* dental laser en 45min. Ortodoncia. DIAGNOSTIQUE. queños pagos, grandes reprevia 54.T/ *

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "5216--0748 * dental laser en 45min. Ortodoncia. DIAGNOSTIQUE. queños pagos, grandes reprevia 54.T/4438-----4258*"

Transcripción

1 - dí - u ut u ptib ig - ig dí - ut 3 jui PXB 3- ÌWÌ - ÌWÌFX ÌWÌ - ÌWÌFX udi Vi Diii p tvi put pg ftiv bié p td 5--- U D 3" Bvi 3" ít! Pi " du DFp 3 gvt i i udip Vi put i V D P v Dpt p p 5iii téti v -- put ip fii 3-- z tut ui Jí pugd V t fuift Jugut it ib igu p5 Ì Bf ub 3-put tìu p Bbé 5 ui p i p i UH ud igi géi ftw p t tip i tg uiit Diii fí P t ptp vi- P D v put -i p v iii v 3-- Z ib du t gti pt P PUD di pi PiPtiu V ; z "u X" Du t é d i t udi Vi Diii p tvi put ppud 5; g ftiv bié P 5 p td B it z PD tui Vi PP t k ti 5-téti pu ip vi3-ub páti di! pt ghbti ub i btí P t if fi it i Pt P 5-- fi ipfig vi tp ptput p p p-viv D Phiip ; B3 --3 t pizz it iii uv 5; ug Hiz!! 5-5 3"; t 5 5- hp " p B Bz P ftd /t b j tizd; i ppi /v 3-- Z /giz put pt t-jugut -- /i d/t háui g t P bi vt 3/i t p jug g jug u 3-put 5 i f p z ub i téti Wii P/3 P D t ui títu puh igi 5-ui figd xhibi- t tjt p ggéi p t tip 3/pi g t í P / 5 t5 i tg 33 bu t ti uz giz fdiii t fi3 fz pt P uv g viti figgi 5 VDJU igi vdái títu PUD pt d /put -535 Fif d f W PiPtiu V ; hi ub ái f Pi Hit DDu t h uv iuvi d f HHbti é di i t uti fi 3-3 g 5 pi fi ip3 fi i i pt p p p ií á! t pizz -í B Hiz!! 5- P ftd /Diii 5- tizd; i fig v-p i put pt t tuf j épi g t / d i i dp fu u !tiz! -Jugut -5 Hug B t 3 X vip bi vt td pubi p jug 3-ub -- 3 Y PU i p P D Vt ii- p ub U UB 5; Bu 5; i 5--5 Wii f P/3 P D tub pt i pdi i ñp u ui títu p it i pu pg t tjt gput U -3-- D UB p tí -Dpt /fiif 33 éf ud UF Ftb t v -- z XBX 3 XBx P5/ ub ud Di tu ud t H i Wii Jug difii piti t édi i g p pi tuizv ui dii ipt á tb u d ik tu hiz ut g it gtizd ui p i i i ut xit tit % gtiz DU Víit -- Z 5 á u gut t téf BU 5-- t i ti DU tptgí g dui Dittí t iñ pt tñ dut iugi d P jui gt 5 ñ pg g vi --53 utit3 v Z PVH b Bit t ti tgí g dut iñ pt t Pñ P pg gd ut té 3 v té tZ fig viti 53 figd g giz i D J iit ií ip p u J iit tut pí - D u ipib fig uí b i ipib BF ii 3iti 3335 ti i t b i uii 33 - P pb t 3 díi ipt t D/Ptt i!!! tip i diti 3 dí ipt tu i i tig" "ig tipdi i diti tiz i D/H -p u v p "ig Di tig" gi é i i u UP g u v dñ p JUVZ viv á i ut b zpt ifii i u dñ ñ dit xigut ptxp jugutéu iixt D/u ib utt ti tdi pt p di ttit % ifui tiuf u ib ftiv i Kh jug z F 53 ifui tiuf ju it ipti ut g zxu ipti 3--5 xt ptut vi ti xu pt vip V D 5B dñ hiz buji di ti dñ hip B J --3 z buji 3 FD V D P U Hg h u ut i gp -ud f i i jug z pt utdut ttiud Bz Yg á ti P t itigt p b -- g huiu fd z di Vij ptt gi i di ud pd u vg tb tbj á ---É VD ig! ti UD Y B Vudú g tí v H t tpi ud uptí dibéti diiuí Pb h ip-ti xu té Dibt D tg t ud itti Di t pd t áv!! i Ptt it i p ui áu v p3--- Viít biiu - it b 3 v -- Z hiz vi iñ t tu ut 5 h JD D P vt tifi u gút fi u u duz itu bz 5 x i V ut pt! it 3 v -- Z 5--3 P pi divu fii PÓ 5 Vg u j u v t t i! fi 3 v -- Z 5--3 DX V D É bié txi p h tb u u dit Ditxi t gi 3 v -- Z 5--3 J PF jt uipáti pi tpi 5 3 v -- Z 5--3 Hz tu it h! JUVF Fi Uti 5 Fiptgí bt é P F 3 v -- Z 5--3 D i t b b-t "Dj UP Pí hiu p 5" pt v ut ti! fi Bu t! ib vhíu f bj pt ud UP Pí di gi ti g!! ut fi Bti ñ 5t 3 /t /ftiv --5 ii u ppi gi -t pt p puifi gu p3 Bi t tt 5-5 futi á t /ubi huu -- up D ái t ipvi ñfui viu fiitt ti i P/giifii ii Vé fz!! Put U / t t í uv t B tp td uv b put ptp i ií u pdut áf pp P bti tigu t H á ubp/pí /jug i t t fi B g hi D X!!! vtt uti tuf uti V ditibuiit ái h ipdit v uv ubit b vd buti fig t i Bu i! v f - -Z V tiz p u i g 5ib bu t g it xhibi pfb x 3 t px5 fi pt t 5 /t tuf ---3 uti g h tubi /bj PP P p it 3335 bd idi u h Pi ib vij ft vit pi d v ui t v bt f u fii wwwtpit PHZ V t háui P V!!! bj ub Vd ti t ui iptd fbit DUBF v -- Z if UP F tuf uti utifui fg fi tiz h pí tuf éti v fig g div tñ fi hizt vti viti figd t it it/fi vtt i t t v Biv -- Z 3 -- J Pt Diñ fu iii / it bié ii vt p h f VD bit i D dd B it P b 53-3 VD Fug p pik---up ñ Y /put b d u 3--- VD Ji F pd uv j td p D gib 3-

2 ut u ptib - ig - dí!! vt 35/335 i / / / / / t /gti í t 3 t -t HHUHU it bz v b f dig ñ it p pdu -- 3 Bz 3 33 di 3 titut 35 t 3- iii táti Fíi uíi tdíti t iv xii pbd f 3-- Déti 3 t - P ti bu b x h dii xt t it! t f 5-- DPD t xii Ftí iit put P utii bu viit i iv Dptt f pdut xuiiv téi u titiv j p pi it 35 PJ hipu wh fibt /xi i iti u b + ii Pí pt 33 v -- Z ik -- iit ñ xii b put ii it j it tb tubd tbj bj i td vi uíuu ti t Pt v 3--3 Z t --3 P ugi t 5 v ---3 z P ub fi 3 - t P p ipiz ut Ht f i 5 pi 53 dit 5 vti gi 5 Pt 5 t 53-dit UPDD hiz t Z K- H UD Z- itifi ppt 3 xtdi púbi Pá id Pñ it t uiipi iit vii uiip p t tii ivi PZ VZ u DP xtd uiipd iudd ptt ut id utt upiit tíu dig ivi hiut 5 ptib ñ dg d éz D U- P F 3--5 "" z igu Ptp ut t K J gt itifid tbié b K iit u B D B p - K - pu fiz pi p i i judi igu Ptp ut gt id UD - DD - D bgd ti g F 3--5 "" z igu Ptp ut t J BU Y iit B D - B u hij BÁ- J BU p BÁ J BH BU pu fiz pii p i i judi igu Ptp ut ptib i U FD VÁ- UZ Ó bg ti gi F 3--5 "" z igu Ptp ut t J UD - J iit B D B p J UD pu fiz pi p i i judi igu Ptp ut 5 ptib id UD DD - D bgd ti gi F v "" -- z Huhutg Huhutg t u Juá Fi iit u B D B p u Ju Fi pu fiz pi p i i judi Huhutg jui i Vit u Jb Vit ti 3 V xtvi ib j 5 ti Piv pi Fu pi p h pb u pud h t ut 5 - Pt F Hipti % % 3% g pz ápt ud á! HP b Di i Dí 5i i i 3i 5i ht i / u j t pitit utipi u di b gtí hipti bu ité i t gu -- z 53-3 ptt Bg 3 ii 5 difii Fi Hbiti t fii ui i whu 3 t -ptt U ptt / fii /iti ----5; v Z g! ---5 Z i /p 3/iti 3/bñ / i Z V X3 U 3/iv t /iv b 3 v Bg Z 3 dift tñ i VD K5 ii 3/iti t u vii gg gud f 5 Z ix tv i fii ñ t u vii /hbiti gg /vhíu t tt fi pit Z t zd Ju vt iti i p 35 f Hbiti t--t ut táti K t hbiti t u vii 35 /U f -- Z t hbiti gu it b f 5-- Z hbit uv pi p/ái bñ i zuj i pdit u/ ti ud / P xt put i iiá uit b t Pífi f ii Vít td bt Dut -- Z jb Put t u vii -- z u f 5-- Z t 3 i t v di ud P t u vii Z b /fii ttégi put 35 v -- z 5-- ptt Bg 3 ii 5 D v difii Fi j Hbiti t u 3 fii ui p 5 whu Vi 3- /ZVD K/ g $ jdi pt/ / D/ bñ/ tudi git xuiv piv gu 3/t tu /vhíu 5 Pi /iv 3/ git gud butt gu v t i Fut g Fi 3 pg /u D iv z ix iv / 3/bñ tuíd t X D iv u /iv i 3/iti 3/p D Vi i v Ptp z t tu 33 ZP Z ii ii t tu á i pi ti ppi i $ 533 JD D iv ix ii 3/ i /gg ft p bu t X 5t tu gg / /iv 5/hbiti /bñ git gud 533 it uv tz p /D /it p/h gu x3 t t 5!!! f 5-- P K v x5t iv itu gitd i ft 5 f PFut 3/D 3/bñ ví g í ut iv ti itu PD Vi H t uv gg i ut tudi /iti /bñ pti g H fiiit --- B v ii bi ubid $ Fiiit t % u JP P /Jé ii /iv 3/D g íi ut ivd itu gti V d/t Z uv! 3/D t g i ut iv itu gti VD bit ht v Bigd /hbiti p tiv vij f VD dift tñ i xt ubii gu p tuí V UV tiv vij ii b ttt d /iv bñ bit gg f V UDD UZ /ut it p tz X i bu ubi 5- g /Vh YU Z/ix g jdi / 3/iti i b -gu /vhíu 5--- Z t Hiti 35 ñ t ud gg Pu vi ft f 5-- Z 5 Fi xt ubi t puvi t iv tz bit Diñd p 3 ptt p utiz ft $ f 3 Z t t X gg / 3/hbiti i /bñ pti pi 533 Z ii tt b buvd /iv 5/iti 3/bñ pt 53 Z!t! P tui put Dí uz gu D ud P zá -35 Z V D iv i!g! iiit Fi UYU uit v z p uz pz i ui utiv g p t VU j JU tpéz Bit j 5 /z p i gudii uz bg b VU H z p p uti t 3 ud d/ft uz ft Bt VU K t xi z áb fut i ft pt vhíu DUZ V t bi ubi ; 53 u ft! t t/ PVH t i g ubiz bu tt ft ht t ut B f -- UP Pí--uit t xt tu ví Fi ib bz gi 3--3 pv! VD éi v t 3V (xt) iv it f B / tí /Duz k t iudd Pd pu ib / Fid 5 ht P 5-- B t t g xt p ft pvitd xt t! 5 t v v p 3/ft gud pt bi/ftiv $3 g H i t K5 v tit x i p ui gi f 5-- P u t uv t i itdu í v áb ig --- UY it t /t u vii fi pg f 5-- PV B t v u x t - X P já t- z v ptt ubiz p pub - t u vii D pt Fi 3-53 ZP V t X 5 ii ib Vhíu f 3--- U 5 iut P K5 b piip /tifái Dif ñ j! vi i t 3 t u vii pv --3 HJ ix V t 3t t z K35 ti Vi t pv u ut u f P V z di p ub Dp pt - 53 P i í tu V t x t!g! 5 gib /t - PD Vi H t t t p it p tuí g 3 3 u 5- PD Vi H t bi ubi Fiiit p tiv U ibú K utpit Put utz " P" t p x5t gu uz t! pt vhíu --33 J Piu iudd utz v t i fiiit p tiv bi ubi J Vi uv V t xt p bi u- bi bu ud Bit vit! pg iii u U /t jut p X33 p vii /u t /vhíu U K3 u t p 5x x5 3x3 B vit i git fi f Ut g x5 i PDV ii p b t 5 /Vhíu fi! U Ptp t t! P t 3 f 5-- PD pu t gu uz i ti Pá vivi! Fiiit bi f --33 U gz xt xt /xuiv /Puvi /gi 5t /ti /g 5/ Pgut u V t z 5t p tui i pi bi ubi -- ib vhíu P v u td i i tui Á pi t g (t) f ui p PD Vi H t it p t g bi ubi i ib pg t u ft 3-- gí duti Pd put Vi -duti DU Pñ P/f v t p/5b i b g! U$ gib giit / Di 3 Bu Pj upò 5 tifii j tii iit i u Vi -j P Dj té p h v jt ut pit i! F- DD 3-3 Z u áb - P P gud ftiv! P- i ftgfí wwwpgwbt H DU vii iii h u ig UV P! Ht j jt ñit ú pit! vii P gud 53 P j jt u áb p i 5--3 Z i 3 jt édit débit HU F PU u--áb P ft! P uv p piv 53-- v "B" 3--3 Z J jt "V" u áb Bb j % pfi 3 P v 3--- Z 5 J i tit tiágu - ft hi x hj ud p /tjt J pgu á Vg difut ut xt vii u áb p - pt tjt/édit v t --3 Z 33 Jjt Z5 D p wwwttgut Jjt Z5 D p wwwttgut J jt H Diii ht u ig 5-3 UV j jt u áb --p -- Z 3 pi p gud ftiv! 3-3 PUH j iii h u áb jt édit FFY fz u xt vii P u ig "pdit" 5-- bi 3 tu D 5 ttiit x Fi udz P Hg Pí Pfi pi 3 xi Vi

3 ig - dí - ut u ptib 3 3-tu B U J!!! "tui iv" i Bg pii i; P-í g Fiti- tz Put zuj ái xii Fi fi dguí btti tu t diigi iti i pfi f P Hg VD "u Wh" u vii v p u dii uif ftb p t vii utáti utd u p 5 v "" -- Z 5p Dig p -Pí P Ugt tp gu tt fug p bb tft bñ Pfi J jt tiut % pfi D 5 D uzá ut P z - 3 z xui / Vij Ht 3 Vi -xui/vij Jdi F Bt J piit + i éxi ii Y ti ub i t Put wwwtijdi H hbiti b p t z iudd ut 3v ---3 Z / H úbi Put Jé p V hbiti b VJ t fu iudd vhíu pj Puput f i i Vhíu 3 utvi Biit 5 Bu i iti p Vhíu Db ibu/p tit áuti 3 Pik-Up Vhíu b 5 i-fug Vi -i H á 5% u u i ut pti ut Pdut % á 35 f -33 p ikt Dt F v --3 Z 5-5 /Diii j f ut D t ái - -- VHU / - i tj p t b tí -- PZU z D Pá Fit Fii f utvi BDD utvi p -- Jp u b g! i f U ái /v Hp t/u / /vhíu wwwiigt UD / /put g títu pí /Vhíu ibt BW 3i t t/t / /i Pt i/ /gi i 5 F/ip /vhíu wwwiigt BW 35i 3 fu ip uf tpií u ibg g! 5/g ib vhíu f -- BW 35 / utáti t/u f/ip i/ /vhíu - wwwiigt BW 33i /ipti /pt / u /gi uf / t P/ij F/ip /g / 5-- BW 3 tp ti u / BW 335 utáti / f/xt / v h í u wwwiigt J Up td j bi utáti vii iii HV t (utvi) put tpií u gi uf fu té títu (pb) HV vi / put ái íti! gi i dii ti háui HV upt utáti /pt V/éti Háui / /gi B/t B/t t! g 5-- gi ái tub di f/ip íti /vhíu wwwiigt P ut t t tip it pik-up utvi b Pg ftiv! 5-- D j v hv v i ti gib F Put 5 ái 3 /pt Bu t! i p /g ib vhíu utáti FD t /5 /put td pub i t / /put bi u g /U --- FD Ftiv ái KXg /put htbk tit u 3 g -- FD Fu ZX5 3 utáti /pt V/éti Háui /gi t! 3/g f 5-- /! V zd 3 íti! Fu ip it it u uf /g pi ut dí t 3 ipti g 3--3 b put 3 i t K x di piz u i! 5/g --3 t / ái /put Piz / ái / B 5 /V -3 t / ái 3/i u - i b i ft dii 5 g Piz utáti b i / xt dii! 5/g f HD ivi 5 ái 5 /pt du t vi - éti/j H / /g f 3-- HD ivi DX ái /pt it g p Bu t! /g ib vhíu f HD ivi X Pt fu ip Hd ivi X Pt fu - ip t iti gi Pt fu ip 3 HD ivi X utáti xt t gib HD ivi / t 5 i /put p /td pub /g HD ivi Zpti / utti itíi it p3 p di t 5 /g 3-5 HYUDt 3/pt d/gi U/Duñ F/ip Vkwg Bii /pt igi / 5-- HYUD t 3 fu - ip put ái 5 gi 3/g f --35 HYUD t put utáti uf pt F/ títu g ud t! 5/g f -3 HYUD t 3 ái u uf put íti! PV- H 35/g ib vhíu f 3--3 HYUD t / utáti F/ B bu pii ít 5/g /V -- - HYUD t / /put utáti /ibg fu ip / xt t g! HYUD ibu 3 fu ip gib ib vhíu íti ptiv K phi ái i / ibg Pft t! bu pitu t f -- ZD 3 5 gi fu ip / u gi u 5 ZD 33 Htbk put ái t tjt uv f -- ZD 33 /pt htbk Buíi t g! j /g f 53-- ZD 33 put ái Htbk t 5 "g" -- ZD 33 / gi /put t 3 /B /t /Vhíu Pik-up - ZD ái F/ gi B/t big p g! /g f 3-- ZD PtgX / ái uf V/éti b Dw ubi / iti 5/put utáti b V/éti 5 /Vhíu ZD t udi ti fu ip fábi h g ZD PtgX / ái uf 3 f/ip b /dii ZD / tipti 35 Vkwg i dii Pt / ái uf b u ig ptiv t g!! gib /Vhíu /Vhíu ---3 ZD Htbk ZD Ptg / /put ái ái i dii b/ uf fu - t 3 i utéti ip íti 35 g f 3- g ZD X3 / ái t - gi t uv P3 j 5 g 5--- ZD Ptgé ái 5 t g bu p 5K/ i! zu f 5--5 ZD Ptg utáti /put t di t!! ZD Ptgé 5 /pt ái fu ip /g ib vhíu f 53-- ZD Ptgé ái /pt éti du t pt 3/g ib vhíu f 3-- ZD Ptgé 3 utáti B/i / piz di t it pí 3/g ZD Ptgé X put Bu t! uf gib -- ZD Ptgé X utáti / b i tit! gib f -- ZD Ptgé / v pi pitu tpii % 5 g -- ZD Ptg / utáti /Put /hpg Bit pií ítu ipi /h 5 gib - ZD PtgX / b uf v/éti utáti 35 Fd p / ái /put /gi tíi 5 /Vhíu wwwutvtti ZD Ptg /5 ái fu ip xg td pub pi / ZD3 HB/ F/ip uf - / t uv zd 3 d F/ip ib Vhíu iti 53- D Bz 3 u íti td pub tpii u fu ip ib vhíu 3-- D ti utáti f/ip t/u / v h í u wwwiigt D K KP / utáti vtib t/u f/ip /vhíu - wwwiigt 5 utáti t pái t/u fu ip /vhíu 5- wwwiigt UBH t t 3 Bu t! put 5 gib f 5-- UBH t ái put ái t xt t "g" -- UBH i vtib ái i /í fu - ip itíi! uj t! f UBH vuti V ái tk tub f/ip / v h í u wwwiigt UBH Z Put tib pi ái B i i Piz Fu ip íti - UBH Z i 3 ái vi tvi éti uf ibg F/ x " 3/g UBH Z i 3 ái " u X B/i fu ip V--/ét /pt /Pi /g 5-- UBH utáti fu ip b i i dii ié tí íti! UBH Z /3 Pt /Pi ái xt uf!g! 35-5 UBH Z 5 ái f/ip Z /vhíu - wwwiigt UBH D - gi Put t 3 ái íti 5- UBH Put Fu - ip g! 5-- UBH ig / utáti /put t 5 iii /i bg íti g! UBH / ái i Háui V/éti / /g i / / UBH vuti V 3 b ái tk tub fu ip wwwiigt UBH pi 3 tip ti itii i pt/ / /vhíu ZX ái t t fu - ip Pft t! D PUB f ti ái du t pikup Fd g ái t 5-- Fti / xtb ái /i /zu i p/ g - pt gi u /pt tpií t 5 v /g ib vhíu f 3-- V Htbk /v / íti!! 5!! i ut 3 fi b / 35!! f 5-- PH ub - zu P ui! i u piz i P pt t f P vii j utáti ut xii t tip u j fiz Pi jut út! Digti putiz V D Ú P vii - j utáti xii gtí u j fiz! t i iii t fu pit XP HD P p vi éti u v 3--5 Z 5 UBU WX ái tk tub but xt /vhíu - wwwiigt ié g U u i u duñ gib Y i t put ái Bu t! Y i ái F/ip du t fui t i! 3/g f UZUK Fz Put ái- -- UZUK uti t /put big UZUK uti fu ip pt 5 gib 5-- gib f

4 ut u ptib - ig - dí Y utáti /pt Háui V/Piz /Big /títu /g /Vhíu +ibt 5-- Y put utáti tpi í u b u i! g t pí --3 Y iti gi Pt fu ip Hd ivi X Pt fu ip Y ái /put fu - ip ---3 Y / utáti B bu t 35/g /V - - Y / ptt íti /gi /put gg ug gib Y V / b /dii utáti Fd t / iti 5 /Vhíu Y v utáti fu ip bi td 35 gib /vhíu --3 Y /3 ái /put 5 i t / utáti F/ 5 /V - Y 3 ái t td pub 5 jit íti gi bu pitu bu tpii g -5 Y /5 ái /put v íti p 5 g --- Y Yi /Pt utáti F/ip /í B/i 5/g - Y Yi ái put i i íti! 33 i 5 ib vhíu f -- VKW f /5 - t/t uf f/xt /vhíu wwwiigt VKW / tub -ái fu ip upi xt- itíi g! /Vhíu - 53 VKW ug /g; Vkwg bj 3 á íti! g VD PU VW 535 VKWJtt / utti /i td pub pï - 5- VKW P d /5 D/gi ái v/éti /gi /uv b /dii /Vhíu VV utáti V/éti / fui /gi / i u i! g! /g / Bu fug pi t 5 td ié tí Y put t ti U j /v ú pu p i bu 5 -i FD -- 5 t ui i j pi ub t f 3-- FH 5 i pi t t 3 ub t itíi! f 3-- UBH 5 td i f t ub p it pitu bi /g f iti HV i Bz utáti fu ip / Pft t! gib ib vhíu f FD t 5/pt utáti it tpi í bu p 5 f --3 FD xp x Fu ip Bu t 35 h 3-3 HD --V Pi! fu ip utáti Ki ptg fu ip x ibg ié tí 5-- HD d í uv b put diz b i / t 35 V-- x t t! 3/g HD d 3 fu u / b i itt Fd g x b bi gi /Vhíu 5-- HYUD t F 3 ipti uf F/ gi pitu tpií ít /gd p /g f HYUD t F i i! ái fu ip b i /dii p ít! f 5--5 HYUD t F utáti fu u /g itíi! di D H ib vhíu f 3--3 HYUD t F ipti gi i F/ / t tpií bu t /íd 35/g UZU /i X ái 5/put /gi /uv /i d /i pi ibg i uvit ib /gi /vhíu 535 UZU 5/put ái X /gi /uv v/éti pi /it /i i t ít /vhíu 5 35 JP Ptit x ái /i tpií u HD g -- wwwtu Fiiit bi K iti 5 put it éti 35 kit i p 5/g f -- K utáti 3 Fi u Fu ip "g" pt gi -- 5 ZD PV utáti F/ 5/pt 3 fi b/i /g Puth Dut (ái) íti! f ZD PV 3 F/ H / /gi 3 fi pitu tpií bu t t td pub 3/g ZD PV X 3 fi 3 / b utáti vi éti ié igd 3 gib f -- UBH xp V ái b t itd t p /Vh Pthfi / put ái b t bu dii "g" -- t / ái /put ft t it 5 gib Y u ái i pi f tib ít! ié tí t 3 f Y Pvi i 3 fi t j ib pitu bu xt tpii 3 pti --- Y V- ái gi x F/ zu u b i K /Vh 5-- Y i 3 fi b / t uv d B/i /vhiu VKW Pti iti / 3/put ái t pitu t /D buíi 5 g -p Vhiu P iti t i ---- V Vv / f/ tipti i /Vhíu Db K ptg 5 5Pt HYUD /i ái t/t /i di X i /gi /uv v/éti- i 5 /vhíu pi /v wwwiigt b/t /vhíu 3-- UZU utáti x K ptg /pt ít! /g utáti zu pi "5" gib ib f bi p t UZU / ái x Vi - f éti i Háui t K ptg tub di it ái d/gi f/ip /vhíu - wwwiigt UBH t pt utáti X f/ip /vhíu -- wwwiigt b put i gg utvi pikup i gi it / / FD xui 5 utáti 3/fi tub di X t/u /vhíu - wwwiigt 5 gib 5- JP hk 5 ái fu ip put Pft dii! gib f JP ibt 3 d/gi bj f/ip /vhíu wwwiigt K tx X / v/éti /dii b Jp ibt /5 b /dii X uf tib /Vhíu K ptg / b /uv utáti /Vhíu vigt / u 3/fi /gi 35 /Vhíu D Bz 3 / tipti 3 g /vhíu /i ít 3/i /b fiiit 5353 UBH t i x t bi u pfudd di pi / H 5 t uv btí uv p tpií ít pizd xt i gib! -- UBH t pt / /dii f/ip /gi b utáti uzu / b /dii / /Vhíu 53 3 UBH tx / X 3/fi b /dii /gi utáti 5 Pub /Vhíu wwwutvtti UBH t ái x 5 ít! Pik--up -- ái pg i b /g /U --5 Pt x Di 3 Hd p ái Bu ii! 5/g ib vhíu f UBUB utáti bj t/u 3/fi fu ip / /vhíu - wwwiigt UZUK / fu ip fu u /i utáti pt gi 5--- UZUK Vit /i x t utáti ít! ié tíd f ibu/p FD -- it /5 ái t Hi /i /pj t / /vhíu --- Y fi / ái gi td pub pí pt 35 gib Y fi / g! utáti pitu igi tpií % ít p put diz Y Hi ibú 5 pj Di p g Bu i! p tp f 5--5 VKW ibu / ái ft dii t -tit Ó!! Wf tti d v it titá iit ui p vt ut tp tit Wug - U! BW X / t b gi upi td wwwiigt P 5 / it p i j g -- 3 KWK KX /v p u ib t á ibt V Vi uv --- KWK / v ái t wwwiigt Dup H Dvi uv ud p tit ig hp t f --3 UZUK / gi ái t t fib B --- wwwiigt UZUK X / i uv pt vhíu - -3 UZUK X-- 5 ig Bu t! f U-U 5 p g 5 t 5 tui 5 t P d it! -- YH /5 j g j pt td pub 5 g - pt tt 53- YH D 5 / % J Fui pt P/ í /g t --3 YH FZ zi g td pub V bi p -- YH tit X 35 it gib Pik-Up H ái K i t td t Bu t! p g f - - wwwtu Fiiit bi HV b / /Put F/ip it u utáti ú íti g! pt gi -- DU -- pg tád zu títu tjt í uv 5/g Dihtu h DU 5 b bi put - ptb dii 5 f -- DU (i) / kigb t bu t t gib FD x F5X ái i 3 v -3 Z -33 FD F5X / ái xtb t/t /i X /vhíu - - wwwiigt FD F5 Kig 3 utáti X b bi tub di t/u upi jutb t V /vhíu - wwwi--igt FD F--5 X V ái /pt i j Bu t! 35K x ib vhíu utáti FD g íti! ái /i it gi bi i ié pit /g /Vhíu HD ivi 5 ái gi Bu t! g 53-- FD g Kig b /i g v/éti /Pi D/UB xt dii! /g f 53 FD g X xtb it ái t Bu t! ib vhíu f --33 FD g X X xtb tib fu - ip úi / bi /b td pub /vhíu FD g X---b ti háui /i 5 g Y pt Jdi Jé Piu 33 FD g / dui b utáti hvt iv / t 5 /Vhíu FD g / utáti /i it dui tib /ibg / bi íti 3 /Vh 53 FD g /5 ái /i xtb t / /i /vhíu FD g / ái 3 /i xt t pí g! FD g / X xtb pg i it /j p/ 5 g! HU H pik up 5 t/u utáti X f/ip /vhíu wwwiigt UZU Hb utáti Bu dii! ítu utáti /i x 3/g ib vhíu f 5--3 UZU Hb ái t p 35 gib ib vhíu ZD B3 x ái i xt t! 5 gib f- -- wwwtu Fiiit bi ZD b3 i ái / Dkt xtb /5 ái i /V ZD B5 - gi fu ip X tub di b bi zd B5 fu - ip X tub di 3 UBH / pg g bu t bi t g! UBH ái x Di D gi g! 5-- Db bi x H d pub! 35/g vhíu f ib D- gi ái /i x Di b bi dui / t íti! f -- wwwtu Fiiit bi Fti - gi x b bi / H gi ái íti! /g f 5--5 Fti b bi td i Xt fii X td ié tí /u /vhíu 5--- V tigu Hb /5 ái t/háui / /D b / u i d d /g -5 Hdbd 5 xtb x ái i it 5" j éti dui H di Pi t! 5 it / xtb utáti t/u X Dvd f/ip t uv /vhíu wwwiigt Y pg t ái big bu dii p gib f -- Y t uv 3 gib! ÍD f 5-- Y uj i " ié tí pg i tád 5/g ib vhíu f Y ái xtb dui / di D ié tí ifi /g f Y ái p u bu dii! x 335/g f 5-- Y x i t i Fd g i ái i Fd g x xtb V 3 -- Y x ái / /D pidu g íti! ié tí - Y X tj fz td pub Y t /tí ái /gi u it i /i /gi íti - /vhíu Y / pitu uv i íti p pg i g g Y /3 pg g pikupz /pidu bu t Y xtb x ái V ié tí ifi uii u g! p 5 g f 3--3 Y d xtb ái t / H tpií t 3/g f 53-- Y / xt t /pi pitu xt t Y Pik--up ít! td /gd x 5 v t tii td pub 3/g Y Pik--up xtb utáti dui H / di D u /í /g Y () p g g pg t ái Pft dii! f Y xtb utáti b i /i t / piz it p/ij p/ tit! ié tí Y x xtb v ái /i ibg / H p /g f 5--5 Y ái x it ibg dui / pitu igi t! 33 f 5--3 Y ud d/bi X t/t f/ip /vhíu wwwiigt Y ud / ái /i xt g bi i i xt dii --- ZX di /5 d/bi di X íti Ki /3 ái 3/fi f/ XF UH p it b f v ái utáti v -- Z "" -i-fug VD Fug ñ p pik---up Y /put d u b

5 ig - dí - ut ptib - 5

6 - ut ptib - ig - dí

7 tz u h á g ---3 tt - ié b hi up id ig wu b- ww iu 3 Buv 3v J t - dí -ut ptib - tp uii ig i i Bifi g - ig u Ft Ñ J B J p / H tb t D i i U i u t g pu b J B V H i u p ip t JV i t F b u D gí i P f t D B k H fi t u f Vf i á itiiíi! u v p/ k bu- ib p dii g Fb P -Viji tiui DZ Y P H p t i -- i 5 i i P u f bp 53-- b átiá i g t t ptd g F PUB u J í F gg p ib --3 dti U Y BB iz Pi g t Di u i t t vi B g 5 3 ii P B i H Y z i - t --5u3Pj P p it -t / x ii B gui B t dud / iz put B-- á d id 5 ip - 3 P P i i Bu t tí utáti t b f tí Ú i i 5 -- d -5 H éutáti U / v g z j u u; J di i d i i! b i P Z 5-3 vii 3 fi 3 U t vi t vivi x í b t Z33t - U V 5 5 ui j J vi -5 q 3 ib- Z itvt g - p D 35 k vi d b? i /f ui áq B v -- ig i 5 53 p fip p it bi u Bi Dt B i UB ig fi g t53 p pt v B ib 3D D viuid p f i bb tu / i w ww ig - ivi fu i i f F D zz á b " H pi t i i UDi f uv b t f "P Z du V --3 p f d f P t H i t 3 F /pt t f dif p!! t i 5 P Pg Jdi ft iz 5i 3--3 t P B t Dí 3 i P í - D g i uv g i i i i i!! 5 t i ifp gí ti B duti i U t 35/ + Y b iit J p t B h i 5 F/ñ t ht 3 5 u i Pd Dti z v D + / " --5 xi i V f é X H 3 u p P 3 ié iz "u Ph t i / áti P Bt t v 5 3 pu 3 - bk u-5t pitj i 5-- Vi 5 d 3 V u f- t 3 t t di p p j b / i 5 3 u 3 t /j -tu d VD úb upuddi iq t /pt pub HD ivi DX tvi t V vi du puti -- it utip vi jpu p/ iib ght / t v b F B B i P/g uip U v / pu t u 3 fi p i- i t pbg -tibu u t q g! 3 5i3 33 u53 v P put tí t i pu t b tí Hip g p -- ju td 5 i t 5 gu tu f it u fii vi? 5-3 giit t é i i i bu t JD 3 J it 5- FU i 3 iu 5F z i t -- i 5 U i - t --3 P D tu 3 d f d/ gib P 3--di itd ii t B u vt t53-3p/ V hu Y j á /5 pivi v bi gu i ij V d f H tt fx B t h ptp jug i ui iuv D ivi X i uvb -- t pi gu ái /g t H put á D í --5t p /pu g Bu3 / p / / / 3 5 P P ié Y 3 D D d ivd D i5 P g vi g P g --- t Ud t di f /t vvii VVijb u i t p pvij B t- F í/ - VD v ub P- Di! f Uu-ti gt b pitu íti vi i d íti /v p ñ P vi puj tpií t U - -- iiit put Pt D t - / u v g F U i P t f áp h ---5 ti D /3 gu t p h p 3 u t dibui - p ié tí --35 D t ifi/ gdi iñ xg u i p t t v d i 5 d i u g t tít 3 u i ju t fi hí 3 i V -- HD ivi X ui / -35 -q uip fi u g 3 w zzp -Jugut ñ ww it iqpi Ó i tu i i / t 5 it pu v d --5 / F 5 t i 5 t j V t H bj f P U d -- igi 5 d3 iu ié ivt P UH t it D t i d x Pt b 5p t - bijug - f V tip 5 D F i 3 t-- h u 5 b i z éi --5d g 3t3g tiz u - p g p b fi ti - é it b p iz d i D i t i k t b f P v P u 3 d t v U ub 3 Z F g --- /5 t g - p h i v p ii vitií p P x ñ t v 3 3 / 3 t g D i - ipd fipd HV fig ii th t h b k H/Dputivi b h v 3 WiiDP/3 P p dit i g U tu g títu t Z j f u i t zz í piiv v - b /put /j i g- i P t - t 3 5 pi 3 j i ipi V t i 3 d f p 5 t t / j 3 b i -3 pt t / 3 i 5 t t t U i pé v i i 3 V t í /g U di P g b 3 p z ti itixi -33 P Z dit gu it bt ix 3 g b fi t ui i ti q i P v t z íip V pt 5v hi- D Bu Pj 3-tP V t vi H i í V v D H H t j it x p i i-i 5zp it 5 5 t - P 5 i P ái g/ i f uip i ii q it p d t z Ò b í x up p35 3 t i putb put p Z ut - j / - K 3 pppu - p v vi i t3iv t P iz u P i g i d 3 D i t 3 x gi ip h 3 ñ bd5 V pi j t 3i i -3/ t/ g i/ P p 3 Hi Bu pá tifii 3 5 tttib u 3i t v 3 i ii P 5-5 ti v -- Dit g Biit 3i t t 53it pi p f P Y iit 3- ddg dd d ixt v u v 3 D z t H iv t i p u b P it gu t t hi i w hu P z 5 ií q u i ww B hi u D 5 /p D - -3 U t j 3 ti b t d p d i d t5 u D z / D D z V H U t P i3 D b i p - p PU bu tu- xt t v i í i i ái ut t í z g i tz u d/ V " t P u g fu p i D xi h 3 / it u P bu Uu tiv- ti it i Db u PP t v/ 3/ - Ptiu Vbi p i p i i é i / b i f (D i x x! h i t 3 5 u i i Pi / i 5 - d ibu ñ 5 Pdi- 5p u t d 3- /P Du /vhí ib d u u! t i 3- g j g á í 3 d 3 F5/ g HD iv tí --- hi ñ g i D 3J-itu) b F www F i p 5 - t 3 u 3 i t p d v í p t- 3 3t F t ig P ái d /p H t d - t t " hihuhu bzgivti b t " uti x - B g d ti p it t b á b fi t pi pu u i i d 3 X t ti g ui Pi 5 p / p g D v ui 5t t-i- z i g p u d t D iq kup h t tuí í d t ié gí t j UH Pi ut 3 bhu i ti-pg b b ib p "- h z P u U V P tut Y H ii v i i b ñ i /D D HP u á p j - pi uq uitb bu p ; i iit i D txi z Z t P iu iu - P bu ---3 h ié it v ti3v - tip i u3 ué P P bé tiz b v ii v t ñdu B 5 /--ub td i P d / 3 b i-td i x bi bé d5 - Du 5d f U i (D it 5 gu B v i x i! 5 h i i t D D it u 5 v Pi --3 i á i -- u j p B 3 p B ku vi j h! Butt íi g Y5---P - W b d v P d U i it F ñ d ttij d g b Pdi t d ti 5/ 3b Á ) pu u d t 5 i D V t íd H V f p Z g b it P ñ 5-3 t i ti t-i 5 pp b- ij zd p v i i t/p Z / u t UD VÉ fti p " i p-- dithh p " - 5 /v- BD á i f - u 5 g ti p í u u t g i B p i! p p p g i p i z i 3 t K é p PH t gíd pt p p /qtuip pud v t - d -ud tiv - di fp H!g fi ib Vi/ Vi i gíti j tud t ibu z b u p -- HU u ui át vui5 i p/ t HU iu - tiu H itd U - d g á i5 ut vi P - 3 D D t Z i p k t u i / i -- b p ---3 áb t P i U 5 g P it v t i-- iit vu 5 t xi fi tiiz - Ó g t p éf b g f / t iz 5 x k F t b / x u i t X v g u 3 5 D p/hp /u3- i i i ppi- Y ib ut-dvit vi -ut --3j b / t B- i zg d - it d 5 i 3 d du b v -- P u 3 -- ti p 3 5 k 5 d tí 5 d d x t u V t BU P íd -5 / u 5pi í - H uz ñutvi f gít - v z éii p t upu i u x D id 33 u i ( p g t5 U d dp p t f f 5 i jp U p ) 3 5 /v-z t P b HY FZ t K 5 ti -5 í t i 5 D i t p t! -- B g 3 p K it g it t Y/ /!g t vii fptiv--jp - idp it Ut D í p g u - H iz - z d t ud t ig i- Z vu b- Dt P g i hv vig j t - á i utáti P Bi t 5 P 5/gtp fi i pi U -- P d i t p k i d 3 t UD Vt i p p P u D b t x d i p t pí t F i Vi b it i F- u ixi áb f b dáq fb / igip fí uf 3 g! i ut ui k t ib u ft 5 g ib g d i U P z t 5 p t h t ii /! f pi iii 3 pu u i Dgí d 53 tdp3ub Di Pg --3 ítv íuu 53--3/ /tb t tibuiñvi- di t gfp u Ñ d/ z5 b g 3--- jugui 5 5 F b -- i ( ) d b i z p fit b p J gp p it 5-- git b P / -- P 3 U t J / t F 5 t Z it ud i utigu -5 D 3 5J jt P Z t - D i -- D f XV b tutd d H ivi vkñp t u k Px í kjitt U ) - vit Htb i ( w V w g D w j i i í v ít t p P p u p ib Vi vig -- D áq i á dit 3ui 3Dii- á é - - 3D t i v i! u 5 it t f q --3 i i i g 5 d -u áb iv u -- ti- / DF u vii P it pt g! P HU P ñ ui fii D 3 f p P f f p d f t D ip tu D u B -- g -- U g ju H d5 á 3 f --B --5 U b p 5 ip 3 dut t itfu 3-- t X H d 3 5 jt td fut D 5--3 t t5-tid 3--3 / D -3 u i (i t H b U 5 p v 5 h i h u Ptig 3/ b! z d f it - f vdi b pi XV ip tufpi ti ut P- á FD P t ) vi Vii pb -33 ( u- p ) z g ñ D -- i fi Bu P P t u g d i /p pu / p 5 i -- ié - zzvi 3t tb vip VpiF ái i éd í tu d t/u g i fu j v u d - ww it put U F q Ñ i p z B 5 xt 35-F5 wu t! i-- VD t 5 p g ; ti vpu p Pñitt p3 3 p g vi t í ñ -5 D d d p t HU t D 3 v U f tb i H d D p p v b t/ H bi V t f ti-- gi F bp ttv ik - i D d / ti g t3 i 35 v 5-- b f i t pg p Z B 5 h h t u d t 3/ v P j g Z g i fi ju ii J f z vit di d b 3 ti 5D ik ---5 i d t t x 3 i U éf 3 i u Z it J t -- P U it g B ; d 5 U vi - p p / du --3 J - ti fitg F p í"pi" zz é v z- /uñ t t g Pitt 3-- ijtu gñ ju 5 b-p f H D V/ --3 á JV t / v --5 bi - pi j h ávit bf ñ g t t D t/ v F t i ig -- Z í -- i g Biv/pt -35 wi tbi 3 ut á t i 3 - v D b Ju i pi ti B é u g d i B p v D f p v F á d U U u d h v u 3-iuub Fx i if3 ti i ig i fig v3 F---5 D"V x3 t - vit i --ñ i piitu /v /pt i dd dí? d v t - p g -ti f d tu V t b u D Z 3g i t F it P g i fi pu j tp h p DÑd ig--5 t 3 d áb t 3t p3 v - f Z udu"u Pt títu g j tiit b p d t fi 3 t z g t -- piz u 5 híit P U - i ivá zt p á v B g g (i i gu? f f p i j i b 3 t J h v u t f ifd pi / v - difut 5--Z V--g Dí) tá pid -- tiz /u Fd Zb iz p ig d f P t Z vi P P t 33 - H v t - Z t í x t p Ñ i t U tp i d u u Pt p íp t i v i vt u ut ittu xt t P g t xd i- i u áb f i! pi i dit t U b té i h g p P Z j Y -- u i ii 5 d tiv v - Z33 pi 3 i i -i t pi v it V t éd i Y p / u jt hí t D i t V / F tb F -P v--3 pt ti iu Z 3 ti -xt d i fu j t t tiv b 3 v ñ H é tz FD F P i?i i 35i d - t W 5 i B t 3 p du t i í i u tufp U B j f Z5 zpt it d gv ái put t jt - d P uip J q i Ñ b t v tt D F H i íz gu - i p ki h33 x b ut t p-ñi Hg pit t P u ié 3 v BPtpDd5 t -- X H i d/d p i td ñ i xp í u g / pi / u B i t U t b d ib t du H xibi tuf ái/ - gt g 33 v?5- v ddi F 3- Ñ 53-/g f t i v f 5 i é u p -5 5 itht b bié JU z 53 3 d bu D t ihuhu pí 33 v pñi d B -- ; tb u Fú B 53 it é D gu- t 5i t F ui g / Pt 5 U t t t Dg pz áp ud " -- 3! tut i -Jugut Déti 3 t - -t t í 3 t -t 3 - t

8 - ut ptib - ig - dí

Qué pasos debe seguir si desea registrar un dominio.eu? Si usted quiere registrar un nombre de dominio.eu, debe determinar primero:

Qué pasos debe seguir si desea registrar un dominio.eu? Si usted quiere registrar un nombre de dominio.eu, debe determinar primero: Qué pasos debe seguir si desea registrar un dominio.eu? Si usted quiere registrar un nombre de dominio.eu, debe determinar primero: - si usted es elegible - si puede registrar su nombre durante el periodo

Más detalles

Ganchos y Destorcedores

Ganchos y Destorcedores t D y y Dt y Dt Cpyigt 2002 T Cby up, I. 81 T l v S-320N izj 319, 320, 322, 316 L qu it p lg l li Cby igul S-319N DISEÑO L pi v tói u g izj b umíim51pgjlb,g j lió y g pig l b, y 4,5:1 p u g pig lió. Ci

Más detalles

Resumen. Sonia Cueva Ortiz * Astrid Olarte Barrera ** Tadeo Sanabria Artunduaga ***

Resumen. Sonia Cueva Ortiz * Astrid Olarte Barrera ** Tadeo Sanabria Artunduaga *** S Cuv tz * td lt B ** Td Sb tudug *** ál pd d gtó ubít: C Gt Ld (R Ud), udd utó d Ctluñ (pñ), Qut (ud) y Bgtá.C. (Clb) Cptv ly f ub gt: C Gt Ld (Utd Kgd), utu g f Ctl (Sp), Qut (ud) d Bgt.C. (Clb) h H

Más detalles

Boletín Informativo 6 JUNIO 2010

Boletín Informativo 6 JUNIO 2010 Blí Ifiv 6JUNIO 21 Nv Ml Nv Ml Di 2 l YEES 3 y 4 liil 1 l 2 vi SUTA (ió T) q 6 vi if i 1 l C 45 g 4 vi if i 1 Nv P Sli Ci Pf Ig O Góz Di Téi Tbí, Alixi Liéi Sigi lí li igl á bj i, h ll l fili Si Ci Pf,

Más detalles

CICLISMOSB nº 2. temporada 2012. Resumen de la temporada en datos. Bonita ruta por Navarra PASATIEMPOS TUS FOTOS RESULTADOS NOV.

CICLISMOSB nº 2. temporada 2012. Resumen de la temporada en datos. Bonita ruta por Navarra PASATIEMPOS TUS FOTOS RESULTADOS NOV. CICLISMOSB º 2 NOV. 2012 RESULTADOS tpd 2012 R d tpd dt EN SOLITARIO SANTI Htdd, dd y tj qp PASATIEMPOS TUS FOTOS RESULTADOS EN PORTADA, CICLISTA SB A DESTACAR: M Jd FOTO: OSKAR MATXÍN EN EL RECUERDO:

Más detalles

Organismos Nacionales de Normalización en Países en Desarrollo

Organismos Nacionales de Normalización en Países en Desarrollo Ogim Ncil d Nmlizció Pí Dll 1 Ogizció Itcil p l Nmlizció (ISO) Ogim Ncil d Nmlizció Pí Dll 1 Ctid Pólg 3 Itducció 7 Pt 1 - Mtlgí, mlizció y 11 vlució d l cfmidd Pt 2 L Ogizció Mudil 26 dl Cmci (OMC) y

Más detalles

Entonces, Usted Desea Aprender a Programar?

Entonces, Usted Desea Aprender a Programar? Cpíu : Ccd BASIC-56 Dg H Ec, Ud D Apd Pgm? Sgud Edcó Jm M. Ru, Ph.D. Ac Pf Shw S Uvy Pmuh Oh USA hp://www.bcbk.g Jm M. Ru P.O. Bx 78 Ru, Kucky 469-078 USA P BASIC-56 V.0.0.6 p Pág f Cpíu : Ccd BASIC-56

Más detalles

www.mercadodedinero.com.co Carrera 19 No. 84-41 Of. 601 - Telefax: (57-1) 218 97 46-256 05 83 Bogotá - Colombia

www.mercadodedinero.com.co Carrera 19 No. 84-41 Of. 601 - Telefax: (57-1) 218 97 46-256 05 83 Bogotá - Colombia www.rcddir.c.c Crrr 19 N. 84-41 Of. 61 - Tlfx: (57-1) 218 97 46-256 5 83 Bgtá - Clbi Itrducció ADO D E DINE Fi l g ur p RO Cl bi ISS N 19 9-724 INTE EDICIO RNAC NES IONA LES Pág. Prci EN CO LOM Cré d uy

Más detalles

Tecnologia innovativa per automazioni semplici ed affidabili nel tempo. Innovative Technology for easy and reliable automations

Tecnologia innovativa per automazioni semplici ed affidabili nel tempo. Innovative Technology for easy and reliable automations Tci iviv p umzii mpici d ffidbii mp Iviv Tchy f y d ib umi i w S Cc b b i c i C Ez, ffidbii ivzi Ac TA Ec, ibiiy d ivi Ac Eci fibiidd ivci Ac Cp i umii p fu, mii i bz, cppi cic, vi z fi c uubificzi, ivim

Más detalles

Organizacio.nal: explicaciones

Organizacio.nal: explicaciones Eruur ur :Lu; : >:!) ErUur- Orgz: xp : E :S: píu rr:m d!xppr frm d rgz qu Jrbr! upfu rr Owm grd d mpjdd frmzó Jrzó mu L: Y hmu xp pu qu: w gí d mh: :: qu: v d:h:rmu k frm urgu:wdu ug r\ mp "dr:u:u

Más detalles

Ministerio de Gobierno y Funciones Ministerio de. Ministerio de Gobierno

Ministerio de Gobierno y Funciones Ministerio de. Ministerio de Gobierno M Gb M Gb M Gb M Gb M Gb Mu M Ogzó Gb M Gb y Fu M Gb M Gb M Gb 01/01/2012 M Dó G Pfó Gb M Gb M Gb M Gb M Gb M Gb M Gb M Gb M Gb M Gb M Gb M Gb M Gb M Gb M Gb M Gb M Gb M Gb Mu Ogzó y Fu ESTADO PLURINACIONAL

Más detalles

Ref.: Normas ST.3 página: 3.3.1 NORMA ST.3

Ref.: Normas ST.3 página: 3.3.1 NORMA ST.3 Ref.: Normas ST.3 página: 3.3.1 NORMA ST.3 CÓDIGOS NORMALIZADOS DE DOS LETRAS, RECOMENDADOS PARA LA REPRESENTACIÓN DE ESTADOS, OTRAS ENTIDADES Y ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES Revisión adoptada por

Más detalles

Ref.: Normas ST.3 página: 3.3.1 NORMA ST.3

Ref.: Normas ST.3 página: 3.3.1 NORMA ST.3 Ref.: Normas ST.3 página: 3.3.1 NORMA ST.3 CÓDIGOS NORMALIZADOS DE DOS LETRAS, RECOMENDADOS PARA LA REPRESENTACIÓN DE ESTADOS, OTRAS ENTIDADES Y ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES Revisión adoptada por

Más detalles

Historial de Salud del Pasciente

Historial de Salud del Pasciente Ht S Pct Nb Pct: Tf: Dct Cbc: ccó Fch Nct: Fc Fc T Hj/ 504 IEP xpt: S N Ht Mc Pct ADD/ADHD S N Ef Czó S N A S N R Ifcc R S N Pb ñ c S N Sg N S N Tt c g SI N Ní S N Pb tt/tt S N Nct Pt S N Cc/c S N Tt Ep

Más detalles

125 PTS. SALTARIN GNOM PARCHIS CONOCE LA MEMORIA DE TU ORDENADOR TAPPER, BARMAN EFICAZ HARDWARE REALIZACION PRACTICA DELGRABADOR DEEPROM PROGRAMAS

125 PTS. SALTARIN GNOM PARCHIS CONOCE LA MEMORIA DE TU ORDENADOR TAPPER, BARMAN EFICAZ HARDWARE REALIZACION PRACTICA DELGRABADOR DEEPROM PROGRAMAS f>- < RVISTA INDPNDINT PARA USUARIS D RDNADRS SINLAIR 125 PTS. nris 15 pts. ítiia 'hbhy ÍPWSS SA HARDWAR RALIZAIN PRATIA DLGRABADR DPRM PRGRAMAS SALTARIN GNM PARHIS NUV TAPPR, BARMAN FIAZ BASI

Más detalles

No 23 - Septiembre de 2013

No 23 - Septiembre de 2013 23 - Sptimb d 2013 st dició * l Mp dl Ms s sum l clbció d m y mistd 1. Llvd l vz d l Cmuidd Distitl p Clmbi 2. Ggl Stt Viw Clmbi. 3. Sgud uió d l Cmisió C: dtlls d su lizció 4. C mpd tbj ivstigtiv 5. Sbís

Más detalles

I I I I I I I I H I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

I I I I I I I I H I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I vstituto GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA ANALI SIS PETROLOGICO DE ROCAS IGNEAS 1 MAGNA )-IDENTIFICACION N' HOJA EMP RE C M J ' U TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR: SSTRAA rwllyl C I I I

Más detalles

SEGURIDAD EN LA LENTE. a la carta. a la carta. La ubicuidad de la videovigilancia

SEGURIDAD EN LA LENTE. a la carta. a la carta. La ubicuidad de la videovigilancia P ñ 4 Eiión 43 Pu junio 2013 isibuión gui i m i s n g i g s n ó m i L Déim sun insiión Sni sms gbn Pu 27 xini xis s Sn Fnis Ai L R Éxi n Tuji L ubiui iigini SEGURIDAD EN LA LENTE n Fbiión y Cmiizión FRIONOX

Más detalles

C-Manufacturing: Usted ya escucho hablar?

C-Manufacturing: Usted ya escucho hablar? C-Mg: U h hbl? AMÉRICA LATINA SEPTIEMBRE/2002, AÑO 3, N O. 8 m m m b l p b h g m l g k m m g l - m g m - b l b m m m b m g l k m m b h g - m m l g m g m m m m l p k m m b k g l - m m g b A q mpl l l C

Más detalles

( #$ ) * +$% %+%,-./ )2, 32 2"20%% 2,-./2

( #$ ) * +$% %+%,-./ )2, 32 220%% 2,-./2 ! "#$%&'! ( #$ ) * +$% %+%,-./ $#)% )$%.+0. 10%% )2, 32 2"20%%.4"56)2 2 0% 784"563#$+% % 2,-./2 "! " # $ %&'! (! ) "*"+, *# ' "*-+, "*+-& #% "*+. # "*/+0 "*(+1,2(3 33&,245! " 3 9 : /# ;! - )

Más detalles

Servicios WEB para gestión masiva de Justificantes de Ingresos No Tributarios

Servicios WEB para gestión masiva de Justificantes de Ingresos No Tributarios MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO SUBDIRECCIÓN GENERAL DE APLICACIONES DE CONTABILIDAD Y CONTROL Servicios

Más detalles

of European education and training policy

of European education and training policy E DE EN FR I L Ep t t p ECOND EDIION A st 130 k ts p t t p st 130 k ts í pít p ó ó ó ó 130 tés v päsh tk bh sh v 130 hüssb ptq pé st t t è é sét 130 ts és pt p stz z sz 130 t hv pjskj ptk zz kj szkń bó

Más detalles

ES DE EN FR IT PL PT. SECOND EDITION A selection of 130 key terms. and training policy. of European education. Terminology

ES DE EN FR IT PL PT. SECOND EDITION A selection of 130 key terms. and training policy. of European education. Terminology E DE EN FR I L Ep t t p ECOND EDIION A st 130 k ts p t t p st 130 k ts í pít p ó ó ó ó 130 tés v päsh tk bh sh v 130 hüssb ptq pé st t t è é sét 130 ts és pt p stz z sz 130 t hv pjskj ptk zz kj szkń

Más detalles

y foliaciones de Lie

y foliaciones de Lie y Universitat Autònoma de Barcelona Fórmulas integrales de curvatura y foliaciones de Lie Eduardo Gallego Gómez Memoria presentada para aspirar al grado de Doctor en Ciencias Matemáticas. Departament

Más detalles

5:4 : 7 8) ;, <2 =4 :

5:4 : 7 8) ;, <2 =4 : !"#$%&' #&! )&*+$,#-.&/## 0 ''100#2 33&#$#&34$ %#4#,0# 5 66 85 6!!"#$%$&')#$"*"#$%$ 8914$#!* & +,-+,-&.$"#$%$&')/"%$"#$%$ 6 0 +)-+ )-&0 "1.$"#$%$&')/"%$"#$%$ 23402045426 8 59 : 8) ;,

Más detalles

O E I N X R O l _ «X I I M O P I M E I R I C f^ llm O D E M O O R A f = ^ X A

O E I N X R O l _ «X I I M O P I M E I R I C f^ llm O D E M O O R A f = ^ X A d \ C. 2 J O E I N X R O l _ «X I I M O P I M E I R I C f^ llm O D E M O O R A f = ^ X A Z I M O X X X U X O L _ «T I N O i^ k M E I R I C A N O Y D E L. O A R Z B E D E A L A IM I E I E C O I M O M I

Más detalles

Information, Attention et R éputation : le c a s de l'économie numérique

Information, Attention et R éputation : le c a s de l'économie numérique Information, Attention et R éputation : le c a s de l'économie numérique F r é d é ri q u e A l f o n si G r â c e a u x p o t e n ti alit é s o ff e rt e s p a r la n u m é ri s a ti o n d e s d o n n

Más detalles

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA. I.E.S. Dr. Antonio González González

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA. I.E.S. Dr. Antonio González González PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA I.E.S. D. Ati Gzálz Gzálz Cus 2014 / 2015 CONTENIDO DE LA PROGRAMACIÓN 1. Itducó 2. Objtivs Gls d l Et d l ESO 3. Objtivs Escífs dl Á d Tclgís 4. Citis

Más detalles

Spanish Reading Essentials and Note-Taking Guide STUDENT WORKBOOK

Spanish Reading Essentials and Note-Taking Guide STUDENT WORKBOOK Spsh Rdg Esstls d Not-Tkg Gud STUDENT WORKBOOK P l studt Eooms: Tody d Tomoow Rdg Esstls d Not-Tkg Gud stá dsñd p yudt us sttgs d ltu oods p mjo tus pttuds l ltu d fomó. Po d só dl lbo d txto dl studt,

Más detalles

Tiene diabetes? Está pensando quedar embarazada?

Tiene diabetes? Está pensando quedar embarazada? T? Eá q z? 2 L y z L f z zú y h, z, y hh h, í. D, zú. E zú ñ zó, j y ñ. S á z, x q é, f. L q z 1 2. Pfq z y Aq, é, á q á y z. C é á q z. Pú é: qé h q z, ó v q z v zú y ó v zú y z. S q z v zú, j f é z vz.

Más detalles