Factors influents en l elecció d estudis científics, tecnològics i matemàtics.

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Factors influents en l elecció d estudis científics, tecnològics i matemàtics."

Transcripción

1 Amb la cl labració de Factrs influents en l elecció d científics, tecnlògics i matemàtics. Visió dels estudiants de 3r i 4t d ESO i Batxillerat.

2

3

4 Amb la cl labració de Factrs influents en l elecció d científics, tecnlògics i matemàtics. Visió dels estudiants de 3r i 4t d ESO i Batxillerat.

5

6 ÍNDEX 1 INTRODUCCIÓ MOTIVACIONS DE L ESTUDI 8 2 OBJECTIUS 12 3 METODOLOGIA I MOSTRA METODOLOGIA Fase I: Anàlisi de dades i dcumentació Fase II: Anàlisi de les pràctiques Fase III: Anàlisi de les percepcins MOSTRA SELECCIONADA 17 4 RESULTATS VISIÓ GLOBAL DE L ESTUDI RESULTATS OBTINGUTS Frmat de presentació dels resultats Gràfics Taules de cmparació per segments Presentació de resultats Elecció d pst-eso Elecció d pst-batxillerat 62 5 CONCLUSIONS SATISFACCIÓ DELS ESTUDIS I PERCEPCIÓ DE LA SEVA UTILITAT IMATGE DE LES CARRERES I DE LES PROFESSIONS EN L ÀMBIT CTM I LA RELACIÓ AMB LES TIC VARIABLES MÉS RELLEVANTS A L HORA DE LA PRESA DE DECISIONS MOMENT DE LA PRESA DE DECISIONS FACTORS DIFERENCIALS CTM FACTORS DIFERENCIALS EN L ELECCIÓ DE LES ENGINYERIES I INFORMÀTICA REPTES PER A L INCREMENT DE VOCACIONS CTM 80 6 ANNEXOS BIBLIOGRAFIA RELACIÓ DE COL LABORADORS EN L ESTUDI QÜESTIONARIS Qüestinari per a estudiants de 3r i 4t d ESO Qüestinari per a estudiants de Batxillerat 92 ÍNDEX DE FIGURES ÍNDEX DE TAULES 101

7

8 1 Intrducció

9 Factrs influents en l elecció dels CTM 1.1 Mtivacins de l estudi La principal mtivació per realitzar aquest estudi neix de la cnstatació que any rere any disminueix el nmbre de jves que pten per itineraris frmatius en l àmbit científic, tecnlògic i matemàtic (CTM 1 ). Aquesta manca d interès pels CTM es dóna de manera generalitzada en diverss païss desenvlupats, principalment a la Unió Eurpea, l estratègia de Lisba 2 ja va inclure aquest punt, i als Estats Units d Amèrica, tt i dispsar de les millrs universitats, centres d investigació i recerca i empreses líders dels diferents sectrs relacinats, així cm imprtants rganitzacins dedicades a la divulgació i fment de la ciència, la tecnlgia i les matemàtiques. Turkey Australia Belgium-Wal Canada Finland Germany Pland Belgium-Fla Denmark Japan Netherlands Krea France Prtugal Nrway % nus estudiants en ciència i tecnlgia Canada Finland Australia Krea USA France Turkey Japan Prtugal Belgium-Wal Belgium-Fla Nrway Germany Netherlands Denmark Pland % graduats en ciencia i tecnlgia Krea Turkey Japan Finland Pland Germany Belgium-Wal Netherlands Denmark Canada USA Prtugal Belgium-Fla Nrway Australia France % dctrats en ciència i tecnlgia -8%- 6% -4%- 2% -0%- 2% -4%- 8% -6%- 4% -2%0 %2 %4 %- 8% -6%- 4% -2%0 %2 %4 % 3 Figura 1: Percentatge d estudiants de ciència i tecnlgia variació anual mitjana En el dcument es fa referència a Ciències, Tecnlgia i Matemàtiques mitjançant l acrònim CTM de manera semblant a cm h fa la UNESCO en el seu infrme: UNESCO CASME. La enseñanza de las Ciencias, la Tecnlgia y las Matemáticas en pr del desarrll human. Dcument de cnferència internacinal d experts celebrada a Ga (Índia) del 20 al 23 de febrer del El Cnsell Eurpeu de Lisba (23 i 24 de març de 2000) es va marcar l bjectiu estratègic de cnvertir l ecnmia de la Unió Eurpea en «l ecnmia del cneixement més cmpetitiva i dinàmica del món, abans del 2010, capaç d un creixement ecnòmic duradr acmpanyat per una millra quantitativa i qualitativa de l cupació i una majr chesió scial». 3 OCDE, Glbal Science Frum. Evlutin f Student Interest in Science and Technlgy Studies. Plicy Reprt. Maig

10 A Catalunya la situació n és diferent, i la caiguda en el nmbre d estudiants de nu ingrés en el batxillerat en la mdalitat de Ciències i Tecnlgia se situa en un 19% pel períde de a A nivell de l estat, aquesta caiguda és lleugerament inferir, però cntinua essent precupant en situar-se en un 12%. En termes relatius, el percentatge d estudiants que estudien Batxillerat i trien l pció de Ciències i Tecnlgia ha disminuït en un 6% en el mateix períde a Catalunya, tal i cm s il lustra a la figura 2. Evlució dels matriculats a 1r de batxillerat per mdalitat 5% 6% 43% 48% -6% 24% 46% 28% Arts Humanístic i Ciències Scials Tecnlgia Ciències de la salut Ciències i Tecnlgia Figura 2: Evlució dels matriculats a 1r de batxillerat a Catalunya en el períde a (everis La manca d enginyers TIC: situació actual i perspectiva) En el cas particular, dins de l àmbit CTM, de les Tecnlgies de la Infrmació i les Cmunicacins (TIC), ens trbem amb un desajust mlt imprtant entre ferta i demanda labral que resulta difícil d explicar i entendre quan s analitza amb detall. La disminució en els darrers anys de les matriculacins de les enginyeries TIC a Catalunya arriba al 46%, però tt i la situació ecnòmica actual, el sectr de la indústria TIC segueix creixent i la seva demanda de prfessinals qualificats n es pt satisfer amb els graduats actuals (segns les dades de l Infrme Resum 2010 del prtal de treball Infjbs, a Catalunya la categria d infrmàtica i telecmunicacins és la segna més demandada). D aquesta manera, ens trbem amb què al vltant del 84% dels alumnes de titulacins tècniques trba feina en els tres primers mess d acabar els, majritàriament en una situació de qualitat cntractual i alta retribució salarial; més del 60% dels prfessinals de l àmbit tècnic té un cntracte de tipus fix i més del 65% amb sus per sbre dels ds mil eurs, mlt per sbre de la resta d àmbits prfessinals 5. 4 La manca d enginyers TIC: situació actual i perspectiva, everis (2012). 5 Universitat i Treball Agència de Qualificació Universitària (AQU). 9

11 Factrs influents en l elecció dels CTM Nu ingrés en Enginyeries Tècniques Infrmàtica de Gestió Infrmàtica de Sistemes Telecmunicacins -61% -53% -40% -38% -49%- 41% Nu ingrés a Enginyeries Ttal TIC Catalunya Infrmàtica -43% -46% Telecmunicacins -36% -39% -46% -44% Taxes Catalunya Taxes Espanya Nus graus EEES TIC¹ Figura 3: Evlució del nu ingrés a Enginyeries TIC a Catalunya en el períde a (everis La manca d enginyers TIC: situació actual i perspectiva) Al mateix temps, l interès per la ciència i la tecnlgia va en augment, i mlt especialment entre els jves: el creixement és d un 19% en el glbal de la pblació en els darrers ds anys i d un 40% entre els jves de 15 a 24 anys en el mateix períde 6. Per tant, ens trbem, per una banda, amb un interès creixent per la ciència i la tecnlgia i una indústria amb una demanda n satisfeta de prfessinals que trben bna feina amb facilitat, i per l altra, una caiguda sstinguda en el nmbre d estudiants que pten per un itinerari CTM. La pregunta, dncs, és bligada: per què? Atès que la situació expsada es ve prduint de manera cntinuada de temps ençà, la qüestió dels mtius que hi ha darrera de la mateixa s ha abrdat en diverss i infrmes, que apunten a diferents causes. La majria d aquests, cm ara l infrme Rcard 7 de la Cmissió Eurpea, apunten a la planificació, currículum i metdlgia dcent de les matèries CTM, així cm a la frmació del prfessrat, tant a nivell de les matèries impartides cm en el cneixement de les prfessins de l àmbit CTM. També es destaca la imatge scial de les prfessins en l àmbit CTM, factr apuntat també per F.S. Becker 8 cm a clau juntament amb la tria d pcins fàcils que, aparentment, supsen menys esfrç. A nivell scidemgràfic, els factrs de gènere i prcedència de l alumnat s identifiquen cm a determinants. Tts aquests treballs expsen la visió de gairebé la ttalitat d agents participants en el prcés, i mlt especialment la dels experts en diferents disciplines (pedaggia, scilgia, psiclgia) aplicades a l entrn educatiu. Però per tenir una perspectiva cmpleta es trba a faltar la visió de l agent prtagnista, és a dir, la visió dels prpis estudiants sbre el seu prcés d elecció d i els factrs que hi influeixen (ajuts, pressins, seguretat al decidir, etc). Aquest estudi pretén aprfundir en el cneixement d aquesta visió (la dels estudiants) i es prpsa a partir d un enfcament quantitatiu per intentar anar més enllà del cneixement específic que en tenen tts aquells que són presents al llarg del prcés de decisió. Un cneixement frtament impregnat de realitat i necessàriament individualitzat però svint excessivament fragmentat que n facilita una acció glbal cherent i fcalitzada ens els aspectes clau. 6 FECYT. VI Encuesta de Percepción Scial de la Ciencia Cmissió Eurpea. Science Educatin nw: A Renewed Pedaggy fr the Future f Eurpe (Infrme Rcard) Becker, F. S. Why nt pt fr a career in Science and Technlgy? An analysis f ptentially valid reasns

12 Amb l bjectiu cmpartit pel fment de l interès en els CTM per part dels estudiants, i amb la vluntat d aprtar nus elements al debat i cntribuir a dtar a tts els agents amb incidència en el prcés d una visió cmpleta sbre els factrs influents en l elecció d CTM, que faciliti l rientació i fcalització d iniciatives en les variables amb més gran impacte, everis impulsa el present estudi, realitzat amb el suprt tècnic d e-mtiva i amb la cl labració del Departament d Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 11

13 2 Objectius

14 L bjectiu final de l estudi és cntribuir a incrementar les vcacins CTM, entenent vcacins cm la dispsició inclinació a exercir una prfessió a estudiar una carrera, i que s identifiquen cm una mancança rellevant per al desenvlupament ecnòmic del país, tt aprtant elements que puguin ser cnsiderats per a la presa de decisins a l estament educatiu i altres agents participants en el prcés de decisió dels alumnes. Cm a bjectius específics, es pretén avançar en la cmprensió del prcés de decisió en l elecció d a la finalització de l ESO i del Batxillerat i identificar, en particular, els factrs diferencials que prten a l elecció d CTM (al Batxillerat, Cicles Frmatius i Universitat). D aquesta frma, amb l estudi es pretén btenir una visió quantitativa de: Les variables que més influeixen en la manca de vcacins científiques, tecnlògiques matemàtiques entre els alumnes. Els elements clau del prcés d elecció d itinerari frmatiu i prfessinal dels estudiants: criteris, mments crítics, agents i factrs que més hi influeixen. Per tal de cntribuir a fcalitzar els esfrçs i enriquir les pssibles vies d actuació per ptenciar aquestes vcacins. Atès que, tal i cm s ha expsat a la intrducció, la disminució del nmbre d alumnes a itineraris CTM ja es dóna en les matriculacins a universitaris, l estudi es fcalitza en la percepció dels estudiants d educació secundària, en particular de 3r i 4t d ESO i 1r i 2n de Batxillerat. El mtiu de centrar-ns en aquests curss és que l elecció principal d itineraris frmatius es prdueix a la finalització de 4t d ESO, n l alumne pt escllir entre cursar un Batxillerat dins les tres mdalitats existents (Arts, Ciències i Tecnlgia, Humanitats i Ciències Scials), un Cicle Frmatiu de Grau Mitjà incrprar-se al mercat labral. D aquesta manera, dispsarem de la visió dels alumnes que es trben just abans de prendre la decisió i dels alumnes que van realitzar l elecció recentment. Entre aquests últims, addicinalment, analitzarem el nu prcés de decisió en el que es trben aquells que han ptat per cursar el Batxillerat Científic i Tecnlògic, i que, entre altres pcins, els pt cnduir a cursar universitaris en l àmbit CTM. Cal destacar que les dades recllides a l estudi fereixen múltiples vies d anàlisi que n s han desenvlupat en aquest infrme i que queden a dispsició dels experts institucins que desitgin expltar-les. 13

15 3 Metdlgia i mstra

16 3.1 Metdlgia El punt de partida és l experiència cnjunta d everis i e-mtiva en de clima labral ( d pinió interna en empreses privades i institucins públiques sbre satisfacció i mtivació prfessinal dels empleats) en els quals s apliquen les tècniques més innvadres d investigació scial qualitatives i quantitatives (cm la metdlgia e-map attitudes, desenvlupada per e-mtiva). Per a la realització d aquest prjecte es planteja un triple enfcament metdlògic: Anàlisi de dades i infrmes: anàlisi quantitativa de les dades dels alumnes i centres, anàlisi qualitativa d i infrmes d experts en l àmbit de les vcacins i els CTM i revisió d iniciatives pel fment de la ciència, la tecnlgia i les matemàtiques existents a Catalunya. Anàlisi de les pràctiques: (allò que s està fent i cm s està fent) a través de l anàlisi de l pinió de l entrn de l alumne, identificant el mapa d agents i realitzant entrevistes, wrkshps i fcus grups amb els més rellevants. Anàlisi de les percepcins: a partir de l aplicació de qüestinaris per a la recllida directa de l pinió dels alumnes amb una mstra estadísticament representativa. Anàlisi de les dades Anàlisi de les percepcins Anàlisi de les pràctiques Organitzacins sectrials Àmbit d anàlisi Equips diretius dels centres Administració Dcents Experts Scietat: mitjans,... Alumnes Famílies i AMPAS Figura 4: Etapes d anàlisi de l estudi Les tres etapes d anàlisi s han desenvlupat a través de diverses activitats que es detallen a cntinuació. 15

17 Factrs influents en l elecció dels CTM Fase I: Anàlisi de dades i dcumentació Objectius L bjectiu principal d aquesta fase va ser dispsar d una bna i crrecta cmprensió general de la situació i de l àmbit d anàlisi. Activitats Per asslir aquest bjectiu es van dur a terme les següents tasques: Identificació de dcuments d experts sbre la situació a tractar. Recpilació de dades dispnibles al Departament d Ensenyament: itineraris dels alumnes segns diferents variables (nta, centre, gènere, etc.) presència de les matèries CTM en els plans d estudi cmparativa amb altres regins i païss frmació i cneixement del prfessrat centres amb nivells d excel lència excepcinalment alts i baixs (identificació de millrs pràctiques i aspectes d incidència negativa) Fase II: Anàlisi de les pràctiques Objectius Entendre en prfunditat el prcés: la presa de decisió en el cas de les vcacins CTM i en cncret les accins (pràctiques) que es duen a terme per part dels diferents agents. Analitzar les influències de l entrn de l alumne (pares i mares, prfessrs, centre, etc.). Recllir material suficient i rellevant per a l elabració del qüestinari adreçat als alumnes. Activitats Entrevistes guiades semibertes amb agents del prcés: realització d entrevistes d entre una i dues hres de cbertura de tts els àmbits rganitzatius: primària, secundària, batxillerat, cicles frmatius, universitat, dcència i gestió i direcció dels centres. Wrkshps amb grups d experts de diverss àmbits: dcència universitària i n universitària, entitats de divulgació científica, grups de reflexió i acció al vltant de l educació, direcció de centres universitaris i n universitaris, centres de recerca i innvació i empreses del sectr TIC. Fcus grups amb els principals grups d interès (alumnes, prfessrs, direcció de centres) i àmbits rganitzatius: Fcus grups amb estudiants de 3r curs d ESO Fcus grups amb estudiants de 4t curs d ESO Fcus grups amb estudiants de 1r curs de Batxillerat Fcus grups amb estudiants de 2n curs de Batxillerat Fcus grups amb prfessrs/es de centres d educació secundària Fcus grups amb directrs/es de centres d educació secundària 16

18 Descripció dels fcus grups d alumnes: Dinàmica grupal semiestructurada, cmbinant espais de reflexió individual, psada en cmú de les idees en plenari (tècnica del grup nminal) i debat bert. S utilitza la tècnica de metaplan 9 per a una eficient recllida i registre de tt el material generat a la sessió. Assistents: estudiants per sessió, escllits de manera que siguin representatius de la diversitat de situacins existents al centre en funció del rendiment acadèmic (alt-mig-baix), sexe (nia-ni), curs (3r/4t d ESO, 1r/2n Batxillerat) i elecció d (CTM / n CTM). Durada: aprximadament 2 hres per sessió. Llc: realitzades als prpis centres educatius seleccinats en funció de la titularitat (públic / cncertat) i ubicació gegràfica (Barcelna / fra de Barcelna). Les sessins van ser dinamitzades per cnsultrs especialitzats d everis i e-mtiva Fase III: Anàlisi de les percepcins Objectius Identificar, a través de l anàlisi de l pinió dels estudiants, els aspectes i variables d incidència en el prcés de decisió, la seva imprtància diferencial i pes específic i les palanques d actuació necessàries per millrar-l. Activitats Disseny i aplicació d un qüestinari a una mstra estadísticament significativa d estudiants. Disseny d un qüestinari ad hc que permetés cnèixer la percepció dels alumnes sbre el seu prpi prcés de decisió i els factrs que hi influeixen, així cm el pssible impacte derivat de variables demgràfiques i de centre, amb els requisits següents: Inclusió dels temes clau identificats al vltant de la prblemàtica tractada en les entrevistes i grups de treball. Inclusió de les variables clau de segmentació: individuals, scidemgràfiques i de centre. Ús d un llenguatge cmprensible i directe, que n generés dubtes als alumnes. (Es van realitzar prves pilt amb estudiants que n frmaven part de la mstra). Brevetat, amb la premissa que l alumne el pgués cmpletar en un temps màxim de minuts. 3.2 Mstra seleccinada Aplicació del qüestinari a una mstra estadísticament representativa, amb les següents característiques: 9 Sistema per a la recpilació d idees tècnica de creativitat aplicada en grups de persnes. Fu iniciada per Eberhard Schnelle a Hamburg (Alemanya). 17

19 Factrs influents en l elecció dels CTM Univers: centres amb estudiants d ESO i en un Batxillerat cm a mínim: Ttal centres: 661 Ttal estudiants: Tècnica de mstreig: Mstreig estratificat, amb estrats representatius de: Titularitat / Cmplexitat (públic A, públic B, públic C, cncertat/privat A i B) 10 Ubicació gegràfica per vegueries Per facilitar la realització del prjecte es va escllir cm a unitat mstral el centre. Dins de cada unitat mstral es realitza una selecció aleatòria simple. Descripció de la mstra i marge d errr: n=4.704 estudiants de 32 centres Interval de cnfiança 95% Hipòtesi més desfavrable (p=q=50%) Marge d errr de la mstra: º Glbal ± 1,44 % º 3r i 4t d ESO ± 1,92% º Batxillerat ± 2,18% Amb la distribució següent: Centres Alumnes PRIVAT PÚBLIC Territri Barcelna Girna Alt Pirineu i Aran Lleida Catalunya Central Camp de Tarragna Terres de l Ebre A B A B C Ttal % % % % % % % Ttal % % % % % Centres/Alumnes Taula 1: Distribució d alumnes enquestats per territri i tiplgia de centre 10 A: nivell sciecnòmic Alt; B: nivell sciecnòmic Mitjà; C: nivell sciecnòmic Baix. 18

20 ESO Nis Nies Públic Privat Ttal 3r 4t Ttal % % % % % % % 3 69% % % % % r Batx Ttal CiT % % % % % H i CS % % % % % Arts Ttal 3 1% % 17 3% % 17 2% % 3 1% % 20 2% n Batx Ttal CiT H i CS % % % % % % % % % % Arts Ttal 8 2% % 18 3% % 12 2% % 15 4% % 28 3% 972 TOTAL % % % % 4704 Taula 2: Distribució d alumnes enquestats per gènere, nivell i tiplgia de centre Nivell scicultural familiar Prcedència familiar ALT 7,5% TOTS DOS CATALUNYA 51,8% MITJÀ-ALT 23,5% MIXTE CATALUNYA- ESPANYA O ESPANYA 29,1% MITJÀ 34,0% MIXTE NACIONAL- ESTRANGER 6,1% MITJÀ-BAIX 25,5% ESTRANGERS NIVELL MITJÀ-ALT 4,3% BAIX 9,4% ESTRANGERS NIVELL BAIX 8,8% 0% 20% 40% 0% 20% 40% 60% Figura 5: Distribució d alumnes enquestats segns nivell scicultural i prcedència familiar 19

21 4 Resultats

22 4.1 Visió glbal de l estudi Per a la realització de l estudi s han tingut en cmpte ds mments clau en l evlució dels estudiants: ELECCIÓ POST-ESO 3r/4t ESO (n=2.666) Batx CiT + CF Inf i Cm N h tinc gens clar ELECCIÓ BATX Batx CiT N h tinc gens clar Batxillerats BATXILLERAT CiT (n=1.066) ALTRES BATXILLERATS (n=972) ELECCIÓ CTM Enginyeria / Infrmàtica Matemàtiques- Física - Química Estudis Figura 6: Visió glbal de l estudi Decisió pst-eso: el mment de la decisió que es pren en finalitzar l ESO s ha estudiat des de ds punts de vista: per una banda, el dels estudiants d ESO que han de prendre una decisió a futur i, per altra banda, el dels estudiants de Batxillerat que ja van prendre la decisió en el seu mment. Aquesta dble perspectiva permet fer-se una idea del pes i l impacte que tenen en els resultats els estudiants que després de l ESO n faran Batxillerat CiT. Decisió pst-batxillerat Científic i Tècnic: es fa fcus en ds àmbits: d una banda, el dels estudiants que vlen cursar Enginyeries Infrmàtica i, d altra banda, el dels estudiants que vlen cursar les carreres de Matemàtiques, Física i Química. 21

23 Factrs influents en l elecció dels CTM L anàlisi es realitza en base a un marc cnceptual que relacina l elecció d amb els diferents factrs: Factrs individuals: Satisfacció i percepció d utilitat dels Prcés de decisió: º Quina seria la decisió? (en el mment de l enquesta) º Grau de seguretat en el mment de la decisió º Qui influeix en la decisió? Qui més qui menys? Família, tutrs, prfessrs, amics... º Existeixen pressins per elegir n desitjats? Per part de qui? Infrmació (de qui es rep, per quins canals activitats, claredat, utilitat, ): º Sbre els itineraris º Sbre les carreres universitàries º Sbre les srtides prfessinals º Què qui t ajudaria a prendre una millr decisió? Matèries esclars i prfessrs: º Grat per matèries i prfessrs º Rendiment acadèmic glbal º Rendiment acadèmic en matèries CTM Relació amb la tecnlgia: º Cneixement i ús de la tecnlgia per part dels estudiants Imatge de les carreres i prfessins CTM Factrs scidemgràfics: Sexe Psició entre els germans Nivell scicultural Prcedència familiar 22

24 Factrs prpis del centre educatiu. Tiplgia de centre Nivells educatius existents al centre Territri Es mstra la relació entre els diferents factrs a l esquema següent: FACTORS INDIVIDUALS Satisfacció i utilitat dels Prcés de decisió Imprtància dels mtius de decisió FACTORS SOCIODEMOGRÀFICS Sexe Psició entre els germans Nivell scicultural Prcedència familiar Pressió per n desitjats Ajuts desitjats per prende la decisió Matèries i prfessrs Grat de les matèries i els prfessrs Rendiment acadèmic glbal (curs anterir) ELECCIÓ Rendiment acadèmic matèries (curs actual) Relació amb les TIC Habilitats pròpies i de l'entrn Ús persnal de les TIC Imatge CTM Imatge de les carreres Imatge de les prfessins FACTORS DEL CENTRE Tiplgia de centre Nivells educatius Territri Figura 7: Marc cnceptual de l anàlisi 4.2 Resultats btinguts Frmat de presentació dels resultats Els resultats de l estudi es presenten de diferents frmes, en gràfics glbals en taules diferencials, que permeten veure els resultats cmparats per les diferents variables de segmentació. S ha de tenir en cmpte que els valrs de les variables de segmentació (, curs, sexe, etc.) són les variables escllides per l alumne i, per tant, n eren bligatòries. És per aquest mtiu que hi ha resultats que a l hra de segmentar-ls n cbreixen tta la mstra glbal estudiada, ja que hi ha alumnes que n van cntestar a les variables que permetien fer aquesta segmentació. A cada gràfic taula s indica amb n=valr el nmbre crrespnent d individus que cmpleixen tts els requisits per aquella anàlisi particular. A cntinuació es realitza una breu explicació de cm es presentaran els resultats, per pder-la fer servir de guia per a la seva cmprensió. 23

25 Factrs influents en l elecció dels CTM Gràfics Les preguntes es presentaven al qüestinari en una escala d 1 a 5 Es presenta també el terme mitjà de cada ítem A peu de pàgina s indica el nmbre de participants (n=xx) i un recrdatri de la llegenda dels gràfics A cntinuació es mstra un exemple gràfic: Terme mitjà GENS-POC Percentatge de respstes (1-2) BASTANT Percentatge de respstes (3) MOLT-MOLTÍSSIM Percentatge de respstes (4-5) Ítem 1 7,32 19% 15% 66% Ítem 2 6,97 34% 21% 45% % 80% 60% 40% 20% 0% 20% 40% 60% 80% % Peu de pàgina: n=xx (nmbre de respstes) GENS-POC. (1-2) BASTANT. (3) MOLT-MOLTÍSSIM. (4-5) 24

26 Taules de cmparació per segments Es presenta el percentatge de persnes que han respst bastant (3), mlt (4) mltíssim (5) Els resultats es cmparen per segments i es valren en relació al ttal A cntinuació es mstra un exemple gràfic: Segment 1 Segment 2 Segment 3 TOTAL Ítem Ítem Ítem Númer de persnes Diferència igual superir a 10% respecte el ttal Diferència entre 5 i 9% superir respecte el ttal Diferència n (± 5%) respecte el ttal Diferència entre 5 i 9% inferir respecte el ttal Diferència igual inferir a 10% respecte el ttal El nmbre ttal de persnes (71 a l'exemple) és la suma de les persnes dels segments de la taula més de 3 respstes, tt i que les respstes si es cmptabilitzen en ttal. Figura 9: Exemple de presentació de resultats en taula de cmparació de segments Presentació de resultats La mstra d alumnes enquestats, cm s ha indicat anterirment, està cnfrmada per alumnes de tercer i quart d ESO (2.666 alumnes en ttal) i per alumnes de primer i segn de Batxillerat (2.038 alumnes en ttal). A cntinuació es presenten els resultats btinguts amb l estudi, seguint el següent rdre de presentació: Anàlisi de les respstes de tt el cl lectiu d alumnes (ESO i Batxillerat) sbre la seva elecció d pst-eso. Aquí s ha de tenir en cmpte que els alumnes d ESO van respndre sbre la seva elecció a futur, i els alumnes de Batxillerat, sbre la seva elecció passada. Respecte a aquesta anàlisi sbre l elecció d pst-eso, els resultats es presenten de la següent frma: Anàlisi de les respstes de tt l alumnat enquestat en referència als factrs influents en la decisió d un determinat itinerari educatiu pst-eso. 25

27 Factrs influents en l elecció dels CTM Síntesi de les preguntes (realitzada a partir d una anàlisi factrial) realitzades a tt el cl lectiu enquestat i segmentació de resultats: º Anàlisi de la infrmació aprtada per tt el cl lectiu (ESO i Batxillerat), i segmentació de resultats en funció dels factrs scidemgràfics i dels factrs de centre educatiu. º Anàlisi de la infrmació aprtada nmés cnsiderant el cl lectiu d ESO, i cmparativa de resultats amb el ttal. º Anàlisi de la infrmació aprtada nmés cnsiderant el cl lectiu de Batxillerat, i cmparativa de resultats amb el ttal. Anàlisi de les respstes dels alumnes que actualment estan cursant Batxillerat Científic i Tecnlògic, sbre la seva elecció d pst-batxillerat Elecció d pst-eso Presentem en aquest apartat tts els resultats btinguts en relació a l elecció dels alumnes per als pst-eso, tant si es tracta dels alumnes de 3r i 4t d ESO (elecció futura) cm dels alumnes de Batxillerat (elecció passada). ELECCIÓ POST-ESO 3r/4t ESO (n=2.666) Batx CiT + CF Inf i Cm N h tinc gens clar ELECCIÓ BATX Batx CiT N h tinc gens clar Batxillerats BATXILLERAT CiT (n=1.066) ALTRES BATXILLERATS (n=972) ELECCIÓ CTM Enginyeria / Infrmàtica Matemàtiques - Física - Química Estudis Figura 10: Àmbit de resultats: elecció d pst-eso pel ttal d enquestats Més endavant l estudi analitza també el prcés de decisió dels alumnes de Batxillerat Científic i Tecnlògic envers els pst-batxillerat, i en particular les pcins de l àmbit CTM. 26

28 Mment de decisió i grau de seguretat Per tal de pder impulsar accins efectives per incrementar les vcacins CTM, un dels elements clau que cal cnèixer és el mment en què els alumnes prenen la seva decisió sbre futurs, i el períde en el qual es va cnfrmant. Per aquest mtiu, es va cnsultar als alumnes tant per la seva pció futura (en el cas dels estudiants d ESO) passada (en el cas dels estudiants de Batxillerat) cm pel grau de seguretat amb el que prenien la decisió: ESTUDIS FUTURS Estudiants d ESO SEGURETAT EN L ELECCIÓ H tinc claríssim Tinc més d'un alternativa N h tinc gens clar Batx CiT + CF Inf i Cm 15,1% 33% 17,7% 5,4% 16% 21,8% 51% 29,5% 10,4% Ttal 37,0% 47,2% 15,8% Ttal 38,2% 61,8% % BATXILLERAT ESCOLLIT Estudiants de Batxillerat SEGURETAT EN L ELECCIÓ H tinc claríssim Tinc més d'un alternativa N h tinc gens clar Ttal 32,5% 46% 13,8% 3,1% 49,4% 8% Batxillerats 26,9% 46% 19,2% 4,6% 50,6% Ttal 59,4% 33,0% 7,7% % Taula 3: Elecció d psterirs a l ESO segns seguretat d elecció Segns aquesta infrmació prprcinada pels alumnes: Dels alumnes que estan actualment a l ESO i que han de decidir què estudiar després de l ESO, un 37% té claríssim quins farà i un 47,2% té més d una alternativa per escllir. Segns això, la gran majria de l alumnat (aprximadament un 84%) té bastant mlt clar quins realitzarà al finalitzar aquesta etapa educativa. D aquest 84% d alumnes, un 33% té bastant ttalment decidit que realitzarà un Batxillerat un Cicle Frmatiu científic-tecnlògic (CiT). Respecte als alumnes que estan a Batxillerat, un 59,4% tenia claríssim quins faria després de l ESO i un 33% tenia més d una alternativa; el que significa que més d un 90% d alumnes sabia què faria després de l ESO. Nmés un 7,7% d aquest alumnat n tenia clar quins realitzaria quan finalitzés l ESO. 27

29 Factrs influents en l elecció dels CTM L augment en la seguretat de la decisió pels alumnes de Batxillerat prbablement respn, per una banda, a què bna part dels alumnes indeciss acaben ptant per altres alternatives al Batxillerat i, per una altra, a una mdificació del recrd un cp s ha realitzat l elecció. Es mstra a cntinuació la distribució d alumnes per pció d pst-eso escllits, així cm l evlució de 3r a 4t d ESO en aquesta elecció: Batxillerat: ciències i tecnlgia 32,1 Cicle frmatiu d'infrmàtica i cmunicacins 6,1 38% Batxillerat: humanitats i ciències scials 29,2 cicles frmatius 13,3 : artístics, esprtius... 7,5 Batxillerat: arts Cicle frmatiu de ciència: química, sanitat,... 6,4 4,4 62% Deixar d estudiar i buscar feina 1,0 n= Percentatge de respstes Batx i CF CiT N h tinc gens clar Ttal Nmbre de persnes Ttal ESO r ESO t ESO Figura 11: Elecció d psterirs a l ESO Estudiants d ESO Aquests resultats indiquen que la inclinació per cursar CTM prbablement es defineix amb anteriritat, sigui a principis de secundària a la primària. A l inici de l ESO l elecció ja està mlt frmada: el percentatge d alumnes que n té clar què fer és relativament baix, i elevat el percentatge dels que tenen clar que n triaran pcins CTM. A més a més, el percentatge d alumnes que vl cursar CTM n varia entre 3r i 4t d ESO ja que els que tenen dubtes, nrmalment, es decanten per altres tipus d. En els següents apartats de resultats, l pció d escllits i el grau de seguretat en aquesta elecció serà aplicat cm una variable de segmentació, i ens permetrà identificar els factrs diferencials entre els alumnes CTM i la resta. D aquesta manera, cnsiderarem tres grups d alumnes: Batx i CF CiT: alumnes que amb mlta seguretat amb alternatives ptaran per un itinerari CTM. N h tinc gens clar: alumnes que n tenen gens clar quina pció triaran. : alumnes que amb mlta seguretat amb alternatives ptaran per un itinerari n CTM. 28

Universitat i treball a Catalunya 2014. Estudi de la inserció laboral de la població titulada de les universitats catalanes

Universitat i treball a Catalunya 2014. Estudi de la inserció laboral de la població titulada de les universitats catalanes Universitat i treball a Catalunya 2014 Estudi de la inserció laboral de la població titulada de les universitats catalanes UNIVERSITAT I TREBALL A CATALUNYA 2014 Estudi de la inserció laboral de la població

Más detalles

COM ELABORAR, TUTORITZAR I AVALUAR UN TREBALL DE FI DE MÀSTER

COM ELABORAR, TUTORITZAR I AVALUAR UN TREBALL DE FI DE MÀSTER COM ELABORAR, TUTORITZAR I AVALUAR UN TREBALL DE FI DE MÀSTER La qualitat, garantia de millora. COM ELABORAR, TUTORITZAR I AVALUAR UN TREBALL DE FI DE MÀSTER AQU Catalunya, 2013 Els continguts d aquesta

Más detalles

Factores influyentes en la elección de estudios científicos, tecnológicos y matemáticos. Visión de los estudiantes de 3º y 4º de ESO y Bachillerato

Factores influyentes en la elección de estudios científicos, tecnológicos y matemáticos. Visión de los estudiantes de 3º y 4º de ESO y Bachillerato Con la colaboración de Factores influyentes en la elección de estudios científicos, tecnológicos y matemáticos. Visión de los estudiantes de 3º y 4º de ESO y Bachillerato Con la colaboración de Factores

Más detalles

Pensar el futur de l educació. www.debats.cat. Crear entorns innovadors per millorar l aprenentatge David Istance. Debats d educació 27

Pensar el futur de l educació. www.debats.cat. Crear entorns innovadors per millorar l aprenentatge David Istance. Debats d educació 27 Pensar el futur de l educació www.debats.cat Crear entorns innovadors per millorar l aprenentatge David Istance Debats d educació 27 Crear entorns innovadors per millorar l aprenentatge David Istance Debats

Más detalles

QUARTA PART Capítol 9 : CONCLUSIONS i SUGGERIMENTS

QUARTA PART Capítol 9 : CONCLUSIONS i SUGGERIMENTS QUARTA PART Capítol 9 : CONCLUSIONS i SUGGRIMNTS 9.1 Factors que han facilitat i dificultat una pràctica innovadora de l ensenyament de les Ciències Socials en l etapa d educació primària : coincidències

Más detalles

PROXIMITAT I RELACIÓ PER A LA COHESIÓ SOCIAL. Programa marc de la Xarxa de Centres Cívics de l Ajuntament de Girona

PROXIMITAT I RELACIÓ PER A LA COHESIÓ SOCIAL. Programa marc de la Xarxa de Centres Cívics de l Ajuntament de Girona PROXIMITAT I RELACIÓ PER A LA COHESIÓ SOCIAL Programa marc de la Xarxa de Centres Cívics de l Ajuntament de Girona ÍNDEX 01. Presentació... 5 02. Introducció... 9 03. Evolució històrica: antecedents...

Más detalles

Finestra oberta. La qualitat en la participació: una proposta d indicadors. Eva Anduiza Sergi de Maya. Finestra Oberta 43.

Finestra oberta. La qualitat en la participació: una proposta d indicadors. Eva Anduiza Sergi de Maya. Finestra Oberta 43. Finestra oberta La qualitat en la participació: una proposta d indicadors Eva Anduiza Sergi de Maya Maig 2005 Finestra Oberta 43 Autors: Eva Anduiza i Sergi de Maya Adaptació del text per a la publicació

Más detalles

TÈCNIQUES QUALITATIVES D INVESTIGACIÓ

TÈCNIQUES QUALITATIVES D INVESTIGACIÓ TÈCNIQUES QUALITATIVES D INVESTIGACIÓ Clemente Penalva Verdú Miguel Ángel Mateo Pérez Materials de suport a la docència en valencià 77 DEPARTAMENT DE SOCIOLOGIA II, PSICOLOGIA, COMUNICACIÓ I DIDÀCTICA

Más detalles

GUIA PER A L ELABORACIÓ DEL PLA D EMPRESA

GUIA PER A L ELABORACIÓ DEL PLA D EMPRESA www.inicia.gencat.cat GUIA PER A L ELABORACIÓ DEL PLA D EMPRESA Unió Europea Fons Social europeu L FSE inverteix en el teu futur Unió Europea Fons Social europeu L FSE inverteix en el teu futur Departament

Más detalles

Guia didàctica del Portfolio europeu de les llengües per a l educació secundària (12 a 18 anys)

Guia didàctica del Portfolio europeu de les llengües per a l educació secundària (12 a 18 anys) MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA Guia didàctica del Portfolio europeu de les llengües per a l educació secundària (12 a 18 anys) Guia didàctica del Portfolio europeu de les llengües per a l educació secundària

Más detalles

EL TURISME RURAL A CATALUNYA: UNA APOSTA MEDIAMBIENTAL I DE QUALITAT

EL TURISME RURAL A CATALUNYA: UNA APOSTA MEDIAMBIENTAL I DE QUALITAT Departament de Geografia EL TURISME RURAL A CATALUNYA: UNA APOSTA MEDIAMBIENTAL I DE QUALITAT AUTORS: Gemma Cánoves, Luis Herrera y Lucia Cuesta. - GRUP D INVESTIGACIÓ EN TURISME RURAL, UAB - - Juliol

Más detalles

GUIA METODOLÒGICA PER A LA IDENTIFICACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE COMPETÈNCIES TRANSVERSALS DE RELACIÓ - AC20060068-

GUIA METODOLÒGICA PER A LA IDENTIFICACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE COMPETÈNCIES TRANSVERSALS DE RELACIÓ - AC20060068- GUIA METODOLÒGICA PER A LA IDENTIFICACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE COMPETÈNCIES TRANSVERSALS DE RELACIÓ - AC20060068- Volem fer constar el nostre agraïment a totes les persones que han donat suport a la nostra

Más detalles

Compartim. eines i processos. per al treball col laboratiu

Compartim. eines i processos. per al treball col laboratiu Compartim eines i processos per al treball col laboratiu Programa Compartim de gestió del coneixement del Departament de Justícia Centre d Estudis Jurídics i Formació Especialitzada Coordinació editorial

Más detalles

05/10 EMPRENEDORIA I FOMENT DE L OCUPACIÓ EN EL MEDI RURAL EVA TARRAGONA NEGRE BONES PRÀCTIQUES LA CATALUNYA ECONÒMICA

05/10 EMPRENEDORIA I FOMENT DE L OCUPACIÓ EN EL MEDI RURAL EVA TARRAGONA NEGRE BONES PRÀCTIQUES LA CATALUNYA ECONÒMICA BONES PRÀCTIQUES LA CATALUNYA ECONÒMICA 05/10 EMPRENEDORIA I FOMENT DE L OCUPACIÓ EN EL MEDI RURAL EVA TARRAGONA NEGRE VERSIÓN EN CASTELLANO EN EL INTERIOR ENGLISH VERSION INSIDE BONES PRÀCTIQUES LA CATALUNYA

Más detalles

MANUAL [ANTI]RUMORS. Material pedagògic per a combatre rumors i estereotips fonamentats en la diversitat cultural

MANUAL [ANTI]RUMORS. Material pedagògic per a combatre rumors i estereotips fonamentats en la diversitat cultural MANUAL [ANTI]RUMORS Material pedagògic per a combatre rumors i estereotips fonamentats en la diversitat cultural LLICÈNCIA Creative Commons Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd) Aquest

Más detalles

Guia de recursos i serveis per a famílies que tenen un membre amb discapacitat intel lectual

Guia de recursos i serveis per a famílies que tenen un membre amb discapacitat intel lectual Guia de recursos i serveis per a famílies que tenen un membre amb discapacitat intel lectual Federació Catalana Pro Persones amb Discapacitat Intel lectual NOTA Estant la present guia en procés de producció,

Más detalles

GÈNERE I MITJANS DE COMUNICACIÓ EINES PER VISIBILITZAR LES APORTACIONS DE LES DONES

GÈNERE I MITJANS DE COMUNICACIÓ EINES PER VISIBILITZAR LES APORTACIONS DE LES DONES GÈNERE I MITJANS DE COMUNICACIÓ EINES PER VISIBILITZAR LES APORTACIONS DE LES DONES GÈNERE I MITJANS DE COMUNICACIÓ EINES PER VISIBILITZAR LES APORTACIONS DE LES DONES UN PROJECTE DE: - Consell de l Audiovisual

Más detalles

Mou-te per una educació en igualtat

Mou-te per una educació en igualtat Mou-te per la igualtat És de justícia Mou-te per una educació en igualtat Mou-te per la igualtat És de justícia Mou-te per una educació en igualtat La campanya MOU-TE PER LA IGUALTAT. ÉS DE JUSTÍCIA, organitzada

Más detalles

Ideari XIP .GOV.EDU.CAT.ORG.NET.COM.GOV.EDU.CAT.ORG.NET.COM

Ideari XIP .GOV.EDU.CAT.ORG.NET.COM.GOV.EDU.CAT.ORG.NET.COM 11010101001 Ideari XIP.GOV.EDU.CAT.ORG.NET.COM.GOV.EDU.CAT.ORG.NET.COM Sumari #1 Presentació... 7.GOV Idees força... 11 #1 Administració electrònica (egov)... 13 #2 Govern obert (ogov)... 15 #3 Obertura

Más detalles

TESIS DOCTORAL. Ús dels blogs com a suport al procés d ensenyament i aprenentatge a l educació superior. Francesc Balagué Puxan

TESIS DOCTORAL. Ús dels blogs com a suport al procés d ensenyament i aprenentatge a l educació superior. Francesc Balagué Puxan TESIS DOCTORAL Ús dels blogs com a suport al procés d ensenyament i aprenentatge a l educació superior Doctorand: Francesc Balagué Puxan Directora: Begoña Gros Salvat Programa de Doctorat Multimèdia Educativa

Más detalles

CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL, SOCIAL I CULTURAL

CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL, SOCIAL I CULTURAL Introducció CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL, SOCIAL I CULTURAL La noció de medi a la qual es refereix l àrea al ludeix no només al conjunt de fenòmens que constitueixen l escenari de l existència humana,

Más detalles

Guia per a autors novells

Guia per a autors novells Guia per a autors novells Guia per a autors novells 03 Introducció Sortir de l escola i buscar feina Els secrets d un bon book L encàrrec de una feina El càlcul de pressupostos El contracte d edició, igual

Más detalles

MANUAL DE COEDUCACIÓ PER A CENTRES D EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

MANUAL DE COEDUCACIÓ PER A CENTRES D EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA MANUAL DE COEDUCACIÓ PER A CENTRES D EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA MANUAL DE COEDUCACIÓ PER A CENTRES D EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA Ajuntament de Manresa Regidoria de la Dona Punt d Informació i Atenció

Más detalles

Xus Martín Garcia (coord.) Per a una pedagogia del servei. Treball per projectes i ApS

Xus Martín Garcia (coord.) Per a una pedagogia del servei. Treball per projectes i ApS Xus Martín Garcia (coord.) Per a una pedagogia del servei Treball per projectes i ApS Aquesta obra és lliure i està sotmesa a les condicions d ús d una llicència Creative Commons. Es pot redistribuir,

Más detalles

1 FOUCAULT, MICHEL Vigilar i castigar. Nacimiento de la prisión Ed. Sigo XXI,

1 FOUCAULT, MICHEL Vigilar i castigar. Nacimiento de la prisión Ed. Sigo XXI, 0. Introducció Aquest treball de recerca parla sobre el Sistema Penitenciari Català. He decidit elegir aquest tema ja que vull conèixer com funciona el món penitenciari i quins objectius té. M he decantat

Más detalles

Anàlisi i validació d una proposta didàctica d educació musical per a nens de cinc anys

Anàlisi i validació d una proposta didàctica d educació musical per a nens de cinc anys Anàlisi i validació d una proposta didàctica d educació musical per a nens de cinc anys Tesi doctoral Teresa Malagarriga Rovira Anàlisi i validació d una proposta didàctica d educació musical per a nens

Más detalles

suplement educatiu de la revista de lletres L Illa hivern 2010 núm. 14 Aprendre a llegir i a escriure

suplement educatiu de la revista de lletres L Illa hivern 2010 núm. 14 Aprendre a llegir i a escriure suplement educatiu de la revista de lletres L Illa hivern 2010 núm. 14 Aprendre a llegir i a escriure Editorial suplement educatiu de la revista de lletres L Illa TXT és una publicació d Edicions Bromera

Más detalles

``La coeducació i la gestió de la diversitat a les aules,, Un dossier adreçat al professorat de primària i secundària

``La coeducació i la gestió de la diversitat a les aules,, Un dossier adreçat al professorat de primària i secundària ``La coeducació i la gestió de la diversitat a les aules,, Un dossier adreçat al professorat de primària i secundària Índex: 1. Introducció 2. Les dinàmiques de la discriminació 2.1 La discriminació basada

Más detalles

ACTUACIONS PREVENTIVES A L ADOLESCÈNCIA GUIA PER A L ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT

ACTUACIONS PREVENTIVES A L ADOLESCÈNCIA GUIA PER A L ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT ACTUACIONS PREVENTIVES A L ADOLESCÈNCIA GUIA PER A L ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT ACTUACIONS PREVENTIVES A L ADOLESCÈNCIA GUIA PER A L ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT ACTUACIONS PREVENTIVES A L ADOLESCÈNCIA GUIA

Más detalles

1 Sostenibilitat, globalització i medi ambient

1 Sostenibilitat, globalització i medi ambient 1 Sostenibilitat, globalització i medi ambient 15 1 Sostenibilitat, globalització i medi ambient Josep Xercavins Valls; Dept. Mecànica de Fluids Enric Carrera Gallissà; Dept. Enginyeria Tèxtil i Paperera

Más detalles