V Festival del Mediterrani

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "V Festival del Mediterrani"

Transcripción

1 V Festival del Mediterrani Focs i verins 26 maig - 30 juny 2012

2 PALAU DE LES ARTS REINA SOFÍA Intendent i Directora Artística Intendente y Directora Artística Helga Schmidt Director Musical Omer Meir Wellber President del Festival del Mediterrani Presidente del Festival del Mediterrani Zubin Mehta

3 PATRONAT PALAU DE LES ARTS REINA SOFÍA, FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA PRESIDENT Molt Honorable Senyor Alberto Fabra Part President de la Generalitat Valenciana VICEPRESIDENTS Honorable Senyor José Císcar Bolufer Conseller de Presidència, Vicepresident del Consell i Portaveu del Consell Molt Honorable Senyor José Luis Olivas Martínez (Bancaja) Senyor Fernando Becker Zuazua (Iberdrola) SECRETARI Il lustríssim Senyor Rafael Ripoll Navarro Secretari autonòmic de Cultura i Esport VOCALS Honorable Senyora Lola Johnson Sastre Consellera de Turisme, Cultura i Esport Il lustríssim Senyor Eusebio Monzó Martínez Secretari autonòmic d Hisenda i Pressupostos Il lustríssim Senyor Fernando Díaz Requena Director general d Economia Il lustríssim Senyor Jesús Lecha Tena Director del Gabinet del President de la Generalitat Senyor Francisco Enrique de Bergia González (Telefónica) Il lustríssim Senyor Enrique García Asensio Senyor Francesc Perales Ferre

4 ADMINISTRACIÓ FUNDADORA ADMINISTRACIÓ COL LABORADORA

5 LA FUNDACIÓ PALAU DE LES ARTS REINA SOFÍA MOSTRA EL SEU AGRAÏMENT AL CONSELL DE MECENATGE MECENES PATRÓ PROTECTORS BENEFACTORS ESPÒNSORS

6

7 Índex Índice Index Presentació Presentación Introduction Òpera Ópera Opera Concerts Conciertos Ballet Recitals Recitales Altres activitats Otras actividades Other events Calendari Calendario Schedule Artistes Artistas Artists Informació Información Information Temporada Season Palau de les Arts Reina Sofía

8 Helga Schmidt Intendent i directora artística FOCS I VERINS Les dificultats econòmiques actuals obliguen a multiplicar esforços i a agusar la imaginació, a l efecte de no devaluar la qualitat artística de la programació del Palau de les Arts Reina Sofía i, en este cas concret, del seu V Festival del Mediterrani. Una edició articulada al voltant del tema comú de focs i verins. Des dels foscos temps del mite, la presència del fàrmac, en la seua dualitat de verí i medicina, ha marcat el transcurs dels més rellevants fets històrics. L amor i l odi, tan sovint representats pel foc i el verí, són el motor que impulsa l home i el món. El Festival del Mediterrani fon estes dos idees entorn dels tres títols programats en esta quinta edició. El foc, creador de vida, és, no obstant això, en Il trovatore germen de destrucció. L odi que naix d una foguera desencadena un conjunt de tragèdies humanes que culminen amb la ingesta del verí. Medea, que en si mateixa és foc pel fet de ser néta del Sol i una de les primeres enverinadores mítiques, unifica l essència del verí com a remei o com a castic. Amada, Medea se servix del foc i del verí per a materialitzar el seu amor per Jàson; menyspreada, els torna contra ell. En Tristan und Isolde, la desesperació d Isolde l acosta a usar el verí contra Tristan, poció que es torna filtre d amor per intercessió de Brangäne. Només la mort violenta de Tristan convertirà eixe amor en foc virtual i destructor en les venes d Isolde. La fràgil línia entre el bé i el mal, l amor i l odi, es definix a la perfecció en els conceptes de foc i verí, creadors de vida i dadors de mort. La passió, tan vivificadora i aniquilant, participa en la seua essència d eixe foc i eixe verí tan presents en el ser humà. El verí, en la seua justa mesura, cura; en excés, destruïx. Com el foc. 8

9 Helga Schmidt Intendente y directora artística FUEGOS Y VENENOS Las dificultades económicas actuales obligan a multiplicar esfuerzos y aguzar la imaginación, al objeto de no devaluar la calidad artística de la programación del Palau de les Arts Reina Sofía y, en este caso concreto, de su V Festival del Mediterrani. Una edición articulada en torno al tema común de fuegos y venenos. Desde los oscuros tiempos del mito, la presencia del fármaco, en su dualidad de veneno y medicina, ha marcado el devenir de los más relevantes hechos históricos. El amor y el odio, tan a menudo representados por el fuego y el veneno, son el motor que impulsa al hombre y al mundo. El Festival del Mediterrani funde estas dos ideas en torno a los tres títulos programados en esta quinta edición. El fuego, creador de vida, es sin embargo en Il trovatore germen de destrucción. El odio que nace de una hoguera desencadena un conjunto de tragedias humanas que culminan con la ingesta del veneno. Medea, que en sí misma es fuego al ser nieta del sol y una de las primeras envenenadoras míticas, unifica la esencia del veneno como remedio o como castigo. Amada, Medea se sirve del fuego y del veneno para materializar su amor por Jasón; despreciada, los vuelve contra él. En Tristan und Isolde, la desesperación de Isolde la aboca a usar el veneno contra Tristan, poción que se torna en filtro de amor por intercesión de Brangäne. Sólo la muerte violenta de Tristan convertirá ese amor en fuego virtual y destructor en las venas de Isolde. La frágil línea entre el bien y el mal, el amor y el odio, se define a la perfección en los conceptos de fuego y veneno, creadores de vida y dadores de muerte. La pasión, tan vivificadora y aniquilante, participa en su esencia de ese fuego y ese veneno tan presentes en el ser humano. El veneno, en su justa medida cura; en exceso, destruye. Como el fuego. 9

10 Helga Schmidt Intendent and Artistic Director FIRE AND POISON The current financial difficulties have made it necessary for us to make an even greater effort than usual and use our imagination so that the artistic standard of the programme for the Palau de les Arts Reina Sofía, and more specifically, for the current edition of the V Festival del Mediterrani is not affected in any way. This edition revolves round the common theme of fire and poison. Since the dark ages of mythology, the use of a drug as both a poison and medicine has marked the development of the most outstanding historical facts. Love and hatred, so often represented by fire and poison, are the driving force of man and indeed the world. This idea is expressed in the three musical works on which the current edition of the V Festival del Mediterrani is centred. Fire, the creator of life, is a source of destruction in Il trovatore. Hatred that springs from a fire triggers a series of human tragedies that culminate with somebody taking poison. The essence of poison as both a cure and punishment is evident in Medea, the epitome of fire as the granddaughter of the sun god and one of the first mythical poisoners. When loved, Medea uses fire and poison to materialize her love for Jason; and when rejected, she uses them against him. In Tristan und Isolde, Isolde in desperation uses poison against Tristan, in the form of a potion that becomes a lovepotion thanks to the mediation of Brangäne. But the violent death of Tristan turns that love into a virtual destructive fire that runs through Isolde s veins. The fine line between good and evil, love and hatred, is defined to perfection in the concepts of fire and poison, the creators of life and bearers of death. Passion, so revitalizing and yet so destructive, lies at the heart of that fire and poison which are present in humans. Poison in just the right amount can cure, but in excess it can destroy. Just like fire. 10

11 Zubin Mehta President del Festival del Mediterrani BÉNS ESSENCIALS El Festival del Mediterrani complix un quinquenni. I ho fa en un moment delicat en què l economia pareix que fa trontollar els fonaments de la cultura i l art. Estic convençut que la música, com l art en general, són béns essencials, com l educació, la sanitat o les infraestructures. Conscients de l actual situació, tots els qui treballem en el Palau de les Arts Reina Sofía ens hem estret el cinturó per a rendibilitzar al màxim els comptats recursos i no disminuir la qualitat i el rigor que hem mantingut durant estos bells anys de música a València. En esta ocasió, sota el lema focs i verins, presentem una programació que comprén tres títols operístics diferents i valuosos. Personalment, després de la inesborrable experiència del Ring amb La Fura dels Baus, és una enorme satisfacció tornar als pentagrames de Wagner amb Tristan und Isolde, al capdavant de la meua entranyable Orquestra de la Comunitat Valenciana. Esta obra, junt amb un altre títol emblemàtic de la meua carrera, com és Il trovatore de Verdi, i el meu debut en Medea, de Cherubini, suposen punts de referència d una edició variada i ben assortida que comptarà també amb un concert simfònic; un homenatge a Debussy amb motiu del 150 aniversari del seu naixement, en el qual, en quatre sessions, pianistes valencians interpretaran la seua obra completa per a piano; un cicle de cine; trobades amb artistes; activitats didàctiques Cites d art i cultura que donen entitat i raó de ser a un verdader festival. 11

12 Zubin Mehta Presidente del Festival del Mediterrani BIENES ESENCIALES El Festival del Mediterrani cumple un quinquenio. Y lo hace en un momento delicado, en el que la economía parece tambalear los cimientos de la cultura y el arte. Estoy convencido de que la música, como el arte en general, son bienes esenciales, como la educación, la sanidad o las infraestructuras. Conscientes de la actual situación, todos los que trabajamos en el Palau de les Arts Reina Sofía nos hemos apretado el cinturón para rentabilizar al máximo los contados recursos y no disminuir la calidad y el rigor que hemos mantenido durante estos hermosos años de música en Valencia. En esta ocasión, bajo el lema fuegos y venenos, presentamos una programación que abarca tres títulos operísticos diferentes y valiosos. Personalmente, después de la imborrable experiencia del Ring con La Fura dels Baus, es una enorme satisfacción volver a los pentagramas de Wagner con Tristan und Isolde, al frente de mi entrañable Orquestra de la Comunitat Valenciana. Esta obra, junto con otro título emblemático de mi carrera, como es Il trovatore de Verdi, y mi debú en Medea de Cherubini, suponen puntos de referencia de una edición variada y bien surtida, en la que también habrá un concierto sinfónico, un homenaje a Debussy con motivo de cumplirse el 150 aniversario de su nacimiento, en el que en cuatro sesiones pianistas valencianos interpretarán su obra completa para piano, un ciclo de cine, encuentros con artistas, actividades didácticas Citas de arte y cultura que dan entidad y razón de ser a un verdadero festival. 12

13 Zubin Mehta President of the Festival del Mediterrani AN ESSENTIAL PART OF SOCIETY The Festival del Mediterrani is celebrating its fifth edition at a particularly difficult time when the economy seems to shake the very foundations of art and culture. For me, music and art in general are an essential part of society, as essential as education, the health service and infrastructures. In the face of the current financial situation, those of us who work at the Palau de les Arts Reina Sofía have tightened our belts to make the most of the resources available to us and not lower the standards, or fail to abide by them, which we have upheld over the last few years of wonderful music in Valencia. On this occasion we proudly present a programme entitled fire and poison, which covers three very different and powerful operas. Following the unforgettable experience of Ring with La Fura dels Baus, it is with great satisfaction that I return to perform Wagner s Tristan und Isolde with the Orquestra de la Comunitat Valenciana, of which I am very fond. Wagner s Tristan und Isolde, along with another musical work that is emblematic of my career, Verdi s Il trovatore, and my début with Medea by Cherubini, are points of reference in this most varied edition of the festival. This year s festival also includes a symphony concert that pays tribute to Debussy on the occasion of the 150th anniversary of his birth, in which Valencian pianists will perform his complete work for piano in four sessions. A film cycle, meetings with artists and didactic activities also form a fundamental part of this real festival, where art and cultural events shape its essential nature and give it a raison d être. 13

14 Òpera Ópera Opera Il trovatore Giuseppe Verdi Drama en quatre parts Drama en cuatro partes Drama in four parts Llibret de Salvatore Cammarano, basat en El trovador d Antonio García Gutiérrez, amb afegiments de Leone Emanuele Bardare. Libreto de Salvatore Cammarano, basado en El trovador de Antonio García Gutiérrez, con añadidos de Leone Emanuele Bardare. Libretto by Salvatore Cammarano, based upon El trovador by Antonio García Gutiérrez, revised by Leone Emanuele Bardare. Estrena Estreno Premiere Roma, 19 / I / 1853, Teatro Apollo Direcció musical Dirección musical Conductor Zubin Mehta Direcció d escena i escenografia Dirección de escena y escenografía Stage director and set design Gerardo Vera Vestuari i adjunt d escenografia Vestuario y adjunto de escenografía Costume design and set design assistant Alejandro Andújar Il luminació Iluminación Lighting design Juan Gómez-Cornejo Videocreació Videocreación Video creation Álvaro Luna 14

15 Manrico Jorge de León Leonora Maria Agresta Azucena Ekaterina Semenchuk Conde de Luna Sebastian Catana Ferrando Liang Li Ines Ilona Mataradze Ruiz Mario Cerdá * Gitano Gipsy Leonard Bernad * Missatger Mensajero Messenger Jesús Álvarez * Orquestra de la Comunitat Valenciana Cor de la Generalitat Valenciana Francesc Perales, director chorus master Nova producció Nueva producción New production Palau de les Arts Reina Sofía 26 / V / h 4, 16, 19, 22 / VI / h 10 / VI / h Sala Principal * Centre de Perfeccionament Plácido Domingo 15

16 Medea Luigi Cherubini Òpera en tres actes. Versió traduïda a l italià per Carlo Zangarini, representada en la Scala en Ópera en tres actos. Versión traducida al italiano por Carlo Zangarini, representada en la Scala en Opera in three acts. Version translated into Italian by Carlo Zangarini, performed at Teatro alla Scala in Llibret de François-Benoît Hoffmann, basat en les tragèdies d Eurípides i de Pierre Corneille. Libreto de François-Benoît Hoffmann, basado en las tragedias de Eurípides y de Pierre Corneille. Libretto by François-Benoît Hoffmann, based upon the tragedies by Euripides and Pierre Corneille. Estrena Estreno Premiere Paris, 13 / III / 1797, Théâtre Feydeau Direcció musical Dirección musical Conductor Zubin Mehta Direcció d escena i escenografia Dirección de escena y escenografía Stage director and set design Gerardo Vera Vestuari i adjunt d escenografia Vestuario y adjunto de escenografía Costume design and set design assistant Alejandro Andújar Il luminació Iluminación Lighting design Juan Gómez-Cornejo Videocreació Videocreación Video creation Álvaro Luna 16

17 Medea Violeta Urmana Giasone Serguei Skorokhodov Serguéi Skorojodov Sergey Skorokhodov Neris María José Montiel Glauce Ofelia Sala Creonte Dmitri Beloselski Cap de la guàrdia Jefe de la guardia Head of the Guard Leonard Bernad * Primera serva Primera sierva First handmaiden Brigitta Simon * Segona serva Segunda sierva Second handmaiden Hagar Sharvit * Orquestra de la Comunitat Valenciana Cor de la Generalitat Valenciana Francesc Perales, director chorus master Nova producció Nueva producción New production Palau de les Arts Reina Sofía 12, 21 / VI / h 17, 24 / VI / h Sala Principal * Centre de Perfeccionament Plácido Domingo 17

18 Tristan und Isolde Richard Wagner Drama musical en tres actes Drama musical en tres actos Musikdrama in three acts Llibret de Libreto de Libretto by Richard Wagner Estrena Estreno Premiere München, 10 / VI / 1865, Nationaltheater Direcció musical Dirección musical Conductor Zubin Mehta Moviment escènic i dramatúrgia Movimiento escénico y dramaturgia On-stage movements Allex Aguilera Escenografia Escenografía Set design Manuel Zuriaga Il luminació Iluminación Lighting design Antonio Castro 18

19 Tristan Jay Hunter Morris Isolde Jennifer Wilson Brangäne Ekaterina Gubanova Rei Marke Rey Marke King Marke Liang Li Kurwenal Eike Wilm Schulte Melot Karl-Michael Ebner Pastor Shepherd Jesús Álvarez * Jove mariner Joven marinero A young sailor Mario Cerdá * Timoner Timonel A steersman Josep Miquel Ramon Orquestra de la Comunitat Valenciana Cor de la Generalitat Valenciana Francesc Perales, director chorus master 23, 28 / VI / h Auditori * Centre de Perfeccionament Plácido Domingo 19

20 Concert Concierto Víctor Cucart Zubin Mehta Concert Concierto I Johannes Brahms Doble concert per a violí i violoncel, opus 102 * Doble concierto para violín y violonchelo, opus 102 * Double concerto for violin and cello, opus 102 * II Johannes Brahms Simfonia número 2, en re major, opus 73 Sinfonía número 2, en Re mayor, opus 73 Symphony No. 2, in D major, opus 73 Serguei Ostrovski Serguéi Ostrovski Sergey Ostrovsky violí violín violin * Guiorgui Anichenko Georgi Anichenko violoncel violonchelo cello * Orquestra de la Comunitat Valenciana Zubin Mehta, director musical conductor 26 / VI / h Auditori 20

21 Ballet Ballet Nacional de España I Ángeles caídos Idea original i direcció d escena Idea original y dirección de escena Idea and stage direction Hansel Cereza Coreografia Coreografía Choreography Rafaela Carrasco, Javier Latorre, Manuel Liñán Rocío Molina, Rubén Olmo, Olga Pericet Música Music Salvador Niebla, Joan Albert Amargós II Suite Sevilla Idea original, posta en escena i coreografia Idea original, puesta en escena y coreografía Idea, staging and choreography Antonio Najarro Música Music Rafael Riqueni, Miguel Rivera, Diego Losada ky Orquestra de la Comunitat Valenciana Arturo Tamayo, director musical conductor 13, 14, 15 / VI / h Sala Principal 21

22 Recitals Recitales Dimecres amb Debussy Miércoles con Debussy Wednesdays with Debussy Integral de l obra per a piano de Claude Debussy. 150 aniversari del naixement de Claude Debussy ( ). Integral de la obra para piano de Claude Debussy. 150 aniversario del nacimiento de Claude Debussy ( ). Complete works for piano by Claude Debussy. On the 150th aniversary of Claude Debussy s birth ( ). 6 / VI / 2012 Suite bergamasque Andrea Zamora, piano Arabesques Tarentelle styrienne (Allegretto) La plus que lente Danse bohémienne Jorge Morón, piano Études - Livre I Études - Livre II Claudio Carbó, piano 13 / VI / 2012 Le petit Nègre Children s Corner Pablo Martínez, piano Estampes Masques (Très vif et fantasque) L isle joyeuse (Quasi una cadenza) Xavier Torres, piano Hommage à Joseph Haydn D un cahier d esquisses (Très lent, sans rigueur) Berceuse héroïque Pour le piano Jordi Nogués, piano Images - Livre I Images - Livre II Carlos Apellániz, piano 22

23 20 / VI / 2012 Petite suite (quatre mans cuatro manos four hands) Six épigraphes antiques (quatre mans cuatro manos four hands) Lindaraja (Modéré mais sans lenteur et dans un rythme très souple) (dos pianos two pianos) En blanc et noir (dos pianos two pianos) Danse sacrée et danse profane (dos pianos two pianos) Marche écossaise sur un thème populaire (quatre mans cuatro manos four hands) Belén Navarro, piano Juan Lago, piano 27 / VI / 2012 Nocturne (Lento) Élégie Mazurka (Scherzando) Préludes - Livre I Antonio Galera, piano Rêveri (Andantino sognando) Valse romantique (Tempo di valse) Ballade (Andantino con moto. Tempo rubato) Préludes - Livre II Carles Marín, piano Teatre Martín i Soler 20.00h 23

24 Programa didàctic Programa didáctico Educational programme Sent l òpera Siente la ópera Feel the opera Il trovatore 26 / V / , 10, 16, 19, 22 / VI / 2012 Medea 12, 17, 21, 24 / VI / 2012 Més informació Más información More information: Cinema Cine Focs i verins Fuegos y venenos Fire and poison Projecció en DVD. Versió original amb subtítols en castellà Proyección en DVD. Versión original con subtítulos en castellano DVD screening. Original version with Spanish subtitles La Celestina (1996) Gerardo Vera 28 / V / 2012 A Night at the Opera (1935) [Una noche en la ópera] Sam Wood 29 / V / 2012 Medea (1988) Lars von Trier 30 / V / 2012 Arsenic and Old Lace (1944) [Arsénico por compasión] Frank Capra 31 / V / 2012 Tristan & Isolde (2006) Kevin Reynolds 1 / VI / 2012 Entrada lliure Entrada libre Free admission Aula Magistral h 24

25 Trobades amb... Encuentros con... Meeting with... Jorge de León 7 / VI / 2012 Zubin Mehta 14 / VI / 2012 Gerardo Vera 18 / VI / 2012 Moderador Moderator Justo Romero Entrada lliure Entrada libre Free admission Saló del Túria h Nit a les Arts Jornada de portes obertes nocturna Jornada de puertas abiertas nocturna Open Doors Night Entrada lliure Entrada libre Free admission 29, 30 / VI /

26 Calendari Calendario Schedule MAIG MAYO MAY 26 Dissabte Sábado Saturday h Sala Principal 28 Dilluns Lunes Monday h Aula Magistral 29 Dimarts Martes Tuesday h Aula Magistral 30 Dimecres Miércoles Wednesday h Aula Magistral 31 Dijous Jueves Thursday h Aula Magistral JUNY JUNIO JUNE 1 Divendres Viernes Friday h Aula Magistral 4 Dilluns Lunes Monday h Sala Principal 6 Dimecres Miércoles Wednesday h Teatre Martín i Soler 7 Dijous Jueves Thursday h Saló del Túria 10 Diumenge Domingo Sunday h Sala Principal 12 Dimarts Martes Tuesday h Sala Principal 13 Dimecres Miércoles Wednesday h Sala Principal 13 Dimecres Miércoles Wednesday h Teatre Martín i Soler 14 Dijous Jueves Thursday h Sala Principal 14 Dijous Jueves Thursday h Saló del Túria 15 Divendres Viernes Friday h Sala Principal 16 Dissabte Sábado Saturday h Sala Principal 17 Diumenge Domingo Sunday h Sala Principal 18 Dilluns Lunes Monday h Saló del Túria 19 Dimarts Martes Tuesday h Sala Principal 26

27 Òpera Ópera Opera Il trovatore Cinema Cine La Celestina Cinema Cine A Night at the Opera Cinema Cine Medea Cinema Cine Arsenic and Old Lace Cinema Cine Tristan and Isolde Òpera Ópera Opera Il trovatore ler Recital Debussy 10 Trobada Encuentro Meeting Jorge de León Òpera Ópera Opera Il trovatore Òpera Ópera Opera Medea Ballet Nacional de España ler Recital Debussy 10 Ballet Nacional de España Trobada Encuentro Meeting Zubin Mehta Ballet Nacional de España Òpera Ópera Opera Il trovatore Òpera Ópera Opera Medea Trobada Encuentro Meeting Gerardo Vera Òpera Ópera Opera Il trovatore

28 JUNY JUNIO JUNE 20 Dimecres Miércoles Wednesday h Teatre Martín i Soler 21 Dijous Jueves Thursday h Sala Principal 22 Divendres Viernes Friday h Sala Principal 23 Dissabte Sábado Saturday h Auditori 24 Diumenge Domingo Sunday h Sala Principal 26 Dimarts Martes Tuesday h Auditori 27 Dimecres Miércoles Wednesday h Teatre Martín i Soler 28 Dijous Jueves Thursday h Auditori 29 Divendres Viernes Friday Palau de les Arts 30 Dissabte Sábado Saturday Palau de les Arts 28

29 ler Recital Debussy 10 Òpera Ópera Opera Medea Òpera Ópera Opera Il trovatore Òpera Ópera Opera Tristan und Isolde Òpera Ópera Opera Medea Concert Concierto Zubin Mehta ler Recital Debussy 10 Òpera Ópera Opera Tristan und Isolde Nit a les Arts Nit a les Arts

30 Artistes Artistas Artists DIRECTORS MUSICALS DIRECTORES MUSICALES CONDUCTORS Zubin Mehta Arturo Tamayo DIRECTOR D ESCENA I ESCENÒGRAF DIRECTOR DE ESCENA Y ESCENÓGRAFO STAGE DIRECTOR AND SET DESIGNER Gerardo Vera DIRECTOR D ESCENA DIRECTOR DE ESCENA STAGE DIRECTOR Hansel Cereza DISSENYADOR DE VESTUARI DISEÑADOR DE VESTUARIO COSTUME DESIGNER Alejandro Andújar DISSENYADOR D IL LUMINACIÓ DISEÑADOR DE ILUMINACIÓN LIGHT DESIGNER Juan Gómez-Cornejo VIDEOCREADOR VIDEO CREATOR Álvaro Luna 30

31 SOPRANOS Maria Agresta Ilona Mataradze Ofelia Sala Brigitta Simon Violeta Urmana Jennifer Wilson MEZZOSOPRANOS Ekaterina Gubanova María José Montiel Ekaterina Semenchuk Hagar Sharvit TENORS TENORES Jesús Álvarez Mario Cerdá Karl-Michael Ebner Jorge de León Jay Hunter Morris Serguéi Skorojodov BARÍTONS-BAIXOS BARÍTONOS-BAJOS BARITONES-BASSES Dmitri Beloselski Leonard Bernad Sebastian Catana Liang Li Josep Miquel Ramon Eike Wilm Schulte COREÒGRAFS COREÓGRAFOS CHOREOGRAPHERS Rafaela Carrasco Javier Latorre Manuel Liñán Rocío Molina Antonio Najarro Rubén Olmos Olga Pericet PIANISTES PIANISTAS PIANISTS Carlos Apellániz Claudio Carbó Antonio Galera Juan Lago Carles Marín Pablo Martínez Jorge Morón Belén Navarro Jordi Nogués Xavier Torres Andrea Zamora 31

32 Orquestra de la Comunitat Valenciana INTENDENT INTENDENTE Helga Schmidt DIRECTOR MUSICAL MUSIC DIRECTOR Omer Meir Wellber VIOLINS PRIMERS VIOLINES PRIMEROS FIRST VIOLINS Serguéi Ostrovski, concertino Guiorgui Dimchevski, concertino associat Stefan Eperjesi, ajuda de solista Verena-Maria Fitz Susanna Gregorian Po-An Lin Alexéi Lukirski Marija Nemanyté Teresa Nikolova-Nolen Anna Stepanenko Roman Svirlov Elena Trushkova Mirabai Weismehl VIOLINS SEGONS VIOLINES SEGUNDOS SECOND VIOLINS Anastasia Pilatiuk, cosolista Mijaíl Spivak, ajuda de solista Dasha Dubrovina Antonio García Lelia Iancovici Alzy Kim Lee Yevgueni Moriatov Alexánder Nikolaev Katriina Saloheimo Benjamin Scherer Eri Takeya 32

33 VIOLES VIOLAS Sergio Sáez, ajuda de solista Aine Suzuki, ajuda de solista Javier Alejandro Cárdenas Julia Hu Piotr Slowik VIOLONCELS VIOLONCHELOS VIOLONCELLOS Guiorgui Anichenko, solista Rafał Jezierski, cosolista Arne Neckelmann, ajuda de solista Nesrine Belmokh Alejandro Friedhoff Olga Kochenkova Yana Levin Dmitri Tsirin CONTRABAIXOS CONTRABAJOS DOUBLE-BASSES Mihai Ichim, solista Nobuaki Nakata, cosolista Matthew Baker David Molina Gianluca Tavaroli Priscilla Vela ARPA Cristina Montes, cosolista FLAUTES FLAUTAS FLUTES Magdalena Martínez, solista Álvaro Octavio, solista Virginie Reibel, ajuda de solista Flautí Flautín Piccolo Virginie Reibel CLARINETS CLARINETES Joan Enric Lluna, solista Tamás Massànyi, cosolista Francisco Javier Ros, ajuda de solista Cecilio Vilar, ajuda de solista Requint Requinto E-flat clarinet Cecilio Vilar Clarinet baix Clarinete bajo Bass clarinet Francisco Javier Ros FAGOT BASSOON N.N. Contrafagot Contrabassoon N.N. TROMPES TROMPAS HORNS Bernardo Cifres, solista Todor Popstoyanov Jesús Sánchez TROMPETES TROMPETAS TRUMPETS Tamás Dávida, solista Rubén Marqués, solista Daniel Mulet TROMBONS TROMBONES Ricardo Casero, solista Faustino Núñez Trombó baix i contrabaix Trombón bajo y contrabajo Bass and contrabass trombone Faustino Núñez, solista TUBA Ramiro Tejero, solista Cimbasso Ramiro Tejero OBOÉS OBOES Christopher Bouwman, solista Pierre Antoine Escoffier, solista Ana Rivera, ajuda de solista Corn anglés Corno inglés Cor Anglais Ana Rivera TIMBAL N.N. PERCUSSIÓ PERCUSIÓN PERCUSSION Francisco Inglés, ajuda de solista 33

34 Cor de la Generalitat Valenciana SOPRANOS Carmen Avivar María Ángeles Biosca Mónica Bueno Inmaculada Burriel * María Teresa Carbonell Lourdes Castell María José Cifre Estrella Estévez Pilar Marco Arantxa Martínez Begotxu Martínez Lourdes Martínez Susana Martínez Alicia Merelo Amparo Silla Jacqueline Squarcia Carmen Tatay MEZZOSOPRANOS Pilar Aznar Ana Bort Carmen Bou Marián Brizuela Asunción Deltoro Tania Malinova Yolanda Medina Susana Meliá Minerva Moliner Diana Muñoz Marion Orr * Lucía Pitarch Amparo Rodrigo María Salvador Caterina Sobrevela Dulce Vila 34

35 TENORS TENORES Javier Aguilera David Asín Pedro Castro Rafael Ferrando Ignacio Giner Antonio Gómez Tomás Martínez Tomás Puig Jesús Rita Eugenio Rodríguez Josep Lluís Sanchis Ricardo Sanjuán Javier Tortosa * José Javier Viudes BARÍTONS-BAIXOS BARÍTONOS-BAJOS BARITONES-BASSES Bonifaci Carrillo Juan Felipe Durá Salvador Giner Luis Gonzalo Josep Martínez Fernando Piñango Fernando Piqueras José Tomás Poveda Vicente Soldevila Augusto Val Joan Valldecabres Luis Vicente * * Cap de corda Jefe de cuerda Section leader Director Chorus master: Francesc Perales Director assistent Director asistente Chorus master assistant: Jordi Bernàcer Pianista acompanyant Pianista acompañante Piano accompanist: Francisco Hervás 35

36 Informació Información Information Venda de localitats Taquilles del Palau de les Arts Reina Sofía De dilluns a divendres d h a h i dissabtes d h a h De dilluns a divendres amb representació les Taquilles estaran obertes fins l hora d inici de l espectacle programat Dissabtes, diumenges i festius amb representació les Taquilles obriran 2 hores abans de l inici de la funció programada en les sessions matinals, i 3 hores * abans en les sessions de vesprada, per a atendre únicament sol licituds de compra per al mateix dia *Excepte per a les representacions del cicle Les Bandes a Les Arts i tots els Esdeveniments externs a la programació general, en què les Taquilles obriran 2 hores abans de l inici de la funció Venda telefònica línia De dilluns a divendres d h a h * ServiCam *Confirme horaris de venda 36

37 Venta de localidades Taquillas del Palau de les Arts Reina Sofía De lunes a viernes de h a h y sábados de h a h De lunes a viernes con representación las Taquillas permanecerán abiertas hasta la hora de inicio de la función programada Sábados, domingos y festivos con representación las Taquillas abrirán 2 horas antes del inicio de la función programada en las sesiones matinales, y 3 horas * antes de las sesiones de tarde, para atender solicitudes de compra para el mismo día *Excepto para las representaciones del ciclo Les Bandes a Les Arts y todos los Eventos externos a la programación general, en los que las Taquillas abrirán 2 horas antes del inicio de la función. Venta telefónica línea De lunes a viernes de h a h * ServiCam * Confirme horarios de venta Ticket sales Box Office of Palau de les Arts Reina Sofía Monday through Friday, from 11:00 a.m. to 6:00 p.m. Saturdays from 11:00 a.m. to 2:00 p.m. Monday through Friday with scheduled performance the Box Office will remain open until performance curtain time On Saturdays, Sundays and bank holidays, tickets will only be sold at the Box Office two hours before performance curtain time for morning performances, and three hours * before for evening performances * For the concert series of Les Bandes a Les Arts, and all the Events out of the general season programme, the Box Office will be open two hours before performance curtain time. Telephone sales line Monday through Friday, from 11:30 a.m to 6:00 p.m. * Servicam * Please, check for sales times 37

Centro Inglés CIRCULAR

Centro Inglés CIRCULAR Centro Inglés CIRCULAR 9 de diciembre de 2010 Estimada familia: Le comunicamos que hemos abierto la reserva de plazas para el curso 2011-2012, de manera exclusiva, para los alumnos actualmente matriculados

Más detalles

I am writing to say how much my staff and I are looking forward to welcoming you and your children to the school in September.

I am writing to say how much my staff and I are looking forward to welcoming you and your children to the school in September. 08 July 2014 WELCOME LETTER FOR PARENTS OF PUPILS JOINING IN SEPTEMBER 2014 Dear Parents, I am writing to say how much my staff and I are looking forward to welcoming you and your children to the school

Más detalles

LA VENUS DE BADALONA El mar portà Venus a Baetulo. Bellesa, amor, natura i desig, continguts en aquest petit cos. El temps n esquinçà el marbre però n ha conservat intacte l encant. L antiga deessa ens

Más detalles

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE HUESCA HUESCA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE HUESCA HUESCA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE HUESCA HUESCA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 1 1 Liminar PreLiminary editorial editorial 2014. Edición 42 2014. 42 th Edition FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE HUESCA HUESCA

Más detalles

festivalcinesevilla.eu Es un proyecto de:

festivalcinesevilla.eu Es un proyecto de: festivalcinesevilla.eu Es un proyecto de: JUAN IGNACIO ZOIDO EXCMO. ALCALDE DE SEVILLA Sevilla cumple diez años como la gran sede y punto de encuentro de la industria del cine en Europa. Del 8 al 16 de

Más detalles

Ayuntamiento de Madrid Madrid Council. Alcaldesa de Madrid Mayor of Madrid Ana Botella Serrano

Ayuntamiento de Madrid Madrid Council. Alcaldesa de Madrid Mayor of Madrid Ana Botella Serrano Ayuntamiento de Madrid Madrid Council Alcaldesa de Madrid Mayor of Madrid Ana Botella Serrano Área de Gobierno de Las Artes, Deportes y Turismo Government of Arts, Sports and Tourism Department Consejero

Más detalles

MARTÍN ZARZAR JUNE JUNIO BRINGING THE WORLD HOME TRAYENDO EL MUNDO A SU HOGAR GRATIS FREE. www.elhispanicnews.com

MARTÍN ZARZAR JUNE JUNIO BRINGING THE WORLD HOME TRAYENDO EL MUNDO A SU HOGAR GRATIS FREE. www.elhispanicnews.com EL HISPANIC NEWS Aniversario 31 Anniversary www.elhispanicnews.com JUNIO JUNE Volume XXXI No.6 2012 GRATIS FREE MARTÍN ZARZAR TRAYENDO EL MUNDO A SU HOGAR BRINGING THE WORLD HOME Photo by julie cortez,

Más detalles

ausente, caviloso, embebido, absorto, embobado, enajenado, enfrascado, ensimismado, meditabundo, pensativo, cortometrajista.

ausente, caviloso, embebido, absorto, embobado, enajenado, enfrascado, ensimismado, meditabundo, pensativo, cortometrajista. Festival de Cine de Alcalá de Henares / Comunidad de Madrid. 40 edición catálogo oficial del 5 al 13 de noviembre de 2010 ausente, caviloso, embebido, absorto, embobado, enajenado, enfrascado, ensimismado,

Más detalles

MTV WINTER EL POLITÉCNICO MOZART AGOTA MARZO 2008 MARZO 2008 FESTIVAL EN CACSA PLÁSTICA FALLERA EN EL PALAU DE LES ARTS MTV WINTER, FESTIVAL IN CACSA

MTV WINTER EL POLITÉCNICO MOZART AGOTA MARZO 2008 MARZO 2008 FESTIVAL EN CACSA PLÁSTICA FALLERA EN EL PALAU DE LES ARTS MTV WINTER, FESTIVAL IN CACSA 13 13 MARZO 2008 PVP: 1 MARZO 2008 MTV WINTER FESTIVAL EN CACSA MTV WINTER, FESTIVAL IN CACSA PLÁSTICA FALLERA EN EL POLITÉCNICO FALLERA ART IN THE POLYTECHNIC MOZART AGOTA EL PALAU DE LES ARTS MOZART

Más detalles

EL PERIÒDIC DE L'ELIANA

EL PERIÒDIC DE L'ELIANA R PERIÒDIC GUARDONAT AMB EL PREMI DEL CENTRE D'ESTUDIS LOCALS DE L'ELIANA 2008 Edició electrònica: http//www.leliana2000.com E-mail: leliana2000@gmail.com INFORMATIU GRATUÏT. TIRADA 5000 EXEMPLARS Director:

Más detalles

Sedes / Venues. Periodismo y Comunicación Audiovisual

Sedes / Venues. Periodismo y Comunicación Audiovisual Sedes / Venues CASA DE AMÉRICA ATENEO CULTURAL 1º DE MAYO. AUDITORIO CCOO / ATENEO Cine CULTURAL hispanoamericano 1º DE MAYO. CCOO AUDITORIUM Largometrajes Plza. de y Cibeles. selección Metro: de cortometrajes

Más detalles

Actualidad ICG reúne a 200 partners en su II Convención Internacional

Actualidad ICG reúne a 200 partners en su II Convención Internacional SUMARIO 4 23 24 27 ICGNews Edita: Iniciatives de Comunicacions Gèminis, SL Tel. +34 973 751 533 - Fax +34 973 751 757 Pol. Industrial de Torrefarrera, s/n 25123 Torrefarrera (Lleida) icg-marketing@icg.es

Más detalles

Terms of Service Fixed Rate Products

Terms of Service Fixed Rate Products Terms of Service Fixed Rate Products Terms of Service This Terms of Service Agreement (Agreement) explains the details of your electric service from New Leaf Energy, LP (PUCT Certificate No. 10040). If

Más detalles

música y+ junio - julio

música y+ junio - julio música y+ junio - julio 2008 Oviedo Oviedo, capital del Principado de Asturias es una ciudad con una gran historia. Hace mil doscientos años que Oviedo comenzó a proyectarse hacia el resto del mundo y

Más detalles

del 1 de julio al 30 de agosto

del 1 de julio al 30 de agosto del 1 de julio al 30 de agosto 1 July to 30 August Andrea D Odorico ÍNDICE 4. teatro circo PRICE 13. PUENTE DEL REY 27. Plaza mayor 28. VERANOS MATADERO 34. VERANOS CONDE DUQUE 36. VERANOS CENTROCENTO

Más detalles

El agente herido de ICE se recupera en casa

El agente herido de ICE se recupera en casa WEEKEND EDITION AÑO XXII NÚMERO 34 WWW.LAPRENSASA.COM 20 de febrero de 2011 Texas Cowgirls looking for a place to score The San Antonio Cowgirls, a sanctioned team in the new Leather and Lace Football

Más detalles

Effective July 1, 2013

Effective July 1, 2013 WHAT IS DIAL-A-RIDE? Dial-A-Ride is an origin-to-destination advanced reservation transportation service for seniors and persons with disabilities. Service is provided during the same hours of operation

Más detalles

La Curacao Times. Para que las cosas cambien, primero tengo que cambiar yo. For things to change, first I must change. -Anonymous.

La Curacao Times. Para que las cosas cambien, primero tengo que cambiar yo. For things to change, first I must change. -Anonymous. Junio/June 2008 Volumen 1 /Volume 1 La Curacao Times INFORMACION ES NECESARIA PARA ENTENDER EL CAMBIO INFORMATION IS NECESSARY TO UNDERSTAND CHANGE LA CURACAO ha pasado por diferentes fases de crecimiento

Más detalles

> THIS IS MY LIFE (2A. PART) dramatúrgia i direcció JORDI FONDEVILA ATOLLADERO

> THIS IS MY LIFE (2A. PART) dramatúrgia i direcció JORDI FONDEVILA ATOLLADERO > THIS IS MY LIFE (2A. PART) dramatúrgia i direcció JORDI FONDEVILA ATOLLADERO 147 > ATOLLADERO Atolladero neix l any 2000 de la mà de Xavier Pla i Jordi Fondevila. La companyia sorgeix de la voluntat

Más detalles

BARNI, IMAGE OF THE BARCELONA 2010 STAMP BARNI, LA IMATGE DEL SEGELL DE BARCELONA 2010 BARNI, LA IMAGEN DEL SELLO DE BARCELONA 2010

BARNI, IMAGE OF THE BARCELONA 2010 STAMP BARNI, LA IMATGE DEL SEGELL DE BARCELONA 2010 BARNI, LA IMAGEN DEL SELLO DE BARCELONA 2010 Programa Oficial 3 BARNI, IMAGE OF THE BARCELONA 2010 STAMP BARNI, LA IMATGE DEL SEGELL DE BARCELONA 2010 BARNI, LA IMAGEN DEL SELLO DE BARCELONA 2010 25 Europe focuses on its stars Europa examina les

Más detalles

Guía de Verano 2014. Turismo y Cultura

Guía de Verano 2014. Turismo y Cultura Guía de Verano 2014 Turismo y Cultura Datos Útiles / Useful Tips Cine: Village Cines - Mendoza Plaza Shopping. Cinemark - Palmares Open Mall. Cine Teatro Universidad - centro (Lavalle 77). Los envases

Más detalles

Memoria 2010 Fundación General CSIC 2010 REPORT. FUNDACIÓN GENERAL CSIC

Memoria 2010 Fundación General CSIC 2010 REPORT. FUNDACIÓN GENERAL CSIC Memoria 2010 Fundación General CSIC 2010 REPORT. FUNDACIÓN GENERAL CSIC Memoria 2010 Fundación General CSIC 2010 REPORT. FUNDACIÓN GENERAL CSIC Edición Edition Fundación General CSIC Diseño Design Loop-Loop

Más detalles

Contrato de Cuenta de Depósito

Contrato de Cuenta de Depósito (09/11) OPS-5200 EFFECTIVE JULY 1, 2011 Contrato de Cuenta de Depósito FUNDS AVAILABILITY...3 INTEREST ON DEPOSITS...4 WITHDRAWALS...4 ACCOUNT LIMITATIONS...5 FEES...6 ELECTRONIC FUND TRANSFERS...6 RECORD

Más detalles

TABLE OF CONTENTS / CONTENIDO MUSIC OPENS DOORS INC. INFORMATION / INFORMACION BOARD OF DIRECTORS

TABLE OF CONTENTS / CONTENIDO MUSIC OPENS DOORS INC. INFORMATION / INFORMACION BOARD OF DIRECTORS 1 T TABLE OF CONTENTS / CONTENIDO WELCOME / BIENVENIDA... 5 IN MEMORY: DAVID E. ROBINSON / EN MEMORIA DE DAVID E. ROBINSON... 6 WHO S WHO / QUIEN ES QUIEN... 7 GUEST ARTIST / ARTISTA INVITADO... 9 PROGRAM

Más detalles

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE CUSTOMER SERVICE LOST AND FOUND DEPTO. DE ARTÍCULOS PERDIDOS MST BOARD MEETINGS REUNIONES DE LA JUNTA DE MST

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE CUSTOMER SERVICE LOST AND FOUND DEPTO. DE ARTÍCULOS PERDIDOS MST BOARD MEETINGS REUNIONES DE LA JUNTA DE MST CUSTOMER SERVICE Call: 1-888-MST-BUS1 (1-888-678-2871) Internet: www.mst.org In Person: MST Bus Stop Shop 201 Pearl St.,, CA 93940 Mon. Fri. 8:00 a.m.-12:30 p.m. & 1:30-4:45 p.m. 110 St.,, CA 93901 Mon.

Más detalles

5 CARTAS 11 LOS HITOS DEL AÑO 2004 39 EL NEGOCIO TELEVISIVO 89 OTRAS COMPAÑÍAS 111 EL NEGOCIO PUBLICITARIO 147 DIRECTORIO 1 CUENTAS ANUALES

5 CARTAS 11 LOS HITOS DEL AÑO 2004 39 EL NEGOCIO TELEVISIVO 89 OTRAS COMPAÑÍAS 111 EL NEGOCIO PUBLICITARIO 147 DIRECTORIO 1 CUENTAS ANUALES I N F O R M E A N U A L 2 0 0 4 T E L E C I N C O 2 0 0 4 A N N U A L R E P O R T Index LETTERS 4 THE YEAR S HIGHLIGHTS 10 INFORMATION FOR THE SHAREHOLDER 20 THE TELEVISION BUSINESS 38 OTHER COMPANIES

Más detalles

****** VERSION ESPAÑOL ABAJO ******* RENTAL TERMS & CONDITIONS:

****** VERSION ESPAÑOL ABAJO ******* RENTAL TERMS & CONDITIONS: ****** VERSION ESPAÑOL ABAJO ******* By sending a deposit to make a reservation for a given property, you agree to all of the terms and conditions listed here: RENTAL TERMS & CONDITIONS: Responsible Party

Más detalles

Rx for the RNS. Receta para las RNSp3. Homecoming p4 Appointment p2 Support p5. april 22 - april 28, 2015 Vol. 16 No. 16

Rx for the RNS. Receta para las RNSp3. Homecoming p4 Appointment p2 Support p5. april 22 - april 28, 2015 Vol. 16 No. 16 april 22 - april 28, 2015 Vol. 16 No. 16 NORTHERN MANHATTAN S BILINGUAL NEWSPAPER NOW EVERY WEDNESDAY TODOS LOS MIERCOLES washington Heights Inwood HARLEM EAST HARLEM EL PERIODICO BILINGUE DEL NORTE DE

Más detalles

Memoria de Actividades 2013

Memoria de Actividades 2013 Memoria de Actividades 2013 ÍNDICE Index Carta del Presidente A LETTER FROM THE CHAIRMAN 4 2013 INFORME DE LA DIRECTORA MANAGER S REPORT 6 ORGANIGRAMA ORGANISATION CHART 8 ÁREA DE OPERACIONES Y EMPRESAS

Más detalles

juntos por la salud mental

juntos por la salud mental avanzamos! juntos por la salud mental Edición No. 16 Exploramos prácticas terapéuticas no tradicionales Exploring Non-traditional Healing Practices Adentro: El teatro, la música y otras prácticas que apoyan

Más detalles