(19) CAMÍ DE CALA LLAMP / CAMÍ VELL DE CALA LLAMP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "(19) CAMÍ DE CALA LLAMP / CAMÍ VELL DE CALA LLAMP"

Transcripción

1

2 Sa Mola ( ) (19) CAMÍ DE CALA LLAMP / CAMÍ VELL DE CALA LLAMP LOCALITZACIÓ Municipi: Andratx. Fulls del mapa 1: 5.000: / Inici: carretera de Palma al port d'andratx Ma-10, a la zona urbana del port d'andratx. Final: zona urbana de cala Llamp. Longitud: 919 m. DOCUMENTACIÓ - Camí públic. - Obres per part de l'administració. - Inventari general de Béns i Drets (2005). SENYALITZACIÓ Fites Pintades Indicadors Panells - Hi ha 3 cartells de camí vell de cala Llamp (un a l'inici i un altre al final del tram 1, i un altre a l'inici del tram 2). DELIMITACIÓ LATERAL Sí No paret i reixa al tram 1 i reixa i obert al tram 2. LIMITACIÓ DE PAS Sí No OBSERVACIONS - L'inici del camí fa partió amb la zona urbana del port d'andratx (zona del Moll Vell) - Camí d'interès excursionista Sí No RECOMANACIONS Inclusió a l'inventari de Béns Municipals Obertura d'un Expedient d'investigació Protecció per interès constructiu

3 TRAMS - Tram 1 Des de l'inici del camí fins a una distància de 390 m. Tipologia: carro. Tipus de ferm: asfalt. Longitud: 390 m. Amplada mínima: 5,5 m Seguiment: sense problemes Estat: bo Interès constructiu Sí No Elements constructius Cadena Paret Clavegueres Pont Escalons Pujadors Escopidors Ratlletes Gual empedrat - Tram 2 Continuació del camí fins a la zona urbana de cala Llamp. Tipologia: carro Tipus de ferm: asfalt Longitud: 529 m Amplada mínima: 5 m Seguiment: sense problemes Estat: bo Interès constructiu Sí No Elements constructius Cadena Paret Clavegueres Pont Escalons Pujadors Escopidors Ratlletes Gual empedrat Pedres passadores Paretons Marges Pedres passadores Paretons Marges DOCUMENTACIÓ ARXIVÍSTICA LOCALITZADA: En sessió plenària celebrada per l Ajuntament d Andratx el 14 d abril de se dio cuenta del informe emitido por la Comisión de Caminos en el expediente instruido a instancia de Matías Enseñat y Rosselló denunciando el mal estado en que se encuentra el camino trasversal público denominado de Cala de Llamp por haberse vertido en él escombros que se dejaron en estado inconveniente, lo que da lugar a que se irroguen perjuicios a las fincas de su propiedad, en cuyo informe opina la Junta pueden subsanarse los perjuicios que las avenidas de aguas pudieran ocasionar al reclamante construyéndose un pequeño muro en seco a la vera del camino de referencia en la parte que linda con las propiedades del mismo reclamante, en cuyo caso considera necesaria la anchura de diez y ocho palmos y medio al camino de referencia. Enterado el Ayuntamiento, después de discutido el asunto, acordó autorizar la construcción de muro indicado, que podrá llevarse a efecto por el propio reclamante y el interesado que vertió los escombros en el repetido camino (AMA. Sign. 95b). En el ple del 15 de juny de 1963 es tractà la petició d una empresa...solicitando la construcción de una via de acceso a la finca Cala Llamp uniendola a

4 la carretera Camp de Mar Puerto de Andraitx, y una vez discutido la Corporación la aprobó por unanimidad acordando 1º Aprobar el proyecto y conceder el permiso de construcción, inicialmente. 2º Que sea expuesto al publico a efectos de reclamación por espacio de quince dias y en caso de no presentarse ninguna, y previos los trámites pertinentes, se conceda por el Alcalde la autorización definitiva (AMA. Sign. 137). En una altra sessió del 7 de març de 1966 s acordà estudiar la redacció...del proyecto de la urbanización de la calle, hoy camino, de Cala Llamp dada la importancia que ha adquirido por ser vía de comunicación de las dos carreteras de Andraitx-Puerto con la de Camp de Mar-Puerto, sin pasar por el Puerto de Andraitx en su núcleo urbano... (AMA. Sign. 138). Camí vell de cala LLamp El 26 de juny de 1973 un dels regidors exposava...que consideraba de necesidad que por la brigada de obreros de este Ayuntamiento se procediera a efectuar unas reparaciones en el camino viejo de Cala Llamp. Conforme los Sres. con la precedente exposición se acordó por unanimidad tomarla en consideración, y, que por el teniente de Alcalde Sr. D. Antonio Calafat Enseñat, se proceda a informar sobre las reparaciones que se estimen necesarias efectuar (AMA. Sign. 141). En el ple del 22 de maig de 1974, En relación con el asunto sobre la posibilidad de encargar la redacción del Proyeco Técnico de Urbanizacción del camino viejo a Cala Llamp, el Sr. Alcalde, propuso a los Sres. asistentes que pasara el asunto a informe de la Asociación de Propietarios e Industriales del Puerto de Andraitx, los Srs. Asistentes, acordaron después de breve deliberación, aprobar la citada propuesta (AMA. Sign. 141). El 15 d abril de 1981 l Ajuntament d Andratx aprovà el projecte d alineacions d un tram de l antic camí de Cala Llamp (AMA. Sign. 143). En sessió del 30 de març de 2000, en el torn de precs i pregunte, un dels regidors demanava si hi havia algun tipus d actuació per arreglar el camí vell de Cala Llamp, a la qual cosa respongué la Sra. Batlesa que era un projecte de la Conselleria i que segons notícies aparegudes a la premsa l inici de les obres estava pròxim (AMA. Sense signatura). L Inventari General de Béns i Drets de l Ajuntament d Andratx, format per la Secretaria el 31 de desembre de 2004, i aprovada la rectificació anual en sessió plenària del 2 de novembre de 2005, inclou, sota l epígraf I-C, la Guia de carrers del terme municipal, en la qual trobam, a la zona del Port d Andratx, el camí vell de Cala Llamp, grafiat en el plànol corresponent amb la referència 23, 28, 31. DOCUMENTACIÓ BIBLIOGRÀFICA: - HEINRICH, H. (2003). Fa referència al camí catalogat al seu llibre Mallorca Wanderungen durch die Südwestregion. Band 1 a l excursió 5 (Von Peguera über Camp de Mar nach Port d Andratx). (pàg 36-41). CARTOGRAFIA ON APAREIX:

5 - GÓMEZ ÍMAZ. (1892). Plano del puerto de Andratx. Escala 1: Madrid. - Mapa Militar de España formado por el Cuerpo del Estado Mayor (realitzat aproximadament entre ). Escala 1/ Mapa Militar de España formado por el Cuerpo del Estado Mayor del Ejército (realitzat aproximadament al , 2a edició). Escala 1/ SERVICIO CARTOGRÁFICO DEL EJÉRCITO (1948). Cartografía Militar de España. Escala 1/ Fulls 697 (II-IV). Apareix el tram 2. - SERVICIO CARTOGRÁFICO DEL EJÉRCITO (1959). Cartografía Militar de España. Full 697- II. Escala 1/ Apareix el tram 2 del camí. - INSTITUTO GEOGRÁFICO Y CATASTRAL (1958). Mapa Nacional Topográfico Parcelario. Escala 1/ MASCARÓ PASARIUS, J. (1958). Mapa General de Mallorca. Escala 1/ Apareix aproximadament. - SERVICIO CARTOGRÁFICO DEL EJÉRCITO (1959). Cartografía Militar de España. Escala 1/ Fulls 697 (II-III). - SERVICIO CARTOGRÁFICO DEL EJÉRCITO (1965). Cartografía Militar de España. Escala 1/ Full 697- III. - SERVICIO CARTOGRÁFICO DEL EJÉRCITO (1988). Cartografía Militar de España. Escala 1/ Full 697 (37-27). - SERVICIO CARTOGRÁFICO DEL EJÉRCITO (1993). Cartografía Militar de España. Escala 1/ Full 697 (37-27). - CONSELLERIA D OBRES PÚBLIQUES I ORDENACIÓ DEL TERRITORI, COPOT (1994). Mapa Topogràfic Balear. Escala 1/ Apareix amb el nom de camí de cala Llamp. - Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria (1995). Término de Andratx. Provincia de Baleares. Escala 1/ Apareix majoritàriament.

6

7 (98) CAMÍ DE SA TALAIA LOCALITZACIÓ Municipi: Andratx. Fulls del mapa 1: 5.000: Inici: carretera des port d'andratx a Camp de Mar, Ma-1020, prop de la zona urbana del port d'andratx. Final: camí de cala Llamp, núm. 19. Longitud: 131 m. DOCUMENTACIÓ - Inventari general de Béns i Drets (2005). SENYALITZACIÓ Fites Pintades Indicadors Panells - Un de "camí de s'atalaia" a l'inici del camí. DELIMITACIÓ LATERAL Sí No reixa i obert. LIMITACIÓ DE PAS Sí No OBSERVACIONS - La connexió entre el final del camí i el camí de cala LLamp és mitjançant uns escalons d'1,2 d'amplada. - Camí d'interès excursionista Sí No RECOMANACIONS Inclusió a l'inventari de Béns Municipals Obertura d'un Expedient d'investigació Protecció per interès constructiu

8 TRAMS - Tram 1 Tipologia: carro Tipus de ferm: terra Longitud: 131 m Amplada mínima: 2,7 m Seguiment: sense problemes Estat: regular Interès constructiu Sí No Elements constructius Cadena Paret Clavegueres Pont Escalons Pujadors Escopidors Ratlletes Gual empedrat Pedres passadores Paretons Marges DOCUMENTACIÓ ARXIVÍSTICA LOCALITZADA: L Inventari General de Béns i Drets de l Ajuntament d Andratx, format per la Secretaria el 31 de desembre de 2004, i aprovada la rectificació anual en sessió plenària del 2 de novembre de 2005, inclou, sota l epígraf I-C, la Guia de carrers del terme municipal, en la qual trobam, a la zona d Andratx, el camí s Atalaia, grafiat en el plànol corresponent amb la referència 28. DOCUMENTACIÓ BIBLIOGRÀFICA: CARTOGRAFIA ON APAREIX: - SERVICIO CARTOGRÁFICO DEL EJÉRCITO (1959). Cartografía Militar de España. Full 697- II. Escala 1/ INSTITUTO GEOGRÁFICO Y CATASTRAL (1958). Mapa Nacional Topográfico Parcelario. Escala 1/ SERVICIO CARTOGRÁFICO DEL EJÉRCITO (1959). Cartografía Militar de España. Escala 1/ Fulls 697 (II-III). - SERVICIO CARTOGRÁFICO DEL EJÉRCITO (1965). Cartografía Militar de España. Escala 1/ Full 697- II. - Plànol de Carreteras o caminos existentes en la provincia a cargo del ayuntamiento de Andraxt (Plan Nacional de Vías Provinciales, 1973). Escala 1: CONSELLERIA D OBRES PÚBLIQUES I ORDENACIÓ DEL TERRITORI, COPOT (1994). Mapa Topogràfic Balear. Escala 1/ Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria (1995). Término de Andratx. Provincia de Baleares. Escala 1/ INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL (1997). Mapa Topográfico Nacional de España. Escala 1/ Full 697- II.

9

10 (126) CARRER CRISTÒFOL COLÓN LOCALITZACIÓ Municipi: Andratx. Fulls del mapa 1: 5.000: / Inici: zona urbana del port d'andratx. Final: carretera Ma-1021 del port d'andratx al Camp de Mar, prop del camí de s'atalaia, núm. 98. Longitud: 231 m. DOCUMENTACIÓ - Inventari general de Béns i Drets (2005). SENYALITZACIÓ Fites Pintades Indicadors Panells - Un de "camí de s'atalaia / carrer Cristòfol Colón". DELIMITACIÓ LATERAL Sí No paret i reixa. LIMITACIÓ DE PAS Sí No OBSERVACIONS - Camí d'interès excursionista Sí No RECOMANACIONS Inclusió a l'inventari de Béns Municipals Obertura d'un Expedient d'investigació Protecció per interès constructiu

11 TRAMS - Tram 1 Des de l'inici del camí fins a una distància de 143 m. Tipologia: carro Tipus de ferm: asfalt Longitud: 143 m Amplada mínima: 1,8 m Seguiment: sense problemes Estat: bo Interès constructiu Sí No Elements constructius Cadena Pont Escopidors Paret Escalons Ratlletes Clavegueres Pujadors Gual empedrat Pedres passadores Paretons Marges - Tram 2 Tipologia: carro Tipus de ferm: asfalt Longitud: 88 m Amplada mínima: 3,5 m Seguiment: sense problemes Estat: bo Interès constructiu Sí No Elements constructius Cadena Paret Clavegueres Pont Escalons Pujadors Escopidors Ratlletes Gual empedrat Pedres passadores Paretons Marges DOCUMENTACIÓ ARXIVÍSTICA LOCALITZADA: L Inventari General de Béns i Drets de l Ajuntament d Andratx, format per la Secretaria el 31 de desembre de 2004, i aprovada la rectificació anual en sessió plenària del 2 de novembre de 2005, inclou, sota l epígraf I-C, la Guia de carrers del terme municipal, en la qual trobam, a la zona del Port d Andratx, el carrer Cristóbal Colón, grafiat en el plànol corresponent amb la referència núm. 23, 28. DOCUMENTACIÓ BIBLIOGRÀFICA: CARTOGRAFIA ON APAREIX: - SERVICIO CARTOGRÁFICO DEL EJÉRCITO (1959). Cartografía Militar de España. Full 697- II. Escala 1/ SERVICIO CARTOGRÁFICO DEL EJÉRCITO (1959). Cartografía Militar de España. Escala 1/ Fulls 697 (II-III). - CONSELL GENERAL INTERINSULAR (1980). Municipi d Andratx-Calvià-Estellencs. Escala 1/ Fulls 697 (3-3).

12 - CONSELLERIA D OBRES PÚBLIQUES I ORDENACIÓ DEL TERRITORI, COPOT (1994). Mapa Topogràfic Balear. Escala 1/ Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria (1995). Término de Andratx. Provincia de Baleares. Escala 1/ INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL (1997). Mapa Topográfico Nacional de España. Escala 1/ Full 697- II.

13

Catàleg de Patrimoni del terme municipal d Inca

Catàleg de Patrimoni del terme municipal d Inca Identificació de l element Denominació: CAN PA CALENT Clau: 21/16 Codi: INC- A011 Grau de protecció: A1 (BIC) Tipologia: talaiot quadrat Ús actual: en desús Autoria: - Estil o corrent: - Identificació

Más detalles

Ayuntamiento de la Fiel Villa de MAS DE LAS MATAS

Ayuntamiento de la Fiel Villa de MAS DE LAS MATAS ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN CON FECHA UNO DE JUNIO DE DOS MIL SEIS En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de la Villa de Mas de las Matas, a las veintidós horas

Más detalles

Aspectos cartográficos de la Guerra Civil Española ( )

Aspectos cartográficos de la Guerra Civil Española ( ) SUB Hamburg B/107115 Aspectos cartográficos de la Guerra Civil Española (1936-1939) ÁNGEL DE LAS HERAS MOLINOS Doctor Ingeniero en Geodesia y Cartografía Profesor Titular de la Universidad Politécnica

Más detalles

EL PLENO DE LA CORPORACIÓN LOCAL REUNIDO EN SESIÓN ORDINARIA DIA 14 DE ABRIL DE

EL PLENO DE LA CORPORACIÓN LOCAL REUNIDO EN SESIÓN ORDINARIA DIA 14 DE ABRIL DE - ANUNCIO EL PLENO DE LA CORPORACIÓN LOCAL REUNIDO EN SESIÓN ORDINARIA DIA 14 DE ABRIL DE 2016, entre otros, acordó Aprobar: LA RECTIFICACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES DEL AYUNTAMIENTO A FECHA 31 DE DICIEMBRE

Más detalles

1/1-APROVACIÓ DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL REUNIDA EN SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 11 DE SETEMBRE DE 2015.

1/1-APROVACIÓ DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL REUNIDA EN SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 11 DE SETEMBRE DE 2015. ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL DIA DIVUIT DE SETEMBRE DE DOS MIL QUINZE. - Núm. de la sessió: 28/2015. - A Andratx i al Saló d Actes de la

Más detalles

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRIGAL DE LA VERA (CACERES), CELEBRADA EL DIA TRES DE DICIEMBRE DE 2013.

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRIGAL DE LA VERA (CACERES), CELEBRADA EL DIA TRES DE DICIEMBRE DE 2013. ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRIGAL DE LA VERA (CACERES), CELEBRADA EL DIA TRES DE DICIEMBRE DE 2013. SRAS. Y SRES. ASISTENTES: Sr. Alcalde-Presidente.- D. URBANO PLAZA

Más detalles

CAMINO DE LA PRESA DEL RÍO RETORTILLO

CAMINO DE LA PRESA DEL RÍO RETORTILLO CAMINO DE LA PRESA DEL RÍO RETORTILLO FUENTE FINAL - Ayuntamiento de Hornachuelos. - Ortofotografía digital color 1/10.000 y 1/5.000 (blanco y negro). Junta de Andalucía. - Inventario de vías pecuarias

Más detalles

~ Consell de ~ Mallorca

~ Consell de ~ Mallorca o. ~ Consell de Acta de constitución de la mesa de contratación y de apertura de la documentación administrativa presentada a las obras del Proyecto de refuerzo del firme, mejora de sistema de contención

Más detalles

CATÀLEG DELS CAMINS DEL TERME MUNICIPAL D ESPORLES

CATÀLEG DELS CAMINS DEL TERME MUNICIPAL D ESPORLES CATÀLEG DELS CAMINS DEL TERME MUNICIPAL D ESPORLES Coordinador: Autors: Cartografia: Antoni Reynés Trias Juan Salvador Aguilar González Margarita Durán Vadell Vicenç Forteza Pons Gabriel Ordines Marcé

Más detalles

ORDENANZA FISCAL EXPEDICIÓN DOCUMENTOS PÚBLICOS

ORDENANZA FISCAL EXPEDICIÓN DOCUMENTOS PÚBLICOS ORDENANZA FISCAL EXPEDICIÓN DOCUMENTOS PÚBLICOS ORDENANZA FISCAL EXPEDICIÓN DOCUMENTOS PÚBLICOS ARTÍCULO 1. Fundamento y Naturaleza En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de

Más detalles

Ayuntamiento de Vilar de Canes

Ayuntamiento de Vilar de Canes ALCALDE-PRESIDENTE Aurelio Pitarch Escrig CONCEJALES Jose Maria Dominguez Rodriguez Ernesto Blach Cabeza Maria Asuncion Garcia Garcia Ana Maria Barbera Garcia NO ASISTENTES: Ninguno Secretario - Interventor

Más detalles

NÚMERO C-2 CANON DE URBANIZACION EN LA AVENIDA PAPA LUNA (ORDENANZA REGULADORA)

NÚMERO C-2 CANON DE URBANIZACION EN LA AVENIDA PAPA LUNA (ORDENANZA REGULADORA) NÚMERO C-2 CANON DE URBANIZACION EN LA AVENIDA PAPA LUNA (ORDENANZA REGULADORA) ARTÍCULO 1º.- FUNDAMENTO Y OBJETO. Este Ayuntamiento acuerda establecer el Canon de Urbanización en la Avenida Papa Luna

Más detalles

Diputación de Palencia

Diputación de Palencia Diputación de Palencia La Modernización de las Diputaciones Madrid, 22 de febrero 2005 Objetivo en TIC Dirigir tanto la propia Diputación como los Ayuntamientos de la provincia hacia el Gobierno electrónico,

Más detalles

ACTA DE LA REUNIÓ DEL PLE DE L AJUNTAMENT D ARTÀ

ACTA DE LA REUNIÓ DEL PLE DE L AJUNTAMENT D ARTÀ ACTA DE LA REUNIÓ DEL PLE DE L AJUNTAMENT D ARTÀ Caràcter: extraordinari i urgent Data: 25 de juliol de 2012 Horari: 19 hores Lloc: sala de sessions de l Ajuntament d Artà Hi assisteixen: Jaume Alzamora

Más detalles

Projecte de decorat del Saló de Sessions de l'ajuntament de Sueca

Projecte de decorat del Saló de Sessions de l'ajuntament de Sueca Pl. del Convent, 12-2a CP 46410 Tel: 961700050 Ext: 430-431 Projecte de decorat del Saló de Sessions de l'ajuntament de Sueca Secció: Urbanisme Dates extremes: del 29 de maig al 8 de juliol de 1897 Procedència:

Más detalles

A Y U N T A M I E N T O DE OLIAS DE L REY

A Y U N T A M I E N T O DE OLIAS DE L REY DON JOAQUÍN FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE OLÍAS DEL REY (TOLEDO), CERTIFICA DEL SIGUIENTE EXTRACTO DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA, POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, EL DIA

Más detalles

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN EL DIA 7 DE AGOSTO DE 2012

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN EL DIA 7 DE AGOSTO DE 2012 ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN EL DIA 7 DE AGOSTO DE 2012 ASISTENTES SR. PRESIDENTE: Don Fernando Jiménez Ortega SRE/AS. CONCEJALES ASISTENTES: Don Santiago González

Más detalles

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRIGAL DE LA VERA (CACERES), CELEBRADA EL DIA 16 DE ENERO DE 2013.

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRIGAL DE LA VERA (CACERES), CELEBRADA EL DIA 16 DE ENERO DE 2013. ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRIGAL DE LA VERA (CACERES), CELEBRADA EL DIA 16 DE ENERO DE 2013. SRAS. Y SRES. ASISTENTES: Sr. Alcalde-Presidente.- D. URBANO PLAZA MORENO

Más detalles

FUNDAMENTO LEGAL HECHO IMPONIBLE SUJETO PASIVO

FUNDAMENTO LEGAL HECHO IMPONIBLE SUJETO PASIVO Nº ORDEN 51 ORDENANZA FISCAL reguladora DE LA TASA POR TRAMITACIÓN Y REDACCIÓN DE INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN, GESTIÓN URBANÍSTICA Y EVALUACIONES AMBIENTALES ESTRATÉGICAS Artículo 1. FUNDAMENTO LEGAL En

Más detalles

ACUERDOS DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

ACUERDOS DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ACUERDOS DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 229.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento

Más detalles

CATÀLEG DE CAMINS DEL TERME MUNICIPAL DE BANYALBUFAR Í N D E X CATÀLEG DE CAMINS DEL TERME MUNICIPAL DE BANYALBUFAR

CATÀLEG DE CAMINS DEL TERME MUNICIPAL DE BANYALBUFAR Í N D E X CATÀLEG DE CAMINS DEL TERME MUNICIPAL DE BANYALBUFAR CATÀLEG DE CAMINS DEL TERME MUNICIPAL DE BANYALBUFAR Í N D E X CATÀLEG DE CAMINS DEL TERME MUNICIPAL DE BANYALBUFAR Coordinador: Antoni Reynés Trias Autors: Guillem Alomar Canyelles Maria Coll Mestre Jaume

Más detalles

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL ONCE.

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL ONCE. En la Villa de Lucena del Puerto (Huelva), siendo las veinte horas y cinco minutos del catorce de noviembre de dos mil once, se reúnen en el salón de sesiones del Ayuntamiento, los señores que a continuación

Más detalles

ADJUDICACIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO DE UNA ESTACIÓN TOTAL DE TOPOGRAFÍA PARA EL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y URBANAS.

ADJUDICACIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO DE UNA ESTACIÓN TOTAL DE TOPOGRAFÍA PARA EL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y URBANAS. Por acuerdo de la Junta de Gobierno de esta Excma. Diputación Provincial de Toledo, en sesión ordinaria celebrada el 22 de julio de 2016, se aprobó la siguiente propuesta: ADJUDICACIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE LA VEGA

AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE LA VEGA /mja AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE LA VEGA DECRETO DE LA ALCALDÍA Resultando que el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 16 de junio de 2011, acordó celebrar sesiones ordinarias el último miércoles

Más detalles

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMODÓVAR DEL CAMPO NÚM. REG. ENTIDAD LOCAL: 01130150

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMODÓVAR DEL CAMPO NÚM. REG. ENTIDAD LOCAL: 01130150 ACTA Nº 8 SESIÓN ASISTENTES Alcalde-Presidente D. José Lozano García. Concejales Dª. Marta Blanco González. D. Manuel Jesús Soria González. D. José García-Minguillán López. D. Jesús González Serrano. Dª.

Más detalles

MALLORCA ARQUEOLÓGICA. INVENTARIO DE YACIMIENTOS. ANEXO 2.

MALLORCA ARQUEOLÓGICA. INVENTARIO DE YACIMIENTOS. ANEXO 2. MALLORCA ARQUEOLÓGICA. INVENTARIO DE YACIMIENTOS. ANEXO 2. Javier Aramburu-Zabala. 1º versión: marzo 2015 2ª versión: marzo 2015 Continuando con la publicación de nuevos yacimientos y complementos a los

Más detalles

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DIA 29 DE ABRIL DE

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DIA 29 DE ABRIL DE ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DIA 29 DE ABRIL DE 2010. En Olvega, a 29 de abril de 2010, siendo las 19,00 horas, se reúnen en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial

Más detalles

D I P U T A C I Ó N P R O V I N C I A L A C O R U Ñ A

D I P U T A C I Ó N P R O V I N C I A L A C O R U Ñ A D I P U T A C I Ó N P R O V I N C I A L A C O R U Ñ A Acta de la Junta de Gobierno celebrada el día 16 de enero de 2015 1 Orden del día de los asuntos que se van a tratar en la sesión ordinaria de Junta

Más detalles

CAPÍTULO I Generalidades

CAPÍTULO I Generalidades MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT Por acuerdo que consta en el artículo 3º, Capítulo 4º, del acta de la Sesión Ordinaria Nro. 134-2008, del 18 de noviembre de 2008, de conformidad con lo estatuido por los artículos

Más detalles

ÍNDICE 1. PRESENTACIÓN 2. OBJETIVOS 3. REQUERIMIENTOS

ÍNDICE 1. PRESENTACIÓN 2. OBJETIVOS 3. REQUERIMIENTOS CREACIÓN DE UNA APLICACIÓN WEB BASADA EN SOFTWARE LIBRE PARA LA VISUALIZACIÓN Y CONSULTA DE INFORMACIÓN CATASTRAL DEL AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS Proyecto Final del Máster en Tecnologías de la

Más detalles

Ayuntamiento de Alesanco

Ayuntamiento de Alesanco ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO MUNICIPAL EL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014 ASISTENTES: SR. ALCALDE-PRESIDENTE: Don José Antonio Reinares Martínez CONCEJALES: Don Iván Pinedo Martínez

Más detalles

Antecedentes. Prado, 9 01005 VITORIA-GASTEIZ Tel.: +34 945 135 118 Faxa: +34 945 135 102 E-mail: arartekoa@ararteko.eus www.ararteko.

Antecedentes. Prado, 9 01005 VITORIA-GASTEIZ Tel.: +34 945 135 118 Faxa: +34 945 135 102 E-mail: arartekoa@ararteko.eus www.ararteko. Resolución 2015R-1875-14 del Ararteko, de 15 de julio de 2015, por la que se recomienda al Ayuntamiento de Artziniega que tramite en debida forma el expediente para la defensa de una parcela perteneciente

Más detalles

EXTRACTO DE LA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, EL DIA 17 DE ENERO DE 2017.

EXTRACTO DE LA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, EL DIA 17 DE ENERO DE 2017. EXTRACTO DE LA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, EL DIA 17 DE ENERO DE 2017. PUNTO 1.- BORRADORES DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS, CON CARÁCTER URGENTE, DE FECHAS

Más detalles

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA 14 DE AGOSTO DE

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA 14 DE AGOSTO DE BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA 14 DE AGOSTO DE 2.015. ASISTENTES ALCALDE-PRESIDENTE D. José Mª Rodríguez Fernández CONCEJALES Dª Enriqueta Sarabia

Más detalles

Plaza de España, Cabra (Córdoba) Fax:

Plaza de España, Cabra (Córdoba) Fax: DECRETO.- Visto el expediente instruido para la CONTRATACIÓN DE UNA PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS MATERIALES DE BIENES PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE CABRA Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS, mediante procedimiento

Más detalles

Don Manuel Serral Rodríguez (Alcalde-Presidente). Doña Inmaculada García López. Don José Malpica Gómez. Don Raimundo Jesús Revelles Sola

Don Manuel Serral Rodríguez (Alcalde-Presidente). Doña Inmaculada García López. Don José Malpica Gómez. Don Raimundo Jesús Revelles Sola BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION PLENARIA EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA MUY LEAL VILLA DE GALERA EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2010. (SESION Nº 209) ASISTENTES. Don Manuel Serral

Más detalles

4º.- Con fecha 16 de marzo de 2011, el Sr. Arquitecto de Planeamiento y Gestión emite informe sobre las alegaciones presentadas.

4º.- Con fecha 16 de marzo de 2011, el Sr. Arquitecto de Planeamiento y Gestión emite informe sobre las alegaciones presentadas. Urbanismo y Vivienda VIII.- DESESTIMACIÓN DE ALEGACIONES Y APROBACIÓN DEFINITIVA DE ESTUDIO DE DETALLE EN CALLE MENAS DE LOS ARCOS, NÚMEROS 6 Y 8 (C), ÁREA 7, LOS ARCOS, DEL PGOU DE TERUEL, PENDIENTE DE

Más detalles

MANUAL D ÚS DEL GEOSERVEI WPS DE CARRERS I ADRECES POSTALS. 2. Característiques generals del geoservei WPS de carrers i adreces postals

MANUAL D ÚS DEL GEOSERVEI WPS DE CARRERS I ADRECES POSTALS. 2. Característiques generals del geoservei WPS de carrers i adreces postals MANUAL D ÚS DEL GEOSERVEI WPS DE CARRERS I ADRECES POSTALS 1. Introducció Els serveis WPS en general permeten invocar geoprocessos distribuïts que possibilitien homogeneïtzar l'extracció, càlcul, transformació,

Más detalles

1/1 - APROVACIÓ DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL REUNIDA EN SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 27 DE NOVEMBRE DE 2015.

1/1 - APROVACIÓ DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL REUNIDA EN SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 27 DE NOVEMBRE DE 2015. ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL DIA CUATRE DE DESEMBRE DE DOS MIL QUINZE. - Núm. de la sessió: 38/2015. - A Andratx i al Saló d Actes de la

Más detalles

REGULADORA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS DE AUTO-TAXIS Y DEMÁS VEHÍCULOS DE ALQUILER

REGULADORA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS DE AUTO-TAXIS Y DEMÁS VEHÍCULOS DE ALQUILER ORDENANZA Nº. 23 REGULADORA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS DE AUTO-TAXIS Y DEMÁS VEHÍCULOS DE ALQUILER FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO.- ARTÍCULO 1º.- Ejercitando la facultad

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE OLIVENZA (BADAJOZ)

AYUNTAMIENTO DE OLIVENZA (BADAJOZ) AYUNTAMIENTO DE OLIVENZA (BADAJOZ) ORDENANZA Nº 30 REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS A INSTANCIA DE PARTE. Articulo 1º.- Fundamento y naturaleza. En uso de las facultades concedidas por

Más detalles

TAXA PER L'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA.

TAXA PER L'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA. TAXA PER L'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA. ARTICLE 1.- FONAMENT I NATURALESA. Sobre la base del previst en els articles 58 i 20.3 apartat i) de la Llei 39/1988,

Más detalles

PLAZAS A SOLICITAR / PLACES A SOL LICITAR REGISTRO DE ENTRADA / REGISTRE D ENTRADA

PLAZAS A SOLICITAR / PLACES A SOL LICITAR REGISTRO DE ENTRADA / REGISTRE D ENTRADA SOLICITUD DEL PROGRAMA DE VACACIONES PARA MAYORES CASTELLÓN SÉNIOR DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN. SOL LICITUD DEL PROGRAMA DE VACANCES PER A MAJORS CASTELLÓN SÉNIOR DE LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ. PLAZAS A

Más detalles

RESPUESTA DEL GOBIERNO. 184/74789 a 184/ /06/ a AUTOR/A: CASTELLANO RAMÓN, Helena y GONZÁLEZ SANTÍN, María Luisa (GS)

RESPUESTA DEL GOBIERNO. 184/74789 a 184/ /06/ a AUTOR/A: CASTELLANO RAMÓN, Helena y GONZÁLEZ SANTÍN, María Luisa (GS) SECRETARIA DE ESTADO DE RELACIONES CON LAS CORTES RESPUESTA DEL GOBIERNO (184) PREGUNTA ESCRITA CONGRESO 184/74789 a 184/74815 02/06/2015 196236 a 196262 AUTOR/A: CASTELLANO RAMÓN, Helena y GONZÁLEZ SANTÍN,

Más detalles

Decreto 93/1982, de 26 de octubre

Decreto 93/1982, de 26 de octubre Decreto 93/1982, de 26 de octubre (Disposición Vigente) Decreto 93/1982, de 26 de octubre LARG 1982\1066 TRANSPORTES POR CARRETERA Y FERROCARRIL. Distribución de competencias transferidas por el Estado

Más detalles

Dña. MARÍA DEL MAR SUÁREZ BELTRÁN, SECRETARIA ACCIDENTAL DEL AYUNTAMIENTO DE CORVERA DE ASTURIAS,

Dña. MARÍA DEL MAR SUÁREZ BELTRÁN, SECRETARIA ACCIDENTAL DEL AYUNTAMIENTO DE CORVERA DE ASTURIAS, Dña. MARÍA DEL MAR SUÁREZ BELTRÁN, SECRETARIA ACCIDENTAL DEL AYUNTAMIENTO DE CORVERA DE ASTURIAS, CERTIFICA: Que según resulta del borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el AYUNTAMIENTO

Más detalles

Se da cuenta de los expedientes tramitados para la concesión de las Licencias Urbanísticas solicitadas, según se relacionan a continuación.

Se da cuenta de los expedientes tramitados para la concesión de las Licencias Urbanísticas solicitadas, según se relacionan a continuación. SEÑORES ASISTENTES: ASISTENTES: PRESIDENTE: DON MIGUEL GALLARDO SANCHEZ- BARBUDO. CONCEJALES: Dª.MARIA SOLEDAD TORRES GARCIA DE BLAS. D. FLORENCIO VALENTIN SANCHEZ. NO ASISTEN: D. FERNANDO MEDINA SANCHEZ.

Más detalles

ACTA DE LA SESION EXTRA-ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL PASADO 27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2.007, EN LLANERA DE RANES.

ACTA DE LA SESION EXTRA-ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL PASADO 27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2.007, EN LLANERA DE RANES. ACTA DE LA SESION EXTRA-ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL PASADO 27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2.007, EN LLANERA DE RANES. (VALENCIA) SRES. ASISTENTES: Alcalde-Presidente: Vicente Sanchis Bonete.

Más detalles

ORDEN DEL DÍA 1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA EN BORRADOR, CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2009 (MINUTA Nº 16 ).

ORDEN DEL DÍA 1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA EN BORRADOR, CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2009 (MINUTA Nº 16 ). ORDEN DEL DÍA 1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA EN BORRADOR, CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2009 (MINUTA Nº 16 )., acuerda la aprobación de las mismas. DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS

Más detalles

I.- MEMORIA 1.- ANTECEDENTES

I.- MEMORIA 1.- ANTECEDENTES I.- MEMORIA 1.- ANTECEDENTES Son varios los antecedente en los archivos históricos sobre la Vía Pecuaria denominada Vía de la Plata, Cañada Real de Merinas, Zamorana y Vizana, se fecha en el año 1901 una

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA. Servicio de Contratación y Patrimonio.

AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA. Servicio de Contratación y Patrimonio. ACTA DE REUNIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN ASISTENTES PRESIDENTE: Doña María Eugenia Fernández López.- Teniente-Alcalde Delegada de Contratación. VOCALES: Don Enrique Rodríguez Mengíbar.- Vicesecretario

Más detalles

Àrea de Territori Serveis Municipals. Memòria 2014 Informe Final

Àrea de Territori Serveis Municipals. Memòria 2014 Informe Final + Àrea de Territori Serveis Municipals Memòria 2014 Informe Final + Introducció! L objec(u principal del departament de obres i serveis de l Ajuntament de Montornès del Vallès és el manteniment de la via

Más detalles

PRESIDENTE: D. DAVID JAVIER GARCÍA OSTOS

PRESIDENTE: D. DAVID JAVIER GARCÍA OSTOS ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA EXCMA. JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 6 DE JULIO DE 2015 A LAS 09:00 HORAS EN PRIMERA CONVOCATORIA EN LA SALA DE LA ALCALDÍA DE ESTE PALACIO MUNICIPAL.

Más detalles

RECOLLIDA DE VIDRE. Qui arreplega el vidre a Mutxamel? Quin tipus de vidre és el que hem de reciclar i en quin contenidor hem de depositar-lo?

RECOLLIDA DE VIDRE. Qui arreplega el vidre a Mutxamel? Quin tipus de vidre és el que hem de reciclar i en quin contenidor hem de depositar-lo? RECOLLIDA DE VIDRE Qui arreplega el vidre a Mutxamel? Per a que els envasos de vidre tinguen una gestió adequada, l Ajuntament Ple va aprovar en la sessión del 8 d agost de 2005 l acord de renovació de

Más detalles

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015 Dades d identificació de la persona sol licitant / Datos de identificación de la persona solicitante Nom / Nombre Primer cognom / Primer apellido Segon cognom / Segundo apellido Tipus identificador / Tipo

Más detalles

BORRADOR ACTA SESION DE PLENO EXTRAORDINARIO-URGENTE DE 11 DE JULIO DE

BORRADOR ACTA SESION DE PLENO EXTRAORDINARIO-URGENTE DE 11 DE JULIO DE DE TOLEDO (TOLEDO). - BORRADOR ACTA SESION DE PLENO EXTRAORDINARIO-URGENTE DE 11 DE JULIO DE 2.002.- ASISTENTES: PRESIDENTE: D. Carlos García Martín.- CONCEJALES: D. Dimas Chozas Díaz.- D. Indalecio Villegas

Más detalles

municipals fins al 17 de desembre. Preus: Residets: 5 - no residents: 7 - a taquilla: 10

municipals fins al 17 de desembre. Preus: Residets: 5 - no residents: 7 - a taquilla: 10 municipals fins al 17 de desembre. Preus: Residets: 5 - no residents: 7 - a taquilla: 10 A les 20:30 h a l Església CONCERT DE NADALES DE CANT CORAL Corals participants: c Coral Castell Llubí c Coral Parroquial

Más detalles

MINUTA NUMERO 47/2013

MINUTA NUMERO 47/2013 MINUTA NUMERO 47/2013 En la Ciudad de Segorbe, a diecinueve de Noviembre de dos mil trece. La Junta de Gobierno Local se reunió en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, en sesión ordinaria en primera

Más detalles

Vicerectorat d Ordenació Acadèmica Oficina de Convergència i Harmonització Europea ENQUESTA SOBRE EL TREBALL PRESENCIAL I AUTÒNOM DE L ALUMNE/A

Vicerectorat d Ordenació Acadèmica Oficina de Convergència i Harmonització Europea ENQUESTA SOBRE EL TREBALL PRESENCIAL I AUTÒNOM DE L ALUMNE/A OCTUBRE TREBALL DE L ALUMNE/A EN EL MES D OCTUBRE Temps de : Incloeu-hi les hores de classes del 2 d octubre al 8 d octubre del 9 d octubre al 15 d octubre del 16 d octubre al 22 d octubre del 23 d octubre

Más detalles

tandem.eg@gmail.com Telf. 616284955 www.ecoserveis.com

tandem.eg@gmail.com Telf. 616284955 www.ecoserveis.com tandem.eg@gmail.com Telf. 616284955 www.ecoserveis.com QUIÉNES SÓMOS. Somos un equipo multidisciplinar con más de 10 años de experiencia en el ámbito de les Illes Balears, que se extiende desde los sectores

Más detalles

ORDENANZA FISCAL: TASA DE CEMENTERIO

ORDENANZA FISCAL: TASA DE CEMENTERIO ORDENANZA FISCAL: TASA DE CEMENTERIO APROBACIÓN PROVISIONAL: Día 1 de junio de 1989. FECHA PUBLICACIÓN PROVISIONAL: BOP nº 103 de 8 de agosto de 1989 FECHA PUBLICACIÓN DEFINITIVA: BOP nº 152 de 20 de diciembre

Más detalles

ITA (INDICE DE TRANSPARENCIA DE LOS AYUNTAMIENTOS) 2014

ITA (INDICE DE TRANSPARENCIA DE LOS AYUNTAMIENTOS) 2014 ITA (INDICE DE TRANSPARENCIA DE LOS AYUNTAMIENTOS) 2014 ACUERDOS COMPLETOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. E ILTMO AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES Advertencia previa: SESIÓN 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Más detalles

Ayuntamiento de Aviles

Ayuntamiento de Aviles Negociado ACTAS Ayuntamiento de Aviles Código de Verificación: ²5E0M2I3K0R08056F08I0=» ²5E0M2I3K0R08056F08I0=» 5E0M2I3K0R08056F08I0 Documento SCGXI03L JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA

Más detalles

SIG y Patrimonio Cultural Aragonés. SIG y Patrimonio Cultural Aragonés. SIG y Patrimonio Cultural Aragonés. SIG y Patrimonio Cultural Aragonés

SIG y Patrimonio Cultural Aragonés. SIG y Patrimonio Cultural Aragonés. SIG y Patrimonio Cultural Aragonés. SIG y Patrimonio Cultural Aragonés Visualizador del Centro Nacional de Información Geográfica. http://www.cnig.es:8081/visir2/visualizad or.asp Cartografía vectorial procedente del CDITA a escala 1:5.000. cartográfía topográfica superpuesta

Más detalles

Tercero.-Remisión de toda la información al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Tercero.-Remisión de toda la información al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Pleno 03/2012 Pág. - 19- Primero.- Aprobar el Plan de Ajuste del Ayuntamiento de Arganda del Rey, en los términos que constan en el documento que obra en el expediente, y al que se une como anexo, el informe

Más detalles

ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR LICENCIA O COMUNICACIÓN AMBIENTAL. ARTICULO 1º. Fundamento y naturaleza. 2. A tal efecto, estará sujeta a la tasa:

ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR LICENCIA O COMUNICACIÓN AMBIENTAL. ARTICULO 1º. Fundamento y naturaleza. 2. A tal efecto, estará sujeta a la tasa: ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR LICENCIA O COMUNICACIÓN AMBIENTAL. ARTICULO 1º. Fundamento y naturaleza En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 144 de la Constitución y por el artículo

Más detalles

Concediendo una subvención de ,15 pesetas para el Instituto Católico de Artes e Industrias, de Madrid (I. C. A. I.).

Concediendo una subvención de ,15 pesetas para el Instituto Católico de Artes e Industrias, de Madrid (I. C. A. I.). DOCUMENTACION LEGISLATIVA Concediendo una subvención de 47.942,15 pesetas para el Instituto Católico de Artes e Industrias, de Madrid (I. C. A. I.). Ilmo. Sr. : En el expediente instruido sobre concesión

Más detalles

Ayuntamiento de Artziniega para que tramite con la mayor diligencia el expediente relativo al denominado camino público de la Dehesa.

Ayuntamiento de Artziniega para que tramite con la mayor diligencia el expediente relativo al denominado camino público de la Dehesa. Resolución del Ararteko, de 8 de marzo de 2013,, por la que se recomienda al Ayuntamiento de Artziniega para que tramite con la mayor diligencia el expediente relativo al denominado camino público de la

Más detalles

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA 11 DE JUNIO DE 2013 EN NOVETLÈ (VALÈNCIA). ORDRE DEL DIA

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA 11 DE JUNIO DE 2013 EN NOVETLÈ (VALÈNCIA). ORDRE DEL DIA ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA 11 DE JUNIO DE 2013 EN NOVETLÈ (VALÈNCIA). SRS. ASISTENTES Alcaldesa-Presidenta Josefa Mateu Palomares Concejales José García Izquierdo

Más detalles

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE DE JAÉN

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE DE JAÉN Número 92 Jueves, 15 de Mayo de 2014 Pág. 10961 JUNTA DE ANDALUCÍA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE DE JAÉN 3488 Resolución de 31 de marzo de 2014 de la Delegación Territorial

Más detalles

Finalment, s aprofita l ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d algunes prestacions de serveis socials.

Finalment, s aprofita l ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d algunes prestacions de serveis socials. ORDRE BSF/127/2012, de 9 de maig, per la qual s'actualitzen el cost de referència, el mòdul social i el copagament, així com els criteris funcionals de les prestacions de la Cartera de Serveis Socials

Más detalles

CASOS PRÀCTICS EXAMEN DE MERCADERIES CASOS PRÁCTICOS EXAMEN DE MERCANCIAS

CASOS PRÀCTICS EXAMEN DE MERCADERIES CASOS PRÁCTICOS EXAMEN DE MERCANCIAS CASOS PRÀCTICS EXAMEN DE MERCADERIES CASOS PRÁCTICOS EXAMEN DE MERCANCIAS 1.- L'empresa COMUNLLAMP, SL i CONFITADOS, SL contracten a Logroño (La Rioja) la realització d'un transport de 30 TM de fruita

Más detalles

ORDENANZA REGULADORA DE LA PRESTACIÓN COMPENSATORIA POR EL USO Y APROVECHAMIENTO DE CARÁCTER EXCEPCIONAL DEL SUELO NO URBANIZABLE (art L.O.U.A.

ORDENANZA REGULADORA DE LA PRESTACIÓN COMPENSATORIA POR EL USO Y APROVECHAMIENTO DE CARÁCTER EXCEPCIONAL DEL SUELO NO URBANIZABLE (art L.O.U.A. ORDENANZA REGULADORA DE LA PRESTACIÓN COMPENSATORIA POR EL USO Y APROVECHAMIENTO DE CARÁCTER EXCEPCIONAL DEL SUELO NO URBANIZABLE (art. 52.5 L.O.U.A.) Art. 1. Objeto. De acuerdo con lo establecido en el

Más detalles

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO EXTRAORDINARIO CELEBRADA EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2013.

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO EXTRAORDINARIO CELEBRADA EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2013. BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO EXTRAORDINARIO CELEBRADA EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2013. ASISTENTES: SR. ALCALDE PRESIDENTE: Don Francisco Casero Martín SRES. CONCEJALES: GRUPOS POLITICOS. P.S.O.E.

Más detalles

Sol licitud CERTIFICAT DE COMPATIBILITAT URBANISTICA Solicitud CERTIFICADO DE COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA

Sol licitud CERTIFICAT DE COMPATIBILITAT URBANISTICA Solicitud CERTIFICADO DE COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA Sol licitud CERTIFICAT DE COMPATIBILITAT URBANISTICA Solicitud CERTIFICADO DE COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA matèria materia 3511 3521 3531 3541 3551 3561 any año nºor dre nºor den per a sol.licitud de / para

Más detalles

SESIÓN DE 23 DE MAYO DE 2003

SESIÓN DE 23 DE MAYO DE 2003 SESIÓN DE 23 DE MAYO DE 2003 Con carácter previo al inicio de la sesión, por el Sr. Alcalde-Presidente de la Corporación se hace entrega a todos los miembros de la Corporación de la insignia de oro con

Más detalles

Programa de Desarrollo Rural (P.D.R.) FEADER Región de Murcia. CAMINOS RURALES

Programa de Desarrollo Rural (P.D.R.) FEADER Región de Murcia. CAMINOS RURALES Programa de Desarrollo Rural (P.D.R.) FEADER 2014-2020 Región de Murcia. CAMINOS RURALES I. INTRODUCCIÓN AL P.D.R. 2014 2020 II.. INFRAESTRUCTURAS EN CAMINOS RURALES. SUBMEDIDA 4.3.3. III. CATÁLOGO DE

Más detalles

ACTA DE CESiÓN DE DIVERSOS TRAMOS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO, AL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

ACTA DE CESiÓN DE DIVERSOS TRAMOS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO, AL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA ACTA DE CESiÓN DE DIVERSOS TRAMOS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO, AL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA REUNIDOS En Málaga, el día 6 de agosto de 2013, en la sede de la Unidad de Carreteras de Málaga con objeto

Más detalles

AUTORIZACIONES DE OBRAS EN ZONA DE PROTECCIÓN DE LA LEY DE CARRETERAS

AUTORIZACIONES DE OBRAS EN ZONA DE PROTECCIÓN DE LA LEY DE CARRETERAS AUTORIZACIONES DE OBRAS EN ZONA DE PROTECCIÓN DE LA LEY DE CARRETERAS Registro A rellenar por la Administración (1) N.I.F. Calle Número Escalera Piso Teléfono fijo de contacto Teléfono móvil de contacto

Más detalles

SOL LICITUD DE CONCERT FPB SOLICITUD DE CONCIERTO FPB

SOL LICITUD DE CONCERT FPB SOLICITUD DE CONCIERTO FPB SOL LICITUD DE CONCERT FPB (1/2) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN A DADES D IDENTIFICACIÓ / DATOS DE IDENTIFICACIÓN CENTRE DOCENT / CENTRO DOCENTE ADREÇA (CARRER/PLAÇA I

Más detalles

Congreso. Responsabilidad Civil. 21, 22 y 23 septiembre 2006 Ibiza

Congreso. Responsabilidad Civil. 21, 22 y 23 septiembre 2006 Ibiza Congreso o ORGANIZAN: Comisión de Abogados de Derecho de la Circulación, Responsabilidad Civil y Seguros Fundación EPJ-ICAIB 21, 22 y 23 septiembre 2006 Ibiza Vicepresidència i Conselleria de Relacions

Más detalles

C.I.F. P-46/20400 D Avenida Colón, 93 Teléfono (96) Fax (96) C.P TASA POR EL SERVICIO DE CEMENTERIO MUNICIPAL

C.I.F. P-46/20400 D Avenida Colón, 93 Teléfono (96) Fax (96) C.P TASA POR EL SERVICIO DE CEMENTERIO MUNICIPAL TASA POR EL SERVICIO DE CEMENTERIO MUNICIPAL 2005 1 2 ÍNDICE CONTENIDO Página I. ORDENAZAS FISCALES REGULADORAS DE TASAS 1. Ordenanza reguladora de la tasa por el servicio de cementerio municipal 4-6 3

Más detalles

Orden del día de los asuntos que se van a tratar en la sesión Plenaria ordinaria que tendrá lugar el viernes, 31 de mayo de 2013, a las DOCE HORAS.

Orden del día de los asuntos que se van a tratar en la sesión Plenaria ordinaria que tendrá lugar el viernes, 31 de mayo de 2013, a las DOCE HORAS. Orden del día de los asuntos que se van a tratar en la sesión Plenaria ordinaria que tendrá lugar el viernes, 31 de mayo de 2013, a las DOCE HORAS. Actas ASUNTOS 1.-Aprobación del acta de la sesión anterior,

Más detalles

ORDENANZA FISCAL NUM:

ORDENANZA FISCAL NUM: AYUNTAMIENTO DE MORELLA Provincia de Castellón ORDENANZA FISCAL NUM: ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PUBLICO LOCAL A FAVOR DE LAS

Más detalles

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MEDINA SIDONIA

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MEDINA SIDONIA EXTRACTO LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 11 NOVIEMBRE 2016 ELABORADO A LOS EFECTOS ESTABLECIDOS EN LOS ART. 56.1 LA LEY 7/85 2 ABRIL Y 196.3 L REAL

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE GETAFE

AYUNTAMIENTO DE GETAFE AYUNTAMIENTO DE GETAFE SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO CELEBRADA EL DIA 21 DE ENERO DE 2.009 Sesión celebrada por la Junta de Gobierno el día 21 de enero de 2010 en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 168 Sábado 14 de julio de 2012 Sec. I. Pág. 50594 I. DISPOSICIONES GENERALES COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS 9373 Ley 6/2012, de 6 de junio, de modificación de la Ley 23/2006, de 20 de diciembre,

Más detalles

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 14 DE ABRIL DE 2016.

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 14 DE ABRIL DE 2016. AYUNTAMIENTO DE ALCABÓN (Toledo) BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 14 DE ABRIL DE 2016. ASISTENTES ALCALDE PRESIDENTE: Don José Antonio Rodríguez Garrido. CONCEJALES: Don José Antonio

Más detalles

GUÍA PARA LA SOLICITUD DE AUTORIZACIONES TEMPORALES

GUÍA PARA LA SOLICITUD DE AUTORIZACIONES TEMPORALES LA SOLICITUD DE GUÍA PARA AUTORIZACIONES TEMPORALES Autorizaciones temporales La Autoridad minera podrá otorgar a solicitud de los interesados autorización temporal e intransferible, a las entidades territoriales

Más detalles

NÚMERO OCHENTA Y CUATRO BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO EL DIA CUATRO DE DICIEMBRE DE

NÚMERO OCHENTA Y CUATRO BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO EL DIA CUATRO DE DICIEMBRE DE NÚMERO OCHENTA Y CUATRO BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO EL DIA CUATRO DE DICIEMBRE DE 2.009. Hora celebración 16,30 horas Lugar: Casa Consistorial

Más detalles

04-8. PLAN GENERAL V. Preliminar ESTUDIO RESERVAS CEMENTERIO

04-8. PLAN GENERAL V. Preliminar ESTUDIO RESERVAS CEMENTERIO PLAN GENERAL V. Preliminar 04-8 ESTUDIO RESERVAS CEMENTERIO REGIDORIA 1.- Introducción y finalidad El ayuntamiento de Altea ha abordado la revisión del Plan general de Ordenación Urbana, por lo que se

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE VILLA DEL RÍO (Córdoba).

AYUNTAMIENTO DE VILLA DEL RÍO (Córdoba). AYUNTAMIENTO DE VILLA DEL RÍO (Córdoba). ANUNCIO Aprobada definitivamente por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el pasado día 14 de Abril de 1994, la "ORDENANZA REGULADORA SOBRE EXPEDICIÓN

Más detalles

La convocatòria de reunió

La convocatòria de reunió La convocatòria de reunió És el document amb què habitualment es demana la presencia d algú en un lloc i en una data i una hora determinats perquè participi en una reunió. Té un to formal i una estructura

Más detalles

Descargas de Cartografía

Descargas de Cartografía Portal Web de Descargas de Cartografía del Ayuntamiento de Barcelona Informació de Base i Cartografia Antecedentes Obtención de Productos Cartográficos Pedidos directos IBC Plano de la Ciudad Oficinas

Más detalles

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SU SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 4 DE FEBRERO DE 2014.

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SU SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 4 DE FEBRERO DE 2014. AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES (MADRID) (C.P. 28250). SECRETARIA GENERAL FG/mp ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO JGL-201402 Registro de Entidades Locales nº 01281527 (12-XII-86) C.I.F. P-2815200-G Domicilio: Plaza

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 257 Jueves 23 de octubre de 2014 Sec. I. Pág. 85903 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 10744 Orden ECC/1936/2014, de 16 de octubre, por la que se dictan normas de control

Más detalles

Domicilio de Notificación Código Postal - Localidad Provincia:

Domicilio de Notificación Código Postal - Localidad Provincia: Solicitud cambio titularidad ILTMO. SR/A Nombre y apellidos o Razón Social: D.N.I. / C.I.F. Teléfono: Fax: Domicilio de Notificación Código Postal - Localidad Provincia: Representante Legal, en su caso

Más detalles

INSTRUCCIONS PER A EMPLENAR LA SOL LICITUD DE MODIFICACIÓ DE CÀRREC INTERN UA-SGE-CI-01-VE

INSTRUCCIONS PER A EMPLENAR LA SOL LICITUD DE MODIFICACIÓ DE CÀRREC INTERN UA-SGE-CI-01-VE INSTRUCCIONS PER A EMPLENAR LA SOL LICITUD DE MODIFICACIÓ DE CÀRREC INTERN UA-SGE-CI-01-VE Exercici econòmic: s'indicarà l'exercici econòmic corrent. 1. Identificació de l'expedient Apartat A. Dades identificatives

Más detalles

Con esta finalidad se establecen las presentes Bases Generales en arreglo a las siguientes CLÁUSULAS:

Con esta finalidad se establecen las presentes Bases Generales en arreglo a las siguientes CLÁUSULAS: BASES GENERALES PARA LA CONCESIÓN DE BECAS DEL COLEGIO AGORA RECOGIDAS EN EL TEXTO DEL CONVENIO URBANÍSTICO FIRMADO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE CALVIÁ Y NUEVO ÁGORA CENTRO DE ESTUDIOS S.L. Nuevo Ágora Centro

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA N.º 69 - LUNES 20 DE JUNIO DE 2016 Pág. 23 III. Administración Local AYUNTAMIENTO MUELAS DEL PAN Anuncio inscripción división horizontal de bienes en el inventario general de bienes y derechos de la Corporación

Más detalles