No 23 - Septiembre de 2013

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "No 23 - Septiembre de 2013"

Transcripción

1 23 - Sptimb d 2013 st dició * l Mp dl Ms s sum l clbció d m y mistd 1. Llvd l vz d l Cmuidd Distitl p Clmbi 2. Ggl Stt Viw Clmbi. 3. Sgud uió d l Cmisió C: dtlls d su lizció 4. C mpd tbj ivstigtiv 5. Sbís qu Sígs Visit ust ptl wb Ifmció ggáfic d Bgtá, su lcc

2 Mp dl Ms l Mp dl Ms s sum l clbció d m y mistd Ubic ls zs cmcils y zs d umb l ciudd p l ms dl m y l mistd P fstj m y mistd Bgtá sptimb s tdició ust ciudd clb l dí dl m y l mistd, st s l csió pfct p xpsl usts migs y/ l pj l m qu l pfsms. Psd ls difts psibilidds qu tms l ciudd, l mp dl ms pst su dició d sptimb difts lttivs p fstj m y mistd. l mp dl Ms ctá l ft d ls picipls cts cmcils Bgtá, lugs idls p cmpti c ls migs, lizd ctividds ctivs, lmzd, cd y p qué cmp u dtll p qulls pss qu s hc l vid hms y tmbié llvd ls mmts difícils. Ot pció m y mistd p ls más fstivs, s sli d umb. Bgtá fc u si úm d pcis p umb. Csultd l mp dl ms, s psibl ct lugs d umb cc su cs lug d tbj. l mp dl ms s summs l clbció d m y mistd. t: l Mp s cstuyó c ifmció fut d Ctst Distitl dl ñ 2013 y c ifmció dl T, c últim ctulizció l 2012.

3 1 Llvd l vz d l Cmuidd Distitl p Clmbi Dut l últim sm dl ms d gst y pim d Sptimb, Ctst Distitl cm cdid d C hiz psci vis vts d Gstió dl Ccimit qu s cup d sciliz c l cmuidd cil itcil ls últims dlts tms d gstió d l ifmció ggáfic y l us d gtclgís, ctiució s hc u bv sñ d cd pticipció. DICOM Cgs Itcil d TIC: Slucis p ciudds itligts l vt, lizd Ctg, tuv cm btiv fcilit y pmv l itctividd t ts cmpds y mpss cmcilizds d Tclgís d l Ifmció y ls Cmuiccis, p impuls l dsll cómic d ls mpss y l ficici d ls istitucis dl std. D igul m, ptdí sciliz ls xpicis tms d TIC ivció dt dl dsll d ciudds itligts difts quís sttls. st stid, l itvció d l Gt d C, Ig. Jsmith Tmy, cm pstt d Ctst Distitl dut l ssió Gbi y ciudds itligts, pmitió d cc l lb qu liz C l ptu d dts cm sttgi d gció d uvs squms y ptuidds d gci ivció p l ciudd d Bgtá. Ig. Jsmith Tmy P t ld, l itvció d l Gt s itó slt l imptci d ls Ifstuctus d Dts spcils l cstucció d ciudds itligts, y cóm ls tclgís d l ifmció y cmuiccis jut c iicitivs d dmctizció d ccs l ifmció pmuv spcis d ivció y dsll scil, cómic y mbitl p l ciudd. t l 26 y 30 d gst d 2013, s lizó l XV Miist TIC: Dig Ml

4 1 XV Cfci Clmbi d Usuis SRI Cfci Clmbi d Usuis si. st Cfci s l picipl vt p usuis SIG d si Clmbi, pus fc l ptuidd p cc ls últims vcs d l tclgí SIG y ts d pliccis implmtció d dslls tvés d ls pcis. stuv diigid Dicts d Istitucis Gubmtls, Gts d gcis SIG, tmds d dcisis, dsllds d pliccis, l cdmi y gl tds ls usuis d tclgís d l Ifmció Ggáfic. L Uidd dmiisttiv spcil d Ctst Distitl, pticipó c l Pci tituld Tclgís Gspcils: Ftlcid l Gstió d l Ifmció Ggáfic l Distit Cpitl, cg dl Dict d l UCD Gustv Muld, qui fimó qu l cslidció d l Ifstuctu d Dts spcils p l Distit Cpitl -C ctibuy l cstucció d ciudds itligts (Smt Citis). Ft 1 ggó, qu l ccció d cuds istitucils ivl Distitl, s u d ls gds lgs d C, y qu gcis l tbj cptiv qu ls tidds dsll ctulmt, s psibl tg l ciudd hmits tclógics útils p tds ls scts, cm l Ptl d Mps d Bgtá, l cul cg l ifmció tmátic más psttiv d l ciudd, c l fi d mj ls cls d diálg c l ciudd, fcilit l tm d dcisis y cmpti l ifmció. Ft 2 Filmt, l pticipció d l UCD-C l vt SRI pmitió cc pycts ggáfics ivds, visuliz uvs ptuidds d gci y cmpti ls vcs y lgs qu h btid C. Ft 3 Ft 1: lith Hys, Gustv Muld (Dict UCD), Mth Rjs, Rub Dí Gmz, Cs Rmíz D Izquid dch: Ft 2: Gustv dlf Muld, Dict UCD, Dil Mls Ft 3: Mth Rjs, Pd Pizó, Ligi Gzálz

5 31 IV Cgs DTCTR DYMICS l Mc dl IV Cgs qu l mps Multicil Dtct Dymics pvd d svicis B2B d svici cmplt, cuy ct s cut u si xclusiv d vts dptds spcíficmt fc ccimits mjds y ptuidds d d pfsils qu disñ, cstuy y hc fuci cts d dts, s ctó c u spci p sciliz ls xpicis qu Bgtá cm cpitl d Clmbi, mpd pycts tclógics. L pci divulgd l mcid vt, s dmió: Optuidds d implmtció d Clud Bgtá: Rts y Dsfís, dich pci pstó l pyct std d ccptulizció sb l implmtció d u pltfm gspcil p l Distit, st spci s hiz fci l vc dl pyct y l csidd piiti qu ti l ciudd d ct c tclgí d put útil y plicbl, s dci qu spd l pblmátic d l ciudd fcid slucis itgls y óptims. Dsd st ctxt, l Gci C difus dl pyct, pltó uvs pspctivs dsll l lcc dl pl d dsll Bgtá Hum, pspctivs dsfits qu dmd cmpmis istitucil, u cmbi l cultu dl us d l ifmció y much cpció itistitucil, ccluyó l Gt d C Jsmith Tmy. Ft 2 Ft 1 Ft 1: Igi Jsmith Tmy, pstció Cgs DTCTR DYMICS Ft 2: Cgs DTCTR DYMICS Ft 3: Igi Jsmith Tmy, pstció Cgs DTCTR DYMICS Ft 3

6 2 Ggl Stt Viw Clmbi l psd 4 d sptimb l multicil stduids Ggl Ic., pus dispsició p Clmbi l fucilidd Stt Viw. S tt d imágs ctius 360 cptuds pti d cmpljs pltfms tclógics qu ivluc cáms digitls, Sistm d Psicimit Glbl (GPS), vhículs y sftw spcilizd qu l c difts lugs pmit l btció d imágs suppusts t sí qu pstimt s cslidds gd u sl sc d 360 sb l pis cid. Dt d ls ciudds icpds st imptt plicció s cut Bgtá D.C., dd h l cmuidd pdá vg itt ls clls y lugs d l Ciudd, btid sí u visul qu cd vz dist ms d l lidd tvés d l wb. Dut lgus dís, ctá l Ptl d l Ifstuctu d Dts spcils p l Distit Cpitl C, u ccs Stt Viw p Bgtá D.C., plicd u d ls métds tvés d ls culs s psibl itg l ifmció ls difts pliccis wb c t sl hc us d u Itfz d pgmció d pliccis (PI). pliccis cm Stt Viw, flj l imptci qu pst l ccs l ifmció ggáfic d cd Ciudd, lb p l cul C vi dslld difts sttgis d cpció, ticulció implmtció d uvs y mds tclgís qu duciá cd vz más l bch digitl d Clmbi.

7 3 Sgud uió d l Cmisió C: Dtlls d su lizció l psd 13 d gst s clbó ls istlcis d l Uidd dmiisttiv spcil d Ctst Distitl l sgud ssió d l Cmisió C qu ctó c l pticipció d ls sit (7) Sctís dl Distit qu l itg. Dich uió pmitió cc ls vcs y/ sultds btids p l Ifstuctu d Dts spcils dl Distit l mc dl Pl sttégic xistt dut l pim smst dl ñ 2013 y stblc sttgis p l dsll d ctividds futus d ités Distitl. dicilmt, pmitió idtific l std d ppició d lgus tidds Distitls spct l dpció implmtció d ls limits dfiids l mc d ls plítics y stáds d ifmció ggáfic xistts y c ll, l dfiició d cmpmiss p gtiz u my mpdmit p pt ls difts ivls áquics viculds cd tidd p cslid mys sttgis y/ squms d ticulció qu pmit pyct y bd tms itdiscipliis qu pt ls csidds psts y futus d l Ciudd. L póxim ssió d l Cmisió, d cud su glmt ptiv, tdá lug dut l ms d fb dl ñ póxim.

8 4 C mpd tbj ivstigtiv L Ifstuctu d Dts spcils p l Distit Cpitl (C), h sumid l t d pmv l ivstigció ivció s spd l mdi plz dsll pycts d ivstigció qu s tduzc l gció d uv ccimit y dsll d iicitivs vdss, qu s just ls csidds tclógics y d ifmció p d l gció d bficis cómics, scils y mbitls divds dl us d l Ifmció Ggáfic y cm py l bu gbz l ciudd. 74 6'0"W 95, '0"W 100, ,000 CHÍ Plt d Ttmit Slit M 125,000 Cñiz v it L. D LIB R TDOR S ñiz C 4 48'0" D LOS 125,000 PSO Ju S Ju S Cñ iz Cñiz 4 48'0" D LOS 120,000 S LIBRT DOR j gu it L v. D 1635 L stllit III 1613 uq u Ls Cds Oitl Cl Ls gls (Jbqu) 120, '0" 4 45'0" L Cit Bd Cl Psd S Cistbl t Q L Vid u b d L Libi 1602 B squ 1601 u it St Ccili t 1591 lt Blc Pis 1597 it uqu uq Bsqu D Pis b d Q B sq 1638 u Pi s 1600 bd Cbs Slz 1629 u Cdits Clict S Cl Bycá Cd 1549 Bsqu D Pis III Ldill Silicl Ltd stll Dl t 1680 St Hl it Bsqu D Pis bd l Ct Silicl L Pd t St Ccili t 1591 MilsUids Bd Cl dl t 115, Lg Cml Club 1605 Cml Club bd 1601 l Rdil 1612 L Gj t 1608 t uqui St Cd vz 1593 Clict S lt Blc Cd Slz Bd Cl iz Ldill Silicl Ltd L Cit Mzu Ct Silicl S VILL S S VIL L S d L stllit l Rcí t Pd Piz l Cd 1599 Bsqu D Pis III Cd Slz B squ Pi s L Cbñ L stdit FlidLus Blc Sbd - OCH S Fd Occidtl Tb St Mí dl Lg tigu Cuty l Chic ,000 S Ptici.T T uji ll S Gbil t 1581 h 1579 Pm Iv C 1578 S St Bb Ctl 1583.C Q S Gbil t II 4 42'0" Ch j j Bd Cl Clljs Sct Ch D j. Pm Ub I 1626 td 4 42'0" B b t 1570 l il T T u ji Gib II 1580 b d C jill Tu uj S Sct Q. Ch Cl L Fgu Bll Suiz b B t Put Lg 1585 Ch Csi d Oficils Smii L Cli 1587 ll jill uj i u T uj.t j D j. j Mt St Rs St Bb Occidtl 1576 Chic t Cl Chuiz Pl Club b Chic t II Sct b B Bd Cl vid Sub L Pti Gib L Sldd t Micut d s (dís, jd) mdi Occidtl Cl l Cml Ptsi scul Milit Sgud Ctd b S t B b d IÉ 13 Sim Bliv Bllvist Occidtl 1568 Mc is b RG Vís tils Cts Micuts St Ccili Lcls Cmis Bsqu D Vís Mdli stt1 Bd Cl Bycá Ctidd d JO stt V Micuts p stt Cplli Tspt L Gj L std bd Ctd S Jqui Ls lms Cdb Chic t III Sct Lclidds l ct L Cstll t d M j i Bd Cl Ctd M ji Lgus, mblss St Ccili Humdls, Pts Bd Cl Rí uv Rig Bd Cl Cfm utpist Mdlli S Q ub St Ch d bds l Mull Bd Cl S Cls Cl zbisp Km. P Bsqu D Pis I Ls Fis Pl Blc.S sq u Lisb Cuty Club 1.2 Pis B u Lg dl Cuty Club Ch 0.4 Cl Limitt dl Vill t Luz U ctímt l mp quivl 220 mts l t V Vill Luz l Rl St Mic Límits l Lul CH Flci Cls Rís Límit Muicipl IL Cl Zjó d L Mull 2554 m COVCIOS Put D Tj Hidgfí Ricó Dl Chic Ls ds 1556 Bt Bt Cl Ctd Sct 1 St Bd Occidtl Q 1703 Cdits Bd Cl L Cstll 206 Pis Git Ls Fis Occidtl Si stt lms Mts, Juvs, Dmig - DI scl 1 : Bycá l Cd - OCH 0.2 Mts, 0 Juvs, Dmig l Cml St Bibi iz Su Lgu Club Ls Lgts Usqué d Bd Cl Clljs Sct 2 Lg Club Ls Lgts 1578 Mlis t ll GTIV stt6 stil ds t Club D Ls Lgts Mts, Juvs, Sbd - OCH Ls lms 1577 b B t 1586 b S t B b d Pi L Cllj Cdm 1579 t Juli Flz S Gbil t u S Ptici Bd Cl iz Bd Cl L Cstll S Gbil t II St Bb Ctl 1583 Pd Vig Su 1581 Cl L Fgu CÓ1570 ji 1637 Pm Ub I Bd Cl Clljs Sct l Ctd b d Ls Cds Oitl Cd vz Cl Slit Cl S Fcisc Micuts d s p ls lclidds Lus, Micls, Vis - OCH Pimv Ls Czs lst Mdigl Hlit Juvs, Sbd - DI dmts, Usqué y Sub iigubz Oitl St Mí iigu II d t L S L Cli C St Rs l il Bll Suiz T Gib II 1580 b d T u Ls Vills u 1571 St Mí dl Lg Tb Lus, Micls, Vis - DI R I Put Lg Mt 1569 Bd Cl Clljs Sct 2 Bd Cl Ctd Sct 2 j il Tu Cl l Cml V I D 1565 iigu I Ct d uv utpist 2555 m l jill 1634 St Bb Occidtl Pqu dl Idi d Ls Cmts2626 mmc Ptsi L Gj S dés L Sldd t Micut d s (dís, jd) 1630 iz Sub Gib 1588 d P lmit Cló 1550 Lg dl Cuty Club 1558 Cdb Ciudd Bchué I tp Bchic II utpist Mdlli Tb Bt Bd Cl Ctd Sct 1 Sgud Ctd Cuty Club 1586 Y CÁ V iz Su Lgu Club Ls Lgts 1556 bd Ctd Bd Cl L Cstll L Cllj Cdm 1552 s Pi Lg Club Ls Lgts MP D BOGOTÁ Bchic 98 Vill lcz Ciudd Bchué II Vill mli Flid BlcOitl Lus Sbd - OCH Gcs vs stt Pd Vig Su Ricó D Sub IB RI Ls Cds 1683 Lisb q s.b Bd Cl L Cstll V stt CÓ 1559 Vd Sub js Bsqu D Pis I 1589 ll 4 42'0" d t L Í D Gcs vs Su Gcs vs Ls lms Ctidd d Micuts R I Ls Vills CLL D Sub St Ts 1542 Ciudd Huz Ciudd Bchué Club D Ls Lgts Ricó ltm Bd Cl Clljs Sct 2 Pis Git l Cd Pis Vills d Gd Cl Limitt dl t Km. U ctímt l mp quivl 220 mts l t V CH Flci IL COVCIOS stt Blivi 110,000 Bd Cl S Cistbl MilsUids Cbs Slz 1553 H Tibbit 1614 C M Blivi l Cml Cl Zjó d L Mull Ls js Bd Cl Clljs Sct 2 L S Bd Cl Risc Sct 2 Vills D Gd St Mic Micuts p stt 4 42'0" m iigu I Bchic lms Vills Dscl Gd I 1 : GTIV stt Tibbit I l Ctd iñ t Cl Pl dl hcd L Libi ts 1595 uv utpist 2555 m L stllit III L Vid 1629 P L Suiz Cim uv Zldi V iigu II Micuts p ls lclidds G Gd d s Pimv Ls Czs l Mdigl d Usqué y Sub iigu Oitl Blivi iz Sub S Cyt lmit Cló Ju mill Pqu dl Idi d Ls Cmts2626 m Ciudd Bchué I tp S dés Vill mli Gcs vs Oitl stt L stllit Bd Cl Psd S Cistbl t 1598 Ls Cds 1671 j d stll Dl t 1681 BO Bchic II V Gcs vs Su l Dd Idustil Gcs vs stt4 USQU Pd Piz 1683 l OGC s u csci idustil itcil qu ctulmt lz 483 mpss, gcis gubmtls MP D BOGOTÁ y uivsidds qu pticip l dsll d stáds itcils p l itpbilidd gspcil. Si dss sb más quis vicult, puds csult l siti wb: Vills D Gd 1562 CiuddlCiudd Clsubsidi Bchué II Vills d Gd l Mull 1539 I L Gj t Cl Bycá lts D Sub IBR H l Cz s Pi Blivi St Hl 1665 q s.b L Í D l Ctij Vills D Gd I Jbqu Lg D VillSub lcz 1531 Gilm Cs Blc Cl Ls gls (Jbqu) Guyml L Suiz 1685 L Pd t Ptiñ d b P D tiñ d.h j L CLR Bitli TI B BIT Bd Cl dl t 1549Sub I 1597 Cs Blc ts CLL 134 St Ts D Sub 1542 Ciudd Huz Ciudd Bchué Ricó ltm L Cli D Sub 1628 l Pl Mzu l Rdil 1640 BO V 1541 Ricó D Sub Bd Cl Risc Sct 2 G Gd L Rivi Ls js Vdus Sub js Sbís qu m L Chucu Ptill us II 1540S Cyt Ju mill Bd Cl Risc Sct 1 l Dd Idustil L Cli D Sub 1692 Ciuddl Clsubsidi lts D Sub 1678 d 115, l Dd Cst zul 1535.H j Bd Cl S Cistbl L Cml Club Sub Cs Mid d Ls vds 1705 Cs Blc us Lg D Sub 1516 Cs Blc Sub Ls IFls Vill Mí 1507 Cñiz Ptó Milit Lg Cml Club 2648 m l PlSub Ub l P 1714 L Chucu 1527 Ptill 1546 Mid d Ls vds L us II 1693 l Ctij 115,000 Cst zul Sub Cs Y CÁ BOGOTÁ D.C. Cl L Isl PSO 4 48'0" 120, , '0" 4 45'0" 115, Tibbuys m Sub Ub Tc Tibbit I 1653 Ptls Dl t Ju Ju 1505 l Rcí t 1666 Csblc 1611 Sub Gilm Bsqus D S Jg 1548 SÉ S d Ls Fls Vill LMí Git Cl Mlis Plt d Ttmit Slit Bd Cl Risc Sct Tsc Bitli j H Lisb Cl Mlis 1700 StBOGOTÁ Ccili D.C. Rí Ju mill 1523St Ccili l Dd Cl gus gs Pt Slit Cñiz d Tibbuys Bd Cl Slit 1546 l P 1622 L CLR Vd Sub Cs II ñi z b Bsqus D S Jg Bd1515 Cl Blivi 1644 Tibbuys 1666 CmpllPtls Dl t v it ñiz Ju JO uv Zldi 1616 Csblc Sub Bd Cl Slit C S Lisb St Ccili Rí Ju mill 1523St Ccili Cl gus gs Pt Slit L Git 1675 ñiz tiñ P Tibbit 1617 S Igu SÉ Tsc Vd Sub Cs II S Cl Pl dl hcd 1664lt Tu Pis D Lmbdi Tu lt Cmpll Club l Rch Lg l CzV Tu Bj D ñi z C Guyml Bd Cl Blivi Tu Bj Tibbuys Pis D Lmbdi Tibbuys 1520 Bli S1525 Pd Bli 1648 S Pd 1522 Tibbuys Bilb u J S Ju. S Q j Ju b d S it d Bilb m 2551 m Dlmt 1672Ls Mcds Sub Ls Mcds I Sb D Tibbuys t Vill Hms JO C v H V Ls Mcds I S Vill Hms Igu Dlmt 1663 i z ñ d Ls Mcds Sub.C b Sb D Tibbuys t Ptiñ d b P D tiñ S Jsé D Bvi S Jsé D Bvi Midl TIB BIT D j Cl Ctluñ C LL Midl d P cistliz st iicitiv, l Gci s pp pim istci dfii ls istumts qu ppci ls limits mtdlógics básics p l lbció y dsll d ls pcss d ivstigció tvés d l cstucció d u Guí mtdlógic, y l p dfii ls lís tmátics sb ls culs s dsllá ls pycts d ivstigció l iti d C. mpd l cmi d l ivstigció, s u uv t qu sum l Ifstuctu, c l xpcttiv d g scis lttivs p l cstucció d USQU qu spd ls xigcis uv ccimit, dl pdigm d l glblizció. Guyml Cim 1510 D j C it v Ju bd Tibbuys II lit d ñi z C S bd 1639 Ptó Milit 1504 j Tc I 1620 Tibbuys II Jbqu 1706 Slit Ft dl Rí L C Tu s S SUB SUB Tu s d vit Q. v Q it. vit Cñi z L C Ft dl Rí L Rivi Rí Chicu 1632 Tc Cl Ctluñ vit Ju S Ju S j Ju b d S Club l Rch Lg b D j b j Tc I 1503 C LL. j Tc II V GUYMRL Rí Chicu Q b 4 48'0"125,000 LO W M URTR Guyml c j 5 T 5 b it v P td st sttgi s dfiiá ds istumts: u Guí mtdlógic y u dcumt d lís d ivstigció, fcds l quhc misil d C, ls culs itá l pcs ivstigtiv y l fmulció d pycts d ivstigció l iti dl á. Guyml Club Ls ys c Guyml Rí Bgtá Tc II V GUYMRL L SOPÓ Club Ls ys Rí Bgtá UY M R Cñi z R L d j GU Y M b it v j Q. v Q it. vit 1502 COT G d b T Cl lbi Csblc Sub Ub Q C, buscd difudi ls sultds y pducts bfici d td l cmuidd. Cl 1501 gu LO W M URTR COT TJO V CHÍ c Csblc Sub Ub T vit 105, st ctxt s gizó y cfmó l quip d ivstigció ivció d C d tl m qu s pmuv, stimul y fmt l gció y ppició d ccimits p l ivció y mjs páctics y l dsll d cmptcis ivstigtivs l iti dl quip; l cul s mifstá pycts d ivció qu spd ls pblmátics ppis d l ciudd gd slucis tclógics y uvs ccimits fids gstió d ifmció ggáfic y l tdimit d ls fóms titils, qu sá plsmds publiccis dcumtls y l ptl wb d j 74 3'0"W 100,000 SOPÓ d b T c Cl lbi 74 6'0"W 95,000 Cl 125,000 TJO

Organismos Nacionales de Normalización en Países en Desarrollo

Organismos Nacionales de Normalización en Países en Desarrollo Ogim Ncil d Nmlizció Pí Dll 1 Ogizció Itcil p l Nmlizció (ISO) Ogim Ncil d Nmlizció Pí Dll 1 Ctid Pólg 3 Itducció 7 Pt 1 - Mtlgí, mlizció y 11 vlució d l cfmidd Pt 2 L Ogizció Mudil 26 dl Cmci (OMC) y

Más detalles

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA. I.E.S. Dr. Antonio González González

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA. I.E.S. Dr. Antonio González González PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA I.E.S. D. Ati Gzálz Gzálz Cus 2014 / 2015 CONTENIDO DE LA PROGRAMACIÓN 1. Itducó 2. Objtivs Gls d l Et d l ESO 3. Objtivs Escífs dl Á d Tclgís 4. Citis

Más detalles

Ganchos y Destorcedores

Ganchos y Destorcedores t D y y Dt y Dt Cpyigt 2002 T Cby up, I. 81 T l v S-320N izj 319, 320, 322, 316 L qu it p lg l li Cby igul S-319N DISEÑO L pi v tói u g izj b umíim51pgjlb,g j lió y g pig l b, y 4,5:1 p u g pig lió. Ci

Más detalles

EFICIENCIA DEL GASTO E IMPACTO ECONÓMICO DEL SEGURO POPULAR DE SALUD: EL CASO DE TABASCO

EFICIENCIA DEL GASTO E IMPACTO ECONÓMICO DEL SEGURO POPULAR DE SALUD: EL CASO DE TABASCO EFICIENCIA DEL GASTO E IMPACTO ECONÓMICO DEL SEGURO POPULAR DE SALUD: EL CASO DE TABASCO EFFICIENCY OF PUBLIC SPENDING AND ECONOMIC IMPACT OF SEGURO POPULAR DE SALUD THE CASE OF TABASCO Né Aón Funts Fls

Más detalles

Qué pasos debe seguir si desea registrar un dominio.eu? Si usted quiere registrar un nombre de dominio.eu, debe determinar primero:

Qué pasos debe seguir si desea registrar un dominio.eu? Si usted quiere registrar un nombre de dominio.eu, debe determinar primero: Qué pasos debe seguir si desea registrar un dominio.eu? Si usted quiere registrar un nombre de dominio.eu, debe determinar primero: - si usted es elegible - si puede registrar su nombre durante el periodo

Más detalles

Resumen. Sonia Cueva Ortiz * Astrid Olarte Barrera ** Tadeo Sanabria Artunduaga ***

Resumen. Sonia Cueva Ortiz * Astrid Olarte Barrera ** Tadeo Sanabria Artunduaga *** S Cuv tz * td lt B ** Td Sb tudug *** ál pd d gtó ubít: C Gt Ld (R Ud), udd utó d Ctluñ (pñ), Qut (ud) y Bgtá.C. (Clb) Cptv ly f ub gt: C Gt Ld (Utd Kgd), utu g f Ctl (Sp), Qut (ud) d Bgt.C. (Clb) h H

Más detalles

Steel. s Or. B l n. Naval. Oil&Gas and Technologies. www.kfcgroup.net. www.kfcgroup.net

Steel. s Or. B l n. Naval. Oil&Gas and Technologies. www.kfcgroup.net. www.kfcgroup.net s s O s u g B St K FC O&s d Tchgs Nv wwwkfcgupt wwwkfcgupt wwwkfcgupt 1 KFC up, SA s u mps cmc qu t gcs pcpmt s ás d cs, v, & gs y tcg, c cpcdd d úsqud ápd d fmcó, s métds cfcds d gc y xct có c usts scds

Más detalles

Spanish Reading Essentials and Note-Taking Guide STUDENT WORKBOOK

Spanish Reading Essentials and Note-Taking Guide STUDENT WORKBOOK Spsh Rdg Esstls d Not-Tkg Gud STUDENT WORKBOOK P l studt Eooms: Tody d Tomoow Rdg Esstls d Not-Tkg Gud stá dsñd p yudt us sttgs d ltu oods p mjo tus pttuds l ltu d fomó. Po d só dl lbo d txto dl studt,

Más detalles

El hincha en tu corazón

El hincha en tu corazón cc mp Mkig y V L gl q l g l g Plé M? L ició i fi. L ci q l mj '10' jg imp c l cbz l, liz l pm l cch y mii c l bill l j l mc ivl. E ifmció l i l p p cii mj q l y, p lg, ig i l gi l fúbl. E l mp, l cch mc;

Más detalles

www.mercadodedinero.com.co Carrera 19 No. 84-41 Of. 601 - Telefax: (57-1) 218 97 46-256 05 83 Bogotá - Colombia

www.mercadodedinero.com.co Carrera 19 No. 84-41 Of. 601 - Telefax: (57-1) 218 97 46-256 05 83 Bogotá - Colombia www.rcddir.c.c Crrr 19 N. 84-41 Of. 61 - Tlfx: (57-1) 218 97 46-256 5 83 Bgtá - Clbi Itrducció ADO D E DINE Fi l g ur p RO Cl bi ISS N 19 9-724 INTE EDICIO RNAC NES IONA LES Pág. Prci EN CO LOM Cré d uy

Más detalles

París sin luz y sin tranvías

París sin luz y sin tranvías ffo LXI NÚM 19238 Mdrid--Vieres 14 Ocubre 1910 LA HULGA GNRAL Prís si luz si rvís xpió u bmb Sigu Js cies PARÍS- s r h sid ids P rís cmpñer Bigrr, secreri gerl l Sidic Ncil Trbjdres ferrviris rs ds cbecils

Más detalles

orgmedia PRODUCTOS Y SERVICIOS 2013 www.orgmedia.es Tu socio en internet marketing Optimizados para acelerar tu negocio

orgmedia PRODUCTOS Y SERVICIOS 2013 www.orgmedia.es Tu socio en internet marketing Optimizados para acelerar tu negocio rgmdi Tu ci itrt mrktig Optimizd pr clrr tu gci PRODUCTOS Y SERVICIOS 203 www.rgmdi. rgmdi Etdid l crcimit y u d itrt y td l pibilidd ditit dircci qu prt u uuri, rgmdi c pr frcr hrrmit y rvici glbl d mrktig

Más detalles

D U R A N G O CLAVE: 10105 RUTA : MEX-030 AÑO : 2013

D U R A N G O CLAVE: 10105 RUTA : MEX-030 AÑO : 2013 DURANGO 283 NO. INDICE CARRETERA RUTA ---RED FEDERAL LIBRE--- 1 Bmji - E Pmit MEX-030 2 Dug - Et. L Zc MEX-045 3 Dug - Mzquit MEX-023 4 Dug - Tó MEX-040 5 Dug - i Uió MEX-040 6 Et. L Chich - Cucmé MEX-049

Más detalles

HAROLD TORRES Y PIETRO DEL SORDO

HAROLD TORRES Y PIETRO DEL SORDO Edición 10 HAROLD TORRES Y PIETRO DEL SORDO Rcts spcils pr dspdir l 2012 LUIS FERNANDO VALENCIA Mnul pr l disfrut dl whisky IDEIAS Y WAXAK GASTRONOMY Chfs dmicili pr sntirs cm un invitd n cs VISITE www.munddinrsclub.cm

Más detalles

DE ATEnCIOn DE SALUD DE RTERICA LATIflA Y EL CARIBEf

DE ATEnCIOn DE SALUD DE RTERICA LATIflA Y EL CARIBEf r Serie Je Recrss mnsn.4 4. eict f Seri de Recrss mns N. 4 6 4. edic lón DIRECTRI DE PRGRflflS REGULRRES DE EDUCACIn En RDmlnIlSTRACIn DE ATEnCIn DE SALUD DE RTERICA LATIflA Y EL CARIBEf ARGENTINA BRASIL

Más detalles

MODELACION Y SIMULACION ORIENTADAS A OBJETO DE PLANTAS DE VAPOR

MODELACION Y SIMULACION ORIENTADAS A OBJETO DE PLANTAS DE VAPOR NIVRSIDAD CMPLTNS 327999 7/ NIVRSIDAD CMPLTNS D MADRID FACLTAD D CINCIAS FISICAS DPARTAMNT D LCTRNICA MDLACIN Y SIMLACIN RINTADAS A BJT D PLANTAS D VAPR MMRIA prsntd pr JAN ANTNI GMIZ PLID pr ptr l grd

Más detalles

escuela de negocios espanola IESE. para las. empresas Quique Rodriguez

escuela de negocios espanola IESE. para las. empresas Quique Rodriguez E ESPEIAL fntm bruc mnd tré Si bn tnt umtb cnrvrl cm r MBA much cu mrcd brl; much futur prc Pr EL pcilizd Mitr Brl bucr Lndr ctr tré L Tur t l l riv cupd Y pbciôn vluciôn pruput mtr Gnzlz tr cn f Sgùn

Más detalles

Ref.: Normas ST.3 página: 3.3.1 NORMA ST.3

Ref.: Normas ST.3 página: 3.3.1 NORMA ST.3 Ref.: Normas ST.3 página: 3.3.1 NORMA ST.3 CÓDIGOS NORMALIZADOS DE DOS LETRAS, RECOMENDADOS PARA LA REPRESENTACIÓN DE ESTADOS, OTRAS ENTIDADES Y ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES Revisión adoptada por

Más detalles

Ref.: Normas ST.3 página: 3.3.1 NORMA ST.3

Ref.: Normas ST.3 página: 3.3.1 NORMA ST.3 Ref.: Normas ST.3 página: 3.3.1 NORMA ST.3 CÓDIGOS NORMALIZADOS DE DOS LETRAS, RECOMENDADOS PARA LA REPRESENTACIÓN DE ESTADOS, OTRAS ENTIDADES Y ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES Revisión adoptada por

Más detalles

Entonces, Usted Desea Aprender a Programar?

Entonces, Usted Desea Aprender a Programar? Cpíu : Ccd BASIC-56 Dg H Ec, Ud D Apd Pgm? Sgud Edcó Jm M. Ru, Ph.D. Ac Pf Shw S Uvy Pmuh Oh USA hp://www.bcbk.g Jm M. Ru P.O. Bx 78 Ru, Kucky 469-078 USA P BASIC-56 V.0.0.6 p Pág f Cpíu : Ccd BASIC-56

Más detalles

CICLISMOSB nº 2. temporada 2012. Resumen de la temporada en datos. Bonita ruta por Navarra PASATIEMPOS TUS FOTOS RESULTADOS NOV.

CICLISMOSB nº 2. temporada 2012. Resumen de la temporada en datos. Bonita ruta por Navarra PASATIEMPOS TUS FOTOS RESULTADOS NOV. CICLISMOSB º 2 NOV. 2012 RESULTADOS tpd 2012 R d tpd dt EN SOLITARIO SANTI Htdd, dd y tj qp PASATIEMPOS TUS FOTOS RESULTADOS EN PORTADA, CICLISTA SB A DESTACAR: M Jd FOTO: OSKAR MATXÍN EN EL RECUERDO:

Más detalles

Madrid.-Sábado 5 de- Noviembre de 1910. Liga Patrjótíco-Militar III. tarismo absurdo ó de un internacionalismo dotréille

Madrid.-Sábado 5 de- Noviembre de 1910. Liga Patrjótíco-Militar III. tarismo absurdo ó de un internacionalismo dotréille tfolxv-nüm 9260 DESDE LONDRES EL PARTIDO OBRERO i isturbios qu hn gito stos últios ís á Rpúblic Frncs á cus Ji U ircción rvolucionri n qu s hn Tozo los mntos ricls su cs r hn coinciio con sri ctos blizos

Más detalles

Madrid REINO UNIDO IRLANDA FRANCIA ESPAÑA PORTUGAL ARGELIA MARRUECOS. Mar Cantábrico. Mar Mediterráneo. Océano Atlántico. Dublín. Londres.

Madrid REINO UNIDO IRLANDA FRANCIA ESPAÑA PORTUGAL ARGELIA MARRUECOS. Mar Cantábrico. Mar Mediterráneo. Océano Atlántico. Dublín. Londres. Mdrid Espñ IRLANDA Dublín REINO UNIDO Londrs rís FRANCIA Mr Cntábrico ORTUGAL ESAÑA Lisbo Mdrid Mr Mditrráno Océno Atlántico Cut Mlill ARGELIA MARRUECOS A LA CORUÑA 609 Km orlir E Ñ A LV E R Monts Díz

Más detalles

Tecnologia innovativa per automazioni semplici ed affidabili nel tempo. Innovative Technology for easy and reliable automations

Tecnologia innovativa per automazioni semplici ed affidabili nel tempo. Innovative Technology for easy and reliable automations Tci iviv p umzii mpici d ffidbii mp Iviv Tchy f y d ib umi i w S Cc b b i c i C Ez, ffidbii ivzi Ac TA Ec, ibiiy d ivi Ac Eci fibiidd ivci Ac Cp i umii p fu, mii i bz, cppi cic, vi z fi c uubificzi, ivim

Más detalles

I tl cu$ento-c ille rubleren sido dictados por ei rirgaro respectilc' v publlcatlos. a su rei uerilriento, Et ei Dia io t)ñcirl a

I tl cu$ento-c ille rubleren sido dictados por ei rirgaro respectilc' v publlcatlos. a su rei uerilriento, Et ei Dia io t)ñcirl a llt ltlü $Flc At., fistblcinintos dt {F ndis.n' z {} tidr dt 1 ll:lio ll.1:0i} hors. i, rrhlgdr il ir:s dis sábdo,v lridos i ho io cir s á l5 05:üú frutsi; Fr{icidüráÍ dr hss Q intás rcro c s n icis l

Más detalles

125 PTS. SALTARIN GNOM PARCHIS CONOCE LA MEMORIA DE TU ORDENADOR TAPPER, BARMAN EFICAZ HARDWARE REALIZACION PRACTICA DELGRABADOR DEEPROM PROGRAMAS

125 PTS. SALTARIN GNOM PARCHIS CONOCE LA MEMORIA DE TU ORDENADOR TAPPER, BARMAN EFICAZ HARDWARE REALIZACION PRACTICA DELGRABADOR DEEPROM PROGRAMAS f>- < RVISTA INDPNDINT PARA USUARIS D RDNADRS SINLAIR 125 PTS. nris 15 pts. ítiia 'hbhy ÍPWSS SA HARDWAR RALIZAIN PRATIA DLGRABADR DPRM PRGRAMAS SALTARIN GNM PARHIS NUV TAPPR, BARMAN FIAZ BASI

Más detalles

C-Manufacturing: Usted ya escucho hablar?

C-Manufacturing: Usted ya escucho hablar? C-Mg: U h hbl? AMÉRICA LATINA SEPTIEMBRE/2002, AÑO 3, N O. 8 m m m b l p b h g m l g k m m g l - m g m - b l b m m m b m g l k m m b h g - m m l g m g m m m m l p k m m b k g l - m m g b A q mpl l l C

Más detalles

Arzobispo :Es Criminalel Aumentoalos Salarios Cols. 1,2y3. Lunes 22 de Diciembre de 1997. templo

Arzobispo :Es Criminalel Aumentoalos Salarios Cols. 1,2y3. Lunes 22 de Diciembre de 1997. templo Azobispo :Es Ciminlel Aumentolos Slios Cols 2y3 Año 5 Funddo : Mnuel Sánchez Silv Lunes 22 de Diciembe de Diecto Genel : Hécto Sánchez de le Mdid Númeo 532 ) Chcó Hbá Edi Denunci Diputdo : Aseso del PRI

Más detalles

Boletín Informativo 6 JUNIO 2010

Boletín Informativo 6 JUNIO 2010 Blí Ifiv 6JUNIO 21 Nv Ml Nv Ml Di 2 l YEES 3 y 4 liil 1 l 2 vi SUTA (ió T) q 6 vi if i 1 l C 45 g 4 vi if i 1 Nv P Sli Ci Pf Ig O Góz Di Téi Tbí, Alixi Liéi Sigi lí li igl á bj i, h ll l fili Si Ci Pf,

Más detalles

0007072011 2011 84M-954 MERCEDES BENZ

0007072011 2011 84M-954 MERCEDES BENZ II NR. [!s!~~. CLINT PRAC. DSCRIPCIN D BIN PLACA MARCA NR. MTR AUTMDVILMARCA: NYUNDAI 679 MPRSA DTR.ANSPRTS MI 8ATIZ SRL 0041102012 PASM 2012- SRI: KMNHU6HBCU08S MTR: GSACAB68D74 DIW-S91 KYUNDAI 660ACAS6B74

Más detalles