Sol licitud d autorització sanitària d establiments de MENJARS PREPARATS Solicitud de autorización sanitaria de establecimientos de COMIDAS PREPARADAS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Sol licitud d autorització sanitària d establiments de MENJARS PREPARATS Solicitud de autorización sanitaria de establecimientos de COMIDAS PREPARADAS"

Transcripción

1 Sol licitud d autorització sanitària d establiments de MENJARS Solicitud de autorización sanitaria de establecimientos de COMIDAS Dades del titular / Datos del titular Nom i cognoms o Raó social / Nombre y apellidos o razón social DNI / NIF Domicili social / Domicilio social Telèfon / Teléfono Fax Correu electrònic / Correo electrónico Nom i cognoms del representant / Nombre y apellidos del representante DNI / NIF Telèfon / Teléfono Dades de l establiment / Datos del establecimiento Nom comercial de l establiment / Nombre comercial del establecimiento Domicili de l establiment / Domicilio del establecimiento Telèfon / Teléfono Fax Correu electrònic / Correo electrónica Tràmit / Trámite Sol licitud d autorització inicial / Solicitud de autorización inicial Canvi de titular o raó social / Cambio de titular o razón social Canvi de NIF / CIF / Cambio de NIF / CIF Canvi de domicili social / Cambio de domicilio social Canvi d instal lacions / Cambio de instalaciones Canvi d activitat / Cambio de actividad Núm. d autorització: Baixa / Baja Núm. d autorització: Tipus d activitat / Tipo de actividad Elaboració / Elaboración Servei de menjador / Servicio de comedor Venda al públic / Venta al público Declaració / Declaración El sol licitant o el seu representant declara l exactitud de les dades ressenyades en la present sol licitud El solicitante o su representante declara la exactitud de los datos reseñados en la presente solicitud Lloc / Lugar Data / Fecha Signatura del sol licitant / Firma del Solicitante Vegeu instruccions al dors / Ver instrucciones en el dorso

2 Memòria descriptiva de l activitat i les instal lacions d establiments de MENJARS Memoria descriptiva de la actividad y de las instalaciones de establecimientos de COMIDAS Dades de l establiment / Datos del establecimiento Nom comercial de l establiment / Nombre comercial del establecimiento Domicili de l establiment / Domicilio del establecimiento Telèfon / Teléfono Fax Correu electrònic / Correo electrónico 1. Tipus d establiment / Tipo de establecimiento Cafeteria / Bar* cafeteria / Bar Bar restaurant* / Bar restaurante Restaurant* / Restaurante Elaboració i venda de menjars preparats / Elaboración y venta de comidas preparadas Establiments organitzadors de celebracions, banquets / Establecimiento organizador de celebraciones y banquetes Menjadors d empresa / Comedor de empresa Hospital o clínica / Hospital o clínica Centre de dia o residència de la gent gran / Centro de día o residencia de la tercera edad Escola bressol / Guardería Centre docent / centro docente Altres / Otros (especifiqueu-los): * Superfície útil destinada a clients (zona de taules, zona per a clients de la barra de bar, lavabos públics, recepció i totes les destinades a ser utilitzades pels clients): Superficie útil destinada a clientes (zona de mesas, zona para clientes de la barra del bar, lavabos públicos, recepción y todas aquellas destinadas a ser utilizadas por los clientes): < a 100 m 2 a 100 m 2 Es permet fumar a l establiment / Se permite fumar en el establecimiento. Sí No 2. Horari i dies d activitat / Horario y días de actividad Dilluns / Lunes Horari: Dimarts / Martes Horari: Dimecres / Miércoles Horari: Dijous / Jueves Horari: Divendres / Viernes Horari: Dissabte / Sábado Horari: Diumenge / Domingo Horari: Esdeveniment temporal / Evento temporal Especifiqueu les dates de celebració / Especificar las fechas de celebración:

3 Memòria descriptiva de l activitat i les instal lacions d establiments de MENJARS Memoria descriptiva de la actividad y de las instalaciones de establecimientos de COMIDAS 3. Tipus de menjar preparat / Tipo de comidas preparadas Entrepans freds / Bocadillos fríos Entrepans calents / Bocadillos calientes Tapes / Tapas Plats combinats / Platos combinados Menú / Menú Carta / Carta Menjars preparats per emportar-se / Comidas preparadas para llevar Altres / Otros Establiment especialitzat (hamburgueseria, pizzeria, marisqueria, menjar xinès...) Establecimiento especializado (hamburguesería, pizzería, marisquería, comida China...): Especificar / Especificar: Distribució a domicili / Distribución a domicilio 4. Capacitat / Capacidad Taules (nombre màxim de places) / Mesas (numero máximo de plazas): Barra (metres lineals de barra dedicats al consum) / Barra (metros lineales de barra dedicados al consumo): 5. Descripció de les dependències i equipaments / Descripción de las dependencias y equipos 1. Local: plànol i descripció del local (cuina, menjador, magatzem, serveis higiènics, office o local de servei, local de neteja...) / Local: plano y descripción del local (cocina, comedor, almacén, servicios higiénicos, office o local de servicio, local de limpieza...) 2. Instal lacions i equipaments: descripció de les instal lacions i els equips (superfícies de treball, il luminació, rentamans d ús exclusiu d accionament no manual, piques pel rentat d estris i aliments, emmagatzematge d estris i productes de neteja...) / Instalaciones y equipos: descripción (superficies de trabajo, iluminación, lavamanos de uso exclusivo y accionamiento no manual, instalación para el lavado de utensilios y alimentos, almacenamiento de utensilios y productos de limpieza...) 6. Autocontrols / Autocontroles 1. Pla de control de l aigua: Descripció dels usos, font de subministrament, instal lacions de distribució i emmagatzematge i les mesures de control, comprovació i registres. Plan de control del agua: descripción de los usos, fuente de suministro, instalaciones de distribución y almacenaje y medidas de control, comprobación i registros. 2. Pla de control de neteja i desinfecció: descriure les superfícies, equipaments i estris, les etapes o fases del procés de neteja i desinfecció (productes, mètodes, material i temps i temperatura) i activitats de comprovació i registres. Plan de control de la limpieza y desinfección: describir las superficies, equipos y utensilios, las etapas o fases del proceso de limpieza y desinfección (productos, métodos, material y tiempo y temperatura) y actividades de comprobación y registros.

4 3. Pla de control de plagues: descripció del pla de control de plagues basat en la lluita integrada amb indicació de les barreres físiques (malla mosquiteres, desguassos...) i, si s escau, mesures de control actiu (mecàniques, físiques o químiques). Plan de control de plagas: descripción del plan de control de plagas basado en la lucha integrada indicando las barreras físicas (malla mosquitera, desagüe...) y, si es necesario, medidas de control activo (mecánicas, físicas o químicas). 4. Pla de control de proveïdors: llista de proveïdors (amb el número d inscripció en el RGS i/o altres autoritzacions sanitàries), especificacions de compra, comprovacions i registres. Plan de control de proveedores: lista de los proveedores (con el numero de inscripción en el RGS y/o otras autorizaciones sanitarias), especificaciones de compra, comprobaciones y registros. 5. Pla de formació i capacitació del personal en seguretat alimentària: acreditació de la formació de tot el personal manipulador d aliments en higiene alimentària. Descripció del pla de formació continuada. Plan de formación y capacitación del personal en seguridad alimentaria: acreditación de la formación de todo el personal manipulador de alimentos en higiene alimentaria. Descripción del plan de formación continuada. 6. Pla de control de les temperatures: descripció del control de les temperatures d emmagatzematge, manteniment i transport (si s escau) dels aliments als qual cal temperatura regulada, que inclogui el procediment, límits crítics, com a mínim i les activitats de comprovació i registres. Plan de control de las temperaturas: descripción del control de las temperaturas de almacenamiento, mantenimiento y transporte de los alimentos perecederos, que incluya el procedimiento, limites críticos, como mínimo y las actividades de comprobación y registro.

5 Instruccions per a la sol licitud d autorització sanitària d establiments de MENJARS Instrucciones para la solicitud de autorización sanitaria de establecimientos de COMIDAS Documentació que ha d acompanyar la sol licitud / Documentación que se ha de aportar con la solicitud a) En cas de sol licitar l autorització inicial / En caso de solicitar la autorización inicial 1. Acreditació de la persona física o jurídica: fotocòpia del NIF del titular de l activitat / Acreditación de la persona física o jurídica: fotocopia del NIF del titular de la actividad 2. Memòria descriptiva de l activitat segons formulari adjunt / Memoria descriptiva de la actividad según formulario adjunto b) En cas d ampliació o canvi d instal lacions o activitat / En caso de ampliación o cambio de instalaciones o actividad 1. Memòria descriptiva de les noves instal lacions i / o de l activitat segons formulari adjunt / Memoria descriptiva de las nuevas instalaciones y / o de la actividad según formulario adjunto Taxes Les previstes segons la normativa vigent, a fer efectives en el moment de presentar la sol licitud d autorització sanitària / Las previstas según la normativa vigente, hacerlo efectivo en el momento de presentar la solicitud de autorización sanitaria D acord amb la Llei 15 / 1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s informa la persona interessada que les dades facilitades seran incloses en el fitxer automatitzat INSPECCIONS per al seu tractament informàtic. Així mateix, s informa a la persona interessada de la possibilitat d exercir els drets d accés, rectificació, cancel lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit adreçat a qualsevol dels punts d atenció ciutadana. De acuerdo a la Ley 15 / 1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, se informa a la persona interesada que los datos facilitados se incluirán en el fichero automatizado INSPECCIONES para su tratamiento informático. Así mismo, se informa a la persona interesada de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación i oposición, en los términos incluidos en la legislación vigente mediante escrito a cualquier punto de atención ciudadana.

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad Conselleria de Sanitat CORRECCIÓ d errades de l Orde 5/2013, de 3 de setembre, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula el procediment d habilitació del personal dels vehicles de transport sanitari

Más detalles

ANUNCIO CONTRATACIÓN TEMPORAL FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN

ANUNCIO CONTRATACIÓN TEMPORAL FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN Departamento de Salud Valencia-Hospital General ANUNCIO CONTRATACIÓN TEMPORAL FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN (Convocatoria BS/55/15) El Consorcio Hospital General Universitario

Más detalles

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015 Dades d identificació de la persona sol licitant / Datos de identificación de la persona solicitante Nom / Nombre Primer cognom / Primer apellido Segon cognom / Segundo apellido Tipus identificador / Tipo

Más detalles

Sol licitud CERTIFICAT DE COMPATIBILITAT URBANISTICA Solicitud CERTIFICADO DE COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA

Sol licitud CERTIFICAT DE COMPATIBILITAT URBANISTICA Solicitud CERTIFICADO DE COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA Sol licitud CERTIFICAT DE COMPATIBILITAT URBANISTICA Solicitud CERTIFICADO DE COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA matèria materia 3511 3521 3531 3541 3551 3561 any año nºor dre nºor den per a sol.licitud de / para

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE REQUENA

AYUNTAMIENTO DE REQUENA AYUNTAMIENTO DE REQUENA Calle Consistorial, 2 96 230 14 00 46340 - REQUENA 96 230 35 53 www.requena.es (Espacio reservado para la administración) (Espai reservat per a l'administració) Solicitud de Licencia

Más detalles

SOL LICITUD DE CONCERT FPB SOLICITUD DE CONCIERTO FPB

SOL LICITUD DE CONCERT FPB SOLICITUD DE CONCIERTO FPB SOL LICITUD DE CONCERT FPB (1/2) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN A DADES D IDENTIFICACIÓ / DATOS DE IDENTIFICACIÓN CENTRE DOCENT / CENTRO DOCENTE ADREÇA (CARRER/PLAÇA I

Más detalles

DOSSIER CCAA VALENCIA

DOSSIER CCAA VALENCIA DOSSIER CCAA VALENCIA Cursos gratuitos 2011 ÁREA 1: INFORMÁTICA Ofimática de Usuario/Ofimática en General.. Mixta (90 h): Presencial (23 h) + Distancia (67 h) MÓDULO 1. PROCESADOR DE TEXTO. MÓDULO 2. BASE

Más detalles

FECHA : XX/ XX / XXXX MODELO DE ACTA DE ADHESIÓN AL PLAN DE SEGURIDAD

FECHA : XX/ XX / XXXX MODELO DE ACTA DE ADHESIÓN AL PLAN DE SEGURIDAD MODELO DE ACTA DE ADHESIÓN AL PLAN DE SEGURIDAD FECHA : XX/ XX / XXXX EMPRESA CONTRATISTA (Autor P.S.S.) :... EMPRESA SUBCONTRATISTA 1 :... EMPRESA SUBCONTRATISTA 2 :... En cumplimiento de lo establecido

Más detalles

A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO / DADES D IDENTIFICACIÓ DE L ALUMNE/A APELLIDOS / COGNOMS NOMBRE / NOM DNI/NIE NIA /SIP (I)

A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO / DADES D IDENTIFICACIÓ DE L ALUMNE/A APELLIDOS / COGNOMS NOMBRE / NOM DNI/NIE NIA /SIP (I) SOLICITUD DE ADMISIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL Y ENSEÑANZAS BÁSICAS SOL LICITUD D ADMISSIÓ EN EDUCACIÓ INFANTIL I ENSEYAMENTS BÀSICS CURSO ESCOLAR / CURS ESCOLAR 2015-2016 A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO

Más detalles

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE:

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: 1. Dades personals persona o entitat SOL LICITANT /Datos Personales persona o entidad SOLICITANTE Entitat sol licitant/ Entidad solicitante: NIF Domicili/Domicilio:

Más detalles

INFORMACIONS INSCRIPCIÓ CURS Grups Places 1 20

INFORMACIONS INSCRIPCIÓ CURS Grups Places 1 20 ESCOLA MUNICIPAL D ADULTS / E.P.A. AJUNTAMENT DE BÉTERA Avinguda València, 26 961 601 874 INFORMACIONS INSCRIPCIÓ CURS Grups Places Curs Participació i Preparació per altres programes formatius / Curso

Más detalles

SOL LICITUD PROGRAMA FORMAPLUS AJUDA MUNICIPAL A LA INSERCIÓ LABORAL EN ALZIRA.

SOL LICITUD PROGRAMA FORMAPLUS AJUDA MUNICIPAL A LA INSERCIÓ LABORAL EN ALZIRA. SOL LICITUD PROGRAMA FORMAPLUS AJUDA MUNICIPAL A LA INSERCIÓ LAORAL EN ALZIRA. SOLICITUD PROGRAMA FORMAPLUS AYUDA MUNICIPAL A LA INSERCIÓN LAORAL EN ALZIRA. A DADES DEL SOL LICITANT/ DATOS DEL SOLICITANTE

Más detalles

Poden obrir sense limitació d horari i tots els dies. Poden obrir sense limitació d horari (mínim: 18 h el dia) i tots els dies excepte els dies de tancament obligatori (1 de gener i 25 de desembre) i

Más detalles

PLAZAS A SOLICITAR / PLACES A SOL LICITAR REGISTRO DE ENTRADA / REGISTRE D ENTRADA

PLAZAS A SOLICITAR / PLACES A SOL LICITAR REGISTRO DE ENTRADA / REGISTRE D ENTRADA SOLICITUD DEL PROGRAMA DE VACACIONES PARA MAYORES CASTELLÓN SÉNIOR DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN. SOL LICITUD DEL PROGRAMA DE VACANCES PER A MAJORS CASTELLÓN SÉNIOR DE LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ. PLAZAS A

Más detalles

LA AUDITORÍA SANITARIA, UN PASO PREVIO A LA REDACCIÓN E INSTAURACIÓN DE UNA GUÍA DE PRÁCTICAS CORRECTAS DE HIGIENE. Anna Jacas 1 i Laura Valls 2

LA AUDITORÍA SANITARIA, UN PASO PREVIO A LA REDACCIÓN E INSTAURACIÓN DE UNA GUÍA DE PRÁCTICAS CORRECTAS DE HIGIENE. Anna Jacas 1 i Laura Valls 2 LA AUDITORÍA SANITARIA, UN PASO PREVIO A LA REDACCIÓN E INSTAURACIÓN DE UNA GUÍA DE PRÁCTICAS CORRECTAS DE HIGIENE Anna Jacas 1 i Laura Valls 2 1 Avena Assessoria s.l., calle Figaró, 5, 08530 La Garriga

Más detalles

Con objeto de regular dichos currículos, la Viceconsejería de Formación Profesional y Aprendizaje Permanente resuelve,

Con objeto de regular dichos currículos, la Viceconsejería de Formación Profesional y Aprendizaje Permanente resuelve, RESOLUCIÓN de del Departamento de Educación, Universidades e Investigación, por la que se regula el currículo de los módulos específicos y de orientación y tutoría del Programa de Cualificación Profesional

Más detalles

SR. PRESIDENT DEL COL LEGI OFICIAL D AGENTS COMERCIALS DE BARCELONA SR. PRESIDENTE DEL COLEGIO OFICIAL DE AGENTES COMERCIALES DE BARCELONA

SR. PRESIDENT DEL COL LEGI OFICIAL D AGENTS COMERCIALS DE BARCELONA SR. PRESIDENTE DEL COLEGIO OFICIAL DE AGENTES COMERCIALES DE BARCELONA DOCUMENT COL LEGIAL Casp, 130 08013 Barcelona SOL LICITUD D INGRÉS / SOLICITUD DE INGRESO Sol licitud número: Solicitud número: Registrat número: Registrado número: N.I.F.: Adreça: Dirección: C.Postal:

Más detalles

SERVEI DE RECURSOS HUMANS

SERVEI DE RECURSOS HUMANS Codi núm. / Código nº:.. 1. Dades de la plaça convocada a concurs / Datos de la plaza convocada a concurso Àrea / Área:... Perfil / Perfil:... Departament / Departamento:... Data de la resolució / Fecha

Más detalles

DATOS DEL REPRESENTANTE / DADES DEL REPRESENTANT SUBVENCIÓN SOLICITADA / SUBVENCIÓ SOL LICITADA

DATOS DEL REPRESENTANTE / DADES DEL REPRESENTANT SUBVENCIÓN SOLICITADA / SUBVENCIÓ SOL LICITADA A DATOS DE IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD / DADES D IDENTIFICACIÓ DE L ENTITAT Nombre de la entidad / Nom de l entitat CIF Domicilio (calle/plaza, nº) / Domicili (carrer/plaça, nº) C.P. Localidad / localitat

Más detalles

02/12/14 03/12/14 04/12/14 05/12/14 09/12/14

02/12/14 03/12/14 04/12/14 05/12/14 09/12/14 CURSO : REDES SOCIALES PARA GESTIONAR LA MARCA PERSONAL DURACIÓN: 25 horas CERTIFICACIÓN: Acción formativa reconocida según Resolución de 24 de julio de 2014 de la Dirección General de Innovación, Ordenación

Más detalles

Original. Introducción. Resumen. Metodología

Original. Introducción. Resumen. Metodología Original Inspección en el área de manipulación de alimentos en las guarderías de Palma de Mallorca, durante el curso escolar 2000/ 2001, y comparación con la realizada durante 1993-1994 Rosario Mir Ramonell,

Más detalles

CURS / CURSO 2014-2015

CURS / CURSO 2014-2015 Activitats de les associacions de veïns i de les Mestresses de casa Actividades de las asociaciones de vecinos y amas de casa CURS / CURSO 2014-2015 AAVV LA PUA DE PÒRTOL Tl. 607 287 705 Local social:

Más detalles

Centre Jujol-Can Negre ESCOLA MUNICIPAL D ART

Centre Jujol-Can Negre ESCOLA MUNICIPAL D ART Centre Jujol-Can Negre ESCOLA MUNICIPAL D ART PROGRAMA DE CURSOS I ACTIVITATS GENER - MARÇ 2016 CENTRE JUJOL CAN NEGRE COM A ESCOLA MUNICIPAL D ART ESPAI PER L ART, AMB L ART Amb aquests eixos i un espai

Más detalles

CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ DE TÈCNIC EN FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA. 2 cursos acadèmics. Curs

CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ DE TÈCNIC EN FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA. 2 cursos acadèmics. Curs CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ DE TÈCNIC EN FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA 2 cursos acadèmics Curs 2016-2017 Curs 2016-2017 Curs 2016-2017 Sistema LOE PLA D ESTUDIS El cicle està dividit en mòduls. Cada mòdul està

Más detalles

DIPLOMA DE POSTGRADO

DIPLOMA DE POSTGRADO Vila Universitària. Edifici blanc. Campus de la UAB 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) Tel.: 93 581 70 42 Fax: 93 581 74 71 E-mail: epsi@uab.es web: www.seguridadintegral.org DIPLOMA DE POSTGRADO

Más detalles

Viaje de Fin de Etapa ESCUELA DE MAR - MURCIA SEMANA DEL 15 AL 19 DE JUNIO DE 2015

Viaje de Fin de Etapa ESCUELA DE MAR - MURCIA SEMANA DEL 15 AL 19 DE JUNIO DE 2015 Viaje de Fin de Etapa 4/06/15 CIRCULAR Nº 34 PRIMARIA ESCUELA DE MAR - MURCIA SEMANA DEL 15 AL 19 DE JUNIO DE 2015 Estimadas familias: Les recordamos que esta actividad es de carácter voluntario, por esto

Más detalles

Taula 3: Quadre de comandament del Transport Sanitari Indicadors i resultats

Taula 3: Quadre de comandament del Transport Sanitari Indicadors i resultats Taula 3: Quadre de comandament del Transport Sanitari Indicadors i resultats Introducció: En l'àmbit del TSNU (Transport Sanitari No Urgent) i com a conseqüència de la voluntat de totes les parts implicades

Más detalles

DISTRIBUCIÓ DE SERVEIS DE TEMPORADA CAPITANIA MARÍTIMA TARRAGONA

DISTRIBUCIÓ DE SERVEIS DE TEMPORADA CAPITANIA MARÍTIMA TARRAGONA DISTRIBUCIÓ DE SERVEIS DE TEMPORADA CAPITANIA MARÍTIMA TARRAGONA Tarragona, Octubre 2014 MARC LEGAL GENERAL - Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes amb les seves modificacions (Llei 2/2013, de 29 de

Más detalles

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de EDICIONES DON BOSCO

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de EDICIONES DON BOSCO Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de EDICIONES DON BOSCO 1. Información sobre el responsable del tratamiento de los datos alojados en la página oficial de EDICIONES DON BOSCO en la

Más detalles

Bases generales para la selección de personal directivo, docente y de apoyo de TALLER DE EMPLEO ACTUACIONES Y MEJORAS EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

Bases generales para la selección de personal directivo, docente y de apoyo de TALLER DE EMPLEO ACTUACIONES Y MEJORAS EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL Bases generales para la selección de personal directivo, docente y de apoyo de TALLER DE EMPLEO ACTUACIONES Y MEJORAS EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 2015 AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN D ALACANT Plaza de España,

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 27 de gener de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es determina el calendari

Más detalles

4. Universidades Universidad de Alicante. 4. Universitats Universitat d Alacant. 28090 20 11 2003 DOGV - Núm. 4.634 ORDENE ORDENO

4. Universidades Universidad de Alicante. 4. Universitats Universitat d Alacant. 28090 20 11 2003 DOGV - Núm. 4.634 ORDENE ORDENO 28090 20 11 2003 DOGV - Núm. 4.634 ORDENE Primer Deixar sense efecte el nomenament de José Vicente Albero Calabuig com a membre del tribunal de les convocatòries 6/2000 i 7/2000. Segon Nomenar a Ofelia

Más detalles

MEMORIA DESCRIPTIVA DE LAS INSTALACIONES Y DE LAS ACTIVIDADES

MEMORIA DESCRIPTIVA DE LAS INSTALACIONES Y DE LAS ACTIVIDADES CONSELLERÍA DE SANIDAD otu PROCEDIMIENTO REGISTRO GENERAL SANITARIO DE ALIMENTOS CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO SA451A SA451B DOCUMENTO SOLICITUD MEMORIA DESCRIPTIVA DE LAS INSTALACIONES Y DE LAS ACTIVIDADES

Más detalles

Ayudante de camarero/a de restaurante-bar

Ayudante de camarero/a de restaurante-bar Código de la Clasificación Nacional de Ocupaciones: 5020 Ayudante de camarero/a de restaurante-bar Formación para Hostelería Descripción General Quiénes son y qué hacen? La labor del ayudante de camarero/a

Más detalles

SR. PRESIDENT DEL COL LEGI OFICIAL D AGENTS COMERCIALS DE SABADELL SR. PRESIDENTE DEL COLEGIO OFICIAL DE AGENTES COMERCIALES DE SABADELL

SR. PRESIDENT DEL COL LEGI OFICIAL D AGENTS COMERCIALS DE SABADELL SR. PRESIDENTE DEL COLEGIO OFICIAL DE AGENTES COMERCIALES DE SABADELL DOCUMENT COL LEGIAL Calassanç Duran, 144 bxs. Esquerra 08203 Sabadell SOL LICITUD D INGRÉS / SOLICITUD DE INGRESO 1 Sol licitud número: Solicitud número: DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES Registrat número:

Más detalles

Servei Públic de Transport Especial de Barcelona. Institut Municipal de Persones amb Discapacitat

Servei Públic de Transport Especial de Barcelona. Institut Municipal de Persones amb Discapacitat Servei Públic de Transport Especial de Barcelona Institut Municipal de Persones amb Discapacitat Què és el Servei Públic de Transport Especial? Barcelona compta amb un dels serveis de transport públic

Más detalles

HOTR0208 Operaciones Básicas de Restaurante y Bar

HOTR0208 Operaciones Básicas de Restaurante y Bar HOTR0208 Operaciones Básicas de Restaurante y Bar HOTR0208 Operaciones Básicas de Restaurante y Bar Duración: 290 horas Precio: consultar euros. Modalidad: A distancia Titulación: Titulación acreditativa

Más detalles

SOL LICITUD DE LLICÈNCIA AMBIENTAL SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL

SOL LICITUD DE LLICÈNCIA AMBIENTAL SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL Plaça del Castell, 1 46136 Museros (Valencia) Teléfono 96-1441680 Fax 96-1444830 www. ajunt-museros.com Espai reservat per al registre d entrada/espacio reservado para el registro de entrada SOL LICITUD

Más detalles

CURSO: PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA ANSIEDAD ESCÉNICA EN ALUMNOS DE MÚSICA

CURSO: PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA ANSIEDAD ESCÉNICA EN ALUMNOS DE MÚSICA CURSO: PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA ANSIEDAD ESCÉNICA EN ALUMNOS DE MÚSICA DURACIÓN: 20 horas. CERTIFICACIÓN: Acción formativa reconocida según Resolución de 17 de julio de 2013 de la Dirección General de

Más detalles

BASES REGULADORAS PARA

BASES REGULADORAS PARA BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS DESTINADAS A JÓVENES ESTUDIANTES DE BURJASSOT PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS EN EL EXTRANJERO PARA EL CURSO 2011/2012 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Más detalles

Manipulador de Alimentos. Bares y Restaurantes (Online)

Manipulador de Alimentos. Bares y Restaurantes (Online) Manipulador de Alimentos. Bares y Restaurantes (Online) Titulación certificada por EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL Manipulador de Alimentos. Bares y Restaurantes (Online) Manipulador de Alimentos. Bares y Restaurantes

Más detalles

PROGRAMA DEL CURSO DE OPERACIONES BÁSICAS DE RESTAURANTE Y BAR

PROGRAMA DEL CURSO DE OPERACIONES BÁSICAS DE RESTAURANTE Y BAR PROGRAMA DEL CURSO DE OPERACIONES BÁSICAS DE RESTAURANTE Y BAR Asociación Cultural Turia C/ Miguel Hernández, 8-2 46530 Puçol (Valencia) Tfno. 96 105 40 68 Correo: info@asociaciónturia.org PROGRAMA DEL

Más detalles

ORDENE ORDENO. TÍTOL I Disposicions generals. TITULO I Disposiciones generales

ORDENE ORDENO. TÍTOL I Disposicions generals. TITULO I Disposiciones generales Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació ORDE 21/2013, de 14 de juny, de la Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, per la qual es convoquen les ajudes Comerç Innova; Continuïtat

Más detalles

Ajuntament de la Pobla de Vallbona

Ajuntament de la Pobla de Vallbona Pliego de prescripciones técnicas que ha de regir el contrato mixto integrado por el contrato de suministro de catering y por el contrato de prestación de los servicios de auxiliar de cocina y de monitores/cuidadores

Más detalles

SERVICIOS DE RESTAURACIÓN. REQUISITOS DE COCINA.

SERVICIOS DE RESTAURACIÓN. REQUISITOS DE COCINA. Quito Ecuador NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2938 SERVICIOS DE RESTAURACIÓN. REQUISITOS DE COCINA. RESTAURANT SERVICES. KITCHEN REQUIREMENTS. Correspondencia: Esta norma nacional es equivalente de

Más detalles

EBS. Nombre página. Última actualización 20.04.09

EBS. Nombre página. Última actualización 20.04.09 grup banc sabadell PRODUCTOS FINANCIEROS A LOS COLECTIVOS - Oferta para empleados Grupo BS y Oferta Empleados empresas del Grupo BS, Jubilados y Prejubilados. Nombre página EBS Última actualización 20.04.09

Más detalles

BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EN RESTAURANTES, CATERING SERVICIE Y MÁS CENTROS DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS

BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EN RESTAURANTES, CATERING SERVICIE Y MÁS CENTROS DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EN RESTAURANTES, CATERING SERVICIE Y MÁS CENTROS DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS 1. Presentación Resumen general La aplicación de Buenas Prácticas de Higiene es un requisito

Más detalles

B DADES GENERALS / DATOS GENERALES

B DADES GENERALS / DATOS GENERALES (1/2) EXEMPLAR PER A LA DG DE PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I EMERGÈNCIES / EJEMPLAR PARA LA DG DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y EMERGENCIAS CIUDADANA A TIPUS DE SOL LICITUD / TIPO DE SOLICITUD

Más detalles

En el caso de las asociaciones del municipio, estar constituidas legalmente e inscritas en los correspondientes registros.

En el caso de las asociaciones del municipio, estar constituidas legalmente e inscritas en los correspondientes registros. BASES DE PARTICIPACIÓN II MERCADO NAVIDEÑO SOLIDARIO DE SIERO (Aprobadas por Resolución de Alcaldía de 14 de noviembre de 2014) PRIMERA.- OBJETO. Las presentes bases tienen por objeto regir la adjudicación

Más detalles

MATA DE JONC SUMMER CAMP 2015

MATA DE JONC SUMMER CAMP 2015 MATA DE JONC SUMMER CAMP 2015 EL CENTRE Gràcies a la vostra confiança, Ocidiomes celebra un any més el nostre Summer Camp a MATA DE JONC (Palma). Situat a tan sols 10 minuts del centre de Palma, molt pròxim

Más detalles

Col legi d Aparelladors, Arquitectes tècnics i Enginyers d Edificació de Barcelona c/ Bon Pastor, 5, 08021 Barcelona www.rehabilita.

Col legi d Aparelladors, Arquitectes tècnics i Enginyers d Edificació de Barcelona c/ Bon Pastor, 5, 08021 Barcelona www.rehabilita. Col legi d Aparelladors, Arquitectes tècnics i Enginyers d Edificació de Barcelona c/ Bon Pastor, 5, 08021 Barcelona www.rehabilita.cat Semana de la Rehabilitación - Del 9 al 14 de diciembre de 2014 Solicitud

Más detalles

CONVOCATORIA CONCESION BAR Y RESTAURANTE

CONVOCATORIA CONCESION BAR Y RESTAURANTE CONVOCATORIA CONCESION BAR Y RESTAURANTE ESPECIFICACIONES GENERALES 1.- El Concurso se regirá por el Pliego de Condiciones aprobado por la Junta Directiva 2.- La recepción de propuestas se cerrará el día

Más detalles

ANNEX I / ANEXO I SOL LICITUD D'ADMISSIÓ EN CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR SOLICITUD DE ADMISIÓN EN CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

ANNEX I / ANEXO I SOL LICITUD D'ADMISSIÓ EN CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR SOLICITUD DE ADMISIÓN EN CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR (1/2) EXEMPLAR PER AL CENTRE / EJEMPLAR PARA EL CENTRO ANNEX I / ANEXO I SOL LICITUD D'ADMISSIÓ EN S FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR SOLICITUD DE ADMISIÓN EN S FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR CURS ESCOLAR CURSO

Más detalles

DNI, NIE, PASAPORTE/ PASSAPORT Hombre/Home Mujer/Dona. Lugar de nacimiento / Lloc de naixement Fecha de nacimiento / Data de naixement Edad / Edat

DNI, NIE, PASAPORTE/ PASSAPORT Hombre/Home Mujer/Dona. Lugar de nacimiento / Lloc de naixement Fecha de nacimiento / Data de naixement Edad / Edat AÑO CONVOCATORIA/ ANY DE CONVOCATÒRIA: 2015 / 2016 ANEXO I / ANNEX I INSTANCIA SOLICITUD DE / INSTÀNCIA DE SOL LICITUD AYUDA COMPLEMENTARIA A BECA ERASMUS + / AJUDA COMPLEMENTÀRIA A BECA ERASMUS+ 1. DATOS

Más detalles

PROGRAMACIÓ DEL 02 DE DESEMBRE 2015 AL 10 DE GENER 2016

PROGRAMACIÓ DEL 02 DE DESEMBRE 2015 AL 10 DE GENER 2016 PROGRAMACIÓ DEL 02 DE DESEMBRE 2015 AL 10 DE GENER 2016 DIMECRES 2 18:00 VOSE SPECTRE (DIGITAL 2D). Versió original en anglès subtitulada en 20:45 TRUMAN (DIGITAL 2D). Versió original en DIJOUS 3 18:00

Más detalles

REQUISITOS SANITARIOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EN DONDE SE ELABORAN O VENDEN ALIMENTOS

REQUISITOS SANITARIOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EN DONDE SE ELABORAN O VENDEN ALIMENTOS REQUISITOS SANITARIOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EN DONDE SE ELABORAN O VENDEN ALIMENTOS El presente documento, pretende ser una herramienta de ayuda eficaz, que permita a los responsables de los establecimientos

Más detalles

Política de Privacitat /Política de Privacidad

Política de Privacitat /Política de Privacidad Secretaria Autonòmica de Telecomunicacions i Societat de la Informació Conselleria d Infraestructures i Transport Política de Privacitat /Política de Privacidad Fecha: 13 de febrero de 2006 Versión: 1.3

Más detalles

PROGRAMACIÓ CURSOS FORMACIÓN PARA EL EMPLEO FORMACIÓ PER A L'OCUPACIÓ

PROGRAMACIÓ CURSOS FORMACIÓN PARA EL EMPLEO FORMACIÓ PER A L'OCUPACIÓ PROGRAMACIÓN CURSOS FORMACIÓN PARA EL EMPLEO PROGRAMACIÓ CURSOS FORMACIÓ PER A L'OCUPACIÓ OFERTA FORMATIVA DICIEMBRE 2015 JUNIO 2016 OFERTA FORMATIVA DESEMBRE 2015 JUNY 2016 El plazo de inscripción de

Más detalles

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de INSERT STAR, S.L.U.

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de INSERT STAR, S.L.U. Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de INSERT STAR, S.L.U. 1. Información sobre el responsable del tratamiento de los datos alojados en la página oficial de INSERT STAR, S.L.U. en la

Más detalles

BASES. Artículo 1. Objeto

BASES. Artículo 1. Objeto BASES CONVOCATORIA DE ADJUDICACIÓN DE AUTORIZACIONES PARA INSTALACIÓN DE PUESTOS DE VENTA AMBULANTE EN MERCADILLO MUNICIPAL DE ZUERA PARA LOS EJERCICIOS 2016-2017-2018. Artículo 1. Objeto La presente convocatoria,

Más detalles

Operaciones Básicas de Restaurante y Bar. Certificados de profesionalidad

Operaciones Básicas de Restaurante y Bar. Certificados de profesionalidad Operaciones Básicas de Restaurante y Bar Certificados de profesionalidad Ficha Técnica Categoría Hostelería y Turismo Referencia 14790-1302 Precio 95.16 Euros Sinopsis Como competencia general, dentro

Más detalles

POLÍTICA DE COOKIES. La información que le proporcionamos a continuación, le ayudará a comprender los diferentes tipos de cookies:

POLÍTICA DE COOKIES. La información que le proporcionamos a continuación, le ayudará a comprender los diferentes tipos de cookies: POLÍTICA DE COOKIES Una "Cookie" es un pequeño archivo que se almacena en el ordenador del usuario y nos permite reconocerle. El conjunto de "cookies" nos ayuda a mejorar la calidad de nuestra web, permitiéndonos

Más detalles

Guia de tramitació d expedients d activitats i establiments

Guia de tramitació d expedients d activitats i establiments Guia de tramitació d expedients d activitats i establiments Diputació de Barcelona Gener de 2015 Edició i coordinació: Gabinet de Premsa i Comunicació de la Diputació de Barcelona Dipòsit legal: B 3458-2015

Más detalles

OFICINES ENGINYERIA CIVIL DIRECCIONS D OBRA. ENGINYERIA DEL TERRENY PROSPECCIONS GEOTECNIQUES HIDROGEOLOGIA I HIDRAULICA

OFICINES ENGINYERIA CIVIL DIRECCIONS D OBRA. ENGINYERIA DEL TERRENY PROSPECCIONS GEOTECNIQUES HIDROGEOLOGIA I HIDRAULICA OFICINES CORNELLA DE LLOBREGAT Carrer Tirso de Molina nº36 Planta 2º Despatx 2B CP 08940 Cornellà Llb Telf: 93 474 80 30 Fax: 93 474 24 66 activa@ingeoservicios.com AINSA (HUESCA) Casa Martin. Barri SamPer.

Más detalles

NÚM. AFILIACIÓ SS / Nº AFILIACIÓN S.S. DOMICILI (CARRER / PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE / PLAZA, NÚMERO Y PUERTA)

NÚM. AFILIACIÓ SS / Nº AFILIACIÓN S.S. DOMICILI (CARRER / PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE / PLAZA, NÚMERO Y PUERTA) Ajuntament d'ajuntaments SOL LICITUD DEL PROGRAMA PROVINCIAL PER L'OCUPACIÓ HOTELERA I EL TURISME SOCIAL SOLICITUD DEL PROGRAMA PROVINCIAL POR EL EMPLEO HOTELERO Y EL TURISMO SOCIAL A DADES DE LA PERSONA

Más detalles

Pasar de Ejerciente de Empresa a Ejerciente por cuenta propia

Pasar de Ejerciente de Empresa a Ejerciente por cuenta propia Pasar de Ejerciente de Empresa a Ejerciente por cuenta propia 1. Carta solicitando pasar de la condición de ejerciente de empresa a ejerciente por cuenta propia (modelo adjunto). 2. Tramitar el Alta Censal

Más detalles

Técnico Superior en Seguridad Alimentaria. Sistema APPCC y Manipulación en la Alimentación

Técnico Superior en Seguridad Alimentaria. Sistema APPCC y Manipulación en la Alimentación Técnico Superior en Seguridad Alimentaria. Sistema APPCC y Manipulación en la Alimentación Técnico Superior en Seguridad Alimentaria. Sistema APPCC y Manipulación en la Alimentación Duración: 200 horas

Más detalles

Finalment, s aprofita l ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d algunes prestacions de serveis socials.

Finalment, s aprofita l ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d algunes prestacions de serveis socials. ORDRE BSF/127/2012, de 9 de maig, per la qual s'actualitzen el cost de referència, el mòdul social i el copagament, així com els criteris funcionals de les prestacions de la Cartera de Serveis Socials

Más detalles

Audiència Pública. Vilanova i la Geltrú, 5 de novembre de 2011

Audiència Pública. Vilanova i la Geltrú, 5 de novembre de 2011 Audiència Pública Vilanova i la Geltrú, 5 de novembre de 2011 2007-2011: CONTEXT SOCIAL I ECONÒMIC DE CRISI SITUACIÓNO ÉS FÀCIL DES DE FA ANYS, I ESPECIALMENT DE FA 3. PER QUÈ? El 30% de l activitat de

Más detalles

Protocol sindical davant la grip A. Protocol sindical davant la Grip A UGT de Catalunya 1

Protocol sindical davant la grip A.  Protocol sindical davant la Grip A UGT de Catalunya 1 Protocol sindical davant la grip A www.ugt.cat Protocol sindical davant la Grip A UGT de Catalunya 1 La Grip A La grip A (H1N1) és una malaltia causada per un subtipus del virus de la grip. Actualment,

Más detalles

Objetivos generales de la asignatura

Objetivos generales de la asignatura ASIGNATURA: RESTAURACIÓN COLECTIVA SUBJECT (nombre en inglés): MASS CATERING Tipo de asignatura: Optativa Créditos teóricos: 4 Créditos prácticos: 2 Curso de docencia: 2º Cuatrimestre de docencia: 2º Horario

Más detalles

Manejo técnico y gerencial de la planeación y la producción en empresas del sector gastronómico.

Manejo técnico y gerencial de la planeación y la producción en empresas del sector gastronómico. Presentación La implementación de productos y servicios en el área gastronómica que en la actualidad invade a la sociedad, necesita de personal capacitado para preparar y conservar alimentos y bebidas,

Más detalles

I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA

I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA DOGV - Núm. 5.038 29 06 2005 23209 I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Sanitat ORDE de 18 d abril de 2005, de la Conselleria de Sanitat, per

Más detalles

La formación profesional DUAL. FINAL CONFERENCE DUALVET Zaragoza, 24 de septiembre de 2015

La formación profesional DUAL. FINAL CONFERENCE DUALVET Zaragoza, 24 de septiembre de 2015 La formación profesional DUAL FINAL CONFERENCE DUALVET Zaragoza, 24 de septiembre de 2015 Formación profesional DUAL: origen y fundamento Concepto: la formación profesional FP en alternancia dual es la

Más detalles

COM FER UN BON CURRÍCULUM VITAE?. MODELS.

COM FER UN BON CURRÍCULUM VITAE?. MODELS. COM FER UN BON CURRÍCULUM VITAE?. MODELS. Portalexcellence Servei Municipal d Ocupació de Cerdanyola del Vallès www.portalexcellence.cat www.ocupacioiempresa.cerdanyola.cat CURRÍCULUM VITAE 1. DEFINICIÓ

Más detalles

Consellería de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua. Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua

Consellería de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua. Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua ORDE 11/2013, de 13 d agost, de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, que desplega alguns aspectes

Más detalles

BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS MUNICIPALES PARA EL FOMENTO DE LA INICIATIVA EMPRENDEDORA EJERCICIO 2015

BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS MUNICIPALES PARA EL FOMENTO DE LA INICIATIVA EMPRENDEDORA EJERCICIO 2015 BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS MUNICIPALES PARA EL FOMENTO DE LA INICIATIVA EMPRENDEDORA EJERCICIO 2015 Ante la actual situación económica, el apoyo a nuevas actividades emprendedoras en nuestro municipio

Más detalles

I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDENCIA Y CONSELLERIAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA

I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDENCIA Y CONSELLERIAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA DOGV - Núm. 5.141 23 11 2005 36947 I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA Conselleria d Infraestructures i Transport DECRET 177/2005, de 18 de novembre, del

Más detalles

Curso de Manipulador de Alimentos

Curso de Manipulador de Alimentos Curso de Manipulador de Alimentos FECHA: 3 y 4 de Diciembre de 2012 HORARIO: De 09:00 a 14:00 h. (10 horas lectivas) LUGAR DE CELEBRACIÓN: Aula formativa (Junto al lavadero) Plaza de los Hornos, 2 28730

Más detalles

Beques Daniel Bravo. per a estades curtes a l'estranger d'investigació biomèdica. Bases convocatòria 2015

Beques Daniel Bravo. per a estades curtes a l'estranger d'investigació biomèdica. Bases convocatòria 2015 Beques Daniel Bravo per a estades curtes a l'estranger d'investigació biomèdica Bases convocatòria 2015 Objectiu Beneficiaris La Fundació Privada Daniel Bravo Andreu presenta la convocatòria 2015 de les

Más detalles

AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE INFORMACIÓ LEGAL LSSIICE

AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE INFORMACIÓ LEGAL LSSIICE AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE INFORMACIÓ LEGAL LSSIICE D acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSICE), PETROINSTAL

Más detalles

Auditoria cumplimiento Plan Buenas Prácticas de Manipulación Responsable de comedor

Auditoria cumplimiento Plan Buenas Prácticas de Manipulación Responsable de comedor Responsable: Fecha: Hora: Auditoria cumplimiento Plan Buenas Prácticas de Manipulación Responsable de comedor 1 La higiene de la indumentaria es correcta 2 3 4 Se trabaja con cubrecabezas y/o pelo recogido

Más detalles

[ Proyecto de Alcance Regional de las Nuevas instalaciones tecnológicas y productivas de EADS CASA en la Comunidad de Madrid ]

[ Proyecto de Alcance Regional de las Nuevas instalaciones tecnológicas y productivas de EADS CASA en la Comunidad de Madrid ] [ Proyecto de Alcance Regional de las Nuevas instalaciones tecnológicas y productivas de EADS CASA en la Comunidad de Madrid ] 0102PY020 Marzo 2013 (R3) [ índice general ] 1. MEMORIA DESCRIPTIVA... 2 1.1.

Más detalles

PREÁMBULO PREÀMBUL. de la Comisión para el Desarrollo y la Aplicación de la Reglamentación

PREÁMBULO PREÀMBUL. de la Comisión para el Desarrollo y la Aplicación de la Reglamentación Conselleria de Sanitat ORDE 01/2012, de 9 de gener, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es dicten normes per a la inscripció, comunicació i funcionament del Registre Oficial d Establiments i Servicis

Más detalles

GUÍA: PARA FACILITAR LOS AU TOCONTROLES SANITARIOS EN ESTABLECIMIENTOS DE PEQUEÑA CAPACIDAD

GUÍA: PARA FACILITAR LOS AU TOCONTROLES SANITARIOS EN ESTABLECIMIENTOS DE PEQUEÑA CAPACIDAD GUÍA: PARA FACILITAR LOS AU TOCONTROLES SANITARIOS EN ESTABLECIMIENTOS DE PEQUEÑA CAPACIDAD APROBADO POR EL: Servicio de Seguridad Alimentaria y Zoonosis. REV. 07-11/2010 publicada en www.murciasalud.es

Más detalles

3. Ot r a s disposiciones

3. Ot r a s disposiciones Página 28896 I. Comunidad Autónoma 3. Ot r a s disposiciones Consejo de Gobierno 9291 Decreto n.º 154/2009, de 29 de mayo, por el que se desarrollan los requisitos básicos para la inscripción y funcionamiento

Más detalles

Conselleria de Cultura, Educació i Esport Conselleria de Cultura, Educación y Deporte

Conselleria de Cultura, Educació i Esport Conselleria de Cultura, Educación y Deporte Conselleria de Cultura, Educació i Esport ORDE de 23 d abril de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es desplega el Decret 13/2006, de 20 de gener, del Consell de la Generalitat,

Más detalles

EXAMEN MANIPULADOR DE ALIMENTOS INICIAL A DISTANCIA

EXAMEN MANIPULADOR DE ALIMENTOS INICIAL A DISTANCIA APTO NO APTO EXAMEN MANIPULADOR DE ALIMENTOS INICIAL A DISTANCIA RELLENAR EN MAYÚSCULAS TODOS LOS DATOS NOMBRE Y APELLIDOS: EMPRESA: CATEGORIA PROFESIONAL: D.N.I / PASAPORTE: FECHA: FIRMA: Marque con una

Más detalles

Condicions específiques de prestació del tauler electrònic d anuncis i edictes: e TAULER

Condicions específiques de prestació del tauler electrònic d anuncis i edictes: e TAULER Condicions específiques de prestació del tauler electrònic d anuncis i edictes: pàg 2/6 Índex CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE PRESTACIÓ DEL SERVEI... 3 1. OBJECTE... 3 2. ÀMBIT SUBJECTIU DE PRESTACIÓ DEL SERVEI...

Más detalles

EXC. AYUNTAMIENTO DE LA VILA d'olocau

EXC. AYUNTAMIENTO DE LA VILA d'olocau EXC. AYUNTAMIENTO DE LA VILA d'olocau Plaça Major, 1 C.P. 46169 Telèfon 96 270 30 11 Fax 96 273 96 03 CIF P-4618400 H villadeolocau@olocau.es www.olocau.es ORDENANZA REGULADORA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Más detalles

en línia! en línea! Guia de suport per realitzar tràmits en línia Guía de apoyo para realizar trámites en línea Tràmits Trámites www.badalona.

en línia! en línea! Guia de suport per realitzar tràmits en línia Guía de apoyo para realizar trámites en línea Tràmits Trámites www.badalona. 24 hores, 365 dies l any Tràmits en línia! www.badalona.cat Guia de suport per realitzar tràmits en línia 24 horas, 365 días al año Trámites en línea! Guía de apoyo para realizar trámites en línea Índex

Más detalles

RESIDENCIAS OMS-SANT MIQUEL Y CENTRO DE DÍA OMS 1 PALMA (MALLORCA)

RESIDENCIAS OMS-SANT MIQUEL Y CENTRO DE DÍA OMS 1 PALMA (MALLORCA) RESIDENCIAS OMS-SANT MIQUEL Y CENTRO DE DÍA OMS 1 PALMA (MALLORCA) 1. DATOS DEL CENTRO DOMICILIO SOCIAL: Calle San Miguel, 71 y calle Olmos, 2 CÓDIGO POSTAL: 07002 (San Miguel) LOCALIDAD: Palma 07003 (Olmos)

Más detalles

EQUIVALENZA MANUFACTORY, S.L.

EQUIVALENZA MANUFACTORY, S.L. AVISO LEGAL En virtud de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, sobre la Protección de Datos de carácter personal, le hacemos conocedor de que sus datos personales que pueden estar en esta comunicación, están

Más detalles

Preàmbul. Preámbulo DECRETO DECRETE

Preàmbul. Preámbulo DECRETO DECRETE Conselleria d Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua DECRET 98/2012, de 15 de juny, del Consell, pel qual regula les condicions per a l exercici d activitats de formació de manipuladors de plaguicides

Más detalles

HOSTELERÍA, CAFÉS, BARES Y SIMILARES. Ordenación y clasificación de establecimientos de restauración

HOSTELERÍA, CAFÉS, BARES Y SIMILARES. Ordenación y clasificación de establecimientos de restauración LCAT 1994\610 Legislación (Disposición Vigente a 29/1/2007) Decreto 317/1994, de 4 noviembre DEPARTAMENT COMERÇ, CONSUM I TURISME DO. Generalitat de Catalunya 9 diciembre 1994, núm. 1983, [pág. 8020];

Más detalles

ASUNTO: CONVOCATORIA DE BOLSA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO DE ARQUITECTO/A

ASUNTO: CONVOCATORIA DE BOLSA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO DE ARQUITECTO/A CONSEJO EJECUTIVO ASUNTO: CONVOCATORIA DE BOLSA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO DE ARQUITECTO/A Se hacen públicas las bases que seguidamente se transcriben, aprobadas por el Consejo Ejecutivo del Consell Insular

Más detalles

5º.Que el alumno sepa estimar las condiciones de almacenamiento y transporte frigorífico adecuadas para distintos productos hortofrutícolas.

5º.Que el alumno sepa estimar las condiciones de almacenamiento y transporte frigorífico adecuadas para distintos productos hortofrutícolas. 1.- DATOS INICIALES Asignatura: Frigoconservación de frutas y hortalizas. Créditos plan 2001: 4,5 Créditos ECTS: 3,5 Titulación: Ingeniero Técnico Agrícola. Especialidad: Industrias Agrarias y Alimentarias.

Más detalles

PER ENTREGAR EMPLENATS AL TUTOR/A IMPRESOS PARA ENTREGAR RELLENADOS AL TUTOR/A

PER ENTREGAR EMPLENATS AL TUTOR/A IMPRESOS PARA ENTREGAR RELLENADOS AL TUTOR/A IMPRESOS PER ENTREGAR EMPLENATS AL TUTOR/A IMPRESOS PARA ENTREGAR RELLENADOS AL TUTOR/A CURS 2014-15 CEIP CAN PASTILLA CEIP CAN PASTILLA CURS 2014-15 Autorització de l ús de les imatges dels alumnes El

Más detalles

El importe mensual del canon será de 300 Euros + IVA, mejorable al alza.

El importe mensual del canon será de 300 Euros + IVA, mejorable al alza. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁN LA ADJUDICACIÓN, MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO, DE LA CONCESIÓN DEL BAR TERRAZA DEL CLUB DEPORTIVO OLIVAR DE QUINTO 1. OBJETO Y JUSTIFICACION El objeto del presente

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES MINISTERIO DE EDUCACIÓN SECRETARÍA DE ESTADO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INSTITUTO NACIONAL DE LAS CUALIFICACIONES PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

Más detalles