No 23 - Septiembre de 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "No 23 - Septiembre de 2013"

Transcripción

1 23 - Sptimb d 2013 st dició * l Mp dl Ms s sum l clbció d m y mistd 1. Llvd l vz d l Cmuidd Distitl p Clmbi 2. Ggl Stt Viw Clmbi. 3. Sgud uió d l Cmisió C: dtlls d su lizció 4. C mpd tbj ivstigtiv 5. Sbís qu Sígs Visit ust ptl wb Ifmció ggáfic d Bgtá, su lcc

2 Mp dl Ms l Mp dl Ms s sum l clbció d m y mistd Ubic ls zs cmcils y zs d umb l ciudd p l ms dl m y l mistd P fstj m y mistd Bgtá sptimb s tdició ust ciudd clb l dí dl m y l mistd, st s l csió pfct p xpsl usts migs y/ l pj l m qu l pfsms. Psd ls difts psibilidds qu tms l ciudd, l mp dl ms pst su dició d sptimb difts lttivs p fstj m y mistd. l mp dl Ms ctá l ft d ls picipls cts cmcils Bgtá, lugs idls p cmpti c ls migs, lizd ctividds ctivs, lmzd, cd y p qué cmp u dtll p qulls pss qu s hc l vid hms y tmbié llvd ls mmts difícils. Ot pció m y mistd p ls más fstivs, s sli d umb. Bgtá fc u si úm d pcis p umb. Csultd l mp dl ms, s psibl ct lugs d umb cc su cs lug d tbj. l mp dl ms s summs l clbció d m y mistd. t: l Mp s cstuyó c ifmció fut d Ctst Distitl dl ñ 2013 y c ifmció dl T, c últim ctulizció l 2012.

3 1 Llvd l vz d l Cmuidd Distitl p Clmbi Dut l últim sm dl ms d gst y pim d Sptimb, Ctst Distitl cm cdid d C hiz psci vis vts d Gstió dl Ccimit qu s cup d sciliz c l cmuidd cil itcil ls últims dlts tms d gstió d l ifmció ggáfic y l us d gtclgís, ctiució s hc u bv sñ d cd pticipció. DICOM Cgs Itcil d TIC: Slucis p ciudds itligts l vt, lizd Ctg, tuv cm btiv fcilit y pmv l itctividd t ts cmpds y mpss cmcilizds d Tclgís d l Ifmció y ls Cmuiccis, p impuls l dsll cómic d ls mpss y l ficici d ls istitucis dl std. D igul m, ptdí sciliz ls xpicis tms d TIC ivció dt dl dsll d ciudds itligts difts quís sttls. st stid, l itvció d l Gt d C, Ig. Jsmith Tmy, cm pstt d Ctst Distitl dut l ssió Gbi y ciudds itligts, pmitió d cc l lb qu liz C l ptu d dts cm sttgi d gció d uvs squms y ptuidds d gci ivció p l ciudd d Bgtá. Ig. Jsmith Tmy P t ld, l itvció d l Gt s itó slt l imptci d ls Ifstuctus d Dts spcils l cstucció d ciudds itligts, y cóm ls tclgís d l ifmció y cmuiccis jut c iicitivs d dmctizció d ccs l ifmció pmuv spcis d ivció y dsll scil, cómic y mbitl p l ciudd. t l 26 y 30 d gst d 2013, s lizó l XV Miist TIC: Dig Ml

4 1 XV Cfci Clmbi d Usuis SRI Cfci Clmbi d Usuis si. st Cfci s l picipl vt p usuis SIG d si Clmbi, pus fc l ptuidd p cc ls últims vcs d l tclgí SIG y ts d pliccis implmtció d dslls tvés d ls pcis. stuv diigid Dicts d Istitucis Gubmtls, Gts d gcis SIG, tmds d dcisis, dsllds d pliccis, l cdmi y gl tds ls usuis d tclgís d l Ifmció Ggáfic. L Uidd dmiisttiv spcil d Ctst Distitl, pticipó c l Pci tituld Tclgís Gspcils: Ftlcid l Gstió d l Ifmció Ggáfic l Distit Cpitl, cg dl Dict d l UCD Gustv Muld, qui fimó qu l cslidció d l Ifstuctu d Dts spcils p l Distit Cpitl -C ctibuy l cstucció d ciudds itligts (Smt Citis). Ft 1 ggó, qu l ccció d cuds istitucils ivl Distitl, s u d ls gds lgs d C, y qu gcis l tbj cptiv qu ls tidds dsll ctulmt, s psibl tg l ciudd hmits tclógics útils p tds ls scts, cm l Ptl d Mps d Bgtá, l cul cg l ifmció tmátic más psttiv d l ciudd, c l fi d mj ls cls d diálg c l ciudd, fcilit l tm d dcisis y cmpti l ifmció. Ft 2 Filmt, l pticipció d l UCD-C l vt SRI pmitió cc pycts ggáfics ivds, visuliz uvs ptuidds d gci y cmpti ls vcs y lgs qu h btid C. Ft 3 Ft 1: lith Hys, Gustv Muld (Dict UCD), Mth Rjs, Rub Dí Gmz, Cs Rmíz D Izquid dch: Ft 2: Gustv dlf Muld, Dict UCD, Dil Mls Ft 3: Mth Rjs, Pd Pizó, Ligi Gzálz

5 31 IV Cgs DTCTR DYMICS l Mc dl IV Cgs qu l mps Multicil Dtct Dymics pvd d svicis B2B d svici cmplt, cuy ct s cut u si xclusiv d vts dptds spcíficmt fc ccimits mjds y ptuidds d d pfsils qu disñ, cstuy y hc fuci cts d dts, s ctó c u spci p sciliz ls xpicis qu Bgtá cm cpitl d Clmbi, mpd pycts tclógics. L pci divulgd l mcid vt, s dmió: Optuidds d implmtció d Clud Bgtá: Rts y Dsfís, dich pci pstó l pyct std d ccptulizció sb l implmtció d u pltfm gspcil p l Distit, st spci s hiz fci l vc dl pyct y l csidd piiti qu ti l ciudd d ct c tclgí d put útil y plicbl, s dci qu spd l pblmátic d l ciudd fcid slucis itgls y óptims. Dsd st ctxt, l Gci C difus dl pyct, pltó uvs pspctivs dsll l lcc dl pl d dsll Bgtá Hum, pspctivs dsfits qu dmd cmpmis istitucil, u cmbi l cultu dl us d l ifmció y much cpció itistitucil, ccluyó l Gt d C Jsmith Tmy. Ft 2 Ft 1 Ft 1: Igi Jsmith Tmy, pstció Cgs DTCTR DYMICS Ft 2: Cgs DTCTR DYMICS Ft 3: Igi Jsmith Tmy, pstció Cgs DTCTR DYMICS Ft 3

6 2 Ggl Stt Viw Clmbi l psd 4 d sptimb l multicil stduids Ggl Ic., pus dispsició p Clmbi l fucilidd Stt Viw. S tt d imágs ctius 360 cptuds pti d cmpljs pltfms tclógics qu ivluc cáms digitls, Sistm d Psicimit Glbl (GPS), vhículs y sftw spcilizd qu l c difts lugs pmit l btció d imágs suppusts t sí qu pstimt s cslidds gd u sl sc d 360 sb l pis cid. Dt d ls ciudds icpds st imptt plicció s cut Bgtá D.C., dd h l cmuidd pdá vg itt ls clls y lugs d l Ciudd, btid sí u visul qu cd vz dist ms d l lidd tvés d l wb. Dut lgus dís, ctá l Ptl d l Ifstuctu d Dts spcils p l Distit Cpitl C, u ccs Stt Viw p Bgtá D.C., plicd u d ls métds tvés d ls culs s psibl itg l ifmció ls difts pliccis wb c t sl hc us d u Itfz d pgmció d pliccis (PI). pliccis cm Stt Viw, flj l imptci qu pst l ccs l ifmció ggáfic d cd Ciudd, lb p l cul C vi dslld difts sttgis d cpció, ticulció implmtció d uvs y mds tclgís qu duciá cd vz más l bch digitl d Clmbi.

7 3 Sgud uió d l Cmisió C: Dtlls d su lizció l psd 13 d gst s clbó ls istlcis d l Uidd dmiisttiv spcil d Ctst Distitl l sgud ssió d l Cmisió C qu ctó c l pticipció d ls sit (7) Sctís dl Distit qu l itg. Dich uió pmitió cc ls vcs y/ sultds btids p l Ifstuctu d Dts spcils dl Distit l mc dl Pl sttégic xistt dut l pim smst dl ñ 2013 y stblc sttgis p l dsll d ctividds futus d ités Distitl. dicilmt, pmitió idtific l std d ppició d lgus tidds Distitls spct l dpció implmtció d ls limits dfiids l mc d ls plítics y stáds d ifmció ggáfic xistts y c ll, l dfiició d cmpmiss p gtiz u my mpdmit p pt ls difts ivls áquics viculds cd tidd p cslid mys sttgis y/ squms d ticulció qu pmit pyct y bd tms itdiscipliis qu pt ls csidds psts y futus d l Ciudd. L póxim ssió d l Cmisió, d cud su glmt ptiv, tdá lug dut l ms d fb dl ñ póxim.

8 4 C mpd tbj ivstigtiv L Ifstuctu d Dts spcils p l Distit Cpitl (C), h sumid l t d pmv l ivstigció ivció s spd l mdi plz dsll pycts d ivstigció qu s tduzc l gció d uv ccimit y dsll d iicitivs vdss, qu s just ls csidds tclógics y d ifmció p d l gció d bficis cómics, scils y mbitls divds dl us d l Ifmció Ggáfic y cm py l bu gbz l ciudd. 74 6'0"W 95, '0"W 100, ,000 CHÍ Plt d Ttmit Slit M 125,000 Cñiz v it L. D LIB R TDOR S ñiz C 4 48'0" D LOS 125,000 PSO Ju S Ju S Cñ iz Cñiz 4 48'0" D LOS 120,000 S LIBRT DOR j gu it L v. D 1635 L stllit III 1613 uq u Ls Cds Oitl Cl Ls gls (Jbqu) 120, '0" 4 45'0" L Cit Bd Cl Psd S Cistbl t Q L Vid u b d L Libi 1602 B squ 1601 u it St Ccili t 1591 lt Blc Pis 1597 it uqu uq Bsqu D Pis b d Q B sq 1638 u Pi s 1600 bd Cbs Slz 1629 u Cdits Clict S Cl Bycá Cd 1549 Bsqu D Pis III Ldill Silicl Ltd stll Dl t 1680 St Hl it Bsqu D Pis bd l Ct Silicl L Pd t St Ccili t 1591 MilsUids Bd Cl dl t 115, Lg Cml Club 1605 Cml Club bd 1601 l Rdil 1612 L Gj t 1608 t uqui St Cd vz 1593 Clict S lt Blc Cd Slz Bd Cl iz Ldill Silicl Ltd L Cit Mzu Ct Silicl S VILL S S VIL L S d L stllit l Rcí t Pd Piz l Cd 1599 Bsqu D Pis III Cd Slz B squ Pi s L Cbñ L stdit FlidLus Blc Sbd - OCH S Fd Occidtl Tb St Mí dl Lg tigu Cuty l Chic ,000 S Ptici.T T uji ll S Gbil t 1581 h 1579 Pm Iv C 1578 S St Bb Ctl 1583.C Q S Gbil t II 4 42'0" Ch j j Bd Cl Clljs Sct Ch D j. Pm Ub I 1626 td 4 42'0" B b t 1570 l il T T u ji Gib II 1580 b d C jill Tu uj S Sct Q. Ch Cl L Fgu Bll Suiz b B t Put Lg 1585 Ch Csi d Oficils Smii L Cli 1587 ll jill uj i u T uj.t j D j. j Mt St Rs St Bb Occidtl 1576 Chic t Cl Chuiz Pl Club b Chic t II Sct b B Bd Cl vid Sub L Pti Gib L Sldd t Micut d s (dís, jd) mdi Occidtl Cl l Cml Ptsi scul Milit Sgud Ctd b S t B b d IÉ 13 Sim Bliv Bllvist Occidtl 1568 Mc is b RG Vís tils Cts Micuts St Ccili Lcls Cmis Bsqu D Vís Mdli stt1 Bd Cl Bycá Ctidd d JO stt V Micuts p stt Cplli Tspt L Gj L std bd Ctd S Jqui Ls lms Cdb Chic t III Sct Lclidds l ct L Cstll t d M j i Bd Cl Ctd M ji Lgus, mblss St Ccili Humdls, Pts Bd Cl Rí uv Rig Bd Cl Cfm utpist Mdlli S Q ub St Ch d bds l Mull Bd Cl S Cls Cl zbisp Km. P Bsqu D Pis I Ls Fis Pl Blc.S sq u Lisb Cuty Club 1.2 Pis B u Lg dl Cuty Club Ch 0.4 Cl Limitt dl Vill t Luz U ctímt l mp quivl 220 mts l t V Vill Luz l Rl St Mic Límits l Lul CH Flci Cls Rís Límit Muicipl IL Cl Zjó d L Mull 2554 m COVCIOS Put D Tj Hidgfí Ricó Dl Chic Ls ds 1556 Bt Bt Cl Ctd Sct 1 St Bd Occidtl Q 1703 Cdits Bd Cl L Cstll 206 Pis Git Ls Fis Occidtl Si stt lms Mts, Juvs, Dmig - DI scl 1 : Bycá l Cd - OCH 0.2 Mts, 0 Juvs, Dmig l Cml St Bibi iz Su Lgu Club Ls Lgts Usqué d Bd Cl Clljs Sct 2 Lg Club Ls Lgts 1578 Mlis t ll GTIV stt6 stil ds t Club D Ls Lgts Mts, Juvs, Sbd - OCH Ls lms 1577 b B t 1586 b S t B b d Pi L Cllj Cdm 1579 t Juli Flz S Gbil t u S Ptici Bd Cl iz Bd Cl L Cstll S Gbil t II St Bb Ctl 1583 Pd Vig Su 1581 Cl L Fgu CÓ1570 ji 1637 Pm Ub I Bd Cl Clljs Sct l Ctd b d Ls Cds Oitl Cd vz Cl Slit Cl S Fcisc Micuts d s p ls lclidds Lus, Micls, Vis - OCH Pimv Ls Czs lst Mdigl Hlit Juvs, Sbd - DI dmts, Usqué y Sub iigubz Oitl St Mí iigu II d t L S L Cli C St Rs l il Bll Suiz T Gib II 1580 b d T u Ls Vills u 1571 St Mí dl Lg Tb Lus, Micls, Vis - DI R I Put Lg Mt 1569 Bd Cl Clljs Sct 2 Bd Cl Ctd Sct 2 j il Tu Cl l Cml V I D 1565 iigu I Ct d uv utpist 2555 m l jill 1634 St Bb Occidtl Pqu dl Idi d Ls Cmts2626 mmc Ptsi L Gj S dés L Sldd t Micut d s (dís, jd) 1630 iz Sub Gib 1588 d P lmit Cló 1550 Lg dl Cuty Club 1558 Cdb Ciudd Bchué I tp Bchic II utpist Mdlli Tb Bt Bd Cl Ctd Sct 1 Sgud Ctd Cuty Club 1586 Y CÁ V iz Su Lgu Club Ls Lgts 1556 bd Ctd Bd Cl L Cstll L Cllj Cdm 1552 s Pi Lg Club Ls Lgts MP D BOGOTÁ Bchic 98 Vill lcz Ciudd Bchué II Vill mli Flid BlcOitl Lus Sbd - OCH Gcs vs stt Pd Vig Su Ricó D Sub IB RI Ls Cds 1683 Lisb q s.b Bd Cl L Cstll V stt CÓ 1559 Vd Sub js Bsqu D Pis I 1589 ll 4 42'0" d t L Í D Gcs vs Su Gcs vs Ls lms Ctidd d Micuts R I Ls Vills CLL D Sub St Ts 1542 Ciudd Huz Ciudd Bchué Club D Ls Lgts Ricó ltm Bd Cl Clljs Sct 2 Pis Git l Cd Pis Vills d Gd Cl Limitt dl t Km. U ctímt l mp quivl 220 mts l t V CH Flci IL COVCIOS stt Blivi 110,000 Bd Cl S Cistbl MilsUids Cbs Slz 1553 H Tibbit 1614 C M Blivi l Cml Cl Zjó d L Mull Ls js Bd Cl Clljs Sct 2 L S Bd Cl Risc Sct 2 Vills D Gd St Mic Micuts p stt 4 42'0" m iigu I Bchic lms Vills Dscl Gd I 1 : GTIV stt Tibbit I l Ctd iñ t Cl Pl dl hcd L Libi ts 1595 uv utpist 2555 m L stllit III L Vid 1629 P L Suiz Cim uv Zldi V iigu II Micuts p ls lclidds G Gd d s Pimv Ls Czs l Mdigl d Usqué y Sub iigu Oitl Blivi iz Sub S Cyt lmit Cló Ju mill Pqu dl Idi d Ls Cmts2626 m Ciudd Bchué I tp S dés Vill mli Gcs vs Oitl stt L stllit Bd Cl Psd S Cistbl t 1598 Ls Cds 1671 j d stll Dl t 1681 BO Bchic II V Gcs vs Su l Dd Idustil Gcs vs stt4 USQU Pd Piz 1683 l OGC s u csci idustil itcil qu ctulmt lz 483 mpss, gcis gubmtls MP D BOGOTÁ y uivsidds qu pticip l dsll d stáds itcils p l itpbilidd gspcil. Si dss sb más quis vicult, puds csult l siti wb: Vills D Gd 1562 CiuddlCiudd Clsubsidi Bchué II Vills d Gd l Mull 1539 I L Gj t Cl Bycá lts D Sub IBR H l Cz s Pi Blivi St Hl 1665 q s.b L Í D l Ctij Vills D Gd I Jbqu Lg D VillSub lcz 1531 Gilm Cs Blc Cl Ls gls (Jbqu) Guyml L Suiz 1685 L Pd t Ptiñ d b P D tiñ d.h j L CLR Bitli TI B BIT Bd Cl dl t 1549Sub I 1597 Cs Blc ts CLL 134 St Ts D Sub 1542 Ciudd Huz Ciudd Bchué Ricó ltm L Cli D Sub 1628 l Pl Mzu l Rdil 1640 BO V 1541 Ricó D Sub Bd Cl Risc Sct 2 G Gd L Rivi Ls js Vdus Sub js Sbís qu m L Chucu Ptill us II 1540S Cyt Ju mill Bd Cl Risc Sct 1 l Dd Idustil L Cli D Sub 1692 Ciuddl Clsubsidi lts D Sub 1678 d 115, l Dd Cst zul 1535.H j Bd Cl S Cistbl L Cml Club Sub Cs Mid d Ls vds 1705 Cs Blc us Lg D Sub 1516 Cs Blc Sub Ls IFls Vill Mí 1507 Cñiz Ptó Milit Lg Cml Club 2648 m l PlSub Ub l P 1714 L Chucu 1527 Ptill 1546 Mid d Ls vds L us II 1693 l Ctij 115,000 Cst zul Sub Cs Y CÁ BOGOTÁ D.C. Cl L Isl PSO 4 48'0" 120, , '0" 4 45'0" 115, Tibbuys m Sub Ub Tc Tibbit I 1653 Ptls Dl t Ju Ju 1505 l Rcí t 1666 Csblc 1611 Sub Gilm Bsqus D S Jg 1548 SÉ S d Ls Fls Vill LMí Git Cl Mlis Plt d Ttmit Slit Bd Cl Risc Sct Tsc Bitli j H Lisb Cl Mlis 1700 StBOGOTÁ Ccili D.C. Rí Ju mill 1523St Ccili l Dd Cl gus gs Pt Slit Cñiz d Tibbuys Bd Cl Slit 1546 l P 1622 L CLR Vd Sub Cs II ñi z b Bsqus D S Jg Bd1515 Cl Blivi 1644 Tibbuys 1666 CmpllPtls Dl t v it ñiz Ju JO uv Zldi 1616 Csblc Sub Bd Cl Slit C S Lisb St Ccili Rí Ju mill 1523St Ccili Cl gus gs Pt Slit L Git 1675 ñiz tiñ P Tibbit 1617 S Igu SÉ Tsc Vd Sub Cs II S Cl Pl dl hcd 1664lt Tu Pis D Lmbdi Tu lt Cmpll Club l Rch Lg l CzV Tu Bj D ñi z C Guyml Bd Cl Blivi Tu Bj Tibbuys Pis D Lmbdi Tibbuys 1520 Bli S1525 Pd Bli 1648 S Pd 1522 Tibbuys Bilb u J S Ju. S Q j Ju b d S it d Bilb m 2551 m Dlmt 1672Ls Mcds Sub Ls Mcds I Sb D Tibbuys t Vill Hms JO C v H V Ls Mcds I S Vill Hms Igu Dlmt 1663 i z ñ d Ls Mcds Sub.C b Sb D Tibbuys t Ptiñ d b P D tiñ S Jsé D Bvi S Jsé D Bvi Midl TIB BIT D j Cl Ctluñ C LL Midl d P cistliz st iicitiv, l Gci s pp pim istci dfii ls istumts qu ppci ls limits mtdlógics básics p l lbció y dsll d ls pcss d ivstigció tvés d l cstucció d u Guí mtdlógic, y l p dfii ls lís tmátics sb ls culs s dsllá ls pycts d ivstigció l iti d C. mpd l cmi d l ivstigció, s u uv t qu sum l Ifstuctu, c l xpcttiv d g scis lttivs p l cstucció d USQU qu spd ls xigcis uv ccimit, dl pdigm d l glblizció. Guyml Cim 1510 D j C it v Ju bd Tibbuys II lit d ñi z C S bd 1639 Ptó Milit 1504 j Tc I 1620 Tibbuys II Jbqu 1706 Slit Ft dl Rí L C Tu s S SUB SUB Tu s d vit Q. v Q it. vit Cñi z L C Ft dl Rí L Rivi Rí Chicu 1632 Tc Cl Ctluñ vit Ju S Ju S j Ju b d S Club l Rch Lg b D j b j Tc I 1503 C LL. j Tc II V GUYMRL Rí Chicu Q b 4 48'0"125,000 LO W M URTR Guyml c j 5 T 5 b it v P td st sttgi s dfiiá ds istumts: u Guí mtdlógic y u dcumt d lís d ivstigció, fcds l quhc misil d C, ls culs itá l pcs ivstigtiv y l fmulció d pycts d ivstigció l iti dl á. Guyml Club Ls ys c Guyml Rí Bgtá Tc II V GUYMRL L SOPÓ Club Ls ys Rí Bgtá UY M R Cñi z R L d j GU Y M b it v j Q. v Q it. vit 1502 COT G d b T Cl lbi Csblc Sub Ub Q C, buscd difudi ls sultds y pducts bfici d td l cmuidd. Cl 1501 gu LO W M URTR COT TJO V CHÍ c Csblc Sub Ub T vit 105, st ctxt s gizó y cfmó l quip d ivstigció ivció d C d tl m qu s pmuv, stimul y fmt l gció y ppició d ccimits p l ivció y mjs páctics y l dsll d cmptcis ivstigtivs l iti dl quip; l cul s mifstá pycts d ivció qu spd ls pblmátics ppis d l ciudd gd slucis tclógics y uvs ccimits fids gstió d ifmció ggáfic y l tdimit d ls fóms titils, qu sá plsmds publiccis dcumtls y l ptl wb d j 74 3'0"W 100,000 SOPÓ d b T c Cl lbi 74 6'0"W 95,000 Cl 125,000 TJO

NOASDTODODESFLO DSQUECACIÓNDFFPARECERAD

NOASDTODODESFLO DSQUECACIÓNDFFPARECERAD NOASDTODODESFLO DSQUECACIÓNDFFPARECERAD NOASDTODODESFLO DSQUECACIÓNDFFPARECERAD ASELDPODERDDEFLA NEDUCACIÓNDFFINANCIERAD ASELDPODERDDEFLA NEDUCACIÓNDFFINANCIERAD É U Q DE A S O M A V Y O H R A L HAB N

Más detalles

PROBLEMAS RESUELTOS DE TRABAJO Y ENERGÍA

PROBLEMAS RESUELTOS DE TRABAJO Y ENERGÍA POLEMS ESUELOS E JO Y ENEGÍ Equip dct: ti J. Gc Mi Hádz Puc lfs l lmt POLEM U l d ms qu s mu 4 m/s pt iztlmt u lqu d md st u pfudidd d 5 cm. uál s l fuz mdi qu s lizd s l l p dtl?. F N d m S F l fuz mdi

Más detalles

R U R C N A A R U A N T N E A MA Q ÁREA DE SE

R U R C N A A R U A N T N E A MA Q ÁREA DE SE S) O (O L SDO D S) FCHL (O S) ILIO (O M BLDO) O D G D Z D C S ( I S) CBLL LIS (O SÉ S JO O) S LO XXI (VIG SDO SIG IGO) LBI (V IGO) S VS (V FOLLS O IGO) S X X (V S GO) CL (L S (VIGO) MÍIMO GO) S PIO- SI

Más detalles

D U R A N G O CLAVE: 10105 RUTA : MEX-030 AÑO : 2013

D U R A N G O CLAVE: 10105 RUTA : MEX-030 AÑO : 2013 DURANGO 283 NO. INDICE CARRETERA RUTA ---RED FEDERAL LIBRE--- 1 Bmji - E Pmit MEX-030 2 Dug - Et. L Zc MEX-045 3 Dug - Mzquit MEX-023 4 Dug - Tó MEX-040 5 Dug - i Uió MEX-040 6 Et. L Chich - Cucmé MEX-049

Más detalles

El vino que no entiende de prisas

El vino que no entiende de prisas El i qu ti pi D l xtii cctític l Ribi Sc p l lbció i lt cli y ttii l culti l i p l l igl I.C., l pi qu upi t cl xcpcil u lug plt u iñ, ci u gfí ifícil p piilgi. Et bcl ui p cl cit l tbj quí l qu cc c iticultu

Más detalles

CH1 Mi Plan 150 CH2 Mi Plan 250 CH3 Mi Plan 350 CH4 Mi Plan 500 CH6 Mi Plan 800 CH9 Mi Plan Plus 165 CI1 Mi Plan Plus 385 CI5 Mi Plan Plus 1100 CI6

CH1 Mi Plan 150 CH2 Mi Plan 250 CH3 Mi Plan 350 CH4 Mi Plan 500 CH6 Mi Plan 800 CH9 Mi Plan Plus 165 CI1 Mi Plan Plus 385 CI5 Mi Plan Plus 1100 CI6 ID_PLAN PLAN CH1 Mi Plan 150 CH2 Mi Plan 250 CH3 Mi Plan 350 CH4 Mi Plan 500 CH6 Mi Plan 800 CH9 Mi Plan Plus 165 CI1 Mi Plan Plus 385 CI5 Mi Plan Plus 1100 CI6 Mi Plan Plus 1430 CI9 Pool Optimo 167 CJ0

Más detalles

Centro Medico Nacional Siglo XXI Hospital de Especialidades. Alergia e Inmunología Clínica

Centro Medico Nacional Siglo XXI Hospital de Especialidades. Alergia e Inmunología Clínica t Md N S XXI Hspt d Espdds I INMUNOGLOBULINS R3I D. Pt M O F Rs Méx, D.F. J d 2012 Dfó J 2012 F d pts ds, p déts. I I bás y Psw T t, 2004 D. Rs. R3 I S s pps dds d dd h ft td tp d ss. Ls tbts bós sftvs

Más detalles

SANTIAGUEÑAZ. políticos CUTRALCAZO! 7 MESES 250 CO. dos trabajadore

SANTIAGUEÑAZ. políticos CUTRALCAZO! 7 MESES 250 CO. dos trabajadore 1993! IÑZ g b b h pít g c tg pgi g c vi pít 1994 I pjj u ct cbz pd t Ju i v p t 4 gbd g íd it Z pñ t pb h 13% ud ducó c ct d á u i 40% uct pd ó gb c fi p g g b hcí t í pbz pótb bj b t g c b 50% v "t" ñ

Más detalles

NO. INDICE CARRETERA RUTA ---RED FEDERAL LIBRE--- 1 Ameca - Mascota MEX-070 2 Atenquique - San Pedro MEX-054 3 Cd. Guzmán - Colima MEX-054 4 Dolores

NO. INDICE CARRETERA RUTA ---RED FEDERAL LIBRE--- 1 Ameca - Mascota MEX-070 2 Atenquique - San Pedro MEX-054 3 Cd. Guzmán - Colima MEX-054 4 Dolores JALISCO 421 NO. INDICE CARRETERA RUTA ---RED FEDERAL LIBRE--- 1 Amc - Msct MEX-070 2 Atquiqu - S Pd MEX-054 3 Cd. Guzmá - Cim MEX-054 4 Ds Hidg - Ojus d Jisc MEX-051 5 Et. Pitcií - i Hidg MEX-071 6 Et.

Más detalles

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DIRECCIÓN DE TRANSPORTE RUTAS AUXILIARES CD. CHIHUAHUA

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DIRECCIÓN DE TRANSPORTE RUTAS AUXILIARES CD. CHIHUAHUA TÍ G GBI IIÓ TPT UT UXII IUU Información revisada el 01/nero/2016 UTI U UX-01 TIP VT G TIP B B T I TIP B B T I I IG Y Q PTIV I TIP B I B U Y U I IV U I T T F TI IT UTI-TGI-T PI V UT UXII I IB TIP TP TIP

Más detalles

Bajada de paletas de colores negros,azules y rojos. Rimbaud como principal referente artìstico. Canción con su nombre

Bajada de paletas de colores negros,azules y rojos. Rimbaud como principal referente artìstico. Canción con su nombre d p m t U m U dc P, d c p m d mp t I u c d t pc g pt., t d p t d c Ip tc tt mb d, u pìc m c cc cp d v dc y Bjd d pt d c g,zu y j. Rmbud cm pcp ft tìtc. Ccó c u mb ESTELARES Et u bd Agt d Rck fmd L Pt 1996.

Más detalles

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE PLAN GENERAL SECTOR PAG1 EN PEÑA DE LAS AGUILAS G AL NORTE DE "CAMINO VIEJO DE CREVILLENTE" Y ESTE DE "CAMINO DE LUCERGA"

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE PLAN GENERAL SECTOR PAG1 EN PEÑA DE LAS AGUILAS G AL NORTE DE CAMINO VIEJO DE CREVILLENTE Y ESTE DE CAMINO DE LUCERGA MDFÓ PUU D P F B 2 1 4 P1 PÑ D U D "M J D " Y D "M D U" É D UBM. PM Y DÓ / Ubr, 1-3º \ : 966659228 \ -mi: st.pmit@yt-ch.s yutmit ch mmri P r X FH D PM Y. U UBZB U UBZB D DD U PD PÑ U P-1

Más detalles

PUNTOS DE EXPENDIO DE GAS NATURAL VEHICULAR (GNV) ESTADO ARAGUA

PUNTOS DE EXPENDIO DE GAS NATURAL VEHICULAR (GNV) ESTADO ARAGUA US D XD D GS UL HCUL (G) SD GU MUC MB DL SBLCM DCCÓ GD L Ó C US CMUL MCY- L G, Z DUSL ÑL. F. DM DL Ó. SUC HZ CGU C C CGU-LL D CU 109-14-01 ZM SS D L LL C CL LL D CU-S JU D LS MS ZM S D L U C CL LL D CU-S

Más detalles

HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Flt HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN G Hiti l At Uivi Jé GRADO EN HISTORIA DEL ARTE PRESENTACIÓN DEL GRADO L Hiti l At iili itífi híti q ti bjtiv iil l álii l títi í tib il t l hiti l lt tit b lvt

Más detalles

Activitats Esportives Municipals Sol licituds rebudes

Activitats Esportives Municipals Sol licituds rebudes PROGRAMA MAJORS DE 60 ANYS Aiguagim A- Piscina coberta - dilluns 11:00 a 12:00 Activitats Esportives Municipals 35 28432906 AE2-2016-130-XX 25 004514758L AE2-2016-93-PX 10 009995973N AE2-2016-55-JA 16

Más detalles

90.7 porcentuales a la registrada en y Vivienda Actualmente, 92.5% de los hombres de la entidad son alfabetas, dato que e ri

90.7 porcentuales a la registrada en y Vivienda Actualmente, 92.5% de los hombres de la entidad son alfabetas, dato que e ri Alfbism *5 E l, l 90.7% (902 mil 491 P d l bli d 15 y ms s d dd lfb, ss) d l bli d 15 y ms y s d dd d l idd s lfb; if sui 2.7 us 87.4 90.5 90.7 uls l gisd. P, ls is d lfbs dl is, m l, s ligm ifis ls sdis

Más detalles

necesito? Qué yodo metanol Cómo se hace?

necesito? Qué yodo metanol Cómo se hace? t f t t). i t? g i é ( t g. Q U z g. t U í. i t h U it i i f tíi D ( h t M b ).. t Ti t. i. U h h U Có h? 1. C t i t 48 h. 2. Dé 48 h, b hj t z g i (b fig). C t t i i h. 3. L hj q bit g, ót ó g hii t t

Más detalles

WONDERPONDEREO NAVIDENO Propuestas para pensar sobre la Navidad

WONDERPONDEREO NAVIDENO Propuestas para pensar sobre la Navidad WONDERPONDEREO NAVIDENO Ppt p p b l Nvidd p Ell Dthi & Dil Mtgó 1. Jmó. 2. Jg d ctcci. 3. Sphé. 4. Ct d ft. 5.Pc c pz xótic. 6.Dptd. 7.C. 8. Bmbill b id. 9. Smb. 10. Odd. 11. Dii. 12. Niñ. 23. Git. 13.

Más detalles

Charla Software Libre y GNU/Linux

Charla Software Libre y GNU/Linux Crl Sftwr Libr Pr J St IfSc/Lix SAdi Www.jitc.c Www.cilix.rg Www.critfd.if j_t@jitc.c Nvibr Nvibr10, 2014 jitc.c jitc.c Sftwr Libr Rt l Librtd d l ri L ri ti l librtd d jctr, cir, ditribir, tdir, dificr

Más detalles

Diego Andrés Carvajal, Calle 37 F Sur No 72 J 70 Piso 2 Barrio Carvajal

Diego Andrés Carvajal, Calle 37 F Sur No 72 J 70 Piso 2 Barrio Carvajal NFORMCÓN PERSON Nmb Dó Dg dé C, C 37 F Su N 72 J 70 P 2 B C Té Mó 3152253536 (57) 1 4759067 C ó Dkdh@gmm Ndd Fh d m Cmb [ 19, g,1984] EXPERENC BOR Fh (g 2009 udd) Nmb y dó d mpd Fd P C 16ª N 86ª 78 Tp

Más detalles

015-16 FISIOTERAPIA BILITACIÓN NEUROLOGÍA ESPECIALIZACIÓN PACIEN DO LABORAL EXIGENCIA GARANTÍA FORMACIÓN FU

015-16 FISIOTERAPIA BILITACIÓN NEUROLOGÍA ESPECIALIZACIÓN PACIEN DO LABORAL EXIGENCIA GARANTÍA FORMACIÓN FU APARATO LOCOMOTOR PROFESIÓN ASISTENCIA RE BILITACIÓN NEUROLOGÍA ESPECIALIZACIÓN PACIEN INTERVENCIÓN SALUD RESPUESTA INNOVACIÓN ME DO LABORAL EXIGENCIA GARANTÍA FORMACIÓN FU NALIDAD PEDIATRÍA PRÁCTICAS

Más detalles

El Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Medioambientales. Mejorando el comportamiento medioambiental y los resultados comerciales

El Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Medioambientales. Mejorando el comportamiento medioambiental y los resultados comerciales S / KH-66-05-943-ES-C E / E Sitm Cmiti d Gtió y Adití Mdimbit Mjd cmptmit mdimbit y td cmci > Mj cti d cmptmit mdimbit > Cmpimt d gició mbit > Ifmció vificd tvé d dcció mdimbit > Fáci d impmt Cmiió Ep

Más detalles

Tema 7: Optimización de redes logísticas.

Tema 7: Optimización de redes logísticas. 7: Ozó s lgss. N : Ls s 7 y 8 sá s ls ls l gó á s ás y sgfvs l g sss: ls s lgss y ls ls sls. P vs f ls ss s l s s s lvs ls q ls ls sll y gó á q g fs l l s lg ls ls l g sss. Es sgf q q s s á s ss ls ls,

Más detalles

ARCHIVO. inumen ARCHIVO DE MUESTRA PROMOCIONAL DE ARCHIVO DE MUESTRA PROMOCIONAL DE ARCHIVO DE MUESTRA PROMOCIONAL DE

ARCHIVO. inumen ARCHIVO DE MUESTRA PROMOCIONAL DE ARCHIVO DE MUESTRA PROMOCIONAL DE ARCHIVO DE MUESTRA PROMOCIONAL DE www..s s gs (B1) é spñ p xjs b y p:... Gp / cs:... Fch:... bsvcs pfs: b ccs p: x sc B1, www..s www..s www..s s gs (B1) 1. psó v b ccs p: x sc www..s 1.1. scch y s ág. c hc, f s pbs. scch y scíbs. [1],

Más detalles

Masa y composición isotópica de los elementos

Masa y composición isotópica de los elementos Masa y composición isotópica de los elementos www.vaxasoftware.com Z Sím A isótopo Abndancia natral Vida Prodcto 1 H 1 1,00782503207(10) 99,9885(70) 1,00794(7) estable D 2 2,0141017780(4) 0,0115(70) estable

Más detalles

n A r de E n e r g d

n A r de E n e r g d C t t i C t t C FUNDCIÓN CNTRO RGNTINO D NGRM PROF. LUCÍ M. INSRR Psit y Fu CRRR N NTROPOLOGÍ Y MTPSICOLOGÍ: FORMDOR SUPRIOR D NGRM C y ict p LUCÍ MÓNIC INSRR FUNDDOR DL CNTRO RGNTINO D NGRM Mb pfsil I

Más detalles

Trabajo de Diploma. : El amor y respeto por los oficios y. profesiones de mi comunidad. Curso: 2012-2013. Año 55 de la Revolución

Trabajo de Diploma. : El amor y respeto por los oficios y. profesiones de mi comunidad. Curso: 2012-2013. Año 55 de la Revolución . Tbj Dpm : E m y p p f y pf m mu. Au: Y A Péz. Tu: M. M Du V. Pf ux. Cu: 2012-2013. Añ 55 Rvuó Pm P ñ bjm, pqu qu b qu, pqu pz mu. Jé Mí. (1) Agm A p qu h hh pb u fm u qu z bj, p : M pf Dp. Euó P. M u

Más detalles

Más información: Grupo DIA. Teléfono: 91 398 54 00. Nieves Álvarez. Lara Vadillo. Ginés Cañabate. comunicación@diagroup.com

Más información: Grupo DIA. Teléfono: 91 398 54 00. Nieves Álvarez. Lara Vadillo. Ginés Cañabate. comunicación@diagroup.com Doi pn Má infomción: Gpo DIA. Tléfono: 91 398 54 00 Niv Álvz. L Villo. Giné Cñbt comnicción@igop.com Román y Aocio. Tléfono: 91 591 55 00 Jvi Agil: j.gil@omnyocio. Silvi Sotomyo:.otomyo@omnyocio. INDICE:

Más detalles

n o ó i Mi nombre: Mi numero de orden: Cuadernillo 1 periodo II MOMENTO DE LA MOVILIZACIÓN NACIONAL POR LA MEJORA DE LOS APRENDIZAJES

n o ó i Mi nombre: Mi numero de orden: Cuadernillo 1 periodo II MOMENTO DE LA MOVILIZACIÓN NACIONAL POR LA MEJORA DE LOS APRENDIZAJES l bim cm CACIÓN EDU bim cm DOS TO C u m ó i c c i d r t m m i trá d D qu d r p d i, r u q rd p l rd m p d T d 2 d u g S g prid Mi mbr: Cudrill 1 Mi umr d rd: II MOMENTO DE LA MOVILIZACIÓN NACIONAL POR

Más detalles

DETERMINACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE ORIENTACION INTERIOR Y LAS DISTORSIONES DEL OBJETIVO DE LAS CÁMARAS FOTOGRÁFICAS NO MÉTRICAS

DETERMINACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE ORIENTACION INTERIOR Y LAS DISTORSIONES DEL OBJETIVO DE LAS CÁMARAS FOTOGRÁFICAS NO MÉTRICAS DETERMINCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE ORIENTCION INTERIOR LS DISTORSIONES DEL OBJETIVO DE LS CÁMRS FOTOGRÁFICS NO MÉTRICS B D. Díz Ríuz, Gl Ház S S Hé Gzáls Gí Jsé Mul Cvz P GEOCUB IC,, Pl. C.P. 00, CH, Cu,

Más detalles

ANEXO I (Artículo 1 ) VALORES DE LOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y MOTOS (MOTOVEHICULOS) - AÑOS DE FABRICACION: 2003 A 2012

ANEXO I (Artículo 1 ) VALORES DE LOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y MOTOS (MOTOVEHICULOS) - AÑOS DE FABRICACION: 2003 A 2012 I = Importado - 5 - ANEXO I (Artículo 1 ) VALORES DE LOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y MOTOS (MOTOVEHICULOS) - : 2003 A 2012 AUTOMOVILES 080 I 13 037 AGRALE FURGON FURGOVAN 6000 120.000 130.000 140.000 144.200

Más detalles

Creación de Formularios MDI y Formularios Secundarios

Creación de Formularios MDI y Formularios Secundarios Cus d Visu Bsic Apicd áchz Cció d Fmuis MDI Fmuis cudis 1. Cgu mmi Visu Bsic 2. cci pció EXE Estád 3. E t d tbj d Visu Bsic pst u fmui m Expd d Pcts Ppidds 1 Cud d mits Fmui p misió Expd d Pcts h.s@gmi.cm

Más detalles

- 1 - ANEXO I RESOLUCION GENERAL N 2775

- 1 - ANEXO I RESOLUCION GENERAL N 2775 - 1 - VALORES DE LOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y MOTOS (MOTOVEHICULOS) - : 2000 A 2009 004 I 21 248 ALFA ROMEO COUPE 159 COUPE BRERA 2.2 JTS 155.000 172.000 190.000 297.300 004 I 21 241 ALFA ROMEO COUPE

Más detalles

Inscríbete en Claro Club y comienza a disfrutar de lo que más te gusta

Inscríbete en Claro Club y comienza a disfrutar de lo que más te gusta Eiió Pss Añ 4 Núm 26 Mz - Abil 2010 Cs Mlli Pl Wp Cl Clb Sgs / V vis Nvs Blss Msjs Blss Rmig Pls Uis Isíb Cl Clb y miz isf l q más gs Si s Ppg isíb llm l *2582 y si is pl Cmiz y isf Cl Clb! Evs Cl Cs Mlli

Más detalles

(Artículo 1º) VALORES DE LOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y MOTOS (MOTOVEHICULOS) - AÑOS DE FABRICACION: 2002 A 2011

(Artículo 1º) VALORES DE LOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y MOTOS (MOTOVEHICULOS) - AÑOS DE FABRICACION: 2002 A 2011 ANEXO I (Artículo 1º) VALORES DE LOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y MOTOS (MOTOVEHICULOS) - AÑOS DE FABRICACION: 2002 A 2011 AUTOMOVILES CODIGO 4 I 21 248 ALFA ROMEO COUPE 159 COUPE BRERA 2.2 JTS 103.600

Más detalles

CICLISMOSB nº 2. temporada 2012. Resumen de la temporada en datos. Bonita ruta por Navarra PASATIEMPOS TUS FOTOS RESULTADOS NOV.

CICLISMOSB nº 2. temporada 2012. Resumen de la temporada en datos. Bonita ruta por Navarra PASATIEMPOS TUS FOTOS RESULTADOS NOV. CICLISMOSB º 2 NOV. 2012 RESULTADOS tpd 2012 R d tpd dt EN SOLITARIO SANTI Htdd, dd y tj qp PASATIEMPOS TUS FOTOS RESULTADOS EN PORTADA, CICLISTA SB A DESTACAR: M Jd FOTO: OSKAR MATXÍN EN EL RECUERDO:

Más detalles

ё! " #%$ & ')(*"+,-/.0 "12436572 89: "%;= @?A1BDC=EF@GC=HJIKELNMPOQC=RTS)UVWXLYUZ[L=MP\)]^LJ_`CNEQabI[RcRTLYRYMdeCgf%I[hQi2UHkjlV monlpq C=E)U2C=RXrNs1sut vuwyxz!{,w { }~%~%!&}{!}G{ { +~l4~% &}-X~%;~N,oя

Más detalles

- Con peatones - Con ciclistas - Extraescolares - Concurso

- Con peatones - Con ciclistas - Extraescolares - Concurso l i v ó i Pl ñ 6 1 y 2 1 P jóv L Fió CNAE lbió l Diió Gl Táfi (DGT) l Fió l Sgi Vil (Fvil) y l Uió Nil Jf Plií y Diiv Plií Ll (Uijl) mh iiiiv l bjiv mj l gi vil l jóv l liv my ig. Aivi Má ifmió: 607 814

Más detalles

ANEXO I RESOLUCION GENERAL N 3050 VALORES DE LOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y MOTOS (MOTOVEHICULOS) - AÑOS DE FABRICACION: 2001 A 2010

ANEXO I RESOLUCION GENERAL N 3050 VALORES DE LOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y MOTOS (MOTOVEHICULOS) - AÑOS DE FABRICACION: 2001 A 2010 ANEXO I RESOLUCION GENERAL N 3050 VALORES DE LOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y MOTOS (MOTOVEHICULOS) - AÑOS DE FABRICACION: 2001 A 2010 AUTOMOVILES CODIGO AÑOS DE FABRICACION 4 I 21 248 ALFA ROMEO COUPE

Más detalles

I N F O R M E S O B R E V E R I F I C A C I O N D E L V A L O R D E C L A R A D O N 1 1 8-3 D 1 3 1 0-2014- 000122- S U N A T

I N F O R M E S O B R E V E R I F I C A C I O N D E L V A L O R D E C L A R A D O N 1 1 8-3 D 1 3 1 0-2014- 000122- S U N A T S U P E R I N T E N D E N C I A N A C I O N A L D E A D M I N I S T R A C I Ó N T R I B U T A R I A I N T E N D E N C I A D E L A A D U A N A M A R Í T I M A D E L C A L L A O A v e n i d a G u a r d i

Más detalles

BAJA CALIFORNIA SUR 75

BAJA CALIFORNIA SUR 75 BAJA CALIFORNIA SUR 75 NO. INDICE CARRETERA RUTA ---RED FEDERAL LIBRE--- 1 Cb S Lucs - L Pz MEX-001 2 Cd. Cstitució - Put S Cs MEX-001 3 Cd. Isugts - Lt MEX-001 4 Et. Put Pit - Gu Ng MEX-001 5 L Pz - Cd.

Más detalles

BAJA CALIFORNIA SUR 77

BAJA CALIFORNIA SUR 77 75 BAJA CALIFORNIA SUR 77 NO. INDICE CARRETERA RUTA ---RED FEDERAL LIBRE--- 1 Cb S Lucs - L Pz MEX-001 2 Cd. Cstitució - Put S Cs MEX-001 3 Cd. Isugts - Lt MEX-001 4 Et. Put Pit - Gu Ng MEX-001 5 L Pz

Más detalles

La mujer y el tiempo: canon estético y desvíos en tres artistas del Renacimiento Garcilaso, Fray Luis y Giorgione. Dietris Aguilar

La mujer y el tiempo: canon estético y desvíos en tres artistas del Renacimiento Garcilaso, Fray Luis y Giorgione. Dietris Aguilar L mj y m: é y ví Rm G, Fy L y Gg D Ag Uv N Lm Zm @.m. Rm: Evó ó b m y bz vé í G y Fy L y b ó Gg. Pb v: é, ó, í ñ, bz fm. 1- Pm E í qé Rm ( y fóm í), g m b b m b mj mvm. E í g, m q é f mvm [1] q v m í má

Más detalles

3 de diciembre Otoño de diciembre 16 de diciembre UVC International 6 de enero de 2013 Del 22 de diciembre al 6 de enero

3 de diciembre Otoño de diciembre 16 de diciembre UVC International 6 de enero de 2013 Del 22 de diciembre al 6 de enero Otñ 2012 N D V P C i ú i t Cz itt ii t t! M Pi H ñi i z ft t Et t úi tiiz ttit i Ií z jió q tiá i i f q á t i á i tt! Nt tié ft ié qi q ti xi áti qi E it Ci ij á t xii i Et tq fi t i q ift! A G i At Dé

Más detalles

BAJA CALIFORNIA SUR 77

BAJA CALIFORNIA SUR 77 BAJA CALIFORNIA SUR 77 NO. INDICE CARRETERA RUTA ---RED FEDERAL LIBRE--- 1 Cb S Lucs - L Pz MEX-001 2 Cd. Cstitució - Put S Cs MEX-001 3 Cd. Isugts - Lt MEX-001 4 Et. Put Pit - Gu Ng MEX-001 5 L Pz - Cd.

Más detalles

BAJA CALIFORNIA SUR 75

BAJA CALIFORNIA SUR 75 BAJA CALIFORNIA SUR 75 76 NO. INDICE CARRETERA RUTA ---RED FEDERAL LIBRE--- 1 Cb S Lucs - L Pz MEX-001 2 Cd. Cstitució - Put S Cs MEX-001 3 Cd. Isugts - Lt MEX-001 4 Et. Put Pit - Gu Ng MEX-001 5 L Pz

Más detalles

ANEXO I (Artículo 1 ) VALORES DE LOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y MOTOS (MOTOVEHICULOS) AÑOS DE FABRICACION: 2003 A 2012 AUTOMOVILES

ANEXO I (Artículo 1 ) VALORES DE LOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y MOTOS (MOTOVEHICULOS) AÑOS DE FABRICACION: 2003 A 2012 AUTOMOVILES ANEXO I (Artículo 1 ) VALORES DE LOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y MOTOS (MOTOVEHICULOS) : 2003 A 2012 AUTOMOVILES CODIGO 080 I 13 037 AGRALE FURGON FURGOVAN 6000 120.000 130.000 140.000 144.200 004 I 22

Más detalles

Que fruta o vegetal crece en un árbol? Sabes? Colorea todos aquellos que pueden ser encontrados en un árbol.

Que fruta o vegetal crece en un árbol? Sabes? Colorea todos aquellos que pueden ser encontrados en un árbol. Dónd ccn? Q ft gt cc n n áb? Sb? C td q q pdn ncntd n n áb. E Pgm d Sc Amntc d Vn Spnh Cc n n áb: dzn, cz, nnj, p n n j m p p h á g n p n t g m q b x y g t Pb: nnj, h, mz, yg, g, n, p, q Cmpt ht c c á

Más detalles

Semana del 01/07 al 03/07 C E N A C O M I D A LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

Semana del 01/07 al 03/07 C E N A C O M I D A LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO Semana del 01/07 al 03/07 LUS RTS ÉRLS JUVS VRS SÁB G RPLL PTT HULT RJ FRUT/ HL SLP RS RRS L BLÑS PSTR SR // FRUT FB R S STR QUS BRLL // FRUT JUS L GLLG PS TT R VRURS RLUZ L VS VRUR SP VRURS TRTLL PTTS

Más detalles

ficha introductoria Cuestión de costumbres. nombre de la actividad Estrella A. REDONDO ARJONES. autor/es A2. nivel y destinatarios

ficha introductoria  Cuestión de costumbres. nombre de la actividad Estrella A. REDONDO ARJONES. autor/es A2. nivel y destinatarios fich iduci mb d cividd Cusió d csumbs u/s Es A REDONDO ARJONES iv y dsiis A2 dució 1 h bjivs Fm icuuidd umd cmid ifmció sb disis cuus, sds u, y chd sb hábis cids c ss dszs Cmsió sci y xsió cids fucis,

Más detalles

SGN-C048-F23 GENERALIDADES EN ODONTOLOGÍA

SGN-C048-F23 GENERALIDADES EN ODONTOLOGÍA G-C048-F23 GL LGÍ CU HUM talento humano requerido para cada uno de los servicios ofertados capacidad instalada, relación entre oferta y demanda, la oportunidad en la prestación y el riesgo en la atención.

Más detalles

Cómo es la distribución de los alimentos servidos?

Cómo es la distribución de los alimentos servidos? Cómo s l distribució d los limtos srvis? 5 " Co u bu limt ció, p Los iños y iñs s ppr pr cosumir los limtos 6 CUÁL ES EL OBJETIVO? Promovr y forzr buos hábitos d higi los iños y iñs como l lv d mos ts

Más detalles

Semana del 01/10 al 02/10 C E N A C O M I D A LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

Semana del 01/10 al 02/10 C E N A C O M I D A LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO Semana del 01/10 al 02/10 LUS RTS ÉRLS JUVS VRS SÁB G LTJS RRZ PV L ZUL PSTR SR // FRUT P L S SL QUS BRLL // FRUT R SPS RLUZ L SR VRURS SLT VRUR LBG SR L V /PTT SRquavitae San Lázaro v. Fernando de asas

Más detalles

LOS RECURSOS NATURALES EN EL DESARROLLO ECONOMICO

LOS RECURSOS NATURALES EN EL DESARROLLO ECONOMICO LOS RECURSOS NATURALES EN EL DESARROLLO ECONOMICO E d i t o r i a l U n i v e r s i t a r i a, S. A., 1 9 7 0 In s c r i p c i ó n N 3 8. 5 3 5 D e r e c h o s e x c lu s iv o s r e s e r v a d o s p a

Más detalles

C A T A L O G O M O B I L I A R I O

C A T A L O G O M O B I L I A R I O C T G M B 2 0 1 3 vda. ocutor Vicente Hipólito 20 B Bung 43 03540 licante Tf.610245063/696666953 mail:comercial@mobur.es Web:www.mobur.es CCTTC : G HBTU 2 MT., P D FUDC Y MD TPC. B FUDC MTC BC Y CT BB

Más detalles

CONTRATOS Y NEGOCIOS INTERNACIONALES. 06 de Septiembre de 2012

CONTRATOS Y NEGOCIOS INTERNACIONALES. 06 de Septiembre de 2012 TTS Y GS TLS 06 de Septiembre de 2012 Ms. x. DG M PZ SB bogado Universidad acional sp. dministración de egocios nternacionales Ms x Gestión nternacional de la mpresa andidato a Mg nvestigación Social nterdisciplinaria

Más detalles

P R O G R A M A D E G O B I E R N O 2012-2015. C o n g e s t i n, s e g u r i d a d y t r a b a j o

P R O G R A M A D E G O B I E R N O 2012-2015. C o n g e s t i n, s e g u r i d a d y t r a b a j o P R O G R A M A D E G O B I E R N O 2012-2015 C o n g e s t i n, s e g u r id a d y t r a b a jo 1 W I L M A N H A R R Y M A R ح N C A S T A ر O H O J A D E V I D A N a c ي e l 1 7 de S e p t ie m b r

Más detalles

! Magalie Latorre Rodríguez Clausula Legal WEB-LSSI

! Magalie Latorre Rodríguez Clausula Legal WEB-LSSI Mgli L Rdíguz Cluul Lgl WEB-LSSI L pági Wb www.mgupi.cm iulidd d Mgli L Rdíguz y cumpl c l quii divd d l Ly 34/2002, d 11 d juli, d Svici d l Scidd d l Ifmció y d Cmci Elcóic, dl Rl Dc-ly 13/2012, d 30

Más detalles

SUBSECRETARIA DEL EGRESOS HACIENDA UNIDAD DE SERVICIO CIVIL RELACION ESCALAFONARIA Y/O CADENA DE MANDO

SUBSECRETARIA DEL EGRESOS HACIENDA UNIDAD DE SERVICIO CIVIL RELACION ESCALAFONARIA Y/O CADENA DE MANDO H UBT L G H U V VL UL VLUÓ L UT FH L LBÓ M Ñ o. G G M L UT VL VULG LZ L TM ULTUL TLGÜ L LF Y/ M TUTU LF: G VL M VULG. L.. TLGÜ M: JFTU TMT VULG. L.. TLGÜ VULG. L.. BLGÜ VULG L TM ULTUL LB VLU. GT L TLG

Más detalles

Sábado 2 de Octubre, :00 a.m. - 3:00 p.m. Solo: $30

Sábado 2 de Octubre, :00 a.m. - 3:00 p.m. Solo: $30 s L d P Adist i l Ex tds p i f U C Dis ls bs d Sábd 2 d Otub, 2010 9:00.m. - 3:00 p.m. Sl: $30 $30 d gist hh ts dl 20 d Sptimb $35 Dspués dl 20 d Sptimb S pt hqus d l iglsi my d Iluy su gist su hqu S qui

Más detalles

2 $ "! "! " # $ % & ' ( " ) " " ( ( " $ * & ' ( " ) " + *, " $ $ - ( " &

2 $ ! !  # $ % & ' (  )   ( (  $ * & ' (  )  + *,  $ $ - (  & !"!"# 2 $ "!"!"# $ % &'(") ""(("$* &'(") "+*,"$$ -( " & 3./"", "0. "-( 1 ( 2 3/3 4 5.. 6 * 5 0"3 +"*03-(" 4 -( * 4,"".. 6 7))8!"#% 5 4 -( 2..9:;(99 ?+(>@.#%7A". %7 ".( $%%... %" -=

Más detalles

LINEA 6020. Alecar Cilindros

LINEA 6020. Alecar Cilindros Alecar Cilindros LINEA 600 CILINDROS HIDRAULICOS DE DOBLE EFECTO DIMENSIONES SEGÚN ISO 600/ Y DIN 4 PRESION NOMINAL: 0 BAR PRESION MAX. DE SERVICIO: 10 BAR DISEÑO COMPACTO Y ROBUSTO FACIL MANTENIMIENTO

Más detalles

Información del concurso al cual se inscribe. Información de la agrupación

Información del concurso al cual se inscribe. Información de la agrupación Á títc p c cc: Fch d cpcó: Ifcó d cc c cb Nb d gpcó: Ifcó d gpcó Nb d ptt: C ctóc: Fcbk ( pc): Twtt ( pc): Pág wb, víc bg ( pc): Ifcó d ptt d gpcó Nb y pd: Dct d dtfccó. Mq X cp q cpd: C.C. C.E. PAS Nú

Más detalles

PLAN DE ACCION AÑO: 2015 PROCESO: OPERATIVO Y COMERCIAL

PLAN DE ACCION AÑO: 2015 PROCESO: OPERATIVO Y COMERCIAL PLAN DE AÑO: 205 PLANEACION ESTRATEGICA PROCESO: OPERATIVO Y COMERCIAL C u m Pm fddd d md vés d Pms qu v dqu ms L. Ivs Pm C Cmd Bs NO GANADORES. d 205 $ 0,000,000 Eszd y Uvs Ov y Cm - G GENERAL y FORTALECIMIENTO

Más detalles

Art.: 109-15 mm x 35 cm largo. Art.: 112-20 mm x 40 cm largo. Art.: 118-25 mm x 45 cm largo. Art.: 121-25 mm x 50 cm largo

Art.: 109-15 mm x 35 cm largo. Art.: 112-20 mm x 40 cm largo. Art.: 118-25 mm x 45 cm largo. Art.: 121-25 mm x 50 cm largo DzDzul Clls smpls: Fábc d ccss p mscs - Cs y hjs d pm cldd. - Mds lus sldds ds ls ículs - Ojlls y mchs d 1 cldd c dls d lum. Vdd d cls Lss s Ryds.: 109.: 106-15 mm x 30 cm l.: 109-15 mm x 35 cm l.: 112.:

Más detalles

Semana del 01/01 al 03/01 C E N A C O M I D A LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

Semana del 01/01 al 03/01 C E N A C O M I D A LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO Semana del 01/01 al 03/01 LUS RTS ÉRLS JUVS VRS SÁB G ZBURÑS L HR JRRT TRR STF L LURL BRZ GT BRL RHG GUS RR PTTS FL VLL PTJ GRBZS PS L GLLG PTT FRUT/ YGURT SP VRURS RLUZ L HR PTT USS YGUR SP PLL TRTLL

Más detalles

: ú z bg,, g R, O [] é N ó á á í éf í Df g A g ñ, b j, ñ, z, N! ó C ó g R f!, bj j ] [!, H, ñ H - ó? N b; á ] [ gú f í bg, bz! C C b T b ó, Aí b, b b

: ú z bg,, g R, O [] é N ó á á í éf í Df g A g ñ, b j, ñ, z, N! ó C ó g R f!, bj j ] [!, H, ñ H - ó? N b; á ] [ gú f í bg, bz! C C b T b ó, Aí b, b b Ká Bk H 1888 J Lf b P : U ww w ó! z O, ó! z O, ó! xñ O, g í é j; f fg fé,, Y zbb í M ág, j M bí gb C g! á f Y 1831 J, (L T ) g b bé, j U báb f, U ] [ g b, bj g g j g á Aí b P f é f,, g é b A f b, ó, M

Más detalles

$ 234 $ 55 MODERNA ATR ACTIVA. Higiene es Salud Línea Regular Consulta la Hoja Anexa

$ 234 $ 55 MODERNA ATR ACTIVA. Higiene es Salud Línea Regular Consulta la Hoja Anexa b u t O 2013 x y tu 5 0 ml n l d l. Dub d Tl Oint guni Fl Fg R 8 4 521 PR L T ÚBL CIO P IC O R G U L R 234 d gu 50 ml Futl. ph d Fll Tgni F L TR R 4 4700 PR C ÚB IO P 55 TR CTIV 62 Higin lud Lín Rgul Cnult

Más detalles

ZN E NENTE Gu 2012 Gg - p 2012 T - V-755 431 V 430 474 4 429 433 428 434 30 V-755 435 427 426 p 22 436 ESTÓN FGV 21 425 438 424 L Nuc y 11 10 439 423 440 422 R g 441 421 í g V-760 pv L G V x T

Más detalles

VALORES DE LOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y MOTOS (MOTOVEHICULOS) - AÑOS DE FABRICACION: 2006 A 2015

VALORES DE LOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y MOTOS (MOTOVEHICULOS) - AÑOS DE FABRICACION: 2006 A 2015 M79 I 22 001 AIXAM SEDAN 3 PUERTAS CROSSLINE 133.000 135.900 139.600 004 I 22 249 ALFA ROMEO SEDAN 3 PUERTAS 147 1.6 MPI 16V T. SPARK 210.100 220.000 228.400 243.900 259.400 004 I 05 249 ALFA ROMEO SEDAN

Más detalles

13. REDUCTORES Y MOTORREDUCTORES DE ENGRANAJES HELICOIDAL SINFIN CORONA SERIE 2000

13. REDUCTORES Y MOTORREDUCTORES DE ENGRANAJES HELICOIDAL SINFIN CORONA SERIE 2000 . REDUCTORES Y MOTORREDUCTORES DE ENGRNJES HELICOIDL SINFIN CORON SERIE 000 Ls mtrreductres tip helicidal sinfín crna (línea SG) de Industrias Ramfé sn una cmbinación de ds etapas, la primera cmprende

Más detalles

Manual de Identidad Corporativa Moneytrans

Manual de Identidad Corporativa Moneytrans Mul It Cptv Myts Mul It Cptv Myts 1.1 2 TINTAS PLANAS SOBRE FONDO BLANCO: COLORES: PANTONE 151 C PANTONE 541C 10 % PANTONE 151 C 50% PANTONE 151C 50 % PANTONE 541C El lgtp s tts pls s utlzá qulls css qu

Más detalles

E S T A D O A C T U A L PROPUESTA PLAZA FACULTAD DE ARQUITECTURA A VESTÍBULO F A

E S T A D O A C T U A L PROPUESTA PLAZA FACULTAD DE ARQUITECTURA A VESTÍBULO F A D C L LZ FCLD D QIC VÍBL F D C L FCLD D FILFI Y L INVNCIN N M N CN DICCIDD FCLD D FILFI Y L D INVNCIN N M N CN DICCIDD D C L FCLD D FILFI Y L NCI D ÑLMIN D CC NL FCLD D FILFI Y L D ÑLMIN D CC NL D C L

Más detalles

Bosque Ironwood. Monumento Nacional. E n el año 2000, el Presidente Bill Clinton designó esta área de. Visítanos pronto!

Bosque Ironwood. Monumento Nacional. E n el año 2000, el Presidente Bill Clinton designó esta área de. Visítanos pronto! Bq Iw Mm i ñ 2000, Pi Bi Ci igó á 129.000 imi biógi y m Mm i Bq Iw. L gm mñ mm á hábi g vi y im. m áb fi q mb bq. bi ió imi, q v i y. vi i ig á gi; ii mi ih k, y miég hi. bg imó f mñ Mm i Bq Iw. í á úim

Más detalles

El consentimiento informado y sustituto. sustituto en intervenciones médicas como mecanismo de garantía de los derechos de los niños y las niñas 1

El consentimiento informado y sustituto. sustituto en intervenciones médicas como mecanismo de garantía de los derechos de los niños y las niñas 1 R Ezbh Gu Cmg* E m fm y uu v mé m mm g h ñ y ñ 1 Rum E p gu m p m gmó, y m u g m fm y m uu v v mé m. P zó, u pm mm z fó m m bó g ju, b u m y. Pm z m y v qu p, u b jupu mb, m fm y m uu y, fm, b pp qu jug

Más detalles

TALKINGISTEACHING.ORG

TALKINGISTEACHING.ORG l b T Tlk Wht c o my lo ock? Wht c olo you? Tlk, d, d ig with you child ight fom th tt. It build thi bi d pp thm fo ucc i chool d byod. Fo id, viit TALKINGISTEACHING.ORG Sh you tlk, d, ig momt t th ludomt!

Más detalles

Textil del Sur IPASA ARIC AA.HH. MICAELA BASTIDAS ARICA. Colegio URB. OLIVA RAZZETO. Mercado AA.HH. JOSE TUPAC AMARU PLAZA DE ARMAS DE CHINCHA ALTA

Textil del Sur IPASA ARIC AA.HH. MICAELA BASTIDAS ARICA. Colegio URB. OLIVA RAZZETO. Mercado AA.HH. JOSE TUPAC AMARU PLAZA DE ARMAS DE CHINCHA ALTA M IVI LD I V Q 20000 C C Q I Ñ C TM L I FRD L VIVR BT MLCHT BL V CC G V L T : L LIMIT TR L DIFRT TI LIGR RXIMD Y CLQIR RYCT Q FCT BR VFICR L LIMIT Y CRCTTIC L MLZMIT BID Q T M GRL ur 28 JLI L M L F LVDR

Más detalles

Tipo de. beneficiarios o. Dirección y teléfono de la oficina y atención al. usuarios del. dependencia que ofrece el servicio público

Tipo de. beneficiarios o. Dirección y teléfono de la oficina y atención al. usuarios del. dependencia que ofrece el servicio público A. 7 d l Ly Ogái d Tspi y As l Ifmió úbli - LOTAI d) Ls s qu f y ls fms d d lls, his d ió y dmás idiis sis, p qu l iuddí pud sus dhs y umpli sus Rquisis p l bió dl Cóm d l dimi Dmiió dl (S dsib l dll dl

Más detalles

José Antonio Galindo. CANTIGAS DE SANTA MARÍA de Alfonso X "el Sabio" 4 Cantigas Armonizadas para Coro mixto "a capella" SATB

José Antonio Galindo. CANTIGAS DE SANTA MARÍA de Alfonso X el Sabio 4 Cantigas Armonizadas para Coro mixto a capella SATB é Antni Glin ANIGA DE ANA MARÍA d Aln X "l i" 4 ng Amnizd xt " cll" A ROA DA ROA ANA MARÍA, RELA DO DÍA O QUE OLA IRGEN LEIXA AN GRAN ODER Ducin md 3' +1'15 (4') +2'45", 2'40" Edición i dl Aut Mdid, 2011

Más detalles

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO CREMA DE ZANAHORIA ESTOFADO DE CARNE FRUTA/ FLAN VAINILLA CREMA DE GUISANTES

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO CREMA DE ZANAHORIA ESTOFADO DE CARNE FRUTA/ FLAN VAINILLA CREMA DE GUISANTES Semana del 01/02 L 07/02 LUS RTS ÉRLS JUVS VRS SÁB G PRRUSL RLLTS PLL J Y QUS Y SL XT R LGS PLL VL FRUT/ USS YGUR LSG VGTL BL L GLLG FRUT/ PÑ LBR R ZHR STF R FRUT/ FL VLL R LFLR Y HPÑS SLPS SLS PUR PTT

Más detalles

JORNADA MODERNIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

JORNADA MODERNIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN JORND MODERNIZCIÓN DE LS TECNOLOGÍS DE L INFORMCIÓN Y COMUNICCIÓN Hci gió cóic gb. L xpici yi. z» Pbció: 26.150 hbi.» Pp 2014: 19.902.730,69» Pi icip: 200 p. 1. Sició c yi z» Nú xpi gi cóic cici 2013:

Más detalles

MASA DE AGUA SUBTERRÁNEA 016.201 EO-NAVIA-NARCEA

MASA DE AGUA SUBTERRÁNEA 016.201 EO-NAVIA-NARCEA CMI GSTIÓ P L LIZCIÓ TBJS CITÍFIC-TÉCICS PY L SSTIBILI Y PTCCIÓ LS GUS SUBTÁS ctividad 4: Identificación y caracterización de la interrelación que se presenta entre aguas subterráneas, cursos fluviales,

Más detalles

Pág 1 DISEÑO DE REGISTRO 10/09/2008

Pág 1 DISEÑO DE REGISTRO 10/09/2008 Agencia Tributaria Modelo 214 vers. 1.1 Diseño de registro. IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO Y SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES 1 1 3 An Concepto fiscal. Constante '214' 2 4 1 An Tipo de declaración Ver Nota1

Más detalles

PRESCINDIBLE CARA, INSEGURA SIN FUTURO. l en acción

PRESCINDIBLE CARA, INSEGURA SIN FUTURO. l en acción ENERG Í N U C CR, L E INSEGU R: L R Y PR ESCIND IBLE R C, í v y í L bf f INSEGUR á, í h, y b í hb z z SIN FUTURO PRESCINDIBLE L í, á, R y ñ í yí í y f y á D N E N E V N E I C N E R HE ó í L L f h, v T

Más detalles

INMUNIDAD MOLECULAR Y CELULAR EN GEMELOS IDÉNTICOS, INFECTADOS POR UNA MISMA CEPA DEL VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH-1)

INMUNIDAD MOLECULAR Y CELULAR EN GEMELOS IDÉNTICOS, INFECTADOS POR UNA MISMA CEPA DEL VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH-1) INMUNIDAD MOLEULAR ELULAR EN GEMELOS IDÉNTIOS, INFETADOS POR UNA MISMA EPA DEL VIRUS DE LA INMUNODEFIIENIA HUMANA (VIH-1) Ivsgd pcp: D. Xv Mí Pcd : Hsp Uvs Gs Ts Pj Dcó: 3 ñs MEMORIA FINAL 1. Rs L fccó

Más detalles

APROBACIÓN PROVISIONAL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE MONTILLA

APROBACIÓN PROVISIONAL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE MONTILLA DILIGENCIA. P hc cst qu pst dcutcó h sd pbd, PROVISIONALMENTE, p cud d PLENO, d fch: 4 d MAYO d 2011. Fd Mt, E Sct G. Ps d Ls Mcds Lczcó Ests spcs bs dbá dsts c y hs ctd pqu y zs púbcs, s dc, db t cáct

Más detalles

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO SALMOREJO POLLO GUISADO CON VERDURITAS NATILLAS CREMA DE CALABAZA

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO SALMOREJO POLLO GUISADO CON VERDURITAS NATILLAS CREMA DE CALABAZA Semana del 27/6 al 3/07 LUS RTS ÉRLS JUVS VRS SÁB G LTJS VRURS PS FRT SL FL ZUL FS PRS FLT L LJ PTJ LGS Y GRBZS PTS SS SLRJ PLL GUS VRURTS TLLS PTTS H RLLTS L HR SLS GZPH PLL XT USS SL VRURS R L JRR PTT

Más detalles

MODELO DE ANÁLISIS Y ASIGNACIÓN DE SITIOS PARA ASENTAMIENTOS TEMPORALES DE DAMNIFICADOS POST EVENTO SOCIONATURAL Barrios de Transición.

MODELO DE ANÁLISIS Y ASIGNACIÓN DE SITIOS PARA ASENTAMIENTOS TEMPORALES DE DAMNIFICADOS POST EVENTO SOCIONATURAL Barrios de Transición. M NÁLII Y IGNCIÓN ITI P NTMINT MPL MNIFIC PT VNT CINTUL Barrios de Transición. Modelo desarrollado en base a la necesidad de contar con terrenos de cogida temporal para albergar a Familias afectadas por

Más detalles

Accesorios Protectores de Fibra

Accesorios Protectores de Fibra b F d P A A P d Fb P g v d Fg Fb Cpygh 2006 Th Cby Gup, I. Td dh vd 69 Ifmó b U y Apó ÚTED PODRÁ OBTENER LA TOTAL CARGA DE TRABAJO DE LA ELINGA Y EXTENDER U VIDA ÚTIL CON LA NUEVA LINEA DE ACCEORIO PROTECTORE

Más detalles

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO CANELONES DE ESPINACA GRATINADOS JAMONCITOS DE POLLO HORNO CON VERDURITAS FRUTA

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO CANELONES DE ESPINACA GRATINADOS JAMONCITOS DE POLLO HORNO CON VERDURITAS FRUTA Semana del 2 al 8 de nero LUS RTS ÉRLS JUVS VRS SÁB G LTJS VGTLS SLHHS LHUG RRZ PLL HULTS PV PLH HPÑS PTTS L RR GR TT Y PTS LS SP GRTS JTS PLL HR VRURTS GRBZS GUSS LBGS TT R PURRS GBS ( sin patata) PLL

Más detalles

Lee y señala las palabras que te indican. mesa pelo oso polo. mapa lola papá mamá. palo lupa sopa pupa. pala pepe pipa muela.

Lee y señala las palabras que te indican. mesa pelo oso polo. mapa lola papá mamá. palo lupa sopa pupa. pala pepe pipa muela. Lee y señala las palabras que te indican mesa pelo oso polo mapa lola papá mamá palo lupa sopa pupa pala pepe pipa muela pie lee osa lupa Lee y señala las sílabas que te indican p m l s pa me si lo pu

Más detalles

UNIDAD No. 2 CAD para WLAN, Administración y Seguridad en Redes de Datos

UNIDAD No. 2 CAD para WLAN, Administración y Seguridad en Redes de Datos UNIDAD No. 2 CAD para WLAN, Administración y Seguridad en Redes de Datos ) 9; # 2 G9 #2 B;2 # 2 #2?8:2 - A =B# 2## # #B22 A82 2>H#22 >;9

Más detalles

Mapa de los ríos de España

Mapa de los ríos de España p l í pñ í l l l v g í l bg í g í c g b g í ló g p í l í b ch í í í H H ñ j í í Í J j l í é í ó í gó í í í l m ü g í l í J í Jm g í ll g í g y l V í Ág Á b m Í m í É H í j í ló Í í í g í b í Ó g í í í

Más detalles

Ededtablero y tarjetas

Ededtablero y tarjetas . s w w w. Jgs b yjs b y js Jgs 1 www..s www..s www..s www..s, 2013 í Bsq (jgs 1, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26 y 27) q Bc s (jg 20) X (jgs 4 y 30) s g, fá p Bc y Bz íz (jgs 2, 3, 5, 6, 7, 8,

Más detalles

d e l a L e y 1 8. 3 8 4.

d e l a L e y 1 8. 3 8 4. D I A G N Ó S T I C O D E L A S I T U A C I Ó N E N E L S I S T E M A T E A T R A L E n e l c a m i n o d e p r o f u n d i z al r a c o n s o l i d a c i ó n d e l s e c t o r t e a t rsae l, r e s u

Más detalles

El sonido, l E d la letra y la palabra. Bloque III. e CONTENIDOS. i l r. unidad. o t Rellena y relaciona.

El sonido, l E d la letra y la palabra. Bloque III.  e CONTENIDOS. i l r. unidad. o t Rellena y relaciona. 09_9_ 11/6/08 10:36 ág 61 Y G á spñ c sg g g y s fs y s s xps bgcó s síbs y s cs ífss bgcó s s s y pbs 1.1. y c. s spcs c pb. spés, c s pbs c ss ágs y p fb spñ. g pfs sgfc csp. bás spbs q czcs. J Ó Ñ F

Más detalles

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO SOPA DE BULLIT BULLIT DE PEIX FRUTA / YOGUR CREMA DE BERENJENA ALBÓNDIGAS A LA JARDINERA

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO SOPA DE BULLIT BULLIT DE PEIX FRUTA / YOGUR CREMA DE BERENJENA ALBÓNDIGAS A LA JARDINERA Semana del 28/09 al 04/10 LUS RTS ÉRLS JUVS VRS SÁB G FBS PTS RRZ PS SLS VR SL FRUT / YGUR SL PLT GUS TRR PTT PRSS FRUT / GLT RRZ L RR SLUS PV FRUT / TLLS SP BULLT BULLT PX FRUT / YGUR TRPÓ GRBZS BR L

Más detalles

ó. 7 ó. 8 f gé bó. 9 ú 0. 1 f 1. 1 íg é g, 2. 1 b á D 3. 1 b 4. 1 é 5. 1 ORORD.. Vé, í, ó á b: b b, x f ó,." éx,, f, bá á O, b fó f ó g á. g O g, j b

ó. 7 ó. 8 f gé bó. 9 ú 0. 1 f 1. 1 íg é g, 2. 1 b á D 3. 1 b 4. 1 é 5. 1 ORORD.. Vé, í, ó á b: b b, x f ó,. éx,, f, bá á O, b fó f ó g á. g O g, j b M I MIO MIO D UB B O HO M, b B í Og: M W. W f W Ó 1978, O I F. ó: V ú D gz: @ (U, g. ) - 03 22/08/03 IDI I ó 1. b b 2. 3. fz x? 4. z f 5. b 6. ú g? ó. 7 ó. 8 f gé bó. 9 ú 0. 1 f 1. 1 íg é g, 2. 1 b á D

Más detalles

Prueba: Volkswagen Passat

Prueba: Volkswagen Passat Pub: Vkwg P N Vió Oig Pi Vi máxim A. 0 100 km/h Cum pmi 3.2 V6 4Mi Ami $ 159.040.210,0 km/h im. 74 9,7 /100 km m i v qu V m ái ii um i. mi. f 6 DSG f qu i, j gm, y g 3,2 g p w m k V m ió i á z i m gm C

Más detalles