Design Moda Visual Communication Management for Creative Industries. Istituto Europeo di Design International network for higher education in

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Design Moda Visual Communication Management for Creative Industries. Istituto Europeo di Design International network for higher education in"

Transcripción

1 Istituto Europeo di Design International network for higher education in Design Moda Visual Communication Management for Creative Industries

2 Índex índice contents Grup IED Grupo IED IED Group Editorial Editorial Editorial Barcelona Barcelona Barcelona Oferta Formativa Oferta Formativa Courses Comunicació Visual Comunicación Visual Visual Communication Disseny Diseño Design Moda Moda Fashion Gestió d Empreses Creatives Gestión de Empresas Creativas Management for Creative Industries Curs d un Any Curso de un Año One Year Course Concurs de Beques Concurso de Becas Scholarship Contest IED Master IED Master IED Master I+ED lab Valor Internacional Valor Internacional International Value Valor Multidisciplinari Valor Multidisciplinar Multidisciplinary Value Serveis Servicios Services Admissió i Requisits Admisión y Requisitos Admission Requirements Diseño y maquetación: Hugo Mendes IED Barcelona Fotografías: Eric Pàmies, La Fotográfica, Diego Iñiguez, Carlos Nieves Index 2 3 Index

3 Grup IED Grupo IED IED Group Editorial International network TORINO BARCELONA MADRID MILANO SÃO PAULO Des del 1966 l Istituto Europeo di Design opera en el camp de la formació i la investigació en les disciplines del Disseny, la Moda, les Arts Visuals i la Comunicació. L escola és un xarxa internacional amb seus a Itàlia, Espanya i Brasil, que aposta per iniciatives didàctiques i pràctiques relacionades amb la realitat empresarial, a través de la cultura del projecte i del seu departament I+ED Lab (Investigació + Educació). Unes persones de 100 països diferents estudien a l IED cada any. S imparteixen més de 200 cursos, entre Títols Superiors Oficials en Disseny equivalents a graus universitaris, Diplomes IED, màsters, cursos de formació contínua, d estiu i d hivern. VENEZIA FIRENZE ROMA CAGLIARI RIO DE JANEIRO Desde 1966 el Istituto Europeo di Design opera en el campo de la formación y la investigación en las disciplinas del Diseño, la Moda, las Artes Visuales y la Comunicación. La escuela es una red internacional con sedes en Italia, España y Brasil, que apuesta por las iniciativas didácticas y prácticas relacionadas con la realidad empresarial, a través de la cultura del proyecto y de su departamento I+ED Lab (Investigación + Educación). Alrededor de personas de 100 países estudian en el IED cada año. Se imparten más de 200 cursos, entre Títulos Superiores Oficiales en Diseño equivalentes a grados universitarios, Diplomas IED, másteres y cursos de formación continua, de verano y de invierno. Since 1966 the Istituto Europeo di Design has been active in the field of education, training and research in the areas of Design, Fashion, Visual Arts and Communication. The school belongs to an international network with centres in Italy, Spain and Brazil working on teaching initiatives and practices linked to the business world, driven by no project culture and their I+ED Lab (Research + Education) Department. Around persons from 100 countries study every year at IED. We teach more than 200 courses, among Official Undergraduate Degrees, IED Diplomas, masters, continuing study programs and winter and summer courses. Alessandro Manetti, Director General de l IED Barcelona Escola Superior de Disseny L IED Barcelona Escola Superior de Disseny és un espai d'aprenentatge que funciona com a laboratori internacional d'innovació transversal amb la vocació de formar a les noves generacions de dissenyadors globals. Proporciona una experiència de formació total única i original - en disseny, l'eix central del qual és la cultura del projecte. La col laboració amb empreses brinda també a l'estudiant la possibilitat de realitzar experiències que el vinculen directament amb el món professional, de tal manera que generen oportunitats concretes d'inserció laboral abans de la finalització dels seus estudis. Gràcies a l'homologació oficial, l Istituto Europeo di Design és l'única institució oficial de nivell universitari que en un sol espai aplica la metodologia del disseny a totes les disciplines de la creativitat i del management. La formació evoluciona constantment i per això necessita utilitzar nous llenguatges i eines que sàpiguen respondre a les necessitats de la societat global. La recerca de les tendències, l'aplicació del coneixement tecnològic, l'adquisició de les diferents metodologies del procés de disseny i el desenvolupament d'idees de negoci, són només alguns exemples de l'experiència transversal que els estudiants viuen al llarg del seu recorregut educatiu. Des de la moda al màrqueting, des del disseny de producte a la comunicació gràfica i visual, des del disseny d'interiors al disseny d'interactivitat o el disseny de transport, l'experiència de l estudiant comporta l'ús d eines basades en la col laboració interdisciplinària, intercultural i en la co-creació amb clients reals que valoren la recerca en l'àmbit acadèmic. Una experiència de formació integral basada en una metodologia capaç d'assimilar i interpretar els constants canvis i transformar-los en contingut útil perquè els alumnes adquireixin les competències necessàries per incorporar-se eficaçment al mercat laboral. A l IED l'alumne aprendrà a ser no només un bon dissenyador sinó millor persona. Ser èticament i socialment responsable. Saber usar el pensament crític per seleccionar les informacions útils per al seu projecte. Saber generar idees originals i creatives. Saber visualitzar, prototipar i construir en la tercera dimensió. Aprendrà a estimar la seva futura professió atraient el talent que tingui i sobretot alimentant-se de la seva passió. Aprendrà a ser empàtic, aprofitar la seva intuïció, el seu cervell i les seves mans. I sobretot, aprendrà a resoldre problemes reals aplicant solucions basades en el design, millorant la vida d'altres persones i generant felicitat. Aquest és el nostre objectiu i compromís. El IED Barcelona Escuela Superior de Diseño es un espacio de aprendizaje que funciona como laboratorio internacional de innovación transversal con la vocación de formar a las nuevas generaciones de diseñadores globales. Proporciona una experiencia de formación total única y original - en diseño, cuyo eje central es la cultura del proyecto. La colaboración con empresas brinda también al estudiante la posibilidad de realizar experiencias que le vinculan directamente con el mundo profesional, de tal modo que generan oportunidades concretas de inserción laboral antes de la finalización de sus estudios. Gracias a la homologación oficial, el Istituto Europeo di Design es la única institución oficial de nivel universitario que en un solo espacio aplica la metodología del diseño a todas las disciplinas de la creatividad y del management. La formación evoluciona constantemente y por ello necesita utilizar nuevos lenguajes y herramientas que sepan responder a las necesidades de la sociedad global. La investigación de las tendencias, la aplicación del conocimiento tecnológico, la adquisición de las diferentes metodologías del proceso de diseño y el desarrollo de ideas de negocio, son sólo algunos ejemplos de la experiencia transversal que los estudiantes viven a lo largo de su recorrido educativo. Desde la moda al marketing, desde el diseño de producto a la comunicación gráfica y visual, desde el diseño de interiores al diseño de interactividad o el diseño de transporte, la experiencia del estudiante conlleva el uso de herramientas basadas en la colaboración interdisciplinar, intercultural y en la co-creación con clientes Grup IED 4 5 Editorial

4 reales que valoran la investigación en el ámbito académico. Una experiencia de formación integral basada en una metodología capaz de asimilar e interpretar los constantes cambios y transformarlos en contenido útil para que los alumnos adquieran las competencias necesarias para incorporarse eficazmente en el mercado laboral. En el IED el alumno aprenderá a ser no sólo un buen diseñador sino mejor persona. Ser ética y socialmente responsable. Saber usar el pensamiento crítico para seleccionar las informaciones útiles para su proyecto. Saber generar ideas originales y creativas. Saber visualizar, prototipar y construir en la tercera dimensión. Aprenderá a amar su futura profesión sacando el talento que tenga y sobre todo alimentándose de su pasión. Aprenderá a ser empático, aprovechar su intuición, su cerebro y sus manos. Y sobre todo, aprenderá a resolver problemas reales aplicando soluciones basadas en el design, mejorando la vida de otras personas y generando felicidad. Este es nuestro objetivo y compromiso. IED Barcelona Higher School of Design is a place for learning that acts as an international, multidiscipline innovation lab. Our dream is to shape new generations of global designers. IED Barcelona offers students a comprehensive, unique and different opportunity to learn all about design, where project culture is the core. Thanks to our arrangements with businesses, students get the chance to gain experience with a direct link to the working world, which also gives rise to specific employment opportunities even before the course comes to an end. The Istituto Europeo di Design s courses are officially recognised, making it the only official university-level institution that applies the design methodology to all aspects of creativity and management. Training is in constant evolution and therefore requires new languages and tools that are capable of catering for the needs of a global society. Researching trends, applying technological knowledge, learning different techniques in the design process and developing business ideas these are just some examples of the comprehensive experience that students will benefit from throughout their academic career. From fashion to marketing, from product design to graphic and visual communication, from interior design to interactivity design or transport design In every aspect, the student is encouraged to use tools that are based on interdisciplinary and intercultural collaboration, as well as joint creation with real clients who appreciate the value of research in the academic field. This is a comprehensive training experience framed within a methodology that is able to assimilate and process constant changes and turn those changes into useful content in order for students to acquire the skills they need to successfully enter the working world. At IED, students not only learn to become good designers, but also better people. They grow to be ethically and socially responsible. They learn to use critical thinking in order to pick out the most useful information for their projects. They discover how to produce original and creative ideas, how to visualise, prototype and build in three dimensions. They learn to be passionate about their future profession and to bring out their full potential by drawing on that passion. They learn to feel empathy and take advantage of their intuition, their brains and their hands. And above all, students learn to solve real problems by applying design-based solutions, which allows them to improve lives and spread happiness. This is our goal and our promise. Barcelona la ciutat la ciudad the city Barcelona és una ciutat oberta a totes les innovacions i a totes les cultures, acollidora, plural, diversa, inèdita i apassionant. Una ciutat per viure i compartir, amb un sòlid projecte de futur que ha viscut un clar procés de transformació: pol industrial al segle XIX, ciutat del coneixement i de la multiculturalitat al segle XXI. Barcelona és una de les ciutats més actives d Europa per la seva capacitat de generar grans esdeveniments i oportunes ocasions de trobada, dedicades a les tendències i als fenòmens socials, culturals i artístics més interessants, oferint així les millors condicions perquè dissenyadors de totes les disciplines puguin expressar i confrontar idees, tendències i projectes. El repte de l IED a la ciutat de Barcelona és ser el centre de referència en tot allò relacionat amb el Disseny Estratègic, el Design Management i el Design Thinking. Per què estudiar a Barcelona? Aprendre a interactuar amb cultures diferents creant un propi network internacional. Assimiliar nous mètodes d ensenyament. Desenvolupar la capacitat d adaptació i gaudir d una experiència única tant a nivell personal com professional. Adquirir les competències necessàries i en un futur treballar en un entorn internacional. Aprendre a viure en un món cada vegada més globalitzat. Barcelona es una ciudad abierta a todas las innovaciones y a todas las culturas, acogedora, plural, diversa, inédita y apasionante. Una ciudad para vivir y compartir, con un sólido proyecto de futuro que ha vivido un claro proceso de transformación: polo industrial en el siglo XIX, ciudad del conocimiento y de la multiculturalidad en el siglo XXI. Barcelona es una de las ciudades más activas de Europa por su capacidad de generar grandes eventos y oportunas ocasiones de encuentro dedicadas a las tendencias y a los fenómenos sociales, culturales y artísticos más interesantes, ofreciendo las mejores condiciones para que los diseñadores de todas las disciplinas puedan expresar y confrontar ideas, tendencias y proyectos. El reto del IED en la ciudad de Barcelona es ser el centro de referencia en todo lo relacionado con el Diseño Estratégico, el Design Management y el Design Thinking. Por qué estudiar en Barcelona? Aprender a interactuar con culturas diferentes, creando un propio network internacional. Asimiliar nuevos métodos de enseñanza. Desarrollar la capacidad de adaptación y disfrutar de una experiencia única tanto a nivel personal como profesional. Adquirir las competencias necesarias y en un futuro trabajar en un entorno internacional. Aprender a vivir en un mundo cada vez más globalizado. Barcelona is a city open to all innovations and all cultures, warm, plural, diverse, cutting edge and passionate. A city for living and Editorial 6 7 Barcelona

5 sharing with a clear vision of the future, that has undergone a major process of change: from industrial powerhouse in the 19th century to a multicultural city of knowledge in the 21st century. Barcelona is one of the most active cities in Europe, thanks to its ability to create and host major events and auspicious gatherings for the leading trends and social, cultural and artistic phenomena, and offer the best conditions so designers from all areas can express and share ideas, trends and projects. IED s challenge in the city of Barcelona is to be the benchmark center in everything linked to Strategic Design, Design Management and Design Thinking. Why study in Barcelona? Learn to interact with different cultures, creating one s own network. Integrate new learning methods. Develop the adaptive capabilities while enjoying a unique experience both at personal and professional levels. Acquire the necessary skills to work in an international environment in the near future. Learn to cope with an increasingly globalized world. Oferta Formativa Oferta Formativa / Courses Become, with an unique training experience, the designer of your own future. You only need passion, curiosity, commitment and creativity. We will seek to discover the talent in you. Andrea Marchesi Vicedirector of IED Barcelona Alessandro Manetti General Director of IED Barcelona Barcelona 8 9

6 L IED Barcelona Escola Superior de Disseny ofereix Títols Superiors Oficials en Disseny de Moda, Gràfic, Interiors i Producte, equivalents a Graus Universitaris. El IED Barcelona Escuela Superior de Diseño ofrece Títulos Superiores Oficiales en Diseño de Moda, Gráfico, Interiores y Producto, equivalentes a Grados Universitarios. IED Barcelona Higher School of Design offers Official Undergraduate Degrees in Fashion, Graphic, Product and Interior Design. Títols Superiors en Disseny (240 ECTS) Títulos Superiores en Diseño (240 ECTS) Undergraduate Degrees in Design (240 ECTS) Títulos Superiores Oficiales en Diseño Undergraduate Degrees In Design Moda Fashion També imparteix Bachelors of Arts (Honours) atorgats per la Universitat de Westminster i Diplomatures IED en Moda, Management for Creative Industries i Visual Communication. A més, s ofereixen màsters, Programes de Formació Contínua ( CSP) i cursos d estiu i d hivern. L'escola disposa del Curs d Adaptació al Títol Superior en Disseny, un curs pont per obtenir la titulació oficial de l Espai Europeu d Educació Superior. Bachelors of Arts (Honours) Diplomaturas IED IED Diplomas Gráfico Graphic = Titulación Oficial en el Espacio Europeo Official Degree in the European Area Interiores Interior También imparte Bachelors of Arts (Honours) otorgados por la Universidad de Westminster y Diplomaturas IED en Moda, Management for Creative Industries y Visual Communication. Además, se ofrecen también másteres, Programas de Formación Continua (CSP) y cursos de verano y de invierno. La escuela dispone del curso de Adaptación a los Títulos Superiores en Diseño, un curso puente para obtener la titulación oficial del Espacio Europeo de Educación Superior. Curso de Adaptación a los Títulos Superiores en Diseño Grados universitarios (240 ECTS) Official Undergraduate Degrees Producto Product It also teaches Bachelors of Arts (Honours) validated by the University of Westminster and IED Diplomas in Fashion, Management for Creative Industries and Visual Communication. In addition it offers Masters and Continuing Study Programs and Summer and Winter Courses. Students can enroll in the Official Design Degree Validation Course to obtain an official degree recognized by the European Higher Education Area. Masters Continuing Study Programs Winter & Summer courses L IED Barcelona ofereix Títols Superiors en Disseny, equivalents a Graus Universitaris, de quatre anys de duració (240 ECTS), l objectiu dels quals és transformar la passió, el talent i la creativitat en coneixements i capacitats que permetin als futurs professionals del disseny desenvolupar les seves carreres en els àmbits del Disseny, la Moda, la Comunicació Visual i el Management for Creative Industries. Els cursos se centren en quatre grans especialitats: Disseny Gràfic, Disseny de Moda, Disseny d Interiors i Disseny de Producte. Molts es poden estudiar en llengua anglès. Els itineraris a seguir dins de cada especialitat són: Disseny Gràfic Disseny Gràfic (esp o ang) Motion Graphics and Video (ang) Disseny de Moda Disseny de Moda (esp) Estilisme i Comunicació de Moda (esp) Disseny d Interiors Disseny d Interiors (esp o ang) Disseny de Producte Disseny de Producte (esp o ang) Disseny de Transport (bilingüe espanyol i anglès) El IED Barcelona ofrece Títulos Superiores en Diseño, equivalentes a Grados Universitarios, de cuatro años de duración (240 ECTS), cuyo objetivo es transformar la pasión, el talento y la creatividad en conocimientos y capacidades que permitan a los futuros profesionales del diseño desarrollar sus carreras en los ámbitos del Diseño, la Moda, la Comunicación Visual y el Management for Creative Industries. Los cursos se centran en cuatro grandes especialidades: Diseño Gráfico, Diseño de Moda, Diseño de Interiores y Diseño de Producto. Muchos cursos se pueden estudiar en lengua inglés. Los itinerarios a seguir dentro de cada especialidad son: Diseño Gráfico Diseño Gráfico (esp o ing) Motion Graphics and Video (ing) Diseño de Moda Diseño de Moda (esp) Estilismo y Comunicación de Moda (esp) Diseño de Interiores Diseño de Interiores (esp o ing) Diseño de Producto Diseño de Producto (esp o ing) Diseño de Transporte (bilingüe español e inglés) IED Barcelona is offering Official Undergraduate Degrees in Design of 4 years (240 ECTS). Whose objective is to transform passion, talent and creativity into knowledge and abilities that enable future design professionals to develop their careers in Design, Fashion, Visual Communication or Management for Creative Industries. The courses are focused into 4 main specialities: Graphic Design, Fashion Design, Interior Design and Product Design. Many courses are taught in English. The itineraries of each speciality are: Graphic Design Graphic Design (Sp or Eng) Motion Graphics and Video (Eng) Fashion Design Fashion Design (Sp) Styling and Fashion Communication (Sp) Interior Design Interior Design (Sp or Eng) Product Design Product Design (Sp or Eng) Transportation Design (bilingual Spanish and English) Fashion Management for Creative Industries Visual Communication Centre Autoritzat num Oferta Formativa Oferta Formativa

7 IED Diplomas 3 anys / 3 años / 3 years London Bachelors of Arts (Honours) 3 anys, 360 crédits BA L IED Barcelona és l únic centre a Espanya que imparteix Bachelors of Arts (Honours) atorgats per la Universitat de Westminster des de l any 2010, oferint la possibilitat als alumnes d estudiar cursos de tres anys íntegrament en anglès. Aquesta titulació reconeix la qualitat formativa i consolida el prestigi internacional de la metodologia IED. 3 años, 360 créditos BA El IED Barcelona es el único centro en España que imparte Bachelors of Arts (Honours) otorgados por la Universidad de Westminster. Desde el año 2010, ofrece la posibilidad a los alumnos de estudiar cursos de tres años íntegramente en inglés. La titulación reconoce la calidad formativa y consolida el prestigio internacional de la metodología IED. Barcelona 3 years, 360 BA credits IED Barcelona is the only Spanish school that teaches Bachelors of Arts (Honours) validated by the University of Westminster. Since 2010, IED Barcelona offers the possibility of taking the three-year courses entirely in English. This certification recognizes once again our formative quality and consolidates the international prestige of IED courses. L IED Barcelona també ofereix diplomatures de titulació pròpia de tres anys de durada. Aquests cursos ofereixen una formació en àmbits específics del Management for Creative Industries i del Visual Communication. És una formació exclusiva, encarada a les noves necessitats del mercat més actual. Visual Communication Interactive Media Design (anglès) Creative Advertising and Branding (anglès) Management for Creative Industries Marketing y Comunicación de Moda (espanyol) Business Design (anglès) Communication and Event Design (anglès) El IED Barcelona también ofrece diplomaturas de titulación propia de tres años de duración. Estos cursos ofrecen una formación en ámbitos específicos del Management for Creative Industries y del Visual Communication. Es una formación exclusiva, enfocada a las nuevas necesidades del mercado más actual. Visual Communication Interactive Media Design (inglés) Creative Advertising and Branding (inglés) Management for Creative Industries Marketing y Comunicación de Moda (español) Business Design (inglés) Communication and Event Design (inglés) Curs d'adaptació al Títol Superior en Disseny Curso de Adaptación al Título Superior en Diseño Official Design Degree Validation Course IED Barcelona also offers three-year diplomas. These courses provide training on specific fields of Management for Creative Industries and Visual Communication. It is an exclusive education, focused on the new needs of the current market. Visual Communication Interactive Media Design (English) Creative Advertising and Branding (English) Management for Creative Industries Marketing y Comunicación de Moda (Spanish) Business Design (English) Communication and Event Design (English) MODA BA (Hons) Fashion Design (anglès) Management for Creative Industries BA (Hons) Fashion Marketing and Communication (anglès) MODA BA (Hons) Fashion Design (inglés) Management for Creative Industries BA (Hons) Fashion Marketing and Communication (inglés) MODA BA (Hons) Fashion Design (English) Management for Creative Industries BA (Hons) Fashion Marketing and Communication (English) Aquest curs ofereix la possibilitat als diplomats en Disseny d'obtenir una titulació oficial de les plenes competències a l'espai Europeu d'educació Superior. Està dirigit a aquelles persones que vulguin reconèixer els crèdits de les seves diplomatures en Disseny regulades pel Reial Decret 1496/1999 (TÍTOLS LOE I LOGSE) aprovat per la Generalitat de Catalunya mitjançant Resolució ENS 2869/2011 d'11 de novembre. Per a més informació: Este curso ofrece la posibilidad a los diplomados en Diseño de obtener una titulación oficial de las plenas competencias en el Espacio Europeo de Educación Superior. Está dirigido a aquellas personas que quieran reconocer los créditos de sus diplomaturas en Diseño reguladas por el Real Decreto 1496/1999 (TITULOS LOE Y LOGSE) aprobado por la Generalitat de Catalunya mediante Resolución ENS 2869/2011 de 11 de noviembre. Para más información: This course provides an opportunity to all those graduates in Design to obtain an official degree recognized by the European Higher Education Area. It is aimed for all those interested in validating the credits earned in their Design degrees established by the Real Decreto 1496/1999 (TITULOS LOE Y LOGSE), validated by the Generalitat de Catalunya by Resolución ENS 2869/2011 on the 11th of November. Further information at: Oferta formativa Oferta formativa

8 Visual Communication Online analytics obliges us to focus our work on digital performance. This new variable has a deep impact on the way we work. Today Design has to be beautiful with a purpose, and with great performance. Performance is the new black in Design. Pablo Rausell Visual Communication Managing Director Alberto Tognazzi Visual Communication Development Director Marco Gasser at the Brandery Barcelona Diseño Gráfico Visual Communication Visual Communication

9 IED Visual Communication forma professionals capaços de desenvolupar els aspectes estratègics, creatius i artístics de la comunicació gràfica i audiovisual, un perfil denominat dissenyador visual d'acord amb les tendències del sector. La comunicació gràfica, el disseny multimèdia, la creació d'experiències visuals o el disseny de gaming estratègic, són alguns dels coneixements adquirits pels alumnes per accedir amb èxit al mercat laboral en els àmbits de la creativitat visual, la publicitat i les noves plataformes digitals. La cultura del projecte és el fil conductor de tota la didàctica, l'escola col labora contínuament amb empreses de comunicació visual i institucions del sector i tots els docents són professionals en actiu (dissenyadors gràfics, dissenyadors de vídeo, il lustradors, animadors multimèdia, brand managers, etc.). Els alumnes disposen de cinc tallers amb materials audiovisuals d'última generació: el plató de video i fotografia, el taller de so i els tallers informàtics. IED Visual Communication forma profesionales capaces de desarrollar los aspectos estratégicos, creativos y artísticos de la comunicación gráfica y audiovisual, un perfil denominado diseñador visual de acuerdo con las tendencias del sector. La comunicación gráfica, el diseño multimedia, la creación de experiencias visuales o el diseño de gaming estratégico, son algunos de los conocimientos adquiridos por los alumnos para acceder con éxito al mercado laboral en los ámbitos de la creatividad visual, la publicidad y las nuevas plataformas digitales. La cultura del proyecto es el hilo conductor de toda la didáctica, la escuela colabora continuamente con empresas de comunicación visual e instituciones del sector y todos los docentes son profesionales en activo (diseñadores gráficos, diseñadores de video, ilustradores, animadores multimedia, brand managers, etc.). Los alumnos disponen de cinco talleres con materiales audiovisuales de última generación: el plató de video y fotografía, el taller de sonido y los talleres informáticos. IED Visual Communication trains professionals capable of developing strategic, creative and artistic aspects of visual communication, a profile named visual designer in accordance with the sector trends. Graphic communication, media design, the creation of visual experiences or designing strategic gaming are parts of the knowledge that students will acquire in order to enter successfully in the labour market on the fields of visual creativity, advertisement and new digital platforms. The culture of the project is the common thread of all didactics, the school collaborates continuously with visual communication companies and institutions and all teachers are active professionals (graphic designers, video designers, illustrators, multimedia animators, brand managers ). The students have five labs with the latest generation of audiovisual materials: a video and photography set, a sound workshop and computer labs. Amen - Brands & Roses (Client) Dagný Lilja Snorradóttir, Amparo Cativiela, Sara Arias (Winners of the Best of he Best Thesis IED) Graphic Design, Ilustración y Animación Multimedia, Diseño Gráfico IED Visual Communication és un referent en el sector, complementa els seus programes educatius amb conferències de professionals, col laboracions en esdeveniments i amb prestigioses institucions i marques. Han passat per l'escola dissenyadors com America Sanchez, Peret, Mario Eskenazi, Lluis Morillas i Javier Mariscal, tipògrafs com Enrique Longinotti, il lustradors com Juanjo Sáez, estudis de disseny com Lo Siento i Dvein, crítics com Daniel Giralt Miracle i Gillo Dorfles, etc. Docents i alumnes han participat en esdeveniments com el Festival Offf, Sónar Barcelona, Screen Festival Loop Barcelona, Adobe Create Now, Non Stop Festival Internacional de Cinema d Animació, Barcelona World Communication Forum Davos, Pentax Masterclasses, Swab, entre altres. Clients de l IED Barcelona Clientes del IED Barcelona IED Barcelona clients Ajuntament de Barcelona, Benetton, Brands & Roses, Cámara de Comercio Italiana de Barcelona, Ericsson Response, Festival Grec, FINA BCN 2013, Institut de Cultura de Barcelona, La Mercè, LINE, Ling, Marca Barcelona, Moritz, Museu de la Xocolata, Musiclip Festival, PSP Sony, RPM Events, Sónar, Visual Magazine, entre otros. Els nostres estudiants treballen o han treballat a Nuestros estudiantes trabajan o han trabajado en Our students work or worked at IED Visual Communication es un referente en el sector, complementa sus programas educativos con conferencias de profesionales, colaboraciones en acontecimientos y con prestigiosas instituciones y marcas. Han pasado por la escuela diseñadores como America Sanchez, Peret, Mario Eskenazi, Lluis Morillas y Javier Mariscal, tipógrafos como Enrique Longinotti, ilustradores como Juanjo Sáez, estudios de diseño como Lo Siento y Dvein, críticos como Daniel Giralt Miracle i Gillo Dorfles, etc. Docentes y alumnos han participado en eventos como el Festival Offf, Sónar Barcelona, Screen Festival Loop Barcelona, Adobe Create Now, Non Stop Festival Internacional de Cinema d Animació, Barcelona World Communication Forum Davos, Pentax Masterclasses, Swab Barcelona, etc. IED Visual Communication is a benchmark in the industry, which complements training programs with conferences by experts, takes part in events and collaborates with leading institutions and brands. Designers such as America Sanchez, Peret, Mario Eskenazi, Lluis Morillas and Javier Mariscal, typographers such as Enrique Longinotti, illustrators such as Juanjo Sáez, design studios such as Lo Siento and Dvein, critics as Daniel Giralt Miracle and Gillo Dorfles, etc. are just some of the figures who have been to the school. Teachers and students have taken part in major events including Festival Offf, Sónar Barcelona, Screen Festival Loop, Adobe Create Now, Non Stop Festival, Barcelona World Communication Forum Davos, Pentax Masterclasses and Swab. Premis Premios Prizes 2013 Best Thesis IED Brands & Roses - Amen Dagný Snorradóttir, Sara Arias, Amparo Cativiela 2012 Best Press Thesis IED by Yorokobu Habaluc - Event Fixer Zamand Modarasoli, Meley Woldkidan, Eduardo Contreras, Kamila Kanjie 2011 Premio The Brandery Barcelona New Talents Contest 2011 Alina Erimia 2010 Bienal Internacional de Mèxic IIª BICM 2n premi 2º premio 2nd prize Natalia Alenova Eumogràfic, Hangar, Hoet&Hoet, Inoxcrom, Martin-Tissera-Lambert, Metropolitan Magazine, MCI Group, *relajaelcoco, Rebel Communications, Saatchi & Saatchi, Solo Studio, Sarai Jacobs, Shackleton Barcelona, TBWA, Vasava, Zuluz.tv, entre otros Disseny Jove Liderpack 09 Anna Maurizot, L. Soriano 2008 Premio Liderpack 2007 Premio Procartón España Ecopack Matilda Ripenberg Visual Communication Visual Communication

10 Títols Superiors en Disseny Gràfic (240 ECTS) Títulos Superiores en Diseño (240 ECTS) Undergraduate Degrees in Design (240 ECTS) El Títol Superior en Disseny Gràfic forma professionals del sector de la comunicació gràfica i de la imatge audiovisual. És fonamental l enteniment transversal de la comunicació visual i de totes les àrees en que s aplica dins la indústria i el comerç, entenent el projecte i el disseny com a experiència de comunicació cap a l usuari. Els alumnes poden especialitzar-se en Disseny Gràfic o Motion Graphics and Video. Disseny Gràfic (Esp/Ang) El curs es caracteritza per la formació d especialistes en comunicació visual de les arts gràfiques estàtiques i en moviment, capaços de conceptualitzar, estructurar i desenvolupar una comunicació efectiva, mitjançant el domini del trinomi que formen la metodologia, la tècnica i la tecnologia. Sortides professionals: dissenyador gràfic, comunicador visual, director creatiu, director d art, tipògraf, especialista en branding, imatge corporativa, editorial, packaging, senyalística, cartells, infografies, pàgines web, motion graphics, etc. Motion Graphics and Video (Ang) Aquest curs està orientat a formar dissenyadors professionals capaços de treballar en produccions audiovisuals i, mitjançant la generació d experiències visuals per a l usuari, crear projectes innovadors en comunicació. Sortides professionals: dissenyador gràfic, comunicador visual, director creatiu, director d art, tipògraf, especialista en branding, imatge corporativa, editorial, packaging, senyalística, pàgines web, motion graphics, realitzador de storyboard, guió, curtmetratges, documentals, vídeo art, so, director de fotografia, etc. El Título Superior en Diseño Gráfico forma profesionales del sector de la comunicación gráfica y de la imagen audiovisual. Es fundamental el entendimiento transversal de la comunicación visual y de todas las áreas en las que ésta se aplica dentro de la industria y el comercio, entendiendo el proyecto y el diseño como una experiencia de comunicación hacia el usuario. Los alumnos pueden especializarse en Diseño Gráfico o Motion Graphics and Video. Diseño Gráfico (Esp/Ing) El curso se caracteriza por la formación de especialistas en comunicación visual de las artes gráficas estáticas y en movimiento, capaces de conceptualizar, estructurar y desarrollar una comunicación efectiva, mediante el dominio del trinomio que forman la metodología, la técnica y la tecnología. Salidas profesionales: diseñador gráfico, comunicador visual, director creativo, director de arte, tipógrafo, especialista en branding, imagen corporativa, editorial, packaging, señaléctica, carteles, infografías, páginas web, motion graphics, etc. Motion Graphics and Video (Ing) Este curso está orientado a formar diseñadores profesionales capaces de trabajar en producciones audiovisuales y, mediante la generación de experiencias visuales para el usuario, crear proyectos innovadores en comunicación. Salidas profesionales: diseñador gráfico, comunicador visual, director creativo, director de arte, tipógrafo, especialista en branding, imagen corporativa, editorial, packaging, señaléctica, páginas web, motion graphics, realizador de storyboard, guión, cortometrajes, documentales, video arte, sonido, director de fotografía, etc. The Undergraduate Degree in Graphic Design is aimed at graphic and audio-visual communication industry professionals. A key feature is a cross-cutting understanding of visual communication and all areas where it is applied within the industry and business, with projects and design seen as a user-oriented communication experience. Students can specialise in Graphic Design or Motion Graphics and Video. Graphic Design (Sp/Eng) The course is aimed to form specialists in visual communication of graphic arts either static or in motion, capable of conceptualizing, structuring and developing an effective communication, by controlling the trinomial formed by methodology, technics and technology. Job opportunities: graphic designer, visual communicator, creative director, art director, typographer, specialist in branding, corporate identity, editorial, packaging, signage, posters, infographies, web, motion graphics, etc. Motion Graphics and Video (Eng) This course intends to train professional designers capable of working in audiovisual productions and, through generating visual experiences for the user, create innovative projects in communication. Job opportunities: graphic designer, visual communicator, creative director, art director, typographer, specialist in branding, corporate identity, editorial, packaging, signage, web, motion graphics, storyboard, script and short film producer, video art, sound, photography and video director, etc. LLibre "Aim High, Keep Moving!" Festival Videoart Offf (Client) Iván Córdoba, Horacio Herrera, Mia Leizerovitz, Beatriz Torrecillas, Enric Isern, Natalie Melville, Francisco López Díaz, Polina Raievskaya Diseño Gráfico Festiu Fringe Barcelona (Client) Annika Sapper, Maria Bono, Carlos Bolivar, Kateryna Lagareva, Camila Rodríguez, Bergny Heida Steinsdottir, Kristhal Samanian, Junior González Diseño Gráfico Campió Finisher Documentary Compagina (Client) Daniel Thorsteinsson, Irina Kravets, Nataliya Zaytseva Graphic Design, Media Design, Diseño Gráfico Visual Communication Visual Communication

11 IED Diplomas 3 anys Interactive Media Design (Eng) El dissenyador multimèdia interactiu és una figura especialitzada en desenvolupar i crear productes d elevat contingut tecnològic, destinats prioritàriament a la difusió a través de sistemes digitals (ordinador o xarxa); caracteritzats pel suport multiplataforma i l ús interactiu. Sortides professionals: dissenyador multimèdia, desenvolupador creatiu expert en llenguatges de programació, expert en instal lacions visuals interactives, videogaming, crossmedia, dissenyador de vídeo interactiu, d aplicacions per a dispositius mòbils, etc. Creative Advertising and Branding (Eng) El branding és l element clau de gestió global i diferenciació que permet a la marca posicionar-se en el mercat i obtenir el reconeixement desitjat. Context on el Creative Concept Developer (on-line i off-line) apareix com a nou perfil professional i el disseny d experiències com a principal tendència publicitària. Sortides professionals: director creatiu, brand manager, media planner, copywriter, project manager for creative industries, concept developer de gaming estratègic, audiovisuals, web, marketing manager, etc. 3 años Interactive Media Design (Eng) El diseñador multimedia interactivo es una figura especializada en desarrollar y crear productos con un elevado contenido tecnológico, destinados prioritariamente a la difusión a través de sistemas digitales (ordenador o red) y caracterizados por el apoyo multiplataforma y el uso interactivo. Salidas profesionales: diseñador multimedia, desarrollador creativo experto en lenguajes de programación, experto en instalaciones visuales interactivas, videogaming, crossmedia, diseñador de vídeo interactivo, de aplicaciones para dispositivos móviles, etc. Creative Advertising and Branding (Eng) El branding es el elemento clave de gestión global y diferenciación que permite a la marca posicionarse en el mercado y obtener el reconocimiento deseado. Contexto donde el Creative Concept Developer (on-line y off-line) aparece como nuevo perfil profesional y el diseño de experiencias como principal tendencia publicitaria. Salidas profesionales: director creativo, brand manager, media planner, copywriter, project manager for creative industries, concept developer de gaming estratégico, audiovisuales, web, marketing manager, etc. 3 years Interactive Media Design (Eng) The interactive multimedia designer is a specialized figure in developing and creating products of high technological content, mainly focused on diffusion through digital systems (computer or network) and characterised by the multi-platform support and the interactive use. Job opportunities: multimedia designer, creative developer expert in programming languages, expert in interactive visual installations, videogaming, crossmedia, interactive video designer, designer of applications for mobile devices, etc. Creative Advertising and Branding (Eng) Branding is the key element of global management and differentiation that will allow the brand to position itself within the market and obtain the desired recognition. A context where the Creative Concept Developer (online and off-line) appears as a new professional profile and the design of experiences as a main advertising trend. Job opportunities: creative director, brand manager, media planner, copywriter, project manager for creative industries, concept developer of strategic gaming, audiovisual, web, marketing manager, etc. Visual Communicatoin Visual Communication

12 Docents Docentes Teachers Una selecció dels nostres docents d'ied Visual Communication Una selección de nuestros docentes de IED Visual Communication A selection of our teachers of IED Visual Communication Eines dels estudiants IED Herramientas de los estudiantes IED IED student tools Elenio Pico Alberto Tognazzi Director de Desenvolupament d'ied Visual Communication. Director del MovilFilmFest, de Mobile Cells i consultor del Ministeri de Cultura. Director de Desarrollo de IED Visual Communication. Director del Movil- FilmFest, de Mobile Cells y consultor del Ministerio de Cultura. IED Visual Communication Development Director. Director of MovilFilmFest and Mobile Cells, and consultant for the Ministry of Culture. Pablo Rausell Director Operatiu d'ied Visual Communication, té més de 10 anys d'experiència en el sector audiovisual. Ha treballat amb clients com La Fura dels Baus, Tiempo BBDO i Warner. Director Operativo de IED Visual Communication, tiene más de 10 años de experiencia en el sector audiovisual. Ha trabajado con clientes como La Fura dels Baus, Tiempo BBDO y Warner. IED Visual Communication Managing Director. Pablo has more than 10 years of experience in the audiovisual industry. He worked with clients such as La Fura dels Baus, Tiempo BBDO and Warner. Eric Olivares Treballa en institucions i empreses fent projectes d identitat corporativa, cartells, editorial, espais expositius, etc. Trabaja para instituciones y empresas desarrollando proyectos de identidad corporativa, editorial, espacios expositivos, etc. He works in institutions and companies doing projects of: corporate identity, poster, editorial, expositive spaces, etc. Oscar Germade Director de l'estudi Solo. Realitza projectes a clients com El País, Simon Miller, Nike, etc. Director del estudio Solo. Realiza proyectos a clientes como El País, Simon Miller, Nike, etc. Director of Solo studio. Oscar carries out projects for clients such as El País, Simon Miller, Nike, etc. Elenio Pico Desenvolupa la seva activitat en el camp de la comunicació visual dissenyant, produint llibres i coordinant aspectes del disseny editorial i animació web. Desarrolla su actividad en el campo de la comunicación visual diseñando, produciendo libros y coordinando aspectos de diseño editorial y animación web. His activity is developed in the field of visual communication, designing, producing books and coordinating editorial and web animation projects. Rory Lambert Membre d ADG-FAS i de l Art Director s Club Europe, ha treballat com a director creatiu a voxpressing.com, Pavlov, JWT and SCPF. Miembro de ADG-FAD y del Art Director s Club Europeo, ha sido director creativo en voxpressing.com, Pavlov, JWT and SCPF. Member of the ADG-FAD and the Art Director s Club Europe, has been a creative director in voxpressing. com, Pavlov, JWT and SCPF. Hernán Ordoñez Dissenyador i professor de disseny i tipografia. Autor del llibre Typex publicat per IndexBook, conferenciant del Festival Trimarchi DG. i membre de l Anuari de Disseny Espanyol Select H. Diseñador y profesor de diseño y tipografía. Autor del libro Typex publicado por IndexBook, conferenciante del Festival Trimarchi DG. y miembro del Anuario de Diseño Español Select H. Designer and professor of Design and Typography. Author of Typex, a book published by Indexbook; lecturer of the Festival Trimarchi DG and member of the committee of Spanish Design Yearbook Select H. Alex Beltran És un dels líders de l estudi Stuffed- Pixels, ha treballat per a clients com Adidas, TMB, Seat, o Volkswagen. Es uno de los líderes del estudio StuffedPixels, ha trabajado para clientes como Adidas, TMB, Seat o Volkswagen. He is one of the leaders of the studio StuffedPixels, has worked for clients such as Adidas, TMB, Seat o Volkswagen. Josema Urós Ha estat el responsable d informàtica a l Estudi Mariscal durant més de 20 anys, actualment treballar al seu estudi Neue BCN i a la seva fundació tipogràfica Type-Ø-Tones. Ha sido el responsable de informática en el Estudio Mariscal durante más de 20 años, actualmente trabaja en su estudio Neue BCN y en su fundación tipográfica Type-Ø-Tones. He had been the head of informatics at Estudio Mariscal for more than 20 years, currently he works in his studio Neue BCN and his type foundry Type-Ø-Tones. Apple authorized training center Education L IED Barcelona és un Centre Autoritzat de Formació Educativa Apple i inclou les aplicacions professionals d'apple en els seus plans d'estudi. Els alumnes poden utilitzar sense cap cost els programes del paquet Adobe Creative Cloud, valorat en 500 euros, tant en els ordinadors de l'escola com en els portàtils de cadascú. Tots els estudiants tenen també la possibilitat de descarregar-se gratuïtament tot el software d Autodesk, líder mundial en disseny 3D per a entreteniment, fabricació, enginyeria, etc. valorat en més de euros i el paquet complet de Microsoft Office 365 valorat en 100 euros anuals. A més els membres de la comunitat IED tenen un compte Gmail de capacitat il limitada. El IED Barcelona es un Centro Autorizado de Formación Educativa Apple e incluye las aplicaciones profesionales de Apple en sus planes de estudio. Los alumnos pueden utilizar sin ningún coste los softwares del paquete Adobe Creative Cloud, valorado en 500 euros, tanto en los ordenadores de la escuela como en los portátiles de cada uno. Todos los estudiantes tienen también la posibilidad de descargarse gratuitamente todo el software de Autodesk, líder mundial en diseño 3D para entretenimiento, fabricación, ingeniería, etc. valorado en más de euros y el paquete completo de Microsoft Office 365 valorado en 100 euros anuales. Además los miembros de la comunidad IED tienen una cuenta Gmail de capacidad ilimitada. IED Barcelona is an Apple Authorised Training Centre for Education that includes the Apple professional applications in its study programmes. All the students can use the software included in the Adobe Creative Suite, worth 500 euros, without any additional cost, both in the school s computers and their own laptops. They also have the possibility to downloading the complete Autodesk software collection, world leader in 3D design software for entertainment, manufacturing, engineering, etc. (worth 5000 euros) as well as Microsoft Office 365 (with an annual cost of 100 euros), both free of cost. In addition, the whole IED community benefits from a personal unlimited Gmail account. Visual Communication Visual Communication

13 Pårsprång - Bertone (Client) Sanna Völker, Alessandra Colella Winners of the Best of the Best Thesis IED Diseño de Producto Design The complexity of current societies requires a new generation of creative professionals truly connected to its time. Sagrado Nova Design Managing Director Oriol Guimerà Design Development Director Design Design

14 IED Design forma dissenyadors que anticipen i resolen les necessitats de la societat i de les persones i la seva interacció amb els objectes i espais. Tant el dissenyador d'interiors com el dissenyador de producte o de transport tenen com a objectiu plantejar solucions innovadores, eficaces i compromeses amb el desenvolupament sostenible. Estudiant a IED Design es té l'oportunitat de col laborar amb empreses de disseny, institucions del sector i centres d'innovació. Tots els docents són professionals en actiu i els tallers de l'escola estan equipats amb les millors eines i materials per al desenvolupament de projectes. IED Design forma diseñadores que anticipan y resuelven las necesidades de la sociedad y de las personas y su interacción con los objetos y espacios. Tanto el diseñador de interiores como el diseñador de producto o de transporte tienen como objetivo plantear soluciones innovadoras, eficaces y comprometidas con el desarrollo sostenible. Estudiando en IED Design se tiene la oportunidad de colaborar con empresas de diseño, instituciones del sector y centros de innovación. Todos los docentes son profesionales en activo y los talleres de la escuela están equipados con las mejores herramientas y materiales para el desarrollo de proyectos. IED Design forms professionals that anticipate and solve society and people necessities in the way they interact with objects and spaces. Interior, product or transportation designers have the objective of giving innovative solutions, effective and commited to sustainable development. Studying at IED Design you have the chance of collaborating with design companies and institutions, as well as innovation centres. Teachers are all active professionals and labs are completely equipped with the best tools and materials to develop projects. IED Design és un referent en comunicació i tendències, complementa els programes educatius amb conferències de professionals, col labora en esdeveniments i amb prestigioses institucions. Han passat per l'escola dissenyadors com Piero Lissoni, Jorge Pensi, Santiago Miranda, Frank Stephenson, Nani Marquina, Giulio Iacchetti, Matteo Ragni, Aldo Cibic, Walter De Silva, Oscar Tusquets, Michael Robinson, etc. Docents i alumnes han participat en esdeveniments com el Salone Internazionale del Mobile a Milà, la Foire Internationale de Saint-Etienne, el Salon de l Automibile de Ginebra, Casa Decor Barcelona, la Fira Habitat de València, MID al DHUB Museu del Disseny, ema3 Festival d'arquitectura, Exposicions la Sala Vinçon, entre altres. IED Design es un referente en comunicación y tendencias, complementa los programas educativos con conferencias de profesionales, colabora en acontecimientos y con prestigiosas instituciones. Han pasado por la escuela diseñadores como Piero Lissoni, Jorge Pensi, Santiago Miranda, Frank Stephenson, Nani Marquina, Giulio Iacchetti, Matteo Ragni, Aldo Cibic, Walter De Silva, Oscar Tusquets, Michael Robinson, etc. Docentes y alumnos han participado en eventos como el Salone Internazionale del Mobile en Milán, la Foire Internationale de Saint-Etienne, el Salon de l Automibile de Ginebra, Casa Decor Barcelona, la Feria Habitat de Valencia, MID en el DHUB Museo del Diseño, eme3 Festival de Arquitectura, Exposiciones la Sala Vinçon, entre otros. IED Design area is a benchmark in the industry, which complements training programs with conferences by sector experts, takes part in events and collaborates with leading institutions. Designers such as Piero Lissoni, Jorge Pensi, Santiago Miranda, Frank Stephenson, Nani Marquina, Giulio Iacchetti, Matteo Ragni, Aldo Cibic, Walter De Silva, Oscar Tusquets, Michael Robinson, etc. are just some of the figures that have been to our school. Teachers and students have taken part in major events including Salone Internazionale del Mobile in Milano, la Foire Internationale in Saint- Etienne, Salon de l Automibile in Geneva, Casa Decor, Feria Habitat in Valencia, MID in the DHUB Design Museum, eme3 Architecture Festival and exhibitions at Sala Vinçon. Clients de l IED Barcelona Clientes del IED Barcelona IED Barcelona clients Premis Premios Prizes Medalla ADI-FAD 2014 Meetube - Primavera Sound (Client) Gabriel Rodríguez, Jordi Gaspar, Manon Berlioz Diseño de Productos, Diseño de Interiores Vapora - Roca (Client) Paola Velásquez, Kimberly O'Donoghve, Alba Mir, Ornella Scopinano Diseño de Producto Advanced - Heliz Motors International (Client) Camilo Solorzano, Gabriela Dubelj, Juliana Gastelbondo Diseño de Producto, Diseño de Transporte, Creative Advertising and Branding Architecture for Humanity, Benteler, Bertone, Capmar, Casa Decor, Decoexpo, Derbi, Diputació de Barcelona, Entitat Metropolitana del Transport, Ferrari, Frecan, Hyndai, Illy, Iniciativa BMW, JTI, Meccaniche Centro Italia, Mercedes Benz, Orbea, Panasonic, Primavera Sound, Renault, Roca, Seat, Toyota, Unipiù, Vmoto, Volta Motorbikes, Volvo, Zicla, etc. Els nostres estudiants treballen o han treballat a Nuestros estudiantes trabajan o han trabajado en Our students work or worked at BM Light Lightning Design, BMW, Capmar, Cazaly Sylvain, Ferrari, FICO Cables, Gama Ubica, Home Design, Hyundai, Ibisland Invest, Lamborghini, McLaren, Mercedes-Benz, MTL Brands, Orbitel, Projeckta, SA Mobilities, Scutum Logistics, Seat, VMoto Europa, Zicla, etc Premios ADI-FAD Primavera Sound - Meetube Jordi Gaspar, Manon Berlioz y Gabriel Rodríguez 2014 Mercat d'idees de Disseny finalistes finalistas finalists In-asiento (Carlos Martínez, Mariano Andrés, Annika Sapper y Talia Schurmann) Nora Signs (Maria Bono, Milena Fleischmann, Mikel De Abando y Gabriela Dubelj) 2013 Roca Jump the Gap Contest millor disseny mejor diseño best design - Still You (Marta Cuquet y Sanna Völker) 2013 Premios ADI-FAD finalistes finalistas finalists Huella Rural (Laura Pelfort, Màrio Sergio Correia, Laura Roca) 2013 Premi Disseny per al Reciclatge finalistes finalistas finalists Biotween (Sol Domínguez Torregrossa, Canòlich Fàbrega Closa y Andrea Erika Farkas) Green Gràcia (Païvi Lintula y Diana Visbal) 2011 Ferrari World Design Contest finalistes / finalistas / finalists Design Design

15 Títols Superiors en Disseny d'interiors (240 ECTS) El Títol Superior en Disseny d Interiors transmet a l alumne els coneixements creatius, conceptuals i visuals necessaris per dissenyar espais tenint en compte els usuaris, els aspectes socials o l accessibilitat, amb una didàctica basada en l exercici professional i la innovació. Disseny d Interiors (Esp/Ang) El dissenyador d interiors és un professional capaç d assumir extenses tipologies de projectes per la versatilitat del seu pensament espacial, funcional, creatiu i altres recursos propis. A través de l adquisició de coneixements culturals, tècnics i tecnològics, l alumne es forma com a professional multidisciplinari, capaç de desenvolupar projectes d interiorisme, estands, esdeveniments de comunicació, creació de marca, nous negocis i franquícies, i disseny de zones verdes i d oci. Títulos Superiores en Diseño de Interiores (240 ECTS) El Título Superior en Diseño de Interiores transmite al alumno los conocimientos creativos, conceptuales y visuales necesarios para diseñar espacios teniendo en cuenta a los usuarios, los aspectos sociales o la accesibilidad, con una didáctica basada en el ejercicio profesional y la innovación. El diseñador de interiores es un profesional capaz de asumir extensas tipologías de proyectos, por la versatilidad de su pensamiento espacial, funcional, creativo y otros recursos propios. A través del aprendizaje de conocimientos culturales, técnicos y tecnológicos, el alumno se forma como profesional multidisciplinar, capaz de desarrollar proyectos de interiorismo, stands, eventos de comunicación, creación de marcas y nuevos negocios, franquicias, diseño de zonas verdes y de ocio. Undergraduate Degrees in Interior Design (240 ECTS) The undergraduate degree in Interior Design gives to the student the creative, visual and conceptual knowledge required to design spaces bearing in mind the users, the social aspects or accessibilities, with didactics based on the professional exercise and innovation. Interior Design (Esp/Ang) The interior designer is a professional capable of assuming a large typology of projects, for his versatility, space thinking, functionality, creativity and other proper resources. The student is formed as a multidisciplinary professional through the learning of cultural, technological and technical knowledge. This professional is able to develop interior projects, stands, communication events, brand creation and new business, exemptions, green and leisure areas design. Diseño de Interiores (Esp/Ang) Peel It - Casa Gràcia Marcela Martínez, Marie Antoinette Van Der Gaag, Gaby Diaz Hooper Diseño de Interiores, Diseño de Producto Design Design

16 Títols Superiors en Disseny de Producte (240 ECTS) El Títol Superior en Disseny de Producte forma professionals en les especialitats de Disseny de Producte i Disseny de Transport. Disseny de Producte (Esp/Ang) El dissenyador de producte idea tot tipus d objectes. La seva funció és comprendre i anticipar-se a les exigències del mercat, traduint-les en un projecte concret i realitzable industrialment. Sortides professionals: accessoris per a la casa, mobiliari, mobiliari urbà, investigació de materials, modelador 3D, packaging, marxandatge, etc. Disseny de Transport (bilingüe espanyol i anglès 1er any 80% esp, 20% ang) El dissenyador de transport s ocupa dels interiors i els exteriors de vehicles de transport (cotxes, motos, trens, vaixells, avions, etc.) i s encara a factors comercials, psicològics i socials relacionats amb la mobilitat. Sortides professionals: dissenyador d interiors i exteriors de cotxes, motos, vaixells, sector aeronàutic, transport públic, color&trim, modelat 3D, accessoris per a l automoció, etc. Títulos Superiores en Diseño de Producto (240 ECTS) El Título Superior en Diseño de Producto forma profesionales en las especialidades de Diseño de Producto y Diseño de Transporte. Diseño de Producto (Esp/Ang) El diseñador de producto idea todo tipo de objetos. Su función es comprender y anticiparse a las exigencias del mercado traduciéndolas en un proyecto concreto y realizable industrialmente. Salidas profesionales: accesorios para la casa, mobiliario urbano, investigación de materiales, modelador 3D, packaging, merchandising, etc. Diseño de Transporte (bilingüe español e inglés 1er año 80% esp, 20% ing) El diseñador de transporte se ocupa de los interiores y los exteriores de vehículos de transporte (coches, motos, trenes, barcos, aviones, etc.) y se enfrenta a factores comerciales, psicológicos y sociales relacionados con la movilidad. Salidas Profesionales: diseñadores de interiores y exteriores de coches, motos, barcos, sector aeronáutico, transporte público, color&trim, modelado 3D, etc. Undergraduate Degrees in Product Design (240 ECTS) The Undergraduate Degree in Product Design forms professionals in Product Design and Transportation Design. Product Design (Sp/Eng) Product designers come up with all kinds of different objects. Their role is to understand and anticipate market demands and translate them into a specific project that can be industrially produced. Job opportunities include: home accessories, furniture, street furniture, materials research, 3D modelling, packaging, merchandising, etc. Transportation Design (bilingual Spanish and English 1st year 80% Sp, 20% Eng) Transport designers create interiors and exteriors for transport vehicles (cars, motorbikes, trains, ships, planes, etc.) and deal with commercial, psychological and social factors linked to mobility. Job opportunities include: interiors and exteriors for cars, motorbikes, aeronautical sector, public transport, colour & trim, 3D modelling and automotive accessories, etc. Presentation of IN ASIENTO project at Mercat d'idees Disseny (BCD) Carlos Martínez, Mariano Andrés, Annika Sapper, Talia Schurmann Ferrari F304 Manuel Varilla y Gerard Lorente. Transportation Design Winners of Roca Jump the Gap Sanna Völker and Marta Cuquet Design Design

17 Docents Docentes Teachers Una selecció dels nostres docents d'ied Design Una selección de nuestros docentes de IED Design A selection of our teachers of IED Design Col laboració de l'ied amb el CERN (Suïssa) Iñaki Remiro Oriol Guimerà Director de Desenvolupament d'ied Design, dissenyador de productes, espais efímers i consultor de disseny d'empresa. Actualment treballa per al seu estudi GuimeràiCinca. Director de Desarrollo de IED Design, diseñador de productos, espacios efímeros y consultor de diseño de empresa. Actualmente trabaja para su estudio GuimeràiCinca. IED Design Development Director, product and ephemeral spaces designer and business design advisor. Oriol is currently working for his design studio GuimeràiCinca. Marc de Antonio Director de l'estudi de disseny Ubica-id, especialitzat en el disseny d'embarcacions i esdeveniments nàutics. Director del estudio de diseño Ubica-id, especializado en el diseño de embarcaciones y eventos náuticos. Director of the design studio Ubica-id, which specializes in designing boats and sailing events. Ignasi Bonjoch Director d'estudibonjoch, premiat en diversos guardons d'interiorisme. Ha treballat per grans empreses i institucions en l'àmbit del retail, l'espai efímer i el disseny de mobles. Director de EstudiBonjoch, premiado con varios galardones de interiorismo. Ha trabajado para grandes empresas e instituciones en el ámbito del retail, el espacio efímero y el diseño de muebles. Director of EstudiBonjoch, winner of several interior design awards. Ignasi has worked for major companies and institutions in the field of retail, ephemeral spaces and furniture design. Raquel Gil Cap d'obra i coordinació que col labora amb Codecsa, Eurgabinet i Kinara. Creadora de C-in Construint Interiors, desenvolupa funcions de Project & Construction Manager. Jefa de obra y coordinación que colabora con Codecsa, Eurgabinet y Kinara. Creadora de C-in Construint Interiors, desarrolla funciones de Project & Construction Manager. Raquel is Site and Coordination Manager and collaborates with Codecsa, Eurgabinet and Kinara. She created C-in Construint Interiors and performs Project & Construction Manager tasks. Sebastián Alberdi Fundador de l estudi de disseny Outofstock (outofstockdesign.com), amb oficines a Barcelona i Singapur. Fundador del estudio de diseño Outofstock (outofstockdesign.com) con oficinas en Barcelona y Singapur. Founder of Outofstock design studio (outofstockdesign.com), with offices in Barcelona and Singapore. Alfonso Luengo Actualment forma part de l equip de disseny de SEAT (Seat.com). Actualmente forma parte del equipo de diseño de SEAT (Seat.com). He s currently member of the design team of SEAT (Seat.com). Adrià Guiu, Iñaki Remiro Adrià Guiu (Barcelona, 1980) i Iñaki Remiro (Pamplona, 1978) van fundar GRlab al 2005, una oficina de disseny i consultora amb seu a Barcelona. (Grlabstudio.com) Adrià Guiu (Barcelona, 1980) e Iñaki Remiro (Pamplona, 1978) fundaron GRlab en 2005, una oficina de diseño y consultoría con sede en Barcelona. (Grlabstudio.com) Adrià Guiu (Barcelona, 1980) and Iñaki Remiro (Pamplona, 1978), founded GRlab in 2005, a design and consultancy office based in Barcelona. (Grlabstudio.com) Ignasi Pérez Arnal Coordinador General de Comunicació a Nibug i cofundador del CIIB - Centre Internacional per la Intel ligència Biomimètica. GCC, General Communication Coordinator en Nibug y Co-founder en CIIB-Centre Internacional per la Intel ligència Biomimètica. GCC, General Communication Coordinator at Nibug and Co-founder of CIIB - Centre Internacional per la Intel ligència Biomimètica. Hiroshi Tsunoda Fundador de l estudi de disseny HTDS, ha treballat per a marques com Montgatina, Cerabella o Lladró. Director creatiu de DesignCode, editora de disseny amb punts de venda a Europa, Amèrica i Japó. Fundador del estudio de diseño HTDS, ha trabajado para marcas como Montgatina, Cerabella o Lladró. Director creativo de DesignCode, editora de diseño con puntos de venta en Europa, América y Japón. Founder of HTDS design studio, he has worked for brands such as Montgatina, Cerabella or Lladró. He is creative director of DesignCode, design editor with points of sale in Europe, America and Japan. Colaboración del IED con el CERN (Suiza) IED and CERN collaboration (Switzerland) L IED Barcelona Escola Superior de Disseny és l únic centre de formació de disseny a Espanya seleccionat per participar al CBI (Challenge Based Innovation), un projecte internacional per col laborar amb el CERN (European Organization for Nuclear Research), centre capdavanter mundial en física de partícules, en la recerca de noves solucions per al futur de la humanitat. Alumnes de l IED aprenen de professionals i científics a través d un programa de formació experimental sobre innovació juntament amb estudiants d'altres universitats. El IED Barcelona Escuela Superior de Diseño es el único centro de formación de diseño de España seleccionado para participar en el CBI (Challenge Based Innovation), un proyecto internacional para colaborar con el CERN (European Organization for Nuclear Research), centro líder mundial en física de partículas, en la investigación de nuevas soluciones para el futuro de la humanidad. Alumnos del IED aprenden de profesionales y científicos a través de un programa de formación experimental sobre innovación junto con estudiantes de otras universidades de todo el mundo. IED Barcelona Higher School of Design is the only Spanish design school to be chosen to take part in the CBI (Challenge Based Innovation), an international project involving collaboration with CERN (European Organization for Nuclear Research). CERN is a world leader in the field of particle physics. The CBI involves seeking new solutions for Mankind s future. IED students learn with professionals and cientifics through an experimental training programme on innovation for students of universities throughout the world. Design Design

18 Moda We show students that fashion is the sense of life and a way of expressing reality in an aesthetic manner. Julia Weems Fashion Managing Director Pilar Pasamontes Fashion Scientific Director The Collector Martin Maldonado Winner of MODAFAD 2014 BA (Hons) Fashion Design Moda Moda

19 IED Moda forma professionals capaços d'interpretar la moda i les seves expressions d'acord amb les demandes del mercat. Els alumnes es preparen per dissenyar col leccions i complements, organitzar esdeveniments i aprendre coneixements de màrqueting i comunicació de moda per crear la seva pròpia marca. L IED Barcelona és l'única escola a Espanya que imparteix Bachelors of Arts (Honours) atorgats per la Universitat de Westminster. Des de 2010 ofereix la possibilitat d'estudiar cursos en anglès de Fashion Design i Fashion Marketing and Communication. Tots els docents són reconeguts professionals en actiu (dissenyadors, estilistes, fotògrafs, periodistes, coolhunters, etc.). Els tallers de moda estan equipats amb les millors màquines de cosir i maniquís Stockman. IED Moda forma profesionales capaces de interpretar la moda y sus expresiones de acuerdo con las demandas del mercado. Los alumnos se preparan para diseñar colecciones y complementos, organizar eventos y aprender conocimientos de marketing y comunicación de moda para crear su propia marca. El IED Barcelona es la única escuela en España que imparte Bachelors of Arts (Honours) otorgados por la Universidad de Westminster. Desde 2010 ofrece la posibilidad de estudiar cursos en inglés de Fashion Design y Fashion Marketing and Communication. Todos los docentes son reconocidos profesionales en activo (diseñadores, estilistas, fotógrafos, periodistas, coolhunters, etc.). Los talleres de moda están equipados con las mejores máquinas de coser y maniquíes Stockman. IED Moda Barcelona trains professionals to be able to interpret fashion and its expressions. Our students acquire the skills to design collections and accessories, to organise a fashion show and they acquire knowledge about fashion marketing and communication, enabling them to create their own brands. IED Barcelona is the only Spanish school that offers Bachelors of Arts (Honours) by the University of Westminster. Since 2010 students can choose to take Fashion Design and Fashion Marketing and Communication courses in English. All teachers are prestigious active professionals (designers, stylists, photographers, journalists, cool hunters, etc.). The fashion studios are equipped with the best sewing machines and Stockman mannequins. IED Moda és un referent en comunicació i tendències, complementa els programes educatius amb conferències de professionals, col labora en esdeveniments i amb prestigioses institucions. Docents i alumnes han participat en esdeveniments com Milano Fashion Show, Bogota Fashion Week, Bread and Butter, 080 Barcelona Fashion, Barcelona Shopping Night, The Brandery Barcelona Fair, El Palau Robert, ModaFAD, Filmoteca de Catalunya, etc. A més els estudiants han pogut visitar els estudis de dissenyadors com Custo Barcelona, Josep Abril,o Jose Castro i les oficines i tallers de marques com Mango o Desigual. Els nostres estudiants treballen o han treballat a Nuestros estudiantes trabajan o han trabajado en Our students work or worked at IED Moda es un referente en comunicación y tendencias, complementa los programas educativos con conferencias de profesionales, colabora en acontecimientos y con prestigiosas instituciones. Docentes y alumnos han participado en eventos como Milano Fashion Show, Bogota Fashion Week, Bread and Butter, 080 Barcelona Fashion, Barcelona Shopping Night, The Brandery Barcelona Fair, El Palau Robert, ModaFAD, Filmoteca de Catalunya, etc. Además los estudiantes han podido visitar los estudios de diseñadores como Custo Barcelona, Josep Abril o Jose Castro y las oficinas y talleres de marcas como Mango o Desigual. 3.1 Phillip Lim, A.Knackfuss, Andrés Sardá, Antonio Miró, Armand Basi, Balmain, Camper, Carolina Herrera, Chanel, Cortana, Custo Barcelona, Desigual, Elie Saab, Esprit, Gareth Pugh, Grupo Cortefiel, G-Star, Halotex, Inditex, Jeremy Scott, John Richmond, Justicia Ruano, J.W. Anderson, Loewe, Lupo, Mango, Marchesa, Massimo Dutti, Max Mara, Pepe Jeans London, Pimkie, Pronovias, Reebok, Suncoo, Talbot Runhof, TCN, Tess Giberson, Tom Scott, Valentino, Women s Secret, Zac Posen, etc. IED Fashion is a benchmark in communication and trends, which complements training programs with conferences by experts, takes part in events and collaborates with leading institutions. Teachers and students have taken part in events such as Milano Fashion Show, Bogota Fashion Week, Bread and Butter, 080 Barcelona Fashion, Barcelona Shopping Night, The Brandery Barcelona Fair, El Palau Robert, ModaFAD, Filmoteca de Catalunya and many more. Students have also visited the studios of such acclaimed designers as Custo Barcelona, Josep Abril and Jose Castro and the offices and studios of brands such as Mango or Desigual. Premis Premios Prizes 2014 ModaFAD millor col lecció mejor colección best collection Martin Maldonado 2014 Talent&Co. Contest by Trendipia finalistes finalistas finalists Simone Soon Kamph, Kasia Niewiarowska, Olga Kosterina, Martin Maldonado y Natalia Sushchenko 2013 ModaFAD millor col lecció mejor colección best collection Maria Novikova 2013 Dominicana Moda millor col lecció internacional mejor colección internacional best international collection Gian Padilla 2012 The Brandery Winner of New Talent s Contest Dulce Estrada Demo Collector - Designers of the World Fashion Show at IED Barcelona Natalia Suschenko BA (Hons) Fashion Design Illusination Collection - Designers of the World Fashion Show at IED Barcelona Emma Melin BA (Hons) Fashion Design Own brands / Companies About Arianne, Angela Bang, Bruum Knits, Cynthia Buttenklepper, Eva vs. Maria, Ida Johannson, Kolbrun, Mariel Rojo, Mekdes, Mille Colillas, Twin y Vasya by Sasha, etc MOS Winner of the international contest My Own Show, celebrated during the Milano Fashion Week in collaboration with Vogue Italia Inés Vilagut 2011 ModaFAD millor col lecció mejor colección best collection Alejandra Anglada Moda Moda

20 Títols Superiors en Disseny de Moda (240 ECTS) Títulos Superiores en Diseño de Moda (240 ECTS) Undergraduate Degrees in Fashion Design (240 ECTS) IED Diploma en Marketing y Comunicación de la Moda 3 anys / 3 años / 3 years El Títol Superior en Disseny de Moda forma professionals amb una gran capacitat creativa, disposats a actuar en un sector cada vegada més complex. Els futurs professionals tindran una base teòrica i cultural que els permetrà anticipar solucions a les futures tendències estètiques i a les noves necessitats del mercat. Els estudiants es poden especialitzar en disseny de moda o en estilisme i comunicació de moda. Disseny de Moda (Esp) Aquest curs forma dissenyadors amb el coneixement i les competències pràctiques necessàries per incorporar-se al món professional amb èxit. La metodologia de projecte és l eix central del curs a partir de la qual l alumne aprèn a expressar la seva creativitat i a realitzar els seus dissenys. Sortides professionals: dissenyador de moda, il lustrador, consultor, patronista, estilista, dissenyador tèxtil, blogger, visual merchandising, coolhunter, relacions públiques, product manager, etc. Estilisme i Comunicació de Moda (Esp) Aquest curs assegura als alumnes el coneixement i les competències pràctiques necessàries per desenvolupar-se com a estilistes de moda. Els nostres estudiants aprenen a interpretar i a analitzar la informació i els estils que es presenten cada temporada que, eventualment, es poden transformar en tendències. Sortides professionals: consultor pel desenvolupament de col leccions de moda, creador de looks per la comunicació d una col lecció o producte, publicitat, editorials de moda, elaboració de guies de compres, visual merchandiser, assessor d imatge, personal shopper, blogger, coolhunter, etc. El Título Superior en Diseño de Moda forma profesionales con una gran capacidad creativa, dispuestos a actuar en un sector cada vez más complejo. Los futuros profesionales tendrán una base teórica y cultural que les permitirá anticipar soluciones a las futuras tendencias estéticas y a las nuevas necesidades del mercado. Los alumnos pueden especializarse en diseño de moda o en estilismo y comunicación de moda. Diseño de Moda (Esp) Este curso forma diseñadores con los conocimientos y las competencias prácticas necesarias para incorporarse al mundo profesional con garantías de éxito. La metodología de proyecto actúa como eje central del curso a partir de la cual el alumno aprende a expresar su creatividad y a realizar sus diseños. Salidas profesionales: diseñador de moda, ilustrador, consultor, patronista, estilista, diseñador textil, blogger, visual merchandiser, coolhunter, relaciones públicas, product manager, etc. Estilismo y Comunicación de Moda (Esp) El curso asegura a los alumnos el conocimiento y las competencias prácticas necesarias para trabajar como estilistas de moda. Nuestros alumnos aprenden a interpretar y a analizar la información y los estilos presentados cada temporada que, eventualmente, pueden transformarse en tendencias. Salidas profesionales: consultor para el desarrollo de colecciones de moda, creador de looks para la comunicación de una colección o producto, publicidad, editoriales de moda, elaboración de guías de compras, visual merchandiser, asesor de imagen, personal shopper, blogger, coolhunter, etc. The Undergraduate Degree in Fashion Design trains highly creative professionals ready to perform in an increasingly complex industry. Future professionals built on solid theoretical and cultural foundations that will enable them to foresee solutions to future style trends and new market needs. Students can specialise in fashion design or styling and fashion communication. Fashion Design (Sp) The Fashion Design course aims to ensure that students have the knowledge and understanding as well as the design skills to work professionally as fashion designers. Through a project based methodology, students acquire the necessary practical skills to express their creativity and to realise their designs. Job opportunities include: fashion designer, illustrator, consultant, pattern maker, stylist, textile designer, blogger, visual merchandiser, coolhunter, public relations, product manager, etc. Styling and Fashion Communication (Sp) The course aims to ensure that participants have the complete knowledge and necessary understanding to work professionally as fashion stylists. Our students acquire the necessary skills to analyse and interpret information and styles presented each season that will eventually transform into the trends. Job opportunities include: consultant for the development of fashion collections, look creators for a communication of collections or products, advertising campaigns, specialized publications, visual merchandiser, image consultant. Marketing y Comunicación de la Moda (Esp) Aquest curs de tres anys de durada, forma professionals capaços de desenvolupar internacionalment les seves carreres en el sector de la moda, especialment en les àrees del màrqueting i la comunicació. Combina creativitat, eines de management, actitud emprenedora i capacitats d'alt rendiment en el treball en equip. El programa està orientat a donar una visió profunda del món de la moda i formar a l'alumne, d'una manera pràctica i rigorosa, en les eines del management, el retail, el producte moda, les finances i la comunicació, sense oblidar les eines tecnològiques. Sortides professionals: estrategues i relacions externes, organitzador d esdeveniments de moda i desfilades, directors de comunicació i màrqueting, product manager, brand manager, etc. Dino Collection - Winner of the Best of the Best IED Thesis Simone Soon Kamph BA (Hons) Fashion Design Marketing y Comunicación de la Moda (Esp) Este curso de tres años de duración, forma profesionales capaces de desarrollar internacionalmente sus carreras en el sector de la moda, especialmente en las áreas del marketing y la comunicación. Combina creatividad, herramientas de management, actitud emprendedora y capacidades de alto desempeño en el trabajo en equipo. El programa está orientado a dar una visión profunda del mundo de la moda y formar a los alumnos en las herramientas del management, el retail, el producto moda, las finanzas y la comunicación, sin olvidar las herramientas tecnológicas. Salidas profesionales: estrategas y relaciones externas, organizador de eventos de moda y desfiles, directores de comunicación y marketing, product manager, brand manager, etc. Marketing y Comunicación de la Moda (Sp) This three-year course forms professionals to develop internationally their careers in the fashion industry, specially in the areas of marketing and communication. It combines creativity, management tools, entrepreneurial attitude and high teamwork capabilities. The programme aimed at giving a deeper insight into the Fashion world and teaching the students the tools of management, retail, fashion product, finance and communication, without forgetting the technological tools. Job opportunities: strategists and external relations, event and fashion shows organizer, marketing and communication directors, product manager, brand manager, etc. Moda Moda

POSGRADO. www.fashiontrendsanalysis.com

POSGRADO. www.fashiontrendsanalysis.com F A SHI O N T R END S ANAL Y S I S POSGRADO www.fashiontrendsanalysis.com Amber Griggs El posgrado Fashion Trends Analysis se encuadra en el campo de la investigación y el análisis de tendencias en el

Más detalles

Diseño de un directorio Web de diseñadores gráficos, ilustradores y fotógrafos.

Diseño de un directorio Web de diseñadores gráficos, ilustradores y fotógrafos. Universidad Nueva Esparta Facultad de Ciencias Administrativas Escuela de Administración de Diseño de un directorio Web de diseñadores gráficos, ilustradores y fotógrafos. Tutor: Lic. Beaujon, María Beatriz

Más detalles

Postgrados Gestión Cultural

Postgrados Gestión Cultural Postgrados Gestión Cultural Facultad de Humanidades Postgrado en Gestión Cultural Presentación: El gestor cultural es un profesional con un perfil polivalente y multidisciplinar cuyo trabajo se halla en

Más detalles

Facilities and manufacturing

Facilities and manufacturing Facilities and manufacturing diseño y producción design and production Roomdimensions Ibérica,s.l (RDI) es una empresa experta en la fabricación de mobiliario técnico, diseño integral de soluciones arquitectónicas

Más detalles

ISSUE N 1, 2013. Creative Concept Graphic Design Logofolio Interactive Design

ISSUE N 1, 2013. Creative Concept Graphic Design Logofolio Interactive Design ISSUE N 1, 2013 Creative Concept Graphic Design Logofolio Interactive Design TM INDEX WHAT WE DO.p2 MOODHOUSE CLIENTS.p4 CREATIVE CONCEPT.p6 - TABASCO - ABSOLUT - G4S GRAPHIC DESIGN.p10 - HOLCIM - MONSTER

Más detalles

Postgrados en. Gestión. Cultural. Universitat Internacional de Catalunya Facultad de Humanidades. uic.es

Postgrados en. Gestión. Cultural. Universitat Internacional de Catalunya Facultad de Humanidades. uic.es Postgrados en Gestión Cultural uic.es Universitat Internacional de Catalunya Postgrado en Gestión Cultural UIC Barcelona te forma como gestor cultural, un profesional polivalente y multidisciplinar que

Más detalles

COMPANY PROFILE. February / 2008. Iquique N 112 Fracc. Las Américas Naucalpan de Juárez. C.P. 53040 Edo. de México Tel. 5363-19-73

COMPANY PROFILE. February / 2008. Iquique N 112 Fracc. Las Américas Naucalpan de Juárez. C.P. 53040 Edo. de México Tel. 5363-19-73 COMPANY PROFILE Ubicación de Rios y Zonas de Inundación February / 2008 About us isp is a leading provider of geographic information system services in México. We serve a broad range of customers including

Más detalles

Contenidos. La Innovación Educativa EEES: BOLONIA INNOVACION EDUCATIVA: LA UPM REFLEXIONES FINALES

Contenidos. La Innovación Educativa EEES: BOLONIA INNOVACION EDUCATIVA: LA UPM REFLEXIONES FINALES Contenidos 1 La Innovación Educativa EEES: BOLONIA 2 INNOVACION EDUCATIVA: LA UPM 3 REFLEXIONES FINALES 1 LA INNOVACIÓN EDUCATIVA EEES BOLONIA QUÉ ES LA INNOVACIÓN EDUCATIVA? Entendemos la innovación

Más detalles

LA FIRMA THE FIRM QUIENES SOMOS ABOUT US

LA FIRMA THE FIRM QUIENES SOMOS ABOUT US LA FIRMA THE FIRM QUIENES SOMOS Somos una firma de abogados especialistas en derecho laboral, comercial y administrativo que entrega a sus clientes su conocimiento y experiencia de manera eficiente, oportuna

Más detalles

Art Studio. Did you know...?

Art Studio. Did you know...? Art Studio Did you know...? Did you know...? In our Art Studio, we encourage children to use the materials in any way they wish. We provide ideas that they may use to begin work but do not expect copies

Más detalles

From e-pedagogies to activity planners. How can it help a teacher?

From e-pedagogies to activity planners. How can it help a teacher? From e-pedagogies to activity planners. How can it help a teacher? Elena de Miguel, Covadonga López, Ana Fernández-Pampillón & Maria Matesanz Universidad Complutense de Madrid ABSTRACT Within the framework

Más detalles

Final Project (academic investigation)

Final Project (academic investigation) Final Project (academic investigation) MÁSTER UNIVERSITARIO EN BANCA Y FINANZAS (Finance & Banking) Universidad de Alcalá Curso Académico 2015/16 GUÍA DOCENTE Nombre de la asignatura: Final Project (academic

Más detalles

Licenciatura en Ingeniería Audiovisual Facultad de Ciencias Humanas Facultad de Ingeniería y Tecnologías

Licenciatura en Ingeniería Audiovisual Facultad de Ciencias Humanas Facultad de Ingeniería y Tecnologías Licenciatura en Ingeniería Audiovisual Facultad de Ciencias Humanas Facultad de Ingeniería y Tecnologías Ingeniería Audiovisual Esta carrera forma profesionales capaces de manejar herramientas tecnológicas

Más detalles

Postgrado en Comunicación Organizacional Departamento de Comunicación. Facultad de Ciencias Humanas

Postgrado en Comunicación Organizacional Departamento de Comunicación. Facultad de Ciencias Humanas Postgrado en Comunicación Organizacional Departamento de Comunicación Facultad de Ciencias Humanas Presentación y objetivos del Postgrado en Comunicación Organizacional (a distancia) El Postgrado en Comunicación

Más detalles

Karina Ocaña Izquierdo

Karina Ocaña Izquierdo Estudié Ingeniería en Sistemas Computacionales (1997) y una Maestría en Ingeniería de Cómputo con especialidad en Sistemas Digitales (2000), ambas en el Instituto Politécnico Nacional (México). En el 2003,

Más detalles

PROGRAMA DUAL DE DOS SENDEROS TWO-WAY DUAL LANGUAGE PROGRAM. Parent EXPO Night February 12, 2015

PROGRAMA DUAL DE DOS SENDEROS TWO-WAY DUAL LANGUAGE PROGRAM. Parent EXPO Night February 12, 2015 PROGRAMA DUAL DE DOS SENDEROS TWO-WAY DUAL LANGUAGE PROGRAM Parent EXPO Night February 12, 2015 El ser bilingüe abre nuevos mundos Being bilingual opens you to new worlds Qué es el Programa Dual de Dos

Más detalles

Feria Internacional del Libro 2015 en Guadalajara

Feria Internacional del Libro 2015 en Guadalajara Boletín Oficial del Consulado de México en Tucson Año 2015 N.9 Feria Internacional del Libro 2015 en Guadalajara.- En sus 28 anteriores ediciones, la Feria ha recibido a más de once millones 228,862 visitantes,

Más detalles

Nos adaptamos a sus necesidades We adapt ourselves to your needs

Nos adaptamos a sus necesidades We adapt ourselves to your needs Nos adaptamos a sus necesidades We adapt ourselves to your needs Welcome to Select Aviation The largest and most successful airline representation group in Spain, SELECT AVIATION (GSA) Airline Representatives

Más detalles

Soft & Mobility for innovation

Soft & Mobility for innovation Soft & Mobility for innovation Horge Pérez Director I+ED Lab Istituto Europeo di Design. El network internacional de formación en Design, Moda, Artes Visuales y Comunicación Milano Roma Torino Venezia

Más detalles

July 2011. Graduations & Learning After High School. Español/Spanish

July 2011. Graduations & Learning After High School. Español/Spanish July 2011 Graduations & Learning After High School Español/Spanish Last month our schools graduated 1,734 students from high school. These are students who met all the graduation standards from the State

Más detalles

TRS Motorcycles, S.L. Prensa, página 1/ Press, page 2

TRS Motorcycles, S.L. Prensa, página 1/ Press, page 2 TRS Motorcycles, S.L. Prensa, página 1/ Press, page 2 Barcelona acogerá las instalaciones de la nueva fábrica de motos TRS Motorcycles, S.L. TRS Motorcycles, cuya actividad principal consistirá en el diseño,

Más detalles

BOOK OF ABSTRACTS LIBRO DE RESÚMENES

BOOK OF ABSTRACTS LIBRO DE RESÚMENES BOOK OF ABSTRACTS LIBRO DE RESÚMENES 19 th International Congress on Project Management and Engineering XIX Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos AEIPRO (Asociación Española de

Más detalles

Licenciatura en Comunicación Facultad de Ciencias Humanas

Licenciatura en Comunicación Facultad de Ciencias Humanas Licenciatura en Comunicación Facultad de Ciencias Humanas Comunicación Esta carrera ofrece una formación amplia y sólida en las competencias necesarias para el comunicador profesional. Los estudiantes

Más detalles

Cambridge IGCSE. www.cie.org.uk

Cambridge IGCSE. www.cie.org.uk Cambridge IGCSE About CIE CIE examinations are taken in over 125 different countries Cambridge qualifications are recognised by universities, colleges and employers across the globe Sobre CIE Los exámenes

Más detalles

Este proyecto tiene como finalidad la creación de una aplicación para la gestión y explotación de los teléfonos de los empleados de una gran compañía.

Este proyecto tiene como finalidad la creación de una aplicación para la gestión y explotación de los teléfonos de los empleados de una gran compañía. SISTEMA DE GESTIÓN DE MÓVILES Autor: Holgado Oca, Luis Miguel. Director: Mañueco, MªLuisa. Entidad Colaboradora: Eli & Lilly Company. RESUMEN DEL PROYECTO Este proyecto tiene como finalidad la creación

Más detalles

http://mvision.madrid.org

http://mvision.madrid.org Apoyando el desarrollo de carrera de investigadores en imagen biomédica Supporting career development of researchers in biomedical imaging QUÉ ES M+VISION? WHAT IS M+VISION? M+VISION es un programa creado

Más detalles

Antecedentes (problema a resolver)

Antecedentes (problema a resolver) www.impivadisseny Antecedentes (problema a resolver) La formación empresarial es deficitaria en temas de diseño, la formación de los diseñadores en el ámbito empresarial tampoco es adecuada, por ello es

Más detalles

OBJETIVOS Y ORIENTACIONES / OBJECTIVES AND ORIENTATIONS

OBJETIVOS Y ORIENTACIONES / OBJECTIVES AND ORIENTATIONS OBJETIVOS Y ORIENTACIONES / OBJECTIVES AND ORIENTATIONS OBJETIVOS OBJECTIVES El objetivo general de estos estudios es formar profesionales del aprendizaje y de la enseñanza de segundas lenguas capacitados

Más detalles

Agustiniano Ciudad Salitre School Computer Science Support Guide - 2015 Second grade First term

Agustiniano Ciudad Salitre School Computer Science Support Guide - 2015 Second grade First term Agustiniano Ciudad Salitre School Computer Science Support Guide - 2015 Second grade First term UNIDAD TEMATICA: INTERFAZ DE WINDOWS LOGRO: Reconoce la interfaz de Windows para ubicar y acceder a los programas,

Más detalles

Caring Robots. Open Minded Project Management. Engineering and Healthcare. Almere - Barcelona

Caring Robots. Open Minded Project Management. Engineering and Healthcare. Almere - Barcelona Course language / Idioma del curso: In English En castellano Engineering and Healthcare Caring Robots Almere - The course will allow you to experience the amazing emerging possibilities of applied robotics

Más detalles

PROYECTO INFORMÁTICO PARA LA CREACIÓN DE UN GESTOR DOCUMENTAL PARA LA ONG ENTRECULTURAS

PROYECTO INFORMÁTICO PARA LA CREACIÓN DE UN GESTOR DOCUMENTAL PARA LA ONG ENTRECULTURAS PROYECTO INFORMÁTICO PARA LA CREACIÓN DE UN GESTOR DOCUMENTAL PARA LA ONG ENTRECULTURAS Autor: García Lodares, Victor. Director: Castejón Silvo, Pedro. Entidad Colaboradora: Entreculturas. Resumen del

Más detalles

CONTENIDOS AUDIOVISUALES COMO COMPLEMENTO DE FORMACIÓN EN PLATAFORMAS DE E-LEARNING: EL CASO DE UNITV Y MOODLE EN LA UNIVERSIDAD DE HUELVA

CONTENIDOS AUDIOVISUALES COMO COMPLEMENTO DE FORMACIÓN EN PLATAFORMAS DE E-LEARNING: EL CASO DE UNITV Y MOODLE EN LA UNIVERSIDAD DE HUELVA CONTENIDOS AUDIOVISUALES COMO COMPLEMENTO DE FORMACIÓN EN PLATAFORMAS DE E-LEARNING: EL CASO DE UNITV Y MOODLE EN LA UNIVERSIDAD DE HUELVA Daniel Ponce Guardiola 1, Rosalía Urbano Cayuela 2 Departamento

Más detalles

Convocatoria de Ayudas para la Formación del PDI de la Universidad de Cantabria para impartir Docencia en Inglés

Convocatoria de Ayudas para la Formación del PDI de la Universidad de Cantabria para impartir Docencia en Inglés Convocatoria de Ayudas para la Formación del PDI de la Universidad de Cantabria para impartir Docencia en Inglés 1. ANTECEDENTES La formación en inglés del PDI es una pieza fundamental del Plan de Capacitación

Más detalles

PROGRAMAS DE MOVILIDAD ESPECÍFICOS. Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo

PROGRAMAS DE MOVILIDAD ESPECÍFICOS. Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo PROGRAMAS DE MOVILIDAD ESPECÍFICOS Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo Contenido European Bachelor-Level Business Sciences" (EBBS)... 2 European Master Business Sciences" (EMBS)...

Más detalles

Col legi Santa Teresa Ganduxer té el plaer de convidar-vos al seu University Open Day. Data: Dimarts, 21 d Octubre

Col legi Santa Teresa Ganduxer té el plaer de convidar-vos al seu University Open Day. Data: Dimarts, 21 d Octubre COL LEGI SANTA TERESA Col legi Santa Teresa Ganduxer té el plaer de convidar-vos al seu University Open Day. Data: Dimarts, 21 d Octubre Horari: Des de les 9:00h fins les 11:00h Durant aquest acte els

Más detalles

Bachelor in Public Policy Studies and Spanish Duke University

Bachelor in Public Policy Studies and Spanish Duke University Bachelor in Public Policy Studies and Spanish Duke University Objectives: 5 years of teaching experience Grades and Subjects to teach: English Language Challenging and Social Studies 7 th Grade 1. Help

Más detalles

SISTEMA DE GESTIÓN Y ANÁLISIS DE PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN

SISTEMA DE GESTIÓN Y ANÁLISIS DE PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN SISTEMA DE GESTIÓN Y ANÁLISIS DE PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN Autor: Barral Bello, Alfredo Director: Alcalde Lancharro, Eduardo Entidad Colaboradora: Media Value S.L. RESUMEN DEL PROYECTO El presente proyecto

Más detalles

Mentoring interpairs for employment. http://www.digital-identity-project.eu. Digital identity:

Mentoring interpairs for employment. http://www.digital-identity-project.eu. Digital identity: http://www.digital-identity-project.eu Digital identity: Mentoring interpairs for employment CONTEXTO context Preocupados por el uso del alumnado de las redes sociales Concerned about the use of social

Más detalles

INNOVACIÓN Tecnologías de información La nueva Era. Javier Cordero Torres Presidente y Director General Oracle México Febrero 27, 2015

INNOVACIÓN Tecnologías de información La nueva Era. Javier Cordero Torres Presidente y Director General Oracle México Febrero 27, 2015 INNOVACIÓN Tecnologías de información La nueva Era Javier Cordero Torres Presidente y Director General Oracle México Febrero 27, 2015 Oracle Confidential Internal/Restricted/Highly Restricted 3 4 OF WORLD

Más detalles

ADAPTACIÓN DE REAL TIME WORKSHOP AL SISTEMA OPERATIVO LINUX

ADAPTACIÓN DE REAL TIME WORKSHOP AL SISTEMA OPERATIVO LINUX ADAPTACIÓN DE REAL TIME WORKSHOP AL SISTEMA OPERATIVO LINUX Autor: Tomás Murillo, Fernando. Director: Muñoz Frías, José Daniel. Coordinador: Contreras Bárcena, David Entidad Colaboradora: ICAI Universidad

Más detalles

Centro Oficial de Trinity College London Desde 1989 el Instituto Dickens representa a Trinity College London en el Uruguay.

Centro Oficial de Trinity College London Desde 1989 el Instituto Dickens representa a Trinity College London en el Uruguay. Dickens Institute Centro Oficial de Trinity College London Desde 1989 el Instituto Dickens representa a Trinity College London en el Uruguay. Este centro de Exámenes Internacionales, reconocido en más

Más detalles

Web 2.0 Tools for Collaborative Applications as Class of Sciences

Web 2.0 Tools for Collaborative Applications as Class of Sciences Cátedra Informática y Prueba de Suficiencia en Computación - Departamento de Física y de Química - Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes - Universidad Nacional de San Juan. Av. Ignacio de la Roza

Más detalles

Por qué ExecuTrain? Por qué ExecuTrain? Modalidad de servicio

Por qué ExecuTrain? Por qué ExecuTrain? Modalidad de servicio Por qué ExecuTrain? ExecuTrain es un proveedor de entrenamiento corporativo a nivel internacional y líder mundial en la capacitación empresarial. Contamos con 22 años y más de 62 mil personas capacitadas

Más detalles

Escuela Olympic Program Titulo 1

Escuela Olympic Program Titulo 1 Escuela Olympic Program Titulo 1 Misión: Creemos que toda la comunidad de alumnos de Olympic van aprender Creemos que el habiente de posibilidad da lugar para la capacidad Nosotros esfuerzos nos ha logrado

Más detalles

KEY ENGLISH TEST (K.E.T.)

KEY ENGLISH TEST (K.E.T.) KEY ENGLISH TEST (K.E.T.) El examen KET for Schools corresponde al primer examen que rinden nuestros alumnos de Sexto Básico, de la serie denominada Cambridge Main Suite, la cual incluye posteriormente

Más detalles

Juan Pablo Pussacq Laborde

Juan Pablo Pussacq Laborde Juan Pablo Pussacq Laborde Consultor en TI, Gestión de Proyectos, EPM y Project Server. Arquitecto SharePoint. Entusiasta 2.0. Emprendedor. MVP. jpussacq@gmail.com Summary SHAREPOINT Arquitecto y desarrollador

Más detalles

LA MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE PROYECTOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

LA MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE PROYECTOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA XIII CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERÍA DE PROYECTOS Badajoz, 8-10 de julio de 2009 LA MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE PROYECTOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA Villalvazo-Naranjo, Juan. (p) *, Martínez-González,

Más detalles

CETaqua, a model of collaborative R&D, an example of corporate innovation evolution

CETaqua, a model of collaborative R&D, an example of corporate innovation evolution CETaqua, a model of collaborative R&D, an example of corporate innovation evolution CETaqua: manage projects, create value Tomas Michel General Manager, CETaqua September 2011 1. AGBAR: R&D indicators

Más detalles

manual de servicio nissan murano z51

manual de servicio nissan murano z51 manual de servicio nissan murano z51 Reference Manual To understand featuring to use and how to totally exploit manual de servicio nissan murano z51 to your great advantage, there are several sources of

Más detalles

I ENCUENTRO INTERUNIVERSITARIO HISPANO-ÁRABE HI SA RA. SEVILLA, ESPAÑA 17-18 de MAYO, 2016. www.hisara.org

I ENCUENTRO INTERUNIVERSITARIO HISPANO-ÁRABE HI SA RA. SEVILLA, ESPAÑA 17-18 de MAYO, 2016. www.hisara.org HI SA RA I ENCUENTRO INTERUNIVERSITARIO HISPANO-ÁRABE SEVILLA, ESPAÑA 17-18 de MAYO, 2016 www.hisara.org QUÉ ES HISARA? HISARA nace como plataforma que brindará la oportunidad a universidades, centros

Más detalles

Programs EuroCsys Centers

Programs EuroCsys Centers Programs EuroCsys Centers EDUCATIONAL PROGRAMS The best methodology to meet your needs! Through the educational programs you learn to apply the learned skills for your general and specific purposes. We

Más detalles

Pages: 205. Authors: Dr. Carmen Bestué, Ph. D. Dr. Mariana Orozco Jutoran, Ph. D. Chapters: 6

Pages: 205. Authors: Dr. Carmen Bestué, Ph. D. Dr. Mariana Orozco Jutoran, Ph. D. Chapters: 6 Pages: 205 Authors: Dr. Carmen Bestué, Ph. D. Dr. Mariana Orozco Jutoran, Ph. D. Chapters: 6 1 Course Description and Objectives The aim of this course is to provide an in depth analysis and intensive

Más detalles

Encuesta. Objetivo: Encuestar a los alumnos del 1º al 5º ciclo de licenciatura en inglés de la Universidad de oriente.

Encuesta. Objetivo: Encuestar a los alumnos del 1º al 5º ciclo de licenciatura en inglés de la Universidad de oriente. Encuesta Objetivo: Encuestar a los alumnos del 1º al 5º ciclo de licenciatura en inglés de la Universidad de oriente. 1 Considera necesario que se imparta la signatura informática como herramienta para

Más detalles

Abogacía. Facultad de Derecho

Abogacía. Facultad de Derecho Abogacía Facultad de Derecho Abogacía Esta carrera brinda a cada estudiante las herramientas necesarias para desarrollar las competencias adecuadas para el ejercicio de la profesión en el siglo XXI. Estas

Más detalles

Trading & Investment In Banking

Trading & Investment In Banking Trading & Investment In Banking MÁSTER UNIVERSITARIO EN BANCA Y FINANZAS (Finance & Banking) Universidad de Alcalá Curso Académico 2015/16 GUÍA DOCENTE Nombre de la asignatura: Trading & Investment In

Más detalles

CARRERAS UNIVERSITARIAS. Álvaro Molero Simarro

CARRERAS UNIVERSITARIAS. Álvaro Molero Simarro Álvaro Molero Simarro Ingeniería Técnica en Diseño Industrial con Diploma en Industria y Tecnología del Automóvil Surface Designer en el Departamento de Diseño en Munich CARRERAS UNIVERSITARIAS Bienvenidos

Más detalles

SOFTWARE PARA LA GESTIÓN INFORMÁTICA DE UNA CLÍNICA DENTAL

SOFTWARE PARA LA GESTIÓN INFORMÁTICA DE UNA CLÍNICA DENTAL SOFTWARE PARA LA GESTIÓN INFORMÁTICA DE UNA CLÍNICA DENTAL Autora: Laura Martín García Director: Alberto Ciudad Sánchez RESUMEN El objetivo de este proyecto es realizar el análisis, diseño y desarrollo

Más detalles

Licenciatura en Recreación Educativa Facultad de Ciencias Humanas

Licenciatura en Recreación Educativa Facultad de Ciencias Humanas Licenciatura en Recreación Educativa Facultad de Ciencias Humanas Recreación Educativa Esta carrera ofrece una sólida formación para comprender y participar en actividades educativas de todo tipo, que

Más detalles

Reformas de interiores y viviendas unifamiliares. www.siemservicios.com

Reformas de interiores y viviendas unifamiliares. www.siemservicios.com Reformas de interiores y viviendas unifamiliares www.siemservicios.com Nuestras oficinas se ubican en Alicante, en la Avenida de Salamanca, número 20, piso 1º. Se trata de una situación privilegiada en

Más detalles

Título Superior en Diseño. Especialidad en Diseño Gráfico

Título Superior en Diseño. Especialidad en Diseño Gráfico Título Superior en Diseño Especialidad en Programa Didáctico 2015-2019 Título Superior en Diseño Especialidad en 1 er AÑO El IED es la única escuela de diseño en Madrid con más de 5 años de experiencia

Más detalles

Networking Solutions Soluciones de Redes

Networking Solutions Soluciones de Redes www.dcs-eg.com DCS TELECOM SAE is an Egyptian based Information Technology System Integrator company specializes in tailored solutions and integrated advanced systems, while also excelling at consulting

Más detalles

UNA AGÈNCIA DE COMUNICACIÓ BASADA EN EL BRANDING. UNA AGENCIA DE COMUNICACIÓN BASADA EN EL BRANDING

UNA AGÈNCIA DE COMUNICACIÓ BASADA EN EL BRANDING. UNA AGENCIA DE COMUNICACIÓN BASADA EN EL BRANDING BCN FERLANDINA 45 08001 BARCELONA TEL. +34 931 663 085 FAX +34 934 411 905 AND ANTIC CAMÍ RAL 1 BAIXOS AD500 ANDORRA LA VELLA TEL. +376 866 513 FAX +376 864 001 fuelmail@fuelgrafics.com www.fuelgrafics.com

Más detalles

Guía Docente 2014/2015

Guía Docente 2014/2015 Guía Docente 2014/2015 SISTEMAS DE GESTIÓN DE BASES DE DATOS DATABASE MANGEMENT SYSTEMS Grado en Ingeniería Civil Modalidad de enseñanza presencial lf: Índice SISTEMAS DE GESTIÓN DE BASES DE DATOS...3

Más detalles

CONVOCATORIA ERASMUS.ES

CONVOCATORIA ERASMUS.ES -Novedad de la convocatoria: 1 de Abril de 2014 financiadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el marco del Programa Erasmus + - El plazo finalizaba el 23 del mismo mes!! -La estancia

Más detalles

Certificado de Asistente de Oficina

Certificado de Asistente de Oficina Certificado de Asistente de Oficina Los estudiantes interesados en obtener este Certificado deben cumplir con los siguientes requisitos: Ser estudiante activo en la Facultad de Administración de Empresas,

Más detalles

HIGH IMPACT PRESENTATIONS PRESENTACIONES DE ALTO IMPACTO

HIGH IMPACT PRESENTATIONS PRESENTACIONES DE ALTO IMPACTO HIGH IMPACT PRESENTATIONS PRESENTACIONES DE ALTO IMPACTO Is a design consultancy specialized in design and development of High Impact Presentations. We strive for giving control back to client, delivering

Más detalles

Licenciatura en Enfermería Profesionalización de Auxiliares de Enfermería Modalidad de 6 semestres. Facultad de Enfermería y Tecnologías de la Salud

Licenciatura en Enfermería Profesionalización de Auxiliares de Enfermería Modalidad de 6 semestres. Facultad de Enfermería y Tecnologías de la Salud Licenciatura en Enfermería Profesionalización de Auxiliares de Enfermería Modalidad de 6 semestres Facultad de Enfermería y Tecnologías de la Salud Profesionalización de Auxiliar de Enfermería Esta carrera

Más detalles

Pages: 118. Dr. Carmen Mangirón. Chapters: 6

Pages: 118. Dr. Carmen Mangirón. Chapters: 6 Pages: 118 Author: Dr. Carmen Mangirón Chapters: 6 1 General description and objectives This course is designed to provide advanced instruction and supervised practice in translation from English into

Más detalles

MBA. The Americas. Master of Business Administration

MBA. The Americas. Master of Business Administration The Americas MBA 1442 Biscayne Boulevard Miami, Florida 33132 USA - Phone: 305 377 8817 www.atlantisuniversity.org/mba Descripción del programa El Americas MBA de Atlantis University es un programa de

Más detalles

ACTIVITIES 2014 CHILEAN MINING COMMISSION

ACTIVITIES 2014 CHILEAN MINING COMMISSION ACTIVITIES 2014 CHILEAN MINING COMMISSION Santiago, June 2014 Overview Introduction Organizations Main Events - year 2014 Some Details Constitution of the Board The current Board is constituted, composed

Más detalles

Innovation. Good Practices. Competitiveness. e sourcegroup. Technology Consortium of El Salvador. E l S A L V A D O R

Innovation. Good Practices. Competitiveness. e sourcegroup. Technology Consortium of El Salvador. E l S A L V A D O R Innovation Competitiveness Good Practices e sourcegroup E l S A L V A D O R Technology Consortium of El Salvador mis e sourcegroup E l S A L V A D O R Who Associative we are? group of companies dedicated

Más detalles

Por qué ExecuTrain? Por qué ExecuTrain? Modalidad de servicio

Por qué ExecuTrain? Por qué ExecuTrain? Modalidad de servicio Por qué ExecuTrain? ExecuTrain es un proveedor de entrenamiento corporativo a nivel internacional y líder mundial en la capacitación empresarial. Contamos con 22 años y más de 62 mil personas capacitadas

Más detalles

Por qué ExecuTrain? Por qué ExecuTrain? Modalidad de servicio

Por qué ExecuTrain? Por qué ExecuTrain? Modalidad de servicio Por qué ExecuTrain? ExecuTrain es un proveedor de entrenamiento corporativo a nivel internacional y líder mundial en la capacitación empresarial. Contamos con 22 años y más de 62 mil personas capacitadas

Más detalles

SIGUIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA NORMA ISO 14001 Y CONOCIENDO LAS CARACTERISTICAS DE LA EMPRESA CARTONAJES MIGUEL Y MATEO EL ALUMNO DEBERA

SIGUIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA NORMA ISO 14001 Y CONOCIENDO LAS CARACTERISTICAS DE LA EMPRESA CARTONAJES MIGUEL Y MATEO EL ALUMNO DEBERA SIGUIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA NORMA ISO 14001 Y CONOCIENDO LAS CARACTERISTICAS DE LA EMPRESA CARTONAJES MIGUEL Y MATEO EL ALUMNO DEBERA ELABORAR LA POLITICA AMBIENTAL PDF File: Siguiendo

Más detalles

Grado en Ingeniería Informática. Especialidad en Computación

Grado en Ingeniería Informática. Especialidad en Computación Grado en Ingeniería Informática Especialidad en Computación Cinco especialidades: Computación Ingeniería de Computadores Ingeniería del Software Sistemas de Información Tecnologías de Información Las cinco

Más detalles

DOSSIER DE PRESENTACIÓN INTRODUCTORY DOSSIER CAREER DEVELOPMENT

DOSSIER DE PRESENTACIÓN INTRODUCTORY DOSSIER CAREER DEVELOPMENT DOSSIER DE PRESENTACIÓN INTRODUCTORY DOSSIER TSI Turismo Sant Ignasi Marqués de Mulhacén, 40-42 08034 Barcelona España www..tsi.url.edu TL. 34 93 252 28 87 e-mail: cdo@tsi.url.edu TSI-Turismo Sant Ignasi

Más detalles

ANX-PR/CL/001-02 GUÍA DE APRENDIZAJE. ASIGNATURA Computer security. CURSO ACADÉMICO - SEMESTRE 2015-16 - Primer semestre

ANX-PR/CL/001-02 GUÍA DE APRENDIZAJE. ASIGNATURA Computer security. CURSO ACADÉMICO - SEMESTRE 2015-16 - Primer semestre ANX-PR/CL/001-02 GUÍA DE APRENDIZAJE ASIGNATURA Computer security CURSO ACADÉMICO - SEMESTRE 2015-16 - Primer semestre GA_10AK_103000590_1S_2015-16 Datos Descriptivos Nombre de la Asignatura Titulación

Más detalles

EL FUTURO DE LA PUBLICIDAD EN LA VÍA PÚBLICA THE FUTURE OF OUTDOOR ADVERTISING

EL FUTURO DE LA PUBLICIDAD EN LA VÍA PÚBLICA THE FUTURE OF OUTDOOR ADVERTISING EL FUTURO DE LA PUBLICIDAD EN LA VÍA PÚBLICA THE FUTURE OF OUTDOOR ADVERTISING ENCIENDA SUS IDEAS Goran Digital Advertising tiene los soportes publicitarios que las grandes marcas utilizan para posicionar

Más detalles

Estudio y analisis en el diseño de una canal de comunicaciones para el desarrollo de la interactividad en la televisión digital RESUMEN

Estudio y analisis en el diseño de una canal de comunicaciones para el desarrollo de la interactividad en la televisión digital RESUMEN Estudio y analisis en el diseño de una canal de comunicaciones para el desarrollo de la interactividad en la televisión digital Autor: Alberto Cuesta Gómez Director: Dr. Sadot Alexandres Fernández RESUMEN

Más detalles

Sistema de Control Domótico

Sistema de Control Domótico UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI) INGENIERO EN ELECTRÓNICA Y AUTOMATICA PROYECTO FIN DE CARRERA Sistema de Control Domótico a través del bus USB Directores:

Más detalles

La Universitat de la Creativitat. Design Visual Communication Moda Management. iedbarcelona.es ied.es

La Universitat de la Creativitat. Design Visual Communication Moda Management. iedbarcelona.es ied.es La Universitat de la Creativitat Design Visual Communication Moda Management iedbarcelona.es ied.es Tots els treballs i imatges d aquest catàleg pertanyen a projectes d estudiants de l IED. Todos los trabajos

Más detalles

FICHA MEMORIA DOCENTE Curso Académico 2006/ 07

FICHA MEMORIA DOCENTE Curso Académico 2006/ 07 FICHA Curso Académico 2006/ 07 / CODE 3104 COURSE NAME/TITLE Informatics DEGREE Agricultural, forestry, engineering and food technology TYPE Optative ORIENTATION All ESTUDIES PROGRAM 1999 CYCLE 1 COURSE

Más detalles

Título de grado en Fisioterapia: valoración de las competencias por parte del estudiante

Título de grado en Fisioterapia: valoración de las competencias por parte del estudiante Fisioterapia 2010;32(2):73 79 www.elsevier.es/ft ORIGINAL Título de grado en Fisioterapia: valoración de las competencias por parte del estudiante M.A. Cebria i Iranzo,B.Díaz Díaz y C. Igual Camacho Departament

Más detalles

LA DOCENCIA EN CONTABILIDAD ; ANALITICA Y EL APOYO DE LA ; VIRTUALIZACION EN EL MARCO ; DEL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACION SUPERIOR

LA DOCENCIA EN CONTABILIDAD ; ANALITICA Y EL APOYO DE LA ; VIRTUALIZACION EN EL MARCO ; DEL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACION SUPERIOR LA DOCENCIA EN CONTABILIDAD ; ANALITICA Y EL APOYO DE LA ; VIRTUALIZACION EN EL MARCO ; DEL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACION SUPERIOR Por ADOLFO MILLÁN AGUILAR Universidad Complutense de Madrid (UCM) CLARA

Más detalles

RCR LAB A LABORATORIO DE ARQUITECTURA Y PAISAJE

RCR LAB A LABORATORIO DE ARQUITECTURA Y PAISAJE RCR LAB A LABORATORIO DE ARQUITECTURA Y PAISAJE RCR BUNKA Fundació Privada RCR Arquitectes Espai Barberí, Olot. Catalonia, Spain August 2015 VIII WORKSHOP INTERNACIONAL DE ARQUITECTURA Y PAISAJE VIII International

Más detalles

DISEÑO GRÁFICO: CREATIVIDAD ESTRATÉGICA OBJETIVOS DEL MASTER

DISEÑO GRÁFICO: CREATIVIDAD ESTRATÉGICA OBJETIVOS DEL MASTER DISEÑO GRÁFICO: CREATIVIDAD ESTRATÉGICA OBJETIVOS DEL MASTER Cultura de Empresa, Cultura de Producto, Cultura de Servicio, Cultura del Consumidor: el reto del Diseño Grafico en la era de la comunicación

Más detalles

UNIVERSIDAD DE BURGOS

UNIVERSIDAD DE BURGOS - ON LINE ELE a distancia CURSO Lengua española ELE Modalidad A distancia. Niveles B1.1 B1.2 / B1.3 B1.4 / B2.1 B2.2 / B2.3 B2.4 Duración 12 SEMANAS / 6 módulos Descripción Curso de español que se desarrollará

Más detalles

THE BILINGUAL CLASSROOM: CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING

THE BILINGUAL CLASSROOM: CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING THE BILINGUAL CLASSROOM: CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING Curso de: Carolina Fernández del Pino Vidal Nº Horas 110 h. /11 créditos (0,5000 puntos) Matricula AFILIADOS A ANPE Y U.P. COMILLAS NO

Más detalles

Point of sale. Dossier punto de venta

Point of sale. Dossier punto de venta Point of sale Dossier punto de venta Energy Sistem Starts at your Point of Sale Energy Sistem, parte de tu punto de venta Many purchasing decisions are taken at the P.O.S. Energy Sistem believes in communication

Más detalles

Licenciatura en Artes Visuales Facultad de Ciencias Humanas

Licenciatura en Artes Visuales Facultad de Ciencias Humanas Licenciatura en Artes Visuales Facultad de Ciencias Humanas Artes Visuales Esta carrera forma profesionales capaces de comprender el arte y la cultura visual contemporáneos, así como desarrollar proyectos

Más detalles

Por tanto, la aplicación SEAH (Sistema Experto Asistente para Hattrick) ofrece las siguientes opciones:

Por tanto, la aplicación SEAH (Sistema Experto Asistente para Hattrick) ofrece las siguientes opciones: SEAH: SISTEMA EXPERTO ASISTENTE PARA HATTRICK Autor: Gil Mira, Alfredo Director: Olivas Varela, Jose Ángel Entidad Colaboradora: ICAI Universidad Pontificia Comillas RESUMEN DEL PROYECTO Hatrick es un

Más detalles

Community Service Learning in Cuba

Community Service Learning in Cuba Community Service Learning in Cuba What is Community Service Learning? Service Learning at Western aims to connect classroom with community in a way that is mutually beneficial to all participants: students,

Más detalles

BOLETÍN DE PRENSA. No. OMH-0042 JUNIO 2015. Convocatoria IME-Becas

BOLETÍN DE PRENSA. No. OMH-0042 JUNIO 2015. Convocatoria IME-Becas BOLETÍN DE PRENSA No. OMH-0042 JUNIO 2015 Convocatoria IME-Becas Omaha, Nebraska a 17 de Junio de 2015 El Consulado de México se complace en lanzar por segunda vez consecutiva en Omaha, Nebraska, el programa

Más detalles

Presenta: Un evento de:

Presenta: Un evento de: Presenta: Un evento de: Con más de 10 años de experiencia, Squadra se ha posicionado como una compañía de alcance multidisciplinario que soluciona integralmente retos en diseño, arquitectura, construcción,

Más detalles

804235 - IDI - Interfaces Design and Interaction

804235 - IDI - Interfaces Design and Interaction Coordinating unit: Teaching unit: Academic year: Degree: ECTS credits: 2016 804 - CITM - Image Processing and Multimedia Technology Centre 804 - CITM - Image Processing and Multimedia Technology Centre

Más detalles

Speech Parameters 5(6) A B C

Speech Parameters 5(6) A B C Speech Parameters 5(6) A B C Developing Research Skills Objectives: To develop effective research skills To express one s own ideas in a critical way To develop fluency and accuracy while speaking Procedure:

Más detalles

valle sagrado de los incas sacred valley of the incas URUBAMBA CUSCO PERÚ

valle sagrado de los incas sacred valley of the incas URUBAMBA CUSCO PERÚ valle sagrado de los incas sacred valley of the incas URUBAMBA CUSCO PERÚ VÍNCULOS COMUNALES COMMUNITIES TIES Después de casi diez años de trabajo en el Valle Sagrado, SOL & LUNA se consolida, cada vez

Más detalles

SCADA BASADO EN LABVIEW PARA EL LABORATORIO DE CONTROL DE ICAI

SCADA BASADO EN LABVIEW PARA EL LABORATORIO DE CONTROL DE ICAI SCADA BASADO EN LABVIEW PARA EL LABORATORIO DE CONTROL DE ICAI Autor: Otín Marcos, Ana. Directores: Rodríguez Pecharromán, Ramón. Rodríguez Mondéjar, José Antonio. Entidad Colaboradora: ICAI Universidad

Más detalles

DISEÑO DE UN CRONOTERMOSTATO PARA CALEFACCIÓN SOBRE TELÉFONOS MÓVILES. Entidad Colaboradora: ICAI Universidad Pontificia Comillas.

DISEÑO DE UN CRONOTERMOSTATO PARA CALEFACCIÓN SOBRE TELÉFONOS MÓVILES. Entidad Colaboradora: ICAI Universidad Pontificia Comillas. DISEÑO DE UN CRONOTERMOSTATO PARA CALEFACCIÓN SOBRE TELÉFONOS MÓVILES Autor: Sánchez Gómez, Estefanía Dolores. Directores: Pilo de la Fuente, Eduardo. Egido Cortés, Ignacio. Entidad Colaboradora: ICAI

Más detalles

TEXAS STATE TEACHERS ASSOCIATION

TEXAS STATE TEACHERS ASSOCIATION TEXAS STATE TEACHERS ASSOCIATION You have more to offer your child than you think. Thanks to your hard work and sacrifice, your child is enrolled in a Texas public school a learning environment that can

Más detalles