ESTUDI D ÚS, SATISFACCIÓ I EXPECTATIVES DEL SERVEI DE BIBLIOBÚS RESUM PRINCIPAL DELS RESULTATS

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "ESTUDI D ÚS, SATISFACCIÓ I EXPECTATIVES DEL SERVEI DE BIBLIOBÚS RESUM PRINCIPAL DELS RESULTATS"

Transcripción

1 ESTUDI D ÚS, SATISFACCIÓ I EXPECTATIVES DEL SERVEI DE BIBLIOBÚS RESUM PRINCIPAL DELS RESULTATS Desembre de 2014

2 OBJECTIU GENERAL Ampliar el coneixement sobre la demanda, els usos, els servei i les expectatives dels usuaris o potencials usuaris d aquest servei. OBJECTIUS ESPECÍFICS Conèixer el perfil dels usuaris (i no usuaris) del bibliobús. Copsar el significat del bibliobús en el context de la xarxa de biblioteques. Establir quines pautes d ús del bibliobús i les seves motivacions. Valoració general i específica del servei del bibliobús. Prospectiva de futur. Demandes i propostes.

3 METODOLOGIA: ANÀLISI QUANTITATIVA Tècnica d investigació. Entrevistes telefòniques assistides per ordinador (CATI). Àmbit de l estudi. Els 88 municipis de la demarcació de Barcelona de 300 a habitants als quals dóna servei el bibliobús. Univers d estudi. Els usuaris actius de la xarxa de biblioteques de la Diputació de Barcelona que tenen més de 15 anys i resideixen en algun dels municipis de l àmbit d estudi. D acord amb les dades facilitades per la Diputació, en aquests municipis hi ha al voltant de persones que disposen de carnet, dels quals són usuaris actius de més de 15 anys. Dimensió de la mostra. 600 entrevistes. BUS Castellot BUS Cavall Bernat BUS Guilleries BUS Mola BUS Montau BUS Montnegre BUS Montserrat BUS Pedraforca BUS Tagamanent

4 METODOLOGIA: ANÀLISI QUANTITATIVA Disseny de la mostra. Les entrevistes s han distribuït a partir d una afixació no proporcional, de manera que s han realitzat 400 entrevistes a usuaris del bibliobús i 200 entrevistes a no usuaris d aquest servei. Dins de cadascun d aquests estrats, l individu a entrevistar s ha seleccionat de forma aleatòria, tot i que s ha controlat que la mostra final no es desviés de la distribució de la població objecte d estudi pel que fa a sexe, edat i la zona de residència. A l hora d analitzar els resultats del conjunt de la mostra, les dades s han ponderat seguint el pes real de cadascun dels dos col lectius en l univers d estudi. Les proporcions resultants es poden veure en el gràfic adjunt. RELACIÓ AMB EL BIBLIOBÚS Usuaris 55,0 Antics usuaris 20,2 Marge d error. El marge d error associat a les 600 entrevistes distribuïdes d acord a aquesta afixació és de +/- 4,0% per un nivell de confiança del 95% i p=q=0,5. No l han fet servir mai 24,7 Treball de camp. Les entrevistes s han portat a terme entre el 13 i el 17 d octubre de 2014.

5 METODOLOGIA: ANÀLISI QUALITATIVA Tècnica d investigació. Minigrups de 5-6 participants, d una durada de dues hores a càrrec d un tècnic especialista en estudis qualitatius. Àmbit de l estudi. Els municipis als quals donen servei els bibliobusos de les àrees de Vic (Guilleries, Tagamanent), Manresa (Cavall Bernat), Granollers (Montnegre) i Igualada (Montserrat). Univers d estudi. Usuaris dels bibliobusos amb carnet. Mostra. S han portat a terme quatre grups de discussió, un a cadascuna de les àrees objecte d estudi. Les variables que s han tingut en compte en la captació dels participants han estat: l edat, la composició familiar i la freqüència d ús. Treball de camp. Les sessions han tingut lloc entre el 20 i el 23 d octubre de 2014 a les instal lacions facilitades per la Xarxa de Biblioteques a les ciutats de Vic, Manresa, Granollers i Igualada.

6 CARACTERÍSTIQUES DELS ENTREVISTATS

7 SEXE EDAT 70,8 29,2 74,8 73,3 25,3 26,7 60,0 40,0 Dona Home 9,1 9,1 21,5 29,0 13,2 18,0 10,0 10,0 10,5 5,5 18,9 19,1 23,5 18,9 30,0 32,3 20,0 15,5 9,8 14,0 27,8 19,1 De 65 i més de 55 a 64 De 45 a 54 De 35 a 44 De 25 a 34 De 15 a 24 TOTAL (n=600) Usuaris (n=400) Antics usuaris (n=90) Mai usuaris TOTAL Usuaris (n=110) (n=600) (n=400) Antics usuaris (n=90) Mai usuaris (n=110) LLENGUA HABITUAL 20,3 20,5 17,8 21,8 78,6 78,3 81,1 77,3 Castellà Català TOTAL (n=600) Usuaris (n=400) Antics usuaris (n=90) Mai usuaris (n=110)

8 NIVELL D ESTUDIS ACTIVITAT 36,5 38,6 23,8 TOTAL (n=600) 32,8 37,8 43,6 38,3 38,9 39,1 27,8 22,2 16,4 Usuaris (n=400) Antics usuaris (n=90) Alt Mitjà Baix 11,1 15,9 12,6 56,2 Mai usuaris TOTAL Usuaris (n=110) (n=600) (n=400) 3,5 4,8 3,3 0,9 12,5 7,8 10,9 11,3 16,4 27,8 14,3 10,9 10,0 56,8 50,0 Antics usuaris (n=90) 60,0 Mai usuaris (n=110) Tasques de la llar Jubilats i pensionistes Estudiants Aturats Treballadors

9 HÀBITS DE LECTURA

10 FREQÜÈNCIA DE LECTURA Amb quina freqüència llegeix vostè llibres? FRENS PER LA LECTURA DE LLIBRES Pels que no llegeixen llibres mai o gairebé mai (n=42) Per quin motiu no acostuma a llegir llibres? Espontània 7,3 16,7 6,1 10,0 8,2 14,1 18,2 22,2 Manca de temps Manca d'interès 14,8 37,8 Prefereix altres activitats 14,8 Li cansa 11,1 75,7 80,0 67,8 72,7 No lectors No li agrada Per mandra 3,1 8,7 Lectors ocasionals Altres 1,9 Lectors habituals NS-NC 8,0 TOTAL Usuaris Antics usuaris Mai usuaris (n=600) (n=400) (n=90) (n=110) Es consideren lectors habituals aquells que llegeixen llibres en format paper o digital almenys una vegada a la setmana Es consideren lectors ocasionals aquells que llegeixen llibres en format paper o digital entre una i tres vegades al mes Es consideren no lectors aquells que no llegeixen llibres gairebé mai o mai

11 MOTIVACIONS PER LA LECTURA DE LLIBRES Pels que llegeixen llibres almenys una vegada cada tres mesos (n=557) Per quin motiu acostuma a llegir llibres? Total (n=557) 48,5 6,3 45,2 Sexe Home (n=155) 43,5 7,0 49,5 45,2 6,3 48,5 39,1 4,3 56,6 58,0 11,1 30,9 49,0 7,0 44,0 Dona (n=402) Edat De 15 a 24 (n=96) De 25 a 34 (n=66) De 35 a 44 (n=164) De 45 a 54 (n=126) De 55 a 64 (n=53) 26,3 30,4 50,5 12,9 8,1 50,4 51,6 63,4 6,0 4,3 2,9 43,5 60,8 61,5 45,3 45,5 5,3 31,3 TOTAL Usuaris Antics usuaris Mai usuaris (n=557) (n=376) (n=81) (n=100) De 65 i més (n=52) Nivell d estudis 89,7 6,04,3 Per ambdós motius Per feina / estudis Per plaer / oci Baix (n=133) 65,6 6,8 27,6 Mitjà (n=212) 49,9 5,3 44,8 Alt (n=205) 35,5 6,5 58,0 Per plaer / oci Per feina / estudis Per ambdós motius

12 NOMBRE DE LLIBRES LLEGITS EL DARRER ANY Aproximadament quants llibres ha llegit en els darrers dotze mesos? TOTAL USUARIS ANTICS USUARIS (n=600) (n=400) (n=90) (n=110) NO HAN ESTAT MAI USUARIS Cap 2,7 2,0 2,2 4,5 1 o 2 11,9 11,8 11,1 12,7 De 3 a 5 30,9 27,5 36,7 33,6 De 6 a 10 23,4 21,8 27,8 23,6 D'11 a 20 17,0 20,3 15,6 10,9 De 21 a 50 8,0 8,8 4,4 9,1 Més de 50 2,0 2,0 3,6 No sap 4,2 6,0 2,2 1,8 Mitjana de llibres: 10,8 Mitjana de llibres: 11,5 Mitjana de llibres: 7,4 Mitjana de llibres: 12,2

13 PROCEDÈNCIA DEL DARRER LLIBRE LLEGIT Han llegit algun llibre el darrer any L últim llibre que ha llegit, com ha arribat a les seves mans? Espontània Servei de préstec iblioteca) (bibliobús/biblioteca) Compra TOTAL 25,1 38,4 USUARIS ANTICS USUARIS (n=585) (n=392) (n=88) (n=105) 18,6 48,0 30,7 34,1 NO HAN ESTAT MAI USUARIS 22,9 32,4 Préstec d un conegut n 16,0 13,5 14,8 22,9 Regal 12,3 11,7 14,8 11,4 Descàrrega Internet a 4,2 3,9 2,2 6,7 El tenia ia a a casa 3,1 3,6 2,3 2,9 Altres 0,2 1,1 No sap 0,7 0,8 1,0

14 LECTURA DE LLIBRES EN FORMAT DIGITAL Pels que han llegit algun llibre en els darrers 12 mesos (n=585) Ha llegit algun d aquests llibres en format digital (a un ordinador, a un mòbil, una tauleta, un e-reader, etc.)? Total (n=585) 24,3 75,7 Sexe Home (n=164) 24,4 75,6 75,7 77,8 79,5 67,6 Dona (n=421) Edat 24,3 75,7 De 15 a 24 (n=102) 24,9 75,1 De 25 a 34 (n=72) 21,8 78,2 24,3 22,2 20,5 32,4 TOTAL (n=585) Usuaris (n=392) Antics usuaris (n=88) Mai usuaris (n=105) De 35 a 44 (n=173) De 45 a 54 (n=128) De 55 a 64 (n=57) De 65 i més (n=53) Nivell d estudis 31,3 23,0 16,9 15,3 68,7 77,0 83,1 84,7 Baix (n=143) 15,2 84,8 Mitjà (n=225) 24,7 75,3 Alt (n=210) 30,2 69,8 Sí No

15 INTERNET I LES XARXES SOCIALS

16 FREQÜÈNCIA D ÚS D INTERNET Amb quina freqüència navega per Internet (ja sigui a casa, a la feina o en algun espai públic)? TOTAL USUARIS ANTICS USUARIS (n=600) (n=400) (n=90) (n=110) NO HAN ESTAT MAI USUARIS Cada dia 74,5 70,5 81,1 78,2 Alguns cops per setmana 14,6 14,8 13,3 15,5 Alguns cops al mes 2,9 3,3 2,2 2,7 Menys d'un cop al mes 0,5 1,0 Mai 7,3 10,5 3,3 3,6 DISPOSITIUS UTILITZATS PER NAVEGAR PER INTERNET Pels que naveguen per internet almenys un cop al mes (n=551) Quins dispositius utilitza per navegar per Internet? Espontània. Multiresposta (n=551) (n=358) (n=87) (n=106) Ordinador portàtil 64,4 59,5 71,3 68,9 Telèfon mòbil intel ligent 58,3 58,9 57,5 57,5 Ordinador de sobretaula 49,1 51,7 48,3 44,3 Tauleta 26,0 24,3 23,0 32,1

17 ACCÉS A LES XARXES SOCIALS Forma part d alguna xarxa social a Internet? Total (n=600) 55,5 44,5 Sexe 44,5 48,5 34,7 43,2 Home (n=169) Dona (n=431) 59,4 53,9 40,6 45,9 Edat De 15 a 24 (n=102) 89,8 10,2 55,5 51,5 66,1 56,8 De 25 a 34 (n=74) De 35 a 44 (n=179) De 45 a 54 (n=132) 53,4 43,4 78,5 46,6 55,8 22,8 De 55 a 64 (n=57) 32,7 67,3 TOTAL Usuaris Antics usuaris Mai usuaris (n=600) (n=400) (n=90) (n=110) De 65 i més (n=56) Nivell d estudis 14,5 85,5 Sí No Baix (n=149) Mitjà (n=231) 51,0 54,3 49,0 45,3 Alt (n=213) 59,8 39,7 Sí No

18 LES XARXES SOCIALS DE LES QUE FORMEN PART Pels que formen part d alguna xarxa social (n=327) De quina o quines? El 51,5% del total d usuaris del bibliobús forma part d alguna xarxa social. TOTAL Usuaris Antics usuaris Mai usuaris En general, però, fan poc ús de les xarxes socials. Qui en fa ús ho fa de: (n=327) (n=206) (n=59) (n=62) 93,7 93,2 91,5 96,8 Especialment I en ocasions Altres NS-NC 29,7 25,7 33,9 33,9 12,6 11,2 15,3 12,9 11,3 8,7 10,2 17,7 2,5 3,4 1,7 1,6 7,2 5,3 8,5 9,7 1,1 0,5 1,7 1,6 Al plantejar la presència del bibliobús en aquests mitjans, qui en fa ús es mostra receptiu, projecta: Poder consultar i recordar la ruta i els horaris del bibliobús Anunci de les novetats que porten, activitats,... Genera més sensació de vitalitat i il lusió al servei avui us portem... avui venim... La funció que hauria de cobrir seria de mantenir al dia als usuaris, generar expectatives, potenciar l interès per la lectura en un moment donat

19 VIVÈNCIA I SIGNIFICAT DEL BIBLIOBÚS

20 PERCEPCIÓ DEL BIBLIOBÚS: QUÈ ÉS? Què és el bibliobús És una biblioteca... Peculiar i atípica Familiar i càlida Informal i propera Amb capacitat d adaptació és un autobús que porta la cultura al poble s adapta a l usuari que hi ha a dins la bibliotecària em diu Hola Carme hi ha soroll Produeix una experiència positiva Convida a entrar i relacionar-se estic com a casa xerro i remeno hi estic còmode S estableix una relació funcional: S agafen/encarreguen continguts......però no es gaudeix de la lectura in situ és molt petita, no et pots quedar a llegir Un espai on els usuaris s hi senten com a casa donat el tracte personalitzat que es dóna. És el mitjà a través del qual els usuaris es proveeixen de material de lectura, l espai no convida a estendre l experiència

21 PERCEPCIÓ DEL BIBLIOBÚS: QUÈ APORTA? A nivell individual: l usuari Enriquiment personal Hàbit de lectura Esbarjo Aprofundir, descobrir continguts em permet fer una cosa que m agrada: llegir si no vingués no llegiria tant Què aporta A nivell social: la població Dinamitza, trenca la monotonia del poble Crea un espai relacional intergeneracional Fomenta la cultura, la lectura i la tecnologia marca un ritme tan a nivell de família com de poble, fas tertúlia amb la gent, és l únic contacte que tenim amb els llibres Un servei integrat en la dinàmica personal i del poble quan no ve el trobo a faltar, si em treuen el bibliobús em donen un disgust, si deixés de venir em tallarien les ales

22 PERCEPCIÓ DEL BIBLIOBÚS VS. BIBLIOTECA MUNICIPAL Es perceben grans diferències respecte les biblioteques municipals: Bibliobús Biblioteques municipals La personalització L ambient càlid i informal L'espontaneïtat i l adaptació a l usuari L espai petit i conegut La llibertat L oferta limitada i els continguts universals La dependència d horaris i de freqüència La comoditat de tenir-ho al costat Vs. L anonimat L ambient fred i seriós El silenci L espai gran i modern El control /supervisió La diversitat de continguts (específics i generals) Els horaris amplis El desplaçament El servei principal és l ús del préstec: la funcionalitat El servei principal és l estudi, la consulta de llibres: poder gaudir del moment de lectura, estudi, consulta,... En general es detecta una gran satisfacció amb el servei del bibliobús. Pocs participants recorren a la biblioteca municipal Qui va o ha anat a biblioteques municipals ha estat per diferents motius: La necessitat puntual de disposar d un llibre o informació Els joves hi van per estudiar o consultar temes puntuals, fan vida a altres localitats

23 Biblioteques municipals Percepció que en tenen els usuaris: Els horaris amplis La diversitat de continguts (específics i generals) El desplaçament El silenci L espai gran i modern L ambient fred i seriós L anonimat El control /supervisió MOTIUS PER ANAR A LA BIBLIOTECA Quin és el principal motiu per anar a una biblioteca i no al bibliobús? ANTICS USUARIS Antics usuaris del bibliobús que utilitzen alguna biblioteca (n=81) Horari més ampli 39,5 Oferta i diversitat de continguts i serveis 32,1 Còmoditat per anar-hi 21,0 Espai ampli, tranquil 16,0 Possibiltiat d'estudiar / treballar 14,8 Altres 4,9 NS 1,2 MAI USUARIS No usuaris del bibliobús que utilitzen alguna biblioteca (n=105) El servei principal és l estudi, la consulta de llibres: poder gaudir del moment de lectura, estudi, consulta,... Horari més ampli Còmoditat per anar-hi Oferta i diversitat de continguts i serveis Espai ampli, tranquil Desconeixement del bibliobús Possibiltiat d'estudiar / treballar Altres 9,5 9,5 6,7 6,7 33,3 29,5 28,6 NS 4,8

24 ÚS D ALTRES BIBLIOTEQUES (A més del bibliobús) Vostè utilitza alguna biblioteca? Quina/es? USUARIS (n=400) No 44,8 55,3 Sí Utilitzen alguna biblioteca a més del bibliobús (n=221) La/es de la capital de comarca La/es d'un altre municipi de la comarca La/es d'un municipi fora de la comarca 22,2 52,0 46,6 No sap 0,9 Utilitzen alguna biblioteca La/es de la capital de comarca 55,6 ANTICS USUARIS (n=90) No 10,0 90,0 Sí (n=81) La/es d'un altre municipi de la comarca 46,9 La/es d'un municipi fora de la comarca 23,5 NO HAN ESTAT MAI USUARIS (n=110) No 4,5 95,5 Sí Utilitzen alguna biblioteca La/es de la capital de comarca 58,1 (n=105) La/es d'un altre municipi de la comarca 50,5 La/es d'un municipi fora de la comarca 17,1

25 ÚS D ALTRES BIBLIOTEQUES Utilitzen alguna biblioteca (n=407) (A més del bibliobús) Vostè utilitza alguna biblioteca? Quina/es? Alt Penedès BUS MONTAU (n=50) Vilafranca del Penedès Sant Sadurní d'anoia Santa Margarida i els Monjos Sant Pere de Riudebitlles Sant Cugat Sesgarrigues 4,0 4,0 2,0 34,0 66,0 Fora de la comarca Igualada Capellades Barcelona Piera Moià Prat de Llobregat, el Sant Feliu de Llobregat Cunit Hospitalet de Llobregat, l' Cerdanyola del Vallès Sant Cugat del Vallès 12,0 6,0 6,0 4,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

26 ÚS D ALTRES BIBLIOTEQUES Utilitzen alguna biblioteca (n=407) (A més del bibliobús) Vostè utilitza alguna biblioteca? Quina/es? BUS MONTSERRAT (n=21) Anoia* Igualada 85,7 Capellades Piera Santa Margarida de Montbui 9,5 4,8 4,8 * Una persona ha mencionat un municipi de fora de la comarca, i ha dit una biblioteca de Barcelona.

27 EL BIBLIOBÚS, ÚS I MOTIVACIONS

28 VIES DE CONEIXEMENT Hàbit adquirit des de la infància a través de l escola Descobert a través dels fills i impulsat per l escola Curiositat, descobriment personal L escola és un gran prescriptor del bibliobús, a més la seva presència física és un reclam atractiu que genera curiositat

29 IDENTIFICACIÓ DE LA INSTITUCIÓ RESPONSABLE DEL BIBLIOBÚS Em sabria dir de quina institució depèn el bibliobús? Espontània De la Diputació 51,5 17,0 31,1 21,8 De la Generalitat 19,6 29,6 22,7 27,7 De la Xarxa de biblioteques 3,4 53,5 41,1 55,5 De l'ajuntament 2,9 Del Consell Comarcal 1,5 No ho sap 21,0 Usuaris Antics usuaris Mai usuaris (n=400) (n=90) (n=110) Diputació Altres insitutcions NS

30 IDENTIFICACIÓ DE LA INSTITUCIÓ RESPONSABLE DEL BIBLIOBÚS Em sabria dir de quina institució depèn el bibliobús? Espontània Total (n=600) 51,5 27,4 21,0 Total (n=600) 51,5 27,4 21,0 Sexe Zona de residència Home (n=169) 57,7 23,8 18,5 BUS Castellot (n=57) 48,4 28,9 22,5 Dona (n=431) Edat 48,9 28,9 22,1 BUS Cavall Bernat (n=79) BUS Guilleries (n=79) 52,4 51,6 30,0 28,8 17,6 19,6 De 15 a 24 (n=102) 24,7 30,5 44,9 BUS Mola (n=71) 50,1 27,2 22,7 De 25 a 34 (n=74) 49,7 29,4 20,9 BUS Montau (n=65) 57,0 21,3 21,7 De 35 a 44 (n=179) De 45 a 54 (n=132) De 55 a 64 (n=57) De 65 i més (n=56) Nivell d estudis 55,6 67,1 56,7 52,1 28,5 16,0 21,7 11,2 35,9 7,5 21,0 26,9 BUS Montnegre (n=82) BUS Montserrat (n=30) BUS Pedraforca (n=53) BUS Tagamenent (n=84) 47,7 50,9 49,8 54,6 25,2 34,9 29,9 25,8 27,1 14,3 20,3 19,6 Baix (n=149) 28,9 32,9 38,2 Mitjà (n=231) 46,7 33,7 19,6 Alt (n=213) 72,1 16,9 11,1 Diputació Altres insitutcions NS

31 FREQÜÈNCIA D ÚS DEL BIBLIOBÚS USUARIS (n=400) Usuaris (n=400) Quan el bibliobús ve a la parada vostè el fa servir...? 44,8 ANTICS USUARIS (n=90) Antics usuaris (n=90) Quan vostè feia servir el bibliobús, cada vegada que venia a la parada amb quina freqüència hi anava? 37,8 28,5 17,8 23,3 17,8 18,0 3,3 8,8 Sempre Gairebé sempre De tant en tant Gairebé mai NS/NC Sempre Gairebé sempre De tant en tant Gairebé mai

32 LA RELACIÓ AMB EL BIBLIOBÚS: L EVOLUCIÓ SEGONS L EDAT La relació amb el bibliobús varia en funció de l edat 12 anys 30 anys Maduresa 65 anys Etapa infantil Vellesa Es fomenta l'adquisició de l'hàbit de la lectura i de l ús del servei del bibliobús Preadolescència 17 anys Adolescència 18 anys 28 anys Joves estudiants Ús d altres biblioteques Retrobament, descobriment i enriquiment personal Hàbit poc adquirit, problemes visuals Distanciament

33 LA RELACIÓ AMB EL BIBLIOBÚS: L EVOLUCIÓ SEGONS L EDAT Etapa infantil (fins els 12 anys) El bibliobús desperta l interès per la lectura, ajuda a desenvolupar interessos personals, treballa la reafirmació personal ( jo trio ) i el respecte del material Adolescència (dels 12 als 17 anys) Malgrat la incompatibilitat d horaris, pesa més el distanciament evolutiu amb la lectura Joves estudiants Els joves tendeixen a sortir del poble i busquen biblioteques més condicionades i adaptades a les seves necessitats

34 LA RELACIÓ AMB EL BIBLIOBÚS SEGONS GRUPS D EDAT Els pares/mares Els fills faciliten la relació amb el bibliobús. Es converteix en una activitat familiar Treballadors La compatibilitat d horaris condiciona la relació Mestresses de casa Es mostren més flexibles en la seva relació amb el bibliobús Gent gran Des de les reunions no apareix com un grup d edat gaire actiu

35 ÚS DEL BIBLIOBÚS PER MOTIUS D ESTUDI, OCI O FEINA? Quan vostè va o anava al bibliobús hi va o anava principalment per qüestions relacionades amb els estudis, amb l oci o per qüestions professionals? USUARIS (n=400) ANTICS USUARIS (n=90) Oci 79,3 Oci 78,9 Estudis 14,5 Estudis 12,2 Feina 4,5 Feina 3,3 Altres 1,3 Altres 3,3 No sap 0,5 No sap 2,2 USUARIS De 15 a 24 De 25 a 34 De 35 a 44 EDAT De 45 a 54 De 55 a 64 De 65 i més (n=400) (n=56) (n=39) (n=129) (n=94) (n=42) (n=40) Oci 79,3 51,8 71,8 79,1 86,2 95,2 92,5 Estudis 14,5 46,4 15,4 14,0 7,4 2,5 Feina 4,5 1,8 10,3 4,7 5,3 4,8 Altres 1,3 2,6 1,6 1,1 2,5 NS/NC 0,5 0,8 2,5

36 ACTIVITATS REALITZADES AL BIBLIOBÚS Usuaris (n=400) Digui m si us plau amb quina freqüència realitza les següents activitats al bibliobús: habitualment, alguna vegada o mai? Agafar un document en préstec 71,3 24,5 4,3 Reservar algun document 17,8 60,5 21,8 Sol licitar informació 13,3 51,8 35,0 Fer servir Internet 1,5 6,5 92,0 Habitualment Alguna vegada Mai

37 AGAFA DOCUMENTS PER A FAMILIARS O AMICS? Usuaris (n=400) Quan va al bibliobús agafa documents (llibres, DVD, CD, revistes...) per a un familiar o amic...? 25,3 37,3 37,5 Habitualment Alguna vegada Mai USUARIS De 15 a 24 De 25 a 34 De 35 a 44 EDAT De 45 a 54 De 55 a 64 De 65 i més (n=400) (n=56) (n=39) (n=129) (n=94) (n=42) (n=40) Habitualment 25,3 10,7 30,8 41,1 24,5 11,9 5,0 Alguna vegada 37,3 51,8 28,2 31,8 43,6 28,6 37,5 Mai 37,5 37,5 41,0 27,1 31,9 59,5 57,5

38 LES PARADES

39 ÚS DE LES PARADES DEL BIBLIOBÚS UNA O MÉS D UNA? Usuaris (n=400) Habitualment utilitza una única parada del bibliobús o més d una? LES MÉS UTILITZADES Usuaris (n=400) Quina parada? O quina és la parada que utilitza més habitualment? 93,0 95,3 7,0 4,8 Utilitza una sola parada Utilitza més d'una parada Una parada del municipi de residència Una parada d'un altre municipi

40 UBICACIÓ DE LA PARADA DEL BIBLIOBÚS Usuaris (n=400) Creu que és adequat el lloc on hi ha la parada del bibliobús? 66,0 27,8 1,5 3,5 0,8 0,6 Molt Bastant Normal /Regular Poc Gens NS/NC USUARIS Cavall Bernat LLOC DE RESIDÈNCIA Mola Montau Castellot Guilleries Montnegre Montserrat Pedraforca Tagamenent (n=400) (n=30) (n=61) (n=45) (n=50) (n=43) (n=56) (n=19) (n=39) (n=57) Molt adequat 66,0 56,7 70,5 66,7 70,0 62,8 66,1 78,9 51,3 70,2 Bastant adequat 27,8 30,0 26,2 24,4 28,0 27,9 32,1 15,8 43,6 19,3 Normal / Regular 1,5 3,3 2,2 4,7 1,8 1,8 Poc + gens adequat 4,3 10,0 1,6 4,4 2,0 4,6 5,3 5,1 8,8 NS/NC 0,6 1,6 2,2 Canvis de la ubicació afecten a l afluència del bibliobús Ubicacions que es perceben idònies: Proximitat a l escola, el CAP... (més trànsit de persones) La majoria dels participants hi sol anar caminant i pels que hi van en cotxe no acostuma a ser un problema

41 MITJÀ DE DESPLAÇAMENT FINS LA PARADA Usuaris (n=400) Normalment amb quin mitjà de transport fa aquest desplaçament? USUARIS (n=400) ANTICS USUARIS (n=90) A peu 78,3 A peu 76,7 Cotxe 24,0 Cotxe 27,8 Bicicleta 1,5 Autobús 1,1 Moto 0,3 Moto 1,1 SEXE EDAT USUARIS De 15 De 25 De 35 De 45 De 55 De 65 Home Dona a 24 a 34 a 44 a 54 a 64 i més (n=400) (n=101) (n=299) (n=56) (n=39) (n=129) (n=94) (n=42) (n=40) A peu 78,3 84,2 76,3 85,7 84,6 70,5 85,1 73,8 75,0 Cotxe 24,0 17,8 26,1 12,5 15,4 32,6 20,2 28,6 25,0 Bicicleta 1,5 1,0 1,7 2,6 2,3 1,1 2,4 Moto 0,3 1,0 1,8

42 TEMPS DE DESPLAÇAMENT FINS LA PARADA Per anar al bibliobús ha (havia) de fer un desplaçament de...? USUARIS (n=400) 97,5 ANTICS USUARIS (n=90) 91,1 7,8 1,1 Menys d'un quart d'hora 2,3 0,3 Entre un quart i mitja hora Entre mitja i una hora Menys d'un quart d'hora Entre un quart i mitja hora Més d'una hora

43 LA VALORACIÓ DEL BIBLIOBÚS

44 VALORACIÓ GENERAL DEL BIBLIOBÚS Si hagués de valorar entre el 0 i el 10 el seu grau de satisfacció amb el bibliobús, quina nota li posaria? USUARIS (n=400) Mitjana 8,7 23,5 29,3 31,3 11,0 1,5 3, ANTICS USUARIS (n=90) 27,8 Mitjana 7,7 11,1 21,1 16,7 13,3 2,2 3,3 4, NS/NC

45 VALORACIÓ GENERAL DEL BIBLIOBÚS Si hagués de valorar entre el 0 i el 10 el seu grau de satisfacció amb el bibliobús, quina nota li posaria? USUARIS (n=400) ANTICS USUARIS (n=90) Total (n=400) Zona de residència 8,7 Total (n=90) Zona de residència 7,7 BUS Castellot (n=30) 8,5 BUS Castellot (n=9) 8,0 BUS Cavall Bernat (n=61) 9,1 BUS Cavall Bernat (n=6) 8,2 BUS Guilleries (n=45) 8,6 BUS Guilleries (n=13) 7,9 BUS Mola (n=50) BUS Montau (n=43) BUS Montnegre (n=56) BUS Montserrat (n=19) BUS Pedraforca (n=39) BUS Tagamenent (n=57) 8,7 8,7 8,6 8,8 8,8 8,5 BUS Mola (n=8) BUS Montau (n=14) BUS Montnegre (n=14) BUS Montserrat (n=6) BUS Pedraforca (n=8) BUS Tagamenent (n=12) 7,6 7,4 7,0 8,0 8,4 7,9

46 EL MILLOR I EL PITJOR

47 EL MILLOR DEL SERVEI Usuaris (n=400) Què és el que més li agrada del bibliobús? Espontània

48 EL MILLOR DEL SERVEI Atenció bibliotecaris Espai Accions especials

49 EL MILLOR DEL SERVEI

50 EL PITJOR DEL SERVEI Què és el que menys li agrada del bibliobús? Espontània

51 EL PITJOR DEL SERVEI La freqüència de pas del bibliobús...? La freqüència Es diferencien 2 freqüències en funció de la dimensió del municipi: 1,0 56,8 42,3 Setmanal: Afavoreix l adquisició de l hàbit / rutina d anar al bibliobús si ve cada setmana és més fàcil de recordar Podria Podria passar passar menys MENYS sovint sovint És suficient És SUFICIENT Hauria Hauria de de passar passar més MÉS sovint sovint Quinzenal: Genera certa desorientació i pressió no et pots permetre el luxe de fallar ni un dia he d anar mirant quan ve perquè no me n recordo Total (n=400) De 15 a 24 (n=56) De 25 a 34 (n=39) De 35 a 44 (n=129) De 45 a 54 (n=94) De 55 a 64 (n=42) De 65 i més (n=40) 56,8 50,0 48,7 45,7 56,4 83,3 82,5 42,3 48,2 51,3 53,5 43,6 14,3 15,0 IDONEÏTAT DEL DIA DE LA SETMANA. Sembla haver més afluència al bibliobús quan no coincideix amb cap altre esdeveniment (mercat de Sant Celoni, fira,...) Condiciona la relació amb el bibliobús Treballen (n=227) Aturats (n=57) Estudiants (n=45) Jubilats i pens. (n=50) Tasques de la llar (n=19) 54,2 47,4 53,3 82,0 57,9 45,4 50,9 44,4 18,0 36,8 Alguns participants consulten el calendari (ruta i horari) del bibliobús i puntualment poden fer-ne ús en altres ubicacions en funció de la seva necessitat

52 EL PITJOR DEL SERVEI Vostè creu que l horari en què passa el bibliobús és...? Usuaris (n=400) L horari 74,0 Es mencionen dos torns: 25,3 0,8 Adequat Hauria de ser un altre NS/NC Total (n=400) 74,0 25,3 De 15 a 24 (n=56) 75,0 25,0 De 25 a 34 (n=39) 71,8 28,2 De 35 a 44 (n=129) 72,1 27,9 De 45 a 54 (n=94) 62,8 34,0 De 55 a 64 (n=42) 90,5 9,5 De 65 i més (n=40) 90,0 10,0 Treballen (n=227) 68,7 30,0 Aturats (n=57) 71,9 28,1 Estudiants (n=45) 77,8 22,2 Jubilats i pens. (n=50) 88,0 12,0 Tasques de la llar (n=19) 100,0 Matí: 10h-13.30h La franja d ús escolar Associada principalment a l escola i a mestresses de casa, gent gran, gent que està a l atur Tarda: 16h h La franja amb més acceptació Amb tres torns naturals: 16 h h: alguns pares i adults previ a la sortida de l escola h 18 h: torn familiar, assistència de pares i nens 18 h h: treballadors i famílies Condicionen la relació amb el bibliobús Els participants demanen alternança d horaris una setmana poden venir al matí i a la següent per la tarda

53 EL PITJOR DEL SERVEI Poca capacitat de sorpresa: poques novetats Malgrat reconeixen que un cop al mes / trimestre es produeixen alguns canvis en l oferta, aquests són molt petits gairebé m he llegit tots els còmics, no hi ha pel lícules del 2010 en amunt Els usuaris pugen al bibliobús sabent què es trobaran: Per a alguns resulta poc motivant, genera poques expectatives i no reforça el increment de la freqüència Altres troben al licients alternatius: la socialització (xerrar amb la bibliotecària, relacionar-se, rebre recomanacions de llibres o encarregar-ne) Espai molt limitat L espai limita l oferta de contingut se m queda petit En moments de màxima afluència resulta incòmode no hi cabem, no hi vaig a les 17 h perquè m atabalo Promou la recollida, no convida a gaudir de la lectura vaig a demanar o recollir llibres, no t hi pots quedar a llegir Es qüestiona la vigència del racó d Internet donat el poc ús que se n fa La mancança de novetats / canvis en l oferta del bibliobús genera poques expectatives La limitació d espai promou la relació funcional

54 EL PITJOR DEL SERVEI Elements pitjor valorats Llista d espera La taxa Problemes d accessibilitat Els usuaris es queixen de llargues llistes d espera els llibres triguen a arribar Alguns participants manifesten certa disconformitat per haver de pagar 1 50 pel préstec interbibliotecari i més quan es veuen supeditats a l oferta limitada del bibliobús. Disconformitat agreujada a nivell escolar. L accés al bibliobús és difícil: escales estretes i altes. Dificulten l accés dels nens i especialment de la gent gran i amb problemes de mobilitat Avaries Especialment a Granollers, fan referència a un període de constants avaries que han interromput el servei del bibliobús sense suplències.

55 VALORACIÓ LES CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI

56 VALORACIÓ DEL BIBLIOBÚS PER ASPECTES Usuaris (n=400) Valori entre el 0 i el 10 les següents qüestions relacionades amb el bibliobús Amabilitat del personal 9,4 Eficiència del personal 9,2 Neteja 9,1 VALORACIÓ GLOBAL 8,7 Comportament dels usuaris 8,2 Facilitat per trobar llibres, CD 8,1 Disseny de l espai 7,7

57 NOTORIETAT DELS SERVEIS QUE S OFEREIXEN AL BIBLIOBÚS Es detecta cert desconeixement global dels serveis que ofereix el bibliobús Servei més esmentat i utilitzat Altres serveis que es citen Internet El préstec Suggeriments Club de lectura Activitats Comunicació és poc conegut, molta gent creu que només hi ha llibres i jo els dic que hi ha molt més: hi ha pelis, documentals,...

58 VALORACIÓ GENERAL DEL SERVEI DE PRÉSTEC Usuaris que fan servir el servei de préstec (n=383) En general com valoraria el servei de préstec en una escala del 0 al 10? El servei de préstec és el més esmentat i utilitzat dels que s ofereixen al bibliobús Aprovat 2,9 Notable 41,0 10,2 30,8 Excel lent 55,9 26,6 29,2 Valoració mitjana 8,7 1,6 1,3 0, No Sap Total (n=382) 8,7 Sexe Home (n=98) 8,4 Dona (n=284) 8,8 Edat De 15 a 24 (n=52) 8,3 De 25 a 34 (n=38) 8,4 De 35 a 44 (n=125) 8,8 De 45 a 54 (n=89) 8,7 De 55 a 64 (n=40) 8,9 De 65 i més (n=38) 9,0 Total (n=382) Zona de residència BUS Castellot (n=27) BUS Cavall Bernat (n=57) BUS Guilleries (n=44) BUS Mola (n=49) BUS Montau (n=41) BUS Montnegre (n=53) BUS Montserrat (n=19) BUS Pedraforca (n=38) BUS Tagamanent (n=54) 8,7 8,7 8,9 8,7 8,6 8,5 8,7 9,0 8,5 8,7

59 FREQÜÈNCIA D ÚS DEL SERVEI DE PRÉSTEC Usuaris que fan servir el servei de préstec (n=383) Amb quina freqüència utilitza el servei de préstec de... LLIBRES Llibres 12,2 64,5 21,1 2,1 DVD DVD 5,7 25,6 29,8 38,9 CD CD 1,9 18,3 24,8 54,8 0,3 REVISTES Revistes 2,1 21,1 24,8 52,0 Un cop per setmana Alguns cops al mes Menys freqüència Mai No coneix el servei

60 PERCEPCIÓ DELS PARTICIPANTS EN RELACIÓ AL SERVEI DE PRÉSTEC: L ELECCIÓ Usuaris que fan servir el servei de préstec (n=383) Quan vostè va al bibliobús a agafar un llibre...? L elecció Hi ha participants que prefereixen descobrir i triar el que volen llegir: mirar l oferta in situ per escollir. 41,5 52,2 Altres demanen consell al bibliotecari ja que acostuma a conèixer les preferències personals dels usuaris. Porta una idea exacta del document que vol Escull entre l'oferta que troba 6,3 No sap Els bibliotecaris tenen un rol molt actiu Segons edat De 15 a 24 (n=52) 67,3 30,8 1,9 De 25 a 34 (n=38) 34,2 55,3 10,5 De 35 a 44 (n=125) 31,2 63,2 5,6 De 45 a 54 (n=90) 44,4 45,6 10,0 De 55 a 64 (n=40) 47,5 50,0 2,5 De 65 i més (n=38) 34,2 60,5 5,3

61 PERCEPCIÓ DELS PARTICIPANTS EN RELACIÓ AL SERVEI DE PRÉSTEC: LA CONSULTA Usuaris (n=400) Alguna vegada ha consultat el catàleg del bibliobús per Internet? La consulta Els participants no acostumen a consultar el catàleg, és el bibliotecari qui respon a les seves necessitats 77,3 22,5 Desconeixen l existència del perfil de l usuari (alguns expressen el desig de portar un registre dels llibres llegits) 0,3 Sí No No sap Segons edat De 15 a 24 (n=56) De 25 a 34 (n=39) De 35 a 44 (n=129) De 45 a 54 (n=94) De 55 a 64 (n=42) De 65 i més (n=40) 26,8 25,6 24,0 20,2 21,4 15,0 73,2 74,4 76,0 79,8 76,2 85,0

QUARTA PART Capítol 9 : CONCLUSIONS i SUGGERIMENTS

QUARTA PART Capítol 9 : CONCLUSIONS i SUGGERIMENTS QUARTA PART Capítol 9 : CONCLUSIONS i SUGGRIMNTS 9.1 Factors que han facilitat i dificultat una pràctica innovadora de l ensenyament de les Ciències Socials en l etapa d educació primària : coincidències

Más detalles

ACTUACIONS PREVENTIVES A L ADOLESCÈNCIA GUIA PER A L ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT

ACTUACIONS PREVENTIVES A L ADOLESCÈNCIA GUIA PER A L ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT ACTUACIONS PREVENTIVES A L ADOLESCÈNCIA GUIA PER A L ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT ACTUACIONS PREVENTIVES A L ADOLESCÈNCIA GUIA PER A L ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT ACTUACIONS PREVENTIVES A L ADOLESCÈNCIA GUIA

Más detalles

PROXIMITAT I RELACIÓ PER A LA COHESIÓ SOCIAL. Programa marc de la Xarxa de Centres Cívics de l Ajuntament de Girona

PROXIMITAT I RELACIÓ PER A LA COHESIÓ SOCIAL. Programa marc de la Xarxa de Centres Cívics de l Ajuntament de Girona PROXIMITAT I RELACIÓ PER A LA COHESIÓ SOCIAL Programa marc de la Xarxa de Centres Cívics de l Ajuntament de Girona ÍNDEX 01. Presentació... 5 02. Introducció... 9 03. Evolució històrica: antecedents...

Más detalles

MANUAL DE COEDUCACIÓ PER A CENTRES D EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

MANUAL DE COEDUCACIÓ PER A CENTRES D EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA MANUAL DE COEDUCACIÓ PER A CENTRES D EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA MANUAL DE COEDUCACIÓ PER A CENTRES D EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA Ajuntament de Manresa Regidoria de la Dona Punt d Informació i Atenció

Más detalles

Guia de recursos i serveis per a famílies que tenen un membre amb discapacitat intel lectual

Guia de recursos i serveis per a famílies que tenen un membre amb discapacitat intel lectual Guia de recursos i serveis per a famílies que tenen un membre amb discapacitat intel lectual Federació Catalana Pro Persones amb Discapacitat Intel lectual NOTA Estant la present guia en procés de producció,

Más detalles

suplement educatiu de la revista de lletres L Illa hivern 2010 núm. 14 Aprendre a llegir i a escriure

suplement educatiu de la revista de lletres L Illa hivern 2010 núm. 14 Aprendre a llegir i a escriure suplement educatiu de la revista de lletres L Illa hivern 2010 núm. 14 Aprendre a llegir i a escriure Editorial suplement educatiu de la revista de lletres L Illa TXT és una publicació d Edicions Bromera

Más detalles

DIRECTRIUS DE L IFLA. per al servei de les biblioteques públiques

DIRECTRIUS DE L IFLA. per al servei de les biblioteques públiques 1 D I R E C T R I U S DIRECTRIUS DE L IFLA per al servei de les biblioteques públiques DIRECTRIUS DE L IFLA per al servei de les biblioteques públiques DIRECTRIUS DE L IFLA per al servei de les biblioteques

Más detalles

Ètica per aixecar la Moral

Ètica per aixecar la Moral Ètica per aixecar la Moral Problemes ètics als serveis socials bàsics en temps de crisi Treball Final de Màster Mercè Ginesta i Rey Màster d ètica aplicada a la intervenció social 1a. edició 2010-2012

Más detalles

Anàlisi i validació d una proposta didàctica d educació musical per a nens de cinc anys

Anàlisi i validació d una proposta didàctica d educació musical per a nens de cinc anys Anàlisi i validació d una proposta didàctica d educació musical per a nens de cinc anys Tesi doctoral Teresa Malagarriga Rovira Anàlisi i validació d una proposta didàctica d educació musical per a nens

Más detalles

EL TURISME RURAL A CATALUNYA: UNA APOSTA MEDIAMBIENTAL I DE QUALITAT

EL TURISME RURAL A CATALUNYA: UNA APOSTA MEDIAMBIENTAL I DE QUALITAT Departament de Geografia EL TURISME RURAL A CATALUNYA: UNA APOSTA MEDIAMBIENTAL I DE QUALITAT AUTORS: Gemma Cánoves, Luis Herrera y Lucia Cuesta. - GRUP D INVESTIGACIÓ EN TURISME RURAL, UAB - - Juliol

Más detalles

1 FOUCAULT, MICHEL Vigilar i castigar. Nacimiento de la prisión Ed. Sigo XXI,

1 FOUCAULT, MICHEL Vigilar i castigar. Nacimiento de la prisión Ed. Sigo XXI, 0. Introducció Aquest treball de recerca parla sobre el Sistema Penitenciari Català. He decidit elegir aquest tema ja que vull conèixer com funciona el món penitenciari i quins objectius té. M he decantat

Más detalles

``La coeducació i la gestió de la diversitat a les aules,, Un dossier adreçat al professorat de primària i secundària

``La coeducació i la gestió de la diversitat a les aules,, Un dossier adreçat al professorat de primària i secundària ``La coeducació i la gestió de la diversitat a les aules,, Un dossier adreçat al professorat de primària i secundària Índex: 1. Introducció 2. Les dinàmiques de la discriminació 2.1 La discriminació basada

Más detalles

Xus Martín Garcia (coord.) Per a una pedagogia del servei. Treball per projectes i ApS

Xus Martín Garcia (coord.) Per a una pedagogia del servei. Treball per projectes i ApS Xus Martín Garcia (coord.) Per a una pedagogia del servei Treball per projectes i ApS Aquesta obra és lliure i està sotmesa a les condicions d ús d una llicència Creative Commons. Es pot redistribuir,

Más detalles

Pensar el futur de l educació. www.debats.cat. Crear entorns innovadors per millorar l aprenentatge David Istance. Debats d educació 27

Pensar el futur de l educació. www.debats.cat. Crear entorns innovadors per millorar l aprenentatge David Istance. Debats d educació 27 Pensar el futur de l educació www.debats.cat Crear entorns innovadors per millorar l aprenentatge David Istance Debats d educació 27 Crear entorns innovadors per millorar l aprenentatge David Istance Debats

Más detalles

Compartim. eines i processos. per al treball col laboratiu

Compartim. eines i processos. per al treball col laboratiu Compartim eines i processos per al treball col laboratiu Programa Compartim de gestió del coneixement del Departament de Justícia Centre d Estudis Jurídics i Formació Especialitzada Coordinació editorial

Más detalles

Guia per a autors novells

Guia per a autors novells Guia per a autors novells Guia per a autors novells 03 Introducció Sortir de l escola i buscar feina Els secrets d un bon book L encàrrec de una feina El càlcul de pressupostos El contracte d edició, igual

Más detalles

COM ELABORAR, TUTORITZAR I AVALUAR UN TREBALL DE FI DE MÀSTER

COM ELABORAR, TUTORITZAR I AVALUAR UN TREBALL DE FI DE MÀSTER COM ELABORAR, TUTORITZAR I AVALUAR UN TREBALL DE FI DE MÀSTER La qualitat, garantia de millora. COM ELABORAR, TUTORITZAR I AVALUAR UN TREBALL DE FI DE MÀSTER AQU Catalunya, 2013 Els continguts d aquesta

Más detalles

Mou-te per una educació en igualtat

Mou-te per una educació en igualtat Mou-te per la igualtat És de justícia Mou-te per una educació en igualtat Mou-te per la igualtat És de justícia Mou-te per una educació en igualtat La campanya MOU-TE PER LA IGUALTAT. ÉS DE JUSTÍCIA, organitzada

Más detalles

Guia local per fer front als maltractaments de les persones grans

Guia local per fer front als maltractaments de les persones grans Guia local per fer front als maltractaments de les persones grans La Guia local per fer front als maltractaments de les persones grans ha estat elaborada per encàrrec de l Àrea d Atenció a les Persones

Más detalles

05/10 EMPRENEDORIA I FOMENT DE L OCUPACIÓ EN EL MEDI RURAL EVA TARRAGONA NEGRE BONES PRÀCTIQUES LA CATALUNYA ECONÒMICA

05/10 EMPRENEDORIA I FOMENT DE L OCUPACIÓ EN EL MEDI RURAL EVA TARRAGONA NEGRE BONES PRÀCTIQUES LA CATALUNYA ECONÒMICA BONES PRÀCTIQUES LA CATALUNYA ECONÒMICA 05/10 EMPRENEDORIA I FOMENT DE L OCUPACIÓ EN EL MEDI RURAL EVA TARRAGONA NEGRE VERSIÓN EN CASTELLANO EN EL INTERIOR ENGLISH VERSION INSIDE BONES PRÀCTIQUES LA CATALUNYA

Más detalles

AULES INCLUSIVES I ESTRUCTURA COOPERATIVA DE L APRENENTATGE

AULES INCLUSIVES I ESTRUCTURA COOPERATIVA DE L APRENENTATGE AULES INCLUSIVES I ESTRUCTURA COOPERATIVA DE L APRENENTATGE Pere Pujolàs i Maset "Conferència inaugural del I Congrés: "Educació avui: la pràctica innovadora" Juny. 2006. FCEP. URV" Introducció Imagineu-vos

Más detalles

Guia didàctica del Portfolio europeu de les llengües per a l educació secundària (12 a 18 anys)

Guia didàctica del Portfolio europeu de les llengües per a l educació secundària (12 a 18 anys) MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA Guia didàctica del Portfolio europeu de les llengües per a l educació secundària (12 a 18 anys) Guia didàctica del Portfolio europeu de les llengües per a l educació secundària

Más detalles

GUIA METODOLÒGICA PER A LA IDENTIFICACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE COMPETÈNCIES TRANSVERSALS DE RELACIÓ - AC20060068-

GUIA METODOLÒGICA PER A LA IDENTIFICACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE COMPETÈNCIES TRANSVERSALS DE RELACIÓ - AC20060068- GUIA METODOLÒGICA PER A LA IDENTIFICACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE COMPETÈNCIES TRANSVERSALS DE RELACIÓ - AC20060068- Volem fer constar el nostre agraïment a totes les persones que han donat suport a la nostra

Más detalles

MANUAL [ANTI]RUMORS. Material pedagògic per a combatre rumors i estereotips fonamentats en la diversitat cultural

MANUAL [ANTI]RUMORS. Material pedagògic per a combatre rumors i estereotips fonamentats en la diversitat cultural MANUAL [ANTI]RUMORS Material pedagògic per a combatre rumors i estereotips fonamentats en la diversitat cultural LLICÈNCIA Creative Commons Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd) Aquest

Más detalles

GÈNERE I MITJANS DE COMUNICACIÓ EINES PER VISIBILITZAR LES APORTACIONS DE LES DONES

GÈNERE I MITJANS DE COMUNICACIÓ EINES PER VISIBILITZAR LES APORTACIONS DE LES DONES GÈNERE I MITJANS DE COMUNICACIÓ EINES PER VISIBILITZAR LES APORTACIONS DE LES DONES GÈNERE I MITJANS DE COMUNICACIÓ EINES PER VISIBILITZAR LES APORTACIONS DE LES DONES UN PROJECTE DE: - Consell de l Audiovisual

Más detalles

Ideari XIP .GOV.EDU.CAT.ORG.NET.COM.GOV.EDU.CAT.ORG.NET.COM

Ideari XIP .GOV.EDU.CAT.ORG.NET.COM.GOV.EDU.CAT.ORG.NET.COM 11010101001 Ideari XIP.GOV.EDU.CAT.ORG.NET.COM.GOV.EDU.CAT.ORG.NET.COM Sumari #1 Presentació... 7.GOV Idees força... 11 #1 Administració electrònica (egov)... 13 #2 Govern obert (ogov)... 15 #3 Obertura

Más detalles

institut ramon llull CERTIFICAT DE NIVELL ELEMENTAL DE LLENGUA CATALANA NOM COGNOMS DNI O PASSAPORT LOCALITAT PAÍS CODI (Espai reservat per a l IRL)

institut ramon llull CERTIFICAT DE NIVELL ELEMENTAL DE LLENGUA CATALANA NOM COGNOMS DNI O PASSAPORT LOCALITAT PAÍS CODI (Espai reservat per a l IRL) institut ramon llull CERTIFICAT DE NIVELL ELEMENTAL DE LLENGUA CATALANA NOM COGNOMS DNI O PASSAPORT LOCALITAT PAÍS CODI (Espai reservat per a l IRL) DESCRIPCIÓ I FUNCIONAMENT DE LA PROVA Examen en grup

Más detalles

Finestra oberta. La qualitat en la participació: una proposta d indicadors. Eva Anduiza Sergi de Maya. Finestra Oberta 43.

Finestra oberta. La qualitat en la participació: una proposta d indicadors. Eva Anduiza Sergi de Maya. Finestra Oberta 43. Finestra oberta La qualitat en la participació: una proposta d indicadors Eva Anduiza Sergi de Maya Maig 2005 Finestra Oberta 43 Autors: Eva Anduiza i Sergi de Maya Adaptació del text per a la publicació

Más detalles

CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL, SOCIAL I CULTURAL

CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL, SOCIAL I CULTURAL Introducció CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL, SOCIAL I CULTURAL La noció de medi a la qual es refereix l àrea al ludeix no només al conjunt de fenòmens que constitueixen l escenari de l existència humana,

Más detalles

JOCS I ACTIVITATS PER ASSOLIR EL CURRÍCULUM DE L ETAPA INFANTIL DE L ESCOLA TAIGA. ICÀRIA INICIATIVES SOCIALS S.A.L. Escola d educació especial Taiga

JOCS I ACTIVITATS PER ASSOLIR EL CURRÍCULUM DE L ETAPA INFANTIL DE L ESCOLA TAIGA. ICÀRIA INICIATIVES SOCIALS S.A.L. Escola d educació especial Taiga JOCS I ACTIVITATS PER ASSOLIR EL CURRÍCULUM DE L ETAPA INFANTIL DE L ESCOLA TAIGA ICÀRIA INICIATIVES SOCIALS S.A.L. Escola d educació especial Taiga Icària Iniciatives Socials Pujades, 77-79 - 08005 Barcelona

Más detalles