Descomptes especials als diferents productes i abonaments dels aparcaments Saba de Catalunya i Espanya.

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Descomptes especials als diferents productes i abonaments dels aparcaments Saba de Catalunya i Espanya."

Transcripción

1 Ribera 8, pral Barcelona Tel Fax Rotació de vehicles: Descomptes especials als diferents productes i abonaments dels aparcaments Saba de Catalunya i Espanya. Per pagaments efectuats amb tarjeta no financera (Solred, Cepsa, Ressa i H24) o a través de Via-T: S'ofereix un 7% de descompte a la factura mensual. La tarifa minut/plaça establerta per cada aparcament és la que consta exposada al públic a cada aparcament, així com a la web corporativa de Saba (www.saba.es). Serà necessari enviar el formulari de recapitulativa (Annex I) i enviar-ho a Abonaments als aparcaments de Saba: 15% de descompte sobre preu que consta exposat al públic a cada aparcament. Descompte aplicable mensualment. Serà necessari presentar el carnet del COBDC en el moment de realitzar l'alta al pàrquing corresponent. Productes prepagament: SABA TEMPO, segells de 6, 8, 10 o 12 hores: 5% de descompte sobre el preu de cartell. Els productes SABA TEMPO es venen en packs de 10 unitats. Llista de preus a l'annex II. Cal demanar els segells a Vals nocturns: Descompten 1 hora d'aparcament: Preu per als membres del COBDC: 0,25 /val. Vàlid per a pagaments efectuats entre les 20h i les 2h de la nit. Els vals es venen en packs de 25 unitats (Total: 6,25 ). Cal demanar els vals a Llista de aparcaments Saba a Catalunya i Espanya: Llistat de aparcaments (Annex III) Aparcaments Saba de Catalunya exclosos: Illa Diagonal,

2 Annex I NIF / N.I.F DNI / D.N.I Saba Aparcaments, S.A. Av. Parc Logístic, Barcelona Tel Fax Client / Cliente Adreça / Dirección - Carrer / Calle Núm. / Nº Escala / Escalera Pis / Piso Codi Postal / Código Postal Població / Población Província / Provincia Telèfon / Teléfono Retorneu-lo omplert a "SABA APARCAMENTS S.A." Devuélvalo cumplimentado a " SABA APARCAMIENTOS S.A" Els agrairíem que ens trametessin la factura de les Les agradeceríamos nos remitieran la factura de las estades que hem abonat en els seus aparcaments. estancias que hemos abonado en sus aparcamientos amb tarjeta de crèdit o TAC con tarjeta de crédito o TAC Assumim les responsabilitats que es puguin derivar d'aquesta petició de factura. Asumimos cualquier responsabilidad derivada de esta petición de factura. Atentament, Atentamente, Signatura Firma NÚMERO DE TARGETA DE CRÈDIT O TAC / NÚMERO DE TARJETA DE CRÉDITO O TAC Si utilitzeu targetes de crèdit, no cal enviar els comprovants. Indiqueu les vostres dades fiscals i els números complerts de les targetes de crèdit o del TAC. Torneu-nos signada aquesta sol licitud i SABA APARCAMENTS cursarà mensualment de forma automàtica les factures. Si utilizan tarjetas de crédito, no han de enviar los comprobantes. Indique sus datos fiscales y los números completos de las tarjetas de crédito o del TAC. Devuélvanos firmada esta solicitud y SABA APARCAMIENTOS cursará mensualmente de forma automática las facturas. TAC o Targetes de crèdit número: Tipo TAC o Tarjetas de crédito número: Tipo AES FOR 057 v01 OR 057 v01 CA

3 Saba Aparcaments, S.A. Av. Parc Logístic, Barcelona Tel Fax Normes d'utilització : 1. Utilitzar sempre aquests impresos o fotocòpies dels mateixos. 2. Pot aconseguir aquests models a les oficines centrals de la Companyia. 3. Anotar clarament les seves dades fiscals. Nom complet i/o raó social, NIF i domicili fiscal. 4. Només s'inclouran les estades pagades al comptat, ometent els imports pagats amb vals o altres bonificacions. 5. Tots els tiquets han de pertànyer a "SABA APARCAMENTS S.A", i no a d'altres aparcaments. 6. Firma autorizada i segell de I'empresa sol licitant. 7. El firmant serà el responsable davant dels organismes competents de la veracitat de les dades. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, informem que les dades personals facilitades s'incorporaran a un fitxer titularitat de Saba Aparcaments, S.A. amb la finalitat de tractar aquesta sol licitud. En qualsevol moment, el titular podrà exercitar els drets d'accés, rectificació,cancel lació i oposició, en la forma legalment prevista, dirigint-se a Saba Aparcaments, S. A., Av. Parc Logístic, 12-20, 22-26, de Barcelona (Ref. Dades Personals). Normas de utilización : 1. Utilizar siempre estos impresos o fotocopias de los mismos. 2. Puede obtener estos modelos en las oficinas centrales de la Compañía. 3. Anotar claramente sus datos fiscales. Nombre completo y/o razón social, N.I.F. y domicilio fiscal. 4. Sólo se incluirán las estancias pagadas al contado, omitiendo los importes pagados con vales u otras bonificaciones. 5. Todos los tickets deben pertenecer a "SABA APARCAMIENTOS S.A", y no a otros aparcamientos. 6. Firma autorizada y sello de la empresa solicitada. 7. El firmante será el responsable ante los organismos competentes de la veracidad de los datos. En cumplimiento de lo establecido en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales facilitados se incorporarán a un fichero informático titularidad de titularidad Saba Aparcamientos, de Saba Aparcamientos, S.A., con la S.A., finalidad con la de finalidad gestionar de su gestionar solicitudsu desolicitud factura recapitulativa. de factura recapitulativa. En cualquier momento, el titular podrá ejercitas los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación, en la forma legalmente prevista, dirigiéndose a Saba Aparcamientos, S.A., Av. Parc Logístic 12-20, 22-26, Barcelona (Ref. Datos Personales). Artículo 9 del Reglamento por el que regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, y se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, ratificado por el Real Decreto 87/2005 de 31 de enero Artículo 9. Plazo para la expedición de las facturas o documentos sustitutivos. 1. Las facturas o documentos sustitutivos deberán ser expedidos en el momento de realizarse la operación. No obstante, cuando el destinatario de la operación sea un empresario o profesional que actúe como tal, deberán expededirse expedirse dentro del del plazo plazo de de un un mes mes contado a partir a partir del del citado citado momento. En todo caso, las facturas o documentos sustitutivos deberán ser expedidos antes del día 16 del mes siguiente al periodo de liquidación del impuesto en el curso del cual se hayan realizado las operaciones. 2. A los efectos de este reglamento, las operaciones se entenderán realizadas en la fecha en que se haya producido el devengo del impuesto correspondiente a las citadas operaciones. PER A MES INFORMACIÓ TRUCAR AL TELÈFON PARA MÁS INFORMACIÓN LLAMAR AL TELÉFONO AES FOR 057 v01 CA

4 Annex II SABA TEMPO h Descompte = 45,90 % Tarifa aplicant el descompte = 1,65 por hora Descompte = 50,41 % Tarifa aplicant el descompte = 1,51 por hora SABA TEMPO 6 HORES Vals de 6 h Tarifa 21% IVA Total 5 % 10 unitats 81,82 17,18 99,00 94,05 20 unitats 163,64 34,36 198,00 188,10 30 unitats 245,45 51,55 297,00 282,15 40 unitats 327,27 68,73 396,00 376,20 50 unitats 409,09 85,91 495,00 470,25 60 unitats 490,91 103,09 594,00 564,30 70 unitats 572,73 120,27 693,00 658,35 80 unitats 654,55 137,45 792,00 752,40 90 unitats 736,36 154,64 891,00 846, unitats 818,18 171,82 990,00 940,50 SABA TEMPO 8 HORES Vals de 8 h Tarifa 21% IVA Total 5 % 10 unitats 100,00 21,00 121,00 114,95 20 unitats 200,00 42,00 242,00 229,90 30 unitats 300,00 63,00 363,00 344,85 40 unitats 400,00 84,00 484,00 459,80 50 unitats 500,00 105,00 605,00 574,75 60 unitats 600,00 126,00 726,00 689,70 70 unitats 700,00 147,00 847,00 804,65 80 unitats 800,00 168,00 968,00 919,60 90 unitats 900,00 189, , , unitats 1.000,00 210, , ,50 SABA TEMPO h Descompte = 54,75 % Tarifa aplicant el descompte = 1,38 por hora Descompte = 59,29 % Tarifa aplicant el descompte = 1,24 por hora SABA TEMPO 10 HORES Vals de 10 h Tarifa 21% IVA Total 5% 10 unitats 114,05 23,95 138,00 131,10 20 unitats 228,10 47,90 276,00 262,20 30 unitats 342,15 71,85 414,00 393,30 40 unitats 456,20 95,80 552,00 524,40 50 unitats 570,25 119,75 690,00 655,50 60 unitats 684,30 143,70 828,00 786,60 70 unitats 798,35 167,65 966,00 917,70 80 unitats 912,40 191, , ,80 90 unitats 1.026,45 215, , , unitats 1.140,50 239, , ,00 SABA TEMPO 12 HORES Vals de 12 h Tarifa 21% IVA Total 5% 10 unitats 123,14 25,86 149,00 141,55 20 unitats 246,28 51,72 298,00 283,10 30 unitats 369,42 77,58 447,00 424,65 40 unitats 492,56 103,44 596,00 566,20 50 unitats 615,70 129,30 745,00 707,75 60 unitats 738,84 155,16 894,00 849,30 70 unitats 861,98 181, ,00 990,85 80 unitats 985,12 206, , ,40 90 unitats 1.108,26 232, , , unitats 1.231,40 258, , ,50

5 LLISTAT DE APARCAMENTS SABA A ESPANYA Annex III APARCAMENT ADREÇA CP POBLACIÓ PAÍS TELÈFON BARCELONA CIUTAT JOAN GÜELL Joan Güell, 250 / Europa, Barcelona ESPAÑA GRACIA I Pg. de Gràcia, s/n (Jardinets) Barcelona ESPAÑA GRACIA III Pg. de Gràcia, s/n (Aragó/Rosselló) Barcelona ESPAÑA GRACIA II Pg. de Gràcia, s/n (Gran Via/Aragó) Barcelona ESPAÑA PAU CLARIS Pau Claris, Barcelona ESPAÑA HOSPITAL SANT JOAN DE DEU Santa Rosa, (Aparcament subt.) Esplugues de Llobregat ESPAÑA HOSPITAL SANT PAU Mas Casanovas, Barcelona ESPAÑA PAU CASALS Av. Pau Casals, s/n Barcelona ESPAÑA TRAVESSERA, 43 Travessera de Gràcia, Barcelona ESPAÑA TRAVESSERA, Travessera de Gràcia, Barcelona ESPAÑA PLAÇA URQUINAONA Pl. Urquinaona, s/n Barcelona ESPAÑA HOSPITAL CLINIC Pl. Doctor Ferrer i Cajigal, s/n Barcelona ESPAÑA PLAÇA CATALUNYA Pl. Catalunya, s/n Barcelona ESPAÑA LLUIS COMPANYS Pg. Lluís Companys, s/n Barcelona ESPAÑA CATEDRAL Av. Catedral, s/n Barcelona ESPAÑA DIPUTACIO Diputació s/n Barcelona ESPAÑA RAMBLA CATALUNYA Rbla. Catalunya, s/n Barcelona ESPAÑA BARCELONA PROVINCIA DR. ROBERT (Sabadell) Pl. Doctor Robert, s/n Sabadell ESPAÑA MERCAT CENTRAL (Sabadell) Colom, Sabadell ESPAÑA PLAÇA CAL FONT (Igualada) Pl. Cal Font s/n Igualada ESPAÑA PK MOLINS DE REI Pl. del Mercat, s/n Molins de Rei ESPAÑA Dr. ROBERT (Terrassa) Pl. Doctor Robert, s/n Terrassa ESPAÑA PLAÇA VELLA (Terrassa) Pl. Vella, s/n Terrassa ESPAÑA RAVAL MONTSERRAT (Terrassa) Raval Montserrat, s/n Terrassa ESPAÑA PLAÇA MAJOR (Vic) Pl. Major, s/n Vic ESPAÑA

6 SOLER I CARBONELL (Vilanova) Pl. Soler i Carbonell, s/n Vilanova i la Geltrú ESPAÑA PLAÇA LA PLANA (Badalona) Pl. de la Plana, s/n Badalona ESPAÑA PK CORNELLA Pl. Lluís Companys, s/n Cornellà de Llobregat ESPAÑA PLAÇA STA ANNA (Mataró) Pl. de Santa Anna, s/n Mataró ESPAÑA LA RIERA (Mataró) La Riera, Mataró ESPAÑA HOSPITAL DE MATARÓ Ctra. de Cirera s/n Mataró ESPAÑA CAN XAMMAR (Mataró) Camí Ral, Mataró ESPAÑA CAL RONDINA (Vilafranca) Cid, Vilafranca del Penedès ESPAÑA PLAÇA PENEDÈS (Vilafranca) Pl. del Penedès Vilafranca del Penedès ESPAÑA GIRONA PK PLATJA D'ARO Pl. Europa, s/n Platja d'aro ESPAÑA RIERA S.VICENÇ (Cadaqués) Paratge de la Riera de Sant Vicenç, s/n Cadaqués ESPAÑA PASSEIG DE MAR (Blanes) Passeig de Mar, s/n Blanes ESPAÑA PLAÇA. DEL CALL (Puigcerdà) Pl. del Call, s/n Puigcerdà ESPAÑA EL GARRIGAL (Figueres) Canigó, s/n Figueres ESPAÑA EL FIRAL (Figueres) Av. Salvador Dalí, Figueres ESPAÑA PLAÇA CATALUNYA (Figueres) Pl. Catalunya, s/n Figueres ESPAÑA SANTA CATERINA (Girona) Plaça Hospital s/n Girona ESPAÑA BERENGUER I CARNICER (Girona) Berenguer i Carnicer. Nous Jutjats Girona ESPAÑA TARRAGONA PORT CAMBRILS Consolat de Mar, Cambrils ESPAÑA PK SALOU Pl. Corona d'aragó, s/n Salou ESPAÑA MADRID PLAZA MOSTENSES (Madrid) Plaza de los Mostenses, s/n Madrid ESPAÑA BUCARAMANGA (Madrid) C.C.C.-Hortaleza-Av. Bucaramanga, s/n Madrid ESPAÑA ELX POETA MIGUEL HERNANDEZ (Elx) Poeta Miguel Hernández, s/n Elche ESPAÑA PORTA MORERA (Elx) Porta de la Morera, s/n Elche ESPAÑA TRASPALACIO (Elx) Cases de la Mare de Déu s/n 3202 Elche ESPAÑA ALACANT

7 MAISONAVE (Alacant) Av. Maisonnave, s/n Alicante ESPAÑA CASTELLO CARDONA VIVES (Castelló) Pl. Cardona Vives, s/n Castellón ESPAÑA REY DON JAIME (Castelló) Av. Rey Don Jaime, s/n Castellón ESPAÑA SEVILLA HOSPITAL MACARENA (Sevilla) San Juan de Ribera, s/n Sevilla ESPAÑA PZA. CONCORDIA (Sevilla) Pl. de la Concordia, s/n Sevilla ESPAÑA MARBELLA PUERTO BANUS (Marbella) Camino de la Ribera, s/n Nueva Andalucía ESPAÑA LAS PALMAS PZA. ESPAÑA (Las Palmas) Paseo Chil s/n Las Palmas de Gran Canaria ESPAÑA SANTA CATALINA (Las Palmas) León y Castillo, Las Palmas de Gran Canaria ESPAÑA EDIFICIOS MÚLTIPLES (Las Palmas) León y Castillo, Las Palmas de Gran Canaria ESPAÑA PAMPLONA PLAZA DEL CASTILLO (Pamplona) Plaza del Castillo s/n Pamplona ESPAÑA GETXO LAS MERCEDES (Getxo) Las Mercedes, s/n Getxo (Bizkaia) ESPAÑA LA CORUÑA PZA. PALLOZA (Coruña) Pl. Palloza, s/n La Coruña ESPAÑA PZA. PONTEVEDRA (Coruña) Pl.Pontevedra,s/n La Coruña ESPAÑA PALMA MALLORCA SA GERRERIA - PALMA DE MALLORCA Plaça Porta Sant Antoni, s/n Palma de Mallorca ESPAÑA

SOCIEDAD CIF DIRECCIÓN POSTAL CORREO ELECTRÓNICO APARCAMIENTO.

SOCIEDAD CIF DIRECCIÓN POSTAL CORREO ELECTRÓNICO APARCAMIENTO. SOCIEDAD CIF DIRECCIÓN POSTAL CORREO ELECTRÓNICO APARCAMIENTO BERENGUER I CARNICER (Girona) BUCARAMANGA (Madrid) CAL RONDINA (Vilafranca) CAN XAMMAR (Mataró) CARDONA VIVES (Castelló) CARLES III CATEDRAL

Más detalles

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015 Dades d identificació de la persona sol licitant / Datos de identificación de la persona solicitante Nom / Nombre Primer cognom / Primer apellido Segon cognom / Segundo apellido Tipus identificador / Tipo

Más detalles

Formación profesional Informática y comunicaciones

Formación profesional Informática y comunicaciones Descripción Estos estudios postobligatorios capacitan para desarrollar, implantar y mantener aplicaciones web, con independencia del modelo utilizado y utilizando tecnologías específicas, garantizando

Más detalles

aparcamientos abiertos al mundo

aparcamientos abiertos al mundo Ñ informe anual 2007 2003 2004 2005 2006 2007 Aparcamientos 141 150 161 166 175 Plazas 81.081 83.004 87.797 93.622 104.513 Vehículos (miles) 44.150 45.944 47.223 48.737 51.648 Abonados 22.444 24.233 27.427

Más detalles

QUIÉNES SOMOS? 46 establecimientos últimos avances en tecnología, producto y servicio.

QUIÉNES SOMOS? 46 establecimientos últimos avances en tecnología, producto y servicio. COLECTIVOS QUIÉNES SOMOS? La primera tienda que apareció bajo el nombre de Óptica Universitaria fue en 1992, en la Universidad Politécnica de Catalunya de Barcelona. Óptica Universitaria consta, en la

Más detalles

EBS. Nombre página. Última actualización 20.04.09

EBS. Nombre página. Última actualización 20.04.09 grup banc sabadell PRODUCTOS FINANCIEROS A LOS COLECTIVOS - Oferta para empleados Grupo BS y Oferta Empleados empresas del Grupo BS, Jubilados y Prejubilados. Nombre página EBS Última actualización 20.04.09

Más detalles

SPRING 2016 MONTURA + CRISTALES MONOFOCALES (1) ANTIRREFLEJANTES HASTA LIQUIDACIÓN DE EXISTENCIAS.

SPRING 2016 MONTURA + CRISTALES MONOFOCALES (1) ANTIRREFLEJANTES HASTA LIQUIDACIÓN DE EXISTENCIAS. SPRING 2016 79 MONTURA + CRISTALES MONOFOCALES (1) ANTIRREFLEJANTES HASTA LIQUIDACIÓN DE EXISTENCIAS. 79 MONOFOCALES (1) MONTURA + CRISTALES ANTIRREFLEJANTES PROGRESIVOS (2) 129 HASTA LIQUIDACIÓN DE EXISTENCIAS.

Más detalles

Ahora puedes tramitar tus autorizaciones online

Ahora puedes tramitar tus autorizaciones online Ahora puedes tramitar tus autorizaciones online www.asc.cat Autorizaciones Assistència Sanitària ha desarrollado un sistema para facilitar la solicitud y tramitación de las autorizaciones de servicios

Más detalles

Territorial Este ARENYS - 08350

Territorial Este ARENYS - 08350 Territorial Este ARENYS - 08350 Nombre Centro: CENTRE MÈDIC ARENYS Dirección: CALLE RIERA PARE FITA Nº 11 - BAJOS Teléfono: 93 792 34 04 BARCELONA - 08006 Nombre Centro: CLÍNICA DE NTRA. SRA. DEL PILAR

Más detalles

SOL LICITUD DE CONCERT FPB SOLICITUD DE CONCIERTO FPB

SOL LICITUD DE CONCERT FPB SOLICITUD DE CONCIERTO FPB SOL LICITUD DE CONCERT FPB (1/2) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN A DADES D IDENTIFICACIÓ / DATOS DE IDENTIFICACIÓN CENTRE DOCENT / CENTRO DOCENTE ADREÇA (CARRER/PLAÇA I

Más detalles

Formación profesional Informática y comunicaciones

Formación profesional Informática y comunicaciones Descripción Estos estudios capacitan para configurar, administrar y mantener los sistemas informáticos y para garantizar la funcionalidad, la integridad y los servicios del sistema. Garantizan la cualificación

Más detalles

SERVEI DE RECURSOS HUMANS

SERVEI DE RECURSOS HUMANS Codi núm. / Código nº:.. 1. Dades de la plaça convocada a concurs / Datos de la plaza convocada a concurso Àrea / Área:... Perfil / Perfil:... Departament / Departamento:... Data de la resolució / Fecha

Más detalles

Formación profesional Informática y comunicaciones

Formación profesional Informática y comunicaciones Descripción Estos estudios postobligatorios capacitan para desarrollar, implantar, documentar y mantener aplicaciones informáticas multiplataforma, utilizando tecnologías y entornos de desarrollo específicos,

Más detalles

SR. PRESIDENT DEL COL LEGI OFICIAL D AGENTS COMERCIALS DE BARCELONA SR. PRESIDENTE DEL COLEGIO OFICIAL DE AGENTES COMERCIALES DE BARCELONA

SR. PRESIDENT DEL COL LEGI OFICIAL D AGENTS COMERCIALS DE BARCELONA SR. PRESIDENTE DEL COLEGIO OFICIAL DE AGENTES COMERCIALES DE BARCELONA DOCUMENT COL LEGIAL Casp, 130 08013 Barcelona SOL LICITUD D INGRÉS / SOLICITUD DE INGRESO Sol licitud número: Solicitud número: Registrat número: Registrado número: N.I.F.: Adreça: Dirección: C.Postal:

Más detalles

Categoria: DIPLOMAT/DA SANITARI/ÀRIA D INFERMERIA (SUBGRUP A2) D ATENCIÓ PRIMÀRIA

Categoria: DIPLOMAT/DA SANITARI/ÀRIA D INFERMERIA (SUBGRUP A2) D ATENCIÓ PRIMÀRIA DILIGÈNCIA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA CONVOCATÒRIA PER COBRIR PLACES VACANTS DE LA CATEGORIA PROFESSIONAL DE DIPLOMAT/DA SANITARI/ÀRIA D INFERMERIA (SUBGRUP A2) D ATENCIÓ PRIMÀRIA. (Núm. de registre

Más detalles

Formación profesional Comercio y marketing

Formación profesional Comercio y marketing Descripción Estos estudios capacitan para comercializar productos y servicios, y para gestionar un establecimiento comercial. Tienen una duración de 1.400 horas (990 en un centro educativo y 410 en un

Más detalles

Catalunya. Barcelona. Barcelona

Catalunya. Barcelona. Barcelona Catalunya Barcelona Barcelona 14 Mayo. Fiesta del Comercio Justo Distrito Ciudad Vella Lugar: Plaza St. Agustí Vell Horario: De 10:00 a 14:00 horas Programa: Chocolatada, taller de cocina, juegos infantiles,

Más detalles

DNI, NIE, PASAPORTE/ PASSAPORT Hombre/Home Mujer/Dona. Lugar de nacimiento / Lloc de naixement Fecha de nacimiento / Data de naixement Edad / Edat

DNI, NIE, PASAPORTE/ PASSAPORT Hombre/Home Mujer/Dona. Lugar de nacimiento / Lloc de naixement Fecha de nacimiento / Data de naixement Edad / Edat AÑO CONVOCATORIA/ ANY DE CONVOCATÒRIA: 2015 / 2016 ANEXO I / ANNEX I INSTANCIA SOLICITUD DE / INSTÀNCIA DE SOL LICITUD AYUDA COMPLEMENTARIA A BECA ERASMUS + / AJUDA COMPLEMENTÀRIA A BECA ERASMUS+ 1. DATOS

Más detalles

02/12/14 03/12/14 04/12/14 05/12/14 09/12/14

02/12/14 03/12/14 04/12/14 05/12/14 09/12/14 CURSO : REDES SOCIALES PARA GESTIONAR LA MARCA PERSONAL DURACIÓN: 25 horas CERTIFICACIÓN: Acción formativa reconocida según Resolución de 24 de julio de 2014 de la Dirección General de Innovación, Ordenación

Más detalles

"Factura sin Papel" (móvil): Expedición de la factura en formato electrónico.

Factura sin Papel (móvil): Expedición de la factura en formato electrónico. "Factura sin Papel" (móvil): Expedición de la factura en formato electrónico. 1. Qué es la Factura sin Papel? La Factura sin Papel permite a los clientes acceder vía Internet al contenido de su factura

Más detalles

ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA, autorizada por el/la interesado/a a los efectos de cargo de recibos en concepto de cuota colegial.

ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA, autorizada por el/la interesado/a a los efectos de cargo de recibos en concepto de cuota colegial. REQUISITOS PARA INCORPORARSE AL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE LANZAROTE POR PRIMERA VEZ NO EJERCIENTE ESCRITO dirigido al Excmo. Sr. Decano, solicitando la incorporación y haciendo constar y haciendo

Más detalles

1. Federaciones Deportivas

1. Federaciones Deportivas NORMAS DE ACTUACIÓN PARA LOS ASEGURADOS EN CASO DE ACCIDENTE La asistencia médica garantizada en la Póliza será prestada por el Centro Médico o facultativo concertado por MAPFRE. Para acceder a ella es

Más detalles

INFORMACIONS INSCRIPCIÓ CURS Grups Places 1 20

INFORMACIONS INSCRIPCIÓ CURS Grups Places 1 20 ESCOLA MUNICIPAL D ADULTS / E.P.A. AJUNTAMENT DE BÉTERA Avinguda València, 26 961 601 874 INFORMACIONS INSCRIPCIÓ CURS Grups Places Curs Participació i Preparació per altres programes formatius / Curso

Más detalles

A N D A L U C Í A CÓRDOVA. Luque C/ Jesús María, 6 Tfno. (00-34) 957 49 83 33 librerialuque@librerialuque.es A R A G Ó N TERUEL

A N D A L U C Í A CÓRDOVA. Luque C/ Jesús María, 6 Tfno. (00-34) 957 49 83 33 librerialuque@librerialuque.es A R A G Ó N TERUEL You can buy EVOLUTION OF THE MUSICAL ART: History, styles and forms in Spanish at: A N D A L U C Í A CÓRDOVA Luque C/ Jesús María, 6 Tfno. (00-34) 957 49 83 33 librerialuque@librerialuque.es A R A G Ó

Más detalles

Cataluña Barcelona Barcelona Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Cataluña Barcelona Barcelona Hospital de la Santa Creu i Sant Pau Comunidad autónoma Provincia Municipio Hospital Dependencia funcional Año Partos totales Tasa de cesáreas Badalona Hospital Universitari Germans Trias i Pujol Público 2011 1664 27,0 Badalona Hospital Universitari

Más detalles

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE:

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: 1. Dades personals persona o entitat SOL LICITANT /Datos Personales persona o entidad SOLICITANTE Entitat sol licitant/ Entidad solicitante: NIF Domicili/Domicilio:

Más detalles

DOCUMENT ACREDITATIU DEL SEU VISAT TELEMÀTIC

DOCUMENT ACREDITATIU DEL SEU VISAT TELEMÀTIC 08002 BARCELONA Plaça Nova, 5 Tel. 93 301 50 00 08500 VIC Plaça del Bisbe Oliba, 2 Tel. 93 889 26 91 08970 ST JOAN DESPÍ Plaça Catalunya s/n Edifici Can Negre Tel. 93 477 29 72 17004 GIRONA Plaça de la

Más detalles

REQUISITOS PARA INCORPORARSE AL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE LANZAROTE PRIMERA VEZ

REQUISITOS PARA INCORPORARSE AL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE LANZAROTE PRIMERA VEZ REQUISITOS PARA INCORPORARSE AL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE LANZAROTE PRIMERA VEZ POR EJERCIENTE: ESCRITO dirigido al Excmo. Sr. Decano, solicitando la incorporación y haciendo constar datos personales

Más detalles

Relación de Registros de la Administración General del Estado. Comunidad Autónoma de Cataluña

Relación de Registros de la Administración General del Estado. Comunidad Autónoma de Cataluña Relación de Registros de la Administración General del Estado Registros de la Administración General del Estado: pueden presentarse solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a los Órganos de la

Más detalles

Red de centros de Barcelona

Red de centros de Barcelona BADALONA ASEPEYO CENTRO ASISTENCIAL BADALONA Avenida: DE ST. SALVADOR 39 Teléfono : 934605530 fax : 934605541 C. Postal :8913 BADALONA CENTRO ASISTENCIAL MC MUTUAL - BADALONA Calle: DEL VAPOR (POLIG.IND.LES

Más detalles

Solicitud de Compensación de Deudas

Solicitud de Compensación de Deudas Modelo Solicitud de Compensación de Deudas IMPRIMIR Alta/Modificación de Datos de Terceros I. DATOS IDENTIFICATIVOS N.I.F./C.I.F.: N.I.E. (Pasaporte): Apellidos y nombre o razón social (1) : Domicilio:

Más detalles

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS NOTA INFORMATIVA SOBRE LOS CERTIFICADOS INDIVIDUALES, LA POSIBLE GESTIÓN POR LOTES O DE FORMA MASIVA DE LAS SOLICITUDES QUE SE FORMULEN Y CERTIFICACIONES QUE SE EMITAN 1.- El modelo de solicitud del certificado

Más detalles

PLAZAS A SOLICITAR / PLACES A SOL LICITAR REGISTRO DE ENTRADA / REGISTRE D ENTRADA

PLAZAS A SOLICITAR / PLACES A SOL LICITAR REGISTRO DE ENTRADA / REGISTRE D ENTRADA SOLICITUD DEL PROGRAMA DE VACACIONES PARA MAYORES CASTELLÓN SÉNIOR DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN. SOL LICITUD DEL PROGRAMA DE VACANCES PER A MAJORS CASTELLÓN SÉNIOR DE LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ. PLAZAS A

Más detalles

MISSIÓ COMERCIAL COSTA EST D ESTATS UNITS del 10 al 13 de novembre de 2014

MISSIÓ COMERCIAL COSTA EST D ESTATS UNITS del 10 al 13 de novembre de 2014 PROMOCIÓN INTERNACIONAL nº - 124 / 31-24 setembre 2014 Catalunya MISÓ COMERCIAL COSTA EST D ESTATS UNITS del 10 al 13 de novembre de 2014 Ens plau informar-los de la propera missió empresarial a la Costa

Más detalles

Manual de l usuari. Servei de Pèrits judicials i tercers per l Administració

Manual de l usuari. Servei de Pèrits judicials i tercers per l Administració Manual de l usuari Servei de Pèrits judicials i tercers per l Administració Manual de l usuari. Servei de Pèrits judicials i tercers per l Administració Revisió 3 Data d aprovació 23.12.2009 Edició Desembre

Más detalles

Registro Estatal de Centros Docentes No Universitarios

Registro Estatal de Centros Docentes No Universitarios Página: 1 Consulta relativa a: Nivel: Familia: Centros seleccionados: 56 Formación QUÍMICA - Ciclos Formativos de Formación (Plan LOE) Provincia Localidad genérica ALMERIA CORDOBA GRANADA HUELVA JAEN MALAGA

Más detalles

CURRICULUM PROFESIONAL

CURRICULUM PROFESIONAL CURRICULUM PROFESIONAL Joan Lluís Casajuana i Botines Fecha de nacimiento: 11 de febrero de 1957. Título de Arquitecto por la ETSAB en abril de 1985 Proyectos públicos y privados de carácter no sanitario

Más detalles

Cursos de Formació Sindical Febrer 2015

Cursos de Formació Sindical Febrer 2015 Cursos de Formació Sindical Febrer 2015 Formació Sindical de la UGT de Catalunya Rambla del Raval, 29-35 1ra planta / Plaça Vázquez Montalban,6 08001 Barcelona Tel 93 268 78 36 - Fax 93 310 05 71 a/e:

Más detalles

I. Disposiciones generales

I. Disposiciones generales 2131 I. Disposiciones generales Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad 178 ORDEN de 16 de enero de 2014, por la que se determinan los datos bancarios que deben contener la base de datos de terceros

Más detalles

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de CONSELL DE L ESPORT ESCOLAR DE BARCELONA (CEEB)

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de CONSELL DE L ESPORT ESCOLAR DE BARCELONA (CEEB) Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de CONSELL DE L ESPORT ESCOLAR DE BARCELONA (CEEB) 1. Información sobre el responsable del tratamiento de los datos alojados en la página oficial

Más detalles

Now available on your iphone!

Now available on your iphone! Now available on your iphone! Aulusles-Bains D117 D83 Perpignan P y r é n é e s FRANCE N116 Thuir N9 13 Andorra la Vella N145 N20 Vernet les-bains Amélie les-bains A9 E15 N114 Banyuls-s-M. D115

Más detalles

aparcamientos abiertos al mundo informe anual 10

aparcamientos abiertos al mundo informe anual 10 aparcamientos abiertos al mundo informe anual 10 Evolución número de aparcamientos Evolución número de plazas de aparcamiento Crecimiento medio anual +4,9% 135.948 225 200 175 150 125 100 75 50 25 0 140.000

Más detalles

D O C U M E N T O S A P R E S E N T A R

D O C U M E N T O S A P R E S E N T A R D O C U M E N T O S A P R E S E N T A R 1. SOLICITUD DE INGRESO (CUMPLIMENTADA Y FIRMADA). 2. DOMICILIACION BANCARIA (CUMPLIMENTADA Y FIRMADA). 3. FOTOCOPIAS DE TITULOS ACADEMICOS. 4. FOTOCOPIA DEL D.N.I.

Más detalles

Formación profesional Comercio y marketing

Formación profesional Comercio y marketing Descripción Estos estudios capacitan para obtener y elaborar la información relacionada con el mercado, el producto, el precio, la distribución y la comunicación, y para gestionar los planes de actuación

Más detalles

Política de Privacitat /Política de Privacidad

Política de Privacitat /Política de Privacidad Secretaria Autonòmica de Telecomunicacions i Societat de la Informació Conselleria d Infraestructures i Transport Política de Privacitat /Política de Privacidad Fecha: 13 de febrero de 2006 Versión: 1.3

Más detalles

ANEXO I SOLICITUD AYUDAS PARA ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE FORMACIÓN DE POSGRADO O TERCER CICLO PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO JUVENIL, 2014-2020

ANEXO I SOLICITUD AYUDAS PARA ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE FORMACIÓN DE POSGRADO O TERCER CICLO PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO JUVENIL, 2014-2020 ANEXO I SOLICITUD AYUDAS PARA ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE FORMACIÓN DE POSGRADO O TERCER CICLO PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO JUVENIL, 2014-2020 I CONVOCATORIA Curso: / SR. D. Nicolás Fernández Cucurull Director

Más detalles

5-6 Octubre 2015 Teatro Real, Madrid

5-6 Octubre 2015 Teatro Real, Madrid 5-6 Octubre 2015 Teatro Real, Madrid wobi.com/wbf-madrid En un presente siempre conectado, donde todo es prioritario y nos enfrentamos a un estado de shock continuo: CÓMO PODEMOS TOMAR LA INICIATIVA? Necesitamos

Más detalles

Marcar la modalidad de pago en operador donante: tarjeta (indicar con una T) contrato (indicar con una C)

Marcar la modalidad de pago en operador donante: tarjeta (indicar con una T) contrato (indicar con una C) Datos de Portabilidad Salvador de Madariaga, 1 28027 MADRID Tel.: 91 270 80 00 Fax: 91 270 88 88 Solicitud de Portabilidad BT Telefonía Móvil Operador donante: Operador receptor: BT. Fecha de la firma:

Más detalles

Ara pots tramitar les teves autoritzacions online

Ara pots tramitar les teves autoritzacions online Ara pots tramitar les teves autoritzacions online www.asc.cat autoritzacions Assistència Sanitària ha desenvolupat un sistema per facilitar la sol licitud i tramitació de les autoritzacions de serveis

Más detalles

fomento de la ocupación de las personas con discapacidad

fomento de la ocupación de las personas con discapacidad fomento de la ocupación de las personas con discapacidad Servicio de Integración Laboral dossier informativo Reserva del 2% de los lugares de trabajo para personas con discapacidad La legislación vigente

Más detalles

Apreciados compañeros y apreciadas compañeras, Seguidamente os facilitamos la información que nos ha sido trasladada:

Apreciados compañeros y apreciadas compañeras, Seguidamente os facilitamos la información que nos ha sido trasladada: Apreciados compañeros y apreciadas compañeras, A raíz de los últimos cambios relativos a los trámites de extranjería que se realizan en Oficinas del Cuerpo Nacional de Policía, desde la Comisión de Extranjería

Más detalles

CONDICIONES PARTICULARES APLICABLES AL SERVICIO MOVISTAR DE RECARGA DE SALDO CON CARGO A TARJETA DE CRÉDITO Y DÉBITO

CONDICIONES PARTICULARES APLICABLES AL SERVICIO MOVISTAR DE RECARGA DE SALDO CON CARGO A TARJETA DE CRÉDITO Y DÉBITO CONDICIONES PARTICULARES APLICABLES AL SERVICIO MOVISTAR DE RECARGA DE SALDO CON CARGO A TARJETA DE CRÉDITO Y DÉBITO CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN Cada recarga de 10 ó más recibirá un código que se podrá

Más detalles

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos oportunos. Mercedes Herrera Sánchez-Maroto CENTRO DE INFORMACIÓN DEL MEDICAMENTO

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos oportunos. Mercedes Herrera Sánchez-Maroto CENTRO DE INFORMACIÓN DEL MEDICAMENTO COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE LAS PALMAS C.I.M. CIRCULAR Nº: 187/2014 Ref: AEMPS R_55/2014 ASUNTO: RETIRADA DEL MERCADO DE VARIOS LOTES DEL MEDICAMENTO DOCETAXEL ACCORD (HOSPITALARIO) Estimada(o)

Más detalles

GRUPOS Y PLATAFORMAS DE DIÁLOGO INTERRELIGIOSO E INTRARRELIGIOSO

GRUPOS Y PLATAFORMAS DE DIÁLOGO INTERRELIGIOSO E INTRARRELIGIOSO GRUPOS Y PLATAFORMAS DE DIÁLOGO INTERRELIGIOSO E INTRARRELIGIOSO Documento elaborado por: Departamento de Diversidad y Diálogo Interreligioso del Centro UNESCO de Cataluña 1 INDICE GRUPOS Y PLATAFORMAS

Más detalles

Servicios veterinarios comarcales de Cataluña

Servicios veterinarios comarcales de Cataluña Servicios veterinarios comarcales de Cataluña Comunidad Autónoma de Cataluña Departament d'agricultura, Alimentació i Acció Rural Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614 08007 BARCELONA Teléfono: 93 304

Más detalles

CASO PRÁCTICO Nº 217

CASO PRÁCTICO Nº 217 CASO PRÁCTICO Nº 217 CONSULTA Nuestro sistema informático edita las facturas rectificativas con un texto que así lo indica ( FACTURA RECTIFICATIVA ) pero los importes se consignan en positivo. Hasta ahora

Más detalles

Inscriure s al cens de l Agència Tributària per obtenir el Número d Identificació Fiscal (NIF). S ha d omplir l imprès 036 (alta censal), amb el qual també es dóna d alta de l Impost sobre Activitats Econòmiques

Más detalles

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de XVIA

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de XVIA Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de XVIA 1. Información sobre el responsable del tratamiento de los datos alojados en la página oficial de MULTIVÍA NEGOCIADO Y DEFENSA ADMINISTRATIVA

Más detalles

General Lab se constituye como sociedad anónima el 5 de julio de 1991 con un accionariado plural formado por:

General Lab se constituye como sociedad anónima el 5 de julio de 1991 con un accionariado plural formado por: HISTORIA General Lab se constituye como sociedad anónima el 5 de julio de 1991 con un accionariado plural formado por: - empresas sanitarias - analistas clínicos - ejecutivos y - empresarios del sector.

Más detalles

Educación de adultos Preparación para las pruebas de acceso

Educación de adultos Preparación para las pruebas de acceso Descripción Estos estudios preparan para presentarse a las pruebas de acceso a los ciclos de de formación profesional, de artes plásticas y diseño, y de enseñanzas deportivas. La duración mínima para la

Más detalles

GUÍA DE ACCESO, ADMISIÓN Y MATRÍCULA A TÍTULOS PROPIOS

GUÍA DE ACCESO, ADMISIÓN Y MATRÍCULA A TÍTULOS PROPIOS 1 Índice 1. Requisitos de Acceso. 3 2. Requisitos de Admisión. 3 3. Proceso de Admisión. 3 3.1. Solicitar información. 3 3.2. Solicitar la Admisión.. 3 3.3. Adjudicación de plazas.. 3 4. Formalización

Más detalles

DATOS OFICIALES DEL CENTRO

DATOS OFICIALES DEL CENTRO DATOS OFICIALES DEL CENTRO NOMBRE DEL CENTRO: TITULAR: REPRESENTANTE LEGAL: DIRECTOR/A: DOMICILIO: Nº: LOCALIDAD: PROVINCIA: CP: CIF DE LA EMPRESA: PÁGINA WEB: DATOS PARA CORRESPONDENCIA Y CONTACTO NOMBRE

Más detalles

CAMPAÑA DE ACTIVIDADES COMARCALES - 2012

CAMPAÑA DE ACTIVIDADES COMARCALES - 2012 CAMPAÑA DE ACTIVIDADES COMARCALES - 2012 Como ya se comentó en la reunión del Consejo Intercomarcal de la FSMCV celebrada en Muro (Alicante) el pasado 23 de septiembre, y que posteriormente se ha ido trasladando

Más detalles

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de EDICIONES DON BOSCO

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de EDICIONES DON BOSCO Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de EDICIONES DON BOSCO 1. Información sobre el responsable del tratamiento de los datos alojados en la página oficial de EDICIONES DON BOSCO en la

Más detalles

Preguntas más frecuentes sobre ATENEA

Preguntas más frecuentes sobre ATENEA Preguntas más frecuentes sobre ATENEA 1. Qué es ATENEA? Se trata de la aplicación desarrollada por la Policía de la Generalitat - Mossos d'esquadra destinada a facilitar la obtención de los informes de

Más detalles

DATOS PERSONALES Primer Apellido Segundo Apellido Nombre. Datos de Contacto en España Dirección en España: calle/plaza Número Código Postal

DATOS PERSONALES Primer Apellido Segundo Apellido Nombre. Datos de Contacto en España Dirección en España: calle/plaza Número Código Postal FORMULARIO DE SOLICITUD DEL SERVICIO DE EXPEDICIÓN, RETIRADA, LEGALIZACIÓN Y ENVÍO DE TÍTULOS/CERTIFICADOS ACADÉMICOS (disponible sólo para estudiantes de universidades madrileñas) Rellene el formulario

Más detalles

8. ACCESO A SEGUNDO CICLO DE ADE

8. ACCESO A SEGUNDO CICLO DE ADE 8. ACCESO A SEGUNDO CICLO DE ADE Es imprescindible que se lea detenidamente el Capítulo 6: Adaptaciones y Convalidaciones antes de leer este capítulo 7. 8.1. INTRODUCCIÓN Se da acceso al Segundo Ciclo

Más detalles

SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A.

SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. VIVIENDA NUEVA EN CATALUNYA Julio 2010 BOLETÍN DE CATALUNYA 2 MERCADO INMOBILIARIO (VIVIENDA NUEVA) ANALIZADO EN CATALUNYA. (30 JUNIO 2010) BOLETÍN DE CATALUNYA 3 PRECIOS MEDIOS DE VIVIENDA NUEVA EN LAS

Más detalles

BARCELONA CAPITAL. Servicio de Atención Telefónica 24 horas: 902 200 200

BARCELONA CAPITAL. Servicio de Atención Telefónica 24 horas: 902 200 200 BARCELONA CAPITAL ADESLAS DENTAL BALMES Balmes, 23 DeL.aV.de8:00a22:00.S.de9:00a14:00.Cita Previa. ADESLAS DENTAL FABRA I PUIG Pº. Fabra i Puig 215 Cita Previa. de L. a V. de 09:00 a S. de 09:00 a 14:00

Más detalles

COLEGIOS DE ABOGADOS QUE PERMITEN LA SOLICITUD TELEMÁTICAMENTE:

COLEGIOS DE ABOGADOS QUE PERMITEN LA SOLICITUD TELEMÁTICAMENTE: PETICIÓN DE CITA EN APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE CONFORMIDADES PARA ABOGADOS PERTENECIENTES AL COLEGIO DE MADRID EN COLEGIOS DE ABOGADOS DISTINTOS DEL ICAM Todos los abogados del Colegio de Madrid que deseéis

Más detalles

DISPENSARI VETERINARI DEL VALLÉS - BARBERÁ

DISPENSARI VETERINARI DEL VALLÉS - BARBERÁ CATALUÑA BARCELONA ANIMÁLIA Dirección: Avda. Martí Pujol, 448 bajos (08915 - Badalona). Barcelona. Teléfono de contacto: 933 98 66 27 Teléfono de urgencias: 670 40 63 71 Horario de consulta: De lunes a

Más detalles

LOPD-Impreso informativo videovigilancia

LOPD-Impreso informativo videovigilancia cuyo destinatario y responsable es Autopistas Concesionaria Española S.A. (Soc. Unipersonal) (acesa) con las siguientes finalidades: Cámaras para el control de peaje. Permiten la lectura de matrículas

Más detalles

Lamentamos el incidente ocurrido durante su viaje, no obstante ponemos a su disposición un cuestionario de reclamación online.

Lamentamos el incidente ocurrido durante su viaje, no obstante ponemos a su disposición un cuestionario de reclamación online. Estimado cliente, Re: Solicitud de Indemnización de Seguro de Anulación Lamentamos el incidente ocurrido durante su viaje, no obstante ponemos a su disposición un cuestionario de reclamación online. Rogamos

Más detalles

Formación profesional Servicios socioculturales y a la comunidad

Formación profesional Servicios socioculturales y a la comunidad Descripción Estos estudios capacitan para programar, organizar, implementar y evaluar las intervenciones de integración social aplicando estrategias y técnicas específicas, promoviendo la igualdad de oportunidades,

Más detalles

Pla local de seguretat viària

Pla local de seguretat viària Pla local de seguretat viària 1 2006 1er any 19 municipis 931.307 habitants 12,35% població TERRASSA TARRAGONA LLEIDA GIRONA VILANOVA I LA GELTRÚ GAVÀ SANT FELIU DE LOBREGAT FIGUERES TORTOSA OLOT AMPOSTA

Más detalles

NÚM. AFILIACIÓ SS / Nº AFILIACIÓN S.S. DOMICILI (CARRER / PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE / PLAZA, NÚMERO Y PUERTA)

NÚM. AFILIACIÓ SS / Nº AFILIACIÓN S.S. DOMICILI (CARRER / PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE / PLAZA, NÚMERO Y PUERTA) Ajuntament d'ajuntaments SOL LICITUD DEL PROGRAMA PROVINCIAL PER L'OCUPACIÓ HOTELERA I EL TURISME SOCIAL SOLICITUD DEL PROGRAMA PROVINCIAL POR EL EMPLEO HOTELERO Y EL TURISMO SOCIAL A DADES DE LA PERSONA

Más detalles

ADJUDICACIÓN PLAZAS MIR CONVOCATORIA 2007 POR ESPECIALIDAD Y NÚMERO DE ORDEN

ADJUDICACIÓN PLAZAS MIR CONVOCATORIA 2007 POR ESPECIALIDAD Y NÚMERO DE ORDEN ALERGOLOGÍA 1177 TARRAGONA H. UNIVERSITARIO DE TARRAGONA JOAN XXIII ALERGOLOGÍA 1638 BARCELONA H. VALL D HEBRON ALERGOLOGÍA 2906 MADRID H. UNIVERSITARIO LA PAZ ALERGOLOGÍA 3078 JAÉN H. CIUDAD DE JAÉN ALERGOLOGÍA

Más detalles

Mantén tu piel morena después del verano en Solmanía: 3 sesiones del novedoso bronceado Beauty Spa, sólo 11!

Mantén tu piel morena después del verano en Solmanía: 3 sesiones del novedoso bronceado Beauty Spa, sólo 11! Mantén tu piel morena después del verano en Solmanía: 3 sesiones del novedoso bronceado Beauty Spa, sólo 11! CENTROS DIRECCION CP POBLACION TELÉFONO CAMINO VIEJO DE TORRENTE, 19 (al lado Parque la Sequieta)

Más detalles

IMPRESO DE SOLICITUD DE PREINSCRIPCIÓN. MÁSTERES UNIVERSITARIOS. PROGRAMAS DE DOCTORADO (SEGÚN R.D. 1393/2007) Curso Académico 2009 / 2010

IMPRESO DE SOLICITUD DE PREINSCRIPCIÓN. MÁSTERES UNIVERSITARIOS. PROGRAMAS DE DOCTORADO (SEGÚN R.D. 1393/2007) Curso Académico 2009 / 2010 IMPRESO DE SOLICITUD DE PREINSCRIPCIÓN MÁSTERES UNIVERSITARIOS. PROGRAMAS DE DOCTORADO (SEGÚN R.D. 1393/2007) Curso Académico 2009 / 2010 DNI O PASAPORTE FECHA DE NACIMIENTO NACIONALIDAD NOMBRE PRIMER

Más detalles

Habiendo observado erratas en la publicación de la citada Orden, en el DOGC núm. DOGC núm. 6968, de , se detalla su oportuna corrección:

Habiendo observado erratas en la publicación de la citada Orden, en el DOGC núm. DOGC núm. 6968, de , se detalla su oportuna corrección: 1/6 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO CORRECCIÓN DE ERRATAS en la Orden EMO/308/2015, de 23 de septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras

Más detalles

Información Precontractual

Información Precontractual Información Precontractual Nº LO MONACO HOGAR Polígono Industrial Asegra C/Asima, s/n 18210 Peligros. Granada (España) Servicio de Atención al Cliente: Tlf.:900 84 80 10 Fax: 902 46 00 47 www.grupolomonaco.com

Más detalles

OFERTAS ESPECIALES SEGMENTADAS 2011 Números 1 a 4

OFERTAS ESPECIALES SEGMENTADAS 2011 Números 1 a 4 OFERTAS ESPECIALES SEGMENTADAS 2011 Números 1 a 4 GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, S.A., en adelante LA DISTRIBUIDORA, como empresa distribuidora de gas natural canalizado, tiene entre sus funciones hacer

Más detalles

Ref.: Curso de formación sobre el CAF El Marco Común de Evaluación en Acción. Barcelona, 18-19 de octubre de 2007

Ref.: Curso de formación sobre el CAF El Marco Común de Evaluación en Acción. Barcelona, 18-19 de octubre de 2007 Centre Européen des Régions (IEAP-CER) European Centre for the Regions (EIPA-ECR) Barcelona, julio 2007 Ref.: Curso de formación sobre el CAF El Marco Común de Evaluación en Acción. Barcelona, 18-19 de

Más detalles

DATOS DEL/ DE LA REPRESENTANTE

DATOS DEL/ DE LA REPRESENTANTE COMUNICACIÓN DE TERMINACIÓN DE OBRAS SOLICITUD SUBVENCIONADAS INSTANCIA INDIVIDUAL GENERAL Espacio reservado para el Registro de entrada ÁREAS DE REHABILITACIÓN: Página 1 de 2 A CUMPLIMENTAR POR EL PERSONAL

Más detalles

TARJETA DE ASISTENCIA Y VOTO A DISTANCIA. Datos de identificación del Accionista

TARJETA DE ASISTENCIA Y VOTO A DISTANCIA. Datos de identificación del Accionista TARJETA DE ASISTENCIA Y VOTO A DISTANCIA Datos de identificación del Accionista Nombre y apellidos o Razón Social Domicilio Personas físicas: Documento Nacional de Identidad (España), pasaporte o cualquier

Más detalles

D. /Dª. NIF. con domicilio en. Calle/Avda/Plaza. Nº, Piso, Puerta, Codigo Postal, Teléfono fijo, Teléfono Móvil,, Email

D. /Dª. NIF. con domicilio en. Calle/Avda/Plaza. Nº, Piso, Puerta, Codigo Postal, Teléfono fijo, Teléfono Móvil,, Email A LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE PODÓLOGOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA D. /Dª. NIF. con domicilio en Provincia de Calle/Avda/Plaza Nº, Piso, Puerta, Codigo Postal, Teléfono fijo, Teléfono

Más detalles

Manual de usuario web GHD Fresc Manual d usuari web GHD Fresc. www.ghd.es

Manual de usuario web GHD Fresc Manual d usuari web GHD Fresc. www.ghd.es Manual de usuario web GHD Fresc Manual d usuari web GHD Fresc Septiembre de 2014 Setembre del 2014 Bienvenido a GHD Fresc Benvingut a GHD Fresc Estimado cliente, Le informamos que GHD Fresc lanza su nueva

Más detalles

PUNTOS DE VENTA DETAILCAR

PUNTOS DE VENTA DETAILCAR PUNTOS DE VENTA DETAILCAR BARCELONA: Parking Doctor Robert Parking Subterráneo Plaza Doctor Robert S/N - 08221 Terrassa 622 942 099 C.C. Parc Vallés Parking techado Avenida textil s/n - 08223 Terrassa

Más detalles

Gremi de Venedors de Vehicles a Motor

Gremi de Venedors de Vehicles a Motor Gremi de Venedors de Vehicles a Motor INFORMACIÓ GREMI Nº Sortida REQUISITOS DE FACTURACIÓN PARA LOS VENDEDORES DE VEHÍCULOS A MOTOR A la vista de las últimas novedades fiscales y a la peculiaridad de

Más detalles

Servei Públic de Transport Especial de Barcelona. Institut Municipal de Persones amb Discapacitat

Servei Públic de Transport Especial de Barcelona. Institut Municipal de Persones amb Discapacitat Servei Públic de Transport Especial de Barcelona Institut Municipal de Persones amb Discapacitat Què és el Servei Públic de Transport Especial? Barcelona compta amb un dels serveis de transport públic

Más detalles

CERTIFICADO DE GARANTIA DE CANON ESPAÑA, S.A. EQUIPO: Nº DE SERIE: FECHA DE COMPRA: NOMBRE Y DIRECCION DEL CLIENTE:

CERTIFICADO DE GARANTIA DE CANON ESPAÑA, S.A. EQUIPO: Nº DE SERIE: FECHA DE COMPRA: NOMBRE Y DIRECCION DEL CLIENTE: CERTIFICADO DE GARANTIA DE CANON ESPAÑA, S.A. EQUIPO: Nº DE SERIE: FECHA DE COMPRA: NOMBRE Y DIRECCION DEL CLIENTE: DOMICILIO DE INSTALACION DEL EQUIPO: DATOS Y SELLO DEL ESTABLECIMIENTO VENDEDOR: POR

Más detalles

INSTRUCCIONES PARA SOLICITAR EL INGRESO EN EL COLEGIO Y ASOCIACIÓN DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE BURGOS Y PALENCIA.

INSTRUCCIONES PARA SOLICITAR EL INGRESO EN EL COLEGIO Y ASOCIACIÓN DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE BURGOS Y PALENCIA. INSTRUCCIONES PARA SOLICITAR EL INGRESO EN EL COLEGIO Y ASOCIACIÓN DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE. 1. Fotocopia del Título de Ingeniero Industrial (presentar original junto con la fotocopia). 2. Certificado

Más detalles

ALCALÁ DE HENARES 28803 MADRID

ALCALÁ DE HENARES 28803 MADRID G de 55 Correduría de Seguros Si desea darse de alta tan solo debe mandar: Solicitud correctamente cumplimentada, con las firmas originales. Ley de Protección de datos firmada por el tomador Fotocopia

Más detalles

CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN En cumplimiento de la obligación de información general del Art. 10 de la Ley española 34/2002 de 11 de julio de servicios de la sociedad de la información y de comercio

Más detalles

CENTROS QUE ESTUDIAN ALERGIA A HIMENOPTEROS

CENTROS QUE ESTUDIAN ALERGIA A HIMENOPTEROS CENTROS QUE ESTUDIAN ALERGIA A HIMENOPTEROS Elaborada por el comité de alergia a himenópteros a petición de asociaciones de apicultores y de ADAPHI con los datos facilitados por los mismos centros. Datos

Más detalles

BASES DE LA PROMOCIÓN

BASES DE LA PROMOCIÓN BASES DE LA PROMOCIÓN HACKEA TUS DONETTES FASE 2 INSTAGRAM Y TWITTER 1. Compañía Organizadora PANRICO, S.A.U. (en adelante, PANRICO ), con domicilio social en Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona), Carretera

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID I. COMUNIDAD DE MADRID. C) Otras Disposiciones

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID I. COMUNIDAD DE MADRID. C) Otras Disposiciones Pág. 17 I. COMUNIDAD DE MADRID C) Otras Disposiciones Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno 2 RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2012, por la que se publican modelos de impresos correspondientes

Más detalles

CURSOS BLOQUE COMÚN NIVEL 1: documentos a presentar. Aquellos alumnos que están matriculados de todos los módulos formativos. Total: 3 documentos:

CURSOS BLOQUE COMÚN NIVEL 1: documentos a presentar. Aquellos alumnos que están matriculados de todos los módulos formativos. Total: 3 documentos: PEBETERO FORMACIÓN CURSOS BLOQUE COMÚN NIVEL 1: documentos a presentar. MATRÍCULA ORDINARIA (alumnos en general): Aquellos alumnos que están matriculados de todos los módulos formativos. Total: 3 documentos:

Más detalles

LINEA EXTRAORDINARIA DE FINANÇAMENT PER A PROVEIDORS DE LA CAIB

LINEA EXTRAORDINARIA DE FINANÇAMENT PER A PROVEIDORS DE LA CAIB LINEA EXTRAORDINARIA DE FINANÇAMENT PER A PROVEIDORS DE LA CAIB Tipo de operación financiera: Préstamo o póliza de crédito. Vencimiento a tres años. Amortizaciones parciales según se vayan abonando los

Más detalles

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN OAKLEY TE LLEVA AL CAMPEONATO MUNDIAL DE MOTOCICLISMO - JUNIO

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN OAKLEY TE LLEVA AL CAMPEONATO MUNDIAL DE MOTOCICLISMO - JUNIO TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN OAKLEY TE LLEVA AL CAMPEONATO MUNDIAL DE MOTOCICLISMO - JUNIO 1.- ORGANIZADOR Y PRODUCTO/S O MARCA/S OBJETO DE LA PROMOCIÓN LUXOTTICA IBÉRICA, SA (en adelante, la

Más detalles