EDUCACIÓ DE DEFICIENTS MENTALS (2511) Llicenciatura en Psicopedagogia Obligatòria 6 crèdits 4,5 teòrics + 1,5 pràctics- (Quatrimestral)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "EDUCACIÓ DE DEFICIENTS MENTALS (2511) Llicenciatura en Psicopedagogia Obligatòria 6 crèdits 4,5 teòrics + 1,5 pràctics- (Quatrimestral)"

Transcripción

1 Universitat de les Illes Balears Departament de Ciències de l Educació EDUCACIÓ DE DEFICIENTS MENTALS (2511) Llicenciatura en Psicopedagogia Obligatòria 6 crèdits 4,5 teòrics + 1,5 pràctics- (Quatrimestral) Curs 2003/04 Professor: Joan J. Muntaner (Francesc Serra) OBJECTIUS GENERALS Conèixer la conceptualització de la deficiència mental i les perspectives actuals, tant a nivell escolar com social per millorar la qualitat de vida d aquestes persones. Desenvolupar les estratègies i els models més significatius d intervenció en la formació de les persones amb deficiència mental a tots els àmbits de relació social. CONTINGUTS 1º. Part. Desenvolupament general del subjecte deficient mental. & Unitat Didàctica I.: Conceptualització de la Deficiència Mental. 1.- La deficiència mental: definició i problemàtica actual La deficiència mental a l àmbit de la Educació Especial La definició de deficiència mental: El concepte de intel ligència La conducta adaptativa Classificació i nivells de Deficiència Mental Paradigma dels suports. 2.- Las etiologies de la Deficiència Mental Causes orgàniques Causes ambientals o funcionals Causes desconegudes La prevenció de la deficiència mental La problemàtica del diagnòstic i l'avaluació del deficient mental. 3.- Desenvolupament i funcionament cognitiu del D.M Característiques físiques i neurològiques El desenvolupament motriu i les repercussions formatives El desenvolupament psíquic El llenguatge i els problemes de comunicació La personalitat del deficient mental. 4.- Les relacions socials del deficient mental Les actituds socials.

2 4.2. La conquesta de la autonomia i l autodeterminació 4.3. Els drets del deficient mental Avaluació de programes i serveis per el deficient mental. & Unitat Didàctica II: La persona amb deficiència mental a la transició i a l edat adulta. 5.- La formació professional i la transició a la vida adulta L'escolaritat i el procés formatiu de l adolescent amb deficiència mental L Educació secundaria obligatòria: final d un trajecte Els Programes de garantia social La formació professional Programes de transició i la formació permanent. 6.- Vida independent i integració social El mon laboral: El centre ocupacional El centre especial d'ocupació Alternatives dins l'empresa ordinària La metodologia del supported employment 6.2. El problema de l habitatge L'educació del temps lliure al deficient mental La sexualitat al deficient mental. 2º. Part: L Educació de la persona amb deficiència mental. 7.- La planificació centrada en la persona Característiques de la PCP 7.2. Els cercles de suport 7.3. Construcció dels plans (paths) 7.4. Les xarxes de suport comunitàries. 8.- El centre d educació especial Característiques generals Bases teòriques i alumnat Àrees d intervenció: Comportament adaptatiu: autonomia i socialització La psicomotricitat L aprenentatge acadèmic. 9.- Les persones en greu discapacitat psíquica Definició Models d intervenció Programes aplicats i tendències de futur.

3 ACTIVITATS FORMATIVES, CRÈDITS TEÒRICS I CRÈDITS PRÀCTICS 1.- Lectura obligatòria de dos llibres a seleccionar de entre els proposats per el professor a l inici del curs. Presentació de un curt resum (2-3 pàgines) abans del dia 20 de desembre de Realització d un treball d'investigació en grup (entre 3 i 5 persones) segons temes i metodologia a determinar entre cada grup i el professor. La participació a un grup de treball serà obligatòria per a tots els alumnes. Existeix la possibilitat de realitzar un treball conjunt dirigit per el professor en el que participarien tots els alumnes matriculats. En aquest cas, l assignatura se desenvoluparia en forma de seminari de seguiment del treball d investigació. Els alumnes rebrien un dossier per preparar els temes del programa. 3.- Exercicis, lectures, comentaris i estudis d articles, documents de treball, etc., que s aniran presentant al llarg del curs i es treballaran en grups de discussió o individualment, amb la coordinació del professor, amb l assistència obligatòria de tots els alumnes a aquestes sessions pràctiques. Els resultats d aquestes activitats s entregaran per escrit, signats per cada alumne del grup abans de una setmana de realitzada cada activitat. CRITERIS D AVALUACIÓ Per aprovar l assignatura cal ser avaluat de forma positiva tant dels crèdits pràctics com teòrics que la composen, segons els criteris següents: * Crèdits Teòrics: 1.- Lectura, resum i tutoria de cada un dels dos llibres seleccionats. 2.- Un examen final realitzat durant el període que la Universitat estableix a tal efecte. En aquesta prova l alumne haurà d examinar-se de la totalitat de la matèria pendent d aprovar. * Crèdits Pràctics: 3.- Realització i presentació del treball d investigació segons les normes pròpies dels documents acadèmics abans del 10 de gener del Entregar en el temps establert i de forma adequada les activitats propostes al llarg del curs. 5.- Es valorarà la participació a classe i l actitud envers l assignatura. BIBLIOGRAFIA BÀSICA A.A.M.R. (1997). Retraso mental: definición, clasificación y sistemas de apoyo. Madrid: Alianza. Bruininks, R.H y McGrew, K.S. (1993). Panorámica de la conducta adaptativa dentro del retraso mental. Discapacidad y conducta adaptativa (pp ). Bilbao: ICE- Universidad de Deusto. Calero, M.D. (1995). Modificación de la inteligencia. Madrid: Pirámide.

4 Consejo Económico y Social (1996). Informe sobre la situación del empleo de las personas con discapacidad y propuestas para su reactivación. Siglo Cero, 27 (3), Fierro, A. (1987). La persona con retraso mental. Madrid: MEC. Font, J. (1997). El nou model de definició, classificació i sistemes de suport del retard mental. Suports, 1 (1), Garrido Landivas, J. (1984). Deficiencia mental. Madrid: CEPE. González, J. y Sainz, J. (1988). Intervención y educación en la deficiencia mental y la desventaja socio-cultural. En J. Mayor (Dir.), Manual de Educación Especial (pp ). Madrid: Anaya. Greenspon, S. (1994). Revisión de Mental Retardation: definition, classification and systems supports. American Journal on Mental Retardation, 98 (4), Grossman, H. (1983). Manual on terminology and classification in mental retardation. Washington D.C: AAMR. I.C.D.M. (1983). Orientaciones sobre la deficiencia mental. San Sebastián: SIIS. Ingalls, R.P. (1982). Retraso mental: la nueva perspectiva. México: El Manual Moderno. Jacobson, J.W. (1994). Revision de Mental Retardation: definition, classification and systems supports. American Journal on Mental Retardation, 98 (4), Juan-Espinosa, M.; Colom, R. y Flores, V. (1992). Contexto y retraso mental. Madrid: CIDE-MEC. López Melero, M. (1992). Modelos cognitivos y desarrollo educativo. En J. Flórez y M.V. Troncoso, (Dirs.), Síndrome de Down y educación (pp ). Barcelona: Salvat. Lowe, P. (1995). Apoyo educativo y tutoría. Madrid: Narcea. Luckasson, R. y otros (1992). Mental Retardation: definition, classification and systems of supports. Washington D.C.: AAMR. Maistre, M. (1977). Deficiencia mental y lenguaje. Barcelona: Laia. Molina, S. (1994). Deficiencia mental. Aspectos psicoevolutivos y educativos. Málaga: Aljibe. Montero, D. (1996). Evaluación de la conducta adaptativa en personas con discapacidad. Bilbao: Mensajero.

5 Montobbio, E. (1995). El viaje del Señor Down al mundo de los adultos. Barceloa: Marson. Muntaner, J.J. (1995). La Sociedad ante el deficiente mental. Madrid: Narcea. Muntaner, J.J. (2001). La persona con retraso mental. Bases para su inclusión social y educativa. Málaga, Ed. Aljibe. Muntaner, J.J. (1996). Transición a la vida adulta: la conquista de la autonomía. Revista de Educación Especial, 22, O.C.D.E. (1988). La disminución y la condición de adultos. Siglo Cero, 120, O.C.D.E. (1991). Les jeunes handicapés et le travail. Experiences vecues en sortir de l école. París: OCDE-CERI. O.C.D.E. (1994). L'interation scolaire des enfants et adolecents handicapés. Ambitions, theories et practices. París: Ceri-OCDE. Pallisera, M. (1996). Transición a la edad adulta y vida activa de las personas con discapacida psíquica. Barcelona: EUB. Perron, S (1973). Actitudes e ideas respecto de las deficiencias mentales. En R. Zazzo, Los débiles mentales (pp ). Barcelona: Fontanella. Prieto, M.D. (1986). La modificabilidad estructural cognitiva y el programa de enriquecimiento instrumental de R. Feuerstein. Murcia: ICE. Sainz, J. y Mayor, J. (1988). Procesos cognitivos en los deficientes mentales. En J. Mayor (Dir.), Manual de Educación Especial (pp ). Madrid: Anaya. Schalock y col. (1994). The changing conception of mental retardation: implications for the field. Mental Retardation, 32 (3), Schalock, R.L. (1995). Implicaciones para la investigación de la definición, clasificación y sistemas de apoyo de la AAMR de Siglo Cero, 26 (1), Söder, M. (1987). Integración escolar de alumnos con retraso mental. OCDE, La integración social de los jóvenes minusválidos (pp ). Madrid:CPMT. Verdugo, M.A. (1994). El cambio de paradigma en la concepción del retraso mental: la nueva definición de la AAMR. Siglo Cero, 25 (3), Verdugo, M.A. (1995). Evaluación y tratamiento en el retraso mental. En M.A. Verdugo (Dir.), Personas con discapacidad (pp ). Madrid: Siglo XXI.

6 Verdugo, M.A. (1995). Las personas con retraso mental. En M.A. Verdugo (Dir.), Personas con discapacidad (pp ). Madrid: Siglo XXI. Verdugo, M.A. (Dir.) (1995). Personas con discapacidad. Madrid: Siglo XXI. Verloop, N. (1992). El sistema de apoyo educativo en vías de desarrollo: su potencial y sus dificultades. Aula de Innovación Educativa, 4-5, Villa, L.E. y Sagardoy, J.A. (1988). Derecho al trabajo de las personas con minusvalía. Madrid: Real Patronato de Prevención y Atención a las personas con minusvalía. Serie Documentos 10. Warnock Report (1978). Special Educational Needs. Report of commitee of iguiry into the education of handicapped children any young people. Londres: HMSO. Notes i orientacions. 1.- Els alumnes han de complimentar una fitxa, que han d entregar al professor abans del 1 de Novembre de Aquells alumnes que no poden assistir regularment a classe tenen l obligació de comunicar-ho al professor en horari de tutoria abans de l 1 de novembre de Es recomana a l alumnat que per qualsevol aspecte que vulgui consultar o comentar al professor utilitzi les hores de tutoria establertes a tal efecte. 4.- Aquest programa fa referència a les convocatòries de Juny i Setembre del curs En cap cas es aplicable a la convocatòria extraordinària de Febrer, que es regirà per el programa del curs de matricula. Juny, 2003

L EDUCACIÓ EMOCIONAL A L ESCOLA. 5136 Segon curs dels estudis de Mestre, especialitat d Educació Primària

L EDUCACIÓ EMOCIONAL A L ESCOLA. 5136 Segon curs dels estudis de Mestre, especialitat d Educació Primària Universitat de les Illes Balears Facultat d Educació L EDUCACIÓ EMOCIONAL A L ESCOLA. 5136 Segon curs dels estudis de Mestre, especialitat d Educació Primària Curs 2011-2012 Assignatura troncal Segon quadrimestre

Más detalles

LLICENCIATURA DE PSICOPEDAGOGIA

LLICENCIATURA DE PSICOPEDAGOGIA Universitat de les Illes Balears Edifici Guillem Cifre de Colonya Assignatura: Orientació Professional. (1484) LLICENCIATURA DE PSICOPEDAGOGIA: 2n. curs (2n. cicle) Curs 2.002-2.003 Assignatura de Segon

Más detalles

L EDUCACIÓ DE LES HABILITATS D INTERACCIÓ SOCIAL

L EDUCACIÓ DE LES HABILITATS D INTERACCIÓ SOCIAL Universitat de les Illes Balears Facultat d Educació Dept. de Ciències de l Educació L EDUCACIÓ DE LES HABILITATS D INTERACCIÓ SOCIAL 1480 Estudis de Psicopedagogia i Pedagogia Assignatura Optativa (núm

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DEL GRAU EN PSICOLOGIA (CURS 2009-2010)

INFORME DE SEGUIMENT DEL GRAU EN PSICOLOGIA (CURS 2009-2010) INFORME DE SEGUIMENT DEL GRAU EN PSICOLOGIA (CURS 2009-2010) Informe de seguimiento del Grado en Psicología (Curso 2009-2010) Departament de Psicologia Barcelona, abril 2011 PRESENTACIÓ DE LA TITULACIÓ

Más detalles

Es tracta d analitzar la dinàmica dels processos de canvi a través dels quals s exerceix la influència educativa.

Es tracta d analitzar la dinàmica dels processos de canvi a través dels quals s exerceix la influència educativa. PSICOLOGIA DE LA INSTRUCCIÓ (2509) Curs Acadèmic 2001-2002 Assignatura anual de 6 crèdits (4 5 teòrics i 1 5 pràctics) 2on Curs dels Estudis de Psicopedagogia Professora: Dra. Maria Suñé Vela Horari de

Más detalles

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011 Departament de Dret i Ciències

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011

INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011 GRAU EN PSICOLOGIA GRADO EN PSICOLOGÍA INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011 Departament de Psicologia i Ciències de l'educació Barcelona, maig 2012 2 PRESENTACIÓ

Más detalles

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2012-2013 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2012-2013 Departament de Dret i Ciències

Más detalles

ASIGNATURA/IRAKASGAIA BASES PSICOLÓGICAS DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL.

ASIGNATURA/IRAKASGAIA BASES PSICOLÓGICAS DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL. ASIGNATURA/IRAKASGAIA BASES PSICOLÓGICAS DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL. TITULACIÓN/TITULAZIOA:Maestro. Educación Primaria NºCRÉDITOS/KREDITU KOPURUA: 4.5 (teóricos + prácticos) DEPARTAMENTO/SAILA: Psicología

Más detalles

Universitat de les Illes Balears Facultat d Educacio EDUCACIÓ ESPECIAL (2502) Llicenciatura en PSICOPEDAGOGIA

Universitat de les Illes Balears Facultat d Educacio EDUCACIÓ ESPECIAL (2502) Llicenciatura en PSICOPEDAGOGIA Universitat de les Illes Balears Facultat d Educacio EDUCACIÓ ESPECIAL (2502) Llicenciatura en PSICOPEDAGOGIA Curs 2010-2011 Troncal -(7,5 crèdits: 6 teòrics + 1,5 pràctics) Anual Professor: Nuria López

Más detalles

PSICOLOGIA DE L EDUCACIÓ. 5144 Segon curs dels estudis de Mestre, Especialitats d Educació Infantil i Primària

PSICOLOGIA DE L EDUCACIÓ. 5144 Segon curs dels estudis de Mestre, Especialitats d Educació Infantil i Primària Universitat de les Illes Balears Facultat d Educació PSICOLOGIA DE L EDUCACIÓ. 5144 Segon curs dels estudis de Mestre, Especialitats d Educació Infantil i Primària Curs 2011-2012 Assignatura troncal Primer

Más detalles

EQUITACIÓN TERAPÉUTICA

EQUITACIÓN TERAPÉUTICA Escola Universitària de Ciències de la Salut EQUITACIÓN TERAPÉUTICA (5a edición) Septiembre 2010 - Septiembre 2011 POSTGRAU AULA UNIVERSITAT DE VIC PRESENTACIÓN La equitación terapéutica constituye una

Más detalles

GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA

GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA Grado en Magisterio en Educación Primaria ( Obligatoria ) GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA G550 - Fundamentos Psicopedagógicos de Atención a la Diversidad Curso Académico 2013-2014 1 1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Más detalles

Abordatge estratègic de situacions professionals

Abordatge estratègic de situacions professionals Guia d aprenentatge (3 ECTS) Any acadèmic 2015-2016 Semestre: 2n Grau en Educació Social / Grau en Treball Social Mòdul: Espais professionals Professor: Dr. Paco López Pàgina 1 de 7 Rev. 4 (21.09.2015)

Más detalles

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Aguado, A. (2005) Necesidades y demandas de las personas con discapacidad intelectual que envejecen y de sus familias. Jornadas de Envejecimiento FEAPS Navarra. Pamplona 21-22

Más detalles

EL PROGRAMA DE ACCION TUTORIAL

EL PROGRAMA DE ACCION TUTORIAL EL PROGRAMA DE ACCION TUTORIAL Antes de iniciar esta nueva edición del Programa de Acción Tutorial quisimos sondear el estado de la cuestión como punto inicial de trabajo. Se solicitó a los tutores/as

Más detalles

Universitat de les Illes Balears. Facultat d Educació

Universitat de les Illes Balears. Facultat d Educació Universitat de les Illes Balears Facultat d Educació Assignatura: (5144)-Psicologia de l Educació. Curs 2003-04. ESTUDIS DE MESTRE (2n. curs. Especialitats: Ed. Musical i Llengua Estrangera Crèdits de

Más detalles

Assignatura: Disseny i estratègies per a l'elaboració d'adaptacions curriculars (2516). Curs 2003-04

Assignatura: Disseny i estratègies per a l'elaboració d'adaptacions curriculars (2516). Curs 2003-04 Universitat de les Illes Balears Dept. de Ciències de l Educació Assignatura: Disseny i estratègies per a l'elaboració d'adaptacions curriculars (2516). Curs 2003-04 Assignatura quadrimestral (Primer)

Más detalles

MÀSTER UNIVERSITARI EN ESTUDIS HUMANÍSTICS I SOCIALS MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS HUMANÍSTICOS Y SOCIALES

MÀSTER UNIVERSITARI EN ESTUDIS HUMANÍSTICS I SOCIALS MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS HUMANÍSTICOS Y SOCIALES MÀSTER UNIVERSITARI EN ESTUDIS HUMANÍSTICS I SOCIALS MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS HUMANÍSTICOS Y SOCIALES INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2012-2013 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2012-2013 Departament

Más detalles

INFORMACIONS INSCRIPCIÓ CURS Grups Places 1 20

INFORMACIONS INSCRIPCIÓ CURS Grups Places 1 20 ESCOLA MUNICIPAL D ADULTS / E.P.A. AJUNTAMENT DE BÉTERA Avinguda València, 26 961 601 874 INFORMACIONS INSCRIPCIÓ CURS Grups Places Curs Participació i Preparació per altres programes formatius / Curso

Más detalles

ESTUDIS DE PSICOPEDAGOGIA

ESTUDIS DE PSICOPEDAGOGIA Universitat de les Illes Balears Edifici Guillem Cifre de Colonya Assignatura: Orientació Professional. (1484) ESTUDIS DE PSICOPEDAGOGIA: 2n. curs (2n. cicle) Curs 2.003-04 Assignatura de segon quadrimestre,

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DEL MÀSTER EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA (CURS 2009-2010)

INFORME DE SEGUIMENT DEL MÀSTER EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA (CURS 2009-2010) INFORME DE SEGUIMENT DEL MÀSTER EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA (CURS 29-21) Informe de seguimiento del Máster en Gestión Administrativa (Curso 29-21) Departament de Dret i Ciències Polítiques Barcelona, abril

Más detalles

INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA EN LOS TRASTORNOS DEL DESARROLLO TRONCAL 6 CRÉDITOS

INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA EN LOS TRASTORNOS DEL DESARROLLO TRONCAL 6 CRÉDITOS INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA EN LOS TRASTORNOS DEL DESARROLLO TRONCAL 6 CRÉDITOS Titulación en la que se imparte/ Curso /Cuatrimestre: PSICOPEDAGOGÍA/ SEGUNDO CURSO/ PRIMER CUATRIMESTRE Curso académico:

Más detalles

Calendario académico administrativo

Calendario académico administrativo Calendario académico administrativo 1. Acceso y admisión a la Universidad 1.2. Pruebas de acceso a la universidad y preinscripción universitaria (*) Preinscripción junio Del 02.06 al 03.07.2015 Celebración

Más detalles

Descobrim l aprenentatge autònom com a eina docent

Descobrim l aprenentatge autònom com a eina docent www.upc.edu/rima Descobrim l aprenentatge autònom Jornades d Innovació docent de RIMA Barcelona, 11 de juliol del 2011 Jordi.marce@upc.edu Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA

Más detalles

Proporcionar als futurs mestres una visió general de l educació física, dels principals corrents i de les tendències didàctiques actuals.

Proporcionar als futurs mestres una visió general de l educació física, dels principals corrents i de les tendències didàctiques actuals. UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ TITULACIÓ: Diplomatura de Mestre Llengua Estrangera CODI: 40030 ASSIGNATURA: Educació Física i la seva didàctica PROFESSOR/A: Pere Blanco i Felip

Más detalles

REQUERIMENTS DEL PERSONAL AUXILIAR D ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA A CATALUNYA 2015

REQUERIMENTS DEL PERSONAL AUXILIAR D ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA A CATALUNYA 2015 NOTA INFORMATIVA REQUERIMENTS DEL PERSONAL AUXILIAR D ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA A CATALUNYA 2015 Auxiliar de gerontologia Els professionals que estan treballant actualment o s incorporin abans del 31 de

Más detalles

INTEGRACIÓN ESCOLAR: PERSPECTIVAS Y ESTRATEGIAS 2014-2015

INTEGRACIÓN ESCOLAR: PERSPECTIVAS Y ESTRATEGIAS 2014-2015 CODIGO: 120739420 INTEGRACIÓN ESCOLAR: PERSPECTIVAS Y ESTRATEGIAS OPTATIVA 6 CRÉDITOS Titulación en la que se imparte/ Curso /Cuatrimestre: PEDAGOGÍA / CUARTO CURSO / PRIMERO Curso académico: Profesorado:

Más detalles

Finalment, s aprofita l ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d algunes prestacions de serveis socials.

Finalment, s aprofita l ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d algunes prestacions de serveis socials. ORDRE BSF/127/2012, de 9 de maig, per la qual s'actualitzen el cost de referència, el mòdul social i el copagament, així com els criteris funcionals de les prestacions de la Cartera de Serveis Socials

Más detalles

APORTACIONES DE LA DEFINICIÓN DE RETRASO MENTAL (AAMR, 2002) A LA CORRIENTE INCLUSIVA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

APORTACIONES DE LA DEFINICIÓN DE RETRASO MENTAL (AAMR, 2002) A LA CORRIENTE INCLUSIVA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD APORTACIONES DE LA DEFINICIÓN DE RETRASO MENTAL (AAMR, 2002) A LA CORRIENTE INCLUSIVA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Miguel Ángel Verdugo Alonso Catedrático de Psicología de la Discapacidad Instituto

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DEL MÀSTER EN ESTUDIS HUMANÍSTICS I SOCIALS (CURS 2009-2010)

INFORME DE SEGUIMENT DEL MÀSTER EN ESTUDIS HUMANÍSTICS I SOCIALS (CURS 2009-2010) INFORME DE SEGUIMENT DEL MÀSTER EN ESTUDIS HUMANÍSTICS I SOCIALS (CURS 29-21) Informe de seguimiento del Máster en Estudios Humanísticos y Sociales (Curso 29-21) Departament d Humanitats i Ciències de

Más detalles

INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA EN LOS TRASTORNOS DEL DESARROLLO TRONCAL 6 CRÉDITOS. Teóricas: Miércoles y viernes de 10:00 a 11:00

INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA EN LOS TRASTORNOS DEL DESARROLLO TRONCAL 6 CRÉDITOS. Teóricas: Miércoles y viernes de 10:00 a 11:00 INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA EN LOS TRASTORNOS DEL DESARROLLO TRONCAL 6 CRÉDITOS Titulación en la que se imparte/ Curso /Cuatrimestre: PSICOPEDAGOGÍA/ SEGUNDO CURSO/ PRIMER CUATRIMESTRE Curso académico:

Más detalles

3r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES

3r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES Camí DE SON CLADERA, 20-07009 Palma Tel. 971470774 Fax 971706062 e-mail: iesjuniperserra@educacio.caib.es Pàgina Web: http://www.iesjuniperserra.net/ ORIENTACIÓ

Más detalles

Josep Maria Puig, Roser Batlle, Carme Bosch, Josep Palos. Aprenentatge servei

Josep Maria Puig, Roser Batlle, Carme Bosch, Josep Palos. Aprenentatge servei Josep Maria Puig, Roser Batlle, Carme Bosch, Josep Palos Aprenentatge servei Educar per a la ciutadania OCTAEDRO Títol: Aprenentatge servei. Educació per a la ciutadania Autors: Josep Maria Puig, Roser

Más detalles

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE:

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: 1. Dades personals persona o entitat SOL LICITANT /Datos Personales persona o entidad SOLICITANTE Entitat sol licitant/ Entidad solicitante: NIF Domicili/Domicilio:

Más detalles

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA GUÍA DOCENTE INTERVENCIÓN EN DISCAPACIDAD 1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA. Título: Facultad: Departamento/Instituto:

Más detalles

194 Beques 'Santander CRUE CEPYME Pràctiques en Empresa' per a estudiants de la Universitat de València Curs 2012/2013

194 Beques 'Santander CRUE CEPYME Pràctiques en Empresa' per a estudiants de la Universitat de València Curs 2012/2013 194 Beques 'Santander CRUE CEPYME Pràctiques en Empresa' per a estudiants de la Universitat de València Curs 2012/2013 OBJECTIUS Promoure la realització de pràctiques entre els estudiants de la Universitat

Más detalles

Semipresencial o combinada

Semipresencial o combinada Nivell bàsic Desenvolupa les habilitats de comprensió i producció orals, perquè l'aprenent pugui resoldre en català les necessitats fonamentals de la vida quotidiana. L'assoliment d'aquest nivell equival

Más detalles

Primero. Primer Reconéixer les accions formatives proposades en les modificacions

Primero. Primer Reconéixer les accions formatives proposades en les modificacions Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 23 d abril de 2015, de la Direcció General d Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es fan públiques les modificacions dels plans

Más detalles

MATÈRIA: Processos educatius, aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (0-6 anys) I

MATÈRIA: Processos educatius, aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (0-6 anys) I UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ TITULACIÓ: Grau en Educació Infantil CODI: 100700 MATÈRIA: rocessos educatius, aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (0-6 anys) I MÒDUL:

Más detalles

Grado en Magisterio de Educación Infantil EU Cardenal Cisneros Universidad de Alcalá Curso Académico 2013/14 3º curso 2º cuatrimestre

Grado en Magisterio de Educación Infantil EU Cardenal Cisneros Universidad de Alcalá Curso Académico 2013/14 3º curso 2º cuatrimestre Intervención educativa en discapacidad intelectual, altas capacidad y tgd Grado en Magisterio de Educación Infantil EU Cardenal Cisneros Universidad de Alcalá Curso Académico 2013/14 3º curso 2º cuatrimestre

Más detalles

Vicerectorat d Ordenació Acadèmica Oficina de Convergència i Harmonització Europea ENQUESTA SOBRE EL TREBALL PRESENCIAL I AUTÒNOM DE L ALUMNE/A

Vicerectorat d Ordenació Acadèmica Oficina de Convergència i Harmonització Europea ENQUESTA SOBRE EL TREBALL PRESENCIAL I AUTÒNOM DE L ALUMNE/A OCTUBRE TREBALL DE L ALUMNE/A EN EL MES D OCTUBRE Temps de : Incloeu-hi les hores de classes del 2 d octubre al 8 d octubre del 9 d octubre al 15 d octubre del 16 d octubre al 22 d octubre del 23 d octubre

Más detalles

GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS INDICADORS DEL CURS 2011-2012 INDICADORES DEL CURSO 2011-2012

GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS INDICADORS DEL CURS 2011-2012 INDICADORES DEL CURSO 2011-2012 DIMENSIONS DIMENSIONES ACCÉS I MATRÍCULA ACCESO Y MATRÍCULA CARACTERÍSTIQUES DE L ALUMNAT CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS

Más detalles

Titulació Tipus Curs Semestre

Titulació Tipus Curs Semestre Delinqüència i psicopatologia 2013/2014 Codi: 100447 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2500257 Criminologia OT 4 0 Professor de contacte Nom: Francisco Collazos Sanchez Correu electrònic: Francisco.Collazos@uab.cat

Más detalles

UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIENCIES DE L EDUCACIÓ. TITULACIÓN: Grado en Educación Social. CÓDIGO: 100930 MATÉRIA: Animación sociocultural

UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIENCIES DE L EDUCACIÓ. TITULACIÓN: Grado en Educación Social. CÓDIGO: 100930 MATÉRIA: Animación sociocultural UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIENCIES DE L EDUCACIÓ TITULACIÓN: Grado en Educación Social CÓDIGO: 100930 MATÉRIA: Animación sociocultural MÓDULO: XVI. Optatividad PROFESOR/A RESPONSABLE: María Paz

Más detalles

Elche, 2 de diciembre de 2009. El rector, p. d. (R 767/07 de 10.05.2007), el vicerrector de Personal: José Francisco González Carbonell.

Elche, 2 de diciembre de 2009. El rector, p. d. (R 767/07 de 10.05.2007), el vicerrector de Personal: José Francisco González Carbonell. Universitat Miguel Hernández d Elx RESOLUCIÓ de 2 de desembre del 2009, per la qual s ordena la publicació íntegra de la relació de llocs de treball del personal d administració i servicis de la Universitat

Más detalles

GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS INDICADORS DEL CURS 2012-2013 INDICADORES DEL CURSO 2012-2013

GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS INDICADORS DEL CURS 2012-2013 INDICADORES DEL CURSO 2012-2013 GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS DIMENSIONS DIMENSIONES ACCÉS I MATRÍCULA ACCESO Y MATRÍCULA CARACTERÍSTIQUES DE L ALUMNAT CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO

Más detalles

PSICOPEDAGOGÍA / SEGUNDO CURSO / PRIMER CUATRIMESTRE 2013-2014

PSICOPEDAGOGÍA / SEGUNDO CURSO / PRIMER CUATRIMESTRE 2013-2014 EDUCACIÓN ESPECIAL TRONCAL 7,5 CRÉDITOS Titulación en la que se imparte/ Curso /Cuatrimestre: PSICOPEDAGOGÍA / SEGUNDO CURSO / PRIMER CUATRIMESTRE Curso académico: 2013-2014 Profesorado: Mª del Carmen

Más detalles

Intervenció Psicopedagógica en els trastorns del desenvolupament (2507) Psicopedagogía, 2n

Intervenció Psicopedagógica en els trastorns del desenvolupament (2507) Psicopedagogía, 2n Intervenció Psicopedagógica en els trastorns del desenvolupament (2507) Psicopedagogía, 2n Curs: 2005-2006 Tipus d assignatura: Troncal Durada: 1r quadrimestre Nombre de crèdits: 6 crèdits, 4,5 teòrics

Más detalles

CÓDIGO: 100918 MATERIA: Acción socioeducativa en el ámbito de la discapacidad

CÓDIGO: 100918 MATERIA: Acción socioeducativa en el ámbito de la discapacidad UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ TITULACIÓN: Grado en Educación Social CÓDIGO: 100918 MATERIA: Acción socioeducativa en el ámbito de la discapacidad MÓDULO: XVI. Optatividad PROFESORA

Más detalles

Els estius VISITES PER A GRUPS ESCOLARS

Els estius VISITES PER A GRUPS ESCOLARS Els estius delmuseu! Nombre de participants: grups a partir de 10 persones. Activitat adreçada als participants dels casals d estiu i campus escolars d Educació Infantil a ESO. Durada aproximada: 2 hores.

Más detalles

CURS: 4t QUADRIMESTRE: 1er CRÈDITS ECTS: 6 IDIOMA D'IMPARTICIÓ: Català

CURS: 4t QUADRIMESTRE: 1er CRÈDITS ECTS: 6 IDIOMA D'IMPARTICIÓ: Català UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ TITULACIÓ: SICOLOGIA CODI: 102827 MATÈRIA: Trastorns d audició i llenguatge MÒDUL: Optativitat ROFESSOR/A RESONSABLE: José Luis Navarro Sierra EQUI

Más detalles

Introducció a la Psicologia

Introducció a la Psicologia Introducció a la Psicologia 2013/2014 Codi: 102305 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2501572 Administració i Direcció d'empreses OT 4 0 2501573 Economia OT 4 0 Professor de contacte Nom: Lluís Capdevila

Más detalles

GUIA DOCENT APLICACIONS BIOMÈDIQUES DE LA BIOTECNOLOGIA LLICENCIATURA DE BIOTECNOLOGIA UNIVERSITAT DE LLEIDA

GUIA DOCENT APLICACIONS BIOMÈDIQUES DE LA BIOTECNOLOGIA LLICENCIATURA DE BIOTECNOLOGIA UNIVERSITAT DE LLEIDA GUIA DOCENT APLICACIONS BIOMÈDIQUES DE LA BIOTECNOLOGIA LLICENCIATURA DE BIOTECNOLOGIA UNIVERSITAT DE LLEIDA 1. DADES GENERALS DE IDENTIFICACIÓ Nom de l assignatura: Biotecnologia Microbiana Nombre de

Más detalles

5.2. Si un centre pren aquesta decisió, serà d aplicació a tots els estudiants matriculats a l ensenyament pel qual es pren l acord.

5.2. Si un centre pren aquesta decisió, serà d aplicació a tots els estudiants matriculats a l ensenyament pel qual es pren l acord. MODELS DE MATRÍCULA EN ELS ENSENYAMENTS OFICIALS DE GRAU I MÀSTER UNIVERSITARI (aprovada per la CACG en data 21 de desembre de 2009 i per Consell de Govern de 25 de maig de 2010, i modificada per la CACG

Más detalles

INTEGRACIÓN ESCOLAR: PERSPECTIVAS Y ESTRATEGIAS

INTEGRACIÓN ESCOLAR: PERSPECTIVAS Y ESTRATEGIAS CODIGO: 120739420 INTEGRACIÓN ESCOLAR: PERSPECTIVAS Y ESTRATEGIAS OPTATIVA 6 CRÉDITOS Titulación en la que se imparte/ Curso /Cuatrimestre: PEDAGOGÍA / CUARTO CURSO / PRIMERO Curso académico: 2011-2012

Más detalles

Grado de Magisterio en Educación Primaria CU Cardenal Cisneros Universidad de Alcalá Curso Académico 2014/15 3º curso 2º cuatrimestre

Grado de Magisterio en Educación Primaria CU Cardenal Cisneros Universidad de Alcalá Curso Académico 2014/15 3º curso 2º cuatrimestre Intervención educativa en discapacidad intelectual, altas capacidad y TDG Grado de Magisterio en Educación Primaria CU Cardenal Cisneros Universidad de Alcalá Curso Académico 2014/15 3º curso 2º cuatrimestre

Más detalles

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA FACULTAD DE MAGISTERIO DEPARTAMENTO DE DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR GUÍA DOCENTE

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA FACULTAD DE MAGISTERIO DEPARTAMENTO DE DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR GUÍA DOCENTE UNIVERSITAT DE VALÈNCIA FACULTAD DE MAGISTERIO DEPARTAMENTO DE DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR GUÍA DOCENTE INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA EN DISCAPACIDAD INTELECTUAL PROFESORA: CLAUDIA GRAU RUBIO CURSO

Más detalles

GRAU EN PERIODISME GRADO EN PERIODISMO INDICADORS DEL CURS 2011-2012 INDICADORES DEL CURSO 2011-2012

GRAU EN PERIODISME GRADO EN PERIODISMO INDICADORS DEL CURS 2011-2012 INDICADORES DEL CURSO 2011-2012 DIMENSIONS DIMENSIONES ACCÉS I MATRÍCULA ACCESO Y MATRÍCULA CARACTERÍSTIQUES DE L ALUMNAT CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO GRAU EN PERIODISME GRADO EN PERIODISMO INDICADORS DEL CURS 2011-2012 INDICADORES DEL

Más detalles

Poden obrir sense limitació d horari i tots els dies. Poden obrir sense limitació d horari (mínim: 18 h el dia) i tots els dies excepte els dies de tancament obligatori (1 de gener i 25 de desembre) i

Más detalles

CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ DE TÈCNIC EN FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA. 2 cursos acadèmics. Curs

CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ DE TÈCNIC EN FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA. 2 cursos acadèmics. Curs CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ DE TÈCNIC EN FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA 2 cursos acadèmics Curs 2016-2017 Curs 2016-2017 Curs 2016-2017 Sistema LOE PLA D ESTUDIS El cicle està dividit en mòduls. Cada mòdul està

Más detalles

ANEXO VII FICHA POR ASIGNATURA PARA EL PLAN DE LA TITULACIÓN CURSO ACADÉMICO 2013/2014

ANEXO VII FICHA POR ASIGNATURA PARA EL PLAN DE LA TITULACIÓN CURSO ACADÉMICO 2013/2014 ANEXO VII FICHA POR ASIGNATURA PARA EL PLAN DE LA TITULACIÓN CURSO ACADÉMICO 2013/2014 1.- DEFINICIÓN DE LA ASIGNATURA Denominación Necesidades Educativas Especiales e Intervención Psicoeducativa Código:

Más detalles

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2011-2012 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2011-2012 Departament de Dret i Ciències

Más detalles

INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA EN LOS TRASTORNOS DEL DESARROLLO TRONCAL 6 CRÉDITOS

INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA EN LOS TRASTORNOS DEL DESARROLLO TRONCAL 6 CRÉDITOS INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA EN LOS TRASTORNOS DEL DESARROLLO TRONCAL 6 CRÉDITOS Titulación en la que se imparte/ Curso /Cuatrimestre: PSICOPEDAGOGÍA/ SEGUNDO CURSO/ PRIMER CUATRIMESTRE Curso académico:

Más detalles

INFORME ANUAL DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ MÀSTER UNIVERSITARI DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT

INFORME ANUAL DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ MÀSTER UNIVERSITARI DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT Pàg.: 1 de 15 CURS 2010-11 Versió: Data d aprovació: Canvis respecte a l anterior: Elaborat per: CGQ Revisat per: Junta de centre/ CEP/ òrgan competent Aprovat per: CQUIB Firma: responsable de qualitat

Más detalles

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL PILAR GUILLÉN MADRID Avda. Josep Ferrer i Domingo, 43, 1r, 4a 08191 RUBÍ (Barcelona) Telèfon: 667 315 760 e-mail: pilarguillenm@hotmail.com EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL Psicòloga a Associació A.T.R.A. Entrevistes

Más detalles

Reglament regulador. prestacions. Juny, 2014

Reglament regulador. prestacions. Juny, 2014 Reglament regulador del càlcul c de prestacions Juny, 2014 Objecte Prestacions (exemple) Es regula la base de càlcul de les prestacions econòmiques de la branca general Prestacions d incapacitat temporal

Más detalles

GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS

GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011 Departament de Ciències de la Comunicació

Más detalles

GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV

GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016 1 Dades d identificació de l assignatura Datos de identificación de la asignatura Nom de l assignatura Nombre de la asignatura

Más detalles

de Personas con Parálisis Cerebral y Encefalopatías Afines (ASPACE). El objetivo fue

de Personas con Parálisis Cerebral y Encefalopatías Afines (ASPACE). El objetivo fue aplicación de la clasificación internacional del funcionamiento, de la discapacidad y de la salud para elaborar un perfil de necesidades de apoyo a una persona con parálisis cerebral odemaris chiorino

Más detalles

FORMACIÓ HOSPITAL ASEPEYO SANT CUGAT

FORMACIÓ HOSPITAL ASEPEYO SANT CUGAT PROGRAMA FORMATIU INFERMERIA HOSPITAL ASEPEYO SANT CUGAT M. Àngels Pi Sans Directora Infermeria HOSPITAL ASEPEYO SANT CUGAT Característiques: Monogràfic de Traumatologia Accidents laborals o malalties

Más detalles

Diseño Gráfico, Diseño Moda, Diseño de Interiores. Tecnología Aplicada al Diseño. www.easdo.es/moodle. Lugar despacho nº Día Horas. Correo electrónico

Diseño Gráfico, Diseño Moda, Diseño de Interiores. Tecnología Aplicada al Diseño. www.easdo.es/moodle. Lugar despacho nº Día Horas. Correo electrónico GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs / Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2014-2015 Codi / Código Nom de l assignatura / Nombre de la asignatura Crèdits ECTS RETOQUE DIGITAL Y PROCESOS FINALES Créditos

Más detalles

TÍTOL DE LA MATÈRIA: DRET DE CONSUM

TÍTOL DE LA MATÈRIA: DRET DE CONSUM TÍTOL DE LA MATÈRIA: DRET DE CONSUM RESUM Una sola frase serveix per definir l interès d aquesta assignatura: tots som consumidors. S estudiaran els principals aspectes de la protecció dels consumidors

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011

INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011 GRAU EN EDUCACIÓ INFANTIL GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011 Departament de Psicologia i Ciències de l'educació Barcelona, maig

Más detalles

LA INVESTIGACIÓN SOBRE LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN ENTORNOS ORDINARIOS. UN ESTUDIO DE CASOS CUALITATIVO

LA INVESTIGACIÓN SOBRE LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN ENTORNOS ORDINARIOS. UN ESTUDIO DE CASOS CUALITATIVO Revista de Investigación Educativa, 2003, Vol. 21, n.º 2, págs. 305-321 LA INVESTIGACIÓN SOBRE LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN ENTORNOS ORDINARIOS. UN ESTUDIO DE CASOS

Más detalles

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016. Curs Curso. Proyectos de Diseño Gráfico. Título Superior de las Enseñanzas Artísticas Superiores

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016. Curs Curso. Proyectos de Diseño Gráfico. Título Superior de las Enseñanzas Artísticas Superiores GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016 1 Dades d identificació de l assignatura Datos de identificación de la asignatura Nom de l assignatura Nombre de la asignatura

Más detalles

ISSN: 1989-6247 VALORACIÓN DEL ALUMNO CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL. ADAPTACIONES Y MEDIDAS PARA LA EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR

ISSN: 1989-6247 VALORACIÓN DEL ALUMNO CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL. ADAPTACIONES Y MEDIDAS PARA LA EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR Recibido: 4-12-2014 Aceptado: 16-12-2014 VALORACIÓN DEL ALUMNO CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL. ADAPTACIONES Y MEDIDAS PARA LA EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR ASSESSMENT OF PUPILS WITH INTELLENTAL DISABILITY. CURRICULAR

Más detalles

CENTRO DE PROFESORADO SAGRADA FAMILIA Centro universitario adscrito a la Universidad de Jaén

CENTRO DE PROFESORADO SAGRADA FAMILIA Centro universitario adscrito a la Universidad de Jaén CENTRO DE PROFESORADO SAGRADA FAMILIA Centro universitario adscrito a la Universidad de Jaén GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA «ESCUELA INCLUSIVA» DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA Módulo en el que se integra

Más detalles

GUIA DOCENT AVALUACIO, DIAGNOSTIC I INTERVENCIO PSICOLOGICA EN L'ADULTESA Màster

GUIA DOCENT AVALUACIO, DIAGNOSTIC I INTERVENCIO PSICOLOGICA EN L'ADULTESA Màster Any acadèmic 2014-15 GUIA DOCENT AVALUACIO, DIAGNOSTIC I INTERVENCIO PSICOLOGICA EN L'ADULTESA Màster Professorat: Dr. Anton Aluja Sr. Salvador Gallart Informació general de l'assignatura Denominació Caràcter

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2011-2012 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2011-2012

INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2011-2012 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2011-2012 GRAU EN EDUCACIÓ INFANTIL GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2011-2012 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2011-2012 Departament d Humanitats i Ciències de l'educació Barcelona, juny

Más detalles

INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA EN LOS TRASTORNOS DEL DESARROLLO TRONCAL 6 CRÉDITOS. Lunes de 8:00 a 10:00 horas. Grupo 1:

INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA EN LOS TRASTORNOS DEL DESARROLLO TRONCAL 6 CRÉDITOS. Lunes de 8:00 a 10:00 horas. Grupo 1: INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA EN LOS TRASTORNOS DEL DESARROLLO TRONCAL 6 CRÉDITOS Titulación en la que se imparte/ Curso /Cuatrimestre: PSICOPEDAGOGÍA/ SEGUNDO CURSO/ PRIMER CUATRIMESTRE Curso académico:

Más detalles

Universitat de les Illes Balears. Escola Universitària de Relacions Laborals

Universitat de les Illes Balears. Escola Universitària de Relacions Laborals Universitat de les Illes Balears. Escola Universitària de Relacions Laborals PSICOLOGÍA DEL TREBALL (5002) PROF.- DRA. CARMEN ORTE SOCIAS Diplomatura de Relacions Laborals Curs 2004-2005 Assignatura Troncal

Más detalles

Graduï s. Ara en secundària

Graduï s. Ara en secundària Graduï s. Ara en secundària CFA Palau de Mar Per a persones adultes que vulguin reemprendre estudis el títol de Graduat en Educació Secundària (GES). Hi ha tres àmbits: Àmbit de la comunicació: llengüa

Más detalles

MÀSTER UNIVERSITARI EN ESTUDIS HUMANÍSTICS I SOCIALS MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS HUMANÍSTICOS Y SOCIALES

MÀSTER UNIVERSITARI EN ESTUDIS HUMANÍSTICS I SOCIALS MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS HUMANÍSTICOS Y SOCIALES MÀSTER UNIVERSITARI EN ESTUDIS HUMANÍSTICS I SOCIALS MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS HUMANÍSTICOS Y SOCIALES INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011 Departament

Más detalles

GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV

GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015_2016 1 Dades d identificació de l assignatura Datos de identificación de la asignatura Nom de l assignatura Nombre de la asignatura

Más detalles

GRAU EN MÀRQUETING I DIRECCIÓ COMERCIAL GRADO EN MARKETING Y DIRECCIÓN COMERCIAL INDICADORS DEL CURS 2011-2012 INDICADORES DEL CURSO 2011-2012

GRAU EN MÀRQUETING I DIRECCIÓ COMERCIAL GRADO EN MARKETING Y DIRECCIÓN COMERCIAL INDICADORS DEL CURS 2011-2012 INDICADORES DEL CURSO 2011-2012 DIMENSIONS DIMENSIONES ACCÉS I MATRÍCULA ACCESO Y MATRÍCULA CARACTERÍSTIQUES DE L ALUMNAT CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO GRAU EN MÀRQUETING I DIRECCIÓ COMERCIAL GRADO EN MARKETING Y DIRECCIÓN COMERCIAL INDICADORS

Más detalles

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS TIPUS DE CONVALIDACIONS Aquest document recull les possibles convalidacions de mòduls i unitats formatives del cicle formatiu de grau superior ICA0 Administració de sistemes,

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2011-2012 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2011-2012

INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2011-2012 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2011-2012 GRAU EN DRET GRADO EN DERECHO INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2011-2012 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2011-2012 Departament de Dret i Ciències Polítiques Barcelona, juny 2013 2 PRESENTACIÓ DE LA TITULACIÓ

Más detalles

GRAU EN MÀRQUETING I DIRECCIÓ COMERCIAL GRADO EN MARKETING Y DIRECCIÓN COMERCIAL INDICADORS DEL CURS 2012-2013 INDICADORES DEL CURSO 2012-2013

GRAU EN MÀRQUETING I DIRECCIÓ COMERCIAL GRADO EN MARKETING Y DIRECCIÓN COMERCIAL INDICADORS DEL CURS 2012-2013 INDICADORES DEL CURSO 2012-2013 DIMENSIONS DIMENSIONES ACCÉS I MATRÍCULA ACCESO Y MATRÍCULA CARACTERÍSTIQUES DE L ALUMNAT CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO GRAU EN MÀRQUETING I DIRECCIÓ COMERCIAL GRADO EN MARKETING Y DIRECCIÓN COMERCIAL INDICADORS

Más detalles

MATÈRIA: : Processos educatius, aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (0-6 anys) II

MATÈRIA: : Processos educatius, aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (0-6 anys) II UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ TITULACIÓ: Grau en Educació Infantil CODI: 100701 MATÈRIA: : Processos educatius, aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (0-6 anys) II

Más detalles

Psicologia (20147) 1. Presentació de l'assignatura

Psicologia (20147) 1. Presentació de l'assignatura Psicologia (20147) Nom de l'assignatura: Psicologia. Curs Acadèmic: 2011-2012 Curs: 3-4 Trimestre: Tercer Titulació / Estudis: Grau en Humanitats Codi assignatura: 11535/20147 Nombre de crèdits ECTS: 5.

Más detalles

Jornada d'innovació Docent UPC 2010

Jornada d'innovació Docent UPC 2010 Jornada d'innovació Docent UPC 2010 El Sistema de Garantia de la Qualitat a l aula: una eina imprescindible per a la millora de la docència Jordi Hernández Marco Coordinador del grup GIQUAL ETSEIB 11-Febrer-2010

Más detalles

PROVES D ACCÉS A CFGS

PROVES D ACCÉS A CFGS PROVES D ACCÉS A CFGS PSICOLOGIA TEMARI BLOC 1. INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA 1.1.- Definició de psicologia. 1.2.- Evolució històrica de la psicologia. - Fonts de la psicologia: el pensament filosòfic clàssic,

Más detalles

Facultad de Educación. Máster en Intervención Psicopedagógica en Contextos de Educación Formal y No Formal

Facultad de Educación. Máster en Intervención Psicopedagógica en Contextos de Educación Formal y No Formal Facultad de Educación Máster en Intervención Psicopedagógica en Contextos de Educación GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA: ESTRATEGIAS PARA LA ATENCIÓN ESPECÍFICA DE LA DISCAPACIDAD EN CONTEXTOS FORMALES DE

Más detalles

PROTOCOL PER AL MANEIG DEL TRASTORN PER DÈFICIT D ATENCIÓ AMB HIPERACTIVITAT (TDAH) INFANTO JUVENIL EN EL SISTEMA SANITARI CATALÀ

PROTOCOL PER AL MANEIG DEL TRASTORN PER DÈFICIT D ATENCIÓ AMB HIPERACTIVITAT (TDAH) INFANTO JUVENIL EN EL SISTEMA SANITARI CATALÀ PROTOCOL PER AL MANEIG DEL TRASTORN PER DÈFICIT D ATENCIÓ AMB HIPERACTIVITAT (TDAH) INFANTO JUVENIL EN EL SISTEMA SANITARI CATALÀ Barcelona, 6 de Maig del 2015 Què és el TDAH? Característiques Trastorns

Más detalles

BIBLIOGRAFÍA MONOGRAFÍAS

BIBLIOGRAFÍA MONOGRAFÍAS MONOGRAFÍAS AINSCOW, M. (2007). De la educación especial a escuelas eficaces para todos. En A. Sánchez y R. Pulido (Coords.), El centro educativo: una organización de y para la diversidad. Granada: Grupo

Más detalles

Santiago Batlle Vila Psicòleg, col. núm. 6501

Santiago Batlle Vila Psicòleg, col. núm. 6501 Santiago Batlle Vila Psicòleg, col. núm. 6501 Formació Acadèmica Llicenciat en Psicologia (especialitat Clínica) per la Universitat de Barcelona, l any 1990. Diplomatura d Especialització en Psiquiatria

Más detalles

Fons documental Envelliment i DID

Fons documental Envelliment i DID Desembre 2014 1. Informe SENECA. Envejecimiento y discapacidad intelectual en Cataluña 2000-2008 Ramón Novell ; Margarida Nadal; Alfredo Smilges ; Josep Pascual ; Jordi Pujol L estudi SENECA identifica

Más detalles

GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA: INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA EN LOS TRASTORNOS DEL DESARROLLO

GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA: INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA EN LOS TRASTORNOS DEL DESARROLLO GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA: INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA EN LOS TRASTORNOS DEL DESARROLLO DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA CÓDIGO: 156 11 14 PLAN DE ESTUDIOS: B.O.E. 14/02/2001 TIPO: TRONCAL Créditos

Más detalles

5º.Que el alumno sepa estimar las condiciones de almacenamiento y transporte frigorífico adecuadas para distintos productos hortofrutícolas.

5º.Que el alumno sepa estimar las condiciones de almacenamiento y transporte frigorífico adecuadas para distintos productos hortofrutícolas. 1.- DATOS INICIALES Asignatura: Frigoconservación de frutas y hortalizas. Créditos plan 2001: 4,5 Créditos ECTS: 3,5 Titulación: Ingeniero Técnico Agrícola. Especialidad: Industrias Agrarias y Alimentarias.

Más detalles