Valencià Mitjà / Valenciano Intermedio Valencià Superior/ Valenciano Superior Anglés 1 / Ingles Anglés 2 / Inglés

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Valencià Mitjà / Valenciano Intermedio Valencià Superior/ Valenciano Superior Anglés 1 / Ingles Anglés 2 / Inglés"

Transcripción

1 ESCOLA MUNICIPAL D ADULTS / E.P.A. AJUNTAMENT DE BÉTERA 2014 / 2015 CURS Places Plazas Vacants Alfabetització i neolectors / Alfabetización y 12 8 neolectores Primer Cicle. Nivell 1 Graduado Educación Secundaria/Graduat 20 3 Educació Secundària. Primer Cicle. Nivell 2/3 Graduat Educació Secundària/ 35 3 Prova Lliure Graduado de Educación Secundaria/ Prueba Libre Accés a la Universitat majors de 25 anys/ Acceso a la Universidad mayores de 25 años Castellà per immigrants / Castellano para Inmigrantes Valencià El.lemental / Valenciano Elemental Valencià Mitjà / Valenciano Intermedio 25 1 Valencià Superior/ Valenciano Superior Anglés 1 / Ingles Anglés 2 / Inglés Anglés 3 / Inglés Ceràmica / Cerámica Mosaic / Mosaico 12 4

2 CALENDARI INSCRIPCIÓ / CALENDARIO INSCRIPCIÓN PUBLICACIÓ LLISTAT DE VACANTS 12 de setembre/septiembre MATRICULACIÓ VACANTS / MATRÍCULA DE VACANTES PUBLICACIÓ LLISTATS DEFINITIUS ADMESSOS PROVES INCIALS / PRUEBAS INICIALES Del 15 al 19 de setembre/septiembre De a H 26 de setembre/septiembre Graduat / 1 octubre a les h Caldrà aportar bolígraf,llàpis i goma Se necesitará traer bolígrafo, lápiz i goma La resta de proves inicials : a l inici del curs INICI DE CURS 6,7,8 octubre : atenent al dia de la setmana Totes les tramitacions per la inscripcció es realitzaran a la consergeria de l Escola d Adults Municipal. La publicació de llistats, així com totes les informacions relatives als cursos de EPA se publicaran la tauler d anuncis de EPA Avinguda de València, nº 26 / Bétera Informació/ Información: Todos los trámites se realizarán en la conserjería de la Escuela de Adultos Municipal. La publicación de listados, así como todas las informaciones relativas a los cursos de EPA se publicarán en el tablón de anuncios de EPA, Avenida de Valencia, nº 26 / Bétera

3 INFORMACIÓ PER A LA COMPLIMENTACIÓ DE L INSCRIPCIÓ/ INFORMACIÓN PARA LA CUMPLIMENTACION DE LA INSCRIPCIÓN Complimenteu totes les dades /Cumplimente todos los datos Si voleu fer inscripció en més d un curs,complimenteu un full per curs/ Si desea inscribirse en más de un curso, cumplimente una hoja para cada uno de ellos En el cas dels cursos d Accés a la Universitat per a majors de 25 anys, cal complimentar l apartat específic i fer inscripció al curs de Valencia El.lemental i Anglés 1/ En el caso de los cursos de Acceso a la Universidad para mayores de 25 años, cumplimente el apartado específico y también inscribirse al curso de Valenciano Elemental e inglés 1 Caldrà adjuntar fotocòpia del DNI I autoritzar la consulta en el Departament de Padro Municipal o aportar full d empadronament. Hay que adjuntar fotocopia del DNI, autorizar la consulta en el Departamento de Padrón Municipal o aportar la hoja de empadronamiento. Als cursos amb places limitades els criteris d admissió seran: En los cursos con plazas limitadas los criterios de admisión serán: a/ Estar empadronat-da a la localitat de Bétera/ Estar empadronado-a en la localidad de Bétera. b/ Per al curs de Graduat Educació Secundària Nivell 2, també: Para el curso de Graduado en Educación Secundaria nivell 2 también: Assistència al curs 2013/14 amb assignatures aprobades Asistencia al curso 2013/14 con asignaturas aprobadas L alumnat inscrit per al curs de Graduat Educació Secundària participarà en una prova de coneixements prèvis/ El alumnado inscrito para Graduado Secundaria participará en una prueba de conocimientos previos. Hi haurà seguiment d assistència/ Se efectuará seguimiento de la asistencia. c/ Per als cursos d Anglés hom podrá procedir a sorteig de les places si les inscripcions superen el nombre de places ofertades. L alumnat inscrit als 3 nivells del curs d anglés : Realització de prova inicial prèvia a l assignació de nivell. Hom tindrà en consideració la superació de l examen corresponent al curs 2013/14. d/ En tots els cursos amb places limitades hom procedirà a sorteig si cal / En todos los cursos con plazas limitadas, se procederá a sorteo si resulta necesario. TES: Per als cursos de Cerámica i Mosaic l import mensual és de 20 Para los cursos de Cerámica y Mosaico el importe mensual es 20 Informació complementaria i lliurament de les inscripcions a la consergeria de l Escola d Adults Muncipal /Información complementaria i entrega de las inscripciones en la conserjería de la Escuela de Adultos Municipal EPA Municipal Bétera / Avinguda de València, nº 26 / Bétera

4 ESCOLA MUNICIPAL D ADULTS / E.P.A. AJUNTAMENT DE BÉTERA FULL INSCRIPCIÓ Vacants Setembre / M DEL CURS MBRE DEL CURSO M I COGMS/ MBRE Y APELLIDOS D.N.I. DATA DE NAIXEMENT/ FECHA DE NACIMIENTO EDAT / EDAD LLOC DE NAIXEMENT/ LUGAR DE NACIMIENTO NACIONALITAT/ NACIONALIDAD ADREÇA POSTAL/ DIRECCIÓN POSTAL AUTORITZACIO CONSULTA EMPADRONAMENT/ AUTORIZACIÓN CONSULTA EMPADRONAMIENTO ADREÇA ELECTRÒNICA/ DIRECCIÓN ELECTRÓNICA TELÈFONS DE CONTACTE/ TELÉFOS DE CONTACTO ESTUDIS REALITZATS/ TITOLACIONS ESTUDIOS REALIZADOS/ TITULACIONES Signatura/ Firma: Les dades personals reflectides en aquesta inscripció, son tractats amb la finalitat de realitzar les gestions relacionades amb la seua participació als cursos de EPA i mantenir la comunicació a tal efecte (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de carácter personal). Pot exercir els seus drets d accés, rectificació,cancel.lació i oposició dirigint-se a Ajuntament de Bétera, al C/ José Gascón Sirera, 9, Bétera (València). Los datos personales que en esta inscripción aparecen, son tratados con la finalidad de realizar las gestiones relacionadas con su participación en los cursos de E.P.A. y mantener la comunicación a tal efecto. (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal). Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a AYUNTAMIENTO DE BÉTERA, sito en c/josé Gascón Sirera, 9, Bétera (Valencia)

5 COMPLIMENTAR PER A ACCÉS A LA UNIVERTAT MAJORS 25 ANYS CUMPLIMENTAR PARA ACCESO A LA UNIVERDAD MAYORES DE 25 AÑOS OPCIÓ SELECCIONADA PER A L EXAMEN D ACCES A LA UNIVERTAT/ OPCIÓN SELECCIONADA PARA EL EXAMEN DE ACCESO A LA UNIVERDAD CIENTÍFICA-TECLÒGICA/ CIENTÍFICO-TECLÓGICA CIÈNCIES DE LA SALUT/ CIENCIAS DE LA SALUD HUMANITATS/ HUMANIDADES CIÈNCIES SOCIALS/ CIENCIAS SOCIALES ARTS/ ARTES A B C D E COMPLIMENTAR PER A GRADUAT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA CUMPLIMENTAR PARA GRADUADO EDUCACIÓN SECUNDARIA VA ASSTIR A CLASSE I ES VA PRESENTAR A EXAMEN EL CURS 2013/14 / ASTIÓ A CLASE I SE PRESENTÓ A EXAMEN EL CURSO 2013/14 EN CAS AFIRMATIU, INDIQUE ÀREES SUPERADES EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE LAS ÁREAS SUPERADAS COMPLIMENTAR PER A ANGLÉS 1 / CUMPLIMENTAR PARA INGLÉS 1 VA ASSTIR A CLASSE I ES VA PRESENTAR A EXAMEN EL CURS 2013/14 ASTIÓ A CLASE I SE PRESENTÓ A EXAMEN EL CURSO 2013/14 COMPLIMENTAR PER A ANGLÉS/2 CUMPLIMENTAR PARA INGLÉS/2 VA ASSTIR A CLASSE I ES VA PRESENTAR A EXAMEN EL CURS 2013/14 ASTIÓ A CLASE I SE PRESENTÓ A EXAMEN EL CURSO 2013/14 COMPLIMENTAR PER A ANGLÉS/3 CUMPLIMENTAR PARA INGLÉS/3 VA ASSTIR A CLASSE I ES VA PRESENTAR A EXAMEN EL CURS 2013/14 ASTIÓ A CLASE I SE PRESENTÓ A EXAMEN EL CURSO 2013/14 COMPLIMENTAR PER A TABAL, DOLÇAINA, RONDALLA, CANT VALENCIÀ CUMPLIMENTAR PARA TAMBOR,DULZAINA, RONDALLA, CANTO VALENCIA VA ASSTIR A CLASSE EL CURS 2013/14 ASTIÓ A CLASE EL CURSO 2013/14 COMPLIMENTAR PER A CERÀMICA I MOSAIC CUMPLIMENTAR PARA CERÁMICA I MOSAICO VA ASSTIR A CLASSE EL CURS 2013/14 ASTIÓ A CLASE EL CURSO 2013/14

INFORMACIONS INSCRIPCIÓ CURS Grups Places 1 20

INFORMACIONS INSCRIPCIÓ CURS Grups Places 1 20 ESCOLA MUNICIPAL D ADULTS / E.P.A. AJUNTAMENT DE BÉTERA Avinguda València, 26 961 601 874 INFORMACIONS INSCRIPCIÓ CURS Grups Places Curs Participació i Preparació per altres programes formatius / Curso

Más detalles

ELS CURSOS COMENCEN EL 21 DE SETEMBRE ELS TALLERS COMENCEN L'1 D'OCTUBRE

ELS CURSOS COMENCEN EL 21 DE SETEMBRE ELS TALLERS COMENCEN L'1 D'OCTUBRE OFERTA EDUCATIVA: CENTRE MUNICIPAL DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES A. PÉREZ RAMOS CURS ESCOLAR 2015-2016 PRIMER CICLE D ESO: ( CERTIFICAT ESCOLAR ) ALFABETITZACIÓ NEOLECTORS EDUCACIÓ DE BASE. PRIMER NIVELL

Más detalles

3r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES

3r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES Camí DE SON CLADERA, 20-07009 Palma Tel. 971470774 Fax 971706062 e-mail: iesjuniperserra@educacio.caib.es Pàgina Web: http://www.iesjuniperserra.net/ ORIENTACIÓ

Más detalles

SERVEI DE RECURSOS HUMANS SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS

SERVEI DE RECURSOS HUMANS SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS Codi núm. / Código nº:.. 1. Dades de la plaça convocada a concurs / Datos de la plaza convocada a concurso Àrea / Área:... Perfil / Perfil:... Departament / Departamento:... Data de la resolució / Fecha

Más detalles

Preparació per a l'accés a la universitat per a majors de 25 anys-presencial

Preparació per a l'accés a la universitat per a majors de 25 anys-presencial NORMATIVA REFERENT A LES PROVES D'ACCÉS ALS ESTUDIS UNIVERSITARIS DELS MÉS GRANS DE 25 ANYS. CURS 2015-2016 INFORMACIÓ GENERAL PROVES ACCÉS UNIVERSITAT CURS 2015-2016 Amb el nou Reial Decret 1892/2008,

Más detalles

ESCOLA ANNA RAVELL BATXIBAC (CURRÍCULUM MIXT BATXILLERAT - BACCALAURÉAT) CURS

ESCOLA ANNA RAVELL BATXIBAC (CURRÍCULUM MIXT BATXILLERAT - BACCALAURÉAT) CURS ESCOLA ANNA RAVELL BATXIBAC (CURRÍCULUM MIXT BATXILLERAT - BACCALAURÉAT) CURS 2016-2017 1 El Batxibac és el programa que permet a l alumnat cursar un currículum mixt amb l objectiu d obtenir la doble titulació

Más detalles

INSCRIPCIÓ PER FER LA PROVA D'ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

INSCRIPCIÓ PER FER LA PROVA D'ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR DE FORMACIÓ PROFESSIONAL INSCRIPCIÓ PER FER LA PROVA D'ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR DE FORMACIÓ PROFESSIONAL Llinatges: Nom: Adreça: Mòbil: Telèfon: Localitat: CP: DOI: Adreça electrònica: Data de naixement: EXPÒS:

Más detalles

QUÈ? PER A QUI? ANYS? QUIN DIA? A QUINA HORA? ON? PRIMÀRIA. Dilluns, dimecres. Dimarts, dijous G.1: Dimarts, dijous G.

QUÈ? PER A QUI? ANYS? QUIN DIA? A QUINA HORA? ON? PRIMÀRIA. Dilluns, dimecres. Dimarts, dijous G.1: Dimarts, dijous G. 9 ESCOLAR ORGANITZA: Ajuntament de Benicarló (Regidoria d Esports) COL LABOREN: Centres escolars, AMPA i entitats esportives de Benicarló EDATS: Centres de primària: a 12 anys / Centres de secundària:

Más detalles

Anexo III (Hoja 1) DNI/ NIE SEXO FECHA DE NACIMIENTO NACIONALIDAD PAÍS DE NACIMIENTO PROVINCIA DE NACIMIENTO MUNICIPIO/LOCALIDAD DE NACIMIENTO

Anexo III (Hoja 1) DNI/ NIE SEXO FECHA DE NACIMIENTO NACIONALIDAD PAÍS DE NACIMIENTO PROVINCIA DE NACIMIENTO MUNICIPIO/LOCALIDAD DE NACIMIENTO Anexo III (Hoja 1) INSCRIPCIÓN EN LAS PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE BACHILLERATO PARA PERSONAS MAYORES DE VEINTE AÑOS. PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE SOLICITUD Convocatoria año:2017

Más detalles

CASAL D ESTIU AMER 2016

CASAL D ESTIU AMER 2016 CASAL D ESTIU AMER 2016 FITXA D INSCRIPCIÓ Nom: Cognoms: Data de naixement: Curs Escolar (acabat): Domicili: Població: CP: Nom del pare/mare/tutors Telèfon contacte: Correu electrònic: Telèfons d emergència

Más detalles

Inscripción del recién nacido en el CAP y solicitud de la Tarjeta Sanitaria:

Inscripción del recién nacido en el CAP y solicitud de la Tarjeta Sanitaria: Trámites postparto TRÀMITES A REALIZAR DESPUÉS DEL PARTO Permiso de maternidad: - No es necesario pedir ningún documento previo. Se tramitará directamente en el CAISS o bien se puede solicitar desde casa

Más detalles

Apellidos/ Nombre Padre o Tutor: NIF/NIE: Teléfono Calle: Localidad-CP. Apellidos/ Nombre Madre o Tutora: NIF/NIE: Teléfono Calle: Localidad-CP

Apellidos/ Nombre Padre o Tutor: NIF/NIE: Teléfono Calle: Localidad-CP. Apellidos/ Nombre Madre o Tutora: NIF/NIE: Teléfono Calle: Localidad-CP REGIDORIA D EDUCACIÓ AYUNTAMIENTO DE LA NUCÍA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN Escuela Infantil El Bressol CURSO 2017-2018 SOLICITUD DE PLAZA PARA LA ESCUELA DE PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL EL BRESSOL DE

Más detalles

Màster de Formació del Professorat d Educació Secundària Obligatòria (ESO), Batxillerat (BTX), Formació Professional (FP) i Ensenyament d Idiomes (EI)

Màster de Formació del Professorat d Educació Secundària Obligatòria (ESO), Batxillerat (BTX), Formació Professional (FP) i Ensenyament d Idiomes (EI) Màster de Formació del Professorat d Educació Secundària Obligatòria (ESO), Batxillerat (BTX), Formació Professional (FP) i Ensenyament d Idiomes (EI) Aquest màster forma part del Programa Oficial de Postgrau

Más detalles

BORSA DE TREBALL HOSPITAL UNIVERSITARI ARNAU DE VILANOVA

BORSA DE TREBALL HOSPITAL UNIVERSITARI ARNAU DE VILANOVA BORSA DE TREBALL - 2008 HOSPITAL UNIVERSITARI ARNAU DE VILANOVA Categories per a les quals s obre la borsa de treball: ATS/DUI, Llevadora, Fisioteraputa, Terapeuta Ocupacional, Auxiliar d infermeria, Tècnic

Más detalles

SOLICITUD DE MATRICULA CEIP SAN MIGUEL

SOLICITUD DE MATRICULA CEIP SAN MIGUEL SOLICITUD DE MATRICULA Instrucciones para la matriculación: Para la correcta admisión de los niños/niñas deben ser entregados la totalidad de los documentos que se solicitan a continuación: 1. Certificado

Más detalles

Condicions específiques de prestació del tauler electrònic d anuncis i edictes: e TAULER

Condicions específiques de prestació del tauler electrònic d anuncis i edictes: e TAULER Condicions específiques de prestació del tauler electrònic d anuncis i edictes: pàg 2/6 Índex CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE PRESTACIÓ DEL SERVEI... 3 1. OBJECTE... 3 2. ÀMBIT SUBJECTIU DE PRESTACIÓ DEL SERVEI...

Más detalles

PREÁMBULO PREÀMBUL ORDENE ORDENO. Article únic. Modificació de l Orde 27/2010, de 15 d abril, de la Conselleria

PREÁMBULO PREÀMBUL ORDENE ORDENO. Article únic. Modificació de l Orde 27/2010, de 15 d abril, de la Conselleria Conselleria d Educació ORDE 38/2011, de 31 de maig, de la Conselleria d Educació, per la qual es modifiquen els apartats 3 i 4 de l article 5 i l annex II de l Orde 27/2010, de 15 d abril, de la Conselleria

Más detalles

CURSO : RECURSOS Y ESTRATEGIAS PARA LA ENSEÑANZA DE LA MÚSICA A NIÑOS DE 1 A 4 AÑOS

CURSO : RECURSOS Y ESTRATEGIAS PARA LA ENSEÑANZA DE LA MÚSICA A NIÑOS DE 1 A 4 AÑOS CURSO : RECURSOS Y ESTRATEGIAS PARA LA ENSEÑANZA DE LA MÚSICA A NIÑOS DE 1 A 4 AÑOS DURACIÓN: 20 horas. CERTIFICACIÓN: Acción formativa reconocida según Resolución de 24 de julio de 2014 de la Direcció

Más detalles

CALENDARI MARC DELS ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS OFICIALS DE GRAU I MÀSTER, I DEL TÍTOL PROPI DE GRADUAT EN INVESTIGACIÓ PRIVADA.

CALENDARI MARC DELS ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS OFICIALS DE GRAU I MÀSTER, I DEL TÍTOL PROPI DE GRADUAT EN INVESTIGACIÓ PRIVADA. CALENDARI MARC DELS ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS OFICIALS DE GRAU I MÀSTER, I DEL TÍTOL PROPI DE GRADUAT EN INVESTIGACIÓ PRIVADA Curs 2016 2017 PREAMBUL Aquest calendari estableix de manera molt clara l

Más detalles

Jornada de portes obertes del Batxillerat. Institut Celestí Bellera

Jornada de portes obertes del Batxillerat. Institut Celestí Bellera Jornada de portes obertes del Batxillerat Institut Celestí Bellera maig de 2016 Estructura del sistema educatiu PRIMÀRIA (de 3 a 12 anys) E S O 1r, 2n, 3r, 4t curs (de 12 a 16 anys) BATXILLERAT LOMCE 1r

Más detalles

REFERÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA:... REFERENCIA DE LA CONVOCATORIA:... DATA DE LA CONVOCATÒRIA BOUA FECHA DE LA CONVOCATORIA BOUA...

REFERÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA:... REFERENCIA DE LA CONVOCATORIA:... DATA DE LA CONVOCATÒRIA BOUA FECHA DE LA CONVOCATORIA BOUA... 1 MODEL DE CURRÍCULUM DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT PER A PERSONAL D ADMINISTRACIÓ I SERVEIS EN ELS PROJECTES D'INVESTIGACIÓ MODELO DE CURRÍCULUM DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE PARA PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN

Más detalles

ZACIÓN: V&Z Formación. C/ Poeta Mas y Ros, de Valencia.

ZACIÓN: V&Z Formación. C/ Poeta Mas y Ros, de Valencia. CURSO : RECURSOS Y ESTRATEGIAS PARA LA ENSEÑANZA DE LA MÚSICA A NIÑOS DE 1 A 4 AÑOS DURACIÓN: 20 horas. CERTIFICACIÓN: Acción formativa reconocida según Resolución de 17 de julio de 2013 de la Direcció

Más detalles

II Concurs de nanorelats UN TREN D HISTÒRIES PARAULES ENTRE VIES. Setmana de Sant Jordi

II Concurs de nanorelats UN TREN D HISTÒRIES PARAULES ENTRE VIES. Setmana de Sant Jordi UN TREN D HISTÒRIES Amb motiu de la Diada de Sant Jordi, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i l Escola d Escriptura de l Ateneu Barcelonès convoquen conjuntament el II Concurs literari de nanorelats

Más detalles

Semipresencial o combinada

Semipresencial o combinada Nivell bàsic Desenvolupa les habilitats de comprensió i producció orals, perquè l'aprenent pugui resoldre en català les necessitats fonamentals de la vida quotidiana. L'assoliment d'aquest nivell equival

Más detalles

MOELO II CURRICULUM VITAE NORMALITZAT CURRÍCULUM VITAE NORMALIZADO B FORMACIÓ ACADÈMICA / FORMACIÓN ACADÉMICA

MOELO II CURRICULUM VITAE NORMALITZAT CURRÍCULUM VITAE NORMALIZADO B FORMACIÓ ACADÈMICA / FORMACIÓN ACADÉMICA A CURRICULUM VITAE NORMALITZAT DADES DEL/DE LA SOLICITAN TE (*) / DATOS DEL/DE LA SOLICITAN TE (*) COGNOMS / APELLIDOS DATA NAIXEMENT FECHA NACIMIENTO NÚM. FUNCIONARI/ÀRIA Nº. FUNCIONARIO/A NOM / NOMBRE

Más detalles

Graduï s. Ara en secundària

Graduï s. Ara en secundària Graduï s. Ara en secundària CFA Palau de Mar Per a persones adultes que vulguin reemprendre estudis el títol de Graduat en Educació Secundària (GES). Hi ha tres àmbits: Àmbit de la comunicació: llengüa

Más detalles

SOLICITUD DE ADMISIÓN A BOLSA DE TRABAJO

SOLICITUD DE ADMISIÓN A BOLSA DE TRABAJO AJUNTAMENT D ALCOI Recursos Humanos SOLICITUD DE ADMISIÓN A BOLSA DE TRABAJO Espacio reservado para el sello de registro DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE Apellidos y nombre DNI Fecha de nacimiento Sexo Nacionalidad

Más detalles

EL ACCESO A LA VIVIENDA CON PROTECCIÓN OFICIAL

EL ACCESO A LA VIVIENDA CON PROTECCIÓN OFICIAL EL ACCESO A LA VIVIENDA CON PROTECCIÓN OFICIAL Registro municipal de solicitantes Oficina Municipal d Habitatge amb el suport del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya

Más detalles

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015 Dades d identificació de la persona sol licitant / Datos de identificación de la persona solicitante Nom / Nombre Primer cognom / Primer apellido Segon cognom / Segundo apellido Tipus identificador / Tipo

Más detalles

SEMINARI PROTOCOL D EMERGÈNCIES. Consultoria de Protecció de Dades

SEMINARI PROTOCOL D EMERGÈNCIES. Consultoria de Protecció de Dades Consultoria de Protecció de Dades Licitud del tractament Condicions del consentiment Responsabilitat del tractament Emergències Protocol d actuació LICITUD DEL TRACTAMENT Licitud: lleialtat i transparència

Más detalles

ANEXO I. El objeto de la presente convocatoria es la concesión de 2 becas en las siguientes áreas de actividad:

ANEXO I. El objeto de la presente convocatoria es la concesión de 2 becas en las siguientes áreas de actividad: ANEXO I BASES PARA LA CONCESIÓN DE BECAS DE FORMACIÓN POR EL M.I. AYUNTAMIENTO DE LLÍRIA PARA JOVENES DESEMPLEADOS DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA Y EL INSTITUTO VALENCIA

Más detalles

BASES DE LA CONVOCATORIA CAMPAMENTOS URBANOS MULTIACTIVIDAD VERANO 2016

BASES DE LA CONVOCATORIA CAMPAMENTOS URBANOS MULTIACTIVIDAD VERANO 2016 educacion@segovia.es juventud@segovia.es 1. OBJETO. BASES DE LA CONVOCATORIA CAMPAMENTOS URBANOS MULTIACTIVIDAD VERANO 2016 El Ayuntamiento de Segovia, a través de la Concejalía de Educación y Juventud,

Más detalles

CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ DE TÈCNIC EN FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA. 2 cursos acadèmics. Curs

CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ DE TÈCNIC EN FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA. 2 cursos acadèmics. Curs CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ DE TÈCNIC EN FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA 2 cursos acadèmics Curs 2016-2017 Curs 2016-2017 Curs 2016-2017 Sistema LOE PLA D ESTUDIS El cicle està dividit en mòduls. Cada mòdul està

Más detalles

JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES Procedimiento de Inscripción Categorías de Adultos INSCRIPCIONES DEPORTES INDIVIDUALES:

JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES Procedimiento de Inscripción Categorías de Adultos INSCRIPCIONES DEPORTES INDIVIDUALES: JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES 2016-2017 Procedimiento de Inscripción Categorías de Adultos DEPORTES INDIVIDUALES: Tenis. Pádel. DEPORTES DE EQUIPO: Fútbol 11 (mínimo 15 jugadores por equipo máximo 25 jugadores

Más detalles

Historial académico Educación secundaria obligatoria

Historial académico Educación secundaria obligatoria Historial acadèmic Educació secundària obligatòria Historial académico Educación secundaria obligatoria Dades del centre Datos del centro Nom Municipi Codi Nombre Municipio Código Cognoms i nom Document

Más detalles

IBAN - ENTITAT - OFICINA - D.C. - NÚM. DE COMPTE

IBAN - ENTITAT - OFICINA - D.C. - NÚM. DE COMPTE AUTORITZACIÓ DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA (Només en el cas que no les tinguem) En compliment de la nova Llei 16/2009 de Serveis de Pagaments de 13/11/2009, en/na i NIF com a titular del compte bancari, autoritzo

Más detalles

BREU DE DADES (12) L escola des de P3 a 4art. d ESO SETEMBRE 2011

BREU DE DADES (12) L escola des de P3 a 4art. d ESO SETEMBRE 2011 BREU DE DADES (12) L escola des de P3 a 4art. d ESO SETEMBRE 2011 GESOP,, S.L. C/. Llull 102, 4rt. 3a. 08005 Barcelona Tel. 93 300 07 42 Fax 93 300 55 22 www.gesop.net PRESENTACIÓ: En motiu de l inici

Más detalles

Curriculum Vitae. Dades personals. Idiomes. G _Aca_ca

Curriculum Vitae. Dades personals. Idiomes. G _Aca_ca Curriculum Vitae Dades personals Nom Vicent Nacionalitat Espanyola Cognoms Fonollosa Pla Formació acadèmica (Titulació, any i institució) Licenciat en Medicina, 1975, UAB Doctor en Medicina, 1985, UAB

Más detalles

Los aspirantes deberán reunir, en la fecha en que finalice el plazo de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:

Los aspirantes deberán reunir, en la fecha en que finalice el plazo de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos: BASES QUE HAN DE REGIR LA BOLSA DE TRABAJO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PARA LA CONTRATACIÓN DE MONITORES PARA LA ESCUELA DE VERANO MUNICIPAL PRIMERA: OBJECTO El objecte de las presentes bases es, con

Más detalles

GUIA DEL CANDIDATO EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LAS COMPETENCIAS EN EL PAÍS VASCO

GUIA DEL CANDIDATO EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LAS COMPETENCIAS EN EL PAÍS VASCO GUIA DEL CANDIDATO EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LAS COMPETENCIAS EN EL PAÍS VASCO Página 1 de 7 1.- REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Los requisitos que han de cumplir las personas que

Más detalles

PRUEBA DE ACCESO A LOS ESTUDIOS SUPERIORES DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES. AÑO ACADÉMICO 2016/2017

PRUEBA DE ACCESO A LOS ESTUDIOS SUPERIORES DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES. AÑO ACADÉMICO 2016/2017 PRUEBA DE ACCESO A LOS ESTUDIOS SUPERIORES DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES. AÑO ACADÉMICO 2016/2017 PLAZO DE INSCRIPCIÓN: DEL 1 AL 15 DE JUNIO DE 2016 (ambos inclusive) LUGAR DE PRESENTACIÓN:

Más detalles

PROGRAMACIÓ DEL CENTRE D INFORMACIÓ JUVENIL. - Programa Garantia Juvenil dirigit a la busca d ocupació per a jóvens de anys.

PROGRAMACIÓ DEL CENTRE D INFORMACIÓ JUVENIL. - Programa Garantia Juvenil dirigit a la busca d ocupació per a jóvens de anys. PROGRAMACIÓ DEL CENTRE D INFORMACIÓ JUVENIL REGIDURIA DE JOVENTUT - CIJ GENER-FEBRER-MARÇ 2016 El Centre d Informació Juvenil (CIJ) és un espai públic d informació, assessorament i oci que la Regidoria

Más detalles

Informe sobre els estudiants de nou accés amb discapacitat (any 2015) Comissió d accés i afers estudiantils

Informe sobre els estudiants de nou accés amb discapacitat (any 2015) Comissió d accés i afers estudiantils annex 2 al punt 6 Informe sobre els estudiants de nou accés amb discapacitat (any 2015) Comissió d accés i afers estudiantils Barcelona,18 de març de 2016 INFORME SOBRE ELS ESTUDIANTS DE NOU ACCÉS AMB

Más detalles

CHGUV. Para formar parte de las bolsas se deberán reunir y acreditar los siguientes requisitos:

CHGUV. Para formar parte de las bolsas se deberán reunir y acreditar los siguientes requisitos: RESOLUCION de 21 de junio de 2017, del director gerente del Consorcio Hospital General Universitario de Valencia (), por la que se realiza convocatoria extraordinaria para ampliar coyunturalmente la actual

Más detalles

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÚLLAR VEGA

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÚLLAR VEGA ANEXO I SOLICITUD BOLSAS DE EMPLEO AYTO. CÚLLAR VEGA FORMULARIO AUTORRELLENABLE (CRITERIOS DESCRITOS CON DETALLE EN LOS ANEXOS DE LA NORMATIVA) DATOS DEL SOLICITANTE Nº SOLICITUD: NOMBRE Y APELLIDOS: DNI:

Más detalles

I. Comunidad Autónoma

I. Comunidad Autónoma Página 30786 I. Comunidad Autónoma 3. Otras disposiciones Consejería de Educación, Formación y Empleo 10556 Resolución de 18 de junio de 2011, de la Dirección General de Formación Profesional y Educación

Más detalles

DOCUMENTACIÓN PARA LA ADMISIÓN GRADO MEDIO

DOCUMENTACIÓN PARA LA ADMISIÓN GRADO MEDIO DOCUMENTACIÓN PARA LA ADMISIÓN GRADO MEDIO 1.- La PREINSCRIPCIÓN que se ha realizado de forma TELEMÁTICA IMPRIMIDA (Ejemplar para el Centro y Ejemplar para el interesado) La PREINSCRIPCIÓN TELEMÁTICA debe

Más detalles

Drets dels ciutadans en matèria de protecció de dades de caràcter personal Maig de 2009

Drets dels ciutadans en matèria de protecció de dades de caràcter personal Maig de 2009 Drets dels ciutadans en matèria de protecció de dades de caràcter personal Maig de 2009 Pàgina 1 de 4 Drets dels ciutadans en matèria de protecció de dades de caràcter personal 1. Introducció La llei orgànica

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 27 de gener de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es determina el calendari

Más detalles

PROCEDIMENT 50 PROCEDIMENT DE TRIA DE MATÈRIES OPTATIVES I ESPECÍFIQUES A L ESO I BATXILLERAT PR-Q-750-D-17-ET

PROCEDIMENT 50 PROCEDIMENT DE TRIA DE MATÈRIES OPTATIVES I ESPECÍFIQUES A L ESO I BATXILLERAT PR-Q-750-D-17-ET PROCEDIMENT 50 PROCEDIMENT DE TRIA DE MATÈRIES OPTATIVES I ESPECÍFIQUES A L ESO I BATXILLERAT PR-Q-750-D-17-ET ÍNDEX: 0. GESTIÓ DEL PROCEDIMENT. 3 1. OBJECTE 4 2. ABAST 4 3. DOCUMENTACIÓ DE REFERÈNCIA

Más detalles

Què és el BATXIBAC?:

Què és el BATXIBAC?: gener 2017 Què és el BATXIBAC?: Un acord entre els governs de França I Espanya per tal que alguns alumnes, quan acabin el Batxillerat, tinguin la doble titulació de Batxiller i Baccalauréat Objectius:

Más detalles

BOLSA DE INSERCIÓN LABORAL AYUNTAMIENTO DE RIBAFORADA

BOLSA DE INSERCIÓN LABORAL AYUNTAMIENTO DE RIBAFORADA 1ª Inscripción Renovación más de 6 meses Solicitud nº Datos personales DNI/NIE Nombre Primer Apellido Segundo Apellido Fecha de nacimiento / / Sexo: V M Nacionalidad Discapacidad Tipo Grado Carné de conducir

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 27 de juny 2016, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual estableix el procés de preinscripció

Más detalles

Normas de inscripción a cursos y talleres para el curso 2016/2017 de la. Junta Municipal de Distrito Loranca, Nuevo Versalles y Parque Miraflores

Normas de inscripción a cursos y talleres para el curso 2016/2017 de la. Junta Municipal de Distrito Loranca, Nuevo Versalles y Parque Miraflores Normas de inscripción a cursos y talleres para el curso 2016/2017 de la 1. Objeto de las normas Quedan sujetos a las presentes normas de inscripción los cursos y talleres de la Junta Municipal de Distrito

Más detalles

AYUDAS EXTRAORDINARIAS DE CARÁCTER SOCIAL Espacio reservado para la etiqueta con los datos del registro DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE DNI: Nombre: Apellidos: En calidad de: Titular del recibo Viudo/a del

Más detalles

Guia d aules virtuals

Guia d aules virtuals Guia d aules virtuals Sumari 1. Introducció... 3 2. Els centres virtuals... 4 3. Com crear una aula virtual... 5 AULA... 6 ADMINISTRADORS D AULA... 7 CONTINGUTS... 8 4. Com associar un alumne a una aula

Más detalles

CURS DE NIVELL I PATINATGE ARTÍSTIC i DANSA PT091601PARA REUS-A INFORMACIÓ BLOC COMÚ / BLOC ESPECÍFIC / PERÍODE DE PRÀCTIQUES

CURS DE NIVELL I PATINATGE ARTÍSTIC i DANSA PT091601PARA REUS-A INFORMACIÓ BLOC COMÚ / BLOC ESPECÍFIC / PERÍODE DE PRÀCTIQUES CURS DE NIVELL I PATINATGE ARTÍSTIC i DANSA PT091601PARA REUS-A INFORMACIÓ Segons Resolució del secretari general de l esport - President del Consell Català de l'esport de 29 d abril de 2016 BLOC COMÚ

Más detalles

Los alumnos suspendidos en esta primera evaluación, deberán entregar el siguiente trabajo en la primera quincena del mes de marzo.

Los alumnos suspendidos en esta primera evaluación, deberán entregar el siguiente trabajo en la primera quincena del mes de marzo. EDUCACIÓN FISÍCA Los alumnos suspendidos en esta primera evaluación, deberán entregar el siguiente trabajo en la primera quincena del mes de marzo. a. Contestar las preguntas de las Unidades 1 y 2. b.

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2017, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s estableix el calendari

Más detalles

BASES DEL IV CONCURSO DE RELATOS BREVES 8 DE MARZO POR LA IGUALDAD

BASES DEL IV CONCURSO DE RELATOS BREVES 8 DE MARZO POR LA IGUALDAD BASES DEL IV CONCURSO DE RELATOS BREVES 8 DE MARZO POR LA IGUALDAD 1. La IV edición del Concurso de relatos breves 8 de marzo por la igualdad es una iniciativa de la Concejalía de Igualdad y Familia del

Más detalles

Borsa de Treball del Collegi Oficial d Infermeres i Infermers de Barcelona. Manual d usuari de la collegiada

Borsa de Treball del Collegi Oficial d Infermeres i Infermers de Barcelona. Manual d usuari de la collegiada Borsa de Treball del Collegi Oficial d Infermeres i Infermers de Barcelona Manual d usuari de la collegiada 1 BORSA DE TREBALL PER A LES COLLEGIADES La primera vegada que accediu a la Borsa de Treball

Más detalles

NORMAS DE INSCRIPCIÓN Y ADMISIÓN DE NUEVOS ALUMNOS CURSO 2016/17 ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA DEL AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

NORMAS DE INSCRIPCIÓN Y ADMISIÓN DE NUEVOS ALUMNOS CURSO 2016/17 ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA DEL AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA Servicio de Cultura cultura@segovia.es NORMAS DE INSCRIPCIÓN Y ADMISIÓN DE NUEVOS ALUMNOS CURSO 2016/17 ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA DEL AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA 1.- DESTINATARIOS Podrán presentar

Más detalles

BASES: 01 OBJECTIUS : Amb la concessió d aquest premi es volen assolir els següents objectius:

BASES: 01 OBJECTIUS : Amb la concessió d aquest premi es volen assolir els següents objectius: V EDICIÓ DEL CONCURS 5a BECA ROTARY IMPULS A L EMPRENEDORIA 2016 Rotary Club de Cerdanyola del Vallès i l Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, convoquen la cinquena Edició del Concurs 5a Beca Rotary Impuls

Más detalles

Manual de l usuari. Servei de Pèrits judicials i tercers per l Administració

Manual de l usuari. Servei de Pèrits judicials i tercers per l Administració Manual de l usuari Servei de Pèrits judicials i tercers per l Administració Manual de l usuari. Servei de Pèrits judicials i tercers per l Administració Revisió 3 Data d aprovació 23.12.2009 Edició Desembre

Más detalles

Premi. L impulsen el Barcelona Institut d Emprenedoria i el Consell Social de la Universitat de Barcelona

Premi. L impulsen el Barcelona Institut d Emprenedoria i el Consell Social de la Universitat de Barcelona Premi 2015 L impulsen el Barcelona Institut d Emprenedoria i el Consell Social de la Universitat de Barcelona La Universitat de Barcelona convoca el Premi Emprèn!UB per impulsar la innovació i donar suport

Más detalles

3ª COPA DE ESPANYA INTERNACIONAL MASTERS VETERANS 1ª COPA CIUTAT DE GIRONA INTERNACIONAL JUDO MASTERS VETERANS

3ª COPA DE ESPANYA INTERNACIONAL MASTERS VETERANS 1ª COPA CIUTAT DE GIRONA INTERNACIONAL JUDO MASTERS VETERANS 3ª COPA DE ESPANYA INTERNACIONAL MASTERS JUDO MASTERS PROGRAMA DEPORTIU ORGANITZA: Federació catalana de Judo IDA GEiEG (secció de Judo) PATROCINA: Federació catalana de Judo IDA Federació Espanyola de

Más detalles

E CANVIS DE DOMICILI / CAMBIOS DE DOMICILIO Domicili / Domicilio Núm. / Nº Pta. Telèfon / Teléfono

E CANVIS DE DOMICILI / CAMBIOS DE DOMICILIO Domicili / Domicilio Núm. / Nº Pta. Telèfon / Teléfono ANNEX I /ANEXO I EDUCACIÓ PRIMÀRIA / EDUCACIÓN PRIMARIA R. D. 1513/2006, de 7 de desembre i D. 111/2007, de 20 de juliol / R. D. 1513/2006, de 7 de diciembre y D. 111/2007, de 20 de julio Codi / Código

Más detalles

El uso genérico del masculino en este documento se asume como una característica de la lengua castellana.

El uso genérico del masculino en este documento se asume como una característica de la lengua castellana. El uso genérico del masculino en este documento se asume como una característica de la lengua castellana. Denominación del curso Curso de Adaptación de los Títulos de Maestro Especialidad de Audición y

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID Pág. 64 LUNES 3 DE ENERO DE 2011 Dirección General de la Mujer CONSEJERÍA DE EMPLEO, MUJER E INMIGRACIÓN Comunidad de Madrid Etiqueta del Registro Ayudas económicas de pago único (Art. 27) Ley Orgánica

Más detalles

MONITOR DE FÚTBOL BASE*

MONITOR DE FÚTBOL BASE* PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN DE ENTRENADORES DE LA RFEF Y SUS FEDERACIONES DE ÁMBITO AUTONÓMICO CURSO FEDERATIVO MONITOR DE FÚTBOL BASE* A Coruña *Reglamento General de la RFEF, aprobado por la Comisión

Más detalles

CAMINANT AMB JESÚS I 3r EP (Curs )

CAMINANT AMB JESÚS I 3r EP (Curs ) Palma, 19 de setembre de 2016 Circular núm.:7 3r EP CAMINANT AMB JESÚS I 3r EP (Curs 2016-2017) Benvolguts amics i amigues, Com cada any us oferim la possibilitat que els vostres fills i filles participin

Más detalles

PLAZAS A SOLICITAR / PLACES A SOL LICITAR REGISTRO DE ENTRADA / REGISTRE D ENTRADA

PLAZAS A SOLICITAR / PLACES A SOL LICITAR REGISTRO DE ENTRADA / REGISTRE D ENTRADA SOLICITUD DEL PROGRAMA DE VACACIONES PARA MAYORES CASTELLÓN SÉNIOR DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN. SOL LICITUD DEL PROGRAMA DE VACANCES PER A MAJORS CASTELLÓN SÉNIOR DE LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ. PLAZAS A

Más detalles

SERVEI DE RECURSOS HUMANS

SERVEI DE RECURSOS HUMANS Codi núm. / Código nº:.. 1. Dades de la plaça convocada a concurs / Datos de la plaza convocada a concurso Àrea / Área:... Perfil / Perfil:... Departament / Departamento:... Data de la resolució / Fecha

Más detalles

Instruccions per generar el NIU i la paraula de pas

Instruccions per generar el NIU i la paraula de pas Si ja tens un NIU, no has de tornar-te a registrar. Pots accedir a la inscripció directament. Només has de validar el teu NIU i la teva paraula de pas al requadre que hi ha a la dreta de la pantalla: Si

Más detalles

BACHILLERATO P. ADULTAS 1º 2º

BACHILLERATO P. ADULTAS 1º 2º BACHILLERATO P. ADULTAS 1º 2º 1º BACHILLERATO (HUMANIDADES Y C. SOCIALES) LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA I FILOSOFÍA INGLÉS I MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I LATÍN I ECONOMÍA GRIEGO I HISTORIA

Más detalles

CURSO DE PODA DE CÍTRICOS

CURSO DE PODA DE CÍTRICOS ORGANIZA: IFAPA Centro Las Torres-Tomejil Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN: IFAPA Centro Las Torres-Tomejil Ctra. Sevilla-Cazalla de la Sierra, Kms 12.200 Alaclá

Más detalles

DOSSIER DE PUBLICITAT

DOSSIER DE PUBLICITAT DOSSIER DE PUBLICITAT ÍNDEX 1. PACKS DE PUBLICITAT... p. 3-4 1.1. 1 Pack 365 On-line 1.2. Pack On-Site 2. PUBLICITAT A LES PUBLICACIONS DEL SALÓ... p. 5 2.1. Guia del Visitant 2.2. Plànol del Saló 3. PUBLICITAT

Más detalles

Normas de inscripción a cursos y talleres para el año 2015/2016 de la Junta Municipal de Distrito Loranca, Nuevo Versalles y Parque Miraflores

Normas de inscripción a cursos y talleres para el año 2015/2016 de la Junta Municipal de Distrito Loranca, Nuevo Versalles y Parque Miraflores Normas de inscripción a cursos y talleres para el año 2015/2016 de la 1. Objeto de las normas Quedan sujetos a las presentes normas de inscripción los cursos y talleres de la Junta Municipal de Distrito

Más detalles

EXPEDIENT ACADÈMIC / EXPEDIENTE ACADÉMICO

EXPEDIENT ACADÈMIC / EXPEDIENTE ACADÉMICO ANNEX I /ANEXO I EDUCACIÓ SECUNDARIA OBLIGATÒRIA / EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA REIAL DECRET 1631/2006, de 29 de desembre, pel que s'establixen les ensenyances mínimes corresponents a l'educació Secundària

Más detalles

CALENDARI ACADÈMIC CURS 2016/2017 CALENDARIO ACADÉMICO CURSO 2016/2017. del 12 de setembre al 23 de desembre (2016)

CALENDARI ACADÈMIC CURS 2016/2017 CALENDARIO ACADÉMICO CURSO 2016/2017. del 12 de setembre al 23 de desembre (2016) BOUA - Boletín Oficial la Universidad Alicante febrer 01 febrero 01 Títol: CALENDARI ACADÈMIC GRAU I MÀSTER, CURS 01/ Categoria: ALTRES DISPOSICIONS Òrgan: Consell Govern Data d'aprovació: febrer 01 Titulo:

Más detalles

UNIÓ EUROPEA Fons Social Europeu PROGRAMA FORMATIU DE FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA. Sensibilització en la igualtat d oportunitats

UNIÓ EUROPEA Fons Social Europeu PROGRAMA FORMATIU DE FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA. Sensibilització en la igualtat d oportunitats PROGRAMA FORMATIU DE FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA Sensibilització en la igualtat d oportunitats DADES GENERALS DEL CURS 1. Família professional: FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA Àrea professional: ORIENTACIÓ LABORAL

Más detalles

B DADES GENERALS / DATOS GENERALES

B DADES GENERALS / DATOS GENERALES (1/2) EXEMPLAR PER A LA DG DE PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I EMERGÈNCIES / EJEMPLAR PARA LA DG DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y EMERGENCIAS CIUDADANA A TIPUS DE SOL LICITUD / TIPO DE SOLICITUD

Más detalles

REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE BALONMANO ESCUELA NACIONAL DE ENTRENADORES AREA TECNICA

REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE BALONMANO ESCUELA NACIONAL DE ENTRENADORES AREA TECNICA 1. CONVOCATORIA La Real Federación Española de Balonmano a través de la Escuela Nacional de Entrenadores, convoca el.: 1er Ciclo CURSO ENTRENADOR NACIONAL DE BALONMANO 2010 2. FECHAS Y LUGAR. El 1 er ciclo

Más detalles

CONVOCATÒRIA DE BEQUES PROGRAMA EAGLE

CONVOCATÒRIA DE BEQUES PROGRAMA EAGLE CONVOCATÒRIA DE BEQUES PROGRAMA EAGLE 1. DEFINICIÓ: PER COMBINAR ESTUDIS AMB PERFECCIONAMENT DE GOLF Aquest Programa, va dirigit a nois i noies jugadors catalans, de nacionalitat espanyola i amb 2 anys,

Más detalles

PROGRAMA DE FORMACIÓN DE ENTRENADORES DE LA FFIB C O N V O C A T O R I A CURSO FEDERATIVO DE MONITOR DE FÚTBOL ON- LINE

PROGRAMA DE FORMACIÓN DE ENTRENADORES DE LA FFIB C O N V O C A T O R I A CURSO FEDERATIVO DE MONITOR DE FÚTBOL ON- LINE PROGRAMA DE FORMACIÓN DE ENTRENADORES DE LA FFIB C O N V O C A T O R I A CURSO FEDERATIVO DE MONITOR DE FÚTBOL ON- LINE El curso de Monitor de Fútbol on- line está diseñado para facilitar la formación

Más detalles

CURSO DE ENTRENADOR MONITOR DE BALONMANO

CURSO DE ENTRENADOR MONITOR DE BALONMANO Hoja de Inscripción del curso, enviar rellenada y con la documentación solicitada a CURSO DE ENTRENADOR MONITOR DE BALONMANO QUART DE POBLET 2017 (Valencia) del 26 al 14 de julio de 2017 Nombre y apellidos

Más detalles

SETZENA EDICIÓ DELS PREMIS AL MÈRIT ESPORTIU DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA DECIMOSEXTA EDICIÓN DE LOS PREMIOS AL MÉRITO DEPORTIVO DE LA CIUDAD DE VALENCIA

SETZENA EDICIÓ DELS PREMIS AL MÈRIT ESPORTIU DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA DECIMOSEXTA EDICIÓN DE LOS PREMIOS AL MÉRITO DEPORTIVO DE LA CIUDAD DE VALENCIA SETZENA EDICIÓ DELS PREMIS AL MÈRIT ESPORTIU DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA DECIMOSEXTA EDICIÓN DE LOS PREMIOS AL MÉRITO DEPORTIVO DE LA CIUDAD DE VALENCIA Presentació de propostes / Presentación de propuestas

Más detalles

TREBALL ALUMNES QUE HAN DE RECUPERAR LES MATÈRIES 2n ESO

TREBALL ALUMNES QUE HAN DE RECUPERAR LES MATÈRIES 2n ESO TREBALL ALUMNES QUE HAN DE RECUPERAR LES MATÈRIES 2n ESO Català Quadern de vacances. Llengua catalana 2. Primer Cicle ISBN: 978-84-307-4567-8 Editorial Teide Cal tenir molt en compte que, per a superar

Más detalles

24/11/2010 Máx. : 17ºC Mín. : 11ºC Correo ciudadano Valenciano Sugerencias Mapa web

24/11/2010 Máx. : 17ºC Mín. : 11ºC Correo ciudadano Valenciano Sugerencias Mapa web 24/11/2010 Máx. : 17ºC Mín. : 11ºC Correo ciudadano Valenciano Sugerencias Mapa web Home AYUNTAMIENTO TRÁMITES Y GESTIONES WEBS MUNICIPALES LA CIUDAD NOTICIAS ATENCIÓN AL CIUDADANO Trámites Trámites municipales

Más detalles

CRITERIOS DE SELECCIÓN Y ASIGNACIÓN DE PLAZAS OFERTADAS.

CRITERIOS DE SELECCIÓN Y ASIGNACIÓN DE PLAZAS OFERTADAS. Las prácticas académicas externas curriculares de los estudiantes de Grado en Trabajo Social en la Universidad de Alicante están reguladas en los Reales Decretos 1497/1981, de 19 de junio, 1845/1994 de

Más detalles

Convocatoria concurso oposición 14 PLAZAS AYUDANTES TRIBUTARIOS (TURNO LIBRE) (2 plazas OEP 2015 y 12 plazas OEP 2016)

Convocatoria concurso oposición 14 PLAZAS AYUDANTES TRIBUTARIOS (TURNO LIBRE) (2 plazas OEP 2015 y 12 plazas OEP 2016) INSTANC-AYU15-16 F O T O Convocatoria concurso oposición 14 PLAZAS AYUDANTES TRIBUTARIOS (TURNO LIBRE) (2 plazas OEP 2015 y 12 plazas OEP 2016) APELLIDOS, NOMBRE F.NACIMIENTO NACIONALIDAD DOMICILIO LOCALIDAD

Más detalles

NORMATIVA INSCRIPCIONES CAMPEONATOS POPULARES MUNICIPALES FÚTBOL SALA BALONCESTO MAJADAHONDA - TEMPORADA 2016/2017

NORMATIVA INSCRIPCIONES CAMPEONATOS POPULARES MUNICIPALES FÚTBOL SALA BALONCESTO MAJADAHONDA - TEMPORADA 2016/2017 La temporada 2016/2017 tiene prevista comenzar el fin de semana del 24 y 25 de septiembre, y finalizaran según la categoría, entre los meses de mayo y junio. El sistema de juego en cada deporte se regirá

Más detalles

Ayuntamiento de Alcorcón

Ayuntamiento de Alcorcón Convocatoria para el SORTEO de 84 viviendas de titularidad pública de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid en régimen de alquiler, sitas en el municipio de Alcorcón, sobre la parcela

Más detalles

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN (Página 1 4) ADMISIÓN EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS 1 DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO: NOMBRE: DNI/NIE: FECHA NACIMIENTO: DOMICILIO: CALLE PLAZA

Más detalles

Administración Local. ciudadano. Ayuntamiento

Administración Local. ciudadano. Ayuntamiento Administración Local La más próxima al ciudadano Ayuntamiento Ciudadano SOLICITUD SERVICIOS Ayuntamiento: TRATA DATOS PERSONALES LOPD (LEY ORGÁNICA 15/1999, 13 DICIEMBRE ) Artículo 5. Derecho de información

Más detalles

Sol licitud individual de participació de l'alumnat

Sol licitud individual de participació de l'alumnat Sol licitud individual de participació de l'alumnat ÍNDICE 1.INTRODUCCIÓ...3 2. ACCÉS AL TRÀMIT...3 3. RESOLUCIÓ DE PROBLEMES...11 P: 2 1. INTRODUCCIÓ L objectiu d aquest manual és explicar el funcionament

Más detalles

Normas para la inscripción en el cortejo por parte de los participantes:

Normas para la inscripción en el cortejo por parte de los participantes: 1 CABALGATA DE REYES MAGOS 2017 DISTRITO SUR OBJETO- El objeto principal de este documento es lograr que la Cabalgata de Reyes Magos del Distrito Sur sea participativa y representativa de todos los vecinos

Más detalles

ANUNCI DE REGATES CIRCUIT CATALÀ OPTIMIST

ANUNCI DE REGATES CIRCUIT CATALÀ OPTIMIST 27 i 28 de setembre CN L ESCALA 25 i 26 d octubre CN EL BALÍS 29 i 30 de novembre CN GARRAF 13 i 14 de desembre CN VILANOVA 17 i 18 de gener CN SALOU 21 i 22 de febrer CN PORT D ARO ANUNCI DE REGATA 1

Más detalles

CONVOCATORIA AYUDA FAMILIAR ESCOLA D ESTIU CURSO 2009/2010

CONVOCATORIA AYUDA FAMILIAR ESCOLA D ESTIU CURSO 2009/2010 CONVOCATORIA AYUDA FAMILIAR ESCOLA D ESTIU CURSO 2009/2010 La Universidad Politécnica de Valencia ha constituido un Fondo de Ayuda Social para el Personal de Administración y Servicios (PAS), y para el

Más detalles

CIRCULAR Nº 6/2013 Destinatarios: Clubes de FCMKDA ASUNTO: CURSOS DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS DEPORTIVOS FORMACIÓN FEDERATIVA (MONITOR)

CIRCULAR Nº 6/2013 Destinatarios: Clubes de FCMKDA ASUNTO: CURSOS DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS DEPORTIVOS FORMACIÓN FEDERATIVA (MONITOR) CIRCULAR Nº 6/2013 Destinatarios: Clubes de FCMKDA ASUNTO: CURSOS DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS DEPORTIVOS FORMACIÓN FEDERATIVA (MONITOR) ESCUELA AUTONÓMICA DE TÉCNICOS DEPORTIVOS DISCIPLINA: KOBUDO La titulación

Más detalles