Descomptes especials als diferents productes i abonaments dels aparcaments Saba de Catalunya i Espanya.

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Descomptes especials als diferents productes i abonaments dels aparcaments Saba de Catalunya i Espanya."

Transcripción

1 Ribera 8, pral Barcelona Tel Fax Rotació de vehicles: Descomptes especials als diferents productes i abonaments dels aparcaments Saba de Catalunya i Espanya. Per pagaments efectuats amb tarjeta no financera (Solred, Cepsa, Ressa i H24) o a través de Via-T: S'ofereix un 7% de descompte a la factura mensual. La tarifa minut/plaça establerta per cada aparcament és la que consta exposada al públic a cada aparcament, així com a la web corporativa de Saba (www.saba.es). Serà necessari enviar el formulari de recapitulativa (Annex I) i enviar-ho a Abonaments als aparcaments de Saba: 15% de descompte sobre preu que consta exposat al públic a cada aparcament. Descompte aplicable mensualment. Serà necessari presentar el carnet del COBDC en el moment de realitzar l'alta al pàrquing corresponent. Productes prepagament: SABA TEMPO, segells de 6, 8, 10 o 12 hores: 5% de descompte sobre el preu de cartell. Els productes SABA TEMPO es venen en packs de 10 unitats. Llista de preus a l'annex II. Cal demanar els segells a Vals nocturns: Descompten 1 hora d'aparcament: Preu per als membres del COBDC: 0,25 /val. Vàlid per a pagaments efectuats entre les 20h i les 2h de la nit. Els vals es venen en packs de 25 unitats (Total: 6,25 ). Cal demanar els vals a Llista de aparcaments Saba a Catalunya i Espanya: Llistat de aparcaments (Annex III) Aparcaments Saba de Catalunya exclosos: Illa Diagonal,

2 Annex I NIF / N.I.F DNI / D.N.I Saba Aparcaments, S.A. Av. Parc Logístic, Barcelona Tel Fax Client / Cliente Adreça / Dirección - Carrer / Calle Núm. / Nº Escala / Escalera Pis / Piso Codi Postal / Código Postal Població / Población Província / Provincia Telèfon / Teléfono Retorneu-lo omplert a "SABA APARCAMENTS S.A." Devuélvalo cumplimentado a " SABA APARCAMIENTOS S.A" Els agrairíem que ens trametessin la factura de les Les agradeceríamos nos remitieran la factura de las estades que hem abonat en els seus aparcaments. estancias que hemos abonado en sus aparcamientos amb tarjeta de crèdit o TAC con tarjeta de crédito o TAC Assumim les responsabilitats que es puguin derivar d'aquesta petició de factura. Asumimos cualquier responsabilidad derivada de esta petición de factura. Atentament, Atentamente, Signatura Firma NÚMERO DE TARGETA DE CRÈDIT O TAC / NÚMERO DE TARJETA DE CRÉDITO O TAC Si utilitzeu targetes de crèdit, no cal enviar els comprovants. Indiqueu les vostres dades fiscals i els números complerts de les targetes de crèdit o del TAC. Torneu-nos signada aquesta sol licitud i SABA APARCAMENTS cursarà mensualment de forma automàtica les factures. Si utilizan tarjetas de crédito, no han de enviar los comprobantes. Indique sus datos fiscales y los números completos de las tarjetas de crédito o del TAC. Devuélvanos firmada esta solicitud y SABA APARCAMIENTOS cursará mensualmente de forma automática las facturas. TAC o Targetes de crèdit número: Tipo TAC o Tarjetas de crédito número: Tipo AES FOR 057 v01 OR 057 v01 CA

3 Saba Aparcaments, S.A. Av. Parc Logístic, Barcelona Tel Fax Normes d'utilització : 1. Utilitzar sempre aquests impresos o fotocòpies dels mateixos. 2. Pot aconseguir aquests models a les oficines centrals de la Companyia. 3. Anotar clarament les seves dades fiscals. Nom complet i/o raó social, NIF i domicili fiscal. 4. Només s'inclouran les estades pagades al comptat, ometent els imports pagats amb vals o altres bonificacions. 5. Tots els tiquets han de pertànyer a "SABA APARCAMENTS S.A", i no a d'altres aparcaments. 6. Firma autorizada i segell de I'empresa sol licitant. 7. El firmant serà el responsable davant dels organismes competents de la veracitat de les dades. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, informem que les dades personals facilitades s'incorporaran a un fitxer titularitat de Saba Aparcaments, S.A. amb la finalitat de tractar aquesta sol licitud. En qualsevol moment, el titular podrà exercitar els drets d'accés, rectificació,cancel lació i oposició, en la forma legalment prevista, dirigint-se a Saba Aparcaments, S. A., Av. Parc Logístic, 12-20, 22-26, de Barcelona (Ref. Dades Personals). Normas de utilización : 1. Utilizar siempre estos impresos o fotocopias de los mismos. 2. Puede obtener estos modelos en las oficinas centrales de la Compañía. 3. Anotar claramente sus datos fiscales. Nombre completo y/o razón social, N.I.F. y domicilio fiscal. 4. Sólo se incluirán las estancias pagadas al contado, omitiendo los importes pagados con vales u otras bonificaciones. 5. Todos los tickets deben pertenecer a "SABA APARCAMIENTOS S.A", y no a otros aparcamientos. 6. Firma autorizada y sello de la empresa solicitada. 7. El firmante será el responsable ante los organismos competentes de la veracidad de los datos. En cumplimiento de lo establecido en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales facilitados se incorporarán a un fichero informático titularidad de titularidad Saba Aparcamientos, de Saba Aparcamientos, S.A., con la S.A., finalidad con la de finalidad gestionar de su gestionar solicitudsu desolicitud factura recapitulativa. de factura recapitulativa. En cualquier momento, el titular podrá ejercitas los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación, en la forma legalmente prevista, dirigiéndose a Saba Aparcamientos, S.A., Av. Parc Logístic 12-20, 22-26, Barcelona (Ref. Datos Personales). Artículo 9 del Reglamento por el que regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, y se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, ratificado por el Real Decreto 87/2005 de 31 de enero Artículo 9. Plazo para la expedición de las facturas o documentos sustitutivos. 1. Las facturas o documentos sustitutivos deberán ser expedidos en el momento de realizarse la operación. No obstante, cuando el destinatario de la operación sea un empresario o profesional que actúe como tal, deberán expededirse expedirse dentro del del plazo plazo de de un un mes mes contado a partir a partir del del citado citado momento. En todo caso, las facturas o documentos sustitutivos deberán ser expedidos antes del día 16 del mes siguiente al periodo de liquidación del impuesto en el curso del cual se hayan realizado las operaciones. 2. A los efectos de este reglamento, las operaciones se entenderán realizadas en la fecha en que se haya producido el devengo del impuesto correspondiente a las citadas operaciones. PER A MES INFORMACIÓ TRUCAR AL TELÈFON PARA MÁS INFORMACIÓN LLAMAR AL TELÉFONO AES FOR 057 v01 CA

4 Annex II SABA TEMPO h Descompte = 45,90 % Tarifa aplicant el descompte = 1,65 por hora Descompte = 50,41 % Tarifa aplicant el descompte = 1,51 por hora SABA TEMPO 6 HORES Vals de 6 h Tarifa 21% IVA Total 5 % 10 unitats 81,82 17,18 99,00 94,05 20 unitats 163,64 34,36 198,00 188,10 30 unitats 245,45 51,55 297,00 282,15 40 unitats 327,27 68,73 396,00 376,20 50 unitats 409,09 85,91 495,00 470,25 60 unitats 490,91 103,09 594,00 564,30 70 unitats 572,73 120,27 693,00 658,35 80 unitats 654,55 137,45 792,00 752,40 90 unitats 736,36 154,64 891,00 846, unitats 818,18 171,82 990,00 940,50 SABA TEMPO 8 HORES Vals de 8 h Tarifa 21% IVA Total 5 % 10 unitats 100,00 21,00 121,00 114,95 20 unitats 200,00 42,00 242,00 229,90 30 unitats 300,00 63,00 363,00 344,85 40 unitats 400,00 84,00 484,00 459,80 50 unitats 500,00 105,00 605,00 574,75 60 unitats 600,00 126,00 726,00 689,70 70 unitats 700,00 147,00 847,00 804,65 80 unitats 800,00 168,00 968,00 919,60 90 unitats 900,00 189, , , unitats 1.000,00 210, , ,50 SABA TEMPO h Descompte = 54,75 % Tarifa aplicant el descompte = 1,38 por hora Descompte = 59,29 % Tarifa aplicant el descompte = 1,24 por hora SABA TEMPO 10 HORES Vals de 10 h Tarifa 21% IVA Total 5% 10 unitats 114,05 23,95 138,00 131,10 20 unitats 228,10 47,90 276,00 262,20 30 unitats 342,15 71,85 414,00 393,30 40 unitats 456,20 95,80 552,00 524,40 50 unitats 570,25 119,75 690,00 655,50 60 unitats 684,30 143,70 828,00 786,60 70 unitats 798,35 167,65 966,00 917,70 80 unitats 912,40 191, , ,80 90 unitats 1.026,45 215, , , unitats 1.140,50 239, , ,00 SABA TEMPO 12 HORES Vals de 12 h Tarifa 21% IVA Total 5% 10 unitats 123,14 25,86 149,00 141,55 20 unitats 246,28 51,72 298,00 283,10 30 unitats 369,42 77,58 447,00 424,65 40 unitats 492,56 103,44 596,00 566,20 50 unitats 615,70 129,30 745,00 707,75 60 unitats 738,84 155,16 894,00 849,30 70 unitats 861,98 181, ,00 990,85 80 unitats 985,12 206, , ,40 90 unitats 1.108,26 232, , , unitats 1.231,40 258, , ,50

5 LLISTAT DE APARCAMENTS SABA A ESPANYA Annex III APARCAMENT ADREÇA CP POBLACIÓ PAÍS TELÈFON BARCELONA CIUTAT JOAN GÜELL Joan Güell, 250 / Europa, Barcelona ESPAÑA GRACIA I Pg. de Gràcia, s/n (Jardinets) Barcelona ESPAÑA GRACIA III Pg. de Gràcia, s/n (Aragó/Rosselló) Barcelona ESPAÑA GRACIA II Pg. de Gràcia, s/n (Gran Via/Aragó) Barcelona ESPAÑA PAU CLARIS Pau Claris, Barcelona ESPAÑA HOSPITAL SANT JOAN DE DEU Santa Rosa, (Aparcament subt.) Esplugues de Llobregat ESPAÑA HOSPITAL SANT PAU Mas Casanovas, Barcelona ESPAÑA PAU CASALS Av. Pau Casals, s/n Barcelona ESPAÑA TRAVESSERA, 43 Travessera de Gràcia, Barcelona ESPAÑA TRAVESSERA, Travessera de Gràcia, Barcelona ESPAÑA PLAÇA URQUINAONA Pl. Urquinaona, s/n Barcelona ESPAÑA HOSPITAL CLINIC Pl. Doctor Ferrer i Cajigal, s/n Barcelona ESPAÑA PLAÇA CATALUNYA Pl. Catalunya, s/n Barcelona ESPAÑA LLUIS COMPANYS Pg. Lluís Companys, s/n Barcelona ESPAÑA CATEDRAL Av. Catedral, s/n Barcelona ESPAÑA DIPUTACIO Diputació s/n Barcelona ESPAÑA RAMBLA CATALUNYA Rbla. Catalunya, s/n Barcelona ESPAÑA BARCELONA PROVINCIA DR. ROBERT (Sabadell) Pl. Doctor Robert, s/n Sabadell ESPAÑA MERCAT CENTRAL (Sabadell) Colom, Sabadell ESPAÑA PLAÇA CAL FONT (Igualada) Pl. Cal Font s/n Igualada ESPAÑA PK MOLINS DE REI Pl. del Mercat, s/n Molins de Rei ESPAÑA Dr. ROBERT (Terrassa) Pl. Doctor Robert, s/n Terrassa ESPAÑA PLAÇA VELLA (Terrassa) Pl. Vella, s/n Terrassa ESPAÑA RAVAL MONTSERRAT (Terrassa) Raval Montserrat, s/n Terrassa ESPAÑA PLAÇA MAJOR (Vic) Pl. Major, s/n Vic ESPAÑA

6 SOLER I CARBONELL (Vilanova) Pl. Soler i Carbonell, s/n Vilanova i la Geltrú ESPAÑA PLAÇA LA PLANA (Badalona) Pl. de la Plana, s/n Badalona ESPAÑA PK CORNELLA Pl. Lluís Companys, s/n Cornellà de Llobregat ESPAÑA PLAÇA STA ANNA (Mataró) Pl. de Santa Anna, s/n Mataró ESPAÑA LA RIERA (Mataró) La Riera, Mataró ESPAÑA HOSPITAL DE MATARÓ Ctra. de Cirera s/n Mataró ESPAÑA CAN XAMMAR (Mataró) Camí Ral, Mataró ESPAÑA CAL RONDINA (Vilafranca) Cid, Vilafranca del Penedès ESPAÑA PLAÇA PENEDÈS (Vilafranca) Pl. del Penedès Vilafranca del Penedès ESPAÑA GIRONA PK PLATJA D'ARO Pl. Europa, s/n Platja d'aro ESPAÑA RIERA S.VICENÇ (Cadaqués) Paratge de la Riera de Sant Vicenç, s/n Cadaqués ESPAÑA PASSEIG DE MAR (Blanes) Passeig de Mar, s/n Blanes ESPAÑA PLAÇA. DEL CALL (Puigcerdà) Pl. del Call, s/n Puigcerdà ESPAÑA EL GARRIGAL (Figueres) Canigó, s/n Figueres ESPAÑA EL FIRAL (Figueres) Av. Salvador Dalí, Figueres ESPAÑA PLAÇA CATALUNYA (Figueres) Pl. Catalunya, s/n Figueres ESPAÑA SANTA CATERINA (Girona) Plaça Hospital s/n Girona ESPAÑA BERENGUER I CARNICER (Girona) Berenguer i Carnicer. Nous Jutjats Girona ESPAÑA TARRAGONA PORT CAMBRILS Consolat de Mar, Cambrils ESPAÑA PK SALOU Pl. Corona d'aragó, s/n Salou ESPAÑA MADRID PLAZA MOSTENSES (Madrid) Plaza de los Mostenses, s/n Madrid ESPAÑA BUCARAMANGA (Madrid) C.C.C.-Hortaleza-Av. Bucaramanga, s/n Madrid ESPAÑA ELX POETA MIGUEL HERNANDEZ (Elx) Poeta Miguel Hernández, s/n Elche ESPAÑA PORTA MORERA (Elx) Porta de la Morera, s/n Elche ESPAÑA TRASPALACIO (Elx) Cases de la Mare de Déu s/n 3202 Elche ESPAÑA ALACANT

7 MAISONAVE (Alacant) Av. Maisonnave, s/n Alicante ESPAÑA CASTELLO CARDONA VIVES (Castelló) Pl. Cardona Vives, s/n Castellón ESPAÑA REY DON JAIME (Castelló) Av. Rey Don Jaime, s/n Castellón ESPAÑA SEVILLA HOSPITAL MACARENA (Sevilla) San Juan de Ribera, s/n Sevilla ESPAÑA PZA. CONCORDIA (Sevilla) Pl. de la Concordia, s/n Sevilla ESPAÑA MARBELLA PUERTO BANUS (Marbella) Camino de la Ribera, s/n Nueva Andalucía ESPAÑA LAS PALMAS PZA. ESPAÑA (Las Palmas) Paseo Chil s/n Las Palmas de Gran Canaria ESPAÑA SANTA CATALINA (Las Palmas) León y Castillo, Las Palmas de Gran Canaria ESPAÑA EDIFICIOS MÚLTIPLES (Las Palmas) León y Castillo, Las Palmas de Gran Canaria ESPAÑA PAMPLONA PLAZA DEL CASTILLO (Pamplona) Plaza del Castillo s/n Pamplona ESPAÑA GETXO LAS MERCEDES (Getxo) Las Mercedes, s/n Getxo (Bizkaia) ESPAÑA LA CORUÑA PZA. PALLOZA (Coruña) Pl. Palloza, s/n La Coruña ESPAÑA PZA. PONTEVEDRA (Coruña) Pl.Pontevedra,s/n La Coruña ESPAÑA PALMA MALLORCA SA GERRERIA - PALMA DE MALLORCA Plaça Porta Sant Antoni, s/n Palma de Mallorca ESPAÑA

PROYECTO DE CESIÓN PARCIAL DE ACTIVOS Y PASIVOS. entre

PROYECTO DE CESIÓN PARCIAL DE ACTIVOS Y PASIVOS. entre PROYECTO DE CESIÓN PARCIAL DE ACTIVOS Y PASIVOS entre BANCO MARE NOSTRUM, S.A. (como Entidad Cedente) y BANCO DE SABADELL, S.A. (como Entidad Cesionaria) En Madrid, a 20 de marzo de 2013 1. INTRODUCCIÓN

Más detalles

PROTOCOLO DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO PRO BONO DE COLABORACIÓN ENTRE EL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE BARCELONA Y EL INSTITUT CATALA DE ONCOLOGIA.

PROTOCOLO DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO PRO BONO DE COLABORACIÓN ENTRE EL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE BARCELONA Y EL INSTITUT CATALA DE ONCOLOGIA. PROTOCOLO DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO PRO BONO DE COLABORACIÓN ENTRE EL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE BARCELONA Y EL INSTITUT CATALA DE ONCOLOGIA. El Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona y el Institut

Más detalles

1. Disposiciones generales

1. Disposiciones generales Núm. 75 página 34 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 21 de abril 2015 1. Disposiciones generales Consejería de Educación, Cultura y Deporte Resolución de 6 de abril de 2015, de la Secretaría General

Más detalles

COLECTIVO SALUD Sección Sindical CCOO Banco Sabadell

COLECTIVO SALUD Sección Sindical CCOO Banco Sabadell COLECTIVO SALUD Sección Sindical CCOO Banco Sabadell Bienvenido a Grupo Pacc! OPERATIVA Y NORMATIVA A SEGUIR Hemos realizado esta guía donde explicamos los pasos para su inclusión al Colectivo de Salud

Más detalles

Promoción especial para los antiguos residentes:

Promoción especial para los antiguos residentes: Complexo Residencial O Castro Vigo Curso 2015-16 El plazo de preinscripción en el Complexo Residencial O Castro empieza el día después de la publicación de la Convocatoria de Plazas y Bolsa de Alojamiento

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 88 Viernes 12 de abril de 2013 Sec. I. Pág. 27278 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 3862 Orden HAP/566/2013, de 8 de abril, por la que se regula el Registro

Más detalles

CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN En cumplimiento de la obligación de información general del Art. 10 de la Ley española 34/2002 de 11 de julio de servicios de la sociedad de la información y de comercio

Más detalles

TU JUGADA DEL MUNDIAL BASES DE PARTICIPACIÓN EN LA CAMPAÑA PUBLICITARIA

TU JUGADA DEL MUNDIAL BASES DE PARTICIPACIÓN EN LA CAMPAÑA PUBLICITARIA 1. Organizadores y destinatarios. TU JUGADA DEL MUNDIAL BASES DE PARTICIPACIÓN EN LA CAMPAÑA PUBLICITARIA Las empresas MEDIA MARKT en España, en adelante todas referidas como MEDIA MARKT, tienen previsto

Más detalles

Precios. Término de potencia*: Tarifa de acceso /año 2.0A 42,043260 2.0 DHA 42,043260 2.1A 43,647465 2.1DHA 43,647465. /kwh Estándar.

Precios. Término de potencia*: Tarifa de acceso /año 2.0A 42,043260 2.0 DHA 42,043260 2.1A 43,647465 2.1DHA 43,647465. /kwh Estándar. Precios PRECIOS: Suministro de gas natural y/o electricidad (según corresponda) con Gas Natural Servicios, SDG, S.A. Electricidad Término de potencia*: Tarifa de acceso /año 2.0A 42,043260 2.0 DHA 42,043260

Más detalles

CONDICIONES DE USO DE LA TARJETA DE FIDELIZACIÓN WINCARD Y DEL SITIO WEB www.leviswincard.com Y BASES DE LA PROMOCIÓN 25% DE DESCUENTO

CONDICIONES DE USO DE LA TARJETA DE FIDELIZACIÓN WINCARD Y DEL SITIO WEB www.leviswincard.com Y BASES DE LA PROMOCIÓN 25% DE DESCUENTO CONDICIONES DE USO DE LA TARJETA DE FIDELIZACIÓN WINCARD Y DEL SITIO WEB www.leviswincard.com Y BASES DE LA PROMOCIÓN 25% DE DESCUENTO A) CONDICIONES DE USO DE LA TARJETA DE FIDELIZACIÓN WINCARD Levi s

Más detalles

02/12/14 03/12/14 04/12/14 05/12/14 09/12/14

02/12/14 03/12/14 04/12/14 05/12/14 09/12/14 CURSO : REDES SOCIALES PARA GESTIONAR LA MARCA PERSONAL DURACIÓN: 25 horas CERTIFICACIÓN: Acción formativa reconocida según Resolución de 24 de julio de 2014 de la Dirección General de Innovación, Ordenación

Más detalles

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA Página núm. 16 BOJA núm. 63 Sevilla, 31 de marzo 2010 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA ORDEN de 23 de marzo de 2010, por la que se regula el Registro de Establecimientos de Alimentación Animal de Andalucía

Más detalles

CONTRATO DE SEGURO SUBSIDIO POR RETIRADA DE CARNÉ. Póliza Nº BGDG028803. Tomador del Seguro

CONTRATO DE SEGURO SUBSIDIO POR RETIRADA DE CARNÉ. Póliza Nº BGDG028803. Tomador del Seguro CONTRATO DE SEGURO SUBSIDIO POR RETIRADA DE CARNÉ Póliza Nº BGDG028803 Tomador del Seguro Nombre BANKINTER Domicilio Paseo De la Castellana 39 Código Postal 28046 Localidad Madrid Provincia Madrid NIF

Más detalles

ACUERDO DE COLABORACION PARA LA REALIZACION DE CONSULTAS, RESERVAS Y EMISION DE BILLETES DE CIA

ACUERDO DE COLABORACION PARA LA REALIZACION DE CONSULTAS, RESERVAS Y EMISION DE BILLETES DE CIA ACUERDO DE COLABORACION PARA LA REALIZACION DE CONSULTAS, RESERVAS Y EMISION DE BILLETES DE CIA. TRASMEDITERRANEA A TRAVES DE INTERNET CON PAGO MEDIANTE PASARELA DE COMERCIO ELECTRONICO En Madrid a de.de.

Más detalles

Contrato N : CONTRATO DE APERTURA DE CUENTA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN MERCADOS DE DERIVADOS. Madrid, a. entre:

Contrato N : CONTRATO DE APERTURA DE CUENTA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN MERCADOS DE DERIVADOS. Madrid, a. entre: Contrato N : CONTRATO DE APERTURA DE CUENTA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN MERCADOS DE DERIVADOS. Madrid, a Nombre entre: Apellidos Domicilio Tipo de documento DNI/NIE/CIF Tipo de cuenta Estándar X-Vip Mínimo

Más detalles

D. /Dª. NIF. con domicilio en. Calle/Avda/Plaza. Nº, Piso, Puerta, Codigo Postal, Teléfono fijo, Teléfono Móvil,, Email

D. /Dª. NIF. con domicilio en. Calle/Avda/Plaza. Nº, Piso, Puerta, Codigo Postal, Teléfono fijo, Teléfono Móvil,, Email A LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE PODÓLOGOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA D. /Dª. NIF. con domicilio en Provincia de Calle/Avda/Plaza Nº, Piso, Puerta, Codigo Postal, Teléfono fijo, Teléfono

Más detalles

REGLAMENT PER A LA GESTIÓ DEL SERVICI DE PRÉSTEC DE BICICLETES

REGLAMENT PER A LA GESTIÓ DEL SERVICI DE PRÉSTEC DE BICICLETES REGLAMENT PER A LA GESTIÓ DEL SERVICI DE PRÉSTEC DE BICICLETES EXPOSICIÓ DE MOTIUS Des de la irrupció de la bicicleta en el segle passat en el nostre país, les ciutats i pobles espanyols no han acollit

Más detalles

Juan Miguel Márquez Director de la División de Promoción de Servicios

Juan Miguel Márquez Director de la División de Promoción de Servicios Instituto Español de Comercio Exterior Pº de la Castellana, 14-16 28046 Madrid Tel.: 91 349 61 00 Fax: 91 431 61 28 Madrid, 3 de Noviembre de 2005 Asunto: FERIA INTERNACIONAL DE FRANQUICIA DE MÉXICO 2006

Más detalles

CONDICIONES GENERALES DEL PROGRAMA PLAN AMIGO

CONDICIONES GENERALES DEL PROGRAMA PLAN AMIGO CONDICIONES GENERALES DEL PROGRAMA PLAN AMIGO En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo, Jazztel informa al Usuario

Más detalles

El servei assegurador de

El servei assegurador de El servei assegurador de No deixis que disminueixin els teus ingressos en cas de baixa per malaltia o accident. Contracta la nostra assegurança d incapacitat temporal extralaboral! Garanteix una indemnització

Más detalles

5.3 NOTA DE CARGO. 5.4 NOTA DE ABONO 5.5 FACTURA RESUMEN O RECAPITULATIVA

5.3 NOTA DE CARGO. 5.4 NOTA DE ABONO 5.5 FACTURA RESUMEN O RECAPITULATIVA TEMA 5 5. Recepción del Correo.1. Libro registro de entrada de correspondencia..2. Libro registro de salida de correspondencia..3. La comunicación mediante fax 5.2 FACTURA Normativa sobre la factura. Normas

Más detalles

CONDICIONES GENERALES DE USO DE LA OFICINA VIRTUAL DE AQUALIA AVISO PARA EL USUARIO DE LA OFICINA VIRTUAL DE AQUALIA.

CONDICIONES GENERALES DE USO DE LA OFICINA VIRTUAL DE AQUALIA AVISO PARA EL USUARIO DE LA OFICINA VIRTUAL DE AQUALIA. CONDICIONES GENERALES DE USO DE LA OFICINA VIRTUAL DE AQUALIA AVISO PARA EL USUARIO DE LA OFICINA VIRTUAL DE AQUALIA. LEA CUIDADOSAMENTE ESTE DOCUMENTO. EL ACCESO Y USO DE LA OFICINA VIRTUAL IMPLICA, POR

Más detalles

BASES LEGALES DE LA PROMOCIÓN TU MOTO ZC 2015 1.- OBJETO

BASES LEGALES DE LA PROMOCIÓN TU MOTO ZC 2015 1.- OBJETO BASES LEGALES DE LA PROMOCIÓN TU MOTO ZC 2015 1.- OBJETO ZALBA CALDÚ CORREDURÍA DE SEGUROS, S.A. (en adelante LA CORREDURÍA DE SEGUROS), con domicilio en calle Dinamarca, 1 Edificio Z-C 50180 Utebo (Zaragoza)

Más detalles

CONDICIONES GENERALES DE VENTA DE COCINAS A DOMICILIO

CONDICIONES GENERALES DE VENTA DE COCINAS A DOMICILIO CONDICIONES GENERALES DE VENTA DE COCINAS A DOMICILIO Estas Condiciones Generales son aplicables a la venta de cocinas en el domicilio de los clientes. IKEA informa de que este servicio está dirigido a

Más detalles

- El documento deberá cumplimentarse a máquina o con letras mayúsculas, sin enmiendas ni tachaduras. ESPECÍFICAS

- El documento deberá cumplimentarse a máquina o con letras mayúsculas, sin enmiendas ni tachaduras. ESPECÍFICAS PROTECCIÓN DE DATOS.- A los efectos previstos en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre (B.O.E. del 14-12-1999), de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los

Más detalles

Condiciones generales Salud Dental

Condiciones generales Salud Dental Seguro de Salud Dental Condiciones generales Salud Dental Lo que necesita conocer ÍNDICE Página Definiciones comunes... 3 Artículo 1º. La documentación de la póliza... 4 Artículo 2º. Legislación aplicable...

Más detalles

CONDICIONES GENERALES

CONDICIONES GENERALES CONDICIONES GENERALES ORGANIZACION El programa objeto de contratación ha sido organizado por VIAJES ARAGON ESQUI, S.L.U. [VAE], con CIF n.º B-50776269 y domicilio social en Plaza Aragón n.º 1, Zaragoza,

Más detalles

El pla local d acollida

El pla local d acollida El pla local d acollida A molts municipis de Catalunya és fàcil trobar, avui, veïns i veïnes de nacionalitats molt diverses, que parlen llengües, practiquen cultes religiosos i provenen de tradicions i

Más detalles

Solicitud de subvención para la traducción de obras literarias y de pensamiento originales en lengua catalana

Solicitud de subvención para la traducción de obras literarias y de pensamiento originales en lengua catalana L0127_N-TRAD_PF_EST_ES Solicitud de subvención para la traducción de obras literarias y de pensamiento originales en lengua catalana Solicitud de subvención al Director del Institut Ramon Llull Editor

Más detalles

Sevilla, 24 de octubre 2008. Muy Sres. Nuestros:

Sevilla, 24 de octubre 2008. Muy Sres. Nuestros: Muy Sres. Nuestros: Sevilla, 24 de octubre 2008 La Agencia Andaluza de Promoción Exterior - EXTENDA, empresa pública adscrita a la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, dedicada a

Más detalles