I - ARABAKO FORU ALDUNDIA I - DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA. 22. zk. 2003ko otsailaren 24a, astelehena - Lunes, 24 de febrero de 2003 nº 22

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "I - ARABAKO FORU ALDUNDIA I - DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA. 22. zk. 2003ko otsailaren 24a, astelehena - Lunes, 24 de febrero de 2003 nº 22"

Transcripción

1 PAPEL RECICLADO PAPER BIRZIKLATUA 22. zk. 2003ko otsailaren 24a, astelehena - Lunes, 24 de febrero de 2003 nº 22 AURKIBIDEA SUMARIO ORRIALDEA PÁGINA I - ARABAKO FORU ALDUNDIA Xedapenak eta Administrazio Ebazpenak Foru Aginduak OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA 41/2003 Foru Agindua, urtarrilaren 29koa, Hostelería de Prado, S.L.L. sozietateari ezargarri zaizkion zerga onurak emateko /2003 Foru Agindua, urtarrilaren 29koa, Nova Idea Imagen, S.L.L. sozietateari ezargarri zaizkion zerga onurak emateko /2003 Foru Agindua, urtarrilaren 29koa, Conservas Gonsal, S.L.L. sozietateari ezargarri zaizkion zerga onurak emateko /2003 Foru Agindua, urtarrilaren 29koa, Consultoría Fiscal y Contable Vitoria, S.L.L. sozietateari ezargarri zaizkion zerga onurak emateko LEHENDAKARITZA SAILA 99/2003 Foru Agindua, otsailaren 17koa. Horren bidez, argitara ematen da karrerako funtzionario izendatzeko proposamena, Arabako Foru Aldundiko Administrazio Orokorrean 2001eko enplegu eskaintza publikoaren bidez karrerako funtzionario gisa sartzeko, deialdi honetan: administrazio bereziko eskala, teknikarien azpieskala, goi-mailako teknikarien klasea, Euskal Filologian Lizentziaduna (2106), A taldea /2003 Foru Agindua, otsailaren 17koa. Horren bidez argitara ematen da karrerako funtzionario izendatzeko proposamena, Arabako Foru Aldundiko Administrazio Orokorrean 2001eko enplegu eskaintza publikoaren bidez karrerako funtzionario gisa sartzeko, deialdi honetan: administrazio bereziko eskala, zerbitzu berezien azpieskala, egiteko berezien klasea, Zerga Kudeaketa (2111), A taldea I - DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA Disposiciones y Resoluciones Administrativas Ordenes Forales DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS Orden Foral 41/2003, de 29 de enero, de concesión de beneficios fiscales aplicables a Hostelería de Prado, S.L.L Orden Foral 42/2003, de 29 de enero, de concesión de beneficios fiscales aplicables a Nova Idea Imagen, S.L.L Orden Foral 43/2003, de 29 de enero, de concesión de beneficios fiscales aplicables a Conservas Gonsal, S.L.L Orden Foral 44/2003, de 29 de enero, de concesión de beneficios fiscales aplicables a Consultoría Fiscal y Contable Vitoria, S.L.L DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Orden Foral 99/2003, de 17 de febrero, por la que se publica la propuesta de nombramiento como funcionarios/as de carrera correspondiente a la convocatoria para el ingreso en la escala de administración especial, subescala técnica, clase técnicos superiores, Licenciado/a en Filología Vasca (2106), Grupo A, correspondiente a la oferta de empleo público para el año 2001 de la Administración General de la Diputación Foral de Álava Orden Foral 98/2003, de 17 de febrero, por la que se publica la propuesta de nombramiento como funcionarios/as de carrera correspondiente a la convocatoria para el ingreso en la escala de administración especial, subescala servicios especiales, clase cometidos especiales, Gestión Tributaria (2111), Grupo A, correspondiente a la oferta de empleo público para el año 2001 de la Administración General de la Diputación Foral de Álava

2 1.914 ALHAO 22. zk. 2003ko otsailaren 24a, astelehena - Lunes, 24 de febrero de 2003 BOTHA nº 22 97/2003 Foru Agindua, otsailaren 17koa. Horren bidez, argitara ematen da karrerako funtzionario izendatzeko proposamena, Arabako Foru Aldundiko Administrazio Orokorrean 2001eko enplegu eskaintza publikoaren bidez karrerako funtzionario gisa sartzeko, deialdi honetan: administrazio bereziko eskala, zerbitzu berezien azpieskala, lanbideetako kideen klasea, Mantentzea (2311), C taldea /2003 Foru Agindua, otsailaren 17koa. Horren bidez argitara ematen da karrerako funtzionario izendatzeko proposamena, Arabako Foru Aldundiko Administrazio Orokorrean 2001eko enplegu eskaintza publikoaren bidez karrerako funtzionario gisa sartzeko, deialdi honetan: administrazio bereziko eskala, teknikarien azpieskala, erdi-mailako teknikarien klasea, Itzulpena (Euskara) (2205), B taldea /2003 Foru Agindua, otsailaren 17koa. Horren bidez, argitara ematen da karrerako funtzionario izendatzeko proposamena, Arabako Foru Aldundiko Administrazio Orokorrean 2001eko enplegu eskaintza publikoaren bidez karrerako funtzionario gisa sartzeko, deialdi honetan: administrazio bereziko eskala, teknikarien azpieskala, teknikari laguntzaileen klasea, LH II Arte Grafikoak (2306), C taldea /2003 Foru Agindua, otsailaren 17koa. Horren bidez, argitara ematen da karrerako funtzionario izendatzeko proposamena, Arabako Foru Aldundiko Administrazio Orokorrean 2001eko enplegu eskaintza publikoaren bidez karrerako funtzionario gisa sartzeko, deialdi honetan: administrazio bereziko eskala, teknikarien azpieskala, goi-mailako teknikarien klasea, Ekonomia / Enpresa Zientzietan Lizentziaduna (2105), A taldea /2003 Foru Agindua, otsailaren 17koa. Horren bidez argitara ematen da karrerako funtzionario izendatzeko proposamena, Arabako Foru Aldundiko Administrazio Orokorrean 2001eko enplegu eskaintza publikoaren bidez karrerako funtzionario gisa sartzeko, deialdi honetan: administrazio bereziko eskala, zerbitzu berezien azpieskala, egiteko berezien klasea, Europako Funtsak (2112), A taldea HERRILAN ETA HIRIGINTZA SAILA 64/2003 Foru Agindua, urtarrilaren 31koa, Bilargo Hiri Lurzorua Zedarritzeko Proiektuaren 1. aldaketa zenbait aldaketarekin onesten duena Iragarkiak FORU ETA TOKI ADMINISTRAZIO ETA ESKUALDE GARAPENERAKO SAILA Foru eta Toki Administrazio eta Eskualde Garapenerako Sailak, Toki Administrazio Zuzendaritzaren bidez, 2002ko urriaren 1etik abenduaren 31ra bitartean emandako dirulaguntzak OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA Jakinarazi beharreko egintza administratiboak, hainbat arrazoirengatik ezin izan baita jakinarazpen pertsonala egin; zerrendako lehena Ignacio Javier Inchaurregi Santano BEZaren subjektu pasiboei administrazio egintzak jakinaraztea J. Eduardo Bengoa Sasian jaunari jakinaraztea martxoaren 12an, goizeko 10:00etan, Zergen Ikuskaritzara bertaratzeko Foru Ogasunarekiko betebeharrak arauz betetzen diren egiaztatzeko Orden Foral 97/2003, de 17 de febrero, por la que se publica la propuesta de nombramiento como funcionarios/as de carrera correspondiente a la convocatoria para el ingreso en la escala de administración especial, subescala servicios especiales, clase personal de oficios, Mantenimiento (2311) Grupo C, correspondiente a la oferta de empleo público para el año 2001 de la Administración General de la Diputación Foral de Álava Orden Foral 96/2003, de 17 de febrero, por la que se publica la propuesta de nombramiento como funcionarios/as de carrera correspondiente a la convocatoria para el ingreso en la escala de administración especial, subescala técnica, clase técnicos medios, Traducción (Euskera) (2205), Grupo B, correspondiente a la oferta de empleo público para el año 2001 de la Administración General de la Diputación Foral de Álava Orden Foral 95/2003, de17 de febrero, por la que se publica la propuesta de nombramiento como funcionarios/as de carrera correspondiente a la convocatoria para el ingreso en la escala de administración especial, subescala técnica, clase técnicos auxiliares, FP II Artes Gráficas (2306) Grupo C, correspondiente a la oferta de empleo público para el año 2001 de la Administración General de la Diputación Foral de Álava Orden Foral 100/2003, de 17 de febrero, por la que se publica la propuesta de nombramiento como funcionarios/as de carrera correspondiente a la convocatoria para el ingreso en la escala de administración especial, subescala técnica, clase técnicos superiores, Licenciado/a en Económicas/Empresariales (2105), Grupo A, correspondiente a la oferta de empleo público para el año 2001 de la Administración General de la Diputación Foral de Álava Orden Foral 101/2003, de 17 de febrero, por la que se publica la propuesta de nombramiento como funcionarios/as de carrera correspondiente a la convocatoria para el ingreso en la escala de administración especial, subescala servicios especiales, clase cometidos especiales, Fondos Europeos (2112), Grupo A, correspondiente a la oferta de empleo público para el año 2001 de la Administración General de la Diputación Foral de Álava DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO Orden Foral 64/2003, de 31 de enero, de aprobación definitiva, con modificaciones, de 1ª modificación del Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano de Elvillar Anuncios DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN FORAL Y LOCAL Y DESARROLLO COMARCAL Subvenciones concedidas por la Dirección de Administración Local del Departamento de Administración Foral y Local y Desarrollo Comarcal, durante el período comprendido entre el 1 de octubre y 31 de diciembre de DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS Actos administrativos que requieren ser notificados y que, debido a diversas causas, no han podido ser objeto de notificación personalizada, que comienza y termina con Inchaurregi Santano, Ignacio Javier Notificación de actos administrativos a sujetos pasivos de I.V.A Notificar a J. Eduardo Bengoa Sasian para que comparezca ante la Inspección de Tributos el día 12 de marzo a las 10 horas, para comprobación reglamentaria del cumplimiento de obligaciones para con la Hacienda Foral

3 ALHAO 22. zk. 2003ko otsailaren 24a, astelehena - Lunes, 24 de febrero de 2003 BOTHA nº DERRIGORREZKO DIRUBILKETA AGENTZIA Lavado y Engrase Araba, S.C. enpresari kredituen bahitura jakinaraztea Miguel Ángel Jabato Santosi kredituen bahitura jakinaraztea J. Carlos Del Canto del Cantori kredituen bahitura jakinaraztea AGENCIA EJECUTIVA Notificación embargo de créditos a Lavado y Engrase Araba, S.C Notificación embargo de créditos a Jabato Santos, Miguel Ángel Notificación embargo de créditos a Del Canto del Canto, J. Carlos II - ARABAKO LURRALDE HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA Udalak MAÑUETA 2003ko Aurrekontuari behin betiko onespena ematea KRIPAN Kripango hiri lurrak aldatzeko proiektuari-ordenantzekin egindako modalitateari hasierako onespena ematea LANTARON Administrari Laguntzaile plaza bat eta Administrari plaza bat betetzeko deialdiaren zazpigarren oinarriaren aldaketa LAPUEBLA DE LABARCA Román Bujanda Chávarri jaunaren izenean dauden biltegia eta upategia legeztatzeko ediktua. Jarduera Baimenaren espedientea LLODIO Prestakuntza, Enplegu eta Ekonomi Sustapen Sektoreko Kontseiluko Araudi aldaketaren behin betiko onarpena VITORIA-GASTEIZ Txagorritxuko poligonoko Bolivia kaleko arrosadian argiteria publikoa berritzeko lanak kontratatzeko lehiaketa Santo Domingo plaza eraberritzeko obrak kontratatzeko lehiaketa Babes ofizialeko 94 etxebizitza egiteko, Vitoria- Gasteizko Ibaiondoko 8 b sektoreko Ear-10 C lursaila besterentzeko lehiaketaren (2003/CONOEX0005 dosierra) akats zuzenketa Vitoria-Gasteizko hirigunean erabiltzeko izango diren informazio-euskarriak, markesinak eta bestelako elementuak diseinatu, instalatu, onik zaindu eta ustiatzeko zerbitzua esleitzeko lehiaketa Dosierretan interesdun izanik, zorrak bahitze probidentzien berri eman ezin izan zaien pertsonen zerrenda Dosierretan interesdun izanik, zorrak pilatze dilijentzien berri eman ezin izan zaien pertsonen zerrenda Talleres Lagunak, S.C.-ren instalazio baimena Dosierrean egokitutako ebazpenaren berri ematea, 63/OE/02 dosierra Dosierrean egokitutako ebazpenaren berri ematea, 29/OE/02 dosierra Dosierrean egokitutako ebazpenaren berri ematea, 64/OE/99 dosierra Trafiko arauak haustearen ondorioz abiarazitako dosier zigortzaileetan egokitutako ebazpen zigortzaileen berri ematea ko zerrenda II - ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTORICO DE ÁLAVA Ayuntamientos BAÑOS DE EBRO Aprobación definitiva Presupuesto año KRIPAN Aprobación inicial del proyecto de modificación de los suelos urbanos de Kripan-modalidad con ordenanzas LANTARÓN Modificación base séptima convocatorias selección una plaza de Auxiliar Administrativo y una plaza de Administrativo LAPUEBLA DE LABARCA Edicto legalización de almacén y bodega a nombre de Román Bujanda Chávarri. Expediente Licencia Actividad LLODIO Aprobación definitiva de la modificación del Reglamento del Consejo Sectorial de Formación, Empleo y Promoción Económica VITORIA-GASTEIZ Concurso para obras de reforma de alumbrado público en la rosaleda de la calle Bolivia del polígono de Txagorritxu Concurso para obras de reforma de la plaza de Santo Domingo Corrección de errores en el concurso para la enajenación de la parcela Ear.10-C del Sector 8b de Ibaiondo en Vitoria-Gasteiz con destino a la construcción de 94 viviendas de protección oficial (expediente número 2003/CONOEX0005) Concurso para concesión servicio diseño, instalación, conservación y explotación de soportes de información, marquesinas y otros elementos de interés y uso público en el casco urbano de Vitoria- Gasteiz Relación de personas interesadas en un expediente a quienes no se ha podido hacer entrega de las notificaciones de la providencia de embargo Relación de personas interesadas en un expediente a quienes no se ha podido hacer entrega de las notificaciones de la diligencia de acumulación de deuda Solicitud de licencia de instalación de Talleres Lagunak, S.C Notificación al interesado de resolución administrativa. Expediente número 63/OE/ Notificación al interesado de resolución administrativa. Expediente número 29/OE/ Notificación al interesado de resolución administrativa. Expediente número 64/OE/ Notificación de resolución sancionadora recaída en expedientes sancionadores incoados por infracción a las normas de tráfico. Listado de

4 1.916 ALHAO 22. zk. 2003ko otsailaren 24a, astelehena - Lunes, 24 de febrero de 2003 BOTHA nº 22 Berraztertze errekurtsoak ezeste ebazpenen berri ematea. Zerrenda ko ZUIA Ametzagako Urbanizazio Proiektua behin betiko onestea Plásticos Leunam, S.L. enpresak Islarra industrialdean plastizkozko poltsak, harilak eta xaflak egiteko pabilioia instalatzea Kuadrillak BIASTERI-ARABAKO ERRIOXA 2003 urteko Aurrekontuari hasierako onespena ematea Administrazio Batzarrak SANTIKURUTZE KANPEZU Ondasunen Inbentarioaren hasierako onespena OLABEZAR Ur horniketarako zerbitzua emateagatik ordaindu beharreko Tasa arautzen duen Zerga Ordenantzaren XIV. eranskinaren aldaketaren behin betiko onespena TRESPUENTES Makaldiaren mozketarako enkantea Notificación de resolución desestimando recursos de reposición. Listado de ZUIA Aprobación definitiva Proyecto de Urbanización Ametzaga Instalación de pabellón para fabricación de bolsas, bobinas y láminas de plástico en la zona industrial de Islarra, por Plásticos Leunam, S.L Cuadrillas LAGUARDIA-RIOJA ALAVESA Aprobación inicial del Presupuesto para el año Juntas Administrativas SANTA CRUZ DE CAMPEZO Aprobación inicial Inventario de Bienes OLABEZAR Aprobación definitiva modificación anexo XIV Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa fue la prestación de servicio de suministro de agua TRESPUENTES Subasta corte chopera III - BESTE ADMINISTRAZIO PUBLIKOAK Euskal Autonomia Administrazioa EUSKO JAURLARITZA EJ Ebro ibaiaren erriberak basoberritzea. Eltziegoko Udala Salaketak jakinarazpenaren argitalpena Ibilgailua eramateko jakinarazpenaren argitalpena Berantevilla udalerriko Mijancas auzunean gas propano kanalizatuaren horniketa.cepsa Elf, S.A Estatuko Administrazioa GOBERNUAREN ORDEZKARIORDETZA ARABAN Raphael Munuve Ndile-rentzako jakinarazpena. 5251/02 espedientea Sebastián Velásquez Zúñiga-rentzako jakinarazpena.5757/02 eta 5756/02 espedientea GIZARTE SEGURANTZAKO DIRUZAINTZA OROKORRA María Isabel Castillo Calzónek aurkeztutako gora jotzeko errekurtsoaren ebazpena jakinarazpena ediktua I.M.C.D., S.C. enpresaren aurkako premiamendu probidentzia berraztertzeko ebazpena jakinarazteko ediktua Victor Manuel Ribeiro Pereiraren aurkako premiamendu probidentzia ezeztatzeko ebazpena jakinarazteko ediktua Carlos Martín Pascual enpresaren aurkako premiamendu probidentzia ezeztatzeko ebazpena jakinarazteko ediktua Industrias Soyba, S.L. enpresaren aurkako premiamendu probidentzia ezeztatzeko ebazpena jakinarazteko ediktua José Félix Martínez Garrido enpresaren aurkako premiamendu probidentzia ezeztatzeko ebazpena jakinarazteko ediktua Francisco José Cardoso Araujo enpresaren aurkako premiamendu probidentzia ezeztatzeko ebazpena jakinarazteko ediktua III - OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Administración Autónoma Vasca GOBIERNO VASCO GV Reforestación de las Riberas del Ebro en Elciego. Ayuntamiento de Elciego Publicación notifcaciones de denuncia o incoación Publicación retirada vehículo Suministro de gas propano canalizado en Mijancas, término municipal de Berantevilla. Cepsa Elf, S.A Administración del Estado SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ÁLAVA Notificación a Raphael Munuve Ndile. Expediente 5251/ Notificación a don Sebastián Velásquez Zúñiga. Expediente 5757/02 y 5756/ TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Edicto de notificación de la resolución de recurso de alzada presentado por María Isabel Castillo Calzón Edicto de notificación de la resolución de revisión de providencia de apremio de la empresa I.M.C.D., S.C Edicto de notificación de la resolución de revocación de providencia de apremio de Victor Manuel Ribeiro Pereira Edicto de notificación de la resolución de revocación de providencia de apremio de la empresa Carlos Martín Pascual Edicto de notificación de la resolución de revocación de providencia de apremio de la empresa Industrias Soyba, S.L Edicto de notificación de la resolución de revocación de providencia de apremio de la empresa José Félix Martínez Garrido Edicto de notificación de la resolución de revocación de providencia de apremio de la empresa Francisco José Cardoso Araujo

5 ALHAO 22. zk. 2003ko otsailaren 24a, astelehena - Lunes, 24 de febrero de 2003 BOTHA nº Anibal Pereira Santos enpresaren aurkako premiamendu probidentzia ezeztatzeko ebazpena jakinarazteko ediktua Kontu korronteak bahitzeko diligentzia. Jaione García López Armentia espedientea Lansariak bahitzeko diligentzia. José Antonio Soubies Garate. 02/182 espedientea Ondasunen errekerimendua. Ignacio Artiñano Cuesta Ondasunen errekerimendua. Iñaki Saldias Solis espedientea Edicto de notificación de la resolución de revocación de providencia de apremio de la empresa Anibal Pereira Santos Diligencia de embargo de cuentas corrientes. Jaione García López Armentia. Expediente Diligencia de embargo de salarios. José Antonio Soubies Garate. Expediente 02/ Requerimiento de bienes. Ignacio Artiñano Cuesta Diligencia de requerimiento de bienes. Iñaki Saldias Solis. Expediente IV - JUSTIZIA ADMINISTRAZIOA 1. Auzialdiko Epaitegiak VITORIA-GASTEIZKO 2. EPAITEGIA 569/96 munta txikikoa Argibideetarako Epaitegiak VITORIA-GASTEIZKO 1. EPAITEGIA 651/02 hutsegite-epaiketa /02 hutsegite-epaiketa /02 hutsegite-epaiketa /02 hutsegite-epaiketa VITORIA-GASTEIZKO 3. EPAITEGIA 99/03 hutsegite-epaiketa /02 hutsegite-epaiketa /02 hutsegite-epaiketa /03 hutsegite-epaiketa VITORIA-GASTEIZKO 4. EPAITEGIA 762/02 hutsegite-epaiketa Lan Epaitegiak VITORIA-GASTEIZKO 1. EPAITEGIA 498/02 dirukopurua eskatzea /03 lanetik botatzea VITORIA-GASTEIZKO 2. EPAITEGIA 415/01 lanetik botatzea VITORIA-GASTEIZKO 3. EPAITEGIA 206/02 lan-arlokoa, arrunta Beste Epaitegiak BILBOKO 8 ZENBAKIKO LAN ARLOKO EPAITEGIA 72/02 betearazpena IV - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Juzgados de 1ª Instancia NÚMERO 2 DE VITORIA-GASTEIZ Menor cuantía 569/ Juzgados de Instrucción NÚMERO 1 DE VITORIA-GASTEIZ Juicio de faltas 651/ Juicio de faltas 802/ Juicio de faltas 278/ Juicio de faltas 824/ NÚMERO 3 DE VITORIA-GASTEIZ Juicio de faltas 99/ Juicio de faltas 853/ Juicio de faltas 742/ Juicio de faltas 33/ NÚMERO 4 DE VITORIA-GASTEIZ Juicio de faltas 762/ Juzgados de lo Social NÚMERO 1 DE VITORIA-GASTEIZ Reclamación de cantidad 498/ Despido 14/ NÚMERO 2 DE VITORIA-GASTEIZ Despido 415/ NÚMERO 3 DE VITORIA-GASTEIZ Social ordinario 206/ Otros Juzgados JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 8 DE BILBAO Ejecución 72/ V - BESTELAKOAK ENSANCHE 21 ZABALGUNEA, S.A. Babes ofizialeko etxebizitzen sustatzaileei Salburuako 8. sektorearen M-3 lurzatia besterentzeko deialdia V - VARIOS ENSANCHE 21 ZABALGUNEA, S.A. Convocatoria para la enajenación a promotores de viviendas de protección oficial de la parcela M-3 del Sector 8 de Salburúa

6 1.918 ALHAO 22. zk. 2003ko otsailaren 24a, astelehena - Lunes, 24 de febrero de 2003 BOTHA nº 22 I ARABAKO FORU ALDUNDIA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA I Xedapenak eta Administrazio Ebazpenak Disposiciones y Resoluciones Administrativas Foru Aginduak OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA /2003 FORU AGINDUA, urtarrilaren 29koa, Hostelería de Prado, S.L.L. sozietateari ezargarri zaizkion zerga onurak emateko. 2002ko irailaren 2an, Hostelería de Prado, S.L.L., enpresa (IFZ: B ) Foru Aldundiari zuzendu zitzaion, maiatzaren 20ko Diputatuen Kontseiluaren Zerga Premiatasunari buruzko 7/1997 Araugintzako Dekretuaren 1. artikuluan Lan Sozietateentzat ezarritako zerga onurak aplikatzeko eskatuz. Martxoaren 24ko 4/97 Legearen zenbait neurri Arabako zerga sisteman sartzen ditu dekretu horrek. Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saileko Gizarte Ekonomiako zuzendariak 2002ko abuztuaren 16ko ebazpenez Lan Sozietate kalifikazioa eman zion enpresa horri, eta dagokion Administrazio Erregistroan 2002/0/125 zenbakiaz inskribatu zen. Ondorioz, Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko titularra naizenez, eta dagozkidan ahalmenak erabiliz, hau XEDATU DUT: Lehenengoa.- Hostelería de Prado, S.L.L. enpresari, ezarritako epeen barruan, zerga premiatasuneko 7/1997 zenbakiko Araugintzako Dekretuak (maiatzaren 20ko Diputatuen Kontseiluarena; horren bidez, martxoaren 24ko 4/97 Legearen zenbait neurri sartzen dira Arabako zerga sisteman) aipatzen dituen zerga onurak aplika dakizkiokeela onartzea, beti ere, enpresa horrek dekretu horretako 2. artikuluak ezartzen dituen baldintzak eta lan sozietateei aplikatzekoak diren gainerako xedapeneak betetzen baditu. Bigarrena.- Foru Agindu hau Arabako Lurralde Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALean argitaratuko da. Vitoria-Gasteiz, 2003ko urtarrilaren 29a. Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko foru diputatua, JUAN ANTONIO ZÁRATE PÉREZ DE ARRILUCEA Ordenes Forales DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS 799 ORDEN FORAL 41/2003, de 29 de enero, de concesión de beneficios fiscales aplicables a Hostelería de Prado, S.L.L. La empresa Hostelería de Prado, S.L.L., NIF número B , se ha dirigido a esta Diputación Foral con fecha 2 de septiembre de 2002, solicitando la aplicación de los beneficios fiscales establecidos para las Sociedades Laborales en el artículo 1º del Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 7/1.997 del Consejo de Diputados de 20 de mayo, que introduce en el sistema tributario de Álava diversas medidas de la Ley 4/97 de 24 de marzo. Resultando que por Resolución del Director de Economía Social del Departamento de Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco, de fecha 16 de agosto de 2002, ha sido calificada como Sociedad Laboral e inscrita en el correspondiente Registro Administrativo con el número 2002/0/125. Como titular del Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, haciendo uso de las facultades que me competen, DISPONGO: Primero.- Declarar aplicables a Hostelería de Prado, S.L.L., en los plazos establecidos, los beneficios fiscales contenidos en el artículo 1º del Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 7/1.997 del Consejo de Diputados de 20 de mayo, que introduce en el sistema tributario de Álava diversas medidas de la Ley 4/97 de 24 de marzo, siempre que cumpla los requisitos exigidos en el artículo 2 del mismo, así como las demás disposiciones que sean de aplicación a las Sociedades Laborales. Segundo.- La presente Orden Foral se publicará en el BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de Álava. En Vitoria-Gasteiz, a 29 de enero de El Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, JUAN ANTONIO ZÁRATE PÉREZ DE ARRILUCEA. OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA /2003 FORU AGINDUA, urtarrilaren 29koa, Nova Idea Imagen, S.L.L. sozietateari ezargarri zaizkion zerga onurak emateko. 2002ko abenduaren 10ean, Nova Idea Imagen, S.L.L., enpresa (IFZ: B ) Foru Aldundiari zuzendu zitzaion, maiatzaren 20ko Diputatuen Kontseiluaren Zerga Premiatasunari buruzko 7/1997 Araugintzako Dekretuaren 1. artikuluan Lan Sozietateentzat ezarritako zerga onurak aplikatzeko eskatuz. Martxoaren 24ko 4/97 Legearen zenbait neurri Arabako zerga sisteman sartzen ditu dekretu horrek. Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saileko Gizarte Ekonomiako zuzendariak 2002ko azaroaren 18ko ebazpenez Lan Sozietate kalifikazioa eman zion enpresa horri, eta dagokion Administrazio Erregistroan 2002/0/098 zenbakiaz inskribatu zen. Ondorioz, Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko titularra naizenez, eta dagozkidan ahalmenak erabiliz, hau XEDATU DUT: Lehenengoa.- Nova Idea Imagen, S.L.L enpresari, ezarritako epeen barruan, zerga premiatasuneko 7/1997 zenbakiko Araugintzako Dekretuak (maiatzaren 20ko Diputatuen Kontseiluarena; horren bidez, martxoaren 24ko 4/97 Legearen zenbait neurri sartzen dira Arabako zerga sisteman) aipatzen dituen zerga onurak aplika dakizkiokeela onartzea, beti ere, enpresa horrek dekretu horretako 2. artikuluak ezartzen dituen baldintzak eta lan sozietateei aplikatzekoak diren gainerako xedapeneak betetzen baditu. DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS 800 ORDEN FORAL 42/2003, de 29 de enero, de concesión de beneficios fiscales aplicables a Nova Idea Imagen, S.L.L. La empresa Nova Idea Imagen, S.L.L., NIF número B , se ha dirigido a esta Diputación Foral con fecha 10 de diciembre de 2002, solicitando la aplicación de los beneficios fiscales establecidos para las Sociedades Laborales en el artículo 1º del Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 7/1.997 del Consejo de Diputados de 20 de mayo, que introduce en el sistema tributario de Álava diversas medidas de la Ley 4/97 de 24 de marzo. Resultando que por Resolución del Director de Economía Social del Departamento de Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco, de fecha 26 de septiembre de 2002, ha sido calificada como Sociedad Laboral e inscrita en el correspondiente Registro Administrativo con el número 2002/0/098. Como Titular del Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, haciendo uso de las facultades que me competen, DISPONGO: Primero.- Declarar aplicables a Nova Idea Imagen, S.L.L., en los plazos establecidos, los beneficios fiscales contenidos en el artículo 1º del Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 7/1.997 del Consejo de Diputados de 20 de mayo, que introduce en el sistema tributario de Álava diversas medidas de la Ley 4/97 de 24 de marzo, siempre que cumpla los requisitos exigidos en el artículo 2 del mismo, así como las demás disposiciones que sean de aplicación a las Sociedades Laborales.

7 ALHAO 22. zk. 2003ko otsailaren 24a, astelehena - Lunes, 24 de febrero de 2003 BOTHA nº Bigarrena.- Foru Agindu hau Arabako Lurralde Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALean argitaratuko da. Vitoria-Gasteiz, 2003ko urtarrilaren 29a. Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko foru diputatua, JUAN ANTONIO ZÁRATE PÉREZ DE ARRILUCEA Segundo.- La presente Orden Foral se publicará en el BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de Álava. En Vitoria-Gasteiz, a 29 de enero de El Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, JUAN ANTONIO ZÁRATE PÉREZ DE ARRILUCEA. OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA /2003 FORU AGINDUA, urtarrilaren 29koa, Conservas Gonsal, S.L.L. sozietateari ezargarri zaizkion zerga onurak emateko. 2002ko azaroaren 10ean, Conservas Gonsal, S.L.L., enpresa (IFZ: B ) Foru Aldundiari zuzendu zitzaion, maiatzaren 20ko Diputatuen Kontseiluaren Zerga Premiatasunari buruzko 7/1997 Araugintzako Dekretuaren 1. artikuluan Lan Sozietateentzat ezarritako zerga onurak aplikatzeko eskatuz. Martxoaren 24ko 4/97 Legearen zenbait neurri Arabako zerga sisteman sartzen ditu dekretu horrek. Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saileko Gizarte Ekonomiako zuzendariak 2002ko azaroaren 18ko ebazpenez Lan Sozietate kalifikazioa eman zion enpresa horri, eta dagokion Administrazio Erregistroan 2002/0/182 zenbakiaz inskribatu zen. Ondorioz, Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko titularra naizenez, eta dagozkidan ahalmenak erabiliz, hau XEDATU DUT: Lehenengoa.- Conservas Gonsal, S.L.L. enpresari, ezarritako epeen barruan, zerga premiatasuneko 7/1997 zenbakiko Araugintzako Dekretuak (maiatzaren 20ko Diputatuen Kontseiluarena; horren bidez, martxoaren 24ko 4/97 Legearen zenbait neurri sartzen dira Arabako zerga sisteman) aipatzen dituen zerga onurak aplika dakizkiokeela onartzea, beti ere, enpresa horrek dekretu horretako 2. artikuluak ezartzen dituen baldintzak eta lan sozietateei aplikatzekoak diren gainerako xedapeneak betetzen baditu. Bigarrena.- Foru Agindu hau Arabako Lurralde Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALean argitaratuko da. Vitoria-Gasteiz, 2003ko urtarrilaren 29a. Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko foru diputatua, JUAN ANTONIO ZÁRATE PÉREZ DE ARRILUCEA DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS 801 ORDEN FORAL Orden Foral 43/2003, de 29 de enero, de concesión de beneficios fiscales aplicables a Conservas Gonsal, S.L.L. La empresa Conservas Gonsal, S.L.L., NIF número B , se ha dirigido a esta Diputación Foral con fecha 10 de noviembre de 2002, solicitando la aplicación de los beneficios fiscales establecidos para las Sociedades Laborales en el artículo 1º del Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 7/1.997 del Consejo de Diputados de 20 de mayo, que introduce en el sistema tributario de Álava diversas medidas de la Ley 4/97 de 24 de marzo. Resultando que por Resolución del Director de Economía Social del Departamento de Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco, de fecha 18 de noviembre de 2002, ha sido calificada como Sociedad Laboral e inscrita en el correspondiente Registro Administrativo con el número 2002/0/182. Como titular del Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, haciendo uso de las facultades que me competen, DISPONGO: Primero.- Declarar aplicables a Conservas Gonsal, S.L.L., en los plazos establecidos, los beneficios fiscales contenidos en el artículo 1º del Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 7/1.997 del Consejo de Diputados de 20 de mayo, que introduce en el sistema tributario de Álava diversas medidas de la Ley 4/97 de 24 de marzo, siempre que cumpla los requisitos exigidos en el artículo 2 del mismo, así como las demás disposiciones que sean de aplicación a las Sociedades Laborales. Segundo.- La presente Orden Foral se publicará en el BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de Álava. En Vitoria-Gasteiz, a 29 de enero de El Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, JUAN ANTONIO ZÁRATE PÉREZ DE ARRILUCEA. OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA /2003 FORU AGINDUA, urtarrilaren 29koa, Consultoría Fiscal y Contable Vitoria, S.L.L. sozietateari ezargarri zaizkion zerga onurak emateko. 2003ko urtarrilaren 15ean, Consultoría Fiscal y Contable Vitoria, S.L.L. enpresa (IFZ: B ) Foru Aldundiari zuzendu zitzaion, maiatzaren 20ko Diputatuen Kontseiluaren Zerga Premiatasunari buruzko 7/1997 Araugintzako Dekretuaren 1. artikuluan Lan Sozietateentzat ezarritako zerga onurak aplikatzeko eskatuz. Martxoaren 24ko 4/97 Legearen zenbait neurri Arabako zerga sisteman sartzen ditu dekretu horrek. Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saileko Gizarte Ekonomiako zuzendariak 2002ko abenduaren 30eko ebazpenez Lan Sozietate kalifikazioa eman zion enpresa horri, eta dagokion Administrazio Erregistroan 2002/0/203 zenbakiaz inskribatu zen. Ondorioz, Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko titularra naizenez, eta dagozkidan ahalmenak erabiliz, hau XEDATU DUT: Lehenengoa.- Consultoría Fiscal y Contable Vitoria, S.L.L. enpresari, ezarritako epeen barruan, zerga premiatasuneko 7/1997 zenbakiko Araugintzako Dekretuak (maiatzaren 20ko Diputatuen Kontseiluarena; horren bidez, martxoaren 24ko 4/97 Legearen zenbait neurri sartzen dira Arabako zerga sisteman) aipatzen dituen zerga onurak aplika dakizkiokeela onartzea, beti ere, enpresa horrek dekretu horretako 2. artikuluak ezartzen dituen baldintzak eta lan sozietateei aplikatzekoak diren gainerako xedapeneak betetzen baditu. DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS 802 ORDEN FORAL 44/2003, de 29 de enero, de concesión de beneficios fiscales aplicables a Consultoría Fiscal y Contable Vitoria, S.L.L. La empresa Consultoría Fiscal y Contable Vitoria, S.L.L., NIF número B , se ha dirigido a esta Diputación Foral con fecha 15 de enero de 2003, solicitando la aplicación de los beneficios fiscales establecidos para las Sociedades Laborales en el artículo 1º del Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 7/1.997 del Consejo de Diputados de 20 de mayo, que introduce en el sistema tributario de Álava diversas medidas de la Ley 4/97 de 24 de marzo. Resultando que por Resolución del Director de Economía Social del Departamento de Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco, de fecha 30 de diciembre de 2002, ha sido calificada como Sociedad Laboral e inscrita en el correspondiente Registro Administrativo con el número 2002/0/203. Como Titular del Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, haciendo uso de las facultades que me competen, DISPONGO: Primero.- Declarar aplicables a Consultoría Fiscal y Contable Vitoria, S.L.L., en los plazos establecidos, los beneficios fiscales contenidos en el artículo 1º del Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 7/1.997 del Consejo de Diputados de 20 de mayo, que introduce en el sistema tributario de Álava diversas medidas de la Ley 4/97 de 24 de marzo, siempre que cumpla los requisitos exigidos en el artículo 2 del mismo, así como las demás disposiciones que sean de aplicación a las Sociedades Laborales.

8 1.920 ALHAO 22. zk. 2003ko otsailaren 24a, astelehena - Lunes, 24 de febrero de 2003 BOTHA nº 22 Bigarrena.- Foru Agindu hau Arabako Lurralde Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALean argitaratuko da. Vitoria-Gasteiz, 2003ko urtarrilaren 29a. Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko foru diputatua, JUAN ANTONIO ZÁRATE PÉREZ DE ARRILUCEA LEHENDAKARITZA SAILA /2003 FORU AGINDUA, otsailaren 17koa. Horren bidez, argitara ematen da karrerako funtzionario izendatzeko proposamena, Arabako Foru Aldundiko Administrazio Orokorrean 2001eko enplegu eskaintza publikoaren bidez karrerako funtzionario gisa sartzeko, deialdi honetan: administrazio bereziko eskala, teknikarien azpieskala, goi-mailako teknikarien klasea, Euskal Filologian Lizentziaduna (2106), A taldea. Abenduaren 14ko 432/2001 Foru Aginduaren bitartez onartu ziren Arabako Foru Aldundiko Administrazio Orokorraren 2001eko enplegu eskaintza publikoa arautzen duten oinarri orokorrak. Oinarri orokor horietako bederatzigarrenak aurreikusten duenez, Lehendakaritza Saileko diputatuaren Foru Agindu baten bidez, behin betiko hautatuak izan direnak karrerako funtzionario izendatzeko proposamena egingo da. Deialdiko epaimahaiak egindako propo-samena ikusirik, eta hautatuen behin-behineko zerrendaren aurka erreklamazioak aurkezteko deialdiaren zortzigarren oinarrian aurreikusten den hamar laneguneko epea amaiturik. Funtzio Publikoaren arloko eskumenak ezartzen dituen Diputatuen Kontseiluaren uztailaren 30eko 154/93 Foru Dekretuan ezarritakoarekin eta funtzio publikoko gaietan eskumena duen Sailaren egitura organiko eta funtzionala onartzen duen apirilaren 2ko 49/1996 Foru Dekretuarekin bat etorriz, XEDATU DUT: Lehenengoa.- Karrerako funtzionario izendatzeko proposamena egitea, Arabako Foru Aldundiko Administrazio Orokorrean 2001eko enplegu eskaintza publikoaren bidez karrerako funtzionario gisa sartzeko, deialdi honetan: administrazio bereziko eskala, teknikarien azpieskala, goi-mailako teknikarien klasea, Euskal Filologia (2106), A taldea. Foru Agindu honen eranskin gisa dago zerrenda hori. Bigarrena.- Oinarri orokorretako bederatzigarrenean xedatutakoari jarraiki, hogei laneguneko epea ematen da, Foru Agindu hau Arabako Lurralde Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzen den egunaren hurrengotik hasita, izangaiek oinarri horretan bertan zehazten diren agiriak aurkez ditzaten helbide honetan: Funtzio Publikoko Zuzendaritza, Langile Zerbitzua, Probintzia plaza, Gasteiz (PK 01001). Vitoria-Gasteiz, 2003ko otsailaren 17a. Lehendakaritza Saileko foru diputatua, ALFREDO MARCO TABAR. KARRERAKO FUNTZIONARIO IZENDATZEKO PROPOSAMENA ADMINISTRAZIO BEREZIKO ESKALA TEKNIKARIEN AZPIESKALA GOI-MAILAKO TEKNIKARIEN KLASEA EUSKAL FILOLOGIAN LIZENTZIADUNA A TALDEA IZENA: Aintzane Osa Alberdi ESLEITUTAKO DESTINOA: Hizkuntza Normalizazioko Teknikaria KODEA: IZENA: Begoña Muruaga Laca ESLEITUTAKO DESTINOA: Itzultzaile Zuzentzailea KODEA: LEHENDAKARITZA SAILA /2003 FORU AGINDUA, otsailaren 17koa. Horren bidez argitara ematen da karrerako funtzionario izendatzeko proposamena, Arabako Foru Aldundiko Administrazio Orokorrean 2001eko enplegu eskaintza publikoaren bidez karrerako funtzionario gisa sartzeko, deialdi honetan: administrazio bereziko eskala, zerbitzu berezien azpieskala, egiteko berezien klasea, Zerga Kudeaketa (2111), A taldea. Abenduaren 14ko 432/2001 Foru Aginduaren bitartez onartu ziren Arabako Foru Aldundiko Administrazio Orokorraren 2001eko enplegu eskaintza publikoa arautzen duten oinarri orokorrak. Segundo.- La presente Orden Foral se publicará en el BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de Álava. En Vitoria-Gasteiz, a 29 de enero de El Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, JUAN ANTONIO ZÁRATE PÉREZ DE ARRILUCEA. DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA ORDEN FORAL 99/2003, de 17 de febrero, por la que se publica la propuesta de nombramiento como funcionarios/as de carrera correspondiente a la convocatoria para el ingreso en la escala de administración especial, subescala técnica, clase técnicos superiores, Licenciado/a en Filología Vasca (2106), Grupo A, correspondiente a la oferta de empleo público para el año 2001 de la Administración General de la Diputación Foral de Álava. Por Orden Foral número 432/2001, de 14 de diciembre, se aprueban las bases generales reguladoras de la oferta de empleo público para el año 2001 de la Administración General de la Diputación Foral de Álava. La base novena de las referidas bases generales prevé que mediante Orden Foral del Diputado de Presidencia, se realizará propuesta de nombramiento como funcionarios de carrera a favor de quienes hubieran resultado definitivamente seleccionados/as. A la vista de la propuesta efectuada por el Tribunal de la Convocatoria y transcurrido el plazo de diez días hábiles previsto en la base octava de la convocatoria para presentación de reclamaciones contra la relación provisional de seleccionados. De conformidad con lo establecido en los Decretos Forales 154/1993 del Consejo de Diputados de 30 de julio, por el que se establecen las atribuciones en materia de Función Pública y 49/1996 de 2 de abril, por el que se aprueba la estructura orgánica y funcional del Departamento competente en materia de Función Pública. DISPONGO: Primero.- Proponer el nombramiento como funcionarios/as de carrera correspondiente a la Convocatoria para el ingreso en la escala de administración especial, subescala técnica, clase técnicos superiores, Filología Vasca (2106), Grupo A, correspondiente a la oferta de empleo público para el año 2001 de la Administración General de la Diputación Foral de Álava, que se adjunta como anexo a esta Orden Foral. Segundo.- Con arreglo a lo dispuesto en la base novena de las bases generales de la convocatoria se concede un plazo de veinte días naturales, a partir del día siguiente a la publicación de la presente Orden Foral en el BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de Álava, para que los aspirantes presenten los documentos detallados en la referida base en la Dirección de Función Pública, Servicio de Personal, Plaza de la Provincia, número 14-3º de Vitoria (CP 01001). Vitoria-Gasteiz, a 17 de febrero de El Diputado Foral titular del Departamento de Presidencia, ALFREDO MARCO TABAR. PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO COMO FUNCIONARIOS/AS DE CARRERA ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL SUBESCALA TÉCNICA CLASE TÉCNICOS SUPERIORES LDO./A EN FILOLOGÍA VASCA GRUPO A NOMBRE: Aintzane Osa Alberdi DESTINO ADJUDICADO: Técnico/a Normalización Lingüística CÓDIGO: NOMBRE: Begoña Muruaga Laca DESTINO ADJUDICADO: Traductor/a Corrector/a CÓDIGO: DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA ORDEN FORAL 98/2003, de 17 de febrero, por la que se publica la propuesta de nombramiento como funcionarios/as de carrera correspondiente a la convocatoria para el ingreso en la escala de administración especial, subescala servicios especiales, clase cometidos especiales, Gestión Tributaria (2111), Grupo A, correspondiente a la oferta de empleo público para el año 2001 de la Administración General de la Diputación Foral de Álava. Por Orden Foral número 432/2001, de 14 de diciembre, se aprueban las bases generales reguladoras de la oferta de empleo público para el año 2001 de la Administración General de la Diputación Foral de Álava.

9 ALHAO 22. zk. 2003ko otsailaren 24a, astelehena - Lunes, 24 de febrero de 2003 BOTHA nº Lehenengo oinarriak aurreikusten du barne sustapeneko txandan hautaturiko izangaiek eskatzea, lehendik betetzen ari ziren lanpostuak hartarako aukera ematen duenean, enplegu eskaintza publikoan sartutako plazak kontsumitu gabe destinoa lanpostu horretan bertan esleitzea. Oinarri orokor horietako bederatzigarrenak aurreikusten duenez, Lehendakaritza Saileko diputatuaren Foru Agindu baten bidez, behin betiko hautatuak izan direnak karrerako funtzionario izendatzeko proposamena egingo da. Deialdiko epaimahaiak egindako propo-samena ikusirik, eta hautatuen behin-behineko zerrendaren aurka erreklamazioak aurkezteko deialdiaren zortzigarren oinarrian aurreikusten den hamar laneguneko epea amaiturik. Funtzio Publikoaren arloko eskumenak ezartzen dituen Diputatuen Kontseiluaren uztailaren 30eko 154/93 Foru Dekretuan ezarritakoarekin eta funtzio publikoko gaietan eskumena duen Sailaren egitura organiko eta funtzionala onartzen duen apirilaren 2ko 49/1996 Foru Dekretuarekin bat etorriz, XEDATU DUT: Lehenengoa.- Mª Pilar Torres Salamero andrea karrerako funtzionario izendatzeko proposamena egitea, Arabako Foru Aldundiko Administrazio Orokorrean 2001eko enplegu eskaintza publikoaren bidez sartzeko, honako deialdi honetan: administrazio bereziko eskala, zerbitzu berezien azpieskala, egiteko berezien klasea, Zerga Kudeaketa (2111), A taldea, destinoa orain arte betetzen ari zen lanpostuan bertan esleituz, abenduaren 14ko 432/2001 Foru Aginduaren lehenengo oinarriak ezartzen duenari jarriki. Bigarrena.- Karrerako funtzionario izendatzeko proposamena egitea, Arabako Foru Aldundiko Administrazio Orokorrean 2001eko enplegu eskaintza publikoaren bidez karrerako funtzionario gisa sartzeko, deialdi honetan: administrazio bereziko eskala, zerbitzu berezien azpieskala, egiteko berezien klasea, Zerga Kudeaketa (2111), A taldea. Foru Agindu honen eranskin gisa dago zerrenda hori. Hirugarrena.- Oinarri orokorretako bederatzigarrenean xedatutakoari jarraiki, hogei laneguneko epea ematen da, Foru Agindu hau Arabako Lurralde Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzen den egunaren hurrengotik hasita, izangaiek oinarri horretan bertan zehazten diren agiriak aurkez ditzaten helbide honetan: Funtzio Publikoko Zuzendaritza, Langile Zerbitzua, Probintzia plaza, Gasteiz (PK 01001). Vitoria-Gasteiz, 2003ko otsailaren 17a. Lehendakaritza Foru Diputatua, ALFREDO MARCO TABAR. KARRERAKO FUNTZIONARIO IZENDATZEKO PROPOSAMENA ADMINISTRAZIO BEREZIKO ESKALA ZERBITZU BEREZIEN AZPIESKALA EGITEKO BEREZIEN KLASEA ZERGA KUDEAKETA. A TALDEA IZENA: Susana Uralde Blanco ESLEITUTAKO DESTINOA: Ekonomia eta zerga teknikaria KODEA: IZENA: Alberto Orive Sáez ESLEITUTAKO DESTINOA: Zeharkako zergetako kudeaketa teknikaria KODEA: IZENA: Ana Belén Martín Ibarra ESLEITUTAKO DESTINOA: Zeharkako zergetako kudeaketa teknikaria KODEA: IZENA: Ignacio Nanclares Reizabal ESLEITUTAKO DESTINOA: Zuzeneko zergetako kudeaketa teknikaria KODEA: IZENA: Lander Mendía Isusi ESLEITUTAKO DESTINOA: Zuzeneko zergetako kudeaketa teknikaria KODEA: IZENA: Raúl Antía Rey ESLEITUTAKO DESTINOA: Zeharkako zergetako kudeaketa teknikaria KODEA: IZENA: Enrique de Anitua Trevijano ESLEITUTAKO DESTINOA: Zuzeneko zergetako kudeaketa teknikaria KODEA: La base primera prevé la posibilidad de que los aspirantes seleccionados por el turno de promoción interna, soliciten, cuando el puesto que vinieran desempeñando lo permitiera, que se les adjudique destino en el mismo, no consumiendo plazas de las incluidas en la oferta de empleo público. La base novena de las referidas bases generales prevé que mediante Orden Foral del Diputado de Presidencia, se realizará propuesta de nombramiento como funcionarios de carrera a favor de quienes hubieran resultado definitivamente seleccionados/as. A la vista de la propuesta efectuada por el Tribunal de la Convocatoria y transcurrido el plazo de diez días hábiles previsto en la base octava de la convocatoria para presentación de reclamaciones contra la relación provisional de seleccionados. De conformidad con lo establecido en los Decretos Forales 154/1993 del Consejo de Diputados de 30 de julio, por el que se establecen las atribuciones en materia de Función Pública y 49/1996 de 2 de abril, por el que se aprueba la estructura orgánica y funcional del Departamento competente en materia de Función Pública. DISPONGO: Primero.- Proponer el nombramiento de doña Mª Pilar Torres Salamero como funcionaria de carrera correspondiente a la Convocatoria para el ingreso en la escala de administración especial, subescala servicios especiales, clase cometidos especiales, Gestión Tributaria (2111), Grupo A, correspondiente a la oferta de empleo público para el año 2001 de la Administración General de la Diputación Foral de Álava, adjudicándole destino en el puesto que venía desempeñando, conforme a lo dispuesto en la base primera de la Orden Foral número 432/2001 de 14 de diciembre. Segundo.- Proponer el nombramiento como funcionarios/as de carrera correspondiente a la Convocatoria para el ingreso en la escala de administración especial, subescala servicios especiales, clase cometidos especiales, Gestión Tributaria (2111), Grupo A, correspondiente a la oferta de empleo público para el año 2001 de la Administración General de la Diputación Foral de Álava, que se adjunta como anexo a esta Orden Foral. Tercero.- Con arreglo a lo dispuesto en la base novena de las bases generales de la convocatoria se concede un plazo de veinte días naturales, a partir del día siguiente a la publicación de la presente Orden Foral en el BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de Álava, para que los aspirantes presenten los documentos detallados en la referida base en la Dirección de Función Pública, Servicio de Personal, Plaza de la Provincia, número 14-3º de Vitoria (CP 01001). Vitoria-Gasteiz, a 17 de febrero de El Diputado Foral titular del Departamento de Presidencia, ALFREDO MARCO TABAR. PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO COMO FUNCIONARIOS/AS DE CARRERA ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES CLASE COMETIDOS ESPECIALES GESTIÓN TRIBUTARIA. GRUPO A NOMBRE: Susana Uralde Blanco DESTINO ADJUDICADO: Técnico económico tributario CÓDIGO: NOMBRE: Alberto Orive Sáez DESTINO ADJUDICADO: Técnico gestión tributaria tributos indirectos CÓDIGO: NOMBRE: Ana Belén Martín Ibarra DESTINO ADJUDICADO: Técnico gestión tributaria tributos indirectos CÓDIGO: NOMBRE: Ignacio Nanclares Reizabal DESTINO ADJUDICADO: Técnico gestión tributaria tributos directos CÓDIGO: NOMBRE: Lander Mendía Isusi DESTINO ADJUDICADO: Técnico gestión tributaria tributos directos CÓDIGO: NOMBRE: Raúl Antía Rey DESTINO ADJUDICADO: Técnico gestión tributaria tributos indirectos CÓDIGO: NOMBRE: Enrique de Anitua Trevijano DESTINO ADJUDICADO: Técnico gestión tributaria tributos directos CÓDIGO:

10 1.922 ALHAO 22. zk. 2003ko otsailaren 24a, astelehena - Lunes, 24 de febrero de 2003 BOTHA nº 22 IZENA: Joseba Mirena Armentia Basterra ESLEITUTAKO DESTINOA: Zeharkako zergetako kudeaketa teknikaria KODEA: IZENA: Itziar Ortíz de Zarate Fernández ESLEITUTAKO DESTINOA: Udal zerga eta katastroko kudeaketa teknikaria KODEA: IZENA: Mª del Carmen García Pinedo ESLEITUTAKO DESTINOA: Zergadunekiko harremanetarako zerga-kudeaketako teknikaria KODEA: IZENA: Francisco Javier Goñi Lanas ESLEITUTAKO DESTINOA: Guardiako bulegoko arduraduna KODEA: LEHENDAKARITZA SAILA /2003 FORU AGINDUA, otsailaren 17koa. Horren bidez, argitara ematen da karrerako funtzionario izendatzeko proposamena, Arabako Foru Aldundiko Administrazio Orokorrean 2001eko enplegu eskaintza publikoaren bidez karrerako funtzionario gisa sartzeko, deialdi honetan: administrazio bereziko eskala, zerbitzu berezien azpieskala, lanbideetako kideen klasea, Mantentzea (2311), C taldea Abenduaren 14ko 432/2001 Foru Aginduaren bitartez onartu ziren Arabako Foru Aldundiko Administrazio Orokorraren 2001eko enplegu eskaintza publikoa arautzen duten oinarri orokorrak. Oinarri orokor horietako bederatzigarrenak aurreikusten duenez, Lehendakaritza Saileko diputatuaren Foru Agindu baten bidez, behin betiko hautatuak izan direnak karrerako funtzionario izendatzeko proposamena egingo da. Deialdiko epaimahaiak egindako propo-samena ikusirik, eta hautatuen behin-behineko zerrendaren aurka erreklamazioak aurkezteko deialdiaren zortzigarren oinarrian aurreikusten den hamar laneguneko epea amaiturik. Funtzio Publikoaren arloko eskumenak ezartzen dituen Diputatuen Kontseiluaren uztailaren 30eko 154/93 Foru Dekretuan ezarritakoarekin eta funtzio publikoko gaietan eskumena duen Sailaren egitura organiko eta funtzionala onartzen duen apirilaren 2ko 49/1996 Foru Dekretuarekin bat etorriz, XEDATU DUT: Lehenengoa.- Karrerako funtzionario izendatzeko proposamena, Arabako Foru Aldundiko Administrazio Orokorrean 2001eko enplegu eskaintza publikoaren bidez karrerako funtzionario gisa sartzeko, deialdi honetan: administrazio bereziko eskala, zerbitzu berezien azpieskala, lanbideetako kideen klasea, Mantentzea (2311), C taldea. Foru Agindu honen eranskin gisa dago zerrenda hori. Bigarrena.- Oinarri orokorretako bederatzigarrenean xedatutakoari jarraiki, hogei laneguneko epea ematen da, Foru Agindu hau Arabako Lurralde Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzen den egunaren hurrengotik hasita, izangaiek oinarri horretan bertan zehazten diren agiriak aurkez ditzaten helbide honetan: Funtzio Publikoko Zuzendaritza, Langile Zerbitzua, Probintzia plaza, Gasteiz (PK 01001). Vitoria-Gasteiz, 2003ko otsailaren 17a. Lehendakaritza Saileko foru diputatua, ALFREDO MARCO TABAR. KARRERAKO FUNTZIONARIO IZENDATZEKO PROPOSAMENA ADMINISTRAZIO BEREZIKO ESKALA ZERBITZU BEREZIEN AZPIESKALA LANBIDEETAKO KIDEEN KLASEA MANTENTZEA C TALDEA IZENA: Ernesto González de Zárate Domaica ESLEITUTAKO DESTINOA: Mantentze eta kudeaketako ofiziala KODEA: NOMBRE: Joseba Mirena Armentia Basterra DESTINO ADJUDICADO: Técnico gestión tributaria tributos indirectos CÓDIGO: NOMBRE: Itziar Ortiz de Zárate Fernández DESTINO ADJUDICADO: Técnico gestión tributaria tributos locales CÓDIGO: NOMBRE: Mª del Carmen García Pinedo DESTINO ADJUDICADO: Técnico gestión tributaria relación con los contribuyentes CÓDIGO: NOMBRE: Francisco Javier Goñi Lanas DESTINO ADJUDICADO: Responsable oficina Laguardia CÓDIGO: DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA ORDEN FORAL 97/2003, de 17 de febrero, por la que se publica la propuesta de nombramiento como funcionarios/as de carrera correspondiente a la convocatoria para el ingreso en la escala de administración especial, subescala servicios especiales, clase personal de oficios, Mantenimiento (2311) Grupo C, correspondiente a la oferta de empleo público para el año 2001 de la Administración General de la Diputación Foral de Álava. Por Orden Foral número 432/2001, de 14 de diciembre, se aprueban las bases generales reguladoras de la oferta de empleo público para el año 2001 de la Administración General de la Diputación Foral de Álava. La base novena de las referidas bases generales prevé que mediante Orden Foral del Diputado de Presidencia, se realizará propuesta de nombramiento como funcionarios de carrera a favor de quienes hubieran resultado definitivamente seleccionados/as. A la vista de la propuesta efectuada por el Tribunal de la Convocatoria y transcurrido el plazo de diez días hábiles previsto en la base octava de la convocatoria para presentación de reclamaciones contra la relación provisional de seleccionados. De conformidad con lo establecido en los Decretos Forales 154/1993 del Consejo de Diputados de 30 de julio, por el que se establecen las atribuciones en materia de Función Pública y 49/1996 de 2 de abril, por el que se aprueba la estructura orgánica y funcional del Departamento competente en materia de Función Pública. DISPONGO: Primero.- Proponer el nombramiento como funcionarios/as de carrera correspondiente a la Convocatoria para el ingreso en la escala de administración especial, subescala servicios especiales, clase personal de oficios, Mantenimiento (2311), Grupo C, correspondiente a la oferta de empleo público para el año 2001 de la Administración General de la Diputación Foral de Álava, que se adjunta como anexo a esta Orden Foral. Segundo.- Con arreglo a lo dispuesto en la base novena de las bases generales de la convocatoria se concede un plazo de veinte días naturales, a partir del día siguiente a la publicación de la presente Orden Foral en el BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de Álava, para que los aspirantes presenten los documentos detallados en la referida base en la Dirección de Función Pública, Servicio de Personal, Plaza de la Provincia, número 14-3º de Vitoria (CP 01001). Vitoria-Gasteiz, a 17 de febrero de El Diputado Foral titular del Departamento de Presidencia, ALFREDO MARCO TABAR. PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO COMO FUNCIONARIOS/AS DE CARRERA ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES CLASE PERSONAL DE OFICIOS MANTENIMIENTO GRUPO C NOMBRE: Ernesto González de Zárate Domaica DESTINO ADJUDICADO: Oficial de mantenimiento y gestión CÓDIGO:

11 ALHAO 22. zk. 2003ko otsailaren 24a, astelehena - Lunes, 24 de febrero de 2003 BOTHA nº IZENA: Oscar Pérez Altube ESLEITUTAKO DESTINOA: Ibilgailu Zerbitzuko mantentzeko langileburua KODEA: IZENA: José Luis Román Madrazo ESLEITUTAKO DESTINOA: Ibilgailu Zerbitzuko mantentzeko ofiziala KODEA: LEHENDAKARITZA SAILA /2003 FORU AGINDUA, otsailaren 17koa. Horren bidez, argitara ematen da karrerako funtzionario izendatzeko proposamena, Arabako Foru Aldundiko Administrazio Orokorrean 2001eko enplegu eskaintza publikoaren bidez karrerako funtzionario gisa sartzeko, deialdi honetan: administrazio bereziko eskala, teknikarien azpieskala, erdi-mailako teknikarien klasea, Itzulpena (Euskara) (2205), B taldea. Abenduaren 14ko 432/2001 Foru Aginduaren bitartez onartu ziren Arabako Foru Aldundiko Administrazio Orokorraren 2001eko enplegu eskaintza publikoa arautzen duten oinarri orokorrak. Lehenengo oinarriak aurreikusten du barne sustapeneko txandan hautaturiko izangaiek eskatzea, lehendik betetzen ari ziren lanpostuak hartarako aukera ematen duenean, enplegu eskaintza publikoan sartutako plazak kontsumitu gabe destinoa lanpostu horretan bertan esleitzea. Oinarri orokor horietako bederatzigarrenak aurreikusten duenez, Lehendakaritza Saileko diputatuaren Foru Agindu baten bidez, behin betiko hautatuak izan direnak karrerako funtzionario izendatzeko proposamena egingo da. Deialdiko epaimahaiak egindako proposamena ikusirik, eta hautatuen behin-behineko zerrendaren aurka erreklamazioak aurkezteko deialdiaren zortzigarren oinarrian aurreikusten den hamar laneguneko epea amaiturik. Funtzio Publikoaren arloko eskumenak ezartzen dituen Diputatuen Kontseiluaren uztailaren 30eko 154/93 Foru Dekretuan ezarritakoarekin eta funtzio publikoko gaietan eskumena duen Sailaren egitura organiko eta funtzionala onartzen duen apirilaren 2ko 49/1996 Foru Dekretuarekin bat etorriz, XEDATU DUT: Lehenengoa.- José Mario Jiménez Gochicoa jauna karrerako funtzionario izendatzeko proposamena egitea, Arabako Foru Aldundiko Administrazio Orokorrean 2001eko enplegu eskaintza publikoaren bidez karrerako funtzionario gisa sartzeko, deialdi honetan: administrazio bereziko eskala, teknikarien azpieskala, erdi-mailako teknikarien klasea, Itzulpena (Euskara) (2205), B taldea, destinoa orain arte betetzen ari zen lanpostuan bertan esleituz, abenduaren 14ko 432/2001 Foru Aginduaren lehenengo oinarriak ezartzen duenari jarriki. Bigarrena.- Karrerako funtzionario izendatzeko proposamena egitea, Arabako Foru Aldundiko Administrazio Orokorrean 2001eko enplegu eskaintza publikoaren bidez karrerako funtzionario gisa sartzeko, deialdi honetan: administrazio bereziko eskala, teknikarien azpieskala, erdi-mailako teknikarien klasea, Itzulpena (Euskara) (2205), B taldea. Foru Agindu honen eranskin gisa dago zerrenda hori. Hirugarrena.- Oinarri orokorretako bederatzigarrenean xedatutakoari jarraiki, hogei laneguneko epea ematen da, Foru Agindu hau Arabako Lurralde Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzen den egunaren hurrengotik hasita, izangaiek oinarri horretan bertan zehazten diren agiriak aurkez ditzaten helbide honetan: Funtzio Publikoko Zuzendaritza, Langile Zerbitzua, Probintzia plaza, Gasteiz (PK 01001). Vitoria-Gasteiz, 2003ko otsailaren 17a. Lehendakaritza Foru Diputatua, ALFREDO MARCO TABAR KARRERAKO FUNTZIONARIO IZENDATZEKO PROPOSAMENA ADMINISTRAZIO BEREZIKO ESKALA TEKNIKARIEN AZPIESKALA ERDI-MAILAKO TEKNIKARIEN KLASEA ITZULPENA (EUSKARA). B TALDEA IZENA: Mikel Gotzon Echevarria Arana ESLEITUTAKO DESTINOA: Itzultzailea ALHAO KODEA: NOMBRE: Oscar Pérez Altube DESTINO ADJUDICADO: Capataz mantenimiento parque móvil CÓDIGO: NOMBRE: José Luis Román Madrazo DESTINO ADJUDICADO: Oficial mantenimiento parque móvil CÓDIGO: DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA ORDEN FORAL 96/2003, de 17 de febrero, por la que se publica la propuesta de nombramiento como funcionarios/as de carrera correspondiente a la convocatoria para el ingreso en la escala de administración especial, subescala técnica, clase técnicos medios, Traducción (Euskera) (2205), Grupo B, correspondiente a la oferta de empleo público para el año 2001 de la Administración General de la Diputación Foral de Álava. Por Orden Foral número 432/2001, de 14 de diciembre, se aprueban las bases generales reguladoras de la oferta de empleo público para el año 2001 de la Administración General de la Diputación Foral de Álava. La base primera prevé la posibilidad de que los aspirantes seleccionados por el turno de promoción interna, soliciten, cuando el puesto que vinieran desempeñando lo permitiera, que se les adjudique destino en el mismo, no consumiendo plazas de las incluidas en la oferta de empleo público. La base novena de las referidas bases generales prevé que mediante Orden Foral del Diputado de Presidencia, se realizará propuesta de nombramiento como funcionarios de carrera a favor de quienes hubieran resultado definitivamente seleccionados/as. A la vista de la propuesta efectuada por el Tribunal de la Convocatoria y transcurrido el plazo de diez días hábiles previsto en la base octava de la convocatoria para presentación de reclamaciones contra la relación provisional de seleccionados. De conformidad con lo establecido en los Decretos Forales 154/1993 del Consejo de Diputados de 30 de julio, por el que se establecen las atribuciones en materia de Función Pública y 49/1996 de 2 de abril, por el que se aprueba la estructura orgánica y funcional del Departamento competente en materia de Función Pública. DISPONGO: Primero.- Proponer el nombramiento de don José Mario Jiménez Gochicoa, como funcionario de carrera correspondiente a la convocatoria para el ingreso en la escala de administración especial, subescala técnica, clase técnicos medios, Traducción (Euskera) (2205), Grupo B, correspondiente a la oferta de empleo público para el año 2001 de la Administración General de la Diputación Foral de Álava, adjudicandole destino en el puesto que venía desempeñando, conforme a lo dispuesto en la base primera de la Orden Foral número 432/2001 de 14 de diciembre. Segundo.- Proponer el nombramiento como funcionarios/as de carrera correspondiente a la Convocatoria para el ingreso en la escala de administración especial, subescala técnica, clase técnicos medios, Traducción (Euskera) (2205), Grupo B, correspondiente a la oferta de empleo público para el año 2001 de la Administración General de la Diputación Foral de Álava, que se adjunta como anexo a esta Orden Foral. Tercero.- Con arreglo a lo dispuesto en la base novena de las bases generales de la convocatoria se concede un plazo de veinte días naturales, a partir del día siguiente a la publicación de la presente Orden Foral en el BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de Álava, para que los aspirantes presenten los documentos detallados en la referida base en la Dirección de Función Pública, Servicio de Personal, Plaza de la Provincia, número 14-3º de Vitoria (CP 01001). Vitoria-Gasteiz, a 17 de febrero de El Diputado Foral titular del Departamento de Presidencia, ALFREDO MARCO TABAR. PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO COMO FUNCIONARIOS/AS DE CARRERA ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL SUBESCALA TÉCNICA CLASE TÉCNICOS MEDIOS TRADUCCIÓN (EUSKERA). GRUPO B NOMBRE: Mikel Gotzon Echevarria Arana DESTINO ADJUDICADO: Traductor B.O.T.H.A. CÓDIGO:

12 1.924 ALHAO 22. zk. 2003ko otsailaren 24a, astelehena - Lunes, 24 de febrero de 2003 BOTHA nº 22 IZENA: Lidia Beitia Alcibar ESLEITUTAKO DESTINOA: Itzultzailea ALHAO KODEA: LEHENDAKARITZA SAILA /2003 FORU AGINDUA, otsailaren 17koa. Horren bidez, argitara ematen da karrerako funtzionario izendatzeko proposamena, Arabako Foru Aldundiko Administrazio Orokorrean 2001eko enplegu eskaintza publikoaren bidez karrerako funtzionario gisa sartzeko, deialdi honetan: administrazio bereziko eskala, teknikarien azpieskala, teknikari laguntzaileen klasea, LH II Arte Grafikoak (2306), C taldea. Abenduaren 14ko 432/2001 Foru Aginduaren bitartez onartu ziren Arabako Foru Aldundiko Administrazio Orokorraren 2001eko enplegu eskaintza publikoa arautzen duten oinarri orokorrak. Oinarri orokor horietako bederatzigarrenak aurreikusten duenez, Lehendakaritza Saileko diputatuaren Foru Agindu baten bidez, behin betiko hautatuak izan direnak karrerako funtzionario izendatzeko proposamena egingo da. Deialdiko epaimahaiak egindako propo-samena ikusirik, eta hautatuen behin-behineko zerrendaren aurka erreklamazioak aurkezteko deialdiaren zortzigarren oinarrian aurreikusten den hamar laneguneko epea amaiturik. Funtzio Publikoaren arloko eskumenak ezartzen dituen Diputatuen Kontseiluaren uztailaren 30eko 154/93 Foru Dekretuan ezarritakoarekin eta funtzio publikoko gaietan eskumena duen Sailaren egitura organiko eta funtzionala onartzen duen apirilaren 2ko 49/1996 Foru Dekretuarekin bat etorriz, XEDATU DUT: Lehenengoa.- Karrerako funtzionario izendatzeko proposamena, Arabako Foru Aldundiko Administrazio Orokorrean 2001eko enplegu eskaintza publikoaren bidez karrerako funtzionario gisa sartzeko, deialdi honetan: administrazio bereziko eskala, teknikarien azpieskala, teknikari laguntzaileen klasea, LH II Arte Grafikoak (2306), C taldea. Foru Agindu honen eranskin gisa dago zerrenda hori. Bigarrena.- Oinarri orokorretako bederatzigarrenean xedatutakoari jarraiki, hogei laneguneko epea ematen da, Foru Agindu hau Arabako Lurralde Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzen den egunaren hurrengotik hasita, izangaiek oinarri horretan bertan zehazten diren agiriak aurkez ditzaten helbide honetan: Funtzio Publikoko Zuzendaritza, Langile Zerbitzua, Probintzia plaza, Gasteiz (PK 01001). Vitoria-Gasteiz, 2003ko otsailaren 17a. Lehendakaritza Saileko foru diputatua, ALFREDO MARCO TABAR. KARRERAKO FUNTZIONARIO IZENDATZEKO PROPOSAMENA ADMINISTRAZIO BEREZIKO ESKALA TEKNIKARIEN AZPIESKALA TEKNIKARI LAGUNTZAILEEN KLASEA LH II ARTE GRAFIKOAK C TALDEA IZENA: Ramón de la Fuente Fernández ESLEITUTAKO DESTINOA: Aurreinprimaketako diseinu teknikaria KODEA CÓDIGO: IZENA: Santiago Olarte Guerrero ESLEITUTAKO DESTINOA: Inprimaketako ofiziala KODEA CÓDIGO: LEHENDAKARITZA SAILA /2003 FORU AGINDUA, otsailaren 17koa. Horren bidez, argitara ematen da karrerako funtzionario izendatzeko proposamena, Arabako Foru Aldundiko Administrazio Orokorrean 2001eko enplegu eskaintza publikoaren bidez karrerako funtzionario gisa sartzeko, deialdi honetan: administrazio bereziko eskala, teknikarien azpieskala, goi-mailako teknikarien klasea, Ekonomia / Enpresa Zientzietan Lizentziaduna (2105), A taldea. Abenduaren 14ko 432/2001 Foru Aginduaren bitartez onartu ziren Arabako Foru Aldundiko Administrazio Orokorraren 2001eko enplegu eskaintza publikoa arautzen duten oinarri orokorrak. NOMBRE: Lidia Beitia Alcibar DESTINO ADJUDICADO: Traductora B.O.T.H.A. CÓDIGO: DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA ORDEN FORAL 95/2003, de 17 de febrero, por la que se publica la propuesta de nombramiento como funcionarios/as de carrera correspondiente a la convocatoria para el ingreso en la escala de administración especial, subescala técnica, clase técnicos auxiliares, FP II Artes Gráficas (2306) Grupo C, correspondiente a la oferta de empleo público para el año 2001 de la Administración General de la Diputación Foral de Álava. Por Orden Foral número 432/2001, de 14 de diciembre, se aprueban las bases generales reguladoras de la oferta de empleo público para el año 2001 de la Administración General de la Diputación Foral de Álava. La base novena de las referidas bases generales prevé que mediante Orden Foral del Diputado de Presidencia, se realizará propuesta de nombramiento como funcionarios de carrera a favor de quienes hubieran resultado definitivamente seleccionados/as. A la vista de la propuesta efectuada por el Tribunal de la Convocatoria y transcurrido el plazo de diez días hábiles previsto en la base octava de la convocatoria para presentación de reclamaciones contra la relación provisional de seleccionados. De conformidad con lo establecido en los Decretos Forales 154/1993 del Consejo de Diputados de 30 de julio, por el que se establecen las atribuciones en materia de Función Pública y 49/1996 de 2 de abril, por el que se aprueba la estructura orgánica y funcional del Departamento competente en materia de Función Pública. DISPONGO: Primero.- Proponer el nombramiento como funcionarios/as de carrera correspondiente a la Convocatoria para el ingreso en la escala de administración especial, subescala técnica, clase técnicos auxiliares, FP II Artes Gráficas (2306), Grupo C, correspondiente a la oferta de empleo público para el año 2001 de la Administración General de la Diputación Foral de Álava, que se adjunta como anexo a esta Orden Foral. Segundo.- Con arreglo a lo dispuesto en la base novena de las bases generales de la convocatoria se concede un plazo de veinte días naturales, a partir del día siguiente a la publicación de la presente Orden Foral en el BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de Álava, para que los aspirantes presenten los documentos detallados en la referida base en la Dirección de Función Pública, Servicio de Personal, Plaza de la Provincia, número 14, 3º de Vitoria (CP 01001). Vitoria-Gasteiz, a 17 de febrero de El Diputado Foral titular del Departamento de Presidencia, ALFREDO MARCO TABAR. PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO COMO FUNCIONARIOS/AS DE CARRERA ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL SUBESCALA TÉCNICA CLASE TÉCNICOS AUXILIARES FP II ARTES GRÁFICAS GRUPO C NOMBRE: Ramón de la Fuente Fernández DESTINO ADJUDICADO: Técnico diseño preimpresión CÓDIGO: NOMBRE: Santiago Olarte Guerrero DESTINO ADJUDICADO: Oficial Impresión CÓDIGO: DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA ORDEN FORAL 100/2003, de 17 de febrero, por la que se publica la propuesta de nombramiento como funcionarios/as de carrera correspondiente a la convocatoria para el ingreso en la escala de administración especial, subescala técnica, clase técnicos superiores, Licenciado/a en Económicas/Empresariales (2105), Grupo A, correspondiente a la oferta de empleo público para el año 2001 de la Administración General de la Diputación Foral de Álava. Por Orden Foral nº 432/2001, de 14 de diciembre, se aprueban las bases generales reguladoras de la oferta de empleo público para el año 2001 de la Administración General de la Diputación Foral de Álava.

13 ALHAO 22. zk. 2003ko otsailaren 24a, astelehena - Lunes, 24 de febrero de 2003 BOTHA nº Oinarri orokor horietako bederatzigarrenak aurreikusten duenez, Lehendakaritza Saileko diputatuaren Foru Agindu baten bidez, behin betiko hautatuak izan direnak karrerako funtzionario izendatzeko proposamena egingo da. Deialdiko epaimahaiak egindako propo-samena ikusirik, eta hautatuen behin-behineko zerrendaren aurka erreklamazioak aurkezteko deialdiaren zortzigarren oinarrian aurreikusten den hamar laneguneko epea amaiturik. Funtzio Publikoaren arloko eskumenak ezartzen dituen Diputatuen Kontseiluaren uztailaren 30eko 154/93 Foru Dekretuan ezarritakoarekin eta funtzio publikoko gaietan eskumena duen Sailaren egitura organiko eta funtzionala onartzen duen apirilaren 2ko 49/1996 Foru Dekretuarekin bat etorriz, XEDATU DUT: Lehenengoa.- Karrerako funtzionario izendatzeko proposamena egitea, Arabako Foru Aldundiko Administrazio Orokorrean 2001eko enplegu eskaintza publikoaren bidez karrerako funtzionario gisa sartzeko, deialdi honetan: administrazio bereziko eskala, teknikarien azpieskala, goi-mailako teknikarien klasea, Ekonomia / Enpresa Zientzietan Lizentziaduna (2105), A taldea. Foru Agindu honen eranskin gisa dago zerrenda hori. Bigarrena.- Oinarri orokorretako bederatzigarrenean xedatutakoari jarraiki, hogei laneguneko epea ematen da, Foru Agindu hau Arabako Lurralde Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzen den egunaren hurrengotik hasita, izangaiek oinarri horretan bertan zehazten diren agiriak aurkez ditzaten helbide honetan: Funtzio Publikoko Zuzendaritza, Langile Zerbitzua, Probintzia plaza, Gasteiz (PK 01001). Vitoria-Gasteiz, 2003ko otsailaren 17a. Lehendakaritza Saileko foru diputatua, ALFREDO MARCO TABAR. KARRERAKO FUNTZIONARIO IZENDATZEKO PROPOSAMENA ADMINISTRAZIO BEREZIKO ESKALA TEKNIKARIEN AZPIESKALA GOI-MAILAKO TEKNIKARIEN KLASEA EKONOMIA/ENPRESA ZIENZIETAN LIZENTZIATUA A TALDEA IZENA: Jesús Angel Oñarte-Echevarria Erezuma ESLEITUTAKO DESTINOA: Toki erakundeetako ekonomia azterlanetako teknikaria KODEA CÓDIGO: IZENA: Arrate Cortijo Fernández ESLEITUTAKO DESTINOA: Herrilanetako idazkaritza teknikoko kudeaketa teknikaria KODEA CÓDIGO: IZENA: Yolanda Jimenez Pezonaga ESLEITUTAKO DESTINOA: Ekonomia eta aurrekontu kontroleko teknikaria KODEA CÓDIGO: IZENA: Inmaculada Anda Apodaca ESLEITUTAKO DESTINOA: Ekonomia eta aurrekontu kontroleko teknikaria KODEA CÓDIGO: IZENA: Eduardo Alday Galán ESLEITUTAKO DESTINOA: Finantza kudeaketako teknikaria KODEA CÓDIGO: IZENA: Gerardo Urien Ruiz ESLEITUTAKO DESTINOA: Ekonomia eta aurrekontu kontroleko teknikaria KODEA CÓDIGO: LEHENDAKARITZA SAILA /2003 FORU AGINDUA, otsailaren 17koa. Horren bidez argitara ematen da karrerako funtzionario izendatzeko proposamena, Arabako Foru Aldundiko Administrazio Orokorrean 2001eko enplegu eskaintza publikoaren bidez karrerako funtzionario gisa sartzeko, deialdi honetan: administrazio bereziko eskala, zerbitzu berezien azpieskala, egiteko berezien klasea, Europako Funtsak (2112), A taldea. Abenduaren 14ko 432/2001 Foru Aginduaren bitartez onartu ziren Arabako Foru Aldundiko Administrazio Orokorraren 2001eko enplegu eskaintza publikoa arautzen duten oinarri orokorrak. La base novena de las referidas bases generales prevé que mediante Orden Foral del Diputado de Presidencia, se realizará propuesta de nombramiento como funcionarios de carrera a favor de quienes hubieran resultado definitivamente seleccionados/as. A la vista de la propuesta efectuada por el Tribunal de la Convocatoria y transcurrido el plazo de diez días hábiles previsto en la base octava de la convocatoria para presentación de reclamaciones contra la relación provisional de seleccionados. De conformidad con lo establecido en los Decretos Forales 154/1993 del Consejo de Diputados de 30 de julio, por el que se establecen las atribuciones en materia de Función Pública y 49/1996 de 2 de abril, por el que se aprueba la estructura orgánica y funcional del Departamento competente en materia de Función Pública. DISPONGO: Primero.- Proponer el nombramiento como funcionarios/as de carrera correspondiente a la Convocatoria para el ingreso en la escala de administración especial, subescala técnica, clase técnicos superiores, Licenciado/a en Económicas/Empresariales (2105), Grupo A, correspondiente a la oferta de empleo público para el año 2001 de la Administración General de la Diputación Foral de Álava, que se adjunta como anexo a esta Orden Foral. Segundo.- Con arreglo a lo dispuesto en la base novena de las bases generales de la convocatoria se concede un plazo de veinte días naturales, a partir del día siguiente a la publicación de la presente Orden Foral en el BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de Álava, para que los aspirantes presenten los documentos detallados en la referida base en la Dirección de Función Pública, Servicio de Personal, Plaza de la Provincia, número 14, 3º de Vitoria (CP 01001). Vitoria-Gasteiz, a 17 de febrero de El Diputado Foral titular del Departamento de Presidencia, ALFREDO MARCO TABAR. PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO COMO FUNCIONARIOS/AS DE CARRERA ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL SUBESCALA TÉCNICA CLASE TÉCNICOS SUPERIORES LDO./A EN ECONÓMICAS/ EMPRESARIALES GRUPO A NOMBRE: Jesús Angel Oñarte-Echevarría Erezuma DESTINO ADJUDICADO: Técnico de estudios económicos entidades locales CÓDIGO: NOMBRE: Arrate Cortijo Fernández DESTINO ADJUDICADO: Técnico gestión secretaría técnica de obras públicas CÓDIGO: NOMBRE: Yolanda Jiménez Pezonaga DESTINO ADJUDICADO: Técnico control económico presupuestario CÓDIGO: NOMBRE: Inmaculada Anda Apodaca DESTINO ADJUDICADO: Técnico control económico presupuestario CÓDIGO: NOMBRE: Eduardo Alday Galán DESTINO ADJUDICADO: Técnico gestión financiera CÓDIGO: NOMBRE: Gerardo Urien Ruiz DESTINO ADJUDICADO: Técnico control económico presupuestario CÓDIGO: DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA ORDEN FORAL 101/2003, de 17 de febrero, por la que se publica la propuesta de nombramiento como funcionarios/as de carrera correspondiente a la convocatoria para el ingreso en la escala de administración especial, subescala servicios especiales, clase cometidos especiales, Fondos Europeos (2112), Grupo A, correspondiente a la oferta de empleo público para el año 2001 de la Administración General de la Diputación Foral de Álava. Por Orden Foral número 432/2001, de 14 de diciembre, se aprueban las bases generales reguladoras de la oferta de empleo público para el año 2001 de la Administración General de la Diputación Foral de Álava.

14 1.926 ALHAO 22. zk. 2003ko otsailaren 24a, astelehena - Lunes, 24 de febrero de 2003 BOTHA nº 22 Oinarri orokor horietako bederatzigarrenak aurreikusten duenez, Lehendakaritza Saileko diputatuaren Foru Agindu baten bidez, behin betiko hautatuak izan direnak karrerako funtzionario izendatzeko proposamena egingo da. Deialdiko epaimahaiak egindako propo-samena ikusirik, eta hautatuen behin-behineko zerrendaren aurka erreklamazioak aurkezteko deialdiaren zortzigarren oinarrian aurreikusten den hamar laneguneko epea amaiturik. Funtzio Publikoaren arloko eskumenak ezartzen dituen Diputatuen Kontseiluaren uztailaren 30eko 154/93 Foru Dekretuan ezarritakoarekin eta funtzio publikoko gaietan eskumena duen Sailaren egitura organiko eta funtzionala onartzen duen apirilaren 2ko 49/1996 Foru Dekretuarekin bat etorriz, XEDATU DUT: Lehenengoa.- Karrerako funtzionario izendatzeko proposamena egitea, Arabako Foru Aldundiko Administrazio Orokorrean 2001eko enplegu eskaintza publikoaren bidez karrerako funtzionario gisa sartzeko, deialdi honetan: administrazio bereziko eskala, zerbitzu berezien azpieskala, egiteko berezien klasea, Europako Funtsak (2112), A taldea. Foru Agindu honen eranskin gisa dago zerrenda hori. Bigarrena.- Oinarri orokorretako bederatzigarrenean xedatutakoari jarraiki, hogei laneguneko epea ematen da, Foru Agindu hau Arabako Lurralde Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzen den egunaren hurrengotik hasita, izangaiek oinarri horretan bertan zehazten diren agiriak aurkez ditzaten helbide honetan: Funtzio Publikoko Zuzendaritza, Langile Zerbitzua, Probintzia plaza, Gasteiz (PK 01001). Vitoria-Gasteiz, 2003ko otsailaren 17a. Lehendakaritza Foru Diputatua, ALFREDO MARCO TABAR. KARRERAKO FUNTZIONARIO IZENDATZEKO PROPOSAMENA ADMINISTRAZIO BEREZIKO ESKALA ZERBITZU BEREZIEN AZPIESKALA EGITEKO BEREZIEN KLASEA EUROPAKO FUNTSAK A TALDEA IZENA: Marta Mendizabal Quintana ESLEITUTAKO DESTINOA: Europako Funtsak kudeatzeko teknikaria KODEA: La base novena de las referidas bases generales prevé que mediante Orden Foral del Diputado de Presidencia, se realizará propuesta de nombramiento como funcionarios de carrera a favor de quienes hubieran resultado definitivamente seleccionados/as. A la vista de la propuesta efectuada por el Tribunal de la Convocatoria y transcurrido el plazo de diez días hábiles previsto en la base octava de la convocatoria para presentación de reclamaciones contra la relación provisional de seleccionados. De conformidad con lo establecido en los Decretos Forales 154/1993 del Consejo de Diputados de 30 de julio, por el que se establecen las atribuciones en materia de Función Pública y 49/1996 de 2 de abril, por el que se aprueba la estructura orgánica y funcional del Departamento competente en materia de Función Pública. DISPONGO: Primero.- Proponer el nombramiento como funcionarios/as de carrera correspondiente a la Convocatoria para el ingreso en la escala de administración especial, subescala servicios especiales, clase cometidos especiales, Fondos Europeos (2112) Grupo A, correspondiente a la oferta de empleo público para el año 2001 de la Administración General de la Diputación Foral de Álava, que se adjunta como anexo a esta Orden Foral. Segundo.- Con arreglo a lo dispuesto en la base novena de las bases generales de la convocatoria se concede un plazo de veinte días naturales, a partir del día siguiente a la publicación de la presente Orden Foral en el BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de Álava, para que los aspirantes presenten los documentos detallados en la referida base, en la Dirección de Función Pública, Servicio de Personal, Plaza de la Provincia, número 14-3º de Vitoria (CP 01001). Vitoria-Gasteiz, a 17 de febrero de El Diputado Foral titular del Departamento de Presidencia, ALFREDO MARCO TABAR. PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO COMO FUNCIONARIOS/AS DE CARRERA ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES CLASE COMETIDOS ESPECIALES FONDOS EUROPEOS GRUPO A NOMBRE: Marta Mendizabal Quintana DESTINO ADJUDICADO: Técnico/a Gestión Fondos Europeos CÓDIGO: HERRILAN ETA HIRIGINTZA SAILA /2003 FORU AGINDUA, urtarrilaren 31koa, Bilargo Hiri Lurzorua Zedarritzeko Proiektuaren 1. aldaketa zenbait aldaketarekin onesten duena. AURREKARIAK: Lehena.- Bilargo Udalak, 2002ko ekainaren 4an, Hiri Lurzorua Zedarritzeko Proiektuaren 1. aldaketari hasierako onespena ematea erabaki zuen, bai eta espedientea hilabetez jendaurrean jartzea ere. Espedientea jendaurrean jarri zen Arabako Lurralde Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALaren (72 zenbakia) 2002ko ekainaren 28ko eta El Periódico de Álava egunkariaren 2202ko ekainaren 20ko aleetan. Bigarrena.- Jendaurrean egoteko epean ez zen inolako alegaziorik aurkeztu; beraz, Udalak, 2002ko abuztuaren 23ko bilkuran, espedienteari hasierako onespena ematea erabaki zuen, bai eta Arabako Foru Aldundira bidaltzea ere, behin betiko onar zezaten. Aldundian 2002ko irailaren 18an sartu zen. Hirugarrena.- Martxoaren 5eko 35/1985 Dekretuaren (Autonomia Erkidegoko erakunde erkideen hirigintza arloko zerbitzuak Arabako Lurralde Historikoari transferitzeko dekretua) eranskineko A) idatz zatiko hirugarren puntuak xedatutakoarekin bat, Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamendurako Batzordeak espedientearen aldeko txostena eman zuen azaroaren 27ko 7/2002ko bilkuran. Laugarrena.- Era berean, Diputatuen Kontseiluaren abenduaren 14ko 155/99 Foru Dekretuak agindutakoa betez, Arabako Hirigintza Batzordeak urtarrilaren 16ko 1/2003 bilkuran espedientearen txostena egin zuen. DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO 803 ORDEN FORAL 64/2003, de 31 de enero, de aprobación definitiva, con modificaciones, de 1ª modificación del Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano de Elvillar. ANTECEDENTES: Primero.- Con fecha 4 de junio de 2002, el Ayuntamiento de Elvillar acordó aprobar inicialmente la 1ª modificación del Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano, así como someter el expediente a información pública por el plazo de un mes, hecho que fue practicado mediante anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de Álava número 72 de 28 de junio de 2002, y en el Periódico de Álava del 20 de junio de Segundo.- Durante el periodo de información pública no fue presentada ninguna alegación, por lo que procedió el Ayuntamiento, en sesión de 23 de agosto de 2002, a aprobar provisionalmente el expediente y remitirlo a la Diputación Foral de Álava para su aprobación definitiva, donde tuvo entrada el 18 de septiembre de Tercero.- De conformidad con lo dispuesto en el punto tercero del apartado a) del Anexo al Decreto 35/1985, de 5 de marzo, de transferencia de servicios de las instituciones comunes de la Comunidad Autónoma al Territorio Histórico de Álava en materia de Urbanismo, el expediente fue informado por la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco, en su sesión 7/2002, de fecha 27 de noviembre. Cuarto.- Asimismo, en cumplimiento de lo preceptuado en el Decreto Foral del Consejo de Diputados número 155/99, de 14 de diciembre, este expediente fue informado por la Comisión de Urbanismo de Álava en su sesión 1/2003, de 16 de enero.

15 ALHAO 22. zk. 2003ko otsailaren 24a, astelehena - Lunes, 24 de febrero de 2003 BOTHA nº OINARRIAK Lehena.- Bilargo Hiri Lurra Zedarritzeko 1. aldaketaren espedienteak hainbat helburu ditu. Hona horiek: - EU-4 Egikaritze Unitatea (A-2 bizitegitarako hiri lurra) 1. poligonoko 526 lurzatitik kanpo uztea. Arrazoi gisa, Urbanizazioak Finkatutako Hiri Lurra dela adierazten da, beraz, zuzeneko jardunekoa. Hala ere, ez da aurkeztu horri buruzko agiririk, eta, gainera, Bilargo Hiri Lurra Zedarritzeko Proiektuaren Testu Bategineko planoen arabera, ez ditu beharrezko diren hirigintza zerbitzuak. Ez da ulertzen, halaber, itxuraz antzeko egoeran dauden beste lurzati batzuk zergatik dauden EUaren barruan. - Egun urbanizaezina den lurraren 6 lurzati (5 poligonoko 473, 375, 376, 377, 379 eta 380) birsailkatzea; izan ere, urbanizazioak finkatutako hiri lurreko sailkapenera aldatu nahi da, bizitegirako kalifikazioarekin. Aurreko egoeran bezala, ez du sareen justifikaziorik ematen, eta Hiri Lurra Zedarritzeko Proiektuaren Testu Bateginaren arabera, ez ditu beharrezko diren hirigintza zerbitzuak. - Jabariarena bezalako arrazoiak ematen dira 379 eta 380 lurzatietarako, 381 lurzatiaren jabe berarenak direla adierazten baita. - Araudiaren VII. titulua aldatzea, herriaren nekazaritza izaerari (mahats-ardogintzako industria) erantzungo dion ordenantza berri bat eransteko, alegia, Industriako nekazaritza-elikadurakoa (151-bis). - Ordenantza berri hau 4. poligonoko lurzatian izango litzateke aplikagarri. Izan ere, kalifikazio berri bat edikiko du, egungo A- 2 (hiritarra-bizitegirakoa) ordenantza alde batera utziaz poligonoko 227b lurzatiari eta 4. poligonoko 1062 lurzatiari ere Industriako nekazaritza-elikadurakoa ordenantza hau aplikatu nahi zaie. Gainera, birsailkatu egingo dira, lurzoru urbanizaezina izatetik urbanizazioak finkatutako hiri lurzorua izatera aldatuaz. Aurreko birsailkapen egoeretan bezala, ez da beharrezko den agiririk aurkezten. Era berean, aipatu den azken lurzatia saihesbidearen babes zonen eraginpean dago. - Garaieratik gorako eraikinak izeneko 119. artikulua aldatzea, nahiz eta azalerari muga bat jarri (estalki osoaren %25), estalkian terrazak eraikitzea onartzeko. Halaber, onartu egingo dira betearazteko baldintza jakin batzuk ezartzea (fatxadarekiko atzeraemangunea 1 m-koa izango da gutxienez). Arrazoiketa gizartean dagoen eskarian oinarrituta egiten da eta estalkien ohiko irudiari ez eragiteko moduan arautzen da. Horren ondorioz, eta dagozkidan eskumenez baliaturik XEDATU DUT: Lehena.- Honako alderdiei behin betiko onespena ematea: - Industriako nekazaritza-elikadurako ordenantza berri bat sortzea eta hori 4. poligonoko 1095 lurzatian aplikatzea. - Garaieratik gorako eraikinak izeneko 119. artikulua aldatzea. Bigarrena lurzatiaren zati bat hiri lurzoru gisa sailkatzeari ezespena ematea; aipatu zati hori saihesbidearen zortasun zonak eragiten dio erantsitako planoaren arabera. Hirugarrena.- Ondoren adieraziko diren lurzatien sailkapena urbanizazioak finkatutako hiri lurzorura aldatzeko behin betiko onespena etetea, horretarako legezko eskakizunak betetzen direla frogatu arte. Hona aipatu lurzatiak: 1062 (gainerakoari ez zaio sailkapena kendu), 1. poligonoko 526 lurzatia; 5. poligonoko 473, 375, 376, 377, 379, 380 lurzatiak eta 1. poligonoko 227-b lurzatia. 379 eta 380 lurzatiek erregistro-unitate bakar bat osatuko dute 381 lurzatiarekin batera, hiri lurzoruaren sailkapena eskuratu ahal izateko. Laugarrena.- Aurreko aldaketak ez dira funtsezkoak; beraz, behin aldaketak eginda espedientea Foru Aldundiari igorriko zaizkio, jendearen aurrean jarri beharrik gabe, betearazteko dela adierazteko eta izapidetzeari eta argitaratzeari ekiteko. Bosgarrena.- Ebazpen hau Arabako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzea. Seigarrena.- Aurreko ebazpen hori behin betikoa da administrazio bidean, baina horren aurka interesdunak ondorengo errekurtsoren bat ezarri ahal du. Hala ere, interesdunak egoki deritzon beste edozein neurri har dezake bere interesak babesteko. FUNDAMENTOS Primero.- El presente expediente de 1ª modificación del Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano de Elvillar, tiene un múltiple objetivo, que se puede expresar del siguiente modo: - Exclusión de la Unidad de ejecución UE-4 (suelo urbano residencial A-2) de la parcela 526 del polígono 1. Se justifica diciendo que se trata de Suelo Urbano Consolidado por la Urbanización, de actuación directa por tanto, aunque no se aporta documentación al respecto, y además, según los planos del Texto Refundido del Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano de Elvillar, no posee los servicios urbanísticos necesarios. No se entiende asimismo el porqué otras parcelas en situación aparentemente similar a ésta, siguen dentro de la UE. - Reclasificación de 6 parcelas (473, 375, 376, 377, 379, 380 del polígono 5) del suelo actualmente no urbanizable, que pasarían a ser suelo urbano consolidado por la urbanización, con calificación residencial. Igual que en el caso anterior no aporta justificación de las redes y según el Texto Refundido del Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano no posee los servicios urbanísticos necesarios. - Para las parcelas 379 y 380 se aporta una justificación de tipo dominical, puesto que se indica son del mismo propietario que la parcela Modificación del título VII de la normativa para introducir una nueva ordenanza Industrial agroalimentario (151-bis) que dé respuesta al carácter agrario de la localidad (industria agraria vitivinícola). - Esta nueva ordenanza sería aplicable a la parcela del polígono 4, que se recalifica, olvidando la actual ordenanza A-2 (urbano residencial). - También se pretende aplicar esta ordenanza Industrial agroalimentaria a las parcelas 227 b del polígono 1 y 1062 del polígono 4, que además se reclasifican, pasando de suelo no urbanizable a suelo urbano consolidado por la urbanización, Igual que en los anteriores casos de reclasificación, no se aporta la documentación necesaria. Además, la última parcela citada está afectada por las zonas de protección de la circunvalación. - Modificación del artículo 119 construcciones por encima de la altura, admitiendo la construcción de terrazas en cubierta, si bien con un límite superficial (25% del total de la cubierta) y la imposición de determinadas condiciones de ejecución (1,00 mt. de retranqueo mínimo con respecto a la fachada). Se justifica en base a la demanda social existente y se regula de tal modo que no afecta a la imagen tradicional de las cubiertas. En su virtud, en ejercicio de las facultades que me competen, DISPONGO: Primero.- Aprobar definitivamente los aspectos siguientes: - Creación de nueva ordenanza Industrial Agroalimentaria y aplicación de ésta a la parcela 1095 del polígono 4. - Modificación del artículo 119 Construcciones por encima de la altura. Segundo.- Denegar la clasificación como suelo urbano de la parte de la parcela afectada por la Zona de Servidumbre de la circunvalación de acuerdo con el plano anexo. Tercero.- Suspender la aprobación definitiva de la Modificación referida a la clasificación como suelo urbano consolidado por la urbanización de las parcelas 1062 (resto no desclasificado), 526 del polígono 1, parcelas 473, 375, 376, 377 y 379 y 380 del polígono 5 y la 227-b del polígono 1 en tanto no se demuestre el cumplimiento de los requisitos legales para ello. Las parcelas 379 y 380 deberán formar una unidad registral con la 381, para que puedan adquirir la clasificación de suelo urbano. Cuarto.- Las anteriores modificaciones no son sustanciales, por lo que una vez subsanadas se elevará el expediente a la Diputación Foral, sin necesidad de someterlo a un nuevo trámite de información pública, con el fin de declarar su ejecutoriedad y proceder a su diligenciación y publicación. Quinto.- Publicar la presente resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de Álava. Sexto.- Contra la anterior resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse cualquiera de los siguientes recursos, sin perjuicio de cualquier otra medida que se estime procedente:

16 1.928 ALHAO 22. zk. 2003ko otsailaren 24a, astelehena - Lunes, 24 de febrero de 2003 BOTHA nº 22 a) Zuzenean administrazioarekiko auzi errekurtsoa Euskal Herriko Auzitegi Nagusiaren administrazioarekiko auzitarako sailean, bi hilabeteko epean, egintza jakinarazi edo argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera. b) Nahi izanez gero, errekurtso horren aurretik, interesdunek berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango dute ebazpena eman zuen organoan. Errekerimendua beste administrazio batzuek ere egin dezakete. Hilabeteko epea izango da horretarako, ebazpena jakinarazi edo argitaratu eta hurrengo egunetik hasita. Vitoria-Gasteiz, 2003ko urtarrilaren 31. Herrilan eta Hirigintza Saila, ANTONIO AGUILAR MEDIAVILLA. a) Directamente, el recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar del día siguiente al de la notificación o publicación del acto, ante la Sala de dicha Jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. b) Potestativamente, y, con carácter previo al recurso citado, recurso de reposición por los interesados o requerimiento por otras Administraciones, ante el mismo órgano que ha dictado la resolución, en el plazo de un mes a contar del día siguiente al de la notificación o publicación de la misma. Vitoria-Gasteiz, a 31 de enero de El Diputado de Obras Públicas y Urbanismo, ANTONIO AGUILAR MEDIAVILLA. Iragarkiak FORU ETA TOKI ADMINISTRAZIO ETA ESKUALDE GARAPENERAKO SAILA 835 Foru eta Toki Administrazio eta Eskualde Garapenerako Sailak, Toki Administrazio Zuzendaritzaren bidez, 2002ko urriaren 1etik abenduaren 31ra bitartean emandako dirulaguntzak. Anuncios DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN FORAL Y LOCAL Y DESARROLLO COMARCAL 835 Subvenciones concedidas por la Dirección de Administración Local del Departamento de Administración Foral y Local y Desarrollo Comarcal, durante el período comprendido entre el 1 de octubre y 31 de diciembre de FORU PLANARI, INBERTSIO PLANARI ETA LURPEKO KANALIZAZIO PLANARI DAGOZKIEN DIRULAGUNTZAK SUBVENCIONES CORRESPONDIENTES A LAS PARTIDAS DE PLAN FORAL, PLAN DE INVERSIONES Y PLAN DE CANALIZACIONES SUBTERRANEAS ENTITATEA/ENTIDAD LANA/OBRA DIRULAGUNTZA /SUBVENCIÓN AÑANA A. OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS EN SALINAS DE AÑANA (3ª. FASE) ,49 AÑANA A. INFRAESTRUCTURAS URBANAS Y CANALIZACIONES, 1ª FASE 6.159,39 AÑANA A. INFRAESTRUCTURAS URBANAS Y CANALIZACIONES, 1ª FASE 3.783,43 ABERASTURI J.A. REHABILITACION DEL TEJADO DEL CENTRO SOCIAL ,64 ABEZIA J.A. 2ª FASE DE ASFALTADO CALLES DEL PUEBLO ,17 ABEZIA J.A. 2ª FASE DE ASFALTADO CALLES DEL PUEBLO ,29 ALBENIZ J.A. PAVIMENTACION DE CALLES ,27 ALEGRIA-DULANTZI A. URBANIZACION PARQUE SOLANDIA ,31 ALEGRIA-DULANTZI A. URBANIZACION PARQUE SOLANDIA ,29 AMETZAGA (ZUIA) J.A. HONORARIOS DE DIRECCION, OBRA PAVIMENTACION DE PLAZA 505,16 AMETZAGA (ZUIA) J.A. HONORARIOS DE DIRECCION, OBRA SALA DE CONCEJO, CENTRO SOICAL Y BOLERA 537,39 AMEZAGA DE ASPARRENA J.A. PAVIMENTACION DE CALLES ,36 AMURRIO A. ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA CALLE DIONISIO ALDAMA ,15 AMURRIO A. URBANIZACION CALLE A DEL BARRIO UGARTEBETXI ,79 AMURRIO A. ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA CALLE DIONISIO ALDAMA ,67 AMURRIO A. URBANIZACION CALLE A DEL BARRIO UGARTEBETXI ,34 AMURRIO A. HONORARIOS DIRECCION PAVIMENTACION CAMINO ACCESO A FOSA SEPTICA GANTZAGA 3.530,40 ANDOIN J.A. HONORARIOS REDACCION, REFORMA SNTO.Y DEPURACION Y SOTERRAMIENTO INFRAESTRUCTURAS 3.425,45 ANGOSTINA J.A. RENOVACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y PAVIMENTACION ,76 ANGOSTINA J.A. RENOVACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y PAVIMENTACION ,13 ANGOSTINA J.A. RENOVACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y PAVIMENTACION ,20 ANTEZANA DE FORONDA J.A. OBRA SANEAMIENTO Y CANALIZACIONES ,68 ANTEZANA DE FORONDA J.A. SANEAMIENTO Y CANALIZACIONES ,73 ANTEZANA DE FORONDA J.A. SANEAMIENTO Y CANALIZACIONES ,06 ANTOÑANA J.A. AMPLIACION INSTALACION ALUMBRADO PUBLICO 525,68 ANTOÑANA J.A. AMPLIACION INSTALACION ALUMBRADO PUBLICO 1.641,81 ANUCITA J.A. PAVIMENTACION DE CALLE EN ANUCITA, MIMBREDO Y SAN MIGUEL ,18 APODAKA J.A. REFORMA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE ,37 APRIKANO J.A. REPARACION Y CIERRE DE LA BOLERA 2.535,02 ARAMAIO A. DISTRIBUCION AGUA POTABLE, SNTO.Y GASIFICACION EGUZKIERRIPA (SOLAIA) ,00 ARAMAIO A. REFORMA INFERIOR DEL A ,15 ARAMAIO A. DISTRIBUCION AGUA POTABLE, SNTO.Y GASIFICACION EGUZKIERRIPA (SOLAIA) ,45 ARAMAIO A. ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE Y SNTO. AL BARRIO ALTZAGA 3.794,03 ARAMAIO A. HONORARIOS DIRECCION PAVIMENTACION CAMINO ACCESO A FOSA SEPTICA GANTZAGA 3.530,40 ARAMAIO A. REFORMA Y MEJORA ARTERIA PRINCIPAL DISTRIBUCIONIBARRA 5.047,33 ARAMAIO A. HONORARIOS REDACCION, REFORMA Y AMPLIACION INFRAESTRUCTURAS URBANAS DE AREXOLA 3.343,41 ARAMAIO A. REFORMA Y AMPLIACION INFRAESTRUCTURAS URBANAS DE AREXOLA ,71 ARAMAIO A. CANALIZACION INFRAESTRUCTURA ELECTRICIDAD Y TELEFONIA EN GANTZAGA 7.152,89 ARGANDOYA J.A. URBANIZACION COMPLETA ,52 ARGANDOYA J.A. URBANIZACION COMPLETA ,53 ARGANDOYA J.A. URBANIZACION COMPLETA ,03 ARIÑEZ J.A. URBANIZACION COMPLETA ,58 ARIÑEZ J.A. URBANIZACION COMPLETA ,55 ARIÑEZ J.A. URBANIZACION COMPLETA ,03 ARLUZEA J.A. RENOVACION Y AMPLIACION DE RED GENERAL DE ALUMBRADO PUBLICO ,90 ARMIÑON A. CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO ,40 ARRAIA-MAEZTU A. AMPLIACION Y REFORMA CENTRO CULTURAL PARA ADECUACION CENTRO CIVICO ,63 ARROIABE J.A. OBRA PAVIMENTACION DE LA CALLE PERLABEA ,28 ARROIABE J.A. REFORMA DE ANTIGUA SALA DE CONCEJO 9.280,46

17 ALHAO 22. zk. 2003ko otsailaren 24a, astelehena - Lunes, 24 de febrero de 2003 BOTHA nº ENTITATEA/ENTIDAD LANA/OBRA DIRULAGUNTZA /SUBVENCIÓN ARTOMAÑA J.A. CONSTRUCCION DE BOLERA ,76 ARTZINIEGA A. URBANIZACION DEL PATIO DE LA ESCUELA PUBLICA ARTEKO GURE AMA ,08 ARTZINIEGA A. URBANIZACION DE LA CALLE DE ABAJO ,92 ARTZINIEGA A. URBANIZACION DE INTERSECCION ENTRE CARRETERAS A-624 Y A ,41 ARTZINIEGA A. URBANIZACION PARTE EXTERIOR EDIFICIO DESTINADO A MUSEO ETNOGRAFICO ,19 ARTZINIEGA A. URBANIZACION DE LA CALLE DE ABAJO ,52 ASPARRENA A. URBANIZACION DE CALLE SANTSAERREKA (ARAIA) ,39 ASPARRENA A. URBANIZACION DE CALLE SANTSAERREKA (ARAIA) ,66 ASPARRENA A. HONORARIOS DIRECCION, URBANIZACION DE LA PLAZA SANTSAERREKA 1.740,00 ASTEGUIETA J.A. SNTO., CANALIZACION ELECTRICA Y ALUMBRADO, TELEFONIA Y PAVIMENTACION ,96 ASTEGUIETA J.A. SNTO., CANALIZACION ELECTRICA Y ALUMBRADO, TELEFONIA Y PAVIMENTACION ,07 ATAURI J.A. PAVIMENTACION DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE FUENTE Y CENTRO SOCIAL ,42 AZACETA J.A. HONORARIOS DIRECCION, OBRA PAVIMENTACION DE CALLES 1.222,80 BAÑOS DE EBRO A. URBANIZACION DE CALLE LAS HUERTAS ,41 BAÑOS DE EBRO A. URBANIZACION DE CALLE LAS HUERTAS ,16 BAÑOS DE EBRO A. RENOVACION PAVIMENTACION DEL BARRI DE SAN CRISTOBAL ,78 BAÑOS DE EBRO A. CANALIZACIONES SUBTERRANEAS EN SAN CRISTOBAL 4.057,76 BARRON J.A. REHABILITACION DE CASA PARA SALA DE J.A ,61 BARRON J.A. REHABILITACION CASA PARA SALA J.A ,93 BASQUIÑUELAS J.A. REHABILITACION SALA DE CONCEJO 9.073,93 BELUNTZA J.A. PAVIMENTACION CAMINO DE HORMIGON ,72 BERNEDO A. CONSULTORIO MEDICO Y CASA DE CULTURA ,08 BERNEDO J.A. PAVIMENTACION DE CALLES ULTIMA FASE CALLE TEJERIAS ,79 BERNEDO J.A. PAVIMENTACION DE CALLES (ULTIMA FASE) CALLE TEJERIAS 1.270,98 BERRIKANO J.A. 3ª FASE DE PAVIMENTACION (ERRIKO PLAZA) ,92 BERRIKANO J.A. CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL 9.344,22 BERRIKANO J.A. 3ª FASE DE PAVIMENTACION (HERRIKO PLAZA) 6.680,44 BURUAGA J.A. ALUMBRADO PUBLICO, SOTERRAMIENTO DE LINEAS Y PAVIMENTACION DE VIALES ,55 BURUAGA J.A. ALUMBRADO PUBLICO, SOTERRAMIENTO DE LINEAS Y PAVIMENTACION DE VIALES ,14 CAICEDO-YUSO J.A. URBANIZACION (PAV., SNTO., ALUMBRADO OBRA CIVIL E INSTALACION ALUMBRADO PUBLICO) ,47 CAICEDO-YUSO J.A. URBANIZACION (PAV., SNTO, ALUMBRADO OBRA CIVIL E INSTALACION ALUMBRADO PUBLICO) ,37 CAMPEZO A. REFORMA Y REHABILITACION DE LOS LOCALES DEL A ,79 CARANCA Y MIOMA J.A. PAVIMENTACION DE CALLES EN CARANCA Y SOTERRAMIENTO ,80 CARANCA Y MIOMA J.A. PAVIMENTACION DE CALLES EN CARANCA Y SOTERRAMIENTO ,53 CARANCA Y MIOMA J.A. PAVIMENTACION DE CALLES EN CARANCA Y SOTERRAMIENTO ,89 CARCAMO J.A. RENOVACION CENTRO DE TRANSFORMACION ELECTRICO ,59 CUADRILLA DE CAMPEZO REFORMA SEDE CUADRILLA ,23 DALLO J.A. RENOVACION DE REDES DE DISTRIBUCION Y SANEAMIENTO ,18 DELIKA J.A. REHABILITACION DE CASA DEL PUEBLO ,76 DOMAIKIA J.A. RENOVACION RED DISTRIBUCION AGUA E INSTALACION DE GAS DOMESTICO ,22 DOMAIKIA J.A. RENOVACION RED DISTRIBUCION AGUA E INSTALACION DE GAS DOMESTICA ,28 EGINO J.A. CANALIZACIONES SUBTERRANEAS Y CAMBIO MATERIAL TUBERIAS 2.873,28 EGINO J.A. RESTO HONORARIOS DIRECCION, PAVIMENTACION Y CANALIZACIONES INFRAESTRUCTURAS 1.750,14 EGINO J.A. HONORARIOS REDACCION, CANALIZACIONES DE INFRAESTRUCTURAS SUBTERRANEAS 2.195,84 ELBURGO A. SUSTITUCION RED DE SANEAMIENTO ,80 ELBURGO A. ALUMBRADO PUBLICO EN AÑUA ,58 ELCIEGO A. ALUMBRADO PUBLICO DE LOS GRUPOS GALLARZA E INVISA ,86 ELCIEGO A. OBRA COMPLEMENTARIA DE URBANIZACION CALLE EXTRAMUROS ,74 ELCIEGO A. OBRA COMPLEMENTARIA DE URBANIZACION CALLE EXTRAMUROS NORTE ,37 ELCIEGO A. PROYECTO COMPLEMENTARIO URBANIZACION C/ EXTRAMUROS NORTE 11,88 ELCIEGO A. URBANIZACION CALLE PISCINAS VIEJAS ,11 ELCIEGO A. URBANIZACION CALLE PISCINAS VIEJAS ,80 ELVILLAR A. CENTRO SOCIAL DE ELVILLAR ,99 ERIBE J.A. AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA SALA DE CONCEJO ,50 ESTARRONA J.A. URBANIZACION COMPLETA ,51 ESTARRONA J.A. URBANIZACION COMPLETA ,67 ESTARRONA J.A. URBANIZACION COMPLETA ,23 ETXEGOIEN J.A. REHABILITACION CASA CONCEJO, CENTRO SOCIAL Y CONSULTORIO MEDICO ,26 GOBEO J.A. RETEJO IGLESIA ,59 GOIURI-ONDONA J.A. RENOVACION PAVIMENTACION ,96 GUEREÑA J.A. URBANIZACION COMPLETA ,20 GUEREÑA J.A. URBANIZACION COMPLETA ,60 GUEREÑA J.A. URBANIZACION COMPLETA ,53 GUEREÑU J.A. REFORMA Y AMPLICION DE ALUMBRADO PUBLICO 9.662,30 GUINEA J.A. PAVIMENTACION CALLES ,10 GUINEA J.A. PAVIMENTACION CALLES ,63 HEREDIA J.A. PAVIMENTACION DE CALLES 3A FASE ,86 IBARGUREN J.A. RENOVACION Y MEJORA PAVIMENTACION DE CALLES Y RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO ,82 ILARDUIA J.A. RENOVACION DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS Y PAVIMENTACION ,85 ILARDUIA J.A. RENOVACION DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS Y PAVIMENTACION ,58 ILARDUIA J.A. RENOVACION DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS Y PAVIMENTACION ,03 IZORIA J.A. REFUERZO DEL FIRME DEL CAMINO DE ACCESO AL BARRIO DE ARECHE ,11 KRIPAN A. CONSTRUCCION DE COLECTOR EN ZONA ESTE DE KRIPAN ,85 LABASTIDA A. REHABILIT., ACONDIC. Y EQUIP. MOBILIARIO CASA CONSISTORIAL 2ª FASE ,30 LABASTIDA A. URBANIZACION DE LA PLAZA DEL DR.CASTILLO ,66 LABASTIDA A. URBANIZACION C/ LA HORCA Y AVDA. GASTEIZ 7.377,95 LAGUARDIA A. 2A. FASE ALUMBRADO PUBLICO ,37 LAGUARDIA A. ACONDICIONAMIENTO DE LA CUESTA DE LA MATA ,94 LANCIEGO A. RESTO HONORARIOS REDACCION, COLECTOR INTERCEPTOR Y SISTEMA COMPLEMENTARIA 449,67 LANCIEGO A. URBANIZACION CALLE ELPAGO (PARCIAL TRAMO 3º CAMINO ELVILLAR) ,00 LANCIEGO A. URBANIZACION CALLE ELPAGO (PARCIAL TRAMO 3º CAMINO ELVILLAR) ,24

18 1.930 ALHAO 22. zk. 2003ko otsailaren 24a, astelehena - Lunes, 24 de febrero de 2003 BOTHA nº 22 ENTITATEA/ENTIDAD LANA/OBRA DIRULAGUNTZA /SUBVENCIÓN LANCIEGO A. COLECTOR INTERCEPTOR Y SISTEMA COMPLEMENTARIO 7.334,66 LANCIEGO A. HONORARIOS DIRECCION, OBRA COLECTOR INTERCEPTOR Y SISTEMA COMPLEMENTARIO 1.160,00 LANTARON A. REFORMA DE CUBIERTA Y FACHADA DE LA CASA CONSISTORIAL ,20 LAPUEBLA DE LABARCA A. REFORMA CASA CONSISTORIAL ,33 LAPUEBLA DE LABARCA A. URBANIZACION CALLE TEJERIAS ,83 LARRAZKETA J.A. RENOVACION DE LA CONDUCCION DE ABASTECIMIENTO EN LARRAZKETA ,84 LASARTE J.A. SUBV. COMPLEMENTARIA CANALIZACION SUBTERRANEA ALUMBRADO, ENER 9.369,89 LECIÑANA DEL CAMINO J.A. SUBVENICION, REFORMA SALA DE CONCEJO Y CENTRO SOCIAL ,42 LEGARDA J.A. SANEAMIENTO, PAVIMENTACI N, CANALIZACIONES DE ELECTRICIDAD, ALUMBRADO Y TELEFONI ,79 LEGARDA J.A. SANEAMIENTO, PAVIMENTACION, CANALIZACIONES DE ELECTRICIDAD, ALUMBRADO Y TELEFONIA ,48 LEGUTIANO A. PAVIMENTAICON DE CALLES EN LA PENINSULA DE ZABALAIN ,60 LEGUTIANO J.A. SANEAMIENTO ZONA ELIXOSTE 9.065,38 LEZA A. RENOVACION DE REDES EN LOMBILLA ,28 LEZA A. RENOVACION DE REDES EN LOMBILLA ,05 LUIAONDO J.A. AMPLIACION DEL CEMENTERIO 6.558,72 LUIAONDO J.A. PAVIMENTACION DE CAMINOS 1ª FASE. CAMINOS 3, 4 Y ,28 LUNA J.A. REFORMA Y AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN GUILLARTE ,58 LUZURIAGA J.A. PAVIMENTACION DE CALLES 2A FASE ,71 MADARIA J.A. ACOMETIDA ELECTRICA A LA IGLESIA-CEMENTERIO 2.515,55 MENAGARAI-BEOTEGI J.A. RENOVACION DEL FIRME EN VARIOS CAMINOS 6.860,19 MENOIO J.A. INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO ,42 MIJANCAS J.A. PAVIMENTACION ,27 MONTEVITE J.A. CONSTRUCCION BOLERA CUBIERTA ,93 MOREDA DE ALAVA A. ADECUACION DE LA FACHADA DEL AYUNTAMIENTO ,64 MOREDA DE ALAVA A. URBANIZACION DE LAS CALLES DE MOREDA ,14 MOREDA DE ALAVA A. URBANIZACION DE LAS CALLES DE MOREDA ,74 MURGA J.A. SACAR BOCAS DE INCENDIO FUERA DE LA TIERRA ,08 MURGA J.A. ADECUACION ENTORNO CASA DEL CONCEJO 3.746,22 MURGUIA J.A. PAVIMENTACION DE CALLES EN MURGUIA ,00 NANCLARES DE LA OCA J.A. REFORMA REDES SNTO DE AGUAS RESIDUALES, DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, CANALIZACION ,27 NANCLARES DE LA OCA J.A. REFORMA REDES SNTO DE AGUAS RESIDUALES, DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, CANALIZACION ,34 NAVARIDAS A. AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO ,42 NAVARIDAS A. CONCEDER PARA FINANCIAR PAREDES DE PABELLON MULTIUSOS ,00 OCIO J.A. URBANIZACION COMPLETA ,80 OCIO J.A. URBANIZACION COMPLETA ,79 OIARDO J.A. RENOVACION, MEJORA Y AMPLIACION DE ALUMBRADO ,90 OKARIZ J.A. AMPLIAR RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2.060,43 OKONDO A. ARREGLO TEJADO Y PORTICO DE LA ESCUELA PUBLICA STA. MARIA DE UNZA ,52 OLABEZAR J.A. CONTINUACION ACERA A ,92 OLABEZAR J.A. REFORMA SALA DE CONCEJO Y CENTRO SOCIAL ,94 OLAETA J.A. PAVIMENTACION DE CALLES 2A FASE ,17 OLLAVARRE J.A. REHABILITACION PARED DE CONTENCION PLAZA DE LA IGLESIA 6.539,01 ONRAITA J.A. HONORARIOS DIRECCION REFORMA REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO 3.771,99 OYON-OION A. RENOVACION DE RED DE AGUA POTABLE, 2A. FASE ,22 OYON-OION A. RED DE AGUAS PLUVIALES, CALLES NUEVA Y LAUREANO IRRIBARRI ,98 OYON-OION A. REFORMA EN PISCINAS MUNICIPALES ,08 OYON-OION A. URBANIZACION DE LA CALLE MAYOR (1_ FASE) ,79 PAUL J.A. RED ABASTECIMIENTO DE AGUAS ,49 PAUL J.A. RED ABASTECIMIENTO DE AGUAS ,16 PAYUETA J.A. AMPLIACION DEL CEMENTERIO 2.459,52 PEÑACERRADA J.A. URBANIZACION DE CALLES DE LA ZONA NORTE DE LA VILLA, 2A FASE ,28 PEÑACERRADA J.A. URBANIZACION DE CALLES DE LA ZONA NORTE DE LA VILLA, 2A FASE ,64 PEÑACERRADA-URIZAHARRA A. REHABILITACION PABELLON PARA CENTRO JUVENIL Y INFANTIL 1,35 PIPAON J.A. REHABILITACION DEL CEMENTERIO 3.279,22 PIPAON J.A. MEJORA URBANA DE LA VILLA DE PIPAON. URBANIZACION ,88 RESPALDIZA J.A. TRAVESIA DE RESPALDIZA A ,41 RESPALDIZA J.A. ACONDICIONAMIENTO FERIAL 388,05 RESPALDIZA J.A. TRAVESIA DE RESPALDIZA A ,96 RESPALDIZA J.A. REDES ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO, 1A FASE ,42 RESPALDIZA J.A. HONORARIOS DIRECCION REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO 1A FASE 4.879,62 RIBERA ALTA A. REFORMA BAR PISCINAS ,80 RIBERA ALTA A. CONSTRUCCION DE BOLERA ,38 RIBERA BAJA A. HONORARIOS REDACCION PROYECTO CASA CONSISTORIAL ,59 SALVATIERRA A. REHABILITACION DE LA CASA CONSISTORIAL ,93 SANTA CRUZ DE CAMPEZO J.A. PAVIMENTACION CALLE JOAR ,51 SANTA CRUZ DEL FIERRO J.A. PAVIMENTACION EN SANTA CRUZ DEL FIERRO ,66 SANTURDE J.A. PAVIMENTACION EN SANTURDE ,05 SANTURDE J.A. HONORARIOS REDACCION PROYECTO REFORMA SNTO, DISTRIBUCION AGUA, PAVIMEN Y CANALIZ 1.642,49 SARATXO J.A. AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO 3.208,46 SENDADIANO J.A. CASA CONCEJO ,20 SOBRON J.A. SALA DE CONCEJO Y CONSULTORIO MEDICO ,45 TERTANGA J.A. HONORARIOS REDACCION CONSTRUCCION DE BOLERA CUBIERTA 2.469,39 TOBILLAS J.A. PAVIMENTACION DE CALLES ,08 TRESPUENTES J.A. RENOVACION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y PAVIMENTACION ,01 TRESPUENTES J.A. RENOVACION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y PAVIMENTACION ,90 TUYO J.A. CONSTRUCCION SALA POLIVALENTE CASA CONCEJO ,90 URARTE J.A. CENTRO SOCIAL ,41 URARTE J.A. ABASTECIMIENTO DE AGUAS ,10 URKABUSTAIZ A. CONSTRUCCION CASA CONCEJO Y CENTRO CULTURAL EN IZARRA, 1A. FASE ,56 VICUÑA J.A. HONORARIOS DIRECCION RENOVACION ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y DEPURACION 2.478,17 VILLABUENA DE ALAVA A. URBANIZACION PLAZA ARBOLDE GERNIKA, LA IGLESIA Y LAS PISCINAS ,23

19 ALHAO 22. zk. 2003ko otsailaren 24a, astelehena - Lunes, 24 de febrero de 2003 BOTHA nº ENTITATEA/ENTIDAD LANA/OBRA DIRULAGUNTZA /SUBVENCIÓN VILLABUENA DE ALAVA A. URBANIZACION PLAZA ARBOL DE GERNIKA, LA IGLESIA Y PISCINAS ,30 VILLAFRIA J.A. ALUMBRADO PUBLICO 8.445,56 VILLANAÑE J.A. REFORMA Y AMPLIACION DE LA URBANIZACION ,06 VILLANAÑE J.A. REFORMA Y AMPLIACION DE LA URBANIZACION ,59 VILLANUEVA DE VALDEGOVIA J.A. REHABILITACION CASA CONCEJO ,00 VILLAVERDE J.A. RENOVACION PAVIMENTACION EN EL CASCO URBANO ,59 VILLODAS J.A. HONORARIOS REDACCION PAVIMENTACION CALLES Y CANALIZACION ENERGIA ELECTRICA ,66 YECORA A. ALUMBRADO PUBLICO Y LUMINARIAS ,78 ZAITEGI J.A. SALA CONCEJO Y SEDE SOCIAL CON PLAZA Y ACCESOS BASICOS ,38 ZAMBRANA A. REHABILITACION EDIFICIO PARA CENTRO SOCIO CULTURAL ,66 ZAMBRANA J.A. PAVIMENTACION DE CALLES Y SOTERRAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS ,43 ZAMBRANA J.A. PAVIMENTACION DE CALLES Y SOTERRAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS ,81 ZIGOITIA A. REFORMA Y AMPLIACION PUENTE DEL AYTO. Y EJECUCION PASARELA SOBRE EL RIO ZUBIALDE ,92 ZIGOITIA A. CENTRO SOCIO-CULTURAL MUNICIPAL ,32 ZIGOITIA A. REFORMA Y AMPLIACION PUENTE DEL AYTO. Y EJECUCION PASARELA SOBRE EL RIO ZUBIALDE 898,34 ZUHATZU-KUARTANGO J.A. ARREGLO CASA CONCEJO ,80 ZUIA A. RENOVACION RED DE ABASTECIMIENTO DE GUILLERNA ,34 ZUMELZU J.A. URBANIZACION COMPLETA ,99 ZUMELZU J.A. URBANIZACION COMPLETA ,17 ZURBANO J.A. REHABILITACION CENTRO SOCIAL ,18 GAINERAKO PARTIDEN DIRULAGUNTZAK/SUBVENCIONES RESTO DE PARTIDAS ENTITATEA/ENTIDAD LANA/OBRA DIRULAGUNTZA /SUBVENCIÓN LANDA J.A. HONORARIOS PROCURADOR RECURSOS CONTEN-ADVO. Nº 2.359/98 Y 6.431/ ,74 VICUÑA J.A. HONORARIOS PROCURADOR EN RECURSO CONTEN-ADVO. Nº 2.394/99 395,64 LEGARDA J.A. PROVISION DE FONDOS PROCURADOR JUICIO ORDINARIO 597/02 700,00 COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE PADUA HONORARIOS INGENIERO TECNICO TOPOGRAFO EN JUICIO 328/01 488,04 ZAMBRANA A. SUBVENCION COMPLEMENTARIA INVENTARIO DE BIENES AYUN. DE ZAMBRANA Y 4 CONCEJOS 5.191,72 AYALA A. CONCESION SUBVENCION, REMISORES TV EN MURGA, ZUAZA, RIPA-IZORIA, ETXEGOIEN ,44 CUADRILLA DE CAMPEZO CONCESION SUBV., INSTALACION CENTRO REMISOR PARA CAPTACION TV PRIVADAS EN MUSITU ,04 OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA OGASUN ZUZENDARITZA Zerga Zuzenen Zerbitzua 716 Sozietateen gaineko Zergaren eta Atxikipenen Bulego Kudeatzaileak jarraian zerrendatzen diren subjektu pasiboei hiri ondasunen errentamenduen atxikipenekin (2000ko ekitaldia) lotutako egintza administratiboen jakinarazpenak bidali dizkie, baina ezinezkoa izan da subjektu pasibo horiei jakinarazte pertsonala egitea. Subjektu pasiboen eta egintza administratiboen zerrenda: IZENA: Inchaurregui Santano, Ignacio Javier IFK/IFZ: Interesdunei ohartarazten zaie ezen erreferentziazko jakinarazpenak Ogasun Zuzendaritzako Sozietateen gaineko Zergaren eta Atxikipenen Bulego Kudeatzailean jaso beharko dituztela (Samaniego kalea, 14). Hori egin ezean, honakoak jakinarazpen balioa izango du ondorio guztietarako, Arabako Zergei buruzko Foru Arau Orokorraren 120. artikuluan xedatutakoaren arabera. Espediente administratiboaren azterketa: zerrendako subjektu pasiboek hamar eguneko epea izango dute espediente administratiboa bulego administratiboetan aztertzeko, iragarki hau argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita. Iragarki honetan aipatutako egintza administratiboek zerga-zorrak dituzte ondorio. Horiek Ogasuneko bulegoetan (Samaniego kalea, 14, Vitoria-Gasteiz) ordaindu beharko dira, edo banku-entitate edo aurrezki kutxaren batean, espedientea aztertzeko dagoen hamar eguneko epea amaitu ondorengo hurrengo hamabost egun baliodunetan. Errekurtsoak: berraztertzeko errekurtsoa aurkez daiteke Sozietateen gaineko Zergaren Sekzioan; bestela, erreklamazio ekonomiko-administratiboa aurkez dakioke Arabako Lege eta Administrazio Erakundeari, espedientearen azterketa egiteko emandako hamar eguneko epea amaitzen den egunaren biharamunetik aurrera hamabost eguneko epearen barruan. Vitoria-Gasteiz, 2003ko urtarrilaren 30a.- Sozietateen gaineko Zergaren eta Atxikipenen Ataleko burua, JUAN CARLOS DEL TÍO MARTÍNEZ. DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS DIRECCION DE HACIENDA Servicio de Tributos Directos 716 Por la Oficina Gestora del Impuesto sobre Sociedades y Retenciones ha sido remitida a los sujetos pasivos que a continuación se detallan, notificación de actos administrativos relacionados con retenciones sobre arrendamientos de inmuebles urbanos ejercicio 2000, no habiendo sido posible practicar la notificación personal a los interesados. Relación de sujetos pasivos y actos administrativos: NOMBRE: Inchaurregui Santano, Ignacio Javier C.I.F./N.I.F.: Se advierte a los interesados que las notificaciones de referencia deberán ser retiradas en la Oficina Gestora del Impuesto sobre Sociedades y Retenciones de la Dirección de Hacienda, calle Samaniego, 14. En su defecto, la presente servirá de notificación a todos los efectos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 120 de la Norma Foral General Tributaria de Álava. Examen del expediente administrativo: Los sujetos pasivos anteriormente relacionados disponen de un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, para examinar el expediente administrativo en las dependencias administrativas. De los actos administrativos referenciados en este anuncio resulta deuda tributaria. Esta deuda tributaria deberá hacerse efectiva en las Oficinas de Hacienda, sitas en la c/samaniego número 14 de Vitoria- Gasteiz o en cualquier entidad bancaria o Caja de Ahorros dentro de los quince días hábiles siguientes a partir de la finalización del plazo de diez día fijado para el examen del expediente administrativo. Recursos: Contra el acto administrativo objeto de este expediente se podrá interponer recurso de reposición ante la Sección del Impuesto s/sociedades o, alternativamente, reclamación económico-administrativa ante el Organismo Jurídico Administrativo de Álava, dentro del plazo de quince días contados a partir del siguiente a la finalización del plazo de diez días fijado para el examen del expediente. Vitoria-Gasteiz, 30 de enero de Jefe de Sección del Impto. sobre Sociedades y Retenciones, JUAN CARLOS DEL TIO MARTÍNEZ.

20 1.932 ALHAO 22. zk. 2003ko otsailaren 24a, astelehena - Lunes, 24 de febrero de 2003 BOTHA nº 22 OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA OGASUN ZUZENDARITZA Zeharkako Zergen Zerbitzua BEZ 868 Balio Erantsiaren gaineko Zergaren Bulego Kudeatzaileak jarraian adierazten den subjektu pasiboari zerga honekin lotutako administrazio egintzen jakinarazpena bidali dio, baina ezinezkoa izan da interesdunari berari jakinarazpena ematea. Izena/Sozietatearen izena: Kiltu Ona, S.L. IFZ: B Interesdunei ohartarazten zaie ezen erreferentziazko jakinarazpenak Ogasun Zuzendaritzako Sozietateen gaineko Zergaren eta Atxikipenen Bulego Kudeatzailean jaso beharko dituztela (Samaniego kalea, 14). Hori egin ezean, honakoak jakinarazpen balioa izango du ondorio guztietarako, Arabako Zergei buruzko Foru Arau Orokorraren 120. artikuluan xedatutakoaren arabera. Espediente administratiboaren azterketa: zerrendako subjektu pasiboek hamar eguneko epea izango dute espediente administratiboa bulego administratiboetan aztertzeko, iragarki hau argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita. Vitoria-Gasteiz, 2003ko otsailaren 4a. Zeharkako Zergen zerbitzuburua, ANA Mª ZUBÍA AGUILLO. Notificación de actos administrativos a sujetos pasivos de I.V.A. DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS DIRECCIÓN DE HACIENDA Servicio de Tributos Indirectos-I.V.A. 868 Por la Oficina Gestora del Impuesto sobre el Valor Añadido ha sido remitida al sujeto pasivo que a continuación se detalla, notificación de actos administrativos relacionados con este Impuesto, no habiendo sido posible practicar la notificación personal al interesado. Nombre/denominación Social: Kiltu Ona, S.L. N.I.F.: B Se advierte a los interesados que la notificación de referencia deberá ser retirada en la Oficina Gestora del Impuesto sobre el Valor Añadido, de la Dirección de Hacienda, calle Samaniego 14 de Vitoria- Gasteiz, en el plazo de diez días contados a partir de la publicación del presente anuncio, en su defecto, la presente servirá de notificación a todos los efectos, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 120 de la Norma Foral General Tributaria de Álava. Examen del expediente administrativo: El sujeto pasivo anteriormente relacionado dispone de un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, para examinar el expediente administrativo en las dependencias administrativas. En Vitoria-Gasteiz, a 4 de febrero de La Jefe de Servicio de Tributos Indirectos, ANA Mª ZUBÍA AGUILLO. Notificación de actos administrativos a sujetos pasivos de I.V.A. OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA OGASUN ZUZENDARITZA Zergak Ikuskatzeko Zerbitzua 924 Ezinezkoa gertatu da J. Eduardo Bengoa Sasiain jaunari jakinarazpen pertsonala egitea, beraz, iragarki honen bidez honakoa jakinarazten zaio: Zergak Ikuskatzeari buruzko Erregelamendu Orokorrak (abenduaren 9ko 2043/1986 Foru Dekretua, abenduaren 29ko Arabako Lurralde Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALa) 30. artikuluan ezarritakoari jarraituz, jakinarazten dizugu ezen datorren martxoaren 12an, 10:00etan, Arabako Foru Aldundiaren Zergak Ikuskatzeko Bulegoetan Samaniego kalea, 14 zenbakia, 3. solairua agertu beharko duzula edo, bestela, zure ordezkariak behar bezala baimenduta agertu beharko duela, bidezko arrazoirik alegatu ezean, Foru Ogasunarekiko betebeharrak behar bezala betetzen dituzun arauzko egiaztapena egitearren, eta zehazki, betebehar hauek betetzen dituzun egiazta-tzeko: - Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga, 1999tik 2001era bitarteko ekitaldiak. - Balio Erantsiaren gaineko Zerga, 1999tik 2001era bitarteko ekitaldiak. Hala ere, egiaztatze jarduerak egiten ari diren bitartean komenigarritzat jotzen, bada, horiek beste zerga edo ekitaldi batzuetara zabaltzea, lan horri ekingo zaio (Erregelamenduaren 11. artikulua). Iragarki hau Arabako Lurralde Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzen denez geroztik, etenda geratuko da Arabako Zergei buruzko 1981eko maiatzaren 31ko Foru Arau Orokorrak (ekainaren 1eko Arabako Lurralde Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALa) 66. artikuluan aipatzen duen preskripzioa. Vitoria-Gasteiz, 2003ko otsailaren 10a.- Zerga ikuskatzaile laguntzailea, JUAN JOSE TORRECILLA GUBIA. Notificar a J. Eduardo Bengoa Sasian para que comparezca ante la Inspección de Tributos el día 12 de marzo a las 10 horas, para comprobación reglamentaria del cumplimiento de obligaciones para con la Hacienda Foral. DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS DIRECCIÓN DE HACIENDA Servicio de Inspección de Tributos 924 No habiendo sido posible practicar la notificación personal a don J. Eduardo Bengoa Sasiain, por medio de este anuncio se comunica que: De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30 del Reglamento General de la Inspección de los Tributos (Decreto Foral 2043/1986, de 9 de diciembre, BOLETIN OFICIAL del Territorio Histórico de Álava de 29 de diciembre), se notifica que el próximo día 12 de marzo a las 10 horas, deberá comparecer Ud. o su representante debidamente autorizado, salvo que alegue justa causa, en las Oficinas de la Inspección de Tributos de la Diputación Foral de Álava, sitas en la calle Samaniego número 14, planta 3ª, con objeto de proceder a la comprobación reglamentaria del adecuado cumplimiento de las obligaciones y deberes para con la Hacienda Foral, y en concreto, lo siguiente: - Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicios 1999 a Impuesto sobre el Valor Añadido, ejercicios 1999 a No obstante, si en el curso de las actuaciones se pusiera de manifiesto la conveniencia de ampliar el alcance de las actuaciones de comprobación a otros cualesquiera tributos o ejercicios, se procederá en consecuencia (artículo 11 del Reglamento). Desde la fecha de esta publicación queda interrumpida la prescripción a que se refiere el artículo 66 de la Norma Foral General Tributaria de Álava de 31 de mayo de 1981 (BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de Álava de 1 de junio). Vitoria-Gasteiz, a 10 de febrero de El Inspector Auxiliar de Tributos, JUAN JOSE TORRECILLA GUBIA. Notificar a J. Eduardo Bengoa Sasian para que comparezca ante la Inspección de Tributos el día 12 de marzo a las 10 horas, para comprobación reglamentaria del cumplimiento de obligaciones para con la Hacienda Foral. DERRIGORREZKO DIRUBILKETA AGENTZIA 808 Arabako Foru Aldundiko Derrigorrezko Dirubilketa Agenteak, JAKINARAZTEN DU: Dirubilketa Agentzia honetan behean azaltzen denaren kontra tramitatzen ari den premiamendu bidezko administrazio espedientean, bahitura probidentzia eman da. ZERGADUNA: Lavado y Engrase Araba, S.C. NAN: G AGENCIA EJECUTIVA 808 La Agente Ejecutiva de la Diputación Foral de Álava HACE SABER: Que en el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta Agencia Ejecutiva contra el deudor que se indica ha sido dictada la siguiente providencia de embargo: CONTRIBUYENTE: Lavado y Engrase Araba, S.C. DNI: G

Lehenengoa. Agindu honetan dagoen baimen-emate honek ez dauka bere baitan, inola ere, hezkuntza-itunen araubidearen bitartezko laguntzak lortzea.

Lehenengoa. Agindu honetan dagoen baimen-emate honek ez dauka bere baitan, inola ere, hezkuntza-itunen araubidearen bitartezko laguntzak lortzea. EHAA - 2005eko urtarrilak 7, ostirala N.º 4 ZK. BOPV - viernes 7 de enero de 2005 199 besteko eraikinek bete beharreko baldintzei buruzkoa (urriaren 4ko 2177/1996 Errege Dekretuak onartua), bai eta indarreko

Más detalles

Ebazpena, 2014ko ekainaren 2koa,

Ebazpena, 2014ko ekainaren 2koa, HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA Administrazio eta Zerbitzuen Sailburuordetza Kudeaketa Ekonomikoaren Zuzendaritza DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGüíSTICA Y CULTURA Viceconsejería

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA ARABAKO LURRALDE HISTORIKOAREN ALDIZKARI OFIZIALA I - DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA

BOLETÍN OFICIAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA ARABAKO LURRALDE HISTORIKOAREN ALDIZKARI OFIZIALA I - DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA ALHAO ARABAKO LURRALDE HISTORIKOAREN ALDIZKARI OFIZIALA BOTHA BOLETÍN OFICIAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA 2009ko ekainaren 5a, ostirala ZENBAKIA 64 NÚMERO Viernes, 5 de junio de 2009 AURKIBIDEA SUMARIO

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. lunes 8 de julio de 2013

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. lunes 8 de julio de 2013 BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO N.º 129 lunes 8 de julio de 2013 OTRAS DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 3094 RESOLUCION de 19 de junio de 2013, del Director General de Lanbide-Servicio

Más detalles

108/11 DEKRETUA: Larrabetzuko udaletxean, 2011ko bagilaren 9an.

108/11 DEKRETUA: Larrabetzuko udaletxean, 2011ko bagilaren 9an. 108/11 DEKRETUA: Larrabetzuko udaletxean, 2011ko bagilaren 9an. OINARRIA: 2011ko maiatzaren 13an, Alkatetzearen 78/11 Dekretuaren bidez, ontzat emon zan Larrabetzuko herriikastetxean saneamentu-sareak

Más detalles

BOTHA ALHAO ARABAKO LURRALDE HISTORIKOAREN ALDIZKARI OFIZIALA BOLETÍN OFICIAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA ARABAKO BILTZAR NAGUSIAK

BOTHA ALHAO ARABAKO LURRALDE HISTORIKOAREN ALDIZKARI OFIZIALA BOLETÍN OFICIAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA ARABAKO BILTZAR NAGUSIAK ALHAO ARABAKO LURRALDE HISTORIKOAREN ALDIZKARI OFIZIALA BOTHA BOLETÍN OFICIAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA 2007ko otsailaren 12a, astelehena ZENBAKIA 18 NÚMERO Lunes, 12 de febrero de 2007 AURKIBIDEA

Más detalles

ELCIEGO ELCIEGO LAGUARDIA LAGUARDIA. 2007ko otsailaren 16a, ostirala ALHAO 20 BOTHA Viernes, 16 de febrero de 2007

ELCIEGO ELCIEGO LAGUARDIA LAGUARDIA. 2007ko otsailaren 16a, ostirala ALHAO 20 BOTHA Viernes, 16 de febrero de 2007 1703 Insagurbe Davies nekazaritzako ingeniari tekniko jaunak idatzitako proiektuaren eta eranskinen arabera. Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumena babesteko otsailaren 27ko 3/98 Lege Orokorrak 58.2 artikuluan

Más detalles

N -3354. Zk-3354. hau EHAAn argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita. Vitoria-Gasteiz, 1999ko uztailaren 9a.

N -3354. Zk-3354. hau EHAAn argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita. Vitoria-Gasteiz, 1999ko uztailaren 9a. 13444 EHAA - 1999ko uztailak 29, osteguna N.º 144 ZK. BOPV - jueves 29 de julio de 1999 Zk-3354 AGINDUA, 1999ko uztailaren 9koa, Herrizaingo sailburuarena, 1999ko martxoaren 2ko Aginduz (1999ko martxoaren

Más detalles

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN CI-SREC ACUERDO MARCO PARA GUANTES

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN CI-SREC ACUERDO MARCO PARA GUANTES ESPTE. ZK EXPTE Nº G/110/20/1/0714/OSC1/0000/042012 TALDEA AGRUPACION CI-SREC CI-SREC CI-SREC XEDEA JETO ACUERDO MARCO PARA GUANTES I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean ageri diren

Más detalles

I - ARABAKO FORU ALDUNDIA I - DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA. 141. zk. 2003ko abenduaren 3a, asteazkena - Miércoles, 3 de diciembre de 2003 nº 141

I - ARABAKO FORU ALDUNDIA I - DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA. 141. zk. 2003ko abenduaren 3a, asteazkena - Miércoles, 3 de diciembre de 2003 nº 141 PAPEL RECICLADO PAPER BIRZIKLATUA 141. zk. 2003ko abenduaren 3a, asteazkena - Miércoles, 3 de diciembre de 2003 nº 141 AURKIBIDEA SUMARIO ORRIALDEA PÁGINA I - ARABAKO FORU ALDUNDIA Xedapenak eta Administrazio

Más detalles

Normas Forales. Gehigarria. Gehigarria. Gehigarria. Acuerdos. Gehigarria. Gehigarria. Resoluciones. Gehigarria. Mociones. Gehigarria.

Normas Forales. Gehigarria. Gehigarria. Gehigarria. Acuerdos. Gehigarria. Gehigarria. Resoluciones. Gehigarria. Mociones. Gehigarria. ALHAO ARABAKO LURRALDE BOLETÍN HISTORIKOAREN ALDIZKARI OFIZIALA BOTHA OFICIAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA 013ko otsailaren 6a, asteazkena ZENBAKIA 16 NÚMERO Miércoles, 6 de febrero de 013 AURKIBIDEA

Más detalles

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. www.euskadi.net

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. www.euskadi.net EHAA - 2006ko azaroak 22, asteazkena N.º 223 ZK. BOPV - miércoles 22 de noviembre de 2006 EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO Itundutako posta-ordaina: 8/98 Internet

Más detalles

TOKIKO GOBERNU BATZARRA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL. SESIÓN ORDINARIA FECHA: viernes, 17 de abril de 2015 HORA: 09:00. LUGAR: Casa Consistorial.

TOKIKO GOBERNU BATZARRA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL. SESIÓN ORDINARIA FECHA: viernes, 17 de abril de 2015 HORA: 09:00. LUGAR: Casa Consistorial. JUNTA DE GOBIERNO LOCAL SESIÓN ORDINARIA FECHA: viernes, 17 de abril de 2015 HORA: 09:00. LUGAR: Casa Consistorial. TOKIKO GOBERNU BATZARRA OHIKO BILKURA DATA: 2015eko apirilaren 17an, ostirala ORDUA:

Más detalles

I - ARABAKO FORU ALDUNDIA I - DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA. 129. zk. 2004ko azaroaren 8a, astelehena - Lunes, 8 de noviembre de 2004 nº 129

I - ARABAKO FORU ALDUNDIA I - DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA. 129. zk. 2004ko azaroaren 8a, astelehena - Lunes, 8 de noviembre de 2004 nº 129 PAPEL RECICLADO PAPER BIRZIKLATUA 129. zk. 2004ko azaroaren 8a, astelehena - Lunes, 8 de noviembre de 2004 nº 129 AURKIBIDEA SUMARIO I - ARABAKO FORU ALDUNDIA Xedapenak eta Administrazio Ebazpenak ORRIALDEA

Más detalles

135. zk. 2006ko azaroaren 24a, ostirala - Viernes, 24 de noviembre de 2006 nº 135. Gehigarria. Gehigarria. Gehigarria. Gehigarria.

135. zk. 2006ko azaroaren 24a, ostirala - Viernes, 24 de noviembre de 2006 nº 135. Gehigarria. Gehigarria. Gehigarria. Gehigarria. PAPEL RECICLADO PAPER BIRZIKLATUA 135. zk. 2006ko azaroaren 24a, ostirala - Viernes, 24 de noviembre de 2006 nº 135 AURKIBIDEA SUMARIO ORRIALDEA PÁGINA ARABAKO BILTZAR NAGUSIAK JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA

Más detalles

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2010/4960 (1/7) EHAA - 2010eko urriak 27, asteazkena N.º 207 ZK. BOPV - miércoles 27 de octubre de 2010

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2010/4960 (1/7) EHAA - 2010eko urriak 27, asteazkena N.º 207 ZK. BOPV - miércoles 27 de octubre de 2010 Bestelako Xedapenak Otras Disposiciones DEUSTUKO UNIBERTSITATEA 4960 EBAZPENA, 2010eko uztailaren 30ekoa, Deustuko Eliz Uni ber tsi ta tearen Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzako Graduaren ikasketa-

Más detalles

Ondoren azaltzen dira Eusko Jaurlaritzak 2013 eta 2014 urteetan Ikerbasque Fundazioaren aktibitateari egindako ekarpenak :Data Kontzeptua Zenbatekoa

Ondoren azaltzen dira Eusko Jaurlaritzak 2013 eta 2014 urteetan Ikerbasque Fundazioaren aktibitateari egindako ekarpenak :Data Kontzeptua Zenbatekoa HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA GORKA MANEIRO LABAYEN JAUNAK, UPyD TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK, IKERBASQUE FUNDAZIOAN EKARPENEI ETA

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 74. zk. 2014, apirilak 16. Asteazkena 9033 BOB núm. 74. Miércoles, 16 de abril de 2014 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

I - ARABAKO FORU ALDUNDIA I - DIPUTACION FORAL DE ALAVA. 138. zk. 2000ko azaroaren 29a, asteazkena - Miércoles, 29 de noviembre de 2000 nº 138

I - ARABAKO FORU ALDUNDIA I - DIPUTACION FORAL DE ALAVA. 138. zk. 2000ko azaroaren 29a, asteazkena - Miércoles, 29 de noviembre de 2000 nº 138 PAPEL RECICLADO PAPER BIRZIKLATUA 138. zk. 2000ko azaroaren 29a, asteazkena - Miércoles, 29 de noviembre de 2000 nº 138 AURKIBIDEA SUMARIO ORRIALDEA PAGINA I - ARABAKO FORU ALDUNDIA Xedapenak eta Administrazio

Más detalles

26156 EHAA - 2008ko urriak 27, astelehena N.º 205 ZK. BOPV - lunes 27 de octubre de 2008

26156 EHAA - 2008ko urriak 27, astelehena N.º 205 ZK. BOPV - lunes 27 de octubre de 2008 26156 EHAA - 2008ko urriak 27, astelehena N.º 205 ZK. BOPV - lunes 27 de octubre de 2008 JUSTIZIA, LAN ETA GIZARTE SEGURANTZA SAILA 5911 AGINDUA, 2008ko urriaren 8koa, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza

Más detalles

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y ESPECIAL DE CUENTAS CELEBRADA EL DÍA 19 DE ENERO DE 2009

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y ESPECIAL DE CUENTAS CELEBRADA EL DÍA 19 DE ENERO DE 2009 ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y ESPECIAL DE CUENTAS CELEBRADA EL DÍA 19 DE ENERO DE 2009 OGASUNEKO BATZORDEAK ETA KONTUETARAKO BEREZIAK 2009KO URTARRILAREN 19AN

Más detalles

Otras Disposiciones. Bestelako Xedapenak 2010/6461 (1/5) EHAA - 2010eko abenduak 29, asteazkena N.º 249 ZK. BOPV - miércoles 29 de diciembre de 2010

Otras Disposiciones. Bestelako Xedapenak 2010/6461 (1/5) EHAA - 2010eko abenduak 29, asteazkena N.º 249 ZK. BOPV - miércoles 29 de diciembre de 2010 Bestelako Xedapenak Otras Disposiciones MONDRAGÓN UNIBERTSITATEA 6461 EBAZPENA,2010eko uztailaren 29koa, Mondragón Uni ber tsi ta teko errektorearena, Enpresa Berrikuntza eta Proiektu Zuzendaritzako Masterraren

Más detalles

ARABAKO BILTZAR NAGUSIAK JUNTAS GENERALES DE ALAVA I - DIPUTACION FORAL DE ALAVA I - ARABAKO FORU ALDUNDIA

ARABAKO BILTZAR NAGUSIAK JUNTAS GENERALES DE ALAVA I - DIPUTACION FORAL DE ALAVA I - ARABAKO FORU ALDUNDIA PAPEL RECICLADO PAPER BIRZIKLATUA 32. zk. 2001eko martxoaren 16a, ostirala - Viernes, 16 de marzo de 2001 nº 32 AURKIBIDEA SUMARIO ORRIALDEA PAGINA ARABAKO BILTZAR NAGUSIAK JUNTAS GENERALES DE ALAVA Foru

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 147. zk. 2012, abuztuak 1. Asteazkena 16929 BOB núm. 147. Miércoles, 1 de agosto de 2012 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

TOKIKO GOBERNU BATZARRA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 8:00 HORAS. 8:00etan ORDEN DEL DÍA GAI-ZERRENDA I. SESIÓN ORDINARIA I.

TOKIKO GOBERNU BATZARRA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 8:00 HORAS. 8:00etan ORDEN DEL DÍA GAI-ZERRENDA I. SESIÓN ORDINARIA I. JUNTA DE GOBIERNO LOCAL TOKIKO GOBERNU BATZARRA Viernes, 25 de enero de 2008 2008ko urtarrilaren 25ean, ostirala 8:00 HORAS 8:00etan ORDEN DEL DÍA GAI-ZERRENDA I. SESIÓN ORDINARIA I. OHIKO BILKURA 1.-

Más detalles

LAN ESKAINTZA PUBLIKOA OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO

LAN ESKAINTZA PUBLIKOA OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO LAN ESKAINTZA PUBLIKOA OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO ALDIZKARI OFIZIALETARA LOTURAK ENLACES A LOS BOLETINES OFICIALES Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala (GAO)- Boletín Oficial de Gipuzkoa (BOG): https://ssl4.gipuzkoa.net/boletin/asp/index.asp

Más detalles

G/113/20/1/1012/O621/0000/092013

G/113/20/1/1012/O621/0000/092013 Lote ESPTE. ZK EXPTE Nº G/113/20/1/1012/O621/0000/092013 XEDEA JETO SUMINISTRO DE MALLAS QUIRÚRGICAS PARA CIRUGÍA DIGESTIVA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO BASURTO I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen

Más detalles

HISTORIKOAREN ALDIZKARI OFIZIALA DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA ARABAKO BILTZAR NAGUSIAK JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA I - ARABAKO FORU ALDUNDIA

HISTORIKOAREN ALDIZKARI OFIZIALA DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA ARABAKO BILTZAR NAGUSIAK JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA I - ARABAKO FORU ALDUNDIA ALHAO ARABAKO LURRALDE BOLETÍN HISTORIKOAREN ALDIZKARI OFIZIALA BOTHA OFICIAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA 2009ko urriaren 16a, ostirala ZENBAKIA 118 NÚMERO Viernes, 16 de octubre de 2009 AURKIBIDEA

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. martes 22 de abril de 2014

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. martes 22 de abril de 2014 OTRAS DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD 1837 ORDEN de 26 de marzo de 2014, del Consejero de Salud, por la que se establece el procedimiento para la acreditación de la experiencia profesional que habilita

Más detalles

BOTHA ALHAO ARABAKO LURRALDE HISTORIKOAREN ALDIZKARI OFIZIALA BOLETÍN OFICIAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA I - DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA

BOTHA ALHAO ARABAKO LURRALDE HISTORIKOAREN ALDIZKARI OFIZIALA BOLETÍN OFICIAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA I - DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA ALHAO ARABAKO LURRALDE HISTORIKOAREN ALDIZKARI OFIZIALA BOTHA BOLETÍN OFICIAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA 2007ko irailaren 7a, ostirala ZENBAKIA 106 NÚMERO Viernes, 7 de septiembre de 2007 AURKIBIDEA

Más detalles

I - ARABAKO FORU ALDUNDIA I - DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA. 49. zk. 2005eko apirilaren 29a, ostirala - Viernes, 29 de abril de 2005 nº 49

I - ARABAKO FORU ALDUNDIA I - DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA. 49. zk. 2005eko apirilaren 29a, ostirala - Viernes, 29 de abril de 2005 nº 49 PAPEL RECICLADO PAPER BIRZIKLATUA 49. zk. 2005eko apirilaren 29a, ostirala - Viernes, 29 de abril de 2005 nº 49 AURKIBIDEA SUMARIO I - ARABAKO FORU ALDUNDIA Xedapenak eta Administrazio Ebazpenak ORRIALDEA

Más detalles

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA. 200/2006 DEKRETUA, urriaren 17koa, Argentinar Errepublikari «Lagun Onari» goraipamena emateko

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA. 200/2006 DEKRETUA, urriaren 17koa, Argentinar Errepublikari «Lagun Onari» goraipamena emateko EHAA - 2006ko urriak 23, astelehena N.º 202 ZK. BOPV - lunes 23 de octubre de 2006 20437 Bestelako Xedapenak Otras Disposiciones JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA 5211 200/2006 DEKRETUA, urriaren 17koa, Argentinar

Más detalles

ARABAKO BILTZAR NAGUSIAK JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA I - DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA I - ARABAKO FORU ALDUNDIA

ARABAKO BILTZAR NAGUSIAK JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA I - DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA I - ARABAKO FORU ALDUNDIA PAPEL RECICLADO PAPER BIRZIKLATUA 129. zk. 2002ko azaroaren 13a, asteazkena - Miércoles, 13 de noviembre de 2002 nº 129 AURKIBIDEA SUMARIO ORRIALDEA PAGINA ARABAKO BILTZAR NAGUSIAK JUNTAS GENERALES DE

Más detalles

I DIPUTACION FORAL DE ALAVA I ARABAKO FORU ALDUNDIA

I DIPUTACION FORAL DE ALAVA I ARABAKO FORU ALDUNDIA . Viernes, 6 de Marzo de 1998 Número 28 1998ko Martxoaren 6a, Ostirala 28. Zenbakia 8 SUMARIO JUNTAS GENERALES DE ALAVA Normas Forales PAGINA Norma Foral 5/1998, de 23 de febrero, de Patrimonio del Territorio

Más detalles

BOTHA ALHAO ARABAKO LURRALDE HISTORIKOAREN ALDIZKARI OFIZIALA BOLETÍN OFICIAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA I - ARABAKO FORU ALDUNDIA

BOTHA ALHAO ARABAKO LURRALDE HISTORIKOAREN ALDIZKARI OFIZIALA BOLETÍN OFICIAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA I - ARABAKO FORU ALDUNDIA ALHAO ARABAKO LURRALDE HISTORIKOAREN ALDIZKARI OFIZIALA BOTHA BOLETÍN OFICIAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA 2008ko martxoaren 10a, astelehena ZENBAKIA 30 NÚMERO Lunes, 10 de marzo de 2008 AURKIBIDEA

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 29. zk. 2007, otsailak 9. Ostirala 4305 BOB núm. 29. Viernes, 9 de febrero de

Más detalles

G/111/20/1/0990/O621/0000/062014

G/111/20/1/0990/O621/0000/062014 ESPTE. ZK EXPTE Nº G//0//0990/O6/0000/0604 XEDEA OBJETO SUMINISTRO DE IMPLANTES DE COLUMNA VERTEBRAL PARA LA OSI BILBAO BASURTO I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean ageri diren zenbaki

Más detalles

UDAL GOBERNU BATZORDEA DEITZEKO DEKRETUA DECRETO DE CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

UDAL GOBERNU BATZORDEA DEITZEKO DEKRETUA DECRETO DE CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL UDAL GOBERNU BATZORDEA DEITZEKO DEKRETUA DECRETO DE CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL Toki-jaurbidearen oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/85 Legearen 21.1.c) eta 46. atalek ematen dizkidaten

Más detalles

*&*-*-,. ((1-2,&*, /&0.&%,*&*. -+*.,-. #' #%! #+ , )%$ + , %+ )$ -%"'%'+ &B' < "#' 0 '%' %&' * <878! #%! #+ ! "# $ %&'()*+,*

*&*-*-,. ((1-2,&*, /&0.&%,*&*. -+*.,-. #' #%! #+ , )%$ + , %+ )$ -%'%'+ &B' < #' 0 '%' %&' * <878! #%! #+ ! # $ %&'()*+,* *&*-*-,. /&0.&%,*&*. -+*.,-. ((1-2,&*, -((3,/&((3-,(34 5&*(3- "678/79:;9;; 79:;;89:; 79:;"7;9;6; 79:;6"99;7;98'

Más detalles

Departamento de Acción Social. Gizarte Ekintza Saila

Departamento de Acción Social. Gizarte Ekintza Saila BAO. 228. zk. 2013, azaroak 28. Osteguna 26327 BOB núm. 228. Jueves, 28 de noviembre de 2013 C) «Malmasingo tunela hobetu eta tunelen segurtasunari buruzko Foru Dekretura egokitzea» lanen kontratuaren

Más detalles

BOLSA DE EMPLEO de monitores de la Empresa Pública GILTXAURDI, SL. GILTXAURDI, SL enpresa publikoko monitoreen LAN POLTSA OINARRIAK BASES

BOLSA DE EMPLEO de monitores de la Empresa Pública GILTXAURDI, SL. GILTXAURDI, SL enpresa publikoko monitoreen LAN POLTSA OINARRIAK BASES GILTXAURDI, SL enpresa publikoko monitoreen LAN POLTSA BOLSA DE EMPLEO de monitores de la Empresa Pública GILTXAURDI, SL OINARRIAK BASES 1. Deitutako lanpostua: Deialdi honen helburua GILTXAURDI, S.L.

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 6. zk. 2015, urtarrilak 12. Astelehena 191 BOB núm. 6. Lunes, 12 de enero de 2015 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 21. zk. 2014, urtarrilak 31. Ostirala 2399 BOB núm. 21. Viernes, 31 de enero de 2014 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

G/111/20/1/0743/O621/0000/042014

G/111/20/1/0743/O621/0000/042014 Lote ESPTE. ZK EXPTE Nº G/111/20/1/0743/O621/0000/042014 XEDEA JETO SUMINISTRO DE PRÓTESIS TRAUMATOLÓGICAS DE CADERA PARA LA OSI BILBAO BASURTO I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean

Más detalles

I. Alezatia Fascículo I. EHAA - 2005eko apirilak 5, asteartea N.º 63 ZK. BOPV - martes 5 de abril de 2005. www.euskadi.net. I. Alezatia Fascículo I

I. Alezatia Fascículo I. EHAA - 2005eko apirilak 5, asteartea N.º 63 ZK. BOPV - martes 5 de abril de 2005. www.euskadi.net. I. Alezatia Fascículo I I. Alezatia Fascículo I EHAA - 2005eko apirilak 5, asteartea N.º 63 ZK. BOPV - martes 5 de abril de 2005 EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO Itundutako posta-ordaina:

Más detalles

ANTECEDENTES DE HECHO GERTAKARIAK

ANTECEDENTES DE HECHO GERTAKARIAK Behin-behineko Esleipen-Ebazpena, 2010eko abenduaren 1ekoa, Administrazio eta Zerbitzuen Sailburuordetzarena. Ebazpen honen bidez, VITORIA-GASTEIZko TOKI EDER IKASTOLAren handitzea eta eraikin berria eraikitzeko

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE PORTUGALETE

AYUNTAMIENTO DE PORTUGALETE AYUNTAMIENTO DE PORTUGALETE NEGOZIOA PORTUGALETEKO HISTORIAGUNEAN KOKATURIK DUTEN ENPRESETARAKO DIRU-LAGUNTZA BEREZIEN / AYUDAS ECONÓMICAS EXTRAORDINARIAS PARA EMPRESAS CON UBICACIÓN DE NEGOCIO EN EL CASCO

Más detalles

Ekonomi Jardueren gaineko Zerga Impuesto sobre Actividades Económicas

Ekonomi Jardueren gaineko Zerga Impuesto sobre Actividades Económicas 8 429893 840302 Económicas 840 Erreferentzia zk. N. o referencia Aitorpena / Declaración Alta / Alta Baxa / Baja Jardueraren hasiera Salbuespenaren amaiera Jardueraren amaiera Salbuespena aplikatu Inicio

Más detalles

JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA ARABAKO BILTZAR NAGUSIAK I - ARABAKO FORU ALDUNDIA I - DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA

JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA ARABAKO BILTZAR NAGUSIAK I - ARABAKO FORU ALDUNDIA I - DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA PAPEL RECICLADO PAPER BIRZIKLATUA 57. zk. 2005eko maiatzaren 20a, ostirala - Viernes, 20 de mayo de 2005 nº 57 AURKIBIDEA SUMARIO ORRIALDEA PÁGINA ARABAKO BILTZAR NAGUSIAK JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Anuncios

Más detalles

I - DIPUTACION FORAL DE ALAVA I - ARABAKO FORU ALDUNDIA. 119. zk. 2001eko urriaren 19a, ostirala - Viernes, 19 de octubre de 2001 nº 119

I - DIPUTACION FORAL DE ALAVA I - ARABAKO FORU ALDUNDIA. 119. zk. 2001eko urriaren 19a, ostirala - Viernes, 19 de octubre de 2001 nº 119 PAPEL RECICLADO PAPER BIRZIKLATUA 119. zk. 2001eko urriaren 19a, ostirala - Viernes, 19 de octubre de 2001 nº 119 AURKIBIDEA SUMARIO ORRIALDEA PAGINA I - ARABAKO FORU ALDUNDIA Xedapenak eta Administrazio

Más detalles

HISTORIKOAREN ALDIZKARI OFIZIALA DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA ARABAKO BILTZAR NAGUSIAK JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA I - ARABAKO FORU ALDUNDIA

HISTORIKOAREN ALDIZKARI OFIZIALA DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA ARABAKO BILTZAR NAGUSIAK JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA I - ARABAKO FORU ALDUNDIA ALHAO ARABAKO LURRALDE BOLETÍN HISTORIKOAREN ALDIZKARI OFIZIALA BOTHA OFICIAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA 2010eko otsailaren 19a, ostirala ZENBAKIA 20 NÚMERO Viernes, 19 de febrero de 2010 AURKIBIDEA

Más detalles

ARABAKO BILTZAR NAGUSIAK JUNTAS GENERALES DE ALAVA I - DIPUTACION FORAL DE ALAVA I - ARABAKO FORU ALDUNDIA

ARABAKO BILTZAR NAGUSIAK JUNTAS GENERALES DE ALAVA I - DIPUTACION FORAL DE ALAVA I - ARABAKO FORU ALDUNDIA PAPEL RECICLADO PAPER BIRZIKLATUA 11. zk. 2001ko urtarrilaren 26a, ostirala - Viernes, 26 de enero de 2001 nº 11 AURKIBIDEA SUMARIO ORRIALDEA PAGINA ARABAKO BILTZAR NAGUSIAK JUNTAS GENERALES DE ALAVA Mociones

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 101. zk. 2015, maiatzak 29. Ostirala 13387 BOB núm. 101. Viernes, 29 de mayo de 2015 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

I - DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA I - ARABAKO FORU ALDUNDIA II - ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTORICO DE ÁLAVA

I - DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA I - ARABAKO FORU ALDUNDIA II - ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTORICO DE ÁLAVA PAPEL RECICLADO PAPER BIRZIKLATUA 124. zk. 2004ko urriaren 25a, astelehena - Lunes, 25 de octubre de 2004 nº 124 AURKIBIDEA SUMARIO I - ARABAKO FORU ALDUNDIA Xedapenak eta Administrazio Ebazpenak ORRIALDEA

Más detalles

HISTORIKOAREN ALDIZKARI OFIZIALA DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA I - ARABAKO FORU ALDUNDIA I - DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA

HISTORIKOAREN ALDIZKARI OFIZIALA DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA I - ARABAKO FORU ALDUNDIA I - DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA ALHAO ARABAKO LURRALDE BOLETÍN HISTORIKOAREN ALDIZKARI OFIZIALA BOTHA OFICIAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA 2011ko maiatzaren 18a, asteazkena ZENBAKIA 60 NÚMERO Miércoles, 18 de mayo de 2011 AURKIBIDEA

Más detalles

LIZENTZIA BERRIAK ETA UPV/EHUko VMWARE ETA NEXUS 1000V LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK KONTRATATZEKO PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA. I.- OBJETO DEL CONTRATO

LIZENTZIA BERRIAK ETA UPV/EHUko VMWARE ETA NEXUS 1000V LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK KONTRATATZEKO PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA. I.- OBJETO DEL CONTRATO LIZENTZIA BERRIAK ETA UPV/EHUko VMWARE ETA NEXUS 1000V LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK KONTRATATZEKO PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DE NUEVAS LICENCIAS Y

Más detalles

BAO. 78. zk. 2015, apirilak 27. Astelehena 9393 BOB núm. 78. Lunes, 27 de abril de 2015

BAO. 78. zk. 2015, apirilak 27. Astelehena 9393 BOB núm. 78. Lunes, 27 de abril de 2015 BAO. 78. zk. 2015, apirilak 27. Astelehena 9393 BOB núm. 78. Lunes, 27 de abril de 2015 Erakundea Diru-laguntza ( ) Aurrekontuko partida Entidad Subvención ( ) Partida presupuestaria MANCOMUNIDAD MERINDAD

Más detalles

I - ARABAKO FORU ALDUNDIA I - DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA II - ARABAKO LURRALDE HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

I - ARABAKO FORU ALDUNDIA I - DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA II - ARABAKO LURRALDE HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA PAPEL RECICLADO PAPER BIRZIKLATUA 57. zk. 2003ko maiatzaren 19a, astelehena - Lunes, 19 de mayo de 2003 nº 57 AURKIBIDEA SUMARIO ORRIALDEA PÁGINA I - ARABAKO FORU ALDUNDIA Xedapenak eta Administrazio Ebazpenak

Más detalles

I DIPUTACION FORAL DE ALAVA I ARABAKO FORU ALDUNDIA

I DIPUTACION FORAL DE ALAVA I ARABAKO FORU ALDUNDIA . Lunes, 9 de Marzo de 1998 Número 29 1998ko Martxoaren 9a, Astelehena 29. Zenbakia 9 SUMARIO Lunes, 1998ko 9 de Martxoak9,1 Marzo 29 de 1998 AURKIBIDEA PAGINA ORRIALDEA I DIPUTACION FORAL DE ALAVA I ARABAKO

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 62. zk. 2010, apirilak 6. Asteartea 8631 BOB núm. 62. Martes, 6 de abril de 2010 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde Historikoko

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 12. zk. 2014, urtarrilak 20. Astelehena 925 BOB núm. 12. Lunes, 20 de enero de 2014 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

I - ARABAKO FORU ALDUNDIA I - DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA. 68. zk. 2005eko ekainaren 15a, asteazkena - Miércoles, 15 de junio de 2005 nº 68

I - ARABAKO FORU ALDUNDIA I - DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA. 68. zk. 2005eko ekainaren 15a, asteazkena - Miércoles, 15 de junio de 2005 nº 68 PAPEL RECICLADO PAPER BIRZIKLATUA 68. zk. 2005eko ekainaren 15a, asteazkena - Miércoles, 15 de junio de 2005 nº 68 AURKIBIDEA SUMARIO ORRIALDEA PÁGINA I - ARABAKO FORU ALDUNDIA Xedapenak eta Administrazio

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 6. zk. 2007, urtarrilak 9. Asteartea 625 BOB núm. 6. Martes, 9 de enero de 2007

Más detalles

OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS

OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS 10998 ZUZENBIDEKO OINARRIAK Sail honek eskumena du aztergai den espediente hau ebazteko, ekainaren 11ko Diputatuen Kontseiluaren 42/2008 Foru Dekretuarekin bat etorriz. Ekainaren 30eko 2/2006 Legearen

Más detalles

LEGE PROIEKTUA Proyecto de Ley 0 ALEA Tomo 0

LEGE PROIEKTUA Proyecto de Ley 0 ALEA Tomo 0 EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAREN AURREKONTU OROKORRAK Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi Proyecto Aurkibidea / Indice : LEGE Proyecto de Ley 0 ALEA Tomo 0 - EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO.

Más detalles

N -1761. Zk-1761. bekak emateko. Euskal Autonomia Erkidegoko lankide boluntarioei

N -1761. Zk-1761. bekak emateko. Euskal Autonomia Erkidegoko lankide boluntarioei 4970 EHAA - 2003ko martxoak 24, astelehena N.º 59 ZK. BOPV - lunes 24 de marzo de 2003 Zk-1761 EBAZPENA, 2002ko abenduaren 30ekoa, Garapen Lankidetzarako zuzendariarena, Nazio Batuen nazioarteko erakundeei

Más detalles

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Diputación Foral de Álava Decreto Foral 15/2015 del Consejo de Diputados de 24 de marzo

Más detalles

miércoles 8 de abril de 2015 SUMARIO

miércoles 8 de abril de 2015 SUMARIO BOPV BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO www.euskadi.net N.º 64 SUMARIO DISPOSICIONES GENERALES DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA DECRETO 39/2015, de 31 de marzo, por el que se aprueba el catalogo

Más detalles

GAIAK/TEMARIO I. ZATIA/PARTE I

GAIAK/TEMARIO I. ZATIA/PARTE I BIBLIOGRAFIA/BIBLIOGRAFÍA ADMINISTRAZIO BEREZIKO ESKALA, TEKNIKARIEN AZPIESKALA, GOI-MAILAKO TEKNIKARIEN MOTA, ESPEZIALITATEA: FINANTZEN IKUSKARITZA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA,

Más detalles

Administrazio Xedapenak. Disposiciones Administrativas OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS

Administrazio Xedapenak. Disposiciones Administrativas OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS 1550 I ARABAKO FORU ALDUNDIA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA I Administrazio Xedapenak Disposiciones Administrativas Diputatuen Kontseiluaren Foru Dekretuak OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA 945 6/2012 FORU

Más detalles

CARMELO BARRIO BAROJA JAUNAK, EUSKAL TALDE POPULARRAREN TALDEKO

CARMELO BARRIO BAROJA JAUNAK, EUSKAL TALDE POPULARRAREN TALDEKO SEGURTASUN SAILA DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CARMELO BARRIO BAROJA JAUNAK, EUSKAL TALDE POPULARRAREN TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK, EGINDAKO GALDERARI DAGOKION ERANTZUNA. GAIA: SEGURTASUN SAILAK BASQUE COUNTRY

Más detalles

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA EL DÍA 22 DE ENERO DE 2016 TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2016KO URTARRILAREN 22AN EGINDAKO BILKURAREN AKTA

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA EL DÍA 22 DE ENERO DE 2016 TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2016KO URTARRILAREN 22AN EGINDAKO BILKURAREN AKTA ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA EL DÍA 22 DE ENERO DE 2016 TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2016KO URTARRILAREN 22AN EGINDAKO BILKURAREN AKTA PRESIDENTE /LEHENDAKARIA: Excmo. Sr. D. Gorka Urtaran

Más detalles

EKONOMIA, OGASUN ETA AURREKONTU BATZORDEA COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA Y PRESUPUESTOS

EKONOMIA, OGASUN ETA AURREKONTU BATZORDEA COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA Y PRESUPUESTOS EKONOMIA, OGASUN ETA AURREKONTU BATZORDEA COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA Y PRESUPUESTOS VIII. legegintzaldia / VIII legislatura 2005.11.28 / 28.11.2005 BATZORDEAREN BILKUREN ALDIZKARIA DIARIO DE COMISIONES

Más detalles

ESLEIPEN EBAZPEN RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

ESLEIPEN EBAZPEN RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN ESPTE. ZK EXPTE Nº G/130/10/0/1439/O631/0000/112014 TALDEA AGRUPACION GASUMIN SUMINISTROS XEDEA JETO ADQUISICIÓN DE UN ECOGRAFO PARA LA UCI Y UN ECOGRAFO PARA RADIOLOGÍA DEL AMBULATORIO DE BASAURI DE LA

Más detalles

I - ARABAKO FORU ALDUNDIA I - DIPUTACION FORAL DE ALAVA. 78. zk. 2001eko uztailaren 9a, astelehena - Lunes, 9 de julio de 2001 nº 78

I - ARABAKO FORU ALDUNDIA I - DIPUTACION FORAL DE ALAVA. 78. zk. 2001eko uztailaren 9a, astelehena - Lunes, 9 de julio de 2001 nº 78 PAPEL RECICLADO PAPER BIRZIKLATUA 78. zk. 2001eko uztailaren 9a, astelehena - Lunes, 9 de julio de 2001 nº 78 AURKIBIDEA SUMARIO ORRIALDEA PAGINA I - ARABAKO FORU ALDUNDIA Xedapenak eta Administrazio Ebazpenak

Más detalles

Itzultzaile Zerbitzu Ofizialak egindako itzulpena 1. 2822/1998 Errege Dekretua, abenduaren 23koa, Ibilgailuen Araudi Orokorra onartzeko dena.

Itzultzaile Zerbitzu Ofizialak egindako itzulpena 1. 2822/1998 Errege Dekretua, abenduaren 23koa, Ibilgailuen Araudi Orokorra onartzeko dena. Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos El título competencial del Estado para regular la materia contenida en el Reglamento General de Vehículos

Más detalles

I - DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA I - ARABAKO FORU ALDUNDIA. 144. zk. 2005eko abenduaren 21a, asteazkena - Miércoles, 21 de diciembre de 2005 nº 144

I - DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA I - ARABAKO FORU ALDUNDIA. 144. zk. 2005eko abenduaren 21a, asteazkena - Miércoles, 21 de diciembre de 2005 nº 144 PAPEL RECICLADO PAPER BIRZIKLATUA 144. zk. 2005eko abenduaren 21a, asteazkena - Miércoles, 21 de diciembre de 2005 nº 144 AURKIBIDEA SUMARIO I - ARABAKO FORU ALDUNDIA Xedapenak eta Administrazio Ebazpenak

Más detalles

zarik onenetan egiteko egokiak diren egitura egonkor finkoetan inbertituz».

zarik onenetan egiteko egokiak diren egitura egonkor finkoetan inbertituz». EHAA - 2005eko martxoak 4, ostirala N.º 44 ZK. BOPV - viernes 4 de marzo de 2005 3429 zarik onenetan egiteko egokiak diren egitura egonkor finkoetan inbertituz». AZKEN XEDAPENA. Indarrean sartzea. Dekretu

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 244. zk. 2009, abenduak 22. Asteartea 1 BOB núm. 244. Martes, 22 de diciembre de 2009 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA HISTORIKOAREN ALDIZKARI OFIZIALA I - DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA I - ARABAKO FORU ALDUNDIA

DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA HISTORIKOAREN ALDIZKARI OFIZIALA I - DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA I - ARABAKO FORU ALDUNDIA ALHAO ARABAKO LURRALDE BOLETÍN HISTORIKOAREN ALDIZKARI OFIZIALA BOTHA OFICIAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA 2012ko azaroaren 28a, asteazkena ZENBAKIA 137 NÚMERO Miércoles, 28 de noviembre de 2012 AURKIBIDEA

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 80. zk. 2011, apirilak 28. Osteguna 11617 BOB núm. 80. Jueves, 28 de abril de 2011 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

Disposiciones Administrativas. Administrazio Xedapenak GIZARTE POLITIKAREN ETA GIZARTE ZERBITZUEN SAILA

Disposiciones Administrativas. Administrazio Xedapenak GIZARTE POLITIKAREN ETA GIZARTE ZERBITZUEN SAILA 14944 I ARABAKO FORU ALDUNDIA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA I Administrazio Xedapenak Disposiciones Administrativas Foru Aginduak GIZARTE POLITIKAREN ETA GIZARTE ZERBITZUEN SAILA 8185 46/2009 FORU AGINDUA,

Más detalles

JUNTAS GENERALES DE ALAVA

JUNTAS GENERALES DE ALAVA 11 de diciembre de 1998 1998ko abenduaren 11a Número 142 142. Zenbakia JUNTAS GENERALES DE ALAVA JUNTAS GENERALES DE ALAVA 8.111 ACUERDO DE LAS JUNTAS GENERALES DE ALAVA, DE 29 DE NOVIEMBRE DE 1998, POR

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 102. zk. 2006, maiatzak 30. Asteartea 12705 BOB núm. 102. Martes, 30 de mayo de 2006

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 148. zk. 2010, abuztuak 4. Asteazkena 19371 BOB núm. 148. Miércoles, 4 de agosto de 2010 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

ANEXO I. MODELO DE SOLICITUD NORMALIZADO AYUDAS A LA CONTRATACION

ANEXO I. MODELO DE SOLICITUD NORMALIZADO AYUDAS A LA CONTRATACION ANEXO I. MODELO DE SOLICITUD NORMALIZADO AYUDAS A LA CONTRATACION Conforme a la convocatoria de ayudas establecida por el Ayuntamiento de Sestao con el objetivo de promover la contratación de personas

Más detalles

Otras Disposiciones. Bestelako Xedapenak 2009/1563 (1) EHAA - 2009ko martxoak 20, ostirala N.º 55 ZK. BOPV - viernes 20 de marzo de 2009

Otras Disposiciones. Bestelako Xedapenak 2009/1563 (1) EHAA - 2009ko martxoak 20, ostirala N.º 55 ZK. BOPV - viernes 20 de marzo de 2009 Bestelako Xedapenak Otras Disposiciones INDUSTRIA, MERKATARITZA ETA TURISMO SAILA 1563 EBAZPENA, 2009ko otsailaren 9koa, Teknologia zuzendariarena, Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuaren 2005eko

Más detalles

ERIZAINTZAKO LAGUNTZAILEA / AUXILIAR ENFERMERIA TXANDA IREKIA / TURNO LIBRE

ERIZAINTZAKO LAGUNTZAILEA / AUXILIAR ENFERMERIA TXANDA IREKIA / TURNO LIBRE 17818 EHAA - 2000ko urriak 6, ostirala N.º 193 ZK. BOPV - viernes 6 de octubre de 2000 barruan, EHAAn argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita. Vitoria-Gasteiz, 2000ko irailaren 5a. Osakidetza-Euskal

Más detalles

Vitoria-Gazteiz, a 21 de marzo de 2012. Iñaki Arriola López CONSEJERO DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

Vitoria-Gazteiz, a 21 de marzo de 2012. Iñaki Arriola López CONSEJERO DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES Etxebizitza, Herri Lan eta Garraietako Sailburua Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes CONTESTACIÓN A LA PREGUNTA PARA SU RESPUESTA POR ESCRITO FORMULADA POR DÑA. LAURA GARRIDO KNÖRR, PARLAMENTARIO

Más detalles

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2010/5480 (1/5) EHAA - 2010eko azaroak 19, ostirala N.º 223 ZK. BOPV - viernes 19 de noviembre de 2010

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2010/5480 (1/5) EHAA - 2010eko azaroak 19, ostirala N.º 223 ZK. BOPV - viernes 19 de noviembre de 2010 Bestelako Xedapenak Otras Disposiciones HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA 5480 EBAZPENA, 2010eko urriaren 25ekoa, Lanbide Heziketako zuzendariarena, Euskal Autonomia Erkidegoan teknikariaren

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 177. zk. 2014, irailak 17. Asteazkena 19897 BOB núm. 177. Miércoles, 17 de septiembre de 2014 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko

Más detalles

I - DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA I - ARABAKO FORU ALDUNDIA. 90. zk. 2006ko abuztuaren 9a, asteazkena - Miércoles, 9 de agosto de 2006 nº 90

I - DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA I - ARABAKO FORU ALDUNDIA. 90. zk. 2006ko abuztuaren 9a, asteazkena - Miércoles, 9 de agosto de 2006 nº 90 PAPEL RECICLADO PAPER BIRZIKLATUA 90. zk. 2006ko abuztuaren 9a, asteazkena - Miércoles, 9 de agosto de 2006 nº 90 AURKIBIDEA SUMARIO ORRIALDEA PÁGINA I - ARABAKO FORU ALDUNDIA Xedapenak eta Administrazio

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 194. zk. 2014, urriak 10. Ostirala 21307 BOB núm. 194. Viernes, 10 de octubre de 2014 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 51. zk. 2005, martxoak 15. Asteartea 6225 BOB núm. 51. Martes, 15 de marzo de

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 86. zk. 2003, maiatzak 8. Osteguna 8673 BOB núm. 86. Jueves, 8 de mayo de 2003

Más detalles

I DIPUTACION FORAL DE ALAVA I ARABAKO FORU ALDUNDIA

I DIPUTACION FORAL DE ALAVA I ARABAKO FORU ALDUNDIA . Lunes, 27 de septiembre de 1999 Número 114 1999ko irailaren 27a, astelehena 114. zenbakia 14 SUMARIO Lunes, 1999ko 27 de Septiembre Irailak 114 27, 1de 1999 AURKIBIDEA PAGINA ORRIALDEA JUNTAS GENERALES

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 55. zk. 2010, martxoak 23. Asteartea 7791 BOB núm. 55. Martes, 23 de marzo de 2010 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

ERAIKUNTZEN IKUSKAPEN TEKNIKOA (EIT) EGITEKO ETA HORREN ONDORIOZKO OBRAK BURUTZEKO DIRU-LAGUNTZAK EMATEKO OINARRI ARAUTZAILEAKZIOEN.

ERAIKUNTZEN IKUSKAPEN TEKNIKOA (EIT) EGITEKO ETA HORREN ONDORIOZKO OBRAK BURUTZEKO DIRU-LAGUNTZAK EMATEKO OINARRI ARAUTZAILEAKZIOEN. B NT OA ADORE T SU V. ERANSKNA ANEXO V ERAKUNTEN KUSKAPEN TEKNA (ET) EGTE ETA HORREN ONDORO OBRAK BURUTE DRU-LAGUNTAK EMATE ONARR ARAUTALEAEN. AALPENA Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako

Más detalles

Izta.: Igone Azpiroz Artano Etengabeko Ikaskuntzako zuzendaria

Izta.: Igone Azpiroz Artano Etengabeko Ikaskuntzako zuzendaria EBAZPENA, 2007ko urriaren 24koa, Etengabeko Ikaskuntzako zuzendariarena, 2007-2008 ikasturtean hasteko diren Lanbide Heziketako Zikloetako irakaslegoaren prestakuntzarako ikastaroetarako irakasle onartuen

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 204. zk. 2010, urriak 22. Ostirala 25503 BOB núm. 204. Viernes, 22 de octubre de 2010 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles