La població estrangera a Barcelona. Gener 2014

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "La població estrangera a Barcelona. Gener 2014"

Transcripción

1 Departament d Estadística. Gabinet Tècnic de Programació Gerència Adjunta de Projectes Estratègics Avinyó 32. 3a Barcelona Tel INFORMES ESTADÍSTICS La població estrangera a Barcelona. Gener 2014 Maig 2014

2 Títols dels Informes Estadístics Anuals de la col lecció: La població estrangera a Barcelona. Gener Dades bàsiques del món laboral a Barcelona Cens de vehicles de la ciutat de Barcelona Les activitats econòmiques a Barcelona El moviment demogràfic de Barcelona Característiques de la població de Barcelona segons el Padró Municipal. Juny Característiques de les llars de Barcelona segons el Padró Municipal. Juny Autor: Departament d Estadística Direcció: Cristina Càrcel Equip de treball:carme Pujol Ramon Ma. Canals Ana Cardona Rosa García Sara Plaza Ricardo Rocha Pura Tomàs Anna Ventura Dipòsit legal: B ISSN de la col lecció ISSN del títol

3 Departament d Estadística PRESENTACIÓ El Departament d Estadística presenta les xifres i indicadors de la població estrangera resident a Barcelona i la seva evolució. El treball s estructura en dues parts. A la primera part, es fa un anàlisi aprofundida de les característiques de la població estrangera resident a la ciutat de Barcelona, a partir de la lectura del fitxer de padró continu de la població amb data 1 de gener de La lectura dóna un total de residents estrangers empadronats a la ciutat de Barcelona, que representen el 16,7 % del total de la població resident a la ciutat. L anàlisi de les dades de l informe de la població estrangera resident 2014 ens indica una disminució, respecte l any passat, en l evolució de la població estrangera a Barcelona. El nombre de residents d origen estranger ha disminuït durant l any 2013 en persones, que representa una disminució del 4,5 % respecte l any anterior. L any 2006, va ser el de l entrada en vigor de la normativa sobre la caducitat del padró dels residents d origen extracomunitari sense permís de residència permanent. En aquest informe, igual que s ha fet en anys anteriors, s ha optat no incloure els estrangers sense domicili fix en cap districte; d aquesta manera no s alteren els resultats territorials. S ha creat un no consta districte de residència per incloure aquests casos. A la segona part de l informe es realitza un recull de dades estadístiques sobre la població estrangera resident a la ciutat, quan això és possible, o bé d altres àmbits superiors, quan no es disposa d informació referida al municipi. S analitzen, entre d altres temàtiques, el mercat de treball, l ensenyament, el moviment demogràfic, el reagrupament familiar, les llars, la propietat dels vehicles i el cadastre i es compara el pes de la població estrangera de Barcelona amb d altres àmbits territorials. 3

4 Í N D E X PART I: LA POBLACIÓ ESTRANGERA A BARCELONA. GENER 2014 Pàg. 1. Evolució de la població estrangera a Barcelona Per continents Resum del període Per països d'europa Per països d'àsia Per països d'àfrica Per països d'amèrica Per països d'oceania Perfil dels estrangers a Barcelona segons àrees geogràfiques. Gener Dades generals Edat i sexe Gràfics de les piràmides d'edat dels estrangers Lloc de naixement Titulació acadèmica Evolució del perfil dels estrangers 27 Mapes de la població estrangera. Absoluts i percentatges Perfil dels col lectius més nombrosos a Barcelona. Gener Evolució per països Itàlia Pakistan Xina França Marroc Bolívia Equador Perú Colòmbia Filipines 43 Mapes de les nacionalitats amb més població La població estrangera per districtes i barris. Gener Evolució als districtes Evolució als districtes Evolució per barris Perfil dels estrangers Rànking de nacionalitats al districte 1. Ciutat Vella Rànking de nacionalitats al districte 2. Eixample Rànking de nacionalitats al districte 3. Sants- Montjuïc Rànking de nacionalitats al districte 4. Les Corts Rànking de nacionalitats al districte 5. Sarrià-Sant Gervasi Rànking de nacionalitats al districte 6. Gràcia Rànking de nacionalitats al districte 7. Horta-Guinardó Rànking de nacionalitats al districte 8. Nou Barris Rànking de nacionalitats al districte 9. Sant Andreu Rànking de nacionalitats al districte 10. Sant Martí 71 4

5 Pàg. PART II: RECULL D'ALTRES DADES ESTADÍSTIQUES DELS ESTRANGERS 1. Estrangers i mercat de treball 1. Perfil de l'atur registrat per nacionalitats a Barcelona Perfil dels contractes registrats per nacionalitats a Barcelona Perfil dels contractes registrats a estrangers per àmbits territorials Relació del lloc de treball o residència per àmbits territorials Estrangers i ensenyament 1. Perfil dels alumnes no universitaris per nacionalitats a Barcelona. Curs Població i alumnes no universitaris per nacionalitats a Barcelona Evolució dels alumnes no universitaris per nacionalitats a Barcelona Alumnes no universitaris per nacionalitats i districtes. Curs Absoluts Alumnes no universitaris per nacionalitats i districtes. Curs Percentatges Perfil dels alumnes estrangers no universitaris per àmbits territorials. Curs Població estrangera a d'altres àmbits territorials 1. Evolució de la població estrangera per àmbits territorials i municipis Rànquing de nacionalitats a Barcelona Perfil dels estrangers amb targeta de residència per àmbits territorials Estrangers amb targeta de residència per continents, nacionalitats i àmbits territorials Moviment demogràfic 1. Evolució del moviment demogràfic per nacionalitat a Barcelona Naixements per districtes i nacionalitat Naixements per barris i nacionalitat Evolució dels naixements per nacionalitat del pares Evolució d'indicadors de natalitat per nacionalitat Evolució dels naixements per nacionalitat i edat de la mare Evolució de l'edat mitjana de la mare segons ordre de naixement dels fills Naixements per nacionalitat dels pares Naixements de mare estrangera per àmbits territorials Defuncions per districtes i nacionalitat Defuncions per barris i nacionalitat Principals nacionalitats dels naixements i defuncions a Barcelona Evolució dels matrimonis per nacionalitat i edat mitjana dels cònjuges Evolució dels tipus de matrimonis per nacionalitat Immigrants per districtes i nacionalitat Emigrants per districtes i nacionalitat Altes per omissió per districtes i nacionalitat Baixes per inscripció indeguda i caducitat per districtes i nacionalitat Immigrants per barris i nacionalitat Emigrants per barris i nacionalitat Altes per omissió per barris i nacionalitat Baixes per inscripció indeguda i caducitat per barris i nacionalitat Principals nacionalitats dels immigrants, emigrants, omissions i inscripcions indegudes/caducitat a Barcelona Rànking de municipis de procedència dels immigrants a Barcelona per nacionalitat Rànking de municipis de destinació dels emigrants de Barcelona per nacionalitat Rànking de municipis del saldo migratori de Barcelona per nacionalitat Evolució dels canvis de domicili a Barcelona per nacionalitat

6 Pàg. 5. Reagrupament familiar a Barcelona 1. Evolució de les sol licituds per districtes Evolució de les sol licituds per nacionalitat Estrangers i llars 1. Evolució de les llars per nacionalitat Llars per districtes i nacionalitat Edat mitjana de les persones per districtes i nacionalitat Estrangers i vehicles 1. Tipus de vehicle segons nacionalitat del propietari Turismes segons nacionalitat del propietari per districtes Motos segons nacionalitat del propietari per districtes Turismes segons nacionalitat del propietari per barris Motos segons nacionalitat del propietari per barris Estrangers i cadastre 1. Evolució de propietaris estrangers dels locals cadastrals Propietaris dels locals cadastrals segons usos Propietaris dels locals cadastrals per districtes Propietaris dels locals cadastrals per barris

7 PART I: LA POBLACIÓ ESTRANGERA A BARCELONA. GENER 2014

8

9 1. Evolució de la població estrangera a Barcelona

10

11 1.Evolució de la població estrangera a Barcelona Per continents Gener 2005 Gener 2006 Gener 2007 Gener 2008 Gener 2009 Gener 2010 Gener 2011 Gener 2012 Gener 2013 Gener 2014 Taxa creixement TOTAL ESTRANGERS ,5 % sobre tota la població 14,2 15,9 15,6 17,3 18,1 17,6 17,3 17,4 17,4 16,7 Europa ,3 Unió Europea (dels 28) ,0 Europa central i oriental ,3 Resta d'europa ,0 Àsia ,0 Orient mitjà ,7 Àsia central ,7 Sud-est asiàtic ,3 Japó ,4 Àfrica ,7 Àfrica del nord i Magrib ,2 Àfrica subsahariana ,5 Àfrica central i meridional ,8 Amèrica ,3 Amèrica del nord ,4 Amèrica central ,7 Amèrica del sud ,5 Oceania ,5 Apàtrides i altres països (2) (1) (1) (1) (1) Aquest any no estan comptabilitzats. (2) A partir de l'any 2014 està inclòs Taiwan. Font: Departament d'estadística. Ajuntament de Barcelona. 11

12 1.Evolució de la població estrangera a Barcelona Resum del període Rànking de nacionalitats Nacionalitats que més han augmentat durant l'any, xifres absolutes (1) Nacionalitats que més han augmentat durant l'any, percentatges (1) Nacionalitats que més han disminuït durant l'any, xifres absolutes (1) Nacionalitats que més han disminuït durant l'any, percentatges (1) Itàlia Itàlia 759 Sud-àfrica, Rep. 34,6 Equador Equador -20,7 Pakistan Rússia 616 Kazakhstan 24,5 Colòmbia Colòmbia -20,2 Xina Regne Unit 386 Estònia 22,2 Perú Perú -18,0 França França 354 Egipte 18,1 Bolívia Uruguai -14,3 Marroc Xina 307 Síria 17,5 Pakistan Xile -13,8 Bolívia Romania 123 Croàcia 15,9 Dominicana, Rep Bolívia -13,8 Equador Països Baixos 93 Rússia 13,4 Argentina -732 Dominicana, Rep. -12,2 Perú Grècia 80 Hongria 12,3 Brasil -640 Mèxic -11,8 Colòmbia Irlanda 72 Grècia 9,8 Xile -616 Paraguai -11,3 Filipines Hongria 71 Letònia 9,4 Mèxic -534 Panamà -10,9 Romania Japó 67 Bielorússia 8,9 Paraguai -481 Argentina -10,7 Alemanya Síria 65 Gàmbia 8,5 Marroc -390 Brasil -10,2 Regne Unit Bèlgica 54 Eslovàquia 8,4 Veneçuela -285 Islàndia -9,7 Dominicana, Rep Egipte 52 Noruega 8,3 Uruguai -285 Guinea -7,9 Argentina Polònia 49 Irlanda 7,7 Cuba -174 Salvador, el -7,8 Brasil Bulgària 44 Regne Unit 6,2 Estats Units d'amèrica -85 Cuba -7,5 Hondures Hondures 43 Canadà 5,7 Salvador, el -78 Pakistan -7,3 Rússia Geòrgia 41 Iran 5,5 Índia -63 Guatemala -7,1 Índia Kazakhstan 38 Camerun 4,9 Guinea -46 Veneçuela -6,8 Portugal Senegal 37 Dinamarca 4,7 Filipines -40 Mali -6,3 Mèxic Canadà 29 Lituània 4,6 Panamà -35 Tunísia -4,5 Veneçuela Noruega 28 Japó 4,4 Guatemala -22 Sèrbia -3,8 Xile Estònia 28 Corea 4,2 Ghana -18 Ghana -3,2 Paraguai Dinamarca 27 Bèlgica 4,1 Sèrbia -16 Marroc -3,0 Estats Units d'amèrica Sud-àfrica, Rep. 27 Països Baixos 4,0 Islàndia -12 Costa Rica -2,6 Bangladesh Eslovàquia 26 Tailàndia 3,6 Mali -9 Andorra -2,5 Ucraïna Bielorússia 26 Líban 3,6 Andorra -8 Estats Units d'amèrica -2,4 Polònia Croàcia 26 Senegal 3,5 Armènia -8 Guinea Equatorial -1,9 Països Baixos Nepal 25 Moldàvia 3,4 Costa Rica -8 Jordània -1,3 Suècia Suïssa 24 Austràlia 3,3 Tunísia -8 Índia -1,2 Cuba Portugal 23 Itàlia 3,1 Guinea Equatorial -3 Eslovènia -0,8 Geòrgia Corea 23 Jordània -2 Filipines -0,5 Bulgària Iran 23 Algèria -1 Armènia -0,4 Armènia Letònia 21 Bangladesh -1 Algèria -0,1 Algèria Eslovènia -1 Uruguai Japó Bèlgica Nepal Senegal Irlanda (1) S'han classificat els països amb una població superior a 100 residents. Font: Departament d'estadística. Ajuntament de Barcelona. 12

13 1.Evolució de la població estrangera a Barcelona Per països d'europa Gener 2005 Gener 2006 Gener 2007 Gener 2008 Gener 2009 Gener 2010 Gener 2011 Gener 2012 Gener 2013 Gener 2014 TOTAL EUROPA Unió Europea (dels 28) Alemanya Àustria Bèlgica Bulgària Croàcia Dinamarca Eslovàquia Eslovènia Estònia Finlàndia França Grècia Hongria Irlanda Itàlia Letònia Lituània Luxemburg Malta Països Baixos Polònia Portugal Regne Unit Romania Suècia Txeca, República Xipre Europa central i oriental Albània Armènia Bielorússia Bòsnia i Hercegovina Geòrgia Macedònia Moldàvia Montenegro Rússia Sèrbia Sèrbia i Montenegro Ucraïna Resta d'europa Andorra Islàndia Liechtenstein Mònaco Noruega San Marino Suïssa Font: Departament d'estadística. Ajuntament de Barcelona. 13

14 1.Evolució de la població estrangera a Barcelona Per països d'àsia Gener 2005 Gener 2006 Gener 2007 Gener 2008 Gener 2009 Gener 2010 Gener 2011 Gener 2012 Gener 2013 Gener 2014 TOTAL ÀSIA Orient mitjà Afganistan Aràbia Saudita Bahrain Iemen Iran Iraq Israel Jordània Kuwait Líban Oman Síria Turquia Unió dels Emirats Àrabs Àsia central Azerbaidjan Bangladesh Bhutan Índia Kazakhstan Kirguizistan Mongòlia Nepal Pakistan Tadjikistan Turkmenistan Uzbekistan Xina Sud-est asiàtic Cambodja Corea, República de Corea, Rep. Dem. Pop. de Filipines Indonèsia Laos Malàisia Maldives Myanma Singapur Sri Lanka Tailàndia Taiwan (1) Vietnam Japó (1) A partir del 2013 desapareix com a país passant a tenir la consideració de territori. Font: Departament d'estadística. Ajuntament de Barcelona. 14

15 1.Evolució de la població estrangera a Barcelona Per països d'àfrica Gener 2005 Gener 2006 Gener 2007 Gener 2008 Gener 2009 Gener 2010 Gener 2011 Gener 2012 Gener 2013 Gener 2014 TOTAL ÀFRICA Àfrica del nord i Magrib Algèria Egipte Líbia Marroc Mauritània Sudan Tunísia Àfrica subsahariana Benín Burkina Faso Cap Verd Costa d'ivori Gàmbia Ghana Guinea Guinea Bissau Guinea Equatorial Libèria Mali Níger Nigèria Senegal Sierra Leone Togo Txad Àfrica central i meridional Angola Botswana Burundi Camerun Centrafricana, República Comores Congo Congo, Rep. Dem. del Eritrea Etiòpia Gabon Kenya Lesotho Madagascar Malawi Maurici Moçambic Namíbia Rwanda São Tomé i Príncipe Seychelles Somàlia Sud-àfrica, República de Tanzània Uganda Zàmbia Zimbabwe Font: Departament d'estadística. Ajuntament de Barcelona. 15

16 1.Evolució de la població estrangera a Barcelona Per països d'amèrica Gener 2005 Gener 2006 Gener 2007 Gener 2008 Gener 2009 Gener 2010 Gener 2011 Gener 2012 Gener 2013 Gener 2014 TOTAL AMÈRICA Amèrica del nord Canadà Estats Units d'amèrica Amèrica central Antigua i Barbuda Bahames Barbados Belize Costa Rica Cuba Dominica Dominicana, República Grenada Guatemala Haití Hondures Jamaica Mèxic Nicaragua Panamà Salvador, el Saint Christopher i Nevis Saint Lucia Trinitat i Tobago Amèrica del sud Argentina Bolívia Brasil Colòmbia Equador Guyana Paraguai Perú Surinam Uruguai Veneçuela Xile Font: Departament d'estadística. Ajuntament de Barcelona. 16

17 1.Evolució de la població estrangera a Barcelona Per països d'oceania Gener 2005 Gener 2006 Gener 2007 Gener 2008 Gener 2009 Gener 2010 Gener 2011 Gener 2012 Gener 2013 Gener 2014 TOTAL OCEANIA Oceania Austràlia Fiji Nova Zelanda Font: Departament d'estadística. Ajuntament de Barcelona. 17

18

19 2. Perfil dels estrangers a Barcelona segons àrees geogràfiques. Gener 2014

20

21 2.Perfil dels estrangers a Barcelona segons àrees geogràfiques. Gener Dades generals Població estrangera Sexe Edat Districtes d'implantació Àrees geogràfiques Nombre % % Homes % Dones mitjana Districte % TOTAL ESTRANGERS ,0 51,0 49,0 33,1 2. Eixample 17,9 1. Ciutat Vella 15,9 10. Sant Martí 13,2 Unió Europea (dels 28) ,8 51,1 48,9 34,4 2. Eixample 22,6 1. Ciutat Vella 16,7 10. Sant Martí 13,1 Europa central i oriental ,2 40,5 59,5 34,1 10. Sant Martí 18,0 8. Nou Barris 15,1 2. Eixample 13,6 Resta d'europa ,6 49,4 50,6 36,1 5. Sarrià-Sant Gervasi 21,5 2. Eixample 19,9 1. Ciutat Vella 16,5 Orient mitjà ,0 58,8 41,2 31,3 2. Eixample 23,1 1. Ciutat Vella 15,7 5. Sarrià-Sant Gervasi 11,1 Àsia central ,4 65,8 34,2 29,6 1. Ciutat Vella 25,0 3. Sants-Montjuïc 16,0 10. Sant Martí 15,4 Sud-est asiàtic ,6 44,4 55,6 33,9 1. Ciutat Vella 50,4 3. Sants-Montjuïc 18,6 2. Eixample 15,5 Japó ,6 44,5 55,5 36,3 5. Sarrià-Sant Gervasi 24,4 2. Eixample 22,5 4. Les Corts 17,6 Àfrica nord i Magrib ,7 59,0 41,0 31,3 1. Ciutat Vella 21,8 3. Sants-Montjuïc 15,7 10. Sant Martí 14,8 Àfrica subsahariana ,4 70,7 29,3 31,2 8. Nou Barris 26,0 10. Sant Martí 14,6 1. Ciutat Vella 11,6 Àfrica central i meridional 652 0,2 58,0 42,0 32,4 2. Eixample 14,9 3. Sants-Montjuïc 13,8 8. Nou Barris 11,7 Amèrica del nord ,5 49,2 50,8 35,3 2. Eixample 23,6 5. Sarrià-Sant Gervasi 22,1 1. Ciutat Vella 15,8 Amèrica central ,7 39,0 61,0 31,8 8. Nou Barris 19,5 2. Eixample 16,7 3. Sants-Montjuïc 13,6 Amèrica del sud ,0 44,5 55,5 34,3 2. Eixample 18,1 8. Nou Barris 13,4 3. Sants-Montjuïc 13,4 Oceania 379 0,1 55,4 44,6 35,7 1. Ciutat Vella 25,1 2. Eixample 22,7 10. Sant Martí 13,2 Apàtrides i altres països 190 0,1 41,6 58,4 32,7 2. Eixample 31,6 Font: Departament d'estadística. Ajuntament de Barcelona Gràcia 13,2 1. Ciutat Vella 11,6

22 2.Perfil dels estrangers a Barcelona segons àrees geogràfiques. Gener Edat i sexe Àrees geogràfiques Població estrangera % Nens de 0-14 anys % Joves de anys % Adults de anys % Adults de anys % Gent gran de 65 anys i més TOTAL ESTRANGERS Homes ,4 11,2 48,4 26,3 2,7 Dones ,2 11,3 49,1 25,2 3,2 Unió Europea (dels 28) Homes ,9 6,2 52,5 29,1 3,3 Dones ,7 8,6 57,7 21,2 3,8 Europa central i oriental Homes ,7 13,9 36,6 32,1 1,8 Dones ,4 13,1 41,1 33,5 3,0 Resta d'europa Homes 849 9,0 9,7 46,6 25,6 9,2 Dones 869 6,4 14,7 50,3 20,5 8,1 Orient mitjà Homes ,4 11,8 56,9 19,6 2,4 Dones ,0 14,3 55,1 16,6 3,0 Àsia central Homes ,8 14,2 44,9 25,4 0,7 Dones ,4 16,0 34,9 23,4 1,3 Sud-est asiàtic Homes ,1 10,5 35,4 33,5 2,4 Dones ,6 9,7 40,9 33,0 3,8 Japó Homes ,6 7,8 34,9 37,9 3,8 Dones 881 9,6 5,7 44,4 36,7 3,6 Àfrica nord i Magrib Homes ,0 11,8 40,0 30,0 2,2 Dones ,6 10,7 38,1 26,2 3,4 Àfrica subsahariana Homes ,1 14,4 51,1 24,5 0,8 Dones ,2 13,8 48,3 17,1 2,6 Àfrica central i meridional Homes 378 9,5 15,9 47,9 24,6 2,1 Dones ,9 12,4 53,6 20,8 2,2 Amèrica del nord Homes ,4 13,4 37,1 33,6 6,5 Dones ,8 17,1 44,1 26,4 4,7 Amèrica central Homes ,9 14,7 49,0 21,7 1,5 Dones ,7 14,1 52,7 21,9 2,6 Amèrica del sud Homes ,5 12,1 50,1 26,1 2,2 Dones ,7 10,7 49,9 28,3 3,4 Oceania Homes 210 7,1 7,6 42,9 39,5 2,9 Dones 169 8,3 15,4 43,8 28,4 4,1 Apàtrides i altres països Homes 79 5,1 10,1 62,0 20,3 2,5 Dones 111 6,3 14,4 64,0 12,6 2,7 Font: Departament d'estadística. Ajuntament de Barcelona. 22

23 2.Perfil dels estrangers a Barcelona segons àrees geogràfiques. Gener Gràfics de les piràmides d'edat dels estrangers % Homes Població total Dones i més % Homes Població estrangera Dones i més % Homes Unió Europea (dels 28) Dones i més % Homes Europa central i oriental Dones i més % Homes Resta d'europa Dones i més % Homes Orient mitjà Dones i més % Homes Âsia central Dones i més % Homes Sud-est asiàtic Dones i més

Resumen total del municipio

Resumen total del municipio Ayuntamiento de ANDRATX Provincia de ILLES BALEARS Estadística en relación a la distribución de la población según su edad y sexo, agrupados por nacionalidades y total de municipio, correspondiente al

Más detalles

2014 - AMBOS SEXOS. Pagina 1

2014 - AMBOS SEXOS. Pagina 1 6. Población según lugar de nacimiento y país de nacionalidad, por sexo. 04 - AMBOS SEXOS TOTAL ESPAÑOLA EXTRANJERA EUROPA Alemania Bulgaria TOTAL.466.88.50.949 5.869 6.764.30 6.794 MURCIA (Región de).089.3.065.85

Más detalles

América Central y El Caribe

América Central y El Caribe América Central y El Caribe Antigua Barduba No Si Si Bahamas No Si Si Barbados No Si Si Belice No Si Si Costa Rica Si Si Si Cuba Si Si Si Dominica No Si Si El Salvador Si Si Si Granada No Si Si Guatemala

Más detalles

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES COORDINACION DE VISAS E INMIGRACION Visas entre Colombia y los demás países (abril/09)

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES COORDINACION DE VISAS E INMIGRACION Visas entre Colombia y los demás países (abril/09) 1 MINISTERIO DE RELACIONES ETERIORES COORDINACION DE VISAS E INMIGRACION Visas entre Colombia y los demás países (abril/09) PAISES EIGEN VISA A LOS COLOMBIA LES EIGE VISA COLOMBIANOS SI NO SI NO Afganistán

Más detalles

50-00000215-9 PARA PERSONAS FISICAS DE HAITI 50-00000216-7 PARA PERSONAS FISICAS DE HONDURAS 50-00000217-5 PARA PERSONAS FISICAS DE JAMAICA

50-00000215-9 PARA PERSONAS FISICAS DE HAITI 50-00000216-7 PARA PERSONAS FISICAS DE HONDURAS 50-00000217-5 PARA PERSONAS FISICAS DE JAMAICA CUIT Personas Fisicas 50-00000101-2 PARA PERSONAS FISICAS DE ALTO VOLTA 50-00000102-0 PARA PERSONAS FISICAS DE ARGELIA 50-00000103-9 PARA PERSONAS FISICAS DE BOTSWANA 50-00000104-7 PARA PERSONAS FISICAS

Más detalles

REQUERIMIENTOS DE VISAS PARA CIUDADANOS EXTRANJEROS AMERICA CENTRAL Y EL CARIBE HASTA 183 DIAS PAIS TURISTA NEGOCIO ESTUDIANTE

REQUERIMIENTOS DE VISAS PARA CIUDADANOS EXTRANJEROS AMERICA CENTRAL Y EL CARIBE HASTA 183 DIAS PAIS TURISTA NEGOCIO ESTUDIANTE REQUERIMIENTOS DE VISAS PARA CIUDADANOS EXTRANJEROS AMERICA CENTRAL Y EL CARIBE Antigua Barbuda NO SI SI Bahamas NO SI SI Barbados NO SI SI Belice NO SI SI Costa Rica SI SI SI Cuba SI SI SI Dominica NO

Más detalles

LISTADO DE PAÍSES CON EL RÉGIMEN DE VISAS PARA INGRESAR AL PERÚ

LISTADO DE PAÍSES CON EL RÉGIMEN DE VISAS PARA INGRESAR AL PERÚ 1 of 7 7/22/2008 5:49 AM LISTADO DE PAÍSES CON EL RÉGIMEN DE VISAS PARA INGRESAR AL PERÚ (PARA LOS EXTRANJEROS QUE DESEAN IR AL PERÚ) AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE Antigua Barbuda Bahamas Barbados Belice

Más detalles

Comercio exterior de España

Comercio exterior de España Comercio exterior de España I. Por áreas Miles % Miles % Miles % Miles % UNIÓN EUROPEA 157.020.904 55,4 120.775.742 57,9 128.597.851 68,0 107.664.140 68,0 EFTA 4.998.026 1,8 4.637.500 2,2 3.525.859 1,9

Más detalles

Alumnado extranjero - 2010/2011 - TOTAL

Alumnado extranjero - 2010/2011 - TOTAL Alumnado extranjero - 200/20 - TOTAL GENERAL E. Primaria Especial E.S.O. Bachillerato Total 33.7 5.66 3.704 26 9.734.649 EUROPA 5.2 839 2.04 9.506 329 EUROPA DE LOS 27 4.025 653.764 9.52 229 Alemania 37

Más detalles

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Composición de la UNCTAD y de la Junta de Comercio y Desarrollo

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Composición de la UNCTAD y de la Junta de Comercio y Desarrollo Naciones Unidas Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo Distr. general 2 de julio de 2013 Español Original: inglés TD/B/INF.228 Junta de Comercio y Desarrollo Composición de la UNCTAD

Más detalles

RELACIÓN DE PAÍSES QUE NO REQUIEREN VISA DE TURISMO PARA INGRESAR A BOLIVIA GRUPO I

RELACIÓN DE PAÍSES QUE NO REQUIEREN VISA DE TURISMO PARA INGRESAR A BOLIVIA GRUPO I RELACIÓN DE PAÍSES QUE NO REQUIEREN VISA DE TURISMO PARA INGRESAR A BOLIVIA GRUPO I P A I S ALEMANIA ANDORRA ARGENTINA AUSTRALIA AUSTRIA BÉLGICA BRASIL CANADÁ CHILE COLOMBIA COSTA RICA CROACIA DINAMARCA

Más detalles

Pagina 1. Importaciones Exportaciones

Pagina 1. Importaciones Exportaciones Total CONTINENTES 2.006.411,88 674.814,53 Europa 1.446.536,64 657.138,06 Albania Alemania 687.017,02 390.741,81 Andorra Antigua República Yugoslava de Macedonia Austria 30.433,22 1.888,70 Bélgica 35.010,71

Más detalles

REQUERIMIENTOS DE VISAS PARA CIUDADANOS EXTRANJEROS AMERICA CENTRAL Y EL CARIBE

REQUERIMIENTOS DE VISAS PARA CIUDADANOS EXTRANJEROS AMERICA CENTRAL Y EL CARIBE REQUERIMIENTOS DE VISAS PARA CIUDADANOS EXTRANJEROS AMERICA CENTRAL Y EL CARIBE Antigua Barbuda NO SI SI Bahamas NO SI SI Barbados NO SI SI Belice NO SI SI Costa Rica NO (*) SI SI Cuba SI SI SI Dominica

Más detalles

Precio /min IVA incluido

Precio /min IVA incluido Afganistán 0,061 Afganistán móvil 0,182 Albania 0,036 Albania móvil 0,182 Alemania 0,012 Alemania móvil 0,061 Andorra 0,036 Andorra móvil 0,109 Angola 0,012 Angola móvil 0,061 OTRAS TARIFAS /min Anguilla

Más detalles

ESTADÍSTICA DE HABITANTES

ESTADÍSTICA DE HABITANTES PAISES SIN RELACION Mujer 1 PAISES SIN RELACION Varón 1 ALBANIA Mujer 2 ALBANIA Varón 1 ALEMANIA Mujer 72 ALEMANIA Varón 81 53 ANDORRA Varón 1 ANGOLA Mujer 8 ANGOLA Varón 3 1 APATRIDAS Mujer 1 APATRIDAS

Más detalles

Indicadores demográficos, sociales y económicos

Indicadores demográficos, sociales y económicos Indicadores demográficos, sociales y económicos nacer, Afganistán 32,4 16,7 15,6 3,1 23 6,0 49 49 37 Albania 3,2 1,6 1,6 0,3 52 1,5 74 80 98 2 Alemania 82,2 40,3 41,9-0,2 74 1,5 78 83 100 Angola 19,6 9,7

Más detalles

CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Objetivos Conservar la diversidad biológica, promover la utilización sostenible de sus componentes y fomentar la participación justa y equitativa en los beneficios

Más detalles

DECRETO No.57-2005. El Presidente de la República de Nicaragua. En uso de las facultades que le confiere la Constitución Política HA DICTADO

DECRETO No.57-2005. El Presidente de la República de Nicaragua. En uso de las facultades que le confiere la Constitución Política HA DICTADO DECRETO No.57-2005 El Presidente de la República de Nicaragua En uso de las facultades que le confiere la Constitución Política HA DICTADO El siguiente Arto.1 DECRETO Se establecen para fines de exención

Más detalles

Visas Extranjeros LISTADO DE PAÍSES CON EL RÉGIMEN DE VISAS PARA INGRESAR AL PERÚ (PARA LOS EXTRANJEROS QUE DESEAN IR AL PERÚ)

Visas Extranjeros LISTADO DE PAÍSES CON EL RÉGIMEN DE VISAS PARA INGRESAR AL PERÚ (PARA LOS EXTRANJEROS QUE DESEAN IR AL PERÚ) Visas Extranjeros LISTADO DE PAÍSES CON EL RÉGIMEN DE VISAS PARA INGRESAR AL PERÚ (PARA LOS EXTRANJEROS QUE DESEAN IR AL PERÚ) AMÉRICA DEL SUR Argentina Bolivia Brasil Colombia Chile Ecuador Guyana Paraguay

Más detalles

Estadísticas demográficas y socioeconómicas

Estadísticas demográficas y socioeconómicas Estadísticas demográficas y socioeconómicas Los factores demográficos y socioeconómicos son los principales determinantes de la salud. A medida que la fecundidad disminuye, los ingresos aumentan, las poblaciones

Más detalles

Encuentra a continuación el listado de los destinos habilitados para llamadas internacionales a bajo coste. Afganistán (fijos - móviles)

Encuentra a continuación el listado de los destinos habilitados para llamadas internacionales a bajo coste. Afganistán (fijos - móviles) Nuestro sistema también te permite comunicarte económicamente con otros países. Sólo debes marcar el número de acceso 640 199 917 (llamadas desde fijo) o 902 056 077 (llamadas desde móvil); al escuchar

Más detalles

3.558 2.123 213 126 850 3.728 923 122 44.317 511 352 1.099 804 375 11.239 70.601

3.558 2.123 213 126 850 3.728 923 122 44.317 511 352 1.099 804 375 11.239 70.601 La información publicada en esta página debe tomarse únicamente a modo informativo u orientativo y en ningún caso como información oficial y determinante puesto que el padrón municipal de habitantes tiene

Más detalles

Denominación Bono Europa-USA cent/min. Afganistan Fijo NO 0.242. Afganistan Movil NO 0.242. Albania Fijo NO 0.242. Albania Movil NO 0.

Denominación Bono Europa-USA cent/min. Afganistan Fijo NO 0.242. Afganistan Movil NO 0.242. Albania Fijo NO 0.242. Albania Movil NO 0. TARIFAS PRESENTACIÓN Denominación Bono Europa-USA cent/min Afganistan Fijo NO 0.242 Afganistan Movil NO 0.242 Albania Fijo NO 0.242 Albania Movil NO 0.363 Alemania Fijo Bono Europa 0.0605 Alemania Movil

Más detalles

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES COORDINACION DE VISAS E INMIGRACION Visas entre Colombia y los demás países. Alemania(*) Andorra X X Angola(**)

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES COORDINACION DE VISAS E INMIGRACION Visas entre Colombia y los demás países. Alemania(*) Andorra X X Angola(**) Afganistán(**) Albania Alemania(*) Andorra Angola(**) Antigua y Barbuda Arabia Saudita(**) Argelia Argentina(*) Armenia Australia Austria Azerbaiyán (*) Bahamas MINISTERIO DE RELACIONES ETERIORES COORDINACION

Más detalles

EXIGEN VISA A LOS COLOMBIANOS COLOMBIA LES EXIGE

EXIGEN VISA A LOS COLOMBIANOS COLOMBIA LES EXIGE MINISTERIO DE RELACIONES ETERIORES COORDINACION DE S E INMIGRACION Visas entre Colombia y los demás países PAISES COLOMBIA LES EIGE EIGEN A LOS COLOMBIANOS Afganistán(**) Albania Alemania(*) Andorra Angola(**)

Más detalles

Tipos de conectores por país

Tipos de conectores por país Afganistán 220 V 50 Hz C Albania 230 V 50 Hz C Alemania 230 V 50 Hz C Andorra 230 V 50 Hz C Angola 220 V 50 Hz C Anguila 110 V 60Hz A Antigua y Barbuda 230 V 60 Hz A Antillas Holandesas 127/220 V 50 Hz

Más detalles

Generalidad de Cataluña Instituto de Estadística de Cataluña

Generalidad de Cataluña Instituto de Estadística de Cataluña Generalidad de Cataluña Instituto de Estadística de Cataluña Instituto de Estadística de Cataluña. 1 Instituto de Estadística de Cataluña. 1 La inmigración, ahora y aquí Cataluña 2008 El fenómeno migratorio

Más detalles

Indicadores demográficos, sociales y económicos

Indicadores demográficos, sociales y económicos Indicadores demográficos, sociales y económicos País, territorio u otra delimitación dem. y m. Afganistán 28,2 73,9 3,4 24 5,2 2,0 6,51 14 48.360 233 / 238 22 Albania 3,2 3,3 0,4 47 1,8 2,0 1,85 100 7.240

Más detalles

REQUISITOS GENERALES PARA LA SOLICITUD DE LA VISA

REQUISITOS GENERALES PARA LA SOLICITUD DE LA VISA Queridas mujeres, Con miras a la realización del XV Encuentro Internacional de Mujeres de Negro que se realizará en Bogotá Colombia del 22 al 26 de noviembre de 2010, queremos dar claridad sobre las nacionales

Más detalles

Países de América del Sur

Países de América del Sur ARANCELES MINIMOS DE EXPORTACION Para el uso de obras musicales en actos de naturaleza publicitaria producidos y difundidos en la República Argentina cuyo arancel nacional se encuentre abonado Por Países

Más detalles

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES COORDINACION DE VISAS E INMIGRACION Visas entre Colombia y los demás países

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES COORDINACION DE VISAS E INMIGRACION Visas entre Colombia y los demás países MINISTERIO DE RELACIONES ETERIORES COORDINACION DE VISAS E INMIGRACION Visas entre Colombia y los demás países EIGEN VISA A LOS COLOMBIANOS COLOMBIA LES EIGE VISA PAISES SI NO SI NO Afganistán Albania

Más detalles

3.257 1.906 191 125 806 3.397 898 111 44.984 499 340 1.063 723 364 58.920 650 480 1.130

3.257 1.906 191 125 806 3.397 898 111 44.984 499 340 1.063 723 364 58.920 650 480 1.130 La información publicada en esta página debe tomarse únicamente a modo informativo u orientativo y en ningún caso como información oficial y determinante puesto que el padrón municipal de habitantes tiene

Más detalles

OIT Ginebra UNESCO París OMPI Ginebra. París, 1 de abril de 2005 Original: inglés

OIT Ginebra UNESCO París OMPI Ginebra. París, 1 de abril de 2005 Original: inglés Organización Organización de las Organización Mundial Internacional Naciones Unidas para la de la Propiedad del Trabajo Educación, la Ciencia y la Cultura Intelectual OIT Ginebra UNESCO París OMPI Ginebra

Más detalles

Según RG 3776 AFIP CUIT País Persona

Según RG 3776 AFIP CUIT País Persona Según RG 3776 AFIP CUIT País Persona 50-00000301-5 AFGANISTAN Fisica 55-00000301-7 AFGANISTAN Juridica 50-00000401-1 ALBANIA Fisica 55-00000401-3 ALBANIA Juridica 50-00000400-3 ALEMANIA FEDERAL Fisica

Más detalles

Informes estadísticos de comercio mundial. /Informe General Productos-País. Producto/s: * País: Contenido:

Informes estadísticos de comercio mundial. /Informe General Productos-País. Producto/s: * País: Contenido: Informes estadísticos de comercio mundial /Informe General Productos-País Producto/s: * 6403 País: ITALIA Informe solicitado para el periodo: 2004-2007 Contenido: - Comercio Mundial - Importación Mundial

Más detalles

Anexo 2: Etapa en el proceso de adhesión (por país) a los tratados de comercio que incluyen apartados de semillas hasta junio de 2016

Anexo 2: Etapa en el proceso de adhesión (por país) a los tratados de comercio que incluyen apartados de semillas hasta junio de 2016 Nuevos acuerdos de comercio legalizan el robo corporativo y vuelven ilegales las semillas campesinas Anexo 2: Etapa en el proceso de adhesión (por país) a los tratados de comercio que incluyen apartados

Más detalles

I. NUMERO DE ESTADOS MIEMBROS DE LAS NACIONES UNIDAS...: 178 II. CONVENIOS DE GINEBRA DEL 12 DE AGOSTO DE 1949:

I. NUMERO DE ESTADOS MIEMBROS DE LAS NACIONES UNIDAS...: 178 II. CONVENIOS DE GINEBRA DEL 12 DE AGOSTO DE 1949: PROTOCOLOS ADICIONALES AL CONVENIO DE GINEBRA DE 1949 RELATIVOS A LA PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE LOS CONFLICTOS ARMADOS Y LAS VÍCTIMA DE LOS CONFLICTOS ARMADOS CON CARÁCTER INTERNACIONAL Firma: 8 de

Más detalles

Dirección General Consular

Dirección General Consular Dirección General onsular 1 PIS fganistán, Estado Islámico 2 lbania 3 lemania 4 ndorra 5 ngola, República de B B Modificada 6 ntigua y Barbuda 7 rabia Saudita Modificada 8 rgelia B B Modificada 9 rgentina

Más detalles

ARANCELES MÍNIMOS DE EXPORTACIÓN Vigentes desde el 1/07/2012

ARANCELES MÍNIMOS DE EXPORTACIÓN Vigentes desde el 1/07/2012 ARANCELES MÍNIMOS DE EXPORTACIÓN Vigentes desde el 1/07/2012 En el caso de exportaciones de Inclusiones realizadas en la República Argentina, serán de aplicación los aranceles mínimos detallados en las

Más detalles

La immigració, ara i aquí

La immigració, ara i aquí Institut d Estadística de Catalunya. 1 La immigració, ara i aquí Catalunya 2008 El fenomen migratori no és nou a Catalunya. Durant els darrers cent anys, l arribada d immigrants provinents d arreu d Espanya

Más detalles

Gasto en salud. Tabla 7

Gasto en salud. Tabla 7 Gasto En el 2006, el gasto a escala mundial ascendió a cerca del 8,7% del producto interior bruto, con el nivel más alto (12,8%) en la Región de las Américas y el más bajo (3,4%) en la Región de Asia Sudoriental.

Más detalles

CONTENIDO 1. REQUISITOS DE ENTRADA 2. DIRECTRICES DE VISA POR GRUPOS DE PAÍSES 3. VACUNACIÓN CONTRA LA FIEBRE AMARILLA

CONTENIDO 1. REQUISITOS DE ENTRADA 2. DIRECTRICES DE VISA POR GRUPOS DE PAÍSES 3. VACUNACIÓN CONTRA LA FIEBRE AMARILLA CONTENIDO 1. REQUISITOS DE ENTRADA 2. DIRECTRICES DE VISA POR GRUPOS DE PAÍSES 3. VACUNACIÓN CONTRA LA FIEBRE AMARILLA 1. REQUISITOS DE VISA (COSTA RICA). Cada participante requiere pasaporte vigente y

Más detalles

Migración y remesas: Los 10 países principales

Migración y remesas: Los 10 países principales Migración y remesas: Los 10 países principales Países con mayor proporción de inmigrantes, 2005 (millones de inmigrantes) 38.4 12.1 10.1 6.8 6.5 6.4 6.1 5.7 5.4 4.8 4.1 3.3 3.2 2.7 2.5 2.5 2.4 2.2 2.0

Más detalles

LISTA DE ESTADOS CONTRATANTES Y SIGNATARIOS DEL CONVENIO (al 12 de abril de 2016)

LISTA DE ESTADOS CONTRATANTES Y SIGNATARIOS DEL CONVENIO (al 12 de abril de 2016) CIADI/3 LISTA DE ESTADOS CONTRATANTES Y SIGNATARIOS DEL CONVENIO (al 12 de abril de 2016) Los 161 Estados que figuran en esta lista han firmado el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones

Más detalles

POSICIÓN ARANCELARIA: 730240. Bridas y placas de asiento p/rieles de ferrocarril de fundición,hierro o acero

POSICIÓN ARANCELARIA: 730240. Bridas y placas de asiento p/rieles de ferrocarril de fundición,hierro o acero Elaboración: Dirección de Evaluación de Mercados Externos (DIMEX) Fuente: COMTRADE (U.N.) / CEI (INDEC) Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio Internacional y Culto Secretaría de Comercio y Relaciones

Más detalles

INFORMES ESTADÍSTICOS

INFORMES ESTADÍSTICOS INFORMES ESTADÍSTICOS La población extranjera en Barcelona. Enero 2005 C./ Llacuna, 161 3ª planta 08018 Barcelona Tel. 93-291 84 05 Fax 93-291 84 50 E-mail: destadistica@mail.bcn.es INFORMES ESTADÍSTICOS

Más detalles

Directrices Generales de Visas de Ingreso para personas no Residentes

Directrices Generales de Visas de Ingreso para personas no Residentes Anexo 3 Directrices Generales de Visas de Ingreso para personas no Residentes El ingreso De conformidad con el artículo 42 de la Ley General de Migración y Extranjería Nº 8764 y el Decreto Ejecutivo Nº

Más detalles

HEPATITIS B Porcentajes mundiales de infección

HEPATITIS B Porcentajes mundiales de infección HEPATITIS B Porcentajes mundiales de infección País Población Residentes con infecciones Porcentaje de la población Afganistán 26.511.000 1.060.440 4% Albania 3.795.000 265.650 7% Alemania 76.962.000 538.734

Más detalles

ANEXO A LA O.M. DE 9-01 - 2014 PERSONAL FUNCIONARIO DESTINADO EN EL EXTERIOR MÓDULOS DE CALIDAD DE VIDA Y DE EQUIPARACIÓN DEL PODER ADQUISITIVO 1/1/2014 PAÍS MCV MPA I MPA II Divisa de referencia Tipo

Más detalles

1. CONVENCIÓN UNIVERSAL SOBRE DERECHO DE AUTOR. (i) Convención Universal sobre Derecho de Autor aprobada en Ginebra el 6 de septiembre de 1952

1. CONVENCIÓN UNIVERSAL SOBRE DERECHO DE AUTOR. (i) Convención Universal sobre Derecho de Autor aprobada en Ginebra el 6 de septiembre de 1952 Distribución limitada IGC(1971)/XIII/2 París, 18 de marzo de 2005 Original: Francés/Inglés Punto 3 del orden del día provisional INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE LAS ADHESIONES A LAS CONVENCIONES INTERNACIONALES

Más detalles

El Comité de Libertad Sindical: su relevancia para abogados de sindicatos Asunción, septiembre de 2012

El Comité de Libertad Sindical: su relevancia para abogados de sindicatos Asunción, septiembre de 2012 El Comité de Libertad Sindical: su relevancia para abogados de sindicatos Asunción, septiembre de 2012 LIBERTAD SINDICAL: DERECHO UNIVERSAL La libertad sindical es un derecho humano reconocido y protegido

Más detalles

INFORMACIÓN ARANCELARIA DISPONIBLE EN LA SECRETARÍA. Revisión

INFORMACIÓN ARANCELARIA DISPONIBLE EN LA SECRETARÍA. Revisión ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO RESTRICTED TAR/W/40/Rev.ll 15 de octubre de Distribución limitada (931713) INFORMACIÓN ARANCELARIA DISPONIBLE EN LA SECRETARÍA Revisión En el presente

Más detalles

CONFERENCIA GENERAL Décimo período de sesiones Viena, 1º a 5 de diciembre de 2003 Tema 10 a) del programa provisional

CONFERENCIA GENERAL Décimo período de sesiones Viena, 1º a 5 de diciembre de 2003 Tema 10 a) del programa provisional Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial Distr. GENERAL GC.10/16 7 de noviembre de ESPAÑOL Original: INGLÉS CONFERENCIA GENERAL Décimo período de sesiones Viena, 1º a 5 de diciembre

Más detalles

TARIFAS. Destino Establecimiento Precio por minuto AFGANISTAN 0 0,3032 ALASKA 0 0,066 ALBANIA 0 0,174 ALBANIA MOVILES 0 0,5 ALEMANIA 0 0,066

TARIFAS. Destino Establecimiento Precio por minuto AFGANISTAN 0 0,3032 ALASKA 0 0,066 ALBANIA 0 0,174 ALBANIA MOVILES 0 0,5 ALEMANIA 0 0,066 TARIFAS Destino Establecimiento Precio por minuto AFGANISTAN 0 0,3032 ALASKA 0 0,066 ALBANIA 0 0,174 ALBANIA MOVILES 0 0,5 ALEMANIA 0 0,066 ALEMANIA MOVILES 0 0,082 ALEMANIA VAS 0 0,434 ANDORRA 0 0,066

Más detalles

Selección de datos indicadores de desarrollo humano y medio ambiente

Selección de datos indicadores de desarrollo humano y medio ambiente www.cidob.org Selección de datos indicadores de desarrollo humano y medio ambiente ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO ALTO ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO MEDIO ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO BAJO 461 COYUNTURA INTERNACIONAL:

Más detalles

(febrero 3) Diario Oficial No. 49.422 de 11 de febrero de 2015 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

(febrero 3) Diario Oficial No. 49.422 de 11 de febrero de 2015 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES RESOLUCIÓN 572 DE 2015 (febrero 3) Diario Oficial No. 49.422 de 11 de febrero de 2015 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Por la cual se dictan algunas disposiciones en materia de visas. LA MINISTRA DE

Más detalles

CONVENIOS DE VISAS PARA CIUDADANOS EXTRANJEROS

CONVENIOS DE VISAS PARA CIUDADANOS EXTRANJEROS CONVENIOS DE VISAS PARA CIUDADANOS EXTRANJEROS CONVENIO OBSERVACIONES HASTA DECRETO SUPREMO Nº 069-2016-RE Exoneración del requisito de visa en las calidades migratorias de Turista y Negocios a los nacionales

Más detalles

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación NACIONES UNIDAS Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente Distr. GENERAL PI C UNEP/FAO/PIC/INC.6/5 71 de mayo de 1999 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación

Más detalles

Afganistán (ONU, BM) Angola (ONU, IDH) Bangladesh (ONU, BM) Benin (ONU, BM, IDH) Bhután (ONU, BM) Burkina Faso (ONU, BM, IDH) Burundi (ONU, BM, IDH)

Afganistán (ONU, BM) Angola (ONU, IDH) Bangladesh (ONU, BM) Benin (ONU, BM, IDH) Bhután (ONU, BM) Burkina Faso (ONU, BM, IDH) Burundi (ONU, BM, IDH) A fin de identificar qué países tienen mayor necesidad de ayuda, se recopiló la lista siguiente a partir de tres fuentes, según se detalla a continuación: El Índice de Desarrollo Humano del PNUD La Lista

Más detalles

Para el ingreso a Honduras: Vigencia del Pasaporte: Disposiciones Especiales de Visa Disposiciones sobre la Vacuna de la Fiebre Amarilla

Para el ingreso a Honduras: Vigencia del Pasaporte: Disposiciones Especiales de Visa Disposiciones sobre la Vacuna de la Fiebre Amarilla Para el ingreso a Honduras: Vigencia del Pasaporte: La vigencia del pasaporte del viajero debe tener no menos de 6 meses de vigencia Disposiciones Especiales de Visa La política exterior mantiene la siguiente

Más detalles

INFORMACIÓN GENERAL DE VISAS PARA COLOMBIA

INFORMACIÓN GENERAL DE VISAS PARA COLOMBIA INFORMACIÓN GENERAL DE VISAS PARA COLOMBIA A continuación se presentan algunos detalles sobre el visado colombiano para quienes lo requieren. Esta información es tomada del sitio web http://www.cancilleria.gov.co/en/help/faq/visas,

Más detalles

CUBA POBLACION NATIVA POBLACION NACIDA EN EL EXTERIOR

CUBA POBLACION NATIVA POBLACION NACIDA EN EL EXTERIOR y países de CUBA 11 167 325 5 570 825 5 596 500 POBLACION NATIVA 11 161 316 5 568 197 5 593 119 POBLACION NACIDA EN EL EXTERIOR 6 009 2 628 3 381 ÁFRICA ÁFRICA OCCIDENTAL Cabo Verde Benin Gambia Ghana

Más detalles

El Cuadro General de Régimen de Visas para Entrada de Extranjeros en Brasil (Actualizado el 22/11/2011) Subtítulos

El Cuadro General de Régimen de Visas para Entrada de Extranjeros en Brasil (Actualizado el 22/11/2011) Subtítulos Ministerio de las Relaciones Exteriores Subsecretaría General de las Comunidades Brasileñas en el Exterior Departamento de Inmigración y Asuntos Jurídicos División de Inmigración El Cuadro General de Régimen

Más detalles

NO ESPERES MAS Y LLAMA

NO ESPERES MAS Y LLAMA JUNIO 2011 PÁSATE A LA TELEFONÍA IP Y EMPIEZA A AHORRAR HASTA 200 EUROS AL MES Con la telefonía ip todo son ventajas: -No pagas cuota de mantenimiento de tus líneas. -Instalación gratuita. -Tarifas mas

Más detalles

Revista Geográfica Digital. IGUNNE. Facultad de Humanidades. UNNE. Año 8. Nº 15. Enero - Junio 2011. ISSN 1668-5180 Resistencia, Chaco

Revista Geográfica Digital. IGUNNE. Facultad de Humanidades. UNNE. Año 8. Nº 15. Enero - Junio 2011. ISSN 1668-5180 Resistencia, Chaco Revista Geográfica Digital. IGUNNE. Facultad de Humanidades. UNNE. Año 8. Nº 15. Enero - Junio 2011. ISSN 1668-5180 Resistencia, Chaco MORTALIDAD INFANTIL Dra. Ana María Foschiatti Publicado en formato

Más detalles

El mundo en cifras Tabla I. Índice de Desarrollo Humano Tabla IV. Salud y acceso a recursos sanitarios

El mundo en cifras Tabla I. Índice de Desarrollo Humano Tabla IV. Salud y acceso a recursos sanitarios El mundo en cifras Tabla I. Índice de Desarrollo Humano Esperanza de vida al nacer (años), 2007 Tasa de alfabetización adultos (%), 1999-2007 Tasa bruta de matriculación primaria, secundaria y terciaria

Más detalles

ESTADOS PARTES DE LA CONVENCIÓN DE 1951 SOBRE EL ESTATUTO DE LOS REFUGIADOS Y EL PROTOCOLO DE 1967

ESTADOS PARTES DE LA CONVENCIÓN DE 1951 SOBRE EL ESTATUTO DE LOS REFUGIADOS Y EL PROTOCOLO DE 1967 ACNUR, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ESTADOS PARTES DE LA CONVENCIÓN DE 1951 SOBRE EL ESTATUTO DE LOS REFUGIADOS Y EL PROTOCOLO DE 1967 Fecha de aplicación efectiva: 22 de

Más detalles

TARIFAS NACIONALES DESDE TELÉFONO MÓVIL NETLLAR

TARIFAS NACIONALES DESDE TELÉFONO MÓVIL NETLLAR TARIFAS NACIONALES DESDE TELÉFONO MÓVIL NETLLAR TARIFAS DOBLECERO Prefijo Descripción PVP PVP PVP PVP /minuto establecimiento SMS MMS Sin IVA Con IVA Sin IVA Con IVA Sin IVA Con IVA Sin IVA Con IVA 8 Fijo

Más detalles

Personal sanitario, infraestructura, medicamentos esenciales

Personal sanitario, infraestructura, medicamentos esenciales Personal sanitario, infraestructura, medicamentos esenciales Los datos sobre los recursos disponibles para los sistemas de salud son esenciales para que los gobiernos puedan determinar la mejor manera

Más detalles

Comercio exterior de la UE 2010

Comercio exterior de la UE 2010 Comercio exterior de la UE 2010 IMPORTACIONES EXPORTACIONES I. Por áreas Mill. % Mill. % Mill. % Mill. % EFTA Y MICROESTADOS EUROPA 146.608 12,2 167.777 11,2 134.410 12,3 157.343 11,7 SURESTE EUROPA 47.328

Más detalles

Efectivo. Minuto de Larga Distancia EUA $ 0.84 $ 1.00 Minuto de Larga Distancia Internacional (EUA)

Efectivo. Minuto de Larga Distancia EUA $ 0.84 $ 1.00 Minuto de Larga Distancia Internacional (EUA) e-mta 129.31 Larga Distancia Automática Telefonía Digital Lista de Precios y Productos Tarifas por llamada / minuto de $ 1.15 Llamada local adicional (por evento) $ 0.96 Cobro por llamada local excedente

Más detalles

LLAMADAS INTERNACIONALES TARJETA PREPAGO CONTIGO

LLAMADAS INTERNACIONALES TARJETA PREPAGO CONTIGO LLAMADAS INTERNACIONALES TARJETA PREPAGO CONTIGO GRUPO 1 2 3 4 PAISES QUE INTEGRAN EL GRUPO TARIFARIO CNT ALASKA 0,170 CANADA 0,170 ESTADOS UNIDOS 0,170 ESTADOS UNIDOS 800 - TOLL-FREE 0,170 ESTADOS UNIDOS

Más detalles

Comercio exterior de la UE

Comercio exterior de la UE Comercio exterior de la UE IMPORTACIONES EXPORTACIONES I. Por áreas Mill. % Mill. % Mill. % Mill. % EFTA Y MICROESTADOS EUROPA 180.799 11,6 146.655 12,2 151.329 11,6 134.405 12,3 SUDESTE EUROPA 59.911

Más detalles

Agrupaciones de países disponibles en la base de datos AQUASTAT online

Agrupaciones de países disponibles en la base de datos AQUASTAT online Agrupaciones de países disponibles en la base de datos AQUASTAT online Continentes, regiones y sub-regiones Continente Región Sub-región Países África África Septentrional África Sub-Sahariana Sudano-Saheliana

Más detalles

Índice. Total. Régimen Comunitario. Régimen General. Tabla T.1

Índice. Total. Régimen Comunitario. Régimen General. Tabla T.1 30/06/2014 ÍNDICE Índice Tabla T.1 Extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor según sexo, nacionalidad y régimen. 30-09-2013 a 30-06-2014... Tabla T.2 Extranjeros con certificado

Más detalles

ANEXO A LA O.M. DE 9-01 - 2014 PERSONAL FUNCIONARIO DESTINADO EN EL EXTERIOR MÓDULOS DE CALIDAD DE VIDA Y DE EQUIPARACIÓN DEL PODER ADQUISITIVO 1/1/2014 PAÍS MCV MPA I MPA II Divisa de referencia Tipo

Más detalles

ÍNDICE INTRODUCCIÓN INFORME 1999

ÍNDICE INTRODUCCIÓN INFORME 1999 ÍNDICE INTRODUCCIÓN La pena de muerte: una afrenta a la humanidad 13 Amnistía Internacional en acción: el trabajo en favor de los derechos humanos universales 31 La protección de los refugiados, amenazada

Más detalles

España: flujos de inversiones exteriores directas 2013

España: flujos de inversiones exteriores directas 2013 España: flujos de inversiones exteriores directas 2013 I. INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN ESPAÑA POR ÁREAS 2012 2013* % variación IED miles % miles miles % miles bruta 2013/2012 UE 11.027.785 75,91 7.200.173

Más detalles

4. EL ENTORNO DE BARCELONA

4. EL ENTORNO DE BARCELONA 4. EL ENTORNO DE BARCELONA 4.1. Los distritos y los barrios de la actualidad Barcelona se encuentra dividida en 10 distritos. Los objetivos de los distritos son articular y reforzar los procesos de participación

Más detalles

TARIFAS INTERNACIONALES. TARIFAS SIN IVA TARIFAS CON IVA Coste establecimiento llamada internac 0,30 0,354. Tarifa por minuto ( /min) sin IVA

TARIFAS INTERNACIONALES. TARIFAS SIN IVA TARIFAS CON IVA Coste establecimiento llamada internac 0,30 0,354. Tarifa por minuto ( /min) sin IVA TARIFAS INTERNACIONALES TARIFAS SIN IVA TARIFAS CON IVA Coste establecimiento llamada internac 0,30 0,354 DESTINOS Tarifa por minuto ( /min) sin IVA Tarifa por minuto ( /min) con IVA Afganistán 0,39 0,460

Más detalles

La Franquicia Española en el Mundo

La Franquicia Española en el Mundo La Franquicia Española en el Mundo Informe Estadístico 2.014 LA FRANQUICIA ESPAÑOLA EN EL MUNDO Informe 2.014 Los datos de la estadística internacional de este año 2014 confirman la tendencia positiva

Más detalles

CONVENIO CONSTITUTIVO DE LA ORGANIZACIÓN MARÍTIMA INTERNACIONAL 1948, (OMI/1948).

CONVENIO CONSTITUTIVO DE LA ORGANIZACIÓN MARÍTIMA INTERNACIONAL 1948, (OMI/1948). CONVENIO CONSTITUTIVO DE LA ORGANIZACIÓN MARÍTIMA INTERNACIONAL 1948, (OMI/1948). ADOPTADO Ginebra, Suiza. 6 de marzo de 1948. DEPOSITARIO Organización de las Naciones Unidas. 1 OBJETIVO Este convenio

Más detalles

A) Lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores de los Estados miembros

A) Lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores de los Estados miembros Lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores de los Estados miembros y lista de aquellos cuyos nacionales están exentos de esta

Más detalles

PROTOCOLO RELATIVO A UNA ENMIENDA AL CONVENIO SOBRE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL ARTÍCULO 50 a), FIRMADO EN MONTREAL EL 26 DE OCTUBRE DE 1990

PROTOCOLO RELATIVO A UNA ENMIENDA AL CONVENIO SOBRE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL ARTÍCULO 50 a), FIRMADO EN MONTREAL EL 26 DE OCTUBRE DE 1990 PROTOCOLO RELATIVO A UNA ENMIENDA AL CONVENIO SOBRE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL ARTÍCULO 50 a), FIRMADO EN MONTREAL EL 26 DE OCTUBRE DE 1990 Estado Fecha de entrada en vigor: El Protocolo entró en vigor

Más detalles

CDB CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA. Distr. GENERAL. UNEP/CBD/BS/COP-MOP/2/7/Add.1 27 de mayo de 2005 ESPAÑOL ORIGINAL: INGLÉS

CDB CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA. Distr. GENERAL. UNEP/CBD/BS/COP-MOP/2/7/Add.1 27 de mayo de 2005 ESPAÑOL ORIGINAL: INGLÉS CDB CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Distr. GENERAL UNEP/CBD/BS/COP-MOP/2/7/Add.1 27 de mayo de ESPAÑOL ORIGINAL: INGLÉS CONFERENCIA DE LAS PARTES DEL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA QUE SIRVE

Más detalles

Catálogo de países ProMéxico Región País Tarifa Orex

Catálogo de países ProMéxico Región País Tarifa Orex Catálogo de países ProMéxico Región País Tarifa Orex Asia Afganistán Región 4 Doha Europa Albania Región 3 Milán Europa Alemania Región 3 Frankfurt Europa Andorra Región 3 Madrid Africa Angola Región 4

Más detalles

La Franquicia Española en el Mundo Informe Estadístico 2.013

La Franquicia Española en el Mundo Informe Estadístico 2.013 La Franquicia Española en el Mundo Informe Estadístico 2.013 Este estudio se publica bajo licencia Creative Commons de tipo ; se permite su copia y distribución por

Más detalles

TASAS DE APORTACIÓN PERSONALES Y PATRONALES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL. Un análisis comparado a nivel de regiones. Ec. Martín Naranja Sotelo

TASAS DE APORTACIÓN PERSONALES Y PATRONALES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL. Un análisis comparado a nivel de regiones. Ec. Martín Naranja Sotelo TASAS DE APORTACIÓN PERSONALES Y PATRONALES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Un análisis comparado a nivel de regiones Ec. Martín Naranja Sotelo TASAS DE APORTACIÓN PERSONALES Y PATRONALES AL SISTEMA DE

Más detalles

VISAS 2013/2014. NACIÓN Requiere VISA TURISTA SIMPLE VISA TURISTA MULTIPLE Visa Estadia Máxima Estadia Máxima US$ (días) US$ (días)

VISAS 2013/2014. NACIÓN Requiere VISA TURISTA SIMPLE VISA TURISTA MULTIPLE Visa Estadia Máxima Estadia Máxima US$ (días) US$ (días) AFGANISTAN SI 30 30 60 60 ALBANIA NO 0 90 0 90 US$ 30 A PAGAR EN AEROPUERTO INT. A. MERINO B. GASTO ADMINISTRATIVO POR RECIPROCIDAD ALEMANIA NO 0 90 0 90 ANDORRA NO 0 90 0 90 ANGOLA SI 30 30 50 90 ANTIGUA

Más detalles

Listas de ratificaciones por convenio y por país. Conferencia Internacional del Trabajo 90. a reunión 2002. Informe III (Parte 2)

Listas de ratificaciones por convenio y por país. Conferencia Internacional del Trabajo 90. a reunión 2002. Informe III (Parte 2) Conferencia Internacional del Trabajo 90. a reunión 2002 Informe III (Parte 2) Tercer punto del orden del día:: Informaciones y memorias sobre la aplicación de convenios y recomendaciones Listas de ratificaciones

Más detalles

estado de la población mundial 2007 Liberar el potencial del crecimiento urbano

estado de la población mundial 2007 Liberar el potencial del crecimiento urbano estado de la mundial 2007 Liberar el potencial del crecimiento urbano Seguimiento de las metas de la CIPD Indicadores seleccionados Indicadores de mortalidad Indicadores de educación Indicadores de salud

Más detalles

Tarifas vigentes Tarjetas prepago

Tarifas vigentes Tarjetas prepago Tarifas vigentes Tarjetas prepago País de destino SALUDOS 6 Minutos llamadas desde fijo Minutos llamadas desde móvil/cabinas Afganistán 10 6 Alaska 33 10 Albania (fijo) 20 8 Albania (movil) 13 7 Alemania

Más detalles

Composición de la Junta Ejecutiva de UNICEF desde 1946 hasta 2014

Composición de la Junta Ejecutiva de UNICEF desde 1946 hasta 2014 Composición de la Junta Ejecutiva de UNICEF desde 1946 hasta 2014 Las fechas indican los años de participación en la Junta Ejecutiva y no necesariamente la duración de los mandatos. 1 Afganistán 1960 1963;

Más detalles

Datos estadísticos provisionales a 1 de enero de 2016 sobre población extranjera empadronada en la provincia de Burgos

Datos estadísticos provisionales a 1 de enero de 2016 sobre población extranjera empadronada en la provincia de Burgos España - Población total: 46.524.943 - Población extranjera: 4.601.272 (9 9 %) Datos estadísticos provisionales a 1 de enero de 2016 sobre población extranjera empadronada en la provincia de Burgos Fuente:

Más detalles

los datos relativos a enero de 2007 son los obtenidos por el Observatorio de la Inmigración de la Comunidad de Madrid Febrero 2007

los datos relativos a enero de 2007 son los obtenidos por el Observatorio de la Inmigración de la Comunidad de Madrid  Febrero 2007 En el presente Informe, se ofrece un estudio sobre la evolución de la población extranjera en la Comunidad de Madrid que, además, incluye en sendos apartados información relativa a empleo y salud. Dicho

Más detalles

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Relaciones Exteriores D I A R I O O F I C I A L N 4 9 7 8 0 D E 2 0 1 6 Ministerio de Relaciones Exteriores RESOLUCIÓN NÚMERO 0439 DE 2016 (febrero 1 ) por la cual se dictan disposiciones sobre exención de visas y se deroga

Más detalles

NUEVAS TARIFAS INTERNACIONALES A PARTIR DEL 27/11/2010. Nuevos precios IVA incluido

NUEVAS TARIFAS INTERNACIONALES A PARTIR DEL 27/11/2010. Nuevos precios IVA incluido 4. Nuevas tarifas a partir del 27-11-2010. NUEVAS TARIFAS INTERNACIONALES A PARTIR DEL 27/11/2010 Destino Afganistán Fijo Afganistán Móvil Albania Fijo Albania Móvil Alemania Fijo Alemania Móvil Andorra

Más detalles

Cuadro 163: Comparaciones Internacionales. Indicadores seleccionados por países. Informe sobre Desarrollo Humano (IDH) 2013.

Cuadro 163: Comparaciones Internacionales. Indicadores seleccionados por países. Informe sobre Desarrollo Humano (IDH) 2013. sobre Desarrollo Humano 2013. Países orn scnte según valor l sarrollo sigualdad género adolesctes 1 mujeres l mor 5 años Desarrollo muy alto 1 Noruega 0.955 0.065 7.4 2.0 3 3 7 2 Australia 0.938 0.115

Más detalles

Mapa de la alimentación 1

Mapa de la alimentación 1 Actividad 1: Mapa de la Alimentación. Alimentacción: Red de Escuelas por un mundo rural vivo. Mapa de la alimentación 1 1 Manos Unidas: Materiales de Educación en Valores Primaria Con el apoyo de la Agencia

Más detalles

C U A D R O D E V I SAS Y ARANCELES(*) (*)Actualizado al 15 de junio de 2016

C U A D R O D E V I SAS Y ARANCELES(*) (*)Actualizado al 15 de junio de 2016 Ministerio de Relaciones Exteriores Pag. : 1 NACION Existen ARANCEL VISAS DE RESIDENCIA EN US$ Req. SIMPLE MULTIPL AFGANISTAN SI 100 130 15 SI 30 30 60 60 ALBANIA SI 140 140 140 NO 0 90 0 90 ALEMANIA SI

Más detalles