Tecnologia innovativa per automazioni semplici ed affidabili nel tempo. Innovative Technology for easy and reliable automations

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Tecnologia innovativa per automazioni semplici ed affidabili nel tempo. Innovative Technology for easy and reliable automations"

Transcripción

1 Tci iviv p umzii mpici d ffidbii mp Iviv Tchy f y d ib umi

2

3 i w S Cc b b i c i C Ez, ffidbii ivzi Ac TA Ec, ibiiy d ivi Ac Eci fibiidd ivci Ac Cp i umii p fu, mii i bz, cppi cic, vi z fi c uubificzi, ivim c vic i pi i pv z T.G.I.C., mchi QUALICOAT. Au ivibi d di ffi cmp, pf p quii ip di cc. Sim di bcc fficc icu, c u chiv pizz Bdy i dic umiium, bz mii, wik, fubici d cw, py pwd pid wihu T.G.I.C., QUALICOAT icd. Th fid d di mk hi ivib p uib y kid d y f. Sf d ffciv ym wih ck d pid ky. Cup d umii fudid pió, miió bc, p cóic, i i fi c uubic, vimi c bizd d pié pv i..i.c. c mc QUALICOAT. Acud ivibi c u di fid y cmpc pfc p cuqui i d cc. Sim d dbqu fficz y u c cdu y v pizd.

4 Ciich cich Tchic fu Ccíic écic Ac 3 TI Ac 4 TI Ac 4 TA Ac 3 TI Ac 4 TI Ac 4 TA Aimzi Pw uppy Aimció Pz M pw Pci d m Abim Abpi Abbimi Pzi mic Thmic pci Pcció émic V W A 230V ~ 50Hz 300 1,2 1,7 A V dc 80 0,7 9,5 A Tmpu di cizi Wki mpu Tmpu d bj C Sk Rcid Tmp c Wki im Timp d cid mm c Suu: Aumii c viciu pv pi Sucu: Py pid umiium Eucu: Aumii bizd c pv pié Gii m Rv pd Vcidd d pió Rpp Riduzi Rduci i Rció d ducció Spi Thu Empuj Cd Cpci Cdd P Wih P mx /mi N µf K : ,6 4,8 4,6 4 4,2 4 Fuzim: Au mccic vi z fi Opi: Ed cw cmchic p Fucimi: Pió cmécic c mi i fi Ac TI Ac TA Ac

5 i w S Cc b b i c i C Ld TI Ld Ld TA Ld Affidbi, Rbu, Sicu: i Ld d mm. Cp i umii pfu, pi di mii i bz, vi z fi c u ubificzi, ivim c vic pi i pv z T.G.I.C. mchi QUALICOAT. Bcc d u chiv di bcc pizz. Vi c ub ix mi di i ppu c vi di c cp i mzz di p piv. Rib,, f: Th Ld f h. Bdy i di c umiium, mii pii i bz, fubici d cw, py pwd pi wihu T.G.I.C., QUALICOAT iccd. Pizd ky. Avib i w vi: wih ix ub d wi d wih cvd k d piv. Fib, Rbu, u: E Ld d m. Eucu umii mdd bj pió, piñó d miió bc, i i fi c u ubificció, bizd c pv pié i T.G.I.C. pd QUALICOAT. Lv d dbqu pizd. Vió c ub ix y mi d c ub cubi y p mdi d ó.

6 Ciich cich Tchic fu Ccíic écic 4 TA 3 TI 4 TI 5 TI 4 12 TA 3 12 TI 4 12 TI 5 12 TI Aimzi Pw uppy Aimció Pz M pw Pci d m Abim Abpi Abbimi Pzi mic Thmic pci Pcció émic V W A 230V ~ 50Hz 280 1,2 1,7 A V dc 80 0,7 9,5 A Tmpu di cizi Wki mpu Tmpu d bj C Sk Rcid Tmp c Wki im Timp d cid mm c Suu: Aumii c viciu pv pi Sucu: Py pid umiium Eucu: Aumii bizd c pv pié Gii m Rv pd Vcidd d pió Rpp Riduzi Rduci i Rció d ducció Spi Thu Empuj Cd Cpci Cdd P Wih P mx /mi N µf K 4, : ,6 4, ,2 4,4 Fuzim: Au mccic vi z fi Opi: Ed cw cmchic p Fucimi: Pió cmécic c mi i fi Ld TI 3 TI 4 TI 5 TI A A Ld TA A A1 885 Ld

7 i w S Cc b i C Adv b i c Au Bcci Aic Swi p Acud c bz icud Adv Appcchi d u miiv, d buzz cmp iz ci. Ridu i umii pfu. I mccim ubcc icu u pf chiuu z u ic, bcc mu. Bi di icuzz icim. Smpic d i ch u pii di di dimii. Gm f miiiv u. Hih udi d ci ic. Rduci i dici umiium. Th fcki ym u pfc ci wihu cic ck. R ky, ihi ck y i pi. Ap p u miiv, d d buz y ici ció. Rduc umii mdd bj pió. Mcim d bqu umáic qu u u ci pfc i cdu écic, dbqu c v. Bi d uidd icizd. Simp d i icu b pi d d dimi.

8 400 Ciich cich Tchic fu Ccíic écic Aimzi Pw uppy Aimció V Pz M pw Pci d m W Abim Abpi Abbimi A Pzi mic Thmic pci Pcció émic ADVANTAGE 230V ~ 50Hz 300 1,2 1,7 A 135 ADVANTAGE 12 12V dc 80 0,7 9,5 A v Tmpu di cizi Wki mpu Tmpu d bj Luhzz mx. Mx. f h Dimi mx. hj mm Tmp c 90 Wki im 90 Timp d cid 90 c Ad Gii m Rv pd Vcidd d pió /mi 1400 Rpp Riduzi Rduci i Rció d ducció 1 : 27 Spi Thu Empuj Cd Cpci Cdd mx N m µf P Wih P K 9,5 9, Sx Dx Cc ch p Ex pi Cc qu b xi

9 i w S Cc b i C Shk b i c Au I Udud p Acud d Shk Qud ci i uic diczi più cmp: iviibi d ffidbi, u ppcchi u iiv d i i u c di pzi zic. Gd buzz iz ci. Bcc m u i umii, d cci m pi, id p immu ic di u cc ic di v. Hih chy p i dici umiium ucu, pd f iiv u. Th fuid ubici ym, h buii hmic pci d h ih ji w dubiiy wih y wh cdii cdii. Hih d cmp ci ic. Suib pv iqu d vub yi A cí u cud c ucu umii c md pió. Iviib y fib, Shk u cj d pcció vizd y idó p u iiv. G buz y ici ció. Bqu m umii, impmb, dcud p cc d b p. Id p éic d cc iu d v.

10 Ciich cich Tchic fu Ccíic écic Aimzi Pw uppy Aimció Pz M pw Pci d m Abim Abpi Abbimi Pzi mic Thmic pci Pcció émic Tmpu di cizi Wki mpu Tmpu d bj Gii m Rv pd Vcidd d pió Gd IP IP IP IP IP Spi Thu Empuj mx Cd Cpci Cdd P Wih P V W A /mi N µf K 215 SHARK 230V ~ 50Hz 230 1,2 1,7 A C dipiiv di pu 180 Dvic f 180 pi vib Dipiiv p bu d 180 Shk 180 Mx. 90 mx. 110

11 i w S C c b i C b i c Wh Au u p b Whdiv p f wi Acud c ud p bi Wh Au d ppic u quii ip di. Ad p: pii fii ppiczii u di di dimii i i pdz ccidi pu i immich Ey i y kid f f. Suib f: bi pi u v uh d p ud i x pi uymmic v U cud pfc p cuqui ip d cc y imp ició. Picum idó c d : pi fái picció b cc muy icid ccidd bu ii xi hj iméic

12 Ciich cich Tchic fu Ccíic écic Aimzi Pw uppy Aimció Pz M pw Pci d m Abim Abpi Abbimi Pzi mic Thmic pci Pcció émic V W A Wh 230 R Wh 230 B Wh V ~ 50Hz 230 1,2 1,7 A V dc 80 0,7 9,5 A Wh Tmpu di cizi Wki mpu Tmpu d bj P mx. A Mx f wih P mx. Hj K Vcià mi Spd Vcidd m/mi A di pu Opi Áu d pu Pdz mx upbi Mximu chb p Máxim icició czb Diiv mx upbi Mximum icii Máxim div upb Ø Ru Ø Wh Ø ud mm mm Sz imi Wihu imi Si imi Gii m Rv pd Vcidd d pió /mi Rpp Riduzi Rduci i Rció d ducció 1 : 18 1 : 27 Cd Cpci Cdd µf 8 P Wih P K

13 i w S Cc b i C Sw b i c Au 900 /mi Ecmchic p 900 /v Acud 900 /mi Sw Au 900 ii miu, d p cci picm uhi id p idu miim i um dvu cp d' i chiuu. Rivim c vic pi i pv z T.G.I.C. mchi QUALICOAT. Acu 900 v wih w pd mi. Suib f bi d did f iiv u. Dici ucu pid wih py pwd wihu T.G.I.C., QUALICOAT iccd. Acud 900 vuci p miu, idó p cc muy y diñd p u iiv. Pfc p duci míim uid dbid p d hj du ci. Bizd c pv pié i T.G.I.C. Pd QUALICOAT.

14 Ciich cich Tchic fu Ccíic écic SLOWER 3 SLOWER 4 Aimzi Pw uppy Aimció V 230V ~ 50Hz Pz M pw Pci d m Abim Abpi Abbimi Pzi mic Thmic pci Pcció émic Tmpu di cizi Wki mpu Tmpu d bj C Sk Rcid Tmp c Wki im Timp d cid W A mm c ,2 1,7 A Suu: Aumii c viciu pv pi Sucu: Py pid umiium Eucu: Aumii bizd c pv pié Gii m Rv pd Vcidd d pió Rpp Riduzi Rduci i Rció d ducció Spi Thu Empuj Cd Cpci Cdd P Wih P mx /mi N µf K 6, : ,2 Fuzim: Au mccic vi z fi Opi: Ed cw cmchic p Fucimi: Pió cmécic c mi i fi Sw Sw Sw

15 i w S Cc b i C Fd b i c Au Rvibi p B Swi p Acud vib p bi Fd Ad d pi, imzi 230V, d u mp c u. Rivim c vic pi i pv z T.G.I.C. mchi QUALICOAT. Rvib p b ud wih cck. Dici ucu pid wih py pwd wihu T.G.I.C., QUALICOAT iccd. Acud vib. Idipb u d ccdu. Bizd c pv pié i T.G.I.C. pd QUALICOAT.

16 Ciich cich Tchic fu Ccíic écic FREEDER 4 Aimzi Pw uppy Aimció V 230V ~ 50Hz Pz M pw Pci d m W 280 Abim Abpi Abbimi A 1,2 1,7 A Pzi mic Thmic pci Pcció émic Tmpu di cizi Wki mpu Tmpu d bj C Sk Rcid Tmp c Wki im Timp d cid Gii m Rv pd Vcidd d pió Rpp Riduzi Rduci i Rció d ducció Spi Thu Empuj Cd Cpci Cdd P Wih P Suu: Aumii c viciu pv pi Sucu: Py pid umiium Eucu: Aumii bizd c pv pié Fuzim: Au mccic vi z fi Opi: Ed cw cmchic p Fucimi: Pió cmécic c mi i fi Fd 4 mx mm c. /mi N µf K : , Fd

17 i id S i C v c c c c i d C C Midu c Gd m chi vi Mduc d cd Mv Midu cmi Gd m ck vi Mduc d cm C Mv Mi di d ffidbiià, dipibii i um vii p ipd d i iz. L b è i umii pfu c viciu pi i pv z T.G.I.C. mchi QUALICOAT, i pi è i bz i cpchi i ABS. Hih ibiiy m, vib i my diff vi. Ab ify y kid f quim. Th b i i dici umiium pid wih py pwd wihu T.G.I.C. QUALICOAT iccd, bz pii d ABS cv. M d d fibiidd, dipib um vi p pd cuqui xici. L b umii mdd bj pió c bizd c pv pié i T.G.I.C. pd QUALICOAT, piñó bc, p ABS.

18 Ciich cich Tchic fu Ccíic écic CAT MOVER TI IND 15T Aimzi Pw uppy Aimció V 12V dc 230V ~ 50Hz 12V dc 230V ~ 50Hz 230V ~ 50Hz 380V Pz M pw Pci d m W Abim Abpi Abbimi A 0,7 9,5 1,2 2 0,7 9,5 1, ,7 0,8 2,1 Pzi mic Thmic pci Pcció émic Tmpu di cizi Wki mpu Tmpu d bj Fi c Limi wich Fi d c Emccic Ecmchic Ecmcáic Vcià di cim Sidi pd Vcidd d dizmi Gii m Rv pd Vcidd d pió Spi Thu Empuj Cd Cpci Cdd P Wih P mx m/mi /mi N µf K 11 8, , ,5 7 7,5 5,5 7 7,5 10,5 10,5 10 Suu: Aumii c viciu pv pi Sucu: Py pid umiium Eucu: Aumii bizd c pv pié Mv Z 12 M 4 C Mv 31 Z 18 M 3/8 C Id Mv Z 17 M 1/2

19 d cd B B c cu u B Ry Aumzi p Bcu Ti Spi bcd d umi Aumci p pu bcu mu Ry Midu ivibi c bcc p pu mu, uid ff zic bii; mii c p idu miim i imbi d i um. Fic mccic, qud ic icp dbi d i ipi di cci Gupp pm p umzi di pi zii, bcui m cppi. Ivib m wih f mu pi, djub vizd id d bck; chi div miimiz dimi d cmpy i. Mchic imi wich, buii c bd, uib f y kid f ccy. Pmbd ym f umi f ci d, pi cuwih bcd d. Mduc ivib c dbqu p bu mu, uí y bzd vizd ub; miió cd p duci pbm d pci y uid. Fi d c mcáic, cud cóic icpd idó p cuqui cci. Gup pmbd p umiz pu bcu d mu cpd.

20 Ciich cich Tchic fu Ccíic écic Aimzi Pw uppy Aimció M Mu M Pz M pw Pci d m Pzi mic Thmic pci Pcció émic Tmpu di cizi Wki mpu Tmpu d bj Fuzim Opi Fucimi Dimii miim d ffi Hd m quid Epci mi dd ch pu Dimii p D dimi Dimi pu Spi Puh Empuj mx Luhzz T h Liud P Wih P 130 V W mm m² N mm K RALLYE 60 RALLYE V ~ 50Hz 24V AC C Chi Cd ,5 Ry mi 35 mm mi 35 mm

21 d cd B c u Swi B cu B Aumzi p Bcu cpp Cuwih Bcd d umi Acud p pu Bcu cpd Swi Appiczi c c h di fii. Aimzi 230V 300W, c icp c zi di pi. Pdipizi p fic. C id fixi. Pw uppy 230V 300W. Buii c bd wih hu c. Apicció c c u d fijció. Aimció 230V 300W, c icpd c ució d mpuj. Pdipició p fi d c..

22 Ciich cich Tchic fu Ccíic écic Aimzi Pw uppy Aimció Pz M pw Pci d m Abim Abpi Abbimi Pzi mic Thmic pci Pcció émic V W A Lubificzi Lubici Lubicció Dimi p D dimi Dimi pu mx m² Tmp di pu Opi im Timp d bu Gii m Rv pd Vcidd d pió Rpp Riduzi Rduci i Rció d ducció Spi Thu Empuj mx c. /mi N Cd Cpci Cdd Gd IP IP d IP P Wih P µf K SWING 230V ~ 50/60Hz 300 1,4 120 A Wih A : Swi Acci Accy Acci Ki bcc Ex ki Ki dbqu x Gupp fic Limi wich ym Gup fi d c Ki bcci p ppiczi c C fixi ki Ki bz p picció c Ki bcci p ppiczi Sid fixi ki Ki bz p picció

23 u h S Ci m á ic i R d S Uiv Midu p Sd vvibi G m f Ri hu Mduc p ci mic Uiv Picc, mv p d d i ip di d vvibi. Aimzi 230V Uiv B vi c bcc d iduzi Uiv Vi z bcc A i p f y kid f i hu. Sm iz, hdy, pwfu. Pw uppy 230 V Uiv B: vi wih ck Uiv: vi wihu ck U úic m p cuqui ip d ci máic. Pquñ, mjb y p. Aimció 230V Uiv B: Md c bqu p idució Uiv: Md i bqu

24 Ciich cich Tchic fu Ccíic écic Aimzi Pw uppy Aimció Pz M pw Pci d m Abim Abpi Abbimi Tmpu di cizi Wki mpu Tmpu d bj Svm Mximum ifi Cpcidd máxim vció Gii m Rv pd Vcidd d pió V W A K /mi Spi Thu Empuj mx N m Cd Cpci Cdd Pzi mic Thmic pci Pcció émic Muzi Mic Mimi µf 340 UNIVERSAL V ~ 50/60Hz 500 2,9 20 / UNIVERSAL B I pui u v Lubific h puy c y E p u vz ñ 200 / Uiv

25 B S b Pk i d b R Bi umic Aumic Rd bi B umic Pk P cui più zi di mdi p ci u mvim ch p b di v uhzz. L bi vi zi d u mccim di pi mccic c midu bbi d u im di bicim m ibi. Fic di ip mccic mic iui, qud ic icp. Pk h b cfuy wkd u w wif pi wih bm. A cmchic hu mv h bi by ui m wih pi bcd ym, mchic k wih mic wich. A muifuci c bd u h mvm. Pycd y cuid d m m ci p pmii u mvimi u d b, mbié c d mdid vd. L b vi ccid p mdi d u mcim d mpuj cmcáic c mduc ju c c quiibd ub cd p u mu. Fi d c mcáic c miciup. Accid p u cud d md icpd.

26 Ciich cich Tchic fu Ccíic écic PARK 2,5 PARK 4 PARK 6 Aimzi Pw uppy Aimció Pz M pw Pci d m Abim Abpi Abbimi Pzi mic Thmic pci Pcció émic Tmpu di cizi Wki mpu Tmpu d bj Gii m Rv pd Vcidd d pió Tmp d pu Opi im Timp d bu Luhzz b Bm h Liud d Cd Cpci Cdd P Wih P 265 V W A /mi c. mm µf K 230V ~ 50 Hz 230V ~ 50/60Hz 300 1,1 1,45A ,5 44 Pk

27 i U C i ic Pmmi i m ic i P Q36 m Ppmm c fuzi p ppdim pid P wih quick fi fuci Ppmció c fucimi di Mdu u Ecck dvic Módu ccdu C Q36 Muifuzi Mui fuci C ui Q36 Cud Q36 Muifució Q 36AA C ic muifuzi p Cc B 1 2 Muifuci c ui f i dub wi Cud cóic muifució p cc bi 1 2 hj. T vific icuzz Sfy dvic chcki T p vificció uidd Audii C, Acci, Mi Sfdii f c bd, cci,m Audióic cud, cci, m 230V ~ 50/60 Hz 110V ~ 60Hz Q37 DISPLAY Ricvi di icp fq. 433,92 Mhz Rdi civ fq. 433,92 Mhz icudd Rcp di icpd fcuci 433,92 Mhz C pfi Pfi c bd Cud Pfi Gi ii impi Vific um di mv ffu Audii Pmmzi fuzii, pmi, mpi cdici di Sym mm d i Chcki f h pi umb Sfdii Fuci, pm, im d di cd i Gió y áyi ició Cmpbció um d mib fcudd Audii Pmció fuci, pám, imp y códi ádi Q 36S C ic muifuzi p Cc Scv, Bcu Sb Muifuci c ui f idi, d, d Cud cóic muifució p cc cd, bcu y b Cdic di cc muiiv pizz Cumizd muiv cc cd Códi d cc muiiv pizd Ri d iv di mv Opi d ci pi cui Cmpbció úm d mib fcud Di muiiu i c Muiiu fuci dipy Diá pí id y cud

28 m T i d i R i i T m m i T Hi Tmi Tmi fq. 433,92 Mhz 3 c c d cmbici updi fq. 433,92 Mhz 3 ci c di cmbizii di cdici uppd Rdi mi fq.433,920 Mhz 3 ch Sfi wih cd cmbii

29 i c Ac Pfi A + i cc c Ac i Pfi Lmpi v c 2 mpd 12V 24V Ov bik wih 2 mp 12V 24V Imi v c 2 ámp 12V 24V ANT 400 ANT 400 A d Fq. 433,920 Mhz Ex i fq. 433,920 Mhz A d xi fcuci 433,920 Mhz Q 40 Schd ic p cmd m pp. Cmp di icvi di fquz 433,920 Mhz, mpizz uci p uc di ci. Aimzi 230V. Amdi dim. 125x85x50 mm C bd fqucy 433,920 Mhz uib f i hu dvic wih civ, im d upu f cuy ih. Bx dimi 125 x 85 x 50 mm Cud cóic p ccimi m pi b. Cmp d cp fcuci 433,920 Mhz, mpizd y id p uz ii. Aimció 230V. C cj dim. 125x85x50 mm RX fq.433 RX L fq. 433 RX fq.433 Ricvi di d 1/3 ci uppd c Aimzi 12V / 24V Ex f i di civ wih h ch 12V 24V Rcp 1/3 c c RX L fq. 433 Ricvi di d 1 / 3 c uppd c mpi v 12V 24V 2 mpd Ex f i di civ wih h ch d bik 12V 24V Rcp 1 / 3 c c imi v 12V / 24V 2 ámp / 24V 2 ámp Q40 Q41 RS 15 RS 16 Q41 Schd ic p cmd cci uci pp. P mim 300W. Cmp di icvi di fquz 433,920 Mhz. Aimzi 230V. Amdi dim. 125x85x50 mm C bd fqucy 433,920 Mhz, uib wich ih p by p, mx. 300W, pwuppy 230V. Bx 125 x 85 x 50 mm Cud cóic p ccimi uc p p. Mx. 300W Cmp d cp fcuci 433,920 Mhz. Aimció 230V. C cj dim. 125x85x50 mm RS S chiv c 1/2 mic d ic d Ky c 1/2 mic f x fixi c Sc d v c 1/2 mic d c d xi

30 i c Ac + i A RF36 RC21/2 RC22 cc c Ac i RF03 RF 36 Fcu uc d ppic Aimzi 12V 24V Aucd phc f x fixi 12V 24V Fcéu d cj máic p pic Aimció 12V 24V RF 03 Fcu d ic Aimzi 12V 24V Phc c 12V 24V Fcéu d c 12V 24V RC 21/2 C mccic c upp i umii, pfi i mm d 60 mm L= m 2,00 Scuiy ubb d 2,00 m H=60 mm Bd ib c p umii, pfi m d mm 60 L = m 2,00 RC 22 C mccic c upp i umii, pfi i mm d 25 mm L= m 2,50 Scuiy ubb d 2,50 m H=25 mm Bd ib c p umii, pfi m d mm 25 L = m 2,50 B 102 B 108 RT 20 RT 18 B 104 RT31 B 102 Cmi M4 dim. 12x30 mmc40 zic d vvi M4 Gvid ck dim. 12 x 30 mm Cm M4 dim.12x30 mm C40 vizd d i B 104 Cmi M4 dim. 20x26 mm i pvc d vvi M4 PVC ck dim. 20 x 26 mm Cm M4 dim.20x26 mm pvc p i B 108 Cmi M4 dim. 20x26 mm i pvc d vvi M4 PVC ck dim. 20 x 26 mm Cm M4 dim. 20x26 mm pvc p i RT 31 Cmbi dii Tmi c ci i picb, 2 Ré di Oupu, EEPROM, 2 Ld di, 500 cdici Kypd Pycb kypd, 2 upu y, EEPROM, 2 Ld, 500 cd Cmbid dii Tmi c cd picb, 2 Ré d Oupu, EEPROM, 2 Ld d d, 500 códi RT 18 Eu c dppi ciid c ic Ecck wih dub cyid f vic ii Ecdu c db ciid c cu i RT 20 Cf c pzi p bcc pui Sf pc dvic d puh bu Cj fu c pci p dbqu y c

31 Emi: PROTECO di Pi Gic & C. S..c. Vi Niv, CASTAGNITO (CN) ITALY T. (0039) Fx (0039)

GUÍA DOCENTE DE ASIGNATURA CURSO 2009/2010

GUÍA DOCENTE DE ASIGNATURA CURSO 2009/2010 ii i u GÍ DON D IGNR RO / í DO BÁIO D IGNR N 3 óig igu 7 u iuió iizió viu ii i éi Ogizió ivi I IVIDD D DIN PRNI /ON IN II IVIDD NO PRNI D DIN ii ifái vi ii 7357 P? óig NO 5u éi º 8i Oigi ui y i 6,5 éi

Más detalles

Bosque Ironwood. Monumento Nacional. E n el año 2000, el Presidente Bill Clinton designó esta área de. Visítanos pronto!

Bosque Ironwood. Monumento Nacional. E n el año 2000, el Presidente Bill Clinton designó esta área de. Visítanos pronto! Bq Iw Mm i ñ 2000, Pi Bi Ci igó á 129.000 imi biógi y m Mm i Bq Iw. L gm mñ mm á hábi g vi y im. m áb fi q mb bq. bi ió imi, q v i y. vi i ig á gi; ii mi ih k, y miég hi. bg imó f mñ Mm i Bq Iw. í á úim

Más detalles

Trabajo de Diploma. : El amor y respeto por los oficios y. profesiones de mi comunidad. Curso: 2012-2013. Año 55 de la Revolución

Trabajo de Diploma. : El amor y respeto por los oficios y. profesiones de mi comunidad. Curso: 2012-2013. Año 55 de la Revolución . Tbj Dpm : E m y p p f y pf m mu. Au: Y A Péz. Tu: M. M Du V. Pf ux. Cu: 2012-2013. Añ 55 Rvuó Pm P ñ bjm, pqu qu b qu, pqu pz mu. Jé Mí. (1) Agm A p qu h hh pb u fm u qu z bj, p : M pf Dp. Euó P. M u

Más detalles

JORNADA MODERNIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

JORNADA MODERNIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN JORND MODERNIZCIÓN DE LS TECNOLOGÍS DE L INFORMCIÓN Y COMUNICCIÓN Hci gió cóic gb. L xpici yi. z» Pbció: 26.150 hbi.» Pp 2014: 19.902.730,69» Pi icip: 200 p. 1. Sició c yi z» Nú xpi gi cóic cici 2013:

Más detalles

NOASDTODODESFLO DSQUECACIÓNDFFPARECERAD

NOASDTODODESFLO DSQUECACIÓNDFFPARECERAD NOASDTODODESFLO DSQUECACIÓNDFFPARECERAD NOASDTODODESFLO DSQUECACIÓNDFFPARECERAD ASELDPODERDDEFLA NEDUCACIÓNDFFINANCIERAD ASELDPODERDDEFLA NEDUCACIÓNDFFINANCIERAD É U Q DE A S O M A V Y O H R A L HAB N

Más detalles

Hola, chicas y chicos! Os presentamos a. Él y sus amigos son los ganadores del concurso de ciencias de este año. . En Brasil, la selva está en

Hola, chicas y chicos! Os presentamos a. Él y sus amigos son los ganadores del concurso de ciencias de este año. . En Brasil, la selva está en E ryc d Pdr Hj d cividd 1 Nmbr: Fch: L rícu y cmé. NOTICIAS DEL COLE PEDRO Y SUS AMIGOS GANAN EL CONCURSO DE CIENCIAS H, chic y chic! O rm Bqu. É y u mig gdr d ccur d cici d ñ. Pdr d. E Bri, v á rqu á

Más detalles

TA LO GO R E T E N E S H O R Q U I L L A

TA LO GO R E T E N E S H O R Q U I L L A 1 3C G 2014 1 3etenes orquilla Marca Modelo CC پ0ٹ9o po ef. Medidas P P CC 50 50 1992-1998 retenes horquillas 455017 MG-D2 31,7x42x7/9 P P 50 50 1990-1992 retenes horquillas 455017 MG-D2 31,7x42x7/9 P

Más detalles

ZN E NENTE Gu 2012 Gg - p 2012 T - V-755 431 V 430 474 4 429 433 428 434 30 V-755 435 427 426 p 22 436 ESTÓN FGV 21 425 438 424 L Nuc y 11 10 439 423 440 422 R g 441 421 í g V-760 pv L G V x T

Más detalles

Diego Andrés Carvajal, Calle 37 F Sur No 72 J 70 Piso 2 Barrio Carvajal

Diego Andrés Carvajal, Calle 37 F Sur No 72 J 70 Piso 2 Barrio Carvajal NFORMCÓN PERSON Nmb Dó Dg dé C, C 37 F Su N 72 J 70 P 2 B C Té Mó 3152253536 (57) 1 4759067 C ó Dkdh@gmm Ndd Fh d m Cmb [ 19, g,1984] EXPERENC BOR Fh (g 2009 udd) Nmb y dó d mpd Fd P C 16ª N 86ª 78 Tp

Más detalles

Dossier de empresa - Comunicación

Dossier de empresa - Comunicación Di - iió Qé g i iió i ivii q vé ii i, i, v y ivi úbi jv ivii g i i ivii Qié Nió ñ 1998 g ii Uivi ág qi á g jv y iái P ivii ivii qié iigi Pii i ivii, f, i, iiió y ivii, ii, b ivi á ié ig i ivi i á á 500000

Más detalles

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE PLAN GENERAL SECTOR PAG1 EN PEÑA DE LAS AGUILAS G AL NORTE DE "CAMINO VIEJO DE CREVILLENTE" Y ESTE DE "CAMINO DE LUCERGA"

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE PLAN GENERAL SECTOR PAG1 EN PEÑA DE LAS AGUILAS G AL NORTE DE CAMINO VIEJO DE CREVILLENTE Y ESTE DE CAMINO DE LUCERGA MDFÓ PUU D P F B 2 1 4 P1 PÑ D U D "M J D " Y D "M D U" É D UBM. PM Y DÓ / Ubr, 1-3º \ : 966659228 \ -mi: st.pmit@yt-ch.s yutmit ch mmri P r X FH D PM Y. U UBZB U UBZB D DD U PD PÑ U P-1

Más detalles

VERANO 2016. Dto. 10% HOTELES y APARTAMENTOS. Especial C.S.I.T. UNION PROFESIONAL

VERANO 2016. Dto. 10% HOTELES y APARTAMENTOS. Especial C.S.I.T. UNION PROFESIONAL XXX V 2016 special C..I.. UI FI Dto. 10% C.I.C 881 y CI UIÓ FI CCIÓ CI agasta, 18, 1ª planta (28004) adrid lf: 91 594 39 22/87/95 Fax: 91 594 42 08 X V. BU 2000 GICI I Y *** XX CU F FC 01/04-16/06 01/04-16/06

Más detalles

A T A L O G O C O M U N I D A D E S SUMINISTRO E INSTALACION MOBILIARIO URBANO JUEGOS INFANTILES DEPORTE SALUD

A T A L O G O C O M U N I D A D E S SUMINISTRO E INSTALACION MOBILIARIO URBANO JUEGOS INFANTILES DEPORTE SALUD C M G C M D D 2 0 1 3 DP Y D JG vda. ocutor Vicente Hipólito 20 ung 43 03540 licante f.610245063/696666953/660356636 ax 965132198 mail:comercial@mobur.es Web: www.mobur.es M C M C CCC : G H 200 CM., P

Más detalles

PLAZAS LIMITADAS WWW.MAKEATUVIDA.NET WWW.JARDIBOTANIC.ORG INSCRÍBETE! FREEDOM MAJA FI DISTINT ISTINTO MÁS INFO: INSCRIPCIONES: / Asturia.

PLAZAS LIMITADAS WWW.MAKEATUVIDA.NET WWW.JARDIBOTANIC.ORG INSCRÍBETE! FREEDOM MAJA FI DISTINT ISTINTO MÁS INFO: INSCRIPCIONES: / Asturia. Ñ D D Z Ó U Y B B M V Ó M G G jy j P K ó b xm y : W ñ y é xvz fm / g y fó bj y V km / f 1 3 5 7 8 10 10 12 14 15 17 17 22 24 ó y m mím b! F -, m Dm m ó y m bá b gé m fz m / V q vó FDM f m mé j í bj g g

Más detalles

Nicolás Ibarra M. Director Ressac Chile

Nicolás Ibarra M. Director Ressac Chile PROGRAMASDI SE ÑADOS PARAT I MAXI MI ZAL APRE SE NCI ADET U E MPRE SAE NL ASREDESSOCI AL E S CONL OSCURSOSDEAUL ARE SSAC DE SCUBREL OSCURSOSQUE DI SE ÑAMOSPARAT I E f ñ p p q ñ ym mp f q b,p p p E p g

Más detalles

GUÍA DOCENTE DE ASIGNATURA CURSO 2009/2010

GUÍA DOCENTE DE ASIGNATURA CURSO 2009/2010 ii i u GÍ DON D IGNR RO / í DO BÁIO D IGNR N óig igu 7 u iuió iizió f viu éi Ogizió ivi I IVIDD D DIN PRNI /ON IN II IVIDD NO PRNI D DIN Nuv i Diió Oi y Gió i 778 P 77 óig NO u éi - 6 i fiv 8i Oiv ui u

Más detalles

bunes 17 de Enero de 1021 No se reparten esquelas. D o n QUE FALLECIO EN SALAMANCA EL DIA 18 DE ENERO DE 1920

bunes 17 de Enero de 1021 No se reparten esquelas. D o n QUE FALLECIO EN SALAMANCA EL DIA 18 DE ENERO DE 1920 P ñ: jc q v * C ú 2 5 ú- ú 37 P HW8KB vv : q 4 2 é ú 67 C v Z é XXX 235 7 2 "j Z 42 P Y B - 26 C j x - P v - j F C P C q - P j - v j j J Ñ P h 6 5 92 é B P G h: F h * B ñ ú v vv F: 7 v ñ q: ñ C C v: C

Más detalles

ABONOS ORGÁNICOS CALDOS MINERALES

ABONOS ORGÁNICOS CALDOS MINERALES MUNICIPIO DE TOLUCA 2000-2003 MUNICIPIO DE TOLUCA P Mup C. Ju C Núñz Am S Mup C. Ju Rf Shz Gómz D G D Ub, Ob, Sv Púb Eí C. G P S D Eí C. Mó Vu Gz 2000-2003 ABONOS ORGÁNICOS CALDOS MINERALES ABONOS C A

Más detalles

PRESCINDIBLE CARA, INSEGURA SIN FUTURO. l en acción

PRESCINDIBLE CARA, INSEGURA SIN FUTURO. l en acción ENERG Í N U C CR, L E INSEGU R: L R Y PR ESCIND IBLE R C, í v y í L bf f INSEGUR á, í h, y b í hb z z SIN FUTURO PRESCINDIBLE L í, á, R y ñ í yí í y f y á D N E N E V N E I C N E R HE ó í L L f h, v T

Más detalles

MODEL YEAR(S)/VEHICLE(S) KEY DATE FMEA DATE (ORIG.) REW. CORE TEAM CONTROLES ACTUALES DE DETECCION EN EL PROCESO CURRENT PROCESS CONTROLS DETECTION

MODEL YEAR(S)/VEHICLE(S) KEY DATE FMEA DATE (ORIG.) REW. CORE TEAM CONTROLES ACTUALES DE DETECCION EN EL PROCESO CURRENT PROCESS CONTROLS DETECTION II M Y F I ( FM) M MF FM MB FM - 96 64 IM I M M IB Y H. MG (444) 7 06 HH. B. J IBIIY BY M / HI() 00-009 FH II gosto ; 00 FH B. 5/9/007. M Y()/HI() KY FM (IG.) W. M FI FI QIMI QIM M I I FI M. B. J. Z H.

Más detalles

HASTA EL TOPE RAÍZ DE LOS 63% INDEPENDIENTES Qué tan independientes son los candidatos que van sin partido a la Constituyente? Cómo SEMANAL MAYO

HASTA EL TOPE RAÍZ DE LOS 63% INDEPENDIENTES Qué tan independientes son los candidatos que van sin partido a la Constituyente? Cómo SEMANAL MAYO H P 3 1 3 41 18 $1423 x $6 H é é q x G q 1-16 Y x @_ wwwx 216 / 22 RÍZ D DPD Qé q? 63% j q? q á x #PP Pí GRU D P á : U j é í ñ q x á á á j G Á j B q Pá á 3 á 7 25 j é ; j ú 8 V? P í í í í q á H q 2 9 ú:

Más detalles

! Magalie Latorre Rodríguez Clausula Legal WEB-LSSI

! Magalie Latorre Rodríguez Clausula Legal WEB-LSSI Mgli L Rdíguz Cluul Lgl WEB-LSSI L pági Wb www.mgupi.cm iulidd d Mgli L Rdíguz y cumpl c l quii divd d l Ly 34/2002, d 11 d juli, d Svici d l Scidd d l Ifmció y d Cmci Elcóic, dl Rl Dc-ly 13/2012, d 30

Más detalles

JUGAMOS CON LAS LETRAS Y PALABRAS

JUGAMOS CON LAS LETRAS Y PALABRAS JUGAMOS CON LAS LETRAS Y PALABRAS Con este material se pretende reforzar el reconocimiento de las letras trabajadas en el aula a través del método letrilandia ; este es un paso posterior al conocimiento

Más detalles

Fandaáoí y Éifeete?, J U t i i a S e c o d e. de San Juan. los Tristes; arrancando de nuevo desde

Fandaáoí y Éifeete?, J U t i i a S e c o d e. de San Juan. los Tristes; arrancando de nuevo desde T B I F D CBIZOH x - x 8 f( f RIÓDICO BHTTHIO f F Éf O F I C I N R C 8 T H Z F D Q OBTTOBI8 INDNDINT Nú T B I F D CONICDO D D T R 9 N - D f f H - ñ f f - f f z é ñ f x f - - f ñ H x ú f C Y f z x T C O

Más detalles

Motores de aluminio de aplicación general Tamaños 56-100

Motores de aluminio de aplicación general Tamaños 56-100 3 Motor Nº. V CL. EFF 1 IP Hz r/min kw A IEC 34-1 Cos. kg EFF 1 3 Motor CL. IP IEC 34-1 Nº. V Hz r/min kw A Cos. EFF 1 3 Motor CL. IP IEC 34-1 Nº. V Hz r/min kw A Cos. kg kg Motores de aluminio de aplicación

Más detalles

P A R T E I I C r í t i c a r y j u s t i f i c a r s e CAPITULO 5 El imperio de la crítica S o b r e l a s o c i o l ó g i c a d e l r i e s g o y e l d e l i t o t e c n o l ó g i c o s Si el científico,

Más detalles

El Mercado de Renta Fija en Latinoamerica

El Mercado de Renta Fija en Latinoamerica E Mc Rn Fij n Linic Jn b c n fij y finnciin y n Ibéic Nv2014 L Anig, G Lcy Pbkjin n Innin i í L c c gión: Incción Sí iin n n ñ 1980 Pi cci finncición inncin Pfnci ninción n n xnj Rig n c Dbi icc c iin

Más detalles

- 1 - ANEXO I RESOLUCION GENERAL N 2775

- 1 - ANEXO I RESOLUCION GENERAL N 2775 - 1 - VALORES DE LOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y MOTOS (MOTOVEHICULOS) - : 2000 A 2009 004 I 21 248 ALFA ROMEO COUPE 159 COUPE BRERA 2.2 JTS 155.000 172.000 190.000 297.300 004 I 21 241 ALFA ROMEO COUPE

Más detalles

Ruta Alimentadora Sur

Ruta Alimentadora Sur Ad Ru Ador Ad Lo Horzo Ad B A-02 ALAEDA UR Ad Lo Cd P PUENTE VILLA E o P Hy J rí E o Ovo L Cv Grd Cv ERVICIO EPECIAL CIRCUITO DE PLAYA L Gvo Hy Tr A-04 VILLA EL ALVADOR Rvou Ro A-07 AÉRICA L Uó Grd A-08

Más detalles

Centro de Capacitación en Tecnologías de la Información Diplomado en Gestión de Proyectos Informáticos

Centro de Capacitación en Tecnologías de la Información Diplomado en Gestión de Proyectos Informáticos maió f I la d lgía T ió paia a C d C Diplmad d ó i G i á m f I Diplmad Gió d ái Ifm Objiv El diplmad d Gió d Ifmái i m bjiv, pa da la apa d u p baj u pu d via pái, laiad la gla implíia jmpl al. S aaliza

Más detalles

Reglamento de D i v er s i ones y E s p ec tá c u los P ú b li c os Ayuntamiento Constitucional de Zapotlanejo 2007-2009 e n t e M u n i c i Z a t n e j o, J a o, a h a t a n t e m u n i c i o h a g o

Más detalles

11 TUBERÍA Y ACCESORIOS SANITARIOS

11 TUBERÍA Y ACCESORIOS SANITARIOS 11 TUBERÍA Y ACCESORIOS Página 1 de 8 TUBERIA PVC TUBERÍA SANITARIA (SERIE B) MULTICAPA ø mm. Espesor mm Longitud Ud/ Paquete Código P.V.P. 110 3,20 1 58 11055 11,33 110 3,20 3 76 11070 16,41 125 3,20

Más detalles

c i I a a C " a l 2 C C N I M amico t e s a r b o S c i e d d 7

c i I a a C a l 2 C C N I M amico t e s a r b o S c i e d d 7 www.. ó P M L " 5 1 0 2 M O A H N A M B y u S.. www j b P 2015 b p S 7 PREMO DEL OM MANHAOM 2015 P. Obj. v P Só ó L M MANHAÓM 2015 Sgu. Su, pz y ug pó. 1. L u pá gú qu ju Ax y qu á pb wb www.. E é uy pb

Más detalles

Reconsiderando los fondos sociales: Los canjes de deuda para educación

Reconsiderando los fondos sociales: Los canjes de deuda para educación R f : L j u p uó O Ugh L f Lé é u yu pz y u vó pg yu pí, f h v u pó p f ó v qu p ñ é p gó p pz y pó pí ju pñ zó p pí h ú á g L ó g y f qu é uó, p y u á uy u uv pz qu xp u M y qu pp u pz p L f í u p, g,

Más detalles

n o ó i Mi nombre: Mi numero de orden: Cuadernillo 1 periodo II MOMENTO DE LA MOVILIZACIÓN NACIONAL POR LA MEJORA DE LOS APRENDIZAJES

n o ó i Mi nombre: Mi numero de orden: Cuadernillo 1 periodo II MOMENTO DE LA MOVILIZACIÓN NACIONAL POR LA MEJORA DE LOS APRENDIZAJES l bim cm CACIÓN EDU bim cm DOS TO C u m ó i c c i d r t m m i trá d D qu d r p d i, r u q rd p l rd m p d T d 2 d u g S g prid Mi mbr: Cudrill 1 Mi umr d rd: II MOMENTO DE LA MOVILIZACIÓN NACIONAL POR

Más detalles

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN LOS CICLOS MEDIO Y SUPERIOR DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA COMARCA DEL BAIX CAMP Pilar Moreno

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN LOS CICLOS MEDIO Y SUPERIOR DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA COMARCA DEL BAIX CAMP Pilar Moreno "$%&' "$&&%() "$%&' "$ * %()' " + $ '', "$%&' "-$-( -&' "&$&/" ' "0'1, 23,&- 4-& '0%-(*&+&$",&- 4-& '0%-(*&&+&$",&- 4-& '0%-(*&(+&$""& '(&' %&0(%%() 1, 5 /6 -(*&,, &- ('&,1 -$- 7( -&'&")7(%8&$( -%(& '('9%-(%

Más detalles

d e l a L e y 1 8. 3 8 4.

d e l a L e y 1 8. 3 8 4. D I A G N Ó S T I C O D E L A S I T U A C I Ó N E N E L S I S T E M A T E A T R A L E n e l c a m i n o d e p r o f u n d i z al r a c o n s o l i d a c i ó n d e l s e c t o r t e a t rsae l, r e s u

Más detalles

Tiene diabetes? Está pensando quedar embarazada?

Tiene diabetes? Está pensando quedar embarazada? T? Eá q z? 2 L y z L f z zú y h, z, y hh h, í. D, zú. E zú ñ zó, j y ñ. S á z, x q é, f. L q z 1 2. Pfq z y Aq, é, á q á y z. C é á q z. Pú é: qé h q z, ó v q z v zú y ó v zú y z. S q z v zú, j f é z vz.

Más detalles

Motores de hierro fundido de aplicación general Tamaños 71-132

Motores de hierro fundido de aplicación general Tamaños 71-132 Motores de hierro fundido de aplicación general Tamaños 71-132 Motor con patas; IM B3 (IM 100, IM B6 (IM 101, IM B7 (IM 106, IM B8 (IM 107, IM V5 (IM 101, IM V6 (IM 103 Motor trifásico, motor con patas,

Más detalles

Mayo SIMPOSIO INTERNACIONAL PEDAGOGÍA. Cultura y Sociedad. +57 4 250 8328 ext. 119 +57 320 653 8489 simposio.pcs@unac.edu.co www.unac.edu.

Mayo SIMPOSIO INTERNACIONAL PEDAGOGÍA. Cultura y Sociedad. +57 4 250 8328 ext. 119 +57 320 653 8489 simposio.pcs@unac.edu.co www.unac.edu. My 9 7 7-2 INTERNAIONAL y Si ORPORAIÓN +7 4 4 269 UNIVERSITARIA ADVENTISTA +7 4 2 32 x 9 +7 32 63 49 ii@ www INTERNAIONAL y Si ORPORAIÓN UNIVERSITARIA ADVENTISTA OBJETIVOS Pii i éi ibi b, q ii b y flxió

Más detalles

! "# $ % & # ' ( " ) *

! # $ % & # ' ( ) * ! "# $ % & # ' ( " ) *!" # $ % # $ & "' %! + +, ' -. / 0112 3 7 7 C 7 7 G ' % 7 I % 7 @ %% 4 7 7 N 3 7 CC 5 ' 7 CG 6767 8 %9 7 7 CG 6707 8 % 7 CI 67:7 8; 7 7 CI 67:767 &- ) ' 7 CI 67:707 &- ) #! 7 CJ

Más detalles

FUNDACIÓN ASMI SERVICIO DE ATENCIÓN AL DISCAPACITADO-PROGRAMA"EDUCAR PARA INTEGRAR" BA-BE-BI-BO-BU

FUNDACIÓN ASMI SERVICIO DE ATENCIÓN AL DISCAPACITADO-PROGRAMAEDUCAR PARA INTEGRAR BA-BE-BI-BO-BU SERVICIO DE ATENCIÓN AL DISCAPACITADO-PROGRAMA"EDUCAR PARA INTEGRAR" BA-BE-BI-BO-BU ba be bi bo SERVICIO DE ATENCIÓN AL DISCAPACITADO-PROGRAMA"EDUCAR PARA INTEGRAR" BA-BE-BI-BO-BU bu CA-QUE-QUI-CO-CU ca

Más detalles

Guía promocional de tarifas

Guía promocional de tarifas Guía promocional de tarifas P a q u e te s E s p e c ia les P a q u e te D e s c r ip c ión T a r if a p o r p a q u e t e 1 Ocu la r E x p r e s s A p e r tu r a d e l c o n ten e d o r p o r I P M s

Más detalles

015-16 FISIOTERAPIA BILITACIÓN NEUROLOGÍA ESPECIALIZACIÓN PACIEN DO LABORAL EXIGENCIA GARANTÍA FORMACIÓN FU

015-16 FISIOTERAPIA BILITACIÓN NEUROLOGÍA ESPECIALIZACIÓN PACIEN DO LABORAL EXIGENCIA GARANTÍA FORMACIÓN FU APARATO LOCOMOTOR PROFESIÓN ASISTENCIA RE BILITACIÓN NEUROLOGÍA ESPECIALIZACIÓN PACIEN INTERVENCIÓN SALUD RESPUESTA INNOVACIÓN ME DO LABORAL EXIGENCIA GARANTÍA FORMACIÓN FU NALIDAD PEDIATRÍA PRÁCTICAS

Más detalles

TABLA DE MEDIDAS CATALOGOS PRIMAVERA VERANO 2015

TABLA DE MEDIDAS CATALOGOS PRIMAVERA VERANO 2015 TABLA DE MEDIDAS CATALOGOS PRIMAVERA VERANO 2015 CODIGO AC72 CH M G XG CODIGO AC73 CH M G XG LARGO TOTAL 66 68 70 72 LARGO TOTAL 64 66 68 70 75 81 87 93 81 87 97 103 CINTURA 61 66 71 76 CINTURA 74 80 90

Más detalles

- S o b r e los m o d e l o s de ge s t i ó n y pri v a t i z a c i o n e s.

- S o b r e los m o d e l o s de ge s t i ó n y pri v a t i z a c i o n e s. ACTO DE SALUD EN VILADECA N S, 4 DE MARZO DE 2010. B u e n a s tar d e s : E s t a m o s aq u í p a r a h a b l a r de sal u d y d e at e n c i ó n sa n i t a r i a pú b l i c a en el B a i x Ll o b r

Más detalles

E S T A D O A C T U A L PROPUESTA PLAZA FACULTAD DE ARQUITECTURA A VESTÍBULO F A

E S T A D O A C T U A L PROPUESTA PLAZA FACULTAD DE ARQUITECTURA A VESTÍBULO F A D C L LZ FCLD D QIC VÍBL F D C L FCLD D FILFI Y L INVNCIN N M N CN DICCIDD FCLD D FILFI Y L D INVNCIN N M N CN DICCIDD D C L FCLD D FILFI Y L NCI D ÑLMIN D CC NL FCLD D FILFI Y L D ÑLMIN D CC NL D C L

Más detalles

ANEXO I (Artículo 1 ) VALORES DE LOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y MOTOS (MOTOVEHICULOS) - AÑOS DE FABRICACION: 2003 A 2012

ANEXO I (Artículo 1 ) VALORES DE LOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y MOTOS (MOTOVEHICULOS) - AÑOS DE FABRICACION: 2003 A 2012 I = Importado - 5 - ANEXO I (Artículo 1 ) VALORES DE LOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y MOTOS (MOTOVEHICULOS) - : 2003 A 2012 AUTOMOVILES 080 I 13 037 AGRALE FURGON FURGOVAN 6000 120.000 130.000 140.000 144.200

Más detalles

ALEX LORA, rumbo a los 50

ALEX LORA, rumbo a los 50 NOTICIAS S C V 24 J 2016 E: J Ríz T: 5021000 Ex 1515 E áf I A Cz FA MA : k R E Rk f ( z ) Bb Mí Jú N J Ríz á Eñ 2017 ALEX LORA b 50 L Jéz AGENCIA REFORMA GUADALAJARA J- Y á! Ax L í b x E T b bb í P L á

Más detalles

La neutralidad financiera en el Impuesto sobre Sociedades: Microsimulación de las opciones de reforma para España*

La neutralidad financiera en el Impuesto sobre Sociedades: Microsimulación de las opciones de reforma para España* H Pú Eñ / Rw P E, 203-(4/2012): 23-56 2012, I E F L I S: Mó Eñ* LOURDE JEREz ARROO U Ex FIDEL PICO áchez REDE-U V R: A, 2012 A: J, 2012 R E ú é í I, ACE y CIT, h ó. E j q í Eñ ó, é ó AI. L z y, y ó ó x

Más detalles

HORARIOS DE CLASES PARA INSCRIPCIÓN DEL CICLO II 2009 CARRERA: LICENCIATURA EN CIENCIAS JURÍDICAS

HORARIOS DE CLASES PARA INSCRIPCIÓN DEL CICLO II 2009 CARRERA: LICENCIATURA EN CIENCIAS JURÍDICAS PRIMER AÑO - SEMESTRE II 07:00:00 a.m. 07:50:00 a.m. FUNDAMENTOS SOCIOLÓGICOS Y ECONÓMICOS DEL DERECHO Lunes a Viernes 1 AI 08:00:00 a.m. 08:50:00 a.m. TEORÍA DEL ESTADO Lunes a Viernes 1 09:00:00 a.m.

Más detalles

Masa y composición isotópica de los elementos

Masa y composición isotópica de los elementos Masa y composición isotópica de los elementos www.vaxasoftware.com Z Sím A isótopo Abndancia natral Vida Prodcto 1 H 1 1,00782503207(10) 99,9885(70) 1,00794(7) estable D 2 2,0141017780(4) 0,0115(70) estable

Más detalles

UNIDAD No. 2 CAD para WLAN, Administración y Seguridad en Redes de Datos

UNIDAD No. 2 CAD para WLAN, Administración y Seguridad en Redes de Datos UNIDAD No. 2 CAD para WLAN, Administración y Seguridad en Redes de Datos ) 9; # 2 G9 #2 B;2 # 2 #2?8:2 - A =B# 2## # #B22 A82 2>H#22 >;9

Más detalles

ÍNDICE GENERAL. Pró l o g o s Hernán Fabio López Blanco... xvii Fernando Palacios Sánchez... xxi Efrén Ossa G... xxiii. CAPÍTULO I Nociones generales

ÍNDICE GENERAL. Pró l o g o s Hernán Fabio López Blanco... xvii Fernando Palacios Sánchez... xxi Efrén Ossa G... xxiii. CAPÍTULO I Nociones generales Pró l o g o s Hernán Fabio López Blanco... xvii Fernando Palacios Sánchez... xxi Efrén Ossa G... xxiii CAPÍTULO I Nociones generales 1. Re s e ñ a hi s t ó r i c a... 1 2. De n o m i n a c i ó n... 3 3.

Más detalles

WONDERPONDEREO NAVIDENO Propuestas para pensar sobre la Navidad

WONDERPONDEREO NAVIDENO Propuestas para pensar sobre la Navidad WONDERPONDEREO NAVIDENO Ppt p p b l Nvidd p Ell Dthi & Dil Mtgó 1. Jmó. 2. Jg d ctcci. 3. Sphé. 4. Ct d ft. 5.Pc c pz xótic. 6.Dptd. 7.C. 8. Bmbill b id. 9. Smb. 10. Odd. 11. Dii. 12. Niñ. 23. Git. 13.

Más detalles

Bajada de paletas de colores negros,azules y rojos. Rimbaud como principal referente artìstico. Canción con su nombre

Bajada de paletas de colores negros,azules y rojos. Rimbaud como principal referente artìstico. Canción con su nombre d p m t U m U dc P, d c p m d mp t I u c d t pc g pt., t d p t d c Ip tc tt mb d, u pìc m c cc cp d v dc y Bjd d pt d c g,zu y j. Rmbud cm pcp ft tìtc. Ccó c u mb ESTELARES Et u bd Agt d Rck fmd L Pt 1996.

Más detalles

2 $ "! "! " # $ % & ' ( " ) " " ( ( " $ * & ' ( " ) " + *, " $ $ - ( " &

2 $ ! ! # $ % & ' ( )  ( ( $ * & ' ( ) + *, $ $ - ( & !"!"# 2 $ "!"!"# $ % &'(") ""(("$* &'(") "+*,"$$ -( " & 3./"", "0. "-( 1 ( 2 3/3 4 5.. 6 * 5 0"3 +"*03-(" 4 -( * 4,"".. 6 7))8!"#% 5 4 -( 2..9:;(99 ?+(>@.#%7A". %7 ".( $%%... %" -=

Más detalles

La diabetes y el embarazo La diabetes gestacional

La diabetes y el embarazo La diabetes gestacional L y z L 2 Qé? L q f j z. S, z zú y (h) q í. D, zú. N. A j f, q, q z f. E 1 50 y 1 20 j z. E f á f j h,, á, y v Ak, q é j. L. H é q j q y v zú j. (C á v y j á 7 y 8). S y z y é. Té v é. 3 L f é. S, q é:

Más detalles

(Artículo 1º) VALORES DE LOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y MOTOS (MOTOVEHICULOS) - AÑOS DE FABRICACION: 2002 A 2011

(Artículo 1º) VALORES DE LOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y MOTOS (MOTOVEHICULOS) - AÑOS DE FABRICACION: 2002 A 2011 ANEXO I (Artículo 1º) VALORES DE LOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y MOTOS (MOTOVEHICULOS) - AÑOS DE FABRICACION: 2002 A 2011 AUTOMOVILES CODIGO 4 I 21 248 ALFA ROMEO COUPE 159 COUPE BRERA 2.2 JTS 103.600

Más detalles

Las sanciones económicas y financieras comenzarán a aplicarse el día 18

Las sanciones económicas y financieras comenzarán a aplicarse el día 18 Mí ó í v 1935 ]«- M: Mx 177; í 6 v: Mx 7 v; í -1 : G v v; ñ é: Mx 7088; í 7071: ó : f 1: ñ XXú 5678 :: : 15 é f M 1917 M 3 v 1935 Ó Í MÓ é ~~ í 6 - : «- / ó ú ; f v v - H q - * G * x q q «M f «ó * {( í

Más detalles

ANEXO I (Artículo 1 ) VALORES DE LOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y MOTOS (MOTOVEHICULOS) AÑOS DE FABRICACION: 2003 A 2012 AUTOMOVILES

ANEXO I (Artículo 1 ) VALORES DE LOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y MOTOS (MOTOVEHICULOS) AÑOS DE FABRICACION: 2003 A 2012 AUTOMOVILES ANEXO I (Artículo 1 ) VALORES DE LOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y MOTOS (MOTOVEHICULOS) : 2003 A 2012 AUTOMOVILES CODIGO 080 I 13 037 AGRALE FURGON FURGOVAN 6000 120.000 130.000 140.000 144.200 004 I 22

Más detalles

$%# ! "#$% &' *& & -& **. *+ #$/0$% % &' &)* (*& &*& ()& +&', . & # *+ &(* & //$ % & 1 &*+ % * & & &* & *2&, +& *3& (* & *& &

$%# ! #$% &' *& & -& **. *+ #$/0$% % &' &)* (*& &*& ()& +&', . & # *+ &(* & //$ % & 1 &*+ % * & & &* & *2&, +& *3& (* & *& & !"#! "#$% &' &( )*'*+&,&(*+&& *& & -& **. *+ #$/0$% % &' &)* (*& &*& ()& +&',. *+#$$% '&)*(*&&*& #. & # *+ &(* & * )&(&*&0, %" //$ % & 1 &*+ % * & & &* # % &'&( )*'&)* & *2&, +& *3& (* & *& & -&4 )&(*&&*&

Más detalles

LOS RECURSOS NATURALES EN EL DESARROLLO ECONOMICO

LOS RECURSOS NATURALES EN EL DESARROLLO ECONOMICO LOS RECURSOS NATURALES EN EL DESARROLLO ECONOMICO E d i t o r i a l U n i v e r s i t a r i a, S. A., 1 9 7 0 In s c r i p c i ó n N 3 8. 5 3 5 D e r e c h o s e x c lu s iv o s r e s e r v a d o s p a

Más detalles

PROBLEMAS RESUELTOS DE TRABAJO Y ENERGÍA

PROBLEMAS RESUELTOS DE TRABAJO Y ENERGÍA POLEMS ESUELOS E JO Y ENEGÍ Equip dct: ti J. Gc Mi Hádz Puc lfs l lmt POLEM U l d ms qu s mu 4 m/s pt iztlmt u lqu d md st u pfudidd d 5 cm. uál s l fuz mdi qu s lizd s l l p dtl?. F N d m S F l fuz mdi

Más detalles

TARIFA COMIDAS POPULARES MADRID 2015 2016

TARIFA COMIDAS POPULARES MADRID 2015 2016 P P U G F CM PPU M 2015 2016 CNG Y VN GNMC HJ 1ª www.labambinacatering.com elf 615355413 964667550 paellasgigantes@labambinacatering.com Nº NV 50 75 100 150 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1500 2000

Más detalles

TALKINGISTEACHING.ORG

TALKINGISTEACHING.ORG l b T Tlk Wht c o my lo ock? Wht c olo you? Tlk, d, d ig with you child ight fom th tt. It build thi bi d pp thm fo ucc i chool d byod. Fo id, viit TALKINGISTEACHING.ORG Sh you tlk, d, ig momt t th ludomt!

Más detalles

Albacete / Salamanca / Asturias / Tarragona / Sevilla. EXP ERIE NCE. Liverpool / Bray / Dublín / Salisbury / Bath

Albacete / Salamanca / Asturias / Tarragona / Sevilla. EXP ERIE NCE. Liverpool / Bray / Dublín / Salisbury / Bath b / / i / Tg / vi XP RI NC Liv / B / Dbí / ib / Bh N g P qé L Igé? i iv ñ h i ii i ii i- gé b iv iiv q ig f i xj P zó IW g iió G Bñ I iió ái vij i 6º Pii i Bhi á igüíi L igé bié fái xii fiv q IW giz g

Más detalles

ACCIÓN FORMATIVA: INGLÉS AVANZADO MODALIDAD: DISTANCIA DU R AC IÓ N : 2 5 0 h o r a s Nº h o r a s t e ó r i ca s : 1 1 6 h o r a s Nº h o r a s p r á ct i ca s : 1 3 4 h o r a s DE S T IN AT AR IOS :

Más detalles

" #$!$! % &' ' & ()*+

 #$!$! % &' ' & ()*+ ! #$!$! % &' ' & ()*+ #$!$! % &' '! # $ %& ' () ) *,- ()*+ +#, %- (./ 0! 1 $ 234564752 &. %& ' () ) * 8 9: %& 8 9 : %& * ; ( 8 ( 9 : 3 / 1 % 1 % ), 1 ) ( ; ) %! %! 1 ) ' * % % - % < % * = %, ) 1 % ) %

Más detalles

A C T I N O M IC O S I S Ó r g a n o : M u c o s a b u c a l T é c n i ca : H / E M i c r o s c o p í a: L o s c o r t e s h i s t o l ó g i c oms u e

A C T I N O M IC O S I S Ó r g a n o : M u c o s a b u c a l T é c n i ca : H / E M i c r o s c o p í a: L o s c o r t e s h i s t o l ó g i c oms u e T R A B A J O P R Á C T I C O N º 4 I N F L A M A C I Ó N E S P E C Í F I C A. P A T O L O G Í A R E G I O N A L P r e -r e q u i s i t o s : H i s t o l o g ída e l t e j i d oc o n e c t i v o( c é l

Más detalles

"!*#! $! +()! $ & #, -!)-&#! %!#.&%!!/!#)0#1 2 $ %!#%#!!)+% $ #-!)-&#! #$!5!/44()!))!6%

!*#! $! +()! $ & #, -!)-&#! %!#.&%!!/!#)0#1 2 $ %!#%#!!)+% $ #-!)-&#! #$!5!/44()!))!6% !"#$%!&!(!"%) "!*#! $! +()! $ & #, -!)-&#! %!#.&%!!/!#)0#1 2 $ %!#%#!!)+% $ #-!)-&#! $#-$$3$)$!#24 #$!5!/44()!))!6% 7$%&#!! "! # $ % & (!))*+, - -(. /+, % 0 1 2 3! 4! 5 67+, /+, % %7 +, + 0 8 %! % +,!$3+9

Más detalles

EPÍLOGO Accidente y mentira Aquí no nos ocupamos de la maldad, a la que la religión y la literatura han intentado pasar cuentas, sino del mal; no del pecado y los grandes v illanos, que se conv irtieron

Más detalles

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VALLE DE TRAPAGA TRAPAGARAN NOTAS DESCRIPTIVO-NORMATIVAS DE LA PRODUCCIÓN Y EXTRACCIÓN DE RECURSOS NATURALES

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VALLE DE TRAPAGA TRAPAGARAN NOTAS DESCRIPTIVO-NORMATIVAS DE LA PRODUCCIÓN Y EXTRACCIÓN DE RECURSOS NATURALES PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VALLE DE TRAPAGA TRAPAGARAN INDICE DEL ANEXO II. CLASIFICACIÓN DE USOS DEL SUELO SECCIÓN A. NOTAS DESCRIPTIVO-NORMATIVAS DE LA PRODUCCIÓN Y EXTRACCIÓN DE RECURSOS NATURALES

Más detalles

IPC PLAN 6º EPO 2 nd TERM

IPC PLAN 6º EPO 2 nd TERM IP PLAN 6º EPO 2 d TERM ONTENT UNIT 3: GROWING UP! ASSESSMENT I S, w fdg : Hw d f d gw d dp A h hg h k p dg py f y d g Hw h pd Hw y dp d h A dff hd f p I Sy, w fdg : A dff yp f hp A h p d f h f fy d A

Más detalles

Versión 2012. Instrucciones para la importación de datos desde OpenOffice.org Calc o Microsoft Office Excel

Versión 2012. Instrucciones para la importación de datos desde OpenOffice.org Calc o Microsoft Office Excel Versión 2012 Instrucciones para la importación de datos desde OpenOffice.org Calc o Microsoft Office Excel Página 2 FactuSOL 2012 Página 3 FactuSOL 2012 Ficheros que se pueden importar - Clientes - Actividades

Más detalles

NOTAS DESCRIPTIVO-NORMATIVAS DE LA PRODUCCIÓN Y EXTRACCIÓN DE RECURSOS NATURALES A. PRODUCCIÓN Y EXTRACCIÓN DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES

NOTAS DESCRIPTIVO-NORMATIVAS DE LA PRODUCCIÓN Y EXTRACCIÓN DE RECURSOS NATURALES A. PRODUCCIÓN Y EXTRACCIÓN DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE MUNDAKA INDICE DEL ANEXO II. CLASIFICACIÓN DE USOS DEL SUELO SECCIÓN A. NOTAS DESCRIPTIVO-NORMATIVAS DE LA PRODUCCIÓN Y EXTRACCIÓN DE RECURSOS NATURALES A. PRODUCCIÓN

Más detalles

R U R C N A A R U A N T N E A MA Q ÁREA DE SE

R U R C N A A R U A N T N E A MA Q ÁREA DE SE S) O (O L SDO D S) FCHL (O S) ILIO (O M BLDO) O D G D Z D C S ( I S) CBLL LIS (O SÉ S JO O) S LO XXI (VIG SDO SIG IGO) LBI (V IGO) S VS (V FOLLS O IGO) S X X (V S GO) CL (L S (VIGO) MÍIMO GO) S PIO- SI

Más detalles

Ín d i c e. De c u o ta. Es c r i t u r a. Fo r m u l a r i o... 662. Limitación d e g a r a n t í a. Es c r i t u r a. Fo r m u l a r i o...

Ín d i c e. De c u o ta. Es c r i t u r a. Fo r m u l a r i o... 662. Limitación d e g a r a n t í a. Es c r i t u r a. Fo r m u l a r i o... Ín d i c e TOMO IV Contrato de Hipoteca Co n t r at o s Hi p o t e c a. Es c r i t u r a. Fo r m u l a r i o 1... 649 Hi p o t e c a. Es c r i t u r a. Fo r m u l a r i o 2... 653 Hi p o t e c a. Es c

Más detalles

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Concurso Nacional de Matemática Educación Preuniversitaria Curso 2009 2010 Temario por Grados

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Concurso Nacional de Matemática Educación Preuniversitaria Curso 2009 2010 Temario por Grados MINISTERIO DE EDUCACIÓN Concurso Nacional de Matemática Educación Preuniversitaria Curso 009 010 Temario por Grados Nombre: Grado: Escuela: Provincia: Municipio: Número C.I.: Calif: La distribución de

Más detalles

C Índice R e s u m e n e j e c u t i v o 2 E D S e n E s p a ñ a 3 L a r e d u c c i ó n d e c o s t e s e s e l f a c t o r p r i n c i p a l 4 R e d m u l t i n i v e l 5 R e d p a r a c o p i a s d

Más detalles

- 1 - ANEXO I RESOLUCION GENERAL N 2575

- 1 - ANEXO I RESOLUCION GENERAL N 2575 - 1 - AUTOMOVILES MARCA TIPO MODELO FabMarca Mod 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 003 I 34 004 ALEKO SIN ESPECIFICACION2141/D 7.500 8.300 004 I 21 139 ALFA ROMEO COUPE 1300 GT JUNIOR 15.500

Más detalles

rticipe Entérese Noviembre

rticipe Entérese Noviembre u p U R I U L F IN j h u c x é cp P c é C Eé P m p m C M C Nvmb P p 015 Gg Euccó Dpm Cmpm P Eé... E Pgm Cmpm P, Tíu I, P A (T I, P A P Eggm Pgm) Dpm Euccó Gg á v cb u cv v c bjv hc pcp cvm cu, p y cmu

Más detalles

Ín d i c e. In m u e b l e. Of e rta d e c o m p r a. Fo r m u l a r i o d o s... 5

Ín d i c e. In m u e b l e. Of e rta d e c o m p r a. Fo r m u l a r i o d o s... 5 Ín d i c e Contrato de Compraventa Bienes Inmuebles In m u e b l e. Ofe rta d e co m p r a. Fo r m u l a r i o u n o... 3 In m u e b l e. Of e rta d e c o m p r a. Fo r m u l a r i o d o s... 5 In m u

Más detalles

- Con peatones - Con ciclistas - Extraescolares - Concurso

- Con peatones - Con ciclistas - Extraescolares - Concurso l i v ó i Pl ñ 6 1 y 2 1 P jóv L Fió CNAE lbió l Diió Gl Táfi (DGT) l Fió l Sgi Vil (Fvil) y l Uió Nil Jf Plií y Diiv Plií Ll (Uijl) mh iiiiv l bjiv mj l gi vil l jóv l liv my ig. Aivi Má ifmió: 607 814

Más detalles

ANEXO I RESOLUCION GENERAL N 3050 VALORES DE LOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y MOTOS (MOTOVEHICULOS) - AÑOS DE FABRICACION: 2001 A 2010

ANEXO I RESOLUCION GENERAL N 3050 VALORES DE LOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y MOTOS (MOTOVEHICULOS) - AÑOS DE FABRICACION: 2001 A 2010 ANEXO I RESOLUCION GENERAL N 3050 VALORES DE LOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y MOTOS (MOTOVEHICULOS) - AÑOS DE FABRICACION: 2001 A 2010 AUTOMOVILES CODIGO AÑOS DE FABRICACION 4 I 21 248 ALFA ROMEO COUPE

Más detalles

CAPÍTULO XVI. NÚMEROS COMPLEJOS. SECCIONES A. Definición. Primeras propiedades. B. Potencia y raíz de números complejos. C. Ejercicios propuestos.

CAPÍTULO XVI. NÚMEROS COMPLEJOS. SECCIONES A. Definición. Primeras propiedades. B. Potencia y raíz de números complejos. C. Ejercicios propuestos. CAPÍTULO XVI. NÚMEROS COMPLEJOS SECCIONES A. Definición. Primeras propiedades. B. Potencia y raíz de números complejos. C. Ejercicios propuestos. 73 A. DEFINICIÓN. PRIMERAS PROPIEDADES. Un número complejo

Más detalles

2? 4 *** "&*(#6,),# 2? -(.( * #" *)()" (" *," 4/!# " ( #

2? 4 *** &*(#6,),# 2? -(.( * # *)() ( *, 4/!# ( # !" #$#"%"& () *() +,)-.(*##(*"/!# " ' )0*#**,1) 2 (,**0())3"!%)3"&(#!%)3"4 1- "!%)3"4#"5#3)()!%)3"4#","*#6,),# '!%)3"*&).(*#"6,40()"! 2 7 "#&#)3"*#,"4/!# " 2 )0(.(*#","*4"(!# 4 #," 4/!# " (8#*# "-)*,"4/!#

Más detalles

Salmón. Suplementos PREMIO

Salmón. Suplementos PREMIO Su UNES 9 DE JUNIO DE 2003 REMIO Só A OS MEJORES FONDOS MUUOS D Ciizió Ni 1 Bi Dfu Vgui:... 14,88% 2 Sui Ai i A:... 15,74% 3 Ii X Equi Si A:... 16,01% D Ciizió Ii 1 Bi Dfu B Ai Si A:... 0,39% 2 Sig Aii:...

Más detalles

INF-VALPARAÍSO-02. Asistencia solicitada por: COE REGIÓN DE VALPARAÍSO, COE NACIONAL

INF-VALPARAÍSO-02. Asistencia solicitada por: COE REGIÓN DE VALPARAÍSO, COE NACIONAL EFETOS DEL INENDIO DEL 12 AL 16 DE ABRIL DE 2014, OUNA DE VALPARAÍSO, REGIÓN DE VALPARAÍSO: ÁREAS DE RIESGO POR REOIONES EN ASA SEGÚN INSTRUENTOS DE PLANIFIAIÓN VIGENTES Y ESTUDIO DE PELIGRO DE SERNAGEOIN.

Más detalles

Buda predicó el S ut ra de la P ro f un da Bo n dad de lo s padres y la D if icult ad en R et rib uirla T r a d u cci ó n a l es p a ñ o l d e l a v er s i ó n ch i n a d e K u m a r a j i v a Plegaria

Más detalles

TAISEN DESHIMARU ZEN y A R T ES M A R C I A L ES Presentación de M arc de S m edt N o ta f inal del D r C l au de D u rix D ig ital iz ado p o r U p asik a 1 I N D I C E P a g i n a s P r e s e n t a c

Más detalles

( # % )* $ # ) * )* $ # % +, $ ) * $ % - $, $.# $ +/ +('),()*&# $% ## &-'% +!'.(!.'%+# "/.&)(%()"& +,!)(%+.&)(),%$

( # % )* $ # ) * )* $ # % +, $ ) * $ % - $, $.# $ +/ +('),()*&# $% ## &-'% +!'.(!.'%+# /.&)(%()& +,!)(%+.&)(),%$ !" %"&!'%!%()&! " "! % " % & ' &' ( % ) ) ) % +, ) %," %, -,. +/ +('),()& % &-'% +!'.(!.'%+ "/.&)(%()"& +,!)(%+.&)(),% )+ 0" ( 0 Código Seguro de verificación:. Permite la verificación de la integridad

Más detalles

IN FO RM E D E G ESTIO N 2012 GUID O SA U L CO RD O BA A LCA LD E M U N ICIPA L M O RA LES - CA U CA

IN FO RM E D E G ESTIO N 2012 GUID O SA U L CO RD O BA A LCA LD E M U N ICIPA L M O RA LES - CA U CA IN FO RM E D E G ESTIO N 2012 GUID O SA U L CO RD O BA A LCA LD E M U N ICIPA L M O RA LES - CA U CA 3 5 0 % 3 2 5 % 3 0 0 % 2 5 0 % 2 0 0 % 1 5 0 % 1 0 0 % 1 4 8 %1 5 3 % 1 1 0 % 1 0 2 % 1 1 2 % 1

Más detalles

1) Cal c ul a r el t érm i n o d es c o n oc i do d e l a s si g ui en t es p r o p or ci o n es : x. d) x 12

1) Cal c ul a r el t érm i n o d es c o n oc i do d e l a s si g ui en t es p r o p or ci o n es : x. d) x 12 PRO PO RCIO NALIDADES 1) Cal c ul a r el t érm i n o d es c o n oc i do d e l a s si g ui en t es p r o p or ci o n es : a) 4 x 10 60 b) 9 12 12 x c) 8 2 32 3 x x d) x 12 Sol : a) x= 2 4, b) x= 1 6, c)

Más detalles

Temporada Primavera-Verano Ropa Corporativa y de Trabajo

Temporada Primavera-Verano Ropa Corporativa y de Trabajo Temporada Primavera-Verano Ropa Corporativa y de Trabajo TE.(56-2) 2809 2598 Presentación Brandcorp, inicia sus actividades en el año 1993 en la Sexta Región. En sus comienzos se especializa en la confección

Más detalles

!!" # $ $$ # % & ' ! " #!$ % & ' %' $ % ( ) )

!! # $ $$ # % & ' ! #!$ % & ' %' $ % ( ) ) !!" $ $$ % ' (! "!$ % ' %' $ % ( ) ) ) ) $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$* *$ $ +$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Más detalles

ÍNDICE GENeRAL. CAPÍTULO I El contrato de suministro

ÍNDICE GENeRAL. CAPÍTULO I El contrato de suministro ÍNDICE GENeRAL CAPÍTULO I El contrato de suministro 1. In t r o d u c c i ó n... 1 2. Fun c i ó n Ec o n ó m i c a... 2 3. Nat u r a l e z a ju r í d i c a y ca r a c t e r í s t i c a s... 4 4. Dif e

Más detalles

CAPITULO 2 LA TABLA PERIODICA

CAPITULO 2 LA TABLA PERIODICA 1.0079 1 H HIDROGENO 6.941 3 Li LITIO 22.989 11 Na SODIO 30.098 19 K POTASIO CAPITULO 2 LA TABLA PERIODICA ORDENAMIENTO ACTUAL GRUPOS Y PERIODOS PROPIEDADES PERIODICAS TAMAÑO POTENCIAL DE IONIZACION AFINIDAD

Más detalles

Programa. COLEGIO DE BIBLIOTECARIOS DE CHILE A.G. Diagonal Paraguay 383 of. 122 Santiago Telefono: 56 2 222 56 52 Mail: cbc@bibliotecarios.

Programa. COLEGIO DE BIBLIOTECARIOS DE CHILE A.G. Diagonal Paraguay 383 of. 122 Santiago Telefono: 56 2 222 56 52 Mail: cbc@bibliotecarios. Programa COLEGIO DE BIBLIOTECARIOS DE CHILE A.G. Diagonal Paraguay 383 of. 122 Santiago Telefono: 56 2 222 56 52 Mail: cbc@bibliotecarios.cl Programa XVI Conferencia Internacional de Bibliotecología Buenas

Más detalles

Instrucciones para la importación de datos desde OpenOffice.org Calc o Microsoft Office Excel. Versión 2014. Software DELSOL S.A.

Instrucciones para la importación de datos desde OpenOffice.org Calc o Microsoft Office Excel. Versión 2014. Software DELSOL S.A. Instrucciones para la importación de datos desde OpenOffice.org Calc o Microsoft Office Excel Versión 2014 Software DELSOL S.A. Página 2 FactuSOL 2014 Todos los derechos reservados Página 3 FactuSOL 2014

Más detalles