GETXOKO ELIZATEKO TOKI- GOBERNUKO BATZAK 2008KO URTARRILAREN 8AN LEHENENGO DEIALDIAN EGINDAKO OHIKO BILKURAREN AKTAREN LABURPENA.

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "GETXOKO ELIZATEKO TOKI- GOBERNUKO BATZAK 2008KO URTARRILAREN 8AN LEHENENGO DEIALDIAN EGINDAKO OHIKO BILKURAREN AKTAREN LABURPENA."

Transcripción

1 GETXOKO ELIZATEKO TOKI- GOBERNUKO BATZAK 2008KO URTARRILAREN 8AN LEHENENGO DEIALDIAN EGINDAKO OHIKO BILKURAREN AKTAREN LABURPENA. EXTRACTO DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATORIA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE GETXO, EL DÍA 8 DE ENERO DE Hartutako erabakiak izan dira: Se adoptaron los siguientes acuerdos: ko abenduaren 26an azkena izandako ohiko bilerako akta onestea. HIRIGINTZA, OBRA ETA ZERBITZUAK 2.- San Ignazio herri ikastetxeko eraikuntzaoztopoak kentzeko eta PCI delakoa betetzeko baimena EUSKO JAURLARITZAKO HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILAri ematea. 3.- Obra-baimena ZURITZE, S.L., baltzuari ematea, eragingailu hidraulikoko igogailua Irutasuna kaleko 6koan ezartzeko. 4.- Obra-baimena CONSTRUCCIONES LOIBE 2000, S.L., baltzuari ematea, 4 etxebizitza (2 bikun) Los Tilos eta Madarisolo kaleen artean eraikitzako. 5.- Obra-baimena SANTA EUGENIA 14-16, S.L., baltzuari ematea, 16 etxebizitza eta trastelekuak eta saltegia Santa Eugenia kaleko 14koan eraikitzeko. 6.- PROMOCIONES VIZCAINAS ITXAS- ONDO, S.L., baltzuak Portu zaharra jardununearentzat aurkeztutako urbanizatze-proiektua eta egindako aldaketak behin-behingoan onestea. 7.- GETXOKO ERAIKIN BEREIZGARRIAK BABESTEKO PLAN BEREZIA behin- 1º.- Se aprobó el Acta de la anterior sesión ordinaria celebrada el día 26 de diciembre de URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS 2º.- Se aprobó la concesión al Departamento de EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN DEL GOBIERNO VASCO, de licencia para la supresión de barreras arquitectónicas y cumplimiento de P.C.I. en el Colegio San Ignacio. 3º.- Se aprobó la concesión de licencia de obras para instalación de un ascensor por tracción hidráulica en inmueble nº 6 de la calle Trinidad, solicitado por ZURITZE, S.L. 4º.- Se aprobó la concesión de licencia de construcción para 4 viviendas (2 bifamiliares) entre las calles Los Tilos y Madarisolo, solicitado por CONSTRUCCIONES LOIBE 2000, S.L. 5º.- Se aprobó la concesión de licencia de construcción para 16 viviendas, trasteros y local comercial en el nº 14 de la calle Santa Eugenia, solicitado por SANTA EUGENIA 14-16, S.L. 6º.- Se acordó la aprobación inicial del Proyecto de Urbanización y sus modificaciones presentados por PROMOCIONES VIZCAINAS ITXAS- ONDO, S.L. para la U.E Puerto Viejo. 7º.- Quedó sobre la Mesa la propuesta de aprobación inicial del PLAN ESPECIAL DE

2 behingoan onesteko proposamena erabakitzeke. 8.- NEGUINOR INVERSIONES, S.L., baltzuak San Nikolas jardununearentzat aurkeztutako birzatiketa-proiektua behin-betiko onestea. Gai-zerrendara erantsi eta erabakitakoa: 9.- GETXOKO URGULL KALEKO ERAIKINAREN GAINA, FATXADAK ETA IGOGAILUA BERRITZEKO PROIEKTUko obren bigarren ziurtapena onestea. PROTECCIÓN DE LOS EDIFICIOS REPRESENTATIVOS DE GETXO. 8º.- Se acordó la aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación presentado por NEGUINOR INVERSIONES, S.L. para la Unidad de Ejecución San Nicolás. Fuera del Orden del Día, se acordó: 9º.- Se aprobó la 2ª certificación de las obras comprendidas en el PROYECTO DE REFORMA DE CUBIERTA, FACHADAS Y ASCENSOR EN LA CALLE URGULL DE GETXO. Getxo, 2008.eko urtarrilaren 8. Getxo, a 8 de enero de IDAZKARI NAGUSIA/EL SECRETARIO GENERAL,

3 GETXOKO ELIZATEKO TOKI- GOBERNUKO BATZAK 2008KO URTARRILAREN 15AN LEHENENGO DEIALDIAN EGINDAKO OHIKO BILKURAREN AKTAREN LABURPENA. EXTRACTO DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATORIA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE GETXO, EL DÍA 15 DE ENERO DE Hartutako erabakiak izan dira: Se adoptaron los siguientes acuerdos: ko urtarrilaren 8an azkena izandako ohiko bilerako akta onestea. HIRIGINTZA, OBRA ETA ZERBITZUAK 11.- Lehenengo erabilerako baimena JUAN CARLOS AJA SÁNCHEZ jaunari ematea, La Galea auzuneko 1-3 partzelan eraikitako etxebizitza bakunarentzat Lehenengo erabilerako baimena JON AZKORRA BILBAO jaunari ematea, Errementariena kaleko 5eko ezkerreko behetxean bananduta eraikitako bi apartamenturentzat Lehenengo erabilerako baimena REMENTERÍA, ROMERO Y GALDOS ondasun-erkidegoari ematea, Eduardo Coste kaleko 14koan ezarritako igogailuarentzat Obra-baimena IGNACIO DE AGUILAR Y AGUILAR jaunari emateko proposamena, hiru etxebizitza Ibarra zeharkaleko 3ko eraikinean berritu eta zatituta eraikitzeko Obra-baimena RICARDO MARÍN CABRERIZO jaunari ematea, etxebizitza Salsidu etorbideko 31eko etxabean eraikitzeko. 10º.- Se aprobó el Acta de la anterior sesión ordinaria celebrada el día 8 de enero de URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS 11º.- Se acordó la concesión de licencia de primera utilización para las obras de construcción de una vivienda unifamiliar en la parcela 1-3 de la Urbanización La Galea, solicitado por don JUAN CARLOS AJA SÁNCHEZ. 12º.- Se acordó la concesión de licencia de primera utilización para las obras de segregación del piso bajo izquierda del inmueble nº 5 de la calle Errementariena para su transformación en dos apartamentos, solicitado por don JON AZKORRA BILBAO. 13º.- Se acordó la concesión de licencia de primera utilización para las obras de instalación de ascensor en inmueble nº 14 de la calle Eduardo Coste, solicitada por REMENTERÍA, ROMERO Y GALDOS, C.B. 14º.- Se acordó la concesión de licencia de obras de reforma y división en tres viviendas del edificio sito en Travesía de Ibarra nº 3, solicitado por don IGNACIO DE AGUILAR Y AGUILAR. 15º.- Se acordó la concesión de licencia de obras de reforma del local sito en c/salsidu nº 31 para su transformación en vivienda, solicitado por don RICARDO MARÍN CABRERIZO.

4 16.- Baimena BIHOTZ SANTUAREN KONGREGAZIOAri ematea, finka nagusiko lursaila zatitzeko GETXOKO ERAIKIN BEREIZGARRIAK BABESTEKO PLAN BEREZIA behin-behingoan onestea. Gai-zerrendara erantsi eta erabakitakoa: 18.- GETXOKO UDALETXEEN BARNEALDEEN GARBIKETAKO ZERBITZUAK egiteko kontratua aldaraztea. 16º.- Se acordó la concesión de licencia de parcelación de un terreno procedente de finca matriz, solicitado por CONGREGACIÓN DEL SAGRADO CORAZÓN. 17º.- Se acordó la aprobación inicial del PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DE LOS ELEMENTOS REPRESENTATIVOS DE GETXO. Fuera del Orden del Día, se acordó: 18º.- Se aprobó la modificación del contrato de SERVICIOS DE LIMPIEZA INTERIOR EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE GETXO. Getxo, 2008.eko urtarrilaren 15. Getxo, a 15 de enero de IDAZKARI NAGUSIA/EL SECRETARIO GENERAL,

5 GETXOKO ELIZATEKO TOKI- GOBERNUKO BATZAK 2008KO URTARRILAREN 22AN LEHENENGO DEIALDIAN EGINDAKO OHIKO BILKURAREN AKTAREN LABURPENA. EXTRACTO DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATORIA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE GETXO, EL DÍA 22 DE ENERO DE Hartutako erabakiak izan dira: Se adoptaron los siguientes acuerdos: ko urtarrilaren 15ean azkena izandako ohiko bilerako akta onestea. OGASUN, EKONOMIA, GIZA BALIABIDE ETA KONTUAK 20.- Hainbat udal hornitzaileren fakturen zerrenda, zk. 1/2008, onestea GETXOKO UDALERRIKO LANGABEKOENTZAT AUTOBUS- GIDARIAREN D GIDABAIMENA ATERATZEKO IKASTAROA esleitzea Kontratatzaileak bat datozela GETXOKO UDALARENTZAKO ZUR- HORNIKUNTZAko kontratua ezeztatzea OIZ, MUGARRA, ACACIAS, LOS TILOS ETA NEGUBIDE KALEETAKO, ETA TRENBIDEA ETORBIDEKO ETA ERROTATXU ESTRATAKO GALTZADAK HOBETZEKO PROIEKTUA: obren lehenengo ziurtapena onestea. HIRIGINTZA, OBRA ETA ZERBITZUAK 24.- Lehenengo erabilerako baimena ADOLFO OLANO ORIVE jaunari ematea, Areetako Etorbideko 4ko etxabean erabilera jakinik gabe egokitutako lokalarentzat. 19º.- Se aprobó el Acta de la anterior sesión ordinaria celebrada el día 15 de enero de HACIENDA, ECONOMÍA, RECURSOS HUMANOS Y CUENTAS 20º.- Se acordó la aprobación de la relación de facturas nº 1/2008, de diversos proveedores. 21º.- Se acordó la adjudicación del CURSO DE CONDUCTOR/A DE AUTOBÚS, CARNET D, DIRIGIDO A DESEMPLEADOS/AS DEL MUNICIPIO DE GETXO. 22º.- Se acordó la resolución por mutuo acuerdo, del contrato para SUMINISTRO DE MADERAS PARA EL AYUNTAMIENTO DE GETXO. 23º.- Se acordó la aprobación de la 1ª certificación de las obras comprendidas en el PROYECTO DE MEJORA DE CALZADA EN CALLES OIZ, MUGARRA, ACACIAS, TILOS, AVDA. DEL FERROCARRIL, NEGUBIDE Y ESTRADA DE ERROTATXU. URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS 24º.- Se acordó la concesión de licencia de primera utilización para las obras de acondicionamiento del local sito en Areetako Etorbidea nº 4, sin uso determinado, solicitado por don ADOLFO OLANO ORIVE.

6 25.- Lehenengo erabilerako baimena PROYECTOS E INVERSIONES GARSE, S.L., baltzuari ematea, Gobela kaleko 6ko etxabean eraikitako etxebizitzarentzat Lehenengo erabilerako baimena PERU RIBERA BILBAO jaunari ematea, Mugarra kaleko 20ko etxabean eraikitako etxebizitzarentzat Obra-baimena GOIKOETXEA BARRUETABEÑA, S.L., baltzuari ematea, 8 etxebizitza eta garajea Nervión kalean, Villamonte-22 banaketa-arloan eraikitzeko Obra-baimena IMANOL LEZO ELOSEGI BILBAO jaunari ematea, etxebizitza Juan Bautista Zabala kaleko 5eko etxabean eraikitzeko Obra-baimena GEORGE ADRIAN AHIN jaunari ematea, etxebizitza Ollarretxe etorbideko 41eko etxabean eraikitzeko Obra-baimena SOCIEDAD DE SALVAMENTO Y SEGURIDAD MARÍTIMA elkarteari ematea, Galeako errepideko 21. partzelako zerratua aldatzeko Igogailua ezartzeko obra-baimena VILLAMONTE KALEKO 7-A ATARIKO ETXEJABEEN ERKIDEGOAri ematea. 25º.- Se acordó la concesión de licencia de primera utilización para las obras de transformación en vivienda del local sito en c/gobela nº 6, solicitado por PROYECTOS E INVERSIONES GARSE, S.L. 26º.- Se acordó la concesión de licencia de primera utilización para las obras de transformación en vivienda del local sito en c/mugarra nº 20, solicitado por don PERU RIBERA BILBAO. 27º.- Se acordó la concesión de licencia de obras para la construcción de 8 viviendas y garajes en c/nervión, Área de Reparto nº 22- Villamonte, solicitado por GOIKOETXEA BARRUETABEÑA, S.L. 28º.- Se acordó la concesión de licencia de obras para reforma del local sito en c/juan Bautista Zabala nº 5 para su transformación en vivienda, solicitado por don IMANOL LEZO ELOSEGI BILBAO. 29º.- Se acordó la concesión de licencia para reforma del local sito en c/ollarretxe nº 41, para su transformación en vivienda, solicitado por don GEORGE ADRIAN AHIN. 30º.- Se acordó la concesión, de licencia de obras para sustitución del cerramiento actual de la parcela nº 21 de la Carretera de La Galea, a la representación de la SOCIEDAD DE SALVAMENTO Y SEGURIDAD MARÍTIMA. 31º.- Se acordó la concesión de licencia de obras para instalación de ascensor, solicitado por la representación de la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL INMUEBLE Nº 7-A DE LA CALLE VILLAMONTE. Getxo, 2008.eko urtarrilaren 22. Getxo, a 22 de enero de IDAZKARI NAGUSIA/EL SECRETARIO GENERAL,

7 GETXOKO ELIZATEKO TOKI- GOBERNUKO BATZAK 2008KO URTARRILAREN 29AN LEHENENGO DEIALDIAN EGINDAKO OHIKO BILKURAREN AKTAREN LABURPENA. EXTRACTO DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATORIA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE GETXO, EL DÍA 29 DE ENERO DE Hartutako erabakiak izan dira: Se adoptaron los siguientes acuerdos: ko urtarrilaren 22an azkena izandako ohiko bilerako akta onestea. KULTURA, HEZKUNTZA ETA KIROLAK 33.- Diru-laguntza EUSKAL HERRIKO JOKO ETA KIROLEN BIZKAIKO FEDERAZIOAri ematea, hainbat herri kiroletako saio Getxoko udalerrian antolatzeko eta gastuei erantzuteko. OGASUN, EKONOMIA, GIZA BALIABIDE ETA KONTUAK 34.- Hainbat udalaren hornitzaileren fakturen zerrenda, zk. 2/2008, onestea. LEHENDAKARITZA 35.- Getxoko Udalean KOORDINAZIO- LANTALDE TEKNIKOA eratzea Larrialdietarako gizatiar laguntza GETXO PRO SAHARA ATFAL gobernuz kanpoko erakundeari ematea: IV CARAVANA VASCA CON EL SAHARA: ALIMENTA UNA ESPERANZA. HIRIGINTZA, OBRA ETA ZERBITZUAK 37.- Lehenengo erabilerako baimena FELISA BILBAO FANO andreari ematea, Ibaibide kaleko 34ko etxabean eraikitako bi etxebizitzarentzat. 32º.- Se aprobó el Acta de la anterior sesión ordinaria celebrada el día 22 de enero de CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTES 33º.- Se acordó la concesión de subvención a favor de la FEDERACIÓN VIZCAINA DE JUEGOS Y DEPORTES VASCOS, para gastos de organización de diversas actividades de deporte rural en el municipio de Getxo. HACIENDA, ECONOMÍA, RECURSOS HUMANOS Y CUENTAS 34º.- Se acordó la aprobación de la relación de facturas nº 2/2008 de diversos proveedores. P R E S I D E N C I A 35º.- Se acordó la constitución del COMITÉ TÉCNICO DE COORDINACIÓN del Ayuntamiento de Getxo. 36º.- Se acordó la concesión de Ayuda Humanitaria de Emergencia a la IV Caravana Vasca con el Sáhara Alimenta una esperanza a la ONG Getxo Pro Sahara ATFAL URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS 37º.- Se acordó la concesión de licencia de primera utilización para las obras de transformación en dos viviendas del local sito en el nº 34 de la calle Ibaibide, solicitado por doña FELISA BILBAO

8 FANO Lehenengo erabilerako baimena AINHOA SANTOS MEDINA andreari ematea, Arene kaleko 22ko etxabean eraikitako etxebizitzarentzat Lehenengo erabilerako baimena AGUSTÍN PIÑEIRO ALCALDE jaunari ematea, Kasune kaleko 14ko etxabean eraikitako etxebizitzarentzat Obra-baimena INMOBILIARIA TELLETXE 2000, S.L., baltzuari ematea, etxebizitza Gobelaurre kaleko 8ko etxabean eraikitzeko Obra-baimena NAGORE LÓPEZ ÁLVAREZ andreari ematea, bi etxebizitza Ormaza kaleko 3ko etxabean eraikitzeko Obra-baimena SUSANA LLORENTE ARESTI andreari ematea, bi etxebizitza Ormatzaondo kaleko 3ko etxabean eraikitzeko Obra-baimena JOSÉ RAMÓN MÉNDEZ BRETOS jaunari emateko proposamena, bi etxebizitza Ormaza kaleko 6ko etxabena eraikitzeko INÉS ARRIETA SISTIAGA andreak ko TGBren 732. erabakiaren aurka sartutako berraztertzeko errekurtsoaren berrikuspen-errekurtsoa ezesteko proposamena erabakitzeke. Orduan, Jata kalean 11ko etxabean bi apartamentu eta trastelekua eraikitzeko obra-baimena ukatu izan zitzaion FADURA XXI, S.L., eta CONSTRUCCIONES OLABARRI, S.L., baltzuek aurkeztutako proposamena onartzea, Iturribarri II arloko º.- Se acordó la concesión de licencia de primera utilización para las obras de transformación en vivienda del local sito en el nº 22 de la calle Arene, solicitado por doña AINHOA SANTOS MEDINA. 39º.- Se acordó la concesión de licencia de primera utilización para las obras de transformación en vivienda del local nº 14 de la calle Kasune, solicitado por don AGUSTÍN PIÑEIRO ALCALDE. 40º.- Se acordó la concesión de licencia de obras para reforma del local sito en c/gobelaurre nº 8 para su transformación en una vivienda, solicitado por INMOBILIARIA TELLETXE 2000, S.L. 41º.- Se acordó la concesión de licencia de obras para reforma del local sito en c/ormaza nº 3 para su transformación en 2 viviendas, solicitado por doña NAGORE LÓPEZ ÁLVAREZ. 42º.- Se acordó la concesión de licencia de obras para la reforma del local sito en la calle Ormatzaondo nº 3 para su transformación en 2 viviendas, solicitado por doña SUSANA LLORENTE ARESTI. 43º.- Se acordó la concesión de licencia de obras para reforma del local sito en c/ormaza nº 6 para su transformación en 2 viviendas, solicitado por don JOSÉ RAMÓN MÉNDEZ BRETOS. 44º.- Quedó sobre la Mesa la propuesta de desestimación del recurso de revisión del de reposición deducido frente a acuerdo nº 732 de JGL de , disponiendo denegación de licencia de transformación en dos apartamentos y un trastero, del local sito en el nº 11 de la calle Jata, formulado por doña INÉS ARRIETA SISTIAGA. 45º.- Se acordó acceder a la propuesta formulada por FADURA XXI, S.L. y CONSTRUCCIONES OLABARRI, S.L., de posponer la ejecución de parte de las obras

9 jardununea urbanizatzeko obraren batzuk gerora egikaritzearren Alegazioen gainean ebatzirik, San Nikolas jardununea PROMOCIONES ETXEAK baltzuak eta bestek aurkeztutako birzatitzeko proiektua behin-betiko onestea Alegazioen gainean ebatzirik, San Nikolas jardununea PROMOCIONES ETXEAK baltzuak eta bestek aurkeztutako urbanizatzeko proiektua eta haren aldaketak behin-betiko onestea Eskatzailea bera jabea den jatorrizko landatik sortutako lursaila zatitzeko baimena, MIREN SANGRONIZ IBARRA andreari ematea. Gai-zerrendara erantsita erabakitakoak: 49.- ALDAPA AUZOKO UR- HORNIKETAKO SAREA HOBETZEKO PROIEKTUA onestea GABONETAKO ARGIAK EZARTZEKO PROIEKTUA-2007: obren bigarren ziurtapena onestea GETXOKO UDALTZAINETXEAREN BERRIKUNTZA proiektuko obren 10. ziurtapena onestea IBAIGANE KALEKO 25EKO ETXEJABEEN ERKIDEGOAK aurkeztutako proposamena onartzea, igogailua etxe horretan ezartzez eraikuntza-oztopoak kentzearren GETXOKO UDALERRIKO HONDARTZAK ETA HAIETAKO INSTALAZIO-ZERBITZUAK ETA de urbanización de la U.E del Área de Iturribarri II 46º.- Se acordó la aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación presentado por PROMOCIONES ETXEAK y Otros, para la Unidad de Ejecución San Nicolás, con resolución de las alegaciones formuladas. 47º.- Se acordó la aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización y sus modificaciones, presentado por PROMOCIONES ETXEAK y Otros, para la Unidad de Ejecución San Nicolás, con resolución de las alegaciones formuladas. 48º.- Se acordó la concesión de licencia de parcelación de una porción de terreno procedente de finca matriz de la que es titular doña MIREN SANGRONIZ IBARRA. Fuera del Orden del Día, se acordó: 49º.- Se aprobó el PROYECTO DE MEJORA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO EN EL BARRIO DE ALDAPA. 50º.- Se aprobó la 2ª certificación de las obras comprendidas en el PROYECTO DE INSTALACIÓN DE ALUMBRADO NAVIDEÑO º.- Se aprobó la 10ª certificación de las obras comprendidas en el PROYECTO DE REFORMA DEL EDIFICIO DE LA POLICÍA LOCAL DE GETXO. 52º.- Se acordó admitir la propuesta de la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE LA CASA Nº 25 DE LA CALLE IBAIGANE, para eliminación de barreras arquitectónicas en relación con las obras de instalación de un ascensor en dicho inmueble. 53º.- Se acordó la adjudicación del CONTRATO DE LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS

10 2009. URTEETAKO DENBORALDIETAN GARBITZEKO ETA ATONTZEKO KONTRATUA esleitzea GETXOKO UDALETXEEN BARNEALDEEN GARBIKETAKO ZERBITZUAK EGITEKO KONTRATUA aldaraztea MENPEKO LANARIENTZAKO JANZKI HORNIKETA egiteko kontratua iraunaraztea. PLAYAS Y ZONAS DE APOYO DEL MUNICIPIO DE GETXO durante las campañas de los años 2008 y º.- Se aprobó la prórroga en el CONTRATO DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA INTERIOR EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE GETXO. 55º.- Se acordó la prórroga del contrato suscrito para SUMINISTRO DEL VESTUARIO PARA EL PERSONAL SUBALTERNO. Getxo, 2008.eko urtarrilaren 29. Getxo, a 29 de enero de IDAZKARI NAGUSIA/EL SECRETARIO GENERAL

11 GETXOKO ELIZATEKO TOKI- GOBERNUKO BATZAK 2008KO OTSAILAREN 5AN LEHENENGO DEIALDIAN EGINDAKO OHIKO BILKURAREN AKTAREN LABURPENA. EXTRACTO DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATORIA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE GETXO, EL DÍA 5 DE FEBRERO DE Hartutako erabakiak izan dira: Se adoptaron los siguientes acuerdos: ko urtarrilaren 29an azkena izandako ohiko bilerako akta onestea. OGASUN, EKONOMIA, GIZA BALIABIDE ETA KONTUAK 57.- Diru-laguntza EGIF Europako Gizarte Funtsari eskatzea, GETXO LAN-IN programan urteen bitartean eralgitzeko ko Alkatetzako 203, 402 eta 527 dekretuen jakitun egon: zenbait hornitzaileren faktura zerrendak onetsi Zenbait hornitzaileren faktura zerrenda, zk. 3/2008, onestea. GIZARTE ZERBITZUAK 60.- Getxoko familia ugarientzako dirulaguntzak 2008 urtean emateko deialdia arautu dadin, oinarri-arauak onestea. HIRIGINTZA, OBRA ETA ZERBITZUAK 61.- Lehenengo erabilerako baimena NAIKO 1999, S.L., baltzuari ematea, Gobela kaleko 1eko lehenengo oinean eraikitako lau etxebizitzentzat Lehenengo erabilerako baimena AITA DOMINGO ITURRATE KALEKO 2KO 56º.- Se aprobó el Acta de la anterior sesión ordinaria celebrada el día 29 de enero de HACIENDA, ECONOMÍA, RECURSOS HUMANOS Y CUENTAS 57º.- Se acordó la solicitud de subvención del Fondo Social Europeo (FSE) periodo para el programa GETXO LAN- IN. 58º.- Quedaron enterados de los Decretos de la Alcaldía núms. 203, 402 y 527/2008, de aprobación de relaciones de facturas de diversos proveedores. 59º.- Se acordó la aprobación de la relación de facturas 3/2008 de diversos proveedores. SERVICIOS SOCIALES 60º.- Se acordó la aprobación de las Bases reguladoras de la convocatoria 2008, para concesión de subvenciones a familias numerosas del municipio de Getxo. URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS 61º.- Se acordó la concesión de licencia de primera utilización para las obras de transformación en cuatro viviendas de la planta primera del inmueble nº 1 de la calle Gobela, solicitado por NAIKO 1999, S.L. 62º.- Se acordó la concesión de licencia de primera utilización para las obras de

12 ETXEJABEEN ERKIDEGOAri ematea, etxean ezarritako igogailuarentzat Lehenengo erabilerako baimena JAVIER LETAMENDIA GÓMEZ-TEJEDOR jaunari ematea, Konporte kaleko 11ko behetxean berritutako etxebizitzarentzat Lehenengo erabilerako baimena ARETXONDO KALEKO 2KO ETXEJABEEN ERKIDEGOAri ematea, etxean ezarritako igogailuarentzat Lehenengo erabilerako baimena CARMEN ERDOCIA ARAMBURU andreari ematea, Serantes kaleko 1ean estudio barruan eraikitako etxebizitzarentzat Lehenengo erabilerako baimena SANTA EUGENIA 14-16, S.L., baltzuari ematea, Jata kaleko 10ean berritutako behetxearentzat Lehenengo erabilerako baimena EDIFICIO GUREA, S.L., baltzuari ematea, Urgull kaleko 1ean eraikitako hogeita hamabi etxebizitzarentzat, garajetrastelekuentzat eta saltegientzat Lehenengo erabilerako baimena ANA ALCIBAR VILLA andreari ematea, Algortako Etorbideko 42ko lehenengo solairuan berritutako etxebizitzarentzat Obra-baimena IZASKUN AGUIRRE URRUTIA andreari ematea, Joaquín Arellano kaleko 3-Bko etxearen gaina konpontzeko Igogailua ezartzeko obra-baimena SANTA EUGENIA KALEKO 26KO sustitución de ascensor, solicitado por COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE LA CASA Nº 2 DE LA CALLE AITA DOMINGO ITURRATE. 63º.- Se acordó la concesión de licencia de primera utilización para las obras de reforma de vivienda sita en planta baja del inmueble nº 11 de la c/konporte, solicitado por don JAVIER LETAMENDIA GÓMEZ- TEJEDOR. 64º.- Se acordó la concesión de licencia de primera utilización para las obras de instalación de ascensor, solicitado por COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE LA CASA Nº 2 DE LA CALLE ARETXONDO. 65º.- Se acordó la concesión de licencia de primera utilización de las obras de transformación en vivienda del estudio sito en piso 6º del inmueble nº 1 de la calle Serantes, solicitado por doña CARMEN ERDOCIA ARAMBURU. 66º.- Se acordó la concesión de licencia de primera utilización para las obras de reforma de la planta baja de la casa nº 10 de la calle Jata, solicitado por SANTA EUGENIA 14-16, S.L. 67º.- Se acordó la concesión de licencia de primera utilización para 32 viviendas, garajes, trasteros y locales comerciales, construidos en c/urgull nº 1, solicitado por EDIFICIO GUREA, S.L. 68º.- Se acordó la concesión de licencia de primera utilización para las obras de reforma de la vivienda sita en Algortako Etorbidea nº 42 1ª planta, solicitado por doña ANA ALCIBAR VILLA. 69º.- Se acordó la concesión de licencia de obras de rehabilitación de la cubierta del edificio nº 3-B de la calle Joaquín Arellano, solicitado por doña IZASKUN AGUIRRE URRUTIA. 70º.- Se acordó la concesión de licencia de obras para instalación de ascensor,

13 ETXEJABEEN ERKIDEGOAri ematea. solicitado por COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE LA CASA Nº 26 DE LA CALLE SANTA EUGENIA ko TGBren 775. erabakiaren aurka SOTO DE AZKORRI, S.L., baltzuak sartutako berraztertzeko errekurtsoaren gainean ebaztea. S3 Azkorri sektoreko plan partziala izapidetzeari berriz ekiteko, eta Ardatz Bikunaren Eraikiera urbanizazioproiektua izapidetzen hasteko aurkeztutako eskaera ezetsi izan zen erabaki hartaz. 71º.- Se acordó la resolución del recurso de reposición presentado por SOTO DE AZKORRI, S.L. contra acuerdo nº 775 de JGL de , por el que se desestimó la petición de reanudación de la tramitación del Plan Parcial del Sector S3 Azkorri, así como el inicio de la tramitación del proyecto de urbanización Proyecto de Construcción del Eje Mixto. Getxo, 2008.eko otsailaren 5. Getxo, a 5 de febrero de IDAZKARI NAGUSIA/EL SECRETARIO GENERAL,

14 GETXOKO ELIZATEKO TOKI- GOBERNUKO BATZAK 2008KO OTSAILAREN 12AN LEHENENGO DEIALDIAN EGINDAKO OHIKO BILKURAREN AKTAREN LABURPENA. EXTRACTO DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATORIA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE GETXO, EL DÍA 12 DE FEBRERO DE Hartutako erabakiak izan dira: Se adoptaron los siguientes acuerdos: 72.- TGBk 2008ko otsailaren 5ean azkena egindako ohiko bilerako akta onestea. KULTURA, HEZKUNTZA ETA KIROLAK 73.- Ingurumen hezkuntza-ibilbide ekologikoak programarako ezohiko dirulaguntza HERRI IKASTETXEETAKO IKASLEEN GURASOEN ELKARTEEN BATZAri ematea. OGASUN, EKONOMIA, GIZA BALIABIDE ETA KONTUAK 74.- Getxoko Udaleko prestazio sozialetako araudiaren eranskina aldatzea BEHARGINTZA GETXOKO UDALEKO ENPLEGU ETA GARAPEN EKONOMIKOKO UDAL ZENTROAN INFORMAZIO ETA LAGUNTZA EMATEKO LANETAN ARITZEKO ZERBITZUA: kontratua esleitzea BEHARGINTZA GETXOKO UDALEKO ENPLEGU ETA GARAPEN EKONOMIKOKO UDAL ZENTROAREN TREBAKUNTZA PROGRAMAN KURADORETZA ETA LAGUNTZA LANAK EGIKARITZEKO ZERBITZUA: kontratua esleitzea. 72º.- Se aprobó el Acta de la anterior sesión ordinaria celebrada el día 5 de febrero de CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTES 73º.- Se acordó la concesión de subvención extraordinaria a favor de la FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE MADRES/PADRES DE ALUMNOS/AS DE COLEGIOS PÚBLICOS, para el programa de Educación Ambiental- Itinerarios Ecológicos. HACIENDA, ECONOMÍA, RECURSOS HUMANOS Y CUENTAS 74º.- Se acordó la modificación del Anexo al Reglamento de Prestaciones Sociales del Ayuntamiento de Getxo. 75º.- Se acordó la adjudicación del SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL PÚBLICO DEL CENTRO DE EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO BEHARGINTZA, DEL AYUNTAMIENTO DE GETXO. 76º.- Se acordó la adjudicación de los SERVICIOS DE TUTORIZACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL PROGRAMA FORMATIVO DEL CENTRO DE EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO-BEHARGINTZA, DEL AYUNTAMIENTO DE GETXO.

15 77.- EREAGAKO KAIA LA OLATIK PORTU ZAHARRERA BITARTEAN URBANIZATZEKO PROIEKTUko obren aurrekontuaren gaindikina eta azkeneko 14. ziurtagiria onestea. LEHENDAKARITZA 78.- Eusko Jaurlaritzako Garraio eta Herrilan Sailburuak emandako aginduaren jakitun egon, Euskal Autonomia Erkidegoaren barnean beribilez egiten den bidaiarien herriz kanpoko garraio publikoaren tarifa berriak onesteko. HIRIGINTZA, OBRA ETA ZERBITZUAK 79.- Lehenengo erabilerako baimena ONDOBIDE, S.A., baltzuari ematea, Illeta kaleko 4an eta Bidebarri kaleko 7an eraikitako zortzi etxebizitzarentzat eta garaje-trastelekuentzat Tamarindo kaleko 2ko 3. C etxebizitzara erantsitako estalpeko gunearentzat lehenengo erabilerako baimena emateko aurkeztutako eskaerari, ARANTZA PÉREZ ETXEBARRIA andreak atzera eragina onartzeko proposamena erabakitzeke Obra-baimena SANTA EUGENIA 14-16, S.L., baltzuari ematea, etxebizitza eta bulegoa Villaondoeta kaleko 14-Bko etxabean eraikitzeko Zugatzarte etorbideko 20an ezkerraldeko behe-solairuko etxebizitza zatitzeko eskatutako baimenari, EL PINAR CONSTRUCCIÓN URBANA, S.A., baltzuak uko egina onartzea Zientoetxe kaleko 49ko eraikina berregokitzeko egindako obrak legeztatzeko baimena PROMOCIONES LACHABA 2004, S.L., baltzuari ematea. 77º.- Se acordó la aprobación del exceso de presupuesto y de la 14ª certificación final de las obras comprendidas en el PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL MUELLE DE EREAGA ENTRE LA OLA Y EL PUERTO VIEJO. P R E S I D E N C I A 78º.- Quedaron enterados de la Orden de la Consejera de Transportes y Obras Públicas del Gobierno Vasco, por la que se aprueban las nuevas Tarifas del Servicio de Transporte Público Interurbano de Viajeros en Automóviles de Turismo, dentro de la Comunidad Autónoma del País Vasco. URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS 79º.- Se acordó la concesión de licencia de primera utilización para 8 viviendas, garajes y trasteros construidos en c/illeta nº 4 y Bidebarri nº 7, solicitado por ONDOBIDE, S.A. 80º.- Quedó sobre la Mesa la propuesta de declarar el desistimiento de la solicitud de licencia de primera utilización de las obras de incorporación del espacio bajo cubierta en la vivienda sita en el piso 3º C de la casa nº 2 de la calle Tamarindo, solicitado por doña ARANTZA PÉREZ ETXEBARRIA. 81º.- Se acordó la concesión de licencia de obras para reforma del local sito en c/villaondoeta nº 14-B para su transformación en una vivienda y oficina, solicitado por SANTA EUGENIA 14-16, S.L. 82º.- Se acordó aceptar la renuncia a la licencia de obras para división de la vivienda sita en la planta baja izquierda del nº 20 de la Avda. de Zugazarte para su división en dos viviendas, solicitado por EL PINAR CONSTRUCCIÓN URBANA, S.A. 83º.- Se acordó la concesión de licencia para legalización de las obras de rehabilitación del inmueble nº 49 de la c/zientoetxe, solicitado por PROMOCIONES LACHABA

16 2004, S.L. Gai-zerrendara erantsi eta erabakitakoak: 84.- Hainbat hornitzaileren fakturen zerrenda, zk. 4/2008, onestea GETXOKO ERAIKIN ADIERAZGARRIAK BABESTEKO PLAN BEREZIA: jendaurrean ezarritako epea luzatzea Egoitzetako plazak kostatzen direna osatzeko 2008ko ekitaldirako gastua egitea baimentzea Egoitzetako plazak kostatzen direna osatzeko 2008ko ekitaldirako gastua egitea xedatzea Adinekoak egoitzetan sartu ahal izateagatik oinarri-arauak onestea, Getxoko Udalak urtean emango dituen banakako diru-laguntzak arautu ditezen Getxoko Udalak urtean gizarte arloan emango dituen ez-aldizkako dirulaguntzak arautu ditezen, oinarri-arauak onestea Gizarte-Larrialdietarako Laguntzak urtean emateko irizpideak onestea. Fuera del Orden del Día, se acordó: 84º.- Se aprobó la relación de facturas de diversos proveedores nº 4/ º.- Se acordó la ampliación del plazo de información pública del PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DE LOS ELEMENTOS REPRESENTATIVOS DE GETXO. 86º.- Se acordó autorizar el gasto para el ejercicio 2008, destinado a sufragar coste de plazas residenciales. 87º.- Se acordó la disposición del gasto para el ejercicio 2008, destinado a sufragar el coste de plazas residenciales. 88º.- Se acordó la aprobación de las Bases reguladoras de las ayudas económicas individuales especiales para el ingreso de personas mayores en centros residenciales, año º.- Se acordó la aprobación de Bases reguladoras de las ayudas económicas no periódicas de carácter social del Ayuntamiento de Getxo. 90º.- Se acordó la aprobación de criterios para concesión de Ayudas de Emergencia Social, AES 2008, en el Ayuntamiento de Getxo. Getxo, 2008.eko otsailaren 12. Getxo, a 12 de febrero de IDAZKARI NAGUSIA/EL SECRETARIO GENERAL,

17 GETXOKO ELIZATEKO TOKI- GOBERNUKO BATZAK 2008KO OTSAILAREN 19AN LEHENENGO DEIALDIAN EGINDAKO OHIKO BILKURAREN AKTAREN LABURPENA. EXTRACTO DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATORIA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE GETXO, EL DÍA 19 DE FEBRERO DE Hartutako erabakiak izan dira: Se adoptaron los siguientes acuerdos: ko otsailaren 12an azkena izandako ohiko bilerako akta onestea. OGASUN, EKONOMIA, GIZA BALIABIDE ETA KONTUAK 92.- Obra-ziurtapenen eta hornitzaileen fakturen zerrendak, zkk. 5/2008 eta 6/2008 hurrenez hurren, onestea MAIDAGAN PARKEA URBANIZATZEKO PROIEKTUA onetsi eta obrak esleitzeko lehiaketara dei egiteko proposamena erabakitzeke FADURAKO ZENBAIT LOKAL OSTALARITZARAKO ERABILTZEKO PROIEKTUAREN PRESTAKETA ETA OBREN ZUZENDARITZA burutzeko aholkularitza eta laguntza kontratua lehiaketa irekian esleitzeko espedientea hastea GETXO ACTIVA III/GETXO EKINEAN III PROIEKTUKO IBILBIDEETAKO PARTE-HARTZAILEEI ARRETA ETA BABESA EMATEKO ZERBITZUA: kontratua esleitzea GETXO ACTIVA III/GETXO EKINEAN III PROIEKTUKO IBILBIDEETAKO PARTE-HARTZAILEEI KURADORETZA ETA LAGUNTZA EMATEKO ZERBITZUA: kontratua esleitzea. 91º.- Se aprobó el Acta de la anterior sesión ordinaria celebrada el día 12 de febrero de HACIENDA, ECONOMÍA, RECURSOS HUMANOS Y CUENTAS 92º.- Se acordó la aprobación de las relaciones de facturas 5 y 6/2008, correspondientes a certificaciones de obra, y a diversos proveedores, respectivamente. 93º.- Quedó sobre la Mesa la propuesta de aprobación del PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL PARQUE DE MAIDAGAN y convocatoria de Concurso para adjudicación de las obras. 94º.- Se acordó el inicio de expediente para adjudicación por concurso abierto, del contrato de CONSULTORÍA PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRA DE CONVERSIÓN DE DIVERSOS LOCALES DE FADURA PARA HOSTELERÍA. 95º.- Se acordó la adjudicación de la ATENCIÓN Y APOYO EN LA GESTIÓN DE LOS PARTICIPANTES DE LOS ITINERARIOS ENMARCADOS EN EL PROYECTO GETXO ACTIVA III/GETXO EKINEAN III. 96º.- Se acordó la adjudicación de la TUTORIZACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS PARTICIPANTES DE LOS ITINERARIOS ENMARCADOS EN EL PROYECTO GETXO ACTIVA III/GETXO EKINEAN III.

18 97.- DARIO REGOYOS PLAZAKO HIRUBIDEA BERRANTOLATZEKO PROIEKTUA: obrak esleitzea LANDENE, ANDRES ISASI ETA OLLARRETXE KALEETAKO ETA SAN IGNAZIO PLAZAKO ARGI- INSTALAZIOAK BERRITZEKO ETA EZARTZEKO PROIEKTUA: obrak esleitzea FÉLIX DE LA VIRGEN KALEKO LOKALETAN LUDOTEKA EZARTZEKO BEHAR DIREN OBRAK EGIKARITZEKO PROIEKTUAREN PRESTAKETA ETA HAIEN ZUZENDARITZA: aholkularitza eta laguntza kontratua esleitzea ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA- ZERBITZUAren kontratua iraunaraztea ADINGABEKOEI ESKOLA- LAGUNTZA EMATEKO ZERBITZUAren kontratua iraunaraztea. GIZARTE ZERBITZUAK Gizarte larrialdiko laguntzaren hiru eskaera ukatzea, espedientea AES 23/ Gizarte larrialdiko laguntzaren hamar eskaera atzera egindakotzat edukitzea, espedientea AES 24/ Gizarte larrialdiko laguntzaren hirurogeita hamahiru eskaera ukatzeko proposamena erabakitzeke, espedientea AES 25/2007. HIRIGINTZA, OBRA ETA ZERBITZUAK Lehenengo erabilerako baimena JOSÉ ANTONIO BETANZOS LASTRA jaunari ematea, Bidebarri kaleko 5ean berritutako behetxearentzat. 97º.- Se acordó la adjudicación de las obras comprendidas en el PROYECTO DE REORDENACIÓN VIARIA DEL CRUCE DE DARÍO REGOYOS. 98º.- Se acordó la adjudicación de las obras comprendidas en el PROYECTO DE REFORMA E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS CALLES LANDENE, ANDRÉS ISASI, PLAZA DE SAN IGNACIO Y OLLARRETXE. 99º.- Se acordó la adjudicación del contrato de Consultoría y Asistencia de REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN Y DIRECCIÓN DE LA OBRA PARA EL ACONDICIONAMIENTO COMO LUDOTECA DE LOS LOCALES SITUADOS EN LA CALLE FÉLIX DE LA VIRGEN. 100º.- Se acordó la prórroga del contrato suscrito para el SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. 101º.- Se acordó la prórroga del contrato suscrito para el SERVICIO DE APOYO ESCOLAR A MENORES. SERVICIOS SOCIALES 102º.- Se acordó la denegación de 3 solicitudes de Ayudas de Emergencia Social, expediente AES 23/ º.- Se acordó dar por desistidas 10 peticiones de Ayudas de Emergencia Social, expediente AES 24/ º.- Quedó sobre la Mesa la propuesta de denegación de 73 solicitudes de Ayudas de Emergencia Social, expediente AES 25/2007 URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS 105º.- Se acordó concesión de licencia de primera utilización para las obras de reforma de la planta baja de la casa nº 5 de la calle Bidebarri, solicitado por don JOSÉ ANTONIO BETANZOS LASTRA.

19 106.- Lehenengo erabilerako baimena JOSÉ ANTONIO GIL BASANTA jaunari ematea, Elexalde hirialdea-43 arloan eraikitako etxebizitza bakunarentzat Igogailua ezartzeko obra-baimena AINGERUA ETORBIDEKO 13KO ETXEJABEEN ERKIDEGOAren ordezkaritzari ematea Igogailua ezartzeko obra-baimena ALONSO KALE PRIBATUKO 6KO ETXEJABEEN ERKIDEGOAri ematea Obra-baimena CARMEN MARDARAS AGUIRRECHU andreari ematea, sei etxebizitza eta garajea Ormatza jardununeko 6. partzelan eraikitzeko Obra-baimena GAZTELEKU 2000, S.L., baltzuari ematea, etxebizitza eta bulegoa Algortako Etorbideko 68ko etxabean eraikitzeko Maidagan kaleko etxeko lehenengo solairuko etxebizitza berritzeko eta handitzeko aurkeztutako oinarrizko osasun eta segurtasun azterketa aldatzeagatik, FÉLIX MENCHACATORRE EGAÑA jaunak egindako eskaera onartzea Obra-baimena FERNANDO ÁLVAREZ FLORES jaunari ematea, Ganeta kaleko 5eko lokala banantzeko. 106º.- Se acordó la concesión de licencia de primera utilización para las obras de construcción de una vivienda unifamiliar en el Área 43-Santa María Urbano, solicitado por don JOSÉ ANTONIO GIL BASANTA. 107º.- Se acordó la concesión de licencia de obras para instalación de ascensor, solicitado por la representación de la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL INMUEBLE Nº 13 DE LA AVDA. DEL ÁNGEL. 108º.- Se acordó la concesión de licencia de obras para instalación de ascensor, solicitado por COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE LA C/PARTICULAR ALONSO Nº º.- Se acordó la concesión de licencia de obras para la construcción de 6 viviendas y garajes en parcela 6 de la U.E del Área de Ormaza, solicitado por doña CARMEN MARDARAS AGUIRRECHU. 110º.- Se acordó la concesión de licencia de obras para reforma del local sito en Algortako Etorbidea nº 68 para su transformación en una vivienda y oficina, solicitado por GAZTELEKU 2000, S.L. 111º.- Se acordó la estimación de la solicitud formulada por don FÉLIX MENCHACATORRE EGAÑA para sustituir el Estudio Básico de Seguridad y Salud en base al cual se otorgó licencia de reforma y ampliación de vivienda en planta primera de la casa núm de la c/maidagan 112º.- Se acordó la concesión de licencia de obras para segregación del local sito en c/ganeta nº 5, solicitado por don FERNANDO ÁLVAREZ FLORES. Getxo, 2008.eko urtarrilaren 19. Getxo, a 19 de enero de IDAZKARI NAGUSIA/EL SECRETARIO GENERAL,

20 GETXOKO ELIZATEKO TOKI- GOBERNUKO BATZAK 2008KO OTSAILAREN 26AN LEHENENGO DEIALDIAN EGINDAKO OHIKO BILKURAREN AKTAREN LABURPENA. EXTRACTO DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATORIA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE GETXO, EL DÍA 26 DE FEBRERO DE Hartutako erabakiak izan dira: Se adoptaron los siguientes acuerdos: ko otsailaren 19an azkena izandako ohiko bileraren akta onestea. KULTURA, HEZKUNTZA ETA KIROLAK UK aldizkaria argitaratzeko dirulaguntza Boluntzarreta Euskara Bultzatzeko Elkarteari ematea. OGASUN, EKONOMIA, GIZA BALIABIDE ETA KONTUAK OIZ, MUGARRA, ACACIAS, LOS TILOS ETA NEGUBIDE KALEETAKO, ETA TRENBIDEA ETORBIDEKO ETA ERROTATXU ESTRATAKO GALTZADAK HOBETZEKO PROIEKTUA: COMPAÑÍA VIZCAINA DE ASFALTOS Y HORMIGONES, SL, baltzuak esleituak zituela, obren zuzendaritzak aurkeztutako obren azkenengo bigarren ziurtapena eta ,40 eurotan balioztatutako zerrenda onestea KEPA ALCAINE ABECIA jaunaren jabetzako etxebizitzaren eta etxe-bazterren edo erantsikoen gainean lurrazal-eskubidea zamarik ez kargarik gabe eskuratzea. Epea berrogeita hamar urtekoa litzateke, 2002ko irailaren 12 ezkeroztik hasita. INGURUMENA Getxoko Ingurumen-Ekintzako Plana: Estrategiak, jardunbideak eta egitarauak 113º.- Se aprobó el Acta de la anterior sesión ordinaria celebrada el día 19 de febrero de CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTES 114º.- Se acordó la concesión de subvención a Boluntzarreta Euskara Bultzatzeko Elkartea, para la publicación de la Revista UK. HACIENDA, ECONOMÍA, RECURSOS HUMANOS Y CUENTAS 115º.- Se acordó la aprobación de la 2ª certificación-final y relación valorada por importe de ,4 euros, que presenta la Dirección de Obras correspondientes en el PROYECTO DE MEJORA DE CALZADA EN LAS CALLES OIZ, MUGARRA, ACACIAS, TILOS, AVD/DEL FERROCARRIL,NEGUBIDE Y ESTRADA DE ERROTATXU, las cuales fueron adjudicadas a COMPAÑÍA VIZCAINA DE ASFALTOS Y HORMIGONES S.L. 116º.- Se acordó la adquisición libre de cargas y gravámenes, del derecho de superficie por plazo de cincuenta años a contar desde 12 de septiembre de 2002, sobre la vivienda y anejos titularidad de D. KEPA ALCAINE ABECIA MEDIO AMBIENTE 117º.- Quedó sobre la Mesa la propuesta de aprobación de las Líneas Estratégicas,

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO 106. zk. 1996, maiatzak 31. Ostirala 8113 BOB núm. 106. Viernes, 31 de mayo de

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 43. zk. 2011, martxoak 3. Osteguna 6203 BOB núm. 43. Jueves, 3 de marzo de 2011 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde Historikoko

Más detalles

UDAL GOBERNU BATZORDEA DEITZEKO DEKRETUA DECRETO DE CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

UDAL GOBERNU BATZORDEA DEITZEKO DEKRETUA DECRETO DE CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL UDAL GOBERNU BATZORDEA DEITZEKO DEKRETUA DECRETO DE CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL Toki-jaurbidearen oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/85 Legearen 21.1.c) eta 46. atalek ematen dizkidaten

Más detalles

BERTARATUA: BATZORDEKIDEAK

BERTARATUA: BATZORDEKIDEAK PREMIAZKO OHIZ KANPOKO OSOKO BILKURA PLENO EXTRAORDINARIO URGENTE Akta zkia. nº Acta 20/2010 TOKIA EGUNA Hasiera-ordua Amaiera-ordua Udalbatza-aretoan 2010eko ekainaren 25ean 10,00 10,20 BERTARATUA: LEHENDAKARIA

Más detalles

TOKIA / LUGAR: Busturiko Udaletxea EGUNA / FECHA: 21/5/2014 HASIERA / INICIO: 20:20 AMAIERA / FINAL: 20:30

TOKIA / LUGAR: Busturiko Udaletxea EGUNA / FECHA: 21/5/2014 HASIERA / INICIO: 20:20 AMAIERA / FINAL: 20:30 TOKIKO GOBERNU BATZORDEA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL TOKIA / LUGAR: Busturiko Udaletxea EGUNA / FECHA: 21/5/2014 HASIERA / INICIO: 20:20 AMAIERA / FINAL: 20:30 BERTARATUAK / ASISTENTES: ALKATESA/ALCALDESA

Más detalles

I DIPUTACION FORAL DE ALAVA I ARABAKO FORU ALDUNDIA

I DIPUTACION FORAL DE ALAVA I ARABAKO FORU ALDUNDIA . Lunes, 27 de septiembre de 1999 Número 114 1999ko irailaren 27a, astelehena 114. zenbakia 14 SUMARIO Lunes, 1999ko 27 de Septiembre Irailak 114 27, 1de 1999 AURKIBIDEA PAGINA ORRIALDEA JUNTAS GENERALES

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 147. zk. 2004, abuztuak 2. Astelehena 16697 BOB núm. 147. Lunes, 2 de agosto de

Más detalles

INFORME DE FISCALIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE GETXO GETXOKO UDALA FISKALIZATZE-TXOSTENA

INFORME DE FISCALIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE GETXO GETXOKO UDALA FISKALIZATZE-TXOSTENA INFORME DE FISCALIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE GETXO 1991 GETXOKO UDALA FISKALIZATZE-TXOSTENA TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS HERRI-KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA INFORME DE FISCALIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE GETXO

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 107. zk. 2006, ekainak 6. Asteartea 13585 BOB núm. 107. Martes, 6 de junio de

Más detalles

2014KO URRIAREN 2KO OSOKO BILKURAREN ERABAKIAK ACUERDOS DEL PLENO CELEBRADO EL DÍA 2 DE OCTUBRE DE 2014

2014KO URRIAREN 2KO OSOKO BILKURAREN ERABAKIAK ACUERDOS DEL PLENO CELEBRADO EL DÍA 2 DE OCTUBRE DE 2014 2014KO URRIAREN 2KO OSOKO BILKURAREN ERABAKIAK ACUERDOS DEL PLENO CELEBRADO EL DÍA 2 DE OCTUBRE DE 2014 1. Ingurumenaren eta Lurralde Politikaren Batzordearen irizpena, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko

Más detalles

1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera

1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Kudeaketari buruzko txostena 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Lantik, S.A. 1981. urtean eratu zuen Bizkaiko Foru Aldundiak. Ordutik, Bizkaiko Foru Aldundiarentzat, foru erakundeentzat, udalentzat

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 101. zk. 2000, maiatzak 29. Astelehena 8769 BOB núm. 101. Lunes, 29 de mayo de

Más detalles

ASISTENTES PRESIDENTA. Keltse Eiguren Alberdi and.

ASISTENTES PRESIDENTA. Keltse Eiguren Alberdi and. GETXOKO UDALEKO TOKIKO GOBERNU BATZARRAK, 2014KO IRAILAREN 9AN LEHENENGO DEIALDIAN, EGINDAKO OHIKO BILERAREN AKTA. BERTARATUAK LEHENDAKARIA ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATORIA

Más detalles

HERRIZAINGO SAILA DEPARTAMENTO DE INTERIOR

HERRIZAINGO SAILA DEPARTAMENTO DE INTERIOR EHAA - 2005eko maiatzak 17, asteartea N.º 91 ZK. BOPV - martes 17 de mayo de 2005 8737 ANDOAINGO UDALA IRAGARKIA, Andoaingo Bazkardo plazatik Rikardo Arregi kalerainoko obra zibila egiteko eta eskailera

Más detalles

Asuntos del Orden del día

Asuntos del Orden del día SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE SONEJA, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATORIA EL 24 DE FEBRERO DE DOS MIL ONCE. ALCALDE: D. BENJAMIN ESCRICHE RIVAS. CONCEJALES ASISTENTES: Dª. Mª LANDELINA GÓMEZ

Más detalles

Minuta 14/14 BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 17 DE JULIO DE 2014

Minuta 14/14 BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 17 DE JULIO DE 2014 Minuta 14/14 BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 17 DE JULIO DE 2014 SEÑORES ASISTENTES ALCALDE PRESIDENTE Don Antonio Díaz Badillo TENIENTES DE ALCALDE Don Francisco

Más detalles

1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN

1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN 1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN Ekainaren 29ko 55/1993 Foru Dekretuaren bidez (1993ko uztailaren 9ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua) "Informatika Zerbitzuen Foru Elkartea, S.A." erakundea eratu

Más detalles

1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera

1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Kudeaketari buruzko txostena 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Lantik, S.A. 1981. urtean eratu zuen Bizkaiko Foru Aldundiak. Ordutik, Bizkaiko Foru Aldundiarentzat, foru erakundeentzat, udalentzat

Más detalles

SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DIA 18 DE JULIO DE 2014 --------------------------------

SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DIA 18 DE JULIO DE 2014 -------------------------------- SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DIA 18 DE JULIO DE 2014 -------------------------------- 1.- SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 2.- DESPACHO DE OFICIOS.- Quedó enterada la Junta

Más detalles

1- Negozioen bilakaera eta sozietatearenegoera. 1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad

1- Negozioen bilakaera eta sozietatearenegoera. 1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad Kudeaketari buruzko txostena 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearenegoera Lantik, S.A. 1981. urtean eratu zuen Bizkaiko Foru Aldundiak. Ordutik, Bizkaiko Foru Aldundiarentzat, foru erakundeentzat, udalentzat

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE OVIEDO BOLETIN

AYUNTAMIENTO DE OVIEDO BOLETIN AYUNTAMIENTO DE OVIEDO BOLETIN INFORMACIÓN MUNICIPAL Nº 31 Oviedo, 6 de Agosto de 2009 D.L. O-367/1967 Este Boletín de Información Municipal se puede consultar en la página web del Ayuntamiento de Oviedo:

Más detalles

1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN

1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN 1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN Ekainaren 29ko 55/1993 Foru Dekretuaren bidez (1993ko uztailaren 9ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua) "Informatika Zerbitzuen Foru Elkartea, S.A." erakundea eratu

Más detalles

Documento Técnico sobre el Decreto Andaluz de Accesibilidad

Documento Técnico sobre el Decreto Andaluz de Accesibilidad Documento Técnico sobre el Decreto Andaluz de Accesibilidad Material elaborado por el Departamento de Accesibilidad para los cursos sobre normativa básica de Accesibilidad en Andalucía Septiembre 2011

Más detalles

Minuta 14/15 BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2015

Minuta 14/15 BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2015 Minuta 14/15 BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2015 SEÑORES ASISTENTES ALCALDE PRESIDENTE Don Manuel Fernández Oviedo TENIENTES DE ALCALDE Don

Más detalles

Diario Oficial de SÁBADO, 21 DE ABRIL DE 2007 Número 46

Diario Oficial de SÁBADO, 21 DE ABRIL DE 2007 Número 46 Diario Oficial de SÁBADO, 21 DE ABRIL DE 2007 Número 46 PLUS ULTRA S U M A R I O I. Disposiciones Generales II. Autoridades y Personal Consejería de Educación 2. OPOSICIONES Y CONCURSOS Proyecto Ágora.

Más detalles

Delegación para celebración boda civil

Delegación para celebración boda civil B.O.P. número 63 n Granada, martes, miércoles, 11 de 22 septiembre de julio de de 2015 2008 n Año 2015 Miércoles, 22 de julio 138 ANUNCIOS OFICIALES Pág. JUNTA DE ANDALUCIA. CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION,

Más detalles

ORDEN DEL DIA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2014 PRIMERA CONVOCATORIA A LAS 9:30 HORAS

ORDEN DEL DIA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2014 PRIMERA CONVOCATORIA A LAS 9:30 HORAS ORDEN DEL DIA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2014 PRIMERA CONVOCATORIA A LAS 9:30 HORAS (SEGUNDA CONVOCATORIA A LAS 10:30 HORAS) ------------- Lectura y aprobación,

Más detalles

Minuta 10/14 BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 22 DE MAYO DE 2014

Minuta 10/14 BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 22 DE MAYO DE 2014 Minuta 10/14 BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 22 DE MAYO DE 2014 SEÑORES ASISTENTES ALCALDE PRESIDENTE Don Antonio Díaz Badillo TENIENTES DE ALCALDE Don Francisco

Más detalles

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL ILMO.AYUNTAMIENTO PLENO, EL DIA VEINTE DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO.

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL ILMO.AYUNTAMIENTO PLENO, EL DIA VEINTE DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO. 1 ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL ILMO.AYUNTAMIENTO PLENO, EL DIA VEINTE DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO. EN PRIMERA CONVOCATORIA. En la Villa de Leganés, a VEINTE DE JUNIO

Más detalles

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA EL MARTES, 19 DE MAYO DE 2015

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA EL MARTES, 19 DE MAYO DE 2015 OFICINA DEL GOBIERNO MUNICIPAL EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA EL MARTES, 19 DE MAYO DE 2015 1º.- Aprobación del Acta de la sesión ordinaria

Más detalles