SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015"

Transcripción

1 Dades d identificació de la persona sol licitant / Datos de identificación de la persona solicitante Nom / Nombre Primer cognom / Primer apellido Segon cognom / Segundo apellido Tipus identificador / Tipo identificador Núm. Identificador Sexe / sexo Nacionalitat / Nacionalidad Data de naixement (dd/mm/aaaa) / Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa) / / Adreça del sol licitant / Dirección del solicitante Tipus via / Tipo vía Nom de la via / Nombre de la vía Número Bloc / Bloque Escala / Escalera Pis / Piso Porta / Puerta Codi postal / Código postal Població / Población Província / Provincia Telèfon fix / Teléfono fijo Telèfon mòbil / Teléfono móvil Correu electrònic / Correo electrónico Dades llicenciatura o grau i màster / Datos licenciatura o grado y máster Llicenciatura o grau / Licenciatura o grado Universitat / Universidad Any / Año Nota expedient / Nota expediente (1 a 4) Màster / Máster Any / Año Universitat / Universidad Programa de doctorat en el que està matriculat / Programa de doctorado en el que está matriculado Dades de vinculació / Datos de vinculación Departament / Departamento Àrea de coneixement / Área de conocimiento Línia de recerca / Línea de investigación Dades del projecte / Datos del proyecto Títol del projecte de tesi / Título del proyecto de tesis Director del projecte de tesi / Director del proyecto de tesis Últim tram obtingut i entitat / último tramo obtenido y entidad Número i nom del SGR al que pertany el director del projecte de tesi/ Número y nombre del SGR al que pertenece el director del proyecto de tesis El director del projecte participa en algun projecte finançat? / El director del proyecto participa en algún proyecto financiado? El director del projecte és l IP? / El director del proyecto es el IP? Entitat finançadora Finançament / Financiación Projecte competitiu?/ Proyecto competitivo? Títol del projecte finançat / Título del proyecto financiado Beca externa sol licitada Signatura del sol licitant / Firma del solicitante Vistiplau del director de projecte de tesi / Visto bueno del director de proyecto de tesis Barcelona, d de

2 Currículum de la persona sol licitant / Currículum de la persona solicitante Descripció del projecte de tesi (segons preveu el programa de doctorat) / Descripción del proyecto de tesis (según prevé el programa de doctorado).

3 Pla de treball per al primer curs / Plan de trabajo para el primer curso. Centre de Recerca on té prevista l estada. Posicionament en el rànquing internacional Scimago de la universitat. ( Centro de Investigación donde tiene prevista la estancia. Posicionamiento en el rànking internacional Scimago de la universidad. (

4 Tesis dirigides en els últims tres anys amb menció Cum Laude per part del director de tesis. Tesis dirigidas en los últimos tres años con mención Cum Laude por el director de tesis. Tesis dirigides amb menció europea/internacional dirigides amb anterioritat per part del director de tesis. Tesis dirigides en los últimos tres años con mención europea/internacional dirigides por parte del director de tesis. Publicacions del director de tesi amb investigadors d institucions estrangeres durant els darrers tres anys / Publicaciones del director de tesis con investigadores de institucions extranjeras en los últimos tres años. Observacions / Observaciones

5 Documentació complementària que cal adjuntar a la sol licitud*: 1. Còpia de sol licitud d una beca externa que encara no hagi estat resolta i per la que es compleixen tots els requisits.. 2. Fotocòpia programa de doctorat de la UIC o document conforme ha estat admès. 3. El personal estranger cal que dipositi l autorització legal corresponent que li permet formalitzar el contracte, si escau. 4. Compromís del candidat a sol licitar menció europea o internacional al títol de doctor amb el vistiplau del seu director de tesi (veure punt 2.3 de la convocatòria). Així mateix, les persones sol licitants que hagin cursat estudis en un centre diferent de la UIC també han de fer arribar, juntament amb l imprès de sol licitud, els documents següents: 1. Certificat acadèmic compulsat en què consti les matèries cursades, el número de crèdits de cada assignatura i la nota mitjana obtinguda per la persona candidata. 2. Fotocòpia del DNI o passaport. Les sol licituds s han de presentar a la Secretaria General de la UIC. El termini de presentació de sol licituds finalitza el 30 de setembre. En cas que hi hagi defectes de forma, en el termini de 7 dies naturals, es requereix que es resolguin. PROTECCIÓ DE DADES.- En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades personals, i el Reial decret 1720/2007, de desenvolupament de la llei esmentada, us informem que les dades de caràcter personal que faciliteu s incorporaran en un fitxer amb titularitat de la Universitat Internacional de Catalunya, Fundació Privada (d ara endavant, UIC), amb les finalitats de formalitzar, dur a terme la gestió administrativa, executar i desenvolupar tota l activitat docent i/o institucional pròpia de la UIC. Podeu exercir els drets d accés, rectificació, cancel lació i oposició sobre les vostres dades a l adreça electrònica o a l adreça postal: Universitat Internacional de Catalunya, carrer Immaculada, 22, Barcelona. La UIC pot sol licitar en qualsevol moment la documentació original Documentación complementaria que debe adjuntarse a la solicitud: 1. Copia de solicitud de una beca externa que aún no haya sido resuelta y para la que se cumplen todos los requisitos. 2. Fotocopia de la inscripción en programa de doctorado de la UIC o documento conforme ha sido admitido. 3. El personal extranjero es necesario que deposite la autorización legal correspondiente que le permita formalizar el contrato, si procede. 4. Compromiso del candidato a solicitar mención europea o internacional al título de doctor con el visto bueno de su director de tesis (ver punto 2.3 de la convocatoria). Asimismo, las personas solicitantes que hayan cursado estudios en un centro diferente de la UIC también tienen que hacer llegar, junto con el impreso de solicitud, los siguientes documentos: 1. Certificado académico compulsado en el que conste las materias cursadas, el número de créditos de cada asignatura y la nota media obtenida por el candidato. 2. Fotocopia del DNI o pasaporte. Las solicitudes deben presentarse a la Secretaría General de la UIC. El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 30 de septiembre. En el supuesto de que haya defectos de forma, en el plazo de 7 días naturales, se requerirá que se resuelvan. PROTECCIÓN DE DATOS.- En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos personales y el Real Decreto 1720/2007 de desarrollo de la citada ley, se informa que los datos de carácter personal que facilita serán incorporados en un fichero titularidad de la Universitat Internacional de Catalunya, Fundación Privada (en adelante, UIC ) con las finalidades de formalización, gestión administrativa, ejecución y desarrollo de toda la actividad docente y/o institucional propia de la UIC. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre sus datos a la dirección electrónica o la dirección postal Universitat Internacional de Catalunya, calle Inmaculada, 22, Barcelona.

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS TIPUS DE CONVALIDACIONS Aquest document recull les possibles convalidacions de mòduls i unitats formatives del cicle formatiu de grau superior ICA0 Administració de sistemes,

Más detalles

PLAZAS A SOLICITAR / PLACES A SOL LICITAR REGISTRO DE ENTRADA / REGISTRE D ENTRADA

PLAZAS A SOLICITAR / PLACES A SOL LICITAR REGISTRO DE ENTRADA / REGISTRE D ENTRADA SOLICITUD DEL PROGRAMA DE VACACIONES PARA MAYORES CASTELLÓN SÉNIOR DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN. SOL LICITUD DEL PROGRAMA DE VACANCES PER A MAJORS CASTELLÓN SÉNIOR DE LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ. PLAZAS A

Más detalles

Beques Daniel Bravo. per a estades curtes a l'estranger d'investigació biomèdica. Bases convocatòria 2015

Beques Daniel Bravo. per a estades curtes a l'estranger d'investigació biomèdica. Bases convocatòria 2015 Beques Daniel Bravo per a estades curtes a l'estranger d'investigació biomèdica Bases convocatòria 2015 Objectiu Beneficiaris La Fundació Privada Daniel Bravo Andreu presenta la convocatòria 2015 de les

Más detalles

4. Universidades Universidad de Alicante. 4. Universitats Universitat d Alacant. 28090 20 11 2003 DOGV - Núm. 4.634 ORDENE ORDENO

4. Universidades Universidad de Alicante. 4. Universitats Universitat d Alacant. 28090 20 11 2003 DOGV - Núm. 4.634 ORDENE ORDENO 28090 20 11 2003 DOGV - Núm. 4.634 ORDENE Primer Deixar sense efecte el nomenament de José Vicente Albero Calabuig com a membre del tribunal de les convocatòries 6/2000 i 7/2000. Segon Nomenar a Ofelia

Más detalles

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE:

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: 1. Dades personals persona o entitat SOL LICITANT /Datos Personales persona o entidad SOLICITANTE Entitat sol licitant/ Entidad solicitante: NIF Domicili/Domicilio:

Más detalles

SOL LICITUD DE CONCERT FPB SOLICITUD DE CONCIERTO FPB

SOL LICITUD DE CONCERT FPB SOLICITUD DE CONCIERTO FPB SOL LICITUD DE CONCERT FPB (1/2) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN A DADES D IDENTIFICACIÓ / DATOS DE IDENTIFICACIÓN CENTRE DOCENT / CENTRO DOCENTE ADREÇA (CARRER/PLAÇA I

Más detalles

INFORMACIONS INSCRIPCIÓ CURS Grups Places 1 20

INFORMACIONS INSCRIPCIÓ CURS Grups Places 1 20 ESCOLA MUNICIPAL D ADULTS / E.P.A. AJUNTAMENT DE BÉTERA Avinguda València, 26 961 601 874 INFORMACIONS INSCRIPCIÓ CURS Grups Places Curs Participació i Preparació per altres programes formatius / Curso

Más detalles

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad Conselleria de Sanitat CORRECCIÓ d errades de l Orde 5/2013, de 3 de setembre, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula el procediment d habilitació del personal dels vehicles de transport sanitari

Más detalles

ELS CURSOS COMENCEN EL 21 DE SETEMBRE ELS TALLERS COMENCEN L'1 D'OCTUBRE

ELS CURSOS COMENCEN EL 21 DE SETEMBRE ELS TALLERS COMENCEN L'1 D'OCTUBRE OFERTA EDUCATIVA: CENTRE MUNICIPAL DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES A. PÉREZ RAMOS CURS ESCOLAR 2015-2016 PRIMER CICLE D ESO: ( CERTIFICAT ESCOLAR ) ALFABETITZACIÓ NEOLECTORS EDUCACIÓ DE BASE. PRIMER NIVELL

Más detalles

SR. PRESIDENT DEL COL LEGI OFICIAL D AGENTS COMERCIALS DE BARCELONA SR. PRESIDENTE DEL COLEGIO OFICIAL DE AGENTES COMERCIALES DE BARCELONA

SR. PRESIDENT DEL COL LEGI OFICIAL D AGENTS COMERCIALS DE BARCELONA SR. PRESIDENTE DEL COLEGIO OFICIAL DE AGENTES COMERCIALES DE BARCELONA DOCUMENT COL LEGIAL Casp, 130 08013 Barcelona SOL LICITUD D INGRÉS / SOLICITUD DE INGRESO Sol licitud número: Solicitud número: Registrat número: Registrado número: N.I.F.: Adreça: Dirección: C.Postal:

Más detalles

ANUNCIO CONTRATACIÓN TEMPORAL FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN

ANUNCIO CONTRATACIÓN TEMPORAL FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN Departamento de Salud Valencia-Hospital General ANUNCIO CONTRATACIÓN TEMPORAL FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN (Convocatoria BS/55/15) El Consorcio Hospital General Universitario

Más detalles

DNI, NIE, PASAPORTE/ PASSAPORT Hombre/Home Mujer/Dona. Lugar de nacimiento / Lloc de naixement Fecha de nacimiento / Data de naixement Edad / Edat

DNI, NIE, PASAPORTE/ PASSAPORT Hombre/Home Mujer/Dona. Lugar de nacimiento / Lloc de naixement Fecha de nacimiento / Data de naixement Edad / Edat AÑO CONVOCATORIA/ ANY DE CONVOCATÒRIA: 2015 / 2016 ANEXO I / ANNEX I INSTANCIA SOLICITUD DE / INSTÀNCIA DE SOL LICITUD AYUDA COMPLEMENTARIA A BECA ERASMUS + / AJUDA COMPLEMENTÀRIA A BECA ERASMUS+ 1. DATOS

Más detalles

BASES REGULADORAS PARA

BASES REGULADORAS PARA BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS DESTINADAS A JÓVENES ESTUDIANTES DE BURJASSOT PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS EN EL EXTRANJERO PARA EL CURSO 2011/2012 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Más detalles

Sol licitud d autorització sanitària d establiments de MENJARS PREPARATS Solicitud de autorización sanitaria de establecimientos de COMIDAS PREPARADAS

Sol licitud d autorització sanitària d establiments de MENJARS PREPARATS Solicitud de autorización sanitaria de establecimientos de COMIDAS PREPARADAS Sol licitud d autorització sanitària d establiments de MENJARS Solicitud de autorización sanitaria de establecimientos de COMIDAS Dades del titular / Datos del titular Nom i cognoms o Raó social / Nombre

Más detalles

Butlletí Oficial de la Província d Alacant edita excma. diputació provincial d alacant

Butlletí Oficial de la Província d Alacant edita excma. diputació provincial d alacant III. ADMINISTRACIÓN LOCAL DIPUTACIÓN PROVINCIAL ALICANTE 17158 BASES CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE TRES BECAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS PARA DIPLOMADOS O GRADUADOS EN RRLL Por Acuerdo de la Junta de

Más detalles

SERVEI DE RECURSOS HUMANS

SERVEI DE RECURSOS HUMANS Codi núm. / Código nº:.. 1. Dades de la plaça convocada a concurs / Datos de la plaza convocada a concurso Àrea / Área:... Perfil / Perfil:... Departament / Departamento:... Data de la resolució / Fecha

Más detalles

SR. PRESIDENT DEL COL LEGI OFICIAL D AGENTS COMERCIALS DE SABADELL SR. PRESIDENTE DEL COLEGIO OFICIAL DE AGENTES COMERCIALES DE SABADELL

SR. PRESIDENT DEL COL LEGI OFICIAL D AGENTS COMERCIALS DE SABADELL SR. PRESIDENTE DEL COLEGIO OFICIAL DE AGENTES COMERCIALES DE SABADELL DOCUMENT COL LEGIAL Calassanç Duran, 144 bxs. Esquerra 08203 Sabadell SOL LICITUD D INGRÉS / SOLICITUD DE INGRESO 1 Sol licitud número: Solicitud número: DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES Registrat número:

Más detalles

ANNEX II / ANEXO II. Valoració individual de la Comissió núm. Valoración individual de la Comisión núm. de la plaça núm. de la plaza núm.

ANNEX II / ANEXO II. Valoració individual de la Comissió núm. Valoración individual de la Comisión núm. de la plaça núm. de la plaza núm. ANNEX II / ANEXO II Valoració individual de la Comissió núm. Valoración individual de la Comisión núm. 8.1 de la plaça núm. de la plaza núm. DC02950 Categoria: Categoría: PROFESSOR/A ASSOCIAT/ADA LOU PROFESOR/A

Más detalles

DOSSIER CCAA VALENCIA

DOSSIER CCAA VALENCIA DOSSIER CCAA VALENCIA Cursos gratuitos 2011 ÁREA 1: INFORMÁTICA Ofimática de Usuario/Ofimática en General.. Mixta (90 h): Presencial (23 h) + Distancia (67 h) MÓDULO 1. PROCESADOR DE TEXTO. MÓDULO 2. BASE

Más detalles

Primera Inscripción y admisión de los alumnos.

Primera Inscripción y admisión de los alumnos. Ref: 09/650725.9/12 Dirección General de Becas RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE BECAS Y AYUDAS A LA EDUCACIÓN POR LA QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES RELATIVAS A LOS CURSOS DE PREPARACIÓN DE LAS PRUEBAS

Más detalles

PROCEDIMIENTO E IMPRESO DE SOLICITUD

PROCEDIMIENTO E IMPRESO DE SOLICITUD PROCEDIMIENTO E IMPRESO DE SOLICITUD Para presentar la solicitud de beca, se debe enviar toda la documentación requerida a la dirección postal siguiente en un sobre: Programa de becas Assistència Sanitària

Más detalles

ASUNTO: CONVOCATORIA DE BOLSAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS Y DE ADMINISTRATIVOS DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA

ASUNTO: CONVOCATORIA DE BOLSAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS Y DE ADMINISTRATIVOS DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA EDICTO ASUNTO: CONVOCATORIA DE BOLSAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS Y DE ADMINISTRATIVOS DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA Para general conocimiento se hacen públicas las bases

Más detalles

Sol licitud CERTIFICAT DE COMPATIBILITAT URBANISTICA Solicitud CERTIFICADO DE COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA

Sol licitud CERTIFICAT DE COMPATIBILITAT URBANISTICA Solicitud CERTIFICADO DE COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA Sol licitud CERTIFICAT DE COMPATIBILITAT URBANISTICA Solicitud CERTIFICADO DE COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA matèria materia 3511 3521 3531 3541 3551 3561 any año nºor dre nºor den per a sol.licitud de / para

Más detalles

Becas. del Ayuntamiento de Madrid para investigadores y artistas en la Residencia de Estudiantes CONVOCATORIA PÁG. - ANEXO III - CURRÍCULUM VITAE

Becas. del Ayuntamiento de Madrid para investigadores y artistas en la Residencia de Estudiantes CONVOCATORIA PÁG. - ANEXO III - CURRÍCULUM VITAE - ANEXO III - Becas CONVOCATORIA CURSO 2009/2010 del Ayuntamiento de Madrid para investigadores y artistas en la Residencia de Estudiantes CURRÍCULUM VITAE INFORMACIÓN GENERAL DATOS PERSONALES APELLIDOS

Más detalles

Lugar: Real Club Náutico de Palma, Muelle de San Pedro, 1. 07012 Palma de Mallorca

Lugar: Real Club Náutico de Palma, Muelle de San Pedro, 1. 07012 Palma de Mallorca Artículo 30. Incumplimiento de las condiciones establecidas. 1. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a la declaración

Más detalles

ASUNTO: CONVOCATORIA DE BOLSA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO DE ARQUITECTO/A

ASUNTO: CONVOCATORIA DE BOLSA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO DE ARQUITECTO/A CONSEJO EJECUTIVO ASUNTO: CONVOCATORIA DE BOLSA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO DE ARQUITECTO/A Se hacen públicas las bases que seguidamente se transcriben, aprobadas por el Consejo Ejecutivo del Consell Insular

Más detalles

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de EDICIONES DON BOSCO

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de EDICIONES DON BOSCO Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de EDICIONES DON BOSCO 1. Información sobre el responsable del tratamiento de los datos alojados en la página oficial de EDICIONES DON BOSCO en la

Más detalles

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN HKAOQYETBCNABDJRURIYCVAJCMVPSJGFT USOXLA SALLERBWVXMCLDHSRYGFHKAOQYE ETBCNLUDJRORIYCVAJRYPFRWSKBTUDSXBO AHGLSOLICITUD DE INSCRIPCIÓNLSKAFJFGTW FZCVSRYGFHKAOQYETBCNAODJRPRIYCVJSR

Más detalles

A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO / DADES D IDENTIFICACIÓ DE L ALUMNE/A APELLIDOS / COGNOMS NOMBRE / NOM DNI/NIE NIA /SIP (I)

A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO / DADES D IDENTIFICACIÓ DE L ALUMNE/A APELLIDOS / COGNOMS NOMBRE / NOM DNI/NIE NIA /SIP (I) SOLICITUD DE ADMISIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL Y ENSEÑANZAS BÁSICAS SOL LICITUD D ADMISSIÓ EN EDUCACIÓ INFANTIL I ENSEYAMENTS BÀSICS CURSO ESCOLAR / CURS ESCOLAR 2015-2016 A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO

Más detalles

194 Beques 'Santander CRUE CEPYME Pràctiques en Empresa' per a estudiants de la Universitat de València Curs 2012/2013

194 Beques 'Santander CRUE CEPYME Pràctiques en Empresa' per a estudiants de la Universitat de València Curs 2012/2013 194 Beques 'Santander CRUE CEPYME Pràctiques en Empresa' per a estudiants de la Universitat de València Curs 2012/2013 OBJECTIUS Promoure la realització de pràctiques entre els estudiants de la Universitat

Más detalles

Calendario académico administrativo

Calendario académico administrativo Calendario académico administrativo 1. Acceso y admisión a la Universidad 1.2. Pruebas de acceso a la universidad y preinscripción universitaria (*) Preinscripción junio Del 02.06 al 03.07.2015 Celebración

Más detalles

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de INSERT STAR, S.L.U.

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de INSERT STAR, S.L.U. Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de INSERT STAR, S.L.U. 1. Información sobre el responsable del tratamiento de los datos alojados en la página oficial de INSERT STAR, S.L.U. en la

Más detalles

CONVOCATÒRIA DE PROJECTES. Servei de Recerca 16; 17 i 18 de setembre de 2014

CONVOCATÒRIA DE PROJECTES. Servei de Recerca 16; 17 i 18 de setembre de 2014 SESSIÓ INFORMATIVA CONVOCATÒRIA DE PROJECTES D INVESTIGACIÓ DEL PLAN ESTATAL 2014 Servei de Recerca 16; 17 i 18 de setembre de 2014 Projectes d Investigació Fonamental no orientada El pressupost La pregunta

Más detalles

BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS MUNICIPALES PARA EL FOMENTO DE LA INICIATIVA EMPRENDEDORA EJERCICIO 2015

BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS MUNICIPALES PARA EL FOMENTO DE LA INICIATIVA EMPRENDEDORA EJERCICIO 2015 BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS MUNICIPALES PARA EL FOMENTO DE LA INICIATIVA EMPRENDEDORA EJERCICIO 2015 Ante la actual situación económica, el apoyo a nuevas actividades emprendedoras en nuestro municipio

Más detalles

FORMULARI DE SOL LICITUD DEL DIPLOMA ACREDITATIU DE CAPACITACIÓ EN MEDICINA COSMÈTICA I ESTÈTICA

FORMULARI DE SOL LICITUD DEL DIPLOMA ACREDITATIU DE CAPACITACIÓ EN MEDICINA COSMÈTICA I ESTÈTICA OFICINA TÈCNICA D ACREDITACIÓ FORMULARI DE SOL LICITUD DEL DIPLOMA ACREDITATIU DE CAPACITACIÓ EN MEDICINA COSMÈTICA I ESTÈTICA Núm. de col legiat:... Nom i cognoms:... Data naixement:.../.../... Sexe:

Más detalles

BECAS EXCELENCIA 2015-2016 FACULTAD DE DERECHO IMPRESO DE SOLICITUD MUY IMPORTANTE

BECAS EXCELENCIA 2015-2016 FACULTAD DE DERECHO IMPRESO DE SOLICITUD MUY IMPORTANTE BECAS EXCELENCIA 2015-2016 FACULTAD DE DERECHO IMPRESO DE SOLICITUD MUY IMPORTANTE 1º APELLIDO Antes de cumplimentar este impreso, lea detenidamente la normativa de esta Convocatoria. Si va a pedir otra

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 27 de gener de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es determina el calendari

Más detalles

ANNEX I / ANEXO I SOL LICITUD D'ADMISSIÓ EN CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR SOLICITUD DE ADMISIÓN EN CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

ANNEX I / ANEXO I SOL LICITUD D'ADMISSIÓ EN CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR SOLICITUD DE ADMISIÓN EN CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR (1/2) EXEMPLAR PER AL CENTRE / EJEMPLAR PARA EL CENTRO ANNEX I / ANEXO I SOL LICITUD D'ADMISSIÓ EN S FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR SOLICITUD DE ADMISIÓN EN S FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR CURS ESCOLAR CURSO

Más detalles

CONVOCATORIA DE BECA PARA ESTUDIANTES DE DOCTORADO EN MATERIA TURÍSTICA, FINANCIADA POR LA CÁTEDRA SOL MELIÁ DE ESTUDIOS TURÍSTICOS, AÑO ACADÉMICO

CONVOCATORIA DE BECA PARA ESTUDIANTES DE DOCTORADO EN MATERIA TURÍSTICA, FINANCIADA POR LA CÁTEDRA SOL MELIÁ DE ESTUDIOS TURÍSTICOS, AÑO ACADÉMICO CONVOCATORIA DE BECA PARA ESTUDIANTES DE DOCTORADO EN MATERIA TURÍSTICA, FINANCIADA POR LA CÁTEDRA SOL MELIÁ DE ESTUDIOS TURÍSTICOS, AÑO ACADÉMICO 2011-2012 El programa Cátedra Sol Meliá de Estudios Turísticos,

Más detalles

1. Condicions generals 1. Condiciones generales

1. Condicions generals 1. Condiciones generales Convocatòria d audicions per a confeccionar una llista de col laboradors de CLARINET BAIX per la T. 2015/16 Convocatoria de audiciones para elaborar una lista de colaboradores de CLARINETE BAJO para la

Más detalles

FORMULARIO DE SOLICITUD DE ADMISIÓN

FORMULARIO DE SOLICITUD DE ADMISIÓN FORMULARIO DE SOLICITUD DE ADMISIÓN Solicitud de admisión Nombre: Solicita plaza para máster: Convocatoria: Abril Octubre 1 FORMULARIO DE SOLICITUD DE ADMISIÓN Instrucciones, normas de admisión y matriculación

Más detalles

GUÍA DE ACCESO, ADMISIÓN Y MATRÍCULA A ESTUDIOS DE DOCTORADO

GUÍA DE ACCESO, ADMISIÓN Y MATRÍCULA A ESTUDIOS DE DOCTORADO 1 Índice 1. Requisitos de Acceso. 3 2. Requisitos de Admisión. 3 3. Proceso de Admisión. 4 3.1. Solicitar información. 4 3.2. Solicitar la Admisión.. 4 3.3. Adjudicación de plaza... 4 4. Formalización

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE REQUENA

AYUNTAMIENTO DE REQUENA AYUNTAMIENTO DE REQUENA Calle Consistorial, 2 96 230 14 00 46340 - REQUENA 96 230 35 53 www.requena.es (Espacio reservado para la administración) (Espai reservat per a l'administració) Solicitud de Licencia

Más detalles

BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS MUNICIPALES PARA EL FOMENTO DE LA INICIATIVA EMPRENDEDORA EJERCICIO 2014

BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS MUNICIPALES PARA EL FOMENTO DE LA INICIATIVA EMPRENDEDORA EJERCICIO 2014 BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS MUNICIPALES PARA EL FOMENTO DE LA INICIATIVA EMPRENDEDORA EJERCICIO 2014 Ante la actual situación económica, el apoyo a nuevas actividades emprendedoras en nuestro municipio

Más detalles

RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció

RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, de la convocatòria d ajudes per als centres d educació especial, les unitats

Más detalles

D5 DRETS I OBLIGACIONS DELS ALUMNES

D5 DRETS I OBLIGACIONS DELS ALUMNES Instruccions per a l alumnat dels cursos de formació professional per a l ocupació adreçats prioritàriament a treballadores es i treballadors desocupats (Reial decret 395/2007, de 23 de març, i Ordre TAS/718/2008,

Más detalles

Curriculum vitae Nombre de pàgines que conté: / Número de páginas que contiene

Curriculum vitae Nombre de pàgines que conté: / Número de páginas que contiene Curriculum vitae Nombre de pàgines que conté: / Número de páginas que contiene Nom i Cognoms / Nombre y Apellidos: Mª Dolores Royo Cuenca Data /Fecha: 7-10-04 Firma L amunt signant declara que són certes

Más detalles

3.- D'altres disposicions

3.- D'altres disposicions BOIB Num. 38 18-03-2008 11 3.- D'altres disposicions CONSELLERIA D'ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ Num. 3931 Resolució de la directora general de Patrimoni d adscripció de la finca denominada Quarter d Intendència

Más detalles

CAMBIO DE ESTUDIOS ALUMNOS PROCEDENTES DE OTRA UNIVERSIDAD

CAMBIO DE ESTUDIOS ALUMNOS PROCEDENTES DE OTRA UNIVERSIDAD Facultad de CC de la información. Secretaría de alumnos Av/Complutense s/n (28040 Madrid) Tfns: 913942112 20.Fax: 913942111. CAMBIO DE ESTUDIOS ALUMNOS PROCEDENTES DE OTRA UNIVERSIDAD CAMBIO DE ESTUDIOS

Más detalles

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA BOE núm. 72 Lunes 24 marzo 2008 16931 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 5494 RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2008, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se convocan ayudas para el

Más detalles

Bases generales para la selección de personal directivo, docente y de apoyo de TALLER DE EMPLEO ACTUACIONES Y MEJORAS EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

Bases generales para la selección de personal directivo, docente y de apoyo de TALLER DE EMPLEO ACTUACIONES Y MEJORAS EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL Bases generales para la selección de personal directivo, docente y de apoyo de TALLER DE EMPLEO ACTUACIONES Y MEJORAS EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 2015 AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN D ALACANT Plaza de España,

Más detalles

COBERTURES BÀSIQUES: CONTRACTACIÓ:

COBERTURES BÀSIQUES: CONTRACTACIÓ: COBERTURES BÀSIQUES: Indemnització de 42 del dia 1 al 3 inclosos. Indemnització de 21 del dia 4 al 20 inclosos. Es cobreix el dia de l alta. Sense preexistències. Límit de 180 dies d indemnització en sinistres

Más detalles

SOLICITUD PARA ARQUITECTOS QUE DESEEN PARTICIPAR EN LA SELECCIÓN DE PROFESIONALES QUE INTEGREN LA BOLSA ARQUITECTOS ESPECIALISTAS.

SOLICITUD PARA ARQUITECTOS QUE DESEEN PARTICIPAR EN LA SELECCIÓN DE PROFESIONALES QUE INTEGREN LA BOLSA ARQUITECTOS ESPECIALISTAS. SOLICITUD PARA ARQUITECTOS QUE DESEEN PARTICIPAR EN LA SELECCIÓN DE PROFESIONALES QUE INTEGREN LA BOLSA ARQUITECTOS ESPECIALISTAS. Mediante la presentación de este modelo se formaliza la solicitud para

Más detalles

Plaça Parroquial, 12 12500 Vinaròs Telèfon 964 407 700 Fax 964 407 701 A/e info@vinaros.org

Plaça Parroquial, 12 12500 Vinaròs Telèfon 964 407 700 Fax 964 407 701 A/e info@vinaros.org BASES DE LA CONVOCATORIA DE CONCESIÓN DE 11 BECAS POR EL AYUNTAMIENTO DE VINARÒS, PARA COMPLETAR LA FORMACIÓN DE TITULADOS MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE PRÀCTICAS PROFESIONALES. BASE PRIMERA. OBJETO DE LA

Más detalles

Nombre y apellidos... Lugar y fecha de nacimiento, en...el... de...de 19... con domicilio en calle/plaza/... número... piso...

Nombre y apellidos... Lugar y fecha de nacimiento, en...el... de...de 19... con domicilio en calle/plaza/... número... piso... foto PROGRAMA DE BECAS AYUDAS EN ESTUDIOS INTERNACIONALES CONVOCADAS POR EL CONSEJO DE DIPLOMACIA PÚBLICA DE CATALUÑA Curso académico 2013-2014 Formulario de solicitud de la ayuda Con la colaboración de:

Más detalles

Se prevé la concesión de 2 becas distribuidas en los servicios que se detallan en el Anexo I.

Se prevé la concesión de 2 becas distribuidas en los servicios que se detallan en el Anexo I. NOTICIA Se abre el periodo para presentar solicitud de la concesión de 2 becas por el Ayuntamiento de Vinaròs para completar la formación de titulados mediante la realización de prácticas profesionales.

Más detalles

Ministerio de Economía y Competitividad. Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación

Ministerio de Economía y Competitividad. Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación Ministerio de Economía y Competitividad. Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación Curriculum vitae Nombre: CRISTINA ARGELICH COMELLES Fecha: 27/11/2014 Número de registro: 02224 Fecha

Más detalles

FORMULARIO DE SOLICITUD

FORMULARIO DE SOLICITUD FORMULARIO DE SOLICITUD PROYECTO MY WAY BECAS LEONARDO DA VINCI PARA PRÁCTICAS PROFESIONALES EN EL EXTRANJERO FOTO DATOS PERSONALES APELLIDOS NOMBRE FECHA DE NACIMIENTO SEXO: HOMBRE MUJER LUGAR DE NACIMIENTO

Más detalles

Anexo I SOLICITUD APELLIDOS Y NOMBRE: DIRECCIÓN FAMILIAR:

Anexo I SOLICITUD APELLIDOS Y NOMBRE: DIRECCIÓN FAMILIAR: ESTUDIOS CONVOCATORIA DE BECAS DE ESTUDIOS PARA ESTUDIANTES DE IBIZA QUE CURSEN ESTUDIOS SE PUEDAN CURSAR EN IBIZA Y DE CICLOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO MEDIO QUE NO SE PUEDAN CURSAR EN IBIZA,

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport ORDRE 16/2016, de 20 de maig, de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les proves d accés a cicles formatius

Más detalles

TARGETA PROFESSIONAL DE LA CONSTRUCCIÓ AUTÒNOMS (TPC)

TARGETA PROFESSIONAL DE LA CONSTRUCCIÓ AUTÒNOMS (TPC) TARGETA PROFESSIONAL DE LA CONSTRUCCIÓ AUTÒNOMS (TPC) Per sol licitar aquest targeta professional és obligatori aportar la següent documentació: L'imprès de sol licitud degudament emplenat i signat. Aquest

Más detalles

7è PREMI CONSELL MUNICIPAL D IMMIGRACIÓ DE BARCELONA BASES DE LA CONVOCATÒRIA 2015

7è PREMI CONSELL MUNICIPAL D IMMIGRACIÓ DE BARCELONA BASES DE LA CONVOCATÒRIA 2015 7è PREMI CONSELL MUNICIPAL D IMMIGRACIÓ DE BARCELONA BASES DE LA CONVOCATÒRIA 2015 Aquest document és un resum de les bases del 7è premi del Consell Municipal d Immigració de Barcelona. Conté, a més, informació

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 70 Lunes 22 de marzo de 2010 Sec. III. Pág. 27891 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN 4746 Resolución de 19 de febrero de 2010, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo

Más detalles

Curso 2015-2016. Normativa

Curso 2015-2016. Normativa Convocatoria de Becas a la Excelencia para estudiantes de másteres oficiales de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Navarra Curso 2015-2016 Normativa 1. PRESENTACIÓN:

Más detalles

BORSA DE TREBALL HOSPITAL UNIVERSITARI ARNAU DE VILANOVA

BORSA DE TREBALL HOSPITAL UNIVERSITARI ARNAU DE VILANOVA BORSA DE TREBALL - 2008 HOSPITAL UNIVERSITARI ARNAU DE VILANOVA Categories per a les quals s obre la borsa de treball: ATS/DUI, Llevadora, Fisioteraputa, Terapeuta Ocupacional, Auxiliar d infermeria, Tècnic

Más detalles

Preàmbul Títol preliminar. Disposicions generals Títol I. Accés als estudis universitaris de grau

Preàmbul Títol preliminar. Disposicions generals Títol I. Accés als estudis universitaris de grau Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010,

Más detalles

masterunir FORMULARIO DE SOLICITUD DE ADMISIÓN Solicitud de admisión Nombre: Solicita plaza para máster:

masterunir FORMULARIO DE SOLICITUD DE ADMISIÓN Solicitud de admisión Nombre: Solicita plaza para máster: FORMULARIO DE SOLICITUD DE ADMISIÓN Solicitud de admisión Nombre: Solicita plaza para máster: 1 FORMULARIO DE SOLICITUD DE ADMISIÓN Instrucciones, normas de admisión, matriculación y becas Bienvenido a

Más detalles

SOL LICITUD PROGRAMA FORMAPLUS AJUDA MUNICIPAL A LA INSERCIÓ LABORAL EN ALZIRA.

SOL LICITUD PROGRAMA FORMAPLUS AJUDA MUNICIPAL A LA INSERCIÓ LABORAL EN ALZIRA. SOL LICITUD PROGRAMA FORMAPLUS AJUDA MUNICIPAL A LA INSERCIÓ LAORAL EN ALZIRA. SOLICITUD PROGRAMA FORMAPLUS AYUDA MUNICIPAL A LA INSERCIÓN LAORAL EN ALZIRA. A DADES DEL SOL LICITANT/ DATOS DEL SOLICITANTE

Más detalles

GUIA CAPITALITZACIÓ DE L ATUR

GUIA CAPITALITZACIÓ DE L ATUR GUIA CAPITALITZACIÓ DE L ATUR 0 Índex 1. Què és la capitalització de l atur? Pàg. 2 2. Requisits Pàg. 3 3. Com i qui pot beneficiar se? Pàg. 4 4. Tràmits i documentació per a la sol licitud Pàg. 6 5. Informació

Más detalles

NORMATIVA DE GESTIÓN ACADÉMICA DE LOS ESTUDIOS DE PRIMER Y SEGUNDO CICLO DE LA UNIVERSITAT JAUME I CURSO ACADÉMICO 2015/2016

NORMATIVA DE GESTIÓN ACADÉMICA DE LOS ESTUDIOS DE PRIMER Y SEGUNDO CICLO DE LA UNIVERSITAT JAUME I CURSO ACADÉMICO 2015/2016 NORMATIVA DE GESTIÓN ACADÉMICA DE LOS ESTUDIOS DE PRIMER Y SEGUNDO CICLO DE LA UNIVERSITAT JAUME I CURSO ACADÉMICO 2015/2016 (Acuerdo del Consejo de Gobierno núm. 7 de 24 de junio de 2015) INDICE Artículo

Más detalles

CURSO: PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA ANSIEDAD ESCÉNICA EN ALUMNOS DE MÚSICA

CURSO: PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA ANSIEDAD ESCÉNICA EN ALUMNOS DE MÚSICA CURSO: PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA ANSIEDAD ESCÉNICA EN ALUMNOS DE MÚSICA DURACIÓN: 20 horas. CERTIFICACIÓN: Acción formativa reconocida según Resolución de 17 de julio de 2013 de la Dirección General de

Más detalles

Conselleria de Empresa, Universitat i Ciència. Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia. 40340 21 12 2006 DOGV núm. 5.412. g) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria de Empresa, Universitat i Ciència. Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia. 40340 21 12 2006 DOGV núm. 5.412. g) ALTRES ASSUMPTES 40340 21 12 2006 DOGV núm. 5.412 Apartat quart Es delega en el director general d Investigació, Desenrotllament i Innovació Agropecuària la concessió i denegació de les ajudes previstes en la present resolució.

Más detalles

Formación de Posgrado - HOJA DE MATRÍCULA

Formación de Posgrado - HOJA DE MATRÍCULA Formación de Posgrado - HOJA DE MATRÍCULA Programa al que desea matricularse: Master Internacional en Software Libre Administrador de redes y sistemas operativos Administrador de web y sistemas de comercio

Más detalles

Conselleria d Educació Conselleria de Educación

Conselleria d Educació Conselleria de Educación Conselleria d Educació RESOLUCIÓ de 15 de març de 2011, del director territorial d Educació de Castelló, per la qual s estableix el calendari i el procediment d admissió de l alumnat a les ensenyances

Más detalles

2.2. Las y los estudiantes que solicitan las bolsas han de reunir los siguientes requisitos:

2.2. Las y los estudiantes que solicitan las bolsas han de reunir los siguientes requisitos: Bases reguladoras de la convocatoria abierta de bolsas de viaje para estudiantes de la Universitat de València que cursan estudios oficiales en centros propios de esta universidad, año 2013. 1. Objeto.

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport ORDRE 30/2016, de 20 de juny, de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s estableixen les bases reguladores de les

Más detalles

Poden obrir sense limitació d horari i tots els dies. Poden obrir sense limitació d horari (mínim: 18 h el dia) i tots els dies excepte els dies de tancament obligatori (1 de gener i 25 de desembre) i

Más detalles

I. Principado de Asturias

I. Principado de Asturias núm. 97 de 28-iv-2011 1/6 I. Principado de Asturias Ot r a s Disposiciones Universidad de Oviedo Resolución de 19 de abril de 2011, de la Universidad de Oviedo, por la que se convocan 5 becas de movilidad

Más detalles

I. Principado de Asturias

I. Principado de Asturias núm. 135 de 12-vi-2014 1/9 I. Principado de Asturias Ot r a s Disposiciones Consejería de Educación, Cultura y Deporte Resolución de 5 de junio de 2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte,

Más detalles

I. Principado de Asturias

I. Principado de Asturias núm. 266 de 16-xi-2015 1/8 I. Principado de Asturias Ot r a s Disposiciones Universidad de Oviedo Resolución de 4 de noviembre de 2015, de la Vicerrectora de Internacionalización y Postgrado, por la que

Más detalles

BASES DE CONVOCATORIA DE PROCESO SELECTIVO PARA LA CONTRATACION LABORAL TEMPORAL DE UNA PLAZA DE DIRECTOR GERENTE Y OTRA DE JEFE DE ADMINISTRACION.

BASES DE CONVOCATORIA DE PROCESO SELECTIVO PARA LA CONTRATACION LABORAL TEMPORAL DE UNA PLAZA DE DIRECTOR GERENTE Y OTRA DE JEFE DE ADMINISTRACION. BASES DE CONVOCATORIA DE PROCESO SELECTIVO PARA LA CONTRATACION LABORAL TEMPORAL DE UNA PLAZA DE DIRECTOR GERENTE Y OTRA DE JEFE DE ADMINISTRACION. PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA Es objeto de la presente

Más detalles

La convocatòria de reunió

La convocatòria de reunió La convocatòria de reunió És el document amb què habitualment es demana la presencia d algú en un lloc i en una data i una hora determinats perquè participi en una reunió. Té un to formal i una estructura

Más detalles

CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN EN ESTUDIOS DE MÁSTER-DPTO. DE BIOLOGÍA 2015

CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN EN ESTUDIOS DE MÁSTER-DPTO. DE BIOLOGÍA 2015 CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN EN ESTUDIOS DE MÁSTER-DPTO. DE BIOLOGÍA 2015 BASES DE LA CONVOCATORIA La concesión de ayudas al amparo de esta convocatoria se efectuará de conformidad

Más detalles

2. CARACTERÍSTICAS DE LAS AYUDAS:

2. CARACTERÍSTICAS DE LAS AYUDAS: Convocatoria de Beca Barcelona entre Antoni Gutiérrez-Rubí y la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra para estudiantes del Máster en Comunicación Política y Corporativa Curso 2015-2016

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID I. COMUNIDAD DE MADRID. B) Autoridades y Personal. Consejería de Sanidad

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID I. COMUNIDAD DE MADRID. B) Autoridades y Personal. Consejería de Sanidad B.O.C.M. Núm. 141 MIÉRCOLES 15 DE JUNIO DE 2016 Pág. 57 I. COMUNIDAD DE MADRID B) Autoridades y Personal Consejería de Sanidad HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE 13 RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 2016,

Más detalles

LINEA EXTRAORDINARIA DE FINANÇAMENT PER A PROVEIDORS DE LA CAIB

LINEA EXTRAORDINARIA DE FINANÇAMENT PER A PROVEIDORS DE LA CAIB LINEA EXTRAORDINARIA DE FINANÇAMENT PER A PROVEIDORS DE LA CAIB Tipo de operación financiera: Préstamo o póliza de crédito. Vencimiento a tres años. Amortizaciones parciales según se vayan abonando los

Más detalles

ANEXO 2 FORMULARIO DE HOJA DE VIDA PARA PROFESIONALES INDÍGENAS Y NO INDÍGENAS

ANEXO 2 FORMULARIO DE HOJA DE VIDA PARA PROFESIONALES INDÍGENAS Y NO INDÍGENAS 1. Antecedentes personales: Nombres Completos: Apellido Paterno: Apellido Materno: Pueblo Indígena al que Pertenece (grupo humano, NO ámbito geográfico) Si no encuentra en la lista Escriba el Pueblo al

Más detalles

I PREMIO GAVÀMÓN PINTURA Y DERECHOS HUMANOS

I PREMIO GAVÀMÓN PINTURA Y DERECHOS HUMANOS I PREMIO GAVÀMÓN PINTURA Y DERECHOS HUMANOS GAVAMÓN, es un festival de cine y derechos humanos, que pretende visualizar los esfuerzos e iniciativas que personas e instituciones llevan a cabo para mejorar

Más detalles

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques RESOLUCIÓ de 7 de gener de 2016, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la borsa

Más detalles

MANUAL DE INSTRUCIONES SOLICITUD DE GRADO MEDIO

MANUAL DE INSTRUCIONES SOLICITUD DE GRADO MEDIO MANUAL DE INSTRUCIONES SOLICITUD DE GRADO MEDIO ACCESO A LA PLATAFORMA Plataforma para trámites online, acceder desde la dirección de Internet http://apliedu.murciaeduca.es/index.htm Pulsar en el enlace

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 5 de juny 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s establix el procés de preinscripció

Más detalles

CONVOCATÒRIA DE BEQUES PROGRAMA EAGLE

CONVOCATÒRIA DE BEQUES PROGRAMA EAGLE CONVOCATÒRIA DE BEQUES PROGRAMA EAGLE 1. DEFINICIÓ: PER COMBINAR ESTUDIS AMB PERFECCIONAMENT DE GOLF Aquest Programa, va dirigit a nois i noies jugadors catalans, de nacionalitat espanyola i amb 2 anys,

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID ANEXO III.A. (Solicitud de matrícula)

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID ANEXO III.A. (Solicitud de matrícula) Pág. 76 MIÉRCOLES 28 DE DICIEMBRE DE 2011 B.O.C.M. Núm. 308 ANEXO III.A (Solicitud de matrícula) Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero ALUMNOS SICE, cuya finalidad

Más detalles

CONVOCATORIA 2009 DE AYUDAS PARA BECAS Y CONTRATOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN DE PROFESORADO UNIVERSITARIO

CONVOCATORIA 2009 DE AYUDAS PARA BECAS Y CONTRATOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN DE PROFESORADO UNIVERSITARIO SECRETARIA GENERAL DE DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICA UNIVERSITARIA CONVOCATORIA 2009 DE AYUDAS PARA BECAS Y CONTRATOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN DE PROFESORADO UNIVERSITARIO Convocatoria publicada

Más detalles

Núm. 60. Boletín Oficial de Aragón

Núm. 60. Boletín Oficial de Aragón RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2015, del Director General de Ordenación Académica, por la que se establece la organización, desarrollo y calendario de las pruebas de acceso a ciclos formativos de enseñanzas

Más detalles

ASOCIACIÓN DE AMIGOS UNIVERSIDAD DE NAVARRA 2016/2017 CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA ESTUDIOS DE DOCTORADO EN LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA

ASOCIACIÓN DE AMIGOS UNIVERSIDAD DE NAVARRA 2016/2017 CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA ESTUDIOS DE DOCTORADO EN LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA ASOCIACIÓN DE AMIGOS UNIVERSIDAD DE NAVARRA 2016/2017 CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA ESTUDIOS DE DOCTORADO EN LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA 1 Convocatoria de ayudas de la Asociación de Amigos para estudios de

Más detalles

GESTIÓ DE LES TAXES EN CENTRES PRIVATS CONCERTATS (en castellano más adelante, pág. 5 a 8)

GESTIÓ DE LES TAXES EN CENTRES PRIVATS CONCERTATS (en castellano más adelante, pág. 5 a 8) GESTIÓ DE LES TAXES EN CENTRES PRIVATS CONCERTATS (en castellano más adelante, pág. 5 a 8) Els centres privats concertats no tenen capacitat per a generar els impresos de taxes (046) acadèmiques. No obstant

Más detalles

BEQUES PILAR JUNCOSA BECAS PILAR JUNCOSA PILAR JUNCOSA GRANTS

BEQUES PILAR JUNCOSA BECAS PILAR JUNCOSA PILAR JUNCOSA GRANTS 2016 BEQUES PILAR JUNCOSA BECAS PILAR JUNCOSA PILAR JUNCOSA GRANTS FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ A MALLORCA entrar versió CAT entrar versión esp enter ENG VERSION C. de Saridakis, 29 07015 Palma - Illes Balears

Más detalles

3. Ot r a s disposiciones

3. Ot r a s disposiciones Página 34715 I. Comunidad Autónoma 3. Ot r a s disposiciones Consejería de Educación, Formación y Empleo 11479 Resolución de 2 de junio de 2010, del Director General de Formación Profesional y Educación

Más detalles

Fer l oferta pública d una plaça d investigador no doctor d acord amb les bases següents:

Fer l oferta pública d una plaça d investigador no doctor d acord amb les bases següents: Universitat de València RESOLUCIÓ de 30 d octubre de 2015, de la Universitat de València, per la qual es fa l oferta pública d una plaça d investigador no doctor d aquest organisme amb contracte laboral

Más detalles