DE FORMACIÓN ACADÉMICA con reconocimiento por equivalencia de créditos de libre configuración por la realización de PRÁCTICAS en Empresas, Instituciones Públicas o Privadas. PREÁMBULO

Más detalles