La població estrangera a Barcelona. Gener 2014

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "La població estrangera a Barcelona. Gener 2014"

Transcripción

1 Departament d Estadística. Gabinet Tècnic de Programació Gerència Adjunta de Projectes Estratègics Avinyó 32. 3a Barcelona Tel INFORMES ESTADÍSTICS La població estrangera a Barcelona. Gener 2014 Maig 2014

2 Títols dels Informes Estadístics Anuals de la col lecció: La població estrangera a Barcelona. Gener Dades bàsiques del món laboral a Barcelona Cens de vehicles de la ciutat de Barcelona Les activitats econòmiques a Barcelona El moviment demogràfic de Barcelona Característiques de la població de Barcelona segons el Padró Municipal. Juny Característiques de les llars de Barcelona segons el Padró Municipal. Juny Autor: Departament d Estadística Direcció: Cristina Càrcel Equip de treball:carme Pujol Ramon Ma. Canals Ana Cardona Rosa García Sara Plaza Ricardo Rocha Pura Tomàs Anna Ventura Dipòsit legal: B ISSN de la col lecció ISSN del títol

3 Departament d Estadística PRESENTACIÓ El Departament d Estadística presenta les xifres i indicadors de la població estrangera resident a Barcelona i la seva evolució. El treball s estructura en dues parts. A la primera part, es fa un anàlisi aprofundida de les característiques de la població estrangera resident a la ciutat de Barcelona, a partir de la lectura del fitxer de padró continu de la població amb data 1 de gener de La lectura dóna un total de residents estrangers empadronats a la ciutat de Barcelona, que representen el 16,7 % del total de la població resident a la ciutat. L anàlisi de les dades de l informe de la població estrangera resident 2014 ens indica una disminució, respecte l any passat, en l evolució de la població estrangera a Barcelona. El nombre de residents d origen estranger ha disminuït durant l any 2013 en persones, que representa una disminució del 4,5 % respecte l any anterior. L any 2006, va ser el de l entrada en vigor de la normativa sobre la caducitat del padró dels residents d origen extracomunitari sense permís de residència permanent. En aquest informe, igual que s ha fet en anys anteriors, s ha optat no incloure els estrangers sense domicili fix en cap districte; d aquesta manera no s alteren els resultats territorials. S ha creat un no consta districte de residència per incloure aquests casos. A la segona part de l informe es realitza un recull de dades estadístiques sobre la població estrangera resident a la ciutat, quan això és possible, o bé d altres àmbits superiors, quan no es disposa d informació referida al municipi. S analitzen, entre d altres temàtiques, el mercat de treball, l ensenyament, el moviment demogràfic, el reagrupament familiar, les llars, la propietat dels vehicles i el cadastre i es compara el pes de la població estrangera de Barcelona amb d altres àmbits territorials. 3

4 Í N D E X PART I: LA POBLACIÓ ESTRANGERA A BARCELONA. GENER 2014 Pàg. 1. Evolució de la població estrangera a Barcelona Per continents Resum del període Per països d'europa Per països d'àsia Per països d'àfrica Per països d'amèrica Per països d'oceania Perfil dels estrangers a Barcelona segons àrees geogràfiques. Gener Dades generals Edat i sexe Gràfics de les piràmides d'edat dels estrangers Lloc de naixement Titulació acadèmica Evolució del perfil dels estrangers 27 Mapes de la població estrangera. Absoluts i percentatges Perfil dels col lectius més nombrosos a Barcelona. Gener Evolució per països Itàlia Pakistan Xina França Marroc Bolívia Equador Perú Colòmbia Filipines 43 Mapes de les nacionalitats amb més població La població estrangera per districtes i barris. Gener Evolució als districtes Evolució als districtes Evolució per barris Perfil dels estrangers Rànking de nacionalitats al districte 1. Ciutat Vella Rànking de nacionalitats al districte 2. Eixample Rànking de nacionalitats al districte 3. Sants- Montjuïc Rànking de nacionalitats al districte 4. Les Corts Rànking de nacionalitats al districte 5. Sarrià-Sant Gervasi Rànking de nacionalitats al districte 6. Gràcia Rànking de nacionalitats al districte 7. Horta-Guinardó Rànking de nacionalitats al districte 8. Nou Barris Rànking de nacionalitats al districte 9. Sant Andreu Rànking de nacionalitats al districte 10. Sant Martí 71 4

5 Pàg. PART II: RECULL D'ALTRES DADES ESTADÍSTIQUES DELS ESTRANGERS 1. Estrangers i mercat de treball 1. Perfil de l'atur registrat per nacionalitats a Barcelona Perfil dels contractes registrats per nacionalitats a Barcelona Perfil dels contractes registrats a estrangers per àmbits territorials Relació del lloc de treball o residència per àmbits territorials Estrangers i ensenyament 1. Perfil dels alumnes no universitaris per nacionalitats a Barcelona. Curs Població i alumnes no universitaris per nacionalitats a Barcelona Evolució dels alumnes no universitaris per nacionalitats a Barcelona Alumnes no universitaris per nacionalitats i districtes. Curs Absoluts Alumnes no universitaris per nacionalitats i districtes. Curs Percentatges Perfil dels alumnes estrangers no universitaris per àmbits territorials. Curs Població estrangera a d'altres àmbits territorials 1. Evolució de la població estrangera per àmbits territorials i municipis Rànquing de nacionalitats a Barcelona Perfil dels estrangers amb targeta de residència per àmbits territorials Estrangers amb targeta de residència per continents, nacionalitats i àmbits territorials Moviment demogràfic 1. Evolució del moviment demogràfic per nacionalitat a Barcelona Naixements per districtes i nacionalitat Naixements per barris i nacionalitat Evolució dels naixements per nacionalitat del pares Evolució d'indicadors de natalitat per nacionalitat Evolució dels naixements per nacionalitat i edat de la mare Evolució de l'edat mitjana de la mare segons ordre de naixement dels fills Naixements per nacionalitat dels pares Naixements de mare estrangera per àmbits territorials Defuncions per districtes i nacionalitat Defuncions per barris i nacionalitat Principals nacionalitats dels naixements i defuncions a Barcelona Evolució dels matrimonis per nacionalitat i edat mitjana dels cònjuges Evolució dels tipus de matrimonis per nacionalitat Immigrants per districtes i nacionalitat Emigrants per districtes i nacionalitat Altes per omissió per districtes i nacionalitat Baixes per inscripció indeguda i caducitat per districtes i nacionalitat Immigrants per barris i nacionalitat Emigrants per barris i nacionalitat Altes per omissió per barris i nacionalitat Baixes per inscripció indeguda i caducitat per barris i nacionalitat Principals nacionalitats dels immigrants, emigrants, omissions i inscripcions indegudes/caducitat a Barcelona Rànking de municipis de procedència dels immigrants a Barcelona per nacionalitat Rànking de municipis de destinació dels emigrants de Barcelona per nacionalitat Rànking de municipis del saldo migratori de Barcelona per nacionalitat Evolució dels canvis de domicili a Barcelona per nacionalitat

6 Pàg. 5. Reagrupament familiar a Barcelona 1. Evolució de les sol licituds per districtes Evolució de les sol licituds per nacionalitat Estrangers i llars 1. Evolució de les llars per nacionalitat Llars per districtes i nacionalitat Edat mitjana de les persones per districtes i nacionalitat Estrangers i vehicles 1. Tipus de vehicle segons nacionalitat del propietari Turismes segons nacionalitat del propietari per districtes Motos segons nacionalitat del propietari per districtes Turismes segons nacionalitat del propietari per barris Motos segons nacionalitat del propietari per barris Estrangers i cadastre 1. Evolució de propietaris estrangers dels locals cadastrals Propietaris dels locals cadastrals segons usos Propietaris dels locals cadastrals per districtes Propietaris dels locals cadastrals per barris

7 PART I: LA POBLACIÓ ESTRANGERA A BARCELONA. GENER 2014

8

9 1. Evolució de la població estrangera a Barcelona

10

11 1.Evolució de la població estrangera a Barcelona Per continents Gener 2005 Gener 2006 Gener 2007 Gener 2008 Gener 2009 Gener 2010 Gener 2011 Gener 2012 Gener 2013 Gener 2014 Taxa creixement TOTAL ESTRANGERS ,5 % sobre tota la població 14,2 15,9 15,6 17,3 18,1 17,6 17,3 17,4 17,4 16,7 Europa ,3 Unió Europea (dels 28) ,0 Europa central i oriental ,3 Resta d'europa ,0 Àsia ,0 Orient mitjà ,7 Àsia central ,7 Sud-est asiàtic ,3 Japó ,4 Àfrica ,7 Àfrica del nord i Magrib ,2 Àfrica subsahariana ,5 Àfrica central i meridional ,8 Amèrica ,3 Amèrica del nord ,4 Amèrica central ,7 Amèrica del sud ,5 Oceania ,5 Apàtrides i altres països (2) (1) (1) (1) (1) Aquest any no estan comptabilitzats. (2) A partir de l'any 2014 està inclòs Taiwan. Font: Departament d'estadística. Ajuntament de Barcelona. 11

12 1.Evolució de la població estrangera a Barcelona Resum del període Rànking de nacionalitats Nacionalitats que més han augmentat durant l'any, xifres absolutes (1) Nacionalitats que més han augmentat durant l'any, percentatges (1) Nacionalitats que més han disminuït durant l'any, xifres absolutes (1) Nacionalitats que més han disminuït durant l'any, percentatges (1) Itàlia Itàlia 759 Sud-àfrica, Rep. 34,6 Equador Equador -20,7 Pakistan Rússia 616 Kazakhstan 24,5 Colòmbia Colòmbia -20,2 Xina Regne Unit 386 Estònia 22,2 Perú Perú -18,0 França França 354 Egipte 18,1 Bolívia Uruguai -14,3 Marroc Xina 307 Síria 17,5 Pakistan Xile -13,8 Bolívia Romania 123 Croàcia 15,9 Dominicana, Rep Bolívia -13,8 Equador Països Baixos 93 Rússia 13,4 Argentina -732 Dominicana, Rep. -12,2 Perú Grècia 80 Hongria 12,3 Brasil -640 Mèxic -11,8 Colòmbia Irlanda 72 Grècia 9,8 Xile -616 Paraguai -11,3 Filipines Hongria 71 Letònia 9,4 Mèxic -534 Panamà -10,9 Romania Japó 67 Bielorússia 8,9 Paraguai -481 Argentina -10,7 Alemanya Síria 65 Gàmbia 8,5 Marroc -390 Brasil -10,2 Regne Unit Bèlgica 54 Eslovàquia 8,4 Veneçuela -285 Islàndia -9,7 Dominicana, Rep Egipte 52 Noruega 8,3 Uruguai -285 Guinea -7,9 Argentina Polònia 49 Irlanda 7,7 Cuba -174 Salvador, el -7,8 Brasil Bulgària 44 Regne Unit 6,2 Estats Units d'amèrica -85 Cuba -7,5 Hondures Hondures 43 Canadà 5,7 Salvador, el -78 Pakistan -7,3 Rússia Geòrgia 41 Iran 5,5 Índia -63 Guatemala -7,1 Índia Kazakhstan 38 Camerun 4,9 Guinea -46 Veneçuela -6,8 Portugal Senegal 37 Dinamarca 4,7 Filipines -40 Mali -6,3 Mèxic Canadà 29 Lituània 4,6 Panamà -35 Tunísia -4,5 Veneçuela Noruega 28 Japó 4,4 Guatemala -22 Sèrbia -3,8 Xile Estònia 28 Corea 4,2 Ghana -18 Ghana -3,2 Paraguai Dinamarca 27 Bèlgica 4,1 Sèrbia -16 Marroc -3,0 Estats Units d'amèrica Sud-àfrica, Rep. 27 Països Baixos 4,0 Islàndia -12 Costa Rica -2,6 Bangladesh Eslovàquia 26 Tailàndia 3,6 Mali -9 Andorra -2,5 Ucraïna Bielorússia 26 Líban 3,6 Andorra -8 Estats Units d'amèrica -2,4 Polònia Croàcia 26 Senegal 3,5 Armènia -8 Guinea Equatorial -1,9 Països Baixos Nepal 25 Moldàvia 3,4 Costa Rica -8 Jordània -1,3 Suècia Suïssa 24 Austràlia 3,3 Tunísia -8 Índia -1,2 Cuba Portugal 23 Itàlia 3,1 Guinea Equatorial -3 Eslovènia -0,8 Geòrgia Corea 23 Jordània -2 Filipines -0,5 Bulgària Iran 23 Algèria -1 Armènia -0,4 Armènia Letònia 21 Bangladesh -1 Algèria -0,1 Algèria Eslovènia -1 Uruguai Japó Bèlgica Nepal Senegal Irlanda (1) S'han classificat els països amb una població superior a 100 residents. Font: Departament d'estadística. Ajuntament de Barcelona. 12

13 1.Evolució de la població estrangera a Barcelona Per països d'europa Gener 2005 Gener 2006 Gener 2007 Gener 2008 Gener 2009 Gener 2010 Gener 2011 Gener 2012 Gener 2013 Gener 2014 TOTAL EUROPA Unió Europea (dels 28) Alemanya Àustria Bèlgica Bulgària Croàcia Dinamarca Eslovàquia Eslovènia Estònia Finlàndia França Grècia Hongria Irlanda Itàlia Letònia Lituània Luxemburg Malta Països Baixos Polònia Portugal Regne Unit Romania Suècia Txeca, República Xipre Europa central i oriental Albània Armènia Bielorússia Bòsnia i Hercegovina Geòrgia Macedònia Moldàvia Montenegro Rússia Sèrbia Sèrbia i Montenegro Ucraïna Resta d'europa Andorra Islàndia Liechtenstein Mònaco Noruega San Marino Suïssa Font: Departament d'estadística. Ajuntament de Barcelona. 13

14 1.Evolució de la població estrangera a Barcelona Per països d'àsia Gener 2005 Gener 2006 Gener 2007 Gener 2008 Gener 2009 Gener 2010 Gener 2011 Gener 2012 Gener 2013 Gener 2014 TOTAL ÀSIA Orient mitjà Afganistan Aràbia Saudita Bahrain Iemen Iran Iraq Israel Jordània Kuwait Líban Oman Síria Turquia Unió dels Emirats Àrabs Àsia central Azerbaidjan Bangladesh Bhutan Índia Kazakhstan Kirguizistan Mongòlia Nepal Pakistan Tadjikistan Turkmenistan Uzbekistan Xina Sud-est asiàtic Cambodja Corea, República de Corea, Rep. Dem. Pop. de Filipines Indonèsia Laos Malàisia Maldives Myanma Singapur Sri Lanka Tailàndia Taiwan (1) Vietnam Japó (1) A partir del 2013 desapareix com a país passant a tenir la consideració de territori. Font: Departament d'estadística. Ajuntament de Barcelona. 14

15 1.Evolució de la població estrangera a Barcelona Per països d'àfrica Gener 2005 Gener 2006 Gener 2007 Gener 2008 Gener 2009 Gener 2010 Gener 2011 Gener 2012 Gener 2013 Gener 2014 TOTAL ÀFRICA Àfrica del nord i Magrib Algèria Egipte Líbia Marroc Mauritània Sudan Tunísia Àfrica subsahariana Benín Burkina Faso Cap Verd Costa d'ivori Gàmbia Ghana Guinea Guinea Bissau Guinea Equatorial Libèria Mali Níger Nigèria Senegal Sierra Leone Togo Txad Àfrica central i meridional Angola Botswana Burundi Camerun Centrafricana, República Comores Congo Congo, Rep. Dem. del Eritrea Etiòpia Gabon Kenya Lesotho Madagascar Malawi Maurici Moçambic Namíbia Rwanda São Tomé i Príncipe Seychelles Somàlia Sud-àfrica, República de Tanzània Uganda Zàmbia Zimbabwe Font: Departament d'estadística. Ajuntament de Barcelona. 15

16 1.Evolució de la població estrangera a Barcelona Per països d'amèrica Gener 2005 Gener 2006 Gener 2007 Gener 2008 Gener 2009 Gener 2010 Gener 2011 Gener 2012 Gener 2013 Gener 2014 TOTAL AMÈRICA Amèrica del nord Canadà Estats Units d'amèrica Amèrica central Antigua i Barbuda Bahames Barbados Belize Costa Rica Cuba Dominica Dominicana, República Grenada Guatemala Haití Hondures Jamaica Mèxic Nicaragua Panamà Salvador, el Saint Christopher i Nevis Saint Lucia Trinitat i Tobago Amèrica del sud Argentina Bolívia Brasil Colòmbia Equador Guyana Paraguai Perú Surinam Uruguai Veneçuela Xile Font: Departament d'estadística. Ajuntament de Barcelona. 16

17 1.Evolució de la població estrangera a Barcelona Per països d'oceania Gener 2005 Gener 2006 Gener 2007 Gener 2008 Gener 2009 Gener 2010 Gener 2011 Gener 2012 Gener 2013 Gener 2014 TOTAL OCEANIA Oceania Austràlia Fiji Nova Zelanda Font: Departament d'estadística. Ajuntament de Barcelona. 17

18

19 2. Perfil dels estrangers a Barcelona segons àrees geogràfiques. Gener 2014

20

21 2.Perfil dels estrangers a Barcelona segons àrees geogràfiques. Gener Dades generals Població estrangera Sexe Edat Districtes d'implantació Àrees geogràfiques Nombre % % Homes % Dones mitjana Districte % TOTAL ESTRANGERS ,0 51,0 49,0 33,1 2. Eixample 17,9 1. Ciutat Vella 15,9 10. Sant Martí 13,2 Unió Europea (dels 28) ,8 51,1 48,9 34,4 2. Eixample 22,6 1. Ciutat Vella 16,7 10. Sant Martí 13,1 Europa central i oriental ,2 40,5 59,5 34,1 10. Sant Martí 18,0 8. Nou Barris 15,1 2. Eixample 13,6 Resta d'europa ,6 49,4 50,6 36,1 5. Sarrià-Sant Gervasi 21,5 2. Eixample 19,9 1. Ciutat Vella 16,5 Orient mitjà ,0 58,8 41,2 31,3 2. Eixample 23,1 1. Ciutat Vella 15,7 5. Sarrià-Sant Gervasi 11,1 Àsia central ,4 65,8 34,2 29,6 1. Ciutat Vella 25,0 3. Sants-Montjuïc 16,0 10. Sant Martí 15,4 Sud-est asiàtic ,6 44,4 55,6 33,9 1. Ciutat Vella 50,4 3. Sants-Montjuïc 18,6 2. Eixample 15,5 Japó ,6 44,5 55,5 36,3 5. Sarrià-Sant Gervasi 24,4 2. Eixample 22,5 4. Les Corts 17,6 Àfrica nord i Magrib ,7 59,0 41,0 31,3 1. Ciutat Vella 21,8 3. Sants-Montjuïc 15,7 10. Sant Martí 14,8 Àfrica subsahariana ,4 70,7 29,3 31,2 8. Nou Barris 26,0 10. Sant Martí 14,6 1. Ciutat Vella 11,6 Àfrica central i meridional 652 0,2 58,0 42,0 32,4 2. Eixample 14,9 3. Sants-Montjuïc 13,8 8. Nou Barris 11,7 Amèrica del nord ,5 49,2 50,8 35,3 2. Eixample 23,6 5. Sarrià-Sant Gervasi 22,1 1. Ciutat Vella 15,8 Amèrica central ,7 39,0 61,0 31,8 8. Nou Barris 19,5 2. Eixample 16,7 3. Sants-Montjuïc 13,6 Amèrica del sud ,0 44,5 55,5 34,3 2. Eixample 18,1 8. Nou Barris 13,4 3. Sants-Montjuïc 13,4 Oceania 379 0,1 55,4 44,6 35,7 1. Ciutat Vella 25,1 2. Eixample 22,7 10. Sant Martí 13,2 Apàtrides i altres països 190 0,1 41,6 58,4 32,7 2. Eixample 31,6 Font: Departament d'estadística. Ajuntament de Barcelona Gràcia 13,2 1. Ciutat Vella 11,6

22 2.Perfil dels estrangers a Barcelona segons àrees geogràfiques. Gener Edat i sexe Àrees geogràfiques Població estrangera % Nens de 0-14 anys % Joves de anys % Adults de anys % Adults de anys % Gent gran de 65 anys i més TOTAL ESTRANGERS Homes ,4 11,2 48,4 26,3 2,7 Dones ,2 11,3 49,1 25,2 3,2 Unió Europea (dels 28) Homes ,9 6,2 52,5 29,1 3,3 Dones ,7 8,6 57,7 21,2 3,8 Europa central i oriental Homes ,7 13,9 36,6 32,1 1,8 Dones ,4 13,1 41,1 33,5 3,0 Resta d'europa Homes 849 9,0 9,7 46,6 25,6 9,2 Dones 869 6,4 14,7 50,3 20,5 8,1 Orient mitjà Homes ,4 11,8 56,9 19,6 2,4 Dones ,0 14,3 55,1 16,6 3,0 Àsia central Homes ,8 14,2 44,9 25,4 0,7 Dones ,4 16,0 34,9 23,4 1,3 Sud-est asiàtic Homes ,1 10,5 35,4 33,5 2,4 Dones ,6 9,7 40,9 33,0 3,8 Japó Homes ,6 7,8 34,9 37,9 3,8 Dones 881 9,6 5,7 44,4 36,7 3,6 Àfrica nord i Magrib Homes ,0 11,8 40,0 30,0 2,2 Dones ,6 10,7 38,1 26,2 3,4 Àfrica subsahariana Homes ,1 14,4 51,1 24,5 0,8 Dones ,2 13,8 48,3 17,1 2,6 Àfrica central i meridional Homes 378 9,5 15,9 47,9 24,6 2,1 Dones ,9 12,4 53,6 20,8 2,2 Amèrica del nord Homes ,4 13,4 37,1 33,6 6,5 Dones ,8 17,1 44,1 26,4 4,7 Amèrica central Homes ,9 14,7 49,0 21,7 1,5 Dones ,7 14,1 52,7 21,9 2,6 Amèrica del sud Homes ,5 12,1 50,1 26,1 2,2 Dones ,7 10,7 49,9 28,3 3,4 Oceania Homes 210 7,1 7,6 42,9 39,5 2,9 Dones 169 8,3 15,4 43,8 28,4 4,1 Apàtrides i altres països Homes 79 5,1 10,1 62,0 20,3 2,5 Dones 111 6,3 14,4 64,0 12,6 2,7 Font: Departament d'estadística. Ajuntament de Barcelona. 22

23 2.Perfil dels estrangers a Barcelona segons àrees geogràfiques. Gener Gràfics de les piràmides d'edat dels estrangers % Homes Població total Dones i més % Homes Població estrangera Dones i més % Homes Unió Europea (dels 28) Dones i més % Homes Europa central i oriental Dones i més % Homes Resta d'europa Dones i més % Homes Orient mitjà Dones i més % Homes Âsia central Dones i més % Homes Sud-est asiàtic Dones i més

Países autorizados a ingresar a RD sin visa ni tarjeta de turista; sólo con tarjeta de turista; con Visa

Países autorizados a ingresar a RD sin visa ni tarjeta de turista; sólo con tarjeta de turista; con Visa REPUBLICA DOMINICANA Ministerio de Relaciones Exteriores Viceministerio para Asuntos Consulares y Migratorios División de Asuntos Migratorios Conforme a la Ley No. 875 sobre Visados, los extranjeros que

Más detalles

La nupcialitat a Catalunya l any 2011. Els matrimonis a Catalunya disminueixen per tercer any consecutiu, amb una reducció del 5% l any 2011

La nupcialitat a Catalunya l any 2011. Els matrimonis a Catalunya disminueixen per tercer any consecutiu, amb una reducció del 5% l any 2011 28 de novembre del 2012 La nupcialitat a Catalunya l any 2011 Els matrimonis a Catalunya disminueixen per tercer any consecutiu, amb una reducció del 5% l any 2011 L edat mitjana al primer matrimoni se

Más detalles

CONVENIO SOBRE LAS INFRACCIONES Y CIERTOS OTROS ACTOS COMETIDOS A BORDO DE LAS AERONAVES FIRMADO EN TOKIO EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 1963

CONVENIO SOBRE LAS INFRACCIONES Y CIERTOS OTROS ACTOS COMETIDOS A BORDO DE LAS AERONAVES FIRMADO EN TOKIO EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 1963 CONVENIO SOBRE LAS INFRACCIONES Y CIERTOS OTROS ACTOS COMETIDOS A BORDO DE LAS AERONAVES FIRMADO EN TOKIO EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 1963 Fecha de entrada en vigor: El Convenio entró en vigor el 4 de diciembre

Más detalles

Senarai Negara Yang Melaksanakan VAT/GST

Senarai Negara Yang Melaksanakan VAT/GST Senarai Yang Melaksanakan VAT/GST Pada masa kini, terdapat 160 negara di dunia yang telah melaksanakan VAT/GST. Bilangan negara berdasarkan rantau adalah seperti berikut: Rantau Bilangan 1 ASEAN 7 2 Asia

Más detalles

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro. L 43/28 Diario Oficial de la Unión Europea 14.2.2013 REGLAMENTO (UE) N o 127/2013 DE LA COMISIÓN de 13 de febrero de 2013 por el que se modifican los anexos I y II del Reglamento (CE) n o 1905/2006 del

Más detalles

Tarifas 2015. Tarifas y Tiempos de Tránsito

Tarifas 2015. Tarifas y Tiempos de Tránsito Tarifas 2015 SERVICIOS EXPRESS Tarifas y Tiempos de Tránsito Tarifas y Tiempos de Tránsito 1 Tarifas 2015 Cualquier envío, por pequeño que sea, puede ser crítico para una empresa y un ligero retraso en

Más detalles

EQUITAT I RESULTATS EDUCATIUS A CATALUNYA. Una mirada a partir de PISA 2012

EQUITAT I RESULTATS EDUCATIUS A CATALUNYA. Una mirada a partir de PISA 2012 FUNDACIÓ JAUME BOFILL EQUITAT I RESULTATS EDUCATIUS A CATALUNYA. Xavier Bonal (director) Alba Castejón Adrián Zancajo Jose Luis Castel FEBRER 2015 Les publicacions de la Fundació Jaume Bofill estan disponibles

Más detalles

Doing Business 2014. Comparando las regulaciones empresariales para las empresas locales de 189 economías

Doing Business 2014. Comparando las regulaciones empresariales para las empresas locales de 189 economías Doing Business 2014 Entendiendo las regulaciones para las pequeñas y medianas empresas Comparando las regulaciones empresariales para las empresas locales de 189 economías Una publicación insignia del

Más detalles

MEDICIÓN SOCIEDAD INFORMACIÓN

MEDICIÓN SOCIEDAD INFORMACIÓN Unión Internacional de Telecomunicaciones MEDICIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 213 Embargado hasta el 7 de octubre de 213 13: CET RESUMEN EJECUTIVO Unión Internacional de Telecomunicaciones MEDICIÓN

Más detalles

Universitat i treball a Catalunya 2014. Estudi de la inserció laboral de la població titulada de les universitats catalanes

Universitat i treball a Catalunya 2014. Estudi de la inserció laboral de la població titulada de les universitats catalanes Universitat i treball a Catalunya 2014 Estudi de la inserció laboral de la població titulada de les universitats catalanes UNIVERSITAT I TREBALL A CATALUNYA 2014 Estudi de la inserció laboral de la població

Más detalles

MANUAL [ANTI]RUMORS. Material pedagògic per a combatre rumors i estereotips fonamentats en la diversitat cultural

MANUAL [ANTI]RUMORS. Material pedagògic per a combatre rumors i estereotips fonamentats en la diversitat cultural MANUAL [ANTI]RUMORS Material pedagògic per a combatre rumors i estereotips fonamentats en la diversitat cultural LLICÈNCIA Creative Commons Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd) Aquest

Más detalles

Ref.: Normas ST.3 página: 3.3.1 NORMA ST.3

Ref.: Normas ST.3 página: 3.3.1 NORMA ST.3 Ref.: Normas ST.3 página: 3.3.1 NORMA ST.3 CÓDIGOS NORMALIZADOS DE DOS LETRAS, RECOMENDADOS PARA LA REPRESENTACIÓN DE ESTADOS, OTRAS ENTIDADES Y ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES Revisión adoptada por

Más detalles

Ref.: Normas ST.3 página: 3.3.1 NORMA ST.3

Ref.: Normas ST.3 página: 3.3.1 NORMA ST.3 Ref.: Normas ST.3 página: 3.3.1 NORMA ST.3 CÓDIGOS NORMALIZADOS DE DOS LETRAS, RECOMENDADOS PARA LA REPRESENTACIÓN DE ESTADOS, OTRAS ENTIDADES Y ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES Revisión adoptada por

Más detalles

6PRIMÀRIA Coneixement del medi

6PRIMÀRIA Coneixement del medi 6PRIMÀRIA Reforç I Ampliació Coneixement del medi Fitxes de reforç Fitxa 1 La funció de nutrició......................... 3 Fitxa 2 Aliments i nutrients... 4 Fitxa 3 El procés digestiu...........................

Más detalles

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático UNIDOS POR EL CLIMA Guía de la Convención sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kyoto UNFCCC 2 UNIDOSPORELCLIMA PREFACIO El clima

Más detalles

Resoluciones. Actas de la Conferencia General. Volumen 1. 37ª reunión París, 5-20 de noviembre de 2013

Resoluciones. Actas de la Conferencia General. Volumen 1. 37ª reunión París, 5-20 de noviembre de 2013 Actas de la Conferencia General 37ª reunión París, 5-20 de noviembre de 2013 Volumen 1 Resoluciones Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura Publicado en 2014 por

Más detalles

El Cambio. Climático. no tiene fronteras. Impacto del Cambio Climático en la Comunidad Andina

El Cambio. Climático. no tiene fronteras. Impacto del Cambio Climático en la Comunidad Andina El Cambio Climático no tiene fronteras Impacto del Cambio Climático en la Comunidad Andina El Cambio Climático no tiene fronteras Impacto del Cambio Climático en la Comunidad Andina SECRETARÍA GENERAL

Más detalles

Informe sobre Medición de la Sociedad de la Información 2014. Resumen Ejecutivo

Informe sobre Medición de la Sociedad de la Información 2014. Resumen Ejecutivo Informe sobre Medición de la Sociedad de la Información 214 Resumen Ejecutivo Informe sobre Medición de la Sociedad de la Información 214 Resumen Ejecutivo 214 UIT Unión Internacional de Telecomunicaciones

Más detalles

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA. EQUIP DE TREBALL Sr. Jordi Molina Sra. Naiara Garriga FUNDACIÓ AGBAR

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA. EQUIP DE TREBALL Sr. Jordi Molina Sra. Naiara Garriga FUNDACIÓ AGBAR ESTUDI DEL CONSUM D AIGUA ALS EDIFICIS DE LA REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA SITUACIÓ ACTUAL I POSSIBILITATS D ESTALVI EQUIP DE TREBALL Sr. Jordi Molina Sra. Naiara Garriga FUNDACIÓ AGBAR Sr. Martí Boada

Más detalles

Síntesi Resum l ocupació a Catalunya, 2010

Síntesi Resum l ocupació a Catalunya, 2010 Síntesi Resum l ocupació a Catalunya, 2010 L'ocupació a Catalunya, 2010 Secretaria de Socioeconomia CCOO de Catalunya Juny de 2011 Direcció: Cristina Faciaben Elaboració: Romina Garcia i Miriam Sampere

Más detalles

QUANT PAGA L ESTUDIANT?

QUANT PAGA L ESTUDIANT? QUANT PAGA L ESTUDIANT? Preus i taxes de matrícula universitària a Catalunya, a Espanya i al món Maig de 2012 OBSERVATORI DEL SISTEMA UNIVERSITARI Os observatori sistema universitari Os observatori sistema

Más detalles

EL TURISME RURAL A CATALUNYA: UNA APOSTA MEDIAMBIENTAL I DE QUALITAT

EL TURISME RURAL A CATALUNYA: UNA APOSTA MEDIAMBIENTAL I DE QUALITAT Departament de Geografia EL TURISME RURAL A CATALUNYA: UNA APOSTA MEDIAMBIENTAL I DE QUALITAT AUTORS: Gemma Cánoves, Luis Herrera y Lucia Cuesta. - GRUP D INVESTIGACIÓ EN TURISME RURAL, UAB - - Juliol

Más detalles

Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción

Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción Volumen I Aspectos mundiales Edición de 2010 OMM-Nº 485 Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción Volumen I (Anexo IV

Más detalles

Control de fuentes huérfanas y otros materiales radiactivos en las industrias de reciclado y producción de metales

Control de fuentes huérfanas y otros materiales radiactivos en las industrias de reciclado y producción de metales Normas de seguridad del OIEA para la protección de las personas y el medio ambiente Control de fuentes huérfanas y otros materiales radiactivos en las industrias de reciclado y producción de metales Guía

Más detalles

05/10 EMPRENEDORIA I FOMENT DE L OCUPACIÓ EN EL MEDI RURAL EVA TARRAGONA NEGRE BONES PRÀCTIQUES LA CATALUNYA ECONÒMICA

05/10 EMPRENEDORIA I FOMENT DE L OCUPACIÓ EN EL MEDI RURAL EVA TARRAGONA NEGRE BONES PRÀCTIQUES LA CATALUNYA ECONÒMICA BONES PRÀCTIQUES LA CATALUNYA ECONÒMICA 05/10 EMPRENEDORIA I FOMENT DE L OCUPACIÓ EN EL MEDI RURAL EVA TARRAGONA NEGRE VERSIÓN EN CASTELLANO EN EL INTERIOR ENGLISH VERSION INSIDE BONES PRÀCTIQUES LA CATALUNYA

Más detalles

Marco gubernamental, jurídico y regulador para la seguridad

Marco gubernamental, jurídico y regulador para la seguridad Normas de seguridad del OIEA para la protección de las personas y el medio ambiente Marco gubernamental, jurídico y regulador para la seguridad Requisitos de Seguridad Generales, Parte 1 Nº GSR Part 1

Más detalles

L impacte de la crisi en la infància i l entorn escolar

L impacte de la crisi en la infància i l entorn escolar ... Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja a Catalunya 4t estudi L impacte de la crisi en la infància i l entorn escolar Gener de 2013... L impacte de la crisi en la infància i l entorn escolar

Más detalles

Banco Mundial Informe Anual 2009 Reseña del ejercicio

Banco Mundial Informe Anual 2009 Reseña del ejercicio Banco Mundial Informe Anual 2009 Reseña del ejercicio RESUMEN DE LAS OPERACIONES EJERCICIO DE 2009 BIRF MILLONES DE DÓLARES 2009 2008 2007 2006 2005 Compromisos 32.911 13.468 12.829 14.135 13.611 De los

Más detalles

DIRECTRIUS DE L IFLA. per al servei de les biblioteques públiques

DIRECTRIUS DE L IFLA. per al servei de les biblioteques públiques 1 D I R E C T R I U S DIRECTRIUS DE L IFLA per al servei de les biblioteques públiques DIRECTRIUS DE L IFLA per al servei de les biblioteques públiques DIRECTRIUS DE L IFLA per al servei de les biblioteques

Más detalles

EL DERECHO A LA VIVIENDA

EL DERECHO A LA VIVIENDA EL DERECHO A LA VIVIENDA Un derecho humano fundamental estipulado por la ONU y reconocido por tratados regionales y por numerosas constituciones nacionales Publicación elaborada por Christophe Golay, Asesor

Más detalles