Federació catalana pro persones amb discapacitat intel lectual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Federació catalana pro persones amb discapacitat intel lectual"

Transcripción

1 Federació catalana pro persones amb discapacitat intel lectual Aportacions a la Llei d Educació de Catalunya des del sector de l educació especial concertada: Federació APPS (titulars d escoles) i FECAPAEE (famílies) Barcelona, gener de 2009 Qui som i a qui representem? APPS és una federació que representa 63 escoles d educació especial d iniciativa social, que acullen alumnes (dades curs ), amb origen en el moviment associatiu dels anys 1960 i 1970, amb forma jurídica d associacions, fundacions o cooperatives, i amb comunitats educatives formades per professionals i famílies majoritàriament molt implicats a l escola. FECAPAEE és una federació que aplega i representa les associacions de mares i pares d alumnes de les escoles d educació especial des de l any En aquests moments la federació està redissenyant el seu paper futur, per poder representar amb garantia el conjunt de famílies d alumnes amb discapacitat intel lectual de tota la xarxa escolar de Catalunya. Què defensem? Volem que les persones amb necessitats educatives especials (NEE) puguin desenvolupar al màxim les seves habilitats, coneixements i potencialitats en el marc de la comunitat En conseqüència entenem que qualsevol model escolar s ha d orientar a: - aconseguir la màxima autonomia personal de l educand i el màxim rendiment de les capacitats de cadascú, i - facilitar al màxim la vida amb els altres, és a dir la inclusió en totes les esferes possibles de la vida educativa de tots els alumnes amb NEE. Per aconseguir-ho ens sembla fonamental fixar-nos més en els resultats del procés educatiu que no pas en els procediments d aquest procés (com pot ser el tipus d escola). Per això parlem sempre d aconseguir tanta inclusió com sigui millor per a les persones amb discapacitat intel lectual i no simplement de com més inclusió millor. Cap a un sistema inclusiu i respectuós amb la diversitat. En el marc d un sistema escolar inclusiu, per al qual moltes de les escoles federades estan treballant des de fa més de 30 anys, l educació especial ha de seguir aprofondint

2 per respondre a les característiques singulars dels alumnes amb necessitats educatives especials (NEE). I, al mateix temps, ha de col laborar amb els mestres i educadores de totes les escoles per trobar una resposta ajustada als reptes enormes que planteja la gran diversitat d alumnat existent. Volem una escola inclusiva i volem una escola de qualitat per a tothom. Una escola que es preocupa de l ensenyament i l aprenentatge, els assoliments, les actituds i el benestar de tots i cadascun dels alumnes. La Federació APPS i les seves escoles estan en disposició de participar activament en el Servei d Educació de Catalunya, formant part d una única xarxa escolar que ofereixi totes les opcions possibles de suport a l educació inclusiva, des de l escolarització a l escola ordinària fins als centres especialitzats. Els alumnes amb necessitats educatives especials Aquests alumnes, i els que presenten problemes greus d aprenentatge i/o conducta són, primer de tot, alumnes, que necessiten un ensenyament de qualitat que garanteixi l aprenentatge l assoliment d unes competències bàsiques valuoses, significatives i rellevants. Cal assolir resultats que permetin als alumnes accedir a situacions vitals (actuals i futures) el més normalitzades i integrades possibles, la màxima autonomia personal i el màxim rendiment de les seves capacitats. No és suficient assegurar la participació dels alumnes en entorns integrats. Cal garantir que s obtenen resultats significatius per a tots ells. Els centres especialitzats La inclusió social, i per tant la inclusió educativa, és un dret al qual hem de tendir perquè ens obliga com a societat a comptar amb la participació de tothom en la presa de decisions col lectives. Les diferències i la diversitat, en aquest context, són enriquidores perquè ens menen a donar resposta a problemas diversos des d una òptica inclusiva. Això no vol dir, però, que sigui adient donar sempre una única resposta a cada situació personal, per exemple un únic tipus d escola per a tothom. Fins ara algun corrent de pensament ha contraposat l escola ordinària a l escola d educació especial com un binomi escola inclusora escola segregadora. No ens sembla correcte pensar que des dels centres d educació especial (centres especialitzats) no es pot treballar per la inclusió. És més. Una gran part dels projectes educatius de les nostres escoles federades estan plens de bones pràctiques inclusores i han aportat instruments, elements curriculars, metodològics, organitzatius, i estratègies d educació inclusiva des de fa molts anys. Per donar resposta a les necessitats específiques dels alumnes amb discapacitat intel lectual i NEE entenem que el centre especialitzat, descrit a l article 78.5 del projecte de LEC s ha de definir com: - un centre que escolaritza aquells alumnes que per les seves característiques i necessitats requereixen suports i recursos molt individualitzats i específics, formant part de la xarxa del Servei d Educació de Catalunya, i que pot escolaritzar de forma compartida amb un centre ordinari aquells alumnes que es determini.

3 - un centre que aprofita la seva experiència per donar serveis específics de suport als alumnes amb NEE de l escola inclusiva, és a dir de tota la xarxa escolar: serveis de fisioteràpia, logopèdia i psicoterapia, i - un centre que desenvolupa programes de suport als centres ordinaris per facilitar estratègies d aprenentatge i organització a l aula, adaptacions curriculars i adaptacions de materials per als alummnes amb NEE, en benefici de tot el centre. Les famílies Les mares, els pares i germans de les persones amb discapacitat intel lectual han jugat des de fa anys un paper fonamental en la defensa dels drets d aquestes persones i en la lluita per satisfer llurs necessitats a l hora de crear i vetllar per la qualitat dels serveis. Entenem, com afirmen destacats estudiosos i investigadors, que l angoixa i la percepció de càrrega de les famílies estan més relacionades amb la dificultat de trobar resposta als serveis necessaris que no pas amb qualsevol característica concreta de la persona amb discapacitat intel lectual. Per això volem que des de les diferents instàncies de consulta i participació s escolti l opinió de les famílies, es puguin avaluar les seves necessitats i actuar per satisfer-les. Aquesta nova Llei, i la reglamentació posterior, ofereixen una bona oportunitat per fer-ho sempre. Modificacions proposades a la Llei d Educació de Catalunya 1.Parlar de forma més explícita dels alumnes amb NEE La Llei omet parlar en molts punts dels alumnes amb discapacitat intel lectual o amb altres necessitats educatives especials, donant per implícita la seva inclusió en tot l articulat a partir d algunes mencions genèriques. El Pla d acció per avançar en l educació inclusiva de l alumnat amb barreres greus per a l aprenentatge i la participació, que el Departament està elaborant, té unes dimensions i unes conseqüències organitzatives tan importants per a famílies i centres d educació especial (públics i concertats), que ha de quedar recollit en la futura Llei d Educació. No parlar de les necessitats educatives especials d alguns alumnes no vol dir que deixen d existir. Si realment volem un únic sistema educatiu, i no sistemes paral lels o excloents, s hauran d abordar totes les mesures de suport necessàries i explicitar-les amb claredat. Exposició de motius, paràgraf 9: Raons socials basades en l obligació de corregir les posibles desigualtats d origen social a l interior del sistema educatiu i d abordar amb garanties d èxit la inclusió escolar dels alumnes procedents de la immigració i alumnes amb discapacitat. Article 6.3: Les administracions públiques han d adoptar mesures per facilitar, en condicions d equitat, l accés als serveis escolars de menjador i transport, especialment d aquells alumnes amb discapacitat o reconeixement de necessitats educatives especials. Article 45.6: Els criteris de prioritat no poden comportar discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, discapacitat, opinió o qualsevol

4 Article 48.4 (afegir): El Departament ha de regular les disposicions necessàries per garantir la gratuïtat de l escolarització de tots els alumnes, àdhuc els costos extraordinaris sobrevinguts en el cas dels alumnes amb discapacitat. Article 61.5 : Per tal d afavorir la transició al treball i a la vida adulta i per tal de facilitar itineraris adaptats als diferents ritm,es d aprenentatge, especialment dels alumnes amb discapacitat intel lectual, malaltia mental o altres barreres per a l aprenentatge, el Departament ha d impulsar la inclusió dels continguts curriculars Article 64.4 (afegir, passant l actual punt 4 a 5): El Govern ha de garantir els ensenyaments esportius adaptats als alumnes amb discapacitat, per tal d assegurar-ne la seva pràctica per part de tot l alumnat. 2. Concretar les funcions dels centres específics, que formen part de la xarxa del Servei d Educació de Catalunya. Aquests centres estan contemplats a la Llei però no adquireixen carta de ciutadania, perquè no se n defineixen les seves funcions bàsiques ni els serveis que fan per al conjunt de la xarxa educativa. Cal assegurar que el sistema educatiu aprofitarà l experiència acumulada, les bones pràctiques i el treball desenvolupat per a la inclusió social dels alumnes amb discapacitat intel lectual de les actuals escoles d educació especial, en benefici de tot l alumnat que ho requereixi en el futur. Article 69.2 (per donar coherència als articles 58.4 i 60.8): Per als estudis de formació professional, tenen també la consideració de centre educatiu els centres situats en instal lacions i equipaments dels agents econòmics que estiguin autoritzats pel Departament, així com aquells centres professionalitzadors dedicats preferentment a la formació prelaboral d alumnes amb discapacitat intel lectual, malaltia mental o altres necessitats educatives especials. Aquests centres han de disposar d espais prou identificats Article 74.2: El departament regula l estructura i funcionament i pot establir acords amb altres entitats, com els centres especialitzats a què fa referència l article 78.5, per prestar serveis educatius específics així com Article 78.5: Aquests centres especialitzats, tant públics com concertats, desenvoluparan els següents serveis i programes de suport a l escolarització d alumnat amb discapacitats en centres ordinaris que el Departament determini: a) serveis de fisioteràpia, logopèdia i psicoteràpia b) programes de suport per a l adaptació curricular i per a l adaptació de materials per a alumnes amb necessitats educatives especials c) programes per establir estratègies que facilitin l aprenentatge dels diferents alumnes i l organització del treball a l aula. 3. Utilitzar un vocabulari clar i unívoc en cada cas Entenem que la Llei s hauria de referir sempre a necessitats educatives especials (i no específiques ) perquè el terme és més ampli i genèric per a totes les situacions: alumnat nouvingut, alumnat amb discapacitat, alumnat amb transtorns de conducta, etc.

5 D aquesta manera parlarem de necessitats educatives especials, de centres especialitzats i de serveis específics. També entenem que és millor emprar sempre el terme inclusió i no integració. Si s accepta aquest criteri caldria corregir la terminologia en els següents articles: - Exposició de motius, 9è paràgraf (inclusió) - Exposició demotius, 24è paràgraf (especials) - Article 46.3 (especials) - Article 54.3 (especials) - Article b (especials) - Títol de l article 78 (especials).

e 2 esplais al quadrat

e 2 esplais al quadrat e 2 esplais al quadrat excel lents pel què fem i per com ho fem Un projecte per fer un pas endavant en la qualitat i responsabilitat, tant social com mediambiental en els centres d esplai. IV Jornada de

Más detalles

DIVISIBILITAT. Amb els nombres 5, 7 i 35 podem escriure diverses expressions matemàtiques: 5x7= 35 35 5 35

DIVISIBILITAT. Amb els nombres 5, 7 i 35 podem escriure diverses expressions matemàtiques: 5x7= 35 35 5 35 ESO Divisibilitat 1 ESO Divisibilitat 2 A. El significat de les paraules. DIVISIBILITAT Amb els nombres 5, 7 i 35 podem escriure diverses expressions matemàtiques: 5x7= 35 35 = 7 5 35 = 5 7 35 7 0 5 35

Más detalles

Barcelona- París- Barcelona Visita dinamitzada per a alumnes de Secundària i Batxillerat

Barcelona- París- Barcelona Visita dinamitzada per a alumnes de Secundària i Batxillerat Barcelona- París- Barcelona Visita dinamitzada per a alumnes de Secundària i Batxillerat Guió previ per al professorat Presentació Amb les propostes del Servei Educatiu del Museu Picasso convidem a alumnes

Más detalles

1. CONFIGURAR LA PÀGINA

1. CONFIGURAR LA PÀGINA 1 1. CONFIGURAR LA PÀGINA El format de pàgina determina l aspecte global d un document i en modifica els elements de conjunt com són: els marges, la mida del paper, l orientació del document i l alineació

Más detalles

Finalment, s aprofita l ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d algunes prestacions de serveis socials.

Finalment, s aprofita l ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d algunes prestacions de serveis socials. ORDRE BSF/127/2012, de 9 de maig, per la qual s'actualitzen el cost de referència, el mòdul social i el copagament, així com els criteris funcionals de les prestacions de la Cartera de Serveis Socials

Más detalles

1 Passatge particular de Guillem de Torrella, 1 07002 Palma Tel. 971 17 75 05 Fax: 971 17 71 12 Web: http://dgadmedu.caib.es

1 Passatge particular de Guillem de Torrella, 1 07002 Palma Tel. 971 17 75 05 Fax: 971 17 71 12 Web: http://dgadmedu.caib.es Decret 67/2008, de 6 de juny de 2008, pel qual s estableix l ordenació general dels ensenyaments de l educació infantil, l educació primària i l educació secundària obligatòria a les Illes Balears La Llei

Más detalles

PEC PROJECTE EDUCATIU DE L INSTITUT FRONT MARÍTIM

PEC PROJECTE EDUCATIU DE L INSTITUT FRONT MARÍTIM PEC PROJECTE EDUCATIU DE L INSTITUT FRONT MARÍTIM INTRODUCCIÓ Aquest document pretén establir els fonaments bàsics de l'ins Front Marítim. També s'ha d'entendre com a eina de treball que resta oberta al

Más detalles

La solució natural per tornar a somriure. Implants dentals. Per estètica, per seguretat, la solució òptima per a tots.

La solució natural per tornar a somriure. Implants dentals. Per estètica, per seguretat, la solució òptima per a tots. Implants dentals La solució natural per tornar a somriure Per estètica, per seguretat, la solució òptima per a tots. Implant System Tornar a somriure. Sentir-se bé amb un mateix. Gaudir de la pròpia imatge.

Más detalles

FASE 2a. ESTRATÈGICA ESQUEMA PMK PAS 4 OBJECTIUS

FASE 2a. ESTRATÈGICA ESQUEMA PMK PAS 4 OBJECTIUS FASE 2a. ESTRATÈGICA ESQUEMA PMK PAS 4 OBJECTIUS Els Objectius indiquen allò que es vol aconseguir o els efectes i els resultats que s esperen quan es planteja un pmk per modificar una determinada situació

Más detalles

Barcelona, una escola oberta a tothom.

Barcelona, una escola oberta a tothom. Barcelona, una escola oberta a tothom. Benvolgudes famílies, Ens plau informar-vos que, durant aquests dies, els centres educatius sostinguts amb fons públics a la ciutat de Barcelona organitzen i desenvolupen

Más detalles

AGROPLACE La plataforma de subhastes on line d Afrucat

AGROPLACE La plataforma de subhastes on line d Afrucat AGROPLACE La plataforma de subhastes on line d Afrucat Mercè Gispert i Bosch assessorament@afrucat.com Associació catalana d'empreses fructícoles 130 empreses fructícoles OPFH s de Catalunya S.C.C.L de

Más detalles

Aprovat pel Consell de Govern de 3 de novembre de 2009. ACGUV 189/2009. Modifica l ACGUV 14/2004 del Consell de Govern de 27 de gener de 2004.

Aprovat pel Consell de Govern de 3 de novembre de 2009. ACGUV 189/2009. Modifica l ACGUV 14/2004 del Consell de Govern de 27 de gener de 2004. MODIFICACIÓ DE L ACORD SOBRE EQUIVALÈNCIES ENTRE CERTIFICATS DE CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ QUE ACTUALMENT EXPEDEIX LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA I ALTRES CERTIFICATS, TÍTOLS I DIPLOMES El Servei de Política

Más detalles

EL TRANSPORT DE MERCADERIES

EL TRANSPORT DE MERCADERIES EL TRANSPORT DE MERCADERIES En primer terme s ha d indicar que en tot el que segueix, ens referirem al transport per carretera o via pública, realitzat mitjançant vehicles de motor. El transport de mercaderies,

Más detalles

Avançament d orientacions per a l organització i la gestió dels centres. Concreció i desenvolupament del currículum de l ESO

Avançament d orientacions per a l organització i la gestió dels centres. Concreció i desenvolupament del currículum de l ESO Avançament d orientacions per a l organització i la gestió dels centres Concreció i desenvolupament del currículum de l ESO 2016-2017 Març de 2016 Concreció i desenvolupament del currículum de l ESO per

Más detalles

8 Geometria analítica

8 Geometria analítica Geometria analítica INTRODUCCIÓ Els vectors s utilitzen en diverses branques de la física que fan servir magnituds vectorials, per això és important que els alumnes en coneguin els elements i les operacions.

Más detalles

1/136 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. DECRET 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària.

1/136 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. DECRET 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària. 1/136 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya DISPOSICIONS DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT DECRET 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària. L Estatut d autonomia de

Más detalles

Òrgans paritaris i col legiats de consulta i participació dels empleats públics en matèria de prevenció de riscos laborals

Òrgans paritaris i col legiats de consulta i participació dels empleats públics en matèria de prevenció de riscos laborals Òrgans paritaris i col legiats de consulta i participació dels empleats públics en matèria de prevenció de riscos Març 2013 Generalitat de Catalunya Departament d Ensenyament Índex 1. Òrgans paritaris

Más detalles

ÍNDEX 1. FINALITAT 2. ABAST DEL PROCÉS 3. REFERÈNCIES / NORMATIVES 4. DEFINICIONS 5. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS 6. SEGUIMENT I MESURA 7.

ÍNDEX 1. FINALITAT 2. ABAST DEL PROCÉS 3. REFERÈNCIES / NORMATIVES 4. DEFINICIONS 5. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS 6. SEGUIMENT I MESURA 7. ÍNDEX 1. FINALITAT 2. ABAST DEL PROCÉS 3. REFERÈNCIES / NORMATIVES 4. DEFINICIONS 5. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS 6. SEGUIMENT I MESURA 7. EVIDÈNCIES 8. RESPONSABILITATS 9. FITXA RESUM 10. FLUXGRAMA 15 de

Más detalles

Dossier d Energia, Treball i Potència

Dossier d Energia, Treball i Potència Dossier d Energia, Treball i Potència Tipus de document: Elaborat per: Adreçat a: Dossier de problemes Departament de Tecnologia (LLHM) Alumnes 4 Curs d ESO Curs acadèmic: 2007-2008 Elaborat per: LLHM

Más detalles

Es important dir que, dos vectors, des del punt de vista matemàtic, són iguals quan els seus mòduls, sentits i direccions són equivalents.

Es important dir que, dos vectors, des del punt de vista matemàtic, són iguals quan els seus mòduls, sentits i direccions són equivalents. 1 CÀLCUL VECTORIAL Abans de començar a parlar de vectors i ficar-nos plenament en el seu estudi, hem de saber distingir els dos tipus de magnituds que defineixen la física: 1. Magnituds escalars: magnituds

Más detalles

PRODUCCIÓ AGROALIMENTARIA ECOLÒGICA (PAE)

PRODUCCIÓ AGROALIMENTARIA ECOLÒGICA (PAE) PRODUCCIÓ AGROALIMENTARIA ECOLÒGICA (PAE) Dins del web corporatiu de la Generalitat de Catalunya hi ha un portal temàtic dedicat de forma específica a la producció agroalimentària ecològica. En aquests

Más detalles

Missió de Biblioteques de Barcelona

Missió de Biblioteques de Barcelona Missió de Biblioteques de Barcelona Facilitar a tota la ciutadania -mitjançant els recursos materials, la col lecció i la programació de les biblioteques- l accés lliure a la informació, al coneixement

Más detalles

ÍNGRID NATÀLIA MARIBEL

ÍNGRID NATÀLIA MARIBEL MAR Sóc Llicenciada en Pedagogia i Psicopedagogia, amb formació específica en Psicomotricitat, i porto 16 anys dedicant-me al món de l educació. Sóc la directora del centre des de que es va posar en marxa,

Más detalles

INSTITUT GUTTMANN - DOSSIER INFORMATIU

INSTITUT GUTTMANN - DOSSIER INFORMATIU Aquesta carta de drets i deures dels ciutadans en relació amb la salut i l atenció sanitària ha estat aprovada amb caràcter de document programàtic a la sessió de govern del Consell Executiu de la Generalitat

Más detalles

Revista Fapel Núm. 23 (Juny de 2015): Escola inclusiva: cap a on anem?

Revista Fapel Núm. 23 (Juny de 2015): Escola inclusiva: cap a on anem? Sumari 03 04 11 12 18 20 24 26 Editorial - L educació inclusiva. un repte d equitat i d excel lència En portada - Escola inclusiva: cap a on anem? - Entrevista a Josep Maria Jarque - Entrevista a Jordi

Más detalles

Tema 2: L organització política de Catalunya

Tema 2: L organització política de Catalunya En aquest tema aprendràs que : és una de les 17 comunitats autònomes de l estat espanyol. Les comunitats autònomes s autogovernen d acord amb el que estableix el seu estatut i la Constitució espanyola.

Más detalles

Programa Visita Un Hotel 2014-2015

Programa Visita Un Hotel 2014-2015 Programa Visita Un Hotel 2014-2015 PREGUNTES I RESPOSTES 1. Què és i per què és important la visita a un hotel per als alumnes? El turisme és un dels sectors més importants de la nostra illa. Per això,

Más detalles

MATÈRIA: : Processos educatius, aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (0-6 anys) II

MATÈRIA: : Processos educatius, aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (0-6 anys) II UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ TITULACIÓ: Grau en Educació Infantil CODI: 100701 MATÈRIA: : Processos educatius, aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (0-6 anys) II

Más detalles

Pla per a la Inclusió i Cohesió Social de Catalunya

Pla per a la Inclusió i Cohesió Social de Catalunya Pla per a la Inclusió i Cohesió Social de Catalunya 1. L exclusió social a Catalunya Escenaris i reptes que confirmen la necessitat d un Pla per a la Inclusió i la Cohesió Social a Catalunya 1. l impacte

Más detalles

CAP DE L ESTAT. 7899 LLEI ORGÀNICA 2/2006, de 3 de maig, d educació. («BOE» 106, de 4-5-2006.)

CAP DE L ESTAT. 7899 LLEI ORGÀNICA 2/2006, de 3 de maig, d educació. («BOE» 106, de 4-5-2006.) 1294 Dimarts 16 maig 2006 Suplement núm. 11 Signatura Hongria. 31-08-2004 AD 25-12-2005 Irlanda. 26-07-1995 27-03-2002 25-12-2005 Itàlia. 26-07-1995 21-12-1998 25-12-2005 Letònia. 14-06-2004 AD 25-12-2005

Más detalles

NORMES D ÚS DE LA BIBLIOTECA

NORMES D ÚS DE LA BIBLIOTECA Biblioteca Municipal Pompeu Fabra NORMES D ÚS DE LA BIBLIOTECA Novembre de 2006 NORMES D ÚS DE LA BIBLIOTECA 1. Accés a la Biblioteca La Biblioteca és un servei públic municipal obert a tots els ciutadans,

Más detalles

VOLEIBOL. OJECTE MÒBIL: S utilitza una pilota de cuir o material sintètic de mida similar a la de futbol però és més lleugera.

VOLEIBOL. OJECTE MÒBIL: S utilitza una pilota de cuir o material sintètic de mida similar a la de futbol però és més lleugera. Generalitat de Catalunya Departament d'educació IES Vidreres C/ Institut s/n 17411 Vidreres (Girona) Departament d Educació Física ** CURS 09/10 QUÈ és? VOLEIBOL El voleibol és un esport d equip ( col

Más detalles

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS TIPUS DE CONVALIDACIONS Aquest document recull les possibles convalidacions de mòduls i unitats formatives del cicle formatiu de grau superior ICA0 Administració de sistemes,

Más detalles

Decret 73/2008, de 27 de juny, pel qual s estableix el currículum de l educació secundària obligatòria a les Illes Balears

Decret 73/2008, de 27 de juny, pel qual s estableix el currículum de l educació secundària obligatòria a les Illes Balears Decret 73/2008, de 27 de juny, pel qual s estableix el currículum de l educació secundària obligatòria a les Illes Balears La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d educació (BOE núm. 106, de 4 de maig)

Más detalles

Estrategia Valenciana de Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible

Estrategia Valenciana de Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible Estrategia Valenciana de Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible Cómo surge? La Estrategia Valenciana de Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible EVEADS- se inscribe en un movimiento

Más detalles

I. DISPOSICIONS GENERALS I. DISPOSICIONES GENERALES 1. PRESIDENCIA Y CONSELLERIAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA

I. DISPOSICIONS GENERALS I. DISPOSICIONES GENERALES 1. PRESIDENCIA Y CONSELLERIAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA DOGV - Núm. 4.985 14 04 2005 12385 I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Cultura, Educació i Esport ORDE de 14 de març de 2005, de la Conselleria

Más detalles

ENQUESTA DE SATISFACCIÓ 20 DE GRADUATS I GRADUADES

ENQUESTA DE SATISFACCIÓ 20 DE GRADUATS I GRADUADES EQUESTA DE SATSFACCÓ 20 DE GRADUATS GRADUADES 14 . FORME DETALLAT PER ÍTEM ESEYAMET Ítem 1 La titulació ha respost a les meves expectatives Ítem 2 L estructura del pla d estudis ha permès una progressió

Más detalles

MANIFEST RESISTENCIA INDEFINIDA A LA LOMCE. més doctrinal, més autoritari i més selectiu econòmicament i socialment.

MANIFEST RESISTENCIA INDEFINIDA A LA LOMCE. més doctrinal, més autoritari i més selectiu econòmicament i socialment. MANIFEST L educació és un dret. Totes les persones tenen dret a l educació. Tant si viuen a un poble menut, com si vénen del centre de la ciutat, tant si viuen a un barri de la perifèria com si han vingut

Más detalles

LA PROVISIÓ I L ACCÉS ALS SERVEIS DE TRANSPORT I MENJADOR ESCOLARS

LA PROVISIÓ I L ACCÉS ALS SERVEIS DE TRANSPORT I MENJADOR ESCOLARS LA PROVISIÓ I L ACCÉS ALS SERVEIS DE TRANSPORT I MENJADOR ESCOLARS LA PROVISIÓN Y EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMEDOR ESCOLARES PROVISION AND ACCESS TO SCHOOL TRANSPORT AND LUNCHROOM SERVICES

Más detalles

En la tranquilidad hay salud, como plenitud, dentro de uno. Facundo Farral

En la tranquilidad hay salud, como plenitud, dentro de uno. Facundo Farral La residencia En la tranquilidad hay salud, como plenitud, dentro de uno. Facundo Farral Residencia Fontpineda es un centro geriátrico enmarcado en el ámbito de las residencias y centros de día que da

Más detalles

LA TAULA PERIÒDICA. Sessió 2

LA TAULA PERIÒDICA. Sessió 2 LA TAULA PERIÒDICA Sessió 2 La classificació periòdica de Mendeléiev Quan els químics del segle XIX es van posar a estudiar les propietats físiques i químiques dels elements i els seus compostos, van descobrir

Más detalles

Nom assignatura: Psicologia (20405) Titulació: Grau en Medicina Curs: 1r Trimestre: 2n Nombre de crèdits ECTS: 6 Hores dedicació estudiant: 150

Nom assignatura: Psicologia (20405) Titulació: Grau en Medicina Curs: 1r Trimestre: 2n Nombre de crèdits ECTS: 6 Hores dedicació estudiant: 150 Nom assignatura: Psicologia (20405) Titulació: Grau en Medicina Curs: 1r Trimestre: 2n Nombre de crèdits ECTS: 6 Hores dedicació estudiant: 150 Llengua o llengües de la docència: Castellà i català Professorat:

Más detalles

PROTOCOL PER AL MANEIG DEL TRASTORN PER DÈFICIT D ATENCIÓ AMB HIPERACTIVITAT (TDAH) INFANTO JUVENIL EN EL SISTEMA SANITARI CATALÀ

PROTOCOL PER AL MANEIG DEL TRASTORN PER DÈFICIT D ATENCIÓ AMB HIPERACTIVITAT (TDAH) INFANTO JUVENIL EN EL SISTEMA SANITARI CATALÀ PROTOCOL PER AL MANEIG DEL TRASTORN PER DÈFICIT D ATENCIÓ AMB HIPERACTIVITAT (TDAH) INFANTO JUVENIL EN EL SISTEMA SANITARI CATALÀ Barcelona, 6 de Maig del 2015 Què és el TDAH? Característiques Trastorns

Más detalles

La rellevància dels valors que té la documentació de les empreses posa en relleu la importància de gestionar-la bé.

La rellevància dels valors que té la documentació de les empreses posa en relleu la importància de gestionar-la bé. 1/6 SUMARI 1. La necessitat de la gestió documental a les empreses...3 1.1. Consells per tenir una gestió acurada de la documentació...3 2. La documentació essencial de les empreses...4 3. Consells per

Más detalles

DE RECERCA. Núm. 14-2015 Informe de Investigación Research Report

DE RECERCA. Núm. 14-2015 Informe de Investigación Research Report NFORME DE RECERCA Núm. 14-2015 Informe de Investigación Research Report Protocol d identificació i avaluació de l alumnat d altes capacitats intel lectuals en centres escolars El repte de donar resposta

Más detalles

Formació de voluntaris

Formació de voluntaris Formació de voluntaris Direcció de Programes i Cooperació Mar Mestres, referent del voluntariat de BB 6a Jornada de Biblioteca Pública i Cohesió Social Voluntaris: implicar-se per compartir 13 d abril

Más detalles

Abordatge estratègic de situacions professionals

Abordatge estratègic de situacions professionals Guia d aprenentatge (3 ECTS) Any acadèmic 2015-2016 Semestre: 2n Grau en Educació Social / Grau en Treball Social Mòdul: Espais professionals Professor: Dr. Paco López Pàgina 1 de 7 Rev. 4 (21.09.2015)

Más detalles

CURS: 4t QUADRIMESTRE: 1er CRÈDITS ECTS: 6 IDIOMA D'IMPARTICIÓ: Català

CURS: 4t QUADRIMESTRE: 1er CRÈDITS ECTS: 6 IDIOMA D'IMPARTICIÓ: Català UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ TITULACIÓ: SICOLOGIA CODI: 102827 MATÈRIA: Trastorns d audició i llenguatge MÒDUL: Optativitat ROFESSOR/A RESONSABLE: José Luis Navarro Sierra EQUI

Más detalles

EL RECURS ESPECIAL EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ: EVOLUCIÓ DE LA CONFLICTIVITAT JURÍDICA EN LES LICITACIONS I ADJUDICACIONS DELS CONTRACTES PÚBLICS

EL RECURS ESPECIAL EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ: EVOLUCIÓ DE LA CONFLICTIVITAT JURÍDICA EN LES LICITACIONS I ADJUDICACIONS DELS CONTRACTES PÚBLICS EL RECURS ESPECIAL EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ: EVOLUCIÓ DE LA CONFLICTIVITAT JURÍDICA EN LES LICITACIONS I ADJUDICACIONS DELS CONTRACTES PÚBLICS Carme Lucena Cayuela vocal del Tribunal Català de Contractes

Más detalles

7è PREMI CONSELL MUNICIPAL D IMMIGRACIÓ DE BARCELONA BASES DE LA CONVOCATÒRIA 2015

7è PREMI CONSELL MUNICIPAL D IMMIGRACIÓ DE BARCELONA BASES DE LA CONVOCATÒRIA 2015 7è PREMI CONSELL MUNICIPAL D IMMIGRACIÓ DE BARCELONA BASES DE LA CONVOCATÒRIA 2015 Aquest document és un resum de les bases del 7è premi del Consell Municipal d Immigració de Barcelona. Conté, a més, informació

Más detalles

PLA ANUAL DE CENTRE 2011-2012 INS TIANA INTRODUCCIÓ CONCRECIÓ DEL PROJECTE DE DIRECCIÓ PROJECTE EDUCATIU

PLA ANUAL DE CENTRE 2011-2012 INS TIANA INTRODUCCIÓ CONCRECIÓ DEL PROJECTE DE DIRECCIÓ PROJECTE EDUCATIU PLA ANUAL DE CENTRE 2011-2012 INTRODUCCIÓ CONCRECIÓ DEL PROJECTE DE DIRECCIÓ PROJECTE EDUCATIU Març 2012 ÍNDEX ÍNDEX 1. Introducció... 3 2. Característiques del Centre... 5 2.1. Història... 5 2.2. Indicadors

Más detalles

L EDAT DELS ARBRES LA EDAD DE LOS ÁRBOLES. Les plantes tenen tres parts que són les arrels, la tija i les fulles.

L EDAT DELS ARBRES LA EDAD DE LOS ÁRBOLES. Les plantes tenen tres parts que són les arrels, la tija i les fulles. LA EDAD DE LOS ÁRBOLES L EDAT DELS ÀRBRES Gabinet de Didàctica Jardí Botànic Gabinet de Didàctica Jardí Botànic 1 LA EDAD DE LOS ÁRBOLES L EDAT DELS ARBRES Las plantas tienen tres partes que son las raíces,

Más detalles

sobre la independència de Catalunya

sobre la independència de Catalunya Referèndum d iniciativa popular sobre la independència de Catalunya - DICTAMEN JURÍDIC - Alfons López Tena Notari, president del CES i vocal del CGPJ (2001-08) GUIÓ 1. Legalitat d iniciativa popular per

Más detalles

Revista Fapel Núm. 4 (Octubre de 2007): Del Pacte a la Llei

Revista Fapel Núm. 4 (Octubre de 2007): Del Pacte a la Llei 20 Revista oficial de la Federació d associacions de mares i pares d escoles lliures de Catalunya Nº 04 Del Pacte a la Llei Hem demanat l opinió a cinc partits polítics del Parlament català P. 04 El papel

Más detalles

PEC ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS SANT JORDI I MARTA MATA DE CANOVELLES

PEC ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS SANT JORDI I MARTA MATA DE CANOVELLES PEC ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS SANT JORDI I MARTA MATA DE CANOVELLES INTRODUCCIÓ El Projecte Educatiu de Centre ( PEC) té com a finalitat afavorir la coherència i la continuïtat de l acció docent i educativa

Más detalles

Projecte didàctic- editorial PICA- PICA. Ariadna Martínez Molina. Ariadna Martínez Molina. Treball Final de Màster

Projecte didàctic- editorial PICA- PICA. Ariadna Martínez Molina. Ariadna Martínez Molina. Treball Final de Màster Treball Final de Màster Juliol de 2012 1 ÍNDEX 1. Bases conceptuals del projecte PICA- PICA...3-20 1.1. Introducció al projecte...3 1.2. Breu resum sobre el projecte...3-4 1.3. Finalitats...4-5 1.4. Dinàmica

Más detalles

PROJECTE ZONA 11: ÀREA CREATIVA A LA DRETA DE L EIXAMPLE. Mesura de Govern

PROJECTE ZONA 11: ÀREA CREATIVA A LA DRETA DE L EIXAMPLE. Mesura de Govern PROJECTE ZONA 11: ÀREA CREATIVA A LA DRETA DE L EIXAMPLE. Mesura de Govern PROJECTE ZONA 11: ÀREA CREATIVA A LA DRETA DE L EIXAMPLE Mesura de Govern Consell Plenari del Districte de l Eixample Juliol de

Más detalles

Les e-cigs: revisem la situació

Les e-cigs: revisem la situació Les e-cigs: revisem la situació Joan R Villalbí Consell Assessor de Tabaquisme 22 d abril de 2014 Criteris i recomanacions: antecedents La FDA no els considera productes vàlids per a deixar de fumar: no

Más detalles

El model educatiu de les escoles bressol municipals. Institut d Educació. Ajuntament de Barcelona

El model educatiu de les escoles bressol municipals. Institut d Educació. Ajuntament de Barcelona El model educatiu de les escoles bressol municipals Institut d Educació Ajuntament de Barcelona Tercera edició: sesembre 2007 Edita: Institut d'educació de l'ajuntament de Barcelona Direcció de Centres

Más detalles

València, 12 de juny de 2015. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz. El director general d Innovació,

València, 12 de juny de 2015. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz. El director general d Innovació, Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 12 de juny de 2015, de les direccions generals de Centres i Personal Docent, i d Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten

Más detalles

POLÍTICA DE COOKIES. La información que le proporcionamos a continuación, le ayudará a comprender los diferentes tipos de cookies:

POLÍTICA DE COOKIES. La información que le proporcionamos a continuación, le ayudará a comprender los diferentes tipos de cookies: POLÍTICA DE COOKIES Una "Cookie" es un pequeño archivo que se almacena en el ordenador del usuario y nos permite reconocerle. El conjunto de "cookies" nos ayuda a mejorar la calidad de nuestra web, permitiéndonos

Más detalles

RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA SANT FELIU de GUÍXOLS GENT GRAN

RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA SANT FELIU de GUÍXOLS GENT GRAN RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA SANT FELIU de GUÍXOLS GENT GRAN Titularitat L entitat titular de la Residència i Centre de Dia Sant Feliu de Guíxols Gent Gran (SFGGG a partir d ara) es l Ajuntament de Sant

Más detalles

Seguretat informàtica

Seguretat informàtica Informàtica i comunicacions Seguretat informàtica CFGM.SMX.M06/0.09 CFGM - Sistemes microinformàtics i xarxes Generalitat de Catalunya Departament d Ensenyament Aquesta col lecció ha estat dissenyada

Más detalles

Primero. Primer Reconéixer les accions formatives proposades en les modificacions

Primero. Primer Reconéixer les accions formatives proposades en les modificacions Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 23 d abril de 2015, de la Direcció General d Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es fan públiques les modificacions dels plans

Más detalles

Veure que tot nombre cub s obté com a suma de senars consecutius.

Veure que tot nombre cub s obté com a suma de senars consecutius. Mòdul Cubs i nombres senars Edat mínima recomanada A partir de 1er d ESO, tot i que alguns conceptes relacionats amb el mòdul es poden introduir al cicle superior de primària. Descripció del material 15

Más detalles

per la qual es regula la transició des de l etapa d Educació Primària a l Educació Secundària Obligatòria

per la qual es regula la transició des de l etapa d Educació Primària a l Educació Secundària Obligatòria Conselleria d Educació ORDE 46/2011, de 8 de juny, de la Conselleria d Educació, per la qual es regula la transició des de l etapa d Educació Primària a l Educació Secundària Obligatòria a la Comunitat

Más detalles

RESOLUCIÓ ENS/1544/2013, de 10 de juliol, de l atenció educativa a l alumnat amb trastorns de l aprenentatge.

RESOLUCIÓ ENS/1544/2013, de 10 de juliol, de l atenció educativa a l alumnat amb trastorns de l aprenentatge. 1/5 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya DISPOSICIONS DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT RESOLUCIÓ ENS/1544/2013, de 10 de juliol, de l atenció educativa a l alumnat amb trastorns de l aprenentatge. La

Más detalles

MALETES DIDÀCTIQUES ARQUEONET.NET. Maleta didàctica de la domus romana

MALETES DIDÀCTIQUES ARQUEONET.NET. Maleta didàctica de la domus romana MALETES DIDÀCTIQUES ARQUEONET.NET Maleta didàctica de la domus romana PRESENTACIÓ Les Maletes Didàctiques Arqueonet.net A través de les Maletes Didàctiques d Arqueonet, els alumnes podran realitzar una

Más detalles

ENGINYERIA INDUSTRIAL. EPECIALITAT ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL XAVIER GARCIA RAVENTÓS ESTUDI DEL TRÀNSIT EN LA ZONA CENTRAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ

ENGINYERIA INDUSTRIAL. EPECIALITAT ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL XAVIER GARCIA RAVENTÓS ESTUDI DEL TRÀNSIT EN LA ZONA CENTRAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ Titulació: ENGINYERIA INDUSTRIAL. EPECIALITAT ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL Alumne (nom i cognoms) XAVIER GARCIA RAVENTÓS Títol PFC ESTUDI DEL TRÀNSIT EN LA ZONA CENTRAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ Director del

Más detalles

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 4852 29.3.2007

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 4852 29.3.2007 11702 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 4852 29.3.2007 gurar amb els logotips del Departament de Justícia i del CIRE. Així mateix, tant el Departament de Justícia com el CIRE es comunicaran

Más detalles

Revista Fapel Núm. 2 (Gener de 2007): L'educació per a la ciutadania no és el problema

Revista Fapel Núm. 2 (Gener de 2007): L'educació per a la ciutadania no és el problema Revista oficial de la Federació d associacions de mares i pares d escoles lliures de Catalunya Nº 02 La Educación para la ciudadanía no es el problema Mercedes Coloma P. 8 Entrevista: Alfred Fernández

Más detalles

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE:

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: 1. Dades personals persona o entitat SOL LICITANT /Datos Personales persona o entidad SOLICITANTE Entitat sol licitant/ Entidad solicitante: NIF Domicili/Domicilio:

Más detalles

Serveis Generals i Coordinació Territorial. Pla de futur del barri de Sagrada Família 2010-2020 Districte de l'eixample

Serveis Generals i Coordinació Territorial. Pla de futur del barri de Sagrada Família 2010-2020 Districte de l'eixample Pla de futur del barri de Sagrada Família 2010-2020 Districte de l'eixample A/ PRESENTACIÓ DEL PROCÉS. DADES TÈCNIQUES 1. QUI HI HA PARTICIPAT? Al barri de la Sagrada Família s han fet diversos processos

Más detalles

Ús de la signatura electrònica amb Adobe Acrobat 8.0 Professional. Servei de Recursos Informàtics i TIC

Ús de la signatura electrònica amb Adobe Acrobat 8.0 Professional. Servei de Recursos Informàtics i TIC Ús de la signatura electrònica amb Adobe Acrobat 8.0 Professional Servei de Recursos Informàtics i TIC Versió 1.0 09/09/2008 Sumari Objectius del document 1 Diferències entre Acrobat Reader i Acrobat Professional

Más detalles

COM FER UN BON CURRÍCULUM VITAE?. MODELS.

COM FER UN BON CURRÍCULUM VITAE?. MODELS. COM FER UN BON CURRÍCULUM VITAE?. MODELS. Portalexcellence Servei Municipal d Ocupació de Cerdanyola del Vallès www.portalexcellence.cat www.ocupacioiempresa.cerdanyola.cat CURRÍCULUM VITAE 1. DEFINICIÓ

Más detalles

El procés d envelliment de les persones Laura Coll i Planas 29 de maig del 2015

El procés d envelliment de les persones Laura Coll i Planas 29 de maig del 2015 El procés d envelliment de les persones Laura Coll i Planas 29 de maig del 2015 Envelliment en l entorn laboral? http://whqlibdoc.who.int/hq/2002/who_nmh_nph_02.8.pdf Envelliment Actiu (OMS, 2002) Procés

Más detalles

I. Disposicions generals

I. Disposicions generals Suplement núm. 12 Dimecres 28 març 2007 1515 I. Disposicions generals CAP DE L ESTAT 6115 LLEI ORGÀNICA 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. («BOE» 71, de 23-3-2007.) JUAN

Más detalles

Resumen. En el anexo 2 se presentan los siguientes documentos: - Resumen encuesta de satisfacción (CBB).

Resumen. En el anexo 2 se presentan los siguientes documentos: - Resumen encuesta de satisfacción (CBB). Resumen En el anexo 2 se presentan los siguientes documentos: - Resumen encuesta de satisfacción (CBB). - Encuesta de satisfacción de los usuarios de las bibliotecas (CBB). ELS USUARIS DE LES BIBLIOTEQUES

Más detalles

Noves tecnologies i comunicació 2.0 Usos i potencialitats del branding de les empreses en temps de crisi. Assumpció Huertas

Noves tecnologies i comunicació 2.0 Usos i potencialitats del branding de les empreses en temps de crisi. Assumpció Huertas Noves tecnologies i comunicació 2.0 Usos i potencialitats del branding de les empreses en temps de crisi Assumpció Huertas Valls, 24 d abril de 2013 CRISI Moltes empreses deixen de fer comunicació. Això

Más detalles

INFORME PSICOPEDAGÒGIC INFORME PSICOPEDAGÓGICO DADES PERSONALS DATOS PERSONALES

INFORME PSICOPEDAGÒGIC INFORME PSICOPEDAGÓGICO DADES PERSONALS DATOS PERSONALES ANNEX / ANEXO II INORME PSICOPEDAGÒGIC DADES PERSONALS DATOS PERSONALES NOM / NOMBRE: COGNOMS/ APELLIDOS: CENTRE DOCENT / CENTRO DOCENTE: CODI DEL CENTRE/CÓDIGO DEL CENTRO LOCALITAT / LOCALIDAD: DATA /ECHA:

Más detalles

PRINCIPALS RESULTATS DEL CONJUNT D ESTUDIS D USUARIS DE BIBLIOTEQUES DE MUNICIPIS DE MÉS DE 30.000 HABITANTS

PRINCIPALS RESULTATS DEL CONJUNT D ESTUDIS D USUARIS DE BIBLIOTEQUES DE MUNICIPIS DE MÉS DE 30.000 HABITANTS PRINCIPALS RESULTATS DEL CONJUNT D ESTUDIS D USUARIS DE BIBLIOTEQUES DE MUNICIPIS DE MÉS DE 30.000 HABITANTS XARXA DE BIBLIOTEQUES MUNICIPALS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA Servei de Planificació i Avaluació

Más detalles

PER QUÈ ÉS TÉ TANTA PRESSA A IMPLANTAR BOLÒNIA L ANY VINENT?

PER QUÈ ÉS TÉ TANTA PRESSA A IMPLANTAR BOLÒNIA L ANY VINENT? -1- Benvolguts i benvolgudes estudiants i estudiantes Desprès de la meva participació en el Consell d Estudiants de la Facultat del divendres 21 de novembre, he cregut adequat donar per escrit les respostes

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport ORDRE 26/2016, de 13 de juny, de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula el programa de reutilització, reposició

Más detalles

A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO / DADES D IDENTIFICACIÓ DE L ALUMNE/A APELLIDOS / COGNOMS NOMBRE / NOM DNI/NIE NIA /SIP (I)

A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO / DADES D IDENTIFICACIÓ DE L ALUMNE/A APELLIDOS / COGNOMS NOMBRE / NOM DNI/NIE NIA /SIP (I) SOLICITUD DE ADMISIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL Y ENSEÑANZAS BÁSICAS SOL LICITUD D ADMISSIÓ EN EDUCACIÓ INFANTIL I ENSEYAMENTS BÀSICS CURSO ESCOLAR / CURS ESCOLAR 2015-2016 A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO

Más detalles

LA RELACIÓ I LA PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍLIES A L ESCOLA TREBALL DE FINAL DE GRAU DE MESTRE D EDUCACIÓ INFANTIL

LA RELACIÓ I LA PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍLIES A L ESCOLA TREBALL DE FINAL DE GRAU DE MESTRE D EDUCACIÓ INFANTIL LA RELACIÓ I LA PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍLIES A L ESCOLA TREBALL DE FINAL DE GRAU DE MESTRE D EDUCACIÓ INFANTIL Sandra MARÍN i SERRANO Professora: Itxaso Tellado 4rt Grau de Mestre en Educació Infantil:

Más detalles

MANUAL DE CONFIGURACIÓ BÀSICA DEL VISAT TELEMÀTIC

MANUAL DE CONFIGURACIÓ BÀSICA DEL VISAT TELEMÀTIC MANUAL DE CONFIGURACIÓ BÀSICA DEL VISAT TELEMÀTIC A) CONFIGURACIÓ EXPLORADOR I SISTEMA OPERATIU B) LLOCS DE CONFIANÇA DEL NAVEGADOR C) RECOMACIONS INTERNET EXPLORER 10 D) RECOMACIONS INTERNET EXPLORER

Más detalles

València, 14 de juliol de 2014. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz. La directora general d Innovació,

València, 14 de juliol de 2014. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz. La directora general d Innovació, Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 14 de juliol de 2014, de les direccions generals de Centres i Personal Docent, i d Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten

Más detalles

Josep Maria Puig, Roser Batlle, Carme Bosch, Josep Palos. Aprenentatge servei

Josep Maria Puig, Roser Batlle, Carme Bosch, Josep Palos. Aprenentatge servei Josep Maria Puig, Roser Batlle, Carme Bosch, Josep Palos Aprenentatge servei Educar per a la ciutadania OCTAEDRO Títol: Aprenentatge servei. Educació per a la ciutadania Autors: Josep Maria Puig, Roser

Más detalles

Secció III. Altres disposicions i actes administratius ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS Sec. III. - Pàg. 18806 Secció III. Altres disposicions i actes administratius ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS 6504 Resolució de la consellera d Educació,

Más detalles

(Competències bàsiques, Currículum educació primària, 2009. Departament d educació)

(Competències bàsiques, Currículum educació primària, 2009. Departament d educació) La finalitat de l educació és aconseguir que els nois i les noies adquireixin les eines necessàries per entendre el món en què estan creixent i que els guiïn en el seu actuar; posar les bases perquè esdevinguin

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport ORDRE 18/2016, d 1 de juny, de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen l accés, l admissió i la matrícula

Más detalles

Els centres d atenció a la gent gran a Catalunya (2009)

Els centres d atenció a la gent gran a Catalunya (2009) Els centres d atenció a la gent gran a Catalunya (29) Dossiers Idescat 1 Generalitat de Catalunya Institut d Estadística de Catalunya Informació d estadística oficial Núm. 15 / setembre del 213 www.idescat.cat

Más detalles

Claus per participar-hi activament

Claus per participar-hi activament La vida política Claus per participar-hi activament Edita: Dincat (Discapacitat Intel lectual Catalunya) Amb el suport de: Ajuntament de Barcelona, Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, Ministeri

Más detalles

PROGRAMACIÓ CURSOS FORMACIÓN PARA EL EMPLEO FORMACIÓ PER A L'OCUPACIÓ

PROGRAMACIÓ CURSOS FORMACIÓN PARA EL EMPLEO FORMACIÓ PER A L'OCUPACIÓ PROGRAMACIÓN CURSOS FORMACIÓN PARA EL EMPLEO PROGRAMACIÓ CURSOS FORMACIÓ PER A L'OCUPACIÓ OFERTA FORMATIVA DICIEMBRE 2015 JUNIO 2016 OFERTA FORMATIVA DESEMBRE 2015 JUNY 2016 El plazo de inscripción de

Más detalles

Treball de fi de màster

Treball de fi de màster Treball de fi de màster Títol: Propuesta de actividades de la asignatura de Tecnologies para alumnos con PI en la ESO. Cognoms: Pozo Soto Nom: Miguel Angel Titulació: Màster en Formació del Professorat

Más detalles

Informe sobre els estudiants de nou accés amb discapacitat (any 2015) Comissió d accés i afers estudiantils

Informe sobre els estudiants de nou accés amb discapacitat (any 2015) Comissió d accés i afers estudiantils annex 2 al punt 6 Informe sobre els estudiants de nou accés amb discapacitat (any 2015) Comissió d accés i afers estudiantils Barcelona,18 de març de 2016 INFORME SOBRE ELS ESTUDIANTS DE NOU ACCÉS AMB

Más detalles

CORTS VALENCIANES BOLLETÍ OFICIAL BOLETÍN OFICIAL. Número 297 (fascicle segon i darrer) VIII Legislatura València, 15 de desembre de 2014

CORTS VALENCIANES BOLLETÍ OFICIAL BOLETÍN OFICIAL. Número 297 (fascicle segon i darrer) VIII Legislatura València, 15 de desembre de 2014 CORTS VALENCIANES BOLLETÍ OFICIAL BOLETÍN OFICIAL Número 297 (fascicle segon i darrer) VIII Legislatura València, 15 de desembre de 2014 II. TEXTOS EN TRAMITACIÓ A. PROJECTES DE LLEI SUMARI Projecte de

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ d 1 de juliol de 2016, de les direccions generals de Política Educativa i de Centres i Personal Docent, per la qual es dicten instruccions

Más detalles

VALORACIÓ D EXISTÈNCIES / EXPLICACIONS COMPLEMENTÀRIES DE LES DONADES A CLASSE.

VALORACIÓ D EXISTÈNCIES / EXPLICACIONS COMPLEMENTÀRIES DE LES DONADES A CLASSE. VALORACIÓ D EXISTÈNCIES / EXPLICACIONS COMPLEMENTÀRIES DE LES DONADES A CLASSE. Existeix una massa patrimonial a l actiu que s anomena Existències. Compren el valor de les mercaderies (i altres bens) que

Más detalles

MATÈRIA: Processos educatius, aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (0-6 anys) I

MATÈRIA: Processos educatius, aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (0-6 anys) I UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ TITULACIÓ: Grau en Educació Infantil CODI: 100700 MATÈRIA: rocessos educatius, aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (0-6 anys) I MÒDUL:

Más detalles