Dossier: Un projecte de disseny etnogràfic. La resignificació d'un símbol Precolombí.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Dossier: Un projecte de disseny etnogràfic. La resignificació d'un símbol Precolombí."

Transcripción

1 Grup d Anàlisi Antropològic de l'art i Experimentació Creativa. ICA - Institut Català d'antropologia Projecte / Cicle: Dossier d'artistes/artesans Dossier: Un projecte de disseny etnogràfic. La resignificació d'un símbol Precolombí. Direcció del projecte: Jesús Pérez Pallisé Artista/artesana: Martha Gomez / dissenyadora industrial / dissenyadora de joies / Colòmbia Amb aquest projecte sobre Artistes/artesans volem treballar amb el pensament de l'artista, volem saber que pensa com a ésser humà, volem conèixer-ho, no per canviar-ho ni manipular-ho, però si per entendre el perquè de la seva obra creativa. Aquest es un dels elements fonamentals d'anàlisi d'aquest projecte; el pensament de l'artista. Dossier elaborat pel Grup d Anàlisi Antropològic de l'art i Experimentació Creativa a partir del treball realitzat per Martha Gómez en el marc de l'estudi-taller sobre paral lelismes etnogràfics i els processos creatius / Orfebreria precolombina i disseny contemporani realitzat a Barcelona l'any 2004 en el Centre d'estudis Precolombins amb la col laboració de l'institut Català de Cooperació Iberoamericana i dirigit per Jesús Pérez Pallisé. Fases sobre la resignificació contemporània d'un símbol Precolombí 1ª. Fase. 2ª. Fase. 3ª. Fase. Aquest treball consistia en un elemental estudi de recerca (a partir de un dossier lliurat), buscant entre les diverses cultures precolombines un objecte-joia que segons la sensibilitat personal tenia que posseir les característiques adequades per a ser analitzades. El principal objectiu consistia en despertar els ressorts creatius davant d una situació de recreació d una obra d art, tot motivant el participant, que per regla general tenia un cert nivell creatiu en la recerca dels elements simbòlics i estètics primordials d aquestes cultures primitives. Mitjançant el coneixement d aquestes cultures es pot provocar una reacció cerebral que estimuli el processos creatius cap a la realització d'un disseny contemporani que al propi temps guardi un determinat paral lelisme etnogràfic amb l'original Precolombí analitzat (que guardi l essència de l'original però amb formes noves). El projecte tenia previst en compte dos tipus diferents fases d'anàlisi per realitzar el projecte; primerament una fase d'anàlisi Objectiu per tal de cercar i provocar el concepte primari, per a seguidament entrar en una fase d'anàlisi Subjectiu on es desenvolupa la part emocional de l'artista en crear materialment la idea. 1º fase d anàlisi i 2ª fase de projecció: Tipus d estudi objectiu basat en dades concretes o demostrables des d un punt de vista documental, no en suposicions personals (dilema que acostuma a tenir el creatiu). 3ª fase de creació o de taller pròpiament dita. Tipus d estudi subjectiu per tal de potenciar el desenvolupament creatiu, procés personal no demostrable des d un punt de vista documental, basat en la percepció sensorial. Nota: text en cursiva extret del document original de Martha Gomez. Enllaços: - -

2 Aquest anàlisi d'interpretació iconogràfica esta estructurat en tres fases. (Objectius desenvolupats en cada fase) 1ª fase. Anàlisi iconogràfica del símbol Precolombí. (Element central d anàlisi) Primera fase de l'estudi on es a través de l'observació i anàlisi d'un objecte-joia es desenvoluparen els mecanismes mentals mitjançant els quals es produeixen les idees. El programa comprenia aquesta primera fase com el punt bàsic mitjançant el qual es formava el concepte; aquí es situava l'embrió de la futura idea que es desenvolupava en la següent fase; en certa forma es pot considerar aquesta forma de creativitat com de treball per encàrrec o de creativitat induïda; essent aquests desenvolupats amb total llibertat. EL VOL CHAMANIC Cultura TOLIMA d.C. Museu de l'or. Colòmbia. Aquesta joia, del xaman cobert de plomes, és la gran obra mestra de l'orfebreria Tolima. Aquest estudi esta basat en aquesta obra d'art. 2º fase. Anàlisi estructural del símbol Precolombí. (esbós preliminar i reflexions conceptuals) Segona fase on es comencen a desenvolupar els processos creatius. De l'anterior objecte-joia se n realitzava un dossier amb una anàlisi objectiva (que tenia com a finalitat conèixer en profunditat la peça objecte d anàlisi). Es duia a terme una anàlisi teòrica, tot efectuant una descripció dels diferents components estructurals, i detallant les diferents parts de què es componia, amb els corresponents esbossos de formes i línies, adjuntant-hi una elemental anàlisi objectiva en el seu aspecte simbòlic i funcional. La experiencia chamanica sienta sus bases en la ingestión de sustancias alucinógenas que acercan al hombre a su naturaleza, intensificándose durante los trances su percepción del cosmos La figura elegida pertenece a este grupo de piezas, en las que el hombre-pájaro penetra otras realidades que lo llevan a un descubrimiento interior 3ª. Resignificació iconogràfica contemporània. (Interpretació contemporània del símbol i reflexions conceptuals) Aquesta ultima fase probablement era la mes complexa de realitzar ja que es tractava de traslladar les idees a la matèria, el projecte en la seva estructuració teòrica considerava aquesta ultima fase com d'estudi subjectiu, ja que es pretenia que l'artista expressés a través de la matèria els conceptes, les emocions, el sentir metafísic, tot el que podem considerar com a immaterial (que havia analitzat en el símbol estudiat) donant amb una nova forma d'expressió al símbol. Aquí ja es tractava de donar una expressió contemporània al símbol Precolombí; és possible donar sentit a un símbol creat per una societat per a una altra quan els valors són sensiblement diferents; la precolombina amb un component social essencialment espiritual i la contemporània amb un sentit eminentment materialista de la vida. Es un indígena en ese momento histórico, relativamente consciente de su experiencia vital, siendo por tanto un chamán, y tratándose de un diseño actual, he buscado un símbolo que para la sociedad actual pudiese significar visualmente el vuelo chamánico, la ascensión, por ello uno de sus ojos se transforma en la escalera que sube más allá de los límites de su cabeza. En aquest sessió de debat efectuarem una anàlisi dels processos creatius seguits per l'artista per interpretar i transformar aquest símbol per finalment centrar-nos en la imatge final i entendre el contingut i el perquè de la interpretació contemporània del símbol Precolombí quan l'artista reflexiona al concepte final i escriu: por ello uno de sus ojos se transforma en la escalera que sube más allá de los límites de su cabeza

3 Extracte del document original de Martha Gomez. En aquesta selecció del text podem trobar els elements conceptuals bàsics mitjançant els quals l'autora desenvolupà els processos creatius, en negreta es destaquen els punts essencials per comprendre aquests processos. 1ª Fase / EL MUNDO CHAMÁNICO EL VUELO CHAMANICO. Cultura TOLIMA d.C. Museo del Oro. Colombia. Esta joya, del chamán cubierto de plumas, es la gran obra maestra de la orfebrería Tolima. Este estudio esta basado en esta obra de arte. Partiendo de la representación del hombre-pájaro dentro del grupo de figuras pertenecientes al estilo Tolima, he escogido, como base para el desarrollo de mi pieza, este hombre-pájaro, cuyas extremidades son rigurosamente angulares y representa un chamán-ave en pleno vuelo. Su cabeza, con facciones humanas, luce en la parte superior un tocado de plumas presentado por los calados. Para penetrar en el complejo mundo de la significación de la orfebrería precolombina, es preciso reconstruir la cosmovisión del chamán indígena, personaje fundamental dentro de las sociedades antiguas. El chamanismo aparece en las sociedades prehispánicas como un sistema de creencias y prácticas religiosas que tiene como fin organizar y explicar las relaciones entre el hombre, la naturaleza y el cosmos, un camino hacia la búsqueda del lugar del individuo en el mundo, experiencia que tiene sus bases en prácticas visionarias. El escritor Carlos Castañeda define: El chamanismo es un estado de conciencia; la capacidad para usar campos energéticos que no se emplean al percibir el mundo de la vida cotidiana que conocemos. Para los indígenas, el cosmos se encuentra estratificado, es una secuencia de mundos superpuestos, formado principalmente por el mundo terrestre, el mundo subterráneo, y el mundo celeste. Para los chamanes, estos mundos poseen otras dimensiones, visitadas durante los llamados vuelos o trances. Existe además la creencia de que en tiempos remotos, el hombre tenía la posibilidad de comunicarse con estos mundos por medio de una escalera, un puente o un camino secreto, mas dicha comunicación fue interrumpida. Una de las bases fundamentales del chamanismo, es el dominio de los procedimientos que posibilitan la inducción de estados de conciencia alterada, la cual pasa por tres fases fundamentales. Durante su experiencia, el chamán comienza a tener alucinaciones, que en un principio reproducen formas geométricas, como líneas rectas, curvas, etc., y que después pasa a racionalizar, interpretándolas. En su último estado aparecen las percepciones alucinatorias zoomorfas, animales monstruosos, seres humanos y objetos ilusorios. Una sensación de vuelo o la ilusión de conversión en animales totémicos determinados por la situación cultural y geográfica. J. Clottes y Lewis Williams Según las creencias chamanísticas de ciertas tribus, los mundos escalonados que yacen fuera de esta tierra, corresponden a un microcosmos, que consiste en una secuencia de dimensiones del propio mundo interior del hombre, una representación de la escala interna de la conciencia humana. El chamán es también el hombre-pájaro, el dueño y compañero de todas las aves, grupo más versátil de la fauna colombiana. En muchas comunidades, los chamanes portan máscaras de aves y se adornan con coronas de plumas, llevan cuerdas emplumadas sobre la espalda, o incluso se cubren el cuerpo con plumas, llegando a utilizarlas para adornar los objetos rituales. Esta relación entre el chamán y los animales origina las representaciones simbólicas más diversas, siendo éstos últimos, auxiliares, mensajeros o ejecutores. Cuando exhortas el poder de un animal, estás pidiendo ser envuelto en armonía completa con la fortaleza de la esencia de esa criatura. Adquirir comprensión de estos hermanos y hermanas es un proceso de curación, y debe ser abordado con humildad e intuición. Ciertos aspectos de las lecciones dadas por estas criaturas han sido elegidos para reflejar las lecciones que cada espíritu necesita aprender en el Buen Camino Rojo. Estas son las lecciones de ser humano, de ser vulnerable y de buscar la totalidad con todo lo que existe. Son parte del camino hacia el Poder. El Poder yace en la sabiduría y la comprensión del papel de uno en el Gran Misterio, y en honrar el hecho de que cada cosa viviente es un Maestro. Jamie Sans y David Carson

4 2ª Fase / EL SÍMBOLO ANALIZADO: EL HOMBRE-PÁJARO La experiencia chamanica sienta sus bases en la ingestión de sustancias alucinógenas que acercan al hombre a su naturaleza, o a su otra naturaleza, intensificándose durante los trances su percepción del cosmos. La figura elegida pertenece a este grupo de piezas, en las que el hombre-pájaro penetra otras realidades que lo llevan a un descubrimiento interior. Según estos seres hace siglos desaparecidos salvo por su obra, se trata de un descubrimiento interior que consigue guiar al ser humano hacia el deseo de respetar a los demás y a la naturaleza Martha Gómez. Dentro de las representaciones plásticas del vuelo chamánico, el hombre-pájaro juega un papel fundamental, al existir una gran cantidad de piezas de orfebrería que sintetizan evolutivamente esta idea. Todas tienen en común un patrón básico constituido por un par de alas y una cola desplegada. Cada comunidad representa su fauna de diferente modo, por ello dentro de las figuras halladas aparecen diversas especies de aves entre las cuales se cuentan el águila, el tijeretero o el tucán, y cada una significa un aspecto dentro de la transformación del chamán, de acuerdo a sus características físicas y de comportamiento. En el caso de las representaciones de pájaros con las alas abiertas y la cola desplegada, posiblemente la intención del artista indígena era dar expresión al concepto de vuelo, haciendo todas ellas énfasis en el poder de volar, ascender, verlo todo desde otro lugar más alto. Dentro del estilo Tolima se pueden distinguir dos categorías: Figuras humanas aladas y con cola bifurcada. Figuras de mayor abstracción, generalmente pequeñas, con extremidades típicamente angulares. En éstas últimas las colas se confunden con piernas de patrón casi antropomorfo y las alas se asemejan a brazos. Las cabezas son en ocasiones humanas y portan coronas, y otras veces son de aves o simplemente lucen un par de espirales. Generalmente son figuras planas. Aunque existen paralelismos entre las representaciones de los diferentes grupos indígenas en cuanto a ciertos elementos adicionales como caras, cinturones, espirales y calados, hay un momento -el justamente previo a la conquista de Américaen el que aparecen las abstracciones geométricas en las que difícilmente reconocemos la figuración del patrón básico inicial, reduciéndose la pieza a esquemas, signos, lo cual dificulta su interpretación dentro del sistema de narrativa visual actual, pese a que para los integrantes de la tribu cada pieza narraba claramente algún aspecto del vuelo chamánico. La cola desplegada evolucionó formalmente hacia dos trazos en eje que descienden en ángulos rectos, trazos que frente a un observador moderno podrían aparecer como dos piernas, al igual que las alas pasarían por brazos. También hay ocasiones en las que las metáforas no aparecen claramente expresadas, debido posiblemente -tal como en el arte actual- a que no todos los artesanos poseían el mismo grado de entendimiento. Uno de los obstáculos más frecuentes en el estudio general de las figuraciones, es el paso de una forma a la otra cuando el artesano ha dejado de entender el tema que reproduce. Leroi Gourhan. Todas estas piezas reflejan formas de pensamiento que eliminan la distancia entre el chamán y el hombre, hasta formar un solo ser con características duales: su lado humano, racional, no es separable de su lado animal, instintivo. Para los indígenas, el cosmos se encuentra estratificado, es una secuencia de mundos superpuestos, formado principalmente por el mundo terrestre, el mundo subterráneo, y el mundo celeste. La figura elegida pertenece a este grupo de piezas, en las que el hombre-pájaro penetra otras realidades que lo llevan a un descubrimiento interior. Según estos seres hace siglos desaparecidos salvo por su obra, se trata de un descubrimiento interior que consigue guiar al ser humano hacia el deseo de respetar a los demás y a la naturaleza.

5 3ª Fase / EL SÍMBOLO INTERPRETADO: EL HOMBRE-PÁJARO CONQUISTADO Sin precedente alguno a lo largo de su historia de siglos, la llegada de los conquistadores europeos a América fue el suceso histórico que mayor desconcierto, conmoción y caos produjo dentro de las sociedades nativas. Los americanos, confundidos debido a razones religiosas propias, asistieron al desmoronamiento de sus ciudades y al doloroso naufragio de sus esquemas de valores. 1. En el primer cuadro del acto de la conquista, los recién llegados, armados y en espera de la dura batalla, descubren que los dueños de casa salen pacíficamente a las orillas del mar a recibirlos, afectados por la sorpresa, la timidez y la curiosidad. Los indígenas lentamente se deciden y se acercan a tocar sus barbas, sus ropajes, sus armas. 2. En el segundo cuadro, los extranjeros se descubren acogidos por una sociedad de lengua y costumbres desconocidas, y los cronistas llegados de ultramar coinciden a lo largo de sus manuscritos en que el hecho que por sobre todos los demás resaltaba en las sociedades indígenas era su comportamiento sexual, que en apariencia desconocía el pudor público. Los hombres de mar, encantados, de inmediato se incluyen entre los admiradores de las aldeanas y participan en celebraciones con bebidas fermentadas y orgías de bienvenida. 3. Para el tercer cuadro, las autoridades políticas y religiosas se preguntaban quiénes eran los llegados, y cómo explicarían su existencia y origen a la tribu sin apartarse de sus creencias. Los visitantes, en su gran mayoría gente de mal, miserables paupérrimos, hombres sin fortuna -ni estudios- en su tierra de origen, descubren que en su nuevo paraíso los juguetes se fabrican con oro, y descubren también que si ellos toman estos juguetes de oro, sus dueños no se molestan. En ese momento ya existe en la mente de los indígenas la creencia de que los conquistadores eran sus dioses que habían venido del fondo del mar. Posiblemente su idea no hizo más que confirmarse al ver que esos dioses intentaban reunir la mayor cantidad posible de objetos religiosos amarillos, ya que es natural creer que estando tales objetos hechos de sol, los dioses deseen reencontrarse con su materia. 4. En el cuarto cuadro es fácil imaginar las opiniones encontradas dentro de la tribu. Es fácil imaginar las opiniones encontradas dentro de los conquistadores: también había presencia religiosa, y si se pensaba regresar a España, y se pensaba, ni la corona ni la iglesia consentirían en sus fieles conquistadores el libertinaje. Por tanto y a regañadientes, termina la fiesta, se rastrea todo el oro que hoy criminalmente continúa siendo el oro de los bancos del primer mundo, se desempolvan las olvidadas espadas, y los dioses sin previo aviso cierran el acto con un cuadro final en el que corre toda la sangre imaginable y se detiene brutalmente y para siempre la producción artística de objetos de oro. EPILOGO En este paisaje de hipócrita prohibición del sexo, que a partir de un momento por fuerza se castiga con la muerte, he construido mi pieza como un retrato de época. Es un indígena en ese preciso momento histórico, relativamente consciente de su experiencia vital, siendo por tanto un chamán, y tratándose de un diseño actual, he buscado un símbolo que para la sociedad actual pudiese significar visualmente el vuelo chamánico, la ascensión, por ello uno de sus ojos se transforma en la escalera que sube más allá de los límites de su cabeza. Martha Gómez, Barcelona Martha Gómez. Colòmbia. Llicenciada en disseny industrial per la Pontifícia Universitat Javeriana de Bogotà, Colòmbia. Diplomada en disseny de joies pel Centre Superior d'art i Disseny Escola Massana" de Barcelona, Espanya.

DOSSIER DE RECURSOS DIDÁCTICOS PARA EL TALLER DE EDUCACIÓN INFANTIL DESCUBRE UN MUNDO DE FORMAS Y COLORES Y CONVIÉRTETE EN ARTISTA EN EL MEAM!

DOSSIER DE RECURSOS DIDÁCTICOS PARA EL TALLER DE EDUCACIÓN INFANTIL DESCUBRE UN MUNDO DE FORMAS Y COLORES Y CONVIÉRTETE EN ARTISTA EN EL MEAM! DOSSIER DE RECURSOS DIDÁCTICOS PARA EL TALLER DE EDUCACIÓN INFANTIL DESCUBRE UN MUNDO DE FORMAS Y COLORES Y CONVIÉRTETE EN ARTISTA EN EL MEAM! 1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 1 El taller Descubre un mundo

Más detalles

TALLERES Y ACTIVIDADES PARA FAMILIAS

TALLERES Y ACTIVIDADES PARA FAMILIAS TALLERES Y ACTIVIDADES PARA FAMILIAS Juntos es más divertido 18 TÍTERES PLANETA TIERRA AÚPA LERÉ, UNA FIESTA MUSICAL Sábado 10 de mayo, a las 12:00 h Para familias con niños/as de 3 a 5 años Actividad

Más detalles

La Universitat crearà plantilles intel ligents que facilitaran la venda de calcer per Internet

La Universitat crearà plantilles intel ligents que facilitaran la venda de calcer per Internet València, 02.09.13 La Universitat crearà plantilles intel ligents que facilitaran la venda de calcer per Internet Investigadors de l ETSE-UV participen en el projecte europeu Smartpif finançat amb 800.000

Más detalles

Introducció a la Psicologia

Introducció a la Psicologia Introducció a la Psicologia 2013/2014 Codi: 102305 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2501572 Administració i Direcció d'empreses OT 4 0 2501573 Economia OT 4 0 Professor de contacte Nom: Lluís Capdevila

Más detalles

Laboratorio para docentes Colección de Arte del Banco de la República. Una herramienta pedagógica

Laboratorio para docentes Colección de Arte del Banco de la República. Una herramienta pedagógica Laboratorio para docentes Colección de Arte del Banco de la República Una herramienta pedagógica Textos: Viviana González Méndez Diseño y diagramación: La Silueta Impresión: Contacto Gráfico Fotografías:

Más detalles

CARACTERÍSTICAS DE LA ETAPA

CARACTERÍSTICAS DE LA ETAPA CARACTERÍSTICAS DE LA ETAPA Con la Educación Primaria se inicia la enseñanza básica y obligatoria. En nuestro Centro, se incorporan a ella los niños que han cursado la Educación Infantil aquí, junto con

Más detalles

LA FAMILIA EN EL ARTE INFANTIL

LA FAMILIA EN EL ARTE INFANTIL LA FAMILIA EN EL ARTE INFANTIL Resumen: a través de este artículo quiero reflejar la importancia que tiene el dibujo de la familia en el entorno social y estados emocionales del propio niño/a. El cómo

Más detalles

Noves tecnologies i comunicació 2.0 Usos i potencialitats del branding de les empreses en temps de crisi. Assumpció Huertas

Noves tecnologies i comunicació 2.0 Usos i potencialitats del branding de les empreses en temps de crisi. Assumpció Huertas Noves tecnologies i comunicació 2.0 Usos i potencialitats del branding de les empreses en temps de crisi Assumpció Huertas Valls, 24 d abril de 2013 CRISI Moltes empreses deixen de fer comunicació. Això

Más detalles

Aventura por el Bosque

Aventura por el Bosque Aventura por el Bosque Qué es? Desde NaturayCultura creemos en la importancia del descubrimiento del medio natural dentro del mismo medio, a través de una experiencia vivencial. Objetivos: Tomar conciencia

Más detalles

Barça Parc. Un nou espai, un nou concepte. Juliol 2009. Espai Barça. Un nou espai, un nou concepte

Barça Parc. Un nou espai, un nou concepte. Juliol 2009. Espai Barça. Un nou espai, un nou concepte Barça Parc Un nou espai, un nou concepte Juliol 2009 Espai Barça. Un nou espai, un nou concepte El Barça: motor social i conjunt de valors El FC Barcelona, una de les entitats esportives més importants

Más detalles

FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO DE RELIGIÓN Y MORAL CATÓLICA.

FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO DE RELIGIÓN Y MORAL CATÓLICA. FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO DE RELIGIÓN Y MORAL CATÓLICA. Conferencia: PRIETO LUCENA, A. La formación moral en la escuela, la familia y la parroquia ; Córdoba, 10 de octubre de 2008. Objetivos

Más detalles

UNA AGÈNCIA DE COMUNICACIÓ BASADA EN EL BRANDING. UNA AGENCIA DE COMUNICACIÓN BASADA EN EL BRANDING

UNA AGÈNCIA DE COMUNICACIÓ BASADA EN EL BRANDING. UNA AGENCIA DE COMUNICACIÓN BASADA EN EL BRANDING BCN FERLANDINA 45 08001 BARCELONA TEL. +34 931 663 085 FAX +34 934 411 905 AND ANTIC CAMÍ RAL 1 BAIXOS AD500 ANDORRA LA VELLA TEL. +376 866 513 FAX +376 864 001 fuelmail@fuelgrafics.com www.fuelgrafics.com

Más detalles

BASES CURRICULARES 2012

BASES CURRICULARES 2012 BASES CURRICULARES 2012 Educación Básica Artes Visuales INTRODUCCIÓN Las artes, que incluyen la literatura y la poesía, la música, la danza, el teatro, el cine y las artes visuales, son una forma poderosa

Más detalles

CASOS PRÀCTICS EXAMEN DE MERCADERIES CASOS PRÁCTICOS EXAMEN DE MERCANCIAS

CASOS PRÀCTICS EXAMEN DE MERCADERIES CASOS PRÁCTICOS EXAMEN DE MERCANCIAS CASOS PRÀCTICS EXAMEN DE MERCADERIES CASOS PRÁCTICOS EXAMEN DE MERCANCIAS 1.- L'empresa COMUNLLAMP, SL i CONFITADOS, SL contracten a Logroño (La Rioja) la realització d'un transport de 30 TM de fruita

Más detalles

Nota: la contraseña para que los padres/madres de los alumnos/as puedan acceder será plasti.

Nota: la contraseña para que los padres/madres de los alumnos/as puedan acceder será plasti. Curso: Educación Infantil 3 Años Profesoras: Gloria Jiménez Verdier Elisa Mora Mata Isi Rodríguez del Moral Nota: la contraseña para que los padres/madres de los alumnos/as puedan acceder será plasti.

Más detalles

Comisión Nacional de los Derechos Humanos GUIONES PARA EL ESPACIO DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ. Cuarto a sexto de Primaria

Comisión Nacional de los Derechos Humanos GUIONES PARA EL ESPACIO DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ. Cuarto a sexto de Primaria Comisión Nacional de los Derechos Humanos GUIONES PARA EL ESPACIO DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Cuarto a sexto de Primaria TEXTO NUMERO 1 Todos hemos podido ver cómo va cambiando la vida. Vamos creciendo

Más detalles

EJE TRANSVERSAL AXIOLÓGICO

EJE TRANSVERSAL AXIOLÓGICO EJE TRANSVERSAL AXIOLÓGICO Los ejes transversales constituyen temas recurrentes que emergen de la realidad social y que aparecen entretejidos en cada una de los componentes curriculares, convirtiéndose

Más detalles

Los Arquetipos del Tarot

Los Arquetipos del Tarot Un arquetipo es una Emanación Divina que inunda el universo. La palabra arquetipo proviene de la palabra griega arjé, principio u origen; y del verbo tipo que significa modelar y del correspondiente sustantivo

Más detalles

COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD Barem: / Baremo: L'alumne haurà de triar l'exercici A o l'exercici B. Exercici A. Les quatre preguntes tindran una valoració màxima de 2,5 punts cada una. EXERCICI A: Imatge 1: Palau Rucellai. Florència.

Más detalles

EL AGUILA QUE SE CREIA GALLINA

EL AGUILA QUE SE CREIA GALLINA EL AGUILA QUE SE CREIA GALLINA Era una vez un granjero sabio y bueno que gustaba de cuidar a las aves, subir a la montaña y contemplar el vuelo de las águilas. Un día, al bajar de la montaña, llegó a unas

Más detalles

Com fotografiar les nostres peces:

Com fotografiar les nostres peces: 16 H Com fotografiar les nostres peces: optimitzar personalment els propis recursos Impartit per José Miguel García Coordinat per Rosa Cortiella Como fotografiar nuestras piezas: optimizar personalmente

Más detalles

Iconografía de Elementos

Iconografía de Elementos Iconografía de Elementos 00 187 5. ICONOGRAFÍA DE ELEMENTOS Iconografía Tratado o descripción de imágenes, retratos, estatuas, etcétera. Particularmente, colección, catálogo o estudio de las imágenes de

Más detalles

Foxtrot. Acerca de este cuento. El Autor e Ilustrador

Foxtrot. Acerca de este cuento. El Autor e Ilustrador Acerca de este cuento es la hija de una pareja de zorros, cuya vida transcurre de manera muy tranquila y silenciosa. Un día, la pequeña logra dar un vistazo a la realidad que se desarrolla por fuera de

Más detalles

Naturaleza y cultura. El ser humano como ser social

Naturaleza y cultura. El ser humano como ser social Tema 3. Los espacios del ser humano: naturaleza, cultura y sociedad ESQUEMA Concepto de naturaleza Los espacios del ser humano: naturaleza, cultura y sociedad Naturaleza y cultura El ser humano como ser

Más detalles

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN TALLER DE TALLER DE CREATIVIDAD E INNOVACIÓN Reglas del juego Participar Compartir experiencias Ser curioso, preguntar Objetivos del taller 1 Entender por qué son necesarias la creatividad y la innovación.

Más detalles

RELIGIÓN CATÓLICA CURSO 2008-2009 PROGRAMACIÓN DE AULA PRIMER CURSO BACHILLERATO COLEGIO MARISTA CHAMPAGNAT. Prof: Azucena de la Cruz

RELIGIÓN CATÓLICA CURSO 2008-2009 PROGRAMACIÓN DE AULA PRIMER CURSO BACHILLERATO COLEGIO MARISTA CHAMPAGNAT. Prof: Azucena de la Cruz RELIGIÓN CATÓLICA CURSO 2008-2009 PROGRAMACIÓN DE AULA PRIMER CURSO BACHILLERATO COLEGIO MARISTA CHAMPAGNAT Prof: Azucena de la Cruz 1 1. OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS BÁSICAS

Más detalles

Capítulo 2. En este capítulo se habla sobre el proceso de creación artística, así como su historia, sus componentes y

Capítulo 2. En este capítulo se habla sobre el proceso de creación artística, así como su historia, sus componentes y Capítulo 2 EL PROCESO DE CREACIÓN ARTÍSTICA En este capítulo se habla sobre el proceso de creación artística, así como su historia, sus componentes y la producción que está detrás de cada obra para dar

Más detalles

Arte terapia en educación: un camino de autoconocimiento para jóvenes

Arte terapia en educación: un camino de autoconocimiento para jóvenes REFLEXIONES PEDAGÓGICAS ARTE TERAPIA EN EDUCACIÓN Arte terapia en educación: un camino de autoconocimiento para jóvenes Carla Pérez Navarro1 1 Licenciada en Artes, Arte Terapeuta. 63 Tímidamamente surgió

Más detalles

CULTURA, RELIGIÓN Y VALORES (PROF. AGUSTÍN DE HIPONA)

CULTURA, RELIGIÓN Y VALORES (PROF. AGUSTÍN DE HIPONA) CULTURA, RELIGIÓN Y VALORES (PROF. AGUSTÍN DE HIPONA) Ana Belén Álvarez Haya Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir RESUMEN Esta comunicación surge por varios motivos. Por la inquietud y pasión

Más detalles

PROGRAMA DE TALLERES ESCOLARES 2014

PROGRAMA DE TALLERES ESCOLARES 2014 PROGRAMA DE TALLERES ARTÍSTICOS ESCOLARES 2014 Esta actividad está dirigida a público escolar y consiste en una visita guiada temática por el Museo de Artes Decorativas y/o Museo Histórico Dominico más

Más detalles

Capítulo 1 EL MUNDO QUE YO CREO

Capítulo 1 EL MUNDO QUE YO CREO Capítulo 1 EL MUNDO QUE YO CREO «Hubo un tiempo en que: pensé que no podía y no pude, creí que no sabía nada y nada supe. Pensé que no tendría fuerzas y flaqueé. Creí que era demasiada la carga y me caí.

Más detalles

Proves d Accés per a Majors de 25 i 45 anys Pruebas de Acceso para mayores de 25 y 45 años

Proves d Accés per a Majors de 25 i 45 anys Pruebas de Acceso para mayores de 25 y 45 años OBSERVACIONS: l alumne ha de triar la proposta A, B o C i contestar les preguntes corresponents. OBSERVACIONES: el alumno debe elegir la propuesta A, B o C y contestar las preguntas correspondientes. Opció

Más detalles

EL DIBUJO DE LA FAMILIA EN EDUCACIÓN INFANTIL

EL DIBUJO DE LA FAMILIA EN EDUCACIÓN INFANTIL EL DIBUJO DE LA FAMILIA EN EDUCACIÓN INFANTIL AUTORÍA SONIA LEÓN GONZÁLEZ TEMÁTICA EDUCACIÓN ARTÍSITCA ETAPA EDUCACIÓN INFANTIL Resumen El dibujo representa uno de los principales lenguajes que tenemos

Más detalles

Titulació Tipus Curs Semestre. 4313410 Reptes de la Filosofia Contemporània OB 0 A

Titulació Tipus Curs Semestre. 4313410 Reptes de la Filosofia Contemporània OB 0 A Treball de Fi de Màster 2013/2014 Codi: 42537 Crèdits: 12 Titulació Tipus Curs Semestre 4313410 Reptes de la Filosofia Contemporània OB 0 A Professor de contacte Nom: Marta Tafalla González Correu electrònic:

Más detalles

ICSA. Estudi DonaTIC: Una primera reflexió sobre la dona tecnològica

ICSA. Estudi DonaTIC: Una primera reflexió sobre la dona tecnològica Estudi DonaTIC: Una primera reflexió sobre la dona tecnològica Contingut 1.- Introducció 2.- Radiografia de la dona TIC A càrrec d Elisabet Golobardes, Directora d ETSEEI La Salle (Universitat Ramon Llull)

Más detalles

Año académico 2015-16. GUÍA DOCENTE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO Grado en Turismo. Profesorado: Eva Martin Fuentes

Año académico 2015-16. GUÍA DOCENTE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO Grado en Turismo. Profesorado: Eva Martin Fuentes Año académico 2015-16 GUÍA DOCENTE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO Grado en Turismo Profesorado: Eva Martin Fuentes Información general de la asignatura Denominación Carácter NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO

Más detalles

TIERRA Y AGUA, VIDA DESDE Y EN EL VIENTRE DE LA PACHAMAMA

TIERRA Y AGUA, VIDA DESDE Y EN EL VIENTRE DE LA PACHAMAMA TIERRA Y AGUA, VIDA DESDE Y EN EL VIENTRE DE LA PACHAMAMA Lic. Víctor Bascopé Caero Bolivia, Noviembre de 2008. En una mirada andina desde la visión de la totalidad existencial, apreciamos a nuestra Pachamama

Más detalles

1º eso CONTENIDOS: - La religión y el ser humano. Historia de Abrahán e Isaac. - La religión en la historia. Historia de José

1º eso CONTENIDOS: - La religión y el ser humano. Historia de Abrahán e Isaac. - La religión en la historia. Historia de José 1º eso CONTENIDOS: - La religión y el ser humano. Historia de Abrahán e Isaac - La religión en la historia. Historia de José - La religión y la sociedad. Persecución de Pedro y Juan - Jesús de Nazaret.

Más detalles

OBJETIVOS DEL NIVEL DE 4 AÑOS

OBJETIVOS DEL NIVEL DE 4 AÑOS OBJETIVOS DEL NIVEL DE 4 AÑOS Objetivos: CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO/A Y AUTONOMÍA PERSONAL Vivir con placer la actividad sensomotriz de forma que le permita conocer y representar su cuerpo, sus elementos

Más detalles

LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS EN EDUCACIÓN PRIMARIA

LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS EN EDUCACIÓN PRIMARIA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS EN EDUCACIÓN PRIMARIA AUTORÍA NATIVIDAD DEL PILAR CANTERO CASTILLO TEMÁTICA MATEMÁTICAS, RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS ETAPA EDUCACIÓN PRIMARIA Resumen Dentro del área

Más detalles

Introducción a la Biblia

Introducción a la Biblia Introducción a la Biblia 1. Para Iniciar Para comenzar a profundizar en el conocimiento de la Biblia hay que partir de la situación concreta de los miembros del grupo: Qué conocemos del Antiguo Testamento,

Más detalles

Introducción. Bases Curriculares 2013

Introducción. Bases Curriculares 2013 Artes Visuales 34 Bases Curriculares 2013 Introducción Las artes, que incluyen la literatura y la poesía, la música, la danza, el teatro, el cine y las artes visuales, son una forma poderosa y de carácter

Más detalles

EL NIÑO CON EL PIJAMA DE RAYAS

EL NIÑO CON EL PIJAMA DE RAYAS Guia didàctica EL NIÑO CON EL PIJAMA DE RAYAS Guia didàctica elaborada per: Marta Aros Cinema i educació Joan Batllori, 21 08980 Sant Feliu de Llobregat Tel. 93 666 18 59 cinebaix@cinebaix.com www.cinebaix.com

Más detalles

extra! de la iaz y WAM

extra! de la iaz y WAM extra! de la iaz y WAM Los extras! de la iaz y WAM son reportajes de actualidad, unas veces gráficos, otras crónicas de texto, elaborados indistintamente por el personal de la iaz, de WAM y por colaboradores

Más detalles

LA ENSEÑANZA ARTÍSTICA EN EL BACHILLERATO

LA ENSEÑANZA ARTÍSTICA EN EL BACHILLERATO LA ENSEÑANZA ARTÍSTICA EN EL BACHILLERATO Marina Angélica Muñiz Paz e Israel García Gómez El perfil del bachillerato universitario es un tema que exige reflexión intensa y atención permanente. Los cambios

Más detalles

MÉTODO LECTOESCRITOR

MÉTODO LECTOESCRITOR Página 1 de 9 MÉTODO LECTOESCRITOR PRIMARIA Tercer ciclo COLEGIO SAN JOSÉ Y SAN ANDRÉS MASSANASSA Página 2 de 9 ÍNDICE 1- OBJETIVOS PROPIOS DE LA ETAPA..3 2- CARACTERÍSTICAS PSICOEVOLUTIVAS DE LOS ALUMNOS

Más detalles

EL MUNDO REAL SIGUE SIENDO EL LUGAR DE MÁS IMPACTO PARA LAS CAMPAÑAS?

EL MUNDO REAL SIGUE SIENDO EL LUGAR DE MÁS IMPACTO PARA LAS CAMPAÑAS? por Mariano Hiriart. Director de Arte (Asociación Argentina de Agencias de Publicidad). Docente de la Universidad de Palermo en el Departamento de Comunicación y Creatividad Publicitaria. Es docente en

Más detalles

Espiritualidad Integral

Espiritualidad Integral Espiritualidad Integral El guión para la ponencia serán lo capítulos del libro Espiritualidad Integral, centrándome sobre todo en los aspectos que tienen que ver con el cuadrante superior izquierdo Introducción:

Más detalles

LEYENDAS DE NUESTRA AMÉRICA

LEYENDAS DE NUESTRA AMÉRICA LEYENDAS DE NUESTRA AMÉRICA Acerca de la obra Las leyendas, relatos que expresan el pensamiento y las aspiraciones de las diferentes culturas, son la esencia de este libro. Creencias, tradiciones y costumbres

Más detalles

EL DESNUDO: Un cuerpo mil miradas Un animal desnudo Lección de 10 a 16 años

EL DESNUDO: Un cuerpo mil miradas Un animal desnudo Lección de 10 a 16 años Maternidad, 1963. Max Beckmann Óleo sobre lienzo, 138,5 x 89 cm -Introducción- La lección propone abordar el tema del desnudo en el arte a partir de una reflexión sobre la costumbre humana de usar vestidos,

Más detalles

CATEQUESIS MISIONERA

CATEQUESIS MISIONERA CATEQUESIS MISIONERA OBJETIVOS Que los niños conozcan a Jesús como su amigo. Que los niños descubran a Jesús amigo en todo el prójimo. ORACION Amigo Jesús Quiero decirte gracias por la vida, por mi familia,

Más detalles

REQUISITOS Y PARTICULARIDADES PARA EL DESARROLLO DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:

REQUISITOS Y PARTICULARIDADES PARA EL DESARROLLO DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: Dpto. Actividades extraescolares Curso 2015/16 REQUISITOS Y PARTICULARIDADES PARA EL DESARROLLO DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: INTRODUCCIÓN Actividades Extraescolares: Dentro del desarrollo

Más detalles

A.1 Dar una expresión general de la proporción de componentes de calidad A que fabrican entre las dos fábricas. (1 punto)

A.1 Dar una expresión general de la proporción de componentes de calidad A que fabrican entre las dos fábricas. (1 punto) e-mail FIB Problema 1.. @est.fib.upc.edu A. En una ciudad existen dos fábricas de componentes electrónicos, y ambas fabrican componentes de calidad A, B y C. En la fábrica F1, el porcentaje de componentes

Más detalles

Estudié fotografía y después hice una maestría en Arte. Soy de

Estudié fotografía y después hice una maestría en Arte. Soy de Hacía una historia homoerótica Carlos Motta* Cuál es tu trayectoria como artista? Estudié fotografía y después hice una maestría en Arte. Soy de origen colombiano pero hice mis estudios en Estados Unidos,

Más detalles

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de EDICIONES DON BOSCO

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de EDICIONES DON BOSCO Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de EDICIONES DON BOSCO 1. Información sobre el responsable del tratamiento de los datos alojados en la página oficial de EDICIONES DON BOSCO en la

Más detalles

Como artista, la creación artística la entiendo en primera. Arrobados. El ritual y los orígenes del arte 1

Como artista, la creación artística la entiendo en primera. Arrobados. El ritual y los orígenes del arte 1 Arrobados La obra plástica de José Antonio Castillo Bórquez se despliega ahora en la revista; así como también un texto de su autoría donde expone la gestación del arte. Resulta llamativo en el mundo de

Más detalles

EL PLANETARIO COMO MEDIO DE ENSEÑANZA

EL PLANETARIO COMO MEDIO DE ENSEÑANZA EL PLANETARIO COMO MEDIO DE ENSEÑANZA JUAN JOSÉ SALAS VÁSQUEZ Astrónomo, Exdirector del Planetario Distrital de Bogotá Bogotá, marzo 29 de 2001 El primer paso del hombre en el espacio sideral fue posible

Más detalles

Características de los animales

Características de los animales Características de los Asignatura: CIENCIAS NATURALES Curso: 1º básico Duración: 4 minutos DESCRIPCIÓN: Serie de animación que, con un divertido personaje y entretenidas situaciones, nos invita a conocer

Más detalles

E L P RINCIPIO DE C ONFLICTO Y LA O PORTUNIDAD DEL D ISCÍPULO M UNDIAL: LA H UMANIDAD

E L P RINCIPIO DE C ONFLICTO Y LA O PORTUNIDAD DEL D ISCÍPULO M UNDIAL: LA H UMANIDAD P LENILUNIO DE ESCORPIO (Luna Llena 10/11/2011 a las 17:16 hora local Argentina) E L P RINCIPIO DE C ONFLICTO Y LA O PORTUNIDAD DEL D ISCÍPULO M UNDIAL: LA H UMANIDAD Actualmente, los discípulos del mundo

Más detalles

Pregunta 1. Cómo podemos seguir siendo fieles a nuestra identidad a la vez que acogemos la diversidad?

Pregunta 1. Cómo podemos seguir siendo fieles a nuestra identidad a la vez que acogemos la diversidad? Resumen Trabajo Grupos. GRUPO 1- ROJO. Secretario: Jim Bopp Día 1. Lunes 3 de noviembre de 2014. Persona Consciente. Resumen Traducción de la V.O en Inglés Pregunta 1. Cómo podemos seguir siendo fieles

Más detalles

CONCIENTIZARTE DOSSIER DE PRENSA

CONCIENTIZARTE DOSSIER DE PRENSA CONCIENTIZARTE DOSSIER DE PRENSA Proyecto CONCIENTIZARTE Colombia Parque Natural para el mundo Barcelona-París 2013 El gran arte siempre ha sido un producto social En consideración a la forma que tengo

Más detalles

Máster en Literatura Española e Hispanoamericana

Máster en Literatura Española e Hispanoamericana Máster en Literatura Española e Hispanoamericana UNIBA UNIVERSIDAD DE BARCELONA ONLINE Máster Oficial con Titulación de la Universidad de Barcelona Máster en Literatura Española e Hispanoamericana 2 COMPETENCIAS

Más detalles

V.- ESTILOS DE ARTE RUPESTRE EN EL CURSO SUPERIOR DEL RÍO ACONCAGUA

V.- ESTILOS DE ARTE RUPESTRE EN EL CURSO SUPERIOR DEL RÍO ACONCAGUA V.- ESTILOS DE ARTE RUPESTRE EN EL CURSO SUPERIOR DEL RÍO ACONCAGUA El Estilo como Norma Constructiva El primer estilo de arte rupestre definido para el área se caracterizaría por una amplia representatividad

Más detalles

Gabinet de Didàctica Jardí Botànic. Gabinet de Didàctica Jardí Botànic 1

Gabinet de Didàctica Jardí Botànic. Gabinet de Didàctica Jardí Botànic 1 LAS PLANTAS CARNÍVORAS LES PLANTES CARNÍVORES Gabinet de Didàctica Jardí Botànic Gabinet de Didàctica Jardí Botànic 1 LAS PLANTAS CARNÍVORAS LES PLANTES CARNÍVORES El objetivo de este taller es que los

Más detalles

2. EL DIBUJO 2.1. LA IMPORTANCIA DEL DIBUJO INFANTIL

2. EL DIBUJO 2.1. LA IMPORTANCIA DEL DIBUJO INFANTIL 2. EL DIBUJO 2.1. LA IMPORTANCIA DEL DIBUJO INFANTIL Para los niños en sus diferentes etapas, el arte y dibujo es un medio de expresión que aporta grandes beneficios a su desarrollo. El dibujo y la pintura

Más detalles

INICIACIÓN A LA MEDIDA, MAGNITUD MASA- PESO

INICIACIÓN A LA MEDIDA, MAGNITUD MASA- PESO INICIACIÓN A LA MEDIDA, MAGNITUD MASA- PESO AUTORIA SOFÍA CÁMARA VALERO TEMÁTICA EDUCACIÓN ETAPA EDUCACIÓN INFANTIL, EDUCACIÓN PRIMARIA Resumen ES DE GRAN IMPORTANCIA TRABAJAR LOS DIFERENTES CONCEPTOS

Más detalles

Con estas actividades se pretende alcanzar los siguientes objetivos del área de educación artística:

Con estas actividades se pretende alcanzar los siguientes objetivos del área de educación artística: Currículo de Educación Primaria Abacus cooperativa ha diseñado una serie de actividades que permitirán a las madres y a los padres, a las educadoras y a los educadores trabajar el área de la educación

Más detalles

RÚBRICAS POR ÁREA. Religión Católica

RÚBRICAS POR ÁREA. Religión Católica Criterio [SRLG02C01]: Detectar los principales elementos que constituyen el fenómeno religioso y su expresión concreta en el Cristianismo. Con este criterio se pretende verificar si el alumnado es capaz

Más detalles

MUSEOS, ARTE Y DIÁCTICA

MUSEOS, ARTE Y DIÁCTICA BIBLIOTECA CENTRE DE DOCUMENTACIÓ DOSSIER BIBLIOGRÀFIC (18 de Febrero de 2014) MUSEOS, ARTE Y DIÁCTICA http://www.begv.gva.es/cefiregv/val_tcef.html bibliovalencia@edu.gva.es bibliogodella@edu.gva.es Telf.

Más detalles

GUÍA DE ACTIVIDADES FICHAS DE INTERCULTURALIDAD. PERÚ-ESPAÑA Nivel Educativo: 1º Primaria

GUÍA DE ACTIVIDADES FICHAS DE INTERCULTURALIDAD. PERÚ-ESPAÑA Nivel Educativo: 1º Primaria GUÍA DE ACTIVIDADES FICHAS DE INTERCULTURALIDAD QUÉ ES AYUDA EN ACCIÓN? PERÚ-ESPAÑA Nivel Educativo: 1º Primaria Ayuda en Acción es una organización española de cooperación al desarrollo, independiente,

Más detalles

La novena inteligencia. Nicolás Ortiz Carrera de Filosofía Pontificia Universidad Javeriana Bogotá, Colombia nicoortiz240@hotmail.

La novena inteligencia. Nicolás Ortiz Carrera de Filosofía Pontificia Universidad Javeriana Bogotá, Colombia nicoortiz240@hotmail. CUADRANTEPHI No. 24 1 La novena inteligencia Nicolás Ortiz Carrera de Filosofía Pontificia Universidad Javeriana Bogotá, Colombia nicoortiz240@hotmail.com El filósofo y teólogo español, Francesc Torralba,

Más detalles

EXPERIENCIA DE EVALUACIÓN DE ECONOMETRÍA FRENTE A CUATRO DOMINIOS PARA EL APRENDIZAJE

EXPERIENCIA DE EVALUACIÓN DE ECONOMETRÍA FRENTE A CUATRO DOMINIOS PARA EL APRENDIZAJE EXPERIENCIA DE EVALUACIÓN DE ECONOMETRÍA FRENTE A CUATRO DOMINIOS PARA EL APRENDIZAJE Misión Calidad para la Equidad Taller: Educación de calidad para construir Equidad en Colombia Noviembre 2013 PUNTO

Más detalles

MOSTRA DE TREBALLS REALITZATS. EL BANY un espai de tranquil litat

MOSTRA DE TREBALLS REALITZATS. EL BANY un espai de tranquil litat MOSTRA DE TREBALLS REALITZATS EL BANY un espai de tranquil litat Lluny de la freda funcionalitat del passat, avui dia el bany s ha transformat en un espai més habitable. Un lloc on la distribució està

Más detalles

Proyecto Club de Matemáticas Liceo Hermano Miguel la Salle

Proyecto Club de Matemáticas Liceo Hermano Miguel la Salle Espacios para desarrollar matemáticas. - Olimpiadas Matemáticas. - Tienda de Matemáticas. - Clubes de Matemáticas. Origen de los Clubes de Matemáticas. Estado del Arte. Proyecto Club de Matemáticas Liceo

Más detalles

Orientaciones teórico-prácticas para la sistematización de experiencias

Orientaciones teórico-prácticas para la sistematización de experiencias Orientaciones teórico-prácticas para la sistematización de experiencias Oscar Jara Holliday 1 1 Director General del Centro de Estudios y Publicaciones Alforja, San José, Costa Rica. Coordinador de l Programa

Más detalles

Centro de Escritura. Un espacio para hablar, escribir y aprender

Centro de Escritura. Un espacio para hablar, escribir y aprender ESTRATEGIAS PARA LA REDACCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS La producción de un texto escrito surge de la necesidad de comunicarse de diversas maneras en el tiempo y en el espacio, para relacionarse con otros, para

Más detalles

Día de los Muertos: cómo se celebra en América Latina

Día de los Muertos: cómo se celebra en América Latina Día de los Muertos: cómo se celebra en América Latina Qué quiere decir del Día de los Muertos en América Latina? Por empezar es toda una fiesta, llena de colores y motivos alegres que refieren a la muerte,

Más detalles

Ecocantando: actividades lúdico-musicales para fortalecer la conciencia ambiental

Ecocantando: actividades lúdico-musicales para fortalecer la conciencia ambiental Ecocantando: actividades lúdico-musicales para fortalecer la conciencia ambiental Percy C. Morante G. 39 Introducción En la actualidad, la contaminación de nuestro medio ambiente está acabando con la vida

Más detalles

CAMPO DE LENGUA MATERNA:

CAMPO DE LENGUA MATERNA: LISTADO GENERAL CURSOS Y DIPLOMADOS DEL DEPARTAMENTO DE LENGUAS MODERNAS CAMPO DE LENGUA MATERNA: REDACCIÓN Y ORTOGRAFÍA NIVEL I Reconocer la importancia del conocimiento de las normas ortográficas y gramaticales

Más detalles

Bendición del Útero, con Miranda Gray

Bendición del Útero, con Miranda Gray Estoy encantada de que estés tomando parte en la Bendición del Útero. Esta bendición tiene no solo la intención de llevar sanación y conexión a tu propio útero y a tu feminidad, sino que también está diseñada

Más detalles

PROGRAMA DE PENSAMIENTO VISUAL (PPV)

PROGRAMA DE PENSAMIENTO VISUAL (PPV) PROGRAMA DE PENSAMIENTO VISUAL (PPV) INTRODUCCIÓN El Programa de Pensamiento Visual (PPV) es un programa educativo que propone una mirada distinta para apreciar y analizar imágenes. Asimismo, desarrolla

Más detalles

JAIME DESPREE. QUÉ ES LA REALIDAD? Nuevo método para un nuevo discurso

JAIME DESPREE. QUÉ ES LA REALIDAD? Nuevo método para un nuevo discurso JAIME DESPREE Nuevo método para un nuevo discurso Primera edición en ebook: Julio de 2006 ISBN: 978-84-611-4894-3 Jaime Despree www.jaimedespree.de Este ebook no podrá ser reproducido por ningún medio

Más detalles

Se realizará un diseño incorporando en el mismo los temas tratados en clase.

Se realizará un diseño incorporando en el mismo los temas tratados en clase. Trabajo Práctico 2: La cotidianidad en el Antiguo Egipto. Consigna: A partir del análisis de una pintura y un bajorrelieve pertenecientes a una tumba egipcia, reconstruir el contexto social y político

Más detalles

Capítulo 3. El diseño y la comunicación visual

Capítulo 3. El diseño y la comunicación visual Capítulo 3 El diseño y la comunicación visual 3.1. La percepción y comunicación visual Desde los tiempos más remotos el hombre ha tenido la necesidad de comprender lo que lo rodea, darle un sentido y relacionarlo

Más detalles

La Entidad donde Vivo

La Entidad donde Vivo La Entidad donde Vivo La Entidad donde Vivo Para continuar con el estudio del espacio geográfico y del tiempo histórico y favorecer el desarrollo de las competencias, la asignatura de La Entidad donde

Más detalles

1º ESO. Contenidos mínimos para 1ºESO

1º ESO. Contenidos mínimos para 1ºESO 1º ESO Contenidos mínimos para 1ºESO Las distintas técnicas en el dibujo y la pintura Técnicas húmedas y técnicas secas. Distintos modos de aplicar un mismo pigmento. El lenguaje y la comunicación visual

Más detalles

Artículo publicado en la Revista Viure en Familia

Artículo publicado en la Revista Viure en Familia Artículo publicado en la Revista Viure en Familia La Psicomotricidad por Pere Juan y Verónica Antón Cómo era el día a día de un niño de menos de 6 años hace 30, 40 o 50 años? Los niños y niñas se criaban

Más detalles

Exposició de pintura. TERRES DE BOIRA Verónica Querol 16 d octubre 9 de novembre

Exposició de pintura. TERRES DE BOIRA Verónica Querol 16 d octubre 9 de novembre Exposició de pintura TERRES DE BOIRA Verónica Querol 16 d octubre 9 de novembre PRESENTACIÓN PRESENTACIÓ TERRES DE BOIRA Verónica Querol va començar en el món de la pintura de forma autodidacta en els

Más detalles

ESPIRITUALIDAD LAICAL DE FE Y JUSTICIA

ESPIRITUALIDAD LAICAL DE FE Y JUSTICIA ESPIRITUALIDAD LAICAL DE FE Y JUSTICIA Bilbao, 1º de julio de 2000 1. INTRODUCCION La palabra Espiritualidad deriva de espíritu (pneuma). El Espíritu de una persona es lo más hondo de su propio ser: sus

Más detalles

DE LA VIVENCIA AL APRENDIZAJE

DE LA VIVENCIA AL APRENDIZAJE JORDANA BALDUINO DE LA VIVENCIA AL APRENDIZAJE LA ESCUCHA DE UNA MAESTRA A NIÑOS Y NIÑAS EN LA EDUCACIÓN INFANTIL Icaria Milenrama ÍNDICE Prólogo, Núria Pérez de Lara 11 Introducción 15 I. Respetar a la

Más detalles

PLAN DE EDUCACIÓN EN LA FE.

PLAN DE EDUCACIÓN EN LA FE. P.E.C. PLAN DE EDUCACIÓN EN LA FE. 2 INDICE... 1 FINALIDAD... 3 OBJETIVOS... 3 ESTRUCTURA Y ACCIONES... 4 ICONOGRAFÍA... 4 ORACION de la MAÑANA... 5 CELEBRACIONES, TIEMPOS LITURGICOS Y FESTIVIDADES RELIGIOSAS...

Más detalles

Primero de Enseñanza Secundaria Obligatoria. Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje. Bloque 1. El sentido religioso del hombre

Primero de Enseñanza Secundaria Obligatoria. Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje. Bloque 1. El sentido religioso del hombre Primero de Enseñanza Secundaria Obligatoria La realidad creada y los acontecimientos son signo de Dios Bloque 1. El sentido religioso del hombre 1. Reconocer y valorar que la realidad es don de Dios identificando

Más detalles

Pero comprender también

Pero comprender también Descifrar primero, Pero comprender también 1. Descripción del problema social identificado: Comprensión lectora La educación es el punto desde donde todo empieza. Es lo que le da a la población herramientas

Más detalles

La palabras de Jesus (Yeshua en hebreo) nos dicen que los últimos tiempos previos a su segunda venida, serán un paralelo a los días de Noe.

La palabras de Jesus (Yeshua en hebreo) nos dicen que los últimos tiempos previos a su segunda venida, serán un paralelo a los días de Noe. Hijos de Dio-s en Génesis Capitulo 6. Parte 4 Fe-Biblica.com Por G.Corpus Como en los días de Noé. Mateo 24 37 Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. 38 Porque como en los

Más detalles

El papel de los padres de familia en la vocación de sus hijos

El papel de los padres de familia en la vocación de sus hijos El papel de los padres de familia en la vocación de sus hijos Lo primero que me gustaría decirles a todos los padres y madres de familia, es que la paternidad y la maternidad son un asombroso don de Dios

Más detalles

FOMENTAR EL LIDERAZGO JUVENIL

FOMENTAR EL LIDERAZGO JUVENIL FOMENTAR EL LIDERAZGO JUVENIL PARA GENERAR CAMBIOS PERDURABLES Cuando se habla de liderazgo, usualmente se piensa en gerencia, empresas y, probablemente, olvidamos que es una de las características más

Más detalles

ASA, REY BUENO DE JUDA (C.9.3.7)

ASA, REY BUENO DE JUDA (C.9.3.7) ASA, REY BUENO DE JUDA REFERENCIA BÍBLICA: 2 Crónicas 14, 15; 1 Reyes 15:9-24 VERSÍCULO CLAVE: CONCEPTO CLAVE: "Busquen al Señor mientras puedan encontrarlo, llámenlo mientras está cerca. Que el malvado

Más detalles

Departamento de Dibujo I.E.S.- F. Figueras Pacheco Alicante C. E. E. D. DEPARTAMENTO DE DIBUJO

Departamento de Dibujo I.E.S.- F. Figueras Pacheco Alicante C. E. E. D. DEPARTAMENTO DE DIBUJO C. E. E. D. DEPARTAMENTO DE DIBUJO 1 BACHILLERATO DE ARTES Guía didáctica: Profesor tutor: D. Francisco Calvo DIBUJO ARTÍSTISCO I Y II PRESENTACIÓN Soy el profesor de Dibujo Artístico I y II de Bachillerato

Más detalles

DEPARTAMENTO DE DIBUJO

DEPARTAMENTO DE DIBUJO DEPARTAMENTO DE DIBUJO Curso 2013/14 1 MATERIA CURSO PROFESOR/ES NOMBRE DE MATERIA 1º ESO Bartolomé Gómez Benítez, María Luisa Baena Reyes, María Pilar Agudo Fernández OBJETIVOS 1. Reconocer los elementos

Más detalles

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE GRADO DE LOS TÍTULOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y EDUCACIÓN PRIMARIA

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE GRADO DE LOS TÍTULOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y EDUCACIÓN PRIMARIA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA Facultad de Ciencias de la Educación Comisión de Planes de Estudios COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE GRADO DE LOS TÍTULOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y EDUCACIÓN PRIMARIA CONTENIDOS 1. Relación

Más detalles