Dossier: Un projecte de disseny etnogràfic. La resignificació d'un símbol Precolombí.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Dossier: Un projecte de disseny etnogràfic. La resignificació d'un símbol Precolombí."

Transcripción

1 Grup d Anàlisi Antropològic de l'art i Experimentació Creativa. ICA - Institut Català d'antropologia Projecte / Cicle: Dossier d'artistes/artesans Dossier: Un projecte de disseny etnogràfic. La resignificació d'un símbol Precolombí. Direcció del projecte: Jesús Pérez Pallisé Artista/artesana: Martha Gomez / dissenyadora industrial / dissenyadora de joies / Colòmbia Amb aquest projecte sobre Artistes/artesans volem treballar amb el pensament de l'artista, volem saber que pensa com a ésser humà, volem conèixer-ho, no per canviar-ho ni manipular-ho, però si per entendre el perquè de la seva obra creativa. Aquest es un dels elements fonamentals d'anàlisi d'aquest projecte; el pensament de l'artista. Dossier elaborat pel Grup d Anàlisi Antropològic de l'art i Experimentació Creativa a partir del treball realitzat per Martha Gómez en el marc de l'estudi-taller sobre paral lelismes etnogràfics i els processos creatius / Orfebreria precolombina i disseny contemporani realitzat a Barcelona l'any 2004 en el Centre d'estudis Precolombins amb la col laboració de l'institut Català de Cooperació Iberoamericana i dirigit per Jesús Pérez Pallisé. Fases sobre la resignificació contemporània d'un símbol Precolombí 1ª. Fase. 2ª. Fase. 3ª. Fase. Aquest treball consistia en un elemental estudi de recerca (a partir de un dossier lliurat), buscant entre les diverses cultures precolombines un objecte-joia que segons la sensibilitat personal tenia que posseir les característiques adequades per a ser analitzades. El principal objectiu consistia en despertar els ressorts creatius davant d una situació de recreació d una obra d art, tot motivant el participant, que per regla general tenia un cert nivell creatiu en la recerca dels elements simbòlics i estètics primordials d aquestes cultures primitives. Mitjançant el coneixement d aquestes cultures es pot provocar una reacció cerebral que estimuli el processos creatius cap a la realització d'un disseny contemporani que al propi temps guardi un determinat paral lelisme etnogràfic amb l'original Precolombí analitzat (que guardi l essència de l'original però amb formes noves). El projecte tenia previst en compte dos tipus diferents fases d'anàlisi per realitzar el projecte; primerament una fase d'anàlisi Objectiu per tal de cercar i provocar el concepte primari, per a seguidament entrar en una fase d'anàlisi Subjectiu on es desenvolupa la part emocional de l'artista en crear materialment la idea. 1º fase d anàlisi i 2ª fase de projecció: Tipus d estudi objectiu basat en dades concretes o demostrables des d un punt de vista documental, no en suposicions personals (dilema que acostuma a tenir el creatiu). 3ª fase de creació o de taller pròpiament dita. Tipus d estudi subjectiu per tal de potenciar el desenvolupament creatiu, procés personal no demostrable des d un punt de vista documental, basat en la percepció sensorial. Nota: text en cursiva extret del document original de Martha Gomez. Enllaços:

2 Aquest anàlisi d'interpretació iconogràfica esta estructurat en tres fases. (Objectius desenvolupats en cada fase) 1ª fase. Anàlisi iconogràfica del símbol Precolombí. (Element central d anàlisi) Primera fase de l'estudi on es a través de l'observació i anàlisi d'un objecte-joia es desenvoluparen els mecanismes mentals mitjançant els quals es produeixen les idees. El programa comprenia aquesta primera fase com el punt bàsic mitjançant el qual es formava el concepte; aquí es situava l'embrió de la futura idea que es desenvolupava en la següent fase; en certa forma es pot considerar aquesta forma de creativitat com de treball per encàrrec o de creativitat induïda; essent aquests desenvolupats amb total llibertat. EL VOL CHAMANIC Cultura TOLIMA d.C. Museu de l'or. Colòmbia. Aquesta joia, del xaman cobert de plomes, és la gran obra mestra de l'orfebreria Tolima. Aquest estudi esta basat en aquesta obra d'art. 2º fase. Anàlisi estructural del símbol Precolombí. (esbós preliminar i reflexions conceptuals) Segona fase on es comencen a desenvolupar els processos creatius. De l'anterior objecte-joia se n realitzava un dossier amb una anàlisi objectiva (que tenia com a finalitat conèixer en profunditat la peça objecte d anàlisi). Es duia a terme una anàlisi teòrica, tot efectuant una descripció dels diferents components estructurals, i detallant les diferents parts de què es componia, amb els corresponents esbossos de formes i línies, adjuntant-hi una elemental anàlisi objectiva en el seu aspecte simbòlic i funcional. La experiencia chamanica sienta sus bases en la ingestión de sustancias alucinógenas que acercan al hombre a su naturaleza, intensificándose durante los trances su percepción del cosmos La figura elegida pertenece a este grupo de piezas, en las que el hombre-pájaro penetra otras realidades que lo llevan a un descubrimiento interior 3ª. Resignificació iconogràfica contemporània. (Interpretació contemporània del símbol i reflexions conceptuals) Aquesta ultima fase probablement era la mes complexa de realitzar ja que es tractava de traslladar les idees a la matèria, el projecte en la seva estructuració teòrica considerava aquesta ultima fase com d'estudi subjectiu, ja que es pretenia que l'artista expressés a través de la matèria els conceptes, les emocions, el sentir metafísic, tot el que podem considerar com a immaterial (que havia analitzat en el símbol estudiat) donant amb una nova forma d'expressió al símbol. Aquí ja es tractava de donar una expressió contemporània al símbol Precolombí; és possible donar sentit a un símbol creat per una societat per a una altra quan els valors són sensiblement diferents; la precolombina amb un component social essencialment espiritual i la contemporània amb un sentit eminentment materialista de la vida. Es un indígena en ese momento histórico, relativamente consciente de su experiencia vital, siendo por tanto un chamán, y tratándose de un diseño actual, he buscado un símbolo que para la sociedad actual pudiese significar visualmente el vuelo chamánico, la ascensión, por ello uno de sus ojos se transforma en la escalera que sube más allá de los límites de su cabeza. En aquest sessió de debat efectuarem una anàlisi dels processos creatius seguits per l'artista per interpretar i transformar aquest símbol per finalment centrar-nos en la imatge final i entendre el contingut i el perquè de la interpretació contemporània del símbol Precolombí quan l'artista reflexiona al concepte final i escriu: por ello uno de sus ojos se transforma en la escalera que sube más allá de los límites de su cabeza

3 Extracte del document original de Martha Gomez. En aquesta selecció del text podem trobar els elements conceptuals bàsics mitjançant els quals l'autora desenvolupà els processos creatius, en negreta es destaquen els punts essencials per comprendre aquests processos. 1ª Fase / EL MUNDO CHAMÁNICO EL VUELO CHAMANICO. Cultura TOLIMA d.C. Museo del Oro. Colombia. Esta joya, del chamán cubierto de plumas, es la gran obra maestra de la orfebrería Tolima. Este estudio esta basado en esta obra de arte. Partiendo de la representación del hombre-pájaro dentro del grupo de figuras pertenecientes al estilo Tolima, he escogido, como base para el desarrollo de mi pieza, este hombre-pájaro, cuyas extremidades son rigurosamente angulares y representa un chamán-ave en pleno vuelo. Su cabeza, con facciones humanas, luce en la parte superior un tocado de plumas presentado por los calados. Para penetrar en el complejo mundo de la significación de la orfebrería precolombina, es preciso reconstruir la cosmovisión del chamán indígena, personaje fundamental dentro de las sociedades antiguas. El chamanismo aparece en las sociedades prehispánicas como un sistema de creencias y prácticas religiosas que tiene como fin organizar y explicar las relaciones entre el hombre, la naturaleza y el cosmos, un camino hacia la búsqueda del lugar del individuo en el mundo, experiencia que tiene sus bases en prácticas visionarias. El escritor Carlos Castañeda define: El chamanismo es un estado de conciencia; la capacidad para usar campos energéticos que no se emplean al percibir el mundo de la vida cotidiana que conocemos. Para los indígenas, el cosmos se encuentra estratificado, es una secuencia de mundos superpuestos, formado principalmente por el mundo terrestre, el mundo subterráneo, y el mundo celeste. Para los chamanes, estos mundos poseen otras dimensiones, visitadas durante los llamados vuelos o trances. Existe además la creencia de que en tiempos remotos, el hombre tenía la posibilidad de comunicarse con estos mundos por medio de una escalera, un puente o un camino secreto, mas dicha comunicación fue interrumpida. Una de las bases fundamentales del chamanismo, es el dominio de los procedimientos que posibilitan la inducción de estados de conciencia alterada, la cual pasa por tres fases fundamentales. Durante su experiencia, el chamán comienza a tener alucinaciones, que en un principio reproducen formas geométricas, como líneas rectas, curvas, etc., y que después pasa a racionalizar, interpretándolas. En su último estado aparecen las percepciones alucinatorias zoomorfas, animales monstruosos, seres humanos y objetos ilusorios. Una sensación de vuelo o la ilusión de conversión en animales totémicos determinados por la situación cultural y geográfica. J. Clottes y Lewis Williams Según las creencias chamanísticas de ciertas tribus, los mundos escalonados que yacen fuera de esta tierra, corresponden a un microcosmos, que consiste en una secuencia de dimensiones del propio mundo interior del hombre, una representación de la escala interna de la conciencia humana. El chamán es también el hombre-pájaro, el dueño y compañero de todas las aves, grupo más versátil de la fauna colombiana. En muchas comunidades, los chamanes portan máscaras de aves y se adornan con coronas de plumas, llevan cuerdas emplumadas sobre la espalda, o incluso se cubren el cuerpo con plumas, llegando a utilizarlas para adornar los objetos rituales. Esta relación entre el chamán y los animales origina las representaciones simbólicas más diversas, siendo éstos últimos, auxiliares, mensajeros o ejecutores. Cuando exhortas el poder de un animal, estás pidiendo ser envuelto en armonía completa con la fortaleza de la esencia de esa criatura. Adquirir comprensión de estos hermanos y hermanas es un proceso de curación, y debe ser abordado con humildad e intuición. Ciertos aspectos de las lecciones dadas por estas criaturas han sido elegidos para reflejar las lecciones que cada espíritu necesita aprender en el Buen Camino Rojo. Estas son las lecciones de ser humano, de ser vulnerable y de buscar la totalidad con todo lo que existe. Son parte del camino hacia el Poder. El Poder yace en la sabiduría y la comprensión del papel de uno en el Gran Misterio, y en honrar el hecho de que cada cosa viviente es un Maestro. Jamie Sans y David Carson

4 2ª Fase / EL SÍMBOLO ANALIZADO: EL HOMBRE-PÁJARO La experiencia chamanica sienta sus bases en la ingestión de sustancias alucinógenas que acercan al hombre a su naturaleza, o a su otra naturaleza, intensificándose durante los trances su percepción del cosmos. La figura elegida pertenece a este grupo de piezas, en las que el hombre-pájaro penetra otras realidades que lo llevan a un descubrimiento interior. Según estos seres hace siglos desaparecidos salvo por su obra, se trata de un descubrimiento interior que consigue guiar al ser humano hacia el deseo de respetar a los demás y a la naturaleza Martha Gómez. Dentro de las representaciones plásticas del vuelo chamánico, el hombre-pájaro juega un papel fundamental, al existir una gran cantidad de piezas de orfebrería que sintetizan evolutivamente esta idea. Todas tienen en común un patrón básico constituido por un par de alas y una cola desplegada. Cada comunidad representa su fauna de diferente modo, por ello dentro de las figuras halladas aparecen diversas especies de aves entre las cuales se cuentan el águila, el tijeretero o el tucán, y cada una significa un aspecto dentro de la transformación del chamán, de acuerdo a sus características físicas y de comportamiento. En el caso de las representaciones de pájaros con las alas abiertas y la cola desplegada, posiblemente la intención del artista indígena era dar expresión al concepto de vuelo, haciendo todas ellas énfasis en el poder de volar, ascender, verlo todo desde otro lugar más alto. Dentro del estilo Tolima se pueden distinguir dos categorías: Figuras humanas aladas y con cola bifurcada. Figuras de mayor abstracción, generalmente pequeñas, con extremidades típicamente angulares. En éstas últimas las colas se confunden con piernas de patrón casi antropomorfo y las alas se asemejan a brazos. Las cabezas son en ocasiones humanas y portan coronas, y otras veces son de aves o simplemente lucen un par de espirales. Generalmente son figuras planas. Aunque existen paralelismos entre las representaciones de los diferentes grupos indígenas en cuanto a ciertos elementos adicionales como caras, cinturones, espirales y calados, hay un momento -el justamente previo a la conquista de Américaen el que aparecen las abstracciones geométricas en las que difícilmente reconocemos la figuración del patrón básico inicial, reduciéndose la pieza a esquemas, signos, lo cual dificulta su interpretación dentro del sistema de narrativa visual actual, pese a que para los integrantes de la tribu cada pieza narraba claramente algún aspecto del vuelo chamánico. La cola desplegada evolucionó formalmente hacia dos trazos en eje que descienden en ángulos rectos, trazos que frente a un observador moderno podrían aparecer como dos piernas, al igual que las alas pasarían por brazos. También hay ocasiones en las que las metáforas no aparecen claramente expresadas, debido posiblemente -tal como en el arte actual- a que no todos los artesanos poseían el mismo grado de entendimiento. Uno de los obstáculos más frecuentes en el estudio general de las figuraciones, es el paso de una forma a la otra cuando el artesano ha dejado de entender el tema que reproduce. Leroi Gourhan. Todas estas piezas reflejan formas de pensamiento que eliminan la distancia entre el chamán y el hombre, hasta formar un solo ser con características duales: su lado humano, racional, no es separable de su lado animal, instintivo. Para los indígenas, el cosmos se encuentra estratificado, es una secuencia de mundos superpuestos, formado principalmente por el mundo terrestre, el mundo subterráneo, y el mundo celeste. La figura elegida pertenece a este grupo de piezas, en las que el hombre-pájaro penetra otras realidades que lo llevan a un descubrimiento interior. Según estos seres hace siglos desaparecidos salvo por su obra, se trata de un descubrimiento interior que consigue guiar al ser humano hacia el deseo de respetar a los demás y a la naturaleza.

5 3ª Fase / EL SÍMBOLO INTERPRETADO: EL HOMBRE-PÁJARO CONQUISTADO Sin precedente alguno a lo largo de su historia de siglos, la llegada de los conquistadores europeos a América fue el suceso histórico que mayor desconcierto, conmoción y caos produjo dentro de las sociedades nativas. Los americanos, confundidos debido a razones religiosas propias, asistieron al desmoronamiento de sus ciudades y al doloroso naufragio de sus esquemas de valores. 1. En el primer cuadro del acto de la conquista, los recién llegados, armados y en espera de la dura batalla, descubren que los dueños de casa salen pacíficamente a las orillas del mar a recibirlos, afectados por la sorpresa, la timidez y la curiosidad. Los indígenas lentamente se deciden y se acercan a tocar sus barbas, sus ropajes, sus armas. 2. En el segundo cuadro, los extranjeros se descubren acogidos por una sociedad de lengua y costumbres desconocidas, y los cronistas llegados de ultramar coinciden a lo largo de sus manuscritos en que el hecho que por sobre todos los demás resaltaba en las sociedades indígenas era su comportamiento sexual, que en apariencia desconocía el pudor público. Los hombres de mar, encantados, de inmediato se incluyen entre los admiradores de las aldeanas y participan en celebraciones con bebidas fermentadas y orgías de bienvenida. 3. Para el tercer cuadro, las autoridades políticas y religiosas se preguntaban quiénes eran los llegados, y cómo explicarían su existencia y origen a la tribu sin apartarse de sus creencias. Los visitantes, en su gran mayoría gente de mal, miserables paupérrimos, hombres sin fortuna -ni estudios- en su tierra de origen, descubren que en su nuevo paraíso los juguetes se fabrican con oro, y descubren también que si ellos toman estos juguetes de oro, sus dueños no se molestan. En ese momento ya existe en la mente de los indígenas la creencia de que los conquistadores eran sus dioses que habían venido del fondo del mar. Posiblemente su idea no hizo más que confirmarse al ver que esos dioses intentaban reunir la mayor cantidad posible de objetos religiosos amarillos, ya que es natural creer que estando tales objetos hechos de sol, los dioses deseen reencontrarse con su materia. 4. En el cuarto cuadro es fácil imaginar las opiniones encontradas dentro de la tribu. Es fácil imaginar las opiniones encontradas dentro de los conquistadores: también había presencia religiosa, y si se pensaba regresar a España, y se pensaba, ni la corona ni la iglesia consentirían en sus fieles conquistadores el libertinaje. Por tanto y a regañadientes, termina la fiesta, se rastrea todo el oro que hoy criminalmente continúa siendo el oro de los bancos del primer mundo, se desempolvan las olvidadas espadas, y los dioses sin previo aviso cierran el acto con un cuadro final en el que corre toda la sangre imaginable y se detiene brutalmente y para siempre la producción artística de objetos de oro. EPILOGO En este paisaje de hipócrita prohibición del sexo, que a partir de un momento por fuerza se castiga con la muerte, he construido mi pieza como un retrato de época. Es un indígena en ese preciso momento histórico, relativamente consciente de su experiencia vital, siendo por tanto un chamán, y tratándose de un diseño actual, he buscado un símbolo que para la sociedad actual pudiese significar visualmente el vuelo chamánico, la ascensión, por ello uno de sus ojos se transforma en la escalera que sube más allá de los límites de su cabeza. Martha Gómez, Barcelona Martha Gómez. Colòmbia. Llicenciada en disseny industrial per la Pontifícia Universitat Javeriana de Bogotà, Colòmbia. Diplomada en disseny de joies pel Centre Superior d'art i Disseny Escola Massana" de Barcelona, Espanya.

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN TALLER DE TALLER DE CREATIVIDAD E INNOVACIÓN Reglas del juego Participar Compartir experiencias Ser curioso, preguntar Objetivos del taller 1 Entender por qué son necesarias la creatividad y la innovación.

Más detalles

Qué es cultura? Collingwood ha definido cultura como: todo lo que una persona necesita saber para actuar adecuadamente dentro de un grupo social.

Qué es cultura? Collingwood ha definido cultura como: todo lo que una persona necesita saber para actuar adecuadamente dentro de un grupo social. Qué es cultura? Definición de Cultura: La cultura es una abstracción, es una construcción teórica a partir del comportamiento de los individuos de un grupo. Por tanto nuestro conocimiento de la cultura

Más detalles

LA FAMILIA EN EL ARTE INFANTIL

LA FAMILIA EN EL ARTE INFANTIL LA FAMILIA EN EL ARTE INFANTIL Resumen: a través de este artículo quiero reflejar la importancia que tiene el dibujo de la familia en el entorno social y estados emocionales del propio niño/a. El cómo

Más detalles

DOSSIER DE RECURSOS DIDÁCTICOS PARA EL TALLER DE EDUCACIÓN INFANTIL DESCUBRE UN MUNDO DE FORMAS Y COLORES Y CONVIÉRTETE EN ARTISTA EN EL MEAM!

DOSSIER DE RECURSOS DIDÁCTICOS PARA EL TALLER DE EDUCACIÓN INFANTIL DESCUBRE UN MUNDO DE FORMAS Y COLORES Y CONVIÉRTETE EN ARTISTA EN EL MEAM! DOSSIER DE RECURSOS DIDÁCTICOS PARA EL TALLER DE EDUCACIÓN INFANTIL DESCUBRE UN MUNDO DE FORMAS Y COLORES Y CONVIÉRTETE EN ARTISTA EN EL MEAM! 1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 1 El taller Descubre un mundo

Más detalles

FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO DE RELIGIÓN Y MORAL CATÓLICA.

FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO DE RELIGIÓN Y MORAL CATÓLICA. FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO DE RELIGIÓN Y MORAL CATÓLICA. Conferencia: PRIETO LUCENA, A. La formación moral en la escuela, la familia y la parroquia ; Córdoba, 10 de octubre de 2008. Objetivos

Más detalles

Nota: la contraseña para que los padres/madres de los alumnos/as puedan acceder será plasti.

Nota: la contraseña para que los padres/madres de los alumnos/as puedan acceder será plasti. Curso: Educación Infantil 3 Años Profesoras: Gloria Jiménez Verdier Elisa Mora Mata Isi Rodríguez del Moral Nota: la contraseña para que los padres/madres de los alumnos/as puedan acceder será plasti.

Más detalles

Con estas actividades se pretende alcanzar los siguientes objetivos del área de educación artística:

Con estas actividades se pretende alcanzar los siguientes objetivos del área de educación artística: Currículo de Educación Primaria Abacus cooperativa ha diseñado una serie de actividades que permitirán a las madres y a los padres, a las educadoras y a los educadores trabajar el área de la educación

Más detalles

MÉTODO LECTOESCRITOR

MÉTODO LECTOESCRITOR Página 1 de 9 MÉTODO LECTOESCRITOR PRIMARIA Tercer ciclo COLEGIO SAN JOSÉ Y SAN ANDRÉS MASSANASSA Página 2 de 9 ÍNDICE 1- OBJETIVOS PROPIOS DE LA ETAPA..3 2- CARACTERÍSTICAS PSICOEVOLUTIVAS DE LOS ALUMNOS

Más detalles

UNIDADES DIDÁCTICAS. educación INFANTIL UNIDADES DIDÁCTICAS. educación INFANTIL

UNIDADES DIDÁCTICAS. educación INFANTIL UNIDADES DIDÁCTICAS. educación INFANTIL educación INFANTIL educación INFANTIL 1 OBJETIVO GENERAL > > Descubrir la realidad del continente africano por medio de cuentos y relatos. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 1. Contribuir a que los participantes descubran

Más detalles

Ejemplos de actividades en el bosque: Excursiones guiadas para familias

Ejemplos de actividades en el bosque: Excursiones guiadas para familias Un día de aventura en el bosque: Actividades ambientales áreas protegidas Un día de aventura en el bosque: Activida des ambientale Ejemplos de actividades en el bosque: Excursiones guiadas Descubrir juntos

Más detalles

EL BIENESTAR EN LA ESCUELA LO QUE DIGO YO TAMBIÉN ES IMPORTANTE

EL BIENESTAR EN LA ESCUELA LO QUE DIGO YO TAMBIÉN ES IMPORTANTE EL BIENESTAR EN LA ESCUELA LO QUE DIGO YO TAMBIÉN ES IMPORTANTE Una realidad que los docentes observamos en nuestras aulas es que existen niños que muestran una buena disposición hacia el aprendizaje:

Más detalles

DISEÑO CURRICULAR EN COLOMBIA. EL CASO DE LAS MATEMÁTICAS

DISEÑO CURRICULAR EN COLOMBIA. EL CASO DE LAS MATEMÁTICAS DISEÑO CURRICULAR EN COLOMBIA. EL CASO DE LAS MATEMÁTICAS Pedro Gómez 100514DisenoCurricularColombiav2 Este documento pretende describir las condiciones que regulan el proceso de diseño curricular en los

Más detalles

Universidad de la Frontera

Universidad de la Frontera Universidad de la Frontera Facultad de Ingeniería, Ciencias y Admistración Departamento de Matemática Actividad Didáctica: El Abaco TALLER # 2 - Sistema Decimal El ábaco es uno de los recursos más antiguos

Más detalles

ValidVol: validación de competencias clave en organizaciones de servicio voluntario DIARIO DEL VOLUNTARIADO. Nombre:

ValidVol: validación de competencias clave en organizaciones de servicio voluntario DIARIO DEL VOLUNTARIADO. Nombre: ValidVol: validación de competencias clave en organizaciones de servicio voluntario DIARIO DEL VOLUNTARIADO Nombre: Apreciado voluntario, Este diario quiere servir de apoyo para que reflexiones acerca

Más detalles

1º eso CONTENIDOS: - La religión y el ser humano. Historia de Abrahán e Isaac. - La religión en la historia. Historia de José

1º eso CONTENIDOS: - La religión y el ser humano. Historia de Abrahán e Isaac. - La religión en la historia. Historia de José 1º eso CONTENIDOS: - La religión y el ser humano. Historia de Abrahán e Isaac - La religión en la historia. Historia de José - La religión y la sociedad. Persecución de Pedro y Juan - Jesús de Nazaret.

Más detalles

CARACTERÍSTICAS DE LA ETAPA

CARACTERÍSTICAS DE LA ETAPA CARACTERÍSTICAS DE LA ETAPA Con la Educación Primaria se inicia la enseñanza básica y obligatoria. En nuestro Centro, se incorporan a ella los niños que han cursado la Educación Infantil aquí, junto con

Más detalles

TEMA 1 INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA DEL ARTE.

TEMA 1 INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA DEL ARTE. TEMA 1 INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA DEL ARTE. El arte como expresión humana en el tiempo y en el espacio: Significado de la obra artística. No es fácil establecer y definir que es el arte, aunque podríamos

Más detalles

!! " #$! "! #!! #% & #%! *,-!.+!* /001

!!  #$! ! #!! #% & #%! *,-!.+!* /001 www.taquion.com.ar!! " #$! "! #!! #% & #%! '!()*+,) *,-!.+!* /001 MEDITACIÓN DE CONEXIÓN CON RECURSOS INTERNOS Y POTENCIALES Sigue tus sueños y el Universo abrirá puertas donde antes sólo había paredes.

Más detalles

GUÍA DIDÁCTICA SOBRE PENSAMIENTO CIENTÍFICO:

GUÍA DIDÁCTICA SOBRE PENSAMIENTO CIENTÍFICO: GUÍA DIDÁCTICA SOBRE PENSAMIENTO CIENTÍFICO: EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA El objetivo del documento consiste en ofrecer la guía para utilizar el programa sobre pensamiento científico para Educación Infantil

Más detalles

Estudié fotografía y después hice una maestría en Arte. Soy de

Estudié fotografía y después hice una maestría en Arte. Soy de Hacía una historia homoerótica Carlos Motta* Cuál es tu trayectoria como artista? Estudié fotografía y después hice una maestría en Arte. Soy de origen colombiano pero hice mis estudios en Estados Unidos,

Más detalles

LA TAXONOMÍA DE BLOOM Y EL PENSAMIENTO CRÍTICO

LA TAXONOMÍA DE BLOOM Y EL PENSAMIENTO CRÍTICO LA TAXONOMÍA DE BLOOM Y EL PENSAMIENTO CRÍTICO Extraído de Bárbara Fowler Especialista en Aprendizaje - Longview Community College Missouri, Estados Unidos LA TAXONOMÍA DE BLOOM Y EL PENSAMIENTO CRÍTICO

Más detalles

Guía para realizar. grupos de crecimiento

Guía para realizar. grupos de crecimiento Guía para realizar grupos de crecimiento Índice Qué es un grupo de crecimiento?...5 Para qué se reúne un grupo de crecimiento?...5 Qué objetivos tiene un grupo de crecimiento?...5 Cuáles son los principios

Más detalles

SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN. Profesor/a : Sebastiana Martos Catena

SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN. Profesor/a : Sebastiana Martos Catena SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN Profesor/a : Sebastiana Martos Catena Asignatura : Religión Curso: 1º E S O Periodo Distribución aproximada de contenidos Objetivos Criterios de evaluación T.1. He sido, soy

Más detalles

Qué son? "Una organización que aprende es un lugar donde las personas continuamente descubren como crean la realidad y como pueden transformarla".

Qué son? Una organización que aprende es un lugar donde las personas continuamente descubren como crean la realidad y como pueden transformarla. UNIDAD DE CONOCIMIENTO Organizaciones que aprenden 1 "Una organización que aprende es un lugar donde las personas continuamente descubren como crean la realidad y como pueden transformarla". Peter Senge

Más detalles

FE Y MUNDO CONTEMPORÁNEO

FE Y MUNDO CONTEMPORÁNEO FE Y MUNDO CONTEMPORÁNEO FE Y MUNDO CONTEMPORÁNEO 1 Sesión No. 1 Nombre: El hombre como ser religioso Contextualización La humanidad se ha preguntado sobre el surgimiento de la religión y se ha cuestionado

Más detalles

RELIGIÓN CATÓLICA CURSO 2008-2009 PROGRAMACIÓN DE AULA PRIMER CURSO BACHILLERATO COLEGIO MARISTA CHAMPAGNAT. Prof: Azucena de la Cruz

RELIGIÓN CATÓLICA CURSO 2008-2009 PROGRAMACIÓN DE AULA PRIMER CURSO BACHILLERATO COLEGIO MARISTA CHAMPAGNAT. Prof: Azucena de la Cruz RELIGIÓN CATÓLICA CURSO 2008-2009 PROGRAMACIÓN DE AULA PRIMER CURSO BACHILLERATO COLEGIO MARISTA CHAMPAGNAT Prof: Azucena de la Cruz 1 1. OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS BÁSICAS

Más detalles

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com Universidad de Los Andes Facultad de Humanidades y Educación Escuela de Educación Departamento de Educación Física Cátedra Didáctica de la Educación Física RESUMEN DE LA TAXONOMIA DE LOS OBJETIVOS DE LA

Más detalles

Foxtrot. Acerca de este cuento. El Autor e Ilustrador

Foxtrot. Acerca de este cuento. El Autor e Ilustrador Acerca de este cuento es la hija de una pareja de zorros, cuya vida transcurre de manera muy tranquila y silenciosa. Un día, la pequeña logra dar un vistazo a la realidad que se desarrolla por fuera de

Más detalles

guía para LOS PADRES APOYANDO A SU HIJO EN QUINTO GRADO MATEMÁTICAS

guía para LOS PADRES APOYANDO A SU HIJO EN QUINTO GRADO MATEMÁTICAS TM guía para LOS PADRES APOYANDO A SU HIJO EN QUINTO GRADO MATEMÁTICAS 5 Las escuelas de los Estados Unidos de América están trabajando para brindar una enseñanza de mayor calidad nunca antes vista. La

Más detalles

La moral cristiana y su didáctica: una ocasión de encuentro.

La moral cristiana y su didáctica: una ocasión de encuentro. La moral cristiana y su didáctica: una ocasión de encuentro. 1- Profesor y centro educativo: Alexandra González Oliva 6- Objetivos y contenidos curriculares relacionados: Objetivos: Analizar la jerarquía

Más detalles

ESPIRITUALIDAD LAICAL DE FE Y JUSTICIA

ESPIRITUALIDAD LAICAL DE FE Y JUSTICIA ESPIRITUALIDAD LAICAL DE FE Y JUSTICIA Bilbao, 1º de julio de 2000 1. INTRODUCCION La palabra Espiritualidad deriva de espíritu (pneuma). El Espíritu de una persona es lo más hondo de su propio ser: sus

Más detalles

Proyecto integrador. Escuela donde labora: Josefina Castañeda y del Pozo

Proyecto integrador. Escuela donde labora: Josefina Castañeda y del Pozo Proyecto integrador Nombre: Betsaida García Tepehua Usuario: DS124990 Escuela donde labora: Josefina Castañeda y del Pozo Nivel educativo en que labora: Preescolar Introducción El siguiente proyecto está

Más detalles

1.1 EL HOMBRE Y EL CONOCIMIENTO

1.1 EL HOMBRE Y EL CONOCIMIENTO 1. CONOCIMIENTO CIENTÍFICO 1.1 EL HOMBRE Y EL CONOCIMIENTO 1.1.1 Qué es el conocimiento? Es el conjunto de informaciones obtenidas al usar las facultades intelectuales para observar y entender la naturaleza,

Más detalles

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL: UNA OPTATIVA PARA LA INTEGRACIÓN Y LA CREATIVIDAD

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL: UNA OPTATIVA PARA LA INTEGRACIÓN Y LA CREATIVIDAD COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL: UNA OPTATIVA PARA LA INTEGRACIÓN Y LA CREATIVIDAD Autora: Olga Méndez García-Abad La Comunicación Audiovisual no figura entre las materias de la Educación Secundaria Obligatoria

Más detalles

Características de los animales

Características de los animales Características de los Asignatura: CIENCIAS NATURALES Curso: 1º básico Duración: 4 minutos DESCRIPCIÓN: Serie de animación que, con un divertido personaje y entretenidas situaciones, nos invita a conocer

Más detalles

La imagen de Dios en la infancia. Formación de catequistas Alcalá, 18 de octubre de 2014

La imagen de Dios en la infancia. Formación de catequistas Alcalá, 18 de octubre de 2014 La imagen de Dios en la infancia Formación de catequistas Alcalá, 18 de octubre de 2014 Son los niños religiosos? Si Depende No Se aprende la religión? Transmisión de la fe Presupuestos claves de la religiosidad

Más detalles

Noves tecnologies i comunicació 2.0 Usos i potencialitats del branding de les empreses en temps de crisi. Assumpció Huertas

Noves tecnologies i comunicació 2.0 Usos i potencialitats del branding de les empreses en temps de crisi. Assumpció Huertas Noves tecnologies i comunicació 2.0 Usos i potencialitats del branding de les empreses en temps de crisi Assumpció Huertas Valls, 24 d abril de 2013 CRISI Moltes empreses deixen de fer comunicació. Això

Más detalles

R E S P O N S A B I L I D A D. Cómo explicar el valor de la responsabilidad a los niños?

R E S P O N S A B I L I D A D. Cómo explicar el valor de la responsabilidad a los niños? R E S P O N S A B I L I D A D EDAD: 5-6 AÑOS Definición del valor para el Monitor LA RESPONSABILIDAD: Es un valor, que se manifiesta a través de la preocupación de responder a los deberes adquiridos conscientemente.

Más detalles

LEYENDAS DE NUESTRA AMÉRICA

LEYENDAS DE NUESTRA AMÉRICA LEYENDAS DE NUESTRA AMÉRICA Acerca de la obra Las leyendas, relatos que expresan el pensamiento y las aspiraciones de las diferentes culturas, son la esencia de este libro. Creencias, tradiciones y costumbres

Más detalles

4 m. Sabemos que las caras de las pirámides son proporcionales. Los triángulos son equiláteros y la base es un cuadrado.

4 m. Sabemos que las caras de las pirámides son proporcionales. Los triángulos son equiláteros y la base es un cuadrado. M001 La pirámide A) PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA En el museo de una ciudad se va a presentar una exposición del arte egipcio y como parte de la decoración han mandado fabricar un par de pirámides. Ambas pirámides

Más detalles

Miradas a la cultura popular

Miradas a la cultura popular El interés por explicarse a sí mismo y a la realidad que lo circunda ha sido una constante inherente al ser humano, desde siempre; más aún, aquél podría ser una de las características que definen y diferencian

Más detalles

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO LA GESTION DEL CONOCIMIENTO

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO LA GESTION DEL CONOCIMIENTO GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO LA GESTION DEL CONOCIMIENTO Se define el Conocimiento como el Conjunto de experiencias, saberes, valores, información, percepciones e ideas que crean determinada estructura mental

Más detalles

V.- ESTILOS DE ARTE RUPESTRE EN EL CURSO SUPERIOR DEL RÍO ACONCAGUA

V.- ESTILOS DE ARTE RUPESTRE EN EL CURSO SUPERIOR DEL RÍO ACONCAGUA V.- ESTILOS DE ARTE RUPESTRE EN EL CURSO SUPERIOR DEL RÍO ACONCAGUA El Estilo como Norma Constructiva El primer estilo de arte rupestre definido para el área se caracterizaría por una amplia representatividad

Más detalles

Antropología Social y cultural, Etnografía y Etnología. Definiciones básicas:

Antropología Social y cultural, Etnografía y Etnología. Definiciones básicas: Antropología Social y cultural, Etnografía y Etnología. Definiciones básicas: Etnografía: etimológicamente es escribir sobre los pueblos, estudiando descriptivamente las sociedades humanas. La etnografía

Más detalles

Deporte y Olimpismo: Educación en valores

Deporte y Olimpismo: Educación en valores Deporte y Olimpismo: Educación en valores Ferran Prats Gracia Seminario España-Brasil en Estudios Olímpicos Barcelona, 21 de Septiembre de 2006 Conceptos e Ideas Sociedad global en un mundo cambiante Valores

Más detalles

EL MUNDO REAL SIGUE SIENDO EL LUGAR DE MÁS IMPACTO PARA LAS CAMPAÑAS?

EL MUNDO REAL SIGUE SIENDO EL LUGAR DE MÁS IMPACTO PARA LAS CAMPAÑAS? por Mariano Hiriart. Director de Arte (Asociación Argentina de Agencias de Publicidad). Docente de la Universidad de Palermo en el Departamento de Comunicación y Creatividad Publicitaria. Es docente en

Más detalles

Investigación educativa. Dos estudios de caso de futuras profesoras de biología (en colombia)

Investigación educativa. Dos estudios de caso de futuras profesoras de biología (en colombia) Investigación educativa. Dos estudios de caso de futuras profesoras de biología (en colombia) Gloria Inés Escobar Gil Estudiante de Maestría en Educación Edgar Orlay Valbuena Ussa Grupo de investigación

Más detalles

Competencias básicas mínimas garantizadas:

Competencias básicas mínimas garantizadas: Competencias básicas mínimas garantizadas: - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele

Más detalles

Por qué caminar si puedes volar?

Por qué caminar si puedes volar? Por qué caminar si puedes volar? Elévate por encima de tus miedos amándote a ti mismo y a los demás sin condiciones Isha Índice Introducción................................... 11 PARTE 1. LAS FACETAS ISHA

Más detalles

INTRODUCCION: APRENDIZAJE LATERAL

INTRODUCCION: APRENDIZAJE LATERAL INTRODUCCION: APRENDIZAJE LATERAL (El desafío del emprendedor) COMENZANDO A ENTENDER EL APRENDIZAJE ALTERNATIVO Hace ya muchos años que la educación tradicional no cumple las expectativas de quienes tienen

Más detalles

dexway Tablet idiomas GUÍA DEL ALUMNO

dexway Tablet idiomas GUÍA DEL ALUMNO Cómo acceder a las lecciones dexway Tablet idiomas GUÍA DEL ALUMNO Podrá utilizar su tablet para disfrutar de los cursos de idiomas dexway. Para ello, debe instalar y abrir la aplicación dexway Tablet,

Más detalles

en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se

en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se COMPETENCIAS BÁSICAS CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un

Más detalles

Ciencias Naturales vinculados al bloque de Los seres vivos.

Ciencias Naturales vinculados al bloque de Los seres vivos. Profesora: Mª Isabel Baena González P001D El planteamiento de la teoría de las Inteligencias Múltiples de Robert Gardner para trabajar la competencia científica es una apuesta por una educación orientada

Más detalles

LA LITERATURA Y EL AULA DE EDUCACIÓN INFANTIL

LA LITERATURA Y EL AULA DE EDUCACIÓN INFANTIL LA LITERATURA Y EL AULA DE EDUCACIÓN INFANTIL AUTORA: DOLORES MARÍA TOMÁS GUARDIOLA D.N.I.: 48506117Z ESPECIALIDAD: EDUCACIÓN INFANTIL Toda manifestación artística que tiene como base la palabra y está

Más detalles

guía para LOS PADRES APOYANDO A SU HIJO EN LA PREPARATORIA (HIGH SCHOOL) MATEMÁTICAS

guía para LOS PADRES APOYANDO A SU HIJO EN LA PREPARATORIA (HIGH SCHOOL) MATEMÁTICAS guía para LOS PADRES APOYANDO A SU HIJO EN LA PREPARATORIA (HIGH SCHOOL) MATEMÁTICAS HS Las escuelas de los Estados Unidos de América están trabajando para brindar una enseñanza de mayor calidad nunca

Más detalles

Tercer Módulo para niñas y niños: Derecho a la Participación

Tercer Módulo para niñas y niños: Derecho a la Participación Tercer Módulo para niñas y niños: Derecho a la Participación En este módulo vas a encontrar información sobre tu Derecho a la Participación Qué significa eso? Durante mucho tiempo los adultos creímos que

Más detalles

Cambia tu estado de ánimo en 5 min.

Cambia tu estado de ánimo en 5 min. Cambia tu estado de ánimo en 5 min. Coaching de alto impacto para resultados excelentes! RESERVA TU PLAZA AHORA PARA ESTE EVENTO GRATUITO Estimado amig@: La era del talento y del cambio ha llegado, y ha

Más detalles

UNIVERSIDAD PRIVADA DE MICHOACAN Educación constante, servicio de excelencia LICENCIATURA EN PSICOLOGIA

UNIVERSIDAD PRIVADA DE MICHOACAN Educación constante, servicio de excelencia LICENCIATURA EN PSICOLOGIA UNIVERSIDAD PRIVADA DE MICHOACAN Educación constante, servicio de excelencia LICENCIATURA EN PSICOLOGIA PSICOLOGÍA DEL PENSAMIENTO ENSAYO FINAL Elaborado por: Gamiño Molina Karla Yubaniyali EL PENSAMIENTO

Más detalles

La salida into. Un viaje a través de los mapas internos del ser

La salida into. Un viaje a través de los mapas internos del ser La salida del l Lab aberint into MEI TAOR Un viaje a través de los mapas internos del ser 5 Ruta de la Ciudad Laberinto al Castillo del Acuerdo Prólogo a la presente edición n 1991 vio la luz la primera

Más detalles

Pregunta 1. Cómo podemos seguir siendo fieles a nuestra identidad a la vez que acogemos la diversidad?

Pregunta 1. Cómo podemos seguir siendo fieles a nuestra identidad a la vez que acogemos la diversidad? Resumen Trabajo Grupos. GRUPO 1- ROJO. Secretario: Jim Bopp Día 1. Lunes 3 de noviembre de 2014. Persona Consciente. Resumen Traducción de la V.O en Inglés Pregunta 1. Cómo podemos seguir siendo fieles

Más detalles

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA XXIV SEMINARIO INTERUNIVERSITARIO DE TEORÍA DE LA EDUCACIÓN "EL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR" ADDENDA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA XXIV SEMINARIO INTERUNIVERSITARIO DE TEORÍA DE LA EDUCACIÓN EL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR ADDENDA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA XXIV SEMINARIO INTERUNIVERSITARIO DE TEORÍA DE LA EDUCACIÓN "EL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR" Valencia. Noviembre de 2005 ADDENDA Este documento está sujeto

Más detalles

INTRODUCCIÓN A LA MEDIACIÓN ESCOLAR 18/01/2010 1

INTRODUCCIÓN A LA MEDIACIÓN ESCOLAR 18/01/2010 1 INTRODUCCIÓN A LA MEDIACIÓN ESCOLAR 18/01/2010 1 Situación actual de la mediación en España Mediación en el ámbito familiar Mediación empresarial Mediación en el entorno Penal Mediación Comunitaria Mediación

Más detalles

Las 273 razones más comunes para tener sexo

Las 273 razones más comunes para tener sexo Las 273 razones más comunes para tener sexo El presente artículo es una traducción del cuestionario realizado por la universidad de Texas. Desarrollado por Dr. Cindy Meston y Dr. David M. Buss. 1.- yo

Más detalles

Proyecto de acompañamiento de voluntariado de Cáritas

Proyecto de acompañamiento de voluntariado de Cáritas Proyecto de acompañamiento de voluntariado de Cáritas Cáritas Diocesana de Vitoria Programa de Voluntariado FUNDAMENTACIÓN En Cáritas entendemos que la persona que se incorpora como voluntaria, participa

Más detalles

UNA NUEVA HADA EN EL BOSQUE

UNA NUEVA HADA EN EL BOSQUE UNA NUEVA HADA EN EL BOSQUE Todo comienza en un Hospital en el que acaba de nacer una bebé a quien le pusieron Matilde. Ella siempre fue diferente a los demás, por ejemplo cuando nació en vez de llorar,

Más detalles

Ilusionismo, magia o ciencia? Dossier de prensa. Del 18 de noviembre de 2015 al 8 de enero de 2016 Granada

Ilusionismo, magia o ciencia? Dossier de prensa. Del 18 de noviembre de 2015 al 8 de enero de 2016 Granada Ilusionismo, magia o ciencia? Dossier de prensa Del 18 de noviembre de 2015 al 8 de enero de 2016 Granada Nota de prensa Una sugerente muestra de 400 m 2 en la que el visitante podrá descubrir el fascinante

Más detalles

Competencias generales.

Competencias generales. 3. OBJETIVOS 3.1. Competencias a adquirir por el estudiante Competencias generales. El título de Graduado en Maestro en Educación Infantil debe cualificar a los alumnos en las siguientes competencias,

Más detalles

Cómo trabajar y evaluar niños con necesidades educativas especiales, integrados al sistema escolar regular?

Cómo trabajar y evaluar niños con necesidades educativas especiales, integrados al sistema escolar regular? Cómo trabajar y evaluar niños con necesidades educativas especiales, integrados al sistema escolar regular? Análisis y reflexión acerca de las estrategias para contribuir al proceso de atención de esta

Más detalles

COACHING EDUCATIVO. Nueva propuesta Educativa para Padres de Familia

COACHING EDUCATIVO. Nueva propuesta Educativa para Padres de Familia COACHING EDUCATIVO Nueva propuesta Educativa para Padres de Familia Toda persona tiene su propia misión o vocación específica en la vida en ellas no puede ser reemplazada, ni su vida puede repetirse. De

Más detalles

Escuelas Públicas Norman Educación preescolar de desarrollo Lista de comprobación Guía para los padres

Escuelas Públicas Norman Educación preescolar de desarrollo Lista de comprobación Guía para los padres Escuelas Públicas Norman Educación preescolar de desarrollo Lista de comprobación Guía para los padres Mensaje para los padres y tutores Bienvenidos al maravilloso año de educación preescolar! Nuestros

Más detalles

Diseño de joyas. Tusheeta David. Acerca de la autora

Diseño de joyas. Tusheeta David. Acerca de la autora Diseño de joyas Tusheeta David Acerca de la autora Tusheeta David es una reconocida diseñadora de joyas que creció en la India. Ahora vive y trabaja en Reino Unido y cuenta con un máster en diseño de joyas

Más detalles

QUÉ ES LA P.N.L.? El nombre de Programación Neurolingüistica viene dado por:

QUÉ ES LA P.N.L.? El nombre de Programación Neurolingüistica viene dado por: QUÉ ES LA P.N.L.? P.N.L. significa Programación Neurolingüística, un nombre que abarca los componentes más importantes e influyentes a la hora de producir experiencia en el ser humano: neurología y programación.

Más detalles

UNIDAD 1 Conceptos Básicos e Introducción a la

UNIDAD 1 Conceptos Básicos e Introducción a la ICBTech Conceptos Básicos e Introducción a la P.N.L UNIDAD 1 Conceptos Básicos e Introducción a la P.N.L Estimado Alumno: Estas 6 páginas son una demostración del curso de P.N.L completo. Aquí podrá visualizar

Más detalles

CAMPO DE LENGUA MATERNA:

CAMPO DE LENGUA MATERNA: LISTADO GENERAL CURSOS Y DIPLOMADOS DEL DEPARTAMENTO DE LENGUAS MODERNAS CAMPO DE LENGUA MATERNA: REDACCIÓN Y ORTOGRAFÍA NIVEL I Reconocer la importancia del conocimiento de las normas ortográficas y gramaticales

Más detalles

Resumen de las Etapas de la Conversación de Coaching

Resumen de las Etapas de la Conversación de Coaching Resumen de las Etapas de la Conversación de Coaching Lic. Marta Calvo En mi trabajo como docente en la carrera de formación de coaches ontológicos he tenido la oportunidad de observar que los estudiantes,

Más detalles

LA ENSEÑANZA ARTÍSTICA EN EL BACHILLERATO

LA ENSEÑANZA ARTÍSTICA EN EL BACHILLERATO LA ENSEÑANZA ARTÍSTICA EN EL BACHILLERATO Marina Angélica Muñiz Paz e Israel García Gómez El perfil del bachillerato universitario es un tema que exige reflexión intensa y atención permanente. Los cambios

Más detalles

Video Profesora Pilar Pozner

Video Profesora Pilar Pozner MÓDULO 1 HACER ESCUELA EN TIEMPO DE TRASNFORMACIÓN Prof. Pilar Pozner Video Profesora Pilar Pozner INTERROGANTES COMO PUNTO DE PARTIDA Los interrogantes que han surgido a raíz de ante la complejidad y

Más detalles

EL LOGOTIPO PERSONAL: UNA ACTIVIDAD GRÁFICO-PLÁSTICA DE AUTOINDAGACIÓN EN LA E.S.O.

EL LOGOTIPO PERSONAL: UNA ACTIVIDAD GRÁFICO-PLÁSTICA DE AUTOINDAGACIÓN EN LA E.S.O. EL LOGOTIPO PERSONAL: UNA ACTIVIDAD GRÁFICO-PLÁSTICA DE AUTOINDAGACIÓN EN LA E.S.O. Francisco M. Reina García (recibido julio 2007, aceptado septiembre 2007) Licenciado en Bellas Artes y profesor de Dibujo

Más detalles

Quinceañera Daniela Argote 140510

Quinceañera Daniela Argote 140510 Quinceañera Daniela Argote 140510 Bienvenida Estamos aquí reunidos, con ocasión de la coronación de Daniela Argote como quinceañera. Esta es una ceremonia de compromiso con la responsabilidad que conlleva

Más detalles

Planificación de una campaña de publicidad

Planificación de una campaña de publicidad Planificación de una campaña de publicidad La publicidad es una de las acciones que una organización puede incluir dentro de su plan de comunicación. El plan de publicidad debe responder a los objetivos

Más detalles

TERCERA EDAD Y AUTOGENIA

TERCERA EDAD Y AUTOGENIA Por los años 50 en mi país, estos procesos se explicaban solamente desde la perspectiva de la autosugestión y la autogenia. Se señalaba que teníamos dos tipos de mentes una referida al subconsciente y

Más detalles

Primero de Enseñanza Secundaria Obligatoria. Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje. Bloque 1. El sentido religioso del hombre

Primero de Enseñanza Secundaria Obligatoria. Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje. Bloque 1. El sentido religioso del hombre Primero de Enseñanza Secundaria Obligatoria La realidad creada y los acontecimientos son signo de Dios Bloque 1. El sentido religioso del hombre 1. Reconocer y valorar que la realidad es don de Dios identificando

Más detalles

De Logos a Marcas: Fases de Construcción

De Logos a Marcas: Fases de Construcción De Logos a Marcas: Fases de Construcción Desde aquí hemos comentado mil veces la diferencia entre un logo y una marca, entre un identificador gráfico y un generador de significados, y hoy queremos mostraros

Más detalles

La exaltación. La exaltación

La exaltación. La exaltación La exaltación Capítulo 47 Capítulo 47 El plan para nuestro progreso Cuando vivíamos con nuestro Padre Celestial, Él explicó un plan para nuestro progreso: podríamos llegar a ser como Él, un ser exaltado.

Más detalles

Breve guía de estimulación para bebés de 0 a 12 meses

Breve guía de estimulación para bebés de 0 a 12 meses Cuando un bebé llega al mundo, los nuevos padres se encuentran constantemente preocupados por su desarrollo, por su crecimiento y por su salud en general. Los padres cada vez están más interesados en adquirir

Más detalles

Como Llegar a Descubrir Sus Dones Espirituales

Como Llegar a Descubrir Sus Dones Espirituales Como Llegar a Descubrir Sus Dones Espirituales Usted acaba de comenzar el proceso de descubrir sus dones espirituales. Mientras se ponga a reflexionar sobre los dones que usted pueda llegar a identificar

Más detalles

La novena inteligencia. Nicolás Ortiz Carrera de Filosofía Pontificia Universidad Javeriana Bogotá, Colombia nicoortiz240@hotmail.

La novena inteligencia. Nicolás Ortiz Carrera de Filosofía Pontificia Universidad Javeriana Bogotá, Colombia nicoortiz240@hotmail. CUADRANTEPHI No. 24 1 La novena inteligencia Nicolás Ortiz Carrera de Filosofía Pontificia Universidad Javeriana Bogotá, Colombia nicoortiz240@hotmail.com El filósofo y teólogo español, Francesc Torralba,

Más detalles

Plática de Maestro. Introducción

Plática de Maestro. Introducción Plática de Maestro Qué: ( Qué son las Características de los Personajes?) Los Personajes son las personas o los animales en un cuento. Hay que hacer observaciones de como se ven, sienten y actúan. Los

Más detalles

UNIDAD 2: APRENDER A HACER ELECCIONES, APRENDIENDO A TOMAR DECISIONES

UNIDAD 2: APRENDER A HACER ELECCIONES, APRENDIENDO A TOMAR DECISIONES UNIDAD 2: APRENDER A HACER ELECCIONES, APRENDIENDO A TOMAR DECISIONES Índice: 2.1 Libertad para poder elegir 2.2 La importancia de tomar decisiones 2.3 Cuento: el hombre que no podía elegir 2.4 Aprendiendo

Más detalles

LA FORMACIÓN CIENTÍFICO-DIDÁCTICA DE ESTUDIANTES DE MAGISTERIO EN UN CENTRO DE CIENCIA. EVALUACIÓN DE UNA EXPERIENCIA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

LA FORMACIÓN CIENTÍFICO-DIDÁCTICA DE ESTUDIANTES DE MAGISTERIO EN UN CENTRO DE CIENCIA. EVALUACIÓN DE UNA EXPERIENCIA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA LA FORMACIÓN CIENTÍFICO-DIDÁCTICA DE ESTUDIANTES DE MAGISTERIO EN UN CENTRO DE CIENCIA. EVALUACIÓN DE UNA EXPERIENCIA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA BLANCO LÓPEZ 1, ÁNGEL y CARDENETE GARCÍA 2, SEBASTIÁN 1 Facultad

Más detalles

LA SUSTENTABILIDAD COMO EJE TRANSVERSAL DE FORMACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

LA SUSTENTABILIDAD COMO EJE TRANSVERSAL DE FORMACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA LA SUSTENTABILIDAD COMO EJE TRANSVERSAL DE FORMACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA Desde que en el año 1987 el informe Nuestro Futuro Común o informe Brundtland acuñó el concepto de Desarrollo Sostenible

Más detalles

W#de Ji1. Contenidos lingüísticos adicionales sólo para facilitar la comprensión:

W#de Ji1. Contenidos lingüísticos adicionales sólo para facilitar la comprensión: Lección cuatro W#de Ji1 Objetivos del aprendizaje: Los estudiantes serán capaces de: q Identificar a los miembros de una familia. q Preguntar y responder sobre el número de hermanos en una familia. q Responder

Más detalles

Haciendo de la sala nuestro lugar

Haciendo de la sala nuestro lugar 1 V ENCUENTRO DE INNOVACIONES EDUCATIVAS Abrir las puertas. Vislumbrar nuevos horizontes. Repensar la escuela Haciendo de la sala nuestro lugar Categoría: Buenas prácticas en el aula en el marco del diseño

Más detalles

Taller de Testimonios: Taller para dinamizar la participación en centros de persones mayores.

Taller de Testimonios: Taller para dinamizar la participación en centros de persones mayores. Premio Vida Activa Taller de Testimonios: Taller para dinamizar la participación en centros de persones mayores. Este material está pensado como base para desarrollar actividades en centros de personas

Más detalles

METODOLOGÍA: "Aprender a aprender... Enseñar a aprender... o tal vez... Aprender a Enseñar...?"

METODOLOGÍA: Aprender a aprender... Enseñar a aprender... o tal vez... Aprender a Enseñar...? METODOLOGÍA: "Aprender a aprender... Enseñar a aprender... o tal vez... Aprender a Enseñar...?" Resumen En este documento se presenta una visión global de una estrategia didáctica, en donde se expone brevemente

Más detalles

Las 7 dimensiones del branding: IV. E posicionamiento de marca

Las 7 dimensiones del branding: IV. E posicionamiento de marca NOSOTROS SERVICIOS CLIENTES BLOG CONTACTO 28 jun 2012 Las 7 dimensiones del branding: IV. E posicionamiento de marca Por: Jorge González Categoría: Branding Comentar El posicionamiento de marca (Brand

Más detalles

Título: EL USO DE LAS REDES SOCIALES

Título: EL USO DE LAS REDES SOCIALES 1Título: EL USO DE LAS REDES SOCIALES Título: EL USO DE LAS REDES SOCIALES 1 2Título: EL USO DE LAS REDES SOCIALES EL USO DE LAS REDES SOCIALES Mark Zuckerberg, joven multimillonario en contra de las redes

Más detalles

Haga clic clic para para cambiar el el estilo de de título

Haga clic clic para para cambiar el el estilo de de título copyright. MARTHA ALLES S.A. Todos los los derechos reservados Material para clases del libro: Dirección estratégica de Recursos humanos. Haga Haga clic clic para para modificar el estilo el estilo de

Más detalles

CAPÍTULO 2 MARCO TEÓRICO

CAPÍTULO 2 MARCO TEÓRICO CAPÍTULO 2 MARCO TEÓRICO 2.1 Estrategias de comunicación Todo negocio requiere de un proceso de comunicación para poder vender un producto o servicio en el mercado, es gracias a esta comunicación que las

Más detalles