No 23 - Septiembre de 2013

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "No 23 - Septiembre de 2013"

Transcripción

1 23 - Sptimb d 2013 st dició * l Mp dl Ms s sum l clbció d m y mistd 1. Llvd l vz d l Cmuidd Distitl p Clmbi 2. Ggl Stt Viw Clmbi. 3. Sgud uió d l Cmisió C: dtlls d su lizció 4. C mpd tbj ivstigtiv 5. Sbís qu Sígs Visit ust ptl wb Ifmció ggáfic d Bgtá, su lcc

2 Mp dl Ms l Mp dl Ms s sum l clbció d m y mistd Ubic ls zs cmcils y zs d umb l ciudd p l ms dl m y l mistd P fstj m y mistd Bgtá sptimb s tdició ust ciudd clb l dí dl m y l mistd, st s l csió pfct p xpsl usts migs y/ l pj l m qu l pfsms. Psd ls difts psibilidds qu tms l ciudd, l mp dl ms pst su dició d sptimb difts lttivs p fstj m y mistd. l mp dl Ms ctá l ft d ls picipls cts cmcils Bgtá, lugs idls p cmpti c ls migs, lizd ctividds ctivs, lmzd, cd y p qué cmp u dtll p qulls pss qu s hc l vid hms y tmbié llvd ls mmts difícils. Ot pció m y mistd p ls más fstivs, s sli d umb. Bgtá fc u si úm d pcis p umb. Csultd l mp dl ms, s psibl ct lugs d umb cc su cs lug d tbj. l mp dl ms s summs l clbció d m y mistd. t: l Mp s cstuyó c ifmció fut d Ctst Distitl dl ñ 2013 y c ifmció dl T, c últim ctulizció l 2012.

3 1 Llvd l vz d l Cmuidd Distitl p Clmbi Dut l últim sm dl ms d gst y pim d Sptimb, Ctst Distitl cm cdid d C hiz psci vis vts d Gstió dl Ccimit qu s cup d sciliz c l cmuidd cil itcil ls últims dlts tms d gstió d l ifmció ggáfic y l us d gtclgís, ctiució s hc u bv sñ d cd pticipció. DICOM Cgs Itcil d TIC: Slucis p ciudds itligts l vt, lizd Ctg, tuv cm btiv fcilit y pmv l itctividd t ts cmpds y mpss cmcilizds d Tclgís d l Ifmció y ls Cmuiccis, p impuls l dsll cómic d ls mpss y l ficici d ls istitucis dl std. D igul m, ptdí sciliz ls xpicis tms d TIC ivció dt dl dsll d ciudds itligts difts quís sttls. st stid, l itvció d l Gt d C, Ig. Jsmith Tmy, cm pstt d Ctst Distitl dut l ssió Gbi y ciudds itligts, pmitió d cc l lb qu liz C l ptu d dts cm sttgi d gció d uvs squms y ptuidds d gci ivció p l ciudd d Bgtá. Ig. Jsmith Tmy P t ld, l itvció d l Gt s itó slt l imptci d ls Ifstuctus d Dts spcils l cstucció d ciudds itligts, y cóm ls tclgís d l ifmció y cmuiccis jut c iicitivs d dmctizció d ccs l ifmció pmuv spcis d ivció y dsll scil, cómic y mbitl p l ciudd. t l 26 y 30 d gst d 2013, s lizó l XV Miist TIC: Dig Ml

4 1 XV Cfci Clmbi d Usuis SRI Cfci Clmbi d Usuis si. st Cfci s l picipl vt p usuis SIG d si Clmbi, pus fc l ptuidd p cc ls últims vcs d l tclgí SIG y ts d pliccis implmtció d dslls tvés d ls pcis. stuv diigid Dicts d Istitucis Gubmtls, Gts d gcis SIG, tmds d dcisis, dsllds d pliccis, l cdmi y gl tds ls usuis d tclgís d l Ifmció Ggáfic. L Uidd dmiisttiv spcil d Ctst Distitl, pticipó c l Pci tituld Tclgís Gspcils: Ftlcid l Gstió d l Ifmció Ggáfic l Distit Cpitl, cg dl Dict d l UCD Gustv Muld, qui fimó qu l cslidció d l Ifstuctu d Dts spcils p l Distit Cpitl -C ctibuy l cstucció d ciudds itligts (Smt Citis). Ft 1 ggó, qu l ccció d cuds istitucils ivl Distitl, s u d ls gds lgs d C, y qu gcis l tbj cptiv qu ls tidds dsll ctulmt, s psibl tg l ciudd hmits tclógics útils p tds ls scts, cm l Ptl d Mps d Bgtá, l cul cg l ifmció tmátic más psttiv d l ciudd, c l fi d mj ls cls d diálg c l ciudd, fcilit l tm d dcisis y cmpti l ifmció. Ft 2 Filmt, l pticipció d l UCD-C l vt SRI pmitió cc pycts ggáfics ivds, visuliz uvs ptuidds d gci y cmpti ls vcs y lgs qu h btid C. Ft 3 Ft 1: lith Hys, Gustv Muld (Dict UCD), Mth Rjs, Rub Dí Gmz, Cs Rmíz D Izquid dch: Ft 2: Gustv dlf Muld, Dict UCD, Dil Mls Ft 3: Mth Rjs, Pd Pizó, Ligi Gzálz

5 31 IV Cgs DTCTR DYMICS l Mc dl IV Cgs qu l mps Multicil Dtct Dymics pvd d svicis B2B d svici cmplt, cuy ct s cut u si xclusiv d vts dptds spcíficmt fc ccimits mjds y ptuidds d d pfsils qu disñ, cstuy y hc fuci cts d dts, s ctó c u spci p sciliz ls xpicis qu Bgtá cm cpitl d Clmbi, mpd pycts tclógics. L pci divulgd l mcid vt, s dmió: Optuidds d implmtció d Clud Bgtá: Rts y Dsfís, dich pci pstó l pyct std d ccptulizció sb l implmtció d u pltfm gspcil p l Distit, st spci s hiz fci l vc dl pyct y l csidd piiti qu ti l ciudd d ct c tclgí d put útil y plicbl, s dci qu spd l pblmátic d l ciudd fcid slucis itgls y óptims. Dsd st ctxt, l Gci C difus dl pyct, pltó uvs pspctivs dsll l lcc dl pl d dsll Bgtá Hum, pspctivs dsfits qu dmd cmpmis istitucil, u cmbi l cultu dl us d l ifmció y much cpció itistitucil, ccluyó l Gt d C Jsmith Tmy. Ft 2 Ft 1 Ft 1: Igi Jsmith Tmy, pstció Cgs DTCTR DYMICS Ft 2: Cgs DTCTR DYMICS Ft 3: Igi Jsmith Tmy, pstció Cgs DTCTR DYMICS Ft 3

6 2 Ggl Stt Viw Clmbi l psd 4 d sptimb l multicil stduids Ggl Ic., pus dispsició p Clmbi l fucilidd Stt Viw. S tt d imágs ctius 360 cptuds pti d cmpljs pltfms tclógics qu ivluc cáms digitls, Sistm d Psicimit Glbl (GPS), vhículs y sftw spcilizd qu l c difts lugs pmit l btció d imágs suppusts t sí qu pstimt s cslidds gd u sl sc d 360 sb l pis cid. Dt d ls ciudds icpds st imptt plicció s cut Bgtá D.C., dd h l cmuidd pdá vg itt ls clls y lugs d l Ciudd, btid sí u visul qu cd vz dist ms d l lidd tvés d l wb. Dut lgus dís, ctá l Ptl d l Ifstuctu d Dts spcils p l Distit Cpitl C, u ccs Stt Viw p Bgtá D.C., plicd u d ls métds tvés d ls culs s psibl itg l ifmció ls difts pliccis wb c t sl hc us d u Itfz d pgmció d pliccis (PI). pliccis cm Stt Viw, flj l imptci qu pst l ccs l ifmció ggáfic d cd Ciudd, lb p l cul C vi dslld difts sttgis d cpció, ticulció implmtció d uvs y mds tclgís qu duciá cd vz más l bch digitl d Clmbi.

7 3 Sgud uió d l Cmisió C: Dtlls d su lizció l psd 13 d gst s clbó ls istlcis d l Uidd dmiisttiv spcil d Ctst Distitl l sgud ssió d l Cmisió C qu ctó c l pticipció d ls sit (7) Sctís dl Distit qu l itg. Dich uió pmitió cc ls vcs y/ sultds btids p l Ifstuctu d Dts spcils dl Distit l mc dl Pl sttégic xistt dut l pim smst dl ñ 2013 y stblc sttgis p l dsll d ctividds futus d ités Distitl. dicilmt, pmitió idtific l std d ppició d lgus tidds Distitls spct l dpció implmtció d ls limits dfiids l mc d ls plítics y stáds d ifmció ggáfic xistts y c ll, l dfiició d cmpmiss p gtiz u my mpdmit p pt ls difts ivls áquics viculds cd tidd p cslid mys sttgis y/ squms d ticulció qu pmit pyct y bd tms itdiscipliis qu pt ls csidds psts y futus d l Ciudd. L póxim ssió d l Cmisió, d cud su glmt ptiv, tdá lug dut l ms d fb dl ñ póxim.

8 4 C mpd tbj ivstigtiv L Ifstuctu d Dts spcils p l Distit Cpitl (C), h sumid l t d pmv l ivstigció ivció s spd l mdi plz dsll pycts d ivstigció qu s tduzc l gció d uv ccimit y dsll d iicitivs vdss, qu s just ls csidds tclógics y d ifmció p d l gció d bficis cómics, scils y mbitls divds dl us d l Ifmció Ggáfic y cm py l bu gbz l ciudd. 74 6'0"W 95, '0"W 100, ,000 CHÍ Plt d Ttmit Slit M 125,000 Cñiz v it L. D LIB R TDOR S ñiz C 4 48'0" D LOS 125,000 PSO Ju S Ju S Cñ iz Cñiz 4 48'0" D LOS 120,000 S LIBRT DOR j gu it L v. D 1635 L stllit III 1613 uq u Ls Cds Oitl Cl Ls gls (Jbqu) 120, '0" 4 45'0" L Cit Bd Cl Psd S Cistbl t Q L Vid u b d L Libi 1602 B squ 1601 u it St Ccili t 1591 lt Blc Pis 1597 it uqu uq Bsqu D Pis b d Q B sq 1638 u Pi s 1600 bd Cbs Slz 1629 u Cdits Clict S Cl Bycá Cd 1549 Bsqu D Pis III Ldill Silicl Ltd stll Dl t 1680 St Hl it Bsqu D Pis bd l Ct Silicl L Pd t St Ccili t 1591 MilsUids Bd Cl dl t 115, Lg Cml Club 1605 Cml Club bd 1601 l Rdil 1612 L Gj t 1608 t uqui St Cd vz 1593 Clict S lt Blc Cd Slz Bd Cl iz Ldill Silicl Ltd L Cit Mzu Ct Silicl S VILL S S VIL L S d L stllit l Rcí t Pd Piz l Cd 1599 Bsqu D Pis III Cd Slz B squ Pi s L Cbñ L stdit FlidLus Blc Sbd - OCH S Fd Occidtl Tb St Mí dl Lg tigu Cuty l Chic ,000 S Ptici.T T uji ll S Gbil t 1581 h 1579 Pm Iv C 1578 S St Bb Ctl 1583.C Q S Gbil t II 4 42'0" Ch j j Bd Cl Clljs Sct Ch D j. Pm Ub I 1626 td 4 42'0" B b t 1570 l il T T u ji Gib II 1580 b d C jill Tu uj S Sct Q. Ch Cl L Fgu Bll Suiz b B t Put Lg 1585 Ch Csi d Oficils Smii L Cli 1587 ll jill uj i u T uj.t j D j. j Mt St Rs St Bb Occidtl 1576 Chic t Cl Chuiz Pl Club b Chic t II Sct b B Bd Cl vid Sub L Pti Gib L Sldd t Micut d s (dís, jd) mdi Occidtl Cl l Cml Ptsi scul Milit Sgud Ctd b S t B b d IÉ 13 Sim Bliv Bllvist Occidtl 1568 Mc is b RG Vís tils Cts Micuts St Ccili Lcls Cmis Bsqu D Vís Mdli stt1 Bd Cl Bycá Ctidd d JO stt V Micuts p stt Cplli Tspt L Gj L std bd Ctd S Jqui Ls lms Cdb Chic t III Sct Lclidds l ct L Cstll t d M j i Bd Cl Ctd M ji Lgus, mblss St Ccili Humdls, Pts Bd Cl Rí uv Rig Bd Cl Cfm utpist Mdlli S Q ub St Ch d bds l Mull Bd Cl S Cls Cl zbisp Km. P Bsqu D Pis I Ls Fis Pl Blc.S sq u Lisb Cuty Club 1.2 Pis B u Lg dl Cuty Club Ch 0.4 Cl Limitt dl Vill t Luz U ctímt l mp quivl 220 mts l t V Vill Luz l Rl St Mic Límits l Lul CH Flci Cls Rís Límit Muicipl IL Cl Zjó d L Mull 2554 m COVCIOS Put D Tj Hidgfí Ricó Dl Chic Ls ds 1556 Bt Bt Cl Ctd Sct 1 St Bd Occidtl Q 1703 Cdits Bd Cl L Cstll 206 Pis Git Ls Fis Occidtl Si stt lms Mts, Juvs, Dmig - DI scl 1 : Bycá l Cd - OCH 0.2 Mts, 0 Juvs, Dmig l Cml St Bibi iz Su Lgu Club Ls Lgts Usqué d Bd Cl Clljs Sct 2 Lg Club Ls Lgts 1578 Mlis t ll GTIV stt6 stil ds t Club D Ls Lgts Mts, Juvs, Sbd - OCH Ls lms 1577 b B t 1586 b S t B b d Pi L Cllj Cdm 1579 t Juli Flz S Gbil t u S Ptici Bd Cl iz Bd Cl L Cstll S Gbil t II St Bb Ctl 1583 Pd Vig Su 1581 Cl L Fgu CÓ1570 ji 1637 Pm Ub I Bd Cl Clljs Sct l Ctd b d Ls Cds Oitl Cd vz Cl Slit Cl S Fcisc Micuts d s p ls lclidds Lus, Micls, Vis - OCH Pimv Ls Czs lst Mdigl Hlit Juvs, Sbd - DI dmts, Usqué y Sub iigubz Oitl St Mí iigu II d t L S L Cli C St Rs l il Bll Suiz T Gib II 1580 b d T u Ls Vills u 1571 St Mí dl Lg Tb Lus, Micls, Vis - DI R I Put Lg Mt 1569 Bd Cl Clljs Sct 2 Bd Cl Ctd Sct 2 j il Tu Cl l Cml V I D 1565 iigu I Ct d uv utpist 2555 m l jill 1634 St Bb Occidtl Pqu dl Idi d Ls Cmts2626 mmc Ptsi L Gj S dés L Sldd t Micut d s (dís, jd) 1630 iz Sub Gib 1588 d P lmit Cló 1550 Lg dl Cuty Club 1558 Cdb Ciudd Bchué I tp Bchic II utpist Mdlli Tb Bt Bd Cl Ctd Sct 1 Sgud Ctd Cuty Club 1586 Y CÁ V iz Su Lgu Club Ls Lgts 1556 bd Ctd Bd Cl L Cstll L Cllj Cdm 1552 s Pi Lg Club Ls Lgts MP D BOGOTÁ Bchic 98 Vill lcz Ciudd Bchué II Vill mli Flid BlcOitl Lus Sbd - OCH Gcs vs stt Pd Vig Su Ricó D Sub IB RI Ls Cds 1683 Lisb q s.b Bd Cl L Cstll V stt CÓ 1559 Vd Sub js Bsqu D Pis I 1589 ll 4 42'0" d t L Í D Gcs vs Su Gcs vs Ls lms Ctidd d Micuts R I Ls Vills CLL D Sub St Ts 1542 Ciudd Huz Ciudd Bchué Club D Ls Lgts Ricó ltm Bd Cl Clljs Sct 2 Pis Git l Cd Pis Vills d Gd Cl Limitt dl t Km. U ctímt l mp quivl 220 mts l t V CH Flci IL COVCIOS stt Blivi 110,000 Bd Cl S Cistbl MilsUids Cbs Slz 1553 H Tibbit 1614 C M Blivi l Cml Cl Zjó d L Mull Ls js Bd Cl Clljs Sct 2 L S Bd Cl Risc Sct 2 Vills D Gd St Mic Micuts p stt 4 42'0" m iigu I Bchic lms Vills Dscl Gd I 1 : GTIV stt Tibbit I l Ctd iñ t Cl Pl dl hcd L Libi ts 1595 uv utpist 2555 m L stllit III L Vid 1629 P L Suiz Cim uv Zldi V iigu II Micuts p ls lclidds G Gd d s Pimv Ls Czs l Mdigl d Usqué y Sub iigu Oitl Blivi iz Sub S Cyt lmit Cló Ju mill Pqu dl Idi d Ls Cmts2626 m Ciudd Bchué I tp S dés Vill mli Gcs vs Oitl stt L stllit Bd Cl Psd S Cistbl t 1598 Ls Cds 1671 j d stll Dl t 1681 BO Bchic II V Gcs vs Su l Dd Idustil Gcs vs stt4 USQU Pd Piz 1683 l OGC s u csci idustil itcil qu ctulmt lz 483 mpss, gcis gubmtls MP D BOGOTÁ y uivsidds qu pticip l dsll d stáds itcils p l itpbilidd gspcil. Si dss sb más quis vicult, puds csult l siti wb: Vills D Gd 1562 CiuddlCiudd Clsubsidi Bchué II Vills d Gd l Mull 1539 I L Gj t Cl Bycá lts D Sub IBR H l Cz s Pi Blivi St Hl 1665 q s.b L Í D l Ctij Vills D Gd I Jbqu Lg D VillSub lcz 1531 Gilm Cs Blc Cl Ls gls (Jbqu) Guyml L Suiz 1685 L Pd t Ptiñ d b P D tiñ d.h j L CLR Bitli TI B BIT Bd Cl dl t 1549Sub I 1597 Cs Blc ts CLL 134 St Ts D Sub 1542 Ciudd Huz Ciudd Bchué Ricó ltm L Cli D Sub 1628 l Pl Mzu l Rdil 1640 BO V 1541 Ricó D Sub Bd Cl Risc Sct 2 G Gd L Rivi Ls js Vdus Sub js Sbís qu m L Chucu Ptill us II 1540S Cyt Ju mill Bd Cl Risc Sct 1 l Dd Idustil L Cli D Sub 1692 Ciuddl Clsubsidi lts D Sub 1678 d 115, l Dd Cst zul 1535.H j Bd Cl S Cistbl L Cml Club Sub Cs Mid d Ls vds 1705 Cs Blc us Lg D Sub 1516 Cs Blc Sub Ls IFls Vill Mí 1507 Cñiz Ptó Milit Lg Cml Club 2648 m l PlSub Ub l P 1714 L Chucu 1527 Ptill 1546 Mid d Ls vds L us II 1693 l Ctij 115,000 Cst zul Sub Cs Y CÁ BOGOTÁ D.C. Cl L Isl PSO 4 48'0" 120, , '0" 4 45'0" 115, Tibbuys m Sub Ub Tc Tibbit I 1653 Ptls Dl t Ju Ju 1505 l Rcí t 1666 Csblc 1611 Sub Gilm Bsqus D S Jg 1548 SÉ S d Ls Fls Vill LMí Git Cl Mlis Plt d Ttmit Slit Bd Cl Risc Sct Tsc Bitli j H Lisb Cl Mlis 1700 StBOGOTÁ Ccili D.C. Rí Ju mill 1523St Ccili l Dd Cl gus gs Pt Slit Cñiz d Tibbuys Bd Cl Slit 1546 l P 1622 L CLR Vd Sub Cs II ñi z b Bsqus D S Jg Bd1515 Cl Blivi 1644 Tibbuys 1666 CmpllPtls Dl t v it ñiz Ju JO uv Zldi 1616 Csblc Sub Bd Cl Slit C S Lisb St Ccili Rí Ju mill 1523St Ccili Cl gus gs Pt Slit L Git 1675 ñiz tiñ P Tibbit 1617 S Igu SÉ Tsc Vd Sub Cs II S Cl Pl dl hcd 1664lt Tu Pis D Lmbdi Tu lt Cmpll Club l Rch Lg l CzV Tu Bj D ñi z C Guyml Bd Cl Blivi Tu Bj Tibbuys Pis D Lmbdi Tibbuys 1520 Bli S1525 Pd Bli 1648 S Pd 1522 Tibbuys Bilb u J S Ju. S Q j Ju b d S it d Bilb m 2551 m Dlmt 1672Ls Mcds Sub Ls Mcds I Sb D Tibbuys t Vill Hms JO C v H V Ls Mcds I S Vill Hms Igu Dlmt 1663 i z ñ d Ls Mcds Sub.C b Sb D Tibbuys t Ptiñ d b P D tiñ S Jsé D Bvi S Jsé D Bvi Midl TIB BIT D j Cl Ctluñ C LL Midl d P cistliz st iicitiv, l Gci s pp pim istci dfii ls istumts qu ppci ls limits mtdlógics básics p l lbció y dsll d ls pcss d ivstigció tvés d l cstucció d u Guí mtdlógic, y l p dfii ls lís tmátics sb ls culs s dsllá ls pycts d ivstigció l iti d C. mpd l cmi d l ivstigció, s u uv t qu sum l Ifstuctu, c l xpcttiv d g scis lttivs p l cstucció d USQU qu spd ls xigcis uv ccimit, dl pdigm d l glblizció. Guyml Cim 1510 D j C it v Ju bd Tibbuys II lit d ñi z C S bd 1639 Ptó Milit 1504 j Tc I 1620 Tibbuys II Jbqu 1706 Slit Ft dl Rí L C Tu s S SUB SUB Tu s d vit Q. v Q it. vit Cñi z L C Ft dl Rí L Rivi Rí Chicu 1632 Tc Cl Ctluñ vit Ju S Ju S j Ju b d S Club l Rch Lg b D j b j Tc I 1503 C LL. j Tc II V GUYMRL Rí Chicu Q b 4 48'0"125,000 LO W M URTR Guyml c j 5 T 5 b it v P td st sttgi s dfiiá ds istumts: u Guí mtdlógic y u dcumt d lís d ivstigció, fcds l quhc misil d C, ls culs itá l pcs ivstigtiv y l fmulció d pycts d ivstigció l iti dl á. Guyml Club Ls ys c Guyml Rí Bgtá Tc II V GUYMRL L SOPÓ Club Ls ys Rí Bgtá UY M R Cñi z R L d j GU Y M b it v j Q. v Q it. vit 1502 COT G d b T Cl lbi Csblc Sub Ub Q C, buscd difudi ls sultds y pducts bfici d td l cmuidd. Cl 1501 gu LO W M URTR COT TJO V CHÍ c Csblc Sub Ub T vit 105, st ctxt s gizó y cfmó l quip d ivstigció ivció d C d tl m qu s pmuv, stimul y fmt l gció y ppició d ccimits p l ivció y mjs páctics y l dsll d cmptcis ivstigtivs l iti dl quip; l cul s mifstá pycts d ivció qu spd ls pblmátics ppis d l ciudd gd slucis tclógics y uvs ccimits fids gstió d ifmció ggáfic y l tdimit d ls fóms titils, qu sá plsmds publiccis dcumtls y l ptl wb d j 74 3'0"W 100,000 SOPÓ d b T c Cl lbi 74 6'0"W 95,000 Cl 125,000 TJO

NOASDTODODESFLO DSQUECACIÓNDFFPARECERAD

NOASDTODODESFLO DSQUECACIÓNDFFPARECERAD NOASDTODODESFLO DSQUECACIÓNDFFPARECERAD NOASDTODODESFLO DSQUECACIÓNDFFPARECERAD ASELDPODERDDEFLA NEDUCACIÓNDFFINANCIERAD ASELDPODERDDEFLA NEDUCACIÓNDFFINANCIERAD É U Q DE A S O M A V Y O H R A L HAB N

Más detalles

PROBLEMAS RESUELTOS DE TRABAJO Y ENERGÍA

PROBLEMAS RESUELTOS DE TRABAJO Y ENERGÍA POLEMS ESUELOS E JO Y ENEGÍ Equip dct: ti J. Gc Mi Hádz Puc lfs l lmt POLEM U l d ms qu s mu 4 m/s pt iztlmt u lqu d md st u pfudidd d 5 cm. uál s l fuz mdi qu s lizd s l l p dtl?. F N d m S F l fuz mdi

Más detalles

R U R C N A A R U A N T N E A MA Q ÁREA DE SE

R U R C N A A R U A N T N E A MA Q ÁREA DE SE S) O (O L SDO D S) FCHL (O S) ILIO (O M BLDO) O D G D Z D C S ( I S) CBLL LIS (O SÉ S JO O) S LO XXI (VIG SDO SIG IGO) LBI (V IGO) S VS (V FOLLS O IGO) S X X (V S GO) CL (L S (VIGO) MÍIMO GO) S PIO- SI

Más detalles

D U R A N G O CLAVE: 10105 RUTA : MEX-030 AÑO : 2013

D U R A N G O CLAVE: 10105 RUTA : MEX-030 AÑO : 2013 DURANGO 283 NO. INDICE CARRETERA RUTA ---RED FEDERAL LIBRE--- 1 Bmji - E Pmit MEX-030 2 Dug - Et. L Zc MEX-045 3 Dug - Mzquit MEX-023 4 Dug - Tó MEX-040 5 Dug - i Uió MEX-040 6 Et. L Chich - Cucmé MEX-049

Más detalles

Centro Medico Nacional Siglo XXI Hospital de Especialidades. Alergia e Inmunología Clínica

Centro Medico Nacional Siglo XXI Hospital de Especialidades. Alergia e Inmunología Clínica t Md N S XXI Hspt d Espdds I INMUNOGLOBULINS R3I D. Pt M O F Rs Méx, D.F. J d 2012 Dfó J 2012 F d pts ds, p déts. I I bás y Psw T t, 2004 D. Rs. R3 I S s pps dds d dd h ft td tp d ss. Ls tbts bós sftvs

Más detalles

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE PLAN GENERAL SECTOR PAG1 EN PEÑA DE LAS AGUILAS G AL NORTE DE "CAMINO VIEJO DE CREVILLENTE" Y ESTE DE "CAMINO DE LUCERGA"

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE PLAN GENERAL SECTOR PAG1 EN PEÑA DE LAS AGUILAS G AL NORTE DE CAMINO VIEJO DE CREVILLENTE Y ESTE DE CAMINO DE LUCERGA MDFÓ PUU D P F B 2 1 4 P1 PÑ D U D "M J D " Y D "M D U" É D UBM. PM Y DÓ / Ubr, 1-3º \ : 966659228 \ -mi: st.pmit@yt-ch.s yutmit ch mmri P r X FH D PM Y. U UBZB U UBZB D DD U PD PÑ U P-1

Más detalles

NO. INDICE CARRETERA RUTA ---RED FEDERAL LIBRE--- 1 Ameca - Mascota MEX-070 2 Atenquique - San Pedro MEX-054 3 Cd. Guzmán - Colima MEX-054 4 Dolores

NO. INDICE CARRETERA RUTA ---RED FEDERAL LIBRE--- 1 Ameca - Mascota MEX-070 2 Atenquique - San Pedro MEX-054 3 Cd. Guzmán - Colima MEX-054 4 Dolores JALISCO 421 NO. INDICE CARRETERA RUTA ---RED FEDERAL LIBRE--- 1 Amc - Msct MEX-070 2 Atquiqu - S Pd MEX-054 3 Cd. Guzmá - Cim MEX-054 4 Ds Hidg - Ojus d Jisc MEX-051 5 Et. Pitcií - i Hidg MEX-071 6 Et.

Más detalles

PUNTOS DE EXPENDIO DE GAS NATURAL VEHICULAR (GNV) ESTADO ARAGUA

PUNTOS DE EXPENDIO DE GAS NATURAL VEHICULAR (GNV) ESTADO ARAGUA US D XD D GS UL HCUL (G) SD GU MUC MB DL SBLCM DCCÓ GD L Ó C US CMUL MCY- L G, Z DUSL ÑL. F. DM DL Ó. SUC HZ CGU C C CGU-LL D CU 109-14-01 ZM SS D L LL C CL LL D CU-S JU D LS MS ZM S D L U C CL LL D CU-S

Más detalles

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DIRECCIÓN DE TRANSPORTE RUTAS AUXILIARES CD. CHIHUAHUA

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DIRECCIÓN DE TRANSPORTE RUTAS AUXILIARES CD. CHIHUAHUA TÍ G GBI IIÓ TPT UT UXII IUU Información revisada el 01/nero/2016 UTI U UX-01 TIP VT G TIP B B T I TIP B B T I I IG Y Q PTIV I TIP B I B U Y U I IV U I T T F TI IT UTI-TGI-T PI V UT UXII I IB TIP TP TIP

Más detalles

El Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Medioambientales. Mejorando el comportamiento medioambiental y los resultados comerciales

El Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Medioambientales. Mejorando el comportamiento medioambiental y los resultados comerciales S / KH-66-05-943-ES-C E / E Sitm Cmiti d Gtió y Adití Mdimbit Mjd cmptmit mdimbit y td cmci > Mj cti d cmptmit mdimbit > Cmpimt d gició mbit > Ifmció vificd tvé d dcció mdimbit > Fáci d impmt Cmiió Ep

Más detalles

HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Flt HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN G Hiti l At Uivi Jé GRADO EN HISTORIA DEL ARTE PRESENTACIÓN DEL GRADO L Hiti l At iili itífi híti q ti bjtiv iil l álii l títi í tib il t l hiti l lt tit b lvt

Más detalles

Diego Andrés Carvajal, Calle 37 F Sur No 72 J 70 Piso 2 Barrio Carvajal

Diego Andrés Carvajal, Calle 37 F Sur No 72 J 70 Piso 2 Barrio Carvajal NFORMCÓN PERSON Nmb Dó Dg dé C, C 37 F Su N 72 J 70 P 2 B C Té Mó 3152253536 (57) 1 4759067 C ó Dkdh@gmm Ndd Fh d m Cmb [ 19, g,1984] EXPERENC BOR Fh (g 2009 udd) Nmb y dó d mpd Fd P C 16ª N 86ª 78 Tp

Más detalles

015-16 FISIOTERAPIA BILITACIÓN NEUROLOGÍA ESPECIALIZACIÓN PACIEN DO LABORAL EXIGENCIA GARANTÍA FORMACIÓN FU

015-16 FISIOTERAPIA BILITACIÓN NEUROLOGÍA ESPECIALIZACIÓN PACIEN DO LABORAL EXIGENCIA GARANTÍA FORMACIÓN FU APARATO LOCOMOTOR PROFESIÓN ASISTENCIA RE BILITACIÓN NEUROLOGÍA ESPECIALIZACIÓN PACIEN INTERVENCIÓN SALUD RESPUESTA INNOVACIÓN ME DO LABORAL EXIGENCIA GARANTÍA FORMACIÓN FU NALIDAD PEDIATRÍA PRÁCTICAS

Más detalles

Charla Software Libre y GNU/Linux

Charla Software Libre y GNU/Linux Crl Sftwr Libr Pr J St IfSc/Lix SAdi Www.jitc.c Www.cilix.rg Www.critfd.if j_t@jitc.c Nvibr Nvibr10, 2014 jitc.c jitc.c Sftwr Libr Rt l Librtd d l ri L ri ti l librtd d jctr, cir, ditribir, tdir, dificr

Más detalles

n A r de E n e r g d

n A r de E n e r g d C t t i C t t C FUNDCIÓN CNTRO RGNTINO D NGRM PROF. LUCÍ M. INSRR Psit y Fu CRRR N NTROPOLOGÍ Y MTPSICOLOGÍ: FORMDOR SUPRIOR D NGRM C y ict p LUCÍ MÓNIC INSRR FUNDDOR DL CNTRO RGNTINO D NGRM Mb pfsil I

Más detalles

DETERMINACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE ORIENTACION INTERIOR Y LAS DISTORSIONES DEL OBJETIVO DE LAS CÁMARAS FOTOGRÁFICAS NO MÉTRICAS

DETERMINACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE ORIENTACION INTERIOR Y LAS DISTORSIONES DEL OBJETIVO DE LAS CÁMARAS FOTOGRÁFICAS NO MÉTRICAS DETERMINCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE ORIENTCION INTERIOR LS DISTORSIONES DEL OBJETIVO DE LS CÁMRS FOTOGRÁFICS NO MÉTRICS B D. Díz Ríuz, Gl Ház S S Hé Gzáls Gí Jsé Mul Cvz P GEOCUB IC,, Pl. C.P. 00, CH, Cu,

Más detalles

Tema 7: Optimización de redes logísticas.

Tema 7: Optimización de redes logísticas. 7: Ozó s lgss. N : Ls s 7 y 8 sá s ls ls l gó á s ás y sgfvs l g sss: ls s lgss y ls ls sls. P vs f ls ss s l s s s lvs ls q ls ls sll y gó á q g fs l l s lg ls ls l g sss. Es sgf q q s s á s ss ls ls,

Más detalles

ANEXO I (Artículo 1 ) VALORES DE LOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y MOTOS (MOTOVEHICULOS) - AÑOS DE FABRICACION: 2003 A 2012

ANEXO I (Artículo 1 ) VALORES DE LOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y MOTOS (MOTOVEHICULOS) - AÑOS DE FABRICACION: 2003 A 2012 I = Importado - 5 - ANEXO I (Artículo 1 ) VALORES DE LOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y MOTOS (MOTOVEHICULOS) - : 2003 A 2012 AUTOMOVILES 080 I 13 037 AGRALE FURGON FURGOVAN 6000 120.000 130.000 140.000 144.200

Más detalles

Más información: Grupo DIA. Teléfono: 91 398 54 00. Nieves Álvarez. Lara Vadillo. Ginés Cañabate. comunicación@diagroup.com

Más información: Grupo DIA. Teléfono: 91 398 54 00. Nieves Álvarez. Lara Vadillo. Ginés Cañabate. comunicación@diagroup.com Doi pn Má infomción: Gpo DIA. Tléfono: 91 398 54 00 Niv Álvz. L Villo. Giné Cñbt comnicción@igop.com Román y Aocio. Tléfono: 91 591 55 00 Jvi Agil: j.gil@omnyocio. Silvi Sotomyo:.otomyo@omnyocio. INDICE:

Más detalles

- 1 - ANEXO I RESOLUCION GENERAL N 2775

- 1 - ANEXO I RESOLUCION GENERAL N 2775 - 1 - VALORES DE LOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y MOTOS (MOTOVEHICULOS) - : 2000 A 2009 004 I 21 248 ALFA ROMEO COUPE 159 COUPE BRERA 2.2 JTS 155.000 172.000 190.000 297.300 004 I 21 241 ALFA ROMEO COUPE

Más detalles

Trabajo de Diploma. : El amor y respeto por los oficios y. profesiones de mi comunidad. Curso: 2012-2013. Año 55 de la Revolución

Trabajo de Diploma. : El amor y respeto por los oficios y. profesiones de mi comunidad. Curso: 2012-2013. Año 55 de la Revolución . Tbj Dpm : E m y p p f y pf m mu. Au: Y A Péz. Tu: M. M Du V. Pf ux. Cu: 2012-2013. Añ 55 Rvuó Pm P ñ bjm, pqu qu b qu, pqu pz mu. Jé Mí. (1) Agm A p qu h hh pb u fm u qu z bj, p : M pf Dp. Euó P. M u

Más detalles

I N F O R M E S O B R E V E R I F I C A C I O N D E L V A L O R D E C L A R A D O N 1 1 8-3 D 1 3 1 0-2014- 000122- S U N A T

I N F O R M E S O B R E V E R I F I C A C I O N D E L V A L O R D E C L A R A D O N 1 1 8-3 D 1 3 1 0-2014- 000122- S U N A T S U P E R I N T E N D E N C I A N A C I O N A L D E A D M I N I S T R A C I Ó N T R I B U T A R I A I N T E N D E N C I A D E L A A D U A N A M A R Í T I M A D E L C A L L A O A v e n i d a G u a r d i

Más detalles

P R O G R A M A D E G O B I E R N O 2012-2015. C o n g e s t i n, s e g u r i d a d y t r a b a j o

P R O G R A M A D E G O B I E R N O 2012-2015. C o n g e s t i n, s e g u r i d a d y t r a b a j o P R O G R A M A D E G O B I E R N O 2012-2015 C o n g e s t i n, s e g u r id a d y t r a b a jo 1 W I L M A N H A R R Y M A R ح N C A S T A ر O H O J A D E V I D A N a c ي e l 1 7 de S e p t ie m b r

Más detalles

(Artículo 1º) VALORES DE LOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y MOTOS (MOTOVEHICULOS) - AÑOS DE FABRICACION: 2002 A 2011

(Artículo 1º) VALORES DE LOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y MOTOS (MOTOVEHICULOS) - AÑOS DE FABRICACION: 2002 A 2011 ANEXO I (Artículo 1º) VALORES DE LOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y MOTOS (MOTOVEHICULOS) - AÑOS DE FABRICACION: 2002 A 2011 AUTOMOVILES CODIGO 4 I 21 248 ALFA ROMEO COUPE 159 COUPE BRERA 2.2 JTS 103.600

Más detalles

ANEXO I (Artículo 1 ) VALORES DE LOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y MOTOS (MOTOVEHICULOS) AÑOS DE FABRICACION: 2003 A 2012 AUTOMOVILES

ANEXO I (Artículo 1 ) VALORES DE LOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y MOTOS (MOTOVEHICULOS) AÑOS DE FABRICACION: 2003 A 2012 AUTOMOVILES ANEXO I (Artículo 1 ) VALORES DE LOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y MOTOS (MOTOVEHICULOS) : 2003 A 2012 AUTOMOVILES CODIGO 080 I 13 037 AGRALE FURGON FURGOVAN 6000 120.000 130.000 140.000 144.200 004 I 22

Más detalles

ё! " #%$ & ')(*"+,-/.0 "12436572 89: "%;= @?A1BDC=EF@GC=HJIKELNMPOQC=RTS)UVWXLYUZ[L=MP\)]^LJ_`CNEQabI[RcRTLYRYMdeCgf%I[hQi2UHkjlV monlpq C=E)U2C=RXrNs1sut vuwyxz!{,w { }~%~%!&}{!}G{ { +~l4~% &}-X~%;~N,oя

Más detalles

LOS RECURSOS NATURALES EN EL DESARROLLO ECONOMICO

LOS RECURSOS NATURALES EN EL DESARROLLO ECONOMICO LOS RECURSOS NATURALES EN EL DESARROLLO ECONOMICO E d i t o r i a l U n i v e r s i t a r i a, S. A., 1 9 7 0 In s c r i p c i ó n N 3 8. 5 3 5 D e r e c h o s e x c lu s iv o s r e s e r v a d o s p a

Más detalles

n o ó i Mi nombre: Mi numero de orden: Cuadernillo 1 periodo II MOMENTO DE LA MOVILIZACIÓN NACIONAL POR LA MEJORA DE LOS APRENDIZAJES

n o ó i Mi nombre: Mi numero de orden: Cuadernillo 1 periodo II MOMENTO DE LA MOVILIZACIÓN NACIONAL POR LA MEJORA DE LOS APRENDIZAJES l bim cm CACIÓN EDU bim cm DOS TO C u m ó i c c i d r t m m i trá d D qu d r p d i, r u q rd p l rd m p d T d 2 d u g S g prid Mi mbr: Cudrill 1 Mi umr d rd: II MOMENTO DE LA MOVILIZACIÓN NACIONAL POR

Más detalles

ANEXO I RESOLUCION GENERAL N 3050 VALORES DE LOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y MOTOS (MOTOVEHICULOS) - AÑOS DE FABRICACION: 2001 A 2010

ANEXO I RESOLUCION GENERAL N 3050 VALORES DE LOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y MOTOS (MOTOVEHICULOS) - AÑOS DE FABRICACION: 2001 A 2010 ANEXO I RESOLUCION GENERAL N 3050 VALORES DE LOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y MOTOS (MOTOVEHICULOS) - AÑOS DE FABRICACION: 2001 A 2010 AUTOMOVILES CODIGO AÑOS DE FABRICACION 4 I 21 248 ALFA ROMEO COUPE

Más detalles

Cómo es la distribución de los alimentos servidos?

Cómo es la distribución de los alimentos servidos? Cómo s l distribució d los limtos srvis? 5 " Co u bu limt ció, p Los iños y iñs s ppr pr cosumir los limtos 6 CUÁL ES EL OBJETIVO? Promovr y forzr buos hábitos d higi los iños y iñs como l lv d mos ts

Más detalles

BAJA CALIFORNIA SUR 75

BAJA CALIFORNIA SUR 75 BAJA CALIFORNIA SUR 75 76 NO. INDICE CARRETERA RUTA ---RED FEDERAL LIBRE--- 1 Cb S Lucs - L Pz MEX-001 2 Cd. Cstitució - Put S Cs MEX-001 3 Cd. Isugts - Lt MEX-001 4 Et. Put Pit - Gu Ng MEX-001 5 L Pz

Más detalles

CONTRATOS Y NEGOCIOS INTERNACIONALES. 06 de Septiembre de 2012

CONTRATOS Y NEGOCIOS INTERNACIONALES. 06 de Septiembre de 2012 TTS Y GS TLS 06 de Septiembre de 2012 Ms. x. DG M PZ SB bogado Universidad acional sp. dministración de egocios nternacionales Ms x Gestión nternacional de la mpresa andidato a Mg nvestigación Social nterdisciplinaria

Más detalles

CICLISMOSB nº 2. temporada 2012. Resumen de la temporada en datos. Bonita ruta por Navarra PASATIEMPOS TUS FOTOS RESULTADOS NOV.

CICLISMOSB nº 2. temporada 2012. Resumen de la temporada en datos. Bonita ruta por Navarra PASATIEMPOS TUS FOTOS RESULTADOS NOV. CICLISMOSB º 2 NOV. 2012 RESULTADOS tpd 2012 R d tpd dt EN SOLITARIO SANTI Htdd, dd y tj qp PASATIEMPOS TUS FOTOS RESULTADOS EN PORTADA, CICLISTA SB A DESTACAR: M Jd FOTO: OSKAR MATXÍN EN EL RECUERDO:

Más detalles

SGN-C048-F23 GENERALIDADES EN ODONTOLOGÍA

SGN-C048-F23 GENERALIDADES EN ODONTOLOGÍA G-C048-F23 GL LGÍ CU HUM talento humano requerido para cada uno de los servicios ofertados capacidad instalada, relación entre oferta y demanda, la oportunidad en la prestación y el riesgo en la atención.

Más detalles

Que fruta o vegetal crece en un árbol? Sabes? Colorea todos aquellos que pueden ser encontrados en un árbol.

Que fruta o vegetal crece en un árbol? Sabes? Colorea todos aquellos que pueden ser encontrados en un árbol. Dónd ccn? Q ft gt cc n n áb? Sb? C td q q pdn ncntd n n áb. E Pgm d Sc Amntc d Vn Spnh Cc n n áb: dzn, cz, nnj, p n n j m p p h á g n p n t g m q b x y g t Pb: nnj, h, mz, yg, g, n, p, q Cmpt ht c c á

Más detalles

- Con peatones - Con ciclistas - Extraescolares - Concurso

- Con peatones - Con ciclistas - Extraescolares - Concurso l i v ó i Pl ñ 6 1 y 2 1 P jóv L Fió CNAE lbió l Diió Gl Táfi (DGT) l Fió l Sgi Vil (Fvil) y l Uió Nil Jf Plií y Diiv Plií Ll (Uijl) mh iiiiv l bjiv mj l gi vil l jóv l liv my ig. Aivi Má ifmió: 607 814

Más detalles

! Magalie Latorre Rodríguez Clausula Legal WEB-LSSI

! Magalie Latorre Rodríguez Clausula Legal WEB-LSSI Mgli L Rdíguz Cluul Lgl WEB-LSSI L pági Wb www.mgupi.cm iulidd d Mgli L Rdíguz y cumpl c l quii divd d l Ly 34/2002, d 11 d juli, d Svici d l Scidd d l Ifmció y d Cmci Elcóic, dl Rl Dc-ly 13/2012, d 30

Más detalles

2 $ "! "! " # $ % & ' ( " ) " " ( ( " $ * & ' ( " ) " + *, " $ $ - ( " &

2 $ ! !  # $ % & ' (  )   ( (  $ * & ' (  )  + *,  $ $ - (  & !"!"# 2 $ "!"!"# $ % &'(") ""(("$* &'(") "+*,"$$ -( " & 3./"", "0. "-( 1 ( 2 3/3 4 5.. 6 * 5 0"3 +"*03-(" 4 -( * 4,"".. 6 7))8!"#% 5 4 -( 2..9:;(99 ?+(>@.#%7A". %7 ".( $%%... %" -=

Más detalles

Información del concurso al cual se inscribe. Información de la agrupación

Información del concurso al cual se inscribe. Información de la agrupación Á títc p c cc: Fch d cpcó: Ifcó d cc c cb Nb d gpcó: Ifcó d gpcó Nb d ptt: C ctóc: Fcbk ( pc): Twtt ( pc): Pág wb, víc bg ( pc): Ifcó d ptt d gpcó Nb y pd: Dct d dtfccó. Mq X cp q cpd: C.C. C.E. PAS Nú

Más detalles

SUBSECRETARIA DEL EGRESOS HACIENDA UNIDAD DE SERVICIO CIVIL RELACION ESCALAFONARIA Y/O CADENA DE MANDO

SUBSECRETARIA DEL EGRESOS HACIENDA UNIDAD DE SERVICIO CIVIL RELACION ESCALAFONARIA Y/O CADENA DE MANDO H UBT L G H U V VL UL VLUÓ L UT FH L LBÓ M Ñ o. G G M L UT VL VULG LZ L TM ULTUL TLGÜ L LF Y/ M TUTU LF: G VL M VULG. L.. TLGÜ M: JFTU TMT VULG. L.. TLGÜ VULG. L.. BLGÜ VULG L TM ULTUL LB VLU. GT L TLG

Más detalles

Semana del 01/01 al 03/01 C E N A C O M I D A LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

Semana del 01/01 al 03/01 C E N A C O M I D A LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO Semana del 01/01 al 03/01 LUS RTS ÉRLS JUVS VRS SÁB G ZBURÑS L HR JRRT TRR STF L LURL BRZ GT BRL RHG GUS RR PTTS FL VLL PTJ GRBZS PS L GLLG PTT FRUT/ YGURT SP VRURS RLUZ L HR PTT USS YGUR SP PLL TRTLL

Más detalles

ZN E NENTE Gu 2012 Gg - p 2012 T - V-755 431 V 430 474 4 429 433 428 434 30 V-755 435 427 426 p 22 436 ESTÓN FGV 21 425 438 424 L Nuc y 11 10 439 423 440 422 R g 441 421 í g V-760 pv L G V x T

Más detalles

Manual de Identidad Corporativa Moneytrans

Manual de Identidad Corporativa Moneytrans Mul It Cptv Myts Mul It Cptv Myts 1.1 2 TINTAS PLANAS SOBRE FONDO BLANCO: COLORES: PANTONE 151 C PANTONE 541C 10 % PANTONE 151 C 50% PANTONE 151C 50 % PANTONE 541C El lgtp s tts pls s utlzá qulls css qu

Más detalles

LINEA 6020. Alecar Cilindros

LINEA 6020. Alecar Cilindros Alecar Cilindros LINEA 600 CILINDROS HIDRAULICOS DE DOBLE EFECTO DIMENSIONES SEGÚN ISO 600/ Y DIN 4 PRESION NOMINAL: 0 BAR PRESION MAX. DE SERVICIO: 10 BAR DISEÑO COMPACTO Y ROBUSTO FACIL MANTENIMIENTO

Más detalles

$ 234 $ 55 MODERNA ATR ACTIVA. Higiene es Salud Línea Regular Consulta la Hoja Anexa

$ 234 $ 55 MODERNA ATR ACTIVA. Higiene es Salud Línea Regular Consulta la Hoja Anexa b u t O 2013 x y tu 5 0 ml n l d l. Dub d Tl Oint guni Fl Fg R 8 4 521 PR L T ÚBL CIO P IC O R G U L R 234 d gu 50 ml Futl. ph d Fll Tgni F L TR R 4 4700 PR C ÚB IO P 55 TR CTIV 62 Higin lud Lín Rgul Cnult

Más detalles

JORNADA MODERNIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

JORNADA MODERNIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN JORND MODERNIZCIÓN DE LS TECNOLOGÍS DE L INFORMCIÓN Y COMUNICCIÓN Hci gió cóic gb. L xpici yi. z» Pbció: 26.150 hbi.» Pp 2014: 19.902.730,69» Pi icip: 200 p. 1. Sició c yi z» Nú xpi gi cóic cici 2013:

Más detalles

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO CREMA DE ZANAHORIA ESTOFADO DE CARNE FRUTA/ FLAN VAINILLA CREMA DE GUISANTES

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO CREMA DE ZANAHORIA ESTOFADO DE CARNE FRUTA/ FLAN VAINILLA CREMA DE GUISANTES Semana del 01/02 L 07/02 LUS RTS ÉRLS JUVS VRS SÁB G PRRUSL RLLTS PLL J Y QUS Y SL XT R LGS PLL VL FRUT/ USS YGUR LSG VGTL BL L GLLG FRUT/ PÑ LBR R ZHR STF R FRUT/ FL VLL R LFLR Y HPÑS SLPS SLS PUR PTT

Más detalles

APROBACIÓN PROVISIONAL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE MONTILLA

APROBACIÓN PROVISIONAL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE MONTILLA DILIGENCIA. P hc cst qu pst dcutcó h sd pbd, PROVISIONALMENTE, p cud d PLENO, d fch: 4 d MAYO d 2011. Fd Mt, E Sct G. Ps d Ls Mcds Lczcó Ests spcs bs dbá dsts c y hs ctd pqu y zs púbcs, s dc, db t cáct

Más detalles

INMUNIDAD MOLECULAR Y CELULAR EN GEMELOS IDÉNTICOS, INFECTADOS POR UNA MISMA CEPA DEL VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH-1)

INMUNIDAD MOLECULAR Y CELULAR EN GEMELOS IDÉNTICOS, INFECTADOS POR UNA MISMA CEPA DEL VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH-1) INMUNIDAD MOLEULAR ELULAR EN GEMELOS IDÉNTIOS, INFETADOS POR UNA MISMA EPA DEL VIRUS DE LA INMUNODEFIIENIA HUMANA (VIH-1) Ivsgd pcp: D. Xv Mí Pcd : Hsp Uvs Gs Ts Pj Dcó: 3 ñs MEMORIA FINAL 1. Rs L fccó

Más detalles

Tipo de. beneficiarios o. Dirección y teléfono de la oficina y atención al. usuarios del. dependencia que ofrece el servicio público

Tipo de. beneficiarios o. Dirección y teléfono de la oficina y atención al. usuarios del. dependencia que ofrece el servicio público A. 7 d l Ly Ogái d Tspi y As l Ifmió úbli - LOTAI d) Ls s qu f y ls fms d d lls, his d ió y dmás idiis sis, p qu l iuddí pud sus dhs y umpli sus Rquisis p l bió dl Cóm d l dimi Dmiió dl (S dsib l dll dl

Más detalles

E S T A D O A C T U A L PROPUESTA PLAZA FACULTAD DE ARQUITECTURA A VESTÍBULO F A

E S T A D O A C T U A L PROPUESTA PLAZA FACULTAD DE ARQUITECTURA A VESTÍBULO F A D C L LZ FCLD D QIC VÍBL F D C L FCLD D FILFI Y L INVNCIN N M N CN DICCIDD FCLD D FILFI Y L D INVNCIN N M N CN DICCIDD D C L FCLD D FILFI Y L NCI D ÑLMIN D CC NL FCLD D FILFI Y L D ÑLMIN D CC NL D C L

Más detalles

Bosque Ironwood. Monumento Nacional. E n el año 2000, el Presidente Bill Clinton designó esta área de. Visítanos pronto!

Bosque Ironwood. Monumento Nacional. E n el año 2000, el Presidente Bill Clinton designó esta área de. Visítanos pronto! Bq Iw Mm i ñ 2000, Pi Bi Ci igó á 129.000 imi biógi y m Mm i Bq Iw. L gm mñ mm á hábi g vi y im. m áb fi q mb bq. bi ió imi, q v i y. vi i ig á gi; ii mi ih k, y miég hi. bg imó f mñ Mm i Bq Iw. í á úim

Más detalles

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO SALMOREJO POLLO GUISADO CON VERDURITAS NATILLAS CREMA DE CALABAZA

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO SALMOREJO POLLO GUISADO CON VERDURITAS NATILLAS CREMA DE CALABAZA Semana del 27/6 al 3/07 LUS RTS ÉRLS JUVS VRS SÁB G LTJS VRURS PS FRT SL FL ZUL FS PRS FLT L LJ PTJ LGS Y GRBZS PTS SS SLRJ PLL GUS VRURTS TLLS PTTS H RLLTS L HR SLS GZPH PLL XT USS SL VRURS R L JRR PTT

Más detalles

UNIDAD No. 2 CAD para WLAN, Administración y Seguridad en Redes de Datos

UNIDAD No. 2 CAD para WLAN, Administración y Seguridad en Redes de Datos UNIDAD No. 2 CAD para WLAN, Administración y Seguridad en Redes de Datos ) 9; # 2 G9 #2 B;2 # 2 #2?8:2 - A =B# 2## # #B22 A82 2>H#22 >;9

Más detalles

CONDICIONES COMERCIALES DEL SERVICIO TELEFÓNICO MÓVIL

CONDICIONES COMERCIALES DEL SERVICIO TELEFÓNICO MÓVIL CONDICIONES COMERCIALES DEL SERVICIO TELEFÓNICO MÓVIL 1. Condiciones Comerciales Generales aplicables a los Servicios de Telefonía Móvil 1) Estos planes incluyen el servicio de telefonía Móvil dentro del

Más detalles

MASA DE AGUA SUBTERRÁNEA 016.201 EO-NAVIA-NARCEA

MASA DE AGUA SUBTERRÁNEA 016.201 EO-NAVIA-NARCEA CMI GSTIÓ P L LIZCIÓ TBJS CITÍFIC-TÉCICS PY L SSTIBILI Y PTCCIÓ LS GUS SUBTÁS ctividad 4: Identificación y caracterización de la interrelación que se presenta entre aguas subterráneas, cursos fluviales,

Más detalles

Ededtablero y tarjetas

Ededtablero y tarjetas . s w w w. Jgs b yjs b y js Jgs 1 www..s www..s www..s www..s, 2013 í Bsq (jgs 1, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26 y 27) q Bc s (jg 20) X (jgs 4 y 30) s g, fá p Bc y Bz íz (jgs 2, 3, 5, 6, 7, 8,

Más detalles

Textil del Sur IPASA ARIC AA.HH. MICAELA BASTIDAS ARICA. Colegio URB. OLIVA RAZZETO. Mercado AA.HH. JOSE TUPAC AMARU PLAZA DE ARMAS DE CHINCHA ALTA

Textil del Sur IPASA ARIC AA.HH. MICAELA BASTIDAS ARICA. Colegio URB. OLIVA RAZZETO. Mercado AA.HH. JOSE TUPAC AMARU PLAZA DE ARMAS DE CHINCHA ALTA M IVI LD I V Q 20000 C C Q I Ñ C TM L I FRD L VIVR BT MLCHT BL V CC G V L T : L LIMIT TR L DIFRT TI LIGR RXIMD Y CLQIR RYCT Q FCT BR VFICR L LIMIT Y CRCTTIC L MLZMIT BID Q T M GRL ur 28 JLI L M L F LVDR

Más detalles

d e l a L e y 1 8. 3 8 4.

d e l a L e y 1 8. 3 8 4. D I A G N Ó S T I C O D E L A S I T U A C I Ó N E N E L S I S T E M A T E A T R A L E n e l c a m i n o d e p r o f u n d i z al r a c o n s o l i d a c i ó n d e l s e c t o r t e a t rsae l, r e s u

Más detalles

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO SOPA DE BULLIT BULLIT DE PEIX FRUTA / YOGUR CREMA DE BERENJENA ALBÓNDIGAS A LA JARDINERA

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO SOPA DE BULLIT BULLIT DE PEIX FRUTA / YOGUR CREMA DE BERENJENA ALBÓNDIGAS A LA JARDINERA Semana del 28/09 al 04/10 LUS RTS ÉRLS JUVS VRS SÁB G FBS PTS RRZ PS SLS VR SL FRUT / YGUR SL PLT GUS TRR PTT PRSS FRUT / GLT RRZ L RR SLUS PV FRUT / TLLS SP BULLT BULLT PX FRUT / YGUR TRPÓ GRBZS BR L

Más detalles

- 1 - ANEXO I RESOLUCION GENERAL N 2575

- 1 - ANEXO I RESOLUCION GENERAL N 2575 - 1 - AUTOMOVILES MARCA TIPO MODELO FabMarca Mod 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 003 I 34 004 ALEKO SIN ESPECIFICACION2141/D 7.500 8.300 004 I 21 139 ALFA ROMEO COUPE 1300 GT JUNIOR 15.500

Más detalles

BE FREE. energía creativa. Te presentamos la herramienta de comunicación online más innovadora!

BE FREE. energía creativa. Te presentamos la herramienta de comunicación online más innovadora! Gnt con nrgí crtiv. BE FREE. EL FREEBIE ONLINE: LA HERRAMIENTA DE INBOUND MARKETING MÁS CREATIVA. EL REGALO INFINITO. El frbi un hrrint d prooción y counicción onlin originl, intrctiv, virl, útil y grtuit.

Más detalles

$%# ! "#$% &' *& & -& **. *+ #$/0$% % &' &)* (*& &*& ()& +&', . & # *+ &(* & //$ % & 1 &*+ % * & & &* & *2&, +& *3& (* & *& &

$%# ! #$% &' *& & -& **. *+ #$/0$% % &' &)* (*& &*& ()& +&', . & # *+ &(* & //$ % & 1 &*+ % * & & &* & *2&, +& *3& (* & *& & !"#! "#$% &' &( )*'*+&,&(*+&& *& & -& **. *+ #$/0$% % &' &)* (*& &*& ()& +&',. *+#$$% '&)*(*&&*& #. & # *+ &(* & * )&(&*&0, %" //$ % & 1 &*+ % * & & &* # % &'&( )*'&)* & *2&, +& *3& (* & *& & -&4 )&(*&&*&

Más detalles

Lee y señala las palabras que te indican. mesa pelo oso polo. mapa lola papá mamá. palo lupa sopa pupa. pala pepe pipa muela.

Lee y señala las palabras que te indican. mesa pelo oso polo. mapa lola papá mamá. palo lupa sopa pupa. pala pepe pipa muela. Lee y señala las palabras que te indican mesa pelo oso polo mapa lola papá mamá palo lupa sopa pupa pala pepe pipa muela pie lee osa lupa Lee y señala las sílabas que te indican p m l s pa me si lo pu

Más detalles

Valora la madurez y destrezas básicas:

Valora la madurez y destrezas básicas: Etct d l PAU FASE GENERAL (Obligtoi) Vlo l mdz y dtz báic: Compió d mj Uo dl lgj p liz, ittiz y xp id Compió báic d l lg xtj Coocimito y técic d mti d modlidd FASE ESPECÍFICA (Volti) Elció d coocimito

Más detalles

ANEXO I (Artículo 2 ) VALORES DE LOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y MOTOS (MOTOVEHICULOS) - AÑOS DE FABRICACION: 2005 A 2014

ANEXO I (Artículo 2 ) VALORES DE LOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y MOTOS (MOTOVEHICULOS) - AÑOS DE FABRICACION: 2005 A 2014 VALORES DE LOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y MOTOS (MOTOVEHICULOS) - : 2005 A 2014 004 I 22 249 ALFA ROMEO SEDAN 3 PUERTAS 147 1.6 MPI 16V T. SPARK 164.500 181.500 199.000 230.000 240.500 004 I 05 249 ALFA

Más detalles

- 1 - ANEXO I RESOLUCION GENERAL N 2575

- 1 - ANEXO I RESOLUCION GENERAL N 2575 - 1 - ANEXO I RESOLUCION GENERAL N 2575 VALORES DE LOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y MOTOS (MOTOVEHICULOS) - AÑOS DE FABRICACION: 1999 A 2008 AUTOMOVILES CODIGO AÑOS DE FABRICACION MARCA TIPO MODELO FabMarca

Más detalles

PROFESIOGRAMA CLAVE DENOMINACION DEL PUESTO NIVEL SALARIAL TRAMO DE CONTROL CLAVE REPORTA A NIVEL SALARIAL FUNCIONES

PROFESIOGRAMA CLAVE DENOMINACION DEL PUESTO NIVEL SALARIAL TRAMO DE CONTROL CLAVE REPORTA A NIVEL SALARIAL FUNCIONES ÓG: --19 / Versión: 0 /F.:07/12/04 ÉUL VLUÓ UT ctualización: Febrero 2009 FGM LV M L UT VL LL T MT Y FZ TM TL LV T VL LL T LV UV VL LL JF TMT TBL Y TL UUTL JF TMT V MTTV T T UT UTBÚ HF GU FU G L Gestionar

Más detalles

- 1 - ANEXO I RESOLUCION GENERAL N 2206 VALORES DE LOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y MOTOS (MOTOVEHICULOS) - AÑOS DE FABRICACION: 1997 A 2006

- 1 - ANEXO I RESOLUCION GENERAL N 2206 VALORES DE LOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y MOTOS (MOTOVEHICULOS) - AÑOS DE FABRICACION: 1997 A 2006 - 1 - VALORES DE LOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y MOTOS (MOTOVEHICULOS) - : 1997 A 2006 003 I 34 004 ALEKO SIN ESPECIFICACION2141/D 7.500 8.300 9.000 004 I 21 139 ALFA ROMEO COUPE 1300 GT JUNIOR 15.500

Más detalles

ANEXO II TÍTULO XV- PATENTE DE RODADOS VALORES DE LOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y MOTOS (MOTOVEHICULOS) - AÑOS DE FABRICACIÓN: 1987 A 2000

ANEXO II TÍTULO XV- PATENTE DE RODADOS VALORES DE LOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y MOTOS (MOTOVEHICULOS) - AÑOS DE FABRICACIÓN: 1987 A 2000 003 E 02 001 ALEKO SEDAN 4 PUERTAS 2141 798 886 984 1.094 1.215 1.350 1.500 2.250 2.400 2.530 2.662 2.795 2.928 3.060 003 E 02 003 ALEKO SEDAN 4 PUERTAS 2141 D 1.884 2.093 2.325 2.584 2.870 3.190 3.544

Más detalles

Catálogo de cilindros neumáticos. Diseños Automatizaciones y Montajes

Catálogo de cilindros neumáticos. Diseños Automatizaciones y Montajes Diseños Automatizaciones y Montajes Indice Página con montaje básico 2 con montaje flanche 6 con montaje pies 11 y pivote posterior con montaje balancín 14 Medidas punta eje 19 Horquilla 21 Soporte macho

Más detalles

fundada en 1996 México Nueva York Los Angeles

fundada en 1996 México Nueva York Los Angeles f 1996 Méxic Nv Yrk L Agl r pii pr llv p cr v. gt tj L Crp Prii l t r iñ p c. C r F c ú i b b cfé ILLY t prpr l i c p Tbié v p pii igrit r j tr cr l tr clit, c frt lbl. c fr pr i rrll pr tr f cr pé hbr

Más detalles

JUNIO 2013. CIRUGIA PLASTICA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

JUNIO 2013. CIRUGIA PLASTICA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 JUIO 2013. JUIO 2013. SSI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 D. DGDO UÑ x x D. ICDO FLOS x D. COLI BDLS x D. IGOBO IH x D. COLI HYLOCK x D. JOS OLDO DIZ x

Más detalles

Sesión 1: el universo y la tierra. Qué es geología?

Sesión 1: el universo y la tierra. Qué es geología? Ssó : uvs y t. Qué s ggí? Es qu stud óm s h fmd t, d qué stá hh, su hst y s mbs qu h td ug sb y. E s útms ñs dfó ggí s xtdó tmbé s ts ups d sstm s: L ggí fm tmbé pt d ptgí. Ls pts must u mbt dft t, p put

Más detalles

CIRCULAR 12/14 SECRETARIA DE SALTO ACTUALIZADO al 6 de febrero de 2014

CIRCULAR 12/14 SECRETARIA DE SALTO ACTUALIZADO al 6 de febrero de 2014 FDCN CUST GNTN GSTG 2287 - Tel. 4772-0428 Fax. 4775-4423 -L fea@fibertel.com.ar 1426 UNS S CCUL 12/14 SCT D SLT CTULZD al 6 de febrero de 2014 PLN HÍPC 2014 1-6 C.. de uenos ires, 6 de febrero de 2014.-

Más detalles

TARIFA COMIDAS POPULARES MADRID 2015 2016

TARIFA COMIDAS POPULARES MADRID 2015 2016 P P U G F CM PPU M 2015 2016 CNG Y VN GNMC HJ 1ª www.labambinacatering.com elf 615355413 964667550 paellasgigantes@labambinacatering.com Nº NV 50 75 100 150 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1500 2000

Más detalles

Manuales serie: CÓMO CREAR CORRECTAMENTE DIRECCIONES DE TERCEROS

Manuales serie: CÓMO CREAR CORRECTAMENTE DIRECCIONES DE TERCEROS Manuales serie: CÓMO CREAR CORRECTAMENTE BIENVENIDOS A STRATEGY-E! Strategy Enterprises S.A.S. es la firma asesora de alto nivel que ha permitido a nuestros clientes implementar SIIGO en poco tiempo y

Más detalles

61.1 6.1. SERIES NUMÉRICAS INFINITAS 6.2. SERIES DE TÉRMINOS POSITIVOS 6.3. SERIES ALTERNANTES 6.4. SERIES DE POTENCIAS

61.1 6.1. SERIES NUMÉRICAS INFINITAS 6.2. SERIES DE TÉRMINOS POSITIVOS 6.3. SERIES ALTERNANTES 6.4. SERIES DE POTENCIAS Cp. 6 Sris 6. 6.. SERIES NUMÉRICAS INFINITAS 6.. SERIES DE TÉRMINOS POSITIVOS 6.. SERIES ATERNANTES 6.. SERIES DE POTENCIAS Objtivo: S prtd qu l studit: Dtrmi covrgci o divrgci d sris. Empl sris pr rsolvr

Más detalles

Los acuerdos de reconocimiento de títulos

Los acuerdos de reconocimiento de títulos Los acuerdos de reconocimiento de títulos El Ejercicio profesional en la Globalización Estándares internacionales y Normativa nacional Buenos Aires, Argentina 17 de Septiembre de 2004 De qué títulos hablamos?

Más detalles

Guía promocional de tarifas

Guía promocional de tarifas Guía promocional de tarifas P a q u e te s E s p e c ia les P a q u e te D e s c r ip c ión T a r if a p o r p a q u e t e 1 Ocu la r E x p r e s s A p e r tu r a d e l c o n ten e d o r p o r I P M s

Más detalles

Servicios de Salud Para Las Escuelas de el Departamento de Educacion del Condado de Monroe

Servicios de Salud Para Las Escuelas de el Departamento de Educacion del Condado de Monroe 2014 Sc S P Ec Dptt Ecc C M FAVOR DE REGRESAR ESTA PAGINA DESPUES DE HAVER MARCADO UNA DE AS OPSIONES QUE SE MENCIONAN ABAJO ME ESTOY INSCRIBIENDO EN A CINICA DIRIGIDA POR A ESCUEA, INCUYENDO AS PRESCRIPCIONES

Más detalles

ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS

ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS PASUR Forestal, Constructora y Comercial del Pacifico Sur S.A. ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS Correspondientes al periodo terminado al 30 de Septiembre de 2015 - Estados Financieros - Notas a los Estados

Más detalles

N = Nacional E = Importado Página 2

N = Nacional E = Importado Página 2 ORDENANZA Nº 10528 - ANEXO II TÍTULO XV- PATENTE DE RODADOS VALORES DE LOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y MOTOS (MOTOVEHICULOS) - AÑOS DE FABRICACIÓN: 1986 A 2000 AUTOMÓVILES CODIGO 003 E 02 001 ALEKO SEDAN

Más detalles

POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES

POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES El POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES Gr Igirí Qíi Iil Uivri Jé GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL PRESENTACIÓN DEL GRADO L titl Gr Igirí Qíi Iil hbilit r l jri l rf rgl Igir Té Iil ili Qíi Iil. Et títl

Más detalles

FIJACIONES NORMALIZADAS

FIJACIONES NORMALIZADAS FIJACIONES NORMALIZADAS para cilindros serie 449 conforme norma ISO 21287 Serie 434 FIJACIONES NORMALIZADAS ISO 21287 - ISO 15552 - AFNOR NF ISO 15552 - DIN ISO 15552 Charnela macho MT4 Escuadras de extremo

Más detalles

Historial de Salud del Pasciente

Historial de Salud del Pasciente Ht S Pct Nb Pct: Tf: Dct Cbc: ccó Fch Nct: Fc Fc T Hj/ 504 IEP xpt: S N Ht Mc Pct ADD/ADHD S N Ef Czó S N A S N R Ifcc R S N Pb ñ c S N Sg N S N Tt c g SI N Ní S N Pb tt/tt S N Nct Pt S N Cc/c S N Tt Ep

Más detalles

Dossier de empresa - Comunicación

Dossier de empresa - Comunicación Di - iió Qé g i iió i ivii q vé ii i, i, v y ivi úbi jv ivii g i i ivii Qié Nió ñ 1998 g ii Uivi ág qi á g jv y iái P ivii ivii qié iigi Pii i ivii, f, i, iiió y ivii, ii, b ivi á ié ig i ivi i á á 500000

Más detalles

FIJACIONES NORMALIZADAS

FIJACIONES NORMALIZADAS FIJCIONS NORMLIZDS para cilindros tipos PS / PC conforme ISO 15552-FNOR-DIN (PS) ISO 21287 (PC) FIJCIONS NORMLIZDS ISO 21287 - ISO 15552 - FNOR NF ISO 15552 - DIN ISO 15552 B C Serie 434 plicaciones servicio

Más detalles

DESEMPEÑO LABORAL 2009 MEDELLÍN VS. OTRAS CIUDADES

DESEMPEÑO LABORAL 2009 MEDELLÍN VS. OTRAS CIUDADES PÑ LBRL LLÍ V. TR CIU Hugo López Banco República-edellín ebrero 2010 Contenido l desempeño laboral urbano durante el : edellín vs. 13 ciudades. Problemas estratégicos del mercado laboral. Que hacer en

Más detalles

BASES PROMOCION PROMOCION POSPAGO NEGOCIOS Y EMPRESAS NOCHES GRATIS Y DOBLE DE MEGAS

BASES PROMOCION PROMOCION POSPAGO NEGOCIOS Y EMPRESAS NOCHES GRATIS Y DOBLE DE MEGAS BASES PROMOCION PROMOCION POSPAGO NEGOCIOS Y EMPRESAS NOCHES GRATIS Y DOBLE DE MEGAS 1. Territorio y vigencia: La presente PROM OCION es organizada por OTECEL S.A. (en adelante OTECEL y/o M ovistar), válido

Más detalles

6431 VDMA 24562 CARATTERISTICHE TECNICHE. Cilindros neumáticos ISO 6431 y VDMA con desaceleradores regulables Ø 32 200 mm

6431 VDMA 24562 CARATTERISTICHE TECNICHE. Cilindros neumáticos ISO 6431 y VDMA con desaceleradores regulables Ø 32 200 mm neumáticos ISO 3 y VDMA con desaceleradores regulables mm Los cilindros neumáticos UNIVER, a norma ISO 3 y VDMA utilizan las innovaciones derivadas de los estudios realizados en los ultimos años y por

Más detalles

Ruta Alimentadora Sur

Ruta Alimentadora Sur Ad Ru Ador Ad Lo Horzo Ad B A-02 ALAEDA UR Ad Lo Cd P PUENTE VILLA E o P Hy J rí E o Ovo L Cv Grd Cv ERVICIO EPECIAL CIRCUITO DE PLAYA L Gvo Hy Tr A-04 VILLA EL ALVADOR Rvou Ro A-07 AÉRICA L Uó Grd A-08

Más detalles

Reglamento de D i v er s i ones y E s p ec tá c u los P ú b li c os Ayuntamiento Constitucional de Zapotlanejo 2007-2009 e n t e M u n i c i Z a t n e j o, J a o, a h a t a n t e m u n i c i o h a g o

Más detalles

Reconsiderando los fondos sociales: Los canjes de deuda para educación

Reconsiderando los fondos sociales: Los canjes de deuda para educación R f : L j u p uó O Ugh L f Lé é u yu pz y u vó pg yu pí, f h v u pó p f ó v qu p ñ é p gó p pz y pó pí ju pñ zó p pí h ú á g L ó g y f qu é uó, p y u á uy u uv pz qu xp u M y qu pp u pz p L f í u p, g,

Más detalles

La formación del profesorado en el siglo XXI: Propuestas ante los cambios económicos, sociales y culturales. Coord.: Javier J.

La formación del profesorado en el siglo XXI: Propuestas ante los cambios económicos, sociales y culturales. Coord.: Javier J. La formación del profesorado en el siglo XXI: Propuestas ante los cambios económicos, sociales y culturales Coord.: Javier J. Maquilón Sánchez La formación del profesorado en el siglo XXI Propuestas ante

Más detalles

&*4*&-#25 7*& 6%9:,*+ ;5,*+*+-%# <8

&*4*&-#25 7*& 6%9:,*+ ;5,*+*+-%# <8 #$%& $'(""$" + -# &./# &+./# &++ 0// &+&"1/ &&/23# &4+-#5 %# &4&-#25 %# 4 %1 4+ 6/ 7 6# 7+8/#06# 7& 6%9: 74866# 778/6, /#;5,+ ;5,++-%# 06 >+./# >#069 :??+?++./#?+& "?&651

Más detalles

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rusia. Rusia: Pavimentos y Revestimientos Cerámicos

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rusia. Rusia: Pavimentos y Revestimientos Cerámicos Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rusia Estudios de Mercado Rusia: Pavimentos y Revestimientos Cerámicos Estudios de Mercado Rusia: Pavimentos y Revestimientos Cerámicos Este estudio

Más detalles

ABONOS ORGÁNICOS CALDOS MINERALES

ABONOS ORGÁNICOS CALDOS MINERALES MUNICIPIO DE TOLUCA 2000-2003 MUNICIPIO DE TOLUCA P Mup C. Ju C Núñz Am S Mup C. Ju Rf Shz Gómz D G D Ub, Ob, Sv Púb Eí C. G P S D Eí C. Mó Vu Gz 2000-2003 ABONOS ORGÁNICOS CALDOS MINERALES ABONOS C A

Más detalles

Boletín Impositvo Mayo 2011

Boletín Impositvo Mayo 2011 J u ris d ic ció n N a c io n a l-a F IP - R e s o lu c ió n G e n e ra l N º 3 0 9 4 -Im p u e s to a la s g a n a n c ia s. A n tic ip o s im p u ta b le s a l p e río d o fis c a l 2 0 1 1.M o d ific

Más detalles

- 1 - MONEDA EXTRANJERA COTIZACIONES EN PESOS AL 31/12/09 1 LIBRA ESTERLINA 6,0765 6,1488 1 EURO 5,3952 5,4530 100 FRANCOS SUIZOS 363,1747 367,5577

- 1 - MONEDA EXTRANJERA COTIZACIONES EN PESOS AL 31/12/09 1 LIBRA ESTERLINA 6,0765 6,1488 1 EURO 5,3952 5,4530 100 FRANCOS SUIZOS 363,1747 367,5577 - 1 - ANEXO II RESOLUCIÓN GENERAL N 2775 MONEDA EXTRANJERA COTIZACIONES EN PESOS AL 31/12/09 TIPO COMPRADOR I TIPO VENDEDOR II 1 DOLAR U.S.A. 3,7600 3,8000 1 LIBRA ESTERLINA 6,0765 6,1488 1 EURO 5,3952

Más detalles