* dental laser en 45min. Ortodoncia. DIAGNOSTIQUE. queños pagos, grandes reprevia 54.T/ *

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "5216--0748 * dental laser en 45min. Ortodoncia. DIAGNOSTIQUE. queños pagos, grandes reprevia 54.T/4438-----4258*"

Transcripción

1 - dí - u ut u ptib ig - ig dí - ut 3 jui PXB 3- ÌWÌ - ÌWÌFX ÌWÌ - ÌWÌFX udi Vi Diii p tvi put pg ftiv bié p td 5--- U D 3" Bvi 3" ít! Pi " du DFp 3 gvt i i udip Vi put i V D P v Dpt p p 5iii téti v -- put ip fii 3-- z tut ui Jí pugd V t fuift Jugut it ib igu p5 Ì Bf ub 3-put tìu p Bbé 5 ui p i p i UH ud igi géi ftw p t tip i tg uiit Diii fí P t ptp vi- P D v put -i p v iii v 3-- Z ib du t gti pt P PUD di pi PiPtiu V ; z "u X" Du t é d i t udi Vi Diii p tvi put ppud 5; g ftiv bié P 5 p td B it z PD tui Vi PP t k ti 5-téti pu ip vi3-ub páti di! pt ghbti ub i btí P t if fi it i Pt P 5-- fi ipfig vi tp ptput p p p-viv D Phiip ; B3 --3 t pizz it iii uv 5; ug Hiz!! 5-5 3"; t 5 5- hp " p B Bz P ftd /t b j tizd; i ppi /v 3-- Z /giz put pt t-jugut -- /i d/t háui g t P bi vt 3/i t p jug g jug u 3-put 5 i f p z ub i téti Wii P/3 P D t ui títu puh igi 5-ui figd xhibi- t tjt p ggéi p t tip 3/pi g t í P / 5 t5 i tg 33 bu t ti uz giz fdiii t fi3 fz pt P uv g viti figgi 5 VDJU igi vdái títu PUD pt d /put -535 Fif d f W PiPtiu V ; hi ub ái f Pi Hit DDu t h uv iuvi d f HHbti é di i t uti fi 3-3 g 5 pi fi ip3 fi i i pt p p p ií á! t pizz -í B Hiz!! 5- P ftd /Diii 5- tizd; i fig v-p i put pt t tuf j épi g t / d i i dp fu u !tiz! -Jugut -5 Hug B t 3 X vip bi vt td pubi p jug 3-ub -- 3 Y PU i p P D Vt ii- p ub U UB 5; Bu 5; i 5--5 Wii f P/3 P D tub pt i pdi i ñp u ui títu p it i pu pg t tjt gput U -3-- D UB p tí -Dpt /fiif 33 éf ud UF Ftb t v -- z XBX 3 XBx P5/ ub ud Di tu ud t H i Wii Jug difii piti t édi i g p pi tuizv ui dii ipt á tb u d ik tu hiz ut g it gtizd ui p i i i ut xit tit % gtiz DU Víit -- Z 5 á u gut t téf BU 5-- t i ti DU tptgí g dui Dittí t iñ pt tñ dut iugi d P jui gt 5 ñ pg g vi --53 utit3 v Z PVH b Bit t ti tgí g dut iñ pt t Pñ P pg gd ut té 3 v té tZ fig viti 53 figd g giz i D J iit ií ip p u J iit tut pí - D u ipib fig uí b i ipib BF ii 3iti 3335 ti i t b i uii 33 - P pb t 3 díi ipt t D/Ptt i!!! tip i diti 3 dí ipt tu i i tig" "ig tipdi i diti tiz i D/H -p u v p "ig Di tig" gi é i i u UP g u v dñ p JUVZ viv á i ut b zpt ifii i u dñ ñ dit xigut ptxp jugutéu iixt D/u ib utt ti tdi pt p di ttit % ifui tiuf u ib ftiv i Kh jug z F 53 ifui tiuf ju it ipti ut g zxu ipti 3--5 xt ptut vi ti xu pt vip V D 5B dñ hiz buji di ti dñ hip B J --3 z buji 3 FD V D P U Hg h u ut i gp -ud f i i jug z pt utdut ttiud Bz Yg á ti P t itigt p b -- g huiu fd z di Vij ptt gi i di ud pd u vg tb tbj á ---É VD ig! ti UD Y B Vudú g tí v H t tpi ud uptí dibéti diiuí Pb h ip-ti xu té Dibt D tg t ud itti Di t pd t áv!! i Ptt it i p ui áu v p3--- Viít biiu - it b 3 v -- Z hiz vi iñ t tu ut 5 h JD D P vt tifi u gút fi u u duz itu bz 5 x i V ut pt! it 3 v -- Z 5--3 P pi divu fii PÓ 5 Vg u j u v t t i! fi 3 v -- Z 5--3 DX V D É bié txi p h tb u u dit Ditxi t gi 3 v -- Z 5--3 J PF jt uipáti pi tpi 5 3 v -- Z 5--3 Hz tu it h! JUVF Fi Uti 5 Fiptgí bt é P F 3 v -- Z 5--3 D i t b b-t "Dj UP Pí hiu p 5" pt v ut ti! fi Bu t! ib vhíu f bj pt ud UP Pí di gi ti g!! ut fi Bti ñ 5t 3 /t /ftiv --5 ii u ppi gi -t pt p puifi gu p3 Bi t tt 5-5 futi á t /ubi huu -- up D ái t ipvi ñfui viu fiitt ti i P/giifii ii Vé fz!! Put U / t t í uv t B tp td uv b put ptp i ií u pdut áf pp P bti tigu t H á ubp/pí /jug i t t fi B g hi D X!!! vtt uti tuf uti V ditibuiit ái h ipdit v uv ubit b vd buti fig t i Bu i! v f - -Z V tiz p u i g 5ib bu t g it xhibi pfb x 3 t px5 fi pt t 5 /t tuf ---3 uti g h tubi /bj PP P p it 3335 bd idi u h Pi ib vij ft vit pi d v ui t v bt f u fii wwwtpit PHZ V t háui P V!!! bj ub Vd ti t ui iptd fbit DUBF v -- Z if UP F tuf uti utifui fg fi tiz h pí tuf éti v fig g div tñ fi hizt vti viti figd t it it/fi vtt i t t v Biv -- Z 3 -- J Pt Diñ fu iii / it bié ii vt p h f VD bit i D dd B it P b 53-3 VD Fug p pik---up ñ Y /put b d u 3--- VD Ji F pd uv j td p D gib 3-

2 ut u ptib - ig - dí!! vt 35/335 i / / / / / t /gti í t 3 t -t HHUHU it bz v b f dig ñ it p pdu -- 3 Bz 3 33 di 3 titut 35 t 3- iii táti Fíi uíi tdíti t iv xii pbd f 3-- Déti 3 t - P ti bu b x h dii xt t it! t f 5-- DPD t xii Ftí iit put P utii bu viit i iv Dptt f pdut xuiiv téi u titiv j p pi it 35 PJ hipu wh fibt /xi i iti u b + ii Pí pt 33 v -- Z ik -- iit ñ xii b put ii it j it tb tubd tbj bj i td vi uíuu ti t Pt v 3--3 Z t --3 P ugi t 5 v ---3 z P ub fi 3 - t P p ipiz ut Ht f i 5 pi 53 dit 5 vti gi 5 Pt 5 t 53-dit UPDD hiz t Z K- H UD Z- itifi ppt 3 xtdi púbi Pá id Pñ it t uiipi iit vii uiip p t tii ivi PZ VZ u DP xtd uiipd iudd ptt ut id utt upiit tíu dig ivi hiut 5 ptib ñ dg d éz D U- P F 3--5 "" z igu Ptp ut t K J gt itifid tbié b K iit u B D B p - K - pu fiz pi p i i judi igu Ptp ut gt id UD - DD - D bgd ti g F 3--5 "" z igu Ptp ut t J BU Y iit B D - B u hij BÁ- J BU p BÁ J BH BU pu fiz pii p i i judi igu Ptp ut ptib i U FD VÁ- UZ Ó bg ti gi F 3--5 "" z igu Ptp ut t J UD - J iit B D B p J UD pu fiz pi p i i judi igu Ptp ut 5 ptib id UD DD - D bgd ti gi F v "" -- z Huhutg Huhutg t u Juá Fi iit u B D B p u Ju Fi pu fiz pi p i i judi Huhutg jui i Vit u Jb Vit ti 3 V xtvi ib j 5 ti Piv pi Fu pi p h pb u pud h t ut 5 - Pt F Hipti % % 3% g pz ápt ud á! HP b Di i Dí 5i i i 3i 5i ht i / u j t pitit utipi u di b gtí hipti bu ité i t gu -- z 53-3 ptt Bg 3 ii 5 difii Fi Hbiti t fii ui i whu 3 t -ptt U ptt / fii /iti ----5; v Z g! ---5 Z i /p 3/iti 3/bñ / i Z V X3 U 3/iv t /iv b 3 v Bg Z 3 dift tñ i VD K5 ii 3/iti t u vii gg gud f 5 Z ix tv i fii ñ t u vii /hbiti gg /vhíu t tt fi pit Z t zd Ju vt iti i p 35 f Hbiti t--t ut táti K t hbiti t u vii 35 /U f -- Z t hbiti gu it b f 5-- Z hbit uv pi p/ái bñ i zuj i pdit u/ ti ud / P xt put i iiá uit b t Pífi f ii Vít td bt Dut -- Z jb Put t u vii -- z u f 5-- Z t 3 i t v di ud P t u vii Z b /fii ttégi put 35 v -- z 5-- ptt Bg 3 ii 5 D v difii Fi j Hbiti t u 3 fii ui p 5 whu Vi 3- /ZVD K/ g $ jdi pt/ / D/ bñ/ tudi git xuiv piv gu 3/t tu /vhíu 5 Pi /iv 3/ git gud butt gu v t i Fut g Fi 3 pg /u D iv z ix iv / 3/bñ tuíd t X D iv u /iv i 3/iti 3/p D Vi i v Ptp z t tu 33 ZP Z ii ii t tu á i pi ti ppi i $ 533 JD D iv ix ii 3/ i /gg ft p bu t X 5t tu gg / /iv 5/hbiti /bñ git gud 533 it uv tz p /D /it p/h gu x3 t t 5!!! f 5-- P K v x5t iv itu gitd i ft 5 f PFut 3/D 3/bñ ví g í ut iv ti itu PD Vi H t uv gg i ut tudi /iti /bñ pti g H fiiit --- B v ii bi ubid $ Fiiit t % u JP P /Jé ii /iv 3/D g íi ut ivd itu gti V d/t Z uv! 3/D t g i ut iv itu gti VD bit ht v Bigd /hbiti p tiv vij f VD dift tñ i xt ubii gu p tuí V UV tiv vij ii b ttt d /iv bñ bit gg f V UDD UZ /ut it p tz X i bu ubi 5- g /Vh YU Z/ix g jdi / 3/iti i b -gu /vhíu 5--- Z t Hiti 35 ñ t ud gg Pu vi ft f 5-- Z 5 Fi xt ubi t puvi t iv tz bit Diñd p 3 ptt p utiz ft $ f 3 Z t t X gg / 3/hbiti i /bñ pti pi 533 Z ii tt b buvd /iv 5/iti 3/bñ pt 53 Z!t! P tui put Dí uz gu D ud P zá -35 Z V D iv i!g! iiit Fi UYU uit v z p uz pz i ui utiv g p t VU j JU tpéz Bit j 5 /z p i gudii uz bg b VU H z p p uti t 3 ud d/ft uz ft Bt VU K t xi z áb fut i ft pt vhíu DUZ V t bi ubi ; 53 u ft! t t/ PVH t i g ubiz bu tt ft ht t ut B f -- UP Pí--uit t xt tu ví Fi ib bz gi 3--3 pv! VD éi v t 3V (xt) iv it f B / tí /Duz k t iudd Pd pu ib / Fid 5 ht P 5-- B t t g xt p ft pvitd xt t! 5 t v v p 3/ft gud pt bi/ftiv $3 g H i t K5 v tit x i p ui gi f 5-- P u t uv t i itdu í v áb ig --- UY it t /t u vii fi pg f 5-- PV B t v u x t - X P já t- z v ptt ubiz p pub - t u vii D pt Fi 3-53 ZP V t X 5 ii ib Vhíu f 3--- U 5 iut P K5 b piip /tifái Dif ñ j! vi i t 3 t u vii pv --3 HJ ix V t 3t t z K35 ti Vi t pv u ut u f P V z di p ub Dp pt - 53 P i í tu V t x t!g! 5 gib /t - PD Vi H t t t p it p tuí g 3 3 u 5- PD Vi H t bi ubi Fiiit p tiv U ibú K utpit Put utz " P" t p x5t gu uz t! pt vhíu --33 J Piu iudd utz v t i fiiit p tiv bi ubi J Vi uv V t xt p bi u- bi bu ud Bit vit! pg iii u U /t jut p X33 p vii /u t /vhíu U K3 u t p 5x x5 3x3 B vit i git fi f Ut g x5 i PDV ii p b t 5 /Vhíu fi! U Ptp t t! P t 3 f 5-- PD pu t gu uz i ti Pá vivi! Fiiit bi f --33 U gz xt xt /xuiv /Puvi /gi 5t /ti /g 5/ Pgut u V t z 5t p tui i pi bi ubi -- ib vhíu P v u td i i tui Á pi t g (t) f ui p PD Vi H t it p t g bi ubi i ib pg t u ft 3-- gí duti Pd put Vi -duti DU Pñ P/f v t p/5b i b g! U$ gib giit / Di 3 Bu Pj upò 5 tifii j tii iit i u Vi -j P Dj té p h v jt ut pit i! F- DD 3-3 Z u áb - P P gud ftiv! P- i ftgfí wwwpgwbt H DU vii iii h u ig UV P! Ht j jt ñit ú pit! vii P gud 53 P j jt u áb p i 5--3 Z i 3 jt édit débit HU F PU u--áb P ft! P uv p piv 53-- v "B" 3--3 Z J jt "V" u áb Bb j % pfi 3 P v 3--- Z 5 J i tit tiágu - ft hi x hj ud p /tjt J pgu á Vg difut ut xt vii u áb p - pt tjt/édit v t --3 Z 33 Jjt Z5 D p wwwttgut Jjt Z5 D p wwwttgut J jt H Diii ht u ig 5-3 UV j jt u áb --p -- Z 3 pi p gud ftiv! 3-3 PUH j iii h u áb jt édit FFY fz u xt vii P u ig "pdit" 5-- bi 3 tu D 5 ttiit x Fi udz P Hg Pí Pfi pi 3 xi Vi

3 ig - dí - ut u ptib 3 3-tu B U J!!! "tui iv" i Bg pii i; P-í g Fiti- tz Put zuj ái xii Fi fi dguí btti tu t diigi iti i pfi f P Hg VD "u Wh" u vii v p u dii uif ftb p t vii utáti utd u p 5 v "" -- Z 5p Dig p -Pí P Ugt tp gu tt fug p bb tft bñ Pfi J jt tiut % pfi D 5 D uzá ut P z - 3 z xui / Vij Ht 3 Vi -xui/vij Jdi F Bt J piit + i éxi ii Y ti ub i t Put wwwtijdi H hbiti b p t z iudd ut 3v ---3 Z / H úbi Put Jé p V hbiti b VJ t fu iudd vhíu pj Puput f i i Vhíu 3 utvi Biit 5 Bu i iti p Vhíu Db ibu/p tit áuti 3 Pik-Up Vhíu b 5 i-fug Vi -i H á 5% u u i ut pti ut Pdut % á 35 f -33 p ikt Dt F v --3 Z 5-5 /Diii j f ut D t ái - -- VHU / - i tj p t b tí -- PZU z D Pá Fit Fii f utvi BDD utvi p -- Jp u b g! i f U ái /v Hp t/u / /vhíu wwwiigt UD / /put g títu pí /Vhíu ibt BW 3i t t/t / /i Pt i/ /gi i 5 F/ip /vhíu wwwiigt BW 35i 3 fu ip uf tpií u ibg g! 5/g ib vhíu f -- BW 35 / utáti t/u f/ip i/ /vhíu - wwwiigt BW 33i /ipti /pt / u /gi uf / t P/ij F/ip /g / 5-- BW 3 tp ti u / BW 335 utáti / f/xt / v h í u wwwiigt J Up td j bi utáti vii iii HV t (utvi) put tpií u gi uf fu té títu (pb) HV vi / put ái íti! gi i dii ti háui HV upt utáti /pt V/éti Háui / /gi B/t B/t t! g 5-- gi ái tub di f/ip íti /vhíu wwwiigt P ut t t tip it pik-up utvi b Pg ftiv! 5-- D j v hv v i ti gib F Put 5 ái 3 /pt Bu t! i p /g ib vhíu utáti FD t /5 /put td pub i t / /put bi u g /U --- FD Ftiv ái KXg /put htbk tit u 3 g -- FD Fu ZX5 3 utáti /pt V/éti Háui /gi t! 3/g f 5-- /! V zd 3 íti! Fu ip it it u uf /g pi ut dí t 3 ipti g 3--3 b put 3 i t K x di piz u i! 5/g --3 t / ái /put Piz / ái / B 5 /V -3 t / ái 3/i u - i b i ft dii 5 g Piz utáti b i / xt dii! 5/g f HD ivi 5 ái 5 /pt du t vi - éti/j H / /g f 3-- HD ivi DX ái /pt it g p Bu t! /g ib vhíu f HD ivi X Pt fu ip Hd ivi X Pt fu - ip t iti gi Pt fu ip 3 HD ivi X utáti xt t gib HD ivi / t 5 i /put p /td pub /g HD ivi Zpti / utti itíi it p3 p di t 5 /g 3-5 HYUDt 3/pt d/gi U/Duñ F/ip Vkwg Bii /pt igi / 5-- HYUD t 3 fu - ip put ái 5 gi 3/g f --35 HYUD t put utáti uf pt F/ títu g ud t! 5/g f -3 HYUD t 3 ái u uf put íti! PV- H 35/g ib vhíu f 3--3 HYUD t / utáti F/ B bu pii ít 5/g /V -- - HYUD t / /put utáti /ibg fu ip / xt t g! HYUD ibu 3 fu ip gib ib vhíu íti ptiv K phi ái i / ibg Pft t! bu pitu t f -- ZD 3 5 gi fu ip / u gi u 5 ZD 33 Htbk put ái t tjt uv f -- ZD 33 /pt htbk Buíi t g! j /g f 53-- ZD 33 put ái Htbk t 5 "g" -- ZD 33 / gi /put t 3 /B /t /Vhíu Pik-up - ZD ái F/ gi B/t big p g! /g f 3-- ZD PtgX / ái uf V/éti b Dw ubi / iti 5/put utáti b V/éti 5 /Vhíu ZD t udi ti fu ip fábi h g ZD PtgX / ái uf 3 f/ip b /dii ZD / tipti 35 Vkwg i dii Pt / ái uf b u ig ptiv t g!! gib /Vhíu /Vhíu ---3 ZD Htbk ZD Ptg / /put ái ái i dii b/ uf fu - t 3 i utéti ip íti 35 g f 3- g ZD X3 / ái t - gi t uv P3 j 5 g 5--- ZD Ptgé ái 5 t g bu p 5K/ i! zu f 5--5 ZD Ptg utáti /put t di t!! ZD Ptgé 5 /pt ái fu ip /g ib vhíu f 53-- ZD Ptgé ái /pt éti du t pt 3/g ib vhíu f 3-- ZD Ptgé 3 utáti B/i / piz di t it pí 3/g ZD Ptgé X put Bu t! uf gib -- ZD Ptgé X utáti / b i tit! gib f -- ZD Ptgé / v pi pitu tpii % 5 g -- ZD Ptg / utáti /Put /hpg Bit pií ítu ipi /h 5 gib - ZD PtgX / b uf v/éti utáti 35 Fd p / ái /put /gi tíi 5 /Vhíu wwwutvtti ZD Ptg /5 ái fu ip xg td pub pi / ZD3 HB/ F/ip uf - / t uv zd 3 d F/ip ib Vhíu iti 53- D Bz 3 u íti td pub tpii u fu ip ib vhíu 3-- D ti utáti f/ip t/u / v h í u wwwiigt D K KP / utáti vtib t/u f/ip /vhíu - wwwiigt 5 utáti t pái t/u fu ip /vhíu 5- wwwiigt UBH t t 3 Bu t! put 5 gib f 5-- UBH t ái put ái t xt t "g" -- UBH i vtib ái i /í fu - ip itíi! uj t! f UBH vuti V ái tk tub f/ip / v h í u wwwiigt UBH Z Put tib pi ái B i i Piz Fu ip íti - UBH Z i 3 ái vi tvi éti uf ibg F/ x " 3/g UBH Z i 3 ái " u X B/i fu ip V--/ét /pt /Pi /g 5-- UBH utáti fu ip b i i dii ié tí íti! UBH Z /3 Pt /Pi ái xt uf!g! 35-5 UBH Z 5 ái f/ip Z /vhíu - wwwiigt UBH D - gi Put t 3 ái íti 5- UBH Put Fu - ip g! 5-- UBH ig / utáti /put t 5 iii /i bg íti g! UBH / ái i Háui V/éti / /g i / / UBH vuti V 3 b ái tk tub fu ip wwwiigt UBH pi 3 tip ti itii i pt/ / /vhíu ZX ái t t fu - ip Pft t! D PUB f ti ái du t pikup Fd g ái t 5-- Fti / xtb ái /i /zu i p/ g - pt gi u /pt tpií t 5 v /g ib vhíu f 3-- V Htbk /v / íti!! 5!! i ut 3 fi b / 35!! f 5-- PH ub - zu P ui! i u piz i P pt t f P vii j utáti ut xii t tip u j fiz Pi jut út! Digti putiz V D Ú P vii - j utáti xii gtí u j fiz! t i iii t fu pit XP HD P p vi éti u v 3--5 Z 5 UBU WX ái tk tub but xt /vhíu - wwwiigt ié g U u i u duñ gib Y i t put ái Bu t! Y i ái F/ip du t fui t i! 3/g f UZUK Fz Put ái- -- UZUK uti t /put big UZUK uti fu ip pt 5 gib 5-- gib f

4 ut u ptib - ig - dí Y utáti /pt Háui V/Piz /Big /títu /g /Vhíu +ibt 5-- Y put utáti tpi í u b u i! g t pí --3 Y iti gi Pt fu ip Hd ivi X Pt fu ip Y ái /put fu - ip ---3 Y / utáti B bu t 35/g /V - - Y / ptt íti /gi /put gg ug gib Y V / b /dii utáti Fd t / iti 5 /Vhíu Y v utáti fu ip bi td 35 gib /vhíu --3 Y /3 ái /put 5 i t / utáti F/ 5 /V - Y 3 ái t td pub 5 jit íti gi bu pitu bu tpii g -5 Y /5 ái /put v íti p 5 g --- Y Yi /Pt utáti F/ip /í B/i 5/g - Y Yi ái put i i íti! 33 i 5 ib vhíu f -- VKW f /5 - t/t uf f/xt /vhíu wwwiigt VKW / tub -ái fu ip upi xt- itíi g! /Vhíu - 53 VKW ug /g; Vkwg bj 3 á íti! g VD PU VW 535 VKWJtt / utti /i td pub pï - 5- VKW P d /5 D/gi ái v/éti /gi /uv b /dii /Vhíu VV utáti V/éti / fui /gi / i u i! g! /g / Bu fug pi t 5 td ié tí Y put t ti U j /v ú pu p i bu 5 -i FD -- 5 t ui i j pi ub t f 3-- FH 5 i pi t t 3 ub t itíi! f 3-- UBH 5 td i f t ub p it pitu bi /g f iti HV i Bz utáti fu ip / Pft t! gib ib vhíu f FD t 5/pt utáti it tpi í bu p 5 f --3 FD xp x Fu ip Bu t 35 h 3-3 HD --V Pi! fu ip utáti Ki ptg fu ip x ibg ié tí 5-- HD d í uv b put diz b i / t 35 V-- x t t! 3/g HD d 3 fu u / b i itt Fd g x b bi gi /Vhíu 5-- HYUD t F 3 ipti uf F/ gi pitu tpií ít /gd p /g f HYUD t F i i! ái fu ip b i /dii p ít! f 5--5 HYUD t F utáti fu u /g itíi! di D H ib vhíu f 3--3 HYUD t F ipti gi i F/ / t tpií bu t /íd 35/g UZU /i X ái 5/put /gi /uv /i d /i pi ibg i uvit ib /gi /vhíu 535 UZU 5/put ái X /gi /uv v/éti pi /it /i i t ít /vhíu 5 35 JP Ptit x ái /i tpií u HD g -- wwwtu Fiiit bi K iti 5 put it éti 35 kit i p 5/g f -- K utáti 3 Fi u Fu ip "g" pt gi -- 5 ZD PV utáti F/ 5/pt 3 fi b/i /g Puth Dut (ái) íti! f ZD PV 3 F/ H / /gi 3 fi pitu tpií bu t t td pub 3/g ZD PV X 3 fi 3 / b utáti vi éti ié igd 3 gib f -- UBH xp V ái b t itd t p /Vh Pthfi / put ái b t bu dii "g" -- t / ái /put ft t it 5 gib Y u ái i pi f tib ít! ié tí t 3 f Y Pvi i 3 fi t j ib pitu bu xt tpii 3 pti --- Y V- ái gi x F/ zu u b i K /Vh 5-- Y i 3 fi b / t uv d B/i /vhiu VKW Pti iti / 3/put ái t pitu t /D buíi 5 g -p Vhiu P iti t i ---- V Vv / f/ tipti i /Vhíu Db K ptg 5 5Pt HYUD /i ái t/t /i di X i /gi /uv v/éti- i 5 /vhíu pi /v wwwiigt b/t /vhíu 3-- UZU utáti x K ptg /pt ít! /g utáti zu pi "5" gib ib f bi p t UZU / ái x Vi - f éti i Háui t K ptg tub di it ái d/gi f/ip /vhíu - wwwiigt UBH t pt utáti X f/ip /vhíu -- wwwiigt b put i gg utvi pikup i gi it / / FD xui 5 utáti 3/fi tub di X t/u /vhíu - wwwiigt 5 gib 5- JP hk 5 ái fu ip put Pft dii! gib f JP ibt 3 d/gi bj f/ip /vhíu wwwiigt K tx X / v/éti /dii b Jp ibt /5 b /dii X uf tib /Vhíu K ptg / b /uv utáti /Vhíu vigt / u 3/fi /gi 35 /Vhíu D Bz 3 / tipti 3 g /vhíu /i ít 3/i /b fiiit 5353 UBH t i x t bi u pfudd di pi / H 5 t uv btí uv p tpií ít pizd xt i gib! -- UBH t pt / /dii f/ip /gi b utáti uzu / b /dii / /Vhíu 53 3 UBH tx / X 3/fi b /dii /gi utáti 5 Pub /Vhíu wwwutvtti UBH t ái x 5 ít! Pik--up -- ái pg i b /g /U --5 Pt x Di 3 Hd p ái Bu ii! 5/g ib vhíu f UBUB utáti bj t/u 3/fi fu ip / /vhíu - wwwiigt UZUK / fu ip fu u /i utáti pt gi 5--- UZUK Vit /i x t utáti ít! ié tíd f ibu/p FD -- it /5 ái t Hi /i /pj t / /vhíu --- Y fi / ái gi td pub pí pt 35 gib Y fi / g! utáti pitu igi tpií % ít p put diz Y Hi ibú 5 pj Di p g Bu i! p tp f 5--5 VKW ibu / ái ft dii t -tit Ó!! Wf tti d v it titá iit ui p vt ut tp tit Wug - U! BW X / t b gi upi td wwwiigt P 5 / it p i j g -- 3 KWK KX /v p u ib t á ibt V Vi uv --- KWK / v ái t wwwiigt Dup H Dvi uv ud p tit ig hp t f --3 UZUK / gi ái t t fib B --- wwwiigt UZUK X / i uv pt vhíu - -3 UZUK X-- 5 ig Bu t! f U-U 5 p g 5 t 5 tui 5 t P d it! -- YH /5 j g j pt td pub 5 g - pt tt 53- YH D 5 / % J Fui pt P/ í /g t --3 YH FZ zi g td pub V bi p -- YH tit X 35 it gib Pik-Up H ái K i t td t Bu t! p g f - - wwwtu Fiiit bi HV b / /Put F/ip it u utáti ú íti g! pt gi -- DU -- pg tád zu títu tjt í uv 5/g Dihtu h DU 5 b bi put - ptb dii 5 f -- DU (i) / kigb t bu t t gib FD x F5X ái i 3 v -3 Z -33 FD F5X / ái xtb t/t /i X /vhíu - - wwwiigt FD F5 Kig 3 utáti X b bi tub di t/u upi jutb t V /vhíu - wwwi--igt FD F--5 X V ái /pt i j Bu t! 35K x ib vhíu utáti FD g íti! ái /i it gi bi i ié pit /g /Vhíu HD ivi 5 ái gi Bu t! g 53-- FD g Kig b /i g v/éti /Pi D/UB xt dii! /g f 53 FD g X xtb it ái t Bu t! ib vhíu f --33 FD g X X xtb tib fu - ip úi / bi /b td pub /vhíu FD g X---b ti háui /i 5 g Y pt Jdi Jé Piu 33 FD g / dui b utáti hvt iv / t 5 /Vhíu FD g / utáti /i it dui tib /ibg / bi íti 3 /Vh 53 FD g /5 ái /i xtb t / /i /vhíu FD g / ái 3 /i xt t pí g! FD g / X xtb pg i it /j p/ 5 g! HU H pik up 5 t/u utáti X f/ip /vhíu wwwiigt UZU Hb utáti Bu dii! ítu utáti /i x 3/g ib vhíu f 5--3 UZU Hb ái t p 35 gib ib vhíu ZD B3 x ái i xt t! 5 gib f- -- wwwtu Fiiit bi ZD b3 i ái / Dkt xtb /5 ái i /V ZD B5 - gi fu ip X tub di b bi zd B5 fu - ip X tub di 3 UBH / pg g bu t bi t g! UBH ái x Di D gi g! 5-- Db bi x H d pub! 35/g vhíu f ib D- gi ái /i x Di b bi dui / t íti! f -- wwwtu Fiiit bi Fti - gi x b bi / H gi ái íti! /g f 5--5 Fti b bi td i Xt fii X td ié tí /u /vhíu 5--- V tigu Hb /5 ái t/háui / /D b / u i d d /g -5 Hdbd 5 xtb x ái i it 5" j éti dui H di Pi t! 5 it / xtb utáti t/u X Dvd f/ip t uv /vhíu wwwiigt Y pg t ái big bu dii p gib f -- Y t uv 3 gib! ÍD f 5-- Y uj i " ié tí pg i tád 5/g ib vhíu f Y ái xtb dui / di D ié tí ifi /g f Y ái p u bu dii! x 335/g f 5-- Y x i t i Fd g i ái i Fd g x xtb V 3 -- Y x ái / /D pidu g íti! ié tí - Y X tj fz td pub Y t /tí ái /gi u it i /i /gi íti - /vhíu Y / pitu uv i íti p pg i g g Y /3 pg g pikupz /pidu bu t Y xtb x ái V ié tí ifi uii u g! p 5 g f 3--3 Y d xtb ái t / H tpií t 3/g f 53-- Y / xt t /pi pitu xt t Y Pik--up ít! td /gd x 5 v t tii td pub 3/g Y Pik--up xtb utáti dui H / di D u /í /g Y () p g g pg t ái Pft dii! f Y xtb utáti b i /i t / piz it p/ij p/ tit! ié tí Y x xtb v ái /i ibg / H p /g f 5--5 Y ái x it ibg dui / pitu igi t! 33 f 5--3 Y ud d/bi X t/t f/ip /vhíu wwwiigt Y ud / ái /i xt g bi i i xt dii --- ZX di /5 d/bi di X íti Ki /3 ái 3/fi f/ XF UH p it b f v ái utáti v -- Z "" -i-fug VD Fug ñ p pik---up Y /put d u b

5 ig - dí - ut ptib - 5

6 - ut ptib - ig - dí

7 tz u h á g ---3 tt - ié b hi up id ig wu b- ww iu 3 Buv 3v J t - dí -ut ptib - tp uii ig i i Bifi g - ig u Ft Ñ J B J p / H tb t D i i U i u t g pu b J B V H i u p ip t JV i t F b u D gí i P f t D B k H fi t u f Vf i á itiiíi! u v p/ k bu- ib p dii g Fb P -Viji tiui DZ Y P H p t i -- i 5 i i P u f bp 53-- b átiá i g t t ptd g F PUB u J í F gg p ib --3 dti U Y BB iz Pi g t Di u i t t vi B g 5 3 ii P B i H Y z i - t --5u3Pj P p it -t / x ii B gui B t dud / iz put B-- á d id 5 ip - 3 P P i i Bu t tí utáti t b f tí Ú i i 5 -- d -5 H éutáti U / v g z j u u; J di i d i i! b i P Z 5-3 vii 3 fi 3 U t vi t vivi x í b t Z33t - U V 5 5 ui j J vi -5 q 3 ib- Z itvt g - p D 35 k vi d b? i /f ui áq B v -- ig i 5 53 p fip p it bi u Bi Dt B i UB ig fi g t53 p pt v B ib 3D D viuid p f i bb tu / i w ww ig - ivi fu i i f F D zz á b " H pi t i i UDi f uv b t f "P Z du V --3 p f d f P t H i t 3 F /pt t f dif p!! t i 5 P Pg Jdi ft iz 5i 3--3 t P B t Dí 3 i P í - D g i uv g i i i i i!! 5 t i ifp gí ti B duti i U t 35/ + Y b iit J p t B h i 5 F/ñ t ht 3 5 u i Pd Dti z v D + / " --5 xi i V f é X H 3 u p P 3 ié iz "u Ph t i / áti P Bt t v 5 3 pu 3 - bk u-5t pitj i 5-- Vi 5 d 3 V u f- t 3 t t di p p j b / i 5 3 u 3 t /j -tu d VD úb upuddi iq t /pt pub HD ivi DX tvi t V vi du puti -- it utip vi jpu p/ iib ght / t v b F B B i P/g uip U v / pu t u 3 fi p i- i t pbg -tibu u t q g! 3 5i3 33 u53 v P put tí t i pu t b tí Hip g p -- ju td 5 i t 5 gu tu f it u fii vi? 5-3 giit t é i i i bu t JD 3 J it 5- FU i 3 iu 5F z i t -- i 5 U i - t --3 P D tu 3 d f d/ gib P 3--di itd ii t B u vt t53-3p/ V hu Y j á /5 pivi v bi gu i ij V d f H tt fx B t h ptp jug i ui iuv D ivi X i uvb -- t pi gu ái /g t H put á D í --5t p /pu g Bu3 / p / / / 3 5 P P ié Y 3 D D d ivd D i5 P g vi g P g --- t Ud t di f /t vvii VVijb u i t p pvij B t- F í/ - VD v ub P- Di! f Uu-ti gt b pitu íti vi i d íti /v p ñ P vi puj tpií t U - -- iiit put Pt D t - / u v g F U i P t f áp h ---5 ti D /3 gu t p h p 3 u t dibui - p ié tí --35 D t ifi/ gdi iñ xg u i p t t v d i 5 d i u g t tít 3 u i ju t fi hí 3 i V -- HD ivi X ui / -35 -q uip fi u g 3 w zzp -Jugut ñ ww it iqpi Ó i tu i i / t 5 it pu v d --5 / F 5 t i 5 t j V t H bj f P U d -- igi 5 d3 iu ié ivt P UH t it D t i d x Pt b 5p t - bijug - f V tip 5 D F i 3 t-- h u 5 b i z éi --5d g 3t3g tiz u - p g p b fi ti - é it b p iz d i D i t i k t b f P v P u 3 d t v U ub 3 Z F g --- /5 t g - p h i v p ii vitií p P x ñ t v 3 3 / 3 t g D i - ipd fipd HV fig ii th t h b k H/Dputivi b h v 3 WiiDP/3 P p dit i g U tu g títu t Z j f u i t zz í piiv v - b /put /j i g- i P t - t 3 5 pi 3 j i ipi V t i 3 d f p 5 t t / j 3 b i -3 pt t / 3 i 5 t t t U i pé v i i 3 V t í /g U di P g b 3 p z ti itixi -33 P Z dit gu it bt ix 3 g b fi t ui i ti q i P v t z íip V pt 5v hi- D Bu Pj 3-tP V t vi H i í V v D H H t j it x p i i-i 5zp it 5 5 t - P 5 i P ái g/ i f uip i ii q it p d t z Ò b í x up p35 3 t i putb put p Z ut - j / - K 3 pppu - p v vi i t3iv t P iz u P i g i d 3 D i t 3 x gi ip h 3 ñ bd5 V pi j t 3i i -3/ t/ g i/ P p 3 Hi Bu pá tifii 3 5 tttib u 3i t v 3 i ii P 5-5 ti v -- Dit g Biit 3i t t 53it pi p f P Y iit 3- ddg dd d ixt v u v 3 D z t H iv t i p u b P it gu t t hi i w hu P z 5 ií q u i ww B hi u D 5 /p D - -3 U t j 3 ti b t d p d i d t5 u D z / D D z V H U t P i3 D b i p - p PU bu tu- xt t v i í i i ái ut t í z g i tz u d/ V " t P u g fu p i D xi h 3 / it u P bu Uu tiv- ti it i Db u PP t v/ 3/ - Ptiu Vbi p i p i i é i / b i f (D i x x! h i t 3 5 u i i Pi / i 5 - d ibu ñ 5 Pdi- 5p u t d 3- /P Du /vhí ib d u u! t i 3- g j g á í 3 d 3 F5/ g HD iv tí --- hi ñ g i D 3J-itu) b F www F i p 5 - t 3 u 3 i t p d v í p t- 3 3t F t ig P ái d /p H t d - t t " hihuhu bzgivti b t " uti x - B g d ti p it t b á b fi t pi pu u i i d 3 X t ti g ui Pi 5 p / p g D v ui 5t t-i- z i g p u d t D iq kup h t tuí í d t ié gí t j UH Pi ut 3 bhu i ti-pg b b ib p "- h z P u U V P tut Y H ii v i i b ñ i /D D HP u á p j - pi uq uitb bu p ; i iit i D txi z Z t P iu iu - P bu ---3 h ié it v ti3v - tip i u3 ué P P bé tiz b v ii v t ñdu B 5 /--ub td i P d / 3 b i-td i x bi bé d5 - Du 5d f U i (D it 5 gu B v i x i! 5 h i i t D D it u 5 v Pi --3 i á i -- u j p B 3 p B ku vi j h! Butt íi g Y5---P - W b d v P d U i it F ñ d ttij d g b Pdi t d ti 5/ 3b Á ) pu u d t 5 i D V t íd H V f p Z g b it P ñ 5-3 t i ti t-i 5 pp b- ij zd p v i i t/p Z / u t UD VÉ fti p " i p-- dithh p " - 5 /v- BD á i f - u 5 g ti p í u u t g i B p i! p p p g i p i z i 3 t K é p PH t gíd pt p p /qtuip pud v t - d -ud tiv - di fp H!g fi ib Vi/ Vi i gíti j tud t ibu z b u p -- HU u ui át vui5 i p/ t HU iu - tiu H itd U - d g á i5 ut vi P - 3 D D t Z i p k t u i / i -- b p ---3 áb t P i U 5 g P it v t i-- iit vu 5 t xi fi tiiz - Ó g t p éf b g f / t iz 5 x k F t b / x u i t X v g u 3 5 D p/hp /u3- i i i ppi- Y ib ut-dvit vi -ut --3j b / t B- i zg d - it d 5 i 3 d du b v -- P u 3 -- ti p 3 5 k 5 d tí 5 d d x t u V t BU P íd -5 / u 5pi í - H uz ñutvi f gít - v z éii p t upu i u x D id 33 u i ( p g t5 U d dp p t f f 5 i jp U p ) 3 5 /v-z t P b HY FZ t K 5 ti -5 í t i 5 D i t p t! -- B g 3 p K it g it t Y/ /!g t vii fptiv--jp - idp it Ut D í p g u - H iz - z d t ud t ig i- Z vu b- Dt P g i hv vig j t - á i utáti P Bi t 5 P 5/gtp fi i pi U -- P d i t p k i d 3 t UD Vt i p p P u D b t x d i p t pí t F i Vi b it i F- u ixi áb f b dáq fb / igip fí uf 3 g! i ut ui k t ib u ft 5 g ib g d i U P z t 5 p t h t ii /! f pi iii 3 pu u i Dgí d 53 tdp3ub Di Pg --3 ítv íuu 53--3/ /tb t tibuiñvi- di t gfp u Ñ d/ z5 b g 3--- jugui 5 5 F b -- i ( ) d b i z p fit b p J gp p it 5-- git b P / -- P 3 U t J / t F 5 t Z it ud i utigu -5 D 3 5J jt P Z t - D i -- D f XV b tutd d H ivi vkñp t u k Px í kjitt U ) - vit Htb i ( w V w g D w j i i í v ít t p P p u p ib Vi vig -- D áq i á dit 3ui 3Dii- á é - - 3D t i v i! u 5 it t f q --3 i i i g 5 d -u áb iv u -- ti- / DF u vii P it pt g! P HU P ñ ui fii D 3 f p P f f p d f t D ip tu D u B -- g -- U g ju H d5 á 3 f --B --5 U b p 5 ip 3 dut t itfu 3-- t X H d 3 5 jt td fut D 5--3 t t5-tid 3--3 / D -3 u i (i t H b U 5 p v 5 h i h u Ptig 3/ b! z d f it - f vdi b pi XV ip tufpi ti ut P- á FD P t ) vi Vii pb -33 ( u- p ) z g ñ D -- i fi Bu P P t u g d i /p pu / p 5 i -- ié - zzvi 3t tb vip VpiF ái i éd í tu d t/u g i fu j v u d - ww it put U F q Ñ i p z B 5 xt 35-F5 wu t! i-- VD t 5 p g ; ti vpu p Pñitt p3 3 p g vi t í ñ -5 D d d p t HU t D 3 v U f tb i H d D p p v b t/ H bi V t f ti-- gi F bp ttv ik - i D d / ti g t3 i 35 v 5-- b f i t pg p Z B 5 h h t u d t 3/ v P j g Z g i fi ju ii J f z vit di d b 3 ti 5D ik ---5 i d t t x 3 i U éf 3 i u Z it J t -- P U it g B ; d 5 U vi - p p / du --3 J - ti fitg F p í"pi" zz é v z- /uñ t t g Pitt 3-- ijtu gñ ju 5 b-p f H D V/ --3 á JV t / v --5 bi - pi j h ávit bf ñ g t t D t/ v F t i ig -- Z í -- i g Biv/pt -35 wi tbi 3 ut á t i 3 - v D b Ju i pi ti B é u g d i B p v D f p v F á d U U u d h v u 3-iuub Fx i if3 ti i ig i fig v3 F---5 D"V x3 t - vit i --ñ i piitu /v /pt i dd dí? d v t - p g -ti f d tu V t b u D Z 3g i t F it P g i fi pu j tp h p DÑd ig--5 t 3 d áb t 3t p3 v - f Z udu"u Pt títu g j tiit b p d t fi 3 t z g t -- piz u 5 híit P U - i ivá zt p á v B g g (i i gu? f f p i j i b 3 t J h v u t f ifd pi / v - difut 5--Z V--g Dí) tá pid -- tiz /u Fd Zb iz p ig d f P t Z vi P P t 33 - H v t - Z t í x t p Ñ i t U tp i d u u Pt p íp t i v i vt u ut ittu xt t P g t xd i- i u áb f i! pi i dit t U b té i h g p P Z j Y -- u i ii 5 d tiv v - Z33 pi 3 i i -i t pi v it V t éd i Y p / u jt hí t D i t V / F tb F -P v--3 pt ti iu Z 3 ti -xt d i fu j t t tiv b 3 v ñ H é tz FD F P i?i i 35i d - t W 5 i B t 3 p du t i í i u tufp U B j f Z5 zpt it d gv ái put t jt - d P uip J q i Ñ b t v tt D F H i íz gu - i p ki h33 x b ut t p-ñi Hg pit t P u ié 3 v BPtpDd5 t -- X H i d/d p i td ñ i xp í u g / pi / u B i t U t b d ib t du H xibi tuf ái/ - gt g 33 v?5- v ddi F 3- Ñ 53-/g f t i v f 5 i é u p -5 5 itht b bié JU z 53 3 d bu D t ihuhu pí 33 v pñi d B -- ; tb u Fú B 53 it é D gu- t 5i t F ui g / Pt 5 U t t t Dg pz áp ud " -- 3! tut i -Jugut Déti 3 t - -t t í 3 t -t 3 - t

8 - ut ptib - ig - dí

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DIRECCIÓN DE TRANSPORTE RUTAS AUXILIARES CD. CHIHUAHUA

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DIRECCIÓN DE TRANSPORTE RUTAS AUXILIARES CD. CHIHUAHUA TÍ G GBI IIÓ TPT UT UXII IUU Información revisada el 01/nero/2016 UTI U UX-01 TIP VT G TIP B B T I TIP B B T I I IG Y Q PTIV I TIP B I B U Y U I IV U I T T F TI IT UTI-TGI-T PI V UT UXII I IB TIP TP TIP

Más detalles

GUÍA DOCENTE DE ASIGNATURA CURSO 2009/2010

GUÍA DOCENTE DE ASIGNATURA CURSO 2009/2010 ii i u GÍ DON D IGNR RO / í DO BÁIO D IGNR N 3 óig igu 7 u iuió iizió viu ii i éi Ogizió ivi I IVIDD D DIN PRNI /ON IN II IVIDD NO PRNI D DIN ii ifái vi ii 7357 P? óig NO 5u éi º 8i Oigi ui y i 6,5 éi

Más detalles

Reconsiderando los fondos sociales: Los canjes de deuda para educación

Reconsiderando los fondos sociales: Los canjes de deuda para educación R f : L j u p uó O Ugh L f Lé é u yu pz y u vó pg yu pí, f h v u pó p f ó v qu p ñ é p gó p pz y pó pí ju pñ zó p pí h ú á g L ó g y f qu é uó, p y u á uy u uv pz qu xp u M y qu pp u pz p L f í u p, g,

Más detalles

Trabajo de Diploma. : El amor y respeto por los oficios y. profesiones de mi comunidad. Curso: 2012-2013. Año 55 de la Revolución

Trabajo de Diploma. : El amor y respeto por los oficios y. profesiones de mi comunidad. Curso: 2012-2013. Año 55 de la Revolución . Tbj Dpm : E m y p p f y pf m mu. Au: Y A Péz. Tu: M. M Du V. Pf ux. Cu: 2012-2013. Añ 55 Rvuó Pm P ñ bjm, pqu qu b qu, pqu pz mu. Jé Mí. (1) Agm A p qu h hh pb u fm u qu z bj, p : M pf Dp. Euó P. M u

Más detalles

Dossier de empresa - Comunicación

Dossier de empresa - Comunicación Di - iió Qé g i iió i ivii q vé ii i, i, v y ivi úbi jv ivii g i i ivii Qié Nió ñ 1998 g ii Uivi ág qi á g jv y iái P ivii ivii qié iigi Pii i ivii, f, i, iiió y ivii, ii, b ivi á ié ig i ivi i á á 500000

Más detalles

Urox Q at: Módulo III: Weta m ub eya l ri uya ik uxo l alk wa linik pa k ulaj Conozco los métodos de planifi cación familiar OXLAJUJ AJPOP

Urox Q at: Módulo III: Weta m ub eya l ri uya ik uxo l alk wa linik pa k ulaj Conozco los métodos de planifi cación familiar OXLAJUJ AJPOP U u x xuu ut u t w u xuu u K Et y xu utu y K 3 KLMNÑOPQRSABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSABCDEFGHIJKLMNÑOPQR Ux Q t: Móu III: Wt u y uy ux w u Cz ét ó yt ó ttu u y u y uw u x ut zu uöu OXLAJUJ AJPOP P ó, 21 t 2012

Más detalles

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN If Autu IFORME DE AUTOEVALUAIÓ Stí G u Yk p 1 Stg F: (56-) 816 88-816 88 4 Fx: (56-) 816 88 1 E-: x.h@h. ;.@h. g Ogz (u t) t ut y - www.h. - - If Autu b Ogz: SUERITEDEIA DE SALUD DKDKDKDKD RUT: 6.81.-7

Más detalles

ARA'GOZA, BARCELONA, SEVILLA, JAÉN

ARA'GOZA, BARCELONA, SEVILLA, JAÉN óó X 8 W D J f D áu 1920 «:40 Jñ X ú 2802 21 1929 BÉBBBHHBBBBHBBBBBBWBBBBB^^ D D VDD 'GZ B V JÉ BU D "UV " Y D D B U D v! J áz! Fáz! v q «U f! f! v «q! V j j! á q f v! ^ j < H ú j v! q! Y q? Dó á 'w q

Más detalles

HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Flt HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN G Hiti l At Uivi Jé GRADO EN HISTORIA DEL ARTE PRESENTACIÓN DEL GRADO L Hiti l At iili itífi híti q ti bjtiv iil l álii l títi í tib il t l hiti l lt tit b lvt

Más detalles

GUÍA DOCENTE DE ASIGNATURA CURSO 2009/2010

GUÍA DOCENTE DE ASIGNATURA CURSO 2009/2010 ii i u GÍ DON D IGNR RO / í DO BÁIO D IGNR N óig igu 7 u iuió iizió f viu éi Ogizió ivi I IVIDD D DIN PRNI /ON IN II IVIDD NO PRNI D DIN Nuv i Diió Oi y Gió i 778 P 77 óig NO u éi - 6 i fiv 8i Oiv ui u

Más detalles

Mayo SIMPOSIO INTERNACIONAL PEDAGOGÍA. Cultura y Sociedad. +57 4 250 8328 ext. 119 +57 320 653 8489 simposio.pcs@unac.edu.co www.unac.edu.

Mayo SIMPOSIO INTERNACIONAL PEDAGOGÍA. Cultura y Sociedad. +57 4 250 8328 ext. 119 +57 320 653 8489 simposio.pcs@unac.edu.co www.unac.edu. My 9 7 7-2 INTERNAIONAL y Si ORPORAIÓN +7 4 4 269 UNIVERSITARIA ADVENTISTA +7 4 2 32 x 9 +7 32 63 49 ii@ www INTERNAIONAL y Si ORPORAIÓN UNIVERSITARIA ADVENTISTA OBJETIVOS Pii i éi ibi b, q ii b y flxió

Más detalles

PLAZAS LIMITADAS WWW.MAKEATUVIDA.NET WWW.JARDIBOTANIC.ORG INSCRÍBETE! FREEDOM MAJA FI DISTINT ISTINTO MÁS INFO: INSCRIPCIONES: / Asturia.

PLAZAS LIMITADAS WWW.MAKEATUVIDA.NET WWW.JARDIBOTANIC.ORG INSCRÍBETE! FREEDOM MAJA FI DISTINT ISTINTO MÁS INFO: INSCRIPCIONES: / Asturia. Ñ D D Z Ó U Y B B M V Ó M G G jy j P K ó b xm y : W ñ y é xvz fm / g y fó bj y V km / f 1 3 5 7 8 10 10 12 14 15 17 17 22 24 ó y m mím b! F -, m Dm m ó y m bá b gé m fz m / V q vó FDM f m mé j í bj g g

Más detalles

CICLISMOSB nº 2. temporada 2012. Resumen de la temporada en datos. Bonita ruta por Navarra PASATIEMPOS TUS FOTOS RESULTADOS NOV.

CICLISMOSB nº 2. temporada 2012. Resumen de la temporada en datos. Bonita ruta por Navarra PASATIEMPOS TUS FOTOS RESULTADOS NOV. CICLISMOSB º 2 NOV. 2012 RESULTADOS tpd 2012 R d tpd dt EN SOLITARIO SANTI Htdd, dd y tj qp PASATIEMPOS TUS FOTOS RESULTADOS EN PORTADA, CICLISTA SB A DESTACAR: M Jd FOTO: OSKAR MATXÍN EN EL RECUERDO:

Más detalles

015-16 FISIOTERAPIA BILITACIÓN NEUROLOGÍA ESPECIALIZACIÓN PACIEN DO LABORAL EXIGENCIA GARANTÍA FORMACIÓN FU

015-16 FISIOTERAPIA BILITACIÓN NEUROLOGÍA ESPECIALIZACIÓN PACIEN DO LABORAL EXIGENCIA GARANTÍA FORMACIÓN FU APARATO LOCOMOTOR PROFESIÓN ASISTENCIA RE BILITACIÓN NEUROLOGÍA ESPECIALIZACIÓN PACIEN INTERVENCIÓN SALUD RESPUESTA INNOVACIÓN ME DO LABORAL EXIGENCIA GARANTÍA FORMACIÓN FU NALIDAD PEDIATRÍA PRÁCTICAS

Más detalles

ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. Resolución Nº: JD-1852 Panamá 15 de Febrero de 2000.

ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. Resolución Nº: JD-1852 Panamá 15 de Febrero de 2000. ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Ró Nº: JD-1852 Pá 15 Fb 2000. POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA A CABLE & WIRELESS PANAMA, S.A., COMO OPERADORA EXCLUSIVA DE LA RED PUBLICA, QUE SUSPENDA DE MANERA

Más detalles

UNIDAD No. 2 CAD para WLAN, Administración y Seguridad en Redes de Datos

UNIDAD No. 2 CAD para WLAN, Administración y Seguridad en Redes de Datos UNIDAD No. 2 CAD para WLAN, Administración y Seguridad en Redes de Datos ) 9; # 2 G9 #2 B;2 # 2 #2?8:2 - A =B# 2## # #B22 A82 2>H#22 >;9

Más detalles

5 18'W. Vega. Chopo. Dehesa. ve dil l. la B. km 29,10. ro y o d e. !km 27,65. Cerro Hediondo. Cañada del Real Tesoro. Las Carrascas Castillejos

5 18'W. Vega. Chopo. Dehesa. ve dil l. la B. km 29,10. ro y o d e. !km 27,65. Cerro Hediondo. Cañada del Real Tesoro. Las Carrascas Castillejos L 'W 'N 'N - R Vt Zf h ÁLG Bug m b Jim Ft Hi g u ó 'W b bí L qu 'W t q u ó Jim Líb t Vij L B i V bjí t V b Viuv Tbuc ÁDIZ chu GR GRND tqu SEVILL 'N P i i V b ti G 'N P SIGNOS ONVENIONLES Gucí ucí BTT ág

Más detalles

ABONOS ORGÁNICOS CALDOS MINERALES

ABONOS ORGÁNICOS CALDOS MINERALES MUNICIPIO DE TOLUCA 2000-2003 MUNICIPIO DE TOLUCA P Mup C. Ju C Núñz Am S Mup C. Ju Rf Shz Gómz D G D Ub, Ob, Sv Púb Eí C. G P S D Eí C. Mó Vu Gz 2000-2003 ABONOS ORGÁNICOS CALDOS MINERALES ABONOS C A

Más detalles

CONDICIONES COMERCIALES DEL SERVICIO TELEFÓNICO MÓVIL

CONDICIONES COMERCIALES DEL SERVICIO TELEFÓNICO MÓVIL CONDICIONES COMERCIALES DEL SERVICIO TELEFÓNICO MÓVIL 1. Condiciones Comerciales Generales aplicables a los Servicios de Telefonía Móvil 1) Estos planes incluyen el servicio de telefonía Móvil dentro del

Más detalles

Bosque Ironwood. Monumento Nacional. E n el año 2000, el Presidente Bill Clinton designó esta área de. Visítanos pronto!

Bosque Ironwood. Monumento Nacional. E n el año 2000, el Presidente Bill Clinton designó esta área de. Visítanos pronto! Bq Iw Mm i ñ 2000, Pi Bi Ci igó á 129.000 imi biógi y m Mm i Bq Iw. L gm mñ mm á hábi g vi y im. m áb fi q mb bq. bi ió imi, q v i y. vi i ig á gi; ii mi ih k, y miég hi. bg imó f mñ Mm i Bq Iw. í á úim

Más detalles

!!" # $ $$ # % & ' ! " #!$ % & ' %' $ % ( ) )

!! # $ $$ # % & ' ! #!$ % & ' %' $ % ( ) ) !!" $ $$ % ' (! "!$ % ' %' $ % ( ) ) ) ) $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$* *$ $ +$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Más detalles

ZN E NENTE Gu 2012 Gg - p 2012 T - V-755 431 V 430 474 4 429 433 428 434 30 V-755 435 427 426 p 22 436 ESTÓN FGV 21 425 438 424 L Nuc y 11 10 439 423 440 422 R g 441 421 í g V-760 pv L G V x T

Más detalles

2 $ "! "! " # $ % & ' ( " ) " " ( ( " $ * & ' ( " ) " + *, " $ $ - ( " &

2 $ ! ! # $ % & ' ( )  ( ( $ * & ' ( ) + *, $ $ - ( & !"!"# 2 $ "!"!"# $ % &'(") ""(("$* &'(") "+*,"$$ -( " & 3./"", "0. "-( 1 ( 2 3/3 4 5.. 6 * 5 0"3 +"*03-(" 4 -( * 4,"".. 6 7))8!"#% 5 4 -( 2..9:;(99 ?+(>@.#%7A". %7 ".( $%%... %" -=

Más detalles

Salmón. Suplementos PREMIO

Salmón. Suplementos PREMIO Su UNES 9 DE JUNIO DE 2003 REMIO Só A OS MEJORES FONDOS MUUOS D Ciizió Ni 1 Bi Dfu Vgui:... 14,88% 2 Sui Ai i A:... 15,74% 3 Ii X Equi Si A:... 16,01% D Ciizió Ii 1 Bi Dfu B Ai Si A:... 0,39% 2 Sig Aii:...

Más detalles

Historial de Salud del Pasciente

Historial de Salud del Pasciente Ht S Pct Nb Pct: Tf: Dct Cbc: ccó Fch Nct: Fc Fc T Hj/ 504 IEP xpt: S N Ht Mc Pct ADD/ADHD S N Ef Czó S N A S N R Ifcc R S N Pb ñ c S N Sg N S N Tt c g SI N Ní S N Pb tt/tt S N Nct Pt S N Cc/c S N Tt Ep

Más detalles

Servicios de Salud Para Las Escuelas de el Departamento de Educacion del Condado de Monroe

Servicios de Salud Para Las Escuelas de el Departamento de Educacion del Condado de Monroe 2014 Sc S P Ec Dptt Ecc C M FAVOR DE REGRESAR ESTA PAGINA DESPUES DE HAVER MARCADO UNA DE AS OPSIONES QUE SE MENCIONAN ABAJO ME ESTOY INSCRIBIENDO EN A CINICA DIRIGIDA POR A ESCUEA, INCUYENDO AS PRESCRIPCIONES

Más detalles

R U R C N A A R U A N T N E A MA Q ÁREA DE SE

R U R C N A A R U A N T N E A MA Q ÁREA DE SE S) O (O L SDO D S) FCHL (O S) ILIO (O M BLDO) O D G D Z D C S ( I S) CBLL LIS (O SÉ S JO O) S LO XXI (VIG SDO SIG IGO) LBI (V IGO) S VS (V FOLLS O IGO) S X X (V S GO) CL (L S (VIGO) MÍIMO GO) S PIO- SI

Más detalles

GUÍA TÉCNICA DEL COMPONENTE DE ALIMENTACIÓN Y MISIONALES DEL ICBF

GUÍA TÉCNICA DEL COMPONENTE DE ALIMENTACIÓN Y MISIONALES DEL ICBF MAROPROESO GESTION PARA LA NUTRIION GUIA TENIA DEL OMPONENTE DE ALIMENTAION Y NUTRIION PARA LOS PROGRAMAS Y PROYETOS MISIONALES DEL IF G6.MPM4 20/04/2016 Vó 5.0 Pág 1 I NUTRIIÓN PARA LOS PROGRAMAS Y PROYETOS

Más detalles

014-15 FISIOTERAPIA BILITACIÓN NEUROLOGÍA ESPECIALIZACIÓN PACIEN DO LABORAL EXIGENCIA GARANTÍA FORMACIÓN FU

014-15 FISIOTERAPIA BILITACIÓN NEUROLOGÍA ESPECIALIZACIÓN PACIEN DO LABORAL EXIGENCIA GARANTÍA FORMACIÓN FU APARATO LOCOMOTOR PROFESIÓN ASISTENCIA RE BILITACIÓN NEUROLOGÍA ESPECIALIZACIÓN PACIEN INTERVENCIÓN SALUD RESPUESTA INNOVACIÓN ME DO LABORAL EXIGENCIA GARANTÍA FORMACIÓN FU NALIDAD PEDIATRÍA PRÁCTICAS

Más detalles

" #$!$! % &' ' & ()*+

 #$!$! % &' ' & ()*+ ! #$!$! % &' ' & ()*+ #$!$! % &' '! # $ %& ' () ) *,- ()*+ +#, %- (./ 0! 1 $ 234564752 &. %& ' () ) * 8 9: %& 8 9 : %& * ; ( 8 ( 9 : 3 / 1 % 1 % ), 1 ) ( ; ) %! %! 1 ) ' * % % - % < % * = %, ) 1 % ) %

Más detalles

Albacete / Salamanca / Asturias / Tarragona / Sevilla. EXP ERIE NCE. Liverpool / Bray / Dublín / Salisbury / Bath

Albacete / Salamanca / Asturias / Tarragona / Sevilla. EXP ERIE NCE. Liverpool / Bray / Dublín / Salisbury / Bath b / / i / Tg / vi XP RI NC Liv / B / Dbí / ib / Bh N g P qé L Igé? i iv ñ h i ii i ii i- gé b iv iiv q ig f i xj P zó IW g iió G Bñ I iió ái vij i 6º Pii i Bhi á igüíi L igé bié fái xii fiv q IW giz g

Más detalles

Diego Andrés Carvajal, Calle 37 F Sur No 72 J 70 Piso 2 Barrio Carvajal

Diego Andrés Carvajal, Calle 37 F Sur No 72 J 70 Piso 2 Barrio Carvajal NFORMCÓN PERSON Nmb Dó Dg dé C, C 37 F Su N 72 J 70 P 2 B C Té Mó 3152253536 (57) 1 4759067 C ó Dkdh@gmm Ndd Fh d m Cmb [ 19, g,1984] EXPERENC BOR Fh (g 2009 udd) Nmb y dó d mpd Fd P C 16ª N 86ª 78 Tp

Más detalles

JUGAMOS CON LAS LETRAS Y PALABRAS

JUGAMOS CON LAS LETRAS Y PALABRAS JUGAMOS CON LAS LETRAS Y PALABRAS Con este material se pretende reforzar el reconocimiento de las letras trabajadas en el aula a través del método letrilandia ; este es un paso posterior al conocimiento

Más detalles

P A R T E I I C r í t i c a r y j u s t i f i c a r s e CAPITULO 5 El imperio de la crítica S o b r e l a s o c i o l ó g i c a d e l r i e s g o y e l d e l i t o t e c n o l ó g i c o s Si el científico,

Más detalles

La diabetes y el embarazo La diabetes gestacional

La diabetes y el embarazo La diabetes gestacional L y z L 2 Qé? L q f j z. S, z zú y (h) q í. D, zú. N. A j f, q, q z f. E 1 50 y 1 20 j z. E f á f j h,, á, y v Ak, q é j. L. H é q j q y v zú j. (C á v y j á 7 y 8). S y z y é. Té v é. 3 L f é. S, q é:

Más detalles

NOASDTODODESFLO DSQUECACIÓNDFFPARECERAD

NOASDTODODESFLO DSQUECACIÓNDFFPARECERAD NOASDTODODESFLO DSQUECACIÓNDFFPARECERAD NOASDTODODESFLO DSQUECACIÓNDFFPARECERAD ASELDPODERDDEFLA NEDUCACIÓNDFFINANCIERAD ASELDPODERDDEFLA NEDUCACIÓNDFFINANCIERAD É U Q DE A S O M A V Y O H R A L HAB N

Más detalles

!!!!!!! Condiciones Generales Modelo 470 Versión 03 protocolizadas notarialmente con fecha 22 de noviembre de 2012!!!!!!!!

!!!!!!! Condiciones Generales Modelo 470 Versión 03 protocolizadas notarialmente con fecha 22 de noviembre de 2012!!!!!!!! Condiciones Generales Modelo 470 Versión 03 protocolizadas notarialmente con fecha 22 de noviembre de 2012 "#$%&'()*+,,%-&.#$,)&*%,%)&/0*/)1/(2'%32 1+#0.23/.%/-&0.-(0#.%/+#40/.% 536%%$+&%.%/+#40/.% 536%6+60/-+/7%2/8%&60*%

Más detalles

Centro Medico Nacional Siglo XXI Hospital de Especialidades. Alergia e Inmunología Clínica

Centro Medico Nacional Siglo XXI Hospital de Especialidades. Alergia e Inmunología Clínica t Md N S XXI Hspt d Espdds I INMUNOGLOBULINS R3I D. Pt M O F Rs Méx, D.F. J d 2012 Dfó J 2012 F d pts ds, p déts. I I bás y Psw T t, 2004 D. Rs. R3 I S s pps dds d dd h ft td tp d ss. Ls tbts bós sftvs

Más detalles

$ 234 $ 55 MODERNA ATR ACTIVA. Higiene es Salud Línea Regular Consulta la Hoja Anexa

$ 234 $ 55 MODERNA ATR ACTIVA. Higiene es Salud Línea Regular Consulta la Hoja Anexa b u t O 2013 x y tu 5 0 ml n l d l. Dub d Tl Oint guni Fl Fg R 8 4 521 PR L T ÚBL CIO P IC O R G U L R 234 d gu 50 ml Futl. ph d Fll Tgni F L TR R 4 4700 PR C ÚB IO P 55 TR CTIV 62 Higin lud Lín Rgul Cnult

Más detalles

2 NUMERO BAC SAAB-AUTOS HUMM-AUTOS TOTAL RPG

2 NUMERO BAC SAAB-AUTOS HUMM-AUTOS TOTAL RPG P PI ver.v3r1 PGI 1 Lin H- P- B- H- Lin H- I- G- I- L 1 P- I- G- I- L 1 2 B B- H- L PG 2 3 B 3 4 II 4 5 I 5 6 I. IP PI. IP 6 7 J HI B L 2 7 8 F B 2 P PG P 3 8 P 9 I 5 P B LI L 2 9 1 L 26 PI LI 2 1 I 11

Más detalles

ESCUELA INTERNACIONAL DE IDIOMAS Avenida Pedro de Heredia, Calle 49a #31-45, barrio el Libano 6600671

ESCUELA INTERNACIONAL DE IDIOMAS Avenida Pedro de Heredia, Calle 49a #31-45, barrio el Libano 6600671 Página: Pág: 1 HORARIOS DE CLASES IDIOMAS Jornada: M Sem:01 Curso:01 A.1.1 AA A.1.1 AA A.1.1 AA 11:00AM-12:00PM VIONIS VIONIS Jornada: M Sem:01 Curso:02 A.1.1 AB A.1.1 AB A.1.1 AB VIONIS VIONIS Jornada:

Más detalles

Nicolás Ibarra M. Director Ressac Chile

Nicolás Ibarra M. Director Ressac Chile PROGRAMASDI SE ÑADOS PARAT I MAXI MI ZAL APRE SE NCI ADET U E MPRE SAE NL ASREDESSOCI AL E S CONL OSCURSOSDEAUL ARE SSAC DE SCUBREL OSCURSOSQUE DI SE ÑAMOSPARAT I E f ñ p p q ñ ym mp f q b,p p p E p g

Más detalles

AGENDA. 1. GENTE que estudia español SOLUCIONES SOLUCIONES. El 9488293546. 4. ocho 5. política 6. gente 7. naturaleza 8. monumento.

AGENDA. 1. GENTE que estudia español SOLUCIONES SOLUCIONES. El 9488293546. 4. ocho 5. política 6. gente 7. naturaleza 8. monumento. 3. GENE q d ñ L. L gg v. L z. L j. L ñ. COBOS CASAÑO MIGUEL MAÍA JOSÉ JOSÉ MAÍA FLOES AGUIE VÁZQUEZ ISABEL DOMÍNGUEZ PUJANE D zqd dh y d j) : 0 : 3: 3 : 0 : 00. Gzáz. Hádz. Fádz. C 3. dg. F. Ug. y. f 3.

Más detalles

"!*#! $! +()! $ & #, -!)-&#! %!#.&%!!/!#)0#1 2 $ %!#%#!!)+% $ #-!)-&#! #$!5!/44()!))!6%

!*#! $! +()! $ & #, -!)-&#! %!#.&%!!/!#)0#1 2 $ %!#%#!!)+% $ #-!)-&#! #$!5!/44()!))!6% !"#$%!&!(!"%) "!*#! $! +()! $ & #, -!)-&#! %!#.&%!!/!#)0#1 2 $ %!#%#!!)+% $ #-!)-&#! $#-$$3$)$!#24 #$!5!/44()!))!6% 7$%&#!! "! # $ % & (!))*+, - -(. /+, % 0 1 2 3! 4! 5 67+, /+, % %7 +, + 0 8 %! % +,!$3+9

Más detalles

www.radioelectron.com

www.radioelectron.com abrera 726 - elefax 0358-4635900 (íneas otativas) - 5800 ío uarto ( ba.) rgentina Fax: 0800-6666123 -mail: ventas@radioelectron.com Válidas del 05/10/2015 al 10/10/2015 : G UY VU V, U V Y U - V V H U V

Más detalles

Recopilación y presentación de estadísticas del trabajo basadas en registros administrativos

Recopilación y presentación de estadísticas del trabajo basadas en registros administrativos R í bj b g v R L g b bj g f fz h í, b f z í. E ILO/EASMAT b b q f M Tbj q á b f b í bj h g. E ILO/EASMAT: Eí bj b g v: P (Bgkk, 1997). E h b, q g : - L v g í bj: L g f á v b í bj í q hg b. L b í áx v v.

Más detalles

(Artículo 1º) VALORES DE LOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y MOTOS (MOTOVEHICULOS) - AÑOS DE FABRICACION: 2002 A 2011

(Artículo 1º) VALORES DE LOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y MOTOS (MOTOVEHICULOS) - AÑOS DE FABRICACION: 2002 A 2011 ANEXO I (Artículo 1º) VALORES DE LOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y MOTOS (MOTOVEHICULOS) - AÑOS DE FABRICACION: 2002 A 2011 AUTOMOVILES CODIGO 4 I 21 248 ALFA ROMEO COUPE 159 COUPE BRERA 2.2 JTS 103.600

Más detalles

Tiene diabetes? Está pensando quedar embarazada?

Tiene diabetes? Está pensando quedar embarazada? T? Eá q z? 2 L y z L f z zú y h, z, y hh h, í. D, zú. E zú ñ zó, j y ñ. S á z, x q é, f. L q z 1 2. Pfq z y Aq, é, á q á y z. C é á q z. Pú é: qé h q z, ó v q z v zú y ó v zú y z. S q z v zú, j f é z vz.

Más detalles

del 6 al 10 octubre 2015 ven y descubre l s del sonido acerca de

del 6 al 10 octubre 2015 ven y descubre l s del sonido acerca de 6 10 b b 2 0 15 p 20 15 v y b 6 10 b 20 15 E Fv I Mú y Nv Tí V S py Sí C E Mhá, Cj N p C y A y C Mx p Mú y A S (CMMAS). E v M p ví pf y, v púb, í f y pv ó b q v í. S h v f p pó y í pá Méx Ibé. E h f p

Más detalles

Ukab Q at: Módulo II: Reta maxik ri nub aqil xuquje ri k utb al nub antajik winaq Conociendo mi cuerpo y mi sexualidad OXLAJUJ AJPOP

Ukab Q at: Módulo II: Reta maxik ri nub aqil xuquje ri k utb al nub antajik winaq Conociendo mi cuerpo y mi sexualidad OXLAJUJ AJPOP U k k u x xuu k ut u tk w u xuu u K Et y xu utu y K 2 KLMNÑOPQRSABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSABCDEFGHIJKLMNÑOPQR Uk Q t: Móu II: Rt xk u xuu k ut u tk w C u y xu OXLAJUJ AJPOP k k k P ó, 21 t 2012 / 12 Tx Có: U

Más detalles

Nab e Q at: Módulo I: Le loq ab al k u x pa le k aslemal mayab El amor en la cultura maya OXLAJUJ AJPOP

Nab e Q at: Módulo I: Le loq ab al k u x pa le k aslemal mayab El amor en la cultura maya OXLAJUJ AJPOP U k k u x xuu k ut u tk w u xuu u K Et y xu utu y K KLMNÑOPQRSABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSABCDEFGHIJKLMNÑOPQR N Q t: Móu I: L k u x k y E utu y OXLAJUJ AJPOP k k k P ó, 20 t 2012 / 11 N Có: U k k u x xuu k ut

Más detalles

estilo 765 * clásico minimalista tenemos tu tu baño vintage para reformar Tu baño completo por sólo: + grifería lavabo y baño + revestimiento

estilo 765 * clásico minimalista tenemos tu tu baño vintage para reformar Tu baño completo por sólo: + grifería lavabo y baño + revestimiento iilit lái itg til t t f t bñ PRECIS Pi áli ht l 3 iib Ftgfí iág ttl P t l ftgfí bit q tá ili l i Rtiit Blí x0 y it Blí 33,3x33,3 Lb Viti y gif Viti-N C N ily bl xili, j i tll I Viti T bñ lt ól Lb i gifí

Más detalles

La formación del profesorado en el siglo XXI: Propuestas ante los cambios económicos, sociales y culturales. Coord.: Javier J.

La formación del profesorado en el siglo XXI: Propuestas ante los cambios económicos, sociales y culturales. Coord.: Javier J. La formación del profesorado en el siglo XXI: Propuestas ante los cambios económicos, sociales y culturales Coord.: Javier J. Maquilón Sánchez La formación del profesorado en el siglo XXI Propuestas ante

Más detalles

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN LOS CICLOS MEDIO Y SUPERIOR DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA COMARCA DEL BAIX CAMP Pilar Moreno

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN LOS CICLOS MEDIO Y SUPERIOR DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA COMARCA DEL BAIX CAMP Pilar Moreno "$%&' "$&&%() "$%&' "$ * %()' " + $ '', "$%&' "-$-( -&' "&$&/" ' "0'1, 23,&- 4-& '0%-(*&+&$",&- 4-& '0%-(*&&+&$",&- 4-& '0%-(*&(+&$""& '(&' %&0(%%() 1, 5 /6 -(*&,, &- ('&,1 -$- 7( -&'&")7(%8&$( -%(& '('9%-(%

Más detalles

#0 % & 0 ++120 1 32" 3+ 1 "0133 + 1

#0 % & 0 ++120 1 32 3+ 1 0133 + 1 !"#!! $%&'()*&% +,-. /. #-, #0 % "0+ & 0 ++120 1 32" 3+ 1 "0133 + 1 +#++2"0+ 0"1+ 4 # "5 67 1. 4 % 890 3+1 12"1210 10 #0"+0 3+ 2+": 3+ 10 +0+ #0"+3+2+ 3+ 200 20 &; 67 1. 5 # " &; < #061+ 3+ 13 3+ 10 26930+

Más detalles

PRESUPUESTO APORTACIÓN DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

PRESUPUESTO APORTACIÓN DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Á PPT H T BT.TÓ T FT T PPT PTÓ T PÚB 100.000 euros (implementación de las herramientas informáticas y formación de los profesionales implicados) V PÚB TT Ñ 1 Ñ 2 Ñ 3 Ñ 4 Ñ 5 Ñ 6 Ñ 7 Ñ 8 Ñ 9 Ñ 10 50000

Más detalles

$%# ! "#$% &' *& & -& **. *+ #$/0$% % &' &)* (*& &*& ()& +&', . & # *+ &(* & //$ % & 1 &*+ % * & & &* & *2&, +& *3& (* & *& &

$%# ! #$% &' *& & -& **. *+ #$/0$% % &' &)* (*& &*& ()& +&', . & # *+ &(* & //$ % & 1 &*+ % * & & &* & *2&, +& *3& (* & *& & !"#! "#$% &' &( )*'*+&,&(*+&& *& & -& **. *+ #$/0$% % &' &)* (*& &*& ()& +&',. *+#$$% '&)*(*&&*& #. & # *+ &(* & * )&(&*&0, %" //$ % & 1 &*+ % * & & &* # % &'&( )*'&)* & *2&, +& *3& (* & *& & -&4 )&(*&&*&

Más detalles

5:4 : 7 8) ;, <2 =4 :

5:4 : 7 8) ;, <2 =4 : !"#$%&' #&! )&*+$,#-.&/## 0 ''100#2 33&#$#&34$ %#4#,0# 5 66 85 6!!"#$%$&')#$"*"#$%$ 8914$#!* & +,-+,-&.$"#$%$&')/"%$"#$%$ 6 0 +)-+ )-&0 "1.$"#$%$&')/"%$"#$%$ 23402045426 8 59 : 8) ;,

Más detalles

ANEXO I RESOLUCION GENERAL N 3050 VALORES DE LOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y MOTOS (MOTOVEHICULOS) - AÑOS DE FABRICACION: 2001 A 2010

ANEXO I RESOLUCION GENERAL N 3050 VALORES DE LOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y MOTOS (MOTOVEHICULOS) - AÑOS DE FABRICACION: 2001 A 2010 ANEXO I RESOLUCION GENERAL N 3050 VALORES DE LOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y MOTOS (MOTOVEHICULOS) - AÑOS DE FABRICACION: 2001 A 2010 AUTOMOVILES CODIGO AÑOS DE FABRICACION 4 I 21 248 ALFA ROMEO COUPE

Más detalles

Anexo No. 5. Estructura de Archivo - Registro de Garantías

Anexo No. 5. Estructura de Archivo - Registro de Garantías Anexo No. 5 Estructura de Archivo - Registro de Garantías Para realizar el registro de garantías, el INTERMEDIARIO debe preparar previamente un archivo con la información de las operaciones perfeccionadas.

Más detalles

Filiación en Colombia: de la incertidumbre a la ciencia. Una recensión legal y jurisprudencial

Filiación en Colombia: de la incertidumbre a la ciencia. Una recensión legal y jurisprudencial Cé Augut Gu Díz * Fó Cm: tum. U ó g y juu Rum L vuó gtv y juu u fó Cm, mut óm útm tm t h y gét, qu j qu í t é vguó qué v u ujt. E t tíu z u xmó ít tm. P v: fó, u tíf, í t, fm, t v. Fh ó: 15 tm 2010 Fh

Más detalles

- S o b r e los m o d e l o s de ge s t i ó n y pri v a t i z a c i o n e s.

- S o b r e los m o d e l o s de ge s t i ó n y pri v a t i z a c i o n e s. ACTO DE SALUD EN VILADECA N S, 4 DE MARZO DE 2010. B u e n a s tar d e s : E s t a m o s aq u í p a r a h a b l a r de sal u d y d e at e n c i ó n sa n i t a r i a pú b l i c a en el B a i x Ll o b r

Más detalles

&'( ')&* * ** +&*&,)-*+&). & * &.( )*&/& */ - &.*&)0 ))( 1&*20 - ( 3+)).-)* --.*.2.+* - )*). & &) *)/&*.+.2 *-' 4

&'( ')&* * ** +&*&,)-*+&). & * &.( )*&/& */ - &.*&)0 ))( 1&*20 - ( 3+)).-)* --.*.2.+* - )*). & &) *)/&*.+.2 *-' 4 !""# $ % &'( ')&* * ** +&*&,)-*+&). & * &.( )*&/& */ - &.*&)0 ))( 1&*20 - ( 3+)).-)* --.*.2.+* - )*). & &) *)/&*.+.2 *-' 4!""# !. 56- )* 7)-5 &&( 5 *&)0 ))( 1&*20 - *),+) &. 6+ 8( )&9 :::::::::::::::::::

Más detalles

! "# $ % & # ' ( " ) *

! # $ % & # ' ( ) * ! "# $ % & # ' ( " ) *!" # $ % # $ & "' %! + +, ' -. / 0112 3 7 7 C 7 7 G ' % 7 I % 7 @ %% 4 7 7 N 3 7 CC 5 ' 7 CG 6767 8 %9 7 7 CG 6707 8 % 7 CI 67:7 8; 7 7 CI 67:767 &- ) ' 7 CI 67:707 &- ) #! 7 CJ

Más detalles

Senderismo en Colorado

Senderismo en Colorado Si Cl Pági 2 Yg p j l l Pági 4 Qé tió l ñ Pági 6 Có p v lit g Pági 8 1 V 2015 Si Cl C l ti il ill y á 50 pi tñ p i 14,000 pi (i Cl l til ft ). Et h q Cl l j t p liz tivi v l i lib y tg h pi p t l ivl hbili.

Más detalles

Curso: 1º GRADO DE Hª Y CIENCIAS DE LA MÚSICA

Curso: 1º GRADO DE Hª Y CIENCIAS DE LA MÚSICA urso: 1º GD D Hª Y D Ú P. Í.: P. Y GÓ Z DÓ Hª Q GÁ DÍGZ FD.G. Y D. D PF 2 Ú FD.G. Y D. D PF 2 Ú DÓ Hª Q GÁ DÍGZ 1 G D (G) Ó D D P. Y F. PF 4 Ú P. Y F. PF 4 Ú P. Y PG P. Y PG DÓ Hª Q GÁ DÍGZ G D (G) Ó D

Más detalles

! "#$ % "#$ &'% "($ &% ")$ #*+, % -.+ #%,), ( #,( ).,/ ' 0 ' "-(/$ 1 "+2/$

! #$ % #$ &'% ($ &% )$ #*+, % -.+ #%,), ( #,( ).,/ ' 0 ' -(/$ 1 +2/$ ! "#$ % "#$ &'% "($ &% ")$ #*+, % -.+ #%,), ( #,( ).,/ ' 0 ' "-(/$ 1 "+2/$ 3 &% "4% 45 % 6% 7$% 0 (, 8% 0 69:; & #,%< 8 0 #.2 ) % 3 6% 4% 45 7 0 #. ) (* % #, = 0 % 0 3 % 3 3 & 10 >, 1%?? 1 > 8 ' 3 '% 1%

Más detalles

! "#"" $%"&%!#$ % ''(%))* +,)-., &/) * ) 0 &/)! * $) % #$ 1' &/)! * ) 2 3 % "/ (,445

! # $%&%!#$ % ''(%))* +,)-., &/) * ) 0 &/)! * $) % #$ 1' &/)! * ) 2 3 % / (,445 ! "#"" $%"&%!#$ % ''(%* +,-., &/ * 0 &/! * $ % #$ 1' &/! * 2 3 % "/ (,445 66 % 6 666 1, 6, * $ &, 6+ " $ / + 65 $$ /, 5 656, 7, 8. 65, 1. 65+ " - 655 $9-65. - 65- " - 65: : 65; & & : 65< ",$/=> ; 6564

Más detalles

INFORMES. SABER PRO Resultados 2005-2010 por departamentos y algunas ciudades capitales MEDELLÍN

INFORMES. SABER PRO Resultados 2005-2010 por departamentos y algunas ciudades capitales MEDELLÍN INFORMES SABER PRO Resultados 25-21 por departamentos y algunas ciudades capitales MEDELLÍN Presidente de la República Juan Manuel Santos Calderón Ministra de Educación Nacional María Fernanda Campo Saavedra

Más detalles

3e tc. Contenido: 01. Presentación. 02. Degradaciones paulatinas oe a. i i. s i. w e tc r 03. Vínculos Humanos. 05.

3e tc. Contenido: 01. Presentación. 02. Degradaciones paulatinas oe a. i i. s i. w e tc r 03. Vínculos Humanos. 05. ó Au b V 1 Hu óg H ( uuhé Sáh) ( uuhé Sáh) qu u á bá u Muh g g u u f u gb D Au Exí f uuhé u hb b hu qu u u ó f qu uh u 1 ó 2 Dg u U u 1 ó Fó á bj ó 2 U J Juí óg h Víu Hu M óg F Dh U G Hb g u j (u Rg) 8

Más detalles

CIENCIAS EXPERIMENTALES

CIENCIAS EXPERIMENTALES Ft CIENCIAS EXPERIMENTALES G Cii Ait Uivi Jé GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES PRESENTACIÓN DEL GRADO L Cii Ait iii vi tg t t fi ft it iv iit. L jv G Cii Ait tá f t i vii itg t í iit; vi g i t ht ivgi v tgí

Más detalles

Aceite de Girasol Río de la Plata, 900 cc. Papas Ruffles, 150 grs.

Aceite de Girasol Río de la Plata, 900 cc. Papas Ruffles, 150 grs. Pp Rffl, 150 g. 70 it Gil Rí l Plt, 900. 55 Oft váli l 1/2/15 l 28/2/15 ht gt tk. L iág títl ilttiv y p iii l pt ft. G Lif, l j lió v gl. Hl ti ig y lit Sp Ub! G Lif, li y vi páti ptió 300 g. E t v tt

Más detalles

HORARIOS DE CLASES PARA INSCRIPCIÓN DEL CICLO II 2009 CARRERA: LICENCIATURA EN CIENCIAS JURÍDICAS

HORARIOS DE CLASES PARA INSCRIPCIÓN DEL CICLO II 2009 CARRERA: LICENCIATURA EN CIENCIAS JURÍDICAS PRIMER AÑO - SEMESTRE II 07:00:00 a.m. 07:50:00 a.m. FUNDAMENTOS SOCIOLÓGICOS Y ECONÓMICOS DEL DERECHO Lunes a Viernes 1 AI 08:00:00 a.m. 08:50:00 a.m. TEORÍA DEL ESTADO Lunes a Viernes 1 09:00:00 a.m.

Más detalles

%"% ;,02% 1% 7*' % 1% %,..<2% 1%"% +<7/8-%

%% ;,02% 1% 7*' % 1% %,..<2% 1%% +<7/8-% !"##$ % & '% & ' (' % & ) % & '* + % % % (% "% ' )% "% % ),% "%"% -./.0% "%% ),% "%1% 2% "%3% 4% "%5% 2,20.% "%6% 7/8-% "%9%.,% "%$%.0!% "% #% % "% % :..2 "% "%.2 "% % -2/.!-% "% 1%.% "% 3% -/-! "% 5%

Más detalles

glosario de BBVA GLOSARIO -Análisis Técnico-

glosario de BBVA GLOSARIO -Análisis Técnico- BBVA GLOSARIO -Aná Tén- A (): Mn n (ún ní Pn On E) qu nn n n. Auuón (uun n): Fón nón u n un (uu íu n ). A ADX (ADX): ADX (DMI): Ín n n, un n un nn. L ín ADX W n n n n un 0 100. Un ín ADX nn n qu n nn y

Más detalles

Guía de Clasificación LC Colección General de Libros Impresos

Guía de Clasificación LC Colección General de Libros Impresos Guía de Clasificación LC Colección General de Libros Impresos GUÍA DE CLASIFICACION DE LA COLECCIÓN GENERAL DE LIBROS IMPRESOS Introducción La clasificación que se utiliza para ordenar, en la estantería,

Más detalles

viaja Unas vacaciones perfectas dependen también de que nuestra salud no se resienta. El

viaja Unas vacaciones perfectas dependen también de que nuestra salud no se resienta. El t m Amp Luqu vij Et v U lu U vi pft p tmbié qu ut lu it. El mbi mbit y hábit tii pu t ig ift mlt pblm lu m piu mu, itxii limti ili, qu pu tp l í. L lv p ifut l v i blt l pvió. Tm t t mi páti p t l fmili

Más detalles

ё! " #%$ & ')(*"+,-/.0 "12436572 89: "%;= @?A1BDC=EF@GC=HJIKELNMPOQC=RTS)UVWXLYUZ[L=MP\)]^LJ_`CNEQabI[RcRTLYRYMdeCgf%I[hQi2UHkjlV monlpq C=E)U2C=RXrNs1sut vuwyxz!{,w { }~%~%!&}{!}G{ { +~l4~% &}-X~%;~N,oя

Más detalles

INDICE GENERAL REPÚBLICA DE CHILE * MINISTERIO DE JUSTICIA SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION DIRECCIÓN NACIONAL

INDICE GENERAL REPÚBLICA DE CHILE * MINISTERIO DE JUSTICIA SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION DIRECCIÓN NACIONAL INDICE GENERAL INDICE GENERAL... 1 INSTRUCCIONES PARA VALIDACIÓN DE PATENTES (FORMATO AA.1000)... 2 NUEVO FORMATO PPU, VERSIÓN FINAL ALGORITMO DE CÁLCULO DEL DÍGITO VERIFICADOR10 NUEVO FORMATO PPU MOTOS

Más detalles

Información del concurso al cual se inscribe. Información de la agrupación

Información del concurso al cual se inscribe. Información de la agrupación Á títc p c cc: Fch d cpcó: Ifcó d cc c cb Nb d gpcó: Ifcó d gpcó Nb d ptt: C ctóc: Fcbk ( pc): Twtt ( pc): Pág wb, víc bg ( pc): Ifcó d ptt d gpcó Nb y pd: Dct d dtfccó. Mq X cp q cpd: C.C. C.E. PAS Nú

Más detalles

I N F O R M E S O B R E V E R I F I C A C I O N D E L V A L O R D E C L A R A D O N 1 1 8-3 D 1 3 1 0-2014- 000122- S U N A T

I N F O R M E S O B R E V E R I F I C A C I O N D E L V A L O R D E C L A R A D O N 1 1 8-3 D 1 3 1 0-2014- 000122- S U N A T S U P E R I N T E N D E N C I A N A C I O N A L D E A D M I N I S T R A C I Ó N T R I B U T A R I A I N T E N D E N C I A D E L A A D U A N A M A R Í T I M A D E L C A L L A O A v e n i d a G u a r d i

Más detalles

BASES PROMOCION PROMOCION POSPAGO NEGOCIOS Y EMPRESAS NOCHES GRATIS Y DOBLE DE MEGAS

BASES PROMOCION PROMOCION POSPAGO NEGOCIOS Y EMPRESAS NOCHES GRATIS Y DOBLE DE MEGAS BASES PROMOCION PROMOCION POSPAGO NEGOCIOS Y EMPRESAS NOCHES GRATIS Y DOBLE DE MEGAS 1. Territorio y vigencia: La presente PROM OCION es organizada por OTECEL S.A. (en adelante OTECEL y/o M ovistar), válido

Más detalles

TIL182 SI-2 2 Luces 1 Frontal y 1 Opuesta en Fundicion de AL 1.236.900. TIL183 SI-3 2 Luces en Cara Frontal en Fundicion de AL 1.392.

TIL182 SI-2 2 Luces 1 Frontal y 1 Opuesta en Fundicion de AL 1.236.900. TIL183 SI-3 2 Luces en Cara Frontal en Fundicion de AL 1.392. T18 F P ÑZÓ T181-1 1 uz en ara Frontal en Fundicion de 672.037 T182-2 2 uces 1 Frontal y 1 puesta en Fundicion de 1.236.900 T183-3 2 uces en ara Frontal en Fundicion de 1.392.468 T184-4 4 uces 2 Frontales

Más detalles

V- 187567773 ADISTRITO CAPITAL,

V- 187567773 ADISTRITO CAPITAL, N y p Tf T D P p z IF DÁ J- hy Opz 4120140810 hypz88 hy Opz - 187567773 DISTITO PIT, yfk fz 4261014904 yfk_fz1 NO f D S 414966675 6@g D&T S J- 294717950 Z h 4167069648 h@yh S NO, D p h z 4166920500 ph@g

Más detalles

Centro de Capacitación en Tecnologías de la Información Diplomado en Gestión de Proyectos Informáticos

Centro de Capacitación en Tecnologías de la Información Diplomado en Gestión de Proyectos Informáticos maió f I la d lgía T ió paia a C d C Diplmad d ó i G i á m f I Diplmad Gió d ái Ifm Objiv El diplmad d Gió d Ifmái i m bjiv, pa da la apa d u p baj u pu d via pái, laiad la gla implíia jmpl al. S aaliza

Más detalles

""! "!#!$ %! #& "!"+"$# '3'*!+!"+!$!#"$1$#$"5+" 9'('(*$#!"+"$#!.$ 6+$+$ 9'('1+"!!""+"-!!"+"$# ='(! ='('(,#$-!!""!#$$$$"! ='('#!

! !#!$ %! #& !+$# '3'*!+!+!$!#$1$#$5+ 9'('(*$#!+$#!.$ 6+$+$ 9'('1+!!+-!!+$# ='(! ='('(,#$-!!!#$$$$! ='('#! ! "!#!$ %! #& ""! "!#!$ %! #& (*!+!"$$#",#$-!! '(,#$-!!"$$#"++#$ '('($.!.!/!$-!+-"" '('#""0!!+-" '-$1$2#""!#!"++#$ '3*!+!"+!$!#"$$41$#$"5+" "!"+"$# '3'(*!+! " +!$!#"$$#$"5 +" "!"+"$# '3'*!+!"+!$!#"$1$#$"5+"

Más detalles

VERANO 2016. Dto. 10% HOTELES y APARTAMENTOS. Especial C.S.I.T. UNION PROFESIONAL

VERANO 2016. Dto. 10% HOTELES y APARTAMENTOS. Especial C.S.I.T. UNION PROFESIONAL XXX V 2016 special C..I.. UI FI Dto. 10% C.I.C 881 y CI UIÓ FI CCIÓ CI agasta, 18, 1ª planta (28004) adrid lf: 91 594 39 22/87/95 Fax: 91 594 42 08 X V. BU 2000 GICI I Y *** XX CU F FC 01/04-16/06 01/04-16/06

Más detalles

SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN BIBLIOTECARIA. 2010, Copyright. Todos los derechos son del autor

SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN BIBLIOTECARIA. 2010, Copyright. Todos los derechos son del autor SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN BIBLIOTECARIA 2010, Copyright. Todos los derechos son del autor DR. JOHN H. STINSON FERNÁNDEZ ETNÓLOGO SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN BIBLIOTECARIA DR. JOHN H. STINSON FERNÁNDEZ "#$%&''()%*&+,-.&*/0123456472869:

Más detalles

Programa. COLEGIO DE BIBLIOTECARIOS DE CHILE A.G. Diagonal Paraguay 383 of. 122 Santiago Telefono: 56 2 222 56 52 Mail: cbc@bibliotecarios.

Programa. COLEGIO DE BIBLIOTECARIOS DE CHILE A.G. Diagonal Paraguay 383 of. 122 Santiago Telefono: 56 2 222 56 52 Mail: cbc@bibliotecarios. Programa COLEGIO DE BIBLIOTECARIOS DE CHILE A.G. Diagonal Paraguay 383 of. 122 Santiago Telefono: 56 2 222 56 52 Mail: cbc@bibliotecarios.cl Programa XVI Conferencia Internacional de Bibliotecología Buenas

Más detalles

Information, Attention et R éputation : le c a s de l'économie numérique

Information, Attention et R éputation : le c a s de l'économie numérique Information, Attention et R éputation : le c a s de l'économie numérique F r é d é ri q u e A l f o n si G r â c e a u x p o t e n ti alit é s o ff e rt e s p a r la n u m é ri s a ti o n d e s d o n n

Más detalles

NOTICIAS Sección C. Sábado 28 de Noviembre de 2015 Editor: Jaime Rodríguez Tel: 502.1000 Ext. 1515. Christi Cruz Cortes. Staff. n los. h o gar.

NOTICIAS Sección C. Sábado 28 de Noviembre de 2015 Editor: Jaime Rodríguez Tel: 502.1000 Ext. 1515. Christi Cruz Cortes. Staff. n los. h o gar. NICIA ó C áb 28 Nvb 2015 : J Rígz : 5021000 x 1515 FA MA gáfi C Cz C C MA zó FR CIA R A g AG N F C D MÉXI b b é j b v á v é A jv v D v 2) U G Dg R (C g x f / D D ñ v L vó v fá fi vé v á bé C úb ó b x x j

Más detalles

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VALLE DE TRAPAGA TRAPAGARAN NOTAS DESCRIPTIVO-NORMATIVAS DE LA PRODUCCIÓN Y EXTRACCIÓN DE RECURSOS NATURALES

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VALLE DE TRAPAGA TRAPAGARAN NOTAS DESCRIPTIVO-NORMATIVAS DE LA PRODUCCIÓN Y EXTRACCIÓN DE RECURSOS NATURALES PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VALLE DE TRAPAGA TRAPAGARAN INDICE DEL ANEXO II. CLASIFICACIÓN DE USOS DEL SUELO SECCIÓN A. NOTAS DESCRIPTIVO-NORMATIVAS DE LA PRODUCCIÓN Y EXTRACCIÓN DE RECURSOS NATURALES

Más detalles

La neutralidad financiera en el Impuesto sobre Sociedades: Microsimulación de las opciones de reforma para España*

La neutralidad financiera en el Impuesto sobre Sociedades: Microsimulación de las opciones de reforma para España* H Pú Eñ / Rw P E, 203-(4/2012): 23-56 2012, I E F L I S: Mó Eñ* LOURDE JEREz ARROO U Ex FIDEL PICO áchez REDE-U V R: A, 2012 A: J, 2012 R E ú é í I, ACE y CIT, h ó. E j q í Eñ ó, é ó AI. L z y, y ó ó x

Más detalles

NOTAS DESCRIPTIVO-NORMATIVAS DE LA PRODUCCIÓN Y EXTRACCIÓN DE RECURSOS NATURALES A. PRODUCCIÓN Y EXTRACCIÓN DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES

NOTAS DESCRIPTIVO-NORMATIVAS DE LA PRODUCCIÓN Y EXTRACCIÓN DE RECURSOS NATURALES A. PRODUCCIÓN Y EXTRACCIÓN DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE MUNDAKA INDICE DEL ANEXO II. CLASIFICACIÓN DE USOS DEL SUELO SECCIÓN A. NOTAS DESCRIPTIVO-NORMATIVAS DE LA PRODUCCIÓN Y EXTRACCIÓN DE RECURSOS NATURALES A. PRODUCCIÓN

Más detalles

c nco EN DEUDA HÉROES Y MUERTOS - P10 Sepa qué personajes ilustres se encuentran sepultados en el cementerio El Carmen

c nco EN DEUDA HÉROES Y MUERTOS - P10 Sepa qué personajes ilustres se encuentran sepultados en el cementerio El Carmen PRIÓDICO PRODUCIDO POR LA UNIVRSIDAD SÑOR D SIPÁN UBICACIÓN FIJA - p12 tudi fi Ti Míti ubicá fit Pu t HÉROS Y MURTOS - P10 Sp é pj iut t putd cti C D SU PUBLO - p14 USS c Atit i Pu Cv Aitd c PRGUNTAS CON

Más detalles

Matemáticas. Juego y destrezas. para el lenguaje y el pensamiento lógico-matemático. Juego y destrezas

Matemáticas. Juego y destrezas. para el lenguaje y el pensamiento lógico-matemático. Juego y destrezas 12 1 16 1 h Ju y d nuj y nn ó-á Má 9 11 12 1 16 1 h Ju y d nuj y nn ó-á Fh ndu Ju y d nuj y nn ó-á 12 1 16 1 h L ju á nn un n duv. Cd un d qu nfn fh fu d n ó d qu n nn un n db y n dv nnd y f d n d á. L

Más detalles

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE PLAN GENERAL SECTOR PAG1 EN PEÑA DE LAS AGUILAS G AL NORTE DE "CAMINO VIEJO DE CREVILLENTE" Y ESTE DE "CAMINO DE LUCERGA"

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE PLAN GENERAL SECTOR PAG1 EN PEÑA DE LAS AGUILAS G AL NORTE DE CAMINO VIEJO DE CREVILLENTE Y ESTE DE CAMINO DE LUCERGA MDFÓ PUU D P F B 2 1 4 P1 PÑ D U D "M J D " Y D "M D U" É D UBM. PM Y DÓ / Ubr, 1-3º \ : 966659228 \ -mi: st.pmit@yt-ch.s yutmit ch mmri P r X FH D PM Y. U UBZB U UBZB D DD U PD PÑ U P-1

Más detalles

%& )!(!1( 2 )! "!-# 3 * 0& # & * %! ) "'(0%&!# 0& " (&%# +6)(& #!0&)%&) "!)&!!%)7. )! )(!!)(& 0&!,&)) "!)!( &!2

%& )!(!1( 2 )! !-# 3 * 0& # & * %! ) '(0%&!# 0& (&%# +6)(& #!0&)%&) !)&!!%)7. )! )(!!)(& 0&!,&)) !)!( &!2 !"#$! "# $#%&'(!) % &) *+,& (&%$!-'(!&. &%& ) %!$ &)& )!%&/) )!)&&)!.0& )) "%& ) %!) *! %& )!(!1( 2 )! "!-# 3 * 0& # & * %! ) "'(0%&!# 0& " (&%# 4 5 &) " ) (. )) ",&)+ 6)(& #!0& )%&) "!)&!!%)7. )! )(!!)(&

Más detalles

Versión 2012. Instrucciones para la importación de datos desde OpenOffice.org Calc o Microsoft Office Excel

Versión 2012. Instrucciones para la importación de datos desde OpenOffice.org Calc o Microsoft Office Excel Versión 2012 Instrucciones para la importación de datos desde OpenOffice.org Calc o Microsoft Office Excel Página 2 FactuSOL 2012 Página 3 FactuSOL 2012 Ficheros que se pueden importar - Clientes - Actividades

Más detalles

! "# # $! # + #! # "#, " ' ( ( " $ * #" # "! # "#, " - ) ' ' !" #$ %& %''(

! # # $! # + #! # #, ' ( ( $ * # # ! # #, - ) ' ' ! #$ %& %''( ! "# # $! # # " % &' ( ) ' ( " # * #" + #! # "#, " ' ( ( " $ * #" # "! # "#, " - ) ' '. ( ' ( /'!" #$ %& %''( )* ) +$, # $ 4 6. B / B % 0 G / 1 44 / % 46 / % 0 0 4D / ( 4G / ( / $ +,2)+#3 $ 34# $ )2*$

Más detalles