PARTICIPACIÓ DE LA GENT GRAN EN ELS ASSAIGS CLÍNICS.

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "PARTICIPACIÓ DE LA GENT GRAN EN ELS ASSAIGS CLÍNICS."

Transcripción

1 PARTICIPACIÓ DE LA GENT GRAN EN ELS ASSAIGS CLÍNICS. Resultats de l estudi PREDICT J.Oristrell, X.Pla, A.Nogueras, G.Diestre, A.Farré, M.Pla. D.Edbrooke, G.Mills, P.Crome, A.Cherubini, C.Hertogh, K.Szczerbinska, V.Lesauskaite, GI Prada, M.Clarfield, E.Topinkova, P.Dieppe, A.Beswick. Supported by EC project no: HEALTH-F

2 Progrés en la ciència mèdica * La major part del coneixement mèdic es fonamenta en estudis observacionals. * Inici s.xx: primers assaigs clínics. * Austin Bradford (1948) s introdueix l aleatorització. * Archie Cochrane (1972): efectivitat, eficiència Fonaments de la MBE.

3 Assaigs clínics: aspectes bioètics Experiments en camps de concentració NAZI Codi de Nuremberg (1948) El consentiment informat és obligat i s hauria d exercir lliurament. Els experiments han d evitar el patiment físic i mental. S han d evitar els assaigs que puguin causar la mort o discapacitat.

4 Assaigs clínics: aspectes bioètics Malgrat tot... calia més protecció: -Experiments amb radiacions (1940s-60s) -Talidomida (1962). Kefauver amendment: cal una prova d eficàcia per a la comercialització de nous fàrmacs, consentiment informat, notificació d efectes adversos a la FDA. Autorització governamental per a la comercialització de fàrmacs (Europa)

5 Assaigs clínics: aspectes bioètics -Declaració d Helsinki (WMA, 1964): -Èmfasi en el consentiment informat i l avaluació de riscs i beneficis en la recerca mèdica. -Supervisió de la recerca per Comités Ètics (1975). -Les poblacions infrarrepresentades haurien de tenir accés a participar en recerca. -Hi ha poblacions vulnerables que necessiten protecció especial. La recerca en aquestes poblacions només es pot justificar si respon a les necessitats d aquesta població i se n poden beneficiar.

6 Assaigs clínics: aspectes bioètics -Estudi Tuskegee sobre la sífilis ( ). - Informe Belmont (1978): -Respecte per l autonomia personal: Consentiment informat (informació, comprensió, voluntarietat) -Beneficiència: Avaluació sistemàtica dels risc i beneficis -Justicia (social i individual). Atenció a l abús en poblacions vulnerables

7 Assaigs clínics: regulacions -1980s:Epidèmia HIV: vies d accés ràpid a nous fàrmacs : Es crea l ICH (Internatl. Conference on Harmonisation) EMEA, EFPIA, MHLW, JPMA, FDA, PhRMA Topics: Qualitat, Seguretat, Eficàcia : ICH E7: Studies Special Populations: Geriatrics Els patients inclosos en ACs haurien de ser representatius de la població que més tard serà tractada amb el fàrmac. Defineix la població geriàtrica com la de >65 anys. No cal estudis farmacoquinètics en gent gran en fases I-II. En fase III: >100 pacients grans (>65 anys) és suficient.

8 Assaigs clínics: regulacions -1993: NIH Revitalization Act: Financiació Federal (USA): les dones i minories han d estar representades en número apropiat en els ACs : CIOMS - International Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving Human Subjects (guideline 12): S ha de justificar l exclusió de grups o comunitats que puguessin beneficiar-se de participar en un estudi

9 Assaigs clínics: regulacions -Directiva europea 2001/83/EC RD 223/2004 i Llei 29/2006 (Espanya) Avaluació de riscs i beneficis (beneficiència). Aprobació per un Comité Ètic. Consentiment del pacient (possible oral o per un tutor) *Adults incapacitats només si és imprescindible Confidencialitat de les dades Calen assaigs farmacològics i toxicològics en animals. Cal seguir els postulats ètics de la declaració d Helsinki.

10 Assaigs clínics: validesa externa S accepta que els assaigs són la forma menys esbiaixada de mesurar l eficàcia de noves intervencions, fàrmacs o procediments. No obstant, el seu disseny experimental i uns criteris d inclusió sovint restrictius, poden ocasionar una escassa capacitat d extrapolar-ne els resultats a la major part de la població (escassa validesa externa).

11 Increasing the PaRticipation of the ElDerly In Clinical Trials The PREDICT consortium intends to identify, address and resolve the issues related to the exclusion of older people from CTs using full range of relevant scientific and clinical disciplines. EC project no: HEALTH-F * WP1.1 - Systematic literature review. * WP1.2 - Review of ongoing CTs. * WP2 - Questionnaires for professionals * WP3 - Opinion of patients and carers (focus groups) * WP4 - Production of a Patient Charter * WP5 - Dissemination

12 Centres participants MERCS. Sheffield. Gran Bretaña. MRC. Oxfordshire Medical Research Council. Gran Bretaña. Instituto de Gerontología y Geriatría. Univ. Perugia. Italia. Universidad de Keele. Gran Bretaña. Corporació Parc Tauli. Sabadell. University Medical Centre Amsterdam. Holanda. Institute of Public Health. Jagiellonian University. Krakow. Polonia. Kaunas University of Medicine. Lituania. Ana Aslan National Institute of Geriatrics. Romania. Soroka Hospital. Ben-Gurion University Beer-sheva. Israel. Dept. de Geriatria. Charles University, Praga. República Txeca.

13 WP1.1 Systematic reviews

14 Methods: search strategy Computerised databases MEDLINE (1966 to Feb 2008) EMBASE (1980 to Feb 2008) ISI Web of Science (1900 to Feb 2008) CINAHL (1982 to Feb 2008) PsycINFO (1887 to Feb 2008) ASSIA (1987 to Feb 2008) Cochrane Methodology Register Cochrane Database of Systematic Reviews HTA database on The Cochrane Library Reference lists of identified articles

15 WP1.1 Results Heart failure: Mean age of patients in 27 trials, n=53859, 63yrs. Mean age of clinical population 75yrs. (Badano et al. Italian Heart J 2003) Eligibility of a HF population aged 65+ in key trials: SOLVD (ACE inh), MERIT-HF (ß blocker), RALES (spironolactone): 13-25% (Masoudi et al. Am Heart J 2003)

16 WP1.1 Results Hypertension: 44% of patients with first diagnosis of hypertension aged 70+ years Mean age of patients in trials 63.5 years Statin treatment in coronary heart disease: Those aged 65+ years formed nearly two-thirds of the with need population, but one-fifth of trial samples.

17 WP1.1 Results Alzheimer disease: Mean age of patients in 14 trials, n=8299, 74 yrs. Age increases markedly after age 75yrs Depression: Small research based in older people. Colorrectal cancer: Mean age of patients in 94 trials, n=29148, 62yrs. Mean age of patients in Australian cancer registry 70yrs (Jennens et al. Intern Med J 2006)

18 WP1.2 Ongoing trials EXCLUSION OF OLDER SUBJECTS FROM ONGOING CLINICAL TRIALS ON HEART FAILURE ITALIAN TEAM: Prof. Antonio Cherubini Dr. ssa Carmelinda Ruggiero Dr. ssa Roberta Ferretti SPANISH TEAM: Prof. Joaquim Oristrell Salvà Dr. Germán Diestre Dr. Xavier Pla

19 WP1.2 Methods Ongoing clinical trials on heart failure were searched WHO International Clinical Trials Registry (www.who.int/trialsearch/advsearch.asp) Included registries (dec-2008): ACTR ISRCTN Clinicaltrials.gov Netherlands Clinical Trial Registry Chinese Clinical Trial Registry EUDRA-CT Registry was not accessible.

20 WP1.2 Methods Exclusion of eligible participant based on UPPER AGE LIMIT Exclusion of eligible participant based on GENERIC COMORBIDITY Exclusion of eligible participant based on a SPECIFIC COMORBIDITY COMORBID CONDITIONS reported as exclusion criteria Exclusion of eligible participant based on REDUCED LIFE EXPECTANCY Exclusion of patients based on IMPAIRED COGNITIVE FUNCTIONS Exclusion of patients based on IMPAIRED PHYSICAL FUNCTION Exclusion of patients based on INABILITY TO ATTEND FOLLOW-UP Exclusion of patients with VISUAL or HEARING LIMITATIONS Exclusion of patients based on LANGUAGE or COMMUNICATION barriers Exclusion of patients LIVING IN A NURSING HOME Exclusion of eligible participant based on SPECIFIC DRUG USE Exclusion of patients based on POLYPHARMACY

21 WP1.2 Justification of exclusions A modification of van Spall criteria(jama 2007; 297: ) Excl. by an explicit upper age limit: Unjustified Excl. by reduced life expectancy: Justified Excl. by inability to attend the follow-up: Justified Excl. by polypharmacyortakingspecificdrugs: Justified: drugs of the same pharmacological group drugs with possible interactions drugs that could mask the measure of efficacy Excl. by cognitive or physical impairment: Justified: educational trials, advanced Alzheimer disease Unjustified: inability to walk, sensorial or language deficits

22 WP1.2 Results. Exclusion of patients by an explicit upper age limit Upper age limit 25,5%

23 WP1.2 Exclusion by upper age 40 p= Drug Educational Behavioural Lifestyle CTs Device 0 Public Unicentre Other settings Drug Trials

24 WP1.2 Exclusion by upper age % excluding by upper age limit p=0.007 EU trials US trials p<0.001 EU drug trials US drug trials

25 WP1.2 Exclusion by comorbidity Comorbidity Specific comorbidity Generic comorbidity

26 % WP1.2 Unjustified exclusions

27 WP1.2 Unjustified exclusions Trial design Private sponsor Public sponsor Multicentre Unicentre EU USA Drug Monitoring Devices Educat, behavioural, lifestyle interv % CTs with unjustified exclusions 38,5 46,5 45,6 42,2 41,7 41,0 44,2 34,8 29,9 57,5

28 Increasing the PaRticipation of the ElDerly In Clinical Trials WP2. PERCEPCIÓDELS PROFESSIONALS Dr X. Pla, Dr J.Oristrell, Dr A.Nogueras, SrP.Hernando, SraQ.Gorgas, SraC.Díaz, Sra M.Forrellad Hospital de Sabadell, Spain ProfP.Crome, Frank Lally Keele University, UK

29 WP2. Objectiu i Mètodes Objectiu: - Estudiar l opiniódels professionals de la salut arreu d Europa en quant a la participacióde la gent gran en assaigs clínics (AC). Qüestionari pilot (nesp=10; neu=54): Format per preguntes obertes i tancades sobre temes mèdics analitzats en la revisiósistemàtica de la literatura. Les preguntes es van revisar pels companys d estudi i pel comitè de direcció. Es van traduir i validar. Feedback de l estudi pilot, incloent l anàlisi de les respostes, que es va utilitzar en la producció de la versió final del qüestionari.

30 WP2. Mètodes Qüestionari final: - 43 preguntes d opinióamb escala de Lickert(6 punts) & 4 preguntes obertes. 4 Temes principals: 3 preguntes generals sobre infrarrepresentacióde gent gran en AC 22 preguntes sobre barreresa la participacióde la gent gran en AC 18 preguntes sobre factors motivadors participació gent gran AC 4 preguntes sobre la regulació dels AC i possibles millores

31 WP2. Mètodes Objectiu: -60 professionals de la salut / païs(n=540) 6 grups professionals / país: -Geriatres - Metges de Família - Infermeria -Eticistes - Farmacèutics - Investigadors

32 WP2. Resultats (Espanyan= 62) 40% Sexe Edat Home Dona 60% 10 0 < >74 Participació en AC 81% Prescripció en gent gran 43% 42% 19% SI NO Habitual Ocasional Mai 15%

33 WP2. Temes Generals (Esp) Preguntes: ) Estan més m infrarrepresentats? 2) Crea dificultats de maneig? 3) Estan en desavantatge? % d acord El 90 % estaven d acord d amb que la gent gran està infrarrepresentada en els AC. La majoria dels participants estaven d acord en que la infrarrepresentació causa: - Dificultats pel clínic 84% - Dificultats pel pacient 79%

34 WP2. Barreres (Esp) Esta justificat, en el momentde disenyarel protocold unac, limitar l edat màxima de inclusió dels pacients per El 87 % dels professionals estaven d acord d amb que l exclusil exclusió exclusivament per edat era INJUSTIFICAT El 72 % creien que la gent gran amb limitaciófísica NO s hauria s d excloure del protocols

35 WP2. Barreres ESP-EU Si en el protocol NO s estableix un límit d edatpera la inclusió, elsinvestigadorsencara poden ser reticents a incloure gent grandeguta % % d acord Justificació per límit l d edatd Polifarmàcia 2. Comorbilitat 3. + Efectes Adversos 4. Deterior cognitiu Tot i NO haver un límit l d edat d especificat per a la inclusió,, es creu que la gent gran amb comorbilitat podria no ser reclutada.

36 WP2. Barreres ESP Esta justificat, en el momentde disenyarel protocold unac, limitar l edat màxima de inclusió dels pacients per Prescriptors % Habitual Ocasional No Participació AC AC Si AC No 1. Polifarmàcia 2. Comorbilitat 3. + Efectes Adversos % d acord Major justificació per límit l d edat d entre els NO prescriptors i els que NO han participat en AC

37 WP2. Barreres EU Esta justificat, en el momentde disenyarel protocold unac, limitar l edat màxima de inclusió dels pacients per 80 Professió % Geriatres Farmacòlegs % d acord Diferències importants entre Geriatres i Farmacòlegs alhora de justificar un límit l d edat d en el disseny d AC (per raons de comorbilitat o polifarmàcia cia). 1. Polifarmàcia 2. Comorbilitat

38 WP2. Barreres EU Esta justificat, en el momentde disenyarel protocold unac, limitar l edat màxima de inclusió dels pacients per 100% 1.Polifarmàcia 100% 2.Comorbilitat 80% 80% 60% 40% 50% 60% 40% 20% 20% 0% GB NL IT ES IL PL CZ RO LT 1. Polifarmàcia 2. Comorbilitat % d acord 0% GB NL IT ES IL PL CZ RO LT Major justificació per límit l d edat d entre els països de l Est l EU

39 WP2. Motivadors de la Inclusió Investigadors. ESP-EU Els metges podrien tenir més probabilitats d incloure persones grans en els AC, si % d acord 50% 1. Hi hagués un requeriment específic d incloure persones grans en els assaigs 2. Existissin determinades xifres d inclusió en relació a l edat dels subjectes 3. Hi haguessin compensacions econòmiques per l esforç extra que suposa

40 WP2. Motivadors de la Inclusió. Pacients. ESP-EU La gent gran (>65a) serien méspropensos a entra en un AC si % d acord 50% 1. Si el seguimentes realitzés a domicili 2. Si apreciessin beneficis per la salut prenent-ne part 3. Si el seu metge habituall anima a participar 4. Si un especialista ho recomana 5. Si no haguessin de pagarpel tractament o seguiment 6. Si consideressin la seva participació com altruista

41 WP2. Motivadors de la Inclusió. Espònsors. ESP-EU Seria més probable que els promotors (públics i privats) incloguessin persones grans als assaigs clínics si % d acord 50% 1. Existís una compensacióeconòmicaapropiada pels espònsors (e.g. extensió de la patent o una assegurança pels pacients,...). 2. Existís un requeriment legal pels espònsors per incloure pacients grans.

42 WP2. Motivadors de la Inclusió. Regulació. ESP-EU 1. En general, considera que éssatisfactòriala normativa actual referent als AC en persones grans? 2. Creu que les normatives europees o nacionals actuals (per la realització d AC), precisen ser modificades? % d acord 50%

43 Increasing the PaRticipation of the ElDerly In Clinical Trials WP3. PERCEPCIONS DE PACIENTS I CUIDADORS SrA.Farré, DrX. Pla, DrG.Diestre, Dr J.Oristrell,, Sra M.Pla Càtedra de Recerca Qualitativa. UAB. Hospital de Sabadell, Spain Bernadette Bartlam Prof P.Crome, Keele University, UK

44 WP3. Objectius Conèixer les visions de la gent gran i els cuidadors en: Si la gent gran hauria de ser inclosa en els assaigs, i sota quines condicions. En quin grau s hauria de desenvolupar una legislacióque requerís específicament la inclusióde gent gran en els assaig. La utilitat de una Carta de Drets de la gent gran.

45 WP3. Mètodes Recerca qualitativa(llengua materna) mitjançant Focus groups Aprovació pel CEIC Realització1 focus grup pilot + 5 focus grupsamb pacients i/o cuidadors (8-10 pacients per grup) / país Objectiu: 45 focus grups ( pacients/cuidadors) Suport estandarditzatper l equip de UK (Keele): vídeo, guia de procediments, protocol de preguntes, formulari de consentiment informat, taller de focus grups) Transcripció i anàlisi local (cada país) Traduccióa l anglès i anàlisi per l equip UK (Keele).

46 WP3. Mètodes Realitzaciódirigida per l Equip de Recerca Qualitativa UAB 5 focus grups: - Cuidadors de pacients grans amb demència - Cuidadors de pacients grans amb AVC -Pacients grans amb DM i malaltia CV - Pacients grans amb càncerc - Pacients amb AVC

47 WP3. Resultats 33% 11% 10% 13% 4% 10% 67% Homes Dones 12% 17% 11% 12% GB ES PL CZ IT LT RO IR NL PARTICIPANTS ESP GENDER Caregivers AGE Patients Male Female <65 > >80 N/A TOTAL TOTAL

48 WP3. Resultats Cuidadors Cuidadors AVC M.Cardiovascular Depressió ICC Càncer Demència DM TOTAL Grup Pacients Cuidadors Demència neu nesp

49 WP3. Resultats Punts principals: Pertinença Informació i Consentiment Participació: - Criteri d elecció - Factors motivadors -Barreres Seguretat Objectius de resultat Regulacions Altres

50 Pertinença: WP3. Resultats Consciència de la necessitat de recerca en gent gran - qualsevol millora en malalties cròniques - previsió de complicacions en gent gran Voluntat de NO ageisme Informació i Consentiment: Llenguatge clar amb informaciócomprensible i rellevant Només s haurien de convidar aquells competents per donar el consentiment informat (CI per part de cuidadors o família NO es considerava suficient) Respectar la decisió de no participar

51 WP3. Resultats Participació. Criteri d elecció: Preocupacióperquènomés es considera l edat cronològica (envelliment heterogeni) Participació. Factors Facilitadors: Importància de ser convidats Altruisme Que els animés el seu metge habitual (punt clau per la confiança dipositada) Confiança amb el metge / investigador Participació. Barreres: Requeriment de suport addicional (transport, cuidadors,...)

52 WP3. Resultats Seguretat. Temors: Major reticència a participar (globalment es percep com arriscat): - mentalment més dèbils -estat de salut més delicat - mala experiència amb la sanitat Major cautela en pacients fràgils i amb molta comorbilitat, i amb alt risc d efectes adversos. Tenir en compte el pronòstic i l estadi clínic Temor a perdre tractaments efectius previs pel fet de participar Diferències entre els que han patit opressió (preocupació per por a ser obligats enlloc de convidats)

53 Fites: WP3. Resultats Allargar la supervivència per si sol no es considera suficient. Cal incloure la millora en qualitat de vida en les avaluacions. Els objectius finals dels AC haurien de tenir en compte les necessitats i preferències de la gent gran. Regulacions: Molta disparitat d opinióentre països (com més conscienciats de la importància dels AC, més a favor de corregir la legislació) Altres: Cal oferir feedback dels resultats dels AC

54 WP4. Charter building 1st draft -1st July (Steering Committee, based on WP1, WP2 & WP3 data) 2nd draft -15th Sept th draft -31st Oct Imput from national groups Imput from national groups + patient representatives + Ethicists + Geriatritians + Clinicians + Pharma Imput from national groups 4th draft -9th Dec Translation and launch -1st Feb

55 CARTA DE DERECHOS PARA LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES EN LOS ENSAYOS CLÍNICOS 1. Los mayores tienen derecho a tener acceso a tratamientos basados en la evidencia Las personas mayores deben esperar que los fármacos y otros tratamientos que se les administre hayan sido evaluados en ensayos clínicos y hayan demostrado su eficacia en pacientes de su misma edad.

56 2. Es preciso fomentar la inclusión de los mayores en los ensayos clínicos evitando su discriminación Los mayores no deberían ser discriminados en la fase de reclutamiento de los ensayos clínicos. * Se debe informar e invitar a las personas mayores a participar en los ensayos clínicos de tratamientos que se pretendan utilizar en pacientes de edad avanzada. * Los organismos reguladores nacionales e internacionales deben velar para que las personas mayores sean incluidas en los ensayos clínicos sin discriminación por edad, sexo, raza o clase social. * Los Comités Éticos de Investigación Clínica, los promotores y los organismos reguladores deben revisar críticamente todos los estudios para detectar exclusiones no justificadas por motivos de edad, comorbilidad, discapacidad o por el uso concomitante de otros fármacos. Todas estas exclusiones deben justificarse.

57 2. Es preciso fomentar la inclusión de los mayores en los ensayos clínicos evitando su discriminación Los mayores no deberían ser discriminados en la fase de reclutamiento de los ensayos clínicos Se debe fomentar la participación de pacientes con múltiples patologías en los ensayos clínicos. * Los organismos reguladores nacionales e internacionales deben velar para que los ensayos clínicos con fármacos u otros tratamientos destinados a las personas mayores incluyan pacientes con múltiples patologías comunes en edades avanzadas. * Los organismos reguladores nacionales e internacionales deben exigir que los ensayos clínicos con fármacos u otros tratamientos destinados a las personas mayores incluyan pacientes mayores que tomen otros fármacos de uso común en esta edad.

58 3. Los ensayos clínicos deben diseñarse para que sean realizables por los mayores Los ensayos clínicos deben diseñarse de manera que los mayores puedan participar en ellos con facilidad. * Las personas mayores deben recibir información sobre los ensayos clínicos que les ayude a tomar una decisión informada sobre su participación. El proceso del consentimiento informado debe adaptarse a las necesidades específicas de las personas mayores, teniendo en cuenta su nivel de estudios, sus posibles déficits sensoriales, e implicando a sus familiares o cuidadores si fuera necesario. * Es necesaria una formación específica para llevar a cabo ensayos clínicos en mayores. Los investigadores deberían ser entrenados para realizar ensayos clínicos en pacientes con problemas de comunicación sensoriales, de movilidad o con déficits cognitivos.

59 3. Los ensayos clínicos deben diseñarse para que sean realizables por los mayores Los ensayos clínicos deben diseñarse de manera que los mayores puedan participar en ellos con facilidad. * Los investigadores deben estar dispuestos a dedicar más tiempo con las personas mayores incluidas en los ensayos para apoyar su participación y mantener su adherencia. * Los promotores de los ensayos clínicos deben reconocer que las personas mayores pueden necesitar ayudas adicionales para participar en los ensayos. Los promotores de los ensayos deberían ofrecer apoyo para incrementar la inclusión y adherencia de las personas mayores, en particular de los pacientes con problemas de movilidad y comunicación, así como de los pacientes que sean cuidadores principales de terceras personas. * Los organismos reguladores nacionales e internacionales deberían alentar la realización de ensayos clínicos con diseños que faciliten la participación de las personas mayores.

60 4. Los ensayos clínicos en personas mayores deben ser seguros. * Los investigadores deberían evaluar los beneficios y riesgos de la participación de las personas mayores en los ensayos clínicos.

61 5. Las variables de resultado de los ensayos deben ser relevantes para los mayores Los ensayos clínicos en enfermedades frecuentes en los mayores deberían analizar variables de resultado que sean relevantes para ellos. * Los investigadores, los promotores de ensayos clínicos y los organismos reguladores deberían garantizar que los ensayos clínicos en enfermedades que afectan a menudo a personas mayores analicen variables de resultado que sean importantes para los mayores, incluyendo medidas de la calidad de vida. * Los promotores de los ensayos clínicos deberían implicar a los pacientes y a sus cuidadores en el diseño de los mismos, así como en la elección de las variables de resultado en los estudios de enfermedades comunes en personas mayores.

62 6. Deben respetarse los valores de las personas mayores que participan en ensayos clínicos Se deben respetar los valores individuales de cada persona mayor que participe en un ensayo clínico. * Los investigadores deben respetar los valores de cada persona mayor como individuo. *Las personas mayores deben poder retirarse de un ensayo sin perjuicio de poder recibir otros tratamientos ni de su atención global.

63 Carta PREDICT Què és nou? Principi ètic de justícia: * Declaració d Helsinki és més protectora. * PREDICT urgeix a garantir la inclusió de gent gran. Procés d inclussió de pacients: *CEICs, promotors i reguladors hauríen de revisar críticament les exclusions per edat, comorbilitat, discapacitat o tractaments concomitants Fites de l estudi (Outcome measures): *PREDICT posa èmfasi en involucrar a pacients i cuidadors en la definició de fites que siguin rellevants per la gent gran.

64 PREDICT Charter Què és nou? Consentiment informat: Doctrina clàssica: el pacient és autosuficient en la presa de decisions. No obstant, molts participants en assaigs, malgrat ser competents, no entenen molts dels aspectes bàsics de la recerca que es duu a terme. Molts pacients desitgen ser respectats en les seves decisions, però també volen ser aconsellats, compartint la càrrega de la presa de decisions. *PREDICT: necessitat d adaptar el consentiment informat. *PREDICT: cal formació específica dels investigadors (habilitats comunic) *PREDICT: els investigadors han de poder dedicar temps per facilitar la participació i adherència.

65 PREDICT Charter Punts forts Aproximació multidisciplinar Implicació de pacients i cuidadors Revisió retrospectiva (revisió literatura) i anàlisi actualitzat Estudi internacional incloent països d Europa Occidental i d Europa de l Est.

66 PREDICT Charter Limitacions *Mètode heterogeni d inclussió de professionals i pacients a les fases WP2 i WP3. *No hi ha un punt específic sobre la realització d ACs en gent gran fràgil. *No s adressa el tema del consentiment en pacients amb demència. *No s estableixen unes recomanacions específiques sobre com resoldre que els ACs en gent gran siguin prou segurs (e.g. estudis farmacoquinètics específics en gent gran,..).

67 Increasing the PaRticipation of the ElDerly In Clinical Trials The PREDICT Study (http://www.predicteu.org is supported by the EU: HEALTH-F4 F

68 Agraïments Sabadell Gent Gran Dr David Cànovas Dra Dolors Capella Sra Núria Collell Sra Esther Cortés Dr Juli de Nadal Sra Carmen Díaz Sra. M Forrellad Dra. M.Gil Dra. Queralt Gorgas Sr. Pablo Hernando Sra Núria Duaso Dr Carles Pericay Dr. MA Seguí Prof.JM Ribera Casado Prof Alfonso Cruz Jentoft Associació AVAN Associació Alzheimer Catalunya AVECE Associació de diabètics de Sabadell i Sant Cugat Foro de pacientes

Codi de bones pràctiques científiques Código de buenas prácticas científicas Code of good scientific practice

Codi de bones pràctiques científiques Código de buenas prácticas científicas Code of good scientific practice Codi de bones pràctiques científiques / Código de buenas prácticas científicas/ Code of good scientific practice Codi de bones pràctiques científiques Código de buenas prácticas científicas Code of good

Más detalles

Document del Grup de treball per a la racionalització i el finançament de la despesa sanitària

Document del Grup de treball per a la racionalització i el finançament de la despesa sanitària Document del Grup de treball per a la racionalització i el finançament de la despesa sanitària 3 de febrer de 2005 Document del Grup de treball per a la racionalització i el finançament de la despesa sanitària

Más detalles

RESOLUCIÓ SOBRE EL PROCÉS DE DETERMINACIÓ DE L EDAT DELS MENORS ESTRANGERS NO ACOMPANYATS

RESOLUCIÓ SOBRE EL PROCÉS DE DETERMINACIÓ DE L EDAT DELS MENORS ESTRANGERS NO ACOMPANYATS RESOLUCIÓ SOBRE EL PROCÉS DE DETERMINACIÓ DE L EDAT DELS MENORS ESTRANGERS NO ACOMPANYATS Ateses les nombroses queixes rebudes al Síndic de Greuges en relació amb el procés de determinació de l edat dels

Más detalles

Estudio de seguimiento de las caídas en la población mayor que vive en la comunidad

Estudio de seguimiento de las caídas en la población mayor que vive en la comunidad Nom/Logotip de la Universitat on s ha llegit la tesi Estudio de seguimiento de las caídas en la población mayor que vive en la comunidad Ana Lavedán Santamaría Dipòsit Legal: L.955-2013 http://hdl.handle.net/10803/123546

Más detalles

Guia local per fer front als maltractaments de les persones grans

Guia local per fer front als maltractaments de les persones grans Guia local per fer front als maltractaments de les persones grans La Guia local per fer front als maltractaments de les persones grans ha estat elaborada per encàrrec de l Àrea d Atenció a les Persones

Más detalles

Pla municipal per a les persones grans 2013-2016 BCN

Pla municipal per a les persones grans 2013-2016 BCN BCN a les persones grans Direcció i edició: Àrea de Maite Fandos Tinenta d alcalde de l Àrea de Comissió de seguiment: M. Assumpció Roset (Comissionada d Alcaldia de la Gent Gran) Eulàlia Cardeña (assessora

Más detalles

TESIS DOCTORAL. Ús dels blogs com a suport al procés d ensenyament i aprenentatge a l educació superior. Francesc Balagué Puxan

TESIS DOCTORAL. Ús dels blogs com a suport al procés d ensenyament i aprenentatge a l educació superior. Francesc Balagué Puxan TESIS DOCTORAL Ús dels blogs com a suport al procés d ensenyament i aprenentatge a l educació superior Doctorand: Francesc Balagué Puxan Directora: Begoña Gros Salvat Programa de Doctorat Multimèdia Educativa

Más detalles

L ètica de la intimitat: un repte per a les infermeres

L ètica de la intimitat: un repte per a les infermeres L ètica de la intimitat: un repte per a les infermeres Col legi Oficial d Infermeria de Barcelona Barcelona, febrer de 2008 Membres de la en el moment de l elaboració del document: Ester Busquets Alibés,

Más detalles

Tècniques i Eines de Gestió de Projectes (TEGP) T10. Avaluació i millora de processos de software. Antònia Mas Pichaco Curs 2005-2006

Tècniques i Eines de Gestió de Projectes (TEGP) T10. Avaluació i millora de processos de software. Antònia Mas Pichaco Curs 2005-2006 Tècniques i Eines de Gestió de Projectes (TEGP) T10 Avaluació i millora de processos de software Curs 2005-2006 Continguts Introducció CMM ISO/IEC 15504 (SPICE) PSP TSP ISO 9001:2000 ISO 90003:2004 Certificació.

Más detalles

La Llar residència viscuda pels seus residents en família VOLS ESCRIURE O PROPOSAR TEMES A L ACTUAL?

La Llar residència viscuda pels seus residents en família VOLS ESCRIURE O PROPOSAR TEMES A L ACTUAL? actual full informatiu Institut d Assistència Sanitària JULIOL 2009 núm. 43 El reportatge La Llar residència viscuda pels seus residents en família 11 Notícies Implementació del model EFQM a l IAS 2 Congressos

Más detalles

Grup 1: Filosofia, Història, Art, Antropologia i Geografia

Grup 1: Filosofia, Història, Art, Antropologia i Geografia TALLER: L AVALUACIÓ DE LA RECERCA EN HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS Universitat de Barcelona, 28 i 29 de gener de 2010 Ponències i contribucions Grup 1: Filosofia, Història, Art, Antropologia i Geografia

Más detalles

EL MEDI AMBIENT I LA SALUT. QUALITAT DE L AIRE, CONTAMINACIÓ QUÍMICA, SOROLL I RADIACIONS

EL MEDI AMBIENT I LA SALUT. QUALITAT DE L AIRE, CONTAMINACIÓ QUÍMICA, SOROLL I RADIACIONS EL MEDI AMBIENT I LA SALUT. QUALITAT DE L AIRE, CONTAMINACIÓ QUÍMICA, SOROLL I RADIACIONS Anàlisi de legislació i experiències de bones pràctiques de millora del medi i la salut. Propostes per a Catalunya.

Más detalles

L autonomia del pacient Els canvis en la relació clínica. Consentiment informat i voluntats anticipades

L autonomia del pacient Els canvis en la relació clínica. Consentiment informat i voluntats anticipades L autonomia del pacient Els canvis en la relació clínica. Consentiment informat i voluntats anticipades Marc Antoni Broggi / Cirurgià. Societat Catalana de Bioètica El Parlament de Catalunya obria el nou

Más detalles

EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA DE LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA AL PACIENTE MAYOR. REVISIÓN SISTEMÁTICA

EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA DE LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA AL PACIENTE MAYOR. REVISIÓN SISTEMÁTICA EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA DE LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA AL PACIENTE MAYOR. REVISIÓN SISTEMÁTICA PI05/90212 JM López-Arrieta, FM Suárez, JJ Baztán, A Areosa, E López, JA Avellana MEMORIA CIENTÍFICA 1 Índice

Más detalles

I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDENCIA Y CONSELLERIAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA

I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDENCIA Y CONSELLERIAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA DOGV - Núm. 4.479 11 04 2003 10681 I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA Presidència de la Generalitat LLEI 11/2003, de 10 d abril, de la Generalitat, sobre

Más detalles

Ètica per aixecar la Moral

Ètica per aixecar la Moral Ètica per aixecar la Moral Problemes ètics als serveis socials bàsics en temps de crisi Treball Final de Màster Mercè Ginesta i Rey Màster d ètica aplicada a la intervenció social 1a. edició 2010-2012

Más detalles

Canvis emocionals en l envelliment

Canvis emocionals en l envelliment 2012 30(1) 67-73 Revista de Psicologia, Ciències de l Educació i de l Esport ISSN: 1138-3194 Copyright 2012 www.revistaaloma.net Canvis emocionals en l envelliment Belén Garzón & Pedro Roy Unitat de Psicogeriatria.

Más detalles

Finestra oberta. La qualitat en la participació: una proposta d indicadors. Eva Anduiza Sergi de Maya. Finestra Oberta 43.

Finestra oberta. La qualitat en la participació: una proposta d indicadors. Eva Anduiza Sergi de Maya. Finestra Oberta 43. Finestra oberta La qualitat en la participació: una proposta d indicadors Eva Anduiza Sergi de Maya Maig 2005 Finestra Oberta 43 Autors: Eva Anduiza i Sergi de Maya Adaptació del text per a la publicació

Más detalles

ACTUACIONS PREVENTIVES A L ADOLESCÈNCIA GUIA PER A L ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT

ACTUACIONS PREVENTIVES A L ADOLESCÈNCIA GUIA PER A L ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT ACTUACIONS PREVENTIVES A L ADOLESCÈNCIA GUIA PER A L ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT ACTUACIONS PREVENTIVES A L ADOLESCÈNCIA GUIA PER A L ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT ACTUACIONS PREVENTIVES A L ADOLESCÈNCIA GUIA

Más detalles

COM ELABORAR, TUTORITZAR I AVALUAR UN TREBALL DE FI DE MÀSTER

COM ELABORAR, TUTORITZAR I AVALUAR UN TREBALL DE FI DE MÀSTER COM ELABORAR, TUTORITZAR I AVALUAR UN TREBALL DE FI DE MÀSTER La qualitat, garantia de millora. COM ELABORAR, TUTORITZAR I AVALUAR UN TREBALL DE FI DE MÀSTER AQU Catalunya, 2013 Els continguts d aquesta

Más detalles

La component sanitària de l Estat del Benestar: desitjabilitat i viabilitat 1

La component sanitària de l Estat del Benestar: desitjabilitat i viabilitat 1 La component sanitària de l Estat del Benestar: desitjabilitat i viabilitat 1 María Callejón Catedràtica d Economia i vicerectora de Relacions Internacionals Universitat de Barcelona Vicente Ortún Degà

Más detalles

El mètode Urban i la seva difusió com a valor afegit principal de la iniciativa comunitària 1

El mètode Urban i la seva difusió com a valor afegit principal de la iniciativa comunitària 1 Doc. Anàl. Geogr. 53, 2009 47-67 El mètode Urban i la seva difusió com a valor afegit principal de la iniciativa comunitària 1 Aaron Gutiérrez Palomero Universitat de Lleida. Departament de Geografia i

Más detalles

Són prou multilingües les empreses catalanes?

Són prou multilingües les empreses catalanes? L estudi / El estudio / Study ELAN.cat Són prou multilingües les empreses catalanes? Son lo bastante multilingües las empresas catalanas? Are Catalan businesses multilingual enough? Cada any, milers d

Más detalles

Introducción ORIGINAL. José L. Molinuevo, Francisco J. Arranz

Introducción ORIGINAL. José L. Molinuevo, Francisco J. Arranz ORIGINAL Evaluación de las estrategias para mejorar el cumplimiento terapéutico en la práctica clínica habitual en pacientes incumplidores con demencia tipo Alzheimer José L. Molinuevo, Francisco J. Arranz

Más detalles

GUIA PER A L ELABORACIÓ DEL PLA D EMPRESA

GUIA PER A L ELABORACIÓ DEL PLA D EMPRESA www.inicia.gencat.cat GUIA PER A L ELABORACIÓ DEL PLA D EMPRESA Unió Europea Fons Social europeu L FSE inverteix en el teu futur Unió Europea Fons Social europeu L FSE inverteix en el teu futur Departament

Más detalles

Ideari XIP .GOV.EDU.CAT.ORG.NET.COM.GOV.EDU.CAT.ORG.NET.COM

Ideari XIP .GOV.EDU.CAT.ORG.NET.COM.GOV.EDU.CAT.ORG.NET.COM 11010101001 Ideari XIP.GOV.EDU.CAT.ORG.NET.COM.GOV.EDU.CAT.ORG.NET.COM Sumari #1 Presentació... 7.GOV Idees força... 11 #1 Administració electrònica (egov)... 13 #2 Govern obert (ogov)... 15 #3 Obertura

Más detalles

EQUITAT I RESULTATS EDUCATIUS A CATALUNYA. Una mirada a partir de PISA 2012

EQUITAT I RESULTATS EDUCATIUS A CATALUNYA. Una mirada a partir de PISA 2012 FUNDACIÓ JAUME BOFILL EQUITAT I RESULTATS EDUCATIUS A CATALUNYA. Xavier Bonal (director) Alba Castejón Adrián Zancajo Jose Luis Castel FEBRER 2015 Les publicacions de la Fundació Jaume Bofill estan disponibles

Más detalles

L OPAC Social i la participació dels usuaris als catàlegs bibliogràfics

L OPAC Social i la participació dels usuaris als catàlegs bibliogràfics Aquest document conté la versió postprint i la traducció al castellà del següent article: Este documento contiene la versión postprint y la traducción en castellano del siguiente artículo : Ir a la traducción

Más detalles

DECRETO 102/2008, de 11 de julio, del Consell, por el que se establece el currículo del bachillerato en la Comunitat

DECRETO 102/2008, de 11 de julio, del Consell, por el que se establece el currículo del bachillerato en la Comunitat Conselleria d Educació DECRET 102/2008, d 11 de juliol, del Consell, pel qual s establix el currículum del batxillerat en la Comunitat Valenciana. [2008/8761] Conselleria de Educación DECRETO 102/2008,

Más detalles

Herramienta de Ayudaparala Toma de Decisiones compartidaencáncer de mama

Herramienta de Ayudaparala Toma de Decisiones compartidaencáncer de mama Herramienta de Ayudaparala Toma de Decisiones compartidaencáncer de mama PatientDecisionAidsToolforbreastcancer INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN INFORMES DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS UETS

Más detalles