MEMÒRIA MEMORIA REPORT

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "MEMÒRIA MEMORIA REPORT"

Transcripción

1 MEMÒRIA MEMORIA REPORT D E PA R TA M E N T D E C O N O M I A I E M P R E S A D E PA R TA M E N T O D E E C O N O M Í A Y E M P R E S A D E PA R T M E N T O F E C O N O M I C S A N D B U S I N E S S

2

3 MEMÒRIA MEMORIA REPORT DEPARTAMENT D ECONOMIA I EMPRESA DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y EMPRESA DEPARTMENT OF ECONOMICS AND BUSINESS

4

5 INDEX ÍNDICE INDEX 1. Introducció 1. Introducción 1. Introduction 4 2. Professorat Nous professors Professors visitants ICREA Distincions de la Generalitat Ramón y Cajal CREI Professors convidats al programa de doctorat en el curs Profesorado Nuevos profesores Profesores visitantes ICREA Distinciones de la Generalitat Ramón y Cajal CREI Profesores invitados al programa de doctorado en el curso Faculty New professors Visiting professors ICREA Distinctions of the Generalitat (Catalan government) Ramón y Cajal CREI Professors invited to teach graduate courses in year Estudiants Màster Doctorat 3. Estudiantes Máster Doctorado 3. Students Master Doctoral programme Publicacions 4. Publicaciones 4. Publications Projectes de Recerca 5. Proyectos de Investigación 5. Research Projects Seminaris 6. Seminarios 6. Seminars Altres Activitats MBA Barcelona Economics (CREA) Unitat Associada CSIC Suport a la Recerca Nou grup consolidat (Grup de Recerca en Logística Empresarial, GREL) Altres Centres Adscrits Barcelona Macro Summer School Nova pàgina web Premis Rànquings 7. Otras Actividades MBA Barcelona Economics (CREA) Unidad Asociada CSIC Soporte a la Investigación Nuevo grupo consolidado (Grupo de Investigación en Logística Empresarial, GREL) Otros Centros Adscritos Barcelona Macro Summer School Nueva página web Premios Rankings 7. Other Activities MBA Barcelona Economics (CREA) CSIC Associate Unit Research Support New consolidated group (Research Group in Business Logistics, GREL) Other Affiliated Centres Barcelona Macro Summer School New web page Awards Rankings Informació de contacte Información de contacto Contact Information

6 1. INTRODUCCIÓ L a breu Memòria que és a les seves mans pretén descriure l activitat del Departament d Economia i Empresa (DEE) de la UPF al llarg de l any Un any normal, ple d activitat, en el que convé destacar l inici de l MBA amb la presència de 28 estudiants de tot arreu del mon, la concessió d un nou professor ICREA i 5 professors Ramón y Cajal (dels 10 que s han donat en economia a tot Espanya), l arribada en total de 20 nous professors (entre visitants i permanents), la constitució de Barcelona Economics, Centre de Referència de la Generalitat (CREA) en el qual participa el DEE junt amb l IAE (CSIC) i la Unitat de Fonaments de la UAB, l acord amb el CSIC que converteix el DEE en Unitat Associada, la col locació dels nostres Doctors d enguany a Europa i als EUA, l acord per a la construcció de l edifici del CREI i, en general, la consolidació del DEE com a referent mundial. Antoni Bosch Domènech Director del DEE 4

7 1. INTRODUCCIÓN 1. INTRODUCTION L a breve Memoria que tiene entre sus manos pretende describir la actividad del Departamento de Economía y Empresa (DEE) de la UPF al largo del año Un año normal, lleno de actividad, en el que conviene destacar el inicio del MBA con la presencia de 28 estudiantes de todo el mundo, la concesión de un nuevo profesor ICREA y 5 profesores Ramón y Cajal (de los 10 que se han dado en economía en toda España), la llegada en total de 20 nuevos profesores (entre visitantes y permanentes), la constitución de Barcelona Economics, Centro de Referencia de la Generalitat (CREA) en el que participa el DEE junto con el IAE (CSIC) y la Unidad de Fundamentos de la UAB, el acuerdo con el CSIC que convierte el DEE en Unidad Asociada, la colocación de nuestros Doctores de este año en Europa y en los Estados Unidos, el acuerdo para la construcción del edificio del CREI y, en general, la consolidación del DEE como referente mundial. Antoni Bosch Domènech Director del DEE This brief Report you have now in your hands summarises the activities of the Department of Economics and Business (DEE) at UPF during the year A normal year, full of activity, in which we must highlight the beginning of the MBA with an attendance of 28 students from all around the world, the awarding of a new ICREA professor and 5 Ramón y Cajal professors (out of the 10 awarded in economics in the whole of Spain), the arrival of 20 new professors (visiting and permanent), the setting up of Barcelona Economics, a Reference Centre of the Generalitat (CREA) in which the DEE participates jointly with IAE (CSIC) and UAB s Economics Unit, the agreement with CSIC by which the DEE becomes an Associate Unit, the placement of this year s Doctors in Europe and the USA, the agreement regarding the construction of CREI s building, and, in general, the consolidation of the DEE as a world leader. Antoni Bosch Domènech Chair, DEE 5

8 2. PROFESSORAT 2. PROFESORADO NOUS PROFESSORS Faia, Ester (procedent de la New York University) Marimon, Ramon (reingrés, procedent de la Secretaria d Estat de Política Científica i Tecnològica del Ministeri de Ciència i Tecnologia) Mayoral, Laura (procedent de la Universitat Autònoma de Barcelona) Urosevic, Branko (procedent de la University of California at Berkeley) PROFESSORS VISITANTS Armantier, Olivier (procedent de Stony Brook University) Dalgaard, Carl-Johan (procedent de la University of Copenhagen) Franzoni, Francesco (procedent del Massachusetts Institute of Technology) Giménez, Cristina (procedent de la Universitat de Barcelona) Gómez, Juan Pedro (procedent de la Norwegian School of Management) Jiménez, Sergi (procedent de la Universidad Carlos III de Madrid) Kaul, Ashok ( procedent d IZA, Bonn) Kirkpatrick, Ian (procedent de la Cardiff University) Loveira, Rosa (procedent de la Universidad Carlos III de Madrid) Rubio, M. del Mar (procedent de la London School of Economics and Political Science i University of California at Berkeley) Mateos, Xavier (procedent de la University of Southampton) Rojas, Germán (procedent de l ITAM, Mèxic) Viladrich, Montse (procedent de la Universitat Pública de Navarra) Wardley, Peter (procedent de la University of the West of England) NUEVOS PROFESORES Faia, Ester (procedente de la New York University) Marimon, Ramon (reingreso, procedente de la Secretaría de Estado de Política Científica y Tecnológica del Ministerio de Ciencia y Tecnología) Mayoral, Laura (procedente de la Universitat Autònoma de Barcelona) Urosevic, Branko (procedente de la University of California at Berkeley) PROFESORES VISITANTES Armantier, Olivier (procedente de Stony Brook University) Dalgaard, Carl-Johan (procedente de la University of Copenhagen) Franzoni, Francesco (procedente del Massachusetts Institute of Technology) Giménez, Cristina (procedente de la Universitat de Barcelona) Gómez, Juan Pedro (procedente de la Norwegian School of Management) Jiménez, Sergi (procedente de la Universidad Carlos III de Madrid) Kaul, Ashok ( procedente de IZA, Bonn) Kirkpatrick, Ian (procedente de la Cardiff University) Loveira, Rosa (procedente de la Universidad Carlos III de Madrid) Rubio, M. del Mar (procedente de la London School of Economics and Political Science y University of California at Berkeley) Mateos, Xavier (procedente de la University of Southampton) Rojas, Germán (procedente del ITAM, Méjico) Viladrich, Montse (procedente de la Universidad Pública de Navarra) Wardley, Peter (procedente de la University of the West of England) 6

9 2. FACULTY NEW PROFESSORS Faia, Ester (from New York University) Marimon, Ramon (returning from Secretaría de Estado de Política Científica y Tecnológica del Ministerio de Ciencia y Tecnología) Mayoral, Laura (from Universitat Autònoma de Barcelona) Urosevic, Branko (from University of California at Berkeley) VISITING PROFESSORS Armantier, Olivier (from Stony Brook University) Dalgaard, Carl-Johan (from University of Copenhagen) Franzoni, Francesco (from Massachusetts Institute of Technology) Giménez, Cristina (from Universitat de Barcelona) Gómez, Juan Pedro (from Norwegian School of Management) Jiménez, Sergi (from Universidad Carlos III de Madrid) Kaul, Ashok (from IZA, Bonn) Kirkpatrick, Ian (from Cardiff University) Loveira, Rosa (from Universidad Carlos III de Madrid) Rubio, M. del Mar (from London School of Economics and Political Science and University of California at Berkeley) Mateos, Xavier (from University of Southampton) Rojas, Germán (from ITAM, Mexico) Viladrich, Montse (from Universitat Pública de Navarra) Wardley, Peter (from University of the West of England) R AMON M ARIMON FABRIZIO G ERMANO MBA STAFF: T. SZABO, S. UGUCCIONI, C. SIEBERT 7

10 ICREA Hogarth, Robin (procedent de la University of Chicago) ICREA Hogarth, Robin (procedente de la University of Chicago) DISTINCIONS DE LA GENERALITAT Cabrales, Antonio (categoria júnior, vigent ) Freixas, Xavier (categoria sènior, vigent ) Galí, Jordi (categoria júnior, vigent ) Guirao, Fernando (categoria júnior, vigent ) Lugosi, Gábor (categoria júnior, vigent ) Marcet, Albert (categoria júnior, vigent ) DISTINCIONES DE LA GENERALITAT Cabrales, Antonio (categoría júnior, vigente ) Freixas, Xavier (categoría sénior, vigente ) Galí, Jordi (categoría júnior, vigente ) Guirao, Fernando (categoría júnior, vigente ) Lugosi, Gábor (categoría júnior, vigente ) Marcet, Albert (categoría júnior, vigente ) PROGRAMA RAMÓN Y CAJAL Ellman, Matthew (vigent ) Ganuza, Juan José (vigent ) Germano, Fabricio (vigent ) Güell, Maia (vigent ) Hauk, Esther (vigent ) Kugler, Adriana (vigent ) Llavador, Humberto (vigent ) Mayoral, Laura (vigent ) Reiter, Michael (vigent ) Voth, Hans-Joachim (vigent ) Wolf, Michael (vigent ) PROGRAMA RAMÓN Y CAJAL Ellman, Matthew (vigente ) Ganuza, Juan José (vigente ) Germano, Fabricio (vigente ) Güell, Maia (vigente ) Hauk, Esther (vigente ) Kugler, Adriana (vigente ) Llavador, Humberto (vigente ) Mayoral, Laura (vigente ) Reiter, Michael (vigente ) Voth, Hans-Joachim (vigente ) Wolf, Michael (vigente ) CREI Aoki, Kosuke (procedent del Bank of England- Ramón y Cajal) Ventura, Jaume (procedent del Massachusetts Institute of Technology) CREI Aoki, Kosuke (procedente del Bank of England- Ramón y Cajal) Ventura, Jaume (procedente del Massachusetts Institute of Technology) 8

11 ICREA Hogarth, Robin (from University of Chicago) DISTINCTIONS OF THE GENERALITAT (CATALAN GOVERNMENT) Cabrales, Antonio (junior category, in effect ) Freixas, Xavier (senior category, in effect ) Galí, Jordi (junior category, in effect ) Guirao, Fernando (junior category, in effect ) Lugosi, Gábor (junior category, in effect ) Marcet, Albert (junior category, in effect ) L AURA M AYORAL PROGRAM RAMÓN Y CAJAL Ellman, Matthew (in effect ) Ganuza, Juan José (in effect ) Germano, Fabricio (in effect ) Güell, Maia (in effect ) Hauk, Esther (in effect ) Kugler, Adriana (in effect ) Llavador, Humberto (in effect ) Mayoral, Laura (in effect ) Reiter, Michael (in effect ) Voth, Hans-Joachim (in effect ) Wolf, Michael (in effect ) KOSURE A OKI CREI Aoki, Kosuke (from Bank of England -Ramón y Cajal) Ventura, Jaume (from Massachusetts Institute of Technology) J AUME V ENTURA 9

12 PROFESSORS CONVIDATS AL PROGRAMA DE DOCTORAT EN EL CURS ACADÈMIC PROFESORES INVITADOS AL PROGRAMA DE DOCTORADO EN EL CURSO PROFESSORS INVITED TO TEACH GRADUATE COURSES IN ACADEMIC YEAR J. Gonzalo (Universidad Carlos III de Madrid) Applied Econometrics F. Canova (Bank of England) Applied Time Series Analysis Monetary Economics II F. Vega (Universidad de Alicante) Microeconomics II J. M. Esteban (Universitat Autònoma de Barcelona) Income Distribution X. Vives (INSEAD) Learning Theory with Applications to Industrial Organization, Finance, Macroeconomics and Political Economy X. Sala-i-Martin (Columbia University) Macroeconomics III X. SALA- I-MARTIN F. C ANOVA J OAN M. ESTEBAN 10

13 3. ESTUDIANTS 3. ESTUDIANTES 3. STUDENTS ESTUDIANTS QUE VAN OBTENIR EL TÍTOL DE MÀSTER ( ) ESTUDIANTES QUE OBTUVIERON EL TÍTULO DE MÁSTER ( ) STUDENTS AWARDED THE MASTERS DEGREE ( ) COGNOMS I NOM UNIVERSITAT PAÍS D ORIGEN SITUACIÓ ACTUAL APELLIDOS I NOMBRE UNIVERSIDAD PAÍS DE ORIGEN SITUACIÓN ACTUAL SURNAME AND NAME UNIVERSITY ORIGIN COUNTRY PRESENT SITUATION Adamo, Sabrina Universita La Sapienza (Rome) Italia Cassa Depositi e Prestiti Andini, Corrado University of Naples Federico II Italia UPF/Visiting student Anting, Emilio Ateneo de Manila Univeristy España Ruesch International Arnold, Jens University of Mannheim Alemania Bocconi University/PhD in Economics Caivano, Michele University of Bari Italia UPF/PhD in Economics Cetin, Nazim University of Tuebingen Turquía Landesbank Baden- Wuerttemberg Cojuharenco, Irina University of Moldova Moldavia UPF/PhD in Management Corredor, Cesar Universidad de Los Andes Colombia Texas A&M University/PhD in Economics Cosconati, Marco Bocconi University Italia University of Pennsylvania/ PhD in Economics Deulofeu, Jordi UPF España Dolinsky, Ariel University of Buenos Aires Argentina Domínguez, ESPOL Ecuador ESPOL Juan Manuel Espino, Juanpedro Pontificia Univ. Catolica de Perú Perú Fau, Ivan UPF España Northwestern University/ PhD in Economics Ferrari, Fabrizio Bocconi University Italia UPF/PhD in Economics Fredericks, William Syracuse University USA Phase IV Engineering (USA) Fuentes, Ricardo Centro de Inv. México Secretaría de Desarrollo y Docencia Económica Social de México Furtado, Magdalena Universidad de la República Uruguay Universidad Católica de Montevideo Giannangeli, Silvia University of Pisa Italia Sant'Anna School Pisa/ PhD in Economics Golec, Piotr University of Northumbria Polonia UPF/PhD in Management Guggiola, Gabriele University of Torino Italia Universidad Carlos III de Madrid/PhD in Economics 11

14 COGNOMS I NOM UNIVERSITAT PAÍS D ORIGEN SITUACIÓ ACTUAL APELLIDOS I NOMBRE UNIVERSIDAD PAÍS DE ORIGEN SITUACIÓN ACTUAL SURNAME AND NAME UNIVERSITY ORIGIN COUNTRY PRESENT SITUATION Hartmann, Felix University of Bonn Alemania Hederer, Roman University of Oxford Austria Allianz Group (Germany) Honorati, Maddalena Universita La Sapienza (Roma) Italia UPF/Master in Advanced Studies Jariod, Andrés UPF España UPF/PhD in Management Jonsson, Einar Geir University of Iceland Islandia Europay Mastercard (Iceland) Kalkbrenner, Esther Leopold-Franzens University Austria UPF/Master in Advanced Studies Karakiopoulos, Georgios University of Athens Grecia Citibank Barcelona Service Center Laurent, Alessandro University of Bern Suiza University of Lugano/ PhD in Finance Leite, Ricardo Universite Libre de Bruxelles Luxemburgo Lemus, Daniel ESPOL Ecuador UPF/Phd in Economics Lucci, Paula Universidad de San Andrés Argentina Fundación CENIT (Argentina) Mai, Nicola Bocconi University Italia English Government Majelle, Roger Fontys University The Netherlands Valeo (The Netherlands) Mandaloui, Carolina University Torcuato di Tella Argentina Columbia University (NY)/ MsC in Economics Masella, Paolo University of Pisa Italia London School of Economics/ PhD in Economics Mazet, Virginie Jean Moulin, Lyon III Francia Mercader, Pere Universitat Autònoma de Barcelona España UPF /PhD in Management Molnar, Krizstina Budapest University Hungría UPF/PhD in Economics Monfredi, Angelo Bocconi University Italia Nupia, Oscar Pontificia Universidad Javeriana Colombia UPF/Master in Advanced Studies Ordeñana, Xabier ESPOL Ecuador UPF/PhD in Economics Paz, María Verónica Universidad Católica Boliviana Bolivia UPF/Master in Advances Studies Pérez, Ernesto Universidad Católica Boliviana Bolivia UPF/Master in Advances Studies Petit, Nuria UPF España University of Chicago/ Graduate Program in Economics 12

15 COGNOMS I NOM UNIVERSITAT PAÍS D ORIGEN SITUACIÓ ACTUAL APELLIDOS I NOMBRE UNIVERSIDAD PAÍS DE ORIGEN SITUACIÓN ACTUAL SURNAME AND NAME UNIVERSITY ORIGIN COUNTRY PRESENT SITUATION Reek, Robbert Fontys University The Netherlands Essent Energy (The Netherlands) Roca, Mercè UPF España UPF/PhD in Management Sadun, Raffaella Universita La Sapienza (Roma) Italia UPF/PhD in Economics Sala, Davide Bocconi University Italia European University Institute Sánchez, Santiago Universidad del Pacífico Perú UPF/Master in Advances Studies Santoro, Sergio Universita La Sapienza (Roma) Italia UPF/PhD in Economics Schreibweis, Michael University of Bonn Italia Heidelberg and Mannheim Universities Sing, CV Claudia University of Denver Malasia Sprenger, Carsten Technical University of Berlin Alemania UPF/PhD in Economics Szemeredi, Katalin Rutgers University Hungría London School of Economics/ MSc in Economics Szemeredi, Zsuzsanna Rutgers University Hungría London School of Economics/ MSc in Economics Teignier, Marc UPF España UPF/PhD in Economics Tepedino, Ana Paula Universidade Santa Ursula Brasil/Italia UPF/Master in Advances Studies Thoenen, Reto University of Lausanne Suiza State Secretariat for Economic Affairs (Swiss Government) Trujillo, Carlos CESA Colombia UPF/PhD in Management Van Spengen, Jarda Delft University of Technology The Netherlands Willner, Marco University of London Alemania University of Frankfurt/ PhD in Finance and Monetary Economics Zanarone, Giorgio University of Pisa Italia UPF/Master in Advances Studies Zhao, Xuan Tianjin Normal University China UPF/Master in Advances Studies 13

16 ESTUDIANTS QUE VAN OBTENIR EL TÍTOL DE DOCTOR (2002) ESTUDIANTES QUE OBTUVIERON EL TÍTULO DE DOCTOR (2002) STUDENTS AWARDED THE DOCTORAL DEGREE (2002) ABRAHAM, ARPAD Títol de la tesi/título de la tesis/dissertation title: "Essays on Dynamic Economics" Supervisor: Prof. Marcet, Albert Ocupació actual/ocupación actual/present job: Duke University (USA). BOVER, NEUS Títol de la tesi/título de la tesis/dissertation title: "Three Essays on Contract Theory" Supervisor: Prof. Rodríguez, Diego Ocupació actual/ocupación actual/present job: Dynegy (United Kingdom). COLOMÉ, ROSA MARIA Títol de la tesi/título de la tesis/dissertation title: "Consumer Choice in Competitive Location Models" Supervisor: Prof. Serra, Daniel Ocupació actual/ocupación actual/present job: UOC -Universitat Oberta de Catalunya (Spain). MESSNER, MATTHIAS Títol de la tesi/título de la tesis/dissertation title: "Essays in Game Theory" Supervisor: Prof. Cabrales Goitia, Antonio Ocupació actual/ocupación actual/present job: Bocconi University (Italy). YAKADINA, IRINA Títol de la tesi/título de la tesis/dissertation title: "Limiting Debt in the Optimal Taxation Set Up" Supervisor: Prof. Marcet, Albert Ocupació actual/ocupación actual/present job: International Monetary Fund (USA). 14

17 4. PUBLICACIONS 4. PUBLICACIONES 4. PUBLICATIONS PUBLICACIONS DEL PROFESSORAT DEL DEPARTAMENT ANY 2002 EN REVISTES INCLOSES EN EL SOCIAL SCIENCE CITATION INDEX I SCIENCE CITATION INDEX PUBLICACIONES DEL PROFESORADO DEL DEPARTAMENTO AÑO 2002 EN REVISTAS INCLUIDAS EN EL SOCIAL SCIENCE CITATION INDEX Y SCIENCE CITATION INDEX PUBLICATIONS BY DEPARTMENT PROFESSORS YEAR 2002 IN JOURNALS INCLUDED IN SOCIAL SCIENCE CITATION INDEX AND SCIENCE CITATION INDEX ALÒS, Elisa. Stochastic Partial Differential Equations with Dirichlet white-noise boundary conditions (amb/con/with S. Bonaccorsi). Annales de l'institute Henry Poincaré, 38 (2), 2002, ALÒS, Elisa. Stability for SPDEs with Dirichlet white-noise boundary conditions (amb/con/with S. Bonaccorsi). Infinite Dimensional Analysis, Quantum Probability and Related Topics. 5 (4), 2002, ARRUÑADA, Benito. A Transaction Cost View of Title Insurance and its Role in Different Legal Systems. The Geneva Papers on Risk and Insurance Theory, 27 (4), 2002, ARRUÑADA, Benito. Quality Assurance Mechanisms in Agrifood, (amb/con/with M. González-Díaz & M. Barcala). International Journal of Technology Management (forthcoming) BOSCH-DOMÈNECH, Antoni. One, Two, (Three), Infinity,...: Newpapers and Lab Beauty-Contest Experiments (amb/con/with J. García Montalvo, R. Nagel & A. Satorra). The American Economic Review, 92 (5), 2002, BOSCH-DOMÈNECH, Antoni. Imitation of Successful Behavior in Cournot Markets (amb/con/with N. Vriend). Economic Journal, (forthcoming) CABRALES, Antonio. Optimal network topologies for local search with congestion (amb/con/with R. Guimerà, A. Díaz-Guilera, F. Vega-Redondo & A. Arenas). Physical Review Letters, 89 (24), 2002, CABRALES, Antonio. La Crema: A Case Study of Mutual Fire Insurance (amb/con/with A. Calvó-Armengol & M.O. Jackson). Journal of Political Economy, (forthcoming) CABRALES, Antonio. An Experiment on Nash Implementation (amb/con/with G. Charness & L. Corchón). Journal of Economic Behavior and Organization, (forthcoming) CESPA, Giovanni. Short-Term Investment and Equilibrium Multiplicity''. European Economic Review, 46 (9), 2002, CICCONE, Antonio. Input Chains and Industrialization. Review of Economic Studies, 3 (69), 2002 CICCONE, Antonio. Resistence to Reform: Status Quo Bias in the Presence of Individual-Specific Uncertainty: Comment. American Economic Review, (forthcoming) FUSTER, Luisa. Fertility Decisions and Gender Differences in Labor Turnover, Employment, and Wages (amb/con/with A. Erosa & D. Restuccia). Review of Economic Dynamics 5 (4), 2002, GALÍ, Jordi. A Simple Framework for International Monetary Policy Analysis, (amb/con/with R. Clarida & M. Gertler). Journal of Monetary Economics, 49 (5), 2002, GALÍ, Jordi. Technology Shocks and Monetary Policy: Assessing the Fed's Performance, (amb/con/with D. López- Salido & J. Vallés). Journal of Monetary Economics, (forthcoming) 15

18 GARCIA MONTALVO, José. One, Two, (Three), Infinity,...: Newpapers and Lab Beauty-Contest Experiments (amb/con/with A. Bosch-Domènech, R. Nagel & A. Satorra). The American Economic Review, 92 (5), 2002, GARCIA MONTALVO, José. How do young people cope with job flexibility: demographical and psychological antecedents of the resistance to accept a job with non preferred features (amb/con/with J.M. Peiro). Applied Psychology, 51 (1), 2002, 1-27 GERMANO, Fabrizio. On (Un)Knots and Dynamics in Games (amb/con/with S. Demichelis). Games and Economic Behavior, 41 (1), 2002, GREENACRE, Michael. Dual scaling and correspondence analysis of preferences, ratings and pairwise comparions (amb/con/with A. Torres). International Journal of Research in Marketing, 19, 2002, HAUK, Esther. On Forward Induction and Evolutionary and Strategic Stability (amb/con/with S. Hurkens). Journal of Economic Theory, 106 (1), 2002, HAUK, Esther. On the Cultural Transmission of Corruption (amb/con/with M. Sáez-Martí). Journal of Economic Theory, 107 (2), 2002, HAUK, Esther. Choice of Partners in Multiple Two-person Prisoner s Dilemma Games: An Experimental Study (amb/con/with R. Nagel). Journal of Conflict Resolution, 45 (6), 2002, HURKENS, Sjaak. On forward induction and evolutionary and strategic stability (amb/con/with E. Hauk). Journal of Economic Theory, 106 (1), 2002, KOHATSU-HIGA, Arturo. Rate of convergence of a particle method to the solution of the Mc Kean - Vlasov 's Equation (amb/con/with F. Antonelli). Annals of Applied Probability 12, 2002, KOHATSU-HIGA, Arturo. "Variance Reduction Methods for Simulation of Densities on Wiener Space" (amb/con/with R. Pettersson). SIAM Journal on Numerical Analysis, 40, 2002, KOHATSU-HIGA, Arturo. Logarithmic estimates for the density of hypoelliptic two parameter diffusions (amb/con/with D. Márquez & M. Sanz). Journal of Functional Analysis, 190, 2002, KUGLER, Adriana. Protective or Counter-Productive? Labor Market Institutions and the Effect of Immigration on EU Natives (amb/con/with J. Angrist). Economic Journal, (forthcoming) KUGLER, Adriana. How do Firing Costs Affect Worker Flows in a World with Adverse Selection? (amb/con/with G. Saint Paul). Journal of Labor Economics, (forhcoming) LE MENESTREL, Marc. Processes and Consequences in Business Ethical Dilemmas: The Oil Industry and Climate Change (amb/con/with S. van den Hove & H.-C. de Bettignies). Journal of Business Ethics, 41 (3), 2002, LE MENESTREL, Marc. Internet e-ethics in Confrontation with an Activists' Agenda: Yahoo! on Trial. (amb/con/with M. Hunter & H.-C. de Bettignies). Journal of Business Ethics, 39 (1), 2002, LE MENESTREL, Marc. The oil industry and climate change: strategies and ethical dilemma (amb/con/with S. van den Hove & H.-C. de Bettignies). Climate Policy, 2 (1), 2002, 3-19 LE MENESTREL, Marc. The Domain and Interpretation of Utility Functions: An Exploration (amb/con/with L. Van Wassenhove). Theory and Decision, (51), 2002, LÓPEZ, Ángel. How Important are Tobacco Prices in the Propensity to Start and Quit Smoking? An Analysis of Smoking Histories from the Spanish National Health Survey. Health Economics, 11, 2002,

19 LUGOSI, Gábor. Data-dependent margin-based generalization bounds for classification (amb/con/with A. Antos, B. Kégl & T. Linder). Journal of Machine Learning Research, 3, 2002, LUGOSI, Gábor. Almost sure classification of densities (amb/con/with L. Devroye). Journal of Nopnparametric Statistics, 14, 2002, LUGOSI, Gábor. A note on robust hypothesis testing (amb/con/with L. Devroye & L. Györfi). IEEE Transactions on Information Theory, 48, 2002, LUGOSI, Gábor. Model selection and error estimation (amb/con/with P. Bartlett & S. Boucheron). Machine Learning, 48, 2002, MARCET, Albert. Optimal Taxation without State-Contingent Debt (amb/con/with R. Aiyagari, T. J. Sargent & J. Seppala). Journal of Political Economy, 2002 MAYORAL, Laura. A Fractional Dickey Fuller Test for unit roots (amb/con/with J. Dolado & J. Gonzalo). Econometrica, 70 (5), 2002, MAYORAL, Laura. Long Range Dependence in Spanish Political Opinion Poll Data (amb/con/with J. Dolado & J. Gonzalo). Journal of Applied Econometrics, (forthcoming) NAGEL, Rosemarie. One, Two, (Three), Infinity, : Newspaper and Lab Beauty-Contest Experiments (amb/con/with A. Bosch-Domènech, J. Garcia-Montalvo & A. Satorra). The American Economic Review, 92 (5), 2002, NAGEL, Rosemarie. The effect on intergroup competition on group coordination: an experimental study (amb/con/with G. Bornstein & U. Gneezy). Games and Economic Behavior, 41, 2002, 1-25 NAGEL, Rosemarie. Choice of Partners in Multiple Two-person Prisoner s Dilemma Games: An Experimental Study (amb/con/with E. Hauk). Journal of Conflict Resolution, 45 (6), 2002, NIÑO-MORA, José. Dynamic allocation indices for restless projects and queueing admission control: a polyhedral approach. Mathematical Programming, Series A, 93 (3), 2002, NIÑO-MORA, José. Index policies for a class of discounted restless bandits (amb/con/with K.D, Glazebrook & P.S. Ansell). Advances in Applied Probability, 34 (4), 2002, PINTO, José L. A Proposal to Solve the Comparability Problem in Cost-Utility Analysis (amb/con/with H. Bleichrodt & C. Herrero). Journal of Health Economics, 21 (3), 2002, PINTO, José L. Measuring the social importance of concentration or dispersion of individual health benefits, Health Economics, 2002, 11, PINTO, José L. Loss Aversion and Scale Compatibility in Two-Attribute Trade-Offs, Journal of Mathematical Psychology, 2002, 46 (3), RIBA, Clara. Forest Fires: Evaluation of government measures (amb/con/with X. Ballart). Policy Sciences, 35, 2002, SATORRA, Albert. Asymptotic robustness in multiple group linear-latent variable models. Econometric Theory, 18, 2002, SATORRA, Albert. One, Two, (Three), Infinity,... : Newspaper and Lab Beauty-Contest Experiments (amb/con/with A. Bosch-Domènech, J. García Montalvo & R. Nagel), The American Economic Review, 92 (5), 2002,

20 SERRA, Daniel. Location-Allocation of Multiple-Server Service Centers with Constrained Queues or Waiting Times (amb/con/with V. Marianov). Annals of Operations Research, 111, 2002, SERRA, Daniel. Consumer Choice and Competitive Location Models: Formulations and heuristics (amb/con/with R. Colomé). Papers in Regional Science, 80 (4), 2002, SERRA, Daniel. Hierachical location-allocation models for congested systems (amb/con/with V. Marianov). European Journal of Operational Research, 135 (1), 2002, SHAPIRO, Joel. Income Taxation in a Frictional Labor Market. Journal of Public Economics, (forthcoming) VEGA, Fernando. Asynchronous choice and Markov equilibria (amb/con/with V. Bhaskar), Journal of Economic Theory, 103, 2002 VEGA, Fernando. Self-Organized Criticality in Evolutionary Systems with Local Interaction (amb/con/with A. Arenas, A. Díaz-Guilera & C. Pérez), Journal of Economic Dynamics and Control, 26, VEGA, Fernando. Optimal network topologies for local search with congestion (amb/con/with R. Guimerà, A. Díaz- Guilera, A. Cabrales & A. Arenas), Physical Review Letters, 89, 2002 VILLANOVA, Ramon. Ising model on 3D random lattices: A Monte Carlo study (amb/con/with W. Janke). Physical Reiew B, 66, (2002) VILLANOVA, Ramon. Scaling laws for the 2d 8-state Potts model with fixed boundary conditions (amb/con with M. Baig). Physical Review B, 65, (2002) WOLF, Michael. Some hypothesis tests for the covariance matrix when the dimension is large compared to the sample size (amb/con/with O. Ledoit). Annals of Statistics, 30, 2002, WOLF, Michael. Explicit nonparametric confidence intervals for the variance with guaranteed coverage (amb/con/with J.P. Romano). Communications in Statististics -Theory and Methods, 31, 2002,

MEMORIA DEL CURSO ACADÉMICO 2009-2010

MEMORIA DEL CURSO ACADÉMICO 2009-2010 MEMORIA DEL CURSO ACADÉMICO 2009-2010 C E N T R O D E E S T U D I O S M O N E T A R I O S Y F I N A N C I E R O S CENTRO DE ESTUDIOS MONETARIOS Y FINANCIEROS Casado del Alisal, 5, 28014 Madrid Tel. (34)

Más detalles

MEMORIA DEL CURSO ACADÉMICO 2006-2007

MEMORIA DEL CURSO ACADÉMICO 2006-2007 MEMORIA DEL CURSO ACADÉMICO 2006-2007 MEMORIA DEL CURSO ACADÉMICO 2006-2007 PATRONATO Miguel Fernández Ordóñez Presidente José M. Viñals Íñiguez Jaime Caruana Lacorte Gonzalo Gil García José Ramón Álvarez

Más detalles

cemfi CENTRO DE ESTUDIOS MONETARIOS Y FINANCIEROS MEMORIA DEL CURSO ACADÉMICO

cemfi CENTRO DE ESTUDIOS MONETARIOS Y FINANCIEROS MEMORIA DEL CURSO ACADÉMICO cemfi CENTRO DE ESTUDIOS MONETARIOS Y FINANCIEROS MEMORIA DEL CURSO ACADÉMICO 2012-2013 PATRONATO Luis M. Linde Presidente Fernando Restoy Miguel Fernández Ordóñez Francisco Javier Aríztegui Yáñez José

Más detalles

MEMÒRIA DEL DEPARTAMENT DE FONAMENTS DE L ANÀLISI ECONÒMICA

MEMÒRIA DEL DEPARTAMENT DE FONAMENTS DE L ANÀLISI ECONÒMICA MEMÒRIA DEL DEPARTAMENT DE FONAMENTS DE L ANÀLISI ECONÒMICA ANY 2012-2013 UNIVERSITAT D ALACANT Índice I. COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO 4 II. PUBLICACIONES 8 III. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 12 IV. SEMINARIOS

Más detalles

cemfi CENTRO DE ESTUDIOS MONETARIOS Y FINANCIEROS MEMORIA DEL CURSO ACADÉMICO

cemfi CENTRO DE ESTUDIOS MONETARIOS Y FINANCIEROS MEMORIA DEL CURSO ACADÉMICO cemfi CENTRO DE ESTUDIOS MONETARIOS Y FINANCIEROS MEMORIA DEL CURSO ACADÉMICO 2013-2014 PATRONATO Luis M. Linde Presidente Fernando Restoy Miguel Fernández Ordóñez (hasta junio de 2014) Francisco Javier

Más detalles

INFORME D ACTIVITATS 2013

INFORME D ACTIVITATS 2013 INFORME D ACTIVITATS 2013 Contingut 1.- Articles Publicats... 2 Forthcoming... 6 2.- Llibres i altres publicacions científiques... 10 3.- Documents de Treball IREA... 11 4.- Altres Documents de Treball...

Más detalles

Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, S.A. Guardia Civil, 22, Esc. 2, 1º Acceso por Daniel Balaciart, bajo 46020 Valencia Teléfono: 96

Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, S.A. Guardia Civil, 22, Esc. 2, 1º Acceso por Daniel Balaciart, bajo 46020 Valencia Teléfono: 96 Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, S.A. Guardia Civil, 22, Esc. 2, 1º Acceso por Daniel Balaciart, bajo 46020 Valencia Teléfono: 96 319 00 50 Fax: 96 319 00 55 http://www.ivie.es Dep.

Más detalles

SUPPLEMENTARY PENSIONS AND SAVING: EVIDENCE FROM SPAIN JOSÉ-IGNACIO ANTÓN RAFAEL MUÑOZ DE BUSTILLO ENRIQUE FERNÁNDEZ-MACÍAS

SUPPLEMENTARY PENSIONS AND SAVING: EVIDENCE FROM SPAIN JOSÉ-IGNACIO ANTÓN RAFAEL MUÑOZ DE BUSTILLO ENRIQUE FERNÁNDEZ-MACÍAS SUPPLEMENTARY PENSIONS AND SAVING: EVIDENCE FROM SPAIN JOSÉ-IGNACIO ANTÓN RAFAEL MUÑOZ DE BUSTILLO ENRIQUE FERNÁNDEZ-MACÍAS FUNDACIÓN DE LAS CAJAS DE AHORROS DOCUMENTO DE TRABAJO Nº 651/2011 De conformidad

Más detalles

Banco Central de Chile

Banco Central de Chile Banco Central de Chile BANCO CENTRAL DE CHILE Agustinas 1180, Santiago - Chile Casilla Postal 967, Santiago - Chile Teléfono: 56-2 - 670 2000 Fax: 56-2 - 670 2231 www.bcentral.cl bcch@bcentral.cl Impreso

Más detalles

Referencias bibliográficas

Referencias bibliográficas 227 Referencias bibliográficas Acemoglu, D. y J. Pischke (1999), Minimum wages and on the job training, NBER Working Paper 7184, National Bureau of Economic Research. Cambridge, MA. Acemoglu, Daron (2000),

Más detalles

Newsletter Research Division

Newsletter Research Division Research Division No. 109 April-June 2002 En In this este issue número In this issue Page 1 2 3 5 6 8 15 16 Journals Books Contributions to books Research Papers Other publications Conferences and seminars

Más detalles

Salvador BARBERÀ PERSONAL DATA

Salvador BARBERÀ PERSONAL DATA Salvador BARBERÀ PERSONAL DATA Salvador BARBERÀ Born: June, 1946 in Barcelona, Spain December 18 th, 2013 Married, two children Current positions: Professor of Economics at the Universitat Autònoma de

Más detalles

XVII APPLIED ECONOMICS MEETING

XVII APPLIED ECONOMICS MEETING XVII APPLIED ECONOMICS MEETING GRAN CANARIA June 5-6, 2014 Promoted by Organized by NOTES Contents Welcome 1 Commitees members 2 Meeting overall schedule 3 Parallel sessions distribution 4 Full lists of

Más detalles

Boletín de Investigación de EADA EADA Research Newsletter

Boletín de Investigación de EADA EADA Research Newsletter Boletín de Investigación de EADA EADA Research Newsletter Agosto-Diciembre 2004 - August-December 2004 Nº 10 NOTICIAS INSTITUCIONALES Más de 250 empresarios se reúnen en la XXV Jornada de Empresas Asociadas

Más detalles

Ponencias en Congresos Internacionales

Ponencias en Congresos Internacionales Ponencias en Congresos Internacionales Maldonado, D. Empowering IDPs with SMS: A Randomized Controlled Trial in Bogota. 12th ANNUAL MEETING. LACEA POLITICAL ECONOMY GROUP. Cartagena, Colombia. Mayo 26-27

Más detalles

FACULTAD DE ECONOMÍA Y EMPRESA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

FACULTAD DE ECONOMÍA Y EMPRESA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA FACULTAD DE ECONOMÍA Y EMPRESA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA facultad de economía y empresa DESCRIPTION OF COURSES (IN ENGLISH) 2012-2013 1 DESCRIPTION OF COURSES (IN ENGLISH) 2012-2013 The following pages

Más detalles

EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DE ENSEÑANZAS OFICIALES DE DOCTORADO

EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DE ENSEÑANZAS OFICIALES DE DOCTORADO FECHA: 13/05/2013 ID TÍTULO: 5600379 EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DE ENSEÑANZAS OFICIALES DE DOCTORADO Denominación del Título Universidad solicitante Universidad/es participante/s Centro/s

Más detalles

ICAI MÁSTER OFICIAL EN SECTOR ELÉCTRICO ELECTRICITY SECTOR OFFICIAL MASTER IN THE. www.upcomillas.es CURSO 2007-2008

ICAI MÁSTER OFICIAL EN SECTOR ELÉCTRICO ELECTRICITY SECTOR OFFICIAL MASTER IN THE. www.upcomillas.es CURSO 2007-2008 www.upcomillas.es CURSO 2007-2008 ICAI MÁSTER OFICIAL EN SECTOR ELÉCTRICO MÁSTER INTERNACIONAL ERASMUS MUNDUS EN ECONOMÍA Y GESTIÓN DE INDUSTRIAS DE RED OFFICIAL MASTER IN THE ELECTRICITY SECTOR ERASMUS

Más detalles

PROGRAMA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO EN ECONOMÍA Y FINANZAS 2003-2005

PROGRAMA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO EN ECONOMÍA Y FINANZAS 2003-2005 PROGRAMA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO EN ECONOMÍA Y FINANZAS 2003-2005 Patronato Jaime Caruana Lacorte Presidente Gonzalo Gil García Luis Ángel Rojo Duque Miguel Martín Fernández José Ramón Álvarez Rendueles

Más detalles

IESE LIBROS BOOKS Nº 105. Abril-junio 2001 April-June 2001 EN ESTE NUMERO IN THIS ISSUE

IESE LIBROS BOOKS Nº 105. Abril-junio 2001 April-June 2001 EN ESTE NUMERO IN THIS ISSUE IESE UNIVERSIDAD DE NAVARRA BARCELONA MADRID Boletín Informativo División Investigación Newsletter Research Division Abril-junio 2001 April-June 2001 Nº 105 EN ESTE NUMERO IN THIS ISSUE LIBROS BOOKS CONTRIBUCIONES

Más detalles

Instituto de Análisis Económico (CSIC): Científico Titular, vice-director (1998-2006).

Instituto de Análisis Económico (CSIC): Científico Titular, vice-director (1998-2006). CURRICULUM VITAE Nombre y apellidos: Angel de la FUENTE MORENO D.N.I. número 10.829.810 Lugar y fecha de nacimiento: Gijón, 19 de noviembre de 1962 Institución y Categoría Actual: Instituto de Análisis

Más detalles

Antonio Argandoña La ética y la toma de decisiones en la empresa, Universia Business Review, No 30, Segundo trimestre 2011, pages 22-31.

Antonio Argandoña La ética y la toma de decisiones en la empresa, Universia Business Review, No 30, Segundo trimestre 2011, pages 22-31. No 161 May June 2011 Journals Page 1 5 7 8 10 11 13 17 17 20 20 20 21 Journals Books Contributions to books Working Papers Studies and Monographs Other publications Conferences and seminars Awards Doctoral

Más detalles

Newsletter Research Division

Newsletter Research Division Research Division No 126 July - August 2005 In En this este issue número In this issue Page 1 2 4 4 7 8 12 13 13 13 17 Journals Books Contributions to books Working Papers Other publications Conferences

Más detalles

Information and Communication Technologies and Small and Medium Enterprises (SMEs) Performance in Costa Rica: A Randomized Controlled Experiment

Information and Communication Technologies and Small and Medium Enterprises (SMEs) Performance in Costa Rica: A Randomized Controlled Experiment Information and Communication Technologies and Small and Medium Enterprises (SMEs) Performance in Costa Rica: A Randomized Controlled Experiment Research Proposal Presented by Fundación CAATEC * to the

Más detalles

REVISIÓN DE PUBLICACIONES

REVISIÓN DE PUBLICACIONES VOLUMEN 7, Nº1 / Abril 2004 REVISIÓN DE PUBLICACIONES ABRIL 2004 Esta sección tiene por objetivo presentar las más recientes investigaciones publicadas sobre diversos tópicos de la economía chilena. La

Más detalles

Research Division. Newsletter. Journals. In this issue

Research Division. Newsletter. Journals. In this issue Research Division No 138 July - August 2007 In this issue Page 1 2 2 3 3 4 10 11 12 12 Journals Books Contributions to books Working Papers Other publications Conferences and seminars Doctoral theses Research

Más detalles

ESADE Issue 16, February 2009

ESADE Issue 16, February 2009 ESADE Issue 16, February 2009 RESEARCH BULLETIN BOLETÍN DE INVESTIGACIÓN - BUTLLETÍ DE RECERCA September-December 2008 PRESENTATION In this issue of the ESADE Research Bulletin, I would like to highlight

Más detalles

a. The Department Secretary. Department of Business. Universitat Autònoma de Barcelona. October 1998 to September 2000.

a. The Department Secretary. Department of Business. Universitat Autònoma de Barcelona. October 1998 to September 2000. CURRICULUM VITAE Diego Prior January 2015 CURRENT POSITION: Full Professor of Accounting, Financial Information and Management Control Department of Business Universitat Autònoma de Barcelona Bellaterra

Más detalles

Nombre: Gonzalo Rubio Irigoyen

Nombre: Gonzalo Rubio Irigoyen Ministerio de Economía y Competitividad. Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación Currículum vitae Número de páginas que contiene 35 Nombre: Gonzalo Rubio Irigoyen Fecha: December

Más detalles

SEMINARIOS ACADEMICOS

SEMINARIOS ACADEMICOS SEMINARIOS ACADEMICOS 2008-2012 2008 MAURICIO VILLENA Ph.D. Cambridge Escuela de Negocios Universidad Adolfo Ibañez Título First versus Second Mover Advantage, Equilibrium, and Optimal Environmental R&D

Más detalles